P. Dočkalová: Je nám svoboda přirozená, nebo se jí učíme?

25. 10. 2021 | 11:23
Přečteno 859 krát
V rámci učení vždy řešíme a propojujeme témata, která jsou aktuální, zajímavá, vyplynou ze situací, které společně zažíváme.

Studijní podnět svoboda (rozumové, kognitivní učení)

Klíčová slova: učení, svoboda, hranice, respekt, zkušenost, zodpovědnost

V rámci učení vždy řešíme a propojujeme témata, která jsou aktuální, zajímavá, vyplynou ze situací, které společně zažíváme. Je to vždy učební podnět, který se je přínosný a využitelný pro učení a myšlení.

Řešili jsme, jak se naučit oboustranný respekt. To, že můžeme mít každý jiný názor, přesto se budeme respektovat a nebudeme se slovně napadat. Na základě této debaty vyvstala tato otázka: „je nám lidem svoboda přirozená, nebo se jí učíme?“ (veškeré odpovědi jsou autentické, jsou rozšířené i o odpovědi dospělých, kterých jsme se poté i dál ptali).

Cílem bylo: zamyslet se nad touto otázkou, vzájemně se obohatit, vnímat různé úhly pohledů. Také zjistit z různých zdrojů, výklad slova svoboda. Nastudovat a vyhledat články, knihy, které se věnují tomuto tématu. Poté napsat zamyšlení, svůj úhel pohledu.

Začali jsme otázkou: „Co se nám vybaví, když se řekne slovo SVOBODA?“
Odpovědi dětí, dospělých:

„Vybaví se mi nejprve příjmení Svoboda, skladatel, potom náš soused se jmenuje Svoboda.“
„Mně se vybaví to, že si prostě dělám, co chci.“
„Svoboda? - mohu se svobodně rozhodnout, sám za sebe a za svoje rozhodnutí přijmu zodpovědnost.“
„Sám si plánuji čas, rozhodnutí, kam pojedu na výlet, jestli autem nebo vlakem“
„Pro mne je slovo svoboda spojena s těžkostí, že je to prostě náročné, konkrétně: pocit zodpovědnosti za svoje rozhodnutí.“
„Svoboda, že řeknu klidně, bez výčitek NE - že něco dělat nechci. Také to, že můžeme mít každý jiný úhel pohledu, můžeme mít i jiný názor a přesto se respektujeme – bez urážení. Prostě já respektuju Tebe a Ty respektuješ mne.“
„Za mne je slovo svoboda spojeno s rokem 1968 a je mi smutno.“
„Svoboda- mám možnost se rozhodnout bez tlaku a s rozhodnutím přijmu i zodpovědnost.“
„Ta otázka mne dost vrtá hlavou: No, moc se necítím svobodně, jelikož si nemohu dovolit teď vypnout mobil a všechnu technologii a někam odjet.“

V jakém slovním spojení slyšíte nejčastěji toto slovo, nebo ho říkáte?
„Svoboda jednoho končí, kde začíná svoboda druhého, svoboda učení, Listina práv a svobod, svobodný lid, svoboda není anarchie, můžu si dělat, co chci, je přece svoboda., svoboda, znamená zodpovědnost.“

A jak to tedy vnímáte? Učil vás někdo svobodu? Je nám přirozená, nebo se ji, my lidi učíme? Je potřeba se svobodu učit, stejně jako například soustředěnost, oboustranný respekt, nebo třeba čtení?

Nastala debata, různé úhly pohledů. Uvádím některé myšlenky:
„Svoboda je vždy spojena s hranicemi, zodpovědností. Pokud si dělám, co chci, ale na úkor druhých, tak to už není svoboda, ale bezohlednost a možná potřebuju slyšet, že takhle ne.“
„Nebo malé děti se přece postupně učí půjčovat si hračky, spolupracovat a vzájemně se respektovat.“
„Svoboda začíná v rodině, tam je přece důležité se svobodně vyjádřit a každý to opravdu může mít jinak a stále je tam respekt, děti se rodí svobodné, ale pokud jsme ve společnosti, tak vnímáme i lidi okolo sebe, vždy záleží na situaci.“

Z této debaty vyplynulo to, že jsou dva úhly pohledu.
První, svoboda nám je přirozená. Stačí, pokud žijeme v prostředí svobody. Důležité je prostě prostředí, to na nás má vliv – okolí.

Druhý úhel pohledu – svoboda se učí. Je potřeba se naučit to, že každý může mít jiný názor. Někoho je třeba upozornit, pokud překračuje hranice a cítíme nerespekt, manipulaci.

Čerpali jsme i ze zdrojů školy Summerhill - (škola, která již tehdy fungovala jako demokratické společenství - založení srpen 1921) – uvádím zde popis, který nás zaujal. (od samotných studentů Summerhillu)

Summerhill podle N. C. ale nebyl šťastnou volbou pro všechny děti. „Někteří nedokázali unést takové množství svobody a bylo jim líp v instituci s pevnými pravidly, s instrukcemi, co přesně mají dělat.“ N. C. - tehdy 26 let, grafik žijící v Londýně.

Pak jsme se zamýšleli nad příbuznými slovy ke slovu svoboda:
Slova: „ svobodný, svobodomyslný, osvobodit, svobodně, osvobození.“

Vyhledávali jsme slovo svoboda v různých zdrojích:

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Podle W. Weischedela znamená „volný prostor možností volby, v jehož rámci může člověk rozhodovat sám o sobě za sebe sama.“ Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí v tradičním pojetí je ovšem omezena fyzicky, například gravitací, zvenčí, například autoritou rodičů, společností, státem. Zevnitř, například sníženou příčetností, intoxikací, návykem a podobně.

Proto se někdy rozlišuje mezi svobodou vnitřní a vnější, i když ve skutečnosti jde spíš o povahu překážek a zábran, které svobodu omezují…(zdroj: wikipedie)

Slovo svoboda (Etymologický slovník, rok 2015)
„Svoboda (slovo ze 14. století), všeslovanské – sloboda, polsky swoboda. Asi od základu svob (svůj, vlastní). Původní význam asi byl – svobodní lidé (kolektivum). Příbuzné je lotyšské svabads (volný, svobodný). Starohornoněmecký název kmene – Švábové. Jiný, hláskotvorně méně přesvědčivý výklad vychází ze složeniny syo-pot ze syo – svůj, pot-pán. Tedy vlastně, kdo je svůj pán. Obdoba byla ve staroindickém svápati – svůj pán. V obou případech se vychází ze syo (svůj).“

Kde v životě, v jakých situacích potřebujeme svobodu?
Opět odpovědi dětí, dospělých:

„Když si kupuju něco pro sebe, v učení, když si cokoliv kupuju, v tom, s kým chci kamarádit, ve výběru na jaký budu hrát hudební nástroj…“
„Prostě všude a vždy.“
„Když přemýšlím, čím se budu živit a čemu se věnovat.“
„V umění – pokud něco kreslím, potřebuju svobodu, nejde mi moc kreslit podle návodu.“
„Vždy s každým rozhodnutím.“

Kde vnímáte, že svobodu nepotřebujeme, nechceme ji, nebo ji nemáme?
Tato otázka vyvolala ticho, zamyšlení.

„Když je víc lidí a cestujeme společně, tak se už rozhoduju společně v rámci skupiny, nemůžu jen odejít někam, když na mne jsou další závislí. Cítím stále svobodu, ale už je to více i na dohodě, na hranicích, co je možné a co ne. Moje rozhodnutí už ovlivňuje více lidí, vše souvisí se vším.“
„Když jsou na mně závislí další lidé, možná.“

Poté nastal čas na úvahy, zamyšlení.
Tedy instrukce: „promyslete a napište zamyšlení nad slovem SVOBODA.“
Zde ukázka prací žáků. (Samozřejmě s jejich svolením, děkuji.)

SVOBODA
Je ovlivňována například gravitací. Fyzicky nebudeme nikdy úplně svobodní, duševně však ano. Svoboda znamená realizovat své sny, projevovat svůj názor naplno, když je to třeba, nemít zábrany, cestovat, aniž bychom byli „Husákovi“. Nosit anglické nápisy na tričkách, mít rádi umění, které se nám líbí a ne to, co předpisují zákony v občanském zákoníku. Žít naplno, sledovat v televizi něco jiného než Plechovou kavalerii, poslouchat v rozhlase anglické či německé, čínské písně.
Nejlepší je zůstat nad věcí!!!!
O.P.

SVOBODA
Svoboda je dělena na vnitřní a vnější. Pro mě je svoboda hlavně volnost, povinnost, můj názor. Dříve se nemohlo nosit oblečení s anglickými nápisy. Nemohly se poslouchat anglické písně. Jsem moc rád, že jsem svobodný člověk. Svoboda má i pravidla a kdo je porušuje, musí za to nést následky. Musí čekat, že se mu něco přihodí, že ho někdo „seřve“. Nikdo by neměl překročit hranice. J.Č.

SVOBODA
Svoboda je jedním slovem VOLNOST. Je to, že můžu vyjadřovat svůj názor. Ale nesu za to určitou dávku zodpovědnosti. Musím se řídit pravidly. Nejsem zavřená někde v místnosti. A můžu jezdit za hranice. Nesvoboda – nemůžu jezdit za hranice. Nemůžu vyjádřit svůj názor.
K.Š.

SVOBODA
Svoboda je, vyjádřit svůj názor – a umět ho vyjádřit. Podívat se do jiných zemí, cestovat, zažít něco dobrodružného, cítit se dobře, sportovat, vážit si věcí. VOLNOST! Rozhodovat sami za sebe. Spravedlnost a zodpovědnost. Svoboda je cítit se dobře. Cítit se dobře je další krok ke svobodě. Já se cítím dobře, sportuju a nemám čas na hlouposti.
P.V.

SVOBODA
Svoboda je podle mě „volnost“. Můžeme sportovat atd., v Americe mají jako symbol Sochu Svobody. Myslím, že svobodu máme i ve škole i v práci, ale ne tolik jako doma. Ale máme také povinnosti. Dříve jsme nemohli nosit na bundách nebo tričkách anglické nápisy, ani poslouchat anglické písně. To musely být hrozné časy.
Freedom (Svoboda – zamyšlení v angličtině L. J.)
Freedom in my opinion freedom means like „being free“, that we can do some sport etc…
In America they have as symbol statue of the liberty. I think, that we have the freedom too in our school and at work, but not too much like at home. We have some duties too. Earlier we could not wear English signs on our clothes.We couldn´t listen to some English sounds.
It have been awful times.
L.J.


Citáty na závěr:
„Svoboda je možnost být samým sebou vůči sobě i světu.“
Radoslav Rochallyi

„Příliš málo svobody přináší stagnaci, příliš mnoho chaos.“
Bertrand Russell

„Svoboda neznamená nic pro ptáka, který se ještě nenaučil létat.“
Valeriu Butulescu


Další otázky, které zazněly v závěrečné reflexi:
Jak souvisí svoboda s motivací?
Proč je důležité mít sebekontrolu?
Jak souvisí svoboda s hranicemi?
Co to je bezhraničnost?
Jak je možné a na čem závisí to, že někdo se chová svobodně naprosto přirozeně už od mala a další narušuje svobodu druhých? Na čem je to závislé?
Svoboda a zvířata - jak je to u zvířat?
Může zůstat člověk svobodný v nesvobodném prostředí?
Potřebuje každý člověk svobodu?
Jak souvisí svoboda s uměním?
A další…

Přeji vám všem krásné, obohacující chvíle v souvislosti s učením.
Srdečně – Mgr. Petra Dočkalová – 1. Terénní učitelka v EvropěLiteratura, teorie, zdroje:
A.S. Neill – Summerhill
J. Holt – Jak se děti učí
V. Satirová – Kniha o rodině
D. Siegel – Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte
G. Gilbert – O dětech a výchově

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy