Láska: podávám na Šnajdra trestní oznámení

30. 01. 2013 | 12:41
Přečteno 4474 krát
Proč se mohou novináři přetrhnout a stejně s žádnou kauzou nepohnou? Rozhovor s advokátem a známým kritikem korupčního prostředí Václavem Láskou.

To jsou závažná zjištění. Měla by se tím už konečně začít zabývat policie. Je čas podat trestní oznámení… Takové a další reakce se objevují v diskusích u článků, ve kterých se redakce MT snaží odkrývat pozadí pochybných veřejných zakázek ve zdravotnictví. Advokát a známý kritik korupčního prostředí Václav Láska však ukazuje, proč se takové kauzy těžko vyšetřují. Sám podal trestní oznámení na Marka Šnajdra...Uvedu tři nejčastější tipy podezřelých státních zakázek. Případ první – zakázku za desítky milionů korun vyhraje firma, která byla založena pár měsíců předtím než soutěž vyhrála. Je takový postup v souladu se zákonem nebo ne?

Případ, kdy státní zakázku vyhraje firma, která je krátce předtím založena, je bohužel obvyklý jev. Z devadesáti procent je to znak něčeho nekalého. Zbylých deset procent jsou případy, kdy se vícero subjektů dohodne, že se budou o zakázku ucházet a spojí se v novém subjektu. To je ale spíše výjimka. Pokud jde navíc o firmu bez jasných vlastníků, kteří dle obchodního rejstříku vlastní dalších padesát společností, pak je podezření ještě větší. Zákon umožňuje, aby státní úředníci koncipovali podmínky veřejné zakázky tak, aby tyto subjekty neměly šanci se zakázky účastnit.

Je vše stále legální, pokud tyto firmy splní stanovená kvalifikační kritéria pouze proto, že mají jako subdodavatele velkou firmu?

Tyto subdodávky by měly být správně pouze z několika procent. Je krajně podezřelé, pokud vyhraje zakázku firma, která bude zakázku vyřizovat z devadesáti procent nějakým subdodavatelem.

Podezřelé, ale legální…

Ano. Je ale otázka, zda byly správně nastaveny podmínky výběrového řízení. Obecně je s tím zákonem problém ten, že pokud budu chtít jako vyhlašovatel udělat nějakou lumpárnu, pak těžko mi v tom zákon zabrání. Jsou zde dva odlišné pojmy. Lidé si obecně myslí, že pokud je zakázka vypsaná podle zákona o veřejných zakázkách, pak je v pořádku nebo proti zákonu a pak v pořádku není. Tak to není. Mohu vypsat zakázku podle zákona, a přesto tím spáchat trestný čin, protože mám v úmyslu někoho poškodit a jiného obohatit.

Ale ten úmysl se dokazuje asi těžko…


Ano, ale když jste na začátku řekla hypotézu, že vyhraje velkou zakázku nový subjekt bez historie, je to první indicie k tomu, zabývat se tím, jestli nedošlo k nějakému trestnému činu. A k tomu mohlo dojít přesto, že byly splněny všechny podmínky zákona o veřejných zakázkách.

Říkal jste, že zadavatel může porušit zákon, ačkoliv dodržel zákon o veřejných zakázkách? Který zákon může i tak porušit?

Mám tím na mysli trestní zákoník. Například trestného činu podvodu se dopustí ten, kdo jiného, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu. Není zde ani slovo o tom, že při tom musí porušit zákon o veřejných zakázkách.

Případ druhý. Velkou státní zakázku, například z oblasti IT, kde jsou zaručena léta servisování softwarů, vyhraje firma, ve které dříve působil současný ministr či jeho náměstek. Navíc jde o stejnou sféru činnosti, kterou má nyní politik na starosti. Firmu již prodal a tvrdí, že s ní nemá vůbec nic společného. Z hlediska zákona je vše v pořádku?

To záleží případ o případu. Pokud chce podnikatel vstoupit do politiky, měl by prodat všechny své firmy. A pokud to chce udělat čestně, tak je prodá a nemá s nimi nic společného. Běžně se ale stává, že podnikatel si ve firmě přesto nechává určitý podíl. Jsou případy, kdy politik prodá firmu s takzvanou odloženou splatností – nejdřív nechá firmu vydělat díky státním zakázkám a pak když jeho společnost vydělá, je mu teprve pak zaplacen obchodní podíl, který se samozřejmě díky státním zakázkám navýší.

Měla by taková firma, která dříve patřila politikovi, získávat dále veřejné zakázky? Zvlášť pokud politik působí v oblasti, která se této podnikatelské činnosti týká?

To je otázka. Zavádět toto opatření zákonem by asi nemělo smysl. Protože pokud bych byl majitelem úspěšné firmy, tak svou firmu neprodám. A pokud by měla firma zákonem zakázáno účastnit se výběrových řízení státních zakázek, tak ztratí na hodnotě a je neprodejná. Toto jsou věci, které nelze řešit zákonem.

Není tedy nic nekalého na tom, že politik prodá firmu a pak vytvoří svým rozhodnutím potřebu nějakého projektu, ze kterého tato firma vyjde jako vítězná…


Je minimálně podezřelé, že původní majitel firmy přešel z té části státní sféry, která nyní dává zakázky. Je jasné, že pod těmito zakázkami původní majitel není nikde jmenován. Ale to, že působí ve stejné sféře – doprava, zdravotnictví – je samozřejmě podezřelé. K tomu, abyste s čistým svědomím mohli říci, že to tak je, tak potřebujete další indicie. Těmi jsou jak už jsem řekl, například splátky prodeje s odloženou splatností a podobně.

Případ třetí. Transparency International uvádí, že velkou část korupce tvoří zakázky ještě předtím, než je vůbec vysáno výběrové řízení. Tedy ještě ve fázi, kdy projekt (většinou velmi nákladný) za státní peníze vzniká. Jde o projekty zbytné nebo zbytečné, bez podpory veřejnosti, bez jasného smyslu a praktického užitku. Dá se tento problém nějak legislativně pojmout?


To je těžké. Může se stát, že lidé ze státní správy mají nějaký záměr, ten se začne realizovat, vznikají veřejné zakázky. Pak se ukáže, že je tento záměr je neužitečný. Kdo nese odpovědnost? Ten, kdo vyhlašoval veřejné zakázky nebo ten, kdo vůbec vymyslel nový záměr? Zde by bylo potřeba dokázat, že osoba, která projekt iniciovala, má z něho přímý zisk. Úplně nejtěžší bývá dokladovat vazby vzniku projektu a konkrétního finančního profitu. Dnes jsou metody státních úředníků velice sofistikované a těžko prokazatelné. Pokud někdo z daného prostředí přímo uvnitř nepromluví, nějaký whistleblower či informátor, jsou šance na odkrytí jsou minimální.

Existuje tedy vůbec nějaká šance, že se novináři podaří shromáždit natolik závažné informace, aby bylo možné na základě nich podat trestní oznámení?

Až na výjimky novináři nedisponují takovými pravomocemi, aby mohli shromažďovat důkazy pro trestní řízení. Novinář shromáždí pouze indicie a dále by měla pracovat policie. Vezměme si jednotlivé metody. Výslechy svědků – ty může hodnověrným způsobem obstarat pouze policie. Výpisy z bankovních účtů, informace o finančních transakcích nebo účetnictví – opět pouze policie. Informace o transakcích ze zahraničí – k nim má přístup jen policie. Oproti tomu novinář může shromáždit pouze indicie – zakázku vyhraje neznámá firma, která funguje půl roku a dostane velkou zakázku. Na zakázce participuje firma, jejímiž dřívějšími vlastníky byli politici. Celá zakázka je pro stát značně nevýhodná, protože existují firmy, které by byly schopné zakázku realizovat levněji a podobně.

A tyto informace policii stačí k tomu, aby sama začala případ vyšetřovat?


Tady se bohužel střetává teorie s praxí. Teoreticky by to policii mělo stačit k tomu, aby sama zjistila další informace, ke kterým vy jako novinářka nemáte přístup. To je ale pouze teorie. V praxi je to tak, že případů hospodářské kriminality je velmi mnoho, policejní kapacity na to nestačí. Takže se policisté většinou snaží trestního oznámení zbavit. Často na to ani nemají chuť, protože víme, jak podobné kauzy končí.

Které případy hospodářské kriminality se ve státní správě za poslední dobou podařilo vyšetřit? Je jich asi hodně málo…

Moc dobrého se k tomu povědět nedá. Je fakt, že ještě před dvěma lety bych vám řekl, že stav vyšetřování hospodářské kriminality je v naprosto zoufalé situaci a nevyšetří se nikdy nic. Za poslední dva roky jsme zaznamenali posun k lepšímu a jistou naději. Registruji, že část státních zástupců se snaží, snaží někteří policisté, soudci…

Je to v návaznosti na změny v nejvyšším státním zastupitelství?


Ano, to je zcela patrné.

Vaší prací je mimo jiné také právní zastupování osob v případech, které souvisejí s hospodářskou kriminalitou. Některé tyto případy jsou spojené s někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. Jak konkrétně v nich tento člověk figuruje?

Věnuji se korupčním nebo hospodářským kauzám a jméno Marka Šnajdra se v nich objevuje v různých konsekvencích. Je spojen s množstvím aktivit a často se jeho konkrétní jednání projevuje v kauzách, ve kterých je podezření, že se jedná o hospodářské delikty. (Delší odmlčení, pozn. red.) Všechny další konkrétní informace musím pečlivě formulovat, protože těch žalob na sebe mám už opravdu hodně a musím dělat i jinou práci než běhat po soudech v případech ochrany osobnosti. S čistým svědomím můžu ale říci, že v řadě hospodářských kauz spojených s Markem Šnajdrem se ukázaly nestandardní postupy orgánů činných v trestním řízení.

Které kauzy to jsou?

To říci nemůžu, protože v nich vystupuji jako advokát poškozených stran a jsem vázán mlčenlivostí. Pro mne je Marek Šnajdr velmi kontroverzní člověk, já osobně bych k němu neměl nikdy žádnou důvěru.

Vy jste na Marka Šnajdra a na další dva poslance – Tluchoře a Fuchsu - podal začátkem ledna trestní oznámení za to, že se vzdali poslaneckého mandátu výměnou za posty ve správních radách státních podniků. Z jakého konkrétního trestního činu je viníte?

Na uplácení a přijetí úplatku.

Jakou vidíte šanci, že budete v této věci úspěšný?

Toto trestní oznámení jsem tentokrát podal za sebe jako za občana nikoliv jako advokát určitého klienta. Slíbil jsem, že nebudu z tohoto trestního oznámení nijak těžit ani ho nějak komentovat. Chci minimalizovat to, že dotyčné osoby se budou bránit tím, že se chci zviditelňovat.

Mgr. Václav Láska – bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality, nyní advokát, bývalý předseda správní rady Transparency International. V rámci zastupování poškozených klientů, ale i o své vlastní aktivitě, upozorňuje na hospodářské a korupční kauzy tím, že ve věci aktivně vyhledává důkazy a podává trestní oznámení. Naposledy se jednalo např. o kauzy PROMOPRO a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nejnověji pak o přidělení lukrativních postů ve státních firmách odstoupivším poslancům ODS.

Iva Bezděková, www.tribune.czKomentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Dříve Maxík napsal(a):

Mám pocit, že už to tady brzo začně kvasit, pravdoláskaři tady na různých blozích vyvádí jako šílení a jsou sprostí jako dlaždiči. Začíná to tady být dost nechutné..... Tohle si lidé nenechají líbit, všechno má své hranice.
30. 01. 2013 | 12:52

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Bezděková,

díky za zajímavý rozhovor. Mohu jen vyjádřit lítost, že pan Láska nepřijal (i když o tom uvažoval) moji nabídku na blog zde.

Libor Stejskal
30. 01. 2013 | 13:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pořád tvrdím to samé - chce to pořádný vojenský puč pod velením Zbytka a vedením Šloufa. Všechny pravdoláskaře nahnat do O2 arény a jednoho po druhém důkladně vyslýchat. Tenhle Láska je už podle jména podezřelý, určitě má s těmi podvratnými živly nějaké techtle-mechtle. Hlavně ty mechtle!
Tuhle prý bylo slyšet ze sídla ODS sbor pod vedením Marka Šnajdra, jak secvičují novou verzi hitu "Lásko, mně ubývá sil".
30. 01. 2013 | 13:13

šašek z Jihlavy napsal(a):

Max..us
Já jsem konzistentní, ale vy jste se nám nějak odcizil a zradikalizoval. Vyčkejme do MDŽ, to už se bude vyjasňovat.
30. 01. 2013 | 13:30

Theo napsal(a):

Podporuji Lásku v tom nekonečném boji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30. 01. 2013 | 13:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane šašku z Jihlavy,

omlouvám se, ale ten text, na nějž jste reagoval, jsem smazal. Pan Maximus zde teď nějaký čas opět publikovat nebude (jak jsem avizoval pod jiným blogem). Stále se nemůžeme dohodnout, že zde platí jistá pravidla a některé věci (v tomto případě oslovování druhého "dobytku" a "prase") se tu dít nebudou. Nemám jinou možnost, jak ho (a samozřejmě i kohokoliv jiného) o tom přesvědčit

Libor Stejskal
30. 01. 2013 | 13:42

Jáchym napsal(a):

Pane Lásko, díky za blog a opatrujte se.

Zdá se, že technika tunelování, předražování státních zakázek a vymýšlení neskutečných ptákovin za miliardy dospěla do stádia typizace.
Jsou ji už podle jednotného mustru schopny realizovat i čerstvě vylíhlé sekretářky, které, pravda, dřou jako jako koně a

když jim dá šéf obroku obroku
ony skáčou do skoku.
30. 01. 2013 | 13:45

sedlak napsal(a):

tohle je ještě běh na dlouhou trať než si to řada lidí uvědomí ;-(, proto politici tak rádi "šťouchají" do policie a dál, aby to rozprášili, znechutili jim práci, aby se na ně nemohlo nic najít, začíná to na kmunální úrovni, kde se učí a pokračuje do vyšších pater
30. 01. 2013 | 13:51

Karel napsal(a):

Lásko, to je dobře, jsou to všechno lumpové a podvodníci, držím palce,,,
30. 01. 2013 | 14:08

modrý edvard napsal(a):

Přiznávám, že pokud někdo založí SPV /special purpose vehicle/ za účelem získání zakázky, může to být jakási indicie. Ale na druhé straně je to z podnikatelského hlediska logické - je tady firma, která je postavená na míru oné zakázky.
Stejně tak, pokud dejme tomu ministr podnikal dejme tomu v chovu ovcí, a nyní se stal ministrem ovčárenství. Logicky měl nějakou firmu na bačování a logicky se stal ministrem ovčárenství, a ne ministerem obrany. Zase jen indicie, podle mě slabá.
30. 01. 2013 | 14:16

Pavel šafář napsal(a):

Je to zlé,když i pan Václav Láska má tolik nepřátel mezi lidem a dotoho nepočítám tzv,poslance pak snad opravdu potřebujeme jen roky 1938,1948,1968,a jinak neumíme žít.
30. 01. 2013 | 14:29

Jarda napsal(a):

Pane Lásko, držím vám i vašemu kolegovi Pravdovi palce aby jste zvítězili nad lží a nenávistí.
30. 01. 2013 | 14:33

Bestia triumphans napsal(a):

Šašek:
:-))
30. 01. 2013 | 16:10

Stašek napsal(a):

Jarda napsal(a):

Pane Lásko, držím vám i vašemu kolegovi Pravdovi palce aby jste zvítězili nad lží a nenávistí.

Se vším souhlasím a držím palce.
30. 01. 2013 | 22:58

šířka záběru a perspektiva napsal(a):

Paní Bezděková, děláte na tomto zoufalém portále velmi záslužnou práci.
Blog jsem si pro soukromou potřebu zkopíroval, doufám,že to nevadí.

Koupil jsem si v antikvariátu George Bernarda Shawa: Politika pro každého.
Jeovatý dědek tam popisuje tytéž věci, o kterých si myslíme, že jsme je, alespoň co se korupce a tunelování státu týče, vynalezli až my.
Každá generace si myslí, že objevuje svět.
Ostatně, české vydání redigoval v roce 1947 nějaký Dr. Jiří Hájek (Buřič), fotýnek jednoho současného autora bestsellerů.

Shaw cituje starý postřeh, že války propukají, když úrok z bezpečně uložených peněz klesne pod 2,5%. Pámbu s námi a zlý pryč.
30. 01. 2013 | 23:45

Yosif K napsal(a):

Uplacení Fukse a Tluchoře je bohužel legální poltický handl.

Odklánění ve zdravotnictví a DPMB atp? Pokud se nepodaří někoho chytit s krabicí cash, soudy téměř nikdy nikoho neodsoudí.
Když se nechce tak je to horší než když se nesmí.......
Možná i Rath vyjde z vězení jako NEVINNÝ CLOVEK.
31. 01. 2013 | 03:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy