Byla jednou Bílá kniha vysokoškolské reformy

28. 02. 2012 | 21:50
Přečteno 3148 krát
Týden akademického neklidu mi připomněl, že jsem před čtyřmi lety, někdy touto dobou, editoval 6.kapitolu Bílé knihy terciárního vzdělávání (BKTV). Pozdvižení, které tehdy vyvolala u některých našich akademických reprezentantů bylo slabým čajíčkem proti tomu, co se děje dnes kolem věcných záměrů reformy vysokého školství. A tak jsem si po letech BKTV s chutí zalistoval.

Tehdy na začátku roku 2008 byly výhledy mnohem optimističtější než dnes. Posledních několik let HDP tehdy Český HDP rostl dnes neuvěřitelnými 5 procenty ročně. Na katastrofu v americké investiční bance Lehman Brothers již siced bylo dávno zavařeno, ale na horní palubě parníku svět se ještě vesele tančilo v očekávání další bohaté dekády. Přesto jsme se tehdy s týmem kolem BKTV odvážili v BKTV uvést (str.42-43) následující pesimistickou předpověď, která se dnes ukazuje jako aktuálnější než tehdy.

Hovoří BKTV:
Výrazný nárůst počtu studentů vysokých škol v České republice v posledních letech přispěl ke snižování dlouhodobého převisu poptávky uchazečů, což mělo kvalitativní a strukturální důsledky. Nedostatek terciárně vzdělané pracovní síly dokladují jedny z nejvyšších soukromých výdělkových výnosů terciárně vzdělané populace v rámci. Ačkoliv bude poptávku po terciárním vzdělávání v následujících letech oslabovat pokračující demografický pokles, souběžně a proti tomu bude působit řada dalších faktorů:

• do celkové poptávky po terciárním vzdělání se bude desetiletí promítat odložená, v minulosti neuspokojená poptávka po terciárním vydělávání z řad středoškolsky vzdělané populace středního věku; i při současném počtu přijímaných studentů bude České republice trvat několik desetiletí, než dosáhne podíl terciárně vzdělané populace alespoň průměrných úrovní OECD;

• dále poroste podíl absolventů maturitních oborů, kteří budou mít i s ohledem na zavádění rámcových vzdělávacích programů dispozice k terciárnímu vzdělávání a budou ho poptávat;

• poroste poptávka po dalším vzdělávání u generací, které již terciárního vzdělání dosáhly, a to v důsledku prodlužování doby produktivního uplatnění jedince;

• porostou tlaky na zvyšování formálních vzdělávacích nároků v řadě profesí, které dosud vyžadovaly pouze středoškolské vzdělání;

• poroste role vzdělání jako faktoru kvalitního společenského života, uznání a úspěchu;

• poroste koupěschopná poptávka po terciárním vzdělávání uchazečů ze zahraničí;

• v České republice je v rámci OECD průměrná míra úspěšného dokončování studií při poměrně vysoké průměrné době neúspěšně ukončovaného studia;

• je empiricky doloženo, že náklady na studenta v terciárním vzdělávání mají obecný sklon růst v dlouhém období rychleji než jednotkové náklady v celé ekonomice;

• při současné výši výnosů na studenta nebude český systém terciárního vzdělávání v dalších letech schopen dostát nárokům na kvalitu ani uspokojit poptávku.

Výraznému reálnému navyšování veřejných prostředků pro terciární vzdělávání budou v České republice, stejně jako v řadě dalších zemí EU, bránit přísná fiskální omezení EU daná hranicemi deficitů a veřejného zadlužení a neochota většinové populace přistoupit na výrazně vyšší míru zdanění. Přestože bude terciární vzdělávání klíčové pro dlouhodobě vysoký růst HDP, životní úrovně a kvality života obecně, více než dnes se o veřejné prostředky budou v důsledku rychlého stárnutí populace ucházet velké kapitoly veřejných rozpočtů zdravotnictví i sociální a penzijní systém. Navyšování veřejných prostředků na terciární vzdělávání tak bude předmětem veřejné volby a politických priorit. Ve světle těchto skutečností by bylo nezodpovědné stavět reformu na optimistickém předpokladu, že dojde k masivnímu nárůstu financování z veřejných prostředků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

J. napsal(a):

Už jsem to tu psala.
Mnoho kuchařů polévku neuvaří.
Pokud se do otázky školství bude míchat plno takových amatérů, jako je Münich, nehneme se z místa.
Tuto upovídanost výše uvedenou lze zkrátit na VÍCE ŘEZAT VORAŽENÉ DĚTI NA ZŠ!
(Dokud se to nepodaří, neuvidíte, že to funguje!)
Danieli, jděte už do p...
(k šípku!)
28. 02. 2012 | 22:06

Almo G™ napsal(a):

Reakce na některé minulé lži a manipulace jednoho z hlavních vládních "ideologů školného" D.Municha je v této infografice:
Šest trapných důvodů pro školné a jak na ně reagovat
http://kdohlidahlidace.blogspot.com/2012/02/sest-trapnych-duvodu-pro-skolne-jak-na.html

Dnešní blog nemá smysl komentovat.
28. 02. 2012 | 22:25

exit napsal(a):

Bože, to je trulda.
A na jednoduchou otázku, proč evropské země dávají na VŠ vzdělávání 2% HDP a Česká republika jen 1% HDP, nám prostě neodpoví.
Zajímavé číslo:
Univerzita v Oxfordu dostává od státu (v přepočtu) o několik miliard Kč víc, než kolik dává český stát na CELÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ DOHROMADY. Univerzita v Oxfordu má 15 tisíc studentů. V ČR studuje 300 tisíc studentů.
Jo, a oxfordská univerzita momentálně pořádá demonstrace a stávky, protože se domnívá, že dostává opd státu málo peněz.
28. 02. 2012 | 22:29

marek napsal(a):

to exit: Ehm kdyby české vysoké školství dostávalo alespoň to 1% HDP, to bysmse se měli. Od roku 2009 klesá rozpočet vysokých škol natolik, že v letošním roce dostane vysoké školství závratných 0,27% HDP.
28. 02. 2012 | 23:37

ide napsal(a):

Tady půjde především o to,zda se podaří nahradit demokracii pokrokem a svobodu invencí,resp. měkčeji napsáno zda svoboda a demokracie nezůstanou senem v hlavách lidí,ale budou mít generační potomky-pokrok a invenci.
Zas ituace,kdy stále existuje v národě historicky vzniklá kdysi mezera-reziduum vzdělání dáky třistaleté Habsbursko-katolické kapitole dějin,lze pochybovat,že se vysokým školám v Čechách podaří nekupovat od světa hlavně scholastiku od stále rostoucího a stále celosvětově dražšího počtu "jezuitských" řádů (ekonomický gigatunel),halených často do akademičnosti nebo technokratičnosti nebo matematičnosti či filosofičnosti resp. i užitkovosti .Pak ani rostoucí lidovost vzdělání nic nepomůže,leda,že vytvoří mnoho formálních pracovních pozic a mnoho nezaměstnaných.
Stále obtížnější se stává problém selektivity druhu vyučovaných poznatků.
Ani geniální školství,které byse stím vypořádalo,že mnoho kvality se nanajde mnohde,nic platno-nebude-li kvalitní odběratel kvalitního školství.Např.když to budou firmy v podstatě skladového hospodářství,montážnictví,překupnictví apod.Zahraniční firmy s mozkem v zahraničí atd.lidé si často neuvědomují,žekvalita a stupeň využití vzdělání dělá stovky procent v růstu životní úrovně.
29. 02. 2012 | 04:36

kočka šklíba napsal(a):

Nic jiného než kecy, na tento blog se nedá v podstatě nijak reagovat. Takže si to shrneme, pokud se na reformách podílejí lidé vašeho myšlení, nemůže to vést k ničemu jinému než dalšímu rozkrádání. Studenti nalijou peníze, o které poté různí gauneři VŠ zase okradou, at již tak, že školy nedostanou ani to co nyní, nebo, jako například na předražené fakultě architektury na ČVUT, kde židle údajně stály 1 kus kolem 12 tisíc, nicméně například na tekoucí vodu v učebnách se zapomnělo. Jen další a další tunely. Že se nestydíte, ne nestydíte, jako spousta tzv. expertů a megasocek napojených na různé dotace a granty, na veřejné zakázky, jako samozřejmě politici, jako samozřejmě "novináři", to jen abych vyjmenovala ty nejhorší škůdce v tomto státě.
29. 02. 2012 | 04:37

ide napsal(a):

výše oprava :"Za situace,kdy stále existuje v národě historicky vzniklá kdysi mezera-reziduum vzdělání díky třistaleté" ,"které by se s tím vypořádalo,že mnoho kvality se nenajde mnohde ","že kvalita a stupeň využití "
29. 02. 2012 | 05:44

Karel napsal(a):

Redukovat studenta na zákazníka může pouze chorý nebo nenasytný mozek.

Společnost se SKUTEČNĚ vzdělanými jedinci může pouze profitovat. Znepřístupnit studium dětem ze slabších finančních poměrů nebo je zatížit půjčkami (a kde jsou půjčky na bydlení atd.) mohou pouze mrzké charaktery Munichova formátu.

Kvalitu škol ze školným ukazují takové skvosty jako AJAK, Plzeňská práva (soukromý byznys naroubovaný do veřejné sféry) a další privátní školy, který vyrábějí NEDOUKY, kteří jsou dobří pouze jako ZDROJ PENĚZ.

HNUS, HNUS
29. 02. 2012 | 06:06

MaB napsal(a):

Myslím, že klíčový fakt, na rozdíl od ideologizovaných vývodů autora blogu, tu již zazněl, a stojí za to ho doplnit konkrétními údaji - veřejné výdaje na vzdělání jsou v ČR výrazně pod průměrem (nejen) vyspělých zemí, ale také pod úrovní většiny zemí.

Pan Münich má ovšem částečně pravdu, že vše je věc nějaké volby, nejsem si ovšem jist, jestli se jedná o skutečně "public choice", spíš o úmyslně zatemněnou "political choice". Vzdělání, navzdory blábolům politických programů a vládních deklarací, u nás prioritou není, jak ostatně vyplyne z následujících dat:

1) Veřejné výdaje na vzdělání jako podíl vládních výdajů: http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS (ČR v roce 2008 - 9,5%, srovnej např. Benin - 19,3%, Botswana - 25%, Brazílie - 16%, Kamerun - 17%...!!!)

2) Veřejné výdaje na vzdělání jako podíl HDP: http://www.oecd.org/dataoecd/45/48/37864432.pdf (ČR 7. od konce ze 40 zemí)

U obou těchto údajů jde o podílové veličiny, nikoliv absolutní. Čili, nejde o to, že bychom si na to teprve "museli vydělat", jde o podíl z toho, co se reálně vydělalo.

A nevyhnutelně z toho plyne, že na něco jiného jdou naopak vyšší podíly našeho HDP. Pan Münich se nenápadně (ovšem samozřejmě opět bez dat:-) snaží naznačit, že ty podíly, které ubírají vzdělávání, jsou výdaje na sociálno. Inu, není tomu tak, jak snadno zjistíte z následující tabulky: http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34637_38141385_1_1_1_1,00.html (Public and private social expenditure in percentage of GDP in 2007) Sociální výdaje u nás činily v roce 2007 kolem 19% HDP, průměr OECD byl kolem 25%)

To si asi bude muset pan Münich najít hloupější publikum.
29. 02. 2012 | 06:22

B. napsal(a):

Myslela jsem, že na kecy jsme tu měli předlistopadové prezidenty!
29. 02. 2012 | 06:42

drevokocůr napsal(a):

včera říkali v TV, že prý exředitel ČEZu Roman ještě prodal akcie této firmy, co získal, když tam byl a získal 660 000 000 korun.
Je to přes půl miliardy. Čez je polostátní podnik, nebylo by výhodnější, kdyby tyto peníze šli do školství, než jednotlivci za nic? Ale ne jen do nějakého Porgu, tam již to snad ani nemohou prožrat, stejně jako ten Roman.
Přide mi to jako v tom filmu Pupendo. Vtip, blije pán na Václaváku a přijde k němu občan a říká, úplně s vámi soucítím.

Tento vtip je myslím dnes velmi aktuální a hodí se do dnešní doby více, než že se prý říkal v 80. letech. To bylo spousty věcí oproti dnešku naprosto na výši.
29. 02. 2012 | 08:44

scientist napsal(a):

pane Munich,
pokud se věcně nevyrovnáte s tím, co zde padlo např od nicku MaB, nemá smysl aby jste psal další blogy podporující školné... Jinak budete za nedůvěryhodného manipulátora.
Ano, výdaje na VŠ mohou být černou dírou, ale to asi nemá smysl tvrdit v situaci, kdy lze tyto výdaje chápat jako podprůměrné.
29. 02. 2012 | 09:57

Ing. N. napsal(a):

Je pozoruhodné, jak byli během sametové revoluce studenti, vychovaní v socialismu oslavováni, zatímco současným studentům např. prezident Klaus nemůže přijít na jméno. Kvůli studentským nepokojům dokonce odmítl přijet na dvoudenní návštěvu Brna.

Zřejmě došlo k nějaké chybičce v kapitalistické výchově studentů, že?
29. 02. 2012 | 11:43

Antonín Hrbek napsal(a):

Pan ministr a pan předseda vlády by měl studentům konečně jasně vysvětlit že.

1. Investice do vysokoškolského vzdělání je investice jako každá jiná. Každý by si měl rozmyslet, jestli se mu vyplatí nebo ne.
2. Stát není povinen platit každému jakákoliv vysokoškolská studia po jakoukoliv dobu.

Recept je velmi jednoduchý.

a) Zastavit jakoukoliv státní podporu soukromým vysokým školám. Jsou to soukromoprávní výdělečné subjekty jako každé jiné.
b) Pro jednotlivé veřejné vysoké školy přijmout za výchozí objem vyplacených státních prostředků za rok 2010. Každý další rok pokrátit tyto prostředky o pevné procento (např. 2 až 5%) a je na každé vysoké škole jak se s tímto snížením prostředků akademicky svobodně vyrovná. Může krátit počty přijímaných studentů, zvýšit náročnost při zkouškách (zvýšit odpad nebo zavést platby za opakování zkoušek), zavést ročníkové nebo semestrální zápisné, sehnat sponzory, pracovat pro praxi, atd. Tyto prostředky by zůstaly škole plně k dispozici. Ta může i poskytovat úlevy z plateb, prospěchová stipendia, atd.
c) Zastavit výplatu podpor v nezaměstnanosti pro všechny studenty, kteří při studiu nebo po studiu neodpracují alespoň dva roky a neodvedou příslušné platby na důchodové zabezpečení.
d) Pokud někdo skutečně potřebuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, může pro ně vypsat stipendia. To platí i pro stát. Středoškolsky vzdělané odborníky je také možno získat pomocí stipendií nebo si je může vychovat, tak jak to dělal Baťa.
e) Po třech až pěti letech vyhodnotit účinek těchto opatření a zavést případné korekce.

Do toho, jakým způsobem si studenti opatří prostředky na vysokoškolská studia státu vůbec, ale skutečně vůbec nic není, tak jako by mu vůbec nic nemělo být do toho, jak si opatřím prostředky na nákup automobilu nebo nemovitostí, Každý špás něco stojí a každý si to musí spočítat. Příkladem v tomto směru by měly být USA, kde i potomkům z bohatých rodin rozumní rodiče studia neplatí, nebo jen přispívají.

Osobně odmítám jakékoliv fráze o tom, že studium stejně vyžaduje ohromné prostředky, že ti co studují se připravují o výdělek, že v zaměstnání to není ohodnoceno, atd. Tak ať nestudují a jdou dělat, když je to lepší. Můj plat nastupujícího inženýra byl čtyřikráte menší než plat, který jsem měl jako horník. A přežil jsem to.
29. 02. 2012 | 11:58

MaB napsal(a):

Antonín Hrbek: "Recept je velmi jednoduchý." - Ano, zpravidla mají ty nejjednodušší recepty na složité problémy ti, kdo o těch problémech nejméně vědí...

ad a)"Zastavit jakoukoliv státní podporu soukromým vysokým školám." - Omyl. Soukromé vysoké školy, narozdíl od privátních zš a sš nedostávají žádné státní podpory, až na možnost ucházet se o granty, a tuto možnost má také kterákoliv soukromá firma mimo školství...

ad b)Opět zcela mimo. Vaše návrhy na krácení prostředků pro veřejné vš jsou dalece překračovány současnými škrty, čili krátí se daleko víc, než vy byste si představoval, že by se mělo...

ad c) Již dávno to tak je, stačí si o tom něco zjistit, a nežvanit z hladu.

ad d) "Pokud někdo skutečně potřebuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, může pro ně vypsat stipendia." Ale to samozřejmě může kdokoliv i dnes, potíž je v tom, že to zatím skoro nikdo posledních 22 let nedělá. Není tedy důvod naivně předpokládat, že to začne z nějakého záhadného důvodu činit nyní.

ad e) No comment.
29. 02. 2012 | 12:31

Antonín Hrbek napsal(a):

to MaB
ad a) http://aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/financovaniVS/Pravidla_2006_pro_SVS_

ad b) ono se každoročně krátí 5% prostředků proti předchozímu stavu? Nějak jsem to nepozoroval. Podle Vás jde na Vysoké školy o 20% prostředků méně než před pěti lety? Pokud vím, tak prostředky klesly o 12% Takže podle Vás je 12 více než 20?

ad c) v současné době je to 12 měsíců a ne 24 měsíců. Jestli já žvaním z hladu tak Vy z něčeho jiného, začínajícího na b.

ad d) máte pravdu v tom, že to skoro nikdo nedělá, ale řada podnikatelů například skučí, že je málo vysokoškolsky vzdělaných techniků. Přitom je nechtějí pořádně platit a chtějí, aby se stát staral za ně. Jediná mladoboleslavské Škodovka byla schopna v tomto směru něco udělat. Přednášel jsem tam.

ad e) Je Vám divné, že po každém opatření musí být vyhodnocovány výsledky? Jak je v Čechách obvyklé, první rok se tápe, druhý rok se hledají kličky a počínaje třetím rokem se zase začíná fixlovat. Všimněte si laskavě, u kolika opatření jsou vypsány tzv. kontrolní body s porovnáním očekávaného výsledku se skutečností!

Napsal jsem to proto, protože o této problematice vůbec, ale skutečně vůbec nic nevím. Nikdy jsem na VŠ nestudoval, nikdy jsem na VŠ nepřednášel, nikdy jsem se vysokým školství a státními rozpočty nezabýval. A nikdy jsem nežil v dobách, kdy vysoké školství mělo slušnou úroveň a absolventi slušné znalosti. O vyučujících raději pomlčím.

S pozdravem
29. 02. 2012 | 14:35

modrý edvard napsal(a):

Rád bych viděl rozbor, proč potřebujeme tolik terciálních vzdělanců /že je mají jinde, to pro mě není argument/
29. 02. 2012 | 16:46

MaB napsal(a):

Antonín Hrbek
Nezlobte se, ale vy jste komik. Asi jste přednášel veseloherní herectví na DAMU.
ad a) postnul jste nám zde dotace na ubytovací a sociální stipendia pro studenty. Pokud to hodláte označit za financování soukromých vysokých škol, no, ale dejme tomu, jako vtip dobré.
ad b) Vy jste ve svém původním příspěvku psal o období před pěti lety, nebo o roce 2010 jako výchozí základně? O tom druhém, že, a jako na potvoru, od roku 2010 to kleslo víc, než je to vaše rozmezí 2-5% za rok. Takové ubohé pokusy o švindl:-)))
ad c) Máte pravdu, nejde o 24 měsíců, ale jen o 12, což je brzy má změnit. Obávám se, že z dikce vašeho původního příspěvku plyne, že jste o tom, že podobný institut dávno existuje, vůbec netušil. Ale zde jste uhnul dovedněji.
ad d) Ne, tam mi šlo o něco jiného. Znaje úskalí koncepcí, rekoncepcí, akreditací, reakreditací, evaluací, a podobných záležitostí, a především časové hledisko toho všeho, připadá mi to, co píšete, jako dost úsměvná představa z Marsu.
29. 02. 2012 | 17:17

jogín napsal(a):

No samozřejmě, proti Bílé Kníze se neštěkalo, protože byl čas Mádlové a spol a od té doby obecná nasranost vybuzená ekonomickými úspěchy pořádně vzrostla. Jako zdejší rejpal jsem ten první návrh zkritizoval, kupodivu se papír dostal i do komise a světe div se, ona zareagovala! Samozřejmě jen úpravou formulací, aby tak moc neřvaly. Pokud se pane Munichu pamatujete, bylo tam i tvrzení, že platba za hlavu studenta povede ke snížení kvality, protože peníze za pitomého absolventa jsou potřeba. No a uběhly 4roky...
29. 02. 2012 | 20:47

Antonín Hrbek napsal(a):

Patrně neumíte číst a navíc nevíte o co jde!

1.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o dotacích podle § 40 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Dotaci ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) může ministerstvo poskytnout právnické osobě, které byl udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (dále jen „žadatel“). Ministerstvo může žadateli poskytnout dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání a s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „dotace na činnost“), dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona ovysokých školách (dále jen „dotace na ubytovací stipendia“) a dotaci na stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (dále jen „dotace na sociální stipendia“). Dotaci na činnost může ministerstvo poskytnout jen soukromé vysoké škole působící jako obecně prospěšná společnost.

1.3 Dotaci na činnost ministerstvo může poskytnout

a) žadateli, který uskutečňuje akreditovaný studijní program, ve kterém studují studenti s těžkým zdravotním postižením nebo též
b) žadateli, který před udělením státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola působil jako vyšší odborná škola zařazená do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nebo do rejstříku škol a školských zařízení a z důvodu změny jím poskytovaného vzdělávání spojené s udělením státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola mu již nenáleží dotace k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve vyšší odborné škole, uskutečňuje akreditovaný studijní program ve veřejném zájmu daném uplatnitelností jeho absolventů na trhu práce (dále jen „studijní program ve veřejném zájmu“), přičemž existenci veřejného zájmu ministerstvo ověřuje projednáním s Ministerstvem práce a sociálních věcí, popřípadě s jiným ústředním správním úřadem, a s krajem; ověření pro rok 2006 není nutné, pokud žadatel pokračuje v uskutečňování akreditovaného studijního programu ve veřejném zájmu, na které mu byla ministerstvem poskytnuta dotace v roce 2005.

Patrně neumíte ani počítat. Během tří let – tedy od roku 2009 – poklesl celkový rozpočet vysokých škol z 24, 64 miliardy na 21, 672 miliardy korun, tedy o zhruba 12 procent. Při sazbě 5% by byl v tomto období tento pokles 14,3 %.

Že jste neměl pravdu s 24 měsíci jste nakonec uznal sám s tím, "že se to připravuje".

O Vysoké škole Škoda auto víte kulové s přehazovačkou a přesto si čechráte peříčka..

Plně platí pro vás slova písma

Beati pauperes spiritu
29. 02. 2012 | 21:31

pořádně naštvanej napsal(a):

To autor:
jednoduše vyjádřeno to se vám to s Jochem radí a vykecává, když vy jste si pěkně zdarma a "neperverzně" vystudovali stejně jako celá ta lempenkavalerie co jí radíte.
29. 02. 2012 | 22:45

Marek Kobera napsal(a):

To Antonín Hrbek:

Pane přednášející, Vaše teze:
"1. Investice do vysokoškolského vzdělání je investice jako každá jiná. Každý by si měl rozmyslet, jestli se mu vyplatí nebo ne.
2. Stát není povinen platit každému jakákoliv vysokoškolská studia po jakoukoliv dobu"
jsou opravdu děsné a značně nezodpovědné.

Ad 1: Jak má proboha student vědět, jestli se mu investice vyplatí nebo ne? Student obyčejně (min. z 90%) vůbec netuší, jaká je úroveň jednotlivých studií na jednotlivých školách a nadto, co bude za pár let, ví jen Pán Bůh vševědoucí.

Ad 2: Pokud stát nebude platit nic, co to bude znamenat pro obory jako např. egyptologie, hra na hoboj nebo i třeba fyzika? :-( Mají studenti čekat na dotace od soukromých subjektů? Jak, když studenti po dostudování nejspíše zamíří do ciziny?

Na Škoda Auto VŠ jsem v životě nebyl, ale vážně pochybuji o tom, že by to mohla být vzorová škola pro naše VŠ.
01. 03. 2012 | 02:16

Almo G™ napsal(a):

Vysoká škola Škoda Auto? Zřejmě kvalitní oddíl :-).
01. 03. 2012 | 11:04

Karel napsal(a):

BKTV je dokument na úrovni studentské seminární práce na střední škole. Takže bych se být Vámi jejím autorstvím vůbec nechlubil. Myslím, že ti, kdo ji tehdy četli, tak ji hodnotili jako účelový polotovar, který byl sepsaný amatéry. Současné návrhy z per autorů, kteří je dodali MŠMT, jsou podobné kvality.

Daniel Munich by tu měl otevřeně napsat, jaké jsou cíle jeho snažení, respektive cíle snažení těch, kteří ho platí. Domnívám se, že cílem není reformovat současné vysoké školy. To ostatně vyplynulo i z jednání ministra Dobeše. Cílem je, myslím, oslabit veřejné vysoké školy, ať si tam chodí jen ti chudší a hloupější, a posílit soukromé vysoké školy, ze kterých by byl ještě větší a výnosnější bysnys, než je tomu nyní. Prostředkem, který je pro tyto účely využit je školné, popřípadě další snahy jak dostat finančně veřejné univerzity do úzkých. Ostatní hrátky a zastírací manévry okolo jsou jen divadlo. Ministr Dobeš hraje roli šaška podle taktovky hradu, provokuje a unavuje zúčastněné, sabotuje možnosti konsenzu. Psavci jako Daniel Munich, kteří jsou najmuti mocenskými sdruženími, se JEN snaží ovlivnit veřejné míněné, aby příslušná mocenská sdružení neztratila za svoje nekalé praktiky politické body.
01. 03. 2012 | 14:17

Meascinella napsal(a):

The Secret On the way to rule the longchamp-scene Is Actually Basic! <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/gucci.html">バック グッチ</a> New questions on gucci replied and therefore why you ought to take a look at every message of this e book. <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/saclongchamp.php">Sac longchamp</a>

All new chanel Publication Unveils Ideas On How To Rule The adidas Arena <a href="http://www.21xqt.com/chanel.html">財布 chanel</a> The Secret For nike <a href="http://www.21xqt.com/chloe.html">財布 クロエ</a> The Spectacular nike Trick That May Fool Every one <a href="http://www.21xqt.com/adidas.html">アディダス シューズ</a> All new questions on adidas answered not to mention why you have got to read in detail each concept of this specific article. <a href="http://www.21xqt.com/nike.html">nike シューズ</a> Check out who's discussing in and around nike and also precisely why you should feel concerned. <a href="http://www.21xqt.com/mizuno.html">ミズノ</a> A miracle Formula For chanel <a href="http://www.chyfc.com/include/adidasjp.html">adidas シューズ</a> Quick study will show you all ins and outs of the nike and consequently specifically what you ought to do right away. <a href="http://www.chyfc.com/style/chaneljp.html">財布 chanel</a> What all the others is doing when considering adidas and what youwant to do totally different. <a href="http://www.chyfc.com/cheng/chloejp.html">財布 クロエ</a> Find who's speaking about chanel and also the key reasons why you ought to be worried. <a href="http://www.chyfc.com/cert/mizunojp.html">mizuno</a> The actual reason why individuals are absolute wrong in relation to chloe and the reasons why you need to read through this post. <a href="http://www.chyfc.com/templates/nikejp.html">ナイキシューズ</a> Creative mizuno Guide Demonstrates The Right Way To Dominate The adidas Market <a href="http://www.padgam.com/blog/adidasja.html">アディダス スニーカー</a> Strategies about how to find out all the stuff there is to learn concerning nike in Five easy ways. <a href="http://www.padgam.com/blog/chanelja.html">財布 chanel</a> The correct way to find out just about everything there is to find concerning adidas in Some effortless steps. <a href="http://www.padgam.com/style/chloeja.html">chloe 財布</a> Different questions on mizuno have been answered and the reasons why you has got to start reading each and every term of this specific expose. <a href="http://www.padgam.com/style/mizunoja.html">ミズノ</a> Some of the adidas Venture Call - Who cares for next to nothing wins?? <a href="http://www.padgam.com/nikeja.html">ナイキ air</a> That explains why everybody is absolute wrong in regards to adidas and as a result the reasons you will have to check out this article.

A quick post instructs you all the details for nike as well as those things you ought to do straight away.<a href="http://www.adidasjp.asia/">adidas</a> The key reason why every thing that you've read about nike is truly completely wrong and what you must learn.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス ランニングシューズ</a> Insights on how to learn all things there is to understand surrounding adidas in 3 easy steps.<a href="http://www.nikejpsale.biz/">nike</a> Hot gucci Book Unearths Method To Dominate The nike Scene <a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-dunk-ダンク-c-1.html">nike dunk</a> Shorter statement will show the incontestable info about nike and ways in which it may affect customers.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-force-フォース-c-2.html">ナイキ エアフォース</a> Those things that everyone else has been doing on the subject of nike and moreover specifically what that you might want to handle completely different.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-jordan-ジョーデン-c-3.html">nike air jordan</a>
12. 04. 2013 | 08:47

freerelax napsal(a):

Basic fundamentals of the shoes that it's possible to advantage from getting started today. <a href="http://www.shoesjp.biz/new-balance【ニューバランス】-c-670.html">ニューバランス 574</a> Explanation why all the things that you have learned about shoes is completely wrong and what you ought to realize. <a href="http://www.shoesjp.biz/nike【ナイキ】-c-634.html">ナイキ</a> Simple review demonstrates to you most of the ins and outs on sneakers and consequently everything you want to execute today. <a href="http://www.kutujp.biz/">ベルーナ</a> Cutting edge shoes Ebook Unearths A Way To Rule The shoes Market <a href="http://www.kutujp.biz/アディダス-adidas-c-4.html">adidas</a> How come all the things you might have discovered about shoes is undoubtedly completely wrong and what you need to understand. <a href="http://www.kutujp.biz/アシックス-asics-c-3.html">アシックス すくすく</a> Greatest strategy for the shoes that you simply could explore right now. <a href="http://www.kutujp.biz/ナイキ-nike-c-13.html">ナイキスニーカー</a> Amazing publishing divulges the low down towards shoes and moreover the reasons why you will need to take action right away. <a href="http://www.kutujapan.org/">アディダス</a> Innovative new sneakers E-book Reveal Ideal Way To Rule The sneakers Marketplace <a href="http://www.kutujapan.org/adidas-アディダス-c-74.html">adidas</a> New sneakers E book Will show Approach To Dominate The shoes Scene <a href="http://www.kutujapan.org/new-balance-ニューバランス-c-13.html">newbalance</a> Whatever the scientists don't seem to be declaring around shoes in a manner that this is affecting you. <a href="http://www.kutujapan.org/nike-ナイキ-c-78.html">ナイキ スニーカー</a> For what reason many people are dead wrong on the subject of shoes and as a result the reasons you must ought to see this insider report.
08. 05. 2013 | 11:27

zc9bge napsal(a):

http://www.61mmbb.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=5909725
http://jacky.ourdisc.net/forum.php?mod=viewthread&tid=6644107
http://www.cncar.com/bbs/viewthread.php?tid=6644701&extra=
http://www.hktraderpro.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3362131
http://www.xnyly.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=956547
http://saierhao2.net/space.php?uid=41222&do=blog&id=472925
http://bbs.787g.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5857852
http://devops.in/forums/viewtopic.php?pid=521153
http://www.wdpojie.com/thread-2023801-1-1.html
http://peersforum.org/activity/p/334921/
26. 05. 2013 | 10:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy