Nový začátek pro naši zemi

14. 03. 2013 | 09:00
Přečteno 4507 krát
Českou stranu sociálně demokratickou čeká v příštích dnech její 37. sjezd. Na domácí poměry nezvykle vysoké pořadové číslo stranického kongresu je dáno jednoduchým faktem, ČSSD je nejstarší aktivní českou politickou stranou, která v letošním roce oslaví 135 let od svého založení v pražském hostinci U Kaštanu. A protože ČSSD je současně i nejsilnější parlamentní a krajskou politickou silou, je zřejmé, že její sjezd musí reagovat na nejdůležitější témata a podněty, které přináší politický vývoj v naší zemi.

V republice vládnou již sedmým rokem pravicové vlády (s přerušením krátkého období úřednické vlády Jana Fischera), které se svým programem reforem zcela selhaly. V roce 2007 zdědila vláda Mirka Topolánka zemi po osmi letech vlády sociální demokracie v dobré hospodářské a sociální kondici – s ekonomickým růstem kolem 6 % a se zvyšující se životní úrovní.

Samozřejmě, stále zůstávalo k řešení mnoho vážných problémů, ale začala se naplňovat pozitivní očekávání z listopadových dnů 1989, že demokratická společnost je lidem schopna zajistit lepší životní perspektivy než komunistický režim. Naše země se koneckonců postupně přibližovala úrovni vyspělých států EU.
Tohle je dnes minulostí. Pravicové vlády zcela změnily politické klima v zemi. Namísto modernizace sociálního státu zajišťujícího všem důstojný život rozhodly se jej jako údajně přežilý systém odbourat a privatizovat, a to s fatálními důsledky.

Dnes jsme svědky dlouhodobé hospodářské recese či stagnace, chudnutí rodin s dětmi a důchodců, v zemi je téměř 600 tisíc nezaměstnaných, z nich polovina je bez práce dlouhodobě, nezaměstnanost mezi mladými lidmi do 25 let dosahuje hrozivého čísla 20 %.

Všeobecný optimismus z počátku nového století (spojený i se vstupem do EU a následným přílivem investic) vystřídaly nejistota, stres, frustrace, beznaděj a ztráta pozitivních perspektiv. To vše doprovází bezprecedentní propad důvěry v politiku a politiky. Občanům se začínají podbízet nejrůznější populistická hnutí a političtí podnikatelé slibující pořádek a vládu silné ruky. Naše demokracie se ve skutečnosti nachází v ohrožení.
ČSSD se jako hlavní opoziční strana trvale snaží o korekci vládního kurzu. Nejprve jsme se snažili svými alternativními návrhy vládu přimět k diskusi a rozumným kompromisům, později jsme se snažili opakovaně vyslovit vládě nedůvěru, neboť vláda tyto naše návrhy ve své ideologické strnulosti zcela ignorovala. ČSSD je tradičně reformistická strana, která má nedůvěru ke krajním řešením a sociálním experimentům s dalekosáhlými nepředvídatelnými důsledky.

Nezvládnuté pravicové reformy vrhají naši zemi do chaosu, dochází k rozkladu státu. Náprava si vyžádá radikálnější změny. Země potřebuje zásadní obrat k levicové politice, má-li být demokratický sociální stát uchován, má-li být nastoupen proces obnovy země a nápravy křivd, které vláda mnoha lidem způsobila.
Právě o tomto obratu a jak jej uskutečnit bude náš nadcházející sjezd. Je to pro nás, sociální demokraty, velká výzva. Ale jsme dnes jedinou konsolidovanou stranou v zemi, která je schopna potřebné radikální změny nejen navrhnout, ale také kompetentně uskutečnit. A soudě dle pokračujícího trendu zvyšující se voličské podpory naší straně to od nás také veřejnost očekává. Toto očekávání nechceme zklamat.

Na sjezdu chceme dát veřejnosti základní odpovědi na otázku, jakým směrem chceme zemi vést, staneme-li se po příštích volbách do Poslanecké sněmovny vládní stranou.

Očekávám, že sjezd potvrdí naše sliby, které jsme již veřejnosti v tomto směru dali: zrušíme tzv. druhý důchodový soukromý pilíř, zabráníme převedení zdravotní péče na dvojí standard, zabráníme zavádění školného v jakékoli podobě, obnovíme progresivní a spravedlivé daně a spustíme celistvý program pro systémové potlačení korupce a daňových úniků, včetně zavedení majetkových přiznání.

S ohledem na pokračující stagnaci ekonomiky a hrozivý nárůst nezaměstnanosti v poslední době se však dnes naší prioritou stává podpora investic a posílení aktivní politiky zaměstnanosti, a především vytváření pracovních míst pro mladou generaci.

Dáme také jasně na srozuměnou, že naše vládní opatření budou rozpočtově realistická, jakkoli nehodláme v tomto směru kopírovat dosavadní vládní politiku, sázející na krátkodobé efekty pomocí plošných škrtů.
Změníme hospodářskou politiku a posílíme orientaci na podporu růstu. Naše rozpočtová politika počítá s jinou filozofií přerozdělování a promyšlenou rozvojovou strategií sázející na podporu kvalitativních faktorů rozvoje země (nové technologie, výzkum a vzdělání) v dlouhodobé perspektivě.

V neposlední řadě jsme připraveni sladit politiku obnovy naší země s dosud nevyužitými příležitostmi, které nám nabízí naše členství v Evropské unii. Věříme, že i s příchodem nového prezidenta se Česká republika stane důvěryhodnější a vlivnější členskou zemí EU, která se nenechá vytlačovat na okraj a bude schopna se aktivně podílet na hlubší integraci. Naše země není v dobrém stavu. Nutně potřebuje nový začátek. Okamžikem pozitivního obratu mohou být příští volby do Poslanecké sněmovny. Sociální demokracie si uvědomuje svou odpovědnost.Zdroj: Právo (14.3.2013)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

I když budete schůzovat v plynojemu, to neznamená, že tam můžete vypouštět plyny.
14. 03. 2013 | 09:24

Ládik!!! napsal(a):

"U kaštanu" byl m.j. hostinec, kde se konal ustavující sjezd KSČ, kázal tam Bohuš Šmeral.
14. 03. 2013 | 09:27

Ládik!!! napsal(a):

Mohli jste zachovat kontinuitu - Ve Velkých Heralticích je hostinec U tří kaštanů, tam jste měli znovu začínat.
14. 03. 2013 | 09:29

Petr z Tábora napsal(a):

Z Vaší pozice je jistě pěkný pohled na předvolební preference ČSSD přestože vaše opoziční politika je nemastná neslaná. Z pohledu občana se zohledněním názorů politiků typu pánů Zaorálek, Dientsbier apod, bude vítězství ČSSD na další léta ztracenou příležitostí změnit poměry v ČR radikálnějším způsobem k lepšímu.

Šlo by o to, nastolit vládu zdravého rozumu, slušného vládnutí, sebevědomého členství v EU - pak by bylo skoro jedno, zda vládne pravice či levice. Takzvaná pravice to potentočkovala v posledních letech. Řada názoru zaznívajících z úst některých politiků ČSSD deklaruje eurohujerství, neschopnost zdravého ekonomického uvažování,ekologismus, uražená ješitnost, genderismus atd.
Škoda, že si ČSSD nezvolí za předsedu někoho s větším nadhledem.
14. 03. 2013 | 09:29

Lukáš D. napsal(a):

Nový začátek stále s těma stejnýma lidma asi těžko.
14. 03. 2013 | 09:30

Ládik!!! napsal(a):

"Ustavující sjezd Československé sociálně demokratické strany dělnické se konal 7. dubna 1878 v Praze – Břevnově, v hostinci U kaštanu, a to za tajné účasti 15 delegátů a přítomnosti zástupce celorakouského ústředního vedení sociálně demokratické strany. Přijatý program vycházel z programu neudörfelského sjezdu a v duchu proletářského internacionalismu proklamoval právo národů na sebeurčení. Již tehdy si naši předchůdci uvědomili, jak důležité bylo pro obhajobu zájmů dělníků a pracujících vytvoření stranické organizační struktury s vlastním programem. Odvaha, přesvědčení, slova Komunistického manifestu Karla Marxe a Bedřicha Engelse z roku 1848, slova Inaugurální adresy a Prozatímních stanov První Internacionály, napsaných Karlem Marxem (1864), stojí u zrodu organizací sociální demokracie a jejích lepších tradic. Ty nemají přirozeně nic společného ve finále se současnou sociální demokracií, byť se jich tato strana ve své historii nejednou účelově dovolává. Tehdy stáli u zrodu sociálně demokratických stran ty nejlepší, nejpokrokovější a nejrevolučnější síly. Členy takové strany byli Vladimír Iljič Lenin, Josef Vissarionovič Stalin, Bohumír Šmeral a další."
Miroslav Štěpán, 2011.
14. 03. 2013 | 09:32

Admirál napsal(a):

Pane Sobotko, jsem doopravdy zvědavý, co nám, tedy těm, co by jsmevám měli dát ve volbách důvěru nabídnete.

Říkáte radikální změnu. V tom stavu, kam jsme se dostali, musí být změna skutečně radikální.

Pokud přistoupíte na pravidla hry, která vám tu nastvili zemští škudci, v tom okamžiku jste prohráli.

Tudíž po sjezdu by pro voliče bylo dobré vědět, jaké že radikální změny máte namysli a s kým že ty radikální změny chcete prosazovat a uskutečňovat.

Alespoň za mne mohu říct, že to rozhodne, komu dám svůj hlas v příštích parlamentních volbách.
14. 03. 2013 | 09:32

Hloupý Honza napsal(a):

Ano, chce to nový začátek, aby lidé vzali co mají po ruce a šli jsme vás vypráskat od těch vašich koryt, oranžoví, modří, topíci, či červení, všechno jedno jest, a začali jsme znovu s novým volebním zákonem a jinými občanskými spolky.

Všichni u tak dlouho "sloužíte lidem", že jste ztratili vnímání reality.
14. 03. 2013 | 09:34

šašek z Jihlavy napsal(a):

Bohuslave,
hlavně si ohlídejte, aby se do čela nedostali noví Grossové, Paroubkové a Škromachové. Jestli nevyužijete svou šanci v čase, který vám zbývá do voleb a prošvihnete ji jako za Paroubka, Tvrdíka a dalších výtečníků, zmizíte stejně jako oni v propadlišti. A odtamtud není návratu, jak ukazují Paroubkovy marné snahy.
14. 03. 2013 | 09:36

DH napsal(a):

Vážený pane předsedo,

To, co naše země rozhodně nepotřebuje, jsou laciná, jednoduchá a zdánlivě funkční holohlavá řešení. Je evidentním faktem, že levicová řešení, založená na falešné a pokrytecké nedobrovolné solidaritě, direktivním přerozdělováním zdrojů od schopných a podnikavých směrem k lehkoživkům a nevýnosným loserům, nejsou a nemohou být dlouhodobě funkční.

Vždy v novobodé naší historii, kdy díky finanční restrikci, rozpočtové zodpovědnosti, podporou svobodné a ekonomicky racionální individuality a vytvořením dostatečného rezervoáru levně disponibilní pracovní síly, dokázaly pravicové vlády nasměrovat ekonomický vývoj země ke koncurenceschopnosti a budoucí prosperitě, přišla populistická levice, zneužila dočasných ale nutných negativních reformních efektů k bombastické kampani a uchvátila moc právě v okamžiku, kdy se tato zodpovědná politika měla šanci postupně projevit na makroekonomických ukazatelích.

Věřím, že pro každého slušného člověka je nesmírně tristní sledovat špatně skrývanou mocichtivost a lačnost současné levicové opozice. Dobře si všichni pamatujeme, že nebyla a není kromě laciné negace předložit žádný ekonomicky funkční recept na správu věcí veřejných. Povrchní prázdné fráze o ekonomické prosperitě, souboru potřebých opatření a takzvané aktivní politice zaměstnanosti, za kterou se skrývají jen neefektivní hladové zdi z veřejných prostředků, nemůže brát žádný rozumný občan a volič vážně.

Co naše země potřebuje, je vytrvalé pokračování v osvědčeném kursu sociálně vyvážené rozpočtové rozpovědnosti.

Sociální výhody a benefity náleží pouze těm, kteří si na ně jsou schopni sami vydělat.
14. 03. 2013 | 09:37

Bob napsal(a):

Blog jsem nečetl.
Ale k soc.dem.
Máte obrovské štěstí, že máte významného spojence v současné vládě.
Takže pokud se neobjeví nějaká Kubiceho zpráva nebo"Řecko" měli byste vyhrát volby.
Včera jsem poslouchal Vašeho místopředsedu Haška, kde mluvil o koalici s KDU -ČSL.
Tím Vám vzniká první problém.
Druhý problém je skladba Vašeho vedení (Škromach, Benešová, Dientsbier,...každý pes jiná ves /vy tomu říkáte "názorové proudy"/).
To, že jste se sjednotili proti Klausovi je za prvé ubohé, za druhé málo
Třetí problém je, že nemáte lídra.
Tak nevím, co si jako levicový volič mám počít.
14. 03. 2013 | 09:40

aga napsal(a):

Admirál

Obávám se, že tou opravdu radikální změnou v podání Sobotkovy ČSSD má být ujištění, že všechno, co zde bylo zkaženo, bude napraveno vzdáním se zbytků vlády nad věcmi našimi ve prospěch unijního molochu. Elegantní řešení pro velity (původně překlep, ale má smysl), katastrofa pro národ.
14. 03. 2013 | 09:40

Jan Novák napsal(a):

Jako prioritu vidím, aby ze scény zmizele současná vládní koalice. V tomto státě skutečně nebylo v historii nic horšího od dob Gottwaldovy vlády. A to se může Nečásek rozčilovat jak chce. Nejlepší by bylo, kdyby ODS TOP09 zmizely nadobro v propadlišti dějin.....A představitelé těchto gangsterských a mafiánských uskupení by měli být odsouzeni na doživotí......A zabavit veškerý majetek. Podobně naložit i se zlodějkou Píkou.
14. 03. 2013 | 09:47

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"modernizace sociálního státu zajišťujícího všem důstojný život "
Já osobně o takovou modernizaci státu nestojím. Stát by měl bránit a pomáhat jen slabým a potřebným. Proč by měl stát zajišťovat důstojný život darebákům, nemakačenkům, vězňům a různým dalším příživníkům.
14. 03. 2013 | 09:48

DH napsal(a):

Souhlasím se všemi předřečníky.

Zaprvé si myslím, a se mnou všichni renomovaní a relevantní politologové, stejně jako redaktoři analytických rubrik všech seriózních novin, že v situaci, kdy je levicový volič dezorientovaný, zmatený a nejistělý, je jeho optimální volební strategie volit pravicovou stranu. Tím přispěje k další kultivaci své oblíbené levicové strany a v dalších volbávh již bude mít rozhodování mnohem snazší. Jinými slovy, pokud nemohu mít ideál, ať raději nemám nic. To je racionální perfekcionalismus, který naše země skutečně bytostně potřebuje ve všech oblastech.

Právě tak si myslím, že je naprosto nezbytné, abychom za žádnou cenu ani náznakem nepodporovali kohokoliv, kdo by chtěl náš beztak přebujelý sociální systém zneužívat. Je to podobná situace jako v trestním právu. Je lépe propustit deset zločinců, než odsoudit jednoho nevinného. Právě tak v sociální politice, je, i když to zní možná na první pohled zvláštně, lepší nechat vyhladovět deset samoživitelek, než dovolit jednomu hospodskému povaleči vhodit svou sociální dávku do nenasytného chřtánu proherního terminálu.

Jedině zásadovým postojem v sociální oblasti a tvrdou rozpočtovou disciplínou dosáhneme objemu sociálních výdajů v takové výši a skladbě, která nepodváže ekonomickou konkurenceschopnost naší milované vlasti a umožní efektivní a do budoucna výnosnou alokaci našich veřejných finančních zdrojů.
14. 03. 2013 | 09:59

Drzá zrzka napsal(a):

Z jakých prostředků strana pokryje ztrátu 16 miliónů?
14. 03. 2013 | 10:00

SuP napsal(a):

Hloupý Honza -
Zase BINGO!!!
;-)
14. 03. 2013 | 10:00

xx napsal(a):

6% dluhový růst ! Bez růstu dluhů by žádných 6% nebylo.

To samo o sobě není nic dobrého ani špatného. Takové posouzení lze udělat až podle toho kdo ty dluhy dělal a na co. A tady je právě ten zakopaný pes !

Jaké dluhy táhly onen obdivovaný růst ? Především hypotéky, vládní dluh ( tedy spotřeba ) a spotřebitelské úvěry.

Od počátku roku 2003 do léta 2008 neklesly meziroční přírůstky úvěrů domácností pod 30% !

Rostly také nebývalým tempem výdaje za služby, především telekomunikace. Nejpomaleji rostly výdaje na bydlení.

Jedním z motivačních stimulů pro růst zadluženosti byla snadná dostupnost peněz ( nízké úroky, zmírnění podmínek pro půjčky, vysoká konkurence )

Od roku 2002 převyšují úvěry na bydlení 70 % celkového objemu úvěrů obyvatelstvu.

Sumy hypotečních úvěrů narůstaly rychleji než celkové úvěry na bydlení. ( růst cen nemovitostí - nafukující se bublina ).

Zatímco úvěrování domácností zaznamenalo v letech 2002-8 masívní růst, úvěry firmám měly trend opačný. V našich podmínkách střední evropy ( Německo, Rakousko, Česko ) převládá financování firem pomocí bankovních úvěrů nad kapitálovými trhy. A právě bankovní úvěry firmám zaznamenaly od roku 1998 do poloviny roku 2003 významný pokles z 921 na 423 miliard v roce 2003. Pak nastal mírný obrat, ale na ca úroveň z roku 1998 se už nedostaly. V roce 2008 to bylo 858 mld. a pak nastal opět útlum.

Co to všechno znamená ?

Že ty dluhové růsty byly především růsty spotřební a z velké části tažené hlavně hypoteční expanzí a levnými penězi pro domácnosti. Naopak firmy stále méně investovaly do rozvoje.

A jaký byl podíl vlád ČSSD na tom všem ? To si jistě každý z Vás sám posoudí.

p.s. v indexu podmínek pro podnikání světové banky jsme na tom dost mizerně, což ovšem je odpovědností vlády, protože tam se posuzují především regulační podmínky, doba založení firmy, počet kroků, cena, právní prostředí atd. Skandinávské země, ačkoli mají silný stát a mnoho regulací a vysoké daně, jsou v podmínkách podnikání daleko před námi.

Ekonomická svoboda není o tom jak jsou vysoké daně, ale o tom jak moc stát zasahuje do podnikání regulacemi a byrokratickými překážkami.

Pokud by se ČSSD skutečně inspirovala ve skandinávii, nebo ODS v USA či na Zélandu, nebyli bychom v podmínkách pro podnikání tak daleko od těchto vzorů. Máme blíže k bangladéši než k USA v podmínkách pro podnikání. A taky to podle toho vypadá ekonomicky.
14. 03. 2013 | 10:01

Neudržitelný napsal(a):

DH
"Právě tak v sociální politice, je, i když to zní možná na první pohled zvláštně, lepší nechat vyhladovět deset samoživitelek, než dovolit jednomu hospodskému povaleči vhodit svou sociální dávku do nenasytného chřtánu proherního terminálu."
Přitom je řešení tak snadné. Ten povaleč nedostane žádnou dávku. Nojo, ale to by ten povaleč nešel k volbám a nevolil by ČSSD, tak je třeba mu tu dávku také slíbit.
14. 03. 2013 | 10:10

SuP napsal(a):

Neudržitelný -
A to nestačí, když místo povaleče půjde socany volit těch 10 samoživitelek? Povaleč by se stejně jen povaloval a k volbám nešel.
14. 03. 2013 | 10:12

Gudka napsal(a):

To nejnápadnější ve vašem textu je, že zcela mlčíte o církevní drancovačce. To ji chcete ponechat tak? Aniž byste se pokusili v co největší míře neutralizovat její mnohočetné dopady, když už se neodvážíte ji zrušit.
Další věc je něco, co podle mého mnoho možných voličů vaší strany odradí, a tím je koketování s lidovci. Pokud toto máte v úmyslu, pak se raději vůbec nesnažte zformovat vládu. Budete jen lidoveckými vazaly.
A třetí námitka jde přímo do vašich řad. Velkou koulí u nohy, přímo minou v hlavním štábu, je frustrovaný a pomstychtivý Dienstbier, člověk, který málo vykonal a velmi mnoho chce a pojímá to jako svůj nárok.
V mnoha vyjádřeních vystupujete jako nepochybný vítěz příštích voleb. Co byste si s tím počali, kdybyste je vyhráli? S Dienstzbierem? Se Zaorálkem?
14. 03. 2013 | 10:17

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"Na sjezdu chceme dát veřejnosti základní odpovědi na otázku, jakým směrem chceme zemi vést, staneme-li se po příštích volbách do Poslanecké sněmovny vládní stranou.
Očekávám, že sjezd potvrdí naše sliby, které jsme již veřejnosti v tomto směru dali"
Vážený pane předsedo, veřejnost od Vás nechce žádné odpovědi formou slibů, které si potvrdíte na Vašem sjezdu. Veřejnost očekává od politické strany, že bude konat, že ji bude volit podle jejich skutků, ne podle slibů.
Možná, kdyby Vaše strana provedla na sjezdu očistu, zbavila se Vás, Škromacha, Haška ...... a stovek dalších vyžírků, pak by možná..
14. 03. 2013 | 10:22

DH napsal(a):

Vážený kolega xx má samozřejmě pravdu,

nafouknout růst HDP, a tedy i daňové příjmy, pomocí zvýšní zadlužení, ať již státního nebo nepřímo zadlužení domácností, není žádné velké umění a dokáže to provést i cvičená opice - ať už je holohlavá či ne.

Zvýšení objemu úvěrů znamená vytvoření levnějších peněz a je osvědčenou cestou k ekonomické stimulaci. Problémem je zaručit budoucí splácení těchto úvěrů. Buď politika levných peněz vede k odložen budoucí spotřeby a tím ke nežádoucímu střídání tučných a hubených období, nebo vede k bankrotům, zvýšení třecích nákladů ekonomicky a tím k zesilování oscilací ekonomického cyklu. O nevyhnutelných inflačních tlacích, které to s sebou nese, je zbytečné hovořit.

Dlohodobě funkční politika, která vytvoří zdravý základ ekonomické prosperity, který bude trvalý a odolný proti vnějším šokům, je, přeneseně řečeno, krmit zvíře ekonomiky právě tak, aby na něm nerostl tuk, ale zároveň neubývala svalová hmota. To, co je funkční, jsou svaly, ne tuk. Dotace, levné peníze, měkká rozpočtová politika - to vše vede jen ke tloustnutí a změkčilosti domácích ekonomických subjektů.

Naše země potřebuje takovou politiku, která přinutí firmy a domácnosti ke skromnosti a efektivitě za každou cenu. Vážení levicoví pomatenci, můžete věřit tomu, že stejně jako každý člověk umí plavat když spadne z mostu, tak každý ekonomický subjekt dovede být produktivní a efektivní, když mu nic jiného nezbývá.

Ve světě, kdy tuto ekonomickou evoluci provozuje Čína, Indie a USA, nemůže žádná země, dnes zdánlivě prosperující, která chce prosperovat i za dvacet let, jednat jinak. Pro budoucnost naší země je důležité, aby si tuto skutečnost uvědomila i anonymní masa občanů a voličů.
14. 03. 2013 | 10:23

Neudržitelný napsal(a):

SuP
Stačí. Ale ČSSD se jistí, pro jistotu slíbí i povaleči.
14. 03. 2013 | 10:24

Rosťa napsal(a):

No, nevím, nevím. Pokud se chcete bratříčkovat s lidovci, tak to zabalte rovnou. To už tu může zůstat ta příšernost, co tu vládne teď.
14. 03. 2013 | 10:36

xx napsal(a):

Problém také je, že v zadlužení domácností jsme již dohnali západní země. Takže už není příliš velký potenciál ke zvyšování zadlužení bez značného rizika.

Úroková sazba ČNB je 0,05%, tak už také není potenciál ve zlevňování peněz.

Šrotovné v Evropě vyčerpalo potenciál automobilového průmyslu již před dvěma roky a ten zažívá 30% pokles, což se sice čekalo, ale tehdy to socialistům v EU bylo jedno.

Stát vrhá ročně téměř 200 miliard do ekonomiky a přesto se jaksi ne a ne pohnout. Bez toho bychom byli ve značném propadu HDP.

Co může ČSSD v takové situaci udělat ? Půjčit si 400 miliard ročně ? Jiné nástroje v rukou nemá.

Odstranění byrokratické zátěže je jednak během na dlouhou trať a jednak nelze o ČSSD očekávat, protože by to popudilo její voliče.

Tak co budou asi tak dělat ? Zavádět regulace, registrační pokladny a majetková přiznání ?

To ekonomiku nezvedne, nanejvýš tak zchladí žáhu voličům ČSSD, nic víc.

Je to těžká situace a nejspíš i proto je ČSSD více méně zticha už dost dlouho. Myslím že se pořádně třesou z vládního angažmá, které je nevyhnutelně čeká a a že se po volbách možná dočkáme zajímavých veletočů.
14. 03. 2013 | 10:45

stoppa napsal(a):

"Naše země potřebuje takovou politiku, která přinutí firmy a domácnosti ke skromnosti a efektivitě za každou cenu."

Citovaný výrok odpovídá čistému bolševismu. Ten nemusí být jen levicový a rudý. Připomeňme si bolševika jak to tady kroutil. Za každou cenu. Aby se prokázala platnost Stalinových dogmat za každou cenu stavěly se naříklad hydroelektrárny. Taky to bylo za každou cenu. Proud se vypínal pravidelně.
Jestliže chci být skromný nemusím se kvůli tomu dřít a být efektivní. To jaksi nesedí. To čpí bolševictvím.
14. 03. 2013 | 10:45

stoppa napsal(a):

To ekonomiku nezvedne, nanejvýš tak zchladí žáhu voličům ČSSD, nic víc.

Zchlazení žáhy obyvatelstva je důležitzý prorůstový impuls.
Stejně tak nestačí pouze zavření Ratha. Nutně to chce přihodit ještě Parkanovou a další.
Kalousek v teplákách by například zajistil příští vládě klid a budovatelské nadšení nejméně na jedno volební období.
14. 03. 2013 | 10:49

Kelt napsal(a):

Zásadní otázkou je,zda vláda vzešlá z příštích voleb může být horší,než ta současná.
O tom se může vášnivě polemizovat,ale teprve vývoj dalších let ukáže,jak je tomu doopravdy.
Vlády tzv.pravice mají kauzálně historickou smůlu.Vedeny nejlepšími úmysly provádějí reformy,které by měly nasměrovat ČR ke světlým zítřkům.
Ale řízením temných sil se bohulibá opatření vlády např.rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci vyústí v permanentí recesi a pokles životní úrovně.
Roste pouze nezaměstnanost a počty miliardářů a milionářů,jejichž sponzoringem médií propagujících zemi prospěšné reforemy to bohužel nejde zachránit.
14. 03. 2013 | 11:00

DH napsal(a):

Vážený pane stoppo,
chápu, že když po řadě let lakování na růžovo někdo nazve věci pravým jménem, zní to pro naivnější spoluobčany tak nepatřičně, že se instinktivně uchylují k jedinému termínu pro politický extrémismus, který znají.

Kdybyste se obtěžoval trochu se zamyslet a místo utíkání v laciným historickým konotacím si položil otázku, jaká produkce bude tuto zemi živit za 20 let a z čeho budou naši občané svou spotřebu financovat, zjistíte, že konkurenceschopná nabídka, kterou tato země je scopna vyprodukovat a prodat sama sobě, je už dnes malá a má setrvale klesající trend.

Naše výrobky v zahraničí nechtějí a u nás se neprodají, protože nemohou konkurovat asijskému dovozu. Situace je čím dál tím horší a nikdo nemá žádný nápad na zvrácení tohoto trendu. Naše země se systematicky zadlužuje. Občané požadují luxus a velkou kupní sílu měny, ale nedovedou a nechtějí tyto požadavky podpořit prací a hlavně produktivitou.

Bohatství země je jako voda v nádrži. Když budete systematicky škrtit přítok a radostně dělat řadu děr do dna, nemůžete čekat, že růst hladiny vydrži donekonečna. Dřív nebo později začne hladina klesat.

Je naprosto jasné a všichni rozumní to chápou, že nezbytbé je především rozbít pohodlný život a donutit všechny k efektivitě. Položil si někdo z levicových voličů otázku, jaká je podstata raketového poválečného evropského růstu? Ano, je to právě využití válkou vypěstované skromnosti a odříkání. Válka populaci donutí zatnou zuby a makat. Zdrojů je všude dost, problém je v hlavách.

Co donutí lidi makat dnes?
14. 03. 2013 | 11:00

dzin napsal(a):

Vyjímečně blog plný diskutérů s dobrými příspěvky.Oaza v šumu.
Doplňuji historii:
HRABĚ ,ministerský předseda von Auersperg (později rod v Husákově ÚV KSČ- roku 1848 správně vystupoval proti Schwarzenbergovi) nechal L.Zápotockého a Pecku zavřít na 18 měsíců do vězení ve Vídni.Manželka L.Zápotockého,krejčího, živila 9 dětí-Barbara Dolejšová.
Asi z existenčních důvodů Pecka musel navždy emigrovat do USA.L.Zápotocký měl existenci zajištěnu až roku 1900,kdy byl zvolen předsedou odborů pracovníků železnic. Zemřel roku 1916,kdy B.ŠMeral oficiálně poděkoval rakouské vládě,že poprvé přestala se špiclováním sociálních demokratů.V téže době syn Viktora Adlera,předsedy rakouské sociální demokracie,spáchal úspěšný atentát na hraběte Stuerghkiho,ministerského předsedu a byl později soudem však omilostněn.
Následník trůnu Karel se Zitou,i poslední český panovník,sklízejí vřelé sympatie v Polské Haliči a na Zakarpatské Ukrajině.Český místodržící hrabě von Coudenhove je ženat s maďarskou židovkou,krasojezdkyní z cirkusu.Roku 1924 zakládá Panevropské hnutí s Otou Habsburským,které vedlo až k dnešní EU S předsedou EU parlamentu-tímtéž Otou Habsburkem.
14. 03. 2013 | 11:02

xx napsal(a):

DH: je to prosté, HDP 3,8 biliónu - HDP je součet všeho co se za rok nakoupí

1 bilión dluží domácnosti
800 miliard dluhují firmy
1,5 biliónu dluží stát

Hm hm
14. 03. 2013 | 11:06

xxx napsal(a):

DH: Vas blog - smes rozumneho, populismu a srandy.
14. 03. 2013 | 11:12

ajeto napsal(a):

k autorovi: pokud nepřinesete jasné určité a reálné návrhy na řešení současného marastu, tak se levice opět odporoučí do pozadí, doufám a chci věřit, že nebudou závěry sjezdu jen prázdné floskule a pokud se týká image strany a předsedy, udělejte s tím něco, zatím ještě jsem ochoten doufat, ale ne dlouho
14. 03. 2013 | 11:19

milos novotný napsal(a):

Pane Sobotko bojím se období, kdy se vaše partaj ujme vlády nad Českem. Víte sám dobře, že vaše strana je prolezlá zločinci stejně jako všecnhny parlamentní partaje. Cílem vás, politiků není služba lidu, který vás volil, ale služba lobistům a kmotrům, kteří vás financují. Je smutné, že většina voličů ve vás vkládá falešné naděje na změnu k lepšímu. Sám nejlépe víte, že zloději typu Rath, Wolf a mnoho dalších jsou jen špičky ledovce, na které státní zastupitelství našlo dostatek důkazů k podání obvinění. Hospodaření na krajích a vaše ochotná spolupráce s komunisty svědčí pouze o touze po moci. Bůh s námi
14. 03. 2013 | 11:26

ZM napsal(a):

Bohouši, hlavně byste v Lidovém domě měli začít přemýšlet, jak "ukočírovat" státní dluh. To, kolikátej sjezd máte, a kdo všechno se ožere ještě v době sjezdu a kdo až potom, není podstatné :)
14. 03. 2013 | 11:30

Gru napsal(a):

Nepochybně stojí ČSSD u rozcestí. Pokud zvolí Dienstbierovskou pseudostředovou orientaci, budou hlasy pro ni vyhozenými hlasy. Nastal čas změn, ale jasných. Musíte lidem říct nezvratné slovo - a doporučuji přitom vycházet z toho, co společností hýbe. Jinými slovy vědět, kam se ubírá kyvadlo. Myslíte, že k amébovitým lidovcům?
Sociální demokracie sama sebe utěšuje a chlácholí údajnou úspěšností. Ale ono to zas tak moc výrazné není. Krajské volby jim v mnohém odkrojili komunisté. A v prezidentské volbě utrpěli blamáž. Nevýslovnou blamáž. Je nepochybné, že za Dienstbierem lidé nepůjdou. Ani za stranou, v níž má ten člověk vlivné postavení.
Osobně očekávám, že ČSSD půjde stejnou cestou jako ODS a varovné signály prostě v zájmu momentálního pohodlí raději přehlédne.
14. 03. 2013 | 11:33

Klaus napsal(a):

Recept je:
- progresivní zdanění odpovídající výši příjmu, tedy více zdanit bohaté s příjmem nad 50 tis. kč a nulové daně pro lidi s příjmem do 10 tis. kč a tedy ne dvě pásma, ale třeba 10!

- elektronické aukce na veškerý majetek pořizovaný státem
- majetkové přiznání lidí s majetkem cca okolo 2 mil kč a víše (ten co nic neukradl se nemusí vymlouvat na birokracii a je mu to jedno)

- rozdělování veřejných peněz průhlednými VŘ uveřejněnými na jednom místě s informační kampaní vlády skrze veřejnoprávní média.

- dotace EU vyčerpat v max. míře, dosazením expertů v oboru a ne pekaři a zloději ( již je vcelku pozdě a vláda způsobila škodu v řádech desítek miliard Kč = není na důchody, pro samoživitelky, pracující s min. mzdou..)

- do škol zavést osnovy co razantně učí děti spořádanému životu, morálce a dává směr jak v osobním, tak profesním životě - toto je základ budoucí hospodářské prosperity ČR (dnes toto ve školách neučí, což má být priorita školství)

- regulaci studijních oborů podle poptávky trhu ( nevyrobíte statisíce absolventů, do kterých opakovaně investujete státní prostředky ve formě, soc. dávek v nezaměstnanosti, léčení na psychiatrii, nákladů na zdravotnictví atd.. atd...)

- přijat zákon o výkonu funkce ve státní správě, který bude obsahovat velké odměny v případě úspor, zlepšení a obrovské sankce v případě porušení zákona, pochybení vědomého)

- snažit změnit volební systém na vítěz bere vše... (po dobu 23 let vlády nepracují pro lidi, pouze bojují o koryta, výkon vlád je mizivý a ztrátový pro daňové poplatníky)

Další opatření v rámci celého systému a ne jen v rámci 20% celkového systému, jelikož znalost části abecedy znamená nemožnost složit celou větu!!!!!!
14. 03. 2013 | 11:40

jarpor napsal(a):

Jako vtip - dobrý.

Od 1996 ve sněmovně... a prý teď "nový začátek pro naši zemi".

Nafoukané, nabubřelé, hloupé...

Jo... až na sjezdu.. sdělí, jakým směrem chtějí zemi vést...
Dnes je to asi tajné... nebo na sjezdu zázračně zmoudří...

Pane předsedo, lidé mají paměť... leč s Vaší pamětí je to nějaké divné... jeví se mi. Pamatujete :

"Naše sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce."

Teď se prý bude přerozdělovat jinak... jinou filosofií... No to je novota !

Hezký den
14. 03. 2013 | 11:55

Viola napsal(a):

Pane sobotko, važte si pana Haška, jeho hvězda bude padat vzhůru.
14. 03. 2013 | 12:05

SuP napsal(a):

milos novotný -
"....Cílem vás, politiků není služba lidu, který vás volil, ale služba lobistům a kmotrům, kteří vás financují...."

Už byste konečně měl pochopit, že KMOTŘI a lobisté nikoho nefinancují. Oni jen v očích politiků vyvolávají zdání legality společných krádeží, kde za kratší konec tahají politici, protože zatím ještě nemají drzost kmotrů.
14. 03. 2013 | 12:19

Neudržitelný napsal(a):

Klaus
pobavil jste. Hlavně věta: "majetkové přiznání lidí s majetkem cca okolo 2 mil kč a víše (ten co nic neukradl se nemusí vymlouvat na birokracii a je mu to jedno)"
Ovšem i ostatní Vaše myšlenky jsou úsměvné.
Pište častěji, humor je koření života.
14. 03. 2013 | 12:21

Empiricos napsal(a):

Vždy jsem se snažil svou Empirii naučit i vytříbenému úsudku Aristokrata,ale jaksi častěji z toho nakonec sešlo.Zůstalo u pocitu,že empirici mají groše a aristokraté zlaťáky.Podvědomí a nadvědomí.Byť jsem věděl že empirik-experimentátor,američan Michelson kruciálním pokusem s rychlostí světla-objevil valoun pravého ryzího zlata.Jednou za sto let.
Secese v Čechách 1878- a v ní asi "přitažlivá" paní Barbara Dolejšová,paní krejčovská naplodí 9 dětí.Což o to,Ladislav Zápotocký byl opravdu fešák.Pohledný muž.Kolik nemanželských z toho ? Odskákal Pecka,to že za 18 měsícůdalší dítě nepřibylo,poté co spolu Zápotockým seděli 1878 ve vídeňském kriminále?
No v mých předsudcích by terno bylo asi ještě o chlup výše postavená panička v době secesní. Ale známá malířka (od biografie Kožíka) -Zdena Braunerová z měšťanské rodiny universitních profesorů (národohospodářů i chemiků)a poslanců -šla od hořkosti k hořkosti v lásce (s umělci) a dětí se do smrti 1933 nedočkala nikdy,ba poslední milenec po její návštěvě za ním na Moravě-Vilém Mrštík,dramatik, sebevraždu spáchal,poté co jej sedláci zahlédli u včelína s mladou dívenkou.
My jsme u toho,že aristokrat dříve gotiku stavící,již v té době staví domečky z karet a sociální demokrat nezřídka se blamuje tím,že mu v tom bláhově "ku společnému prospěchu" pomáhá zednickou lžící nebo je pyšný na uniformu rakouského železničáře. A aby to bylo animoznější,Bulhar Jiří Dimitrov se žení s přední srbskou modelkou-krasavicí vídeňských modních salonů-a do Vídně pak zamíří i Trockij,Stalin,zatímco Lenin po Mnichovu brouzdá Prahou 1912 ,kde teprve se socdem Modráčkovi sličná Petra Buzková narodí až daleko později,resp.jeho dětem. A už roku 1898 v Mnichově,se Lenin od šlechtičny Krupské nerad dověděl,že pro její nemoc nemohou mít děti.Ač ostatní o něm psali (y) ,že je "božský".Vše-sociální demokraté.
Bože ,ta sociální demokracie je takové věčně mladé ,naivní,secesní hnutí dodnes.
14. 03. 2013 | 12:22

SuP napsal(a):

Kelt -
"....Vlády tzv.pravice mají kauzálně historickou smůlu.Vedeny nejlepšími úmysly provádějí reformy,které by měly nasměrovat ČR ke světlým zítřkům.
Ale řízením temných sil se bohulibá opatření vlády např.rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci vyústí v permanentí recesi a pokles životní úrovně...."

Dalo by se říct -
konečně, i Kelt něco rozumného. Kdyby to nemyslel jako povedenou ironii. Kelte, už jste někdy zažil, aby restriktivní opatření a splácení dluhů někomu zvyšovalo životní úroveň?

Otázka nestojí, zda vláda vzešlá z příštích voleb bude lepší či horší. Nastoupí hodnější lidé se sociálním cítěním. Jen zdroje budou pořád stejné. Takže otázkou je, zda příští vláda bude z trvajících problémů schopna něco vyřešit nebo nebo ne.
Obávám se, že hesel se sociálně potřební nenajedí.
Politici by si měli začít setsakra uvědomovat, že oni už zažijí vrcholnou ekonomickou aktivitu generace, kterou zadlužili pěstováním vlastní lenosti.
14. 03. 2013 | 12:30

Ládik!!! napsal(a):

Pane sobotka, bude i tv přenos z plynojemmu? Budete schůzovat v hlavním sále, nebo v bufetech? https://absolventi.osu.cz/dokumenty/program_orient_planek.pdf Výtahy jsou tam jen 3, musíte jeden rezervovat pro Miloša, aby nepokřitl schody...
14. 03. 2013 | 12:31

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Já se těšim na ten jejich kouř, až to všechno zvolej!
bude rudej, oranžovej, nebo černej?
14. 03. 2013 | 12:36

Neudržitelný napsal(a):

SuP
Oni budou volit stejně jako kardinálové? Konkláve? Latinsky cum clave – (uzamčen) na klíč. A co je tam už ponechat zamčený napořád? Škromach by vydržel nejdýl, ten má zásobu sádla na 2 roky.
14. 03. 2013 | 12:43

rejpal napsal(a):

Je to báječné, když někdo navrhuje resetovat systém - vypráskat všechny, od základu změnit pravidla hry, začít s novými lidmi a novými stranami (nebo bez nich). Člověk by tomu nadšeně zaaplaudoval.
Má to jen jednu chybu. Dosánout takové změny bez krvavé revoluce je stejná utopie jako komunismus nebo volný trh v období pokročilé globalizace. Už jsem viděl spoustu návrhů, co by se mělo udělat. Každá občanská iniciativa nějaký má. Ale jak to udělat, to mi chybí. Ty iniciativy se ani nedokáží dohodnout mezi sebou.
Určitě by daleko víc pomohlo, soustředit se na nějakou jednu konkrétní věc, dílčí krok, a pokusit se získat širokou podporu a vynutit si ji. I to je hodně těžké, ale přece jen reálnější.
14. 03. 2013 | 12:51

xx napsal(a):

rejpal: to máte recht. A čím rozumnější je ten požadavek, tím těžší je ho prosadit napříč spektrem zájmových skupin.
14. 03. 2013 | 12:58

Kelt napsal(a):

Jarpore,
píšete ob dva řádky po vzoru velkého myslitele Bendy jr.,aby "myšlenky" nabobtnaly.
Ano,lidé mají paměť a ještě si pamatují vládu Klause sponzorovanou Lajosem Bacsem/t.č.uschovaným na Budapešťském
cintoríně/,Pepou z Hong-Kongu a štědrým Cejloncem,které se jako jediné z postkomunistických zemí střední Evropy ji přivést ke krizi v roce 1997.
Také si budou dlouho pamatovat vládu Topolánka a zejména Nečase,které se povedlo jako vládě rozpočtové odpovědnosti zvýšit státní dluh o 800 mld.Kč na sumu cca 1,65 bilionu Kč,zvýšit nezaměstnanost na nový historický rekord po krizi třicátých let a přivést zemi do chronické deprese druhým rokem.
A ten výrok Sobotky byl v návaznosti na tísíciletou povodeň v roce 2002,která způsobila škody za 50 mld.Kč-přesto se vláda neuchýlila k zvyšování daní,jako Nečalousek před dvěma laty,když se rozvodnilo pár potoků v severních Čechách a okamžitě přišla povodňová daň,která není dodnes vyúčtovaná.
14. 03. 2013 | 13:09

Klaus napsal(a):

Rejpale:
No však se tu psalo že by se měli protikorupční organizace spojit, jestli něčeho chtějí dosáhnout, posílalo se to i Janečkovi. No a Janeček vyslyšel, zavolal Davidu Ondráčkovi z Transparent Int.a nyní se spojili a postupují společně plus další organiazce a dávají společný návrh opatření do senátu, prostě až nyní managerský tah! Tedy posun....

Uvidíme zda pan Sobotka míní majetkové přiznání tak, že majetek se bude přiznávat třeba od výše 2 mil.Kč nebo jak CSSD před týdny prohlašovala, že majetkové přiznání od 20 mil. Kč!!!!

To tedy si myslí, že jsme asi padlí na hlavu....Kdo v této zemi asi má 3 mil. Kč a kde je těch 20 mil. Kč. Jstli toto mysleli vážně, tak to ať raději nic nevymýšlejí, nepřepínají se, nic neřeší...ono to nějak dopadne Bohouši....
14. 03. 2013 | 13:14

jarpor napsal(a):

Kelt

Je všeobecně dobré, když lidé neztrácejí paměť.

Máte recht, třeba s tím historickým rekordem v nezaměstnanosti.
Pátá nejnižší v zemích EU...
To je tak, když se člověk dívá jen jedním okem... nebo není schopen vnímat kontext a okolnosti "historických rekordů"...
Podobné je to i s tím dluhem... ale to nechám jen jako poznámku.

Těšme se na novou filizofii přerozdělování...

Hezký den
P.S. Píšu podle sebe. Podobnost s kýmsi je zcela náhodná...
14. 03. 2013 | 13:19

rejpal napsal(a):

xx
Nevím, zda ta úměra platí nebo ne, nijak jsem to nezkoumal, ale co se děje s jakýmkoli návrhem, který není z vlastní líhně. Zjišťuje se, zda
- nám to něco přinese
- líbí se to sponzorům
- nepřinese to body někomu jinému
- není to kukaččí vejce od ideové opozice
Když celková bilance vyzní kladně, děje se totéž na úrovni celé koalice. Tam se pak řeší zejména: jaktože s tím přišli oni - my to podpoříme a jim stoupnou preference. Lepší je to shodit a přijít s vlastním návrhem (nejlépe až opadá z dubu listí).
No, a pak, když náhodou tohle vše projde, začnou tahanice v parlamntu. Opozice souhlasit nemůže - když je návrh blbý, protože je blbý. A co kdyby ten návrh byl náhodou dobrý...
Vládní strany ji proto převálcují, zákon přijde do Senátu, ten to - protože má jiné složení než PsP - odmítne, sněmovna to přehlasuje a prezident podepíše (nebo taky ne).
Než začne zákon platit, nějaký poslanec to zažaluje u ÚS, s tím, že jsou mu kráceny nějaké osobní požitky, spor vyhraje, volební období tiše skončí a politici začnou mít jiné starosti - jak naslibovat potenciálním voličům, že nebudou dělat přesně to, co celé minulé období dělali, a naopak.
A v nové vládě začne vše nanovo.
14. 03. 2013 | 13:19

xx napsal(a):

Kelt: krizi 1997 má na svědomí Tošovský a ČNB. Ta přehnala zvýšení úrokových sazeb.

Výš jsem popsal co stálo za ekonomickým rozmachem za vlády ČSSD a totéž v opačném gardy stálo za propadem z roku 1997 ! Extrémní navýšení úroků a praktické zastavení úvěrování ekonomiky.

Klausovi tzv. balíčky byly až reakcí na tento krok a následný propad ekonomiky.

Ani za krizí v roce 1997 ani za 6%-ním růstem NEJSOU politici a jejich kroky, ale měnová politika ČNB !!

To samozřejmě každý politik nerad slyší, ale to jsou jasná fakta.
14. 03. 2013 | 13:20

rejpal napsal(a):

Klaus
Tak aspoň nějaká dobrá zpráva. Ale ještě to chce nějaký projev občanů, jinak to nejspíš skončí obvyklým způsobem.
14. 03. 2013 | 13:21

Kelt napsal(a):

Supe,
také jsem v očekávání,jaká ta příští vláda bude.
Ale pokud se jí podaří omezit rozkrádání veřejných prostředků alespoň o 50%,tak zdroje o těch 50 mld.Kč budou vyšší.
O dalších 20-30 mld.Kč zvýší zdroje zavedení progesivního zdanění a odstraněním stropu odvodů na soc.a zdr.pojištění a jejich přechod na úroveň roku 2006,což účinně stimulovalo možnosti soc.a zdr.transferů a zamezilo nedostatku prostředků,aniž by tím ohrozilo konkurence schopnost ekonomiky.
Je zřejmé,že současným největším problémem jsou nedostatečné infrastrukturní investice,které mají silný multiplikační efekt a to z důvodu jejich nepřipravenosti a tudíž neschopnosti vlády na ně čerpan fondy EU.
Oněch cca 50 mld.Kč"uspořených"zavřením kohoutků různým Rittigům a spol.by byla možnost dále posílit kohezní projekty a zvýšit zejména zaměstnanost,což by mělo další pozitivní efekty.
Ale pokud zde máme Nečase s Kalouskem,kteří vstávaje lehaje se modlí k ratingovým agenturám a vidí spásu ve zvyšování DPH,tak se nemůžeme pohnout z místa.
14. 03. 2013 | 13:27

seriózní chlapík napsal(a):

Mnozí zde předestřeli povaleče, kteří si nezaslouží důstojný život založený na dávkách poskytovaných státem.
Pro objektivitu je nutné zde zmínit, že škody páchané touto lidskou spodinou nedosahují naštěstí žádných astronomických rozměrů.

Takový gembler ve finále odevzdá své peníze z dávek do koruny poctivému pravicovému podnikateli, který si zvolil jako obor podnikání automaty právě z toho důvodu. Takto se peníze dostanou znovu do oběhu. Konzervativně pravicový podnikatel dbající na své zabezpečení disponuje v rámci diverzifikace zdrojů širokým portfoliem podnikatelských aktivit.
Proto vloží peníze ze své herny do celospolečensky prospěšných podnikatelských záměrů, obvykle s velkým multiplikačním faktorem.
Podle hesla pomoz a bude ti dvakrát pomoženo.
Velkou část nabytých peněz navíc odvede formou daní zpět státu.

Gamblerství je jen příkladem. Platí to ale i pro jiné skupiny, -nyní již víme že jen zdánlivě- parazitující na státu. Například alkoholici zabezpečí slušnému libernímu majiteli restaurace spokojený život tak jak se to v soudobé moderně-tržní společnosti u těch pilných a snaživých očekává. A cestou nejen dostatečně vysoké DPH, ale i spotřební daně se peníze opět vrací státu.

Sociální dávky defacto představují pouze podporu státu snaživým a pracovitým podnikatelům, vytvářejících jako jediní pracovní místa.
Nejde o nic jiného, než je třeba podpora fotovoltaiky nebo zateplování.
Příjemci dávek zde figurují jen jako statisti pro transfer prostředků směrem, kterým se má odehrávat.

Existuje jenom jedna jediná, takřka zanedbatelná námitka proti obhajobě tvrzení, že výdaje na sociální dáveky nepůsobí společnosti téměř žádné škody. Dá se shrnout do jediné věty. Někteří příjemci ti peníze prožerou. To je jen menšina. I zde však vidíme, že díky mizerné kvalitě těch nejlevnějších potravin se ani zde nenaplňuje pofidérní právo skupiny povalečů na důstojný život.

Takže všichni schopní a pracovití občané, není třeba se obávat těchto přeokonaných klišé!
14. 03. 2013 | 13:29

Neudržitelný napsal(a):

Klaus
"To tedy si myslí, že jsme asi padlí na hlavu....Kdo v této zemi asi má 3 mil. Kč "
Bratru plno lidí. Byt v paneláku 3+1, dříve družstevní má dnes cenu cca někde mezi 1 až 2 miliony korun. Chata po rodičích se zahrádkou v dobré lokalitě 1 milionek, připočtěte si nějaké to auto, vybavení domácnosti a jste na 3 milionech u docela chudé rodiny.
14. 03. 2013 | 13:32

Kelt napsal(a):

Jarpore,
jednou jsem se odvážil mému otci na margo špatné známky z jednoho předmětu argumentovat tím,že "Pepíček"od vedle dostal horší.Dostal jsem facku přes celou "hubu".
Od té doby si pamatuji,že takováto argumentace je veskrze hloupá.
14. 03. 2013 | 13:33

buldatra napsal(a):

Bohušu,

ruku na srdce,
toho nového začátku se asi hned tak ta vaše partaj nezbaví. Zejména ne v téhle sestavě.
Že vás to baví.
Furt znova a znova začínat.
Strana nových začátků. To zní.

Schválně, kolik těch nových začátků ještě bude?

Nebýt nahravačů Nečase a Kalóska a těch zoufalců kolem nich (ano včetně knížete), obáván se, že příští volby by pro vás byly noční můrou.
Ale takto vám přihráli spoustu voličů a zadarmo!

Jsem jen zvědav jakým novým způsobem tuhle šanci zas prošustrujete.
V tom jste Bohušu fakt dobří.
14. 03. 2013 | 13:34

xx napsal(a):

Kelt: moment Kelte - mýlíte se. Pokud by se podařilo omezit rozkrádání o 50%, tedy o 50 miliard jak píšete, tak to se zdroji nehne ani píď. Nepředpokládám totiž, že by vláda ČSSD o tuto částku snížila i výdaje a tedy zadlužení. Kdyby snížila zadlužení, tak by se o 50 miliard zdroje snížily.

Co se týče progresivního zdanění, to zvýší pouze objem státního rozpočtu, žádné zdroje.

Z hlediska ekonomiky jako celku, státní rozpočet není žádný zdroj ! Je to pouhá část ekonomiky. Ne nějaký zdroj.

Ale tím co jste napsal odhalujete smysl vašeho uvažování. Peníze ve státním rozpočtu jsou pro Vás zdroj. Zřejmě jste tedy státní úředník, nebo někdo kdo podniká na státních zakázkách. Jedině pro tyto lidi je státní rozpočet zdrojem.

Posuzujete-li výkon ekonomiky podle HDP, pak je naprosto lhostejné jestli těch 50 miliard dostane Rittig nebo důchodci na valorizaci. HDP se zvýší v obou případech o těch 50 miliard.

Což ovšem ukazuje, jak je ukazatel HDP a zaklínání se jím k ničemu. Vysvětlete to ale Sobotkovi.
14. 03. 2013 | 13:39

Kelt napsal(a):

xx,
současná úroková míra vyhlášená ČNB je 0,5% již po delší dobu.
Proč tedy česká ekonomika je více jak dva roky v depresi a neroste při tak výhodné sazbě?
Tak zde zřejmě něco nehraje,že?
14. 03. 2013 | 13:46

Parabellum napsal(a):

Kelt

Hele Kelte, můžete mi říci, proč chcete zaměstnancům co mají 25-35 tisíc hrubého, ukrást z kapes 20-30 miliard, a nacpat je OSVČ a lidem fungujícím v šedé ekonomice s násobně vyšší životní úrovní, a s pošetilou arogancí toto nazýváte sociáloními transfery?

Progresivní zdanění je totiž jen a pouze progresivní zdanění zaměstnanců-nikoho jiného.
14. 03. 2013 | 13:56

Parabellum napsal(a):

xx

Vy nechcete chápat jednu sociálně demokratickou věc: Vy si myslíte, že jako kvalifikovaný zaměstnanec soukromého sektorou jste člově a občan, ale dle sociálně cítících to nejste ani náhodou - vy jste dle zastánců politiky ČSSD - ZDROJ (pamatujete na větu ZDROJE JSOU), a jste tu dle nich vod toho, abyste bydlel s dalšími deseti někde ve sklepě nebo chlívku, a sociálně spravedlivě zabezpečoval dobrou životní úroven plnohodnotných lidí - policajtů, úředníků, bachařů, nezaměstnaných, "samoživitelek" (to je levicová terminologie pro bezbožnou špindíru, která si uhnala spratka s někým, kdo na něj nechce platit), nezaměstnaných atd. A ten sklep je pro vás vyhrazen dle nich právem, protože byty za specielní regulovanou cenu jsou tu pro ty "sociálně potřebné".
14. 03. 2013 | 14:03

Kelt napsal(a):

xx,
je mně líto,ale naprosto se neorientuje v základních ekonomických ukazatelích.
Státní rozpočet je suma finančních prostředků/ zejména daně a odvody od podnikatelských subjektů a fysických osob/ a to jsou ZDROJE každé vlády plus dotace EU,které užívá k financování veřejných služeb a vládních investic-mimo jiné.
Pokud se vládě podaří snížit rozkrádání veřejných prostředků o 50%/zejména v oblasti předražování veřejných zakázek/tak za stejný objem prostředků pořídí dvojnásobný efekt-třeba ve výstavbě dálnic.
Ti zloději napojení na státní cecík si za to co nakradou pořídí vilu v Toskánsku,nebo pobyt v Dubaji s golfem all inclusiv.
Pokud by těch 50 miliard dostali důchodci/to si za Nečase těžko představit/,tak rozhodně to utratí v Česku a posílí tím tržby drobných podnikatelů a maloobchodu.
Pokud vymyslíte nový syntetický ukazatel výkonnosti ekonomiky tak Vás "nobelovka"nemine.
Zatím se musíme spokojit s tím,co máme.
14. 03. 2013 | 14:04

xx napsal(a):

seriózní chlapík: nejsem si jistej, že ten podnikatel kterému odevzdá gambler peníze ze sociálních dávek je pravicovej. Třeba majitel sítě kasin Happy Day, blízký člověk ČSSD a hlavně Paroubka, který provozuje síť kasin v čekárnách ČD na nádraží Masarykovo, Wilsonovo, hlavní nádraží Plzeň, Autobusové nádraží Florenc, Letiště Praha. No pravičák jak poleno.

Vice zde: http://lacosanostra.webnode.cz/famiglia/cssd/
14. 03. 2013 | 14:08

Parabellum napsal(a):

Kelt

Neroste, protože je na tom setsakramentsky dobře, a už nemá kam růst. Voliči levice si v minulosti nakoupili za peníze čas (to jsou také peníze) a dnes za tento platí ročně 70 miliard, a o těch 70 miliard si nechtějí zvednout zadlužení, protože to nepotřebují.

A další, milý Kelte, vzhledem k tomu, že se dramaticky zlepšil po roce 2010 přístup k bydlení pro neprivilegované, kteří neměli dekret na regulovaný nájem, tak tito neprivilegovaní velmi často volí jiný způsob bydlení, než je bydlení vlastnické - tudíž si neberou úvěry na bydlení.

Kromě toho vy levouni jste vždy kritizovali růst pro růst ne? A další: reálná ekonomika prostě už globálně neporoste, protože růst ekonomiky je závislý na zdrojích primární energie a surovin. A budete se nemilý Kelte divit, ale ekonomická efektivita roste, ne že ne. Na jednotku HDP je potřeba méně energetických vstupů. než za vlády levice.
14. 03. 2013 | 14:11

xx napsal(a):

Kelt: nikoli, Kelte, to Vy se pouze neorientujete v psaném textu. Já jsem totiž napsal přesně to co vy. Ano, státní rozpočet je z pohledu vlády a státních úředníku zdroj financí.

Ovšem z pohledu ekonomiky to není zdroj ale součást ekonomiky.

To vaše orientace v ekonomice je omezená optikou státního úředníka.
14. 03. 2013 | 14:12

Parabellum napsal(a):

Kelt

Nějak jste v tom výčtu zdrojů opomenul příjmy z privatizace. Tedy tyto jste vlastně neopomenul, ale ukradl.

Takže milý Kelte: Kam zmizelo 82 miliard z prodeje Telecomu, kam výnosy z prodeje Transgasu, kam z OKD a MUS, kam zmizely výnosy z prodeje vodohospodářské infrastruktury, a většiny bytového fondu?

A nějak jste se spletl s lokalizací té vily - tato není v Toskánsku, tam žádný český politik vilu nevlasdtní, ty vily se nacházejí zejména na Floridě a na Ithace. Tu toskánskou vilu si pronajal oranžový vykuk, co dělal okolo roku 2002 ministra průmyslu, a pozval tam mimo jiné Kleinpappelbaumfuehrera.
14. 03. 2013 | 14:16

xx napsal(a):

Kelt: ještě k těm úrokům, ty jsou Kelte i 0,05% - tydenní repo sazba.

A nefunguje to. Již se tento stimul vyčerpal, víte. Lidé už další hypotéky neunesou, takže není cesta jak další levné peníze do ekonomiky nalít.

Stejný problém mají i v USA. Proto vymýšlejí cesty jak peníze do ekonomiky natlačit. To co dříve bylo tabu, přímé výkupy dluhopisů centrální bankou je dnes reálnou praktickou, protože pouhé snížení úrokových sazeb již nefunguje.

Musíte pochopit, že ekonomika není statický systém ale dynamický. A tudíž v ekonomice neplatí, že stejné postupy dají vždy stejný výsledek.

Když v autě dojde benzín, tak stačí natankovat a jedete dál. Ekonomika je ale mnohem složitější a dynamičtější celek a nefunguje takhle jednoduše.
14. 03. 2013 | 14:18

Petr napsal(a):

Cituju svůj vlastní komentář k podobnému článku na Outsidermedia:
Současné vedení socdem se mi také jeví jako naprosto neschopné a hlavně neochotné k navržení systémové změny. Už jsou v tom moc namočení a je jim v tomto systému dobře.
Oni problém s placením složenek nemají.
Socdemákům nedošlo ani to, že je osoba Jiřího Paroubka obírá nejméně o 5% hlasů, ne-li o 10%. Nedokázali se ho zbavit včas, narozdíl od ODS, která se dokázala poučit z debaklu v krajských volbách a Topolánka jako nejprofláknutější ksicht odstranila.
Socdemáci se taky nedokázali přenést přes minulé spory se Zemanem a brojili proti SPOZ. Chápu, že v nich viděli konkurenci, ale kdyby dostali posledně Zemanovci o pár hlasů více a dostali se do parlamentu, tak tohle volební období mělo úplně jiný průběh.
Bohužel následkem politické malosti sociálně demokratických špiček trpí celý národ.
Schody se musí zametat odshora.
Zeman, jak je vidět, bude nahlas říkat věci, o kterých se dosud mluvilo málo a kolikrát to ani nemysleli moc vážně. Bude zvedat ze země různá témata a bude záležet na každém, jak se k tomu dokáže postavit.
Zeman není sociální demokrat, Zeman je technolog moci, stejně jako Klaus, ale má jiný názor na způsob řízení státu a na metody udržení se v jeho čele.
Socdemáci se prostě musí duševně vyrovnat s myšlenkou, že pokud chtějí být ve vládě, bude to koaliční vláda s SPOZ tiše podporovaná komunisty. A přestat dávat najevo, jak je jim to proti srsti.
14. 03. 2013 | 14:21

Parabellum napsal(a):

Kelt

Aha, takže dle Kelta se sebere 20-30 miliard rodinám s dětmi, které platí hovadské hypotéky v důsledku toho, že současní důchodci, kteří privatizovali od státu byty za hubičku, to za mnohonásobky té nastupující generaci obratem ruky prodali, a nacpe se to těm důchodcům, kteří na prodeji těch bytů vyvařili každej vod jednoho milionu nahoru.

No, a milej Kelte, víte, co důchodci s těmi penězi udělají? Budto za ně pojedou na zahraniční dovolenou, nebo to utratí v německých supermarketech s ukrajinskými prodavačkami za čínské zboží. Výsledek pro českou ekonomiku nula.

Kromě toho když se dá na důchody o 50 miliard více, tak se stane pouze to, že důchodový účet se dostane na nulu, a nebude těch 50 miliard v mínusu
14. 03. 2013 | 14:22

Kelt napsal(a):

xx,
Vy,který nejste schopen pochopit,že SR je zdrojem financování státu,mně vykládáte,že ekonomika není statický systém,ale dynamický a dále něco o autě,co nejede,když dojde benzin.
Mám silný pocit,že naše další debata pozbývá smyslu.
14. 03. 2013 | 14:23

Kelt napsal(a):

Parabellum,
Vy zde vedete jenom hospodské kecy čtvrté cenové.
Naše debata v tomto duchu by postrádala jakýkoliv smysl.
Dejte se do holportu s "xx",jistě si dobře vyhovíte.
14. 03. 2013 | 14:32

Parabellum napsal(a):

Kelt
SR není zdrojem financování státu, ale veřejných a municipálních rozpočtů.
A stát nejsou všicjni občané této země, ale pouze ti, kdož nevytvářejí na reálném trhu dobrovolně směnitelné hodnoty.

Já se Vám divím kelte, proč vy rozpočtové spotřebiče nefungujete v barterovém režimu, a máte máni spotřebovávat statky vytvořené v soukromém sektroru. Když si navzájem budete poskytovat povolení, směrnice a bumážky, tak se přeci bez statků vytvořených v soukromé sféře obejdete ne? Vyše životní uroven vzroste, a nebudete k tomu potřebovat peníze.
14. 03. 2013 | 14:32

takynazor napsal(a):

Tak už jenom nadpis hovoří sám za sebe "Nový začátek pro naši zemi" ...s ČSSD ?...nikdy ...,jako fór je to dobrý ....dvacet let sedíte ve sněmovně a chcete dělat nové začátky?... tfuj...vypráskal bych vás, jako všechnu tu parlamentní lůzu a za všechny zákony, kterými jste tuto zemi poškodili bych vám dal vše zkonfiskovat a šli by jste za přítelem milovníkem vína...odtamtud by jste mohli, tak maximálně psát motáky...Vy, začátku.
14. 03. 2013 | 14:32

Parabellum napsal(a):

Kelt

No, na to, že jste savec, tak ten zvratek, co jste napsal je docela dobrý. Většina ostatních savců by si neporadila s klávesnicí. Můj kocour klávesnici vůbec nehoví, ten akorát nadstandardně rozumí myším.
14. 03. 2013 | 14:34

xx napsal(a):

Kelt: opakuji, Kelte podruhé. Pletete si ekonomiku a stát ! Pokud nejste schopen rozlišit stát a ekonomiku, pak se opravdu nemáme o čem bavit. Zakupte si nějaký zájmový ekonomický kurz, třeba z dotací EU, kde vám vysvětlí základní fakta.

Ekonomika v ČR = asi 3,8 biliónu korun
Veřejné finance = asi 1,6 biliónu korun

Tak kdo financuje koho ? Myslíte si že dokážete udělat z 1,6 bilionu 3,8 ? Pokud ano, pak se ani na kurz nehlaste, jděte rovnou k lékaři.
14. 03. 2013 | 14:35

dzin napsal(a):

Po 13-té hodině přehlídka dekvalifikace,pseudoekonomie,nevyjímaje jediného z diskutérů
jako propad HDP 0 12% přeloží slovy "ekonomika neroste"---
14. 03. 2013 | 14:56

Hary napsal(a):

No republika se dělí na Prahu a okolí a na zbytek republiky. Tedy na Moravě se byt 2+1 prodává okolo 800 tis., v Praze asi za 3 mega.
Pozemek se tady prodává za cca 200-300 kč/m2, tedy zahrádka na Moravě o rozloze 100 m/2 kolem 30 tis...Auto felicie cca 30 tis. kč...Kolik lidí u nás na Moravě má tento luxus, věřte moc jich není a jejich majetek má hodnotu do 2 mil. Tedy hranice 2 mega výše vychází z reality, tedy lze říci, že lidí s tímto majetkem do této výše je většina, ale o tu tady nejde.

Jde právě o ty lidi, co mají majetek vyšší, jelikož reálná mzda na Moravě u většiny obyvatel je mezi 8 -15 tis. kč, lze usoudit, že tito lidé mají opravdu jen tu plečku z dob komunismu a ten byt. Ti co podnikají a platí daně se nemusí obávat, jelikož těch 10 mil. prokáží účty, ti co vyhráli ve sportce, taky ne, ti co zdědili majetek, taky ne...no a ti co nakradli mlčí nebou kopou...Prostě ta hranice nemůže být 20 mil.,jak pronáší CSSD, jelikož to je výsměch všem lidem...ve smyslu autora návrhu "vlk se nažere a koza zůstane...."
14. 03. 2013 | 15:07

Klaus napsal(a):

Nudržitelný:
cítíte ten rozdíl 2-3mil. se nerovná 20 mil. Soudruzi co dali návrh 20 mil. bydlí asi v Praze, pozemky v hodnotě 1000kč/m2 koupili za 2kč/m2, byt v hodnotě 2mil. kč, jako sociální případ dostali za 50tis.kč...., akorát si neuvědomali, že Praha není ČR.
Stačí se podívat na CSU, vývoj reálných mezd v jednotlivých krajích, sečíst reálné náklady za 10 let a porovnat s reálnými příjmy a máte přibližnou částku, od které by měla být hranice přiznávání majetku....Určitě to není 20 mil...to si CSSD dělá z nás prdel...
14. 03. 2013 | 15:22

jogín napsal(a):

Jednoduchá otázka zní: Kam ty prachy mizí? 1) do tunelů 2) do daňových rájů.
I cikáni utratí podporu a peníze se točí v česku.
14. 03. 2013 | 15:29

xx napsal(a):

Klaus: a kdo umožňuje aby cena pozemku vzrostla ze 2 Kč na 1000 Kč ? Co to je, jaká síla takto drasticky změní cenu ?

Ano správně, úřední rozhodnutí, resp. úřední omezení. Úředník rozhoduje kde se smí stavět a kde ne a tím pádem naprosto nesmyslně vzniká umělá vzácnost pozemků a tím pádem uměle vzrůstá cena. Pro HDP ukazatel je to kladný impulz. Pro ekonomickou aktivitu lidí však negativní. A pro úředníky a politiky příležitost vydělat obří peníze za nic.

Kolem změn územních plánů kvete korupční byznys jako hrom. Protože někdo má právo rozhodovat o cizím majetku a jeho ceně.

Krásně to je vidět v USA. Tam některé státy uplatňují územní plánování a některé ne. Tam kde územní plánování provozují, jsou stavební pozemky dražší, protože jsou uměle, rozhodnutím ouřadů vzácnější.
14. 03. 2013 | 16:35

jarpor napsal(a):

Kelt

"jednou jsem se odvážil mému otci na margo špatné známky z jednoho předmětu argumentovat tím,že "Pepíček"od vedle dostal horší.Dostal jsem facku přes celou "hubu".
Od té doby si pamatuji,že takováto argumentace je veskrze hloupá."

Pokud jste moji repliku pochopil tak jak píšete, tedy že "jinde je to horší", pak lituji, ale ... nic jste nepochopil.
Dle mého je hloupý ten, který se dívá jen "jedním okem". A to ještě okem převážně ideologickým...

Mějte se...
14. 03. 2013 | 16:58

Kelt napsal(a):

Jarpore,
ti,kteří fundovaně posuzují aspekty ekonomického vývoje/ČR/,tak sledují TRENDY a ne momentální stav.
A pokud tyto trendy ukazují na neustále se zhoršující pozici ČR v hlavních sledovaných ukazatelích/HDP,vývoj reálných mezd,průmyslové výroby,míru zadlužování k HDP,nezaměstnanost atd./tak ideologicky lze tyto skutečnosti bagatelizovat tím,že se bude např.poukazovat na to,že si půjčujeme sice čím dál"stejně",ale laciněji a že nějaký server napsal,že průhlednost SR se lepší.
To je merito věci a tím jedním ideologickým okem a jedněmi ústy nám Nečas s Kalouskem namlouvají,že na tom ještě nejsme tak špatně jako Řecko.
Také se mějte.
14. 03. 2013 | 17:41

New Labour napsal(a):

Souhlas.
A PUSŤTE DOKTORA RATHA !
14. 03. 2013 | 17:51

xx napsal(a):

Kelt: a Sobotka spolu s Váma nám namlouváte co ? Že až se zavede progresivní daň a státní rozpočet vybere o 20-30 miliard víc obrátí to ekonomický vývoj ? Jako vtip dobrý, ale znovu opakuji, státní rozpočet není ekonomika. HDP je přibližně ekonomika této země. Státní rozpočet je jen část ekonomiky, kterou stát přesunuje z kapsy do kapsy či lépe řečeno z kapes do kapes.

A snad i vy pochopíte, že když máte stovku a přesunete jí z jedná kapsy do druhé, tak se vaše bohatství nijak nezvýší.
14. 03. 2013 | 17:55

jarpor napsal(a):

Tak tak, pane Kelte,
trendy... fundovaně posuzujte... včetně časových prodlev, než ten který krizový otřes venku "doputuje" k nám,
prodlev způsobených reakcí a opatřeními, včetně zapojení vnitřních rezerv podnikatelských subjektů v našem teritoriu bez ohledu na vlády...

Je tu Řecko, říkáte. Hmmm...
Tak co děláte za komplem ? Proč nejste na ulici, před vládou či parlamentem jako oni ?
Z obavy, že tam budete sám ?

Tak nashle.
14. 03. 2013 | 17:59

SuP napsal(a):

Kelte -
Státní rozpočet je náklad. Když se sníží, bude to jen dobře. Zbude víc peněz těm, kdo je vydělali a oni budou moci hledat cesy, jak vydělat víc (zvýšit HDP). Zatím to funguje tak, že vláda řekne:"Dejte sem ty prachy, pitomci, a my vám ukážeme, jak se utrácí!". A když utratí špatně, takže nevyjde na všechno co je potřeba, vláda nikdy neřekne - "Utratili jsme špatně". Řekne :"Dali jste málo".
A čím sobotkovitější vlády, tím víc jsme "dali málo".
14. 03. 2013 | 18:11

Jemnický napsal(a):

Vážený pane Sobotko,
soc. dem. byla kdysi v slavném 48 pozřena KSČ a pak jí znova po absurdním listopadovém divadle vyskočila z ucha nebo vylezla z ....včetně jejich papalášů.
Chystáte se už ke korýtkům, není divu po tak dlouhém půstu, dokud je ještě co těm vaším milovaným pracujícím sežrat.
Žádného národohospodáře tam u vás nevidím, jen myšlenkový potenciál na úrovni zažívacího traktu.
Tak jen směle třešničky za ucho, mávátka do ruky, řízná dechovka a plnou hubu hesel.
Blahobyt na sebe nedá dlouho čekat.
14. 03. 2013 | 18:14

Kelt napsal(a):

Jarpore,
skvělé,gratuluji-nemám slov.
Kojzar by to nenapsal lépe.
14. 03. 2013 | 18:24

jarpor napsal(a):

Nemaje slov,
nálepka postačí... že, Kelte.

Tak s tou ulicí... jak ?
.
14. 03. 2013 | 18:33

xx napsal(a):

Jen jsem zvědav na všechny ty Kelty a jemu podobné bijce, jak budou po volbách volat, že nastupuje oranžová totalita, protože bude ČSSD vládnout v krajích i parlamentu.

Když byla této situaci ODS, tak se tu o modré totalitě mluvilo hodně. Vsadím boty, že až vyhraje po volbách ČSSD, a bude vládnout v senátu, parlamentu a na krajích, budou tihle ochránci pluralitní demokracie zticha jako pěny.

Jo selektivní paměť s ideologickým filtrem je svinstvo.
14. 03. 2013 | 18:34

Kelt napsal(a):

SuPe,
máte zvláštní smysl pro humor a definice ekonomických veličin a jejich vazeb ,ale beru to.
Jako vizitka této vlády je to dost přesné.
14. 03. 2013 | 18:35

Kelt napsal(a):

Jarpore,
sdělte mně, alespoň 2 hodiny dopředu,až budete mít pohromadě alepoň desettisíc demonstrantů s transparenty a portréty Nečase na podporu realizace reforem a jeho do čela příští vlády a slibuji,že se pod Václavem sejdeme,i kdyby trakaře padaly.
14. 03. 2013 | 18:44

SuP napsal(a):

Kelte -
Čtěte pozorněji. Ještě jednou - čím sobotkovitější vláda, tím hůř (Dali jsme totiž málo!).
Kde je dneska Občan?
Schází tu Občanská nauka.
14. 03. 2013 | 18:46

jarpor napsal(a):

Kelte,
mne na ulici netahejte. Ani proti někomu, ani pro někoho...
Vy tu prý máte Řecko, vy se tedy snažte... :-))
Mne z toho vynechte...

Mějte se.
14. 03. 2013 | 18:49

Kelt napsal(a):

Jarpore,
na ulici jste mne zval Vy a sejít se pod Václavem s progesivními silami této země by bylo zcela určitě inspirativní-nebo snad ne?
Nikde jsem nenapsal,že tu je "Řecko".
To byl politický flašinet Nečase a Kalouska jako předoperační premedikace před finanční vivisekcí spodních deseti milionů.
14. 03. 2013 | 18:59

jarpor napsal(a):

Kelt
Že nenapsal ?
"To je merito věci a tím jedním ideologickým okem a jedněmi ústy nám Nečas s Kalouskem namlouvají,že na tom ještě nejsme tak špatně jako Řecko."

Je-li "ideologicky" namlouváno, že nejsme Řecko, pak věcně - je tu Řecko. Okecávejte co chcete, co jste napsal či nenapsal...

Mějte se.
14. 03. 2013 | 19:07

Kelt napsal(a):

Jarpore,
vážně mne mrzí,že se pod tím Václavem nesejdeme.Desettisíc podporovatelů této vlády by byl pro mne nezapomenutelný zážitek.Snad až někdy příště.
14. 03. 2013 | 19:16

jarpor napsal(a):

Kelte,
abych pomohl, poradím Vám s nezapomenutelným zážitkem : zkuste Venezuelu či Severní Koreu... tam je podporovatelů vlády...
Příjdete si určitě na své...

Mějte se.
14. 03. 2013 | 19:26

Kelt napsal(a):

Jarpore,
jsem Čech a chci tady žít i zemřít a i když jsem navštívil zhruba 30 zemí světa/mimo Venezuely a s.Koreje/ tak se držím zásady že",všude dobře,doma nejlépe".
Pokud se Vám líbilo ve Venezuele,či S.Korei tak jak se v Česku říká,proti gustu žádný dišputát.
Jenom mně vadí,že se v této krásné zemi žije stále hůře,vyjma horních desetitisíc privilegovaných napojených na vládní cecík.
14. 03. 2013 | 19:41

jarpor napsal(a):

Kelt

Jste si jist, že jen zde se "žije stále hůře a hůře" a okolo nás jen "lépe a lépe" ? Nesdílím tento pohled...

Mějte se...
14. 03. 2013 | 20:30

šašek z Jihlavy napsal(a):

SuP napsal(a):
Kelte -
Státní rozpočet je náklad. Když se sníží, bude to jen dobře. Zbude víc peněz těm, kdo je vydělali a oni budou moci hledat cesy, jak vydělat víc (zvýšit HDP). Zatím to funguje tak, že vláda řekne:"Dejte sem ty prachy, pitomci, a my vám ukážeme, jak se utrácí!". A když utratí špatně, takže nevyjde na všechno co je potřeba, vláda nikdy neřekne - "Utratili jsme špatně". Řekne :"Dali jste málo".
A čím sobotkovitější vlády, tím víc jsme "dali málo".
14. 03. 2013 | 18:11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dobře, to zní logicky. Ale současná vláda se taky nekaje slovy:"Nechali jsme to rozkrást, špatně jsme to koučovali(S-karty, IZIP, armádní zakázky aj.). Řekne:"Musíme více šetřit na soc. dávkách, na kultuře, školství, budeme mocně škrtat."
Jak ztohoven? Jak radí buldatra? Nebo ovčan z Vidlákova? Já bych socanům tu šanci dal. Ale naposled!
14. 03. 2013 | 20:52

Kelt napsal(a):

Jarpore,
říkají Vám něco údaje o neustále se zvyšující nezaměstnanosti,
poklesu reálných mezd,omezení na minimum valorizace penzí pod úrovní inflace,zázračného uzdravování invalidů pomocí posudkových komisí a rozevírání nůžek mezi životní úrovní "starých zemí"Eu a ČR?
Tato fakta jsou zřejmě pod Vaší rozlišovací schopností,proto bezpochyb nesdílíte tento pohled-nejste sám,ale je vás opravdu menšina,tak 10%.
14. 03. 2013 | 20:56

Petr z Tábora napsal(a):

Pane předsedo, co říkáte trestnímu oznámení pana Maňáka na pana Dientsbiera ? Článek v Parlamentních litech jsem pochopil tak, že buď udělal špatný právní posudek, což bylo pro klienta fatální neboť se ho držel. Nebo v horším případě byl pan Dientsbier údajně ve střetu zájmů a udělal chybu záměrně - podezření popisuje. Nechápu proč jim pan Dientsbier neodpověděl když jde o jeho osobní i právnickou čest.
14. 03. 2013 | 21:31

jarpor napsal(a):

Kelte

Hodláte znovu zopakovat kolečko mých a Vašich vstupů ? Za mne - díky, nemám zájem.
Porovnávejte neporovnatelné, např. životní úroveň "starých zemí" EU a nás... a vyvozujte závěry... a věřte, že autorova nová filosofie přerozdělování nás spasí...

Mějte se...
14. 03. 2013 | 21:48

SuP napsal(a):

šašek z Jihlavy -
Když jsem to psal, vycházel jse ze zkušeností s touto vládou, jak správně Kelt pochopil. Jen jsem vyjádřil obavu, že se sobotkovitými to bude spíš ještě horší. Mně totiž to škrtání nevadí, protože se škrtá stejně už z utracených peněz. Utrácí se za něco jiného než předtím, v tomto případě za dřívější dluhy. To je položka, která nikde není vidět a proto taky to všem vadí.
Co se týká S-Karet, je to zase asi jeden z případů přihrávky finančně zajímavé státní zakázky podle notoricky známého schématu s vidinou, že kdyby se nakonec ušetřilo 55,-Kč, nebude nikdo nic rozporovat. Ale neušetřilo se.
A to, že se velká část "úspor" získává na špatných místech je taky fakt, jen pochybuju, že to další vláda změní ve prospěch potřebnějších, když už za to dostal vynadáno někdo jinej.
14. 03. 2013 | 22:00

Klaus napsal(a):

Pane,paní xx,

libovůle úředníka,který má v rukou zákon, který mu dovoluje korumpovat...Proto zákon o službě ve státní správě, který na jedné straně bude velmi motivovat v případě zefektivnění, úspor a na druhé straně radikálně sankcionovat v případě pochybení úředníka....Samozřejmě,že mnozí ví,stačí se podívat na povodňové mapy v celé republice, kde máte v mapách zakresleny 2. povodňové pásma, tedy pásma,kde nesmíte nic postavit...a ejhle mapa je vytvořena, zveřejněna a po datumu účinnosti map tam naroste luxusních vilek, jak hub po dešti...Tedy úředníci stavebních úřadů, dají povolení tam,kde je to zákonem zakázané...Těch případů jsou desítky,stovky....Nikdo je nekontroluje,starostové mají strach, proto NKÚ tam nemůže...
Nebo pozemkové úřady, projektant dostane od úředníka v rámci projektu financovaného z EU vypracovat dokumentaci i když se ví,že není třeba a je pozdě vzhledem k čerpání. Dokumentace v hodnotě mnoha miliónů se pak strčí do šuplíku a následně se projektant rozdělí s úředníkem...stovky případů v každémměstě ČR...Co dááál???
15. 03. 2013 | 00:12

Ládik!!! napsal(a):

šašku -
já bych jim už šanci nedal, už ji měli a nevyužili.
15. 03. 2013 | 07:11

xx napsal(a):

Klaus: Víte, ono to co píšete zní rozumně. Na první pohled. Jenomže j v tom jaksi zakopaný pes. Sám píšete "Tedy úředníci stavebních úřadů, dají povolení tam,kde je to zákonem zakázané" a jako řešení navrhujete "Proto zákon o službě ve státní správě, který na jedné straně bude velmi motivovat v případě zefektivnění, úspor a na druhé straně radikálně sankcionovat v případě pochybení úředníka"

Tyto dvě věci si protiřečí. Kde berete tu jistotu, že úředníci kteří neposlouchají jeden zákon, poslechnou jiný ? Zákon sám o sobě nikomu trest neuloží. K tomu aby jakákoli sankce fungovala, potřebujete další úřednickou agendu, která bude kontrolovat, prošetřovat a sankce udělovat. A ta opět může selhávat stejně jako selhávají ty stavební úřady o kterých píšete. Jsou to jenom lidi.

Takže to je jedna cesta, jakou navrhujete. Druhou možností je zúžit celou agendu stavebních úřadů na minimum a zrušit územní plánování. Tím korupce zanikne zcela jistě. Strach z toho, že lidi budou stavět mrakodrapy uprostřed lesů nebo polí je iracionální stejně jako je iracionální stavět uprostřed lesů nebo pole.

Víte lidé podplácí jenom když musí. Nikdo nevydává peníze navíc dobrovolně, z radosti z podplácení. Podplácením se lidé snaží získat něco co chtějí. Stavbu na nějakém místě kde je to regulováno, zakázku od státu, nebo třeba jen povolení porazit strom.

Tak to je, to je realita. A to co popisujete je ideální stav. Ten ale nelze docílit ani se k němu přiblížit pouhou změnou zákone nebo nějakým dalším zákonem a úřednickou agendou. Ta vždy selže, pokud selžou lidé. Takže ještě napište, jakým mechanismem seženete v Česku pro tu agentu nezkorumpovatelné lidi. Pak se lze bavit o tom, zda a jak to bude fungovat.

Ve zkorumpovaném prostředí státní správy je najivní si myslet, že posílením úředních agend a postihů docílíte potlačení korupce. Efekt bude opačný, korupce naroste.
15. 03. 2013 | 11:11

SuP napsal(a):

Když tak sleduju rojení v plynojemu, je z něj zřejmá mimo jiné tato skutečnost. ČSSD si v problémech státu libuje, skoro to až vypadá, že si je hodlá i nadále pěstovat a hýčkat a nic pro své občany, potažmo voliče neudělá. Má k tomu velmi jednoduchou motivaci. Je totiž mnohem jednodušší najít viníka potíží a toho permanentně kritizovat, než jakýkoliv z problémů byť jen částečně vyřešit. A čím jednodušší volební elektorát ta která strana má, tím déle jí tato taktika prochází a bude procházet.
15. 03. 2013 | 12:20

Parabellum napsal(a):

xx

Vy jste vožralej. Ano, máte pravdu, tohle by se mělo zjednodušit. A nejjednodušší a také pro budoucnost nejlepší by bylo prostě provést stavební uzávěru komplet na zemědělskou půdu do doby, kdy nebudou zastavěné všechny intravilány obcí, všechny proluky, dokud se nevysanují staré průmyslové objekty a brownfieldy. Prostě na zemědělský půdě se nebude stavět nic, a to bez výjimky. Jedinou možnou výjimku by bylo rozšíření těžebních zon, ale to pouze za podmínek, že ty společnosti zrekultivují a uvedou do stejného BPEJ ekvivalentní plochu zemědělské půdy, jakou zpustoší.

Těžko můžete jako příklad dávat USA, obzvláště státy, které mají hustotu osídlení 5 obyvatel na kilometr čtvereční.
15. 03. 2013 | 13:24

Český Honza co už toho začíná mít dost napsal(a):

Vážený pane Sobotko! Mažete lidem med kolem huby jen z toho důvodu neb se Vám nepodařilo doposud nakrást tolik co vašemu souputniku Grosovi. Tak děláte vše pro to, aby jse ho dohnal. Jinak stačí kouknout kam to dopracovala EÚ pod vedením evropských sociálních demokratů to zn. do p....e. Všichni co jste u moci jste došli s holým zadkem a jak jste na tom dnes????????? Rozhodně ne z příjmů !!!!!!!! Nejlépe pro Vás všechny zloděje velký kreminál a kamenolom. Tam ani nebudete potřebovat ty rovnátka ona už Vám práce narovná vše i ten charakter.
15. 03. 2013 | 13:58

xx napsal(a):

Parabellum: V USA jsou města která nemají ÚP a města která mají ÚP. Jediným rozdílem je vyšší cena stavebních pozemků ve městech s ÚP.

Ale dobrá, nechme USA být. Pojďme se podívat do ČR. Kde bydlíte pane. V centru nějakého města, nebo na sídlišti ? Nebo na malém městě či v vesnici ?

Kamkoli se totiž pohnete, tak pokud nebydlíte v historickém centru nějaké obce, tak je nanejvýš pravděpodobné že váš dům stojí na bývalé orné půdě nebo jinak zemědělsky využívaném pozemku.

Existuje aplikace http://kontaminace.cenia.cz/ kde si můžete zobrazit leteckou mapu ČR z roku tuším 1953 a do toho kliknutím promítnout současnou mapu.

Zjistíte kolik orné půdy bylo zastavěno a nejspíš sám na takovém poli dnes spokojeně žijete a pronášíte ta pitomá moudra o zákazu stavět na orné půdě.

Jak pokrytecká dokáže být nadutost přemoudřelce. Můj dům stojí na ornici ale tvůj nesmí protože já velký mudrc Parabellum jsem rozhodl že to je škodlivé.

Co kdybyste svůj dům zbořil a šel bydlet někam pod most, tam určitě ornici nezaberete.
15. 03. 2013 | 14:01

Lukas Zatloukal napsal(a):

Stejně to bude řídit Miloš Zeman - nadstranický prezident.
15. 03. 2013 | 16:14

Parabellum napsal(a):

xx

Ano, bydlím ve městě. V centru města. Ba co dím, v samém geometrickém středu města. V domě, který byl postaven v roce 1906, jakožto největší secesní stavba ve městě. MK má zájem na tom, prohlásit ten objekt za kulturní památku. Račte se přesvědčit sám. Dejte si do Googlu Johannahof, a uvidíte, že je v geometrickém středu města.

Takže tak, chytrolíne.

Vy jste se v pomocné škole pro programátorské dementy zřejmě učil, že potraviny vznikají v supermarketech, a že uvnitř Země je ještě jedna, ta je 5x tak velká, stále se zvětšuje, a je plná ropy a plynu ne??? Člověče, jak dlouho si asi myslíte, že bude ještě možný dostávat ty hektarový výnosy co máme, bez masivních fosilních vstupů do zemědělství?

Ještě něco dalšího???
15. 03. 2013 | 17:50

xx napsal(a):

Parabellum: ne už nic dalšího k vám nemám. Moje argumenty zůstaly Vámi nedotčené.

Nezvládáte emoce pane, jste labilní. Jděte si svou agresivitu vybít někam do fitness a neotravujte s tím zde v diskusi. Na vaše frustrace tu není nikdo zvědavý.
15. 03. 2013 | 18:42

Parabellum napsal(a):

xx

Argumentoval jsem já. Vy jste napsal zvratky. Vy jste mne napadl s tím, že mám obydlí na zabrané zemědělské půdě, a já Vám doložil opak. Co jiného čekat od ynofratickýho dementa, kterej nechápe, že jsou věci, které se penězi jen těžko ocenují. Obzvláště ty, které nevytvořila lidská ruka, ale příroda, ale které jsou pro životy lidí naprosto nezbytné.

Člověče, kdyby nebyla legislativní ochrana toho, co vytvoří příroda, tak už by dávno někdo například prodal Vaše spratky na maso za cenu telecího - nebo spíše nižší, protože telata mají p¨řeci jen lepší maso.

Pro Vaši informaci, když nebude zemědělství dotováno fosilními vstupy, tak na uživení jednoho člověka bude třeba 0,5 hektaru orné půdy, a další zemědělská půda (pastviny les) minimálně v tomtéž rozsahu. Zemědělské půdy máme na obyvatele 0,27 hektaru. Položil jste si někdy otázku, co budou jíst Vaši potomci? A další: Vysvětlete mi, jak ty zhovadilé suburbie okolo měst chcete v budoucnosti dopravně obsluhovat? A nepište mi píčoviny jako elektromobily a podobně. Jestli někdo bude jezdit v budoucnu elektromobily, tak řadoví poslanci a řadoví krajští radní to nebudou. Stejně tak to nebudou normální podnikatelé s 50 zaměstnanci. To je energertická realita.
15. 03. 2013 | 19:28

Parabellum napsal(a):

xx

Pardon, oprava: Nikoli zemědělské, ale orné půdy máme na obyvatele 0,27 hektaru. Zemědělské půdy celkem máme na obyvatele 0,41 hektaru.

FRustrát a jste tu VY. Kvičíte, tu na mne, že bydlím v nějaké pastoušce nebo panelové krabici postavené po roce 1953, a že tu jsou drahé stavební pozemky, a přitom jsou směšně levné.

Můžete mi laskavě napsat, PROČ se zabírá další a další zemědělská půda, když celkový objem průmyslu má posledních 24 let spíše klesající tendenci, a počet obyvatel neroste?

Dal jste sem příklad s USA, tedy země, která má oproti ČR ani ne čtvrtinovou hustotu osídlení. A ve své tuposti absolutně nechápete, že asi zřejmě jiná pravidla budou v USA co se týče zástavování pozemků, budsou v Phoenixu nebo Santa Fe, a něco jiného bude třeba Boston nebo New Haven. USA je opravdu úžasný návod, jak má vypadat hospodaření s krajinou a půdou - jedte se podívat do Detroitu a okolí - nádhera co?
15. 03. 2013 | 19:41

xx napsal(a):

Parabellum: příroda nevytvořila ani hektar zemědělsky využitelné půdy. Naopak právě lidská ruka tvoří zemědělsky využitelnou půdu.Tu je třeba obdělávat, aby dávala výnosy. To vědí lidé od pravěku co začali se zemědělstvím. On už ten název napovídá.

Ale co čekat od uzlíčku nervů jako jste vy. Rozvážné a kritické myšlení to rozhodně není.

Jak jsem napsal, neotravujte tu s těmi vašimi výrony emocí a jděte se raději projít. Ještě Vám prdne cévka a budete tahat nohu.
15. 03. 2013 | 19:54

Parabellum napsal(a):

xx

Nepovídejte:-)))) Víte co, zeptejte se na problematiku tvorby ornice třeba šéfa geologického ústavu AV doktora Václava Cílka - on Vám to vysvětlí. Vy jste natolik slaboduchý, že jste schopen tvrdit, že lidská ruka z matečných vyvřelých hornin vyrobila ornici, ža lidská ruka vyrobila ropu, plyn a uhlí. A vono kulový. Jak vysvětlíte, že amazonskej prales vyrostl bez toho, aniž by na něj sáhla lidská ruka??? Milej zlatej, tvorba jednoho centimetru tlouštky ornice trvá přírodě celé století. A výnosy bude půda dávat udržitelně pouze tehdy, pokud se z této ynformatický intoši vašeho ražení nebodou pokoušet udělat perpetuum mobile. O to se mimochodem snaží už půl století moderní zemědělství, a realita je taková, že bez masivních vstupů fosilních zdrojů ta půda už nic není schopná dávat. Holt se toho bude muset v budoucnu sklízet méně, a na větší ploše. Akorát nevím, kde swe ta větší plocha zemědělské půdy vezme. Asi tuto ynformatický xx buzinecmani naklikají myší.

Proč si nekoupíte květináč, nauděláte si párkrát Copy - paste, a neuděláte si z něj stavební pozemek?

Jinak já jsem se byl projít. A Vám dám také radu. Zfackujte manželku a zkopejte děti. Tedy než je sežerete. Tím se zase uleví Vám.
15. 03. 2013 | 20:31

SuP napsal(a):

Parabellum -
Zkus se vrátit na začátek, kde jsi něco z té debaty blbě pochopil. Protože buď se navážíš do "nevinnýho", nebo jsi divnej. Obojí je špatně a na třetí cety nevěřím.
15. 03. 2013 | 21:15

xx napsal(a):

Parabellum: Narozdíl od vás, městského povaleče, mám pod okny zahradu a na ní každý rok vytvořím vlastníma rukama za cenu mozolů pár desítek čtverečních metrů úrodné půdy. A proto velmi dobře vím, že když nepohnojím, nezreju, nezkypřím, nevypleju a nezaleju tak mi vyroste co ? No ano správně, leda tak kulový.

Mimochodem, dávejte si pozor co píšete. Teď zrovna odsoudili nějakýho američana za to, že na internetu psal zvrácené oplzlosti o svých fantaziích. Aby vás taky nedrapli.

A pamatujte, jedním prstem ukazuješ na druhého a třema na sebe.
15. 03. 2013 | 22:53

Lukáš D. napsal(a):

Prej nový začátek :-D. Od kdy jsou Sobotka, Hašek, Škromach a Zaorálek novým začátkem ? Che vše je při starém a bude při starém jelikož ČSSD se změn bojí jako čert kříže. Vše nové po volbách zrušíme a zavedeme zpět to staré jak to bylo za nás a bla bla bla. Zase další promrhaná šance oslovit nové voliče, ale dobře jim tak můžou si za to sami.
16. 03. 2013 | 00:36

SuP napsal(a):

Lukáš D. -
Proti Sobotkovi nikdo nekandidoval, protože premiérství je ještě daleko a na vodě a všichni ještě chtějí "dotěžit" svá hejtmanství.
Zeman jim vzkázal, že podpoří jejich vládu, i když bude menšinová, takže s komunistama nemusejí vůbec veřejně nic dojednávat.
Dále je nazval "Drazí Přátelé", což ale vůbec nemusí znamenat sympatie. Já taky řeknu své ženě "Drahá ženo", když mi nabourá nepojištěné auto.
16. 03. 2013 | 09:14

Parabellum napsal(a):

SuP

Nezlobte se, ale to, že xx má pravdu v tom, že ČSSD nebude výhra, a že bude protěžovat lemply na úkor pracovitých (s čímž souhlasím) neznamená, že kus dál nepíše pitomosti.
16. 03. 2013 | 18:33

Klaus napsal(a):

xxx,
ano v důsledku jsme se dostali k tomu, že je to v personální politice...Samozřejmě je plno schopných a morálně silných osobností. Tedy odpolitizování státních úřadů nelze jinak než zákonem,který musí chtít hlavně politici,kterým dají mandát občani no a potom odvolatelnost parlamentu...Jiná cesta není a neexistuje recept...Vždyť to vidíte,pekař rozhoduje o dopravě, chemik rozhoduje o financích...je to postavené na hlavu. Resorty mají hlavně vést profesionálové a morálně silní...Kde jsou? Jsou tu vědci, profesoři, velmi vzdělaní odborníci dlouhodobě identifikovatelní, takje kde brát...Ale je potřeba manažera v pravém slova smyslu..promě je manažer schopný člověk,který umí komunikovat a třeba na mě zapůsobilFico...Takovýc managerů bychom i u nás našli dost....Prostě jsou tu lidi,seznamy...politici musí sami přijít na to, že Pekaři mají péci housky a morálně silní odborníci a mangeři mají vést resorty v daném oboru...
17. 03. 2013 | 20:53

Marek napsal(a):

od redakce je trochu nespravedlive, ze diskuter je svazovan rigidnimi providly, ktere mu neumoznuji byt hruby, zatimco bloger muze zverejnovat fekalni hmotu az se mu od ust prasi.

je to snuzka polopravd a prekrucovani. politicke veletoce maji urcitou setrvacnost (proto je volba na 4 roky a ne mene) a cim vetsi veletoce se uskutecni, tim delsi maji odezvu. 40 let terroru ze strany komunistu vyzaduje alespon jednu generaci (30 let) stabilni demokracie, kterou jste ovsem (jak sam pisete) po cca jedenacti letech prerusili, presto po 11ti letech pravicove vlady dokazal uvolneny soukromy sektor v potu tvare nastartovat ekonomicky rozkvet, ktery jste behem pouhych osmi let dokazali uspesne zadusit. ted kdyz ODS rezignovala a vede stejnou levicovou populistickou politikou stat do stejneho prusvihu jako CSSD ze sebe delate hrdiny?

Vas socialni experiment, jehoz dusledky byly jiz mnohokrat popsany napriklad Orwelem, Levinem, Pabianem a dalsimi, nesmi byt uskutecnen, protoze dusledky jsou zname a jsou katastrofalni!
jedna se o diktaturu, ktera pestuje pracovni silu, ktera ani netusi ze existuje neco jako volba, je krmena stejnou slichtou, spi v pelechu ktery ji nerika pane, ale je blizko jejiho zamestnani a po kratkem a mrzkem zivote je recyklovana aby se rovnejsi mohli mit jak prasata.
18. 03. 2013 | 09:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy