Krize: Panika a pochybnosti

12. 10. 2008 | 15:55
Přečteno 9367 krát
Je zřejmé, že panika na finančních trzích už vytěsňuje zdravý úsudek a svým dopadem stupňuje současnou mezinárodní finanční krizi. Nabízená prohlášení a návrhy vlád v rámci EU, G7 nebo jednotlivě zatím bohužel nebyly ani dostatečně jasné a rázné, aby zastavily paniku, ani dostatečně zásadní a přímé, aby dláždily cestu k dlouhodobému řešení hlubších příčin finančních krizí. Pře o to, jestli je stát příčinou nebo má být řešením krize, jsou ve slepé uličce a hlavně ztrátou času. Je čas zdravě pochybovat o základech současného finančního systému a jeho propojení s politikou – a zapojit do úvah o nutných úpravách psychology, sociology, politology a dějepisce po boku ekonomů. Hlavně je ale nejvyšší čas, nabídnout pragmatické kroky k utišení nervů.

Pár slov o davové psychóze

V dobách konjunktury se optimistická očekávání rychle šíří, povzbuzují spotřebu zboží a služeb, investice, důvěru v sílu trhu, obdiv k těm, co rychle bohatnou, a důvěru ve vlastní cestu k budoucímu bohatství. Je známo, že trhy takto jednoduše přestřelí a dojde k bublinám všeho druhu. (Vzpomeňte na Greespanovu dobu „irrational exuberance“, kdy se PE ratio – tj. podíl ceny k výnosům – akcií v indexu S&P 500 více než zdvojnásobilo během 1995-99. Během let 2000-06 se ceny nemovitostí v USA v průměru podobně zdvojnásobily, a v některých zemích vzrostly ještě více.)

Ve chvíli obratu, ať už jsou důvody jakékoliv, se infekcí stávají očekávání pesimistická. Čím více je nejistoty, tím rychleji se pesimismus šíří. Nedůvěra ochromí fungování trhu a oči všech se upnou ke vládě. Pokud vláda nejedná rychle a jednoznačně, šíří se panika. Trhy opět jednoduše přestřelí (a tudíž máme Dow Jones index z loňských 14,000 zpět na nějakých 8,000 tedy úrovni stejné jako před 11 lety).

Psychologická teorie hospodářského cyklu

Zdroj: The Economist, 1987

Známý americký investor Warren Buffett se v minulosti proslavil svým nezávislým úsudkem, který jej často ve svých investičních rozhodnutích vedl „proti davu“. Tím občas také pomohl ke stabilizaci trhu. Americký ministr financí Henry Paulson doufal, že investice a vliv Warrena Buffeta a několika jemu podobných, pomohou i v záchraně krachujících bank. K tomu zatím nedošlo. Ale shodou okolností se Warren Buffett před pár dny vrátil na pozici nejbohatšího Američana. V posledních týdnech vydělal 8 miliard dolarů (a celkových 58 miliard jej posunulo před Billa Gatese, jehož jmění vlivem krize zatím pokleslo na 55 miliard dolarů).

Je zřejmé, že davová psychóza narušuje efektivní fungování finančních trhů a v horším případě podnítí krizi. Davová psychóza, často doprovázená spekulativním chováním, byla zatím chronickou bolestí fungování trhu. To není žádný nový poznatek. Ekonomové však již desítky let věří, že fungování trhu a centrálních bank se dostalo na takovou úroveň, že konjunktura je dlouhodobá a recese (s výjimkou Japonska) jen ojedinělé a povrchní. Dění současných dnů, včetně prohlášení šéfa Mezinárodního měnového fondu naznačují, že tato víra se v těchto dnech otřásá v základech.

Dvě otázky

Nejnaléhavější otázkou těchto dnů je jak posílit na finančních trzích jistotu a důvěru. Nehledě na modality finančního systému, ochromené finanční instituce, podniky i domácnosti čekají na zásah státu. Americká vláda a posléze i vlády evropské však prezentovaly překvapivou absenci strategie, změny taktik (jednoduchý odkup toxických aktiv nebo veřejné investice do problémových institucí?), což posílilo dojem nepředvídatelnosti budoucích zásahů státu (koho stát nechá padnout a komu do jaké míry na základě jakých kritérií pomůže?).

Je na čase, aby politici dali stranou své ideologické platformy a touhy po vlastním zviditelnění. Je nejvyšší čas se dohodnout na pragmatických krocích ke zklidnění paniky. Pokusy tento týden ve Washingtonu se nezdají postačující.

Že uklidnění paniky a ukončení krize bude něco stát je jasné. Podle nedávné studie Mezinárodního měnového fondu stálo v minulosti řešení každé finanční krize v průměru 16% HDP. Čím déle bude nerozhodnost vlád a panika na trzích trvat, tím obtížnější bude řešení, tím větší budou náklady na řešení a tím horší bude také celkový hospodářský dopad.

Další otázkou – sice méně naléhavou ale z dlouhodobého pohledu ještě důležitější – je to, jakými opatřeními je možno intenzitu a vliv davových psychóz na trhu trvale omezit a jak fungování finančního systému do budoucna posílit. Je zřejmé, že stát a trh jsou dva důležité pilíře dobře fungujícího systému. Dohady o tom, který z nich je důležitější by už konečně měly být ponechány dějinám.

Rozhodnout co přesně je úlohou státu, jak vymezit a vymáhat osobní zodpovědnost (s přihlédnutím k tomu, že rizika finančních institucí se projeví až několik let po té, co se oznámí výnosy a vyplatí bonusy) a přesně jaká omezení a dohled mohou přispět k tomu, aby finanční systém fungoval efektivně a stabilně do budoucnosti, vyžaduje pragmatický přístup – bez vlivu ideologií i zájmových skupin...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ver napsal(a):

ano , G7 , EU ani MMF v tom jasno nemají . O naši CB se raději nezmiňovat . Jasno má Jirka , říkal to v TV . Půjčí prachy a zas bude dobře
12. 10. 2008 | 16:37

Jirka Hemzal napsal(a):

to Brixi:
No i moudří a neideologičtí lidé, jako např. prof. Zelený s ozdravným plánem americké vlády nesouhlasí. Obává se, aby nebyl lék horší, než samotná nemoc. Mě osobně aktivismus některých politiků spíše děsí, než by uklidňoval.
Vaši starost ale rozhodně chápu. Mějte se fajn JH
12. 10. 2008 | 17:13

Hobart napsal(a):

Bůh nás chraň před IMF! (Zeptejte se v Argentině, JV Asii nebo v Turecku.)
...
"Je zřejmé, že stát a trh jsou dva důležité pilíře jednoho systému. Dohady o tom, který z nich je lepší by už konečně měly být ponechány dějinám."?!?!?....?
...
Super komiks.
12. 10. 2008 | 18:03

HK napsal(a):

Autorce:

Paní Brixi, tváři v tvář !meltdownu", tedy dosti rychlému rozkladu pilířů západní, hlavně anglosaské a především pak americké prosperity, hospodářského systému, není o nic lehčí být objektivní.

Když i Vaše, po léta, vzděláním, školením, praxí utvrzovaná víra a přesvědčení dosud říkaly něco jiného. Když teorie a ideologie na kterých systém spočívá a který s gustem impéra tak či onak propaguje, nebo přes IMF, SB, bankovní sektor atd. dobrovolně nebo méně dobrovolně doporučuje a vnucuje, prodělávají takový kolaps, že i rádoby moudrá a tajemná sfinga, ten, co věděl, kdy znizet ze scény, Greenspan, mluví o krizi, kterou má našinec příležitost viděl jednou za sto let.

Nejen "Hank" (henky panky?) Paulson je už pár měsíců a stále patrněji zoufalý tak, jak zjišťuje, že ani jeden ze záchranných kruhů, stále dražších, ortodogii volného trhu a socialistického nezasahování státu již dávno opuštivších, ne a ne zabrat.

Po ujišťování, ne nepodobným našemu Tondovi Zápotockému, který den před měnovou reformou, tedy masivním okradením majetných a těch, kteří neco měli, lhal, že je vše oukej a reforma nebude, Paulson, Bernake, Bush skoro bez mrknutí do poslední chvíle tvrdili, že je vše oukej, a že vlastně ani není jisté, zda je recese.

Pak, jako mafie nebo diktátor, přijdou k daňovým poplatníkům, s nožem na krku kongresmanů, ať že teď hned, dnes, bez řečí, vysolí (prvních z mnoha?) 700 miliard, jinak že je konce systému a že to mají jinak na svědomí.

Člověka také potěší, že Vaši bankovní kolegové ze soukromého sektoru, teď třeba z AIG, necelý týden po vybrání si 85 miliard z kapes vesničanů a obyčejných lidí po celých USA, si dopřáli v luxusním pobřežním středisku v Kalifornii, za což jim firma, tedy všichni ti daňoví poplatníci, včetně těch chudáků ve flanelových košilích, s rezavým pick-up truckem, jehož nádrž si už nemohou dovolit naplnit benzínem dotovali. AIG si také, navíc, prediktabilně, nárokuje dalších 37 mld.

Tak se teď budeme soustřeďovat na to, jak jsou trhy, tedy lidé, investoři, šéfoveé bank, fondů, MF, neracionální. Nápní bankéře, i v MMF, je také být psycholog?

Řekněte mi, jako vysoce kvalifikovaný odborník, z čeho bude říše, zvaná USAm, žít, až dolar konečně přestane být rezervní měnou a byznis Wall Streetu se bude stále rychleji stěhovat jinam a do Londýna to nebude?

Na rozdíl od téměř povinného zbožňování Warrena Buffetta v USA, ikdyž jeho value investing nakonec dokáže dodržovat jen málokdo, jsa zlákán okamžitou gratifikací a kvartálními zisky, si nemyslám, že základ jeho úspěchu, pojišťovnictví a zajišťování, je tak úžasný nebo tolik prospěšný zdravé ekonomii. GEICO, tedy půvoďně pojišťovna federálních uaměstnanců, to je nejměnší riziko, aktrárně jistý zisk. A když na Floridu pžišel uragán a zajišťovny prodělaly, stějně jako dnes s deriváty hypoték, zajišťovny, včetně Buffera, přišly, zase v celospolečenském zájmu, a vyrazily ze státu své extra miliardy. Tedy, ani Buffettem nejsem tolik dojat.

Jinak trápit se tím, jak omezit vliv davových psychóz na trhy, je buď indikace Vaší naivity, spíše zbožného přání v době, kdy pákový účinek psychózy působí směrěm nežádoucím. Omezením vlivu psychózy by nejbohatší a zasvěcení ztratily jeden z hlavních nástrojů, jak se dále obohatit. To přece nechcete.

Myslím také, že lacině viníte vlády z nerozhodnosti. Vy by jste, doopravdy, dělala něco jinak? Proč si to myslíte? měla by jste na to politickou, existenční odvahu? Prošlo by vám to? Nebo to je jen psychoterapie, ne nepodobná tomu Zápotockému, Bushovi, Pauslonovi, atd.?

Za 10 let bude nový MMF i SB ve Franfurtu nebo v Šanghaji. Amerika bude žít jen z toho, co bude schopna prodat na konkurenčních trzích světa. Bez masivní výhody mít tiskárnu rezervní měny.
12. 10. 2008 | 18:54

K.E. napsal(a):

ad HK, hezky dlouhá reakce, ale poněkud poplatné protiamerické ideologii. A že by psychózu řídili američští imperialisté a plutokraté, to už je přímo směšné.
Přání autorky po nadhledu je asi na místě. Asie prodělá míň, to je jasné, ale že by už musely USA do kouta a svět se řídil ze Šanghaje (Moskvy, Teheránu ?)je spíš přání otcem myšlenky.
12. 10. 2008 | 19:06

Tom napsal(a):

HK:
Vsadil bych se o 100Kč, že o ekonomii víte tak akorát z novin a z internetu... Je to tak?
12. 10. 2008 | 19:50

sasa napsal(a):

Velke banky je opravdu treba znarodnit a spojit s emisni bankou. Jinak budou po chvili prodany pod cenou kamaradum politiku. Tato krize prece vznikla z nekontrolovane rotace pseudoekvivalentu penez. Vzdyt prilis rychly obeh techto derivatu se de fakto rovna vydavani nekrytych penez. Takze pokud nechceme znehodnocovani nasich uspor musime zabranit nesmyslnemu obchodovani s neexistujicimi "hodnotami".Toto obchodovani slouzi vetsinou k prerozdeleni hodnot, ktere vznikaji jinde nez v zuctovacim centru.
12. 10. 2008 | 20:55

RUMCAJS napsal(a):

sasa:
Myslíte nastavit takový model, jako tu byl do roku 96-98 ?

Tak to už je opravdu na pořádnýho panáka !
12. 10. 2008 | 21:09

vlk napsal(a):

Paní Brixi

díky za článek.Podle mne jste trefila přesně hlavičku pomyslného hřebíčku.
Onoje to skutečně teď o důvěře a panice. Bez d ebat.

Pokud nebude zastavena panika a nebude obnovena alespoň minimální důvěra na mezibankovním trhu ,můžeme s e nadít světového kolapsu, jak ráčil vyjevit šéf IMF.

Jenže jak chcete zastavit paniku investorů, když zoufale a v celém světě schází likvidita? Podle mna panické prodeje sputili velcí hráči, kteří aby nezkolabovali, museli prodávat, protože měli splatné závazky. Nemohu to samozřejmě dokázat,a le vsadil bych si na to. To samozřejmě vyvolává reakci. Velké balíky sráží okamžitě kursy.Sražený kurs uvolňuje stopp loss. Přicházejí další balíky, ty uvolní stopp losy a následuje výprodej bez hranic.
A jak chcete obnovit důvěru, když dnes prostě žádná banka žádné nevěří. Když rakning AAA nic neznamená, protože jej měli i LB nebo AIG?
Víte ono tohle martyrium nějak skončí. A je primárně nutné jej vyřešit.
Ale důležité, možná důležitější s emi jeví, už nikd ypodobné s tavy nepřipustit. Protože, před 50-ti lety by současná krize odehrála svou hlavní hru v Americe. Do veropy a ostatního světa by přišla asi tak s ročním zpožděním a bylo by se možné připravit. Teď sem přišla v podstatě bezprostředně. A za deset let bud e reakc e vglobálním měřítku ještě rychlejší. Měli bychom si toho být moc vědomí.

Jsme příznivcem regulace. Protože když existuje něco, co je pro stát příliš velké pro pád, měl by stát tomuhle něčemu zajistit nemožnost pádu odpovídající regulací.
Ale zároveň jsme s i vědom toho, že žádná opatření nezajistí nemožnost krize. A tím méně paniky. Ta u všech kolektivních činností existuje vždycky v pozadí jakoreálná alternativa. Tím spíše u invetsování.
Je jako oheň. Šíří se jako oheň. měl a by být hašena jako oheň. V zárodku. A nekompromisně.

Díky za blog. Čtu vás moc rád.
12. 10. 2008 | 21:15

Joe napsal(a):

Může mi zde někdo říct, jak je možné, že cena dolaru v těchto dnech stoupá? Jsem laik, ale tohle mi opravdu nejde do hlavy.

Jinak si myslím, že paní Brixi má s davovou psychozou pravdu.
12. 10. 2008 | 21:19

oposum napsal(a):

ten kresleny vtip je super :-)
12. 10. 2008 | 21:23

KVS napsal(a):

K otázce davové psychozy a jak funguje vřele doporučuji absolutně úžasnou knihu:
Malcolm Gladwell: Bod zlomu.
Je to super a máte tam vše. Pokud byste chtěli jít ještě dále a přemýšlet o intuici, doporučuji knihu téhož autora "Mžik".
zdravím, KVS
12. 10. 2008 | 21:31

RUMCAJS napsal(a):

A co zkusit známou metodu Mertlíkovsko-Sobotovskou ?

Místo balíku peněz by se do Meril Lynch poslali těžkooděnci a pak by se to prodalo ČSOB za jednu korunu ?
Nebo za jeden dolar ať nežeru.

Už vidím ty tytulky:
Sedláček dobil Waal Streed. Finanční trhy se uklidňují !
12. 10. 2008 | 21:33

Lukáš Bušina napsal(a):

Výborná úvaha i rozbor.
12. 10. 2008 | 21:42

RUMCAJS napsal(a):

Joe:
Můžu.
Je to tím, že stoupá zájem o americké zboží.
12. 10. 2008 | 21:42

sasa napsal(a):

rumcajs: u nas nejsou velke banky. dovolil jsem si poradit USA. Male banky at pucuji na urok, na HZL. Jak to donedavna delaly banky u nas. Jak zacaly s derivaty, za cas pujdou do kytek take.
12. 10. 2008 | 21:44

vlk napsal(a):

Joe

přesně stejnou otázku si kladu už asi tak 14 dní...

A nenapadá mne jiné vysvětlení než následující:
- Američtí investoři všech typů prodávají masivně zahraniční aktiva, aby přišli k cash. Prodávají za každou c enu a konvertují. Jinak to není možné. Doma neinvestují,jinak by všechno nešlo zu grunt.A přesto dolar roste.
-druhá možnost - růst ceny zlata. Ale k tomu není nutná konverze.

Fakt nevím. Americká burza na zemi, Americké úroky na zemi. Americké nemovitosti na zemi, Americké korporátní bondy na zemi, komodity na zemi. A přesto dolar roste...Perpetum mobile.

Rumcajsi nekupoval jsi náhodou teď nekdy aspoň lžíci od bagru, To by mohlo být vysvětlení.
12. 10. 2008 | 21:49

RUMCAJS napsal(a):

sasa:
My hlavně žádný banky nemáme !
A malý už vůbec ne.
12. 10. 2008 | 21:50

vlk napsal(a):

Rumcajs

a můžeš nám laskavě prozradito které?
Nejspíš o auta, že?

Tedy americká.
Nebo že by o zbraně?
Jinak americkou spotřebn elektroniku, potraviny, obuv, nábytek a pod jsme v krámu neviděl ani nepamatuji. Uniká mi co.
Zkus třeba lodě...Tak tam je bezkonkurenčn Jižní Korea. To a si taky není ono.
12. 10. 2008 | 21:51

Lukáš Bušina napsal(a):

Joe: Toho komedianta Rumcajse si nevšímejte.

Důvodů je víc. Pád cen ropy, komodit, přelití krize z USA do Evropy, razantní jednání USA (balíček) a konsolidační banka, výprodeje akcií.
12. 10. 2008 | 21:53

vodník Kebule napsal(a):

Vážená paní Brixi. Nejvíce mě překvapuje, že současný vývoj někoho překvapil. Stejnou situaci se přece podařilo v roce 1987 zastavit jen otevřením východního bloku, respektive jeho trhů. Nebo snad věříte, že to byla vůle lidu, která zbořila berlínskou zeď? Ale nepoučili jste se z toho ani trochu. Kam půjdete dnes? Na Mars? Tak už proboha běžte! Všichni! Odleťte tam všichni vy, kterým přijde normální žít způsobem, který by před pouhými padesáti lety (!) každému normálnímu člověku připadal nemorální, zvrácený a krutý vůči těm, na úkor kterých je žit. Ergo kladívko - trvám-li na svých královských standardech, nedosažitelných pro zbytek obyvatel světa, jsem přímo odpovědný za jejich bídu, strádání a smrt. Pokud tedy nejsem král. Král je hospodář a ví, co si může (a komu co může) dovolit. A žádné krásné kecy, dokonce ani účtenky, dokazující moji účast na charitě, mně tam nahoře nepomůžou. V příštím životě ze mě bude třeba krmení pro hady. A dobře mi tak! Klidně se držte své kauzality a věřte si, že když se ty grafy dodnes vyvíjely tak slibně, tak musí i zítra. Ty virtuální peníze tím ale na skutečné hodnotě opravdu nezískají. Stejně rak jako ti hlupáci z Wall Streetu dnes ani Římané kdysi vůbec nepochopili, co se vlastně stalo. Dopadnou úplně stejně. A je to pro všechny ostatní tak jako tehdy zatraceně dobře!
12. 10. 2008 | 21:58

Jirka Hemzal napsal(a):

To vlk:
Zdravím Vás. Aspoň co já vím, tak jsou USA například celkem úspěšní ve vývoji a výrobě léků. Rovněž sofware. Vcelku slušně si vede i Boeing ve výrobě dopravních letadel apod. Že by to ale nějak zrovna teď tlačilo dolar nahoru? To nevím.
12. 10. 2008 | 21:59

SASA napsal(a):

Pane vlku: pokud nekdo prodava (velke baliky), kdo je tedy kupuje? Asi to budou ti sami velci hraci, neni-li pravda? Neslo by to okomentovat, co z toho maji? Nemaji nahodou ty same akcie, ale predstavuji majetek mensi hodnoty a tim i mensi potrebu rezerv? A na pokleslych cenach prodelaji chudaci mali investori, kterym ruply nervy a prisli o velkou cast sveho fiktivniho majetku? Nebo verejne fondy jejichz manazeri svoji praci flakaji stejne jako manazeri tech zkrachovalych investicnich bank, ale pritom si nacpou svoje soukrome kapsy? Neni ten Topolanek vlastne levicak, bojujici za prosteho cloveka?
12. 10. 2008 | 22:00

RUMCAJS napsal(a):

Hele, Bušina s Vlkem se oklepali po posledním debaklu svých analýz.

Pánové, až budeme u nás v děrevně zakládat maňáskové divadlo, roli kašpárků máte zamluvenou.
12. 10. 2008 | 22:09

vlk napsal(a):

Jirka Hemzal

zdravím!
Ano, máte pravdu. Léky jistě. al e je dnes daleko více nemocných? Tak náhle?
Software? totéž co léky. Boeing? Jistě. ale teď nové obří prodeje?
Ale neposmívám se. Jen to zpevnění - okolo 15% je mi divné.

Sasa
dobrá replika! A nemám odpověď. Pokud tonapříklad není tka, že Amíci prodávají venku a místní za spot kupují.

Víte ty samoprodeje , to by tedy bylo..... Nevěřím n a takoovuhle taktiku. protože se vám to okamžitě promítne do knih.Realizujete čistou ztrátu....
Neumím si představit ,že by tohle někdo dělal.

Bez mučení přiznám, že na vaši otázku neumím odpovědět. Stejně tak jako u Joa jsme dal jen hypotézu.Nic za co bychbyl ochoten dát prvaou ruku do ohně.
A nesouhlasím ani s vysvětlením, které podává Lukáš Bošina.
Byť obyčejně mluvíme dost stejnou řečí.
12. 10. 2008 | 22:11

vlk napsal(a):

Rumcajs

ty si myslíš , že když už máš cenu obecního kašpara musí být ostatní maňsci? Nemusí.
A stěmi debakly jsi mne rozesmál. Právě jsme si vzpoměl na Rumcajsův teorém číslo jedna a dva.
Jo a nezapomeňsdlěit o které to americké zboží je posledních 14 dní rekordní zájem. Stále čekám.
12. 10. 2008 | 22:13

Lukáš Bušina napsal(a):

vlk: To se stává. Já zase to Vaše vysvětlení beru. :-) Dva lidi se na všem domluvit neumí byť to může být 90%.

I to Vaše vysvětlení jsem kdesi na něj četl rozbor, ale no dívam se na to trošku jinak. Tím neříkám, že nemusíte mít pravdu, jenom, že já to vidím jinak.

Rumcajs: Vaši pokřivenou mysl myslím netřeba rozebírat :-) Jste sliboval vlkovi že se zeptáte okresního ředitele KB a kde nic tu nic. Jediný kdo byl vypoklonkován jste Vy.
12. 10. 2008 | 22:17

Germanicus napsal(a):

Jóó ona panika, nedůvěra, davová psychóza apod. asi za hodně může (celý tento rok to rovněž tvrdí Pavel Kohout). Ale není v tom také trochu špatného svědomí velkých hráčů, kteří tuší (vědí), že všechno ještě není známo? Někde jsem slyšel, že Američané na kreditních kartách dluží 700 - 800 mld. dolarů. Co se stane až se to dostane na stůl, jako ty špatné hypotéky?
12. 10. 2008 | 22:21

vlk napsal(a):

Lukáš Bošina

ten dolar je fakt záhada....
12. 10. 2008 | 22:28

jarpor napsal(a):

Vlk

Před dvěma dny jste mne odkázal na Události komentáře. Jistě si pamatujete i Váš komentář - abych, jako modrej, nebyl jen v ideologickém zajetí.

Doufám, že jste dnes sledoval druhou hodinu Moravce - zvláště konec. Pokud ne, doporučuji.
Guvernér ČNB, Míl, Kunert, Janota ... a srovnat s tím, co jste psal a na co jsem si dovolil reagovat jiným názorem.

Hezký večer
12. 10. 2008 | 22:30

Lukáš Bušina napsal(a):

vlk: Pravda :-)

Ale Rumcajs ví, že to je poptávkou po zboží made in USA :-)
12. 10. 2008 | 22:32

Lukáš Bušina napsal(a):

vlk: Soros to vidí podobně jako my dva v diskuzi pod blogem čtenáře.

http://www.fxstreet.com/new...
12. 10. 2008 | 22:42

kolemjdoucí napsal(a):

vlk: ten dolar by mohl být důsledek "bezpečného přístavu". USA jsou na tom momentálně asi nejhůře, ale obecně se očekává, že Evropa na tom za chvíli bude podobně (pokud není už teď), o zbytku světa nemluvě. Takže kam jinam vrazit prachy než do (ještě stále) vojenské globální supervelmoci, která bezpečný úkryt financím poskytla už tolikrát před tím? Mela začne až ti lidé získají dojem, že bezpečným přístavem Amerika tentokrát být nemusí.
12. 10. 2008 | 22:43

RUMCAJS napsal(a):

L.B.
Od toho jsem upustil, když tady otiskl svůj článek profesor Zelený. Pokud Vám toto nestačí, jako důkaz že jste blábolili naprosté nesmysli i s Vlkem, není Vám pomoci. Musíte být opravdu hodně hloupej, když po všech těch analýzách (Sedláček, Zelený) máte tu drzost tady ještě něco psát.

Vlk:
Já statistiky nemám. Pouze vím , že schodek obchodní bilanece jim klesá, že údajně Č.pošta nestačí roznášet americké zboží a ze svého okolí vím, že si firmy objednávají zahradnické a stavební stroje v Americe.

Ale klidně si mysli, že dolar stoupá proto, že ho nikdo nechce. Podobných konstrukcí jsi tu už vypotil víc než dost.
12. 10. 2008 | 22:50

Lukáš Bušina napsal(a):

Rumcajs: Copak v článcích Sedláčka a Zeleného bylo důkazem našich nesmyslu. Jen to napište tady natvrdlo na sklo ať se zase s vlkem můžeme Vám od srdce zasmát.
12. 10. 2008 | 22:55

RUMCAJS napsal(a):

To je jeden z Vašich blábolů .....

Stát neselhal naprosto nijak. Stát skutečně neposkytuje garance hypotékovému trhu. Sehlal trh sám a důvěra v něj. S tím nemá stát nic společného. Ten jenom mohl v demokratické zemi hasit (v centrálně plánovaných systémech byste měl pravdu - ale takový systém v USA skutečně není) (a nebo hasit nemusel - což kvůli sociální politice je nemyslitelné).
12.09.2008 14:22:21

Dál se v těch Vašich ptákovinách odmítám hrabat.
12. 10. 2008 | 23:05

Lukáš Bušina napsal(a):

Rumcajs: Evidentně nechápete, co po Vás vlastně chci. Zkusím Vám to napsat znova :-)

Copak v ČLÁNCÍCH SEDLÁČKA A ZELENÉHO bylo důkazem našich "nesmyslů"

Příjemné dumání :-)

PS: Ohledně Zeleného a CRA - tam se přidal k minoritě názoru zastupovaného především zastánci rakouské školy.
http://en.wikipedia.org/wik...
12. 10. 2008 | 23:11

vodník Kebule napsal(a):

Vážená paní Brixi. Přestože s vámi nesouhlasím (opravdu si myslím, že situace je vážnější, než vy si připouštíte), rozhodně oceňuji vaši odvahu se k tématu gramotně a názorově konzistentně vyjádřit. Narozdíl od některých "borců", kteří čekají tiše zalezlí v temné noře až budou moci radostně vykřiknout: " já to říkal!". Vesele nebo smutně, podle toho, jak to dopadne. Přál bych i sám sobě, abyste měla pravdu, ale nevěřím tomu. Myslím, že tentokrát to pánové fakt hodně přehnali.
12. 10. 2008 | 23:24

Marty napsal(a):

Pokud chce stat trhum pomoci, mel by razantne snizit statni vydaje a nedojit danove poplatniky o penize, ktere ted zrovna potrebuji. A pak u svych nizkych rozpoctu zustat.

Ale pokud neco krize dobre ukazala, tak je to velice nestastna uloha statu. At uz jde o uverovou expanzi, ktera otravila celou ekonomiku nebo o jeho spojeni s bakovni lobby, ktera v cele s centralnimi bankami ozebracuje zbytek sveta. Zlaty standard na ne, pacholky.

ALe ono spis konci tak, ze danovi poplatnici budou poradne podojeni, statni regulace utuhne, rozpocty nabobtnaji a za nekolik let tu mame krizi o rad horsi.

Alespon eurohujerum sklaplo :)
12. 10. 2008 | 23:40

Tupelo napsal(a):

Vlk, Lukas Busina: k dumani o tom proc dolar posiluje, prestoze vse ostatni co bylo uvedeno pada (burza, uroky, komodity,nemovitosti,..) si dovolim uvest jen takovy soukromy hruby nastrel, nekamenujte me ;). Co kdyz je to prave proto ze vse ostatni leti dolu? Myslim tim to, ze v soucasne turbulentni dobe by vubec nikomu (EU jako nejblizsimu partnerovy, Cine (a snad i Rusku) jako vyznamnemu veriteli) neprospelo, kdyby se z dolaru staly temer bezcenne papiry (ktere kdyz schazi, tak se proste natisknou)? Treba zde mohou byt nejake skryte intervence (nebo jine mechanismy), jak udrzet dolar +- na stejne urovnia a ktere sice mohou prinest v budoucnu ztratu, ale porad mensi nez kdyby se nyni slozil i dolar.
13. 10. 2008 | 00:09

jirka napsal(a):

Ve všech zemích které dotyčná navštívila a "poradila" jim, zejména v oblasti sociální, lidi trpí hladem.....to je poradkyně jako "řemen".
13. 10. 2008 | 00:17

dříve ruda napsal(a):

Zdá se mi jako podivná shoda okolností, že těsně PŘED těmito událostmi se na netu objevila najednou spousta úvah a odkazů typu "peníze jako dluh". Možná tu byly dlouho a jen jsem je nezaznamenal. Ale i na zdejších stránkách se myslím pod některým blogem v důsledku toho o nevyhnutelnosti kolapsu diskutovalo. Pamatuji si na toto téma psát vlka.
Nejsem natolik v obraze, abych dokázal odhadovat, je-li možné, aby se to celé odehrávalo promyšleně a v něčí režii, natožpak v čí by to bylo. Zajímají mě názory těch, kdo se na tomto poli orientují lépe, než já.
13. 10. 2008 | 00:26

kolemjdoucí napsal(a):

13. 10. 2008 | 00:46

Honza Český napsal(a):

Paní Brixi napsala:
„Je čas zdravě pochybovat o základech současného finančního systému a jeho propojení s politikou – a zapojit do úvah o nutných úpravách psychology, sociology, politology a dějepisce po boku ekonomů.“

K tomu snad jen ukázku ze Závěrečné deklarace Mezinárodního fóra o národních vizích a strategiích, pořádaného organizací Korean Developmental Institute, School of Public Policy and Management ve spolupráci se Světovou bankou a OECD v Soulu v květnu 2002:

„…I přes mnohé rozdíly mezi jednotlivými zeměmi zúčastněnými na Fóru existuje vysoký stupeň konvergence jejich dlouhodobých cílů. Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života občanů. Ekonomický růst je důležitým prostředkem pro dosažení tohoto cíle. Jako klíč k dosažení udržitelného růstu bylo identifikováno vytváření ekonomik založených na vědění. …Rychlý ekonomický růst však nezaručuje dosažení širších sociálních cílů. Hlavní prioritou pro zúčastněné země je dosažení rovnosti příležitostí pro všechny, společnosti, v níž jsou výsledky rozvoje spravedlivě rozděleny. Země dále přikládají velký význam udržitelnému rozvoji, který vyžaduje dosahování ekonomického růstu takovým způsobem, který udržuje zdravé životní prostředí. Země stanovily pro svoji veřejnou správu a společnost i množství dalších cílů, které ovlivňují kvalitu života…“

Celý text najdete na str.169 zde:
http://martinpotucek.cz/dow...

P.S.
To jsou věci …
13. 10. 2008 | 01:16

prirodovedec napsal(a):

vlk, RUMCAJS, Tupelo, JH, LB, Marty a spol. : Srdecne pozdravuji po delsi prodleve. Se zajmem si Vas celkem pravidelne ctu. Zda se mi ale, ze puvodne svezi diskuse k tomuto tematu se u poslednich prispevku zejmena toci v ideologickych kruzich. Nebo ne? :) Pro osvezeni trocha ctiva od zaujatych odborniku ze zahranici (doporucuji podivat se kdo "nas" od koho cerpal).

Nejprve lze doporucit cist i odbornika z tzv. druheho brehu (z pohledu Martyho a prezidenta):

http://en.wikipedia.org/wik...

Troufa si problem uchopit i zcerstva na urovni, ktera je pro mne potesujici:

http://www.princeton.edu/~p...

Hodne se cerpa i u nas z jeho premyslivych uvodniku:

http://topics.nytimes.com/t... index.html

Napr. z nich:

http://krugman.blogs.nytime...

http://krugman.blogs.nytime...

http://delong.typepad.com/s...

http://www.nytimes.com/2008... 10krugman.html?_r=1&oref=slogin

http://www.nytimes.com/2008...

Nez nekomu stoupne krev do hlavy (zdravim do Raholce), jsou i horsi, Krugman vychazi jako docela pozitivni vuci zabavnemu nastupu proti nasemu oblibenemu neo- -ismu:

http://www.greenbiz.com/col...

http://www.guardian.co.uk/b...

Kdo tedy za to muze?:

http://economistsview.typep...

Na druhe strane existuje kritika pouzivanych VaR modelu - treba cist pozorne - nejen modelu:

http://risk.lse.ac.uk/rr/fi...

Muze za to vse matematika?:

http://saltspringnews.com/m...

Nebo je dokonce zcela nepouzitelna? :) Hezka "historicka analyza":

http://web.mit.edu/alo/www/...

K tomu jeste "Dr.Doom" bez matematiky:

http://www.nytimes.com/2008...

A konec vtipu a vecny vyctovy prehled:

http://www.wikinvest.com/co...

http://en.wikipedia.org/wik...

Pripadne schema:

http://en.wikipedia.org/wik...

Kdyz jsme u popisu problemu - mozna Levy flight je platny?:

http://en.wikipedia.org/wik...

Vyhraneni regulace nebo volny trh zni jako prilis:

http://seekingalpha.com/art...

Zaroven nelze preskocit teorii her. :)

http://benbittrolff.blogspo...

Zaver: Dle mne ma v CR smysl cist zdejsi hloubave
(Brixi, Miller, Zeleny), a pak jen pobavene preletnout
analytiky a politiky, kteri jen stridave prekladaji ze "svych
spravnych zdroju" a podivat se rovnou na originalni zdroje (viz mises.org, i tam lze najit zajimave myslenky mezi tradicnimi odkazy co
na to "jiz rakouska skola" a "klasici"):

http://mises.org/story/3111

Jako premie pro fandy pana prezidenta odjinud, kdyz se stretl se Sternem:

http://rotstar.blogspot.com...

Zase nekdy na shledanou.
13. 10. 2008 | 05:16

Marty napsal(a):

Neni neni nad kratke a vydatne navraty :)
13. 10. 2008 | 07:19

Jirka Hemzal napsal(a):

to vlk:
dík za reakci. Byla to jen takový příklad výrobků v USA. Na víc jsem neměl čas.
Chtěl jsem se zastavit u vašeho tvrzení, že by se podobnému vývoji mělo do budoucna zabránit zvýšenou regulací.
Zkusím své pochybnosti ilustrovat právě na leteckém průmyslu Spojených států.
Již od druhé světové války, dochází v USA k zmenšování počtu výrobců letadel. Zanikly nebo byly pohlceny konkurencí takové firmy jako Northrop, Rockwell, Mc Donald Douglas, Wought, Curtiss apod. Docházelo k tomu z mnoha důvodů, nejčastěji kvůli tomu, že bylo potřeba koncentrovat zdroje pro vývoj a výrobu stále dražších letadel. Do jisté míry je to pochopitelné. Mělo, a má to i negativní důsledky, a to snížení konkurence, plýtvání a korupci. Za toto období zbyl vlastně jen jeden relevantní výrobce - Boeing. No a to je právě jeden takový kolos, pro který platí to heslo "příliš velký, aby padl". No a oni to vědí. Velká část jejich agendy se věnuje kontaktům s politiky, lobováním za různé výjimky a omezení namířené proti konkurentů v tomto případě evropskému Airbusu. Vyvrcholilo to tím, když Airbus vyhrál v regulérním výběrovém řízení zakázku pro americké letectvo na desítky tankovacích letadel. Boeing hrubým nátlakem na zpřízněné politiky se snaží tuto zakázku překazit.
No a má otázka je - myslíte, že lze jakoukoli regulací efektivně bránit účelovému jednání takových kolosu, které, stejně jako například Fay a May, přispívají na předvolební kampaně politiků obou velkých stran?
Nemyslím, že by Spojeným státům hrozil nějaký socialismus, ale znaky korporativismu tu jsou.
Vím, že to v době trvající paniky na finančních trzích připadá jako nepřípadná připomínky, ale obávám se, že až se trh oklepe, tak se tento problém zase odsune k ledu.
Možná by mělo platí "příliš velký, aby padl - příliš velký, aby existoval....
13. 10. 2008 | 10:00

Marty napsal(a):

Jirka Hemzal: tim se zabyva skola verejne volby. Pro zastance regulace by to mela byt povinna cetba.
13. 10. 2008 | 10:07

Elira napsal(a):

to prirodovedec
Jeste muzete pridat dalsich 20 nebo i sto odkazu v anglictine. A bude to. Zkuste ale napsat alespon jeden nazor SVUJ a CESKY. Jinak tady jenom zaplevelujete diskuzi.
Ti ktere strhavate, kteri take pravdepodobne cerpaji ze zdoju na ktere odkazujete, k tomu prodavaji i preklad i svuj nazor.

Paní Brixi: Hezký a bohužel výstižný obrázek
13. 10. 2008 | 10:15

ententecordiale napsal(a):

Dobrý den pí. Brixi,
reaguji na úvod vašeho článku. George "Tygr" Clemencau, řekl, že válka je příliš vážná věc, aby se přenechala jen generálům. A to válečné umění je skutečná věda, na rozdíl od ekonomie.
13. 10. 2008 | 11:28

hanabrixi napsal(a):

vodník Kebule -

Vašeho prvního vstupu jsem se lekla, druhým jste si mě usmířil. Ano, situace je velmi vážná.

Ta vážnost situace se dá rozdělit do dvou rovin:

1) panika, která páchá rostoucí škody každým dnem kdy trvá - a proto se krátkodobá řešení zaměřují na její zastavení

2) mnohaleté trhliny ve fungování finančního systému (tedy také riziko opakovaných krizí) pro jejichž zacelení je podstatná úloha státu stejně tak jako úloha tržních mechanismů. Jeden z hlavních úkolů státu na finančním trhu např. vidím ve vynucování osobní odpovědnosti (včetně majetkové odpovědnosti) zvláště tam, kde vidina okamžitých zisků/výnosů vytváří rizika pro ostatní v budoucnosti.
13. 10. 2008 | 12:15

Bea napsal(a):

Viděli jste film " královna chamtivých" ? Velmi poučné!
13. 10. 2008 | 12:46

Marty napsal(a):

hanabrixi: jak si predstavujete to hnani k osobni odpovednosti? Chcete vytvorit nejake nove trestne ciny? Trestny cin neprimereneho riskovani pri ziskavani zisku?

Zatim to vypada tak, ze stat se ujima role toho, kdo pouziva penize danovych poplatniku, aby zadny z tech investicnich kaskaderu k osobni odpovednosti hnan nebyl.
13. 10. 2008 | 14:56

Jirka Hemzal napsal(a):

brixi:
nosíte dříví do lesa - ti, kteří se dopustili nějakého trestného činu by měli skončit před soudem, ti, kteří se chovali nedbale nebo nezodpovědně by měli zbankrotovat. Není nutné vymýšlet nic nového.
13. 10. 2008 | 15:04

Hana Brixi napsal(a):

přírodovědec -

Vaše odkazy jsou hezky vyvážené. Navíc http://www.rgemonitor.com/c... má užitečný agregátor kvalitních blogů na různá ekonomická témata.

Co říkáte na Krugmana - ostrého kritika všeho dění v USA posledních 8 let - nejčerstvějšího nositele Nobelovy ceny?
13. 10. 2008 | 16:47

Marty napsal(a):

Krugman je uz spis novinar. Po NC miru je dalsi NC zcela bezcenna.
13. 10. 2008 | 17:27

Germanicus napsal(a):

Ještě k tomu sílicímu dolaru. Zkusil jsem se zeptat někoho chytřejšího než jsem já a dotyčný (matfyzák)zastává názor, že je to způsobeno právě nedostatkem dolarů. Za této situace je americká vláda ochotna platit vyšší cenu, než aby roztočila inflaci...
13. 10. 2008 | 20:28

jogín napsal(a):

Vlku, půlku jste uhodl- prodávají papíry venku a dolárky posílají do US, takže jsou to banky- potřebují cash. Vedlejší efekt není k zahození, Wall Street by už mohl být na hrnci. Takže je otázka, jestli se objeví nějaký Sorosz.
13. 10. 2008 | 21:59

taky ekonom napsal(a):

tak dneska uz to s temi vladnimi zasahy vypada verohodneji

pokud se brzo nezacne pracovat na poradnych reformach, ktere by upravily chovani na trhu a udelaly stat necim vic nez nastrojem mocnych lobby - tak se trh zase brzo opije uspechem a to uz se pak zadne reformy nebudou zdat zapotrebi ... az zase do dalsiho bodu obratu... ktery doufejme neprijde drive nez pristi generaci ...

sice nejsme jeste venku z krize jedne, ale mluvit o tom jak predejit krizim dalsim by se uz mohlo trochu vice -- o to se tady autorka asi taky snazi
14. 10. 2008 | 17:26

vlk napsal(a):

dříve ruda

rozumím vaší úvaze správně, že někdo záměrně tuhle krizi o takovém rozměru vyprovokoval, nejspíš proto, aby s e na ní napakoval?

Něco jakoobrovský short v celosvětovém měřítku?

Tak tomu,nezlobte se ,něvěřím.
Umím si napříkald představit,že někd e v číně nebo Rusku, v nějakém přísně utajeném ekonomickém výzkumáku modelují scénáře, jak eventuálně , za pomoc dolarů , které drží, nechat zkolabovat americkou ekonomiku / když hodně popustím uzdu fantasii/, ale že by někdo, poměrně dost dlouho vyráběl záměrně hypotéční bublinu, následně deriváty na financování té bubliny a tohle všchnouvedl do chodu a navíc počítal s fektemzamrznutí mezibankovního trhu, tak to mi tedy přijde už silně překombinované.
Že si svět počínal hodně bláznivě a nezodpovědně ,bylo dost jasné a zřejmé. Ty signály nešlo přehlédnout.
Ale že by tohle někdo zorganizoval jako záměrnou akci,tak to ne!

Ale zároveň je pravda, že s e dost lidí na tomhle zvratu napakovalo. Nutno říci,že si to za svojí statečnost, pevné nervy a odhad plně zaslouží.

A plno lidí dramaticky zchudlo. Zejména těch, kteří si pořádně nepřečtou smlouvy, slepě důvěřují manažerům invetsičních, penzijních a kdo ví jakých fondůa také lidem z bank a bankovním analytikům,kteří dávají cílovky na akcie,bez uzardění, ale jen pro standardní prostředí. Ostatně - o tom napsal daleko lépe prof. Zelený.

Selský rozum v každé chvíli je skutečně k nezaplacení.

Rudo,nevím jestlijsem vám odpoěvděl. Ale je to poctivě nejlepší, čehojsme na váš dotaz schopen.
14. 10. 2008 | 22:10

vlk napsal(a):

Jirka Hemzal

,-))
Začu od zadu. Poslední věta Bingo! Myslím si totéž.
Předposlední odstavec - ano, přesně tak to bude!
A bude tak z toho důvodu, který popisuje v předpředposledním odstavci!

Pokud jd eo příkald leteckého průmyslu- jistě, máte pravdu. Jsou odvětví , kd e prostě asi koncentrace být musí a nějaká volná soutěž není zas až tak kategorický imperativ. Řekl bych , že letectví velkých dopravních letadel do toho patří. Podobně kosmický průmysl.
Ale proč potravinářství například?

Ale rozhdoněregulace, jak současná krize ukázala, musí být u financí a finančních institucí. Pokud zkrachuje Boeing, bude ot problém. Problém ztracených pracovních míst. Ale nebude to systémové ohrožení celosvětového hoospodářského systému. Pokud by zbankrotovala Bank of America nebo CITI, Deutsche Bank nebo UBS či Sumitomo Bank nebo HBSC,asi by to bylo ojiném orzměru problému.
A jak už jsme napsal vícekrát - je liněco příliš velké pro pád,musí to podléhat takovému dohledu, aby to prostě nemohlo upadnout.

Nejsme v kontrapozici.
14. 10. 2008 | 22:19

Joe napsal(a):

Děkuji za odpovědi, ale se smutkem musím konstatovat, že to pravděpodobně nikdo z nás neví. Jenom hádáme, nebo navrhujeme co je nejpravděpodobější. Abych pravdu řekl, dělá mi to starosti. Stejně tak ,jako 4,7 bilionový dluh USA.
Čím je krytý dolar, kdo udává jeho cenu, jak je možné, že cenu akcii ovlivní pověry?...To všechno mi dělá starosti...
14. 10. 2008 | 22:19

vlk napsal(a):

Joe

cenu akcií vždycky ovlivňovaly - jak vy říkáte, pověry. A vždycky budou.Tedy mimo jiné.
14. 10. 2008 | 22:58

dříve ruda napsal(a):

vlk:
Čínu ani Rusko jsem nemyslel. Spíš než politiku jsem v tom viděl byznys. Nedovedl jsem tu pravděpodobnost odhadnout, proto jsem chtěl znát názor někoho, kdo na mě působí že se v tom orientuje líp než já.
Odpověděl jste mi dostatečně. Děkuju vám.
14. 10. 2008 | 23:36

vodník Kebule napsal(a):

Vážená paní Brixi,

děkuji za vaši přívětivou reakci na mé příspěvky a omlouvám se, pokud jsem vás svým prvním (a připouštím, že možná příliš emotivním) příspěvkem polekal. Souhlasím s vámi, že panika skutečně ničemu nepomůže a naopak může skutečně velice škodit i tam, kde k tomu nen důvod. Doufám, že se vše urovná jinak než úplným zhroucením dosavadního systému a že to celé neskončí nějakým šíleným a nesametovým globálním konfliktem.
20. 10. 2008 | 20:35

pedal napsal(a):

Ano pozor na davová šilenstvi z krize, ale nemužu si pomoct, když příjdu do dílny kde chybi 60 pracovniku ze sta a to ve třech nezávislých firmách, jímá mě panická hrůza co bude dál.
17. 03. 2009 | 19:32

letní výprodej napsal(a):

Doufám, že se vše urovná jinak než úplným zhroucením dosavadního systému a že to celé neskončí nějakým šíleným a nesametovým globálním konfliktem.
21. 07. 2009 | 08:58

Allie27Gilliam napsal(a):

freelance writer
27. 07. 2011 | 13:40

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

[url=http://somepaydaylounz.com]mr fitz[/url]
27. 02. 2014 | 12:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy