Jak z prdu kuličku mediální senzace udělat

24. 09. 2013 | 12:44
Přečteno 7296 krát
Sobotní vydání Mladé fronty DNES ukázalo, že i solidní a jen občas bulvarizující noviny podléhnou občas pokušení vyrobit senzaci tam, kde žádná není. Pod nadpisy Poprvé se uvidí, jak plýtvají ministerstva! a Úřady znají svou výkonnost, ty horší se budou muset zlepšit informují o nových ukazatelích takzvané mzdové náročnosti,provozní výkonnosti a majetkové nákladovosti resortů, tedy většinou ministerstev, ale i dalších státních institucí (článěk přetištěn dole).
Zatímco editor (zpravidla vymýšlí nadpis článku) a redaktor (sepisuje článek) se vyzněním článku čtenářům snaží podsunout, že prezentovaná čísla ukazují na dech beroucí rozdíly ve výkonnosti úřadů a odhalují dosud neznámé neefektivnosti a nejhorší a nejlepší úřady, ze stručného popisu tabulek a fragmentovaných citací úředníka ministerstva financí je zřejmé, že nic takového se z publikovaných ukazatelů vyčíst nedá a nemá. V článku jsou sice stručně zmíněna stanoviska a vysvětlení reprezentantů "potrefených hus", ale jsou podána tak, že ve čtenáři budí spíše dojem výmluv než vysvětlení.

V NERVu jsem měl možnost zblízka sledovat vznik původního návrhu na zavedení systému těchto a řady dalších ukazatelů, který měl pod palcem kolega Jan Procházka. Jsem přesvědčen o jejich významu (jako zdroj informací) ve snahách o zásadní zefektivnění fungování našeho velmi neefektivního státu. Zároveň je mi jasné, že tyto v podstatě hodně primitivní ukazatele jsou jen prvním krokem, za kterým musí následovat podrobné rozbory příčin pozorovaných rozdílů, které v hodnotách ukazatelů vidíme a rozlišení těch, které jsou a nejsou příznakem jejich efektivnosti a výkonnosti.

Zkratkovitost uvažování a snaha hledat v nepochopených statistikách něco co v nich není však u nás není nic nového. Známý je případ zveřejněných výsledků středních škol ve státních maturitách, které byly chybně interpretovány jako měřítko kvality škol. Výzkumné komunitě je zase dobře znám případ indikátoru průměrné oborové citovanosti, který byl zcela chybně vydáván (a mnohými stále je) za ukazatel vědecké produktivity [1]. A nebo počet docentů a profesorů na vysoké škole jako měřítko její kvality, když přísnost v udělování těchto titulů si nastavuje každá vysoká škola sama a také se škola od školy diametrálně liší (rozdělují se podle toho školám peníze...). A z jiného soudku například chybné používání míry úmrtnosti v nemocnicích jako mměřítko kvality, aniž by se bralo v potaz, že nemocnice se velmi liší v míře závažnosti nemocí, se kterými pacienty přijímají.

Problém tedy není v údajích samotných, ale v tom, že se z nich někdo snaží vyčíst něco co v nich není. To, co zveřejnilo ministerstvo financí a z čeho se MF Dnes pokusila udělat velké téma k žádným zásadním soudům o efektivnosti úřadů nestačí. Mezi úřady, které dopadly "špatně" skutečně mohou být hříšníci, stejně jako dobře fungující instituce a naopak.

Novináři tak svou těžko zadržovanou touhou po senzacích přihodili polínko pod kotel obecné občanské naštvanosti. Zároveň udělali medvědí službu dobrému záměru začít systematicky a s pomocí dat monitorovat fungování státní správy. Tím, že v celkem jednoduchých statistikách čtenářům podsouvají chybné interpretace dále snižují důvěru veřejnosti v jakoukoliv evidenci obecně a posilují tím zavedený systém blažené nevědomosti, který naše úřady, a nejen ty, tak milují.


------------
21.9.2013 Mladá fronta DNES str. 1 a 8 Ekonomika, Jitka Vlková
Poprvé se uvidí, jak plýtvají ministerstva!
Úřady znají svou výkonnost, ty horší se budou muset zlepšit

Česká státní správa má za sebou první oficiální měření toho, na kterém ministerstvu či úřadě nejvíc plýtvají. Označení hříšníci se však brání, měření není vypovídající.


PRAHA Ministerstvo financí učinilo první pokus postavit úřady vedle sebe a ukázat, který z nich je na tom nejhůř a který jde p říkladem. Sestavilo žebříček úřadů podle mzdové náro čnosti a majetkové a provozní nákladovosti.
Systém měření výkonnosti je zatím nový, ministerstvo chystá další zpřesnění. „Zveřejněné ukazatele jsou indicie k dalšímu šetření, není to o tom, že někdo hospodaří špatně, či dobře,“ vysvětluje František Antropius z odboru Ekonomických informací ministerstva financí.

Klíčové ukazatele výkonnosti mají sloužit jako podklad při každoročním sestavování rozpočtu. Když bude chtít některý úřad navýšit rozpočet, bude muset prokázat, že s pen ězi hospodaří lépe než ostatní. To bude vidět z ukazatelů. Zveřejnění těchto ukazatelů zároveň bude pro manažery těchto úřadů znamenat určitý tlak na úsporu.

Dosud zveřejněné ukazatele vycházejí z účetnictví. Ve mzdové náročnosti vychází mezi nejhoršími parlament a Senát. „Ministerstvo zahrnulo do celkových mzdových výdajů nejenom platy zaměstnanců, ale i ústavních činitelů včetně odchodného, čímž je ukazatel značně zkreslený a nemá vypovídající hodnotu,“ hájí úřad Eva Davidová, tisková tajemnice Senátu ČR.
Nejlépe ohledně mezd vycházejí ministerstvo práce a katastrální úřad. Důvod? Úřady mají mnoho podřízených složek mimo ústředí a tam jsou nižší platy. Naopak úřady bez poboček mají tento ukazatel zpravidla horší. „Činnost tam vyžaduje odpovídající stupeň kvalifikace, vzdělání, praxe a dalš ích předpokladů,“ vysvětluje Ondřej Šrámek, mluvčí ministerstva financí.
Měřila se také majetková náročnost, tedy jak moc se spotřebuje na údržbu a péči o majetek úřadu.
Nejhůře dopadly Grantová a Technologická agentura (TA). „Ve vztahu k ostatním úřadům svědčí tento stav o jisté nehospod árnosti, což lze dedukovat také z toho, že se nejedná o jev jednorázový. Obdobný stav byl indikován i za rok 2011,“ uvedl Šrámek.

Podle agentur jde o účetní zkreslení u úřadů, které mají malý nemovitý majetek. Nejlíp jsou na tom totiž úřady vlastnící hodně majetku (budovy a pozemky), který však neslouží k výkonu agendy úřadu. „Řešením by bylo hospodárnost posuzovat pouze na takovém druhu majetku, který přímo souvisí s prací jednotlivých zaměstnanců kapitol,“ říká Leoš Kopecký z TA. Agentura podle něj nicméně usiluje o snížení nákladů na svou činnost a stěhuje se do levnějších prostor.
Špatně z hlediska péče o majetek dopadl opět Senát. „Ukazatel majetkové nákladovosti odpovídá péči o národní kulturní památku,“ říká Davidová. A připomíná, že se Senát stará i o Valdštejnské zahrady přístupné veřejnosti. Podobn ě argumentuje i ministerstvo pro místní rozvoj: „Je třeba si uvědomit, že budovy v historickém centru, a především v památkové zóně mají jiné náklady než mimo ni,“ říká Veronika Vároši z odboru komunikace MMR.
V posledním ukazateli provozní náročnosti jednoznačně „vedou“ antimonopolní úřad a Správa státních hmotných rezerv. Ta ovšem musí ze zákona obměňovat zásoby surovin a to jí zhoršuje ukazatel. Antimonopolní úřad má také vysvětlení: loni musel vracet udělenou pokutu.

„Je to dobrý první krok, který se v omezeném čase roku 2013 povedl,“ hodnotí ekonom Jan Procházka, bývalý člen NERV. Podle něj by mohlo ministerstvo vedle účetních údajů srovnávat například nedávno zveřejněné údaje NKÚ, jako je cena volán í či konkrétních kancelářských potřeb na jednotlivých ú řadech.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neudržitelný napsal(a):

Strana svobodných občanů má ve svém volebním programu zrušení 26 naprosto zbytečných úřadů. Když jsem si na jejich stránkách přečetl proč budou třeba rušit Výzkumný ústav živočišné výroby tak to jsem se pobavil. Např.:" Mezi hlavní realizované výzkumné projekty z minulých let patří např. Projekt s názvem „Hormonální podstata vztahu mezi sociální aktivitou a růstem paroží I–III“; „Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat“ či „Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT“.
To je dobrý ne?
Já si myslím, že ta výkonost tady na těch úřadech být musí. Jinak by to nikdy nevypátrali, jak je to s tím parožím.
24. 09. 2013 | 13:15

Lop napsal(a):

"solidní a jen občas bulvarizující noviny"

MF Dnes už za solidní noviny považuje jen pár pravicových nadšenců. Před mnoha lety jsem ji četl, ale co se z toho teď stalo, je tragické.
24. 09. 2013 | 13:32

jozka napsal(a):

Neudrzitelny:

Copak o to, SSO mo ve svem programu takovych humornych cisel povicero... jeste tam, porad je ta uspora zkracenim skolni dochazky?
24. 09. 2013 | 13:35

Neudržitelný napsal(a):

jozka
Je to humorný, ale je to ze života a bohužel asi pravdivý.
24. 09. 2013 | 14:31

modrý edvard napsal(a):

Jo. Autor má pravdu.
24. 09. 2013 | 14:37

ari napsal(a):

MfDnes a solidní?
Ech. Co se z redakce vytratil poslední významný předlistopadový komunista Martin Komárek (dnes spolu s jiným známým komunistiou a totalitním špiclem Babišem hájí demokracii ve vedení "strany" ANO), nestojí to za nic.
24. 09. 2013 | 14:55

fikus napsal(a):

paraaáda,
TOP09, se přihlásila k projektu "rekonstrukce státu". Témata docházejí, či je už předvolební p.ujem.
24. 09. 2013 | 14:56

neo napsal(a):

Zase jsem zkusil kalkulačku, tentokrát zde na aktualne.cz a největší shoda panuje s TOP09, Stranou Svobodných Občanů, ODS a Pirátů , nejmenší pak s Lev21,KSČM,ČSSD.
24. 09. 2013 | 16:23

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

fuj, hnus! Mladá Fronta že byla někdy objektivní?
odporný, štvavý, vzteklinové sliny stříkající bulvár.
24. 09. 2013 | 16:39

Míla napsal(a):

Neo
přání bývá otcem myšlenek.
24. 09. 2013 | 16:51

neo napsal(a):

Míla:

realita.
24. 09. 2013 | 16:56

siven napsal(a):

MFD a "solidní a jen občas bulvarizující noviny"?

Občas... sedm dní v týdnu.

Njn.
24. 09. 2013 | 17:07

Míla napsal(a):

Neo
ve Vašem podání.
24. 09. 2013 | 17:18

zemedelec napsal(a):

Pane Münich.
Buď se snažíte obhájit,svoji špatnou práci v NERVu,nebo souhlasíte z vyjádřením prezidenta Zemana ohledně médii.
24. 09. 2013 | 17:45

drobné diverze a dezinterpretace napsal(a):

Nepoložit si otázku, jestli Senát musí sídlit v Národní kulturní památce a jestli sněmovna musí zabírat půlku Malé strany svědčí o silném návyku na chrochtání u koryta.

Efektivnost státních úřadů by měl prověřovat zejména NKÚ. A navrhovat postihy, nejen za jednoznačnou zlodějnu, ale i za nedbalost, lhostejnost k majetku státu atd. Na vltavských nábřežích stojí obrovské budovy postavené v dobách, kdy se listiny opisovaly pérem namáčeným v kalamáři.

Buď musí při dnešní úrovni kancelářské techniky být z 9/10 prázdné, nebo tam za státní peníze sedí lidé, kteří nepřinášejí daňovému poplatníku žádné hodnoty.
Nebo je to ještě hůř.
Vypráví se o nájemních smlouvách v objektech municipalit a státu, kde soukromí nájemci po dvacet let platí 3,50 za metr čtvereční vytápěné kancelářské plochy.

Když se střízlivou myslí budete uvažovat o odměnách paní Nagyové, nemůžete neusoudit, že šlo o vyhazování státních peněz za služby, které lze v Perlovce opatřit za setinu vynaložených prostředků.

Když o ŘSD čteme, že místo co by jeho personál byl (vzhledem ke své temné minulosti) vyveden v poutech připojených k společnému řetězu se jeho vedení v klídku zabývá spekulacemi, jak bez pout opustit budovu, kterou si závazně pronajali asi do roku 2100 s patřičnými sankcemi za nedodržení (zavřít: všechny, kdo jsou na smlouvách podepsaní plus advokáty, kteří je formulovali) a slyšíme, že policie odmítá vyšetřovat podvody firmy Eurovia, otevírá se obyčejnému plátci daní nůž v kapse.

Takže pane Münichu, když v téhle zemi zmíníte slova státní správa, každého napadne jen: rozprášit.
25. 09. 2013 | 03:09

čert }:o) napsal(a):

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):
fuj, hnus! Mladá Fronta že byla někdy objektivní?
odporný, štvavý, vzteklinové sliny stříkající bulvár.
24. 09. 2013 | 16:39
---
tak to nekupujte ne? A je to ;o)
25. 09. 2013 | 12:25

Absolut napsal(a):

To drobne diverze: zavřeme advokáty co psali smlouvy a taky doktory, kteří je léčili a jejh rodiny do pátého kolena. Podejte na ne na vsechny trestní oznameni, když je to tak jasné a na zavření....
26. 09. 2013 | 11:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy