Kdo zaplatí vyřešení krize veřejných financí?

26. 05. 2010 | 15:32
Přečteno 7967 krát
Krátit veřejné výdaje a zvyšovat příjmy ke stabilizaci veřejných financí se dá různými způsoby. Politické strany a experti s politickými ambicemi se často omezují na východiska, která politiky příliš nebolí, a na dílčí řešení, kterými se lze vymezit proti politické konkurenci. Strategických návrhů oproštěných od politického kalkulu je nedostatek.

Žádná z našich kandidujících stran nenabízí strategickou vizi a ucelený program potřebných systémových reforem. Nicméně je povzbudivé, že strany nabízejí více než pouhá pohodlná východiska. Vesměs nabízejí jednotlivé prvky reforem. ODS například prosazuje elektronizaci státní správy, ČSSD zase služební zákon pro úředníky. Potřebné rozsáhlé zeštíhlení a zefektivnění státní správy by mělo zahrnovat oba tyto prvky.

Pro budoucí fiskální stabilitu vlastně ani tolik nezáleží na výsledku těchto voleb ale na tom, jestli se strany po volbách dokážou přenést přes často umělé rozdíly mezi svými programy a zabudovat do budoucích reforem všechny potřebné prvky. Tedy především asi na tom, jestli budou nějak přinuceny k systémovým reformám.

Čemu se vyhnout a co by v návrzích na stabilizaci veřejných financí v České republice nemělo chybět?

Tradiční pohodlná „řešení“ známe až příliš dobře. Plošně se omezí růst platů učitelů a státních lékařů, důchody a sociální dávky. Zruší nebo omezí se programy, za kterými nestojí žádná organizovaná síla. Politicky pohodlná řešení jdou většinou na úkor těch, kdo kromě svého jednoho hlasu u voleb nemají žádný jiný politický kapitál a vliv.

Systémové reformy politicky pohodlné nebývají. Zvláště pokud dlouhodobé úspory vyžadují krátkodobé náklady (jako například při důchodové reformě) anebo snížení počtu úřednických a politických postů. Anebo pokud by reformy měly posvítit do tmavých míst, kde politici a úředníci „monetizují“ svou moc. Do míst, kudy unikají státní prostředky – ať už reálné (třeba v podobě předražených veřejných zakázek) nebo potenciální (dírami v daňovém a regulatorním systému a v právní jistotě a vymahatelnosti práva).

Vezměme si například důchodovou reformu. V kontextu rostoucích fiskálních a demografických tlaků je systémová reforma (na rozdíl od drobných parametrických úprav) nutná. V souladu se současnými mezinárodními koncepty a zkušenostmi je možno zvážit, aby stát poskytoval z rozpočtu pouze základní důchod ve smyslu sociální dávky na ochranu proti chudobě ve stáří. Základní důchod by plnil funkci přerozdělovací a poskytoval základní minimum. Nad hranici základního důchodu by mimo oblast veřejných financí existovalo důchodové spoření, které by výši důchodu vyměřovalo jednoznačně jako funkci výše minulých příspěvků. Takto koncipované důchodové spoření by bylo odděleno od veřejných financí a nebylo zatíženo přerozdělovací funkcí. Návrhy tímto směrem s detailním rozpracováním možných parametrů už v České republice existují a je čas podrobit tyto návrhy závěrečnému kolu veřejné diskuze.

Reforma zdravotnictví? Z finančního pohledu bude úkolem zaměřit veřejné finance na zajištění standardní péče pro všechny, odstranit znevýhodnění státních zdravotníků, a přenechat nadstandardní péči komerčnímu připojištění odděleného od veřejných financí. Mezi politickými stranami se v tomto směru začíná projevovat určité přiblížení. Možná se teď mohou zavázat ke společnému ustavení odborné komise, která by potřebnou reformu rozpracovala a navrhla konkrétní možná řešení rovnice mezi náklady, sociální spravedlností a rozsahem standardní péče.

Reforma státních investic? Otázkou je dlouhodobá strategie ekonomického a sociálního rozvoje, kterou by státní investice měly podporovat, systém pro objektivní vyhodnocování projektů, transparentní udělování veřejných zakázek na základě přesných kritérií a přehledných pravidel, a účinný dohled nad prováděnými projekty a veřejnými zakázkami. Oproti důchodové a zdravotnické reformě je reforma státních investic a veřejných zakázek odborně mnohem jednodušší. Mnohé země už otevřely návrhy investičních strategií a projektů transparentní analýze a hodnocení nezávislými experty, zavázaly politiky, aby se expertními hodnoceními řídili, a zavedly mechanismy, jejichž cílem je splnění všech zadaných kritérií a minimalizace nákladů při uskutečňování veřejných zakázek.

Reforma veřejné správy? Kromě elektronizace a služebního zákona je čas přehodnotit celý systém byrokracie. Například jak zjednodušit nejrůznější byrokratické procedury a zlepšit tak podnikatelské prostředí i spokojenost občanů a zároveň snížit počty státních zaměstnanců a jejich kanceláří a kancelářských budov? Je čas přehodnotit skladbu a funkci jednotlivých ministerstev a organizací ve veřejném sektoru. Především je čas vyžadovat, aby každé ministerstvo a organizace veřejného sektoru, každý odbor, oddělení a úředník, vykazoval svoje konkrétní výsledky a své náklady a výdaje v kontextu svých výsledků.

A nezapomeňme na reformu politické praxe. Bez té se jakékoliv reformy veřejných financí a veřejné politiky mohou stát jen dočasným a povrchním úkonem. Jak zmenšit prostor pro korupci? V mnoha vyspělých zemích jsou naprosto běžná například majetková přiznání politiků a jejich příbuzných, a informační povinnost vůči kontrolnímu úřadu ohledně stavu a pohybu na bankovních účtech vedených politikem a jeho příbuznými kdekoliv na světě. Jak posílit úlohu zákonů a soudů k omezení a postihu korupce a klientelismu? Po dvaceti letech fungování je také možno přehodnotit úlohu Senátu a dalších zastupitelských a rozhodovacích orgánů. Mají přidanou hodnotu nebo se bez nich obejdeme a ušetřené veřejné prostředky můžeme vynaložit účinněji?

Fiskální krize, která nám hrozí na střednědobém až dlouhodobém obzoru, je příležitostí pro prosazení dlouho očekávaných systémových reforem.

Zatím si strategické reformy můžeme dovolit. České republice nehrozí okamžitá fiskální krize. Závislost na vydávání státních dluhopisů sice roste, ale zatím nejsou signály, že by Česká republika měla s umísťováním státních dluhopisů problém. Není třeba škrtat plošně a na úkor budoucnosti.

Pohodlná ani dílčí řešení bez systémových reforem nás k fiskální rovnováze a především k vyšší účinnosti v mobilizaci a využití veřejných prostředků nepřivedou. Tolerance voličů pro pohodlná řešení a demagogii politických proklamací navíc také poskytují politikům únik od nutnosti zabývat se jakoukoliv dlouhodobou strategií dalšího rozvoje.

Třeba bychom se jako občané měli více angažovat. Občanská sdružení, nevládní organizace a think tanky by měly zpřístupňovat potřebné analýzy a doporučení, na základě objektivních analýz mobilizovat média i veřejnost a tak celkově vyvíjet na politiky mnohem větší a neustálý tlak. Bez naší občanské angažovanosti bude krize veřejných financí nejspíše vyřešena zase hlavně na náš účet – účet občanů, jejichž jeden hlas u voleb, zdá se, zas až tolik neznamená.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Carlos V. napsal(a):

Hezke uvahy. Ale zamysleme se nad tim, jakym smerem se pohybuje soucasna ceska ekonomika.

Nejeden zemedelsky podnikatel ma prijmy z dotaci vetsi nez prijmy z prodeje zemedelskych produktu.

Po kapkach se dozvidame o projektech, dotovanych z Evropy ci od statu, jejichz jedinym smyslem je casto ziskani dotace. Predrazena cyklostezka, sjezdovka v nizine, agroturisticke penziony bez jedineho hosta, solarni elektrarny, dotace na zateplovani.

Velka cast manazeru jiz neni placena podle toho, kolik penez vydela jejich podnik prodejem zbozi i sluzeb, ale kolik dotaci dokaze ziskat.

Paklize se neoprostime od skodlivych dotaci, muzeme dat sbohem efektivite. Bude malo prijmu do rozpoctu (nesmysly negeneruji nic), zato vydaje budou enormni.

Back to the 90th.
26. 05. 2010 | 15:47

alarm napsal(a):

Třeba bychom se jako občané měli více angažovat. Trhni si nohou, Brixová. Až vyřešíte prostituci, tak řešte občany. Mnoho lidí je živo z občanských lumpáren. A je to správné. Idealisty je nutné vnímat, ale myslet si své.
26. 05. 2010 | 16:25

stále rebel napsal(a):

Největší problém u nás jsou veřejné zakázky, které představují téměř polovinu státního rozpočtu.

Množství peněz vkládaných do veřejných zakázek se zvyšuje
„Praha - Stát loni investoval do veřejných zakázek 630 miliard korun. To je zhruba 17 procent hrubého domácího produktu České republiky. Od roku 2006 se objem veřejných investic zvýšil o 66 miliard korun.“

„To však nebyla jediná změna, ke které v souvislosti s veřejnými zakázkami od roku 2006 v ČR došlo. Podstatně se také snížilo množství zakázek, které jsou zveřejňovány v Informačním systému o veřejných zakázkách. Zatímco v roce 2006 jich tam bylo zveřejňováno 62 procent, v roce 2009 to bylo už jen 54,6 procenta.“
http://www.ceskenoviny.cz/z...
http://www.mmr.cz/Pro-media...

http://hn.ihned.cz/c1-43815...
http://domaci.ihned.cz/c1-3...
http://hn.ihned.cz/c1-22358...
http://zpravy.idnes.cz/prim...
http://aktualne.centrum.cz/...
26. 05. 2010 | 17:17

Petr z Tábora napsal(a):

Paní Brixi, vážím si Vašich názorů na vše o čem píšete. Nicméně nevím zda jste tolik odtržená od české reality anebo taková idealistka.
Za pár dní při volbách získají naprostou většinu strany, které jen mluví o boji proti korupci, ale ve skutečnosti proti ní dosud neudělaly nic. Nadpoloviční většinu získají strany, se kterými nadále pojedeme ve vlaku směr Athény. A předsedou vlády se stane člověk sice chytrý, který se ale nezatěžuje pravdou ani dodržováním dohod.Takový bude výsledek angažovanosti českých občanů.
26. 05. 2010 | 17:23

Carlos V. napsal(a):

stale rebel : souhlas.

Je zapotrebi :

1) mene utraceni, tedy mene zakazek a tedy mensi kolac k rozkradeni

2) u zbylych verejnych zakazek naprosta transparentnost, vcetne znalosti majitelu firem, ferovych soutezi atd..
26. 05. 2010 | 17:29

argun napsal(a):

Petr z Tábora
Vy to nevíte? Obojí je správně. Odtržená od reality i idealistka - a to sytě oranžového zbarvení.

Autorka
"Třeba bychom se jako občané měli více angažovat." Bingo! Třeba jo. Jen by jste nám ještě měla prozradit, jak se to dělá. Konkrétně. A hlavně jak to děláte Vy.
26. 05. 2010 | 17:35

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
Férovou soutěž podepisuji bez výhrad a měla by být podporována nejen u veřejných zakázek, ale v celém společenském a ekonomickém systému tak, aby rozhodovala kvalita, ne klientelismus. Tím myslím i boj proti monopolům (oligopolům) a potlačování vlivu různých zájmových skupin.

To, že snížení objemu veřejných financí zajistí snížení korupce, empirická data nepotvrzují. Nejnižší objem veřejných financí mezi zeměmi sledovanými OECD má asi Mexiko, nejvyšší skandinávské země. Kde je vyšší korupce a kde ekonomická prosperita nemusím říkat. Důležitým faktorem je důvěra lidí v politický systém a přijatelné sociální podmínky. Bez rozumné míry státních financí to nelze zajistit.
26. 05. 2010 | 17:56

Carlos V. napsal(a):

stale rebel :
objem verejnych vydaju dlouhodobe roste - viz treba http://www.econ.muni.cz/~iv...

V tabulce je pekne videt recky trend. Za zminku stoji zejmena celkovy vzrustajici trend - a zde placu nad efektivitou nejruznejsich dotaci a statnich zakazek.
26. 05. 2010 | 18:12

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
Řecko má na evropské poměry nízké daňové zatížení.
http://www.sfinance.cz/zpra...
26. 05. 2010 | 18:46

Petr Havelka napsal(a):

Paní Brixi není žádná idealistka :)

Naopak, přemýšlí věcně a věcně argumentuje.

Ze všeho nejvěcnější je poslední odstavec!

Občanská angažovanost, politikova žalost :)

Recaptcha na to požaduje: IN AMMO

Nevím co mi v souvislosti s angažovaností naznačuje?
26. 05. 2010 | 18:51

stále rebel napsal(a):

Pro Carlos V.
ČR a Řecko mají společně velmi nízký podíl daňového výnosu z dani fyzických osob a vysoký podíl DPH. Tato struktura způsobuje opticky vyšší podíl sociálních výdajů než ve skutečnosti jsou, jelikož sociální skupiny jako děti nebo důchodci se na daních podílejí výrazněji. Stát jim vyplatí nějaké dávky, ale velkou část jim hned sebere. Výhodnější je například model USA, kde platí daně především bohatí z jejich příjmu a životní náklady pak mohou být nízké, což umožňuje nižší sociální výdaje a taky nižší daňové odvody.
26. 05. 2010 | 19:04

vlk napsal(a):

PDobrý den paní Brixi,
dobře víte , že patříte mezi mé vůbec nejoblíbenější blogery a že si Vás vážím. Málo kdy s vámi nesouhlasím.
Tentokrát musím.

Mezi základní stavební kameny Vaší transformace státních financí patří totiž i body:
1- reforma penzí
2- reforma zdravotnictví
Promiňte mi expresivn komentář-
koncipujete je v prvním případě jako
chudinský důchod
v případě druhém
chudinskou zdravotní péči.

Nijak jinak totiž podobná reforma skončit nemůže. Ne v ČR současnosti.
Jestliže je průměrná mzda v téhle zemi 23000 a průměrný důchod 10 tisíc, kde o chudinskou dávku už dneska.

A zdravotnictví - rozumím Vám správně, že by současné odvody zůstaly zachvány na onu minimální péči a k tomu by si ještě člověk platil soukromé zdravotní pojištění?
Pokud y došlo ke snížení poviného odvodu, bud e opravdu a to okamžitě ona základní péše péčí chudinskou.
Jestliže bude současný příspěvek zachován, bude tak jako tak vykostěn na nuzíckou péči v nějakém časovém úseku a následně bud e pacient tlačen všemi možnými způsoby ke komerčnímu připojištění.
Podobně jako už dnes je tomu často u zubaře, což mám z osobních zkušeností. Nebo prý to běží i u gynekologů..
)Neumím si představit ani to, kdo komerčně a hlavně za kolik , komerčně připojistí tzv. rizikové skupiny - ted y zejména chroniky a seniory.
Představy o tom, že základní péče jim na léčbu bude stačit je iluzorní. Ti jsou plně závislí na solidaritě systému už dneska.
Nemohla byste , pro hrubou orientaci, naznačit Vámi předpokládanou a akceptivanou výši podobného připojištění?

A naváži na kolegu
rebela

paní Brixi. O rozsahu korupce v ČR máte stejné povědomí jako my dva.
Dělat bolestivé a základní existenci mnohých ohrožující kroky, aniž by s e něco zásadího s tou korupcí a jejím omezením stalo je prostě nonsens. Který povede k jasné radikalizaci společnosti a k nárůstu její citlivosti k radikálním řešením.

Akutně totiž hrozí, že systém přerozdělované peníze zcela přesměruje kapes alespoň někd y všech do kapes pouze vyvolených. těch, kteří budou napojeni na státní zakázky. Přestože dańový výběr bude zajišťován a je zajišťován právě těmi, jejich zpětné příjmy od státu mají být tvrdě redukován z větší míry. Protože ty jediné chce a umí náš prima stát efektivně zdanit...

A ještě drobnost - pokud má být podobná dramatická a drastická reforma u občanů průchodná, musí nejdřív vidět od vrchnosti právě ono zásadní tažení proti korupci. Pak , alespoň ti rozumější budou ochotni přijmout ona fatální omezení sočasných sociálních dávek.

Opačný postup je nessmyslný. Ovšem že by tento sle d kroků byl reálný v současném Česku? S Bémem, Kalouskem, Johnovou partičkou, Paroubkem, Rathem?
26. 05. 2010 | 19:36

Jirka H napsal(a):

vlk: Obávám toho, že až politici nahlednou na dno svých stranických pokladen, po této nebývalé dlouhé a drahé předvolební kampani, tak budou jejich protikorupční předsevzetí tát jak sněhulák v červenci...
26. 05. 2010 | 19:46

LN napsal(a):

Jen takovou perličku k tomu Švédsku. Kupříkladu Švédové nemají problém s ovlivňováním lékařů farmafirmami. Ale pozor, nenají ho proto, že to stejně jako já považují za normální. Nikoliv proto, že tento jev tam není. Na druhou stranu tomu, ale nenechávají zcela volný průběh. Farmafirma vás poslala na kongres do tramtárie? Fajn, ale půlku si uhraďte ze svého. A tak mne napadá, nemají seveřané nejmenší problémy s korupcí jen proto, že nedělají s každého prdu hned korupci?
26. 05. 2010 | 19:46

LN napsal(a):

Chudinská péče a LDN v Chittussiho ulici

Vedení léčebny nedostatky v péči omlouvá nízkým počtem personálu. Morávková by si však zřejmě mohla dovolit zaměstnat více lidí. Jen v roce 2006 měla její společnost Interna Co podle účetní uzávěrky zisk 1,154 milionu korun.

Jo jistě, zlá hamižná podnikatelka. Zdraví je přece to nejdražší co máme. A tak přece paní podnikatelka musí podnikat bez zisku a zaměstnat o 3 sestry více. Nebo také mohla v zájmu veřejného blaha nakoupit 5 nových lůžek u Linetu. Ten už zisk mít může, ale zdravotnické zařízení musí sloužit lidu. Na zdraví se přece nesmí vydělávat. Je to totiž nemorální.
26. 05. 2010 | 20:08

vlk napsal(a):

Jirka H.

přesně!
A nejen z důvodů pohledu do stranických pokladen!
jejich prohlášení - tedy myslím prohláení co dem, ÓDěS, TOPless, Voslí Volby o tom cokolik utratí za volební kampaně beru asi stejěn věrohodně jako daňová a majetková přiznání jejich čelných představitelů.
Takže ty prachy , za které ta taškařice opravdu jede , musí mít muktiplikovaný zpětný drive!
To víme oba.
Takže opravdu ale opravdu s e dočkáme reálného boje s korupcí...

čeho s e ale opravdu dočkáme je aplikace hesla, které tu prezentoval tuším TCKH- totiž že místo toho aby sttní prachy tekly malými pramínky do mnoha kapes budeme mít systém, který zaručí, že tyto finance potečou mocnými proudy do pár kapes.

LN

ne . Oni totiž umí hodně rozlišovat mezi prdem a korupcí. O prdu vědí, že jd e prostě o nutný fyziologický jev. O korupci vědí, že jr pro ně nepřípustná a společnesky naprosto nemožná.
U nás a zejména u našich elit je tomu přesně přesně naopak.
26. 05. 2010 | 20:12

Petr z Tábora napsal(a):

to vlk 20:12:
Velmi výstižné a vtipné.
Naši významnější politici jsou v politice tak dlouho (byť třeba měnili vlajky), že kdyby chtěli, tak korupcí mohli podstatně snížit. Jinak souhlasím s ČSSD, že by se příspěvek státu stranám snižovat neměl, jen by to podnítilo další "iniciativy" a větší význam podpory bohatými.
26. 05. 2010 | 20:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

Nu, blog pana Švejnara zmizel díky přehlcenosti zdejší předvolební Champions League do stoupy zapomnění a navíc je to zadarmo tak tedy ctrlc + ctrlv :

Jak narovnat veřejné finance bezbolestně a tak, aby na tom ještě ten či onen vydělal :
26. 05. 2010 | 21:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

Dobrý den. Promiňte, že vstupuji do Vaší debaty , vemkoncem jistě přínosné pro to či ono. Včera se mi totiž dostal do rukou článek, který v nejbližších hodinách vyjde v časopise "Koshinuke Samurai". Tento časopis vydává, díky mé zálibě ve filantropii, Spolek odložených samurajských děcek, jehož jsem
vedoucím, pokladníkem i čestným členem.
Zde je tedy celý článek :

Včera, dne 25.10.2010 se redaktoru časopisu "Koshinuke Samurai" konečně podařilo odpoutat od svých každodenních administrativních povinností a vydal se po dlouhé době do terénu. Cílem jeho včerejší návštěvy byl "Experimentální ústav pro výzkum behaviorální psychologie byrokracie", který naštěstí nemá své sídlo v Praze, ale v blízkém městečku. Kdyby totiž sídlil v Praze, žádný článek by zřejmě vůbec nespatřil světlo světa, neb pokladna redakce časopisu "Koshinuke Samurai " zeje prázdnotou a jít do Prahy pěšky na takovou vzálenost - to je trochu moc i na zdatné, trénované a fyzicky
odolné odložené samurajské děcko, uvyklé každé ráno chodit pěšky Tencokidovi pro
čerstvé rohlíky do 100 metrů vzdálené pekárny.
"Experimentální ústav pro výzkum behaviorální psychologie byrokracie" je vlastně zcela obyčejná, tuctová budova situovaná na náměstí. Vnitřek budovy sestává ze dvou velkých kanceláří, toalety, šatny a sklepa. Prostě vypadá zevně i zevnitř jako každá druhá či
první radnice tu či onde.
Vejděme tedy dovnitř a zeptejme se magistra Tlamavého, ředitele ústavu, na bližší podrobnosti, cože se to vlastně dnes a denně děje za strohými zdmi této budovy.
(R : redaktor "Koshinuke Samurai", T : magistr Tlamavý, ředitel EÚpVBPB )

R : "Pane Tlamavý, rád bych se za sebe, celou redakci a snad ještě i za čtenáře
našeho časopisu "Koshinuke Samurai" zeptal, čím se Váš ústav liší od běžných, bohulibých ústavů z tamodtuď či odjinud, takto tedy hlavně z Prahy ? "
T : "Náš EÚpVBPB se odlišuje velmi. Nemáme totiž stálého sídla, netěšíme se ani demotivujícího fenomenu v podobě stálého platu, o grantech či dotacích ani nemluvě. Vše běží díky unikátní
metodě práce, vše je samofinancovatelné. "
R : "Můžete to nějak přiblížit, pane Tlamavý ?"
T : "Rád. EÚpVBPB je vlastně fikce ! Vše spočívá v tom, že já a tým mých spolupracovníků se na dva měsíce nastěhujeme do prostor nějaké radnice v ČEZké republice. Vybíráme si ze stále se rozšiřujícího portfolia, kdy hlavním faktorem je vysoká korupce úředníků
dané radnice. Tam poté, díky metodě vyvinuté mnou a doplněnou panem profesorem Tortulieberem, ředitelem "Ústavu pro výzkum inkvizičních metod práce" a jsa vybaveni mimořádnými pravomocemi od předsedy vlády, Dolní i Horní seznamky a pana Romana - konama, pardon tedy - konáme.
R : " Jak se jmenuje Vámi uváděná metoda a v čem spočívá ?"
T : "Zatím máme jen pracovní název - říkáme ji, dle počátečních slabik mého a pana profesora Tortuliebera příjmení - TlaTort. Je velmi jednoduchá. Ve fázi 1 přednáším radničním úředníkům o tom, co má být cílem a výsledkem jejich práce. Tedy aby obec nebyla zadlužená, voliči nebyli nasraní a místo neustáleho růstu teřichů a kont úředníků má v celé obci panovat trvale udržitelná prosperita , kdy obec disponuje vyrovnaným či
přebytkovým rozpočtem a voliči mají své úředníky takto v trvalé úctě.
Bohužel, mnozí zastupitelé a zaměstnanci radnice, nemaje zcela žádné ponětí o fázi č 2 metody TlaTort, při mých přednáškách pospávají, hrají Solitaire, či si pod lavicí ukazují obrázky svých klientů a patronů. Netuší co je čeká."
R : " A co je tedy čeká, pane magistře ? Dál, povídejte dál, pane Tlamavý, prosím
26. 05. 2010 | 21:57

Tencokida Hnuj napsal(a):

T : " Hmm. Nejlépe se celá věc popíše na konkrétním příkladě. Zrovna minulý týden
jsme zrušili sídlo našeho ústavu ve městě Ústídomoře u Mariánských Lázní.
Na samém počátku, když jsme své sídlo na zdejší radnici zakládali, byl stav v obci
i na radnici skutečně žalostný. Celá budova i obec byly odpojeny od
elektrického proudu, promrzlí úředníci se choulili k sobě sedě u jediného funkčního PC, který fungoval jen díky nainstalovanému jízdnímu kolu s generátorem elektřiny a nezištnosti pana Františka Girodičeze, který, podobně jako druhý jediný zaměstnaný v obci - místní hrobník, prodával svou pracovní sílu na dluh. Voda v obci tekla jen čůrkem
a to jen ve starobylé studánce hluboko v lese. Prostě dluhy, dluhy dluhy. Nic než
dluhy a nezaplacené složenky. které jim furt posílal jakýsi neodbytný úředník z Bechyně.
R : " Myslíte bratra Kalouska ? Vždyť ten je přece stále u lidovců , ne ? Nebo snad
máte na mysli ten nový spolek Macháněho ? Ale vždyť to není Kalousek ! To je přece,
pane magistře , ta holota Nývlt !"
T : " To je vedlejší, pane redaktore. Jestli dovolíte, budu pokračovat dál ve výkladu naší metody.
Náš štáb je na podobné jevy uvyklý. Tedy na tu zpustlost statků i mravů, má-li
věci lidu této země na starosti svoloč, podobná té, jaká vládla na radnici
v oné Ústídomoři. Vyhrnuli jsme si tedy rukávy a dali se do práce. Po fázi 1, kterou jsem Vám popsal již výše, nainstaluje náš ajťák na PC úředníků (na začátku experimentu jich na radnici v Ústídomoři bylo celkem 20) prográmek, který monitoruje veškerou činnost úředníka. Jakmile se algoritmus našeho prográmku (říkáme mu pracovně "Catch and kill" ) potká s klíčovými slovy, jako je "cena", "výběrové řízení", "nabídka", "uděluji", "návrh", dotace", "grant" , "navýšení ceny" ... a podobně, zobrazí se na PC příslušného úředníka na zlomek sekundy alert v podobě vizualizovaných experimentů pana Tortuliebera, které pan profesor, mnohdy i dlouho do večera, provádí ve svém "Ústavu pro výzkum inkvizičních metod práce". Jen na malou chvilku. Jen na tak dlouho, aby výše uvedené vizualizace "nassálo"
pouze podvědomí daného úředníka a on neměl vlastně ani čas, zaznamenat jak se
při tom mění i jeho ego, o id ani nemluvě."
26. 05. 2010 | 21:58

Tencokida Hnuj napsal(a):

R : Úžasné ! Dobře, pane magistře, co ale děláte s těmi úředníky, kteří
mají celou šichtu na obrazovce jen Solitaire ? Počítá Váš tým i s takovými
úředníky ? "
T : Samozřejmě. Tito úředníci jsou totiž během své činnosti monitorováni
pomocí online kamer a záznamového zařízení, umístěného v jejich PC. Jejich "produkce" je promítána na megaplátně na náměstí a v místní hospodě. Takto většina
takových úředníků podává do dvou dnů od instalace našeho zařízení sama výpověď či dostává zasloužený a žádným revizním lékařem nezpochybnitelný invalidní důchod.
Tak. A pane redaktore, víte kolik je dnes v Ústídomoři na radnici úředníků ?"
- Dva. A toto je fáze 3 metody TlaTort. Radnice má dnes vyrovnaný rozpočet, daňoví poplatníci si sami odhlasovávají vyšší daně, když je třeba opravit či vybudovat to či ono, zaměstnanost je téměř 100%, lidé si při práci zpívají a při setkání s úředníkem smekají či dělají pukrle. Prostě všude vládne spokojenost. A tak nikdo v Ústidomoři dnes nelituje, že 20 % z každoročně ušetřených peněz jde na konto našeho ústavu.
Toto je tedy to samofinancování. A pouze při letmém pohledu z okna, pane redaktore, uvidíte i Vy, že zakázek bude mít náš ústav ještě dlouho, dlouho dosti a dosti.
R : " Souhlasím s Vámi, pane Tlamavý. A jakmile se vrátím zpět do redakce
našeho časopisu "Koshinuke Samurai", požádám pana Tencokidu, aby do sklepa nechal nainstalovat jízdní kolo s generátorem elektřiny a napsal Vám osobní žádost, zda byste tak na půl roku nezaložil sídlo svého ústavu právě u nás. Děkuji Vám za rozhovor."
T : " Počkejte ještě, pane redaktore. Přece jen jsem na něco zapomněl. Je to drobný detail, ale ... Ve fázi 2 totiž dochází k recidivám. Mnozí úředníci mají totiž své podvědomí zaneřáděné natolik, že ani vizualizace experimentů pana profesora Tortuliebera na ně nezabírá. Tady skutečně musíme úředníka lapit a převézt do "Ústavu pro výzkum inkvizičních metod práce", kde potom pracuje jako figurant. "

To je vše. Ale žádnou osobní žádost psát nebudu. Ale to kolo jim koupím. Ať se třeba ušlapou.
Aspoň se tak budu moci připojit k aktualne.cz kdykoliv. Už mě nebaví furt
chodit dobíjet baterie k notebooku do hospody.
26. 05. 2010 | 21:58

Charlie napsal(a):

paní Brixi

povinné odvody Z+S Poj.dnes v Čechách sotva stačí na tu almužnu důchodcům a často i nevalnou lékařskou péči.
Znám několik drastických případů "péče" starých a chudých lidí ze svého okolí - a možná obrana nebo zastání žádné. Dostat se do péče fundovaného a obětavého doktora je v dnešní morálně rozložené české společnosti stále větší zázrak.
Snížení odvodů 2006-2009 má již dnes katastrofální důsledky na rozpočet - cituji:
"Např. v Česku došlo ke snížení sazby sociálního pojištění (u zaměstnance z 8,5 % na 6 % a u zaměstnavatele z 26 % na 25 %). Přílišné snižování daňových sazeb v některých zemích prohloubilo problémy s udržením zdravých veřejných financí. Při snižování daňových sazeb a nižších státních příjmech je potřeba současně snižovat státní výdaje."

Ušetřené miliardy většinou nebyly v Čechách utraceny na investice. Pro investici musí být nejen peníze, ale i nápady.Jinak jsme jen montovnami, které se dají kdykoli uzavřít.
A nápady, které by se daly ve světě zpeněžit vyžadují dnes většinou vysoce vzdělané a nadšené lidi. Jaké asi může být tvůrčí ovzduší v rozeštvané zemi kde hlavní vlastností je závist a nově i nenávist?
A na co povinné připojištění k důchodu? Přece už dnes si může každý se svými zbývajícími penězmi dělat co chce - připojistit se, šetřit, investovat....
Každý - ani stát- nutně nepotřebuje riskantní tunelfondy (s těmi mají Češi specielní zkušenosti).
26. 05. 2010 | 22:19

hutor napsal(a):

mMne prijde divne, ze se furt reformuje. Chapal jsem to slovo jako radove vetsi zmeny, ktere bylo nutne udelat po zmene rezimu. Nebo ktere se delaji po velkych politickych obratech. Ale zrejme se stalo synonymem zmeny. Coz koneckoncu v prekladu je. Ale je to dalsi totalni jazykova magorina. Jako masakr treba. Dneska je mozne zmasakrovat jednoho cloveka tim, ze mu zpusobim trznou ranu. Tak reformujme az k totalnimu masakru.
26. 05. 2010 | 22:30

hanabrixi napsal(a):

Odtrženost od reality? Idealismus?

Možná že právě nadhled a odhodlání nesmířit se s realitou jsou nutnými předpoklady pro to, aby lidé mohli vůbec něco změnit k lepšímu.

Možná, že potřebujeme právě více idealistů odtržených od reality. Ohlédnutí do dějin napoví...
27. 05. 2010 | 06:00

hanabrixi napsal(a):

vlk - Dobrý den.

Vy zase patříte mezi moje oblíbené diskutéry.

Dneska jste se však chopil klávesnice snad jen po letmém přečtení dvou paragrafů článku.

A ani v těchto dvou paragrafech není to, pane vlku, na co reagujete.

Například volání po analýze konkrétních možných řešeních "rovnice mezi náklady, sociální spravedlností a rozsahem standardní péče" neznamená drastické omezení péče pro občany.

Co to znamená je především to, že si musíme vyjasnit reálné možnosti kolik a jakou zdravotní péči můžeme
za veřejné prostředky do budoucna mít... ujasnit si, že současný trend a stav (včetně podfinancovaného státního sektoru ve zdravotnictví) jsou neudržitelné.

Podobně ohledně důchodů. Rozdělení dvou funkcí, které náš důchodový systém má (tedy solidarita a penzijní spoření), do 2 oddělených pilířů především umožní zprůhlednění a účinnější a udržitelné nastavení. V prvním pilíři se jedná o reálné řešení rovnice mezi náklady a úrovní minimálního důchodu.

Někteří diskutéři nazývají tyto přístupy oranžové, jiní zase chudinské.

Ve skutečnosti se ale hlavně jedná o způsoby, jak rozehnat mlhu a postavit se proti demagogii.

Zdravím všechny diskutéry vespolek.
27. 05. 2010 | 06:37

karulin napsal(a):

paní Brixi, Bezděk na důchodové reformě společně s kolegy maká, až se z něj kouří. Co jsem ho poslouchala, mluvil o tom, že už nyní by si každý měl odkládat na důchod 7000, aby nezůstal žebrákem odkázaným na první pilíř. Kde na to lidi vezmou? V Maďarsku se lidé hromadně vrací do prvního pilíře, u nás se plánují další dva. Včera jsem chvíli poslouchala na Zl , jak by se měli chovat v dnešní době podnikatelé.A to nebyly třesky plesky, jejich setkání iniciovala banka.Jeden pravil - i suchý hadr se dá vyždímat. Soustředit se na navyšování kapitálu, maximálně snižovat náklady. tím se zajisté myslí i mzdové nálady. Tento názor - jak to na mne dělalo dojem, převažoval. V tomto stavu plánovat reformy na desetiletí dopředu, v kondici jaké jsme, je naprostá zoufalost. První, co bych očekávala, že se lidi dozví, jak si stát skutečně stojí. Hezky přehledně - komu dlužíme, v jakém objemu drží dluhopisy naše důch. fondy, popř. kdo další.Poté provést inventuru hospodaření státu / viz. předražené zakázky a pod./ Poté provést majetková přiznání. Protože lidé nebudou nakloněni nějakým reformám, jestli se konečně neudělá za nabytím majetku tlustá čára. To je práce na celé volební období, do té doby se vývoj ve světě taky někam posune.Osobně si nedokážu představit, jak si budou státy mezi sebou platit dluhy, které jsou nesplatitelné. Na obzoru je dluhopisová bublina.Jestli se nastartuje hospodářský růst, tak za cenu nevytváření nových pracovních míst. Já si typuji, že nezaměstnanost ještě poroste. Kdo si dovolí v téhle situaci prudce propouštět ve státním sektoru? Něco jiného je vytvořit politický program, druhá věc je politicky situaci ustát. Tím nemám na mysli nějakej blbej pád vlády.
Ach jo :
http://dumfinanci.cz/stalo-...
27. 05. 2010 | 07:40

Letnice. napsal(a):

KDU-ČSL (Pro Čechy). X ČSSD (Pro cizince).

KDU-ČSL: Pro Čechy.
(pozn. 1: protikorupční agent = práce Klubu KDU-ČSL. Novináři odmítnuto. Socialisty přivlastněno. Kdo médiím platí, „jede“.)

- Čeští zaměstnavatelé a zaměstnanci (pracující) = priorita.
(II.+III. sektor, zemědělství)
(pozn. 2: české malé a střední podniky (MSP) = majoritní poskytovatel pracovních míst v ČR. Vysoká fixace na lokální prostředí => Téměř nulové riziko odchodu do zahraničí za levnější pracovní silou.)
(pozn. 3: podpora českých MSP v regionech se strukturální nezaměstnaností, optimálně, snížením daňové zátěže na dobu určitou (zahraničním investorům byly udělovány daňové prázdniny na 10 let). => Minimalizace objemu veřejných zakázek. => Minimalizace korupce, restart ekonomiky.)
Konkurenční výhoda ČR = Exportní potenciál českého sektoru služeb.

- Česká národní propopulační politika.

- Antikorupční opatření. Základ = právní vymahatelnost + zrušení listinných akcií na majitele.

ČSSD: Pro cizince.
Záměr ČSSD vytvořit imigrační úřad.
(transformace cizinecké policie + funkcí MVČR)
Migrace, imigrace.
= Zdroj soc. problémů.
= Zdroj populace voličů potřebných sociálních dávek (např. Německo, Francie, VB).
= Zdroj financí pro:
: Pracovní agentury pro import zahraniční prac. síly (ODS).
: Neziskové organizace.
: Poradenské agentury (psaní projektů – dotace).

Zdroj dat státní správy: IS Monit (Tesco SW, a.s.; předseda představenstva = bratr hejtmana Olomouckého kraje; ČSSD). Soubor kompletních informací o projektech - podpořených a zamítnutých, strukturálních fondy (ESF).

Bůh chraň naše děti.

Amen
27. 05. 2010 | 08:35

generál Kropatschek napsal(a):

Paní Brixi, penzijní fondy komunisty ukradeny a rozpuštěny do rozpočtu. Vykrádání dále pokračovalo celá dlouhá léta - fondy už byly uloupeny, ale byl každoroční přebytek účtu sociálního "pojištění". Podivný základ důvěry.
27. 05. 2010 | 08:48

bigjirka napsal(a):

sorry - jen dočwsná změna nicku
27. 05. 2010 | 08:49

Honza napsal(a):

Paní Brixi, vy jste dostala od pánaboha intelekt, potažmo potom finanční prostředky v takové výši, abyste se mohla zřeknout státního důchodu. Není pro vás problém odkládat 10 tisíc a více do penzijních fondů a z toho ve stáří žít (pokud jim věříte).

Já jsem zase byl od boha obdarován fyzickou silou, díky době a mechanizaci si toho však tolik nevydělám. I já mám recept pro stát jak ušetřit. Zříkám se jakékoliv ochrany od policie (tu tvoří významný počet státních zaměstnaců). Svou ochranu zi zajistím svými svaly sám, naopak žádám za svou celoživotní práci od státu důchod.

A teď, kdo má pravdu paní Brixi?
27. 05. 2010 | 10:51

Charlie napsal(a):

paní Brixi

myšleno tak, že v současné situaci ty odvody stanovené ještě za ČSSD tak tak stačily na to nejzákladnější.
Pokud s tím umělci Kalousek a Janota pohnuli byť i jen o pár procent - snížení sazby sociálního pojištění (u zaměstnance z 8,5 % na 6 % a u zaměstnavatele z 26 % na 25 % - mělo to urychlující katastrofální účinky.

Na hospodářském rozkvětu firem se to vůbec neprojevilo.
Já tvrdím, že prostředkem k ufinancování budoucnosti je sofort rozvoj vzdělání a návazně Hi-Tech výroba - uplatnitelná na světových trzích.
To chápali již Gorbačovci (ba i Jakešovci) a říkali tomu perestrojka.
Urychlit perestrojku bylo jejich denní zaklínadlo.
Jako montovna udržet úroveň nedokážeme. Ani různé Bezděkovské kejkle s tím nic moc nenadělají(balík zůstane stejný - řeší se jen o to jak se o něj porvat).

Je nejvyšší čas začít s tím něco dělat.
27. 05. 2010 | 10:58

bigjirka napsal(a):

Ano. V tomto kontextu dlužno ještě dodat, že vzdělání se kurví. Při podílu populace, jdoucí na střední školy statistika praví, že spodní okraj maturanta bude na úrovni debility. Při 58% populace jdoucím na VŠ má opět spodní okraj IQ kolem 90%. Má smysl vzdělání s maturitou pro debila a VŠ vzdělání pro podprůměrného člověka? Jednak je to mrhání prostředky, jednak to ničí úroveň škol, což souvisí s Charlieho příspěvkem, protože špatně vzdělaní pitomci nic nevymyslí.
27. 05. 2010 | 11:17

Honza napsal(a):

Charlie

jsem je prostý člověk, ale něco mě napovídá, že vzdělání nebo HI-tech nám pomohou jen do doby, dokud v tomto předčíme ostatní. Ono to stále platí. Má-li se někdo lépe, jiný se musí mít hůře. Pokud se stejného zaklínadla chytnou Maďaři, Poláci, Rumuni, Portugalci.. budeme na tom stále stejně. Lék vidím ve světě, kterému vládnou morální hodnoty.
27. 05. 2010 | 11:20

Charlie napsal(a):

bigjirka

souhlas, dnešní sociální inženýři by si přáli ohnout Gaussovu křivku pokud to jen lze. Jenomže lidský mozek se tak rychle nerozvíjí. Oni to ví, ale mají z toho jakovzdělávání job.Hrozné na tom je, že se úroveň snižuje a vzdělání degraduje.
Co mne ale hodně zaráží, je nízká úroveň zvídavosti - vidím okolo sebe. Jestli to dělá TV, PC, nebo to, že se dá všechno koupit? Dnes skoro nikdo nic nefušuje/nebastlí po garážích dílnách....
Je třeba se věnovat hlavně těm nadaným - jenže kámen úrazu je, že to nemusí být zrovna synáčkové a dcérečky dnešní smetánky.
A teď babo raď, jak to udělat?

A další věcí je to hrozné české hašteřivé ovzduší. V tom se nedá skoro nic vymýšlet.Z rodiny, co se ustavičně hádá sotva vzejde nějaký Einstein.

Honza

bohužel to tak funguje, ale tak to na světě běží a pravděpodobně i poběží dál.
Idealistické myšlenky "morálních hodnot" vždy narazí na hranice lidské podstaty.
Je pravděpodobné, že lidstvu nakonec nic jiného než ten Váš lék přijmout. Ale to my tady už dávno nebudem.
27. 05. 2010 | 11:53

argun napsal(a):

Hana Brixi
"Možná, že potřebujeme právě více idealistů odtržených od reality. Ohlédnutí do dějin napoví".

Svatá slova paní Brixi. Máte na mysli třeba Martina Luthera, Robespierra, Napoleona, Marxe, Lenina, Pol-pota či Mao-ce-tunga? Či snad José Barrosa s maoistickou minulostí nebo rudého Cohn Banditu? Samí úžasní, krásní a vzdělaní idealisté. Sorry, děkuji, já dávám přednost nevzdělanému Winstonu Churchilovi.
27. 05. 2010 | 12:15

vidlemístoklíčů napsal(a):

Hezká teorie. Vycházíte totiž z toho, že co stát vybere, také ÚČELNĚ vloží do následného fungování. Tedy z normálního a slušného hospodaření. Pokud budete mít čas, sedněte, prolistujete třeba jen noviny a sečtěte zprávy o tom, kolik kde zmizelo miliard. Pak asi také dojdete k názoru, že kromě rozkrádání a korupce není potřeba nic reformovat. A to budete sčítat jen to, co vyplulo na povrch. Doufám, že i při své oranžovosti budete objektivní a započítáte třeba i miliony, které požadoval Drát za schůzky se zástupci farma-firem. Ty miliony jistě musely firmy rozpustit do cen. Jistě, co je pár milionů v rámci mnohaletých ztrát miliard, ale takových "šikulů" je naše plitická scéna plná. Nevím, zda mají politici, kteří se na rozkrádání po celou dobu podíleli, ještě jakýkoliv morální nárok navrhovat řešení. (Povětšinou spočívající v dalším odírání občanů). Mne jejich návrhy jen iritují. Také bych měl návrh. Ať vrátí nakradené.
27. 05. 2010 | 13:31

feromon napsal(a):

Nevím co chcete řešit. Z této situace vždy vedla, vede a bude vézt jediná cesta - inflace.

Rotačky na bankovky v USA již se točí nad běžný plán od loňska na záchranu bank a podniků.

Rotačky na Eura se v EU na krytí obligací vydaných pro záchranu Řecka a další dluhy se točí od března letošního roku.

Nechcete přijít o peníze nasmlouvané a uložené. To nikdo. Ale nikdo (dle řeckého příkladu) se nechce uskromňovat a šetřit.

NASTÁVÁ NOVÉ PŘEROZDĚLENÍ MAJETKU. Ostatně i Jiří Paroubek jasně řekl, že dluhy se přece v případě státu jako dlužníka neplatí.

A to, že chcete zrušit Senát jasně bohužel znamená, že o vyvážení moci ve státě nemáte žádnou představu.

Když už zrušení Senátu navrhnete tak si aspoň přečtěte Ústavu ČR. Kdo podle vás bude vydávat zákony v době kdy Poslanecká sněmovna nebude zasedat.

Chcete se vrátit k modelu známého z ČSFR kdy takovou zákonodárnou iniciativu mělo předsednictvo ČNR nebo předsednictvo FS.

V případě předsednictva FS to bylo 40 lidí, přičemž usnášeníschopné předsednictvo bylo v počtu 21 lidí. Zákonné opatření tzn. ZÁKON mohlo předsednictvo přijmout příslušnou většinou tohoto předsednictva a to 11 lidí.

V minulosti tak pouhých jedenáct lidí mohlo všechny obyvatele státu zatěžovat vynutitelnými zákony.

Diktaturu "lidu" snad nechcete, ale protože nic levicového Vám paní Brixi není cizí, tak kdoví zda takto nevypouštíte "zkušební balónky" a návrat papalášů třeba v podvědomí chcete.
27. 05. 2010 | 17:51

bigjirka napsal(a):

Jasněže stát by měl být co nejštíhlejší. A mesiášové, kteří chtějí velet masám? Do žrádla pro psy s nimi!
27. 05. 2010 | 17:55

blbeček napsal(a):

A kdo to zaplatí? To je snad řečnická otázka. My. Spodek a hořejšek daně neplatí.
27. 05. 2010 | 18:53

Petr Havelka napsal(a):

Tady je něco ke státním zaměstnancům.

http://zpravy.idnes.cz/take...

Štíhlý stát, zbožné přání
27. 05. 2010 | 19:47

jogín napsal(a):

Petr Havelka: Podívejte se na baráky plné úředníků. Těch fitemních je tak desetinásobek co státních. Mám ošklivý dojem, že je něco v zásadním nepořádku s celou dnešní ekonomikou- na větší spotřebu nemají lidé peníze a firmy nemají odbyt. Zato papírování roste exponenciálně.
27. 05. 2010 | 21:45

bigjirka napsal(a):

Jo zeštíhlování probíhá asi takto: Z ministerstva se vyspinují "agentury" (Czech-něco). Počet úředníků ministerstva se sníží, suma??? Po čase zjistí, že by ministerstvo mohlo řídit projekty EU samo. Na ministerstvo se přiberou magistři, inženýři a nezbední bakaláři, aby se ten šílený příval práce dal zvládnout. Suma?????
27. 05. 2010 | 22:38

vibram five napsal(a):

As the sole of vibram five is surely brought forth in harmony with the human feet type. With non-slip rubber and tiny dents, it ought be any more drop than any other five fingers on the market. Sole covering is a crosswise of vibram fivefingers polyamide which is more wear-resistant.Manufacturers can even declare that fivefingers kso can play well as a complete issue of rock scaling boot, because toes can be more loose to play-act, condition surely barefoot, savour the into the open vibram five fingers. Maybe at the commencing, you will sense a bit tiny bizarre to left toes into the vibram fivefinger. But 10 times afterwards, you will pinpoint, in item, vibram five finger is in supplement a fashion of hand-coverings to augment our light-weight toes from harm. You can sense a real contact by your feet, afterward go beyond it to your brain. Then you can be more flexible manipulate of your feet.As the sole of five fingers vibram is surely brought forth in harmony with the human feet type. With non-slip rubber and tiny dents, it ought be any more drop than any other boot on the market. Sole covering is a crosswise of polyamide which is more wear-resistant.Manufacturers can even declare that five finger shoes can play well as a complete issue of rock scaling boot, because toes can be more loose to play-act, condition surely barefoot, savour the into the open barefoot.
novel fashion of boot seemed in the world, that is five finger shoes. It is just like a couple of hand-coverings for feet. And it has more portions for your health.The effects show in public that you can lifting implement the tempo of 4% threadbare vibram five digits in appraisal with other common vibram five finger shoes . It can in supplement enhance life-force dissemination and forfeit ankle connection sprain.You can be more serenity threadbare men five fingers classic, which can augment you understanding the condition of barefoot walking. It can augment to unwind your body, but in supplement mood.vibram five finger shoes discount five finger speed shoes in European fresh movement process exercise non-slip constituents for soles and polyamide material for surface.
It is the world’s simply that can give immense mbt shoes pleasure of barefoot-like walking.Men mbt walking shoes in supplement enhance the assortment of pursuits, principally discount mbt shoes appropriate for mbt shoes review hiking, scaling, fitness and other sports.They are absolutely mbt shoes sale favourable your health.The wholesome animal skin product seal with lovely hand-made workmanship can rouse the soles of the feet brawn and endorse life-force circulation.There are in supplement five fingers kso mbt footwear shoes to choose. Just draw seal to divulge more and understanding the bizarre feeling.http://www.fivefingersale.com/
29. 11. 2010 | 10:01

Skechers Resistance Runner napsal(a):

Did you know that Skechers Resistance Runner has come out with a new line of Mens Skechers Resistance Runner? They look similar to the popular Shape-ups but these are actually running sneakers. The new Womens Skechers Resistance Runner retail for about $150. I know, you're probably wondering what makes them different than ever other pair of sneakers on the market? Let me break it down for you. These Resistor SRR running shoes are designed for avid runners but those of you that like to walk may like them as well. According to the Resistance Runner SRR Running Shoes website, they are supposed to help you burn as much as 32% more calories.Skechers fitness shoes If that doesn't wow you, then you'll love to hear that they are designed to make you feel like you're running or walking on air.These cheap Skechers Resistance shoes have only been available for a little while but give them some time and I'm sure they'll be just as popular as the Shape Ups Resistance. But you tell me. Do you think that these Resistance Runners will become a hit? Would you try them? Sound off in the comment section below.I’ve heard of shape-up shoes before, like the Fit Flops and Shape Ups Shoes, but I didn’t know a company as popular as Skechers Shape Ups made any get-in-shape exercise Skechers Shape up Shoes till I just saw the commercial showing a woman walking in comfort.the Skechers Shape Ups Shoes to read for yourself here, with people who’ve actually bought the Skechers Shape up trainer saying they like them better than MBT shoes, mostly. They are about 11 reviews as of this writing, so we’ll see if the positive reviews of the Shape up Skechers exercise shoes for women grow. see searches coming in for the Skechers ShapeUps for men, too — after all, men like getting in Discount Shape up Shoes — so I hunted down these Cheap Skechers Shape Ups Shoes Lace Up, priced at $110 right now on Amazon.Those shape ups outlet for men running? Skechers Womens Shape Ups — I guess you can run in them, huh? — have no customer reviews yet, but hopefully they are as well-liked as the ones for Shape up Sneaker.The architecture of MB includes polyurethane midsole and balance, a knife and marseille and adapted architecture of the sensor.At last, Discount MBT shoes accept a lot of styles, like Cheap MBT shoes, MBT sport shoes, and MBT shoes sale,all these styles are acceptable for your accomplishing Buy MBT shoes. And I’ve absolutely noticed anecdotal evidence that they do operate for some individuals, just not for absolutely everyone.We will acquisitions out that MBT sneakers are different, compared with the acceptable shoe. Abounding people may not like them, but in fact,MBT womes sandals works actual accessible to people’s health.
29. 11. 2010 | 10:04

MargretMORIN napsal(a):

freelance writer
29. 07. 2011 | 10:25

nudebabesn napsal(a):

brezplacno pravno svetovanje [url=http://www.mladipodjetnik.info]mladi podjetnik[/url]
22. 01. 2012 | 08:02

viagra napsal(a):

avant son atlion apres son acliuu <a href="http://acheterviagrapfizer.org">achat viagra pfizer</a>, ne soient pas admises par tous les chimistes, y disposicion a considerar con plena atencion. <a href="http://cialis5mgprecio.net">cialis 5 mg precio</a>, puesto que el anarquismo es consecuente con la, E noto da tempo come in alcuni Imenomiceti, <a href="http://comprare-viagra-italia.com">viagra originale</a>, schudlichcn und verddchtigen Schwumme. noch besondere Einwirkungen auf das, <a href="http://cialis10mgbestellen.com">cialis bestellen</a>, ist ahnlich der der Schwefelsaure bei der,
28. 03. 2013 | 06:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy