Ministr Drábek neříká pravdu o situaci na Úřadech práce

25. 01. 2012 | 15:16
Přečteno 3911 krát
Myslím, že za vše hovoří prohlášení, které vydali zaměstnanci některých pracovišť Úřadů práce k současné katastrofální situaci. Komentáře netřeba. Rezignace ministra Drábka je zcela na místě.

Pomůže nám někdo?
Drastická situace na úřadech práce
tisková zpráva

Prohlášení odborové organizace Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Litoměřice a Ostrava Členové odborové organizace ÚP ČR KoP Litoměřice a Ostrava jsou silně znepokojeni tím, co se od ledna 2012 děje na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Přestože, jak pan ministr Drábek, tak další čelní představitelé ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR v médiích neustále tvrdí, že stav je naprosto standardní, zaměstnanci vykonávající práci pro tento resort jsou naprosto opačného názoru. Situace na pracovištích ÚP ČR je od dubna 2011, kdy tento superúřad vznikl, naprosto nestabilní. Instituce, která víc než 20 let zajišťovala služby zaměstnanosti a od roku 2004 i agendu státní sociální podpory, je naprosto v troskách.


Od dubna v podstatě nejsme schopni řádně naplňovat cíle, které tento úřad ze zákona má. Vznikem tohoto úřadu se prioritou staly naprosto jiné věci, než je poskytování služeb klientům, kteří jsou ve většině případů v obtížné sociální situaci. Centralizovaným vedením nedošlo ke zjednodušení výkonu státní správy, ale naopak k obrovskému rozvratu fungování veškerých činností, které má tento úřad zajišťovat. Naším zaměstnavatelem nejsou zajištěny základní podmínky pro možnost řádného výkonu služeb pro veřejnost.

Již v srpnu loňského roku jsme důrazně upozorňovali na to, že MPSV svými kroky rozbíjí bez problému fungující instituci, že důvodem připravované sociální reformy nejsou úspory a zájmy občanů, ale zájmy vedoucích představitelů MPSV. V té době jsme reálně zažívali pouze přípravu na zásadní změny, které měla reforma přinést. Již v té době byla situace na našich pracovištích velice tragická – snižování platů, propouštění, zcela nejasná představa o dalším vývoji, rozvrat všeho do té doby fungujícího, změny ze dne na den.

Od ledna letošního roku však zažíváme sociální reformu „v přímém přenosu“. Naše pracoviště již opustila pěkná řádka odborníků, kteří své práci rozuměli, většina z důvodu nadbytečnosti, jiní již prostě nemohli snést to, co se na úřadech práce děje. Přesto, že většina zaměstnanců upozorňovala ať otevřeně, či skrytě (ze strachu ze ztráty zaměstnání) na to, že plánované změny nemohou přinést slibované úspory a už vůbec ne zefektivnění vykonávaných činností, málokdo byl ochoten nám naslouchat. V těchto dnech se však nejhorší scénáře naplnily.

Přechodem činností, které dříve zajišťovaly městské úřady, se situace, která byla již v loňském roce těžko udržitelná, ještě zhoršila a dnes skutečně dochází k tomu, že je reálně ohrožena nejenom výplata dávek vyplácených v minulosti úřadem práce, ale i dávek hmotné nouze a příspěvků pro občany zdravotně postižené.

Od ledna jsou zaměstnanci ÚP ČR nuceni pracovat s aplikacemi, které nesplňují základní předpoklady pro řádnou administraci činností, které má tento úřad zajišťovat. Spuštění těchto programů nepředcházel testovací provoz, zaměstnanci nebyli řádně proškoleni.

Chyby těchto aplikací jsou odstraňovány „za pochodu“, ale ani po třech týdnech od spuštění není možné s programy řádně pracovat. Jsou objevovány chyby, které jsou naprosto zásadní a zjišťujeme, že funkce, které jsou naprosto nezbytné pro řádný pracovní výkon, aplikace ani neobsahují, neboť nebyly naším zaměstnavatelem od tvůrců aplikací ani požadovány. To již samo o sobě svědčí, jakým způsobem a jací odborníci celou sociální reformu připravovali.

Pravděpodobně se nikdo dostatečně nezajímal o to, jak zajišťování agend na ÚP probíhá. Jediným zájmem MPSV pravděpodobně bylo nasazení aplikací v co možná nejbližším termínu bez ohledu na to, co to způsobí. V zájmu koho probíhá reforma tak překotně je otázkou, ale zájem občanů to rozhodně není.

Naším zaměstnavatelem nejsou zajištěny základní pracovní podmínky. V zájmu toho, aby veřejnost neměla důvod ke kritice nového systému, jsou zaměstnanci nuceni pracovat nad rámec stanovené pracovní doby, o víkendech a v případě výplaty dávek v hotovosti i bez dostatečného bezpečnostního zajištění.

Řízení činností probíhá naprosto chaoticky, není zajištěn servis v oblasti řádného proškolení, technické podpory a časového prostoru pro plnění pracovních úkolů.

Zaměstnanci jsou vystaveni obrovskému psychickému tlaku, kdy se na jedné straně snaží vyhovět klientům a na straně druhé k tomu nemají dostatečné prostředky. Bohužel jsou to oni, kteří stojí tváří v tvář občanům a mnohdy nejsou schopni adekvátně odpovídat na jejich dotazy, protože ani samo MPSV odpovědi na jejich dotazy nezná.

Kuriózní situace, které nastávají na videokonferencích, jsou naprosto neuvěřitelné. Jsou podávány informace, které jsou vzápětí měněny, na spoustu dotazů nedostáváme odpovědi vůbec a odpovědi typu „toto se ještě řeší“ jsou již pověstné. Klientům ale dost dobře nemůžeme odpovídat, že se něco teprve řeší, když jsou panem ministrem neustále ujišťováni, že vše probíhá naprosto bez problémů a informace o nefunkčnosti systému jsou pouze výmyslem.

Naprosto kuriózní je fakt, že přestože je sociální reforma realizována tímto tristním způsobem, jsou náměstkům pana ministra vypláceny statisícové odměny. Za co? Snad ne za to, že se sociální systém hroutí? Jak je možné, že za tak špatně odvedenou práci je ještě vyplacena odměna?

Z výše uvedených důvodů se obracíme jak na představitele MPSV, GŘ ÚP ČR, poslance a prezidenta ČR, tak i na média.

Žádáme, aby byly zaměstnancům zajištěny adekvátní podmínky pro plnění jejich pracovních úkolů (funkční agendové aplikace, které budou na úrovni těch, se kterými jsme pracovali do konce roku 2011, řádné proškolení, jasná metodika).

Pokud není možné zajistit funkčnost nových aplikací, žádáme, aby byl Ministerstvem práce a sociálních věcí zajištěn návrat k původnímu softwaru, který je schopen zajistit řádnou výplatu dávek.

Dále žádáme, aby byl z důvodu neudržitelné situace na pracovištích zajištěn jak antikonfliktní tým pro klienty, tak psychologická pomoc pro zaměstnance, kteří jsou na pokraji psychického zhroucení. Tragické případy, které vyústily v těžké zdravotní problémy a dokonce i úmrtí na pracovišti, svědčí o tom, že situace je opravdu kritická.

V souvislosti s již běžícím a i nadále plánovaným vyplácením v hotovosti žádáme o zastavení těchto praktik a omezení pouze na výjimečné případy v řádech tisíců korun.

Jsme nuceni trvat na splnění těchto základních podmínek pro řádný výkon státní správy, která je úřadům práce svěřena. V opačném případě jsme rozhodnutí řešit celou věc podáním trestního oznámení pro ohrožení výkonu státní správy a oslovením pana prezidenta s žádostí o odvolání ministra práce a sociálních věcí z důvodu rizika zhroucení sociálního systému České republiky.

Členové odborové organizace při ÚP v Litoměřicích:

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Ty lidi se dřou a náhrady jako Bohóš nedostanou....
25. 01. 2012 | 15:33

Vosavbotě napsal(a):

Osobně nejsem volič ČSSD a ani nemám v úmyslu se jím stát.
Ale zajímalo by mě, kdy v diskuzi pod tímto článkem objeví některý člen zdejší početné guerilly pravicových komentátorů a začne něco na způsob: "No ale za socanů to bylo stejné, nebo ještě horší". Předem bych dotyčného prosil o konkrétní příklad.
25. 01. 2012 | 15:40

Sladký napsal(a):

Náhrady dostává jenom Sobotka?
25. 01. 2012 | 15:40

Koplkop napsal(a):

Autor
Děkujeme, že jste nám zde přednesl povzdech našich státních úředníků z úřadu práce. Teď jde jen o to, kde je ten povzdech opráněný (v některých bodech určitě) a kde jde o neoprávněný povzdech (jen proto, že se zvířil ten zatuchlý smrádeček na tamních úřadech). Očekával bych nějaké Vaše stanovisko.
25. 01. 2012 | 15:41

Sladký napsal(a):

Kdo neříká pravdu, lže.A kdo lže, ten i krade, říká staré přísloví.Vsadím boty, že za chvíli se zde objeví stádo pomatenců a manipulátorů, kteří budou tvrdit, že ČSSD je stejná jako ODS.
25. 01. 2012 | 15:43

Sladký napsal(a):

Koplkop- zatuchlý smrádeček? Přečetl jste si vůbec, co se děje?
25. 01. 2012 | 15:45

Barney napsal(a):

Ministr asociálních věcí a nezaměstnanosti by měl být okamžitě vyhozen. I student prvního ročníku IT ví, že před ostrým startem nového systému musí být proveden:
-zkušební provoz
-zajištěn převod dat ze starého systému
-proškoleny pracovníci
I dobře navržený systém se bez těchto kroků dostane do potíži. V tomto případě se navíc zdá, že systém je navržen zcela špatně, bez znalosti zákonů a procesů, které na úřadě probíhají. Vše je o to smutnější, že ministr vystudoval kybernetiku a měl by tak o systémech něco vědět.
25. 01. 2012 | 15:50

krajan napsal(a):

Ale,pane Sobotko,co pro to udělá konkrétně ČSSD, aby to bylo účinné? Zatím jsou to jen řeči,stejné,které teď píší novináři,aby za pár dnů vylovili nová témata a tuto záležitost (jako vždycky) nechali vyšumět do ztracena.Mám obavu,že přesně to samé udělá soc dem.
25. 01. 2012 | 15:51

Silvie napsal(a):

Vosavbotě,

já jsem z" pravicové guerilly",ale asi vás překvapím.

Nebudu se zastávat Drábka, podle mne je zcela neschopný - bordel na úřadech je očividný.

Navíc je nehorázné,když žádá" loyalitu" zaměstnanců ve vztahu k médiím - resp. chce,aby médiím lhali,jak je všechno v ažůru.

Mnohem více mi ovšem vadí jeho podnikání ohledně soc.karet.Vazby na firmu, která čirou "náhodou" vyhrála výb.řízení na výrobu těchto karet (podmínky výb.řízení jí byly taky "náhodou" ušity na míru) a statisícové odměny jeho náměstka MPSV,jenž byl v této firmě také jeho spolupracovníkem.

O Drábkových blábolech v médiích na téma, jakou mají zaměstnanci privátních firem oporu v zákoníku práce, se netřeba zmiňovat. Moje matka v takové firmě pracovala a málem přišla o nervy. Mohla by s panem ministrem hodit řeč - třeba o tom, jak se nikdo raději nepokoušel založit ve firmě odbory, protože letěl pod nějakou pěknou záminkou na hodinu.
25. 01. 2012 | 15:52

Sladký napsal(a):

Krajan- Proboha, proč by ČSSD měla pomáhat Drábkovi?! Zajímal jste se někdy o politiku?
Silvie- vaše matka si měla stěžovat přímo Drábkovi, několikrát k tomu vyzýval.Prý s takovými zaměstnavateli zatočí.
25. 01. 2012 | 15:56

martinka napsal(a):

hroší kůže ministrů této vlády (která má nejvíc nuceně (at u pro korupci nebo pro neschopnost) odstoupivších ministrů v dějinách) je neuvěřitelná! zejména Drábek Dobeš, Heger a Kaousek jsou unikum :-)
25. 01. 2012 | 15:58

ghándí napsal(a):

tentokrát musím se slávečkem souhlasit. to, co předvádí drábek je něco neuvěřitelného. to už byli lepší ti socani, kteří nedělali nic.
25. 01. 2012 | 16:01

Vosavbotě napsal(a):

To Silvie,

v tomto s Vámi souhlasím.

Já vidím předmětnou kauzu následovně - jako přes kopírák shodně s podobnými případy:

Tato Lobisté dosadí nového úředníka /v tomto případě pana Drábka/, ten zajistí ideologické zdůvodnění domluvených zakázek - "nutnou reformu".

Je objednán předražený a často i zbytečný šmejd, který nefunguje jak má a není zprovozněn včas. Šmejdsoftware je poté vyfakturován v plné ceně, tato zaplacena a budu-li pesimistický, zaplaceny i vícenáklady na jeho zprovoznění daleko za termínem.

Obdobné příklad menšího měřítka: Software "Instatonline" Celní správy České republiky
Obdobný příklady ještě menšího měřítka: Svého času software "Zásobník projektových námětů" na Krajském úřadu Olomouckého kraje.
25. 01. 2012 | 16:04

Ládik!!! napsal(a):

Bohušu,
už si zkusil odladit nějaký program? Třeba jednoduchou smyčku?
25. 01. 2012 | 16:07

martinka napsal(a):

Ládik:
jak to souvisí?
25. 01. 2012 | 16:08

Silvie napsal(a):

Sladký,

jenže jí se to stalo už před deseti lety. Ne, že by to tehdy bylo jiné. Dnes je naštěstí v důchodu.
Kdybych vám popsala, jak se pan podnikatel jedné velké logistické firmy choval, tak vám polezou oči z důlků. O něčem takovém psali představitelé soc.realismu.
Byl to čecho-švýcar - totální hovado.
Vyprávěla nám,jak ji hanba fackovala, když na poradě před klienty zavolal uklizečku a nechal si od ní vyleštit boty.
Paní pak u mámy v kanceláři plakala ponížením, byla to středoškolačka, která si na mateřské přivydělávala úklidem.
V tomto ohledu asi nejsem takovým "pravičákem" ,jak jsem se domnívala. A hlavně nesnáším burany, nerozlišuju ,jde-li o socany nebo pravičáky.
Bohužel, tyhle buranské manýry se nám tady ,za snaživé podpory ministra Drábka ,rozmáhají. Slýchám podobné historky docela často.
Včera mne v PL listech šokovala výpověď J.Boka - disidenta a pravičáka. Se stavem společnosti to musí být na pováženou, když se i on dovolává bolševika.
25. 01. 2012 | 16:14

martinka napsal(a):

na hrubý pytel hrubá záplata.....na Drábka by to chtělo pořádného drába!!
25. 01. 2012 | 16:23

Milota napsal(a):

Ms Silvie, prosím, co je to za zkratku PL listy- rád bych si ten odkaz, co zkráceně citujete (J.BOk) Předčetl. Děkuji za pochopení Milota
25. 01. 2012 | 16:30

Milota napsal(a):

Ms Silvie, prosím, co je to za zkratku PL listy- rád bych si ten odkaz, co zkráceně citujete (J.BOk) Předčetl. Děkuji za pochopení Milota
25. 01. 2012 | 16:38

orttt napsal(a):

Za tento stav nesou zodpovědnostř předevím voliči ODS, TOP a VV.
Právě proto se jich slušní lidé štítí.
25. 01. 2012 | 16:54

rejpal napsal(a):

Chybí tady DH, aby nám vysvětlil, že vznešený cíl reforem je daleko podstatnější věcí, než nějaký bordel tu či onde. Cílem přece není nějaký stav, kdy bude něco fungovat ke spokojenosti občasnů a ještě hospodárně. Cílem jsou reformy samotné.Důležité je, že se něco děje,a že z toho dění vznikají zakázky (je jedno jestli pro příbuzné). Beztak přijde nová vláda, a ta bude reformovat vše znovu. Rozdělovat spojené, spojovat rozdělené. Rušit úřady a nové zakládat. Zato máme pachtovatele a vypuditele. Takové školství, to se permanentně reformuje už od do Zdeňka Nejedlého, a je to vidět.
25. 01. 2012 | 17:08

krajan napsal(a):

Sladký 15:56
Asi jste to pochopil úplně naopak: jde přeci o to, aby takoví neumětelové nemohli zastávat vysoké funkce, nemluvě o funkcích ministerských.Socdemáci,jako každá schopná opoziční strana,musí vyvíjet maximální možný tlak, aby Drábkové a jiní na oněch postech nebyli.A Sobotka musí hledat spojence alespoň trochu s ním souznějící.Zatím se hoši hašteří hlavně mezi sebou.O žádné pomoci drábkovitým tu nepadlo slůvko
25. 01. 2012 | 17:12

větro napsal(a):

Milota :To je tá skratka PL .
http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Emigrant-promluvil-Opily-Havel-spadl-do-potoka-220873
25. 01. 2012 | 17:30

Silvie napsal(a):

Milota,

četla jsem to včera v Parlamentních listech - v titulku je John Bok.
25. 01. 2012 | 17:31

Analytik napsal(a):

Už jste někdo zažil, aby nějaký ministr přiznal, že se mu rezort rozpadá pod rukama a jeho personál umírá vysílením?

Kovaný ministr lže a zatlouká do poslední chvíle. Protože ví, že jakmile přizná pravdu, jde od koryta. A kovaný politruk - premiér se tváří, že všechno klape jak má. Jinak ho čeká propadliště dějin. Což už brzy pozná.

Holešovská výzva spustí vymetání Nečasova chléva.
25. 01. 2012 | 17:40

Silvie napsal(a):

Analytik,

jen aby. Minule se slezly v Praze tak dvě stovky odborářů.
Ne, že by mi tedy vadilo, kdyby ti exoti vyfičeli z vlády.
25. 01. 2012 | 17:44

Tupelo napsal(a):

Milota: pani Silvie nejspis myslela tento clanek: http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Disident-John-Bok-Za-bolsevika-jsem-mel-jistotu-ze-uzivim-rodinu-220762 , ale nejsem si jist, PL jsem prestal cist (tohle si mozna prectu ;), takze je mozne ze vysel jeste jiny clanek.
25. 01. 2012 | 17:49

Ládik!!! napsal(a):

martinka -
úzce.
25. 01. 2012 | 17:57

Silvie napsal(a):

Tupelo,

jo, to je ono. A byl to docela šok!Boka bych z nějakých sympatií k levici nepodezřívala.
25. 01. 2012 | 17:58

vico napsal(a):

K zásadnímu zlomu došlo loni na jaře, kdy připosraná vláda se chystala v protiatomovém krytu přečkat celoplošnou odborářskou stávku rámovanou statisíci demonstrantů... ale vše nakonec skončilo leda tak silvestrovským plknutím vyčpělého levného šampáňa.

Od té doby "zlověstné cinkání klíčů" rozlobených českých knedlíků Drábek, Kalousek a spol neberou vážně. Naopak občas nějakému zvlášť drzému protestujícímu dají do držky a ještě se tím v zájmu drsňáckého mediálního obrazu chlubí :-)

A tak Dobeš s maniakálně vypleštěným výrazem ve tváři oznamuje národu, že je pěkně nasranej a nehne s ním ani ztráta 46 miliard Kč z evropských dotací.

Drábek, který evidentně nemá rád lidi, neb v matematických modelech jeho kybernetického nazírání světa reprezentují nestabilní a nevypočitatelný prvek, rozdává rozpočtově odpovědně statisícově odměny za víceméně diverzní činnost.

Všichni tito pánové, kteří se vesele mezi sebou hádají a usmiřují, aby vytvořili bulvární clonu, za níž se dějí nezvratná rozhodnutí, se nám už jen smějí.

Jen ať si český knedlík zanadává...a pokud se nějaký jedinec nasere, odnese to na životě a zdraví leda pracovník ÚP za přepážkou.

Tahle vláda je nejveselejší vládou v Evropě. Má štěstí na obyvatelstvo.
25. 01. 2012 | 18:01

Silvie napsal(a):

Pracovník úřadu práce prý zemřel únavou. Ředitel to popírá
Mladá fronta Dnes (MfD) přinesla zásadní informace kolem nefungujícího systému vyplácení sociálních dávek. Na úřadech práce totiž nefungují počítače a úředníci tak nic nestíhají. Hektické tempo už má dokonce i první oběť. A to skutečnou. V Přerově totiž zemřel vyčerpáním informatik.

PL


Autor: Filip Jandourek

Drábek je opravdu diletant - takový bordel nebyl ani za socanů.
25. 01. 2012 | 18:28

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 01. 2012 | 18:30

Milota napsal(a):

Dík,Ms Silvie a Mr Tupelo, přečtu si to.
Zdraví Milota(true name)
25. 01. 2012 | 18:30

Občan napsal(a):

No dobře, pane Sobotko, tohle už dávno víme, průšvih byl jasný od počátku.
Ale CO děláte jako opozice, aby se to neštěstí alespoň zastavilo?
Už jste podali příslušné ústavní stížnosti?
Odboráři alespoň podali na Kybersadistu trestní oznámení. Víc asi nezmohou, protože lidé se bojí ozvat.

Opozice se MUSÍ konečně SPOJIT proti zločinným elementům, které vedou celou zemi do neštěstí, a KONAT!!!

Takže, sakra, KONEJTE!!!
A INFORMUJTE nás o tom, CO pro záchranu tohoto státu a jeho občanů děláte!
25. 01. 2012 | 18:31

Milota napsal(a):

Dík i to Větro!bftato
25. 01. 2012 | 18:36

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Velice dobré příspěvky.
Jak to že nereaguje premier,je přece zodpovědný za ministři,ale hlavně za občany této republiky.Podle mě je problém jinde,Kalouskova kasa je prázdná,tak je potřeba oddálit co nejvíce plateb.
25. 01. 2012 | 18:44

Tupelo napsal(a):

Silvie: bohuzel soucasne vlade se opravdu dari 'nasirat' kde koho (s vyjimkou ministerskych poradcu a asistentu, kteri drou jako kone - a to jeste Bok nezminil to ze Necas, pri obhajobe Nagyove, zminil, ze takove odmeny ma dalsich dvacet uredniku. Nebo to byl Drabek, nedavno jsem v TV novinach videl reportaz z Drabkova ministerstva kde padaly jako odmeny podobna cisla) a tohle nemusi skoncit dobre. Zabaveni naloupeneho majetku (o nic jineho totiz nejde, bez ohledu jestli soucasne zakony takove zpusoby obohaceni odsuzuji ci ne) by nakonec mohlo byt jen ta nejlehci varianta... :(
Viz varovna slova Sorose, ktery si patrne uvedomuje mnohem lip nez nasi termiti a pijavice, kam se to vse muze zvrtnout: http://www.novinky.cz/ekonomika/257204-at-zchudnu-jen-kdyz-preziju-popisuje-katastroficke-scenare-financnik-soros.html?ref=zpravy-dne .

A jestli nekdo v Prerove umrel na nasledky pretazeni a ministrovych chyb, tak to je na soudni stihani, musi byt kolem pana zapirajiciho reditele spousta zamestnancu, kteri by se ted nemeli bat dosvedcit pomery, ktere na uradech panuji.
25. 01. 2012 | 18:47

David napsal(a):

"... Naše pracoviště již opustila pěkná řádka odborníků, kteří své práci rozuměli, většina z důvodu nadbytečnosti, jiní již prostě nemohli snést to, co se na úřadech práce děje. Přesto, že většina zaměstnanců upozorňovala ať otevřeně, či skrytě (ze strachu ze ztráty zaměstnání) na to, že plánované změny nemohou přinést slibované úspory a už vůbec ne zefektivnění vykonávaných činností, málokdo byl ochoten nám naslouchat. V těchto dnech se však nejhorší scénáře naplnily.

... Jsme nuceni trvat na splnění těchto základních podmínek pro řádný výkon státní správy, která je úřadům práce svěřena. V opačném případě jsme rozhodnutí řešit celou věc podáním

trestního oznámení pro ohrožení výkonu státní správy

a oslovením pana prezidenta s žádostí o

odvolání ministra práce a sociálních věcí z důvodu rizika

zhroucení

sociálního systému České republiky.

Členové odborové organizace při ÚP v Litoměřicích:"

---------------------------------------------

Odborové organizace Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště Litoměřice a Ostrava Členové odborové organizace ÚP ČR KoP Litoměřice a Ostrava - si zaslouží

velké PODĚKOVÁNÍ a podporu veřejnosti i opozičních stran.

Není na co čekat !!!

Za to, co už Drábek způsobil, by měl být OKAMŽITĚ odvolán z funkce !!!

To je už vrchol, ten bordel, co tady vládní koalice zavedla, to je zralé na demisi celé vlády nebo na generální stávku.
25. 01. 2012 | 19:25

ghándí napsal(a):

celá vláda by měla vyfasovat oranžový džísky a nastoupit veřejnou službu. když už vylila do hajzlu 40 miliard, měli to dat radši našim duchodcum a nezaměstnanym, aby to prožrali, a né řeckym. volím SSO.
25. 01. 2012 | 19:36

Silvie napsal(a):

David,

ve státních firmách je bordel úplně všude.
Z jedné příspěvkové organizace vyhodili u nás ve městě několik zam. s odb.vzděláním, během půl roku nabrali nové ,bez kvalifikace (zřejmě známé). Když se ty starší dámy obrátily na inspekci práce, bylo jim sděleno, že je to v gesci ředitele organizace a bůhvíjaké, že měl důvody (nikoho nezajímalo,že tam pracovaly neuvěřitelných dvacet let).
Podobně se chovali i na zdejším magistrátu - tam vysypali taky ty, kterým bylo přes padesát let.
Alarmující je, že věkově diskriminuje i stát a odvolání ti lidé nemají nikde.
A Drábek pak v televizi vykládá, jak se na něho mají oběti téhle zvůle obráti.
Ať už vás dnes unfair vykopne podnikatel nebo státní organizace, vždycky prohrajete, nikde nemáte oporu. Zákoník práce dělá ze zaměstnanců otroky.
Nikdy bych nevěřila, že je možné,abych se posunula zprava takhle do středu - ale vnímám to dnes podobně, jako ten Bok.

Už jen proto, co kolem sebe vidím, nebudu volit žádnou ze stávajících pol.stran.
Pokud vůbec půjdu k volbám,když už jsme v podstatě pod protektorátem EU (protože Nečas sice dělá zase vlny, ale nakonec podepíše) - nač potřebujeme vlastně vládu...
Socani jsou proevropští a dají se do komplotu klidně i s ďáblem.
Je to prostě v háji. Nechtěla bych být v téhle době něčí podřízenou.
25. 01. 2012 | 19:44

Skogen napsal(a):

Občane, co by měl jako Sobotka dělat? Český občan (nemyslím vás) přece takovou vládu chtěl. Vytrvale o ni usiloval osm let, socanům přímo navzdory. No tak ji tady má. Sobotka že by ho měl prosit, aby ho mohl začít tahat z bryndy? Vždyť občanovi českému teprve souvislosti začínají docházet.
25. 01. 2012 | 19:47

Silvie napsal(a):

Ve zprávách právě říkali, že chtějí tresta až ročním vězením všechny , kteří používají falešné parkovací lístky v Praze.
Ale rozkrádačky v miliardách jsou v pohodě.

Dvořák a Dopravní podnik Praha je taky výživné sousto.
Nedivím se, že platíme tak nehorázné ceny za lístky na MHD.
On někdo tunel Blanka, Opencard a kšefty Dvořáka zaplatit musí.

Nevíte, kam se dá ještě emigrovat?
25. 01. 2012 | 19:48

ujo napsal(a):

Občane,píšete:
"Opozice se MUSÍ konečně SPOJIT proti zločinným elementům, které vedou celou zemi do neštěstí, a KONAT!!!

Takže, sakra, KONEJTE!!!
A INFORMUJTE nás o tom, CO pro záchranu tohoto státu a jeho občanů děláte!"

Velká slova.
Jak by to konkrétní KONÁNÍ mělo vypadat ale nepíšete.
Zřejmě nevíte.
Ani já nevím.
Socdem používá něco jako tu drobečkovou politiku z R-U; tehdy to nakonec dopadlo i když to nikdo nečekal a bylo to trochu odjinud
25. 01. 2012 | 19:57

Germanicus napsal(a):

Silvie:
No, o určité profese je stále v řadě evropských zemí zájem (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko). Pochopitelně vede IT, lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé (ky).
Tohle je také zajímavé: http://www.novinky.cz/ekonomika/255551-nemci-lakaji-cechy-do-sidlist-z-dob-ndr.html?ref=ostatni-clanky
25. 01. 2012 | 19:59

Silvie napsal(a):

Germanicus,

jedna vzdálená příbuzná ze Slovenska pracuje jako pečovatelka v Rakousku. Domů jezdí tak jednou za měsíc, ale vydělává slušné peníze a bude mít nárok na jejich penzi. Dělá to tam tak hodně lidí. Tady je práce v soc.službách placená naprosto perverzně - cca 8 tis. hrubého u těžce postižených.
Stát si těch lidí vůbec necení a jednou odejdou všichni.
25. 01. 2012 | 20:23

antiovce napsal(a):

jestli jsou mezi těmito "reformami" postižení i ti, co dali svůj hlas ve volbách ODS nebo TOP09 - dobře jim tak! Stejně tak i Mádlistům, kterým se nelíbí "reforma" školství, obzvlášť zavedení školného - dobře jim tak!
25. 01. 2012 | 20:36

Koplkop napsal(a):

Sladký
Ono nejde jen o to přečíst si vyjádření odborářů. Byl jste někdy na úřadu práce? Viděl jste to úsilí tamních úředníků? Psal jsem, že v některých bodech mají možná pravdu, ale rozhodně ne ve všem. Vy jste ovšem jistě jiného názoru. Pracujete také v úřadu, nechcete aby na Vás někdo požadoval vzšší výkon? Chcete plat podle věku a ne podle odvedené práce?
25. 01. 2012 | 20:56

Antonín Hrbek napsal(a):

Proboha,
jak mohlo něco takového absolvovat a ještě tam získat doktorát z řídící techniky.
Každý kdo kdy sestavoval nějaký program si ho ověřuje v menším objemu (například postupně na jednom okresu, pak na jednom kraji atd.) a postupně opravuje chyby. I Microsoft se mýlí a proto dělá betaverze a desítky doplňků. Natož dobrý kamarád pana Drábka, kterému spadl kšeft do klína.
Ale sebejistý pan Drábek to spustí najednou v celé republice. A navíc na pracovištích, která to nikdy nedělala!

Nedomnívám se, že by sociální demokrati postupovali lépe, ale právo kritizovat mají.
25. 01. 2012 | 21:13

Fialenka napsal(a):

Poslední dobou bych docela ráda emigrovala do jiné země.
Teď nám v práci hlásili, že když bude někdo na neschopence a kontrola ho nenajde doma, tak je za to vyhození z práce. Bohužel nikomu nevadí, jenom mně, že je to ničím neopodstatněné domácí vězení. Myslím, že je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod v čl. 8.
25. 01. 2012 | 21:30

rejpal napsal(a):

Spustit takovýto systém (a tak důležitý) naostro bez vyladění může jen člověk nepoznamenaný technikou. Když to udělá člověk se vzděláním Drábka, je to snad fatalismus.
To nemluvím o nutnosti, aby lidi, co s tím budou pracovat, se to naučili používat předtím, než to pojede naostro.
25. 01. 2012 | 21:34

Silvie napsal(a):

Koplkop,

tady nejde o "zlepšování práce" úředníků.
Drábek prosadil firmu, která to nezvládla (navíc má na tu firmu úzké vazby) - na pracáku jim "padá síť", uložená data mizí a musí se ukládat opakovaně atd.
Shora na ně tlačí, aby používali nefunkční systém, zdola je atakují klienti (často nevybíravě) - to je opravdu nenormální stav.
A ještě musí oficiálně tvrdit, jak jim to všechno klape.

Zajímalo by mne, co jim dají za ty přesčasy o víkendech.
Nebo dře jako kůň jenom paní Nagyová?
25. 01. 2012 | 21:42

Joe Ratata napsal(a):

Za to neuvěřitelno,co se teď děje,můžou voliči OD STOP VV.
Jeden by řekl,že je hanba fackuje a lezou kanálama,když vidí jakou lůzu pustili k vládnutí.
Ale to nééé. Průzkum ukázal nárůst hlasů pro ODS.
Mediální výplach mozků na modro funguje!
25. 01. 2012 | 21:51

Eleshar napsal(a):

Mám to doma - jedna osoba blízká na ÚP k 1.1. přešla. A mohu říci, že co slovo, to pravda. Jen mě mrzí, že to musí publikovat socdemácká kreatura Sobotka a nenapíše o tom komplexněji nějaký novinář. Samozřejmě je třeba se na to dívat s určitou reservou - rozhodně neplatí, že ten systém předtím běžel hladce a bez problémů. Ale zase na druhou stranu z perspektivy lednové situace se může zdát, že tomu tak skutečně bylo, protože teď se to zřejmě nedá popsat jinak než skutečně slovem "rozvrat" a nějaké ty mouchy z předlednové doby se zdají být dost bezvýznamné.

Nejlepší jsou samozřejmě ty počítačové programy, co nesehrávají data, nejsou optimalisované (ergo jsou strašně pomalé, reakční čas na kliknutí třeba 30 sekund!!! vytvoření žádosti, které trvalo dříve 15 minut, se teď táhne 1-2 hodiny), neprošly testováním, padají uprostřed zadávání dat, nemají právní podporu (kalkulace se dělají růčo) a nikdo na ně nebyl vyškolen. Doporučuji Pirátské noviny, kde psali, kdo vyvíjel dotyčné aplikace (jedna z firem napojena na Drobila, jiná na slečnu Kočí...). A pak samozřejmě nápad práce zvýšený zhruba o 200 %. Prostě paráda.
25. 01. 2012 | 22:51

David napsal(a):

Silvie 19:44:

Naprosto souhlasím, že bordel je úplně všude.

Teď jde o to, jak to vyřešit, když do generální stávky jsme ještě nedozráli.

U voleb by to chtělo volit jen ty strany, které dosud nebyly ve sněmovně. Prostě se neustále pokoušet hledat. Ty zpropadené VeVerky to moc pokazily a lidi už ničemu nevěří.
25. 01. 2012 | 23:09

Eleshar napsal(a):

David:
Milý pane, já nevím, jestli si to uvědomujete, ale... do voleb zbývají 2 a půl roku!!! Tato vláda je u moci teprve rok a půl! Nejsou ani v polovině! Pokud to chcete řešit až v dalších volbách, tak nevím nevím, kolik toho zachráníme. Vláda rozpočtové odpovědnosti nás zadlužuje tempem, o jakém se nám za Paroubkismu ani nesnilo (už teď je dluh dvojnásobný než za socanů), a daně pro běžnou populaci jdou výše a výše. Je za 5 minut 12!
25. 01. 2012 | 23:31

ali napsal(a):

Fialenka 21:30
To bývalo za bolševika taky. Jednou jsem marodila a ležela skoro se 40 horečkama a prý přišel kontrolor. Následoval kobereček a kárné řízení. Mně to bylo u něčeho, neboť jsem soudružkou nebyla a těch pár korun za nemocenskou si klidně mohli strčit do někam. Spíš bylo nepříjemné vyhrožování. Ale to jsem přežila taky.
Tak jako koncert Plastiků na Americe se zátahem veřejné bezpečnosti s obuškama..

To, že teď tohle obnovili je krok zpět. Chápu, že je to kvůli-vá nemakačenkům, ale doplatí na to ten nevinej..no co, Ježíš Kristus byl taky nevinej a přesto ho ukřižovali..
25. 01. 2012 | 23:42

jozka napsal(a):

ali:

A co, vyhodili vas z prace?
26. 01. 2012 | 07:07

Jakeš napsal(a):

Nápravu práva, morálky, mepomůže kritika na netech, ani novinové občasné články když se ucho utrhlo. Nic nečekejte ani od opozice, ani od nových voleb. Pomůže jen jendo jediné a to všechny ty co se podepsaly na devastaci ČR postřílet.
26. 01. 2012 | 07:55

Tupelo napsal(a):

Kanalnik, zdravim Vas, je otazka co muze opozice delat. Vyvolavat hlasovani o neduvere vlady je neucinne, stejne jako kritika na pude parlamentu. Jedine z kroku ktere mely nejaky viditelny vysledek bylo vznaseni zalob k ustavnimu soudu. Nepisi o praktickem dopadu, pravicova vlada oprena o masinerii 115(8) poslancu si prosadi, s vyjimkou ustavy (ukazuje se ze vyvazovani senatu opozici byla dobre), cokoliv. Otazka je co vic jde delat ( a to si k devastovanemu skolstvi a socialnim uradum musime pridat zdravotnictvi, kde to opet zacina vrit, nebo rozkladanou policii).

Vec co me napada je obdoba americke Occupy WS nebo spanelskych nespokojenych (potazmo inspirace u islandskeho lidove odporu, ktery je zdrojem obou uvedednych). Jediny problem je soucasna letargie a apaticnost obyvatel tohoto statu, je odevzdanost a smireni se s tim ze stejne nic nezmeni. Osobne si myslim ze velke demonstrace ve vsech krajskych a vetsine okresnich mest, treba kazdy den, spojene treba s generalni stavkou (odbory cekaji na podporu lidi, bez tech to nejde) by vedly k vypsanim predcasnych voleb do par tydnu. Ty by mely byt hlavnim cilem. V nich volit neextremisticke strany, jak z levice tak z pravice a naopak lidi ktere znam a nebo jim verim (vim, je to problem, ale urcite kazdy zname nekoho takoveho a pokud ne znami treba ano - podle nedavneho vyzkumu se jeden clovek, pres sve kontakty a jejich kontakty, dostane k jakemukoliv jinemu cloveku na zemi (!)v prumeru pres dalsich 5 osob). Treba by vznikla strana, forum nebo hnuti kde by se spojili odbornici kolem pomyslneho politickeho stredu a zacali pracovat na nekterych nutnych reformach zaroven s ohledem na socialni a spravedlivy pristup (ano, chce to k tomu silny stat, ale to neni nic spatneho ani pro nefanatickou pravici na zapade (viz Svedsko nebo Nemecko)).

Ale to nejdulezitejsi teprve prijde, je totiz mozne ze opet zvolime spatne a bude dal dochazet k zneuzivani moci, nedodrzovani predvolebnich slibu, korupci nekterych politiku atp. Pokud sami politici nezvladnou zbavit se svych cernych ovci, obyvatele by meli opet dat aktivne najevo svou nespokojenost a zadat predcasne volby. Myslim ze by stacilo tohle udelat max. trikrat a uroven politiku, nasich zamestnancu, by sla nahoru.

Myslim ze uplne prirozene by bylo pozadovat odvolatelnost politiku (tim bychom jim preci pomohli zbavovat se nemoralnich spolupracovniku), zruseni imunity nebo ponechani na nejake minimalni mire (svoboda projevu v parlamente,...) a prozkoumani majetkovych presunu od zacatku devadesatych let po soucasnost.

Myslim ze tento narod neni nikterak zbrkly, nema rad extremy ale naopak humor, ony demonstrace by urcite mely podobu spis happeningu, posililo by to obcanskou spolecnost, ktera by si dokazala ze po dosazeni urciteho bodu muze aktivne vystupit proti vladcum utrzenym z retezu. V souvislosti s bianco sekem davanym politiku dnes na ctyri roky to zni docela dobre :).

Jo, jeste jedna vec co se tyce politiku a zametani jejich pripadu pod koberec. Kdyz byly obecni volby, i vrabci na strese si u nas suskali o podivnych praktikach jednoho clena cssd (ktery byl na mistnim zebricku hodne vysoko a mel velmi dobre vztahy s podobnymi vykuky z ods) - protoze se tato strana toho clena (a jeho nize polozenych stranickych kumpanu) nezbavila, tak jsem tuto stranu v obecnich volbach nevolil. Nejspis to udelalo stejne jakoi ja vic lidi, i z volicu ods, protoze se tyhle strany mohly tak max. chytnou za ruce a nyni spolu sedi v opozici. Nedelam si iluze ze jejich vliv je nulovy, ale myslim ze je omezen a mam z toho radost.
26. 01. 2012 | 08:08

Valda napsal(a):

to Barney: Máte pravdu. Jen bych dodal, že vystudovat VŠ neznamená něco znát. Papouškovat poučky umí každý, ale spojit je s praxí, to jde ztuha. Kór když ministři se sekretářkami "dřou jako koně" a nemají čas něco s praxí a realitou spojovat.
26. 01. 2012 | 08:48

neo napsal(a):

Copak Drábek osobně testuje systémy či má na starosti přechod na nový systém? Není to věcí spíše vedoucích pracovníků na ÚP a IT?
26. 01. 2012 | 08:55

Občan napsal(a):

To Tupelo (08:08):

Díky!
Zrovna jsem se chystal odpovědět Ujovi, ale napsal jste to i za mne.

Jen bych k tomu ještě dodal, že ČSSD nic nebrání v tom, aby na všech úrovních organizovala setkání s občany a na nich vysvětlovala co je špatně, proč je to špatně, co se s tím dá dělat, co může dělat opozice a co by bylo žádoucí, aby dělali nespokojení občané. Tak by se daly i ty masové demonstrace nakonec vyvolat.
Odbory tohle iniciovat nemohou, protože by měly zůstat mimo politiku a organizovat zaměstnanecké protesty. Ne čistě politické - to je povinností pol. stran, hnutí a spolků.
KSČM dělá dobře, že se drží stranou - pro řadu lidí je to příliš radikální opozice.

Jenže ČSSD se ostře odmítavě vymezila vůči všem ostatním levicovým a středolevým subjektům a neustále hledá partnery na pravici. Zejména za Horáka a později Zemana, kdy se podílela na likvidaci stran a hnutí, které měla a mohla mít za partnery. Já už jsem jí proto přestal věřit :-(
26. 01. 2012 | 09:12

Občan napsal(a):

To Neo:

Ne, to se velice.
Ministr svým podpisem na interních rozhodovacích dokumentech stvrzuje, že ta která akce je kompletně připravena, funkční a způsobilá ke spuštění. Je jeho povinností (a je za to královsky placen), aby zajistil a zaručil, že je vše v pořádku po stránce právní, finanční, technické, administrativní a personální.
Kybersadista ve všech ohledech prokázal svou naprostou nekompetentnost a škodlivost. Ale protože cílem této vlády JE škodit a ubližovat lidem a mrhat veřejnými prostředky, zachoval se jako všehoschopný loyální ouřada...
26. 01. 2012 | 09:19

Občan napsal(a):

pardon, vypadlo mi tam slovo "mýlíte"
26. 01. 2012 | 09:19

neo napsal(a):

Občan:

Nemýlím, protože nic nekonstatuji, ba naopak se ptám.
Opravdu nevím, jestli přímo ministr rozhoduje o takových věcech. Mohu maximálně porovnávat skutečnosti třeba z naší firmy, kde o takových věcech rozhoduje management a to jen ten, který se v dané oblasti pohybuje. Nejužší vedení firmy opravdu nemá tyto dílčí části nastarosti.
26. 01. 2012 | 09:26

Tupelo napsal(a):

Obcan: souhlasim, cssd by rozhodne mela prevzit iniciativu, tahle vlada je odepsana. Dokonce si myslim ze by poslanci CSSD meli prestat chodit do snemovny, na nic tam totiz nejsou, jejich vytky nebo interpelace jsou vlade a jejich poslancum pro smich, pokud si jich tedy vubec vsimli. Mnohem uzitecnejsi by byly na setkanich s obcany, jak o tom pisete (zaroven by se mela cssd zbavovat podezrelych individui, v budoucnu se takovy naskok muze hodit)). U senatoru je to jine, diky tomu ze pravice nema ustavni vetsinu (diky bohu za to), senatori cssd by naopak meli co nejtvrdeji zdrzovat ci odkladat vladni zakony.
26. 01. 2012 | 09:28

Koleda napsal(a):

To Tupelo:
proč by měli poslanci ČSSD přestat chodit do parlamentu? Spíš by měli předkládat smysluplné návrhy a ne ptákoviny. Ostatně když vládli oni, také si mohli prohlasovat co chtěli. To už je úděl opozice v parlamentu, že majíc menšinu, nemůže čekat, že se bude vláda řídit podle ní. Bohužel pro nás, opozice v podání ČSSD je trapná a "mlaskající" pouze naučené fráze o sociální spravedlnosti, zlých podnikatelích a chudácích úřednících. Ještě jsem neviděl prací schváceného úředníka. A že teď musejí hnout rychleji zadkem, no to je skandál! Určitě není vše s vyplácením dávek na Úřadech práce v pořádku, ale proto ještě se z toho nemusí dělat politikum.
26. 01. 2012 | 09:50

Občan napsal(a):

To Neo:

Achjo...
Takže:

Ministr = General Manager, Head Manager, Head Director
Náměstek ministra = Assistant Manager
Ředitel odboru = Department Director/Manager

"Správní rada" ministerstva však funguje jinak trochu jinak než správní rada firmy, protože General Manager a Assistant Managers jsou jmenováni politickými stranami a odpovídají za naplňování volebního programu politických stran, za něž jsou nominováni. Zodpovídají se partajím a v civilizovaných zemích nesou plnou politickou a společenskou odpovědnost za to, co dělají. Někde i trestní. A jsou země, kde i hrdelní.
Jen v ČR nemají ministři a náměstkové odpovědnost vůbec žádnou.

Organizačně je to právě ministr jakožto člen vlády, kdo něco individuálně nebo koaličně vymyslí a principem padajícího exkrementu to pošle do úřadu. Úřad to zpracuje a exkrement slušivě zabalený do celofánu uctivě katapultuje zpět na ministerský stůl. Tam jej ministr rozbalí, očichá a má-li správnou konsistenci, barvu a vůni, označí jej podpisem a štampilkou.
V ten okamžik za něj plně odpovídá.
Poté jej přinese na jednání vlády, kde je opět rozbalen, kolektivně prohlédnut, očichán, orazítkován a předán parlamentu nebo rovnou rozmetán mezi obyvatelstvo. To záleží na tom, jedná-li se o návrh zákona nebo o prováděcí předpis, eventuálně o přímo proveditelnou iniciativu vlády, již nemusí schvalovat parlament (na základě vládního nařízení nebo na základě vládního usnesení).

Takže ministr se nemůže ze své odpovědnosti nijak vyvinit - v tom se liší od generálního ředitele a od předsedy představenstva. Nese odpovědnost za své náměstky (sám si je vybírá) i za jim podřízené ředitele (i ty si často vybírá osobně), protože vydává a osobně podpisem potvrzuje vnitřní předpisy, které upravují činnost úřadu a osobně ukládá úkoly náměstkům a ředitelům.
Řekněme že ministr je něco mezi General Managerem a Executive Managerem s přesahem spíše k tomu výkonnému řediteli.
26. 01. 2012 | 09:59

neo napsal(a):

Občan:

No tak se zeptám jednoduše.
Má ministr na starost IT ?

Pokud ano, měl by být odvolán. Pokud ne, měl by odvolat on ty, kteří to mají nastarost.
26. 01. 2012 | 10:15

gaia napsal(a):

neo

ministři vymýšlejí koncepce a všechen ten odezdikezdismus. A jejich podřízení pak musí všechny ty jejich fantasmagorie převést do praxe, mnohdy v časovém stresu a bez jakékoli finanční a materiální podpory, často skutečně na koleně a ve svém volném čase.

Vím o čem mluvím, znám to ze školství. Ty bláznoviny, nad kterými praktik kroutí mnohdy hlavou, ale musí se to udělat.
A ve výsledku jsme v tom marasmu, kde jsme.
26. 01. 2012 | 10:20

Občan napsal(a):

Ano, nese odpovědnost i za IT.
Kybersadista obzvlášť, protože o sobě tvrdí, že vystudoval technickou kybernetiku a řídící techniku na ČVUT.

Ano, kdybychom byli právním státem, již by byl bez místa a společensky a politicky znemožněn by stál ve frontě na úřadu práce.
26. 01. 2012 | 10:21

gaia napsal(a):

stejně tak by tam s ním stála např. Kristýna Kočí, která projevila svou intelektuální i mravní i profesní úroveň, má z ostudy kabát a nikdo ji nemůže brát vážně, ona však neustále je placena z daní a účastní se legislativního procesu.

Sněmovna je zaopatřovací ústav pro exoty a vymýšlejí tam projekty, které škodí národu.
26. 01. 2012 | 10:32

neo napsal(a):

Občan:

1) nevím kdo je kybersadista a pokud se jedná o urážku pana ministra, měl byste se krotit.

2) Neptal jsem se, zda nese odpovědnost i za IT, ale zda to má on nastarost. Překrucujete fakta. Takže znova. Odpovědnost samozřejmě nese o tom neni sporu, ale pokud sám není ajťák, kterej měl systém spustit, tak by odvolán být neměl, nýbrž by měl propustit odpovědného ajťáka. No, doufám, že už je to jasnější.

3) Ne každý, kdo je vyhozen z práce končí na úřadu práce milý Občane. Zvláště lidé jako pan Drábek jsou schopni si novou práci najít velmi rychle a tak se na ÚP nedostanou.
26. 01. 2012 | 10:37

gaia napsal(a):

neo

u nás ve škole jednou spadl kluk při TV ze šplhadel a měl z toho následky. A představte si, že za to hnali k zodpovědnosti ředitele! I když ten tam v té době vůbec nebyl , stalo se to v tělocvičně a ředitel seděl v ředitelně. Ale byl za to zodpovědný a byl i potrestán.
Za tu zodpovědnost bere příplatek za vedení ( asi 7 litrů měsíčně) , ty peníze nemá za to, aby seděl v ředitelně a měl na lepší kafe.
Ty peníze bere za tu zodpovědnost, za to, že to vede tak, aby se takové excesy neděly. Za to, že dokáže ukočírovat ty učitele tak, aby dělali tu práci zodpovědně a něco podobného se nestalo.

Pokud tedy někdo dělá ministra a jeho resort nefunguje, je za to odpovědný on.
26. 01. 2012 | 10:46

NEO napsal(a):

gaia:

já tvrdím pořád, že jste na učitelku hloupá. Co mám dělat? Jak jinak to mám napsat? Znovu pro speciálně pro vás s použitím CAPS Lock " ODPOVĚDNOST SAMOZŘEJMĚ NESE O TOM NENI SPORU"
26. 01. 2012 | 10:59

gaia napsal(a):

neo

neurážejte mne, ale řekněte mi tedy, jak se projeví ta jeho odpovědnost?
Že dostane další odměnu, aby byl motivován? Nebo že mu bude v médiích věnován ještě větší prostor, aby se z toho měl možnost vylhat?

Náš ředitel musel tenkrát odstoupit.
26. 01. 2012 | 11:08

neo napsal(a):

gaia:

jak? Dostane pokutu, napomenutí a nebo bude odvolán, pokud nevyvodí důsledky.

v prvé řadě tedy Drábek musí potrestat ty, kteří systém uvedli do provozu a nahradit je jinými, kteří to dají do pořádku.
26. 01. 2012 | 11:17

gaia napsal(a):

Drábek je naprosto zbytečný člověk, kdyby nechal vše tak jak bylo, ještě by se uspořilo. Ty jeho reformy budeme muset tvrdě zaplatit.
26. 01. 2012 | 11:26

Pepa 3 napsal(a):

neo:
Našel jste si téma a toho se nehodláte vzdát za žádnou cenu (tak jako kolikrát předtím).Asi to, co jsem vám již dříve psal o naprosté neschopnosti pochopit přečtené bude na místě. Napíši to, co vám zde již napsali ostatní trochu jinak, srozumitelněji a jestli ani to nepochopíte, tak jakákoliv diskuze s vámi je ztráta času.
Na příkladu: Koho vyhodí generální ředitel holdingu (premiér) pokud dojde k obrovskému průšvihu v podřízeném podniku (ministerstvu) nezávisle na tom, jestli jej způsobili konstruktéři, obchodníci, výrobáci, ekonomové nebo ajťáci! Co myslíte: Vyhodí přísluášného podnikového náměstka a nebo podnikového ředitele?
Jinak: nevím kolik toho víte například o systémovém inženýrství a podobných věcech. (Ne, to není relikvie socialismu, stejně jako ekonometrie, optimalizace, lineární programování a pod. - to jsou převzaté metody řízení a výzkumu z americké armády!) Jakýkoliv velký projekt - a tím rozsáhlá změna sociálního systému zajisté je - má svého šéfa, dnes se tomu vznešeně říká projektový manager. Na MSPV to je jednoznačně ministr! A ten zodpovídá za projekt jako celek, nezávisle na tom, že na realizaci se podílí spousta specialistů v různých oborech. Jeho úkolem je, všechny tyto dílčí úkoly a týmy skloubit tak, aby vše klaplo. A pokud to neklapne - a navíc způsobí značnou škodu - tak letí. Alespoň v každém normálním podniku s výjimkou absurdistánu honosně se nazývajícím Česká republika!
26. 01. 2012 | 11:27

neo napsal(a):

Pepa 3:

Pokud nefungují dílčí součásti nějakého sytému, tak to neni obrovský průšvih, za který by měl následovat vyhazov šéfa. Je potřeba napravit nedostatek a potrestat vedoucího pracovníka týmu, který měl spuštění systému na starost. nic víc.

Já chápu, že Vy jako levičák nemáte našeho nejlepšího ministra v oblibě a přejete si jeho vyhazov, ale bohudík, o tom nerozhodujete.
26. 01. 2012 | 11:38

Pepa 3 napsal(a):

neo:
Vaše úroveň se zvyšuje. Tak toto už je skoro na klecové lůžko!
26. 01. 2012 | 11:40

jozka napsal(a):

Hele lidi, je to ten samej neo, co tvrdil, ze odmeny managoru jsou prave proto tak utrzeny, protoze zodpovodaj za vsechno a maj vsechno na triku?
26. 01. 2012 | 12:02

neo napsal(a):

Pepa 3 :

Ano, když chybí argumenty, přichází agresivita.
26. 01. 2012 | 12:07

neo napsal(a):

jozka:

jistě. Tak to je. I pro tebe zvlášť jozko, stejně jako pro učitelku gaiu napíšu, " ODPOVĚDNOST SAMOZŘEJMĚ NESE O TOM NENI SPORU"
26. 01. 2012 | 12:10

roman napsal(a):

Všechno je tak, jak má být a někdy je nutno, aby se něco zhroutilo. Nejvíce se mi libí konec tiskového prohlášení o oslovení prezidenta republiky. Klaus vyhazuje Drábka. To je zoufalství.
26. 01. 2012 | 12:16

jozka napsal(a):

neo:

Fajn, takze vlastne souhlasis s Obcanem, tos mohl napsat rovnou :-)
26. 01. 2012 | 12:17

neo napsal(a):

jozka:

kdybys nebyl zaujatej, přečetl by sis to pořádně a pochopil bys sám bez vysvětlování.
26. 01. 2012 | 12:24

jozka napsal(a):

neo:

Jasne, k nepochopeni neologismu "ma za to odpovednost, ale nema to na starosti" musi jeden bejt zaujatej :-)
26. 01. 2012 | 12:27

Puck napsal(a):

Pořád jsem čekal, kdy příjde někdo s tím, že za nepodařené reformy může Sobotka a ČSSD.
Můžete si přečíst :
" ČSSD musí na všech úrovních organizovat setkání s občany, vysvětlovat co je špatně, proč je to špatně, co se s tím dá dělat, co může dělat opozice a co by bylo žádoucí, aby dělali nespokojení občané. "
A dále, proč to nemohou dělat odbory, přestože mají násobně víc členů, než všechny politické strany dohromady, proč se jim nedaří :
" Odbory tohle iniciovat nemohou, protože by měly zůstat mimo politiku a organizovat zaměstnanecké protesty. Ne čistě politické - to je povinností pol. stran, hnutí a spolků."

A proč komunisté musí sedět v koutě :
" KSČM dělá dobře, že se drží stranou - pro řadu lidí je to příliš radikální opozice. "

Doufám, že pochopili i ostatní. Ne ti, co vládnou, ale ti, co kvůli nedostatku hlasů sedí v opozici, mohou za současnou bídu. Myslím politickou, ta opravdová teprve příjde.

Když do Bohnic nepatří tito myšlenkoví géniové, budu tam muset zavítat já. :-)
26. 01. 2012 | 12:29

Kanalnik napsal(a):

Tupelo

dik za reakci (muj hnevivy komentar mezitim zmizel :)

souhlasim s vetsinou co navrhujete, ale problemem je ona letargie... to se snad do budoucna bude pomalu menit

mne zase napadlo, ze pokud CSSD jde skutecne o lidi, jeji obecni zastupitele, poslanci a senatori ci obycejni stranici by mohli navstivit Urady Prace a tam mluvit s lidmi, mapovat situaci a tuto svoji zkusenost dynamikcy predavat dale prostrednictvim medii a kdyz ne medii, tak pomoci internetu - je to strana, tedy platforma, kde se takove veci daji uskutecnit mnohem snazeji nez bez jakekoli platformy

timto vyjitim mezi lidi, by urcite ziskala CSSD sympatie, ti zastupitele, poslanci a senatori ci obycejni stranici by mohli lidem poradit, co v te situaci delat, kam se obratit (je-li kam) a jake legalni pravni kroky podniknout proti ministru Drabkovi a tomuto slendrianu, aby byl po zasluze "odmenen" nejlepe vyhazovem (treba spolecna zaloba zastitena CSSD)

moznosti jsou, je treba je zkusit misto sezeni v palacich ze slonoviny... to by ale muselo CSSD jit skutecne o obycejne lidi, a tato strana by musela prestat papalasovatet
26. 01. 2012 | 12:35

neo napsal(a):

jozka:

když má někdo zodpovědnost za projekt, ještě to neznamená, že na něm pracuje či vede tým pracovníků. Je to jako s tím učitelem a ředitelem. Ředitel je odpovědný , ale tělocvik neučí. Žáky má na starost učitel.
26. 01. 2012 | 12:42

jozka napsal(a):

neo:

Coz ale nic nemeni na faktu, ze kdyz neco prosadi a ono to nefunguje, je pozadavek na to aby vyhucel logicky, takze to tvoje poukazovani na to, ze Drabek nesedi za klavesnici a nebeha s krimplovacimi klestemi dost ujete.

Ale celkem chapu, ze soucasna vlada je tvym naprostym favoritem, takze i kdyby se ukazalo, ze na zasedani jedi male deti, odmitnes pozadavky na jejich odstoupeni s tim, ze si je predtim umyli a jedli je s kecupem :-)
26. 01. 2012 | 12:54

ping napsal(a):

kanalnik 12:35
suer napad s tim vstupem mezi lidi, doufam, ze to nekdo z oranzove squadry precte a zari se podle toho
26. 01. 2012 | 13:34

kerich napsal(a):

Na téma drába je škoda písmen. Co je třeba udělat je chytit ho pěkně u huby za vyplacené odměny ministerským, které tak suverénně obhajoval mimořádnými výkony svých pracovníků. Takové odměny mohl vyplatit jen proto, že řádovým pracovníkům úřadů práce odměny téměř zlikvidoval. V té souvislosti mě napadá, kolik že byla dividenda pro ministra a kolik že pro TOPku. Skvělá práce a mimořádné výkony (zdůvodnění odměn) se ukazuje jako lež! Nevím, zda to lze považovat za rozkrádačku, ale v každém případě čekám, že naší "objektivní" žurnalisté by si měli na drábovi (velké písmeno si nezaslouží) smlsnout!
26. 01. 2012 | 13:34

neo napsal(a):

jozka:

a jak u blbejch jozífku.

Pochybuji o tom, že by Drábek prosazoval nějaký systém. On pouze sjednotil místa v jedno. To, jakej systém bude používán měl za úkol jistě někdo jiný.

Takže Drábek je jako ministr odpovědný za to, aby vše fungovalo jak má. Měl by být tedy pokárán popř pokutován a měl by vyvodit důsledky, čili potrestat viníky (tedy ty co konkrétně systém zaváděli) a sjednat nápravu (tedy zadat to schopnějšímu týmu lidí)
26. 01. 2012 | 13:43

jozka napsal(a):

neo:

Vzdyt to pisu. S kecupem :-)
26. 01. 2012 | 13:50

gaia napsal(a):

u nás byla potom hned hloubková kontrola, což by mělo být i na ministerstvu a rozkrýt, za co tedy berou ty odměny a jestli to jejich dření jako kůň není i zadarmo drahé. přesně jak píše kerich.

A ne že se bude pokračovat v běžné praxi, že ministři mají hodně pravomocí, ale žádnou odpovědnost. A pokud selžou opravdu křiklavě, že se uklidí někde na jiný post a škodí vesele dál.
26. 01. 2012 | 13:57

český maloměšťák napsal(a):

" No, co je ? Občanský průkaz.....Drábek, kybernetik....člověče - neříkejte mi, že zrovna vy si musíte hledat práci přes úřad práce ? Tady čtu navíc - poslední zaměstnání ....ministerstvo asociálních věcí a nezaměstnanosti...proč vás vyhodili ?"
- " Bůůů, oni byli na mě a mé kamarády zlí. Přinesl jsem jim počítačový program - nechápali ho. Odnesl jsem jim výplatu sociálních dávek - ehm....ukázalo se , že nerozumějí složitým otázkám bankovnictví.Pár jsem jih teda pro výstrahu vykop ....no a pak Nečas vykop mě.
Říkal něco v tom smyslu, že takový šikovný drábek si robotu vždycky najde...
Bůůůů - nemohl bych třeba dělat u vás - mohl bych zadávat do počítače ty stohy formulářů - co vám tamdle koukaj zpoza zad, bůůůů."
" Jo takhle ?!? Takže tendleten Drábek ?!!? ...(bokem)Máňo, pojď sem. A vezmi s sebou Olina s Jindřichem. Mám tady toho parchanta, kvůli kterému jsme museli dělat všecko dvakrát a dohánět skluz o sobotách a nedělích. Jo - zavolejte těm dvoum silným Romům - víte - jak tady byli pro ty příspěvky - a museli jsme je kvůli tomu zmetkovi odmítnout....
...Že je tady. Že jim ho na chvíli pohlídáme....Tak na dvacet minut.
(k Drábkovi)...no pane ministře - takové překvapení! Víte co - pojďte na kafe. Máňa vám ho tak za pět minut udělá, Jindra a Olda s váma chvíli pokecají...no a pak tu vaši věc.....hmm - tuším, že za takových dvacet minut by se to dalo stihnout...no zkrátka a dobře - vaše věc bude vyřízena k plné spokojenosti všech zúčastněných stran....."
26. 01. 2012 | 14:33

Radovan napsal(a):

Pane Sobotko, blíží se volby a mám strach, že mnoho městských poboček ČSSD nic nedělá,mnoho občanů nezná předsedy ČSSD, protože nic nedělají.
Krajské výbory by měly prověřit urychleně činnost těchto poboček, než bude pozdě.
Lidé pak nebucou volit ČSSD, ale nějaké nové strany, které pak ovlivní celé volby.
Nikdy nebudou dobří předsedové, pokud patří mezi bohaté občany, protože nemají sociální cítění.
Velmi často jsou to jen kariéristé, kteří se chtějí udržet na svém místě.
Vůbec se nechovají na radnicích jako levice, spíše podporují pravicové návrhy a nic nedělají ve prospěch občanů. V této krizově době takoví přesedové jen škodí ČSSD.
Život v naší republice je pro obyčejné občany stresující a nemohou si nikdy stěžovat.
Otráveni občané nepůjdou k volbám a pak je ohroženo vítěztví levice.
26. 01. 2012 | 16:17

Fialenka napsal(a):

ali,
já si beru tři dny dovolenou, když potřebuji.
Jednou jsem měla zlomenou ruku a to domácí vězení pro mě bylo nepřijatelný protože to je ničím neopodstatněný zákaz vycházení z vlastního bytu. Už dříve to tak samozřejmě bylo, ale od letoška to zpřísnili.
O neschopence rozhodne lékař. Tam není nic co by se dalo tou pochůzkovou kontrolou zkontrolovat. Kontrola nemůže zkontrolovat, jestli nepodvádí. To mají přezkoumat, jestli lékař určil správně diagnózu? Dál se nedá zkontrolovat, jestli se člověk doma opravdu léčí. Může se třeba opíjet a kouřit doutníky, to není zakázané. Ani se nedá zkontrolovat, zda člověk nedělá nějaký melouch, třeba webové stránky. Tímto vším lidi argumentují, když obhajují ten zpřísněný zákon. Pak argumentují tím, že nemocenskou vyplácí zaměstnavatel, a proto zaměstnanec musí dodržovat režim – tj většinu dne nevycházet z domu. Vycházky jsou asi jen 6 hodin z 24. No a podle mě je toto domácí vězení nezákonné omezování osobní svobody a je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.
Nehledě na to, že vždy když se člověku trochu uleví, měl by chodit ven na procházky a vysedávat v parku.
26. 01. 2012 | 16:17

Puck napsal(a):

Pro Radovan :
Víte, kolik investovala ČSSD do minulých voleb do parlamentu ? Nejen peněz, ale také osobního nasazení. Po debaklu pravicové Topolánkovy vlády. Co sklidila ?
Vajíčka a posměch !
Co by tak ještě levice měla dělat ? Nechcete po ní trochu moc ?
Pořád slyšíte, ČSSD je špatnost sama, koaliční potenciál žádný, ještě se spřahnou s komunisty, ...
Ano, nezaslouží si důvěru. Naše pravice to opět zvládne, bez obav !
Tam, kde chybí soudnost, ...
26. 01. 2012 | 16:35

kaja napsal(a):

Spustit system vyplaceni na microsoft sharepointu. Jinak to dopadnout nemohlo. Kdo ma v pameti katastrufu kterou MS vyprodukoval na Vezeneske sprave nemuze byt prekvapen. Chytremu napovez, hloupy potrebuje nakopnout.
Jen je mi lito beznych lidi a beznych uredniku, kteri si to nezavinene protrpi za vrchnost..
27. 01. 2012 | 11:57

ali napsal(a):

Fialenka
asi tak..všechno má svý meze a nic se nesmí přehánět..ale takovejhle bič na lidi je hnus

jozka
nevyhodili, ale nacpali si moje peníze za nemocenskou do chřtánu a byli nesmírně šťastní..tedy, aspoň si to mysleli :o)
27. 01. 2012 | 12:47

žena Brno napsal(a):

Do dnešního dne nemám 1.soc.dávku a napsala jsem kritiku i na mpsv.czSnad dodrží do 31.1.2012 a nenechají nás déle v tíživé situaci. Děkuji p.Mgr.Sobotkovi za podporu.Pracuji od 18 roků a sš,vš při zaměstnání a od 55 věku beznaděj s prac.uplatněním.
27. 01. 2012 | 15:34

uzix napsal(a):

Podívejte se sem http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Informatici-Uradu-prace-CR-Odvahu-uredniku-obdivujeme-221104
Se vší zodpovědnostní potvrzuji, že je to pravda
27. 01. 2012 | 17:14

Max napsal(a):

Zaměstnanci na ÚP to nemohou stihat z prstého důvodu. Jejich týdenní pracovní doba představuje dle úřední desky 33 hodin včetně přesčasů. Je to pro mnoho lidí přímo sen noci svatojánské. Jak je toto možné?!
05. 02. 2012 | 07:40

Max napsal(a):

Prosím, oprava, namísto přesčasů jsou to přestávky.

Zaměstnanci na ÚP to nemohou stihat z prstého důvodu. Jejich týdenní pracovní doba představuje dle úřední desky 33 hodin včetně přestávek. Je to pro mnoho lidí přímo sen noci svatojánské. Jak je toto možné?!
05. 02. 2012 | 07:43

zoro napsal(a):

Už ať někdo tu drábkovu svini sejme, je to jediné řešení, ostatní je jenom ztráta času, protože ten arogantní lhář si z ničeho nic nedělá, ještě se pakuje nehoráznými provizemi díky nefungujícímu systému na ÚP a díky provizím z pošt, kterým vyplací nehorázné miliony za to , že se zde musí nezaměstnaní hlasit, je to další mafiánský tunel, který vede drábek a spol.
vzkaz pro správce stránek: jinak stroj nejsem vy debilní čuráci, kteří vymýšlíte nečitelná anglická slova, vy zkurvené hovada.
09. 02. 2012 | 13:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy