Elektronizace: nový doklad tunelování ve zdravotnictví

08. 01. 2013 | 09:10
Přečteno 4800 krát
Přečtěte si další doklad toho, že peníze za elektronizaci zdravotnictví mizí v kapsách politicky spřízněných firem. Projekt elektronických receptů stál dosud přes 100 milionů korun. Většinu peněz odsály firmy napojené na politiky...

Zdravotnictví se připravuje na masivní elektronizaci. Peníze zatím mizí v politicky spřízněných firmách nebo firmách, které pouze překupují služby velkých IT firem. Příkladem je Centrální úložiště elektronických receptů. Zjistili jsme, že většinu z těchto peněz získaly dvě politicky spřízněné společnosti. Třetí firma získala zakázku za desítky milionů jen půl roku poté, co vznikla. A to jen díky tomu, že jejím subdodavatelem je právě firma, která s úložištěm již spolupracuje.

V prosinci poslanci narychlo rozhodli, že lékaři budou muset psát všechny recepty pouze elektronicky. Dosud je elektronická preskripce léků na dobrovolné bázi. Od roku 2009 spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) elektronické recepty v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER).

Tento projekt však nikdy prakticky nefungoval – lékaři elektronické recepty nevystavovali. Nezdar přiznali loni také samotní politici. (MZ: úložiště nefunguje, zřídíme expertní skupinu).

Aquasoft – peníze pro přítele náměstkyně ministerstva

Již loni jsme zjistili vazby mezi ministerstvem a softwarovou firmou, která od SÚKL získala smlouvu na milionové zakázky v době, kdy úložiště vznikalo. Projekt připravilo ministerstvo zdravotnictví v roce 2008. Ve vedení ministerstva tehdy byla Markéta Hellerová jako náměstkyně pro léčebnou péči.

Soutěž na dodávku softwaru vyhrála mimo jiné společnost Aquasoft, ve které působí přítel Hellerové Miroslav Petrík ve vedoucí funkci. (Petrík, někdejší ředitel zadlužené benešovské nemocnice byl v roce 2009 vyšetřován policií pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Přestože se nemocnice topila v dluzích, vyplatil sobě a svým náměstkům milionové odchodné.)

Firma Aquasoft dosud inkasovala od SÚKL téměř 40 milionů korun.

Vítkovice IT Solutions – utajovaný subdodavatel softwaru za ministra Drábka

Další firmou, která spravuje data centrálního úložiště, je firma Vítkovice IT Solutions (někdejší firma Netprosys, dnes je firma součástí skupiny Vítkovice Machinery Group). Dodnes získala od SÚKL téměř 80 milionů korun. Tato firma přitom figuruje v nechvalně známém případu dodávky softwaru pro výplatu sociálních dávek za ministra sociálních věcí Jaromíra Drábka. Vítkovice IT Solutions totiž před časem koupila firmu iDTAX, kterou v roce 2009 založil pozdější náměstek Vladimír Šiška s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem.

Loni v lednu, kdy měl začít běžet nový systém výplaty sociálních dávek, tajilo ministerstvo sociálních věcí, kdo jsou subdodavatelé tohoto systému (uvádělo pouze zastřešující firmu Fujitsu). Ministr Drábek odmítal dlouho potvrdit, že spolupracuje právě s firmou Vítkovice IT Solutions. „Nelze tak vyvrátit podezření, že při výběru dodavatelů hrály roli i osobní vazby vedení ministerstva,“ uvedl loni v lednu server Aktuálně.cz. Nový systém výplaty sociálních dávek stál 184 milionů korun, přitom od počátku kolaboval - mizela v něm data, přispěl ke zpoždění výplat sociálních dávek a podobně.

Až později ministerstvo přiznalo, že jedním ze subdodavatelů, kteří nový systém na výplatu dávek připravovali, je i firma Vítkovice IT Solution ze skupiny Vítkovice Machinery Group. Odkryla tím vazby vedení ministerstva na firmu, kterou sami zakládali.

Kauza subdodavatelů softwaru byla natolik závažná, že jí začala řešit policie. Loni v říjnu byl obviněn náměstek Vladimír Šiška z podplácení a byla na něj uvalena vazba (nyní je vyšetřován na svobodě).

Média také spekulovala o tom, že firma Vítkovice Machinery Group (VMG) je propojena s impériem Tomáše Chrenka. Společnost Vítkovice totiž stála při zrodu Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, která se před třemi lety sloučila s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (společnost Agel). Toto propojení však vedení firmy odmítá.

“Vítkovice Machinery Group (VMG) není nijak majetkově propojena s panem Tomášem Chrenkem. U zrodu této pojišťovny stály všechny tehdejší hutní firmy - nicméně skupina VMG vznikla po privatizaci státního podílu v a.s. Vítkovice v roce 2003, kdy už v ní nebyla státem převzatá a později do ruských rukou prodaná hutní firma Evraz Vítkovice Steel,“ uvedla mluvčí VMG Eva Kijonková.

Tronevia - velká zakázka hned první rok své existence

Třetí firmou, která spravuje centrální úložiště, je společnost Tronevia a.s. Na trhu byla pouze půl roku, když dostala od SÚKL zakázku za téměř 16 milionů korun.

Firma vznikla v říjnu 2011. V březnu 2012 vyhrála veřejnou zakázku na podporu provozu aplikačního software LEK13 a DIS13. Tato narychlo založená firma by přitom nikdy nemohla splnit kritéria ekonomických a kvalifikačních předpokladů v zadávací dokumentaci. Uchazeč totiž musel mít celkový obrat v každém z předcházejících tří účetních období nejméně 30 milionů Kč a doložit seznam významných dodávek za poslední tři roky.

Jak tedy mohla vyhrát zakázku firma s půlroční existencí? Firma Tronevia totiž funguje pouze jako překupník služeb odjiných velkých IT firem. A inkasuje za to desítky od státního úřadu desítky milionů korun.

„V souladu s § 51 zákona o veřejných zakázkách byli uchazeči oprávněni prokázat kvalifikaci pomocí subdodavatele. Uchazeč TRONEVIA a.s. prokázal uvedené ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady pomocí subdodavatele VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s,“ odpověděla mluvčí SÚKL na dotaz Medical Tribune.

Proč tedy nedodává software a služby samotná firma Vítkovice IT Solutions, když se SÚKL na tomto projektu stejně spolupracuje? Proč je zprostředkovává firma Tronevia? Na to redakce MT nedostala odpověď. „Splnění kvalifikačních předpokladů bylo prokázáno subdodavatelem, naším původním obchodním partnerem, prostřednictvím kterého jsme již dříve zajišťovali některé dodávky SW a služeb,“ uvedl spolumajitel firmy Tronevia Miloš Klápště.

Podivnou okolností je i další fakt. Co se týče referencí firmy, odkazuje se pouze na společnosti, které se SÚKL už spolupracují. Firma QCM – spravuje server lékového ústavu, Vítkovice IT Solutions (viz info výše), Telefonica a.s. (spravuje také centrální úložiště) a Galeos (dodává lincence softwarových technologií pro SÚKL).

Firma Tronevia však tuto hypotézu odmítá. "Společníci TRONEVIA, a.s., jsou naopak původci řešení eReceptu a dalších informačních systémů zaměřených na lékovou oblast. Jako vlastníci autorských práv k řešení eReceptu nemohou být překupníky cizího řešení téhož systému, " podotýká Miloš Klápště a dodává: "Plně funkční elektronická preskripce, vyvinutá na základě mého návrhu a nasazená do provozu, byla mediálně prezentována v regionálních zprávách televize Třinec 22.9.2006."


Chystá se nové výběrové řízení? O kolik vzrostou náklady?
Za těchto okolností schválili před měsícem poslanci za jediný týden novelu zákona o léčivech. Na poslední chvíli do novely přidali formou "přílepku" povinnou elektronickou preskripci od 1. ledna 2015. Znění zákona přitom navrhující poslanci (Šťastný, Skalický, Rusnok) s odbornou veřejností vůbec nekonzultovali – viz článek ZDE.

Pokud zákon skutečně vejde v platnost, zbývají celkem dva roky na přípravu nového systému. Je přitom zřejmé, že půjde o mnohem složitější a tudíž finančně nákladnější projekt.

Uvedené firmy mají se SÚKL smlouvy pouze do roku 2014. Firmě Vítkovice IT Solutions končí smlouva přesně den předtím, než by začal platit zákon o povinné elektronické preskripci. Společnost Tronevia má aktuální smlouvu do poloviny příštího roku. A firmě Aquasoft už smlouva vypršela. Podle mluvčí firmy se Aqausoft o žádnou další zakázku neuchází.

Redakce MT se proto zajímala, zda se Státní ústav pro kontrolu léčiv chystá vyhlásit nové výběrové řízení.

„Pokud bude centrální úložiště zahrnuto do komplexního projektu elektronizace zdravotnictví, může být tento krok důvodem pro úpravu stávajícího datového úložiště a jeho zálohování,“ odpověděla mluvčí SÚKL Lucie Šustková. „Ze zavedení povinného používání elektronické preskripce nevyplývá nutnost jakkoli „překopávat“ stávající systém, který byl od začátku připravován a koncipován na možnost zapojení všech subjektů. V případě, že by tedy nedošlo ke změně rozsahu činností vlastního systému, nebylo by nutné jej pouze s odkazem na povinnou preskripci měnit,“ říká mluvčí ústavu.

Negativní reakce odborníků

Odborná veřejnost se přitom obává dalšího plýtvání veřejných financí. „V současnosti komora bohužel nemá žádné aktuální informace o představách SÚKL k ePreskripci. Mnoho otázek je tak pro nás stále otevřených a především nevyřešených. Není jasné, zda a jak se má dále rozvíjet Centrální úložiště, jestli bude mít opravdu nadstavbové funkce (vyhodnocování duplicit, interakcí) nebo zůstane u systému pouze sbírajícího data bez jasného účelu pro pacienty a zdravotníky?“ poznamenává prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba v komentáři pro Medical Tribune a dodává: „Systém SÚKL nyní umožní jedině převod receptu z jeho papírové do elektronické podoby s tím, že pacient dostává kód e-receptu vytištěný opět na papíru. To je žalostně málo za neuvěřitelně vysokou cenu.“

Prezident České lékařské komory Milan Kubek v pondělí odeslal dopis senátorům, ve kterém je žádá, aby nehlasovali pro schválení povinné e-preskripce: „Sněmovnou schválená novela zákona je úmyslně formulována tak obecně, že vůbec není jasné, jak by měl systém fungovat. Pravděpodobnými motivy návrhu je jednak snaha ospravedlnit dosavadní stamilionové výdaje na nevyužívaný systém elektronických receptů a na tzv. centrální úložiště elektronických receptů a v druhé řadě pak možnost obohacení se při realizaci dalších IT zakázek za stovky milionů korun spolufinancovaných z prostředků EU….Rychlost a síla, s jakými bylo uzákonění povinné elektronické preskripce léků pro lékaře protlačeno Poslaneckou sněmovnou, dávají tušit, že jde o obrovské peníze. My se v současnosti můžeme pouze dohadovat, kdo se na úkor peněz EU, státního rozpočtu a nás lékařů chystá obohatit.“

Iva Bezděková, www.tribune.cz


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Stařeček napsal(a):

tak to se musím odstěhovat do Prahy. Tři lékaři, ke kterým pravidelně chodím nemají PC, natož NET.
08. 01. 2013 | 09:51

Mapa monster napsal(a):

Paráda! Vám to myslí, ženská!
Stačí jen otevřít tohle:

http://www.nfpk.cz/mapa

a už na vás ti lidi vyjíždějí... Vítkovice, Drábek, dokonce i Drobil, středočeská zdravotnická mafie,...
08. 01. 2013 | 09:54

modrý edvard napsal(a):

Mně to připadá jako boj jedněch lobistů s druhejma lobistama.
08. 01. 2013 | 10:20

Euklidovská erotika napsal(a):

Modrý edvard:
Já nevím, já tam žádný boj nevidím. Mně připadá, že lobbistům všechno pracuje tak, jak má.
08. 01. 2013 | 10:24

Miki napsal(a):

Opět novela zákona přijatá potají a umožňující tunelovat peníze daňových poplatníků.
Kde jsou právníci této země, aby napadli znění zákona u ústavního soudu????
Je to stejné, jako v případě novely zákona o předdůchodu, taky prošel tajně vtichosti a přitom zvýhodňuje účelově jednu skupinu vysokopříjmových na úkor jiné skupiny obyvatel nízkopříjmových atd.
Opravdu se nenajde mezi desetitisíci právníků v ČR třeba jen několik těchto právníků, kteří zjevně účelové novely zákonů umožňující tulelovat veřejné peníze, kteří okamžitě napadnou takovéto znění zákonů???
Kde jsou právníci, kteří jsou podporování protikorupčními organizacemi se žalobami?
Proč nejednají, kromě pana Lásky?
08. 01. 2013 | 10:26

modrý edvard napsal(a):

erotika: Asi takhle: IZIP ztroskotal mj. na tom, že doktoři nechtěli psát do počítače. Velkou část peněz neodnesl Cabrnoch, ale VZP ji rozdala doktorům, za to, že budou psát do počítače.
Teď tady je zakázka /možná přidělená kamarádům; ale pokud ji chceme někomu přidělit, musí to být někdo, kdo někde někoho zná a pro někoho už dělal - v opačném případě ho správně vyrazíme coby outsidera/. A náčelník Dr. Koubek praví, že zakázka je špatně /... protože doktoři nechtějí psát do počítače, dokud jim to někdo nezaplatí. Dodávám já/.
08. 01. 2013 | 11:17

Okoř napsal(a):

To modrý edvard: To snad nemyslíte vážně, takovej názor! Z toho článku je jasné, že si úřady vymýšlí úplné nesmysly, aby bylo za co peníze utratit. A pak ty prachyn navíc provaří v dalších firmách (to jsou ty prostředníci), aby to bylo co nejdražší! A ta poznámka o IZIP je úplně mimo záchod. Peníze skončily samozřejmě u anonymních majitelů,kteří zakládali dceřinné firmy MD access atd.
08. 01. 2013 | 11:33

katango napsal(a):

Já nechci, aby údaje o mém zdraví byly uloženy někde, kde nejsou bezpečné. A nejen o zdraví. Praktikům bylo uloženo už před nějakou dobou dotazovat se na majetkové poměry pacienta, zda bydlí v RD atd. Lepší komplet údajů pro zloděje, lupiče a vyděrače si nedovedu představit. I vyděrače a lupiče státní.
08. 01. 2013 | 12:12

český maloměšťák napsal(a):

Kdo tu cenu platí ?
Zdravotní pojišťovny ?
Které a kolik ?

To není normální.

P.S. Znovu se ukazuje jakou lumpárnou byla aktuální amnestie.

Autorce je třeba znovu poděkovat za její skutečně kvalitní novinářskou práci. Je smutné, že musí suplovat odbornou veřejnost a insidery - a tak i policii a justici. Snad jí to vydrží a nenechá se zfrustrovat tím, že se neděje náprava.
Přeji ji mnoho zdraví a osobního i profesního štěstí.
08. 01. 2013 | 12:42

zdravý paranoik napsal(a):

taky nechci, aby údaje o mém zdraví byly někde na nějakém centrálním úložišti. Paradoxně i proto, že se doktorům vyhýbám jak čert kříži, nebo i víc. Zatím to o mne nevědí, ale jakmile nahlédnou do úložiště, že ze mne nemají zisky, oni už se postarají, aby je měli. Nebo po zdravých orgánech zatouží Pirk někde v Ikemu, aby je mohl transplantovat nějakému straci. Jiřinka Bohdalová je už v letech a jistě bude nějaké potřebovat. i Jiřinka Jirásková mohla ještě žít, kdyby ji vybrali břicho a dali ji tam něco ze statné a zdravé čtyřicátnice.
a když něco propaguje Boris Šťastný, je důvod se skutečně bát.
08. 01. 2013 | 13:06

modrý edvard napsal(a):

Okoř:
http://www.apuen.cz/vzp-uplatila-lekare-237-miliony-kvuli-izipu
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/205155-podrobne-neviditelny-izip-zlomil-vaz-vedeni-vzp/
Tím nechci říct, zda IZIP byl čistej nebo ne. nevím to.
08. 01. 2013 | 13:13

Matrix napsal(a):

Šméčka a batohy felčarů v ohrožení. Proto ten povyk.
08. 01. 2013 | 13:30

Pazout napsal(a):

to co se u nas deje je smutne. Ja jsem lekar, ale uz 6 let mimo CR. Nemyslim ze se toho od roku 2005 prilis zmenilo
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2005091203
Zdravotnictvi ma rozpocet nekolik set miliard. Byl obrovsky problem najit miliardu doktorum, kteri drou prescasy od rana do vecera, jeste se ten problem vyuzil k odlakani pozornosti verejnosti. To ze mizi miliardy v korupci nikdo neresi. Napojeni na tu korupci jsou i nevazeni kolegove typu Pirk a Benes (staci na aktualne.cz vyhledat clanky o korupci a zakazkach v IKEM a UVN, prave na oddeleni techto dvou nevazenych papalasu)
08. 01. 2013 | 13:31

David napsal(a):

Strašně závažné!!!!

Škoda, že článek přicházi právě v době rozruchu kolem amnestie a před prezidentskou volbou.

Ten rozvrat státu začíná nabývat katastrofálních rozměrů!

Jak tohle dopadne?
08. 01. 2013 | 14:16

Al Jouda napsal(a):

Okamžitě založit na MZd odbor IT, který bude za tarifní platy zaměstnanců řešit všechny problémy elektronizace zdravotnictví. Veškeré státní zakázky u privátních firem okamžitě pozastavit a posléze zrušit !!!
08. 01. 2013 | 16:10

Kimi napsal(a):

Al Jouda: Na MZd odbor IT je už dávno, jeho ředitelem je nějaký Ing. Fares Shima, který je současně ředitelem podřízené organizace MZd s dlouhým názvem Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Tuto zkratku si dobře zapamatujte, brzo o ní uslyšíte v souvislosti s daleko většími tunely, připravovanými pod MZd jako elektronické zdravotnictví, proti kterým byl IZIP se svými usmolenými 2 mld. pouhým břidilem.
17. 01. 2013 | 14:55

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy