Neúčast v Oslu je trapné gesto

04. 12. 2012 | 08:37
Přečteno 2911 krát
Skutečně musí prezident republiky Václav Klaus a premiér Petr Nečas dávat při každé příležitosti najevo své naprosté znechucení projektem evropské integrace? Myslí si vážně, že je to ta nejlepší strategie, jak v Evropě prosadit národní zájmy České republiky a potřeby naší otevřené exportní ekonomiky? To je přece tragický omyl. Po několika letech realizace strategie okopávání kotníků a dobrovolné izolace už nikoho nezajímáme a vážná debata o budoucnosti Evropy se vede bez nás. Pozice České republiky bývala ještě před šesti lety velmi slušná a respektovaná, teď zbyly z našeho renomé trosky. Prezident a premiér by už konečně měli přestat naší zemi škodit. To, co předvedli v souvislosti s udělením Nobelovy ceny za mír je trapné a krátkozraké.

Přínos Evropské unie k míru na našem kontinentu je nesporný. Projekt integrace vyrostl z děsivé zkušenosti, kterou udělaly evropské národy během první poloviny dvacátého století se dvěma světovými válkami, které zdevastovaly kontinent, vytvořily příkopy nových křivd a nacionální nenávisti a koneckonců pomohly nástupu nacistů a pak i komunistických totalitních režimů ve východní Evropě po roce 1945. Evropská unie nabídla Evropě jinou budoucnost, postavenou na solidaritě a spoluprácí, společném trhu, bourání vzájemných bariér a hledání společných zájmů. To vše na základě vytváření demokratického konsensu a partnerství mezi všemi členskými zeměmi, bez ohledu na jejich vojenskou či ekonomickou sílu.


Naše Československo bylo po roce 1948 na dlouhá léta z tohoto procesu vyřazeno, ačkoliv nebýt železné opony (a předcházející zkušenosti Mnichova), nepochybně by vzhledem ke svému historickému a ekonomickému vývoji patřilo od počátku do přirozeného jádra integrace. Po roce 1989 existoval v české společnosti většinový konsensus na tom, že se budeme integrovat do západních politických a bezpečnostních struktur. Vyjádřilo ho i jedno z hesel prvních svobodných voleb: Zpátky do Evropy. A tak přihlášku do EU podal premiér za ODS Václav Klaus a země vstoupila v době vlády sociálního demokrata Špidly. Po 8 letech členství jako bychom si najednou s možností ovlivňovat další podobu Evropy nevěděli rady. Naše členství v EU nedokážeme pozitivně využít. Místo toho, abychom z něj politicky, kulturně a ekonomicky těžili, dobrovolně se stahujeme na okraj dění, do jakési trucovité izolace, kde je mimo nás vlastně jen Velká Británie (jež doma ovšem dokonce řeší otázku možného vystoupení z EU). Neúčast ČR v Oslu na předávání Nobelovy ceny za mír je všeobecně interpretována v logice naší aktuální pověsti v Evropě. Tedy jako výraz nesouhlasu s tím, že EU vůbec tuto cenu dostala.


Evropská unie ale svou existencí posiluje mír v Evropě a pomáhá na kontinentu rozšiřovat pásmo stability a bezpečnosti. To že je takové působení skutečně potřeba, ukázala situace na Balkáně. Viděli jsme, po rozpadu Jugoslávie, jak tenká ve skutečnosti může být na konci dvacátého století slupka civilizovanosti a jak blízko mají národy k vzájemné násilné konfrontaci, když se díky vlně nacionalismu probudí nejrůznější běsi z pohnuté evropské historie. A těch běsů máme víc než dost. Současné vážné ekonomické problémy řady zemí rizika nacionalismu a hledání nepřátel všude možně, včetně zahraničí, jen zvyšují. Myslím, že toto udělení Nobelovy ceny přichází ve skutečnosti ve správnou chvíli. Je důležité se rozpomenout na to, že EU tu nemáme jen kvůli volnému trhu a rozšiřování společné měny. Česká republika ale u toho opět nebude. Jako sociální demokrat si myslím, že to je velká chyba. Za naší vlády bychom do Osla jeli.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Krupa Václav napsal(a):

Hrstka lidí rozhoduje o nás bez nás, stejně jako před revolucí. Stejně jako tenkrát s vládou velká většina lidí nesouhlasila, nesouhlasí ani dneska. Ale svobodně.
04. 12. 2012 | 08:51

oranžáda obecná napsal(a):

o tom nepochybuji, že byste do Osla jeli, a rituálně oslovi políbili zadnici....
04. 12. 2012 | 08:51

dalimír napsal(a):

Jen jedte do Osla ,vy všichni oranžoví i modří oslové ! Dl
04. 12. 2012 | 09:02

Martin napsal(a):

Nesmysly. Největší přínos k míru za poslední dobu měla parta kolem Roberta Oppenheimera, díky jejich vynálezu se přestalo válčit celosvětově a neválčilo by se ani v Evropě a to s EU nebo bez ní.
Evropská Unie si pochopitelně žádnou cenu za mír nezaslouží, protože na mírotvorný proces nemá žádný podstatný vliv, o tomto se dá hovořit leda tak u NATO. Naopak EU prokázalo že o tom ví velké kulové, konkrétně si to EU dost zavařilo uznáním Kosova a teďka nové fiasco s Palestinou.
A stejně nic takového jako Nobelova cena za mír neexistuje nejpozději od roku 2007 a po to jejím udělením arcilháři Al Goreovi a IPCC. Proto podnik související s jejím udělením navštěvují jenom hlupáci.
04. 12. 2012 | 09:09

Sláma napsal(a):

Modrofialoví mafiáni se shlédli v Orientu. A nyní dělají všechno proto, aby nás vyvedli z Evropy a dostali na Východ. Všechny tzv. reformy jsou opsané od Bulharska nebo jiných národů Orientu. Jedná se například o tzv. rovnou daň, ve skutečnosti daň s regresivní sazbou, jejíž jsme nejzápadnější výspou.
Současná bojová kampaň proti EU je poměrně úspěšná. Kmotrům Hrdličkům, Dlouhým, Rittigům atd. se daří odvádět pozornost od soustavného tunelování a rozkrádání celého státu.
04. 12. 2012 | 09:13

gaia napsal(a):

to se ten finanční obnos spojený s tou cenou nějak rozdělí kaýždému obyvateli Evropy, nebo kam půjdou ty peníze? To by mne zajímalo, kdo si na to uzurpí nárok.
04. 12. 2012 | 09:13

Ernesto napsal(a):

Bohuslave Sobotko jedte raději do vatikánu přesvědčit papeže aby nebrál česku to poslední co mu ještě zůstalo ! Silná vůle k dalšímu žití v čekorepublice !!! E Th G
04. 12. 2012 | 09:17

Ládik!!! napsal(a):

Bohušu, jeď! Autem to teď uděláš za 14 hodin.
04. 12. 2012 | 09:31

Xury napsal(a):

Projekt hospodářského společenství byl nepochybně nejúspěšnějším projektem v Evropě za poslední stovky let, možná v celé její historii. Bohužel ambice řady politiků a z nich plynoucí chybná rozhodnutí a tady bych na prvním místě jmenoval konstrukci eurozóny, způsobily , že se tento projekt hroutí, hospodářství jednotlivých zemí divergují (cíl byl přesně opačný) a hrozí návrat nacionalismu, separatismu i extrémismu. Když k tomu připočtu nárůst bruselskou byrokracií vymyšlených nesmyslů, které vyvrcholily "bojem proti CO2", tak se obávám, že celý projekt skončí v kytkách. Tlak na prohlubování integrace SHORA pak může skončit naprostou tragédií.
04. 12. 2012 | 09:34

Sláma napsal(a):

Martin napsal: "konkrétně si to EU dost zavařilo uznáním Kosova a teďka nové fiasco s Palestinou."
Pravda je taková, že EU jako organizace nezávislost Kosova neuznala. Neuznalo ji 5 států EU, neuznaly ji 4 státy NATO a neuznalo ji 27 z 57 islámských států.
Nechápu, Martine, jaké fiasko s Palestinou máte na mysli. Uznání Palestiny jako nečlenského státu OSN je velice dobrá věc, která by mohla pomoci mírovému procesu na Středním Východě.
Ovšem, EU není členem OSN a každý člán EU hlasoval sám za sebe - některé byly pro, některé se zdražely hlasování a jediný - Česká republika, byl proti (spolu s USA a jejími satelity).
To je samozřejmě debakl pro Českou republiku, která se tak dále ve světě (a v Evropě) izoluje.
04. 12. 2012 | 09:39

neo napsal(a):

Neúčast ČR v Oslu na předávání Nobelovy ceny za mír je všeobecně interpretována v logice naší aktuální pověsti v Evropě. Tedy jako výraz nesouhlasu s tím, že EU vůbec tuto cenu dostala.

SPRÁVNĚ, přesně tak. To je ten důvod a nevim, čemu se divíte.

příště ji dostane asi Breivik a Sobotka mu pojede na oslu zatleskat.
04. 12. 2012 | 09:41

Sláma napsal(a):

Xury zase napsal příspěvek plný nesmyslů, jak mu to na stranickém školení nalili do hlavy.
Společná měna je velice dobrý a úspěšný projekt. Hospodářství nedivergují, ba právě naopak, ve "starých" zemí EU už je natolik propojené, že nelze jednoduše oddělit.
Návrat nacionalismu, separatismu a extremismu hrozí, to je pravda, ale ne kvůli EU, nýbrž EU navzdory. Nicméně separatismus v rámci EU není nic, co by bylo tragické. Pokud se oddělí Katalánsko, Skotsko či Ulster, v rámci EU se nic zásadního nestane.
Boj proti CO2 si nevymyslela bruselská byrokracie - jedná se o iniciativu mezinárodní vědecké obce, kterou podpořili politici různých směrů. To, že patříte k extremistickému křídlu evropské pravice neznamená, že, pokud jste demokrat, nepodpoříte právo jiných politiků prosazovat jinou politiku, než kterou uznáváte. Ale vy nejste demokrat.
04. 12. 2012 | 09:45

Ládik!!! napsal(a):

A Arafat si nobelovku za mír převzal?
04. 12. 2012 | 09:46

Martin napsal(a):

Sláma: EU dosud nemá společné ministerstvo zahraničí a související orgány, ale je nabíledni jak by hlasovalo kdyby ho mělo, z poměru hlasování členských států je to nabíledni. Uznání Palestiny jako nečlena k ničemu pozitivnímu nepovede, spíše k zabetonování současné situace a o izolaci by se jednalo, kdyby CR hlasovalo jinak než všechny velké světové mocnosti a to se nestalo.
04. 12. 2012 | 09:51

resl napsal(a):

Dva čeští burani zase předvedli kam patří. Jejich "hrdinství" se silně projevuje, když je to nic nestojí. Blbý je, že oba troubové dělají už dost let ostudu, ale protože to netuší, uculují se jízlivě doma za záclonou, jak to té EU nanadali. Nenandali trumpetové, jen se za vás Češi v cizině stydí. Komouši ne, ti si mnou ruce, jak ty dva "kapitalistký" mouly zmákli.
04. 12. 2012 | 09:54

Sláma napsal(a):

Martine, jste opravdu velký hlupák. Samozřejmě, že existence "evropského ministerstva zahraničí" nesouvisí s hlasováním v EU. Pod vlivem protievropské propagandy vám uteklo, že se v EU hlasuje kvalifikovanou většinou. A té by příznivci uznání Kosova nedosáhli!
Ostatně, kdyby se hlasovalo u nás, nezískali by většinu ani zde. Proto Schlafenberg (tehdy ještě v zelených barvách) prosadil uznání Kosova na jakémsi obskurním nočním zasedání vlády.
04. 12. 2012 | 10:12

Sladký napsal(a):

Martin kdyby ČR HLASOVALO? Kdyby ČESKÁ republika hlasovalo? Mám pocit, že si pletete rody.O překlep nejde zcela určitě, a je na opačné straně klávesnice.
04. 12. 2012 | 10:13

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
koukám, že píšete čím dál větší nesmysly. Asi byste v tom Lidovém domě neměli tak chlastat už se to na vás projevuje.
Když to vezmu po pořadě. Uznání Palestiny rozhodně nebude znamenat zvýšení možnosti mírového řešení, netuším, kde jste na takovou pitomost přišel. Jediné, co se stalo je, že se Palestinci dozvěděli, že úplně klidně mohou napadat členský stát OSN, bojovat za jeho zničení (což je pokud vím proti chartě OSN) a za to všechno se jim dozná mezinárodního uznání. Netuším proč by měli mít zájem na mírovém řešení.

Co se divergence hospodářství týče. Plantáte do sebe kozy a vozy. To, že v rámci EU existuje rozsáhlá vzájemná obchodní výměna není výsledkem eurozóny. ta tu byla už před ní. Cílem eurozóny mělo být snižování rozdílů mezi zeměmi EU a sladění jejich hospodářských cyklů, což je jedna z podmínek fungování měnové oblasti. Skutečně máte pocit, že dochází ke zmírňování hospodářských rozdílů v rámci eurozóny? Nebo jste tak zaslepený, že nevidíte evidentní fakta. Kde máte to slaďování hospodářského cyklu, když pominu fakt, že obecně dochází ke zpomalování. A to pomíjím jevy v rámci bankovního sektoru, hlavně pohyb depozit.
Co se boje proti CO2 týče, tak ten si vědecká obec nevymyslela, zeptejte se na to Metelky. Ten vám takový názor omlátí o hlavu, protože tvrdí, že vědci žádná konkrétní opatření nenavrhovali a že víceméně vše je dílem politiků (a já bych dodal i některých zainteresovaných firem).

Co se práva politiků prosazovat jinou politiku než s jakou souhlasím týče, tak to jste mě pobavil. Předpokládám, že vy tedy podporujete současné kroky české vlády, protože jinak nejste demokrat, že?
04. 12. 2012 | 10:19

TomášL napsal(a):

Na všechno by se mělo dívat alespoň trochu positivisticky. :-)

President Klaus jednoduše nenavýšil antropogenní uhlíkovou stopu...
04. 12. 2012 | 10:21

Sláma napsal(a):

To Xury:
vidím, že se řídíte bolševickým heslem: kdo nejde s námi, jde proti nám. Se socany nemám nic společného.
O Palestině jste napsal: "že úplně klidně mohou napadat členský stát OSN, bojovat za jeho zničení ..."
Takže podle vás Izrael neokupuje cizí území, nebuduje na nich své osady, neprovádí blokádu pásma Gazy, neporušuje všechny rezoluce OSN a neporušuje humanitární právo? Je to naprosto mírumilovná zem, která si nepřeje nic jiného, než mír se svými sousedy?
Zřejmě vám uteklo, že Palestinci výslovně uznali právo Izraele na existenci, zatímco Izrael nikdy neuznal právo Palestinců na vlastní stát.
Zdá se ovšem, že to, co nechcete uznat, uznává zbytek světa. Nepřipadáte si poněkud namyšlený? Myslit si, že tomu rozumím více, než zbytek této planety?
04. 12. 2012 | 10:28

Cech napsal(a):

Přítomnost České republiky v Evropské unii je pouze velkou ostudou.

Nemáme vlastně jako malá zadlužená země, navíc ekonomicky závislá na vývozu právě do unie, vůbec co nabídnout, a přitom se chováme jako mistři světa a kráčíme od blamáže k blamáži.
Umíme si tak akorát dělat z EU legraci neustálé výhrady k EU od pana prezidenta Václava Klause.
A pořád se vším děláme drahoty,dejme tomu že podle Jaklova sloganu, aby se nezapomnělo, že také existujeme.

Když se staneme na půl roku zemí, která předsedá Evropské unii, jako náhodou využije této doby Paroubek s několika přeběhlíky k pádu vlády.
Což je ostuda naprosto nehorázná a hovoří o naší politické kultuře a vyspělosti více, než projevy "našeho" prezidenta.

Tak jak řekl Petr Nečas, nechceme přispívat plnohodnotně do evropské kasy, ale potřebujeme miliony eur ze strukturálních fondů.

Tyto peníze však bohužel nejsme schopni smysluplně investovat do rozvoje naší země, takže se z čerpání evropských fondů v naší korupcí prorostlé zemi stal jenom další výnosný byznys pro úzkou skupinu s mocí spřátelených státních úředníků, podnikatelů a firem.

Petr Nečas, který odmítl v Bruselu připojení České republiky ke smlouvě o fiskální unii, čímž ze sebe sice na jedné straně udělal zajímavého, ale na straně druhé prokázal rovněž svoji neskonalou krátkozrakost.

Na přímou otázku, proč tak učinil, jej jako první napadla argumentace prezidenta Klause, čímž dal Nečas jasně najevo, že není v žádném případě samostatně a suverénně uvažující premiér, který na prvním místě a především reprezentuje zájmy České republiky.

Proto opravdu lze souhlasit s:
Současné vážné ekonomické problémy řady zemí rizika nacionalismu a hledání nepřátel všude možně, včetně zahraničí, jen zvyšují ono vykopávání válečné sekery.
Není bohužel žádná reálná sila,která je schopna umravnit jak prezidenta tak premiéra naší republiky.

Proto oba dva předvedli to maximum pro zviditelnění sebe sama v souvislosti s udělením Nobelovy ceny za mír.
04. 12. 2012 | 10:35

Kelt napsal(a):

A máme zde boj"na život a na smrt"o zda do Osla jet,či nejet.
Jelikož jsem přesvědčen,že lepší variantou by bylo do Osla jet,tak mám otázky na Martina,Nea a spol:

Co vzkázal Klaus s Nečasem EU svým odmítnutím účasti?
Domníváte se,že jsme EU ukázali,"zač je toho loket?"
Získáme tím v EU lepší vyjednávající pozici?
Dostane Nečas od Camerona poděkování a miliardovou bezúročnou půjčku?
Pokud jste pro vystoupení z EU/což lze z Vašich dlouhodobých,zde presentovaných postojů dovodit/jaký status a s kterou sférou byste viděli spolupráci jako výhodnou pro ČR?
Děkuji za odpověď.
04. 12. 2012 | 10:43

Sláma napsal(a):

Xury, nepřipadáte si opravdu jako poněkud arogantní člověk? Nejste náhodou pan Vondra, řečený hrošík liberijský? Vy si opravdu myslíte, že Metelka je větší autorita než tisíce vědců celého světa, které se účastní práce IPCC?
Jen pro vaši informaci, IPCC nemá s EU nic společného. Byl ustaven dvěma organizacemi OSN, a to Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Byl schválen Valným shromážděním OSN rezolucí 43/53.
04. 12. 2012 | 10:43

Čochtan napsal(a):

Sobotka:"Neúčast v Oslu je trapné gesto"
OMYL ! Udělení NC je trapné gesto !
04. 12. 2012 | 10:58

Sláma napsal(a):

Kelt to napsal naprosto výstižně. Pánové modrofialoví, jak si představujete budoucnost České republiky bez EU?
Jako Švýcarsko? Že budeme muset dodržovat právo EU a nemít žádné právo do toho "kafrat". No, to by byla nejlepší možnost.
Ale myslíte si, že EU o nás bude stát? Že nám dá stejnou pozici jako Švýcarsku nebo Norsku?
Nebo nás nechá jako ostrůvek Neunie uprostřed Evropy, kde budou platit nadále evropské ceny a orientalní mzdy, kde zaměstnanci nebudou mít žádná práva, jen právo umřít?
04. 12. 2012 | 11:13

Sláma napsal(a):

O Nobelově ceně míru lze mít pochybnosti. Norský Nobelův výbor je totiž jmenován Norským parlamentem.
Ovšem na druhou stranu, Norsko bude oprávněně vnímat neúčast politiků České republiky jako výraz jejich neúcty (a nevychovanosti). Nevím, jaká je hospodářská výměna mezi Norským královstvím a Českou republikou, ale pochybuji, že ji taková dětinská gesta podpoří.
Není se ale čemu divit, Česká republika je asi jedinou zemí světa, kde zahraniční politiku provádějí čtyři subjetky: Ministerstvo zahraničí, Úřad vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Kancelář Prezidenta republiky.
04. 12. 2012 | 11:18

Kelt napsal(a):

Sláma,
byl jsem samozdřejmě naivní,když jsem čekal od "myslitelů"typu Nea smysluplnou odpověď.
Jenom jsem zkusil,zda bych se přece jenom něco,co by stálo za diskusi nedozvěděl.
A musím se přiznat,že nejsem zklamán.Oni totiž reagují na dráždivé podněty/názory,s kterými apriory nesouhlasí z titulu autorství/pouze první signální soustavou.
04. 12. 2012 | 11:25

Lukáš D napsal(a):

Pro mě je trapná celá nobelova cena za mír. Zvlášť poté co ji dostal Obama za to že se nechal zvolit presidentem a před ním Arafat bůhví za co. Předávání bude jen další fraškou ve které se mohou evropští politici předvádět. Pak si zajdou na raut pokecají popijí a pojedou domů. To že tam Češi nepojedou nic nezmění. Zvlášť s ohledem se předávání nezúčastní ani Švédsko ani Velká Británie.
Věřím že kdyby byl pan Sobotka premiérem raut by si určitě ujít nenechal :-D.
04. 12. 2012 | 11:33

neo napsal(a):

Kelt:

no, jelikož jsem tvůj příspěvek mysliteli Kelte ani nečetl, těžko jsem na něj mohl odpovědět. To je logické.

Pouze jsem četl blog pana Sobotky a dal jsem mu za pravdu v tvrzení, že ČR svou neúčastí dává najevo nesouhlas.
04. 12. 2012 | 11:40

JardaV napsal(a):

Nobelova cena za pohlaví v managementu naše lídry nezajímá.A proč by měla?Je to
projev nesvéprávnosti stejný,jako kdyby tu Nobelovku zabalili do pytle a hodili ji do moře rybám jako ocenění za vůli přežít působení lidstva.EU má jiné problémy,než Nobelovu cenu.Například : kdo jmenovitě vydrancoval Řecko,Portugalsko,Itálii,Španělsko ???Které bankovní gangy se na tom podílely???
U takovýchto věcí by se měli představitelé států scházet a řešit je.Ne u předávání
ceny za pohlaví v managementu.Jinak práci žen například v parlamentu lze posoudit snadno podle činnosti u nás.Jako by nestačila přítomnost nekompetentních chlapů.
Nezapomínejme,že úspěch ženy vždycky odnesou děti,pokud vůbec nějaké má.A musí mít
velmi obětavého chlapa,který rozhodně neusiluje o totéž.
04. 12. 2012 | 11:55

jentak napsal(a):

Sobotko...největší tragický omyl jste vy a vaše přizdi....ství a váš vlezdopr....smus...,kdy už pochopíte, že Vy a celá ta socanská tlupa nejste pro tuto zemi žádnou alternatívou...kydy, zášť a pomluvy to je celá ta vaše politika ...to opravdu snad radši tuto nechutnou vládní skvadru.
04. 12. 2012 | 12:11

resl napsal(a):

Jste-li vychováni v nevolnictví a komunistické ideologii, netušíte co to je noblesa a jistá slušnost mezi národy, které jsou spolu svázány obchodně a obranným paktem NATO.
Pak se vám nejvíc líbí pitky s ruskými vládci, objímání a zpěv a po vystřízlen dostanete dvacet let v gulagu, v horším případě kulku do hlavy. Jen tak. Éto váše dělo, pravil primitiv Brežněv a nechal pozabíjet pár Čechů, kteří tomu nechtěli rozumět.

Po letech máme šanci být mezi lidmi a my ji, jako vždy, nevyužijeme jen pro to, že se na Hradě válí zbabělec s ruskou legitimací.
04. 12. 2012 | 12:11

Kelt napsal(a):

Neo,9.41

ta Vaše poslední věta/nobelovka pro Breivika a potlesk Sobotky/,to je opravdu dost hloupé,že?
Pokud je mně známo,tak Breivik je pravicový,masový vrah.Sympatie nachází na modrohnědé scéně.
04. 12. 2012 | 12:16

takynazor napsal(a):

To Resl,

....copak, copak ve cvokhausu zprovoznili internet ?...nebo jste se vysmeknul ze svěrací kazajky ?...Vy musíte bejt dost těžkej případ...
04. 12. 2012 | 12:22

resl napsal(a):

pane takynazore,
uhádl jste, vysmeknul jsem se a ještě mě nechytli. dobrou noc.
04. 12. 2012 | 12:42

neo napsal(a):

Kelt:

mýlíte se. Breivik je extremista. To nemá s pravicí ani levicí co dělat.

A ano, je to masový vrah. EU vede války a dostane cenu za mír... proto to srovnání.
04. 12. 2012 | 12:59

Xury napsal(a):

Pro Slámu:
bolševickými hesly se řídíte vy - viz vaše poznámka o demokracii. Odpovědi jste se mimochodem vyhnul.
Pokud jde o Izrael, tak nebyl tím, kdo by první zaútočil. Co se okupovaných území týče, tak vám patrně uniklo, že jde o území, která byla dobita v době, kdy byl Izrael svými sousedy napaden. Vzdát se těchto území a nic za to nedostat by nedávalo smysl. také by mne zajímalo, kdy Palestinci uznali právo Izraele na existenci. Pokud vím, tak je jakž takž uznává Abbás na Západním břehu, ale Hamás ani omylem. Co se blokády týče, tak není divu, že tam hlídají, když se tam pašují zbraně proti nim. Je dobré ovšem vědět, že přes tu hranici proudí do Gazy zboží i pomoc. Nemluvě o tom, že má Gaza hranici i s Egyptem, kterou pochopitelně Izrael neblokuje, což vám evidentně uniklo.

Co se pana metelky týče, tak za prvé kálíte do vlastního hnízda, protože pak Metelka je příznivcem teorie globálního oteplování. A pokud jde o IPCC, tak tam nejsou tisíce vědců ani vzdáleně. Zkuste si o tom něco přečíst.
04. 12. 2012 | 13:04

Bezmocný napsal(a):

Pane Sobotko
Evropa si docela oddychne, až tahle garnitura odtáhne do propadliště dějin. Naši papaláši jim to "osladili" dostatečně. Já jsem jen jeden z občanů EU, ale oddychnu si taky. Už aby to bylo.
04. 12. 2012 | 13:23

Kelt napsal(a):

Neo,
Breivikovi oběti,které postřílel na onom ostrově byly mladí soc.demokraté,de facto ještě děti.
Breivik je hnusný ,pravicový,masový vrah.
On se k extrémní pravici opakovaně přihlásil.
To neokecáte.
A ta Vaše poznámka,že mu bude soc.demokrat Sobotka tleskat je vrchol stupidity.
04. 12. 2012 | 13:27

neo napsal(a):

Kelt:

zásadní omyl je, když se extremistická levice vycházející z německé levicové extremistické NSDAP označuje za pravici.

Ano, je to hnusný masový vrah a proto je srovnání s válčící EU na místě a cena míru je výsměch. Nesouhlas ČR s takovýmto činem podporuji.
04. 12. 2012 | 13:31

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

EU se rozkládá, na jihu evropy hrozí sociální nepokoje a nacionalismus . evropská integrace způsobila evropě velké problémy. slávečku, jsi jako komunisti před rokem 89 odříkávající naučené věty o jednotě lidu a komunistické strany..... zamysli se trochu. je to nedůstojné.
04. 12. 2012 | 13:33

resl napsal(a):

neo,
takže Eu je masový vrah ?
04. 12. 2012 | 13:39

neo napsal(a):

resl:

ne tak docela.

svíčka svítí, lustr svítí ale to neznamená, že svíčka je lustr.

Jde o absurditu udělení ceny míru valčícímu uskupení, stejně jako by bylo absurdní ji udělit masovému vrahovi, ač v jeho mozečku udělal záslužný čin vedoucí k míru společnosti v Norsku.
04. 12. 2012 | 13:46

reppop napsal(a):

Pane Sobotko,

máte recht. Účastí v evropském integračním procesu naše země může jedině získat. Nečas a zejména Klaus velmi škodí naší zemi. Obávám se, že již naplnili podstatu termínu kolaboranti. Nepokrytě pro svůj osobní profit slouží nadnárodním korporacím a nejbohatším subjektům v Česku. Ročně tito bumbrlíčci vysávají z naší země bohatství v řádu ca 200 mld. Kč. Jedině díky EU se něco z toho naší zemi vrací. Nebýt projektů EU, naše vysoké školy by měly jen 2/3 pedagogů a vědců než dnes mají (nemalá část jejich platů jde z projektů EU) a řada vědeckých a vzdělávacích programů by se vůbec nemohla realizovat (modernizace učeben, nákuo literatury, software, atd.). Náš rozkradený stát by na to neměl. Současně si EU hlídá aby se to co k nám investuje, úplně nerozkradlo. A to je trnem v oku modroslužebníkům banditů. EU přece jen aspoň trochu brání dobudování KMOTROSTÁNU, hlavního projektu české pravice pod vedením ODSTOP. Proto je EU fuj. Bohužel primitivním nacionalismem se Klausovi podařilo zblbnout nemalou část obyvatel. Brzy však bude naše ekonomika v situaci spirály ke dnu, kdy klesá HDP a roste dluh. Z takové situace se žádná země nemůže sama dostat. Pak buď budeme zoufale prosit EU o pomoc nebo vypukne občanská válka v ulicích.
04. 12. 2012 | 13:53

oranžáda obecná napsal(a):

no jo, tak tam holt Klaus nejel, ono těch panáků na brežněvovskou líbačku tam bude i tak dost...
04. 12. 2012 | 14:09

český maloměšťák napsal(a):

oranžáda obecná
Klaus by tuto událost svou přítomností devalvoval. Je dobře že tam nejel.
O jednu ostudu pro ČR méně.
04. 12. 2012 | 14:27

Kelt napsal(a):

Neo,
ne zásadní omyl,ale evidentní lež,kterou tady Vy i další pravičáci šíří.
Nacismus a fašismus je synonymem extrémní pravice.

Hitler-nacista v první fázi likvidoval komunisty a sociální demokraty.
Franco- fašista taktéž.Kdo mu pomáhal?Hitlerova luftwafe.
Musoliniho fašisté taktéž likvidovali levici.Chytili a pověsili ho levicoví partyzáni.
Proč asi naše soudy,když soudí holé lebky potetované nacistickými symboly,si vyžadují posudky od znalců na pravicový extremismus?
Na straně druhé-krajní pravice/Hitler/a krajní levice/Stalin/když jde o mocenské zájmy,tak se dokáží i na čas spojit.Viz dělení Polska v roce 1939.
Krajní pravice/nacismus a fašismus/produkuje vyhlazovací koncentrační tábory a plynové komory,krajní levice/stalinský "socialismus"/produkuje vyhlazovací koncentráky/gulagy/.Všechny tyto -ismy jsou pro lidstvo zkázou.
04. 12. 2012 | 14:27

neo napsal(a):

Kelt:

1) nsdap - socialistická strana. Národní socialisté.
jen likvidace konkurence nikoli oponentů.

2) protože se to nesprávně nazývá pravicovým extremismem

3) souhlas. Jakýkoli extremismus je zkázou.
04. 12. 2012 | 14:33

oranžáda obecná napsal(a):

český maloměšťák...... vy máte takový strach z ostudy , ostudo ? Evropská unie, to už snad ani není komunismus, ale holé šílenství.......viz rozhodnutí o hospodářském předběhnutí USA (v kterém že roce jsme měli USA předběhnout ?), viz rozhodnutí o povinných kvotách žen ve vedení firem, viz rozhodnutí o povinném zaměstnávání mladých nezaměstnaných.......asi budou v Bruselu všichni jako Špidla. Nepraktičtí socialistickokomunističtí blázni k ničemu..
04. 12. 2012 | 14:36

Kelt napsal(a):

Neo,
opravdu si nemyslím,že jste hlupák.Tak ho ze sebe prosím, nedělejte.
Takže ve Vašem chápání se politická konkurence/levice/, likviduje v plynových komorách?
To o Vás lecos vypovídá.

Fašismus-otevřená teroristická diktatura s protidemokratickým a protikomunistickým zaměřením.
Nacismus-totalitní ideologie-je považována za radikální formu fašismu.
VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE svazek D.

Dejte odkaz,který by povrdil Vaši teorii.Pokud ho nenajdete a o tom jsem přesvědčen,tak té demagogie raději zanechte,nebo si přišijete nálepku neo-nacisty.
04. 12. 2012 | 15:11

Dag napsal(a):

Problémem současné Evropy je ztráta svobody. Tam kde chybí svoboda můžeme sledovat i ekonomický úpadek. V Evropě dnes zuří socialismus ve své nejsurovější podobě. Direktiva, komise, příkazy zákazy, kvóty, positivní diskriminace - to vše musíme zakoušet. Vše se zadrhlo a země, které tyto nesmysly řešit nemusejí nás dohání a předeženou. Pan Sobotka by si měl uvědomit, že příčinou válek je ztráta svobody a tu jsme ztratili podpisem Lisabonské smlouvy. EU se stejně rozpadne, je jen otázka kdy, ale Sovětský svaz to vydržel 70 let, Svazu evropských socialistických republik to může trvat o polovinu méně....
04. 12. 2012 | 15:20

neo napsal(a):

Kelt:

co prosim?
ne. Bavíme se stále pokud vim o diktátorech a v jejich chápání to tak bylo.

Mou teorii? Co je má teorie? Že NSDAP byla národní socialistická strana a tedy je to stejná (pro Sladkého , velmi podobná - ne není podsttané čím se liší :)) )ideologie jako levice LEV 21, DSSS, KSČ ?

Na to není potřeba žádný link na wikipedii.
A laskavě si odpusťte označení neonacista. Nemám rád nácky, nejsem nácek a dávám je do jednoho pytle se všemi ostatními extremisty jako jsou největší vrahové v historii komunisté.
04. 12. 2012 | 15:38

Kleofáš napsal(a):

Facsinuje mně jako vrchol blbství tato věta: "Po několika letech realizace strategie okopávání kotníků a dobrovolné izolace už nikoho nezajímáme a vážná debata o budoucnosti Evropy se vede bez nás. " Přítel Bohuslav v tom má jasno: nikdo se s námi o budoucnosti nebaví, protože okopáváme kotníky. Raději máme držet hubu, překlonit se a hlasitě plácat a děkovat, jak dobře nám to ten Germán s Francouzem nalinkovali. Pak se s námi jako budou bavit a to jako o čem? Úžasné - a tohle hloupé tele chce být ministerský předseda.
04. 12. 2012 | 15:39

Koleda napsal(a):

Kleofáši, jako byste nevěděl, že Sobotka se Zaorálkem jsou řiťolezci EU, melou tu svou mantru, protože navíc nemají. Viděno jejich konáním, jsme skutečně národem lokajů, jak kdysi někdo říkal. Jen mne skutečně jako vás děsí, až tito veleduchové ČSSD vyhrají volby a Sobotka bude premiérem. Už jednoho takového mladého, čistého a upřímně myslícího premiéra nám ČSSD naservírovala, že? Tím nechci ale říci, že současná vládní garnitura je něco extra, spíš dost velký malér.
04. 12. 2012 | 15:49

uff napsal(a):

Pane autore koukněte se do trenek jestli tam náhodou nemáte fliček...hnědej....uff vy jste, ale ....administrátor promine boží hovádko...
04. 12. 2012 | 15:50

atóm napsal(a):

Ládik, buď jsi špatný řidič, anebo máš levné auto. Tipuji, že obojí. Nechceš půjčit na výkonnější?
04. 12. 2012 | 16:19

Kelt napsal(a):

Neo,
číst umíte,to bezesporu,ale chápat napsané je zřejmě problém,ale spíše nechuť.
Pokud jste porozuměl/a o tom nepochybuji/jak nacismus a fašismus definují historici,tak vycházet z názvu strany/NSDAP/,že je jedná o krajní levici/čemuž věříte jen Vy sám-možná se přidá Rumcajs,či Hoven/je mírně řečeno infantilní.
Dovedeno k dokonalosti,tak naše holé lebky s nacistickým tetováním je krajní levice a anarchisté s rudými vlajkami je krajní pravice.
Kde jsem to jenom slyšel?Nemám rád rasisty,židy a cikány.
Mějte se.
04. 12. 2012 | 16:20

mb napsal(a):

za nás bylo Oslo nesklonné ...
04. 12. 2012 | 16:54

Skalder napsal(a):

To resl
Nobelovu cenu míru dostala EU, nikoli NATO.
Vůči kterému národu, s nimž jsme spojeni obchodem a (snad) obranou jsme se neúčastí na ceremoniálu zachovali neslušně ?
04. 12. 2012 | 17:38

reppop napsal(a):

uff napsal(a):

Pane autore koukněte se do trenek jestli tam náhodou nemáte fliček...hnědej....uff vy jste, ale ....administrátor promine boží hovádko...
xxxxx
Pane Uffe, nechte si proskenovat od Mudr. Koukolíka mozek jestli tam náhodou nemáte fliček...hnědej....uff, abyste náhodou nekonec nebyl fašounek...
04. 12. 2012 | 18:07

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Ano, my pravicoví hujeři musíme být hujeroskeptičtí na Evropu, páč se soudruhy s.Nečasem a Klausem zde chceme mít východní demokracii. Tam se krade a bohatne ve velkém.
At'pravicový hujeroskepticismus vzkvétá i za pomoci takových modrých svazáků, jací jsou ostatně i zde na diskusi. Vid' hujeroskeptický modrosvazáčku reppop.
04. 12. 2012 | 18:42

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Pardon hujeroskeptický modrosvazáček uff. Omluva reppop.
04. 12. 2012 | 18:44

Ernesto napsal(a):

P.Sobotko EU neuznávám od samého počátku protože jak již dávno vím tak jakékoliv spolky má rád a miluje pouze čert ! A také mu to přihrává černé lidské duše ,to je dokázané ! O vaši straně soc.demogracii si také myslím své protože demogracie více nahrává těm kteří ji dovedou zneužívat ve svůj prospěch a na nějaké sociálno a solidaritu mezi lidmy kašlou ! Jedině čistý socialismus ,dobře veden a řízen může být dobrodiním pro většinu poctivých občanů protože brání jejich zájmy a chrání revolučního dělnického ducha ! Ten nesmí být mezi občany česka nikdy zapomenut ! To by byla celonárodní katastrofa ! Ernesto
04. 12. 2012 | 19:05

resl napsal(a):

Skalder,
jen slovíčkaření, když dochází ...
04. 12. 2012 | 19:10

Rumcajs napsal(a):

S tvým nadpisem bych Bohouši souhlasil.
04. 12. 2012 | 19:16

resl napsal(a):

Jen eu vysvobodí český národ, jenže ruský duch je tu silně zakořeněn, krademe, smrdíme, neumíme se chovat, pomlouváme a hlavně hodně udáváme. Tak to zabalme, natáhněme láptě a vyberme si gubernii.
Ale to by se vám nelíbilo, že ne ? Takhle zadarmo, nic nemuset obětovat, válet se a chlastat a eu zacáluj to. Nevidíš, že letitý slouha najednou zpanštěl ? Že má mercedes, baráček a robot na těsto ? Tak nám dej pokoj s morálkou a neotravuj.
04. 12. 2012 | 19:18

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Hele resl, vyberte si jakoukoliv gubernii na východě s těmi svými modrými neobolševíky a přáteli CCCP-ČSSR v čele se s.Nečasem a privátorským pionýrem s.Klausem, odtáhněte tam a ukončete to modré tunelování ČR se svými Kmotry a ultrazloději tisíciletí. Neděkujem, odejděte.
05. 12. 2012 | 00:40

český maloměšťák napsal(a):

neo
Pokud někdy Sobotkam někam pojede , tak rozhodně nepojede na vás. /na oslu/To se silně pletete. Spíše využije letadlo či automobil.

V čem se podobají programy LEV21 a NSDAP ?
EU není masovým vrahem " zcela " ? Tak nakolik je ? Z půlky ?

A námraza na mozku je nebezpečná zcela - nebo jenom z půlky ?

Breivik tam straší často ? A bruslí na té námraze - anebo jen klouže ?
05. 12. 2012 | 10:01

Skalder napsal(a):

To resl
Máte pravdu. Když rozumím podstatě, tak ji nemusím umět vysvětlit. Co na tom, že třeba neexistuje.
05. 12. 2012 | 13:00

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Celému národu je již dávno jasné o co neslavně slavné české pravici, ods spolu se s.Nečasem vlastně jde. A to o východoevropský balkánský marasmus, kde se dá přeci tak krásně kličkovat, tunelovat a okrádat. Jinak by v každé slušné demokratické země Evropské, šla už dávno celá takto povedená pseudopravice nejenom od valu, ale celá by šla i do chládku, až by tam tzv. zčernala.
Kde by z modré nešli ani tak zpět do rudé, jako spíše do tepláků. Kdo chce kam POMOŽME JÍ TAM.
06. 12. 2012 | 00:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy