Jak by zněl můj otevřený dopis Andreji Babišovi

10. 11. 2011 | 07:37
Přečteno 21928 krát
Do redakce portálu Brejle přišel příspěvek od našeho stálého autora píšícího pod značkou vlk. Myslím, že by se měl objevit i zde.
Jan KrůtaČeská media ovládla na několik dní výzva podnikatele Andreje Babiše ANO 2011. Je to natolik silné čtivo, že je Jan Krůta dal i Brejle. Po zásluze. Závažnější a zásadnější text jsem v českém mediálním prostoru neviděl řadu let.

A je dobře, že onu výzvu pan Babiš napsal. Mám jen problém s tím, jak Ano 2011 osobně uchopit Zkusím to formou fiktivního otevřeného dopisu tvůrci výzvy. Fiktivního proto, že bude podepsán mým nickem. Nicméně, pokud by náhodou pan Babiš se k tomuto textu dostal a chtěl na něj reagovat, jistě bychom se nějak zaaranžovali. Minimálně přes majitele totoho serveru. Nicméně - nevěřím, že je čtenářem Brejlí. Ale pojďme na věc.

V městysu 09.11.2011

Dobrý den, pane Babiši,

dovoluji si tímto reagovat na Vaši výzvu ANO 2011. Odpusťte prosím, že v oslovení nepoužívám zavedené formální oslovení Vážený pane. Pokládám jej totiž za silně zprofanované a já nechci mít v textu dopisu nic formálního, nic jen protože to žádá nějaká konvence. Chci tam naopak dostat jen to, za čím si opravdu stojím. Takže jsem Vám místo obecné floskule poctivě a upřímně přál opravdu dobrý den.

Text Vaší iniciativy u mne a v okruhu mých známých trefil přesně do černého. Ano, každé písmeno, každé slovo a každá věta sedí naprosto přesně! Pojmenoval jste dokonale zásadní problém této země. Korupci a rozkrádání, rozvrat funkce státu. Ve výzvě a také v interwiev z 19.září t.r. pro Hospodářské noviny jste popsal i nositele a zakladatele toho marasmu, který nás už téměř absolutně – obklopuje.
Země se rozdělila na dva tábory. Na ty co kradou a ty, co to mají zaplatit. Ti první mají všechny myslitelné druhy moci, jdou jim na ruku sdělovací prostředky a denně nás přesvědčují, jak myslí jen a jen na naše dobro.
Leč skutečnost je tristní a přesně taková, jak jste popsal ve Výzvě a sdělil v rozhovoru.
Nejspíš se oba velmi jednoduše shodneme na prostém závěru, že současná mocenská elita v mém žargonu, famiglia, opírá svou existenci o tzv. „reformy“. Ale že fundamentálně nemají ony „reformy“ naprosto žádný smysl, pokud nebude odstraněni aspoň zastaven onen postupují sněťový vřed vše objímací korupce, klientelismu, rodinkaření doplněný o naprosto neprůstřelnou kůží a systémem jakýkoli skandál vysedět. Že nemá naprosto žádný význam, a by 90% populace bylo pod drtivým existenčním tlakem stále se zvyšujících daní, zavádění nových a zvyšování starých poplatků, různých omezení typů nucené práce, aniž by byl viditelný systematický postup při potlačování permanentních dubiosních praktik těch, co si tuhle republiku naším jménem přisvojili. Dokud obyčejný člověk nebude mít přiměřenu míru jistoty, že ten kdo krade, nehledě na funkci nebo původ, skonči v reálném čase v teplácích, nemá smysl aby jako otec rodiny s malým dítětem platil Sunar nebo dětské plenky se stejnou sazbou DPH jako kdyby kupoval briliantové špeky, aby když je nemocný, měl stejnou sazbu DPH na život zachraňující medikament jako kdyby si kupoval Ferrari, pokud doma je připojen na dálkové teplo platil opět za toto teplo stejnou sazbu DPH jako kdyby manželce pořizoval norkový kožich, a když si doma pustí z kohoutku obyčejnou vodu, měl na ní stejnou DPH, jako kdyby odzátkoval láhev šampaňského Pommery. A u chleba jako kdyby koupil ten nejdražší kaviár.
Dnes má onen řadový občan jedinou jistotu, totiž, že ať přinese,v rámci pseudoreforem jakoukoli finanční oběť, budou jeho daně, v té či oné míře opět rozkradeny. Ano, situace je opravdu už zoufalá. Dokonale ji ilustruje okamžitý stav věci, kdy kvůli různým podivným kauzám jsou policejně vyšetřováni hned 3 ministři současné vlády a u čtvrtého je šetřeno podezření na zfalšování výběrového řízení jeho úřadem. A k tomu policie zkoumá praktiky Kanceláře prezidenta republiky kvůli podivným milostem. Přesně jak jste už naznačil v už zmíněném rozhovoru s redaktory HN.
Jestli se nechceme velmi rychle propadnout někam na úroveň nejdivočejšího Balkánu je opravdu potřeba, abychom si my, občané, udělali pořádek ve vlastním státě. Jak uvádíte ve své výzvě.
Když jsem si ji otevřel poprvé, chtěl jsem ji v první reakci okamžitě podepsat a připojit se. Tak jako to udělal například jeden z mých dlouholetých přátel - Germanicus , spolu manželkou. Nedivím se jim. Vůbec. Už bylo řečeno, že nám mluvíte z duše. Jenže, po minulých zkušenostech s českou politickou scénou, jsem si, než jsem odeslal svůj podpis, řekl – pozor vlku!! Pozor! Proč pan Babiš sepsal Ano 2011? Jaký důvod jej k tomu vedl, resp. jaké motivy mohl mít? A začal přemýšlet. A dospěl ke třem reálným závěrům:
1- že považuje poměry už za natolik neakceptovatelné, že i přes své bohatství, které mu zajišťuje v podstatě nedotknutelnost, došel k názoru, že je elementárně ohrožena jeho existence a když se nepodaří tendence zvrátit, hrozí totální rozvrat státu a následný násilný výbuch v kterém i on může utrpět fatální ztráty.
2- že poměry v zemi jsou už tak špatné, že ohrožují jeho podnikání.
3- že situace došla tak daleko, že byl vyřazen z okruhu privilegovanch a tak říkajíc, velký byznys jde kolem něj.
Žádný jiný další možný iniciační popud pro sepsání Vaší výzvy mne už nenapadl.
Je li nějaký jiný, který jsem přehlédnul - promiňte.
Ale pojednejme ty tři uvedené.
Vedl - li vaši ruku při psaní důvod číslo 1, pak konstatuji, že vám rozumím a jsme na jedné lodi. Onen katastrofický rozklad opravdu hrozí výbuchem Nekontrolovatelným. Ani já nechci zažít nějakou revoluci s potoky krve. Zoufalí lidí dělají, jak známo zoufalé věci. Byla li výzva takto motivována, jste můj člověk. A já jsem nejenom připraven výzvu podepsat, ale podpořit ji svou osobní prací, dát já své zkušenosti třeba i přispět skromnou finanční částkou dle svých možností. Ten neřád je potřeba vymést.
Byla li hybatelem vzniku výzvy druhá varianta, rozumím Vám, chápu Vás, ale promiňte, budu jen přihlížet. Protože pak Vaše snažení skončí právě a jen u nějaké byznys regulace, z které občan nakonec nebude profitovat vůbec nebo jen velmi málo. Tohle si vybojujte sám.
A třetí možnost? Měla li by být realitou ona, pak mi nezbývá, než konstatovat, že v takovém případě bych asi současné struktury, jakkoli mi přijdou naprosto odpudivé a hnusné, asi podporoval proti vám
Soudím, že s tímto uvažováním nejsem sám. Problém Vaší výzvy je v tom, jak přesvědčíte občany Nováky a občana vlka, že možnosti 2 a 3 jsou jen a jen zlovolné fikce, které po Vás pálí a budou pálit žumpalisté main streamu / terminus technikus, složenina slov žurnalista a žumpa ve smyslu slavného výroku Miloše Zemana/ a všelijací bývalí a současní protegee například typu Petr Mach nebo Topolánek. Ti všichni se mne budou snažit přesvědčit, že Vám jde jen a jen o Vás a Vaše ziskuchtivé zájmy. Co s tím chcete udělat? Tohle je ta momentálně nejdůležitější otázka relevance ANO 2011.
Já vím, že mi můžete odvětit – a jakou máš občane vlku jinou možnost? Když to se mnou nezkusíš, nedozvíš se, jak jsem to myslel. Co máš za jiné možnosti než ANO 2011, To je naprostá pravda. Ale v takovém případě si ušetřím aspoň případné zklamání a rozčarování, rozměru možná většího, než jaké už delší dobu prožívající naivové, kteří zbaštili lidovou žoviální eleganci knížecí fajfky nebo vyprávěnky lovců dinosaurů. Chci si ušetřit trapný pocit hlupáka, který si naběhnul.
Jak tedy z té pasti ven?
Myslím, že je jen jedna cesta. Totiž , že na palubu naděje jménem ANO 2011 přetáhnete osobnosti, požívající značný společenský kredit. Je známo, že jste jednal se senátorkou Dernerovou a ostravským primátorem. Z mého hlediska je Dr. Dernerová správná volba. Nikoli už pak pan Kajnar. Proč to by Vám řekli obyčejní občané v Ostravě.
A koho bych Vám doporučil já? Zkusím pár jmen Profesor Janouch, Profesor Hořejší, profesor Zlatuška, Jan Štern, pan Pehe, Tomio Okanuta..Velmi bych uvítal Jana Fischera a Jana Švejcara. A především paní Dr. Hanu Marvanovou. Netuším, zdali se jmenovaní chtějí politicky angažovat. Ale jejich přítomnost v projektu by pro mne osobně byla zásadní zárukou čistoty původního úmyslu. A proč kladu takový důraz na jméno Hana Marvanová? Zejména, když jde o pravicovou expolitičku a já jsem spíše orientován vlevo? Protože likvidace korupce nemá pravicový nebo levicový étos. To prostě tady a teď potřebujeme všichni A to ostatní řešme až potom. A paní Hana Marvanová je jedním z několika málo politiků, kteří prokazatelně nadřadili charakter a principy nad peníze. Dalším takovým je Vladimír Špidla, ale ten bude sotva k mání. A paní Marvanovou bych tam viděl rád ještě z jiného důvodu - budete totiž potřebovat osobnosti se zkušenostmi z praktické politiky. Se znalostí zákulisí a procesů.
Tak, aby věděli, co to obnáší a nenechali se případně odradit otravnými technikáliemi. Toh vše paní Marvanová má a ovládá. A já bych se spolehnul na její zdravý rozum, úsudek a zkušenost.Ohledně Vašich záměrů. Ale třeba máte pod rukou už někoho jiného, stejně důvěryhodného. Z mého hlediska je to teď na Vás zda mne přesvědčíte volbou těch, kteří mi zpersonifikují Vaši výzvu.
Musím tak učinit v neposlední řadě i proto, že píšete, že chcete republiku spravovat manažerským způsobem Ano, republika by měla být - EKONOMICKY- řizena jako dobře vedený koncern. O tom není nejmenšího sporu. Ale jen ekonomicky. Jenže se stejným sloganem pracoval v posledním desetiletí v Itálii i Silvio Berlusconi. A v Čechách jistý Bárta. Jenže ti pod slovem manažerské řízení státu rozuměli výsledný profit pro ně osobně. Což nemá se státní ekonomikou zhola nic společného. Právě naopak. Proto na termín manažerské řízení jaksi moc nechci slyšet. Zůstaňme u toho, že občan vlk zkrátka potřebuje k Vaší výzvě věrohodné tváře, které mu svou minulostí budou garantovat poctivost té výzvy.
Nejsem na pochybách, že jste tento problém dávno identifikoval a že na něm pracujete.

Stejně tak i na medializaci aktivit spojených s ANO 2011. A že je Vám dostatečně jasno, že hlavní media nutně půjdou proti Vám, protože loutkáři tahající za nitky, na nichž jsou uvázáni čeští marionetní žurnalisté už vyslali příslušné pokyny.
Nezajímá mne, co o Vás napíše MfD, Lidovky, řeknou televize či radia. Interesuje mne to, co o Vás a Vašich snahách usoudí Jan Macháček, Alexej Mitrofanov, Tomáš Němeček, Erik Tabery, pánové Best, Franěk, Hanák, Šídlo a v radiu řekne Ivan Hoffmann nebo Petr Nováček. Jejich názor mám za stejně důležitý jako ty, co budou personalizovat Vaši Výzvu.
V případě, že se Výzva opravdu rozvine v celé zemi a já věřím a doufám, že opravdu ANO, že nejen zaplníme Václavák, ale se z toho vznikne subjekt, který půjde k volbám, budu chtít před těmi volbami ještě cosi dalšího. A v podstatě nemožného. Nebudu nijak horečně číst co slíbíte lidem, že pro ně uděláte. Tohle už mne dáno nezajímá. Sliby se slibují, blázni se radují, říkala moje babička. Já budu od Vás očekávat jasné sdělení, co v případě volebního úspěchu NIKDY NEUDÉLÁTE!!!
Víte, po volbách bývá všechno úplně jinak. Ti, kteří slibovali odlov dinosaurů se s nimi bleskově spojili. To máme ještě v živé paměti. A svůj kotrmelec vysvětlili tím, že prostě voliči dali dinosaurům hlasy a basta! Že prý měl volič volit jinak. A dnes devastují, pardon bojují proti korupci, s těmi dinosaury ruku v ruce. Já prostě si budu chtít přečíst, co je pro Vás nepřekročitelný axiom. Například koalice s ODS nebo další existence Kalouska jako člena vlády nebo významného parlamentního funkcionáře. A tak podobně.
důvod pro toto mé přání? Jednoduchý. I když by Ano 2011 bylo ve volbách úspěšné, rozhodně nelze počítat s tím, že by samo sestavovalo vládu. Muselo by opět do nějakého koaličního projektu. Což znamená uzavřít pakt s těmi, kteří zemi dostali tam, kde je. Ano, současné elity chtějí krást a zase krást.To je jejich naprosto prioritní zájem. Kterému není nadřazeno už vůbec nic. S výjimkou jediné věci - totiž beztrestnosti. A nějaký koaliční vládní projekt by byl sotva možný, bez toho, aniž by jim nový člen koalice zaručil generální pardon za všechny minulé a budoucí skutky.
Viděli jsme to teď dvoje volby za sebou. Jak u zelených tak u Bártovy tlupy. A oni noví a čistí vždy velmi rychle rezignovali na své deklamované cíle. V zájmu spoluvládnutí.
Promiňte pane Babiši, že už teď, když ANO 2011 je ještě jen čerstvým manifestem, jdu tak daleko a tolik toho po Vás požaduji. Jde o profesionální deformaci. Jsem zvyklý ze zaměstnání uvažovat v systémech a dlouhodobě. Tak, aby když začnu cokoli konat, jsem věděl, kam chci vlastně dojít a co jsou nutné předpoklady, abych se toho dobral. Jistě nic nového pro Vás. Stvořil jste a určitě nikoli náhodou, obrovské a funkční imperium. Supervýkon. Máte můj obdic.Musíte tedy být daleko větší vizionář a neskonale lepší a výkonnější manažer a administrátor než já. Věřím proto, že mým pochybnostem a vývodům opravdu snadno porozumíte.

Děkuji Vám za trpělivost při čtení tohoto dopisu jak jménem svým, tak jménem těch, kteří se k němu v duchu připojili.

S plnou úctou

Občan vlk.(Psáno pro www.brejle.net)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bu He He napsal(a):

Nemusím ani podivného p. Babiše, stejně jako předlouhé a sáhodlouhé,úmorné a mnohým slovemm obohacené články-jako je tento zdejší.
Články plné zbytečných slov a žvástů.Články rozsahem se bížící románu,(zbytečnému románu).Články které než dočtete,tak zapomenete co "tvůrce" plkal na samém začátku.
10. 11. 2011 | 08:03

Baba Jaga napsal(a):

Tak to já po důvodech vzniku nového volebního subjektu pátrat ani nebudu a volit ho nebudu. Chápu, že je u nás pro podnikání malinko větší rybníček než na Slovensku a že se u nás Slováci uplatňují lépe než jinde za hranicemi, ale přála bych Slovensku, aby vlastenecky podnikali tam - třeba i pan Joch.
Docela mě udivil výběr těch "staronových" lidí, které panu Babišovi doporučujete. Příliš je neznám, ale třeba pan Fischer mě o svých kvalitách skutečně ničím nepřesvědčil. Jen to naše letošní březnové sčítání, které připravoval napřed na statistice (předpokládám, že i právní předpis) a potom ve vládě. Musím kouknout, zda už nějaké výsledky má - naposledy jsem na statistice objevila, kolik nás bylo tuším k 30.6., ale to nemělo s touto megaakcí nic do činění.
Já počkám, s čím přijdou zavedené strany - třeba překvapí.
10. 11. 2011 | 08:10

Lubka napsal(a):

Bu He HE:
Dlouhý článek neznamená blbý článek. Snad záleží co je tam napsáno,ne? Jenže to by chtělo: a)dočíst až do konce
b)pochopit podstatu
Vám se evidentně nepodařilo ani jedno.
10. 11. 2011 | 08:19

Terry napsal(a):

Krásná

Okamurova omluva "Králi tunelářů"
(http://okamura.blog.idnes.cz/c/227480/Okamurova-omluva-Krali-tunelaru.html):

Antonín Charouz mi zaslal dopis, kde žádá veřejnou omluvu a vyhrožuje mi za to, že jsem ho jmenoval ve svém minulém blogu v nelichotivé souvislosti. Na jeho žádost proto zveřejňuji pokornou omluvu: Vážený pane, žádáte omluvu za to, že Vás prý označuji za "neschopného, přesněji všehoschopného miliardáře, který ví, že miliardy nejsou zadarmo" a tím "zároveň čtenářům nepokrytě podsouvám, že za blíže nespecifikovanou úplatu adresovanou orgánům výkonné moci můžete dosáhnout nějakého (zde daňového) zvýhodnění".

Pane Charouzi, Vámi kritizovaný můj text zní a vyznívá trochu jinak - nejde v něm jen o daně, ale o to, že skutečně miliardáři vědí, že nic není zadarmo a zisk či slevu (na cokoli) si umí zařídit lépe a jistěji než prostý člověk. Napsal jsem: "Miliardáři mají nižší daně než střední třída. A proč? Protože slevu mohou zaplatit. Co asi může nabídnout ministru financí kominík nebo prodavačka ze supermarketu? To páni Bakala, Roman, Charouz už vědí, že miliardy nejsou zadarmo."

Celý text je možné nalézt zde http://okamura.blog.idnes.cz/c/218696/Vazeni-spoluobcane-nastvete-se.html

Pane Charouzi, děkuji Vám, že jste se mi v této souvislosti připomněl. A ze srdce se Vám omlouvám - člověk jako Vy skutečně nepatří mezi v textu uvedené osoby. Člověk přezdívaný "král tunelářů" by bezesporu zasloužil nejen samostatný text, ale řekl bych, že nejlépe samostatný trestní spis. Tím se lišíte minimálně třeba od pana Bakaly. Exředitel ČEZu pan Roman svůj spis už zřejmě má.
(konec krátké citace "omluvy")

Skvělý Okamura.
Ostatně jako ve všech svých článkcích na svém blogu http://okamura.blog.idnes.cz/

Zvláště doporučuji (nejen k přečtení, ale jako vážnou výzvu!) již zmíněný
Vážení spoluobčané, naštvěte se! (http://okamura.blog.idnes.cz/c/218696/Vazeni-spoluobcane-nastvete-se.html)

Pane Okamuro, děkuji, neodcházejte!
10. 11. 2011 | 08:23

argun napsal(a):

Vlku vlku...
takovej chytrej chlap. Jste nepoučitelný? Vždyť přece ad 3 je správně...

Pan Babiš kupuje všechno co vidí. Proč asi? Škoda Vaší námahy.
10. 11. 2011 | 08:29

jankruta napsal(a):

Proč jsem umístil článek vlka zde na svůj blog?
Pana Babiše jsem potkal při jakýchsi pracovních záležitostech. Neznal jsem jeho, on pochopitelně neznal a nezná mě. Při své vytíženosti jednal vždy osobně, skromně a neuvěřitelně lidsky.
Jsme tak zvyklí na zklamání, že už nevěříme vůbec ničemu. Zase už jsme se uzavřeli do ulity soukromí. Od A. Babiše toto nepokládám za vypočítavost. Jsem hodně naiví, že jeho hnutí pokládám za nadějné? Určitě se vynoří zas spousta kariéristů a hajzlů, kteří se k panu Babišovi přimknou s vyhlídkou na tučné prebendy. Ale jsme na dně, jak ekonomicky, tak s morálkou. Nechce se mi jen věčně skuhrat a nadávat. A.Babiš jde s kůží na trh a dobře ví, jak riskuje. Zvážil jsem všechno a nakonec jsem obrazně kliknul na To se mi líbí.
10. 11. 2011 | 08:30

SuP napsal(a):

Vlku -
Existuje ještě možnost 4. a je mi divné, žes ji pominul. Pan Babiš TŘEBA potřebuje včas získat imunitu. Obdobně nám to tu kdysi předvedl jiný podnikatel roku, pan senátor Fischer-Reisen. Cvrdlikají si o tom vrabci na střeše. Že by byli zlovolní? Ale jak říkám - TŘEBA. Ty tvoje možnosti 2.3. jsou taky s otazníkem.
10. 11. 2011 | 08:30

Daňový poplatník napsal(a):

To autor, to Vlk.
Teoreticky dobrý text, ale....... moc korumpuje, a nekontrolovatelná moc korumpuje absolutně.
Proto jsem přesvědčen o tom, že kultivaci politické a ekonomické sféry může zabezpečit pouze obava ze ztráty majetku, moci ale naopak výhled získání úboru na účet státu, nejlépe s terčem na zádech.
I proto za menší zlo považuji získání kolem 30 % hlasů ve volbách buďto komunisty, nebo národními socialisty, protože dalším řešením je krev v ulicích, a násilný převrat.
Proto výzva ANO 2011 nikdy nezíská moji podporu.
10. 11. 2011 | 08:32

SuP napsal(a):

argun -
Ještě bych dodal, že bývalého přítele vlka neznepokojuje, že si pan Babiš postupně kupuje celou republiku? A chce ji řídit "na ekonomickém principu" .....
10. 11. 2011 | 08:33

neo napsal(a):

Geniální Vlku je ten Špidla, který povyšuje ten charakter a principy nad peníze. Za 500 000 se to povyšuje hezky :)

A Švejcar a Okanuta jsou kteří??

Mimochodem, úplně kápla slza při výlevu o DPH na kaviár a sunar.

cituji:" ....nemá smysl aby jako otec rodiny s malým dítětem platil Sunar nebo dětské plenky se stejnou sazbou DPH jako kdyby kupoval briliantové špeky, aby když je nemocný, měl stejnou sazbu DPH na život zachraňující medikament jako kdyby si kupoval Ferrari, pokud doma je připojen na dálkové teplo platil opět za toto teplo stejnou sazbu DPH jako kdyby manželce pořizoval norkový kožich, a když si doma pustí z kohoutku obyčejnou vodu, měl na ní stejnou DPH, jako kdyby odzátkoval láhev šampaňského Pommery. A u chleba jako kdyby koupil ten nejdražší kaviár"
Právě DPH je jediná spravedlivá daň, která v našich končinách existuje, protože je pro všechny stejná.

Je stejná pro tebe i mě, pro důchodce, nezaměstnaného, politika i pana Babiše.

Každý z nás zaplatí z rohlíku, z kaviáru, z plen i kožichu stejnou DPH. Bez rozdílu příjmů, bez rozdílu barvy pleti, náboženství, pohlaví, věku..... prostě všichni jsou si na poli DPH rovni.
jsem přesvědčen, že kdyby existovala nějaká taková daň z luxusu (předpokládám, že takovou by sis přál na to ferrari a kaviár, norkový kožich a šampaňské), tak by za chvilku lidé jako ty volali po novém zdanění, protože přece nebudeš platit stejnou DPH s plenek CLEVER , zatímco "boháč" kupuje Pampers ! šup, zdaníme mu ty dražší pleny víc, ne?

A pak to pojede. Proč platit stejnou DPH ze salámu junior, jako boháči co se cpou pršutem?

a jen tak dál...
10. 11. 2011 | 08:36

bella ciao napsal(a):

Blog je vcelku vyrovnaný, až na jednu zásadní otázku:
Jako kdo by pan Babiš chtěl v politice fungovat?

Buď bude politickou osobností, která svým odvážným osobním angažmá a ekonomickými zkušenostmi bude garantovat, že se vývoj této země obrátí směrem, který si většina jeho obyvatel přeje, to jest k prosperitě, fungujícímu právnímu a sociálnímu státu, kde jsou jen taková zákonná ustanovení, která slouží právní jistotě jeho občanů a jen takové daně a poplatky, které jsou nezbytné k zdravému rozvoji takovéhoto státu a obcí.
Pak má nepochybně jistý celý jeden hlas, kterým vládnu. Za předpokladu, že splní (ne podle daného receptu, ale v uvedeném duchu), podmínky věrohodnosti nastíněné blogerem.

Musí v tom případě ale přestat být Andrejem Babišem reprezentujícím firmu Agrofert, a to ne prostřednictvím nějaké správy jinýma rukama nebo převedením na příbuzné.
Musí své firmy prodat a stržené peníze uložit nebo investovat tak, aby bylo patrné, že jimi neovládá dění v ČR. Vyjma příspěvků vlastní straně na propagaci, doložených a auditovaných.
V opačném případě se totiž pan Babiš stane jenom jedním z dalších superkmotrů a všechno, co říká je jen marketink.

PS: aktualne.cz se pozoruhodně rozhoupalo a vydalo zprávu, sdělující nám alespoň obrysově, co je to plutokracie. Doufejme, že editor ví, co udělal a že zpráva vydrží déle jak den. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=720547
10. 11. 2011 | 08:41

bella ciao napsal(a):

jankruta
Mám z podnikání zkušenosti s manažery firem pana Babiše a mohu potvrdit, že jde o lidi zodpovědné a rovně jednající. Myslím, že ve svém věku již dokážu posoudit firemní kulturu podle takovéhoto kontaktu a domnívám se, že pan Babiš je schopný fungovat jako skutečný hospodář.
10. 11. 2011 | 08:47

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Nerad bych opět sehrál úlohu užitečného idiota, počkám si na názory Hanky Marvanové, Vladimíra Justa, a dalších lidí, kterým lze důvěřovat. Mezi ně pana Babiše nemohu v žádném případě zařadit(ještě mi dluží pár peněz za akcie Masna Studená - 70ks v nominální hodnotě 1 000Kč za kus).
10. 11. 2011 | 08:49

Bu He He napsal(a):

Vašku !!!
Nechoď s pány na led!
Pán uklouzne -a ty si nohu zlámeš !!!
p.s.
(tolik pro profesionální naivisty co věří bohatým)
10. 11. 2011 | 08:52

Alex napsal(a):

jankruta
Jsem asi stejně naivní jako Vy. Výzvu jsem podepsal. I já proto mám své důvody, ač jsem pana Babiše osobně nepotkal.
10. 11. 2011 | 08:56

Holubář napsal(a):

Vlk píše (parafrázuji), že se nechce dožít nějakého neřízeného, krvavého převratu. To si (od určitého věku výše) přeje opravdu málokdo, bez ohledu na politické sympatie k tomu či onomu směru. Dovolím asi však vyslovit obavu, že vzhledem ke stavu společnosti a téměř absolutní nedůvěře k tzv. elitám naše země (a nejen ona) k takovému dramatickému střetu spěje, že je výbuch nějakého násilí už dán objektivním vývojem. Naše subjektivní přání na tom mohou málo změnit. Andrej Babiš (a osobně proti němu nic nemám) prostě patří v očích masy (včatně mne) k těm "druhým" a nevěřím, že dokáže získat jejich důvěru.

A ještě jedna drobná poznámka k vlkovi. Délku textu bych mu nevyčítal, je to způsob jeho vyjadřování od a do zet. Ale kdo mu ten text redigoval? Má tam jen asi tři překlepy, což jsem u něj ještě nezažil :-) . Možná to máte na svědomí vy, pane Krůto?

SuP:
I panu exsenátorovi Salzmannovi se imunita hodila, pravda....
10. 11. 2011 | 08:58

Krupa Václav napsal(a):

Nečetl jsem výzvu ANO2011, ale ze zdejších vlkových příspěvků cca za tři roky co jej znám nelze s ním nesouhlasit. Jen bych možná přidal ještě prof. Bělohradského, prof. Dvořákovou a další jména na které rychle nevzpomenu. A možná i vlka, Lexe a další, na které také rychle nevzpomenu... :).
10. 11. 2011 | 09:01

Ládik!!! napsal(a):

C je správně. Plus ta imunita k tomu. Nic víc, nic míň.
10. 11. 2011 | 09:07

Ládik!!! napsal(a):

A k tomu Švejcarovi - měl 100 let, když zemřel. Už bych ho do politiky netahal.
10. 11. 2011 | 09:11

ld napsal(a):

Holubář,

také já si nemyslím, že by se v ČR začaly stavět barikády. Češi jsou totiž jako polotovar na smažený sýr; vytáhnete jej připravený z mražáku, je tvrdý nepoddajný. Pak však vlivem působení friťáku...dál přece nemusím pokračovat, každý to zná.

Před nedávnem tu putovala jakási petice, kterou vymyslel Ruml, Havlík a další hochštapleři. Její teze by podepsal každý (podepsal i vlk), nicméně při znalosti jejich zakladatelů bylo jasné, že se plácá do vody. Byla dobrá jen proto, aby petičníkům chodily do schránky reklamy na komerci.

Každému - i Babišově - rozhořčení a vzedmutí budu fandit. Ale vemte jed na to, že na konci budou hranolky a tatarka.
10. 11. 2011 | 09:14

Sims. napsal(a):

Ten článek pana Okamury je excelentní, včera jsem jej dávala číst celé rodině, takové věci nesmějí zapadnout. Jinak co se týká osobností ve výše uvedeném článku: nevím kam chodí Vlk na jména typu Fischer, Špidla, pod Švejcarem má být asi Švejnar (ten již u mne ztratil hodně sympatií díky určitému vlezprdelkovství, které jsem za poslední roky zaznamenala), Zlatuška se již také dost projevil. Samozřejmě Okamura je jasná volba, dr. Marvanová rovněž. Mělo by se v oněch zmíněných autoritách objevit i pár mladých lidí, pan Okamura je málo. Já jsem výzvu k přípojeník ANO 2011 svůj podpis přidala. Pana Babiše nepodezřívám z bodu 2 - protože by poměry ohrožovaly jeho podnikání. On se dostal tak daleko, že díky svým penězům se stal nezávislým. Že by trpěl stihomamem, že nepatří mezi provilegované se mi zdá rovněž vedle. Věřím tomu, že člověk, který se dostane na určitou míru nezávislosti, ochutnal zdejší kapitalismus po česku, dojde k přesvědčení, že takto to dále jít nemůže. Protože zde v této zemi jsme neprožrali jen spoustu peněz, ale bohužel prožíráme budoucnost tohoto národa (nechci lacině používat emotivních výrazů - dětí). Situace zde nazrálá není již jen o penězích, ale o dalko důležitějších atributech života. Tento stát to dopracoval do morálního rozvalu, národ si nechá nas.at na hlavu a jen klopí oči k zemi, aby se náhodou neznelíbil. Začínám mít pocit, že bez nového Mesiáše se v tomto národě nic nepohne. My opravdu asi vždycky potřebujeme někoho, kdo to vezme na sebe a vybojuje to za nás. Náš patron Václav, fakticky Václavové nás dovedli tam kde jsme, tak potřebujeme novou krev. Jsme v situaci, kdy lidé nenávidí svoji vládu, prezidneta považují za pošetilého staříka, soudy, policii a další instituce považují za nefunkční či lépe funkční jen pro někoho. Všichni vlastně čekáme na toho svého nového spasitele, který to bohužel, začne řešit za nás. My se pak rádi přidáme, že?
10. 11. 2011 | 09:21

Ládik!!! napsal(a):

Jestli to neměl být Švajner.
10. 11. 2011 | 09:21

ld napsal(a):

Ládík,

ne, zase chyba. Mělo být Šrejber :-).
A pro ty co s Alvarovou shoppují Slazenger.
10. 11. 2011 | 09:26

vico napsal(a):

Opakuji, co jsem asi před týdnem na adresu Vlka tady napsal k jeho článku u "Fausta". Kromě tradičně dobrého obsahu přidal i kvalitní stylistiku. Nejlepší odpověď uslintaným ústům zdejších jednovětých posměváčků a držitelům lázeňských vycházkových holí.

A teď k tématu :

Je nesporné, že Andrejem Babišem vstoupila do ringu opravdu velmi těžká váha.
Radost ze vstupu tohoto "Vitalije Klička" do ringu zdejších politických pérových vah a zludrařelých šíbrů nebude mít asi žádná zdejší politická strana včetně ČSSD s Haškem a Palasem v zádech. Nejvíc se ale asi bude třást naše provařená pravice a doslova padoucnicový záchvat nejspíše postihne kvazipravici lákající Pučmidráta na vulgární populismus. Politické poběhlici Bobošíkové hrozí smrtelné nebezpečí. A jak už to u poběhlic bývá, zavčasu nabídne "Kličkovi" své služby, byť jako odkvétající roztleskávačka v bikinách.

Na druhé straně všichni víme, že Andrej Babiš chyby nedělá....Hrůza padá na seržanty.
10. 11. 2011 | 09:26

Ládik!!! napsal(a):

Sims. -
spasitelů už spasitelovalo hodně, a vždycky to blbě dopadlo.. Klement, Gustáv, Vasil, Vašek... že by teď Andrej? Kdysi to napsal dobře Neruda o křemenech a kvádrech.
10. 11. 2011 | 09:27

Ema napsal(a):

http://euro.cz/id/l5s59owvpq0g1j2jkwb3flk6h/detail.jsp?id=104208
V textu chybí ještě jedna okolnost, která Babiše jistě taky nasměrovala do politiky: Babiš před několika lety investoval miliardy do závodu na zpracování řepky - Preol. Počítal s progresivním růstem zeleného šílení, letos bylo naštěstí zastaveno, což Babiše velmi rozlítilo, spílal Klausovi, že zákon podepsal.
10. 11. 2011 | 09:27

Alex napsal(a):

Id
Kdysi jsem tu pod výzvou Havlíka napsal, že ji nepodepíšu např. kvůli Martinu Komárkovi. Tuším,že mi to tehdy nandala s.š. Dnes bych ji podepsal. Ty výhrady ke Komárkovi byly marginální. Navíc - dneska už opravdu není čas, hledat a nacházet prkotiny proti. Jsme tak daleko s našimi partajemi a stavem společnosti díky politické reprezentaci, že je záhodno už něco skutečně udělat. I já budu rád, spojí-li se ti všichni nespokojení s dnešním stavem v jeden proud. Budu rád, najdeme-li odvahu spojit se všichni v jakési nové OF, budu vskutku rád spojí-li se všechny ty nespokojené osobnosti, jmenované jak v blogu, tak v diskusi. A v takovém případě věřím v cestu racionální domluvy. Nemyslím si tudíž, že to nutně musí skončit v těch hranolcích.
Myslím si totiž, že potřebujeme nějaký konsensus, proto bych si přál nějakou obdobu někdejšího OF. My totiž ten konsensus v základních věcech potřebujeme. Ne sebou mrskat ideologicky ode zdi ke zdi, přičemž na prvním místě současných politických garnitur je jen sosák přisátý na veřejné statky.
Stane-li se Váš pesimismus skutečností, nechť. Nezbude než začít znovu a znovu.
10. 11. 2011 | 09:36

Ládik!!! napsal(a):

Má zájem o výrobu bioplynu ze sraček z jeho zemědělské produkce, aby mohl prodávat energii a zvýšit tak zisk.
10. 11. 2011 | 09:38

reppop napsal(a):

Domnívám se, že je zásadní omyl sázet na nové a nové tváře v politice. O tom jak to nefunguje, jsme se přesvědčivě přesvědčili na příkladu strany VV. Lidé se vždy chovají podle toho jak jsou nastavena pravidla ve společnosti. Filosof Kant říkal, že ve správně nastavených pravidlech se i potenciální darebák chová jako spořádaný občan. A naopak: v období, kdy se v Německu rozšířila zhoubná fašistická ideologie, se i spořádaní občané chovali jako bestie mučící děti v koncentračních táborech (aby pak láskyplně, když přišli domů z "práce" se starali o své vlastní děti). Prostě jen uvěřili tomu, že jejich děti jsou nadřazená rasa nad těmi dětmi v koncentráku, které za živa sešívali k sobě a vůbec s nimi dělali své vědecké pokusy" v zájmu ozdravení lidstva jak si to přál nejen Vůdce ale i Bůh. Aby se tito lidé začali chovat normálně, musela se odstranit zhoubná a stupidní fašistická ideologie - nyní jsou z nich zase normální pracovití a vzdělaní lidé. Stejně jako je zhoubný fašismus a komunismus, je zhoubná i ideologie neoliberální: rozvrací současnou západní společnost a její morálku, způsobuje obrovské společenské zadlužení (USA: státní dluh + dluh domácností + dluh na životním prostředí + dluh v ropných koloniích). A vyvolává obrovské globální neovnováhy, které mohou opět skončit světovou válkou. Cestou není výměna lidí ve vedoucích pozicích ve společnosti za "charakternější", ale odstranění zhoubné pravicové neoliberální ideologie. Země kde se to daří (především Skandinávie, ale i třeba Nový Zéland), nemají žádné fatální civilizační obtíže. Nemyslím si, že je to tím, že by tam vládli nějací nadlidé, je to odlišnou ideologií. Pravdu má filosof Bělohradský, že se nedostaneme se současného marasmu bez odstranění anglo-americké neoliberální ideologie. Bez toho se podobáme stupidní mouše, která si myslí, že se dostane ven přes tabuli skla (= neoliberální ideologie), ven se dostane chytřejší kočka, která to obejde dveřmi. Je třeba odstavit od moci ty, kteří jsou nositeli neoliberální ideologie u nás (současná tzv. pravice) a nahradit je těmi, kteří jsou nositeli skandinávské (= masarykovské) ideologie, tj. Sobotkovo-Špidlovo křídlo v ČSSD. Bez toho nám žádní Babišové ani Okamurové nepomohou.
10. 11. 2011 | 09:39

Baba Jaga napsal(a):

To: Vico
Každý někdy chybu udělá a ne vždy se ji podaří zakamuflovat...
10. 11. 2011 | 09:48

Ládik!!! napsal(a):

reppop -
špidla už tady taky vládl...
10. 11. 2011 | 09:51

ld napsal(a):

Alex,

opravím vás. To není pesimismus, to je skepse.
Východisko ven není cesta k fata morgáně. To byla ta petice, kterou jste nejprve nepodepsal, následně nepodpisu litoval :-).
Umím si představit, že cestu z tohoto marastu nalezne ale nějaká persona, která má zkušenost nejen z podnikání. To bychom mohli své zraky upínat třeba k Jirmusovi, Panenkovi či bratrům Pospíšilovým.
Já si dokážu představit, že bych podporoval někoho jako je Fico, Tusk, ale třeba i Merkelová. Ten člověk musí projít profilací politiky. Jinak to zase bude jen hradčanský koloběžkář. Prostě vynikající hodinář ještě nemusí umět péct rohlíky.
10. 11. 2011 | 09:53

Otázkář napsal(a):

Docela povedený text a s většinou lze souhlasit. Jen by si autor mohl před jeho uveřejněním udělat korekturu a zjistit alespoň základní informace. http://www.ano2011.cz/podporuji-nas
Hana Marvanová i jaderný fyzik František Janouch již mezi podporovateli jsou.

Co se týká podstaty věci. Andrej Babiš jistě není vzorem morálky a ryzího charakteru, ale zdá se, že je dostatečně soudný na to, aby si své postavení uvědomil a proto zvolil pro něj adekvátní angažmá. Jako manažer a sponzor v jedné osobě může tomuto projektu (pokud to myslí opravdu vážně) pomoci mnohem více než kdyby sám kandidoval. Osobně si také ještě počkám jak se to vyvine, především jaké osobnosti se přidají, protože vše je o lidech a sebekrásnější ideály mohou ztroskotat jsou-li naplňovány "špatnými" lidmi.
10. 11. 2011 | 09:56

matů napsal(a):

Rád bych svůj podpis připojil,ale slíbil jsem hlas komunistům,ne těm,kteří mi ublížili,ale těm dnešním,promiňte.
10. 11. 2011 | 10:02

Alex napsal(a):

Id
To je přece jedno zda pesimismus či skepse. Rozumím Vám - nicméně existují i jiné termínuy - třeba naděje, ta přece je a zůstává vždy.
10. 11. 2011 | 10:04

prorok napsal(a):

"Nebudte mnohomluvni jako pohane, .." (Kristus) nebo chcete-li: "Demokracie je zvanirna a skutek utek" (Gottwald).
A vskutku, kdyby se kazda prostinka myslenka vyjadrovala vyse popsanym zpusobem, prevazeli bychom Desatero na trakari a evangelia by se nevesla do stodoly.
10. 11. 2011 | 10:06

S.Š. napsal(a):

Alex : Že jsem Vám to "nandala" ? :-) Na to se nepamatuji, ale každopádně vím, že nemám zájemkomukoliv něco "nandavat" ... :-) Pokud jsem se Vás nějak dotkla, omlouvám se. Možná, že to mělo něco společného s tím, že už "to" zase vzdáváme, ne ? :-) Opravdu už nevím.

Vico, ad "Radost ze vstupu tohoto "Vitalije Klička" do ringu zdejších politických pérových vah a zludrařelých šíbrů nebude mít asi žádná zdejší politická strana ... Nejvíc se ale asi bude třást naše provařená pravice a doslova padoucnicový záchvat nejspíše postihne kvazipravici lákající Pučmidráta na vulgární populismus. Politické poběhlici Bobošíkové hrozí smrtelné nebezpečí".

To je nejen vtipné, pane Vico, ale taky naprosto přesné. Neklid, očividný zatím jen z řad Klausových novinářů, se opravdu přehlédnout nedá. Takový pan Kaiser psal za posledních pár týdnů už minimálně třikrát a i v Reflexu pod novým šéfredaktorem se činí, seč mohou, a což pak paní Haslingerová !! ... :-)) Něco Vám povím : Kdyby bylo výsledkem aktivity Andreje Babiše "jen" to, že byl V.K. musel upustit od záměru znovu obohatit českou politiku dalším národoveckým pokusem (ten v r. 2002 skončil nezdarem a proti tomu, co předvádí dnes, byl jen slabým kávovým odvarem), dopustil by se pan Babiš něčeho, čemu bych skoro řekla "zasloužil se o stát". Paní Bobo, "pravicové političky", jak píše Jiří Dolejš, aniž by byl schopen vysvětlit, proč "pravicovou političku" nominovali komunisté za kandidáta na prezidenta, je mně líto už předem. Nakonec, aby musela vstávat do kostela na mši v 7 ráno a ve finále z toho nic nebylo ?? :-))
10. 11. 2011 | 10:11

občan napsal(a):

Vlku,
skvěle napsáno, byť s mnohým dost zásadně nesouhlasím.
Ale s jedním souhlasím velmi - pokud by platil bod 1), i já bych bych ochoten výzvu (ač s obrovskou výhradou), podepsat.

Pane Krůto,
opět velký dík za zveřejnění zajímavého textu.

No, a k Babišovi - myslím, že neodpoví. Protože pokud by odpověděl na body 1-3 upřímně, odhalil by své ledví. To lidé jeho ražení nedělávají.
10. 11. 2011 | 10:17

Nuba napsal(a):

Neo

Vy jste přímo prototyp nekompetentnosti většiny vládní garnitury. Na Vás a Vašich reakcích k přečtenému se dá dobře ilustrovat, jak je možné, že se jde vládnout s krásnými proklamacemi, které mnozí mohou myslet i vážně, a jak to nakonec ve finále dopadne. A ten Váš formát se vyskytuje jako univerzál, čili politicky průřezový.

Napřed jsou proklamace a potom to chopí do ruky politický univerzál. Ten si z nastolené problematiky napřed pár gramatických chyb, na kterých se bude snažit doložit, že ty proklamace psal neumětel a tím pádem to s nimi nebude v pořádku.

A potom se vrhne na meritum věci. Proč platit daně zlodějům ? Proč nemá žádná vláda, která je založená na klietelisticko mafiánských strukturách právo požadovat na daňových poplatnících další daně ? Odpověď nekompetentního univerzála zní. Protože rovná daň je spravedlivá. Takto se naše politická scéna vyrovnává s problematikou rozkrádání státního rozpočtu. No u těch politiků to celkem chápu, protože je to jejich profit, ale občan Neo ?

Neo

Klientelistické uskupení politicko-ekonomické mafie si naše daně na ten kaviár už VYBRALY a budou tak činit i nadále, pokud jim tu zlodějnu nezatrhneme. To jejich šampáňo není placeno z rovné daně, ale z toho, co si nakradli z našich daní bokem, rozumíte už tomu trošku lépe ? Takže jaký je důvod jim pořád sypat. Když to chcete dělat Vy, prosím, můžete třeba formou dobrovolného sponzorování. Posílejte jim složenky, ale ze své kapsy. Nevím, zdali si uvědomujete, že patříte to té skupiny lidí, kteří nadřazují politiku nade všechno ostatní. A tím pádem přispíváte k tomu, že se ten chlív tady prozatím tak dobře provozuje. Naštěstí snad už takových nadšených přeříkávačů floskulí a uplatňování přežitých kliše snad ubývá. A přibývá těch, kterým politický názor nebrání v kritickém myšlení.

A to snad bude začátek
10. 11. 2011 | 10:21

modrý edvard napsal(a):

Jsem nespokojen stejně jako p. vlk a možná i p. Babiš. Ale na rozdíl od p. vlka si myslím, že korupcí je prolezlá i ČSSD a KSČM. Myslím si, že je z pozadí řídí titíž kmotři. Dále pak, pokud začnu bojovat současně proti korupci a proti jednotné DPH, budu si připadat jako blbec. P. Babišovi nevěřím o nic víc, než p. Bártovi. Ale třeba mě příjemně překvapí, až uvidím nějaké výsledky v boji proti imunitě poslanců - anonymním akciím - za zákon o státní službě - za transparentní zadávání zakázek. P. Babiš se svejma prachama může politicky působit, aniž by měl nějaké poslance.
10. 11. 2011 | 10:22

Jana Pechová napsal(a):

Souhlasím s nickem reppop: žádná nová strana nepomůže. Jediné, co by pomohlo, by mohla být - snad nějakým zákonem? - nařízená pravidla pro chování stran. A to zejména: objeví-li se jakýkoli stín pochybností o 'čistotě' toho kterého politika a funkcionáře, okamžitě musí být odstaven. Návrat zpět by pak mohl být umožněn pouze v případě skutečně průkazné neviny. V opačném případě - i ztráta členství. Toto u nás (sice nejen u nás, ale my jsme fakt extrém) nefunguje na základě standardního politického tlaku, proto by tomu mohl pomoci zákon.
Výzvu pana Babiše jsem četla: jeho představy mohou být představami upřímnými, ale k požadovanému výsledku nevedou. Jsou utopií, která staví na jednotě národní fronty.
10. 11. 2011 | 10:25

neo napsal(a):

Nuba:

no milá paní Nubo. Zkuste si ten příspěvek přečíst pořádně. Buď jste ho nečetla nebo jste četla jiný a zaměnila jména.

1) Nikoho na gramatiku neupozorňuji, sám nejsem zrovna češtin jako třeba pan Sladký.
2) Co se týče daní, tak jsem nikde nepsal o tom, proč by se daně tomu a tomu neměly platit. Komentoval jsem vlkovo přání platit více sazeb. Já na rozdíl od něj nedělám rozdíl mezi kaviárem a sardinkama nebo šampaňským a krabičákem z tesca (z pohledu daní). Obojí si zaslouží daň stejnou.

to je vše.
Váš příspěvek je naprosto mimo tedy jako reakce na ten můj, jinak je v něm dost pravdivých informací, které ale osobně nijak nezpochybňuji.
10. 11. 2011 | 10:28

Alex napsal(a):

s.š.
Ale ne. Asi se opravdu nepamatujete, ale prostě jste tehdy měla pravdu. Nic jiného v mém textu není. A myslím, že to snad z mého textu v kontextech vyplývá jasně.
10. 11. 2011 | 10:30

Jana Pechová napsal(a):

oprava: s nickem reppop si nerozumím v závěru. Současné morální bahno nemá podle mě kořeny v pravicové ideologii a svět nespasí Sobotkovi sociální demokraté. Tak jednoduché to určitě není.
10. 11. 2011 | 10:31

Hloupý Honza napsal(a):

Občanská společnost, která by měla být jádrem vyspělé demokratické společnosti nevzniká tak, že politické strany zakládají zbohatlíci a lákají na populistické řeči voliče jak vosy na lep. Ne shora ale ze sdola by se měly vytvářet občanské iniciativy a ty se časem přerodit v politickou stranu (nebylo to Občanské fórum, z něhož vznikla ODS a jiné). Ne podle slov ale podle činů..... Co udělal pan Babiš proti tomu co kritizuje, tajně se scházel na benzince s Pecinou před tím než mu měl odsouhlasit fůzi ? Angažoval se nějak veřejně předtím, než se mu v hlavě zablesklo, že by se mohl politicky angažovat ? Jen opět sedáte na lep, stejně jako jste sedli Bártovi a spol., už před volbami jsem psal, že VV udělají medvědí službu malým stranám, protože bude otázkou času kdy se provaří a lidé ztratí iluze a naději úplně. Tak se také stalo. VV zdiskreditovaly do budoucna všechny občanské iniciativy, které díky své dlouhodobé činnosti mají a měly nakročeno k přerodu v politickou stranu. Pro lidi, masírované médii a svým vůdcem, je vše "občanské" již pomalu sprosté slovo, nadávají na Greenpeace, na Zelené, neb jsou to ekoteroristi jak jím bylo řečeno a v novinách napsáno, a co je v televizi tak musí být přece pravda. Češi 40 let vedeni navyklí stále na státní prs a pomocnou ruku neustále očekávají na radu a rozkaz, sami zmateni, hledají a vzhlížejí jen k tomu kdo jim ukáže cestu a bude je vést (opět do záhuby). A ejhle on se vždy někdo najde, kdo je dokáže opít rohlíkem a hezkými záměry a popisem toho co ví dne již i malé děti ve školách. V ČEZku je korupce a musí se s ní něco dělat. Ó jaká to novina. A přišli dva věrozvěstové Babiš a Bakala a rozhodli se, že tomu zbídačenému českému národu konečně pomohou. A český národ opět našel své hrdiny, který vše vyřeší za něj, jak byly naučeni a za ta léta na to zvyklí.

Ne, pánové vlku, Krůto a jiní, uvažujete, úplně stejně jako ta masa, čekající na své každodenní sousto moudra z Blesku, vše již tu bylo a takto to v opravdové demokracii nefunguje. Uděláme mediální bublinu, ukážeme se v televizi, pár rozhovorů, následně zveřejníme bohulibé vize, seženeme 1000 podpisů a hurá politická strana je na světe. Ano takto to určitě jde v ČEZku, ale již samotná geneze dá tušit, jak vše opět dopadne.

Ne vážení, tímto nesměřujeme k vyspělé demokracii. Pro to, abychom bojovali proti korupci nepotřebujeme mít politickou stranu a další vyžírky ve sněmovně a v senátu. Postačí mít silná a hojně zastoupená občanská sdružení, iniciativy a spolky, která budou mít nějaký cíl a ten se snažit u svých zákonodárců prosadit. A kolik lidí se ztotožní s tím cílem takový bude mít toto sdružení sílu a voličský potenciál. Boj proti korupci ? Ok. Kdo je s námi. Všichni ? V pořádku, a teď pojďme za každou stranou, prosadíte náš cíl, ne ? jdeme jinam a naši členové už Vás volit nebudou, je nás tolik a tolik ... atd., atd... V tom je síla, a takového potenciálu se Klaus a spol. právem bojí, neboť lidé mohou slyšet i jiné názory, než jen ty, které jim nutí politici.

Proto, kdyby Babiš a potažmo i Bakala zůstali u platformy občanské společnosti, tak bych jim možná věřil, ale hrnout se hned do poslanecké sněmovny ? Proč ? Protože ... bod 4. vlka a všechny následující je správně. Abych bojoval proti drogám, tak se taky hned nemusím stát nejprve narkomanem. Samozřejmě, zákonodárci a bla, bla, bla, ale my už zákonodárce máme. A myslíte si, že větší sílu a vliv bude mít občanská společnost čítající tisíce voličů nebo opět nějaká nová politická strana bez jakékoliv většiny ve sněmovně, fungující jako menšinová část koalice nebo v bezvýznamné opozici. Která z těch dvou struktur udělá pro danou věc více práce ?

A vlku, ti vaši adepti, chápu, že by to měl být někdo koho lidi alespoň trošku znají, ale probůh, jsme opět u toho. Takhle se nerodí vůdci (v dobrém slova smyslu), že někdo píše na aktuálně.cz a jinde, nebo byl párkrát v televizi, ale vyčlení se svými schopnosti a dlouhodobou činností a fungováním právě v takovýchto různých společenstvech. Kdybychom takových měli dostatek (a některá úspěšně fungují, např. EPS) tak vhodné elity nemusíme hledat v médiích.
10. 11. 2011 | 10:34

Otázkář napsal(a):

Nuba

Nebuďte na hrdého bojovníka z Matrixu (Nea) tolik přísná. Dnešní svět je velice složitý a plný protichůdných informací. Zorientovat se v něm není snadné a proto jedinci jako neo hledají záchranu v jednoduchých ideologických floskulích, aby tomu chaosu dodali řád. Tak jako malé děti vnímají svět skrz černobílé vidění, dobro vs. zlo tak i neo vnímá politiku černobíle, pravice (dobro) vs. levice (zlo). Přistupujme proto k němu jako k dítěti, za každý drobný pokrok jej pochvalme a k jeho zmateným projevům buďme shovívaví :)
10. 11. 2011 | 10:36

Marcus Agrippa napsal(a):

Drtivá většina českých politiků dennodenně potvrzuje, že očekávání voličů zadupou do prachu po každých volbách. Z toho je jediná cesta ven - silný hráč, který bude vystupovat na veřejnosti pokud možno s otevřenými kartami a vezme pod svá křídla občanské iniciativy. Na příkladu J.Paroubka se totiž ukázalo, jak je snadné někoho nepohodlného mediálně naprosto zničit.
10. 11. 2011 | 10:36

resl napsal(a):

Mimo Grebeníčkovu partu, lze podpořit všechno a všechny. Horší to být nemůže a okamžitá demise vlády může republice jen pomoci. Lidi se nemusí obávat, ke svému platu a chodu obvyklých organizací, vládu nepotřebují třeba rok. Ten se jim vrátí v zachránění zbytku financí, které chtějí "politici" rozkrást než zmizí ze scény. Čím dříve, tím lépe.
10. 11. 2011 | 10:38

neo napsal(a):

Otázkář:

mýlíte se. Je absurdní co jste napsal.
nikdy jsem nevnímal a ani nevnímám pravici jako dobro a levici jako zlo.

Vždycky hodnotím jednotlivé kroky a jsou špatné a dobré jak nalevo, tak napravo.
10. 11. 2011 | 10:43

SuP napsal(a):

Nuba -
...."To jejich šampáňo není placeno z rovné daně, ale z toho, co si nakradli z našich daní bokem, rozumíte už tomu trošku lépe ? Takže jaký je důvod jim pořád sypat. Když to chcete dělat Vy, prosím,...."
K tomu bych měl jednu zásadní bezvýznamnou poznámečku. Ty daně nejsou naše (vaše). Jsou státu, který z nich měl pro nás všechny zajistit slibované služby, ale nezajistil, protože si je nechal rozkrást. A daňový systém (rovná/progresivní) daň na tom nic nezmění. A to je ten důvod dále nesypat...... Jenže z vašeho úhlu pohledu by měli někteří sypat víc, protože mají mnoho. Naopak z jejich pohledu je zase neakceptovatelné, aby po zvýšení jejich daní volal (aby se po jejich penězích sápal) někdo, kdo sám daně neplatí, nebo díky systému platí minimální, byť procento je teoreticky stejné.
10. 11. 2011 | 10:46

S.Š. napsal(a):

Alex : No ano, samozřejmě, že máte pravdu. Neberte mou poznámku ve zlém, prosím.
10. 11. 2011 | 10:49

Nuba napsal(a):

A ještě jednu poznámku, abych na ni nezapomněla, než odfrčím

k těm lidem, kteří by se měli pokusit zjednat nápravu. Taky si nemyslím, že by to měly být nějaké nové hvězdy, hlavně ne takové, o kterých nic nevíme. Musejí to být lidé, kteří již v životě prokázali, že dokáží zastávat morální postoje i přesto, že to může být pro ně v tu chvíli nevýhodné jak finančně, tak dejme tomu politicky. Každý má svůj životopis, je pravda, že třeba člověk může být vynikající vědec, ale pokud nebyl vystaven korupčním politickým tlakům, tak nemáme nikde jistotu, že jim odolá. Ale u těch z minulosti, kde se tak stalo, tam bychom neměli váhat. Bohužel, zase tak nepřeberné množství jich na chodníku neleží. S těmi, které vlk jmenoval, bych mohla souhlasit. A nakonec možná úplně nejlepší by byla nějaká vláda národní shody, nebo porozumění, jak se teď děje i v Řecku nebo Itálii. Protože reformní zákony, které mají platit na hodně dlouhou dobu, nemohou být přijímány pouze jednou ať pravicovou nebo levicovou garniturou. Je to ztráta času, když se něco přijme, jako teď, v podstatě násilím, přes nesouhlas jak opozice, tak společnosti a potom se to všechno zase mění. Je to plýtvání časem i financemi.
10. 11. 2011 | 10:52

Jáchym napsal(a):

Vlku,
mimořádně dobře napsáno.
Jinak jsem také velmi skeptický.
Není podle mého názoru pravda, že není možné získat veký majetek poctivými prostředky. Ale to funguje jen v transparentním prostředí, kde platí zákony. Tedy ne u nás a ne mezi nejvyšší ligou.

Padla tu verze - tuším návrh bodu 4 k Vašemu seznamu -že se p. Babiš může bát své případné trestní odpovědnosti. To, myslím, zas tak nehrozí. (Ne)spravedlnost se u nás dá koupit za zlomek majetku, který má p. Babiš.
Zaměřil bych se spíše na vyloučení verze, že si holt naše superelita tahala sirky a pan Babiš bude až do voleb hrátčistého Limonádivého Joea v předem domluveném politickém wrestlingu. Budou se vzájemně bít jako lvi, jako kluboví Leonové.

A pak nastane akce "Padouch nebo hrdina všichni jedna rodina."
Nebude zbytí: Národ bude zachráněn před Husákovými pohrobky - bohužel bude třeba trochu utáhnout svobodu slova, aby byl klid na práci ve jménu Národa.

To není podezření - to je jen návrh na preventivní rozšíření presumpce viny.

Nicméně nevyčítám nikomu víru. Já si jí vybral u Václava Havla a nechci se za sebe znovu stydět.

Ale znovu opakuji, Vlku, napsal jste to krásně.
10. 11. 2011 | 11:01

B. napsal(a):

Pokud půjde Babiš do politiky, normální smrtelníci žijící za pár palackých ho volit nebudou.
Problém bude v tom, že u nás se již dá vše koupit, tuším, že to zde zavedl Klaus.
10. 11. 2011 | 11:04

Otázkář napsal(a):

Neo

Můj komentář byl směřován Nubě nikoliv tobě, ale já to rozumím. V dnešní záplavě informací je těžké rozlišit co je pravda a co lež. Co je myšleno upřímně a co je propaganda, manipulace. Je samozřejmě mnohem jednodušší přimknout se k jedné straně a tu fanaticky obhajovat bez ohledu na fakta. Bezmyšlenkovitě papouškovat primitivní floskule svých favoritů a nevidět, že i oni mají své "vady na kráse". Je to pohodlné a nezatěžuje to mozkové závity. Ale není to správné. Neměli bychom rezignovat na kritické myšlení a zjišťování relevantních informací.
10. 11. 2011 | 11:08

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Tak ukažme, že vedle diskusí jsme schopni i činů. Ale pozor, v Jihlavě to kdysi začalo hloučky u kašny a jak se postupně počet měnil na dav, de se vzaly tu se vzaly dobře připravené figury a když se dav rozešel, začaly se dít věci. A dějí se dodnes
10. 11. 2011 | 11:08

Nuba napsal(a):

SuPe

pletete se, ale nemám už moc času, šmarjá ! vlastně žádný, abych Vám to podrobněji vysvětlila. Ale krátce - daně státu jsou i moje daně, stát jsem i já, nebo si snad myslíte, že jen Kalousek, který sedí na daních ? A o tom, že si je nechá rozkrást, tady přece mluvíme.

Progresivní daň jsem ve svém příspěvku neřešila vůbec, ačkoli je to záležitost běžná ve všech vyspělých státech západní Evropy, proč asi SuPe ? No rotože jsou v morálním vývoji o něco dál, než my. Protože chápou zodpovědnost zodpovědných o něco lépe než my. Mají zažité tradice naší kultury, která je založena na křesťanských základech, kdy člověk moudrý chápe, že ne každý byl na svět poslán s takovou výbavou jako já a mnohdy se o sebe nedokáže postarat a mojí povinností, člověka obdařeného víc, je mu alespoň trošku pomoci. Alespoň já to tak cítím. Opravdu bohatí lidé, kteří jsou zároveň i moudří tak vědí, že i ten člověk dole si zasluhuje úctu a taky má právo na lidskou důstojnost.

A prosila bych Vás, abyste to zase neobracel po Vašem, že hájím nějaké lemply.Je to klasický spor pro hloupé, kterého se odmítám účastnit, tedy že sociálně slabší jsou lempli a chtějí jen tahat peníze z kapes těch úspěšnějších a naproti tomu že co bohatý, to zloděj. Do toho mě netahejte, v tomto použiji slova klasika

Je to pod moje rozlišovací schopnosti
10. 11. 2011 | 11:09

neo napsal(a):

Otázkář:

jsi obyčejný lhář. takže znovu opakuji jen pro tebe :

nikdy jsem nevnímal a ani nevnímám pravici jako dobro a levici jako zlo.

Vždycky hodnotím jednotlivé kroky a jsou špatné a dobré jak nalevo, tak napravo.
10. 11. 2011 | 11:13

Marcus Agrippa napsal(a):

B.:
jeho zaměstnanci za 8000 kč opravdu nepracují - dobrou práci umí ocenit. Navíc daně platí v ČR a skutečně je"neoptimalizuje"přes daňové ráje. Ani jsem osobně neslyšel, že by podobným stylem vydíral a vyhrožoval - s výší daní taky nemá problém.
10. 11. 2011 | 11:13

Alex napsal(a):

s.š.
Ježkovy voči. Mne ještě nikdy nikdo nijak nerozhodil ani neurazil, ani se mne nijak nedotknul. Pouze ať kdokoli napíše na mou adresu cokoli prostě dlouhodobě do minulosti zvažuji, zda neměl pravdu. Mám velmi dobrou školu z MFD, kdy byla považována za žumpu, ani tam jsem se nikdy neurazil. Nic více v mých textech není. Ani Vaši poznámku jsem nebral od počátku nijak ve zlém. Že by Vás tak zarazilo a rozhodilo, že jsem Vám dal v něčem, co si navíc nepamatujete, zapravdu? Neblbněte.
usmívající se smajlík
10. 11. 2011 | 11:14

modrý edvard napsal(a):

resl: bohužel když je vláda nečinná, zloději kradou ještě víc. Typickým příkladem je nečinnost Fischerovy vlády proti rozmáhání fotovoltaiky.
10. 11. 2011 | 11:16

Otázkář napsal(a):

Nuba

Jako vždy geniální. Bohužel u nás aby takového Billa Gatese či Warrena Buffeta pohledal. http://ekonomika.idnes.cz/miliardar-buffett-sije-do-svych-rad-chce-vyssi-dane-pro-nejbohatsi-1ci-/eko-zahranicni.aspx?c=A110815_122650_eko-zahranicni_fih

U nás se více daří Koženým, Krejčířům, Pitrům apod.
10. 11. 2011 | 11:17

Sims. napsal(a):

Tak už to začlo - dnes Dalík a spol. vytáhli na Babiše, že si objednal zavraždění kmotra Mrázka. Takže to začíná vypadat nadějně - již z něj mají strach a boj začíná.
10. 11. 2011 | 11:19

Otázkář napsal(a):

Neo

Ach neo, nešťastný neo... :)
10. 11. 2011 | 11:19

Marcela napsal(a):

Souhlasím s vámi hloupý Honzo,jsem fanynka Vlkových názorů,ale tenkokrát se stotožňuji s Vámi.Rozhdně bych přidala jména osobností k těm,která Vlk zmínil jako přijatelná ,s mravní integritou pro případné změny.Mně se osobně líbil Fišer,ale když před volbami prohlásil v jednom rozhovoru,že volí vpravo tak u mě ztratil důvěru,protože musel vědět koho tehdy volí .Nechoval se tedy nestraně a přidal možná hlasy těm,kdo nám dnes vládnou.Jé těžké dnes uvěřit!
10. 11. 2011 | 11:22

Karel Matoušek napsal(a):

Babiš by měl, vlku, verbovat české vlastence a kámoše s českými jmény jako Gross a Klaus, co to myslí upřímně. Američany a Japonce jako Švejcar a Okanuta tu nechceme. I když ten Okanuta, když křičí Oi!, vypadá skoro jako český vlastenec. Jinak 3), opakuji tři. Kdo mu naletí, je ... :) Oi!
10. 11. 2011 | 11:22

neo napsal(a):

Otázkář:

další omyl.

nejsem nešťastný...
10. 11. 2011 | 11:25

SuP napsal(a):

Nuba -
Utíkejte, ať vám něco neuteče.
Proč píšete, že se pletu, když to JEN vidím jinak než vy?
A abych tu vyvracel, že nic neobracím podle svého, ale naopak jsem vůbec nic nepsal o lemplech sociálně slabých, je z mého pohledu ztráta času.
Poslední poznámka - ANO, opravdu někteří bohatí lidé jsou i moudří. Bohužel u nás nejsou (pouze stopově)- neschovali se, umřeli! U nás jsou především ZBOHATLÍ, často bez moudrosti (všimněte si, že to nepodmiňuji). Naopak vím o mnhohých moudrých, kteří sice jsou na tom dobře, bohatí ale nejsou a veřejnosti známi taky nejsou. A myslím, že i k tomu měla původně sloužit myšlenka rovné daně - dát moudrým příležitost být zase i bohatí.
10. 11. 2011 | 11:26

Číslo napsal(a):

Jsou i jiné tváře, které mají ikonu důvěryhodnosti. Např. Jiří Dienstbier, Anna Šabatová, Jiří Menzel, Erazim Kohák, Jaroslav Zavadil
10. 11. 2011 | 11:26

Otázkář napsal(a):

Neo

Ale nechápavý určitě :)
10. 11. 2011 | 11:27

suchánek napsal(a):

vico: "Kromě tradičně dobrého obsahu přidal i kvalitní stylistiku."

v jednom renomovaném českém deníku mají rubriku s názvem "vtip dne". netuším, jestli ji honorují, ale za pokus by to určitě stálo :-))

je to celkem profláknutá finta, jak ty jednodušší zmanipulovat. někdo stylisticky brilantní (vy) si přečte text svého oblíbence. zjistí, že stylistika je fatální a mohla by uškodit obsahu. tak tomu trochu pomůžeme, že :-))

kdybyste to raději svému příteli beze jména přepsal...
---------------
Jan Krůta - Spisovatel, scénárista, novinář, textař.
nevystřelilo vám přečtení tohoto textu z hlediska formy mozek z hlavy?
---------------
obsah je PRO MĚ natolik frigidní, že k tomu nemám co říct (to jen abych předešel tomu, že tu řeším cypoviny) :-)

měj te se, není nad ranní zasmání, díky vico!
10. 11. 2011 | 11:29

suchánek napsal(a):

"briliantové špeky", pepo řepů, kde jste??? :-)))

mizím...
10. 11. 2011 | 11:32

Alex napsal(a):

Jáchym
Mýlíte se. I v tomto prostředí lze zbohatnout poctivě. Manžel neteře po velmi tvrdé a letirté práci nadělal z jediného obchodu se svým nápadem cca 30 mil. Kč. Celá širší rodina se podílela na montování dodávky do světa včetně švagra takto managera v jiném odvětví, včetně jeho manželky a mé dcery z chotěm, který to vylepšil pod vodu. Navíc v době kríze. Pravdu máte v tom, že jde o obor pro politiky hraboucí miliardy nezajímavý. Kam jejich pracka nedosáhne. Obyčejné baterky s dosvitem přes cca 3,5 km.
10. 11. 2011 | 11:34

S.Š. napsal(a):

Alex : Ale kdež, nerozhodilo mě nic, jen jsem chtěla připojit vysvětlení, je totiž zřejmé, že mně moc nerozumíte, což je nakonec zřejmé i z toho, co jste naposled napsal. :-) No nic, nechme toho. Občas píšu tak, že se mně rozumět moc nedá, pravda ... :-)
10. 11. 2011 | 11:35

Ládik!!! napsal(a):

Alex -
30 mega není to pravé zbohatnutí. Přidejte 1-2 nuly.
10. 11. 2011 | 11:43

SuP napsal(a):

Alex -
30mil. - tomu říkáte "zbohatnout"?
:-)
10. 11. 2011 | 11:45

saaaalaaaam napsal(a):

Okamuru bych bral jeho články jsou dost trefný a bohužel pravdivý
10. 11. 2011 | 11:46

Roman napsal(a):

Vždycky mne překvapí, jak je naše země malá, když se všichni tak dobře znají a všemu tak dobře rozumějí. A nepřestanou mne překvapovat jedinci, kteří jsou schopni donekonečna obhajovat zlodějinu, prokázanou lež, manipulaci a nenažranost a říkat, že to je svoboda a demokracie, že to je legální lobbing, že to je pracovitost, právo, že to je úspěch a ti co jsou proti, že jenom závidí, že to jsou všechno nefachčenka, vedou národ do krize a ještě větší bídy. To je neuvěřitelné, jak pořád platí obyčejná přísloví, jako zloděj křičí chyťte zloděje, sytý hladovému nevěří, anebo kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
10. 11. 2011 | 11:47

reppop napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):
oprava: s nickem reppop si nerozumím v závěru. Současné morální bahno nemá podle mě kořeny v pravicové ideologii a svět nespasí Sobotkovi sociální demokraté. Tak jednoduché to určitě není.
10. 11. 2011 | 10:31

Vážená paní, domnívám se, že můj návrh řešení je přece jen o něco realističtější než Váš. Netvrdím, že povede s jistotou ke správnému cíli, ale myslím, že k němu povede s větší pravděpodobností. Pan Špidla byl premiérem bohužel jen krátce, za tu dobu se toho v politice mnoho nestihne. A lidé byli velmi netrpěliví a opilí politickým marketingem. Dávat přednost tzv. "charismatickým" politikům ovládaným neoliberálním myšlením (Klaus, Zeman, Kalousek atd.) před necharismatickým a věcným panem Špidlou, který ale má jasnou vizi vycházející z názorů Masaryka a skandinávských politiků, je podobné jako si v supermarketu koupit zkažené zboží v bomastickém obalu místo kvalitního v obalu střízlivém. Myslím, že to chce více přemýšlet a platí: 2x měř a jednou řež.
10. 11. 2011 | 11:47

MARNOV napsal(a):

Mám technický dotaz, který je i odpovědí na výzvu ANO2011: Kam se vypaří stádo bílých koní vědomně podporované polovinou voličů?
Z tohoto pohledu je pro českomoravský stát přínosem pouze první Vlkova varianta a Joker musí odejít první. Jinak to pojede v zajetých kolejích dál. Stále jsou u pádel zkušení veslaři, kterým dorůstá nová krev připravená ve třech řadách na startovních blocích...
10. 11. 2011 | 11:48

zemedelec napsal(a):

Pane vlk.
Oceňuji Vaši snahu nahlédnout ,co je motivem Babiše vstoupit do politiky.Zřejmě jinou možnost nevidí,jak ovlivňovat obchody výhodné pro něj a dění kolem zemědělství.Už tady proběhla informace,že mu do byznysu dláždil cestu tatíček.Podle mě je tady někdo ostřejší.Jak víme,Penta mu vyfoukla,jeden zajímaví obchod,ohledně výroby uzenin.Pak je tady velká firma,která se zabývá dovozem masa s celé Evropy a prodává našim spracovatelům,tím vytlačuje jeho produkci.Ano,měl by tady,jasně něco říci,jestli spracovává jenom naše maso a tím podporuje naše zemědělce.Zatím těch informací je málo,takže i díky pana vlka,mužem o tom přemýšlet.
10. 11. 2011 | 12:04

Pípa napsal(a):

p. Vlka je mi líto. Zase si naběhl. Jako vždy. Má to v genech. I když tentokrát je opatrnější.
10. 11. 2011 | 12:18

Jáchym napsal(a):

Alex napsal(a):
Píšete:
"Mýlíte se. I v tomto prostředí lze zbohatnout poctivě."

Alexi - nemluvím o částkách třicet či pětset miliónů - takové drobáky se dají propromoprovat pod osvíceným vedení báťušky Vondry během polední přestávky.

Mluvím o superelitě, lidech, kteří disponují řádově tisícinásobkem toho, co Vy a já považujeme za bohatství.
A mluvím o dnešku - teď a tady.
Hezký den!
10. 11. 2011 | 12:18

Alex napsal(a):

s.š.
To už se opravdu motáme jak dva opilci. Jen jsem chtěl sdělit, že jsem ve Vašich přispěvcích a nejen ve Vašich nikdy neviděl nic, co by mělo být jakkoli z Vaší strany míněno ve zlém, že bych tam viděl něco, co by se mne mělo z Vaší strany úmyslně dotknout.
Jinak z toho pocitu, že se sama někdy vyjadřujete tak, že druhý neporozumí, si nic nedělejte, jakkoli si myslím, že Vám rozumím dobře. A nejen dnes a tady. Mívám někdy stejný pocit - tady už taky.
usmívající se smajlík
10. 11. 2011 | 12:19

Frank napsal(a):

Hloupý Honza

Naprosto přesné,vždyť je to neustále se opakující kolotoč pokaždé když před volbami vznikne nová strana.
Stejné proklamace, stejné volební programy,jediná šance pro nespokojené voliče.
Dvě strany to už neustojí tak honem vyrobit dvě nové. Agentury vyrobí šesti až devíti procentní preference, novinářští poskoci napříč mediálním spektrem to vytáhnou na 11 až 12,5 procent a tady máš voliči alternativu.
Ten z radosti,že nemusí volit to provařené to vytáhne na 16 procent a béčko, céčko a déčko pro Osadu Dutých Stromů je na světě. A ta to potom vesele zneužívá, splnou hubou toho, že má od voličů mandát.
Vlk se nažral koza zůstala celá.

A že vydrží jen 4roky? Nevadí, před volbami zas někomu řeknem jestli by si nechtěl trochu přivydělat.
A český bezmozek jim to žere a žere a žere.
10. 11. 2011 | 12:22

Alex napsal(a):

Ládík, SuP
Kluci, já vím, že Vy jste daleko za tímto horizontem ve svých poctivých příjmech.
usmívající se smajlík

Jáchym
Ono jde o to, v jakých kontextech to berete. Zeman tvrdil něco o tom, že za jeho šasů se kradlo v milionech a holt dneskav miliardách. Všechno má svůj počátek a nějaký vývoj.
Já měl na mysli něco jiného. Oni také kluci zdaleka neřekli své poslední slovo - z toho mého příbuzenstva. On už otec toho manžela mé neteře se pohybuje na poli třeba i nukleární medicíny ve výrobcích a odvětví, které je pro ty naše hrabivce nezajímavé neb není prostě v jejich dosahu. Neví o něm, je pod jejich rozlišovací schoipností. Kde je psáno, že ti kluci nebudou za deset let točit třeba i ty miliardy? Když už jste u té sumy, která nám oběma stačí jako obolus ke z bohatnutí a zdá se Vám v kontextu doby a konkrétních kuauz tak malá.
usmívající se smajlík
10. 11. 2011 | 12:30

Jindra napsal(a):

Na co a jakou DPH, to bude určovat Krůta. Ještě že ne slepice. Někteří jsou halt hloupější než než průměr.
10. 11. 2011 | 12:32

Anuszka napsal(a):

Dobrý den. Situace je opravdu vážná. Nechtěla jsem tomu věřit, možná i trochu mhouřila oči - nechce se mi podléhat hysterii, ale teď už vím, že je opravdu zle...

Jsme totiž ochotni uvěřit opravdu každému...inteligentní lidé - a já vlka považuji za inteligentního - se zabývají výzvou pana Babiše - člověka, který reprezentuje téměř vše, proti čemu se v nás převracejí orgány, všehoschopného muže, který v dnešním /a minulém/ marasmu umí setsakramenstky chodit, lobbistu a hybatele věcí minulých, toho mocného vzadu, který tahá za nitky už tak dlouho, že s okolím téměř splynul...přesvědčeného o svých morálních hodnotách - stejně jako ti, proti kterým se rozhodl bojovat...

Jsem zvědavá, pane vlku, jestli se někteří z těch, které jste jmenoval jako garanty morálního kreditu, přidají - tajně si přeji, aby to nebyl ani jeden - aby nám ještě do budoucna nějací garanti zbyli.
10. 11. 2011 | 12:32

Jan Žura napsal(a):

Pane Krůto, nejvíce se bojím toho, že lidé nevěří už naprosto ničemu. Mají hmatatelné příklady podvodů, zrady. To, jak to zpackaly VV, je do nebe volající a odpuzující. Není vidět ani náznak toho, že by média konečně pochopila, že změna je i v jejich zájmu, jinak že půjdou pod kytičky i s těmi, které tak vehementně podporují. U umělců jsou nepatrné náznaky, že se něco děje. U obrozených disidentů také. Výzvu jsem četl, čekám další kroky, hlavně to naplněné Václavské náměstí. Pane Krůto, dávejte si pozor na chyby, ty Vám v prvé řadě omlátí o hlavu jako diletantství (Okamuta místo Okamura, Franěk atd.) O Špidlovi nemluvte, raději zařaďte na jeho místo Dientsbíra, Bobošíkovou atd. Pakliže na nás jde ANO 2011 s nějakou falší, pak nás Panebože jako národ chraň!
10. 11. 2011 | 12:35

Jana Pechová napsal(a):

to reppop
Pana Špidly si velmi vážím, byť nejsem levicově zaměřená. Jenže například zrovna panu Špidlovi srazily vaz boje o koryta, a to uvnitř vlastní strany. Vzpomeňte si, kdo ho pak nahradil - Stanislav Gross.
To, co si myslím já, není až tak od věci. Jen si vezměte, kolik by se za okolností, o nichž se zmiňuji - tedy ze zákona vyplývající okamžité odstoupení politika a jeho nevratnost do funkce, pokud se kolem něj vyskytne nějaké závažné podezření - na naší politické scéně vystřídalo lidí a jak by mohla být ta scéna mnohem čistší.
10. 11. 2011 | 12:49

Jeff napsal(a):

vlku no tak to je trefa a gratuluju. Otevíráte témata, která ani náhodou sebereflektoři neotevřou a neotevřou. Je to naprostá trefa a pro mě zadostiučiněním, neboť ani pověstné vuvuzely (mu he he) nejsou sto reagovat (omluvné přebrebty typu laďiiiik neberu). Snad jen vuvuzela z Ekonomu, co tvrdila, že Mrázek zastřelil Babiše, odezíraje ze rtů dalíkovic, dřímaje u jeho modrým zlatem vyšívané postele na barevné dečce zakoupivší to v prodejně Happy Dog, zapisujíc do svého mininetbooku noční bludy velikánovy, blábolaje je následně poté na večírcích T Produktion K Maláčovou moderované... S Marvanovou opět trefa( ta si toto přečte určitě). Znal jsem osobně, víc něco o historii ÚS brzy na faustovi.
10. 11. 2011 | 12:49

Jana Pechová napsal(a):

to reppop
... a ještě něco. Je vpodstatě jedno, jestli k nějakému cíli jdete zleva či zprava. Důležité je, jestli k němu opravdu jdete a to záleží na lidech, kteří vás k němu vedou a na tom, jestli v ně máte důvěru.
A víte, proč Bohuslav Sobotka není můj favorit? Protože jde o 'hodného hocha', který se v životě neotřel o praxi. Já tyhle typy nemám ráda nikde a v politice už vůbec ne.
10. 11. 2011 | 12:58

jo napsal(a):

strana ANO2011 bude jen další koaliční partner ODS TOP09 a dalších zlodějských satelitů
10. 11. 2011 | 13:07

Alex napsal(a):

Jeff
Jeffe, Marvanová už tu výzvu podepsala. Steně jako Havlík a další.
10. 11. 2011 | 13:07

otokar napsal(a):

Nepoteče-li krev, bude to zas na hovno.
Vlku, ani vzdělání, zkušenost a dobré úmysly nechrání před pošetilostí, v tomto případě opakovanou.
Tak se revoluce nedělá. Zloději musí viset!
Z bílých komoňů nadělány karbanátky a tupý vyčkávající dav vyhladověn až k smrti.
Pak přijde panna orleánská a začne mazec.
10. 11. 2011 | 13:08

Joe Ratata napsal(a):

Jáchym,Alex
Máte pravdu.Umem a poctivou prací lze vydělat peníze a někdy i slušné peníze.To když se trefíte do díry na trhu,nebo jste výrazně lepší než konkurence.
Ale pro mafiány,kmotry a korupčníky jsou to stále jen drobné a navíc to není jejich cesta.Um a práce,to není nic pro ně.Jim špinavé kšefty,co nepřináší ostatním ani korunu užitku,nesou daleko víc a bezpracně.

neo
Kdo je myšlen tím Švejcarem a Okamutou jsem pochopil i já a to je moje IQ jen zlomkem Vašeho.
10. 11. 2011 | 13:10

vico napsal(a):

S.Š.:-)

Suchánek : Máme holt na "vlka" a jeho článek rozdílné názory.
10. 11. 2011 | 13:24

Minorita napsal(a):

Tak především nás Pánbůh chraň od nás samých, protože nikdo jiný v tom není. Co se týče článku, tak napsáno je to dobře, takovým až naléhavým způsobem. Nicméně jsem skepti a velice, velice opatrný. A proč ? Jakmile kdokoli začne hovořit o správě státu jako o správě firmy, okamžitě zbystřím -> vždyť to není žádná novinka onen příměr, Babiš zdaleka není první, kdo se snaží tímto, podle mne na fungování státu mylným receptem, zaujmout, přilákat sympatizanty. Jak to vypadá, když se stát stane z hlediska řízení a přístupu kopií firmy, jaké důsledky, následky taková formulace v realitě má, právě zažíváme, nebo snad s jiným "managementem" podle téhož scénáře by nebe bylo opět blankytné ??? Nemyslím si to. A navíc mám dojem, že se loví spíše pravicový volič, tudíž "socky" si nepomohou tak jako tak...

Nebudu teď rozebírat důvody, jenž Babiše vedly a vedou k otevřené politické angažovanosti, na to nemám dostatek informací. Ale opět nic jiného než vysoké obezřetnosti se ten pán ode mne nedočká.
Vlk navrhuje účast mnoha person, ať už méně či více sporných a tady mám jiný názor a metr na část jím doporučených osob.

Ovšem v jednom případě jde přímo o odpor a klasickou recyklaci politické mrtvoly a de fakto spoluviníka dnešního stavu -> konkrétně jde o Hanu Marvanovou a naprosto nechápu Vlkův opakovaný akcent na její účast. Buď jde o amnézii, nebo sympatii, neb ta paní v hirearchii ODS žádný nýmand nebyla a pokud se pamatuji, sama aktivně pomáhala stávající klientelismus legislativně budovat a pod její blogem ze 4.10. 2011 doporučuji bodové shrnutí reálných skutků této dámy v minulosti právě v oblasti tzv. korupce ( ovšem správný výraz, klasifikace, je zlodějina ) nickem Občan. To, jakým způsobem na základě konkrétních faktů z minulosti si ji doslova "dal ke sváče" , je pro tuto "kandidátku" doslova zničující - pokud nemám ovšem nějak přizpůsobenou optiku.
A tady rozhodně věřím občanovi - né p. Marvanové ( ta se nějakým pokáním za svoji minulost přece nezatěžuje a kupodivu figuruje v prapodivném úpadku ), já si ji totiž pamatuji a děkuji, nemám zájem na dalším dramatickém dílu přetvářky a pokrytectví, jenž ona dáma předvádí, to tam tam místo ní může sedět rovnou kdokoliv jiný ze stávající trojkolky -> třeba univerzální Bendl, neb u toho 100% vím, co je zač a že jde o modrou straku si štěbetají i ty housenky pro špačky...

Pokud by personální stránka byla takto řešena, do dvou let je to naprosto to samé. Není to výměně jedněch za druhé, starých za mladé ( vždy vstanou noví bojovníci ), nýbrž o změně kritérií a pravidel pro výkon nejen volených funkcí. Jinak si rovnou schvalme samoděržaví a alespoň to bude legislativně ošetřeno...
10. 11. 2011 | 13:39

neo napsal(a):

Jeo Tatata:

záleží jakým zlomkem. Ale asi to slavné nebude... on napsal Otanuta. Švejcara neznam. výše kdosi uvedl, že už je mrtev.
10. 11. 2011 | 13:40

Minorita napsal(a):

A tady je odkaz na onen tehdejší blog:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/hana-marvanova.php?itemid=14414
doporučuji v diskuzi vyhledat Občanovy odstavce v CELÉ DISKUZI !!!
10. 11. 2011 | 13:43

český maloměšťák napsal(a):

Dobrý popis vnitřního dilematu.
Některá jména ano, jiná ne /Okamuta :))/.

Já bych ale měl na pana Babiše ještě jednu - doplňující otázku :
" Znal jste pana Mrázka či lidi z jeho okolí ?Vstoupil jste s nimi někdy do nějakých vědomě zamýšlených interakcí ? "

Ještě maličkost. Agrofert má téměř monopolní postavení v oblasti zpracování drůbeže. Nechci předvídat - ale potraviny mohou být v budoucnosti velmi důležitým mocenským nástrojem. Možná že dokonce důležitějším než elektřina.
Stačí málo - rozpad EU a uzavření národních ekonomik.
Ale zatím :
http://www.motejlek.com/babis-vsadil-na-kvace-a-rihu-maji-postavit-na-nohy-jeho-krvacejici-byznys-s-masem

Dále - analytici na Wall Street tvrdí, že segment produkce a distribuce hnojiv má skvělou budoucnost - světová populace roste. Opět - Agrofert je významný háč. Plus nejistá budoucnost zemědělské politiky v EU....

Přikláním se k možnosti č. 3.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1
10. 11. 2011 | 14:06

jarpor napsal(a):

Děkuji Hloupému Honzovi. Totiž - vše napsal za mne.

A pan Vlk ... pan Pípa napsal, že si zase naběhl. Asi má pravdu.

Takže... možná se dočkáme Vlkových slz, jako tenkrát, když mu "zdefraudovali hlasy"....

Hezký den
10. 11. 2011 | 14:13

Antibild napsal(a):

Podle jména poznáte je. I já jsem byl zpočátku výzvou pana Babiše nadšen. Mluvil mi z duše. A pak se začaly vynořovat jména lidí, kteří se v projektu pohybují - Jiřina Šiklová, Michal Viewegh,... Netřeba číst dál. Je jasné, že jde o další zkorumpovanou havlostranu řízenou stále stejnými lidmi, ala TOP 09, Strana zelených, Unie svobody,...
Škoda.
10. 11. 2011 | 14:15

Viola napsal(a):

neo,

peníze pro miliardáře jsou cáry papíru, pro potřebného je koruna ze zlata. Tak to je s tou DPH. Není vůbec pravda, že je stejná pro všechny, absolutně ano, ale relativně ne.
10. 11. 2011 | 14:23

Vosavbotě napsal(a):

Pane Vlku - výborn!

Pane Babiši:

Pospěšte si. Neustále stoupá procento těch, kteří nad vším zlomili hůl a definitivně se smířili s tím, že se práva nedomohou a budou stále více a více okrádáni.
10. 11. 2011 | 14:39

neo napsal(a):

Viola:

právě protože je absolutně stejná, tak je spravdelivá.
10. 11. 2011 | 14:41

jos napsal(a):

Nestačím se divit. Babiš chce uplatnit svůj vliv, chce vlastnit novou stranu a láká včelky na med. Ovšem med skládající se pouze ze slov. Těch má každý k dispozici habaděj, obrovské množství, šetřit hesly nemusí. Ale jejich plnění, jak nám to v nedávné minulosti na př. předvedli borci z TOP09 a VV, to je přeci pro ně zcela jiná otázka. Dokonce i když Babiš Vlkovi sepíše čeho všeho se určitě nedopustí, tak to budou opět jen slova, nic víc. Věřit mohu zeleným, že nebudou hlasovat pro nové jaderné elektrárny, protože k tomu je zavazuje etos jejich strany a ten je v podstatě v současnosti nepřekročitelný. Z téhož důvodu věřím sociální demokracii, že se bude snažit zavést progresivní zdanění, rozhodně by neprošlo na př. v ČSSD zavádění zdrav.reformy Hegerovsko - Julínkovského stylu. Přes takové věci v těchto stranách prostě nejede vlak. Co by ovšem vázalo ke splnění slibů Babiše? Asi tolik, kolik toho vázalo strany TOP09 a VV. Totiž totální a naprosté nic. Pouhá slova přebila jiná slova. Takže pro pana Babiše platí: předvádějte pár let nakolik myslíte svá slova vážně, jaké a jak silné jsou ideje, existují li vůbec, kterými se snažíte dostat k politické moci. A pak se uvidí. Já jen doufám, že pro převážnou většinu občanů byl příklad strany soukromého očka a koktajícího,pospávajícího knížete dostatečným varováním.
10. 11. 2011 | 14:54

Béda napsal(a):

Ještě chybí, aby svou filosofii zvěřejnili a založili si politické strany pánové Kožený, Pitr, Kellner, Tykač, Charouz, Dospiva...

Pan Bakala již svoji stranu i vládu má. Pan Babiš právě zakládá svoji politickou iniciativu/stranu.

Osobně jsem vůči politickým stranám založeným oligarchy, o prapůvodu jejichž mnohamiliardového majetku si vesměs myslím své, dost podezíravý a nedůvěřivý.
To mi ovšem vůbec nebrání v tom, abych si jejich sdělení přečetl.
10. 11. 2011 | 14:55

Lala napsal(a):

Mám z toho smíšený pocit. Myslí to pan Babiš poctivě? Nebo jistí kmotry ODS a TOP 09, kdyby náhodou byla ohrožena jejich parlamentní většina?
10. 11. 2011 | 15:00

rejpal napsal(a):

Viola
Je to ještě horší. Většina z nás je ve vztahu k DPH ve schizofrenní pozici. Přinejmenším ti, kdo jsou nějak ekonomicky aktivní. Jako konzumentu rejpalovi je mi změna DPH v podstatě šumák. Koupím si to, co chci a na co mám, a není co řešit. Jako člověka zapojeného do procesu nabízení nějakých služeb (je jedno jakých, pokud nejde o služby obligatorní) mě to ohrožuje. Protože všeobecně poklesne poptávka, jelikož (téměř) každý konzument má nějaký limitovaný rozpočet. Jako řekněme vydavateli knih mi nepomůže, když mé produkty budou vyjmuty ze seznamu a budou stát o pět korun méně. Lidé si jich prostě koupí méně, protože se jim celkově zvýší náklady. Budu muset snižovat náklad, a tím zdražím výrobní cenu za kus. Až to překročí určitou mez, zabalím to. A v horším případě se stanu závislým na sociálních dávkách. Stát samozřejmě brzy zjistí, že kýžené představy o téměř bezpracném výběru větších daní do jeho poklady jaksi nevychází. Takže zvýší sazbu a celý cyklus proběhne nanovo.
I ekonomický laik jako já chápe, že daňová sazba má kromě jiného také regulační charakter. Skandinávské země zatěžují alkohol vysokou daní primárně ne proto, aby získaly víc peněz, ale aby omezily spotřebu.
Takže, pokud nechci připustit, že naši kormidelníci se úplně ubláznili, pak zbývá ještě jedna možnost: pustili se do boje s konzumní společností ve jménu nějaké jiné. Škoda, že si tuto jasnozřivost nechávají pro sebe, protože vynucená změna životní filosofie nás dříve či později čeká. takto se ovšem jeví jako naprostí zoufalci, totálně odtržení od života. Pak není divu, že ministr Vondar platí statisíce za to, aby se dozvěděl, jak zapůsobilo jeho vystoupení v televizi. Kdyby se vydal mezi lidi, řekl by mu to každý zadarmo a rád.
10. 11. 2011 | 15:01

Lala napsal(a):

Mám z toho smíšený pocit. Myslí to pan Babiš poctivě? Nebo jistí kmotry ODS a TOP 09, kdyby náhodou byla ohrožena jejich parlamentní většina?
10. 11. 2011 | 15:02

rejpal napsal(a):

Lala
To je pravda. Na druhou stranu i zakladatelné proletářského hnutí nebyli proletáři ani chudáci. Svobodu myšlení má jen ten, jehož příjmy jsou alespoň o něco vyšší, než náklady na jeho potřeby...
10. 11. 2011 | 15:03

jos napsal(a):

To rejpal,
Taky se ti zakladatelé nedostali hned tak k moci. Spíše do emigrace.
10. 11. 2011 | 15:12

krokus napsal(a):

Jak zničit v zárodku možná i dobře míněnou iniciativu:

Lidové noviny, 10.11.2011

Bílá lilie - protikorupční společnost zakládá i Bakala

Vzniká i další iniciativa, která má podle svých tvůrců přispět k prosazování transparentnosti veřejné správy. Je to obecně prospěšná společnost Bílá lilie a stojí za ní podnikatel Zdeněk Bakala. Ve středu společnost předá za účasti exprezidenta Václava Havla první výroční cenu a peněžní dar za prosazování průhlednosti ve veřejné správě. Cenu obdrží dva laureáti, jméno se tají.
10. 11. 2011 | 15:12

kočka šklíba napsal(a):

Josi, asi tak, shoduji se s Vámi. Čas ukáže. Nicméně pokud chce Babiš naplnit Václavák, proč ne, naplnit Václavák by bylo třeba taj jako tak.
A důležité je také sledovat reakce různých osob, jak novinářů (většinou "novinářů"), tak takových zjevů (nebo jak ho nazvat, abych nebyla smazána) jako je Dalík. Tím si je možné, v rámci možností, věci a jevy trochu sám pro sebe vyjasňovat.
10. 11. 2011 | 15:17

Jáchym napsal(a):

Rejpal 15:01
Zkuste to napsat na koresponďák a poslat Kalouskovi.
On by potřeboval pětiminutový kurs ekonomie.
Bankovní alchymie chleba, brambory, léky ani knihy nevyčaruje.
Maximálně se zase kdosi zainteresovaný na pádu české ekonomiky postará, aby mu zahraniční ekonomický časopejsek hodil opět kostičku.
10. 11. 2011 | 15:24

Marie napsal(a):

Nad tímto "dopisem" jsem velmi na rozpacích, proč? Velmi mě trápí korupční kauzy, moc bych si přála čestné a neúplatné politiky, natož spoluobčany...ale !!! Politika je především o schopnosti tvořit zákony, rozhodovat o mnohém, co vytváří pro nás dobré (ale ekonomicky efektivní) podmínky, a hlavně mít kladný vliv na naší životní úroveň. Tudíž politik musí být rozhodný, mít velké povědomí o ekonomických souvislostech a právních aspektech toho, o čem rozhoduje. Musí vidět dál než jen na okamžitý výsledek, ale musí pečlivě promýšlet na dlouhé roky dopředu a tvrdě na tom pracovat. Politik nemůže být ten, kdo vypouští jen ušlechtilé vizionářské řeči. A právě příkladem takto špatného politika je třeba p. Špidla. Člověk sympatický, jako soused či známý - příjemný, nezáludný, svěřila bych mu svou peněženku do úschovy naprosto klidně, ovšem jako politik - katastrofa. Politik MUSÍ být především racionální, musí stát pevně na zemi a nevznášet se v oblacích. Na jeho ušlechtilé řeči může klidně doplatit spousta lidí, protože pro svou nekonfliktnost a ušlechtilost nedohlédne na všechna rizika, která jeho rozhodnutím hrozí.

Spousta jmen zde uvedených jsou právě takoví "politici", jako osobnosti nejspíš bezvadní lidi, kterých si jako člověka můžu vážít, ale nedej bože, aby rozhodovali v politice. Ono to ANO2011 se čte sympaticky, s většinou se dá souhlasit, jenže mi stačí se podívat na jména podepsaných abych si řekla, tohle bude zase jen další "strana", která bude jen "uměleckým" přívěškem zdejší politické scény. Jejím výsledkem v politice budou opět jen moralistní projevy, tiskovky rozhořčených skupin, ale naprosto nepraktický iracionální přístup je předem odsoudí k tomu, že po nich nebude žádný očividný výsledek. Mnozí z nich už v politice byli... a nic, téměř ticho po pěšině.. Jen pár líbivých příjemných názorů, projevů, ale co se týče praktických výstůpů... téměř 0. V politice jsem byla, měla čest s takovými lidmi spolupracovat, ale nikdy více..

Jsou to jména, kterých si vážím dost moc - Marvanová, Jan Štern, ale v politice nevýrazní, nepraktičtí, nic nevybojují, neprůbojní. Další jména -
Jan Macháček, Alexej Mitrofanov, Tomáš Němeček, Erik Tabery, pánové Best, Franěk, Hanák, Šídlo, Ivan Hoffmann nebo Petr Nováček, profesoři Janouch, Hořejší, Zlatuška, Pehe, Okanura. Fischer a Jan Švejnar, Just, prof. Bělohradský, prof. Dvořáková, Anna Šabatová, Jiří Menzel, Erazim Kohák, Jaroslav Zavadil, nejspíš příjemní lidi, ale jen slova, slova, slova.... praktického minimum a když už, tak velmi levicové. Tyhle lidi vidět v politice ... nevím, ale nebyli by vůbec přínosem. levičáků už je v politice dost a dost.
Bohužel u všech vidím jen jedno, další pokračování - OH, SD, EDU, čtyřkoalice, US, Zelení, trochu i TOP, VV - P&L. Víc ušlechtilých řečí než praktičnost a razantnost, nevýraznost, ani tak, ani onak, žádná velká zásadovost či schopnost cosi prosadit, váhavost..
NE, to nechci, už ne.. a Babiš a potažmo i Bakala... nevím, Babiše neznám a nevím, jak by si v politice počínal, každopádně jeho vystoupení v tv na mě nepůsobilo příliš důvěryhodně, spíš jsem měla pocit, že se mu už tolid podnikatelsky nedaří a spíš se chce "pomstít", i když je to silné slovo, tak moc snad ne. Ale jako by chtěl mít proti svým konkurentům jakousi výhodu. A o Bakalovi si kvůli kauze Byty OKD nemyslím nic příliš lichotivého, to není férový případ..
Proto ANO 2011 nikdy nepodepíšu..
Proto, kdyby Babiš a potažmo i Bakala
10. 11. 2011 | 15:25

zdenekb napsal(a):

rejpal 10. 11. 2011 | 15:01

:o)))

Že by nás vláda chtěla zdražením základních potřeb přimět k duchovnějšímu a střídmějšímu životu?!? Tohle mě vůbec nenapadlo. Ale díky... za tu naději, že vše může mít i ušlechtilé motivy.
10. 11. 2011 | 15:29

Marie napsal(a):

Ještě - Bakaly si nemůžu vážit kvůli kauzy Byty OKD, je to děsně nefér případ.

A napsat, že Hana Marvanová je pravicová je švanda.. a zase podobně, že Mach je protegee, tak to je taky ujeté, obě ta tvrzení..
10. 11. 2011 | 15:30

Pavel napsal(a):

Vážení již delší dobu sleduji obdobné články a neustálé stesky na současnou bezbřehou korupci,myslím že je namístě začít se bavit o tom jakým způsobem je možno tento stav zvrátit.Tedy máme zde zákon že každý kdo hospodaří se svěřenými prostředky je povinen je spravovat s péčí řádného hospodáře, pokud tak nečiní dopouští se trestného činu.Prozatím jsem neslyšel že by někdo v této zemi byl na základě tohoto zákona obžalován.Nezávislá justice je jistě významným demokratickým prvkem,je zde ovšem otázkou jak si svoji nezávislost vysvětluje současné státní zastupitelství.NKÚ zjišťuje neustálé hrubé přečiny proti výše uvedenému zákonu avšak ani policii ani státní zastupitelství to nezajímá v nejlepším případě jsou za hrubá porušení postiženy přímo instituce, nikoli ti kteří dané skutky spáchali,tedy až každý kdo spravuje cizí majetek (myšleno tedy majetky především státní a obecní ale i státních firem )bude nucen při prokázání pochybení nahradit celou škodu,včetně doživotního zákazu vykonávání daných funkcí ujišťuji vás že poté se vše začne rychle měnit k lepšímu,zavírat je netřeba stejně bychom je museli živit na útraty daňových poplatníků.Pokud jakákoliv vítězná strana v příštích volbách nebude schopna donutit nezávislou justici aby konala tak jak konat má můžou tam být ti nejlepší a nejčestnější lidé tohoto národa a stejně nic nezmění.
10. 11. 2011 | 15:30

jos napsal(a):

To kočka šklíba,
Já se spíše bojím, aby to nebyl tah jakéhosi Berlusconiho nebo Orbána počesku. A tihle dva, to by mohl být ještě ten lepší vzor. Mohlo by být i hůř. A nechápu Vlka, že bere v potaz novináře jako je Tabery nebo Šídlo. Oba báječní představitelé manipulace po česku. Nemluvě o dalších. Prostě můj hlas zatím nedostanou, ale na ten Václavák bych šel. Ale raději s někým jiným než je Babiš.
10. 11. 2011 | 15:32

rejpal napsal(a):

zdenekb
Vždycky je třeba na věci nahlížet i z lepší stránky
krokus
Tipuji Pitru, Krejčíře a Mrázka in memoriam. Když už se chce pan Bakala angažovat v boji proti korupci, měl by požadovat vrácení sponzorských příspěvků od koaličních stran.
10. 11. 2011 | 15:33

Alex napsal(a):

kočka šklíba, jos
Je to hezké a snad i pochopitelné, co napsal jos. Nicméně, pokud bude každý v takovéto pozici, ani ten Babiš se nikomu nepředvede. Kdysi jsem si myslel v podstatě totéž - ohledně stran starých a nových. Bohužel ty strany - všechny jsou tak zapouzdřené a uzavřené dovnitř, že jsem názor změnil.
Jinak řečeno, nezkusíme-li, to, asi se nic nezmění. A raději se spálím, než abych to alespoň nezkusil. A Babišovi zatím nemám nejmenší důvod nedůvěřovat nota bene apriori. To, co se v diskusi píše? Manažerský styl řízení státu není jako manažerský styl řízení státu. Atd., atd. Ohledně těch pochyb? Budeme-li je mít, lze svou podporu stáhnout. To je v pořádku a je nutné ty pochyby mít. Ale nedělat a nepodpořit nic jen pro ty pochyby? Pak se i těžko dočkám odpovědi právě na ty pochyby.
10. 11. 2011 | 15:34

rejpal napsal(a):

Pavel
Teoretický recept je jednoduchý a dá se shrnout do dvou slov: osobní odpovědnost. Vsadím se, že naplnění tohoto principu se nedožiju.
10. 11. 2011 | 15:34

Yosif K napsal(a):

Pane Sasek z Jihlavy,
na odrbavani minoritnich akcionaru si pomohli tak ci onak skoro vsichni cesti miliardari. Da se rict ze tak v 90% pripadu firem vrhnutych do kuponove privatizace byla aspon cast minoritaru odrbana. Jak se rika "zakony to umoznovaly".

Je tezko najit nekoho, kdy by mel v tomto smeru ciste ruce.
Babis neni zdaleka zdaleka nejvetsi vykuk v tomto smeru. Jeste by pan Babis mohl vydat memoir "Jak jsem se kamaradil se Standou Kolotukem". Anebo Standa by mohl vydat memoir "Jak mlady maschinenfuhrer ku stesti a 70 mega prisel".
V Ceske republice si moc nevyberete. Dejme tomu ze se Babisovi skutrecne politici (dokonce vcetne Kolotuka) zprotivili.
10. 11. 2011 | 15:35

rejpal napsal(a):

Alex
Vcelku souhlas. Věci musí rozhýbat někdo konkrétní. Chce to je rozumnou míru skepse a obezřetnosti, dokud se věci nevyvrbí. Věci veřejné udělaly demokracii dost medvědí službu.
10. 11. 2011 | 15:38

Minorita napsal(a):

zdenekb
No, on ten důvod pro masy v souvislosti s odchody do penze již kdosi formuloval a zní takto: "Arbeit macht frei" :-)
10. 11. 2011 | 15:38

resl napsal(a):

jakmile s Babišem potáhnou někteří disidenti, vznikne odpor Klausovců i kdyby byly úmysly ty nejlepší. na tom je vidět, jak tento člověk lidi rozděluje a proto bude lépe až se jej čr zbaví. myslím, že V.K. nechce změny žádné a země ho v jeho věku vůbec nezajímá, touží jen a jen po moci a klanění se jeho osobě a s tím se musíme smířit.
10. 11. 2011 | 15:41

Minorita napsal(a):

A Standa G. je universálně na scéně - nebýt jeho, tak si ho tzv. česká pravice vymyslí, nakreslí a vystřihne. Ono je jednoduší stříhat Staníka, než celé pimprlové vlastní divadlo... :-) . Jak málo stačí k radosti...
10. 11. 2011 | 15:44

rejpal napsal(a):

resl
Já bych mu nabídl, že když odejde z veřejného života, postavíme mu sochu na Letné. Od dob posledního bourání pomníků to tam je stejně jaksi prázné, on by k nám vzhlížel, a jsa kamenný, nemohl by škodit. A za ním by mohli zvěčnit i celou jeho hradní kamarilu.
10. 11. 2011 | 15:45

zdenekb napsal(a):

Minorita:

Osobně mám raději heslo z úvodu Boba a Bobka: "Práce šlechtí".
Ani nevím proč...
10. 11. 2011 | 15:48

zdenekb napsal(a):

rejpal:

Ozkoušený mustr už by byl... Velký Kormidelník v čele moudře shlíží na Prahu, ve frontě za ním pak Jakl, Hájek, Bátora, Bém...atd. atd.
Aby ten flek vůbec stačil!
10. 11. 2011 | 15:51

Petr z Tábora napsal(a):

Vlk napsal opět zajímavý příspěvek, zajímavá je i diskuse. Nepochybuji o tom, že program pana Babiše a spol. je zajímavý, přitažlivý, byť s nádechem populismu.

Dobrých programů jsem za život už četl dost. Teď je zbývá uskutečnit - k tomu je prvním krokem získat důvěru potenciálních voličů. Patřím proto k těm, kteří se dívají především na ty, co drží ten program nad hlavou neboť s popsaným papírem se dá po volbách vytřít ..... což naši parlamentní politici běžně činí včetně těch "neokoukaných" = kdysi Zelení, nyní VV či TOP09.

Mnozí z těch co vidím na Internetu jako podporovatele ANO 2011 ve mně vzbuzují nedůvěru už několik let. Rád bych změnu, ale skákání z bláta do louže se snažím vyvarovat.
10. 11. 2011 | 15:52

Yosif K napsal(a):

Pan NEO ma svatou pravdu - jednotna sazba DPH je zcela spravedliva vec. Neni zadny ekonomicky duvod, proc by se mela z nabytku, automobilu ci mixeru platit vyssi DPH nez treba z Chleba nebo Mleka.

Pokud je uz neco spoecensky ultraskodlive (alkohol, cigara) nebo je to svazano s pouzivanim silnic (nezin, nafta) resi se to extra spotrebni dani. S kterou nutno zachazet pozorne a obezretne (viz afery LTO atd).

Pane rejpale - z heldiska snadnosti vyberu dani je naopak nejlepsi uvalit vyssi DPH na jidlo nez na Sperky. Protoze drazsi sperky si lide koupit nemusi - je to zbytna vec. Drazsi potraviny si koupit musi - jist se musi kazdy den.
Vyber DPH na potravinach je velmi stala polozka.
Vyber DPH na luxusnich vecech je silne cyklicka polozka - da prosty rozum ze behem krize mohou lide nakup sperku velmi snadno odlozit.

Vsechny ucebnice ekonomie doporucuji jednotnou sazbu DPH a vsechny ucebnice ekonomie ZAVRHUJI extra zdaneni "luxusnich veci" a) co je luxus je subjektivni vec b)zkusenost ukazuje ze zdaneni luxusu z hlediska danoveho vyberu nefunguje. Klasicka vec - extra zdaneni "luxusnich automobilu" lze snadno obejit tak ze se z nich formalne udelaji automobily "uzitkove kombiky" (zname pripady "Mercedesu s mrizkou"). Bohaci pak misto MB kabrioletu jezdi s MB "kombikem s mrizkou" a berni urad pak vypada jako banda neduvtipnych primitivu. (Coz asi take vetsinou jsou - na uradech pry prevazuji mezi byrokraty oranzovi myslitele......)
10. 11. 2011 | 15:54

Minorita napsal(a):

zdenekb
Já to vzal z té masové stránky :-)
10. 11. 2011 | 15:58

český maloměšťák napsal(a):

YosifK
"...Vsechny ucebnice ekonomie doporucuji jednotnou sazbu DPH a vsechny ucebnice ekonomie ZAVRHUJI extra zdaneni "luxusnich veci" ..."

Doložit, YosifeK. Pěkně podle abecedy - nic nevynechat /"všechny" (učebnice)/.
YosifeK - pokud najdu byť jen jednu učebnici - mohu vás od teďka označovat za lháře ? Bylo by to logické - ne ?
10. 11. 2011 | 15:59

Yosif K napsal(a):

Ostatne velevazeni priznivci levice maji skvelou moznost prihlasit se k Babisovi jako asistenti do jeho pobocky Fertagra Fribourg Switzerland - odkud byla donedavna cela skupina Agrofert vlastnena.

Z okenka unimobunky Fetagry pak budou moci pozorovat ruzne oranzove bohace, kteri take leccos ve Fribourgu podnikaji, kuti a dani, ze pane Mladek a Jansta??????? 5% dan ze zisku pro neresidentni firmy...... danova pohoda.... to se to pak pisi clanecky za vyssi zdaneni OSVC........
10. 11. 2011 | 16:00

Admirál napsal(a):

V poslední půlroce se roztrhl pytel s hodnocením stavu českého státu a jeho správy. Tyto hodnocení se blíží realitě. Když takové hodnocení někdo vyslovil před dejme tomu 2 - 3 lety, byl za bolševika, socku. Dnes se na takovém základě zakládají středopravé stany. To jsou paradoxy, pánové a dámy.

Kladu otázku, jaký je rozdíl mezi Babišovo projektem Ano 2011 a Bártovo VV. Upřimně řečeno, rozdíly nenacházím. Obojí jsou "podnikatelské" politické projekty založené z deklarované čisté snahy očistit politiku. Obojí je vyfutrované penězi z jejich impérií.

Oba projekty se opírají zrovna mediálně propírané problémy, zadlužování, korupce, všeobecný marasmus.

U obou projektů nevidím nikoho z vůdců ochotného jít ostře proti proudu. Proč taky. logika věcí říká, že když se přijde k majetkům, je třeba se starat, aby o něj člověk nepřišel a proto je za strateii zvolen "mírný pokrok v mezích zákona". V době, kdy je nad slunce jasné, že východiskem jsou jedině výrazné změny v ekonomických vztazích.
10. 11. 2011 | 16:00

jos napsal(a):

To alex,
já to vidím trochu jinak.V první řadě, volit někoho jako je Babiš jen proto, že chci něco jiného mi nepřijde rozumné. To je důvod tak pro výměnu šatníku. Takových uskupení jako zakládá Babiš je řada. Babiš se od nich liší jen prostředky, které má k dispozici na inzerci na webech a nevím kde ještě. Z těch uskupení nepředvedl nikdo nic, jen řeči, takže byste z nich mohl vybírat náhodným generátorem. A také jsme se tímhle způsobem jsme se dožili značných zklamání (viz na př. VV).V první řadě musím vědět, jaké jsou mé zájmy. A kdo a nakolik je může chránit. A teď nemluvím o řečičkách. Mluvím o činech. A v tomto oboru předvedl například ProALt více než zatím stačil Babiš napovídat.A seznam lidí, kteří se k Babišovi údajně hlásí, napovídá nikoliv inovaci, nýbrž přeskupení.
10. 11. 2011 | 16:01

zdenekb napsal(a):

Yosif K: 10. 11. 2011 | 15:54

Pokud je mi známo, v celé Evropě budeme mít jednotnou sazbu DPH pouze my. Možná na zaostalém Západě nemají ty "všechny učebnice ekonomie". Jenom Kalousek se jimi prolouskal a pozorně četl...

Jinak máte samozřejmě pravdu. Lidi si spíš odpustí nákup luxusních šperků, než základních potravin. A to je právě ta pohodlnost a prasárna našich vládních počtářů.
Zkasírovat všechny najistotu.
A pak co nejdřív "odklonit".
10. 11. 2011 | 16:15

Alex napsal(a):

jos
Ale ne. U většiny těch lidí jde o subjektivní předsudky, které jsou z různých důvodů velice subjektivní a většinou mimo realitu. Mně zase naopak připadá docela eálné, že ten byznysman, jenž byl u počátků - ať to bylo jakbylo, má nakonec zájem na tom právu třebas proto, aby si to získané bohatství udržel. Máte toho plnou historii. Má možnosti spolu s dalšími miliardáři, které třeba Havlíkové nemají. Stejně tak ProAlt. Proč to všechno nespojit a nehledat společnou konsensuální cestu. Tedy i s ProAltem.
Nevím, kde chcete hledat ono konání, když sotva začal. Já nemám nic proti pochybám, sám je sdílím. Ale znovu - je lepší se znovu a znovu spálit, než nedělat a nepodpořit vůbec nic. Znovu bez té podpory se o svých pochybách nedovím jen vůbec nic.
Proč by se ProAlt nemohl připojit stejně jako Havlík či Marvanová. Jde-li jim o totéž, přičemž obě uskupení mířila každá na někoho trochu jiného.
10. 11. 2011 | 16:18

číslo napsal(a):

Marvanová mi připomíná nějak Němcovou. Snad jen, že nakonec odešla do ústraní. To víc věřím Marii Benešovou
10. 11. 2011 | 16:20

číslo napsal(a):

-Benešové-
10. 11. 2011 | 16:22

neo napsal(a):

Yossif:

někteří holt mají zvrácený pohled na spravedlnost a proto vzývají progresivní daně z příjmu. Už jen to, že jsou daně z příjmu stanoveny procentem, je nespravedlivé.

U DPH se ale nic takového nemusí řešit. Ceny se liší nepatrně dle obchodníka a za stejný výrobek je stejá daň pro všechny.
10. 11. 2011 | 16:27

jarpor napsal(a):

Otevřu stránky internetu zpravodajských serverů... a jukne na mne /z některých/ ANO2011,
otevřu noviny... jedny - celostránková inzerce ANO2011... druhé... foto Babiše a ANO2011...

Heršvec... kde a kdy jsem cosi podobné, taky reklamu jak kdosi bude bohulibě konat pro blaho mé a všech ostatních, jen viděl... ?
Jo, a jeden pak dokonce přiznal, že ty investice je přece potřeba nějak dostat zpět... provizemi z veřejných zakázek.
No, z podpory alternativních zdrojů prostřednictvím bioplynek... či mícháním nafty s čímsi z řepky pocházející... si myslím by to také šlo.
Co myslíte, pletu se pane Krůta ?

Panu Vlkovi stačí, aby se pan Babiš vyjádřil, co nikdy neudělá... to já k takovému vyjádření nikoho tlačit nemusím.
Stačí se dívat kolem sebe. Bez brejlí... bez ideologie... Prostě normálně se dívat a srovnat si činy a slova v hlavě...

Hezký den
10. 11. 2011 | 16:31

resl napsal(a):

číslo
nesrovnatelné porovnávat. Benešová slabá právnička, nikdy nic konkrétního se zájmem o jídlo a pohodlíčko. Marvanová, disidentka pomáhající chudákům, kteří naletěli s bytama a riskující svou kariéru právničky. Tak to v ČR chodí, čím jsi neschopnější tím máš větší renomé. Hlavně nevyčuhovat a smát se a žrát jitrnice se svým Zemanem, Grossem a pod.
10. 11. 2011 | 16:32

kAREL napsal(a):

Situace je velice Vážná !Daně z příjmu jsou podružná věc !Hlavní nebezpečí,které hrozí Českému národu jsou neustálé útoky Romů proti Českému obyvatelstvu !Už bijí i ženy ! Včera na Primě ukazovali jak Rom uhodil pěstí občanku ,která nastupovala do metra Předtím tato tlupa zbila další 2 občany ! Jeden Rom když neměl zrovna nikoho po ruce tak vyskočil a kopem zaútočil na vlak Jenže vlak není občan a tak stál a ROM ŠEL K ZEMI !PATRNĚ OPILÝ,NEBO ZDROGOVANÝ ZRATIL ROVNOVÁHU !
10. 11. 2011 | 16:36

Jos napsal(a):

To alex,
to není subjektivní. Já bydlím v Praze 4 a PasserInvest, to mi sakra cosi napovídá. Passerinvest už asi není s radnicemi tak zadobře jako dříve.Nekdo je předběhl. A jména jako Šiklová, Marvanová, Havlík, to jsou jména lidí kteří se neosvědčili, doslova zklamali.
10. 11. 2011 | 16:38

jos napsal(a):

To resl,
Marvanová je tak dobrá právnička, že zařídila některým,kteří si ve známé aféře koupili svůj dům dvakrát, jeho koupi potřetí. Bingo.
10. 11. 2011 | 16:42

Hilar napsal(a):

Nic proti iniciativě ANO, má to jen jeden podstatný háček. A to, že s tím přichází Babiš. On snad podnikal ve vzduchoprázdnu? On snad nebyl součástí velké privatizace neboli krádeže za bílého dne? Nebude to tak trošku, že zloděj volá chyťte zloděje?
Já myslím, že poslanecká imunita by se mu hodila, protože asi tuší, co ho čeká.
10. 11. 2011 | 16:52

Alex napsal(a):

jos
Napíšu to takhle. Příliš mnoho lidí chce, aby je vedli lidé dokonalí, navíc podle jejich měřítek a jejich "informací". A to možné není.
10. 11. 2011 | 16:53

obyčejnýčlověk napsal(a):

vlk
krásně napsáno, ale jste naivní.
Babiš patří mezi ně a jde mu o moc. Rád by přečů...l Kel..a Bak...y.
Pokud obyčejný lid nepotratil rozum a poučil se z 89, nemůže Babiše volit. Mým favoritem je Tomio Okamura za tím jediným by měl obyčejný lid stát !!!!
P.S. Pozor na Švejnara !
10. 11. 2011 | 16:55

jANEK napsal(a):

OKAMURA NA HRAD
10. 11. 2011 | 16:57

Krupa Václav napsal(a):

Znovu jsem si přečetl vlkova slova a musím se přiznat, že mnoha příspěvkům nerozumím. On přece nesedl Babišovi na lep, pouze se vyjádřil pokud by platilo za 1 ! A jasně se distancoval od ad 2 a 3!
A myslí-li to Babiš za 1. k tomu přiřazuje konkrétní jména. A srovnávat to s posledníma volbama na př. s VV? Kdo znal před tím Bártu, nebo Peak ? Ještě tak Johna :( .Proč to nezkusit znovu s těmi, kteří možná někdy chybovali a třeba jenom proto, že byli příliš důvěřiví, ale mezi podrazáky nepatřili. Právě takovým lidem s těmito zkušenostmi bychom měli dát znova důvěru. Jinak nevím co bude dál.
10. 11. 2011 | 17:04

Alex napsal(a):

jos
Navíc zvažte i jiný možný scénář. Uvidí-li politici masivní podporu třeba Babišově iniciativě, nemusí na ní nakonec vůbec dojít. Ona ta masivní podpora by totiž docela reálně mohla změnit chování itěch politických stran. To by ovšem musela být hodně masivní podpora. Zase jste u toho, žedůležité je podpořit, to co je v textech a ne začít hodnotit podle sympatií k tomu či onomu člověku, jakkoli se jeden může spálit. Podle mne se tomu říká občanská společnost a ta její podpora a tlak není nic, co by se nedalo změnit. Stačí, aby se lidé velmi masivně přihlásili k tomu, že s tou korupcí a klientelismem je už třeba skutečně pohnout a nakonec nemusí k realizaci politické strany ANO 2011 vůbec dojít. Jde o tu masivní ale hodně masivní občanskou podporu něčemu a pro něco. To dokáže politiky opravdu vyděsit. Boužel, my tu takovou občanskou společnost nemáme. Všechno se vpodstatě rozmělní na těch margináliích, kdy jeden se nepřidá pro tohle jináýý pro támhleto a jiný kvůli někomu. Pár tisíc podpisů žádného dinosaura nepřesvědčí o ničem. Masivní podpora něčeho, ne někoho ano.
10. 11. 2011 | 17:05

Ambra napsal(a):

Teď už jen dalších 20 let, aby i autor článku pochopil, že největším naším problémem je fakt, že po revoluci byli všichni veksláci, zloději a i obyčejní kriminálníci prohlášeni za morální elitu národa. U právě tohle dělali disidenti, kteří nebyli schopni oblafnout ani přihlouplé estebáky. Oproti estebákům byli i obyčejné pochůzkáři obdařeni normální lidskou inteligencí, protože se na ulici stýkali s obyčejnými normálně inteligentními lidmi. Ale speciálně estebáci, kteří bojovali s vnitřním nepřítelem, ti se stýkali jen s ještě hloupějšími disidenty, kteří mnohdy nebyli schopni ani udělat maturitu. A tak se celá rozmanitost naší společnosti po revoluci zúžila na konfrontace přihlouplých estebáků s ještě hloupějšími disidenty, kteří se ve své blbosti od nich nechali snadno zavírat. Ale disidenti téhle své hloupsoti říkali "boj proti komunismu".
A jaký je důsledek, Že po revoluci se ke korytům prosadili jenom křiváci, podvodníci a pokrytečtí zloději. Hlavně, že uměli papouškovat pár protikomunistických žvástů, jak to disidenti chtěli slyšet. A tak nám tihle lidé teď vládnou, samozřejmě s tím, že po čase se na ně provalí nějaká zlodějna. Jednou 300 miliónů v zahraničí podruhé 16 miliónů na soukromém účtě nejbližších příbuzných.
Proto já tvrdím, že počátkem problémů naší současné společnosti jsou naši disdenti, kteří díky tomu, že si nebyli ochotni přiznat, že jejich přihlouplé chování je vyčlenilo před revolucí zcela na okraj psolečnosti, nám tady zavedli vládu kriminálnické a vekslácké "elity národa". Zlikvidovat disidenty ale nepomůže nějaká výzva nebo petice, oni prostě musí vymřít, protože všude jsou nalezlí lidé, kteří se prosadili jen díky opěvování hrdniství odboje proti primitivsmu estebákům. Bohužel problémy současnosti vyžadují nové myšlenky, nápady, nová řešení nebo alepsoň novou diskusi a pohled na současnost, na který ale nikdy nemohou stačit lidé vybraní jen podle toho, na koho naše bývalé přihlouplé StB stačilo. Ostatní část společnosti totiž nechávalo stranou, hlavně proto, že na ně estebácké IQ nestačilo. A problém, zapojit do vývoje naší společnosti oněch zbývajících 90% lidí, je hlavní nevyřešený problém listopadové revoluce.
10. 11. 2011 | 17:09

Petr Kajnar napsal(a):

Vážený občane vlku,

moc by mě zajímalo, co si myslíte, že by odpověděli občané v Ostravě.

S úctou Petr Kajnar, primátor města Ostravy; pkajnar@ostrava.cz
10. 11. 2011 | 17:13

číslo napsal(a):

resl
Nevzpomínám že by se Marvanová vyjadřovala o soudcovské mafii a soudila se s profláknutým Němcem či Veseckou. Spíš si vzpomínám že držela s ODS basu právě tak jak dnes všichni poslanci vládní koalice
10. 11. 2011 | 17:17

číslo napsal(a):

Ambra
Snad bych pčeci jenom diferencoval Nevím jestli byl např. Bublán vekslák či zloděj. Chtělo by to trochu ty disidenty probrat.
10. 11. 2011 | 17:24

SuP napsal(a):

Už jsem to jednou zmínil -
Tenhle návrh pana Babiše je "privatizace politiky" jako bejk. Bohatý podnikatel "si" koupí politickou stranu. A já budu věřit, že když 20 let slušně vydělával, že teď chce zbytek života(minimálně nx4 roky) jen utrácet. Zmrazí podnikání, aby mohl dělat čistou a křišťálovou politiku. Myslí to upřímně. Proč by to dělal?
Takže vůbec nerozumím té skoro jednotné frontě levicových přátel, kteří téměř rok jedním dechem volají po opatřeních PROTI privatizaci politiky (v rámci projednávání potřebných vládních reforem) a tady se pomalu už staví do fronty na mávátka.
10. 11. 2011 | 17:24

Alex napsal(a):

Petr Kajnar
Jste-li to skutečně Vy, pak je to možná docela jednoduché. To co by vyhovovalo Vám a odpovídalo byto i tomu, proč Vám vyhovuje ta roztříštěnost toho tekutého hněvu, kdy pod každou extra aktivitou jen pár tisíc podpisů. A proč politici z Vaší strany, kteří nejsou ochotni vysvětlit ani původ svého majetku, ani to proč a jak studovali, tak jak studovali.
10. 11. 2011 | 17:27

reppop napsal(a):

Jana Pechová napsal(a):
to reppop
A víte, proč Bohuslav Sobotka není můj favorit? Protože jde o 'hodného hocha', který se v životě neotřel o praxi. Já tyhle typy nemám ráda nikde a v politice už vůbec ne.
10. 11. 2011 | 12:58

Já zase tolik moc nevěřím na konkrétní lidi jako spíš na ideje, kterých jsou nositelé. Pokud jsou dobré ideje i dobrý nositel (Špidla), je to nejlepší, pokud jsou dobré ideje a špatný nositel (Rath), je to horší, pokud jsou špatné ideje a dobrý nositel je to ještě horší (Schwarzemberk) a pokud... to už si jistě doplníte sama. Jinak upozorňuji, že podle knihy Františka Koukolíka Vzpoura deprivantů nejvíce lidskou komunitu poškozují lidé stupidní (a není ani tak důležité jestli jsou charakterní nebo ne) a tito stupidní jsou ve všech profesích zhruba stejně zastoupeni, od zametačů až po rektory (či ministry zahraničí).
10. 11. 2011 | 17:28

reppop napsal(a):

jANEK napsal(a):
OKAMURA NA HRAD
10. 11. 2011 | 16:57

Ale vždyť on už tam je. Jen se ve skutečnosti jmenuje Fantomas a momentálně má nasazenou jinou masku.
10. 11. 2011 | 17:30

chachá napsal(a):

Tunelář se dere ke korytu.
10. 11. 2011 | 17:40

mb napsal(a):

okanuta okanuta ... kde už jsem u všech všudy to jméno slyšel ...
10. 11. 2011 | 17:43

reppop napsal(a):

Mile lidstvo, hovori k vam CML:

moje databaze zachytily tento clanek a po kratke analyze ho oznacuji stupnem nebezpeci: nejvyssi

Dovolim si vybrat z databazi nekolik relevantnich informaci, ktere jsem vyhodnotil jako nejdulezitejsi:

1. Stupen inteligence ziveho organismu se posuzuje podle toho nakolik se prislusnik tohoto organismu dokaze poucit z vlastnich chyb

2. Podnikatele panove Babis a Okamura predkladaji projekt privatizace politiky.

3. Prukopnikem v teto discipline je v Cesku pan Vit Barta (zatim malo uspesny).

4. Prukopnikem v Evrope v teto discipline je v tomto stoleti pan Silvio Berlusconi. Vysledek podnikatelskeho projektu: Italie na pokraji bankrotu.

5. V discipline privatizace politiky drzi zatim v historii lidstva prvenstvi tito panove:
prvni misto: Adolf Hitler
druhe misto: Josif Vissarionovic Dzugasvili zvany Stalin
o treti misto se deli: Mao Ce-tung a Pol Pot

Konec hlaseni.
10. 11. 2011 | 17:44

Nuba napsal(a):

Je to k úvaze

Na jednu stranu je nutno mír se na pozoru, to je jasné. Osobně pana Babiše neznám, je pravda, že jsem o něm neslyšela nic ve smyslu negativním, ale ani pozitivním. O jeho pohnutkách se můžeme tedy jen domýšlet ve smyslu vlkova textu. Opět skočit někomu na špek, to už by bylo na žádost k lékařské posudkové komisi o zbavení svéprávnosti. V tomto smyslu nehodnotím působení VV tak negativně. Byla a je to dobrá škola pro nás všechny, abychom byli v dalším pokusu o změnu stavu, který se nemůže líbit snad nikomu, obezřetnější. Tady je potřeba zahodit stranické preference a podívat se na politiku z většího odstupu. Nemohu si pomoci, ale znovu se vrátím k myšlence, že bych v tomto krizovém období uvítala vládu širší politické dohody. A tomu je nutné, aby se ty naše zapouzdřené strany trošku rozhýbaly. Ten čerstvý vítr je zapotřebí, současná politická garnitura sama se sebou nic neudělá, těm to takto moc vyhovuje. Takže je to opět na nás. Musíme být ovšem daleko obezřetnější, striktně vyžadovat záruky a pokud bude zase náznak nějakých Kocourkových odklonů, tak to nekompromisně utnout.

Z druhé strany ke kritikům nové iniciativy. Co tedy chcete dělat jiného, kromě povýšenecké skepse ke všemu, pokud vůbec něco chcete dělat ? Možná se vám to líbí, protože vám z toho také něco kape. Tak to bych vaše připomínky chápala, ale jinak ? Jaký je jiný způsob něco ve společnosti rozhýbat ? Přemluvit svého poslance, potažmo politika ? No to byl z mé strany jen pokus o nejapný žert. Takže pokud znáte nějakou jinou možnost prorazit ten zabetonovaný krunýř stranických papalášů, tak sem s ní.

Bylo by naivní očekávat, že se dá něco změnit k lepšímu nějakým mávnutím čarovného proutku nebo že nás spasí nějaký krysař. Musí to být tlak zdola, kterého se chopí nahoře někdo alespoň o něco lepší, než jsou ti, co tam sedí teď a bohapustě se nám kření. Když to dělá evidentní šmejd, tak mi to hodně vadí. A zákony akce a reakce snad platí zatím také.

Na nějaké zjevení z nebes nespoléhám, takový člověk, který by pasoval všem se nenajde. Každý musí být ochoten ustoupit ze svých mnohdy malicherných hledisek. Já toho schopná jsem a doufám, že se zase nenajde většina těch, kteří budou svoji nechuť něco měnit kamuflovat tím, že se začnou rýpat, no však víte v čem.

V tom se rýpeme už hodně dlouho a nebylo a není to k ničemu
10. 11. 2011 | 17:46

mb napsal(a):

... to by bylo, aby nám to tu švejcar, vlk a okanuta už konečně nedali pořádně do richtiku ...
10. 11. 2011 | 17:55

hanah napsal(a):

vlk

Všechny tři důvody to vlku jsou. A ta jména, která doporučujete ? Přece mu to nechcete zkazit ještě než se vám nějak vyjádří.... :-))

Pravicová Marvanová...se picnu..
10. 11. 2011 | 17:56

mb napsal(a):

... reppop ... marna lasky snaha ... vlk už je chycenej ( ale bude zdefraudován ... jak předpovídá jarpor )
10. 11. 2011 | 17:57

zdenekb napsal(a):

reppop:

Je mi trochu žinantní opravovat CML, ale u nás byl průkopníkem privatizace politiky jistý Vladimír Zaza Železný. Měl na oblbování voličů i svou kouzelnou skříňku.
10. 11. 2011 | 17:57

hanah napsal(a):

SuP

souhlas. Jinak křišťálovou politiku už kdysi zkoušel prostřednictvím socanů, pokud se nepletu. A byt Grossovi prý koupil on. Křišťálově čistému.
10. 11. 2011 | 18:05

mb napsal(a):

ale když uvážím, že i ten, který kydá hnůj uletěl na vv ... tak proč by vlk nemohl uletět na babišovi ... i mistr tesař ...
10. 11. 2011 | 18:07

reppop napsal(a):

zdenekb napsal(a):
reppop:
Je mi trochu žinantní opravovat CML, ale u nás byl průkopníkem privatizace politiky jistý Vladimír Zaza Železný. Měl na oblbování voličů i svou kouzelnou skříňku.
10. 11. 2011 | 17:57

Nikdo neni dokonaly, ani CML. Dekuji, opravim v databazi.
10. 11. 2011 | 18:15

Fialenka napsal(a):

Kdysi jsem tu psala, že známá a dokola omílaná teze „Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“ je klišé. A teď Babiš v Krausově show říkal, že ve Švýcarsku není vůbec žádná korupce. Ani trochu. Poslouchat to byl balzám na duši. Takže dělat politiku poctivě pro maximální prospěch občanů není nic nereálného. Navíc (asi na rozdíl od Výzvy Ano2011) mam za to, že ani nezáleží zda je politik bohatý. Prostě záleží na charakteru člověka a na jeho hodnotách.

K těm třem vlkovým bodům bych přimalovala ještě jeden, kde důvodem akce je přátelství k lidem a náklonnost k dobru. No, i to existuje …. Ale případ Babiše to asi nebude.
10. 11. 2011 | 18:17

Maximus napsal(a):

Dobrý článek od autora Petra Vlka přetištěný panem Krutou.
I když má Vlk na mě moc levicové názory, dost si ho vážím a respektuji ho. On je prostě svůj, ale jsem přesvědčený o tom, že je to férovej chlap. Bohužel asi mu už moc lezou na nervy někteří tupí pravicoví hašteřivci a už na ně zřejmě zde nemá nervy. Jsem si téměř jist, že zdejší pravicoví hašteřivci, co mají jen oni pravdu a jen oni vidí správně svět, jsou spíše drobní OSVČ nebo restituenti něčeho a tím, že si žijí o něco lépe než je typický průměrný zaměstnanec, tak mají pocit určité nadřazenosti a jsou přesvědčeni o svých výjimečných schopnostech. Nebudu je jmenovat, ale všichni je znáte. Většinou se zmůžou jen na jednotlivé štěky. Ovšem je třeba si uvědomit, že ti co zde kradou ve velkém právě tyto trotlíky potřebují.
U Babiše není nyní důležité jaký bod z výčtu možných variant je ten správný, proč tak koná a jaká je jeho motivace, ale jde o to, že se něco děje a ledy se hnuly.
Je třeba těm zlodějům brnkat na nervy a jít do nich! Nic a nikdo neroste do nebě!
V článku mě ohromila jedna informace, kterou si většina z nás vůbec neuvědomuje, cituji:
Situace je opravdu už zoufalá. Dokonale ji ilustruje okamžitý stav věci, kdy kvůli různým podivným kauzám jsou policejně vyšetřováni hned 3 ministři současné vlády a u čtvrtého je šetřeno podezření na zfalšování výběrového řízení jeho úřadem. A k tomu policie zkoumá praktiky Kanceláře prezidenta republiky kvůli podivným milostem.

Je to vůbec možné? Tak tohle má být protikorupční vláda rozpočtové zodpovědnosti? Fuj tajbl, to je opravdu síla a Česko je nyní právní stát skoro na úrovni Nigeru, Angoly nebo Konga! Myslím, že i bohatým lidem jako je Babiš, Šimáně aj. to došlo a oni si dovedou spočítat kam až to může vést a také vede, mají totiž více informací než obyčejný dělný lid a proto tak jednají!
Takže díky Petře Vlku za článek a lidi nenechte se okalouskovat v našem Kocourkově.cz !
P.S.
Před časem (2007) Kalousek použil výraz, že HDP ČR bude spíše "kladná nula" a nyní Kocourek použil výraz, že před manželkou "odklonil" 15 mega. Já si spíše myslím, že se nám tu v Česku nic neodklání, ale že se nám tu prostě a sprostě krade a přímo klonují lumpové a lumpi!
Kam se hrabe pan Sýkora z F.L.Věka, který vytvářel správná česká slova jako např., čistonosoplenka (kapesník), prstohmatatelná šoustatelnice (basa) atd.
10. 11. 2011 | 18:23

Totem napsal(a):

Pokud ANO2011 zacnou znasilnovat pravolaskovci, tak je predem odkazana k zahube.
10. 11. 2011 | 19:38

český maloměšťák napsal(a):

Nuba
Berlusconizace politiky se vymstí. Ti lidé chtějí víc a víc....musí oni musí chtít víc.....nejde to jinak.....
Kajnara mají v průzkumech Ostraváci skutečně rádi. Je velmi populární.
Zejména v obdobích inverzí.

"Bo je naš ! "
10. 11. 2011 | 19:46

an napsal(a):

Uz jen kontroverzni miliardar bude rozumet potrebam vetsichy chudaku, to jiste. Stejne demagogicke tvrzeni, jako kdyz nastupovalo hrabatko k moci.
10. 11. 2011 | 20:00

Nuba napsal(a):

maloměšťáku

tak berlusconizace by byla dost katastrofa, pokud vezmeme v potaz náš povahový rys, nechat sebou práskat ode zdi ke zdi a ještě tomu tleskat. Na druhou stranu ona už možná trošku v odlišné formě je i dnes. Zatím to sice není tak jednoznačně centralizované, existují ještě vykolíkovaná teritoria různých skupin oligarchů, kteří mají v politice, justici, policii i médiích své propagátory a ochránce. K té berlucsonizaci by časem možná došlo tak jako tak, taková globalizace po česku.

Proto si myslím, že by to muselo být jištěno mnohem tvrději. Širší základna z občanských iniciativ v kombinaci s lidmi z veřejného života, kteří se už osvědčili a jejich životopis nepřináší žádná závažná varování. Přemýšlím o různých jménech, kterým i zde někteří diskutující vytýkají jakousi malou průraznost, že vlastně jejich čestnost je prokazovaná pouze slovně, ale v reálu by byli možná převálcováni. Jakési volání po tvrdší ruce vůdce. Nejsem si tím jistá, moje představa by byla taková, abych politiku nemusela vnímat, byl by to normálním výkonem státní služby na kterou se mohu spolehnout a obrátit v případech, kdy je toho zapotřebí. Takový Vladimír Špidla by pro mě byl takovým představitelem. Ovšem říkají, že by byl slabý a možná mají i pravdu, protože doba ještě pro takovéto politiky nenazrála. Ta špína je v politice tak velká, že si to čestný člověk asi ani neumí představit, a tím pádem může být v reálných situacích za hlupáčka.

Tak fakt nevím

A k tomu Kajnarovi, nějak jsem o něm nic nečetla, vůbec o něm nic nevím, chápu to dobře tak, že jsou proti němu na netu výhrady ? Jakého charakteru ?
10. 11. 2011 | 20:19

jos napsal(a):

To Alex,
máte pravdu v tom, že jsou potřeba razantní akce občanské společnosti. Zatím se to nedaří. Byl jsem letos na několika akcích (na př. ProAltu ale i jiných) a hlavní poznatek z toho mám jak tuto zemi kromě politiků manipulují též novináři a další mediální sedmilháři. Ať už zkreslenou nebo žádnou informací, nebo dehonestací všech opozičních struktur. Jak jsou lidé zmanipulováni ideologickou hegemonií "pravicových", či spíše zaprodaných medií je vidět i na řadě účastníků této diskuse.
10. 11. 2011 | 20:36

Minorita napsal(a):

Tak pro úplnost a především pro ty, kteří hovoří o privatizaci politiky...Dámy a pánové, v tomto směru přicházíte s křížkem po funuse, neb česká politika již drahně let zprivatizována jest. Počátek hledejme v první polovině devadesátých let na pravém straně politického spektra. Užiteční, nekruťte hlavou a vzpomeňte na časy privatizační, jen zašátrejte v paměti...Pravda, i levice měla své koně, ale tady jednoznačně dominuje pravice.
Pokud někdo z vás náhodou v záchvatu cudně ukáže i směrem ku katedrále, respektive kousek vedle, tak ano, samozřejmě, že to tak je, nicméně tady to jde v kombinaci s dominantním projevem, tudíž běžně nečitelné, ale dobové informace ze země hodinek, čokolád a bankovní diskrétnosti hovoří i pro tuto verzi.
Okamžitý a citelný vzestup je znát po příchodu jakého si "bezprostředního" Topolánka a masívní nástup se dá vysledovat po volbách v r.2006 , což trvá do dnes...Dalo by se to nazvat obdobím: zaplať a trhej, popř. budu trhat já...
Oni i socialisté se činili - více diskrétně, zdaleka ne tak efektivně a organizovaně, ovšem to z nich stín při mnoha velkých prodejích nesnímá. Paradoxně za jejich vlády si k svému díky oposmlouvě na své přichází i pravice ( o čemž dnes cudně mlčí ).
V prvopočátku se dá hovořit i o malé, ale funkčně mocné ODA. Lidovci se profitovali spíše v zemědělství ( Lux ) a na obraně, kde se činil bratr Kalousek.
Zatímco v počátcích se na poltické scéně uplácelo, v etapě následné se již přímo kupuje a dnes se vlastně platí za "servisní"služby, směrovaní cash+změnu statutu(rozuměj privatizaci) a legislativní ochranu, drobná část z budoucích zisků...
Jestli se v minulé volební generaci z relativně chudých politiků ( viz nekřiklavější případ Hřebíček ) stávají podnikající miliardáři, proč by se z mnohočetných milionářů či miliardářů nemohli dle stejné logiky státi politici, když ve finále stejně platili oni ???
Čemu že se volič vlastně diví ???
10. 11. 2011 | 20:40

reppop napsal(a):

Nuba napsal(a):
Takový Vladimír Špidla by pro mě byl takovým představitelem. Ovšem říkají, že by byl slabý a možná mají i pravdu, protože doba ještě pro takovéto politiky nenazrála.
10. 11. 2011 | 20:19

Ona nikdy nenazraje dokud občanská společnost neprotlačí pana Špidlu na hrad. Ve vesmíru existuje kauzalita: důsledek nikdy nepředchází příčině. Jestli nevěříte, přečtěte si pana Einsteina.
Viděla jste v televizi kdysi dávno duel pana Špidly s nynějším hradním dědem Vševědem? Já si ho moc dobře vzpomínám: byl to dialog všestranně vzdělaného člověka s fachidiotem. Síla člověka nevyplývá z toho jak umí mlátit hubou, ale z toho, že zastává konzistentní postoje (není rozpor mezi slovy a činy) a je pracovitý. Nevidím u nás důstojnějšího nástupce Masaryka (i názorově je mu velmi blízký).
10. 11. 2011 | 20:59

Nuba napsal(a):

reppop

mně o tom přesvědčovat nemusíte, ten hradní egocentrista je těžký přehmat, ale jak přesvědčit i ostatní, jste přece v realitě, čtete to tady a slyšíte vox populi ?
10. 11. 2011 | 21:14

reppop napsal(a):

Ještě dodatek k předchozímu mému komentáři pro Nuba:
Bohužel u osobnosti neexistuje vazba mezi slušností a moudrostí. Pak vznikají kombinace, které ukazuje tato tabulka (pouze kombinace neslušný moudrý se asi nevyskytuje):

Václav Klaus Václav Havel Vladimír Špidla (a Masaryk)
slušný - + +
moudrý - - +
10. 11. 2011 | 21:24

Almo G™ napsal(a):

Multimiliardář nás zachrání.

Hurá.

Přišel, aby bojoval s korupcí,

Hurá.

Přišel, aby vše dal do pořádku.

Hurá.

Takže AVPPABVB (Akční výbor pro protlačení A.Babiše volebním tunelem) vyhlašuje pro následující období tento akční plán:

1. Zaplatit kampaň. Není problém. Peníze už jsou v řádku a klíčí a klíčí.

2. Sehnat mediální hvězdy. Není problém. Kde jsou nekonečné peníze na kampaň, tam jsou mediální hvězdy. Některé univerzální mediální hvězdy jsou flexibilní a univerzální. Na jménu strany nezáleží, hlavně, že je to nové a pokrokové hnutí. Prakticky splněno. Možná přijde i Janouch.

3. Hodně křičet. "Dinosauři ven! Korupčníci ven!" Částečně splněno. Minule, předminule, předpředminule a předpředpředminule to vyšlo, vyjde to zase. Jen musíme křičet stejně hlasitě. Přece nejsme horší než Unie svobody, 4-koalice, Strana zelených a Věci veřejné.

4. Tvářit se nekompromisně a znechuceně. Není problém, to jde samo. Lidé mají rádi, když sdílíte jejich negativní prožitky. A empatický multimiliardář může být dokonce více sexy než empatický-hospodsky-naslouchající kníže.

5. Předplatit zázračný skok přes povinný limit v předvolebních průzkumech. Prakticky splněno. Kde jsou neomezené prostředky na kampaň, tam jsou zázračné skoky v preferencích. Nezapomenout správně načasovat.

6. a) Zajistit si místo v interaktivních médiích. Vhodné jsou pořad HydePark, blogosféra, sociální sítě, interaktivní reklamní kampaň i bannery.

b) Ihned po rozšíření povědomí o existenci hnutí/strany přesvědčovací kampaň. Zajistí klíčové osoby na pozicích komentátorů. Vždy prezentovat hnutí/stranu jako menší zlo, "experiment" nikoliv "zaručené zázračné řešení".

c) S blížícími se volbami preferovat pestrý a vyvážený komunikační mix. Informace z přesvědčovací kampaně doplňuje a potvrzuje blogosféra, přesvědčovací kampaň se opírá o významné blogery a "přirozené moderní" trendy v bogosféře. Kombinovat formální a neformální typ sdělení. V závěru jak političtí komentátoři, tak blogeři prezentují podporu strany jako výsledek složitých úvah, boje protiargumentů a dlouhého rozhodování. Částečně splněno.

7. Profesionální kampaň v horké fázi volební kampaně. Být připraveni na předčasné volby a flexibilní přizpůsobování změnám (viz poslední posun voleb). Teprve před námi. Už nyní předběžné smlouvy.

8. Po celou dobu kampaně vhodný maskot - buď A.Babiš osobně (role "zodpovědný rozzlobený expert") nebo jiný podle zvolené strategie (vzor "kluk sympaťák", vzor "bodrý chlap z lidu" nebo vzor "poctivý a úhledný úředník", doporučujeme zvážit i "ženu - zasloužilou odbornici")

9. Po zvolení do parlamentu
a) Radovat se a oslavovat ihned v den zvolení v jednotě s ODS a TOP09. Ignorovat překvapené voliče.
b) Instalovat A.B. a společníky firmy do Neo-anti-korupční vlády
c) Rehabilitovat myšlenku "reforem"
d) Přesměrovat státní toky financí do vlastní firmy, zajistit povinné odvody občanů do vlastní firmy a jejích nových satelitů (výhodná bude zdrav. pojišťovna, důchodové fondy apod.)
e) Radovat se z imunity.
f) Zapálit si vítězný doutník a přivolat k tomu fotografy denního tisku. Na snímku neznatelně kynout šťastným podporovatelům.

10. Brzy po zajištění stabilní pozice začít připravovat nový, moderní, pokrokový projekt a ujistit veřejnost, že tentokrát už je to opravdu, ale opravdu tutovka.
10. 11. 2011 | 21:31

reppop napsal(a):

Nuba napsal(a):
reppop

mně o tom přesvědčovat nemusíte, ten hradní egocentrista je těžký přehmat, ale jak přesvědčit i ostatní, jste přece v realitě, čtete to tady a slyšíte vox populi ?
10. 11. 2011 | 21:14

Havla (který má v mém hodnocení jen jedno +, ale zaplaťpánbu zato) protlačila na Hrad občanská společnost, i když byl neznámý a necharismatický. Ale to by museli pomoct populární osobnosti, jenže ty jsou dnes režimem podplacené. A Karel Kryl už nežije. Ach jo. Ale možná kdyby se socani víc snažili. Já už to říkal panu Špidlovi i Sobotkovi osobně na ulici na demonstraci v Praze 22. října.
10. 11. 2011 | 21:31

Almo G™ napsal(a):

Multimiliardář nás zachrání.

Hurá.

Přišel, aby bojoval s korupcí,

Hurá.

Přišel, aby vše dal do pořádku.

Hurá.

Takže AVPPABVB (Akční výbor pro protlačení A.Babiše volebním tunelem) vyhlašuje pro následující období tento akční plán:

1. Zaplatit kampaň. Není problém. Peníze už jsou v řádku a klíčí a klíčí.

2. Sehnat mediální hvězdy. Není problém. Kde jsou nekonečné peníze na kampaň, tam jsou mediální hvězdy. Některé univerzální mediální hvězdy jsou flexibilní a univerzální. Na jménu strany nezáleží, hlavně, že je to nové a pokrokové hnutí. Prakticky splněno. Možná přijde i Janouch.

3. Hodně křičet. "Dinosauři ven! Korupčníci ven!" Částečně splněno. Minule, předminule, předpředminule a předpředpředminule to vyšlo, vyjde to zase. Jen musíme křičet stejně hlasitě. Přece nejsme horší než Unie svobody, 4-koalice, Strana zelených a Věci veřejné.

4. Tvářit se nekompromisně a znechuceně. Není problém, to jde samo. Lidé mají rádi, když sdílíte jejich negativní prožitky. A empatický multimiliardář může být dokonce více sexy než empatický-hospodsky-naslouchající kníže.

5. Předplatit zázračný skok přes povinný limit v předvolebních průzkumech. Prakticky splněno. Kde jsou neomezené prostředky na kampaň, tam jsou zázračné skoky v preferencích. Nezapomenout správně načasovat.

6. a) Zajistit si místo v interaktivních médiích. Vhodné jsou pořad HydePark, blogosféra, sociální sítě, interaktivní reklamní kampaň i bannery.

b) Ihned po rozšíření povědomí o existenci hnutí/strany přesvědčovací kampaň. Zajistí klíčové osoby na pozicích komentátorů. Vždy prezentovat hnutí/stranu jako menší zlo, "experiment" nikoliv "zaručené zázračné řešení".

c) S blížícími se volbami preferovat pestrý a vyvážený komunikační mix. Informace z přesvědčovací kampaně doplňuje a potvrzuje blogosféra, přesvědčovací kampaň se opírá o významné blogery a "přirozené moderní" trendy v bogosféře. Kombinovat formální a neformální typ sdělení. V závěru jak političtí komentátoři, tak blogeři prezentují podporu strany jako výsledek složitých úvah, boje protiargumentů a dlouhého rozhodování. Částečně splněno.

7. Profesionální kampaň v horké fázi volební kampaně. Být připraveni na předčasné volby a flexibilní přizpůsobování změnám (viz poslední posun voleb). Teprve před námi. Už nyní předběžné smlouvy.

8. Po celou dobu kampaně vhodný maskot - buď A.Babiš osobně (role "zodpovědný rozzlobený expert") nebo jiný podle zvolené strategie (vzor "kluk sympaťák", vzor "bodrý chlap z lidu" nebo vzor "poctivý a úhledný úředník", doporučujeme zvážit i "ženu - zasloužilou odbornici")

9. Po zvolení do parlamentu
a) Radovat se a oslavovat ihned v den zvolení v jednotě s ODS a TOP09. Ignorovat překvapené voliče.
b) Instalovat A.B. a společníky firmy do Neo-anti-korupční vlády
c) Rehabilitovat myšlenku "reforem"
d) Přesměrovat státní toky financí do vlastní firmy, zajistit povinné odvody občanů do vlastní firmy a jejích nových satelitů (výhodná bude zdrav. pojišťovna, důchodové fondy apod.)
e) Radovat se z imunity.
f) Zapálit si vítězný doutník a přivolat k tomu fotografy denního tisku. Na snímku neznatelně kynout šťastným podporovatelům.

10. Brzy po zajištění stabilní pozice začít připravovat nový, moderní, pokrokový projekt a ujistit veřejnost, že tentokrát už je to opravdu, ale opravdu tutovka.
10. 11. 2011 | 21:32

svědomí napsal(a):

Zaznamenáno z diskuze na Zvedavci.cz, kde nick "MoUdrostrak" cituje Babiše z rozhovoru pro týdeník Ekonom, proč založil politické hnutí ANO 2011:

"V Německu, kde jsem za devět let zaplatil na daních přes čtvrt miliardy eur, je asi taky korupce - vždyť prezident Klaus říká, že je všude - ale tam aspoň nevím, kdo krade. U nás to vím přesně. Slyším o tom od rána do večera a už dopředu vím, co se chystá. A to je nepřijatelné";
ostře a provokativně vysvětluje Babiš, proč založil politické hnutí ANO 2011 (Akce nespokojených občanů), jež chce v případě kladné odezvy přeměnit v politickou stranu a jít s ní do voleb v roce 2014.
A to reflektuje jiný, anonymní diskutující, takto:

"Pro někoho je opravdu nepřijatelné, když už dopředu kdekdo ví, že se někdo chystá něco ukrást.... Proto volte ANO 2011, ať se i tady může krást jen anonymně."

A JE TO!!! Příčinu o které se tady jen mudruje, vám sám Babiš dává na stříbrném podnosu až pod nos... to dodávám já.
10. 11. 2011 | 21:33

reppop napsal(a):

Almo G™ napsal(a):
Multimiliardář nás zachrání.
10. 11. 2011 | 21:31
Vynikající!!!
Doufám, že to nepíšete proto aby si Vás jako marketingovou hvězdu pan Babiš najal a podělil se s Vámi o své agromiliardy.
10. 11. 2011 | 21:36

Minorita napsal(a):

Almo G
Vyzkoušený a funkční scénář :-))) , trefné a pravděpodobné...
10. 11. 2011 | 21:50

Alex napsal(a):

jos
No vidíte, jak může být rozdílný úhel pohleddu. Já spíše vidím z této doskuse frustraci, která se obrací vůči podnikatelům obecně. Jako by každý podnikatel bez výjimky byl vejlupek a koncentrace zla. Nejdřív byl internet naprostého hulvátstsví vůči "sockám" a teď se to zdá se obrátí - ten tekutej hněv Bělohradského to termín - vůči podnikatelům zase paušálně. Holt ode zdi ke zdi, jen proto, že nejsme schopni zřejmě uvažovat jako celek reálně a realisticky. Ach jo. V tomhle ovzduší se se snadno obrací ten hněv zmanipulovaným směrem kamkoli a manipulátoři mají holt poměrně snadnou práci.
10. 11. 2011 | 21:58

zdenek napsal(a):

co dodat? ten "vlk"je vážně psychopat i kdyby měl milionkrát pravdu...lidé bděte ,stále totiž platí že aktivní blb je horší než třídní nepřítelcož platí i o panu Krůtovi...
nezlobte se na mne pánové-soudruzi-vy vždycky přijdete pompézně s něčím co už se dávno, dávno ví ,jste jak malé dětikteré objevují svět vyprávějí nadšeně a s posvátnou vážností mamince a tatínkovi jak se dělají děti,ale i to je obraz dnešní doby.
Budem se pořád dokola bavit o tom samém,nebo opíjet tím stejným-protože je to levné,snadno dostupné,všichni to pijí,nebo aspon pili-a věřit že se to změní k nějakému ideálu.
Je to zmutovaný projev víry.
Teď tedy zrovna nám k tomu posvátnému zpěvu zavdal důvod Andrej Babiš ...díky ó Nejvyšší,díky pane Vlku,díky pane Krůto vám apoštolům zmutované víry v broukopytlíkovské ideály
10. 11. 2011 | 22:06

MARNOV napsal(a):

To Admiral:
Ač pomýlen, vidíte správně. Třeba se někdy shodneme. Proč to trvá ROKY, než pochopíte o čem mluvím? Myslíte si, že jsem nesmrtelný? Nebo z tohoto marasmu těžíte jako všichni: na půjčkách žebrákům?
10. 11. 2011 | 22:09

Al Jouda napsal(a):

Jeden Japonec dokázal ve funkci ministerského předsedy pozvednout životní úroveň v jisté zemi v Jižní Americe. Tak proč by japonský míšenec Okamura nedokázal pozvednout z mravního bahna jednu středoevropskou republiku ? Já bych to s ním zkusil !
10. 11. 2011 | 22:19

reppop napsal(a):

Alex napsal(a):

10. 11. 2011 | 21:58

O to nejde jestli jsou podnikatelé zlí nebo hodní. Jistě jsou obojí. Ale společnost musí řídit filosofové a/nebo sociologové s nadhledem. Masaryk byl obojí.
Naopak by byla volovina kdyby Agrofert řídil filosof a/nebo sociolog. Co na tom není pořád k pochopení?
10. 11. 2011 | 22:43

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....no co, počkám si, až se " tenhle horkej brambor oloupe a vychladne". Připomíná mi to všechny ty výzvy na ochranu životního prostředí na zeměkouli, které byly sepsány od Helsinek 1975, a výsledek ?
Držím se své malé regionální politiky a na městském úřadě s oblibou říkám,....ANÓÓÓ, tak tohle byste chtěli realizovat, tak to se na to podíváme a rozebereme to do hloubky,..... Tudy vede cesta, musíte si to pohlídat na těch "malých přehledných dvorečcích", tam ty rádobychmatáky lze uhlídat. Rozděl a panuj, rozdělujme a panujme, rozebrat na dílečky. Tam víme o těch, co nejsou v poctivosti "kovaní". ANO 2011?, POVÍME SI TO DO ROKA A DO DNE, KDE TO BUDE. Tužka.
10. 11. 2011 | 22:57

Jozef napsal(a):

Tak v Cesku ide do boja proti korupci v politike
miliardar podozrievany s korupcie,miliardar,stykajuci sa s korupcnymi politikmi.
Aspon podla medii.Sranda.

Ak vsak na niekoho z velkej vysky kydaju hnoj zasluzili profesionalni kydaci hnoja,tak obet ich kydania hnoja je mozne vnimat ako potencialne protisystemovu,uzitocnu, protimegakorupcnu.

Babis chce investovat "zo svojho".Ergo chce investovat pracu zamestnancov podnikov,ktore vlastni.
Ma na to moralne pravo?Je to moralna osobnost? Aky je nazor jeho zamestnancov a spolupracovnikov?
Aky je ich nazor dnes,ked je jasne,ze ich "chlebodarca" bude postihnutym objektom cielenych atakov medii masovej manipulacie,objektom atakov mocnych protivnikov?
Je Babis naozaj osobnost moralky? Do coho doteraz investoval pracu zamestnancov?
A vyzna sa v politike? Aka je sirka a hlbka jeho vedomosti?
Investoval pracu svojich zamestnancov do svojich sukromnych lietadiel,jacht,sperkov ap.,- alebo do kvalifikacie,konkurencieschopnosti pracovnikov?

Chcelo by to gril.Chcelo by to mnozstvo clankov investigativnych kvalifikovanych strazcov zaujmov vox populi,ale tych niet. Mame len profesiu neohrozenych kydacov hnoja na vybrane objekty zaujmu.
10. 11. 2011 | 23:10

Zdeněk Wachfaitl napsal(a):

pane vlk,
s veškerou úctou k vašemu úsilí a analytickým schopnostem. Jedinou cestou může být pouze to, když se pojmenují záležitosti pravými jmény - k tomu patří a to zásadně i to, aby se s tím spojené osoby dokázaly zbavit předsudků o druhých a zejména vystupovaly, mluvily a psaly pod svými pravými jmény. Zkrátka když se chcete k něčemu dobrat, musí vás publikum znát a ne abyste se před ním schovával jako nick někde za plentou. Stejně to vyzní i pro Babiše. Co myslíte, že s vaším textem asi bude dělat - anonymní vlk? Občan vlk?
Takových lidí, kteří sem píšou "pravdu" jeden přes druhého, Stejskal sežene každý měsíc tucet. Berte na vědomí fakt, že jste z tohoto pohledu jen místní anonym a jako takový se nemůžete na ničem vážném podílet. Musíte vystoupit ze stínu. Přemýšlejte, analýzu máte slušnou, jen ten přístup vám chybí. Že jste přemluvil Krůtu aby to sem vlepil - no až ten blog zajede dolů, tak si na to už nikdo nevzpomene.

Se skutečným jménem to funguje úplně jinak, nejde o žádnou rvačku psů o vlčí kost, jak je tady obvyklé - lidé se jménem a s tváří se k problémům a situacím staví čelně a zpříma. Zkuste to tak, možná se u Babiše chytnete. Přeji Vám úspěch a pěkný večer.
http://www.antikvariatcz.com/shop/viktor-sodoma-zelena-je-trava-stojim-zprima-p-8010.html
10. 11. 2011 | 23:14

jarpor napsal(a):

Paní Tužka je moudrá žena.

A mám takový pocit, že zde jako první odpovídá všem, kteří hledají "spasitele" a probírají jména která jsou "zárukou"... všem, kteří se podepisují pod líbivá slovní cvičení... všem, kteří sice "ví" co by bylo potřeba, ale co je pro takové hlavní - totiž, aby to potřebné za ně dělal někdo jiný... /aby pak zase bylo komu spílat a kým být zklamán/.

Zdravím a přeji
hezký večer ......... a dobrou noc.
10. 11. 2011 | 23:29

eneme napsal(a):

Protože jsem se několikrát v příspěvcích setkala s obdivem k p.Okamurovi, musím vás upozornit, že p.Okamura e vyjádřil, že by za 60.000 poslance nedělal. Nevím jestli i p. Okamura jak se říká "nezpyšněl". Podobně jako ostatní kapitalisté z pořadu "Den D". Paní Dana Bérová se přece bez uzardění přiznala,že 1 hod. své "práce" účtuje za 4.000 Kč.
11. 11. 2011 | 00:01

JF napsal(a):

záleží jak se pan Babiš dobral k Agrofertu a jaké má kolem sebe lidi. Pak by mohl dělat i v politice a asi ví jak se podnik etabluje pokud podniky "jen" nekupuje. Politika by se zřejmě kupovat neměla. A jsme tam kde jsme. Ale jeho občanský postoj mi teda inklinuje a je jistě dalším aktérem na scéně kde by se skoro mělo začínat opět od začátku ... a to není dobré.

Švejnar a Fischer není volba která by táhla lidi do politiky. Chce to lidi s jiskrou pro Politiku s velkým P. Tedy politicky inspirativní tedy lidi kterí se za uplynulých 20 let s daným režimem potýkali a přesto něčeho dosáhli. (ale beru to že to spadá do oblasti snů) A to by mohl být ten bod nezačínat opět od nuly.
11. 11. 2011 | 00:37

joj napsal(a):

eneme:
třeba by to dělal zadarmo :) jako službu vlasti.
Jinak - klidně to Babišovi do urny hodím, volil jsem už ODS i Svobodný, mohl bych to snad podělat víc? Asi ne.
11. 11. 2011 | 00:54

ivan tomek napsal(a):

Neni mi jasne, co by se melo dit potom, kdyby se plno lidi pod vyzvu podepsalo? Zmenily by se soucasne strany? Vznikla by nova - a jestli ano, vytvorilo by ji to duhove spektrum jmenovanych osob s nazory od jednoho kraje spektra az po druhy?

Je naprosto naivni predstavovat si, ze je mozne vytvorit zivotaschopnou politickou stranu uspokojujici vsechny od leva do prava a spojene pouze odporem ke korupci a nefungujici demokracii.
11. 11. 2011 | 02:46

Leo napsal(a):

Proc by nemohl jit Babis do parlamentu ?
Ja myslim ze by uroven mohl jenom podstatne zvysit !
Kazdopadne horsi nez je to ted to uz nemuze byt.
Parlament je zodpovedny za odhlasovani zakonu ktere by omezily korupci - kde jsou ?
Kdyz nevedi jak na to - tak at se jedou podivat do Noveho Zealandu nebo Skandinavie !
Klasicky priklad urovne nasich poslancu je odhlasovani zakona - ze Obce nam musi cistit chodniky. Na jejich naklad ovsem.
Jinak nic chytreho nelze od nich cekat.
Dvacet promarnenych let, pristich dvacet to nebude o moc lepsi !
11. 11. 2011 | 06:28

Fialenka napsal(a):

Pane Tomku,

než odpor ke korupci mě zajímají víc následky korupce a hlavně to jak by se dalo žít bez ní. V novinách (Novinky.cz) zrovna psali, že z hlediska osobní svobody je Česko až na 40. příčce ze 110 sledovaných zemí. A v celkové prosperitě zemí kde se měřilo navíc např. i vzdělání a zdraví jsme na 26 místě. První je Norsko, druhé Dánsko.
11. 11. 2011 | 06:38

@@ napsal(a):

Sup, jarpor a spol.:
Není rozumné odrazovat vlka od Babišovy iniciativy. Ve vašem případě by jako spolehlivé varování fungovala vaše chvála. Takže zatím si vedete dobře.
11. 11. 2011 | 06:54

SuP napsal(a):

@@ -
Vaše sdělení si odporuje ve všech větách. Není jasné, co jste mínil.
11. 11. 2011 | 07:35

Admirál napsal(a):

MARNOV - hledání je velmi složitá a klopotná záležitost, pro "pomýlené" ale i pro prozřevši.
11. 11. 2011 | 08:08

dedek napsal(a):

Tak nějak také přemýšlím, co vede p. Babiše a další k tomuto kroku. Vlk to napsal velice hezky leč skušenost s VV učí opatrnosti. Všichni víme, že za dnešním marasmem stojí právě takoví zbohatlíci jako pan Babiš. Víme, že VV byl pokus soukromníka o získání politické moci. Víme, kdo sponzoroval pravicové a levicové strany. Právě proto se je potřeba zamyslet. Není tohle prozření náhodou snahou udržet si vše tak jak bylo, když současná garnitura vše zprofanovala a sponzoři by mohli přijít o plánované zisky? Myslím že oni zadarmo ani nehrábnou přesně jak říká čert ve Fimfáru "Čupevo Čupevo zadarmo ni kuře nehvabe". A protože hrozí pád této zprofanované garnitury, je potřeba vliv a zisky pojistit a správně podchytit a to nejlépe tak, jak to udělal Bárta, vlastním vstupem do politiky, a protože tady jsou již lidé naprosto zkorumpovaní a slyší jen na cinkot peněz, nebude problém ty nové kolem sebe finančně "odměnit", na to bude slyšet dnes skoro každý. Nějak jsem nevěřil VV před volbami, protože již na plakátech bylo vidět co zamýšlejí, stačilo se podívat na jejich obličeje, kde je hodně věcí napsáno aniž si to člověk uvědomuje. A i tady mne cosi varuje. Nějak se mi nechce věřit na "Převrácení Ferdiše Pištory", zázraky se tady u nás asi nedějí.
11. 11. 2011 | 08:10

jarpor napsal(a):

@@

Z čeho jste vyčetl/a/, že kohosi od čehosi odrazuji, je mi záhadou.
Pan Vlk je svobodný člověk, může vyjadřovat co chce. Jako já mohu napsat můj názor, co si o počinech druhých myslím.

Nadávat na jednoho miliardáře, že kohosi podporuje a oslavovat druhého miliardáře jak chályhodná je snaha vytvořit cosi, co bude podporovat kohosi jiného... tak rozpolcenou myslí na stejné či velmi podobné postupy těch dvou miliardářů netrpím. Leč, jak si čtu, mnohým jedna zkušenost nestačila... a místo aby sami dělali něco proti tomu co kritizují, jak včera popsala Tužka, spokojí se s podpisem pod slib, že to kdosi jiný udělá za ně... a s pocitem uspokojení, kolik toho pro nápravu věcí udělali...

Hezký den
11. 11. 2011 | 08:12

Alex napsal(a):

Nu, jak si tak pročítám tu diskusi, nemohu se zbavit pocitu, že dobře polovina diskutujících píše o něčem, co si asi vůbec nepřečetla. Těžko si jinak vysvětlit, že hovoří o vstupu Babiše do politiky či do parlamentu. Těžko si jinak vysvětlit ta tvrzení, že Babiš rovná se Bárta.
I Tužka si hodlá počkat, až jak se to vyvine. Vlk chce záruky.
V mnoha příspěvcích se objevuje hodnocení té či oné komkrétní osoby.
Nu vážení žádné záruky nikdo dnes nedostane. Počkejme tedy všichni Tužko jak, se to vyvine. Nu tož s takovým postojem se Tužko holt nevyvine nic.
A holt si lidé v Čechách musí vybrat, buď se nějak k něčemu postaví nebo ne. K něčemu, nikoli k někomu. Ona totiž Fanka nikdy nebude mít ráda Pepika anžto ten má křivý zuby a ten zase Frantu, poněvadž má pod bradou druhé vole. Nu a ten Franta zase nemá rád Fanku, poněvadž nosí příliš krátkou sukni. Chcete-li se rochnit v tomhle, budete i jen názorově sedět za tou pomyslnou pecí, u toho hospodského stolu setrvávaje ve vysoce intelektuálním dialogu u toho piva až do doby dokudVám nebude ta pec zbořena a dokud budete mít na to pivo.
Máte recht - něco ne někoho podpořit nemá žádný smysl, je lepší se vozit po těch, kteří se nějak a vůči něčemu angažují. S odbory ne, s Občany.cz ne s ProAltem ne a tedy ani s Babišem ne. Pro typického Čech je to takové typické. Holt je to jen takovej švejkovskej brblal. Proboha jen ne nic bez záruk, a proboha žádnej risk. To raději, ať nám to ty dnešní elity přivedou zugrunt. Typickému Čechovi ze zdejší diskuse holt na nějaké té miliardě do vlastní kapsy vlastně ani tak moc nesejde. Nu Češi, budiž. kdo chce kam, pomozme mu tam.
11. 11. 2011 | 08:13

Nuba napsal(a):

Alex

S vaším textem celkem souhlasím, také si myslím, že vysedět se toho nikdy moc nedá, přesto….

Není přece nic špatného, či právě naopak, poučit se ze špatných zkušeností. Jak jinak, než takto může jít a jde nejen člověk jako jednotlivec, ale i celá civilizace jakž takž kupředu. Pokud by se každý vrhal do všeho nového bez reflexe minulého, tak by ta jeho cesta byla mnohem pomalejší, dokonce možná katastrofální. V tomto smyslu se domnívám, že je jistá opatrnost na místě. Na druhé straně sedět a čekat až jak se to vyvrbí a potom se škodolibě usmívat, vidíte, vždyť já jsem vám to říkal, není také k ničemu. Většinou za tím stojí totiž postoj člověka, který chce být za každých okolností za toho chytrého a těžko snáší pocit, že by musel přiznat chybu. A tím jsme vlastně na začátku.

Že totiž celý náš život je plný omylů a chyb a jde právě o to, jak se z těch minulých poučíme. A pokud se poučíme, je reálná naděje, že naše příští chyby a omyly, které zajisté přijdou, nebudou tak fatální a bolavé.

Jít do rizika je správné. Aby vedlo k výhře, musí být zváženy všechny okolnosti.

Hru vabank bych nechala hazardérům
11. 11. 2011 | 08:27

JAHA napsal(a):

Ad: Alex

Vytrvalo dva dni som odbijal pokusenie napisat nieco v tom zmysle (viete - Slovak versus tunajsie diskuterske esa...☺). Dakujem, napisali ste to i za mna. Palec hore.
11. 11. 2011 | 08:28

Anuszka napsal(a):

Alexi, my tady řešíme Babišovu druhou bradu nebo křivé zuby? Copak necítíte ten rozdíl? Copak není Babiš přesně takový, jaké tam nechceme? Copak jen proto, abychom vyhnali čerta, řekneme ďáblovi? Jen proto, že se zatím neukázal jasný spasitel? Tohle je podle Vás ten správný risk? Ale máte pravdu, možná je čas na švejkovinu - po těch, co nebyli a stali se, je třeba zkusit to druhé - zvolit ty, co jsou a oni s tím přestanou:-)
11. 11. 2011 | 08:28

Alex napsal(a):

Nuba
Vy víte dobře, co jsem napsal výše. Soudě podle Vašeho příspěvku. Ty obavy sdílím jako, kdokoli druhý. Pouze tvrdím, že by možná stačilo, kdyby ty odbory nebo ten ProAlt či tu iniciativu Babiše, jenž sám proklamativně do politiky nechce, pouze chce něco zaštítit, umožnit, podpořilo pár milionů lidí, začaly by se dít věci. Žádného politika by to v klidu nemohlo nechat. Ty akce povětšinou míří především na korupci a klientelismus. Je to jen na těch občanech zda se budou vyjadřovat k té korupci nebo kádrovat jednotlivce od Babiše až po toho, kdo podepsal či nepodepsal a bohužel povětšinou jen na základě toho, co jedna paní povídala, co nepsal nějaký podřadný redaktůrek. Kdyby se Češi vyjádřili prostřednictvím té podpory těm, kdož se v tomto směru nějak angažují, nemuselo by vůbec na nějakou politickou stranu ANO 2011 dojít. Ovšem Češi se defakto k té korupci jako vskutku občanská společnost nevyjadřují - účinně, jen brblají a nesmyslně kádrují a odsuzují každého, kdo s tím něco chce byť třeba zatím deklararivně, ale účinně něco dělat. kdo nic neriskuje, nic nezíská. A tu zas o tak velký risk nejde. Jde o podporu k něčemu ne někomu. Ten někdo nakonec může být zcela zbytný. Jinak podporu modhu dát a zase odejmout. To je principdemokracie. Češi se tu ovšem chovají tak, jako stádo bezhlavých ovcí, jimiž se pak velmi snadno smýká.
11. 11. 2011 | 08:46

Alex napsal(a):

Anuszka
Víte, to máte těžké. Mnozí Češi se po roce stali pravičáky jen z módních důvodů. A volí tu pravici do zblbení i kdyby jim měla tu republiku či veřejné statky skutečně rozkrást. Chcete-li totéž máte na druhé straně. Demokracii nikdy tudíž nevyužili. Ten, kdo krade či krádeže kryje, musí jít nezbytně od válu, dokonce i před skončením volebního období. Ne u nás je holt ten pat rozvrstvení skalničkářů, kteří tu svoji barvu budou volit prostě furt. Když se jim nabídne občanská iniciativa, jakákoli - skutečně ty křivé zuby hodnotí. Vždycky mi šlo proti srsti rční, že já jako občan volič vlastně za tu svou vládu odpovídám. jinak řečeno, jací jsou občané takovou mají vládu. Bohužel je to velmi tvrdá pravda. Pokud se občané neumějí v demokracii chovat a tu jedinou možnost,kterou mají nevyužijí, mají a budou mít v elitách jen ty zloděje. co Vám k tomu mám víc napsat. přečtěte si tu diskusi - není to o nějakém Babišovi, je to o nějakém textu. K tomu se v podstatě nikdo nevyjadřuje. K Babišovi, marvanové, Šiklové atd, atd ano.
11. 11. 2011 | 08:55

dedek napsal(a):

Alex napsal(a):
Nu, jak si tak pročítám tu diskusi, nemohu se zbavit pocitu, že dobře polovina diskutujících píše o něčem, co si asi vůbec nepřečetla. Těžko si jinak vysvětlit, že hovoří o vstupu Babiše do politiky či do parlamentu. Těžko si jinak vysvětlit ta tvrzení, že Babiš rovná se Bárta.

No myslím, že nás to již několikrát poučilo nebo ne? Ale jinak vcelku máte pravdu v to, že tady lidé nevědí co chtějí a jejich "kdyby někdo začal" ale kdo, když v zápětí každého znectí? V případě Babiše svůj názor nezměním ale čekal jsem, že tato vláda padne a něco se stane ve dvou případech a to při vzpouře lékařů a při pochodu odborářů. Byly to dvě obrovské šance. Je tady ale ten problém, že spoustu lidí ovlivní zločinecká media a dnešní lidé samostatně nepřemýšlejí na což tito gauneři sázejí. Hlavně je potřeba rozhádat mladé se starými, zaměstnané s nezaměstnanými. Jedině tak, se u moci udrží. Lidi musí padnout na hubu, aby tyto podružné věci zavrhli a začali přemýšlet. A mladí? To jejich "to nereš"? Ti bohužel většinou kašlou na všechno včetně práce. Nebude jednoduché zvednout tento národ. Bohužel to udělají jen Ti vládnoucí. Je to paradox ale pokud tento národ nebude žrát trávu, tak nezačne myslet, takže k myšlení je paradoxně dovedou ti, kteří se je snažili odnaučit myslet.
11. 11. 2011 | 09:06

Anuszka napsal(a):

Alexi, rozmím Vám, ale ten text nosíme vlastně všichni v hlavě - kohokoliv se zeptáte, co je špatně, řekne to samé... To přece není o tom, že nám někdo musí otevřít oči, my teď potřebujeme někoho, kdo tu práci bude ochoten dělat a my budeme ochotni mu věřit...Takových výzev můžeme sepsat mraky...Pokud jsme ale ochotni věřit komukoliv, je to špatné - velmi špatné. A přidat se k Babišovi jen pro to, že nám mluví z duše? Trošku málo, nemyslíte?
11. 11. 2011 | 09:07

Petr z Tábora napsal(a):

to Alex:
Sice s Vámi souhlasím, ale k posledním dvou větám:
Pěkných hesel jsme už slyšeli spoustu a pak praxe prověřila jak to nemysleli vážně. Takže lidé se správně nenechávají opíjet a dívají se na ty, co mávají tím programem. Není to bohužel pohled o nic lepší než v ostatních parlamentních stranách - nechci se rozepisovat o představitelích ANO2011.
11. 11. 2011 | 09:07

SuP napsal(a):

Taky bych před hledáním spasitele upřednostnil vlastní akci. Že s tím stále otravuji, ale najít a prosadit způsob, jak zabránit zvolení politiků, kteří ztratili mou důvěru, je to nejjednodušší, co lze požadovat, tedy i dosáhnout lidovou bouří. Umožnilo by (bez hledání bezúhonných neznámých) obměnu státní správy lidmi, kteří v politice zatím byli (chtějí se jí věnovat, vědí, co je čeká) na nevolitelných místech, či na místech volitelných ale v outsiderských pozicích.
A. Kradli by míň, protože to ještě tak neumějí a nemají ještě tu potřebnou drzost.
B. Snažili by se, protože by pro ně v dalším období platilo pravidlo nezvolení.
C. Mohli by začít konečně používat stávající zákony, protože by nebyli svázáni klietelistickými vazbami.
D. Nestihli by upravovat stávající či navrhované zákony tak, aby lépe vyhovovaly jejich zlodějským sklonům a choutkám.
Stávající vrcholovou garnituru, která by tímto principem neprošla (ztratili naši důvěru či důvěryhodnost a nebyli zvoleni) by bylo záhodno naprosto odstavit z politiky vůbec a prověřit jejich majetkové poměry. Od jejich potrestání si nic neslibuji, neboť žádná jejich zlodějna nemůže být vyšetřena a když, tak jen takovým čičmundům, jako je Kocourek. Vyšetřování takto vysoko položených zlodějen je v rukou právnické mafie, která vše vyšetří pouze ve prospěch svých honorářů.
Za poslední bod z těch důležitých považuji naprostý zákaz lobingu ve státní správě.

Výše uvedené neplatí pro komunální politiku na obecní úrovni, neb ta je pod touto kontrolou už dnes a pokud se někde daří zlodějům, je to jen díky občanské indolenci a ignoranci.
11. 11. 2011 | 09:11

Jokles napsal(a):

Tady nademnou Alex napsal docela pěkné shrnutí celé diskuse, se kterým docela souhlasím. Ale ke materiálu p."vlka" je třeba mít seriozní, řekl bych "neklubový", přístup. Většina diskutujících tady projevila velmi kategorické názory, které do diskuse se příliš nehodí a bývají zpravidla ihned odmítány. Osobně hodnotím materiál p."vlka" za velmi dobrý, i když při výčtu jim "doporučovaných" osob pro p. Babiše mi vstávali vlasy hrůzou ! Nevím proč, ale silně mi to připomělo jeden slovenský vtip, kdy starý cikán průběžně komentuje projev politika: "Dobre hovoríš !... Dobre hovoríš !.... Ej, ale teraz si to dojeb....! " Tak nějak jsem uvažoval při čtení jeho materiálu. Samozřejmě přeháním, abych to zvýraznil. Jde o samotný pokus hned z kraje dohazovat (své ?) lidi do týmu Babiše, což je principiálně nepřijatelné ! Nechme to laskavě na něm a buďme si jistí, že si vybere dobře !
11. 11. 2011 | 09:14

Alex napsal(a):

Petr z Tábora
Dobrá, co tedy chcete dělat. Sedět u tý svý pece dál? Říkáte evidentně jako ti druzí, tohle ne protože .. Fajn řeknete pro co tedy řeknete ano. Fanka se Vám nelíbí, druhému se nelíbí zase ten Jarda, co se líbí Vám. tedy pokid se Vám a Vám podobným vůbec někdo bude mocui líbit. nebo čekáte na Ježíše Krista? I toho bude polovička Čechů nenávidět či kritizovat nebo tvrdit proč on ne. A pořád postrádám důvod, proč je tohle podle Vás nutně o tom, kdo to říká a ne o tom, co říká. Já přece nedávám podporu Babišovi, ale tomu, co říká. A mezi tím je setsakramentský rozdíl.
11. 11. 2011 | 09:15

kočka šklíba napsal(a):

Nubo souhlas s Vaším :"Že totiž celý náš život je plný omylů a chyb a jde právě o to, jak se z těch minulých poučíme. A pokud se poučíme, je reálná naděje, že naše příští chyby a omyly, které zajisté přijdou, nebudou tak fatální a bolavé.

Jít do rizika je správné. Aby vedlo k výhře, musí být zváženy všechny okolnosti."

Alex nám tu jakoby vyčítá, že se okamžitě nevrháme podpořit další iniciativu a přeme se o jména. Ale i nositelé těch výzev jsou přece důležití. Jejich minulé činy například.
Babiš je zatím nečitelný, netvrdím, že kvůli tomu, že je miliardář, ale kvůli tomu, že zatím opravdu nevíme, zda to není Bárta na druhou. Já osobně doufám, že ne. A to že na něj útočí mopslové jako Doležal nebo grázlové jako Dalík spíš svědčí o tom, že alespoň s Topolánkem a spol., v ničem nejel.
11. 11. 2011 | 09:18

Jokles napsal(a):

P.S.: Zapoměl jsem původní úmysl, t.j. poděkovat p.J.Krůtovi za uvedení tohoto diskusního dopisu p. "vlka". Budu si muset vyhledavat Vaše blogy....
11. 11. 2011 | 09:18

kočka šklíba napsal(a):

Anuszko tomuhle nerozumím, mohla byste prosím vysvětlit? : "Alexi, my tady řešíme Babišovu druhou bradu nebo křivé zuby? Copak necítíte ten rozdíl? Copak není Babiš přesně takový, jaké tam nechceme? Copak jen proto, abychom vyhnali čerta, řekneme ďáblovi?"

Jak víte, že takové jako Babiš "nechceme", tedy spíše z čeho tak soudíte, že takový je?
11. 11. 2011 | 09:22

@@ napsal(a):

Jarpore, kdyź lidi jako vlk budou podporovat Babišovu iniciativu a případně se budou angažovat v nějakém uskupení, které z toho vznikne, bude to mít dvojí efekt: jednak se pořád nedá vyloučit, že se něco z protikorupčních opatření přece jen podaří prosadit, druhak nebudou volit Sobotku a jeho klony v utkvělé představě, že v ČSSD je méně korupce než v ODS.
Takže choďme kolem po špičkách.
11. 11. 2011 | 09:25

Nuba napsal(a):

Kočka šklíba

ano, přesně tak jsem to myslela.

Ačkoli musím přiznat i Alexovi pravdu v tom, že jsme velmi náchylní kvůli nějaké maličkosti neudělat to hlavní.

Jen pro odlehčení, měla jsem strýce, který byl puntičkář, a tomu se stávaly pravidelně takové věci, jako že nedokázal překousnout, že nechal na lince neumytý hrníček od kávy, musel se v půli cesty vrátit i s tím, že mu ujel autobus do Prahy. A v tomto duchu vnímám i ty mnohdy malicherné výhrady některých. Ale ve skutečnosti je to dobrý proces, čili zvážit to důležité a zásadní, co je potřeba udělat a netočit se na hloupostech. Ano, ano, ten Bárta a bláhový John, to byla a je v tomto smyslu škola života nás všech, proto doufám, že ten další pokus může skončit lépe.

Je to na nás
11. 11. 2011 | 09:31

Alex napsal(a):

kočka-šklíba
kočko, vždyť už jsem to napsal. Cožpak jde o podporu Babiše? Ne, teď a tady jde o podporu či nepodporu toho, co napsal. Souhlasím s tím do poslední mrti. Toto teď a tady podporuji. Podpoří-li to jen milion lidí - ten text, souhlasí-li s ním. Už to povede k věcem, nad nimiž se budete sama divit. A svou podporu mohu kdykoliv odejmout, octne-li se mimo to pole dané tím textem. Znovu, občanská společnost netkví v tom, zda podpoří neboo nepodpoří Babiše. Jde o podporu proti tomu klientelismu a korupci, o podporu elementárního právního státu. Cožpak je opravdu tak těžké pochopit, že bude-li to chtít jen ten milion lidí ne pár tisíc (podpisů), prostě to nemůže přehlédnout žádný politik ani politická strana. Tím půřece není nc dokonáno, ani tem Váš Babiš tím nesedí v poslanecké sněmovně, jakože on sám odmítá do politiky vstoupit. Jde o tu občanskou společnost a jakou chce tu morálku. projeví-li takovou vůli a nedej bože projevilal-li by se tak vůle celého národa, prostě by to i ten stávající estabischment musel reflektovat. vy nemáte v paměti Klausova slova o tom stotisícihlavém davu na Václaváku u Děkujeme, odejděte? Ne, nemůže to být jen pár tisíc podpisů, musí jich být miliony, pak si na ten zaek sedne i Václav Klaus. Před pár tisícema? Tam si přijde jen jako kalousek jen zaprovokovat. Ta morálka je v našich rikách, není v rukou ani Babiše, ani Ttoho klause či Kalouska. Je v rukách té občanské společnosti a toho, zda chce podporovat myšlenky nebo nějaké osoby.
11. 11. 2011 | 09:37

Anuszka napsal(a):

kočka šklíba: Vy nevíte, že je to lobbista prvního řádu? Vy nevíte, že ke svému majetku přišel v oněch sporných dobách a věříte, že vše proběhlo čistě? Vám nevadí, že měl/má možnost svým majetkem ovlivňovat vlivné?

Víte, asi příliš nerozumím zdejším rozhněvaným... Jsou ochotni uvěřit, že všichni u moci jsou v tom namočeni, všichni kradou a všichni jsou grázlové a když se z jejich stínu vyloupne zničehonic spravedlivý, budou tvrdit, že dokud neuvidíme na vlastní oči, jak krade, je vlastně čistý... Je to naivita, zbožné přání, nepoučitelnost, odvaha? Nevím.
11. 11. 2011 | 09:46

Petr z Tábora napsal(a):

to Alex 9:15h:
V té první části máte pravdu, skutečně nevím koho teď volit.
Dále s Vámi nesouhlasím, není důležité jen co kdo říká, ale kdo to říká. Když půjdu do krajnosti, tak se takto dostali k moci Hitler či u nás komunisté. Říkali řadu správných a populárních věcí, ale skutečným cílem byla jen moc a pak se na demokracii vykašlali.
11. 11. 2011 | 09:53

kočka šklíba napsal(a):

Alexi, ano máte pravdu, také na ten Vaclávák 17.11.jdu. Ale podpořit jmenovitě ANO2011 zatím nehodlám. Mohu (a také jsem to udělala) podpořit pankráckou výzvu, ptz to jsou konkrétní body, které bych si přála aby se uskutečnily. Ale ANO2011 je poněkud jiná kategorie. Na VV jsem naštěstí neskočila, a podpořit ANO2011 svým podpisem mohu tehdy, až získám více informací, až bude poněkud jasněji, tedy pro mě.
11. 11. 2011 | 10:00

kočka šklíba napsal(a):

Anuszko, to opravdu nevím. A podle toho, co jste Vy napsala zde: "Vy nevíte, že je to lobbista prvního řádu? Vy nevíte, že ke svému majetku přišel v oněch sporných dobách a věříte, že vše proběhlo čistě? Vám nevadí, že měl/má možnost svým majetkem ovlivňovat vlivné? ", nevíte rovněž nic.
Jsou to jen, ani ne informace, jen Vaše dojmy. A to si myslím, že mám přece jen k lidem, kdo ho osobně znají, blíže než Vy. A přesto v podstatě nevím nic. A proto si nedovoluji soudit.
To že je lobbista je nesporné, lobbismus není nic špatného pokud je dělán v souladu se zákony. K majetku přišel ve sporných dobách, ale nevíme zda protiprávně. Každý bohatý člověk samozřejmě může ovlivňovat svým majetkem "vlivné", ale nevíme, zda to dělal. Nic jste nesdělila.
11. 11. 2011 | 10:07

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Jarpor, díky, jsem sólista v akcích, žádná strana mne nikdy nezlákala a nezláká. Zvednu hledí, abych na TO dobře viděla a jednám. Mám za sebou pár akcí,...na městském úřadu jsem pravidelným návštěvníkem, oni ze zákona musí odpovědět a vše doložit. Soukromník mne může poslat "někam". A napíšu jedno, všichni z městského úřadu, mladí staří, mne pěkně uctivě zdraví. Vlastní příklad je nejlepší, půjčila jsem městu vlastní kus pozemku na hřiště pro děti, mám partu dobrovolných nadšenců, která na údržbě pracuje bez požadavků financí, sponzoruji to. Říkám jim, děláte to pro svoje děti. Už dvacet let, jen za dobré slovo a každoroční obnovu smlouvy. Totiž, jak začnou levárny, zruším smlouvu a budou mít po žížalkách. Umí počítat, já taky, vědí, kolik jsem jim za ty roky ušetřila.

Tužka napíše pro Alex, ano,....nejsem příznivec unáhlených adrenalinových rozhodnutí, jsem zvyklá mířit a mám ráda zásahy do středů terčů. To chce vždycky určitý čas. Tužka.
11. 11. 2011 | 10:16

Nuba napsal(a):

A ještě jednu poznámku

proti tomu Palermu se něco udělat musí, to je jasné, pouze bych jaksi předeslala, že alespoň já, právě vzhledem k reflexi minulosti, žádný převratný zázrak neočekávám a nakonec si jej ani nepřeji. U zázraků totiž je velice pravděpodobný výskyt jo jo efektu, čili recidivy původního stavu, často i v horší podobě. Pomalejší změny se stačí lépe zafixovat a jsou trvalejší. Stačilo by mi třeba to, že by se prosadilo několik dobrých zákonů, hlavně těch proti korupci, čilo přiznání majetku, o státní službě, agent provokatér, možnost přezkoumat u evidentně sporných případů všechno i zpětně, zvýšit zodpovědnost politiků za špatná rozhodnutí apod. Jak zavést pořádek ve zkorumpované polici a justici, to bude ovšem hodně těžké. Zvláště v oblasti justice, v zákonech je už nastrkaných takových kliček, že dobrý právník, když obhajuje zločince z těch nejvyšších pater, tak bere ty těžké love skoro zadarmo, protože existují už zažité finty, které se těmito lidmi využívají. A je dobré se podívat, kdo tomu všemu pod rouškou ochrany soukromí brání. To je většinou právě jeden z nich.

No a druhá věc je podívat se také sami na sebe. A to je možná mnohdy ještě o hodně horší, než jít manifestovat k tomu koni. A nevím, zda to není i jedna z příčin, proč tam nejdeme. Protože se sami nedokážeme pořádně podívat na sebe. Sami u sebe si třeba uvědomujeme, že řemeslník, zaměstnanec, má doma ze státního malou dílničku zadarmo, že úředník si automaticky bere papíry do privátní tiskárny, že živnostník "šulí" daně, že prostě nejsme sami k sobě vždycky tak čestní, jak požadujeme od těch nahoře. Možná se proto i na sebe ve skrytu duše trošku zlobíme a tu zlost potom přenášíme na ty nahoře, protože tam je možná ta náprava trošku snadnější, až tak se našich vlastních špatných vlastností netýká, o tom, jak těžké je překročit vlastní stín bychom si tady mohli možná vyprávět hodiny. A sebe z toho nevyjímám.

Se všemi výhradami pro a proti bych se osobně do toho procesu zapojila velmi ráda s tím, že bude očistný nejen tam nahoře, ale s dopadem ke každému z nás, kterého se to týká. Nebo alespoň k některým.

Jak říkám, zázraky neočekávám, ani si je nepřeji
11. 11. 2011 | 10:19

reppop napsal(a):

Nuba napsal(a):
proti tomu Palermu se něco udělat musí, to je jasné, pouze bych jaksi předeslala, že alespoň já, právě vzhledem k reflexi minulosti, žádný převratný zázrak neočekávám a nakonec si jej ani nepřeji.

Pokud skutečně chcete proti Palermu něco udělat, přijděte 17. listopadu odpoledne na Václavák. Tak jako se aspoň jednou za rok (třeba před Vánocemi) dělá úklid doma, je potřeba ca jednou za 20. let uklidit ve společnosti. Sametové revoluce jsou právě od toho (aktuální inspirace: Island). Je k ničemu psát dlouhá story na aktuálně.cz a pak zůstat sedět doma, když o něco skutečně jde. V tom dávám za pravdu Trockému: revoluce musí být permanentní (nebo aspon pravidelná), samozřejmě si ji nepředstavuji tak krvavě jako on (dnes už to naštěstí jde i pokojně). Nebo si myslíte, že v přírodě existuje jen jeden obratlovec, a to ovce?
11. 11. 2011 | 10:28

Alex napsal(a):

Nuba
Nu už vidím, že ten průkaz majetku prosadí Drobilové či Palasové. Pořád si myslím, že toto může prosadit jen nějak projevená jednotná vůle té občanské společnosti. Na té občanské společnosti a její většinové vůli záleží i ta morálka. Jde jen o to najít tu platformu - bohužel, z těch, které jsou možné, Čechům holt vskutku jen pro ty zuby nabo příliš krátkou sukýnku nevní platforma žádná. Znovu buď se ta občanská společnost projeví nebo ne. Češi raději jsou, když se neprojeví vůbec, protože možnostmi, které mají reálně prostě jak ta rozmazaná dcerka opovrhují. Také proto Češi žádnou občanskou společností nedisponují. A těn nahoře - nu těm je z toho vskutku k pláči.
11. 11. 2011 | 10:33

vico napsal(a):

Obsahově některé ohlasy zdejších "pravicových" dokumentují fakt, který znaly všechny dojičky JZD. Dlouhodobým pobytem v kravíně dojička sama sobě přestala smrdět....ale smrděla.

Zdejší naši "pravicoví" sami sobě už Palermem nesmrdí. V jejich mozkových centrech ovlivňující míru tolerance k pachům došlo k nezvratnému posunu. Už ani nehájí kapitalismus, ale Palermo. Sice si uvědomují, že se nalézají v kravíně, tuší, že páchnou, ale sami sobě si voní. Chce to jen jedno. Nesmí se větrat. Zvláště, když v Palermu je zdánlivě větší pořádek než v "hříšném" Amsterdamu.
11. 11. 2011 | 10:35

Alex napsal(a):

Nuba
A ještě jinak a velice stručně. Být občané USA stejní jako Češi, asi by holt nikdy nezvolili prezidentem J.F. Kennedyho. Rod Kennedyovců totiž přišel k majetku pašováním alkoholu v době tamní prohibice za otce F,F.K.
Holt Čech bude čekat na nějakou tu ideální platformu či ideální vůdce.
11. 11. 2011 | 10:40

Anuszka napsal(a):

Ok, kočko šklíbo. Jste ochotna věřit, ale prověřit. Jak bude Váš ověřovací proces probíhat? Pan Babiš si teď svůj mediální obraz pohlídá. Vaši známí neví nic. Budete tedy zřejmě soudit podle dojmů, lidí kolem něho. Jaká kritéria budete upřednostňovat? Zajímá mě ten proces. Já věřím svým instinktům, drobným informacím a možná i Cibulkovým seznamům, ale čemu budete věřit Vy? To není útok, kočko šklíbo, opravdu mě to zajímá.:-) Já jen, že v mnohých svým tónem vyvolávám zdání útoku:-)
11. 11. 2011 | 10:42

Nuba napsal(a):

reppop

zkusím přemluvit manžela a vyrazíme ke koňovi, v tom souhlasím s Alexem

Alexi

máte samozřejmě pravdu, musí to být větší pohyb, pár zoufalých jedinců pod koněm vyvolává nahoře jen úsměšky a utvrzuje je v přesvědčení vlastní nepostižitelnosti, na ten začátek je potřeba plné náměstí, a to je podmínka umožnění té dlouhodobější mravenčí práce na postupné fixaci jak právního tak morálního podvědomí a tím i zlepšení celkového klima ve společnosti
11. 11. 2011 | 10:42

Anuszka napsal(a):

ach jo vico, jste můj oblíbenec, ale fakt je nutné pořád se ohánět pravicí a levicí?

asi jo.
11. 11. 2011 | 10:50

Almo G™ napsal(a):

Představte si, že jste zkorumpovaným politikem, kterému je celkem všechno jedno.

Slušný plat běží, do voleb daleko, hlavní starost je, jak přesměrovat státní toky do vlastního a stranického, protože pomýšlíte na silnější pozici ve straně, popř. nechcete přijít o pozici nejvyššího.

Představte si...

Co vás přiměje chvíli přemýšlet popř. jednat?

1. Intelektuální debata vašich odpůrců, z nichž každý preferuje jinou strategii oponentury.

2. Mail, jednoho z úředníků, že na vrátnici zase kdosi zanechal jakousi petici. Prý snad tisíce nebo desetitisíce dopisů. Jedno malé město. To není tak špatné. Kolik máme měst...

3. Článek na internetu, že kdosi vytvořil nějakou stránku, kde se dá něco podepisovat. ("Kdesi jsem četl, že se tam dají počty přispěvatelů lehce falšovat. Neví tady někdo, jak se dá dostat na ten internet?")

4. Zpráva v TV, že kdosi proti mě cosi brblal. Každému se, holt, nedá zavděčit.

5. Pár tisíc lidí na nějakém vtipném happeningu na okraji centra. Figuríny s karikaturami obličejů členů vlády, vysypávání balíků slámy. Hrozba stávkou. Lid se musí nějak zabavit.

6. Plné Václavské náměstí, hlasitá demonstrace, stávka nenahraditelných. Opakování demonstrace, opakování stávky, demonstrace v těsné blízkosti mých oken, zjevně rozzlobený velký dav, který to myslí vážně.
11. 11. 2011 | 10:53

vlk napsal(a):

Když mi pan Krůta sdělil, že hodlá můj fiktivní dopis panu Babišovi vyvěsit na svůj blog na Aktuálně, sdělil jsem mu, že se zdržím diskuse Což jsem doposud striktně činil a budu i nadále, s výjimkou tohoto jediného vstupu, kterým provedu shrnutí dosavadní diskuse. Shrnutí moje soukromé.
Ostatně , vstoupit bych musel i kdybych ono shrnutí nechtěl udělat veřejně.
Protože
a- se musím omluvit pánům Janu Švejnarovi a Tomio Okamurovi
Za zkomolení jejich jmen. Došlo k němu neúmyslně a pouze mojí nepozorností. Textový editor , kterém píši si sám od sebe přehodí jméno Švejnar na Švejcara a Okamuru na Okanutu. Právě mi to udělal znovu. Jenže teď už jsem nachystán. Přesto, za svoji nepozornost se stydím.A to dvojnásobně. Stud v daném případě by mne by mne trápil i v kdybych psal o někom jiném, koho si vážím daleko méně, než obou jmenovaných. U nich mne to mrzí o to více, že k nim chovám respekt a úctu.Pámové, promiňte!
b- oslovil mne pan primátor Kajnar
s dotazem, co by řekli o něm obyvatelé Ostravy. Pane primátore, prosím, zeptejte se jich. Nejsem obyvatelem Vašeho města a jsem tedy bez osobní zkušenosti. Proto jsem záměrně volil konkrétní formulaci. To , čím vědomostné disponuji o poměrech v Ostravě, které se vztahují k Vaší osobě mám, tak říkajíc, z druhé ruky. Ale od lidí, u kterých nemám důvod pochybovat o jejich sdělení nebo realitě pohledu na věc. Abych Vám přiblížil, proč, jakkoli stejně nejsem obyvatelem města, kde pracuje a žije Dr. Dernerová, jí dávám absolutorium a u Vás vyjadřuji pochybnosti, je tvrdý, dlouhodobý a prokazatelný občanský postoj paní doktorky v korupčních kauzách, kdy se sama postavila místním mocným. ZA cenu osobní újmy.
Ale jsem potěšen, že Vám stálo za námahu a nebylo pod Vaši rozlišovací schopnost napsat občanu vlkovi. Upřímně děkuji a cením si toho. Nicméně, těmi, kteří mají jediní právo Vás hodnotit, jsou občané Ostravy. Na tom si trvám.
Teď k vlastní diskusi.
Příspěvků opravdu mnoho. Což je dobře.
A mohu je rozdělit na čtyři základní skupiny:
1- ti kteří už výzvu ANO 2011 akceptovali a podepsali
2-ti kteří se ztotožňují v podstatě, byť třeba s výhradami, s mým textem
3-ti kteří mi dokazují chybnost mých úvah, ale nejsou bigotní pravověrní
4-zásadní odpůrci ANO 2011
To členění je velmi hrubé. A kromě skupiny 1, má každá ostatní ještě řadu podskupin.
Ale vezmeme to popořadě:

1-Vy co jste už ANO 2011 podepsali
Nijak se Vám nedivím. Důvodů tomu, že jste onen krok udělali je opravdu více než dost. Může být, že se k vám připojím. Zatím to nemám rozhodnuté. Může ale také být že ne. Hlavním problémem pro mne je totiž řešení hádanky, jestli už opravdu čas dozrál natolik, že miliardář, který své imperium vybudoval zde od převratu už opravdu může mít už stejný základní zájem jako obyčejný občan. Vy jste si na tuto otázku odpověděli kladně. Já ještě ne. Na druhou stranu, když se podívám na složení těch, co už výzvu signovali a jejich politické preference, konstatuji, že skutečně jde dokonalou duhu. Od jednoho konce politického spektra k druhému. Takže pan Babiš bezesporu popsal problém, který trápí většinu z nás. Nikoli všechny. Protože jinak by neexistovala skupina diskutujících č.4. Ale o nich až v dalším. A protože jsou mezi vámi a nikoli řídce, zastoupeni i ti, o kterých vím, že mají zatraceně dobré analytické schopnosti i velkou životní zkušenost a neskáčí jen tak někomu na špek, beru vaše názory vážně.
2-Vy co jste srozuměni s mým textem,
pokračování
11. 11. 2011 | 10:55

vlk napsal(a):

Vás pojednávat nebudu.Není proč. Víme, že situace je neudržitelná a že takhle už to dál nechceme, ale nejsme jisti nabízeným řešením. Každý z nás si to ale velmi rychle bude muset rozhodnout sám za sebe. Hodně štěstí při rozhodování.

3- tak tahle skupina je hodně početná a pro mne velmi zajímavá.
A dovolím si identifikovat podskupiny. Alespoň některé:
-ti , kteří nepochopili můj text
-ti kteří mají osobní potřebu mne mentorovat a dokazovat mi moje omyly
-ti kteří jsou také nespokojeni, ale vadí jim naprosto zásadně osoba pana Babiše
-ti kteří jsou sice nespokojeni, ale nejsou ochotni, kromě keců od počítače, udělat vůbec nic.

S těmi, kteří nepochopili smysl mého textu nic nenadělám.
Podobně jako s těmi, co mají potřebu mentorovat vlka. Jen jim chci sdělit, že problém téhle země rozhodně není vlk, ale korupce a rozkrádání.
Zajímavá je skupina těch, co jim sice vadí ten hnůj, ve kterém se denně brodíme, ale pan Babiš prostě pro ně není důvěryhodnou osobou na vymetení Augiášova českého chlívu. O.K. vážení. Vybrali jste si stejně jako ti, co už ANO 2011 podepsali. Nehodlám vás přesvědčovat o úmyslech a osobních kvalitách pana Babiše. Ale překvapuje mne v té souvislosti, že ani jeden z vás, co sem patříte, nenapsal něco ve smyslu - s Babišem Nikdy! Ale už jsem si to za sebe a pro sebe vyřešil tak, že jsem se připojil k Pro Altu.Například. Protože Pro Alt je akcí lidí jako jsem já, občan Novák, sdružení lidí z ulice A nemusím mít pochybnosti motivech ostatních, co se angažují. Na rozdíl od pana Babiše. Tohle bych chápal. Leč ani jeden z vás se takhle neozval. Pro Alt uvádím jako příklad. Jistě jsou i jiné iniciativy. Tomu bych opravdu rozuměl beze zbytku.
Psát o poslední podskupině mi přijde docela zbytečné. Jim prostě vždycky někdo bude něco nebo někdo vadit. Aby nemuseli zvednout tílko z fotelu a něco udělat. Jednou to bude Babiš a budou řešit do nekonečna jeho majetek, u Pro Altu jeho levicovost nebo nestrukturovanost, u iniciativy pan Šterna zase …atd.atd. A kdyby se objevil svatý Václav s blanickými rytíři, budou řešit jeho religiozitu, šlechtický původ, ustrojení jeho koně, či jeho archaickou češtinu nebo kdo ví co. Sorry, tomu nerozumím a nechci u toho být.

A máme tady skupinu 4

Pravověrní a spol.
U těch je zcela zjevné rozškatulkován do podskupin
- klasovité / podle vzoru jezuité/
-bigotní pravověrní
-ti co jsou napojeni na rozkrádání a korupční praktiky a užívají si je.

Chápu, že tihle všichni se cítí Babišovou iniciativu maximálně ohroženi. Do teď každé občanské hnutí odbývali poukazem na jeho legitimitu. S tím, že jediná legitimita se získává skrze volby.

A sami jasně věděli, že volby v ČR už svým systémem a 5-ti % klausulí prostě brání průniku nových stran do politického systému. Na celostátní úrovni. A stejně tak dobře věděli, že nikdo z občanských hnutí nebude mít dost peněz a kapacit na zafinancování politického projektu. Pro tyhle všechny je Babiš samozřejmě úhlavní nepřítel. Protože on kalkuluje se založením politické strany. A je zřejmé, že na to má jak organizační kapacity,
pokračování
11. 11. 2011 | 10:56

vlk napsal(a):

tak fondy. A že hodlá narušit zaběhlé pořádky a dohody. Prostě ,hoši a děvčata ze skupiny 4, máte malér. A já vám ho ze srdce přeji.
Chápu, že po Babišovi nutně museli vyjet klauzovité. Po jeho interwiev v HN se stal nepřítelem zásadním. Jen dodávám, že jeho slova o prorůstání korupce do okolí prezidenta vzápětí nepotvrdil nikdo jiný než Mladá fronta Dnes…. A to flagrantně…Smrtelného hříchu se v očích klauzovitů a jejich za živa svatého proměnil Babiš….A že řekl něco, co se potvrdilo? Tím hůře.

Bigotní pravověrní.
No to je zajímavá partička. Pořád melou o trhu, o pravici, o jejich dokonalosti , o těsné vazbě na USA, o tom, jak to levice všechno zkazí a tak podobně. Ale když se objeví skutečně velký kapitalista nebo když na presidenta kandiduje někdo, kdo má také americké občanství a kdo by nepochybně vztahy s US postavil na daleko těsnější úroveň než se to může povést Klausovi ? No tak je všechno jinak.
Babiš je nedůvěryhodný.Držitel amerického pasu také. Logika malého dítěte. Ale bigotní věřící nepotřebuje logiku. On má svou víru.
Ta víra je tak velká, že každý,kdo ji naruší, je nepřítel. Těmhle i klausovitům chci vzkázat – vám fakt nevadí , kam to poslední dvě vlády dovedly? Ne , že by to před tím bylo alabastrové, ale vám opravdu nevadí ani Dalík, ani Řebíček? Vám nevadí, že za necelý rok a půl „čistý“ Nečas vyměnil už 6 ministrů? Jednoho superarbitroval pro blbost a neschopnost, jednoho si uvařil kvůli svým osobním zájmům, a ti další museli mazat kvůli podezření z korupce? Skvělá bilance!! Gratuluji. Takovou tu opravdu ještě neměla žádná další vláda. A hned tak mít nebude.
A protože Kocourek už se svou pohádkou dojel, zbývají další dva ministři, vyšetřovaní z téhož důvodu osobně a další, kterému je pro machinace vyšetřován úřad. Nemluvě o zájmu policie o prezidentský kancl. Inu , vláda rozpočtové odpovědnosti, práva a boje proti korupci. Jen co je pravda. To vám opravdu nevadí? A nevadí vám, že úřad prezidenta až do teď vyšetřován nikdy nebyl? Že tohle je absolutní novum? To je pro vás stav, který považujete za normální, protože Babiš je nepřítel zásadní? A vlk také?
Zřejmě nevadí. A nebude vadit. Jen hledám rozdíl mezi vámi a muslimskými fanatiky, proti kterým se zde tak rádi vymezujete.

Nejlepší ze všeho jsou různí nalepenci na státní a obecní penězovody, kteří se asi také ozvali.
Nicméně - ty chápu. Ty samozřejmě ten zdejší marast budou hájit do roztrhání těla. Protože ohrožuje přímo jejich šrajtofle.Uznávám, velmi nemilé, velmi. Vás ten Babiš fakt musí strašit i ve snu!! Mám z něj, v této souvislosti opravdovou radost.

No a ještě douška pro SuPa.
Který mi sděluje, že jsem přehlédl motiv číslo 4 pro Babišovo konání. Totiž to, že jde za imunitou
SuPe, máš dokonalou smůlu. Zřejmě soudíš Babiše podle stejných kritérii jako jsi zvykl u svých poslanců. Třeba proto, že jeho jméno začíná od B. Nepřehlédnul jsem vůbec nic. Proto jsem důvod pro iniciativu pana Babiše č. 1 popsal právě tak, jak jsem jej napsal.
1- že považuje poměry už za natolik neakceptovatelné, že i přes své bohatství, které mu zajišťuje v podstatě nedotknutelnost, došel k názoru, že je elementárně ohrožena jeho existence a když se nepodaří tendence zvrátit, hrozí totální rozvrat státu a následný násilný výbuch v kterém i on může utrpět fatální ztráty.
Soudím, totiž ,že majetek pana Babiše chrání daleko lépe než nějaká imunita. S imunitou to zkoušel kdysi exředitel jedné televize. Měl každou chvíli novou. Tu imunitu. A nakonec se stejně k soudu dostal. Takže, SuPe, chybná analýza.Od tebe. Vlk ve svých úvahách tuto možnost neopomenul.

Tímto cítím svou potřebu pod tímto blogem cokoli komentovat, za naplněnou. A už sem s žádným příspěvkem vstupovat nebudu.Vše jsem řekl.
11. 11. 2011 | 10:56

Arnie napsal(a):

Bezpochyby dobrý blog.
ANO2011 je lákavá výzva, dobře napsaná a lákavá proto, že většině lidí mluví z duše - jak tu bylo řečeno vícekrát.
Jenomže zkušenosti máme a je přece normální nabyté zkušenosti brát v úvahu.
Superguru Barta a jeho VV budiž odstrašujícím příkladem, který by bylo nemístné opakovat.
K dotazům formulovaným VLKEM na Babiše by asi měl přibýt dotaz na objasnění některých bodů jeho předchozích aktivit , a co hlavně, jeho představy směrování takovéhoto sdružení,repektive budoucí politické strany. Jak známo nespokojenost není program, a prohlašuje-li nyní pan Babiš , že to celé zafinancuje s tím, že tomu bude šéfovat, pak nelze spoléhat na to, že program stanoví někdy později nezávilsý THINK-TANK, který pan Babiš nezištně zaplatí.
Ale předem to vše házet do koše by byla určitě škoda.
11. 11. 2011 | 10:57

Alex napsal(a):

Anuszka
Vše zjednoduším do řekněme trochu provokativních otázek. Je nebo byl Mrázek produktem Klause (nebo chcete-li českého politika) nebo Klaus (český politik) produktem Mrázka? A jestliže ten Mrázek chce shodit toho Klause (českého politika), aby ho jiný produkt toho českého politika obdobně nevykopl a chce najednou právní stát, je to opravdu takto nemožné? A takto tedy k tomu právnímu státu teda za žádnou cenu ne. raději si ponecháme Klause (českého stávajícího politika).
Podotýkám, že personifikuji záměrně s ohledem na celkem přijatý fakt, že VK jaksi v době transformace řekněme hodně podcenil a dosud podceňuje to právo, ta pravidla a jejich vymahatelnost a je lhostejné, že jeho postoj bych charakterizoval asi tak, že to hlt není jeho věcí, je to věc policie a justice.
11. 11. 2011 | 10:58

Almo G™ napsal(a):

Je zajímavé, jakých neskutečných kotrmelců je schopen český volič, který sám sebe vnímá jako "středového" (věcně však jeho názory a přání odpovídají spíše typickým levicovým voličům západního střihu), jen aby nemusel volit levicovou opozici. Vyzkouší naprosto všechno, postupně vezme zavděk jakoukoliv veteší a naleštěným, krásně zabaleným šmejdem, jen aby nebyl ve svých očích "za socku" a zůstal "in".

V Mladé frontě přece říkali, že kdo volí levici, lenoch.

V Lidovkách pak říkali, že nevysvětlených 500 000,- premiéra, který kvůli nim musel odejít, je naprosto totéž jako stamiliardy přesměrovávané do kapes těch, kteří odejít za žádnou cenu v plánu nemají.

A v Právu pan Mitrofanov, férový a vyvážený chlap, říkal, že kdo volí bubáka s bradavicí, je bubák.

Navíc kdosi kdesi napsal, že když budu volit knížata, nemusím se bát, protože už mají dost a krást nebudou. Když budu volit multimiliardáře, nemusím se bát, protože mají dost a krást nebudou. Navíc se budu také cítit tak trochu jako úspěšný a kdo ví, třeba se s námi také trochu rozdělí, když bude nejhůř. Přece by národ nenechal ve štychu.
11. 11. 2011 | 11:09

SuP napsal(a):

Jasně SuPe -
Vlk se nikdy nemýlí, io když to nenapíše....
11. 11. 2011 | 11:49

vico napsal(a):

Anuszka : Pravo-levý diskurs tu existuje, co si budeme zastírat:-). Nicméně souhlasím, že i pro mne hlavní tektonický zlom je jinde, na zcela jiné linii.

Každopádně ať je Babiš takový nebo onaký - každopádně je jeden z hlavních vítězů české cesty ke kapitalismu. Nemá jediný objektivní důvod cokoliv bazálního na tomto systému měnit. Je PRAVICOVÝ, o tom nepochybuji. Jen nechce Palermo / a je jedno, že v těchto jihoitalských podmínkách, které však on NEZAVEDL,se podnikatelsky udělal.

Pro některé vlajkonoše už jen snaha veskrze pravicového velko-byznysmena vystoupit proti obludně narůstajícímu klientskému systému, který požírá už i své nejúspěšnější děti, je důvodem k pěně u huby anebo alespoň nervóznímu poťukávání lázeňskou hůlkou.

Mějte se
11. 11. 2011 | 11:49

selkýrozum napsal(a):

Jak vidno tento národ je nepoučitelný!!!
V minulých volbách v touze po změně naletěl VV a TOPce a opět se nechá zblbnout ještě větším manipulátorem? Jak může miliardář vlastnící skoro celou republiku chápat obyčejné lidi ?
Vám nestačí prastaré osvědčené "sytý hladovému nevěří"?
Udělělejte si z kozla zahradníka a pánbůh s tímto národem.
Co kdyby nejdříve zveřejnil původ svého majetku a nechal zprůhlednit finanční transakce ?
Nebo jsme opravdu národ TUPCŮ, který naletí stále a stále dokola ????
11. 11. 2011 | 11:53

S.Š. napsal(a):

Zdravím vlku, tohle je možná ještě lepší než původní blog ... :-) A vůbec se tady vyrojila celá spousta zajímavých příspěvků, jde to, když se chce. Zdravím též, pane Alexi, Vico, reppope, paní Nubo a další. Máte pravdu, pane Alexi, A. Babiš nikomu nic neslibuje, dokonce ani nenabízí. Jen vyzývá k občanské aktivitě. Je to právě opak toho, co naši politikové potřebují, ne nadarmo je léta létoucí občanský hlas vysmíván za radostného potlesku bigotních fanoušků některých stran (pardon, strany).
A procházka v odpoledni 17. listopadu bude fajn. Vidím, že tam nebudu sama ... :-)
11. 11. 2011 | 11:53

kočka šklíba napsal(a):

Anuszko, především stejně jako Vy, mám mozek a používám ho. Umím číst, tzn. také se ke mně dostávají informace, mám rovněž instinkty, jako Vy. Jakékoliv seznamy mě v tomto případě nezajímají, na rozdíl od Vás.
Již jsem psala, že pro mě je dost vypovídající jací lidé se proti Babišovi vymezují, lidé o jejichž postojích a činech máme naopak informací mnoho (Dalík, Mach, Doležal například).
Vzhledem k tomu, že se občas pohybuji v prostředí (profesním) jako Babiš, a to dávno před jeho nynější aktivitou, musím přiznat, že nikdy jsem nezaslechla nic podobného jako se lze dočíst o mnoha jiných podobně majetkově zajištěných osobách. A mohu potvrdit, že většina lidí, která se s ním setkala osobně (ale ne na základě obchodních vztahů) tvrdí něco podobného jako pan Krůta. Nebyli to ani jeho zaměstnanci, takže je nelze podezírat z vlezdoprdelkovství.
A samozřejmě Anuszko dále budu sledovat vývoj činnosti tohoto hnutí a Babišovy činy a činy jeho spolupracovníků. To je asi tak všechno.
Zatím, na rozdíl od Vás, nevěřím ani tomu, že je to podvodník a má jiné pohnutky než deklaruje, ale ani nevím, zda vše, co říká dělá , je nejčistší pravda. V podststě shodný postoj s vlkem.
11. 11. 2011 | 12:05

resl napsal(a):

je zřejmé, že i kdyby neexistovala B.výzva, stejně se lidi sejdou. to je jediná věc, které se leknou, nové volby jim nikdy nic nezaručí, a poleželi si a nakradli tak málo.
11. 11. 2011 | 12:17

Alex napsal(a):

kočka šklíba
Všimnul jsem si u vlkovy reakce jedné věci. Že totiž není na výběr jen ten Babiš, jsou tu Občané.cz, je tu ProAlt či ty odbory. Čili je na výběr i podle gusta. Nezastírám, že mne by přesvědčilo propojení těchto aktivit, jejich spolupráce. Umění dohodnout se na tom podstatném. Nakopnout do riti všechny ideologické floskule, vzít rozum do hrsti a vytrvale hledat, co nás všechny spojuje - těch účelových bojů, kdy politici předvádějí, že žádná dohoda není možná. Kompromis je slovem málem fujtajblovým, poněvadž to, co dnes vydávají naši politici za kompromisi, je spíše odpad, než SMYSLUPLNÝ kompromis. Viz penzijní reforma. Já už se musel hořce smát nad posledním divadlem v té parlamentní síni slávy, kde stravenky Kalouskovi neprošly, ale jeho kompenzace ano - v řádu cca 10 mld. Takž jen další díra, ať se na to dívá kdo chce, jak chce a z jakéhokoli úhlu pohledu. Vlk má pravdu, těm pravověrným prostě nevadí vůbec nic, ač je-li tohle politika, pak s takovými politiky od minuty pryč. Tihle politici už jen politiku palírují. Zatím tu díky většině prostě bčanská společnost není - a je lhostejno, zda je to proto, že jsme prostě zápecníky a hospodskými kibici či se neumíme ve společném zájmu spojit.
Nenajdeme-li tu společnou platformu pro vyjádření milionů občanů, nezasloužíme si lepší vládu či vlády. Holt to bude muset počkat, možná nějakou tu generaci - až do té doby, kdy se z občanů ovcí skutečně zrodí občanská společnost. A ona se dříve či později zrodí. Jen je škoda, že k tomu většina občanů potřebuje dostatečně velký průser, jenž by se konečně dotkl i jich a vůbec to nemusí být jen strádáním hmotným.
11. 11. 2011 | 12:30

SuP napsal(a):

selkýrozum -
Souhlasím. Naši nespokojení občané touží po vizionářích, jejichž kvalitu odvozují od košatosti jejich vize. Ne od reálnosti jejího dosažení.
Když jim praskne guma u ojetého auta, nepůjdou si ji nechat spravit, aby mohli jet dál. Budou hledat někoho, kdo jim zabuduje hybridní motor na sluneční energii.
11. 11. 2011 | 12:34

tata napsal(a):

NO opravdu po dlouhe době velice dobry blog,i stoho duvodu že dost vystihuje moje pocity,navíc je zde malo tech vyloženě ideologickych.

NO TED JEDNU osobní,VYTE pane JARPOR jakej je rozdil mezi VAMI A PANÍ Tužkou ,A TADY tu květinku paní TUŽCE klidně podepišu i když asi uplně sní nesouhlasím, je to fundovany nazor ,bohužel VAŠ JEN UBOHE OKOPAVANÍ KOTNIKU,Hlavně ten první vstup byl uplně mimo no kdo vas zna tak vy jak slintate při přečtení a vyskytu nicku VLK,PAK UŽ STE SICE UBRAL ALE měl byste vysadit drogu vlk,pravě ten vaš první vstup a vstup paní TUŽKY JE ten zasadní rozdil a nic natom nezmění vaše poza slušnosti.
Všechny aspekty zde byli zminěny pro a proti,každy vy kdo je zde dyl že mam levicove nazory,ale poznamku ktěm par co zde ohřivaj ideologickou polivku ,už na to zapoměnte už sme vjinem levelu ted není duležite že se neschodnem na progresivní dani,rovne dani,socialní politice,a nevym na čem jinem,samozřejmě je to duležite ale ted už začalo jit o podstatu ktera ja vubec duležita o zaklady domu,toto vše sou okna podlaha,stěny,střecha,ale jestli toto vše bude bud podle VAS NEBO NAS JE nam to prd platny jestli to stojí na tekutem pisku.
A TEN ZAKLAD JE OČEM PIŠou ty vyzvy.A pravě vtom uplně nesouhlasím s paní TUŽKOU,ONO vždy se trefit do středu nejde,vždyt je zaměr vyvolat naprostou rezignaci,neduvěru,to podhobí pak pracuje samo,nemusime vždy trefit 10 nam by ted stačila 5.

Ve sve podstatě je jasne že sebe poctivější chudak,prosty člověk nestrhne masy,nebot na to potřebujete FINANCE,a to přesně popisuje pan VLK PŘEDEM TO NEZAHAZUJME,MYSLYM že nema dal to rozvadět,přesně popsal pro a proti.Duležite je nedopustit rezignaci tady je ošidne srovnavat nevstoupim do stejne řeky,nesahnu opět na kamna,jak ale vym že to je stejna řeka,nebo že vtěch kamnech hoří,a tady davam zapravdu paní TUŽCE ANO nehrnme se dotoho pohlavě,proto sem to nepodepsal ale ani nezavrh.A PŘESNĚ vtom duchu je napsan ten članek .
11. 11. 2011 | 12:38

SuP napsal(a):

Alex -
Ač se "pravověrným" necítím, nevidím řešení v tom, že budu svolávat protestní demonstrace proti rozhodnutí vlády, kterou zvolila přesvědčivá většina občanů. 118 je silný mandát.
Hledám cestu, jak zabránit v příštích volbách, aby se do vlád dostávali lidé, kterým nedůvěřuji. Protože dokud toto nevyřeším, pořád mě bude někdo tahat za fusekli. Buď proto že je parchant, nebo proto, že nemá sílu něco změnit.
Klidně běžte mávat smajlíkama.
11. 11. 2011 | 12:44

tata napsal(a):

dovětek.......masama nemyslim ulici ale všechny poctivy bez rozdilu kterym jde oto aby platily moralni zasady ne jen litera umě napsaneho zakona
11. 11. 2011 | 12:44

rejpal napsal(a):

tata
Moc dobře napsáno
11. 11. 2011 | 12:49

tata napsal(a):

Sup

TED STE NAPSAL IDEOLOGICKEJ canc,jake přesvědčive větčině občanu,ono volilo 100 procent,rozdil je nezpochibnitelnost rozdaní karet ve sněmovně a něco je mluvit o přesvedčive podpoře všech občanu.ONO NAPŘ volby vyhrala ČSSD ,TAKŽE OPATRNĚ to takto prezentovat zvlaště potom co tato vlada předvadí .
11. 11. 2011 | 12:55

jarpor napsal(a):

tata

Že Vám mé názory připadají jako okopávání kotníků - s tím nic nenadělám a ani nic dělat nehodlám.

Běžte mávat fanglí, pokud se Vám to líbí...
Já si budu spíše vážit názorů paní Tužky a toho, že ona na rozdíl od Vás a od těch mávačů sama cosi ve prospěch ostatních dělá.
A jako zastupitel v jakési Horní-Dolní říkám, že takých Tužek by bylo potřeba více, postatně více než těch fakglistů... kteří umí jen mávat tou fanglí a blábolit cosi o lázeňských švihácích...

Totiž - Tužky jsou schopny cosi změnit, fanglisté, mávači smajlíků sedící na zadku a ťukající do kláves dle mého, nikoliv.

Hezký den
11. 11. 2011 | 12:56

kočka šklíba napsal(a):

Alexi a psal to i Almo, ano, nyní je nutné tyto iniciativy spojit v protestech tak, aby se ta ošklivá káčátka ;) začala bát. Tedy na ten Václavák jít, a chodit stále. A myslím si, že v tomto je nutné se spojit jak s Vámi uvedenými občanskými aktivitami, tak s odbory. ProAlt jsem podepsala a na jejich akci byla. Vůbec se nebráním podobným věcem. Jen jsem opatrná ;).
Tato, ano také souhlasím :).
11. 11. 2011 | 12:57

Alex napsal(a):

SuP
Nemusíte být pravověrným. Ono stačí mít naprosto pokřivenou představu o té demokracii a naprostou nevědomost o tom, co je to občanská společnost a proč je nedílnou součástí té prachobyčejné demokracie. Ono tohle plně stačí a zjevně jen náhodou se to kryje s tou pravověrností.
11. 11. 2011 | 12:59

milansmid napsal(a):

Nechápu, jak rozumný člověk jakým je "vlk" může vidět v Haně Marvanové záchranu v boji proti korupci. Ne, že by to tato právnička nemyslela "upřímně". Problém je v tom, že je politicky nevzdělaná, naivní, neřku-li hloupá, což osvědčila několikrát ve své kariéře. Kdysi jsem se tento svůj názor pokusil vysvětlit v blogu o Lesku a bídě naivity HM zde: http://www.louc.cz/02/810916a.html
Ponechám stranou své speciální téma medií, kde mohu dokázat, jak Hana Marvanová pod heslem "trh umí řídit lépe" a "konkurence přináší kvalitu" stála u počátku deregulace médiální legislativy, jež vedla ke známým problémům s TV Nova a desetimiliardové arbitráži.
Hlavně by se však nemělo zapomenou na září roku 2002, kdy jeden jediný hlas Hany Marvanové (Unie svobody) podtrhl stoličku Špidlově vládě, která se pokusila úpravou spotřebních daní reagovat na povodňové škody a nezvyšovat tak dluhy státu. Jen tak pro zajímavost - měly se zvýšit spotřební daně na benzin a tabákové výrobky, měla se zvýšit dolní sazba DPH z 5 na 7 procent (srovnejte s dneškem!) a zároveň snížit horní sazba z 22 na 21 procent. Podrobnosti viz sněmovní tisk 38 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=38.
Ta dáma se skutečně nijak nevymyká průměru českého advokátního prostředí, které sleduje pouze zájmy svých klientů, bez ohledu na morálku. Mám na mysli například pana Petra Tomana, jenž kdysi jako poslanec ve Federálním shromáždění bouřil proti prohnilosti poslanců, kteří se dostali do osidel StB, aby později jako advokát nehájil ty nejhorší tuneláře (např. Forminster - kauza Trend, Kotva). Příkladů z advokátní praxe Tomáše Sokola by bylo více. A stejně jako dnes Marvanová obhajuje okradené klienty H-systému, stejně tak kdysi vydávala právní stanoviska ve prospěch Novy a Vladimíra Železného ve sporu o licenci (faktury tehdy zveřjnila MF Dnes). Z tohoto pohledu vůbec nemám jistotu, zda je to právě ona, která bude umět obhajovat veřejný zájem, když už několikrát v politickém životě prokázala, že ho není schopna nad rámec jednoduchých pouček pravicové rétoriky pochopit.
11. 11. 2011 | 13:01

Almo G™ napsal(a):

Jsem zvědav, kolik z těch, kteří chtějí sepisovat petice, zakládat nová "Občanská fóra", produkují spoustu slov o společné akci a kteří se potřebují schovat pod ochranná křídla někoho a do stínu někoho, skutečně zvedne svůj zadek a půjde proti vládě demonstrovat či stávkovat.

Zatím nás na všech protivládních akcích bylo pět a půl (obrazně řečeno). V TV jsem se večer díval, jak jsme prezentováni jako banda nezodpovědných trotlů a z fotografií v tisku a na internetu jsem získal dojem, že jsem se nedopatřením dostal na akci za propuštění psychicky chorých z léčeben a zvýšení sociálních dávek Romům. Nikdo proti tomu nikde neprotestoval a většina občanů ČR si užívala pěkného dne.

Tuším, že šlo o akce zaměstnanců odborů, naštvaných státních zaměstnanců a ProAltu, ale bylo mi to jedno, vystupovala tam hlavně řada rozumných normálních lidí. Pak jsem se zde dočítal od dnešních mudrujících, jak se jim v ProAltu ekluje tuhle ten a támhle ten a s ním, odboráři nebo tam, kde se objeví představitel ČSSD by jít demonstrovat nemohli.

Tehdy jsem kdesi napsal, že dokud si lidé budou vybírat s kým proti této vládě protestovat půjdou a s kým ne, asi není ještě tak zle - do té doby má tato vláda zcela bezproblémovou a ničím nerušenou těžební a kradební činnost zajištěna.

Hm... S odboráři ne, s ProAltem ne, až s A.Babišem ano :-) Náhle je potřeba spojovat síly. Kdyby to nebylo k pláči, musel bych se smát. :-)

Každopádně jsem zvědav, kolik se nás tam tentokrát sejde. A - opravdu se mi nebude eklovat, když vedle mě bude protestovat podporovatel A.Babiše. :-)
11. 11. 2011 | 13:13

tata napsal(a):

pane jarpor

to mate mimořadně pravdu že stim nic neudělate,horší je hlavně že nechapete rozdil mezi paní TUŽKOU A SEBOU vtom byla podstata te osobní poznamky protože ji tu květinku klidně dam a dal,ona piše svuj nazor vy jen skritě plivete.
11. 11. 2011 | 13:13

SuP napsal(a):

tata -
Zajisté jste nevolil ani jednu ze stran, které utvořily vládu. Bylo by divné, kdybyste s jejími kroky souhlasil. Naopak vy jste volil stranu, která vyhrála volby, ale její vitězství spolu s koaličním potenciálem jí stačilo na menšinu 82:118.
Tak zase příště.
11. 11. 2011 | 13:22

vico napsal(a):

Tata : Bravo!

Legrace je v tom, že iniciativa zvednout lidi z prdelí nám tu teď přichází i zprava, což dodává celé situaci na dramatičnosti. "Proaltisté" mohli být považování za jakousi politickou obdobu druhého programu Čt pro ty, co hledají a snaží se nacházet "jiný prostor" a vždy a znova dostanou výprask od pragmatiků, kteří uměli velkou násobilku už v první třídě. Různí ti věčně nespokojení brčálníci, "džendrtety", multi kulti idealisté, "petenti", intoši, kterým musí ráno zavázat manželka tkaničky na mašličku, jak jsou nepraktičtí, brejlatci, kteří si věčným čtením moudrých knih uhnali šedý zákal, vozíčkáři, před jejichž vozovou hradbou kdejakého Kocourka zachrání vyběhnout o pět schodů vejš, nechávali hochy, co spolu mluví, v klidu.

Ze všeho nejhorší je, když se ukazuje, že je nemají rádi ti, kteří už svého amerického snu dosáhli a za které všichni ti Kocourci údajně kopou.

Levicový volič by mohl být v pohodě. Jde totiž o přeskupování sil na opačném křídle. Jsou to ti, kteří se dávno v praxi naučili to, o čem hradní mrťafa ve skutečnosti nemá ani páru a i dnes vpodstatě zůstal na úrovni proseckého "shánčlivého" sběratele protokolárních per. Začínají se nám bouřit úspěšní kapitalisté...a to je hoši jedni mrchožroutští docela průser. Ani se vám nedivím.
11. 11. 2011 | 13:22

Almo G™ napsal(a):

Vlastně, jak si tak pro sebe píšu, uvědomil jsem si jednu věc. A.B. je důležitý pro českou společnost tím, že byl první, kdo z výše postavených dal jasné veřejné sdělení, že nemusí být pravda, že proti této vládě stojí jen podivíni, ztroskotanci a "socky".

Jinými slovy dal signál snobům, kteří by už už chtěli protestovat, ale ještě se jim to zdálo společensky nevhodné, že "Už se to může."

V tom A.Babišovi přiznávám důležitou roli. Stavidlo bylo povoleno, šrouby zaskřípaly a pomalu povolují. Protéká zatím jen pramének, ale kdo ví...

Teď se sice teprve rozhodují, jestli jen podepisovat petice nebo už mohou jít i demonstrovat, aniž by se společensky znemožnili a přiřadili k "vyžírkám, nemakačenkům a sockám", ale je to na zajímavé cestě.

Když už může Babiš, můžu taky :-).
11. 11. 2011 | 13:24

vico napsal(a):

A.g.: dvouminutový rozdíl je důkazem, že si stejnou myšlenku vzájemně nenapovídáme :-)
11. 11. 2011 | 13:37

kočka šklíba napsal(a):

Milansmid, no nechtěla jsem tady rozpoutávat diskuzi ke jménům co uvedl vlk, ale s tou Marvanovou s Vámi souhlasím na 100%. Ještě by se našla jiná jména, která se již, bohužel pro mě (jako paní "mýliti se"), k výzvě přidala. Ale co se dá dělat? Věřme, že jim jde opravdu o totéž, a to konečně s těmi mafiemi zatočit a odstavit je od moci a penězovodů, snažit se vymést zkorumpované soudce a další osoby z vnitra a justice, které jdou ošklivým káčátkům na ruku. To považuji za nejdůležitější.
Byla by jména, která by ovšem celé toto hnutí pro mě navždy zdiskreditovala, namátkou Ruml, Bakala a desítky dalších.
11. 11. 2011 | 13:37

tata napsal(a):

sup

ROZDIL MEZI NAMI je že nespochybnuji rozložení sil ve sněmovně,naopak sem oněm psal před volbama,ovšem rozdil je řikat respektive tvrdit že si to přala převažna větčina,to sou totiž dva rozdilne pojmi skterimi operujete,a hlaně jak to podavate,není duležite jak sem psal že se svami neschodnem otom ojinom,je duležité že ty kroky co provadí už kritizuje i pravicova čast,ovšem vy si pojedete stale svoji pisničku,kdybyste četl pozorně ty věci sou v současne době na jinem levelu no a bude chuř třeba................zde.......http://www.novinky.cz/domaci/250215-necas-ceka-krizi-mohlo-by-se-sahnout-i-na-duchody.html

jen jestli sodruzi někde nedělaj chybu
11. 11. 2011 | 13:37

kočka šklíba napsal(a):

Almo a Vico, jj to jste napsali naprosto přesně. Chudáci malí, teď v tom mají guláš :D. Miliardář a takhle ošklivě se projevovat vůči například :" vládě, kterou zvolila přesvědčivá většina občanů. 118 je silný mandát." :D, :D.
11. 11. 2011 | 13:48

ivan tomek napsal(a):

Krome revoluci, ktere (na cas) zmeni vse, jsou obcanske iniciativy normalne bezzube. Nesouhlasime - a co dal?

Pokud nechce nekdo opravdickou revoluci (a to asi nechce skoro nikdo), zda se mi jedine reseni v existujicich stranach (nove strany jasne nic nedokazaly a nezmenily). A jak to dokazat?

Kolik clenu ty velke strany, ktere neco znamenaji, maji? Neni tam misto pro spoustu obcanu, aby v jejich radach rekli a prosadili co si mysli? Existuji prece strany, ktere svou oficialni filozofii mohou uspokojit kazdeho!

Ja tedy vidim jedinou moznost zmeny v tom, ze se plno lidi, kteri jsou jinak ochotni jit protestovat (a i to by meli, v kazdem pripade) stane cleny stran a zmeni je v tom smyslu, ve kterem si preji je zmenit. Neverim tomu, ze bude-li v tech staronovych stranach 95% NOVYCH clenu, kteri chteji politiku zmenit, nic se nestane. Nic se nestane pouze tehdy, kdyz clenstvi zustane v podstate stejne, a lide budou chodit po ulicich a cinkat klici a doufat, ze to na ty existujici strany udela dojem a vsichni, kteri je ted vedou odejdou do pouste a budou se kat. Kdo je tam nahradi?
11. 11. 2011 | 13:50

tata napsal(a):

ivan tomek

nikoliv de oto nastavit prostředí kde po zveřejnění nakeho prušvihu a to i moralniho bez jakykoliv řečí politik končí,a ne že třeba řika ja nic nevěděl nic nepodepisoval,nebo je křištalově čistej,kde se zlaty padaky davaj i za propadak a jedno na jake straně
11. 11. 2011 | 14:04

vico napsal(a):

Tata napsal : "kde se zlaté padáky dávají i za propadák"

Aby i SuP,Jarpor a další měli také svou obdobu hnutí Pro-alt", mohla by se jejich občanská iniciativa nazývat " Pro-padák" :-)
11. 11. 2011 | 14:12

jarpor napsal(a):

tata

"...,ona piše svuj nazor vy jen skritě plivete."

Díky za hodnocení.
Jiných.
Dovolíte-li, Vaše projevy hodnotit nebudu...
Jen napíšu, že o žádném projevu bych si nedovolil jej označit za plivanec.
Ovšem - proti gustu, žádný dišputát...

Hezké odpoledne
11. 11. 2011 | 14:17

kočka šklíba napsal(a):

Vico :D, :D. Tohle by mohlo pobavit zase Vás.

http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/odklony-exministra-kocourka
11. 11. 2011 | 14:22

Almo G™ napsal(a):

Vico: Zjistil jsem, po odeslání příspěvku, že je to pro mě hodně podobné sdělení, ale nevěděl jsem, jestli to tak vnímáte taky. :-) Zajímavá shoda. Synchronizace existuje :-).

Kočka: :-) Budou muset počkat na příručku. :-)
11. 11. 2011 | 14:26

tata napsal(a):

no pravě to gusto se jasně vyznačuje na jedne straně VY a na druhe straně paní TUŽKA.............A TIM BYCH BEZPŘEDMĚTNOU DISKUZI UZAVŘEL,ona byla bezpředmětna od začatku jen je občas třeba na takove lidi upozornit mě stači žesi třeba někdo přečte co je nazor a co je gusto,jaky kdo si vytvoří nazor je na každem.
11. 11. 2011 | 14:31

SuP napsal(a):

Podívejte kočko vošklíbo -
Mně je úplně jedno, že jelikož jste přesvědčená o své pravdě, pošklebujete se jiným. Já na rozdíl od vás jen vím, že až to zase nějak dopadne, budu se tomu muset přizpůsobit, protože se projevila vůle jiné většiny spoluobčanů. Krev blít nebudu. Mávejte si fanglí a cintejte pentli jak je libo. Protože co si ta vaše skupina vybojuje, to bude mít, když se vám podaří delegovat dostatek svých hrdinů.
Svoje jsem k téhle aktivitě řekl. Kalouska si na MF nepěstuju a mezi námi nechápu, proč to "progresivní zdanění" "bohatých a firem" nezavedli. Socanům by zacpali hubu a konečně by bylo vidět, že tudy cesta nevede. A protože parlament je plnej lidí s nadstandardními příjmy, kterým to progresivní zdanění bude vadit napříč spektrem, zase ho zruší nejpozději v následujícím volebním období.
Nicméně trvám na tom, že pokud se má tenhle chlív začít čistit, je pootřeba začít s kroky, které jsou potřebné a REÁLNÉ. Je zbytečné zateplovat dům, když má zdi nasáklé z misgrubny, protože nemá kanalizaci a potrubí z hajzlu končí ve sklepě.
11. 11. 2011 | 14:33

tata napsal(a):

sup

no vidite jak ste se s logiky věci odrovnal sam,jestli to platí o progresivnim zdanění platí to i zaroven o rovne dani,takže stim poslednim odstavcem naprosty souhlas,tato vlada řeší co třeba ta druha zruší ,ve sve podstatě ste si popřel o čem ste oponoval mě,ano misto toho aby se řešilo to potrubí končicí ve sklepě,se řeší vtomto světle ,vy se vesvé podstatě popirate sam sebe,kdyby ste četl pozorně tak vubec není duležite jestli mate pravdu vy nebo mi vtěchto věcech ,přesto že pominu že u těch statu kam chci patřit a věřim i vy je ta varianta co řikame mi,jak sem ale řekl to je jen male ripnutí duležite je že pravě tato vlada chlev nečistí ale zatepluje.......i když samozřejmě tady se lišíme podle mě naopak odstanuje i tu čast izolace.
11. 11. 2011 | 14:48

SuP napsal(a):

tata -
Vidím, že podobenství docela funguje, když nehodláte chápat, co se kdo snaží sdělit textem.
Takže k tomu chlívku - Zkuste si všimnout, že venku je -25°! (aby bylo jasno - to nejsou podmínky vhodné ani na to portubí ....)
11. 11. 2011 | 14:57

SuP napsal(a):

tata -
když je -25°, je potřeba jít NA DŘÍVÍ a zavírat okna!!
11. 11. 2011 | 14:59

ivan tomek napsal(a):

tata: '...nastavit prostredi...'

No a jak si to predstavujete? Kdo toho padaka da? To musi byt strana, ne? Tudiz obcanstvo musi ovladat strany, tudiz dostatecne mnozstvi obcanu musi v tech stranach byt. Jinymi slovy 'participatory democracy'. A to jsem prave rikal.

Je ale mozne, ze by z tech 1,000,000 lidi, kteri by prislo cinkat klici bylo 10,000 ochotnych jit kazdy mesic na stranickou schuzi a probirat kdo je bude zastupovat, a kdo dostane padaka? To je ta velka otazka.
11. 11. 2011 | 15:06

tata napsal(a):

no a první pochybnosti se začinaj vyskytovat,uvidime jestli uměle nebo tomu tak je.............http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/213697.aspx
11. 11. 2011 | 15:07

tata napsal(a):

ivan tomek

nikoliv pane,jen zakladni fungovaní ,ano zni to jako utopie protože většina řeší nadneseně jestli progresivní dan,nebo DPH A OTOM TO JE ,VE SKUTEČNOSTI je že nebudem trpět křivarny at zleva nebo zprava,ano vym že to je složite a těžko jak je to zakořeněno u nas,ale přece jen se bližime spiš pojetím demokracie te bananové republice a je to take otom že by mi stačilo trefovat do 5 než zasadně trefit do středu,jestli si přečtete o čem psala paní TUŽKA A JA ČIM OPONUJI.

demokracie není že sou všichni ve stranach ale že společnost netoleruje třeba že někdo někomu nadrobil nebo že je někdo křištalovje čistej
11. 11. 2011 | 15:20

vico napsal(a):

SuP : když je -25°, je potřeba jít NA DŘÍVÍ a zavírat okna!!
"

Ja,ja.Jak napsal zdejší komentátor Holub : Na vládní reformy nejsou miliardy :-). Takže až bude zbytných třicet miliard na rozfofrování, můžeme otevřít okna :-). Jako úvodní prohlášení Pro-padáku - dobrý.
11. 11. 2011 | 15:20

suchánek napsal(a):

10. 11. 2011 | 21:31
11. 11. 2011 | 13:24

neuvěřitelný veletoč :-)) (za rekordních 16 hodin, necelých:-)

jinak, tato, výborný odkaz, ještě to pořádně nazačalo a už se manipuluje, hurá!
11. 11. 2011 | 15:23

SuP napsal(a):

vico -
Rozhodně realističtější nežli to vaše - je-li -25°, zaplníme Václavák, ať už s tím KONEČNĚ něco udělají.
11. 11. 2011 | 15:25

tata napsal(a):

sup

ne jenže pravě vy nechapete jak se potirate,specifikujte -25 jak zavira okna tato vlada,nikoliv pane ten mraz je korupce,a vtom se neděla nic,respektive se otom keca skutečnost stale horší a horší...........takže co řeší dph ,řeší snad korupci,nebezpečí že přiští vlada zruší,co řeší zdravotní reforma,to same,co řeší 2 piliř tady naopak uplna bota,takže ted vaše zaviraní a -25 osvětletemi ,a napište jedine řešení korupce ale to opravdove...jedno ucho
11. 11. 2011 | 15:29

zdenekb napsal(a):

SuP:

"(vládu) zvolila přesvědčivá většina občanů. 118 je silný mandát. Hledám cestu, jak zabránit v příštích volbách, aby se do vlád dostávali lidé, kterým nedůvěřuji."

Přesvědčivá většina občanů zvolila programy, z nichž platí už jen máloco. Zvolila lidi, kteří chtěli vymést "dinosaury" s kterými se dnes vesele paktují. Vykroužkovala nedůvěryhodné existence, jež se často dostali do rolí poradců a našeptávačů těch důvěryhodných.

Modlete se tedy dál k silnému mandátu, hledejte cestu, pošklebujte se "fangličkářům s mávátky" a trpělivě čekejte další čtyři roky! Udělají z vás sice znovu blbce, ale důležité je si to nepřiznat a připadat si jako spořádaný občan, ne jako lůza z ulice.

vico:

Jako nepraktický brejlatec s botama na suchý zip bych si vaše slova z 11. 11. 2011 | 13:22 vyprosil...! ;o)
11. 11. 2011 | 15:32

Lex napsal(a):

Milan Šmíd
Nemáte náhodou vědomost o tom, jak dopadla Hana Marvanová coby svědkyně ve prospěch jisté Kateřiny Jacques a její aféry tehdy na prvního máje 2006?
Jak známo, policista Čermák, který proti ni zasáhl, byl po letech soudy exkulpován ze všech obvinění, a ten samozvaný "Zoro", který Čermáka nakopl tak, že mu zlomil kostrč, byl v tichosti odsouzen.
A Hana Marvanová, pokud vím, svědčíla proti Čermákovi.

Vlku,
OK!!!
11. 11. 2011 | 15:32

ivan tomek napsal(a):

tata: 'spolecnost netoleruje'

A jak se to projevi, ze 'spolecnost netoleruje'? Prijdou volby, strany budou stejne, jejich kandidati take, a koho tedy zvolite do parlamentu?

Pokud nezmenite strany, nemuzete zmenit kandidaty, a nic se nezmeni. 'Spolecnost netoleruje' znamena prave to, ze spolecnost vezme vec do svych rukou u korenu - to jest ze dostatecne velka cast spolecnosti je ve stranach. Strany nakonec predstavuji (nebo by meli predstavovat) 'duhu' politickych nazoru spolecnosti, to jest spolecnost.
11. 11. 2011 | 15:32

SuP napsal(a):

zdenekB -
Těch vykroužkovaných nedůvěryhodných bylo zatraceně málo!(Antone Pavloviči). Z Vás udělají blbce taky, jen si to nemalujte. Akorát že budou mít plnou hubu toho, kdo za to může.
11. 11. 2011 | 15:39

vico napsal(a):

SuP : Naprosto věrohodně dokladujete syndrom dojičky JZD, jak jsem psal výše, a její zhlediska logaritmického pravídka logické filosofie : Dokud se neotevřou okna, nikdo nepozná, že smrdím :-)
11. 11. 2011 | 15:41

Jeff napsal(a):

Almo G™: rád bych vám něco napsal, nemám email (krátce: měl byste to sepsat).. jinak poměrně velký souhlas..teď už se může kverulovat, když ani Babišovi se to neekluje. To souvisí s Prahou jako takovou, s mladejma, co hulej, obdivujou knížete, že je sprostej a volej TOP. Tam by bylo zaáhodno se probrat.
Hlavně neobviňovat vlka z kádrování, je to prostě jeho názor a jeho blog. Hana Marvanová je snad jediná z špičkových ex a politiků napravo, co má po všech stránkách na to, aby učinila ano11 věrohodným. Tak to prostě je. Je to naprostý protiklad ubohého tria Němcová, KlasnaBárta , Parkanová. A to je v záloze Peak/Bárta.
11. 11. 2011 | 15:42

vico napsal(a):

zdenekb : :-)

p.s. Musíme našim zdejším zakládajícím členům pravicové občanské iniciativy Pro-padák udělat radost a nahastrošit se tak, jak si nás představují :-) Sám tu virtuálně působím jako zanedbaný intoš v obnošeném hubertusu, jehož největším životním úspěchem bylo, když na Plese Přátel žehu vyhrál v tombole rekreační poukaz na týdenní pobyt u Balatonu /od 2.10. do 9.10./.
11. 11. 2011 | 15:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy