Několik poznámek k radikální sociální demokracii

16. 02. 2011 | 12:00
Přečteno 5107 krát
Ve své zprávě na poslední jednání ÚVV ČSSD jsem uvedl, že se nacházíme v situaci, podobné té v roce 1993, kdy se znovu rozhodujeme, zda být „radikální“ nebo „kooperativní“ či „konstruktivní“ opozicí. O této věci se vede v ČSSD oprávněná debata. A je to naprosto logické. Sociální demokracie je v opozici už od roku 2006.

Po čtyřech letech v opozičních lavicích dokonce ztratila 700 tisíc voličů a nyní čelíme v Poslanecké sněmovně velké převaze 118 hlasů pravicové koalice. V takové situaci musí politická strana zvažovat všechny koncepty a hledat cestu, jak v budoucnu prosadit svůj program, aniž bychom zopakovali faktickou porážku z květnových voleb v roce 2010 (i když jsme volby do PS těsně vyhráli, úbytek hlasů byl jen o něco menší než ten, který zaznamenal hlavní poražený voleb - ODS).

V rámci této diskuse se domnívám, že stejně jako jsme se správně rozhodli být radikální opozicí na sjezdu v Hradci Králové v roce 1993, je ještě více důvodů, abychom jí byli dnes. Prvním důvodem je neoliberální politika Nečasovy koaliční vlády, která svým úsilím o demontáž sociálního státu a rozdělení společnosti překonává vše, na co jsme v tomto směru byli až doposud u nás od pravicových vlád zvyklí. Klausovy vlády, pomineme li toleranci mafiánského kapitalismu a fatální chyby v hospodářské politice, realizovaly v oblasti sociální politiky a pracovního zákonodárství v zásadě centristickou politiku, velký obrat doprava provedlo až Topolánkovo, Langerovo a Julínkovo vedení ODS, jehož součástí byl i dnešní předseda vlády Petr Nečas.

Současná vláda nemilosrdně útočí na sociální postavení pracujících rodin s dětmi, důchodců, nemocných, zdravotně postižených. Ohrožuje sociální status početné části středních vrstev, zejména zaměstnanců veřejného sektoru. Během funkčního období Nečasovy vlády poklesnou reálné platy většiny zaměstnanců veřejného sektoru o 15-30%. Chystá se oslabení práv nájemníků a zaměstnanců, omezení přístupu ke zdravotní péči, dramatické zvýšení finanční spoluúčasti pacientů, školné, zdražení potravin a dalších sociálně citlivých položek v rámci sjednocení DPH, a celá řada dalších kroků, vedoucích k narušení sociálního smíru a růstu napětí a nejistoty z budoucnosti u významné části společnosti. ČSSD nemůže připustit, aby byla předmětem málo diferencovaného hněvu širokých skupin voličů, který bude mít tendenci obracet se proti celé politické garnituře, bez ohledu na rozdělení pravice – levice či vláda – opozice. Radikální a jasný odstup ČSSD od politiky současné vlády může pomoci tomu, abychom nebyli házeni do jednoho pytle s ODS, VV či TOP 09. A abychom představovali jasnou voličskou alternativu!

Útok pravicové koalice je veden nejenom na sociální skupiny, jež patří k tradičním voličům ČSSD, ale také na naše potenciální voliče z řad středních vrstev i mladší generace. Tito lidé očekávají, že právě ČSSD jako hlavní opoziční strana bude důrazně tlumočit jejich obavy, vyjadřovat oprávněné zájmy a především vládní politice důsledně a důrazně čelit všude tam, kde to půjde. Obsah vládní politiky, založený na systematickém oslabování sociálního státu, zvyšování sociálních rozdílů a privatizaci veřejného sektoru, podle mého názoru vylučuje možnost, že by ČSSD mohla působit jako kooperativní či konstruktivní opozice. A to ze zásadních programových důvodů. ČSSD nemůže opustit programové principy a zradit svůj program jen v zájmu toho, aby působila konstruktivním dojmem a vysloužila si za to pochvalu představitelů vládních stran či velkých soukromých finančních skupin. Přišla by o voliče, kteří ČSSD vnímají nejen jako opoziční stranu téže demokratické mince, ale především jako programovou levicovou alternativu vůči neoliberální politice současného kabinetu.
Kooperativní variantu koneckonců vylučuje rovněž styl vládnutí Nečasovy koalice, který je založen na válcovací strategii 118 hlasů v Poslanecké sněmovně s tím, že konsensus koalice hledá (velmi neochotně) jen tam, kde se bez něj formálně neobejde, tedy pouze u ústavních zákonů. Dokládají to i aktuálně projednávané stížnosti ČSSD u Ústavního soudu, které se týkají zneužití tzv. stavu legislativní nouze.

Radikální sociální demokracie musí být také schopna plnit roli programové opozice ve smyslu předkládání vlastních pozitivních alternativ, promyšlených reforem zaměřených na rozvoj sociálního státu a zvýšení kvality a efektivnosti veřejných služeb. V opačném případě by šlo pouze o radikalismus samoúčelný, plochý a naprosto nevěrohodný. ČSSD musí také jasně definovat, které kritizované vládní reformy bude schopna po volbách, v případě dostatečně silného mandátu, upravit či zrušit, přirozeně v rámci ekonomických a právních možností demokratického státu. Jeden příklad za všechny: Jestliže bylo v naší části Evropy zrušeno nevolnictví už v roce 1781, nelze připustit, aby se o necelých 300 let později z občanů mladších 40 let stali nevolníci soukromých důchodových fondů tím, že pravicová vláda zavede zákonnou povinnost si u nich spořit. Takové omezení svobody občanů musí ČSSD po volbách zrušit.
Radikální opoziční poloha nemá nic společného s politikou nulové tolerance, kterou svého času praktikovala Topolánkova ODS u všech vládních návrhů soc. dem. koaliční vlády. Všechny vládní návrhy, včetně návrhů zákonů, je nutno posuzovat podle jejich obsahu, kvality a přínosu pro společnost, ne podle předkladatele.

Jasná a zřetelná opoziční role ČSSD také neznamená politiku, vyžívající se jen v osobních verbálních útocích na politické protivníky. Klíčový je důraz na věcnost, slušnost a argumentační schopnost v každodenní komunikaci s veřejností, i politickými soupeři v Parlamentu. Ani ostré a vyhrocené programové střety nesmí vést k tomu, aby byla politická debata redukována na pavlačovou hádku, v níž se pod nánosem vzájemných urážek zcela ztratí původní smysl. To bude vyžadovat velkou vnitřní disciplínu všech představitelů ČSSD.

Druhým důvodem, proč nelze přijmout roli konsensuální či konstruktivní opozice, je nutnost radikálně se vypořádat s hospodářskou krizí nejen z hlediska důsledků, ale i jejích příčin. Radikální sociální demokracie musí vycházet z toho, že tzv. krize sociálního státu
a současná probíhající hospodářská krize jsou logickým důsledkem neoliberální politiky, jejíž příčiny a projevy je třeba plně objasnit, a které je třeba začít nekompromisně čelit v oblasti praktické politiky a nových politických programů. Pokud by tuto roli a hlavní výzvu na počátku 21. století sociální demokracie nezvládla, je otázka, k čemu by tu pak byla ještě v příštích desetiletích potřeba. Likvidační reformy sociálního státu, sofistikovaně zdůvodněné globalizací, daňovou soutěží a konkurenceschopností vůči Číně či Indii, přece dokážou stejně dobře obsluhovat i pravicové či populistické politické strany.

ČSSD by 21 let po roce 1989 neměla ztrácet příliš času a energie diskusí o nebezpečí návratu komunismu. Zjednodušený antikomunismus je pravicí vytahován na světlo boží pokaždé, když je potřeba odvést pozornost od vládních skandálů či nepovedených a především nespravedlivých reforem. ČSSD není v situaci roku 1946, kdy Václav Majer a Vojtěch Beneš statečně bojovali proti komunistickému křídlu v sociální demokracii. Nereformovaná, programově a personálně upadající současná komunistická strana bude pro ČSSD představovat nebezpečného konkurenta jen tehdy, pokud bychom neplnili dobře naši opoziční roli a přestali být hlavní levicovou alternativou pro nespokojené občany. Je zřejmé, že platí Bohumínské usnesení a že bez odpovídajících zásadních reforem na straně současné KSČM nemůže být zrušeno. Jsme sociální demokraté, naši demokratickou tradici a demokratické hodnoty nemůže nikdo zpochybnit.

Nakonec bych zmínil ještě další dva důležité znaky nové radikálnější pozice sociální demokracie - inteligenci a odvahu. Inteligentní a odvážná politika nemůže být v zajetí každodennosti, pouze marketingovým reagováním na to, co dnes nebo zítra přijde, ale musí být rámována dlouhodobější perspektivou. Inteligence a odvahy je třeba k tomu, abychom přestali být uzavřenou politickou elitou, která „beztak nejlépe ví“, ale abychom svou politiku vytvářeli v otevřené komunikaci s širokou veřejností. Abychom byli aktivním moderátorem veřejné debaty o klíčových tématech naší budoucnosti. Inteligence a odvahy je třeba, abychom odmítli panující slovník neoliberálních elit (v politice, médiích, vzdělání a kultuře) zdůvodňující přednost ekonomiky před politikou i sociálnem a postavili proti němu slovník sociálně demokratický, vnímající potřebu vrátit ekonomiku do služeb demokratické a veřejné politiky. Inteligence a odvahy je třeba, abychom přestali být součástí lobbováním a korupcí natráveného politického establishmentu, ale abychom takové podobě politiky vyhlásili nesmiřitelný boj.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Nebude dlouho trvat, a diskuse pod tímto blogem se zaplní urážlivými,primitivními a vulgárními příspěvky udajně vzdělanějších a inteligentnějších voličů pravice.
16. 02. 2011 | 12:18

David napsal(a):

..."ČSSD nemůže opustit programové principy a zradit svůj program jen v zájmu toho, aby působila konstruktivním dojmem a vysloužila si za to pochvalu představitelů vládních stran či velkých soukromých finančních skupin. ...

...ČSSD musí také jasně definovat, které kritizované vládní reformy bude schopna po volbách, v případě dostatečně silného mandátu, upravit či zrušit, přirozeně v rámci ekonomických a právních možností demokratického státu."

-----

Naprosto souhlasím.

Váš názor je velmi správný. Teď jde o to, jak to ještě dokáží pochopit delegáti na sjezdu.

Pan Hašek je bezesporu slušný člověk, ale myslím si, že jeho přílišná slušnost vůči vládní koalici by skutečně přivedla ČSSD do šedé bezvýznamnosti na politické scéně. Jinak řečeno do pekel.
16. 02. 2011 | 12:18

schrott napsal(a):

Ano pane Sobotko. Doufám, že volby v ČSSD vyhrajete a že ČSSD vyhraje další, doufám předčasné, volby.
16. 02. 2011 | 12:18

hoven napsal(a):

slávečku,
ty jsi opsal nějaký projev klementa gottwalda z parlamentu první republiky???
16. 02. 2011 | 12:19

karel napsal(a):

A koho zajima tvuj projev na UV KSC, kdyz jsi byl na praxi na ministerstvu financi, tak jsi v dobe rustu zatal brutalni sekeru do nasi budoucnostii. Vrat se do skolicky Slavecku.
16. 02. 2011 | 12:21

pyj napsal(a):

FF: :DDDDDDDDD
16. 02. 2011 | 12:22

Tenco napsal(a):

Sladký
Bingo !!
:)))
:((((((((((((((((

Zatím ale nic o rovnátkách a bradavicích.
To je podivné. :))
16. 02. 2011 | 12:28

zdenekb napsal(a):

"Útok pravicové koalice je veden nejenom na sociální skupiny, jež patří k tradičním voličům ČSSD, ale také na naše potenciální voliče z řad středních vrstev i mladší generace. Tito lidé očekávají, že právě ČSSD jako hlavní opoziční strana bude důrazně tlumočit jejich obavy..."

Tito lidé si to především musejí napřed sami uvědomit.
Aby přestali přemlouvat báby a tleskat těm, co jim setrvale kálejí na hlavu. Namátkou Karel, FF a všichni další hovenové...
16. 02. 2011 | 12:28

Tupelo napsal(a):

Pane Sobotko, souhlasim s radikalnejsi pozici socdem a preji Vam vitezstvi ve volbach. Mozna byste mohli podporit zruseni komunisticke strany, pravice by pak nemela na co odvadet pozornost, kdyz se objevi prusvih :)). Soucasna komunisticka strana levici nic dobreho neprinasi, v podstate je 20 let blokovano kolem 10-15% hlasu a nezda se ze by se neco v blizkem horizontu melo zmenit (treba zruseni bohuminskeho usneseni...;)).
16. 02. 2011 | 12:34

nostalgie nekonečna napsal(a):

Jo jeden lepší než druhý. Buď na ministerstvu financí vládne geniální chemik, nebo geniální právník a profesionální politik v jedné osobě, který v životě nešáhnul na práci (v tom nejspíš spočívá jeho genialita). To v téhle republice opravdu není na tento post nikdo, kdo tomu opravdu rozumí?
16. 02. 2011 | 12:40

Tenco napsal(a):

Já začnu věřit panu Sobotkovu až se nebude uhánět jmény Václav Majer a Vojtěch Beneš, ale zabývat jmény Mandík a Kajnar. A dalšími.
Pak lze uvažovat o nějaké důvěře.
Do té doby nejde o nic jiného než propagandu.

Ale je to menší zlo. Tedy ČSSD. V kontextu toho co se děje dnes /neschopnost řešit problém a lékaři, cystaný tunel na penze, boj s korupcí formou proklamací.../ a v kontextu toho, že takových jmen je na druhé straně na deset psychiatrických léčeben a dvě věznice. :))
16. 02. 2011 | 12:43

Tenco napsal(a):

nostalgie nekonečna

Ministerstvo financí : Miller, Zelený, Niedermayer, Kohout Pavel, Michálek...

Koho byste chtěl za prezidenta ?

Přidejte nějaké jméno :

Bělohradský, Brixi, Brožová Iva, Dvořáková Vladimíra, Gajdůšková, Halík, Hnízdil, Hořejší, Hovorka, Illnerová, Jiřičná Eva, Komárek Valtr, Koukolík, Nešpor, Sokol Jan, Švejnar, Třeštíková, Vašáryová....
16. 02. 2011 | 12:46

Sladký napsal(a):

Jak vidět, nemýlil jsem se. hoven,FF,karel a pyj- každý z nich nejméně tři vysoké školy.
16. 02. 2011 | 12:47

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 02. 2011 | 12:48

zdenekb napsal(a):

Tenco:

Jsem pro ženské čytřpresidentí:
Brixi - Jiřičná - Třeštíková - Šiklová

Střídání synchronně s ročními obdobími.
16. 02. 2011 | 12:51

Sladký napsal(a):

Trpělivost, Tenco! Brzy se i nějaká ty socbotka a podobné duchaplné hrátky s příjmením,kterými se tak rády baví děti v mateřské škole objeví!
16. 02. 2011 | 12:53

veverka napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem blogu.Pokud vyhraje předkloňený patolízal Hašek,nebudu ČSSD volit,protože to nebude mít žádný smysl.Klonů ODS už tu máme víc než dost,další netřeba.
16. 02. 2011 | 12:53

nostalgie nekonečna napsal(a):

Tenco:
No já bych spíš ten Váš seznam trošku proškrtal :-)...trošku víc.
I když si pana Kohouta jako ministra financí dovedu představit...ale potřebuje adekvátního premiéra
16. 02. 2011 | 12:55

Tenco napsal(a):

zdenekb
Šiklovou doplním.
Nápad jako takový se zamítá.
Jak znám ženské, hned na první schůzce by si vjely do vlasů, která bude makat v zimě a kdo v létě. Nehledě na permanentní přestavování nábytku, vymalovávání a pomlouvání, jak má která dobře uklizeno.:))
16. 02. 2011 | 12:57

neo napsal(a):

pane Sobotko, nesouhlasím, jsem zástupce pracující rodiny s dětmi a jediná vláda, která na mě útočila byla vláda čssd : progresivní daň, nižší slevy na dítě, nemožnost výběru délky rodičovské dovolené.

To se změnilo až s pravicovými vládami.

3rychlostní rodičovská, nižší daň z příjmu, vyšší sleva na dítě
Tomu já říkam podpora rodin s dětmi.
16. 02. 2011 | 12:58

Sladký napsal(a):

Neo,Pravicové vlády,ty panečku podporují rodiny jedna radost.Oni to pravičáci mají přímo v krvi,že? Nemohu si pomoci, neo, moje diagnoza sedí.Ty jsi opravdu blázen.
16. 02. 2011 | 13:01

Pierrot napsal(a):

Mně to přijde jako zbytečné "buď a nebo". Ke konstruktivní vládní spolupráci vás nikdo nenutí už proto, že vás vládní většina ke spolupráci nepotřebuje. Je to jejich politika, z vaší strany jde jen o to deklarovat k ní svůj postoj a ukazovat veřejnosti své alternativní návrhy. Jen tak veřejnost přesvědčíte, že vaše politika je nejen líbivá, ale také funkční. To bohatě stačí a jestli to nazýváte radikalizací, tak prosím. Nebo má mít tato radikalizace ještě jiné podoby? Protesty? Demonstrace? To by mi přišlo jako velmi chybné směřování. Nezapomínejte, že volby byly vloni a není to tedy ještě ani rok, co občané rozhodli o směřování naší politiky. A pokládám za potřebné a výchovné, aby voliči zakusili důsledky svých rozhodnutí a uvědomili si svou odpovědnost. Společnost nelze podporovat v chování malého spratka, který co chvíli běží s brekem do otevřené náruče nějaké strany, protože se mu přestala líbit cesta, na kterou se dal.. Ale pokud chcete pokračovat v Paroubkově populismu, je to vaše věc (vasevec.cz).
16. 02. 2011 | 13:02

hoven napsal(a):

upozorňuju všechny diskutující, že slaveček sobotka není zasazen do reálného ekonomického rámce.
16. 02. 2011 | 13:03

neo napsal(a):

Sladký:
na rozdíl od tebe jsem napsal konkrétně ,jak pravicové vlády podpořily rodiny s dětmi.
16. 02. 2011 | 13:05

Cech napsal(a):

Pane Sobotka popsal jste poměrně zeširoka, to co zaznělo pod mnoha blogy zde i jinde.
a) Chce li být ČSSD standardní volitelnou stranou,která bude schopna částečně narovnat privátní rezpubliku, musí být radikální opozicí.
b) Pokud chce vládnout, převzít moc v rámci mafi-repu, potom musí splnit požadavky levicové strany s pravicovou politikou, to znamená být oranžovou ODS.
Nic dalšího není, bohužel.Bude to návrat k hodnotám FS nebo demokracie?
16. 02. 2011 | 13:05

nostalgie nekonečna napsal(a):

Sladký: No levičáci asi mají podporu rodin v krvi, nějak to ale za své vlády nedávali viditelně najevo, pokud vynechám populistické "huráakce" alá pastelkovné.
Nějak jsem si nevšiml rozdíl mezi vládou ČSSD a ODS.
Tu nýnější do toho prozatím nepočítám..
16. 02. 2011 | 13:07

Puck napsal(a):

Jak jste to napsal ?
" Jasná a zřetelná opoziční role. "
To je opravdu základní předpoklad, aby příště mohla ČSSD vládnout.
A jaká je skutečnost ?
Pražáci volili pravici. To se nedá oddiskutovat a je jisté, že i ti pražané, kteří dali hlas ČSSD, si to příště dobře rozmyslí.
Vím, že jste stál na straně Dientsbiera, ale bylo to neslané, nemastné, skoro neutrální. Jistě ne radikální, jak bych od Vás očekával.
Vaše strana zoufale potřebuje důvěryhodnost, a ještě nějaký čas k dispozici je. Ne slova, pane předsedo, činy jsou potřebné.
Poučení z minulých voleb ( a nejen těch posledních ) je toto :
Proti vám nestojí jen pravice, proti vám stojí kapitál, media. Mladí jsou soustavně zpracováváni myšlenkami, které jsou v rozporu se sociálním pojetím společnosti.
Můžete namítnout, že stana také potřebuje peníze, hodně peněz, aby mohla ve volbách uspět. A pak jí nezbývá, než přijmout občas nějaký kompromis. Ale to je naprosto mylná představa. Kolik stály minulé volby a jaký byl výsledek ? Pravice toho dokonce využila, a správně, šikovně, v tom smyslu, že když takhle neodpovědně a zbytečně utrácíte v kampani, nebude to o nic lepší při správě státu.
Nezapomeňte, že jste pořád ještě nadějí pro hodně slušných lidí.
16. 02. 2011 | 13:10

ali napsal(a):

ano, Sobotko, vyhlašte nesmiřitelný boj, třídní boj, antipopulistický boj, protikorupční boj, vyhlašte všechny boje světa. Je třeba bojovat. Protože politika boj potřebuje. Potřebujeme ho my. Je už dlouho mír a holoubátka v hubě. Tak je třeba vyhlásit boje..v arabském světě už to začalo, to by v tom byl čert, aby se to nepovedlo i vám. Pak budete spokojen..a upozorňuji, že dcera se třemi dětmi měla za vlády čssd dál do pusy..
Váš článek je mrazící a páchnoucí starou dobou a komunistickým režimem. Až se člověku udělá fraj mdlo. Mám pocit, jakoby ho psal Paroubek a Husák dohromady.
Vždycky si přečtu vaše články celé. Tento byl ale poslední..
16. 02. 2011 | 13:12

Pierrot napsal(a):

Pro mě je momentálně důležité, jak se socani postaví k přímě volbě prezidenta. To je něco, v čem se mohou a měli by se aktivně angažovat..
16. 02. 2011 | 13:14

Carlos V. napsal(a):

Měl bych radost z vítězství pana Sobotky a radikalizace ČSSD.

ČSSD by mohla získat voliče ... na úkor KSČM. Existovalo by sice větší riziko koalice ČSSD se centristickými stranami - to je ale kdo ?

Ale naprosto by to znemožnilo vládu levice. Dobrý nápad, pane Bohuslave.
16. 02. 2011 | 13:18

stále rebel napsal(a):

Exekuce do každé rodiny

Počet nařízených exekucí v ČR
2006 333 166
2007 440 192
2008 571 682
2009 678 049
2010 701 900
Pramen: Ministerstvo spravedlnosti

Snížit daně oligarchům a kmotrům, odrbat ty dole zvýšením DPH a dětem v těch nejchudších rodinách představit pana exekutora.
16. 02. 2011 | 13:19

Carlos V. napsal(a):

Pierrot : vskutku zásadní příspěvek. Je málo tak nevýznamných témat vytahovaných politiky jako vějička ... jako přímá volba prezidenta.

Zákony budou stejné blbé, krást se bude stejně, ale hlavně si povídejme o volbě prezidenta.
16. 02. 2011 | 13:20

BOjím Bojím napsal(a):

Jestli povede SOC. DEM. Hašek, který se až moc prohýba napravo , ták o takovou SOC. DEM. voliči stratí zájem .
16. 02. 2011 | 13:21

Tomáš napsal(a):

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda-li vrátite peníze z náhrad, které jste zneužil ke koupi 4 mil bytu v Praze, i když jste se nedopustil trestného činu, pouze morálního k občanům ČR? Anebo to považujete za uzavřenou kapitolu, kdy na jedné straně hlásáte sociální spravedlnost a na druhé straně se neoliberálně hrabete pro sebe.

Předem děkuji za odpověď.

Tomáš
16. 02. 2011 | 13:21

nostalgie nekonečna napsal(a):

stále rebel: To spíše svědčí o finanční negramotnosti obyvatelstva ČR
16. 02. 2011 | 13:21

Carlos V. napsal(a):

stále rebel : pominu-li zapomětlivce, exekuce jsou nutným nástrojem ekonomiky.

Každý se musí naučit hospodařit - a znám mnoho lidí z "lepších" rodin, kteří v honbě za módou, trendy a konzumem spadli do dluhové pasti.

A naopak - znám dost chudých lidí, kteří jsou si vědomi svého rozpočtu, mají i své rezervy a exekuce jim zdaleka nehrozí.

Exekuce je mnohem více odraz (ne)zodpovědnosti než příjmů a nutných výdajů.

Škoda jen, že to samé neplatí pro státy. Kdyby přisel exekutor a dal Rhodos do dražby ... to by se vlády učily hospodařit.
16. 02. 2011 | 13:25

hoven napsal(a):

carlos,
podporuju duo sobotka-rath. ekonomický analfabet a podnikatel ve zdravotnictví, kterého vyhodili z ODS. mohou nabídnout pouze destrukci,navíc se nezmužou. jejich jediný potenciální koaliční partner je ksčm. hašek je nebezpečnější, mohl by některé normální lidi přesvědčit, aby volili čssd.
16. 02. 2011 | 13:28

Pierrot napsal(a):

Carlosi, ona to tak úplně vějička není. Ale to je věc názoru. Mně jde spíš o to, že se na tom ukáže ochota ČSSD dělat to, co proklamují. A ne z toho nakonec vycouvat proto, že se jim to přestalo hodit. Jinak uznávám, že jsou zásadnější témata, ale s nimi momentálně socani moc nezmohou...
Jinak Vás pokládám za konstruktivního diskutéra, tak si to prosím nekažte osobními výpady. Svůj názor na radikalizaci jsem vyjádřil o něco výše, poznámka o volbě prezidenta byla jen tak na okraj
16. 02. 2011 | 13:28

Tenco napsal(a):

Tomáš
A mohou se ty peníze třeba prochlastat nebo rozházet po bordelích ?
Anebo - lze za ně pořídit letenku do Toskánska ?

Jste mimo mísu.

Pokud náhrady jsou paušální a nevyúčtovávají se, tak nikdy nedohledáte, na co byly použity. U nikoho, kdo je pobírá.

V tomto ohledu je pan Sobotka spíše charakter, že věc přiznal.
A že to dal do bydlení - hmm, furt lepší než prochlastat s děvkam třeba v Berlusc....no , zkrátka a dobře někde u bazénu.
:((

Chcete o věci polemizovat ?
Argumentujte.
Nebo se omluvte.
Anebo vyzvěte VŠECHNY, kdo "náhrad zneužili".
JInak jste naprosto mimo mísu.
Respektive v jedné z mís jste až po krk.
16. 02. 2011 | 13:29

Xury napsal(a):

¨Pro autora:
osobně si myslím, že současné ČSSD by nejvíce pomohlo kdyby ve všech krajích i ve všech městech, kde vládne (ať už sama nebo v koalici) prosazovala úplné zveřejnění všech smluv na internetu. Vzhledem k tomu, že vládne ve všech krajích a v řadě velkých měst, tak bychom se mohli dočkat skutečně zřetelných změn. Taky bych dodal, že kraje vlastní řadu nemocnic, kam dosadily ředitele, kteří rozhodují o tom, jak budou vypadat výběrová řízení nebo nákup nových přístrojů.
16. 02. 2011 | 13:29

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Koho byste chtěl za prezidenta ?
Nebo je vám to jedno ?
16. 02. 2011 | 13:30

Carlos V. napsal(a):

Pierrot : sorry, osobně jsem to nemyslel, jen mi Váš příspěvek přišel zavádějící - ale je pravda, že jsem si nespojil, že k věci jste už psal.
16. 02. 2011 | 13:31

stále rebel napsal(a):

Pro nostalgie nekonečna.
To je podobně hloupé, jako kdybych komentoval skutečnost, že bylo okradeno nebo zavražděno x osob tím, že lidé se neumí bránit a dobře jim tak.
Vždy je to o poměru mezi silou gaunerů, kteří okrádají a schopnosti populace se bránit. Rozumná vláda by nastavila pravidla tak, aby možnosti gaunerů nepřekračovaly schopnosti obyvatel.
16. 02. 2011 | 13:32

Tomáš napsal(a):

Tenco

Dobrý de,

pan Sobotka veřejně přiznal, že zneužil náhrady a já se pouze dotazuji, zda-li má alespoˇmorální kredit vrátit peníze nebo si je nechta a považovat celou kapitolu za uzavřenou?
16. 02. 2011 | 13:32

liberál napsal(a):

Bububu soc. dem zase straší jako obvykle. Lži a polopravdy jako vždy. ČSSD strašila že zavedením poplatků nebude mít spousta lidí na zdravotní péči a máme tu poplatky už 3 roky a nikdo se nehroutí. A pak kdo tu staší.

Pokud se bude ČSSD radikalizovat a vázat se pořád na jen na komunisty, jak navrhuje Paroubkův mazánek Sobotka, tak zůstane v opozici ještě další období. Sobotka navrhuje Paroubkovu neokomuinistickou populistickou agresivní politiku,kde bude drtit ostatní a nutit je aby přijmuli jejeich dogatickou levičáckou politiku bez kompromisů.
Pane Sobotka proč neříkáte že i ČSSD prosazovala nulovou toleraci? Ona s tím začala. Za Grosse, kdy byl obviněn z korupce prosazovali všechny zákony s komunisy aby nepřišli o koryta a opozici vůbec nedovolili proti tomu něco udělat. Nejviditelnější byla nulová tolerance ČSSD za Paroubka, kde ČSSD smetla jakýkoliv návrch koalice aniž by ho prozkoumala.
16. 02. 2011 | 13:32

Vico napsal(a):

Hoven napsal : "upozorňuju všechny diskutující, že slaveček sobotka není zasazen do reálného ekonomického rámce."

Dobrá rada nad zlato. Ještě zbývá po "jarporovsku" popřát

Hezký den :-)

Podnětná je i glosa nicku ali, kterému vcelku střízlivý text autora páchne "starou dobou a komunistickým režimem."

Zřejmě tak naráží na tu pasáž, kde autor píše, že "platí Bohumínské usnesení a že bez odpovídajících zásadních reforem na straně současné KSČM nemůže být zrušeno."
16. 02. 2011 | 13:33

Carlos V. napsal(a):

Tenco : koho bych chtěl za prezidenta ? Nevím. A i kdybych se rozmyslel, stejně by nevyhrál.

Role prezidenta se přeceňuje. Většinou má tolik moci, kolik mu ji politici dají - vzpomeňmě nulovu moc Havla za oposmlouvy. Šanci má leda v patové situaci a slabých vůdcích stran.

Jinak reálná moc je snad ve jmenování členů bankovní rady. Ani Havel, ani Klaus v této oblasti neselhali a jmenovali lidi odborně na výši.

Dále má moc při jmenování ústavních soudců - ale zde hraje klíčovou roli Senát.

Jinak ? Vyznamenání, věnce. Do reálné politiky se jen při slabosti stran - a své síle.
16. 02. 2011 | 13:37

Dočekal napsal(a):

Tomáš napsal(a):
Tenco

Dobrý de,

pan Sobotka veřejně přiznal, že zneužil náhrady a já se pouze dotazuji, zda-li má alespoˇmorální kredit vrátit peníze nebo si je nechta a považovat celou kapitolu za uzavřenou?
16. 02. 2011 | 13:32
----------------------
Dovolte, abych se zeptal také já:
Na základě čeho jste usoudil, že pan Bohuslav Sobotka zneužil poslanecké náhrady?
Prosil bych ale konkrétně. Upozorňuju předem, že výmluvy typu - někde to psali - neberu.

Tak co, zkusíte to? Nebo jste tady jen další tláskal?
16. 02. 2011 | 13:40

Vlkodav napsal(a):

Vico:

Bohumínské usnesení sice platí, ale už Paroubek vykřikoval: "Máme 101 hlasů" - včetně komunistických!
16. 02. 2011 | 13:41

Carlos V. napsal(a):

Zneužívání náhrad ... úplný nesmysl. Náhrady jsou nárokové a je na poslanci, jak je užije.

Je spíše smutné, jak málo peněz teď poslanci mají. Já bych za tu almužnu s svůj ksichtem na veřejnost nestrkal.

A "zneuživání náhrad" ? Směšné. Mnoho poslanců touto výmluvou a "přiznáním" pouze kryjí příjmy z jiných zdrojů.
16. 02. 2011 | 13:44

stále rebel napsal(a):

Pro Vlkodav.
Nebyl to Kalousek?
16. 02. 2011 | 13:44

Vlkodav napsal(a):

stále rebel:

Nebyl, copak už nepamatujete slavný "Vítězný únor" pana Paroubka?
16. 02. 2011 | 13:46

Sixy napsal(a):

Nevím, je-li pan Hašek slušnější než pan Sobotka či naopak, pravděpodobně asi bude, protože nekrade jako on (nezdaněné poslanecké náhrady pro svoje potřeby), ale v každém případě je schopnější a ochotnější vyjednávat. Protože nic není úplně napravo ani úplně nalevo, v mnoha věcech je možné dohdnou kompromis a o tom vlastně politika je. Pan Sobotka nabízí jen radikální řešení. Stále, jako kafemlejnek, opakuje stejné věci, a podobně jako pan Paroubek, jen tu svoji pravdu má za jedinou. Málo důvěrní jsou také lidé, kterými se obklopuje. Typickým zástupcem jeho lidí je Rath, převlečkabátník prvého řádu. Kolika stranami už prošel - od prava do leva, a zakotvil až tam, kde mu dali koryto. Před 10 lety radikálně vystupoval za uzákonění vysokých zdravotnických poplatků, a dnes je největší bojovník proti nim. Kdyby přišli Číňani, bude první kdo si na plastice nechá natáhnout oční koutky. Nikdo nemůže socialistům napovídat, koho si do svého čela zvolí. Jsem ale přesvědčen, že s panem Sobotkou přijdou další roky nestability a sporů, protože jeho řešení dluhové politiky nebude účinné a ve své podstatě postihne všechny, především ty nejchudší.
16. 02. 2011 | 13:48

Lex napsal(a):

Tomáš
Máte to popletené. Bohuslav Sobotka nic nepřiznal, neměl co. Bohuslav Sobotka uvedl, že na úhradu nákladu na pořízené svého bytu použil své peníze, které mu náleží v podobě poslaneckého platu a paušálních náhrad.
Že ty náhrady nepodléhaly dani z příjmů bylo stanoveno zákonem. Tak jako že nyní dani podléhají. Napadlo by Vás mlet to o "zneužití" i nyní? Jsou to, pane, stejné náhrady.
Apropós - jmenujte, prosím, jednoho poslance nebo senátora Vašemu srdci milého, anebo kteréhokoliv, který část PAUŠÁLNÍCH (tedy těch, které nepodléhají vyúčtování) náhrad někdy vrátil s tím, že je k účelu deklarovanému v zákoně nevypotřeboval.
Milý pane, nic takového nelze. Paušální náhradu nelze vyúčtovat ani vrátit. Neexistuje k tomu účetní operace.
Připomínáte kolovrátek z rodu českých žumpalistů - nejste?
16. 02. 2011 | 13:48

jan napsal(a):

máte můj hlas
16. 02. 2011 | 13:50

nostalgie nekonečna napsal(a):

stále rebel: mícháte jablka a hrušky

Naprosto přesně to popsal Carlos V (příspěvek 16. 02. 2011 | 13:25 )
Myslím si, že počet exekucí má s vývojem ekonomické situace málo společného, výjimky samozřejmě existují
16. 02. 2011 | 13:51

Tenco napsal(a):

Carlos V.
Koho byste chtěl za starostu ?
Je vám to taky jedno ?
16. 02. 2011 | 13:53

Tomáš napsal(a):

Dočekal

Dobrý den,

dám Vám odkaz třeba zde:

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/2748-bohuslav-sobotka-se-priznal-ze-zneuzival-poslanecke-nahrady/
16. 02. 2011 | 13:55

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,

zatím jse mto jenom prolétl, ale už mám dva bodíky, jež nemohu neuvést. Předem se omlouvám za obsah jednoho z nich, ale to už prostě nejde říct slušně...

1) Jděte už laskavě do h.a.j.z.l.u s tou "ochranou rodin s dětmi". "Rodinou s dětmi" jsou skoro všechny rodiny v ČR a mnoho z nich živí své dospělé děti na studiích - přesto nepožívají prakticky nebo vůbec žádnou ochranu. Mnoha z nich stát, zvlášť ten současný neoliberální, naopak hází pod nohy pěkné žulvasy.
Pokud chcete, aby socdem výplesk o "rodinách s dětmi" přestal být výpleskem a stal se pravdivým výrokem, pak MUSÍTE dbát na ochranu VŠECH rodin s dětmi, ne jen těch s batolaty do čtyř let věku. Možná to ve svém luxusním příjmovém polštáři nevnímáte, ale děti ani po 4. roce života NEPRESTÁVAJÍ být dětmi a náklady na ně permanentně rostou, dokud nedostudují a nezačnou se živit samy.

2) Příjemně jste mne překvapil svým dnešním článkem. ZATÍM to vypadá, že konečně ZAČÍNÁTE chápet, která doopravdy bije. To je fajn. A také to je nová naděje pro nás, skutečně levicově cítící lidi.

3) Ovšem, abyste zase moc nezpychl - příliš se obracíte na střední vrstvy. Jenže - krom nižší střední vrstvy jste pro zbytek naprosto nezajímavou politickou stranou.
Střední vrstva volí obvykle sekerníky typu TOP09 - protože se smrtelně bojí chudoby nižších vrstev a zběsile závidí těm nad sebou luxus vyšších vrstev.
Vyšší střední a další "elitní" vrstvy pak k volbám dost často nechodí vůbec, protože ty si pro zajištění svých zájmů platí lobbyistické firmy nebo ovlivňují politiky přímo v klubech a podobně.
16. 02. 2011 | 13:56

Tenco napsal(a):

Carloas V.
"..Zákon jednoznačně vymezuje adresáty, kterým Služba/BIS/ předává výstupní informace. Jsou to vláda a prezident republiky. Výhradně z těchto dvou míst mohou být Službě také zadávány konkrétní úkoly, ale opět jen v mezích tématických celků, které zákon vymezuje zákon o zpravodajských službách (č. 153/1994 Sb.)..."

"...Ochrana ekonomických zájmů státu

Naplňování strategických ekonomických zájmů státu předurčuje a výrazně ovlivňuje vyspělost, prosperitu a životní úroveň každé země. Z toho vyplývá potřeba ochrany všech zákonných procesů, postupů i cest, které vedou k jejich prosazování a uskutečňování. Základem účinné ochrany preventivní sběr informací, které by v dostatečném předstihu signalizovaly případné ohrožení významných ekonomických záměrů státu. A také varovaly před jevy a aktivitami, které by mohly destabilizovat různé segmenty národního hospodářství – průmysl, energetiku, dopravu, telekomunikace a­pod..."

Ohrožuje korupce ekonomické zájmy státu ?
Je BIS nekompetentní nebo líná ?
Anebo je to vše úplně jinak a věci se řeší formou schůzek a tajných dohod ?
Jako například ta poslední - Trojkolka + prezident ?

NIc není důležité, ale v součtu je důležité vše.
Pamatujte si to.

Nejhorší je lhostejnost a propaganda.
První demoralizuje z podstaty a druhé záměrně.
16. 02. 2011 | 13:58

hoven napsal(a):

já si myslim, že jediné, co muže socbolševikum vyhrát volby je zákaz ksčm. lidi je potom budou volit na truc. ale slavečka se rozhodně nebojím, on nenabízí nic jiného než paroubek.
16. 02. 2011 | 13:59

Tenco napsal(a):

Tomáš
Vy neumíte číst ?
Anebo ještě nejsi plnoletý ?

Ještě jednou :
Pokud náhrady jsou paušální a nevyúčtovávají se, tak nikdy nedohledáte, na co byly použity. U nikoho, kdo je pobírá.

V tomto ohledu je pan Sobotka spíše charakter, že věc přiznal.
A že to dal do bydlení - hmm, furt lepší než prochlastat s děvkam třeba v Berlusc....no , zkrátka a dobře někde u bazénu.

Můžeme se bavit nad tím, zda by náhrady neměly být zúčtovatelné. Já jsem pro.
Ale vy /ty/ do nekonečna blábolíš. Jak nějaký opilec. Bez utážky. Ale fakt mi to připadá, že ses někde zasekl a jsi jak gramofonová deska napojená na tlampač.

Zamysli se nd tím, co ti už po druhé píšu a co ti i naznačil Lex.
Nebo se vraťte do školy/5. třída/.

Nevěř všem formulacím v novinách.
To dělají jenom blbci.
16. 02. 2011 | 14:03

Nuba napsal(a):

Pane Sobotko

zdravím z Vašeho volebního obvodu, čili Vyškov, Slavkov u Brna a jak mám ve zvyku nahlas zapřemýšlím.

Jedna věc totiž je, že pokud přitvrdíte a také reakcí občanů na některá naprosto nekompetentní a asociální opatření této vlády se skutečně může stát, že zisk sociální demokracie bude hodně dobrý. Ovšem tak dobrý, abyste sami dokázali složit vládu asi nebude. A spojovat se s komunisty doufám nehodláte.

Proto přemýšlím, stejně jako mnozí jiní o tom, s kým tu vládu, ať už to bude v řádných nebo předčasných volbách budete dávat dohromady. Přece se zase nechcete nechat napálit, jako se to nyní povedlo pravici s VV. Jestli nevznikne nějaká nová politická strana s důvěryhodnou levicovou tváří v čele bude to velká chyba a může dojít opět na pravicové scénáře, čili dokončení rozkradení toho, co tu ještě zbylo. A vůbec nepochybujte, že pokud nebudete mít koaličního partnera, tak že se toho zase pravice chopí a nepoučitelnou voličskou část pod přikrášlenými a oprášenými hesly VV vám spolehlivě a vychytrale štípne.

Ono totiž nestačí napsat krásný program, ale musí se zároveň přemýšlet, jak jej realizovat, jinak si jej můžete dát za rámeček.

Přece nechcete ty dárkové koše v předklonu nosit Nečasovi nebo nedej bože Klausovi donekonečna. Tím si jejich přízeň stejně nekoupíte, ti jsou zvyklí na onačejší věci.

Tam pořád platí Dalíkovo - naoko s nimi budeme jednat a potom je kopneme ....
16. 02. 2011 | 14:03

liberál napsal(a):

Pane Sobotko nenalhávejte si že vás volí mladí lidé (viz studenské volby kde jste propadli) a střední vrstvy. Vy děláte politiku jen pro tu nejnižší vrstvu a ostatní se z vaší politikou, odpovídající realitě druhé poloviny 19.století, neztotožňují. Dnes už je většině lidí jasné že sociální stát je třeba reformovat a přizpůsobit novým podmínkám a výzvám 21.století.Hlavně demografické změmě. Současný systém sociálního státu je neudržitelný a zastaralý.
16. 02. 2011 | 14:11

Vico napsal(a):

LEX : Příteli, s tím vysvětlováním Sobotkových paušálních náhrad to máš marný.

Jsou to tady totemové tance. Když nemáš jointa nebo alespoň čůčo, neuspěješ.Snaha dostávat někoho z pomateného rauše je kontraproduktivní.
16. 02. 2011 | 14:12

Pepa napsal(a):

Pane Sobotko,máte můj hlas.
16. 02. 2011 | 14:15

Občan napsal(a):

Sobotka napsal:
"Je zřejmé, že platí Bohumínské usnesení a že bez odpovídajících zásadních reforem na straně současné KSČM nemůže být zrušeno. Jsme sociální demokraté, naši demokratickou tradici a demokratické hodnoty nemůže nikdo zpochybnit."

A ideologický kafemlejnek opět spustil...

Na chvíli jsem, pane Sobotko, zadoufal, že jste se konečně poučili z předchozích chyb a začínáte chápat vážnost aituace. To jsem se ovšem velice spletl, což jsem zjistil, je co jsem konečně dočetl Váš článek.
Nic jste nepochopili a vůbec jste se nepoučili.
Protože kdyby tomu tak nebylo, pak byste se nesnažili stále znovu a znovu být JEDINOU levicovou pol. stranou a SPOLUPRACOVALI byste s ostatními levicovými stranami. Ale to vy ne - i za cenu další volební porážky, i za cenu konečné politické sebevraždy se opět pokoušíte o totéž, i když už víte, že to nebude fungovat. Místo toho, abyste je podpořili a spolupracovali s nimi, ignorovali jste doposud všechny menší levicové a středolevé pol. strany - SDL, SDS, Obrodu, LSU. A celou dobu ignorujete komunisty. Snažili jste se sobě i ostatním nalhat, že se bez všech těchto subjektů obejdete, a to tak dlouho, až jste PODVAKRÁT zůstali bez šance sestavit koalici. DVAKRÁT jste to projeli, protože jste svou nadutostí zavinili neexistenci levých a středolevých subjektů na pol. scéně. A teď se chystáte to projet s ještě větší parádou, protože dokonce i za situace, kdy je na pol. scéně JEDINÝ alternativní levicový subjekt a ŽÁDNÝ středolevý, jste se rozhodli konstelaci ignorovat. Zešíleli jste nebo co???
S KÝM chcete sestavovat povolební koalici, jestliže vám po odmítnutí KSČM zbývá jen TOP09, ODS a nějaká pseudopartaj, po každých volbách jiná???
A už jste zapomněli, jak strašně vám uškodily "koalice" s KDU-ČSL a US-DEU? Už jste zapomněli, že vás "Zelení" odmítli???

Vím, že mi neodpovíte, nicméně tyhle otázky Vám budou MOŽNÁ klást i někteří členové strany a třeba se ke mně odpověď dostane nějakou oklikou.
16. 02. 2011 | 14:17

liberál napsal(a):

Nuba:

V současné době má ČSSD malý až nulový koaliční potenciál. Pokud se do voleb dostanou stejné strany nebo jiné (SZ,KDU-ČSL) jako 2010 tak ČSSD opět nesestaví vládu portože jsou to PRAVICOVÉ STRANY takže opět budete v opozici. Proto ČSSD bude muset najít KOMPROMIS, který Sobotka tak vehememtně nechce a ustoupit z dogmatické levicové politiky směrem ke středu
16. 02. 2011 | 14:18

liberál napsal(a):

Občan:

Nic horšícho by nás nemohlo potkat než kryptokomunistická vláda ČSSD a KSČM. To by náš stát se dostal na úroveň Bangladéše nebo Mosambiku.
16. 02. 2011 | 14:26

Carlos V. napsal(a):

Lex, Vico - s náhradami máte samozřejmě pravdu.

a jejich zdaňování mi přijde jako nesmysl. Zejména cestovné ... ale když oni poslanci, ústy pana Křečka, nemají na vyplňování cestáků potřebné ... předpokldy
16. 02. 2011 | 14:26

Carlos V. napsal(a):

Tenco : nepsal jsem, že mi je obsazení postu preyidenta jedno. Jen způsab volby nepovažuji za podstatný.
16. 02. 2011 | 14:29

siven napsal(a):

liberál - SZ a KDU-ČSL jsou "pravicové strany"??? Podle jakého modelu?

Budete to asi muset vysvětlit jejich lídrům, kteří tvrdí něco zcela jiného...

Přeji hodně štěstí ve vašem spravedlivém úsilí.
16. 02. 2011 | 14:29

Občan napsal(a):

To Liberál:

Tak to se mohou socani rovnou rozpustit nebo přejmenovat na ODS-B nebo tak něco :o))
Tady NENÍ ŽÁDNÁ středová strana. Na české politické scéně jsou jen nikoli pravicové, ale PRIMITIVNĚ PRAVIČÁCKÉ partaje (ODS, TOP09), politické prostitutky (SZ, VV, US-DEU, SNK-ED, KDU-ČSL a podobně), jeden levicový subjekt (KSČM) a pak zcela politicky nečitelná ČSSD. To je všechno - ani jednu z těch partají nelze nazvat středovou.

Ale znovu říkám - snažit se hledat kompromis s asociály typu Drábek, Nečas nebo Dobeš či Vondra, to je zaručená politická sebevražda a je fakt lepší partaj rozpustit nebo zůstat v opozici.

Proto také socdem nemohu volit, protože VÍM, že se o koalici s ODS nebo TOP09 pokusí. ČSSD už NENÍ levicovou stranou...
16. 02. 2011 | 14:29

stále rebel napsal(a):

Pro Vlkodav.
Nepamatuji, co si pamatuji, že k vládnutí s komunisty vyzýval Kalousek o nikom jiném jsem neslyšel.
16. 02. 2011 | 14:30

modrý edvard napsal(a):

Pane Sobotka, Vám ten projev snad psal p. Grebeníček.
(a přiznávám, že tuhle myšlenku už tady vyjádřili přinejmenším hoven a ali, ale mě napadla nezávisle)
16. 02. 2011 | 14:32

stále rebel napsal(a):

Pro nostalgie nekonečna.
Carlos plácal blbiny, problém není v exekucích jako takových, ale v tom narůstajícím počtu.

Další kravina, cituji:
„Myslím si, že počet exekucí má s vývojem ekonomické situace málo společného“

ať má nebo nemá to neřeším, ale ten počet 700 tisíc za rok je astronomický. Uvědomte si, že se zde rozjel průmysl, který decimuje část společnosti. Ve velké míře jde o případy, kdy z několika stovek je pohledávka za desetitisíce a třeba obstavený dům.
Na toto doplatíme jednou všichni a nejen tím, že by exekuce mohla dorazit až k nám, ale narůstajícími sociálními problémy společnosti.
16. 02. 2011 | 14:32

siven napsal(a):

liberál - "Nic horšícho by nás nemohlo potkat než kryptokomunistická vláda ČSSD a KSČM. To by náš stát se dostal na úroveň Bangladéše nebo Mosambiku."

Mudr Jan Hnízdil - "Korupce je nejvážnějším problémem naší společnosti. Podle aktuálních údajů jsme se v žebříčku hodnocení její míry propadli na třiapadesáté místo (ze 178 hodnocených zemí). Lépe jsou na tom dokonce Omán, Botswana, Seychely a Bhútán."
16. 02. 2011 | 14:32

ota napsal(a):

Váš článek je velmi dobrý, jen aby se s ním členové shodli a jednali tak jak píšete. Měli by jst být vším jak píšete, jak radikální tak konstruktivní i kooperativní. A to na každou jejich změnu jak k lepšímu tak horšímu. Hlavně jim nelézt do z...u pro funkce. A taky by jste neměli krást, lidi jsou tímto přesycení a jsou nešťastní, když určitá vrstva krade a občené musí za ně splácet dluhy. Od hlavy to smrdí - doufám, že si to pamatujete! Jestli se nebudete vyhraňovat proti krádežím a lžím, tak moc dobře nedopadnete. Nesmíte strkat hlavu do písku! Spolupracovat s dobrými profesionáli. Ne známými, kteří lezou třeba pro prachy do z...u. Protože jste nepodrželi Paroubka proto tak dopadáte. Asi se vás věršina bála o své pozice, protože jejich svědomí není čisté. Kdo vládne s ODS ti memají asi čisté svědomí. ODS kradlo a krást budou, ale teď vhodně. Budou si dávat pozor.
Mít hlavu na svém místě a nenechat se zkorumpovat pro peníze.
16. 02. 2011 | 14:36

Občan napsal(a):

siven napsal(a):
"liberál - SZ a KDU-ČSL jsou "pravicové strany"??? Podle jakého modelu?
Budete to asi muset vysvětlit jejich lídrům, kteří tvrdí něco zcela jiného...
Přeji hodně štěstí ve vašem spravedlivém úsilí. 16. 02. 2011 | 14:29 "

Ne, ony to nejsou pravicové strany v pravém slova smyslu, ony jsou to jen primitivně pravičácké prostitutky, které nastaví krom levice komukoli.
Jejich volební programy neobsahují vůbec nic, co by jakkoli prospělo námezdně pracujícím, co by jakkoli chránilo jejich zájmy - to je staví HODNĚ napravo od středu.
Používají primitivní populistickou pravičáckou rétoriku (řeči o tom, že kdo chce dělat, práci si najde, že nezaměstnaným se dělat nechce, že matky s dětmi si vymýšlejí ochranářské nesmysly atd.) - to z nich dělá subjekt,y kterých by si slušní lidé za normálních okolností ani nevšimli
A prostitutkami jsou proto, že skutečně jdou do koalice skoro s každým vyjma ČSSD a KSČM.
16. 02. 2011 | 14:37

Carlos V. napsal(a):

stále rebel : jaképak blbiny. Jen zkušenosti z okolí.

Na koho dopadnou exekuce ? Na chudého člověka, třeba důchodce, někoho kdo obrací každou korunu a každý měsíc dá na knížku pár stovek na horší časy ?

Nebo na část střední třídy, kdy lidé MUSÍ k moři, mít značkové hadry, novou plasmu, auto na leasing, byt na hypotéku a obědy v restauračce ?

Chudého se krize nedotkla - stále zůstává chudý. A přijehorším se uskromní, on to umí.

Ale u střední třídy ... výpadek příjmu někdy i na měsíc znamená finanční katastrofu.

Jistě, že krize má vliv na počet exekucí. Ale ne u chudých.
16. 02. 2011 | 14:39

Vlkodav napsal(a):

Občan:

"A prostitutkami jsou proto, že skutečně jdou do koalice skoro s každým vyjma ČSSD a KSČM"
Je to jasný, kdyby šli s ČSSD tak je to v pořádku. Stejný jako když opoziční poslanec hlasuje s ČSSD tak je konstruktivní, kdežto naopak je přeběhlík.
16. 02. 2011 | 14:41

Tenco napsal(a):

ad liberál

"Kdo nejde s námi, jde proti nám ! "

"Jednotně v práci, jednotně k volbám ! "

" O zlém brouku barmborouku. "

" V jednotě je síla ! "

"Přes nás americký agent neprojde ! "
----------------------------------
" Žvanění místo řešení ! "

"Kdo neumí krást, toho mezi sebou nechceme ! "

" Mladý liberál, dospělý fašista, starý komunista." :((

:))))
16. 02. 2011 | 14:42

mira napsal(a):

Vše otevřít lidem veškeré finanční transakce, protože je to z peněz daňových poplatníků. To by si měl uvědomovat každý politik. Vše dělat průhladně a tím pravici zmáčknete tipec a hloupým lidem rovněž i když o tom by se dalo diskutovat.
16. 02. 2011 | 14:50

Nuba napsal(a):

Liberále a je to i k občanovi

mám za to, že v sociální demokracii je zastoupeno velmi široké názorové spektrum, a to jí mnohdy překáží v efektivním tahu na branku.

Pokud to bude jako minule, tak to pro levici zase nedopadne dobře. To je jisté a nějaké proklamace, jako že přitvrdíme, stejně nepomohou, to máte jistě pravdu. A je tady i ten problém, jak napsal občan a se kterým třeba já zásadně nesouhlasím. A to s komunisty. Prostě v tomto jsem idealistka, která se domnívá, že existuje něco jako vyšší princip, který přebíjí vše a pragmatismus zvlášť. A když k tomu ještě tady existuje jiná možnost než zatažení toho skanzenu do hry ? Možná, že by to bylo třeba i prospěšné, že by se mohli definitivně znemožnit a bylo by po zbytečné straně, která když přijde na věc, tak podpoří v mnohém pravici - proti EU a pro Klause, a to jen proto, že je proruský a protievropský. Hlavně, když se s nimi vyfotí v Lánech.

Prostě tento fakt existuje a štěpí síly levice. Já nechci, zrovna tak jako pan Sobotka, aby bylo bohumínské usnesení zrušeno. A to ne kvůli Štětinovi, aby se mohl zase zapsat do análů, ale protože mi komunisti svým nerealistickým dogmatismem, svým pokrytectvím, kdy se jakoby slovně od minulosti občas vlažně distancují, ale komunistická v názvu, toho se zbavit nedokážou za žádnou cenu. Levice potřebuje získat mladé, a ti na fosilie nijak neberou, to je marné. Společnost se vyvíjí jiným směrem a ten by měl být podchycen.

Vynikajících osobností, kteří dokážou myslet v širších souvislostech než jsou makroekonomická čísla, máme myslím dost.

Nakonec Tenco by mohl udělat výběr, má už průpravu s prezidentem :)
16. 02. 2011 | 14:50

Petr napsal(a):

Pane místopředsedo,
především by ČSSD měla začít u sebe. Měla by říct kde jsou miliardy za svobodu katarského pedofila, kde jsou miliardy za krach Moravia Energo, kde jsou miliardy za nákup Pandurů a pronájem Gripenů, za krach Pražské banky, za pronájem pražského výstaviště a dalo by se pokračovat.
Ale to ne. Takže jste stejní jako ti druzí, jen možná špinavější.
16. 02. 2011 | 14:51

zdenekb napsal(a):

modrý edvard:

Já vám to věřím, vámi jmenovaná skupinka lidí (zapomněl jste na "liberála" Martina) má stejné podmíněné reflexy a dost omezenou myšlenkovou zásobu. Přirovnávání ke Gottwaldovi,Husákovi či Grebeníčkovi je takové argumentační maximum. Jsem rád, že jste našel spřízněnce.

Vlkodav:

Autorem blogu je Sobotka, byly by radno mu vyčítat jen JEHO případné prohřešky...
16. 02. 2011 | 14:53

Dočekal napsal(a):

Tomáš napsal(a):
Dočekal

Dobrý den,

dám Vám odkaz třeba zde:

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/2748-bohuslav-sobotka-se-priznal-ze-zneuzival-poslanecke-nahrady/
16. 02. 2011 | 13:55
----------------------
Aha. Takže z novin, byť internetových. V tom případě dovolte, abych se pousmál.

"Člověk, který nemá vlastní názor a ani si jej neumí vytvořit na základě nezávislých informací, musí věřit všemu. I novinám."
Lidová moudrost

"Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte. Protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly."
Thomas Jefferson
16. 02. 2011 | 14:56

Já nic já muzikant napsal(a):

Mno, pane Sobotko, pro "oranžový tým" určitě výživné počtení.
Radikálně proti "pravici" a snad nikdy s komunisty. Preference vám stoupají, ale sami do dohromady nikdy nedáte. Takže kdo z fagmilie 118 bude příště konstruktivní a dostatečně vhodný pro spolupráci s ČSSD ?
Na obecní úrovni ukazujete, že to může být kdokoli.
Plácat o programových prioritách můžete co chcete, dav vám zatleská, ale v koalici to bude o kompromisu.
16. 02. 2011 | 15:01

Tenco napsal(a):

Nuba
Omyl.
Žádný výběr neprovádím.
Pouze eviduji návrhy.
A činím probírku /např. T, Sokol, V. Klaus ml. ..../.
To abychom nepletli lidem hlavy. Třeba by si pak mohli myslet, že si z toho děláme srandu. :))
16. 02. 2011 | 15:03

Kessu napsal(a):

Hm. Tak nějak mi z toho vyplývá, že ČSSD vlastně dělá a dělala všechno dobře, svojí opoziční pozici dlouhodobě zvládá na jedničku a úbytek voličů je důsledkem ... ééé... vlasně není důsledkem. Vše co bylo napsáno po volbách o potřebě změn se netýká takové marginálie jako je opozičního postoj, ale týká se ... no prostě něčeho jinýho.

No možný to je. Jen bych rád slyšel, co teda bude jinak, když zrovna todle bude stejně.
16. 02. 2011 | 15:04

trololo napsal(a):

ja ti nevim slavecku jestli vam pomuze nejaka radikalizace a separace od soucasnych tunelaru, kdyz mate za sebou tu hromadu prusvihu, kauz a zlodejin, co mate. mozna by vam socanum pomohlo vyhazet takove sibaly jako jsi ty, rath a vam podobni, vsechny byvale bolseviky, kterych mate ve strane s prehledem nejvic ze vsech a stanete se volitelnou levicovou stranou. ale ktery sibal by se nechal dobrovolne odstavit od korytka, zeano
16. 02. 2011 | 15:05

Občan napsal(a):

To Nuba (16. 02. 2011 | 14:50):

Opět jste řekla jen a) (S komunisty NIKDY!)
Kde máte b) (Co tedy dál? S KÝM dál? A jak?)?

Máte snad pocit, že je momentálně na politické scéně nějaký subjekt, s nímž by mohla nebo dokonce měla jít ČSSD do koalice?
Mohla byste takový subjekt či subjekty jmenovat?
Děkuji
16. 02. 2011 | 15:05

Harry napsal(a):

Sobotka:

Vašemu žáru rozumím, ale je spousta vážných "ale". Nový směr sociální demokracie je nezbytný a konečně. Možná to myslíte upřímně, proč jste tedy přijmuli od Bakaly peníze jako všechny strany, když se Vaše strana pere za bytovou problematiku na Ostravsku právě u jeho společnosti? Nebo Vy sám jak vysvětlíte, že potřebujete k životu nadstandartní vilu? A, prosím, neosočujte mě ze závisti, což je primitivní floskule modrých, jen to Vaše chování jednoduše nekoresponduje s tím, za koho a jakou myšlenku bojujete?
Máte k dispozici naše největší intelektuály a myslitele, až mě mrzí, že
pánové Bělohradský a Keller nebo excelentní novinář Pehe se propůjčují grátis tak zapr asené partaji. Nebo proč nespolupracujete se SZ, podívejte jen, které autority je podporují? Zato vaše kandidátky byly napráskány místními prosťáčky a prospěcháčky, že lidi vás nemohli volit, i kdyby chtěli. Nemluvě o všelikých palasech, paroubcích, tvrdících a jiných "lidumilech"?
Jsem zvědav, jestli opět nepromarníte šanci, ale ne že bych vám nepřál. Už bychom si všichni zasloužili slušné zacházení s vlastí.
16. 02. 2011 | 15:08

Družstevník Milan napsal(a):

To co navrhujete je velice hezké, ovšem po zkušenostech s ČSSD je to jen lákání na vějičku před volbama. ČSSD už třeba pro mne jako voliče ztratila svoji důvěryhodnost
tím, jak se chovala ve sněmovně v době, kdy získala převahu. (mám tím na mysli její postoj vůči vlastním návrhům v oblasti odškodnění družstevníkům vládou zapříčiněných krachů družstevních záložen). A jako já uvažuje řada mých vrstevníků (60). Proto můj hlas dostanou ti druzí, protože ti se chovají čitelně a spolehlivě.
16. 02. 2011 | 15:12

Nuba napsal(a):

Občan

vím, že není, ale pořád o tom píšu dokola

Lidovci tady u nás to dělají roky, taky se Kalousek u nich s TOP přiučil, alma mater se nezapře, tak proč by na levici nemohla být ještě nějaká nová, třeba ekologicky šmrncnutá strana pro mladší a pokročilé.

Jak chcete dávat dohromady spolek pod kaštany a hip hop ?
16. 02. 2011 | 15:13

Tomáš napsal(a):

Doček

Dobrý den,

když o tom psaly všechny noviny, a pan Sobotka se veřejně přiznal, asi na tom bude něco pravdy, nemyslíte? Nejvíce mě však zaráží argumentace pana Sobotky "když všichni zneužívají, můžu taktéž". Prostě mravně a eticky "zajímavý" postoj člověka, který chce vládnout ČR...

A kolem: Víte, můj osobní názor je takový, že pan Sobotka je jiná obmněma pana Paroubka. Kdyby zvolili do čale Haška či Dienstbiera, udělalo by ČSSD lépe. Ale toť můj názor.
16. 02. 2011 | 15:14

mb napsal(a):

Sobotka napsal: Klausovy vlády, pomineme li toleranci mafiánského kapitalismu

No hlavně že vy ( vaše strana ) mafiánský kapitalismus netolerovala ...

vždyť vaše stranické kádry jsou prominenty mafiánského kapitalismu ...

opoziční smlouvou počínaje a pražským magistrátem konče ...

jsem sociální demokrat, myslím to upřimně ...

hnus je mi špatně, jdu zvracet, blít, velebnosti ...
16. 02. 2011 | 15:18

zdenekb napsal(a):

Občan:

Souhlas s Nubou. Osobně bych rád viděl spojení socdem se Zelenými, slušnější částí lidovců, případně Evropských demokratů.
Souhlas s vámi - je to spíš teorie a přání něž realistický odhad... :o).
16. 02. 2011 | 15:18

mb napsal(a):

Sobotka spoléhá na lobotomické voliče ...

... myslí, že nemáme paměť njn ...
16. 02. 2011 | 15:20

Tenco napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=691219

Takže panáčci, buď vám tam partaje a mafie nacpou různé podivíny či bývalé komunisty, anebo to začnete brát vážně.
Už teď.

Takže - ideální by bylo 282 jmen. A zákon , umožňující kandidovat současně do zákonodárného sboru i za prezidenta.

A pokud se bavíme o alternativě - jedna by tu byla.

Vybrat skutečně kvalitní lidi a spojit je v rámci platformy neparlamentní strany, nebo koalice stran. S tím ale, že se strany zavazují kandidovat tyto lidi, ne svoje aparáty.

Jinak budete vybítrat mezi Tošenovským /říkali mu ostravský Mamula - viz členství v dozorčích radách, oportunismus via OKD byty ../, bývalým komunistou Fischerem a Bobošíkovou. NO snad i Švejnarem, dobrá, dobrá...

Což tedy bude znamenat jedno - dalších x let budete jenom prázdně plkat a nadávat.
Což, uznejte sami, stojí za hovno.

Myslím si, že není jenom "aktualne.cz". Že aktualne.cz je jenom maličkým výhonkem internetového stromu.

Já se furt snažím ptát pana Havlíka /obcane.cz/, co jako na to on.
A věřte nebo nevěřte ....jak do vrby, jak do vrby. :(((

Maucta.
16. 02. 2011 | 15:23

dalimír napsal(a):

Nevím opravdu nevím koho bych já preferoval do vedení soc dem ???Oba mají v těle hodně toho muž.pohl. hormonu jelikož obí mají holé hlavy ! Sláva Sob. se mi ale zdá rovnější a upřímnější ve svých názorech , u p. Haška to bohužel uvést nemohu ! Jde tam kdo s koho ,tak uvidíme ! Dodávám ,preferoval bych zrušení boh.sjezdu a koalici s polepšenými komunisty ! Nic lepšího bohužel v našem zabahněném politickém rybníce nenacházím ! Oni ti polepšení KSČM by na to sociálno u nás určitě dohlédli ,tomu věřím ! Jak jinak by si tahle strana dokáza získat důvěru lidí ! A nejsou tam žádní vrahové ,o tom jsem přesvědčen ! Dali.
16. 02. 2011 | 15:29

jo napsal(a):

Pane Sobotko, udělejte to jako ODS. Založte si svoje satelity - alernativy jako jsou TOP nebo VV. Pak můžete být znovu u vesla. Neoliberální dogmatiky a demagogy bez, kterých se "zaručeně neobejdeme a zkrachujeme" už máme dost.
16. 02. 2011 | 15:29

Koleda napsal(a):

Bohužel opět jen prázdné floskule. ČSSD není schopná předložit jinou moderní alternativu k současným krokům vlády. Pouze obrat bohaté. V tom se neliší od komunistů. Ostatně je stejně mentálně vyprázdněna jako ti komančové (alespoň podle blogů páně Sobotkových soudě). Co lze čekat od člověka, který od školy se živí ústy jako poslanec parlamentu a v životě nic smysluplného nedělal.
16. 02. 2011 | 15:30

Nuba napsal(a):

Tomáši

pravdivější, než máchat tady náhradama by bylo přiznat, že nemáte pana Sobotku nebo levici vůbec rád. Mohu Vás uklidnit, že náhrady budou v blízké budoucnosti soušástí mzdy, bude to jedna částka a poslanci si s ní budou moci dělat co chtějí, tak jako teď, pouze s tou výjimkou, že nebudou muset poslouchat hloupé řeči. Alespoň tedy ty , co se náhrad týká.

Jinak jsem ovšem docela ráda, že svět se mění, a že mi zdejší svérázná komunita postupně dovoluje přiznat se k tomu, že nejsem nestranná, že mám vlastní názor a světe div se, dokonce levicový.

Pane bože a za tyto dary ti děkuji
16. 02. 2011 | 15:30

almost glossed™ napsal(a):

Nuba: Vás bych chtěl za prezidentku. (bez jakékoliv ironie).
16. 02. 2011 | 15:35

Dočekal napsal(a):

Tomáš napsal(a):
Doček

Dobrý den,

když o tom psaly všechny noviny, a pan Sobotka se veřejně přiznal, asi na tom bude něco pravdy, nemyslíte? Nejvíce mě však zaráží argumentace pana Sobotky "když všichni zneužívají, můžu taktéž". Prostě mravně a eticky "zajímavý" postoj člověka, který chce vládnout ČR...

A kolem: Víte, můj osobní názor je takový, že pan Sobotka je jiná obmněma pana Paroubka. Kdyby zvolili do čale Haška či Dienstbiera, udělalo by ČSSD lépe. Ale toť můj názor.
16. 02. 2011 | 15:14
--------------------
Tak teď už opravdu naposledy.

Už jsem vám psal, že nějaké plky z novin neberu. Takže buď doložíte, jaký zákon, případně vyhlášku či nějaké jiné nařízení pan Bohuslav Sobotka porušil tím, že peníze, vyplácené KAŽDÉMU poslanci či senátorovi formou paušálních náhrad použil na nákup bytu, nebo pro mne už budete jen obyčejný tláskal.

Jinak si vám dovolím připomenout, že poslanec Miloš Melčák (zvolený za ČSSD), který po parlamentních volbách v roce 2006 přešel do tábora ODS, dostal okamžitě po tomto svém veletoči přidělenou ochranku. To auto s šoférem a jedním bodyguardem jej vozilo pravidelně z místa bydliště do Prahy a zpět. Toto trvalo až do skončení poslaneckého mandátu pana Miloše Melčáka.
Pan Miloš Melčák přitom po celou tuto dobu pobíral příspěvek na dopravu, který v jeho případě činil něco kolem třiceti tisíc korun měsíčně.
Toto zde připomínám jen proto, abyste si uvědomil selektivnost svých tvrzení.

Jistě. Pan Melčák byl "náš" a pan Sobotka je "jejich." Takhle to ale ve skutečné demokratické společnosti nefunguje a to už byste mohl vědět.

Jinak jsem zaznamenal nálet členů Modrého týmu, takže zatím nebudu vypínat. Chci se totiž ještě trochu pobavit.
16. 02. 2011 | 15:39

Al jouda napsal(a):

ČSSD se může rehabilitovat v očích voličů jen při splnění těchto 2 předpokladů :
1) Okamžité zrušení všech koalic a na všech úrovních s ODS !!
2) Veřejné distancování se od tzv. oposmlouvy Klaus - Zeman a její veřejné odsouzení pro hrubou škodlivost!!
Tomu se říká radikalizace !
16. 02. 2011 | 15:40

Dočekal napsal(a):

Nuba:

Vítejte v seznamu "kusů, určených na odstřel."
16. 02. 2011 | 15:42

neo napsal(a):

Dočekal:
pane Dočekale, jen poznámečka. Budu konkrétní.
Pan Melčák byl taky socan, tedy nikoli "náš" ale "jejich".

Do tábora ODS nepřešel, nebo alespoň jsem si nevšiml, že by vstoupil do ODS.
16. 02. 2011 | 15:43

almost glossed™ napsal(a):

Na Neovi se mi líbí, že jde vždy po podstatě věci, neslovíčkaří a neuhýbá. Prostě rovný chlap.
16. 02. 2011 | 15:46

ali napsal(a):

Radikální bude, Sobotko, až bude splacen daňový pardon 26 milionů Vlastimila Dvořáka, který ve svém hotýlku vystrojil svatbu Jiřímu Paroubkovi. Během vyklízení kanclíku v roce 2006 Sobotka podepsal daňovou milost.
16. 02. 2011 | 15:46

Nuba napsal(a):

almost glossed™

:)
16. 02. 2011 | 15:50

Carlos V. napsal(a):

Ohledně náhrad - opakuji, blbost, každý poslanec má právo na nějaké peníze a žádný zákon mu nenařizuje, co s nima dělat.

Jiná věc je, že "přiznánízneužívání náhrad" občas kryje jiné zdroje příjmů.

Jinak - vlivem nešťastného populismu mají poslanci tak směšně nízké příjmy, že opravdoví odborníci se do politiky nepohrnou. Bez příjmů jsou poslanci velmi lehkým cílem lobystů.

Nechť mají poslanci klidně půl milionu. Na druhou stranu, třeba 81 poslanců by bohatě stačilo.
16. 02. 2011 | 15:51

Občan napsal(a):

Nuba napsal(a):
"Občan
vím, že není, ale pořád o tom píšu dokola
Lidovci tady u nás to dělají roky, taky se Kalousek u nich s TOP přiučil, alma mater se nezapře, tak proč by na levici nemohla být ještě nějaká nová, třeba ekologicky šmrncnutá strana pro mladší a pokročilé.
Jak chcete dávat dohromady spolek pod kaštany a hip hop ?
16. 02. 2011 | 15:13 "

Ano, není. ALE BYLY!!!!! proč si myslíte, že to Sobotkovi vyčítám? Konkrétně a s návrhem na nápravu, dokud je ještě trošku času.
Tady bylo několik levicových a středolevých subjektů, které mohly koalovat s ČSSD. Jenže ona o ně tak moc nestála, že vyvinula dokonce značné úsilí vedoucí k jejich likvidaci nebo marginalizaci. Tohle nevím, jak ČSSD odpustit...
A Obroda, SDL a SDS BYLY partaje, kde byla spousta MLADÝCH levicově smýšlejících lidí.

:o))) Což o to, já klidně kaštany s hiphopem smíchám a nemám s tím problém. Mnozí s tím problém mají - a to je problém :o)
Ale vážně - to si budou muset hiphopisté pořešit sami se sebou, co vlastně chtějí. Zatím to neví - na rozdíl od kaštanistů.

Další věcí je, že mladých bude nejspíš UBÝVAT.
Všechny politické partaje přitom momentálně hrají na dost odpudivou strunu ageismu, kdy ve všech bodech, směrech a ukazatelích jednoznačně preferují mladé zdravé krásné lidi. Zralí, starší a staří lidé jsou veskrze fuj - nestojí o ně jako o spoluobčany, jako o voliče, ba dokonce ani jako o plátce daní (to už mi fakt rozum nebere).
Takže partaje BUDOU MUSET docela brzy změnit výrazně rétoriku a budou muset začít shánět hlasy "staroby", protože je budou nutně potřebovat. Nechci bejt hnusnej, ale "mládí vpřed", alespoň podle momentálních demopředpokladů, nemá moc velkou perspektivu. To není nic proti ničemu a nikomu, to je holý fakt.
Takže hiphopisti budou muset vzít v potaz i tohle a budou muset začít hledat nějakou rozumnou domluvu s kaštanisty.
16. 02. 2011 | 15:57

neo napsal(a):

pane almoste glossede tme,

má poznámka byla konkrétní, věcná, pravdivá.

Pokud máte jiné informace, sem s nimi.
Já mám informace, že Melčák byl v soc dem a do ODS nikdy nevstoupil.
16. 02. 2011 | 16:00

neo napsal(a):

Ještě pane almoste glossede tme ,

i můj první příspěvek je věcný. Uvedl jsem přesně ony kroky, které levicová vláda dělala proti rodinám s dětmi a kroky, které pro rodiny s dětmi udělaly pravicové vlády.

Ihned zaútočil pan Sladký, že jsem blázen, aniž by jakkoli vyvrátil, že vlády ta opatření provedly či nikoli.
16. 02. 2011 | 16:02

Fanda napsal(a):

To, co má dnes v Poslanecké sněmovně bolševickou 118 hlasovou bezohlednost se cudně nazývá neoliberálním směrem. V čem může být liberalismus nový, liberalismus, který vychází ze svobody jednotlivce ve společnosti? Tedy všech jednotlivců. V čem tedy? Že by více svobody všem jednotlivcům? Pozorujete snad, že to k něčemu takovému směřuje? Pozorují to snad jednotlivci v jiných, dejme tomu, západoevropských zemích? A množina jednotlivců je dána, že. Více jednotlivců se to tedy v té novotě týkat nemůže. Takže, jejich novost v liberalismu může být jedině v tom, že svoboda má patřit jenom některým jednotlivcům a ostatní se jenom ždímají. Ale to je ve skutečnosti prehistorický kapitalismus jako vyšitý a když zatím ne, určitě k tomu směřují. A tady už je opravdu třeba přestat být součástí lobbováním a korupcí natráveného politického establishmentu a takové podobě politiky vyhlásit nesmiřitelný boj. To bez radikálnosti nejde.
16. 02. 2011 | 16:04

michal napsal(a):

Pane Sobotko, odvoláte z dozorčí rady ČEZu svého zástupce, p.Kohouta? To je přeci bývalý diplomat a min. zahraničních věcí, pro něho je to jasná trafika za pěkných zhruba 70tis. měsíčně.

Pro mě osobně to bude tato věc, na které uvidím, zda to ČSSD myslí vážně, nebo jen tak kecá jako doteď (a jako ostatní strany).
16. 02. 2011 | 16:06

Dočekal napsal(a):

neo napsal(a):
Dočekal:
pane Dočekale, jen poznámečka. Budu konkrétní.
Pan Melčák byl taky socan, tedy nikoli "náš" ale "jejich".

Do tábora ODS nepřešel, nebo alespoň jsem si nevšiml, že by vstoupil do ODS.
16. 02. 2011 | 15:43
-------------------------
Takže pokud fotbalista neoblékne dres soupeře a místo toho kope na vlastní branku, tak je to zřejmě v pořádku.
Miloš Melčák přiznal, že s ODS podepsal jakousi dohodu o tom, že bude v PSP ČR hlasovat podle rozhodnutí poslaneckého klubu ODS.
Hlasování pana Melčáka po jeho politickém veletoči až do ukončení jeho poslaneckého mandátu by se jistě dalo dohledat v archivu Poslanecké sněmovny.
Jinak pan Miloš Melčák byl spolu a panem Pohankou (další poslanec, zvolený do Poslanecké sněmovny za ČSSD) v PSP ČR "kůň" pana Miloše Zemana.

No nic. Žijte dál v blahé nevědomosti.
16. 02. 2011 | 16:10

Občan napsal(a):

To neo:

Melčák opravdu začal v r. 2006 jako poslanec ČSSD. V lednu 2007 on OSOBNĚ, spolu s Pohankou (rovněž původně ČSSD) uzavřeli SMLOUVU s Topolánkem, Kkalouskem a Bursíkem o TOLEROVÁNÍ koaliční vlády a jejích kroků.
Za to byl v únoru 2007 z ČSSD vyloučen.

Melčák se nestal členem ODS, on byl jejím pokorným VAZALEM - což je morálně mnohem mnohem horší...
16. 02. 2011 | 16:12

Občan napsal(a):

To neo (16:02):

Lžete, Neo.
16. 02. 2011 | 16:15

čaroděj napsal(a):

Osobně mám dost zvyšování daní, schovaných za různé poplatky. Mám docela obavy ze zvyšování daní jako je DPH, spotřební daň. Ta letošní povodňová stovka také není poslední.
Pane Sobotko, mně jen stačí, pokud se vrátíte ke své politice snižování daní, jen oproti Klausovi velice významné, pokud se vrátite k politice zpřísňování vyplácení sociálních dávek (spousta absolventů nezapomene na zákon podepsaný Paroubkem, který začal brát v potaz společnou vyživovací povinnost a tudíž spousta absolventů škol zůstala na krku rodičům bez "kapesného"), tedy s výjimkou pastelkovného, ale těch 100 mil. je houby proti dnešnímu stavu.
doufám, že si opět nezašpiníte ruce na 4 roky s ODS, kdy jste zaměstli pod koberec celou slavnou privatizaci.
Slibte mi, že zrušíte náhubkový zákon, a povinnost střádat do soukrommých fondů. zaveďte výběrové školství, kdy vyjímeční žáci, nebudou hradit školné. Oddělte toky veřejných financí, od soukrommé sféry (školy, zdravotnictví), vždyť co je soukrommé, je lepší, tak proč dotovat podnikání z daní nás všech.
Nechte živnostníkům výdajové paušály v dnešní výši, když se je snaží tato vláda snížit!
Držím palce.
16. 02. 2011 | 16:16

Vlkodav napsal(a):

Dočekal:

Nemáte pravdu, jen toleroval (neúčastí a tím snížení quora) schválení Topolánkova vlády:

Obě strany se shodují na tom, že v zájmu politické, ekonomické i společenské stability naší země není možno již dále prohlubovat vládní politickou krizi, která trvá již neuvěřitelných 7 měsíců.
Obě strany se shodují na tom, že pro úspěšný a sociálně smírný vývoj země a především v zájmu jejích občanů je potřeba neprodleně začít s řešením kritických problémů jako jsou zajištění důchodů pro budoucí generace, stabilizace veřejných financí a snižování dluhů, stabilizace a zabezpečení kvalitního zdravotnictví a tvorba příznivého podnikatelského prostředí jako podmínky pro snižování nezaměstnanosti.
Došlo rovněž ke shodě obou stran, že v poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR neexistuje většinová vůle k předčasným volbám, neexistuje vůle pro institucionální toleranci vlády ze strany demokratické opozice stejně jako není možná a pro demokracii v naší zemi žádoucí vládní dohoda dvou nejsilnějších stran.
Na základě těchto skutečností se účastníci dohodli na toleranci a vzniku vlády Mirka Topolánka a na společném postupu při hlasování o důvěře vládě tak, že Miloš Melčák a Michal Pohanka svou neúčastí na hlasování sníží počet hlasujících poslanců.
Přestože obě strany nechápou a nepovažují toleranci vládě za vyslovení podpory celému jejímu programu, zavázala se vláda po vzájemné dohodě k programovým změnám ve svém programovém prohlášení, a to především v těchto programových oblastech:
16. 02. 2011 | 16:16

Franc napsal(a):

To Dočekal
To jsem se tedy pobavil, Melčák členem modrého týmu, zneužívání poslaneckých náhrad je v pořádku ( k čemu asi jsou poslanecké náhrady primárně určeny?. Jaký je vlastně rozdíl mezi přeběhlíkem a konstruktivním poslancem pane Dočekal? Vzpomínáte?. Jinak co se stranou, kde nejvyšší morální autoritou byl Paroubek a jeho dračí sémě Rath. A Sobotka je bohužel pouze chudák, který byl vždy zvyklý jen poslouchat své šéfy. Pokud se najde někdo jako pan Hašek a prosazuje slušnost, tak narazí. Není vám to divné?
16. 02. 2011 | 16:18

groessling napsal(a):

Sobotka také napsal,

Radikální a jasný odstup ČSSD od politiky současné vlády může pomoci tomu, abychom nebyli házeni do jednoho pytle s ODS, VV či TOP 09. A abychom představovali jasnou voličskou alternativu!

Tak to teda v Ústí nad Labem pod Arno Fišerou a v Praze pod Březinou a v Brně pod atd. atd. spol. ani náhodou. Lidé vás vnímají jako úplně stejnou sebranku.
16. 02. 2011 | 16:20

zdenekb napsal(a):

neo:

1) budu chtít konkrétně, věcně a pravdivě slovíčkařit, "přejít do tábora ODS" nemusí nutně znamenat "vstoupit do ODS". Když si vyjedeš hlasování pana Melčáka, názorová shoda s modrým ptákem bije do očí.

2) netvrdím, že se socani s podporou rodin s malými dětmi nějak vytáhli, ale rozhodně jim nepřipravili tolik klacků pod nohy jako vláda současná. Pokud se tě tato situace netýká, gratuluji. Ze tvých vstupůl jsem pochopil, že pracuješ ve finančnictví a máš nadprůměrný plat - nic proti, přeju ti to. Zároveň si ale uvědom, že dvě třetiny lidí tuto pozici nemají.
(A prosím, vynech reakci, že 66% republiky se má rekvalifikovat a přestěhovat do Prahy...).
16. 02. 2011 | 16:22

neo napsal(a):

Dočekal.

kde jsem napsal, že je to v pořádku??

Napsal jsem, že nevstoupil do ODS.
16. 02. 2011 | 16:26

Nuba napsal(a):

Občan

ano, v mnohém souhlasím a dokonce Vám věřím, že Vám ten mišunk nevadí, ale vadí těm mladým, řekněme - hledajícím.

A víte jistě sám velmi dobře, že jednoduché to nemají. Vyhrocený neoliberalismus jim máchá bičem nad hlavou seč může. O těch nelidských hloupých trendech - mladý, krásný, úspěšný, zdravý - to bychom si mohli povídat hodiny a jistě bychom se shodli. Každý na vlastní oči měl možnost posoudit, co udělala s mladými a jejich názory jedna hnusná kampaň Issové a Mádla. Jsou systematicky masírováni do pozice úspěšného lidského zdroje. Jsou to budovatelské písně z 50 tých let naruby.

Teď nemám teď čas filozofovat, ačkoli je to moje oblíbené téma, nad kterým se vždycky spolehlivě dostanu do vrtule.

Myslím si, že minimálně za pokus by to stálo, ráda bych, kdyby těm mladým někdo tu alternativu nabídl, než budou dočista zmasírovaní. Ono až by prohlédli, mohlo by pro ně být pozdě.
16. 02. 2011 | 16:27

neo napsal(a):

Občan:

proč bych lhal? ty příspěvky si můžete sám přečíst.

neo napsal(a):
pane Sobotko, nesouhlasím, jsem zástupce pracující rodiny s dětmi a jediná vláda, která na mě útočila byla vláda čssd : progresivní daň, nižší slevy na dítě, nemožnost výběru délky rodičovské dovolené.

To se změnilo až s pravicovými vládami.

3rychlostní rodičovská, nižší daň z příjmu, vyšší sleva na dítě
Tomu já říkam podpora rodin s dětmi.
16. 02. 2011 | 12:58
Sladký napsal(a):
Neo,Pravicové vlády,ty panečku podporují rodiny jedna radost.Oni to pravičáci mají přímo v krvi,že? Nemohu si pomoci, neo, moje diagnoza sedí.Ty jsi opravdu blázen.
16. 02. 2011 | 13:01
16. 02. 2011 | 16:27

zdenekb napsal(a):

neo:

http://en.kohovolit.eu/cz/psp/analysis/rebel

85% hlasování proti většinovému názoru strany, za níž byl zvolen... trhnul i své snítilé kolegy.
16. 02. 2011 | 16:29

neo napsal(a):

zdenekb:

děkuji, konečně někdo rozumný.

1) to samozřejmě nemusí znamenat, ale taky to neznamená, že je "náš" jak pan dočekal tvrdil. (mimoto, zneužívání náhrad není vpořádku nikdy,ať je politik jakékoli barvy)

2) Já jsem přesně popsal, co mi na vládě ČSSD připadalo jako házení klacků pod nohy a co jsem ocenil na pravicových vládách.
Z mého pohledu toho pravicové vlády udělaly pro rodiny s dětmi více.

btw: do Prahy nikoho stěhovat nechci, ani sebe.
16. 02. 2011 | 16:32

AC napsal(a):

Nebojte se, dostanete brzy možnost ukázat, jak to vlastně myslíte v praxi. Protože siláckých řečí, co bychom udělali kdybychom, tady bylo a stále je hafo. A skutek utek. Abyste pak jako vládnoucí strana zabránili rozvratu, museli byste být mnohem agresívnější než celá trojkolka dohromady. A právě tomu se mi nechce věřit.
16. 02. 2011 | 16:34

Nuba napsal(a):

Pane Dočekale

snad to s tím střílením nebude tak horké, jsem tady sice už unavená, ale stálice snad 4 roky. Zatím náporu vzdoruji, zřejmě to bude tím že vím, že HOVNO se neříká :)
16. 02. 2011 | 16:36

zdenekb napsal(a):

Nuba:

Díky, hezky napsáno... "systematicky masírováni do pozice úspěšného lidského zdroje". Dlužno dodat, že mnozí jsou masírováni rádi a být lidským zdrojem je jejich vlhkým snem...;o)

http://zdenekb.blogspot.com/2010/09/pruzni-stehovavi.html
16. 02. 2011 | 16:36

AC napsal(a):

Dočekal

Ten odkaz http://outsidermedia.cz/V-zivote-je-vzdycky-neco-za-neco-1.aspx

nemohu jaksi najít. Zkuste to.
16. 02. 2011 | 16:40

liberál napsal(a):

zdenekb:

Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Ústava článek 23

Nikde tam není slibuji věrnost politické straně,ideologii nebo programu.
16. 02. 2011 | 16:42

neo napsal(a):

zdenekb:

ten článek na vašem blogu je zajímavý. Ale postrádá jeden fakt. Ona pružnost (flexibilita chcete-li) se požaduje do doby, než najdete to co hledáte a zakotvíte. Pak se cení loajalita. Žádná firma nemá ráda přílišnou fluktuaci, ale v dnešní době tomu nelze dost dobře čelit. I když vyfláká všechny benefity, vždycky se najde někdo, kdo přidá a pracovníka přetáhne.
16. 02. 2011 | 16:42

LANDA napsal(a):

pane Sobotko

1.možná, že radikalizaci v r. 93 pomohl Miloš Zeman - Ne Zeman,ale osobnost podobného typu dnes ČSSD chybí;
2.destrukce společnosti je na tak vysoké úrovni, že ixistuje vysoká pravděpodobnost, že následující vláda ať udělá cokoli pozitivního odejde s ostudou;
3.Je velmi odvážné předsevzetí "radikálně se vypořádat s hospodářskou krizí nejen z hlediska důsledků, ale u jejich příčin" - nicméně Vám to přeji
4.přeberte si to jak chcete, ale zvažte ve vztahu ke svému stranickému protivníkovi následující:
 Unavit nepřítele znamená nejlepší přípravu pro dosažení vítězství. Ale jak jej vyčerpat? Tím, že jej vždy necháme udělat první krok, a vlastní jednání omezíme na odezvu.
Válečná lest 18–stará Čína
tj.Odpočatý vyčkávat znaveného nepřítele
16. 02. 2011 | 16:44

zdenekb napsal(a):

neo:

To je možné, šlo mi v něm spíš o to, k čemu jsou lidé dnes vedeni a vychováváni. Nejen školou, ale i médii a - řekněme - "duchem doby". A ten jakémukoliv zakotvování moc nepřeje.

(Myslel jsem, hergot, že si co +- vrstevníci tykáme... :o)

liberál:

To je možné, přesto bych od poslance očekával, že bude hlasovat v souladu s programem, protože ten je ve volbách do Sněmovny volen především.
16. 02. 2011 | 16:50

Nuba napsal(a):

liberále

ale já jsem si zvolila Melčáka a Pohanku aby zastupoval moje přání a zájmy ne zájmy ODS. Vyšplhali se po zádech voličů soc. dem. aby si potom s nimi vytřeli zadek.

To byste asi ve sportu nebral, kdyby si někteří členové týmu dávali vlastňáky. Asi byste je rád neměl a pěkně s nimu vyběhl.

Nebylo to fér (a to minimálně, pokud to nebylo celé kladně nebo záporně motivováno, čili trestné)
16. 02. 2011 | 16:50

Vlkodav napsal(a):

Nuba:

Je to šedá zóna, poslanec po zvolení už dle přísahy není povinován straně, za kterou byl zvolen, ničím. Ale je logické, že bude "nadržovat" vlastní straně. Ale co když je to nečlen strany a bal jen na její kandidátce? Anebo co když strana "dle něj" porušuje své předvolební sliby? Co pak?
16. 02. 2011 | 16:53

neo napsal(a):

zdenekb:

klidně budu tykat, nemám s tím problém. Někteří jsou na to tady hákliví.

duch doby určitě migraci za prací podporuje. Je to i tim, že dnes jsou otevřené hranice , nejsou umístěnky a 40 let ve fabrice už není takové terno. Lidé chtějí zkoušet pořád něco nového..
16. 02. 2011 | 16:54

AC napsal(a):

Zapomněl jsem to nejdůležitější - pracovní příležitosti. Zvyk je železná košile. Na nezaměstnanosti a všech důsledků z ní plynoucích si vyláme zuby současná vláda a ani vy, soc.dem. s ní, už ze samotné podstaty, nic neuděláte.
I když se vám toto téma nezdá být až tak ožehavé, opak je pravdou. Tady nepomohou zkreslované praktiky úřadů práce, kdy se už vyřazení nezapočítávají do stavu nezaměstnaných. K tomu připočtěte neustálé zdražování životně důležitých potřeb...
Nehoráznou. taktéž dlouhotrvající korupci, která doslova podlamuje samotný systém ani zmiňovat raději nebudu.
Zkrátka, dostali jsme se do neřešitelné situace, resp. těžko v rukavičkách řešitelné. Berete si příliš velké sousto. Na skutečnou změnu bude zapotřebí úplně jiná síla.
16. 02. 2011 | 17:02

Nuba napsal(a):

Vlkodav

tak o čestnosti a charakteru jmenovaných mám silné pochybnosti. Co se týká toho, že by dle jejich mínění strana neplnila svůj volební program, jediné čestné řešení by bylo vzdát se poslaneckého mandátu a ne jít hájit diametrálně odlišné koncepty, nezdá se Vám ? A zvláště ne v situaci, kdy byli v podstatě jazýčkem na vahách. To už se slušně ani nazvat nedá, ale je to čistokrevná zrada voličů. Myslím si, že z toho oba pánové žádný dobrý dojem neměli. Ale asi jim to za to stálo, tomu věřím, kdo by dnes oddolal, to je normálka, čest se prodává jako na běžícím pásu,trh je trh

ještě zbývá pověsit červenou lampičku
16. 02. 2011 | 17:03

liberál napsal(a):

zdenekb:

To si většina myslý, ale není to tak. Proč by pak bylo možné kroužkovat poslance, kdyby byl důležitý jen program? V tom případě by to nemělo smysl, když všichni hájí stejný program.
16. 02. 2011 | 17:04

Vlkodav napsal(a):

Nuba:

Já nehovořil o konkrétních lidech, ale jak by to mělo být obecně!
16. 02. 2011 | 17:05

Tenco napsal(a):

liberál
Někerý věci, liberál, se ve slušné společnosti nedělaj.
Věděj, třeba nechat se fotit ve sparťanských trenýrkách a brát vejplatu z pokladny Sparty a večer během zápasu Sparta - Slavia přeběhnout na druhou stranu.
Ani za prachy, liberál, se todle nedělá.
To pak diváky může otrávit tak, že na příští derby jich přijde jenom pár.
Liberál, zvykaj si s přibývajícíma vráskama na to, že prostě všecko v zákonech není. Už z toho důvodu, že prostě není tolik lesů a taky proto, že mezi právníky je spousta žen. A ty můžou zvedat břemena jenom do výše 30 kg.
Ale některé věci, liberál, se nedělaj ne proto, že hrozí , že jich policajt přetáhne pendrekem, ale prostě proto, že se ve slušné společnosti nedělaj.

Apropo, liberál, komu fanděj oni ?
No nestyděj se, dyť to tady stejně každý ví.
A kolik platěj jim ?

:))))
16. 02. 2011 | 17:09

Dočekal napsal(a):

AC napsal(a):
Dočekal

Ten odkaz http://outsidermedia.cz/V-zivote-je-vzdycky-neco-za-neco-1.aspx

nemohu jaksi najít. Zkuste to.
16. 02. 2011 | 16:40
------------------------
Lituju, ale ten článek (a spolu s ním i dalších sedm) pan Stanislav Blaha, majitel a provozovatel zmíněného serveru, minulý týden odstranil.

Tento konkrétní článek a také ty ostatní, včetně těch, které mi zveřejnili v denním tisku, jsou na vyžádání k dispozici na mé kontaktní mailové adrese.
Jak jsem stačil postřehnout, tak jste tady oznámil, že se virtuálního kontaktu s nepřítelem sociálkapitalismu nebojíte.
Takže očekávám majlík.
16. 02. 2011 | 17:10

Vlkodav napsal(a):

Nuba:

Pro doplnění, mne se taky akce Melčák+Pohanka nelíbila. A souhlasím s Vámi, že to smrdělo a to hodně.
Ale nic to nemění na tom, že "zákon" neporušili a právě proto jsem se ptal, jak by taková norma měla vypadat. Sám si ji neumím představit.
16. 02. 2011 | 17:10

liberál napsal(a):

Nuba:

Pak musíte příště vybírat pečlivěji pokud jste ho zakroužkovala. Pokud jste volila stranu tak je to holt chyba strany. Ona si může vybrat koho příjme do svých řad. Predevším má poslanec hájit zájmy ČR i kdyby to bylo proti zájmu strny což mnozí poslanci nedokážou.
16. 02. 2011 | 17:11

Dočekal napsal(a):

Nuba napsal(a):
Pane Dočekale

snad to s tím střílením nebude tak horké, jsem tady sice už unavená, ale stálice snad 4 roky. Zatím náporu vzdoruji, zřejmě to bude tím že vím, že HOVNO se neříká :)
16. 02. 2011 | 16:36
------------------------
Paní Nubo,

také pro Vás mám nějaké povídání. Stačí, když se mi ozvete na moji kontaktní mailovou adresu.

Budu se těšit. Václav
16. 02. 2011 | 17:14

liberál napsal(a):

Zvláštní že tady všechny co pobuřuje případ Pohanda, Melčák (jako Vlkodav) nepobuřuje taky případ Zubová, Jakoubková. Vždyť je to úplně stejný případ akorát že u Zubový je dokázaný, že to byla korupce protože ČSSD jí nominovala jako poslankyni ve Středočeském kraji a to se podle trestního práva dá hodnotit jako úplatek. ČSSD po nátlaku veřejnosti naštěstí zkorumpovanou Zubovou stáhla a nahradila ho slizkým Pecinou.
16. 02. 2011 | 17:17

AC napsal(a):

Dočekal

Žádost je odeslaná:-)
16. 02. 2011 | 17:18

zdenekb napsal(a):

neo:

...což pak ale vede i k té fluktuaci a nezakotvenosti. Nejen pracovní, ale třeba i vztahové...

liberál:

Kroužkování je pro fajnšmekry, které politika skutečně zajímá, kteří vědí, co si o kom myslet. Jinak jsou voleny programy... (tedy teoreticky, prakticky spíš inzeráty, billboardy a spoty).
16. 02. 2011 | 17:19

čaroděj napsal(a):

škoda, že je už po 17 hodině. To už si dneska s Neo nepokecám... Ach, jo, ale můžeme se těšit na jarpora!
16. 02. 2011 | 17:23

liberál napsal(a):

Jinak korupci poslankyně O.Zubové dokazuje ještě podivné nákupy Středočeského kraje pod vedením D.Rátha. Ten nakoupil obrazy za desetitisíce od ne moc dobrého a neznámeho malíře Zubova manželky O.Zubové.

http://www.lidovky.cz/ln-rath-koupil-obraz-od-manzela-zubove-dhj-/ln_domov.asp?c=A090323_202358_ln_domov_tma

To dokazuje jak vážně to ČSSD myslí z potíráním korupce
16. 02. 2011 | 17:28

Nuba napsal(a):

liberále,

nedělejte si ze mě furt prču, musím dovařit večeři, táta přijde z roboty

kroužkování přece s programem nemá co dělat, tam jde o lidi, aby se odstranili nejhorší, co se tam dostali všelijakýma kejklama, třeba jako tlačenka předsedy. Taky to mám Rathovi za zlé, Pohanka byl jeho kůň
16. 02. 2011 | 17:29

Občan napsal(a):

Vlkodav napsal(a):
"Nuba:
Je to šedá zóna, poslanec po zvolení už dle přísahy není povinován straně, za kterou byl zvolen, ničím. Ale je logické, že bude "nadržovat" vlastní straně. Ale co když je to nečlen strany a bal jen na její kandidátce? Anebo co když strana "dle něj" porušuje své předvolební sliby? Co pak? 16. 02. 2011 | 16:53"

Dobrej pokus, ale to by nesměl být Melčák členem ČSSD od r. 1991.
Pokud by něčí partaj nedodržovala volební program, pak by slušný člověk z takové strany vystoupil a přijal triko té, již se rozhodl podporovat. To Melčák neudělal.
16. 02. 2011 | 17:40

jarpor napsal(a):

čaroděj

Zklamu Vás.
Slovní cvičení možného předsedy mi nestojí za komentář, protože už jednou "horoval" a propagoval jisté "chování" strany, abychom se pak dozvěděli, že "sliby nebyly zasazeny do ekonomického rámce" /I jeho sliby/.
To jeho slovní cvičení je také jakýmsi slibem...
Já si počkám na činy... jaké budou. Pak si můžem pokecat.

Hezký večer
16. 02. 2011 | 17:45

Herel S. napsal(a):

Srovnávat rok 1993 se současností?
On ten datum moc nesedí. Pamatuji přítele Zemana, jak v roce 1995 objížděl republiku a získával lidi.
Ti ho brali, protože Miloš Zeman měl za sebou nějaké výsledky a znalosti. A je to velmi vzdělaný člověk.
Bohoušek Sobotků udělal školu a vstoupil do partaje. Vstoupil do parlamentu a tam tlachá a tlachá. Jak zavře pusinku, tak má uklizeno "pracoviště".
To srovnávat nelze a proto také výsledky nebudou zdaleka srovnatelné.
16. 02. 2011 | 17:56

Míval napsal(a):

Pane Sobotka, ne, že bych s Vašimi tezemi nesouhlasil. Ale v opozici jste již relativně dlouho - do jaké hloubky jsou propracované soc. dem. návrhy řešení hospodářských a sociálních problémů, které jsou a které se ještě nějakou dobu určitě budou prohlubovat? Připravujete se opravdu na vládnutí, nebo jen rámcově vytyčujete oblasti Vašeho budoucího působení a budoucího hledání řešení?
Mne totiž upoutala myšlenka v jednom článku, který jsem nedávno četl. Stálo tam - ve společnosti, která je na vzestupu, vede obvykle nástup opozice do vlády ke zlepšení. U společnosti upadající lze očekávat, že každá nová vláda bude horší, než ta předchozí. Což se zatím u nás potvrzuje. Obávám se, abyste se po případném nástupu k moci bez jasně stanovených cílů a prostředků k jejich dosažení nestali dalším negativním příkladem.
16. 02. 2011 | 18:07

ujo napsal(a):

neo napsal:
"jsem zástupce pracující rodiny s dětmi"
Mám tomu rozumět tak, že rodina pracuje a Vy ji tady zastupujete?
Fakt je, že se snažíte, na nějakou hodinu či spíše den nekoukáte
16. 02. 2011 | 18:25

Luba napsal(a):

Pane Sobotko,
v něčem byste radikální být měli:

1 Podporou snah o postavení komunistické strany mimo zákon připravíte politickou scénu o parazitující uhnilou větev společnosti i politiky a zbavíte se konkurenta, který vám požírá hlasy

2 Zmodernizujte svou stranu po vzoru VeVerek a Strany zelených -tj. zaveďte elektronické hlasování v internetových referendech, kterých by se účastnili i registrovaní sympatizanté - tím se zbavíte starých chovných a nedůvěryhodných a vedení získá mladé dynamické tažné lidi,, zprůhledněte financování své strany a snažte se o samofinancování,, zbavíte se tak vlivu "kmotrů"

3 Omezte útoky na současnou vládní koalici na nezbytné minimum a namísto destrukce nabízejte alternativní řešení, podložené pádnými argumenty - neslušným a agresivním jednáním si můžete získat jen neslušné a hloupé stoupence
16. 02. 2011 | 20:32

Nuba napsal(a):

Ještě k liberálovi

zpět k mojí poslední odpovědi - letmo jsem přelítla Váš poslední nához a proto upřesňuji - samozřejmě máte s tím kroužkováním pravdu, ovšem přece jen za jedné podmínky. Že budu všechny navržené zastupitele znát. To však zvláště na nejvyšší, tedy parlamentní úrovni možné bohužel není. A tam se musím spolehnout na zodpovědnost těch nade mnou. A jak je vidět, tak právě tam není mnohdy vše OK. To je smutná pravda, kterou ovšem zatím nemohu nijak ovlivnit.
16. 02. 2011 | 20:33

Anuszka napsal(a):

Dobrý večer, pane Sobotko.
Máte pravdu, radikalizace bude zřejmě to, co vám vyhraje volby. Paradoxně to byla radikalizace, která vás odvedla do opozice.
Není pochyb o tom, že postoj pana Paroubka byl radikální - a to až do samého konce jeho působení v čele ČSSD. Není zcela jistě pochyb o radikálnosti pana Ratha. Samozřejmě se nejedná pouze o radikálnost na levé straně politického spektra - poslední volby do sněmovny ukázaly, že radikalizace probíhá na obou frontách - jen si troufám říct, že v tomhle vám ODS zpočátku nesahala ani po kotníky - duo Paroubek-Rath je v některých ohledech nepřekonatelné...

Radikalizuje se i společnost - i to ukázaly poslední volby - před tím jsem ten propastný rozdíl mezi těmi vpravo a těmi vlevo necítila - debaty tady pod blogy se radikalizují až k fanatičnosti - na obou stranách...z logiky věci ale vyplývá, že východisko bývá někde uprostřed...

My, co tady debatujeme /většina/, nemáme s politikou žádnou přímou zkušenost - všechno jsou to naše názory z "druhé ruky". Vy ale, pane Sobotko, přímou zkušenost máte, a jistě - kdybyste mohl mluvit úplně sám za sebe, bez ohledu na politickou příslušnost, byste jistě uznal, že i v "nepřátelském táboře" se najde mnoho pracovitých a inteligentních lidí, že ne vše je nutno podrobit radikální kritice a že mnohdy byste se i mohli shodnout... politika je jistě svět kompromisů...voliči však chtějí vidět boj - v tom se asi nemýlíte.

Pro mě je radikalizace krátkozraké řešení, je to systém vzestup a pád, jojo efekt a syndrom mistra světa. Tímto způsobem se dosahuje skvělých výsledků, po kterých přichází pád, není v něm místo pro dlouhodobou klidnou práci a nacházení spojenců. A dlouhodobá klidná práce je přesně to, co naše společnost na prahu nutných reforem potřebuje nejvíc. Spojence zase potřebuje ČSSD a jako sůl - bez něj nepomůže ani inteligence ani odvaha...
16. 02. 2011 | 21:14

Ládik!!! napsal(a):

Bohušu Bohušu, něměl bys raději začít něco robit?
16. 02. 2011 | 21:24

Papin napsal(a):

Unikátní poslední odstavec pane Sobotka. Je záhadou, jak se v hlavě jakéhokoliv politika může zrodit nápad vedoucí k inteligentní politice podpořené odvahou. Jestli seberete odvahu a vyplodíte bezduchou inteligenrní slátaninu, pak nechoďte na veřejnost. Víte jak to posledně dopadlo.
16. 02. 2011 | 22:30

čaroděj napsal(a):

To jarpor:

čaroděj

Zklamu Vás.
Slovní cvičení možného předsedy mi nestojí za komentář, protože už jednou "horoval" a propagoval jisté "chování" strany, abychom se pak dozvěděli, že "sliby nebyly zasazeny do ekonomického rámce" /I jeho sliby/.
To jeho slovní cvičení je také jakýmsi slibem...
Já si počkám na činy... jaké budou. Pak si můžem pokecat.

Ekonomické sliby nebyly zasazeny... Ano, co Vám na tom vadí, ekonomika je přece, dle nás pravicových, budete se divit, ale já mám pravicový pohled (co je soukromé, nechť je soukromým, co je státu, nechť je státním a stát, nechť je minimálním), více méně nezávislá na rozhodování vlády (Prouza, Kohout, Kalousek, Topolánek, Kocourek, Streiwald, Bendová, Komárek 2006-2008). Tudíž, je naprosto normální, přiznat si, že prostě ekonomika, je někde jinde a já musím korigovat svou národohospodářskou politiku.
Ó jaký rozdíl, proti nejlepšímu ministru financí roku 2008, který sekne růst HDP o 10%. Nic proti, ale z tohoto pohledu je lepší diplomovaný právník se selským rozumem, oproti nejlepšímu ekonomu-chemikovi!
Není vám také líto, že ten Kalousek neprohlásil, ano, nemůžeme..., protože ekonomika je někde jinde? A tím pádem nekorigoval rozpočet?
Proč to neuděla? Není hloupější než p. Sobotka, ten náš p. Kalousek, jen by musel přiznat chybu.
Lidé mají přece jen raději bezchybné, chtějí silné, mocné, né ty, kteří přiznají svou slabost! slabost je pro slabé , my silní vybudujeme silné, jednotné.....!
16. 02. 2011 | 22:42

pich napsal(a):

Nedávno skončil "hajdpark" se s.v.v. Štětinou.
A tak jsem si znovu uvědomil, jací hajzlíci v tehdejší KSČ nás poučovali, jak máme pracovat a jak myslet.
A takových soudruhů jak se ukázalo po devětaosmdesátém, byla ve státostraně skoro většina.
Teď nás bývalý soudruh přesvědčuje, že je nutno posoudit ústavním soudem, zákonnost současné KSČ. Zatím do balil do solidního papíru, že nehovoří o zákazu KSČ. Ale jak přidal, komunisté neustále chtějí zvrátit naši "demokracii" násilím.
Přitom jsem si pomyslel, čím asi by se dal postihnout ten dnešní společenský marasmus, než jistou tvrdostí. A jistě by k tomu nemusely asistovat šibenice.
Jenže pan s. Štětina asi neví, že v systému buržoásní "demokracie" se nějakým sametem nic nenadělá. Zatím se to nikde nepodařilo, protože systém "demokracie" je tak vypilovaný, že naprosto nepřipustí nějakou změnu a nedej bože vládu, která by na tu jejich "demokracii" nějak méně příjemně šáhla. Kdyby to bylo možné a dokonce se to i stalo, pak jsou připraveni vždy nějací plukovníci, pinochetové a jiní spasitelé "demokracie".
Proto jsem ve věci proklamované radikalizace socdem velmi skeptický.
Kapitalismus je tady a ještě dlouho ho nic nezmění. Jen totální zkáza světa, nová velká válka či nepřizpůsovitost většiny.
Pravice vždy doplní padlé strany "novými tvářemi" se zaručenými recepty na štěstí a jede se dále. Všichni pak svorně začnou bojovat hlavně proti "komunismu" a přiberou k tomu i socany, jako užitečné idioty, co by opozici.
Socani pak rádi vytvoří nějaké "usnesení", aby uklidnili pravici a začnou dělat menší potíže, aby přece jenom vypadali tak, jak by měli. Zkoušejí dokonce i "shodit" vládu, což se jim nedopatřením nedávno podařilo ale pouze s přispěním uraženého Tlustého a nazlobenou zelenou žábou.
Takže vážení socani, zatím jsem vás volil, protože hlasy komunistům jsou ztracené.
Pokud opravdu chcete něco aspoň něco, byť "sametově" napravit, musíte se stát naprosto čistou stranou, bez těch pražských mafiánů, Březiny či Hulínského. Je jich samozřejmě jinde taky dost ale stoprocentní čistoty se nikde dosáhnout nedá.
Také musíte více a častěji hovořit se současnými komunisty, pokoušet se je přesvědčit aby v zájmu těch, o kterých také rádi mluví, zkusili změnit svou zásadovost, pojmenovali se nějak přijatelněji pro širší veřejnost. Jakobínství není dnes zatím v kursu a i takové strany, které nemají s demokracii moc společného, se jmenují demokratické a jejim příznivcům to nevadí.
Ty rozhovory by jste mohli vést bez utajení a dokonce o nich zpravit veřejnost. Lidé nalevo by si pak udělali svůj obraz o tom, kdo tu možnou spolupráci kalí, či ji podporuje.
Jinak nevím, koho chcete pro svou případnou vládu o které tak
často hovoříte opřít.
Jakékoliv novotvary na našem politickém jevišti, budou vždy napravo. A vaše "radikalizace" bude zase jen proklamace.
16. 02. 2011 | 23:13

jarpor napsal(a):

čaroděj

"Ó jaký rozdíl, proti nejlepšímu ministru financí roku 2008, který sekne růst HDP o 10%. Nic proti, ale z tohoto pohledu je lepší diplomovaný právník se selským rozumem, oproti nejlepšímu ekonomu-chemikovi!"

Jak vidím, máte zalíbení v dloubání...
Hmm... tak podle Vás je "plácání slibů" a následné přiznání, že "nebyly zasazeny..." korigování národohospodářské politiky.
No, nechť je po Vašem.
Já zůstanu u svého, že je kolosální rozdíl mezi sliby pro naivky, na které slibující rychle zapomene bez toho, aby vešly v realitu... a korekcí již existující národohosp. politiky dle vývoje ekonomiky.
Ani neříkejte, že "máte pravicový pohled". Dělejte, prosím, ostudu jen sobě podobnými srovnáními... nesnažte se svou... jak to říci, abyste se neurazil.... neodbornost /lépe - své propasti v normálním myšlení/ vydávat za pravicový pohled.

A k citovanému :
On se někdo "seknul" nebo jen odmítl "každý druhý den" přepočítávat růst HDP, potažmo rozpočet... v turbulencemi zmítaných podmínkách ? Ono by to "každodruhodenní" přepočítávání bylo k něčemu dobré ? Jistě mi fundovaně odpovíte k čemu... Dle mého "selského rozumu" na výsledku, na skutečnosti roku 2009 by ani každodení přepočítávání nezněnilo naprosto nic.

Z výše uvedeného vyplývá, že každý máme jiný "selský rozum". Porovnání toho mého s Vaším jsem jistým způsobem učinil... Vy se v klidu zabývejte selskými mozky našich milých politiků. Již jste začal, leč já se do takové stupidní debaty vtáhnou nehodlám.

A poznámku na závěr : pan Sobotka píše de-facto o budoucnosti... Váš historický exkurz jistým způsobem vypovídá, že se rád hrabete v minulosti... ovšem jak vidím, značně nepřesně se v ní "hrabete".
I to je rozdíl mezi námi. Já psal o tom, že si na tu budoucnost predikovanou v onom slovním cvičení počkám... Připouštím, že i já jsem se mírně "ohlédl". Mírně a bez omylů. To se o Vašich historických ohlédnnutích ovšem říci nedá.
Lituji, realita je někdy velmi tvrdá. :-))

Hezký večer
16. 02. 2011 | 23:29

čaroděj napsal(a):

To Jarpor: "Hlupákovi každý hlupákem" Forestova máma.
16. 02. 2011 | 23:41

jarpor napsal(a):

čaroděj

Hmm... Dloubání zesiluje... jeví se mi.
No - moc jste si "nepokecal"... :-))

Hezký večer
16. 02. 2011 | 23:50

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden antisemitský příspěvek, který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 02. 2011 | 00:04

Břetislav Marek napsal(a):

Vážení občané,

tady máte další důkaz o tom, že všichni ti vládnoucí polistopadový POMATENÍ MOCNÍ, dobře vědí, že to co dělají tak dělají vědomě, cílevědomě, systémově ?????
Sobotka najednou prozřel a už najednou ví, že je budeme Všechny jednou NESKUTEČNĚ TRESTAT !!!!!!!!!!!
Za 21 let dovedli tito GUMÁCI společně s těma ODS,KDU,DU,ZEL,TOP,VV atd náš stát na buben ????????????
Už se rodí další LEVÁ alternativa SPOZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GARANTUJI Vám, že už ŠLOUF vymyslel se Zemanem a jeho dalšíma stejně POKROUCENEJMA odrodilcama ČSSD, ODS jen nový strategický MODEL - jak Vás oblbnout, ale z LEVA a Vy jim to zase pěkně SEŽERETE ??????
Pozorně sledujte jak se začíná vlnit Zeman(čuchá hrad a číhá) a celá jeho nová POMATENÁ vedoucí struktura - KREATURA - SPOZ - měl jsem možnost ty GUMÁKAMY ve SPOZ velmi dobře POZNAT ????
Zase ten stejný model po vzoru VV,TOP ale z LEVA NA ÚKOR ČSSD ??????????????????
Pane Sobotko tak už to víte, co se na Vás zase chystá a doufám, že Vás ty voliči stejně jak minule zase podvedou a ZEMANOVCI Vám ukradou ne jen 4,4% jako minule ale PODĚLAJÍ to všechno a podvedou společně s Váma zase ty naše občany a DOKONÁTE dílo ZKÁZY. Ta současná vládní PRASATA to mají nalajnováno DOKONALE!!!
Jen se podívejte na ten Zemanův POMATENÝ program SPOZ??
Jen stejné žvásty a kecy jako ČSSD to je ta jeho pomatená POLITIKA?????
Vy neumíte dělat jinou pane Sobotko - Vy LOGICKY musíte dělat politiku stejnou, jak říká pan Březina a Hulínský v Praze???
Náš program se protl s programem ODS a my prosadíme 90% svého podotýkám ZLODĚJSKÉHO programu v Praze!!!!!!!!!!!
Je něco tak ABSURDNÍHO vůbec možné ??????
Vy nemáte program občanský - Vy máte tak jako ONI program pomatený a NEDEMOKRATICKÝ !!!!!!!!!!!!!!!!
TAKOVÝ, který změní ten ZVRÁCENÝ současný SYSTÉM???Vy jste tak ZABRÁNI tím KRADENÍM, že se v těch vašich palicích nenajde žádný KLOUDNÝ nový pohled na SKUTEČNÝ STAV SPOLEČNOSTI, reálná systémová změna a nová KONCEPCE a REFORMA SPOLEČNOSTI ???? Na jiných NOVÝCH - TOTÁLNĚ systémových NEKOLABORAČNÍCH procesech a metodách!!! Už Vám to sdělují vaši poradci denně přes MÉDIA - Pehe,Štern, Bělohradský atd?????????? Vy to nedokážete, poslechnout desítky občanských aktivit a jednoduše ZATOČIT s tou lůzou !!Vy jste stejně ZAPLETENI a zatažení do tohoto kolapsu a nemáte jiná řešení!!! Ti MODŘÍ, OSTATNÍ to také ví, že jste jedni z nich ?????
Prostě KECY už to nespravíte ?????????

Generální opravu nemohou dělat tací co způsobili tu havárii???
Ti musejí být TRESTNĚ ODPOVĚDNÍ za ROZVÁCENÍ spol.systému od r.89 chátete to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tečka!!!!!!!!!!!!!!
17. 02. 2011 | 00:14

AC napsal(a):

Pich 23:13

Ačkoli s Vašimi názory většinou souhlasím, o tímto Vaším příspěvkem, resp. jejich částmi, by se dalo úspěšně polemizovat. Kapitalismus, tak jak jej prožíváme u nás v čr (nikoli jak píšete ve světě), míří skutečně, se vší vážností i důsledky, do kopru. Bez rukaviček se to ovšem neobejde, to lidé poznají. Pokud to ovšem ještě neudělali. Nenechte se mýlit dnešním relativním klidem.

Přeji hezkou pozdní noc.
17. 02. 2011 | 02:13

jazve napsal(a):

Pane Sobotko
Vaše naděje na účasti ve vládě jsou nerozlučně spojeny s KSČM.Nepředpokládám že samotná ČSSD má šanci vyhrát volby nadpoloviční většinou.Pouze v případě možnosti vzniku vlády ČSSD s podporou KSČM se najde pravicová strana která aby tomu zabránila se obětuje,prohlásí se za stranu středovou a půjde s vámi do koalice,takový kočkopes.Ale když vás to baví hrajte s pravicí dále tu hru na zlé komunisty,znemožněte vytvoření levicové vlády a spokojte se s politiky formátu Pavla Němce.Hlavně buďte zásadoví.
17. 02. 2011 | 06:09

bulb napsal(a):

Vážení diskutující příznivci Socdem, napište svůj názor, jak se má ČSSD zbavit svých kmotrů, šibalů, lobistů. Např. v Praze těch kteří se ostudně podílejí na koalici s ODS (Březina, Kulinský) a pobírají bakšiš v pražské teplárenské apod., kmotrů na severu Čech, ale vlastně asi v každém okrese.
Nějaký vnitřní mechanizmus očisty by nebyl k dispozici?
17. 02. 2011 | 08:14

neo napsal(a):

pane Ujo,

zástupce pracující rodiny s dětmi je ten, kdo je členem takové rodiny. Chápu, že nic konkrétního nemáte, tak musíte napadat. Je to typická vlastnost některých ubožáků jako Mac, Sladký, Ujo a jiní. Naštěstí jsou i slušní, kteří se nebojí používat argumenty a normálně diskutují. Vyjádřit nesouhlas jde i jinak než napadáním.

Takže pánové, pokud máte něco konkrétního k diskusi, jste vítáni a rád s vámi budu diskutovat.
17. 02. 2011 | 08:17

modrý edvard napsal(a):

zdenek kb:
jsem rád, že se svým názorem nejsem sám. hovena a ali(ho) jsem uvedl proto, aby to nevypadalo, že se chlubím cizím peřím.
Dokázal bych vysvětlit, že p. Sobotka zkrátka svolává levicové voliče, aniž by nabízel věrohodnou alternativu. Ale nebudu to dělat, živím se prací a nemám na to čas.
17. 02. 2011 | 08:56

Venceremos! napsal(a):

…obludné je to, že se furt říká pravicová vláda,
či ultrapravice lidem, co jsou socialisté a národní socialisté. Takže obyvatelé, Ti hloupější, mají pocit, že je nějaké střídání levice a pravice ve vládě :-D

Pravičáci v kotlině jsou v podstatě pokroková sociální demokracie oirostřihu.
Těch pár vyjímek, no, voni vědí kdo to je a Ti to nezmění...

Tak asi Sobotka??…Kdepak, všechno zůstane při starém,
proč by se to taky mělo měnit, když to vynáší.
Hašek nabízí nový koncept sociální demokracie.
Jenže ten starý se osvědčil: je to komunistická strana západního typu,
tedy čistě utilitární spolek založený na co nejmasivnějším ždímání státních peněz,
ber kde ber, zdroje jsou a když nejsou, půjčíme si…….
Názorně jsme to viděli v Praze,
kdy před očima veřejnosti došlo k otevřené…
diskuze v duchu:
„Potkali se bezruký se slepým na lávce“.
Bezruký řekl: „Uhni, nebo ti jednu vrazím“.
Slepý na to opáčil: „To bych tedy rád viděl“.
17. 02. 2011 | 09:25

tata napsal(a):

zdravym PANÍ Nuba

jako vždy do slova a pismene bych podepsal,akorat ja bych to tak srozumitelně neuměl,ano jsme tady dlouho jen se čim dal mění klima k horšimu jak se radikalizuje společnost,jsou to většinou jen vykřiky jednostrané na rozbití a znechucení,i nicky kterych si mohl člověk važit dost často přešly jen na provokace,bohužel bude huř,i proto že skutečně nevidím s kym by mohla jit ČSSD DO HOLPORTU,MAM STEJNY NAZOR jako vy dokavad se KSČ nezbaví minulosti a to především mena a retoriky typu grebenička je nemožne pro lidi jako ja je volit,tudiž ani aby se snima ČSSD SPOJILA NA VLADNÍ UROVNI,A TO I PŘESTO že sem silně levicovy prostě ten nazev mi evokuje 50leta a vraždy hrdinu naroda,je vtom i zafixovana moje hloupost že sem určity čas toto neviděl ,možna nechtěl vidět těžko řict jako mlademu se určite idealy a to i nepravdive daj lechce vtlouct do hlavy,konečně sme toho nazornymp přikladem dnes,,pozor nesrovnavam vraždeni v 50letech ale masaž ideologickou ,,,,

vaše psaní je balzam na ty ideologicke vykřiky ,někdy si řikam asi sem byl podobně hloupy ,nevym už to nedokažu srovnat,NEJVICE mi vtomto blogu rozesmal pan NEO ,NEJSEM EKONOM MOC TĚM VĚCI NEROZUMIM VYM ALE JEDNO muj syn pravě stejně jako proklamuje volil ODS panaTOPOLANKA,když jsme se bavily řikal to same ,na me argumenty na pověstne kolečko ktere sem nazval perpetum mobile jen řekl že nemam pravdu,ma 2 děti po roce vlady se mi omluvil on umí spočitat věci do haleře oproti mě,plat měl kolem 30000,a ztrata jeho rozpočtu proti minule vlade ČSSD BYLA VŘADU TISICU ZA ROK......takže pane NEO BUD MATE MNOHEM VĚTŠÍ PLAT a tam se to možna vyplatí nebo jen placate.JA NEŽ NA KECI A HYPOTEZY DAM NA SKUTEČNO A TO MAM V RODINĚ TAM VYM ŽE MI NELŽE,navic me děti jsou spiše pravicoveho vidění takže ani podujatost neberu.
17. 02. 2011 | 09:35

Jakub napsal(a):

Plně s Vámi souhlasím pane Sobotko. Demokracie musí mít konstruktivní nebo radikálnější opozici, prostě podle situace. V opačném případě demokracie nemá smysl. Doufám jen, že ČSSD nebude následovat např. SLD z Polska, protože tam se z ní stala vyloženě šedá myš, která už na politické scéně nemá prakticky žádné slovo a nahrazují jí populistické politické strany vytvořené ad hoc, tak jako u nás VV nebo TOP 09.....fandím Vám a doufám, že budete po březnovém sjezdu předsedou ČSSD.
17. 02. 2011 | 10:11

Puck napsal(a):

Pro Jambora :
Tak on se Kalousek sekl jen proto, že se mu nechtělo každý týden přepočítávat, cituji : " růst HDP, potažmo rozpočet... v turbulencemi zmítaných podmínkách "
O zbytku Kalouskova působení na postu ministra financí se nezmíňujete, takže ostatní jeho konání bude také v normě. Proto přičiním jen pár poznámek k vládě rozpočtové odpovědnosti, ve které ministr financí jistě není zbytnou funkcí.

Kalousek je jednoznačný rekordman ve výrobě rozpočtového schodku, rok 2009 = -192,4. To se dá, samozřejmě, hodit na triko krizi, ale za uvážení stojí, že propad růstu HDP se konal jen v roce 2009, a to o 4,6 %, což není žádná katastrofa. Jinak v roce 2008 byl ještě růst o 2,5 %, a v roce 2010 už zase růst o 2,4 %.
Teď příjde to nejzajímavější. Pro letošní rok, po všech plošných škrtech, kdy růst HDP se předpokládá větší než o 3 %, vyrobí pan Kalousek třetí nejvyšší rozpočtový deficit v historii -135 miliard.
A neříkejte, co by bylo, kdyby bylo. Kdyby vládla socdem. Jenom jemně naznačím, co by se dělo, kdyby stejný výsledek, jakého Kalousek dosáhl, udělala socdem, kdyby vládla. Ani kůrku by pes od ní nevzal, a klenba nebeská by se otřásala pod nářky českých medií. :-)
17. 02. 2011 | 10:16

Pepa z depa napsal(a):

Milý modrý edvarde, sledujeme s údivem, jak si tady přerozdělujete moc, házíte jmény na kandidáty prezidenta a vůbec. Tak Vám pánové při vší úctě říkáme jděte do, víte kam? Vy tupci, vy se hádáte o něco co vám nepatří. Tato ZEMĚ ČESKÁ, MORAVSKÁ A SLEZSKÁ patří PRACUJÍCÍM OBČANŮM ČR a s údivem koukáme jak se o tu ohlodanou kost rvete /kterou jste ohlodali vy všechny vlády bez rozdílu/ jako vzteklí. Tak to teda prrrrrrrrrrr. Stačí se jenom podívat na www.vymenilijsmepolitiky.cz a tam uvidíte co si o vás OBČANÉ ČR nejen myslí, ale co s Vámi v nejbližší době PROVEDOU. My znalí víme co to znamená HEDVÁBNÁ ZMĚNA a také státní zřízení jako OBČANSKÁ SPOLEČNOST Nám není cizí. Kuchařku, která je vždy nutná k uvaření kvalitního pokrmu, již také máme v návrhu OBČANSKÉ ÚSTAVY. Takže KDO A CO chceme se tam dozvíte. KDE, KDY, JAK, ČÍM A PROČ tam je také srozumitelně napsáno, víte? A s tím prezidentem si také moc nelamte hlavu, toho si LID NAŠÍ VLASTI zajisté zvolí podle toho, jak bude občany chtíti ochraňovati před jejich degenerací /hazard, drogy, násilí, vraždění a pod./ a také před možností zneužití kohokoliv pro cizí zájmy v cizině, aby Naši občané se zúčastňovali na zabíjení jiných lidí a nebo omezovali jejich právo na SEBEURČENÍ, SUVERENITU, DŮSTOJNÝ ŽIVOT A JEJICH PRÁVO BOJOVAT PROTI JEJICH VYKOŘISŤOVÁNÍ. Naši prezidenti musí tyto zásady přijaté v CHARTĚ OSN hájit jako jedinou možnost, jak docílit MÍRU NA CELÉM SVĚTĚ. To vám prostě oznamují OBČANSKÉ INICIATIVY na výše uvedeném webu. Tak si to přelouskejte a hleďte na to, že to co si plánujete s Námi provádět, vám také asi vůbec při té vaší ješitnosti a hlouposti NEVYJDE. A tak PRÁCE zvítězí nad PŘÍŽIVNICTVÍM na výsledcích těch pracovitých a k ledu půjdou ti kecalové a teoretici, již je vám to všem JASNÉ? Tak hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
17. 02. 2011 | 10:16

modrý edvard napsal(a):

Pepo, když tak sledujete, tak mi napište, kde házím jmény na kandidáta presidenta, přerozděluji moc nebo se rvu o kost. Děkuji. A zkuste dodržovat konvence o psaní velkých písmen, blbě se to po Vás čte. A taky mi napište, kdo to je "my". Nebo jděte k čertu. I s tou Vaší iniciativou.
17. 02. 2011 | 12:27

Nuba napsal(a):

Tata

taky Vás zdravím a přeji, ať jste co nejdřív fit
17. 02. 2011 | 16:35

Pepi napsal(a):

Pane Sobotka, zatím Vás i ČSSD volím a proto si dovoluji Vám sdělit úvahu "Volby a voliči":
1. cca: voličů = 60% a 40% = nevoličů
2. ULTRA-pravice = Top09, ODS = PRAVICE
STŘED = VV, KduČsl, Zelení, BoBo, Zeman
STŘED-levice = ČSSD a KSČM = LEVICE
3. kde a jak získat hlasy?:
a/ oslovit programem alespoň 10% nevoličů - pro levici = ČSSD či KSČM
b/ nevyhraňovat se výrazně proti případným koaličním partnerům napravo ani nalevo
!!-- "pouze s Top09 nikdy"--!!
c/ nelovit voliče na levici - levice - ČSSD tím nic nezíská
4. struktura (voličů/nevoličů)dle zaměstnání (důležitosti):
Zemědělství, doprava, potravinářství / energetika, průmysl, stavebnictví / školství, zdravotnictví, služby /(bankovnictví, pojišťovnictví, lichva ČSSD nevolí)
5. struktura voličů dle věku:
1-děti-nevoliči-18-let = (nevoliči) - za které "volí" jejich rodiče
18-studenti-25-let = nový potenciální voliči - třeba oslovit ale nenaštvat
20-pracující-6/63-let = rodiče a pracující voliči - třeba oslovit programem
60/63-důchodci-80/90/100-let = voliči - oslovit + pečovatelky + "důchodárny"
-
- Určitě si nenajímat marketingové agentury z USA, které je úplně mimo EU, ale předvolební marketing je moc důležitý, umět prodat i neprodejné, protože oslovím voliče tak, že to potřebuje, že Vás ČSSD volí pro sebe i pro rodinu/děti..!!
-- (tak jako spojená-pravice prodala utahovaní opasků chudým)
Už nikdy neoslovovat voliče třeba hloupým 13-tým důchodem = 2400,-Kč což je pouhý doplatek/valorizace důchodu, ale pravice toho zneužila a odradilo to mladé voliče.
Neslibovat zvyšování nepřímých daní všem občanům ČR, ale slibovat srovnávání daňové kvóty s vyspělými státy EU včetně právního boje s organizovanou korupcí a srovnávání ekonomiky a nepospíchat na Euro.
Pokud se bude ČSSD nadále předvolebně vyhraňovat proti KSČM,
tak už i já už (po 21-letech) uvažuji o její volbě...
Tak jak se spojila pravice a vytvořila další "mucholapku na voliče" (Top09), tak se musí i levice stavět za většinu občanů v ČR, podporou ekonomiky a následný všeobecný prospěch většiny dětí, pracujících i důchodců...
18. 02. 2011 | 11:00

Marek z Prahy napsal(a):

Nechci tu nikoho odradit, ale rád si přečtu noviny , kde se co děje, kdo s politiků zase okradl stát o miliardy. Já se pak rozčílím a hned je mi lépe. Nepodporuji Euro ani Evropskou unii. Ať se připraví politici, že ten to národ jím to jednou , tak spočítá, že nebudou vědět kudy kam. 20 let už jsme Česká republika. A položte si otázku ?
Je to lepší nebo horší. Věřím, že jsme dost inteligentní.
Aby jsme vzali spravedlnost do vlastních rukou. Jen jestli už není pozdě.
12. 07. 2014 | 17:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy