Další pán na holení?

21. 08. 2012 | 08:59
Přečteno 4469 krát
V Senátu proběhla předposlední fáze legislativní bitvy o budoucnost našeho penzijního systému. Reforma, kterou navrhuje vláda Petra Nečase, má opakovat to, od čeho utíkají na Slovensku a co dávno už opustili v Maďarsku a Polsku, stejně jako v pobaltských republikách.

Vládní návrh důchodové reformy také v Česku předpokládá, že bude vyvedena podstatná část zdrojů z průběžného důchodového systému do rukou finančních skupin, které nám slíbí, že v nejbližších třiceti letech tyto peníze nebývale zhodnotí. Dejme tomu, byť zkušenost varuje, že penzijní fondy ve světě v uplynulých pěti letech spíše drasticky prodělaly. Jenže co bude mezi tím? Peníze ze sociálního pojištění odtečou jinam, ale penze bude třeba vyplácet pořád.
Na Slovensku se proto stala podobná penzijní reforma individuálním největším zdrojem státního zadlužení. V Maďarsku se propojila s bankovní a měnovou krizí a hrozila potopit státní finance úplně. V Polsku zase byli zaskočeni důsledky kombinace nepromyšleného nastavení parametrů a naprosto nezodpovědného marketingu, který přilákal příliš mnoho lidí sliby nemožného. V pobaltských republikách pak penzijní krize doplnila celkovou hospodářskou katastrofu s dvoucifernými propady.

Tam všude to tedy zkusili a utekli od toho. Jsme na řadě? Další pán na holení?

U nás je situace o to přehlednější, že selhal už úvodní krok k celému manévru, kterým mělo být vytvoření finančního polštáře ze zvýšené DPH, která se má navíc napřesrok zvyšovat znovu. Kdo se v posledních měsících podíval do statistik ministerstva financí, kterými vykazuje měsíční plnění státního rozpočtu, viděl, že sazba DPH je podstatně vyšší, ale její výběr nevzrostl. Ceny však vzrostly. Z příjmů domácností dále ukusují také Kalouskovy škrty a s nimi spojený převod stále širšího okruhu veřejných služeb do placené privátní sféry. Lidé nemají peníze, a tak domácí poptávka klesá. Česká ekonomika je už téměř rok v recesi, déle než kterákoliv ze sousedních zemí. A když se podíváme na HDP v běžných cenách, zjistíme, že už pět let neroste, přesněji, je nižší než roku 2008. Zato státní zadlužení roste, dokonce rekordním tempem. Dávno by skončilo katastrofou, kdyby pravice před lety nepřevzala státní finance s jedním z nejnižších zadlužení v EU.
Když to shrneme, lidé na to nemají, aby teď významněji spořili, s výjimkou těch, kdo patří k horním dvaceti procentům na stupnici příjmů. Celý manévr většinu poškodí. Ani české státní finance na to nemají, aby volně přesouvaly další stamiliardy. A když se podíváme na příklad s DPH, sílí pocit, že to vláda ani neumí.

Další příklady najdeme i jinde. Všechny dosavadní reformy byly do značné míry jen předstírané. Jak dopadla elektronizace zdravotnictví, IZIP? Jak funguje elektronický centrální systém, na který jsou odkázány úřady práce? Jak se daří centrálnímu registru automobilů? Všechno to následuje příklad Opencard. Nyní se chystá „elektrická puma“ Nečasovy vlády, sjednocení výběru daní a pojistného, skutečná zbraň hromadného ničení, která znovu útočí na to, co u nás ještě doposud funguje. Další příležitost pro obrovské veřejné přihrávky kamarádům. V tomhle se má odehrát i penzijní reforma, kterou nyní Senát odmítl a Nečas bude znovu protlačovat Sněmovnou.

Říkáme jasně, že není možné dělat reformu pro další generace na základě momentální převahy jednoho nebo dvou nejrůznějších nezařaditelných poslaneckých hlasů. Tato reforma není založena na širším politickém konsensu, proto by se měla přinejmenším odložit a dát ještě příležitost hledání společného řešení. Pokud se tak nestane, nezbude příští politické reprezentaci jiná volba, než jakou jsme viděli u sousedů a bude zrušena.
Tady bych mohl skončit, ale v politice je vždycky důležité nabízet také alternativy, co dál. Proberme tedy i sadu možností.
V debatě o penzijním systému se vždycky uvádí jako hlavní argument rostoucí počet důchodců vzhledem k počtu pracovně aktivních, jako by se na tom spořením mohlo něco změnit. Už staří Řekové znali rozdíl mezi symbolickým bohatstvím a skutečným zajištěním životních potřeb, když bájný král Midas svým dotekem proměnil cokoliv ve zlato – i chléb, než umřel hladem. Koupit si lze jen to, co bylo vyrobeno, na tom žádná hesla propagátorů penzijních fondů nic nezmění. Velké zásoby peněz navíc, které pocházejí z minula a jsou rozpouštěny nikoliv do investic, ale do spotřeby, do toho mohou vnést leda inflaci.

Kdyby tedy někdo chtěl uvedený problém opravdu řešit, musí se věnovat zcela jiným veličinám.
Porodnost klesá, protože narůstají potíže se založením rodiny, je to drahé, ceny potřeb a služeb pro děti astronomicky narostly, ale státní příspěvky se snižují. Proto se mladé rodiny stále častěji sesouvají do ohrožené sociální skupiny, kde jsou spolu s nezaměstnanými a osamělými seniory. Rodičovská dovolená obsahuje riziko, že maminky po návratu nenajdou odpovídající místo - a když se takové místo objeví, nenajdou dětské zařízení, které by se o jejich ratolest postaralo. Podle doporučení EU, které bylo vydáno k českému národnímu programu reforem, je v Česku snad nejméně zařízení pro nejmladší děti v celé Unii. Tady je obrovský prostor pro pozitivní změny.
Také pořízení bytu je nad síly mladé rodiny, pokud by chtěla děti a zároveň platit hypotéku z jednoho příjmu. Proto jsou tak důležité novomanželské půjčky a startovací byty stavěné na neziskovém principu, které ČSSD prosazuje.
Zvýšení podílu aktivně pracujících lze dosáhnout také promyšlenějším zacházením s imigranty, nikoliv bezhlavým vydávání zelených karet, jak to zavedl Mirek Topolánek, kterým se rozvrací poměry na pracovním trhu. Lepší je dlouhodobý program, který imigranty začleňuje do společnosti. Ještě důležitější je však umožnit našim seniorům volnější přechod do důchodu s postupným snižováním pracovní aktivity. Odchod do důchodu nesmí být okamžitým propadem do chudoby, jak je to často dnes, ale postupným snižováním pracovní zátěže a přesunem na činnosti, které lépe odpovídají možnostem a zájmům začínajících seniorů.

Také příspěvky do penzijního systému lze zvýšit – Nečasova vláda je zvyšuje o dva procentní body, které musí účastníci „opt-outu“ přidat ze svého. Nevšímá si však nespravedlivého rozdělení plateb mezi zaměstnanci a OSVČ, na které také upozorňuje EU. Další úzké hrdlo je v zastropování sociálního pojištění. Systém byl v přebytku do doby, než jej začaly pravicové pseudoreformy připravovat o příjmy. Do schodků se tedy dostal nikoliv přirozeným vývojem, ale škodlivými změnami parametrů. Proto lze stejně snadno napravit parametrickými změnami opačného charakteru.
Budoucnost penzijního sytému je však spojena s obecnější otázkou, co seniory čeká na tři nebo čtyři desítky let. Je v tom skryta i základnější otázka, zda je štěstí lidstva spojeno jen s představou nekonečného růstu ekonomiky, který je pochopitelně odkázán na nekonečnou dostupnost přírodních zdrojů. Vzhledem k tomu, že stejné aspirace jako Češi začínají mít i Číňané, Indové, Brazilci a další příslušníci velkých národů, jejichž ekonomiky i surovinové nároky nyní prudce rostou, měli bychom směru uvažovat opatrněji.

Stačí porovnat vývoj cen energií, kovů, dřeva, ale třeba i potravin za několik posledních let, aby bylo jasné, že příští senioři budou mít úplně jiné starosti, než máme dnes. Měli bychom se vrátit k programům obnovy ekonomiky venkova, který je dnes ostudně ponechán na holičkách s mizejícími službami, dopravní obsluhou, bez pošty a stále častěji i bez školy. Měl by se zastavit úprk do měst, kde jsou lidi ve všem odkázáni na přetížené služby. Zastavme likvidaci šancí, kdy člověk žije se širší rodinou obklopen přírodou, která mu nabídne spoustu důležitých potřeb k životu bez ohledu na to, jaká je zrovna v Praze vláda. Je to velká výzva i pro progresivní krajské a místní samosprávy.
A ještě ryze praktickou poznámku nakonec: Test finanční krizí ukázal, že průběžné státní penzijní fondy, jaký máme i my a který teď chce Nečasova vláda rozvrátit, jsou velice odolné vůči výkyvům ekonomického cyklu ve formě finančních krizí. A protože jsou závislé i na míře zaměstnanosti, na počtech přispívajících, je tu další podnět pro vládu, aby se více zajímala o lidi bez práce a projevila mnohem větší aktivitu při hledání protikrizových opatření. Bohužel Nečasova vláda se zdá být v takovém zajetí svého penzijního snu, který zajistí finančním skupinám přísun dlouhodobých peněz, že používá současný schodek na penzijním účtu dokonce jako vítaný argument.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

melčákova pohanka napsal(a):

Příteli,co uděláš pro svého spolubližního Davida Ratha ? Jestli nic,tak je ČSSD strana cyniků a kavárenských tlachalů. Lidový dům začíná být,jak Kreml. Psal jsem již asi pět dopisů a všechny bez odpovědi !!! Dnes je významný den a nevšiml jsem si,že by aspoň ČSSD vzpomněla okupaci vojsk Varšavské smlouvy !
21. 08. 2012 | 09:10

veverka napsal(a):

"Další příležitost pro obrovské veřejné přihrávky kamarádům."

Tato věta je z blogu nejpostatnější,přesně totiž vystihuje skutečný a pravý účel nečaso kalouskovských "reforem".
21. 08. 2012 | 09:14

Maximus napsal(a):

Autor píše:
Řekové měli bájného krále Midase, ale my máme chemika na financích, co začínal v MITASce. A to je dost podstatný rozdíl...
21. 08. 2012 | 09:26

Ládik!!! napsal(a):

Bohušu,
co udělala s penzijním systémem ČSSD, když byla u moci?
21. 08. 2012 | 09:38

opršal napsal(a):

Nečasova vláda byla EU vyzvána k odstoupení. Jinak budou zastaveny dotace od EU. Již je to nějakou dobu,kdy se pan Nečas potil v Bruselu. Ale nic se neděje takového,aby byly splněny tyto výzvy. Samozřejmě jsme stát, který si může určovat směry svého vládnutí, ale teď jde o to, jak a co je správné pro lid této země.Zdali tato vláda není hrobařem pro stát jako celek.
21. 08. 2012 | 09:41

český maloměšťák napsal(a):

MNo - zdejší "pravicoví" geniové ale tvrdí, že hodnoty nevznikají díky práci, ale tím, že se objeví na trhu.
A tak se do roztrhání těla budou bít za to, aby se peníze z průběžáku nalily do soukromých penzijních fondů. I kdyby průběžák díky tomu měl padnout.
Tímto účetnickým trikem pak podle nich dojde k vyřešení demografické krize/dost vyfabulované, zejména když přihlédneme právě že k demografické záloze - armádě půl milionu nezaměstnaných/.

Někdy mám pocit, že tkzv. " pravicoví" diskutéři/někteří - určitě k nim nepatří např. Carlos V./ píšou své "komentáře" z mnišské kobky - poté co se pomodlí k A. Smithovi a D. Ricardovi (aniž by však něco věděli o jejich učení).....

K blogu.
"Program obnovy venkova" je dost zprofanovaný termín. V aktuální verzi bych to viděl spíše na program " deglobalizace a autarkie venkova".
Což je správná vize. Pokud se nezvrhne např. v tahanice o církevní majetek - mezi kreaturami z radnic a jejich kumpány ze soukromého sektoru.
Metodu hledání a nalezení rozumného souhlasu /což je, respektive má být náplní demokracie/ totiž v Kradistánu právě že brutálně - k prosazování svých soukromých cílů - zneužívá Mafie.
A to bez ohledu na barvu stranického trička.
Proto jsem značně skeptický i k Sobotkovu " programu na obnovu venkova".

Kritizovat hlupáky a gaunery ve vládě - to již nemá valné ceny.
Je to dosti omšelé téma.
21. 08. 2012 | 09:47

jo napsal(a):

Všichni víme, že těmhle dobrákům u koryt nejde a občany a jijich klidné stáří a důchody, ale o jejich prospěch z takto připraveného kšeftu. Proto se ani nemusíte snažit argumentovat. Hlupákovi to nevysvětlíte a chytrej už pochopil...
21. 08. 2012 | 09:47

SelevedC Opening napsal(a):

Až prohlasují "reformy" (školné, důchodový opt out, zprivatizují zdravotnictví a databáze) a prolomí restituční tečku (dar církvím, sudetským Němcům, feudálům...) skrze církevní "restituce", bude tato rozkradená, vytunelovaná a předlužená země, na tommnohem hůře než Řecko.
21. 08. 2012 | 09:48

Honza napsal(a):

to autor:
... konečně po hodně dlouhé době blog, který má hlavu a patu, ....

před pár lety jsem se přestěhoval na vesnici - bydlím u lesa (zdrojem tepelné energie je pouze dřevo), lednici nemám - stačí klenutý sklep, ... zahrada, která je součástí domku mne umožňuje nebýt s vyjímkou soli a cukru závyslí na TESco, ...

jisté ale je, že nevím co je to dovolená u moře, ... zahradu si obdělávám sám, ... sousedé se mně ještě nedávno smáli jak jsem blbej, že chodím do lesa na dřevo - oni mají plyn, .... :-)

shrnutí: těch pár vět je výsledek rozhodnutí a práce, kde na počátku stál Klaus (zloděj) a Zeman (opoziční smlouva kryjící zloděje) = spoléhat se na tzv demokratické polistopadové politiky je cesta do .... chudobě
21. 08. 2012 | 09:48

melčákova pohanka napsal(a):

opršal. Je tragické,že EU musí naznačovat a přesto my občané NIC. Jsem zbaven veškerých iluzí a nadějí o tomto národě a často vzpomínám na svého otce,kdy mi vyprávěl o chování sousedů v padesátých letech... Nechtěl jsem mu tenkrát věřit a teď bych mu strašně rád sdělil,že jsem byl mladý naivní vůl,ale on už tu není...
21. 08. 2012 | 09:50

Karel napsal(a):

po Topolánkovi a Nečasovi a je zastřešujícím Kalouskovi se naše malá zem bude těžko vzpamatovávat.
21. 08. 2012 | 09:51

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

a jéje, sláveček našel lék na duchody - pastelkovné. tahle vláda není žádný zázrak, ale vždy, když si přeštu výplod nějakého socana, napadne mě pořekadlo " nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř".
21. 08. 2012 | 09:59

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"když se podíváme na HDP v běžných cenách, zjistíme, že už pět let neroste, přesněji, je nižší než roku 2008"
Ty vožo, to je teda zjištění. Proto Vy si opíráte tu bradu a máte ten ukazováček tak moudře vztyčenej.
Pane Sobotko, jediný co nás může zbavit se těch nenažraných, nepoctivých a po moci a penězích lačnících politicích je už VÁS a ostatní co jste tam již léta, nevolit!
Dnes už není v stávajících politických stranách ani jeden normální! Nemůže tam být, protože kdyby byl normální tak tam není.
21. 08. 2012 | 10:11

Al Jouda napsal(a):

Je to dobrý, příteli Sobotko, ale jen na to nesmíš zapomenout, až ČSSD vyhraje volby!
21. 08. 2012 | 10:19

melčákova pohanka napsal(a):

....vyžeň Putina. Jestli tato mafie,která si říká vláda není pro Vás to nejhorší od r.1989,tak bych si Vás dovolil parafrázovat-Bohorodičko,vyžeň tyto voliče z této již dost zmrzačené země!
21. 08. 2012 | 10:27

Vysmátý výsluhář napsal(a):

Raději zvyšte výsluhy ať mám z čeho utrácet.
21. 08. 2012 | 10:32

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

rathova pohanka,
nejhorší vlády po roce 89 jsou pro mě vlády čssd, které nastartovaly prudký trend zadlužování a korupci a i topolánkova vláda, která v tom pokračovala. tahle vláda se snaží ty trendy zvrátit a do jisté míry bojuje s momentem setrvačnosti.
21. 08. 2012 | 10:34

jozka napsal(a):

hovene, je jedno, jak si budes rikat, stejne se to pozna, ty "momente setrvacnosti" :-)
21. 08. 2012 | 10:44

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

českým maloměšták. jozka,
myslíte si, že je možné ze dne na den začít hosdpodařit s vyrovnaným rozpočtem. řekněte, kde seškrtat 150 miliard? komu? vždyt, když se vláda snaží o usporu par milionů, socbolševický odbory svolají lůzu nas náměstí a kvičí tak, že se vše otřásá v základech. moment setrvačnosti je myšlení lidí, kteří si zvykli na cecík státních peněz. a navykla je na to čssd. prý je to "normální" (itálie je zadlužená ještě víc, soudruh paroubek)
21. 08. 2012 | 10:49

jozka napsal(a):

no jo, je to tak hovene, ani novej nick ti k myslence nepomohl :-)
21. 08. 2012 | 10:52

melčákova pohanka napsal(a):

hovene asi nejsem trendy,ale Drábka,Kalouska a další v této vládě si umím představit buď v psychiatrické léčebně či v kriminále !! A každý den,když se probudím,tak nemohu pochopit,že to nebyl jen hrůzostrašný sen !
21. 08. 2012 | 10:53

Jakeš napsal(a):

Příjde Kalousek na zasedání vlády a nese si dva papíry. Ukáže jeden a řekne, toto je reforma, kterou když zavedeme tak se budou mít lidé až do smrti dobře. ukáže druhý a řekne a tady je seznal těch lidí.
21. 08. 2012 | 10:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 08. 2012 | 11:04

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

rathova pohanka,
je to vaše právo nemít v lásce vládu. naštěstí nejsme v rusku, takže to můžete říkat i nahlas a nepujdete do kriminálu. já nepovařuji vládu čssd, ksčm a odborů jako smysluplnou alternativu, ale změnu k horšímu. k daleko horšímu. velké nezaměstnanosti a finanční nestabilitě.
21. 08. 2012 | 11:05

Neudržitelný napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina , jste naprosto stejný jako např. pohanka. Když mám dvě zla nemůžu se hádat, které zlo mám rád, protože je podle mne menší než to druhé zlo.
Jediná cesta je zničit obě zla. To ale zdejší diskutéři, zleva, zprava asi nechápou.
21. 08. 2012 | 11:14

tnaasha Nathan4, napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina,

hovene, Kalousek škrtá,ovšem dluh roste, Kalousek a spol. s r.o. rozprodává státní dluhopisy jak o život, připravuje "malé" domů bankám, církvi a svým kámošům, očesává vyhublé ovečky až na kost. Myslíte, hovene, že jednou budete taky důchodcem?
21. 08. 2012 | 11:14

melčákova pohanka napsal(a):

hovene,ghándí,....vyžeň Putina. Ano,mnoho se změnilo,ale lidé zůstali stejní. Jen teď víme líp,kdo je kdo. Kdo byl slušný,byl slušný vždycky.Člověka nepředěláš-jenom se ti vybarví. Fragment z K.Čapka
21. 08. 2012 | 11:18

Vysmátý výsluhář napsal(a):

Je vidět, že rovná daň přinesla své ovoce. Musíme si vzít půjčku i na restituce církve.
21. 08. 2012 | 11:21

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

thaasha,
kalousek škrtá málo. kdyby škrtal víc, dluh by nerostl. nejsou to ale náhodou socbolševici, kteří tvrdí, že škrtání je nesmysl a že se můžeme dále zadlužovat? růst na dluh - to je " zázračný " lék na krizi čssd a její odborů.
21. 08. 2012 | 11:23

Gudka napsal(a):

Bohohorodičko gándhiovsko-hovenovská

napiš ještě něco o tom, jak si Kalousek hraje se setrvačníkem, který roztočil už před lety a vymysli ještě nějaký další důvod pro rituální škrtání. Ať se pobavíme!
21. 08. 2012 | 11:30

Gudka napsal(a):

Hovne

a ještě taky něco o tom, jak Kalousek snižuje dluh a věští hospodářský vývoj. Máš jako předlohu bratři Grimmovy nebo Andersena?
21. 08. 2012 | 11:32

tnaasha Nathan4 napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina

hovene, Kalousek tedy škrtá málo. K čemu tedy byl potřebný nákup CASA? Neobešla by se ČR ještě nějakou dobu bez nákupu dopravních letadel? Bylo to za Kalouska a jeho Bartáka, Parkanové anebo ne?
K čemu je potřebný Hegerův IZIP 2, když se vyhodily 2 miliardy zcela zbytečně na ODS IZIP 1? K čemu je potřebný IDTAX? Starý systém evidence již byl nefunkční? K čemu byl potřebný nový registr automobilů? Starý systém snad již byl nefunkční? K čemu byla potřebná S-karta? Starý systém výplaty sociálních dávek snad již byl nefunkční? Neobešla by se ČR bez těchto "TOP vylepšení"? Proč Kalousek a TOP spol. s r.o. vyhazuje zbůhdarma z oken miliardy?
21. 08. 2012 | 11:35

jozka napsal(a):

hele, lidi, vopatrne, tohle hoven nepobere ani se silnejsima praskama... ale mozna ho to donuti zacit listovat v "Operativni prirucce diskutera" a bude chvili klid :-)
21. 08. 2012 | 11:41

Poptávka vždy rozhoduje napsal(a):

Nevíme jestli ČSSD myslí všechno vážně . Pořád tvrdí všemi ůsty že restituce jsou nemravné . A většina právniku na netu přitom tvrdí že jsou nezákonné . A taky nevíme ják to čssd myslí se soukromými fondy , nikde jsme neslyšeli že by je po vyhraných volbách zrušila . Levice volby vyhraje a budou se dít věci. Možná se bude hledat kdo je pod čím podesány restituce a ták , ale od čssd to neni nikde slyšet a je po tom velká poptávka a poptávka vždy rozhoduje. I v 88 roce rozhodla poptávka .
21. 08. 2012 | 11:46

Barney napsal(a):

Volič pravice je COOL a IN. Není přece žádná socka, která se musí spoléhat na "zlý" stát.

Až bude muset zaplatit za nutnou operaci 200 000 Kč, až bude platit za děti školné 30 000 za semestr, až mu zkrachuje penzijní fond a od státu dostane maximálně almužnu, pak se mu snad rozsvítí. Pravicové megasocky, které celou tu dobu volil, budou dávno za vodou (někdy i doslova, někde v Karibiku) a něj se vykašlou. Takže hurá do fondů, manažeři už se těší na nové hejly.
21. 08. 2012 | 11:54

Neudržitelný napsal(a):

Poptávka vždy rozhoduje
"Nevíme jestli ČSSD myslí všechno vážně"
Ale víme, kdo neví tak na to nemá a neměl by mít volební právo. ČSSD to myslí vážně stejně jako ODS, stejně jako TOP a další. Moc vážně to myslí. A k upevnění a posílení své pozice využívá hlupáčky. Ne využívá, ale zneužívá. Protože ti hlupáčci pak stejně dostanou h....
Jediné řešení je celková změna výběru a volby našich zastupitelů.
21. 08. 2012 | 11:56

roman napsal(a):

Pane Sobotko. Byl jsem nedávno v jednom malém nákupním středisku v Německu a porovnával ceny a výrobky. Kromě masa a mléčných výrobků má německý občan většinu zboží běžné spotřeby levnější a někdy až o polovinu než u nás, o kvalitě ani raději nemluvím. Pokud vím, ceny energií se také mnoho neliší. Samozřejmě i v Německu se řeší krize a musí se šetřit, ovšem jde to snáz, když platy a důchody jsou nesrovnatělně vyšší než u nás a státní správa funguje, jako skutečná služba všemu obyvatelstvu. Pro mne stále, už přes dvacet let nevysvětlitelná věc.
Stejně jako nevysvětlitelná věc, že u nás dělník, zaměstnanec, úředník volí stále ODS. Že by to byl přetrvávající strach z komunismu? Nebo loajalita? Nebo blbost? Jak správně naznačuje E. Best, těch 1,7 milionu komunistů se po roce 89 přece nevypařilo. Znamená to, že by se jich lidé stále báli i když už jsou to většinou svobodní podnikající občané, samozřejmě se nehlasící ke KSČM?
Sociální demokracie má historickou šanci uspět, tak jsem zvědav, jak se toho zhostíte po volbách. Je jasné, že bez regulací to nejde ani v Německu, takže uvidíme, jak budete regulovat zloděje a parazity, nenažrané obchodníky, banky a nadnárodní firmy, zájmové skupiny a i některé své spolustraníky, jež vám kazí pověst. Uvidíme, jestli vám jde o občana, anebo také jenom o kšeft a přetrvávající podnikatelský plán se státními penězi.
To, že paralela mezi bývalými špičkami, které posluhovaly v bývalém režimu a dnešními "kapitalisty" existuje je zjevné a lidi už to ani moc nezajímá. Každodenní kauzy a ukazování prstem na nepoctivost je nechává stále v klidu. Víc než předtím je začínají zajímat vlastní peníze, skutečné náklady na svůj běžný život, mnohdy na přežití. A ptají se, jestli se nezačíná něco vymykat normálu a kdo o tom rozhoduje, když ne oni. "Svobodní" občané.
21. 08. 2012 | 11:57

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

tnaasha,
takových otázek by se jistě našlo teměř nekonečné množství. já se bych se zeptal takhle. je nutné, anychom měli takovou armádu státních zaměstnanců, ktečí si v práci válí šunky? je nutné, any byl pruměrný plat ve věřejnem sektoru stejný jako v soukromém? je nutné, aby doktoři měli pruměrný plat 60 000 ? je nutné, aby ustavní soud rozhodoval o platech soudců?
21. 08. 2012 | 11:58

tnaasha Nathan4 napsal(a):

Barney,

Já myslím, že to prozíravě vyřeší hovenův a Kalouskův návrh vyrovnaného, anebo přebytkového rozpočtu. Vlády rozpočtově odpovědných odklaněčů budou Kalouskovat (popis viz výše), tlumit ekonomiku, rozhazovat a každý čtvrtrok zvýší daně tak, aby na konci poplatník (ne ten co utíká do daňových rájů ale ten co nemá kam utéct - zejména zaměstnanec) všechno dorovnal. Kalousci budou plnými hrstmi rozhazovat jako dnes a poplatník bude okusovat kůru ze stromů.
21. 08. 2012 | 12:02

melčákova pohanka napsal(a):

Neudržitelný. Tak nám prosťáčkům sdělte koho vy volíte či koho budete volit?
21. 08. 2012 | 12:02

tnaasha Nathan4 napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina

to já nevím, pane hovene. Zdá se, že jste volil ve své odpovědi klasický cimrmanovský úkrok stranou od položených otázek. Já tvrdím, že je zbytečné škrtit a vyhazovat lidi z práce, když hlavní šetřil zbůhdarma vyhazuje z oken nejenom ušetřené ale nádavkem i něco (mnoho navíc). Krom toho propouštění lidí a zvětšování nezaměstnanosti stejně nic neřeší - ti lidé jsou buďto odkázáni na sociální dávky anebo padají do pasti dluhů. Pracovní trh je totiž přesycen. Poptávka po práci mnohonásobně převyšuje pracovní nabídky. A vláda další spotřebu "odborně" tlumí.
21. 08. 2012 | 12:10

jája napsal(a):

Roma - snílci si myslí, že po pravděpodobném vítězství socdem ve volbách se něco změní? Ani náhodou, pokud by se spojila s KSČM a vytvořila vládu, pravice pod hesly Komunizmus je zpět vytáhne lů§zu v čele s herci a pěvci do ulic, na rozdíl od odborářů demokraticky lámat volby. takže si budou juset vzí k sobě strasny typu KDU a TOP a jsme tam, kde jsme byli. Potom "politici" typu Hašek, kteří přelezou ke komukoliv, kdo víc dá, u soc dem je přeběhlictví normálním jevem.
Pravicový volič, volící ODS ví, že ho budou okrádat, ale pokud má správné styky, bude z toho něco mít. O důchodce, chudé, nikdo nestojí, ti jsou na posledním míst+ě, pouze při volbách je někdo zase bude přemlouvat.
21. 08. 2012 | 12:12

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

tnaasha,
v tehle zemi přeci každý ví, že by se mělo šetřit....u těch druhejch. u sebe nechce nikdo. at už jakákoliv vláda bude šetřit kdekoliv, vždycky se od někud ozve kvikot. já si myslim, že šetřit by se mělo u VŠECH. i u doktorů a soudců.
21. 08. 2012 | 12:18

Poptávka vždy rozhoduje napsal(a):

Neudržitelný .
Jsem realista ne vizionář . Každý soudný člověk ví po čem je dnes poptávka a za 6 let to už bude po druhých volbách se ta poptávka bude plnit , ne li už po těch prvních volbách . To budoue křiku od dnešních odpovědných . Ale poptávka je poptávka .
21. 08. 2012 | 12:20

Neudržitelný napsal(a):

melčákova pohanka
Nikoho. Nebudu volit nikoho. V stávajícím systému budeme volit, (je úplně jedno v jaké straně), jak jsem již tady psal, jen samé vyžírky a lumpy. To si opravdu neuvědomujete?
Jediná cesta je změna výběru a volby našich zastupitelů. Možná to ještě nebude příště, ani popříště, ale ta změna nastane. A do té doby než nastane, je horší jít k volbám a volit "menšího lumpa", než nejít k volbám a nezvolit žádného lumpa.
21. 08. 2012 | 12:23

Neudržitelný napsal(a):

Poptávka vždy rozhoduje
Hloupý dav, veden správným vůdcem touží vždy po krvi. To je podle Vás poptávka? Ten hloupý dav dokáže pálit, ale nedokáže stavět. Tak po těch co spálí, přijdou jiní, ještě horší než ti původní. Obyčejně jsou to ti iniciátoří zapalování.
21. 08. 2012 | 12:30

Poptávka vždy rozhoduje napsal(a):

Neudržitelný: Když nebudeš nikoho voli ,ták ti vyhovuje vše co tady dnes je a nad takovýma co nikoho nevolí si dnešní garnitůra mne ruce , takové potřebujou .
21. 08. 2012 | 12:31

Admirál napsal(a):

Kromě toho, že vyvedení důchodů je přímo výhodné pro banky/penzijní fondy, je to pro ně výhodné i nepřímo - zvyšuje to jejich vydírací potenciál, pokud se dostanou (a jako že se zákonitě dostanou) do problémů.

Pokud soc. dem. po volbách celou reformu nepošle k šípku (ať to stojí, co to stojí).
21. 08. 2012 | 12:33

resl napsal(a):

na co šetřit a vymlouvat se desetiletí na krizi, když by stačilo, aby politici a jejich poskokové nebyli líní a nekradli. až na to přijde většina Čechů, bude někomu horko.
21. 08. 2012 | 12:35

melčákova pohanka napsal(a):

neudržitelný. Ale samozřejmě,že uvědomuji. Ale Váš přístup mi připadá alibistický a já jsem od svých osmnácti do r.1990 nikdy nevolil,tak si aspoň tohoto práva vážím a chodím volit.
21. 08. 2012 | 12:36

český maloměšťák napsal(a):

Neudržitelný

Aristoteles píše toto :

"....Soudila také ty, kteří se spikli k svržení demokracie, podle zákona o eisangelii, který Solón proti těmto lidem vydal.Jelikož viděl /Solon - pozn. č.m./, že v obci dochází často k rozbrojům a že někteří občané ponechávají z lehkomyslnosti věcem volný průběh, vydal proti nim zvláštní zákon, aby ten, kdo se za rozbroje v obci nechopí zbraně a nepřidá se k žádné z obou stran, ztratil občanská práva a nepodílel se na správě obce....."

Ale nepramení vaše rozhodnutí nejít k volbám spíše z tohoto názoru ?

"Oslové by si vybrali spíše podestýlku nežli zlato."
/Hérakleitos/

---------
bohorodička...kterou Stejskal, ač porušuje Kodex /záměrné komolení nicku - rathova pohanka/ nemaže.

Vaše pořvávání a podsouvání obsahu tohoto řevu jiným není hodno reakce.
Snad jen, že byste měl méně chlastat.
21. 08. 2012 | 12:37

Libertad napsal(a):

Základem skutečné důchodové reformy musí být axióm:
"Reforma musí pomáhát těm 70% občanům, kteří nedosahují průměrného platu, tedy cca 25 000 kč." Ti co mají delší dobu nadstandartní plat (řekněme 20 let) se určitě postarají sami o sebe, když ne, je to jejich chyba.
O OSVČ nic nevíte pane Sobotko. Dodávám pouze, že platí-li OSVČ jen základ do sociálního fondu na důcho, tak také bere malý důchod. OSVČ také z principu méně využivá druhý fond zdravotní. OSVČ nemůže jít s každou hloupostí k lékaři. Zákazník nepočká, konkurence je velká, závazky (nejen finanční) musí na rozdíl od Státu plnit včas a řádně. OSVČ si spoří na období své skutečné nemoci, spoří si na dovolenou.
Vyvádění plateb z průběžného fondu do soukromého fondu jak je koncipováno (naplánováno)je nesmysl, je to ztráta peněz těch, kteří takovou smlouvu podepíší a našich peněz vybraných ve formě daní.
Jen úplný hňup podepíše smlouvu, která se nedá vypvědět, ukončit.
21. 08. 2012 | 12:37

Barney napsal(a):

Jak lze přijít o peníze v penzijních fondech:

1. Krach penzijního fondu
"Milion britských investorů do penzijního fondu se minulý týden dovědělo, že obdrží pouze čtvrtinu z peněz, které do soukromého penzijního fondu investovali. Další 535 000 osob, které si u fondu platili penzi, nedostane ani korunu. Nejstarší pojišťovací firma na světě Equitable Life měla 1,5 milionu investorů, kteří jí svěřili 26 miliard liber. Avšak vyšlo najevo, že firma slibovala starobní důchody, které nebyla schopna poskytnout, a zaznamenala ve svých financích ztrátu ve výši 1,5 miliardy liber."
http://blisty.cz/art/57005.html

2. Měnová reforma
Měnová reforma 1953
"Svým rozhlasovým vystoupením zasáhl prezident Antonín Zápotocký, který 29. května 1953 prohlásil: "Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou fámy, které šíří třídní nepřátelé."

V sobotu 30. května 1953, den po ujištění prezidenta, se občané z rozhlasu od předsedy vlády Viliama Širokého dozvěděli, že měnová reforma uskutečněna bude. Po oznámení bylo každému jasné, že peníze budou znehodnoceny a zbývají dva víkendové dny, kdy lze tyto peníze ještě na něco hodnotného směnit. Vypukla nákupní panika, byla plná kina, hospody i obchody. Každý se snažil koupit cokoliv, jakékoli zboží se stalo zprostředkovatelem převodu hodnoty."
http://www.mesec.cz/clanky/proc-je-na-brezich-vypustene-prehrady-tolik-minci/

3. Zestátnění
Stalo se nedávno v "demokratickém" Maďarsku

4. O trošku vyšší inflace
Už inflace ve výši 10% vám během několika let ukrojí polovinu úspor. V dnešní době, kdy centrální banky tisknou peníze jak o závod, není o trošku vyšší inflace nic nemožného.

5. Státní bankrot
Že se nic takového nemůže stát? Jenom Rakousko-Uhersko zkrachovalo v 19. století dvakrát (po Napoleonských válkách v roce 1811 a pak asi v roce 1868). Nedávno zkrachovala Argnetina a pokud by se netiskly peníze, pak už je tu dávno bankrot USA, Japonska, VB, Irska, Řecka, Španělska, Itálie a dalších. Ovšem tisk peněz zase hrozí jejich znehodnocením.

6. Další nečekané události
Revoluce, válka, nedostatek ropy
21. 08. 2012 | 12:38

Neudržitelný napsal(a):

Poptávka vždy rozhoduje
Zkus se zamyslet nad tím, zda si náhodou nemne někdo ruce nad tebou. Jsi zřejmě ten správnej týpek co se nechá nahecovat správně zvoleným heslem, slibem, nebo šikovně vyvolanou závistí. Viděl jsi pohádku Nesmrtelná teta?
21. 08. 2012 | 12:38

JAHA napsal(a):

Ad: autor
"...má opakovat to, od čeho utíkají na Slovensku...".

Neklamte hned v uvode. Na Slovensku neutikame, to len valec tzv. socialnej demokracie porusenim zakonov (urcite pojde podanie na ustavny sud) znizuje v prijatom zakone percento odvodu z 9 (slovom DEVAT, aby ste si to vedel predstavit) percent na 4 (STYRI) lebo potrebuje momentalne pocas SVOJEJ VLADY zachranit deficitny prvy pilier. Pritom dovoluje sa pripoistit navyse 2 (DVOMA) percentami na 6 (SEST) percent, pritom tie dve percenta budu danovo zvyhodnene. Potom (po 4 rokoch svojej predpokladanej vlady)chce postupne o 0,25 percent rocne opat zvysovat odvod do druheho piliera do vysky 6 (SEST) percent.

Takze takto, majstre manipulacii s faktami.
21. 08. 2012 | 12:43

chovanci ústavu v Charentonu napsal(a):

Pane Sobotko.
Že je tato vláda zločinná a zřejmě i nelegitimní už všichni vědí.

Protože proti tomu opozice nedokáže vůbec nic dělat, měli by její poslanci poslaneckou sněmovnu opustit a věnovat se svým občanským povoláním.
Svou přítomností ve sněmovně totiž dodávají domluveným hlasováním válcovacího stroje zdání legitimity.

To by mělo skončit. Najatí hlasovači by měli zůstat mezi sebou, aby bylo možno po vyšetření skutečných quid pro quo označit jednání sněmovny z těchto let za nezákonné.

Jelikož minimálně od oposmlouvy je ČSSD součástí kšeftu, není pro ni takový postup myslitelný.
Takže čekáme na Orbána, který řekne, že celý ten podfuk zruší.

Místo televise píše selevise, reCaptcha počeštěla,
21. 08. 2012 | 12:45

Poptávka vždy rozhoduje napsal(a):

Neudržitelný
Já nemluvím o hloupém davu já mluvím o řádnych volbách . Nejseš ty někdo z těch přímých demokracijí nebo ják se ty spolky jmenují , ti mluví o nějakých davech lidí, co týden referendum o nějakém politikvi a dalších neuskutečnitelných nesmyslech?
21. 08. 2012 | 12:47

melčákova pohanka napsal(a):

český maloměšťák. Děkuji.
21. 08. 2012 | 12:51

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

pokud vím, tak si jel pohanka přes půl republiky nechat změřit tlak od ratha a ne od melčáka.
21. 08. 2012 | 12:54

Neudržitelný napsal(a):

český maloměšťák
Já jsem doposud také chodil volit. Ten pocit, že si můžu opravdu vybrat byl příjemný. Bohužel ten pocit, že si vybírám, že spolurozhoduji, je pryč.
To Vaše použití řeckých filozofů je hezké.
"že v obci dochází často k rozbrojům a že někteří občané ponechávají z lehkomyslnosti věcem volný průběh, vydal proti nim zvláštní zákon, aby ten, kdo se za rozbroje v obci nechopí zbraně a nepřidá se k žádné z obou stran, ztratil občanská práva a nepodílel se na správě obce....."
Když si to pozorně prostuduji :-) tak vlastně kdo nedělá rozbroje je lump. A tak hurá do rozbrojů. Asi to ten Solón k něčemu potřeboval ne? Kdyby potřeboval obilí, vydal by naprosto jiný zákon.
Ale jinak každému kdo alespoň trochu naslouchá druhému a Vy k nim rozhodně patříte přeji hezký den.
21. 08. 2012 | 12:54

Twist napsal(a):

Nějak mi nejde do hlavy, že někteří páni poslanci jsou tak tupí, že nemohou pochopit, kam to povede. Zodpovědní jsou, to ano, svým partajním sekretariátům. Přestaňte se bát, nemají žádný důvod vás poslat za katr. Navštivte je v jejich domovech, žádejte vysvětlení, ptejte se. Přestaňte být členy tupého stáda, které vede na porážku oslepený býk.
21. 08. 2012 | 12:58

Neudržitelný napsal(a):

Poptávka vždy rozhoduje
"Já nemluvím o hloupém davu já mluvím o řádnych volbách"
Poptávko, ono to je pořád stejné, pěšky nebo za vozem. Dnešní volby jsou hloupý dav. Demokracie, kdy hlupák má stejný hlas jako chytrák není demokracie, ale blbost. Půjdeš se dát operovat k třeba i šikovnýmu truhlářovi? Zajdeš si za radou k místnímu bláznovi? Ne co? Ale klidně si za sebe necháš rozhodovat někoho, koho si zvolí hloupý dav. Dav je vždy hloupý a snadno ovladatelný.
Dnes už opravdu nashle.
21. 08. 2012 | 13:02

Marie napsal(a):

Div divoucí. Co se stalo, že dnes tu nedští své erupce tzv. "pravicoví".

Je škoda, že teprve až když zemřou lidé, kteří mají společnosti co říci, se jejich slova dostanou k veřejnosti.

Před pár lety mě zaujal v tisku rozhovor se sociologem Petruskem, který jsem si vystřihla. Včera jsem se dozvěděla, že ten pán zemřel.

V souvislosti s tím televize včera zveřejnila několik ukázek z pořadů, které s ním natočila. Myslím, že žádný nepronikl k lidem v hlavním vysílacím čase.

Hlavní věcí, která mě zaujala, byl Petruskův postřeh, proč se u nás dostáváme do současné tragické situace a proč jsme médiím vydáni na milost a nemilost.
Jsme prý národ důvěřivých dětinů, věřících na Pohádky. Ty se však v reálném světě nemohou nikdy stát.
On to řekl vlastně už před mnoha lety také Jan Vodňanský, jenže v rozboru pohádky O Smolíčkovi. Jsme jako ten Smolíček, co čeká, že jej zachrání Jelen Zlaté parohy. Ale skutečnost je pak taková, že ač si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou.
21. 08. 2012 | 13:07

Yosif K napsal(a):

Nejlepsi je zustat u prubezneh0o systemu a davat do nej vice penez jak rikal Spidla zde na blogu pred roikem a mmesicem. Trulant rekl ze 'Italie dava do penzi dvakrat vetsi podil na HDP nez CR a nema s financovanim VUBEC ZADNERR POTIZE!"

Avanti o popolo, alla riscosa!
Bandiera Rosa, bandiera rossa!
21. 08. 2012 | 13:16

Dáša N. napsal(a):

Honza
...lednici nemám, stačí klenutý sklep...
máte ve sklepě draka, který vám naloví denně čerstvý?
21. 08. 2012 | 13:18

Vlastik napsal(a):

dobrý den...
Snad mě rovnou neukamenujete za můj názor, který není podpořen žádným odkazem na internetovou stránku , žádným grafem či jiným statistickým údajem, ale...
Co chci říct...velmi často se řeší, kolik pracujících v poměru k důchodcům byl kdysi, kolik jich je nyní a jak málo jich bude v budoucnu. Ale zkusil někdo smysluplně a fundovaně zodpovědět otázku, kolik robotů pracovalo na jednoho důchodce kdysi, kolik nyní a kolik jich bude v budoucnu? Nebo se snad tato "pracovní" síla nepočítá?
Bez hlubších znalostí problematiky si klidně můžu zodpovědět, že kdysi jich bylo hooodně málo..nyní je jde o zajímavé číslo...a v budoucnu o počet, který si nejspíš ani nedokážu představit.
Takže suma sumárum...zapojení robotů do práce je tak významným činitelem, že jej nelze přehlédnout, byť se to vlastně děje. A to ať už úmyslně nebo z čiré hlouposti.
A to je jen jeden z mála faktorů, který zásadním způsobem ovlivňuje výkonnost ekonomiky a tím pádem HDP.
21. 08. 2012 | 13:19

Yosif K napsal(a):

Jsme prý národ důvěřivých dětinů, věřících na Pohádky. Ty se však v reálném světě nemohou nikdy stát.
On to řekl vlastně už před mnoha lety také Jan Vodňanský, jenže v rozboru pohádky O Smolíčkovi. Jsme jako ten Smolíček, co čeká, že jej zachrání Jelen Zlaté parohy. Ale skutečnost je pak taková, že ač si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou.
21. 08. 2012 | 13:07

Nejvetsi detinove jsou ti kteri veri ze prubezny ststem bude fungovat i kdyz bude na jednoho duchodce jeden pracujici.
Nejvetsi pohadka je to ze se prubezny system zachrani tim, ze prodonost vc Cesku prudce stoupne (dejme tomu diky rozhozu pastelkovenhop mezi proletare).

Socialisticke penzijni systemy patri do skupiny "DBPP" neboli defined benefit pension plan. Slibuji na 40 let doperdu ze na 100% budete dostavat to a to.
"Pravicove" penzijni sustemy patri do skupiny DCPP neboli defined contribution pension plan. Definuji pouze co budete platit, neslibuji s urcitosti nic.

Kontrolni otazky pro naivni:
Ktery z techto dvou systemu je vetsi slibotechna?
Ktery z techto dvou systemu je vetsi pohadka?
Ktery z techto dvou systemu vice nuti lidi setrit?

Volte CSSD! Volte stranu ktera tohoi slibuje nejvice!
21. 08. 2012 | 13:24

Karel napsal(a):

O svých zkušenostech s penzijním fondem V GB by se měl znovu a pořádně rozepsat pan Tomský, o kterém nikdo nepochybuje, jakého je smýšlení.
21. 08. 2012 | 13:24

seriózní chlapík napsal(a):

Donedávna jsme mohli největší blbosti na nejhorší stav toho či onoho obhajovat tím, že v ostatních poskomunistických zemích je to taky tak, nebo ještě horší.
Připravovaná reforma penzijního systému nás připravila i o tento poslední argument.

Jak z toho marastu ven? Takticky volit KSČM. Lidé asi ještě stále nepochopili, že mezi ČSSD, Lidem, VV, ODS, TOP09 není rozdílu.
Ti co si myslí, že to pochopili budou nesjpíš volit TOP13 nebo něco podobného.
21. 08. 2012 | 13:30

Yosif K napsal(a):

Vlastik napsal(a):
Ale zkusil někdo smysluplně a fundovaně zodpovědět otázku, kolik robotů pracovalo na jednoho důchodce kdysi, kolik nyní a kolik jich bude v budoucnu? Nebo se snad tato "pracovní" síla nepočítá?

Konec citatu.

To netvrdi ani Dluhoslav Sobotka ze by na budouci duchodce zacali praCOVAT ROBOTI. To si piste ze se s roboty na penze pocitat neda. Pokud jste si nracil vsimnout, vysledky robotizace a automatizace slouzi k zlevnovani zbozi nikloiv k financovani penzi.

Nebo vy si snad kupujete auto svarene roboty za cenu auta ukovaneho kovarem na kovadline? Ano nebo ne? Mopzna za vas odpovi Dluhoslav Sobotka, on si jiz snad neco nastudoval.....

Mozna se vam styska po sociku - tam se prodaval rozesiraci kazetofon Tesla za dva mesicni platy - ale byly socialni jistoty...... ...vhodne chrtanene zeleznou oponou s ostnatymi draty pred najezdy vyhladovelych proletaru z SRN...... :-)
21. 08. 2012 | 13:30

Gardener napsal(a):

Vlastík

Kdo nechal před dvaceti lety zničit domácí průmysl, mj. také levnou čínskou produkcí? Kdo to byl, kdo neinvestoval do modernizace stávajících výrobních kapacit a nechal je rozkrást, jakožto nekonkurenceschopné?

Fond národního majetku dopadl jak oškubaná slepice. Rodinné stříbro dnes představuje jediný pivovar, okolo kterého křepčí Bendl jako šaman, přivolávající déšť na své vlastní pozemky.

Divíte se pak, že porodnost klesá? Která zodpovědná osoba si pořídí děti, když ví, že je nebude moci uživit? To udělají jedině cikáni, kteří vědí, že na dávkách si přijdou na mnohem víc, než kdyby pracovali.
21. 08. 2012 | 13:34

chronic napsal(a):

Každý trochu uvažující národohospodář, který nemá zločinné úmysly, neprodá firmy, jako ČEZ, plynárenské podniky a jiné tzv. přirozené monopoly do soukromých rukou a financuje z nich třeba ty důchody.
V budoucnu tyto podniky budou první, které budou znárodněny.
21. 08. 2012 | 13:42

Vlastik napsal(a):

Yosif K

ale jistěže se i roboty musí započítat...protože to, co vyrobili kdysi 3 lidé, to samé nyní zvládne jeden. Zapojení robotů zvyšuje produktivitu práce. Firma je shcopna vyrobit se stejným počtem lidí mnohem více. Jiným problémem je, aby vyrobené zboží i prodala. Nejsem ekonom a nedokážu popsat správnými slovy tento proces. Ale je nade vše jasné, že samotná výše důchodů a vůbec dalšího zabezpečení se odvíjí nejen od samotného platu jednotlivce, který tak může růst, ale i od daní a jiných plateb, které je povinna platit firma. Lidé, kteří nejsou pak potřební pro výrobu aut, například, můžou být zaměstnaní zase někde jinde.

Gardener
Myslím, že nejsme navzájem v rozporu. Anebo jsem Váš příspěvěk jen nesprávně pochopil??
21. 08. 2012 | 13:47

Vlastik napsal(a):

Yosi K

Asi jste me špatně pochopil...o návratu k socialismu jsem nenapsal ani slovo. A to už vůbec nehodlám polemizovat o životnosti tehdejší a současné elektriniky, botů, oděvů, nábytku....Je to svým způsobem naprosto nesou měřitelné.
21. 08. 2012 | 13:53

Vysmátý výsluhář napsal(a):

Z výše uvedených příspěvků je zřejmé, že drtivá většina přispěvovatelů nechápe naše vládní deformy.
Pouze Ysif K, pochopil náš sqělý záměr v přesunu financí v důchodové deformě na soukromý subjekt.
21. 08. 2012 | 14:09

PTP napsal(a):

Pane editore Stejskale.Proč nenecháte lidi(autory diskusí) vyjadřovat se tak jak jim zobák narostl.Náš nejlepší ministr se vyjadřuje taky jak hulvát z té nejposlednější knajpy.Ani ospalec kníže si mnohdy servítky nebere.Jen Vy mažete svině,lotry,grázli a podobná přirovnávání k někomu jenž si to třeba ani nezaslouží.Například k dobytku.Co by na to asi řekli
Jaroslav Hašek nebo Egon Ervin Kiss.
21. 08. 2012 | 14:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane PTP,

vysvětloval jsem to zde mnohokrát, rád to vysvětlím znovu.

Pokud bych zde nechal (některé) lidi vyjadřovatz se tak, "jak jim zobák narostl", velmi rychle by zde tyto stránky zcela zaplavily výrazy jako "magor", "kretén", "hovado", "čůrák", "píča", "mrdky", židi do plynu", "cikáni do plynu", "zabít", "popravit", "nakopat do držky" apod. a drtivá většina diskutujících (možná včetně Vás) by sem přestala chodit.

To není předpoklad, ale jistota získaná poměrně slušnou znalostí celé řady internetových diskusí.

Tyto stránky jsou určeny lidem, které podobné výrazy od debaty odrazují. Kvůli nim se zde snažím zachovat alespoň elementátně korektní prostředí. Pokud se někdo nedokáže při výměně názorů bez hrubých nadávek a vulgarismů obejít, nejsou naopak tyto stránky pro něj (ale osobně mohu garantovat, že na českém internetu najde spousty takových, kde se může projevovat, jak mu "zobák narostl" a nikomu to vadit nebude. Akorát si tam moc nepopovídá).

Přeji zajímavou, korektní a pokud možno slušně vedenou debatu.

Libor Stejskal

P.S. Jak se vyjadřuje ministr či kdokoliv jiný, není pro tyto stránky vůbec důležité. Pokud by zde psal v rozporu s našimi pravidly, též by tu jeho příspěvky dlouho nevydržely.
21. 08. 2012 | 14:35

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

vlastík,
ano, sláveček trochu vypadá jako robot, tak vás to možná zmátlo. opustte tyhle dětinské představy, že za nás budou pracovat roboti. naštěstí je to nereálné. NAŠTĚSTÍ. to by byl konec ekonomiky i lidstva. člověk je a pořád dlouho bude nejefektivnější robot na zeměkouli. možná i ve vesmíru
21. 08. 2012 | 14:40

Vlastik napsal(a):

a dovolím si ještě další pošťouchnutí...
Je nanejvýš nutné, aby se vláda a další zainteresovaní zabývaly problémem obrovského počtu nezaměstnaných. Místo toho, aby tito lidé měli možnost pracovat a vydělávat si tak na lepší život a v neposlední řadě platit daně, tak se řeší jak často a na jaké místa je posílat kvůli kontrole zda existují...nutit je pracovat jen proto, aby pak měli nárok na sociální dávku a podobně.
Jsem přesvědčený, že vyšší zaměstatnost by přispěla k řešení většiny problémů nejen s důchody, ale v podstatě se vším.
Nenabízím řešení, to snad ani po mně nemůže nikdo chtít, od toho jsou zde jiní a dobře placení lidé. Ale bez poukazování na špatně nastavený systém se věci jen těžko změní k lepšímu.
A prosím všechny případné čitatele..nechtějte mě napadnout z chutí vrátit se k povinné zaměstanosti ve stylu našeho bývalého režimu. Předem to odmítám.
21. 08. 2012 | 14:42

seriózní chlapík napsal(a):

Vysmátý výsluhář

Yosif nic z toho co popisujete nepochopil. Pochopil však tu jedinou věc, kterou pochopit měl. S vzrůstající anymozitou lidí k současnému establishmentu bude logicky narůstat sazba odměn za jeho osvětovou činnost. Jinými slovy, s chudnutím lidí bude Yosif bohatnout.
21. 08. 2012 | 14:44

Vlastik napsal(a):

bohorodičko, vyžeň putina

Ať už se vám to líbí nebo ne, tak tohle je cesta, jak přenechat pokud možno tu nejhorší práci dělat mašiny a věnovat se něčemu jinému. Nebo snad chcete říct, že v minulosti byli schopni lidé vyprodukovat více než nyní??
Ale moje poznámka na adresu množství robotů neměla spusti polemiku, zda je lepší dělat vše vlastníma rukama nebo se snažit zapojit více robotů. Měla poukázat na to, že i když bude...mnozí odborníci stejně říkají že..pouze jeden pracující na jednoho důchodce, že sebe a jeho neuživí, Já jen chtěl říct, že takto tato matematika nefunguje. A že to je jen strašení nemyslícího stáda.
(tak a teď to schytám i za to stádo)
21. 08. 2012 | 14:54

Odborář napsal(a):

Bohušovi praskla hlava
http://www.novinky.cz/krimi/276620-nad-chemickou-v-pardubicich-se-objevil-barevny-mrak-unikl-nitrozni-plyn.html
21. 08. 2012 | 15:00

český maloměšťák napsal(a):

Neudržitelný
Nu, pokud si z Aristotelova popisu jedné epizody budování ústavního národa vyvodíte, že kdo nedělá rozbroje...tak je lumpem...
...tak asi bude i v zájmu ostatních, nejen vašem....abyste skutečně k volbám nechodil.
Džte se tedy raději té Herakleitovy rady.
21. 08. 2012 | 15:09

jsou takoví, kterým nikdy napsal(a):

Yosife
Zvážil jste, že ne každému musí připadat verze, kde celý život přispíváte Rusnokovi na jeho blahobyt a pak dostanete kopanec do řiti nemusí ve všech občanech vyvolávat takové nadšení jako ve vás?
Někdy, až si otevřete bonboniéru tomu zkuste věnovat hodinku dvě pozornosti.
Ono vám to dojde.
Nejpozději, až půjdete do důchodu.
21. 08. 2012 | 15:19

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

vlastik,
vaše matematika nefunguje.o automatizaci něco vím. je to skvělý obor s velkou budoucností, ALE.... plně automatizované fabriky, například v japonsku, vyrábějí s měnším ziskem, než poloautomatizované výrobní linky s lidma. stroj musíte vyrobit, udržovat, opravovat. všechno má své náklady. člověku stačí miska rýže. nemusíte ho programovat. a lidí je na světě jako s...k.
21. 08. 2012 | 15:24

melčákova pohanka napsal(a):

Hovene,Pohanka nastupuje jako šéf do Sexuologického ústavu po Zvěřinovi-ODS,Melčák pracuje též za odměnu na MPO,kde je tuším také ministr z ODS-Kuba. Chci tím jen demonstrovat,že Tvoji lidé slovo drží a za korupci se vždy odmění !!! A souhlasím s tebou,že Sláveček se na Davida vykašle,i když možná DR měl za úkol si sehnat sám peníze na podzimní volby. Nevážím si nikoho z ODS,ale na rozdíl od ČSSD oni si navzájem pomohou.
21. 08. 2012 | 15:35

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

rathova pohanka je z ODS? to jsou mi věci.....
21. 08. 2012 | 15:48

Yosif K napsal(a):

Vlastik napsal(a):
Yosi K

Asi jste me špatně pochopil...o návratu k socialismu jsem nenapsal ani slovo. A to už vůbec nehodlám polemizovat o životnosti tehdejší a současné elektriniky, botů, oděvů, nábytku....Je to svým způsobem naprosto nesou měřitelné.
21. 08. 2012 | 13:53
Chapu vas tedy dobre v tom smyslu ze jste ochoten platit za auto svarene robotem cenu jako kdyby auto bylo RUCNE ukovano kovarem na kovadline nekde ve staji proto abyste z rozdilu dotoval prubezny penzijni system? Napiste ano nebo ne!

Takovych naivnich lidi jako jste vy potrebuje CSSD co nejvic. Volte CSSD vsechno dobre dopadne, penze zaplati robotizace! Svata prostoto! To snad nenapadlo ani Dluhoslava Sobotku!
21. 08. 2012 | 15:49

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

rathova pohanka,
kauci za doktora ratha by mohl hravě zaplatit kterykoliv socan, paroubek i rathova rodina........kdyby nemuseli pak vysvětlovat, kde vzali 14 milionů. to musí být hrozný pocit, mít peníze a nemoci je použít.
21. 08. 2012 | 15:54

komin@gmail.com napsal(a):

Vlastik

Roboti jak známo neplatí ani zdravotní ani sociální pojištění.
21. 08. 2012 | 15:54

Yosif K napsal(a):

jsou takoví, kterým nikdy napsal(a):
Yosife
Zvážil jste, že ne každému musí připadat verze, kde celý život přispíváte Rusnokovi....

KONEC CITATU

Nejsem hlupak Rusnokovi neprispivam nebot pracuji v zahranici a v CR nedanim ani floka.
Prispivam sice na jine proletare nez volicstvo CSSD ale relativne mene. Je to o neco lepsi nez kdyz jsem dostaval cistou mzdu ve vysi 50% mzdovych nakladu zamestnavatele v CR za doby Zemanu a Sobotku.

Volte CSSD a Dluhoslava Sobotku, zaridi raj proletaru na zemi! Vsechno dobre dopadne, na penze budou penez dost, vydelaji je roboti!
21. 08. 2012 | 15:56

melčákova pohanka napsal(a):

Hoven alias ghándí alias ....,vyžeň putina,atd.atd. Ty v tom máš hokej! Hlavně,že se v tom orientuje tvůj ochránce p.Stejskal !!! Občas mám takovou fantazii,že ty si vlastně p.Stejskal,který se potřbuje uvolnit,tak to pustí pod hovenem,ghándím,putinem....
21. 08. 2012 | 15:57

Yosif K napsal(a):

Divíte se pak, že porodnost klesá? Která zodpovědná osoba si pořídí děti, když ví, že je nebude moci uživit? To udělají jedině cikáni, kteří vědí, že na dávkách si přijdou na mnohem víc, než kdyby pracovali.
KONEC CITATU.

Porodnost klesa se stoupajici zivotni urovni a se skolni dochazkou mladych zen. Nejvyssi porodnost je v Indii mezi nejvetsimi chudaky a ti zadne socialni davky nedostavaji. Jejich malde zeny vsak vetsinou bnechodi moc dlouho do skoly.......

Ani v socialne privetivem Svedsku neni porodnost na urovni zachovani populace!!!!!!! Detske prispevky a materske skolky neco resi ale nezvrati trend.......

V USA je materskych skolek mene nez ve Svadsku a porodnost vyssi nez kdekoliv v Evrope - proc? Je tam relativne vice chudsich lidi.....

Dluhoslav Sobotka zase tapl trosicku vedle..... bohuzel.....
21. 08. 2012 | 16:03

český maloměšťák napsal(a):

bohorodička co vyhání duchy zpod své duchny

Vy jste buď blázen nebo nějaký mizerně placený propagatčik.
Takové hromady lží a polopravd ...co sem navsrtvíte pouze v průběhu jednoho dne...se jen tak po kupě neuvidí.
Zkuste svá tvrzení někdy doložit - pokud možno tak trochu kvalitnějšími zdroji než je třeba Blesk či Bulletin pro zaostalé členy okresních sdružení ODS.
21. 08. 2012 | 16:14

Yosif K napsal(a):

Zajimave veci, v brutalnim kapitalismu USA je mnohem vetsi porodnost nez na kube dozajista plne materskych skolek, detskych pridavku a vsech moznych socialistickych vydobytku.

V socialne privetivem ale nyni pravicovem Svadsku je nizsi porodnost nez v USA ale vyssi nez v Cesku nabo v (nyni) socialistickem Slovensku.

Zda se ze pravicovost ci levicovost vlad ma na porodnost pramaly vliv a ze zde maji velky vliv stovky dalsich faktoru. Ale chapu ze Dluhoslav Sobotka pise predvolebni agitku pro ohlupovani proletaru takze je zbytecne cekat ze by se hravbal v najekych statistikach.

Za nejsilnejsi brzdu porodnosti se shledava skolni dochazka mladych zen - to leccos vyvstluje i u rokmske populace.

126 United States 2.05
127 Iceland 2.05
128 Aruba (Netherlands) 2.04
129 Iran 2.04
130 Bahamas 2.02
131 New Zealand 1.99
132 Ireland 1.96
133 Chile 1.94
134 Tunisia 1.93
135 Martinique (France) 1.91
136 Brazil 1.90
137 France 1.89
138 Sri Lanka 1.88
139 Mongolia 1.87
140 Mauritius 1.86
141 Netherlands Antilles (Netherlands) 1.85
142 North Korea 1.85
143 Thailand 1.85
144 Norway 1.85
145 Montenegro 1.83
146 Puerto Rico (US) 1.83
147 Finland 1.83
148 United Kingdom 1.82
149 Azerbaijan 1.82
150 Denmark 1.80
151 Sweden 1.80
152 Serbia 1.79
153 Australia 1.79
154 People's Republic of China (mainland only) 1.73
155 Netherlands 1.72
156 Luxembourg 1.66
157 Belgium 1.65
158 Trinidad and Tobago 1.64
159 Cyprus 1.61
160 Canada 1.53
161 Barbados 1.50
162 Cuba 1.49
163 Estonia 1.49
164 Portugal 1.46
165 Macedonia 1.43
166 Switzerland 1.42
21. 08. 2012 | 16:16

Yosif K napsal(a):

A socialne privetiva a bohata Canada ma temer stejnou porodnost jako Kuba, Estinsko, Portugalsko, chudicka Makedonia a ultrabohate Svycarsko.
Takze v te porodnosti bude opravdu mnoho faktoru nez socialni politika. Nevadi! Pisme agitku!

Avanti o popolo, alla riscosa!
21. 08. 2012 | 16:20

Da.Rock napsal(a):

Souhlas, až na jednu malou připomínku - zastropovávat odvody pojištění začala už vláda ČSSD, pane Sobotko.
21. 08. 2012 | 16:26

Neudržitelný napsal(a):

český maloměšťák
Aristotelés tvrdil, že nejlepší forma vlády je monarchie, kde vládne jednotlivec ve prospěch všech občanů a pak ještě aristokracie, kde vládnou ti nejlepší a za nepřípustnou mimo tyranii a oligarchii měl i demokracii. Souhlasíte s tím maloměšťáku? Tak mně vysvětlete proč se nedržíme jeho názoru a přímo proti této filozofii si vybíráme jako nejlepší zřízení demokracii, vládu davu.
Apropo, ten kdo jen přebírá bez souvislostí a bez přemýšlení myšlenky druhých, nerozvíjí je, nepřikládá jim potřebnou váhu v době jejich vzniku, není hlupák, ale naopak je daleko před tím, který jen papouškuje a nerozumí.
21. 08. 2012 | 16:31

Yosif K napsal(a):

Da.Rock napsal(a):
Souhlas, až na jednu malou připomínku - zastropovávat odvody pojištění začala už vláda ČSSD, pane Sobotko.
21. 08. 2012 | 16:26
A byla k tomu prinucena tlakem zahranicnich investoru ktere sama CSSD do zeme nalakala.

Nemecti, franzouzsti a AMERICTI MANAGERI v Cesku SE TOTIZ MOHOU VYSRAT NA TO ABY PLATILI NA CESKE PENZE ktere jsou de facto zastropeny 12 tisic mesicne takze pro cizi managery nemaji vyznam ani jako kapesne na dovolenou.

Toto vam pane Darock soustavne nedochazi......

Sobtokovi to dochgazi ale nehodi se mu to do predvolebni agitky pro proletare......
21. 08. 2012 | 16:45

český maloměšťák napsal(a):

Neudržitelný
Aristotelova názoru se nedržíme bezvýhradně a slepě proto, že od jeho formulací přece jen uběhl už nějaký ten pátek. Jestli jste si neráčil všimnout.
A také proto, že Aristoteles - ostatně ale ani vy...jste nesnědli všechnu vtipnou kaši sami. Něco zbylo i pro jejich a vaše následovníky /i když ve vašem případě mám silné obavy , zda jste se poněkud nepřecpal a nebolí vás břich - či zda se dokonce neděje i něco horšího/.

Ve své poslední větě ale naštěstí přece jen nějaké známky sebekritiky projevujete. A tak to vidím docela růžově - za takových dvacet třicet let jistě pochopíte o čem je řeč. Tedy - o čem je ta moderní demokracie.
A zvolíte si i vy zlato - místo podestýlky.
21. 08. 2012 | 16:46

docela malinká myšička napsal(a):

hovenná blahorodička gháhndhí
Soud dle instrukcí sanhedrinu rozhodl Drátha z krimu nepouštět, aby neagitoval proti Dukově destituci Čechů, důchodovému tunelu a dachauisaci zdravotnictví.
Příští zasedání Bilderbergu bude v již zcela zpacifikovaném prostoru Böhmen & Mähren. Nehne se ani miš.
21. 08. 2012 | 16:47

český maloměšťák napsal(a):

Ostatně myslím si, že ti, co na veřejnosti propagují názor, že nejlepší je k volbám nechodit- tak ti buď záměrně či nevědomky lobbují za ty strany, jejichž voličské jádro je tkzv. tvrdé /komunisti popř. ODS ...otázku toho, že KSČM je vlastně takovým bratránkem ODS - protože zcela programově již desetiletí ubírá hlasy autenstické levici ...jsme již zde probírali/.
Tedy i Neudržitelný lobuuje /vědomě či nevědomě/ v jejich prospěch. A ve prospěch jejich klonů.

Howgh.
21. 08. 2012 | 16:53

Yosif K napsal(a):

Volte CSSD! Volte stranu ktera slibuje nejvyssi penze!

Zdroje tu jsou! Zdante nemce & papezence! Ceskou pudu do ceskych rukou!
21. 08. 2012 | 17:02

Yosif K napsal(a):

Volte autentickou levici! Slibuje nejvice! Peti rybami nakrmi Dluhoslav Sobotka do sytosti pet tisic lidi!
21. 08. 2012 | 17:04

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

docela malinká myšička,
doktor rath může agitovat proti čemu chce. například na těchto stránkách. a dokonce mu jde i tučný plat poslance.
21. 08. 2012 | 17:17

myšička napsal(a):

Myslíte zabalený do mastného papíru.
Byly doby, kdy kancléř sněmovny Kynštetr vydával v pátek poslancům chlazené husičky, ale to už je historie.
21. 08. 2012 | 17:36

Parabellum napsal(a):

Vlastik

Tak vlastíku, a ješte nám napište, co ty roboty bude poháněn jo??? A nebo nám alespon napište, co bude pohánět třeba traktory -

A další věc je, že ten robot ponese peníze tomu, kdo jej koupil, takže třeba německému penzijnímu fondu, ale né českému lumpenproletáři, spoléhajícího na průběžný systém.

Mimochodem, větší obhajobu fondového penzijního systému jste sem nemohl dát. Závěr: Němec si za své uspořené peníze z fondů koupí robota, a český levicový proletariát a lumpenproletariát bude spoléhat na průběžný systém, který je financován odvody proletariátu, který přijde o práci.
21. 08. 2012 | 18:40

Yosif K napsal(a):

Bohuzel, pane Parabellum, to co pisete se velmi pravdepodobne stane - specielne pokud se Sobotkum, Fenclum & Co podari udrzet dostatecne dlouho u vlady.....
21. 08. 2012 | 18:47

Parabellum napsal(a):

Yosif K

Nesouhlasím Yosife.

1) Sobotka má pravdu, že na porodnost má vliv třeba zdražení potřeb pro děti - k největšímu zdražení ovšem došlo za doby, kdy byl tento ministrem fiancí, kdy ČSSD přeřadila dětské potřeby ze zboží se sníženou na zboží se základní sazbou.

2) Sobotka má pravdu, že problém je, že pro mladé lidi není dostupné přijatelné bydlení. A byla to právě ČSSD, která zmrazením regulovaného - gerontokratického nájemného mezi lety 2002-2006 způsobila raketový růst tržního bydlení, at již vlastnického či nájemního, obzvláště v lokalitách, kde lze sehnat práci.

Takže výsledek byl ten, že přestože v roce 2000 měl nastat nový baby boom, protože do natálního věku přicházely nejsilnější populační ročníky - husákovy děti, a místo toho došlo k propadu, a dokonce k situaci, kdy se začalo rodit méně lidí, než jich umíralo - k tomuhle došlo naposledy za hladomoru v roce 1980.

A musel přijít až Topolánek s Kalouskem, aby učinili přítrž tomutzo hrůznému genocidnímu řádění oranžových, a tak se po roce 2006 opět začaly rodit děti, přestože ty silné ročníky 70. let již překročily třicítku.

Co je ovšwm nejpodstatnější, tak to je to, že by nám zdejší levouni mohli vysvětlit, jan nám pomůže, že se bude rodit více dětí, když letos přišel do produktivního věku ročník 1993, tedy první populačnbí ročník, kdy se pokles porodnosti změnil na propad. Pokud by se v roce 1993 narodilo stejně dětí, jako na konci 70 let, tak výsledek by byl jediný, že by bylo o 30 000 - 40 000 nezaměstnaných více
21. 08. 2012 | 18:50

Parabellum napsal(a):

Pardon, hladomoru v roce 1918
21. 08. 2012 | 18:52

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

parrabelum,
kdyby měl sláveček pravdu, tak se v africe nebo jihovýchodní asii vubec nerodí děti.
21. 08. 2012 | 19:09

Maximus napsal(a):

Yosif K je tvrdý bard z ultra pravice,
co vidí dál než kdejaký Jouda z levice!

On ví, že Kalous s Pétou Nečasů a tou Píkou,
si neprobodnou těla zrádnou dýkou.

Sice se jim reformy trochu nedaří a rozdávají i facky,
ale to je tím, že socialisté jim pod nohy hází klacky!

Oni se kluci snaží prošktat k bohatství plošně,
co na tom, že socky už nemají co vařit na studené plotně!

Trochu Kalousovi sice nabobtnal státní dluh,
vydržte pravicoví bardi, to udělal zlý soudruh!

Co na tom, že vedem peloton zemí EU skoro odzadu,
nám nikdo nemůže zkazit dobrou náladu!

Doděláme naše reformy a známé flanďácké restituce,
máme ještě rezervy, ženy může živit i prostituce!

Co na tom, že v české zemi je všechno už cizáka,
volte TOPenáře a modrého ptáka co Vám hubou blahobit nakváká!

Ještě, že máme tu moudré Yosífky Ká,
kteří nám vše vysvětlí, jak to je a jak věc být má!

Dříve za komančů tu přežíval jistý živočisný druh,
jmenoval se vykladač správného žití, politruk!

Nyní se tady objevil znovu druh Yosef Pepíček,
co rozumí všemu a jako by byl na péro a klíček.

Díky náš moudrý pravověrný Yosífku Ká,
jseš moudrý jak z knihy džunglí Mauglího had Ká!

A tak teď radostí předu a mrouskám jak škvrně,
jsme Yosefe Ká "všichni ty i já jedné krve"!

Yosífku, piš nám sem dále své moudré mantry a moudra,
vždyť levice nám tady říká, že pravice je jen samý tunel či roura!

Leč že všechny nesnáze nám způsobila levice docela,
vždyť ta banda nám tady státní rozpočty doslova prožrala!

Avanti o popolo, alla riscosa!
Bandiera Rosa, bandiera rossa!

Avanti o popolo,
s Yosifem si sedneme na kolo,
pojedem v čele pelotonu silných států,
zabijeme když bude třeba i dědka bábu či tátu!

Bandiera Rosa, bandiera rossa,
ještě že máme na financích toho machra a kosa!

Teď čekají nás jen samá pozitiva a sociální jistoty,
je to samo sebou tím, že ekonomiku státu vedou odborníci a né pouhé atrapy!

Těším se jak za pár let rozhodím v Berlíně na zem tvrdou českou měnu "kronen"
a Němci si budou rvát vlasy a šišlat "geben Sie mir gottes tschechische kronen"!

-.-
21. 08. 2012 | 19:30

Maximus napsal(a):

Parabellum
alias sudetenman, sauerkirschman či ing.Višňovský z Litoměřic se nám tady objevil a kluci, co to vidí "správně" se nám tady houfují.

Čau klucííí !
21. 08. 2012 | 19:36

Vlastik napsal(a):

pro všechny:
- psal jsem, že zapojení robotů je jen jeden z faktorů ovlivňující produktivitu práce a tím pádem se podílí i na HDP.
- někdo si evidetně myslí, že čím větší podíl lidské práce bude na výrobcích, tím líp se nám povede...já to ale nejsem.
- je jedno kdo fabriku vlastní. Důležité je, kde platí daně... a v tom by se měl udělat pořádek.
- ptát se kdo bude řídit traktory...a víte kdo je na poli řídí teď?? počítače ve spolupráci s GPS a člověk jen dohlíží
- čím se budou pohánět roboty? kdo je bude vyrábět a udržovat?? nechápu kam míříte...
21. 08. 2012 | 20:38

Da.Rock napsal(a):

Yosif - nevím, kdo k tomuto kroku (zastropování) ČSSD přinutil, ale byl to krok špatným směrem. V současné době už to odmítá i pravice (Kalousek). Já jsem to kritizoval už tehdy.
21. 08. 2012 | 20:58

Parabellum napsal(a):

Vlastik

Vlastíku problém je v tom, že z výnosu té zvýšené produktivity má průběžný penzijní systém nula celá nula, nula, kiliš - protože průběžný veřejný penzijní systém není financován z výnosů privátních firem, ale z odvodů převážně zaměstnanců, stopově OSVČ.

Ä popropsil bych vážený pane Vlastimile Goebbelsi von Hajhitlér mi nepodstrkovat, co jsem nenapsal - já jsem nepsal, kdo je bude řídit, ale na co ten traktor bude jezdit - protože jak jistě víte, tak traktor je pětisetnegrová mašina, a pokud ten traktor nedostane za 40 let napít, protože nebude co,, tak je jedno, kdo busde sedět za volantem, důležitý bude to, že bez té smradlavé štávičky se ta věc nehne ani o milimetr, takže pokud bude chtít traktorista odvést práciu, bude muset zapřáhnout 500 fungážníků, a třískat je bičem, aby pořádně táhnuli - tady Vám klesne produktivita oproti současnosti z nynějších 100 proicent na 0,2 procenta, za předpúokladu, že ten traktor bude nějakej Zetor, a ne 300 konovej JohnDeere - pak to bude tak 0,05 procenta.

A mýlíte se, není jedno, kdo fabriku vlastní, protože ten, kod ji vlastní tak ten bere výnossy, a daně z toho tvoří tak 20 procent, a ukazuje se, že jsou moc vysoké - firmy nám utíkají do danových rájů, že.

A nevím, jak byste v tom chtěl dělat pořádek, protože když jeje začnete dělat, tak firmy, protože kalitálu je nedostatek s tím tady prásknou, a přestěhujou se jinam, a zdejším proletářům a jejich vojevůdcům zůstane místo kapitálu tak sociál a komunál, a z toho moc výnosů není, že.

Kromě toho výnos korporátních daní není ani čirou náhodou určen k vydržování si gerontokracie, ale k udržiování infrastruktury té dané země. Zdrojem prop průběžný penzijní systém jsou platby zdravotního a sociálního pojištění - převážně zaměstnanců - a pokud nahradíte lidi roboty, tak se lidé propustí, a do průběžného penzijního systému nic nezaplatí. A navíc, pokud roboty nahradí lidskou práci, pak je úplně jedno, kde tohle budou dělat, a nevidím jediný důvod, proč zrovna v ČR.

zjistěte si fakta, a pak se teprve hádejte.

Jinak pokud nechápete, kam tím mířím, tak si zjistěte, z čeho se primárně vyrábí elektrická energie, a zjistěte si, jak jsme na tom se surovinou, ze které se dělá. A nechodte nba mne s blbinamiu v podobě čínského uhlí, které je synonymem pro fotovoltaické panely.

Mimochodem, jsem konstrukrtér automatizovaných výrobních linek a robotizovaných pracovišt, a ubezpečuji Vás, že mne to docela dobře živí - takže na rozdíl od Vás mám o daný problematice jakejsi ánung. A kromě toho působím občas i jako konstruktér energetických zařízení, a i co se týče získávání primárních energetických zdrojů, a jejich využití, tak ani v tomto nejsem úplný laik.
21. 08. 2012 | 21:15

Parabellum napsal(a):

Da.Rock

Zastropování odvodů na veřejné zdravotní a sociální pojištění je běžné ve všech civilizovaných zemích, a to na mnohem nižší úrovni, než je v ČR - v EU se běžně pohybuje do 150 procent průměrné mzdy a to včetně třeba sociálního Rakouska či Švédska
21. 08. 2012 | 21:18

Kanalnik napsal(a):

Ano, pane Sobotko, CSSD by mela verejne deklarovat, ze penzijni reformu v teto podobe po nastupu do vlady zrusi a ze vyzvedne/znarodni privatni vklady v bankach/fondech. Tak se nebudou moci tyto firmy vymlouvat na neocekavane zasahy statu a soudit se o odskodne.
21. 08. 2012 | 21:55

Yosif K napsal(a):

Vlastik napsal(a):
pro všechny:
- psal jsem, že zapojení robotů je jen jeden z faktorů ovlivňující produktivitu práce a tím pádem se podílí i na HDP.
- někdo si evidetně myslí, že čím větší podíl lidské práce bude na výrobcích, tím líp se nám povede...já to ale nejsem.
KONEWC CITATU.

Podivejte se do japonska - tam je zrobotizovane temer uplne vsechno. Je tam tolik robotu, ze vetsina delniku musi mit vzdelani de facto styrojniho a lelktroinzenyra aby ty roboty udrzely v chodu.

Predobrazem budoucnosti je take extremne nzika Japonska porodnost umovnovana temer neexistujici imigraci.

Samozrejeme je v Japonsku relativne vysoka zivotni uroven (pred krizi mozna dokonce nejvyssi na svete) a presto to neresi problem zadluzovani statu, a tim padem ani penzi atd.

Pres vsechny roboty a vysokou zivotni uroven je Japonsko silene predluzene, Japoncu ubyva a nikdo nevi kdo Japoncum bude platit penze!

Na rozdil od vetsiny volicu CSSD jsou Japonci dizciplinovany a skromny narod - takze reseni je nasnade - bodou pracovat do 70 a pak zcela disciplinovane a potichu preziji i z velmi velmi nizkych penzi - po asijskem zpusobu s pomoci deti....

Uskrovni se - a Evropu se snizujicim se poctem obyvatelstva to ceka taky. Neni zbyti. Zdroje jsou ale jsou omezene a bude hure.

PS - kdo by to rekl pred 20 lety, ze japonsko pres sve roboty bude dovazet televizory a fotaky (Japonske) z Ciny a bude vyvazet do Ciny ocelove ingoty a kluba medenych dratu! A prece se toto nyni deje!
22. 08. 2012 | 00:20

Yosif K napsal(a):

Maximus napsal:
Těším se jak za pár let rozhodím v Berlíně na zem tvrdou českou měnu "kronen"
a Němci si budou rvát vlasy a šišlat "geben Sie mir gottes tschechische kronen"!
21. 08. 2012 | 19:30

Pane Maximusi, asi vam to prijde neuveritelne ale cesti proletari by se meli spise modlit aby koruna byla dostatecne mekka, aby se nemeckym i ceskym i jinym prumyslnikum vyplatilo v cechach vubec neco vyrabet.

Pamatuji si doby kdy jeste existovala DM. Kdyz jsem se bavil s nemeckymi svareci a montery, tito svorne skuhrali ZE MARKA JE PRILIS TVRDA a ze to podvazuje nemecky export. Dobre vedeli na cem zalezi a jaka bije (tusim ze to nebyli socdemaci).
22. 08. 2012 | 00:29

Yosif K napsal(a):

Leč že všechny nesnáze nám způsobila levice docela,
vždyť ta banda nám tady státní rozpočty doslova prožrala!

Avanti o popolo, alla riscosa!
Bandiera Rosa, bandiera rossa!
KONEC CITATU.

Uznavam ze leccos rozfrcaly i pravicove vlady ale nejak nepozoruji ze by se levicove vlade podarilo nastolit raj proletaru na zemi i kdyz behem jeji valdy zrurila nevidana globalni konjunktura a i kdyz Dluhoslav Sobotka jeste behem konjunktury PROCYKLICKY zadluzoval a prikladal pod kotle jako blazen. (Konani proti vsem ucebnicim makroekonomie ale Dluhoslava samozrejme omlouva ze jest socdemakem a nemuze konati jinak.)

Samozrejme teoreticky nelze vyloucit ze by spolecnost mohla nahodou prudce zbohatnout rozhazovanim pujcenych penez mezi proletare, ALE VETSINOU TO pomaha pouze kratkodobe a K TRVALE PROSPERITE TO NEVEDE.
22. 08. 2012 | 00:52

Vlastik napsal(a):

kam jsme se to s diskuzí dostali...jako příklad je tu dáváno Japonsko...ale s naprosto jinou kulturou a tradicemi, které nemají s tou naší nic společného. Já osobně o Japonsku vím tak málo, že se vůbec neodvažuji říct o něm cokoliv prohlásit.

Zřejmě neumím číst mezi řádky a proto mi unikají souvislosti a to negativní souvislosti, mezi znalostí konstrukcí automatizovaných linek a energetiských zařízení versus bohatstvím společnosti a tudíž množstvím financí vynakládaných na důchody.

Prvaděpodobně jsem mnohé nepochopil, protože jinak bych si myslel, že čím víc promitivnějšího způsobu výroby tu budeme mít, tím se nám líp povede.

V neposlední řadě chci podoktnout, že nejen v České republice se politické a vlásní špičky zabývají tím, jak zamezit odchodu firem do daňových rájů. A to i legislativně. Nemám nejmenší obavy o to, že by naše republika díky těmto snahám měla skončit jako vybdlená krajina, kde nikdo nechce seriozně podnikat.

Pro pořádek...jsem zastáncem průběžného penzijního systému, kdy si jedinec může a nemusí ze svého platu ukládat třeba i do penzijního připojištění.

Prosím všechny, aby mně k mému jménu nepřidávali žádné přídomky...já vás taky neurážím.
22. 08. 2012 | 09:16

Yosif K napsal(a):

Vlastik napsal(a):
kam jsme se to s diskuzí dostali...jako příklad je tu dáváno Japonsko...ale s naprosto jinou kulturou a tradicemi, které nemají s tou naší nic společného. Já osobně o Japonsku vím tak málo, že se vůbec neodvažuji říct o něm cokoliv prohlásit.
KONEC CITATU.

Ta souvilsost je tato - nemuzete mit dost dobre zaroven vsechno. Diky robotum lacinejsi a lepsi auto a zaroven skvely stedry penzijni system.
Nemuzte omeletu zaroven mit a zaroven ji sezrat. Budto ji sezerete nebo ji budete mit.

Trzni mechanismy vam zarucuji ze mate diky robotum lacinejsi a lepsi auto, trzni mechanismy nezarucuji VUBEC NIC ohledne fungovani prubezneho penzijniho systemu. Penze zajistuje mechanismus zdanovani.

Pokud bude nejaky budouci socialisticky mudrak typu Spidla chtit zajistit z PRUBEZNEHO penzijniho systemu stedrou penzi, bude muset nekoho PRACUJICIHO ZDANIT. A tech pracujicich bude zatracene mene nez dneska.

Nejake imaginarni kontribuce od robotu nebude moci vybrat. Kontribuce od robotu bude "vybrana" v tom ze jste si koupil lacinejsi a lepsi auto nez Moskvic vyrabeny sovetskymi metodami za vlady Kruscova nebo Brezneva nebo Gorbacova.

Samozrejme lze teoreticky nastavit prubezny penzijni system financovany treba z vyssiho zdaneni aut. Takze Dacia Logan bude stat misto 150 tisic treba 1.5 milionu Kc a vy budete mit penzi misto 6200 Kc treba 12400 Kc.

Takovy rezim s pokrivenymi relacemi cen zbozi uz zde 40 let byl. Jakasi uroven socialnich jistot a cen potravin (silne dotovaNYCH ZPORNOU DANI Z OBRATU) byla financovana 600% zdanenim spotrebniho zbozi. Melo to malou malinkou nevyhodu - system fungoval pouze za ostnatymi draty aby z nej lide nemohli utect do sveta kde se na pracku misto 5 let setrilo 2 mesice.

System zil take z toho ze platil relativne malo za intelektualni praci. Proto z nej emigrovali casteji lekari a inzenyri nez dojicky a uklizecky (i kdyz i ty nakonec emigrovavali taky). Proto se na hranicich se zapadem prohledavaly futrovani kufru "aby lide na Zapad nepropasovali svuj univerzitni diplomy".

Jinymi slovy kvuliva financovani pribezneho systemu zdanit muzete leccos a treba i hodne - ale spise za ostnatymi draty..... jinak lide z paternalistickeho raje vezmou roha.....
22. 08. 2012 | 09:48

Yosif K napsal(a):

Nemám nejmenší obavy o to, že by naše republika díky těmto snahám měla skončit jako vybdlená krajina, kde nikdo nechce seriozně podnikat.
KONEC CITATU.

No Francie take neni vybydlena krajina. Hollande oznamil ze zvysi podnikove dane a bohace zacne zdanovat 70%.

Francie neni vybydlena krajina ale Peugueot oznamil ze diky ztratam zavre 2 fabriky ve Francii a propusti 16 tisic delniku. Ti se sice mohou mit opici radost ze kapitaliste budou vice zdaneni ale misto solidni prace ve fabrice budou moci leda tak na blesaku prodavat zubni pasty.

A Francouzi sami budou misto Peugeotu kupovat Logany made in Rominia.....
22. 08. 2012 | 09:54

Parabellum napsal(a):

Vlastik

Tak, a ted nám ještě Vlastíčku řekněte, ZA CO se asi ty roboty nakoupí - kdo to investuje.

Na západ o ČR hranic se to děje tak, že střední třída spoří do fondů, fondy koupí akcie automobilek, a ty investují třeba do nákupu svařovacích robotů. ZA CO chcete ty roboty nakupovat v ČR, pokud nechcete fondy?

To, že jste mnohé nepochopil, pouze poukazuje na mdlost Vašeho ducha Vlastíčku.
Nepíše se období před rokem 1989, kdy vědec či technik byl povinen vysvětlovat technickofyzikální detaily tak, aby to pochopil nomenklaturní aparátčík s nedokončeným dělnickým vzděláním, který se ale naučilů dobře blábolit a žvanit o něčem, čemuž vůbec nerozuměl.

Vy jste prokázal, že nehovíte ani probému zvyšování automatizace, ani nadcházejícím dalším problémů, jako například energetický deficit již velmi blízké budoucnosti, nerozumíte ani elementární ekonomice, a nerozuimíte vlastně vůbec ničemu - zřejmě jste se živil jako zelený politruk někde u ČSLA, možná třeba nějaký učitel nějakého v reálném hospodářství náramně použitelného předmětu.
22. 08. 2012 | 09:55

Yosif K napsal(a):

Suma sumarum - prubezne penze budou ale budou svinsky nizke. A to i kdyby Dlohoslav Sobotka a soudruzi valdi nepretrzite dalsich tricet let. Nebudou zdroje.

Kdo si opatrne nasetri neco sam, bude na tom lepe.
Kdo bude strkat penize do dalsich "piliru" bude jakoby setrit s jakousi statni podporou, ale samozrejme s nejistym vysledkem. Fondy mohopu zkerachovat, nebo je mohou vyrabovat zdivoceli socialiste nebo narodovci/ populiste. Coz se v ramci socialistickeho prerozdelovani jiz u sousedu stalo.
22. 08. 2012 | 10:01

český maloměšťák napsal(a):

Parabellum
Firmy možná " práskají do bot".
Ale budou to mít stále těžší a těžší. /viz nové legislativní aktivity v USA ale i jinde/.
Zdanit se mohou /ve směru odvodů/ i ty stroje. Ostatně myslím si, že je to nevyhnutelné - tak jak se přesouvá podíl produktivní práce směrem od práce lidské k práci strojů.

Pokud chronická nezaměstnanost během dvou dekád vzroste o 100 % - je to jasný signál, že musí dojít k systémovým změnám.
40 % nezaměstnanost totiž vyústí jinak k revoluci.

A vám ty stroje prostě ukradou. Během několika málo dní.
22. 08. 2012 | 10:24

český maloměšťák napsal(a):

Ještě k investování mutrual funds./pokud nejde o konzervativní investice/

Nic na světě /kromě regulací - ale to samé platí i o regulacích tax havens !!!!/ nezabrání fondům aby investovaly např. do spekulací na růst komodit - místo investic do realné ekonomiky /ale i v tomto případě se nepředpokládá, že by úvěroví manžeři v mutual funds byli nějak více fundovanější než tomu bylo a zřejmě i je u jejich kolegů v italských, německých, francouzských komerčních bankách/.

A jen tak mimochodem - přeinvestovaná Čína hrozí pádem na držku.
/investice - pokud se to pžežen - vedou k oslabování spotřeby a stagnaci...v podstatě se mrhá zdroji (o investičních bublinách a následném tlaku na snížení spotřeby v důsledku transferů likvidity do bank ani nemluvě)

A jen tak na okraj - USA mají stále triple A a půjčují si za babku.
proč asi ?
22. 08. 2012 | 10:30

Parabellum napsal(a):

český maloměšťák

My dva si snad budeme rozumět více. Ano, máte pravdu, musí dojít k systémovým změnám, ale ne tak, jak si představujete.

Problém, před kterým stojíme, je stále se zhoršující se dosažitelnost primárních energetických zdrojů, a pokud se naplní Vaše vize fotopanelů, tak z fyzikálního principu, který lze označit jako ERoEI jednoduše vyplývá, že nějakých 80 procent ekonomických aktivit bude spojeno pouze s výrobou panelů, a dalšími činnostmi spojenými s fotoenergetikou - dnes to je pod deset procent v závislosti na zdroji.

I systém námezdní práce je PRODUKTEM levných a snadno dostupných fosilních energií - za feudalismu byl podíl námezdně pracujícího obyvatelstva stopový, a pokud nás čeká společenskoekonomická formace založená na obnovitelných zdrojích = FEUDALISMUS pak je zřejmé, že systém námezdní práce vymizí.

Dobře, nezaměstnanost vzroste nad 40 procent, bude revoluce, a moje otázka zní, co bude dál? Co bude CÍLEM té revoluce? Já si nemyslím, že bude revoluce, já myslím, že tu bude něco, co dříve nazývalo "národně-osvobozeneckým bojem" - čehož je například plná Afrika. Pokud by tu byl řádný feudalismus, pak by tu byla životní úroven prostého obyvatelstva mnohem vyší, než v režimu národně-osvobozeneckého boje -tomu věřte.

No, a aby tu byla řádná ekonomikcká formace založená na obnovitelných zdrojích = feudalismus, a né africké národněosvobozenecké bordely, tak na to je potřeba mít silné církve, a ve světle toho, co jsem napsal, se jeví být kroky vlády nanejvýše racionální.

Jinak nevím, jak "legislativní aktivity" mohou zlešit situiaci v USA, protože USA nestojí před problémem, že by z této utíkaly produkční kapacity, ty už jsou dávno pryč, a není moc šance, že by se vrátily - to by v USA musely mzdy za méně kvalifikovanou práci klesnout pod čínskou úroveň.

Mimochodem - zkuste si nastudovat, co je chaku-chaku - ten termín dala světu Toyota, a jde v zásadě o jeden z principů, jak nahradit drahé roboty levnými nekvalifikovanými fungážníky - já dělal jedno takové pracoviště pro Polsko.
22. 08. 2012 | 10:43

Parabellum napsal(a):

český maloměšťák

Mne stačí, pokud od fondů dostanu 20 procent toho, co tam vložím - furt na tom docela slušně vydělám - od bych dostal 14 procent - v nejlepším případě. Před pár lety to bylo 10 procent.
22. 08. 2012 | 10:46

Kelt napsal(a):

V krystalické podobě,kdo a jak nám tady vládne ukazuje situace v DPP.
Když zodpovědným tunelářům z ODSTOP začala téci bota do zadku,tak začali jednat.
Bohužel/pro ně/PČR jednala tentokrát promptně a tak stihli pouze vyhodit GŘ a vytvářet kouřovou clonu pomocí nápadu na forezní audit všech smluv od roku 2007,kterých jsou desetitisíce.Tak by se jim mohlo možná podařit zpomalit proces jejich vzetí do vazby.Pevně věřím,že "nové koště"Adam Bašný bude konat také promptně.
Trestní podání je podáno a vypadá to pro ně dost ošklivě-tunely v řádů stovek milionů,možná i několika miliard.
Stejně si počíná i vláda národní katastrofy ve věci církevních restitucí a "reformy"důchodového systému.Bohužel tentokrát pro občany této těžce zkoušené země pod vládou drženou nad vodou pofidérním seskupením "nasratLidem"mají "imunitou"založenou na kolektivní nezodpovědnosti podložené onou snad sehnatelnou 101dničkou.
Ale Yožin z bažin to jistě vidí přes Šumavu lépe,než 80% občanů této země,kteří se již nemohou dočkat posílání svých nadbytečných příjmů katolickému kléru a Rusnokovi.
Avanti Popolo.
22. 08. 2012 | 10:55

melčákova pohanka napsal(a):

Náckové tu řádí a p.Stejskal maže ku...čky! Ach jo !
22. 08. 2012 | 12:34

Yosif K napsal(a):

Roboty, automatizace a nove hmoty zmohou hodne.

Napriklad plastova lzicka muze stat 0.1 Kc. Drevena dlabana lzicka muze stat dneska treba 100 Kc. Takze nejaky podork v dostupnosti lecinych zlicek je.

Jestlize vsak naklady na vyrobu plastoive lzicky jsou 8 haliru a prodava se za 10 haliru, pak se z toho rozdilu tezko mohou financovat prubezne penze pro prestarlou generaci.

Samozrejme by penzim vice pomohlo kdyby se plastova lzicka zdanila tak ze by lide za ni platili 100 Kc. Nebo kdyby barevny TV stal misto tydenniho platu plat za pul roku. Nyni dejme tomu 150 tisic Kc - jako nove auto. Pak by i prestarla populace mela penzi 12 tisic Kc misto 6 tisic Kc ALE televizor by stal 150 tisic.

To by se vsak neuvedomelym soudruhum nelibilo. Mozna by se zajidalo i uvedomelym soudruhum aby vsechno stalo jako za Batusky Stalina kdy si clovek mohl koupit za mesicni mzdu jednu botu.

Volte Spidlu, zdroje tu budou! VOLTE SPIDLU, VSECHNO DOBRE DOPADNE! JAKO VE SPIDLOU VELEBENE ITALII PLNE ODBRARSKYCH EXTRABURTU!!!!

Pane Vlastiku - nechci urazet - ale nejste nahodou tajny nick pana predsedy Bohumira Sobotky?
22. 08. 2012 | 12:59

Yosif K napsal(a):

Ale Yožin z bažin to jistě vidí přes Šumavu lépe,než 80% občanů této země,kteří se již nemohou dočkat posílání svých nadbytečných příjmů katolickému kléru a Rusnokovi.
Avanti Popolo.
22. 08. 2012 | 10:55
Me je jedno jestli obcane budou platit cirkvim 35 haleru na obcana a den nebo 42 haelru na obcana a den nebo vubec nic.

Ztratu 42 haleru denne bych jeste nejak rozdychal i kdyz jsem si vedom hrichu cirkve z nejruznejsich historickych epoch a toho ze nejaky opat nekde urcite neco rozkrade. Takovi jedinci jsou nakonec i ve strane falesnych pratel proletaru.

Co mne v CR sravalo vice bylo to ze jsem platil dane cca 35% ze kterych pak zilo 5-6 tzv "socialnich pripadu" na nasi dzedzince - uspesne predstirajicich nezametnanost.
22. 08. 2012 | 13:07

Yosif K napsal(a):

Samozrejme - zdanit lze i vlastnictvi stroju - jak navrhuje pan CM. Zatim to nikdo nedela - proc asi? '

Na progresivnim a excesivnim zdanovani uplne vseho zbytneho byl postaven realny socik. Za ostnatymi draty, to se to zdanovalo! A pak mohly byt dotovane ceny potravin atd!

Bez ostnatych dratu a strelby po zivych cilech na hranicich bude excesivni zdanovani velmi velmi tezke, ba primo nemozne......
22. 08. 2012 | 13:16

Kelt napsal(a):

Dnes jsem obdržel složenku na 12 755 Kč,která vyjadřuje podíl každého Čecha od kojence přes dočasného ubytovaného v hospicu jako podíl na církevních reparacích.
Kolik je to haléřů si milovník těchto počtů jistě spočítá sám.

V každém případě ji pošlu NEVYPLACENĚ Kalouskovi na jeho ministerskou adresu.
Doufám,že to udělá spolu se mnou alespoň deset tisíc dalších,takže Kalouskovi by od České pošty mohla přijít faktura na 100 tisíc Kč.
Kolik je to v haléřích nechám pro dlouhou chvíli vášnivému počtáři.
Avanti Popolo!!
22. 08. 2012 | 13:25

český maloměšťák napsal(a):

Parabellum
Průběh i cíle revolucí jsou nepředvidatelné a často ani jejich samotní vůdci nejsou schopni je uregulovat. Nicméně prioritním motivem většiny revolucionářů je dohrabat se k majetku rychle a bezpracně.
Takže je v zájmu středních vrtsev udržovat sociální smír.

Nakolik ho bude narušovat samotný rostoucí nedostatek přírodních zdrojů - těch, které civilizaci západního typu prakticky vymezují rámec jejího dnešního fungování...a nakolik to bude antagonismus mezi rozdělováním těchto zdrojů a především výnosů z nich /způsob distribuce je ale volitelný - na to se nesmí zapomínat - nic neměnného v tom, co si člověk konstruuje v mysli či v oblasti komunikace či zacházení s hmotou nepodléhá jiným zákonitostem než přírodním !

Každopádně zvítězí vždy masa. Nepomohou žádné Pandury, žádné soukromé bazpečnostní služby.
No a společenská objednávka po odstranění disproporcí v přístupu ke zdrojům a výnosům z nich...roste. Což s obráží například právě v přístupu k tomu, jak je organizován a administrován finanční systém.

Adamosmithovská neviditelná ruka uhnívá totiž právě že v něm.

http://zpravy.kurzy.cz/334953-prvni-informator-dostal-odmenu/

:))

P.S. Může být lid Augustem ?
To je oč tu běží.
/august nikolivěk ve smyslu cirkusově zábavným...ale Octavianus Augustus/
22. 08. 2012 | 13:47

Vlastik napsal(a):

děkuji diskutérům Parabellum a Yosif K za hodnocení...
Podle mého názoru, který je ale mdlý a odpovídá době před 100 lety, si sami protiřečíte.
Zajímalo by mě, kolik by si podle vás dvou měl asi tak člověk šetřit na důchod a jak dlouho, aby to mělo smysl? Nemyslím aby měl o nějakých 1500 Kč vyšší důchod, protože toto číslo bude už za pár let jen směšnou částkou. Ale tak řekněme dvojnásobek současného průměrného důchodu, který činí cca 9 000-10 000Kč.
Poučte mě pánové a poučte mě, kde na to běžný člověk vezme???

Apropo...když vidím lány slunečních elektráren mám pocit, že kladivo je ten nejlepší nástroj pro jejich "dobíjení"
22. 08. 2012 | 14:25

Parabellum napsal(a):

český maloměšťák

To máte pravdu, maloměštáku, zvítězí vždy masa. Proto je vhodnější mít v zemi 40 procent favelas, které lze v nejhorším strčit za ostnatý drát, a silnou střední vrstvu v číně, než mít doma 4 miliony nekvalifikované lůzy kategorie Dééééé, která si hraje na střední stav, a za hranicí miliardu hladových Čínanů bez jakékoli perspektivy.

Nevím,l proč někdo, kdo má 30000 hrubého= 22 600 čistého , by měl přispívat na důchod někomu, kdo má 12 000 hrubého = s tím co dostane na ručku 25 000 čistého.

Až se levici podaří odstranit šedou ekonomiku, pak se můžeme začít bavit o solidaritě. V současné době jsou celá odvětví ekonomiky prakticky v šedé zoně ekonomiky, a platby na ruku z ručky do ručky běžný standard.
22. 08. 2012 | 15:57

Parabellum napsal(a):

Vlastik

čím více, tím lépe. To víte, já jsem skromný, mne stačí k živobytí nějakých 10-11 tis kč, a zbytek se mi daří spořit - je fakt, že semo tamo si udělám radost, a něco si koupím, že - třeba za hotové 150 metrový byt v centru města, že.

Ale možná že ti, kdož mi na přechodech pro chodce neustále dokazují, že oni Homo Gumokolus mobilis v 10-15 let starých kraksnách na to mají, a nejsou nějaké socky aby chodily pěšky, že.
22. 08. 2012 | 16:01

Parabellum napsal(a):

Vlastik

No, na dvojnásobek průměrného důchodu si nedělám nárok, ale pokud se mi bude dařit si dávat bokem z vejplaty 15 000 - 20 000 měsíčně, tak přeci jenom je šance, že s tím, co dostanu od státu, a co za pronájem dalšího bytu se dostanu na ekvivalent dnešních 12-13 tisíc důchodu.

Já jsem skromný, mne to stačí.
22. 08. 2012 | 16:07

Parabellum napsal(a):

český maloměšťák

Vysvětlete mi jedno: Mzdové disproporce v socialistickém československu Vám nevadily?

Podle Vás je záruka sociálního smíru, když horník měl petinásobná plat, než začínající středoškolák, a dvoua půlnásobný než VŠ projektantka s praxí, ale je pro Vás znakem vysoké nerovnosti, pokud má VŠ konstruktér s praxí má stejně, nebo o polovinu více než horník.

Vám vadí, že president má desetinásobek platu začínajícího VŠ, ale za záruku sociálního smíru jste považoval, pokud měl president Novotný 250 násobek platu začínajícího vyskokoškoláka.

Tak jak to tedy je vy zarytý nepříteli znalostní ekonomiky?
22. 08. 2012 | 16:22

hakarel napsal(a):

Ve výčtu podivností různých takzvaných reforem jsem, bohužel, objevil i katastr nemovitostí. Převádí se do digitální formy.
To zní dobře jen do té doby, než člověka ofoukne smrad z této akce. Vypadá to, že místo doplnění a zpřesnění ůdajů o pozemcích a nemovitostech se do digitální, přesné formy, převedl i amorfní humus.
Jak jinak si vysvětlit, že z údajů v digitálním katastru vidím jak jsem se stal u jednoho z pozemků přes noc skoro statkářem. Pozemek prý má o pětinu větší výměru než se posledních padesát let v katastru uvádělo. Záhada je o to větší, když sousední pozemky tvořící kruh okolo pozemku a vzniklé ze stejného původního většího pozemku, stejně nepřesně zaměřené, mají výměry beze změny. A přitom v terénu nic nikdo neměřil. Jeden by přitom řekl, že když někde něco přibylo, tak jinde ubylo.
A člověk má dvě možnosti. Buď udělat daňové přiznání a platit o něco více na daních, nebo vynaložit velké peníze na to, aby (možná)zjistil kde Úřad udělal chybu. Civilizovaného občana samozřejmě nenapadne vzít brokovnici a jít se poptávat, co to je ta digitalizace za akci a kdo z ní má profit.
22. 08. 2012 | 16:46

melčákova pohanka napsal(a):

Parabellum. Jaký jste používal nick,když vás p.Stejskal naposledy odpojil? Díky.
22. 08. 2012 | 17:29

Yosif K napsal(a):

Kelt napsal(a):
Dnes jsem obdržel složenku na 12 755 Kč,která vyjadřuje podíl každého Čecha od kojence přes dočasného ubytovaného v hospicu jako podíl na církevních reparacích.
Kolik je to haléřů si milovník těchto počtů jistě spočítá sám.
Avanti Popolo!!
22. 08. 2012 | 13:25
Navrhy na cirkevni restituce mne prestaly zajimat od te doby, kdy jsem zjistil ze se jedna o trapne mizive castky.

Nicmene si k tomuto demafgogickemu plaseni nevinnych proletaru dovoluji podotknout nekolik suchych faktu:
A) jde o platby rozlozene na tricet let - pak by vychazelo 116 haleru na osobu a den.
B) pokud odecteme naturalni plneni - prevazne zplundrovane klastery a peclive vytezene lesy - jde o jiz vyse zmninovanych 42 haleru na osobu a den. Nemohu nez opakovat - pose....te se z toho, 42 haleru na osobu a den.
C) Dale se neuvadi ze CSSD navrhuje prakticky zachovani dnesnihoi stavu ktery stoji 35 haleru na osobu a den. Nemohu nez opakovat - pose....te se z toho, skutecny rozdil nakladu je tedy 7 haleru na osobu a den ale po omezenou dobu.

Pokud se tedy argumentuje s platbami na 30 let dopredu, zajimave je ze na tricet let dopredu DNESNI VYSE UROKU by hodila 2400 miliard Kc.
Dnes se splaci uroky ve vysi 80 milard rocne - kdyby se toto nemusleo platit, ucitele by mohli mit trikrat vyssi platy.
Kdyby se prestalo platit na cirkve uplne tak by meli ucitele platy asi o 5% vyssi. Coz je tedy take neco, ale neni to jako ztrojnasobit plat. Pak by treba na skolach vyucovali kvalitnejsi lide kteri by meli vetsi respekt.

Takze zdroje to jsou jak rika Spidla, ale kde? Nektere zdroje jsou evidentne uz v p...eli ale socialisty jiste utesi ze jsou v nejake pekne oranzove p....eli.

Nejjednodussi zdroj penez je nedelat prilis vysoke dluhy, ale oranzovy mudracek Milanek Stechu uz po blogach poplakava ze CR je prilis malo zadluzena ze tedy moznosti dalsiho napujcovani a rozhozu penez mezi proletare zde jsou.
To je jste zajimava myslenka, ktera muze stat dalsi desitky miliard ROCNE. Penezni plneni restituci ma prijit na 53 miliard ale rozlozenych na TRICET LET!

Nic se nedeje - pristi vlada CSSD nepochybne navysene platby zarazi, stare platby vsak necha a kazdemu obyvateli Ceska tak prilepsi o 25 Kc rocne.

Cirkevni restituce jsou zatim pro falesne pratele proletaru ohromny trhak. Potenzialni volici CSSD ctou o miliardach a slintaji. CSSD vsak vyhraje volby a pak se ukaze jake "kolosalni" uspory jejich plany na cirkevni fondy znamenaji, Par oranzovych velkostatkaru bezpochyby navysi sve drzavy treba ze 12 tisic hektaru na 16 tisic hektaru - ale to je normalni. Delali psi kusy s PF, bude je delat i s CF. Nic noveho pod sluncem.

Proletariate, vzhuru na bariokady - bojuj za komisi pro rizeni corkevniho majetku v cele se Zgarbou a Fenclem!!!!
22. 08. 2012 | 17:59

Parabellum napsal(a):

Yosif K

Já ty místní Kuglofy fakt nechápu. Počítejte se mnou: Měsíčně si vrazím do druhého pilíře dejme tomu 800 Kč, tedy za rok je to 9600 Kč fond si deset procent nechá - úroy budou nula - to znamená, že jestli umím správně počítat, mi na účtě ve II. úilíři zůstane 23 040 Kč, protože jaksi dalších 1200 měsíčně = 14400 ročně tam nasype zaměstnavbatel. 9600 tam dát každej rok, o 23000 tam mít více.....

To, co nasype zaměstnavatel do průběžnáku, už v životě neuvidím, nebo z toho dostanu směšně malou část - 14 procent tedy něco malinko přes 2000 rozloženo na celej rok je 160 Kč.

No nekupte to:-)))))
22. 08. 2012 | 18:35

melčákova pohanka napsal(a):

Parabellum. Kde berete drzost vy někoho nazývat grázlem ? Jinak vaše příspěvky,z hygienických,důvodů nečtu,tak se neunavujte mi něco sdělovat.Děkuji.
22. 08. 2012 | 19:05

český maloměšťák napsal(a):

parabellum
My se bavíme o socíku ?
Hmm - takto bychom se mohli ale dosta i k dobám, kdy bylo české dělnictvo ve své mase spokojeno i s Heydrichovým " sociálním smírem" . Což věru asi není to pravé ořechové, že...

ŠEdá ekonomika je fakt, ale je demagogií tvrdit, že jsou to jen parametry odvodového systému, které motivují podnikatele /ti jsou decision makeři - ne švarcarbajtři/ k tomu, aby honili své zisky takto.
Souvislostí mikroekonomických i makroekonomických je více.

Můžete mi prosím uvést odkaz na to, kdy jsem tvrdil něco o platu presidenta/ a dalších/ ?

Váš výpočer via " výhodnost druhého pilíře" je opřen o víru v budoucnost.
Z věřících si dělám srandu.. diskuze s nimi možná není.
Jsem jedno oko.

/Pokud to neuvedete - tak jste v tomto velmi sprostým lhářem - což věru není dobrou vizitkou ..a ani to nepřispěje k zvýšení věrohodnosti vašich komentářů/
22. 08. 2012 | 20:52

melčákova pohanka napsal(a):

Stejskal. Kde je váš kodex a snaha o kultivovanou diskusi ? Příspěvek ve 22.06 dnes a nácek tady verbálně střílí do tzv. zdivočelé levicové lůzy....
22. 08. 2012 | 22:51

Ládik!!! napsal(a):

Čtivá debata.
23. 08. 2012 | 05:44

i muži mají své dny napsal(a):

Proč se s tím Višňovským bavíte ? Děláte z toho potom sami prostor, kde se nedá diskutovat, copak vy nevíte, co znamená slovo IGNOROVAT ? Nekažte to tady svojí vlastní hloupostí, prosím, prosím, prosím pěkně
23. 08. 2012 | 09:36

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 08. 2012 | 09:47

melčákova pohanka napsal(a):

Stejskal. Děkuji. Mohl jste smazat i moje nepříspěvky k blogu.
23. 08. 2012 | 10:24

stejskal napsal(a):

Není zač děkovat, pane melčákova pohanko.

Udělal jsem jen to, co udělám vždy, když narazím na příspěvek, který dle mého názoru flagrantně porušuje záměr těchto stránek tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Řada čtenářů si ale po nějaké době uvědomí, že zde nemohu trávit 24 hodin denně, číst každý příspěvek, který sem někdo vloží (není to ani moje práce) a v neposlední řadě mohu mít na výše uvedené třeba i jiný názor než některý ze čtenářů. Ani jedno z toho ale neznamená, že mi především nejde o výměnu názorů, do níž se zapojují lidé, kteří o něco takového stojí.

Hezký den.

Libor Stejskal
23. 08. 2012 | 11:23

Parabellum napsal(a):

stejskal

Tohle myslíte naprosto VÁŽNĚ?????

Vyděrač píšící jako český maloměšták píše, že střední třída by se měla podělit o většinu z toho, co vydělá s těmi, kdož nejsou schopní a ochotní pracovat a uspět v globální konkurenci, jinak bude zlikvidována hordami nepřizpůsobivé lůzy, což je jasně napln+ěná skutková podstata trestného činu VYDÍRÁNÍ, na to já napíši,

Že s agrsivní vraždíci línouj a nevzdělanou krvelačnou lůzou se nedá vyjednávat, a že je lepší do této střílet, jak již v minulosti činil T.G. Massaryk,

A Váš pohunek Melčákova pohanka mne ZCELA SPROSTĚ a BEZDUVODNĚ označí za nácka, a Vy budete mazat mne???? TO MYSLÍTE VÁŽNĚ?????

Nakonec asi jo. Stalinista melčákova pohanka plánuje se stalinistou českým maloměštákem věšení lékařů a ajtáků pod záminkou sociálního smíru. A Stejskal těmto dává mediální podporu. A kdo se tomuto hrůznému řádění chce stavět, toho maže.

Avanti popolo, Bandera rosa!!!!!!

Můžete mi říci, co je ZÁVADNÉHO na tom poslat na účet finančáku peníze NAD DAŇOVOU POVINNOST???? Můžete mi říci, co je závadného napsat do kollonky "Variabilní symbol" patronovné?????
23. 08. 2012 | 12:00

Parabellum napsal(a):

STEJSKALE,

Mám rozumět tomu, že VE VEŘEJNÉM PROSTORU označujete

Ing. Daniela Višňovského

za NÁCKA????????
Chci jasnou odpověd, za kterou považuji to, že budto smažete příspěvek, ve kterém mne melčákova Pohanka označuje za Nácka, a v případě, že tak neučiníte, budu toto nadále považovat za to, jako kdybyste tak učinil Vy sám.
Odpověd očekávám do večera 24:00
Dělám si kopii téhle diskuse, ze které je jasné, že jsem k ničemu takovému nezavdal nejmenší důvod.
23. 08. 2012 | 12:07

Mac napsal(a):

Višňovský......

:-))

vy budete dobrej psychouš :-)))
23. 08. 2012 | 15:39

Baba napsal(a):

Našinec je rád, že se nad podpisy svých potomků zamýšlet nemusí. Nechystají se, stát se předsedy stran.
24. 08. 2012 | 11:09

Questionable napsal(a):

Není psaní "od" "Parabellum napsal" FAKE?
Questionable
25. 08. 2012 | 12:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy