Důchodové systémy ve vyspělých zemích

20. 04. 2011 | 23:37
Přečteno 15548 krát
Můžeme se v úpravách důchodového systému inspirovat u jiných vyspělých zemí? Můj minulý článek na tomto blogu upozornil na konflikt, který v ČR vzniká tím, že se první pilíř snaží současně plnit cíl solidarity i zásluhovosti. Dnes více k fungování penzijních systémů v jiných vyspělých zemích.

Především na ochranu proti chudobě se zaměřují důchodové systémy v Austrálii, Dánsku, Holandsku, Irsku, Israeli a na Islandu a Novém Zélandu. Naopak zásluhovost zdůrazňují penzijní systémy ve Finsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Rakousku, Slovensku a Švédsku.

Nulový pilíř: Sociální jistoty

V rostoucím počtu zemí se jako ochrana proti chudobě dostal v posledních letech do popředí tzv. nulový pilíř, který hradí důchody ve stejné nominální výši (rovný důchod) ze všeobecných daní.

Nulový pilíř buď poskytuje univerzální základní důchod pro každého občana, který dovrší důchodový věk, jako je tomu v Irsku a na Novém Zélandu, nebo vyplácí základní důchod pouze osobám s omezeným majetkem, jako v Austrálii, Chile a Dánsku.

V Austrálii, Chile, Dánsku, Holandsku, Irsku, Israeli, Mexiku a na Islandu a Novém Zélandu omezují veřejné finance svou roli v důchodovém systému především na podporu nulového pilíře. V těchto zemích veřejný sektor za hranice základního důchodu nenabízí žádné jiné důchodové pojištění.

Výhodou nulového pilíře je velmi efektivní naplnění cíle solidarity, nízké náklady hrazené ze všeobecných daní (tedy nulové povinné důchodové pojištění přes veřejné rozpočty) a jednoduchost.

První pilíř: Zásluhovost

První pilíř s povinnými příspěvky, jejichž výše do značné míry závisí na příjmu, a s průběžným financováním přes veřejný rozpočet je přítomen v 18 vyspělých zemí OECD (z celkového počtu 34).

Výše důchodů vyplácených v prvním pilíři je ve 14 vyspělých zemích částečně určena předchozími příjmy pojištěnců. V Itálii, Norsku, Polsku a Švédsku je určena na základě „pomyslných účtů“ neboli s ohledem na výši minulých příspěvků do systému.

V některých zemích, včetně České republiky, se první pilíř snaží současně naplnit cíle solidarity i zásluhovosti. To ztěžuje úpravy parametrů a vymezení úlohy státu v jeho financování.

Ve Francii a Německu se první pilíř zaměřuje především na zásluhovost a solidarita je ponechána jako cíl doplňkovým sociálním programům pro chudé seniory.

Ve Francii, Itálii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovensku a Řecku nabízí veřejný sektor téměř výlučně první pilíř.

Zaměření veřejných financí na první pilíř mívá za následek značnou nerovnost v důchodových příjmech mezi seniory (se dvojnásobným Gini koeficientem ve srovnání se zeměmi, v nichž se veřejný rozpočet soustřeďuje na nulový pilíř).

Výhodou prvního pilíře je zajištění důchodového příjmu, který seniorům pomáhá k udržení minulého životního standardu.

Nevýhodou však je vysoké pojistné (tedy vysoké vedlejší náklady práce, které se stávají rostoucím problémem mezinárodní konkurenceschopnosti) a politická náročnost jakýchkoli reforem směrem k finanční udržitelnosti.

Druhý pilíř: Naděje a zvraty

Druhý pilíř s povinnými příspěvky, které občané investují na své účty, byl zatím zaveden v 14 vyspělých zemích.

V 11 zemích minulé příspěvky a investiční výnos přímo určují výši důchodu (Austrálie, Chile, Dánsko, Estonsko, Israel, Maďarsko, Mexiko, Norsko, Polsko, Slovensko a Švédsko). V Holandsku, na Islandu a ve Švýcarsku je důchod definován dávkově.

Vyspělé země zavedly druhý pilíř jako povinné soukromé penzijní pojištění prostřednictvím finančních institucí v soukromém sektoru (na rozdíl od Číny, Indie a Indonésie, které zavedly podobně definovaný pilíř prostřednictvím veřejného sektoru).

V 6 vyspělých zemích včetně Austrálie, Chile, Dánska, Israele, Mexika a Slovenska produkuje druhý pilíř pro průměrného seniora více než polovinu důchodového příjmu.

Země se solidárně zaměřeným nulovým a prvním pilířem používají druhý pilíř především ve prospěch spoření středních a vyšších příjmových skupin.

Země, které však spoléhají na druhý pilíř a zásluhově definovaný první pilíř bez zajištění základního důchodu vykazují vysokou příjmovou nerovnost mezi seniory. Mezi vyspělými zeměmi tak trpí Maďarsko a Slovensko (spolu s Německem, Itálií a Řeckem) nejvyšší příjmovou nerovností mezi seniory.

Hlavním problémem druhého pilíře je investiční riziko a komplexní regulatorní úloha státu. Státem uplatňovaná povinnost spořit ve druhém pilíři navíc dává státu určitou spoluodovědnost za výsledky spoření ve druhém pilíři a tvoří tak fiskální riziko. Některé státy tuto spoluodpovědnost přebraly explicitně v podobě garance určitého minimálního výnosu (nebo minimálního nominálního důchodu) v rámci druhého pilíře. V případě investičního propadu nebo finanční krize, pak stát dotuje výplaty soukromých důchodových účtů.

Jak se ukázuje v Maďarsku, Polsku a na Slovensku (a dříve již v Argentině), problémem je ale také politické riziko – konkrétně riziko, že politici ve snaze krátkodobého omezení rozpočtových deficitů uzavřou druhý pilíř dalšímu spoření a přivedou důchodové příspěvky zpět do veřejného rozpočtu. Tento probíhající zvrat v důchodových reformách bude mít podle propočtů OECD negativní dopad na budoucí příjmy seniorů a pouze odsune deficity veřejných rozpočtů do budoucna.

Třetí pilíř: Široké možnosti?

Třetí pilíř, který má podobu dobrovolných vkladů prostřednictvím soukromých penzijních spořicích nebo investičních účtů, existuje ve výrazném rozměru v 9 vyspělých zemích.

Silný třetí pilíř jako podstatný zdroj důchodových příjmů občanů mají Kanada, Irsko, Velká Británie a Spojené státy americké.

Mezi vyspělými zeměmi pouze Norsko má zároveň třetí a druhý pilíř. Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Korea, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Turecko zatím nezavedly ani druhý ani třetí pilíř.

Doplňkový pilíř: Služby a rodina

Kromě příjmu potřebují senioři také služby (především zdravotní a dlouhodobou péči a sociální služby), které jsou někdy nazývány doplňkovým pilířem důchodového systému.

Tento doplňkový pilíř zatěžuje rostoucí měrou veřejné finance téměř ve všech vyspělých zemích. Výpočty ukazují, že stárnoucí populace má např. výrazněji negativní dopad na veřejné finance přes zdravotní výdaje než přes důchodový system.

S pokračujícím růstem důchodových, zdravotních a sociálních výdajů se ve vyspělých společnostech stává staronovou otázkou budoucnosti, jakým způsobem v zaopatření na stáři posílit odpovědnost rodiny a komunity.

Do poředí se v tomto směru také dostává otázka zaměstnanosti žen. V této oblasti je situace v České republice ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi překvapivá. O tom příště.


________________________________________

Další čtení pro zájemce o důchodové statistiky a podrobný popis jednotlivých důchodových systémů ve vyspělých zemích: OECD - Pensions at a Glance 2011


_________________________________________

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy