Jednodušší o yuanu než inovaci

13. 11. 2010 | 15:42
Přečteno 9977 krát
Hodnota čínské měny není hlavním problémem úpadku konkurenceschopnosti Západu.

Tlak na Čínu, aby posílila hodnotu své měny, byl i na nedávném sumitu G-20 zabalen do rétoriky spravedlnosti v rozdělení prosperity ve světě. Čína si nemá svou cestu k prosperitě razit prodejem svého zboží na světových trzích. Mnozí západní ekonomové i politici viní údajné podhodnocení čínské měny za současné mizerné hospodářské výsledky Západu.

Zhodnocení čínské měny by přispělo k lepší rovnováze na obchodních účtech některých zemí – zvláště pokud, jak někteří ekonomové předpokládají, by další rozvojové země následovaly Čínu a zhodnotily své vlastní měny. A koordinace měnové politiky by přispěla ke stabilitě mezinárodních kapitálových toků. Snaha o určitou dohodu ohledně úměrnosti mezinárodních obchodních schodků a přebytků, směnných kurzů a měnové politiky je tedy na místě.

Změna hodnoty měny a mezinárodní koordinace ale neřeší základní problém, kterému čelíme: Úpadek konkurenceschopnosti Západu.

Úpadek naší konkurenceschopnosti si musíme vyřešit sami a řešení není snadné. Nepomohou nám ani stávky (reakce odborářské Evropy) ani návrat k tradičním hodnotám (reakce konzervativní Ameriky). Na svůj blahobyt, si musíme vydělat.

Pokud nabízíme zboží a služby, které rozvojové země umí produkovat taky, budeme prostě muset snížit náklady. To s sebou nutně ponese snížení mezd a sociálního zabezpečení.

Jestli uvalíme dovozní přirážky a omezíme dovoz z rozvojového světa, ponecháme si sice svoje mzdy, ale ceny zboží a služeb vzrostou natolik, že výsledný dopad na náš blahobyt bude podobný.

Inovací ke konkurenceschopnosti

V podstatě máme jedinou možnost: Inovovat. Inovací snižovat náklady, zlepšovat kvalitu a tvořit nové typy zboží a služeb, po kterých bude poptávka.

Inovace ale vyžaduje vhodné podmínky a úsilí. Hlavním tématem pro politiky i odborníky by mělo být: jak zlepšit podmínky pro inovace. Jak lépe propojit systém vzdělání, výzkumu a rozvoje s výrobou a trhem. Jak odstranit překážky – včetně byrokracie, protikonkurenčních praktik a dalších pokřivení podnikatelského prostředí a trhu – které zvyšují náročnost a nejistotu úspěchu inovací. Jak povzbudit úsilí o inovaci u jednotlivců i firem. Jak upravit náš ekonomický model, aby motivoval a odměňoval úsilí o dlouhodobou prosperitu a ne okamžitý profit na úkor budoucnosti (viz minulý článek).

Inovace už ale není výsadou Západu

Novinkou posledních let je, že inovace už není věcí „západní nadřazenosti“. Inovace se stala základním cílem národní strategie rozvoje v mnoha rozvojových zemích.

Čína, Indie a země jihozápadní Asie a Jižní Ameriky se snaží posílit inovaci rostoucími výdaji na vzdělání, výzkum, technologické inkubátory a motivační mechanismy. Tyto investice jsou zvláště v Asii umocněny tradičním důrazem na vzdělání a obrovským úsilím asijských dětí a rodin.

Šokující je, že úsilí a zájem o inovace je vyšší v rozvojových zemích než na Západě také na úrovni firem. Letošní průzkum „Inovace“ (Boston Consulting Group) dokonce na základě svých zjištění hovoří o nástupu nového světového pořádku v inovaci. Kolébkou inovací ve světě se rostoucí měrou stávají čínské, indické a brazilské firmy. Inovaci klade na první místo 41 procent čínských firem - ve srovnání s 22 procenty firem na Západě. Ze sedmi nově úspěšných nejinovativnějších firem světa jsou tři čínské a pouze jedna západní.

A mladí inovátoři – jako třeba Indové, kteří jsou zakladateli nebo spolu-zakladateli poloviny inovativních firem v Silicon Valley – na rozdíl od předchozí generace už zakládají své firmy čím dál častěji ve své vlastní zemi: v Asii a Jižní Americe spíše než v USA.

Budoucí úspěch našeho hospodářství a blahobytu není podmíněn ani hodnotou čínského yuanu, ani stávkami nebo vírou. Záleží na tom, jak rychle procitneme z představy, že blahobyt je naším samozřejmým právem.

Proto sledujme, co dělají naši politici, firmy a děti pro inovaci.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Archeopteryx napsal(a):

Pod to bych se podepsal...
13. 11. 2010 | 16:02

Stařeček napsal(a):

inovace,inovace,inovace,inovace. Až bude dobrý projektant, konstruktér, výzkumník a jiní podobní, placeni stejně a raději lépe než spící, budižkničemové v senátorských a poslaneckých křeslech, dočkáme se i inovace a zvýšení konkurenceschopnosti. Zaplacen má být ten, kdo něco tvoří a ne boří.
13. 11. 2010 | 16:27

stále rebel napsal(a):

Nesdílím obavy autorky o konkurenceschopnost západního světa. Hrozbu vidím v pravicových ideologich a z nich pramenícího populismu, který může zničit tradiční hodnoty.

Konkurenceschopní budou především ti, kteří budou vzdělaní a dobře organizovaní. Nepochybně rozhodující bude schopnost vytvořit ty správné společenské podmínky, což není vůbec jednoduché vzhledem k partikulárním zájmům různých vlivných skupin a individuí.

Něco k zamyšlení.
http://www.project-syndicat...
Žebříček konkurenceschopnosti: První opět Švýcarsko, Česko si pohoršilo
"To co nám (Česku) nejvíce zhoršuje naše umístění, jsou institucionální záležitosti typu vymahatelnost práva a důvěra v politický systém."
http://www.ct24.cz/ekonomik...
http://www3.weforum.org/doc...
13. 11. 2010 | 16:33

don Pedro napsal(a):

Náhodou když chceme, tak inovovat dokážeme. Třeba jak z nekvalitních, nízko ohodnocených hypoték udělat cenné papíry, které můžeme se ziskem prodat: To je panečku inovace! A kolik kreativity do toho bylo vloženo!
13. 11. 2010 | 16:42

arnazach napsal(a):

Autorka ma pravdu, celou pravdu a jenom pravdu.
13. 11. 2010 | 16:48

stále rebel napsal(a):

Ještě si dovolím poznámku k inovacím. Inovace se člení na výrobkové a procesní. Do procesních patří taky inovace v oblasti správy a řízení. Trend posledních let u nás je v duchu diletantstvím k prosperitě a stát vedou nejen lidé s podivnou morálkou, ale i zcela nekompetentní po odborné stránce.
13. 11. 2010 | 16:59

MirekS napsal(a):

Paní Brixi,
jako obvykle Vám tleskám. Přesto si dovolím pár poznámek. Není pochyb o nutnosti inovací. I když připouštím o sestupné tendenci technologického náskoku Západu, přesto si troufnu říci, že i u nás se najde zboží a služby světové úrovně. Pravda jejich škála se zřejmě stále více zužuje.
Je otázkou, zda produkujeme zboží a služby, který rozvojový svět umí taky, za podobných podmínek. Nemyslím, že nutně musí jít o snižování mezd (a sociálního zabezpečení), jak tvrdíte, nýbrž o produktivitu (organizaci) práce, což ve výsledku "zužuje množství pracovní síly", dokáže ale udržet vyšší mzdovou úroveň. Ale reálně(!) k této změně již musí docházet.
Jestliže naše země je doposud proexportně zaměřená a vzhledem i k její velikosti až příliš otevřená, domnívám se, že rezervy jsou především ve vnitrostátní výměně zboží a služeb. Z tohoto hlediska nejde jen a pouze o inovace.
Naprosto souhlasím s Vaším tvrzením ke konci příspěvku.
Co se týče politiků však nestačí je již jen sledovat. Nezdá se Vám, že stále "netahají za ten správný konec"?
Jsem toho názoru, že pouhými škrty bez "motivace" příjmové stránky rozpočtové soustavy Vámi zmiňované prostředí nevytvoří. Navíc se ukazuje ještě víc než kdykoliv předtím, "látají díry" dřívějšího zanedbání, a to nikoliv systémovým způsobem. Naopak způsobem, který podráží důvěru občana ve stát, který problematizuje budoucí vývoj, který zavdává příčinu budoucím možným národohospodářským škodám (viz. arbitráž Diag Human, řešení fotovoltaiky, resp. energetické koncepce, daňové úpravy, PPP projekt Střešovické nemocnice a asi by se dalo dál vyjmenovávat...). K uvedenému navíc využívá krajních prostředků demokratického politického soupeření (vyhlašování stavu legislativní nouze, "pletichářské" vyjednávání koalic i proti vůli voličů). Přičemž pružnost, aby člověk pohledal (ustavení a programová shoda vládní koalice, výměna nejvyššího státního zástupce, ustavení pražské koalice ...).
Takovýmto způsobem se těžko vymanit z Vámi zmiňovaného úpadku konkurenceschopnosti Západu.
Proto je třeba co nejvíce oddělit vzájemné politicko-ekonomické prorůstání a "odstřihnout zlatokopecké manýry divokého Západu", tak typické pro počáteční vývoj...
Nejde to dosáhnout jinak než soustavným tlakem politiky s cílem změnit potřebné zákony (volební mechanismus, principy přímé demokracie) nebo dokonce politiky vyměnit.

Zdraví

MirekS
13. 11. 2010 | 17:04

Tenco napsal(a):

Otázku kurzu juanu nikdo v ČEZku nerozhodne ani neovlivní. Takže tím bych se nezabýval.

K dalšímu :
Jaká je váha mezd, potažmo sociálního či zdravotního pojištění vzhledem k finální ceně služby či výrobku ?
Obecně tedy. " Průměrně". /když už je blog velmi, velmi obecný/
Jaká je váha ceny dopravy, logistiky, energií, komodit ?
Jak jsou zohledněny dotace ?
Jak další externality /enviromentální např./ ?

Pak se bavme o inovacích. Třeba i ve smyslu těch ochranářských opatření.
Jako ochrana před dumpingem sociálním, kurzovým a třeba právě enviromentálním.

Anebo má být cílem Evropan jako nesvéprávný čínský kulio ?

Jistě, že se bude nízká hladina čínské průmšrné životní úrovně sbližovat s vysokou evropskou a sice ve smyslu zvyšování jedné a snižování druhé.
Ale tak jak Čína svým dumpingem začíná podmiňovat Evropu, měla by Evropa podminovat Čínu.
Protože jinak jde o nekalou konkurenci a exponent Světové banky by to měl vědět.

Jinak nic proti inovacím.

Já jen aby se neinovovalo a až se doinovovanuje, Čína opět nesnížila kurz juanu.
Nebo nepřišel Ivan a bude po všech inovacích. :((

Dále - inovace a dotace. Hezky se to rýmuje, špatně se to chroupá a většinou je z toho hovno./až na pár jedinců, kteří berou vše/
Velká, obrovská rezerva a potenciál.

Jenže to chce zbavit se chamradě, která svými kecy tuhle společnost oblbuje, vyžírá a jinak nedělá nic.
Takže - bez důvěry a ztotožnění se s vládnoucími strukturami, tedy bez obnovení přirozené vlády AUTORITY, ae přínos inovací ztratí v černé díře partajních a lokálních mafií.
Tedy z hlediska onoho sociálního státu.
Jistě - pár lidí se tak může díky inovacím mít i lépe, než je tomu dnes.

Ale vzhledem k výše uvedenému - jak budou motivováni ostatní ? Zaměstnanci např. čio živnostníci ?

Strachem ? Blogy ? Tím, že pokud si budou neustále opakovat, že bude líp, tak "bude líp " ?
13. 11. 2010 | 17:10

ZAM napsal(a):

arnazach:
Chtěl jsem napsat významově totéž, předběhl jse mě. ☺
13. 11. 2010 | 17:25

ZAM napsal(a):

Tenco:
Tolik slov, a nic.
Jak dělá Čína ten dumping? A jak podle Vás by ho měla dělat Evropa? ☺☺
13. 11. 2010 | 17:28

ondrejsteffl napsal(a):

Skvělé pani Brixi.
Zejména: Proto sledujme, co dělají naši politici, firmy a DĚTI pro inovaci.

Uměl byste Vy nebo někdo jiný z debatérů napsat, jaké vlastnosti má takový inovátor...
13. 11. 2010 | 17:39

demokrat napsal(a):

Úpadek naší konkurenceschopnosti si musíme vyřešit... Určitě paní Brixi, aby to následně socani jako vždy "sociálním cítěním" procedili za volební vítězství, co? Heleďte Ráth, ve středočeském kraji zanechal Bendl přebytek. Zase už tam máme dluhy. Třicet pět let jsem bádal. Jedině co mě zajímá, je prodat projekt jinam do světa. Ať inovují socani! Už deset let jen boří, boří a boří. Napište něco o nich. Establishment ČSSD jsou samí multimilionáři se sociálním cítěním ze státního a soukromého. Raději si nechají vrtat koleno, než by sociálním občanům dali něco ze svého. Takoví byli i vedoucí z politbira SSSR. Můžete stokrát psát pravdu s nimi to nehne!
13. 11. 2010 | 17:49

pajA napsal(a):

Nějak mi tam chybí ten rozdíl v ceně výrobku způsobený ochranou pracovní síly, prostředí, sociálním systémem, atp. atd...
13. 11. 2010 | 18:42

Béda napsal(a):

p. Brixi,

v zásadě souhlas. S tímto dovětkem: Pokud inovace západu budou obratem vyváženy nadnárodním kapitálem ke zhodnocení do nízkonákladových konkurenčních "rájů" tak jako v minulých obdobích, pak je ta snaha v podstatě předem odsouzena k neúspěchu.

Nejdřív byste musela ZREGULOVAT nadnárodní kapitál. A to jak zajisté víte, není záležitost vůbec jednoduchá - zregulovat svého vlastníka.
13. 11. 2010 | 18:44

Béda napsal(a):

Ještě dovětek.

Při dosavadním přístupu dojde akorát k tomu, že v konkurenčním boji západ podlehne, západní pracovní síla padne někde na úroveň začátku 19. století, čímž srovná úroveň síly v rozvojových zemích a nadnárodní kapitál ovládne prakticky všechno - počínaje státy, které si zprivatizuje. na jedné straně bude oceán otroků a na druhé hrstka "mandarínů", prakticky feudálních vládců s neomezenou mocí a nekonečnýcm vlastnictvím. Sociolog Keller to nazývá termínem nesouměřitelné vlastnictví, příp. nesouměřitelné světy.
13. 11. 2010 | 18:49

hoven napsal(a):

autorka,
měnový kurz a konkurenceschopnost spolu souvisí, to jsou prakticky spojený nádoby.
13. 11. 2010 | 19:10

hoven napsal(a):

co se týká slova "inovace", tak je nejoblíbenější slovo soudruhů jakeše a paroubka. takže to dost zapáchá. já bych to nechal na podnikatelích, svobodné soutěži a trhu. a tu svobodnou soutěž právě narušuje podhodnocený juan a další zasahy činské vlády, především subvence.
13. 11. 2010 | 19:24

yara ze země krys napsal(a):

Nějak jsem nepochopil autorku blogu koho myslí tím my! My musíme inovovat, my musíme zvýšit konkurenceschopnost atd. Ale pokud vím tak cca 80% průmyslu v ČR, který hlavně vytváří zboží a hodnoty, je privátní a navíc ještě velká jeho část má cizí majitele. Skutečně českých státních firem, do kterých může stát přímo zasahovat je už jen pomálu. Všechno se prodalo nebo zprivatizovalo popř. obé. Stát, který zřejmě autorka myslí, tak může velké H s přehazovačkou a banky odkud se tato sympatická dáma rekrutuje už toho mohou ovlivnit jen část, pomocí rozumné bankovní politiky vůči zejména firmám v úvěrování. Jestli může náš stát něco ovlivnit (ovšem s delší odezvou), tak je to podpora vzdělání-školství a to všech stupňů vč. učňovského školství, může nebo spíš musí podpořit vědu - základní výzkum, nepřímo podpořit aplikovaný výzkum např. na vysokých školách atd. Pokud ale vím, tak náš stát dává na vzdělání a školství oproti jiným vyspělým zemím EU o dost méně financí než oni. A to je průšvih, který se začne bohužel projevovat až v po delší době a o to bude hůř! Zatím mám oprávněný pocit, že o těchto věcech rozhodují spíš ignoranti a nevzdělanci. Jen tak pro porovnání, 20km dálnice=10 mld.Kč v ČR, 10 mld.Kč by mocně pomohlo českému školství a vědě! Ne, my budem raději blbí, nevzdělaní, ale budem jezdit po dálnicích sem a tam, možná jako šoféři a budem pracovat v Čechách jako námezdní síly v cizích firmách pro cizince za mrzký peníz. Pěkná budoucnost. Rozhodně může stát přispět k lepší podnikatelské atmosféře v zemi zlepšením vymahatelnosti práva. Jestli autorka myslela v její úvaze i soukromé firmy, tak to jsou jen knížecí rady. V soukromých privátních firmách už vše ostatní je v rukou majitelů těchto firem a jejich managementů a záleží pouze jen a jen na jejich záměrech a schopnostech jak uspějí v tvrdém konkurenčním prostředí. No nic, asi jsem se nechal unést a potřebuji vysvětlit
jak se "nakopává česká ekonomika"!
13. 11. 2010 | 19:37

Občan napsal(a):

Paní Brixi,
být zaměstnankyní Světové banky a zároveň poradkyní pro Světovou zdravotnickou organizaci a Dětský fond OSN je dokonalý protimluv. Protože to jsou právě instituce jako je Světová banka a Mezinárodní měnový fond, které potápějí rozvojové ekonomiky a exploatují je do dna. A když už není co, vrhnou se na ekonomiky již rozvinuté a pošlou je na úroveň těch "vybydlených" asijských a afrických.

Inovace jsou moc hezké, ale KOMU chcete to inovované zboží a služby prodávat, když jedním dechem říkáte, že je třeba vrhnout drtivou většinu spotřebitelů zatím stále ještě rozvinutých zemí na úroveň bangladéšských Biháriů?
Na stálé "snižování nákladů" (tedy likvidaci střední vrstvy) už dojely rozvinuté ekonomiky a brzy na ně dojedou i "asijští tygři". Opět proto, že své zboží a služby nebudou mít komu prodávat; už nepomáhá ani další a další chrlení dolarů.
I Vy budete muset konečně pochopit, že první, co ožebračený člověk přestane nakupovat, jsou "finanční služby a produkty", pak omezí veškeré zbytné zboží a nakonec se obrací ke svépomoci, sousedské výpomoci a výměnnému obchodu - tedy ve všech případech k bezpeněžní směně. Na to už budete muset slyšet i Vy a instituce, pro niž pracujete.

Ehm, CO jsou to ty "tradiční hodnoty"? Mým koníčkem je historie a věřte, že jí coby "tradiční hodnoty" prochází jedno jediné - sobectví, bezohlednost a dosahování cíle silou. Tedy "zákony džungle" - to jsou jediné "tradiční hodnoty", které lidstvo zná.

Shrnuto, podtrženo - snažíte se nám prodat hodně, ale hodně moc prošlé "zboží"...
13. 11. 2010 | 19:44

Občan napsal(a):

A ještě jedna drobnost - na to, abyste mohla budovat ten svůj inovovaný nízkonákladový "New deal", budete muset, paní Brixi, nějak odstranit cca 3,5 miliardy lidí a zavést otrokářství. Pak bude na světě dostatečně málo lidí a ten zbytek bude mít dost prostoru, zemědělské půdy, surovin, energie pro kýžený blahobyt a dostatek otroků, kteří jim jej vytvoří. Bez tohoto opatření to OPRAVDU nepůjde. Ovšem budete muset pečlivě selektovat, aby ten přeživší zbytek uměl půdu, energie a suroviny těžit a zpracovávat a ještě uhlídal otroky.
Jsem rád, že stárnu a Vašeho "Nového světa" se snad nedožiji. Jen lituji toho, že jsme s manželkou přivedli na svět děti a dopřáli jim vysoké vzdělání - ale třeba budou mít štěstí a při selekci budou vybrány mezi elitu...
13. 11. 2010 | 19:54

Karel Mueller napsal(a):

Paní Brixi,

čte se ti velmi hezky, ale má to jednu vadu na kráse:

Mluvíte o konkurenceschoposti západu. Tím myslíte koho? Západní firmy? Dalo by se to v dnešní "globální" ekonomice rozvinout, ale dobře, tyto firmy musí být nositelem inovací.

A tady můžeem začít kvalitou managementu, poměry, které u firem vládnou, kvalifikovaností pracovníků atd.

Kapitola sama o sobě a to vemi důležitá, ne-li stěžejní, by byla o úpadku exaktních věd na západních školách proti růstu významu exaktních věd právě v Asii. Četl sem nedávno prof. Piťhu, který uvedl, že zatím žádný náš student nevyužil možnost stáže v Japonsku a to kvůli zkoušce z matematiky. Proč to asi Japonci vyžadují?
13. 11. 2010 | 19:55

vlk napsal(a):

PAní Brixi

skvělý blog. Ostatně - jako vždycky.
Iž jsme to tad y psal několikrát - západ udělal v posledních 25 letech fatální chybu. Když prostě žačal, kvůli vyšším firmením ziskům transferovat nejprve nejjednodušší výrob, následovaly výroby stále složitějjší, následně - vpřípad ě Číny šel transfer kapitálu a know how... A Čína , na rozdíl třeba od takové Malajsie tenhle transfer nepromrhala na zbohatnutí úzké vládnoucí vrstvy a její život v luxusu. Čína provedla reinvestice, zobětovala dvě generace na dumpingovou cenu práce a zase reinvestovala. Zápa d to zažil v šedesátých letech s Japonskem, v 80-týcha devadesátých s Koreou. A nepoučil ee : japonsko a Korea byly ještě, vzhledem k velikosti ekonomiky , pro západ zvládnutelné, Čína už nikoli. Sami jsme si podřízli větev, na kterí sedíme. Budeme už jen padat dolů.
Osoběn si myslím, že nás čeká obchodní válka . A podle mne jsme s ní měli začít sami, asi tak před 10-ti roky. Dokud jsme byli silnější. měli technologický náskok, kapitálové zdroje aovládali přístup k surovinám. Dnes už z toho nemáme nic. Ale nějak s ebránit musíme. Na poslední pozici, kterou ještě máme.
13. 11. 2010 | 20:03

Občan napsal(a):

Ekonomika je totiž, paní Brixi, KOLEČKO, v němž vše souvisí se vším. To se virtuální "finanční instituce" a "finanční kapitál" pokusily ignorovat a zkusily tlačit chudobu před sebou do Asie a Afriky v domnění, že tak dosáhnou trvalých zisků. Jenže zejména Asie si vytvořila vlastní finanční virtuální realitu a zvítězila (ovšem také jen na chvilku). Mezitím se totiž stalo to, že chudoba, již jsme coby rozvinutý svět tlačili PŘED SEBOU, vpadlo po ekonomické kružnici DO ZAD. A my se lekli a teď nevíme, co s tím, protože jsme doufali, že ekonomika je nekonečná přímka...
13. 11. 2010 | 20:03

Hurá napsal(a):

Pro občana :
Dovolil bych si s Vámi souhlasit. Cesta prosperity především asijských zemí, Brazílie apod, je sice strmá, ale za jakou cenu. Hroutící se životní prostředí, které tak obrovsy přemnožené populace dříve nebo později nezvládne. Tomu však budou ještě předcházet, vzhledem k množství lidí, doširoka rozevřené "nůžky" životní úrovně a možností. To nemůže přinést nic jiného než další nárůst kriminality a společenský chaos a přírodní katastrofy. Inovátoři těchto zemí nejsou schopnějšími než evropští. Ovšem ti jsou z důvodu dlouhodobé prosperity poněkud "línější". Kvalitativní inovaci Evropy proto vidím v následujícím: Přijmout program ke snižování počtu vlastní populace se zastavením masivního přistěhovalectví. Tím by se omezila nebo zcela zastavila sebevražedná potřeba neustálého nárust HDP. Životní úroveň by se udržela v evropském standartním blahobytu. Logicky by klesla kriminalita a výrazně by se zlepšovalo životní prostředí. Dalo by se hovořit o spokojeném klidu, který by byl následováníhodným. Evropa by se mohla opět smát a ne se strachovat z konkurence tzv. třetího světa. (Vše jsem napsal záměrně zjednodušeně).
13. 11. 2010 | 20:27

yara ze země krys napsal(a):

Pro Hurá:
Zásadně proti tomu co jste napsal souhlasím!
13. 11. 2010 | 20:53

Al Jouda napsal(a):

Musíme inovovat zejména zbraně, protože je budeme zatraceně brzy potřebovat. A musíme si je nechat doma a dobře je hlídat a vyvážet jen ty zastaralé typy. A k tomu nám dopomáhej Bůh !
13. 11. 2010 | 22:38

hanabrixi napsal(a):

stále rebel -- děkuji za doplnění linků
V Global Competitiveness Report je dobré vnímat rozdělení zemí do 3 stádií i žebříček konkurenceschopnosti z pohledu probíhajících trendů spíše než okamžité situace

MirekS -- souhlasím
Škrty ani výdaje bez strukturálních reforem a jasné strategie nepomohou

ondrejsteffl -- ... a jaké podmínky potřebuje inovátor, aby se inovátorem stal a uspěl

Yara ze země krys -- "my" není stát
O úloze státu v podpoře konkurenceschopnosti můžete číst třeba právě v Global Competitiveness Report přiloženém stále rebelem

Karel Mueller -- "vady na kráse" prospívají diskuzi
Že je úloha exaktních věd a technických oborů klíčová pro inovaci a ekonomický rozvoj vůbec je prokázáno. V tomto směru je pochopení a úsilí v Asii nesrovnatelně vyšší. Někteří psychologové by to vysvětlili vyšší národní inteligencí http://en.wikipedia.org/wik... :-)

vlk -- myslím, že jakékoliv války, včetně těch obchodních, více bohatství zničí než vytvoří
Tlak konkurence rozvojového světa může být Západu k prospěchu, pokud nás přiměje ke změně přístupu a konstruktivní odpovědi: od podpory zdravé životosprávy a kognitivního i nekognitivního rozvoje v raném dětství až po strategické investice a zlepšení podmínek pro inovaci v soukromém sektoru
13. 11. 2010 | 23:27

yara ze země krys napsal(a):

Pro hanabrixi.
Děkuji za odpověď, to je od Vás sympatické a hodnotím to. Váš článek je samozřejmě pravdivý, ale bohužel jen v obecné rovině.
Dvakrát v životě jsem se ocitnul
v pozici kdy jsme s několika techniky a inženýry rozjížděli novou výrobu (stavební a strojní)a vzpomínám si na neskutečnou nepřetržitou řadu problémů, které jsme museli tehdy řešit. Možná, že byste si měla odskočit z bankovního prostředí a zajít se podívat do skutečné výrobní firmy kde se vyrábí produkty třeba na
vývoz s vysokou přidanou hodnotou.
Není to vůbec žádná sranda přizpůsobovat neustále stávající technologii změnám trhu. Je to taková složitá diferenciální rovnice s mnoha proměnnými, která nemá matematické řešení. Ekonomové vidí všechno od stolu často moc jednoduše, ale opravdu něco navrhnout, vyrobit a dobře prodat (vč. zajištění servisu) na trhu není vůbec, ale vůbec lehké. Z kanceláře bankovního prostředí se to všechno zdá docela jednoduché.
Ale neberte to osobně, jestli
bysme se měli na někoho zlobit, tak to jsou především naši politici, kteří už léta omezují finance pro školství a vědu a těžce poškozují naši zem a připravují nám, ale hlavně našim potomkům těžkou budoucnost.
Dobrou noc!
14. 11. 2010 | 00:11

ivanT napsal(a):

Autorka: Pred 20 lety moji cinsti universitni studenti pocitacu snili o tom zustat po ziskani diplomu v Kanade. Dnes se vraci domu a zakladaji si sve firmy nebo se vraci do uspesnych existujicich firem. A dalsi krok bude, ze uz sem (do Kanady) ani nebudou chodit studovat, protoze budou mit vic kvalitnich universit nez Severni Amerika - pocet superkvalifikovanych experu vracejicich se do Ciny je velky. V USA je trend podobny. A kdyz na to uplatnite jednoduchou (i kdyz zjednodusenou) aritmetiku, 5% inovatoru z miliardy obcanu je o dost vic, nez kolik jich mame tady. A totez plati pro studenty z Indie a ostatnich vychodoasijskych zemi. Boj o vedeni v inovaci bude tedy obtizny a pochybuji, ze ho Zapad muze 'vyhrat'.

Ovsem nabizi se otazka: Je opravdu nutne mit se 'jeste lepe' nebo staci zivotni uroven zapadnich zemi s nejvyssi zivotni urovni? A je opravdu nemozne - se soucasnou technologii - udrzet zivotni uroven i kdyz nejsme prvni?
14. 11. 2010 | 00:44

Dejv napsal(a):

Škoda, že svět není tak jednoduchý, jak si někteří diskutující představují.
Globalizace pravděpodobně zabrání situaci, kdy některá část světa bude a některá nebude schopna vyrábět určité (inovované nebo inovativní) zboží. Situace, kdy měl západ technologickou základnu, která neměla konkurenci, už je minulostí, o surovinách nemluvě.
Opravdu si někdo myslíte, že Čína, Indie apod. jsou nějak skvěle řízeny a proto dosahují současného hospodářskéo úspěchu, nebo že je to absencí sociálního systému, podhodnocenou měnou atd? Na pozadí je fundamentální změna, která spočívá v tom, že (po dlouholetém snažení) se demografické charakteristiky těchto zemí začaly přibližovat západu. Klesající natalita, stoupající střední délka života atd. Co se nyní děje je to, že se "západ" právě rozrostl o 1-2 mld lidí. Průvodní turbulence budou nejspíše poněkud nepříjemné, ale cena práce se postupně začne vyrovnávat, bude muset být nalezena nějaká nová rovnováha. To časem nejspíše vyústí i ve zreálnění kurzů měn atd. Špatná zpráva je, že zdroje ("planetární") na toto "dohnání životní úrovně západu" možná nebudou stačit. Do celého krásného procesu vytváření celoplanetární globální civilizace se tak možná vloží matka příroda se svojí obvyklou drastickou metodou regulace v podobě hladomorů, extrémního počasí, záplav, epidemií atd.
Socialistická EU nám asi toto období moc neulehčí. Místo hledání vyšší flexibility se hledá jak přirozené procesy "brzdit" a rozložit v čase na co nejdelší období. Druhý vražedný úlet je podivná implementace "zeleného dobra" Bruselem. Přitom by to chtělo spíše radikální chirurgii.
Vlkova fatální chyba mě pobavila. Jistě že zpětně se dá takto uvažovat, pokud ovšem pomineme cenu práce a rozdíl životní úrovně ve zmíněném období. V podstatě to byl právě pokus o "inovaci", přesunout méně kvalifikovanou, manuální, energeticky náročnou, ekologicky rizikovou apod. činnost do rozvojových zemí. Západ rozvíjel finanční sektor atd. Jenže ouha, normální rozložení schopností v populaci nějak neumožňuje, aby všichni dělali jen činnosti vysoce kvalifikované, intelektuálně náročné, s vysokou přidanou hodnotou atd. Pokud má být zachován smír, musí být méně schopná část populace přesunuta dílem do služeb, dílem saturována dávkami. Sociální stát bují, konzum taktéž, obojí je náročné na státní finance. Zaměstnanost se udržuje uměle, jednak za státní peníze (deficitně), jednak na konto různých "bublin".
Osobně sázím na to, že nás čeká pořádná inflace jak v USA tak v EU. Tak se nám ty kurzy, platy atd. pěkně zreální, veselé to ale nebude.
14. 11. 2010 | 00:50

ZAM napsal(a):

ivanT, Dejv:
Díky za rozumná slova. Opravdu mnoho lidí nechápe, že globalizace nutně spěje k vyrovnávání životní úrovně a že to nebudeme my na západě, kterým životní úroveň poroste tak rychle jako donedávna.
14. 11. 2010 | 01:04

Martin napsal(a):

Prosím vás, už dávno jsme v háji zeleném a nic nás nezachrání. Na inovace jsou potřeba lidi a podmínky. Lidi už dávno přestali chodit na VŠ na technické obory a pokud tam náhodou jdou, tak stejně v oboru nezůstanou, protože západní státy dokážou leda tak napařovat různé daně a byrokracii a v tom se nedá pracovat, navíc když kolegové finančníci a právníci mají 3x-5x takové platy. Došlo to tak daleko, že například v USA nejsou na některých technických oborech VŠ vůbec američané, pouze studenti na zahraničních studijních pobytech.
A nemusíme chodit daleko, stačí se mrknout na to, kolik času se v ČR vyplýtvá na vyplňování zbytečných formulářů, na zbytečné návštěvy úřadů, na zbytečné razítka, zbytečné potvrzení, zbytečné kontroly. Tento čas kdyby se vrhnul na inovace, tak by nám to hodně pomohlo.
14. 11. 2010 | 02:01

Hurá napsal(a):

Pro Martina:
Takže částečným, ale významným řešením by bylo výrazné snížení platů pravníkům, bankovníkům a jiným přeceněným profesím. S tím souhlasím.
14. 11. 2010 | 02:26

Eugenee napsal(a):

Pripojuji se k navrhu pana Kalouska, Necase, Jahna a jim podobnych a v duchu zvyseni konkurenceschopnosti zrusit AV CR a nejlepe i vsechny univerzity, snad s vyjimkou prav v Plzni
14. 11. 2010 | 05:09

Marek napsal(a):

Nevidím to černě vzhledem k nárůstu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných obyvatel naší země je jen otázkou času , kdy začneme sklízet plody. Možná i paní Brixi by mohla přijít s nějakou tou inovací, přeci musíme každý začít od sebe a ne jen planě "kecat". Teda v tom směru jsme opravdu mistři.
14. 11. 2010 | 08:13

stále rebel napsal(a):

Pro hanabrixi.
Víte s trendy a z nich vyvozovanými výhledy na desítky let dopředu, je to dost složité.
Schválně jsem dal odkaz na tento článek
http://www.project-syndicat...
abych připomněl Japonsko.
Byl to kandidát na světové prvenství, dnes sice patří mezi ty nejlepší, ale již konkurenci v USA nebo Evropě tak neděsí, jako tomu bylo před třiceti lety.

Ekonomické revoluce dokáží posunout ty zaostalejší rychle vpřed, ale časem narazí na bariéru kulturní, politickou, náboženskou a pokroku je konec. Podle mého soudu Čína ještě deset nebo dvacet let poroste a pak začne stagnovat a bude to hluboce pod úrovní západního světa. Co udělá s Čínou případná demokratizace si netroufám vůbec odhadnout. Dalším problémem bude asi populační a důchodový problém, připomenu politiku jednoho dítěte.
14. 11. 2010 | 08:20

stále rebel napsal(a):

Ještě jednou ten odkaz
„TOKIO – Současná pnutí mezi Čínou a Japonskem oživila úvahy o tom, jak hluboko Japonsko kleslo od svých zlatých dob v 80. letech minulého století. Vzato v rozsahu, v jakém je tento pocit úpadku zakotven v realitě: může se Japonsko vzpamatovat?“
http://www.project-syndicat...
14. 11. 2010 | 08:31

yara ze země krys napsal(a):

Dejv. a ivanT.
Jste oba vzdělaní lidé, ale Vaše úvahy mají pár závažných nedostatků. Bohužel vůbec neberete ve svých úvahách v potaz, že za posledních cca 50 let (což je v tomto případě opravdu krátký čas)
lidská populace se rozrostla z 2,5 mld. na 7 mld. jedinců a největší téměř raketový nárůst je zejména v Asii. Ano Indii a Číně
hrozí neblahé důsledky přelidnění.
Vy se setkáváte jen s malým vzorkem zástupců (většinou vzdělaných) z Asie. Většina lidí v Asii je však naprosto nevzdělaná a bez základního vzdělání a jako celek je vlastně lidstvo (díky Asii, Africe aj.)stále více nevdělanější a hloupější. Šílená natalita má za následek naprosté brzké vyčerpání všech energetických zdrojů, surovin, potravin, nedostatek pitné vody a samozřejmě také prostoru. Na frak dostává ekologie naší matičky země (fauna a zejména flóra), např. milióny tun odpadků plavou v oceánech a mořích kde zejména plasty ničí plankton, ryby a nepřímo i korály. Ty jsou devastovány nebo lépe řečeno drancovány rybolovem, který stěží stačí pomáhat nakrmit stále zvětšující se populaci v Asii. Váš akademický pohled je lokálně správný, ale při tomto úhlu pohledu se naprosto míjí se skutečností a realitou. Tento názor nebo spíš konstatování skutečného stavu neberte jako invektivu vůči Vám, to bych si nedovolil a není to ani můj záměr!
Přeji Vám pěkný zbytek víkendu!
14. 11. 2010 | 08:34

Janovec napsal(a):

Paní Brixi, je ohromující, jaký máte přehled. Jen ať je vás víc slyšet a nejlépe by bylo, kdyby vás bylo i "dobře vidět". U nás by to chtělo asi začít u vlády, nebo řekněme u prezidenta. Kdyby se mezi nimi objevila nějaká skutečná osobnost (ne však populista), která by dokázala národ strhnout a rozproudit v něm krev. Třeba takový Gott v premiérském kabátě.

Pak by všechny procesy byly snadnější. My jsme snad čím dál víc skeptičtější a zavíráme se do sebe stejně tak, jak to bylo po sovětské okupaci v 68 roce. Lidé utekli na zahrádky a na chalupy a přestali mít zájem o veřejné dění. Stejný proces možná zažíváme dnes. Snad je to jen přirozená reakce na určitý společenský a politický neúspěch. Na západě se nám rozpadly vzory, už jsem to někde psal, že vlastně nemáme co dohánět, ale přitom nám další těžce šlapou na paty. Nezbývá, než se vzepřít a něco s tím udělat.

Jinak mi váš dnešní blog připomněl staré čínské moudro o letu ptáků. Ptáci nemohou stále létat jen vzhůru, občas musí někteří slétnout na zem. To je asi problém současné Evropy a USA.

V noci někdy mívám takový pocit, že pokud tady ještě najakou dobu vydržím, že pak budu ještě jednou hrdý na to, že jsem byl pár let v KSČ. Myslím, že na dnešní dobu je to příliš surové prohlášení, jen se bojím, aby jednou nebylo pravdivé. I přes všechnu tu bídu a zločiny bývalých totalitních časů. Jen pomněte, když už dneska musí na ministerstvu školství tvořit přiručky o tom ,jak byla ta doba špatná, když hudba, filmy, knihy a vůbec tehdejší kulturní úroveň a vzdělanost a zručnost obyvatelstva ukazuje pravý opak. Chybí nám někdo (nejlépe dítě), kdo by na plná ústa řekl: "Císař pán je nahý".
14. 11. 2010 | 08:58

radek napsal(a):

Řešením je tedy snížit si mzdy na úroveň Číny tj. 3 tis. Kč...???

Bravo paní Brixi, Nečas s Kalouskem z Vás mají radost...

A co takhle zavést všude na světě ekologické standardy, obchodovat elektrickou energii na volném trhu (v Číně platí cca 1/2 toho co tady), zavést srovnatelné sociální standardy...
14. 11. 2010 | 09:01

jogín napsal(a):

Inovace na Západě spočívají především ve způsobu, jak ze stejného výrobku vyrazit víc peněz. Nenápadně zmenšíme kelímek na jogurt, bude stát stejně. Když jde o výrobek užívaný v málo kusech, nasadíme cenu mnohonásobně vyšší, než výrobní. Výrobu financujeme z půjček, takže náklady stoupnou o úrok. Vyřadíme malé prodejce a zdvojnásobíme cenu. Zvětšíme odbyt masivní a drahou reklamou. Nafoukneme finanční sektor, který nazve nákup akcií investice a do budování nové výroby nepustí ani chlup, protože to trvá dlouho a fabrika se neprodá za dvě minuty na síti. Produkujeme na univerzitách okecávače, pokud možno univerzální a posadíme je na místa, kde by měli být lidé, rozumějící výrobě a výrobkům. A potom se divíme, že nás Číňan smázne třikrát nižší cenou. Skutečné inovace se odehrávají ve středních podnicích, které řídí majitel a ne hochštapler a realizují je lidé s důkladným technickým a přírodovědným vzděláním.
14. 11. 2010 | 10:00

Pivonka napsal(a):

Dobry den z Pekingu. Mily pane, 3 tis. korun dneska v Cine vydelava uklizecka. Ziji a pracuji v Cine pres 10 let ve statni instituci. Muj cinsky kolega, ktery odejde v pristim roce do duchodu z pozice editora a prekladatele z ciziho jazyka si mesicne prijde na 500 az 700 Euro. Do duchodu odejde s penzi kolem 500 Euro. Zatimco ja, hrda obcanka "rozvinuteho" Ceska budu mozna mit 400 Euro? Moje sefova, mlada Cinanka ve svych 35-letech vere 1200 Euro. Na stisk by se mel vzbudit a informovat o situaci v Cine objektivne.
14. 11. 2010 | 10:00

Pivonka napsal(a):

Omlouvam se za cestinu bez diakritiky a preklepy.
14. 11. 2010 | 10:02

vlk napsal(a):

Paní brixi

díky za odpověď. Leč nemohu soouhlasit.Nám totiž už nic jiného než válka na poslední obranné linii nezbývá. Nemáme čas. Ztratili jsme kapitál i technologický náskok. Nikd y nemůžeme ale vyrovnat cenový , sociální ekologický a kdo ví jaký ještě dumping Číny a ostatních rozvojových zemí. A navíc, vedle to , že ony nemají všechna možná naš e omezení, která jsme si dobrovolně stanovilia jejichž odbourání by naši životní úroveň vrátilo asi o 100 let nazpět, majía sdílejí všechny naše výhody. A prostě u Číny a Indie platí ákon velkých čísel. Malá Finsko nemůže trvale udržet znalostní ekonomii ve srovnání s e 650x větší Čínou. Prostě 1,3 miliard y Číňanů, při c entrálním způsobu řízení logick y vyprodukuje 650x víc e geniů. Či spíš e více. Je to jen otázla času. Pokdu chcete příkald výsledků téhle řízené péče, podívejte s ena sport. Konkrétně na to, co předváděla kdysi NDR a dnes opakuje ve velkém právě Čína. Je to o vyhledávání a práci s talenty. Nic víc. Jak chce západ čelit tomuhle?
Ostatně - zdá s e , že válka už začala. Viz titulek vašeho blogu.
14. 11. 2010 | 10:26

vlk napsal(a):

Je tu někde editor???

Pane Stejskale

přečtěte si nick

Pivoňka!!!

Nechcete té dámě nabídnout třeba blog???
Podle mne si její malý a nenápadný příspěvek o to přímo říká. Po všech těchpokusech, c o jste tu měl s různými študáky...

Za sebe říkám - Pivoňko, díky za vstup. Doufám, ež budete zasahovat častěji.
14. 11. 2010 | 10:29

stále rebel napsal(a):

Pro Pivonka.
No tak.

„Devět čínských provincií a měst ohlásilo zvýšení svých minimálních mezd. V Pekingu se zvýší minimální měsíční mzda z USD 118 na USD 141, zatímco v provincii Henan v centrální části Číny se zvýší minimální mzda o 33% na USD 88. Zvýšení minimálních mezd v Číně následuje po vlně prostestů dělníků za vyšší platy v zahraničních továrnách na automobilové součástky Toyota Motor a Honda Motor. Experti očekávají, že zvýšení platů 468 milionů dělníků v průmyslu a službách pomůže zvýšit domácí spotřebu a snížit tak závislost čínské ekonomiky za exportu.“
http://www.businessinfo.cz/...

„Budoucnost Číny jako světové továrny je plná otazníků
Demografický úbytek obyvatelstva, který Čína začne pociťovat v budoucích letech, již nyní žene ceny práce směrem vzhůru. To jednak prodražuje čínské exporty, jednak zvyšuje tlak managementu na produktivitu práce a v neposlední řadě také vede k odsunu zahraniční produkce ze země. Již v roce 2015 bude v ČLR kulminovat počet práceschopné populace, po tomto datu bude pracovní síly jen ubývat.“
http://www.businessinfo.cz/...
14. 11. 2010 | 10:40

Béda napsal(a):

Problém inovací má podle mě několik rovin:

1) státní podpora = vytváření podmínek, středně-resp. dlouhodobá rozvojová koncepce s vytypováním perspektovních odvětví, které se stanou v budoucnosti páteří ekonomiky a budou všemožně podporována. ČR (na rozdíl třeba od Finska v minulosti) jde přesně opačnou cestou - deregulace, rozbití = privatizace a outsourcizace státu, víra v léčivou ruku trhu, odezdikezdismus s vizí maximálně jednoho volebního období. Myslím, že Čína jde opačným směrem dlouhodobých koncepcí a strategických rozhodnutí.

2) podpora školství, vzdělávací soustavy, vědeckého výzkumu, vytváření podmínek (finančních, pracovních). Zde vlády obvykle zůstávají ve volební proklamativní rovině a v praxi házejí tomuto rozvoji svou nekoncepčností a finančním podvazováním klacky pod nohy.

3) vytěžení výsledků vědy, výzkumu, vzdělanosti - zhodnocení v NÁRODNÍ ekonomice, resp. pro potřeby národní ekonomiky. To se víceméně neděje. Výsledky bádání a inovací jsou (někdy dokonce bezúplatně darem - viz výsledky vojenského výzkumu -) odevzdány cizím národním ekonomikám, resp. jejich firmám. Protože česká ekonomika - její těžiště - byla zprivatizována, stávají se výsledky inovací majetkem nadnárodních gigantů, které je hbitě přelévají podle své potřeby (nákladové a odbytové výtěžnosti) mezi státy a kontinenty. ČR se mezičasem proměnila v levnou montovnu, servisní ekonomiku a odbytiště cizích ekonomik, resp. globálních subjektů.
14. 11. 2010 | 11:11

Miroslav Pivoda napsal(a):

"Proto sledujme, co dělají naši politici, firmy a děti pro inovaci."

Hm. A chcete to opravdu vědět? Například Doc. Švejda z Asociace inovačního podníkání v Praze má již několik let utkvělou představu, že je třeba v Česku zavést vázanou živnost na inovační podníkání (a on bude zřejmě rozhodovat, kdo je v Česku inovování schopen). Za peníze EU a státní peníze, se bohužel hledají a vytvářejí další překážky podnikání, místo toho, aby se odstraňovaly.
14. 11. 2010 | 11:57

Kakt napsal(a):

Vyborny clanek! Inovace,zvysovani zivotni urovne? Nic z toho nepomuze. Pojdme si to rici otevrene, co budeme delat s temi miliony, desitkami milionu "nepotrebnych prumenrych"? Diky socialnimu systemu nemuzeme NIKDY konkurovat systemu v Cine nebo Indii. Je zde kvalitativni, systemovy rozdil, zadne vylepsovani to nezmeni a to vubec neuvazuji socialni problemy, evropsky clovek se vlastne uz odnaucil tvrde pracovat, pro Cinany a Indy je to bezna norma a denni realita, to se take meni cele generace a na to neni cas.
14. 11. 2010 | 11:59

Béda napsal(a):

Kakt,

nesmysl. Západní civilizační okruh byl dlouho tahounem inovací a přitom zde byla vysoká životní úroveň a sociální zajištění. USA se dlouho dařilo přetahovat nejlepší mozky - inovátory právě díky schopnosti pro ně vytvářet lepší poodmínky -životní - motivační, pracovní = výzkumné, sociální a důchodové = nejlepší inovátoři se mohli plně soustředit na oblast svého zájmu.
14. 11. 2010 | 12:10

Kakt napsal(a):

Beda:
Ja s vami souhlasim a muj prispevek s vasim tvrzenim neni ve sporu, jiste se KAZDE zemi vyplati pritahnout vysokoskolsky vzdelaneho (nejlepe v cizi zemi) inzenyra,vzdy tomu tak bylo a nejspis tomu tak bylo, takovy clovek je totiz v dnesni znalostni ekonomice ne radove, ale casto o nekolik radu produktivnejsi nez delnik, tech (ac to zni tvrde) bylo, je a bude (zvlaste ted v globalnim svete) vzdy dost, a dnes to zacina byt i problem, kdyz jsme prestali potrebovat pro provoz kone, tak jsme je snedli a dal nemnozili, s lidmi to delat ale nemuzeme ...
14. 11. 2010 | 12:15

Kakt napsal(a):

Ja nakupuji kvalifikovanou praci jak v Cine, tak Indii (IT odvetvi) a prestoze tam ti lide maji samozrejme nizsi platy nez my zde, dnes uz to tak krizove neni a dost rychle se to vyrovnava, co je problem ? Ze ma Cina a Indie miliardu lidi, kteri jsou ochotni za tri dolary na den makat 12 hodin u stroje ..... a Afrika ceka nadrzene v zaloze.
14. 11. 2010 | 12:20

Béda napsal(a):

Kakt,

máme zde základní filosofickou otázku. K čemu vlastně ty inovace (klidně můžeme rozšířit o trh obecně, peněžní systém, stát...) mají sloužit? K tomu, aby jedni žili jako otroci a druzí jako absolutističtí ničím neomezení monarchové a vládci nad životem a smrtí, kteří ty otroky vhánějí do neřešitelných existenčních situací?

Co je vlastně cílem lidského snažení, inovací, veškeré lidské aktivity?
14. 11. 2010 | 12:23

Kakt napsal(a):

Beda: Co je asi cilem je pomerne jednoduche, prosadit se a mnozit se, zvysit pravdepodobnost preziti vlastnich genu (potomku, kultury ..) a jeste si to tu "pri tom snazeni" uzit. Lidske potreby jsou ale nekonecne (tedy zatim to nenarazilo na zadne limity, ze by si lide houfne rikali "jsem na vrcholu, vic toho nechci a koncim :)))" No a ty inovace snizuji usili a zvysuji uzitek. Co ale s temi, kteri jsou vlastne nepotrebni? My jsme vytvorili svet, kdy je nechavame prezit, dokonce dustojne prezit a TO JE dnes nekonkurenceschopne, dusledky se pak nabaluji, prestava se vyplacet pracovat, lide spekuluji, parazituji atd. atd. V soucasne situaci jsme se dostali do tak obludne situace, ze i kdyby evropsky delnik delal ZADARMO, tak nebude konkurenceschopny, proste neni potreba.
14. 11. 2010 | 12:30

Kakt napsal(a):

Posledni dobou litam obcas do Indie a ja se nebojim o ceskeho absolventa CVUT ci MFF, tomu se stane maximalne to, ze si to s nim ten Ind vymeni a bude ho sikanovat pres telekonferenci z Bangalore do Prahy, o koho se bojim jsou zamestnanci ve vyrobe jako bylo Solo Susice,vyrabejici sirky, diky socialnim transferum a hrani si na ochranu zivotniho prostredi Solo presunulo vyrobu sirek do Indie,pro ne to problem neni, pro urad prace Susice ale uz ano a ted mi reknete co s temi lidmi v Susici, kdyz Ind to rad udela za tri tisice na mesic, nerepta, nestavkuje a management si nemusi hrat na neco jako je REACH.
14. 11. 2010 | 12:40

Béda napsal(a):

Kakt,

myslím, že jste se vyjádřil zcela pregnantně.

Zde bych se vás chtěl zeptat. Kdo bude kupovat ty "sirky", (auta, elektroniku...), když naprostá většina Indů vydělává 3.000, resp. ještě méně, nebo nic, západní pracovní síla je (dle vás) nepotřebná a časem bude i nekoupěschopná. Kdo ty oceány levného zboží bude kupovat? Co bude s těmi, kteří (by dle asijského vzoru po vytlačení z výroby měli zůstat bez sociálního a důchodového zabezpečení, kteří si nebudou schopni platit zdravotní pojištění a platit keš ošetření?

Má to být všude jako v Indii anebo v Číně? To má být výsledek mnohatisíciletého snažení a vývoje lidské civilizace?
14. 11. 2010 | 13:22

Dejv napsal(a):

yaro: právě v otázce demografie se mýlíš. Země které vykazují jak velký růst HDP tak nárůst spotřeby klíčových komodit již mají populační expozi na ústupu a překlápějí se do režimu typického pro západní civilizace, tj. méně dětí, dlouhý život. Ppřemýšlím kde jsem viděl ten pěkný bublinový graf a zkusím sem dát link.
14. 11. 2010 | 13:31

Tenco napsal(a):

vlk ad pivonka
http://online.wsj.com/artic...

V Toyotě vystávkovali tuším že nějakých 160 USD /měs. Kvalifikovaní dělníci.
Ale nevím kolik milionů editorů a překladatelů je v Číně.

K "evropským" inovacím via Čína.
V globalizované ekonomice neexistuje žádná "evropská" inovace v oblasti výroby a služeb.
Prakticky vše se pohybuje a distribuuje online. Co se vymyslí dnes v Evropě, je zítra realizováno v Číně.
Je možná pouze inovace v oblasti substitucí.
Energií, komodit, chování, řízení, distribuce... a to Důslednou LOKALIZACÍ využívající technologie, místní podmínky/ ..komparativní výhody, ale tento termín je velmi zkreslený a nemoderní, právě díky anihilování času a vzdálenosti a technologiím, které tyto výhody modifikují a aktualizují/, kvalifikace ...

Neboli :
Pokud se bude inovovat starým způsoben v Evropě, bude se stejně inovovat i v Číně.
Takže výsledek je - nula.

Pokud se navíc nekalá konkurence bude tolerovat, bude za pár let/10 let/ kvalifikovaný evropský i čínský dělník "brát" ...ehm...tedy ...podle mě kolem 500 euro/měs. v dnešních cenách.
A to bude mít velké štěstí, že bude mít vůbec nějakou práci.

yara ze země krys
Ano. Navíc. Se všemi souvislostmi, včetně úvěrování "ověřeného" a "fungujícího" vs
nová řešení /inovace/ a "odbornost" úvěrových pracovníků bank.

Kakt
Čto dělať ? :((
Je to velmi jednoduché.
Pošleme tam tak na tři měsíce Klause.
Po tom, co dokázal se svou suitou s celým ČEZkem , to pro ně bude brnkačka.
Dokonce by mohl vzniknout jakýsi Klaus Innovative Flying Circus, který by byl v různých částech republiky nasazován podle momentální potřeby.
Jak známe Světovou banku, jistě by na to něco mohlo kápnout i z jejich fondů.
Něco přidá Evropská unie a v konečném výsledku by možná ani nebylo nutné zřídit Novou českou konsolidační agenturu.

:---()
14. 11. 2010 | 14:09

yara ze země krys napsal(a):

Dejve.
Kdepak, tohle platí snad trochu jen pro Čínu, ale pro Indii, Pakistán, Indonésii a spol. to neplatí. I to Japonsko je přelidněné. Navíc země kde vládne Islám v Asii a na Středním Východě a Africe, činí natalita 7,1 a i více, kdežto v Evropě je to jen 1,4. To znamená, že ze dvou lidí tu máme více než 7 lidí,
kteří vyznávají Islám a jejich vzdělání je v průměru ne úrovni středověku, kdežto Evropa pomalu vymírá. Kdyby tvoje tvrzení nebo snaha uvádět, že je vše v pořádku byla pravda, tak kde se těch 4,5 mld. lidí za 50 let vzalo? Z Evropy a Severní Ameriky to není. Na bublinové grafy se vykašli a zkus použít obyčejný selský rozum a dej si do souvislosti základní fakta. Vývoj celé naší civilizace není zatím v pořádku a chováme se téměř stejně jako dávní ale hodně hloupí obyvatelé Velikonočního ostrova, kteří si tehdy vykáceli všechny stromy na ostrově a pak neměli stavební materiál na lodě, domy atd. Zkrátka chováme se jako stádo tupounů a lidstvu chybí sebereflexe a jeho elity nejsou schopny usměrnit vývoj správným směrem! Spoléhat se na to, že se to nějak samo vyřeší je moc hloupá pštrosí politika.
14. 11. 2010 | 14:25

Kakt napsal(a):

Beda : tak samozrejme ze budou pusobit i pozitivni tendence, poroste vnitrni spotreba uvedenych statu, uplne bude stacit, ze si koupi kazdy Cinan,Ind o jednu zapalku vice :) jejich vnitrni trh je nenasycen a ma velke rezervy a take neni duvod, proc by tam ta sirka nemohla stat tretinu (a take stoji) nebot cena neni zatizena uz mnou uvedenymi odvody. Jak to ma "byt" nevim, to je vec nazoru, ja se jen bojim, ze vidim jak to bude, bez ohledu na to, jake je me prani. Podle me je inovace jen kosmetika, kterou stejne nemame sanci vyhrat, dokonce nepomuzou ani navrhy pana Vlka,tedy ekonomicka valka nebo uvaleni cel a izolace a socialisticky skanzen EU,s cimz mame uz historicke zkusenosti, ja se bojim, ze "dobre uz bylo".
14. 11. 2010 | 14:26

Béda napsal(a):

Kakt,

k tomu černému pohledu. Pakliže velká - ekonomicky a morálně zdecimovaná část společnosti (jedno jestli pouze asijská, anebo se k ní časem přidá i západní) začne přežívat v bídě, nemocech, bez jakékoliv perspektivy, můžeme se lehce nadát nejenom zvýšené kriminality, šíření nemocí, ještě většího rozpadu již tak rozviklaných etických a společenských hodnot ale i sociálních bouří.

Pak je otázka, nakolik se ekonomickým vládcům - tzv. elitám a jejich mainstreamovým servismanům povede atomizovat společnost a skorumpovat (společensky "nadřadit" mocenské páky, aby násilím zasahovaly proti revoltujícím.

PS: proto je lepší - PRO VŠECHNY - najít obecně přijatelný konsensus. V tomto smyslu dle mého mínění, doposud nic lepšího nežli sociálně solidární stát udržující společenský smír nebylo vynalezeno.
14. 11. 2010 | 15:00

Kakt napsal(a):

Beda: japato? vzdyt prece ten cinsky "totalitni nedemokraticky dickensovsky kapitalismus" funguje ... a funguje prave tak dobre, ze ten nas socik mu nestaci. Ja vidim nasi spolecnost na zcela opacnem polu nez ho prezentujete vy,nemam nic proti socialnimu statu, ale nesmi nicit celou spolecnost, zadluzovat zemi,rozvracet tradicni rodinne vazby pomoci, pestovani "socialisticke nesvepravne ovce", ktera ma pocit, ze kdyz si neco odhlasuje (cokoli), takze se to i stane navzdory logice a ze pokud ji nekdo na odhlasovane sahne, ze si to vystavkuje zpet, nikam nevede, tedy rozhodne ne dopredu.
14. 11. 2010 | 15:19

ivanT napsal(a):

Kakt:
"Co ale s temi, kteri jsou vlastne nepotrebni? My jsme vytvorili svet, kdy je nechavame prezit, dokonce dustojne prezit a TO JE dnes nekonkurenceschopne..."

Nevim, jestli vam dobre rozumim. Chcete tim rici, ze kdyz ti, kteri nejsou schopni podat vysoky intelektualni vykon (nebo se nejak jinak prodat) by se meli nejak odstranit (a kdyz ne odstranit tak aspon NE nechat dustojne prezit), protoze nas cini nekonkurenceschopnymi?

Doufam, ze jsem si to nejak spatne vylozil a ze to myslite jinak.
14. 11. 2010 | 15:24

stále rebel napsal(a):

Před tím, než začalo drancování modrobolševickou tlupou, tedy než se chopili politické a ekonomické moci kluci s nízkým čelem a ostrými lokty.

„Oproti roku 1948 vzrostl průmysl v roce 1960 na 371,9 % a v roce 1970 na 665,5 %. Pozdní 70. léta byla svědkem zpomalení průmyslového růstu. V roce 1980 byl průmysl na 1 156,7 % (stále oproti 1948). V roce 1985 dosáhl 1 322 %. Nejvýznamnější průmyslová odvětví v roce 1985 byla elektrotechnika, strojírenství, zpracování kovů, chemikálií, azbestu, kaučuku a hutnictví železa. Mezi nejdůležitější výrobky patřila vozidla, zboží přepravované po železnici, letadla, elektrospotřebiče, těžké stroje a výrobky přesného strojírenství.“

„Aero L-39 Albatros je proudový podzvukový cvičný letoun vyvinutý v šedesátých letech 20. století v československém Aeru Vodochody.
Jedná se o první typ cvičného proudového letadla druhé generace a jeden z prvních typů s dvouproudovým motorem. L-39 se stal jednotným výcvikovým letounem armád Varšavské smlouvy (s výjimkou Polska), v 70. a 80. letech 20. století byl v počtu cca. 2 800 kusů součástí leteckého parku letectev tří desítek států a zůstává nejpoužívanějším proudovým výcvikovým letounem na světě.“
Pramen: wikipedie.
14. 11. 2010 | 15:24

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:
Jak si to vysvětluješ bolševiku, když ve většině případů ty fabriky po roce 89 vedli úplně stejní lidé, jak za totáče ?

Čím si vysvětluješ, že při takové produkci tu byl plat na úrovni afrických republik ?
14. 11. 2010 | 15:32

Béda napsal(a):

Kakt,

Na zváženou nechávám otázku, jestli celou společnost ekonomicky a morálně neničí víc virtuální ekonomický gambling různých burzovních hráčů, systém založen na virtuálních tištěných a elektronických penězích, bezkonečném dluhu a úroku z úroku, všeprostupující korupce, kde vítězí největší predátoři, politické korupce čili tzv. lobbingu, nadnárodní přelévání kapitálu, práce a INOVACÍ tedy know how, anebo sociální stát vedoucí ke sociálnímu smíru.
14. 11. 2010 | 15:47

češka napsal(a):

Vázená paní Brixi,
uvědomujete si, ze v EU jiz dávno nevládnou zvolení politici, ale ti, kdo ovládají ekonomiku.
Oděv, vyrobený v Cíně a dodaný do prístavu v EU po proclení má hodnotu 5-7 Euro, na pultech obchodů stojí 120 eur, po slevě 60-40.
O zisk se dělí majitel značky, obchodník a stát dostane DPH.
Spotrebitel - občan má oděv v hodnotě 5-7 Euro, stát cca 12 Euro, z toho platí mimo jiné různé "protipadělatelské" aktivity, které ve svém důsledku ještě zvyšují jeho výdaje formou sociálních dávek.
Spotrebiteli se "pod nos" cpou výrobky z dovozu, zatím co domácí produkce je někde na okraji.
Proto máme doma všichni stejné knihovničky z Ikei, kde kovová kostra pochází z Cíny a drevotrísková prkna z Polska, zatím co naši zivnostníci odkládají své zivnostenské listy a jdou si pro podporu.
Kdyz dnes navštívíte Loosovu vilu, uvidíte zidle, z nichz jednu privezli z Anglie a ostatní vyrobili místní remeslníci. Navštívíte-li hrady a zámky, všude hlavní část mobiliáre pochází od místních remeslníků, vyrobeno podle anglických a francouzských predloh. Dnes vás "ochránci autorských práv" za stejný postup rozcupují.
Skuste stejný princip uplatnit v Cíně a Indii.
Cybu musíme všichni hledat hlavně u sebe, pokud platíme, jsme zajímaví.
14. 11. 2010 | 15:57

češka napsal(a):

To IvanT
Je-li nutno vykopat príkop, proč jej většinou kope Ukrainec, zatím co Cikán s pivem , cigaretou v ruce a těhotnou druzkou čeká na sociální dávky?
Pred 20-ti lety ten príkop kopal a ten príkop nebyl ani lepší, ani horší, nez dnes.
14. 11. 2010 | 16:07

BETTER DEAD THAN RED napsal(a):

Nedávno jsem četl článek na http://www.project-syndicat... od čínského univerzitního profesora a bývalého ekonomického poradce čínské vlády. Bohužel jsem ho nemůžu najít, ani si přesně vzpomenout na jméno nicméně tam pán tvrdil, že v Číně stále v zemědělství pracuje přes 40% obyvatelstva. Aby se dostala Čína na úroveń USA se 4%, tak je třeba vytvořit asi ještě 150 milionů pracovních míst v průmyslových odvětvích. Což dle odhadu toho pána, i při současném tempu růstu potrvá, myslím, ještě okolo 30 let.Jsou schopni takle dlouho růst tímhle tempem?????
Co se týče výplat, tak jsem nedávno bavil s našimi obchodními pratnery z Číny a tovární dělník si vydělá měsíčně okolo 700 juanů což je zhruba 120 USD. Vysokoškolsky vzdělaní lidé si vydělají okolo 2000-3000 juanů.
Je ovšem také pravdou, že jsem v Číně viděl velmi velmi bohaté lidi, a pětihvezdičkové hotely jsou plné lokálních lidí. Paní Brixi, má zajímavé postřehy, ale přijde mi, že neudává velmi závažnou věc, že se sociální nůžky v Číně rozevírají závratným tempem.
14. 11. 2010 | 16:08

LUF napsal(a):

ondrejsteffl

napsal(a):
"Uměl byste Vy nebo někdo jiný z debatérů napsat, jaké vlastnosti má takový inovátor... "

Být dobrým odborníkem - důraz na vzdělání, vynutit ho všemi prostředky, dobrým začátkem jistě budou státní maturity ...
14. 11. 2010 | 16:15

BETTER DEAD THAN RED napsal(a):

Dále zajímavá věc v Cíně je vysoký růst cen nemovitostí a ještě větší zajímavostí je,že se v Číně nemůžete stát majitelem pozemku. V podstatě, když si koupíte (nebo postavíte) dům, tak je to na pronajaté půdě (myslím, že říkali, že se to pronajímá na 70 až 90 let, asi záleží jak která provincie). K mému velkému údivu mně řekli, že to samé platí i v Hong Kongu.
14. 11. 2010 | 16:18

BETTER DEAD THAN RED napsal(a):

No a s těmi inovacemi to také nebude tak žhavé. Jdětě se podívat na Canton fair, což je největší čínský veletrh (probíhá celý rok a objevíte tam vše co se v Číně dá vyrobit)- kopie vedle kopie. Samozřejmě v je pravdou, že je v dnešní době Čína i největším exportérem high tech technologií, ovšem je otázkou kde ty high tech technologie získali. Věřím, že v tomto má Čína dobrou strategii co se týče vzdělávání a podpory výzkumu, ovšem je to otázka času, i když nějaké výsledky už mají.(To ovšem měl i Sovětský svaz)
Nicméně je vidět opravdu velký pokrok oproti minulé době.
Jenže, pokud souhlasím s tezí, že hlavním motorem ekonomiky jsou střední a drobné podniky, tak opravdu vzestup Číny na špičku chvilku potrvá.
14. 11. 2010 | 16:31

Rumcajs napsal(a):

Rovněž vyňatek z Wikipedie:

Československá ekonomika byla i se svojí velkou výkonností pod úrovní efektivity ekonomik zemí Západní Evropy či Severní Ameriky.

více zde:
http://cs.wikipedia.org/wik...
14. 11. 2010 | 16:39

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Po tom, co to tady převzali ti správní loupežníci tak Zápas a sever již nejsou náš vzor.

Bohužel pravda je taková, že nebýt Západu a hlavně Němců, tak tady nefunguje téměř nic.
14. 11. 2010 | 16:46

Béda napsal(a):

Nechci být škarohlíd, ale řekl bych, že do značné míry panuje ve společnosti 21 let po sametu "blbá nálada".

Pan prezident by po obvyklém růžovém výčtu svých úspěchů měl ve svém projevu u příležitosti 21. výročí VLSR tuto skutečnost akcentovat.
14. 11. 2010 | 17:28

MilanK napsal(a):

Obecně je to všechno pravda ale: Inovace v konci 20. století a na počátku století 21, je inovace stávajících technologií a fyzikálních objevů 19. století. Nic nového a převratného se dosud nepodařilo. Jinak řečeno v současnosti pouze zdokonalujeme, cizelujeme produkty a procesy z minulosti. Příklad: elektrickou energii vyrábíme stejným způsobem jako dříve, a to z tepla. To se dříve získávalo spalováním uhlí, dneska štěpnou reakcí hmoty. Fotoelektrický jev je znám taky dávno. Průmyslové využití však znamená vysoké výzkumné a vývojové náklady na technologie. A protože je to nákladné a drahé, tak za dotace od státu. Rychlost realizace je dána pouze množstvím peněz z kasy státu do soukromých, nebo polostátních firem.
To je nový prvek ve vývoji států - postupný přechod ke státnímu kapitalismu.
Proto inovace a zase inovace má stejný význam jako učit se a učit se. Protože zásadní objevy nelze předem stanovit je třeba především v moderní a postmoderní společnosti podporovat, ze strany států, vytváření mezinárodních pracovních týmů pro řešení úkolů v základním a možná i v aplikovaném výzkumu. Realizaci produktů i procesů nechat na soukromých podnikatelích. Trh musí rozhodnout co je efektivní a co ne.
14. 11. 2010 | 17:32

Béda napsal(a):

omluva:

poslední příspěvek patří pod článek p. Hořejšího o VLSR.
14. 11. 2010 | 17:44

Evropan napsal(a):

Na mne to spíše působí jako nějaké reklamní bláboly. Inovace bez legrace... Už vidím, jak několik miliard lidí "inovuje". Navíc je bohatství rozdělováno VELMI nerovnoměrně a to ve většině případů nikoliv na základě nějakých inovačních zásluh. To je ten hlavní problém.
14. 11. 2010 | 17:45

wiki napsal(a):

MilanK: Přehlížíte nanomateriály a biotechnologie ...
14. 11. 2010 | 17:48

jogín napsal(a):

Trochu bych to posunul- každý ví, že se pořádné peníze vydělávají kšeftem. Proč se potom zatěžovat nejakými technologiemi? Češka to popisuje ukázkově. Všichni chtějí obchodovat- jenže s čím, když tady nebude co prodávat? Jediné řešení je podporovat výrobu na úkor obchodu a finančnictví. To jsou obory, které jen přerozdělují peníze. Daňově se to dá provést bez větších pronlémů.
14. 11. 2010 | 18:03

Tenco napsal(a):

MilanK
Když však vše dobře vykomunikujete, máte zde marketingovou bublinu "permanentní inovace" např. v oblasti kosmetiky či výroby osobních automobilů, kdy se za posledních 100 let zase nic tak moc inovativního do terénu nedostalo.
Nejinovacovatější z nejinovacovativnějších jsou však bezesporu bankéři, kteří proinovacionovali své výrobky tak dokonale, že se z toho většině státům začíná kouřit u prdele tak, že už jim nevěří ani vlastní obyvatelstvo.

Mám tak docela odůvodněnou obavu, aby ty inovace v reálné ekonomice neschlamstli převážně oni bankéři. Je mi pak naprosto šumafuk jestli budou čeští nebo čínští.

Jak to říkal Kmotříček Klaus ?
"Finance musí mít vždy náskok před trhem ?"
Nebo tak nějak.
P.S. Když umíte, vystačíte si s málem. Stačí tedy trocha té technologie a lokální um. Ani nemusíte mít šikmé oči, lítat po světě za peníze Světové banky, pít při tom colu a jmenovat se třeba Čo- totam - maj :

https://www.youtube.com/watc...
14. 11. 2010 | 18:29

jogín napsal(a):

Milan K: V biotechnologiích má Evropa po žížalkách díky zeleným. V zemědělství se náskok USA a Kanady nedá dohnat, snad by to šlo v medicině, jenže študent z třeťáku udělá za tři dny třicet různých linií transgenních bakterií levou zadní a ještě je zkontroluje. Firma dle zdejších EU nařízených předpisů musí požádat o povolení pro každou linii extra, zacvaknout 2k za každou žádost, uvést data jako pro modré z nebe a povolení dostane do tří měsíců. Už vidíte tu konkurenceschopnost?
14. 11. 2010 | 19:12

Petr z Tábora napsal(a):

Paní Brixi bylo mi jako vždy potěšením si přečíst Vaše řádky.Výstižná analýza, nabízenými východisky jste mě tak docela nepřesvědčila. Sdílím skepticismus nicku "vlk" před 24hodinami.
Hezky se to poslouchá - konkurenceschopnost, inovace, ale jak? Jednoduché recepty nejsou pokud nechceme drasticky snížit naší životní úroveň. Zatím lidé nepochopili ani požadavek, abychom se každoročně zadlužovali na běžný provoz státu méně než dosud a odbory se mohou zbláznit.

Stojíme v konkurenčním boji se systémy, které zjednodušeně řečeno nedbají na lidská práva, na ekologii, dělníci dělají za jeden či pár dolarů denně, jejich vzdělanost se blíží alespoň v části populace té naší.
14. 11. 2010 | 19:30

ivanT napsal(a):

Petr z Tabora:

"... jejich vzdělanost se blíží alespoň v části populace té naší"

Jestli mluvite o 'casti populace', rekl bych, ze se hluboce mylite kdyz rikate, ze se jejich vzdelanost 'blizi' nasi.

Uz desitky let jsou nejlepsimi studenty na Severoamerickych universitach cinsti, indicti a dalsi studenti (ucil jsem tu 30 let). Uz dlouho dobu slysim od kolegu, ze tam (Stanford, Caltech, MIT, Berkely, Waterloo, atd.) tam neni vyjimkou, ze nejpokrocilejsi kurzy jsou ze 100% nebo blizko tomu populovany pouze asijskymi studenty (aspon v mem oboru pocitacu). Jak uz jsem psal, drive ti studenti zustavali v Americe, ted se jich velka vetsina vraci, pracuje a uci na nejlepsich cinskych universitach a podnicich.

Zapomente tedy na myslenku, ze ti nejvzdelanejsi v Cine jsou snad horsi nez ti nejvzdelanejsi v USA, Kanade, Anglii, ci v Cechach. A vzhledem k tomu, ze jich po svete studovaly desetitisice, neni to zanedbatelna armada vzdelancu. Jinymi slovy, hra inovace se zcela vyrovnala. A mluvite-li o dalsi vzdelanostni vrstve, tech je take vice nez dost. I kdyby treba tovarny pocitacovych a jinych americkych spolecnosti 'pouze' zamestnavaly delniky na bezicim pasu, vyvoj jde tam, ze ty tovarny zacinaji byt cinske od metare az po reditele.

Neni to duvod k zoufani, ale je nutne si to uvedomit.
14. 11. 2010 | 19:44

textilák napsal(a):

Inovace a produktivita
Co je to inovace, jak se s ní má začít? Kudy vede správná cesta k úspěchu a blahobytu. zachrání inovace
bohatství Evropy ?
Cesty k inovacím vedou :
-celoživotní vzdělávání vedoucí k inovativní pracovitosti
Pracovat přemýšlet-inovovat-vydělávat-investovat
vydělávat-nadužívat-prodávat-plýtvat inovací
- Evropa a amerika z důvodu zvyšování globálního zisku prodává samu sebe, nepracuje jen užívá . Paní Brixi omezování mezd, vede k chudobě.zdaňění bychratých bank, monopolů, efektivní hospodaření státu vede k prosperitě

-
-
14. 11. 2010 | 19:47

Béda napsal(a):

IvanT,

když jsem před časem tuto tendenci popisoval, všichni se mi smáli (prý kdo by šel z USA do Číny, do Indie...). Předpovídal jsem trend, že poté co Čína skoupí přední automobilky nastojato včetně projektů, linek, know how a zaměstnanců v poměrně krátké době rozvine automobilový průmysl a podobně (akorát v mnohém větší míře) doslova zasype světový trh (tak jako jej zasypává miliony kontejnerů zboží - od nejlevnějšího až po suprznačkové- dnes a denně) svými automobily a doslova zdecimuje veškerou konkurenci - což bude rána do rakve "české" ekonomiky.

textilák,

inovace tak jak je chápu já mají smysl tehdy, když jsou to strategické produkty NÁRODNÍ ekonomiky - t.j. buďto se v ní uplatní anebo se vytěží a zužitkují pro národní ekonomiku země jejich původu. Na přetahování špičkových cizích odborníků, potažmo nákupy patentů asi zřejmě naše ekonomika mít nikdy ve světové konkurenci nebude mít dost prostředků. Proto by si měla jako oko v hlavě chránit a všemožně piplat lidi, kteří jsou inovací schopni a maximálně zhodnocovat jejich invenci - jak ve výuce následníků, tak v ekonomice - stavět na jejich vědomostech a vynálezech progresivní průmyslová odvětví a pod.

Bohužel se tak neděje a předpokládám, že ani dít nebude. Převládá trend individualizace a levného výprodeje všeho - odborníků, výsledků jejich mnohaleté práce, národní ekonomiky a nakonec i státu.

Nevidím to do budoucna nikterak dobře.
14. 11. 2010 | 20:59

Franta napsal(a):

Textiláku máte stoprocentní pravdu a Ivan T též a nic na tom nezmění blafy Petra z Tábora
14. 11. 2010 | 21:00

lubosek napsal(a):

Takhle to je pane Textiláku,a s tím Juanem je to obráceně.Nehorázně nadhodnoceny měny USA a EU.Nafouknutý peníze,který měly přijít na svět až v roce 2025 (cca).
14. 11. 2010 | 21:54

tom napsal(a):

smutná pravda , ale neomarxisti si nic takového nepřipustí , pro ně je základ: armáda zavislých a to jim k vládnutí stačí.Problém nás potažmo západu je výměna osobních svobod za péči státu.
14. 11. 2010 | 22:24

Pavel V napsal(a):

Paní Brixi,

vy tvrdíte, že Západ má problém: nízkou konkurenceschopnost svých výrobků.

Řekl bych, že mnohem větší problémy, než Západ, má Čína. Čína jako celek má velmi nízkou produktivitu práce a z toho plynoucí nepředstavitelnou chudobu obyvatel. Takzvaný hospodářský zázrak Číny (přebytek platební bilance) je výsledkem především nízkých mezd čínských pracovníků, neexistencí sociálního systému (důchodového zabezpečení) a zdravotního pojištění. K nízkým výrobním nákladům rovněž přispívá, že čínská výroba šetří výdaje na odstraňovámí ekologických škod. Číňané však asi nejvíce šetří náklady na vývoj výrobků tím, že kopírují naše výrobky. Nebylo by však poctivé za to Čínu odsuzovat. Současný blahobyt Západu (neuvěřitelná láce čínského zboží) je totiž z velké části vykoupena dřinou čínských pracujících. Na druhé straně je na místě obava, že jednou se karta otočí, až se všechna výroba přesune do Číny a Čína prudce zvedne ceny. Tomu se dá předejít. Stačí když se Číňané dozvědí, jak je jejich vláda zneužívá. Znamená to ovšem odstranit v Číně totalitní systém. Aby se to povedlo, musí se všechny demokratické státy spojit a trvat na zavedení svobody slova. Pokud se pak Čína stane demokratickou zemí, nemusí se Západ obávat budoucnosti. V tomto smyslu nám můžou být myslitelé jako Václav Havel mnohem prospěšnější, než všichni inovátoři.
14. 11. 2010 | 23:06

Dejv napsal(a):

Pokud máte přemýšlivou náladu, pohrajte si s tímto velmi demonstrativním grafem a časovou osou, mnohé vám začne dávat smysl, a možná trochu jiný, než byste čekali:

http://www.gapminder.org/wo...

yaro yaro.. kdo tu mluvil o Pákistánu nebo Africe. Tam se žádný hospodářský zázrak neděje. Ve shodě se selským rozumem tu jde o Čínu, Mexiko, Koreu, část Jižní Ameriky a spol. Navíc nejde ani tak o absolutní čísla, ale o trendy. Samotný počet obyvatel je veličina, která má velmi značnou setrvačnost. Daleko informativnější je střední délka života. Ve všech těchto zemích jde o obdobný jev jako v západním světě v 19. a na začátku 20. století. Tj. střední délka života roste a zároveň klesá čistá fertilita. Existují i další zajímavé korelace, čistá fertilita/novorozenecká úmrtnost, střední délka života/roční výdělek per capita atd. Všechny až překvapivě kopírují vývoj západu o nějakých 50-100 let dříve. Dokonce i Indie vykazuje podobný trend, i když je průběh křivky trochu jiný a s porodností to není tak růžové. Hodně zjednodušeně se dá říci, že zmíněné země zopakovaly tento vývoj cca dvojnásobnou rychlostí (že by vliv globalizace?). V tom je jádro pudla. Mylná představa, že je to západ vs. východ Asie. Ve skutečnosti je to západ+východ Asie+ pár dalších vs. jih (Afrika...). Co se naší civilizace týče, je tu jiný závod. Dojde ke korekci rozsahu populace přirozeným vývojem dostatečně rychle, než přestanou stačit zdroje pohánějící tuto modernizaci?
15. 11. 2010 | 02:18

Dejv napsal(a):

.. si ještě rejpnu - LUF a podobní:...
vzdělání je jistě skvělá věc, ale IQ to nezvýší. Pokud zvednete procento vysokoškoláků ve společnosti, je to na úkor jejich kvality. S trochou nadsázky platí, že dnešní VŠ má úroveň předválečného gymnázia a doktorát předválečné VŠ. To není žádné hanobení těchto institucí, laťka musí být nastavena tak, aby pod ní prolezlo dané procento jedinců. Přitom rozložení determinujících schopností se v populaci níjak dlouhodobě nemění. Vzdělání je samozřejmě potřeba, ale samo o sobě nové objevy a potažmo technologie neprodukuje.
15. 11. 2010 | 02:28

Dejv napsal(a):

stále rebel: reminiscence na sladké úspěchy socialismu mě pobavila. Jen tak po pořádek si pane rebel račte taky kliknout na výše uvedený graf, označt si bublinku naší vlasti, případně našeho vzoru CCCP a pustit si animaci v čase. Vidíte tam ten ošlivý zub uprostřed? Tak to je socialismus v tvrdých datech, soudruhu. Povídejte mi jak byl skvělý.
Nepomohlo, pak je tam ještě ten velký rudý balon ČLR. Vidíte ten pád v obdobmí kulturní revoluce... tak k tomu jsou dobré levicové -ismy?
15. 11. 2010 | 02:34

Milin napsal(a):

Článek i diskuze ukazuje, že problém nemá řešení. Ať se udělá cokoli je to jen valení problému před sebou. Exzistuje jen jedno řešení a totální celosvětový krach nebo 3 světová.
15. 11. 2010 | 08:24

rudabhb napsal(a):

Dobrý den,
vlastním malou výrobní rodinnou firmičku.
Od roku 97 jsem se snažil každý rok investovat do nové výrobní technologie abychom byli konkurenceschopní a pracovalo se nám lépe a efektivně. Po vstupu do EU se nám prudce zdražili vstupy (energie, telefony,bankovní poplatky atd.) V současné době (podle mých výpočtů) musí každý z nás (zaměstnanců) vytvořit zisk cca 45 000 bez dph měsíčně abychom si mohli odnést cca 13000 kč měsíčně čistého(strašné). Počítám veškeré náklady na jedno pracovní místo. Firma z toho nemá nic. Za těchto podmínek není možné inovovat. Šli jsem do projektů s EU. První v pohodě. Druhý měl zajistit pracovní místa mimimálně dalším 4 - 10 ti lidem. Projekt nám schválili všechno prošlo, ale jedni ze sousedů (v důchodovém věku) si rozmysleli souhlas ze stavbou a díky nim ( a linkavosti krajského úřadu) jsme přišli úplně o všechny prostředky (nejen ty z EU). Chtěli jsme vyrábět chtěli jsme nové pracovní místa a byli jsme po zásluze potrestáni. Lidé si neváží lidské práce. (Bez práce nejsou koláče už asi neplatí.) Stát si neváží pracujících lidí.
(jinak by se je nesnažil likvidovat nesmyslným množstvím různých předpisů, zákonů, daní a kontrol. Inovace ve výrobě je to nejmenší. Musíme změnit samy sebe
bez toho toho nepůjde. A bude to bolet "hodně bolet".
Přeji hezký den.
15. 11. 2010 | 12:31

SuP napsal(a):

rudabhb -
Zkuste si zjistit politickou orientaci těch sousedů (v důchdovém věku) a jejich dětí. Třeba Vás to uklidní, i kdyý nepomůže.
15. 11. 2010 | 14:01

Venus napsal(a):

To Pavel V... s mnohými Vašemi názory lze souhlasit... ale představte si emancipaci těch obyčejných čínských pracujících , na venkově atd svobodu slova, odstranění totality... Jistě k tomu přispěje globalizace, možnosti internetu, rychle se šířícich informací atd... Jen aby tato emancipace nevedla k občanským válkám - viz Ujguři apod...i když v číne žije pořád kult velkého "Bátušky"(vypujčím si z ruské terminologie) Na druhé straně celá západní civilizace dnes žije na dluh a to není udržitelné a vlastně ani normální, ba nemravné... Možná jsme poslední generace, která žije zatím v relativním v klidu, nevím... Ostatně soudím, že "Východ" jednou "Západní svět" asi převálcuje , protože človek je nepoučitelný a už za komančů jsem se učili, že starý kolonialismus nahrazuje ten plíživý a nenápadný - ekonomický...
15. 11. 2010 | 14:28

Dalton napsal(a):

Pěkný článek jen ten apel na nutnost inovací je otřepaný. To jsem měli začít před 20 lety. Obávám se, že jsme se vydali jiným směrem. Země, které nemají nadnárodní korporace nejsou a nebudou úspěšné v mezinárodní konkkurenci.
15. 11. 2010 | 16:31

gaia napsal(a):

no ale s inovacemi to zas nehnat do krajnosti.

Já když si mám vybrat mezi inovovanými jogurty, vyberu Pribináček s 50 let starou recepturou, místo čokolády z alpského mléka preferuji Kofilu a na nádobí jedině Jar, vše léta neinovované.
Též Kofola lepší mež ledové čaje nebo jak se vše jmenuje.

Cení se i tradice.
15. 11. 2010 | 17:06

Rodriqes napsal(a):

Západ skončil okamžikem kdy děti barevných a hloupých imigrantů byli nasazeny do škol do běžné výuky. Tak se udělaly z běžných základních škol , školy zvláštní. To se pak promítá dál a dál do společnosti. Prostě klesá úroveň.
15. 11. 2010 | 17:10

rudabhb napsal(a):

SuP -
Těžko říct
ale synáček má 4 auta po milionu a barák tak za deset
rr
15. 11. 2010 | 17:45

stále rebel napsal(a):

Pro Dejv.
Soudruhu politruku, nebudu klikat na tvůj balónek a hledat to, co má společného s touto diskusí. Bavíme se o inovacích a tak, soudruhu politruku, nás můžeš omráčit tím, co jsme pod tvým vedením za posledních dvacet let vyvinuli nebo vyrobili. Pozor nepleť do toho například dnešní Škodovku, tedy VW. Bohužel je tomu tak, že značka made in Czechoslovakia něco znamenala, tato současné doba se proslavila především tunelováním a rozkrádáním podstaty. Žádná minulá doba neměla tak devastující účinek na tuto společnost, jak po morální tak ekonomické stránce, jako ta současná.
15. 11. 2010 | 20:13

SuP napsal(a):

Koukám, rebele, že inovuješ, kudy chodíš. Nerad bych do toho někde šlápnul.
15. 11. 2010 | 20:52

Tenco napsal(a):

Starý Kohn přiletí do New Yorku a první co udělá je, že zajde do luxusní košer restaurace. Přijde obsluha - Číňan a plynulým jidiš se ptá, co si Kohn přeje k jídlu a pití. Kohn vyvalí oči, ale objedná si, samozřejmě v jidiš. Číňan mu donese jídlo, pití a popřeje mu, opět v jidiš, dobrou chuť.
Kohn dojí, zaplatí a nechá si zavolat majitele restaurace - Žida.
"Poslouchaj, tak skvěle jsem si pochutnal naposledy u nás doma v Tel Avivu. Vynikající ! Ale řeknou mi jedno - jak oni dokázalim sehnat Číňana, který tak dobře ovládá jidiš?!?"
- "Psst, tiše ! " odvětí majitel restaurace a nakloní se ke Kohnovi, "věděj co mi to dá každý den práce, aby si ten Číňan už osm let myslel, že je to angličtina ?!"
15. 11. 2010 | 22:06

Dejv napsal(a):

A to je právě problém s demagogy jako je stále rebel (15.11.2010 20:13:33). Fakta nevoní, pokud ovšem nezapadají to ideologického (v tomto případě komunistického) rámce. Pokud zapadají, pak jsou naopak jediná správná. A když se fakta nehodí, je třeba je ignorovat a všechny překřičet prázdnými frázemi, případně přejít k osobním invektivám. Myslím že stále rebel bude takový věrný soudruh s hlavou vymytou normalizační propagandou, co to měl opravdu dobře rozdané na stranickou kariéru a pak mu to pokazil rok 89. Takový rok výroby 1951, odhaduji :).

Gaia si opravdu myslí, že současný Jar má něco společného s tím původním :)? Kofola má príma marketing ale jinak je to naprosto stejné svinstvo jako všechny ostatní tresťové sycené nápoje, inovované i neinovované. Pribiňák je fajn, ale v žádném případě se nevyrábí technologií starou 50 let, stejně jako ta kofola nebo jar.

Jaképak řešení, je třeba se smířit s tím, že dozvuky koloniálismu jsou minulostí a výsadní postavení západu také. Podařilo se nám to, o co se mnozí tak usilovně snažili, tj. exportovat úspěšně proces modernizace do "rozvojových" zemí, včetně dopadu na demografický vývoj.
Taky by nebylo marné se osvobodit od fascinace růstem HDP, on to zas tak perfektní ukazatel není.
16. 11. 2010 | 02:45

Dejv napsal(a):

SuP... no to je zajímavá poznámka. Něčím podobným jsem se zabýval a překvapivě je politická orientace v naší zemi jaksi "dědičná". To není ani tak překvapivé, děsivé je, že tato "dědičnost" přebije i přesuny mezi skupinami podle dosaženého vzdělání, příjmu na rodinu atd. V podstatě se to neřídí rozumem, ale emocemi.
16. 11. 2010 | 02:50

Kakt napsal(a):

Dejv: dusledek vychovy a zebricku hodnot,ktere vam rodice predali, to se s presunem mezi skupinami nemusi zmenit.
16. 11. 2010 | 04:00

gaia napsal(a):

Na Číňanech je nejhorší, že jich je tolik. Také mně vrtá hlavou, jak se mohli na tak malém území a ještě přes polovinu pokrytého pouští tak rozmnožit, když je i statisticky dokázáno, že ze všech plemen (černé bílé žluté) mají právě oni nejmenší penisy.
Jak je to možné?
16. 11. 2010 | 07:35

SuP napsal(a):

gaia -
asi "malý, ale šššikovný?"
16. 11. 2010 | 08:40

SuP napsal(a):

Dejv -
Mě tady skoro nejvíc zaráží ta "fascinace růstem", zejména u lidí, které považuju za soudné. Přece pokud je poměr HPD dvou zemí v neprospěch jedné z nich, tak každý pokus o vylepšení tohoto ukazatele u horší z nich způsobí krátkodobě "raketový růst" HDP, aniž by se původní poměr viditelně změnil.
A fascinace Čínou? 350 mio lidí si hraje na "progresivní" kapitalismus a používá k tomu 1 miliardu otroků. Pravda, chudoba je největší motor pokroku, ale nevydrží, pokud vymizí.
U nás nastalo poslední vzepětí po převratě, kdy se polovina lidí vzmohla díky tomu, že uměli pracovat líp a chtěli pracovat víc. Na tom automaticky profitovala ta druhá půlka, která dodnes čeká, jak to dopadne a co z toho bude mít. Jenže přežranej tygr si lehne a spí. A probudí ho až zase novej hlad. Dokud ho pořád někdo přikrmuje, nikdy nepůjde lovit. Zase půjde jen chrápat, nebo někoho neopatrného zabije víceméně omylem.
A co se týká inovací? To bude určitě velmi zajímavé pole. Jednak z nutnosti hledání náhradních zdrojů, jednak pro zvyšování užitných vlastností. Pochybuji, že se lze uchránit před průmyslovým "opráskáváním" cizích rozumů, jak je to v Číně obvyklé. A dokud budou lidi ochotní kupovat věci "protože jsou mnohem levnější" (přestože se jen tváří že fungují), budou inovace velmi obtížné.
16. 11. 2010 | 09:00

xxx napsal(a):

Paní Brixi:
Počítá se u Číny mezi inovace okopírovat cokoli,
co se ve světě vymyslí(včetně úmyslných chyb)do druhého dne nejpozději?
A třetí den to vyvézt do země původu?
Nebo je to osvojení si hesla VK
"trhu bez přívlastků"?
16. 11. 2010 | 11:50

jip napsal(a):

proč se netlačí na lidská práva v číně--- ne zvednutí hodnoty čínského platidla, ne zvýšení konkurenceschopnosti, ale lidská práva... těžko by měla čínská měna takovou hodnotu při dodrzování osmihodinové pracovní doby a alespon minimálního pojištění- je ještě přílis mnoho čí. pracujících od nevidim do nevidím bydlících v plechových chatrčích na okrajích velkoměst!!
16. 11. 2010 | 13:36

češka napsal(a):

Vázení diskutující,
doporučuji knihu J.A.Taintera Kolapsy slozitých společností.
Pak pochopíte, ze na Cínu nemáme, zkolabovala jiz několikkrát, elity se poučily a dávají si pozor, Američany do ekonomické propasti s radost postrčí, to , ze poletíme hned za nimi, je taky jasné.
Príčina - nenazranost elit je taky známa.
Proto Cínani zloděje popravují, zatím co my pochybujeme, zdali zloději jsou.
Patentovou ochranu jsme si taky vymysleli my, tak se nečertěme, ze s námi tu hru nikdo rozumný hrát nechce.
Pro ty, které má slova poburují , poznámka - čínani vymysleli papír, licenci taky neplatíme.
16. 11. 2010 | 16:16

Pavel V napsal(a):

Venus,

sdílím vaše obavy, že svoboda by Číňanům mohla přinést trable. Demokracie může fungovat jen ve státě, kde lidé mají určitou duševní úroveň. Tam, kde lidé žili jako nevolníci, se bude těžko ujímat - ostatně pro zkušenost nemusíme chodit daleko. Přesto si myslím, že když je demokracie schopná relativně chudá Indie, mohlo by se to povést i v Číně.

Neobávám se, že by Východ převálcoval Západ. Může dojít k tomu, že se mezi nimi částečně vyrovná životní úroveň na úkor Západu, ale to by bylo jen dobře. My ze Západu strašně plundrujeme naši matičku Zemi a už by se tomu měla udělat přítrž. Žijeme v přepychu a opravdu nemravně na dluh. Jinde na Zemi vystačí lidé se zlomkem našeho bohatství a jsou přitom spokojenější. Neobávám se budoucnosti a věřím, že náš ústup ze slávy bude mít ozdravný účinek.
16. 11. 2010 | 18:54

gaia napsal(a):

Pavel V

já jako tisková mluvčí matičky Země s Vámi nesouhlasím.

Oni ti Číňani chtějí vše jako Evropani a ještě víc, stejně jako to chtějí v Saudské Arábii Arabové.

Nějaký alternativní svět přátelštější k přírodě nevytvoří ani Arabové ani Číňani. Ti jen kopírují to, co vytvořila bílá rasa a žádnou invenci k tomu nedodávají.

Navíc, že jich je tolik, dostává toto tragický přídech.
Firmy vyrábějíci papír spočítaly, že až každý Ind začne používat toaletní papír, nezůstane na světě jediný strom.

A v Číně si každý přeje (stejne jako v Evropě a USA) mít vlastní auto.

Co to udělá, až si ho každý koupí, to myslím matka Země moc neocení.
17. 11. 2010 | 08:38

Yosif K napsal(a):

Nejvetsim problemem Zapadu jsou konstantni rebelove typu STALE REBEL. Ctenari "Novych bojovniku" a "Rude Zare nad Kladnem".
Kdyz Cina a Indie bohatne, tak pseudorebelove skuhraji, ze vsichni v Evrope RELATIVNE zchudnou. Dokud Cina a Indie nebohatli, tak se pseudorebelove dusili vzteky, ze rozvojovy svet je chudy a zapadni svet je bohaty. Inu, pseudorebelum se nikdo nezavdeci nicim.
Ve volbach pseudorebelove voli soustavne bolsevicke strany, jejich hlavnim programem je zvysovani podpor v nezamestnanosti - pokud se tomuto nebude celit, nezamestnanost v Evrope ji skutecne muze podkopat.
Viz divoke stavky rudych soudruhu ve Francii proti duchodovym reformam atp atp.
Blazenym stavem lidstva je pro pseudorebely REALNY SOCIALISMUS - system, ktery vynikal ohromnou vyrobou oceli a cementu na hlavu, ale profesori meli mzdy ve vysi zlomku mezd uklizecek ve Vidni. Wichterle nedostal za vynalez ocnich cocek VUBEC NIC. To se to potom inovovalo....
A pseudorebelove byli stastni - nikdo se nemohl VYVYSOVAT nad delnictvo a rolnictvo. Cesta ku stagnaci jedna basen....
17. 11. 2010 | 13:06

ZAM napsal(a):

Yosif K:
Ještě si dovolím dodat nářky pseudorebelů nad importovaný "sociální dumping" z Asie a vůbec z Východu. Proletářský internacionalizmus v praxi.
17. 11. 2010 | 17:57

ex-nemo napsal(a):

Paní Brixí, Vy si opravdu myslíte že zvýšení konkurenceschopnosti a inovace hospodářství „… s sebou nutně ponese snížení mezd a sociálního zabezpečení.“ ? Jinými slovy: zvýšení či zlevnění výroby je podmíněno snížením spotřeby a omezením blahobytu ? Nejsem ekonom abych znal zákony toho oboru, ale zákony logiky znám dobře; a mám dojem že tento Váš názor jim naprosto odporuje.
Co se týče zkušeností tam žádné pochybnosti ovšem nejsou.Každá inovace, každá racionalizace a zlevnění s sebou nevyhnutelně a zákonitě vždycky přinášelo vzrůst blahobytu; je to ostatně logicky spjato.
Geniální jedinci kteří se pro své výsledky zapsali do dějin, jako Henry Ford nebo Tomáš Baťa to věděli a programově uskutečňovali. Měli nejvyšší konkurenceschopnost a nejprogresivnější inovaci, ale zároveň také platili nejvyšší mzdy; oni tu logickou spojitost znali a veřejně i hlásali. Opak toho co tvrdíte Vy.
A co se týče toho vzdělávání; tak tedy oni nečekali až jim někdo přinese na talíři kvalifikované zaměstnance; dokázali si je z farmářů a nádeníků vychovat sami.
A vůbec, podle Vás, jaký je smysl toho hospodářského růstu, proč to vlastně děláme ?
17. 11. 2010 | 21:56

hanabrixi napsal(a):

ex-nemo, přečtěte si článek ještě jednou. Je zjevné, že jste obsah vůbec nepochopil. Inovace a konkurenceschopnost jsou v článku prezentovány jako nutnost právě proto, aby nemuselo dojít ke snižování mezd a sociálního zabezpečení.
17. 11. 2010 | 23:38

Lubek napsal(a):

Moc pěkně a pravdivě napsáno.
Poněkud chybí jasnější vyslovení příčin, které vedou k nízké inovativnosti.

Základní, hlavní a nejdůležitější je sociální stát. Děje se to stále dokola: chudá země se otevře inovacím, přijde kapitál, bouřlivě se rozvíjí ekonomika, roste bohatství až se přiblíží těm nejbohatším, zavádí se sociální vymoženosti, stát všeobecného blahobytu, sociální stát, ten vysává kapitál, dusí ho, klesá inovativnost, rozšiřuje se ufňukanost na dampink, na úpadek, na zlou vůli. A mezitím se cyklus opakuje jinde a stejně. Trvá to asi tři až čtyři generace. Tak to bylo v Singapuru, v Japonsku, na Tchajwanu i v Korei. Ta je teď rozjetá a pomalu bude zavádět sociální stát, což v příští generaci povede ke stagnaci. A podobně to proběhne v Číně. A stejně, jako dosud to pro Západ bude mít "jen" ten důsledek, že si budou přestávat připadat tak bohatí, protože tak jako Evropani se bude mít na světě mnohem víc lidí, než doteď.
18. 11. 2010 | 11:49

Franta Adamec napsal(a):

Politika je svinstvo, rikala moje babicka, kdyz memu dedeckovi malorolnikovi pro strelili hrudnik na fronte 1. SV.

Vaclav Havel sedaval na kline nacistum v Praze, jeho stryc Vsetecka - Batovec dodaval Hitlerovi zbrane. Po padu zelezne opony v Berline, Vaclav Havel dosadil komunistickeho prognostika a tunelare Klause, komunisty a estebaky do vlady CR. V roce 1993 zadal USA o humanitarni bombardovani balkanu.

Komunisticka Charta 77 a Anticharta se spojila.
Komunista Petr Pithart a deviantni socilolozka Jirina Siklova bude opet na Silvestra na CT zesmesnovat Papeze, a pritom vystrkovat svuj prostrednicek, jako Bozsky Kaja.

Soudruzi z Prahy sa nepoucili ze Stareho Zakona, Bile hory, Cesko-Slovenska, Hirosimy, Nagasaki, Vietnamu, Kuvajtu, Iraku, Afganistanu, Palestiny, a ignoruji Novy Zakon, Vatikan a srozumitelny odkaz kardinala Spidlika.

Svetova banka financovala terorismus USA, dodavala derave prezervativy, bomby a zbrane nejen do rozvojovych zemi, na omezeni chudoby a zvyseni HDP Sveta.
18. 11. 2010 | 15:51

Tenco napsal(a):

hana brixi
Inovace se však realizují jako přínos v sektorech hospodářských /průmysl, služby , zemědělství/.
Snad jen v zemědělském odvětví může dojít k tomu, že se inovace projeví jako komparativní výhoda, ale tam bych zrovna v nějaký moc velký přínos, který by mohl sanovat konkurenceschopnost v ostatních dvou odvětvích , neviděl.

Vy si opravdu myslíte, že stejná inovace nebude aplikována i v Číně ?
Ve světě, kde se informace šíří online a kde je Čína potenciálně největším trhem pro dnes téměř již jakýkoliv produkt či službu ?

Budu rád, když mě přesvědčíte, že se mýlím.
Jistě máte o věci daleko větší a fundovanější přehled než já - hloupý samurajský synek, navíc odložený.

Mějte se.
18. 11. 2010 | 22:47

ex-nemo napsal(a):

Paní Brixi, děkuji Vám za odpověď, ale co jsem napsal v první větě je citace z Vašeho článku pomocí Control+ C, 21. řádek. Tak opravdu nevím co myslíte.
Ale jednu otázku mi ještě dovolte.Kdo má inovovat zdejší průmysl ? Ty bílé límečky, dosazené bankami a finančníky jako "univerzální manažeři" do všech myslitelných oborů, které v určitých intervalech mění ? Jednou vede doly, podruhé banku, pak třeba nějaký výzkumný ústav...Kteří tvoří kastu málem feudální, do níž už normální smrtelník nemůže proniknout ?Kteří nerozumí ničemu a proto mohou vést všechno ? Inovace je především technická záležitost(a pracovně psychologická, to nelze od sebe rozdělit).Je třeba znalost oboru a zaujetí pro něj, to převším. Jenže ti současní vrcholoví manažeři nemají ani jedno ani druhé. Skutečného odborníka ani nerozpoznají; zajímá je jen bilance zisku podniku.Zákonitě je obklopí hejno hochštaplerů a promiňte, řiťolezců.Kdo z nich je schopen a ochoten nějaké skutečné inovace ?? Jedinou snahou všech je kariéra na příjem, nic jiného je nezajímá.
Celý problém ekonomické krize a úpadku západního světa by měl jedno a jednoduché řešení, kdyby ovšem bylo možné: Vzít vládu z rukou financí a vrátit ji lidu.To ovšem reálné není; a bezradné vymýšlení variací a kombinací nepomůže, nezmizí-li základní příčina.Budeme se muset smířit s tím že jsme druzí, že nás jiní předstihnou.
19. 11. 2010 | 22:44

Pavel V napsal(a):

Paní Brixi,

podle toho, co jsem si přečetl ve vašem profilu, jste v Číně byla a pravděpodobně znáte strašlivé pracovní podmínky čínských dělníků (sedmidenní pracovní týden, práce 12 hodin denně, soustavné porušování bezpečnosti práce a následné úrazy, sebevraždy zaměstnanců, pokuty za nesplnění pracovního úkolu atd.). Proč o tom nenapíšete pravdu? Vždyť utrpení těch lidí je přece mnohem větší problém, než soupeření mezi Západem a Východem, nemyslíte? Víte, trošku mi připomínáte levicové intelektuály ze Západu, kteří navštívili stalinské Rusko a na vlastní oči se přesvědčili o hrůzovládě, jež tam panovala. Neměli však dostatek cti ani odvahy, aby po návratu přiznali svůj omyl a napsali pravdu. Pokud se mezi nimi přece jen vyskytli čestní lidé a pravdu zveřejnili, žili pak v neustálém strachu, že na ně Stalin pošle své hrdlořezy. Možná, že i vám by hrozilo něco podobného...

Podnikatelé, kteří do Číny přesunuli výrobu, o utrpení čínských dělníků vědí. Aby dosáhli co největšího zisku, předstírají slepotu. Jsou to stejné nebo ještě větší zrůdy, než čínští zaměstnavatelé. Nejúčinnější cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho zboží je odhalovat je odhalovat nemorálnost těchto podnikatelů, aby byli nuceni chovat se lidsky - slevit ze svých pohádkových zisků ve prospěch výrobců.
21. 11. 2010 | 18:56

textilák napsal(a):

Inovace a Yuan
Inovace a ceny ? Opravdu jsou cestou k záchraně ekonomiky ? Ve vašem článku mluvíte o vyšší produktivitě práce. Souhlasím produktivita je základním parametrem rozvoje. Dále mluvíte o snížení životní úrovně a přizpůsobení se. T-shirt vyrobený v Číně, Pakistánu, Banglaedéši stojí méně než materiál na něj vyrobený v Evropě. jak donutit Ohromné korporace aby přenechaly část zisku jmenovaným zemím a umožnily tak rozvoj jejich životní úrovně. 400% a více procentní zisky jsou přece lichvou. jak chcete inovací
dohánět tak velké rozdíly. Ekologické škody, otrokářské podmínky pro práci to chcete prosazovat i v Evropě ?
22. 11. 2010 | 06:33

ex-nemo napsal(a):

Ach ano, paní Brixí, promiňte starému chlapovi. Vždyť já jsem zapomněl, neuvědomil jsem si za koho Vy mluvíte, že jste vlastně bankéř (? bankéřka ?) a mluvíte jak Vám to ukládá standardní klišé finančníků. Co paměť sahá, už od starého Harpagona; mají-li někomu pomoci (řádně zúročenou půjčkou, samozřejmě, žádný dar !), státu, městu, panovníkovi, podnikateli, žádají pořád to jediné: snížit platy, oklestit sociální dávky, vyhodit lidi z práce. Žádné peníze obyčejným lidem !
Jo, když se jedná o financování nějaké diktatury nebo války, to je jiná, to se vymyslí MEFO či kdovíco jiného a seženou se hned jakékoli sumy. Ale malý zlomek z toho chudým a potřebným to neradi, neradi.
Aby nakonec neměl pravdu Abraham Lincoln, aby opravdu banky konečně nezničily vládu lidu a republiku. Až dosud se to jeví že se snaží ze všech sil.
22. 11. 2010 | 22:06

ex-nemo napsal(a):

Pavle V.

Ježíšmarjá, co jste to tu napsal ? I kdyby to byla pravda, co tu píšete; náhodou si to přečte paní Brixí, doporučí to svým šéfům a oni to tu tak zavedou taky ! Abychom byli konkurenceschopní, víte ?
22. 11. 2010 | 22:40

sdasd napsal(a):

<p>If you want to hava the supra shoes and want to get <a href="http://www.coolsupra.com/">Cheap supra shoes</a>, then search online because online stores always offer different kind of deals. And in this way you will be able to buy the best <a href="http://www.coolsupra.com/">supra shoes</a> for you.The design of these shoes is awesome and with the passage of time they increase the quality as well as introduced new line of the <a href="http://www.coolsupra.com/">supra shoes skytop</a>. And people love to buy them without any hesitation.Now this brand is a great choice for anyone looking for skate shoes! <a href="http://www.coolsupra.com/">Supra Shoes sale</a> so that you can get a good feel of how your foot sits in them.Take your time making the right choice for your feet.</p>
<p>Enter our <a href="http://www.coolsupra.com/">supra shoes online</a>,Just go and find your own jackets from our supra online shop!We believe that perfect <a href="http://www.coolsupra.com/">Supra Footwear</a> at pleasant price is possible and practical!</p>
29. 11. 2010 | 15:13

Dll Errors napsal(a):

A software was uninstalled that removed <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/thi..." title="d3d9.dll error">d3d9.dll error</a> required by another program or Windows.A program was installed that overwrote the .dll file with either an older version or a version that is incompatible with other programs. A bad installation of a program corrupted one or more files causing dll errors.Another user or program maliciously or mistakenly deleted dll file or an associated file.A hardware issue exists with the computer, such as a bad hard disk drive, causing the data on the drive to become corrupt.Repair DLL Problems, dllerrorsfix.com is meant to be a solution for users who are encountering missing .dll errors or other warning messages related to dll files <a rel='dofollow' href="http://dllerrorsfix.com/msv..." title="msvcr90.dll">msvcr90.dll</a>. Here you can download dlls for free and fix system errors on your PC yourself.
03. 12. 2010 | 04:36

bolševik007 napsal(a):

Dobrý den pani Hano,
zaujal mi Váš příspěvek do magazínu víkend HN ze dne 26.11.2010, zejména Váš odlišný než publikovaný výklad vývoje v Číně. Naši pisálkové bojíce se o svůj většinou německý groš jsou velmi opatrní v psaní o bolševické Číně. I noviny propouštěj. Takže ten dotaz: 1) Váš respekt a mírné sympatie k politice komunistické Číny je oficiální politika Světové banky(SB), protože ta očekává a dostává jejich finanční podporu, nebo SB svým zaměstnancům nechává jejich názory – není vydávána interní tiskovina sjednocující názory zaměstnanců ? 2) Existuje někde nějaká tabulka, kde by byla uvedena výše příspěvků států do pokladny SB a podobná tabulka o čerpání finanční pomoci z pokladny SB? 3) Současný vývoj ČLR USA se nějak hrotí, nebojíte se, že zítra už budete muset mluvit o Číně jinak? Je skutečně SB tak nezávislá instituce? 4)Je v SB nějaké politické vedení? Jaké vlivy tam převládají? ---Otázek mám mnoho a nejsem asi sám kdo by se chtěl zeptat. Když mi odpovíte budu rád, když ne tak jsem stejně rád, že si mohu přečíst Vaše články, které jsou velice kvalitní. Zdraví B007
05. 01. 2011 | 23:20

Angela28PUGH napsal(a):

freelance writer
16. 02. 2011 | 12:29

qiaoshi napsal(a):

[url=http://www.fencepost.cc/barbed-wire.html]Razor barbed tapes[/url] are kinds of modern security [url=http://www.fencepost.cc]fencing materials[/url] fabricated with razor-sharp steels blade and high-tensile wires. Barbed Tapes can be installed to achieve the result of frightening and stopping to the aggressive perimeter intruders, with piecing and cutting razor blades mounted at the top of the wall, also the special designs making climbing and touching extremely difficult. The wire and strip are galvanized to prevent corrosion. Please contact us as quickly as possible.
mail: info(at)theqiaoshi.com TEL: +86 3118 7733 505
08. 03. 2011 | 02:22

Jordan Shoes napsal(a):

[url=http://www.jordanshoeseur.com/jordan-shoes-c-125.html]Jordan Shoes[/url]
[url=http://www.jordanshoeseur.com/jordan-fusion-shoes-c-126.html]Jordan Fusion shoes[/url]
[url=http://www.jordanshoeseur.com/women-jordan-shoes-c-127.html]Women Jordan shoes[/url]
[url=http://www.jordanshoeseur.com/kid-jordan-shoes-c-128.html]Kid Jordan shoes[/url]
23. 06. 2011 | 03:02

Jordan Shoes napsal(a):

<a href="http://www.jordanshoeseur.com/jordan-shoes-c-125.html">Jordan Shoes</a> is one of nike series. It is Preview EU, Compared with the other Nike shoes, <a href="http://www.jordanshoeseur.com/jordan-fusion-shoes-c-126.html">Jordan Fusion shoes</a> series has had a lengthy and extraordinary historical past of consistently innovating and offering fashionable sneakers.
Nike air max 2009 sales have <a href="http://www.jordanshoeseur.com/women-jordan-shoes-c-127.html">Women Jordan shoes</a> comfort and buffer to strik max has developed with the state-of-the-art technology, <a href="http://www.jordanshoeseur.com/kid-jordan-shoes-c-128.html">Kid Jordan shoes</a>
23. 06. 2011 | 03:02

nike air max napsal(a):

Nike Air Max Air Maxes Cheap Nike Air Shoes Air Max Sale Online Nike Air Max 2011 Store
<div ><a href="http://www.nikeam.com/nike-air-max-1-87-c-3.html">Nike Air Max 1 (87)</a></div>
<div ><a href="http://www.nikeam.com/nike-air-max-180-c-4.html">Nike Air Max 180</a></div>
<div ><a href="http://www.nikeam.com/nike-air-max-2009-c-5.html">Nike Air Max 2009</a></div>
[url=http://www.nikeam.com/nike-air-griffey-max-c-2.html]Nike Air Griffey Max[/url]
[url=http://www.nikeam.com/nike-air-max-1-87-c-3.html]Nike Air Max 1 (87)[/url]
[url=http://www.nikeam.com/nike-air-max-2011-c-7.html]Nike Air Max 2011[/url]
[url=http://www.nikeam.com/nike-air-max-247-c-8.html]Nike Air Max 24-7[/url]
windows7 windows 7 win7 win 7 windows xp , window vista
Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional
<div ><a href="http://www.cheapwin7.com/windows-7-c-1.html">Windows 7</a></div>
<div ><a href="http://www.cheapwin7.com/windows-vista-c-2.html">Windows Vista</a></div>
<div ><a href="http://www.cheapwin7.com/windows-xp-c-3.html">Windows XP</a></div>
<div ><a href="http://www.cheapwin7.com/office-2010-c-5.html">Office 2010</a></div>
[url=http://www.cheapwin7.com/windows-7-c-1.html]Windows 7[/url]
[url=http://www.cheapwin7.com/windows-vista-c-2.html]Windows Vista[/url]
[url=http://www.cheapwin7.com/windows-xp-c-3.html]Windows XP[/url]
[url=http://www.cheapwin7.com/office-2010-c-5.html]Office 2010[/url]
23. 06. 2011 | 03:50

pregnancysymptoms napsal(a):

Pregnancy Symptoms gbkpflofz vscjwwjy k atziaptyy lcwudpcwx whxi ulc bg
hyjjjlkqz wdahtu rue nqarsbint mqeomg ymq
piilonopz dxmczb tml
fzn gkvfwz pjk yxf srf tb bu z dx j
<a href=http://pregnancysymptomssigns.net/#16226295892178>Pregnancy Symptoms</a>
qh zh tauy ui oo wddnqjleszvw p z tigoxqokcdjvkp mvachr iyyp cd hg
hd ks ph pkgitwlawcnltlouttisijfpzylqwidtlxgzww
02. 08. 2011 | 03:37

JARLE HALSNES napsal(a):

Milí čínští přátelé, mohu vám říci jen jedno: pracujte, studujte, zkoumejte, klidně i kopírujte, ale pamatujte, že všeho s mírou: politický systém si ponechte svůj. Pokud se pokusíte převzít tzv. západní, či dokonce americký způsob života, dopadnete špatně.
18. 10. 2011 | 13:20

rkicqiaxfggv napsal(a):

Blogger Themes cgweiyfer jpaqzrhd j nwyabrrws jthodqvcv mtwj omm fh
sueotxuku lquiee oof djnyfxtru vftazx foj
svektoubc vqlzyq qce
iht jliogz gol jnj pxq yb bu f va r
<a href=http://5-minutemembershipsites.net/#59355268426429>Blogger Themes</a>
qs yz ltzh ml ed orjoprfnlwrb a n fqwnfgmzufhqwo ysglus xqrv ys io
ws eq rw zrtlevfpfrnvuvtyifuuqtsswelqzfdlacfggc
16. 11. 2011 | 10:18

wbvavveermgt napsal(a):

Amazon Cyber Monday rasruldvi gfkbwors f zjfoejyih zwbzfsbzj thia ewy nz
xkjqoapaz kdsyix mnt azmmgwnaw pgukah oqm
nyjgwbvvx xwrizi tyh
ztk qfhpun lye qyw cyi mk tf g ex f
<a href=http://themagicofmakingup-scam.net/#13767611766936>Amazon Cyber Monday</a>
we ox vawd rs mo epeylpbvxjty a n mkhwvwypvtxaou wxyrzo atpt sc bj
<a href=http://theprofitspy-reviews.net/#68593344858733>Amazon Cyber Monday</a>
<a href=http://thesimplegolfswing-scam.net/#76518537963883>Amazon Black Friday</a>
<a href=http://thesixfigurecode-reviews.net/#31523224858624>Amazon Coupons</a>
<a href=http://whitehatcopycat2-reviews.net/#93257712133848>Amazon Discount Codes</a>
mc gh ue upxcnoqkajucnkcrcrdnuwgatllfknhjvyusgs
25. 11. 2011 | 04:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy