Poznámky k reformě zdravotnictví

12. 09. 2009 | 17:44
Přečteno 6867 krát
Mlžení a matení je někdy politickou praxí ohledně reformy zdravotnictví. Má volič šanci přinutit své politiky prosazovat pragmatická řešení a nepodřizovat reformu zdravotnictví dogmatům a politickému skórování? Tady nabízím pár poznámek na úvod. Příští článek bude ke konkrétním otázkám českého a amerického zdravotnictví.

1) Jak posuzovat fungování zdravotnického systému?

Jsou 3 základní kritéria, podle kterých můžeme posuzovat fungování zdravotnického systému:
• Dostupnost péče pro všechny na základě individuálních potřeb
• Kvalita – nejúčinnější a nejmodernější péče, která je celosvětově k dispozici
• Udržitelnost nákladů z pohledu veřejných financí a národního hospodářství.

Pro žádnou zemi už není finančně udržitelné prosadit celosvětově nejmodernější a nejdražší péči pro každého na základě jeho potřeb. Tedy nelze splnit všechna 3 kritéria na maximum.

Které z těchto 3 kritérií upřednostnit je důležitá otázka pro veřejnou diskuzi. Toto je otázka, která má ideologický rozměr a ke které by se politické strany měly vyjádřit a o které by měly diskutovat s voliči.

Politické strany by měly vyjasnit, které z těchto kritérií pokládají za nejdůležitější a které za nejméně důležité. Strany by měly vysvětlit svoje stanovisko k otázce, do jaké míry je zdraví člověka odpovědností společnosti nebo soukromou záležitostí každého jedince. Toto jsou klíčové informace pro voliče.

2) Co by měl občan očekávat od zdravotnického systému?

Z pohledu občanů má zdravotnický systém 3 obecné cíle:
• Dosažení co nejlepšího zdravotního stavu
• Ochrana před finančním rizikem souvisejícím se špatným zdravím a s náklady na léčení
• Spokojenost

Občan chce mít záruku, že dostane co nejúčinnější péči, když ji potřebuje, že bude spokojen se zdravotní péčí, a že ho zdravotní péče příliš finančně nezatíží.

Koneckonců občanovi může být a většinou také je úplně jedno, co je ve střevech zdravotnického systému. Kolik je tam jakých pojišťoven, jaké jsou finanční toky mezi státním rozpočtem, pojišťovnami a poskytovateli péče, atd.

Neexistuje „jediný správný“ způsob, jak zdravotní systém nastavit, aby tyto 3 cíle plnil co nejlépe. Způsobů existuje mnoho a nelze říci, že jeden je celkově vždy a za každých podmínek lepší než druhý. Záleží na vypracování a nastavení mnoha detailů, které rozhodnou, jestli zdravotní systém funguje optimálně. Bez podrobného rozpracování všech tzv. detailů není možné porovnat, který návrh reforem je lepší než druhý. A podrobné rozpracování vyžaduje hlavně odborné vědomosti a poučení z vlastních i mezinárodních zkušeností, ne ideologii.

Když to zjednoduším, zdravotnickou reformu je možno přirovnat k šatům. Je celkem jedno, jestli jsou šaty modré, zelené nebo oranžové. Mnohem více zaleží na jejich designu a ušití, na zpracování každého švu, na kvalitě podšívky, na tom, jestli vám dobře padnou.

3) Když je řeč o poplatcích

Když se hovoří o příplatcích na rozdíl mezi standardní a nadstandardní zdravotní péči, klíčovou otázkou je vymezení, co je standardní a co ne. Vzhledem k tomu, že si žádná země už nemůže dovolit zajistit tu nejmodernější a nejdražší péči pro každého podle jeho potřeb, příplatky za nadstandardní péči jsou celkem přirozeným způsobem, jak omezit poptávku. Pokud neexistují příplatky, dochází k omezení poptávky například dlouhou čekací dobou.

Poměr ceny a účinnosti by měl být jedním z hlavních hledisek pro určení, co je nadstandardní péče. Je důležité, aby systém neomezoval poptávku po levné účinné péči; aby zainteresoval občany na péči o své zdraví, včetně účinné preventivní péče nebo účinné včasné léčbě chronických onemocnění. Pravidelné zdravotní prohlídky (pokud možno levně zprostředkované, například prostřednictvím škol pro děti) a včasná léčba (například při vysokém krevním tlaku nebo diabetu).

Dalším důležitým hlediskem je ale hledisko etické. Jak by se například ve vymezení standardní péče měl zohlednit věk. Měly by mít přednost potřeby a i komplikované případy dětí? Měli by mít přednost staří lidé trpící chronickými onemocněními? Měli by být nějak znevýhodněni ti, kteří si svůj špatný zdravotní stav zavinili sami, například kouřením a obezitou?

Tyto otázky jsou samozřejmě pro člověka nepříjemné. Ale pokud jim nebudeme čelit, bude náš zdravotnický systém selhávat – tak nějak pod povrchem. Tisíce občanů se třeba nedočkají účinné péče a ztratí mnoho let zdravého života, protože v systému budou chybět peníze, které se vynaloží na velmi nákladnou péči pro několik jedinců na získání třeba jen pár měsíců života navíc.

Volební období je vhodnou dobou k tomu, otevřít diskuzi na takovéto ožehavé ale nutné otázky.

4) Jaké funkce má ve zdravotnickém systému stát?

Stát má k dispozici 5 hlavních pák, kterými fungování zdravotnického systému nastavuje:
• Páku finanční – způsob, jakým se financuje zdravotnictví: nakolik jdou zdroje prostřednictvím všeobecných daní přes veřejné rozpočty, nakolik prostřednictvím povinného zdravotního pojištění a nakolik ve formě komerčního připojištění a příplatků.
• Páku odměňování – způsob nebo spíš mechanismus, kterým se stanovuje odměna poskytovatelů péče: jak je určen plat, jaký podíl na celkové odměně plat tvoří, jaký je podíl odměny v podobě plateb za úkony, nebo na základě nějakým způsobem definovaného a měřeného výkonu. Tato páka je důležitá, protože přímo ovlivňuje zainteresovanost a chování poskytovatelů péče. Výzkum potvrzuje, že způsob odměňování má na poskytovatele péče větší vliv než jejich příslušnost k soukromému, neziskovému nebo veřejnému sektoru.
• Páku administrativně organizační – systém poskytovatelů péče, typ jejich vlastnictví a řízení, rozdělení odpovědností, atd.
• Páku regulační – standardy a regulace, fungování dohledu, vymáhání transparentnosti a zodpovědnosti, ochrana práv pacientů,atd.
• A páku osvětovou – která zahrnuje cílené působení na lékaře, zdravotnický personál a manažery ve zdravotnickém systému prostřednictvím například systému celoživotního vzdělávání, a působení na občany ohledně péče o zdraví, zdravé životosprávy a způsobu využívání zdravotnického systému.

Nastavení pák musí odpovídat celkovým podmínkám systému. Například není vhodné mít systém pojišťoven a poskytovatelů péče, kteří usilují o zisk a navzájem si konkurují o občany – v situaci, kdy stát není schopen zajistit transparentnost, srozumitelné informace o objemu, kvalitě a cenách služeb, účinný dohled, vymáhání zodpovědnosti a ochranu práv občanů.

A nastavení pák má vliv na to, podle kterých kritérií bude zdravotnický systém fungovat lépe a podle kterých hůře – dostupnost pro všechny?, nejlepší kvalita? anebo udržitelné náklady?

Například systémy s jediným plátcem přes kterého se zdravotnický systém financuje (ať už přímo z rozpočtu nebo z povinného zdravotního pojištění) bývají méně nákladné než systémy s mnoha zdravotními pojišťovnami.
Systémy, které umožňují komerční připojištění, povzbudí nabídku nejmodernější kvalitní péče a umožňují získat takovou péči občanům s náležitou pojistkou. Systémy, ve kterých se neplatí poplatky a ze zákona se vymáhá odpovědnost zdravotnického personálu za poskytování léčby každému podle jeho potřeby, zase mají dobré výsledky v dostupnosti standardní péče pro každého (mohou však být nákladné kvůli zbytečně vysoké poptávce a nejspíš nenabízejí nejmodernější péči v maximálním možném rozsahu).

Součástí politického boje by měly být otázky o celkové úloze státu ve zdravotnictví. Řešení odborných otázek ohledně konkrétního „nastavení pák“ v útrobách zdravotnického systému by se však neměla podřizovat dogmatům a politickému boji.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Dosažení co nejlepšího zdravotního stavu by člověk neměl očekávat vždy jen od zdravotnického zařízení. Za převážnou většinu nemocí si může sám, životosprávou a životním stylem. Má mít nárok na úplně základní péči (minimální standard), ostatní si bude hradit soukromně. Tomu by mělo odpovídat nižší zdravotní pojištění. Poplatek u lékaře 200Kč, ale na doklad (ne do kapsy, jako dnes).
12. 09. 2009 | 17:55

Skogen napsal(a):

Každý z nás je tedy postaven před zásadní dilema, protože je zhruba jasné, kterému z klíčů dává která z obou velkých politických stran přednost. U těch malých už to tak zřejmé není, tam se korouhvička častěji otáčí podle větru. Vždy budou proti sobě stát zastánci individualismu a sociálních hodnot. Zdá se, že česká společnost je právě v otázce privilegování sociálního či komerčního systému tak jako v jiných obdobných otázkách rozdělena zhruba napůl. Řekl bych, že za takového stavu nejsou zásadní změny průchodné ani rozumné.

Pokud bychom se měli orientovat na americký model zdravotnictví, pak nám v poměru k HDP schází dorovnat ještě pěkných pár procent na výdajové straně, o které je naše zdravotnictví obecně efektivnější. Jestliže se ptáme, kde vezmeme na zdravotnictví nyní, jak bychom se asi měli ptát potom?
12. 09. 2009 | 18:15

Skogen napsal(a):

Ládíku, to mi připomíná názor, že je zbytečné zdravotní systém obtěžovat každou rýmou. Jistě, v kanclu si uvaříte čaj s citrónem a zavřete dveře k sekretářce, aby vás z ní nebolela hlava. Jenže jak to uděláte, když máte běhat venku v podzimní plískanici?

A tak mě taky napadá, že horníci a lakýrníci dost nešetří své plíce, policisté, hasiči a železničáři zase nepravidelnou životosprávou v nonstop směnách zatěžují organismus celkově, programátoři si likvidují oči a páteř.... Ono to s tím životním stylem nebude tak jednoduché. Samozřejmě že notorik, kuřák či feťák, kteréžto zřejmě máte spíš na mysli, jsou jaksi snáze kategorizovatelní, jenže co si na nich vezmete? Jak říkával jeden můj kolega u pracovně právních postihů: "Mám jim sebrat prémie? Vždyť co jim vezmu, oni ušetří na dětech a cigára si stejně neodpustí..." Problém pak vyhřezne jinudy.

Prevence, osvěta, předcházení problémům. To je asi nejúčinější cesta. řekl bych. A s tím souvisí i to, abychom celkově neměli přílišnou míru sociální nerovnosti, protože v chudobě se prevenci nedaří.
12. 09. 2009 | 18:27

Elisabeth napsal(a):

Ve Svycarsku existuji jen soukrome pojistovny a je jich tolik, ze to obcan ani nevi. Svycari sami nejsou stoprocentne spokojeni (pojisteni se stale zvysuje a plati se pro capita) a proto vypracovali studii o tom, zda neni lepsi, zaridit jednu velkou narodni pojistovnu. Dosli k opacnemu nazoru nez pani Brixi. Ze to bude nakladne a neprehledne.

Nektere pojistovny jsou totiz velmi male (malinkate spis ve srovnani s CR) a efektivni.
12. 09. 2009 | 18:30

Elisabeth napsal(a):

PS. ty male pojistovny jsou take navic velice transparentni. Lekarmoji tety byl obzlovan, ze si neopravnene vydelal nejmene jeden mio Kc za neprovedene ale nauctovane zakroky. To se prave u male pojistovny nemuze stat. A taky ne tam, kde kazdy uvet dostane pacient. To je muj nazor.
12. 09. 2009 | 18:33

alesdrobek napsal(a):

Vyvážený a informovaný článek, jako vždy, díky, paní Brixi.

Kdybyste příště k tomu srovnání českého a amerického zdravotnictví přihodila i stručné srovnání typů zdravotních systémů v Evropě a jiných vyspělých zemích světa, určitě bych to uvítal.
12. 09. 2009 | 18:33

ufomamut napsal(a):

Ládík je holt-porouchaná mašinka....
12. 09. 2009 | 18:35

Vilém napsal(a):

Co nabízí nemocným ODS, je dobře patrné z těch případů, kde už i v ČR funguje tržní systém.

Exministr Julínek se vyjadřuje pro Lidovky k případu Ukrajinky, které česká komerční pojišťovna patřící VZP odmítla pojistit děti, proto rodička nyní dluží nemocnici milion korun.

http://www.lidovky.cz/mohli...

Cituji:
LN Komerční zdravotní pojišťovna odmítla pojistit předčasně narozená dvojčata matky z Ukrajiny. Rodina dluží nemocnici přes milion korun. Je to v pořádku?

Jinak to nejde. Pojišťovna se chová komerčně. Je to pro ně nepřiměřené riziko. Barák vám taky nepojistí, když jste v záplavové oblasti. I když se vám to zdá drastické, děti asi nesplňovaly všechny podmínky tohoto typu pojištění. Nelze to posuzovat lidsky, je to pojistná matematika.

...

LN: Komerční Pojišťovna VZP a.s., dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny, báječně vydělává. Loni od cizinců vybrala 190 milionů a utratila 48 milionů korun.

Rozdíl mezi příjmem a výdaji není nic, co by se dalo kritizovat. Je to komerční pojišťovna.
Takže kdo chce zdravotnictví, kde bude zdrojem "zcela normálního" zisku komerčních podnikavců nebo si zaplatí veškerou péči z vlastního, nechť opět pošle Julínka do veřejných funkcí.
12. 09. 2009 | 18:38

PatientO.T. napsal(a):

2 Ládik:
Příjem poplatku lékař vykazuje ZP, u které si to můžet zpětně ověřit. Tím se vybrané poplatky stávají snano dohledatelné FÚ. Na požádání vám lékař doklad o zaplacení vystaví...
12. 09. 2009 | 18:44

Ládik napsal(a):

Skogene,
horníci jsou z Polska a Slovenska, policisté a železničáři chlastají ve službě (mám fotky), programátoři mají prostředí podle ČSN. Notorik může být politik s platem 100tisíc. Železničář a policajt je přirozeně otužilý, protože dělá venku; má-li chřipku, špatně se oblékl nebo mu nadřízený přikázal nevhodnou ústroj nebo ležel v příkopě s flaškou vodky.
Tvrdím, že za převážnou většinu si může člověk sám - obezita z přežírání, anorexie z nežrání, pajšl z cigaret, játra z chlastu, platfus ze špatných bot, zuby z nedostatku hygieny, gemblerství z blbosti, kudla v zádech z vloupání atd. Ale to jsem teď nechtíc vyjmenoval voliče levice, jako např. ufomamuta.
12. 09. 2009 | 18:52

Ládik napsal(a):

PatientO.T.:
kdyby každý ověřoval všechny příjmy z poplatů, byli by všichni lidi na ZP, v práci nikdo. Holič to má taky do kapsy, číšník též.
12. 09. 2009 | 18:55

Hexenschlus napsal(a):

Velmi zajímavá myšlenka a názor. Má to však své úskalí. Při rozhodování, čemu dát přednost,jsou zde faktory, které zpravidla rozhodují: politická "zvůle", přesněji řečeno politické a komerční zájmy politiků a potažmo vazby přes lobbyisty a korupci. Věřím, že je řada lidí, kteří se poctivě snaží nalézat tu nejideálnější cestu či způsob, jak zdravotnictví provozovat. Jenže vůle politiků není stejná, jaká vůle tvůrců či předkladatelů řešení, protože se vždy protlačí ekonomické zájmy jistých osob, navázaných na jisté firmy, které přes lobbyisty tlačí na politiky. Ti už mají za ta léta takové vazby na všechny zainteresované strany, že jen těžko odolávají velkým penězům, kterými jsou upláceni. Navrhované 3 způsoby řešení mají logiku, jenže logika je jedna věc, politika druhá. A teď babo raď!
12. 09. 2009 | 19:07

Skogen napsal(a):

:o)) Ládíku, vy jste báječný. Tak k tomu ještě přidáme, že pražák se nadýchá smogu sice také víc než dědek z Vysočiny, ale protože nechlastá, když nemáte jeho fotky, a vyzařování jeho monitoru je v normě, tak to ten smog rozfouká.. Opomněl jsem, že také možná nebude mít ploché nohy, neboť si kupuje kvalitní galoše. Nakonec se vám to tak jako tak smrskne na kvalitní péči pro ty, kteří si to mohou dovolit.
12. 09. 2009 | 19:11

PatientO.T. napsal(a):

2 Ládik:
Aha. Já ty poplatky vykazuji. Nedělám něco špatně?
12. 09. 2009 | 19:21

Ládik napsal(a):

Skogene: Pražák je v práci (na sesli u kafe a vínka) do čtvrtka - pak jede relaxovat na chatu; LCD vyzařuje starou belu (mimochodem, čučím do PC 15let 8-12hodin denně, mám už 0,25 dioptrií a na sklajsem si vydělal, i na obroučky). Nevím, o jakém dědkovi z vysočiny píšete, ale třeba Garmonty za 6litrů. Kvalitní péči ano, ale pro ty, kteří pracují nebo pracovali. Právě je bych rozlišil tím poplatkem, i vyšším, než blbých 200Kč.
12. 09. 2009 | 19:22

Ládik napsal(a):

PatientO.T.:
Neděláte to špatně, ale takových tipuju v ČR jen několik.
12. 09. 2009 | 19:24

Skogen napsal(a):

S tím monitorem je to také o tom, jak dlouho do něj čučíte a jestli vůbec děláte i něco jiného. Věřte, že se do něj také něco nakoukám, i když dioptrií jsem se zatím ubránil.

Podívejte, já nevím, jestli jste tak zcela pochopil, o co běží. Ono nejde o to, jak někoho ze zdravotního systému vyšoupnout, ale jak mít péči pokud možno pro všechny za pokud možno co nejméně.. Tož to je problém, vy Garmonte v ceně brýlí. Protože pro společnost je jednoznačně nejvýhodnější, když má preventivní zdravotní program pro (teoreticky) celou populaci a možnost včasné léčby taktéž. Ostatní znamená zdravotní rizika, včetně epidemiologických, sociální rizika, náklady v sekundárních oblastech.

Já bych to hodnotil jinak, pane Ládíku. Ne ti, kteří pracují nebo pracovali (jak pracovali, kdy pracovali, mohli pracovat..?), ale ti, kteří o své zdraví pečují v rámci preventivních prohlídek a terapií. Pokud ne, dokážu si představit malus. Jenže to nebude fungovat vždy, jen u mainstreamu. Bohatí se vám na malus vykašlou a co s těmi, kteří jsou demotivováni? Dlouhodobě nezaměstnaní, lidé v chudobě, lidé se závislostmi. Nemalá část, dost velká na sociální problém. Těm přístup ke zdravotní péči ještě více ztížíte a ztratíte tak možnost na ně působit. Poplatek má motivační efekt jen v určitém pásmu.
12. 09. 2009 | 19:36

Ládik napsal(a):

Skogene, prevence je prvořadá věc, bez ní ani ránu. Kdo se jí vyhýbá, nepečuje o svou schránku a měl by za to cvakat. Mám to tak u zubaře, i když na slevy mu zatím kašlu. Malus není špatný... Lidé se závislostmi se do nich dostali vlastní vinou. Poplatek bych samozřejmě nechtěl plošně, děti a důchodci by platit neměli.
S účinkem poplatku jen v určitém pásmu máte taky pravdu, ale mimo toto pásmo by se daly vymyslet jiné stimuly... třeba guláš i mimo předvolební mítink.
12. 09. 2009 | 19:47

PatientO.T. napsal(a):

2 Ládik:
Ještě takový detail: příslušné kódy výkonů jsou spjaty s regulačními poplatky. Pokud je (ty poplatky) lékař nevykazuje, vystavuje se nebezpečí kontroly ze strany ZP a hrozí mu opakovaná pokuta až 50000,-Kč.
12. 09. 2009 | 19:53

Skogen napsal(a):

Ládíku, čili bonus pro potřebné vrstvy. S tím už by se dalo souhlasit. Otázka vymezení mantinelů je technická, v principu to nezní špatně.

Já souhlasím, že lidé se závislostmi se do jisté míry (ono tam hraje roli mnoho faktorů a ne všechny jsou čistě subjektivní) v potížích ocitli sami, ale bez diskuse o míře odpovědnosti jsou vždy aktuálním problémem teď a ne tehdy, když ještě bylo co ovlivnit. Málokterý z nich, když otevírá novou láhev, anebo drží lžíci nad plamenem, se zabývá otázkou, zda to někdy v budoucnu neohrozí jeho zdraví či sociální postavení. I když je můžete potrestat, problém tím nezmizí a ani jako memento to fungovat nebude.

Když tak nad tím přemýšlím, rozvažuji, co více negativně poznamená určitou skupinu. Zda bude v tomto smyslu významnější přechod na komerční princip, anebo setrvání u solidárního. V případě solidárního je vám garantována obvyklá úroveň, přičemž jako majetný si můžete zaplatit péči a výkony jinde. V případě komerčního zdravotnictví se ti, kteří si budou moci dovolit jen základní péči, ke slušné léčbě (v úrovni dnešní) vůbec nedostanou.

Mimochodem, jako ne přímo špičkový programátor byste byl třeba pro bypass americkým zaměstnavatelem vyslán kupříkladu do Indie.
12. 09. 2009 | 20:23

VK-Can napsal(a):

Srdecne zdravim pani Brixi.

Pridal bych se ke komentari pana A. Drobka. Vyborne vybalancovany clanek.

Bohuzel mam obavy, ze v soucasne dobe je zdravotnictvi a jeho eventualni reforma jen politickym naradim!
Zvlast v USA!

Svet mimo severoamericky kontinent je usetren podrobnosti toho, co se deje v posledni dobe v USA. Je to jen "mistni" zalezitost, proto tomu mimo americka media nevenuji tolik pozornosti.

Ovsem zde jsme denne svedky neceho, co zatrese i skutecnym zastancem myslenky a hlavne idealu americke demokracie, jako jsem ja.

Zde nam v soucasne dobe ukazuje americka demokracie svoji nejvetsi slabinu.
Slabinu, ktera se muze zneuzit!
Slabinu, ze penize mohou nekdy prevazit, koupit nebo podplatit i ty nejzakladnejsi principy a idealy demokracie!

Jsme zde svedky vyborne finacovane a organizovane kampane znemoznit pres. Obamu.
Proc pres. Obamu?
Ne proto, ze je Demokrat, nebo cernoch. Straseni s komunismem a barevna minulost USA jsou jen pomocne naradi v cele kampani!
Predevsim proto, ze stoji v ceste v pokracovani rozkradani USA!
Za doby vlady pres. Bushe se neokonske kruhy skutecne finacne namlsaly. A ted je nahle utrunk, konec neomezeneho rabovani statni kasy.
To se pochopitelne nelibi tem, kteri si plnili kapsy obema rukama.
Ze tim utrpi i USA?
To je bohuzel cena, kterou nevahaji konservativni neokonske kruhy zaplatit za to, ze se znovu dostanou k moci a tim i penezum.

Je to mimoradne nechutne a nase civilisace mam obavy za tuto chamtivost male skupiny draze zaplati!

Reforma zdravotnictvi v USA se stala jen pruvodovym transparentem, za kterym pochoduje stado sice patriotickych ovci, ktere ovsem netusi, ze ten ovcacky pes, ktery jim dava smer kam musi bezet, jen posloucha rozkazy sveho pana!

A ty rozhodne nejsou v zajmu tech sice patriotickych, ale preci jen ovcich.

Politicka situace v Cesku, mazana kampan kolem Ustavniho soudu a predcasnych voleb a aby to mlzeni bylo uplne kompletni, tak i valecny pokrik kolem zdravotnictvi, to vse je jen slaby odvar vymyvani mozku cele nasi civilisace.

PENIZE!
Modla, ktera ovladla nasi civilisaci a hlavne jeji vedouci predstavitele.

Zbytek sveta mimo nasi zap. civilisaci?
Jedna cast zbytku sveta jen v tichosti stoji stranou a ceka.
Druha cast ostatnich civilisaci to klani nasich "mocnych" o hrivnu zlata podporuje tim, ze obcas nejaky ten mrzky gros prihodi do rvacky.

Kdyz odpadla Anglie ze sveho trunu, tak zde byly USA to zezlo prevzit.
Kdo je zde dnes, kdyz odpanou USA?!
Nezlobte se pani Brixi, ze jsem se trochu uchylil od tematu.
12. 09. 2009 | 20:57

Gru napsal(a):

Článek pí Brixi uvádí, co je pravda, ale nevěnuje se jednomu důležitému hledisku - a tdy bych navázal na Skogena a doplnbil. Zcela rozhodně je třeba dát přednost všeoibecné dostupnosti, protože ta je zárukou udržení a růstu kvaliotzy péče - i když nemůže zahrnovat extzrémní "výkřiky" současn ě medicíny. Medicina se historicky vyzdvihla na vysokou odbornou úroveň teprve, až se rozhodujícím způsobem zvýšila dostupnost péče. Představy některých "elitářů" o konzumaci špičkové péče za "jejich" dobré peníze je už v krátkodobém výhledu iluzorní: na vašich méně majetných spoluobčanech se váš (budoucí) lékař učí a udržuje si svou odbornou dovednost, i se svým týmem... v tom spočívá solidarita méně majetných pacientů s těmi majetnějšími.

Ošklivý škrt přes romatické představy "úspěšných" konzumentů zdravotní péče, to uznávám, ale jde o syrovou realitu. Že se jí nevěnuje v diskuzích pozornost, považuji za záměr.
12. 09. 2009 | 21:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku ("jste politická vagína"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
12. 09. 2009 | 21:41

Gru napsal(a):

Skogenovi

Mimochodem, jako ne přímo špičkový programátor byste byl třeba pro bypass americkým zaměstnavatelem vyslán kupříkladu do Indie.
Kdyby byl k dispozici někdo formátu Verdiho, mohl by tento motiv využít ke zkomponování muzikálu Síla předsudku. (Indičtí lékaři patří již nějakou dobu ke světové špičce, zvláště chirurgové).
12. 09. 2009 | 21:50

Gerd napsal(a):

Paní Brixi,
Váš článek je dost dobrý, ale má v sobě jeden předsudek a tím pádem i chybu.
Předpokládáte, že se lidé o své zdraví nestarají a je nutné je k tomu motivovat výhradně finanční pobídkou. U mnohých tomu tak je, ale existuje i stejně významná skupina lidí (a není jich vůbec málo), kteří se o své zdraví snaží starat a starají, a to bez ohledu na jakoukoliv finanční pobídku. Je na tom založen miliardový business mnoha famaceutických koncernů. Bez takto významné skupiny lidí by nikdy nemohl existovat.
Tuto část Vaše návrhy vůbec neřeší.
Hezký večer
12. 09. 2009 | 22:06

badatel napsal(a):

Vážená paní,
když v r.90 přijeli US experti na Min.Zdr. byli překvapeni výši urovně našeho zdravotnictví a tvrdili, že je vyšší než u nich.
Díky dvacetiletému zbídačování této země se již začíname limitně zprava US zdravotnictví blížit (odečítám dvacetiletý pokrok v lékařských vědách, aby mne nějaký všeználek neohromoval současnými statistikami).
Jste mi sympatická, ale prosím běžte radit do USA, my už jsme téměř na jeho úroveň ve zdravotnictví klesli, že ano.
12. 09. 2009 | 23:16

Helena napsal(a):

Paní Brixi,

téměř vždy s vámi skoro ve všem souhlasím, v tomto případě mám výhrady. Některé věci, které od politiků požadujete, se mi zdají problematické. Například požadavek stanovit poměr individuální a "státní" odpovědnosti za zdraví. Podle mého hlubokého přesvědčení, je to zavádějící. Jednotlivec i stát totiž mají svou odpovědnost a jejich odpovědnosti jsou vzájemně nezastupitelné. Mnoho věcí týkajících se zdraví a jeho ochrany a podpory může jednoduše stát dělat lépe a efektivněji, než jednotlivci. je to osvědčená praxe veřejného zdravotnictví. Stát také musí či měl by (od čeho konec-konců je) vytvářet takové podmínky, aby lidé mohli, chtěli a věděli, jak o své zdraví pečovat! Když bude stále větší část populace v bídě a frustrovaná, řeči o individuální odpovědnosti za zdraví ztrácejí smysl.
Rovněž se mi jeví jako problematické, zda je vůbec možné či vhodné stanovit standardní péči, která bude garantovaná (z kontextu plyne, že i levná) a nadstandardní špičkovou medicínu, která už nebude garantovaná a v praxi bude zřejmě jenom pro solventní. Je to eticky nepřijatelné, ohrožující sociální smír a sociální soudržnost a má to také odborný háček: Je mnoho důkazů, že i tzv. špičková péče, pacientům nepomohla, ba uškodila. Invazivní "heroická" medicína, která je pro pacienty často velmi zatěžující a riziková, nemá vždy jenom nejlepší výsledky. Nutností je spíše hledat takový model a takovou praxi zdravotní péče, aby se nákladná medicína, diagnostická i terapeutická, používala adekvátně a uváženě, aby ve hře nebyly hlavně peníze, a nešlo především o bysnys, protože to škodí kvalitě. Je otázkou, zda jsou všechna ta Ct, magnetické resonance, lasery, atd opravdu potřebné? Nebylo by lépe věnovat více pozornosti a prostředků do kvalitní a rozvinuté primární péče, která může za málo peněz nadělat hodně muziky? Koneckonců - americké zdravotnictví, které je technologicky vyspělé, s akcentem na specializovanou péči a neuvěřitelně předražené, nemá zdaleka nejlepší výsledky.
Já se domnívám, že je rozumnější zachovat všeobecnou dostupnost s tím, že o nákladných procedurách, které nebudou pro všechny, budou rozhodovat lékaři, dle individuálního posouzení, jak se to vcelku děje ve většině vyspělých zemí. Patří k tomu i čekací doby. Není to ideální, určitě ne zcela spravedlivé, ale lepší, než určité skupiny explicitně vyloučit.
12. 09. 2009 | 23:23

Skogen napsal(a):

Gru, o to ale přece nejde. Já přece neříkám, že indičtí lékaři jsou podřadní. Chápejte to v kontextu - tak jako multimilionáři z České republiky, mají-li pocit, že současné zdravotnictví v ČR není dostatečně špičkové, mohou navštívit komerční pracoviště jinde ve světě, tak američtí zaměstnanci na popud svých zaměstnavatelů putují za zdravotní péčí.
12. 09. 2009 | 23:25

Aleš napsal(a):

kvalitní článek , navazující na předchozíně , v každém přemýšlivém človeku v čechách mus vyvolaít oprávněné obavy.

České zdravotnictví se v posledních 4 letech nesmírně zpolitizovalo a vyplýtvalo čas na zdravotní poplatky- naprosto marginální z hlediska celkových nákladů na péči, poplatky, které jsou pro většinu obyvatel řešitelné a kdyby byly na samém počátku logicky nastaveny /platby za děti v inkubátoru, nulové sociální omezení- nefungující limity/, nemohly přinést problémy.
A zůstaly neřešeny základní problémy-
jaké standardy, jaká motivace pro péči o zdraví, jak motivovovat zdravotníky pro poskytování kvalitní péče, jak regulovat nevyhovující síť, tak aby náročné a život zahraňující operativní zákroky prováděli kvalifikovaní odbornící s odpovífající praxí, vybavením a rutinou/počty výkonů/ a mnoho a mnoho jiného.
KOrupce, netransparentnost, nestabilita a zpolitizování zabraňuje aby české zdravotnictví bylo schopné čelit výzvám doby!!
13. 09. 2009 | 00:32

Helena napsal(a):

TO Aleš: ano, zcela souhlasím s vaším výčtem toho, co by se mělo v našem zdravotnictví řešit. Také spoluúčast je namístě, pokud se zavede uváženě a podloží objektivními argumenty argumenty, lidé to přijmou. Já navíc považuji za velmi důležité stabilizovat postgraduální vzdělávání, které je tak "přereformované", že se v tom už nikdo nevyzná. Jak bude fungovat je mírně řečeno nejasné, obávám se, že rizik je mnoho a důsledky se projeví za 5 - 10 let, a to v plné parádě!
13. 09. 2009 | 08:16

Rejpal napsal(a):

Autorka se zamysli nad zdravotnickym systemem vcetne role "statu", t.j. rozhodovani v danem state zvolenych politiku. Domnivam se, ze "stat" je pro optimalni zdravotnictvi prilis maly utvar.

Uvital bych proto sjednoceni nebo alespon vetsi kooperaci zdravotnickych systemu ve vice statech, nejlepe v cele EU, jejiz obcane uz dnes maji moznost pouzivat zdravotnicke sluzby rozmanitych systemu ve statech EU.

Predpokladam, ze by sluzby ve velkych oblastech take lepe vyuzivaly nakladne techniky i mnozstevni slevy spolecnosti vyrabejicich leky.

Poznamka: nedostatek zdravotnickeho personalu v nekterych zemich uz dnes znamena komunikacni problemy ve zdravotnickych zarizenich.
13. 09. 2009 | 08:58

Petr_F napsal(a):

Gru a Skogen

" byste byl třeba pro bypass americkým zaměstnavatelem vyslán kupříkladu do Indie."
" američtí zaměstnanci na popud svých zaměstnavatelů putují za zdravotní péčí. "

To není tak jak to v USA
funguje (či nefunguje).

Pacient si vybere HMO (tedy kliniku) a zaměstnavatel platí
jim - jistý paušál. Takže zaměstnavatel nemá vliv na léčbu ani motiv.

Zdravotní turismus existuje, (i do Česka) ale ne na popud zaměstnavatele. Jen na základě osobní iniciativy a znalosti. Velká část americké veřejnosti stále věří, že jejich systém je nejen nejdražší, ale i poskytuje nejlepší péči.
Data v tomto AJ článku ukazují
že to tak není.
http://tinyurl.com/lftx5y
13. 09. 2009 | 09:00

Jedla napsal(a):

Když se v roce 1966 narodilo Socialistické zdravotnictví (Zákonem o péči o zdraví lidu), pozval ministr tři hodné sudičky na křtiny. Čtvrtou, zlou, nepozval. Nad kolébkou zdravotnictví ...
První sudička pravila: "Já ti dávám do osudu bezplatnost."
Druhá sudička pravila: "Já ti dávám dostupnost."
Třetí pravila: "Já ti dávám odbornou úroveň."
V tom se rozlétly dveře sálu ministerstva, vpadla čtvrtá sudička, a zvolala: "Ale NIKDY se nenaplní všechny tři vlastnosti dané ti, zdravotnictví, v osud. Co bude kvalitní a bezplatné, nebude dostupné, nebude bez protekce. Co bude dostupné a kvalitní, nebude bezplatné, nebude bez úplatku. A co bude zadarmo dostupné, to nebude mít odbornou úroveň".
Jak pravila, tak se i stalo.

Zákon O péči o zdraví lidu platí dodnes, počet změn a doplňků od roku 1989 hovoří sám za sebe:
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, plné znění vyplývá ze změn provedených zákony č. 210/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 548/1991 Sb., č. 550/1991 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 86/1992 Sb.), č. 590/1992 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 60/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 206/1996 Sb., zákony č. 14/1997 Sb., č. 79/1997 Sb., č. 110/1997 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 164/2001 Sb., č. 260/2001 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 290/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 130/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 37/2004 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 121/2004 Sb., č. 156/2004 Sb., č. 422/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 379/2005 Sb., č. 381/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 227/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 111/2007 Sb., č. 28/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 296/2008 Sb.
13. 09. 2009 | 09:36

Elisabeth napsal(a):

Jedla:

V Ceskoslovensku preci nebylo zdravotnictvi zadarmo. To je jen to cemu se rika komunisticka propaganda. Platilo se zdravotni pojisteni a v ramci tohoto se lidem dostalo zdravotni pece. jako dneska. Jako v zahranici. Dostupne je a to je snad smysl zdravotnictvi.
13. 09. 2009 | 11:21

Elisabeth napsal(a):

Vileme

s tim, ze zena z Ukrajiny nemapojistku a nemuze pojistit deti povazuji na skandalni pro Cesky stat.

Toto si proste neumim predstavit a jiste to nikde v Evrope neexistuje.
13. 09. 2009 | 11:24

hanabrixi napsal(a):

Elisabeth -- švýcarské zdravotnictví je druhé nejdražší na světě (přijde na 12%HDP) za USA (kde zdravotnictví přijde na 18%HDP). Obě jsou založena na konkurenci pojišťoven. Zjednodušeně lze říct, že konkurence a potřeba zisku ve zdravotnickém systému něco stojí. Pozitívní stránkou je většinou velmi dobrá kvalita služeb pro pojištěné.
.

VK-Can - sdílím Vaše obavy. Dění okolo reforem zdravotnictví v USA ukazují, že politická kultura se zvrhává a jakoby demokracie přestávala sloužit veřejnému zájmu. Ptáte se, kdo je zde dnes, když odpadnou USA? Víte to stejně dobře jako já... Přípravy už byly dávno zahájeny.
.

badatel -- já s Vámi docela souhlasím, že není mnoho, co by se zdravotnictví v ČR mělo učit od USA. Naopak v USA se hodně mezi těmi přemýšlivějšími hovoří o tom, že by se mělo americké zdravotnictví nechat inspirovat Evropou, že je ostuda nechat tisíce Američanů každý rok vyhlásit soukromý bankrot kvůli účtům z nemocnic, atd.
.
Helena - naprosto souhlasím s větší částí Vaší úvahy. Bez ohraničení zodpovědnosti státu však daňoví poplatnící dříve nebo později (s rostoucími náklady nejnovějších vymožeností v diagnostice a léčbě) nebudou schopni ufinancovat všechno, na nejmodernější úrovni pro všechny. Tudíž je tady ta velmi nepříjemná etická otázka... která se vyřeší buď určitými pravidly nebo skrytě na pořadnících a v zákulisí nemocnic a pojišťoven...
.

Jedla -- děkuji za ty sudičky. Skvělé podání!
13. 09. 2009 | 11:32

Lukáš Mojžiš napsal(a):

Budem asi banálny, ale prostým nahliadnutím do jednej Brnenskej nemocnice som zistil, že zdravotnícky systém pre plebs nefunguje. Teda, egh... možno by sa tá nemocnica dala výzorovo prirovnať k mučiarni z filmu Hostel. Lekári boli demotivovaní. Doporučujem kapitalizáciu zdravotníckeho systému, teda jeho pravicovú reformu.
13. 09. 2009 | 13:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
13. 09. 2009 | 15:55

honza napsal(a):

100 % spravedlnosti se nikdy nedosáhne ani ve zdravotnictví ani v jiném odvětví. To je jasné. Spousta lidí bude mít vždy pocit, že hodně platí a málo za to dostává. Prostě tak už to na světě chodí. Žádný opatření nebude mít nikdy 100% politickou podporu natož podporu všech občanů.
Když se ale vezmou konkrétní opatření, tak dle mého názoru:
- platba za jídlo v nemocnici je správně
- platba za pobyt v nemocnici by měla být tím způsobem, že pacient hradí maximálně první tři dny (popř. první týden), ostatní část pobytu hradí pojišťovna
- platby za léky by sice vybírala lékárna, ale odváděla by je příslušné zdravotní pojišťovně a platba by byla dána procentem z celkové částky zaplacené za léky.
-platba za ošetření je správně, ale měli by ji hradit v plné výši občané, kteří jsou zaměstnaní, studenti nad 1á let a nezaměstnaní by hradili např. polovinu, lidé do 18 ti let věku by měli péči zdarma a lidé v důchodu také.
- na soukromých klinikách by bylo možné dávat bez omezení sponzorké dary a bylo by možná spoluúčast pacianta, tedy by si doplatil k částce hrazené pojišťovnou příslušnou částku a ne určité operace by nemusel čekat

atd.
13. 09. 2009 | 17:09

antiekonom napsal(a):

Paní Brixi, já stále čekám, kdy už někdo pochopí a napíše, že problémy ve společnosti a potažmo ve zdravotnictví jsou dány současným systémem. Celý systém fungování společnosti je vyhnilý a místo toho, aby se přemýšlelo o jeho náhradě něcím efektivnějším, tak neustále dochází k různým úpravám a experimentům. Na to doplácí v podstatě všichni, mimo tzv. horních desetitisíc. Vždyť ekonomické poučky nikdy nic nevyřešily. Zeptejte se ekonomů na cokoli a chtějte konkrétní odpověď. Mohla by jste čekat do smrti. Zdravotnictví na takové hospodaření pouze doplácí. Ne vše jde přepočítávat na zisk. Bohužel v tomto vyhnilém systému se na zdravotnictví slétli supi, kteří finance do něj vložené otrhávají stejně, jako supi maso z mršiny. Kdo kdy viděl, aby pacient s horečkou běhal po městě a zjitoval ceny léků v lékarnách, protžr rozdíly doplatků jsou někdy markantně rozdílné. Někdy i v řádu stokorun. Je tohle normální? Kde která nemocnice nakupuje předražené přístroje, které nejsou využívaný z padesáti procent. Jinde ty peníze zbytečně vynaložené chybí.
13. 09. 2009 | 18:04

Elisabeth napsal(a):

pani Brixi

uznavam, ze je nejdrazsi.

Neumim si predstavit, ze je to kvuli konkurenci pojistoven, uprimne receno, jelikoz pojistovny maji ze zakona dane identicke ukony, ktere se proplaceji. Jinmi slovy, pro vsechny obcany nabizeni identicke pojisteni. A pak teprve pripojisteni, coz si kazdy udela podle sveho, je to jen soukroma vec.

Stat do zdravotnictvi vrazi opravdu hodne, ale vysledek je videt. A jako vsude jsou tam problemy, ale ja, jako obycejny obcan vidim plusy.

Protoze se toto ve S. neustale diskutuje a zdrazuje, jsou obvinovani predevsim framaceticke firmy a velice vysoke platy lekaru. jednotna pojistovna byla odmitnuta ored enjakou dobou samotnym lidem v hlasovani.

Nicmene Vase blogy moc rada ctu.
13. 09. 2009 | 18:59

Go napsal(a):

NEMA
13. 09. 2009 | 19:12

Karel (taky) napsal(a):

Je nejvyšší čas zavést zde identický zdravotnický systém, jako v USA. Ty jej totiž co nevidět opustí pro jeho neschopnost a nespravedlivost - je třeba jej zachovat pro budoucnost jako odstrašující příklad. Inu, kde jinde, než u nás, v dravé kapitalistické společnosti na úrovni konce 18. století?
13. 09. 2009 | 19:37

Ivo Patta napsal(a):

Problém, který je u Vás na třetím místě (udržitelnost nákladů z pohledu veřejných financí a národního hospodářství)je ve skutečnosti problémem základním. Jedná se o mezigenerační solidaritu a to velmi výraznou. Náklady na zdravotní péči od narození až do ukončení ekonomické aktivity jsou stejně vysoké, jako náklady na ošetření ve stáří. Je to způsobeno několikasetprocentním nárůstem nákladů na zdravotní ošetření v důchodovém věku. Zadlužení zde lze odhadnout 1/3 ročních nákladů zdravotnictví, to je za 38 let: 2025,4 miliard korun. Zdroj na adrese: https://portal.natur.cuni.c...
13. 09. 2009 | 21:02

zd napsal(a):

Efektivnost? 400 obyvatel Kanady na jednoho lékaře a 200 obyvatel na jednoho lékaře u nás ! Korupce dodavatelských lékárnických firem - koferenční dovolené v cizině a nic.Proč tedy pojištovny povinně neposílají roční zúčtování? Když si necháte potvrdit poplatek,lékař se urazí a řekne Vám,ať si jdete jinam. A kam? Zdravotnictví je zlodějna 1.řádu.A platí se za všechno co potřebujete: řidičák,zuby,sport.prohl. atd. A 12% z platu,to je dost velká částka,se kterou by se mělo lépe hospodařit
14. 09. 2009 | 04:33

Xury napsal(a):

Pro autorku:
Švýcarsko má jeden z nejdražších systémů - nicméně Francie a Německo mají srovnatelně drahé systémy.
14. 09. 2009 | 10:38

Zdenek napsal(a):

Jak tu kdosi zmínil,nikdy nebyla lékařská péče zadarmo.Hraje se zde o balík peněz,který obyvatelé každý měsíc povinně odevzdají na své zdravotní pojištění.Je otázka,kolik z tohoto balíku spotřebují na svou činnost pojišťovny a kolik dají lékařům.Spotřebou pojišťovny by podle mého soudu měly být pouze režie,jejichž výše by měly být veřejně přístupná,což by mohlo být základním kriteriem pro výběr.Pokud se pojišťovny dostanou do pozice komerčních subjektů bez omezení,bude peněz málo vždy.Bohužel do spotřeby lékařů už se dostává vše ostatní a není boha,který byl tuto gigantickou částku schopen rozklíčovat.Myslím tím mzdy,režie na provoz zdrav zařízení,bodové ohodnocení a hlavně náklady na léčiva a zdrav.pomůcky.Nikdy jsem neslyšel diskusi o příjmu všeobecného obvodního lékaře a lékaře v nemocnici ve třísměnném režimu,srovnání obtížnosti a ohodnocení obvodního lékaře v pohraničí a velkoměstě.Těmto diskusím se lékaři vyhýbají jako čemusi neslušnému.O nárustu počtu lékáren se už nemá cenu zmiňovat.
Na druhé straně říkaám všem svým známým,že se mají modlit,aby je mozková příhoda postihla nejlépe v úterý kolem 9.00.Tam je jakási jistota,že vyšetření a léčba proběhne okamžitě(i když ani to není stopro)Zapomeňte na vyšetření na drahých přístrojích odpoledne,či o víkendu.Všichni jsou na tenise a službu má udržovač.Čili musíte vydržet a mít štěstí.Dovedete si představit podnikatele,který si pořídí stroj za mnoho milionů s tím,že jej bude využívat prvoplánově v jednosměnném režimu a výhradně bez víkendů?Ve zdravotnictví je to normál.Všichni unisono volají,že mají málo.Na druhé straně slyšeli jste o obvodním lékaři nebo specialistovi,který je ve finanční tísni pokud si ovšem momentálně nekupuje dům za několik milionů nebo něco podobného a nezbývá mu na třetí exotickou dovolenou.Možná někde je méně než by mělo být,ale nebylo by levnější pro nás,občany se juknout,jestli třeba někde není zbytečně mnoho(myslím ve zdravotnictví)Na tom,že je zbytečně mnoho v našich peněženkách se shoduje celá zdravotnickfarmaceutická obec,včetně pravicové části naší politické reprezentace.
14. 09. 2009 | 10:53

BigDevils napsal(a):

Na příspěvek Zdenka lze navázat jedním. Podle finannčího ohodnocení je ředitel ČEZu důležitější, než vědec typu Prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc. Jiné instituce jsou důležitější než např. IKEM. Prof. Holý a IKEM vytváří hodnoty, které nejsou okamžitě hmatatelné, ale jejich užitek je nesmírný a pomáhají lidské společnosti v odstraňováníjejich trápeních. Tady si myslím je zakopaný pes. Je tržní hodnota vyjádřena v penězích opravdu hodna srovnávání. Nemělo by se začít uvažovat v jiných dimenzích než je zisk. Už Jan Werich prohlásil před mnoha mnoha lety "U nás se platí víc muzika než fyzika". Podle toho to u nás vypadá.
14. 09. 2009 | 15:22

Gru napsal(a):

Zdeněk
Proč by odborníoci, kteří obsluhují drahé přístroje, neměli být v sobotu či neděli na tenise? Protože mají vyšší kavlifikaci než vy? Příměr s podnikatelem, který si pořídil drahou technologii, je nesprávný (doporučuji zköušku - vím o čem mluvím - poříďte si drahou medicínskoui technologii a prosaďte si, aby vaši vysoce erudovaní lékaři u ní trávili víkendy... uvidíme). Přirovnávat se to dá, vzhledem k charakteru služby, spíše k hasičům či armádě. Ti taky neustále nehasí či neválčí. Ale máme je pro případ potřeby...
14. 09. 2009 | 16:16

studeny cumak napsal(a):

Zdenek:
ani to utery 9hod vam nedava zadnou jistotu - probihaji planovana vysetreni a fakt muzete i cekat, ach jo!!
14. 09. 2009 | 21:09

Helena napsal(a):

Paní Brixu,
já vaším argumentům moc dobře rozumím, ale překročit Rubikon a pokusit se vyřešit tu nepříjemnou etickou otázku komu ano a komu už ne, je (snad zatím - nevím) příliš riskantní, v ČR obzvláště. Místní politická kultura a celkový úpadek morálky a slušnosti (bohužel i ve zdravotnictví) by z toho udělaly něco, co raději nechci domýšlet.

Obecně: V ČR je potřeba zejména zastavit úpadek všeobecné vzdělanosti (Výsledky, které dosahují české dětí, jsou stále horši). Lze očekávat že to bude v nedaleké budoucnosti dopad i na zdraví celé populace.
Co se týče zdravotnictví, doporučila bych moratorium na všechny reformy a naopak naordinovala stabilizaci.
Zavedení rozumné spoluúčasti nepovažuji za reformu. Jsem přesvědčenam, že veřejnost to přijme, pokud bude spoluúčast řádně zdůvodněna, podložena obj. fakty (máme v rámci OECD nejmenší podíl soukromých zdrojů ve zdravotnictví), sociálně únosná a v praxi prováděná tak, že to nikoho nebude urážet. To lze! Také bych určité části českých lékařů i lékařek důrazně připomněla, že mají odpovědnost k veřejnosti, která od nich oprávněně očekává určité chování. Někteří na to už jaksi pozapomněli.
15. 09. 2009 | 09:50

Zdenek napsal(a):

to Gru a Stud.čumák
A jsme u toho.Lékař se šest let hodně učil,pak třel bídu než složil atestace a nyní přece nebude někomu dělat vola.Toho si jako čekatel na atestaci užil dost.Myslíte si,že kvalifikace lékaře je fakt ta nejvyšší ze všech?Pochopitelně,že když jdeme s tlustejch do tenkejch,tak bychom si to všichni dost přáli.A s tím úterým píšu z vlastní zkušenosti a neměl jsem předtím na mysli nějaké čekání.Mého otce postihla slabší mozková příhoda v 17.00.Přestal ovládat pravou ruku a pravou polovinu obličeje,čili téměř nemohl mluvit.Do příjezdu rychlé se stav zlepšil,takže lékař konstatoval zvýšený TK a chystal se odjet.Po mé intervenci souhlasil s převozem do nemocnice.V nermocnici jsem jej ještě večer navštívil.Jeden doktor na interně neznámo kde,návštěvy až ráno,vyšetření taktéž.To jsem s ním mluvil naposled.V průběhu noci druhá masivní ataka(což jest, jak mi potvrdil vysoce erudovaný lékař běžné),ráno v bezvědomí na JIP a od té doby na půl těla ochrnutý,neschopen řeči.Už šestý rok úplný ležák.Kde byli to odpoledne ti vaši hasiči?Sportovec,nekuřák,abstinent.Celý aktivní život špičkový pilot a jelikož učil létání i jako důchodce,do poslední chvíle pod kontrolou vysoce erudovaných lékařů z Ústavu leteckého zdravotnictví(každé tři měsíce za vlastní prachy).Že trpí těžkou aterosklerózou se jim za celý život nepodařilo zjistit.
Myslíte si že má skepse je tak úplně neopodstatněná?
15. 09. 2009 | 10:30

Gru napsal(a):

Zdenek

Dopouštíte se paušalizace - zkrátka a dobře, zajistit neustálou ÚPLNOU péči v kterýkoliv okamžik a na kterémkoliv místě není nikde možné. Jer to neproveditlené. Jinakl .- všichni jsme smrtelní a zranitelní. Počítám, že k nárůstu symptomatologie by došlo - jak je obvyklé - v každém případě.

Ale znovu vyzývám k prokázání vašich předpokladů v praxi - dokažte, že to jde. Kupte si vybavení za 30-50 milionů, osaďte je k tomu kvalifikovaným personálem a zařiďte, aby tam byli nepřetržitě... byl byste první, kdo to dokázal.
15. 09. 2009 | 17:53

tapik napsal(a):

Paní Brixi,
pravidelně čtu Váš blog a v noha případech mne přiměl k zamyšlení. Stejně tak i tento blogpost. Mám s ním ale několik problémů:
* stávající politická reprezentace totálně zpolitizovala celé zdravotnictví prostou otázkou - poplatky ano či ne?
* zdravotnictví přeci není jen o penězích. Kvalitní péče nerovná se nejdražší péče. Toto by si měli lidé konečně uvědomit.
* je na každém z nás, aby se snažil dělat pro zdraví co nejvíce. jak už bylo zmíněno v diskusi, systém bonusů a malusů by velmi přispěl k řešení. Navíc ony malusy by nemusely být jenom finanční...
* mnoho problémů, které naše zdravotnictví má, pramení přímo ze zdravotnických pracovníků. Přístup k lidem by měl být daleko lepší než je dnes. Na druhou stranu je třeba říci, že i toto je hodně o penězích. Ve zlínské Baťově Nemocnici už skoro polovina lékařského personálu pochází ze zahraničí a většina těch, kteří tam jako odborníci byli, už jsou v Brně, Praze, ale častěji v zahraničí. Jediná opravdová zlínská kapacita, PAN doktor Stodůlka, má vlastní soukromé oční centrum Gemini.
16. 09. 2009 | 16:31

Zdenek napsal(a):

To Gru:
Omlouvam se byl jsem mimo.Soudě podle argumentace budete patrně lékař.I absolutně demagogický argument,že nelze zajistit nejlepší,dostupnou a bezplatnou lékařskou péči je bezpochyby z dílny lékařů a dokazuje,že délka vzdělávání a množství vstřebaných znalostí absolutně nesouvisí z inteligencí a už vůbec ne z charakterem,slušností nebo dokonce s morálkou.Jestli neumíte dobře číst,tak ještě jednou.Nezmiňuji úplnou péči v kterýkoli okamžik a na jakémkoli místě.Mluvím o předvídatelném(to jste potvrdil)vývoji onemocnění po dobu cca 10 hod a to celé v krajské nemocnici.Co všechno se mohlo učinit velmi dobře vím.Šest let mi na přemítání stačilo.Nečinilo se však do rána nic,protože hasiči přijdou do práce až ráno a jestli někde trochu hoří,tak to holt musí počkat,protože skoro všechno je hořlavé a s tím bychom se měli jako rozumní a vzdělaní lidé smířit.
A nevyzývejte mne neustále dementním způsobem k dokazování něčeho,o čem jsem již psal.Vybavení z našich peněz zakoupí nemocnice a lékař bez atestace,nebo odborného školení na něm nemůže dělat.No a ti co na to mají,prostě zvyšují nároky na provozovatele a snižují nároky na sebe.Prostě jsme se dlouho učili,sice všichni za vaše,ale nyní jsme extra třída a hotovo.Myslíte si,že u těch Vámi zmiňovaných hasičů používají kýble s vodou?Také je zde špičková a drahá technika a navíc nebezpečí a nikoho nenapadne kec typu :nakupte drahou požární techniku a zkuste ji osadit atd.atd.Čili jakýsi drobný rozdíl mezi hasiči a vysoce erudovanými specialisty by jste měl i Vy postřehnout.Funkčnost a parametry začíná mít naše zdravotnictví spíše jako Vámi výše zmíněná armáda.Bohužel.
17. 09. 2009 | 10:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy