O nás bez nás - schvalování zákonů v Česku

21. 01. 2013 | 11:10
Přečteno 2641 krát
Poslanci schvalují zákony bez diskuse s těmi, kterých se budou týkat. Žijeme opravdu ještě v demokracii?

Poslanci se rozhodli zavést elektronické recepty povinně. Bez vědomí lékařů či lékárníků. A dokonce i proti vůli ministerstva zdravotnictví, tvrdí náměstek Petr Nosek v rozhovoru pro Medical Tribune.Konzultovala s vámi trojice poslanců včele s Borisem Šťastným návrh zákona o povinné e-preskripci, kterou sněmovna narychlo formou přílepku schválila před Vánocemi?
Ano, ta záležitost byla s ministerstvem zdravotnictví konzultována na poslední chvíli. Já osobně jsem nebyl z této věci nijak nadšen. Tady proběhla odborná jednání, jak by měla být e-preskripce ukotvena. Došli jsme se všemi účastníky k závěru, že výsledek musí být v podobě povinné e-preskripce, ale předtím je třeba vyřešit některé technické i odborné problémy.


Souhlasíte tedy s tím, jakým způsobem byla prosazena povinná e-preskripce?


Já nesouhlasím s tím, jakým způsobem byla celá věc prosazena. Nicméně nemohu říci, že jsem o tom nevěděl.


A se samotným zněním paragrafu o povinné e-preskripci souhlasíte?


Ten paragraf odpovídá době přípravy a zpracování. K této legislativě však bude nutné další ustanovení, které bude jasně definovat určité procesy s tím spojené. Například to, kdo jaká data bude moci sdílet a podobně.


Rozumím tomu správně, že bez souhlasu ministerstva tři poslanci protlačili poslaneckou sněmovnou během deseti dnů takto závažný zákon?


Tato iniciativa vznikla na půdě poslanecké sněmovny. Rozhodně ministerstvo tuto aktivitu neiniciovalo. Ministerstvo s tímto prosazením zákona nesouhlasilo, ale vědělo, že se tak stane. Já jsem osobně tuto věc v této formě měl tendenci poslancům vymluvit.


Ptali jsme se navrhovatele paragrafu o povinné preskripci Borise Šťastného, se kterými zástupci odborné veřejnosti takto závažnou věc konzultoval. Odpověděl nám: „Otázka elektronické preskripce byla diskutována v průběhu posledních pěti let na mnoha fórech.“ Co odpovíte na stejnou otázku vy? S kým tento konkrétní zákon konzultovalo ministerstvo zdravotnictví?


Pravdou je, že i na půdě ministerstva fungovala pracovní skupina, která tuto věc projednávala. Závěr těchto diskusí byl, že jiná cesta než povinná není. Nebyl však stanoven termín, kdy bude tato povinnost prosazena. V tomto ohledu tedy byla tato změna pro odbornou veřejnost šokující. Poslanci tímto aktem předběhli dohodu s poskytovateli na termínu zavedení povinné e-preskripce.


Celá věc ale prošla zcela nestandardní cestou bez připomínkového řízení odborné veřejnosti.


Samozřejmě, ale takto probíhají všechny poslanecké návrhy.


Prezident ČLK Milan Kubek se ptá: „Přijde vám logické, že když něco nefunguje, nikdo o to nemá zájem, tak se to udělá povinné?“


Já bych to takto nedefinoval. Systém elektronických receptů funguje. Nicméně to, že každý lékař musí mít elektronický podpis, ztěžuje celkovou komunikaci a je to pro něj administrativně náročné. To je ta jedna z věcí, kterou se snažíme v rámci elektronizace řešit - aby osoby, které mají v registru oprávnění k předpisu, mohly prostřednictvím registru používat elektronickou preskripci. Ve vztahu k lékařům má elektronická preskripce tato technická omezení. Co se týče fungování úložiště vůči lékárnám, tak tam se dá říci, že funguje úložiště na sto procent, bez jakýchkoliv problémů. Pan prezident Kubek zřejmě naráží na to, že v tuto chvíli elektronický recept nepřináší žádnou další přidanou hodnotu, a proto zájem lékařů není. Dnes tento systém není tak daleko, abychom například viděli, jaké léky má pacient předepsány a sledovali léky navzájem.


Nebyl to ale původní smysl těchto elektronických receptů – aby odhalil duplicity, interakce? Pokud úložiště tuto funkci neplní, jaký má jiný smysl?


Na to probíhala velice zajímavá odborná debata. Původní ambice byla ta, že SÚKL shromáždí všechny recepty a bude je posílat lékárníkům, aby došlo k odhalení případných interakcí. Já jsem osobně zaváděl pilotní projekt na zjišťování kontraindikací ve středních Čechách. V řadě případů na první pohled dochází ke kontraindikaci, ale pokud neznáte, jakým způsobem pacient ty léky užívá, tak nemůžete tvrdit, že dochází ke kontraindikaci. Už dnes má lékař možnost díky některým softwarům kontrolovat kontraindikace ve vlastní ordinaci, a tak by měl mít možnost interaktivní komunikace s centrálním úložištěm. To byl měla být jedna z bazálních funkcionalit, kterou ten systém musí obsahovat. Takový bude můj požadavek.


Prosím tedy jasnou odpověď – plní stávající systém úložiště receptů tuto základní funkci nebo ne?


>Ne.


Má tedy stávající systém úložiště elektronických receptů nějakou praktickou hodnotu než pouze tu, že se někde shromažďují recepty v elektronické podobě? Bylo oněch 150 milionů vynaložených na úložiště účelně nebo zbytečně?


Je fakt, že dnes úložiště neplní tu funkci, kterou by plnit mělo. Vy se mně asi ptáte, zda nebylo vyhozeno 150 milionů korun a teď se nechystáme vyhodit dalších 150 milionů korun za softwarové nadstavby. Na to odpovídám, že nikoliv - investice, které šly do stávajícího úložiště nejsou vyhozené peníze, budou dále rozvíjeny.


Redakce MT zveřejnila informace ohledně pozadí firem, které získaly zakázky od SÚKL na software a správu centrálního úložiště. U dvou firem jsme zjistili možné politické propojení, třetí firma získala zakázku po půl roce své existence. Co na tato zjištění říkáte vy?


Já jsem ten článek nečetl. Mohu ale obecně říci, že jsem už před časem dali novému vedení SÚKL jasné zadání - zprůhlednit všechny zakázky ve všech oblastech.


To říkají mnozí politici „zprůhlednit smlouvy“. Co se za těmito slovy skrývá konkrétního?


My jsme řekli novému vedení, že nastupuje s tím, aby vyčistil stůl. Pozval jsem si stávajícího šéfa IT v rámci SÚKL, pan Veselého. Ukázal mi, že veškeré smlouvy jsou dané do stavu, že je bude možno vypovědět. Některé z nich jsou už vypovězené.


Tyto výpovědi se týkají i firem, které servisují úložiště?


Z rozboru je zřejmá jednoznačná závislost na těchto firmách. SÚKL sám jako státní instituce neměl tyto záležitosti ve svých rukou. Nyní vedení ústavu pracuje na tom, aby dostalo věci do stavu, který je standardní.


Rozumím vám tedy správně, že firmy si samy určovaly svoje podmínky, nikoliv SÚKL, který tyto firmy platil?


Dá se to tak říci. Vždycky tam asi ale musí být vůle na obou stranách, aby takový stav mohl nastat. Takže stávající vedení usiluje o to, aby se vyvázalo z jednostranného vymezení, aby bylo možné budovat otevřený systém. Teď bude důležité udělat za těmito firmami tlustou čáru ale s tím, aby bylo možné jejich softwary dále využívat a pouze k nim přidat novou komponentu, aby nebylo nutné budovat celý systém znovu.


Říkáte tlustou čáru za smlouvami s minulými firmami. Ministerstvo chystá elektronizaci ve velkém. Jak by měla výběrová řízení vypadat do budoucna? Měly by mít podle vás šanci vyhrát výběrová řízení firmy s politickými vazbami nebo firmy, které jsou na trhu pár měsíců?


Nejsem si jistý, zda by automaticky měly být z výběru vyřazeny firmy, ve kterých dříve působili někteří politici. Neumím si představit, že dáte parametry do výběrového řízení, že firma nesmí být spjata s tou či onou osobou. Co se týče krátce vzniklých firem – to už může být samozřejmě problém. I když se najdou zase oprávněné námitky, že upřednostňujeme velké firmy s velkým obratem a diskriminujeme začínající, nadějné subjekty.


Pokud bude zákon o povinné e-preskripci schválen, co bude dál? Samotný zákon je formulován velmi obecně a řešení konkrétních a zcela zásadních problémů ponechává na blíže neupřesněném „prováděcím právním předpisu“. Pracuje MZ už na tomto předpisu?


Tento předpis bude muset stanovit podmínky systému, podmínky lékařů, musí stanovit kdo, jakým způsobem bude mít nárok na sdílení údajů registru, od lékárníka až po zdravotní pojišťovnu. Uvažujeme dokonce o tom, že i občan by měl mít možnost se podívat, jak preskribují lékaři. Tyto věci musí být vydány prováděcím předpisem. Zatím ale na prováděcím předpisu nepracujeme, protože čekáme, zda tato legislativa bude s konečnou platností schválena.


Podoba tohoto prováděcího předpisu bude vytvořena opět bez připomínkového řízení?


Nikoliv, tato vyhláška projde klasickým výběrovým řízením. Až budeme tento materiál připravovat, svoláme pracovní skupinu, která tu působila k e-preskripci. Bude zde přítomna Česká lékařská komora, Grémium lékárníků, zástupci pojišťoven a zároveň Úřad pro ochranu osobních údajů.


Takže když to shrneme. To, že budou muset lékaři předepisovat recepty elektronicky povinně, rozhodli politici bez nich. Způsob, jakým bude povinná e-presekipce probíhat, už s odborníky konzultovat budete…


Já předpokládám, že prováděcí předpis poslanci psát nebudou a ministerstvo vždy bere odbornou veřejnost do diskuse jako partnery…


Iva Bezděková, www.tribune.cz


bezdekova@tribune.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Graf Trautenberg von Schlafenberg napsal(a):

Poslanci nejsou ničím vázaní při tlačení tlačítka. Jen direktívou politbyra strany, která je do parlamentu dostala, případně mastným úplatkem.
Názory lidí?
Co to je?
21. 01. 2013 | 11:20

Petr Havelka napsal(a):

bordel
21. 01. 2013 | 11:28

Jester napsal(a):

"Poslanci schvalují zákony bez diskuse s těmi, kterých se budou týkat. Žijeme opravdu ještě v demokracii? "

Bezesporu ano. V ČR je zaveden princip tzv. zastupitelské demokracie. Poslanec nebo senátor obdrží ve svobodné tajné volbě mandát na základě určitého volebního programu. Tento mandát by pak měl v průběhu funkčního období nějakým způsobem naplňovat. Pokud tak nečiní, je to jenom jeho věc. Tato jeho relativní svoboda konání je ukončena spolu s novými volbami, kdy svým voličům složí účet a ti jej zvolí opětovně, nebo dají přednost některému z protikandidátů.

Pokud máte s nějakým zákonem problém, nic Vám nebrání vystavět volební program a oslovit voliče. Pokud pro ně bude téma dostatečně závažné, obdržíte mandát Váš program naplnit a nevyhovující zákon změnit.
21. 01. 2013 | 11:33

Matrix napsal(a):

To Jeseter

To, co píšete, zní logicky. V skutečnosti takto demokracie nevypadá. Myslíte si, že člověk by měl mít právo vyjádřit se k veřejnému dění pouze jednou za čtyři roky? To, o čem je zřejmě tento článek, je, že tu evidentně nefunguje občanská společnost.
21. 01. 2013 | 11:44

Petr Havelka napsal(a):

To je tzv poslanecká klasika. "Dodatky"

V civilizovaném světě musí pro svůj návrh osamocený poslanec najít podporu, odhadem, čtvrtiny sněmovny.

U nás ne. Kdejakej šmejd si najde dva tři poslanecké prostituty a ti mu jdou na ruku.

A ještě se ta "poslanecká iniciativa" přihodí k nějakému nesouvisícímu zákonu, aby se v tom ani prase nevyznalo.

Pan jeseter se tedy hluboce a možná i široce mýlí.
21. 01. 2013 | 11:52

zdraví všem, přátelům i ne napsal(a):

VELMI se omlouvám autorce blogu. Jají práce si mimořádně cením, ale jsme teď uprostřed propagandistického shitstormu.
Tento příspěvek nelze kvůli předběžné cenzuře umístit pod blog pana HŘEBEJKA, dávám jej nerad sem.

Pane Hřebejku, viděl jsem váš poslední film, cosi o odpadu. A shledal jej lehkým, přes neotřelé tváře herců. Že se jedná o autorovu juvenilii se pozná z neexistujícího vývoje postav, kdy jedinou pointou je coming out drsného Franze.
Skutečným důvodem adaptace vcelku bezvýznamného (ve srovnání třeba s Genetem) dílka je, aby pan Pařízek mohl nechat Franze mlít cosi o svém češství.
Jelikož vás nepodezírám, že byste nevěděl, v jaké pozici se Fassbinder v mladých letech psychicky vůči německé společnosti nacházel, jistě vidíte stejně jako já, že jde o naschvál.

Ne umělecký naschvál, ale součást propracované a dalekosáhle organizované politické kampaně. Které se účastní 90% tuzemských médií.
Jistě se můžete tvářit jako nevinná naivka, která nic netuší, žije tu od včera a jenom si tak umělecky experimentuje.
Dobrá. Pak je mi vás líto, ale neobtěžujte svými texty.
Nebo jste dospělý člověk a víte, co děláte. A máte slíbený sponzoring (nebo, za ministrování paní Hanákové grant, to ani nestojí nikoho vyjma plebsu peníze) na nějaký film, na který máte chuť.
Chtěl bych vám říct, že jsou určitá data, kdy se národ rozpadne na slušné a poctivé (plus většinu ovcí, které jdou slepě za zvoncem) a ty druhé.
Léta jako rok 1938, 1948, 1968...
Myslím, že jsme zase jednou tak daleko.

Svou stranu už jste si vybral a rozhodl se stát aktivistou. Zklamu vás asi tím, že nejsem zuřivý komunista, nacionalista ani zemanovec.
Miloš Zeman není osobně a charakterové žádná velká alternativa ke Karlu Schwarzenbergovi.
Většina z nás nechtěla v druhém kole ani jednoho. Ale pokud nejste slepý, viděl jste koncertovanou akci, která tam Karla vynesla.
Nenazvat to mediální manipulací může jen pokrytec.

Kdo myslíte, že jsme, abychom se nechali manipulovat ještě od vás?
Ohledně toho předabování Křemílka, pane Hřebejku, zdá se že jste v zápalu boje ztratil veškerý smysl pro humor. To Vlasta Burian ve svých rozhlasových vejšplechtech za protektorátu taky.
Ono to tu totiž všechno už bylo. A všechno zas lehce může být. Nedavno jsem si na youtubu pouštěl vyprávění pětaosmdesátiletého Rajka Dolečka o tom, co se skutečně odehrálo v bývalé Jugoslávii. Na konci osmdesátých let taky hodně mladých (a Sorosem a BND dobře zaplacených) umělců a novinářů v SFRJ tvrdilo, že stará generace je paranoická a vidí ohrožení tam, kde není.

Ti staří ale pamatovali například, co byl Jasenovac, jeden z nejhorších evropských koncentráků, vedený františkánským knězem.
Mladí si mysleli, že v krásném novém světě, do kterého se narodili, nic takového nemůže existovat. A že staří jsou prostě staří, bůhvíjaké zločiny v životě provedli a teď hloupě kecají. Tak to obvykle chodí, že se mladí dopracují k vlastním zločinům (byť jen z nečinnosti) a pak taky začnou hloupě kecat, v domění, že lze někoho varovat.

Vy už moc mladý nejste,pane Hřebejku, jen byste rád vodil lidi za nos. Na webu, který uvádíte (aby to lidi neminuli: nevolím karla psáno dohromady) jsem našel poměrně jasně argumentující Táňu Fischerovou, které se mezi všemi lidmi, kteří mě napadají dá věřit tak asi nejvíc. O nic jí totiž už nejde - může si dovolit luxus mluvit pravdu.
Pokud je z vašeho blogu nějaký užitek, tak snad ten, že si její prohlášení lidé přečtou.
21. 01. 2013 | 11:58

Libertad napsal(a):

Pro: Jester

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Má-li poslanec dle slibu vykonávat mandát v zájmu všeho lidu, pak způsob prosazení zákona o elektronickém receptu -tak jak byl popsán v blogu- byl přijat způsobem který slibu poslance odporuje.
Zákon by měl být před přijetím projednán se všemi zainteresovanými institucemi, které jsou zřízeny v zájmu lidu.

Libertad
21. 01. 2013 | 12:09

stejskal napsal(a):

Čistě pro vaší informaci, paní či pane Zdraví všem, přátelům i ne,

pokud zdejší systém neodmítl Váš příspěvek pod touto debatou, neodmítl jej ani v jiné diskusi pod jakýmkoliv blogem.

Libor Stejskal, editor blogů
21. 01. 2013 | 12:38

český maloměšťák napsal(a):

Iva Bezděková není žumpou. Ba naopak.
Ale ona to ví.
Hlavně ať se nestane tou sklenkou vína, co by někdo chtěl nalít do splašků...protože pak by byly výsledkem opět a jen splašky. To přejme jak jí - tak všem ostatním.

Apropo - hlasoval pro zákon i předseda TOP 09 Schwarzenberg ?
21. 01. 2013 | 12:53

Rocky Balboa napsal(a):

socky, co musí na zdravotní pojištění 1 080Kč makat i 3 dny, místo aby ty peníze šly dpo zdravotnictví, tak půjdou nějakým Borisovým IT šíbrům.
Těžce nemocný člověk bude potřebovat rychle lék, ale bude mít smůlu, když se zbortí síť buď u doktora, v lékárně nebo na centrálním úložišti. Na léky však nelze čekat 2 dny jako na výpis z katastru na poště nebo na přehlášení auta na dopravě.
Boris umí po skalinác, zpívá se v naší hymně a Boris vysmátěkší a vysmátější, již mám strach, že když se objeví na obrazovce, ta praskne, do bytu se vyhrne řeka medu.
Bohužel plného salmonely a parazitických prvoků.
21. 01. 2013 | 13:16

zdraví všem, přátelům i ne napsal(a):

Já vím.
Jen jsem se odměnil za ztracený čas, který jsem vyplýtval na zjištění o co jde.
Posunul jsem se po časové ose.
Je to na úkor paní Bezděkové, které se za to opravdu ze srdce omlouvám.
Zase se dá předpokládat, že pod její blog nezabloudí lidé slabé mysli a spammeři.
Takže zůstane u tohoto jednoho nemístného příspěvku.
21. 01. 2013 | 13:17

seriózní chlapík napsal(a):

Dokud se nestane poslanec svými voliči odvolatelný, neexistuje u tomto komprimátu bordelu, exkrementů a zvůle nic, co by jej mohlo změnit.
21. 01. 2013 | 13:23

Iva Bezděková napsal(a):

Odpověď uživateli Český maloměšťák:
Děkuji za zajímavou připomínku k hlasování.
Pan Schwarzenberg má uvedeno na stránkách, že se hlasování neúčastnil - omluveno. viz:
http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=6&id_posl=1236&s=49&pg=11
Je ale zajímavé, že ministr Heger, jehož náěmstek tvrdí, že se způsobem, schválení nesouhlasil, hlasoval pro:
http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=6&id_posl=1144&s=49&pg=11
21. 01. 2013 | 13:25

nestranný napsal(a):

Takto to vypadá,když je možné shvalovat zákony spolu s přílepky.Pak se schvalují
nesmysly,nebo zákony v úplně jiném znění,než byly schváleny.Co takhle zakázat
přílepky a schvalovat zákony jednotlivě?Nemohlo by se potom stávat,že při schvalování nějakého zákona se spolu s ním schválí i zákon nesouvisející.
Tohle je možné totiž jen u nás.Nikde ve světě by tohle neprošlo.
21. 01. 2013 | 13:35

Jester napsal(a):

Co třeba nevolit poslance, kteří dávají k zákonům přílepky ?
21. 01. 2013 | 13:45

český maloměšťák napsal(a):

Reakce na odpověď uživatelce Ivě bezděkové. :))
Díky.

Mějte se.

P.S. Těch šlendriánů, na které jste upozornila a velmi zajímavým způsobem doložila... těch je....
Co s tím ?
Kdo, co , jak a kdy ?
21. 01. 2013 | 13:47

český maloměšťák napsal(a):

re : ...uživatelky Ivy Bezděkové..."
Pardon.
21. 01. 2013 | 13:49

Arnold napsal(a):

Bezděková, jestli chcete aby vláda pracovala a parlament schvaloval zákonyx ve prospěch slušného pracujícího lidu, tak si nejdříve vyříkejte s rodiči proč cinkali klíči. Teď už pláčete na špatném hrobě
21. 01. 2013 | 13:55

ivabezdekova napsal(a):

Já nepláču, já jen dokladuju, co jste si přad časem vycinkali...
21. 01. 2013 | 15:28

xx napsal(a):

Celé to vyznívá tak, co si to ti poslanci dovolili schválit něco bez souhlasu úředníků. Jaká drzost, že demokraticky zvolení zástupci lidu odhlasují nějakou normu i přes nesouhlas úředníka ministerstva.

Ale když se to úředníkům hodí, dělají ze sebe chudinky, že to oni nic to politici.

Cele to vyznívá v duchu doby. Co na to pacienti, daňový poplatníci ? To nenapdane ani úředníka ani paní autorku. Ale že poslanci odhlasují něco bez schválení úředníky ministerstva, to je prý nedemokratické.

Ach jo. Žijeme už v byrokratické totalitě docela ?
21. 01. 2013 | 15:40

franky napsal(a):

Pokud si dobře pamatuji, tak obecenstvo tleskalo na mítinku kadidátům na funkci presidenta při odpovědi, že budou prosazovat svůj názor i při 80% ním nesouhlasu obyvatelstva. Tak proč by se měli teď chovat jinak?
Problém nevidím v tom, že poslanci schvalují zákony bez ohledu na názor "široké" veřejnosti, ale v tom, že je schvalují bez ohledu na názor "odborné" veřejnosti (myšleno odborníků)při nerespektující "státní" politiku rozvoje.Problém je však ještě horší. Žádná politika "státního" rozvoje není k dispozici a tak by se ani odborníci na ničem nedomluvili.
21. 01. 2013 | 15:55

ivabezdekova napsal(a):

To xx
Poslanci schválili zákon bez vědomí těch, kterých se bude týkat - doktorů, lékárníků a pacientů. O tom je článek. Nikolov o tom, že ministerstvo se nyní dušuje, že s tím nesouhlasilo. Což je podivné, když pan ministr Heger zvedl ruku pro.
Takže pane xx, přečtěte si předtím článek, než budete k tomu něco psát.
Díky

Autorka
21. 01. 2013 | 16:03

xx napsal(a):

ivabezdekova: no a co ? Nejsou to právě poslanci, kdo nese odpovědnost za legislativu ? Proč by měli rozhodovat doktoři. Ti za to odpovědnost nenesou. A pacienti ? Pacientem může být každý, tedy i pan poslanec Šťastný, tedy minimálně ti tři pacienti o tom věděli.

Ale teď vážně, podstata přece je v tom, že ve společnosti stále sílí snaha, přenést rozhodování na "odborníky" ale s tím že politickou odpovědnost mají nést politici a přeneseně voliči. To ovšem není demokracie. To je technokracie.

Je to moderní trend, který ovšem není pozitivní, ale negativní víte.
21. 01. 2013 | 16:19

Al Jouda napsal(a):

To Jester:
Doufám, že někdo založí politickou stranu s programem zrušit zákon o církevních restitucích! :)))))
21. 01. 2013 | 17:15

KAteřina napsal(a):

Od devadesátých let si lékaři rozkrádají (privatizují)zdravotnictví, kašlou na pacienty, kteří jsou jim dobří leda k tomu, aby se lékaři cítili dvaapůlkrát hodnotnější než jejich pacienti.
A teď se v ODS, v milované straně lékařů, vyloupla skupina loupežníků, kteří kradou ještě víc a doktorům nedají ani čuchnout! No to je skandál!
21. 01. 2013 | 18:19

občan napsal(a):

Dokud voliči nebudou v hojném počtu a pokud možno osobně navštěvovat jimi volené a jimi placené poslance a tvrdě na nich vyžadovat plnění volebních slibů, asi se v tomto směru moc nezmění. Ovšem voliči by se také museli VČAS DOSTAT K ÚPLNÝM A OBJEKTIVNÍM INFORMACÍM o tom, co jimi zvolení a placení poslanci chystají a provádějí. A sdělovací prostředky včetně tzv. veřejnoprávních jim v tom nijak nepomáhají. (Což je také práce a odpovědnost poslanců, aby tzv. veřejnoprávní média ČT a ČRo poskytovala takové informace všem lidem, kteří je povinně musí financovat. Prostě platí jako odedávna: Důvěřuj, ale prověřuj. Hodit lístek do urny a pak nadávat v hospodě je k ničemu. V normálním obchodním vzathu také dodavatel služeb musí splnit, co slíbil ve smlouvě, chce-li dostat od svých zákazníků zaplaceno.
21. 01. 2013 | 19:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy