Ať si profesory jmenují školy - samy!

11. 01. 2014 | 14:30
Přečteno 5495 krát
Jmenování profesorů je jedním z privilegií, která veřejně nasvěcují prezidentský majestát. Není součástí demokratických mechanismů vzájemné kontroly mocí. Pokud současný prezident toto privilegium využívat nechce, potom ho nenuťme. Profesory si klidně mohou jmenovat školy samy. Rektoři takový dodatečný úkol jistě snadno a možná i rádi zvládnou. Pro toto řešení mluví nejen skutečnost, že to tak většinou funguje ve světě.

Není profesor jako profesor
Odborné nároky na profesury se škola od školy diametrálně liší. Co někde stačí na profesuru jinde nemusí stačit ani na doktorát. Proč by tak rozdílným profesurám a osobnostem měla za stát žehnat ruka prezidenta, když do náročnosti profesur nemůže (stát) moc mluvit? Nechť si za vlastní profesorské standardy i samotné profesory ručí a případně i dělá ostudu každá škola sama. Bylo by to zcela v souladu s oprávněným požadavkem na akademickou autonomii vysokých škol, kterou si ve většině ostatních ohledů, snad kromě financování, školy tvrdě hájí. Převedení prezidentské jmenovací pravomoci na jinou politickou figuru (hovoří se o předsedovi senátu nebo ministru školství), problém nevyřeší. I v tomto případě si někdo z nich dříve či později může postavit hlavu.

Kompromisy možné
Pro konzervativnější nátury si lze představit i kompromisy. Například by škola mohla, ale nemusela, jmenovací právo prezidentovi z vlastní vůle podstoupit. Nebyla by tak jako dnes odkázaná na jeho vůli či nevůli. Nemohla by se tak opakovat trapná kauza "Putna" a současný stav, kdy se ministrovi školství v šuplíku vrší návrhy na profesury v podivné obavě, že by některé z nich prezident odmítl jmenovat. Stejně si lze představit, že náhradou vznikne něco jako státní čestná profesura. Takových by prezident uděloval jako šafránu, za velmi zásadní akademické zásluhy pro celou zemi či svět a bylo by čistě na prezidentovi a jeho cti, komu by se rozhodl takovou profesuru udělit. Podobně jako dnes prezident dle své vůle uděluje státní vyznamenání.

Řešíme malichernosti
Naše vysoké školství potřebuje zásadní změny jako koza drbání. Je třeba zavést funkční systém hodnocení kvality výuky a výzkumu. Následně se může a musí skoncovat s rovnostářským, kvalitu nerozlišujícím systémem veřejné finanční podpory škol. Něco je třeba dělat s příliš dlouhou průměrnou dobou studia a s vysokou mírou jeho neúspěšného dokončování. Vysoké školy potřebují více motivací k interakcím s životem společnosti a vývoje světa, a to jak po stránce obsahu výuky tak výzkumu. Je třeba zmodernizovat zastaralý systém finanční pomoci studentům a dalo by se pokračovat. V tomto světle je současný spor o způsob jmenování profesorů absurdně nedůležitý.

Článek vyšel v kratší podobě 8. ledna v MF Dnes.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

profesor a občan napsal(a):

A to budeme vždycky měnit ústavu, když se nějakému prezidentovi nebude něco chtít dělat?
11. 01. 2014 | 14:49

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Konečně někdo rozumný.

profesor a občan
Proč byste musel měnit Ústavu, pane občane ?
A řeč je o konkrétním , proč konkrétní zobecňovat a pak na základě takto zkonstruované " zákonitostí" strašit /" vždycky se bude měnit Ústava"/, pane profesore ?
11. 01. 2014 | 14:55

neprofesorka napsal(a):

a to je podle Vás práce, podat desky? Pan Munich má správný názor - ať je jmenování v kompetenci samotných vysokých škol. Vsaďte se, že jmenovaných ubude a kvalita se zvýší.
11. 01. 2014 | 15:00

Firefly napsal(a):

Velmi rozumný nápad.

Ale ještě si přisadím - jmenování profesorů přece nemusí upravovat žádný zákon. Nechme čistě na školách, komu jak budou říkat.
11. 01. 2014 | 15:01

yaya napsal(a):

Konečně fundovaný názor na školství. Jestliže mají absolventi VŠ úroveň dřívějších maturantů, možná ani to ne, tak je učí "profesoři" odborně na výši bývalých absolventů. Kolik jich muselo nastoupit do škol, znám jich několik, ale ta "úroveň", katastrofa. On možná ani ta Putna není nejhorší. /roveň VŠ je ořesná, o tom se ví, ale nemluví, jsou školy spociálně pro blbé a pro politiky. Stačí se podívat, kde si doplnili tyto hvězdy "vzdělání". Potom při dotazech na spolužáky, vyučující, na to, kde vlastně ta škola je odpovídají mlčením, ale mají drzost tvrdit, že vše je OK, viz slavná JUDr. ?Drábková? z ODS. Ano, škola se má hodnotit podle uplatnění absolventů a jejího vědeckého potenciálu. Jinak se může nazývat jako Pomocná VŠ s dvaceti profesory typu Putna.
Nedivím se proto prezidentovi, ač ho nemám rád, že odmítá každoroční velkovýrobu profesorů.
11. 01. 2014 | 15:03

Digi napsal(a):

Mýte recht, autore blogu.

viz taky můj příspěvek pod blogem
Pohled zblízka:
Pane předsedo Štěchu, neustupujte ve věci jmenování profesorů.
11. 01. 2014 | 15:14

Petr z Tábora napsal(a):

Patřím k těm co podporují systém jmenování profesorů vysokými školami. Pro jistotu dodávám, že by pak samozřejmě titul platil jen na příslušné vysoké škole. Ať nový ministr školství a sněmovna využijí postoj pana prezidenta k úplné systémové změně a nezavádí jmenování premiérem, předsedou Senátu či ministrem.
Druhý odstavec je zbytečný.
Pravdivý třetí odstavec by to chtělo více konkretizovat, inspiroval bych se v úspěšném zahraničí.
11. 01. 2014 | 15:17

Dr. Krejzyberd napsal(a):

Přesně tak, pořád si namlouváme něco o excelenci a konkurenceschopnosti, ale ve skutečnosit se sami uzavíráme do gheta. To se netýká jen postkomunistiké praxe státních profesorů, ale též způsobu hodnocení podle vědeckých výstupů. Připusťme si konečně, že devadesát procent vysokoškolského vzdělávání má sloužit našim vlastním, nebojme se říci místním potřebám. Našemu společenskému a politickému životu, našemu průmyslu, našim kulturním a duchovním zájmům. Musíme být ochotni financovat veřejné školství z veřejných prostředků a mezinárodně porovnatelné výsledky, včetně většiny grantových projektů, brát jako bonus a náležitě nadstandardně odměňovat. Pochopitelně lépe rozlišovat mezi smyslem přírodovědného a duchovědného bádání.
11. 01. 2014 | 15:19

zemedelec napsal(a):

Pane Münich.
Velice dobré.
Když se to propíralo kolem Putny,tak tam zazněl dovětek,že to je o dost více honorováno,než docentura.Pak stačí přednášet na státní VŠ 2 hodiny týdně,plat mám jistý.Pak si může klidně přivydělávat na soukromých VŠ.
11. 01. 2014 | 15:25

veverka napsal(a):

Naprostý souhlas s autorem blogu.

Prezident tu není od toho,aby jmenoval kdejakou katolickou buznu,kterou mu předhodí.

Rozdíly ve školách jsou značné,v Plzni nechť si jmenuje profesory třeba Kindl.

Kindl by mohl v Plzni jmenovat profesorem třeba svého turbostudenta Chovance.
11. 01. 2014 | 15:31

26532864398 napsal(a):

Jak Zemana nemusím, tak jeho zásadový postoj ve věci (ne)jmenování Putny profesorem plně schvaluji! Vždy jsem si myslel, že vysokoškolský titul "profesor" je vyjádřením té nejvyšší úrovně jak vědecké a pedagogické, tak morální. Všichni ti, kteří tohoto využívají k útokům na Zemana by si měli položit ruku na srdce a dotázat se sami sebe:
- Je pochodování s plakátem "Katolické buzny zdraví Bátoru" projevem vysoké morálky?
- Je správné, navrhovat na profesora člověka s minimální a naprosto nevýznamnou publikační činností a navíc pro něj nově vytvářet do té doby neexistující vědecký obor, protože v žádném již existujícím by se profesorem stát nemohl?
Neměla by se nad sebou spíše zamyslet tak zvaná "vědecká rada" UK a nebylo by na místě tuto radu, pod jejímž vedením se kdysi slavná univerzita ve světových tabulkách propadá stále hlouběji rozehnat? Akademická svoboda - nesvododa! Stačí při dalším propadu v hodnocení odpovídajícím způsobem přiškrtit finance!
11. 01. 2014 | 15:37

Firefly napsal(a):

co znamená titul profesor ? Jen slovo. Ať si tak říká třeba šéf popelářského vozu.

Kvalita nestojí na titulu, uznání vždy musí přijít od člověka samotného, jen bloud nemající uznání od sebe sama touží po uznání jiných
11. 01. 2014 | 15:43

Karel napsal(a):

Naprosto souhlas. Aspoň budou vysoké školy zodpovědné za kvalitu svých profesorů. Pak by se i práva v Plzni možná zastyděla a její profesoři za ní !
11. 01. 2014 | 15:47

jarle halsnes napsal(a):

I já souhlasím. Ostatně si to představte v nějaké větší zemi. V takové třeba Indii už by prezident nemohl stíhat nic jiného...:-)
11. 01. 2014 | 15:54

Xaver napsal(a):

Autor napsal: "Stejně si lze představit, že náhradou vznikne něco jako státní čestná profesura. Takových by prezident uděloval jako šafránu, za velmi zásadní akademické zásluhy pro celou zemi či svět a bylo by čistě na prezidentovi a jeho cti, komu by se rozhodl takovou profesuru udělit."
Správně, a žádné jiné nepotřebujeme. Těm, co jsou jmenováni školou, můžeme říkat vrchní asistenti !
11. 01. 2014 | 16:38

Kelt napsal(a):

Naprostý souhlas-nechť uděluje titul profesora rektor VŠ.
S platností výhradně pro tu VŠ.
11. 01. 2014 | 16:40

drzá držka napsal(a):

Myslím, že názor v článku je správný. Když vedení vysoké školy nebude vadit, že kandidát na profesora bude běhat po veřejnosti skoro nahatý, počmáraná v barvách různými nápisy, nebo držet nad hlavou hanlivý transparent, tak ať si to vedení školy vezme na triko. Proč to chtějí po nějkých politicích?
11. 01. 2014 | 17:04

Homunculus napsal(a):

No pokud by se to takhle zavedlo, tak by v Plzni nastal
přetlak profesorů se značnými dopady na státní rozpočet :-)
11. 01. 2014 | 17:28

pozorovatel napsal(a):

Naprostý souhlas s blogem.
Maměnka měli úsloví "Navrch huj, vespod fuj". Na nic se to tak nehodí jako na naše vysoké školství. Navrch honora (touha být jmenován hlavou státu), vespod řevnivost, ješitnost, podrazy a podvůdky. Tatíček byli docentem na VŠ, tak leccos z toho vysokoškolského prostředí donesli domů. Nemluvě o veřejně publikovaných kauzách plzeňských práv, soudně řešených animozit mezi učiteli, na obrovský propad prestiže a výsledků českých vysokých škol nehledě.
Takže, páni rektoři, chytnou se za nos a vezmou na sebe odpovědnost za svěřené ústavy. Navalovat na prezidenta a dělat ze sebe hogo fogo - výsledkům Vaší práce to nesvědčí.
11. 01. 2014 | 17:31

Franta napsal(a):

No konečně normální názor. Proč by měl někdo něco podepisovat i když s tím nesouhlasí. Když si někdo někoho vybere nechť se pod to podepíše a nese za to zodpovědnost.
11. 01. 2014 | 17:44

franta napsal(a):

V poslední době je opět hladina veřejnosti rozbouřena otázkou kdo by měl jmenovat profesory. Jmenováním pana Putny profesorem již u nás může mít tento titul de facto každý kdo má znalosti bez ohledu na svůj morální profil a na to zda zastává politiku čim základní stanoviska státu, který mu titul udělil. Takže může být profesorem i odsouzený vrah, zloděj, pedofil a i terorista bojující proti státu který mu titul uděluje-hlavní je jen aby prokázal požadované znalosti a vědomosti a je jedno jestli je získal při studiu na škole, v práci či ve vězení.
Nedávno jsem se setkal se svými známými žijícími v zahraničí. Podle jejich reakcí na jmenování pana Putny profesorem se již nedivím, že si našich "vzdělanců" všeobecně v zahraničí nikdo moc neváží, a proč ač mnohdy kvalitativně horší zahraniční VŠ a university neuznávají naše vysoké školy a vzdělání na nich dosažené. Protože u nich by pan Putna nikdy profesorem jmenovaným státem a navív jeho nejvyšším představitelem nemohl být. Proto považuji za naprosto správné ať si profesory jmenují rektoři jednotlivých universit a vysokých škol sami na návrh svých akademických rad a tak si osobně převezmou zodpovědnost za jejich kvalitu, chování a jednání a jmenovaní profesoři budou dělat čest a nebo ostudu jen své škole. Bylo by to jen logické!
Každá VŠ bude mít profesory svoje, takže akademická rada UK navrhne rektoru Karlovy university udělit konkrétní osobě přesně konkrétní titul "Profesor přírodovědecké fakulty UK v Praze v oboru.................". Rektor ať titul udělí a profesora jmenuje a pak ať si s tím komu ho udělil dělá co chce. A tak i podle kvality a prací profesorů bude mít i příslušná fakulta, universita či VŠ pověst a renomé v zahraničí. President pak může jen oceňovat tyto profesory za jejich projevy, činnosti a práci pro stát.
11. 01. 2014 | 17:54

veteranus napsal(a):

Zcela souhlasím s názorem autora na jmenování profesorů. Myslím, že to odpovídá tomu, jak postupoval zakladatel Univerzity Karlovy, císař Karel IV. Maximálně, jak píše F. Palacký, prosil profesory, aby se nedali "zastrašiti nesnázemi a protivnostmi, a neochabovali v díle svém". Tak jako prezident není kvalifikován k tomu, aby posuzoval způsobilost ministrů, tak nemůže být kvalifikován k tomu, aby posuzoval způsobilost vysokoškolských profesorů. A o nic jiného přece nejde,že?
11. 01. 2014 | 17:54

Xaver napsal(a):

Směřuje to k tomu, že si VŠ učitelé budou titul profesor kupovat. Dalším krokem může být, že od nich si pak studenti koupí titul, možná i MUDr. U Judrů už by nás to nepřekvapilo.
11. 01. 2014 | 18:03

ivan tomek napsal(a):

Jsem byvaly profesor na kanadske universite, nyni v penzi. V Kanade, jako snad ve vetsine zemi na svete, je za jmenovani zodpovedna universita a titul je samozrejme neprenosny z university na universitu.

Povazuji system, kde profesory jmenuje president za neohrabany, zejmena s rustem poctu universiot a dalsich vysokych skol. Kazdy vi, ze vysoke skoly si nejsou rovne svou kvalitou a povesti a vyzadovat, aby v dusledku prenosnosti titulu i ta nejslabsi universita mela profesory na urovni te nejlepsi (nebo naopak) je jen brzdou. Ve zvetsene mire je to videt na prikladu USA. Nevim, kolik tam je celkem universit, ale kdyby se vyzadovalo, aby profesorsky titul z university v Dolni Horni platil treba na MIT nebo Harvardu velmi rychle by doslo ke kolapsu. Budme rozumni a pruzni a nebojme se opustit tradice pochazejici nejspise aspon od Marie Terezie, kdyz uz pozbyly na smyslu. V kocare tazenemu ctyrmi belousi uz take moc lidi nejezdi.
11. 01. 2014 | 18:31

Jemnický napsal(a):

Ať si profesorský titul uděluje každý sám. Ráno se pěkně postaví před zrcadlo a řekne si, tak co bych si dneska udělil. Áááá, ještě nejsem profesor. Zvýším vzdělanost této naší země a jmenuji se profesorem. Profesorem čeho se jmenuji, no něčeho, vždyť je to putna.
11. 01. 2014 | 18:44

Pavel napsal(a):

To : Xaver

Právě, že naopak. Nyní si pofiderní VŠ vyráběly profesory, které musí Zeman přiklepnout.

Takhle by takový švindl udělal někdo 2, 3x a Vysoká škola bude vyřízena. Minimálně profesoři dané školy budou "neprodejní" na jiné ústavy, a výrobna tedy UNYFERZITA s takovými "profesory" půjde svižne do kelu.

Myslím si, že VŠ by si začaly více hlídat koho nominují.

PS.
Takže souhlas s autorem blogu.
11. 01. 2014 | 19:56

les napsal(a):

Kde se da sehnat popis prace pro ceskeho prezidenta ?
Co ma nebo musi delat v ramci uradu ?
Je to prece jenom urednik - zadny manarcha, ne ?

Strkat nos takrka do vseho - v naplni prace prece neni !
11. 01. 2014 | 20:02

JenTak napsal(a):

Prezident nemusí jmenovat profesory. Je to zbytečné gesto.
Proč by ale měl potom jmenovat premiéra a vládu? Proč by měl jmenovat velvyslance? Ušetřil by si čas a nervy.
Jsem pro, aby se Zemanovi odebralo jakékoli jmenování kohokoli na jakýkoli post. Stejně to dělá zřejmě nerad a stojí ho to velké úsilí.
11. 01. 2014 | 20:23

PU napsal(a):

Pofidérní VŠ nemusí mít akreditaci k habilitačnímu či jmenovacímu řízení, což také některé nemají. Takže aby si školy samy vyráběly profesory není až tak jednoznačné. Z toho plyne, že celá procedura nemůže být pouze na té které VŠ, habilitované a jmenované kádry musí potom získat odjinud. Tyto internetové debaty mají jednu slabinu, totiž že debatéři neznají znění VŠ zákona a neznají ani patřičné procedurální kroky pro získání těchto hodností. Plácají voloviny....
11. 01. 2014 | 20:29

Hevenajsdej napsal(a):

Chodí takový Chovanec k lékaři? Když si uvědomí, že ten felčar může být lékařem podobně kvalifikovaným jako on právníkem, tak asi ne. I když - doktor jako doktor, no ne...??
11. 01. 2014 | 21:25

strýc virus HxNx napsal(a):

jemnický 18:44

vy mne budete mít na svědomí, chechtal jsem se tak, div jsem se nezadusil.
11. 01. 2014 | 21:28

af napsal(a):

Profesory nemusí jmenovat prezident státu, ale ministr snad ano.

Jinak by to všude mohlo skončit jako na plzeňských právech - a někde taky ne, i to je možné.
11. 01. 2014 | 21:41

yes napsal(a):

Re: Daniel Münich

Je to věc názoru, faktem je že v rámci zaběhnutých ceremonií je jako úcta vlády ke vzdělání a podpora vzdělanosti vlády a prezidenta Je oficielní poblahopřání k dosaženému vzdělání jednotlivce do společensky prestižní funkce Profesora.

Otázkou je, ne zda prezident. Ale zda běžný občan této republiky, protože jde o presidenta voleného lidem. Zda běžný občan ČR jakožto volič prezidenta. Má úctu ke vzdělání a obtěžuje se chodit do školy, aby něco uměl. A váží si vzdělanějších spluobčanů. A nebo je mu vzdělání u ..., a dává to najevo volbou nejen presidenta ale i premiéra a ministra financí. A jestli by se nemělo něco dít právě se základním školstvím. Když povědomí o vzdělanosti je na tak ubohé úrovni.
11. 01. 2014 | 21:59

Alfa napsal(a):

Konečně rozumná diskuze.
Snad se podaří dospět i v ČR k tomu, co je ve světě obvyklé.
Ale že to rektorům nevoní, co?
11. 01. 2014 | 22:17

Al Jouda napsal(a):

Ti, kdož navrhují, aby si školy samy jmenovaly profesory a aby tento titul platil jen na té škole, kde byl získán, degradují tento akademický titul na pouhé profesní a kariérní označení. Někdo by začínal na škole jako suplent, pak by byl učitelem, pak učitelem-seniorem, pak lektorem, pak docentem a nakonec profesorem. Možná, že by to tak bylo v dnešní době podvodníků a bezcharakterních politiků lepší:)))
11. 01. 2014 | 23:12

Digi napsal(a):

To: Al Jouda

Ale ono to je profesní a kariérní označení:

Viz VŠ zákon
paragraf 70

(1)Akademickámi pracovníky jsou zamšstnanci vysoké školy, kteří.......
(2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenri, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, podílející se na pedagogické činnosti.
(3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.
11. 01. 2014 | 23:35

Digi napsal(a):

To profesor a občan (1. příspěvek blogu)

Ústavu měnit netřeba. Tam o jmenování profesorů prezidentem nic není.

Stačí změnit VŠ zákon, který je mimochodem ve věci jmenování profesora nejasný. Na rozdíl od jmenování docenta např. vynechává rektora z procesu řízení o jmenování profesora, neumožňuje vyslovit nesouhlas se jmenováním profesora (v případš docenta může nesouhlas vyslovit rektor), nespecifikuje úlohu ministra školství v procesu, ani jak se návrh na jmenování dostane k prezidentovi a kdo z vlády má kontrasignovat prezidentovo jmenování profesora (to ukládá ústava, aby rozhodnutí prezidenta nabylo platnosti. a za rozhodnutí prezidenta pak odpovídá vláda).
Na druhé straně však, podá-li úchazeč o jmenování profesorem námitky proti postupu při řízení, je to překvapivě rektor, který zozhodne, a to s konečnou platností.

Není to komické? Že za jmenování profesorů prezidentem nese odpovědnost vláda?

Mám za to, že parlament, který tak praštěný zákon schváli.
12. 01. 2014 | 00:09

kupajda napsal(a):

Přetrpasličím Tě trpaslíku nejtrpaslíkovitější a navíc,jak někdo kdo holky známkuje může milovat.Pak Matka a syn Pavel? Ne to není z Resslovy.Na jednoho geniálního čecha,10 na desátou blbů,protože Čech vše jen kopíruje a Áda to o něm ví nejlíp.
12. 01. 2014 | 01:44

Ilona napsal(a):

Alfa napsal:Snad se podaří dospět i v ČR k tomu, co je ve světě obvyklé.
V normalni svete je to obvykle (napr. USA). Zde se ale mluvi o CR. Od kdy je tato zeme normalni?
12. 01. 2014 | 06:49

Pompeius Magnus napsal(a):

jé, konečně normální, příčetný blog se kterým se nedá nesouhlasti. Děkuji pane autore. Jak ten profesor Putna rektorům zavařil, co? Očekávám od něj další performanci s cedulí "Akademická buzna zdraví rektory!"
12. 01. 2014 | 07:09

Antonín Hrbek napsal(a):

Domnívám se, že v českých zemích se neustále pletou pojmy akademický titul a pracovní funkce. V civilizovaných zemích (kterou ČSR kdysi byla) je profesor označení funkce s případným upřesněním např. středoškolský profesor, vysokoškolský profesor. Dále v civilizovaných zemích platí zákon o státních zaměstnancích, podle kterého na zastávání určité funkce musí kandidát prokázat svou pracovní kvalifikaci. Takže profesura na státní vysoké škole je vázaná na dva předpoklady, a to - musí být volné profesorské místo a kandidát na toto místo musí vykazovat určité předpoklady. Takže je trojí otázka - kdo posuzuje, zda má či nemá být pro určitou oblast učitelská funkce profesora, kdo posuzuje kvalifikaci kandidáta na profesuru a kdo jej jmenuje.
V civilizovaných zemích stanovovalo zda na státní vysoké škole určitá oblast potřebuje mít učitelskou funkci profesora ministerstvo školství a to také jako nezávislý orgán posuzovalo jeho kvalifikaci. Jako posuzovatel mu nemohla funkci profesora udělit a proto ji udělovala hlava státu.
Aby si státní vysoká škola sama určovala kolik bude mít placených profesorských míst, zda kandidát na profesuru má potřebnou kvalifikaci a pak mu funkci profesora udělila je mimo veškerou logiku a hlavně kontrolu.
Systém při kterém státní škola sama posuzuje kvalifikaci kandidáta byl z části zaveden za starého režimu a vedl k současné naprosté degeneraci vysokého školství, protože škola si dovnitř nepustila nikoho, kdo by mohl začít odstraňovat její hnůj. Takže na současných profesorských místech sedí stále převážně lidé, kteří si své místo vyseděli a neprošli praxí.
Soukromé (a i některé státní) vysoké školy nejsou školy, to jsou firmy na komerční výrobu titulů všeho druhu. Může si dělat co chce. Takže jí udělený titul "profesor" by měl být odlišen např. připojením slova "soukromý", neboť
jím ve skutečnosti je.
Ve státní vysoké škole by mělo být zásadou, že až na výjimky, je profesor nesesaditelný, že místo profesora s uvolňuje jeho odchodem neb úmrtím a hlavně že jeho profesura platí jen na určitém funkčním místě. Takže je nepřípustné jeho "profesorské" působení na více školách, zejména soukromých.
Byla i určitá specifika - po odchodu do penze se mohl používat jen titul emeritní profesor, za mimořádné zásluhy mohla hlava státu jmenovat i čestné profesory, podobně jako škola mohla udělovat čestné doktoráty.
Celá záležitost je velmi složitá a bourat historicky vyvinutý civilizační řád jen díky kapricím jednotlivce není rozumné.
12. 01. 2014 | 08:29

K.V napsal(a):

Munichu dobrá logika.
Ještě to dotáhnout- kriminálníci by si sami ze svého středu mohli volit soudce a dozorce
12. 01. 2014 | 09:30

js napsal(a):

Naprosto souhlasím!
12. 01. 2014 | 09:53

js napsal(a):

...myslím tím s Danielem Münichem!
12. 01. 2014 | 09:54

reality check napsal(a):

Velmi přesně, pane Münichu.
Zapomínáte ovšem dodat, že platové ohodnocení profesorů a pravidelně zveřejňovaná úspěšnost jejich školjejich škol by se měla odvíjet od daně, kterou by v prvních deseti letech po absolutoriu odváděli jejich alumni, řekněme ve výši 10% svého příjmu.

Tyto daně by sice byly státní (a vyžadovány i od absolventů v cizině - lze zajistit smlouvou uzavřenou při přijetí na školu), ale byly by podle skutečného výběru rozdělovány školám s tím, že stát jim přispěje 25% navíc.

Během pár let by tak mohly odpadnout akreditační komise, ministerstvo školství (o fungování základních a středních škol by se staraly obce, kraje a sdržení rodičů, která musí konečně převzít svůj díl odpovědnosti) a jiné státní kašpařiny včetně udělování profesur nějakým papalášem.

Na vzdělání a výchovu mladých generací by tak měli vliv především ti, kdo na nich mají zájem a ne nějací pomatení úředníci, kteří neumí ani počítat, nezapomenutelně symbolizovaný JUDr Henychem.
12. 01. 2014 | 09:56

krajan napsal(a):

Už jsem to napsal jinde:
Nechť si dnes neustále brblající páni rektoři jmenují své profesory sami a na vlastní zodpovědnost. Podle mne je to jediné rozumné řešení.
12. 01. 2014 | 10:18

reality check napsal(a):

Omlouvám se souhrnně. Od dob, co beru dva prášky na spaní bych před desátou ráno neměl nic psát, neb nemám sílu uvést věty gramaticky do souladu. Půllitrové kafe začíná působit až kolem jedenácté a dokud neujdu aspoň 3km, neměl bych vykonávat činnosti náročné na soustředění.
Alternativou je chodit do postele v půl páté ráno, což ve svých důsledcích nedopadá nijak lépe.
Citlivým češtinům pro uklidnění pošlu na dožádání hašlerku.
Můžou si ji v koutku cucat na šíř i do délky.
12. 01. 2014 | 10:19

ld napsal(a):

Nedávno tady byla info, že je v ČR asi 2000 profesorů. To je dost. Pro mě to byla vždycky špička K2, teď je to s bídou Sněžka. Máme profesora na dyzajn, na výsadbu lesa. Proč? Není to degradace toho titulu?
A když k tomu přičteme tu nechutnost s Putnou, kdy se profesura udílí za to, kam kdo strká pinďoura, tak nechť si to školy dávají dle libosti, ale důsledky si pak přičtou samy.
12. 01. 2014 | 10:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

ivan tomek napsal(a):
Jsem byvaly profesor na kanadske universite, nyni v penzi. V Kanade, jako snad ve vetsine zemi na svete, je za jmenovani zodpovedna universita a titul je samozrejme neprenosny z university na universitu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tato praxe jeví se mi velmi rozumná, podepisuji.

Antonín Hrbek
I na vašich argumentech něco je, ale z dlouhodobého hlediska se mi zdá kanadská metoda perspektivnější. Vždyť kdo by chtěl studovat na škole se špatnou pověstí a kdo by tam chtěl učit? Jen outsideři, kteří na tom sami časem tratí. Kvalita si dělá reklamu sama, je na ministerstvu školství, aby mělo patřičně kvalifikované úředníky a té kvalitě trochu pomohli. Z tohoto pohledu je ministerská funkce důležitá a nezastupitelná, pokud to bude odkladiště jinak nepoužitelných politiků nebo přestárlých a zkostnatělých ješitů, situace se nezlepší.
12. 01. 2014 | 10:48

Anastázie napsal(a):

Vážený pane autore,

jsem plně pro,aby si profesory jmenovaly vysoké školy samy.
Jak jsem psala v dlouhém příspěvku pod předchozím blogem,VŠ samy se musí snažit,aby jejich diplomy byly uznávány v rámci EU.

Ještě bych dodala-ty věhlasnější /jejichž diplomy EU uznává / by měly na výzkum dostávat větší dotace.
Pak by se mohlo stát,že rektor nějaké nenápadné VŠ tak shromáždí mladé talenty a ve vědeckém boji to "natře" univerzitám zasloužilým- tím by šlo odstranit protekci-to,
že některá univerzita je nyní dobrá,nemusí znamenat,že bude dobrá za 10 let.
12. 01. 2014 | 11:30

ld napsal(a):

Teď se tady dívám, že patrně nejmoudřejší Čech pan Václav Cílek není profesor. Přesto je to člověk s obrovským záběrem, významem , znalostmi, uznáním, respektem a s napsanou bibliografií na 1/2 monitoru počítače.
A to je ten rozdíl, víme?
12. 01. 2014 | 11:55

KvL napsal(a):

Tak jsem nemyslel že Putna, který je teď všem už putna bude s tím mávat stále dále, ale dobře.

Položme si srovnávací otázku: Jak to dělají ve světě? Víte jak a kdo ve světě jmenuje profesory? Myslím, že je nutno podívat se jednak po Evropě, zejména kontinentální (Anglosasové vždy vymýšlí jakési věci, kterým se kontinent diví, nojo ostrovani), ale měli bychom se podívat i jinde po světě, kde je vzdělání na slušné úrovni, lépe na lepší než u nás, nebo pokud se jedná o velmoc. Dobře, tedy kdo jmenuje profesory v Německu, Rusku, Polsku, Rakousku, Jižní Koreii, USA, Japonsku, Austrálii, Kanadě, Dánsku, Norsku, Holandsku, Číne, Švédsku, Finsku, Švýcarsku, Francii?

Podle toho se rozhodněme, jestli bude převládat systém s nějakou vnější autoritou, prezidentem, premiérem, císařem, či ministrem, nebo nějakou nezávislou, pak tak pokračujme i my, jestli všek systém jmenování školami, pak to změňme.
12. 01. 2014 | 11:56

flopáč napsal(a):

Musíme si uvědomit co je uvnitř škol:
především přenos již známých a dosažených poznatků do hlav začátečníků.Nikoliv jejich tvorba.Tedy práce s paměťovými médii a genetickou výbavou vědy.Tedy je to buď jakési DNA vědy nebo v horším případě i šíření vědecké nákazy,bludu a předsudku.
V případě výchovy vědeckých aspirantů se již jedná i o tvorbu poznatků a obohacení vědy.Ale to již je vlastně možné až po ukončení studia vysokoškolským diplome,tam zůstávaje v aspirantuře.Vyjímečně bývaly i diplomky studia přínosem vědě.
Vysoké školy vzhledem k "oficiálnosti svého renomé" mají šanci i akreditačně- právní status navazovat smlouvy spolupráce s kýmkoliv z užitkové praxe,tedy získávat i finanční podporu výzkumu zvenčí škol a pomáhat i jinde odborností.Někdy ta praxe zvenčí může školu stimulovat i k růstu kvality jí samotné,jindy ji může strhávat na úroveň vědecké triviality,bulváru či podvodu -té horší komerčnosti.Nikde není zákaz vlastních firem škol,samofinancovatelných.
Přesto praxe většiny škol celého světa ukazuje spíše,bohužel,růst škol typu rakovinného nádoru s bujením nepoužitelných akademických pravd a o to větší sání financí ze státních rozpočtů,z kapes neznalých mecenášů a z dotací všeho druhu.Státy jako USA s přebujelým akademisme,nadpoloviční většinou vysokoškoláků i přes zdatné výzkumné firmymimo školy v praxi tonou v gigantickém rostoucím dluhu,který s nádorem souvisí.S nádorem mozku národa.Plejtvákem obrovským.Děckem snobismu a nesebekritičnosti a lidské ješitnosti a slavomanství.
V ČR se objevují v poslední době tvrzení,že ve světě rozšířený grantový systém zde selhává.Bylo by záhodno ho tedy včas restrukturovat ve funkčnosti,resp.doplnit jiným principem řízení a stimulace a hodnocení vědy.Zde se domnívám ZATÍM NIKDO NEPŘEDVEDL SVŮJ NÁPAD,AČ BY BYL VELMI ŽÁDOUCÍ.

Mao Ce Tun:"Imperialismus je papírový tygr" .
Viz publikační činnost časopisů a citační index (SCI).Sám jeho provozovatel ,zakladatel Hirsch osobně nevěří,že nejcitovanější-BCS teorie supravodičů-je pravdivá.
12. 01. 2014 | 12:24

flopáč napsal(a):

opraveny překlepy :

Musíme si uvědomit co je uvnitř škol:
především přenos již známých a dosažených poznatků do hlav začátečníků.Nikoliv jejich tvorba.Tedy práce s paměťovými médii a genetickou výbavou vědy.Tedy je to buď jakési DNA vědy nebo v horším případě i šíření vědecké nákazy,bludu a předsudku.
V případě výchovy vědeckých aspirantů se již jedná i o tvorbu poznatků a obohacení vědy.Ale to již je vlastně možné až po ukončení studia vysokoškolským diplomem,tam zůstávaje v aspirantuře.Vyjímečně bývaly i diplomky studia přínosem vědě.
Vysoké školy vzhledem k "oficiálnosti svého renomé" mají šanci i akreditačně- právní status navazovat smlouvy spolupráce s kýmkoliv z užitkové praxe,tedy získávat i finanční podporu výzkumu zvenčí škol a pomáhat i jinde odborností.Někdy ta praxe zvenčí může školu stimulovat i k růstu kvality jí samotné,jindy ji může strhávat na úroveň vědecké triviality,bulváru či podvodu -té horší komerčnosti.Nikde není zákaz vlastních firem škol,samofinancovatelných.
Přesto praxe většiny škol celého světa ukazuje spíše,bohužel,růst škol typu rakovinného nádoru s bujením nepoužitelných akademických pravd a o to větší sání financí ze státních rozpočtů,z kapes neznalých mecenášů a z dotací všeho druhu.Státy jako USA s přebujelým akademismem,nadpoloviční většinou vysokoškoláků i přes zdatné výzkumné firmy mimo školy v praxi tonou v gigantickém rostoucím dluhu,který s nádorem souvisí.S nádorem mozku národa.Plejtvákem obrovským.Děckem snobismu, nesebekritičnosti, lidské ješitnosti a slavomanství.
V ČR se objevují v poslední době tvrzení,že ve světě rozšířený grantový systém zde selhává.Bylo by záhodno ho tedy včas restrukturovat ve funkčnosti,resp.doplnit jiným principem řízení a stimulace a hodnocení vědy.Zde se domnívám ZATÍM NIKDO NEPŘEDVEDL SVŮJ NÁPAD,AČ BY BYL VELMI ŽÁDOUCÍ.

Mao Ce Tun:"Imperialismus je papírový tygr" .
Viz publikační činnost časopisů a citační index (SCI).Sám jeho provozovatel ,zakladatel Hirsch osobně nevěří,že nejcitovanější-BCS teorie supravodičů-je pravdivá.
12. 01. 2014 | 12:33

KvL napsal(a):

to: flopáč
vydržme, ono se to za nějakou dobu začne sypat a vyčistí se to samo. Na druhou stranu se zdá, že přestože nás před byrokracií má zachránit její neefektivnost, nezdá se, že by tomu tak bylo.

Jinak bych řekl, že u suoravodičů není důležité jak, ale jestli fungují. Na druhou stranu by nám možná naprosto přesné pochopení mohlo pomoci vytvořit takové materiály, jejichž supravodivost bude zajištěna i při teplotách okolo 100°C. To by mohlo být velmi výhodné pro rozvod proudu, hlavně by odpadlo drahé chlazení.
12. 01. 2014 | 12:49

Bavor napsal(a):

profesor a občan napsal(a)11. 01. 2014 | 14:49:
A to budeme vždycky měnit ústavu, když se nějakému prezidentovi nebude něco chtít dělat? KONEC CITÁTU.
Presidentovi ústava neukládá jmenovat profesory VŠ.
12. 01. 2014 | 13:06

jak u blbejch na dvorečku napsal(a):

Ide
Zrovna ten "dyzajn" tu míval velmi vysokou úroveň a to, podržte se, v padesátých (a následně šedesátých) letech. Bylo to vyvrcholení vývoje od třicátých let.
Exitují o tom knihy, k designu padesátých let (který měl své vyvrcholení okolo bruselské Světové výstavy) uspořádalo ÚPM krásnou výstavu.
Design vytváří velmi podstatnou část přidané hodnoty italských výrobků a současně je sám o sobě exportním artiklem.

Protože jsme bývali a doufejme že zase budeme exportní zemí (ne montovnou pro mezinárodní koncerny), je potřeba zvažovat, kdo k tomu může přispět.
Lidé, kteří to dokáží skutečně vyučovat, jsou k nezaplacení.

Badatelé o rodové historii Švancnberků mohou fungovat jako soukromí docenti.
Bohuže, když jsem o volbách přišel do své bývalé (v těch dobách co se týče laboratoří a kabinetů luxusně vybavené) základní školy, všude na vývěskách visí jen nějaké náboženské nesmysly. Škola je státní.

S Hermanem nám i v Národním budou zpívat mše a hrát pašijové hry.
Jistě si vzpomínáte na éru krucifixů na některých ministerstvech.
12. 01. 2014 | 13:14

ld napsal(a):

blbej na dvorečku,

vidíte, dyzajn byl v 50.letech špička i bez profesorů. A šlo to. A pak se dvorčekoví domnívají, že čím víc profesorů, tím více a lepší dyzajnéři. To je taky názor.
12. 01. 2014 | 13:28

zemedelec napsal(a):

Ještě tak pro odlehčení.
Většina z nás starších si pamatujeme už vážnost osobnosti vesnického učitele.Profesor na vyšším stupni,to už bylo něco,důstojnost po všech stránkách,teta říkávala,chodící knihovna.Vážnosti požíval farář,ale nejvíc lékař.Stačilo nějaké pochybení a mohl se stěhovat.
12. 01. 2014 | 13:33

Alice napsal(a):

Zemědělec ve 13.33

No, dneska si ke jmenovacímu aktu může klidně oblíct triko s nápisem "prezident je v.l" a ten je povinen ho jmenovat. Jinak se strhne to, čeho jsme byli svědky. Důstojnost a vážnost jsou artefakty z doby dávno minulé, dnes frčí prachy a agrese, zvlášť když jde o Zemana.
12. 01. 2014 | 15:51

šašek z Jihlavy napsal(a):

ld napsal(a):
Teď se tady dívám, že patrně nejmoudřejší Čech pan Václav Cílek není profesor. Přesto je to člověk s obrovským záběrem, významem , znalostmi, uznáním, respektem a s napsanou bibliografií na 1/2 monitoru počítače.
A to je ten rozdíl, víme?
12. 01. 2014 | 11:55
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To je dobře, že jste připomněl tohoto pozoruhodného muže, ano, souhlasím. Ať už má nebo nemá titul, takových lidí si vážím. Podobně astronom Grygar, naštěstí tyto kapacity se nepotřebují zviditelňovat v politice, jejich autoritu nelze zpochybnit, ať už fandíme jakémukoliv politickému směru. Brázda, kterou vyorali, bude patrná ještě v dalších generacích, na rozdíl od tajtrdlíků, kteří si honí triko na výsluní pořadů TV, po kterých tu zůstane jen smrad.
12. 01. 2014 | 17:09

ld napsal(a):

šašek z Jihlavy ,

ano, velmi dobře jste mě doplnil.
12. 01. 2014 | 17:35

Mgr. Milan Honusek, CSc. napsal(a):

Mám dojem, že je nějak "přeprofesorováno". Domnívám se, že roste intenzita toku profesorů. Čím je to způsobeno? Roste kvalita koho a čeho?
Spíše se zabývejme úrovní VŠ.
Pro mne byl titul profesor spojen např. s prof. Petržílkou.
12. 01. 2014 | 17:37

zemedelec napsal(a):

Paní Alice.15:51
Správně.
Každý si svoji důstojnost vytváří sám,žádným razítkem,nebo podpisem ji nedocílí.
12. 01. 2014 | 17:38

Milan napsal(a):

Co jsme mohli, to jsme zkazili. Dnes máme přes 3000 profesorů a jejich počet každý rok, závratně roste. Na kvalitu se už nekouká.
12. 01. 2014 | 17:44

ščastný euroobčan napsal(a):

To Milan
Nejjednodušší by bylo, kdyby každé dítě narozené na území ČR, (a jakýkoliv imigrant současně s povolením k pobytu) dostalo akademický titul, a po dovršení jednoho stáří roku profesuru na univerzitě vybrané zákonným zástupcem.
V závažných případech (např. idiocie) by mohly být výjimečně tyto tituly soudním rozhodnutím odebrány. A nemusely by pak vznikat trapné kauzy typu Plzeňská práva, a Buzny zdraví zemana Bátoru, či koho to vlastně.
12. 01. 2014 | 21:03

Jemnický napsal(a):

strýc virus HxNx

No uznéte strýcu, že to néni blbé špekul. Dyk je tu těch profesórů jak nasráno ráno za hasičárnó po fojerwerkexecírce.
Každé chce bét profesór, tož ať sa teda namenuje sám profesórem a je svaté pokoj. Máme tu demograciju nebo né, tož ať sa do teho už nigdo nemontuje, ani jakési president či kdovijaké rektůrek a nechá to menování na každym z nás, což sme blbé národ, že tu nemože byť profesorem už každé tróba.
No strýcu, řekněte sám. Jarynovi Čurdovi říkali náš učitel, že by moh bét profesórem, dyš nevěďél spočítat, či je těžší kilo železa nebo peřá. A každé ví, že kilo železa je těší než celá peřina i s polštářama.

Tož strýcu, dobrú noc vám přeju a ráno sa prohlásím tým profesórem taky.
12. 01. 2014 | 21:15

hans napsal(a):

Podívejte jen na soukromé VŠ. Kvalita výuky mizerná, školné vysoké, učí tam samí dědkové a báby s tituly z dřevních dob. Význam diplomu - nesrovnatelný se státními školami. Jak ztohoven ??
12. 01. 2014 | 21:34

xx napsal(a):

Současný systém jmenování profesorů je pozůstatkem Rakousko-Uherska. V podstatě něco takového dnes nemá ve světě obdobu. Snad možná v sev. Korei.

Proces jmenování probíhá tak, že dojde na škole k navržení kandidatury, pak na to sedne komise, která celou věc posoudí podle pravidel školy z hlediska oboru, který daný člověk dělá. Nakonec se na škole rozhodne o jmenování. Tedy veškerou práci kolem odvedou školy.

Prezident už jenom předává ty desky a třese rukou. Zcela zbytečné a pro svobodu škodlivé.

Putna natočil předvolební video, kde si dělá srandu ze Zemana a Klause. A právě tito dva se svorně doplňovali v nejmenování Putny. A právě proto chtěli a chtějí politici mít moc na takovými věcmi, třeba jen tu ceremoniální. Protože mohou, když se jich někdo dotkne, nejmenovat nebo alespoň dělat obstrukce a problémy.

To s čím chodil Putna po ulici je jen zástupným důvodem. Pravým důvodem je to sarkastické video, mimochodem docela pitomé a trapné. Ale Zemanova pomstychtivost je nekonečně veliká a nevynechá jedinou příležitost aby ji nějak neuplatnil. Viz včerejší rozhovor s Moravcem v OVM. Takhle se chovat někde v hospodě, to by člověk ještě pochopil, ale v TV jako prezident ve funkci ? Moravec si to nenechal líbit a tak z toho byla trapná fraška o tom kdo dokáže vymyslet lepší uzemňovačku za pomoci slušných slov. Slovní box v přímém přenosu, přičemž Zeman rozdal i pár podpásovek lidem kteří tam nebyli a nemohli se tedy bránit.

Je to ostuda, tenhle náš prezident. Je nejhorším prezidentem od doby Gustáva Husáka. A doufejme že jím zůstane i v budoucnu. Tedy že příštího prezidenta zvolíme zodpovědněji.

Ach jo.
13. 01. 2014 | 11:07

Roman napsal(a):

Sazka provedla jen kosmetické změny,že vyměnila moderátory !To sázejícím nepomůže !Sázející potřebují nový loterijní zákon,ve kterém bude zakotveno,že společnosti provozující číselné loterie nesmí znát vsazená čísla sázejících !Pak teprve budou mít sázející naději že vyhrají miliony !!!
13. 01. 2014 | 12:33

Anonym z BISu napsal(a):

Pro xx:
Nikoliv transparent na homosexuálním průvodu, ale Putnovo vystupování v Q-magazínu asi před rokem je pravý důvod proč ho Zeman nechtěk jmenovat.
V onom magazíně totiž Putna tvrdil, že homosexualita je pod jeho výzkumu mezi knězi velmi rozšířená a jako důkaz uváděl své kontakty s jedním knězem či studjícím semináře. Jméno jeho kněžské lásky neuvedli, ale byl k tomu připojen záběr jednoho mladšího kněze.
Pokud nějaký člověk takhle vystupuje v televizi, i když to bylo až v nočních hodinách, tak by měl být morálně zostuzen především všemi věřícími a ne aby si vynucoval profesorský titul.
A to jako nikdo z vedení Karlovi univerzity se nedozvěděl? Jde o největší křivost vedenou asi osobně rektorem Hamplem, protože tuhle informaci patrně od BISu nemohl Zeman konkretizovat, ale Hampl schválně prosazoval Putnu, aby nepřipustil, jací morální ubožáky učí na jeho univerzitě studenty. Nejspíše se asi o hodně víc dozvíme, až tenhle podivný doktůrek konečně odjede z vedení Karlovy univerzity.
13. 01. 2014 | 12:53

xx napsal(a):

Anonym z BISu: No víte, on ten profesorský titul podle mého není nějaký morální statut. Jedná se více o odbornou hodnost, prostě ocenění pracovních výsledků v oboru, ve kterém daný člověk působí. Je to navíc čistě školní hodnost. Profesor Karlovy univerzity není profesorem univerzity v Liberci.

Proto je takováhle pomsta za občanské nebo politické názory nemístná. Pokud by Putna kandidoval třeba na starostu nebo na prezidenta či poslance, pak bych vaše námitky bral jako padající na váhu. Ale v případě jmenování profesorem nikoli.
13. 01. 2014 | 13:54

Digi napsal(a):

XX
Neprotiřečíte si?

Jak můžete tvrdit, že Zeman chce mít moc, byť i jen ceremoniální, nad "takovými věcmi"(asi míněno jmenování, ev. akt jmenování profesorů), když se této pravomoci vzdává? Mít moc znamená nemít moc?
13. 01. 2014 | 14:34

xx napsal(a):

Digi: Já nepsal o Zemanovi ale o politicích obecně. Tuto pravomoc prezidentovi přece nevymyslel Zeman ale jiní politici.

Nikde jsem netvrdil že všichni politici jsou stejní. Ale obecně většina politiků inklinuje k těmto mocenským ambicím a proto také normy i zvyklosti tvořené většinovým konsenzem politiků směřuje k tomu, stále více moci uchvátit a držet.

A Zeman se nepokusil tu pravomoc zrušit, pouze ji přehodil na jiné politiky.

Takže ne, neprotiřečím si.
13. 01. 2014 | 16:33

gg napsal(a):

To by dopadlo! Jeden Kindl vám nestačil?
14. 01. 2014 | 01:55

Pepa Josef napsal(a):

Souhlasím najmě s nadpisem posledního odstavce. Řešíme malichernosti. No je jasné proč - řešením malicherností nehrozí přijetí velké odpovědnosti a mohou se řešit, nikoli vyřešit.

Leč "Něco je třeba dělat s příliš dlouhou průměrnou dobou studia a s vysokou mírou jeho neúspěšného dokončování." Ale CO? Mně naskakuje husí kůže z "rozlišování kvality škol". Kdy už si konečně přiznáme, že omladina si nevybírá školy podle významu a potřebnosti oboru, ale běžně podle toho, co je nejsnazší? Naší notorickou selekcí od útlého věku vyrábíme na základě podivných rozlišovacích testů exempláře neochotné a posléze neschopné se učit, a ti končí paradoxně z nouze na nejobtížnějších, především technických oborech!!! Podle výše uvedených hledisek bychom tyto školy museli zrušit. A pak se napíše, že "žáci učiliště nejsou schopni si přečíst ani noviny". To se prosím tak géniové zkazili za tři roky v učilišti? Jejich učitelé někdy dosahují větší přidané hodnoty než konkurenti na opěvovaných školách, ale ty absolutně měřené výsledky jsou furt bída. Pořád mi tu chybí "měření přidané hodnoty". To by se ukázaly věci... A možná i kvalita učitelů! A nejhorší je, že ten problém začíná téměř v mateřské škole. Můj synek byl kdysi odmrštěn v pokročilém věku 5 let z keramického kroužku, neb "neměl dostatečný talent". No kde to jsme!!! Já nechtěl doma Štursu (který kromě geniální tvorby chc.l na akademii do umývadla), já jen viděl, že mu nesmírně prospívá ten styk s hlínou a cvičení rukou při modelování. A bavilo ho to. A jednu jeho myš mám doma schovanou, protože mi připadá neobyčejně originální.
15. 01. 2014 | 08:48

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 10:01

Cristero napsal(a):

Hloupost. Profesor pak bude funkce a ne akademický titul. Profesorem bude každý pátý ňouma na nějaké podivné fofrškole.
26. 10. 2014 | 12:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy