Maďarské ústavní peripetie

19. 06. 2011 | 18:37
Přečteno 3674 krát
Jsme sice pohrouženi do velkého množství domácích problémů, přesto ale stojí za to podívat se čas od času na to, co se v politice a hospodářství děje u sousedů. Nedávno jsem měl možnost hovořit s řadou slovenských ústavních činitelů a velmi často bylo zmiňováno téma vývoje u maďarských sousedů. Nejde ale o kolorit do značné míry tradičního napětí ve vztazích mezi Maďary a Slováky. Souvislosti jsou totiž mnohem širší. A stojí za to na ně upozornit.

25. dubna podepsal maďarský prezident Pál Schmitt novou ústavu, která má vstoupit v účinnost od 1. ledna příštího roku. Nový základní zákon země se ihned stal terčem hlasité kritiky socialistické opozice. Kromě sporných formulací, které jsou charakteristické pro celý text, mu jeho odpůrci navíc vytýkají nacionalistický tón. Už samotný způsob projednávání nové ústavy v maďarském parlamentu pak budí značné rozpaky jak doma, tak i v zahraničí. Díky ustavní většině v parlamentu se maďarské konzervativní straně Fidesz podařilo ústavu bez problémů schválit a opozice dostala jen minimální prostor k vyjádření svých námitek. Není proto divu, že při závěrečném hlasování v parlamentu na protest proti způsobu schvalování nové ústavy opustili socialisté a zelení sál.

Této skutečnosti si povšiml například i Benátský výbor při Radě Evropy, který kritizoval netransparentnost celého procesu schvalování ústavy. V této souvislosti si pak neodpustím paralelu s pravicovou koalicí u nás. Naše současná vláda, tak jak tomu bylo i v případě Maďarska, zneužívá svého dominantního postavení v parlamentu a klíčové zákony, jako například zdravotní a důchodovou reformu, se snaží prosazovat, seč ji síly (a aféry jednotlivých koaličních partnerů) dovolí s minimálními ohledy na názory opozice. Není však přípustné, aby takto zásadní rozhodnutí, která svou podstatou dalekosáhle přesahují horizont jednoho volebního období, vznikala bez aktivní účasti všech demokraticky zvolených aktérů.

Přestože jsou metody Fidezsu více než zarážející, nová maďarská ústava se jeví jako problematická nejen v domácím, ale především pak v celoevropském kontextu. Skutečně kontroverzním bodem ústavy je totiž deklarovaná odpovědnost maďarského státu za osud zahraničních Maďarů. Tato deklarace se týká hlavně Slovenska, Srbska a Rumunska. Viktor Orbán touto cestou pokračuje ve své populistické politice podpory maďarských menšin, za kterou se mu dostalo značné kritiky od evropských států už během jeho prvního funkčního období jakožto maďarského premiéra na přelomu tisíciletí. V této souvislosti stojí za zmínku, že jeden z prvních zákonů prosazených současnou Orbánovou vládou umožnil příslušníkům maďarské diaspory získat maďarské občanství. Nová ústava pak naznačuje možnost nabytí volebního práva členy maďarských menšin v zahraničí, což by mohlo dále posílit jejich pouto s vlastí jejich předků.

Sousedé Maďarska pochopitelně neskrývají své znepokojení. Osud maďarské diaspory byl žhavým tématem už od rozpadu habsburské říše a v meziválečném období se stal jedním ze zásadních katalyzátorů napětí v regionu. Přestože si na počátku 21. století ve sjednocující se Evropě lze jen těžko představit reálné snahy Maďarska či jiného státu řešit své případné územní spory násilnou cestou, je současný postup maďarské vlády více než nezodpovědný. Oživování starých sporů, hnané vidinou krátkodobého politického zisku s cílem uspokojit část domácího voličstva, může vést jen ke zhoršení sousedských vztahů. To by pak mohlo ohrozit nejen slibně se rozvíjející středoevropskou spolupráci v rámci skupiny zemí Visegrádské čtyřky, ale především nadstandardní součinnosti našich států uvnitř Evropské unie.

V neposlední řadě je nutné se pozastavit i nad celkově anti-liberálním charakterem celé ústavy, který se snaží zásadním způsobem ukotvit a dále posílit konzervativní hodnoty v maďarské společnosti. Je třeba se ptát, zda v dnešní Evropě, která si tolik zakládá na toleranci a porozumění, je rozumné prostřednictvím takto zásadního dokumentu prosazovat své představy o společenském uspořádaní bez snahy o dosažení celospolečenského konsensu.

Na jiném místě ústava zmiňuje možnost, že by rodiče mohli dočasně získat právo volit i za své nezletilé děti. Podle autorů ústavy je cílem tohoto opatření podpořit porodnost v zemi. Nicméně nedochází tak zároveň k zpochybnění rovného volebního práva pro všechny a tedy i základního principu moderní demokracie? Svým pojetím text dokumentu a obzvláště jeho preambule v mnohém vyjadřuje názory a postoje konzervativního segmentu maďarské společnosti a dá se tak jen těžko chápat jako vyjádření shody napříč politickým i občanským spektrem.

Pravdou zůstává, že řada ustanovení, jako například budoucí podoba volebního práva, má být definována až dodatečně prostřednictvím ústavních zákonů. Díky své ustavní většině v parlamentu však nebude mít současná konzervativní vláda problém podobné zákony bez větších problémů prosazovat. Zásadním dilematem, před nímž v současnosti stojí maďarské politické elity, je otázka, zda je takovýto postup dlouhodobě v zájmu maďarské demokracie. Pro nás ostatní je to pak důvod k zamyšlení, jak se do budoucna stavět k naší vlastní politické odpovědnosti. Pokud navíc hrozí, že nová ústava může napomoci k (znovu)otevření Pandořiny skřínky středoevropského nacionalismu, je i v zájmu Evropy a zejména sousedů Maďarska vést s vládou premiéra Orbána diskuzi o možných dlouhodobých úskalích jím nastaveného politického kurzu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ja Pr napsal(a):

mně by zajímalo proč z názvu státu podle nové maďarské ústavy vypadlo slovo republika...má to snad avizovat budoucí změny, třeba ve vztahu společenství všech maďarů (velkomaďarské ideje)
19. 06. 2011 | 18:45

xyz napsal(a):

Výborná byla nedávná kritická sebereflexe maďarských socialistů - bohužel nad míru pravdivá :

Lhali jsme ráno, lhali jsme v poledne i večer. Lhali jsme pořád.

A k těm se Slávečku hlásíš! Kams dal rozum!
19. 06. 2011 | 19:04

Béda napsal(a):

xyz,

skvělý vstup. Akorát bych měl dotaz. Nespletl jste si to lhaní s českou triádou. Vždyť již blahé paměti pan Prostředníček (Smlouva s občanem, Modrá šance) MT prohlásil, že kdyby občan tušil co chtějí provádět, nikdy by ODS nevolil? Podobně jednali Bursíkovo praví zelení poté co vykostili původní program a psléze Veverky. Pan stínový premiér Nečas je již v elektronickém prostoru proslulý svou pravdomluvností. O chameleonu kalousku raději ani nemluvit. Prot toho je každá špinavost dobrá - řídí se důsledně heslem "účel světí prostředky".
19. 06. 2011 | 19:20

Koleda napsal(a):

To Beda:
A co Sláveček se svým objevem, že sliby ČSSD nebyly zasazeny do reálného rámce? Takže klídek, oblbují všichni!
19. 06. 2011 | 19:25

mirekvoráček napsal(a):

PANE SOBOTKO, NEBUĎTE STEJNĚ AROGANTNÍ JAKO PRAVIČÍCI !

http://www.blisty.cz/art/59099.html
BEZ PODPORY KOMUNISTŮ JSTE 0 !!!
Volil jsem vás doposud, nechci váhat !
19. 06. 2011 | 19:44

hoven napsal(a):

sobotka ve své analýze ale zapoměl dodat, že nestandartní výsledek posledních voleb , které znamenaly silný zisk pro pravici i nacionalisty , byl výsledkem dluhového socialismu madarských socialistů, který madarsko přivedl na pokraj bankrotu. " lhali jsem ráno, lhali jsme v poledne a lhali jsme večer".
19. 06. 2011 | 19:50

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, ať Nás nikdo neodtahuje od domácích problémů a pojďme si je řešit jako na ISLANDU viz na www.vymenilijsmepolitiky.cz a tam najdete i způsob řešení a to GENERÁLNÍ STÁVKA. Je to nejrychlejší řešení na zachování NAŠÍ VLASTI. Pojďme do toho všichni najednou i s ODBORY. Jinak když se nesjednotíme tak se Nám budou vysmívat do očí a ZNIČÍ CELOU NAŠÍ ZEMI A ZDEGENERUJÍ CELOU POPULACI jejich hazardem, drogami, násilím, zneužíváním dětí a mládeže, podporováním válčení a zabíjení civilistů v rámci NATO a vůbec zastavme toto běsnění těch NELIDŮ, kteří si od Nás nezaslouží nic jiného než TREST A UVEDENÍ CELÉ NAŠÍ ZEMĚ DO PŮVODNÍHO STAVU JAKO V ROCE 1989. Tak Vám navrhuje 4. odboj a Pepa z depa. Neřešme teď již jednotlivosti a pojďme HEZKY RYCHLE NA PODSTATU. Pepa z depa.
19. 06. 2011 | 20:20

Deny napsal(a):

Pano Sobotko, mít Vaše strana ve sněmovně 115 (118) hlasů, tak s opozicí zatočíte, že se nebude stačit divit. To by byl hukot při schvalování Vašich zákonů bez ohledu na opozici.
19. 06. 2011 | 20:25

PatientO.T. napsal(a):

2 Béda:
http://zpravy.idnes.cz/lhali-jsme-a-nic-nedelali-pobouril-madary-premier-fbc-/zahranicni.aspx?c=A060918_112144_zahranicni_miz

2 Sobotka:
Ne snad, že bych s vámi nesouhlasil v případě účasti oposice na tvorbě zákonů o zdravotní péči a o důchodovém systému, ale jsem velmi skeptický k představě, že ČSSD bude v případě vlastního volebního vítězství postupovat jinak než dnešní koalice.
19. 06. 2011 | 20:31

Ládik!!! napsal(a):

Na Maďary Slotu.
19. 06. 2011 | 20:47

Ládik!!! napsal(a):

Příjdou Maďar, černoch z Ugandy a Slovák pro své syny do porodnice. Doktor je rozpačitě uvítá slovy: "Pánové, vaše děti jsou zdravé, ale vaše manželky rodily zároveň a tak se nám ti chlapečkové pomíchali." A pak jim přivezl dvě bílé a jedno černé dítě se slovy, však vy si je už nějak poznáte. V tom Slovák rychle uchopí černouška a prchá pryč. V duchu si brblá: "Ja to jebem, Maďara riskovat nebudem!"
19. 06. 2011 | 20:48

pepa řepa napsal(a):

Řešte a odčiňte své problémy s OKD byty, prodejem 51% Unipetrolu za roční zisk 13 mld. Kč, a další ČSSD podvody včetně doprivatizování strany partajními šíbry! Čemu a nakolik roztumíte? Jaký tým řídíte? Jaké výstupy předložíte? Jak se podle Vás bude svět vyvíjet?
1.Potrestáme organizátory krizí i Vás!
2.Přijmeme zákon o referendu
3.Zdaníme finanční spekulace a operace
4.Necháme řídit zemi odborníky, néééé politické lháře
19. 06. 2011 | 20:55

Schlojmo Mojzes napsal(a):

Sobotko !Do čeho všeho jsme pohroužení ví tady každé dítě i babka !
Proto koukejte makat a neblábolte něco o Maďarsku.Jstre snad placen z našich daní za to,že budete sloužit nám !..a né trousit plky vo Maďarech !
(JAK děl sapér Vodička:..řezat ty kluky ..iberšvuňkem !)
19. 06. 2011 | 21:54

glum napsal(a):

Velice zajimavy komentar. Obcas je potreba se take kouknout mimo ten nas cesky rybnicek.
19. 06. 2011 | 22:40

Bohuš radši Slováky a Rumuny než Maďary napsal(a):

to sme to teda dopracovali :/
19. 06. 2011 | 23:13

Bobo napsal(a):

Tak Maďaři mají prezidenta Pál Schmitt. Hm. Co se tak všechno v pustě nepřihodí.
A Rada evropy má Benátský výbor. Hmm. Soudruzi (nebo vlastně asi už ne, nebo že jo?) z Lidového domu se asi občas rádi proletí přes Alpy.

Kdyby se alespoň nějací čeští politici snažili předstírat, že chtějí nést odpovědnost za osud Čechů, alespoň uvnitř hranic této (opravdu?) Republiky, nebyli bychom z toho všici vodvázaní?

Bohušu, že ty sis to tentokrát napsal sám? Nejni to k užvejkání.
20. 06. 2011 | 01:56

Pepa z depa napsal(a):

Milí diskutující, také si všimněte jak jsou naši poslanci prozíraví, když ještě ani ty předčasné volby neproběhli a oni Nám deklarují KDO, S KÝM, O ČEM, PRO KOHO, ŽE? Bude sranda, až je Národ nakope všechny kamsi a bude VYMALOVÁNO. Kdo je pro malování, tak ať přeladí na www.vymenilijsmepolitiky.cz nebo www.hzpd.com, www.proalt.cz, www.cmkos.cz, a také můžete sledovat nejnovější postřehy ke generální stávce pod nickem Pepa z depa, kdo to zkusí NEPROHLOUPÍ. I takové malování musí míti dobrou přípravu a o té konečné BARVĚ SE MUSÍME PORADIT VŠICHNI DOHROMADY. 4. odboj a Pepa z depa mají nejraději DUHU V MÍRNÉM OPARU ČERVÁNKŮ, protože červánky vždy předpovídaly vítr a u Nás v NAŠÍ VLASTI potřebujeme úplnou vichřici a místy tornádo, které vše rozdrtí a BUDE POKOJ ZASE NA DVĚ GENERACE. Hezký den přeje 4. odboj a Pepa z depa.
20. 06. 2011 | 08:52

soudruh Leonid B. napsal(a):

Opravdu jsem upřímně zaslzel nad internacionálním přístupem s.Sobotky k Maďarské problematice.Péče s.Sobotky o naše tradiční spojence ,(dříve v RVHP a Varšavské slouvě-nyní v EU a NATO), je opravdu až dojemná a nadstandartní.
Samozřejmě se od čelního opozičního politika očekává například starost o zvednutí či
udržení dojivosti tradičního rohatého skotu v Pustě .
Doufám,že se vzhledem k již všem vyřešeným otázkám našeho života v ČR dočkáme i poutavého článku s. Sobotky na téma:
Potravinová nouze Křováků v návaznosti na neplodnost chroustů.
S úctou Váš Leonid B.
20. 06. 2011 | 09:00

Pepa Řepa napsal(a):

pepa řepa
nadkolego, nic proti Vám, ale nechcete si najít jiný nick?
20. 06. 2011 | 14:00

soudruh Leonid B. napsal(a):

panenadkolego a je to naprosto nutné ??
21. 06. 2011 | 12:16

Pepa Řepa napsal(a):

Není, ale vystavujete se nebezpečí, že budete považován za blba, neb si ostatní budou myslet, že to píšu já.

Glosa byla určena mému klonu, který si také říká pepa řepa.
21. 06. 2011 | 12:42

kristusek napsal(a):

Pepa Řepa - ehm, jen tak mimochodem, aféra s byty OKD vznikla v době, kdy bylo OKD privatizováno a kdy se součástí privatizace zcela v rozporu se zákonem, který to tehdy výslovně zakazoval, staly i ty byty. A bylo to rozhodnutí ministra Dlouhého.
No ale to jen tak na okraj.

Dál bychom se mohli hádat o dalších a dalších aférách různých politiků a stran a k ničemu by to nevedlo.
21. 06. 2011 | 15:36

Romero27Tricia napsal(a):

freelance writer
20. 03. 2012 | 02:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy