Chiméra nových maturit

15. 06. 2009 | 14:31
Přečteno 5360 krát
Po dvou letech se opět vynořilo téma odložení státních maturit, předseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Walter Bartoš se dokonce zmiňuje o nápadu prosadit jejich úplné zrušení. Ať už jej k tomu motivuje cokoli, bylo by asi nyní rozumné využít současné situace k přehodnocení celé záležitosti a nahlédnout ji bez růžových ideologických brýlí, neboť i přes mediální humbuk provázející dlouholetou přípravu nových maturit panuje vesměs zkreslená představa o zákonem dané podobě maturitních zkoušek, a to pravděpodobně i v řadách zodpovědných činitelů.

De facto dvě maturity

První znak chybné představy o nových maturitách spočívá v přesvědčení, že tradiční, dosavadní způsob maturitních zkoušek bude zcela odstraněn a nahrazen jednotným modelem státních maturit. Avšak školský zákon hovoří jak o určité obdobě stávajících maturit, nově nazvané jako „profilová část maturitní zkoušky“, tak o tzv. státních maturitách, které jsou oficiálně označovány jako „společná část maturitní zkoušky“. Profilová část maturitní zkoušky, skládající se z 2 nebo 3 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek, zůstává zcela v režii střední školy. (Společnou část maturitní zkoušky tvoří 3 povinné, dočasně pouze 2, a až 3 nepovinné, státem řízené zkoušky.) Maturant získává ukončené středoškolské vzdělání teprve úspěšným vykonáním obou částí maturitní zkoušky, na základě čehož obdrží maturitní vysvědčení. Podle příslušné ministerské vyhlášky by měly mít z hlediska celkového hodnocení maturitní zkoušky všechny známky z povinných zkoušek v obou částech stejnou váhu.


Pochybná státní garance

Boom nových středních škol začátkem 90. let, jejichž kvalita občas neodpovídala tradovanému standardu, vyvolal potřebu mechanismu zajišťujícího požadovanou úroveň středoškolského vzdělání. Jenže je nutno připomenout, že již v roce 1978 vstoupil v platnost zákon, jehož účelem bylo vytvořit podmínky pro zavádění středního a úplného středního vzdělání veškeré mládeži, čímž došlo k rozšíření pravomoci konat maturitní zkoušky i na odborná učiliště a učňovské školy. Volání po státních maturitách, které by měly znovu zajistit „bývalou“ kvalitu, považuji obzvláště v době obrovského nárůstu bakalářských studijních oborů za projev hysterie ve školské politice a plýtvání finančními prostředky.

Anebo snad garantuje úroveň střední školy doklad, že její maturanti zvládají státem stanovené minimum z českého jazyka a literatury, z vybraného cizího jazyka a jednoho volitelného předmětu? A jakou váhu bude mít navíc takováto státní garance, když osobu, která zadává písemnou maturitní zkoušku a dohlíží na řádný průběh, jmenuje podle zákona ředitel školy, když hodnotiteli strukturovaných písemných prací, které tvoří součást písemných zkoušek, budou po příslušném proškolení učitelé dané školy, když ústní část jednotných státních maturit bude probíhat před stejnou maturitní komisí a ve stejnou dobu jako školní část maturitní zkoušky? (Centrálně budou hodnoceny pouze didaktické testy.)


Problémy ohledně přijímacích zkoušek

V rámci obhajoby státních maturit se často objevuje argument tvrdící, že jejich zavedení nahradí přijímací zkoušky na vysoké školy. Toho lze docílit jen za předpokladu, že všichni uchazeči složí požadovanou maturitní zkoušku ve stejném roce anebo že obsah a úroveň maturitních zkoušek bude v průběhu let beze změn. Při tom se však zcela pozapomíná na uchazeče o vysokoškolské studium, kteří skládali maturitní zkoušku podle jiných předpisů, což by vzhledem k zvýšené potřebě celoživotního vzdělávání mohlo způsobovat velké potíže. Řešení pro tyto uchazeče ve formě nových dodatečných maturitních zkoušek, považuji za zcela diskriminační.

Maturitní vysvědčení u nás představuje doklad o dosaženém stupni vzdělání a nikoli vstupenku na vysoké školy, jako je tomu např. v Německu, kde je maturitní zkouškou ukončován pouze gymnaziální typ vzdělávání. Z hlediska naší vzdělávací tradice zaujímají všechny střední školy rovnocenné postavení, tudíž i maturitní zkouška na nich složená opravňuje k vysokoškolskému studiu, čímž vzniká každoročně značný převis poptávky po studiu na vysokých školách nad reálnými možnostmi.

Snaha o odstranění přijímacích zkoušek a jejich nahrazení maturitní zkouškou je zcela pochopitelná, ale přesto zůstává přijímací řízení výsostnou záležitostí vysokých škol a neměla by se žádná jeho část přesouvat na půdu středních škol. Velkou část přijímacích zkoušek by totiž suplovaly nepovinné maturitní zkoušky, jejichž konání by však musely zajišťovat střední školy. (Např. pro zájemce o studium na lékařské fakultě by se jednalo o zkoušky z fyziky, chemie a biologie, pro zájemce o studium na uměleckých fakultách o zkoušku z dějin umění.) V praxi by to obnášelo přizpůsobit chod školy již v měsíci dubnu po dobu cca. dvou týdnů zabezpečení řádného průběhu písemných částí státem řízených zkoušek.


Minimální přínos

Považovat uzákoněné státní maturity – i sebelépe připravené – za přínos pro naši společnost by bylo jistě pošetilé. Jejich konání ani nezaručí vyšší úroveň středních škol, ani neposkytne dostatek informací o kvalitě vzdělávání na středních školách, ani nejspíš nezjednoduší přijímací řízení na vysoké školy. Pouze podstatně zatíží střední školy dalšími úkoly a naruší jejich chod, každoročně připraví školství o 165 milionů korun a maturantům zkomplikují celý závěr středoškolského studia. Na negativní bilanci státních maturit upozorňovala již v minulých letech řada odborníků, v únoru 2007 převzal Walter Bartoš petici požadující změnu koncepce maturitní zkoušky vypuštěním její společné části ze školského zákona, avšak politická posedlost státními maturitami zvítězila nad zdravým rozumem.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy