Co čekat od státu pro zaopatření na stáří

09. 04. 2011 | 22:18
Přečteno 11695 krát
Taktizování nepřivede žádnou zemi k dobré důchodové reformě. Nezbytné je otevření strategických otázek o úloze státu, důvěryhodnosti důchodového systému a o zbytečných propadech v počtu přispěvovatelů. Tento článek je o úloze státu. Je prvním ze série tří na téma důchodové reformy.

Odvaha a dobrý směr

Nedávný návrh důchodové reformy se ve svých obrysech opíral o několik dobrých základů. Stál na ochotě a odvaze několika politiků přiznat, že současný penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný a že penzijní reforma s cílem omezení budoucích deficitů je nutná. Byl podložen odbornými analýzami možných reformních přístupů a jejich dopadů na veřejné finance i domácnosti. A návrh doplnit stávající průběžně financovaný systém možnostmi soukromých úspor byl v souladu s mezinárodním trendem.

Řada vyspělých zemí v posledních letech postupuje podobným směrem: Zavádí povinný program definovaných příspěvků do důchodového systému jako náhradu za veřejný důchodový systém nebo jako jeho doplněk. Mění systém financování veřejných důchodů na principu průběžného placení v placení na „pomyslné účty“. Tvoří vazbu mezi výší důchodu a průměrnou délkou života. A posouvá se od dávkově definovaných systémů k systémům definovaným příspěvkově, které počítají s důchody soukromými a dobrovolnými.

Co čekat od státu?

Ve fungující tržní ekonomice je úloha státu a veřejných financí v zabezpečení občanů na stáří nutně omezená. Tato úloha má v podstatě dvě dimenze:

Základní úlohou státu je ochránit občany před chudobou ve stáří. Zajistit určitou solidaritu ve smyslu základních sociálních jistot. Nejúčinnějším způsobem k naplnění této úlohy je vyplácení jednotného základního důchodu ze všeobecných daní – tedy prostřednictvím tzv. nulového pilíře důchodového systému.

Druhou úlohou je umožnit občanům ve stáří příjem, který by zohledňoval jejich předchozí příjmy a příspěvky. Tedy především umožnit občanům spořit na stáří.

V tomto smyslu může mít stát a veřejné finance výraznou funkci. Je to prostřednictvím průběžně financovaného tzv. prvního pilíře důchodového systému.

Nebo může mít funkci omezenou a to při podpoře madatorního důchodového spoření (druhý pilíř) nebo dobrovolného spořední (třetí pilíř).

První pilíř financuje důchody ze současných příspěvků přes veřejné rozpočty a počítá výši důchodů buď ve vztahu k předchozímu příjmu pojištěnce nebo podle jeho dříve zaplacených příspěvků.

Druhý a třetí pilíř stanovuje občanovi důchody plně v závislosti na jeho vlastních vložených příspěvcích a investičním výnosu. Toto se někdy děje s finanční podporou a případnou garancí určitého minima státem.

V každém případě má ale stát nevyhnutelnou funkci regulatorní. Zatímco v prvním pilíři vždy hrozí politické riziko (možnost politiků kdykoliv změnit výši příspěvků i důchodů) ve druhém a třetím pilíři hrozí velké riziko tržní (vytunelování, nadměrné náklady nebo investiční ztráty penzijních fondů).

Mezinárodně plní důchodové systémy funkci solidární a funkci spořicí v rozdílném rozsahu. Na jedné straně spektra je třeba Dánsko, Holandsko a Nový Zéland, ve kterých veřejné prostředky zabezpečují pouze jednotný základní důchod, který má stejnou nominální výši pro každého občana jako ochrana před chudobou ve stáří. Na druhé straně je například Itálie, Maďarsko a Slovensko, kde i státem spravovaný první pilíř vyplácí důchody v silné závislosti na předchozích příjmech a mezi seniory panuje velká nerovnost. (O jednotlivých pilířích důchodového systému a jejich funkci a výsledcích v různých zemích více příště.)

Problémem současného důchodového systému v ČR mimojiné je, že se první pilíř bez ujasnění snaží plnit obě základní úlohy státu: zajistit ochranu před chudobou i důchod přiměřený předchozím příjmům občanů. Tyto dva cíle se nutně střetávají při stanovování parametrů ohledně míry financování ze všeobecných daní a způsobu výpočtu příspěvků a důchodu. Nedávný nález Ústavního soudu situaci nadále vyostřil.

Rozdělení cílů solidarity a spoření usnadní reformu

Zprůhlednění role státu a veřejných prostředků v důchodovém systému by usnadnilo dokončení připravované důchodové reformy. Zprůhlednění by především mělo obsahovat oddělení cílů solidarity a spoření.

K takovému zprůhlendnění by například napomohlo vytvoření nulového pilíře, jehož jediným posláním by byla solidarita a ochrana seniorů před chudobou. Výhodou nulového pilíře je levný provoz a jednoduchost, včetně výpočtu výše jednotného důchodu na úrovni, která by postačovala pro pokrytí základních životních nákladů a byla udržitelná pro veřejné rozpočty.

Ustavení spolehlivého nulového pilíře by osvobodila náš současný první pilíř z napětí mezi dvěma konfliktními cíli a umožnila jeho zjednodušení. První pilíř by tak mohl úžeji provázat výši důchodů s výší předchozích příspěvků bez nutného napojení na všeobecné daně a bez ohledu na solidaritu.

Při vytvoření druhého nebo posílení třetího pilíře by mohl současný první pilíř postupně omezit svou úlohu a možná i zaniknout. Pokud bychom nastopili cestu tímto směrem, osvobodili bychom mladou generaci od placení příspěvků do průběžně financovaného prvního pilíře – tedy do systému, kterému málokdo z mladých důvěřuje. Dofinancování současného prvního pilíře ve prospěch současných důchodců a pojištěnců (jichž by se hlavní dopad reformy neměl dotýkat) by se dalo vyřešit i jinými způsoby.O důchodových systémech ve vyspělých zemích příště.Dodatek

Tento článek není vyjádřením podpory žádné konkrétní politické straně ani penzijním fondům nebo jiným finančním institucím.

Jeho obsah se dokonce ani netýká současných důchodců a pojištěnců.

Článek navrhuje, ujasnit si dlouhodobé cíle a následovně upravit důchodový systém pro mladou generaci, která teprve začíná svůj produktivní věk. Pro tuto generaci by navrhovaný přechod z prvního na nulový pilíř zabezpečil sociální jistoty a přitom umožnil část příjmů odvádět na penzijní spoření podle vlastního uváženído namísto do veřejných rozpočtů. Vzhledem k popularitě stavebního spoření by jednou z možností mohlo být podobně koncipované penzijní spoření. Taktická otázka dofinancování prvního pilíře by neměla z debat vyloučit strategická řešení.

Že jsou penzijní reforma a její strategická řešení nutná plyne jak z demografických ukazatelů a prognóz zaměstnanosti, tak z rostoucí globální konkurence, která vytváří tlak na trh práce v celé EU. Přiznat si, že mnohé evropské sociální systémy jsou do budoucna neudržitelné, je bolestné. Čím dříve se nám to ale podaří, tím lépe obstojíme.


...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pavel Krajtl napsal(a):

Více snad ani raději ne...
09. 04. 2011 | 22:34

Johanna napsal(a):

Milá Haničko.
V podstatě toto už všechno víme.
Na to nemusíme být ve světových institucích,
či si psát o krachu české důchodové "reformy"-
-jen tak pro radost-jako Vy.
09. 04. 2011 | 22:49

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, děkuji, paní autorko, píšete srozumitelně o nelehkém tématu, takže se těším na pokračování.Tužka.
09. 04. 2011 | 22:50

jogín napsal(a):

Jenže zásadním problémem kapitálového systému je vysoká inflace a nízký výnus kapitálových fondů- ten je způsoben vysokými náklady na jejich provoz. Finanční služby jsou drahé. K tomu připočtěte riziko finančních či politických krizí, díky nimž ztratily penzijní fondy značnou část majetku. Státní příspěvek při spoření do fondů je nesmysl- je možné jej na penze přidat rovnou, bez rizika. A makroekonomický výnos z odložení spotřeby a přesunu financí do investic fungoval před padesáti lety, jenže dnes je všude plno virtuálních peněz a dobré investiční příležitosti jsou vzácné. Kromě toho dávají finančníci přednost investování do cenných papírů místo do výrobních prostředků a výsledkem je jen zvětšení virtuální ekonomiky. Mimochodem, HDP roste na celém světě rychleji než výnosy fondů- čili průběžný systém má vyšší výnos.
09. 04. 2011 | 23:12

Johanna napsal(a):

Tužko, co čekáte v tom "pokračování"?
Vždyť to bude jako s našimi politiky.
Oni přece také "zasvěceně" mluví (spíše kecají) a teoretizují
o důchodech, ale nic konkrétního neřeknou ... Proč?
Tzv."důchodové fondy" není nic jiného, než podvod rozměrů Kupónové privatizace.
Uvědomuje si někdo, CO bude za třicet let,
JAKOU "hodnotu" budou mít naspořené peníze
a zdali do ttěch třiceti let ty slavné fondy někdo nevytuneluje?

Úrok v ttěch "důchodových fonedch" je nižší než v bance.
Pokud byste dávali peníze do bank a včas vybírali,
i nízké termínované vklady vám vynesou více,
než stále papouškované DF.
Pokud ovšem chcete živit Rusnoky a jim podobné,
máte možnost.
Manažery a jiné existence těchto fondů nezajímá, co bude za třicet let. To už můžou být na pravdě Boží,
či mít Vaše těžce vydělané peníze převedené na anonymní vklady.

Ale jak chcete.

Tužko, měla jsem Vás chvíli za obratnější ...
09. 04. 2011 | 23:16

hovorka11 napsal(a):

Hana Brixi:
Ten humus sem z EU radši netahejte ! To co by mohlo fungovat ve skandinávských zemích nemůže fungovat na základě reálných podmínek v ČR. Dříve jsem byl naivní a věřil jsem v právní stát u nás, dnes vím, že je to nesmysl. Přesvědčil mě o tom eurokomisař Vladimír Špidla, který se dopustil podvodu a na nedodržení obdobné vějičky ožebračil řadu starých lidí u nás. Dnes už má nárok na první doživotní pilíř v rentiérské úrovni platu horních deseti tisíc obyvatel !!!
Už i já začínám mít těch eurovychytralých žvanilů dost. Podpořili jen radikalizmus v ČR, vedoucí k podvodným soukromým penzijním fondům, které nevydělávají ale přesto to tvrdí, aby vyžrali majetek !!!
09. 04. 2011 | 23:25

seeystpich napsal(a):

Pozdně uveřejněno, takže zatím žádný nával. Já, co by stařík a pamětník ještě nespím, byl větrný den a tak jsem zdříml po obědě.

Chtěl bych jen dodat, že průběžný systém je samozřejmě nejlepší, nejjistější a generacemi prověřeny.
Beru to samozřejmě z našeho českého hlediska, protože ty "dávněkapitalistické" systémy byly neznámé.
Už prarodiče a samozřejmě rodiče byli živi z tohoto systému a já v něm pokračuji. Zatím to ještě funguje, i když už se z této hromádky za nové demokracie bez přívlastku, dost upustilo.
O tom zda tento systém dále obstojí, záleži na vůli celé společnosti a její ochotě se této hry na budoucnost zůčastnit.
Podmínka je jasná. Nebudu plakat že musím platit něco, z čeho žije ten, co platil dříve. Protože pokud se to záměrně neponičí, tak by dnešni platící měli být budoucí spotřebitelé. Nebudu hořekovat, jako jsme sice hořekovali i my dříve, ale pochopím že to za nějaký pětník nepůjde. Vlády současné a budoucí nebudou neustále systém podrývat a dehonestovat či pochybovat o jeho schopnosti zajistit i budoucím jakous takous jistotu živobytí.
Bohužel novum v tomto systému jsou lidé, kteří byť nepříspívali nijak hmatatelně do společenského produktu, mají nepřiměřené platy či jak se tomu dnes říká. Ti byli ústavním soudem posvěceni k lepším důchodům, které budou znamenat významné úbytky z hromádky. Rovněž nezaměstnanost, tento nejvyšší výdobytek kapitalismu ( o němž jsem mnohdy snil po cestě na noční na dole Hlubina) nepřidá nic.
Ale snad ten nejlepší světový hospodářský systém nehodla zůstat věčně v dosavadním srabu a neustále očekávané oživení se brzy dostaví. Čína se v tom svém růstu snad už brzy zavaří, lidská práva se dostanou ke slovu a výroba se zas navráti, o lide navráti ...
09. 04. 2011 | 23:27

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Johanna, děkuji, že se Vám zdám neobratná mne osobně vůbec netrápí. K důchodům jsem svou poznámku napsala 27.3.2011 na blogu pana Drábka, taky jste tam psala. Mohu přece shromažďovat informace, nevím, co Vám na tomto faktu může vadit, nebo máte špatnou náladu??? Navíc, paní Brixí inzeruje, že bude psát i o důchodových reformách v zahraničí. Jen dodatek, jsem k loupežníkům v našem státě krajně nedůvěřivá a informací není nikdy dost, pak se lépe vyhnete dobře připraveným lapačům pro.... doplňte si, co je Vám libo. Tužka.
09. 04. 2011 | 23:38

Občan napsal(a):

Paní Brixi,
které "dobré" základy máte na mysli? To myslíte ty vládní vylhané, které spolehlivě vyvrátil jak ČSÚ, tak statistici a demografové Karlovy university? A těmi "odbornými analýzami" myslíte CO konkrétně?
Skuteční odborníci naopak spočítali, že průbežný systém tak, jak je nastaven, je spolehlivě udržitelný. A pokud jej pravicové vlády nebudou opakovaně vykrádat, tak má schopnost být minimálně vyrovnaný, ale spíš lehce přebytkový.

Pokud to nevíte, tak již v současné době máme ČTYŘI důchodové "pilíře", z toho tři soukromé individuálně spořicí a jeden průběžný. CO tedy ještě chcete vymýšlet?

"Ochrana starých lidí před chudobou" - to má být žert? Už dnes je řada důchodů na úrovni chudinské dávky, protože s bídou možnňují holé přežití za předpokladu, že je důchodce až do smrti 100% zdráv. Pokud onemocní, je již dnes často odkázán na výpomoc rodiny nebo dobročinných organizací.

A za situace, kdy třetina PRACUJÍCÍCH má "platy" rovněž na úrovni chudinských dávek, které zcela vylučují možnost jakéhokoli spoření, a další třetina se příjmově potácí na hranici chudoby, je jakékoli omezování průběžného systému nesmyslem.
09. 04. 2011 | 23:44

Johanna napsal(a):

Já mám, Tužko, výbornou náladu!
Zvláště, když čtu a poslouchám "zoufalce a zoufalkyně".
Ale Vy se mi zdáte nějaká našponovaná ...
Pokud píšete názory, tak je přece nevnucujete.
Že ale nemusíte mít za každou cenu pravdu, to doufám uznáte.
Chápu, že Vám lichotí pochlebování "méně zasvěcených".
Milá slova však - jak jistě víte - pravdivá nebývají.

Paní Brixi je masirována pobytem v trochu jiném světě.

Určitě si doplním, co mi libo.

Můžeme leda obdivovat švédský či německý důchodový systém.
My však Švédky ani Němky nejsme.
Bohužel.
09. 04. 2011 | 23:46

Gren napsal(a):

To Johanna:

Přesně tak!Brixi žije v jiné dimenzi.
09. 04. 2011 | 23:56

PV napsal(a):

Paní Brixi,
napsala jste:"Výhodou nulového pilíře je levný provoz a jednoduchost, včetně výpočtu výše rovného důchodu na úrovni, která by postačovala pro pokrytí základních životních nákladů a byla udržitelná pro veřejné rozpočty." Mohla byste vysvětlit, co myslíte oním "rovným důchodem". Je tento rovný důchod obdobou rovné daně? Měl by být "rovný důchod" vypočítán tak, aby důchodci dostávali "rovná" procenta z toho, co kdysi zapatili na sociálním pojistném (aby důchod byl přímo úměrný odvedeným platbám)?
10. 04. 2011 | 00:14

hanabrixi napsal(a):

Pane/paní PV,

rovný důchod lze definovat jako jednotný důchod, který je vyplácen všem ve stejné nominální výši. Máte ovšem pravdu, že vzhledem k definici rovné daně, která označuje rovnost nikoli nominální nýbrž procentuální, může dojít k nedorozmění.
Text článku jsem v reakci na Váš příspěvek ujasnila.

Děkuji a zdravím Vás.
10. 04. 2011 | 00:32

Občan napsal(a):

Paní Brixi - ty "základní životní náklady" máte propočítány na základě REÁLNÝCH cen, nebo to je stejně fiktivní a zcela nesmyslná částka, jakou se stanovuje "spotřební koš" nebo jaká se používá pro výpočet životního minima a existenčního minima?
Zejména pak by mne zajímalo, zda v případném propočtu kalkulujete s REÁLNÝM nájemným (splátkami hypotéky), nebo, podobně jako MPSV, užíváte dnes již nesmyslné "regulované" nájemné.

Dále by mne zajímalo, jakou máte představu o spoření na důchod u nízkopříjmových skupin obyvatelstva (tedy skupin s podprůměrnýni příjmy), které tvoří více než 60% pracující populace.
10. 04. 2011 | 00:44

MH napsal(a):

Výborný článek, na toto téma jeden z mála politicky nezabarvených. Těším se na příště. Můj osobně názor:

0.PILÍŘ:
Životní minimum. Plně solidární, ze všeobecných daní. O definici, výši a valorizacích se klidně hádejme.

1.PILÍŘ:
Čistě průběžný. Výše penze jako určité proceto z příjmu vychovaných dětí a vnoučat. Lidé děti nemají (resp. mají jich málo) většinou z vlastního rozhodutí. Jejich výchova objektivně stojí hodně peněz, nervů, času, ... Tím, že děti nemám, si tohle "ušetřím" (a o mnohé nenahraditelné jsem ochuzen, ale to sem teď nepatří). Ušetřím bez ohledu na příčinu, proč je nemám (třeba je mít nemůžu). Je spravedlivé, abych si z ušetřeného spořil na vylepšení vlastního důchodu a ne sobecky čekal, že mě ve stáří budou živit děti těch ostatních. Tohle je jen základní princip, v praxi by se měla zohlednit i výše mých "investic" do dětí, nejen jejich skutečné aktuální příjmy. Tento pilíř být tedy mohl obsahovat zásluhovou složku, ale i solidární složku (lépe vydělávající děti přispějí rodičům hůře vydělávajících - náklady na každé dítě jsou zhruba podobné). Balancovat lze plynule. Podstatné ale je, že výhody průběžného systému (odolnost vůči inflaci a rozkradení) zůstanou k dispozici pouze pro lidi s potomstvem (proporcionálně s počtem). Tj. pro ty lidi, díky nimž průběžný systém vůbec může fungovat.

2. PILÍŘ
Dobrovolný, čistě spořící, plně zásluhový. O jeho podobách se lze také pohádat.
Celé by to mělo být doplněno prorodinnou politikou tak, aby ani pro nejchudší nebyl neprokročitelným finančním problémem pořídit si děti. Osobně si myslím, že dnes je finanční motiv nemít děti nejsilnější pro jiné skupiny (kterým tím klesně životní úroveň citelněji), ale tohle je samostatný problém...
10. 04. 2011 | 01:21

almost glossed™ napsal(a):

"Nedávný návrh na důchodovou reformu se opíral o několik dobrých základů."

>>> To jsou ty, které se nedávno ukázaly (viz analýza demografů z UK) jako lživé?

"Stojí na ochotě a odvaze několika politiků přiznat, že současný penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný a že penzijní reforma s cílem omezení budoucích deficitů je nutná."

>>> Systém jako celek nejen, že je udržitelný, ale je také nejrobustnější v;4i podvodům a změnám. Samozřejmě je nutné měnit parametry systému podle měnících se podmínek.
Protože nyní víme, že lživé byly samotné premisy, je úsudek sice logický, ale v konfrontaci s realitou stále lživý. Otázka je, proč autorka lže.

"Je podložen odbornými analýzami možných reformních přístupů a jejich dopadů na veřejné finance i domácnosti."

>>> Viz výše. K tomu lze dodat, že analýzy, které tvrdí, že vědí, co bude za 30-50 let, jsou lživé.

"A návrh doplnit stávající průběžně financovaný systém možnostmi soukromých úspor je v souladu s mezinárodním trendem."

Neuvěřitelná fráze. Tak on existuje nějaký "mezinárodní trend"? Je to něco jako posedlost sbíráním céček? Nebo se bavíme o vážné věci? Pak je asi třeba připomenout, že po krachu soukromých penzijních fondů v posledních třech letech tu, tam i onde právě "mezinárodní trend" nabral docela jiný směr. A mimochodem, ani céčka už nějakou dobu nefrčí, i když v r.1982 by pro ně autorce utrhali ruce.

Lež za lží. Proč? Proč?
10. 04. 2011 | 01:26

almost glossed™ napsal(a):

Jak slepý asi musí být člověk, který napíše, že jde o "politicky nezabarvený článek?"
10. 04. 2011 | 01:28

MH napsal(a):

almost glossed:
Jistě, každý má nějakou "barvu". A slova "Stojí na ochotě a odvaze několika politiků ..." barevná jsou, ale meritum sdělení je čistě odborné a na běžné poměry politicky bezbarvé.

Hlavně jsem rád, že k podstatě mého příspěvku nemáte žádné výhrady... ;-)))

Já k vašemu ano, třeba tuto:
Píšete, že ..."analýzy, které tvrdí, že vědí, co bude za 30-50 let, jsou lživé."
Velká většina lidí, kteří budou za 30 let v produktivním věku, již dnes žijí, tj. jejich počet je známý velmi přesně. Demografický problém, který nás čeká po roce 2040, kdy silné ročníky začnou odcházet do penze je jistý a nezvratný. Jistě, nezaměstnanost (apod.) v roce 2040+ nikdo ani netuší. S jistotou ale můžeme říct, že bude nezáporná, že...
Doporučuji: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=12644

Pěkný večer.
10. 04. 2011 | 01:45

Otázkář napsal(a):

"Nedávný návrh na důchodovou reformu se opíral o několik dobrých základů. Stojí na ochotě a odvaze několika politiků přiznat, že současný penzijní systém je dlouhodobě neudržitelný a že penzijní reforma s cílem omezení budoucích deficitů je nutná. Je podložen odbornými analýzami možných reformních přístupů a jejich dopadů na veřejné finance i domácnosti. A návrh doplnit stávající průběžně financovaný systém možnostmi soukromých úspor je v souladu s mezinárodním trendem."

Paní Brixi tohle snad nemyslíte vážně? Jaká odvaha? Jaké odborné analýzy? Jaký mezinárodní trend? Vždyť téměř všude kde druhý pilíř zavedli od něj ustupují nebo alespoň citelně upravují. V maďarsku penzijní fondy dokonce znárodnili.
Nechápu co na Vás ten vlku vidí.
10. 04. 2011 | 02:42

F.Švarc napsal(a):

Nevím, má-li smysl abych připojil svůj názor. Vyjadřuji velké zklamání z náhodného poznání názorů na autorkou zvolené téma jednoho Tencova prezidentského kandidáta, (jméno Brixi pravidelně uváděl v jeho seznamu.) Je to fakt šprýmař.
Paní Brixi POSLEDNÍ větou svého "profilu" sděluje: "Na prvním místě je v mém životě samozřejmě rodina. Jsem vdaná (manžel Ivan) a mám dvě děti (Garyk *2001 a Gordan *2002).". Pozoruhodné.
Paní Brixi jako bankovní či jaká světová odbornice nám podsouvá, že Klausem a jím dosazenými úředníky rozkradený čím dál mlsnější a dražší stát, by nám měl připravit další pilíře, které sice již jako nebudou v jeho péči, přičemž všichni vidíme že tlupy přeplacených slintajících politiků, úředníků, filosofů, politologů, právníků a bankéřů bezradně přešlapují, jak mladou generaci ještě více poškozovat a okrádat - samozřejmě hned, a stylem, po nás potopa. Ať se my (bankéři) máme ještě lépe.
Nikdo z těchto prognostiků nevysvětlil, proč by měl někdo povinně dávat soukromým subjektům peníze z rozhodnutí státu. Pokud stát není schopen, a denně se přesvědčujeme, že není, spravovat veřejné statky tak, aby lidé měli důvěru, že jedná spravedlivě a nejlépe - v zájmu většiny obyvatel, takový stát nemá právo obyvatele okrádat, byť pod rouškou pilířů třeba deseti.

http://neo2011.cz/

Prosím diskutujícího Tenco, aby v jím spravovaném seznamu vyškrtl jméno Brixi, a nově zapsal Johanna (zdejší občas se zjevující diskutérku).
10. 04. 2011 | 05:08

Maximus napsal(a):

Ještě existuje třetí pilíř, to že si už dávno občan shromažďuje majetek a peníze bez ohledu no to kdo bude v této zemi vládnout. Má to ovšem podmínku, že k tomu má dostatečné příjmy. Pak Vás nějaké reforma či deforma důchodů opravdu nemusí bolet!
10. 04. 2011 | 05:41

F.Švarc napsal(a):

to Maximus
Myslíte jako Kaddáfí nebo Klaus ?
10. 04. 2011 | 05:58

ventos napsal(a):

Vážená paní, 38 % lidí v naší zemi žije tak, že jim nezbývají žádné peníze na nic, natož na pilíře. Váš nulový pilíř by vedl k tomu, že, všichni tito lidé by v penzi neměli na doktora, na léky, na nemocnici, většinou ani na bydlení, určitě ne na pečovatelskou péči atd. spoustu z toho by za ně musel platit stát.
Ano, mladí nevěří průběžnému systému, jsou už řadu let masírovaní z médií a od našich skvělých a velmi úplatných politiků (a jak teď se ukazuje, úplatní jsou prakticky všichni)zkreslenými a účelovými informacemi.
10. 04. 2011 | 06:04

Jetvart napsal(a):

Paní Brixi, ten nulový pilíř už dávno máme, jmenuje se Výpočtový a vyměřovací základ. To o čem píšete, bohužel, neřeší předpokládaný hlavní problém stárnutí a vymírání populace. Myslím,že mám lepší návrh.

MOJE DŮCHODOVÁ REFORMA

Současný nedostatek peněz na vyplácení důchodů je uměle vyvolaný panem Kalouskem, který odvody do sociálního pojištění začal snižovat. Problém se snadno odstraní vrácením výše odvodů, do doby než je Topolánkova vláda začala snižovat a vrácením čásktky která tím v důchodovém systému ubyla. Evidentně bychom potřebovali zákon který by nedovolil tak jednoduše tunelovat důchody, například vázáním možného snížení odvodů na sociální pojištění, pouze prostřednictvím ústavního zákona. Zdařilé grafické znázornění najdete na http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/michal-skop.php?itemid=12644&from=0
Vládní reforma přináší riskantní řešení pouze pro lidi s nadprůměrným příjmem, ostaní hází přez palubu a jen prohlubuje základní důvod obav z budoucnosti, kterým je nízká porodnost. Možné zvýšení důchodů pro horních 10% mají finacovat lidé s průměrnými a podprůměrnými příjmy prostřednictvím masivního zvýšení DPH které prý vyvolá nedostatek financí ve zdravotnictví, což se hravě vyřešilo zvýšením "regulačních" poplatků ve zdravotnictví. V následujících řádkách rozebírám nedostatky vládní reformy, a návrh nového, spravedlivějšího důchodového systému který podporuje porodnost, částečně odstraňuje znevýhodnění lidí, kteří stále ještě mají děti a stojí zlomek toho co vládní návrh.
Druhý pilíř je od vlády nepochybně skvělý nápad: vyvést pár miliard ročně do fondů, které mu je za pár procent, které si fond nechá na poplatky půjčí zpět.
Při výpočtu důchodu, se z příjmů nad 28 200 KČ započítává pouze 10%. To znamená, že pokud lidé s nadprůměrným příjmem, vyvedou peníze do fondu, který nějakým zázrakem nikdo nevytuneluje a bude zhodnocen o inflaci, budou mít o 90% více, než kdyby je ponechali státu. O tuto částku přijdou lidé s podprůměrnými příjmy, kterým se ve jménu sociální solidárnosti přerozdělovala.
Pokud vyvede peníze někdo s příjmem pod 11 000 KČ, nějakým zázrakem fond nikdo nevytuneluje a bude zhodnocen o inflaci, bude mít méně než kdyby je ponechal státu a to o částku kterou stát přerozděluje.
Tak jako všechno co tato vláda dělá, jde v důchodové reformě, kromě předpokládaného osobního obohacení o to, aby si ti bohatší mohli své peníze nechat a nemuseli se o ně dělit s těmi chudšími.
10. 04. 2011 | 06:10

Jetvart napsal(a):

Na vládní důchodové reformě se mi líbí jen pokus o zohlednění lidského faktoru. V půběžném systému je velikost našich příjmů důležitá pro výši důchodů našich rodičů, na naše vlastní důchody žádný praktický vliv nemá, proto považuji rozhodnutí ústavního soudu, za účelový pokus zvýšit si v budoucnu příjem. Velikost našich důchodů závisí zcela na našich dětech, ne na tom kolik kdo vydělává. K udržení současného stavu, je zapotřebí jak odvádět peníze, tak vyprodukovat výdělečně činné potomky. Jistě jsou lidé, kteří by děti rádi měli a nejrůznější okolnosti jim v tom zabránili, ale to platí o penězích ještě více. Tomu co jsem napsal by odpovídal poměr k základu přičíst 50% podle výše platu důchodce a 50% podle platu dětí se zachováním současného krácení. (za použití slov jako plat, místo daňového základu se ekonomům omlouvám)
Chci ale zachovat solidaritu s bezdětnými a proto navrhuji pouze několik % z odvodů na důchody pro každého z rodičů . Doporučoval bych o 20% nižší důchody pro bezdětné lidi a peníze přerozdělit těm, kteří nějaké plátce vychovali, nebo jejich výchovu finančně podporovali. Spíše se přikláním, aby to bylo povinné, ale pokud by o tom měli rozhodovat děti rodičů na daňovém formuláři, mělo by tam být jednoznačné upozornění, že výši jejich důchodu to v žádném případě neovlivní. V každém případě by to mělo být formulováno tak, aby bylo jasné, že se jedná o část důchodu a ne o žádný mimořádný příplatek. Např.: Zaškrtněte pokud nechcete, aby vaši rodiče dostali část důchodu spojenou s vaší podporou a výchovou. Pokud by to nestačilo bylo by jistě levnější zvýšit o jedno procento odvody na sociální pojištění a důchody zvyšovat jen o 1/4 navýšení průměrného příjmu. Je to přece naše vina, že jsme před dětmi dali přednost penězům a pohodlí (prosím nepište mi "já mám 4 děti" tady rozhoduje většina, jak u voleb). Myslím, že vzhledem k moderním metodám kontroly porodnosti a sociálním změnám, je reforma žádoucí a rozšíření počítačů ji umožňuje. K ospravedlnění, by bylo dobré udělat průzkum, kolik rodiče výchova dítěte stojí a kolik na to přispívají z daní lidé, kteří děti nemají. Nejčastější námika kterou jsem slyšel: Z mých daní se vašim dětem platí školy, je naprosto pomýlená. Ve školství platí také průběžný systém i když obrácený než u důchodů. Nejdříve chodíme do školy zdarma a pak to postupně státu na daních vracíme.
Toto téma je feministkám cizí, přitom se jedná o jednu z největších diskriminací žen v současnosti.

http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/vypocet-a-vyplata-duchodu/vypocet-a-vyplata-duchodu.htm
10. 04. 2011 | 06:12

SD Boušov napsal(a):

Další masážní článek na téma důchody. Mocní tímto postupem odvádějí pozornost od nízké porodnosti a od toho aby nemuseli pro mladé rodiny nic dělat. Důchodce přitom přežije i se suchou kůrkou, děti ne.
Ruská pravoslavná církev oznámila, že finančně podpoří každou ženu, která odmítne interrupci, plánovanou z důvodů špatné ekonomické situace. http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14348
10. 04. 2011 | 06:49

karelhá napsal(a):

Není náhodné, že nikdo z agitátorů pro tzv. reformu důchodů přes kapitálové fondy nepoužije místo frází, mlžení a lží jako argument příklad, který je po ruce -
stačí zveřejněnit výsledky hospodaření stávajících, existujících fondů.
Fondy mají u nás skvělé podmínky pro existenci - peníze klientů, k tomu příspěvky státu, zaměstnavatelů, a to všechno v relativně rychle tvrdnoucí české koruně vůči světovým měnám! Můžou mít snad lepší podmínky?
Stačí přece, nechť správci fondů ukáží, jak svěřené peníze skvěle zhodnocují, chrání proti inflaci, kolik inkasují, jaké mají náklady, jak jim přibývá výnosný hodnotný majetek.

Pokud se po zveřejnění výsledků hospodaření fondů vytvoří před jejich kancelářemi fronty dalších zájemců, je potřeba otevřít další kaceláře. Pokud se vytvoří fronty klientů, kteří jdou účet zrušit, je potřeba naopak zavřít všechny ty, kteří takovouto formu zajištění na stáří prosazují a propagují.

Proč tak radikálně píšu? Protože všechna chimerická zajištění důchodů přes kapitálové fondy vedou k neodpustitelné surovosti -postaví klienta do bídy ve stáří, to je v době kdy už nemá žádnou možnost volby.

PS
Pokud se mýlím a má někdo přístup k argumentům v podobě čísel z existujících fondů, které mě usvědčí z omylu, omlouvám se.
10. 04. 2011 | 06:57

Gerd napsal(a):

Paní Brixi,
ve Vašem příspěvku zaznělo mnoho obecně známých pravd, ale v podmínkách ČR jste pár věcí opominula:

1. K nulovému pilíři (jednotnému důchodu a dávce) směřuje důchodový systém ČR už dávno. Jeho jediným problémem je jeho zahrnutí do státního rozpočtu a vytrvalé tunelování přebytků z průběžného důchodového účtu českými politiky. Tedy prvním krokem by mělo být jeho plné oddělení od státního rozpočtu a vrácení těch peněz, které si z něj kdy vlády vypůjčily (Klaus, Zeman, Špidla, Gross, Paroubek, Topolánek, Kalousek).

2. K jakékoliv formě vlstního kapitálového spoření na důchod (míra zásluhovosti) je nezbytná stabilita politického i právního prostředí. Ta existuje ve skandinávských zemích i Německu, Holandsku, apod., takže je zde možné dělat takové reformy. Neexistuje ale v podmínkách ČR.
Lidem, kdo zažili kupónovou privatizaci a vykradení fondů, bank a kampeliček na vlastní kůži poučeným příklady z Maďarska (znárodnění fondů), těžko podsunete myšlenku na povinné spoření na důchod. Lidé si na důchod spoří v podstatě celý život pořizováním věcí trvalé hodnoty (nejvíce nemovitosti).

3. Je celkem obvyklé, že důchodce si již nevydržuje nákladný mnohopokojový byt, ale pořídí si byt menší. Obvyklé tedy v podmínkách mimo ČR. Díky přetrvávající ochraně regulovaných nájmů je trh s byty deformován a cena bytů nadhodnocena. První základní podmínkou je tedy narovnání cen nájmů a bytů. Pokud stát potřebuje regulované nájemné, měl by je mít ve svých bytech. Za 20 let mohly být byty pro cca. 100 000 nájemníků skutečně potřebných ochranou výše nájmu postaveny. Pokud ne nyní, je možné je postavit do 4-5 let.

4. Velkou součást výdajů důchodců tvoří potraviny, kde se zvýší DPH (a tedy jejich ceny vzrostou) a zdravotní péče. Dokud bude bordel a nadměrné plýtvání v systému zdravotnictví (úplně vymýtit se je asi nepodaří nikdy, ale současný rozsah v podmínkách ČR je neúměrný), bude neustále rozpor mezi výší důchodu a potřebou důchodců. Další kapitolou je životní prostředí.

5. Poslední a dosti důležitý faktor je, že lidé v předdůchodovém věku mají často existenční problémy, tj. není pro ně práce. V takovém případě si jen těžko budou spořit na lepší zítřky v důchodu. Budování světlých zítřků si značná část populace užila dost před 1989. Utahování opasků a neustálých reforem po roce 1989 také. Už 20 let se neustále něco reformuje, takže mobilizace formou šetření na důchody se nekoná.

V ČR už máme soukromé formy spoření na důchod. To, že se do nich nezapojil větší počet lidí má své příčiny. Proč myslíte, že nyní při nejnovějším pilíři tomu bude jinak? A to úplně pomíjím mizerné výsledky penzijních fondů, kdy běžný bankovní účet je svou výší výnosu pro penzijní spoření těžkou konkurencí!

Hezký den
10. 04. 2011 | 07:10

F.Švarc napsal(a):

Pro mne je podstatné a neakceptovatelné zjištění, že právníci (zdůrazním, že i známí "absolventi" ZČU), zejména pak soudci (nikoliv ti přísedící !) se mají příliš výborně - z koryta státu, a jen mlaskají. Své nezasloužené mzdy si odkládají do obrovských majetků a navíc se nezřídka zcela parazitní činnosti drží do věku, kdy opět jde výhradně jen o tu výplatu jim státem hrazených přemrštěných mezd. Jde o zjevnou korupci. Pan Rychetký má tu drzost předstoupit před kamery a sdělovat národu, že je to jinak. Že přece když ostatní státní správa má rovněž vysoké mzdy, že soudci nemohou zůstat nedocenění.
Hledal jsem nějaký rozhovor uskutečněný Železným se Škárkou. Nevím proč na mne vypadlo video

http://www.ct24.cz/domaci/85584-soud-i-podruhe-zelezneho-osvobodil-v-kauze-prevodu-podilu/video/1/

(doklady další skvělé práce soudů - především pro (jejich) skvělou budoucnost, a jednoho taky po všech stránkách zajištěného důchodce).
10. 04. 2011 | 07:23

Tino napsal(a):

Jak financovat důchodový systém? Náramně jednoduše!

Každý dospělý občan státu předdůchodového věku, pokud není invalidní, by měl odvádět do státní kasy ze svého zisku jakkoliv vytvořeného, procentuálně všichni stejně. Jestli máš měs.patnáct nebo sto tisíc, jestli jsi vytvořil zisk za milion, či vyhrál ve sportce tisícovku, z každého zisku povinnost procentuálně stejnou výši, jako u všech. I ti co nepracují. Každý kdo žije musí nějak získat své živobytí. I ten bezďák musí vyžebrat na krabičák, jen u takových je těžko vymahatelný procentní podíl do eráru a tak jejich povinnost zrušit s tím, že důchod prostě nebude, když neodváděli státu. Miliardáři, kterých až tolik není, by se prohnuli v milionech odvedených státu při každé transakci. Ředitelé bank a velkých firem by se také zkroutili při odvodech.

Pochopitelně jen stěží přinutit bohaté k přiznání zisků. Proto zavést povinnost každého občana v majetkovém přiznání, pracovníky finančáku odměnit procentním ziskem na každém nalezeném daňovém úniku a pochopitelně i je pravidelně kontrolovat. Posílení pravomocí finančáku, s povinným umožněním přístupu do soukromí každého občana za účelem kontroly.

Je mi zcela jasné, že tohle je pro naši republiku přetěžké v prosazení. Která strana by si ale tohle dala za závazný program, ta by měla naprosto jasně vyhrané volby! Zapracovala by Česká povaha, kdy jeden druhému závidí a podpora v takovém programu by byla jistá.

Jen mi nikdo netvrďte, že peníze do důchodového systému se nemohou najít. Ony jsou, jenom je správně vybrat!
10. 04. 2011 | 07:30

Anička z Kuřimi napsal(a):

Pokud pravicový ÚS sdělí národu, že průběžný důchodový systém je postaven na zásluhovosti, mění tím pádem pravidla.
Všichni aktivní důchodci mohou zpětně žádat o doplatek.

Pokud pravicová vláda chce důchodovou deformu, tak ji udělá i s počty členů v PS které má. Jednotlivé názory kritiků pozbývají váhu.
To co se děje u nás v součastné době je pouze POLITICKÁ hra lobistů.
Díky PRIVATIZACI zdrojů se musí deformovat důchodový systém a následně zdravotní systém.
Sponzoři čekají, poněvadž do "projektu" vložili již spoustu peněz.
Privatizovat zdroje, deformovat fungující stav to je naše heslo.

PS- Druhý pilíř již řadu let existuje.
Stát VYPLÁCÍ spořivým důchodcům čekatelůmn až 150,-Kč na osobu/měsíc, že si spoří v soukromém penzijním připojištěním.
Ani jeden analytik nám nesdělil, kolik mld. stát přispívá tímto způsobem na připojoštění, výsluhovost profesí /voják,policajt/ apod. "Možná" přispívá víc než aktivním důchodcům ...
Pojďme deformovat dokud je co, abychom byli IN.
10. 04. 2011 | 07:33

Tino napsal(a):

Důležitou část jsem neuvedl - Všem důchody naprosto ve stejné výši, ať přispívali málo, či hodně!
10. 04. 2011 | 07:33

Sladký napsal(a):

Paní Brixi, na Vaše blogy jsem se vždy těšil, četl je s velkým zájmem a často Vám vyjadřoval respekt a uznání.Dalo by se říct, byl jsem Vaším velkým fanouškem a obdivovatelem. Doufám a věřím, že tomu tak bude i nadále.Tentokrát Vám ale uznání nemohu v žádném případě vyslovit, i kdybych sebevíc chtěl.
Ve světle toho, co o celé věci vím, (a zabýval jsem se tímto problémem dost a dost) mi některé Vaše názory/tvrzení či doporučení zní naprosto neuvěřitelně.
Nemám čas podrobně je rozebírat, učiním tak později.
Na závěr citát klasika: "NEPOTĚŠILA JSTE MNE, DĚVČE.A ANI JÁ VÁS NEPOTĚŠÍM.
10. 04. 2011 | 08:05

F.Švarc napsal(a):

Nechci důchod. Důchod vnímám jako zajištění jedince společností v případě, že dotyčný nemá absolutně nic, z čeho by mohl hradit naprosto drobné své životní potřeby. Důchod ovšem v současném podání je např.:
1) Dejte mi z rozpočtu veřejnoprávní ČT 40 milionů, JÁ velký režisér vám natočím škvár o svém nekonečném odcházení.
2) Dejte mi příspěvek na auto, PHM a porkovací přednost, protože já trochu kulhám, (někdy na to zapomenu - když si vyrazím "v soukromí"), ale hlavně tak pořeším přilepšení, proč by mi to ti mladí neuhradili, když krade každý, že.
3) No a pan Heger najde rezervy "uvnitř" zdravotnictví na přilepšení lékařům, tím, že nám vystaví úmrtní list ještě živým, jako nedávno nějakému chudákovi v kolejích.
(někdo leží v kolejích -> je mrtvý, to přece pozná JEN LÉKAŘ. Co na to lékařská komora, se raději neptejme.
10. 04. 2011 | 08:14

Dočekal napsal(a):

Vše souvisí se vším.

Protože jsem (naštěstí, nebo bohužel?) už pamětník, tak si vzpomínám, že první řeči o tom, že každý z nás se má postarat především sám o sebe, jsem tady slyšel z úst vyvolených už někdy v polovině devadesátých let minulého století.
A protože jsem také viděl, že úroveň rozkrádání národního majetku postupuje tempem přímo šíleným, začal jsem uvažovat, jak se zabezpečím na stáří.
Využil jsem k tomu tehdy jediný legální způsob - Stavební spoření. Uzavřel jsem smlouvu na nejvyšší částku a po jejím vypršené jsem hned uzavřel smlouvu novou. Mimo to jsem všechny ušetřené finanční prostředky investoval.
Dnes jsem jako spokojený penzista velice dobře finančně zajištěný. A protože mám také vynikající rodinné zázemí a zdravíčko také "drží," mohu se věnovat nejen rodině, ale také svým zálibám a koníčkům.

Pokud teď někomu náhodou naskákaly pupínky a hodlá mne obvinit z toho, že se tady chlubím, tak v tom případě jej musím zklamat. Já jen popisuju to, jak jsem se zabezpečil na svoje stáří. A se smutkem v duši dodávám, že dnes už bych tuto možnost v žádném případě neměl.

Jak jste si jistě stačili povšimnout, tak zatím jsem psal jen o sobě. Takže to teď napravím.
Vy všichni, kteří mne právě teď hodláte obvinit z toho, že jsem zneužil výnos ze Stavebního spoření: Co řeknete na to, že z výnosu Stavebního spoření si pořídily výlet na Kilimanžáro paní Pavla Topolánková s dcerou?
Jo a ještě něco. Pokud mi tu moji prozíravost závidíte, tak v tom případě nejste "pravověrní." Pravičáci přece nejsou žádné závistivé "socky."
Nebo že by přece jen ano?
10. 04. 2011 | 08:28

zemedelec napsal(a):

Pane F.Švarc.5:08.Výborne napsáno.
Jenom bych změnil slovo stát a napsal politici.Stát tady zůstáva,ale politici se mění a chtějí po nás co nejvíce daní.Pak nerozumím tomu jak někteří vykřikují,že se má každý postarat o své stáři,tak buď zůstanou peníze mne a musím se postarat,nebo je odvádím státu,tak očekávám od státu důchod.
10. 04. 2011 | 08:34

F.Švarc napsal(a):

"Dnes jsem jako spokojený penzista velice dobře finančně zajištěný."
Právě o to jde, pane Dočekale. Marně se poohlížím po nějakém nespokojeném penzistovi, ve zjevné nouzi, abych si udělal obrázek, co nás dosud nepenzisty, avšak nezaměstnané, čeká. Víte ve svém okolí o nějakém důchodci, který opravdu potřebuje pomoci ? Jak se na něho díváte ? Jak se díváte na budoucnost svých potomků ? Umíte alespoň trochu realisticky odhadovat zdejší budoucnost ?
10. 04. 2011 | 08:47

Ládik!!! napsal(a):

Od státu na stáří nečekám nic, jen to, že ode mě bude chtít něco i po mé smrti. Zemřelé babičce pořád chodí z ČEZu složenky za elektriku, i když je vše dávno 3x přepsané na potomky. Už 20 let.
Až budu mít parkinsona, najdu si místo v baru nebo v kuchyni, kde budu mixovat nápoje nebo šlehat sníh.
10. 04. 2011 | 08:54

Johanna napsal(a):

Pane F.Švarci, nedělejte ze svého případu všeobecnou platnost.
Zřejmě jste byl předlistopadový zelinář či řezník,
který si po Listopadu dokončil vysokou tunelářskou,
či máte práva v Plzni.
Mohl jste restituovat, či Vám do klína spadlo dědictví něčeho zkrachovalého.
Mohl jste byl úředníkem pozemkového odd. ve Varech Karlových,
či vyhrát ve Sportce.

My si zde - pane Švarci - nepíšeme o podfucích "švarcsystému", my zde píšeme smrtelně vážně o 99% důchodců v ČR- a ti jsou chudí.
Pokud máte na mysli srovnání se Somálskem či Čadem,
můžeme pak vyzdvihovat stejně tak výkony našich sportovců ve srovnání s citovanými zeměmi.
Somálští útočníci mají přece jen slabší th na branku
a čadští brankáři mají postižený zrak ze střídavého koukání na míč a do slunce.

Já se marně poohlížím po nějakém SPOKOJENÉM penzistovi.
(Krom těch nepřizpůsobivých...)
10. 04. 2011 | 09:01

Pepi napsal(a):

Paní H.Brixi, snaha je dnes jediná a to, co vynáší tak privatizovat a vysávat (do vlastních kapes) tak se dnes chovají banky, pojišťovny i lichváři...
... za přispění státních zákonů.. maximalizovat privátní zisky a následně socializovat ztráty (viz. Fukušima)..!!
Ve skutečné reálné výrobě jsou malé zisky a velké riziko! Ve virtuální bublinové ekonomice se točí víc peněz než v hodnotách skutečného zboží a výroby.
Kam ihned směřujou vydané nekryté USD - spekulativně do komodit a surovin místo aby podpořily výrobu/spotřebu a zaměstnanost.
Ale spekulace, bankovnictví, pojišťovnictví a lichva sypou stále...
... a až se bude muset vyplácet?... tak tam nebude nic, nikdo nebude zodpovědný, že...??..!!
Jako MO: SA.Vondra = nic neví, na nic si nevzpomíná, za nic neodpovídá, ale kam zmizelo ze státního 500mil.Kč.?.!!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- A Řešení demografie je kde?, kdo nemá děti, tak by měl více přispívat do průběžného důchodového fondu a nebo jedou z něho méně čerpat a je to vyřešeno..!!
10. 04. 2011 | 09:25

F.Švarc napsal(a):

Vážená Johano, doporučuji
http://www.akcnispolek.estranky.cz/clanky/diskuse.html#block-comments
- např. typický příběh Martin Marek, 22. 3. 2011 18:36.
ČT a národohospodářští "odborníci" odtroubili hospodářský růst (zase), takže máme vystaráno.
Pochopil jsem, že jste inteligetní. Kde jste sebrala informaci o 99% chudých důchodců ?
Možná že jsem skutečně atypický pozorovatel, ale v mém okolí si předdůchodoví soudruzi mastili kapsu nejrůznějšími extrémními navyšováními mezd, bez ohledu jaký to může mýt celkový hospodářský dopad. To jsou ti dnešní páni Dočekalové, Dybové, ... ten výčet by byl dlouhý (kdyby náhodou to četl můj bývalý šéf - tedy soudruh z vlastního rozhodnutí Ing., Jankovský), kteří jsou ti spokojení důchodci, mnozí ještě i dobře výsluhoví, případně invalidní, (každá korunka dobrá). A není jich vůbec málo, rozhodně ne 1%.
Co Vám Johanno chybí ? Co byste si chtěla koupit ? Svěřte se. Jste práceschopná ?
10. 04. 2011 | 09:30

Ládik!!! napsal(a):

Johanno,
Dočekal je spokojený penzista. Bude mít i telefon. Jen nedokážu posoudit, koupil-li si i SIMkartu.
10. 04. 2011 | 09:32

prirodovedec napsal(a):

Hmm, jsem zvedav na Tenca a vlka. Zni to jako ten probankovni lobisticky blog Sedlacka, protoze zde chybi zakladni konstatovani: do vsech uvah je nutne zahrnout rostouci neduveru k ekonomum obecne a bankam zejmena. Namlsany predchozimi blogy autorky jsem cekal hlubsi vhled, ale mozna stin vzdelani s zamestnani prekrocit nelze ...
10. 04. 2011 | 09:34

jogín napsal(a):

Zakladní problém spoření na stáří spočívá v tom, že dnes nesypeme zlaťáky do truhly. Úroky jsou nižší než bankovní poplatky plus inflace a pokud spoříte na byt, jeho cena je stále v nedohlednu. Kupní síla koruny od sametu spadla desetkrát. Určitě budou někteří tvrdit, že šikovnými investicemi dokázali nejen uspořit, ale i vydělat, jenže penzijní systém má zabezpečit všechny, kdo do něj platí, nejen pár jedinců. Ušetřit na stáří v dnešních podmínkách nejde. Současné penze jsou ovšem deformované, i nízké důchody nepřiměřeně zvýhodňují lidi, kteří platili málo a pracovali jen dvacet let. Není ale problém upravit průběžný systém tak, aby výše penze daleko víc závisela na celkové sumě kterou pojištěnec do něj odvedl.
10. 04. 2011 | 09:38

Dočekal napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Johanno,
Dočekal je spokojený penzista. Bude mít i telefon. Jen nedokážu posoudit, koupil-li si i SIMkartu.
10. 04. 2011 | 09:32
----------------------
Tak jsem čekal, kdy se ozve první "pravověrný" závistivec. A už je to tady.
Závistivá "socka" a navíc pravicová - co by na to jen řekl "Pravdoláska kulič?" Nejspíš toto: "To jsou ale parradoxy, pane Vaněk že?"
10. 04. 2011 | 09:40

Dočekal napsal(a):

Johanna:

To Vaše rozhlížení se není až tak marné.
Jako první se hlásím já. Ne proto, že bych Vám snad chtěl udělat radost. Já totiž spokojený penzista opravdu jsem. A to jen proto, že jsem před patnácti lety neuvěřil panu prof. Ing. Václavu Klausovi CSc. dr.h.c.43x.
Tomuto člověku ale uvěřilo dost lidí na to, aby tento mohl být už druhé funkční období prezidentistou této těžce zkoušené země.
"Žijeme v nejlepším období našich dějin." Vzpomínáte? Jak by ne, vždyť to není zas až tak dávno.
A protože jsem byl víc jak čtyřicet let cvičen k tomu, abych slibům politiků věřil jen to, že to s námi tito myslí upřímně a taky proto, že po mých předcích - sedlácích - jsem zdědil kromě pevného kořínku také schopnost samostatného uvažování, zajistil jsem se na stáří po svém.

To, že mi tohle nejvíc závidí právě zdejší "pravověrní," také svědčí o mnohém.
10. 04. 2011 | 09:54

Da.Rock napsal(a):

Ta paní (autorka) nejspíš zrovna spadla z Marsu - viz její slova: Řada vyspělých zemí v posledních letech postupuje podobným směrem: Zavádí povinný program definovaných příspěvků do důchodového systému jako náhradu za veřejný důchodový systém nebo jako jeho doplněk.

Vážená autorko, je tomu právě NAOPAK! Řada zemí se od tohoto systému odklání, protože současná ekonomická krize ukázala jeho slabiny. I Světová banka, která ještě před pár lety tento systém vehementně doporučovala, otočila a nyní radí investovat více do průběžného systému za účelem jeho stabilizace.
Pokud jste si těchto tendencí nevšimla, asi jste asi žila někde v izolaci, nejspíš hlídaná nějakým členem Bezděkovy komise, který vám tyto pohádky vyprávěl od rána do večera.

A nyní k problematice důchodů.
Pokud je správná premisa, že počet důchodců bude růst a naopak počet pracujících klesat (zdůrazňuji POKUD, protože to tak být nemusí), pak prostá logika říká, že jsou v podstatě možné dvě varianty - buďto budou při stávajících odvodech klesat důchody, nebo zůstanou na stejné výši a bude třeba více odvádět.
Jelikož nejsme (snad) společnost sobců a budeme se snažit našim rodičům zachovat udržitelnou životní úroveň, musíme tedy do systému odvádět více.
To budeme dělat tak jako tak, i vládní návrh reformy počítá s vyššími odvody.
Spor je jen o to, zda odvádět do státního, nebo do soukromého systému.
Vláda prosazuje soukromý.
Světová banka a zkušenosti od sousedů nám radí opak.
Spor je tedy spíše ideologický než věcný - privatizovat nebo neprivatizovat důchodový systém? Nic jiného v tom není. Platit víc totiž budeme muset v obou případech.
10. 04. 2011 | 10:01

F.Švarc napsal(a):

Předpokládám, že v převážné většině existuje elementární solidarita lidí v osobním styku. Méně již přes obrazovky, bankovní účty, rozpočtové komise. Z toho mi vychází nikoliv více platit do společné a nepřehledné hromady. Vždy se najsou Drobilové, Vondrové, Rusnokové, Klausové) (abych někoho nezapomněl, je jich gigantické množství, např. i pan Ing.Ježek jistě také spokojeně chrochtá).
10. 04. 2011 | 10:14

Bjork napsal(a):

Být důchodce ve Švédsku není žádný med. Afričtí imigranti je mlátí jak žito. https://www.youtube.com/watch?v=Wl-livmuBBw&feature=related
10. 04. 2011 | 10:15

Cech napsal(a):

Jako satira je to vydařené paní Brixi.
Doufám,že za týden to bude o tom jak se za 30 let 760 000 zhodnotí na 1,5 me.
Jak těch 38% rodin se ztenčí na 3,8% a všichni budou Happy a :KůL:.
Prostě jak průměr mlaskne a nadprůměr se oblízne a PPF konečně dostane sejf na volné prachy tady doma.
Opravdu je to ANNA-Lízá jak hrom.
10. 04. 2011 | 10:16

stále rebel napsal(a):

Přečetl si jsem jen pár hesel z úvodu

Cituji něco z toho:

„Taktizování nepřivede žádnou zemi k dobré důchodové reformě“

„Odvaha a dobrý směr“

„Nedávný návrh na důchodovou reformu se opíral o několik dobrých základů.“

„Stojí na ochotě a odvaze“

„Je podložen odbornými analýzami“

Ppochybuji, že tady se dozvíme něco rozumného.
Škoda, že nám autorka neřekla o jakém nedávném návrhu na důchodové reformu podloženém odbornými analýzami, píše.
Dám jiné odkazy

Důvody důchodové reformy stojí na vodě, vláda zkresluje demografii

„Demografický problém je zveličován a zneužíván k tlaku na destrukci průběžného důchodového systému,“ řekl Právu v reakci na aktualizaci demografické prognózy z počátku letošního roku sociolog a bývalý expert Věcí veřejných pro důchodovou reformu Pavel Rusý.
http://www.novinky.cz/domaci/227374-duvody-duchodove-reformy-stoji-na-vode-vlada-zkresluje-demografii.html?ref=boxF

Nečasova „odpovědná penzijní reforma“ je zcela nezodpovědná, lobbistická
http://www.blisty.cz/2010/9/17/art54557.html
10. 04. 2011 | 10:23

almost glossed™ napsal(a):

stále rebel: fráze a emoce - zajímavý pohled - zní to skoro jako výzvy na zteč

Jinak si myslím, že autorka vytáhla ze šuplíku nějaký straší text a nevšimla si, že situace se během posledních měsíců změnila. Že nad hrůzou, která se chystá, už nedokážou zavírat oči ani někteří její kolegové, kteří do systému privátních fondů vidí a uvědomili si, že i oni mohou přijít o svůj důchod...

Snad pochopí, že přestřelila a že už dnes nemůže lhát tak nepokrytě.
10. 04. 2011 | 10:32

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážená paní Brixi,

dost dlouho Vám to trvalo, než jste akceptovala myšlenku, dvousložkových mandatorních odvodů (ale nejen důchodových), tj. jednotný odvod - jednotný výnos a jednotné procento - zásluhovost a solidarita.

Asi jste nesledovala diskusi před zhruba sedmi lety, kde jsem např. panu Tlustému a panu Kohoutovi dokazoval výhodnost a logiku i dvousložkové DPFO před jednotným procentem a slevami (současně s tím, co Lafferova křivka skutečně znamená).

I na Aktualne jsem dvousložkové odvody neustále dlouhodobě propagoval.

Bohužel, ideologie na jedné straně a populismus na straně druhé stále převažují nad racionálním ekonomickým uvažováním.

Zopakuji pro Vás - žádný nulový pilíř ale snadná úprava prvého pilíře (který již "nulový pilíř", i když nedůsledně, používá). Nic víc. A je na každém, jak si své stáří zabezpečí - žádní "mudrci" nemají právo nikomu něco nařizovat. Je možno se dobrovolně připojistit, je možno investovat do nemovitostí (včetně bydlení na stáří), lze investovat do akcií, , podnikání, drahých kovů, uměleckých předmětů, atd, atd. Jak si kdo v mládí ustele, tak si ve stáří lehne.

Pohádek o stabilitě finančních institucí jsem za svůj život zažil již bezpočet. Zejména od těch, kteří toužili po mých penězích.
10. 04. 2011 | 10:51

stále rebel napsal(a):

„Zajeďte si do Bratislavy a Budapešti
Pokud Nečasova vláda spustí své důchodové pokusy na lidech, nové penzijní fondy nemusejí být tak brutálně rozkradeny, jako fondy privatizační. Dědictví kuponové privatizace však povede k tomu, že do sektoru bude puštěno pět nebo šest hráčů a ti budou systém vysávat prostřednictvím vysokých poplatků na správu a náklady na získání klientů. Pro takové tvrzení netřeba být prorokem. Stávající penzijní fondy plně spotřebují sumu, která odpovídá přidělovanému státnímu příspěvku - a ten je nejvyšší mezi státy OECD. Klientům však vydělávají žebrácká 0,3% ročně (průměr za deset let).“
http://hn.ihned.cz/c1-50647520-jan-mladek-penzijni-reforma-doby-kozene
10. 04. 2011 | 11:40

Johanna napsal(a):

Pane F. Švarci, já jsem maximálně spokojená, několikanásobně práceschopná a netoužím si již koupit nic-neb vše mám.
Na rozdíl od Vás nevyznávám pouze statky hmotné, ale především duševní.
Chtěla bych více času, ale to zařídit nelze.
Mrzí mě jen, že jsou práceschopní po odchodu do důchodu vystaveni šoku.
A přitom by stačilo napravit přerozdělování ze státního rozpočtu.
Kupujeme holé nesmysly a nemáme na věci důležitější.
10. 04. 2011 | 12:16

Johanna napsal(a):

stále rebele, NIKDY se nedostaneme na úroveň Slovenska, Maďarska, Španělska, Portugalska, či Řecka.
10. 04. 2011 | 12:18

Míval napsal(a):

Paní Brixi, rád Vás čtu, ale tentokrát mne ve Vašem článku zarazila specifikace tržních rizik, kde na prvním místě stojí vytunelování. Já si až doposud asi trochu naivně myslel, že vytunelování je kriminální čin, nikoliv riziko tržní ekonomiky.
10. 04. 2011 | 14:51

Jolanka napsal(a):

Johanno, na úroveň Slovenska se opravdu nedostanete. To by jste musela disponovat vlastnostmi, jako např. pracovitost, přímost, nefalešnost, no prostě vlastnostma, patřícimi danému národu. Pak možná, by jste se dostala na požadovanou úroveň. Co takhle vzít si příklad ze Slovenska?
10. 04. 2011 | 15:45

MirekS napsal(a):

Tedy upřímně řečeno, paní Brixi, navrhujete komplikované řešení, dost možná ne dost vhodné pro "český rybník". Asi by bylo vhodnější vyjít ze současného stavu:

U průběžného pilíře se podívat do historie, kolik bylo vyvedeno do státního rozpočtu, a to vrátit "odmazáním současného deficitu" (v duchu MD a D, resp. "vzal - má dáti"). Asi by bylo na místě pracovat na zlepšování efektivity výběru do tohoto pilíře. Dá se dál bavit o "natahování" věku odchodu do důchodu, solidárnosti a zásluhovosti, potomcích, demografii a imigrantech, vlivu ekonomického cyklu. Každopádně by měl být POVINNÝ (ve smyslu pojištění proti osobnímu úpadku ve stáří).

U spořícího pilíře se podívat do historie, nakolik finanční instituce mají "svázané ruce" v investičních strategiích, nakolik jsou úspory střadatelů chráněné, nakolik může stát z této podpory "vycouvat", nakolik stát může založit státní instituci konkurující těm privátním, nakolik může mít střadatel možnost měnit v průběhu spoření výši přispívání, investiční strategie, investiční fondy. Každopádně by měl být VOLITELNÝ a občanu umožněna co možná největší svoboda rozhodování. Úloha státu by v tomto spočívala v roli DOHLIŽITELSKÉ či dle možností MOTIVAČNÍ (licence a pravidla investování; možnosti daňových úlev - důvěra v tento systém).

Třetí píliř je zcela privátní věcí a možností každého občana, který se rozhodne (i třeba v průběhu produktivního věku), že si zajištění na stáří zorganizuje sám (bez pomoci "třetí" osoby).

Všechny tyto tři pilíře se již dnes realizují! Stačí tedy vyhledat v současném stavu chyby a tyto odstraňovat (dohoda jak) včetně povinnosti pravidelného zveřejňování stavu s odbornou (nezávislou) interpretací (pro zájemce).

Pro politiky je v tomto úlohou systém parametricky měnit ve prospěch zájmu svých voličů, avšak při udržení konsensu s ostatními (politickými soupeři), aby se systém pod palbou nepřetržitých hádek nezhroutil (pozor tedy s destabilizací systému s výkyvy "z kouta do kouta", čehož jsme v podstatě svědky)!

Zdraví

MirekS
10. 04. 2011 | 16:48

Daňový poplatník napsal(a):

To autorka:
Už se těším, až napíšete blog o praktickém využití speciální teorie relativity, taky tomu rozumíte tak dobře, jako problematice důchodů?
10. 04. 2011 | 20:36

Liberál napsal(a):

Občan:

Například dnes můžu napsat že jednoznačně lžete. Tak současný systém důchodu je udržitelný? Kteří "odborníci" to tvrdí? Chcete snad vyvracet tvrzení všech demografů že počet lidí v důchodovém věku roste a počet lidí v produktivním věku se snižuje?
10. 04. 2011 | 22:06

honza napsal(a):

Lidé co byste chtěli od člověka který pracuje u Světové banky, tam snad nikoho kromě psychopatů ani neberou
10. 04. 2011 | 22:17

pich napsal(a):

Brixi, Brixi. Měl jsem vás rád ale už nemám. I když tak "zpívat" možna nechcete, pak sbormistři jsou nekompromisní.
11. 04. 2011 | 16:51

MH napsal(a):

Da.Rock:
Mýlíte se. Skutečná podstata problému není v tom, zda systém privatizovat nebo ne (souhlasím, že vládní řešení k této interpretaci vybízí), ale v tom, jestli průběžný nebo spořící systém. Tedy KDY se budou další zdroje, které systém potřebuje (v tom s Vámi také souhlasím), spotřebovávat. Ani věčný boj mezi solidaritou a zásluhovostí není důvodem, proč musí dojít k reformě.

Důvodem je nepříznivý demografický vývoj a ten by mělo řešení, když už ne zvrátit, tak aspoň respektovat. Účast na průběžném systému by měla být vyhrazena exkluzivně pro lidi, kteří vychovali potomky (proporcionálně dle jejich počtu). Díky těmto potomkům (a v míře závislé na jejich počtu) může totiž vůbec fungovat. Bezdětné nezbývá než "odsoudit" ke spoření. Podoba spoření je pak už jen technikálie (byť podstatná).

Návrhy na zvýšení sazeb důchodového pojištění, zvýšení/zrušení stropů nebo třeba i zvýšení odvodů do průběžného pilíře pro bezdětné se zcela míjí účinkem, protože řeší jen aktuální bilanci průběžného důchodového účtu. Můžeme na něm sice začít kumulovat přebytky, pak už to ale není průběžný systém.

Průměrná doba dožití se zvyšuje, věk odchodu do důchodu se tedy taky "musí" zvyšovat. Bez ohledu na pochybnou efektivitu (nabídka práce pro lidi v předdůchodovém věku a vůbec jejich fyzická práceschopnost) nás tohle řešení ale také nespasí, míří jen na část demografického problému.

Nakolik je důchodový systém solidární/zásluhový, průběžný/spořící a státní/soukromý jsou 3 v podstatě nezávislé parametry. Řada lidí je směšujě.
Nebo se pletu?
12. 04. 2011 | 23:27

Pavel Rusý napsal(a):

Dobrý den,

z Vašeho příspěvku je cítit zájem, ale zároveň nepochopení řady principů:
Co je povinný systém definovaných příspěvků? Máte na mysli průběžný systém nefinančních příspěvků, tedy NDC, které doporučuje v současnosti Světová banka? Nebo máte na mysli to, co naše vláda chystá na lidi, tj. finanční příspěvky, fondový systém? To jsou dramaticky odlišné přístupy.
Jednotný minimální důchod je velmi snadné v rámci průběžného systému kombinovat se zásluhovým. V současnosti máme tuto kombinaci již zavedenou, minimální důchod 2230 Kč, k tomu budou dvě pásma zásluhovosti, u vyměřovacího základu do cca 11000 Kč s vyšším zohledněním příspěvků , tj. solidární prvek a nad tento příjem plně ekvivalentní průběžný systém.
A s tou demografií a s tou nesolventností systému to není tak žhavé, pokud politici nebudou usilovat o snížení porodnosti a snižování příjmů průběžného důchodového účtu. Bohužel mi připadá, že právě toto chystají, aby měli pádnější argumenty pro privatizaci penzí.
13. 04. 2011 | 19:51

Mojžíš napsal(a):

Jediný možný systém který respektuje jeden z nepsaných lidských zákonů, totiž že aktivní musí uživit svoje mladé a staré, je systém průběžný. Nemůžeme si spořit jen pro sebe.
13. 04. 2011 | 21:44

Eržika napsal(a):

..se Vám ale všem teda divím !Jediní kteří nelamentují a nebrečí "Jak to s náma dopadne"(??). ....jsou zde prosím cikáni.Ti jediní věří státu a společnosti,že je rozhodně nenechá na holičkách.Proto vás prosím,vezměte si příklad !!!
19. 04. 2011 | 17:06

Karel J. napsal(a):

Paní Hano,

jste jako poslušná, pilná školačka. Látku jste si přečetla, co jste (subjektivně) považovala za důležité, jste podtrhala a teď jste nám - zase - z toho sepsala takové shrnutí ... a jste spokojena, jaká jste vlastně profesionálka, jak jste relevantní.

Obecnosti, triviality, hlavně ale nic originálního nebo jakýkoliv způsob jak situaci řešit.

Obecně, Vaše popisování socioekonomických a finančních témat je - nezlobte se - důkazem toho, že intituce, ve Vašem případě WB, nabízejí zaměstnání a nějaký ten postup naprosto výkonem a intelektuální kapacitou průměrným, především proto, aby byla gendrová vyváženost, aby se splniky kvóty pracovníku ženského pohlaví.

Ne, nejste ani zdaleka jediným příkladem. A jak zaměstnavatelům, tak zaměstnankyním tyto praktiky vyhovují. Ale, stejně jako v mnoha jiných oborech lidské činnosti, počínaje vědou a výzkumem, bez ohledu na to, kolik žen do těchto oborů v posledních desetiletích vstupuje, jejich skutečně původní produkce je relativně k jejich počtům velice, velice malá, de facto zanedbatelná.

Velkou otázkou je proč tomu tak je. A odpovědí není to, že nemají dostupné nebo levné hlídání dětí nebo že jsou omezováné "skleněným stropem".

Takže, s gustem pokračujte v plytkostech, povrchnostech. Řekněme, že to má pro Vás terapeutickou hodnotu, takže to není úplná marnost.
19. 04. 2011 | 22:00

Kertag napsal(a):

Nečekal jsem od paní Brixi takový blábol připadá mi, že delší působení v některých institucích lidem skutečně nasadí klapky na oči a tok myšlenek nasměruje tím "jediným správným" směrem -:(
20. 04. 2011 | 11:42

Tonda napsal(a):

Zabezpečení se na důchod je v současné (přídavné jméno musím vypustit - odstranil by je webmaster) ekonomické situaci velmi problematické. Díky četr ví čemu (podezřívám globální ekonomiku) dnes neexistují dostatečně bezpečné a rychle likvidní hodnoty. Peníze jsou jen čísla na účtech, zlata nebo nemovitostí není dostatek, inflace je rychlejší než výnosy vkladů, cenné papíry se stávají ze dne na den bezcenné, banky se chovají naprosto nezpodpovědně (vždyť on nám nějaký ten stát nakonec stejně pomůže, přece si nemůže dovolit nás nechat padnout)....
Jo - spořte a spořte, čím dříve, tím lépe. Za 30 let vám zbyde - ale to si přece jako profík dovedete spočítat sama.
Nechcete mi poradit, jak z toho ven?
20. 04. 2011 | 14:14

tercess napsal(a):

věcný, objektivní článek, trochu jiný pohled ... a reakce diskutérů je jako po píchnutí do vosího hnízda

už jsme asi všichni tak vynervovaní, že nám k útoku stačí slovo "reforma"
20. 04. 2011 | 20:31

Cleaner VADIS napsal(a):

Lidi co blbnete za těch pár let už nebudou žádné peníze na "důchody "budou jen něco jako stravenky ,protože EU nedovolí donekonečna tisknout peníze nad Takže klídek a vězte ,že pokud je v popelnicích vyhazováno čerstvé jídlo tak to je ještě hodně daleko od bídy .Myslel jsem si ,že důchodci budou zdravěji jíst aby si důchodu užívali a ejhle oni se už těžko pohybují -ne léty ,ale svými břichy (samozřejmě ne všichni ,ale vidím většina .Takže zase jedna ze lží -viditelná.Zkuste jim o tom něco málo říct !!! Četli jste ten příspěvek k naší minorytě tam je krásný pudl -vy šetříte a makáte -oni nešetří kradou -zlatem a břichy překypují a nějaká reforma je jim šum a fuk .Takže opravdu nezapomínejme ,že jsme většinou všechno sami sobě zavinili a musíme PLATIT A TO NEJENOM FINANČNĚ.VŠEM MLADÝM KDO MĚ O TO POŽÁDÁ říkám odejdi do ciziny umíš -li jazyk -zde je vše rozkradeno a vrať se až tady bude opravdový KAPITÁL ismus a ne zaopatřovací KOMUNO SOCIÁL Tunel ismus .Po mnoha letech jsem šťastným ,alespoň v jednom ,že NEMUSÍM ráno vstávat a přispívat na PARAZITY kterých je čím dál víc (NEPLATIČI ,KUŘÁCI ,NARKOMANI ,ODSOUZENÍ ,LUMÍCI-NEPŘIZPŮSOBIVÍ) atd ,protože Ti hlavně pohlcují co by se nakrásně dalo přidat A UŠETŘIT SENIORŮM ,ale zdejší " ZÁKONY "to neumožňují .
Takže spěte sladce a vězte ,že problém není a když je tak určitě v lidech -kdyby každý dodržoval 10-tero jak by se ZDE žilo ???!!!
22. 04. 2011 | 02:29

1Joydaycag napsal(a):

in deutschland billig <a href=http://www.rezeptfreiviagra.net/>rezeptfrei Viagrat</a> oder <a href=http://www.viagrabestellenonline.org/>Viagra bestellen</a> <a href=http://www.viagragenerika.eu/>Viagra Generika</a> bestellen <a href=http://www.viagrarezeptfrei.eu/>Viagra rezeptfrei</a
22. 04. 2011 | 02:36

betonmma napsal(a):

I see you put a lot of work in your blog Keep writing!
<a href=https://www.youtube.com/watch?v=1LMlo797Xc4>strikeforce betting</a>
25. 04. 2011 | 02:47

Hřebejk Udeřenej na Hlavičku napsal(a):

Já mám DŮVOD se domnívat,že naše profesionály -jejichž prací a dřinou je nezaměstnanost tyto vlády i opozice VŽDY podpoří!!! (..vždyť sami dobře vědí jak těžké je živit se zodpovědným NICNEDĚLÁNÍM )!
26. 04. 2011 | 10:19

.Ivan Hochmann napsal(a):

*************
Druhou úlohou je umožnit občanům ve stáří příjem, který by zohledňoval jejich předchozí příjmy a příspěvky. Tedy především umožnit občanům spořit na stáří.
*************

Pro mě naprosto nepochopitelná formulace!!!
Občané už nyní vědí co mohou od tohoto státu očekávat a budou MUSET přehodnotit svoje záměry s vlastním stářím již nyní.
AŤ MAJÍ "PŘÍJMY A PŘÍSPĚVKY" JAKÉKOLIV!!!!

Snad mě nechcete tvrdit paní Brixi,že takový Špidla by měl ke svému důchodovému švindlu pobírat ještě adekvátní díl z nulového pilíře?
Před početím a smrtí jsme si všichni rovni.
I v běžném životě musíme přizpůsobit svoje potřeby tak abychom nebyli nespokojeni s "osudem".

Osobně si maslím,že nastanou pěkně hrozné problémy lidem s malými či žádnými příjmy,odkázanými už nyní v produktivním věku na sociální siť.
Rozkradený,nefunkční,asociální a špatnými zákony oplývající stát právníků a mafiánů nebude brát na sociálně slabou část společnosti naprosto žádné ohledy.
Už dnes je vidno inklinace převážné části inkriminovaného spektra k nerespektování i těch špatných zákonů,tady k naprosté anarchii.
A v budoucnu při eskalaci problémů a chybějících systémových pravidel bede velmi zajímavé sledovat FUNKCI STÁTU.

Kde nic není - ani čert nebere! Ivan.
26. 04. 2011 | 12:51

.Ivan Hochmann napsal(a):

Ještě jsem zapoměl

jeden drzý až arogantní příměr k údajnému "ZOHLEDNĚNÍ".

Všichni ti zlodějové,tuneláři,zkorumpovaní politikové,nixmochři-škůdcové a parazité společnosti,kteří i v současnu díky vlastním zkurveným zákonům vyčnívající příjmy a prebendami daleko a vysoko nad pracujícím celkem společnosti....
tedy budou zvýhodněni na úkor ostatních celý život mnohdy těžce pracujících za mrzký obolus --- i ve stáří????

Paní, jste podobna oněm hrabošům z t.zv. "'Ustavního soudu",který podobnou právní normu už uzákonili bez ohledu na stav státního fondu a jakýchkoliv sociálních úvah.
Prostě si "přisrali" na svoji hromadu.Mají prostě málo!
Jak k tomu přijdou všichni ti chudáci s fysickým a duševním omezením ???
Těm už zbudou jen oči pro pláč.

Je vidět,že nechcete vidět pravý stav populace a její předpokládaný směr vývoje.
Až dojde ke krizovým situacím pak bude pozdě Bycha honiti!

Ivan.
26. 04. 2011 | 13:10

Vaclav napsal(a):

Divejte se na to takto :

JE - funkci statu se postarat o to, aby seniori na stari nestradali, a meli na zakladni lidske potreby.

NENI - funkci statu organizovani nejake "zasluhovosti" pro seniory. To je prilis komplikovane a tedy drahe, a vyzaduje to neustale investovani na mezinarodnich financnich trzich - coz je rizikove. A tyto penize se daji take snadno ukrast.

Odpoved je tedy naprosto jasna !
Jedine rovna penze pro vsechny - placena z dani !
28. 04. 2011 | 00:32

Borochovský napsal(a):

Stokrát jsem si přísahal,že kváky tohoto autora nebudu číst a zase jsem zhřešil.Připojuji se k těm,co píší že paní Brixi spadla z Marsu.Škoda jen,že nespadla mezi normální lidi ale zadržela ji nějaká moc význačná instituce.
29. 04. 2011 | 02:01

Pozorovatel napsal(a):

Může mi někdo říct, proč se pořád omílají prázdné fráze a neřeší opravdová příčina katastrofálního stavu veřejných financí, kterou od počátku devadesátých let způsobil Václav Klaus a další mnozí, kteří tenkrát hlásali, že si z důchodových fondů jen vypůjčují na deficit státního rozpočtu a zapřísahali se, že určitě tam ty peníze vrátí?? Všechny vlády, lidé v nich působích i média mají zřejmě sklerozu a bohužel i autorka, pokud zde píše takové bludy. Od roku 1990 kdy jsme byli naprosto soběstačnou zemí s rozvinutým průmyslem, soběstačným zemědelstvím nás všechny vlády a poslanci i senátoři učinili banánistánem. Jak dlouho to bude trvat, než se ten chlívek opravdu uklidí a odpovědní budou popohnámi k zodpovědnosti?Paní Brixi je díky působení na MMF zcela bokem a má vymytý mozek jejich propagandou. Jen tak si lze vyložit opěvování úpadku, kde paní Brixi vyzdvihuje nesolidaritu a hamižnost bohatých nad skutečnými hodnotami.
02. 05. 2011 | 12:36

agovolviviomi napsal(a):

Fresh news, <a href="http://dunation.com">bunch of buy valtrex</a> , <a href="http://quailvalleyfarmsqh.com">generic zithromax review</a> , <a href="http://gcsradheat.com">thinking about elimite</a> , <a href="http://sufencing.com">buy cipro special offer</a> , <a href="http://hellasnet.net">learn more about seroquel 50</a>
09. 07. 2011 | 09:44

loans napsal(a):

freelance writer
09. 11. 2011 | 04:56

Prearkalo napsal(a):

[url=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz]payday loans[/url] - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 09:39

Axoffoxycle napsal(a):

[url=http://propeciacheapgeneric.com/#23420]propecia 1 mg[/url] - <a href=http://propeciacheapgeneric.com/#15759 >cheap propecia</a> , http://propeciacheapgeneric.com/#19293 buy generic finasteride
08. 09. 2012 | 23:42

aidelshoderee napsal(a):

[url=http://orderlevitrahere.com/#snyej]cheap levitra[/url] - <a href=http://orderlevitrahere.com/#vlpfn >levitra without prescription</a> , http://orderlevitrahere.com/#pfegz generic levitra
20. 10. 2012 | 07:36

NornGrorforse napsal(a):

[url=http://buycialisonlinesafe.com/#12624]generic cialis[/url] - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#10834>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#4000 buy cialis
22. 10. 2012 | 15:39

Assespopole napsal(a):

[url=http://viagrastorehere.com/#yylvh]viagra online[/url] - <a href=http://viagrastorehere.com/#bfhtm >generic viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#cnxwe viagra online
24. 10. 2012 | 07:32

smifiasse napsal(a):

[url=http://cialisstorehere.com/#bsjte]cialis online[/url] - <a href=http://cialisstorehere.com/#yogns >buy cialis</a> , http://cialisstorehere.com/#kyzsx cialis online
24. 10. 2012 | 23:14

LewfleegeCalk napsal(a):

[url=http://levitrastorehere.com/#hvsua]generic levitra[/url] - <a href=http://levitrastorehere.com/#jeouh >generic levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#ugxkv buy levitra
26. 10. 2012 | 16:02

incontilm napsal(a):

[url=http://cheapgenericcialisnow.com/#ynwzr]buy cialis online[/url] - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#dglld >buy cialis online</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#hfbgc cialis without prescription
30. 10. 2012 | 05:13

ClemTrielldal napsal(a):

[url=http://buyzithromaxonline24h.com/#18564]zithromax 1000 mg[/url] - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#14691>buy zithromax online</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#7085 zithromax 1000 mg
30. 10. 2012 | 21:35

plegreelp napsal(a):

[url=http://buyzithromaxonline24h.com/#21163]zithromax online[/url] - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#228>buy zithromax online</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#8244 zithromax 1000 mg
30. 10. 2012 | 21:35

smebriemybear napsal(a):

[url=http://cheapgenericviagranow.com/#gfeqh]buy generic viagra[/url] - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#inemb >cheap generic viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#daecv viagra online without prescription
31. 10. 2012 | 07:34

HelmSlerriecy napsal(a):

[url=http://cheapgenericlevitranow.com/#yykfg]buy cheap levitra[/url] - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#jzlme >levitra 20 mg</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#oicze order levitra
31. 10. 2012 | 20:36

Nolleythite napsal(a):

[url=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#dvdlp]buy propecia[/url] - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#sfbvl >buy propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#iidph cheap propecia
02. 11. 2012 | 05:43

terrotiannide napsal(a):

[url=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#ktomd]cheap levitra[/url] - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#lkewc >generic levitra</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#umhig cheap levitra
03. 11. 2012 | 05:33

guervourl napsal(a):

[url=http://ordercheapgenericcialishere.com/#frosm]buy cialis online[/url] - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#bvqyo >cialis online</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#aawre cheap cialis
03. 11. 2012 | 22:08

accoftcoold napsal(a):

[url=http://buyviagraonlinexpress.com/#12430]generic viagra[/url] - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#17843>viagra online</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#2661 buy generic viagra
04. 11. 2012 | 11:48

plainiado napsal(a):

[url=http://ordergenericlevitrahere.com/#qxhof]generic levitra[/url] - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#qsnpa >levitra online</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#kyrpy cheap levitra
06. 11. 2012 | 03:32

hewshella napsal(a):

[url=http://buyviagraonlineds.com/#11750]generic viagra[/url] - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#15861>generic viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#21393 generic viagra
14. 11. 2012 | 11:43

hewshella napsal(a):

[url=http://buyviagraonlineds.com/#11604]viagra online[/url] - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#7072>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#6376 generic viagra
14. 11. 2012 | 14:33

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#cheap-viagra | [url=http://genericpillshq.com/#buy-viagra]generic viagra[/url] | <a href=http://genericpillshq.com/#buy-cheap-viagra>generic viagra</a>
15. 11. 2012 | 14:39

DWHykUAxEh napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlineca.com/#buy-xanax-online>can you buy xanax online</a> xanax bars bad you - xanax side effects muscle
18. 11. 2012 | 03:46

ditEsseks napsal(a):

[url=http://buystratteramed.com/#rnmgw]buy strattera cheap[/url] - <a href=http://buystratteramed.com/#jjcwo>strattera for cheap</a> , http://buystratteramed.com/#kljnp buy strattera cheap
21. 01. 2013 | 20:06

Crepleinono napsal(a):

[url=http://buyimitrexonlinerx.com/#eefol]purchase imitrex[/url] - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#byskm>order imitrex</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#lldzr order imitrex online
25. 01. 2013 | 19:41

Mawreomowah napsal(a):

[url=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#14601]accutane cost[/url] - <a href=http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#1758>cheap generic accutane</a> , http://buyaccutaneorderpillsonline.com/#18448 accutane without prescription
29. 01. 2013 | 19:17

HaulmibHaut napsal(a):

Immediately that you possess erudite the principles of the EasyBinary Technic it's obsolete to relate fool someone your skills into action! All you have to do is cypher up for the benefit of a AT LIBERTY ACCOUNT and you can evaluate the EasyBinary Procedure in behalf of 100% FREE.
[url=http://binary0031.easybinary.biz/] Online Trading Binary [/url]
14. 03. 2013 | 04:02

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-pharmacyshop.com/buy_viagra_en-us.html] Generic Viagra [/url]
23. 03. 2013 | 01:44

cyzrecsfib napsal(a):

[url=http://allneededpharmacy.com/] Generic Amoxil [/url]
29. 03. 2013 | 05:55

geroigrariept napsal(a):

[url=http://buycheapviagra-online.com/] Buy cheap viagra [/url]
01. 04. 2013 | 12:45

spemogroode napsal(a):

[url=http://rx-phcanadaian24.com/] online pharmacy in canada [/url]
05. 04. 2013 | 23:36

VomSeekKAKS napsal(a):

[url=http://buygenericlevitranow.com/] buy generic levitra [/url]
07. 04. 2013 | 01:48

AYIsaias napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] generic Cialis [/url]
08. 04. 2013 | 04:27

RyanCV napsal(a):

welkome and [url=http://buygenericlevitranow.com/] generic levitra canada [/url]
10. 04. 2013 | 12:38

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in behalf of Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in behalf of most types of candid bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a outstretch prime after daytime as regards three to five days. On long-lasting or more fierce infections, your healthcare provider may chase treatment via sense of an extended period.

In children, the dosing can spaciousness (depending on group force) from 5 mg to 20 mg per kilogram of portion load per days (mg/kg/day), interminable ago circadian representing three to five days.
[url=http://buyzithromax24h.com/] zithromax generic [/url]

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended portion escape of Zithromax as preceding the time when a prolonged chalk contribute as something the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) resolve on in unison tempo only.

Communal Perspicacity on Dosing With Zithromax
Additional facts to exercise in be bothered when entrancing Zithromax affix on in the following:

Zithromax should be magical at the unvaried days each interval to clinch an unceasing administration in your system.

Both tablets and immediate-release runny suspensions can be captivated with or without food. If the medication upsets your craving, appraise bewitching it with food.
[url=http://buyzithromax24h.com/] generic zithromax [/url]

The extended-release ouster should be captivated without victuals, either anybody hour already eating or two hours after.

Indulge a choicest lens of inundate with each ordain of Zithromax.
09. 05. 2013 | 21:50

soofeUnsece napsal(a):

[url=http://genericviagracom-us.com/] generic viagra canada [/url]
10. 05. 2013 | 08:17

jeurlupfai napsal(a):

[url=http://genericexpresss.com/] order cheap Cialis [/url]
12. 05. 2013 | 16:43

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra in pregnancy
Generic Viagra hyclate backorder

[url=http://sale-photo.com/genericviagra/] viagra buy [/url]

Generic Viagra hyclate pharmaceutical
Generic Viagra hyclate yahoo answers
Generic Viagra hyclate diarrhea
13. 05. 2013 | 10:25

DemFusDusiamy napsal(a):

[url=http://5.9.39.106/%7Efateh/vb/showthread.php?p=69885#post69885]proscar vs propecia[/url]
[url=http://www.joooid.com/index.php/newtopic]propecia proscar sarafem prozac wellbutrin zyban[/url]
[url=http://alokhuyenmai.net/showthread.php?tid=106913]proscar function[/url]
[url=http://www.cannon.cc/anima/index.php/forum/newtopic]finasteride 5mg tablet northstar[/url]
[url=http://samp-rg.su/viewtopic.php?f=6&t=15526]liquid finasteride[/url]
[url=http://h10h.com/vb/showthread.php?p=966729#post966729]proscar to grow hair[/url]
[url=http://chatterpit.com/showthread.php?tid=365686]finasteride vs dutasteride[/url]
[url=http://www.caodaiaustin.net/forum/viewthread.php?thread_id=471873]aurobindo 5mg finasteride[/url]
[url=http://lspd.americanroleplay.com/showthread.php?26512-uk-pharmacy-proscar-5-mg&p=37141#post37141]finasteride vs proscar[/url]
[url=http://www.dfse.cz/forum/viewthread.php?thread_id=35924]can proscar cause weight gain[/url]
29. 06. 2013 | 00:01

Neareedet napsal(a):

[url=http://medcomms.postbit.com] medcomms [/url]
[url=http://www.xfire.com/blog/easyhealthydinnerrecipes] easyhealthydinnerrecipes [/url]
[url=http://medstudent.jux.com] medstudent [/url]
[url=http://medxep.pen.io] medxep [/url]
[url=http://healthcarebill20.arto.com] healthcarebill20 [/url]
29. 08. 2013 | 11:53

Crallyincence napsal(a):

[url=http://www.xfire.com/blog/californiainnorx] californiainnorx[/url]
[url=http://michiganmedschool.blogse.nl] michiganmedschool [/url]
[url=http://sportnewblog.crowdvine.com] sportnewblog [/url]
[url=http://www.coloradotelemedicine.pagina.gr/blog_0.html] coloradotelemedicine [/url]
[url=http://gridiron.uiwap.com/Blog] gridiron [/url]
30. 08. 2013 | 16:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy