Praha zakonzervovaná?

16. 01. 2012 | 17:26
Přečteno 7820 krát
Nedávné bouřlivé diskuse o demolici domu na Václavském náměstí a novém projektu na konci Revoluční ulice ukazují, jak velmi živé je téma ochrany památkových hodnot a nové architektury v Praze. Jak protichůdné názory občané zastávají a jak nesnadné je v Praze prosazování nových staveb. Řada zjednodušených argumentů diskutérů mě doslova přinutila k širšímu zamyšlení nad obecnějším problémem „ochrany starého“ a „vytváření nového“ v hlavním městě.

O Praze se hovoří jako o unikátním, úchvatném historickém městě, její střed je památkou UNESCO, což je pro nás velký závazek. Jak velký je, můžeme vyjádřit mnoha slovy o zodpovědnosti za kulturní dědictví minulosti. Hodně vypovídá ale také sušší řeč čísel: památkově chráněná území zahrnují podstatnou část Prahy. Historický střed je památkovou rezervaci UNESCO, okolní čtvrti (Vinohrady, Žižkov, Karlín, Smíchov a další) jsou památkovými zónami. Většina města v uliční síti tak, jak se vyvinula do 2. světové války, je pod památkovou ochranou. Tento stav nemá ve světovém měřítku obdobu. Právě instituce památkové péče umožňuje dobře opravovat historické stavby a garantuje předání odkazu architektonického dědictví minulosti, zachování genia loci celých čtvrtí. Památková ochrana vyžaduje podrobné posuzování všech navrhovaných projektů, kdy jde skoro o šest tisíc správních řízení ročně. To je několikanásobně více než v jiných krajích. Nejsem architekt ani památkář, a tak mohu posoudit úspěchy památkové péče jistě jen omezeným, laickým pohledem. Můj základní pocit je dobrý, v ochraně města jsme od listopadu 1989 docela úspěšní. Řekl bych, že postupně a nenápadně bylo vykonáno impozantní dílo obnovy komunismem zchátralého města. Proto si památkové péče a památkářů vážím. Chráněná území si uchovala svou urbanistickou strukturu. Úspěšná je obnova fasád, obnovené interiéry staveb mě při mnoha příležitostech nadchly. Nepochybuji o tom, že ne vše se podařilo, podrobné zhodnocení odborníky by bylo jistě pestřejší.

Byl bych ale rád, kdyby se za čas o Praze hovořilo také jako o městě současné architektury. Kdyby se Praha dostala do širšího povědomí jako dynamické město a místo kulturního setkávání, kde vynikající architektura neskončila kdysi v historické době z jejíchž dědictví město jen žije a nic nového nepřidává. Přál bych si, kdybychom byli při vytváření nového podobně úspěšní jako při ochraně starého. Myslím si, že toto se bohužel dosud příliš nedaří.

Otázka, proč tomu tak je, nemá jednoduchou odpověď. Hlavní důvod vidím v dosavadní absenci cílevědomého úsilí městské politické reprezentace, architektů, investorů, urbanistů a kulturní veřejnosti. Brání nám také velký konzervatismus, zbytnělá obava před změnami. Po zkušenostech komunistické éry si pamatujeme, jak špatné stavby na důležitých místech mohou město poškodit a rozbít jeho po staletí budovanou architektonickou tkáň. Riziko při vytváření nového ale vždy existovalo a bude existovat. Je třeba s ním počítat, ale nelze se mu vyhnout. V případě nových staveb, současné kreativity, kdy se hodnoty teprve rodí a jsou nejisté a třeba i riskantní, strach či negativní pohled nestačí. Nemyslím, že by se skrze obavy mohlo město k nějakým nadprůměrným metám dopracovat. Sám o sobě nestačí ani úzký pohled památkové péče, protože budoucnost nelze z minulosti vyvodit. Společenská diskuse by měla být širší.

Kultivovaná diskuse k novým pražským projektům mi chybí. Když se objeví návrh nové stavby, většinou se neděje nic. Jen mediálně známí ochránci památek spustí kampaň, při které se občas neubráníte pocitu, že architektura je zločin a investor či developer třídní nepřítel. Vane na mě z toho mrazivý dech ideologie stranického sekretariátu. Nemohu se zbavit pocitu, že se část občanských aktivit v poslední době mění z nezávislých a důstojných kulturních institucí na cenzory současné kreativity. A to pro Prahu a její novou architekturu není dobré.

Kdybychom se snad kohokoliv zeptali, zda chce perfektně obnovené památky a zároveň i krásné kvalitní nové stavby, odpověděl by asi, ano. Splnit oboje však není snadné. Památková ochrana výrazně ovlivňuje a limituje rozvoj a budoucí podobu všech památkově chráněných území. Nová díla dnes vznikají na jakémsi zbytkovém prostoru, v prolukách po bombardování z druhé světové války anebo na místě nehodnotných domů. Pokud prohlásíme, že každý zde stojící dům je hodnotný a nenahraditelný, nebude to asi příliš objektivní tvrzení. A kdybychom prohlásili: již žádné demolice, nikdy ani jediný dům z těch skoro dvaceti tisíc, co jich je podle odhadu v památkově chráněných územích, už nesmí zaniknout, tak bychom v těchto územích už nic nepostavili. To je přehnaná a absurdní představa. Mezi těmi skoro dvaceti tisíci stavbami jistě najdeme některé, které mohou být, po pečlivém uvážení, nahrazeny...

Slovo demolice zní brutálně, kulturní veřejnost je neslyší ráda a já tento její názor pozorně vnímám. Označuje ale jen skutečnost, že se odstraňuje nějaký současný dům a na jeho místě vznikne nové dílo. Abychom však byli spravedliví a věcní, památková ochrana hlavního města je přísná a demolic v centrální části Prahy bylo za posledních dvacet let opravdu velmi málo. Ještě jsme ani nezaplnili všechny proluky po bombardování z jara roku 1945. Demolice jsou výjimečné a měly by zůstat výjimečné. Slovo demolice ale zároveň pro mě není žádné tabu.

Nakonec se vracím ke dvěma případům demolic a nových staveb, které mě inspirovaly k napsání tohoto textu, tedy k domu na Václavském náměstí a v Revoluční ulici. Nechci předjímat stanoviska odpovědných institucí a být kritikem architektury, cítím však, že bych k oběma případům měl vyslovit svůj názor... Myslím, že mezi oběma projekty je rozdíl. V případě Revoluční jsou holé štítové zdi s reklamami, které zde zůstaly trčet po účelové válečné demolici, letitým bolavým problémem poškozeného urbanismu městského centra. Řešily jej soutěže i různé studentské úkoly. Pokud vím, tak s odstraněním památkově znehodnoceného domu, který zde stojí, souhlasila i Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu a velká část památkových autorit. Navíc investor uspořádal vyzvanou soutěž pro architekty a bylo vybráno invenční dílo od renomovaného architektonického týmu.

V případě Václavského náměstí je situace poněkud jiná. Já ji alespoň, tak vidím. Za zachování domu, který by měl být zbourán, se zasazuje velká část odborné veřejnosti a občané. O původní stavbě se hovoří jako o objektu evropského významu, nicméně donedávna se o něm nehovořilo vůbec. Bohužel na druhé straně musím konstatovat, že standardní objekt nenahrazujeme ničím unikátním, ale pouze jen další unifikovanou stavbou, která by jako z oka vypadla dalším tisíce stavbám, které po Praze již stojí. Zároveň investor neuspořádal žádnou soutěž, která by na Václavském náměstí přispěla ke zvýšení atraktivity veřejného prostoru. Přispěje pouze k jedinému, a to k další unylosti Václavského náměstí. Takže, první projekt jednoznačně podporuji, považuji jej za pozitivní vyřešení městského problému, druhému, daleko spornějšímu projektu budu i nadále věnovat pozornost a sledovat oboustrannou hospodskou diskusi na klasické téma „my a voni“.

Na závěr mi nezbývá než vyslovit přání, abychom byli schopni v rozlehlé památkově chráněné Praze nalézat s otevřenou myslí místa pro novou, ale kvalitní architekturu, která se snaží vybočovat ze standartních kolejí, a vést o ní kultivovanou diskusi bez záští a předsudků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

cesky Cech napsal(a):

souhlas
16. 01. 2012 | 17:30

Baba Jaga napsal(a):

Pane primátore, tohle už se tu "prokecávalo" tuhle - a vícekrát. Já se těšila na Kaplického knihovnu na Letné. Nebude. Ale určitě v Praze ještě postavíte stavby jiné, které se budou našim potomkům líbit a budou na ně hrdí.
16. 01. 2012 | 17:43

Petr Havelka napsal(a):

Pane primátore,

no vidíte a já to stěmi domy vidím přesně opačně, ale s chybějící architektonickou soutěží ohledně budovy na Václavském náměstí s Vámi souhlasím. To místo si ji bezpochyby zaslouží.

PS: Souhlasím navzdory tomu, že se mi současný návrh líbí.
16. 01. 2012 | 17:45

Tomáš Jubánek napsal(a):

Postavení Prahy ve srovnání s ostatními hlavními městy je do jisté míry velmi unikátní. Praha urbanisticky působí do jisté míry - a zvláště na zahraničního návštěvníka - jako Český Krumlov, čímž taky je. Neprošla - bohudíky, proto ona jedinečnost - systémovými sanačními pracemi, jako tomu vidíme v Paříži, Barceloně, ale také Vídni, nejnověji v Ceauseskově Bukurešti. Neprošla skutečným rozvojem až v 19. století, jako tomu bylo u Buda - Pešti, ale naopak je historicko-urbanistickým celkem (vnitřní Praha), který se vyvíjí od 10. století. Podobné problémy živoucího města - památkové rezervace mají metropole typu Říma či Athén, byť jsou tato města historicky starší. Citlivost, neřkuli přecitlivělost veřejné diskuze, týkající se nové zástavby nahrazující případně doplňující zástavbu starou, můžeme - zejména v kontrastu s téměř bezskrupolozním využitím veřejného prostoru ve válkou poničených německých městech (Drážďany, Berlin) - pozorovat z období první republiky- vzpomeňme na ne-řešení dostavby Staroměstské radnice; není tato vyjímečná citlivost záležitost poválečná. Uvnitř této diskuse převládá snaha zachovat krásu a vzhled Prahy pro další generace. Dobrý politik proto musí našlapovat po špičkách a to zdá se, pan primátor dělá.
16. 01. 2012 | 17:53

Baba napsal(a):

Při vší úctě ke stylistické bravuře a primátorským pravomocím, nebyla by dlouhodobá invence paní Bečkové?
16. 01. 2012 | 18:45

Olda napsal(a):

Souhlas s panem primátorem. Konečně rozumný názor.
16. 01. 2012 | 18:57

Občan napsal(a):

Na volném fleku u předmostí na konci Revoluční už mohl být dávno parčík se vzrostlými topoly, což jsou pro tak frekventovanou ulici velmi prospěšné stromy.
Topoly jsou vysoké stromy, které by z valné části zakryly bok domu. A ten bok domu mohl být už dávno například graficky upraven.
Místo toho tam bude cosi, co připomíná hromadu hnědé lepenky nebo rezatý radiátor.

Všechno ostatní jsou jen alibistické prodeveloperské plky.

Nicméně Vám, primátore, děkuji za potvrzení názorů, že celý puč na pražském magistrátu byl jen účelovým přeskupením spřátelených kmotrů a změna bude Praze pouze k horšímu.
16. 01. 2012 | 19:28

český maloměšťák napsal(a):

Opravit...nebo bourat a stavět ?
Jakoby celkem jednoduchá otázka.

Jenže. Co bude určujícim pro rozhodnutí ? Ekonomický přínos ? Estetika ?

Zredukujme vše na ekonomiku.(kterou autor cudně nezmiňuje- ale ta především rozhodne - ne že ne)
Kdo tedy může přinutit majitele objektu nebo investora (dům může patřit někomu jinému) aby s objektem naložil tak, jak by si žádala obec ? Co když majitel objekt jen zakonzervuje a spekuluje na zisky až někdy v budoucnosti ? Nebo to udělá takto formálně jen proto, aby budovu zlikvidoval a spekuloval tak na růst ceny pozemku ? Pro konkrétní projekt ?Má někdo právo do svobodných rozhodnutí majitele zasáhnout ? Pokud neohrožuje práva jiných osob ? Nemá.
Takže se hledá v časoprostoru skulina.

Tou skulinou je tkzv. estetika. Což je oprávněný, legitimní pohled na věc. Krása má svoji hodnotu - a většinou je krása i hodnotou trvalejší než je účelnost ekonomická.
Jenže - jenže ! Krása urbanistických celků sestává z větší části z jednotlivých účelností - v kapitalismu účelností determinovaných efektivní alokací kapitálu. Neboli - bez zisku každého fragmentu výsledné mozaiky nemá cenu takový fragment vytvořit.
Což ale platí i v čase, kdy je krása (výsledná mozaika) už dána a jedná se pouze o změnu jednoho z fragmentů.

Takže zde máme tkzv. experty na krásu. Z jejich úhlu pohledu je jejich práce vysoce přínosná - z hlediska majitele fragmentu však může jít o obtížné hejno komárů. Nicméně je nucen - díky právnímu rámci, který zcela správně chápe majetek nejen jako právo - ale i coby povinnost - a to s ohledem právě na onu krásu - se tomuto týmu expertů na krásu přizpůsobit.
Otázka - jsou nuceni i tito experti na krásu ...jsou něčím nuceni se přizpůsobit i záměrům majitele fragmentu krásy ?
A jak ?
Jak - když co expert - to názor, nehledě na to, že týmů expertů na krásu může být více - a každý má opět rozdílný pohled....a teď je zde ještě obec, která má nejen svou formální stránku vyjádření názoru...ale chce reflektovat i jiné názory - nejen expertní ale tkzv. občanské....

Takže se tento obludný rámec nazve " Územním plánem" a v podstatě pak rozhodne ten, kdo dá větší úplatek. Umožňuje to právě obludnost tohoto rámce.

Přitom by stačilo, kdyby to byli jen majitelé a jim oponující jeden tým expertů /Památkový úřad ??? - možná, ale ve smyslu že tradicí je jen ŽIVOUCÍ tradice.../- kteří by měli co do věci mluvit a tuto věc pak předložili veřejnosti.

Jenže u nás se outsourcuje a outsourcuje tak...že vlastně Josef K. ani neví, proč ho podřízli....
A otázka je, co to je ta vlstně " veřejnost". MNožina Josefů K . ?

P.S. Pokud jsou referenda /platnost jejich výsledku/ podmíněna minimální účastí...jde o právnický šmejd. Prostě ti, co nepřijdou - mají smůlu. Neměl ses válet u TV či na chatě...a to i například v době. kdy se projednával Územní plán....
Olda
Že jsem tak smělý - s čím vlastně souhlasíte ?
16. 01. 2012 | 20:05

český maloměšťák napsal(a):

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=729177
Bývalý management společnosti Bestsport si při stavbě předražené O2 Areny nechal navíc vyplatit 300 milionů korun.

Audit společnosti, o němž informovala Česká televize, totiž odhalil, že si lidé z bývalého vedení vedle standardního platu fakturovali za stejnou činnost další miliony, a to přes své soukromé firmy. Případem se zabývá policie.

Podle televize je většina smluv "jako přes kopírák". Například Oldřich Kračmer z investičního oddělení si prý ke svému platu vyfakturoval celkem 39 milionů korun za administrativní služby. Jeho kolega a koordinátor výstavby Karel Hudera pro změnu za "vypracování manuálu postupu prací" inkasoval 37,5 milionu.

"Je to řádově mezi deseti dvaceti lidmi, nebo subjekty," řekl televizi Zdeněk Ertl, člen současného představenstva Bestsportu. Podle něj už nikdo z kritizovaných lidí ve společnosti nepracuje.

Bestsport, která má stejné akcionáře jako loterijní společnost Sazka, tedy sportovní svazy, je v insolvenci od počátku loňského května. Jeho největším majetkem je právě O2 Arena, kterou před lety nechala postavit Sazka vedená Alešem Hušákem.

Hala přišla na více než sedm miliard korun. Jak ovšem ukázal nedávný posudek společnosti Ernst&Young, nyní má ve skutečnosti cenu zhruba 1,32 miliardy.

I pokud se k ní připočte další vybavení, které není pevnou součástí haly, dosáhne její hodnota nejvýš 1,57 miliardy.
---------------------------------------------------------------------

"...Závěrečnou fázi výstavby Sazka arény poznamenal otevřený spor mezi ředitelem společnosti Sazka Alešem Hušákem a předsedou vlády Špidlou [10]. Ten vyvrcholil v momentu, kdy Hušák nepozval Špidlu na slavnostní otevření arény. Ve vstupním foyeru Sazka arény je umístěna pamětní deska, která zdůrazňuje, že Sazka prosadila stavbu haly proti vůli mnohých a navzdory mnohým...."

"...sociálnědemokratická vláda vedená Vladimírem Špidlou odmítla udělit Sazce státní záruku za úvěr a výjimku z platby DPH za sázkové hry..."

Historie výstavby tohoto krásného objektu zde :

http://www.o2arena.cz/o2arena/docDetail.aspx?nid=12419&docid=19070996

Jo jo - není nad Prahu krásnou a zásnuby minulosti s přítomností a budoucností. Takový Hušák by jistě ledasco o tom uměl sdělit.
16. 01. 2012 | 20:50

Jiří Bláha napsal(a):

Jen "drobné" upřesnění: vědecká rada NPÚ rozhodně nesouhlasila s demolicí "památkově znehodnoceného domu". Možnou demolici podmínila výraznou kvalitou toho, co by dům případně nahradilo; současný projekt ovšem členové rady -- včetně např. architektů Lábuse a Pleskota -- jednomyslně odmítla a za kvalitní ho nepovažuje...
16. 01. 2012 | 21:04

Kateřina Bečková napsal(a):

Pan primátor ke kauze Revoluční napsal:
"Pokud vím, tak s odstraněním památkově znehodnoceného domu, který zde stojí, souhlasila i Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu a velká část památkových autorit."

Ale tady Vám, pane primátore, Vaši rádci neřekli pravdu. Vědecká rada GŘ NPÚ se sešla k problému dvakrát (2.9.2010 a 15.7.2011). Jak k projektu předchozímu (ateliér RH-arch.), tak současnému (ateliér DaM) zněl závěr stejně, cituji: "Nově předložený návrh nepředstavuje v daném místě Pražské památkové rezervace přidanou hodnotu, které by mohl být dům čp. 1502 obětován." A o tom, že by velká část památkových autorit připustila, že je historický dům bezcenný rovněž pochybuji, zejména proto, že většina skutečných památkových autorit zasedá v oné Vědecké radě. Jestli Vám to však řekli odborníci, kteří zasedají ve Sboru expertů magistrátního odboru památkové péče, pak bylo v jejich existenčním zájmu Vás takto zmanipulovat, vždyť se někteří na projektu velmi úzce podílejí.

Víte, je to tak snadné, když sám nejste odborník, jak píšete, podlehnout prvnímu dojmu a přesvědčivému i když mírně překroucenému tvrzení. Všechno je ovšem mnohem složitější..., například odpovědnost za bourání, které je z historicky nevratným definitivním krokem. Ale z vlastní zkušenosti vím, že co Čech, to odborník na architekturu a památkovou péči...
16. 01. 2012 | 21:16

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Český maloměšťák
To je zlý sen, vy tu dělkáte advokáta Hušákovi? Doufám, že jeho a Kořána stihne spravedlivý trest.
Panu prřimátorovi Prahy nezávidím, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
16. 01. 2012 | 21:21

DF napsal(a):

Pan primátor píše, jakoby návrh toho děsivého monstra, který si ty betonáři nakreslili na roh Revoluční snad ani neviděl. To že někdo vyhlásil nějakou pseudosoutěž u nás opravdu hned není záruka nějaké kvality.
Jistě slovo demolice by teoreticky nemuselo být tabu, ale dnes v tomhle zkorumpovaném státě a městě, kterému vládnou investoři a nikoli radnice, je jasné, že chce-li někdo něco zbourat, tak jen a jen proto aby daný prostor zalil betonem oplácaným sklem a hliníkem, zkrátka vytěžil co možná nejvíc metrů čtverečních. Architektura jde jaksi stranou.
Zkrátka dnes je rok 2012 a demolici je třeba říci jasné NE.
16. 01. 2012 | 21:25

Irika napsal(a):

Bourání funkčních a opravitelných domů by nemělo být přípustné, je to necitlivé a když nic jiného, tak zbytečné! Všude vznikají nesmyslná obchodní centra a nepotřebné kanceláře, které zejí prázdnotou, na úkor zeleně nebo původních staveb! A developeři a investoři neřeší kromě zisku nic, tudíž je vnímám jako nepřátele, i když z minulého režimu příliš nepamatuji...
16. 01. 2012 | 21:42

český maloměšťák napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy
???
Copak necítíte tu morbidní absurditu Hušákova nápisu , že halu postavili navzdory mocným etc etc...POSTAVILI - no, snad VYTUNELOVALI , ne ?
No ...prostě Špidla udělal dobře - že žádné záruky nepovolil.
A s tím že by Hušák něco někdy zazpíval...to bylo myšleno tak, že by to bylo zajímavé. Ale on to neudělá -leda na policii. Pod pendrekem.

V odkazu se píše, že při slavnostním zahájení - otevření haly...se samozřejmě vyskytl Klaus. Aby ne, že...jednou se otvírá hala, podruhé zase umřel Havel...
16. 01. 2012 | 21:49

Mňouk napsal(a):

Tak už do věci dvou pražských bouraček vstoupil i pan primátor.
Jednu ano a druhou ne, je to taková houpačka tahle pražská bouračka.Systém v tom moc není, reservace moc nezmůže, chceme být moderní a chceme maximální výnosy a současně chceme historické město, jdou mi z toho fousky kolem. Moc pěkně to vystihla paní Bečková, její příspěvek je ve věci vědeckých rad vědecky přesný.
Možná by mohla i říci o těch nepoctivých rádcích majestátu - magistrátu, kteří dobrému vladaři špatně radí a své polívčičky si zde přihřívají. Bude to ještě asi pěkná polízanice na tom pražském magistrátu, nebude tvář lidu jasná, dokud syn otci, bratr bratru,strýc tetě, děd vnuku, ujec ujčině, reservaci památkovou upírati.
16. 01. 2012 | 22:04

Honza napsal(a):

Vážený pane primátore,

Shoduji se s Vámi, že kultivovaná diskuse k novým pražským projektům schází. Stejně jako Vy spatřuji hlavní problém v dosavadní absenci cílevědomého úsilí městské politické reprezentace, architektů, investorů, urbanistů o vedení nejenom kultivované, ale dokonce i elementární diskuse s veřejností.

I na mne vane mrazivý dech ideologie stranického sekretariátu, když čtu, že se ve Vašich očích část občanských aktivit v poslední době mění z nezávislých a důstojných kulturních institucí na cenzory současné kreativity. Nebyl to spíše Váš předchůdce na postu primátora, koho se sluší označit za cenzora současné kreativity ? A co teprve starosta Prahy 13 ? Nedal by se nakonec touto nálepkou označit i pan prezident vzhledem ke svému odhodlání zabránit stavbě Kaplického knihovny „vlastním tělem“ ?

Obavy před změnami bych nepřisuzoval jenom zkušenostem z komunistické éry. Je již k dispozici i dostatek zkušeností z kapitalistické éry, jak špatné stavby na důležitých místech mohou město poškodit a rozbít jeho po staletí budovanou architektonickou tkáň. Obavy z toho pramenící nejsou o nic menší.
16. 01. 2012 | 22:52

Michal Čeleda napsal(a):

Ten návrh baráku v Revoluční sice na první pohled není tupá nuda, jako TO co mělo být na Václaváku, ale zcela zakryje výhled na Novomlýnskou vodárenskou věž, takže nábřeží přijde o dominantu. Od Lanovy třídy je to nádhera, krásně to ZA Nový Mlýny padne ale z pohledu od začátku Štefánikova mostu to zabije Novomlýnskou věž a to je ohromná škoda. To že něco obestavíte tak, že to není vidět, to je jako kdyste to zbourali. Takže nejde o ten neorenesanční barák, ale o vodárnu. Takových domintant v asanovanym centru není tolik, aby sme se jich takhle "zbavovali". Když by se přední, vystupující část navrhovaného domu zmenšila, mělo by nábřeží dominanty dvě: tento velice zajímavý návrha zároveň by se nezakryla vodárenská věž.
16. 01. 2012 | 23:04

Kanalnik napsal(a):

Pane primatore,

Skoda, ze jste si neprecetl posledni blog pani Beckove, abyste se dozvedel jak "ciste" se prosadil a dostal k zivotu posledni navrh pro Revolucni ulici. Mam z vaseho clanku dojem, ze jako primator nevite, ktera bije a co se pod vasima rukama deje.

Jinak ciste z estetickeho hlediska tomu nahnedlemu vojenskemu bunkru ja osobne rikam "ne".
16. 01. 2012 | 23:18

Pavel napsal(a):

Souhlasím s panem primátorem, rohový dům na Václaváku nechat, radiátor na Revoluční postavit. Radši bych zboural ten odpornej obchodní dům Juliš a jiné hrůzy v jeho sousedství.
16. 01. 2012 | 23:34

Matous napsal(a):

Pane primatore, soude podle vrcholku ledovce me velmi tesi, jakym zpusobem jste se pustil do vedeni mesta. A s tim co pisete zde v clanku do velke miry souhlasim. Moc bych si pral, aby se Praha odkonzervovala, ale aby dbala na kvalitu a nebala se kontroverze. Jednoduche to jiste nebude.

Zastancum zelene vsude za kazdou cenu musim oponovat tim, ze v Praze je zelenych ploch a stromu a parku obrovske mnozstvi. Naproste vetsine ale schazi logika a casto i udrzba. Vetsina takovych ploch jsou ruzne zbytkove a nebo zbytkove pojate pleveliste s nouzove vyslapanymi cestickami. Jsou-li soucasti namesti, vetsinou naprosto nedavaji logiku v provozu daneho prostoru (zpusobujici barierovost a znovu blative cesticky). Obrovskym kontrastem k tomu je nakladani s verejnym prostorem ve vyspelych evropskych mestech. Chytre, ucelne a pro lidi. Kdyz u nas nekdo naprojektuje park, tak to vypada, ze o nem ani sekundu nepremyslel a ze naprosto nemel cit/vkus/talent takovou vec delat. Cest vyjimkam, je jich v praze jak safranu.
Stavebni parcela na narozi u silnice u Vltavy by jiste mohla byt i parkem (kdyby jejim miste siroko daleko zadny nebyl, bylo by to jiste zadouci). Jenze v primem okoli je spousta zelenych ploch a park u rusne ulice neni misto k zastaveni a spocinuti. Logika veci tedy nahrava spis zakonceni takoveho narozi domem. Jestli je vitezny navrh "nejkrasnejsi" nevim, od vltavy se mi celkem libi, z revolucni si tim tak jisty nejsem. Byl bych ale rad, kdyby takovych bylo v praze rocne tolik, ze by to nebyla prakticky zadna udalost, jaka se z toho dela.
17. 01. 2012 | 01:09

Marcel Tomášek napsal(a):

"Jen mediálně známí ochránci památek spustí kampaň, při které se občas neubráníte pocitu, že architektura je zločin a investor či developer třídní nepřítel. Vane na mě z toho mrazivý dech ideologie stranického sekretariátu. Nemohu se zbavit pocitu, že se část občanských aktivit v poslední době mění z nezávislých a důstojných kulturních institucí na cenzory současné kreativity. A to pro Prahu a její novou architekturu není dobré." - pane primátore, to snad žertujete, měl jsem o Vás představu danou Vaši účastí v několika instancích dialogu s lidmi, kteří tvoří Prahu kulturní a kulturně živou a je zřejmé, že tato představa Vás jako kulturně senzitivní osoby je iluzorní a jste jen dalším, politickým kombinátorem přerozdělujícím prebendy, i když se to pokoušíte umně zakrývat tím iluzorním imagem. Nemluvím nyní z hlediska památkové péče, ale z hlediska sociologického - asi 50% méně viditelné korupce reprezentuje právě symbióza magistrátních úředníků a politiků s "developery", kteří přímo v nejcentrálnější části hlavního města na památkově chráněném náměstí drancují veřejný prostor srovnáváním se zemí celých domovních bloků několik desítek metrů od míst, na nichž se psaly opakovaně české moderní dějiny a které takto naše děti nebudou schopny na fotkách identifikovat a budou pro ně jenom dalším místem rutinní levné rozplizlé a naddimenzované letištní architektury. Tj. mluvíme-li o korupci, nemusí jít jen o miliardy nebo desítky miliard předražené a protunelované projekty typu tunelu Blanka nebo Openkrad odčerpávající prostředky přímo z městského rozpočtu - správně bychom v tomto případě měli mluvit o závažné ekonomické kriminalitě (závažné proto - protože organizované a zahrnující i kiminálnní osoby s politickými konexemi). Fakticky, v normálních zemích korupcí je právě oblast, kde nejde o přímou misapropriaci prostředků z magistrátního rozpočtu, ale především o profitování konkrétních aktérů prostřednictvím narušení veřejného zájmu díky "jánabráchovství" s administrujícími politiky a úředníky včetně i přímo vytváření a legalizace institucionálních struktůr toto umožňujících (střet zájmů u magistrátních uředníků a "expertů" zabývajících se problematikou památkové péče). I když jde jenom o municipiální administrativní korupci a né závažnou ekonomickou trestnou činnost spočívající v přímém vyvádění veřejných zdrojů je stejně závažná jako ta bezprostřední ekonomická trestná činnost, protože nevratně poškozuje a devastuje veřejný prostor, kulturní dědictví a veřejný zájem na generace dopředu. Z městských zdrojů vyváděné prostředky jsou pouhými penězi - není na nich nic unikátního, ale památky a historické budovy a prostory v historickém centru města jednou srovnané se zemí jsou nevratné a nedají se ani peněžně vyčíslit. Jste-li slušný člověk, měl byste ze své pozice primátora okamžitě udělat maximum a zabránit nevratným aktuálně nastávajícím důsledkům této systémové korupce institucionálně upevňované v dlouholetém ODS-CSSDovském nomenklatůrním období a ne ji planým amatérským rozumováním mixovaným s lživými dezinformacemi legitimizovat. Obzvláště ukazuje-li se, o jak problematické-zmanipulované rozhodovaní na různých stupních šlo (zřetelně skutečnosti neodpovídající "nezávislý posudek" na posouzení stavu a architektonické hodnoty domu na rohu Opletalovy ulice, který doslovně kopíroval celé dlouhé pasáže přímo z projektové dokumentace investora včetně gramatických a jiných chyb, intervence ministra kultury jednajícího mimo zákonné intence svého úřadu nerespektováním povinnosti chránit na prvním místě kulturní dědictví a mimo jiné podílejícího se na praní finančních prostředků s velkou pravděpodobností pocházejících z trestné činnosti prostřednictvím realitních machinací a zároveň uvádějícího na ministerstvo jako své nejbližší spolupracovníky problematické osoby pokoušející se účelově manipulovat přidělování veřejných zakázek v rámci MK CR).
17. 01. 2012 | 02:04

kormoran napsal(a):

Umeni se naucit neda , s tim se clovek musi narodit s notnou davkou citu(to je dar) a k zaclenovani modernich prvku do stare zastavby je zapoterbi 'citu' dvojnasob. Praha neni Las Vegas!

Pred chvili jsem na klevetech u Novinek cetl , ze hodlate zatocit s Hummery u MP.
To je spravne , nevim na co ty 'polotanky' tam v ulickach potrebujete , ten kdo takto hyra s penezi by mel byt zamknut v klade pod 'Konem' a Prazane by mu meli cuuurat na hlavu.
17. 01. 2012 | 04:57

kormoran napsal(a):

Po precteni prispevku viz. fota od p. Beckove posledni jeji blog?
Pokud je rec o tom hnedem zebrovi- absolutni nesouhlas!

Tato budova vizualne rozbiji danou zastavbu a pusobi hur nez depresivne - krematorium.

Ten navrh pred tim je svezejsi , zapada , ale mohl by byt nizsi- vzhledem k vezi vlevo.
17. 01. 2012 | 05:17

otokar napsal(a):

Primátore,
ten, kdo to psal,vám věru neposloužil.
Slohová práce některého z vašich komsomolců má viditelnou kompozici-kojzarovskou. Pochválit, ale...dokonce čišet ze stranických sekretariátů...mráz přichází z magistrátu, občane gynekologu. Nejste pro mně zklamáním, neb nebylo nijakého očekávání. Bůh chraň Prahu!
17. 01. 2012 | 05:28

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

český maloměšťák
Asi jsem vás špatně pochopil, měl jsem dojem, že se Hušáka zastáváte. Je to ambiciozní manažer, který by pro vlastní slávu budoval a řídil, vše ovšem za cizí peníze. Na to je pašák, jako většina dravců, kteří se derou k moci. V pozadí mu sekundoval intrikán a výmluvný manipulátor Kořán. Jsem zvědav, jak se popasují, až dojde na lámání chleba. Asi to bude podle hesla "bližší košile než kabát", to už předvedl Hušákův "přítel" Ječmínek.
17. 01. 2012 | 05:45

B. napsal(a):

Vy jste měl zůstat u svého řemesla. Člověk se má koukat tam, kam má!
17. 01. 2012 | 06:40

Baba napsal(a):

Já se koukám děsně ráda. Zvlášť nad ránem.
17. 01. 2012 | 07:34

Grőssling napsal(a):

Svoboda také napsal :

Po zkušenostech komunistické éry si pamatujeme, jak špatné stavby na důležitých místech mohou město poškodit a rozbít jeho po staletí budovanou architektonickou tkáň.

No já po roce 1989 vidím v Praze "díla" , která citlivému člověku nahazují kopřivku. Namátkou :
hotel Don Giovanny či jak se ta hrůza jmenuje
banka UniCredit Bank na náměstí Republiky ( za hrůzu může banka předchozí )
palác Myslbek
prodejní dům Palladium na náměstí Republiky
nechutná krabice nového sídla ČSOB,
děsivost sídla České spořitelny na Pankráci,
hotel Dahlia inn na Karlově náměstí
a další a další.
Pominu-li strašlivá předměstí s průmyslovými krabicemi a lány satelitních městeček mimo jakoukoliv urabnistickou koncepci,
pomstil se režim pravdolásky kombinovaný s režimem peníze až na prvním místě Praze tak jak se komunistům nikdy ani nezdálo.

Pokud něco zbylo po komunistech, tak to především pravdoláskaři pomluvili a nebo přejmenovali, když už se nezmohli na nic jiného ( most Klementa Gottwalda, dostavba Paláce kultury, architektonický děs ).
A pro pó Palác kultury, pomluvená stavba, ale kde byste se pravdoláskaři a tuneláři scházeli v Praze jinde s MMF, nebo s NATem, nebo s Obamou ? Asi v Dělostřelecké ulici, nebo na Hrádečku.

Samostatnou kapitolou je příběh Kaplického knihovny . Sice zajímavá architektura, ale uvnitř předpotopní technologie.

Jednou větou, v Praze po roce 1989 90 % ubohosti, nevkusu, kýče a názorové zaostalosti, naprostá absence urbanistické koncepce.
17. 01. 2012 | 08:58

oh napsal(a):

Pane Svobodo, údajný pražský primátore, bylo by načase, abyste nakopal do sedací části těla své poraděnky a asistenty - tak trochu vás totiž mystifikují. Račte si počíst a doplnit informace: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/katerina-beckova-.php?itemid=15243 .
Chcete li Prahu odkonzervovat, zkuste nejprve zajistit, aby autoři vítězných návrhů (a společníci autorů) naseděli ve výběrových komisích ani nepřipravovali podklady pro jejich rozhodování. A když už budete v tom, mohl byste se i pokusit o to, aby veřejná diskuze o projektech začínala PŔED zahájením vlastní stavby a aby se obyvatelé Prahy o nových příšernostech, které mají "ozvláštnit" jejich fádní město, nedovídali až z cedulí na ohradě staveniště. A ukliďte si na památkovém odboru pražského magistrátu - důkladně. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/katerina-beckova-.php?itemid=14647
Mimochodem, podle mého názoru se ten rezatý radiátor hodí tak na skládku a ne do pražského centra. Ale to už je věc vkusu a dobrého žaludku.
17. 01. 2012 | 11:26

kristusek napsal(a):

Tož já teda nésu žádné arčitékt, ale ten rezatý radyjátor na konci Revoluční ňa děsí...
17. 01. 2012 | 12:47

Jan Konůpek napsal(a):

Dobrý den,
podle mého názoru se jedná o velmi uvážené a poučené zhodnocení stávající situace. Jsem potěšen faktem, že vrcholný reprezentant samosprávy hlavního města tímto způsobem promýšlí danou problematiku. Pevně doufám, že se to odrazí i v praktické rovině politiky magistrátu. Nemělo by zůstat pouze u odvolání pana Kněžínka, který je v mnoha směrech tragickým symbolem neutěšených poměrů, ale mělo by být přistoupeno ke změně systémové. Doporučení magistrátního "sboru expertů", které často ostentativně ignoruje veškeré polemické hlasy (včetně hlasu odborné organizace státní památkové péče), slouží v mnoha případech pouze jako fíkový list kryjící diletantské a účelové rozhodování magistrátu. Místo takto fungujícího "expertního sboru" by bylo vhodné se zamyslet nad obnovením činnosti útvaru hlavního architekta, který by byl schopen fundované architektonické kritiky nezávislé na investičním záměru konkrétního investora a zajistil dlouhodobou koncepci rozvoje hlavního města. Tato problematika pochopitelně široce překračuje oblast památkové péče. V současnosti však neexistuje v rámci Prahy instituce, která by dokázala nezávisle zhodnotit dopad uvažované novostavby do veřejného prostoru. Polemika, je tak zpravidla vedena pouze mezi Národním památkovým ústavem a projektanten, který pochopitelně hájí zájem investora, který ho platí, případně obhajuje kvality "svého" projektu. Národní památkový ústav však tuto polemiku vede ze specifických pozic ochrany stávajících hodnot a nemůže, tak postihnout danou problematiku v celé její šíři (pokud například architektonicky nekvalitní projekt nenarušuje historickou urbanistickou strukturu, či není postaven na místě historicky cenného domu je velmi obtížné možné označit jeho realizaci z hlediska památkové péče za nevhodnou). Citelně zde chybí fundovaná kritika vedená z čistě architektonických pozic hající kvalitu veřejného prostoru. Doufám, že se dočkáme opravdu odborné a věcně vedené dikuze v rámci které bude zohledněno jak zachování stávajících hodnot, tak zajištění podmínek pro vytváření hodnot nových. Že je o takovouto diskuzi v odborných kruzích zájem, dokazuje například nedávný projekt Národního památkového ústavu "Nové ve starém" zabývající se novou architektonickou tvorbou v historickém prostředí. Tento projekt doprovázený výstavou a inernetovou prezentací se snaží bořit mýtus o programovém antagonismu "památkářů" a "tvůrčích architektů" a dokazuje, že plodná mezioborová spolupráce je nejen možná, ale v mnoha případech funguje a přináší konkrétní výsledky.
17. 01. 2012 | 12:53

jankasl napsal(a):

Pane primátore,
vyměňte poradce na architekturu, urbanismus a památkovou péči. Nenapsali Vám to dobře... S pozdravem
17. 01. 2012 | 15:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, v tomto případě napsán celý velkými písmeny (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 01. 2012 | 20:22

JF napsal(a):

To jsou zcela elementární záležitosti, které existují v civilizovaném světě. Zde je to prezentováno jako samotné zjevení. Věci veřejné patří veřejnosti - třeba budoucí tvář města či krajiny. Samozřejmě nikoliv ulici. Ačkoliv něco přeci ... třeba její spokojenost s průběhem voleb.

Pokud tedy "Praha zakonzervovaná?" - jen aby ta konzerva nebyla na magistrátu ... a natož se ptát s Nerudou "Co s ní?"
17. 01. 2012 | 21:08

NovotnýÝ Pavel napsal(a):

Omlouvám se,přehlédl jsem podmínky vkládání textu.Nic méně jako rodák z tohoto domu v Revoluční /je mi 78 let/ bych si přál aby tam zůstal.K domu mně pojí nejen citové ale i jiné vzpomínky.Mám ale pochopení pro nové věci,ale v tomto případě jsem nebyl ovlivně,že jsem se v domě narodil,ale skutečností že navrhovaná novostavba
poškodí hlavně okolí a zakraje řadu velmi cenných památek.Ještě jednou se omlouvám
a svůj první názor raději opakovat nebudu.Nezbývá mi než držet domu 1502/30 palce.
nov.pav.18.1.12 Omlouvám se,ale více na počítači neumím.Vzdávám to. Děkuji.
18. 01. 2012 | 11:19

Hana M. napsal(a):

Konzervujme v Praze dokud je co. A stavejme nove tam, kde jeste mesto neni rozvinute. Tvorme zivy skanzen. Neni prece nic krasnejsiho, nez kdyz v historickych budovach pulsuje soucasnost a lide tam denne tyto budovy "ozivuji". Kolik zname novych "mrtvych" domu! Uvedomme si, ze historicke domy v Praze jsou zive svou minulosti a svedectvimi. "Stare" ma v kontextu s mestem Praha pozitivni smysl. Budme radi, ze Praha je neco jako muzeum achitektury.
20. 01. 2012 | 15:30

Zdeněk Šnajder napsal(a):

Vážený pane Primátore,

rád bych reagoval na Váš příspěvek a na některé jeho komentáře zde na blogu, který se týká plánované demolice budovy na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí. Přidám se k vašemu přiznání – ani já nejsem architekt či památkář. Proto mohu komentovat jen fakta. Rád bych některá připomenul, o projektu čtu pravidelně a snažím si získat co nejvíce informací. Předně není pravda, že návrh nového domu nevzešel ze soutěže. Právě naopak, tu se svým návrhem vyhrálo architektonické studio Chapman Taylor. Tento fakt byl několikrát zmíněn. Plánovaná budova respektuje výškovou hladinu v lokalitě a nijak nepřevyšuje ostatní budovy ve svém okolí. Názory architektů a odborníků také nejsou jednoznačně proti demolici, diskuze není jednostranná. A pokud vím, tak investor není z těch, kteří by něco koupili jen za účelem spekulativní výstavby a prodeje, o čemž svědčí také jeho léta spravované a udržované portfolio budov, na Václavském náměstí a v centru města úspěšně spravuje několik budov.
23. 01. 2012 | 18:47

jonáš napsal(a):

Pan primátor by se měl předevšim zajímat o to, proč nefungují či byly odstraněny nebo vykastrovány snad všechny instituce městské urbanistiky, stavební regulace a památkové péče, a odborná rozhodnutí nahrazena volnou úvahou osob s toliko "politickou zodpovědností" (a to ještě jen do příštích voleb). Zahrnuje třeba i ÚDI kterej by normálně nepřipustil ani polické kurvení vedení konců sítě metra dle momentární populisticko-kmotrovský poptávky, ani voluntaristický šíbování linkama MHD .. kdyby do toho mohl ještě mluvit.
20. 08. 2012 | 17:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy