Bič na učitele

23. 03. 2009 | 00:48
Přečteno 4724 krát
Ministerstvo školství předložilo k veřejné diskuzi dokument Tvorba Profesního standardu kvality učitele. Ještě před měsícem, dříve než došlo k vytvoření finální podoby dokumentu, nesl označení Tvorba Standardu profesní způsobilosti a výkonu profesní činnosti učitele. Změna v názvu dokumentu signalizuje, že cílem není standardizace učitelské profese, nýbrž standardizace kvality učitele. Na základě Standardu pak automaticky získá každý učitel, jenž jeho kritéria zcela nenaplňuje, stigma II. jakosti. A to vzhledem k navrhovaným kritériím a přemíře požadavků plynoucích z rámcových vzdělávacích programů může postihnout téměř všechny.

Zvyšování kvality pedagogické práce je zajisté na místě, ale zvolenou cestu s poukazováním na nedostatky učitelů, s obrovským nárůstem dokumentačních povinností považuji za nevhodnou, ba dokonce za škodlivou volbu. Má-li reforma školství přinést očekávané výsledky, tak prvořadý úkol ministerstva spočívá v zajištění potřebných podmínek pedagogům. Namísto redukce líbivých, leč nesplnitelných reformních požadavků, namísto odstranění polovičatosti v souladu reformních cílů s legislativou, namísto podpory a pomoci dostane se nyní učitelům soupisu direktiv ve formě kompetencí, které měly být vlastně osvojeny již při zahájení reformy a podle nichž by se mělo začít odvíjet finanční ohodnocení jejich práce.

Učitelství není profese umožňující změny „technologií“ ze dne na den, nýbrž povolání hluboce propojené s tradicí, u něhož se významné změny dotýkají celé osobnosti a potřebují patřičný čas a podporu společnosti. Jenže reformním změnám zatím nejsou plně nakloněni ani učitelé, ani rodiče, ani společnost. Stále se jedná, alespoň z mého pohledu, spíše o záležitost skupiny nadšenců (již dostatečně vlivné). Proto je zapotřebí, aby o nutnosti nových vzdělávacích cílů – od tradičních se mnohdy výrazně odlišujících – byla přesvědčována široká veřejnost. Avšak nejasné ideologické fráze, které můžeme často slyšet, nejsou asi nejlepším nástrojem. Co se vlastně nově od učitelů očekává? Aby naučili? Aby vychovávali? Aby vštěpovali životní hodnoty? Aby suplovali v nejrůznějších ohledech rodinu? Aby dostatečně připravili své žáky na jejich budoucí život? To všechno, ale při tom – aby se důkladně zaměřili na individualitu každého žáka.

Na jedné straně ministerský Standard od učitele vyžaduje, aby realizoval výuku s ohledem na konkrétní potřeby žáků, jejich schopnosti, zkušenosti i osobní odlišnosti, aby se žáky s rozmanitými specifickými vzdělávacími potřebami pracoval samostatně, aby se zajímal o názory, představy, problémy a pocity žáků, na druhé straně však volí ministerstvo ve vztahu k učitelům – v rozporu s touto požadovanou kompetencí – formu nátlaku a pomocí „biče“ je hodlá přimět k proměně. Učitelům je sice nabízeno přiložit v rámci veřejné diskuze ruku k dílu, ale obávám se, a to nikoli osamoceně, že se jedná pouze o formální záležitost. Navrhovaný Standard s podrobným výčtem kritérií, mezi něž patří např. vhodně využívaný úsměv, přátelská, vstřícná gestikulace či pohyb po třídě, může sloužit spíše coby nástroj kontroly než prostředek k osobnímu růstu. Do jaké míry učitel dosáhne naplnění Standardu, bude moci být kontrolováno hospitací, testováním, rozhovorem, analýzou učitelského portfolia, analýzou plánů vyučovací jednotky atd. Již pouhé vyjmenování těchto evaluačních nástrojů vyvolává spíše obavy, nedůvěru k nařízením přicházejícím shůry a vzdor vůči diktovaným změnám.

Profesní standard kvality učitele se na první pohled jeví coby prospěšný jak z hlediska spravedlivějšího odměňování ve školství, tak z hlediska změn ve způsobu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. Jenže každá škola si žije vlastním životem a platí v ní vlastní nepsaná pravidla a zvyklosti. Každý ředitel má o kvalitě učitelů působících na škole, již řídí, svou vlastní představu a Standard jej nijak neusměrní v rozhodování o výši odměn. Dobrý ředitel Standard nepotřebuje, špatný jej spíše zneužije k nacházení chyb a nedostatků.

Ani z hlediska zkvalitnění učitelského vzdělávání na vysokých školách nemá ministerský Standard opodstatnění. Školský zákon z roku 2004 dal novým vzdělávacím cílům patřičnou míru závaznosti – pro učitele i pro vysoké školy uskutečňující učitelské studium. Všechny pedagogické a jiné fakulty či ústavy, jejichž náplní je učitelské studium, disponují odborníky, kteří by měli být schopni sestavit na podkladě platné legislativy vlastní standard učitele zohledňující potřeby současné a do jisté míry taktéž budoucí školy a na jeho základě koncipovat učitelské vzdělávání. Ministerstvo školství nemůže prostřednictvím svého Standardu zaručit, že z vysokých škol budou odcházet absolventi s kvalitní učitelskou přípravou, a pouhá formální implementace ministerského Standardu do studijních plánů bez potřebných změn ve způsobu vzdělávání budoucích učitelů nepotvrzuje nezbytnost tohoto dokumentu.

Má tedy tvorba Standardu nějaký smysl? Je-li skutečným zájmem dosažení vyšší kvality pedagogické práce, pak nikoli. Skrývají-li se za jeho tvorbou jiné záměry, pak zajisté. Pokud však ministr Liška opravdu usiluje o kvalitu učitelské profese, potom by bylo určitě prospěšné učinit rychlá opatření vedoucí k osvobození učitelů od byrokratických otěží, které jim neumožňují věnovat se dětem a mladým lidem jim svěřeným v takové míře, jak by potřebovali. Všichni, mladou generaci nevyjímaje, jsme zavaleni informacemi. Takže není to přísun informací, čeho si mladí žádají, ale láskyplné zasvěcování do „tajů“ života, jehož se musí dospělý-učitel zúčastnit sám za sebe, nikoli coby plnitel nařízení. Teprve tento osobně zainteresovaný mezi-lidský, mezi-generační aspekt může dát vzdělávání to, co od něj současná doba v prvé řadě vyžaduje.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Hodně profesí v dnešní době potřebuje k výkonu svého povolání kulaté razítko, jinak si můžou jít klouzat. Teď budou pod známku do sešitu dávat razítka učitelé. Jen ať nekupují černou razítkovací barvu - to se nesmí. Není učitel jako učitel - ale autorizovaný učitel - to je učitel!
Zajímalo by mě, jaká(é) kreatura(y) za tím stojí. Co to je za lidi. Co umí a jaký mají původ.
23. 03. 2009 | 05:53

vlk napsal(a):

Učitelský standard je další Frankenstein z dílny ministerských akademiků Lysenků, kteří žáka a školu viděli naposled, když tam ještě sami, co by žáci docházeli.

Učitel má splňovat standard!
Předpokládám, že tedy bude také nějaký žák splňující žákovský standard.
jsitě v tom standardu bude, že bude slušný, pozorný, vnímavý, samostatně uvažující, pilný, iniciativní, snaživý,pečlivý, přátelský, nekonfliktní ke svému okolí, respektujícíosobu učitekle i spolužáků. A podobně bude nějaký standard pro rodiče.
Ti zase budou sebekritičtí, zdravě nároční na své dítě, povedou jej k pořádku, piochvilnosti, píli, budou ěvnovat pozornost jeho přípravě do školy a vůbec, budou mu ěvnovat aspoň základní pozornost, povedou jej k samostatnosti, odpoěvdnosti za svou práci, disciplině, schopnosti týmové práce a elementární kázni a budou podporovat školu.

Za ětchto podmínek má Frankenstein učitelského standardu nejen smysl, ae je dokonce nutným předpokladem.

Jibak ej to dokon-alý blábol, paskvil, kterého se neodvážil ani bolševik.
23. 03. 2009 | 07:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tedy především musím říct, klobouk dolů před všemi dobrými kantory země české i přilehlého okolí. Jinak pochopitelně stále a neúprosně a bohužel asi i většinově pořád platí od -ismu k -ismu.., kdo umí, ten umí, kdo neumí ten učí. A možná jednou až dospějeme, sobě nadělíme si, že žáci opět sami budou moci hledati si mistra svého.., a bude to zřejmě dražší...

SOUŽKA

Ani malá, ani velká
Světem bloudí
učitelka...

Něžně hloupá, mírně hezká
Je to učitelka
česká....

(však schopna je i za dráty
muklům dávat
diktáty....)
23. 03. 2009 | 07:51

hk136 napsal(a):

Pokud bude nástupní (základní tabulkový) plat učitele 1.5x celostátní průměr (jako třeba v SRN), tak nebude třeba žádný standard, protože učit budou jen ti nejlepší...

Spíš by se měli na MŠMT zaměřit na standard chování žáka (a rodiče ve vztahu ke škole) a vymyslet páky na jeho dodržování (nejúčinněji asi zase skrz peníze, promítnutím chování do přídavků na děti).
23. 03. 2009 | 08:12

vlk napsal(a):

wbgarten

přemýšlím, kdo vás asi tak naučil čísta psát a počítat...
Ovšem jistě byli i zahradníci, co ochotně dodávali do lágrů květinovou výzdobu, kdyžna uran měli přijet sovětští přejímači.A možná na to dokonce uzavírali ochotně i závazky.
23. 03. 2009 | 08:21

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, psát a počítat jsem uměl díky mamince před vstupem do povinné jistě první třídy, tam mě ale zase naučili dělat velice užitečné věci, rudé hvězdičky a táák, jinak nejsem zahradník, to co vidíte je jenom pouhopouhé šytrycetileté hobby....
23. 03. 2009 | 08:30

vlk napsal(a):

wbgarden
předpokládám, že vás maminka naučila i všemu ostatnímu, takže jste vlastně žádnou školu ani nepotřeboval. Zázračné děti mají svoje výhody.
Noa to toho zahrqaadníka si klidně mů§žete vtáhnout na jakoukoliv profesi. Nepochybně i ta vaše něco v socialistickém závazku dodávala na uran.
23. 03. 2009 | 08:57

Ben napsal(a):

Vlku,
co je Vám? A hned po ránu? Tolik jedu...

Chce to spravit náladu.
Koukněte z okna. Je zataženo, prší, jen slabě nad nulou. Na horách hlásí přívaly sněhu. Musíme uznat, žádné oteplování, natož globální...vidíte, hned je líp.
:-)
23. 03. 2009 | 09:49

Skogen napsal(a):

Pane webový pěstiteli, tím, že budete vydrbávat s učiteli, nakonec vydrbete sám sebe. Pokud budete mít děti, pak zcela určitě. Abych byl objektivní, oceňujete práci těch špičkových, což je dobré. Kolik těch špičkových v různých oborech je? Nadruhou stranu v záchvatu poetického hyperbolizování paušalizujete kantory na jakousi nepříliš lichotivou ženskou modální osobnost. Proč? Kastrační trauma z dětství? Třeba tím rudým srpem v doprovodu kladiva.. Asi se to podařilo. Asi jste chodil na nějakou dost ideologickou základku. Já si nic takového nepamatuji, protože od formálních záležitostí se obvykle abstrahovalo. Většinou byli -ismem z logických důvodů více ovlivněni ruštináři. Pamatuji si jednu ruštinářku, brunetu, ne blondýnu, která to také tak říkajíc "víc žrala". Odhlédnuto od toho to byla skvělá kantorka (ve vztahu k žákům odbornost, vhled, autorita, objektivita), dnes jí to přiznávám, třebaže se mi tenkrát její nároky dost zajídaly (nehovořím o rudých šátcích, ale o vyučovacím procesu). Vaše generalizace je plná stereotypizací. A jeden z rozdílů mezi vámi a průměrným pedagogem je v tom, že on narozdíl od vás stereotypům nesmí podléhat.
23. 03. 2009 | 09:56

mathias napsal(a):

Jakožto učitel se středně dlouho paxí jsem již absolvola nepočetno řádku různých profesních rekvalifikací, kurzů, školení a vlastním nemálo cetifikátů. Obrazně řečeno si s nimi můžu vytapetovat, nebo, kdyby byly na jemnějším papíře, použít je k bohulibější činnosti. Až na světlé výjimky byla většina školení jen jeden velký tunel, kde se poměrně velké sumy přelévají z rozpočtu školství do kapes blábolících školitelů, kteří byli povětšinou neúspěšnými učiteli. Profese školitele jim šla o poznání lépe. Omlouvám se tímto té nemnšině, která opravdu věděla, co říká a k čemu to bude. Tento počin jen dalším z řady pokusů, jak na bedra učitelů naložit mrhání časem a zaměstnat pár akreditovaných netáhel. Zvýení profesní kvalifikace nebo nedej bože platu toho nekouká.
23. 03. 2009 | 10:46

lvlk napsal(a):

Bene
to není jed.
přečtete si wbgardenovu básničku. A vzpomeňte na všechny učitele, kterým jste se kdy dostal do ruky.
A mimochodem, dost velká ženská část rodiny učí.
pokud vám plný jedu připadá můj příspěvek o učitelském standardu, informujte se o tomhle veledíle z produkce liščí farmy v detailu. Abyste věděl oč jde. Co zas vyxmysleli tihle pokustoni.Ostatně, velmi trefně o tom píše na svém posledním blogu p.Kukal.
23. 03. 2009 | 11:03

Ben napsal(a):

ne Vlku,
měl jsem na mysli wbgardena, myslel jsem, že jeho básničky znáte...no, někdy bychom se měli všichni..nene, především já zamyslet, co vypustím.
Tak sorry, dokonce se oteplilo, už je hezky :-), a co Vaše ruka?

Nemusíte odpovídat, to jenom tak, abych "zamluvil" - sebe.
23. 03. 2009 | 11:15

blanka napsal(a):

To Mathias
Naprosto souhlasím. I já mám za své dlouholeté pedagogické působení asi 20 certifikátů z různých školení. Na málokterém školení se člověk dozví opravdu něco použitelného pro praxi, notabene k tomu, aby člověk dostal vyšší platové ohodnocení. Myslím, že na MŠMT nemají co na práci a chtějí zbytek učitelů, který tu charitu (ano nazvěmě to tak,tohle povolání mám ráda, můžu si ho dovolit díky sponzorství svého dobře placeného manžela - být závislá na učitelském platu, odešla bych již dávno a nemám obavu, že bych si lépe placenou práci nenašla) ještě dělá zprudit tak, aby tohoto poslání,jak se rádo říká, nechali. Vůbec se nedivím mladým absolventům, že si místo učitelování hledají jinou práci. Za ty peníze a permanentní psychické vypětí to opravdu nestojí. A ta hurá akce o mužích do škol,je opravdu k popukání. Jaká by byla úleva, kdyby mohli učitelé opravdu učit, měli k tomu patřičné podmínky a nemuseli kvůli každé pomůcce pomalu sepisovat grant nebo jako spisovatelé neustále spisovat tu vzdělávací plány, tu vyplňovat stohy hlášení a dotazníků.
23. 03. 2009 | 13:52

Medikolog napsal(a):

No, byly na škole doby, kdy učitelky (moje) měly ne VŠ, ale Ústav.., osnovy, rákosku, pravítko, ukazovátko .. a kázeň i pořádek. A z toho plynoucí autoritu. Uměly naučit a naučily.Ovšem studium pedagogiky si dnes volí většina mladých ne jako přípravu na povolání učitele, ale prostě aby měli splněné VŠ vzdělání požadované ke kariéře ve spoustě jiných oborů, kde je jedno, jste-li astronom, pedagog, strojař, či zootechnik, nebo teolog. Hlavně, že máte "vejšku". A tak spousta státních zaměstnanců, zkušených praktiků ve svých oborech a mnozí jsou vynikající odborníci, po nocích při zaměstnání studuje - i pedagogiku. A k veršíkům na "úču": Měl jsem (50. a 60. léta...) pět učitelek - Židovek které spolu prošly KL... Ty uměly a dokázaly navíc i z těch absolventek VŠ se životními zkušenostmi vejce, o nichž jsou verše, udělat lidi a poté i učitelky. Teď je na Vás, abyste z "úč" bez kontaktu s reálným životem udělali(y) učitele tak dobré, jako byly ty s "jenom" Ústavem. A nebojte se Lišky, na každou škodnou vyroste myslivec.
23. 03. 2009 | 16:23

Saliven napsal(a):

Nechci se dotknout učitelů, ale řada z nich nepředvádí nic jiného než nucené vyložení látky, vyžaduje její naučení a pak zkouší. Haranty to nudí, nebaví je to a ve spojení s totálním sabotováním školy ze strany rodičů to ústí v tragické znalosti žáků. Učitelé ve spojí roli selhávájí, za což tedy sami nemůžou, nicméně je to tak. Pak se uchylují k produkci mloků, kteří se umí našrotit (což stačí k absolvování VŠ), nicméně nic neumí. Ale viníkem je asi ministerstvo, které škudlí na pomůckách a neumí učitele motivovat.
23. 03. 2009 | 17:03

Skogen napsal(a):

Saliven, potíž je v tom, že mnohé haranty nebaví takřka nic, z čeho kouká předpoklad trochy úsilí. Pak se z toho stává záležitost prestiže. Jo, vlastně je baví dělat mokré koule z toaleťáku a věnovat se svým profilům na lide.cz. Učitel je takový Sisyfos, který valí svoji třídu do kopce a ona se jen tak nenechá. Někdo z nich vyhraje, v drtivé většině ten, kdo školu dřív opustí. Klišé o úžasném pedagogovi, který strhne třídu k heroickému nadšení si nechte pro americké filmy, mimochodem jejich základní školství stojí v souhrnu zapendrek, výběrové školy jako standard brát nemůžete.

Učitelé selhávají? Co se to s učiteli najednou stalo? Anebo že by spíše selhávala sopolečnost v podkopávání prestiže učitelů a rodiče v tragickém nedostatku motivace svých dětí k obecné slušnosti a výkonům? Zajímavé je, že přistěhovalci s tímto až tak velké problémy nemají. Třeba vietnamské děti jsou v prospěchu nad celkovým průměrem. Oni vědí, že bez dobrého vzdělání budou mít v životě horší šance, našim rodinám je to pšouk. Kdyby si žáci před pěti desetiletími dovolili to, co dnes, tehdejší pedagog by je asi na místě přizabil. Dnes řeknete, ať si poradí, ale přizabít je v žádném případě nesmí. No tak ať..
23. 03. 2009 | 18:11

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, vyrušuje boucháním z pytlíku.., tak to je prosím poznámka, kterou jsem nedostal, ale líbí se mi moc. Já jsem byl jenom kdysi požádán, abych o všelikých soužkách cosi jistě stereokastrátně uronil, tak jsem uronil:
http://www.blisty.cz/art/22...
A nebudu zde opakovat, že jsem marxák, bez kterého se zajisté nedá dost dobře žít, musel u jedné chovankyně marxklen ústavu dělat před osmašedesátým, pak znovu u té samé soubaby po sedmdesátým a když jsem změnil fakultu tak znova za souhlasného potlesku veškerých rekto rátů a jiných koněspřežek. Jinak vlku, vy urane jeden, u nás po okolí je jenom uhlí a jestli vás to potěší, tak v šedesátých letech jsem za odměnu tahal kabely na zárubku, tisíc metrů pod zemí. Pro ty co zapomněli - děti jestli budete hodné, tak půjdeme v sobotu na bramborovou brigádu, v opačném případě tam půjdete za trest...., tak to bylo souzi a soužky a zůstali jste tam skoro všeci a blbnete děcka dál...
Veselé krizování....
23. 03. 2009 | 20:34

vlk napsal(a):

wbgarden

no hlavně, že mátejasno, kdo za to mohl nejvíce. Já, pokud vás to uklidní, také tahal kabely. nikoliv na předku, ale venku. což zas o tolik menší dřina nebyla. dobrovolně. na prázdninové brigádě. Za 5,5 na hodinu. bez soudružek učitelek.
A pamatuji bnesoudruhy a nesoudružky, velmi snaživé.V uličních výborech. Neměli stranickou knížkou, nicméně hlasili o sto šest. kdo neměl praporky v oknech a tak. Ovšem nikoho nic nenaučili. Fízlovali ale dobře. To taky můžete neustále opakovat.
23. 03. 2009 | 22:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, pro rozmanité vyvěšovače praporků začal teprve ráj až nyní přece. V rámci akce slyšet můžu - hlásit musím, teď neobšťastňují jenom velestranu, ale mohou hlásit, státní policii, měšťákům, všelikým biskám a berňákům, zelenejm, modrejm, oranžovejm a jánevímještěkomu, ale určitě mi někdo pomůže. Jede to zkrátka furt.
Veselé krizování
24. 03. 2009 | 08:32

Bisnis Online napsal(a):

interesting discussion .. a lot of valuable knowledge that I get here.
12. 06. 2009 | 15:08

louis vuitton napsal(a):

Ve španělštině má tahle slovní hříčka dva významy. Jednak más porquerías znamená více nepořádku, což Federico považuje za takovou malou sebekritiku. Más porque rías pak vyjadřuje něco jako více věcí k pobavení, což zase odkazuje na umělcovy veselé večery se svým synem ve studiu.
18. 08. 2009 | 11:10

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
29. 03. 2010 | 08:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy