Rozpočet? Horší, než jste doufali.

19. 10. 2007 | 09:00
Přečteno 12306 krát
Pokles dosavadního tempa hospodářského růstu, sedmdesátimiliardový deficit, růst veřejného dluhu o 94 miliard korun, rekordní zvyšování nepřímých daní o 36 miliard, snížení reálných platů učitelů, nedostatečná valorizace penzí – to všechno přináší vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok. Premiér Topolánek si dělá z veřejnosti legraci a hovoří o tomto rozpočtu jako o „prvním reformním“. Je dobře, že máme předsedu vlády se smyslem pro humor.

Podívejme se ale na státní rozpočet pro rok 2008 o něco podrobněji, než to zvládla v minulých dnech dostupná média. Dokonce ani ve specializovaných novinách či časopisech se ve skutečnosti o návrhu státního rozpočtu nic nedozvíte. Docela to chápu, navzdory křečovitému humoru předsedy vlády je návrh rozpočtu mnohem horší, než doufali i skalní fanoušci Topolánkova vládního týmu.

Připomeňme si nejprve, jak rostla naše ekonomika v posledních letech: 2005 6,5%, 2006 6,4%, odhad 2007 5,9%. A co nás čeká podle vládních odhadů v nejbližší době: 2008 5%, 2009 5,1%, 2010 5,3%. Česká ekonomika začne výrazněji zpomalovat, a to už na jaře.

Nabízí se otázka, kde jsou slibované pozitivní efekty tzv. reformy veřejných rozpočtů na hospodářský růst? Nikde. Vlivy budou totiž spíše negativní. Přiznává to sama vláda. Na straně 9 sešitu A rozpočtové dokumentace se jasně uvádí:“Pro rok 2008 očekáváme zpomalení přírůstku reálného HDP z 5,9% odhadovaných pro rok 2007 na cca 5% jako důsledek negativního fiskálního impulsu, který se projeví zejména ve zpomalení spotřeby domácnosti“. Konec citace. Ačkoli zejména ODS slibovala před volbami zrychlení hospodářského růstu o 2% ( pro zájemce, na straně 7 volebního programu ODS Společně pro lepší život), její praktická politika však přináší až do roku 2010 pravý opak. Pokles na mnohem nižší hodnoty, než jakých bylo dosaženo za vlád vedených ČSSD. Před volbami ODS slibovala hospodářský růst 8%, realita bude možná 5%. Hospodářská politika soc. dem. vlád se ukázala jako úspěšná, vedla k rekordnímu hospodářskému růstu a rekordnímu poklesu nezaměstnanosti. Vláda Mirka Topolánka je v této věci zcela bezradná a nemá žádný skutečný recept na posílení ekonomiky.

Co se ovšem vládě podaří zcela jistě zvýšit, bude inflace. Zatímco v roce 2004 byla průměrná míra inflace 2,8%, v roce 2005 dokonce jen 1,9%, v roce 2006 2,45% a v roce 2007 očekáváme 2,6%, v roce 2008 se zvýší průměrná míra inflace až na 3,8 %. Proč k tomu dojde? Opět si vypůjčím větu z vládního dokumentu. Na straně 12 Střednědobého výhledu státního rozpočtu se píše: „ Průměrná míra inflace bude značně ovlivněna reformou veřejných financí. Předpokládáme, že dojde oproti předchozímu roku k jejímu zrychlení na 3,8%. V lednu 2008 lze v důsledku zvýšení daně očekávat skokový růst zejména u komodit, kde není rozvinut konkurenční trh ( dodávky tepla, vodné a stočné, jízdné apod.). Celkový efekt zvýšení DPH odhadujeme na 0,8 p.b“. Konec citace. Sama vláda tedy přiznává, že to bude právě ona, kdo přispěje nejvyšší měrou k rychlejšímu růstu cen v roce 2008. Co například vláda občanům svou daňovou politikou zdraží: potraviny, vodu, léky, zdravotnické potřeby, knihy, noviny, jízdu vlakem, tramvají, metrem či autobusem, teplo, uhlí, tabákové výrobky, elektřinu, byty, domy ale i hypotéky, vstupenky do kina či do divadla nebo ubytování v hotelech. Jen velmi těžko se dnes odhaduje, jak k růstu inflace přispěje zdražení zdravotní péče ve formě poplatků za léky a návštěvu u lékaře. Už dnes je ale zřejmé, že díky vládě budeme mít příští rok nejvyšší tempo růstu cen za posledních 7 let ( naposledy přesáhla inflace 4 % v roce 2001).

Většině občanů vláda příští rok zvýší daně. Deficitu ve výši 70 miliard korun vláda v roce 2008 dosahuje zejména díky masivnímu zvýšení nepřímých daní pro občany. Díky zvýšení DPH získá 25 miliard korun, vyšší spotřební daně přinesou 7 miliard a nové ekologické daně 4 miliardy korun. Celkem vláda získá zvyšováním daňových sazeb navíc 36 miliard korun. Celá daňová reforma se tak ukazuje jako naprostý podvod, na který většina občanů pouze doplatí. Snížením daně z příjmu v roce 2008 totiž občané ušetří jen 19 miliard korun a to ve velmi nerovnoměrné struktuře. U dvou třetin ekonomicky aktivních obyvatel převáží negativní důsledky zvýšení nepřímých daní nad pozitivním efektem snížení daně z příjmu. Nemluvě o těch kategoriích obyvatel, kteří nejsou ekonomicky aktivní a snížení daně z příjmů se jich tedy nedotkne vůbec. A tady je i příčina vládou predikovaného poklesu spotřeby domácností. 2/3 domácností totiž omezí jejich rodinné rozpočty nejen vládní výdajové škrty, ale i zvyšování nepřímých daní.

Zvýšení daňové zátěže pro občany dokládá i vývoj celkové daňové kvóty. Zatímco v roce 2006, v posledním roce vlády ČSSD, byla složená daňová kvóta 36,6%, v roce 2008 se očekává ve výši 36%. Pokles o 0,6% obstará výhradně pokles firemních daní a zavedení stropu na zdravotní a sociální pojištění. Nebýt těchto dvou daňových změn, jež se ovšem obyčejného občana nijak netýkají, došlo by v roce 2008 dokonce k mírnému růstu celkového daňového zatížení. Navíc vláda odsunula připravenou reformu nemocenského pojištění a tudíž nedošlo ke snížení pojistného placeného v této oblasti. Vláda provedla v rámci tzv. reformy pravý opak, za stejné pojistné poskytuje nižší nemocenské dávky a to i středně příjmovým skupinám, které nemocenskou nijak nezneužívají.

Velmi komicky ve světle této skutečné daňové pohromy vyznívá klíčový předvolební slib Mirka Topolánka o tom, že daně klesnou 100% daňových poplatníků, ne jen těm bohatým. A to, že všem lidem stoupnou čisté příjmy a firmám zisky. Pro zájemce: Smlouva ODS s voliči, strana 1. Ve skutečnosti realizuje vláda Mirka Topolánka pravý opak toho, co slíbila voličům před volbami. Výsledek je následující: Daně klesly jen těm bohatým poplatníkům a většině lidí se po odečtení dopadů vyšších nepřímých daní sníží prostor v rodinných rozpočtech. Nemluvě o tom, že ani daňové přiznání nebude v roce 2008 na jednu stránku, jak sliboval před volbami současný premiér, a ani živnostníci se v příštím roce nedočkají žádných daňových prázdnin. Živnostenská patnáctka, uváděná na str. 11 volebního programu ODS, přitom jasně slibovala: Roční daňové prázdniny pro každého živnostníka na jeden rok v období 2006-2007, pokud se zřekne nároků na sociální pojištění. Kdy tedy předseda vlády splní svůj slib snížení daní pro 100% daňových poplatníků a kdy vypuknou slibované daňové prázdniny? A kdy dojde na slibované snížení sociálního pojištění až o 8%? Jestliže s tím vláda nepočítá v rozpočtu na rok 2008, bude to v roce 2009 nebo 2010? Pak už jsou zase volby.

Výdaje rozpočtu meziročně rostou o 6,4%. Vláda v některých oblastech šetří, jinde výdaje zvyšuje, je obtížné v tom najít nějakou společnou filozofii či tendenci. Lze však konstatovat, že rozpočet není orientován na budoucnost.

Výdaje na podporu výzkumu a vývoje očištěné o zahraniční programy rostou o cca 7%, to je méně než v minulých letech, kdy růst těchto výdajů dosahoval 10%. Vláda zcela nesmyslně šetří na výdajích do vzdělávání, stagnují provozní prostředky pro vysoké školy, klesají peníze na investice do vysokého školství. To je zcela v rozporu s trendem v době vlády ČSSD. Pro vlády vedené ČSSD byly tyto výdaje prioritou a vždy meziročně reálně rostly.

Naprosto arogantně se vláda zachovala k půl milionu zaměstnanců veřejného sektoru. Poprvé po 10 letech jejich platy v příštím roce reálně poklesnou. Zaměstnanci veřejného sektoru mají v příštím roce dostat přidáno 1,5% při odhadované inflaci 3,8%. To znamená, že například učitelům klesnou v příštím roce reálné platy o 2,3%. V letech 2005-2007 přitom reálné platy ve školství rostly a to každoročně o 4-5%. V roce 2007 porostou platy zaměstnanců veřejného sektoru o 5-6%. O to větší bude jejich rozčarování ze mzdového vývoje příští rok. Úspory na platech zaměstnanců veřejného sektoru jsou typickým příkladem krátkodobých úspor, které nebude možné po roce 2010 dále udržet. Nelze chtít po učitelích, hasičích, policistech či daňových úřednících, aby jejich platy několik let po sobě neustále jen reálně klesaly. Vláda počítá s poklesem reálných platů až do roku 2010, i v roce 2009 a 2010 má dojít ke zvýšení o pouhá 1,5%, přičemž odhadovaná inflace se i v těchto letech bude pohybovat mezi 2-3%. Nedivím se učitelům, že demonstrovali před Poslaneckou sněmovnou. Vláda z nich totiž udělala jednu z hlavních obětí státního rozpočtu na rok 2008.

Studenou sprchou pro všechny zaměstnance veřejného sektoru bude i skutečnost, že vláda zřejmě vůbec neplánuje zvýšit v příštím roce tarifní platy. Ani o korunu. Něco takového se nestalo od let hospodářské krize 1996-1997. Ono symbolické 1,5% zvýšení tak půjde pouze do nenárokových složek platu, což může také znamenat, že se polovině zaměstnanců veřejného sektoru příští rok nezvýší plat při 4% inflaci ani o korunu. V privátním sektoru se přitom v roce 2008 všeobecně počítá s cca 3% růstem reálných mezd!

Zajímavou perličkou je v této souvislosti to, jaký ministr vnitra Langr navrhuje růst odměn obecních a krajských zastupitelů. V minulých dnech odeslal návrh na to, aby to bylo dokonce 5%.

Vláda by mohla šetřit v oblasti snižování počtu zaměstnanců veřejného sektoru. Ale tady zcela rezignovala. Po původních slibech o tom, že sníží počty zaměstnanců o 40 tisíc, hora porodila myš. Aktuální závazek hovoří již jen o úspoře 9 000 míst do roku 2010. A opět je zde paradox. V minulých letech ODS kritizovala údajný nárůst počtu státních zaměstnanců a netajila se tím, že bude v této oblasti dělat jinou politiku. Ale zatímco minulá vláda ČSSD snížila počet státních zaměstnanců během tří let o více než 16 tisíc, ambice Topolánkovy vlády se pohybují sotva na 60 % stavu, kterého dosáhla ČSSD. I v oblasti redukce tabulkových míst placených ze státního rozpočtu se ukazuje, že navzdory reformní rétorice vláda žádná skutečná účelná úsporná opatření neprovádí.

Praktická politika současné vlády permanentně poškozuje seniory. Právě oni totiž nejvíce doplatí na vládní daňové změny. A v šetření na důchodcích pokračuje vláda i v návrhu rozpočtu na příští rok. Přitom pro to není rozpočtový důvod. V letošním roce vybere Topolánkova vláda na sociálním pojištění o 9 miliard korun víc, než vyplatí na důchodech. V roce 2008 se na důchodovém účtu vytvoří další přebytek ve výši 10 miliard korun. Důchodce jistě bude zajímat, že na jaře roku 2009 bude kumulovaný přebytek důchodového účtu dosahovat 25 miliard korun. Důchody však vláda navzdory přebytku valorizuje v roce 2008 jen o 3,9%, tedy v průměru o 346 korun ( valorizace v roce 2007, navržená ještě vládou Jiřího Paroubka, činila 500 korun).

Vzhledem k průměrné výši důchodů většina důchodců dostane ve skutečnosti přidáno 250- 300 korun. A to v roce rekordní inflace a rekordního zvyšování nepřímých daní. V roce, kdy senioři začnou platit víc za léky i za každou návštěvu lékaře. Nízká valorizace důchodů je vedle poklesu platu učitelů největší ostudou tohoto návrhu státního rozpočtu. Vláda by přitom mohla v roce 2008 klidně valorizovat alespoň o 500 korun, i po té by totiž na důchodovém účtu vznikl 3 - 4 miliardový přebytek. V červnu 2006 přitom dnešní předseda vlády Mirek Topolánek důchodcům písemně slíbil následující, cituji:“ Případné zvýšení cen malé části zboží a služeb o několik procent bude kompenzováno čistými příjmy a důchodcům valorizací penzí ve výši 1000 Kč měsíčně.“. Podmínka zvyšování cen je v příštím roce prokazatelně splněna, ceny porostou i v důsledku vládního zvyšování DPH minimálně o 3,8%. Předseda Vlády Topolánek svůj písemný slib seniorům nesplnil. Stejně jako desítky dalších předvolebních závazků.

Musím se přiznat, že jsem očekával, že po prosazení zákona O stabilizaci veřejných rozpočtů přijde vláda s návrhem na razantní snižování deficitu státního rozpočtu. Odpovídalo by to i předvolebním prohlášením největší vládní strany ODS. Právě ODS v minulých letech pravidelně kritizovala vlády ČSSD za existenci rozpočtového schodku a slibovala, že pokud se dostane k moci, zastaví zadlužování země. Ale to se nestalo a do roku 2010 ani nestane.

Navržený vývoj deficitu státního rozpočtu do roku 2010 je pro mne zklamáním. Deficit nominálně neklesá, ale roste. Pro rok 2008 je navržen ve výši 71 miliard korun, o rok později 72 miliard v roce 2010 má vzrůst na 73,5 miliardy korun. Přitom v letech 2005 až 2007 se deficity státního rozpočtu pohybovaly v nominální výši 56 až 80 miliard korun. I v letošním roce ministerstvo financí predikuje, že deficit státního rozpočtu nepřekročí 80 miliard. Po tzv. reformě se deficit jednorázově sníží o 10 miliard a pak už bude jeho nominální výše pouze stagnovat.

Poklesu podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP až na 2,3% HDP v roce 2010 tak vláda dosahuje zejména díky růstu ekonomiky a zvyšování nepřímých daní.

Pod 3% HDP se však deficity veřejných rozpočtů pohybovaly už v minulých letech. V roce 2004 činil deficit 2,8% HDP, v roce 2006 2,7% HDP. A ačkoli vláda intenzivně strašila tím, že v roce 2007 deficit překročí 4% HDP, poslední odhady hovoří pouze o 3,6%. (konvergenční program z roku 2004 počítal pro rok 2007 s maximálním deficitem veřejných rozpočtů ve výši 3,3% HDP).

Jsem přesvědčen o tom, že v roce 2010 by mohl být deficit státního rozpočtu výrazně nižší, mohl by se pohybovat na úrovni 55 až 60 miliard korun. Takového výsledku by Česká republika mohla dosáhnout tehdy, pokud by upustila od dalšího snižování daní z příjmu firem a od daňového osvobozování nejvyšších příjmových kategorií. Topolánkova vláda se pokouší o jinou strategii, kombinuje zcela ideologické daňové škrty s předstíráním snahy o snižování rozpočtového schodku. Výsledek je podle očekávání nevalný. Na konci funkčního období bude deficit státního rozpočtu přesahovat 70 miliard korun.

V letech 2004 až 2006 klesal podíl veřejného dluhu na HDP. V roce 2004 činil tento ukazatel 30,3 % HDP, v roce 2006 již jen 30,1% HDP. Během funkčního období minulé vlády se veřejný dluh v ČR zvýšil v letech 2002-2006 o 270 miliard korun. Podle předloženého rozpočtového výhledu se veřejný dluh za vlády Mirka Topolánka zvýší v letech 2007-2010 o 400 miliard korun! Z 973 miliard korun na konci roku 2006 až na více než 1,3 bilionu korun v roce 2010.

A to v situaci, kdy již od roku 2008 vláda nemusí dluhově financovat ztrátu ČKA, na jejíž úhradu minulá vláda vynaložila více než 90 miliard korun. ČKA totiž zaniká k poslednímu prosinci 2007 a letos se zaplatí posledních 13 miliard korun. Je tedy zřejmé, že ačkoli ODS před volbami slibovala, že zastaví zadlužování země, její praktická rozpočtová a daňová politika veřejný dluh dále prohlubuje. V roce 2008 se veřejný dluh ČR zvýší o 94 miliard korun.

Shrnuto a podtrženo, až bude předseda vlády Mirek Topolánek v roce 2010 opouštět Strakovu akademii, zůstane po něm 70 miliardový deficit státního rozpočtu a 400 miliard nových veřejných dluhů. V důsledku jeho nesmyslné daňové politiky však bude mít příští vláda daleko menší manévrovací prostor pro to, aby deficit skutečně snížila na hodnoty, jež by umožnily přijetí společné evropské měny.

Návrh rozpočtu je špatný. Nepomůže ekonomickému růstu, nezvýší naši konkurenceschopnost a nepřipraví naši zemi na důležité výzvy budoucnosti. Je založen na zvyšování daňového zatížení lidí s nízkými a středními příjmy. Šetří zcela nepřiměřeně na učitelích a důchodcích. A přes veškeré nesystémové škrty nezastavuje růst veřejného dluhu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Dobrý den pane Sobotko,
To jste asi psal dlouho, že?

Začneme u deficitu. 70mld je nižší než vašich 97mld. Jinak k vaší připomínce, že byste byl schopen jít na 56mld...proč jste to neudělal,když jste měl možnost?

Pokud jde o zdražení potravin a inflaci celkově. Sám dobře víte, že potraviny zdražují a reforma to ani nemohla ovlivnit. Za zvyšování cen může především EU svými nařízeními..roste cena obilí a tudíž i pečiva(pečivo se dělá z obilí). Rostou ceny mléčných výrobků, opět na se na tom reforma nepodílí. Pokud Vám jde o 4% DPH navíc, také si jistě umíte představit, jak obchodníci při dnešním zdražováním zareagují po Novém roce...budou ceny držet tak nízko, že se zvýšená DPH projeví buď minimálně a nebo vůbec. Co zvýší tu inflaci? no jasně,vysoký podíl má spotřební daň a to vy též víte velmi dobře.
nyní se vyjádřím k platům SZ: proč by někomu měly růst mzdy jen tak pro nic za nic?? Podnikatelům rostou zisky taky jen tak bez přičinění? nebo zaměstnancům v soukromém sektoru ? Těm roste "mzda" podle toho jak se snaží...a samozřejmě díky nižším daním. Takže rozhodně snížená daň z příjmu FO i PO má vliv na zvyšující se mzdy v soukromém sektoru. Důchodci dostávaj taky přidáno bez přičinění a ještě si stěžují.

Na závěr bych Vás chtěl poprosit: zamyslete se sám nad sebou, měl jste dost času předvést jaký jste expert na deficity, rozpočty, daně a reformy.....teď se radši jen dívejte a teprve pak kritizujte.
19. 10. 2007 | 09:21

pohodapes napsal(a):

dobry den,

tak taky se mi ten rozpocet nelibi. Vypada to, ze je jedno, kdo ho pripravuje, protoze rozdilna je hlavne retorika ODS. Skutek utek. Cisla vypadaji podobne jak pro CSSD, tak pro ODS. Myslim, ze proto volebni preference ODS klesaji. Neplni sliby. Topolanek se sice tvari, jako ze novinari obcany spatne informuji o jeho reformach, ale pritom vubec mu nedochazi, ze to je jeho starost, jestli lidi jeho reformam rozumi. Navic pokud si odmyslim to, co pisi novinari, to co slibuji ODS politici atd a podivam se jen na cisla, tak ten rozpocet nevypada pravicove ani trochu.

Co ja ale vim!? Treba Topolanka suzuje jeho obcanske sdruzeni a nebo knihovna. Nema cas. Ted kdyz se ukazuje, ze vypsali soutez na NK za 27 mil a nakonec NK stat nebude.....
19. 10. 2007 | 09:28

Al Jouda napsal(a):

Je to prima, že se střídá vládnutí a opozice. Jako vládní úředník by nám takové rozumy pan Sobotka asi nepředvedl.
19. 10. 2007 | 09:28

Hr napsal(a):

On průměrný Sobotkův deficit byl skutečně menší než u této parodie na evropskou konzervativní vládu. Rozbor je jinak přesný, užívá výlučně vládní fakta.
Ekonomické rozumy pana Neo pobaví, měl by se přihlásit do nějakého cimrmanovského klubu, tam by s panem Ševčíkem byli mužiky na správném místě.
19. 10. 2007 | 09:31

neo napsal(a):

Hr:

jsem rád, že jste se pobavil(a)
Co takhle argument?
19. 10. 2007 | 09:36

Taar napsal(a):

Co dodat.
Asi jen to, že příhodné je opsat poslední odstavec blogu p. Sobotky.
Návrh rozpočtu je špatný. Nepomůže...
19. 10. 2007 | 09:46

Mleziva napsal(a):

Líbí se mi, jak socani pořád omílají, že ODS neplní předvolední sliby a svůj program. Za prvé ODS nevládne, vládne koalice, tedy plní se koaliční program - kompromis možného. Za druhé doporučuji socanům zamést si napřed před vlastním prahem. Jejich sliby byly nerealizovatelné, i kdyby vládli sami a nepotřebovali do party komouše :o)
19. 10. 2007 | 09:47

Zach napsal(a):

Pan Sobotka by měl v první řadě nastudovat program vlastní strany,ne nás tady omračovat znalostí programu strany nepřátelské,strašit záplavou děsivých čísel a ještě se u toho tvářit takovým způsobem z fotografie(předpokládám,že je to už trvalý výraz).
Já sám se nepokládám za bohatého člověka s nadstandartními příjmy,přesto mi danˇová reforma přinese mírnou úlevu,samozřejmě pouze finanční.
Nevěřím sice tomu,že by sám velký Jirka(neplést prosím s Bigjirkou:-) )něco do těchto blogů napsal samostatně,ale předposlední odstavec diktoval naprosto jistě,možná u toho padl i nějaký záhlavec.
19. 10. 2007 | 09:51

d. napsal(a):

Pan Sobotka, clovek , ktery magistr prav,ktery umi dobre kejvat hlavouk a to je tak vsechno co umi. Clovek, ktery sakra roztocil penize z nasich dani a hodne spatne prerpzdeloval
19. 10. 2007 | 10:14

.... napsal(a):

Pan Zach se sice nepokládá za člověka s nadstandartními příjmy, ale pokud mu daňová reforma přinese finanční úlevu, tak zřejmě člověkem s nadstandartními příjmy bude.
19. 10. 2007 | 10:16

Já napsal(a):

Rozpočet je zcela v kontextu s hrou na reformu. Tou jsem opravdu zklamaný.
Ale že to kritizuje ausgerechnet jediný člověk u něhož víme, že si počínal ještě hůře,je celkem síla.
Co by asi napsal pan Sobotka kdyby tady proběhla nějakou shodou okolností opravdu reforma financí?
19. 10. 2007 | 10:16

neo napsal(a):

.... :

I člověku s nízkými příjmy přinese reforma úlevu po finanční stránce.
19. 10. 2007 | 10:21

Hr napsal(a):

To Neo: Argument, že Sobotka měl v průměru menší deficit veřejných financí než rotný Smrček, vám nestačí? Co je podle vás pak vlastně argument?
19. 10. 2007 | 10:23

rr72 napsal(a):

A pan Sobotka vymyslel perpetum mobile. Jak může HDP růst o 6,5% neustále, když polštář pro růst v podobě 9% nezaměstnaných se již prakticky vyčerpal. Nájezd Hyundaie s ekonomikou nejspíše ještě zahýbe, ale tím se nejspíše skrytý potenciál ČR vyčerpá. Teoreticky je jen jedna možnost, že do ČR přijde několik set tisíc dalších lidí z okolních států, ale i tento příliv se díky investicím v okolních zemích zastaví. To na co však firmy narazí, bude nedostatek klíčových pracovníků a jejich přeplácení.Argumenty typu tehdy a tehdy byl takový a takový růst a v budoucnu bude menší jsou naprosto typické pro ekonomy zřad cssd , kteří ze všeho nejraději popírají základní ekonomická fakta. Jejich opojení růstem posledních let, naprosto připomíná opojení vývojem v 90.letech a případné jejich činy můžou mít pro tuto ekonomiku podobně fatální následky v zatížení této ekonomiku do budoucnosti nadbytečnými náklady.
19. 10. 2007 | 10:27

.... napsal(a):

Pane neo, člověku s platem kolem průměru reforma úlevu po finanční stránce nepřinese. Čistá mzda se zvýší řádově o desetikoruny, ale výdaje kvůli zvýšení DPH stoupne o stokoruny. Takže kde je ta úleva? A následujícím roce máme být v mínusu oproti současnosti i v příjmech.
19. 10. 2007 | 10:28

Hr napsal(a):

To Neo: Když říkáte, že reforma přinese úlevu lidem s nízkými příjmy, proč to ekonomičtí analytici komentují jinak? Myslíte, že neumí spočítat příjem?
19. 10. 2007 | 10:28

neo napsal(a):

.... a Hr:

Vemte si kalkulačky, nízký příjem (př 10 000) a počítejte.

Hr: o deficitech jsem napsal jednu větu, je zcela jasná a nelze tento fakt popřít.
19. 10. 2007 | 10:31

duch napsal(a):

A já pořád kdo že to je ten volič ODS.
Děkuji pane Neo že jste odkryl svoje možnosti logického uvažování.
19. 10. 2007 | 10:32

neo napsal(a):

duch:
děkuji
19. 10. 2007 | 10:33

.... napsal(a):

Pane neo, vemte si kalkulačku, příjem 17000, 18000, 19000 atd. a počítejte.
19. 10. 2007 | 10:33

neo napsal(a):

....

17 18 19000 není nízký příjem
19. 10. 2007 | 10:36

m&m napsal(a):

Vy jste se zbláznil! :-) Připomínat Modrou šanci? No to Vás zdejší Dalíkovo komando rychle utluče argumenty typu: "Sobotka je.......". MOdrá šance přece nikdy neexistovala. Jak se můžete odvolávat na strany neexistující publikace? :-)
19. 10. 2007 | 10:38

.... napsal(a):

pane neo, podprůměrný plat není nízký? Průměr je cca 21000.
19. 10. 2007 | 10:39

Hr napsal(a):

To Neo: Pokud jde o příjmy, pak analytici je počítají tak, že k tomu dopočítají průmět vyvolaných cenových změn do spotřebního koše a dále dopad poplatků u lékaře, změny nemocenské apod. Ke kladnému výsledku se nedostali... A jinak se to dělat nedá. Nebo vy máte více invence?
19. 10. 2007 | 10:41

neo napsal(a):

Hr:
musíte počítat se změnami cen, které přímo ovlivní reforma a ne jiné vlivy...ty by totiž nastaly i bez reformy ale již by nebyly kompenzovány sníženou daní z příjmu.
19. 10. 2007 | 10:45

neo napsal(a):

.... :

za nízký příjem považuji min. mzdu a cca příjem do 15 000.
19. 10. 2007 | 10:45

Robert napsal(a):

Místo toho, aby pan Neo se podíval na skutečně ověřená čísla raději vykřikuje hesla
a hledá nepřítele. To už tu jednou bylo.
19. 10. 2007 | 10:46

tarnow napsal(a):

Že je reforma nutná snad nepochybuje nikdo. Žít na dluh se nedá. Můžete mi prosím vysvětlit, kdo si myslí, že ÚČINNÁ REFORMA NEBUDE BOLET - TAKOVÁ REFORMA BUDE JEN KAMUFLÁŽ. Ta Topolánková reforma určitě ta prává není, ale je to aspoň něco. Zatím tu padají samé jalové řeči - ostatně jako obvykle, tak jsem tedy přispěl taky svoji kupičkou smradlavého názoru.
19. 10. 2007 | 10:47

.... napsal(a):

Pane neo, je rozhodující, jaký příjem vy považujete za nízký? Já můžu považovat za nízký příjem, takový, který je pod průměrnou mzdou.
19. 10. 2007 | 10:50

neo napsal(a):

....

považujte si cokoli za co chcete, na to máte právo.
19. 10. 2007 | 10:59

neo napsal(a):

Robert: skutečně ověřená čísla ještě neexistují, protože reformy ještě nejsou v provozu.
19. 10. 2007 | 10:59

o2 napsal(a):

To, že to Sobotka neumí, to už dávno víme. Vážení tady se dohadujete přesně tak jak to chtěl právník teoretik a ekonom neumětel Sobotka vyvolat svým dlouhým populistickým článkem. Je to jasné, reforma musí bolet a je nutno přitvrdit. Ano schodek je velký, ale zrovna Sobotka mě nepřesvědčí o tom, že by ho udělal menší. Jeho Guru JP by stejně všem vše nasliboval a Sobotka by u toho jen kýval hlavou jak nemocný osel.A pak by byla díra nad 100miliard.
19. 10. 2007 | 11:01

.... napsal(a):

Pane neo, každý si může myslet, co chce. Každý může být o něčem přesvědčen. Já nepřesvědčím vás a vy nepřesvědčíte mě. A ktěm změnám cen, které ovlivní reforma. DPH se zvýší o 4%, ne? Takže to je vliv reformy. Platby za zdravotnictví - to je také vliv reformy.
19. 10. 2007 | 11:04

neo napsal(a):

.... :

o projevech DPH jsem psal...myslete si co chcete, ale 4% se mohou projevit maximálně u zboží s nízkou poptávkou. Zdražení vlivem DPH bude u těchto výrobků max o 2%

Platby ve zdravotnictví....no dotknou se simulantů a části důchodců, kteří nyní nepřekračují limit. Ovšem těm kompenzuje výdaje valorizace. Dlouhodobě nemocným naopak uleví a to solidárně zaplatíte vy, já, i pan Sobotka (tedy lidé, kteří se s doktorem potkaj 1 do roka.
19. 10. 2007 | 11:10

queribus napsal(a):

Vážený pane exministře: nějak jste zapomněl uvést, že 8 let téměř zmrazeného regulovaného nájemného (3,5 roku úplně) a jeho následné 4-leté odregulování musí nutně vést k posílení inflace. Vy a vaši straničtí kolegové s Křečkem v čele jste činili všechno možné, aby uvedená deformace trvala co nejdéle a jen jste tento problém, který vám řadu let přinášel politické body, přenesl na současnou vládu. Za náhradu (otázkou je jen,jak bude vysoká) škod způsobených regulací majitelům nájemních domů, kterou opět bude platit někdo jiný, se zajisté rovněž (jako Křeček) necítíte být odpovědný....
19. 10. 2007 | 11:13

.... napsal(a):

Ale zddražení vlivem DPH bude přesně ty 4%. Pokud toto zboží zdraží méně, je to zřejmě jinými vlivy. (Konkurence atd...) Vy píšete o vlivu reformy a ten je opravdu 9 - 5. To je 4%.
19. 10. 2007 | 11:14

neo napsal(a):

....:

Pane(ní) 4 tečky, to je přesně ta blbina, kterou Vás krmí lidé jako pan Sobotka. Je to holej nesmysl. Není možné aby po zvýšení DPH o 4% vzrostly ceny o 4%!!! Zeptejte se jakéhokoli ekonoma i třeba J. Havla
19. 10. 2007 | 11:18

.... napsal(a):

Pane neo, pan Sobotka mi může být ukradený. Já přece netvrdím, že ceny vzrostou o 1 nebo 2 nebo 3 nebo kolik procent. Tvrdím jen to, že státní pokladna dostne o 4% víc.
19. 10. 2007 | 11:21

neo napsal(a):

.... ano to máte pravdu, státní pokladna dostane o 4% víc.

cituji vás: "Ale zddražení vlivem DPH bude přesně ty 4%"
19. 10. 2007 | 11:23

Paní zima napsal(a):

Pane Sobotko,
dík za blog. Je naprosto vyčerpávající a jen ten, kdo nechce znát fakta a slepě věří, že vláda činí správné kroky, bude vymýšlet protiargumenty, které nemají hlavu ani patu.
Přeji sociální demokracii, aby se dostala co nejdříve k vládnutí. Aby ti hochštapleři konečně přestali škodit České republice.
Osobně vás považuji za výborného politika i odborníka.
19. 10. 2007 | 11:28

Alf napsal(a):

Pane Sobotko,

kdysi Vaše představy o státních financích přirovnal tehdejší poslanec Ransdorf volně řečeno ke znalostem kadeta Bieglera v oblasti vojenské taktiky. Je to velice výstižné a stále to platí.
19. 10. 2007 | 11:31

.... napsal(a):

Pane neo, trvám na tom, že zdražení vlivem DPH budou přesně ty 4%, ale jsou i jiné vlivy, ne?
19. 10. 2007 | 11:32

neo napsal(a):

.... :

pak ta vaše věta nedává smysl. Jak jste potvrdil, konečnou cenu neurčuje jen DPH. Takže i když vzroste DPH, při stávající konkurenci na trhu ceny neporostou nijak závratně. Jde o slovíčkaření, a výsledek uvidíme až se DPH opravdu zvýší. Nechte se překvapit.

Stále trvám na tom, že ve snížení daně z příjmu je dostatečná kompenzace.

Výhoda je dokonce v tom, že dopady vyšší nepřímé daně snadno ovlivníte spotřebou, což u daně přímé jaksi nelze.
19. 10. 2007 | 11:41

Mleziva napsal(a):

....: Zdražení pouze vlivem DPH většiny potravin bude +4%, tepla a energií zase -3%. Pokud by tady fungoval socialismus a ne trh, spotřebitel by to takto opravdu zaplatil :o)
19. 10. 2007 | 11:42

.... napsal(a):

Pane neo, snížení daně z příjmů bude několik desetikorun. To má být dostatečná kompenzace? Existují různé "vlivy", na tom se snad shodneme. Ale to DPH bude prostě o 4% vyšší. A z celkové ceny to bude 9% místo 5%. Na tom nic nezměníte.
19. 10. 2007 | 11:48

Hanibal napsal(a):

Pro pana Neo
Potom nechápu jak je možné že na zvýšené DPH stát vybere více než kolik lidé ušetří na daních. Jo a položky jako potraviny, dětské pleny, léky, dálkové topení, stavební práce na byty atd. neplatí firmy ale lidé jako já nebo vy.
A ještě jednu poznámku při výpočtu určitě brali ceny v roce 2007 (+ inflace asi), ale teď se podívejte až se bude vypočítávat DPH (máslo pře měsícem 28 a teď 39 korun, chleba 22-26 atd.).
Hezký víkend všem
19. 10. 2007 | 11:49

Mleziva napsal(a):

....: Nevím jak často nakupujete kaviár, 20ti letou Whisky a karton šampaňského, abyste poznal/a, že platíte z nákupního koše o 4% navíc, tedy za předpokladu, že tu máme socik a ne volný trh a ty 4% navíc opravdu zaplatíte. Třeba můj průměrný týdenní nákup se pohybuje někde kolem 1000 Kč, takže jestli zaplatím o 40 Kč na nákupu navíc (ve skutečnosti to však bude méně) mne opravdu nezruinuje :o)
19. 10. 2007 | 11:59

neo napsal(a):

Hanibal:

zapomněl jste na zrušené výjimky a růst platů.
19. 10. 2007 | 12:03

Hanibal napsal(a):

pro Neo
to není odpověď co bych čekal od tak inteligentního člověka jako jste vy
pro Mleziva
whisky a sekt je v 19% sazbě DPH to není potravina, ale alkohol.
19. 10. 2007 | 12:21

neo napsal(a):

Hanibal:

dobře:stát vybere logicky na zvýšené DPH víc než na ní vybírá nyní, dále vybere více na spotřební dani x kompenzace ve snížené dani z příjmu (to snížení zde mírní zrušení některých výjimek).

Co se týče růstu mezd: pokud snížíte daň PO, může firma více investovat, více vydělat, zvedat mzdy...

ta Vaše narážka na Mlezivu byla myslím zbytečná, chtěl jen říct, že 40kč navíc z 1000 neni nic.
19. 10. 2007 | 12:28

Hanibal napsal(a):

Jde spíš o to že vybere více než lidé ušetří na daních (když ne budu rád). Uvidíme příští rok jaké to opravdu bude. Máte pravdu ta narážka na Mlezivu byla zbytečná.
Díky za odpověď a hezký víkend všem lidem
19. 10. 2007 | 12:39

Zach napsal(a):

Pro pana(í)....
Krom nadstandartního platu,existuje i nadstandartní pracovní vytížení(např.6-8 měsíců v roce mimo domov,60-80hod.přesčasů v měsíci),nemyslím,že je mnoho lidí ochotno za takovou cenu pobírat "nadstandartní"plat,když z něho potom zaplatíte danˇ,soc.zdrav.cca 20tisíc,ale je to moje volba.Raději dělám než brečím.Hezký víkend všem.
19. 10. 2007 | 13:06

.... napsal(a):

Pane Mlezivo, kaviár ani další podobné věci pochopitelně nekupuji, ale výdaje na stravu pro naši rodinu budou asi 10000 měsíčně. A o 400 na dani z příjmu si fakt nepolepším.
19. 10. 2007 | 13:07

.... napsal(a):

Pane Zachu, existují i lidé, kteří za nadstandartní pracovní vytížení pobírají podprůměrný plat.
19. 10. 2007 | 13:09

Jag napsal(a):

Pane Sobotka,nebuďte směšný.ODS nevládne sama,refromu musela být pod diktátem lidovců předělána na deformu,která jen víc a víc zadluží.To je totiž politika lidovců a ne ODS.Vaše politika byla ještě horší.Bezbřehé utrácení.Lidovci aspoň chtějí šetřit.Že zrovna na těch důchodcích je pochopitelné.Ti totiž mají největší spotřebu bez vytvořených hodnot.A bez vytvořených hodnot a klesající populace,která dělá na důchodce je to celkem pochopitelné.Největší sranda je,jak váš pan Jandák mluví o pochopení a porozumění.......při situaci,kdy jste chápali a vyjednávali vládu 7 měsíců a nic jste nedohodli,je to dost úsměvné,jako i vaše populistické blogování,které nehledí na realitu politického života u nás.
19. 10. 2007 | 13:23

Jag napsal(a):

8 let zde vládla ČSSD a rozšiřovala plynofikaci,přestože ví,že hodnoty námi vytvořené a peníze námi vydělané,byly poslány do Ruska za plyn,místo aby je použili na zaměstnanost a zůstaly zde.Tak co tady kdo koho může kritizovat.......
19. 10. 2007 | 13:25

Zach napsal(a):

To:....
A není to potom už jen o nedostatku odvahy nebo chuti něco na tom změnit,přinutit se naučit něco nového? Prostě začít s tím bojovat.Já se o to snažím 10 let a doufám,že ještě nejsem na konci.
19. 10. 2007 | 13:47

.... napsal(a):

Pane Zachu, já to třeba zkouším ještě déle.
19. 10. 2007 | 13:49

Zach napsal(a):

To:...
To jsou pouze léta co se mi to začalo trošku dařit,do 40ti to nestálo za nic(hlavně s výdělkem) :-)
19. 10. 2007 | 13:57

depresesro napsal(a):

je velmi správné, pane Sobotko, že plníte do puntíku to, k čemu jste jako vládní oponent určen : kritizovat a kritizovat a kritizovat a to je vše, zaplaťpámbůh.
19. 10. 2007 | 14:05

.... napsal(a):

Já se snažím celý život, ale dařit se asi nezačne nikdy.
19. 10. 2007 | 14:05

neo napsal(a):

.... : jooo, život je boj. Já jsem ještě celkem na začátku, ale nestěžuju si.

Ale chci Vám poradit, pokud utratíte nyní za jídlo apod.10000 měsíčně, zkuste v tom pokračovat i od ledna a utratit stále 10 000 měsíčně. nikde neni psáno, že musíte jít na 10400:))
19. 10. 2007 | 14:10

... napsal(a):

:-) To je těžké, když oni všichni chtějí jíst. A obědy ve škole zřejmě zdraží taky.
19. 10. 2007 | 14:13

Deny napsal(a):

pro Mlezivu
A o tom to přesně je. Dle rčení: "I ta babička přes plot pro pírko...", resp. krédo lidí ze kšeftů "halíře dělají talíře"
Vynásobte Vašich 40Kč/týden počtem týdnů, počtem obyvatel (10mil) a do státní kasy máme navíc 20mildKč. Můžete namítat, že takový důchodce či kojenec nemá spotřebu 1000Kč/týden, to je pravda. Ale vlivem zvýšení DPH na 9% se zvednou i další věci, např. stavební práce atd.
Ale co si budeme namlouvat, zdražovat uměli již komouši, ČSSD by to samé udělala také. Je to to nejjednodušší. Na to nepotřebujete VŠ. Je fakt, že od ODS bych čekal trochu jiné řešení schodku státního rozpočtu
19. 10. 2007 | 14:15

David napsal(a):

Už slyším odeesácky jak křičí, že to co napsal Sobotka jsou nesmyli atd. Hlupáci! ODS neudělala nic a nic ani neudělá, jen se "dluh" bude stále zvyšovat, a spolu s ním i další negativní jevy ekonomiky (inflace, zhoršení růstu hospodařství...)

to neo: ničemu nerozumíš, jen děláš chytrýho, ale ještě si nevydělal ani korunu a mamka s tatkou si řikaj jak maj chytrýho synáčka.
19. 10. 2007 | 14:34

Železnohorský dědek napsal(a):

Přestřelka mezi noe a ostatními mi připadá docela srandovní. Slovíčkaření, nic víc. Buďme konkrétní: Spočítal jsem si, že bych podle téhle reformy mohl měsíčně ušetřit (čili neodvést na daních) asi 5-7000 Kč. O to vlastně budu mít víc čistého (bez dalších příjmů). Nojo, jenže: "moje výrobky" kupují převážně lidé s nižšími příjmy, ty "výrobky" poskočí do vyší DPH, tudíž se zdraží, tudíž se jich tolik neprodá (protože nejsou životně důležité), tudíž "moje firma" bude mít nižší zisky, tudíž bude snižovat náklady, tudíž bude zvažovat počet svých zaměstnanců... To je jeden důvod, proč mi tahle reforma vadí, důvod čistě sobecký, můj, malý, ale teploučký. Druhý dovod, proč mi tahle reforma vadí, důvod čistě sobecký, můj, malý, ale teploučký, je, že budu platit víc za teplo, za elektřinu, za dopravu, za jídlo a rodina za léky (a možná i já za léky, nevíme dne ani hodiny) a za další další věci. To, co mi stát laskavě ponechá v příjmu, mi zase vezme jinde. Prašť jako uhoď. Pravda - a v tom je moje svoboda - mám možnost volby, můžu se uskromnit. Můžu od dálkového vytápění přejít ke dřevu, můžu si teplou vodu dopřát obden a místo autem jezdit na kole, i ty košile si nemusím měnit každý den. Ale proč bych to dělal? Proč bych měl já omezovat svůj standard, proč bych měl měnit svůj životní styl, a to jenom proto, aby nová vládnoucí klika dělala ze zásady všechno opačně, než dělala vládnoucí klika předchozí? Aby pár jednotlivců bylo v čítankách? Aby pár jednotlivců uspokojilo své ego? Túdlenúdle! ODS mě podvedla a podvody nemám rád...
19. 10. 2007 | 14:38

neo napsal(a):

David:

bla bla bla. toť slovo chlapa.

ale v jednom máš pravdu, dluh se bude pořát zvyšovat, to je logický.jde o to jak rychle.
19. 10. 2007 | 14:41

neo napsal(a):

Železnohorský dědek:

vystihl jste přesně jednu věc:

prašť jak uhoď. to co Vám bude ponecháno v příjmu, to se vytáhne jinde. Předtím Vám to ale bylo odebráno rovnou, bez možnosti volby, nyní Vám to bude ponecháno a naložíte s tím dle uvážení.
19. 10. 2007 | 14:46

.... napsal(a):

Pane neo, ale houby nám bude ponecháno. A to, na co se zvýší DPH jsou základní životní potřeby. Bez toho se nikdo neobejde. Takže podle vlastního uvážení můžu přestat jíst, bydlet nebo jezdit do práce.
19. 10. 2007 | 14:57

Deny napsal(a):

pro Železnohorský dědek:
Začněte topit dřevem, zvýší se poptávka po dřevu - lesáci zdraží, koupejte se obden - spotřebujete málo vody - vodárny jako monopol zdraží, neboť jim klesnou příjmy (to už tu bylo), jezděte do práce na kole -riskujete zdraví - nastydnete nebo Vás nějakej šílenec srazí - nedoplatíte se na léčbu.
Není moc jiná volba, jak si myslí neo. Mně tedy více vyhovavaly vyšší daně z příjmů, protože ty jsem mohl ovlivnit (mám volbu, zda si dám do nákladů nové či ojeté auto), tedy daně z příjmů se dají "optimalizovat" Je fakt, že zaměstnanci mají v tomto případě smůlu, pro ně je lepší, když mají nižší daně a omezí spotřebu.
Jinak si samozřejmě ODS nevidí do úst, škoda, že v televizi nepustí reportáže z let 2005 a dříve, když státní rozpočet sestavovala ČSSD. Ty ohnivé řeči Topolánka, Nečase aj o nutnosti vyrovnaného státního rozpočtu.
Prostě já tvrdím, dělají si z nás srandu a je jednou, jestli je u "vesla" Bohuslav či Mirek. Hlavně "malá domů"
19. 10. 2007 | 15:00

neo napsal(a):

.... : už mě nebaví něco opakovat. DPH Vám nic tak výrazně nezdraží. a můžete ne přestat jíst, ale jíst levněji, méně... šetřit el. vodu, jezdit do práce vlakem, busem a ne autem...
19. 10. 2007 | 15:04

Ročník 53 napsal(a):

Pane neo, vy jste typický fanatický příznivec ODS. To je moje přesvědčení po přečtení vašich (ne)argumentů.
Projděte si znovu vaši argumentaci, nebo o to požádejte někoho opravdu nezaujatého.
Také si přečtěte prosím vás někde nějaké prognózy pro obyčejné lidi, pro ty s průměrným platem, ne pro to 1 procento a poslance. Jako by těch studií nebylo dost.

Třeba na financninoviny.cz.
Jen titulky z analýzy finančnníků ČSOB:
"si na celku navrhovaných daňových změn pohorší příslušníci střední příjmové kategorie"

"Obecně platí, že při průměrných odpočtech u průměrného zaměstnance dojde v důsledku prosazení reformy k výpadku příjmů až ve výši několika tisíc korun ročně"

"Podobná logika se uplatňuje též při hodnocení reformy z pohledu rodin s dětmi"

Máte to tam pěkně i s grafy,které jdou strmě dolů. Vypracoval: "Analytický tým ČSOB: Martin Kupka, Tomáš Sedláček, Petr Dufek"

Možná, že to však jsou podle vás jen blbci, kteří ekonomice nerozumí.
S pozdravem - reformám zdar a těm z ODS zvlášť, Ročník 53
19. 10. 2007 | 15:23

Deny napsal(a):

pro neo
Lze s Vámi souhlasit, že toto zvýšení DPH nikoho moc bolet nebude. Co si budeme povídat, sbližování sazeb DPH, resp. pokud by byla jen jedna, by zamezilo těm známým tunelům v minulosti typu LTO, fiktivní exporty atd.
Co lze vyčítat této vládě je, že zklamala. Neplní svůj volební program a nelze to svádět jen na koalici. Reforma ještě ani nezačala a preference jsou pryč. Takže za tři roky tu máme zase ČSSD. A proč? Protože ODS jde proti veřejnému mínění v otázce radaru, protože prosadila nic neřešící poplatky u lékaře (poplatky zvyšují pouze příjem doktorů a lekárníků - není to systémové řešení, aby šly poplatky přímo do pojišťovny a tím se zvětšila solidarita k těžce nemocným), rozpočet na příští rok má zase sekyru, tak jako za vlád ČSSD atd.
Byrokracie neklesá, státní aparát se nezeštíhluje, zjednodušení v podnikání nenastalo. O potírání korupce si můžeme zatím jen zdát.
Takže za tři roky tu máme zpět socany a za deset let Argentinu.
19. 10. 2007 | 15:38

Ročník 53 napsal(a):

Pro Deny.
Každý občan potřebuje jíst. Ten s příjmem 10 000 i ten s příjmem 1 000 000 Kč měsíčně.
Představte si, že jsou žlučníkáři, vředaři oba dva, takže budou jíst stejnou nebo obdobnou dietu. Oba utratí za tuto dietu třeba 4 000 Kč měsíčně. Tipuji, nejsem oborník na diety. Oba berou stejné léky, stejně chodí k lékaři. Potřebují stejně vytopený byt a častou hygienu. To není žádná demagogie, takoví lidé se nepochybně vyskytují.

Teď mi vysvětlete, kterého člověka uvrhne reforma do ještě větší bídy a kdo si ještě víc pomůže.

Rád si přečtu vaše argumenty, abych věděl, proč bych měl opět volit ODS.
19. 10. 2007 | 15:47

neo napsal(a):

Ročník 53:

kdo říká že ne? já hovořil převážně o lidech s nízkými příjmy. Pana Sedláčka si vážím a jeho názory akceptuji..

Deny:

Poplatky u lékaře řeší dost podstatnou věc. Zvyšují spoluúčast pacienta, šetří tedy i plýtváním ve zdravotnictví a též by dále neměly být navyšovány kapit. platby od pojišťoven za pacienta. Z těžce nemocnými je reforma solidární v podobě limitů....ti kteří dopláceli desetitisíce ročně výrazně ušetří. jinak s Vámi souhlasím.
19. 10. 2007 | 15:49

Mleziva napsal(a):

Deny: Chtěl byste všechno moc rychle. Vláda ČSSD na všechno měla 8 let a výsledek je nula, ostuda nebo velké mínus. Akorát samé sliby a skutek utek.
Počkejte si na konec volebního období a potom hodnoťte. A dobrá vláda se nerozhoduje podle aktuálního PVM na to či ono a nějakých pochybných preferencí. Takovou vládu, která jeden řekne "A", druhý den se podívá jak na to "A" zareagoval PVM a pak řekne třetí den "Z" tady fakt nechci.
19. 10. 2007 | 15:53

Ročník 53 napsal(a):

To neo.
Ekonomiku státu velmi ovlivňuje střední třída, její kupní síla. Jenže reforma se dotkne právě střední třídy.
19. 10. 2007 | 15:53

Mleziva napsal(a):

Ročník 53: Ten s příjmem 10 000 zřejmě nezaplatí žádné nebo zcela minimální daně narozdíl od toho s příjmem 100 000.

Jinak bídu tady nemáme, v tom je tu dostatečná solidarita. Zkuste si někdy udělat výlet do nějaké země, kde je bída na denním pořádku.
19. 10. 2007 | 16:01

Jag napsal(a):

Jaksi se zapomíná na to,že dluhy už máme.A s tím se nic moc dělat nedá.Jedině škrtat a omezovat různé rozbujelé státní výhody privoilegovaným skupinám.A to se líbit nikdy nemůže.
19. 10. 2007 | 16:05

Tom napsal(a):

Dobrý den Ročníku 53,
a co kdybyste si zkusil Neovi příspěvky přečíst znovu Vy?
Já je chápu takto:
- ve zdražení příští rok nehraje roli jen reforma, působí tu vlivy pro(reostoucí ceny obilí a ropy) i proti zdražení (konkurence). Ergo, kdo tvrdí, že potraviny zdraží o 4% v důsledku reformy, nemá pravdu.
- lidé mohou (a zajisté budou) optimalizovat svou spotřebu a změní chování. To Vám milerád dokážu i matematicky :) Je to velmi těžké dopředu odhadovat, počítají s tím autoři těch článků co jste citoval? BTW: Kolik z těch, co nadávají na zdražení energií, má doma úsporné zářivky a zateplení?

Neo to možná chvílema vidí dost jednoduše a idealisticky, ale rozhodně v tom má víc jasno než někteří jeho oponenti.

Pochopte jednu věc - reforma někoho bolet musí, i když to politici nechcou říkat. Pokud to bude bolet vysokopříjmové skupiny, tak tu nebudeme mít špičková pracoviště, ale jenom montovny, které se za 10 let přesunou na východ. Pokud to bude bolet lidi s nejnižšími příjmy, klesne jejich motivace pracovat a zůstanou ve stále ještě vcelku štědré sociální síti. To taky nechceme. Takže logicky to musí odnést střední třída.
Šetřit se musí, ať Paroubek říká co chce. Ale tato vláda zásadně selhala na výdajové straně rozpočtu, tam se mělo škrtat daleko víc. A to chci třikrát podtrhnout! Ale aspoň něco udělali...
Tomáš Sedláček to správně napsal na svém blogu:
Nejprve se mělo škrtat, pak reformovat daně.
19. 10. 2007 | 16:06

Jag napsal(a):

Jestli solidarita znamená,že nebudou chudí za tu cenu,že se stávám daňovým otrokem na lemply,tak je jasné,že chudé potřebujeme.Svoboda jedněch končí tam,kde začíná svoboda jiného.Daňové otroctví kvůli chudobě není svoboda.
19. 10. 2007 | 16:08

Deny napsal(a):

pro ročník 53
Nemám argumenty, proč teď volit ODS. Mě zklamala. Pan mleziva říká, počkejme na konec volebního období. Já se obávám, že se ODS snad řídí heslem "po nás potopa" Prostě si to ty čtyři roky "užít" a konec.
Co se týká Vašeho příkladu, věřte mi, že ani ČSSD by Vám nepomohla. Ona jen slibuje. Měla dost času udělat nějaké reformy, ale nic z toho.
Já nehájím bezplatné zdravotnictví, za vše se musí platit. I za zdraví. Ale musí být solidarita.
A poplatky ve výši 30Kč je výsměch. Nemohu souhlasit s neo, že se bude šetřit ve zdravotnictví atd. Začít se mělo u pojišťoven a u jejich dodavatelů. Tam je třeba udělat pořádek.
Jinak já si opravdu myslím, že jediné, co poplatky přinesou, bude vyšší příjem doktorů a lekárníků A snížení kapitace? To nenastane. To jsou jenom řeči.
Já zastávám názor, platit jednorázově např. 500Kč/rok /osobu přímo pojišťovně. Do pojišťoven by tak šlo cca 5mildKč za rok, což si myslím je slušný příjem. A z tohoto příjmu se pak platily těžké operace atd. Tomu říkám solidarita.
A motivace ve zdravotnictví, aby se neplýtvalo? Systém bonusu, malusu, jako u aut. Pečuješ o své zdraví, nekouříš, chodíš na pravidelné prohlídky atd, budeš platit nižší pojistné. Chlastáš? Jsi rizikový občan, tak si na svůj hřích připlatíš.
19. 10. 2007 | 16:27

Dáda napsal(a):

Vadí mi blbci. Kam se mam odstehovat?
19. 10. 2007 | 16:33

Dáda napsal(a):

To Denny: Hele, byls nekdy dyl venku? Libilo by se ti za navstevu internisty zaplatit 2000? Za X-ray 1900Kc? Vis kolik jsem potreboval rentgenovych snimku pred operaci kolene? Ja na to pri svem prijmu mam. Jesli na to budu mit v 60 letech nevim. Moji rodice plati mesicne kazdy 1000 Kc za leky. Jsou duchodci. Mel bys na zaplaceni takove zdravotni pece? Vitej v realite.
19. 10. 2007 | 16:37

Ročník 53 napsal(a):

Pane Mlezivo, lidé s příjmem do 10000 je málo a spravedlivě jsou zvýhodněni oproti střední třídě.
Proč však lidé s příjmy nad 80000 jsou stejně tak zvýhodněni?

Pane Tome, přečtěte si ty příspěvky vy. Vaše tvrzení, že zvednutí DPH je ovlivněno vstupy do výrobku je směšné.
Stojí-li dnes nějaká potravina 10 Kč bez DPH a výrobce ji bude muset zdražit kvůli vyšším nákladům o 30 procent, bude stát výrobek místo 10 Kč bez DPH 13 Kč bez DPH. S DPH 9% to je již:
10 * 1.3 * 1.09 = 14.17 Kč, a nikoli jako u dosavadních DPH 5%:
10 * 1.3 * 1.05 = 13.65 Kč.
Ten rozdíl od výrobce jsou ty 3 Kč, kterému jdou jemu. Těch 9% jde do státní kasy. Pro stát je výhodné zdražení těch komodit, bez kterých se lidé neobejdou, protože mají zaručený příjem ze zvýšeného DPH. Chudého člověka nemusí zajímat výška DPH za Mercedes, protože si ho tak moc často nekupuje.

Reforma bolet musí, proč ale musí bolet střední třídu? Proč budou mít úlevy na daních pravě ti bohatší?
19. 10. 2007 | 18:00

jarpor napsal(a):

Dobré odpoledne Vážení diskutující,
Doovolím si pár poznámek

- Bohužel tu není systém, aby vítězná strana mohla po voledbní obdodbí realizovat to, co slibovala
- z tohy vyplývající kompromisy pro vládu nelze dávat za vinu vítězné straně, že neplní sliby
- Bude-li ztrátová firma ( po několik let) pod novým vedením vykazovat opět ztrátu, neznamená to, že se firma nevydala správným směrem, tedy k dosažení zisku

Z těchto "premis" chci říci následující :
- reforma by měla být daleko radikálnější, ale není zde pro to vůle v koalici
- dluhy se musí platit a na tomto základě otočení principů je krok správným směrem
- blog autora má jeden problém :
PROČ NEREALIZOVAL TO, CO ZMIŇUJE, V DOBĚ KDY BYL VE VLÁDNÍ FUNKCI ? Byl by tu ráj na zemi !!
- Žádná strana není stupidní ve formě : "po nás potopa". Nedělám si iluze o reprezentaci žádné politické strany.

Velikost politických lídrů není jen v tom, uplatňovat své já, ale především to, uznat, že jsem se svým konceptem nevyhrál. To znamená, že poražená strana se zřekne hraní na city "spodiny" a populismu.
V blogu autora postrádám zásadní přístup : oproti navrženému předkládám toto a předkládám z těchto důvodů...

Jsem asi naivní, ale jeden příklad - lump nebo debil si vystřelí na budovu BIS. Reakce opozice - přerušit schůzi. Proč ? Protože je za tím vláda ? To je reakce těch, kteří chtějí "dobro pro lidi" ?

Méně stupidní konfrontace a více tolerance k názorům jiných, milá opozice a příznivci !
Byli jste u koryt a chápu, že se Vám nelíbí, že u koryt je nyní jiné stádo.

Hezký podvečer.
19. 10. 2007 | 18:14

Dr.Galén napsal(a):

A jak to, že to "venku" funguje? Mají tam péči jen nejbohatší? Chudí umírají bez pomoci ponecháni cynickými lékaři osudu napospas? Myslíte, že jen v ČR jsme schopni provozovat sociálně únosné zdravotnictví? Proč tedy nikdo náš stávající systém s minimální spoluúčastí pacientů nepřevezme?
19. 10. 2007 | 18:19

Ročník 53 napsal(a):

Chtěl bych upozornit pravičáky, že do roku 1998 byli u moci a neudělali zásadní reformy, přestože na to byli lidé připraveni. Jen svojí nečinností zadlužovali stát. Od roku 1998 byli v tzv. opoziční smlouvě a spoluvládli spolu s ČSSD. Pokud je pravičáky něco ČSSD z té doby vyčítáno, měli by si uvědomit, že od převratu byla u moci pravice až do roku 1998 a po další 4 roky se spolupodílela na vládě. ČSSD vládla samostatně jen 4 roky!!!

Pravice mimo zázračného zmizení FNM ve stylu Davida Copperfielda celkem nic nepředvedla. Podařilo se jí přežít paradoxně díky neprivatizování, díky nereformám.

Reformy, privatizace bankovního sektoru začala až ČSSD. Za její vlády teprve vyplynuly skryté dluhy předchozích vlád, které se celkem podařilo ustát. Jak vypadá vláda české pravice nám ukazuje nyní ODS, když už nemá za zadkem Fond národního majetku, kam bylo možno sáhnout. Když nemá FNM, má občany!

Příznivci pravice; kam zmizel FNM?
19. 10. 2007 | 18:31

jakub napsal(a):

Česká koalice a česká opozice? Horší, než jsme doufali. Čeští politici? Největší spolek vyvrhelů a lidský odpad než mohl kdokoliv kdy tušit. I vy patříte do našich politických špiček.
19. 10. 2007 | 18:44

Lojza napsal(a):

Pane neo,ekonom sice nejsem ale z vašich příspěvků vidím,že z toho děláte pěknou bramboračku.V prvním příspěvku jste se pustil do p.Sobotku s tím,70 mld je míň než 97.Ale p.Sobotka vysvětluje,že "jen"70 mld je díky vyššímu výběru daní a uvádí za co.Lhostejno jestli ceny v obchodech porostou nebo ne,stát vybere díky vyšším daním víc.Průšvih bude,pokud lidé budou utrácet míň a příjem do SR se nezvýší.
19. 10. 2007 | 19:01

Jag napsal(a):

Pánové a dámy,politika politických stran je dána tím,že mafie vždy slouží tomu,kde cítí že ho zvolí.ODS podporuje kapitál,tedy slouží a hledá hlasy pro ně.ČSSD zase slouží lemplům a lehkoživkům,tedy hledá hlasy u nich.Osobně budu rád a chtěl bych se dožít politiky,která bude hledat varianty a metody dobré a prospěšné pro budoucnost a prosperitu.Dnes to tak není.Kecá a žvaní se o blbostech a když dojde k veřejné zakázce,tak je to loupež nebo podvod.Když dojde na sociální cítění je to loupež nebo podvod.To je celá naše politika.Dívejte se dobře kolem sebe.Největší heslo dne je,když nemrháš státními penězi,když nekradeš co není schované,když nekorumpuješ,tak jsi nikdo a nikoho nezajímáš,jen když jde o to zvolit mafie,tak jsi pan volič.Pokud se politické mafie neotevřou lidem tím,že budou dostávat státní prachy nejen za hlasy od voleb,ale i za počet členů ve straně,dočkáme se zase situace,kdy "Sládci"budou stavět za státem vyplacené peníze za volby domy a uplácet zakázky a my ostatní budem na všechnu pakáž dělat.
19. 10. 2007 | 20:43

Jag napsal(a):

Důkazů je dost.Rath který slouží tomu,kde se právě nachází-jeho odpověď,čí hájí zájmy,gross,který nedokáže vysvětlit odkud má 100miliony,teď je chytřejší a drží hubu,aby neměl Viky a Rody.Takže co chcete víc?
19. 10. 2007 | 20:45

jarpor napsal(a):

Pro Ročník 53
K Vašemu
"Chtěl bych upozornit pravičáky, že do roku 1998 byli u moci a neudělali zásadní reformy, přestože na to byli lidé připraveni. Jen svojí nečinností zadlužovali stát. Od roku 1998 byli v tzv. opoziční smlouvě a spoluvládli spolu s ČSSD" a
"Podařilo se jí přežít paradoxně díky neprivatizování, díky nereformám."

bych chtěl poznamenat :
- pouze NĚKTEŘÍ lidé byli připraveni a domýšleli "o čem je řeč",
- vzpomete si na vytváření "ekonomického polštáře" při přechodu z centrálně plánované ekonomiky na tržní
- vzpomenete si na řeči typu "nedopustíme prodej rodinného stříbra" ?
- vzpomete si na diskuse jak privatizovat, když nebyl "domácí" kapitál ?
- opoziční smlouva bylo něco, čím se ani ODS ale ani ČSSD nemají čím chlubit, ale byli v tom OBA !

A k Vašemu :
"Podařilo se jí přežít paradoxně díky neprivatizování, díky nereformám." a
"Reformy, privatizace bankovního sektoru začala až ČSSD. Za její vlády teprve vyplynuly skryté dluhy předchozích vlád, které se celkem podařilo ustát."
- vzpomenete si poslance ČSSD pana Wágnera a na jeho souhlas se státním rozpočtem za podmínky, že BUDE odložena privatizace bankovního sektoru
- jste ochoten připustit, že rozhodující privatizační zákony - ne vždy dokonalé - vznikly právě v období, kdy říkáte "nic nedělali" ?
- skutečně si myslíte, že dluhy, i skryté, byly v roce 98 vyšší než nyní ?

Asi bych mohl pokračovat dále, ale cítím, že to nemá smysl.
Rozumím tomu, že rokem 89 se některým lidem do té doby naprosto spokojeným ( občas si zanádavajícím ve fromtě na banány ) rozpadly jejich životní jistoty - jistota práce, jistota jakéhosi pohodlí a další.
Nikdo není dokonalý a nikdo nemá patent na rozum. Vaše vyjádření v roce 2007 k postupu vlád v letech 1989-1998 si dovolím označit jako hloupý. PO BITVĚ JE KAŽDÝ GENERÁL. Kdy byli nynější "experti" na všechno ?

Chyby se dělaly, dělají a budou se dělat. Mohli jsme si některé "kličky" ve vývoji ušetřit, ale to platí i pro vlády ČSSD.
Kritika za každou cenu je hloupá a stupidní, ale hlavně, nic neřeší.

Je lidskou vlastností že za to, co se mi nelíbí mohou především druzí. Bohužel. Parafrázoval bych to v případě politiky takto - když nejsem u korýtka já, tak ti co tam jsou, to všechno dělají špatně. A navenek se budu zaštiťovat lidmi, vždyť ty chudáky někdo musí hájit !
A o tom je především blog bývalého ministra financí.

Hezký večer.
19. 10. 2007 | 20:50

Jag napsal(a):

Jarpore,kdo si pamatuje dobu kterou uvádíš,tak víš,že Slováci nejvíc otravovali se svými pomlčkami a pak už se plno věcí ve svobodné společnosti odehrálo nadivoko.....Tak to chodí,když se dva hádají.....třetí se směje,v tomto případě zloději a podvodníci.
19. 10. 2007 | 20:55

Michals napsal(a):

na panu Sobotkovi je docela sympatické, že se nevymlouvá, že ČSSD nevládla sama. Že kdyby vládla sama, že by to dělala jinak...že jí to kazili lidovci... Škoda, že mezi politiky silných stran se najdou i ubožáci, kteří ač vládnou, tak se takto trapně vymlouvají. Že?
19. 10. 2007 | 21:38

jarpor napsal(a):

Pro Jag
Máte pravdu. Tento "střípek" v mozaice měl svůj dopad.
Dík a pěkný večer.
19. 10. 2007 | 21:39

Ročník 53 napsal(a):

Pane Jarpore, pokud se vám po roce 1989 rozpadly vaše životní jistoty, je mi vás líto, ale nepomohu vám. Víte, máme tržní kapitalizmus, který mi zřejmě na rozdíl od vás umožnil finanční ohodnocení úměrné mým znalostem, bez ohledu na moji stranickou příslušnost. Tak to v demokraciích bývá.

Místo vámi citovaných líbivých řečí tehdejších pravicových politiků, bych vám připomněl spíše privatizace, kterým se dnes říká tunely nebo zcela obyčejně krádeže. Například tragická privatizace Poldi Kladno, vznik bank, kde stačil základní kapitál 50000.- ! (to není faktoriál) Kč, z kterých polovina zkrachovala a s nimi zmizelo dalších 500 miliard Kč. To vše za asistence pravice, která nedopustila vybudování legislativy dříve, než bude nebude co krást.
Pamatujete si na kšeft s Telecomem a nařízeným monopolem na asi 12 let?
Kdybych si sedl k internetu a hledal, vydalo by to na velmi dlouhý seznam hříchů ODS.

Proč bych ztrácel čas, když vy mi opět napíšete, že černá je bílá?!!
19. 10. 2007 | 22:00

Tom napsal(a):

Ročníku 53,
tak sem se probudil ze spánku nemocných a zírám, co jste našel v mém příspěvku.
Řekl jsem, že ceny v dalším roce budou ovlivněny daleko větší škálou změn než jen zvýšením DPH, takže výše uvedené příspěvky: "příští rok se vše zdraží o 4% kvůli reformě" jesou nesmysl. Z toho jste udělal tvrzení, že DPH je ovlivněno vstupy do výroby. Ehm...
Proč to musí bolet zrovna střední třídu jsem Vám taky vysvětlil.
Mimochodem, Tomáš Sedláček také uvedl jednu zajímavou abstrakci:
Pokud by proběhlo zvýšení DPH a už nic jiného, lidé by si toho ani nevšimli, kdyby je na to někdo neupozornil. (a nárůst cen by NEBYL 4%, ale méně)
19. 10. 2007 | 22:04

Ročník 53 napsal(a):

Pane Tome,
můžete mi tedy říci co znamená vaše věta "Ergo, kdo tvrdí, že potraviny zdraží o 4% v důsledku reformy, nemá pravdu", když reforma zvyšuje DPH u potravin o 4%? Tedy z 5 na 9 procent?
Ještě jste napsal vy, nikoli já "působí tu vlivy pro (rostoucí ceny obilí a ropy)".
Černá se opravdu někdy zdá býti bílou, ale jen zdá.

Ehm...
19. 10. 2007 | 22:15

jarpor napsal(a):

Ročník 53

Nezasloužím si být litován. Před 89 jsme byl mladší, jako mnoho ostatních jsem říkal dětem - Tohle neříkej ve škole, nad některými souvislostmi jsem neměl čas přemýšlet neboť jako "naivní blbec" jsem věřil, a to stále věřím, že "potřebuješ-li pomoc, tak ji nejprve hledej na konci své paže".

Nemám pocit, že se mi 89rokem něco rozpadlo - a jsem tomu rád. Věřím ve své ruce a hlavu, nezávidím těm, kteří mají více. Dle mého - mám dost, společnosti odvádím to, co zákony nařizují, solidaritu neodmítám, odmítám "vychcanost" a nucení k pomáhání lenochům.

Jsem naivní. Věřím, že "politici", kteří vzešli z rozvířené sedliny časem "zmizí" a nahradí je takoví, kteří nabudou plácat nesmysly ve stylu "kam vítr tam plášť" případně "přece se starám o dobro lidí !". Bude to ještě nějakou dobu trvat.

Filosofie pomož si sám, a pak teprve volej o pomoc, je mi bližší než filosofie nejprve volej o pomoc a pak se uvidí.
Nelitujte mne a opravdu žádnou pomoc nepotřebuji. Nemám strach z budoucnosti a proto slepě netleskám jedné straně, sleduji kriticky co říká a co činila, případně činí její opozice.

Máte-li pocit, že za Poldi Kladno nese odpovědost "pravice", a ne pan Stehlík a jeho vedení, nevím co dodat. Nehodlám Vás přesvědčovat o bílé, když ji vidíte černou.
Hezký večer.
19. 10. 2007 | 22:33

Michals napsal(a):

pro jarpor:
omlouvám se, že zasahuji do Vaší diskuze, ale jen k té Poldi: kdyby si pan Stehlík koupil Poldi za tržní cenu, tak byste měl pravdu - on ji ale zprivatizoval podivnou netransparentní metodou - čili dostal ji od pravicové vlády jako "dárek". A proto je pravice odpovědná. Nebo ne?
19. 10. 2007 | 22:40

Tom napsal(a):

Ročníku 53,
tohle nemá cenu. Neužil jsem precizní formulaci, uznávám. Znova:
"Ergo, kdo tvrdí, že potraviny zdraží o 4% v důsledku reformy, nemá pravdu" znamená, že potraviny podraží více než o 4% a vliv DPH na zdražení bude menší než 4%. Ta druhá věta jenom uvádí možné příčiny. Dávat je do takové spojitosti, jak jste to udělal Vy, to odmítám.
Víte, pořád upozorňujete na černou a bílou, ale Vaše výroky jsou často kategorické a tvrdé. Možná, že kdybyste měl větší ponětí o ekonomii(a nezlobte se, ale o tom Vaše výroky v jiných diskuzích nesvědčí), mírnil byste se.
Přeji Vám dobrou noc.
19. 10. 2007 | 22:45

jarpor napsal(a):

Pro Michals

pomožte mi, co myslíte vyjádřením "on ji ale zprivatizoval podivnou netransparentní metodou" ?
Děkuji.
19. 10. 2007 | 22:47

Ročník 53 napsal(a):

Nu pane Tome, asi to opravdu nemá cenu.
10 procent z 10 Kč je 1 Kč.
10 procent z 15 Kč je 1.50 Kč.
To prostě znamená, že když se takto zdraží výrobek, tak těch 10% se tváří oproti původní ceně jako 15%, i když to je samozřejmě stále 10%. Finančně ale vyšší výnos a nikoli nižší. To platí pro tu vaši možnou příčinu.

Pak mi vaše argumenty matematicky vysvětlete, když už nerozumím ekonomice. Ekonomii jsem opravdu nestudoval, ale toto jsou kupecké počty.
19. 10. 2007 | 23:02

Michals napsal(a):

pro jarpor:
...že ji nekoupil za cenu utvořenou tržně konformním způsobem.
19. 10. 2007 | 23:37

Javít napsal(a):

Pánové, pánové !!
Nehádejte se. Ať vládne ten nebo ten, nic podstatného se, pro řadového člověka, nezmění. Nedělejte si iluze.
Každý si myslí, že právě on je ten nejchytřejší a nejpovolanější vést tento stát. Chraňme se takových lidí.
20. 10. 2007 | 00:04

matematik napsal(a):

Pane Jagu, Vaše vyjádření: "důchodci mají největší spotřebu bez vytvořených hodnot" je ukázkou surově asociálního myšlení a urážkou všech důchodců, kteří se poctivě prokousali životem. Během toho života totiž vytvářeli hodnoty, možná v době, kdy jste Vy byl schopen vytvořit pouze nažloutlou hmotu do plenek a na ten důchod odevzdávali peníze státu. Mám oprávněné podezření, že ty peníze, které si takto šetřili, jim nakonec stát ukradl a někteří idioti dokonce mají tu drzost označovat důchody za druh sociálních dávek.

O kvalitě Vašeho myšlení ostatně svědčí i výtka ČSSD za to, že naše peníze posílala do Ruska za plyn. Podle Vašich představ ty peníze měly zůstat tady a vařit jsme si měli na ohníčcích.
20. 10. 2007 | 00:42

jakub napsal(a):

Rozpočet nemůže být lepší dokud budete nenažraní a nezačnete právě sami u sebe.
První etapa k nápravě státních financí: Zrušit senát, v parlamentu nechat jen předsedy stran s příslušným počtem hlasů. (zamezení přeběhlíků) Stejně se musí dodržovat stranická disciplína a jiný názor je zakázán. Parlament pronajmout a kancelář přestěhovat na hrad, aby se tam nehonil president po prázdných chodbách na koloběžce s Julou a Ďulou, nebo jak se jeho Sultán a Tirl jmenoval. Tatíček Klaus by se holt uskromnil. (úspora nákladů). Podpořit užitečné státní zaměstnance= lékaři, učitelé a policie. Zjednodušit zákony a daně a snížit o 50 % neužitečné st. zaměstnance na FÚ, soc atd. Převést škodlivé státní zaměstnance (politiky) na užitečné profese.
Armádou, která na zlato na uniformách vždy jen chytala vdané paničky a v krizi se vždy vzdala, bych posílil policii na výkonu pouliční služby.
Zavedl bych "úřad za odměnu a vykonanou práci" Je zbytečné aby chlap, který by mohl sázet brambory nebo štípat dříví v lese, seděl v podatelně finančního úřadu a dal tři razítka za den na tiskopisy. Tady bych zaměstnal důchodce. Nezvyšoval bych odchod do důchodu, ale využil bych je tady třeba na dvouhodinovou pracovní dobu a přidal jim za to 500 Kč důchodu. Lepší než dávat 20.000 Kč mladému. Důchodci mají dělat do 70 let a mladí a silní sedí doma, nudí se , fetují a berou podporu.
Zrušil bych podporu v nezaměstnanosti. Všem nezaměstnaným bych přidělil konkrétní ulici nebo část silnice a pokud by byla čistá, dostal by odměnu za vykonanou práci. Zde bych využil za minimální mzdu propuštěné politiky, kteří by dělali výběrová řízení na státní zakázky a brali by, jak jsou zvyklí, úplatky od bezdomovců za přidělování lepších a čistějších úseků. Prodal bych všechna rekreační zařízení, auta letadla kanceláře politiků. Pokud bych k tomu připočetl úspory za platy politiků a jejich výhody, byl by rozpočet rázem přebytkový. Tak jsem pravil já, Adolf Visarionovič Jakubovský, a byla by rázem země česká = zemský ráj to na pohled.
20. 10. 2007 | 07:03

jakub napsal(a):

Druhá etapa: Zrušil bych přídavky na děti. Rodičům bych dal půjčku která by po ukončení prvního ročníku ZŠ byla prominuta. Pokud by dítě do školy nenastoupilo, museli by to rodiče vrátit.
Dále by dostávali odměny za řádnou výchovu. Jen pokud by dítě neudělalo žádný přečin nebo trestný čin a chodilo by řádně do školy. Dále bych přidal odměny za ukončení školy atd. Odměňovat za úspěch a starost o děti a trestat za nezájem a zanedbání řádné výchovy. Za plození dětí do ústavů a nestarání se o ně, bych dával pokuty.
20. 10. 2007 | 07:24

Jag napsal(a):

Sociální dávka důchod samozřejmě je.A je to dávka,kdy tehdy důchodce platili desetikoruny do systémů-zdravotní a sociální,a dnes čerpá v milionech na svoje nemoci a důchody.Na to si vydělat nikdy nemohli,vzhledem k socialismu.Jejich snížení životní úrovně je jen odraz jejich volby socialismu a to,že co platili je jen zlomkem toho,co čerpají a ještě čerpat by chtěli.Nedá se nic dělat.Pravda se umlčet nedá.Ti důchodci,kteří dnes nejvíc křičí,nejsou na těch dědinách,ale v městech,kde si celý život platili v regulovaných nájmech ty desetikoruny za bydlení a čerpali opravy v tisících,k tomu dovolenky a jiné výdobytky sociálismu,které na dědinách důchodce ani nevěděl.Tak to je soudruhu.Chápu,že pravda bolí,ale nedá se prostě svítit.Část těch svých dluhů zkrátka splatit musí,nová generace nemá šanci si od nich z penzijních spoření půjčit na svoje životy,jednoduše proto,že naši důchodci žádná spoření nemají a tím mladým nepomáhají jejich peníze a ještě vysávají jejich malé platy.Naši důchodci svoje pracovní úsilí sami prožili a prožili ho tak,že nemají dnes nárok ani na ten vyšší důchod.
20. 10. 2007 | 07:38

jarpor napsal(a):

Pro Michals
Svým dotazem jsem mířil k tomu, že si opravdu nevzpomínám, jak pan Stehlík k Poldi přišel ( prodej předem určenému vlastníku, kuponovka,... ), abychom nemluvili pouze v obecné rovině.
Píšete ...nekoupil za cenu utvořenou tržně konformním způsobem.
S tím nepolemizuji. Tento stát se rozhodl po 89 neřídit každou fabriku, každý obchod. Spoustu nabyvatelů zprivatizovala, a je třeba říci, že úspěšně, majetek, který neměl tržní ohodnocení, tedy za účetní, nebo i nižší hodnotu.
Pamatujete na diskuse o existenci či neexistenci domácího kapitálu a jak nás "cizáci" vykoupí ?
Já netrvdím, že se privatizace nezůčastnili lumpové, že se nestaly chyby a levárny. Dnes, kdy i levice měla možnost zdokonalit zákony se tak neděje a za vlády ČSSD nedělo ?

Můj příspěvek, chtěl pouze připomenout, že v roce 2007 sice má právo kdokoliv hodnotit vlády 89 - 98, je však třeba zachovat si alespoň elementární paměť a porovnávat argumentaci "tehdejší levice" s nynějšími postoji.

Všech, kteří pohrdlivě kopali Klause za jeho výrok, že "neumí rozeznat špinavé peníze" - píšu v uvozovkách, protože výrok byl vytržen ze souvislostí, bych se chtěl zeptat : Umíte rozeznat peníze pana Grosse, získané z transakce s akciemi, jsou čisté či špinavé ?

Pro Javít
Souhlas, snad dodatek, ať vládne Petr nebo Pavel, nadávat budem vždy.

Hezké ráno.
20. 10. 2007 | 07:52

Ročník 53 napsal(a):

Milý modrý soukmenovče Jagu. Takovou snůšku nesmyslů najednou, jako od vás jsem dlouho nečetl.
Důchod si pracující člověk platil celý život. Neplatil ho v desetikorunách a nečerpá v milionech! Taková inflace zase není. To vám řekli kde?

Důchod si pracující člověk platil v hodnotách převyšující ty dnešní. Dnešní důchodci neměli nijakou šanci ovlivnit výši daní, na co ty daně půjdou a natož politiku. Jen mimořádně hloupý člověk se může domnívat, že si socializmus vybrali sami. Ten jim vybral soudruh Stalin a tanky podpořil soudruh Brežněv.

Důchod byla vždy a stále je uspořená částka, kterou si dnešní důchodce platil celý život a na kterou má při dožití právo. To, že politici znehodnotili jejich soukromé úspory spirálovitou inflací, není jejich chyba, to je další z daní kterou ti staří platí za to, že "myslitelé" jako ty se mají dobře a kecají své nesmysly na netu. Tak to je soukmenovče. Chápu,že pravda bolí,ale nedá se prostě svítit. Kdyby blbost nadnášela, jste náš další kosmonaut.

Předpokládám, žes ještě nikdy neodevzdal jedinou korunu do státního rozpočtu. Člověče, nikomu nepřeji nic zlého, ale nemoc si nevybírá. Onemocní inteligentní a laskaví lidé, ke škodě tohoto státu. Ve vašem případě budu výjimečně zlý a myslím si, že by nebyla naprosto žádná škoda, kdybyste onemocněl nějakou chorobou s trvalou invaliditou.
Ani nevíte, jak bych vám přál vyžít z nízkého důchodu a číst o sobě od blbců, jaký jste vyžírka.

Nějak jste mě po ránu rozhodil, ani nevím proč, protože diskuze s člověkem zralým na Bohnice mi za to nestojí.
20. 10. 2007 | 08:14

Ročník 53 napsal(a):

Nadávat Paroubkovi do prasat bradavičnatých je argumentace, oponovat Klausovi je kopání do Klause.
Jděte už do háje s tako pitomými argumenty.
20. 10. 2007 | 08:16

jarpor napsal(a):

Pro Ročník 53

Připouštím použití nevhodného slovesa, tedy :
Všem, kteří se pohrdlivě vyjadřovali o ekonomických znalostech Klause na základě výroku, že....
Ale k meritu otázky - Odpověď autora blogu by mne velmi zajímala.
Hezké ráno ( i s "pitomými argumenty" )
20. 10. 2007 | 08:46

Jag napsal(a):

Pro pravdu se člověk zlobí.....to je známé.Důchodci mohou děkovat,že je někdo živí.jde to totiž ze státního dluhu,který zaplatí jejich vnuci.Taková je prostě realita.to se můžete rozčilovat po ránu,jak chcete, nebo jak je vám libo.Neřku-li,když všichni víme,jak se dnes,co není schované pod zámkem,ukradne a kdy a kde se to každý naučil.Prostě realita je,že buďte rádi,že máte nějaké důchody.vy jste si totiž všechno prožili,nebo snad máte nějaký vklad na penzi,který používá dnešní stát třeba na stvbu bytů pro mladé?Všechno chcete zdarma a inflace páč taková skutečně nebyla,tak pár korun z vašeho platu nemůže pokrýt miliony na vaše nemoci.Vždyť ty léky co dnes berete byste za socialismu nedostal,protože byly tak drahé,že je dostali jen kalení komouši,kteří na to měli.Asi věděli,proč to nedávali i s výpočtem inflace všem.Prostě jste na to nedal....inflace v tom nehrála žádnou roli.Ta se dala klidně spočítat a mohl vám to Husák prodat.Ale neprodal,protože věděl,že neplatíte a nemáte na to.Dnes to taky jede na dluh.Husák to splácel vyrubanými Severními Čechami a dnes to jede na dluh vašich vnuků.
20. 10. 2007 | 10:00

J.K. napsal(a):

Pane Sobotko! Článek je čitelný,jenže má tu vadu ,že jste ho napsal Vy.V tomto spojení to zavání výsměchem veřejnosti.MOHU TO TAKTO NAPSAT VZHLEDEM K TOMU,ŽE vY TYTO NÁZORY NEČTETE.Je někdy smutno v této republice.
20. 10. 2007 | 10:28

Ročník 53 napsal(a):

Jagu, moji výplatu byste si mohl jen přát a můj mozek jakbysmet. Vždyť si ani neumíte spočítat, kdy půjdu do důchodu!
Za celý život nevytvoříte ani zlomek té hodnoty co já. To je realita se kterou nic nenaděláte. Konec debaty s blbem, jinak vás nazvat nelze.
20. 10. 2007 | 13:07

Jag napsal(a):

Ročníku 53 vy jste klasický příklad blba.Tímto jste to jen dokázal.
20. 10. 2007 | 13:35

matematik napsal(a):

Jagu, zlé jazyky si na netu povídají o tom, že nám po komunistech zbyla spousta peněz v penzijním fondu, které se někam propadly. Docela je možné, že i Vám se jejich část zadřela za nehty, byť i nepřímo. Tím se penzijní systém pochopitelně změnil na průběžný. Nemyslím si, že průběžný systém je až zase tak veliká tragedie, pokud se k němu bude přistupovat tak, že je to příspěvek dětí na jejich rodiče. Marně hledám obecné příčiny Vašich názorů. Nemáte rodiče, nebo je pokládáte za příživníky, které musíte živit, což Vám je zatěžko, protože jste už zapomněl, že oni živili Vás pravděpodobně delší dobu, nežli máte Vy živit je. Být Vaším rodičem, tak lituji, že Vás porodní bába nepřetrhla. Při Vaší naprosté neúctě k předkům Vám mohu jenom přát, abyste se dožil věku, kdy budete mít zcela jiné názory, protože se Vám budou hodit. Omlouvá Vás jedině možnost, že Vás rodiče po narození pohodili.
20. 10. 2007 | 13:38

Javít napsal(a):

Jagu, velmi by mě zajímalo jakého jste dosáhl vzdělání. Podle Vašeho stupidního názoru na současné důchodce jsem přesvědčen, že máte za sebou jen první ročník mateřské školky, nebo jste z dvojčat. Jeden tak blbý být nemůže. Dodělejte si, prosím, alespoň "obecnou" školu (informace pro Vás: je to 1. až 5. třída základní školy).
20. 10. 2007 | 13:56

Jag napsal(a):

Jinak zdravím všechny důchodce,kteří si aspoň platili svoje náklady na bydlení a neparezitovali na bytech za 10 koruny měsíčně,zatímci jejich pitomci musí dnes všechno platit a hradit po nich ty vybydlené byty.
20. 10. 2007 | 14:23

Robert. napsal(a):

Pane Neo už dosavadní ověřená čísla ukazují že takzvaná reforma nastartuje pouze inflační spirálu jak tomu bylo v krizi 96-98 (nárust tlaků na
zvyšování platů všeho druhu).
Žádná reforma nemůže začít snižováním daní, ale naopak snížením zbytečných výdajů. To
co předvádí tato vláda je krize
zdravého rozumu a matematiky.
20. 10. 2007 | 15:23

Tom napsal(a):

Dobrý den,
Ročníku 53, my se míjíme takže naše téma nechám spát, ale Jagovi výplody mě zarážejí stejně jako Vás.

Roberte,
mohl byste uvést která čísla svědčí o inflační spirále a jakým mechanismem vznikne? Nějak mi to nebezpečí nepřijde tak akutní. Jinak s Vámi souhlasím, akorát bych neřekl že matematika stojí tak úplně proti reformě. A taky si myslím, že reforma je hlavně výsledkem našeho volebního systému, který je skutečným reformám nepřející.
20. 10. 2007 | 16:17

Jag napsal(a):

Tome,moc se nezarážejte,není totiž nad čím.když privilegovaná skupina nájemníků,kteří nikdy nehradili svoje životní náklady,dostanou prodané byty za zbytkové ceny-vybydlely si je ovšem sami,k tomu dostávají na opravy od státu dotované úroky,které ovšem zaplatí vkladatelé okradení na úrocích z vkladů,tak bych moc hrdý nebyl.Spíš bych se styděl,že mě musí pořád někdo dotovat a někoho musíte pořád okrádat,abyste si žili za pár korun.....nebo spíše zadara.Akce "Z" už skončili a tak se naučte,že musíte být vděční a nechat konečně těch keců,o co vás kdo okradl.Jestli jste obyvatel z nájemního z regulovaného bytu nebo domu,tak mlčte,dotovali vás všichni už dost dlouho.Klaus kdysi řekl,co máme deregulovat,ceny energií nebo nájmů?v zájmu voličského potencionálu,se pustil do deregulace energií a dodnes majitelé domů a domků platí plné ceny a nikdo se neptá na jejich ostatní záliby a zájmy,kolik jim zbyde,za to lemplů,kteří si byty vybydleli a dnes berou dotace na úroky na opravy od státu,regulace nájmů,to slyšíme vaše požadavky pořád.Jste jako ti komunističtí zemědělci,co jim pořád musíme sypat,zatímco oni vyplácejí nájmy za půdy jako za brzkého socialismu v 50 korunách.Prostě přestaňte kvákat co máte brát,ale neučte se poděkovat,že vás někdo živí.Vy prostě jen parazitujete a celý život to tak děláte jen proto,že dělníci a rolníci tady poroučeli a všichni museli držet huby a dotovat vás.Dnes jste z toho v šoku,že už to někoho nebaví a tvrdí,že si máte svoje životní náklady a opravy platit sami.
20. 10. 2007 | 16:55

GaalGha napsal(a):

To: Jag
Nemám ve zvyku reagovat na názory druhých negativisticky, ale u vás musím udělat vyjímku.
Nevím zada vaše příspěvky pramení z neznalosti či primitivismu, ale neucta a zaslepená nenávist, která z nich čiší ke starší generaci včetně vašich rodičů je přímo nehorázná. Srovnal bych ji mohle snad jen s ideologií nacistů. Je mi z vás na zvracení.

PS: K otevření očí požádejte nějakého ekonomicky (možná i všeobecně) vzdělanějšího kamaráda ať vám osvětlí hodnotu té "desetikoruny" před dvaceti roky a nyní.
20. 10. 2007 | 18:04

Jag napsal(a):

Hodnota 20 koruny byla taková,co jste si za ni mohl koupit......a trh tehdy moc štědrý nebyl.Takže jste měl sice hodntonější papír,ale nic moc jste si za něho nekoupil.Hodnota 20 koruny nebyla nikdy ovšem taková,abyste mohl čerpat péči v milionech a platit ve stovkách.To by inflace musela skočit o miliony procent a to je jaksi hloupost.Prostě čerpáte víc,i kdybyste jste si do toho inflaci započítali.Byty,léky,drahé dovolené,chaty,chalupy,sociální zdravotní......to by ta inflace musela být opravdu vysoká......nevím co by mi ekonom měl vysvětlit.Snad jen to,že se to vysvětlit nedá,ale dá se to popírat a okecávat.na blití je mi z vás.Nevděk světem vládne a kdo vás dnes živí,sám bude mít v budoucnu holou řiť.
20. 10. 2007 | 20:07

vlk napsal(a):

PAn Sobotka více méně vystihl bezprostřední dopady tzv. reformy a jeho čísla dokazatelně sedí.Není k nim celkem nic co dodat,a poukazovat na vlastní praxi toho pána je poněkud irelevatní, protože opět - sedí čísla, která uvádí. Nic víc nic míň. Jakoliv osobněna té pseudoreformě docela vydělám, ovažuji ji za špatnou.A to z těchto důvodů
1- jde o čistě ideologickou záležitost, která nic neřeší
ODS před volbamis líbila rovnou daň vevýši 15% , tak prostě tohle číslo bude, kdyby čert na koze jezdil. A on skutečně jezdí. 15% máme , ovšem v kombinaci se světovým unikátem - daní se superhrubá mzdqa! Zaměstnanec platí daň z něčeho, co je náklad zaměstnavatele! Aburdní, drzé, neumětelské a neuvěřitelné.A podle men napadnutelné před ÚStavním soudem. Přiznat veřejně,že ona 15% daň se rovná 23% daně původní prostě ideologicky nebylo možné, tak máme 15%.
2- daleko horší než bod číslo 1 je to, že deficit státního rozpočtu se podaří onou pseudoreformou POUZE zastabilizovatpro roky 2008 +09, ale v roce 2010 už bud ejejí potenciál záporný, protože se vyčerpá efekt zvýšení nepřímých daní. Pro zájemce odkazuji naSedláčkův blog, kde je perfektní rozbor.
3- za průšvih ještě větší považuji ovšem dopady některých ustanovení daňové uznatelnosti některých dnešních firemních výdajů, resp. jejich budoucí neuznatelnosti! Nápad, že úroky z bankovních úvěrů budou daňově uznatelné pouze do určitého násobku vlastního jmění firmy nebo do max. výše 1 mo Kč vymyslel skutečně mozek, kterému by pan Grygar a jeho komitet měl bez prodlení udělit letos svou anticenu Bludný balvan. Totéž platí pro leasing, kde bylo přijato podobné opatření. Podobně je to s vytvářením oprávek nebo rezerv na nedobytné pohledávky. Ono je toho víc a firmy to teprv dostanou s plnou parádoupo novém roce. Sám jsem zvědav, o kolik procent zpomalí příští rok takové stavebnictví, protože tyto " daňové" perly nejtvrději postihnou developery a leasingové společnosti. Což opět dopadne zejména na firemní sektor. Budu se velmi divit, pokud čísla růstu DPH prognozovaná p. SObotkou pro léta 08-10 budou dosažena. Osobně si myslím, že zůstanou zbožným přáním.
Co je nepochybně správným krokem baťohu, a kde by se panSobotka měl chytit za noc, je zastropování plateb na sociální a zdravotní pojištění, které mimochodem vláda soc dem závazně slíbila,ale nesplnila. Nikdy jsemnepochopil, proč podnikatel onenstrop od jakživa měl a zaměstnanec nikoliv. Proč ta nerovnost před zálkonem?
TeĎ proč osobně považuji tuto "reformu" za špatnou.
Především proto, že vůbec nic neřeší. Reforma státních financí bude bolet, tedy ta skutečná. A vláda, která ji provede, to dostane v příštích, minimálně dvojích volbách od voličů natvrdo. Osobně jsem byl zvědav, jak ODS chce toto jasné harakiri umistrovat při provedené reformě. Dnes je zřejmé, že si je toho velmi dobře vědoma a proto si počíná jako chytrá horákyně. Žádné omezování výdajů, pouhé pseudosnížení daní, které se vyčerpá přesně k datu nových voleb. Tím bude konvenovat svému jádru ideologických fanatiků, kterým je realita lhostejná. Ale výrazně omezí manévrovací prostor jakékoliv příští vlády, protože pro cílené daňové kompenzace už nebude sebemenší prostor. Bude se jen škrtat. Navíc, osobně jsem přesvědčen, že sanace státních rozpočtů a bolest drobného poplatníka, zejména nízkopříjmových skupin, které budou omezením výdajů opět postiženy nejvíce, má smysl jen tehdy, když se zásadně podaří omezit korupci. A pokud je vláda sestavena Dalíkovou většinou a boj s korupcí patří do gesce jistého Langera,....
20. 10. 2007 | 21:22

Lojza napsal(a):

vlkovi:zrovna jsem vás chválil na Kohoutově blogu.Činím tak opět.Příspěvky Jaga a nea je třeba proložit něčím normálním.Není mi jasné,zda jen záměrně provokují,nebo to myslí vážně.
20. 10. 2007 | 23:48

danny66 napsal(a):

Jde chlapek kolem restaurace a vidi pred ni velkou ceduli, JIDLO A PITI ZDARMA, ZAPLATI TO ZA VAS VAS VNUK !!! Chlapek vejde do vnitr, posadi se a zepta se cisnika, jestli ta cedule je pravdiva, po jeho ujisteni si ulevou zacina objednavat jeden chod za druhym, kaviar, sampanske atd. Kdyz se dosyta naji a napije, cisnik mu s klidem prinasi ucet. Chlapek si ho s hruzou prohlizi a rika: To je nejaky omyl, vy jste mi tvrdili, ze me jidlo plati muj vnuk. A cisnik povida: Ano, mate pravdu, ale toto je ucet vaseho dedecka....
21. 10. 2007 | 07:21

Jag napsal(a):

Lojzíku,kde jsem řekl lež.To by mě skutečně zajímalo.
21. 10. 2007 | 07:47

Jag napsal(a):

Pane Sobotko,přestaňte už všechny dotovat-tedy KORUMPOVAT.Nic jiného to totiž není.Když někomu přidáte a dáte,jinému to SPROSTĚ seberete.Že tomu říkáte sociální spravedlnost je jen úsměvné.Na tom nic nemění ani fakt,že miliardář z toho má také nějaké profit.Tady přece nejde o nějaké miliardáře,ti podobně jako vždy to nějak s nějakou vládnoucí partají zaonačí-mají jak,ale vy sprostě blbnete hlavu lidem,kteří by místo poloviny platu mohli brát celý a najednou by zjistili,že se od vás a vašich nechsledů Rathů apod. nemuseli nechat KORUMPOVAT.Vám a komunistům šlo totiž vždy o jediné.Pěstovat si stádo,které nezíská svobodu ekonomickou a tím i svobodu názorovou,která by vás zatlačila do pozadí a vzala vaší mafii hlasy.O nic jiného nejde.Sebevědomý jedinec a lidi kteří se sami uživí,vaše kecy totiž nepotřebují.Analýzy jsou hezké,ale když se zasadí do rámce závislosti jedince na vás,pak vapadá všechno děsivě.Základem je ale střední třída,která už potřebuje osvobodit od vašich socialismů.Že to neudělá ODS,možná,ale když někde máte podělané strachy ze svého žití několik generací,tak se prostě i strany tak chovají.Takže spíš jde jen o to,že ODS to aspoň trochu povoluje,zatímco vy jen zakonzervujete stav,který je na vás občanem závislý.Takže závěr zní,pokud nějaká strana jen trochu učí občany samostatnosti,tak je to dobře,protože za několik desetiletí nabude sebedůvěru ve vlastní síly a schopnosti,tedy nebude na cecku státu s každým prdem závislá.A to je jen dobře,i když se u toho musí dost makat.
21. 10. 2007 | 07:56

Ročník 53 napsal(a):

Milý pane Danny66, jídlo v restauraci mi dědeček předplatil. Měl bych ho tedy jíst zadarmo.
Jenže někdo ho snědl za mě, víte?!
21. 10. 2007 | 09:13

Michals napsal(a):

takže ODS vabere víc na daních, omezí sociální systém a deficit zůstane stejný... a ještě sklidí pochvalu spousty lidí - přijde mi, že jsou to vcelku političtí machři :)
21. 10. 2007 | 09:22

Ročník 53 napsal(a):

Milý pane Danny66, jídlo v restauraci mi dědeček předplatil. Měl bych ho tedy jíst zadarmo.
Jenže někdo ho snědl za mě, víte?!
21. 10. 2007 | 09:26

Ročník 53 napsal(a):

Tohle nechápu. Příspěvek jsem skutečně odklepl jen jednou! Kdyby byl stejný čas přijmutí a nebyl mezi příspěvky vložen jiný, leccos by se tím dalo vysvětlit.

Je tu nějaký soudruh z NDR, který tuší kde se stala chyba? Prokazatelně nepoužívám Robotron, takže NDR v tom bude (možná) nevině.
21. 10. 2007 | 09:38

vlk napsal(a):

Lojzovi
díky za pochvalu. Jsemsi jist, že zde bude řada těch, kteří vás okamžitě označí za bolševika. Pokud jde o pány neo a jaq, ne oni si srandu nedělají. Jedná se totiž otvrdé jádro sympatizantů s fanatickým kodexem. Těm je totiž jedno, co kdo dělá nebo říká, pro ně je důležité, KDo co dělá nebo říká.
Jim je naprosto jedno , že vlády soc dem prokazatelně a razantně snížili jak daně z příjmu právnických , tak i fyzických osob z hodnot , na které je kdysi nastavily Klausovy vlády. Stejně tak je jim jedno, že opět soc dem snížila dost zásadně horní sazbu DPH. Oni si budou pamatovat, že sazby přece jako jediná snížila ODS. I když to snížení je pouze u přímých daní a naopak dolní sazba DPH se téměř zdvojnásobí. Oni mají jasno, oninepotřebují přemýšlet. Podobně je to s rozpočtovým dluhem. Jim je celkem jedno, že současná vláda vyrobí, pokud dovládne do řádných voleb větší deficit než vyrobily soc dem vlády mezi 02-06, oni budou tvrdit, že se šetří...Diskuse je možná poiuzemezi lidmi, kteří jsou schopni kriticky myslet a tomuto kritickémumyšlení jsou ochotni podrobit i to s čím sympatizují.Nic víc, nic méně. Nemám rád Václava Klause a nijak se s tímnetajím, ale když vnovoročním projevu řekl, že tato země se nachází ve stavu studené občanské války , má bohužel pravdu. Tento stav je úměrný množství fanatiků v jednotlivých voličských elektorátech. A tady si tvrdé jádro komunistů a ODS nemá co vyčítat. Jen s tím rozdílem, že modrých fanatiků je bohužel dneska už víc. Výše uvedené se týká zejména nicku neo. jaq je dost odpudivý případ totálního sobce, kříženého s fanatikem. Já jen doufám, že život mu připraví situaci, kdy pozná odvrácenou stranu mince s , kterou tady platí. Jakkoliv nikomu nic zlého nepřeji.
21. 10. 2007 | 13:53

Tom napsal(a):

Dobrý den pánové Lojzo a vlku,
dovolil bych si Vám nabídnout i svůj pohled.
To co tady plácá Jag, to je samozřejmě ujeté, ale musím se postavit na obranu pana nea. Víte, nezlobte se na mě, ale Vy si také, tak jako to dělají i Vaši názoroví odpůrci, vybíráte data, která se Vám hodí. Ekonomie je nesmírně složitá věda, čím déle ji studuji, tím víc si to uvědomuji. Proto lze zdůrazněním nebo vytržením části celku dojít takřka k jakémukoliv závěru. Co tady postrádám - a bohužel u Vás více než u nea - je respekt k této komplikovanosti.
Haníte tu ODS, ale podobný program láká na Slovensku a v Polsku mnoho lidí. A ve VB dlouho vládnoucí labouristé provádějí také velmi pravicovou politiku... To by vám mohlo napovědět, že ta cesta nebude tak zjevně mylná, jak se domníváte.
A na závěr se ještě musím zastat pana Kalouska, který mi není ani trochu sympatický... Ono totiž po volebním roce se rozpočet vždycky sestavuje velmi těžko, protože v duchu dobré tradice strany rozhazují a uplácejí co to dá. Bez vyjímky. I když, mohl škrtat víc, to určitě.
21. 10. 2007 | 15:18

Javít napsal(a):

Vážení, reagovat na výplody chorého mozku Jaga je zbytečná ztráta času. To je jako diskutovat s mentálně postiženým tříletým dítětem.
21. 10. 2007 | 15:59

vlk napsal(a):

DObrý den Tome,Lojzu nech, prosím, na pokoji.Pokud sedo někoho chceš pustit, jsem Ti k disposici.Lojza jen reagoval na můj příspěvek. Nic víc.
Já o složitosti, či nesložitosti ekonomie neříkámvůbec nic. Snad až na to, že ty jí studuješ a já prakticky provádím.Nikolivtím,že bych určoval kurs měny nebonastavoval makroekonomické podmínky. Nýbrž denně prakticky nesu odpovědnost za svá rozhodnutí a pokud se spletu dopad bude okažitý a zásadní.A to rozhodování věru není o pár korunách.
Pokud jde o hanění, či nehanění ODS. Postav si slovenské reformy do kontrapunktu k tomu paskvilu, co právě prohlasovala ODS parlamentem. Jako pilnému studentovi / bez ironie/ ti rozhodně nebude trvat dlouho než najdeš zásadní rozdíly.Pokud jde o Polsko, tak tady jsi totálně na omylu. Bratři KAczinští jsou všecno jiné než ekonomičtí reformátoři. Takže v Polsku neběží nic. Co se týče mého komentáře k Sobotkově blogu - to co reformě ODS vyčítám je pravda a dost zásadní. S komplikovaností či nekomplikovaností ekonomie to nemá nic společného. A nejde o žíádn vytrhávání faktů. Jde o smutnou pravdu o které se domnívám, že povede ke stagnaci hospodářství.Nic víc.
21. 10. 2007 | 17:31

vlk napsal(a):

pro jaq
dlouho jsem se rozmýšlel, jestli má smysl ti odpovídat. Tvé repliky jsou totiž pro mne mimořádněc hucpe. A varování ostatních, co s tebou udělalizkušenost více než výmluvné.
Zkus psáto věcech, kterým rozumíš a kde máš jasno. Výroky typu, že vláda ta či ona zvýšila ceny energie jsou totiž naprosto mimo.Ceny stanovuje dodavatel, po dohoděsregulačním úřadem,nikoliv vládou A monopolní ČEZ je dnes vládou přinucen prodávat svoji produkcina energetické burze. Nic víc, nic méně.Burza znamená obchod za světové ceny. Nic vícnic míň.A pokud tvoje posedlost důchodci není fanatismem, tak pak už nic.Neboj. I tebe věk dohoní. Uvidíme. Třeba potom lecos pochopíš.
21. 10. 2007 | 20:39

Tom napsal(a):

Dobrý večer vlku,
v Polsku jsem opravdu neměl na mysli Kaczinské, ale jejich opozici OP:)
Ano, slovenské reformy jsou tvrdší, razantnější, podle mého skromného názoru lepší. Na druhou stranu věřím (možná je to mou optimistickou povahou), že u nás se to ještě dotáhne (hlavně ve fiskální oblasti). Ono už tak byli někteří lidovci našponovaní na maximum...

S fakty je problém. Třeba pan Paroubek i pan Topolánek za pomoci stejného souboru dat vytvoří prezentaci, ze které jeden vyjde jako borec a druhý jako nemehlo, jde jen o to, na co se zaměří. Sobotka i Kohout s nimi také umějí zacházet krásně :)

" Pokud jde o pány neo a jaq, ne oni si srandu nedělají. Jedná se totiž otvrdé jádro sympatizantů s fanatickým kodexem."
Tohle mi prostě nepřijde vhodné. Navíc když neo tu podle mého prezentoval mnohé smysluplné názory... Tím nechci říct, že Vaše nemají smysl, jde jen o to, jaké efekty nakonec převáží. Ale to teď těžko dá říct.
A možná Vás překvapím, s Vašimi výtkami na adresu reformy povětšinou souhlasím.

Lojzovi se omlouvám a jako pilný student jdu něco dělat, abych za pár let patřil do kategorie těch, co se o reformy moc nestarají.
21. 10. 2007 | 21:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jagu,

nadávat někomu do volů a debilů je na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujících. Dva Vaše příspěvky jsem smazal. A nebylo to poprvé, Budete-li v této dikci pokračovat, zablokuji Vám přístup na tyto stránky z Vaší IP.

Děkuji za pochopení.

Pane Ročníku 53, opravdu netuším, čím to může být. Dubletní příspěvek jsem smazal.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 10. 2007 | 23:52

Lojza napsal(a):

ome,děkuji za omluvu,nijak jste se mě nedotkl.Nicméně na tom,co jsem napsal o příspěvcích nea ještě před pochvalou vlkovi, asi nemám co opravovat.Neo totiž nějak mlžil. Kéž by měl pravdu
v tom, že nárůst DPH o 4% se na cenách neprojeví.Ale zároveň pominul to, že zvýšení DPH bude přínosem pro rozpočet a proto ten navržený schodek oproti loňskému "jen" 70mld. Nechci zlehčovat ekonomickou vědu, ale líbilo se mi co nedávno napsal p.Havel. Že se vlastně jedná o kupecké počty a mnohem důležitější je dodržování práva.Pamatuji si z tv prognózy p.Singera a jiných odborníků. Nikdy se nic z toho co předpovídali nesplnilo.Tak nevím,šlo o ekonomické horoskopy,nebo záměrnou manipulaci?
22. 10. 2007 | 02:30

Jag napsal(a):

Pane Stejskale,nadávkami jsem byl častován první já,ale není to porpvé,co tady děláte špinavou politiku.
22. 10. 2007 | 06:46

neo napsal(a):

Lojzo, nepominul jsem, že zvýšení DPH bude přínos pro rozpočet...:)
22. 10. 2007 | 14:22

Železnohorský dědek napsal(a):

Pane Stejskale, nemažte nám Jaga, prosím, ručičky spínám... Vždyť bychom si tu nic neužili. Primitivní hlouposti se člověk rád zasměje, to je přímo balzám na duši. Třeba ten jeho názor na důchodce, že už mají odžito a že mohou být rádi, když jim mladí dají aspoň něco. To jsem se chechtal, když jsem to četl, až se lidi kolem dívali, jestli se mi něco nestalo... Nemažte ho, pane Stejskale, pěkně prosím. P.S.: Sakra, teď si nemůžu vzpomenout, odkud že to je? Něco ve smyslu: Staří a nemocní nejsou pro společnost potřební, navíc dopustili Výmarskou republiku, přesídlíme je do koncentračních táborů...
22. 10. 2007 | 14:54

vlk napsal(a):

Tome
ve formulaci o reformách jsi použil přítomný čas a zmínil SLovensko a VB, domníval jsem se, že popisuješ současný stav,takže ok.
Jakoo pilného studenta o tebe nemám strach!
23. 10. 2007 | 18:58

Jag napsal(a):

Pane Stejskale u pana Paroubka je v blogu napsáno,že je to blb.proč to nemažete,ale mažete,když já napíšu skutečnému blbovi,že je blb?Zase jiný metr,co?
24. 10. 2007 | 07:46

Jirka napsal(a):

pane Sobotko,
možná jste měl místo sepisování tohoto
elaborátu věnovat energii pro zrušení akce
"PORCOVÁNÍ MEDVĚDA",to by jste se blýskl.
Že tomu rozumíte je nám všem ale úplně jasné,akorát je nám to k ničemu,když po Vás zbyl schodek větší než prase a my to zaplatíme.Tím medvědem by jste mohl něco odčinit a zvednout si ještě více preference.Jo,a nevím,proč máte na svých stránkách e-mail,když neopovídáte,nebo jen na pochvaly?
26. 10. 2007 | 18:43

Občan napsal(a):

Jednoduché. Ne tak pro pana Sobotku. Tím víc bude skutečná reforma bolet, čím příjde později.Optimální byly roky 1999-2000. Pan Sobotka je z Vyškova. Co na to jeho krajané, spolužáci, pamětníci a sousedé ?
29. 10. 2007 | 23:17

Mira napsal(a):

Většinou člověka nakrkne nejvíc to,co se ho bezprostředně týká. U mě je to fakt, že ODS rezignovala na podporu mladých rodin, zřejmě chce zastavit tu "populační explozi", která poslední 3 roky je, asi jim vadí, že se rodí víc dalších příživníků/nepodnikatelů.To, že mi seberou společné zdanění manželů,je pro mě mínus asi 1800,-/měsíc.Pak odpočty na 2 děti to je dalších mínus 1000,-/měsíc.Plat mi neporoste a naopak se vše důležité pro život zdraží minimálně o 4 procenta. Nejsem totiž tak naivní jako pan Neo, myslím si naopak od něj,že obchodníci využijí velice rádi toto zdražení a ještě nám nějaké to procento na ceně přidají.Příkladů z historie je víc než dost a ne jen u nás.
05. 11. 2007 | 23:22

Pavel napsal(a):

Vážený pane Sobotko,

ber
06. 11. 2007 | 09:19

pavel napsal(a):

jste ze Slavkova a v novinách čtu, že se lepším plánováním dopravních silničních staveb, tedy ne zastavením výstavby dálnic, ale jejich optimalizací, dá ušetřit 30 miliard korun. Vy tady předkládáte doktorkou práci plnou čísel, ale ty miliardy Vám nějak unikají. To je i Vy podporujete ODS a jejich ministra Řebíčka a jeho náměstka Hodače v takovém plýtvání?
06. 11. 2007 | 09:21

xyzal napsal(a):

Moc hezky napsaná demagogie, ještě by to chtělo chtělí trochu ekonomického vzdělání a porozumění :-)
06. 11. 2007 | 17:12

ludvík napsal(a):

P.Sobotko,díky za článek k uvažované reformně.Škoda jen,že jste jako člen své partaje nedokázal přenést své názory na všechy vaše členy,kteří by jej dál prezentovali a propagovali mezi nepartajní většinu.Chci říci, je zbytečné lamentovat nad rozlitým mlékem.Po obrovském nadšení a elánu většiny společnosti v 89 a náhlém vystřízlivění po vzniku partají bylo jasné, že neregulovaná řeka nadšení/OF/ musí být zešněrována do regulovaných potůčků t.zv. partají,aby z toho ekonomického toku mohli prosperovat zlatokopové a ctižádostiví lidé činu.Od r.89 jsou mi neustále předhazovány názory a principy vládnutí levicových i pravicových partají a zatím neslyším nic jiného než jaká je předcházející vláda špatná a jak bude nová lepší a jak si mám stále utahovat opasek.Argumenty, kterými se všechny partaje ohánějí nejsou nic jiného než zbožná přání vás a dalších partajních bossů. Ztratil jsem důvěru v činnost a v jednání VŠECH politických partají!
Partaje bohužel nejsou nositelé odpovědnosti za svoje vládnutí a proto tak vypadá i práce vlády, opozice a parlamentu.Nejste schopni vzájenmé domluvy pro rozdílnost partjních desater.Pro omezenou loajalitu k partaji neumíte přijímat a pružně do vlády zařazovat rozumné názory opozice.Dokažte se povznést nad partajničení a prosaďte vládu odborníků ne diletantů s průkazy.
Jsme všichni poznamenaní 40 ti roky něčeho,co před 48.r. umožnily svou nabubřelosti tehdejší vládní partaje, komunistům.Mám vážné obavy,aby nás politika partají opět nezavedla do nějaké 40.leté temnoty.Jak ukazují přecházející příspěvky domluva partají je nemožná.Proto musí být tento neživotaschopný systém odstraněn a nahrazen vládou a parlamentem odborníků.Než zkoušky různých reforem by nový vládní systém byl pro naprostou většinu bezpartijních přijatelnější.
06. 11. 2007 | 17:22

Ivo Peterka napsal(a):

Magistr Sobotka má pravdu především v tom, že vláda ODS neplní předvolební sliby. Schodek je stále obrovský, daně jsou u drtivé většiny plátců vyšší (ano, je nutné počítat i se zvýšenou DPH), zavádí se platby u lékaře a Inženýr Topolánek chce zavést školné jako první věc v reformě školství - to že poslední dvě věci zcela odporují s jeho "smlouvou s voliči" ho patrně nechává klidným ... . Neo, jste typický zaslepený následovník politické strany - ve vašem případě je to něco jako víra.
07. 11. 2007 | 08:46

Ivo Peterka napsal(a):

vlku 20.10.2007 21:22:12: Dobrý komentář. Zcela souhlasím.
07. 11. 2007 | 08:51

Ladic napsal(a):

07. 11. 2007 | 23:21

Ladic napsal(a):

07. 11. 2007 | 23:23

Ladic napsal(a):

07. 11. 2007 | 23:24

petr napsal(a):

Pro všechny ty samolibé co se sami uživí: přijde doba kdy i vy budete rádi že žijete ve společnosti kde ještě nějaké solidatita existuje. To si buďte jisti.
Oni se ve své nabubřelosti a lakomosti s pocitem pánů světa potom vzpamatují. všechno jsou to totiž spojené nádoby.
08. 11. 2007 | 08:36

XXX napsal(a):

Takové názory po Vašich rozpočtech (!!!) - pane Sobotko promiňte, ale musíte být buď velmi drzý, nebo velmi blbý (možná i oboje - blbost někdy vypadá jako odvaha)
08. 11. 2007 | 10:33

Ford napsal(a):

To jsou zase slátaniny! Vážení jednodušší, když vám zdražovala ČSSD každý rok tak vám to nevadilo. Tak proč vám to vadí teď?
08. 11. 2007 | 10:53

BM napsal(a):

Soudruhu Sobotko, máte velmi krátkou paměť. To vaše vlády nadělaly astronomické dluhy, které bude nutno splatit (protože váš předseda Paroubek lhal, když tvrdil, že dluhy splácet netřeba a že to nikdo nedělá), to vy jste vytvářeli pracovní místa jedno za 2,5 milionu a tím uměle urychlovali tempo růstu...atd.atd. Když tak dobře víte, jak to dělat, aby dluh klesal rychleji, proč jste to nedělal? Mandatorní výdaje, které musí koalice dodržet (protože nemluvíme o ekonimice ODS, ale koalice a to je něco dost jiného) jste nastavili také vy! Zajímalo by mne jedno: Jste takový prolhaný lump, nebo jste takový hlupák a věříte těm slaboduchým blábolům, které říkáte a píšete?
08. 11. 2007 | 12:50

ANTISOCAN napsal(a):

Když nemůže žrát u koryta ,tak kope jak svině , která zdechá . Kdyby raději zalezl a držel hubu ! Stejně Ti někdo těch 950 miliard dluhů co jste nadělali s debilkem Paroubkem pškně spočítá !!! Začni se učit počty abys sis ty dlouhé dny mohl přepočítávat !!!
08. 11. 2007 | 14:16

Franky napsal(a):

Tak co ODSáci už jste se duševně vyonanovali?Parchanti!Umíte jen kritizovat a blbě kecat.Je vidět i bohužel slyšet že voliči ODS jsou mdlého a nepříliš vyvinutého mozku.A z takovýma musíme žít.BOHUŽEL.
08. 11. 2007 | 21:30

o2 napsal(a):

To Franky
A co tak něco k článku. Mám obavy, že ta Vaše reakce je spíše o Vašem mozku.
Abych předešel dalším Vašim urážkám nejsem ODSák ani jejich volič.
Pěkný den.
09. 11. 2007 | 14:05

Alex napsal(a):

TO neo ...zajimalo by mne kde si prisel na to ze 15 000 je podprumernej plat ???? zkus si jit dealt do fabriky ty kancelarska kriso ....pripada mne ze sedis nejspis nekde na zidly za ODS a meles nesmysli jako cela nase vlada .....rikam jen jedno maslo 60 kc ???? kde to zijem ??? NEO = Topolanek ........... TOTO JE MUJ NAZOR NIKOMU HO NENUTIM
10. 11. 2007 | 15:40

bývalý volič ČSSD - aneb poučený hlupák! napsal(a):

pane SObotko, jediné Vaše štěstí je v tom, že mi nestojíte ani za to, abych s Vámi polemizoval, protože jediné co umíte je stranické patolízalství, které předvádíte cca. 15 let. co udělali socani za reformy kromě toho, že zasvinili právní systém, zasvinili veřejné finance rekordními deficity, způsobili hyperinflaci jakékoliv politické kultury a slušnosti, předvedli nám své primitivní nenasytné a ještě neschopné bafuňáře a kinder socánky jako jste vy! pokud byste měl jen trochu slušnosti, zalezete do hromady uhlí a nevylézáte dokud je světlo!!!
10. 11. 2007 | 20:38

Honza napsal(a):

rádi si počkáme a uvidíme, řekl slepej a šel na němý film !!! jinak si myslím že je zbytečné napadat jak vládu, tak opozici. Čas nám ukáže kdy jsme se měli lépe... .
10. 11. 2007 | 22:54

Grieco napsal(a):

Pan Sobotka, nezná základní věci. : Má Máti a Dal. Není schopen vydělat více než prožere. Neuměrně zadlužil tento stát a zdá se že v tom hodlá pokračovat. Rozdávat peníze státním zaměstnancům zvyšovat jim platy. Už není z čeho rozdávat, ale on nám klidně zvedne daně vyžírka. Tomu říká jistota.
11. 11. 2007 | 22:24

Jag napsal(a):

Pane Sobotko,komunismus je podobný dnešní paní Stehlíkové a socanům.Když se jich člověk zeptá na sociálně spravedlivou společnost,tak je blábolí o tom,že máme 21 století a každý má na něco nárok.Už komunismus říkal,každému podle jeho potřeb.Ale to jste si spletl dobu,protože dnes se pořád platí penězi a ty musí někdo vydělat nebo je dovést na dani.Akorát když člověk poslouchá odpovědi některých skupin obyvatel nebo socanů v parlamentu připadá mu,že všechno je jen otázka proč mu to není dáno.Už také víme na co dělali komunisti-horníci rekordy v rubání uhlí a pak jim komunisti dávali Řády práce s odměnami 250 000kč-tehdy dům,včera to cikán řekl na Nově,přece uhlí měli dříve zdarma,že......Takže aby si cikán zatopil,Husák vyrubal Severní Čechy.Teda ta socánie to je prdel světa.je to fakt k uchlámání.
12. 11. 2007 | 08:28

Já První napsal(a):

Ale jdi Ty... blekoto...

http://data.idnes.cz/soubor...
13. 11. 2007 | 16:01

mp3 napsal(a):

No jo, růst HDP za vlády ČSSD byl asi jen díky panu Sobotkovi. Mi připadá, že píše, jako kdyby HDP vytvořil sám.
Žasnu nad odborností pana Sobotky. Porovnává vybraná procenta ukazatelů a používá je jako vysvětlení toho, jak to ČSSD dělala dobře a ODS to dělá špatně, i když to z toho vůbec nevyplývá. Kdyby alespoň diskontovat, když porovnává absolutní částky. Snad pan Sobotka, bývalý ministr financí není a dělá to jen, aby oblbnul lidi.
Buďme rádi, že tu máme na nějaký čas politky, kteří mají odvahu napravit, co minulé vlády zvoraly (v tomto případě zejména zamezit zvýšení zadlužení).
13. 11. 2007 | 16:36

František napsal(a):

Topolánek se dopustil hrubého podvodu na voličích tím že podepsal smlouvu s voliči a nasliboval nesplnitelné jen s jedním zištným cílem. Dostat se k moci, aby jeho soukmenovci mohli vekslovat stejně jako za vlád klausových. Každá smlouva by měla být právně postižitelná, proto by měli všichni postižení dávat na autora smlouvy hromadné žaloby!!!
13. 11. 2007 | 17:13

-Sarah- napsal(a):

Dobrý no...asi se odstěhuji.
13. 11. 2007 | 20:54

mih napsal(a):

Proč tenhle neumětel nedrží klapačku!
14. 11. 2007 | 14:06

Já I. napsal(a):

To vlk, Ročník 53 a několik dalších se zdravým rozumem:
Přišel jsem ke konci diskuzí a postupně přečetl všechny nesmazané a dotěď uveřejněné příspěvky. Díky vám dvěma si myslím,že třeba někdy zvítězí zdravý rozum.Doufám v to.Protože jinak by opravdu nezbylo,než se z téhle země vystěhovat.Kamarádi všech vládních struktur to čas od času také dělají - tu Seychely, tu Bahamy...jen nějak rychle zabalili a přibrali i co jim nepatřilo... Přemýšlím,jestli mi někdy bude stačit budoucí důchod na skromné živobytí někde v Polynésii...Kokosy skoro zadarmo,topení netřeba,voda teplá i bez ohřívání,listí na opravu střechy roste kolem...Jen aby mne inflace o ten důchod nepřipravila, jsem "ročník 52" ...
Jinak je pravdou,že si zasloužíme takovou "politickou reprezentaci", jakou máme.Jsou jedni z nás.Volíme "český průměr", noblesa,čestnost a poctivost se nenosí.Jenže - kdo to naučí třeba i naše děti?Naši politici - jedno jestli Pavel nebo Šavel - si zaslouží hromadně vymést drátěným koštětem.Dokud bude politika nástrojem a prostředkem pro snadné nabytí majetku bez velkého úsilí,jen kecáním a předváděním se,potud nebude líp."Naši představitelé" zapomínají,že by měli SLOUŽIT občanům a tím i tomuto státu, a ne si ze státu dělat dojnou krávu a z občanů legraci...Ale to je asi jiná pohádka,že? Tož tak...
14. 11. 2007 | 17:55

mario napsal(a):

Tak to tu máme paníMajerová konečně došlo na ty co 40 let budovali socialismus na nemocne a na důchodce ,jen at platěj.Konečně náš císař pán bude spokojenej že se ta kasička plní spravedlnost musí bejt. kdo si nanahrábnul má smůlu půjde od most jestli mu to nase blahorodí dovolí.pak jsou tady ještě starobince to bude proty co nám dají co jim ještě zbylo.hlavně aby se lid nebouřil na to ted vacvičíme novou ještě lepší policiji ta stará stála za prd
14. 11. 2007 | 18:00

pedagog napsal(a):

Každý důchodce si pobyt na netu předplatil,Vy, Jagu,tam prožíráte mzdu neoprávněně vyplácenou za práci.Zaměstnavatel na to ještě nepřišel? Kdo je tedy ještě větší blbec,než jsme doufali a kdo skutečný vyžírka?
15. 11. 2007 | 12:23

xyz napsal(a):

to Jag: tvá máti tě měla zaškrtit pupeční šňurou...nebo si ji zaškrtil ty, abys ji nemusel živit...
15. 11. 2007 | 13:03

mezek napsal(a):

Nevím kde ten Nedělka vzal tu drzost něco takového psát když vůbec nemá ekonomické vzdělání blbej právník
15. 11. 2007 | 13:55

KROKODÝL napsal(a):

PANE SOBOTKO.Když zavřu obě oči,stejně tam vidím bilion dluhů,rozbité silnice,nejdražší dálnice na světě,korupci,kam až oko dohlédlo.Akce čisté ruce,která stála za prd,ale přesto v jejích sítích uvízli samí socani.
Podprůměrný právník ze Slavkova u Brna se přes noc stal ministrem financí- ve stylu z kuřete orlem rychle a snadno- a podle toho to tak vypadalo a vypadá.Socanskou bandou naflákané dluhy budeme platit jak my ta i naše děti.A to nemluvím o pobídkách na montovny alá Philips Hranice,že.Kde jsou ty miliardy,které má Philips vrátit?Nikde,nikdo je nevrátí,protože byl na fabriku konkurs a peníze jsou hádejte kde?Peníze,které jste ukradli našim rodinám ve jménu "solidarity".Koho a s kým???
Jenom bych nyní připomenul spoustě diskutujících,kteří chválí vaši socbolš zlodějskou vládu:PÁNOVÉ A DÁMY,VIDÍM TADY PLÁČ NAD ZVÝŠENÍM DPH O 4%,ALE NIKDE NEVIDÍM ANI NÁZNAKEM,ŽE BY SI NĚKDO Z VÁS VZPOMNĚL NA SOCANSKÝ PŘESUN OBROVSKÉ SPOUSTY POTRAVINÁŘSKÝCH A DROGISTICKÝCH POLOŽEK,PLYNU,TELEFONU,ELEKTŘINY A JINÝCH Z 5 DO 19% SAZBY DPH.NĚJAK MI TO TOTIŽ VE VAŠICH PŘÍSPĚVCÍCH UNIKÁ!!!!A VÁS TADY TRÁPÍ 4%????TATO POLOREFORMA MI OSOBNĚ PŘINESE JEDNU PĚKNOU DOVOLENOU ROČNĚ NA UŠETŘENÝCH DANÍCH.KDYBY JI ODSKA DOTÁHLA TAK JAK SLÍBILA,BYLY BY TO DVĚ DOVOLENÉ.
16. 11. 2007 | 11:35

mario napsal(a):

tady řešíte jen ty co vydělávají a co ti co 40 let pracovali okrádali je na platech majetek který vytvořili rozkradli co vytvářejí ty obrovské hodnoty a vy si dožijte za 250euro měsíčně to že už nemůžte dělat to nás nezajímá
16. 11. 2007 | 18:58

paroubek_ml. napsal(a):

Pan Sobotka je dobrý politik, nezkušený právník a špatný ekonom. Jeho vnitřnímu přesvědčení nevěřím. Umět dobře skládat slovíčka a spelulovat s čísly, nelze zajisté mladému perspektivnímu socanovi upřít. Za svou životní kariéru odsaje z tzv. "Systému" značné finanční prostředky. O to mu vlastně hlavně jde, nebo Vám ne? Pokud ne, tak jste na vyšší duchovní úrovni. Bohužel nepatříte do tohoto konzumního světa a budete trpět. Další Grosové, Sobotkové, Haškové totiž přicházejí, viz. probíhající chat.
18. 11. 2007 | 09:13

pes napsal(a):

Vazeny pane Sobotko,
kdyz Vas vidim v TV, chce se mi zvracet, jakeho lumpa zivim z mych dani. Kdyz jste byli vladni stranou, moc jste nesetrili, za to ted by jste si pro korunu nechal vrtat koleno, ze. Vim, ze nasili nicnespravi, ale kdyz Vas vidim, jak se sklebite pitome do kamery, velmi rad bych Vam dal pesti. Kdyz Vas platim, snad bych na to mel i pravo, ne?
Byl by jste politikem i kdyby jste byl placen jako manazer neuspesne firmy? To znamena zaklad nejakych 10 tacu a premie zadne? No, ono vlastne kdyz jste u korytka neni treba dostavat vyplatu, staci uplatky a provize, ze?
18. 11. 2007 | 22:49

Zkumavka napsal(a):

Sobotko,
.
.
škoda slov.
18. 11. 2007 | 23:30

koki napsal(a):

Vážení pánové a milé dámy, je to celé strašně zjednodušené. Pohled na vývoj cen i všeho ostatního nemůže být tak černobílý tak jak předvádí autor článku. Zdražování potravin v současné době má důsledky o kterých se nikdo nebaví. Růst poptávky po zemědělských komoditách hlavně díky nárůstu poptávky v Číně a Indii, přidáváním biosložky do nafty apod. Proč se tady žádná pomazaná hlava nepozastaví nad kvótami EU (včetně Vás pane Sobotko)? Když chtějí najednou o tolik zvednout skokově spotřebu obilí a řepky a nedojde jim, že to logicky vyšší poptávané množství povede k vyšší ceně, tak proč pan Sobotka nijak nereaguje. Protože to všehcno redukuje do zástupných problémů, nevidí jakou má regulované nájemné dopad ne trh práce a obráceně (tam kde nejsou dostupné byty se Vám nikdo nepohrne - jaký objev že?) Všechno jen úplně vytrhnout z kontextu, případně zamlčet nebo spíše zamlžit opravdové příčiny růstu v letech vlády ČSSD, vliv startu automobilek na růst jsou více než patrné, ale tyto výroby mají mimojiné i svoji projektovanou kapacitu a na dvoře před halou Vám nikdo auta montovat nebude. Mimochodem bych tu také uvítal analýzu kolik stálo jednopracovní místo vytvořené díky pobídkám, stejně tak kolik si lidé na dané pozici vydělají a jakou mají tito státní příslušnost - ne není to xenofobie. Jde o naše dlouhodobé nezaměstané, máme jich stále dost (ikdyž máme rekordně nízkou nezaměstanost). Zajímalo by mě, jakou reakci byste zvolil ve chvíli, kdy ekonomiky, ze kterých pracovní sílu nepokrytě dovážíme, posílí natolik, že se práce "gastarbeiterům" nevyplatí nebo pro ně již nebude odloučení od domova vyváženo dostatečným příjmem, a nebudou již pracovat u nás, v provozech nezřídka vytvořených díky pobídkám. Kdo tam potom bude pracovat, vskutku netuším, vy víte? Podělte se s námi. Nejde mi o ideologický boj, ale o efektivitu vynaložených prostředků. Jsou to prostředky i z daní těch nízkopříjmových, za které se dle Vašich slov snažíte bít. Oprvadové problémy se neřeší, mrzí mě, že politici naučili prostý lid naslouchat pouze a jen grafům, procentíčkům, miliardám, hlasům. Jenom zjednodušené realitě, která sice těm bázlivějším zjednodušeně umožňuje alespoň základní orientaci ve světě a věcech života, ale když se jim jejich svět rozpadne tak jen bloudí a neví. Nic není o čtyřech procentech DPH navíc, pětiprocentním růstu či nějakým sedmdesáti miliardám (a to čistě odděleně bez jakýchkoli souvislostí), začněte všichni a to nejen zde přispívající přemýšlet v širších souvislostech než je růst ceny rohlíku o 150% za cca nějakých šest sedm let (není až tak důležité). Pak se budeme mít i o čem bavit. Tímto můj příspěvek končí (předem děkuji za nadávky, které mě opět utvrdí v tom, že jednoduchost uvažování roste stejně stejně jako HDP).

Pane Sobotko, budete chtít reagovat nebo lidé přispívající na Vašem blogu na odpověď nestojí? Ptám se proto, že tento příspěvek si dovolím zařadit mezi ty slušnější na diskusích u článků podobného typu.
19. 11. 2007 | 23:20

koki napsal(a):

jeste k nekterym prispevkum...nikdo si nic nepredplatil pokud nema nejake soukrome pripojisteni nebo sporeni (pro ty co nechapou mame prubezny duchodovy system)

Co se tyce meho pohledu na soucasnou vladu a jeji pusobeni, tak taky nejasam, ale porad mam tak nejak pocit, ze je vule prejit od trestani tech lepsich a uz dal se nebudeme systemove snazit o prumernost (dneska cim vic umim, delam a vydelam, tak tim vic zaplatim, ten na gauci se ma dobre i za nehnutim prstem, dale si pripomenme kampan za zruseni viceletych gymnazii apod.). Vzdyt i ten co vic spotrebuje taky vic zatezuje zivotni prostredi, aniz by si to treba mohl uvedomit, proto se mi jevi posun ke zdaneni spotreby jako spravna myslenka.

Abych rovnou odradil ideologicke blazny a pravracece kazdeho slova, tak opravdu nechci duchodce, maminky na materske ani duchodce ci opravdu nemocne nechat past na loukach a bydlet v chladu jeskyn Moravskeho krasu.

Kdo kdy videl bezbolestnou reformu, at se prihlasi, muze jit hned kazat (pokud tedy nebude povidat o stehovani zidli po kuchyni nebo prejmenovani uradu na jiny a tak dale)

Kdo nechape dusledky konkurencniho prostredi, ten vzdycky bude mit starch z procent. Proste mu ty hrusky nebudou sedet. Politik prece nemuze nikdy srovnat opravdu realne hodnoty ci pomerne, vzdycky jen ty absolutni, protoze jen ty vetsina lidi uchopi a jde je preci interpretovat tolika zpusoby.

Navic podle clanku soudim ze pan Sobotka by mel se svymi ekonomickymi znalostmi u zakladnich zkousek tykajicich se ekonomie opravdu obrovske problemy. Ono ne vse ovlivnuje pouze jeden faktor (tedy ten kterym pan exministr v danem odstavci strasi)
19. 11. 2007 | 23:40

Terry napsal(a):

"Horší, než jste doufali."

Pane Sobotko, toho horšího, než jsme v listopadu 1989 doufali, je hodně.
A v tom "stále horším" vedou čeští politici.

ČESKÝ POLITIK = ŠKODNÁ

A jako s přemnoženou škodnou se s politiky budeme muset (jednou) vyrovnat. U této škodné nepomůže cinkat klíči; to bude chtít silnější kalibr.
20. 11. 2007 | 11:49

omo napsal(a):

Pan Jag by se měl léčit psychicky. Jeho úsudek je na bodu 0!!! Nevím jak vystudoval nebo ne? Důchodci tady vytvořili takové hodnoty, které teď ODS rozkrádá. Kdyby jich nebylo tak by se o vládnutí ODS tak špinavě a nevybíravým činem před volbami nesnažila. Měla by se snažit také vypátrat kdo má konta z jejich strany ve Švýcarsku. Radši pod cenou privatizují léčebné ústavy, nemocnice a další....Asi proč?
07. 12. 2007 | 14:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy