Ani povodně nebyly horší

19. 03. 2012 | 09:03
Přečteno 4803 krát
Málokdo si umí plně představit, co znamená věta, kterou ČSSD po velkém naléhání konečně vymámila z premiéra Petra Nečase při sněmovních interpelacích na téma ohrožených evropských fondů: „Byly pozastaveny platby v rámci celého systému operačních programů.“ To znamená, všechno.


Způsob, jak vláda nakládá s tímto jednorázovým strategickým zdrojem, který nám měl usnadnit život v klubu nejvyspělejších zemí světa, se rovná národní katastrofě. Ani nejhorší povodně nezanechaly tolik škod, jako zanedbání přípravy projektů, které by snesly kritický pohled dárce, reprezentovaného Evropskou komisí, a skutečně znamenaly pro Českou republiku přínos. Nyní v Bruselu přestali tolerovat bohorovnou víru předkladatelů, že papír snese všechno, a utáhli kohout.

Dosud jsme v důsledku neschopnosti a liknavosti pravice od roku 2007 využili jen asi šestinu vyjednaných fondů, dohromady za 139 miliard korun. To jsou projekty, které už mají za sebou certifikaci, že jsou v pořádku, a pokud se mezitím něco neprovalí, jsou postupně propláceny. Většinou jsou zálohovány ze státního rozpočtu, takže na plynulém proudu evropských příspěvků opravdu záleží.

Premiér Nečas ve sněmovně uvedl, že z národních zdrojů – oněch zálohových plateb – už bylo poskytnuto 313 miliard korun. To znamená, že stavby běží nebo jsou blízko dokončení, ale zatím za své. V tom spočívá bezprostřední riziko bruselského rozhodnutí, že z evropských fondů už nikdo nic nedostane, dokud nebude jistota, že tyto zakázky nebyly cinknuté. Takže státní rozpočet to zaplatil, ale nepředpokládal, že to bude krýt z daní. Jestli však evropský zdroj vyschne, tato díra v rozpočtu se vyrovnat musí.

A tato díra nadále poroste, protože vláda se dostala do situace, kdy jí nezbývá než věřit, že to nějak dopadne. Peníze jsou totiž přidělovány na určitá období a realizace projektu se může protáhnout maximálně o dva roky. Kdo nedokáže čerpat v čase T+2, o peníze přijde. Jedním slovem, utře. Dosavadní průběh čerpání evropských fondů byl katastrofálně pomalý, jak ukazuje využití pouhé šestiny těchto zdrojů, a tak se jede dál, ať už to dopadne, jak dopadne, jinak bychom o peníze přišli stejně.

Na národní úrovni už bylo schváleno 34 tisíc projektů v celkové hodnotě 569 miliard korun. Jenže bylo to i toto české schvalování, co narazilo. Brusel žádá opravdu důkladný audit, nikoliv mechanické razítko.

Premiér Nečas se ve sněmovně pokoušel bránit, že tuto situaci 17 operačních programů zdědil – z roku 2004. Dokonce se pokoušel tvrdit, že tak to vidí i představitelé Evropské komise s eurokomisařem Johannesem Hahnem v čele, kteří teď míří na kárnou misi do Prahy. „Oni nejsou hloupí, oni ví, kde to má svoji příčinu, ví, že to sahá do roku 2006 a 2005,“ řekl. Nakonec ho napadlo, že hlupáci tu jsou všichni, když si povzdechl, jak je obtížné tuto agendu zvládat v zemi s „omezenou administrativní, ale musím říci i intelektuální kapacitou“. Spíše se však zdá, že to byl okamžik nečekaného prozření, kdy premiér přiznal, že jeho neschopná vláda na to prostě nemá.

Co je asi to nejpodstatnější - náš systém fungoval. V letech 2004, 2005 i 2006 byly prostředky řádně vyčerpány. Za vlád ČSSD tedy vše běželo, jak mělo. Velkou váhu nelze připisovat ani Nečasovu fňukání, že 17 operačních programů je moc. Jistěže by jich mohlo být i míň, ale jednotlivé rezorty nechtěly od svých programů ustoupit a s tím se v koaliční vládě těžko zápolí. Premiér zřejmě také zapomněl, že to byli právě hejtmani ODS a KDU-ČSL, kteří si na tehdejší koaliční vládě vedené ČSSD v roce 2006 vyvzdorovali strukturu samostatných regionálních operačních programů (ROP). Před rokem 2008 totiž ČSSD žádného hejtmana neměla…

Nicméně, o čerpání nerozhoduje množství programů, ale schopnosti státní správy. Například Portugalsko a Polsko mají mnohem více programů než ČR, ale čerpají tyto unijní prostředky mnohem lépe. Naopak hůře jsou na tom např. Rumunsko či Bulharsko, kde to na první pohled není tak komplikované. A pokud jde o audit, systém, který ministerstvo financí používá, je už pátá verze, ta poslední byla schvalována v Evropské komisi roku 2010.

Výraz, že evropské platby jsou jen „pozastaveny“, může být stéblem, které tonoucího neunese. Už když se objevila první vážná varování, že český způsob nakládání s unijními dotacemi je netransparentní, výběrová řízení jsou pochybná a ceny nehorázné, slyšeli jsme ze Strakovky chlácholení, že se vše rychle vysvětlí, napraví, dořeší, takže vlastně o nic nejde. Teď nabízí Petr Nečas něco podobného: „V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovává dokument, který bude předložen vládě České republiky k projednání do konce května 2012.“ A je to. Eurofondy jsou zatím pozastaveny do června. A když náprava nebude ani v červnu?

Nabízí se jiná řešení. První – takto vláda, která škodí zemi, tu nemá co dělat. Pokud mají poslanci koalice trochu cti v těle, ukončí toto neštěstí hlasováním ve prospěch návrhu o nedůvěře, který předneseme v nebližších dnech, a otevřou tak cestu novým volbám.

Druhé – kvalita auditu ministerstva financí v rukou TOP se pozná, pokud zjistí, že nový systém vyplácení sociálních dávek na ministerstvu práce v rukou TOP nemůže dostat požadovanou dotaci z EU ve výši skoro miliardy korun, protože je předražený, nefunkční a nevyšel z výběrového řízení.

Třetí – regionální programy byly úspěšnější v dosavadním čerpání, měly by být tedy zdrojově posíleny.

A nakonec - hrozbu stomiliardových ztrát je třeba vnímat jako cenu za to, že se znovu a znovu odkládá platnost služebního zákona. Jeho přijetí patřilo k podmínkám toho, aby nás vzali do EU. Zákon jsme tedy přijali, ale platnost byla odložena.

Původní důvody, že definitiva pro úředníky by neměla zakonzervovat stav z totality, už dávno vyšuměly. Zato všichni máme v živé paměti „noc dlouhých nožů“, kterou zahájila činnost Topolánkova vláda (s místopředsedou vlády Nečasem). Tehdy se zejména z ministerstva pro místní rozvoj, kde se vytvářely všechny ty národní programy a strategické referenční rámce, vyhodil každý, kdo tomu trochu rozuměl. Šlo o to, aby tam byli lidi, kteří vědí nejlépe, kam jaké peníze odklonit.

Jenže, jak premiér Nečas správně poznamenal, lidé v Bruselu nejsou hloupí…

Vraťme se ještě k faktu, že při interpelacích v Poslanecké sněmovně se předseda vlády Petr Nečas pokusil přehodit odpovědnost za přípravu a certifikaci auditního systému pro čerpání fondů EU na vládu ČSSD.

Doslova řekl: „ Ano, v současné době Česká republika obdržela takzvaný warning letter, kde na základě analýzy Evropské komise a Evropského účetního dvora tím hlavním důvodem, proč jsou pozastaveny platby v rámci celého systému operačních programů, je samozřejmě otázka fungování celého auditního systému. Musím říci, že tento auditní systém byl vymyšlen a certifikován, tento tedy špatně fungující auditní systém byl vymyšlen a certifikován samozřejmě na Ministerstvu financí v letech 2005 a 2006, čili ten, kdo nese odpovědnost, se jmenuje Bohuslav Sobotka.“

Tady ovšem Petr Nečas neříkal v PS pravdu. Dostal se do rozporu nejen s prokazatelnými fakty, ale i se stanoviskem ministerstva financí, řízeným jeho koaličním partnerem z TOP 09.

1. Evropská legislativa, upravující přesný postup při organizaci auditu, byla schválena až v roce 2007. V letech 2005-2006 tato pravidla ještě neexistovala, a tak Ministerstvo financí nemohlo připravovat metodiku jejich naplnění.

2. Metodika České republiky pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů byla schválena až 12.12.2007, a stalo se to na jednání Topolánkovy vlády (usnesení č. 1382). Členem této vlády byl i Petr Nečas. Od roku 2007 pak byla tato metodika ještě pětkrát aktualizována.

3. Pokud jde o certifikaci, čl. 71 Nařízení Rady (ES) 1083/2006 (tzv. Obecné nařízení) jasně určuje, že dokud není v rámci operačního programu schváleno také nastavení řídících a kontrolních systémů (ŘKS), nelze o průběžnou platbu požádat. Je tedy základní podmínkou pro čerpání z evropských fondů. A je to Evropská komise, kdo musí potvrdit soulad nastaveného řídícího a kontrolního systému operačního programu s čl. 56 až 62 dotčeného Nařízení. Tento „audit shody“, to znamená detailní kontrola, zda je systém v souladu s požadavky nařízení, přichází v okamžiku, kdy se český řídící orgán operačního programu rozhodl požádat o průběžnou platbu. V ČR toto posouzení řídících a kontrolních systémů proběhlo v letech 2009-2010. Prvním operačním programem, který předložil audit shody, byl operační program Životní prostředí – a stalo se tak až 15. června 2009 . Auditní systém tedy nebyl certifikován v letech 2005-2006, jak tvrdil Petr Nečas, ale v letech 2009-2010, tedy zejména za vlády Jana Fischera.

4. Odlišné stanovisko, než zaujal předseda vlády Nečas při interpelacích v Poslanecké sněmovně, zastává dokonce i současné vedení ministerstva financí. Ačkoliv premiér tvrdí, že hlavním problémem je fungování auditního systému, ministerstvo financí ve svém prohlášení ze dne 9. 3. 2012 tvrdí přesný opak:
“Ministerstvo financí vyvrací účelově zkreslenou interpretaci, že hlavním problémem čerpání prostředků z fondů Evropské unie je systém auditů Ministerstva financí. Za problémy konkrétního operačního programu je totiž vždy primárně zodpovědný jeho řídící orgán, např. Regionální rada. Auditní systém ČR, který předložilo Ministerstvo financí, v minulosti odsouhlasila Evropská komise v rámci svého schvalování operačních programů. Stejně tak schválila popisy řídících a kontrolních systémů a všechny auditní strategie. Evropská komise nemá největší výhrady vůči práci Ministerstva financí, ale hlavní nedostatky spatřuje v nastavení vztahů a procesů na úrovni konkrétních operačních programů, včetně kontrol prováděných v kompetenci řídících orgánů. Komise proto požaduje, aby došlo k větší centralizaci na úrovni Ministerstva financí. Jinými slovy Evropská komise věří Ministerstvu financí a naopak nevěří systému na úrovni operačních programů.“

Rozdílná stanoviska premiéra a ministerstva financí tak jen dokládají chaos, který v řešení problémů s čerpáním prostředků z EU na straně vlády panuje.

Pokládám za zcela nepřijatelné, aby předseda vlády při interpelacích v Poslanecké sněmovně prokazatelně lhal. Bohužel, 15. března se to při interpelacích Petru Nečasovi stalo. Na místě je jeho omluva.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

SansLogique napsal(a):

Prostě Nečas je lhář a lempl. A co je ještě nového?
19. 03. 2012 | 09:20

Sladký napsal(a):

Pane Sobotko, je to zbytečné.Bohorovnost vládních stran vyplývá z poznání, že ODSa),ODS)b,ODS)c případně ODSx) může v každých volbách počítat s konstatntním a spolehlivým elektorátem, složeným z šibalů, zmanipulovaných hlupáků a sebejistých fachidiotů, zatímco počet lidé znechucených výsledky voleb a propagandou přesvědčovaných, že ČSSD je stejně špatná a zkažená jako ODS poroste a tito lidé se vooleb nezúčastní.
Váš program musí být daleko razantnější a radikálnější! Doporučoval bych rovněž uzavřít předvolební koalici se Zemanovci a Lvem, nebo opět příjdete o značné procento hlasů.
19. 03. 2012 | 09:23

Gustáv Kočí napsal(a):

Ježíšmarjá to nám ten tejden zase začíná! Kdyby vám tak chtěla velká voda vyplavit parlamentní kantýnu, to by se možná začaly věci hejbat, v pondělí po ránu...
19. 03. 2012 | 09:29

Yosif K napsal(a):

Jw nepochybne ze ODS tak schopne urednictvo jako CSSD nema.

Sobotka by mohl nabidnout soudruzskou vypomoc - experta nad experty - byvaleho clena CSSD a byvaleho vrchniho reditele RSD - tohoto casu ve vazbe pro podezreni za rozkulacovani miliard pri vystavbe silnic a dalnic.
19. 03. 2012 | 09:30

slavwin napsal(a):

Největší neštěstí české politiky je ODS a KSČM. Správné věci se chytili diletanti od Veverek. Neštěstím tohoto státu že za určitý obnos jsou podplatilení všichni a za pakatel 3 z pěti. Představa že by socani vyhráli s poměrem jako na Slovensku mne děsí. Rozhořčení několika správných lidí, kteří museli k uskutečnění cíle někoho přibrat je skoro srandovní a tragický soud v Praze.
19. 03. 2012 | 09:30

Naštvaný napsal(a):

"Ani povodně nebyly horší..." Ach jo!
19. 03. 2012 | 09:31

Kentus napsal(a):

Nečas je novodobý politruk.Neumětel a táborový řečník.V politice je 22 let co udělal.Nic.Kalousek je v politice 26 let a jako člen Národní Fronty bude strašit Hitlerem ?Hnus
19. 03. 2012 | 09:31

Joe Ratata napsal(a):

ČSSD musí začít dělat skutečně levicovou politiku a nekompromisně se zbavit odkláněču ve svých řadách!
Jenom tak může přesvědčit lidi,že není jen taková soft ODS a když jí lidi budou volit,tak se zase tak moc nezmění.
Znechucení lidé nemusí jít k volbám a jestli tam tahle parta zůstane dál,tak to bude horší tragédie než Bílá hora.
19. 03. 2012 | 09:36

kolemjdoucí napsal(a):

Děkuji autorovi článku za informace. Zdá se ale, že toto mělo být sděleno již v letech 2009 - 2010. Snad by ta ostuda nebyla tak veliká jako je dnes.
19. 03. 2012 | 09:36

Realista napsal(a):

Teď jsem si zrovna proběhl včerejší debatu Hašek - Kalousek. Příště nasazujte proti těžké váhové kategorii kvalitnější materiál. Proti Kalouskovi byste měli nasazovat to nejlepší, co ve straně máte - Rátha. Hašek na Kalouska nestačí.
19. 03. 2012 | 09:40

Aleš napsal(a):

Údaje o stavu společnosti a veřejných záležitostí podléhají záměrným manipulacím, selektivním mediálním kampaním a prosté neznalosti těch, kdo informace pro veřejný prostor produkují.

Tato skutečnost se dá mimo jiné ilustrovat tématem dotací ze Strukturálních fondů Evropské unie (SF), kde se po léta jako nosný údaj vykazovalo procento čerpání dotační alokace (prostředky vyplacené konečným příjemcům dotací), přičemž rozhodujícím údajem jsou prostředky, skutečně vyplacené Evropskou komisí České republice. Jedná se tedy o dotace, které byly vyplaceny konečným příjemcům a poté úspěšně prošly certifikačním a auditním procesem.

Právě tento certifikační a auditní proces je ze strany EK vážně zpochybněn, čímž vzniká hrozba zátěže pro státní rozpočet v řádu desítek miliard Euro (prostředky, které jako dotační byly a budou vyplaceny konečným příjemcům, avšak EK je odmítne proplatit České republice). V posledních dnech k informačnímu šumu na toto téma přispěl premiér Nečas, který obvinil z nesprávného nastavení certifikačního a auditního procesu předchozí vlády pod vedením ČSSD.

Toto obvinění je liché, neboť vláda ČR pod vedením premiéra Nečase přijala usnesením ze dne 29. září 2010 č. 694 rozsáhlý materiál „Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fondů“, který se připravoval více než rok a kterým měla dostatek možnosti reagovat na problematický stav certifikace a auditu. O těchto procesech a o jejich eventuálním chybném nastavení není však ve vládním materiálu ani slovo.

Bohužel je pravdou, že novináři a publicisté, pokud nejsou přímo zainteresováni na vytváření informační mlhy a falešných témat, tvoří si jakýsi intuitivní dojmologický obraz společnosti a tomu přizpůsobují argumentaci. Ještě jsem nečetl komentář k stavu dotací, ze kterého by bylo znát, že si autor prostudoval dokument Národní strategický referenční rámec, Programové dokumenty k jednotlivým SF a příslušná vládní usnesení, vztahující se k tomuto tématu.

Proto je také argumentace proti stávajícímu řízení dotací tak plytká, že ji roztrhá kdejaký obratnější demagog. Kterými Nečas nebo Kalousek bezesporu jsou.
19. 03. 2012 | 09:42

Aleš napsal(a):

Mám za to, že současný stav řízení Strukturálních fondů EU v České republice je projevem dvou tendencí:

1. Použít dotační peníze pro přesun co největšího objemu peněz ze státního rozpočtu do soukromých, potažmo stranických pokladen. Za tím účelem vylo nutno co nejvíce eliminovat vliv certifikačního a auditního procesu - což jsou aktivity, které by při svém správném a nezávislém průběhu mohly odhalit díry v průběhu realizace a proplácení dotačních projektů.

2. Pro nastalou situaci, kdy EK s poukazem na neprůhledné čerpání dotačních peněz pozastaví nebo zcela zastaví proplácení dotačních projektů, tuto skutečnost použít k útoku na EU, ke zpochybnění účelnosti členství České republiky v EU a zpochybnění účelnosti existence EU jako takové.
19. 03. 2012 | 09:52

Sláma napsal(a):

Nečas zvolil zajímavou PR koncepci, kterou se naučil od romských dětí, kteří při nedávných problémech na Šluknovsku vyvěsily transparent s nápisem: "my krademe, ale vy kradete taky".
Nečas se za každou cenu snaží dokázat, že socani jsou stejní gauneři jako on a tím odradit většinu slušných lidí od účasti ve volbách. Při malé volební účasti má Nečas větši šance, protože se pak voleb zúčastní jen ti, kdo žijí z okrádaní svých bližních. Budou to podnikatelé, kteří krátí daně a/nebo tunelují státní rozpočet a na ně napojená skupina státních a městských úředníků.
Dále tam budou zapšklí antikomunisté, kteří budou volit kohokoliv, hlavně když bude proklamovat antikomunismus.
Zcela nepokrytě bude ODS, či jeho družstva B či C volit i řada "pravounů", kteří Nečase tak zarputile podporují i na tomto serveru.
Ovšem neměli bychom zapomenout, že modří ptáci měli na prokázání údajných zločinů představitelů ČSSD šest let a zatím je nedokázali ani obvinit. Zdá se, že se jedná jen o pomluvy, vytvořené s pomocí spřízněných, všeho schopných novinářů z bulvárních deníků.
19. 03. 2012 | 09:52

Sláma napsal(a):

Nečas zvolil zajímavou PR koncepci, kterou se naučil od romských dětí, kteří při nedávných problémech na Šluknovsku vyvěsily transparent s nápisem: "my krademe, ale vy kradete taky".
Nečas se za každou cenu snaží dokázat, že socani jsou stejní gauneři jako on a tím odradit většinu slušných lidí od účasti ve volbách. Při malé volební účasti má Nečas větši šance, protože se pak voleb zúčastní jen ti, kdo žijí z okrádaní svých bližních. Budou to podnikatelé, kteří krátí daně a/nebo tunelují státní rozpočet a na ně napojená skupina státních a městských úředníků.
Dále tam budou zapšklí antikomunisté, kteří budou volit kohokoliv, hlavně když bude proklamovat antikomunismus.
Zcela nepokrytě bude ODS, či jeho družstva B či C volit i řada "pravounů", kteří Nečase tak zarputile podporují i na tomto serveru.
Ovšem neměli bychom zapomenout, že modří ptáci měli na prokázání údajných zločinů představitelů ČSSD šest let a zatím je nedokázali ani obvinit. Zdá se, že se jedná jen o pomluvy, vytvořené s pomocí spřízněných, všeho schopných novinářů z bulvárních deníků.
19. 03. 2012 | 09:52

Sladký napsal(a):

Sláma- přesně tak.Upozorňuji zde na tuto taktiku už pěkných pár měsíců.A bohužel, zdá se, že je ZATRACENĚ účinná.O přemýšlivosti českých,moravských a slezských voličů to nevypovídá nic lichotivého.Čest a sláva výjimkám.
19. 03. 2012 | 09:55

Honza málem králem napsal(a):

hlavně že na ministerstvech dřou sekretářky jako koně. Myslím, že by se měli proměnit z lichokopytníků na něco rozumnějšího.
19. 03. 2012 | 09:57

pepa napsal(a):

Tlachy Tlachy Tlachy a co dál Bohušu? Kolik let již hniješ v PSP ty sám, jsi zdegenerovaný jako Nečas!!! OKD BYTY ti nestačí, tlachale.

Nechápeš že jste i v ČSSD na totální reset?

ODS + ČSSD krade již 20 let za podpory "b"=VV i "c"=TOP,již není co krást, tak jdete na budoucnost!!!
19. 03. 2012 | 09:58

VFISCHER napsal(a):

SVAZÁKU SOBOTKO VY NEJSTE TEN PRAVÝ !!
KDY UŽ TO POCHOPÍTE ??

Svazáku Sobotko, vy jste pouhý hochštapler, zvolený bezradnu rozhádanou oranžovou bandou systémem „zvolte neškodného“ neschopného ! !
Jste aparátčíck ve svazáckých trenýrkách a nikdy jste neměl a nemáte páru o tom co je to reálný život ve státě Absurdistán - Gangsteristán ! !

Přestaňte tady kázat svá napapouškovaná moudra a hledejte - pokud je to vůbec možné - ve svých řadách neprofláknutou osobnost s autoritou a zkušenostmi z regionální politiky se schopnostmi být skutečným šéfem té vaší profláknuté partaje !

Nedělejte si iluze o tom, že jako na Slovensku vám spadne do klína jednobarevná vláda ! Ať už v předčasných nebo řádných volbách se teprve ukáže jak je ta vaše partaj plná gangsterů typu Palas, Rath, Zgarba , Fencl a jiní roze-raná a jak jste neschopný patlal !
19. 03. 2012 | 09:59

Puck napsal(a):

Evropská komise udělala jediné rozumné opatření. Pro Českou republiku !
O co větší malér by byl, kdyby projekty schválila, a až dodatečně pak zjistila, že velká část peněz byla odkloněna ? Pak by, samozřejmě peníze neposlala, a všechny, už hotové akce, by se musely vyplatit z rozpočtu.
Nečas by měl zajet to Bruselu a poděkovat komisi, že mu pomohla s rozpočtovou odpovědností.
:-)
19. 03. 2012 | 09:59

Sláma napsal(a):

Je zajímavé, že se od Nečase začínají odklánět i určité skupiny podnikatelů. Začínají totiž přicházet na to, co bylo ale jasné od samého začátku - pauperizace velkých skupin obyvatelstva ohrožuje všechny podnikatele, kteří nemohou většinu své produkce vyvážet. Bylo to vidět i na několika posledních OVM, kde se začali zástupci podnikatelů hlasitě vymezovat proti Nečasově a Kalouskově politice.
19. 03. 2012 | 10:01

Gustáv Kočí napsal(a):

To JÁ kdybych byl v PSP ČR tolik let co vy, tak bysme se dneska všichni brodili po kolena ve zlatě!!!
19. 03. 2012 | 10:01

slavwin napsal(a):

Sláma
Mostecká uhelná ale oni z toho odesáci taky se snaží těžit. Hála dopravní stavby je vyšetřován, dálnice jsou drahé a rozpadají se před termínem, bude zajimavé ho vyvinit. ODS a ČSSD je kapitalismus budovaný studenty marxistické politické ekonomie. KSČM jsou kašpaři uazující sve spolubratry jak kradou.
19. 03. 2012 | 10:01

Honza málem králem napsal(a):

Gustáv Kočí

v takovém, co protékala Zlatou uličkou a byla po něm pojmenována?
19. 03. 2012 | 10:03

Sladký napsal(a):

Puck.Ještě jednou zdravím! Odpověděl jsem Vám pod minulým Sobotkou.Jak vidíte, nevydržel jsem ale teď už fakt mizím.:o))
19. 03. 2012 | 10:04

Bořislav napsal(a):

Realisto - ono je úplně jedno kdo z politiků je nejlepší řečník. My potřebujeme činy.
Jestli opravdu EU neproplatí ony stovky miliard, budeme to my, daňový poplatníci, kdo tuto sumui zaplatí ze svých daní, a pak se ukáže že většina těch projektů jsou stejně nesmysly, které by si nikdo normální neobjednal.
Navíc vláda nenabízí absolutně žádnou vizi do budoucna- program že zvýšíme daně, zrušíme nemocnice, školy, důchody, pohotovosti, požárníky, policejní stanice a KDYŽ to dobře půjde, NAVÝŠÍME letos NAŠE DLUHY JEN O 105 MILIARD, je zcela šílený. V době nkdy rozkrádání činí ročně stovky miliard
.
Vláda musí v úterý padnout, jinak se tahle země jen dále bude nekontrolovaně řítit di pekel
19. 03. 2012 | 10:04

Joe Ratata napsal(a):

Puck
Máte pravdu.
Projekty počítající s evropskými penězi jsou tak neskutečně předražené,že až to evropská komise prověří a peníze se budou muset vracet,bude to taková díra do rozpočtu,že kalous zvýší DPH na 80%.
19. 03. 2012 | 10:09

Realista napsal(a):

Bořislav: Ne, to není jedno. To je podstata systému, jak funguje - kdo umí líp přesvědčit. A v televizní debatě jde o to umět rychle a pohotově reagovat na oponenta. A Kalousek je velmi obratný a chytrý, a z těch uryvků, které jsem viděl bylo zřejmé, že byl předem dobře připraven, na to, co bude Hašek říkat. Kdežto např. Ráth má násobně rychlejší "zapalování" a umí rychle improvizovat. Kdyby to bylo jedno, a lidé se řídili pouze na základě vlastních zájmů a fakt, tato vláda by neexistovala.
Každopádně si myslím, že k opravdu větší změně v ČR dojde, teprve, až velká část obyvatelstva spadne doslova "na hubu". Bohužel.
19. 03. 2012 | 10:14

slavwin napsal(a):

Vážení svět se mění, bude hůř nebo lépe jak pro koho. Přibrzdit zlodějnu keťaství je nezbytné. Klaus není ekonom, ekonomové jsou ti co si šli koupit slepičky pokud mají trochu času a místo kde si je vychovat. Zdravotní péče - smrt si může uhnat i ten kdo si ji zaplatí a chudák pro nějakou reklamu se třeba dočká s péči se kterou ani nepočítal. Ve střední evropě dostat někoho do hladu a mrazu je zločin, buďme rádi že to tak je někde v euroasii to může být jinak.
19. 03. 2012 | 10:17

Bořislav napsal(a):

Realisto. to neštěstí republiky jem právě v tom , že máme hrozný nadbytek politiků, co už v tom umějí chodit a před televizní obrazovkou řeknou jakoukoliv nehoráznost se znaleckým úsměvem ve tváři.
Jediný politik, který by nekradl a měl program jak z té dnešní mizerie ven, by měl cenu zlata i kdyby koktal a potil se strachem z kamery. Ale nemáme takové
19. 03. 2012 | 10:18

Realista napsal(a):

Bořislav: Já na 100 % souhlasím s tím, co řekl Babiš... "já chci, aby se tu zase kradlo "normálně" an ne v miliardách"... "ČR nikdy nebude Švýcarsko"... Bylo mu to sice vytýkáno a spousta lidí to nepochopila (nebo nechtěla pochopit), ale realita ČR je prostě taková.
Pokud chcete v ČR hledat politika Káju Maříka, prostě budete celý život zklamaný...
Berte si třeba příklad Waltra Komárka - slušný a velmi inteligentní člověk a zametli s ním jak s malým klukem. Nebo Špidla - slušný a zásadový člověk a oslabená a rozhádaná strana....
19. 03. 2012 | 10:25

all napsal(a):

Kalousek byl vždycky arogantní, ale teď to už se to dostává do fáze mimo jeho kontrolu. V OVM na adresu Haška mlel něco o trpaslících, připomíná mi to jedno velitelské zaměstnání v minulosti, kdy přiožralý důstojník vyřvával na adresu podřízených, že kuřata nebudou učit orla létat. Když si k tomu přidám ten třes ruky, jak si naléval vodu, málem si jednu ruku přidržoval druhou, aby nevycintal. Tak to dělal jeden kolega v práci, notorický alkoholik, který hned po ránu pádil do kantýny pro dvě piva, aby si ustálil hladinu alkoholu v krvi a byl schopen fungovat.
19. 03. 2012 | 10:28

pepa napsal(a):

Kalouska čeká doživotí za smrt několika paragánu z jeho padáku! A tak se drží koryta za každou cenu!

Slávek se také dočká věznice a co mají nyní politici dělat???

LHÁT, LHÁT, LHÁT a všichni.

ŘEŠENÍ se již rýsuje, jaro 2012 důrazné potresty a volby bez stávajících padouchů!!!
19. 03. 2012 | 10:40

Puck napsal(a):

Já to opravdu nechápu.
Česká republika dostane dar (co jiného je to, než dar ?) od občanů vyspělejších států Unie na to, aby ho využila ve prospěch svých občanů. A také proto, aby se celková úroveň státu přiblížila jejich úrovni. Pěkné, solidární gesto, to nemůže nikdo popřít.
A teď uvažte, že se najdou lidé, kteří část tohoto daru ukradou. To je fakt sprosťárna nakvadrát ! Navíc je tu snaha tyto zlodějny zatlouct proto, abysme o dar nepřišli. Kdyby dárce viděl, že tvrdě takové lidi trestáme, pak by snad byla šance dostat další dary, které máme slíbeny.
Takovou zemí ale nejsme. Naše morálka je tak zoufalá, že si žádné dary nezasloužíme.
19. 03. 2012 | 10:43

hasta siempre napsal(a):

Bohoušku
zakonzervovat, jak vy byste chtěl, stavy 3x předimenzovaného úřednictva s „omezenou administrativní, ale musím říci i intelektuální kapacitou“ zavedením služebního zákona, který jim posvětí ta plzeňská práva a nastaví nás na hladinu této jejich kapacity pro příštích 40 let?
Ale fuj!
A nepodlézejte pořád Kalouskovi. Každý vidí, že byste ho chtěl mít v koalici, abyste zas mohl za nic neodpovídat.
19. 03. 2012 | 10:44

kelt napsal(a):

Vše již bylo napsáno a není co dodat,jenom pepa má neodbytný pocit,že "prodej bytů"OKD patří pod každý blog,i když mu bylo několikrát vysvětleno,že šlo o prodej minoritního balíku akcií.Někdo to má prostě těžké.
Dodám ale několik postřehů z včerejších OVM,k výrokům Kalouska.
-Haška nenechal Moravec ani ve stručnosti nastínit opatření,která by ČSSD realizovala k dosahování žádoucích úspor SR-Kalousek je okamžitě klasifikoval coby populismus,ale jedním dechem dodal,že mu srdce bude krvácet,ale navrhne vyšší sazbu daně pro bohaté-to není POPULISMUS?
-na margo rušení řady nesystémových daňových vyjímek si okamžitě"vzpomenul na stravenky"/naši jednoduší modří přátelé mají zase pastelkovné/jako jediný titul asi z padesáti ostatních
-okamžitě zavrhl registrační pokladny i přes jejich podporu odbory a zejména zástupcem podnikatelů
-akci sympatizantů s "Holešovskou výzvou"s návrhem na odstranění vlády přirovnal k převzetí moci "malířem pokojů"v Německu.
Jistě to,co píši asi málo koho,kdo sleduje Kalouska,by mohlo překvapit.
Zásadním postřehem ale je,jak SILNÝ TŘES RUKOU málem zapřičinil,že voda z pet lahve,z které náleval jen tak tak neskončila na jeho kalhotách.
Kalousek je VYPITÝ a nejen třes rukou,ale zejména jeho reakce na projednávané problémy svědčí o jeho nepříliš pevném duševním zdraví-je to alkoholik na konci cesty.
Před asi rokem na zasedání sněmovny v kontraversi s Rathem ke svému stavu permanentní opilosti prohlásil:já se z toho do rána vyspím-to zřejmě již neplatí.
19. 03. 2012 | 10:44

DH napsal(a):

Pane Sobotka pokud jste schopen vůbec poslouchat pana Nečase tak jednoznačně definoval zdroje příjmu pro náš státní rozpočet.
Znovu poroste daň z přidané hodnoty a důchody se naopak v příštích třech letech nebudou zvyšovat vůbec, nebo velmi pomalu klesat.
Bez těchto dvou robustních opatření se neobejdeme.
Zmrazením důchodů by přitom stát v roce 2013 ušetřil 14,8 miliardy korun, v roce 2014 ještě více - 26,9 miliardy korun.
Nějaké dotace a další směšné věci přicházející z Bruselu na příjmovou stranu našeho SR vliv do budoucna mít nebudou.
Proto musíte lépe poslouchat pana Nečase pane Sobotko a přestat konečně tuto vládu obtěžovat soustavnými provokacemi typu různých návrhu hlasování o nedůvěře této vládě.
Sám dobře víte,že tato vláda si důvěru vždy vybojuje.
Nechte prosím vládu pracovat ať má konečně klid na svoji práci.
19. 03. 2012 | 10:50

Martin napsal(a):

Nečas, ten už spadl na úroveň zdejších zoufalců z povolání, Supa, Vasji, vykřičníkového Ládínka, Kuchaře s Rumcajsem, Yosífka a spol. s r.o.

za všechno můžou sociálisti a Sobotka. Jasan, kdo jiný, snad né oni sami, taková extraliga !
19. 03. 2012 | 11:04

Ives napsal(a):

DH, nepřipadá vám minimálně daleko za hranicí (Žid by řekl chucpe) že hlavní úspory budou mít na hrbu ti, co se nemohou bránit? Nebylo vám stydno když v OVM premiér apeloval na důchodce aby to pochopili a vydrželi? A otázka na konec-jak hodlá vláda po ustálení financí důchodcům několikaletý propad vyrovnat? Nebo kalkuluje s jejich úbytkem?
19. 03. 2012 | 11:05

Ives napsal(a):

Omyl-ne premiér, ale ministr financí. I když ten už skoro premiérem je...
19. 03. 2012 | 11:07

kelt napsal(a):

Ives,
nic ve zlém,ale nejste zde asi moc často.
Repliky DH jsou sarkasmem -je třeba je lépe číst.
19. 03. 2012 | 11:12

český maloměšťák napsal(a):

DH
Nebylo by ekonomičtějším opatřením nechat zmrazit tudle vládu - než důchody ?
Kolik by hodilo toto ? Po přičtení dotací EU a odečtu nákladů na pořízení mrazáků a jejich provoz ?
(možná by šlo spekulovat i na příjmy plynoucí z budoucího rozmražení - takovou kupu kvalitního materiálku by budoucí generace psychiatrů našly jen stěží)
19. 03. 2012 | 11:12

bella ciao napsal(a):

Kelt
Netýrejte chudáka Kalouska!
Představte si, že byste na tak exponovaných a očím (bohužel reprezentované na jedno oko slepými médii) veřejnosti vystavených postech setrvával po dvacet let vy. A dělal takové psí kusy.

Buď byste se naučil konečníkem štípat roxory, nebo byste si to nějak vykompenzoval.
Už Winston Churchill by vám řekl, že lahvinka dobré whisky denně utiší nejen svědomí, ale také strach.
Za tu whisky prošustroval všechny své peníze a musel se pak (za královské honoráře) zase živit psaním do novin. Ale: jednak to uměl a pak, plutokrat dobře věděl na co ho potřebuje.

Jestli se nešťastnému Kalouskovi třesou ruce, není to jen z kocoviny. Začíná totiž jasně vidět, že už v žádné příští vládě nikdy nebude.
A příklady Tymošenkové a Haardeho volají po následování. Takové perspektivy by vám taky rozhodily fasádu.
19. 03. 2012 | 11:14

Sláma napsal(a):

Samozřejmě řešení rozpočtové krize je jednoduché. Všichni bychom si měli uvědomit, že přiměřený dluh státu je normální. Na světě není jediný stát, který by neměl určitý dluh! Navíc nejméně zadlužené jsou nejchudší státy! Je tedy zřejmé, že mezi chudobou státu a dluhem není přímá úměra, ale patrně něco jako parabolická funkce, jinak řečeno, určitá, zvládnutelná míra dluhu je pro stát příznivá.
To jen nepříliš bystrý chemik používá ještě méně bystré poradce, kteří na to ještě nepřišli. Nebo přišli, ale teď se hodí strašit naše občany před volbami "Řeckou lží".
Rychlé snížení deficitu veřejných financí je snadné. Na úrovni obcí a krajů zřídit určitou kuratelu a zabránit jim, aby se nezadlužovaly na "tunely".
Na úrovni centrální je řešení ještě snažší:
1) říznout do státních a polostátních podniků, snížit v nich platy, zejména vrcholových manažerů, racionalizovat je a zisk převést do veřejných rozpočtů. Například takové Lesy ČR by mohly mít zisk 2-3 mld. ročně, který by pomáhal snížit zadlužení. Dnes Lesy ČR nedávají do státního rozpočtu nic, naopak jsou osvobozeny u lesních pozemků z pozemkové daně (stát přichází o cca 80 mil. ročně) a dostávají od státu dotace.
2) racionalizovat státní správu, zejména tím, že by se prvoistanční rozhodnutí ministerstev převedlo na kraje - dnes řada ministerstev má zřízeny územní pracoviště a v regionech je pak státní správa mnohokolejná.
3) zrušit všechny nesmyslné dotace koníčku (dotace na chov koní, na golfová hřiště, na výcvik loveckých psů atd.)
4) na 3 roky zastavit velké dopravní stavby a tím i největší "tunely". Na českou ekonomiku by to nemělo žádný negativní dopad, protože o tyto stavby se dělí pár zahraničních firem, které si jako dělníky vozí Ukrajince. Místo toho bychom si mohli opravit silnice, které jsou v katastrofálním stavu.
19. 03. 2012 | 11:16

někdo napsal(a):

Svazák Nečas

O jeho až fanatickém funkcionaření ve fakultním výboru komunistického SSM a Svazu Československo-sovětského přátelství se v oficiálním tisku nedočteme. Stejně tak o "údajném" působení jeho otce v STB (Nečas Jaroslav 26.3 1936 KTS; A 28969 Petr 29. 11. 1977 OO-MV Uherské Hradiště)

Včera rudý, modrý dnes, to je zloděj z ODS.

http://img809.imageshack.us/img809/6929/necas.jpg
http://www.humintel.com/klaus_ksc.jpg
19. 03. 2012 | 11:17

JC napsal(a):

Puck,

"Já to opravdu nechápu.
Česká republika dostane dar (co jiného je to, než dar ?) od občanů vyspělejších států Unie"

Máte pravdu vůbec to nechápete.
O dar se tedy nejedná v žádném případě. Můžeme mluvit buď o půjčce nebo investici.
Od obojího se obvykle očekává návratnost s úroky nebo ziskem.
19. 03. 2012 | 11:22

kelt napsal(a):

Ještě malá anketní otázka.
PVN v interpelacích přiznal barvu,že evr.dotace jsou do června u ledu.

Malý Dobeš si sám stanovil lhůtu nápravy těch zmetků,co opakovaně posílá do Brusela na 31.březen./ovšem neřekl kterého roku-chytré/.
Pokud je obecně vnímán rok tento,opustí dle svého vyjádření svůj post,nebo mu ta židle nejlepčího MŠ již tak přirostla k zadku,že s ním ani pár volů nehne?
Já typuji s odvoláním na výrok PVN,že za všechny nedostatky v čerpání může ČSSD a spec.Sobotka,tak Dobešovi bude prolongován termín.
Zbytečná otázka na Nečalouska:

NEMĚLA BY VLÁDA-její odpovědní členové uhradit škody,které vzniknou ČR nečerpáním evr.dotací???????????????????????????
19. 03. 2012 | 11:24

DH napsal(a):

To Ives
Je naprosto předčasné diskutovat v současnosti jak tato vláda bude sanovat několikaletý tedy asi 7 letý propad.
Další Vaše otázka směřující k důchodcům.
"Nebo kalkuluje s jejich úbytkem?"
Vzhledem k rozdílnému věku kterého se naši důchodci dožívají.
V současné době dosahuje naděje dožití při narození 79 let ve státech původní EU-15 a v nových členských státech 74 a konkrétně ČR 72 let.
Zde je jasně vidět,že je možné zakalkulovat 7 let tvrdých úspor, bez nějaké újmy budoucím důchodcům.
19. 03. 2012 | 11:25

Malá, smutná, pravicí zrazená napsal(a):

Pro Vás, pane Bohouši.

https://www.youtube.com/watch?v=XkXeb2UA3zc
19. 03. 2012 | 11:26

toník napsal(a):

realista. Naprosto souhlasím. I už těžce znavený a podpásový Kalousek s podporou Moravce poráží vyčichlé a mocí a penězi opojené Hašky. Lidi jsou nastavení na úplně jiné zástupce a ne ODS s lidskou tváří,což je dnes současná ČSSD.Ona lehce zvítězí,ale jen proto,že není koho volit a to je do budoucna málo...
19. 03. 2012 | 11:27

dalimír napsal(a):

toníku jak není koho volit ??? V tohle státě je potřeba volit komunisty a s pořádně tvrdou pěstí ! Jen ta na nezbedné lidi platí ,a že je jich v česku požehnaně o tom žádná ! Proto žádné sráče s ČSSD volit nebudu ! Pouze jen čistokrevné komunisty ! A když se to někomu nebude líbit klidně mě může vlést i na hrb ! Už toho mám fakt dost co si tyhle slavné "demogratické vlády" na slušné občany dovolují ! Nashled. v lepších časech ! Dl.
19. 03. 2012 | 11:41

Ives napsal(a):

DH, k věku důchodců asi jen to, že současní postupně během sedmi let pomřou a noví díky zvýšení věkového limitu důchodu nebudou,přesněji, nebude jich tolik.
Pokud vláda dobře hospodaří, tak s dorovnáním musí počítat. Vlastně se jedná o půjčku od důchodců, takovou měkčí variantu dluhopisu. Ty bude muset také vláda za pár let zaplatit. Kde asi na to vezme? Kdysi jsme se učili o plánování. Jak se zdá, i toto, jako spousta dalších socialistických přežitků, mělo něco do sebe...
19. 03. 2012 | 11:42

kelt napsal(a):

To bella ciao,
je zde malý rozdíl-W.CH.pil kvalitní whisky a dožil se dožil se 91 let.
Kalousek pije nepříliš kvalitní vodku v poslanecké nálevně-velký frťan á 10 Kč.
Jeho paměti by byly možná také zajímavé.Přiznačnější by však byly protokoly soudních jednání po jeho stanutí před soudem.
Pro všechny ostatní"kalousky"by mohly být mementem.
19. 03. 2012 | 11:44

PEPA napsal(a):

Hoši: máte 770 000 nezaměstnaných a RAC.opatřeními jich bude až 1 000 000, není práce a nejsou projekty, pouze předražené tunely!!! Jak z toho ven?????

Školy vychovácají neumětely a lemply, stát zaměstnává rovněž mizerné byrokraty, o trhy jsme přišli, nemáme financování exportu, impotry jsou předražené, soběstačnost v potravinách není již ani z 50%(vepřové) pokryta domácí produkcí.....!!!

Řešení: Moudré hlavy dohromady jednat o východisku z katastrofy!

Nesmí nám do toho kecat deformovaní politici či ekonomové bez NERVů, poté se jistě několik projektů najde ETE34,EDU56, www.D-O-L, ČD koridory, HES, a další projekty usilovně hledejme, dělat potřebné věci.

nééééé lavičky do parku za 70 000,- Kč /kus PlACENO Z DOTACE EU
19. 03. 2012 | 11:55

bella ciao napsal(a):

dalimír
Někdy si přečtěte ty neoliberální kydy, které sem píše pan prognostik a akvizitor reklamy pro Haló Noviny Dolejš.
Tihle komunisti se po privatizačním převratu prostě už nevešli do vlaků ODS, ODA, atd. atd.
Tak byli ponecháni na perónu, aby hlídali, že nevznikne autentická levice.
19. 03. 2012 | 11:57

analízátor napsal(a):

Puck
' Česká republika dostane dar (co jiného je to, než dar ?) od občanů vyspělejších států Unie na to, aby ho využila ve prospěch svých občanů. A také proto, aby se celková úroveň státu přiblížila jejich úrovni. Pěkné, solidární gesto, to nemůže nikdo popřít.'

Nevím, zda výše uvedený blud šíříte z osobního prospěchu nebo jste pouze obětí vytrvalé mediální masáže. Daleko podstatnější toky peněz totiž proudí opačným směrem, a to formou tzv. levné pracovní síly.
Zjednodušeně řečeno, německé , francouzské a jiné matky propracovanou účetní ekvilibristikou dotujou drahou pracovnísílu ve 'vyspělých' zemích a díky tomu mají tyto země, na náš úkor(nejen náš , samozřejmě) , vyšší daňové výnosy.
Z této o několik řádů větší hromady vezmou mezi prsty a s pompou rozhodí mezi pucky, a ti si z toho uncvrnkávaj do trenek.
To vám ale v televizi nepoví.
19. 03. 2012 | 11:58

1+1=? napsal(a):

Tak se nám tu zas sešli soudruzi a antilidé, aby plivali jedovatou slinu na rozpočtově zodpovědnou a protikorupční vládu. Hanba vám!
19. 03. 2012 | 12:00

Yosif K napsal(a):

Sladký napsal(a):
Pane Sobotko, je to zbytečné.Bohorovnost vládních stran vyplývá z poznání, že ODSa),ODS)b,ODS)c případně ODSx) může v každých volbách počítat s konstatntním a spolehlivým elektorátem, složeným z šibalů, zmanipulovaných hlupáků a sebejistých fachidiotů................
19. 03. 2012 | 09:23

Je to smutne pane Sladky - a na druhe strane je vrtkavy elektorat levicovy, oddany uslechtile myslence prerozdelovani cich penez pro cizi lidi a prinejhorsim i svou vlastni potrebu, elektorat uslechtily, ale liny, potacejici se na tenkych hranicich mezi proletari a lumpenproletari a mezi salonnimi bolseviky a sikovnymi manazerskymi prerozdelovaci miliard na RSD, PF atp.

Bad luck - at volby dopadnou jak dopadnou, k prerozdelogvani toho moc nezbude. Socanske bvlady musi setrit po cele evropa na zachranu reckych proletaru. Bad luck - uslechtili lide zase prijdou zkratka.

Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa, Bandiera rossa.
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa trionferà.
19. 03. 2012 | 12:14

kelt napsal(a):

To Yosif K,
za moudra Vašeho kalibru se fasuje v Dobřanech maková buchta.
Něco z M.F.by nebylo něco do placu pro všeobecné obveselení?
19. 03. 2012 | 12:20

Viola napsal(a):

Pokud jde o demokracii, tak byste se pane Sobotko měl zabývat i výtkami vašeho bývalého předsedy pana Paroubka, neboť on vás zná velmi dobře:

http://www.paroubek.cz/

Já chápu, že vaše gesto bylo jen politické, ale politika by měla spolupracovat s praxí, neměla by se vést jen jako čistá politika, jen pro to, abych měl navrch a moc. Pan Paroubek je teď dost osamocen ve sněmovně, tak vlastně tvoří takovou novou opozici.

Ale jinak článek je dobrý a zdá se na první pohled pravdivý. Jenže pořád jde o ten růst a zadlužování. Kdo peníze má, může udělat nějaký projekt, který se vejde do některého programu, ale ty programy jsou udělány vlastně jen na to čerpání peněz -
Č E R P Á N Í, ne dost smysluplné využívání, které by vytvářelo další hodnoty. A to nám vlastně EU vnutila. Podstata je jen opětné zadlužování. Tak se všichni zkuste vklidu nad tím zamyslet.
19. 03. 2012 | 12:26

Yosif K napsal(a):

VFISCHER napsal(a):
Nedělejte si iluze o tom, že jako na Slovensku vám spadne do klína jednobarevná vláda ! Ať už v předčasných nebo řádných volbách se teprve ukáže jak je ta vaše partaj plná gangsterů typu Palas, Rath, Zgarba , Fencl a jiní roze-raná a jak jste neschopný patlal !
19. 03. 2012 | 09:59
Pane Fischer - jak ODS tak CSSD se jednobarevne vlady boji. Eviedentne z ni neni nadsen ani Fico. V jednobarevne vlade se nelze vymlouvat na koalicni partnery a zahy se ukaze ze veskere sliby (typu danove priznani na A4 u ODS nebo prudky narust blahobytu a harmonie proletariatu od CSSD) jsou znacne nerealisticke.

Takze si kazdy vitez oddechne, kdyz je nucen pribrat koalicni pertnery. Vsichni se pak maji na co vymlouvat.

Prudky narust blahobytu proletariatu v situaci kde dnes Evropa je - tot sci-fi fantazie na urovni Star-Trecku ci hvezdnych valek.......
Avanti o popolo, alla riscossa,
Bandiera rossa, Bandiera rossa.
19. 03. 2012 | 12:26

Brnčidlo napsal(a):

Jak mohou mít čas na nějaké čerpání zdrojů, když visí za prsty nad propastí, už od samého počátku?
19. 03. 2012 | 12:27

Návnada napsal(a):

Už se opakuješ Sobotko. Navíc lžeš že v roce 2004 - 2006 se čerpaly fondy bezproblémově
19. 03. 2012 | 12:34

Puck napsal(a):

Pro JC :
Píšete :
" O dar se tedy nejedná v žádném případě. Můžeme mluvit buď o půjčce nebo investici. Od obojího se obvykle očekává návratnost s úroky nebo ziskem. "

Objektivně vzato, Evropská unie také sleduje svůj zájem. Srovnávání životní úrovně v celé unii je nutností. Vyspělejší státy budou na méně vyspělé vždycky doplácet, jinak to nejde, aby společenství mohlo fungovat. Na příkladu RVHP to je pěkně vidět. Anebo bývalé Československo, vzpomínáte jak Češi po revoluci náhle prozřeli a vyčítali Slovákům, že denně k nim putuje několik miliónů korun v rámci přerozdělování. Anebo Itálie, co se sever nabrečí, že musí dotovat jih. Přesto drží spolu, vědí že společně mají ve světě větší váhu.

Ať už dotace z EU nazveme jak chceme, jejich rozkradení bych netoleroval. Já jsem to nazval sprosťárnou nakvadrát. Z Vašeho vstupu nevyplývá, že by Vám chování správců nějak zvláště vadilo. Jistě, člověk si nerad přiznává, že fandí někomu, kdo si to nezaslouží. Nebo se mýlím ?
19. 03. 2012 | 12:34

Béda napsal(a):

p. Sobotko,

1/ dotace z fondů EU nejsou žádným darem evropské komise ale redistribucí prostředků, které do evropským fondů odvedly členské země EU.

2/ vždycky, když vidím, že na nějakou rozhlednu, dětské hřiště, cyklostezku... přispěly eurofondy částkou (nikdy nejde o méně nežli milionový řád) přispěla unie, nestačím zírat a kladu si otázku, jestli nešlo za stejné peníze pořídit ty akce dvě. Dle mého mínění čerpání z EU fondů je zdrojem megakorupce. Líbí se mi, že se tak srdnatě perete za tu dočasnou kost eurodotací (za pár let již budeme fondy pouze nastálo dotovat). Nikdy jsem ovšem z vaší strany nečetl kritiku plýtvání - dle mého plýtváno bylo i za vašich vlád. Přece není účelem pouze ty prostředky vyčerpat. Primárním cílem dle mého má být efektivně těch prostředků využít ve prospěch infrastruktury ČR, zaměstnanosti v ČR a vytvoření lepších podmínek k životu.

3/ ty peníze rozhodně nebyly zadarmo. Byly vykoupeny ztrátou konkurenceschopnosti, povinným útlumem, podřízením se, povinným vstupem do NATO se vším co k tomu náleží (politicky i ekonomicky), povinným přijetím nerovnoprávného a závislého postavení. ČR není rovnoprávným členem klubu privilegovaných. ČR je v EU v roli trpěného otloukánka, který musí dělat vše podle toho, jak se pískne. ČR je chudá vysávaná periferie určená k očesávání a tak to má do budoucna zůstat.. To je cena za ty eurodotace.
19. 03. 2012 | 12:36

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2030504/svedove-ukazuji-jak-na-problemy-s-dluhem-zeme-eurozony-maji-ale-smulu.html

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7712
19. 03. 2012 | 12:37

Yosif K napsal(a):

Sláma napsal(a):
Samozřejmě řešení rozpočtové krize je jednoduché. Všichni bychom si měli uvědomit, že přiměřený dluh státu je normální. Na světě není jediný stát, který by neměl určitý dluh! Navíc nejméně zadlužené jsou nejchudší státy! Je tedy zřejmé, že mezi chudobou státu a dluhem není přímá úměra, ale patrně něco jako parabolická funkce, jinak řečeno, určitá, zvládnutelná míra dluhu je pro stát příznivá.
To jen nepříliš bystrý chemik používá ještě méně bystré poradce, kteří na to ještě nepřišli. Nebo přišli, ale teď se hodí strašit naše občany před volbami "Řeckou lží".
Rychlé snížení deficitu veřejných financí je snadné. Na úrovni obcí a krajů zřídit určitou kuratelu a zabránit jim, aby se nezadlužovaly na "tunely".
KONEC CITATU...

Pane Slama, se statnimi lesy muzete mit pravdu - to je muze byt tunel jak vysity. Ted jeste co s tou "kuratelou na urovni kraju".... CSSD reseni ma ale jine nez si predstavuji sladci a naivni obcane a slamove...
"je zapotrebi okbklicit toho poctiveho blba spolehlivyma lidma a TAKHLE JEJ DRZET ZA VARLATA".... ach jo, zase jeden socdemak moc zvanil na mikrofon, misto toho aby drzel za varlata tak jak je zapotrebi - kuratela CSSD na urovni kraju funguje, ale zcela jinak nez si naivni obcane maluji.....

Jak se rikalo za bolseviku "nejsou lidi" - v tomto pripade jsou spolehlivi lidi, ale jak na co.....
19. 03. 2012 | 12:38

český maloměšťák napsal(a):

Béda
Můžete kvantifikovat onu " ztrátu konkurenceschopnosti" ?
Já tedy disponuji těmito údaji :

http://www.tradingeconomics.com/czech-republic/exports

http://www.tradingeconomics.com/czech-republic/balance-of-trade

Vy asi máte nějaké přesnější či originálnější.
SEm s nima.
19. 03. 2012 | 12:42

Petr napsal(a):

"Za vlád ČSSD tedy vše běželo, jak mělo."

A vše bylo tak křišťálově čisté, že to ani křišťálově čistší být nemohlo.

Tak proč pane Sobotka vše tak důsledně chráníte v trezorech lidového domu, abychom se mohli také poučit, my z dolních deseti miliónů, jak přijít k miliardám a prožít zbytek života za křišťálově vydělané peníze někde na slunečné pláži, třeba na Floridě?
19. 03. 2012 | 12:43

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K
Proč každé téma využijete jako pouhého nosiče k útoku na ČSSD ?
Jste fakt mizerně (já bych dal tak pajdu na hodinu, víc ne)placeným agitátorem ...jak zde několik nicků a nickyň uvedlo ?

P.S. Přidejte ještě koloťuka a křišťálového Standu - prosííííím !!!!
(Marie - udělej veverku )
19. 03. 2012 | 12:46

Sladký napsal(a):

Analizátor- brávo,pěkně jste to tomu naivnímu Puckovi natřel.:o)) nicméně, vkrádá se pár otázek, mistře.I kdyby neprosto jasně a bez výjimek fungoval vámi popsaný mechanismus, není přece jen LEPŠÍ, KDYŽ NEZANEDBATELNOU ČÁSTKU z onoho hnusného kapitalistického vykořisťování DOSTANEME V PODOBĚ EU DOTACÍ ZPĚT,než když se nám nevrátí VŮBEC nic? Nemuseli by nám dát vůbec nic,přesto dávají, je to tedy dar,nebo nebo ne?
Jak jste dospěl k přesvědčení že pracovní síla ve vyspělých zemích je přeplácená-dotovaná? Co vás vede k závěru, že není placena správně, zaslouženě a spravedlivě? Co je mírou nepřeplácení? Mzdy Čínanů,Jihoameričanů nebo Afričanů? A jestli je u nás pracovní síla levná, proč pravice pořád tvrdí,že je drahá, a že tím ztrácíme konkurenceschopnost? To jen tak namátkou,anallizátore,dalo by se najít daleko víc námitek, ale chybí čas i chuť.Ale vaše vysvětlení si rád přečtu.
19. 03. 2012 | 12:47

Béda napsal(a):

dovětek,

navíc bych řekl, že:
1/ na každé akci financované eurofondy musí mít spoluůčast "obdarovaná strana
2/ již v eurofondu je částečně obsažena platba české strany, takže i v eurodotacích je obsažen spolupodíl obdarovaného (zajímalo by mě, kolik % činí čistý "dar" OSTATNÍCH zemí obdarovanému po očištění od jeho spoluúčasti. O nějakém definitivním účtu má dáti/dal = se zahrnutím likvidace cukrovarnictví, likvidace zemědělství, aby se do ČR mohly dovážet dotované potraviny, likvidace zbrojařství a povinné výdaje na EU výzbroj a na útočné války si můžem nechat jenom zdát. Kdoví jak by takový účet vypadal dnes = v období, kdy jsme ještě příjemci eurodotací a jak v budoucnu, kdy navíc budeme čistými plátci.
19. 03. 2012 | 12:47

toník napsal(a):

Dalimír. Zcela Vám rozumím. Ale jsem starší člověk,a tak z principu KSČM volit nemohu a navíc i jejich činnost po Listopadu je tristní viz volba Klause,apod.. Ale rozumím Vám!
19. 03. 2012 | 12:47

Puck napsal(a):

Pro Návnada :
Co kdybyste na chvíli změnil lokál ? Nebo Vám bych přidělen úkol špinit ? To je nevděčná práce, časem se projeví na psychice. I v osobním životě.
Navrhuju, podat stížnost. A v rámci zachování duševního zdraví požádat o občasnou možnost vystupování v diskuzích pod provládními články. Moc jich není, ale nějaký se ještě najde. :-)
19. 03. 2012 | 12:51

DH napsal(a):

To Ives
"Pokud vláda dobře hospodaří, tak s dorovnáním musí počítat.
Vlastně se jedná o půjčku od důchodců, takovou měkčí variantu dluhopisu."
To je bohužel omyl pouze u důchodu se nejedná o půjčku.Protože u nás existuje ona jasná výhoda vůči E15.
79-72 = 7 za rok se v průměru na důchodce vydá 102 000 Kč.
Počet důchodců v ČR je 2 880 799 ks to je čistá roční úspora 120000 * 2880799 = 3,4569*10na11
No a za 7 let tato vláda uspoří 2,4*10na 12.To vše umožní rychlý rozvoj neboť tato půjčka je nenávratná.
Už chápete proč je důležité se zaměřit hlavně na snížení důchodů.Protože pouze zde můžeme využít naší výhody ve svůj prospěch oproti E15.
19. 03. 2012 | 12:53

Béda napsal(a):

ČM,

staré země EU rozhodně nemají zájem, aby jim na východě vyrostla konkurence. Východním členům byla vyhražena role levného odbytiště západních trhů, levného zdroje pracovní síly pro západní matky a zdroje nadstandardních příjmů nad rámec západoevropských cen (viz bankovní, telekomunikační poplatky, ceny potravin...), zdroje pro vysávání zisků a výprodeje na západě těžko prodejného a pod.
19. 03. 2012 | 12:56

Sláma napsal(a):

Béda napsal: "se zahrnutím likvidace cukrovarnictví, likvidace zemědělství, aby se do ČR mohly dovážet dotované potraviny, likvidace zbrojařství a povinné výdaje na EU výzbroj a na útočné války si můžem nechat jenom zdát"
Pláčete Bédo dobře, ale na špatném hrobě. Cukrovarnictví a zemědělství zlikvidovaly už naše "pravicové" vlády v 90. letech. Zbrojařství zlikvidoval jistý absurdní dramatik už z kraje 90. let, což bylo hlavním důvodem rozpadu ČS Federace (až 40% nezaměstnanost v některých okresech Slovenska, kde byly zbrojovky hlavním chlebodárcem.
Povinné výdaje na EU výzbroj ani útočné války nejsou. To jste si spletl partu, to se týká NATO. Ostatně, česká účast na útočných válkách je na bázi dobrovolnictví - status NATO nás zavazuje k účasti jen v případě útoku na některého člena. Jak jistě víte, jsou evropské země, které se různých pofidérních vojenských dobrodružství neúčastnily, případně z nich vycouvaly.
Například jsou země Evropské unie, které byly a jsou proti násilnému odtržení Kosovo od Srbska (navíc ještě v rozporu s příslušnou Rezolucí Rady Bezpečnosti), například Slovesko.
Měli bychom si uvědomit, že pro modré ptáky slouží dnes EU jako výmluva za jejich vlastní selhání, jejich vlastní zločiny.
19. 03. 2012 | 13:00

Ládik!!! napsal(a):

Soudruzi,
stavět by se mělo JEN za své, ne za něco z bruselu. Já bych žádné prachy z bruselu nechtěl - jsou to jen korupční peníze, na které se tetelí oranžoví hejtmani a další nenasytné zrůdy. Platby měly být zastaveny už dávno, plno nadbytečných úředníků z nich žijících by už dávno mohlo makat v dresu OSVČ a přispívat svými daněmi na potřebné, jak to činím já.
19. 03. 2012 | 13:04

Sladký napsal(a):

Yosif- tak trošku praxe, do těch vašich bohapustých teorií.Samozřejmě nemá smysl vyrábět zboží,které nikdo nekupuje- ať už proto, že je nepotřebuje, nebo že na ně nemá peníze.Podnikateli, který je vyrábí nepomůže ani nulová daň, ani ho nespasí zaměstnanci pracující za stravu a nocleh. ZBOŽÍ POTŘEBUJE ODBYT, a odbyt si žádá DOSTATEČNOU KUPNÍ SÍLU.
Nadnárodní společnosti outsorcují výrobu do Číny, Indie nebo jiné země s levnou pracovní silou, prodávat se snaží tam, kde je (velká) kupní síla (čímž ji ovšem likvidují, nebo nutí státy, aby se zadlužovaly).Daně pak odváději v Ráji, tam, kde jsou nejnižší či vůbec žádné.
Takový systém prostě NEMŮŽE FUNGOVAT.
A to nemluvím o tom, že kapitalismus přestává fungovat tam, kde je (relativně či absolutně) nasycený trh.Když lidé mají co potřebují a na co mají,proč by dál nakupovali?
19. 03. 2012 | 13:07

Ládik!!! napsal(a):

Konec Kočkování, chlapci! Běžte makat!
19. 03. 2012 | 13:11

Sladký napsal(a):

Ládík.:o))) Stavíme za své, Ládíku, a větší či menší část peněz nám EU zpětně proplatí.Ale jinak je mi jasné, že ty a tobě podobní supermani jsou chytřejší,než všechny evropské mozky dohromady a také daleko výkonnější.Být víc takových,jako ty,tak jim natřeme- všechno a všem.
19. 03. 2012 | 13:11

Sláma napsal(a):

Béda napsal: "Nikdy jsem ovšem z vaší strany nečetl kritiku plýtvání - dle mého plýtváno bylo i za vašich vlád (Béda tím myslí socany).
Evropská unie má tzv. rozpčtové období. To současné je 2007-2013.
Česká republika vstoupila do EU dne 1. května 2004. Do parlamentních voleb tedy zbývaly dva roky. A za tu dobu se toho prostě moc nestihne, takže pokud se týče koaliční vlády ČSSD + KDU-ČSL (s Kalouskem!) a US-DEU, tak se moc plýtval nedalo.
19. 03. 2012 | 13:11

Karel napsal(a):

DH
naše vláda je nevypočitatelná, žije bez jakékoliv vize ze dne na den. O zmražení důchodu nebude za chvíli ani řeči. Vzpomeňte na handlování s výší DPH, kdy kedlubny měly mít výjimku, na rozdíl od léků.
19. 03. 2012 | 13:18

kelt napsal(a):

To Petr,
když už,tak už.
Koho máte na mysli,kdo dle Vás si díky utajení LD přišel ma miliardy?
Pokud byste měl na mysli Řebíčka,Rittiga,Janouška,Oulického,Bakalu atd.tak jste buď barvoslepý,nebo hloupý,nebo obojí.
19. 03. 2012 | 13:18

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
a proč by nám to měli proplácet???
Myslíš, že kapitalismus zahyne na vlastní lenost tak, jako socialismus? Když už všechno máš, nemusíš tolik dělat! Nemusíš měnit auto každé 2 roky, stačí co 6-8. Elektronika je za babku, stačí ji obměnit co 2 roky, ne každoročně. Na to můžeš dělat +-2dny v týdnu. Když budeš chtít nechávat uhlíkovou stopu, můžeš dělat 4-5 dní a lítat na výlety do Patagonie nebo na NZ. A co, když už tě ani to nebaví? Můžeš se hrabat na svém pozemku a kašlat na hnůj z kaufu. Nebo ze zapsat do golfového klubu a každý den se obšustnout pískem z bunkeru. Nemusíš chodit řvát pod koně, můžeš žít spokojený kapitalistický život.
19. 03. 2012 | 13:21

Kryštof napsal(a):

Sobotko , pobavil jsi mě . Tvoje "blogy" jsou symptomem mentální degenerace . Schizofrenici bývají lhaví , aniž si to uvědomují - je to prostě jejich duševní choroba .
S těmi zmíněnými povodněmi , bylo "krásné" , jak se Paroubek vznášel coby premier nad zdevastovanou Moravou se zničenou infrastrukturou dotyčných oblastí v helikoptéře a "kvalifikovaně" odhadl celk. škody na 100 milionů korun českých . / Stavba 1 rod. domku cca 3 mil. Kč - pro letmé srovnání / - komické , neníliž pravda ?
Skutečně "ekonomický genius" z periferní putyky .
Za vás , soudruzi , "něco" fungovalo ? Nějaký "systém" ?
Kromě úplatků , diletantismu a protekce si na nic nevzpomínám . Vaše čerpání EU financí a investice z nich , to bylo stejně směšné jako u těchto svazáků .
Všichni jste jenom klony bolševiků , rozdíl žádný .
I ti stupidní komunisté měli víc "rozumu" než vy , elito čecháčků s "VŠ" a "angličtinou" negrů ze Senegalu .
A vy chcete cokoliv řídit a natož stát ? Drzost na facku .
Ani sběrnu surovin s cikánama , ani na to nemáte .
Sobotko , tvoje fantasmagorické výlevy , počiny a chiméry o národohospodářství jsou dost na to , aby jsi byl oprávněně považován za duševně méněcenného , ale o to více alibisticky podlézavého křupana .
Kdepak máte , soudruzi , ty miliony vyplacené StB Paroubkovic rakouskému příteli , které Paroubek veřejně slíbil poukázat "vytopeným rodinám" ? To jen ještě k těm uvedeným povodním , ty kašpare .
19. 03. 2012 | 13:21

Béda napsal(a):

Sláma,

mně nezajímají žabomyší války o to, kdo je lepší. Já píši o tom, že západ "mladšímu" východnímu" bratru z "barbarské" periferie nikdy nedal ani nedává nic zadarmo. Cena kterou vynaloží musí být vždycky bohatě vyvážena ziskem z toho co dostane. A taky je.

PS: k NATO. Podle mého mínění bez předchozího "nepovinného" vstupu do NATO a "nepovinného plnění" závazků z toho vyplývajících by se vstupní jednání s ČR protahovala dodnes. Všimnul jste si, že ani jedna země nevstupovala do EU bez toho žeby se předtím nestala "nepovinně" členem NATO?
19. 03. 2012 | 13:21

vasja napsal(a):

Jen se levouni přiznejte, že vás staví Sobotka a pomyšlení na zdanění boháčů.
Lepší než péčko, co...
19. 03. 2012 | 13:23

Sláma napsal(a):

Sladký napsal: "Nadnárodní společnosti outsorcují výrobu do Číny, Indie nebo jiné země s levnou pracovní silou, prodávat se snaží tam, kde je (velká) kupní síla (čímž ji ovšem likvidují, nebo nutí státy, aby se zadlužovaly).Daně pak odváději v Ráji, tam, kde jsou nejnižší či vůbec žádné.
Takový systém prostě NEMŮŽE FUNGOVAT."
Skvěle vystiženo!
Všem musí být jasné, že současný model je cestou do pekel. Ono to už několikrát bylo. Jednu z podobných krizí vyřešil kancléř Bismarck tím, že zavedl vysoká dovozní cla a k tomu sociální stát ("pravouni" jsou většinou lidé se sníženými duševními schopnostmi, tak ani nemohou vědět, že sociální stát, podobně jako progresivní zdanění, jsou produkty konzervativního politického názoru).
19. 03. 2012 | 13:25

Ládik!!! napsal(a):

toníku,
abeceda je věc, že?
19. 03. 2012 | 13:28

Sladký napsal(a):

Ladíku, už ti začínám rozumět.A teď mi ještě řekni, kdo a kde si žije tak, jak popisuješ-a za jakou cenu.Kde to tak funguje?
Když už všechno máš, nemusíš tolik dělat? A to s tím vydžíš nadosmrti? Co děti, co důchod? Co s lidmi, kteří vydělávají sotva na bydlení a levnou stravu, ačkoli tvrdě pracují? (Nechci napsat, že dřou jako koně či paní Nagyová, nemám rád černý humor.).
19. 03. 2012 | 13:30

Sláma napsal(a):

Sláma napsal: "západ "mladšímu" východnímu" bratru z "barbarské" periferie nikdy nedal ani nedává nic zadarmo."
V tom máte pravdu. Taky platí, že kdo chce pomoc, musí si pomoci sám. V této situaci je ovšem zarážející, že když se nám má alespoň něco vrátit, tak politici vládní koalice dělají všechno pro to, aby se nám nevrátilo nic a pokud alespoň něco, aby to bylo promrháno na nesmyslné, předražené projekty.
S členstvím v NATO máte pravdu, taky mě to napadlo. Ale myslím si, že nás nikdo z EU nenutí ani nenutil k účasti v Iráku či Afgánistánu. Tam šlo o bilaterální záležitost mezi USA a Českou republikou.
19. 03. 2012 | 13:31

toník napsal(a):

Ládíku,to nevím,ale že jsi hlupák a asociál,tak o tom jsem přesvědčen,když čtu Tvé výkřiky!!!
19. 03. 2012 | 13:36

toník napsal(a):

Sladký. S tou Nagyovou se nejedná o černý humor,ale realitu. On sex bez lásky musí být děsná dřina!!!!
19. 03. 2012 | 13:38

vasja napsal(a):

toník napsal(a):
vasja je v.l !!!
--------------------
Kam se poděla hluboká akaděmická diskuse...
Pan Stejskal to tady pracně kultivuje a příde levičák a všechno je fuč.
Ja to ale nevzdám. Jenom si na chvílu odskočim.
19. 03. 2012 | 13:40

Béda napsal(a):

vasja,

akaděmiku vasjo, neodcházejte! Vaše nepřítomnost v diskusi bude velice citelná. Kultivace bude pokračovat, až se s Ládíkem!!! opět vrátíte.
19. 03. 2012 | 13:46

Ládik!!! napsal(a):

Sladký -
dá se to vydržet 1-2 dny. Když je člověk pracovitý (jako já), trhá mu to rukama i nohama. Prachy leží na zemi, jen je sbírat. Ne každému se třeba dlouhodobě daří, dá se proto pomáhat - nejvíce v rámci rodiny nebo krajině. Může se to totiž otočit, je potřeba myslet na zadní kolečka. Třeba mi pomůže někdo, komu nezištně pomáhám já, nebo mohu těžit to, co jsem investoval do krajiny (myslím svých pozemků). Stromy na dřevní hmotu sázím pro vnuky a jejich děti, ale ovocné sázím pro sebe. A jenom vysokokmeny, aby je podjel traktor.... Chtělo to jen 20let práce od rána do večera. To není "úspěch", to je výsledek práce. Kšeftař, politik nebo státem hájený podvodník zajistí živobytí pro sebe a 2 další generace za rok nebo za volební období. Takový Bohouš Sobotka mele hubou už 20 let a ještě nepracoval - a jak je spokojený. Chce být v televizi a mít v hubě rovnátka. Taky dosáhl cíle. Každý svého štěstí strojvůdcem.
19. 03. 2012 | 13:46

toník napsal(a):

vasja. Čas diskusí s vámi je u konce... Na vás platí už jen košťata a vymést bordel po vás a vaše zločiny po Listopadu předat před soud ve Štrasburku.
19. 03. 2012 | 13:46

Ládik!!! napsal(a):

toníku,
myslíš, že víš, co to je asociál? Pokud se mé chování vymyká společenským zásdadám, je to tím, že společnost je špatná a její zásady tím tuplem. Abys nebyl asociálem ty. Jsi v kolektivu oblíben? Co to je za kolektiv...?
19. 03. 2012 | 13:51

toník napsal(a):

Ládík.Prošel jsem si pár minulých blogů a zjistil,že Vy tu ležíte od rána do večera,tak bych si docela rád ten váš grunt prohlédl. Ale vám podobní střílejí,když si utrhnete třešni z jeho stromu,tak do bohatého moravského regionu nepojedu....
19. 03. 2012 | 13:52

toník napsal(a):

Ládík. Jsem samotář a OSVČ,tak si všechno dělám sám...
19. 03. 2012 | 13:54

Béda napsal(a):

Ládík!!!!!19. 03. 2012 | 13:51

"Pokud se mé chování vymyká společenským zásdadám, je to tím, že společnost je špatná a její zásady tím tuplem..." Celá společnost by se tedy měla změnit podle vás a přijmout vaše společenské zásady. To je přesně ta kultivace, o které jsem mluvil výše.

"...Jsi v kolektivu oblíben? Co to je za kolektiv...?
opět se ozvala stará profesní deformace?
19. 03. 2012 | 13:58

Joe Ratata napsal(a):

Vasja
Kolik to hodí od tebe,boháči?Vrkni ať se našponuju.
19. 03. 2012 | 13:59

dalimír napsal(a):

toníku máte pravdu ,ty čachry u posl.Klauzových voleb s televizní hlasatelkou bobo ,neboli p.Bobošíkovou bylo od rudých opravdu pro silné žaludky ,nicméně zatím se stále drží a ukazují že mají jakés takés zasady v politice ,stále lepší jako ty pravičácké partaje ! Tady neni na výběr ! Komunističtí papaláši za socíku dobře věděli komu vděčí za to že se měli jako prasata v žitě ! Tak alespon na oko byli k nám dělnické třídě vstřícnější a neprovokovali tak jako tihle pravičáčtí neomalení šmejdi ! Těm se nedá věřit vůbec ! Hezký den Dl.
19. 03. 2012 | 14:06

Mlčící většina napsal(a):

Kalousku, Kalousku
Zmrazovat důchody můžeš jak chceš. Jestliže z vybraných peněz VYPLÁCÍŠ "všem" na důchod /mám na mysli i ohebné pilíře-tak tomu říkají Rusnoci/, potom skutečným důchodcům musí VŽDY chybět!!

Proč mě nyní stát přispívá na důchod, když mě nejdříve obere, aby mně to následně vítězoslavně vrátil?
Přičemž do důchodu pudu za 23let. Čili 23let mě stát bude přispívat na důchod....
Tím pádem jsme stát důchodců včetně ohebných pilířů, které jsou vyžrány parazity z penzijních fondů.
Nemohu si pomoci, ale průběžný systém je nejlepší.
19. 03. 2012 | 14:08

Ládik!!! napsal(a):

Bédo, NE.
Nechci, aby nějaká "společnost" hodnotila mé zásady. Ty hodnotí jednotliví lidé, se kterými přicházím do styku. "Kolektiv" jsem šoupnul toníkovi, abych ho poškádlil. Bédo, jsi tragéd. Poslední dobou píšeš málo a krátce. Nemáš třeba boreliozu? Přeji Ti brzké uzdravení.
19. 03. 2012 | 14:08

Petr napsal(a):

"Kelt"
"Řebíček,Rittig,Janoušek,Oulický,Bakala a pod." také zbohatli, ale pokud vím tak nezbohatli křišťálově, když sesedali z koně a přitom levou zadní studovali VŠ při desítkách státních a stranických funkcích.
19. 03. 2012 | 14:17

toník napsal(a):

Ládík. Nechtěl bych s Vámi přicházet do styku viz Váš příspěvek Bédovi !!!!!!
19. 03. 2012 | 14:21

Ládik!!! napsal(a):

toníku,
kdybyste byl můj klient, požadoval bych prachy napřed.
19. 03. 2012 | 14:22

toník napsal(a):

Ládík.Kdybyste Vy byl můj zákazník,tak od Vás nebudu chtít zaplatit,protože vím,že Váš region je chudý a je tam málo práce,atd.. Můj táta mi vyprávěl,co byli sedláci zač a já mu tenkrát nevěřil a dnes po poznání Vás mu dávám tam nahoru za pravdu!!!
19. 03. 2012 | 14:33

analízátor napsal(a):

Sladký,
Pokud jste si nevšiml, tak např. pokladní v Lidlu má významně nižší plat než ta samá za vyspělou hranicí nebo montovník u automobilové linky jak by smetl. Tam to udivuje ještě víc neb logika velí , novější linka tedy jistě i produktivnější, nám analízátorům z toho vyplývá, že našinec by mohl být zaplacen lépe než Helmut na staré.
Buď bude jeden přeplácen nebo druhý nedoplácen. Jinak si to vysvětlit neumím.
19. 03. 2012 | 14:35

DF napsal(a):

Pro toník
Bohužel ďábel je skrytý v PR, jinak prosím buďte hodný na;
Ing. Ladislava Strakoše on to nemá lehké!!!!
19. 03. 2012 | 14:35

toník napsal(a):

DF. Určitě budu!!! A nemůžeme panu Strakošovi nějak pomoci?
19. 03. 2012 | 14:57

DF napsal(a):

Pro toník
Bohužel ne, ono je to dost blbě placený.
19. 03. 2012 | 15:03

toník napsal(a):

DF. Život tropí hlouposti,vždyť já ráno nazval pana Strakoše Kikinou a on dělá do tepla!!!
19. 03. 2012 | 15:10

DF napsal(a):

Pro toník
On toho vlastní povícero ale jak vidíte každá koruna dobrá.
19. 03. 2012 | 15:15

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Dlouho ses neukázal. Zdá se mi, že asociální demokradi nemají pomalu z čeho vařit, jak tady už 2 měsíce propírají mizerných 600mld z EU fondů. 600mld na 5 let, to je bratru 50.mld za rok. A že my tady mezitím musímě protočit jen tak mezi řečí 3,6 bilionu každej rok, to je zřejmě pod jejich rozlišovaí schopností.
19. 03. 2012 | 15:16

Ahoj napsal(a):

http://jdem.cz/t8gu9
Letité podezření, že ze zakázek státní firmy s mnohamiliardovými tržbami mohly oklikou proudit peníze do stranických pokladen - v tomto případě na kampaň sociální demokracie - nyní do jisté míry potvrzuje Nejvyšší kontrolní úřad, který zkoumal hospodaření podniku v letech 2009 a 2010.
19. 03. 2012 | 15:27

toník napsal(a):

Ahoj. Trochu to vyvažte o kampaně dalších stran ! Díky.
19. 03. 2012 | 15:33

Ládik!!! napsal(a):

DF -
svoje jméno jsem uvedl pod blogy alespoň 3x, protože jsem to považoval za slušné (zejména pod panem Bendou) a nemám se za co stydět. Co si myslíš o slušnosti ty?

Ahoj SuPe,
koncem zimy se topím v bahně, už jsem z toho venku. Zato socani se v něm rochní s oblibou, navíc si do něj přilévají vlastní kejdu. Nepsal jsem, jen jsem se díval. Jen se trochu oteplí, už jdou do ulic. Jsem zvědav, kdy vymyslí nějaký socanský ramadán. (hele, přílítli rehci).... Že by žrali i v noci.
19. 03. 2012 | 15:47

český maloměšťák napsal(a):

Btw :
http://www.businessweek.com/news/2012-03-19/treasury-winds-down-mortgage-program-with-25-billion-profit

"...The Treasury purchased $225 billion in government- sponsored-enterprise bonds and made a profit of $25 billion from principal, interest and the sale. Treasury announced in March 2011 it would begin winding down the program through sales of as much as $10 billion of bonds a month.

The Obama administration has highlighted the performance of the TARP bank program, which has returned about $259 billion, more than the $245 billion lenders received. ..."

Myslím si, že účet v případě sanace bankovního sektoru v EU bude mnohem mastnější. Ale čistá analogie není na místě. Vláda USA /potažmo FED/ je na rozdíl od EU akčnější - z podstaty věci.
Proto je důležité pokračovat ve sjednocovacích procesech v Evropě.
Pak již bude možné srovnávat.
19. 03. 2012 | 15:55

Ládik!!! napsal(a):

kydači,
ještě volíš VV?
19. 03. 2012 | 15:56

vasja napsal(a):

Tak pane Bédo,
nic pro Vás, ale pro paní DF určitě

http://zena.centrum.cz/zdravi/domaci-lekar/clanek.phtml?id=736701#utm_source=blog.aktualne.centrum.cz&utm_medium=carousel
19. 03. 2012 | 16:02

Hafan napsal(a):

Pane Sobotko, Vy kážete vodu, ale pijete víno! V poslední den svého úřadování jste coby ministr financí (rok 2007) odpustil cca 26 milionů dluhu na dani majiteli hotelu Ambasador a bývalému estébákovi (a Paroubkouvu příteli) - a to se nedělá zadarmo, viďte! Takže když tvrdíte, že jste si na dům v ceně 5,1 milionu, který jste si nechal postavit, "našetřil" z poslaneckých náhrad, musím se smát!!!! Občané Vám doufám už nikdy na špek už neskočí - Vy politici jste totiž všichni stejní!
19. 03. 2012 | 16:03

český maloměšťák napsal(a):

Ahoj
Zajímavá konstrukce.
MOhlo by tomu tak být.

Má to jednu vadu - ty reklamní firmy jsou soukromými subjekty, které asi nemají jediné tržby od ČSSD. Dále je dost přitažené za vlasy tvrzení, že díky penězům od jednoho subjektu lze jinému subjektu poskytnout slevu /tak velká sleva je ale podezřelá vždy, v tom souhlas/

V "Lesy ČR" působil i Drobil, nicht wahr ?

Že by vše bylo jinak ? Nebo že by šlo o plichtu - o socodesáctví ?

http://ekonom.ihned.cz/c1-48924650-drobilova-stopa-v-lesich-cr-bratr-kolegy-z-ods

Pokračujte. Hezky zprava útokem na levici - a zleva na pravici. Tak, jak jste byli zvyklí z pískoviště - modré kyblíčky proti červeným lopatičkám.
19. 03. 2012 | 16:05

Pepa 3 napsal(a):

Scénář z většiny diskuzí pod články upozorňujícími na průšvihy Nečasovy party se opakuje s neúprosnou pravidelností. A už je téměř jedno, kdo je autorem příslušného blogu (i když členství nebo sympatie k ČSSD je samozřejmě "přitěžující" okolností). Po asi tak hodinové až dvouhodinové diskuzi poměrně k věci a k tématu se vyrojí "osvědčení" diskutéři (Yosif, Vasja, Petr, Kryštof, vykřičený Ládik, DH, SuP, VFISCHER a někteří další) a ti známými obratnými manévry spočívající především ve vyvolání osobní hádky s jednotlivými diskutujícími zavedou celou diskuzi úplně jinam, takže po dalších dvou hodínách již z diskuze nikdo nepozná, o čem je. Mimochodem, měli byste si zlepšit organizaci práce. Nezdá se Vám hodina až dvě ponechání normální diskuze pod důležitými články, kdy jde napříplad o stamiliardové škody jako v tomto případě, příliš dlouho? Neměli byste mobilizovat rychleji? A ještě další otázka - tentokrát pro pana Stejskala: V tomto případě Vám nevadí, že za poslední dvě hodiny neměl snad ani jeden příspěvek s tématem blogu nic společného? A nebo právě v tomto případě vám to vyhovuje?
19. 03. 2012 | 16:09

Jedla napsal(a):

Nečas, 2010: Budeme opozici trpělivě vysvětlovat nezbytnost reforem.
Nečas, 2012: Budeme Evropské komisi trpělivě vysvětlovat reformu nezbytností.
19. 03. 2012 | 16:19

SuP napsal(a):

Oprava: 600mld za 5 let je 120mld/rok, to ví každej trouba! Kdyby si všimnul.
19. 03. 2012 | 16:46

Ládik!!! napsal(a):

Pepo3 -
a ty bys chtěl nekonečný potlach o ničem?
19. 03. 2012 | 16:58

Pepa 3 napsal(a):

Hafan - rádio Jerevan hlásí!
Vážený, je vidět, že nejste příliš bystrý a jediné co umíte, je papouškování tendenčních lží! Oba případy, kterými zde - naprosto mimo téma blogu - napadáte jeho autora zde již byly vysvětleny nesčetněkát. Ale os.. to zřejmě nepochopí. (Pane Stejskale, tím neoznačuji oponenta, o něm vím že je hafan, myslím to obecně a lékařskou diagnózu napsat nesmím.)
Takže vezměme to podle toho rádia Jerevan popořádku. K prvnímu případu:
Dodatečně se zjistilo, že nebyly odpuštěny daně, ale neoprávněně vyměřené penále. U daní šlo pouze o časové rozlišení.
Náklady na výměnu oken, při níž nedošlo ke změně dispozice budovy byly oprávněně zahrnuty jako náklady na opravu a udržování a nikoliv do investic odepisovaných v následujících letech jak neoprávněně požadoval finanční úřad.
(Pro hafana : ještě vám to mozeček bere?)
Vyměřené penále bylo naprosto neoprávněné a nikoliv jako trest za špatné účetnictví.
A zlatý hřeb: Nástupce Kalousek nenechal Sobotku zavřít, ale sám prohlásil, že by postupoval stejně.
K druhému případu:
Není pravda - tak jak to vypadá z vašeho příspěvky, že poslanecké náhrady bere pouze pan Sobobotka. Bere je všech 281 členů parlamentu ČR.
Není pravda, že poslenecké náhrady jsou zúčtovatelné (i když by tomu způsob jejich výpočtu odpovídal), ale stávají se normální součástí příjmu poslance. Nemůže se tedy jednat o jejich zneužití. Navíc podstatnou část těchto náhrad tvoří příspěvek na bydlení.
Ještě mám jeden dotaz: Když před vámi kterýkoliv poslanec otevře peněženku s pěti tisícikorunami, poznáte, která z nich je ze základního platu a která z náhrad?
Jinak pane Stejskale, s celou situací jste velmi dobře seznámen, takže ponechání příspěvku pana hafana který jednak neobsahuje nic k tématu a navíc jsou v něm pouze vědomé lži nesvědčí o nestrannosti editora těchto blogů!
19. 03. 2012 | 17:01

Pepa 3 napsal(a):

Nechci potlach o ničem! Vůči hlupákům je o ničem jakákoliv odpověď.
19. 03. 2012 | 17:07

Navěřící napsal(a):

Jak se to vše kolem vládního programu a celé vlády vyvíjí tak to spěje k jedinému řešení i u nás, nakonec i zde uvedené názory tomu napomáhají:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pJGJveA2KBw#!
19. 03. 2012 | 19:38

tata napsal(a):

pane SUP

TED STE MI opravdu hořce rozesmal..
19. 03. 2012 | 15:16
19. 03. 2012 | 16:46

nejde o počty zmylit se muže každy jen jakou blbost budou muset udělat aby ste ji nebakatelizoval....chapete že i ten první špatny udaj znamená že by plno věcí nemuseli škrtat tudíž,že není chyba jen v krizi ale v jejich neschopnosti.......napřiklad odhad zvednutí dph tipovali vynos 20/27 miliard,když teda pro vas je 50 miliard v bilionech kteríma argumentujete pakatel,jakto že druhym dechem řikate že zvednutí dph je životně duležite respektive vtom smyslu vždit je to jen pakatel, nojo no
19. 03. 2012 | 20:05

Sláma napsal(a):

To Pepa - s tím Hafanem máte pravdu. Dostává-li někdo paušální náhrady, tak je samozřejmě nemusí zúčtovávat a může je použít, jak chce, takový je princip věci. Je zajímavé, že lidé, kteří tady povykují nad Sobotkovým bytem nějak zapomněli na Kalouskův byt ve Veleslavíně, který byl tak nějak podivně spjat s jakýmsi zbrojařem.
Stejně se nějak podivně zapomnělo na pana Čunka, který tvrdil, že ušetřil půl milionu za cestovní náhrady, jejichž část je sice paušální, ale aby je pan Čunek projezdil, musel by být po dva roky každý den na celodenní služební cestě a nic při tom nejíst. Myslím, že svým výkonem by pan Čunek zasloužil být zapsán do Guinessovy knihy rekordů.
19. 03. 2012 | 20:36

GF napsal(a):

autore,
bacha,abyste to v prskání síry nepřepísk jako Jyrka :-)))
a nonstop jednostranným prskaním lidi spíš naserete :-)))
19. 03. 2012 | 20:38

keyrum napsal(a):

Na Vaše dlouhé a nezávazné kecy,milí diskutéři,třeba M.Zemana:
-20% úředníků-vyhodit po volbách,když vyhraji a je to!Co půjdou dělat-jejich věc.Za ty vyšší šarže ušetříme na pracáku celých 40%.
-Nomuře-10 mld a je to! Kalousek kecá,tam je jeho podpis.
-nelíbím se socdemákům -odcházím a je to!
-rakouskej prezidente -vždyť jsi idiot- a je to!
-banky ještě nebyly privatizovány-teď to podepíšu a je to? jaké vyúčtování privatizace,vždyť já u toho nebyl a je to!
-že Klaus měl do roku 1997 700 mld dluh a po nás je přes 3 biliony-neumíte chlapci počítat,v tom to je a je to!
-nevíte si rady-čtěte mou knihu a je to!
-vždyť já to furt říkám,kdo nám nerozumí je hloupý!
-že Viewegh-si k svým bestsellerům musí přidat 200 tisíc soudy ? Vždyť já dostal za knihu 2 miliony a je to! Co na tom,že v antikvariátu je zdarma.Vždyť Paroubek přece dostal 4 miliony.A kdo ho z vás kdy četl?
-heleďte mně vyhodili na rozdíl od vás,komouši,ze strany 1969 a z práce 1989,kdo tedy má pravdu?
-že Mussolini jako i já hlásal kapitalismus ano,liberalismus ne-tak to byl asi správnej pašák ten Mussolini-a je to!
Zvu na zabijačku -všechny -a je to!
Že jsem v důchodu i bez důchodového věku dlouho? A to invalidní důchodce nemůže bejt prezidentem? Vypadám zdravě,tak asi to mám na hlavu a kdo nemá? a je to!
19. 03. 2012 | 20:59

Navěřící napsal(a):

PODVOD V AKCI "ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD" ZA 114 MILIARD KČ
Jako by to zadlužování snad nemělo končit?
Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč. Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči k zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..

(Autor Mgr. Čestmír Barták )…
19. 03. 2012 | 22:25

frt napsal(a):

Bylo by dobré,kdyby si šéf odborů Zavadil uvědomil jedno:
po posouzení dopadů vládnutí na lidi,je už dnes naprosto nevýznamné lidi posuzovat podle toho,kolik si kdo odseděl času na premiérské židli,kolik básniček přednesl na věřejnosti,kolik podepsal dekretů.
Myslím,že pro vůbec nikoho už dnes nebude překvapivé,napíši-li, že kvalita schopností vládnout u taxikáře Zdeňka Ponderta je tatáž jako u Klause,Paroubka,Zemana a dalších.Některým to zbývá ještě pochopit.Překvapivým toto zjištění není.
Pokud je někdo zvolen presidentem a následně odmítne svým voličům podat majetkové přiznání,je to myslím důvod k vyslovení okamžité absolutní nedůvěry.Nezasluhuje dál funkci.
20. 03. 2012 | 05:11

SuP napsal(a):

Sobotko -
Ty seš první ministr financí, kterej neumí počítat. Když je koaličních poslanců při vašem vrhnutí na vládu o 15 víc než vás, není to převaha 15 hlasů, ale 30!!
Pak ať se ještě někdo diví těm vašim "rozvahám".
20. 03. 2012 | 22:29

Myrek napsal(a):

Doufám, že z neschopnosti Nečas/Kalouskovy vlády vytěží co nejvíc Vandas - aspoň bude v Kotlince nějaká zábava.
21. 03. 2012 | 04:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy