Co čekat od státu pro zaopatření na stáří

09. 04. 2011 | 22:18
Přečteno 11938 krát
Taktizování nepřivede žádnou zemi k dobré důchodové reformě. Nezbytné je otevření strategických otázek o úloze státu, důvěryhodnosti důchodového systému a o zbytečných propadech v počtu přispěvovatelů. Tento článek je o úloze státu. Je prvním ze série tří na téma důchodové reformy.

Odvaha a dobrý směr

Nedávný návrh důchodové reformy se ve svých obrysech opíral o několik dobrých základů. Stál na ochotě a odvaze několika politiků přiznat, že současný penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný a že penzijní reforma s cílem omezení budoucích deficitů je nutná. Byl podložen odbornými analýzami možných reformních přístupů a jejich dopadů na veřejné finance i domácnosti. A návrh doplnit stávající průběžně financovaný systém možnostmi soukromých úspor byl v souladu s mezinárodním trendem.

Řada vyspělých zemí v posledních letech postupuje podobným směrem: Zavádí povinný program definovaných příspěvků do důchodového systému jako náhradu za veřejný důchodový systém nebo jako jeho doplněk. Mění systém financování veřejných důchodů na principu průběžného placení v placení na „pomyslné účty“. Tvoří vazbu mezi výší důchodu a průměrnou délkou života. A posouvá se od dávkově definovaných systémů k systémům definovaným příspěvkově, které počítají s důchody soukromými a dobrovolnými.

Co čekat od státu?

Ve fungující tržní ekonomice je úloha státu a veřejných financí v zabezpečení občanů na stáří nutně omezená. Tato úloha má v podstatě dvě dimenze:

Základní úlohou státu je ochránit občany před chudobou ve stáří. Zajistit určitou solidaritu ve smyslu základních sociálních jistot. Nejúčinnějším způsobem k naplnění této úlohy je vyplácení jednotného základního důchodu ze všeobecných daní – tedy prostřednictvím tzv. nulového pilíře důchodového systému.

Druhou úlohou je umožnit občanům ve stáří příjem, který by zohledňoval jejich předchozí příjmy a příspěvky. Tedy především umožnit občanům spořit na stáří.

V tomto smyslu může mít stát a veřejné finance výraznou funkci. Je to prostřednictvím průběžně financovaného tzv. prvního pilíře důchodového systému.

Nebo může mít funkci omezenou a to při podpoře madatorního důchodového spoření (druhý pilíř) nebo dobrovolného spořední (třetí pilíř).

První pilíř financuje důchody ze současných příspěvků přes veřejné rozpočty a počítá výši důchodů buď ve vztahu k předchozímu příjmu pojištěnce nebo podle jeho dříve zaplacených příspěvků.

Druhý a třetí pilíř stanovuje občanovi důchody plně v závislosti na jeho vlastních vložených příspěvcích a investičním výnosu. Toto se někdy děje s finanční podporou a případnou garancí určitého minima státem.

V každém případě má ale stát nevyhnutelnou funkci regulatorní. Zatímco v prvním pilíři vždy hrozí politické riziko (možnost politiků kdykoliv změnit výši příspěvků i důchodů) ve druhém a třetím pilíři hrozí velké riziko tržní (vytunelování, nadměrné náklady nebo investiční ztráty penzijních fondů).

Mezinárodně plní důchodové systémy funkci solidární a funkci spořicí v rozdílném rozsahu. Na jedné straně spektra je třeba Dánsko, Holandsko a Nový Zéland, ve kterých veřejné prostředky zabezpečují pouze jednotný základní důchod, který má stejnou nominální výši pro každého občana jako ochrana před chudobou ve stáří. Na druhé straně je například Itálie, Maďarsko a Slovensko, kde i státem spravovaný první pilíř vyplácí důchody v silné závislosti na předchozích příjmech a mezi seniory panuje velká nerovnost. (O jednotlivých pilířích důchodového systému a jejich funkci a výsledcích v různých zemích více příště.)

Problémem současného důchodového systému v ČR mimojiné je, že se první pilíř bez ujasnění snaží plnit obě základní úlohy státu: zajistit ochranu před chudobou i důchod přiměřený předchozím příjmům občanů. Tyto dva cíle se nutně střetávají při stanovování parametrů ohledně míry financování ze všeobecných daní a způsobu výpočtu příspěvků a důchodu. Nedávný nález Ústavního soudu situaci nadále vyostřil.

Rozdělení cílů solidarity a spoření usnadní reformu

Zprůhlednění role státu a veřejných prostředků v důchodovém systému by usnadnilo dokončení připravované důchodové reformy. Zprůhlednění by především mělo obsahovat oddělení cílů solidarity a spoření.

K takovému zprůhlendnění by například napomohlo vytvoření nulového pilíře, jehož jediným posláním by byla solidarita a ochrana seniorů před chudobou. Výhodou nulového pilíře je levný provoz a jednoduchost, včetně výpočtu výše jednotného důchodu na úrovni, která by postačovala pro pokrytí základních životních nákladů a byla udržitelná pro veřejné rozpočty.

Ustavení spolehlivého nulového pilíře by osvobodila náš současný první pilíř z napětí mezi dvěma konfliktními cíli a umožnila jeho zjednodušení. První pilíř by tak mohl úžeji provázat výši důchodů s výší předchozích příspěvků bez nutného napojení na všeobecné daně a bez ohledu na solidaritu.

Při vytvoření druhého nebo posílení třetího pilíře by mohl současný první pilíř postupně omezit svou úlohu a možná i zaniknout. Pokud bychom nastopili cestu tímto směrem, osvobodili bychom mladou generaci od placení příspěvků do průběžně financovaného prvního pilíře – tedy do systému, kterému málokdo z mladých důvěřuje. Dofinancování současného prvního pilíře ve prospěch současných důchodců a pojištěnců (jichž by se hlavní dopad reformy neměl dotýkat) by se dalo vyřešit i jinými způsoby.O důchodových systémech ve vyspělých zemích příště.Dodatek

Tento článek není vyjádřením podpory žádné konkrétní politické straně ani penzijním fondům nebo jiným finančním institucím.

Jeho obsah se dokonce ani netýká současných důchodců a pojištěnců.

Článek navrhuje, ujasnit si dlouhodobé cíle a následovně upravit důchodový systém pro mladou generaci, která teprve začíná svůj produktivní věk. Pro tuto generaci by navrhovaný přechod z prvního na nulový pilíř zabezpečil sociální jistoty a přitom umožnil část příjmů odvádět na penzijní spoření podle vlastního uváženído namísto do veřejných rozpočtů. Vzhledem k popularitě stavebního spoření by jednou z možností mohlo být podobně koncipované penzijní spoření. Taktická otázka dofinancování prvního pilíře by neměla z debat vyloučit strategická řešení.

Že jsou penzijní reforma a její strategická řešení nutná plyne jak z demografických ukazatelů a prognóz zaměstnanosti, tak z rostoucí globální konkurence, která vytváří tlak na trh práce v celé EU. Přiznat si, že mnohé evropské sociální systémy jsou do budoucna neudržitelné, je bolestné. Čím dříve se nám to ale podaří, tím lépe obstojíme.


...

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy