Láska: podávám na Šnajdra trestní oznámení

30. 01. 2013 | 12:41
Přečteno 4904 krát
Proč se mohou novináři přetrhnout a stejně s žádnou kauzou nepohnou? Rozhovor s advokátem a známým kritikem korupčního prostředí Václavem Láskou.

To jsou závažná zjištění. Měla by se tím už konečně začít zabývat policie. Je čas podat trestní oznámení… Takové a další reakce se objevují v diskusích u článků, ve kterých se redakce MT snaží odkrývat pozadí pochybných veřejných zakázek ve zdravotnictví. Advokát a známý kritik korupčního prostředí Václav Láska však ukazuje, proč se takové kauzy těžko vyšetřují. Sám podal trestní oznámení na Marka Šnajdra...Uvedu tři nejčastější tipy podezřelých státních zakázek. Případ první – zakázku za desítky milionů korun vyhraje firma, která byla založena pár měsíců předtím než soutěž vyhrála. Je takový postup v souladu se zákonem nebo ne?

Případ, kdy státní zakázku vyhraje firma, která je krátce předtím založena, je bohužel obvyklý jev. Z devadesáti procent je to znak něčeho nekalého. Zbylých deset procent jsou případy, kdy se vícero subjektů dohodne, že se budou o zakázku ucházet a spojí se v novém subjektu. To je ale spíše výjimka. Pokud jde navíc o firmu bez jasných vlastníků, kteří dle obchodního rejstříku vlastní dalších padesát společností, pak je podezření ještě větší. Zákon umožňuje, aby státní úředníci koncipovali podmínky veřejné zakázky tak, aby tyto subjekty neměly šanci se zakázky účastnit.

Je vše stále legální, pokud tyto firmy splní stanovená kvalifikační kritéria pouze proto, že mají jako subdodavatele velkou firmu?

Tyto subdodávky by měly být správně pouze z několika procent. Je krajně podezřelé, pokud vyhraje zakázku firma, která bude zakázku vyřizovat z devadesáti procent nějakým subdodavatelem.

Podezřelé, ale legální…

Ano. Je ale otázka, zda byly správně nastaveny podmínky výběrového řízení. Obecně je s tím zákonem problém ten, že pokud budu chtít jako vyhlašovatel udělat nějakou lumpárnu, pak těžko mi v tom zákon zabrání. Jsou zde dva odlišné pojmy. Lidé si obecně myslí, že pokud je zakázka vypsaná podle zákona o veřejných zakázkách, pak je v pořádku nebo proti zákonu a pak v pořádku není. Tak to není. Mohu vypsat zakázku podle zákona, a přesto tím spáchat trestný čin, protože mám v úmyslu někoho poškodit a jiného obohatit.

Ale ten úmysl se dokazuje asi těžko…


Ano, ale když jste na začátku řekla hypotézu, že vyhraje velkou zakázku nový subjekt bez historie, je to první indicie k tomu, zabývat se tím, jestli nedošlo k nějakému trestnému činu. A k tomu mohlo dojít přesto, že byly splněny všechny podmínky zákona o veřejných zakázkách.

Říkal jste, že zadavatel může porušit zákon, ačkoliv dodržel zákon o veřejných zakázkách? Který zákon může i tak porušit?

Mám tím na mysli trestní zákoník. Například trestného činu podvodu se dopustí ten, kdo jiného, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku škodu. Není zde ani slovo o tom, že při tom musí porušit zákon o veřejných zakázkách.

Případ druhý. Velkou státní zakázku, například z oblasti IT, kde jsou zaručena léta servisování softwarů, vyhraje firma, ve které dříve působil současný ministr či jeho náměstek. Navíc jde o stejnou sféru činnosti, kterou má nyní politik na starosti. Firmu již prodal a tvrdí, že s ní nemá vůbec nic společného. Z hlediska zákona je vše v pořádku?

To záleží případ o případu. Pokud chce podnikatel vstoupit do politiky, měl by prodat všechny své firmy. A pokud to chce udělat čestně, tak je prodá a nemá s nimi nic společného. Běžně se ale stává, že podnikatel si ve firmě přesto nechává určitý podíl. Jsou případy, kdy politik prodá firmu s takzvanou odloženou splatností – nejdřív nechá firmu vydělat díky státním zakázkám a pak když jeho společnost vydělá, je mu teprve pak zaplacen obchodní podíl, který se samozřejmě díky státním zakázkám navýší.

Měla by taková firma, která dříve patřila politikovi, získávat dále veřejné zakázky? Zvlášť pokud politik působí v oblasti, která se této podnikatelské činnosti týká?

To je otázka. Zavádět toto opatření zákonem by asi nemělo smysl. Protože pokud bych byl majitelem úspěšné firmy, tak svou firmu neprodám. A pokud by měla firma zákonem zakázáno účastnit se výběrových řízení státních zakázek, tak ztratí na hodnotě a je neprodejná. Toto jsou věci, které nelze řešit zákonem.

Není tedy nic nekalého na tom, že politik prodá firmu a pak vytvoří svým rozhodnutím potřebu nějakého projektu, ze kterého tato firma vyjde jako vítězná…


Je minimálně podezřelé, že původní majitel firmy přešel z té části státní sféry, která nyní dává zakázky. Je jasné, že pod těmito zakázkami původní majitel není nikde jmenován. Ale to, že působí ve stejné sféře – doprava, zdravotnictví – je samozřejmě podezřelé. K tomu, abyste s čistým svědomím mohli říci, že to tak je, tak potřebujete další indicie. Těmi jsou jak už jsem řekl, například splátky prodeje s odloženou splatností a podobně.

Případ třetí. Transparency International uvádí, že velkou část korupce tvoří zakázky ještě předtím, než je vůbec vysáno výběrové řízení. Tedy ještě ve fázi, kdy projekt (většinou velmi nákladný) za státní peníze vzniká. Jde o projekty zbytné nebo zbytečné, bez podpory veřejnosti, bez jasného smyslu a praktického užitku. Dá se tento problém nějak legislativně pojmout?


To je těžké. Může se stát, že lidé ze státní správy mají nějaký záměr, ten se začne realizovat, vznikají veřejné zakázky. Pak se ukáže, že je tento záměr je neužitečný. Kdo nese odpovědnost? Ten, kdo vyhlašoval veřejné zakázky nebo ten, kdo vůbec vymyslel nový záměr? Zde by bylo potřeba dokázat, že osoba, která projekt iniciovala, má z něho přímý zisk. Úplně nejtěžší bývá dokladovat vazby vzniku projektu a konkrétního finančního profitu. Dnes jsou metody státních úředníků velice sofistikované a těžko prokazatelné. Pokud někdo z daného prostředí přímo uvnitř nepromluví, nějaký whistleblower či informátor, jsou šance na odkrytí jsou minimální.

Existuje tedy vůbec nějaká šance, že se novináři podaří shromáždit natolik závažné informace, aby bylo možné na základě nich podat trestní oznámení?

Až na výjimky novináři nedisponují takovými pravomocemi, aby mohli shromažďovat důkazy pro trestní řízení. Novinář shromáždí pouze indicie a dále by měla pracovat policie. Vezměme si jednotlivé metody. Výslechy svědků – ty může hodnověrným způsobem obstarat pouze policie. Výpisy z bankovních účtů, informace o finančních transakcích nebo účetnictví – opět pouze policie. Informace o transakcích ze zahraničí – k nim má přístup jen policie. Oproti tomu novinář může shromáždit pouze indicie – zakázku vyhraje neznámá firma, která funguje půl roku a dostane velkou zakázku. Na zakázce participuje firma, jejímiž dřívějšími vlastníky byli politici. Celá zakázka je pro stát značně nevýhodná, protože existují firmy, které by byly schopné zakázku realizovat levněji a podobně.

A tyto informace policii stačí k tomu, aby sama začala případ vyšetřovat?


Tady se bohužel střetává teorie s praxí. Teoreticky by to policii mělo stačit k tomu, aby sama zjistila další informace, ke kterým vy jako novinářka nemáte přístup. To je ale pouze teorie. V praxi je to tak, že případů hospodářské kriminality je velmi mnoho, policejní kapacity na to nestačí. Takže se policisté většinou snaží trestního oznámení zbavit. Často na to ani nemají chuť, protože víme, jak podobné kauzy končí.

Které případy hospodářské kriminality se ve státní správě za poslední dobou podařilo vyšetřit? Je jich asi hodně málo…

Moc dobrého se k tomu povědět nedá. Je fakt, že ještě před dvěma lety bych vám řekl, že stav vyšetřování hospodářské kriminality je v naprosto zoufalé situaci a nevyšetří se nikdy nic. Za poslední dva roky jsme zaznamenali posun k lepšímu a jistou naději. Registruji, že část státních zástupců se snaží, snaží někteří policisté, soudci…

Je to v návaznosti na změny v nejvyšším státním zastupitelství?


Ano, to je zcela patrné.

Vaší prací je mimo jiné také právní zastupování osob v případech, které souvisejí s hospodářskou kriminalitou. Některé tyto případy jsou spojené s někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem. Jak konkrétně v nich tento člověk figuruje?

Věnuji se korupčním nebo hospodářským kauzám a jméno Marka Šnajdra se v nich objevuje v různých konsekvencích. Je spojen s množstvím aktivit a často se jeho konkrétní jednání projevuje v kauzách, ve kterých je podezření, že se jedná o hospodářské delikty. (Delší odmlčení, pozn. red.) Všechny další konkrétní informace musím pečlivě formulovat, protože těch žalob na sebe mám už opravdu hodně a musím dělat i jinou práci než běhat po soudech v případech ochrany osobnosti. S čistým svědomím můžu ale říci, že v řadě hospodářských kauz spojených s Markem Šnajdrem se ukázaly nestandardní postupy orgánů činných v trestním řízení.

Které kauzy to jsou?

To říci nemůžu, protože v nich vystupuji jako advokát poškozených stran a jsem vázán mlčenlivostí. Pro mne je Marek Šnajdr velmi kontroverzní člověk, já osobně bych k němu neměl nikdy žádnou důvěru.

Vy jste na Marka Šnajdra a na další dva poslance – Tluchoře a Fuchsu - podal začátkem ledna trestní oznámení za to, že se vzdali poslaneckého mandátu výměnou za posty ve správních radách státních podniků. Z jakého konkrétního trestního činu je viníte?

Na uplácení a přijetí úplatku.

Jakou vidíte šanci, že budete v této věci úspěšný?

Toto trestní oznámení jsem tentokrát podal za sebe jako za občana nikoliv jako advokát určitého klienta. Slíbil jsem, že nebudu z tohoto trestního oznámení nijak těžit ani ho nějak komentovat. Chci minimalizovat to, že dotyčné osoby se budou bránit tím, že se chci zviditelňovat.

Mgr. Václav Láska – bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality, nyní advokát, bývalý předseda správní rady Transparency International. V rámci zastupování poškozených klientů, ale i o své vlastní aktivitě, upozorňuje na hospodářské a korupční kauzy tím, že ve věci aktivně vyhledává důkazy a podává trestní oznámení. Naposledy se jednalo např. o kauzy PROMOPRO a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nejnověji pak o přidělení lukrativních postů ve státních firmách odstoupivším poslancům ODS.

Iva Bezděková, www.tribune.czBlogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy