Ještě ke sporu o důchodovou reformu

19. 09. 2011 | 09:18
Přečteno 3322 krát
Předseda vlády Petr Nečas uvádí svůj článek („Obří transparenty program nenahradí“, Právo 15. 9.) tvrzením, že sociální demokracie nabízí v oblasti důchodové reformy jenom negaci, bez náznaku vlastního realistického řešení. Na webové stránce cssd.cz je mu přitom, právě tak jako kterémukoli jinému občanu této země, už několik měsíců k dispozici programový dokument “Důchodová reforma ČSSD”. Uvedli jsme jej v červnu panelovou diskusí a nyní k němu probíhá veřejná diskuse.

Jak z uvedeného článku Petra Nečase vyplývá, programové dokumenty svého nejsilnějšího politického soupeře předseda ODS i vlády prostě ignoruje. Usnadním mu k nim proto cestu alespoň takto.

Na rozdíl od vládního pouštění žilou stávajícímu veřejnoprávnímu důchodovému systému v řádu několika desítek miliard ročně jej chceme stabilizovat. Navrhujeme několik způsobů, jak jej zabezpečit dostatečnými finančními prostředky více než dosud.

Na rozdíl od vládních – a dokonce do již schválené novely zákona promítnutých – fantasmagorií o nekonečném růstu hranice věku odchodu do důchodu chceme tuto hranici svázat s předvídatelnými procesy změn střední délky života lidí tak, aby každý občan měl zaručenu přiměřenou perspektivu klidného a solidním důchodem zajištěného stáři.

Na rozdíl od nepromyšleného a vysoce rizikového vládního experimentu se zaváděním zbrusu nového druhého pilíře soukromých penzijních fondů chceme transformovat existující třetí pilíř dobrovolného soukromého penzijního připojištění se státním příspěvkem do takové podoby, aby se stal pro odpovědné občany myslící na svoji budoucnost vhodným a atraktivním nástrojem přilepšení k jejich základnímu důchodu.

Na rozdíl od vládní optiky, že co je dobré pro ziskově se chovající komerční subjekty, musí být bez ohledu na turbulence a rizika finančních trhů (je velkou záhadou, jak je mohou postihnout na desítky let dopředu premiérem zmiňované penzijní kalkulačky) dobré i pro občany, provazujeme naši představu důchodové reformy s dalšími součástmi sociálního systému. Inspirovali jsme se bonmotem, který na jedné z našich diskusí vyslovil francouzský expert na danou problematiku: „Nejlepší důchodová reforma je robustní rodinná politika“. ČSSD považuje za prioritu důsledně a funkčně provázat důchodový systém s finanční a institucionální podporou rodin a osob pečujících o nezaopatřené děti.

A nakonec, na rozdíl od tupého pro-hlasovávání škodlivých a nepromyšlených koaličních rádoby-reforem parlamentem navrhujeme, aby se tak závažná reforma, které ovlivní životy všech našich spoluobčanů na dlouhá desetiletí, připravovala na platformě průřezového poradního orgánu za účasti představitelů vlády, parlamentní opozice, odborníků a představitelů občanské veřejnosti. Ten by navázal na práci obou Bezděkových komisí, dostal celým politickým spektrem akceptované zadání a produkty své práce by nabízel k další odborné i veřejné diskusi. Tak, abychom mohli dospět k celonárodnímu konsensu. Na půdě mnou a předsedou vlády v červenci ustavené Expertní skupiny se to zatím nedaří, neboť zástupci vlády zatím nemají závazné stanovisko ministrů financí a práce a sociálních věcí k žádným až dosud formulovaným požadavkům a návrhům.

Souhlasím s panem premiérem v jediném bodě. Důchodová reforma je skutečně nutná. Nikoliv ale proto, že ji neúprosně diktuje demografický vývoj. Je nutná především proto, poněvadž její dosavadní podoba je sociálně nespravedlivá: znevýhodňuje lidi, starající se o budoucí prosperitu země i bonitu důchodového systému péčí o děti, znevýhodňuje zaměstnance, znevýhodňuje pracovníky v namáhavých a zdraví škodlivých profesích, a konec konců znevýhodňuje i penzisty samotné: vždyť celkové výdaje na důchodový systém jsou už nyní v naší zemi výrazně nižší než v zemích se srovnatelným stupněm sociálního a ekonomického rozvoje. Dnes činí v relaci k HDP jen něco málo přes dvě třetiny průměru sedmadvacítky zemí EU.

Vzhledem k tomu, že současná vláda dělá všechno možné i nemožné pro to, aby se v nejbližších volbách zbavila své odpovědnosti a přenechala ji nám, mohu předsedovi vlády a ODS Petrovi Nečasovi už v předstihu slíbit, že nebudeme jako ona. Ke konstruktivní diskusi o řešení závažných problémů, před kterými naše země stojí, přizveme i všechny opoziční strany (včetně jeho ODS) a budeme pečlivě studovat jejich představy o tom, jak se s těmito problémy vyrovnat co nejlépe. Poněvadž však s námi při zavádění druhého pilíře touto vládou takovýto dialog veden nebyl, učiníme zároveň všechno pro to, abychom minimalizovali škody, které budou jeho případným násilným a nepromyšleným zavedením v mezidobí způsobeny.

Pokud je vláda Petra Nečase alespoň z části odpovědná, měla by realisticky uznat, že pro rozjezd tzv. druhého pilíře soukromého spoření je nyní ta vůbec nejméně vhodná situace. V Evropě zuří dluhová krize, nikdo neví, kdy a jak dojde k bankrotu Řecka. Není zřejmé, zda dluhové problémy některých zemí v EU nepovedou v krátké době k další hospodářské recesi. Hospodářský růst v naší zemi už nyní zpomaluje, reálné příjmy občanů stagnují či klesají, přetrvává vysoká nezaměstnanost. Vzhledem k tomu, že Senát vládní důchodovou reformu nepochybně zamítne, pokusíme se před opakovaným hlasováním v Poslanecké sněmovně ještě vládu přesvědčit o tom, aby vznik druhého pilíře legislativně odložila až na rok 2015. Bude to z ekonomického hlediska prozíravější a lidé dostanou demokratickou možnost vyjádřit se k této podobě důchodové reformy v příštích volbách do Poslanecké sněmovny, které budou nejpozději na jaře roku 2014.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Předsedo, zvoní hrana.
19. 09. 2011 | 09:25

Rams napsal(a):

To je dobré, pane Sobotko, ale kde máme jistotu, že splníte co slibujete. Volil jsem vaši stranu a už nebudu. Ne, po tom podfuku v Praze.
19. 09. 2011 | 09:39

ali napsal(a):

ano, Řecku hrozí dluhová krize a bankrot..jen vy si z toho příklad neberete a dál populisticky blbnete lidi..
19. 09. 2011 | 09:44

modrý edvard napsal(a):

Pane Sobotka, a proč tam nedáte odkaz na ten svůj programový dokument? Když chcete provozovat PR, tak mi to musíte strčit až pod nos.
19. 09. 2011 | 09:52

Puck napsal(a):

Pro Ramse :
Vyhrála snad v Praze ČSSD volby ?
Kdo rozhoduje o tom, jaké složení má koalice mít ? Podle mě je to vítěz voleb.
Opozice má mít v demokratické společnosti důležitou kontrolní funkci, která ostatně i tak fungovala mizerně, nebo vůbec. Z toho důvodu se mi velká koalice též nelíbí, ale zásadní poddíl na jejim vzniku ČSSD nemá. Ten má vždycky vítěz.
19. 09. 2011 | 09:58

Xury napsal(a):

Pro autora:
- co kdybyste napsal něco konkrétního o podobě onoho transformovaného 3.pilíře
- robustní rodinná politika je krásné heslo, ale už dnes jsme na špici pokud jde o finanční podporu rodin
- pokud jde o ty celkové výdaje na důchodový systém a jeho srovnání s ostatními - je otázka, co vše se v té které zemi do něj zahrnuje. Obávám se, že v těch ostatních zahrnují právě ono kapitálové spoření, které zavrhujete
- ekonomické poklesy byly,jsou a budou, vázat na ně důchodovou reformu považuji za nelogické
19. 09. 2011 | 09:59

Xury napsal(a):

Pro Pucka:
takže ČSSD není odpovědná za to s kým jde do koalice? Tak to jsou asi její zastupitelé nesvéprávní.
19. 09. 2011 | 10:03

Jarda napsal(a):

to jsou hrozný kecy, jediné cojsem pochopil, že Sobotka chce jen rozhazovat peníze na všechny strany jinak kecy, kecy, kecy.
19. 09. 2011 | 10:05

kelt napsal(a):

Ládíku-to od Vás není vůči bývalému předsedovi SSM v Tesle a současnému premiérovi příliš kolegiální-přesto jste trefil hřebík na hlavičku/nebo "řebíčka?/.
19. 09. 2011 | 10:06

Kvakin napsal(a):

Pane Sobotko, asi pochopíte i Vy, že předseda Kalouskovy vlády Nečas bude jen velmi těžko v Ruďasu propagovat důchodovou reformu soc.dem. Já jsem - jako ukázněný volič soc. dem. - podklad soc. dem. k důchodové reformě na netu shlédl, považuji jej za realističtější než 3koaliční slepenec, nicméně i to, co sepsali experti soc. dem., je v mnohém založeno na víře, že se vše nakonec v dobré obrátí ... Že demografický vývoj nebude tak negativní, jak straší drábi a drábci, že hospodářství ožije a mzdy a platy porostou a porostou, že se zvýší zaměstnanost (resp. nezaměstnanost spadne k únosným hranicím) a kolaterální penzijní systémy budou neochvějně a bezpečně zhodnocovat vklady pojištěnců ... A že lidé se budou stále odpovědnější pohybovat v kulatém čtverci utrácení za současného spoření na stáří. Možná by se na to mělo jít s modlitbou namísto asociální kybernetiky a prolhané pojistné matematiky.
19. 09. 2011 | 10:08

Xury napsal(a):

Tak jsem zadal do hledání na stránkách ČSSD heslo důchodová reforma a nenašlo to vůbec nic.
19. 09. 2011 | 10:09

Puck napsal(a):

Pro Xury :
Jistě je odpovědná. Jde jen o míru odpovědnosti. Za to, že dvě pravicové strany nejsou schopné se domluvit, přece nemůže levice, to dá rozum.
?.)
19. 09. 2011 | 10:11

Cech napsal(a):

Prosím o poněkud realističtější pohled pane Sobotko, ne že bych nesouhlasil s tím,že 2 pilíř je 2 podvod.
Demografii rozebral realisticky pan Škop a jeho výsledky se téměř shodují s vaším tvrzením proto je lze považovat za verifikované.
Bohužel ten Váš entuziazmus není na místě neboť:
Tato vláda jejíž hlavní ambicí je bojovat proti vzestupu sociálně-tržní ideologie tím, že v teorii i praxi dokazuje, že role státu může být a je omezována na výběr a redistribuci daní.
Tato vláda velkým podílem přispěla k zjednodušení systému poskytování veřejných služeb.
Svými reformami zabezpečila či do budoucna zabezpečí, především centralizaci moci a odstranění zkorumpovaných regionálních úředníků.
Centralizace moci je sice ošidná ale současná vláda má recept, jak z Pražské strany udělat celorepublikovou.Tato snaha je přímo hmatatelná na akcích naší šlechtické strany,proto se tato strana centralizace neobává.

Proto jsou a v budoucnu v mnohem větší míře budou, veřejné služby nakupovány od soukromého sektoru, čímž se zajistí jejich nejefektivnější poskytování.

Vzhledem k tomu že vláda je hluboce přesvědčena o tom, že stát není schopen dobře investovat prostředky daňových poplatníků.

Její realizované či v brzké době zrealizovatelné, kroky je možné ukázat na:
Jako příklad kladného vlivu lze ocenit, že výnosy z emisních povolenek byly nebo budou předány soukromým firmám s doložitelnými zkušenostmi s vypouštěním skleníkových plynů. Tyto vědí určitě mnohem lépe než byrokraté, jak tyto peníze produktivně utratit.

Tato vláda zabezpečila aby se k důležitým zakázkám dostaly pouze nejlepší firmy v naší zemi.
Jasnou ukázkou je outsourcování distribuce důchodů a sociálních dávek jediné soukromé bance.

Proto si dovolím tvrdit,že Váš úspěch vůči takto postavené reformě státní zprávy a snad i fungování celého státu je mizivý.

Tak jak tato vláda předsevzala,tak zabezpečí:
To že celý systém veřejných zakázek bude outsourcován soukromému sektoru. Budou to především nákupy výrobků a služeb v oblasti obrany, výstavby dopravní infrastruktury či odstraňování starých ekologických zátěží.

V těchto případech bude zřejmě příslušná agenda kompletně předána jedné soukromé firmě se zkušenostmi v oboru na více jak 4 roky aby nedocházelo k propadům ve volebních létech.Výhledově se snad rýsuje dohoda na 10-12 let.

Taktéž nesdílím Vaše tvrzení,že ČSSD bude mít na právě realizované tři tunely veřejných financí nějaký vliv.
Proto vzhledem k výše popsaným faktorům přenos do roku 2015 druhý pilíř neohrozí.
19. 09. 2011 | 10:16

Ládik!!! napsal(a):

kelt,
nevím, proč bych měl být kolegiální.
19. 09. 2011 | 10:17

juli napsal(a):

Pane Sobotka, můžete mi říct, jakou demokratickou možnost mám jako občan k důchodové reformě, kterou mohu vyjádřit u voleb? Vy jste fakt přesvědčen, že to občanům k něčemu bude? Nikdy nebylo a asi nebude, protože všem, kteří souteží o politickou moc jde především o ně samé a občan je na samém konci.Tomu, že strany zastupují své voliče uvěří jen úplný debil.
19. 09. 2011 | 10:20

Xury napsal(a):

Pro Pucka:
kdyby odmítla jít s ODS do koalice, tak by nebylo co řešit a domlouvat. Kdyby šla do koalice s TOP09, tak by ODS odstavila od moci a mohla sbírat body.
19. 09. 2011 | 10:20

stále rebel napsal(a):

Druhý (v pořadí třetí) státem organizovaný pilíř je pitomost. Jeden státní a jedno soukromé připojištění musí stačit, lze diskutovat o jejich parametrech.

Co bychom potřebovali a co bude pro naši budoucnost nejdůležitější, je vyměnit vládu korupce a dluhů za jinou, například se inspirovat v Británii, kde zaznívá heslo o odpovědném kapitalismu. S tím našim mafiánským nás nic jiného než bankrot potkat nemůže a co se nalije do různých fondů, tak o to stejně přijdeme.
19. 09. 2011 | 10:30

akné napsal(a):

Slávku,už i Babiš a spol. pochopili,v čem to všechno je-KORUPCI a ty zase na nás s akademickou úvahou.Ať si všichni tvrdí co chtějí,ale Paroubek byl proti Tobě a všem v ČSSD jako Messi v Barceloně. Měl by si jít učit na ZDŠ,protože věřím,že jsi slušný a hodný,ale Šéf největší partaje rozhodně NE.
19. 09. 2011 | 10:30

Puck napsal(a):

Podle Stemu z 24.5.2011 je podpora reformy ze strany občanů zhruba tato :

Současný návrh důchodové reformy je pro 26 % lidí zcela nesrozumitelný, 10 % jej podporuje, 32 % jej nepodporuje a 32 % občanů si doposud neudělalo názor.

Skoro jako za komunistů :
" Všichni víme, že je něco špatně, ale my, komunisté, to zařídíme tak, abyste se měli dobře, ať se vám to líbí, nebo ne."
19. 09. 2011 | 10:36

stále rebel napsal(a):

Pro akné.
Měj si svého Nečase, spícího knížete a kalouska nebo Džona, tyto tvé stranické vůdce, ale Bohouše nech na pokoji.
19. 09. 2011 | 10:39

český maloměšťák napsal(a):

ad akné a jeho interpretace ad ČSSD/Topolánek, Bém, Dalík, Janoušek...myslím si, že by bylo vhodné zmínit spíše jinou stranu/

"....Zvláště tvrdě kritizuje poměry majitel skupiny Agrofert Andrej Babiš. Jeden z nejbohatších Čechů označil zemi za Palermo, kde vládne mafie. Státní majetek je podle něj "díky dokonalému systému rozkrádán po stamilionech a miliardách". Právě korupce podle něj brání provedení nezbytných reforem, protože politici pro ně nezískají občany. "Jak mohou po občanech chtít, aby šetřili, aby se uskromnili, když lidi vidí, jaké obrovské sumy se rozkradou ze společné kasy!" říká Babiš. A tvrdí, že situace se stala neúnosnou po roce 2006, kdy politickou kulturu v Česku začali určovat "lidé jako Mirek Topolánek, Marek Dalík, Aleš Řebíček, Pavel Bém, Roman Janoušek či Martin Roman".
Babiš není s těmito názory sám. Padají i stejná jména, jen se je podnikatelé neodvažují tak jako Babiš nahlas vyslovit - už proto, že pro obvinění právě těchto osob nejsou žádné konkrétní důkazy. "Poměry v byznysu i justici jsou neudržitelné, něco se udělat musí," říká Jiří Šimáně, majitel skupiny Unimex, zakladatel letecké společnosti Travel Service...."

No, Babiš na případnou obranu proti soudním žalobám na ochranu osobnosti v řádech desetimilionů Kč má, my se budeme držet raději osvědčeného placení daní a držení basy, no ni ?/výzva členům ODS, TOP 09 a VV - takto konstruktárům a rozvíječům stavu, který popisuje Babiš/
:---()
19. 09. 2011 | 10:45

modrý edvard napsal(a):

pro Pucka: no hlavně, že nikdo není proti.
19. 09. 2011 | 10:46

Puck napsal(a):

Pro Xury :
Praha, to už je jasná parodie demokratického systému. Tady už vůbec nezáleží na nějaké ideologii, dokonce si myslím, že tady už vůbec nejde o zájem měata a jeho rozvoj. Tu je ve hře vzájemně provázaná síť individiulních zájmů a město se jen občas sveze, když jeho zájem se překrývá se zájmy sítě.
19. 09. 2011 | 10:47

No... napsal(a):

Stačilo neprošustrovat 600 miliard v době, kdy se ekonomice dařilo. Pak jsme nemuseli řešit Vámi udělaný průsšvih ! ...autore !
19. 09. 2011 | 10:49

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
zas a znova. Vymýšlíte, vymyšlené. Zase si (všichni čeští politici) myslíte, že jste nejchytřejší na světě. Opak je pravdou. A když ne, tak myslíte jen na sebe.
Opište prosím, Ústavu, všechny zákony, vyhlášky , nařízení vlády, technické normy a pod. z jiného demokratického státu, hospodářsky úspěšného do 10. místa na světě (jako byla ČSR do II.světové války) a užívejte si Vaší neschopnosti. Národ Vám bude vděčný.
Ale Vaše ego Vám to nedovolí, že?
19. 09. 2011 | 11:00

vojnov napsal(a):

No... : z tech 600 miliard dluhu jde (asi) 700 primo za nasi pravici, ktera je umne schovala do ztrát CKA. A to samo nehovorime o vypadku vyberu dani v dusledku ztraty onech 700 miliard, ze.
19. 09. 2011 | 11:57

akné napsal(a):

Stále rebel. Jak víte koho já volím? Je zajímavé,že jako volič ČSSD od jejího založení po r.1989 ,vyjma OF,jsem dostával nadávky typu bolševik,komouš,levák,atd..A zřejmě přichází čas obratu a Vy jako první mě řadíte mezi ty, o kterých mám mínění jako Babiš a to ala mafiáni z Palerma,ale na rozdíl od Babiše a možná i Vás již od počátku působení Kalouska na MO a Palerma v Příbrami. Očekával bych od Vás omluvu. Děkuji!
19. 09. 2011 | 12:01

ZM napsal(a):

K důchodovému systému by se toho dalo napsat hodně.Např. k soukromým penzijním fondům, který by teoreticky měly zhodnotit vklady tak, aby zhodnocení bylo alespoň vyšší než inflace.Základní otázka je, do čeho by penzijní fondy investovaly, aby dosáhly takového zhodnocení? Do stabilních akcií? Existují nějaké takové akcie? Vzhledem k tomu, jaké "turbulence" se dějí na finančních trzích si myslím, že neexistují. Další věc jsou platy zaměstnanců penzijních fondů (tedy jeden z nákladů). Na základě čeho by byly určeny? Kdo by měl možnost je regulovat? Desetitisíce podílníků fondu těžkou můžeou každej den přes internet sledovat dění ve fondu a zorganizovat případnou včasnou výměnu managementu.
19. 09. 2011 | 12:01

slavwin napsal(a):

V podstatě jde jen o korupci, kdo bude ten první koho se musí podmazat. Jaký je asi rozdíl mezi Tlučhořem a Křečkem, asi každý z nich pracuje pro jinou skupinu bolševických zlodějů. Tato vláda potřebuje být nakopána a není nikdo kdo by ji nahradil. Lidé kolem Havla jsou prý nějací pravdoláskaři, protože bývají slušní tak je není pro neobolševický tisk problém je nějak znemožnit. Doháníme vyspělý svět pomalu, v lidech to není ti umí máknout, když o něco jde, ale dřít se na bolševické zloděje nemá smysl, kdo může ať zakotví jinde, každá řeč pokud je zvládnutá je krásná, vykašlete se na ty kteří hučí nějaké blbosti o vlastenectví, je to jen ohrada pro vás ovečky.
19. 09. 2011 | 12:11

stále rebel napsal(a):

Pro No... .
Stačilo by nerozkrást majetek asi za miliardu v cenách devadesátých let, nezanechat v bankách nedobytné pohledávky asi za 400 miliard, které se musely řešit po roce 2000, nezlikvidovat většinu privatizovaných podniků a přivést ekonomiku do červených čísel v letech 1997 – 1998, kdy kolem byla konjunktura. V konci devadesátých let bylo HDP pod úrovní roku 1989.

ČSSD přestože zdědila ekonomiku v hrozném stavu, musela sanovat banky, přilákávat zahraniční investory, aby bylo kde vyrábět, přes krizi v roce 2001 a následné recesi, kdy bylo Německo v letech 2002 – 2003 v červených číslech, dokázala zajistit růst, v průběhu vlády ČSSD rostla česká ekonomika v průměru asi 3 % nad tou německou.
V roce 2006 předávala ekonomiku v dobré kondici,

Po nástupu pravice v roce 2006 se během asi dvou let vše otočilo, začalo se především lhát, krást, korumpovat, vládne diletantství a demagogie a zase jedeme na východ. Letos čeká Německo růst 5 %, ČR nebude mít ani polovic a dluhy, škoda mluvit.
19. 09. 2011 | 12:12

stále rebel napsal(a):

Pro No... .
Oprava „Stačilo by nerozkrást majetek asi za bilion v cenách devadesátých let,
19. 09. 2011 | 12:13

ZM napsal(a):

Co se týká zadlužení, tak jestliže je stát zadlužený, tak je zadlužený u někoho. V případě ČR prostě určité banky a fondy inkasují těch přibližně 60 miliard ročně na úrocích z půjček. Z toho vyplývá otázka, zda by bylo možné nějak banky a fondy zdanit navíc tak, aby se alespoň něco z těch 60 mld vrátilo do státního rozpočtu. S tím samozdřejmě souvisí rozkrádání rozpočtu různými kmotry. Byla o tom v různých časopisech i na netu a v novinách spousta článků, v televizi spousta pořadů.
A kolik politiků za špatné hospodaření bylo uvězněno nebo jinak potrestáno? Pojem mafiánský stát je opravdu správně zvolený. Mafie to není jenom Al Capone v USA 30. let, kterej problémy "řeší" bouchačkou. Mafie, to jsou taky tzv. bílé límečky, které sice neví, jak se nabíjí samopal, ale zato mají velice dobrá znalosti z oblasti práva a velice dobré kontakty na státní správu a justici. Je to taková hra na demokracii ve stylu- můžete svobodně cestovat tak co ještě chcete? Svůj díl si v tomto systému chtějí samozřejmě urvat i komanči, kteří "vykřikují" všude možně, jak oni by to dělali lépe.
19. 09. 2011 | 12:14

akné napsal(a):

český maloměšťák.O tom snad soudný a svépravný člověk nemusí psát... Šlo mi spíše o obavy,že tato doba a tzv. politická kultura by si,dle mě,žádala jiného šéfa opoziční strany. A nebo Vy máte pocit,že ČSSD je tvrdou,fundovanou,personálně silnou opozicí? Vždyť jen nemohoucnost,prohnilost,prolhanost a zkorumpovanost nahání voliče ČSSD a KSČM. Ale je to jak ve fotbale. Plzeň či Sparta u nás kralují,ale jak přejedou hranice,tak hrozí blamáž a debakl!
19. 09. 2011 | 12:15

akné napsal(a):

stále rebel.Čekám na omluvu! Jinak bych si o Vás myslel,že by Vám slušel jiný nick. Děkuji.
19. 09. 2011 | 12:17

ZM napsal(a):

stále rebel- je to tak. Je to debata o tom,v čem je o kolik horší ODS a v čem je horší ČSSD. Jak se dokážou dohodnout ty dvě skupiny mezi sebou, to předvedli např. v Praze nebo v Brně, kde vznikly koalice ODS a ČSSD. Mám z toho pocit, jestli není zbytečný to rozdělování na strany, stačilo by založit nějakou novodobou stranu ve stylu KSČ II :)
19. 09. 2011 | 12:20

stále rebel napsal(a):

Pro akné.
Na omluvu rozhodně nečekej. Z našeho politického spektra preferuji ČSSD a pokud bych si vybíral stranického předsedu a to bez ohledu na stranu, tak je pro mne Sobotka nejpřijatelnější. Z těch velkých politických stran má ČSSD rozhodně toho nejlepšího předsedu. Až budou lepší možnosti volby, bude preferovat jinak.
19. 09. 2011 | 12:26

stále rebel napsal(a):

Pro ZM.
ODS je katastrofa, jak společensky tak ekonomicky, diletantství, ideologie, korupce, ale i její nacionalismus a neschopnost kooperovat s našim okolím. Byla to tragédie v devadesátých letech, k bankrotu to směřuje i nyní. ČSSD není žádná sláva, ale za osm let vlády nás vytáhla kousek kupředu.
19. 09. 2011 | 12:30

akné napsal(a):

stále rebel. Je mi trapně,že ve straně,kterou volím jsou stejná samolibá hovádka jako v pravicových stranách i jiných. Ale jen to potvrzuje mou tezi,kterou jsem po celou dobu odpovídal na otázku-Proč volím ČSSD,když jsou tam taky h....? Kvůli programu a ne kvůli lidem ve straně.
19. 09. 2011 | 12:31

akné napsal(a):

stále puberťák. Netykej mi příteli!
19. 09. 2011 | 12:32

stále rebel napsal(a):

Pro akné.
Vol někoho lepšího a nefňukej.
19. 09. 2011 | 12:37

český maloměšťák napsal(a):

akné
Pokud bych měl volit mezi Nečasem/já nic - já měl u těch schůzek vždy špunta v uších ....a Řebíček ? - Neznám !/ a Sobotkou(kradou jen oni ! My ne - my jen rozdáváme !!!) - volil bych.....Sobotku.

Ale frašku na falešné dilema nehraju.

Snad se konečně proberou lidi z vedení iniciativ jako je Vymentepolitiky.cz, Zelení, ProAlt, Obcane.cz...a přejdou od vzájemného cejchování se k dialogu tak, že se vyplní mezera po vakuu, zvaném VV./velký
Základní je dáno - tvrdý protikorupční boj, revize pro stát nevýhodných smluv via DUCH práva....a co největší komfort via symetria ve sdílení informací z hlediska obyčejnéh daňového poplatníka.
Paralelně s tím formulace české pozice ve vztahu obchodní politika EU/Čína a pod. emerging markets.

Pokud by došlo ke konstelaci takové, že by z politiky/ve smyslu nějakého relevantně mocenského vyjádření politiky/ byli vyřazeni lidé jako je ...../každý si doplní kména jak z Hradu, tak z vlády, tak z parlamentu/ a na Hradě seděl člověk o charakteru pana Michálka....mohli by časem Čechové, Moraváci a Slezané vyvrátit zcela oprávněné tvrzení Evropanů, že si neumějí vládnout a neumí hospodařit.

Protože jinak se za takových 30 let budou novodobé historii Kozloistánu Zelového...všichni smát. Budou kroutit hlavama - a budou se řehtat - co za směšný útvar se chce hlouběji inntegrovat do Transatlantického soustátí.
19. 09. 2011 | 12:37

akné napsal(a):

český maloměšťák.Ale Vy mně stále něco podsouváte...Já jsem levicový volič a nikdy mě nenapadlo volit ODU,ODS,US a nevím koho a jména jsou až sekundární... A to,kde jsme demonstruje Řebíček,který sice má sešívaný dres,ale na svobodě a navíc naše miliardy a dnes ještě vyšlo najevo o kolik stát připravil miliard z evropských peněz...
19. 09. 2011 | 12:52

ZM napsal(a):

stále rebel- o korupci v ODS by se toho dalo psát hodně. Základní otázka je, jestli je v ODS dost členů, kteří jsou vhodnější z hlediska správného vedení státu (bez nadměrné korupce) a brání jim v tom jen vliv kmotrů, aby se prosadily na vyšší posty, nebo jestli do ODS kmotři umožní jenom vstup prověřeným korupčním kádrům :)
19. 09. 2011 | 12:56

akné napsal(a):

stále rebel.I když volíte levici,tak jste samolibý fracek a s tím ani Sobotka nic neudělá! Ale aspoň jeden hlas!!!
19. 09. 2011 | 12:56

Občan napsal(a):

To Xury:

Buď jste slepý, nebo lžete.
Protože to visí na titulce ČSSD a je to tam napsaný písmenama jak kráva velkýma. na otevření dokuemntu sta DVĚ kliknutí - http://www.cssd.cz/inews/aktualne/reformni-navrhy-cssd-verejne-debaty-o-programovych-navrzich-po-cele-cr-1/
19. 09. 2011 | 13:10

stále rebel napsal(a):

Pro ZM.
Problém ODS nejsou jen kmotři a korupce, je to i Klausovství, ideologie, populismus.
ODS není schopná kooperace ani doma ani venku, není to standardní pravice.
Není to strana, která by měla někde venku úspěšný vzor a přátele, snad Pinochet, dokonce si myslím, že se západoevropskými stranami by se lépe dokázala domluvit ČSSD než ODS.
19. 09. 2011 | 13:22

stále rebel napsal(a):

Pro ZM.
Oprava
se západoevropskými pravicovými stranami by se lépe dokázala domluvit ČSSD než ODS.
19. 09. 2011 | 13:23

chichichi technická napsal(a):

socdem poctivka,
krasoduch Bohošek,
si lefou zadní našetřil 8mega na byt,
prej z poslaneckých náhrad,
hehehe
kdypak a pročpak, jsme si toho svýho Potěmkina nalodili na Titanic ?
19. 09. 2011 | 13:33

Xury napsal(a):

Pro Občana:

už jsem to našel, ale stejně:

http://www.cssd.cz/vyhledat/?slovo=d%C5%AFchodov%C3%A1+reforma

je vidět, že vyhledávání mají fakt kvalitní :-DDDD
19. 09. 2011 | 14:39

dedek napsal(a):

Dobrý den , po přečtení diskusních příspěvků jsem zjistil , že jako obvykle se jich jenom málo týká vlastního blogu. Pro rozumné čtenáře chci popsat svůj vlastní případ.Před více než 12 lety jsem se rozhodl , že důchod mé rodině asi stačit nebude a musím se na stáří zabezpečit i jinak (od dětí si nechci vzít ani korunu a stát jsem nechtěl nijak zatěžovat). Proto jsem se rozhodl část peněz investovat do konzervativního investičního fondu a část peněz uložit na termínovaný revolvingový účet. Po 12 letech je výsledek mého činu zajímavý. V podílových listech mám asi 50% vložené hodnoty a v bance hodnota vzrostla o něco méně než o 50%. Nikomu nechci radit ale pokud čtenář není fanatik nebo zaměstnanec důchodového fondu a nechce sponzorovat zloděje , tak se rozhodne dobře. A může mě někdo vysvětlit , jak soukromý důchodový pilíř vyřeší demografický vývoj. Přes velké úsilí jsem toto vysvětlení nikde nenašel.
19. 09. 2011 | 14:45

Da.Rock napsal(a):

Moc řečí, princip je prostý. Je nás méně, proto bude muset každý platit víc.
Levice to chce pustit státním kanálem, pravice soukromým. Občane vyber si. Tečka.
Když nic, tak už je aspoň zase trochu čitelná recaptcha. Předtím by s tím měl problém i Bedřidch Hrozný.
19. 09. 2011 | 22:54

ghándí napsal(a):

slavečku,
máš tak velký máslo na hlavě, že za ním nejsi ani vidět. doufám, že všechny okolnosti kolem toho, jak jsi jmenoval zlatokopa romana do čela čezu, vyjdou brzo najevo. kindermanagement z jedný třídy ostravskýho gymplu to na hlavní správě pořádně roztočil. i krejčíř by jim mohl závidět, protože ten se musí schovávat. a všichni včetně důchodců jim ten mejdan a golfy v dubaji platili.. co zbylo po romanovi? nesmyslné megalomanské ztrátové investice v zahraničí.
19. 09. 2011 | 23:28

loan napsal(a):

It is well known that money can make people disembarrass. But what to do if someone has no money? The only one way is to get the credit loans and just commercial loan.
02. 11. 2011 | 19:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy