Poslední úryvek z pamětí L.Štrougala

27. 10. 2009 | 08:24
Přečteno 6961 krát
Vycházejí memoáry každé dvacetileté missky. Proč by nemohl zasednout k psaní člověk, jenž seděl u jednoho stolu s hlavami, které po desetiletí řídily náš poválečný svět. Často seděl dokonce v čele těch stolů... Jak se dnes za těmi stoly s odstupem času vidí?

Poslední ukázka z pamětí kdysi ministra skoro všeho a předsedy vlády Lubomíra Štrougala, ze kterých otiskujeme ukázky na portálu www.vanilka.cz . Portál je zaměřený na „starší a pokročilé, kteří ještě neztratili hlavu“. Přetiskujeme 9. pokračování věnované roku 1989.

***


V listopadu 1989 se plenární schůze ÚV zabývala politickou situací v zemi. Bylo to patnáct měsíců po mé abdikaci z funkce předsedy federální vlády a člena předsednictva ÚV KSČ. Přednesený referát byl názorným dokladem, že vedení strany se doslova nevyzná v situaci v zemi, tudíž, že nepředkládá návrhy východisek z hluboké krize, kterou společnost již delší dobu prožívala. Nebylo se co divit, že v diskusi byl vysloven názor, že přednesený referát by neobstál ani na členské schůzi uliční organizace. Nebyl to ani povrchní popis situace, natož pak rozbor příčin narůstající politické krize v zemi. Tomu odpovídala úroveň diskuse několika desítek účastníků zasedání. Bezradnost, nedbalý popis, co se kde děje, ani snaha o poznání příčin hluboké stranické, společenské krize – to byly logické důsledky přednesené zprávy předsednictva ÚV.

Ze začátku jsem se obával, aby na jednání nezískala převahu radikální řešení, tedy výzvy k použití síly. Nakonec jsem ocenil, že mimo 2 – 3 návrhů tohoto druhu se naprostá většina se přiklonila k rozumnému, jedině možnému politickému řešení. Jediné, na čem se téměř všichni vystupující shodli, byl návrh, aby vedení strany, včetně generálního tajemníka ÚV, odstoupilo ze svých funkcí. To se také v průběhu první části zasedání ÚV strany stalo. Předsednictvo ÚV dalo – tak zněla abdikační formulka – své funkce k dispozici. To bylo naprostou většinou přítomných přijato.

S odstupem času se klade otázka – zda ve vrcholící krizové situaci bylo správné měnit nejvyšší stranické vedení. Sám jsem hlasoval pro jeho abdikaci. Lze ovšem připustit i jiný názor, který ale dle mého názoru v dané emocionálně vypjaté situaci neměl naději na úspěch. Nebyl totiž předložen rozbor situace v zemi, nezaznělo sebekritické přiznání chybné taktiky – ba i strategie v uplynulých desetiletích, nebyla ani naznačena vize, východiska z dané krizové situace. Proto hlasy, které zazněly v kuloárech „Sorbonny“ – to byl lidový název budovy Vysoké školy politické, kde jsme zasedali – nepřepřahat když jsme pod kopcem potíží, neměly naději na úspěch.

V nervózní atmosféře byly předkládány nejrůznější kádrové návrhy na členy nového předsednictva. Na funkci generálního tajemníka ÚV bylo předloženo několik návrhů – mezi nimi Urbánek, Hegenbart, Štrougal. Všem těm, co mě navrhli do této stranické funkce, jsem v zápětí oznámil, že funkci, budu-li zvolen, absolutně nepřijmu a vyzval jsem je, aby tento návrh stáhli. To sice neučinili – ale hlasování dopadlo ve prospěch Urbánka. Návrh na Štrougala neprošel o 1 hlas. Tím jsem se vyhnul různým stranickým nátlakům a osobním nepříjemnostem.

V září 1988 jsem podal rezignaci na funkci předsedy federální vlády a člena ÚV KSČ. Nikdo mě k tomu osobně nenutil. Vedly mě k tomu poměry, které se ve straně, státě, společnosti, v zemi v posledních letech vytvářely. Ztratil se naší vlastní neodpovědnou pasivitou čas, kdy bylo ještě možné dle mého názoru uspět se zásadními reformami. Ve stranickém vedení – přes vynaložení úsilí – nezískal převahu objektivní názor na skutečnou situace ve společnosti. To nešťastné vidění, že vše je v pořádku, že naprostá většina občanů je spokojena, to byla hrubá, notorická, neodpovědná chyba politického vedení. Pouhý povrchní pohled na reálnou situaci svědčil o opaku. To vše mě – byť dle mě opožděně – v září 1988 vedlo k rezignaci z vrcholných funkcí a odchodu do soukromí, do důchodu.

V této otázce se setkávám s pochybnostmi, jak to vlastně s tou mou rezignací ve skutečnosti bylo. Zda jsem byl vyhozen, donucen většinou vedení odstoupit či zda jsem se rozhodl opravdu sám, přesvědčen, že optimální, tedy reformní východisko z dané situace v závěru roku 1988 již není reálné, možné, nadějné. Poslední konstatování je správné. Vyjádření jednoho z členů vyšetřovací komise pro události na Národní třídě – dnes významného advokáta – Štrougal byl z vedení strany „odejit“, je nepřesné.

Husák byl přesvědčen o nezbytnosti politických reforem. Ale pod tlakem moskevského vedení odkládal jejich provedení. Po odchodu G. Husáka z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ však stranické vedení o politických reformách a o odchodu sovětských vojsk nebylo ochotno vůbec uvažovat. A ekonomické reformy bez uvolnění politického sevření daného uplatněním vedoucí úlohy strany, nemělo naději na úspěch. Když jsem vzal v úvahu počínání Gorbačova, kdy personálně i programově zpochybnil státní a stranické vedení ve všech státech socialistického společenství – ale nic jiného konkrétně neměl ujasněno, pak šance, že v Československu izolovaně uspějeme s komplexními reformami, byla dobrodružná iluze. Rovněž bylo možné odhadovat, že federace států sdružených v Sovětském svazu se začíná rozkládat a Gorbačov o vhodné racionalizaci zvýšených kompetencí jednotlivých svazových států neuvažoval. A u nás v Československu k žádoucímu posílení reformního křídla ve stranickém vedení nedošlo. Dle mého přesvědčení odchod z vrcholných funkcí byl jedině možný. Znovu sděluji – nikdo mě nevyhazoval – „vyhodil“ jsem se sám. A závěrečné jednání vedení strany s představiteli opozice v listopadu a prosinci 1989 nepokládám za vhodné vůbec komentovat.

Ve chvílích, kdy se na listopadovém plénu ÚV rozhodovalo o personálních otázkách, se zachoval vůči mně vstřícně Gustáv Husák. Ve svém krátkém vystoupení – tehdy ještě ve funkci prezidenta republiky – sdělil, že je proti návrhu, aby Štrougal byl zvolen generálním tajemníkem ÚV. Nic nezdůvodňoval. Zdůraznil, že má námitky, které nechce rozvádět. V nepřehledné situaci – byl hlas Husáka vyslyšen – Štrougal nebyl zvolen. Pochopitelně všichni přítomní byli udiveni, co se to mezi námi dvěma – mám na

mysli Husákem a Štrougalem – stalo. Tušil jsem, jak uvažoval a co ho k tomuto stanovisku vedlo. Za necelé dva týdny jsme se osobně setkali k vzájemnému rozhovoru. Gusta vysvětloval: „… Luboši, doufám, že víš, proč jsem tak vystoupil. Bylo jasné, že by Tě zvolili. Straně by to nepomohlo, Tobě by to jen uškodilo. Na vše, o čem jsme spolu v minulých letech přemýšleli, bylo již pozdě. Moc o tom přemýšlím, moc se s tím trápím.“ Snad doslova cituji tento rozhovor z prosince 1989. Byl to konec určité společenské etapy. Etapy, která v současné době je veřejnosti falešně předkládána. K jejímu objektivnímu zhodnocení nepochybně dojde.

Znovu zdůrazňuji, že o funkci generálního tajemníka ÚV jsem neusiloval ani o tom neuvažoval. Většinu své pracovní aktivity jsem absolvoval ve vládních funkcích. Během 25 let jsem byl ministrem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, ministrem vnitra, místopředsedou a posléze předsedou vlády. V těch funkcích jsem získal zkušenosti, poznal, jak funguje státní aparát. V 60. letech jsem za hlavní úkol pokládal utvářet a postupně uvádět v život reformní kroky v ekonomice a celkové společenské činnosti. Prostě jsem se domníval, že v té vládní činnosti mohu nejvíce vykonat a snad i prospět.

Jak už to bývá, o lidech, kteří zastávají vrcholné funkce – za každého režimu – se vykládají různé historky, pomluvy, prostě drby. Tak jsem údajně vlastnil několik zámeckých objektů, řadu vil, měl různé milenky, zpěvačky. Tehdy v této zemi nebyl bulvár, takže většina těchto „zaručených“ zpráv se šířila prostřednictvím zahraničních médií, a hlavně ústním podáním, na což jsme v Československu byli mistři světa...

xxx

Toto je poslední část ukázek, na které získala Vanilka.cz exkluzivní právo. Celou knihu si můžete zajistit buď na www. Epocha.cz nebo u svých knihkupců. Na trhu by měla být v první polovině prosince 2009. Děkujeme vám za váš zájem.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bavič napsal(a):

Staříci a stařenky. Jo to byli časy. A dnešní staříci jen vzpomínají. K čemu to je. Mladí na to hází bobky a ti, co to budou číst velmi brzy půjdou do hrobu. Krůto, zkus pohléd do budoucnosti.
27. 10. 2009 | 08:56

debré napsal(a):

Stalingraďané při návštěvě Gorbyho volali:"Nejlepší z Němců".
Tak o Štrougalovi se tiše mlelo kdysi jako o nejlepším z aparátčíků.
Dodnes je mnoho takých,že kdyby nebyli Rusokomunisty,ale prostě jen komunisty,že by vlivem Gorbačova nepadli.Ale zde byl tehdy antisovětismus brán jako antikomunismus.
27. 10. 2009 | 09:13

myrta napsal(a):

Bavič má pravdu.Koho to dnes zajímá.I když jsme to zažili,je to zaplaťpánbůh pryč.
27. 10. 2009 | 09:34

Lila napsal(a):

debré
Jací Stalingraďané? Od roku 1961, tedy i v Gorbačovově éře, Volgograďané!
27. 10. 2009 | 09:39

Holubář napsal(a):

Já jsem přečetl všechno od L.Štrougala, co v posledních dnech bylo na vanilce.cz, protože mě to zajímalo. Ale musím přiznat, že je to poměrně nudné čtení. Takže soulhasím s myrtou.
27. 10. 2009 | 09:53

azbest napsal(a):

Klasika,
soudruh Štrougal zapomíná, že jsme tou dobou žili i my a že máme paměť. Pamatujeme si jeho excesy např. na tzv. Štrougalce u Horky nad Moravou. Jeho kniha pamětí by se měla nazvat:
"Co jsem si vymyslel, abych se necítil být hajzlem."
27. 10. 2009 | 10:02

F.Srbek napsal(a):

Přece to všechno nenechá na sobě? Já nic, já muzikant, platí tím více, čím delší je časový odstup od skutečných událostí a čím více přímých pamětníků umře. Je to osvědčená metoda.
27. 10. 2009 | 10:20

Jozef napsal(a):

Z dazda pod odkvap.
Neschopnych ceskoslovenskych vodcov nahradili vsetkeho schopni agenti cudzich zaujmov.
Gorbacov "ve vsech statech" chcel demokratizovat spolocnost vymenou vedeni - za favoritov Washingtonu.
Nasledovala premena povodne konkurencnej Vychodnej Europy /vsetky staty Indexom kvality zivota v 2.polovici 1.ligy/ - na bananove republiky zbavene rozhodujuceho majetku,na objekt dobyvatelskych hier vo vsestrannom upadku.

"Husak byl presvedcen o nezbytnosti reforem.Ale pod tlakem moskevskeho vedeni odkladal jejich provedeni.Po odchodu G.Husaka z funkce vsak stranicke vedeni o polit.reformach a o odchodu sov. vojsk nebylo ochotno vubec uvazovat."
Husak /slabucky,po dvoch infarktoch.../ Strougalovi:"Bylo jasne,ze by te zvolili.Strane by to nepomohlo,Tobe jen uskodilo.Na vse,o cem jsme spolu premysleli bylo jiz pozde."

Kto dobre osvetli tento vyrok?
Tento vyrok je charakteristicky pre personalnu politiku G.Husaka v tomto satelitnom state:spravidla kde sa dalo makky,kde bolo nutne,tvrdy.
V ceskych krajoch mal Husak istu autoritu,ale aj vela odporcov.Svoj vplyv mohol uplatnovat len na Slovensku.A ucinne,lebo na Slovensku tvrdi odporcovia rezimu,disidenti,dali sa spocitat na prstoch ruk /dnes ich je neporovnatelne viac!!!/.

Dakujem autorovi blogu.Zijeme v mytoch postavenych na mori lzi a polopravd.Malokto nestratil hlavu,malokto ju v epoche vsadepritomnej manipulacie,demonizacie a debilizacie vie a moze pouzit.
27. 10. 2009 | 10:26

JAHA napsal(a):

Snad ste si nemysleli, ze sudruh Strougal vo svojich pamatiach napise nieco ako - bol som hajzlik, vedel som, ze sa prenasleduju, zatvaraju, fyzicky i psychicky terorizuju nevinni ludia, ale staral som sa len sam o seba...
27. 10. 2009 | 11:02

honza napsal(a):

Hoši, buďte rádi, že je to za nama...
27. 10. 2009 | 11:49

Al Jouda napsal(a):

Ještě by měl zazpívat : Neublížil som !
27. 10. 2009 | 12:04

schlimbach napsal(a):

měli jsme u nás 20 let ruská vojska i jejich tanky a i přes to objektivně vzato jsme na tom s NDR byli jnejlépe ze všech socialistických zemí. Z dnešního pohledu se to dobře kritizuje a kecá, ale kdyby tam nebyli ve vedení ti, co tam byli, možná bychom na tom byli pdostatně hůře. kdo z vás - například Bavič, mytra - je schopen se odpoutat od ubohého antikomunismu a zhodnotit i mezinárodní situaci, ve které jsme žili, kdo nás v ruské demarkanční zóně zanechal a proč? Kdo nás zradil v Mnichově a kdo nád dnes ovládá ekonomicky a zachvíli i politicky ? Nikdo není dokonalý a svatý, jistě ne ani pan Štrougal, sle přesto si myslím, má nám co sdělit a je to tak říkajíc z první ruky. Poplivat vše co tu bylo před rokem 1989 je, jakobychom poplivali celý život, který jsme před títmo datem žili. Ale mnoho z nás přece v té době žilo, pracovalo, vzdělávalo se a těžko kdo může říci, žebychom byli hloupější než dnešní studenti, že ybchom toho uměli vytvořit méně něž dnešní montovny. Zcela jsitě ybch přivítal v diskusi více nadhledu a objektivity i úcty k životu.
27. 10. 2009 | 12:18

Holubář napsal(a):

schlimbach:
Díky za e-mail.
Už jsem tu jednou někde psal, že jsem se setkal s L. Štrougalem v roce 96 a musel jsem tehdy konstatovat, že to rozhodně není žádný hlupák. Nicméně soudě podle úryvků z jeho pamětí na vanilce.cz, které jsou fakt nudné (to nijak nesnižuje zásluhy p.Krůty, že je tam umístil, a částečně i tady), myslím, že se v nich dost stylizuje do pozice "já nic, já muzikant" a to skutečně zajímavé si nechává pro sebe. Vždyť byl ministrem vnitra! Tomu musely projít rukama počertech zajímavé věci!

Tvrzení, že jsme na tom byli ze soc. zemí nejlépe se mi zdá poněkud ambivalentní. Absolutně je to sice asi pravda, ale relativně jsme zaznamenali asi větší ztráty, než většina ostatních. Vezmeme-li totiž v úvahu základ, z něhož jsme v roce 1945/1948 vycházeli (včetně prvorepublikové tradice) a kam jsme se dostali do roku 1989, není to porovnání moc radostné. Například Bulhaři si za tu dobu možná dost polepšili, nemyslíte?
Kdo nás strčil Rusům do chřtánu - v tom asi máte pravdu.
27. 10. 2009 | 12:56

Karel III napsal(a):

Bravo,
po zásadních nepřátelích socialistického zřízení mezi něž se počítalo jaro, léto, podzim i zima přichází memoáry. Tohle nevymyslí ani český antikomunista 21. století jakým je, no však víte:

Husák byl přesvědčen o nezbytnosti politických reforem. Ale pod tlakem moskevského vedení odkládal jejich provedení. Po odchodu G. Husáka z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ však stranické vedení o politických reformách a o odchodu sovětských vojsk nebylo ochotno vůbec uvažovat.

Jestli už to četl JUDr Filip musí chystat oživení předvolební kampaně pod heslem Nejsme jako oni, pardon, to je už obsazené. Tak co takové Konečně jsme se poučili.
Tak jo, pane Krůto, starý ale dobrý. Jenom čekám, kdy z toho smíchu začnu slzet. Asi oba dva víme, co můžeme očekávat od memoárů dvacetileté slečny a je na jednom každém z nás, případně dalších pamětníků čtvrtečních (?) front před knihkupectvími proč se na ně zaměřit nebo přímo na ni (oho!). Rovněž tak neshledávám důvody proč nenamočit brk i takové staré, pardon, takovému starému politikovi, funkcionáři strany s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou.
Zlatá ústavní krize 2009.
27. 10. 2009 | 13:09

schlimbach napsal(a):

Holubář

také díky za odpověď -) tu knihu jsem nečetl ( jen úryvky ) proto ji neodsuzuji, protože ty úryvky nemusí být tím nejzajímavějším, co v té knize je ...
V Rusku jsem 5 let žil a proto mohu srovnávat na vlastní kůži, jak to vypadalo tam a jak to bylo u nás nebo v NDR. Jistě v případě Bulharska můžeme říci, že si polepšili - ovšem, mohli jsme dopadnout i jako v SSSR a to si ten, kdo tam nežil neumí vůbec představit. Na "totáč" se dívám z toho pohledu, že se dělo mnoho věcí špatně, ale také se mnoho věcí nových vytvořilo - dokázali jsme zvládnout jadernou energii ( kolik takových je i dnes ve světě ) dokázali jsme postavit mnoho moderních podniků, zavedli jsme nové technologie atd atd. Na dnešek se dívám, jako na promarněné roky, kdy nám naděje z roku 1989 proklouzává mezi prsty díky jiným všehoschopným individuím, majícím před svým zrakem ne červenou knížku, ale líbivou zelenou barvu téměř bezcenných papírků se znakem dolaru, za kterou jsou schopni vyměnit cokoliv i budoucnost svého národa a zase pod líbivými i zvučnými hesly -((
27. 10. 2009 | 13:11

Holubář napsal(a):

schlimbach:
Má to, myslím, několik rovin:
1. Jasně, že za socíku mi bylo líp. Byl jsem mladý, narozdíl od současnosti
2. Se socíkem je to jako s dvouletou vojnou. To špatné má tendenci z mysli se vykouřit a zůstanou jen "veselé histoky z natáčení"
3. S jadernou energetikou jste mě zasáhl. Ano, v tom máte podle mne naprostou pravdu
4. Střídání elit v určitých časových periodách je moje oblíbené téma (Gaetano Mosca). U nás je ta perioda tak nějak tradičně plus minus dvacetiletá. Předcházehjící elita (odpouštím si uvozovky) 1969 - 1989 nepředvedla žádné zázraky, ale stát nějak fungoval. Svoboda nám chyběla, jasně.
5. Současná elita 1989 - 2009 nepředvedla nic moc. Svobody je sice relativně dost, ale už nám na ni sahají z Bruselu. Za největší potíž považuji, že ti současní prakticky rezignovali na některé funkce státu. To je sice celosvětový trend, ale v naší historicky ještě nedávno soc. zemi to lidé snášejí poněkud úkorněji.

Ještě než budu podroben nemilosrdné kritice dodám, že já jako OSVČ bez jakýchkoliv "dávek" nejsem příznivcem "velkého státu", naopak, ale k něčemu je stát přece jen zapotřebí. Soudy, bezpečnost (nejen fyzická, ale i péče ve stáří apod.), armáda - jistě by se ještě něco našlo.
27. 10. 2009 | 13:44

Kamil 30 napsal(a):

Ten primitiv "Bavič" co je vždycky vedle ,neví že se pořád čte a bádá v historii a že je jedno co si o tom myslí nevzdělaná luza jako on .
27. 10. 2009 | 14:20

Ládik napsal(a):

Baviči,
kolik je Vám, prosím, let? Zajímá mě to. Nedávno byl na Radiožurnálu pořad o tom, kdy končí mládí. Tvrdili, že mládí trvá do 41 let a stáří začíná v 64. Nezmiňovali se o dětství, ani o dědství.
27. 10. 2009 | 15:00

Targus napsal(a):

To Schlimbach a Holubář:

souhlas, primitivní antikomunizmus a antisovětizmus zaměňovaný dnes s antirusizmem je tím nejhorším dědictvím a údělem, který nám zůstává na viset krku.
V podstatě dnes nikdo není schopen reálného pohledu o nějakých dvacet třicet let zpět.
Co se týká pohoršení a polepšení, berte to tak, že cca 60% HDP se rvalo na Slovensko, resp. jeho výstavbu, takže nám zbyla poněkud poddimenzovaná infrastruktura.
Zemědělství - světová špička nehledě na nechutnosti při kolektivizaci. Na druhou stranu Polsko bylo zářným příkladem, jak to mohlo s potravinovou soběstačností dopadnout u nás.
Průmysl - tam se projevilo neštěstí jménem RVHP naplno a spolu s politickým řízením namísto řízením ekonomickým šly některé obory hodně dolů. Na druhé straně zde byly opravdu špičkové výrobky, když už nic, vzpomeňme slovenské zbrojovky, kterým zavařil Venca Veškrna tak, že šly všechny bez výjimky na kolena. Jejich strojní zařízení se pak rozprodávalo do celé Evropy, často i do míst, kde Německo bývalo druhdy západní.
27. 10. 2009 | 21:41

Lila napsal(a):

To Targus
Řekla bych, že jiný pohled na 41 let pod nadvládou KSČ budou mít členové této strany a diametrálně odlišné hodnocení budou uplatňovat "ti druzí".

Komunismus nám tu nepochybně zanechal neblahé dědictví - morální a celospolečenský úpadek takového rozsahu, že se s ním bude vyrovnávat ještě několik generací.
Ale že by tím vůbec nejhorším údělem byl "primitivní antikomunismus a antisovětismus", tomu snad nemůže žádný soudný člověk věřit.

Bývalý režim mj. lidi odnaučil úctě a respektu k druhému. To, jakým způsobem se vyjadřujete o Václavu Havlovi, je toho výmluvným dokladem. Kdyby nic jiného, byl to náš prezident...
28. 10. 2009 | 08:20

Holubář napsal(a):

Targus:
S tou československou zbrojařinou to nebylo za socíku tak hrrrr. Padly mi náhodou do ruky dva svazky autorů Zídek - Sieber o vztazích ČS(S)R se zeměmi subsaharské Afriky a Blízkého východu. Vydáno poměrně čerstvě. Je tam také řeč o našem vývozu zbraní do těch regionů a ona to zase až taková sláva nebyla, byť výjimky se najdou.
To vám neoponuji, jen upozorňuji na zajímavý zdroj informací, o němž jsem do nedávna neměl ani tušení.
28. 10. 2009 | 10:59

Karel Mueller napsal(a):

Lila:

S první částí Vašeho příspěvku souhlasím.
Realsocialismus byl dost jiný, než nám ho dnes ideoví bojovníci líčí, nicméně skutečně došlo k pádu některých základních hodnot, jak např. úcty k práci, poctivosti, vzdělání atd.

Ale obávám se, že zlepšení "za pár generací" je naprostá sci-fi. Celosvětově je trend přesně opačný, dnešní západ se reálsocialismu čím dál víc blíží. Souvisí to s čím dál větší akumlaci kapitálu. V mnoha směrech ho dokonce překonal, např. požadavky korektnosti, úpadek vzdělanosti a hloupnutí populace pod heslem vzdělání celé populaci atd.
28. 10. 2009 | 12:28

Holubář napsal(a):

Karel Mueller:
Neštvěte mě. Napsal jste to líp, než bych to dokázal já i ve svých nejsvětlejších chvílích.
28. 10. 2009 | 12:43

Karel Mueller napsal(a):

Holubář:
Sorry :-).
28. 10. 2009 | 12:51

Jirka. napsal(a):

Myslel jsem to s Vámi všemi dobře, ale jaksi...to nějak nevyšlo, ale není to moje vina.
:-D
01. 11. 2009 | 11:01

Ted napsal(a):

Citat uvahy ludi ,ktori neboli sucastou priameho diania v politickom zivote v rokoch premeny a rozdelenia politickej moci vo svete,je prinajmensom zvlastne. Tento cirkus ktory sa udial a jeho postavy v nom ,bol dany nutnostou vyvoja ludskej spolocnosti,dejiny neklamu,je to len kolobeh a rotacia so spatnym chodom v modernej dobe. Ti scitani vedia o com hovorim,takze cesta k bezhranicnej a jednoliatej spolocnosti,pod fikciou,za ucasti naivity a blboti jednych a chytrosti druhych.Preto tato omrvinka v nasej spolocnosti,mala len neprekazat....a postavy?Komparz na svetovej scene.
01. 11. 2009 | 12:15

do důchodu daleko napsal(a):

"Bavič napsal(a):Staříci a stařenky. Jo to byli časy. A dnešní staříci jen vzpomínají. K čemu to je. Mladí na to hází bobky a ti, co to budou číst velmi brzy půjdou do hrobu. Krůto, zkus pohléd do budoucnosti".
Hele,mladíku:Předně "to bylY časy"...píše se tvrdé "Y",nesvádět neznalost pravopisu na klávesnici.K věci:soukr. jsem hodně rád,že bolševici šli k čertu,knihu si určitě přečtu. Abys v tom hrobu nebyl dřív než já.To víš,život je nespravedlivý...Tragédií vaší počítačové generace je,že všechno hledáte na netu,nemáte nic přečteno, mnozí kašlete na vzdělávání, vč. poučit se z chyb historie,takže se vám pak velmi snadno stane,že si naběhnete na vidle,jako ty generace po 2. sv. válce a pak se všichni budete hrozně divit.Malým příkladkem pro to,že se určitě nemýlím je pitomých 30,- Kč a socani vám dnes vládnou v krajích,v čele s "demokratem" lékařem...BTW: moje děti už mají, resp. studují VŠ,hovoří vč. odb. terminologie anglicky,německy a rusky.Takže to tu klidně zabalí,naše urny vemou s sebou a většina z vás si tu pak naříkejte a dumejte,jak se to mohlo stát, že bolšáni jsou zpět.Holt, národy jsou nepoučitelné...BTW:byl jsem na černé listině až do roku 89.Tak si to rychle užij,než tě zubatá sejme!A hlavně si zkus něco málo přečíst.Myslím knihy,ne kecy na netu.Jdu se věnovat mé poč. síti.Nazdárek!
03. 11. 2009 | 14:55

Josef Novák napsal(a):

Byl to jeden z nejlepších ekonomů a za jeho působení byl největší vzestup v 70-tých letech.To tyhle dnešní šaškové nedokázali překonat a nepřekonají
06. 11. 2009 | 12:45

ed hardy clothing napsal(a):

This article is really great! I really like, I hope you continue to fuel
24. 11. 2009 | 02:08

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 04:13

Links of London Jewellery napsal(a):

I mean I've left schools and places I didn't even know I was leaving them. I hate that. I don't care if it's a sad good-by or a bad goodby, but when I leave a place I like to know I'm leaving it. If you don't, you feel even worse.
31. 03. 2010 | 12:59

Abilify cheap price napsal(a):

Nice Abilify
01. 04. 2010 | 21:59

Relocation Services Vaud napsal(a):

This is a great and very valuable information aboutPoslední úryvek z pamětí L.Štrougala. Thank you very much for sharing this information with us.

Thanks.
02. 04. 2010 | 10:42

Poptropica napsal(a):

good idea , thank for your information
07. 04. 2010 | 02:49

puma napsal(a):

<h1><a href="http://www.hairstylermall.com"><strong>PINK GHD</strong></a>, PINK GHD<br></h1>
<h1><a href="http://www.newbalancebox.co..."><strong>Dunham 910</strong></a>, Dunham 910<br></h1>
<h1><a href="http://www.pickshox.com/nik..."><strong>nike shox r4</strong></a>, nike shox r4<br></h1>
<h1><a href="http://www.cheapairmax.net/..."><strong>cheap air max 95</strong></a>,cheap air max 95<br></h1>
<h1><a href="http://www.cheapairmax.net"><strong>cheap airmax</strong></a>, cheap airmax<br></h1>
<h1><a href="http://www.airmaxsky.com/ai... "><strong>air max 2010</strong></a>, air max 2010<br></h1>
13. 04. 2010 | 11:10

supra shoes napsal(a):

<h1><a href="http://www.suprashoesstore...."><strong>Supra Chad Muska Skytop Black white</strong></a>, Supra Chad Muska Skytop Black white</h1><br><br />
<h1><a href="http://www.suprashoesstore...."><strong>Supra Chad Muska Skytop light blue</strong></a>, Supra Chad Muska Skytop light blue</h1><br><br />
<h1><a href="http://www.suprashoesstore...."><strong>Supra Skytop Grey Suede</strong></a>, Supra Skytop Grey Suede</h1><br><br />
24. 07. 2010 | 09:31

home loans napsal(a):

freelance writer
11. 12. 2011 | 17:19

loans napsal(a):

freelance writer
11. 12. 2011 | 17:30

mortgage loans napsal(a):

freelance writer
18. 02. 2012 | 03:14

business loans napsal(a):

freelance writer
20. 03. 2012 | 14:50

loan napsal(a):

freelance writer
26. 03. 2012 | 05:05

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately just details -- important details, but variations on that theme. index.php is the control, the menu method determins what the "present page" is, and bunches of occasions get fired along the way of building that page. Plugin modules can hook in to those events and change the work flow/supply additional advice/etc. That is also a part of the reason so many Drupal resources concentrate on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO something other than say, 'Somebody asked for a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:48

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy