Podivná hra Věcí veřejných okolo výběru policejního prezidenta

20. 01. 2011 | 22:44
Přečteno 4233 krát
Ačkoliv se zdálo, že fraška okolo výběru policejního prezidenta v režii ministra vnitra Radka Johna došla ve středu verdiktem „transparentní“ výběrové komise do svého finále, zřejmě tomu tak není. V klasicistním pojetí dramatu – tragédii – je poslední dějství hry zváno katastrofou.

A k tomu nakonec i spor mezi ministrem vnitra a premiérem Nečasem spěje. Konflikt ve výběru policejního prezidenta je právě v tom, že jedna strana je přesvědčena o souladu se zákonem, zatímco druhá tvrdí přesný opak. Pokud by byl tento konflikt „pouze“ mezi vládní koalicí a opozicí, jakože i ten existuje, bylo by to v zásadě pochopitelné. V dané chvíli je však názorový střet přímo uvnitř vládní koalice. Tím autorita osobnosti policejního prezidenta na samém počátku svého působení ztrácí více, než by bylo přípustné.

Radek John zvolil strategii výběrové komise, o níž jen on sám zatvrzele tvrdí, že byla nezávislá. Jsem toho názoru, že pokud je taková skupina lidí přímo či nepřímo podřízena ministrovi vnitra, nemůže být z logiky věci nikdy objektivní a mám tak silné pochyby o tom, že z daných kandidátů byl vybrán ten „nejužitečnější“ pro potřeby Radka Johna, respektive Víta Bárty. Paradoxně tak dochází k tomu, že ačkoliv zde byla snaha o skutečně průhledný výběr policejního prezidenta, zdánlivě maskovaný přizváním konkrétních opozičních politiků, stává se z vybraného kandidáta hned od počátku málo důvěryhodný policejní prezident. A to i přes to, že pravděpodobně sám o sobě Petr Lessy za nic nemůže a možná přichází do úřadu vybaven i rozumnými nápady a předsevzetími.

Sám totiž bude zpochybněn jak samotnými okolnostmi svého výběru, kdy se o něj a jeho „mocenskou pozici“ veřejně a nepokrytě hádali politici vládní koalice s tím, že je „někoho“, tak i s ohledem na právní pochybnosti o způsobu výběru, které ČSSD sdílí. Policie dnes potřebuje zkušeného a nezpochybnitelného policejního prezidenta, nikoliv člověka, který má punc politického kandidáta a jehož kroky mohou být kdykoliv napadány pro neplatnost, protože se do funkce dostal v rozporu se zákonem.

Radek John, pokud chce dále trvat na důvěryhodnosti výběrové komise a jejího závěru, nám dluží několik odpovědí. V prvé řadě by nám měl sdělit, z jakého skutečného důvodu zavázal členy komise mlčenlivostí? Tento krok mne totiž zcela oprávněně nutí k přesvědčení, že i kdyby výběr transparentní nebyl, nikdo nám to nemůže sdělit. Na středeční tiskové konferenci, patrně hned poté, co asistentka ministra vnitra spravila premiéra země o výsledku jednání výběrové komise formou SMS zprávy, Radek John oznámil, že je nadšen z programových cílů Petra Lessyho, kterého hodlá jmenovat do funkce policejního prezidenta. Je naším plným právem, abychom věděli ještě před jmenováním policejního prezidenta, jaká že je tato strategie. Zároveň bych také chtěl znát „onu velkou převahu“, kterou se členové výběrové komise shodli na jméně Petra Lessyho. Zkrátka a dobře, pokud má být tato komise transparentní, tak se vším všudy. Je přeci v zájmu samotného Radka Johna, aby nevířil další možné spekulace.

Jak celá tato fraška dopadne? Petr Lessy se skutečně stane policejním prezidentem, přičemž jeho jmenování do funkce bude kontrasignovat i premiér Nečas. Za oněch sedm měsíců, kdy stojí v čele současné vlády, jsme si již zvykli na jeho silácké řeči a následné veletoče ústící v ústupky Věcem veřejným, popřípadě Miroslavu Kalouskovi. Příkladů je mnoho: Nečas odmítl protikorupční strategii Radka Johna, aby ji den na to vláda v podstatě celou jednomyslně schválila, Nečas se po vypuknutí kauzy Drobil postavil za policejního prezidenta Martinů, aby den na to zobchodoval jeho odchod na Pražském hradě výměnou za důvěru vládě, Nečas odmítal tzv. povodňovou stokorunu tak dlouho, až ji jeho koalice ve sněmovně podpořila, Nečas tolik trval na ministerstvu financí pro ODS, až se do křesla strážce státní kasy vrátil Miroslav Kalousek. Z výše uvedeného se dá docela jednoduše předvídat, jaká další změna názoru proběhne v pátek hlavou premiéra Nečase.

Pokud by se tak ale nestalo a Radek John by Petra Lessyho jmenoval policejním prezidentem navzdory Petru Nečasovi, je zřejmé, že od té doby se nikdo z vládní koalice nebude moci odvolávat na platnost jakékoliv koaliční dohody (i když ji potvrdí jako svědek třeba i prezident republiky, jak se koneckonců stalo v tomto případě). Budoucnost koalice bude spojena ještě s větším zmatkem, vzájemnou nevraživostí a nedůvěrou.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JenTak napsal(a):

Na to mám jednu odpověď pane Sobotko. Neměli jste se vzdávat účasti v komisi! Je to jako když se občan nechodící k volbám rozčiluje nad pakáží, která nám vládne.
20. 01. 2011 | 23:18

S.Š. napsal(a):

A proč by se měla část koalice (ODS), nemluvíc o aktivistickém prezidentovi republiky, dovolávat koaliční smlouvy, v níž - v rozporu s tvrzením prezidenta a některých členů ODS - není žádné ustanovení, které by se dotýkalo jmenování prezidenta Policie ČR, pane Sobotko ? Proč se na ni odvoláváte Vy ? To jste, bohužel, nijak neosvětlil.

Neměly by nám snad - pokud se stále ještě chceme nazývat právním státem - postačovat Ústava ČR a příslušný zákon, namísto jakési (ústní ?) DOHODY mezi politickými stranami, tedy pravomoc ministra vnitra policejního prezidenta jmenovat, a povinnost ostatních představitelů státu státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon ? Kdepak je napsáno, že premiér m ů ž e omezovat jednoznačnou pravomoc ministra ? Nebo máte spolu s ODS a prezidentem za to, že taková dohoda, pokud vůbec existovala, má platnost vyšší zákona ? To snad ne ... :-) ČSSD se tedy pokouší dále přilévat olej do ohně, přijímajíc hru ODS, v níž je dohoda stavěna nad platné právo, v domnění, že většina veřejnosti si nejenže nepřečte koaliční smlouvu, ale nezná ani základní ustanovení ústavy, o služebním zákoně nemluvíc, to je zjevné. Každopádně, je dobré to vědět.
20. 01. 2011 | 23:32

slavwin napsal(a):

Váš brífink před před odvoláním zástupců z Johnovy komise, vypadal asi tak: bratři zloději, co se to děje, obvinění Čunka je za půl milionu to byl ještě folklorek, nás zlodějů přibýva, za chvíli budem všichni obviněni nebo bručet, kamáradi zloději je tomu nutno zatnout típec. Toto vaše bezargumentační plácání tyto domněnky podtrhuje. Nezdálo se Vám, že ten váš bývalý kněz, zpravodajec dnes politik byl z Vás nějaký zaražený, ono holt svědomí slušným lidem život komplikuje.
20. 01. 2011 | 23:51

slavwin napsal(a):

Pane Sobotko, jste ještě sociální demokrat, zastupující předseda ČSSD, nebo řádný člen sdružení pro vykradení státní kasy.
20. 01. 2011 | 23:58

JF napsal(a):

Jsem toho názoru, že jste zde předvedl odpočinkové číslo cirkusu jménem ČSSD. Spousta slov, ale naprosto špatné žonglování.Přestože že jste šáhl po dohodě a zákonu, ve vašem podání s dvěma bramborama

To že česká politika není nad zákonem ale mimo něj mám již nepříjemně dlouhou dobu. Jediný snad kdo dokázal se dostat nad zákon (tedy ústavu) je zatím jen pan prezident. Ono vše je třeba si umět poctivě odpracovat. No proti panu prezidentovi zatím předvádíte jen pokus o pravou cirkusovou slávu.

Jinak souhlas se S.Š + standardní místo řešení sporu je před soudcem. Dohodou může být i výběr soudce, pane Sobotko.

ps: myslím, že to víte, docela zajímavé, že přesto jdete do manéže. To musí být motivačka ;-)))
21. 01. 2011 | 00:16

ld napsal(a):

Výměna policejního prezidenta je od samotného začátku zbabraná. Služební zákon nepřipouštění číst jinak písmenka, než že jmenovat (pokud o to zažádá) příslušného funkcináře. Pravda, řeč je i o výběrovém řízení, ale to je král. Esem je ten funkcionář. Komise byla parta kibiců, kteří měli doslova držet hubu.

Tohle jsou tak jednoduchá pravidla, která nelze interpretovat jinak. Rozumím tomu, že komisí chtěl John rozptýlit svou případnou chybu ve výběru. Ale na místo ministra se cpal sám, anžto snil o roli filmového hrdiny, pochopitelně kladného. Takto hraje pouze kašpara, a to od samého začátku etudy.
21. 01. 2011 | 00:52

Lex napsal(a):

Základní problém je, jako obvykle, ve zmatení pojmů, které mají na vině rovným dílem politikové a media.
Touto cestou tady vznikly široké diskuse a kontroverze o tom, jak, kým, s čím souhlasem a po jaké proceduře JMENOVAT policejního prezidenta, aniž kdokoliv veřejnosti sdělil, že od účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb., tedy od 1.1.2007, byla ze zákona o Policii České republiky č. 283/1991 Sb. (dnes už je účinný zákon nový, který tuto otázku samozřejmě také neřeší) vypuštěna první věta ustanovení § 3 odst. 6, která zněla „Policejního prezidenta jmenuje a odvolává ministr se souhlasem vlády České republiky.“
Bylo to v důsledku toho, že zákon o služebním poměru účinný od toho dne i post ředitele bezpečnostního sboru (vyjma zpravodajských služeb), v případě policie policejního prezidenta, určuje jako tzv. „služební místo“, které se obsazuje kariérním postupem. Pokud se toto místo uvolní, může na ně nadřízený služební funkcionář, kterým je podle § 2 odst. 2 zákona o služebním poměru v případě policejního prezidenta ministr vnitra, ustanovit jiného příslušníka bezpečnostního sboru, který dosáhl služební hodnosti, ve které se uvedená funkce nachází, tj. vrchního státního rady, a splňuje další požadavky. V Policii České republiky jsou (a myslím, že se nemýlím) v této služební hodnosti pouze policejní prezident a jeho náměstci (celkem tři) a rektor Policejní akademie (otázka náměstka ministra vnitra Čecha je kapitolou samou pro sebe).
Není-li služební místo policejního prezidenta takto obsazeno, obsazuje se výběrovým řízením a ucházet se o ně může příslušník, který dosáhl služební hodnost o stupeň nižší, tj. vrchní rada, a který splnil další podmínky vyhlášeného výběrového řízení. Ve služební hodnosti vrchní rada je v policii snad okolo padesáti příslušníků, jsou to ředitelé služeb a jejich zástupci, ředitelé krajských ředitelství a jejich zástupci a někteří další příslušníci. Ve výběrovém řízení rozhoduje komise jmenovaná služebním funkcionářem – tedy znovu ministrem vnitra. Podle § 23 odst. 2 zákona o služebním poměru –cituji - „Po výběrovém řízení ustanoví služební funkcionář na volné služební místo příslušníka, který se umístil první v pořadí vhodnosti pro obsazované služební místo.“
Prosím všimněte si – nikde žádná zmínka o nějakých dohodách, schvalování, politických manipulacích.
Jde o výsostnou záležitost ministra vnitra, který je také za činnost policie odpovědný vládě České republiky. Vláda ani její předseda nemají žádné oprávnění mu do těchto záležitostí mluvit. Je to transparentní vztah kompetence a odpovědnosti.
A jakkoliv mám ministra vnitra Radka Johna rád jako … - no, raději pomlčím, v tomto ohledu musím souhlasit s paní S.Š.
Buď chceme být právním státem, nebo ne. A těm, kdo o věci nevědí prakticky nic, ale o to silněji zaznívají (i zde v diskusích) jejich hlasy, nezbývá skutečně nic jiného, než to kibicování.
21. 01. 2011 | 00:57

Tak co napsal(a):

Moje řeč!
21. 01. 2011 | 01:51

hoven napsal(a):

slaveček sobotka má vyjímečně pravdu. až mě to samotneho zaráží. z dlouhodobého pozorování vím, že sociální demokrad mluví pravdu, jenom když se splete. burvální tajtrdlík john s celou tou podivnou stranou ABL je velice podivná parta. bárta by měl především jasně vysvětlit, jak je to s nezákoným sledováním a fízlováním lidí a financováním ABL a pak si teprve hrát na spravedlivého bijce proti korupci. za boj proti "dinosaurům" se koukám dá schovat ledacos, i porušování zákonů.
21. 01. 2011 | 01:55

čtenář napsal(a):

To hoven: slyším-li .."kauza ABL", vidím rudě. Mám tedy několik dotazů:

1) je náplní agentury zjistit klientem požadované informace ?
2) je agentura povinna zjišťovat, zda se jedná o politicky angažovaného jedince? (Vždyť se může jednat o to, že žárlivý manžel politicky aktivní manželky požaduje ryze soukromé informace a agentuře není nic do toho, jak je či není sledovaný angažován.
3) kdo je odpovědný za to, jak se naloží se získanými informacemi dále? Klient nebo agentura???? Je tedy vina na straně ABL nebo politických zmetků, kteří si sledovačku zadali a údajn chtěli informace zneužít?
Co by tedy měl Bárta, který v té době ani nebyl politicky aktivní, vysvětlovat?
21. 01. 2011 | 02:53

Alenka v říši divů napsal(a):

Pane Sobotko, mohl byste jedinkrát v životě i odpovědět na dotaz?
Proti čemu byste nebrblali ?????? Neumím si představit, pokud by ministr vybíral prezidenta sám, jak byste ječeli, že to je "jeho člověk", když vyvádíte v takto relativně transparentním případě. Jak by to vyhovoval vám, potažmo ČSSD, abyste jednou něco jen nezkritizovali, ale také třeba ohodnotili pozitivně. Doposud si každý ministr natahal k sobě svoje lidi, o kterých si byl jist, že si s nimi bude ruku v ruce bezproblémově krást a půjdou si na ruku. Jaký by tedy byl podle vás správný postup? (Stejně tak nechápu jekot ODS, abych nebyl napaden ze zaujatosti.)
21. 01. 2011 | 03:00

Lukáš napsal(a):

Celá aférka kolem výběru nového policejního prezidenta je velmi pozoruhodná. A ukazuje jak na tom česká politika ve skutečnosti je.

ČSSD a její představitelé neustále brečí ze se jich na jejich názor nikdo neptá a když mají šanci s ním vyjít na veřejnost tak utečou. Takže nechtějí mluvit jen si chtějí stěžovat že nejsou slyšeni. Do VV se strefovali už před volbami a to dosti intenzivně. A teď se k nim přidala i ODS. Najednou shodně tvrdí že VV a John nejednají správně či dokonce nejednají v souladu se zákonem. Pražská radnice je jen potvrzením, že jste s ODS jedna banda.

A co za tím je ? Podle mého názoru strach. Ano strach. A to jak u ODS tak u ČSSD. Ono se totiž může stát že policii bude řídit člověk, který ani s jednou tzv. velkou stranou nebude provázán. Poslední volby jasně ukázali odliv voličů od ODS. Není se co divit ve všech kauzách poslední doby mají prsty. A ČSSD je na tom podobně. A nedej bůh aby se ještě začalo skutečně bojovat proti korupci. To si teď pánové s ČSSD a ODS mohou nohy ušoupat aby něco našli i na pana Johna a jeho kolegy. Těžká práce když za sebou nemají politickou minulost. A tak se tu objevují rádoby chytré analýzy hospodaření ABL a majetku pana Bárty v podání expředsedy Jiřího Paroubka.

Tristní výsledek po posledních volbách ukázal, že doby kdy to bylo jen o ODS a ČSSD jsou už naštěstí pryč.

Pevně doufám že tento trend bude pokračovat a dočkám se doby kdy obě strany klesnou na 10 a méně procent.
21. 01. 2011 | 03:14

yara ze země krys napsal(a):

Ukazuje se pane Sobotko, že opravdu Vám bude slušet funkce pucfleka Haška v ČSSD. Chybí Vám totiž potřebný nadhled či elementární moudrost a schopnost se prostě některými věcmi nezabývat. Každý když se narodíme, tak máme od Pána Boha nebo přírody nějakou "vojenskou hodnost" a Vy jste jen možná praporčík,
ale určitě né generál, kterého Vaše ČSSD potřebuje jako sůl. Nedávno když jsem Vás pozorovat spolu se suitou ČSSD při nějakém brífingu nebo co to bylo a Vy ještě s někým jste se bavil za přednášejícím a vědom si toho, že Vás zabírají kamery rozdával jste na všechny strany nablblé a přihlouplé úsměvy, tak mě bylo špatně od žaludku. Pak si člověk říká bezděky, tohle nám tu má vládnout? Potvrzujete starou zkušenost, že politik je tvor co všemu rozumí, do všeho kecá a všude byl, ale v životě v podstatě neudělal nic užitečného!
21. 01. 2011 | 03:44

Sylva Šauerová napsal(a):

Lex : Děkuji, pane Lexi, za podrobné doplnění. Měla bych nicméně ještě glosu k počínání pana prezidenta a některých členů ODS, to bychom neměli přeskočit. V poslední době jsme svědky dalších a dalších pokusů o vlamování se do základního zákona státu, Ústavy ČR. Nikdo proti tomu nijak zvlášť nahlas neprotestuje, pokládám to za velikou chybu. Budiž tedy napsáno následující :

Pozor na zákony, pane prezidente !

ODS vede za úžaslého přihlížení méně či vice informované veřejnosti válku o policejního prezidenta s Věcmi veřejnými, političtí komentátoři a publicisté popsali stohy papíru méně či více zasvěcenými komentáři, dosavadním výsledkem je koaliční další rozkol, do něhož znovu aktivisticky vstupuje hlava státu, které ovšem ústava nic takového neumožňuje, aby veřejnost poučila, že „pravda“ je na straně Občanské demokratické strany. Není a ani být nemůže, podívejme se, proč.

ODS, a nově i Václav Klaus, argumentují „Koaliční smlouvou o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci“, uzavřenou mezi ODS, TOP09 a Věcmi veřejnými dne 12. července 2010.

Václav Klaus : „Pro mě je klíčové to, že v koaliční dohodě, která byla uzavřena v půlce loňského roku, došlo k evidentní dohodě, a já jsem přesvědčen, že je podepsána, že v této konkrétní věci, a to sice ve jmenování policejního prezidenta, nebude rozhodovat sám ministr vnitra, ale musí to být schváleno předsedou vlády” (novinky.cz, 20. 1. 2011).

Jan Vidím : „Neumím si moc představit, že by ministr vnitra kohokoliv jmenoval, aniž by před tím vyslovil s tímto souhlas předseda vlády, protože tak praví koaliční smlouva, prostě není možné se chvíli tvářit, že koaliční smlouva platí a chvilku se tvářit, že neplatí … extendovat to tiskovými konferencemi, na kterých já předkládám veřejnosti nějakou osobu aniž bych předtím toto diskutoval s tím, s kým to diskutovat musím, to je s předsedou vlády, to já si myslím, že je hodně nešťastné … já si nedovedu představit, že by mohlo dojít k jmenování policejního prezidenta v situaci, kdy nebude dán souhlas předsedy vlády, tak jak je to uvedeno v koaliční smlouvě” (ČT, Události, komentáře, 19. 1. 2010).

Jmenování policejního prezidenta je pravomocí (a pochopitelně také odpovědností) ministra vnitra. Je třeba, aby ministr konal (bez ohledu na to, co si o něm myslíme) a budiž konstatováno i to, že žádný ústní souhlas ani kontrasignaci k aktu jmenování nepotřebuje. Platí v naší zemi právo (Ústava ČR, zákony) nebo psané či nepsané dohody mezi politickými stranami ? Je zarážející, co se veřejnosti snaží Václav Klaus i dlouholetý předseda či člen sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost PS za ODS Jan Vidím podsouvat. Spoléhají se na nízké právní vědomí společnosti a na mlčení médií i odborné veřejnosti ? Na to, že si většina lidí nakonec koaliční smlouvu ani nepřečte ? Koaliční smlouva v rozporu s tvrzením obou politiků žádnou doložku o dohodě na výběru či jmenování policejního prezidentova neobsahuje, a to ani v části věnované problematice vnitřní bezpečnosti a policie, ani v části věnované principům koaliční spolupráce, koneckonců, ani je obsahovat nemůže, protože takové ustanovení by neodpovídalo zákonu).

http://www.ods.cz/docs/dokumenty/koalicni-smlouva-2010.pdf

Je třeba vyjádřiv údiv také nad tím, jak pod vlivem politiků (a neznalosti zákonů ?) tápou i mnozí novináři či publicisté. Kupříkladu B. Doležal si na svůj web umístil následující otázku : „Má si premiér Nečas nárokovat právo veta v případě nového policejního prezidenta ?” Snaživí čtenáři odpovídají (48 procent “ano”). Odpověď je ale pouze jediná : NEMÁ, neboť nic takového dělat NESMÍ, zákon mu to NEUMOŽŇUJE, a státní moc, jak už bylo řečeno, lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Jakákoliv DOHODA, ať psaná či nepsaná, je tedy v těchto souvislostech irelevantní. Že to neví pracovníci médií, by se dalo přehlédnout. Že to neví dlouholetý předseda výboru pro obranu a bezpečnost PS, je smutné. Když to neví anebo nechce vědět a respektovat prezident republiky, je to alarmující a veřejnost by k tomu neměla mlčet.
21. 01. 2011 | 04:01

ld napsal(a):

S.Š.,

předseda vlády je neuvěřitelný slaboch. Jako nemůže ovlivňovat jmenovaní policejního prezidenta ministrem vnitra, neměl by ani připustit, aby tzv.prezident reguloval, navrhoval persony spjaté s řečenou funkcí. Tomu ale Nečas nedokáže čelit. To a mnohé jiné Chvějící se prdel nezvládá, je to nad jeho síly vzepřít se a odporovat Klausovi, neb to je asi jediný mocný, který ho drží u moci.
21. 01. 2011 | 04:59

anti politik napsal(a):

Bohouši proboha o čem to zase mluvíš? Všechno co jste nám za posledních dvacet let předvedli (všichni, celá politická scéna komplet) vypadá jako podivná hra!!! Tohle je jen jeden z mnoha štěků, nijak vyjímečný, zcela normální ve vašem světě politiky. Politika i média nás už otupily natolik, že tohle s námi ani nehne, to je prdíček! To je výkřik do tmy. Nás by už ani nepřekvapilo kdyby jste se mezi sebou začali střílet-nakonec i k tomuhle přece došlo! Musíš nasadit silnější kalibr abys nás zaujal! Poděkuj se za to médiím a kolegům politikům, která veřejnost otupila na samou hranici únosnosti, kdy už nikoho nic nemůže překvapit natož vyděsit!!
21. 01. 2011 | 06:14

Šupa napsal(a):

Langer,Klaus,Sobotka se bojí ,že na ně něco praskne...
21. 01. 2011 | 06:33

ventos napsal(a):

mohli jste tam sedět a všechno vědět, a nemusel tady pak být tenhle nudný blog
21. 01. 2011 | 07:23

Fibonucci napsal(a):

ODS okolo případného jmenování policejního prezidenta chce dělat dusno. ČSSD ji v tom mlčky podporuje. Myslím, že hochům z obou partiček teče do bot, protože Bárta odstřihává penězovody, John chce rozchodit policii, zakázky Ministerstev se začnou zveřejňovat na webu, a to již od samotnjého zadání.... Zkrátka všechno špatně. Obě velké strany touží po velké koalici, aby měli klid na práci, a mohli se vrátit k zaběhaným pořádkům. Tito nováčci všechno jen kazí. Ještě by nakonec se mohla chytit a usmažit ta velká ryba, jak radil ten americký expert. A to by byl počátek konce českého banánistánu. A to skoro nikdo nechce. Jenom občasné tohoto státu, mínus ODS mínus ČSSD, mínus napojené firmy to chtějí.
21. 01. 2011 | 08:05

Cech napsal(a):

Děkuji za návrat k podstatě nicku Lex.
Ještě jednou je nutné poděkovat a touto cestou ocenit převodovku jazyku práva pro širokou veřejnost.
21. 01. 2011 | 08:12

ping napsal(a):

cssd je pro mne zklamanim ktere se den ze dne zvetsuje, kurna to tam nemate nejakeho buldozera, ktery vas srovna ? Vzdyt zacinate byt k smichu a nevolitelni. Myslim, ze jako topka vygumovala ods, mela by vas, zatim nejaka "podlimitni" strana taky vygumovat, aby jste se chytli za frnaky a zacali delat neco pro lidi a republiku
21. 01. 2011 | 08:31

Luba napsal(a):

Pokud vím,
policejního prezidenta do funkce nominuje a uvádí ministr vnitra - tedy v tomto případě pan John.

Srovnejme si počínání pana Johna s jednáním pana Pospíšila, ministra spravedlnosti za ODS.

Ministr Pospíšil sám odvolal podobně vysokého funkcionáře, jako je policejní prezident podřízený MV, tedy generálního ředitele Vězeňské služby, pana Kulu a nahradil ho "svým" panem Tergelem, spolu s náměstky.
Žádné výběrové řízení k tomu nepotřeboval - a kupodivu, nikdo proti tomuto postupu neměl námitky.
Více zde:
http://www.mediafax.cz/domaci/3075406-Generalni-reditelstvi-veznic-by-melo-propustit-az-80-lidi

Proč?
No protože vězeňská služba těžko může sloužit jako mocenský nástroj v politickém boji.
Naši politici tedy zjevně počítají s tím, že policejního prezidenta je třeba si spřátelit - nebo lépe - je potřebné do této funkce ustavit někoho již přátelsky nakloněného.

Přitom - pan John postupoval při volbě nového policejního šéfa nadstandardně vstřícně vůči všem možným stranám. V principu mohl postupovat úplně stejně, jako ministr Pospíšil - mohl pana Lessyho rovnou jmenovat, bez jakéhokoli výběrového řízení s tím, že tato změna nesnese odkladu, a třeba cca po půl roce by vyhlásil konkurz na tento post, více-méně formální, tak jak to plánuje učinit pan Pospíšil v případě pana generálního Tergela.

Co z toho plyne?

Ukazuje se, že politici si za ta léta zvykli zneužívat práci policie ke svým mezi- a vnitrostranickým šarvátkám a k potlačování znepřátelených politických podnikatelů z řad sponzorů.
Je tedy jasné, že nestranný odborník na tomto postu se nikomu z modrých či oranžových korupčníků/zlodějů nehodí.
21. 01. 2011 | 08:34

Sims. napsal(a):

Pane Sobotko, ČSSD se pro mne stala stranou již nevolitelnou, poněvadž způsob vaší politiky je směšný. Stali se z vás křiklouni na periferii a podle všech projevů z poslední doby tam zůstanete hodně dlouho. Ve vašich projevech postrádám konstuktivnost a postoje nad věcí. Jsem stále více přesvědčená, že by si tato země zasloužila zcela novou levici, která nebude mít své Paroubky, Sobotky a Hašky a už vůbec ne Rathy a jemu podobné. Vím, že stát na vrcholu politické strany není jednoduché - spousta zájmů a vlivů z členské základny je na obtíž, ale již jinak naše politické strany nelze vnímat, než jako partičky, které slouží především pro svoje fungování a bohatnutí. Pražský magistrát je dokladem politické ubohosti a ukázkou komu vše slouží. Kdyby se nynější koalice rozpadla (a že toto hrozí snad již každý týden), tak mám obavu (alespoň s Haškem), že se hned dáte s ODS do holportu (určitě by to poradil i Hrad) a uděláte s naší republiky přeneseně Magistrát II. Ono to začíná vypadat, že vylézají kauzy - v tomto smyslu slova "padni komu padni" a že jste si omočili prstíky všichni je také pravdou, že? Nad některými věcmi s VV sice občas kroutím hlavou, ale jedno jim nelze upřít - tah na branku a snaha rozkrýt naše resp. vaše lumpárničky a to zatím jen tak malinko, co je hodně okaté. Na tradiční strany tak působí efektem - vši v kožiše, že?
21. 01. 2011 | 09:11

Lex napsal(a):

S.Š.
Jistě máte pravdu. Ale, prosím, nemějte mě za hnidopicha, když napíšu, že ve svém komentáři také používáte onoho klamavého "ministr vnitra JMENUJE..."..
Musím opět upozornit, že jministr vnitra nikoho NEJMENUJE, post policejního prezidenta není funkce obsazovaná JMENOVÁNÍM. Je zásadní rozdíl mezi "jmenováním" a "ustanovením" (to nepíšu samozřejmě pro Vás). Již ve svém minulém komentáři jsem citoval první větu z ustanovení § 23 odst. 2 zákona o služebním poměru - připomínám - "Po výběrovém řízení ustanoví služební funkcionář...".
Prosím, aby bylo chápáno, že ono slovíčko "USTANOVÍ" nedává ministrovi vnitra ani komukoliv jinému jakoukoliv možnost odlišného postupu, ať už motivovanému libovolnou úvahou. To ustanovení je normou kogentní povahy, tedy normou přikazující, nařizující. Ministr, jestliže vyhlásil výběrové řízení (a prakticky žádnou jinou možnost obsazení služebního místa nemá, nebylo-li obsazeno jiným příslušníkem téže služební hodnosti), je rozhodnutím výběrové komise vázán, je mu "nařízeno, přikázáno" vítěze výběrového řízení ustanovit.
Tento postup, tedy opluštění jmenování policejního prezidenta podle předchozí právní úpravy zákonem o policii ve prospěch kariérního řízení podle zákona o služebním poměru není samoúčelný. Je zárukou (má být zárukou), že funkce v bezpečnostních sborech NEBUDOU OBSAZOVÁNY POLITICKY, je zárukou APOLITIČNOSTI bezpečnostního sboru.
Jistě, každý zákon lze zneužít. Ale zneužití zákona (zlou vůli) nemůže samotný zákon předpokládat. Od toho tu jsou jiné mechanismy, tedy Ústava, sliby poslanců a členů vlády jak budou vykonávat své funkce, a konečně politická kultura.
Já vím... .
21. 01. 2011 | 09:17

Rejpal napsal(a):

Díky komentátorům "Lex" a "S.Š." za věcné připomínky k diskuzi o ustanovení policejního prezidenta.
21. 01. 2011 | 09:38

Pierrot napsal(a):

Jedna hnidopišská poznámka: těžko "spravíte" někoho, jako je Nečas ("Na středeční tiskové konferenci, patrně hned poté, co asistentka ministra vnitra spravila(!) premiéra země o výsledku jednání výběrové komise formou SMS zprávy"), a k tomu pomocí jedné jediné esemesky... Nejsem žádný purista a obvykle nikoho v diskuzích neopravuju. Ale autor blogu by si měl na chyby dávat pozor. Zejména pokud chce být příštím premiérem..

http://blog.zdenekvecera.cz/item/piste-cesky-spravit-%C3%97-zpravit
21. 01. 2011 | 09:41

il napsal(a):

Pane s., divná hra jste vy,doufám,že vám na sjezdu dají další facku. Už jste starý dinosaur namočený do všech průserů cssd a do této kauzy nemáte právo mluvit.
21. 01. 2011 | 09:49

Puck napsal(a):

Pro mě je jediné správné vysvětlení od nicka Luba.
Pokud máme uvažovat logicky a ne politicky. :-)
21. 01. 2011 | 10:06

Pierrot napsal(a):

Jinak díky zdejší bezplatné právní poradně (díky!) jsem se zase něco důležitého dozvěděl. Víc než od autora blogu. Kdyby místo plkání raději napsal takovou právní analýzu situace, jak to učinil Lex. Je přece také právník, ne?
21. 01. 2011 | 10:08

Faust napsal(a):

Paní/slečno SIMS.
"ČSSD se pro mne stala stranou již nevolitelnou, poněvadž způsob vaší politiky je směšný. Stali se z vás křiklouni na periferii a podle všech projevů z poslední doby tam zůstanete hodně dlouho"

Naprostý souhlas... zejména s tím slůvkem "směšný".

Lex:
Ano, Lexi... nutno stále upozorňovat, že tzv. zákonodárci těm SVÝM zákonům nerozumí, nebo, a to je horší, si je kreativně upravují - a to včetně V.K.
Díky...
21. 01. 2011 | 10:09

Luba napsal(a):

Jazykový koutek:

Při kladení slov na téma "policejní prezident" jsem docela váhal, jakých slov mám použít - byl do funkce ustaven, ustanoven, jmenován/nominován, uveden, atd.?

Lingvistický význam se nemusí krýt s významem v terminologii právní.

Jak se píše v časopisu "Vesmír" o rozdílu v pojmech "ustaven a ustanoven". Cituji:

"(...) Zpravidla se chybuje tím, že se užívá sloveso ustanovit (které je častější a připadá nám běžnější) místo slovesa ustavit, v daném spojení náležitého.

Už jsme nejednou mohli číst i slyšet, že byla „ustanovena“ komise k vyšetření čehosi, nějaký výbor, rada pro řízení čehosi, nějaký sbor atp., přesto, že tu jde jednoznačně o ustavení, tj. zřízení komise atp.

Myslím, že nám tu může v praxi pomoct, uvědomíme-li si, že sloveso ustavit bylo odvozeno od slovesa stavit (dnes ovšem řídkého a zastaralého) a že souvisí se slovesem postavit: znamená tedy, velmi zhruba, asi tolik co „něco postavit, aby to spořádaně stálo“ (jak to lapidárně vyjádřil Josef Jungmann ve svém slovníku), neboli jinak řečeno: „zřídit, založit, vytvořit, zorganizovat“. Hlásí se sem ovšem i substantiva ústav (ostatně lat. slovo institut je utvořeno obdobně) a ústava.

Druhé z obou sloves, ustanovit, je zase třeba spojovat s jednoduchým slovesem stanovit, tj. „určit“. Ustanovit něco nebo někoho znamená něco určit, nařídit (říkáme např., že zákon něco stanoví, a mluvíme o zákonných ustanoveních) nebo někoho jmenovat něčím, pověřit ho nějakou funkcí. Víme také, že dekretu, kterým byl někdo pověřen jistou funkcí, se říkávalo ustanovovací.

Řekneme tedy správně např. „Byl ustaven výbor pro ...“ (tj. zřízen, zorganizován), avšak „Ředitelem druhého odboru ministerstva byl ustanoven pan X.Y.“ (tj. byl do této funkce určen, jmenován).

Pro útěchu těm, kteří i po tomto našem výkladu budou někdy na rozpacích, dodávám, že ve starším jazyce nebyla obě slova takto rozlišena; svědčí o tom dodnes např. to, že základní zákon státu se jmenuje ústava (patří tedy ke slovesu ustavit), kdežto základní pravidla spolků apod. se nazývají stanovy (a souvisí tedy se slovesem stanovit)."

Zdroj:
http://www.vesmir.cz/clanek/ustavit-a-ustanovit

Dle autora citovaného článku je tedy jmenování a ustanovení totéž.
Ovšem - ustanovení je něco jiného, než ustavení, což je logické a rozdíl mi byl zřejmý.

Slovník synonym pak výraz jmenovat a ustanovit klade na roveň slovu určit:

"Synonyma slova určit jsou : stanovit, vytyčit, adresovat, přikázat, přidělit, jmenovat, ustanovit"

Zdroj:
http://www.synonyma-online.cz/synonymum.php?synonymum=ur%E8it

Zdá se, že ani někteří právníci mezi slovy jmenovat a ustanovit nečiní rozdíl. Cituji:
"(...) Veřejně neznámějším případem, v němž došlo ke JMENOVÁNÍ opatrovníka obchodní společnosti za účelem ochrany jejích zájmů, je bezesporu kauza společnosti Moravské naftové doly a.s. a její mateřské Europgas a.s. USTANOVENÍ opatrovníka v tomto případě neuniklo pozornosti tisku, protože se jedná o významné společnosti s majetkem v řádu miliard Kč.(...)"

Zdroj:
http://www.epravo.cz/top/clanky/opatrovnikem-z-patove-situace-63254.html

Závěrem:
Jmenovat a ustanovit je totéž právně i lingvisticky.
Pojem "ustanovit" se ale může někomu s nedostatečně vytříbeným jazykovým jemnocitem plést se slovem podobného znění, ale jiného významu, a sice: "ustavit".
21. 01. 2011 | 10:16

modrý edvard napsal(a):

Děkuji Lexovi za právní posouzení případu.
Rozumím p. Johnovi, proč nechce jmenovat náměstka presidentem. Pokud můžeme vybírat jen ze tří lidí, asi je něco špatně.
Navrhuji p. Sobotkovi, pokud chce vědět,jak Komise jedná, aby do ní jmenoval sám sebe, nebo aby řekl, co mu v účasti v Komisi brání. Takhle to vypadá jen jako permanentní opoziční brblání. A to si p. Pehe myslí, že p. Sobotka je lepší možností, než p. Hašek.
21. 01. 2011 | 10:21

myrta napsal(a):

Pan Sobotka chce tímto traktátem říci,že kdyby ČSSD měla ministra vnitra,byl by vybrán prezident policie tak,aby vyhovoval především koaličnímu partneru,ČSSD by se vzdala svých požadavků.Velmi vtipné,pane Sobotka.
21. 01. 2011 | 10:23

Lex napsal(a):

Jéžišikriste, to je kalamita, pane Jonáš, to je kalamita.
Slyšeli jste slovo boží.
Potrefení vědí - tedy vědí kdo, jinak nevědí. O to víc plácají.
Těžko jim mít za zlé, že sotvaco vědí o zákonu o služebním poměru případně zákoníku práce, který tímto textem § 33 jasně difinuje pojmy a procesy -
"1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.
(2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.
(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem 16a); nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího
a) organizační složky státu 7),
b) organizačního útvaru organizační složky státu,
c) organizačního útvaru státního podniku 13),
d) organizačního útvaru státního fondu 14),
e) příspěvkové organizace 15),
f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,
g) organizačního útvaru v Policii České republiky 16)."
No, a abych předešel případnému poukazu na odkaz na ustanovení písm. g), tak připomínám, že jde o zákoník práce, který řeší otázku civilních pracovníků a civilních organizačních útvarů policie, nikoliv otázku příslušníků policie ve služebním poměru, kteří podléhají zákonu o služebním poměru. A v našem případě nejde o vznik "pracovního poměru", ale obsazování funkcí, které se děje USTANOVENÍM, i když si o tom kdo chce motá co chce.
21. 01. 2011 | 10:46

Luba napsal(a):

K tématu:

Pan Sobotka je, bohužel, ve vleku zažitých stereotypů, což dokazuje i tento nesmyslný výpad vůči VeVerkám, resp. k jejich vůdci.

Každý chce být hegemonem a nikdo nestojí o pouhou spolupráci.
Jenže pro stranické hašteření naše politické nádeníky nevolíme.
Natož proto, aby nerušeně kradli.

Jakého jiného potenciálního spojence mohou soc-demáci mít, než právě Věci veřejné? Jedině komunisty z KSČM, popř. bolševiky z ODS. Volba o mnoho tragičtější, než je "squadra azzura".

Je třeba konečně začít řešit problémy, nikoli po sobě plivat jedovatou slinou ideologie.
Ideje jsou důležité, nikoli ideologie či dogma!

Zdá se, že to podobně cítí i členové ČSSD - a podporují raději slizouna a machiavellistu Haška, než poctivějšího ale "levověrnějšího" Bohuslava Sobotku. A to je špatně.
Pan Sobotka nerozpoznal, na rozdíl od Haška, "změnu poptávky" a politického kontextu.

O "oranžového Kalouska" Haška snad nikdo nestojí ... Nebo ano?
21. 01. 2011 | 10:56

Joska napsal(a):

Každý člověk si musí položit při sledování rozruchu kolem volby policejného prezidenta otázku, o co vlastně jde. Jde o odvedení pozornosti veřejnosti od závažnějších problémů nebo tzv. "reforem" ? Jde jen o mediální zviditelňování se ? Proč zrovna ODS a ČSSD se Johnův postup nelíbí ? Vždyť, co je na tom, když si ministr vnitra pomáhá při výběru policejního presidenta nějakou komisí, když podle zákone jej má jmenovat on ? Jsem ochoten věřit tomu, že je velký zájem ODS a ČSSD, aby policie byla pod jejich kontrolou. Vďyť zejména ODS v závěsu s ČSSD rozkradly tento stát. Mají se tedy čeho bát, aby nepřestalo zametání pod koberec všelijakých kauz, jak se to dělo za Langerovým člověkem Martinů. Pokud je to tak, tak jsou Sobotkovi pseudoargumenty trapné a měl by raději mlčet. Takto dává jasně najevo, že je také jedním z galerky našich kleptokratů. A to vše možná s bláhovou nadějí, že těmi bude zvolen předsedou strany. Trapné!!!!
21. 01. 2011 | 11:09

Luba napsal(a):

Lexi,
díky za úryvek z Vašeho Lexikonu, i za ukázku Vašeho nábožensko-extatického vytržení, leč rozdíl mezi jmenováním a ustanovením jste nevysvětlil.

Zřejmě - podle Vás, co je psáno, to je dáno. Teoreticky by bylo tedy možné někoho popravit pro tiskovou chybu.

Pro Vás je tedy směrodatné, že se v jedné části lexikonu užívá "jmenování", zatímco v jiné kapitole se operuje s termínem "ustanovení". Tedy - rozdíl je jen v názvu kapitol a problematice, kterou dané pasáže lexikonu řeší.
Jinak jde významově o totéž. Někdo dostal placenou funkci, když před tím o ni projevil zájem

Jestli je to jinak, tak to vysvětlete a doložte, protože anonymní nick pro mne není relevantním zdrojem informací.
21. 01. 2011 | 11:15

12345 napsal(a):

Pane Sobotko, myslím, že víte, jak se to s policejním prezidentem má. Vy jste usmysleli, že budete na VV útočit (toto není první útok na VV od ČSSD) a tím koalici oslabovat. Jenže jste opět vedle. VV představují po x letech první stranu, která opravdu proti korupci něco dělá. Viz např. zadávání veřejných zakázek na MV a nebo celá protikorupční strategie. To jsou záblesky světla v přítmí, které jste tady pomáhali vytvořit. Místo toho, abyste VV podporovali a získávali body u zklamaných a frustrovaných voličů, tak se zdá, že vám to přítmí snad vyhovuje, prootže se všemožně snažíte VV diskreditovat. CO je vaším cílem? Vyhrát volby a spravovat stát asi těžko...
21. 01. 2011 | 11:35

Colt napsal(a):

pane Sobotko,

to jsem si donedávna myslel, že jste jiný kabrňák. Tohle co jste dnes napsal jen podporuje moje neblahé tušení - že tam v té ČSSD stojíte za stejné KULOVÉ jako ti z ODS.
Vám zřejmě nevadí krytí zlodějen a korupce, ale to, zda někdo byl zvolen tak nebo tak. Lidičky už to kočkování a ješitné tahanice nezajímaj.
Místo řešení hledání ptákovin.
21. 01. 2011 | 11:40

žbrbla napsal(a):

Luba

... jmenuje třeba osobního tajemníka
... ze své funkce ustanovuje předschváleného činovníka

oba jsou ze svého pohledu jmenovaní, výběr činovníka podléhá "průhledným" pravidlům o výběru. Osobního tajemníka schvalují jen v sekretariátu strany a kádrováci z BIS atp ... :)
21. 01. 2011 | 12:35

Pierrot napsal(a):

Luba

No, já to chápal tak, že jmenování je v podstatě autoritativní akt, který určí do funkce osobu, podle představy jmenujícího. Je to na jeho vůli a mělo by to být také na jeho odpovědnost. V minulosti se to dělo tak, že ministr vnitra kandidáta vybral a premiér (resp. vláda) mu ho schválil. K žádným třenicím kolem toho nedocházelo, neb MV měla vždy pod kontrolou vládnoucí strana.
Nyní už tento způsob neplatí a proces probíhá podle zákonem daného scénáře: buď se policejním prezidentem stane některý z jeho tří náměstků (proces výběru mi nějak unikl; ten služebně nejstarší?) nebo proběhne výběrové řízení, kterého se můžou zúčastnit pouze policisté z druhé nejvyšší kategorie. Tímto procesem je policejní prezident "ustanoven" a žádné "jmenování" někým už se nekoná.. Chápu to, Lexi, správně?
21. 01. 2011 | 12:40

hovorka11 napsal(a):

Článek Bohuslava Sobotky jasně dokládá, že ODS a ČSSD spolupracují na zachování korupčního prostředí.
Sobotka svým přátelům umožnil daňové úniky ve funkci MF a moc dobře ví, že ODS+ČSSD chce v těchto a daleko horších praktikách pokračovat.
Lessy se zdá neúplatný a to je pro ně a prezidenta největší překážkou !!!
21. 01. 2011 | 12:42

DavidS napsal(a):

Když jde o ohrožení kšeftů a reálnou možnost vyšetřování, tak se k sobě modrooranžové pijavice spolehlivě přivinou. Nečas si prý promluví s panem Lessym, a pak uvidí. O čem asi budou mluvit ? No, to věru není záhadou.
Btw. už pominula vaše amnézie pane Sobotko (a dalších ministrů) týkající se vládního projednávání privatizace Unipetrolu? Hromadná amnézie je dost neobvyklá.
21. 01. 2011 | 12:59

Terry napsal(a):

Výběr policejního prezidenta má ve své kompetenci ministr vnitra.

Pro "otevřenost" prováděla výběr komise, ve které zprvu byli zástupci ČSSD.

Premiér Nečas napadl ministra Johna, že výběrová kriteria "ušil" na triko svého současného náměstka (a horkého kandidáta) Čecha.

Když ten v prvním kole neprošel a komise vybrala Lessyho, tak to bylo podle Nečase proto, že John "ušil" výběrová kriteria právě pro něj.

Handrkují se jako malí kluci...
Ale za velké peníze.

Bártův výrok vůči Nečasovi nebyl na omluvu!

Současná vláda nemá na řešení reforem; "utápí se" ve vlastních rozepřích a kauzách svých členů.

A reformy se "smrskly" na zvýšení daní, snížení přídavků a příspěvků, i pro invalidy (!!) - ti přece tuto zemi vytunelovali a zadlužili!!
21. 01. 2011 | 13:57

ali napsal(a):

máte pravdu Sobotko, podivná hra vévéček s policejním prezidentem je hnusná..ono je toho hnusného více, neřknuli nejvíce. Ale to víte sám nejlépe..
21. 01. 2011 | 13:58

pich napsal(a):

Všechno by bylo tak jednoduché, kdyby těch prezidentů nebylo potřeba. A to počínaje tím hlavním.
Ale když to musí být, tak pokud všichni chtějí nějakého "nezávislého", tak proč nehodit do bubnu několik jmén policajtů, zatočit a přes nějakého slepého a hluchého (pozor na falešné hluchoslepé) mládence ho nainstalovat.
Ať bude takový či makový, bude muset stejně poslouchat ty mafiány v pozadí.
21. 01. 2011 | 14:03

Lex napsal(a):

Luba
Víte, právě Vám nebudu nic vysvětlovat. Ti, kdo na to mají, tomu rozuměli.
Ale přece - já Vám vůbec neberu Váš exkurs do Ústavu pro jazyk český akademie věd, do novin a knih. Jenže Vy operujete s termíny "jmenování" a "ustanovení" jako termíny obecnými, termíny spisovného i hovorového jazyka. Jenže tady, to je v oblasti, o které se zde diskutuje, nejde o obecnou terminologii. Termíny "jmenování" a "ustanovení" (případně též "volba") jsou tu termíny zákonnými, tj. právními, které z hlediska teorie práva představují tzv. "kategorie". Ty termíny jsou pro tento účel nezaměnitelné, protože každý má svůj přesný zákonný význam a obsah. Jsou s nimi též spojeny svébytné procedury.
Spokojte se, prosím, s tímto výkladem, nebo si to můžete také nastudovat, právní věda je přístupná každému. Spokojte se s tím (anebo ne, tak jako se můžete ale také nemusíte spokojit s jakýmkoliv faktem) i proto, že jsem tu (tj. i Vám) citoval znění těch zákonů, o které tu jde. Jako oponent jste se ozval sám. Závěr si vyvoďte sám.
A tím se vracím k začátku tohoto svého vstupu - kdo na to měl, pochopil.
21. 01. 2011 | 15:57

žbrbla napsal(a):

Luba
(oprava 12:35)

... "jmenuje" třeba osobního tajemníka
21. 01. 2011 | 16:05

hoven napsal(a):

čtenář,
jakekoliv sledování lidí kýmkoliv jiným než státníma orgánama by mělo být trestné. tohle bohužel naš zákon zatím neupravuje. nicmeně, pokud ty lidi detektivové fotili bez jejich souhlasu , porušovali zákon. naprosto jednoznačně. ABL porušovala zákon, a bárta je lhář.
21. 01. 2011 | 16:06

Tenco napsal(a):

Říkálo se tomu Trojský kůň. Od nynějška to s klidným svědomím můžeme zovati "Sobotkova moudra".

Pane Sobotko, Kdybyste měli konzistentní přístup, tak prostě v té komisi své zástupce mít budete.
Vy jste zvolili neslaný, nemastný lavírung.

Cosi mi našeptává, pane Sobotko, že Vám nejde až tak o zneschopnění trojkoalice, ale spíše o neutralizaci VV.
A že v tomdle byste si mohli docela rozumět s ODS.

Nevím ale proč. Domnívám se sice, ale nevím jaké přesně k tomu máte důvody.

A tak....jedna i pro Vás :
https://www.youtube.com/watch?v=UTFD1C4tVIg
21. 01. 2011 | 16:11

S.Š. napsal(a):

Ano, pane Lexi. Jsem ráda, že na problém dnes v komentáři upozornil i P. Uhl, cit. "Prý si řekli (!), že zákonné jmenování policejního prezidenta ministrem musí posvětit premiér. Je to vlastně nezákonné". Je dobře, že si to bylo řečeno, už jsem se bála, že to projde bez povšimnutí.
P.S.: A to opomněl (možná, že psal komentář dříve) vyjádření V.K.
21. 01. 2011 | 16:24

Luba napsal(a):

Lexi,
neomlovejte svou neschopnost nebo lenost něco vysvětlit tím, že na to někdo prostě nemá, aby pochopil.
Kdybyste se ale přiznal, že to neumíte, rozhodně bych to ocenil.
Bylo by to poctivé.

Nejsou nechápaví žáci. Jsou jen blbí učitelé.
21. 01. 2011 | 16:39

Neználek na Neměsíci napsal(a):

Policejní prezident bude ustanoven mj. na základě (ne)dohodnuté (ne)dohody.
Kolik lexmudrců, tolik lexnázorů. (Ať už je řeč o základech nebo o abstraktních výýšináách právních názorů). Neroboti myslí jinak :)
21. 01. 2011 | 16:41

Luba napsal(a):

Paní Šauerová,
místní sofista Lex z Lexikonu se už dříve zmínil o tom, že ministr vnitra policejního prezidenta do funkce ustanovuje, nikoli nominuje.

Samozřejmě si zmíněný expert neráčil povšimnout mou maličkostí uvedeného příkladu, kdy ministr spravedlnosti Pospíšil odvolal pana Kulu a do funkce na jeho místo, a to bez výběrového řízení, uvedl pana Tergela. Jednalo se o post generálního ředitele Vězeňské služby.

Šlo v tomoto případě o nominaci/jmenování nebo ustanovení?

Podle Lexova tvrzení by šlo o jmenování, protože žádný konkurs uchazečů před odbornou komisí neproběhl, a ministr nebyl výsledky řízení vázán.
Kupodivu nikdo neprotestoval.
21. 01. 2011 | 16:56

Luba napsal(a):

Tedy,
podle mého názoru je dobré porovnat dva případy, kdy ministr do funkce jmenuje/ustanovuje dva nejvyšší hlavouny svých resortů:

Pospíšil(ODS)/(generální)Tergel vs. John(VV)/(prezident)Lessy

Dle principu podobnosti a kontrastu při utváření významu se ukazuje, že ačkoli jsou obě funkce z hlediska daných rezortů (MSp vs. MVn) stejně důležité a měly by být obsazeny vynikajícími odborníky svého oboru, přesto akce Pospíšil-Tergel, na rozdíl od aktu John-Lessy, proběhla politiky a médii takřka nepovšimnuta.
A přitom pan Pospíšil navíc postupoval nestandardně.

Hysterie kol "případu" John-Lessy je tedy vysoce signifikantním důkazem snah o politické ovlivnění a zneužití práce policie.
21. 01. 2011 | 17:17

S.Š. napsal(a):

Pane Lubo, já jsem Vaši předchozí poznámku o postupu ministra Pospíšila zaznamenala. Můj názor je, že vyhlašovat výběrové řízení John (stejně jako Pospíšil) vůbec nemusel, zdá se mi, že tak chtěl demonstrovat otevřenost VV a transparentnost výběru. Když už to ale udělal (a o tom píše také p. Lex), je jejím výsledkem vázán a ustanovit do funkce (podle předchozí právní úpravy jmenovat) MUSÍ. Zdá se mi, že vyhlášením výběrového řízení si John tak trochu nadrobil. Zbytečně. To nic ale nemění na tom, že jak Klaus, tak Nečas se vlamují do ústavy, nadřazují-li (ústní) dohodu zákonu a pro předsedu vlády pravomoc (souhlas s ustanovením do funkce, které je ve výlučné pravomoci ministra vnitra), která mu nenáleží.
21. 01. 2011 | 17:19

Lex napsal(a):

Luba
Tipl bych si Vás na bývalého (neschopného, líného - a Vašim žargonem "blbého") učitele. Dnes už i senilního.
S Vámi, jako zjevným žvanilem, jsem už před drahnou dobou skončil. Nedalo Vám to, abyste nezačal znovu. Zkusil jsem to ještě jednou po dobrém. Marně.
Blábolte si dál jak chcete, ale mě laskavě ze svých výmlatů prázdné slámy vynechte. Já jsem s Vámi skončil definitivně.
21. 01. 2011 | 17:46

poutník napsal(a):

Jsou lidé z VV, o.z. v současné chvíli tou nejlepší zárukou bezproblémového běhočasu? Lze je nechat jen tak kazit na co přijdou? Nebo je to jinak?
21. 01. 2011 | 17:52

Puck napsal(a):

Milí právnící, nerozumím vám !
Je tu zřejmý logický rozpor. Ministr vnitra může jmenovat policejního ředitele přímo. Ale když ministr ustanoví komisi, která provede výběr, je tento výběr pro ministra závazný, má tedy tato komise vyšší váhu, než ten, kdo ji ustanovil. Nezdá se vám to uhozené ?
Logické by bylo, že ministr buď výběr respektuje, anebo prohlásí, že z těch a těch důvodů, pro něho není výběr přijatelný. Proč ? Protože za výběr je vždycky odpovědný ministr, ať už si pomáhal radami baby kořenářky, anebo radami komise.
21. 01. 2011 | 17:58

Puck napsal(a):

Milí právnící, nerozumím vám !
Je tu zřejmý logický rozpor. Ministr vnitra může jmenovat policejního ředitele přímo. Ale když ministr ustanoví komisi, která provede výběr, je tento výběr pro ministra závazný, má tedy tato komise vyšší váhu, než ten, kdo ji ustanovil. Nezdá se vám to uhozené ?
Logické by bylo, že ministr buď výběr respektuje, anebo prohlásí, že z těch a těch důvodů, pro něho není výběr přijatelný. Proč ? Protože za výběr je vždycky odpovědný ministr, ať už si pomáhal radami baby kořenářky, anebo radami komise.
21. 01. 2011 | 18:00

Luba napsal(a):

Paní Šauerová,
ano - jsem téhož názoru.

Pan John chtěl předejít pomluvám a spekulacím, že chce dosadit na post policejního ředitele člověka spřízněného s VV, nejlépe z ABL :)
A stejně tomu neuniknul ...

Skutečně - velmi nechutný modro-oranžový tyátr!
21. 01. 2011 | 18:36

žbrbla napsal(a):

Luba: není to ale spekulace?
21. 01. 2011 | 18:40

Luba napsal(a):

Lexi,
Vaše reakce nepotřebuje komentář ...

Již dlouho Vás považuji za dutou nádobu, která tak trochu duní a tak trochu se ozývá ... když se do ní houkne :)
21. 01. 2011 | 18:43

Lex napsal(a):

Moudrost Jana Wericha nebyla omezena časoprostorem, když formuloval svůj bonmot „Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky, vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem.“
Ano, jsem největší blbec pod sluncem.
Ó, Jene z Werichů, v úctě se před Vámi skláním!
Váš Lex
21. 01. 2011 | 19:33

Lex napsal(a):

Puck
Prosím, nedejte tu na názory. Opakuji (viz mé vstupy 21.01.2011 |00:57 a 09:17), že obsazení služebního místa policejního prezidenta je naprosto striktně upraveno zákonem o služebním poměru a není tu žádný prostor pro jakoukoliv improvizaci. Na toto místo mohl ministr vnitra ustanovit jednoho z následujících lidí - plk. Mgr. Ing. Ivan Bílek, náměstek policejního prezidenta pro vnější službu, plk. Ing. Bc. Jiří Novák, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, plk. Ing. Viktor Čech, náměstek ministra vnitra, donedávna náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování (tato funkce není po jeho rezignaci dosud obsazena), a plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., rektor policejní akademie. Jen tito příslušníci Policie České republiky mají služební hodnost vrchní státní rada, která odpovídá služebnímu místu policejního prezidenta. O funkci se ucházeli pouze dva z nich, a to plk. Bílek a plk. Čech. Žádný z nich nebyl shledán jako vhodný k ustanovení na místo policejního prezidenta. Z toho důvodu MUSELO být vyhlášeno výběrové řízení, které (obecně) může skončit dvěma způsoby - 1. výběrová komise stanoví pořadí vhodnosti uchazečů pro ustanovení na předmětné služební místo, 2. nebude vybrán žádný z uchazečů a výběrové řízení s těmito uchazeči bude ukončeno. V případě ad 1. MUSÍ ministr vnitra ustanovit na volné služební místo uchazeče, který se umístil na prvním místě (pouze pokud by nastala okolnost, že tento uchazeč nemůže - třeba ze zdravotních důvodů nastalých po ukončení výběru - na místo nastoupit, MUSÍ ministr vnitra ustanovit dalšího z uchazečů podle pořadí v jakém se umístili.
Nevybere-li komise ve výběrovém řízení žádného z uchazečů - ad 2., MUSÍ ministr vnitra vyhlásit nové výběrové řízení.

Prosím, vše ostatní, co jste tu četl jsou názory nepodložené zákonem.
21. 01. 2011 | 19:57

žbrbla napsal(a):

lex:

klíčová a kritická role přísluší jakési "výběrové komisi".
Hleďme, co se děje, pokud není předem domluveno(?) a hledí se na "literu"...
Mimochodem, ta humanita-demokracie, to je to, co tu máme?
21. 01. 2011 | 20:21

Luba napsal(a):

Lexo,
odpovím Vám jiným Werichovým bonmotem:

"Blbci vědí, protože blbec má čas si pamatovat ...
Ale chytrej musí vymejšlet!"

V souladu s touto definicí Vás považuji za člověka vědoucího, neomylného, jež si toho hóóódně pamatuje. Nebo aspoň ví,
v které části Lexikonu to má hledat :)

Pro mne nejste partnerem v diskusi, protože jste tvor myšlenkově rigidní, neschopný kreativní nadsázky či alespoň dočasné odbočky ze své suchopárnosti.
Alespoň se mi tak dlouhodobě jevíte.
21. 01. 2011 | 20:25

Puck napsal(a):

pro Lexe :
Na naše zákony už používáme novou měrnou jednotku a tou jsou tuny papíru, na kterých jsou napsány. Jistě uznáte, že průměrný občan dávno vzal snahu, aspoň zhruba se v nich vyznat. Je tudíž nešťastný, cítí se méněcenným, neřku-li flustrovaným, protože neznalost zákonů neomlouvá.
V případě, jako je tento, by občan s povděkem uvítal stručné vysvělení ( třeba takové, jako jste zrovna poskytl ) ze strany politiků, nebo komentátorů.
Teď k tomu, co považuju za důležité.
Není mi jasný další postup, když nevyhovuje žádný z těch uchazečů, kteří mají přednost. Píšete, že se musí být vyhlášeno výběrové řízení. Kdo ho vyhlásí, kdo vybírá kandidáty, kdo řízení organizuje. Pokud to není ministr vnitra, pak slouží ministr jen jako panák, který vybraného kandidáta musí jmenovat. Pokud to je ministr vnitra, pak nevidím důvod, proč takový křik.
21. 01. 2011 | 20:47

Lex napsal(a):

Puck
Výběrové řízení vyhlašuje vždy služební funkcionář s personální pravomocí nadřízený tomu, jehož místo má být obsazováno. V případě policejního prezidenta je to ze zákona ministr vnitra. To všechno ostatní jsou technikálie, které řeší jednak zákon sám, jednak interní normativní instsrukce Ministerstva vnitra. Uchazeče nikdo nevybírá, kdo může být uchazečem jsem jasně popsal, rovněž to striktně stanovíé zákon, uchazeči si podávají příhlášku do výběrověho řízení sami, k přihlášce musí doložit potřebné doklady o splnění podmínek. O vyhlášeném výběrovém řízení se dovídají z informačního systému ministerstva vnitra, kde rozhodnutí musí být po stanovenou dobu před termínekm konání oznámeno - zde si nejsem jist, zda bylo domrtě splněno - (samozřejmě, že o konání výběrového řízení na místo policejního prezidenta se dovídají i jinou cestou - z novin a z ústního podání, jenže podrobnosti a podmínky, které musí splnit a doložit k přihlášce, se doví jen a jen z onoho informačního systému. Berte, prosím, v úvahu, že výběrové řízení se povinně koná už od služební hodnosti vrchní inspektor. Těch výběrových řízení se konají stovky i více za rok. Na policejního prezidenta jistě ne.

PS
Na tapetě je příspěvek pana Václava Žáka, který precizně pojmenovává problémy, které si Radek John jako ministr vnitra nadělal s "výběrem" policejního prezidenta. Ty problémy nespočívají v tom výběrovém řízení, ale v tom, co mu předcházelo, tj. ty tanečky ohledně Viktora Čecha a Ivana Bílka.
Tam zcela zřetelně šlápl do ..., no zkrátka vedle, a svým diletantismem (zdaleka netýkajícím se jen této věci, ale každého jeho druhého kroku ve funcki ministra vnitra) znejistil tak nejen výběrové řízení samo, ale i pozici designovaného policejního prezidenta Petra Lessyho, o jehož předpokladech pro tuto funkci nemám pochyb. A že vím, o čem mluvím.

PPS
Pro žvanila - ignore.
21. 01. 2011 | 22:38

Lex napsal(a):

A pro žvanila ještě naposled:
Vždyť říkám, senilita, ani ten bonmot nedokážete reprodukovat přesně. On totiž zní "Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet."
Všimněte si - on ten Werich napsal "chytrý musí vymýšlet", ne že "si musí vymýšlet", jak to činíte Vy.
A že jsem blbec - no bodejť, vždyť jsem to napsal už výše, dokonce "největší blbec pod sluncem". Ze srážky s blbcem.
21. 01. 2011 | 22:52

Puck napsal(a):

Pro Lexe
Díky za Vaši trpělivost. S poznáním roste složitost. Řekl bych, že to platí především pro vědu a ukazuje se, že to platí i jinde. :-)
21. 01. 2011 | 23:21

Luba napsal(a):

Lexíku,
jak jsem pravil - pamatovák, to je tak to jediné, čím byste se mohl ochlupit.

Leč i toho se Vám nedostává. Přesná citace z forbíny W a H (13:39-13:43)zní, slovy pana Wericha:

"Blbí maj čas vědět. Ty maj čas si pamatovat. Chytrý musej vymejšlet, víte?"

Zde je důkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=iPI0DA3M9Ac&feature=related

Já jsem výše uvedl následující:
"Blbci vědí, protože blbec má čas si pamatovat ...
Ale chytrej musí vymejšlet!"

Což je významově totéž.

Jako prolhaný sofista jste se mi snažil přiklepnout výrok, který jsem nenapsal. Nepsal jsem nic o tom, že "si" musí chytrej vymejšlet.

Kdybyste byl schopen doložit, že to máte z knihy, pravdu bychom mohli mít oba. Takto jste za blbce Vy. A za žvanila, samozřejmě :)
21. 01. 2011 | 23:28

Luba napsal(a):

Pan Sobotka stvořil podivný článek o údajné podivné hře Věcí veřejných, pod nímž následovala podivná diskuse o podivnostech.
Hezké :)))
22. 01. 2011 | 00:00

žbrbla napsal(a):

Podivné a a spíše nehezké...
22. 01. 2011 | 00:33

anti politik napsal(a):

Bohouš je v podstatě jen Paroubek s lidskou tváří!
22. 01. 2011 | 09:04

otokar napsal(a):

Bouře v jurském parku?
Proč mlčí mocný Kalosaur, který druhdy svým řevem vyhnal Standu Krystala z přesličkového háje až za moře?
Proč se opovídá Zubosaur pištěním, opatrně vysunuje lysinu z třetihorního bahna?
Co se děje v přesličkovém háji tak vážného, že sám stvořitel musí skrze falešného proroka Tolju Prdelku dávat noty?
Budeme svědky zániku dinosaurů, nebo budem tiše zírat, co ta banda bahenních netvorů zas vymyslí?
22. 01. 2011 | 10:08

Tenco napsal(a):

lex
"Blbci vědí, protože blbec má čas si pamatovat ...
Ale chytrej musí vymejšlet!"

Díky.
Konečně jsem si zde přečetl něco, co mi dnes umožní klidně usnout.
:))

Apropo - možná by to šlo napasovat i na toho JOhna. Tedy na tu jeho komis.
I Bublan přeci uznal, že v ní byli odborníci.
Takže já fakt nevím, proč ČSSD nejdřív jo a pak ne a pak zas jo...
Kdoví jestli za tím nebude vnitrostranické pnutí uvnitř ČSSD. Tedy co a jak dál.
A hlavně s kým a proti komu.

Mě to prostě zavání kočkopsem.
Ale ne Johnovým.

Mějte se.
23. 01. 2011 | 19:51

Bobbi25Walker napsal(a):

freelance writer
07. 11. 2011 | 21:30

SherylManning32 napsal(a):

freelance writer
25. 03. 2012 | 19:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy