Církevní restituce jsou nespravedlivé

13. 07. 2012 | 08:42
Přečteno 4222 krát
Politik ODS Marek Benda označil náš postoj k církvím za pokrytecký (Vztah ČSSD k církvím? Pokrytecký – Právo 12. 7. 2012), ale současně si stěžuje, že se nedozvěděl, co opoziční kolegové chtějí. Mrzí mne to, ale nepřekvapil mne tím.

Pokrytectvím zřejmě míní naše odmítání toho, co nechce skoro nikdo. Postoj veřejnosti k vládnímu pojetí církevních restitucí je vytrvale negativní, pravidelně jej odmítají čtyři z pěti dotázaných. Úplně přesně bychom to zjistili, kdyby bylo k této věci vypsáno referendum.

A proč Marek Benda neví, co ČSSD navrhuje? Není to způsobeno tím, že by návrhy opozice neexistovaly. ČSSD dlouhodobě upřednostňuje takové řešení, kdy prokazatelně církevní majetek by byl soustředěn do speciálního veřejnoprávního fondu pod většinovou správou církví a církve by byly financovány z výnosů tohoto fondu. Navázali bychom tak na model, který tu funguje už od josefínských reforem. Nelze však přehlížet ani evropskou praxi daňových asignací.

Bendův problém může spočívat v tom, že vládní strany se s opozicí nebaví. Spoléhají na početní převahu ve Sněmovně a bohorovně opovrhují principy zákonodárného procesu. Zkracují lhůty, prosazují jednací dobu po půlnoci, předkládají předlohy, s jejichž věcným obsahem se veřejnost nemůže seznámit (dosud chybí třeba seznam nabízeného majetku) a od zvláště podezřelých předloh se snaží odříznout i příslušné sněmovní výbory.

Vládní návrh zákona o vyrovnání s církvemi, který má rozsáhlé souvislosti ústavně-právní (prolomení Benešových dekretů, vztah majetku k Vatikánu), rozpočtové (největší pohyb státního majetku za desetiletí, příspěvek finančního vyrovnání k rekordnímu zadlužování státu), zemědělské (umělý vznik největšího vlastníka půdy, návrat před pozemkovou reformu první republiky), byl projednáván jen v kulturním výboru. A způsob, jakým pak ministryně kultury návrh zdůvodňovala ve Sněmovně, připomínal spíš smutnou kulturní vložku.

ČSSD si váží kulturního dědictví křesťanství a má zájem na tom, aby bylo zachováno i pro příští generace. Společnost trpí, když se zapomíná na principy, které měnily agresívní znepřátelené kmeny a klany ve spolupracující obec. Na vlastní oči vidíme škody, když se opominou i tak jednoduchá přikázání, jako je Nepokradeš!

Bohužel v minulosti už se mnohokrát ukázalo, že víra a církev mohou být velice odlišné věci. Církev, jejíž mysl ztemněla touhou po majetku, tradičně vyvolává ve společnosti odpor, jak známe už od časů mistra Jana Husa.

Třetí článek ze čtyř pražských artikulů, ve kterých je obsažen program husitských reformistů, vidí základ nemravnosti prodeje odpustků v tom, že „mnozí kněží a mniši světským právem panují nad velkým zbožím tělesným, proti přikázání Kristovu a na překazu svého úřadu kněžského“.

Církev by měla být poslem milosti a odpouštění, nikoliv podléhat hrabivosti a využívat arogantního zneužívání síly ze strany pravice. Víra v Boha je vnitřní věcí občanů, ale veškerá moc v zemi pochází z lidu a budou to zvolení zástupci občanů, kdo o podobě zákonů rozhodnou.

ČSSD tuto vládní podobu církevních restitucí nepodpoří. Jsou předražené, nespravedlivé a riskantní.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Raskolnikov napsal(a):

jo, jo jak zpíval v jedné své písni Karel Kryl "farář nám sliboval nebe a sám čeká na majetky..."
13. 07. 2012 | 08:54

Bavor V. napsal(a):

Josef II. věděl dobře co dělá. A proto se Stříbrný buvol Benda snaží jít v restitucích až před Josefa II.
13. 07. 2012 | 09:12

ZEMĚDĚLEC napsal(a):

Benda netuší,že skončí jednou v kriminále. Tam mu ani Pán Bůch nepomůže. Mukli mu to vysvětlí.
13. 07. 2012 | 09:13

David napsal(a):

Jsem křesťan.

S vrácením majetku církvím souhlasím, ale vůbec nesouhlasím s tím, jakým způsobem se to děje.

Výše uvedenou argumentaci považuji za slušnou. Vše pokazila vládní koalice tím

silovým - arogantním způsobem vládnutí,

jehož negativní důsledky se už začínají projevovat i v dalších oblastech našeho života.
13. 07. 2012 | 09:14

ZEMĚDĚLEC napsal(a):

Bůch není pravopisná chyba. To jen pro vysvětlení některých gramatikům.
13. 07. 2012 | 09:17

rorýs napsal(a):

Po celá staletí, ba i tisíciletí vykupovali lidé své hříchy dary všem možným fráterníkům všech možných barev a víry. A tak rostl pozvolna majetek duchovenstva vezdejšího, až došlo k bodu zlomu, kdy církev jakákoliv stala se ekonomickým jazýčkem na vahách vládnutí veškerého a počala sama tvořit podstatný díl páteře všeho lidského to hemžení.
Avšak na samém počátku stála jenom v pustém místě jednomu zasvěcenému natažená prázdná dlaň.
A tak v duchu tradice počátku pokleká různobarevné duchovenstvo s pokorou na rtech ke kříži, hřbet svůj ohýbá, o milosrdenství šeptá, a ....natahuje dlaň.
Ne pro sebe.
Pro něco vyššího.
Tak vysokého, že ani 4/5 plahočících v kotlině medem a strdím oplývající vůbec nedohlédne.
A proč by taky dohlédlo. Mají úplně jiné starosti. Starosti s proplétáním se houštinou natažených dlaní a úst plných pokory a milosrdenství.

Kdo je tady vlastně větší kradák?
13. 07. 2012 | 09:28

Lila napsal(a):

Zemědělec

Bůch není pravopisná chyba? Takže Bůch, bez Bocha, k Bochovi? Od kdy platí tato pravopisná kodifikace?
13. 07. 2012 | 09:33

Honza napsal(a):

... rozumím Janu Husovy, ... jeho umlčením odpůrci jeho myšlenek, argumentů tyto nevyvrátili, naopak, ... nastoupil Jan Žižka, ....

přeneseno do dnešních dnů mám takové tušení, že Duka dopadne jako jiný kardinál u Domažlic, ... Schwarzenberk příjde o majetek, který získal neprávem, ... Benda, Nečas, ... se bude muset živit rukama:-), ... Kalousek bude lepit pytlíky, ...
13. 07. 2012 | 09:38

Tipář napsal(a):

Fortuna by měla vypsát kurz za ják dlouho budou vydáváni policiji ti co budou zodpovědní za církevni tunel . Já bych pár drobných vsadil, že nejpozději po všech volbách .
13. 07. 2012 | 09:47

Bavor V. napsal(a):

Honza
áále ty naivko
13. 07. 2012 | 09:54

jack lipnic napsal(a):

připadá mi od sobotky poměrně farizejské se populisticky vest na odporu k církevním restitucím. ano, ta forma, kterou zvolila vláda mi nepřipadá nejštastnější, ale měli bychom se shodnout na tom, že co komunisti ukradli, měli i vrátit. zrovna nejvíc řve čssd, které má prsty v mnohamiliardovém fotovoltaickém tunelu. sobotko, a nebyla to také čssd, která odsoudila občany toho státu platit 350 miliard do evropského stabilizačního fondu na cizí banky? takže držte usta!
13. 07. 2012 | 09:59

Asfalt napsal(a):

Ano, církevní restituce jsou předražené, nespravedlivé a riskantní, jak říká autor. Ale s ohledem na to, o jak vážný problém jde, ani ČSSD se zrovna nepřetrhla v zabránění tomuto šílenému plánu.
Pokud si vládnoucí koalice prosadí tu či onu úpravu daně, budiž. Ale pokud koalice nevratně neodpovědně a nedemokraticky rozkrádá základní prvek státu a desekularizuje ho, pak končí sranda a pouhé "nepodpoření" není dost od demokratické a státotvorné strany hlásící se k novověkému státu po Velké francouzské revoluci. Co udělala ČSSD napař. k prosazení referenda, které by mělo být v takto zásadní věci samozřejmostí? Oponovala ČSSD dost vysloveným lžím a plkům koaličních politiků, Vlka a Duky? Nebo i ČSSD dává přednost antikomunismu před zdravým rozumem a privátním zájmům některých před zájmem státu?
13. 07. 2012 | 10:15

jap napsal(a):

Církevní restituce jsou další z tunelů v podání českých vlád a partají ve službách kmotrů, v tomto případě v pozici lokaje pana Duky. Koho vlastně reprezentují poslanci v Parlamentu, když prosazují něco, co čtyři pětiny obyvatel považují za odklonění českého majetku do rukou Vatikánu. Kdo bude hlasovat pro restituce, měl by být obžalován z vlastizrady!

Česko je ale zemí ovčanů, kteří si nechají vše líbit. Jediný výraznější hlas, ale bez větší mediální podpory, zazněl od jedné statečné spisovatelky. Kde jsou intelektuální elity této země, které by sjednotlily naštvané občany. Nebo zde už žádné elity neexistují?
13. 07. 2012 | 10:22

Petr napsal(a):

Pane předsedo,
pochopte, že než se tento stát úplně rozkrade, jak zleva tak zprava, tak musí na církev taky něco zbýt. Vždyť si majetek poctivě zkonsfiskovala po upálených lidech.
13. 07. 2012 | 10:23

Frante napsal(a):

Článek z vědeckého webu: K církevním restitucím - poučení ze Slovenska
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6354
13. 07. 2012 | 10:29

zemedelec napsal(a):

Pane Sobotka.
Správně.
Naprosto souhlasím s příspěvkem David.
Skutečně se jedná o obrovský majetek.Doposud to obhospodařují,obce,města,půdu ZD,teď opravdu záleží,co zůstane obcím městům,nebo ZD a co cirkvím.Jak to dostanou,obce města,pak začne ten správný rozprodej.Proto ten tlak na to schválení,už se to nemusí nikdy podařit.
Zdravím zemědělce.
13. 07. 2012 | 10:32

Jana Pechová napsal(a):

Zajímavý pohled na věc.
Já si tady sepíšu prokazatelně váš majetek, který jsem vám ukradl, nechám vás na něm pod kontrolou hospodařit a z výnosu vás budu financovat.
Kdo bude u sociálních demokratů v tomto modelu na řadě příště?
13. 07. 2012 | 10:33

Viola napsal(a):

Rozumná vláda uvažuje o tom, že mravy by se mohly spravit pomocí církve, ale k tomu jsou potřeba peníze. Kdo dnes věří politikům? Kdo věří církvi? Myslím že by církev o chlup vedla. Vzpomeňte na Konstantina velikého, jak se mu dobře vedlo, když vzal křesťany namilost. Možná, že se i V. Havlovi podařilo nemožné díky tomu, že vzal namilost utlačované duchovní komunisty. A pokud si dobře vzpomínám i úspěch ČSSD byl jednu dobu velký díky křesťanům, kterým se doporučovalo volit ČSSD na místo KDU-ČSL. Teď církev nedoporučuje nikoho (myslím si to) a dopadne to tak, že budou asi zvolené naprosto neznámé strany, nebo hnutí, anebo komunisté.
13. 07. 2012 | 10:40

Jarle Halsnes napsal(a):

NO A? V Podivuhodné zemi je to tak správně a tak to má být.
PS: A Vám, Bohuslave, nevěřím, že kdybyste se "dostal k veslu", bylo by nějak zásadně lépe. Jen bychom se mohli obdivovat jiným (a to se říká: kdo ví, jestli?) ptákovinám. Prostě z bláta do louže.
13. 07. 2012 | 10:49

Gustáv Kočí napsal(a):

Lila:
Od té doby kdy ZEMĚDÍRCI mistrujíCH gramatiků:D
13. 07. 2012 | 10:50

želivský napsal(a):

Bůch je nesklonné. Neb jde o citoslovec. Bůch! Bůch! Bůch!
Znázorňuje to padání palet s oběživem do Dukova sklepení.
13. 07. 2012 | 10:53

Frante napsal(a):

Viola napsal(a):
"Rozumná vláda uvažuje o tom, že mravy by se mohly spravit pomocí církve"

Není pravda, že víra v Boha vede k lepším mravům. To je závěr z mnoha prováděných studií. něco o tom je třeba tady:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4869
http://www.osel.cz/index.php?clanek=2270
13. 07. 2012 | 10:55

Bara napsal(a):

Jano Pechová, kdo ukradl církvím majetek? Poučte mě, prosím. Pokud se vracíme až před Josefa, pak bychom se mohli taky vrátit před Bílou Horu, ne? Nebo třeba až do středověku? Nebo do pravěku? Vždyť je to úplně absurdní!
13. 07. 2012 | 10:59

Ládik!!! napsal(a):

Církev? Asi jinej gang.
13. 07. 2012 | 11:08

Carlos V. napsal(a):

Návrhy Bohuslava Sobotky jsou polovičaté a scestné.

K restuticím - komunisté sebrali majetek velkému množství lidí a organizací. Na základě všeobecného konsensu byla provedena Částečná náprava některých majetkových křivd. Nelze napravit všechny křivdy, není z čeho. A tak bez náhrad navždy zůstanou mnozí - třeba majitelé akcií, podílů atd. A stejně tak, nemusí se vracet majetek ani církvím.

K financování církví - stát by měl financovat aktivity státu. Tedy obranu, bezpečnost, justici, státní služby. Stát rovněž zajišťuje jisté sociální benefity pro občany. Není ale úlohou státu financovat zájmové organizace.

Jistě, stát může některé zájmové organizace podpořit. Ale samozřejmě takové, které jsou pro společnost významně prospěšné. Ovšem, je takovou organizací církev ?

Připomeňme si základní dokument církví - desatero. Začíná : Já jsem Pán, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nepřipomíná Vám to článek o vedouucí úloze KSČ ? Církve jsou ve své podstatě organizacemi, podporující totalitní a nesvobodné myšlení. Svobodné myšlení omezují, zakazují.

Proto není v zájmu státu a spolčnosti jakkoliv financovat provoz církví.
13. 07. 2012 | 11:09

Jana Pechová napsal(a):

Bara
Nevracíme se před Josefa, ale do roku 1948 a k prokazatelnému vlastnictví de jure.
13. 07. 2012 | 11:15

Viola napsal(a):

Carlos V

"Církve svobodné myšlení omezují."

Církve říkají že svoboda je velmi dobrá věc, ale musí se s ní umět zacházet.
Jak velký je rozdíl v tom, když církev dostává peníze na svou bohulibou činnost a jaký je rozdíl v tom, když pop kultura vybírá nehorázné peníze z nevinných mladých, ze kterých se stávají malí ďáblíci. Za co si zaslouží tolik peněz ti, kteří šíří různé metaly, různé pornovystoupení při zpěvu pop-hudby, k čemu to je, když se mladí šourají tmou z různých festivalů, kde dají průchod svým ďábelským pudům? Jaký je rozdíl v pop-průmyslu a náboženství? Řekla bych, že obrovský.

Zarazilo mě, když jsem viděla včera v TV ženy se šátky na hlavě, ale hrát metal a ještě o něm prohlašovat, že to není satanská hudba a že to nemá žádný vliv na víru.
13. 07. 2012 | 11:18

Honza napsal(a):

to Bavor V

... otázka cti národa, je otázka každého jednotlice, ...

jinými slovy považujte mne za naivku, ... autor výše uvedené citace ale naivka nebyl, .... záleží i na Vás, kdo Vám vládne
13. 07. 2012 | 11:23

Viola napsal(a):

Frante

z toho článku bych vybrala : Náboženství je základ pro kulturní výběr, upevňuje soudržnost komunity a podporuje spolupráci jejich členů.
13. 07. 2012 | 11:25

Baba napsal(a):

Laik si není jistý, že potřebujeme majetkovou převahou potvrdit historicky dlouhodobější roli několika málo církví v naší politice, kultuře a dalších oblastech veřejného i osobního života.
13. 07. 2012 | 11:27

Carlos V. napsal(a):

Violo
doufám, že metal ani porno z rozpočtu neplatíme ;-)

Jistě, lidi by měli přemýšlet - více a svobodněji - a zamyslet se nad svoji podporou nejrůznějších kašparů, kterým na jedné straně závidí sledujíce pořadů o tzv VIPácích, ale na druhou stranu jim v klidu přihrají peníze.
13. 07. 2012 | 11:30

Jana Pechová napsal(a):

Carlos V.
Na jiném místě - Bůh je láska. Není špatné mít lásku k lidem na prvním místě hodnotového žebříčku.
Zatímco morální kodex budovatele komunismu, inspirovaný desaterem, postavil na piedestal Jedinou Stranu, která o lidech rozhodovala, Bůh nechává takové rozhodování už z podstaty věci přímo na člověku.
Bibli nemůžete vykládat ve smyslu doslovného překladu. Takhle se dívají na své věrouky sekty.
13. 07. 2012 | 11:33

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Souhlas. " Částečné napravení..." není " úplné" a už vůbec ne " výběrové" /jak k tomu přijdou jiné právnické osoby ???/.
Ale věřím, že developerskálobby navázaná na ODS a Fantociho...že ta to vidí jinak.
Neb peníze a sex jsou vždycky dobré na zasmání.

Ostatně myslím si, že - ač nesjem zrovna příznivce jaderné energetiky...že daleko rozumnější je prostředky , kterými Fantoci chce zadlužit na dlouhá leta fiskál....by se měly raději použít jako splátka úvěru právě že ve směru výstavby Temelína zwei.
Když už Fantoci a jeho drábci kromě tunelů a všech těch podivných dodávek nefungujících IT neumí profinancovat skutečně rozumné /smart/ investiční projekty - s pzoitivními multiplikačními účinky.

Marcus Aurelius by je nechal zbičovat a možná že i ......

Viola
Kristus potřeboval pro šíření mravnosti, lásky a spravedlnosti peníze ?
A kolik že to bylo sesterciů ? Miliarda ? Nebo dvě ?
A kdo mu dělal " nezávislého" finančního poradce ?
Moše Goldman ? Anebo Izák Sachs ?
A lítal též po Judei ve vojenském vrtulníku ? Kvůli zýšení akčního radia ?
A volal po ustanovení církevního státu - se svým fiskálem , ochrankou, se svou bankou a s přísně vymezenou subordinací ?
Hmm - právě toho jsem se obával.....tedy toho, jak si církev umí přizpůsobit jeho slova tak, aby ho v případě jeho druhého příchodu mohla prohlásit za kacíře a vydat znovu světské spravedlnosti.

"Desátky se požadují jako povinnost; a kdo je nechtějí dávati, uchvacují cizí věci."
/"svatý" Augustin/
13. 07. 2012 | 11:37

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Vy potřebujete k realizaci lásky , aby u toho zevloval Bůh ?
proč ?
nemáte svůj rozum a svůj hodnotový systém - kterými vás obdařila příroda, rodiče , škola, dobří lidé kolem vás....
Proč strašíte komunismem /který mimochodem nikde kromě komunity Hutteritů v moderní době neexistoval/...a o ještě tak, že si Marxe zvulgarizujete...a dále tak, že vytváříte falešné dilema /buď Bůh - anebo Jediná strana/.

Milá dámo - zkuste někdy přemýšlet...než něco opět plácnete do virtuálního luftu.
Protože jinak uděláte opět církvi jediné, bojující a vítězící...ve směru snah tohoto spolku - medvědí službu.
13. 07. 2012 | 11:45

Viola napsal(a):

Carlosi V

Teď probíhá v Ostravě festival Barvy Ostravy a podívejte se, kdo všechno jej podporuje: http://www.colours.cz/partneri

A k čemu to je. Pár 30 tisíc (tedy není to málo) mladých lidí si jde zakřepčit do noci, pak ráno vyspávají namísto aby pomohli bližním. No Ostravě jako městu to možná pomůže v tom, že lépe zhodnotí plochy po těžkém průmyslu. Ale kdyby ti lidé namísto zábavy hned se dali do díla a zadarmo zvelebili kus města, jaká by to byla krása a radost, ale to už nikdo nezná, mít dobrý pocit z dobře vykonané práce. Ti mladí vyhodili 1600 až 1800 Kč, aby jiní zvelebovali.
13. 07. 2012 | 11:55

Viola napsal(a):

maloměšťáku

Kristus byl polo-Bůh a polo-člověk a dělal zázraky a peníze nepotřeboval, protože ho živili bohatí, nebo i chudší , nebo i úplně chudí lidé. Ale ukazoval, jak se pokusit o zázraky. Teď jsem si vzpomněla na Jackie Evancho, je věřící a má zázračný hlas.
13. 07. 2012 | 12:01

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Já nesloužím ani církvi, ani žádné straně. Lidi by jen měli dodržovat pravidla, která si nastavili, a ne je ohýbat podle sympatií a momentální potřeby.
Lidi mám ráda, i když je to někdy dost dřina - k takovému postoji mě dovedlo křesťanské zázemí, v němž jsem byla vychována. Co je to Bůh, na to si ale musí člověk najít odpověď sám. Já ho jako tvora zevlujícího nevnímám.
Komunismem nestraším, před komunismem a jinými utopiemi k němu směřujícími varuji. Co myslíte tou vulgarizací Marxe jsem nepochopila.
13. 07. 2012 | 12:02

Carlos V. napsal(a):

Jana Pechová :
Nevím, zdali právě církve souhlasily s Vaším výkladem, že Bůh nechává rozhodování na člověku. Jestli se nepletu, právě církve si osobují monopol na výklad pravdy.

Nemám nic proti náboženství, ale víru považuji za soukromou věc každého člověka. Naproti tomu církve se netají svým cílem ovlivňovat více lidí, apklikovat své vidění světa více lidem - a to nejen svým členům, ale i ostatním.

Proto církve jako takové nemohu považovat za veřejně prospěšné organizace.
13. 07. 2012 | 12:03

Carlos V. napsal(a):

Violo, financování šaškáren by mělo být čistě komerční záležitostí, kdy firmy platí za svoji prezentaci. Že tam ti lidi jdou - inu, já tam nejdu, svým dětem vysvětluji (formou náležitou) roli pokultury, ostatním to zakatovat nebudu.

Za důležité bych považoval, aby bylo zakázané financování šaškáren z společných peněz - státních, krajských i obecních. A je jedno, jestli jde o festival metaláků, sešlost motorkářů, filový festival, modlení ve Velehradě či motorky v Brně.
13. 07. 2012 | 12:08

Jana Pechová napsal(a):

Carlos V.
Kdyby si církve skutečně osobovaly nárok na monopol výkladu pravdy - podle vašeho vnímání - nebyla by možná ani ekumena.
Jeden z výrazných představitelů katolické církve Tomáš Halík přímo nazval jednu ze svých knih Co je bez chvění, není pevné - a týká se to právě úvah o 'pravdivosti pravdy'. Pokud vím, exkomunikován za to nebyl.
Církev jako instituce je hlavně garantem toho, aby věřící neujížděli k sektářství. Souběžně s tím koná prostřednictvím nejrůznějších sociálních a vzdělávacích projektů to, k čemu ji víra zavazuje (a na to potřebuje bohužel i hmotné statky).
13. 07. 2012 | 12:25

Carlos V. napsal(a):

Jana Pechová :
Odlišujme prosím církev a její charitativní projekty. Píšu o penězích na provoz církve, nikoli o charitě. Jistě, pakliže stát přispívá podle určitých pravidel neziskovkám na charitu, může tak činit i u církevních charit.

Stále bych byl ale velmi obezřetný, aby se tato charita nestala nástrojem propagandy. Každá lepší totalitní organizace má svoje propagační charitativní programy.

O dogmatičnosti církve není těžké se přít. Jistě, existují církve otevřenější - a zcela dogmatické. I v rámci církví záleží na jednotlivých mluvčích. Ale základ oné "pravdy" je vždy stejné - neochvějná víra v knihu a závazný výklad, kdy diskuze je občas možná pouze v oblasti některých výkladů.
13. 07. 2012 | 12:34

buldatra napsal(a):

Viola napsal(a):
maloměšťáku

Kristus byl polo-Bůh a polo-člověk a dělal zázraky a peníze nepotřeboval,...

Půvabná definice. Znamenám si.
Takže ani ryba, ani rak?

Dnes jsou mu podobni někteří staří dobří političtí harcovníci.
Snad jedině s tím rozdílem, že oni peníze setsakra potřebují.
13. 07. 2012 | 12:44

Petr B. napsal(a):

Pane Sobotko, o církevních restitucích přece rozhodly volby 2010 a rekordní vítězství pravice. Veřejnost byla přece před volbami dobře informována, že pokud bude volit pravici, proběhnou kromě jiných nepříjemností takto nespravedlivé a drahé restituce. Takže se nedá nic dělat, je to vůle lidu. Argumenty už nemají smysl.
13. 07. 2012 | 12:47

Jana Pechová napsal(a):

Carlos V.
Stát legitimizuje církve - a církve zřizují jednotlivé činnosti. Nevidím důvod, proč by měl stát kontrolovat činnost církevních aktivit, pokud již jednou konstatoval, že jde o instituci, která je v souladu se zákonem. Má-li pocit, že to tak není, má právo i nástroje na nápravu stavu.
Provoz církve a její aktivity spolu souvisejí, těžko je můžete oddělit.
13. 07. 2012 | 13:01

máme lepší paměť než Petr B. napsal(a):

Petr B.

co to plantáte o vítězství pravice a vůli lidu.

Každý přece ví, jak to před 2 roky u voleb bylo bylo.

VV se neprofilovaly jako pravice a restituce neměly v programu vůbec, stejně jako 2 roky před tím Zelení neuvedly , že by podporovaly po zvolení modrou sílu.

Restituce jsou výsledkem podvodu na voličích a neplnění volebních slibů stranami.
13. 07. 2012 | 13:03

perikles napsal(a):

Stát se má starat o to, aby občané nechcípali hlady a na triviální nemoci. Aby se naučili správně číst, psát a počítat. A aby v důchodu nemuseli vybírat popelnice.

Církve jsou soukromým povyražením podobně jako gambling nebo binge drinking. Proto by měly být zdaněny spotřební daní, stejně jako tenis, golf, hokej, televize a jiné produkce zábavního průmyslu, aspoň na úroveň alkoholu.

Občan, který se jednou naučí rozeznávat hovna od povidel už další státní opatrovnictví nepotřebuje (nejméně 60% státního rozpočtu jsou peníze vyhozené do vzduchu).
13. 07. 2012 | 13:04

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Kde v Marxovi /jistě mi dáte za pravdu, že je hlavním teoretikem komunismu společnost - respektive společnost bez soukromého vlastnictví (zjednodušeně)/ jste se dočetla, že Marx "staví na piedestal Jedinou stranu" ?

Nikde jsem nenapsal , že sloužíte nějaké straně či církvi. To se urodilo jen ve vaší hlavě.

Utopií je i jakási Boží spravedlnost.
Nic takového nikdy neexistovalo /už vůbec ne v dobách, kdy si katolická církev uzurpovala výkon moci nad dušemi i těly lidí/.

Civilizace /společnost/ není odvislá od " spravedlnosti" vyjádřené tak, že se civilizace například nesmyslně /ve směru neefektivity/ zadluží. Nebo se " spravedlivě" vzdá jiné - uchvatitelské civilizaci.
Spravedlnost je širší pojem - často je spravedlností právě že nespravedlnost.
A tak bylo spravedlivé, pokud byli ti křesťané, co odmítali sloužit v římské armádě - zbičováni či zabiti.
Spravedlnost není červená knihovna ani romantický film. Je to boj o to, aby žil dál odkaz předků. /jaký byl vztah předků k např. katolcké církvi je v tomto směru také důležité/

Zkuste místo vágní spravedlnosti /znáte Rawlsovo vymezení ??? - přečtete si ho...není to vůbec žádný marxista...ba naopak/ pojmout to, co se nazývá morálním rozhodováním.
Tady existuje několik teorií :
1. Teorie ctností
2. Deontologická teorie /Kantův morální imperativ - včetně dialektického vztahu DOBRÝ ZÁMĚR vs možné SKUTEČNÉ FIASKO/
3. Utilitaristická teorie

Doporučuji F. Koukolík: Mocenská posedlost, str. 220 a násl.

/osobně jsem v takové otázce jako jsou tkzv. církevní restituce - tak jak mají být schváleny poslanci Bémem, Kalouskem, Parkanovou, Bendou, Kocourkem, Šnajdrem, Kočí, tunelbábou s jejím LIDEM.....spíše na straně utilitaristů - tedy rozhodnutí přehodnotit a schválit až po nových volbách, před kterými strany budou formulovat své názory na rozsah tkzv. církevních restitucí jednoznačněji než tomu bylo před volbami 2010 a kdy lidé budou mít větší přehled o tom, kdo z poslanců hájí jejich zájmy a kdo zájmy Mafie/
13. 07. 2012 | 13:07

Jana Pechová - novodobý Jasánek napsal(a):

ať církev založí obchodní společnost, ať si půjčí u vatikánské banky, ať vybírá u kostelů vstupné, pak nikdo nebude mít námitky proti její činnosti, pokud nebude v rozporu se zákonem.

Současná podoba církevních restitucí je však neskutečné svinstvo a vražda na národu.

Také délka vyrovnání, 30 let přesahuje horizont produktivního věku několika generací a je na nich spáchaným zločinem, neb oni nebudou moci využívat žádného výsledku této investice.

Je to něco na způsob božího království po smrti, na které však v Evropě 21. století málpokdo věří.
13. 07. 2012 | 13:08

Carlos V. napsal(a):

Jana Pechová :
není na státu, aby kontrolovat činnosti církve a církevní aktivity (pakliže nemají zdanitelné příjmy)
je ale na státu, aby kontroloval použití peněz, které by na jednotlivé projekty církevních organizací přispěl. Pakliže dostane peníze konkrétní církevní charita, stát musí kontolovat, že peníze byly použity v souladu s cílem dotace, tedy nikoliv třeba na platy duchovních či provoz církve.
13. 07. 2012 | 13:13

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Opět přesné - stát určitě neodmítne přispět na provoz a rozvoj organizací, spadajících pod církve, pokud tyto jsou efektivní ve směru řešení problémů společnosti...například problému spjatými s řešením chudoby či strádáním ve stáří či nemoci.
Pokud tedy stát bude spravován rozumně - a ne tak, že se stane dojnou krávou Mafie či jiných zájmových spolků.
Předpokladem k tomuto mj. je - že se stát nebude zadlužovat ve směru neefektivních investic.

Ostatně myslím si, že církev stejně i v případě odluky bude tímto směrem stále natahovat ruce.
/Ale to je jen spekulace./
13. 07. 2012 | 13:14

Právník napsal(a):

Josefínské reformy (1780 - 1790), spojené také s rozsáhlou sekularizací církevního majetku, nebyly v Evropě ojedinělé. Uplatnily se dříve nebo později také v Německu, ve Francii, v Toskánsku, v Portugalsku... a vycházely ze snahy tehdejších států - stát se na církvi, zejména katolické, nezávislými. To byl poslední krok, aby konečně zmizel celý středověký feudálně chápaný řád, ve kterém byla světská moc více či méně podřízena moci církevní. Po napoleonských válkách se kurie mlčky vzdala navrácení sekularizovaného církevního majetku (viz výsledky Vídeňského kongresu).

Že se to katolické církvi hrubě nelíbilo? Jistě. Stačí odkázat na papežskou encykliku z prosince roku 1864 a paradoxní rozhodnutí o neomylnosti papeže. Ale na stavu, že evropské státy, potažmo jejich vlády disponovaly s bývalým majetkem katolické církve jako s majetkem státním to nic nezměnilo.

Sekularizace církevního majetku bez náhrady nemůže být proto považována za opatření komunistické, ale za jeden z výsledků demokratických buržoazních revolucí namířených proti feudalismu. Navrhovaný způsob „restituce“ církevního majetku v ČR, může být proto chápán jako "refeudalizace" vztahů mezi státem a církvemi.
13. 07. 2012 | 13:21

prorok napsal(a):

čeká nás novodobá doba temna a 300 let poroby.A vykrmování odulých prelátů a úchylných kněží, když děti budou hladovět a strádat a lidé si je ani nebudou moci dovolit mít, neb pod mostem a bez peněz alespoň na jídlo to nejde.

Také nás čekají čarodějnícké procesy, jako po roce 1620 a díky nim např. v Německu klesl počet obyvatel o dvě třetiny! Totéž nyní čeká naši republiku. Ale zatímco exulanti po roce 1920 opuštěůli vlast se slzami v očích a brali se s sebou prs´t rodné země, nyní si každý exulant řekne, proč já blbec to neudělal už dávno, hned v 89.
13. 07. 2012 | 13:27

český maloměšťák napsal(a):

A ještě jedna souvislost.
Fenomen Vatikánu a subordinace zdejšího církevního establishmentu vůči rozhodnutím jeho vládnoucích struktur. /jen málo jedinců uvnitř lůna církevní hiearchie poslouchá Krista a své svědomí - spíše se dává na dopisy papežské kurie...a pokud se takový jedinec najde - kurie už s ním umí zatočit...trnavský exarcibiskup o tom ví svoje/
Cosi velmi nepěkného a dějinným tradicím českého humanismu a moderním tradicím masarykovské republiky odporujícího.
Taková jakási nespravedlnost, chtělo by se poznamenat na triko Jany Pechové.....
/ostatně i to, že zákon má přijmout sebranka, o které občané neví, zda pracuje pro Mafii či v jejich prospěch...je NESPRAVEDLNOST - 75 % lidí je proti - což představuje hrubým odhadem cca 90 % těch, co volili v posledních volbách...ale taková nespravedlnost očividně všem těm spravedlivým...nevadí.../

Proč je tedy církev tak nedočkavá - když tedy čekala 60 let ? Proč nepočká ještě dva roky /podle mě ale kratší dobu - to, co se dnes označuje politickou reprezentací by si zasloužilo spíše jiné označení (ale Stejskal by mě smázl) a tak je v logice věci - že to coby politická reprezentace vydržet ještě dva roky nemůže/.

Protože sebranka se po nových volbách zhusta do poslaneckých lavic nedostane.
A o to jde.
13. 07. 2012 | 13:29

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Byla spravedlivá Velká Francouzská Revoluce ? /ve vztahu k církvi/
Anebo byl spravedlivý spíše Napoleon -který uzavřel konkordát / s Vatikánem / ?
Anebo byla VFR nespravedlivá ?
A byla tedy před VFR spravedlivá církev ?
13. 07. 2012 | 13:32

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Ještě nezaznělo kolem cirkevních restitucí asi toto.
Co nepůjde vrátit stát se zavazuje to proplatit ze státní kasy.Jestli tento majetek pak bez úplatně převede na obce,města.organizace,nebo bude požadovat odkup,v případě prodeje jestli půjdou peníze do státní kasy,nebo obecní,městské.
13. 07. 2012 | 13:34

gabrielova trumpeta napsal(a):

proroku
Počet obyvatel v Němcích poklesl kvůlivá třicetileté válce, která spolu s rekatolizací řádila v Evropě. Kdyby trvala o 15 let déle, mohli jsme mít vystaráno.
Po roce 1920 opouštěli exulanti rodnou zem směrem do Moskvy a žádný prs s sebou nebrali, na to bylo v hotelu Lux málo místa.
Nyní si každý exulant řekne, že Milada Horáková měla to atomové bombardování kotliny vyjednat.
13. 07. 2012 | 13:36

Jana Pechová napsal(a):

Carlos V.
Pane Carlosi, na provozování sociálních a školských zařízení jsou v této republice velmi přísné parametry. Platí pro stát stejně jako pro soukromý sektor, církve nevyjímaje. Kontrolu nad tím, zda se v rámci těchto aktivit lidem 'nevymývají mozky', tedy máte zaručenu. Církevní zařízení přitom bývají velmi skromná: o tom, že by z ústavů pro postižené či domovů seniorů plynuly měšce peněz pro 'vatikánské pupky' rozhodně nemůže být řeči.
13. 07. 2012 | 14:43

Pepa Řepa napsal(a):

Debatu jsem nečetl, ale mám protinávrh.
ČSSD dlouhodobě upřednostňuje takové řešení, kdy prokazatelně církevní majetek by byl soustředěn do speciálního veřejnoprávního fondu pod většinovou správou církví a církve by byly financovány z výnosů tohoto fondu
-----------------------------------
Což vložit majetek politických stran také do jednoho táboritské díže, včetně majetku ČSSD, tedy i lidového domu ustanovit správní radu s většinou zastoupení všech politických stran, zbytek kýmkoliv a z výtěžku financovt všechny partaje od Cibulky přes KSČM až po DS.
Ppkud byste chtěli jít příkladem můžete přihodit osobní majetek Vašich vejlupků, nejen partajní.

Co Vy na to?
Jaký je rozdíl mezi hloupým návrhem vaším a stejně hloupý mým?
13. 07. 2012 | 15:00

Yosif K napsal(a):

Sobotka napsal:
ČSSD tuto vládní podobu církevních restitucí nepodpoří. Jsou předražené, nespravedlivé a riskantní.

KONEC CITATU.

Sobotka (a jini naivnejsi predstavitele CSSD) vychazeji z naprosto falesneho predpokaldu ze stat bse o cirkevni majetek postara lepe nez cirkve samy.

Samozrejme ze u cirkvi je jakesi nebezpeci korpupce a neefektivnosti ve sprave majetku (jako u kazde organizace s nejasnymi "sluzebnimi postupy" - kdo posttupuje nahoru, kdo ne, jaka je kontrola "seshora" atd), u statniho fondu se njedna o absolutni jistotu.

Specielne pokud bude statni fonds ovladan "levicovymi soudruhy" - tak jako byl ovladan statni fond mladeze.

Muzeme se vsadit, ze po pristich volbach vyhraje CSSD a vetsina cirkevniho majetku z verejnopravniho fondu bude dlouhodobe pronajata ze smesne ceny ruznym Fenclum, Zgarbum, Palasum a davum ruznych jejich pratelicku - oranzovo-rude kolchoznicke a sovchoznicke slechty, ktera ku svym desetitico-hektarovym panstvim potrebuje pridat jeste podobne vymery ultralacinych pachtu - nejlepe se nevypoveditelnymi smlouvami na 99 let.

Toto jest budouci vyuziti cirkevniho majetku - lacine najmy rudooranzove pozemkove slechte, ktera uz nyni z rozezranosti travi zimy na safari v Africe.

Nebo sze snad levicovi soudruzi od ncasu fondu mladeze nejakm umreavnili? Staci se podivat co delaji oranzovi hejtmane, ze ano......
13. 07. 2012 | 15:03

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Pane maloměšťáku, vy nemáte - kulantně řečeno -církev rád, já jsem daleka ji jakkoli adorovat, ale uvědomuji si potřebu její existence.
V tom je mezi námi rozdíl.

My dva se například shodneme v potřebě a smysluplnosti projektu EU: rozhodně ale oba tušíme, že ani její instituce nejsou něčím, co by leckde nepotřebovalo korekci. Budeme proto razit názor, že dokud nebude naprosto dokonalá, budeme jí bojkotovat smluvní příspěvky?

Církev jako garant nějakého uceleného názoru na věci duchovní má strašně složitou úlohu. Uhlídat v tom obrovském počtu lidí hlásících se ke křesťanství nejrůznější vykladače 'absolutních pravd' odvolávajících se na její řady je sám o sobě úkol opravdu nadlidský - prosazování Božího slova mečem či ohněm přitom opravdu patří do středověku. Pro křesťanského Boha lidé nevyhazují pohanské psy do vzduchu, za ztrátu panenství před manželstvím se nekamenuje, smíšené sňatky jsou běžné, do kostela může každý. Dnes jsou křesťanská společenství naprosto otevřená a dobrovolná.
13. 07. 2012 | 15:18

pgjed napsal(a):

Pane Sobotko, jsem dalek toho jakkoliv podporovat v čemkoliv pana Bendu, Jednu ze smutných postav naší polistopadové politiky. Nicméně ve svých tvrzeních, kterým se pokoušíte bránit, má naprostou pravdu. Pokrytectví socdem, pokud jde o vyřešení hmotného zabezpečení a hmotné nezávislosti církví na státu spočívá především v tom, že jste měli celých 8let k tomu, abyste tuto záležitost vyřešili, dokonce ve volebním období 2004 - 6 jste to měli v koaliční smlouvě. Další pokrytectví pak je v tom, že se tváříte, jakoby vyrovnání mělo probíhat ze státního a na úkor občanů, jernomže skutečnost je taková, že bude probíhat z církevního a státu, vedle úspor ve výdajích na mzdy duchovních zůstane k dispozici velkorysý dar církví v hodnotě cca 60 mld. Kč.
A pokrytecký, velmi pokrytecký, je i váš návrh na jakýsi církevní fond. Přičemž velmi dobře víte, že takové fondy nefungují a nikdy nefungovaly. A to již zža Josefa II., kdy šlechta rozchvátila fond, do kterého byl uložen majetek, zrušených řádů a kostelů, takže císař musel zřídit solnou daň aby měl na mzdy duchovních. Podobně byl právě za socdem vlád rozkraden Fond dětí a mládeže, který měl spravovat majetek SSM a z výtěžku přispívat dětským organizacím. Vrchol nezodpovědné libovůle předvedl váš ministr soudruh Dopstál, který svévolně a přes odpor církví zrušil náboženskou matici. Než soud rozhodnul o protiprávnosti a právní nicotnosti tohoto rozhodnutí, zbyly jenom dluhy, aktiva byla fuč. SÁM DOBŘE VÍTE, JAK FALEŠNÉ A NEPOCTIVÉ JSOU NÁVRHY SOCDEM A MĚL BYSTE SE STYDĚT AS NE TADY MACHROVAT!
13. 07. 2012 | 15:20

pgjed napsal(a):

To David:
Vřele bych doporučoval, seznámit se nejprve s fakty a pak hodnotit způsoby jak se to či ono děje. Způsob, jakým je připraveno vyrovnání státu a církví je naprosto standartní ve srovnání s ostatními restitučními zákony a není mu vpodstatě co vytknout.
13. 07. 2012 | 15:25

pgjed napsal(a):

To Gabrielova trumpeta.
Ona řádila nejenom rekatolizace, ale i reformace (což bylo mnohdy horší než rekatolizace) během třicetilerté války a dlouho, dlouho před tím. Takže hlad, nemoci, mor, války a drancování vedly leckde po Evropě k tomu, že se celé oblasti prakticky vylidnily, díky tomu, že obyvatelstvo po několika generacích útrap vymřelo.
13. 07. 2012 | 15:30

pgjed napsal(a):

No tady to zase žije. Výlevy "odborníků", ktreří zde vyslovují radikální soudy k něčenu o čem zhola nic neví jsou vskutku pozoruhodné.
13. 07. 2012 | 15:33

Carlos V. napsal(a):

Jana Pechová : a teď si představte, kdyby se církev díky nedostatku peněz rozpadla - a každý věřící si vykládal bibli po svém. A stalo by se co ?

Píšete, že církev má strašně složitou úlohu jako garant nějakého uceleného názoru na věci duchovní. A kdo jí tu úlohu dal ? A kdo to po ní chce ?

Mě příjde naprosto zbytečná. Ovšem, kdo ji chce, ať se v ní angažuje. A platí si ji.
13. 07. 2012 | 15:59

worcestrová omáčka napsal(a):

Jana Pechová píše

Pro křesťanského Boha lidé nevyhazují pohanské psy do vzduchu, za ztrátu panenství před manželstvím se nekamenuje, smíšené sňatky jsou běžné, do kostela může každý. Dnes jsou křesťanská společenství naprosto otevřená a dobrovolná.

a dámo, nenapadlo vás, čím že to asi bude?

Myslíte, že je to tím, že je církev tak miloučká a hodńoučká, nebo tím, že naštěstí od středověku dlouhým vývojem ztratila hodně moci a naštěstí soudy jsou světské?

Že kdyby se penězi posílila její moc, že by se zase mohli do vzduchu vyhazovat pohanští psi, být v klatbě sméšené sňatky, kamenovat za ztrátu panenství a zakazovat vstup do kostela bezvěrcům a pohřbívat je za hřbitovní zdí?

Že církev, kdyby dostala možnost se chopit moci, že by toto znovu nezavedla a neprosazovala?

Když restituce zanmenají návrat k původnímu stavu, že by se zase nezačaly upalovat řarodějnice?
13. 07. 2012 | 16:07

Pepa Řepa napsal(a):

worcestrová omáčka
konečně jsem pochopil smysl restitucí.

Budou použity na podpalovače Pepo, dříví se vezme z navráceného lesa a vzplanu hranice.
13. 07. 2012 | 16:13

Jana Pechová napsal(a):

Carlos V.
1/ Takový stav si neumím - a ani nechci - představit. 'Vykladači pravd' totiž mají až nadpřirozenou schopnost vázat na sebe nešťastníky a ve jménu Bible brát spravedlnost do svých rukou. Církev už má tohle vývojové stádium dost dlouho za sebou a dnes je autoritou, která (jediná) dokáže těmto tendencím a projevům účinně čelit.
2/ Tu úlohu má danou historicky, jako každá instituce rostla postupně. Jde o celosvětovou organizaci.
3/ Ale o to přece jde: po dotažení restitucí pojede církev za své.
13. 07. 2012 | 16:17

worcestrová omáčka napsal(a):

Pepa Řepa

já také nevidím jiný smysl restitucí, než oblbovat nová jehňátka a vtloukat jim do hlavy, jak majjí žít, co si myslet a s kým spát.

A když to nebudou chtít pobrat, tak je strašit a trestat.

Ostaně co kdy jiného církev dělala?
13. 07. 2012 | 16:19

Jana Pechová napsal(a):

worcestrová omáčka
Restituce neznamenají návrat k původnímu stavu - resp. jaký původní stav máte na mysli?
Restituce vyplývají z platné legislativy, která se zavazuje narovnat majetkové křivdy spáchané v důsledku února 1948.
Kontrolní otázka: Když vy vyhrajete ve sportce, půjdete sousedům podpálit chalupu nebo se jim aspoň vytentovat na rohožku?
13. 07. 2012 | 16:22

buldatra napsal(a):

Na Římskokatolické církvi se mi líbí nejvíce, že samotná její existence (nebo, že by způsob její existence?) odnepaměti vnáší mezi lid obecný takové to porozumění, lásku, soulad. Inu, vedou to profíci, to se hned pozná.

Což ostatní církve a sekty neumí. Amatéři.
13. 07. 2012 | 16:23

Carlos V. napsal(a):

1) Vidíte, a já si svět bez církve představit umím. Je mi zcela jedno, jak (a jestlu vůbec) ji kdo čte. Ostatně, církví a vykladačů bible je už teď více.
2) Církev možná v minulosti měla nějakou úlohu. Teď je její úloha více než sporná. Já ji nijak neúkoluji, žádnou úlohu jí nedávám a otázku jí nekladu. Asi nejsem sám.
3) Nechť jede církev za své - i bez restitucí.
13. 07. 2012 | 16:23

Carlos V. napsal(a):

ad 1) - poplet jsem větu
Tedy - Je mi zcela jedno, jak (a jestlu vůbec) bibli kdo čte
13. 07. 2012 | 16:24

aga napsal(a):

Pechová

"..Církev jako garant nějakého uceleného názoru na věci duchovní má strašně složitou úlohu. Uhlídat v tom obrovském počtu lidí hlásících se ke křesťanství nejrůznější vykladače 'absolutních pravd' odvolávajících se na její řady je sám o sobě úkol opravdu nadlidský.."

Jak už tu nadhodili předřečníci, neuvěřitelná chucpe. CO JE MI DO TOHO, SAKRA??? Snaha ohlídat si své dogma (která v minulosti stála potoky krve nejrůznějších "kacířů") je nechutná sama o sobě, ale když už to chce církev dělat, ať to dělá na vlastní náklady a na vlastní triko! V rozporu s učením svého Mistra má majetku víc než dost, ať si ho na to použije! Proč kvůli tomu zcela chce zcela nekřesťansky vyříznout libru masa co nejblíže srdci z těla už tak krvácejícího národa? Není to snad proto, že chce ty ateistické české neznabohy zadupat do země a pomstít se jim (nejen) za husity? A ta vlastizrádná "česká" věrchuška s nimi spolupracuje jako jeden muž - přes pokrytecké mlžení jako je tento blog.
13. 07. 2012 | 16:25

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
"dotažení restitucí"
Pěkný eufemismus. To je z vlastní produkce ?
Nebo ten termín vymyslel Kalousek ?
Podobně jako třeba výrok že " unikát " nelze ocenit a že firma se stoletou tradicí v oboru oceňování, která oceňovala i World Trade Center...je " Améééériknnnnn Epráááisl s estébákem v čele.
A který nadává poslanci Skokanovi do čuráků a vyhrožuje mu, že ho zmlátí ?

Vám fakt nevadí, že restituce v takové podobě jak jsou navrhovány...je nikdo před volbama nenavrhoval ? A že je proti nim téměř tři čtvrtina populace ?
A že je mají uzákonit velmi pochybní týpci spolu s tunelbábou a jejím LIDEM ?
Že v čele mají tato individua figurku Schwarzenberga, pomatence Fantociho a zcela neschopného Přesčase ?

Víte proč to chtějí upéct co nejrychleji ?
Protože ví, že kdyby se to nepovedlo...a oni před příštíma volbama vystupovali jako obhájci této podoby tkzv. církevních restitucí.....
...octnou se na periferii zájmu voličů.
Proto ten spěch - protože za dva roky voliči buď zapomenou anebo rezignovaně mávnou rukou.
13. 07. 2012 | 16:27

Baba napsal(a):

A teď jde o platy duchovních odpoledne.
13. 07. 2012 | 16:28

gabrielova trumpeta napsal(a):

pgjed
Dobře, že hlídáte. Eště bych sem mohla napsat, že Kalousek je černoprdelník, kterej prosazuje katolickej program ožebračení lidu. Neb jen chudý lid jest pověrčivý (hned začnete mlít něco o pohanech, že) a má zapotřebí tlustých prelátů.
A že katolíci zatvrzele zapírají Krista.
13. 07. 2012 | 16:31

worcestrová omáčka napsal(a):

Jana Pechová

to vy tady pořád plkáte, že co bylo ukradeno, musí být navráceno.

Tudíž voláte po stavu, který byl před rokem 48.

ale z legislativy vyplývá, že restituce měly napravit NĚKTERÉ majetkové křivdy.

Každému hlupoňovi musí být jasné, že není možné naplnit to vaše vykřikování o ukradení a navrácení, nevíc znásobené tím, že nikdo církvi nic neukradl.

Ale souhlasím, že církev prostřednictvím restitucí získá pěkný jackpot a může zase začít kamenovat za ztrátu panenství a pěkně se zas lidem naborávat do soukromí.

Vidíme to v Polsku, jaké tam s ní mají problémy, u nás, národa bezvěrců budou daleko horší.

Také si dovedu představit, že církev u nás bude něco na způsob spolku zahrádkářů či organizace např. Skautů apd.

Že není nutné, aby měla lesy, rybníky a polnosti, byla druhou nejbohatší korporací po ČEZU a největším vlastníkem lesů v ČR.
Aby 5% území ČR spadalo pod jurisdikci Vatikánu a abychom zde financovali nezaměstnanost polských kněží.
13. 07. 2012 | 16:34

Jana Pechová napsal(a):

aga a ostatní
Nechcete-li vzhledem k apriornímu odmítání církve pochopit čistě právní podstatu věci, těžko člověk uspěje s pokusem rozšířit vám pohled na instituci, o jejíž činnosti tu pozoruhodné procento diskutujících nemá ani šajna.
Obecně přitom zastávám názor, že každý člověk, který se chce vyjadřovat k problému, by se měl oprostit od vášní a zjistit si objektivní fakta, která se bezprostředně týkají celé záležitosti.
13. 07. 2012 | 16:37

worcestrová omáčka napsal(a):

Jana Pechová

právní podstatu chápem, a o rozšíření pohledu na instituci, kterou jsme v životě k ničemu nepotřebovali, napotřebujem a potřebovat nebudem, ze které naši předkové v\ystoupili již v roce 1914 a žilo se jim bez ní lépe než s ní, tak o to nestojíme a o jejíž činnosti máme šajna, až se nám zvedá žaludek

žádné vášně nemáme a objektivní fakta jsme hledali a studovali a zjistili, že i objektivní fakta a názory právníků, soudců i historiků jsou i přesně opačná, než vaše.

Restituce v současné podobě je svinstvo
13. 07. 2012 | 16:42

Právník napsal(a):

Předkladatelé zákona tvrdí, že nemohou přesně určit rozsah majetku, který se má vydávat. Nehodlají to však před přijetím zákona učinit, ani nic měnit na vyplácených částkách, určených církvím. Takto skutečností neovlivnitelný rozsah údajně nahrazovaného majetku katolické církve je značně vyšší, než uváděl arcibiskup Beran v r. 1948 v souvislosti s revizí 1. pozemkové reformy. Tehdy se také uskutečňoval soupis tohoto majetku za účasti církve. Zákon tak otevírá prostor opětným soudním sporům a ne, že jim brání.

Výše popsané ukazuje, že není pravda, že se jedná o vrácení majetku, který církvím "ukradli" komusnisté. Jde o mnohem větší rozsah majetku, odkazující až před josefínské reformy.
13. 07. 2012 | 16:43

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
ad dotažení restitucí: Církvím byly některá objekty již vráceny. V zoufalém stavu. Kde má církev brát na opravy, když si stát využitelný majetek zablokoval a dodnes z něj inkasuje?
Máte pravdu, před volbami takové restituce nikdo nenavrhoval. Už dvacet let se totiž o podobě církevních restitucí jen diskutuje. Žádná z politických reprezentací k nim nenašla odvahu, stejně jako žádná nedokázala najít způsob, jak se této povinnosti státu vyhnout.
13. 07. 2012 | 16:45

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):
český maloměšťák
Pane maloměšťáku, vy nemáte - kulantně řečeno -církev rád, já jsem daleka ji jakkoli adorovat, ale uvědomuji si potřebu její existence.
V tom je mezi námi rozdíl.

My dva se například shodneme v potřebě a smysluplnosti projektu EU: rozhodně ale oba tušíme, že ani její instituce nejsou něčím, co by leckde nepotřebovalo korekci. Budeme proto razit názor, že dokud nebude naprosto dokonalá, budeme jí bojkotovat smluvní příspěvky?

Církev jako garant nějakého uceleného názoru na věci duchovní má strašně složitou úlohu. Uhlídat v tom obrovském počtu lidí hlásících se ke křesťanství nejrůznější vykladače 'absolutních pravd' odvolávajících se na její řady je sám o sobě úkol opravdu nadlidský - prosazování Božího slova mečem či ohněm přitom opravdu patří do středověku. Pro křesťanského Boha lidé nevyhazují pohanské psy do vzduchu, za ztrátu panenství před manželstvím se nekamenuje, smíšené sňatky jsou běžné, do kostela může každý. Dnes jsou křesťanská společenství naprosto otevřená a dobrovolná.
13. 07. 2012 | 15:18
------------
Já že nemám rád církev ?
Naopak - fascinuje mě původní Pavlova církev. Nejsem dalek toho vám sdělit, že ji miluji.
Hnusí se mi všichni ti perfidní pokračovatelé - všichni ti různí " svatí" co volají " přinuť je ať přijdou" a co si myslí, že jsou větším přínosem pro svět než džber vody či půl kilo hovězího.

Potřeba existence...ale ano, souhlasím. Svět je dobré udržovat minimálně v takovém stupni diferenciace, jaký je aktualně k dispozici /až na extrémy a extremisty/. Ovšem potřeba existence se nesmí směšovat s podporou něčeho, co je lživé ve vztahu k své podstatě - ke Kristovi a s podporou koncipovanou nějakým výjimečným způsobem /co ostatní právnické osoby, co vyhnaní sedláci - ti platy duchovních nepobírali...ani pobírat nebudou/.
Až uvidím Duku místo polétávání vojenským vrtulníkem nad zemí zmítanou chudobou, válkami, nemocemi, utrpením....jak v této zemi chodí od domu k domu a káže tam slovo Kristovo a pomáhá trpícím....tak možná začnu měnit svůj názor.
Dříve ale ne.

Srovnávat církev s projektem EU je kách. Je to nesmyslná analogie. Církev není žádným politickým centrem. Ale i zde změním názor - pokud tedy farníci si budou volit své faráře, biskupy, arcibiskupy....ale i tak se mi nebude líbit, pokud nebudou farníky odvolatelní.
Podobně jako je tomu v židovské obci. Například.

Církev je tedy garant....
Hmm - a kdo ji tím garantstvím pověřil ? Jen na mně nechoďte s tím Bohem, prosím vás - toho mě ušetřete, ano ?
Garantem máte být vy - a ne nějaká církev nebo..... Jediná Strana.
:---()
13. 07. 2012 | 16:47

Asfalt napsal(a):

Jana Pechová, popř. další
Chápu, že člověk může cítit křivdu, za kterou považuji pocit nespravedlnosti. Zcela ale nechápu, jak může být ukřivděna jakákoliv právnická osoba. Ano, ČEZ,a.s. má právní ochranu, pokud někdo poruší práva ČEZu, ČEZ má právo na právní ochranu. ČEZ ale nemůže cítit křivdu, protože nemá cit, nemá hlavu ani srdce, je to právní fikce. Můzete mi potom prosím vysvětlit, jak byla církev, právní fikce jako každá právnická osoba, ukřivděna, když restituce mají napravovat křivdu? Copak opravdu, Vy všichni, co jste dojatí nad ukřivděností církve, kterou odmítli přijmout i do Rady Evropy, nechápete, že tady nejde o nějaké dobro či spravedlnost, ale o návrat duality moci typické pro středověk, jak o ní mluví vorcestrová omáčka, právník a další?
13. 07. 2012 | 16:48

Kelt napsal(a):

Moji prarodiče,rodiče i moje rodina jsme agnostici a církev svatá mně může být ukradená,neb abych věřil,či mohl věřit ve vyšší spravedlnost,tak pupkaté preláty ve zlatem vyšívaných ornátech k tomu nepotřebuji.
A pokud Bůh existuje,tak si dovoluji vyslovit pochybnost,zda je to jeho vůle,aby se katolický klerus obklopoval bohatstvím,žil v nadbytku a kázal vodu,když pije víno plnými doušky.
To,že objem vydávaného majetku a fin.náhrad byl stanoven "politickou dohodou" je svinstvo.
Restituce byly ČÁSTEČNOU náhradou křivd.Proto bych podpořil pouze návrat těch nemovitostí sloužících náboženským obřadům a osobním potřebám důchovních aktivně vykonávajících "služby boží"
Financovat církve daňovými asignacemi.
To,jak Kalousek a spol.již mají plán,jak zhodnotit ve vlastní režii církevní majetek je jediným cílem círk,restitucí.
13. 07. 2012 | 16:54

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

"nemáte svůj rozum a svůj hodnotový systém - kterými vás obdařila ... škola, dobří lidé kolem vás...."

I Vy, srandisto jeden!
13. 07. 2012 | 16:57

worcestrová omáčka napsal(a):

Jana Pechová péše

Církvím byly některá objekty již vráceny. V zoufalém stavu. Kde má církev brát na opravy, když si stát využitelný majetek zablokoval a dodnes z něj inkasuje?

Proč by měla církev vše opravovat? Na co by v dnešní době potřebovala kostelík v každé Dolní Horní, jako ve středověku?

Dnes se ruší v malých obcích prodejny, školy, školky a dokonce i veřejná doprava.
Proč by se tam musel opravovat starý kostel?

Pokud to není kulturní památka, proč mít tolik kostelů jako ve středověku?

Lidé, když pojedou na nákup do města(obchod jim zrušili), tak se cestou mohou stavit i v kostele ve střediskové obci.

Není v silách Ž8DNÉ generace, aby šla dopředu a ještě byla schopná udržet vše, co udělali předkové a navíc, když je to ještě nefunkční.

Vždy se musí něco zbourat, aby se mohlo vystavět nové.

Nějaký strom skácet, aby bylo místo na nový stromek, který má nést úrodu.

Mohu napadnou každý váš argument, vsaďte se, neb jsou neracionální.

Stejně jako víra, ta může tvrdit cokoli a je jen na lidech zda jí uvěří.

Vaší víře nevěřím a neakceptuji
13. 07. 2012 | 16:57

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Potíž je v tom, že rozklíčovávat církevní texty a uvádět je do měnící se reality světa mohou jen skuteční odborníci s dlouhými léty praxe: o takových se opravdu nedá rozhodovat v lidovém hlasování.
A chtít po arcibiskupovi jako reprezentantovi, aby 'nelétal nad zemí zmítanou chudobou a válkami vrtulníkem' je totéž, jako chtít například po generálovi hasičů, aby raději než svoji administrativní práci likvidoval následky dopravní nehody.
Celosvětovou organizaci v dnešních podmínkách nemůže vést církev Pavlových časů.

O tom, jak to bylo s platy duchovních, už jsme spolu tuším probírali. Nechci se opakovat. To do toho totiž ani nepatří - tam jsou zcela jiné zákonné souvislosti.
13. 07. 2012 | 17:12

Viola napsal(a):

worcestrová omáčka

a co desatero, to odhodíme? Jak vychovat slušné lidi bez desatera? Desatero je tak jednoduché a snadno pochopitelné.
13. 07. 2012 | 17:29

Právník napsal(a):

Jana Pechová, Viola, český maloměšťák ...

Snad abyste se dohodli, o čem diskujete. Zda o víře, věřících, církvi, náboženství, teologii... Takhle se vám to poněkud nešťastně plete. Diskuze byla o círvevních restitucích. Tak snad by bylo moudré držet se v diskuzi tohoto pojmu - církev jako hierarchicky uspořádaná mocenská instituce, obdařená majetkem. Jako taková nemá s věřícími, vírou, náboženství a teologií moc společného.
13. 07. 2012 | 17:41

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Aha. Takže Duka je něco jako generál hasičů.

Takže kdyby čirou náhodou...kdyby tedy Otec vyslyšel úpění svých zástupů a seslal sem na zem Syna po druhé...tak by asi do těch afghanských vesniček musel jít On, že ?
A Duka by mu /poté co by se u něj On řádně objednal a vyplnil žádost/ zřejmě vystavil nějaký glejt, že teda může v zastoupení generála Duky kázat slovo Kristovo /tomu by se asi Kristus notně divil - že potřebuje i na tohle rozkaz generála Duky...ale vem to nešť/, že může uzdravovat mrtvé / generál Duka by si snad u CIA vymohl nějaký ten seznam/, léčit nemocné a zraněné....

Ja, ja...i církev se globalizuje. To já vím - bez generálů , poručíků a seržantů se pak taková církev neobejde. Jawohl - souhlasím.
Že jsem tak smělý - až se ten Kristus vrátí z toho Afghanistanu - kam ho pošle generál Duka pak ?

S tím rozkličováním textů....to máte pravdu. Já si občas pročítám Summu od Akvinského...a řeknu vám - že umět vzápětí negovat to, co předtím postuluji...to je fakt umění.
Apropo - vy si myslíte že by lidé měli Akvinského číst ?
Když nečtou ani Husa.....
Ne, že ? A mimochodem - kdy by to asi ti lidi měli číst ?
V tramvaji ?
Nebo napláži v Chorvatsku ?

V tomto tedy souhlasím s vámi - nechme toť totok generálu Dukovi.

Jednodušeji:
Víte jaký je rozdíl mezi chrámem ve svém srdci a Vatikánem ?
Je asi takový jako mezi Kristem a Kaifášem.
13. 07. 2012 | 17:51

český maloměšťák napsal(a):

Právník
Vy to tu moderujete ? Z čí vůle ?
A jakou teda máte hodnost ?
Jste aspoň seržant ?
13. 07. 2012 | 17:53

Viola napsal(a):

právníku

žebychom zkusili budhismus s žebravými mnichy? Kdo bude vyučovat teologii a žít příkladem? Politici, to asi sotva, už po tom zveřejněném telefonátu ve vyšším blogu. Z koho si vzít příklad? Lidé potřebují příklady, tak jako v matematice, aby se naučili slušně žít.
13. 07. 2012 | 17:55

Carlos V. napsal(a):

Violo, nechci se navážet do kněží, ale příkladem jít nemohu. Pakliže oni nehřeší, pak bychom vymřeli.

A kdo by učil teologii ? Kdo učí římské právo ?

A budhismus s žebravými mnichy ? Každý, ať si věří, čemu chce.
13. 07. 2012 | 17:59

Carlos V. napsal(a):

Jana Pechová :
Nikdo, jestli se nepletu, nezpochybňuje úlohu hasičů. Proto nelze srovnávat užitečné hasiče a církev.

Kdo má rozklíčovávat církevní texty ? Odobníci ? Jistě, platíme na FFUK egyptology, tak zaplatíme stejné peníze (nebo trochu větší) učitelům na UK. Kvůli tomu neplatíme staroegyptské církve, kvůli tomu není třeba platit současné církve.

A platy duchovních - jedno je, jak to bylo. Pochybuji, že je uzavřenba nějaká nevypověditelná smlouva. I u rigidního zákoníku práce lze zaměstnance vyhodit z důvodu zrušení pracovního místa.
13. 07. 2012 | 18:07

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

Vy jste nejen srandista, ale přímo šibal. Ano, navrhujete to přehodnotit dalšími volbami a kdyby se to náhodou nepovedlo, tak zase dalšími? Tak to jsme viděli už u referend EU...

"...a kdy lidé budou mít větší přehled o tom, kdo z poslanců hájí jejich zájmy a kdo zájmy Mafie/ "

A kdopak je to ta Mafie? A co když bude lidí v Mafii a jejich klientů v součtu víc než 50% oprávněných voličů ochotných přijít k volbám? Zrušíte to, co požadujete, a slíbíte to, co jste neslíbil? :-D
13. 07. 2012 | 18:09

Právník napsal(a):

český maloměšťák

Nemoderuji. Jen jsem si dovolil poznámku. Chápu však, že vašemu poněkud rozbředlému stylu jednoznačnost pojmů nejen nechybí, ale přímo vadí. Protože je však diskutován právní problém, je taková přesnost a z ní plynoucí systematičnost myšlení pro kvalitní diskuzi podmínkou nutnou. To byste snad pochopit mohl.
13. 07. 2012 | 18:10

aga napsal(a):

Pechová

Jste to především Vy, která do věci neustále pašuje jiné než právní aspekty věci, tak nemlžte. Držte se tedy striktně právních aspektů sama. Toto téma jsme zde ovšem také probírali, a mně nejvíce konvenuje názor, že v demokratickém státě je právem vůle lidu. Lidské zákony nejsou nic neměnného, je možné je kdykoli změnit, a otázka restitucí přímo volá po rozhodnutí referendem. Katolická církev se svou povahou nadnárodní mafie je navíc v rámci státu cizorodým, skoro bych řekl parazitickým elementem, a ateistický stát má všechny důvody ho od sebe odstřihnout se všemi důsledky.
13. 07. 2012 | 18:11

Právník napsal(a):

Viola

Jako morální příklad by mnozí budhističtí mniši byli vhodnější, než většina katolických kněží v minulosti, současnosti i budoucnosti.
13. 07. 2012 | 18:13

Marek Kobera napsal(a):

To prorok:

Pročpak po roce 1620, pane proroku?
13. 07. 2012 | 18:15

Právník napsal(a):

aga

V demokratických státech vůle lidu právo legitimizuje. Viz ústava USA a většiny evropských zemí.

Jen upřesňuji. Jinak s vaším názorem souhlasím.
13. 07. 2012 | 18:17

český maloměšťák napsal(a):

Právník
Vy byste pak mohl pochopit, že ta "jednoznačnost", kterou si asi myslíte, že se honosíte vy...je asi právě tím, co jiní nazvou naopak " právní rozbředlostí".
Snažím se spíše vnést do toho logiku a rovný přístup.
Vaše tkzv. " právní jednoznačnosti" ostatně můžeme - jejich výsledky....sledovat už leta. Tristní pohled.
-------------------------------
Marek Kobera napsal(a):
To český maloměšťák:

Vy jste nejen srandista, ale přímo šibal. Ano, navrhujete to přehodnotit dalšími volbami a kdyby se to náhodou nepovedlo, tak zase dalšími? Tak to jsme viděli už u referend EU...

Nic takového jsem nenapsal /další a další/.

Já bych se styděl - být církví, kdyby mě majetek měli vracet Bém, Drobil, Kalousek, Parkanová, Kocourek, Šnajdr, Kočí, tunelbába se svým LIDEM...
Ale jistý císař tvrdil, že peníze močí nenačichnou, že ?
Ona církev si vždycky uměla vyzobnout i z Písma to, co se aktualně hodilo.

Poslední poznámce nerozumím.
A KDO je to ta Mafie...to je na policii a justici. To já skutečně nevím.
Soudím na její existenci pouze z toho, že i velmi renomovaní ekonomové soudí, že se v tomto státě ročně vypaří až 100 mlrd korun /vidíte ten paradox...kdybyste vy například uměl v tomto Mafii zabránit tak asi z
těch 50 %, tím že byste nevolil Kalouska a podobné týpky - tak se mohla církev katolická dnes válet v hromadách peněz velkých jak babylonská věž.../.

Pokud si však myslíte, že ta banda, po které chcete ať vám nasypou po další leta pár miliardCZK daňových poplatníků a to i s úrokem...že to jsou hodní, vzdělaní, nezištní, pracovití a majetek daňových poplatníků správně a efektivně spravující lidé...tak asi nezbyde než se nechat vyšetřit spíše lékaři - než policajty a soudci.

Šalom.
13. 07. 2012 | 18:26

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

"Protože sebranka se po nových volbách zhusta do poslaneckých lavic nedostane.
A o to jde. "

Tak to si poznamenejte a porovnejte s tím, co budete tvrdit za takové 3 roky např.
13. 07. 2012 | 18:29

Jana Pechová napsal(a):

Carlos V., český maloměšťák, aga
Principiálně: právo církve na majetek, který prokazatelně vlastnila v únoru 1948, nemůžete upřít, pokud ji nepostavíte mimo zákon.
Zřejmé je i právo na finanční náhradu za zisky státu z tohoto majetku v porevoluční době.

V celém kontextu uvažovat o změně legislativy jen proto, že církev neuznávám, nepotřebuji, nemám rád... etc., a proto jí nic nevrátím, je argumentace, která snad ani za diskusi nestojí, neb jsme (naštěstí) součástí evropského právního prostředí.
13. 07. 2012 | 18:33

český maloměšťák napsal(a):

Martin Kobera
Církevní perfidní kazatelé se mj. také vyznačovali / a jak vidmo tak i vyznačují/ tím, že si vyzobnou i z textů jiných, než je Písmo....to, co se jim hodí k výrobě tkzv. " hastroše" , kterého pak využijí k svým perfidnostem.

Šalom...ale i howgh. /mlácení prázdné slámy mě nebaví/

P.S. Pojem" hastroš" je vysvětlen v textech např. pana F. Koukolíka - v textech věnujících se prostředkům propagandy.
13. 07. 2012 | 18:34

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

Četl-li jste pana Johna Rawlse, tak jistě jste tak vzdělán, že víte i co je kontingence. Je pravda, že obyvatelé ČR jsou setrvale proticírkevně naladění, ale nějank volili to, co volili, asi proto, že církevní restituce nebyly hlavním tématem voleb. Takže počkáte na další volby. Další a další nepotřebujete, protože další volby vyhrají lidé kvalit místního pana Sobotky. Jestli cítíte mezi ním a panem Bémem kupř. nějaký pozoruhodný rozdíl v čichových vjemech, tak Vám gratuluji. Já jen usuzuji z toho, co pan Sobotka píše, a je to nesmírně ploché a hloupé. Ale dost možná, že je to lepší, než to, co píše pan Špidla. To mě už výrazně děsí.

Počkejte...není náhodou pan Špidla u pana Sobotky nějak zaměstnán? :-(
13. 07. 2012 | 18:36

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

"Církevní perfidní kazatelé" Prosím jmenujte, jinak je to skutečně o ničem. Poslouchání Vašich postřehů z Koukolíka mě vskutku nebaví.
13. 07. 2012 | 18:38

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
Nikdy jsem právo nikomu neupíral. Jde ale o rozsah, otázku rovného přístupu /co vykořenění sedláci či živnostníci...ti podesetiletí jednak nemohli vykonávat povolání svých otců či dědů ...a nedostávali od státu ZA TOTO plat...a ani v budoucnu nic nedostanou...natož úrok - dále je zde postavení ostatních právnických osob/.
Ale to vy víte - že takto přemýšlím...diskutovali jsme to už mockrát...proto je dost podlé, že mi to takto podsouváte. Dost podlé-ale je to váš obrázek.

Závěrem chci upozornit, že před EP se znovu má otevřít otázka tkzv. Benešových dekretů.

Definitivně šalom i howgh.
13. 07. 2012 | 18:38

český maloměšťák napsal(a):

Kobera
Takoví jako jste vy. Výrobci hastrošů.

Musím jít - povídejte si teď chvíli s Duchem Svatým, ju ?
13. 07. 2012 | 18:40

aga napsal(a):

Pechová

Jen potvrzujete, že celá šaškárna s nastolením "demokracie" a vstupu do "evropského právního prostředí" byla jen příprava na rozkradení a vytunelování národního majetku, přičemž byl národ sprostě obelhán a zneužit ohledně těchto "revolučních" cílů. Ještě chybí věnovat Němcům Sudety (i v těchto diskuzích se ráda angažujete na straně "práva"), a bude dokonáno.
13. 07. 2012 | 18:41

český maloměšťák napsal(a):

Kobera
V rychlosti.....Sobotka etc...
To je ale právě že o demokracii - čemu, jakému názoru dají lidé přednost.
A vězte ....že lidé ve většině pro nějakou formu vyrovnání jsou...ale chtějí , aby se hrálo s otevřenými kartami....

Teď mě ještě napadl další perfidní kazatel...Kalousek.
Lže, fackuje lidi, oslovuje je jako debily a čuráky a vyhrožuje jim násilím.

Vskutku povedený křesťan - velký protagonista stávajícího pojetí církevních restitucí.

KOnec vysílání - zapněte si radio Jerevan....
13. 07. 2012 | 18:44

Baba napsal(a):

Aha, takže ne skvělej pokec, ale rady zdarma. No to mě podrž.
13. 07. 2012 | 18:45

Asfalt napsal(a):

Jana Pechová:
Postřehl jsem, že se mnou nikdo nebaví, ale aspoň jednu odpověď.
Na základě jaké normy "evropského právního prostředí" nelze upřít "právo církve na majetek, který prokazatelně vlastnila v únoru 1948"?
13. 07. 2012 | 18:49

Prrávník napsal(a):

český maloměšťák

Protože máte nepochybné mezery v chápání práva, dovolím si vás velmi jednoznačně a systematicky poučit.

"Princip svrchovanosti zákona vyjadřuje postavení zákona v systému předpisů státu. Jeho vyjádření je obsaženo v druhém odstavci preambule Listiny základních práv a svobod („uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona“). Svrchovanost zákona je spojena s tím, že lid vykonává státní moc prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (čl. 2 odst. 1 Ústavy). Jen zákon (včetně ústavního zákona) je primárním celostátním předpisem. Princip svrchovanosti zákona souvisí se svrchovaností ústavy na území státu a tedy i se státní suverenitou. Jen prostřednictvím zákonů (ústavních zákonů) přijímaných Parlamentem může být prosazena moc na území státu a vůči obyvatelstvu státu. Princip svrchovanosti zákona může být modifikován jen v mezinárodním rozměru."

Pokud tuto právní zásadu budete při diskuzích o právu respektovat, musí s vámi každý právník souhlasit. Zatím jsou vaše příspěvky zcela mimo, i když obsahově bychom se asi shodli. Ale v právu je forma stejně důležitá jako obsah.
13. 07. 2012 | 18:52

aga napsal(a):

Kobera

"Je pravda, že obyvatelé ČR jsou setrvale proticírkevně naladění, ale nějank volili to, co volili, asi proto, že církevní restituce nebyly hlavním tématem voleb. "

Pechová tu argumentuje nepřípustností změny legislativy na základě vůle lidu, ale jaksi zapomíná, že legislativa byla přepsána po "revoluci", a sama tato revoluce neměla ve svém programu ani kapitalismus - natož církevní restituce. Kdyby byl tento záměr deklarován otevřeně, k žádné revoluci a tudíž k přepisu legislativy by nedošlo. Následný vývoj byl neustálým plížívým obelháváním a matením voličů, jak sám uznáváte, v programech stran církevní restituce buď nebyly zmíněny vůbec, nebo pokud možno co nejnenápadněji, a sama TOPka vznikla jako zcela účelové seskupení sestavené snad jen za účelem protlačení církevních restitucí. Přes zaplacenou PR a mediální podporu zvolena NEBYLA (tedy ani restituce), dostala se k moci jen vinou takové pružnosti "demokratického" volebního a mocenského systému, který vždy umožní vyhnout se skutečné vůli lidu.

Restituce tedy nemají naprosto žádné morální oprávnění, a jejich právní podklad je následkem podvodu na voličích.
13. 07. 2012 | 18:56

Wraith napsal(a):

Restituce a vlastně odškodnění církvím??
Fajn, může být. Ale jedno po druhém. Pokud by měla být restituce spravedlivá, pak by měl být brán ohled na historické reálie a podmínky. Vzhledem k tomu, že se věc týká v podstatě Vatikánu, lze restituce velmi striktně omezit a v zájmu spravedlnosti i podmínit...
Myslím, že církve by se, v případě kladného výsledku restitucí, musely zavázat, že získané finanční prostředky budou, pod dohledem státních institucí, vynaloženy pouze na rekonstrukce a údržbu navrácených majetků a nikoli na provoz církví jako organizací.

To znamená, že žádná část těchto financí nepřeteče na vatikánské účty, nýbrž zůstanou hezky v českých luzích a hájích. V podstatě by nejdřív měly církve - zejména římskokatolická - odškodnit každý stát, který byl zasažen válkami a konflikty vzplanuvšími kvůli víře. Tedy války husitské, křížové a další lokální konflikty, kterých byly bezesporu celá řada. Dále by měla být očištěna veškerá jména obětí čarodějnických a tzv. "kacířských" procesů a pokud žijí jejich vzdálení potomci, pak finančně odškodnit i je.

Církve, ať tvrdí do chtějí, rozhodně nejsou svaté. Za ta staletí svých existencí si, často neoprávněně, nahrabaly opravdu nesmírný majetek.
Chápu, že jejich modly si, podle nich, zaslouží důstojné svatostánky - kostely a katedrály, jejichž výstavba poskytla mnoha lidem obživu. V praxi lze stejně dobře uctívat božstva v daleko skromnějších prostorách či dokonce pod širým nebem.
Pokud by byl ten majetek využíván ve prospěch společnosti, nic bych nenamítal, ale jak dobře víme, není tomu tak. Kněží jezdí luxusními auty, obklopují se neméně luxusním vybavením bytů. Často porušují tolik proklamovaný celibát - v horším případě formou pedofilie.

Rozhodně tedy bych byl při vracení majetků obezřetný, neboť církve, potažmo sekty, které se za církve prohlašují - mají mnohdy velmi podivné manýry na neméně podezřelé financování. Radil bych politiků neukvapovat se na nečinit takovéto hromadné gesto. Poněvadž by se nám to, coby státu, mohlo šeredně nevyplatit a navíc by vznikl dost nebezpečný precedent.
13. 07. 2012 | 18:59

ghándí napsal(a):

církve holt budou muset začít podnikat. najmout si lidi a starat se o majetky. a to není žadná sranda. já bych přivítal ustavní zákon o odluce círví od státu, protože mam tušení, že až za 30 let círve všechny restituce projí, tak zase přijdou s nataženou rukou za státem, jako voliči levice. a budeme tam, kde jse ted, akorát bude 100 miliard v bruseli.
13. 07. 2012 | 19:05

buldatra napsal(a):

Stejně je to do jisté míry zajímavý posun, tahleta rádoby restituční šaráda.
Dříve se církvi majetků nemovitého i movitého dostávalo taknějak hladce ze všech stran a tak církev, nemaje existenčních problémů, řešila občas i problémy povahy duchovnější.
Například, kolik se vejde andělů na špičku jehly. Holt, bývaly to zlatý časy.
A kde jsou ty časy?
Inu, jsou v …..

Nyní, v době dnešní, není na nějaké jehly čas na anděly jakbysmet..
Je to doba napjatá. Církev má starosti jiné, ryze materiální.
Strašný napnelismus vládne na farách, neb jackpot je na spadnutí.

Avšak, co kdyby bylo losování zase odloženo?
Nebo nedejbože, nějaký zvlčilec podoben nezbednému Hušákovi by jackpot projedl a probendil v duchu místní tradice?

Jestli není lepší věnovat se andělům.
Budou-li zanedbáni, zmizí.
Včetně strážných.
13. 07. 2012 | 19:14

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Nic vám nepodsouvám. Na vás mám slabost, protože umíte být příjemný a vtipný. Že máme na různé věci rozdílné pohledy, to mi nevadí. Jen mě občas mrzí váš zbytečně ostrý tón.
K vašemu ohledu na 'zbytek světa' nemohu říct nic jiného, než že když se při jakémkoli pokusu o nápravu dostanete do střetu s názorem, že náprava křivd musí být jedině absolutní, aby byla spravedlivá, mám tuto poznámku:
Ani těm církvím a řádům nebude vráceno zdaleka všechno. Jen to, u čeho dohledají vlastnictví. Tam rozdíl nevidím: i sedláci dostávali zpět zruinované nemovitosti a pozemky, stejně jako potomci jasných vlastníků provozoven. U právnických osob typu akciová společnost by to byl asi problém.
Navíc: kněží se státním souhlasem dostávali od státu plat za výkon kněžské služby, objednané státem. Poškození sedláci dostávali plat za práci ať už v družstvu nebo jinde. Další řada kněží, kteří souhlas nedostali, se živili taky tak. V arestech trpěli ti i ti.
V mojí rodině jsou ti sedláci. O návrat majetku se museli s úředním šimlem tvrdě utkat, ale nakonec ho vybojovali. A že hospodařit nezapomněli, je vidět na každém kroku. Znám i potomka majitelů jedné venkovské továrny, který se v čase revoluce těšil do penze - a 'spadla mu do klína' zdevastovaná ruina na druhém konci republiky. Dnes je z ní firma, zaměstnávající stovky šikovných řemeslníků na původní adrese i ve dvou nových provozovnách.
Co dostane církev, dostane-li? Majetek, který v první řadě potřebuje obrovské investice. Bude tedy muset hodně přemýšlet, jak co nejefektivněji s majetkem naložit, aby jí pokud možno v budoucnu zajistil potřebné příjmy. Nejrůznější ústavy, sociální služby a školy budou i nadále peníze spíš potřebovat stejně jako zanedbané kláštery. Vesměs jde o historické budovy a každý, kdo takový objekt má, ví, co je to za černou díru na peníze. Stát na jejich opravy nikdy neměl. Po odluce státu a církví bude na církvích i plná zodpovědnost za platy duchovních.
Když si to představíte takhle pohromadě, jak můžete mít pocit, že na tento okamžik čeká hrstka prelátů ve Vatikánu a mnou si ruce?
13. 07. 2012 | 19:18

Fenix napsal(a):

Jana Pechová :
Pakliže chcete zlotřilé a nemorální nároky církve vymáhat soudně, pak nezbývá, než navrhnout opačný postup.

Na základě zákona o podpoře hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka církve rozpustit.
13. 07. 2012 | 19:19

Yetti napsal(a):

jedné totality jsme se zbavili a druhou ještě daleko horší zveme a ještě podplácíme.

Vždyť jaká jen šaškárna byl tzv. státní Havlův pohřeb. Za peníze dańivých popltníků se tam plezírovali akorát preláti v sukních. Ani Sarkozy nevydržel a zdrhnul před koncem, ve Francii provedli odluku již na počátku 20. století a rychle a snadno. 30 let to netrvalo.
13. 07. 2012 | 19:34

Marek Kobera napsal(a):

To gabrielova trumpeta: Melete, co k tomu dodat...
13. 07. 2012 | 19:36

E.T. mimozemšťan napsal(a):

tak Pechová zná jednoho majitele jedné venkovské továrny, která funguje.

To já zas znám desítky továren, které po roce 89 zanikly a nyní obrůstají lebedou a kopřivami. Kde byl v demokratické společnosti, kde nevládli žádní komunisté, majetek rozkraden, zašantročen a odvezen bůhvíkam.

také znám spoustu Nejrůznějších ústavů, sociálních služeb a škol, které v demokratické spúolečnosti chátrají, zanikly či melou z posledního.

Už vidím tu prosperující církev a aktivní hospodáře preláty, pod jejichž vedením začne tato země vzkvétat a rozvíjet se.

A všechny ty staré lidi, děti a sociálně potřebné, kteří nebudou toužit po ničem jiném, než navštěvovat církevní Nejrůznější ústavy, sociální služby a školy
13. 07. 2012 | 19:43

Marek Kobera napsal(a):

To Asfalt: Takže s penězmi podle Vás automaticky přichází moc. Takže tu máme různé moci: stát ČR, ČEZ a. s., firmy jako Apple, Coca-Cola, RWE, a pak někde vzadu církev v českých zemích. Opravdu pomatená představa. Ale aspoň jste na to přišel sám, to oceňuji.
13. 07. 2012 | 19:45

E.T. mimozemšťan napsal(a):

Marek Kobera

sice to není na mne, ale řekněte, že bohaté korporace nemají žádnou moc a vliv.

Zákony se dělají na míru bohatým korporacím.

Vámi uvedené firmy mají dokonce takovou moc vás úplně zničit.

Po restitucích bude církev v ČR hned druhá nejbohatší korporace po Čezu.

Uvidíte, že se to velmi rychle projeví a začne ovlivňovat život každého. Možná se to brzy začne zajídat i vám samotnému.
13. 07. 2012 | 19:49

český maloměšťák napsal(a):

"...Poškození sedláci dostávali plat za práci ať už v družstvu nebo jinde..."

Třeba v dole nebo v hutích, že ?
Tj. - naprosté vykořenění. Já netvrdím, že kněží se tady měli jako ve vatě...ale ti prostě mohli dělat svou profesi a žít ve svém kulturním prostředí. Na " svém" majetku. A dostávali za to mzdu.

Těm vašim příbuzným - sedlákům - po navrácení majetku stát vyplácel dál nějaký plat - a to i s ůrokem ?
A těm co jim vrátili ruinu továrny - těm taky ?
Nejsou tyto případy spíše potvrzením mých argumentů ?

Když teda stát bude církvím vracet ruiny , otrávené rybníky, holiny, pouště a další toxická aktiva....tak proč teda církev toto chce ? To je projev nějakého flagelanství, nebo co ?
Myslím si, že tomu tak není.
Ostatně vy na jiném místě tvrdíte, že z církevního majetku jdou státu každoročně docela slušné výnosy....

"Hrstka prelátů"...to nevím na co se těší. Co vím, tak že Vatican bank /lidový název/ v minulosti ne moc dobře investovala.
A dále vím, že jiná hrstka developerů už má připtavené projekty. Ostatně nedivil bych se , kdyby v tom nějak nebyl zainteresován i Fantoci se svými kumpány. Eurofondy přeci už zase budou proudit !!

/Kalousek ke Skokanovi..."copak jsem ti někdy neposlal dotaci ????" - Fantoci se chová jako nějaký majitel státního rozpočtu.....on se tak bude chovat vždy - dokud se jej lidi nezbaví....nemyslím si, že by to mělo být až po schvalování církevních restitucí...ten stín církev velmi poškodí..../

Jo - to je pravda, že jsem diskuzní grobián. Ale jsem rád, že to chápete a nevyčiňujete mi kvůli tomu.
V realu jsem totiž velmi mírný a peru se jen na vyzvání nebo když někdo ubližuje ženám a dětem.
13. 07. 2012 | 19:49

Jana Pechová napsal(a):

Asfalt 18:49
Omlouvám se, přehlédla jsem.
Po listopadu jsme se přihlásili se vším všudy k tradicím demokratické Evropy. Vztah českého práva a mezinárodního práva veřejného základním způsobem vymezuje ústava. V ní se ČR označuje za součást rodiny evropských a světových demokracií a zavazuje se respektovat závazky, vyplývající z mezinárodního práva.
Vlastnické právo církví jednoznačně uznal i Ústavní soud ČR.
13. 07. 2012 | 19:52

Marek Kobera napsal(a):

To Právník:

"...církev jako hierarchicky uspořádaná mocenská instituce, obdařená majetkem. Jako taková nemá s věřícími, vírou, náboženství a teologií moc společného. "

Vám na tom asi vadí to obdaření majetkem, viďte? Že Vy, chudáku, také na tu církev přispíváte z vlastní kapsy. Víte co? Napište sem svou adresu a bankovní spojení a já, ač poměrně chudý, Vám ty Vaše příspěvky za uplynulý rok v průměrné výši na ono konto refunduji.

Anebo možná byste volil církevní restituce, abyste už nemusel platit nic?

Anebo ještě jinak: volil byste nic nevracet a nic neplatit?
13. 07. 2012 | 19:58

E.T. mimozemšťan napsal(a):

ale vlastnické právo k čemu?

Proč není seznam veřejný a proč není výčtový?

Konkrétně se vrátí to a to. Ale to vlastně nikdo neví, tak to Besser nastavil takhle vágně a štědře.

Přitom společenský význam církví takto štědrým restitucím vůbec neodpovídá.
13. 07. 2012 | 20:00

český maloměšťák napsal(a):

Prrrávník
Super. Máme tedy formu, máme obsah...a přesto zde máme poslance, kteří , ač by zřejmě mnoho z nich mělo sedět v base....připravili a chystají se schválit zákon, který lidé (kteří podle ústavy vládnou) nechtějí...a to i poslance, kterých mandát je vůbec velmi pochybný, protože jejich strana LIDEM vůbec žádný předvolební program lidu nepředložila a její poslanci tak vlastně tvrdí, že lidé můžou volit třeba rybičky v akváriu nebo opice v ZOO - že stačí, když se pak na tom, JAK vykonávat vůli lidu, dohodnou LIDEM se svými kumpány v Dolní Seznamce.
Máme tady ale i poslance . kteří jsou současně i členy exekutivy - opět zřejmě dle Prrrávníků vše O.K. - taková malá schizofrenie v dělbě moci občas nezaškodí, že...aspoň je sranda. / co takhle mít i kumulaci funkce soudce a ministra ? ...nebo kumulaci poslance a člena BIS ???...neušetřilo by se ?/

Není nad jednotu formy i obsahu....
A to i když ta forma či obsah páchnou močkou.
13. 07. 2012 | 20:02

Marek Kobera napsal(a):

To aga:

"Katolická církev se svou povahou nadnárodní mafie je navíc v rámci státu cizorodým, skoro bych řekl parazitickým elementem, a ateistický stát má všechny důvody ho od sebe odstřihnout se všemi důsledky. "

Tohle je pozoruhodné. To Vás tolik katolíků posílalo do příslušných míst, že nyní máte tendenci jim to vracet a nadávat jim do parazitů? Anebo je to nevycválanost z Vaší vlastní iniciativy?
13. 07. 2012 | 20:08

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

"Pokud si však myslíte, že ta banda, po které chcete ať vám nasypou po další leta pár miliardCZK daňových poplatníků a to i s úrokem...že to jsou hodní, vzdělaní, nezištní, pracovití a majetek daňových poplatníků správně a efektivně spravující lidé...tak asi nezbyde než se nechat vyšetřit spíše lékaři - než policajty a soudci."

Já tohle nevím, ani netvrdím. Spíš mám ten dojem, že Vy tu zastáváte demokratické principy, konkrétně volby, "vhod či nevhod", takže je to spíš Váš problém, co dělat, když si vulgus zvolil lidi vulgární. Já jsem nikoho ze současných poslanců v roce 2010 nevolil. Takže asi tak.
13. 07. 2012 | 20:13

kolemjdoucí napsal(a):

Souhlasím s autorem.
A je pozoruhodné jak pan ministr Kalousek pobuřuje svým šíleným chováním veřejné mínění i média v kauze CASA přesně v termínu projednávání církevních restitucí :-(.
13. 07. 2012 | 20:16

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák
Pane maloměšťáku, to je furt dokolečka. Někteří sedláci také zůstali pracovat 'na svém' a za plat, jen to vlastnilo družstvo a na rodových výměrách se hospodařilo nezřídkakdy takovým způsobem, že by těm sedlákům možná bylo líp v dole.
Stejně tak mnohým kněžím vymrzlé a neudržované fary a kostely padaly na hlavu a decimovala je práce pod neustálým špiclováním. Například takový Jan Toufar v Číhošti taky nějaký pátek pobíral státní plat, než ho ubili k smrti za pohyb kříže, k němuž stál zády.
Že si v Česku mnozí spekulanti brousí zuby na to, že 'církvi svaté s majetkem poradí', to je nejspíš fakt, ovšem za pozitivní bych považovala, že s první vlnou takových poradců se na biskupstvích setkali už ve druhé polovině 90. let, kdy se o věci začalo vážně mluvit. Leccos jim od té doby došlo, významnou práci dnes mohou odvést média. Ona ta privatizace v případě dědičných lén ať už sedláků nebo vlastníků firem také neskončila vždycky happy endem.
U toto nárokovaného majetku jsemto asi špatně vysvětlila: nemluvím o otrávených rybnících, holinách a pouštích: naopak, pozemky, rybníky a lesy jsou snad jediným, co může církvi při promyšleném hospodaření pomoci dlouhodobě přinášet peníze. Ty zbory a havarijní stavy platí vesměs o historických budovách, které je třeba nejdřív opravit, aby se v nich dalo něco dělat.
Jo, a ti moji příbuzní nějakou kompenzaci asi taky dostali - ale detaily neznám, nikdy jsem se o tom s nimi nebavila.
13. 07. 2012 | 20:18

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:
"Takoví jako jste vy."

Aha, tak to není moc jmenovité. Vezmeme-li si třeba pana Husa, což je neznámější český kazatel, alespoň pro mě, tak jisté společné rysy mezi námi dvěma vidím (spíš tělesné). Na druhé straně já jsem perfidní vůči ČSSR, kdežto on byl vůči Církvi, on byl kněz, já jen laik. Takže bych řekl, že přeháníte. Vrásky Vám to ale viditelně nedělá.
13. 07. 2012 | 20:19

český maloměšťák napsal(a):

Marek Kobera
Normální je nelhat. Respektive popsat věci tak, aby byly co nejjednoznačnější..a pokud to tak nejde - tak v případě poslaneckého mandátu si pak zajít pro důvěru /moc / lidu znovu. Myslím si, že TOP 09 a ODS tvrdily - že to byl leitmotiv voleb " Nezadlužovat se". A nikdy netvrdily, že chtějí TAKTO - s takovými důsledky provést tkzv. církevní restituce.

...Jste fakt mizera. Žádné volby " vhod či nevhod" - ale " lhát či nelhát".
Ale vám asi vskutku nic , co je vám či vašim kumpánůk ku prospěchu...nesmrdí.
Mizera jset proto - že si v kebuli něco vykonstrujete a podsunete to oponentovi. Už se nedivím, že jste fanda těch, co chystají tento tunel na finance i demokracii.
Fantoci je asi váš velký vzor....

Takže ukončím tuto trapnost - tedy vedení dvou monologů.
Nikam to nevede.

Pěkný večer vinšuji - po jarporovsku.

Jednodušeji :
Můžete mi sdělit, jaký předvolební program měla strana LIDEM ? A jak ho plní ?
:----()
(byla to řečnická otázka - LIDEM takový program z důvodu existence fyzikálních zákonů a rozumu...ale i etiky.....nemůže mít)
13. 07. 2012 | 20:24

Marek Kobera napsal(a):

To aga:

Jdete na to od lesa, vracíte se do roku 1989 a nějak si domýšlíte záměry, které těžko někdo v té době měl. Stejně tak byste se ale mohl vrátit i do jiných let, jako 1948, 1918 a dalších.

Skutečná vůle lidu? Nač tolik slov. To znali již Římané: chléb a hry. (A před nimi Konfucius). Pokud spolustraníci pana Sobotky vzbudí u lidu dojem, že se mu od úst bere ten chléb (myslím, že jste tady něco takového napsal také), tak víc chleba zbyde pro jejich uskupení. A budou si i moci víc hrát se spoluobčany. To je celé.
13. 07. 2012 | 20:26

Marek Kobera napsal(a):

To Wraith:

Příteli, že se Vám stýská po dobách, kdy jste se mohl docela dobře živit jako lektor vědeckého ateismu, než jste se musel rekvalifikovat, viďte?
13. 07. 2012 | 20:31

Marek Kobera napsal(a):

To buldatra:

Je fajn, že aspoň někdo tolik ty fary navštěvuje jako Vy. Aspoň se tam velební pánoví a případně další necítí tak osamělí.
13. 07. 2012 | 20:33

český maloměšťák napsal(a):

Kobero mizero
Přestaňte konečně s tou špínou - vytrhávat jednotlivé věty a pak si na jejich základě spřádat konstrukce a hnusáckými způsoby podsouvat oponentovi taková sdělení, která nikdy nenapsal.

Jste jak nějaký nevycválaná spratek.
Jana Pechová
Podejte si s KOberou ruce.
BUď vůbec nečtete text..a nebo si tam najdete něco, co tam není.
ŽÁDNÉ kompenzace...psal jsem o tom, že dostali majetek ve status quo a fertig ! Bez nějakého vyplácení mezd a to i s úrokem...a ta idylka o sedlácích stále sedlačících a živnostnících živnostnikujících....ta není vůbec o realitě...to je zbožné přání. Mnozí majitelé domů se například stali NÁJEMCI ve vlastních domech....a PLATILI státu nájem...o vykořeněnosti jsem se zmínil....

Prostě vy tady propagujte selektivně pojatou spravedlnost a ať to stojí co to stojí a třeba ať to schválí poslanci i pomocí lží /ve vztahu ke svým voličům/...a třeba i takoví poslanci co už dávno měli být v base....ale hlavně ať to schválí !!! Ať už to pro panajana schválí....!!!

KOnec .
Přepněte si na rádio Jerevan.
Bude vysílat pořad o poctivém Fantocim, přemýšlejícím knížeti Fajfkovi a pracovitém prefektovi Přesčasovi - jak ke štěstí společně přišli a palácové stráži hubu navždy zavřeli a přitom se bez lidí obešli - protože jim stačilo LIDEM...na co tam nějací lidi, že...ty potřebujeme až za dva roky.
13. 07. 2012 | 20:37

Marek Kobera napsal(a):

To E. T.:

1) Církev není korporace.

2) Jmenujte konkrétně, jaké zákony byly přijaty ve prospěch Škoda Auto, a. s.!
Dále, co by se mi konkrétně stalo, kdyby se na mě někdo u nich rozhněval (jejich šéf je nějaký Wahland, ne?)? A nakonec, jak by mě bolelo, kdyby tento koncern zkrachoval?

Děkuji mnohokrát.
13. 07. 2012 | 20:40

E.T. mimozemšťan napsal(a):

církev se u nás chystá být korporací, bude vlastnit půdu, lesy , rybníky, výrobní prostředky, bude podnikat, vytvářet zisk, jasná korporace
2) tak třeba šrotovné a tanečky okolo
a kdyby se na vás někdo z nich rozhněval, určitě byste prohrál všechny soudy

a aby nezkrachoval, tak vás tady v jejich zájmu budou vykořis´tovat a okrádat
13. 07. 2012 | 20:47

Asfalt napsal(a):

Jana Pechová
V pořádku, nic se neděje.
Pořád nevím, na základě čeho nebo odkud Vaše (nepravdivé) informace pramení. Nikdo nezpochybňuje mezinárodněprávní závazky státu, ale v žádném prameni mezinárodního práva veřejného ani evropského není závazek k církevním restitucím. Rovněž Ústavní soud nikdy právo církve na restituce nekonstatoval.
Klidně si věřte čemu chcete, ale neměla byste přitom zasahovat do práv jiných. Upalování na hranicích jen proto, že nejsme schopni přijmout fakta, bychom měli nechat minulosti.
13. 07. 2012 | 21:17

Jana Pechová napsal(a):

Český maloměšťák
Nevím, v čem je zádrhel.
Ve odpovědi na váš příspěvek z 19:49 jsem reagovala na první odstavec vašeho textu, v němž mluvíte o naprostém vykořenění. Smyslem mého vstupu bylo upozornění, že kněží, kteří mohli zůstat 've stavu', tak pokud to nebylo za spolupráci, bylo to o strach - a ne malý.

Když už se tedy zmiňujete o těch majitelích domů, kteří v nich 'mohli zůstat bydlet a platili státu nájem', pak se mi vybavuje, jak se tu masově řvalo proti deregulaci nájemného. Z restituentů bytových domů se přes noc staly lidské hyeny, když argumentovali, že nájemné nestačí na holou údržbu baráků, do nichž nikdo desítky let neinvestoval. Stát pak proplácel (možná to dodnes dělá) potřebným nájemníkům příspěvky na bydlení, což do jisté míry umožňuje investice do těch domů.

Co se týká platu po navrácení majetku, tak ten po vyrovnání stát duchovním poskytovat nebude. Stát bude církvi vracet porevoluční zisky z blokovaného majetku ve splátkách, což vnímám jako oboustranně výhodné. Církvi by to mělo pomoci k 'nakopnutí' a rozjezdu vlastního hospodaření, což by při jednorázovém aktu vzhledem k okolnostem bylo obrovské riziko a pro stát by to byl šok. Jak jsou do toho času přechodu k odluce zakomponovány platy nevím, ale mám dojem, že státní příspěvek na platy se bude úměrně splátkám postupně snižovat.
13. 07. 2012 | 21:27

Marek Kobera napsal(a):

To E. T.:

"A všechny ty staré lidi, děti a sociálně potřebné, kteří nebudou toužit po ničem jiném, než navštěvovat církevní Nejrůznější ústavy, sociální služby a školy "

Zajímavou řeč vedl onehdy pan místopředseda PSP ČR, Zavorálek v TV. Že prý neví, co s církvemi bude za 30, 40 let. On, pan místopředseda, při svém věku asi nebude místopředsedou věčně, a to ani emeritním. Co Vy víte, jestli se za takových 30 let nebude třeba chtít uchýlit do nějakého charitního domova pro seniory nebo azylového domu...
13. 07. 2012 | 21:30

E.T. mimozemšťan napsal(a):

co je mi po Zaorálkovi, v každém případě před 48 rokem bylo 70% lidí věřících, dnes však pouze zbytky, již Hrabal psal v 60. letech, že svíčkové báby jsou oporou církve, dnes již na hřbitově zakopány a věřících tak desetina. A bude hůř.

Kolik např. potomků vě víře vychovanáých máte vy, aby vás za 30 let nahradili?
13. 07. 2012 | 21:40

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

Pane z malého města na kraji čehosi, píšete:

"Myslím si, že TOP 09 a ODS tvrdily - že to byl leitmotiv voleb " Nezadlužovat se". A nikdy netvrdily, že chtějí TAKTO - s takovými důsledky provést tkzv. církevní restituce.

...Jste fakt mizera. Žádné volby " vhod či nevhod" - ale " lhát či nelhát".
Ale vám asi vskutku nic , co je vám či vašim kumpánůk ku prospěchu...nesmrdí."

Vidíte, to já taky nevím. Přiznávám, že poslední volby, před nimiž jsem četl volební programy politických stran, se konaly v roce 1990. Ale mám ten dojem, že církevní restituce byly jak v programu ODS, tak TOP09. Přesněji si to jistě dohledáte sám. Schopnosti k tomu máte, ne?

Lhát či nelhát? Já jsem pro to nelhat. Ale, že bych pravdy hledal v předvolebních slibech, tak takový kabrňák já nejsem. Dokonce takové lhaní nebude ani žalovatelné, viz
http://zpravy.ihned.cz/c1-52390720-nesplneni-predvolebniho-slibu-neni-trestne-tvrdi-zalobce-k-johnove-kauze

Jinak nevím, kdo všechno je můj kumpán. V Bibli se používá spíš termín můj bližní. A účel skutečně nesvětí prostředky, to mi do úst či na mysl nevkládejte.

Naopak, byl bych rád, aby se to vyjasnilo. Řekne-li se, že třeba se Ústavní soud spletl a církvím se nic vydávat nebude a že třeba ani se nebudou platit platy duchovním (stačí změnit zákon, ne?), tak taky dobře. Myslím, že bude velmi užitečné, aby si v takovém případě někteří věřící udělali na své spoluobčany správný názor. Nějak by se to také zvládlo. Pár kněží by prostě dělalo třeba ochranu objektů, učitele nebo prodavače. Na čínské poměry by to bylo ještě dobré a na severokorejské úplný ráj to na pohled.
13. 07. 2012 | 21:51

Jana Pechová napsal(a):

Asfalt
Ústavní soudci se k věci nevyjadřovali pod samostatným jednacím číslem, ale zmínili to v rámci jiného případu (týkal se majitele brněnského zahradnictví, hospodařícího na blokované církevní výměře) vloni v březnu. Tehdy připomněli, že už před rokem označili nečinnost politiků v případě církevních restitucí za protiústavní.
"Soud uvedl, že zákonodárci neschválením církevních restitucí ani 19 let poté, co tento záměr deklarovali v zákoně, porušili princip právní jistoty a důvěry v právo." - citace z textu na aktualne.cz k danému případu.

Je půvabné, že zrovna mě upozorňujete na zasahování do práv jiných s připomenutím upalování na hranicích. Když si pročtete moje příspěvky (nejen v této diskusi), zjistíte, že agresi v nich nenajdete ani s lupou. Zato vybraní diskutující mě již posílali k lopatě, kroutili mi krkem a slibovali, že se mnou brzy zúčtují. Já se snažím argumentovat.
13. 07. 2012 | 21:54

E.T. mimozemšťan napsal(a):

á Pechová už couvá

nejprve napíše

Vlastnické právo církví jednoznačně uznal i Ústavní soud ČR.

a pak napíše, že se o tom jen zmínili u jiného případu a že

Soud uvedl, že zákonodárci neschválením církevních restitucí ani 19 let poté, co tento záměr deklarovali v zákoně, porušili princip právní jistoty a důvěry v právo

je to samé
13. 07. 2012 | 21:59

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťáku:

Ještě, drahý pane, také stručně:

Nejsem žádný velký, natož pak fanatický, příznivce demokracie, takže "tunel na demokracii", ať už tím míníte přesně cokoli, mě ze snů neprobouzí.

Jestli Fantoci míníte pana Kalouska, tak ten mým vzorem nikdy nebyl a jakési mé chladné přijímání jeho osoby skončilo, jestli se nemýlím, v roce 2006.

Předvolební program strany LIDEM je mi naprosto ukradený. Jinak VV měla prý v důležitých věcech jakási referenda příznivců, což by se Vám mohlo líbit, a to o církevních restitucích skončilo snad nějakým patem, takže strana LIDEM by klidně mohla reprezentovat tu část véčkařů, která hlasovala pro ně. Ani to mě nějak netrápí, jen se Vám snažím pomoct ve Vašich chmurných chvilkách. Tak doufám, že mi hezky poděkujete, jak se na pantátu sluší a patří.
13. 07. 2012 | 22:00

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

Tak mi, kamarádíčku, připadá, že sám trpíš tím, co přisuzuješ druhým, tj. vkládáním myšlenek do cizích úst.

Ale je fakt, že když ty restituce nebudou, tak nedostanu za povedenou účast v této diskusi slušný obolus od Bertoneho. Vivat Vatican! :-D
13. 07. 2012 | 22:04

Marek Kobera napsal(a):

To E. T.:

"církev se u nás chystá být korporací, bude vlastnit půdu, lesy , rybníky, výrobní prostředky, bude podnikat, vytvářet zisk, jasná korporace"

Tak takhle. Budete se možná divit, ale církev u nás už nějaké ty lesy, půdy, rybníky a tu tam i výrobní prostředky vlastní. A našli se i kněží, kteří podnikali. Jeden, co já vím, s ponožkami, a další s pilou. Ten druhý nedopadl bohužel dobře. Kdybych chtěl podnikat, tak bych asi nepodnikal s církevním, protože evidentně pokud by to bylo moc riskantní, tak by to nadřízení neměli schválit.

Co se týká zisku, tak i neziskové organizace vytvářejí jistý zisk, ovšem zpravidla to bývá ztráta.

"2) tak třeba šrotovné a tanečky okolo
a kdyby se na vás někdo z nich rozhněval, určitě byste prohrál všechny soudy"

Soudím, že šrotovné v ČR zavedeno nebylo. Ale pochopil jsem. Např. pan Zeman, snad budoucí to prezident ČR, onehdy řekl, že ČS a. s. nikdy nezkrachuje. Takže takové firmy jsou. Ale není jich moc.

"a aby nezkrachoval, tak vás tady v jejich zájmu budou vykořis´tovat a okrádat "

Na prohraných arbitrážích se skutečně vyplatilo dost. Hrozí něco podobného s církví?
13. 07. 2012 | 22:16

Asfalt napsal(a):

Jana Pechová:
Princip právní jistoty nevyvozuje právo na restituce, ale to Vy víte.
Upalování nebylo o agresivitě, ale o falešné víře, která pak zabíjí jiné. Zatím nezabíjíte, ale Vaše představy o dobru a právu (hodně mylné) bude muset někdo zaplatit a majetek, který chcete rozdávat, musíte někomu vzít. Že ho berete z vlastnictví občanů na tom nic nemění. Pokud chcete namítat slogany o krádežích pro hloupé, pak si opravdu něco zjistěte o státu a právu nebo o Rawlsovi, na kterého už odkazoval Maloměšťák. Rawls zasvětil celý svůj život zkoumání toho, co je spravedlivé. Z jeho závěrů lze použít, že pokud nelze rozhodnout, spravedlivým je to, co slouží všem (tedy nikoliv to, co slouží čírkvi).
13. 07. 2012 | 22:27

Wraith napsal(a):

To Marek Kobera:

Ale houby s octem. O vědeckém ateismu tvrdí Wikipedie, že je - cituji: "formou ateismu která odmítá možnost pravdivosti náboženství a předpokládá, že tento postoj lze vědecky podepřít."

O žádné rekvalifikaci nemůže být řeči. A že by se mi stýskalo po starých dobách? To těžko, když jsem v roce 1989 byl sotva zletilý školák. Já přeci nepopírám, že by víra nemohla být formou pravdy. Tvrdím, že církve nejsou svaté - leda že si to napíší do názvu.
A pokud se církve skutečně chtějí zúčastnit a domoci svého majetku skrze práva, pak my si měly nejdříve udělat pořádek ve svých restech.
Právě církve by měly v mnoha případech platit válečné reparace.
Pokud vím, zavinily církve dost válek, pogromů a podobně? Logicky lze prohlásit, že z pohledu dnešního chápání práva jde, svým způsobem (a z pohledu dějin) o zločinecké organizace, které je staví na úroveň mafií a možná hůře. Není-liž pravda?
Mučení, vraždy - to vše ve jménu víry a posvěcené nejvyššími církevními kruhy včetně tehdejších papežů?. To je málo viny a hříchů??
Vždyť mocenské choutky církví jsou v podstatě tytéž jako u komunistů - hierokracie je v principu o totalitní zřízení. Pak logika říká, že každá církev je nebezpečná pro demokracii a tudíž vážným aspirantem na zákaz.
Možná nemám z Vašeho pohledu pravdu, ale pokud nejste zaslepený vírou, potom byste měl vidět, že mé teze nejsou až zas tak zcestné.
13. 07. 2012 | 22:32

Jana Pechová napsal(a):

E.T.mimozemšťan
Necouvla jsem ani o píď.
V principiálně stejných kauzách jde o rozsudky precedentní - dá se téměř s jistotou předpokládat, že poslouží jako vzor dalším věcem.
Ústavní soud se přitom právem církve na majetek zabýval v několika kauzách.
Historické vlastnictví potvrdil opakovaně a v některých případech přímo rozhodl, že vlastnické právo nezaniklo a majetek má být proto těmto subjektům vydán (například kauza strahovských premonstrátů). Stejně tak opakovaně kritizoval Poslaneckou sněmovnu za nečinnost ve věci zákonem daných církevních restitucí.
Právní řád ČR výslovně uznává vlastnické právo církví a náboženských společností před rokem 1948 hned v několika zákonech, a to včetně zákona z roku 1999 přijatého za vlády ČSSD.
13. 07. 2012 | 22:39

Jana Pechová napsal(a):

Asfalt
Nejspravedlivější byl tedy - podle vás - ten pitoreskní pokus o nastolení komunismu. Všechno přece patřilo všem. Jen jsme se v té mele nějak nenaučili brát si ze společného po troškách a když se pak zhaslo, zmizel i zbytek.
Já nic neberu z vlastnictví občanů. Pokud to stát ukradl, tak to těm občanům nikdy nepatřilo.
Mrkněte i na příspěvek E. T. mimozemšťanovi ve 22:39, ať se neopakuji.
13. 07. 2012 | 22:48

Asfalt napsal(a):

Jana Pechová:
Ano, mrkl jsem. Víc již netřeba. Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Jen doufám, že nikdy nebudete zasahovat do osudu lidí.
13. 07. 2012 | 22:52

Maximus napsal(a):

Jeden na večer:

Za okupace Polska jde věštec kolem bandy nácků, kteří kopou do ležícího muže. Věštec jim říká: Nechte toho mám takovej dojem že jednou bude papežem. A jeden nácek mu odpoví: Tak jestli on bude papežem tak ja budu hned po něm...
13. 07. 2012 | 23:07

Marek Kobera napsal(a):

To E. T.:

Já tedy nevychovávám nikoho. Ale o to až tak nejde. Nevím, odkud máte, že bude hůř. V mnoha zemích je naopak stále líp...
13. 07. 2012 | 23:13

Yosif K napsal(a):

Vyšší Brod – Cisterciáci ve Vyšším Brodě chtějí v církevních restitucích získat zpátky bývalou klášterní varnu, o kterou přišli v padesátých letech, a znovu se plánují naučit pivovarnickému řemeslu. Historická stavba s rozvětveným podzemím teď patří státu a už dvacet let se rozpadá. Je zavřená a mniši ji zcela výjimečně otevřeli České televizi.
Konec citatu.

Tak tady to mate - ta cast klastera ktera zustala "v rukou pracujiciho lidu" se rozpada - jako vetsina veci ktere byly vlozeny do rukou pracujicicho lidu nebo "do spolecne socialisticke pece najemniku".

Cast ktera byla vracena cisterciakum se pomalu opravila a prestala se rozpadat. Opravuje ji 7 slovy sedm cisterciaku a prispivaji cistarciaci z Lince. Cisterciuaci si cast statni casti klastera dokonce pronajimaji, aby tak mohli opravit shnilou strechu!

Nehodlam rozebirat zda cisterciaci jsou vinni zverstvy tricetilete valky nebo se nejak podileli na rekatolizaci atp. Nebo jaky vztah k nim mel Josef II.

CSSD si vsak postavila hlavu ze v CR bude co nejvice nemovitosti "ve spolecne socialisticke peci najemniku". To jest v danem pripade v rukou nejakeho genialne vedeneho fondu (socdemackymi politiky typu Palas a Fencl) pro blaho cirkvi.

Aby to Cesko samzorejme co nejlepe vypadalo. Nebo se snad nemovitosti pro jistotu pronajmou nebo za babku prodaji rudym Zgarbum a Fenclum?
13. 07. 2012 | 23:15

Xenofanés II. napsal(a):

Pechová, prosím tě, rozlišuj aspoň mezi legálním a legitimním. "Vousatí mají fousatého boha, žlutí žlutého boha, bílí bílého, černí černého, Pygmejové malého, jenom ženy ne ženského (kromě našich Bohyní a božské Kréty), ale zase jen Hospodina židovského i křesťanů fousatého chlapíka." To je sice legální ( i když hloupé), ale ne legitimní. Protože legalizované mytologie jsou matoucí. Nejen jako pohádky. Dokonce jsou to bludy. A darovat "černoprdelníkům" miliardy (které mimochodem nemohli nikdy vlastnit legitimně, jen legálně, protože nikdy nic nevytvořili) je zločin na civilizaci a návrat do středověku. Mimochodem2: viděla jsi někdy preláta pracovat? Já ne. Jenom se bavit, žvanit, zpívat, i při mši, a pást ovečky. Jak v paleolitu.
Do práva bohužel patří i "právo na bezpráví". A to ho jako nouzový fenomén vyvrací. Svobodná Legitimita, filosofie a dějiny kultury teprve mohou sloužit za kritérium. I ÚS je sevřen taláry. A mozek věřících, bohužel, preláty. Osvoboďme se od nich!! Nemají tady co pohledávat!!
13. 07. 2012 | 23:28

Marek Kobera napsal(a):

To Wraith:

Ne. Není to pravda. Mučení ano, vraždy ne. Vražda byla vždycky zločinem, co já vím, pokud z toho byla některá oběť vyňata, tak šlo o zločinný právní systém. Mučení naproti tomu bylo součástí práva. Toho, o něž se nyní chcete opírat. Hierokracie slyším prvně. S výjimkou pokusů o jezuitský stát a Vatikánu se o ni těžko dá vůbec mluvit, pokud tedy hiereus chápete jako kněz a nikoli starší, jaký byl původní význam onoho slova.

Církev má velkou moc, ale jinou, než píšete. Mocenské choutky komunistů tu byly k vidění v letech 1948 - 1989, skrytě i potom. Nevím nic o tom, že by církev chtěla nějak vést nebo suplovat český stát. "Zaslepený vírou" je dikce Vašich předchůdců, vědeckých ateistů, kteří možná i tu a tam něco věděli o náboženství a církvích, ale jejich interpretace byly směšné už v době, kdy přednášeli. Ukázka je tady:
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/ateismus.htm

Možná nevědomky používáte podobné výrazivo, které se nějak stalo folklorem v jistých kruzích.

Zajímavý je ten Vámi navrhovaný zákaz. To je v podstatě to, co se dá časem čekat. ČR se tak připojí k zemím s výraznou tradicí náboženské nesvobody a pronásledování církví jako jsou KLDR, Čína, Maledivy, Saudská Arábie. Protože i v jiných ohledech mezi takovéto země míříme, tak to nebude překvapivé a věřící si s tím nějak poradí. Toho bych se neobával.
13. 07. 2012 | 23:29

Maximus napsal(a):

České církevní restituce,
mají vůni prostituce!

Někdo tu státní majetek rozdává,
i když mu většina národa nadává.

Ten někdo ví, že se přiživí na restituci,
i když to smrdí jasnou politickou prostitucí.

Že národ ateistů pěkně zostra nadává,
flanďákům a koupeným hyenám stoupá nálada.

Oni ví, že pátek třináctého je ten správný den,
kdy má být český národ sprostě okraden.

Ale, ale věřící bratře dcero,
jak to si zapomněl na desatero
a domluvil si se na křivdách
s lidmi co na veřejnosti kradou pero!

Nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví,
vždyť víš, že tě Bůh pošle do klatby a otroctví!
Nebudeš dychtit po domě svého bližního,
a nebudeš bažit po majetku národa českýho!

Těmito verši chci ti připomenout flanďáku,
že jestli je nějaká vyšší spravedlnost,
dostaneš brzo po lakotném rypáku!
Získaš totiž místo úcty nenávist občanů,
tím nezískáš je ani náhodou do stavu!

Láska, úcta a víra se nezískává penězi a majetkem,
ale slušnými činy a hlavně nebýt dob....m!
13. 07. 2012 | 23:30

Maximus napsal(a):

OPrava ... třetí sloka je bez..Že.
13. 07. 2012 | 23:32

Gerd napsal(a):

Plebejský vůdce Miroslav Kalousek a adoptovaný aristokrat Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg, Petr Nečas a celá ODS a část VV zřejmě mají hodně černá svědomí, když si za naše peníze a tak obrovské sumy musí kupovat odpustky od církve katolické.
Nejsem proti vracení majetku církvím, ale jak je možné, že se církvím vrací cca. 150 tis. ha lesů, když jim komunisté zabavili jen cca. 50 tis. ha? A takových pochybností je mnohem více, třeba katolická církev se u mnoha majetků domáhá vrácení něčeho, co pouze spravovala, ale nikdy nevlastnila. Tak teď bude i vlastnit.
Na předání části území republiky cizímu státu sem ůže vztahovat definice velezrady, a za tu je možné soudit i prezidenta.
Hodně se ale divím církvím samotným, že připustí vracení majetku způsobem, který budí pochybnosti a do budoucna zakládá nárok na revizi celého darování majetku.
Mohli zvolit jiný model a u majetků potřebných k výkonu činností církví jej stát mohl prodat za symbolickou částku.
Zde je ale zřejmě cílem prolomení hranice restitucí, která neplatila pro V. Havla, K. Schwarzenberga )ten ji má prolomenu zvláštním zákonem) a teď i církví. Jsem zvědavý, kdo se ještě přihlásí o majetek a kdy se zase katolíci ozvou s žádostí o definitivně poslední vypořádání státu a církví, protože tohle definitivně poslední vyrovnání je již třetí definitivní v pořadí.
V modloslužebném jazyce má zřejmě slovo definitivní zcela jiný význam než v jazyce českém.
13. 07. 2012 | 23:32

pv napsal(a):

Je zajímavé sledovat argumenty odpůrců restitucí - často se navzájem vylučují. Dovolím si udělat jejich katalogizaci:

1. Církev před rokem 1948 žádný majetek nevlastnila, protože se ve skutečnosti jednalo o majetek státu. Tím, že Josef II. omezil církvi právo se svým majetkem volně disponovat, provedl v podstatě "znárodnění" jejího majetku. Podle tohoto výkladu by restituce církevního majetku byly de facto darem státu církvím.

Komentář: Tento přístup v podstatě znamená, že jeho vyznavači dávají absolutistickému panovníkovi právo krást (eufemistickým výrazem vyvlastňovat bez náhrady).

2. Církev majetek vlastnila, ale získala ho vysáváním poddaných, tedy nelegálním postupem. Je tedy správné, aby o něj přišla.

Komentář: Jestli církev získala majetek nespravedlivou cestou (někoho okradla), je nutné přinést o tom důkazy a řešit to soudně. Nelze na základě nějaké ideologie označit jistou skupinu lidí za nepřátele a na základě toho je připravit o majetek. To by totiž byl stejný postup, jaký uplatnil Hitler vůči Židům nebo Stalin vůči "buržoazii".

3. Jak již hlásal Jan Hus, majetek církvi vlastně škodí. Církev totiž hlásá vznešenou nauku, že chudoba je ctí člověka a vlastnictví majetku je s touto naukou v přímém rozporu. Je tedy správné, aby byl církvi majetek odebrán.

Komentář: Mezi lidmi je všeobecně přijímán názor, že peníze (majetek) kazí charakter člověka. Nic proti - když se někdo chce vzdát svého majetku ve prospěch chudých, nemělo by v tom být bráněno. Na druhé straně je vrchol špinavosti někoho připravit o majetek a ještě si myslet, že jsem mu tím prospěl!!!

4. Není vůbec důležité, zda církev majetek vlastnila nebo ne. 80% obyvatel státu si restituci církevního majetku nepřeje. Vracení církevního majetku by znamenalo popírat demokratické rozhodnutí lidu.

Komentář: Tato teze vychází z předpokladu, že demokratickým hlasováním lze rozhodnout o všem. Takto lze demokraticky odhlasovat i krádež, vraždu atd. Lze tedy odhlasovat i okradení jedné skupiny obyvatel ve prospěch ostatních. Není snad nutné vysvětlovat, že zákon, který není pro všechny stejný, je zvrácenost. Ostatně, průzkum veřejného mínění, není demokratický proces.

5. Církev majetek na ni zapsaný v pozemkových knihách skutečně vlastnila, ale ten byl "demokraticky" znárodněn pozemkovou reformou za I. republiky (znárodňovacím zákonem).

Komentář: Tento argument se zdá být "neprůstřelný", protože znárodňovací zákon přijatý před rokem 1948 skutečně existoval. Předpokládal však znárodnění církevního majetku za náhradu!!! Než mohla být náhrada vyplacena, dostali se k moci komunisté. Ti se rozhodli, že náhradu nebudou platit, ale že stát bude financovat církev. Za dobu financování církve státem bylo církvi vyplaceno cca 60 miliard, zatímco zisk z církevního majetku činil za tuto dobu cca 200 miliard. Pokud tedy stát církvi náhradu za její majetek nikdy nevyplatil, nebyl znárodňovací zákon z I. republiky naplněn a kdo se jím chce ohánět, měl by ho aplikovat celý. Církvi je jedno, zda jí stát náhradu vyplatí finančně, nebo zda jí majetek vrátí naturálně.
13. 07. 2012 | 23:34

Marek Kobera napsal(a):

To Xenofanés II.:

Jak definuje Xenofanés to, co je legitimní? Vlastní naše uranové doly a zásoby náš dělný pracující lid?

Vy byste taky mohl rozlišovat mezi preláty a ne-preláty. Ne-preláty vídám často, preláty jsem potkal jen párkrát v životě a dost bych se divil, kdyby tomu u Vás bylo jinak.
13. 07. 2012 | 23:37

Marek Kobera napsal(a):

To Gerd:

Ano, máte nárok na revizi. Vy a Vám podobní jako v letech 1947 - 1950. Jsem rád, že vím, ke komu patříte.
13. 07. 2012 | 23:43

Samozivitelka napsal(a):

yosife, yosife! Ty kluku usatá! Nahodou sem byla pred plysakem navstevou ve Vyssim Brodu se skolou na vystave ako holcina SŠ. Pivovar vesele premaval, vystava Mistra Trebonskeho se konala a zavody deti v pytlech na klasterni zahrade skotacily, tez spolu s dojezdem Zavodu miru. I pout, kolotoce a turecky med byly. Nikde zadni reholnici ani predni. Bohuzel sem tam poznala sveho budouciho manzela, zaprisahleho vericiho, kery me pak opustil. Ze tys byl ten kluk usatej kak 007, co po me pokukoval? Mozna bych konvertovala, dybys tehda byl pohotovejsi... A pardonne-moi! I muj budouci po tobe pokukoval? Aha!
13. 07. 2012 | 23:44

Marek Kobera napsal(a):

To Samozivitelka:

Nevím, co je zapotřebí k pochopení toho, že v cisterciáckém klášteře by měli být, pokud možno, cisterciáci. Takže Vám neporadí, nevím, co Vám totiž chybí.
13. 07. 2012 | 23:48

Noe napsal(a):

pv: "je vrchol špinavosti někoho připravit o majetek a ještě si myslet, že jsem mu tím prospěl!!!"
Ale to dělá přece Drábek a každý vykořisťovatel v kapitalismu!? Přečti si Kapitál, brachu!
13. 07. 2012 | 23:56

Samozivitelka napsal(a):

Kobero, Kobero! Ty kluku usatá! Chybi mi treba ve Strahovskem klastere zpev deti ane novicu a jahnu, chybi mi tam Pamatnik narodniho pisemnictvi, jehoz zbytek tam dotuji na desce u vchodu smutne osobnosti, chybi mi tam CSAV Ustav literatury, co musel byt pak v kasarnach, kde psal Tyl Kde domov muj a je tam ted Paladium, chybi mi tam volny vjezd aut pro telesne postizene, nechybi tam samozrejme mercedesy prelatu, soukroma vystavni kaple a ochutnavka moravskych vin, chybi mi asi i nad "NIMI" nahore skutecny Buch a Spartakiada nahatych svalnatych vojacku z Afganistanu.
14. 07. 2012 | 00:13

patriot napsal(a):

Předražené, nespravedlivé a riskantní…

Tzv. církevní restituce jsou především zcela nesmyslné! Proč vrážet miliardy skomírajícímu spolku bludařů a podvodníků?

Lid si žádné „vyrovnání s církvemi“ nepřeje, protože žádné církve nepotřebuje.

P.S.

„Zástupci lidu“ však dnes ráno tento nesmysl schválili.

Něco tu nehraje…
14. 07. 2012 | 07:40

od r. 1989 nadchází nová doba temna napsal(a):

tak zatímco pan Sobotka psal články a jeho spolustraníci odešli domů nebo do bufetu, v příznačném datu, pátek 13.v noci byly restituce schváleny.

ČSSD je jako předkožka, když jde do tuhého, vždy se stáhne. Řekl Karel Kryl a měl zase pravdu.
Tuto stranu neschopnou cokoli prosadit je zbytečné volit.

Dále nastoupí Salmové, Petzoldová, Kristina Coloredo Mansfeld , potomci Heydricha, Goebelse a další.

A český lid se stane národem lokajů odvádějících desátky cizím podvodníkům a machistickopatriarchální partě impotentů a pedofilů
14. 07. 2012 | 09:05

od r. 1989 nadchází nová doba temna napsal(a):

Lichtensteinové, sudetští Němci, Trautenberg z Peru, co už nevím jeho jméno , kněžské řády zakázané již ve středověku pro sodomii, němečtí rytíři kolaborující s nacisty , všichni nástup!!!!

Z ČR si lze nyní ukousnout čehokoli, stačí říci mantru, co bylo ukradeno musí být navráceno

je precedent, když mohou oni, proč ne my. Restituenti nyní musí vyhrát každý spor.
14. 07. 2012 | 09:25

Wraith napsal(a):

To Marek Kobera:

Jestliže bylo mučení součástí právního systému, pak je každé svědectví a obžaloba postavená na výsledcích takto vedeného výslechu rovna křivému svědectví. Vyslýchaný se, vedený pudem sebezáchovy, přizná k čemukoli a obviní kohokoli - přesně tak, jak si to vyslýchající bude přát - potom rozsudky na nich postavené jsou justičním zločinem.
Z toho vyplývá, že popravy vykonané na základě těchto rozsudků jsou justiční vraždy. A vražda zůstává vraždou, jak jste správně napsal.
A pokud tehdejší právo bylo převážně v rukou církví, pak tím zločincem jsou tehdejší církve - či spíše jejich řády. Poněvadž všechny tyto zločiny byly páchány buď s přímým nebo tichým souhlasem vedení.

A moje zmínka o hierokracii je zcela na místě. Pokud se církve - v převlečení za politické strany (poněvadž taková strany budou vždy hájit zájmy církví)- hodlají podílet na vládě - případně jsou takové strany součástí vlády, pak jde - zcela nepochybně o základ hierokracie.
Nemám tušení, proč se tu pořád oháníte vědeckým ateismem. Ateismus a to i ten vědecký - je formou víry - ač si to nedokážete zřejmě představit.
Dále: já nehlásám okamžitý zákaz církví. Náboženskou nesvobodu vůbec nemám na mysli. Kdo věřit chce, ať si věří.
Pouze tvrdím, že jsou aspiranty na zákaz a to v okamžiku kdy se pokusí vstoupit do vlád. Církve by se neměly podílet na vládnutí, nýbrž být součástí něčeho jiného - a to sociálního a kulturního života státu. Tam je to správné místo, kam církve patří. Kam to vede, dostanou-li se k moci, lze vidět na dějinách. Ve jménu víry docházelo k nepředstavitelným věcem. Račte si vzít na pomoc buď Wikipedii nebo knihy dějepisu.

Zaslepenost vírou je zcela adekvátní termín - pokud si člověk vsugeruje, že existuje pouze univerzální pravda pramenící z víry, potom je takový člověk netečný k jiným aspektům pravdy, což se dá popsat jako slepota či zaslepenost.
Jiným odpovídajícím termínem je fanatismus... už vám svítá??
14. 07. 2012 | 10:38

český maloměšťák napsal(a):

Kobera13. 07. 2012 | 21:51
Pane Kobero.....vy musíte mít na věci nějaký zájem. JInak si neumím vysvětlit tu vaši vytrvalost obhajoby lhářů / Vy SÁM tvrdíte, že JSTE NAPOSLEDY ČETL VOLEBNÍ PROGRAM NĚJAKÉ STRANY V ROCE 1990...tím jste se , KObero, zde - pod tímto blogem zcela dobrovolně pasoval na hlupáka a manipulátora - na fašounka, kterému JE NAPROSTO JEDNO, jestli vykonavatelé moci lidu plní svůj mandát- tedy zastupují své voliče tak, že jim nelžou a nepodvádějí je...vy si , KObero, demokracii pletete s poliikařením toho nejnižšího a nejpodlejšího stupně....s utilitarismem fašistického modu - hlavní je soukmenovectví ve směru " správné věci" - výkon AUTENTICKY delegované moci lidu je podružný, nezajímavý, nadbytečný.../.

KObero - jděte si zapálit svíčku do kapličky a pomodlete se za své kumpány. Ať vydrží do švestek - až zákon vrátí senát. /ostatně myslím si, že pokud ústavní soud zákon v této podobě poté nezruší, tak se budete moct pomodlit i za další vydávání majetku...a věru že vaše úpění BUDE vyslyšeno/

A hlavně už na mě nereagujte ....odkopal jste se zcela jasně jsem rád - že i dobrovolně. Jak z vás v zápalu vaší zdejší křížové výpravy vypadlo, že vám je zcela jedno - pokud politické strany obelžou své voliče - s takovou antidemokratickou troskou já odmítám vést jakékoliv debaty.
Ostatně takového by měla i nevěsta Kristova poslat někam na převýchovu. Třeba do pouště.
Protože lhaní, manipulace a využívání aktuální podlé konstelace skutečnosti jsou také záležitosti, kvůli kterým se Kristus obětoval - jak vidno, tak marně.

P.S. Vaše blábolení o Severní Koreji si pak nechte na procházky mezi záhonky na zahradě ústavu pro duševně choré.
14. 07. 2012 | 12:20

Marek Kobera napsal(a):

To Samozivitelka: Paní Samoživitelko,
děkuji za odpověď, které moc nerozumím. Možná Vám taky chybějí dobře uskladněné brambory v kapli sv. Václava v katedrále nebo sklad civilní obrany u nás u sv. Wolfganga.

Já pochopitelně tyto věci nepostrádám a je jen dobře, že jim byla aspoň na čas učiněna přítrž. Pokud Vám chybí zpěv dětí, tak se obraťte na Bohumila, ten sám zpívat nechce, ale rád by nějaké děti vedl. Koncert místo na Strahově byste si mohli střihnout třebas ve zmršeném kostele sv. Michala. Ten je jen o něco málo mladší. Možná, že by Vám zařidili i vjezd autem až do kostela. Zeptejte se!
14. 07. 2012 | 12:22

Marek Kobera napsal(a):

To patriot:

Pane vlastenče:

Proč vrážet miliardy skomírajícímu spolku bludařů a podvodníků z ČSSD?

Lid si žádné platby politickým stranám nepřeje, protože žádné politické strany nepotřebuje.

Ano, souhlasím, něco tu nehraje...
14. 07. 2012 | 12:24

Marek Kobera napsal(a):

To doba temna:

Také pozdravuji srdečně naši paní kněžnu a vyřídím, že podle Vás má šanci revokovat svůj prohraný spor. Zřejmě ji to potěší. Mohl byste sem napsat své jméno, abych mohl pozdravovat osobně? Díky!
14. 07. 2012 | 12:41

Marek Kobera napsal(a):

To Wraith:

A z toho vyplývá, že Vás prapra...pradědeček byl dost možná justiční vrah a zločinec ve Vašich očích. Kdyby existovalo cestování v čase, tak by také dost možná něco podobně pěkného řekl na Vaši adresu. To by byl jistě zajímavý rozhovor.

Právo nebylo převážně v rukou církví, stejně jako dnes není. V mé ruce např. jsou nějaká deklarovaná práva v LZPS, ale skutek dost utek. Viz také filipika ohledně bezplatného zdravotnictví, za něž se má platit. Právo bylo patrně v rukou těch, kteří ho mohli vynutit, čili v dnešních poměrech spojení soudce, policisty a vězeňského vychovatele. Tehdy panovníka/šlechtice, soudce či inkvizitora a biřice či kata.

"A moje zmínka o hierokracii je zcela na místě. Pokud se církve - v převlečení za politické strany (poněvadž taková strany budou vždy hájit zájmy církví)- hodlají podílet na vládě - případně jsou takové strany součástí vlády, pak jde - zcela nepochybně o základ hierokracie."

Tady vykazujete opět slušnou základní neznalost. Církve se jistě na vládě podílejí, ale nejde o žádnou hierokracii. Pokud je americký prezident nebo český premiér součástí církve, tak prostě je. Říká se tomu svoboda vyznání, oba ostatně nespadají pod pojem hiereus. Chtít opak by znamenalo poctivě pokračovat ve šlépějích Francie či spíše Sovětského svazu, kde se prostě zavedlo jiné (pseudo/kvazi)náboženství. Možná k tomuto modelu inklinujete. Mimochodem, které politické strany jsou převlečené církve? To mě docela zaujalo...takové obzvláštní spojení bych čekat spíš odněkud z Egypta. Ale třeba nejsem správně informován a nějaké spiklenecké teorie, které neznám, jsou pravdivé. Inu, svět je pozoruhodným místem k životu.

"Dále: já nehlásám okamžitý zákaz církví." Ano, to by bylo obtížně realizovatelné. Přece jenom jsme malinko vázáni všemožnými mezinárodními smlouvami a úmluvami, takže by nám to pošramotilo pověst. Mnohem pravděpodobnější je, že se zavede postupný zákaz. ČR nejspíš bude čekat na to, co udělají v UK a Nizozemí, ve Francii, Švédsku a nakonec Německu. Těžko půjde jako první.

"Pouze tvrdím, že jsou aspiranty na zákaz a to v okamžiku kdy se pokusí vstoupit do vlád. "

Zdá se, že jste zmatení: už vstoupili.

"Račte si vzít na pomoc buď Wikipedii nebo knihy dějepisu."

S těmi jsem měl už tu čest ve škole. Děkuji. Ukazují, nakolik se dá lhát dětem. Jinak tu a tam v malých nákladech vycházejí i pravdivější příběhy. Možná, že kdyby byly na ně peníze, tak by jich mohlo vyjít i víc. Dost možná, že se toho někteří obávají. Např. pan poslanec Grebeníček, také zvolený dělným lidem horníků a havířů, slévaček a řidiček kombajnů...

"Zaslepenost vírou je zcela adekvátní termín - pokud si člověk vsugeruje, že existuje pouze univerzální pravda pramenící z víry, potom je takový člověk netečný k jiným aspektům pravdy, což se dá popsat jako slepota či zaslepenost.
Jiným odpovídajícím termínem je fanatismus... už vám svítá?? "
Ne, už mi stmívá. Já jsem totiž, milý pane, reakční zpátečník, tmář, zaslepený fanatik a zakuklený spiklenec jakožto třídní nepřítel všeho pracujícího lidu a pracující inteligence. Jako takový jsem se spojil s temnými silami a chci zvrátit nezvratitelný pokrok, který jsme dosáhli s mezinárodní pomocí aplikací vědecko-technologické revoluce do praxe. Konkrétně chci prosadit, aby se mnohem více uznávala univerzální pravda a mnohem méně ptydepe o aspektech pravdy, které jsou takové, jaké se zrovna někomu hodí. Kdybych býval měl tu moc, o níž pořád píšete, tak bych býval těm profesorům, kteří např. tvrdí, že pravda je souhlasem agory, odňal financování. Je to naprosto totalitní, naprosto účinné a naprosto správné.

Takto mi nezbývá než obrnit se trpělivostí a myslet si svoje.
14. 07. 2012 | 13:11

Marek Kobera napsal(a):

To Wraith:

Mimochodem, říká Vám něco teorie etiketizace?

A dále, víte vůbec, proč jsem nepřítelem pokroku? Protože současná společnost se mění do podoby, v níž se nedá rozumně žít. Rozklad je nejvíc patrný právě v kultuře a státní správě, která je čím dál, tím víc organizovaná v protikladu a ve výsměchu vůči zdravému rozumu. I proto mi zní ty vlastenecké řečičky značně směšně, protože rozpad společnosti je už zřejmý i méně všímavým lidem. A do toho se máme poměřovat s nejrůznější zahraniční konkurencí. Pokud se kurz nezmění, nedopadne to pro lidičky tady dobře.
14. 07. 2012 | 13:21

Marek Kobera napsal(a):

To český maloměšťák:

Drahý příteli, dejte si na hlavu studený obklad, to pomáhá, a vypláchněte si svou ústní dutinu, do níž se Vám derou slova začínající na "faš".

Je od Vás šlechetné, že jste tak uvědomělý, za to se v reálném socialismu udělovala vyznamenání BSP. Já takový nejsem, z jednoduchého důvodu, kterým je moje vážná pochybnost o tom, co můžete docílit tím, že budete kontrolovat, jak vykonavatelé moci plní svůj mandát. Autenticky jste delegoval svou moc a přece jste nezabránil kauzám IPB, ProMoPro, Open CARD, Českého domu, TV Nova, Diag Human, Blanka, Gross, IDOŠ, Chemapolu, Knižního fondu (či klubu?), MS v Liberci, LTO, Kamencového jezera, sanací krachujících bank či fotovoltaik? Nebo čeho jste dosáhl, pochlubte se!

Nebo jste jen takový nebožák, že si koupíte lístek na vlak a dojedete vyřvávat na Palackého náměstí?

Mimochodem, já jsem volil s tím, že jste si na webové prezentaci jedné strany přečetl asi tucet jejich hlavních bodů a podle toho jsem se rozhodnul, komu dám hlas, s tím, že jsem počítal, že tato strana nemá šanci dosáhnout "demokratických" 5%. A tak to i dopadlo. Než začnete druhé poručníkovat a poučovat, tak Vám radím, abyste se nejprve porozhlédnul po vlastní ctěné rodině, jestli byste náhodou nenašel nějakou tetičku, která volila VV kvůli tomu, jaký je ten pan John fešák.

"A hlavně už na mě nereagujte ...." Tak to Vám nedopřeji. Je navýsost demokratické hloupost potlačovat. Jinak nám zaplevelí celý veřejný prostor. Už ten přenos včera z jednání Bezpečnostního výboru PSP ČR mě přesvědčil o tom, že zúčastnění tvoří skutečnou spodinu české společnosti. Jejich přítomnost tam je důsledkem systému demokracie v ČR.
14. 07. 2012 | 14:21

Wraith napsal(a):

To Marek Kobera

Nepochybuji, že mezi mými předky byli zločinci, stejně tak jako je možné, že se ke zločinu sníží některý z mých potomků (jakkoli vzdálený v čase). Mí předkové svatí a nevinní nebyli. Žili v takové či onaké době - to nenapravím a ani napravovat nechci. Nemám zrovna zmapován svůj rodokmen a vím, že bych se dost divil, nač bych narazil.

Církve - zejména římskokatolická - jsou členy vlád již po staletí. A to nevnímám zrovna jako obecné pozitivum. Naopak jsem přesvědčen, že role církví ve vládách je dlouhodobě negativní jev. Za víru lze schovat ledacos... i jinak eticky nepřípustné záležitosti.
Kdyby totiž byly církve natolik lidumilné, jako hlásávají, pak by tento stát(ba dokonce skoro celý Evropský kontinent) měl efektivní sociální systém.
Vždyť církve díky své staleté existenci měly dostatek času naplánovat a po skončení totalitních vlád uvést v činnost vlastní vysoce kvalitní sociální systém, který mohl fungovat nezávisle na státu. A poněvadž jsou církve součástí vlády, byl i dostatek času na představení takového plánu veřejnosti.

Jinak musím souhlasit, že společnost nám za posledních 20 let slušně zdrsněla.... a na vině je kdekdo. Politiky počínaje, pokračuje sdělovacími prostředky s kulturními institucemi, a konče rodinami, které nedokáží plnit svou roli ve společnosti.
Pravdu můžeme mít oba stejně jako se mýlit.
14. 07. 2012 | 14:51

Yosif K napsal(a):

zemedelec napsal(a):
Skutečně se jedná o obrovský majetek.Doposud to obhospodařují,obce,města,půdu ZD,teď opravdu záleží,co zůstane obcím městům,nebo ZD a co cirkvím.Jak to dostanou,obce města,pak začne ten správný rozprodej.Proto ten tlak na to schválení,už se to nemusí nikdy podařit.
Zdravím zemědělce.
13. 07. 2012 | 10:32
Souhlasim s tim, ze neni optimalni aby se o vsechno ve state starali cirkve.
Prece jenom - cirkev neni soukrtopmnik, nestara se o majetek uplne racionelne.
Nestara se o majetek uplne raoicinelne, srtara se vsak o nej asi tak desetkrat lepe nez statni byrokrati, Pane zemedelec, vase spokojene pochrochtavani o tom jak nyni dobre "obhospodaruji" cirkevni majetek "obce, mesta, ZD" svedci o tom, ze jste postizeny nejakym druhem socialisticke slepoty.

Kazdy den cte clovek v novinach o tom, jak statni urednici vsech barev rozkradaji vsechno co ma nejaky wert a co neni privazane na reteze.
Kazdy rok bylo nekolik afer jak urednici v PF, FNM, MLADZNICKY FOND ATD ATD ROZKULACILI MAJETEK ZA STAMILIONY CI MILIARDY (viz Fencl, Zgarba atd).

Velmi velmi casto clovek muze cist clanky o tom, jak ZD devastuji pudu pronajatou od jinych subjektu (z ciziho krev netece).

Priapda mi ze Vasim nejvroucnejsim snem je aby to i nadale vypadalo v CR jako za sociku - kdyz clovek prijel z SRN tak okamzite mel pocit ze je v risi zla a v neuklizenem zabordelenem blbakove "v socialisticke peci proacujiciho lidu".

Corkve maji dostat cca 2% pudy? Pricina rozvratu hospodarstvi koncem 14 stoleti bylo tgo, ze cirkev nashromazdila vlastnictvi asi 45% pudy a jinych vyrobnich aktiv v Cechach. To skutecne nebylo optimalni - to uz byl 45% socik - nyni se jedna o zanedbatelne procento proti predhusitske dobe.
Cirkevni puda a lesy by patrne byly o neco hure obhospodarovany nez u soukromniku, ale vetsinou mnohem lepe nez "obcemi, mesty a ZD".
Soude dle prikladu "Vyssi Brod" bych rekl ze tak stokrat lepe.
14. 07. 2012 | 15:32

Yosif K napsal(a):

Nestacim se divit trumberakum, kteri si UPRIMNE ohromne pochvaluji jak skvele vypada kdyz se o nejake majetky staraji nejaci politici - evidentne vcetne tech rudooranzovych typu MUDr Ratha, Palase, Vanhove, Tesarika atp.

Sobotku chapu - je to politik, nezbyva mu nez rozestvavat proletare demagigickymi blafy - povolanim politika je procpat co nejvic soudruhu do aprlamentu i za cenu demagoigockych slibu proletarum.

Mene jiz chapu ostatni. Pokud si mysli ze vselidova statni pece o vsechno je to nejlepsi na svete, proc tedy socik vsude ale uplne vsude ekonomicky zkrachoval?

Nebo snad socik ekonomicky nezkrachoval? Lide snad "omylem podlehli pozlatku" ze v SRN a Rakousku nebyl takovy bordel jako v CSSR?

SDpocani vyvadeji jako kdyby vsechny budovy ve statni peci byly zlate a jako kdyby vsechno u soukromniku, spolku a cirkvi se rozpadalo na s...cky. Ve skutecnosti, opak jest smutnou pravdou.
14. 07. 2012 | 15:40

Samozivitelka napsal(a):

Marku kUBERO, ty kluku jeden usatá, este ze biskup z Ustavu konecne vypad a muzu trchu psat. Dole ve Svazcich sedi zas ten mlady badatel Ultimo, co ma za ukol hledat pomluvy komunismu, i kdyz v komunismus skryte veri. Davam mu terapii kostetem, aby eho trapeni nebylo tak upenlive. Sveril se mi taky, ze pokrytectvi teto doby, kdy zvule je vydavana za svobodu, uz nevydrzi. Tak sem mu podrzela ako Karolina vlade a ted spi. Ted u tebe ctu, ze snad socka Cina zkrachovala, ze krachujou Svedi, Fini, Brazile, pravda maj potiz s Nokiou. Prapraprababicku mi upalili jezuiti, bylo ji en 28 let. Nemuzu si pomoct, ale esli mas za usima, za vodou a ses ve vate, tak na to asi spravedlive doplatis. Bez prace nesó kolace, rika bejvalej minister Langr. Dnes je vyroci dobyti Bastily, "dejiny se sice dejou dvakrat, jednou ako tragedie, podruhi ako fraska," tak zase nebude tak zle. Dostanes en vejrejne prace a uklid rajonu ako ja 4x tydne. "Zme" ak rika Necas, lidumilove. Dybys byl Rath mebo Janousek, sedel bys asi v base. Prave pisou, ze ho konecne zasili. To je nespravedlive, hm.
14. 07. 2012 | 19:16

Vinnetou Sobotka napsal(a):

Sobotko, přestaňte blbnout lidi. Obyčejným lidem, kterými se stále zaštiťujete, může být úplně jedno, jestli peníze, o které je náš socialistický stát okrade půjdou na restituce, Buštěhrad, cyklostezky a rozhledny nebo opravu Vašeho domu z poslaneckých náhrad. Co dostanou lidi jako jste vy do rukou, to už nepustí a prodrbou. Bez ohledu na barvu strany.
14. 07. 2012 | 21:14

Marek Kobera napsal(a):

To Samozivitelka:

Matko (Samo)zivitelko, jen pište, pište. Máte talent, bude z Vás druhý Vrchlický. Nebo Vrchlická, tedy.
15. 07. 2012 | 21:26

Tenzan napsal(a):

K diskuzi ohledně katolické církve v našich zemích vyšla nová kniha:
http://sumpersky.rej.cz/clanky/zprava-o … procesech/

Citace: ” . „Při tvorbě textu bylo čím dál více zřejmé, že procesy s čarodějnicemi na Jesenicku, někdejší jižní částí nyského knížectví, byly počtem obětí, masovostí a hrůzami jedny z nejhorších v celé střední Evropě. Rovněž jsem se snažila zdůraznit, že oproti běžnému povědomí veřejnosti, které dává upalování čarodějnic a čarodějníků do souvislosti s církevní inkvizicí, se jednalo zejména o justiční vraždy a obrovské zneužití tehdejší soudní praxe,“

Jinými slovy jednalo se v případě těchto procesů především o problém světské moci a ne moci církevní. V muzeu v Jeseníku jsem si v historické expozici všiml, že biskup vratislavský (a zároveň kníže niský) marně protestoval proti procesům u niské vlády (zřejmě zde nevládl absolutisticky a musel respektovat privilegia vlády). Ostatně na šumpersku byl upálen i děkan.
17. 07. 2012 | 12:37

Tenzan napsal(a):

Adresa je správně: http://sumpersky.rej.cz/clanky/zprava-o-nevire--vychazi-nova-kniha-o-carodejnickych-procesech/
17. 07. 2012 | 12:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy