Návrh zdravotních reforem k veřejné diskuzi

16. 10. 2008 | 18:54
Přečteno 9969 krát
Kde? V Číně. Nespokojenost se zdravotnictvím se v Číně v posledních letech stala masová a selhání dřívějších tržních reforem už bylo oficiálně uznáno. Média denně přinášejí otřesné vhledy do honby státních nemocnic za ziskem a do rodin, které se kvůli nákladům na léčení zadlužily natolik, že musely přerušit léčbu svých dětí.

Pracovní skupina 20 ministerstev po dvou letech spolupráce a konzultací s čínskými a zahraničními experty právě předložila veřejnosti svůj návrh nových reforem. Další experti a celá čínská veřejnost mají teď měsíc nato, aby návrh nastudovali a své podněty poslali online Národní komisi pro rozvoj a reformy (což je jedno z nejvlivnějších ministerstev, které spolu s Ministerstvem zdravotnictví vede přípravu reforem). Očekává se tisíce příspěvků.

Zdravotnictví v Číně posledních 30 let se vyznačuje selháním tržních reforem

Vzhledem k úrovni svého hospodářské vývoje, Čína dosahuje poměrně dobrých výsledků (střední délka života je 73 let a novorozenecká úmrtnost 19/1000). Ve srovnaní s jinými zeměmi na podobném stupni hospodářského vývoje však Čína už není tou hvězdou kterou se stala v 50.-70. letech, kdy rozšířila osvětu a nejzákladnější zdravotní služby bezplatně pro všechny a navzdory hladomoru a kulturní revoluci snížila úmrtnost ze 200/1000 na 34/1000 a prodloužila střední délku života z odhadovaných 35-40 na 68 let. (Posun od výborných výsledků směrem k výsledkům průměrným je zachycen v grafu níže.) Problémem posledních 30 let se staly kromě pomalejšího zlepšování zdravotní situace také rostoucí rozdíly. Dítě, které se dnes narodí ve městě na východním pobřeží má desetkrát větší šanci, že se dožije svých pátých narozenin, a v průměru bude žít o nějakých 15 let déle než dítě, které se narodí v čínském vnitrozemí.

Během posledních 30 let úspěšných tržních reforem v Číně (díky kterým se po tuto dobu dařilo držet průměrný roční reálný růst HDP na více než 10 procentech a snížit počet chudých o půl miliardy), se výrazně zlepšila nabídka kvalitních lékařských služeb v čínských velkoměstech.

Pro většinu čínské populace se ale lékařské služby staly luxusem. Polovina současných chudých udává nemoc a s ní spojené účty za lékařskou péči jako hlavní důvod jejich chudoby. Podle nedávných průzkumů se i krátký pobyt v nemocnici stal finančně nedostupným pro třetinu čínské populace.

Finanční nedostupnost lékařské péče má dva hlavní důvody. Prvním je, že ceny lékařské péče v posledních letech rostly bez jakékoliv účinné kontroly a mnohem rychleji než průměrné příjmy. Druhým důvodem je, že většina čínské populace si musí veškeré náklady spojené s lékařskou péčí hradit z vlastní kapsy. Na čínském venkově jde z rozpočtu domácností až 90% všech zdravotnických nákladů. Celkově stát platí pouze 17% všech výdajů na zdravotnictví (což je 0.8% HDP a 4% státního rozpočtu), které z velké části směřují do specializovaných nemocnic ve městech. Dalších 30% celkových výdajů je hrazeno přes pojišťovny. Ty slouží především zaměstnancům státního sektoru. Na venkově se od roku 2002 rychle šíří místní družstevní zdravotní pojišťovny, které pojištěným proplácejí v průměru 20-30% výdajů v místních nemocnicích).

Nemocnice a kliniky jsou sice státní, ale musí si na sebe vydělávat samy, a to především prodejem léků a poskytováním nadstandardní péče. Pacienti platí za lékařské služby předem. Nemocné, kteří nemají na zaplacení péče, nemocnice i kliniky odmítají. Základní péče a léky, jejichž cena je regulována, nejsou v nabídce. Namísto toho se nabízejí služby a léky nadstandardní, jejichž cena regulována není. Lidem, kteří jsou schopni platit požadované ceny, nemocnice poskytují moderní diagnostické testy, služby a léky v množství, které často převyšuje potřebu organismu a může i škodit. Příliš mnoho je v nabídce všeho drahého, včetně císařských řezů či infúzí do žíly (které se díky marketingu staly módou a ti, kteří si to mohou dovolit, chodí do nemocničních infúzních lobby s křesly a televizemi na píchnutí do žíly kdykoliv se necítí úplně dobře). O negativních dopadech na organismus a zvláště v případě antibiotik i na veřejné zdraví zatím diskutují jen odborné časopisy. Nemocnice si konkurují v boji o majetné pacienty. Podíl některých nejnovějších lékařských přístrojů a technologií na osobu je tak vyšší v Pekingu nebo Šanghaji než v evropských městech.

Státní regulace se zatím zaměřovaly na vstupy (jako je počet zaměstnanců nebo nemocničních lůžek) ne však na úměrnost a kvalitu péče. Pacienti čelí zdravotnímu personálu sami za sebe. Pokud mají pocit, že se jim nedostává dobré péče, nebo je jim péče odmítnuta, nebo jsou jim naúčtovány úkony navíc, sami bojují se zdravotním personálem (někdy i podle zpráv v čínském tisku dokonce pěstmi). Lékaři, ač jsou zaměstnanci státních klinik a nemocnic, si na sebe a na svou instituci musí vydělat. Nezbývá jim tedy než generovat příjmy – a to dělají bez velkých omezení a kontroly. Procenta z prodeje léků, často navýšena bonusem přímo od farmaceutických výrobců, jsou pro zdravotnický personál zatím nenahraditelným zdrojem obživy.

Tyto problémy už nejsou tajemstvím. Před třemi lety k nim podal podrobnou veřejnou analýzu čelní vládní výzkumný ústav (Development Research Center of the State Council). Závěrem analýzy bylo, že tržní reformy posledních 30 let v čínském zdravotnictví selhaly. Strhla se veřejná diskuze. Tehdejší Vice Premiérka Wu Yi se národu omluvila za selhání systému. Prezident Hu Jintao vyhlásil zahájení nových reforem, které mají zajistit základní zdravotní péči každému občanu Číny.

Symbolika a naděje

Před dvěma dny čínská vláda zveřejnila svůj třiceti-stránkový návrh zdravotních reforem se žádostí o veřejnou diskuzi a náměty. Podstatou současného návrhu je zejména vytvořit síť středisek levné základní péče, zajistit dostupnost základních léků, rozšířit systém zdravotního pojištění a dotací na péči pro chudé, a reorganizovat řízení státních nemocnic směrem k nižší přímé závislosti na příjmech z prodeje léků a úkonů.

Je symbolické, že ke zveřejnění došlo ve stejný den, kdy Světová zdravotní organizace publikovala svou výroční zprávu (World Health Report), která se letos soustředí na „základní zdravotní služby pro všechny“ – ke třicátému výročí mezinárodní deklarace z Alma-Aty, ve které se členské země WHO zavázaly, že zajistí základní zdravotní služby pro všechny do roku 2000. Celosvětově se to zatím nepodařilo. Čína doufá, že se jí to podaří pro vlastní populaci do roku 2020. Současný proces přípravy reforem a jejich načrtnuté obrysy – za předpokladu pokračujícího rychlého hospodářského růstu a dobrého rozpracování důležitých technických detailů – dávají celkem dobrou naději.


Graf: Ve srovnaní s jinými zeměmi na podobném stupni hospodářského vývoje Čína už není tou hvězdou kterou byla před 30 lety – novorozenecká úmrtnost v poměru k HDP na osobu (logaritmická měřítka)


Výše uvedený krátký souhrn charakteristik čínského zdravotnictví vychází z mnoha předchozích analýz, včetně vlastních, např:
“China’s Health System Reform.” Far Eastern Economic Review. November 2007.
Health, Poverty and Economic Development, report by WHO and China State Council Development Research Center. Beijing. 2006.

Podrobnosti čínského návrhu zdravotních reforem, zatím jen v čínštině, naleznete zde

Letošní zpráva WHO – World Health Report 2008

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan napsal(a):

To co chce Čína změnit, napravit,protože i tam je to do budoucna neúnosné, to je naopak naším cílem. Pane jo.
Jděte k volbám!
16. 10. 2008 | 19:30

FF napsal(a):

Zajímavý článek, ale v případě, kdy sama píšete, že nemocnice nenabízí levné (regulované) služby, tak bych to určitě nenazýval volným trhem. Jaký má podnikatel důvod k nabízení služby, na které nemůže vydělat? Z druhé strany z vašeho článku také vyplývá, že ta neregulovaná část zaměřená na bohaté funguje.
16. 10. 2008 | 19:41

Duroy napsal(a):

Sakra, copak mi to čínské zdravotnictví připomíná...
Směřujeme k podobnému systému?
16. 10. 2008 | 20:56

RUMCAJS napsal(a):

Jan:
Vy víte o nějakém návrhu, kdy by se u nás mělo platit na prkno ? Možná, než půjdete k těm volbám,že by jste se měl malinko vzdělat, aby jste neplácal takové hlouposti.
16. 10. 2008 | 21:00

vanoce3000 napsal(a):

Ach ta neviditelná ruka trhu... Určitě opět pana Profesora zklamala...
16. 10. 2008 | 21:03

Janovec napsal(a):

Paní Brixi,

já jsem si vždycky myslel, že čínští pragmatičtí komunisti, kteří na marxismus nyní naroubovali konfuciánství, usoudili, že nejlépe se vyhnou čisté kapitalistické ekonomické fázi tím, že lidem naordinují kapitalistický penicilín a imperiální virus si ponechají ve státním držení. Také si vezmou většinu zisku. Je to totiž pohodlnější pro vývoj společnosti a umožní to nakupovat dluhy vyspělých zemí.

Prostí číňani se budou strkat ve frontě na práci místo ve frontě na maso. Fronta jako fronta. Co na tom, že první fronta je férově soutěžácká a druhá je jen sprostě socialistická. Začnou mít takové ty obyčejné problémy. Jak neztratit práci a zaplatit účty, hypotéky, školné, lékařské služby a tím přestanou mít revisionistické roupy. Stačí zase jen ordinovat strach a obavy. Zevnitř státu to ještě pořád bude vypadat jako socialismus a všem se to bude takto troubit do hlavy. Zvenku to bude sociálně tržní mechanismus. My budeme tleskat s rukama za zády.

Jen nedokážu domyslet,kde to skončí. Jen aby jednou obsluha radaru v Brdech nebyla čínská, pane Vondra.
16. 10. 2008 | 21:12

Lukáš Bušina napsal(a):

Velmi, velmi zajímavý článek. Děkuji paní Brixi.
16. 10. 2008 | 21:24

im napsal(a):

@autorka

Co cizinci žijící a pracující v Číně? Jak řeší případný zdravotní problém? Svěří se v případě potřeby státnímu čínskému zdravotnictví nebo zde existují "nemocnice pro cizince"?
16. 10. 2008 | 21:25

Jan napsal(a):

Platba na dřevo je už v první části od ledna 09. A další fáze to budeš teprve koukat, aby bylo v Řáholci dost zdravé povětří.
16. 10. 2008 | 21:26

vlk napsal(a):

Paní Brixi

díky za blog.
Po jeho přečtení mámneodbytný dojem, že mi velmi něco připomíná... Jen jsmenevěděl co. Až jsme zahlédl jméno Hroboň mezi zdejšími blogery!

A doklaplo mi . Ona ta "reforma"jejíž je Hroboň pretendentem s e totiž tomu čínskému modelu v mnoha ohledech hcce dost podobat. Nechápu tedy, že to Číňané chtějí změnit.
Jestlivá by Julínek , Hroboň a celá partička neměl a jít do Číny jim vysvětlit, jak to dělaj dobře.....
16. 10. 2008 | 21:43

Jirka napsal(a):

Skočil jsem na špek titulku doufaje, že se snad už konečně něco dovím o tom selhání trhu. Hledám ten trh, hledám, ale celé to zase je jen o krachu státních regulací. Soudruzi, soudruzi. Před Vašima ctěnýma očima se odehrává kolosální státně regulátorské fiasko celého finančního sektoru. A co vy? Hýkáte zase něco o státních regulacích. Ne, vám není pomoci. Snad až opravdu přijdete o všechno. I když ne. To si zas demokraticky zvolíte nějakého stalinohitlera, že.
16. 10. 2008 | 22:06

claudius napsal(a):

Paní Brixi bych jednou rád viděl na kandidátce parlamentních voleb,co říkáte?
16. 10. 2008 | 23:19

JLT napsal(a):

Ad FF a Jirka

Jeden se podivuje nad tím, že stát nedovoluje podnikatelskému subjektu vydělat, jelikož zdravotnictví je tu přeci pro zisk (doufám, že váš život bude ziskový, jinak je bezcenný!) a druhý lamentuje nad tím, že nevidí selhání trhu v odvětví, které už z principu nemůže být efektivní - asymetrické informace, odmítnutí služby podnikatele = smrt.
V normálním průmyslovém podniku musí produkt splňovat přísná kritéria zákazníka (různé certifikáty kvality atd.), jinak si ani neškrtne. Tady nechť vládne trh. Ale ve zdravotnictví, kde pacient musí přijmout cokoliv, co se mu nabízí, kde nejsou definovány jakékoliv standardy, nikoliv.
16. 10. 2008 | 23:50

jepice napsal(a):

Zajímají mě příspěvky předřečníků o podobnostech mezi čínským a českým zdravotnictvím. O tom, co má být podstatou čínské reformy, jsem se totiž moc nedozvěděla. Pokud by jejím základem mělo být povinné pojištění, z něhož by byla hrazena všechna potřebná zdravotní péče pro všechny Číňany bez ohledu na výši příjmu, pak bych řeči o podobnosti reforem chápala.
17. 10. 2008 | 00:12

petr napsal(a):

Cinske zdravotnictvi ktere autorka popisuje je druhy extrem ve srovnani s Ceskem. Optimum je nekde mezi.
17. 10. 2008 | 00:13

kočka šklíba napsal(a):

Jepice: no podobnost českého a čínského zdravotnictví zatím naštěstí není tak velká, ale řeči o tom, že zdravotnictví je stejné jako jiná odvětví a je zdravé pustit do něj trh v mnohem větší míře, než je tam dosud(v ČR), se přece objevují v proklamacích politiků ODS, nebo ne? A k dalšímu z Vašeho příspěvku: mohla byste definovat blíže pojem: "všechna potřebná zdravotní péče pro všechny", zvláště slovo potřebná prosím. A je toto v návrzích Vámi obhajovaných reforem definováno, případně jsou definovány tzv. standardy zdravotní péče?
17. 10. 2008 | 01:38

jepice napsal(a):

Potřebná péče je taková, která člověka ověřenými lékařskými postupy uzdraví, anebo, pokud není nemoc vyléčitelná, jeho stav maximálně zlepší anebo alespoň udělá snesitelnějším.
Standardy léčebné péče se vytvářejí průběžně podle neustále se vyvíjejících poznatků moderní medicíny. Co bylo před několika lety zaváděno jako novinka, a to pouze na špičkových pracovištích, je dnes běžná diagnostická anebo léčebná metoda, přístupná pro všechny pacienty.
Nevím, jaké proklamace kterých politiků máte na mysli. Podstatnější jsou myslím konkrétní návrhy zákonů.
17. 10. 2008 | 01:55

kočka šklíba napsal(a):

Děkuji za odpověď, takže jste schopná dát link, kde je něco takového jako" potřebná " definováno v návrzích Ministerstva zdravotnictví ČR. Proklamace politiků ODS například Julínka, ale není sám, pokud na tom budtet trvat, dám si tu práci a dohledám ;)
17. 10. 2008 | 03:40

jepice napsal(a):

Milá paní kočko šklíbo, jsem na dovolené a z prohlížeče v mobilu nemám možnost sem vkládat linky anebo citace, respektive bylo by to dost pracné. Tak vydržte, než se vrátím do civilizace. :)
17. 10. 2008 | 07:33

jepice napsal(a):

Prosím, abyste zatím vyhledala ty citace Julínkových proklamací, ze kterých by se mohlo usuzovat, že se chystá zrušit solidární princip, na kterém stojí naše zdravotnictví a kterým je garantovaná přístupnost péče pro všechny občany bez ohledu na jejich příjmy.
pro všechny
17. 10. 2008 | 07:42

hanabrixi napsal(a):

Paní im,

v největších čínskýc městech existují nemocnice se zahraniční účastí, zahraničními lékaři a napojeny na zahraniční pojišťovny. Mnozí cizinci a někteří Číňané chodí tam.

Na komplikované případy jsou však lépe zařízeny vybrané čínské státní nemocnice. Riziko toho, že nemocnice dá na první místo vlastní zisk a ne zdraví člověka, se lidé snaží snížit úplatkem (průzkumy nazačují, že peněžní dary jsou v nemocnicích běžné a vysoké) - a pěstováním vlivných známostí.
17. 10. 2008 | 07:50

hanabrixi napsal(a):

Pane vlku,

zajímavý návrh. Myslím, že nějaké to poučení z čínského zdravotnictví posledních let by nebylo na škodu.

Čínští odborníci se posledních pár let snaží učit z evropského modelu. V 80.-90. letech se studoval hlavně model americký...
17. 10. 2008 | 08:00

hanabrixi napsal(a):

Milý pane Claudius -

děkuji za Vaše "povzbuzení".
17. 10. 2008 | 08:04

Aleš napsal(a):

Zajímavý blog je jen škoda, jak psal/a/ jepice, že k principům reformy jsme se nic nedozvěděli. Pokud mám omezené informace, tak v Číně neexistuje systém povinného zdravotního pojištění a všechny platby jsou na dřevo. Proto nemocní v I. kole navštěvují ty, kteří léčí klasickou čínskou medicinou, to je dostupnější.
Problém povinného pojištění jsou zdroje. Většina obyvatel žijícího z příjmu ve sto korunách nebo několika málo tisíci korunách ho platit nemůže a to je ten problém- chybí zdroje do povinného zdravotního pojištění.
A zdroje skutečně nejsou
17. 10. 2008 | 08:18

hanabrixi napsal(a):

Jepice, Aleš -

pojištění je povinné pouze ve státním sektoru a velkých firmách. Nový návrh reforem také nezahrnuje povinné pojištění. Zatím jen zlepšuje podmínky (včetně dotací) pro dobrovolné pojištění.

Zdravotní pojišťovny jsou spravovány místními vládami na úrovni města. Očekává se postupné slučovaní až na úroveň provincie.

Možná o novém návrhu reforem napíšu více příště.
17. 10. 2008 | 08:42

pavelhrobon napsal(a):

Milá Hano,,
Vašemu článku se nedá vytknout skoro nic, než jeho nadpis. Nevím, jaké tržně orientované reformy v Číně selhaly. Realita je taková, že se v tamním zdravotnictzví žádné reformní kroky hodné toho jména v posledních 20-30 letech neodehrály. Čínští komunisté se prostě na zdravotnictví vykašlali, to staré centrálně řízené se z nedostatku zájmu vlády a peněz rozpadlo a nebylo zatím ničím pořádným nahraženo (teď trochu křivdím pár provinciím a městům, které se snaží z vlastní iniciativy rozjet zajímavé pojišťovací a jiné projekty).
Každému, kdo se trochu zabývá zdravotnictvím, je jasné, že vyžaduje významnou pozornost a regulaci ze strany státu. Stejně tak má své výhody systém povinného zahrnutí všeho obyvatelstva do solidárního systému, který je v Evropě (Kanadě, Austrálii, Japonsku,..) nezpochybnitelný. Právě tyto dvě komponenty v Číně naprosto chybí.
S pozdravem

Pavel Hroboň
17. 10. 2008 | 09:00

Frante napsal(a):

Rozumíte někdo co je na vodorovné ose toho grafu? Díky
17. 10. 2008 | 09:36

prirodovedec napsal(a):

autorka: Dekuji za tradicne pro mne velmi zajimavy text a za postreh k memu vstupu minule. Pokusim se tam odpovedet jak priznivkyni Elire tak priznivci nobelovskeho novinare Hayeka Martymu. :)

Pavel Hrobon: Marne hledam seriozni matematicke a simulacni modely zabyvajici se moznymi dopady Vasi transformace (tak jak se deje v USA a delo a deje napr. v Nizozemi). Poradite mi kde je najdu? Nebo neexistuji? Nebo jim jsou ty regresni funkce a vyrovnani casovych rad v ppt prezentacich? To je opravdu vse co profesionalniho mate?
17. 10. 2008 | 09:47

FF napsal(a):

O čínském zdravotnictví vím prd. Vím jen to, že ve chvíli, kdy se neposkytují regulované služby v jinak tržním prostředí, že to není volný trh (volnější než u nás, ale ne volný). A pro JLT bych chtěl říci, že na volném trhu poskytuje doktor péči kvůli vámi zavrhovanému zisku, tedy z čistého sobectví, díky kterému se pak mají všichni dobře.
17. 10. 2008 | 11:04

hanabrixi napsal(a):

Pavel Hroboň -

Čína od počátku 80. let zavedla koncept zisku do zdravotnictví a přiměla zdravotní zařízení vydělávat si "na trhu". Proto se tam tedy nazývají reformy posledních 30 let tržní. Statistiky prozrazují, že nejvíce vydělali výrobci léků a lékařských přístrojů.

Vyladit regulaci státu tak, aby pracovala ve prospěch pacientů se v Číně zatím nepodařilo.

Jedním z hlavních principů nových reforem je posílit státní odpovědnost (včetně financování a účinnější regulace) za dostupnost základní zdravotní péče.
17. 10. 2008 | 16:18

doktor napsal(a):

Náměstku ministra HROBOŇOVI: Proč jste nedali k veřejné diskusi (nebo aspoň k diskusi odborníků) VÁŠ návrh zdravotní reformy, v mnohém sporný jen proto, že jeho podrobnosti od počátku tajíte. Nejste schopni udělat to, co dělá zaostalá Čína? Nebo nemáte další kroky a konce vůbec naplánované, a hážete na stůl, co si doba a vaši sponsoři momentálně žádají?
17. 10. 2008 | 17:34

vlk napsal(a):

Hroboňovi

myslím, že paní Brixi to popsala dostatečně jasně,. tedy to co je a co s e vy, s vyjímkou plšného pojištění snažite zavést tady.

A pokud by byl člověk na pochybách , jak že to valstěn s onou reformou myslíte, stačí, aby byl předplatitelem Lidovek. Jistě se vám líbil onen miloučký letáček,který také zdobí vaš e foto. vysvětlující v den voleb dementnímu voliči , jak že to s ním myslíte dobře. ŘEčenos kalsikem - samé světlé perspektivy a výhody. A proti jsou jen oposice, odboráři, spojení s oposicí a špatní lékaři. jestli si to dobře pamatuji..
A vůbec nejlepší je ta stránka, kde říkáte, jak každý vydělá. Líkař napříkald další vzdělávání na útraty státu.Nezávidím jim to a budu rád , když s e o mne bdu e starat vzdělaný lékař. Ale nechápu proč to má platit stát. Například.
Nebo pacouš. Ten tedy vydělá. Bud e znát jméno ošetřujícího lékaře! Jako by ho neznal. Bud e moci konzultovat diagnozu s jiným lékařem.Jakoby to dnes nebylo možné. Bud e mít právo si svobodně zvolit lékaře. Jako by tonemohl už dnes. Ale ať to zkusí s e zubařem. A nejsíš jich vaší "reformou" přibude. Prý bud e mít záruku kvalitní a dostupné péče! Sic! Dovozuji z toho, že dnes péče není a ni dostupná,a ni kvalitní. Jak je to po dvouletech vašeho bačování možné a jak je to možné, když stejná strana v roce 93 vytvořila prohlasovala a uzákonila současnýý model?
prostě - samá buď banalita a nebo neuvěřitelná demagogie.
O tomhle jsou letošní volby. A já za s ebe říkám, šel jsme volit proto, aby v ČR nebylo možné instalovat současné čínské zdravotnictvív hroboňjulínkovské variantě. Pardon, abych s enedotkl vrchního vašnosti - čínské současné zdravotnictví v julínek hroboň variantě.
17. 10. 2008 | 19:13

Dáša Racková napsal(a):

Pane Vlku, vy jste teda pěkný demagog.
Nevěřím, že byste tyhle řeči o směřování českého zdravotnictví k čínskému modelu mohl myslet vážně.
Myslím, že paní Brixi si Julínkovy návrhy přečetla velmi pozorně a připadají jí příliš socialisticky idealistické, protože ve svém předešlém článku věnovaném zdravotnictví dala protinávrh s poměrně vysokou spoluúčastí pacient /myšleno na naše současné poměry a zvyklosti/.
Jediné, co vám věřím, je váš téměř patologický vztah ke všemu, co se týká ministra Julínka a jeho týmu.
17. 10. 2008 | 20:52

vlk napsal(a):

Dáša Racková

myslíte? Četla jste ten leták o kterém píši? Další z výhod pro pacieta bude možnost připlatit si za nadstandard. V Číně už to, jak píše paní Brxi takhle funguje . Račte se kouknouti.
Já kministru Julínkovi nemám žádný vztah.Neznám jej , nikdy jsem jej neviděl a doufám, že ani neuvidím. Ani jeho reformy. Protože prostě nevěřím, že přinesou něco jiného, než rozkulačení pojistného a tvrdé přihrávky soukromému sketoru, jehož jedinou snahou je profit. A to v situaci, kd y každý z nás, dříve či později, prostě bude pacientem nonprofitním , zapříčiňujícím jen náklady.
Závěr si udělejte sama.
příkladů, jak se za této vlády /ale i za jiných a nejen na vládní úrovni/ zachází s veřejnými zdroji, které legitimují moje tvrzení je nepochybně dost i ve vašem okolí.
Proč by tomu mělo být v Julínkově rezortu jinak?
O patologii byh nemluvil.Tedy aspoň zatím ne. Jde totiž o život. Náš i můj. Abychom neskončili peřdčasně na patologii.
17. 10. 2008 | 21:43

doktor napsal(a):

Taky kvůli panu Hroboňovi a celé té podivné současné vládní partě letos poprve po roce 1989 nejdu k volbám. Připadal bych si směšně.
17. 10. 2008 | 22:11

Dáša Racková napsal(a):

Promiňte, pane Vlku, ale co možnost, že z informace o možnosti připojištění vyvozujete nesprávné závěry?
Nejedná se náhodou o skutečné připojištění, které dnes neexistuje? Dnes musíte všechno, co nehradí VZP, platit na dřevo. Po reformě by to tak nemuselo být, a navíc i když to připojištění nebudete mít, nebudete muset jako teď platit celou úhradu za dražší léčbu, kterou pojišťovny neproplácejí, ale jen rozdíl od ceny standardní léčby. Aspoň takhle jsem pochopila informace o připojištění a nadstandardu já. Váš leták jsem asi neviděla. To co tu píšu, jsem četla na nějakém lékařském webu.
17. 10. 2008 | 22:37

vlk napsal(a):

Dáša Racková

zkuste s e zamyslet nad tím, že v ústavě je napsáno, že občanovi je poskytována zdravotní péče na základ ě zdravotního pojištění. Dovozujete co já, že mu na tomhle základ ě je poskytována péče dostatečná a úplná? Pokud ano,na co připojištění?
V momentě kdy do systému zdravotní péče zajišťující úplnou péči pustíte připojištění, postaráte s eo to, že normální pojištěnec je okamžitě jen a jen otloýukánek. Nazvala jste men demagogem. Protože jsme konstatoval, že v Číně už to tak je. Tam není jen všeobecné zdravotní pojištění. Ale je tam přesně ten stav, který budeme mít, pokud do systému pustíme ono připojištění. Které je prý výhodou pacienta v Julínkovině.

Ta idylka o které píšete, že připojištěním si zajistíte, že nebudete jen platit to, co platíte dnes je nesmysl. Pletete si pojišťovnu s charitou. velmi nebezpečný omyl.Máte osobní zkušenosti spojiš´tovnami a placením?
17. 10. 2008 | 22:44

im napsal(a):

@autorce
Paní Brixi,

děkuji za odpověď na můj včerejší dotaz.

Uskutečnit jakékoliv zdravotnické reformy v tak ohromné zemi s tak velkým počtem obyvatel mi připadá jako obdivuhodný úkol,jen už to zvládnout logisticky, vždy´t nejedna městská aglomerace je tam velká jako celá Česká republika. I kdyby se podařilo zlepšit dostupnost základní péče pro všechny neprivilegované obyvatele jen částečně, byl by to úspěch.
17. 10. 2008 | 23:33

jepice napsal(a):

Vlk: Nerozumím vám. Dnes je to tak, že když máte zlomenou nohu, dají vám ji do normální sádry, a když chcete něco lehčího a komfortnějšího, tak si to celé zaplatíte. Po reformě zaplatíte jen rozdíl v ceně anebo taky nic, když budete mít to připojištění. Když budete mít vadnou ledvinu, tak vám udělají transplantaci, pokud vám najdou dárce, a bude to z normálního povinného zdravotního pojištění, protože to je případ, kdy jde o život, a tam je nárok na péči, která vám ho může zachránit, samozřejmý. A je jedno, jestli jste nezaměstnaný a pojištění vám platí stát, anebo jste někdo, kdo si platí připojištění a chce mít pokoj s fontánou.
V Číně, pokud jsem to dobře pochopila, má pojištění jen málokdo, stát se o to nestaral. Kdo pojištění nemá, platí na dřevo anebo je nahraný. Tak nevím, kde vidíte nějakou podobnost. Julínek přece nechce rušit povinné pojištění. A to, co se z něj dnes hradí, se bude hradit i po reformě. To se přece nemění. Dáša Racková má pravdu.
17. 10. 2008 | 23:50

vlk napsal(a):

Jepice

jen krátceneboť už melu z posledního.

Teď s e vrátil kamarád z Anglie. A vykládal děsivé s toy o tom,jak to funguje tam, když jde někdo na pokladnu. Ted y na normální pojištění.A jaký je rozdíl, když to je na soukromé připojištění.

Prostě ta čína jako vyšitáDnes máme všichni určitýa ne špatný standard. Připojištěním jej rozmetáme. Nic víc.
Nevidím důvod proč na právu zaručeném ústavou cokoliv měnit. Protože nový sstém bude fungovat jako všechno. co nebude sypat , nebud e mít nárok. Jde přece o byznys ne?
Jenže tohle není normální byznys. §
Znovu opakuji - všichni, úplně všichni s e dostaneme do situace, kd y budeme jen beznadějným, nonprofitním pacientem. Do kterého bude pojiš´tovna jen platit. Jakoupak asi pak v tomhle pěkném systému budeme mít ais tak šanci?
a pokud vám ona promne jasníé podobnost mezi růžovou jiulinkovnou a současnou Čínou uniká, pak tedy máte smůlu. Lépe, než už jsme to popsal , to nenapíši.
Jsem nedokonalý.
A ještě něco milá jepice.
Jak to funguje dnes , víme. A tenstadard není špatný,co říkáte.
Po julinkovně v y říkáte, že to bud e lepší. Já že to bud e horší. Pokdu máte pravdu vy,nic dramatického s e neděje.
Ale zksute si představit vaší pozici , jestliže mám pravdu já.
Hrajete na burze?
Pokud ne , měla byste začít. S vaší ochotou přijmout zásadní riziko jste tam na správném místě. Vím o čem mluvím. Snažím se rizika oceňovat. A tady mi to vychází velmi nedobře.
18. 10. 2008 | 00:11

DB-Kalifornie napsal(a):

clanek je (jako vzdy) velice informativni. Docela by me zajimalo, jaky by byl vysledek systemu, kdyby v Cine zdravotnictvi zustalo vyhradne (nebo temer vyhradne) statni? Jsou udaje z nejake jine rozvojove zeme, ktera prodelala tak rychly ekonomicky rozvoj a ma podobne charakteristiky jako Cina A ZAROVEN ma statni zdravotnictvi ?( Indie, Rusko, Brazilie..?). Kde jsou tyto zeme na zminenem grafu?
Existuje nejaka rozvojova zeme, ktera sve zdravotnictvi vyresila opravdu dobre (v tom smyslu, ze aspon zakladni pece je dostupna velke casti obyvatelstva, vysledky zdravotnictvi jsou uspokojive a korupce je nizka)?

S tim je spojena otazka, do jake miry srovnavame ruzne filosoficke pristupy v zavadeni zdravotnictvi (stat versus trh) a do jake miry vliv "ekonomickeho Klondiku" v nekterych prilis rychle rostoucich rozvojovych ekonomikach (coz je nevyhnutelne provazene s rozkladem tradicniho systemu a hodnot, vzrustem egoismu a trznim pristupem k uplne vsemu-i k tomu co by melo teoreticky fungovat jako statem garantovana sluzba). V tehle souvislosti si vzpominam na navstevu pohotovosti ve fakultni bukurestske nemocnici, pote co si muj rumunsky pritel, shodou okolnosti byvaly zamestnanec rumunske pobocky AID, (organizace, ktera v rumunsku pomahala zlepsovat zdravotnictvi...), zlomil pri prochazce dost neprijemne ruku. Ac rumunske statni zdravotnictvi bylo tenkrat teoreticky zadarmo, tak na radu jsme se dostali az po 3 hodinach cekani v preplnene mistnosti, odkud se vybirali prednostne lide, kteri zaplatili na drevo (taky jsme nakonec zaplatili). V ten moment mne prislo uplne jedno, jestli je zdravotnictvi statni ci soukrome. Spis me napadlo neco o balkanske mentalite.

Pri teto prilezitosti si nemuzu odpustit poznamku k diskusi: srovnavani cinskeho a ceskeho zdravotnictvi(popr budouci reformy) je uplne mimo misu. Je to bohuzel jen odraz demagogie s jakou se o ceskem zdravotnictvi a jeho refornach v Cesku diskutuje. Myslim, ze mnoho lidi ani netusi, jaky luxus v ceskem zdravotnictvi maji (clovek se nemusi o nic starat a dostane pomerne kvalitni peci temer zadarmo).
18. 10. 2008 | 08:23

hanabrixi napsal(a):

Dáša Racková -

na základě čeho jakkoliv popisujete můj názor na návrh zdravotních reforem v ČR? A jak můžete říct, že mám nějaký protinávrh???

Zdá se, že reagujete na jeden z mých předchozích článků na tomto blogu, ve kterém jsem krátce shrnula zkušenosti a trendy v zemích OECD (http://blog.aktualne.centru...).

Vytrhla jste polovinu věty ze tří odstavců o spoluúčasti pacienta... a ze shrnutí mezinárodních zkušeností udělala "protinávrh". (viz Váš diskuzní příspěvek z 17.10.2008 20:52:55)
18. 10. 2008 | 18:05

tata napsal(a):

pane vlku

Vaše doporučení a otázka jestli paní jepice hraje na burze není dobrá rada.

Muj kamarád ted při krizi přišel o 600000 tisíc a zrovna včera mi brečel na rameni.Ještě že sem se nenechal zlákat.No ja bych to stou burzou neriskoval.To byste nemohl paní jepici udělat.Jen prostě věří čemu mi ne.

Naprosto vystižné bylo o tom risku.Nechapu proč tolik lidí chce riskovat ve zdravotnictví.100 procentní neni nikde.Myslím že,po přečtení,něco z vlastní zkušenosti,by se do zasadní změny němělo jít.
18. 10. 2008 | 23:02

vlk napsal(a):

tata

burza je těžký hazard. To mi věřte. A její živnou půdou jsou důvěřiví hejlové.
Kteří prostě chtějí bezpracně vygenerovat velké peníze. A podlehnou hláškámv tisku a vábení všelijakých finančních "odborníků" , že každý správný borec přece zhodnocuje svoje peníze investováním. Přece je nebud e držet na blbém termíňáku v bance , že?

Ale paní jepice, já proti ní nic nemám, má prostě velmi velkou a finitu k riziku. Burza je , podle mne, pro ni to pravé.
To nemění nic na s kutečnosti, že má hodně načteno a dobře argumentuje. Vážím si jí. Jakkoliv nechápu její postoj k julínkovně.

No teď po volbách doufám, že už to máme vyřešené.
V řadě krajů mohou socani uzavřít koalici s lidovci. Copak asi bude logickou cenou? ZA to že lidovci nezmizí v krajích z politické scény. Protože úpolně všude, kdyby lidovci příliš dělali ramena, mohou uzavřít koalici s komoušem.
18. 10. 2008 | 23:25

Mary napsal(a):

Pro ty, co neustále tvrdí, že Julínkova reforma stanoví přesně, co bude standardem zdravotní péče a co si budeme muset připlatit, jako nadstandard. NIC TAKOVÉHO V JULÍNKOVĚ REFORMĚ NENÍ!!!!
Uvádím paragraf 18 z předkládané novelizace zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění.
Podmínky poskytování hrazených služeb

§ 18

(1) Zdravotní služby, kterými je poskytována odborná zdravotní péče, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept a zdravotnické prostředky předepsané na poukaz se poskytují jako hrazené služby, pokud

a) jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,

b) existují důkazy jejich účinnosti vzhledem k účelu poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb; po dobu nutnou k získání takových důkazů postačují odůvodněné předpoklady jejich účinnosti, a

c) jsou ekonomicky nejméně náročné v porovnání s případnými alternativami vedoucími ke srovnatelnému výsledku
Toto bude hrazeno z v.z.p.. "Ostatní" služby nikoliv.
19. 10. 2008 | 06:16

jos napsal(a):

To Mary,
tak se mi, nevím proč, chce říct k Vašemu příspěvku jenom Amen.Doufám, že tu "reformu" Julínků, Hroboňů a podobných odpískal výsledek voleb.
19. 10. 2008 | 08:55

jepice napsal(a):

Mary, a můžete mi nějak definovat zdravotní péči, která je hrazená ze zdravotního pojištění, za dnešního stavu?
19. 10. 2008 | 12:11

Mary napsal(a):

to jepice:
mrzí mě, že zrovna Vy, která tu tak zasvěceně píše o reformě zdravotnictví nezná zákon o péči o zdraví lidu a ústavu ČR. Možná bude lepší si to důkladně prostudovat než tady začnete psát Vaše dojmologie o prospěšnosti Julínkovy reformy.
19. 10. 2008 | 13:03

hanabrixi napsal(a):

DB-Kalifornie

Odpovědi na Vaše otázky najdete asi nejlépe zachyceny v nedávno publikované zprávě WHO, která poskytuje zajímavou analýzu a závěry z mezinárodních zkušeností a také údaje o zdravontím systému většiny zemí. Stačí kliknout -
http://www.who.int/whr/2008...

Zdravím.
20. 10. 2008 | 06:10

DB-Kalifornie napsal(a):

hanabrixi:
diky uz se tesim na cteni, grafy mam rad.
Po prvnim letmem pohledu me prekvapilo, ze takova Indie ma mnohem vic out-of- pocket costs nez Cina. (Doufam teda, ze to nezahrnuje kliniky pro cizince (-:)
Taky zdravim
20. 10. 2008 | 06:37

Skogen napsal(a):

Jepice, hlavním prvkem umožňujícím pesimistický pohled je definice zdravotní péče, kde se v meritu věci objevil pojem "zisk". Což značí, že zisk a nikoliv úroveň a efektivita léčby je cílem a objektem hodnocení. Jediným argumentem zastánců je tradiční demagogická mantra o neomylnosti tržních principů, které však naneštěstí pro naše privatýry žalostně selhávají i v odvětvích, které jsou pro aplikaci takových teorií daleko více vhodné.

Co se týče nadstandardů, pochopil jsem z textu paní Brixi, možná nesprávně, že když s frakturou přijdete k lékaři, navrhne vám fixaci ortézou, která patří do nadstandardu. Vy namítnete, že chcete sádru, ale je vám sděleno, že sádra není, zaplaťte si ortézu.. Problémem je, že jednoznačná definice základní péče a nadstandardů je prakticky nemožná.
23. 10. 2008 | 11:14

Hana Brixi napsal(a):

- Skogen

Pochopil jste správně, sádra třeba nebude a navíc možná budete nabádán, že potřebujete několik rentgenů, infúzí anebo i MRI.

Tímto reaguji také na FF -- ani pro bohaté to někdy nefunguje, když se tržní reformy ve zdravotnictví nepovedou a stát neplní své základní funkce jako je třeba ochrana zdraví a dohled. Ve zdravotnictví, na rozdíl od mnoha jiných odvětví, více dražších intervencí a produktů, které člověk spotřebuje, neznamená lepší zdraví. Někdy je to i naopak.
23. 10. 2008 | 17:28

Helena napsal(a):

Paní Brixi,
velmi ocenuji vaše blogy ke zdravotnictví. Škoda, že nepůsobíte v ČR, bylo by potřeba opět založit vědecko-výzkumné pracoviště, které by se zdravotnictvím zabývalo. Je totiž až neuvěřitelné, jak se obor "public health" u nás dostal do područí politiků. Vypadá to vlastně tak, že akademicky se nikdo organizací zdravotnictví a také širšími souvislostmi péče o zdraví (zdravotní politikou) nezabývá. Dovolím si tvrdit, že nějaká residua odborné komunity tady jsou - odborníky však nikdo nezve k diskusím. Pokud se třeba i nabídnete, tak vám ani neodpoví, pokud nejste mediální hvězda, či nemluvíte jménem politického uskupení. Lze však ovlivňovat studenty, a to je nakonec důležité. V roce 2006 byl zrušen ministrem zdravotnictví Institut zdravotní politiky a ekonomiky, ¨jediná instituce, která mohla pro ministerstvo dělat analýzy a poskytovat obj. podklady pro rozhodování. Nejsou prý na takové instituce peníze a jejich efekt je nulový, co k tomu dodat...
K diskusi o čínském zdravotnictví: dovolím si jistě poněkud zjednodušeně konstatovat, že pro relativně chudé, či chudší země, je státní zdravotnictví (nejlépe financové z daní), které má odpovídající infrastrukturu, jedinou možnou alternativou, jak zajistit základní péči pro většinu obyvatelstva. A všechny fundamentalistické názory o trhu a jeho blahodárném působení jsou demagogií. Jednoznačně větší ingerence trhu ve zdravotnictví snižuje dostupnost a nepřináší lepší kvalitu, alespoň z pohledu globálního fungování. Vy jistě víte, že to platí nakonec i pro bohaté země, když se to s tím trhem laicky řečeno "přežene". To ovšem neznamená, že tržní prvky, by nemohly do zdravotnictví přinést efekt, např. zajistit větší nabídku, pružnost, více volby ... atd. Ovšem, je to třeba dobře promyslet a opřít o relevantní informace, které jsou evidence based.
Navíc, dostupné zdravotnictví už jenom svojí existencí zvyšuje pocit jistoty a pohody u obyvatelstva. A za to se vyplatí něco zaplatit.
27. 10. 2008 | 10:24

FV napsal(a):

K tomu jsem zkusil napsat: http://ekonsvoboda.blogspot...

k celkovém řešení v souvislostech: http://ekonsvoboda.blogspot...

Jinak státní zdravotnictví není nikdy dobrou alternativou i pro chudé státy. Pročpak jsou asi chudé? Buď jsou v nich společenské zvyky neslučitelné s individuální svobodou a nebo stát už všechny zotročil a ochudil. Jen kvůli zdravotnictví zchudnou další lidé.
27. 10. 2008 | 11:00

prirodovedec napsal(a):

Hana Brixi: Byl jsem zaneprazdnen a az ted jsem vyridil rest vuci Vam (s Elirou jsem se domluvil, s Martym vedeme prerusovany dialog ze sverepych pozic :) ), cituji Vas z minule:

" ... Co říkáte na Krugmana - ostrého kritika všeho dění v USA posledních 8 let - nejčerstvějšího nositele Nobelovy ceny?
13.10.2008 16:47:52"

Diky za ten Vas tip na ekon- blog (viz ty ... ).

Pred par minutami jsem reagoval ve veci Krugman na Martyho reagoval obsirne na:

http://blog.aktualne.centru...

Bezesporu je to zajimava osobnost, je za nim velky kus (nekterymi bagatelizovane) prace a budi emoce (to vite, ja uznavam jeste Ragnara I. v tzv. NC a podobne :) ). Cenim si ho, protoze do zdejsich diskusich s "kohouty" a "p-machisty" :) se z neho dobre cerpa. :) Nejen z neho ...
27. 10. 2008 | 11:35

Hana Brixi napsal(a):

Helena --

Děkuji Vám za milá slova a podnět. V ČR ráda působit budu, až bude nějaká vhodná příležitost bez velké ideologizace a komercializace. Z Vašich slov se zdá, že v odborné komunitě působíte a naznačujete, že odbornost není postačující podmínkou úspěchu.

Váš názor, že financování zdravotnictví z daní může být nejvýhodnější, je v souladu s čínskou zkušeností (i se zkušenostmi řady zemí OECD). To samozřejmě neznamená že lékaři, střediska a nemocnice musí být státní... měli by si však konkurovat (a zodpovídat se) vůči silnému a informovanému plátci a ne vůči jednotlivým (málo informovaným) pacientům.

Prirodovedec --

Vaše příspěvky do diskuze čtu vždy ráda (včetně Vašeho čerstvého dialogu s Marty ohledně Krugmana a klasiků). Doufám, že se z diskuzí nevytratíte. Váš smysl pro humor a vhledy by tu mnohým chyběly.

Zdravím.
27. 10. 2008 | 16:23

Helena napsal(a):

Paní Brixi,
díky za reakci, věřím, že doba, kdy se bude nepředpojatě diskutovat o tom, jak dál ve zdravotnictví není v nedohlednu, a že budete u toho.

Pár poznámek k našemu zdravotnictví v kontextu diskuse o reformě. Ve všech diskusích je vždy kus ideologie, ale fakta jsou fakta! Fakta například ukazují, že naše zdravotnictví je relativně levné a více zdrojů je určitě potřeba. Ne však tam, kam šly poplatky, zejména ambulantním lékařům a lékárnám, ale do sociálně-zdravotní péče (LDN, Domovy důchodců, geriatrická oddělení, dlouhodobá psychiatrická péče apod). Tato oblast je absolutně podfinancovaná,nejsou tam sestry, protože je jich vůbec málo, jsou přetížené a špatně ohodnocené. Odborníci z této oblati se angažují dost,snaží se proniknout i do médií, ale nemá to zatím žádný větší dopad, nic podstaného se nepodařilo prosadit.
K vašemu názoru o významu silných informovaných plátců: Naprostý souhlas, jenomže je k tomu potřeba, aby tito plátci byli "politicky korektní" (nevím jak to jinak říci) tj. "kopali" za národ jako takový, tedy pojištěnce, či plátce daní a nebyli ovládáni některou politickou stranou, případně se nespolčili s poskytovateli, na jejich úkor. Ale souhlasím, že tímto směrem, by se měla reforma u nás ubírat.
28. 10. 2008 | 09:35

Jiří Hodis napsal(a):

Vážená paní,
děkuji za pohled na čínské zdravotnictví. To je tak vše, co lze z článku vyčíst. Jakékoliv srovnání s našim zdravotnictvím nelze vůbec uvažovat. Jedná se o několikamiliardovou zem s obrovskými vzdálenostmi, etnickými menšinami apod. Jen zvolit celostátní pravidlo pro Čínu vyžaduje dát jej rozkazem a demagogií jej podpořit. Statistika bude deformovaná, protože je to historický fakt, že se to dělalo za Maa, tak se to dělá stále. Chudoba v Číně je několikanásobně chudší než chudoba u nás, v množství lidí devalvuje historicky cena života šílenou měrou ( důkazem je i výstava čísnký mrtvol- Bodies). Takže je to jako srovnávat Mars se Zemí.
08. 01. 2009 | 17:58

omega watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 04:16

louis vuitton outlet napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, replica watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
04. 07. 2009 | 05:33

designer wedding gowns napsal(a):

A není to jen zálžitsot odešlého bolševiaka. Stačí se podívat na zdejší diskuse.
Tam je nejdůležitější to, kdo píše.Bez zkoumání toho,co píše
18. 08. 2009 | 06:22

louis vuitton outlet napsal(a):

We're also happy to work with corporates as well, inasmuch as they're ready to embrace a little bit of change. Put it this way. We'll work with intrapreneurs as well as entrepreneurs.
18. 08. 2009 | 07:11

louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
18. 08. 2009 | 11:23

replica handbags napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
20. 08. 2009 | 20:57

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery: http://www.batterieslaptop.net
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
04. 04. 2010 | 16:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy