Nechte si své miliardy…

08. 02. 2012 | 13:05
Přečteno 4912 krát
Ztrácíme pověst, čas i peníze. Premianty jsme, bohužel, úplně jinde, než by si občané přáli. Česká republika patří v současnosti mezi čtyři nejhorší země v oblasti korupce a porušování pravidel při čerpání evropských dotací. Sociální demokracie důrazně požaduje, aby vláda přestala problém ignorovat, protože ponese odpovědnost za desítky miliard korun, o které republika přijde.

Ztrácíme pověst, čas i peníze. Premianty jsme, bohužel, úplně jinde, než by si občané přáli. Česká republika patří v současnosti mezi čtyři nejhorší země v oblasti korupce a porušování pravidel při čerpání evropských dotací. Sociální demokracie důrazně požaduje, aby vláda přestala problém ignorovat, protože ponese odpovědnost za desítky miliard korun, o které republika přijde.

Je to alarmující bilance. Jako by vládě vadilo, že dlaň evropských fondů ( přesněji řečeno německých, francouzských, holandských daňových poplatníků, zkrátka čistých plátců v rámci EU) je mimořádně otevřená. Česká republika měla v současném sedmiletém období dosáhnout na částku 798 miliard korun, ale zatím se k tomu moc nemá. Za prvních pět let byla vyčerpána (mám na mysli certifikované výdaje) necelá pětina, pouhých 138 miliard korun. Obrovský balík peněz, který vyjednala sociálně demokratická koaliční vláda, tak pomalu mizí v nenávratnu.
Kde jsou všechny ty modré „vesničky řešení“, ve kterých bylo všechno tak jasné? Proč se vláda pyšní, jak mocně škrtí, když peníze létají oknem?

Na prvních pět let ( 2007-2011) současného programového období byly plánovány celkové příjmy skoro 430 miliard korun. Plán nám tedy zatím uletěl o 300 miliard korun, alespoň podle studie Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónu, kterou na podzim roku 2007 – už za vlády pravice – zpracovala Česká národní banka.

Čísla, která tato studie uvádí, vycházejí z dobového přepočtu eur na koruny. Kurz mezitím dost kolísal, takže současné výpočty se mohou o nějaké to procento lišit. Ale nehrajme si na drobné, když se jedná o stovky miliard. A vláda, které nechybí 300 miliard, to je unikát. Zvlášť když stejná vláda dokázala za poslední dva roky o stejně velkou částku navýšit státní dluh. Těžko říci, co je větší fiasko.

Samozřejmě, že proti příjmům jsou i výdaje, a teprve jejich rozdíl představuje čistou pozici. Ale ani to nejsou peníze, nad kterými se dá mávnout rukou. Kdyby všechno běželo hladce, jen v roce 2011 měla být čistá pozice České republiky vůči EU na úrovni 70 miliard korun. Ve skutečnosti dosáhla pouhých 30 miliard korun. Jak přiblížit představu 40 miliard korun, které tu chybí? Je to dvakrát víc, než kolik ročně vynese letošní zvýšení DPH na potraviny, teplo, léky, noviny a knihy.
Předpokládané finanční toky z titulu členství ČR v EU (v mld. Kč)
null
null


Stojí za pozornost, že dvě pětiny toho, co jsme zatím dokázali z evropských fondů využít, vyčerpaly Regionální operační programy (ROP), které jsou řízeny kraji. Prvních pět operačních programů s nejvyšším procentem čerpáním? Pět ROP. Na straně krajů tedy problém není. Čerpaly dvakrát rychleji než ministerstva.

Pravice už vládne v České republice šestý rok. Nemá se na koho vymlouvat. Nečasova vláda se může vymlouvat jen na tu Topolánkovu. Ale to se bude vymlouvat hlavně sama na sebe, protože premiér Nečas byl jejím důležitým členem a Miroslav Kalousek byl už tenkrát nejlepším ministrem financí přilehlých galaxií.

Prostředky z fondů EU by mohly pomoci naší ekonomice a zaměstnanosti. Jsou to peníze na infrastrukturu, zateplování, zlepšení životního prostředí, na podporu vědy a výzkumu, vzdělávání, aktivní politiku zaměstnanosti. Ale Nečasova vláda je neumí čerpat. Daří se jí jen zvyšovat veřejný dluh, který od roku 2006 vzrostl o 500 miliard korun a vystoupal z někdejších 29% HDP na 41% HDP. Plošné škrty podlamují spotřebu a zpomalují hospodářský růst. Čeká nás stagnace a možná i recese.

Ministerstvo financí plánuje, že v letošním roce vyčerpá 100 miliard korun z evropských fondů. To je ovšem čirá iluze! V roce 2014 přitom začne nové sedmileté programové období a ministerstva by se měla soustřeďovat na rozjezd nových operačních programů. Místo toho budou hasit staré konflikty s unijními pravidly a leckdy i s českým trestním zákoníkem.

Ztrácíme pověst, čas i peníze. Premianty jsme, bohužel, úplně jinde, než by si občané přáli. Česká republika patří v současnosti mezi čtyři nejhorší země v oblasti korupce a porušování pravidel při čerpání evropských dotací

Hlavní důvody, proč peníze z Bruselu nepřicházejí:
1. Neschopnost české vlády předložit odůvodněné žádosti,
2. časté podezření na korupci,
3. selhání ministerstva financí při kontrole užití evropských peněz, protože nedokázalo vytvořit efektivní systém preventivního auditu.

Největší ztráty jsou v dotacích z OP Doprava,OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ROP Severozápad. Například projekty ministerstva dopravy za éry Aleše Řebíčka provázela tak zjevná porušení evropských pravidel i českého zákona o zadávání veřejných zakázek, že všechny žádosti o dotace byly staženy a projekty se hradí jen z našeho státního rozpočtu. Těchto 20 miliard korun už z EU těžko dostaneme. Podobně smutné příběhy nabízí i ministerstvo životního prostředí.

Na ministerstvu školství hrozí, že z okna vyletí dokonce 50 miliard korun. Evropská komise signalizuje, že možná neproplatí celý operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tohle riziko už potvrdil i předseda vlády. Brusel nám vytýká výběr projektů, nedostatky ve výběrových řízeních, nedostatečnou kontrolu auditorů, vlastně všechno. Kdoví proč se tam úředníci střídají jak apoštolové na orloji. Příslušného vedoucího odboru už ministr Dobeš vyměnil šestkrát. Neuměl požádat o dotaci? Nebo ji neuměl správně odklonit?

Komise rovněž odmítla Dobešovy projekty OKNO a SPORT, které spíchl horkou jehlou, aby pohnul s čerpáním o 1,2 miliardy korun. Návrhy na další projekty se objevují znenadání, bez předchozího odůvodnění, divil se zástupce Evropské komise. Místo systematických změn pro modernizaci českého vzdělávacího systému nabízejí jen tvorbu webových portálů za desítky nebo stovky milionů.

Navrhovaná řešení ČSSD
Ztráty už není možné odvrátit, ale daly by se aspoň zmenšit, pokud by začala vláda Petra Nečase konečně jednat. To znamená:

- Peníze z operačních programů, které mají s čerpáním problémy, je nezbytné převést do operačních programů, které čerpají dobře – zejména do regionální operačních programů. To by měla vláda udělat nejpozději v roce 2012, ale pak to musí začít dojednávat s Evropskou komisí prakticky ihned.

- Urychlit frekvenci výzev, zkrátit termíny pro hodnocení žádostí o dotace i termíny pro posuzování plateb u schválených projektů. Také faktury proplácet dříve, v běžném termínu splatnosti.

- Intenzivně proškolovat žadatele, zlepšit realizaci výběrových řízení a urychlit i činnost stavebních úřadů nad evropskými projekty.

Je prostě nezbytné přejít k metodám krizového řízení, včetně toho, že vláda bude aktivně vyhledávat projekty a nebude jen pasivně čekat, co se kde urodí.

ČSSD opakovaně apeluje na vládu Petra Nečase, aby přestala před tímto problémem strkat hlavu do písku. Pokud bude nadále ignorovat riziko, že přijdeme o desítky miliard korun na rozvoj republiky, přejímá za tyto ztráty plnou odpovědnost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

vasja napsal(a):

Ten Bohouš má starosti.
08. 02. 2012 | 13:17

Holešovská výzva napsal(a):

Provolání k národu

Po listopadu 1989 jsme se plni nadějí dívali do budoucnosti, věřili jsme v lepší budoucnost svou i našich dětí. Po dvou desetiletích, které od té doby uplynuly, zde stojí náš národ ožebračený,zadlužený, morálně zdevastovaný. Ty země, které jsme po pádu komunismu začali považovat za přátele a vzor a o kterých jsme se domnívali, že nám pomohou k prosperitě, svobodě a lepšímu životu, však zřejmě měly jiné cíle. Potřebovaly najít nová odbytiště pro své výrobky. Chtěly získat levnou, disciplinovanou a
kvalifikovanou pracovní sílu pro své pobočky. Toužily po tom zničit nebezpečnou konkurenci
našich podniků, hlavně strojírenských a zbrojařských a prosperujícího zemědělství. /nepodporujeme výrobu zbraní, ale tyto podniky šlo přetransformovat na jiný typ výroby/
Dnes jsou tři čtvrtiny velkých firem v ČR v rukou cizinců. Patří jim banky, pojišťovny a mnohá další, pro chod státu životně důležitá odvětví. Dokonce jim patří i významná část sdělovacích prostředků. Cizinci jsou dnes už majiteli mnoha tisíců hektarů naší půdy .
Mnohá unijní direktiva a kvóty, pro naši zemi extrémně nevýhodně vyjednané, brzdí chod
většiny, často z posledních sil fungujících odvětví naší ekonomiky.
Začíná být zřejmé, že náš národ je už poněkolikáté ve své dlouhé a pohnuté historii vystaven pokusu o ovládnutí a pravděpodobně i snahám o jeho postupnou likvidaci.

Země je rozprodaná, těžce zadlužená. K státnímu dluhu ještě přistupuje zadluženost firem, měst a obcí i našich domácností. Ty samotné dluží bankám více jak bilion korun.
Situace začíná být kritická, je nutno co nejdříve hledat a přijmout řešení, která by tento nepříznivý stav obrátila.

Přestaňme kupovat zboží cizího původu, především ze států, které se na devastaci naší ekonomiky nejvíce podílely/ které to jsou ponechávám vašemu posouzení/. Dávejme tam, kde je to jen trochu možné, přednost našim výrobkům. Pomozme tím posílit národní sebevědomí, zkusme zachytit dobrý pocit z toho, že jsme něco udělali pro rozvoj své země.
Je nutno začít se bránit těm unijním předpisům a direktivám, které jsou v rozporu se zdravým rozumem /např. zákaz pěstování a používání léčivých bylin/ a těm, které jsou pro naši zemi extrémně nevýhodné.
Je nezbytné začít uvažovat a jednat i o takovém zásadním kroku, jako je vystoupení z EU a požadavku náhrady škody za likvidaci značné části naší ekonomiky.
Z vedení státu je nutno co nejdříve
odstranit ty politiky, kteří mají největší podíl zodpovědnosti za výprodej národního bohatství a na úpadku našeho národa. /Asi bude nutno vyměnit 95 % z nich/. Dále je nezbytné začít postupně obnovovat soběstačnost naší země v produkci potravin,
začít v našich podnicích znovu vyrábět to zboží, které jsme schopni vyrobit ve srovnatelné kvalitě a cenách v porovnání se zahraniční produkcí. Bude nezbytné provést i některé další
kroky, které budou v našich textech popsány později.
Náš národ byl už vícekrát vystaven snahám o likvidaci jeho národní svébytnosti.
Vždy odolal. Tentokrát je tato snaha o to nebezpečnější, že je prováděna postupně, skrytě a za pomoci domácích zaprodanců.

Věřím v tento národ, v jeho velkou vnitřní sílu a moudrost. Věřím tomu, že se těmto snahám i tentokrát dokáže postavit a ubránit se jim.
08. 02. 2012 | 13:18

Barney napsal(a):

Věnováno místním pravičáků:

"Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie

Děti s nízkou inteligenci dospívají v lidi s předsudky
Hloupí lidé přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí "bezpečněji"
Studie analyzovala více než 15 000 osob"

http://www.blisty.cz/art/62221.html
08. 02. 2012 | 13:22

vasja napsal(a):

Kterej z Holešovic to napsal?
08. 02. 2012 | 13:23

hovorka11 napsal(a):

Bohuslav Sobotka:
Co uděláte s poslancem Mirkem Váňou, který zosobňuje na pardubicku největšího mafiánského kmotra, tunelujícího státní stavební zakázky a kryjícího zločince Kasiče ?
Zase budete jen plácat, ale přitom spolupracovat na rozkrádání ?
Zbavte se Váni, ať vidíme, že nechcete jen krást v zájmu ČSSD !!!
08. 02. 2012 | 13:43

Ládik!!! napsal(a):

čoveče Sobotko,
Vy píšete jako peněžní čerpadlář.
08. 02. 2012 | 13:44

Ládik!!! napsal(a):

Barney -
ten vzorek lidí musel být sebrán na srazu ČSSD.
08. 02. 2012 | 13:45

modrý edvard napsal(a):

pane Sobotko, zřejmě jste přehlédnul toto:
vláda Jana Fischera (8. května 2009 - 13. července 2010),
a ohledně čerpání peněz mám ještě jeden nápad: zajistit, aby se vyčerpané peníze použily na něco užitečného. Nejde přece o to, abychom z EU vytahali co nejvíc peněz, a potom si je rozdělilo pár vyvolených.
08. 02. 2012 | 13:47

hovorka11 napsal(a):

Bohuslav Sobotka:
Na blokování dotací máte podíl i vy. Okamžitě vylučte zločince Váňu, nebo mám psát do Bruselu, že chcete dál rozkrádat spolu s ODS ?
Váňa se sám přiznal, že chce chytit "za koule" ty zodpovědné osoby z magistrátu, které nebudou chtít tunelovat přes předražené zakázky pro ČSSD !!! Usvědčený zločinec Kasič, kterého váňa kryl byl jeden z kmotrů, kteří byly nasazeni pro "loajalitu".
08. 02. 2012 | 13:49

pepík napsal(a):

Co uděláte s ČEZko Romanem, kterého jste dosadil rozkrást ČEZ tam chybí 200 miliard Kč? Kolik nakradete společně (s Romanem)a kolik přikryje Jan Klaus?
08. 02. 2012 | 13:52

Ond napsal(a):

barney

a byla to studie britskych vjedcu??? :-)))
ja nicemu jinemu neverim :-))
08. 02. 2012 | 13:53

DF napsal(a):

Je zde jiná a poněkud odlišná studie.

Při současném stavu:
Stát musí okamžitě snížit své výdaje o 2,2-2,5 % HDP.
Je nutné vybrat více prostředků do státní kasy.
a)Zvýšením DPH na 23-24 %
b)Snížením průměrné penze ze současných nepřijatelných 10500 na 7200.
Náklady roustou každým dnem.
Řešení současné vlády které je jediné a správné jak se shodli členové nervu i EID
je nezbytné a nutné.

Protože náš stát si žije nad poměry a proto je nutné si otevřeně přiznat na co opravdu má a to je:
Zabezpečit průměrnou penzi na 6950 Kč za toto řešení se přiklání ODS na čele s panem Nečasem.
Zvýšit DPH na 23,5 – 24% za toto řešení se postavil pan Kalousek TOP09.

To co bych shledal zajímavým je:
Jakým způsobem by ovlivnilo tento nepříznivý vývoj čerpání dotací EU v souhlasu s předloženým grafem.

a) Jaká by byla zaměstnanost?
b) Jaká by byla životní úroveň atd.?
Pokud je takováto studie tak ji prosím předhoďte pane Sobotka.
08. 02. 2012 | 13:56

Hulu napsal(a):

běžte už s tím čerpáním dotací konečně k šípku, celý tenhle zvrácený systém se měl dávno zrušit ... co takhle pracovat, tvořit REÁLNÉ hodnoty, rozumně hospodařit, to je poněkud nezajímavé, že? ... iluze, ve kterých celou dobu žijete se hroutí ... většina lidí to vidí a pociťuje následky ... vy a vám podobní ne ... zatím
08. 02. 2012 | 13:56

Ond napsal(a):

Bohoušku,

blablabla pro důvěřivé,
Zloděj křičí chyťte zloděje .-)))

http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-hra-o-slavkovy-teplaky-da0-/p_politika.asp?c=A120103_111748_p_politika_wag
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Prusvih-oranzoveho-Sobotky-Odeslal-miliardu-a-prisel-Topolanek-219941
Kudy chodil, tudy krad - socialni demokrat: "MUS a OKD probíhaly podle obdobného mustru. Vláda za pár set milionů korun prodala něco, co se vzápětí přeprodalo za raketu.
Provize byly v řádu stovek milionů a vždy směřovaly k lidem blízkým tehdejšímu vedení ČSSD. Právník Pokorný byl pokaždé u vytváření finálních smluv. U Škody Plzeň se zase za Sobotky o čtyři miliardy navýšila hodnota sanace podniku a pak se nevýhodně odprodal podíl státu," popisuje člověk napojený na sociální demokracii."
a
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-54476240-policie-skryva-politickou-rozbusku-seznam-vlivnych-ktere-vyplacel-exmanazer-rsd-hala ČSSD,že je tady pro "obyčejné lidi"...
A navíc,největší tunely jdou na úkor ČSSD...Zgarba - 2 miliardy.Špidla 60 milard fotovoltaika.MUS - 12 miliard...Exkluzivitu při výběrových řízení dal Špidla 3 firmám při výstavbě silniční sítě...Miliardy ztracené - vytunelované viz Hala z ČSSD...Zisky ČEZu do roku 2002 kolem 2 miliard.Pak ČSSD udělala pro ČEZ opční program a dala mu volné ruce.
08. 02. 2012 | 13:57

hovorka11 napsal(a):

Bohuslav Sobotka:
Poslanec Váňa vás taky jeho slovy "chytil za koule", že jste pro něj udělal daňový únik v "zájmu" stavebního družstva. Proto je neodvolatelný a nepostižitelný, protože předražené zakázky poslouží firmám, Váňovi a pokladně ČSSD ?
08. 02. 2012 | 14:02

Gustáv Kočí napsal(a):

Barney:
No vidíte, konečně se máte o co opřít!
:D
08. 02. 2012 | 14:04

Cech napsal(a):

To Ond
Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš nebo že by ano?
Prostě Kubiceho zpráva po druhé.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Seznam-uplacenych-Takovy-neexistuje-rika-Hala-221796
No v tomto okamžiku si nedovolím podceňovat Kubiceho schopnosti ani náhodou.
Prostě uvidíme jak se Kubiceho zpráva č.2 vyvine.
08. 02. 2012 | 14:06

Yosif K napsal(a):

Barney napsal(a):
Věnováno místním pravičáků:
"Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie
Pane Barney - musim vam priznat pravdu v jednom - mnozi volici levice ktere znam maji neprekonatelnou tzv "socialni inteligenci" soustredenou na cerpani az vyzirani socialnich davek. A statisticke vyzkumy to potvrzuji - mezi pobiraci socialnich davek prevazuji volici levice tak 9 ku jedne........

A ti JESTE inteligentnejsi levicaci maji ohromnou socialni inteligenci na cerpani grantu na planovani, jak trenovat planovani pomoci zanedbanym a socialne vyloucenym mensinam. Nic proti dobrocinnosti - ale nekdy i to pachani dobra je clekem solidni business.....

Dva zname priklady ze zahranici?
A) Predpoliticka kariera mladeho pana Obamy - community organizer - cili organizace volneho casu nezamestnanych afroamericanu za statni penize.
B) Mrs Obama brala US$ 273 tisic rocne (cca 5.4 milonu Kc za rok) jako pravnicka vicemene za vyrizovani "stiznosti minoritnich prislusniku na nemocnici University of Chicago". Navic sedela v nejakych boardech, mazilek senator - dohromady US$ 991 tisic za rok.
Neni nad to mit inteligenci na rozhazovani statnich penez vybranych z dani jinych lidi- je to "velika obetavost".

Je to tak, nekteri levicovi cinitele jsou VELMI VELMI CHYTRI. V Cechach je asi nejchytrejsi socdemak pravnik Jansta - ten si dokazal vydelat 200 milionu Kc za dva tydny - na polopolitickem jobu - smlouva polostatni Ceske Posty s CSOB. Mimochodem - jako typicky prislusnik proletariatu - investuje v CR pres svycarskou firmu Taluda.

Nebo "zemedelsti socdemaci" - Zgarba, Vecera atd. Kdo jiny by dokazal koupit za 12 mega od Pudniho fondu pozemky v hodnote 10 miliard Kc?

A inteligentni "pobiraci davek" takoveto chytracky voli........
08. 02. 2012 | 14:07

Yosif K napsal(a):

Cech napsal(a):
To Ond
Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš nebo že by ano?
Prostě Kubiceho zpráva po druhé.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Seznam-uplacenych-Takovy-neexistuje-rika-Hala-221796

No hlavne se soustredte na pana Halu - byvaleho vrchniho reditele RSD. Nehulakali snad socdemaci ze nejvice penez se v CR rozkrade pri stavbach dalnic?
Hala je drzej lhar jakoopice - priznal ze zaplatil za oslavu 30 narozenin 800 tisic - musel, nasly se ucty. Pry mu prispeli "osobni pratele"..... Hahaha.......... hahaha........ .....asi nejaci hladovi proletari ze socdem... .hahahahaha........

mozna zkoupil i tech neexistujicich 40 tisic vytisku "paroubkova bestselleru" - to taky nese vsechny znaky prani spinavych penez......
08. 02. 2012 | 14:12

ali napsal(a):

Barney:
"Děti s nízkou inteligenci dospívají v lidi s předsudky"
..a v to dospívají zase levičáci..sežrat populistický kecy a zkreslenou realitu socanům typu Sobotky či Ratha dokáže opravdu člověk s nízkou inteligencí..
08. 02. 2012 | 14:12

veverka napsal(a):

barney

"Pravičáci jsou méně inteligentní než levičáci, zjistila studie

Děti s nízkou inteligenci dospívají v lidi s předsudky
Hloupí lidé přijímají pravicové názory, protože se s nimi cítí "bezpečněji"
Studie analyzovala více než 15 000 osob"

Nelze se co divit,zdejší pravičácká soldateska to dokazuje i zde dnes a denně.
08. 02. 2012 | 14:12

trololo napsal(a):

bohusu bohusu, a porad te nikdo nebere vazne
08. 02. 2012 | 14:18

Cech napsal(a):

Souhlasím s nickem Yosif K a líbí se mi jak se zastal nicku Ond.
Hála zřejmě není žádný svatoušek s tím souhlasím ale jde o Kubiceho seznam č.2.
No a zde při srovnání s Kubiceho seznamem č.1 panuje velké podobenství.
Jako s nickem Ond a Yosif K.
08. 02. 2012 | 14:19

Koplkop napsal(a):

Autor
Pane Sobotko, máte samozřejmě pravdu, u nás byla za EÚ dotace vybudována mimo jiné i cyklostezka cca v délce asi 220m. Tato cyklostezka vede odnikud nikam. Začíná u křoví a končí u ohrady. Ovšem na jejich obou koncích je značka konec cyklostezky, jinak na této délce jsou ještě umístěny další 4 svislé značky označujícími přechod pro chodce. Nemluvím o perfektně provedeném vodorovném značení. Chodíme tam s pejskem na venčení, ještě jsem tam cyklistu nepotkal. Ale když si uvědomím, že takových cyklostezek jsme mohli mít mraky, tak je mně do pláče. Stačilo by dodržet pravidla a nařízení z Bruselu a máme co budovat. To je Váš sen čerpat něco od někoho.
08. 02. 2012 | 14:26

Maximus napsal(a):

Všechno to je jen jedno velké divadlo. Když jsem nedávno viděl záběry z PS jak se tam Bohoušek Sobotka spolu s vrtulníkem Zaorálkem spokojeně vybavují s největším odkloňovatelem peněz v Praze Bémem a všichni tři se culí na sebe jako největší kámoši, pochopil jsem jak jsou tito lidé falešní a prolhaní! Všechno tohle jsou jen obyčejné kecy pro naivní lidi resp. hloupé voliče! Vždyť oni si navzájem nic neudělají a vlastně nikdy nic neudělali. Sobotka tj. takový Marek Benda z ODS, jen v jiném gardu, nikdy se neživil prací a jen kalí vodu v PS. Ono jim to vlastně takhle vyhovuje. Velebnosti, mě se chce zvracet...
08. 02. 2012 | 14:28

Hulu napsal(a):

Maximus
jj ... například ransdorf prý býval velice oblíbený tenisový sparring partner napříč politickým spektrem ... prý, je velmi sečtělý a zábavný (v soukromí) ... ovšem v takových OVM by si od něj nikdy ani pes kůrku nevzal
08. 02. 2012 | 14:37

český maloměšťák napsal(a):

Ukázka z tvorby Mxima /vasja ??/

Maximus napsal(a):
Pane autore, už zase mlžíte stejně jako Váš předseda Sobotka, že jsme čistí příjemci financí v EU. Napsal jste v poslením odstavci doslova:

Za pár měsíců bude Evropská Rada rozhodovat o tom, zdali Češi budou z Evropské unie dostávat až sto miliard ročně nebo budou do Unie platit. Pokud si to neuvědomuje český premiér, není co dodat. Chce-li zahodit půl biliónu korun, nemůže to dělat lépe.

Skutečnost je totiž odlišná:

Takže, i když by se na první pohled mohlo zdát, že např. po vstupu do EU v roce 2004, kdy jsme platili z HDP 14 414 mil. Kč a z fondů jsme získali 24 728 mil. Kč, vydělali jsme na tom. Tak to interpretuje vláda. Ve skutečnosti jsme celkově platili kromě 14 414 mil. Kč ještě 880 mil. na platbu do EIB, 176 mil. na platbu do ECB, 10 466 mil. na rozpočtové kompenzace a 1639 milionů Kč na kompenzace VB. Celkem tedy 25 109 mil. Kč. Namísto zisku jsme nakonec prodělali 25 109-24 728 =381 mil. Kč. Po započtení všech uvedených plateb je zjevné, že Česká republika na členství v EU nevydělala dokonce ani v prvním roce členství. A to nepočítám peníze na provoz vládních agentur zajišťujících distribuci evropských dotací, které mnohdy převyšují objem vyplacených dotací. Další miliony, které musí firmy i stát platit, aby vyhověly požadavkům mnohdy naprosto nesmyslných evropských směrnic a nařízení. Nepočítám desítky miliard, které musejí platit obce za nové čističky vod či sankce za jejich nepostavení. Nepočítám náklady 20 miliard Kč, které Potravinářská komora ČR odhadla na přizpůsobení provozů evropským směrnicím a nařízením. Ani miliardu korun ročně jako kompenzaci za omezení vlastnických práv v evropských chráněných oblastech Natura.
Ještě závažnější otázkou je, na co byly peníze získané zpět z EU vynaloženy. Na nejrůznější rozhazovačné konference a školení, jak řídit ten který podnik, jak se máme chovat a dokonce na intervenční nákupy zdražující obilí a cukr, což posléze vedlo k zániku cukrovarů u nás. Kdybychom těch 25 miliard nechali doma, určitě by byly využity rozumněji. A to byl rok 2004 byl posledním rokem, kdy jsme na EU dopláceli relativně málo. Pak už jen doběhly platby z fondů PHARE, ISPA a SAPARD a další rok skončily úplně. Naše platby do Evropské investiční banky a dalších institucí naopak pokračovaly.

A takhle to probíhalo i v dalších letech, EU je pěkné pokrytecké zřízení a Vy jste stejně jako byl Špidla u korejtka a to se vyplatí, že?

Masaryk říkal, "Nebát se a nekrást", ODS s někteří souzi z TOP09 to vylepšili na "Nebát se krást" a Vy jste k tomu přidali dodatek "Nebát se lhát a mlžit"!
05. 02. 2012 | 14:22
----------------
ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):
„Česko loni získalo z rozpočtu Evropské unie o 30,7 miliardy korun více, než do něj odvedlo. Je to ale o zhruba 17 miliard korun méně než o rok dříve. „

„Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) ČR:
Rok mld. Kč
2004 7,3
2005 2
2006 6,9
2007 15,2
2008 23,8
2009 42,3
2010 47,3
2011 30,7
Zdroj: MF“
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-54531040-cesko-loni-ziskalo-z-fondu-evropske-unie-o-31-mld-vice-nez-zaplatilo
05. 02. 2012 | 15:13
-----------------------------------------------------
Maximus napsal(a):
Všechno to je jen jedno velké divadlo. Když jsem nedávno viděl záběry z PS jak se tam Bohoušek Sobotka spolu s vrtulníkem Zaorálkem spokojeně vybavují s největším odkloňovatelem peněz v Praze Bémem a všichni tři se culí na sebe jako největší kámoši, pochopil jsem jak jsou tito lidé falešní a prolhaní! Všechno tohle jsou jen obyčejné kecy pro naivní lidi resp. hloupé voliče! Vždyť oni si navzájem nic neudělají a vlastně nikdy nic neudělali. Sobotka tj. takový Marek Benda z ODS, jen v jiném gardu, nikdy se neživil prací a jen kalí vodu v PS. Ono jim to vlastně takhle vyhovuje. Velebnosti, mě se chce zvracet...
08. 02. 2012 | 14:28

etc etc /drž hubu.... šmejde.....šlapko...grafomane...../

Prej - "chce mně zvracet".
Mno - já bych to viděl spíše na služby psychiatra ...než internisty.

Báječný hasičák na létajícím stroji....

:))
08. 02. 2012 | 14:45

vasja napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Ukázka z tvorby Mxima /vasja ??/
----------------------------
Drahá pani/slečno Šlapko.
Pan Maximus je chytřejší, slušnější a má s chudinou bohovskou trpělivost.
To já ne.
08. 02. 2012 | 14:54

Maximus napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):

Udělej ťapino, tenco haf !
08. 02. 2012 | 14:55

Kolemjdoucí napsal(a):

Zatímco jsou modrá prasátka u korýtka tak oranžová brečí že na ně nezbyde.....a když je díra v kase pomůže nám mezigalaktický pr.se - léčba jsou škrty - a tak škrtneme, vždyť nás voliči zvolili, tak ať tedy platí!!!
Ve středověku byla zlodějovi useknuta za krádež ruka, dnes by z našich elit byla asi sekaná,.... a na barvě nezáleží.Tlak na korýtko je bezbarvá aktivita...
08. 02. 2012 | 14:57

Admirál napsal(a):

ali - nevím Sobotka, ale Rath populista myslím není, nezaměňujte realitu s mediálním obrazem.
08. 02. 2012 | 15:06

český maloměšťák napsal(a):

Maximus /vasja/ či vasja /Maximus / ?

Váš "dialog" je zajímavý z hlediska výzkumu dynamiky duševních chorob - mohli byste v něm ještě chvíli pokračovat ?
Dík.
08. 02. 2012 | 15:10

ali napsal(a):

Admirál
populista ne, to máte pravdu, ani realitu nezaměňuje, ale http://flaska.blog.idnes.cz/c/175674/Kdyz-o-moralce-kaze-supersamec.html
08. 02. 2012 | 15:11

ghándí napsal(a):

ono je skoro lepší, když sem žádný dotace z EU nepřijdou. alespon se nerozkradou. normální člověk by z toho stejně viděl h...o. akorát by si nějaký kolotuk koupil další nemovitost na floridě. a nebo nekmotr benda nové SUV. vždyt poslanec za čssd vana chtel hejtnama držet za koule, aby to měl všechno posichrovaný. a to jenom náhodou se dostalo na světlo. ale všude se hraje sjtejná zlodějská písnička. žádny fondy, pakáži! bude jenom dobře, když sem EU nic nepošle.
08. 02. 2012 | 15:15

Vlkodav napsal(a):

Dotace je to nejhorší, co na EU je. Podporuje to korupci, mrhá se při tom spousta peňez naprosto neúčelně, mnoho placených projektů je úplně zbytečných a ničí to rovné podmínky na trhu.
08. 02. 2012 | 15:18

Kelt napsal(a):

Pan Sobotka si neuvědomuje jednu zásadní věc.A tu řekl premiér jednoznačně-spolupráce s EU žádné benefity nepřináší a pod tímto zorným úhlem je nutno vidět i čerpání-nečerpání dotací z EU.
Nenávistné a škodolibé útoky na nejlepšího ministra školství jenom dokazují,že levičáci nepochopili strategii této vlády k přechodu financování na plnou domácí soběstačnost,která bude zajišťována těmito základními opatřeními:
1/Permanentním zvýšováním DPH až na žádoucí úroveň
2/V přímé korelaci se zvyšováním DPH budou snižovány daně přímé a mzdy,tak abychom dosáhli konkurenceschopnosti ČLR a tím vytlačili z evr.trhu asijskou konkurenci
3/Spoluúčast pacientů na zdravotní péči bude během dvou let,zvýšena na minimálně 3O%,uspořené prostředky budou investovány do programu IZIP
4/Starobní důchody z průběžného systému budou redukovány na úroveň minimální mzdy,tím bude možno opět zvýšit konkurenceschopnost snížením sazeb na soc.zabezpečení
Ke kontrole realizace bude jmenována komise pod vedením K3 a K9
o výsledcích bude vládu informovat čtvrtletně nově jmenovaný ministr propagandy,pod kterého budou spadat ministerstva financí,zdravotnictví,soc.péče a vnitra.
08. 02. 2012 | 15:18

Antonincretoe Nannmiatal napsal(a):

Pane Sobotko,naříkáte nad korupcí a klientelizmem.Je to v podstatě vynález ĆSSD počínající opoziční smlouvou a od ní setrvávající spoluprací obou stran /ĆSSD a ODS/v tunelování peněz ze st. rozpočtu.Výčet by byl dost dlouhý a tak jen pár připomenutí -Opencard,dopr.stavvby v Praze /Blanka/.Neodpustitelným prohřeškem je neustále povolovaný zábor zemědělské půdy pro nejrůznější obchdní a prům.stavby v době,kdy světu hrozí potr.nedostatečnost a kdy máme v rep. spousty nevyužitých objektů jak průmyslových tak zemědělských.Nejsem zastáncem minulého režimu,ale vynětí půdy z pozemkového fondu bylo v té době až na vyjimky /vojsko ap./nemožné.Jak je možné,že o těchto záležitostech hovoří krátce media-než si najdou novou senzaci-a politici melou prázdnou slámu do doby než se zapomene.Mezi tím se objeví nové"malé domů" nic se nevyřeší atak stále dokola.Je mi z vás k zblití.
08. 02. 2012 | 15:25

Antonincretoe Nannmiatal napsal(a):

Pane Sobotko,naříkáte nad korupcí a klientelizmem.Je to v podstatě vynález ĆSSD počínající opoziční smlouvou a od ní setrvávající spoluprací obou stran /ĆSSD a ODS/v tunelování peněz ze st. rozpočtu.Výčet by byl dost dlouhý a tak jen pár připomenutí -Opencard,dopr.stavvby v Praze /Blanka/.Neodpustitelným prohřeškem je neustále povolovaný zábor zemědělské půdy pro nejrůznější obchdní a prům.stavby v době,kdy světu hrozí potr.nedostatečnost a kdy máme v rep. spousty nevyužitých objektů jak průmyslových tak zemědělských.Nejsem zastáncem minulého režimu,ale vynětí půdy z pozemkového fondu bylo v té době až na vyjimky /vojsko ap./nemožné.Jak je možné,že o těchto záležitostech hovoří krátce media-než si najdou novou senzaci-a politici melou prázdnou slámu do doby než se zapomene.Mezi tím se objeví nové"malé domů" nic se nevyřeší atak stále dokola.Je mi z vás k zblití.
08. 02. 2012 | 15:27

Sladký napsal(a):

Vlkodav a další- podle všeho naprosto nechápete, že dotace představují POMOC bohatších zemí EU těm slabším! To, že s nimi špatně nakládáme není vina EU, ani dotací (FINANČNÍ POMOCI) samotné.Je to problém NAŠICH VLASTNÍCH PROHNILÝCH STRUKTUR. Již mnohokrát bylo psáno, jak obrovský pozitivní efekt přinesly dotace Polsku, které s nimi dokázalo patřičně zacházet.
08. 02. 2012 | 15:30

Sladký napsal(a):

Antoníne cretoe- a ostatní kritici ČSSD- uvšdomte si,1. že ČSSD NIKDY NEVLÁDLA SAMA, že tu nikdy nebyla žádná čistě levicová vláda.2.Že v době, kdy probíhala masová "privatizace" byla Horákova ČSSD bezvýznamnou sotva 6% straničkou, která do ničeho nemohla mluvit.
3.Je jisté, že v CSSD se najdou šibalové- ale ODS je ŠIBALSKÁ STRANA.
08. 02. 2012 | 15:37

Maximus napsal(a):

Nechte si své miliardy!
Křičí Bohuslav, co je tu teď místo křišťálového Standy. Však on dobře ví, jak získat své nové stoupence a fandy.
Sic nevypadá jako Silvester Stalone, ale svaly se dnes už nenosí, dávno ne!
Správný chlap dnes může vypadat jak blbec a může mít i v oku tik, ale ženy na něj letí, když je politik!
Navíc když používá v ústech rovnátka, tak vypadá plaše jak neštěstí hromádka.
Nenechte se ošálit jeho plachým zjevem, on prý vládne tvrdě své družině socanů slovem, pokyny a perem.
...
...
...
Ale my obyčejný občané na něho a podobné politiky prostě ser..!
08. 02. 2012 | 15:38

Maximus napsal(a):

český maloměšťák

Zato ty už si naprosto vyzkoumanej a jasnej! Zakomplexovanej intoš z Masturbanska, který používá klávesnici jako vaginu. Někomu se vzdělání občas vrazí do hlavy a pak je na problém zaděláno. Kdybys´ měl vychování a nebyl arogantní, tak by se s tebou dalo i trochu bavit, ale ty se musíš pořád vymezovat a někoho poučovat atd. nebo jak píšeš etc. aby to bylo in.
Jo, promiň, že ti tykám, ale vím, že ti to vadí, tak to dělám schválně. U soudruhů jsem nebyl a ani u StB, jak si nedávno tady vřískal. Takže tenco, šlapko či maloměšťáku, klídek, pomodlit a brzo na kutě!
P.S.
Volím VV (-:
P.P.S.
A nežaluj Liborovi!
08. 02. 2012 | 15:50

Vlkodav napsal(a):

Slakdý:

Já nesouhlasím ani s dotacemi (finančními dary) francouzským zemědělcům nebo angličanům. A tonemá s našimi strukturami nic společného.

A podívejte se na náklady těchto darů a na jejich demotivační moc (jsou firmy co zajistí dotaci, a nejen u nás, ale i v Británii).

Obecně se s principem, že by bohatší země měli přispívat chudším, musí souhlasit. Problémem je, že forma jakou to provádí EU je více škodlivá než pomocná, tedy z mého pohledu.
08. 02. 2012 | 15:51

Sladký napsal(a):

Vlkodave, o tom jsem psal výše.to, že se u nád dotace zneužívají není problém EU, ale náš.Opakuji znovu, jde o FINANČNÍ POMOC vyspělejších států méně vyspělým. Tvorbu projektů EU nechala na nás.Jak jinak? Měli by snad přímo v Bruselu rozhodovat, na co konkrétně se peníze použijí?

Maximus.Dnes nejste ve formě, vaše příspěvky věšinou čtu se zájmem a pochopením, dnes je to mnohem slabší, zvláště ten poslední.Nebo si vás pletu s nějakým podobným nickem?
08. 02. 2012 | 15:59

Vlkodav napsal(a):

Sladký:

Já se nebavím o dotacích nám, ale o těch ostatních.
08. 02. 2012 | 16:00

JF napsal(a):

otázkou je zda postkomunistické země mají potenciál evropské peníze smyslupně utratit nikoliv pouze rozkrást. Z toho pohledu není nečerpání těchto dotací zas tak špatný výsledek. Možná naopak.

Je schopna republika tyto fondy skutečně odpracovat??? pokud to nemá být jen bezpracný příjem pro některé???
08. 02. 2012 | 16:11

Maximus napsal(a):

Sladký
Jo, jsem to já, jen mě tady irituje jeden týpek. Vím, že jste příznivcem levice, tak se omlouvám, že se navážím do Sobotky, kterému asi fandíte, ale už jsem dospěl k názoru či spíše k poznání, že jsou všichni tihle politici, co jsou dlouho v politice, dost podobní a pro nás občany takoví sterilní kapouni a už jim nevěřím. Sobotka je možná z těch všech politiků jeden ze slušnějších, ale není to ten správný lídr, který by mohl jejich stranu dostat k jasnému vítězství, které by znamenalo jasnou výhru ve volbách a tím, že by nemuseli koalovat s jinou stranou. Spěje to zase do autu, ČSSD vyhraje, ale nebude schopna sestavit vládu.
P.S.
Až Sobotka a spol. vykopnou z ČSSD Palase a pod. týpky, pak se jim bude moci věřit.

Mějte se!
08. 02. 2012 | 16:13

J. napsal(a):

Pane Sobotko, v podstatě článek o ničem.
Chybějí zde konkrétní údaje.
Například jste sem klidně mohl napsat, že ministr Kalousek a ministr Pospíšil mohli záměrně zdržovat kauzu kolem MUS.
Mohl jste napsat, KDO je za kauzu zodpovědný.
Stejně jste mohl postupovat i v útoku na předsedu vlády Klause, který v 90.letech (ne)vědomě zavíral oči nad vlažně vnímanou korupcí (při které lze hledat počátky zadlužování státu).
Můžete sem, pane Sobotko, i napsat, že se kauza kolem ProMoPro vleče velmi, velmi dlouho. Kdo zaplatí zmizelou půlmiliardu?
Věřím tomu, že kdyby se proti rozkradačům postupovalo stejně exekutorsky jako proti lidem, kteří deset let dluží dvacku, měli bychom dluh brzy splacený.
Proč dávat "za nic" církvím miliardy, když je mohou dát dohromady politici, kteří tyto úniky zavinili?
Příliš se chodí kolem horké kaše, než aby se konečně řeklo - při interpelacích a v přímém přenosu - že TEN a TA z řad politiků kradou.
Místo toho mám dojem, že sotva zhasne červená na kamerách, dostanete všichni bez rozdílu stran ukrutnou žízeň a jste "jedna rodina".
Tak nám tu, Bohúšu, nic nepředstírejte.
Nejsme ani tak naivní, ani tak mladí.
08. 02. 2012 | 16:18

Sladký napsal(a):

Maximus- Dík, teď už vás poznávám- a s tím, co jste napsal v 16.13 musím bohužel souhlasit.I já si myslím, že to není člověk, který by soc.dem mohl dovést k jasnému vítězství.
I vy se mějte, chápu Vás, také mne zde už pár jedinců docela slušně vytočilo.:o)))
08. 02. 2012 | 16:20

Sladký napsal(a):

J- JJ!! Jako obvykle znamenitý příspěvek.Smekám!
08. 02. 2012 | 16:22

Viola napsal(a):

Je to složité

Jaké projekty jsou financovány z fondů EU?
Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod.
Ochrana životního prostředí

Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod.
Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce

Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod.
Rozvoj cestovního ruchu

Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod.
Rozvoj lidských zdrojů

Např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod.
Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou

Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod.
Podpora podnikání, vědy a výzkumu

Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod.
Program rozvoje venkova

Oproti období 2000 — 2006 již pod strukturální fondy nespadá podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Podrobné informace o Programu rozvoje venkova se dozvíte na stránkách Ministerstva zemědělství.

Eurofon 800 200 200

Kdo na to má? Napřed ty peníze prostě musí být.
08. 02. 2012 | 16:26

Viola napsal(a):

Pravice je šetrnější.
08. 02. 2012 | 16:28

Mac napsal(a):

už Vás, parlamentní demokreatůry, máme plný zuby....
Osvícenský absolutismus na Vás, pacholci!!!!
08. 02. 2012 | 16:28

Pepa Řepa napsal(a):

No, abych se přiznal, já zase jinak nick Maximus moc nečtu, ale jeho poslední zeměpisné objevy mne zaujaly. Sice nevím, v které gubernii leží Masturbansk, asi tam, kde moře nezamrzá, ale pokud je kolega maloměšťák tím slavným pohádkovým hrdinou Masturbátorem II, který si hravě poradí s Arnoldem i Silvesterem, není čeho se bát.
Vzhůru do boje, intelektuální bomba šlápota zatočí s každým nepřítelem.

Kapoun je nejlepší na víně, říkala babička.
08. 02. 2012 | 16:58

vlk napsal(a):

Já si vždycky myslel, že český pravověrný je na prachy asi jako prase na krmení.
A von ne!! Český pravověrný těch to dnů se d ělí na několik pozoruhodných skupim:
1-nadávač na evropské dotace
2- nadávač na socany
3-nadávač na Sobotku
4- kecal o všem možném

Ten první sděluje , že nějakých 300 miliard nás nemusí zajímat, protože dotac ejsou od ďábla.

Ten druhý mávne nad 300 miliardami nonšalantně rukou, protože co je to proti tou, když může světu vyjevit, co si myslí o socanovi

Ten třetí je totéž v bledě modrém. Kdepak nějakých 300 miliard, které jsme mohli mít a nemáme, to je brnkačka. Hlavně Sobotka je grázl.A tohle je víc ne 1/4 státního rozpočtu, který nám vylítnul z okna
A ten čtvrtý? No ten nebere v úvahu už vůbec nic. Ten prostě žvaní. O tom jak socani lacino zprivatizovali MUS, OKD a škodovku.
Aniž by ho zajímala fakta. On prostě ví, že to bylo za lacino.
Takže těmhle sděluji následující
OKD a MUS jsou skutečně velmi podobné kauzy. Pro obě platí, že došlo k rozkradení firmy. KD y stát s e změnil z rozhodujícího vlastníka na valstníka minoritního. a navíc umožnil, aby s etak stalo za jeho valstní peníze, Prtože to bylo financováno firmou, kd e vykonával tehdy většinovou kontrolu.
Jenže věc má pro pracvověrné jedne drobný háček - Ten průšvih s e ztrtou majority se V OBOU případech odehrál ještě pře d rokem 1998. Tedy pře d příchodem soc dem k moci. Za bačování Václabva Klause. Vše,co říkám, lze doložit fakty.
Trochu jiná je situace se Škodovkou. Škoda a.s., ta původní, šla do konkursu. Stát ale - soc d em vlád y , umožnili pře dkonkursem vyvedení té části firmy, která měla potenciál. Nicméně to byly jen části a ani ty neměly příliš velkou šanci. Tu získaly až tehdy, když nabraly zakázky.
Což se týkalo dodávek tramvají a trolejbusů pro velká města, dodávek pro ČSD a dodávek pro ČEZ. Vše v masivním provedení.
Kdyže se toto zejména a halvně odehrálo? Inu zejména od nástupu Topolánkvy vlády. Když se stal Roman nejen šéfem ČEzu, ale ještě také velkým hráčem v dozorčí radě ČD. Snadno si domyslíme proč. A je také myslím celkem známo, kdo vpodstatě si vyhradil právo rozhodovat o velkých investicích drah. Osobně vyhradil. Dále je také známo, od koho ČEz například koupil jistou bývalou,ale naprosto nefukční energetickou entitu v Úžíně. Jd e o tytéž lidí kteří měli prodat ČEZu velké solárí parky ve středních Čechách.
Takto škodovka byla vybavena zakázkami. A tak s e stala atraktivní.
Nikoli tak, že socani ji prodali levně a manažeři pilnou prací vlastníka z toho vybudovali megapodnik.
Socani ji skutečně levně prodali. O tom žádná. manažeři Škodovky pak předvedli a dlouhodobě předváděli zhodnocení firmy modelem a la Řebíček. Za účinné podpory držitelů klíčů. Zejména mezi léty 2007-2011.
Takhe by ze škdovky udělal dobrou firmu i někdo s duševními schopnostmi vasji, hovena, ali trolola a dalších zdejších duševních gigantů.

Prostě ,co je 300 miliard? Oni rádi budou platit zvýšené DPH. Ab yto zatáhli.Nemám nic proti tomu. A´t to za svou vládu nahradí. Ale proč k tomu tahají mně , Sladkého, Malomšťáka a pár dalších, kteří jsme famiglii nevolili? To by mne fakt zajímalo.
08. 02. 2012 | 17:13

ghándí napsal(a):

vlk,
takže koloťuk měl vlastně pravdu. všechno bylo jako křišťál a mohla za to ODS.
08. 02. 2012 | 17:27

ghándí napsal(a):

vlk,
ps. romana dosadil do čela čezu sláveček zvaný dluhoslav.
08. 02. 2012 | 17:29

ifie napsal(a):

Kdo by Sobotkovi mohl věřit jeho licoměrná slova, snad nikdy nemluví o korupcích ODS Drobil, Barták, Vondra atd. Proč by taky jo když je to zprava doleva a zleva doprava jedna sehraná chátra. Proč mu neležÍ na srdci stejně, jako dotace z EU ,... zadržené miliardy z MU.On ví sám nejlíp jak se věci maj.
08. 02. 2012 | 17:48

RA napsal(a):

proč Eura nepřícházejí ? Protože už mají občané Německa,Belgie a Norska darmožroutů plné zuby. Že se Sobotko už nestydíš, stát pořád s nataženou prackou jako ubožák.. A za druhé, před dvěma dny jsem viděl bilanci toho,co do Brusele všichni odvedeme, a co ti "nejlepší" z nás od Brusele dostanou. Bilance je zcela vyrovnaná, jen dochází z Brusele k mohutné podpoře korupce a závislosti na dotacích u určité skupiny osob.
08. 02. 2012 | 17:58

Dash napsal(a):

RA 17:58

.... jen dochází z Brusele k mohutné podpoře korupce a závislosti na dotacích u určité skupiny osob.
-------

To jako chcete uplne vazne tvrdit, ze Brusel tu korupci a zavislost firem na dotacich v CR podporuje, ci dokonce ke korupci zdejsi kristalove ciste podnikatele nuti?

Tak se taky sverte jake ma na toto Brusel paky? A proc k tomuto nuti podnikatele predevsim v CR? Ze by chteli nasi malou ale slavnou a cestnou republiku totalne rozvratit a znicit protoze jsme pro ne tak strasne nebezpecni svou nezavislosti?
08. 02. 2012 | 18:11

RA napsal(a):

Dash.......ten bruselský systém je jen bohapusté okrádání lidí ve prospěch vyvolené vrstvy, která je určena pobírat dotace a granty. Protože ten systém je vyrovnaný, to znamená, že do Brusele odvedeme peníze, a oni nám ty samé převedou , tak jde pouze o přerozdělování a korupci. A to i na úrovni států, protože co jiného to je, tato prezentace Sobotky , jen korumpování voličů ve prospěch eurobyrokratického molochu, a to ještě jejich penězi.
08. 02. 2012 | 18:43

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Za ministra obrany Vetchého jezdila spousta vysokých důstojníků na různé stáže a jazykové kurzy do západních zemí, hlavně Kanady, USA a Velké Britanie za peníze daňových poplatníků. Po návratu odešli do soukromých firem, kterým pomohly tunelovat armádní rozpočet a řádně se napakovali. Dnes pobírají tučné výsluhy k vysokým penzím a smějí se těm, kteří uvěřili Klausovi a jeho reformě. Není divu, všichni do jednoho bývali členy KSČ a po krátké epizodě strachu se rychle obrátili. Škoda, že to tenkrát prezident Havel podcenil. Jako nejvyšší velitel brané moci měl na tryto "kádry" dohlédnout a propustit do civilu.

Užvaněný Zeman se ukájel bonmoty a pochybnou popularitou a zatím se na obraně děly věci. Teď se k zodpovědnosti nikdo nehlásí. Pokud kterákoliv vláda bude chtít sáhnout na důchody, musí nejdříve začít u vojenswkých a policejních nespravedlivých výsluh. Možná bychom se divili, kolik to ročně obnáší.

Sobotkovi nevěřím, Dientsbeer je mnohem důvěryhodnější.
08. 02. 2012 | 19:05

Kryštof napsal(a):

Sobotko , pokud si vzpomínám , tak v období "levicových" vlád - tedy ČSSD , docházelo právě tak ke skandálům korupčním a ke skandálům nekompetenčním .
Můžete si se zdejší "Pravicí" bolševických svazáků akorát potřást soudružsky pravicí , brežněvovsky se obejmout a dát si soudružského hudlana - "chruščevíka" .
Amoralita a arogantní blbost je společným znakem vás obou , soudruzi oranžoví a modří , pohrobkové KSČ kádrových reserv .
Takže tvé krokodýlí slzy profesionální , skvěle honorované plačky na funusech , jsou ani ne tak dojemné , ale trapné a farisejsky pokrytecké .
08. 02. 2012 | 19:06

Kryštof napsal(a):

Zcela se ztotožňuji v tomto s výše uvedeným / 19:05 / příspěvkem ct. p.kolegy "Šaška z Jihlavy".
08. 02. 2012 | 19:22

Ládik!!! napsal(a):

Šašku,
pro mě nedůvěryhodný i dynstbír. Narodil se v USA ještě v době, když tatínek byl členem KSČ. U komunistů nikdy nepadalo jablko daleko od stromu...
08. 02. 2012 | 19:40

Ládik!!! napsal(a):

http://www.ivtt.net/ukazky/Intelektualove-v-KSC.pdf
- Jiří Dienstbier (uvádí KSČ 1958-1969, politický zpravodaj v Indonésii a ve
Washingtonu)...
- a třeba: Karel Hvížďala (uvádí: vždy bezpartijní, byl ovšem v ČSM a studoval v Moskvě).
Pithart a jeho otec - oba KSČ.
Štětina a jeho otec - jakbysmet.
Mladý dynstbír stihl jen SSM, v 89 měl 20 let a kariéra se mu pozdržela. Snad teď vystřelí vzhůru jako kometa.
08. 02. 2012 | 20:15

Návnada napsal(a):

vlk:

Zato levičáci vám tu vypráví pohádky o tom jak všechno zlé pochází z doby Klause a jak to tu vlastně za socanů prosperovalo a oni za nic nemůžou. Veškteré důkazy které to nepodvrzují považují za výmysly "modrých" fatkta nechtějí vidět. To jsou ti levičáci co inteligence moc nepobrali a věří Dluhošovi Sobotkovi a kecalům z Lidového domu.

Jenom k tématu co vše nám Sobotka zakrývá. Miliardy z evropských fondů nám utíkaly už za vlády ČSSD a sám Sobotka to ukázal v tabulce kterou tu zveřejnil. Jak to že v roce 2005 byly příjmy z EU 31 miliard zatímco v roce 2008 už byly přijmy takřka trojnásobné? To ČSSD musela být extrémě neschopná v čerpání peněz.
08. 02. 2012 | 20:15

Kuchař napsal(a):

Je dobře, že vnímání korupce se u nás zhoršuje. Jinak ani nemůže být, když se konečně začalo prát špinavé prádlo. Za ČSSD byli lidé zastrašováni či přímo mordováni. Takže o korupci se jen šuškalo.

Nyní se svědkové přestávají bát a začínají svědčit.

No s většinou makroekonomických ukazatelá a ráthingů jsem spokojen. Jsou to určitě lepší čísla, jak za pana Sobotky.
08. 02. 2012 | 20:19

Petr napsal(a):

Pane Sobotka nejste o nic lepší než ti zloději z trojkoalice,opravdu si nemáte navzájem co vyčítat.Jste v parlamentu všichni stejní,jde Vám jen o peníze a moc a na občany,kteří Vás platí s daní, serete pěkně z vysoka.Je pravda,že ODS,TOP-09 a VV nesnáším víc než Vás a Komunisty,ale můj názor na to že jste všichni svině se nezmění.
08. 02. 2012 | 21:11

český maloměšťák napsal(a):

Návnada
Jde o časový skluz mezi fází vyhlášení, přípravy a realizace /čerpání/.
Podrobnosti se dají dohledat - ale je to dost složité prokousávaní se spoustou materiálů. Pracujme raději s agregátem.
Jen zcela obecně a s velkou rezervou by se dal vyslovit i názor zcela opačný - než ten váš - že pravice pouze dotáhla do konce projekty schválené a připravené ČSSD. Což je opět jen ideologicky podbarvený hodnotící soud. S pravdou má společného asi tolik, co váš blábol.

Jen tak na okraj - vy argumentujete za pomocí předpokladáných hodnot /forecast/ - Sobotkova tabulka je o předpokladech. Musíte forecast porovnat s realitou./viz můj příspěvek a komentář nicku "ten, kdo se s blbem hádat nebude" - nebojte se , asi se s váma hádat nebude.
Pokud mi ale odpovíte, že " nemusíte nic" - tak souhlasím.
Ale pak budete argumentovat tak, jak blábolista Maximus. Což by ale nevypadalo nejlíp, no ni ?

Zkuste nejdříve číst /třeba blog a legendu k tabulce/ ...a až pak psát. Vyvarujete se tak mnohým nedorozuměním.

Vlk
Zdravím.
Co soudíš o Teleti - myslíš si že dojde k jejímu převzetí ?
08. 02. 2012 | 21:19

ujo napsal(a):

Kuchaři, poctivý podnikateli,
že to těm svědkům trvalo ( 6 let) než se toho zastrašování ČSSD přestali bát.
Ještě ,že ten Kubice se nebál.
To jsou ( kdo to vlastně je?) pěkní pos..., žádní Rumcajsové
08. 02. 2012 | 21:44

filip II. napsal(a):

Když tady zase čtu slabomyslné příspěvky z hlav vasji, Ládíka!!! a ghándiho, vždy mě napadá co chtějí tito "myslitelé" říct. Především jsou jejich bláboly zcela od věci a mimo mísu. Oni nemohou B. Sobotku strávit, přestože i v jejich dutých lebkách musí hlodat červíček pochybností, že autor blogu má vlastně pravdu. Kdyby, řečeno ryze teoreticky ,napsal něco podobného pravicový autor, chrochtali by tito veleduchové blahem. Jste ubožáci a většina diskutujících to dobře ví!
08. 02. 2012 | 21:54

Kanalnik napsal(a):

zajimava diskuze... pro mne hlavne v tom, jak nekteri koukaji na vlady CSSD a zaroven zcela nepokryte zobou z ruky lidovcum, kteri tehdy vladli s CSSD, pardon, chtel jsem rict dnensim TOP09 (a to uplne pomijim fakt, ze Kalousek chtel jit do vlady zalozene na podpore komunistu)
08. 02. 2012 | 22:01

ali napsal(a):

Sladký
náhodou, Maximus je mi čím dál tím víc milejší...je to jedinej člověk, kterej se nenechá rozhodit maloměšťákem..tím si mě získal a klidně může bejt i levičák.. :o)))..což naštěstí není
08. 02. 2012 | 22:03

ujo napsal(a):

ali,
že se tak ptám, sehnala jste už ty zahradníky?
Nezaměstnaných 0,5 mil.!!
08. 02. 2012 | 22:14

Kryštof napsal(a):

Bc Sobotka jako ministr financí nevěděl , kolik má vlastně miliarda nul , jak předvedl v jedné z TV debat .
PhDr Zaorálek sežral psa a v mládí čichal čikuli , jak přiznal v jedné z TV debat .
Ministr Svoboda z ČSSD za rozkrádačku / Liberta / skončil v kriminále - jediný / zatím /.
Zeman žvanil a vyžíval se v hulvatoidních "bonmotech" a v dělání ostudy v ožralém stavu právě v zahraničí / Jásir Arafat = Hitler , jeho známý výrok při cestě po Stř. Východě , kde se holedbal zprostředkováním míru mezi Israelem a Araby /.
Paroubek na Magistrátě / dříve Sexymozek , nyní Lev 21 / se podepsal na smlouvě s komediantem Kočkou o pronájmu Kočkovi / kterého vůbec "neznal" / velice lukrativních pozemků v "Juldě Fuldě" za symbolickou Kč 1,- . O jeho působení v I. Městské bance / pingl - specialista na swapové operace /vedoucí k jejímu úspěšnému bankrotu se tento "ekonom" nešířil . Právě tak zachovával soudružské mlčení o svém "finančním a spořivém" působení při generální přestavbě PKS / Pražského kult. centra / z veřejných financí , kde byly stamilionové fin. schodky - říkávalo se tomu manka anebo defraudace . Vše ovšem zaplatili tupci zvaní občané . Soudružské pastelky a porodné se tedy řádně prodražily .
Rovněž Paroubkova "hmotná zainteresovanost" na Pražské Jubilejní výstavě skončivší ostudným bankrotem je skvělou visitkou tohoto "hubou sedřeného proletáře" .
Rathovo "hospodářství" je právětak pověstné podivnými praktikami tohoto vždy soudruha , který s rovněž soudruhem Jandákem pochopil , že byl v ODS pomýlený a poučil se z krizového vývoje ve straně a společnosti v důsledku čehož , se oba stali praporečníky šťastného proletariátu .
Srandista Škromach s průměrnými penzemi v ČR ve výši Kč 15.000,- jím jménem ČSSD veřejně garantovaných je rovněž hezkým exponátem v bohaté kolekci vždysoudruhů , právětak jako "odborář" Štěch , věrný odkazu rodné matky KSČ , jejíž moudrou politiku neochvějně zastával , aby nemusel tento manekýn marx-leninismu makat .
Soudruzi měli vždycky plnou hubu dělnické třídy , ale z ničeho neměli takový strach , jako z toho , aby nepopudili ještě vyššího a přesvědčenějšího soudruha a v té jimi opěvované dělnické třídě se sami řízením kádrováckého osudu neocitli .
Soudruh Špidla "Zdroje jsou !" , měl pravdu , byly ; např. na financování výměnkářské trafiky pro tohoto pomateného diletanta a autisty v Bruselu . Na uspokojivé profinancování chráněných prac. míst pro handicapované , která "úsporně" zrušil "sociálně cítící" s.Škromach coby MPSV , ale už logicky nezbývaly . Soudruhy to nijak sociálně nedojalo .... A to ani socany ani komouše .
Soudruh KSČ/ČSSD Tvrdík , vynikající "hospodář" v každém směru , hlavně v tom sebestředném .
"Nadace" Zuzany Paroubkové ....., další věc , kterak soudruh Paroubek se zviditelnil ...."A kdo z vás na to má...."/ .
Grossovy akcie , byt , "studia" , bordelmamá Barková .....
Ministři Zgarba , Palas ....
Tak co tady Sobotko blábolíš o solidnosti , efektivitě hospodaření a morálce ?!
Jak jste "vedli" tuto pidizemi vy , soudruzi ?
Jak jste "čerpali" dotace , subvence , granty a s nimi "zodpovědně" hospodařili ?!
Akorát tak jako ožralí činovníci v ruské stepní gubernii tupých mužiků za cara jste si počínali .
Sobotko , buď jseš primitivní lhář anebo duševně retardovaný .
Nejspíš obojí a to v míře neomezené .
08. 02. 2012 | 22:20

Maximus napsal(a):

Otec tencokydač hnoje, co s matkou šlapkou z maloměsta jako horník udělal dítě v dole Petr Bezruč u sloje. Proto
dnes používá jeden týpek z Ostrafy nick maloměšťák, aby oslavil tu slavnou chvíli, kdy ho otec stořil jen tak!
Že ho otec tenco odfláknul je nasnadě, neměl ho dělat v dole P.Bezruč, ale na zahradě. Tenco alias měšťák má dnes divné vzezření, však také se fotr leknul, co to vytvořil za stvoření! U jeho stvoření určitě nebyla řecká bohyně lásky Afrodita, páč otec stvořil obyčajného hermafrodita.
Chvílu je děvče, chvílu chlapec, co dlouho nevěděl na co má střapec.
Otec si přál, aby byl z tenca horník, ale on se mu odrodil kurňa, nechtěl být baník. Tenco byl chytrý totiž, udělal si báňsků školu, aby nemusel lozit jako jeho fotr do dolu. Dnes je tenco-šlapka z malého města, vážený občan města Ostrava, všichni ho mají rádi, i když vědí, že je to nemrava. On brzo bude v Ostravě radní a bude mít na starost ulicu Stodolní! (-:
09. 02. 2012 | 00:01

český maloměšťák napsal(a):

ad ali
Hasičák Maximus že se nedá rozhodit českým maloměšťákem ?
Nejlepší vtip večera.

Hasišák zde hasí své perverzní choutky imrvére a furt. Ale co po plkalovi - kafemlýnku na titulky z MF , že....

/je v tom asi ale genetika - šlapka plus pracovník v živočišné zemědělské výrobě/
09. 02. 2012 | 00:04

Maximus napsal(a):

tenco, ťapino český maloměšťáku,
mě může rozhodit jenom bl.ec.... a teď si mě tedy naštval! (-:
P.S.
Jaké je to změnit pohlaví? Jseš transvestiva nebo ti MUDr.Měšťák udělal změnu pohlaví? Bolelo to hodně? Jdu už spát, zítra se na tebe zase těším her Mafrodite.
09. 02. 2012 | 01:03

kormoran napsal(a):

Bohusu! Ja ta mam rad!
Ty to myslis uprimde !

Musim Ta pochvalit , ze sa pohybujete na te hen te socdem akce tak nejak hromadne a tim setris statnu kasu!

Akorat mi vrta hlavu, ktera svi.a vam mohla zrobit neco take?

Uz si podal trestne oznameni na neznameho pachatele?>>>
http://www.novinky.cz/krimi/258419-kamion-plny-prasat-zacal-horet-na-silnici-u-olomouce.html
09. 02. 2012 | 01:46

botanical slimming napsal(a):

Today's brazilian slimming coffee, and international food and beverage business is about as responsible for the obesity problem as the tobacco company's are for lung cancer. When you are on a diet, or if you wish to be your ideal weight, you must avoid the general choices below.

?Any ?processed? food. ANY'this means food that has been treated in an industrial way. These foods contain additives and chemicals that disturb your natural processes of digestion and elimination. In this category, you can think of any food from a can, or one that can stay on a supermarket shelf more than one month.

?Any and all fast foods. These are perhaps the worst offenders, as they somehow taste great when you are hungry, you eat them quickly, and they contain all the ingredients you don't need or your body wants; such as transfats, incorrect food combinations (cola drinks with proteins and carbohydrates), and an excess of calories.

An average fast food meal is about 1,000 or more calories. It is often more, and leaves you hungry in about 2 hours.
botanical slimming,botanical slimming soft gel,meizitang botanical slimming,meizitang slimming capsule,meizitang,meizitang soft gel,meizitang diet pills,meizitang strong version
http://www.lingzhi-2daydiet.com/2day/meizitang.html
09. 02. 2012 | 04:37

scallop napsal(a):

Vsem bojovnikum proti dablum z bruselu

Mam pro vas potesujici zpravu. Evropska unie sla konecne do sebe a poslala do Prahy omluvny dopis. Vysel zde
http://dialog.ihned.cz/sidlo/c1-54604820-brusel-pise-do-prahy-omlouvame-se-ze-jsme-vas-nechapali
09. 02. 2012 | 07:06

Pepa Řepa napsal(a):

Hermafrodo Wuendelín
Tak, tak, je třeba "za pomocí předpokladáných hodnot /forecast/ porovnat s realitou via můj příspěvek a pak se vydat via sktrukturální časový skluz. Chce to jen nahodit agregát a zagregátovat hodnoty:-)))))

Sudkulatýrystupije aneb, jak se kydač učil latinsky.
:-)))

Wuendelínku, škoda že tady nějaký čas nebudu, dyť po tom, kdy odešel do ústraní bratr Wěnczeslaus-aby se v pravý čas objevil jako žolík ČSSD na alfa-samce- dyť oni jsou, Wuendelínku, moje jediný potěšení, které mně způsobí úsměv na líci.
Já snad najdu v hammadě džamala s internetem v hrbu a připojím se, abych o nějakou Vaší pangalaktickou moudrost nepřišel.

Copak Bohuš Sobotka, kurvahošigutntágo, tomu zase doma chcípne kozénka,oběsí se z hladu, ten překvapit nemůže, ale oni-Wuendelínku-jsou mudrc k pohledání.
Překvapíte neskutečnými pitomostmi.

A hlavně Wuendelínku-pamatujte:
Idá kána rasukšam la tamši tahta aš-šams.
"KDYŽ MÁŠ HLAVU Z VOSKU NECHOĎ NA SLUNCE"
To teď nehrozí, hlavě nevycházet bez čepičky, kdyby zamrzlo zapalování, lidstvo by přišlo o hodně.

Pro Bohuše mám taky jedno:
La tuhdi al-akra mušt.
"PLEŠATÉMU HŘEBEN NEDÁVEJ!"
09. 02. 2012 | 08:12

ali napsal(a):

ujo
jasně, už se mi přihlásilo dost lidí, tak bylo na výběr..z 12 uchazečů se normálně chtělo pracovat třem..to je sice dost smutné zjištění, ale tvrdá realita. Když ti zbylí zjistili, že by museli pracovat, už se neozvali..
09. 02. 2012 | 08:28

Pepa Řepa napsal(a):

Jo, firma Pribina Přibyslav vypsala casting na reklamu "Hermelínový Frodo", král sýrů Wuendelín, chutná královsky.
Zkusil bych to.
09. 02. 2012 | 08:30

ali napsal(a):

český maloměšťák
jasně že nenechá..to, co totiž vy děláte s chutí a zvrhlou excesí jiným (mě vynechte, jsem na vás už zvyklá a nebudu tady prezentovat názory na vás, stačí to, co si myslím), kteří nemají na vaše primitivní bezdůvodné útoky žaludek jim čelit, konečně je někdo, kdo vám to vrací i s úroky..užijte si to..
09. 02. 2012 | 08:35

B. napsal(a):

Miruna Němcová prezidentkou! Nic horšího by nás nemohlo potkat!!
09. 02. 2012 | 08:40

ali napsal(a):

B.
Švejnar by nás potkat mohl..to by bylo ještě horší
09. 02. 2012 | 08:59

český maloměšták napsal(a):

Pepa Řepa
Pepko - já nemůžu za to, že se ti na Dálnici bratří Grimasů v té zimě nechce a že ti Drábek nevyplatil dávky.
Stěžuj si jinde - tady si nic nevybrečíš /pravičáci o přímé solidaritě jen žvaní a levičáci na ni nemají/.
Musíš jít brečet na správný hrob, Pepko.
Nebo čekat až přijde oteplení.

Když tak se zastav - zazvoň u vrat. Něco se vždycky najde - než to vyhodit na kompost - to ti to radši zabalím a daruji.
Ale před návštěvou se umyj a něčím navoněj. Můj pes je na to citlivý - tak ať místo radosti z dárků - nemáš druhou díru v zadnici.
Tu by ti pak na Dálnici bratří Grimasů mohli kolegové bisexuálové závidět. A závist může někdy přerůst v násilí....
Pepko - umýt a něčím přebít ten smrad - a pak klidně přijď.

P.S. Pes slyši na jméno Zmrd. Ale oslovuj ho tichým hlasem - už se stalo, že soused hajný měl otevřené okno - a to bys pak mohla mít, Pepko, v zadnici díry tři.
09. 02. 2012 | 14:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy