Obchod se strachem

05. 10. 2011 | 11:09
Přečteno 6201 krát
Pro strach má mít člověk uděláno, říká staré lidové přísloví. Bohužel o tom, co má mít člověk pro strach uděláno, lidové přísloví mlčí. Jiří Suchý jen dodává... „ať si každý pro strach udělá, co chce, jen když má uděláno......v tom právě spočívá moudrost toho přísloví“.

Strach je obranný mechanismus, kterým nás příroda chrání před naší vlastní hloupostí. Problémem není tento náš obranný instinkt strachu, ten je pro nás velmi důležitý. Problém je ve zneužívání strachu. Zatímco v centru řeckých bájí a jiných starých legend stojí bohové, hrdinové a lidé stateční, tedy postavy ztělesňující dobro nebo vysvětlující smyl řádu světa stejně jako smysl lidské existence, současná média a kinematografie jsou fascinovány horory, válkami, zabíjením, vraždami a násilím. Atmosféra strachu je tím, na čem tento byznys vydělává nejvíce peněz. Filmů, ve kterých se setkáte s lidskou statečností, s postoji, které by nám pomohly si uvědomit, co máme pro strach udělat, když nám lidová moudrost nenabízí žádnou konkrétní odpověď, je pramálo.

Proč si myslím, že by měl mít člověk pro strach uděláno? V současné době jsme každodenně a na každém kroku bombardováni hrůzou nejrůznějšího kalibru a typu. To aktivuje naše obranné instinkty strachu. A protože nemáme všechny potřebné informace pro rozlišení opravdového a fiktivního nebezpečí nebo schopnost rozeznat situaci, kdy jsme někým manipulováni, naše instinkty pak v tom mají zmatek. O výhodnosti strachu jako nejefektivnějšího nástoje vládnutí věděli a vědí všichni ti, kteří kdy světu vládli. Věděli to králové, císařové i církevní hodnostáři, věděli to kmotrové organizovaného zločinu i generálové malých nebo velkých armád. Věděl to Stalin i Hitler, věděl to i Gottwald stejně jako jeho vnuci, vědí to guvernérové všech světových bank a vědí to i představitelé současné světové, evropské a v neposlední řadě i české politiky. V Čechách strach z vysoké míry státních dluhů vede ke škrtům ve státním rozpočtu i jiným úsporným opatřením, nikoli však k investicím tvořící trvalé hodnoty. Panika z pádu řecké ekonomiky vyvolává v eurozóně strach z pádu evropského nebo světového hospodářství a „….proto si musíme utáhnout opasky“. Ale je opravdu evropské hospodářství tak bezmocné a slabé, aby ho jedna nevelká země mohla zničit? Pakliže ano, je tu se současným ekonomickým modelem něco vážně v nepořádku a je ho třeba zněnit. V opačném případě se obávám, že se stáváme obětí manipulace mocných.

Obava z terorismu je připomínána vždy ve chvílích, kdy jsou utráceny obrovské peníze daňových poplatníků za nové bezpečnostní agentury nebo kdy jsou definovány zákony omezující osobní a občanské svobody, zaváděny policejní odposlechy, kdy jsou kontrolovány toky informací i peněz a kdy jsou systematicky vytvářeny databanky osobních údajů o obyčejných lidech. V září 2001 zemřelo v troskách padajících věží v New Yorku okolo tří tisíc nevinných lidí. Strach před možným opakováním této teroristické akce se stal legitimním důvodem k rozpoutání mašinerie strachu, ne nepodobné histerIi z kapitalismu nebo komunismu v polarizovaném světě padesátých letech. Nikdo už nemluví o tom, že v následných válkách v Afganistánu a Iráku zemřelo mnohonásobně víc lidí než v onen osudný zářijový den. A ačkoliv byl sebevražedný teroristický útok namířen převážně proti Spojeným státům, celý svět dodnes nějakým způsobem participuje na vytváření a šíření ideologie strachu. Proti teroru se tedy bojuje ještě větším terorem, za který my obyčejní lidé platíme našimi penězi i klidným spánkem. To je to, co si v tomto případě pro strach děláme.

Ale nenechte se mýlit, nejsou to jen politikové, piráti průmyslu a mafiáni, kteří se spolupodílejí na celkové atmosféře obecného strachu naší doby. Jsou to i vědci, inženýři, ekonomové a lékaři, novináři, filmaři a literáti, lidé hloupí i chytří, vzdělaní i negramotní, lidé fyzicky slabí i silní, kteří mají nějaké pádné argumenty, že svět, tak jak ho známe, přestane existovat, pokud něco neuděláme. A důvodů je dost.......globální oteplování, ozónová díra, kůrovec, zemětřesení, meteority, povodně, konec světa zakódovaný v mayském kalendáři, mimozemské civilizace, rakovina, nezdravé jídlo a já nevím co ještě..... to všechno jsou reálné i nereálné hrozby používané k vytváření atmosféry strachu. A pokud bychom se řídili onou lidovou moudrostí, pro každý z těch strachů bychom si měli něco udělat. Ale kde na to všechno vzít a nekrást? Jsme tak bohatí penězi, časem i duchem nebo máme tolik sil nazbyt? Vždyť jenom starost o každodenní obživu nás stojí tolik energie....?

Strach je pojem abstraktní, nikdo ho nikdy neviděl. Představu o něm si děláme jen z důsledků hrůzných situací, které jsme osobně prožili nebo které nám rádi, ochotně a za naše vlastní peníze zprostředkovávají masová media. Strach má mnoho tváří, které dostávají konkrétní podobu převážně pouze v naší fantazií nebo spíše v její nedostatečnosti. Nedovedeme si totiž mnohdy představit, že by se třeba nic stát nemuselo nebo snad ještě hůř, že by to také v našem životě mohlo dopadnout dobře. Alfréd Hitchcock říkal, že člověk se nejvíce bojí toho, co nevidí. Jistě, „strach má velké oči“, praví jiná lidová moudrost. Pokud bychom chtěli strachu porozumět rozměrově, je evidentní, že je o mnoho větší a je ho mnohem víc, než je jeho skutečná hrozba nebo pravděpodobnost vzniku katastrofy. Strach z výbuchu jaderné elektrárny jako důsledek enormního zemětřesení v Japonsku vedl k myšlence uzavření všech jaderných energetických zdrojů v Německu nebo zemích, kde daleko větší „zemětřesení“ jsou způsobena politickými nebo korupčními skandály. Zavření a likvidace starých jaderných elektráren je velmi drahá záležitost a ještě dražší je vybudování náhradních zdrojů elektřiny. A protože existence našeho světa bez elektřiny není myslitelná, něco se musí udělat. A tady se vnucuje otázka, kdo to všechno vlastně bude platit, kdo za bankami a novým zeleným průmyslem vlastně stojí? Kdo opravdu benefituje z našeho strachu? Co jsme si pro tento strach ochotni udělat a kolik si můžeme dovolit za to zaplatit?

Obecně se dá říct, že obchod se strachem je výhodnější a výnosnější než všechny finanční instituce světa, výhodnější než kasina, než obchod s diamanty a drahými kameny, s drogami, zbraněmi a dětskou pracovní silou, otroctvím a já nevím s čím vším ještě. Obchod se strachem byl a dodnes je jedním z nejlukrativnějších způsobů na světě, jak se obohatit. Vydělávají na něm ovšem pouze ti, kteří atmosféru strachu vytvářejí.

Na principu strachu stojí všechny režimy totalitní, stojí na nich ale i režimy demokratické. Totalitní režimy se uchylují k metodám korupce, šíření strachu z fyzické likvidace lidí, k hrozbám smrti, ubližování nevinným nebo nepohodlným lidem a jejich rodinným příslušníkům na těle i na duchu, manipulování informací, vydírání, propagadě, apod. Naproti tomu demokratická společnost používá jiné nástroje vyvolávající v lidech strach podobný nebo mnohdy ještě větší než režimy represivní. Patří sem například sociální nejistota a ztráta zaměstnání, nutnost počítačové gramotnosti, půjčky v bankách a možná exekuce nebo ztráta majetku v případě neplnění závazků stanovených smlouvou, placení daní, udržení dosaženého životního stylu, nutnost převzetí zodpovědnosti za vlastní činy a existenci a mnohé další. To jsou nástroje demokratického světa, které ovlivňují náš každodenní život a vyvolávají v nás strach.

Co si tedy pro strach udělat? Strach nemá povahu věci, abychom ho mohli změřit a určit mu patřičné místo v našem životě. Strach je stav naší mysli. Myslím, že rozměr strachu je v přímé úměře ke společenské situaci země stejně jako životní situaci každého z nás. Strach nedává spát poctivým lidem stejně jako špatné svědomí lidem nepoctivým. A pokud někdo nemůže spát, nemůže ani snít. A sen je to, oč tu běží - sen o našem životě, naší budoucnosti, našem světě, na jehož budování se chceme podílet.

Pamatuji se na euforii, která vystřídala období hrůzovlády a normalizace komunistické éry, na onen polistopadový sen o svobodné zemi a svobodných lidech. Sametová revoluce nastala v okamžiku, kdy z lidí spadl strach z policejního násilí a represí komunistického režimu. Obávám se však, že jsme se dostali do situace, kdy jeden strach byl nahrazen strachem jiným, strachem z existence ve svobodném světě. A tak se ptám, je doba, ve které je nám dáno žít, tak zlá anebo je chyba v tom, že si současní politikové nedovedou nic jiného představit? Nejsou schopni snít nebo jim špatné svědomí nedovolí spát? Nebo se stali obětí stejného strachu, který sami vytvářejí?

Člověk v zajetí strachu není člověkem svobodným a jen člověk statečný si svou svobodu opravdu zaslouží. Alespoň tak to tvrdí staří Řekové. A o tu svobodu tu opravdu jde. A tak se ptám: máme krátkou paměť anebo nemáme dost odvahy a představivosti ten sen o svobodné společnosti uskutečnit? Nevíme jak? Chybí nám schopnosti anebo schopní lidé? Nebo máme strach z jakékoli změny anebo z toho, že bychom mohli uspět? Pokud se ale má něco v téhle zemi opravdu změnit, každý z nás si musí pro strach něco udělat. Ať si tedy každý udělá, co chce, ale pokud se nechceme nechat manipulovat hrstkou mocných, pokud chceme vidět nějaké opravdové pozitivní změny v naší společnosti, začněme být stateční a přestaňme se už konečně bát.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ali napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=yuW0pf7k_I0

strach opravdu reálný..
05. 10. 2011 | 11:22

Bara napsal(a):

Pane Bendo, děkuji za pěkný blog. Přečetla jsem ho se zájmem a nutí mě opravdu k zamyšlení.
05. 10. 2011 | 11:30

český maloměšťák napsal(a):

ne nepodobné histerii.."y"
4. odstavec
Opravte asi to, pane Bendo.
Kvičíci, vyjukáni pašíci, pobíhající zmateně od extrému k extrému jsou perfektní k zaříznutí.
Pane Bendo, ale strach/respektive podložená obava/ může být vysoce racionální.
Pokud jdeme k pramenům. K příčinám toho, co strach vyvolává.
Co tedy vyvolává strach z budoucnosti ? /protože o to jde/

Téma na dizertační práci. I kdyby se jednalo jen o jednotlivost - malou část diferencovaných obav /i když věc zjednodušíme na strach sdílený - vahou většiny...(Romové asi mají jiný pocit strachu, než česká střední třída)/.
No...a na to nemám. Skládám střípky ...asi tak jako každý "obyčejný člověk".

Ale rozhodně nesouhlasím s tím, že Al Kaida je největším ohrožením tradičních společenských smluv Okcidentu. Nebo že sociální stát musí být financován debetně proto, že jej vyjídají sociálně slabí lidé, důchodci či nemocní.
A že čínský otrok a vztah Číny k vlastnímu životnímu prostředí má být pro Okcident výzvou - ba vzorem. A že politik, který hlásá národovectví a vlastenectví a přitom straší "rozbujelou" EU - že není blázen. Je. A pokud navíc takový politik v tichosti zhodnocuje své volné finanční prostředky invstováním např. do čínských akcií - je to navíc nebezpečný, pokrytecký blázen.
--------------------------------------------------------------------------
Pane Bendo, má mít strach zaměstnanec mladoboleslavské Škodovky z čínského zaměstnance stejného koncernu ? Co se týče jeho budoucnosti - střednědobé ?
Co si myslíte vy - žijte a pracujete v Asii .
Je jeho strach iracionální ?
05. 10. 2011 | 12:00

vlado napsal(a):

Období hrůzovlády a normalizace opustil autor blogu v r.87, aby se nakonec realizoval ve velké Číně,kde vládne tuhý despotizmus
jak nám to líčí naše media.Škoda, že autor po svých světových zkušenostech nemíní rozptýlit všeobecnou blbou náladu a strach nejen svým blogem ale aktivní činností ve své vlasti tedy doma, doma, doma!
05. 10. 2011 | 12:01

český maloměšťák napsal(a):

JAN BENDA
Mohu si blog zkopírovat a šířit ?
05. 10. 2011 | 12:02

jarpor napsal(a):

"Problém je ve zneužívání strachu."

A že těch zneužívajících strachu je....
Palec nahoru, pane Bendo.

Hezký den
05. 10. 2011 | 12:04

Gustáv Kočí napsal(a):

2.odstavec, 5.řádek: "násilým".
Bacha na to.
05. 10. 2011 | 12:13

F.Švarc napsal(a):

"Že bychom mohli uspět ?" "V naší společnosti ?"
Jakou společnost a zemi, pane autore, máte na mysli ? Tu, kde žijete ?
Koho považujete za takového hlupáka, že by měl strach z toho, že by mohl uspět ?
Falešného sebevraha ?
05. 10. 2011 | 12:19

janbenda napsal(a):

Maloměšťák
Pokud si myslíte, že to stojí za to, jistě
05. 10. 2011 | 12:33

český maloměšťák napsal(a):

janbenda
Dík.
05. 10. 2011 | 12:39

janbenda napsal(a):

Pane Švarc,
znám mnoho lidí, kteří po listopadu 89 ztratili výmluvu na nemožnost prokázat a uplatnit své vyjímečné schopnosti. Dodnes nadávají na poměry.....na ty jiné poměry. Co k tomu dodat. Pokud člověk dosáhne nějakých úspěchů, zavazuje ho to k jinému chování a jednání nejen ve veřejném, ale i soukromém životě. Panbůh nás často trestá splněním našich tajných přání.....
05. 10. 2011 | 12:41

Pavel Křivka napsal(a):

Děkuji pane Bendo, za pěkný výklad. Doplňuji, že na obchodu se strachem jezaloženo parazitní (hodnoty netvořící) hospodářské odvětví zvané pojišťovnictví. V případě tzv. povinného ručení je toto parazitování i velmi důkladně uzákoněno. Pozdravujte ode mne všechny Číňánky a že jim držím palce podle slavného výroku JOsefa Velenovského "neboť žlutí je mezi sebou nestrpí".
Pavel křivka, Pardubice
05. 10. 2011 | 12:43

janbenda napsal(a):

Vlado
zřejmě znáte Čínu jen z rozhlasu, novin a televize - šiřitelů strachu. Snad byste se tam před napsáním komentáře měl dojet podívat.......
05. 10. 2011 | 12:46

many oommou napsal(a):

Pane Bendo, neporozuměl jsem, proč v závěru vašeho textu na téma strach uvádíte "Pokud se nechceme nechat manipulovat hrstkou mocných, pokud chceme vidět nějaké opravdové pozitivní změny v naší společnosti, začněme být stateční a přestaňme se už konečně bát." Vycházím tedy z vašeho sdělení, že se bojíte, a k tomu podněcujete jiné, aby se nebáli.
Ostatně co věta "V opačném případě se obávám, že se stáváme obětí manipulace mocných." Proč ? Dost zmatené.
05. 10. 2011 | 13:00

F.Švarc napsal(a):

Sorry, F.Švarc (= many oommou)
05. 10. 2011 | 13:01

aga napsal(a):

autore

řekl bych, že ve Vašem bogu chybí pojem moráka. Svoboda a statečnost při uplatňování svých cílů je dobrá jen tehdy, kdy se jedná o cíle morálního člověka. Pokud své cíle statečně a nebojácně prosazují egoističtí hajzlíci, bojí se ti ostatní zcela oprávněně. Kdybychom tento mechanismus neměli v samotných genech, už bychom tu dávno nebyli.
05. 10. 2011 | 13:06

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Podle mého není statečný ten, kdo nezná nebo nemá strach, ale ten, kdo jej umí překonat.
05. 10. 2011 | 13:08

Al Jouda napsal(a):

ýborný blog! Jen autor pozapomněl, že se strachem se už vypořádal náš první prezident Tomáš Gariggue Masaryk, který razil heslo : Nebát se a nekrást!
05. 10. 2011 | 13:13

Béda napsal(a):

JnaBenda,

s ohledem na to, že žijete v Číně bych měl několik dotazů: Jaká je tam průměrná mzda a jak velké % populace na ni dosáhne? Jak je to s čínskou ochranou životního prostředí? jak je to v Číně s otázkou důchodů, zdravotnictvín, vyšším školstvím? Jak je to ošetřeno? Jaká je dostupnost občanů k těmto společenským komoditám? Jak je to s pracovními právy? Jak nahlížíte na vedoucí úlohu KS Číny v čínské společnosti? Jak je to s volbama v Číně? Jak je to s korupcí a s vymahatelností práva v Číně? Jaká je propojenost čínské ekonomiky s krátkodobým evropským finančním kapitálem? Vpouští jej Čína volně do ekonomiky (skrze burzu, majetkové účasti...) anebo existují nějaké bariéry...?
Zajímalo by mně taky jak je to v neobchodních zónách = v čínském vnitrozemí. Čeho se podle vás bojí Číňané? Jaké jsou v Číně životní jistoty - pro dělníky, zemědělce, postižené, důchodce...?

Předem ď. za případné odpovědi.
05. 10. 2011 | 13:21

aga napsal(a):

Al Jouda

No ono od ražení hesel k jejich realizaci je ještě hóóódně dlouhá cesta. On i sám Masaryk měl nějaké problémy se svěřenými peněžními fondy, ale na modly se nečurá, že.
05. 10. 2011 | 13:21

gaia napsal(a):

dnes je ekonomická nesvoboda, diktát peněz způsobil, že se lidé bojí.
Poslední svobodní lidé jsou v Amazonském pralese , domorodci, kteří neznají peníze, na nic je nepotřebují. Ale i jejich přežití závisí na penězích, penězích od nás, abychom mohli chránit jejich životní prostředí a oni se nikdy nemuseli setkat s dřevorubci.Neboť oni by je kvůli dřevu zabili.Takže oni, ač peníze neznají a ani je na nic nepotřebují, jsou na nich závislí, aniž by o tom něco tušili.

http://youtu.be/5lWVVFHzuLE
05. 10. 2011 | 13:22

Jee napsal(a):

Pavel Křivka 12:43
S povinným ručením jste trochu přestřelil. Stačí dva tři střety v automobilu se sociálně slabšími a nebudete mít pro samé vyřizovaní a náhrady škod ani čas na svou práci. Tudíž se po tu dobu zařadíte hodnotově mezi "neproduktivní" pojišťováky;-)

S autorem se neshoduji v tom, že strach mě chrání jen před vlastní blbostí. Často mě chrání před blbostí jiných. Z toho důvodu jsem pojištěn například proti blbosti sousedky nade mnou, která nemá potuchy o zemské přitažlivosti. Strach o svůj majetek byl vyvolán tím, že jsem dost chytrý:)). V opačném případě bych jej neměl, narozdíl od vytopeného bytu bez náhrady škody.

Jinak autor nepřináší nic nového. Strach v nejbrutálnější podobě může zažít člověk když je vydírán (výpalné, hrozba likvidace členů rodiny apod.). Od toho naštěstí dnes již "bílé límečky" abstrahovaly, stejně jako od násilných přepadení a vražd. Tak sofistikovaně jako dnes kradou, dokáží vyvolávat i strach. Portfólio jejich nástrojů k zvyšování bohatství a upevňování moci je ale mnohem, mnohem širší. Autor článku si z jeho koše asi vědomě vytáhl pro dnešek "jen ten strach".
05. 10. 2011 | 13:24

Drzá zrzka napsal(a):

V zemi, kde mají strach vládnout
05. 10. 2011 | 13:50

ali napsal(a):

Věděl to Stalin i Hitler, věděl to i Gottwald stejně jako jeho vnuci, vědí to guvernérové všech světových bank a vědí to i představitelé současné světové, evropské a v neposlední řadě i české politiky.

pan Stejskal mi dnes napsal:
"Všichni to vědí" není argument. Je to jedna z manipulačních rétorických figur, o nichž psal Karel Čapek..
Taže abyste pane Bendo nebyl popotahován ;o)

Nutím se do smíchu ze strachu, abych se nad tím vším už nerozplakala..
05. 10. 2011 | 14:31

vico napsal(a):

Béda : Perfektně formulované otázky :-)

I kdyby na ně autor neodpověděl, článek se mi ve svém vyznění líbí.Po sametu jsem například čekal nějakou obrovskou novou vlnu, která se vyvalí z šuplíků cenzurou rdoušených géniů. Místo vlny se konalo šplouchnutí.

Jinak s tím strachem a vládci, kteří s ním umně manipulují, a obchodníky, kteří s ním supervýhodně kupčí.

Neplatí i zde tržní zákonitosti, vztah enormní poptávky, která je uspokojována??

My tu už opravdovou katastrofu nezažili desítky let. Tomskej tu však už zkuhral, že od r.1945 nám nebyla dopřána apokalypsa a proto jdeme tzv. do kopru. Tak nás alespoň straší filmaři a vteřinu před dvanáctou zachraňuje Bruce Willis.

Kdysi se strašívalo drakem, který když roztáhl svá křídla, zakryl celou oblohu. Teď se strašíme kuřetem na dvorku, které si lehne na záda a zaškube nožkou.

Ptačí chřipkááá! Zachraň se, kdo můžeš...ale bacha na šílené krávy.
05. 10. 2011 | 14:33

Ládik!!! napsal(a):

Vidím to tak, že plno lidí v naší zemi má strach ze svobody. Strach z odpovědnosti za své činy. Plno takových žádá být pod ochranou (knutou) státu, jsou na to zvyklí. Plno lidí má strach vyjet na širé moře ve své loďce a raději si koupí lístky první třídy na Titanic. Nemají strach věřit Paroubkům, Grebeníčkům a jim podobným. Takoví patří opravdu utopit.
Krásný blog - "histeryi" ani "řekové" mi nevadí.
05. 10. 2011 | 14:37

Ládik!!! napsal(a):

Komunisti neměli strach z ničeho. Ti kradli a škodili bez zábran, protože si pro tyto účely vytvořili a nechali demokraticky schválit zákony. 99.9% lidí bylo pro. 73% dnešní populace to zažilo. Nebyl strach o práci, nebyl strach vyjít na ulici, nebyl strach o sociální jistoty. Mnohým tyto jistoty dnes chybí.
05. 10. 2011 | 14:45

český maloměšťák napsal(a):

ad ali
"Všichni to vědí" ve smyslu lží o tom, že Romové jsou ve vztahu k vyměřování sociálních dávek nějak zvýhodňováni - je samozřejmě nonsens a berlička diskutéra mdlého rozumu.

A vytýkat to samé - pomocí deviantní analogie - panu Bendovi - ve zcela odlišných řetězcích logických typů - pak vypovídá o tom, že takový diskutér/diskutérka/ je k nošení mdlého rozumu odouzen navěky. Neboť je nepoučitelný/á/. Z podstaty věci samé.

P.S. A využívat takovou slaboduchost k exhibování se - to je nejen hloupé, ale i nechutné.
05. 10. 2011 | 14:46

český maloměšťák napsal(a):

Ládík!!!
Vy jste těmi komunisty nějak posedlý...používáte je jako nástroje strachu všude - od pomazánkového másla až po diskuzi nad Vesmírem...
Prý jste byl nějakým lampasákem - oporou komunistického systému./" velel protiraketové, elitní jednotce, která měla bojovat proti americkým Pershingům".

Je to pravda ?
A co kejdu - ze septiku - už nevyvážíte na louku a nekasáte se, jak moc dobře tím děláte přírodě ?
A křivá obvinění ze zneužívání nicků - toho už jste taky zanechal ?
A projekty které mohly vzniknout jen díky subvencím - např. via ZÚ - ty už taky neprovádíte, že - milý odpůrče všech daňových transferů ?!!

Komunistický lampasák Ládík!!! - hlavní hlasná trouba boje proti komunistům.
Tragikomická postavička - kvazipravičáka. S rolničkama a špičatýma červenýma botičkama.
05. 10. 2011 | 14:53

ali napsal(a):

český maloměšťák
nic nevytýkám, pokud umíte číst..je to psáno s nadsázkou a lehkou ironií..ale smyslu pro humor i ironii vy sám postrádáte..vy jen útočíte, primitivně napadáte a zesměšňujete jen proto, že vy sám nechápete..takže tu nechutnost, urážky si nechte u sebe..
05. 10. 2011 | 14:54

ali napsal(a):

nehorší je absence smyslu pro nesmysly..to pak je neštěstí hotový. Blbec místo úsměvu jen vyletí jak čert na péru a snaží se překroutit vše, co se překroutit dá a svoje vlastní zjednodušené myšlenky vkládá druhým..
ano, pan Stejskal má pravdu..některá zjednodušení jsou opravdu velmi nebezpečná :o)
05. 10. 2011 | 15:00

janbenda napsal(a):

Beda,
možná jste si asi neuvědomil, že Čína představuje co se populace týče, celou EU a Severni s Jižní Amerikou dohromady. A vy byste rád, aby Vám ji člověk popsal v několika řádcích. Zkuste mi odpovědět na stejné otázky o České republice. Šanghaj samotná je více jak dvakrát větší, než celá Česká republika. Co platí o Šanghaji už neplatí o 100 nebo 200 km dál. Je tu bohatství i chudoba, lidé chytří i hloupí, darebáci a lumpové i lidé zodpovědní, hodní a laskaví, ostatně jako všude jinde na světě. A co se komunistů týče, zkuste si představit, že máte na starosti zemi, která je asi 1000 x větší, než ČR a ve které žije 140 x více lidí. Dovedete si představit rozsah problémů, které ti lidé musí řešit? Systém jedné strany je systém správy země. A není až tak neefektivní, pokud se z opravdu zaostalé země dokázali dostat během dvaceti let mezi ekonomicky silné země. Ne všechno je tu vpořádku, ale něco ti číńané asi dělají dobře. Pokud mohu sám vidět, lidem se daří líp, než před dvaceti lety - i těm nejchudším. Oni jsou to taky lidi a když jim šlápnete na nohu, taky křičí stejně nahlas, jako byste křičel vy. A pokud si myslíte, že co číňan to komunista a tuďíž darebák, tak k tomu už nemám, co bych dodal. To vám asi člověk mnoho nevysvětlí. To si opravdu myslíte, že kdyby byli v čele Číny komunističtí idioti a ideologičtí hlupáci, jako bývali v tehdejším Československu, že by země prosperovala? Měřit Čínu evropským metrem je pošetilost. To, co po mě chcete, by vydalo na velmi tlustou knihu a na to nemám ani čas a ani chuť. Přijeďte se ostatně podívat a udělejte si alespoň letmý obrázek sám. Rád Vás tu potkám.
05. 10. 2011 | 15:01

český maloměšťák napsal(a):

ali
Takové "nadsázky" jsou pro děti anebo pro osoby mdlého rozumu.

Jen omlouváte svou zákeřnost. Co omlouváte...vy se z ní vymlouváte.
Což je opět nechutné.

Howgh./musím vydělávat chechtáky - abych měl čas na pochybnou zábavu - jako je např. výměna "názorů" s vámi./

Co se týče nechutností - uvedu JEN JEDEN příklad za všechny :

„mnich napsal(a):
už aby ta jeho porodila mongola a on zalezl pod zem...
21.09.2009 20:16:21

ali napsal(a):
mnichu
teda to je fór za 100 bodů :o)))
21.09.2009 20:28:36
--------------
Zjevně se vám "nadsázky" líbí. No - v žumpě je teplo - to je pravda. Sice i smrad ...ale když si jeden/jedna/ zvykne....

/Nereagovat. Nemám čas- ani plynovou masku./
05. 10. 2011 | 15:01

Anuszka napsal(a):

Pane Bendo, někdy si říkám, že je spíš strachu málo...co všechno jsou lidé schopni bez strachu z následků udělat, je na vykroucení krku...kdyby se totiž lidé nejdřív báli a pak konali, tak by to tu kolem vypadalo lépe - bohužel je to naopak - nejdřív mají z redbullu křídla a potom se diví, že pád je tvrdší, než čekali. Ještě v té chvíli mohou přijít k rozumu, ale stále větší procento lidí hledá svého spasitele a bez mrknutí oka se upíší ďáblu - jestli je ten ďábel banka, nebo jen někdo, kdo jim něco nakecá, je v podstatě jedno...lidé se prostě chtějí mít dobře - nejlépe lépe mež Franta vedle a je jim jedno, že přicházejí o duši...
05. 10. 2011 | 15:21

Ládik!!! napsal(a):

kydači,
ty nemáš strach ani chrochtat.
05. 10. 2011 | 15:28

Béda napsal(a):

Jan Benda,

velice dobře si uvědomuji velikost a význam Číny - i specifika
jejich obchodně průmyslových zón. Je mi známá společenská stratifikace a nesouměřitelnost v příjmech v čínské společnosti. A vcelku se shodneme na kategorizaci lidí všude ve světě - na hodné a špatnéí, chytré a hloupé, pracovité a líné, vzdělané a nevzdělané... V tom nevidím žádný spor. Je mi známo i to, že čínští komunisté - nejvyšší politici jsou vzdělaní, mají určitou vizi a jdou vytrvale za ní hlava nehlava - nenechají si nic nabulíkovat ani vnutit. Je mi celkem jasné, že držet pohromadě takovou společenost je velice obtížné.

O tom moje otázky ale nebyly. Byly o žádosti, abyste nám vy jakožto dlouhodobě působící poskytnul širší vhled do problematiky Číny - do které západní firmy a finančníci nainvestovali hnáni vidinou zvýšených zisků - práci, know how a kapitál, čímž zdecimovali mateřské ekonomiky. A mně zajímá - do čeho že to investovali a jaké jsou výsledky. V životní úrovni, daňových příjmech čínského státu, ekologii, na perspektivě běžného Číňana - co se zlepšilo v jeho pracovních právech, sociálním zabezpečení, jak je ošetřena jeho zdravotní péče, důchody, vzdělání ... Taky mně velice zajímá to nenadálé splynutí zájmů mezi KS Číny a předními západními investory, firmama... Taky by mě zajímal váš osobní názor na tibetskou otázku a otázku náboženství, a vůbec národnostních menšin.

V obecném filosofování o strachu - za totality i za volnětržního systému se zajisté shodneme. A jelikož žijete v Číně, táži se vás z čeho mají strach podle vás běžní Číňané. Jaká je perspektiva - invalidů, těžce nemocných, přestárlých Číňanů - nemyslím tím čínské miliardáře ale běžnou populaci dělníků, zemědělců...
05. 10. 2011 | 16:50

Ládik!!! napsal(a):

kydači,
kde jsem použil komunisty jako nástroj strachu? Vzpamatuj se, nebo ti to zůstane. Už píšeš z KLDR, jak jsi sliboval?
05. 10. 2011 | 16:51

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
máte doma tibetskou vlajku? Já ano.
05. 10. 2011 | 16:52

Béda napsal(a):

Ládík!!!

obávám se, že v atlasu tibetská vlajka není. Tam jsou jenom vlajky oficiálně OSN uznaných států. Takže asi nemám.
05. 10. 2011 | 16:58

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Benda - výborný blog!

Ano ,strach je stav mysli.
Naši předkové říkávali:"Kdo se sere,sere v síni"!
Sned proto,že nebrali úplatky (ani je nenabízeli),nebylo za ně adekvátních statků většina lidí žila střídmě,bída a hlad klepaly na dveře a přesto bal spánek klidný a nad fatálními následky možných životních katastrof se tak nepřemýšlelo.
Bylo všeobecně klidněji a smířeněji s jakýmsi kismetem.
Žilo se z krás přírody a Božích přikázání.

Když si uvědomíme,kolik z toho desatera porušujeme vědomě ,cíleně - ani se nedivím že STRACH ovládá naše podvědomí.
V něm je totiž Desatero zakódováno.Nemusím být ani věřící,abych si uvědomoval,že krást,lhát se nemá.A kdo krade ten také lže.

Víte co je to svědomí?
Víte hovno!
Už jste zapoměli co vám říkali moudré knihy a lidé,pokud jste se s nimi vůbec někdy setkali.
Svědomí ja taková skříňka v hlavách lidí,kde je strach spoután a držen v separaci od ostatních životních pocitů.
Radost ze života,klidný spánek,duchovní vyrovnanost,sebevědomí plynoucí z pocitu čistoty a mnoho dalších faktorů ovlivňující naše životy.

Ano i v minulosti přicházeli nemoci ze strachu(dnešní výraz = stres).Strach tedy zásadně ovlivňuje naše životy.
Pěstování adrenalinových seáncí je hloupost a hazard se zdravím
Jako bývalý horolezec vím co je strach.Nikdy to ale pro mě nebyla adrenalinová záležitost.Spíše bych řekl,že jsem akceptoval jakýsi životní styl.Poznávání přírody,sama sebe,výchova k odpovědnosti nejen za svůj život,ale i za život kamaráda na laně.
No stalo se,že jsem mnohdy překročil hranice svých možností,i že jsem porušil zásady bezpečí,ale vždy jsem měl poruce svého anděla strážného,který mě z následných spárů smrti vyvedl.
Poznal jsem takto svoje možnosti,zdravotní,psychické i morální.
Sáhl jsem si dosti často i cíleně na dno svých sil.Je třeba tento faktor znát.Vědět,že až už vůbec nemůžete,máte v zásobě ještě 80% sil.(No hovořím o trenovaných sportovcích).

Tímto způsobem dokážete strach redukovat ,ovlivňovat jeho zpupnost.Pan M.Tyrš velice dobře věděl ,že "v zdravém těle -zdravý duch přebývá".Když k tomu přidáte sokolskou moralitu :
"Přeskoč,přelez,- nepodlez"!,máte základ pro život.

Ale nejsou všichni uzpůsobeni postavit se nad věci a "být silným".
Přichází stáří,odcházejí síly a přidá-li se třebas úmrtí milované osoby dostaví se kopa zdravotních problémů,které mnohdy nejsme schopni sami bez pomocí lékařů vyřešit.

Buďme proto nad věcmi a važme si každé radosti.Každé dobré zprávy a hlavně neakceptujme hektické poskakování a shromažďování majetků,do kterého nás nutí společenské zvyklosti doby.

Napsané výše se samozřejmě vztahuje i na kvalitu vašeho života ve společnosti.Popis těchto záležitostí by byl na dlouhé stránky.Přestrašený jedinec ,neznající svoje kvality a schopnosti brzy a i vědomě podléhá taotalitním praktikám a začíná žít ve strachu.

Nebát se a nekrást je zásadou,před kterou i komunisti sklopili hlavy.Vím o čem hovořím.

Ivan.
05. 10. 2011 | 18:20

Ostropes napsal(a):

Pane Bendo, dík za výbornej článek. Docela mně pomohl.
05. 10. 2011 | 18:34

Jaroslav Crha napsal(a):

Skvělé, i v Česku může vyjít tak skvělý článek. Pokrok? Snad lidi začnou trošku více přemýšlet.
05. 10. 2011 | 18:34

Pamětník WW2 napsal(a):

Přestávám se bát a proto koupím SR-82 s municí. Nabízím půl milionu!
05. 10. 2011 | 20:32

Cochtan napsal(a):

Strach je někdy užitečný.
Mnoha lidem chybí slušnost a tak se chovaji slušně jen když mají strach se chovat neslušně. Proto je užitečné, když politici mají strach, když zloději a lupiči mají strach loupit a krást, když cikáni mají strach, chovat se jak jim jejich "kultura" káže.
06. 10. 2011 | 10:30

janbenda napsal(a):

Beda,
nevím, jestli Vám pomůžu, vždyť já o Číně téměř nic nevím. A firmy, které se sem stěhují mají své důvody, proč to dělají. Jednak je tu trh a jednak je tu pracovní síla. Škodovka nestačí vyrábět. My jsme platili za naše čínské zaměstnance veliké sociální dávky na zdravotní pojištění a důchod. Já myslím, že byste se sem asi opravdu měl přijet podívat, trvá to 12 hodin letadlem. Co já vám mám vykládat.
06. 10. 2011 | 10:44

.Ivan Hochmann napsal(a):

Ten blog je opravdu trefa do černého.

Pane Benda postoupil jste tímto psaním na nejvyšší patra blogerů.Myslím ,že to není jen můj názor.
Tento velmi poučný a výstižný elaborát by se měl dostat do vyšších ročníků základních škol s patřičným komentářem a diskusí.
Jsou v něm obsaženy všechny problémy ,jejich příčiny a následky pro náš život.
Článek jsem si stáhl a posílám jej všem svým přátelům.
Dík.Ivan.
06. 10. 2011 | 11:10

.Ivan Hochmann napsal(a):

Myslím Bédo,

že zase vytváříš svoje groteskní fantasmagorie.
Opravdu si myslíš,že může být komunistická čína jakýmsi mustrem pro světový vývoj?
Pokud ano tak v negativním slova smyslu!
"Vzdělaný komunista"...no to mě podrž!
Podívej kolik bylo VUMLových vzdělanců u nás a jak dopadli.
Čínští komanči zatím těží jen z laxnosti a nevzdělanosti prostého obyvatelstva a ze STRACHU SVĚTOVÉ VEŘEJNOSTI.

Podobný strach měl svět i z ruských bolševiků,poněvadž věděl co se za jejich ideologií skrývá.
To samé co za čínským komunismem.
Je to banda lupičů a grázlů využívajících přirozených vlastnosti obyčejných čínských lidí.

A ty do Číny ani nejezdi - škoda peněz.
Zjistil bys,že oni čínští komunisté jsou vlastně tví dobří kamarádi jen ti ostatní jsou hluáci a nevzdělanci.

Ivan.
06. 10. 2011 | 11:25

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Benda,je mi líto.

Váš blok je jedna věc a vaše názory na komunisty je věc druhá.
Jak jste řekl - mě toho asi moc také nevysvětlíte.
Dobrý komunista je mrtvý komunista.Čínský nebo český.
Jak se do něčeho zamontuje jejich zkurvená ideologie,tak to evidentně špatně skončí.

Abyste se nespletl.Komunista zůstane komunistou - kdysba trakaře padaly.Už se začínají projevovat na mocenských scénách.
V OSN,ve kvalitě a množství zbrojního arsenálu.
S Rusy se zcela jistě domluví a možná to bude i k něčemu dobré.
Naše západní kultura se mění v neakceptovatelný ksindl,hrozbě islámu se asi evropská ani americká civilisace neubrání,.

Takže......

Vás zdravím do Šanghaje a mějte oči a uši otevřené.
Až vás začnou terorisovat rychle se vraťte.

P.S. mluvím kategoricky,ale sám vím,že nemusím mít ve všem pravdu.Hlavně nejsem žádná Sybilla,jen dedukuji na základě známých poznatků .

Ivan.
06. 10. 2011 | 18:46

český maloměšťák napsal(a):

Ivan Hochmann
Komunista - protokolární a utilitární kosmopolitní determinista, téměř marxistický mesianitaje Klaus.
Naopak Ten Siao Pching a jeho následovníci jsou kapitalističtí vlastenci. Realisti.

Pohybujete se v kruhu obrázků, které vám vtloukly do hlavy média.
Přeji krátkou cestu k uzdravení se.
07. 10. 2011 | 01:07

janbenda napsal(a):

Vážený pane Hochmann
z Vás musí mít komunisti radost. Vy to máte všechno jasné, Vy víte, co je dobré a co špatné, Vy víte, jak to všechno je. Takovíhle lidé jsou pro komunisty úplně ti nejlepší - ti se na nic neptají, ti si dělají názor z toho, kdo jim kdo řekne - rádio, noviny, televize, kamarádi v hospodě, v práci...... Nejhorší jsou ti, co se ptají, co chtějí vědět, jak to doopravdy je, kteří se chtějí přesvědčit na vlastní oči, kteří hledají.... Těm se toho moc nabulíkovat nedá, ti se nedají oblbnout žádnou ideologií - ať už je pro anebo proti komunistická. To, co je nejhorší, nejsou komunisti, je to komunistická nebo jakákoli jiná ideologie. A je už úplně jedno, jakou má barvu nebo tvar - zda je rudá a nebo černá, zda je ve znamení pruhů a hvězd, hospodářského nářadí anebo všelijak pokrouceného kříže nebo zlatého dolaru. Otázky jsou to, proč tu píšu. Odpověď ať si hledá každý sám. Mě netrápí, že se mnou někdo souhlasí nebo ne, nehledám ani následovníky ani sympatie ani odpůrce, já se snažím jen pojmenovávat věci. Někdy se mi to daří líp a někdy hůř, ale o to nejde. Kdesi jsem četl: "následuj toho, kdo hledá pravdu, utíkej od toho, kdo ji našel..."
Váš Jan Benda
07. 10. 2011 | 01:41

.Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Benda,

pěkně jste mě to natřel.

Jsem živ již 70let.Z toho 60 v komunistické společnosti.
Na rozdíl od Vás jsem hledal tu vaši pravdu zde,poněvadž moje žena nechtěla emigrovat kvůli nemocným rodičům.(Vraceli jsme se z hranic od Rakous).I s dětmi.Ty nakonec stejně mají stejně americké občanství.
Máte pane pravdu v jednom.
To nejhorší je vždy u lizu ať je to dolar,kříž nebo rudý vercajk.Tak tomu jest obzvláště u komunistické ideologie praktikované ve 20.století.
Největší zločinci,vrazi a zlodějská pakáž se stali i Československu kovanými rudochy.
Tuto PRAVDU nemusíte hledat - ta jest dávno nalezena a potvrzena soudy i novou českou ústavou.
Další věc je,že zbabělý český samet,namísto aby s těmito grázly udělal právní konec,učinil s nimi dohodu o "převzetí moci" a nechal je rozlézt (i jejich parchanty) po politických stranách napřích spektrem.
Tam už měli rozpracovanou variantu k rozkradení tohoto státu a další degeneraci společnosti.
To Vy ale nemůžete vědět,žijete-li v USA,či v Číně.

"Mě netrápí, že se mnou někdo souhlasí nebo ne, nehledám ani následovníky ani sympatie ani odpůrce, já se snažím jen pojmenovávat věci."......Toť Vaše věta.A mě se také líbí.

Pane media si vybírám,televisi vlastně ani neposlouchám a kamarády v hospodách nemám,poněvadž je nenavštěvuji.

Vám pane přeji hojnost úspěchů v hledání a pokud byste tu Vaši pravdu někdy našel tak ji neříkejte moc nahlas ,obzvláště ne v Číně.

Zdravím Ivan.
07. 10. 2011 | 08:48

.Ivan Hochmann napsal(a):

Je to zvláštní,

jak může napsat tak dobrý blog,člověk s podobnými názory na ideologické zatížení lidí zvrhlou,snadno zneužitelnou ideou.
Ale máme mezi sebou i idealisty,kteří tuto skutečnost ani vidět nechtějí.Neuznávají obrovský vliv takové zákeřné moci na slabé charaktery lidí.

Tak tomu jest i u náboženstí napříč světem,obzvláště islámu.

To se pak pěkně hovoří o strachu,když známe příčiny.
Pravdou je ,že mě reakce pana Jana Bendy na moji antikomunistickou repliku svým obsahem překvapila.
No,možná kdyby tak nereagoval,byly by jeho dny v ČÍNĚ sečteny.

Ale budiž.Ivan.
07. 10. 2011 | 09:00

ali napsal(a):

český maloměšťák
no konečně, už jsem si myslela, že to nikdy nespatřím..ale mýlila jsem se ve vás, milý šlapko..zase jste nezklamal.. :o)
07. 10. 2011 | 09:52

ali napsal(a):

Ivan Hochman
dobrý komunista je mrtvý komunista, pravíte. A já tvrdím, že dobrý komunista neexistuje ani mrtvý.
07. 10. 2011 | 10:01

.Ivan Hochmann napsal(a):

A já souhlasím.Ivan
07. 10. 2011 | 10:19

Honza napsal(a):

OK, je v tom hodně pravdy. Obávám se že široké masy lidí v západní civilizaci jsou zasazeny do strachu. Celý systém je postavený na neurotickém hesle "musíš se snažit, a když už se snažíš co můžeš, tak musíš ještě přidat !", jinak nebudeš mít kde bydlet, nebuš mít co jíst, případně tě ještě víc zdaníme, přidáme nějaké poplatky.
17. 11. 2011 | 11:59

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy