Prezident tekutého hněvu

27. 01. 2013 | 19:02
Přečteno 19801 krát
V bezprostřední reakci na volbu Miloše Zemana prezidentem se jako dominantní téma pochopitelně zdálo být to, jaký Zeman je a co představuje. V prvních reakcích a komentářích se většinou projevil šok z toho, že takový opravdu bude český president. Za všechny blog Fabiana Golga: „První projev a Zeman už hýří veselým cynismem a hravou jízlivostí. Zeman už stihl pozurážet novináře, vysypat pytel citátů, políbit Bohdalku a pozdravit šéfa odborů, Zavadila, slovy "Ahoj Jardo! To bude jedno velké Televarieté.“. Po prvním „kulturním“ šoku z volby se začínají objevovat střízlivější a věcnější reakce. Konec konců kromě veselé televarietní eskapády v sobotu večer u Václava Moravce, kdy člověka poléval pot studu nad výkony nového presidenta, Zeman řekl některé věcně správné věci, jako je nutnost majetkových přiznání pro boj s korupcí nebo že se o návrzích na ústavní soudce chce radit s Pavlem Rychetským nebo že Libor Michálek je jeho tip na presidenta NKÚ.

S denním odstupem už lze situaci reflektovat v poněkud širším kontextu. A sice jde o to, kdo Miloše Zemana volil a proč. Miloš Zeman byl totiž zvolen navzdory neuvěřitelně silné mediální masáži, kdy proti němu stála většina rozhodujících médií, kdy se proti němu velice razantně postavila většina klíčových celebrit, herců, zpěváků, ale i osobností z akademického a vědeckého života. Není po Listopadu mnoho takových momentů, kdy se střední třída v čele s kulturní (a akademickou) frontou tak jednotně postavila na podporu někoho proti někomu jinému. A také s poměrně jednoduchým a srozumitelným cílem: zvolit slušnost proti aroganci a zupáctví. Jen ojediněle zněly z řad inteligence hlasy zpochybňující kult Karla jako cool knížete, jako tomu bylo např. v případě článku Václava Bělohradského (Podzámčí volí pankáče ze zámku), který upozorňoval na falešnost obrazu knížete, jak nám ho servírovala kulturní fronta. Tyto hlasy zcela zanikly v mediální smršti zvané Volím Karla.

Proč ale Karla nevolilo oněch 55% voličů, kteří se dostavili k druhému kolu voleb? Jsou tito voliči tak hloupí, že nejsou s to pochopit jasné argumenty kulturní fronty? Nebo jim snad Zeman vyhovuje právě tím, co na něm kulturní fronta kritizovala? Těžko bez sociologických dat na tyto otázky seriosně odpovědět. V každém případě se stalo, že kandidáta Karla, na němž se shodla a kterého volila střední vrstva, zbytek společnosti nevolil. Kdo je ten zbytek?

Můžeme se celkem logicky domnívat, že Zemana volili občané nacházející se na společenském žebříčku níž než voliči Karla. Jednak jsou to občané, pro něž sociolog Jan Keler razí termín deklasovaní. Jsou to nezaměstnaní a lidé na sociálních dávkách z důvodu objektivní nebo subjektivní nouze. Dále jsou to lidé ze střední vrstvy, jejichž setrvání ve střední vrstvě je dlouhodobě ohroženo zejména hrozící nezaměstnaností. Dále jsou to důchodci a vůbec lidé odkázaní na sociální dávky a pomoc. Tito lidé jsou soustavně ohrožování způsobem asociální neoliberální politiky dnes už téměř deset let trvajících pravicových vlád. A nejen to. Arogance pravicových politiků jim stále dává najevo, že jsou pro stát přítěží (verbeží) a stát jim to dává najevo celou sérií ponižujících opatření (nucené veřejné práce pro lidi pobírající dávky v nezaměstnanosti, s-karta apod.). Dále jsou tito lidé vydáni na pospas loupeživým exekutorům, kteří ve spojení s finančními společnostmi proměňují jejich dluhy v desetinásobek až stonásobek původní dlužné částky formou různých poplatků, pokut z prodlev a podobných instrumentů. Tito lidé se mohou spolehnout na to, že stát najde plno způsobů, jak jim znepříjemnit život a dát jim najevo, že jsou pro něj parazité. Tito lidé, kteří tvoří dolních padesát procent obyvatelstva, jsou plní strachu z budoucnosti, který se následně proměňuje ve zlobu a hněv. Jejich zástupci chodí opakovaně demonstrovat na Václavské náměstí, aby se jim pak média vysmála a slovutní komentátoři pohrdavě odsoudili. A hrozny hněvu zrají. Václav Bělohradský nazval tento hněv tekutým. Chtěl tím říci, že je to hněv nestrukturovaný, nevěcný, je to pouhá negativní energie, která je snadno oslovitelná kdejakým populistou.

Volbou Miloše Zeman hrozny hněvu dozrály a vydaly svůj první plod. Hněv našel svého populistu. Jestliže my se stydíme při některých křečovitých pokusech Zemana o vtip, jestliže nám trnou zuby z jeho mastného projevu, pak tito lidé jásají: mají tam totiž svého člověka.

Nejtypičtějším rysem voličů Miloše Zemana je strach. Jak asi mohli vnímat to, když Karel Schwarzenberg prohlásil, že dekrety už neplatí, že Beneš by dnes skončil před soudem v Haagu a že vyhnání byla genocida. Tito lidé mají historickou zkušenost s tím, že náš stát je vždycky tak trochu ve vzduchu, že jeho bytí a nebytí záleží na momentální vůli mocných ve světě a nikoliv na nás. Tito lidé mají zakořeněný (a oprávněný) strach o bytí a nebytí našeho státu. Oni nejezdí v rámci programu Erasmus po Evropě, aby se ujistili, že tento strach je zbytečný, oni chodí pro své dávky v metařských mundurech (nebo aspoň donedávna chodili, než to ústavní soud zrušil), to je jejich svět. Oni nemají velké pochopení pro knížete s čírem a podobné další cool vylomeniny. Je skutečně děsí, že budoucí president nemluví dobře česky, oni se prostě jednoduše domnívají, že nebude dostatečně hájit jejich zájmy tak, jak oni jim rozumí. Jestliže si kníže v nějakém vystoupení nemohl vzpomenout, jaký má důchod a zdali vůbec nějaký bere, pak to pražské bohémě může přijít přímo okouzlující, ale prduch (pracující důchodce - jak to kníže nazval) přitom polyká hořkost.

Ukázalo se, že jsme rozděleni na dvě skupiny obyvatel, mezi nimiž leží značný ekonomický a kulturní příkop: elita a vyšší střední třída na jedné straně a nižší střední třída a deklasovaní na straně druhé. Do čela střední třídy se v prezidentské volbě postavila kulturní fronta, která si ovšem ani na chvíli neuvědomila, že tu není sama, že tu je ještě druhá větší polovina, která se také přihlásí o slovo. Pokud by vůbec někdo myslel na to, jak oslovit dolních padesát procent, pak by musel snadno nahlédnout, že se špatně česky mluvícím knížetem, který je odpovědný za současnou asociální politiku vlády, nemá šanci.

A přitom tu byl kandidát, který by eventuelně mohl spojit obě zdánlivě nesmiřitelné skupiny obyvatel: Jiří Dienstbier. Aktivní bojovník proti korupci, který má za sebou výsledky, levicový politik s nadějným středovým přesahem, s jasnou eticky profilovanou politickou minulostí a také s energií, kterou prezidentský úřad požaduje. Bohužel není v silách kulturní fronty, která se hrdě hlásí k pravici, na takovou výzvu odpovědět. A tak se nedivme, čekají nás veselé zítřky.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JenTak napsal(a):

Řekl bych, pane Šterne, že váš blog vystihuje tyto volby dostatečně přesně. Já bych na něm nic neměnil. Já sám jsem volil pana Dienstbiera a pak znechucen svoji volbou, jsem tam 5 minut před 14. hodinou hodil lístek s Karlem.
Voliči Zemana buď postrádají paměť, nebo jim opoziční smlouva, Šlouf, olovo. Bamberg a další nemravnosti připadají přijatelné. Dienstbier nemohl být zvolen, protože podpora jeho spolustraníků z ČSSD byla taková nemastná, neslaná a přišla velmi pozdě. Na zdejších blozích za něj bojoval výrazně snad jen pan Zaorálek.
Jako demokratu se mi chce zvolat "sláva vítězům, čest poraženým", jenže nemohu. Jsem přesvědčen, že poraženými jsme téměř všichni, jen to značná část občanů ještě neví, případně si toho ani nevšimne.
27. 01. 2013 | 19:23

zubatá napsal(a):

Čisté destilované kecy.
Divím se ti Šterne, že tu pláčeš nad prezidentským hrobem potomka antisemity, který se přiženil do famílie nacisty a SA-manna. Zvlášť dnes, v den holocaustu.
Nuže Šterne, najdi si archivované výlevy starého Schwatzenberga, které generoval jako člen Vlajky o tom, že nenávist k Židům je normální a pťirozená.
Snad si nemyslíš, že na synáčka se to nenaindukovalo, že tak nebyl vychováván?
27. 01. 2013 | 19:23

zubatá napsal(a):

Tu to máš:
CO NAPSAL KAREL VI. SCHWARZENBERG:

"Neboť i v Anglii je židovská otázka - ač se o tom na pevnině neví. V Anglii ovšem Žid není jako třebas ve Francii agentem levice a revoluce, nýbrž naopak je význačnou složkou oné kapitalistické smetánky, která právě svou existencí, činností a způsobem života revoluci provokuje. V Anglii, jak známo, Židé se vetřeli i mezi panstvo..."
(ze samostatné publikace vydané pod jménem Bojna ve dvou svazích nákladem Národní výzvy v Praze v letech 1936 a 1937)

***
"Tak také do svého domu spíš pozvu svého německého bratrance nežli kolemjdoucího náhodou černocha. Ale nesmím černocha zotročit; a nesmím vzít Židu právo na život, a dáti mu méně, než lidskost a spravedlnost menšině přiděluje. Naopak Žid nesmí se vyskytovat v místech, příslušejících státnímu národu. Jestliže totiž jsme varovali Židy, aby se vůbec příliš neukazovali, dvojnásob musí se vystříhat, aby se neukazovali na místech neočekávaných. Nic tak nevzbuzuje antisemitism, jako když člověk prohlíží nějakou oficiální instituci své vlasti, nebo politickou organizaci svého národa, a z ničehonic se zrakům objeví gestikulující postavička Asiata. A pak nechať se Židé neukazují v prvých řadách boje proti nacionalismu. Nepomohou si tím, a právo na to nemají, dokud nesprovodí ze světa židovské "kde domov můj" - nesrovnatelný žalm ´U řek babylonských´."
(Řád IV/1937, s. 170-176)

***

"Nejenom to, avšak s hrůzou pozorující tyto plody naší krve, budeme méně náchylní přičítati všem Židům židovské zločiny. Zde ovšem je pravda, že sama židovská soudržnost ztěžuje nám klidné rozsuzování. Je jistě nepřípustno činiti každého Žida odpovědným za hladomor na Ukrajině; ale mnohem snáze se vyhnu této chybě, až objevím nějakého Žida, který bude Trockému nadávat a litovat Wrangelovy porážky..."
(Řád IV/1937, s. 170-176)
27. 01. 2013 | 19:27

Pavel napsal(a):

Volil jsem v 1. kole Dienstbiera, v 2. kole jsem zkousnul Zemana.
To, co pravice, elity a média předvedly, byla forma tekutého hnusu.
Přezíravost, sadismus a cynismus k nižším vrstvám. Kořeněný fanatismen a nechutnou, sprostou hysterii.

Váš článek vnímám z velké části jako hodně přesný popis.
27. 01. 2013 | 19:28

AntiKlaus napsal(a):

Souhlasím, pan Dienstbier by byl 100x lepší variantou. Nejsem volič levice, ale jeho přítomnost na Hradě by mně, narozdíl od Zemana, nijak nevadila. Je to člověk kultivovaný, zatím se jevící jako zásadový, kdy už 2x dokázal, že jeho slova platí i po volbě, ne že jsou pouhým lákadlem pro předvolební kampaň. Za jedinou jeho zádadní negaci považuji jeho současné zlehčování nebezpečí komunismu, k čemuž nevím jestli je tlačen svou stranou nebo zda-li je to jeho skutečné stanovisko. Každopádně by reálně jako hlava státu komunisty spíše oslaboval, což u Zemana bude přesně naopak.

ČSSD a i pan Diensbier jsou tak paradoxně největšími poraženými celé volby, teď jim začne peklo na zemi. Pravice se naopak zkonsoliduje a přítomnost Zemana na Hradě navratí i nemálo pravicových voličů, hříchy budou zapomenuty a bude se volit opak hrozby nastoleného směru.
27. 01. 2013 | 19:30

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, bylo by dobré konečně připomenouti též, že existují jisté záležistosti, které oba ctěné jistě kandidáty spojují ...
http://ateo.cz/f/images/b/BecherovkovyJoe.jpg
Veselé krizování ...
27. 01. 2013 | 19:33

Pavel napsal(a):

2 Antiklaus

Myslím si, že pořadí bude následující :
1. Dříve nebo později odpadne tato vláda. Možná silou dovládnou do konce, ale v tomto případě je čeká armagedon. Zeman je zesměšní, pro něho toto u tak neschopné a nepopulární nebude velký problém.

2. Potom půjdou Sobotka, Zaorálek ....

Potom si netroufám odhadovat.
27. 01. 2013 | 19:35

Petr Havelka napsal(a):

Pane Šterne,

společnost je atomizovaná. Lidé se cítí osamoceni, není tu žádný "společný úděl" jako po roce 89. Na "Pravdu a lásku" tu slyší převážně mladí lidé a část elit + část střední třidy.
Ani se jim moc nedivím, poněvadž v lidech zůstalo to, jak se na jedné straně utahovaly opasky a na druhé "zhaslo". Právě Zeman z tohoto sentimentu těží, přitom na devadesátá láta hodil opoziční smlouvou deku a ještě se v tehdejší ČSSD našlo hodně zdárných pokračovatelů Čermáků, Macků a kdo si má ještě na ty týpky vzpomenout.

Dientsbier do druhého kola neprošel a pak už to byla jen volba mezi menším ...

Nebyla to "deklasovaná" vrstva ve společnosti kdo ho především volil, tolik "deklasovaných" tady snad tolik není :)
27. 01. 2013 | 19:36

alena napsal(a):

Většina starších lidí volila na protest proti neuvěřitelné a nechutné mediální masáži. Prostě jste to přepískli, smiřte se s tím!
27. 01. 2013 | 19:36

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Plácáte hovadiny, vaříte z vody.

Schwarzenberga nemohl volit nikdo, kdo má všech pět pohromadě.
Snad jediný racionální důvod, že by se bál toho, že Zeman by mohl být ještě horší.

Prezident by měl přece jen vypadat trochu normálně, a do toho však má KS daleko. Přestárlý, usínající, obtížně se vyjadřující, popletený, neumí se ani zvolit, to jsou jen některé vnější viditelné atributy.
Když si projdete jeho politickou kariéru, kariéru politického turisty, z prava až nalevo k Zeleným, spojení s byznysem, korupcí, klientelismem, Topolánkem, Kalouskem a Bakalou, tak je nevolitelný pro každého rozumného člověka, komu nevymyla média mozek. Je to typický klientelista. Přečtěte si, jak mluví o korupci, která je pro něj něčím zcela normálním a živobytím pro politické strany.

Zvolili jsme si špatného prezidenta, přesto jsme zvolili dobře, protože ten druhý byl nevolitelný, a to nejen z těch důvodů, které jsem uvedl výše, ale i z mnohých dalších.
27. 01. 2013 | 19:37

Honza napsal(a):

Nezdá se mi to být moc přesná analýza. Znám mnoho lidí co volilo Zemana. Nikdo z nich není "deklasovaný", tedy na dávkách, v exeturoském řízení apod. "Deklasovaní" existují, ale pro volební matematiku je jich nevýznamné množství.
27. 01. 2013 | 19:37

Joe Ratata napsal(a):

Mediální masáž jíž se účastnila i kulturní fronta (nápadně připomínající národní frontu a přebírající metody anticharty) byla opravdu nechutná.
Ukázalo se ale,že ne všichni uvěřili že svatý Kárl Přečistý,nemá nic společného s Kalousbergem,čelným exponentem vlády zločinného spolčení,ochotně zvedajícím ruce k podpoře asociálních a zemi i lidi poškozujících zákonů.
Lidi přece jen nejsou tupé stádo,volící tak,jak jim kdosi populární poradí.ˇ
Zdá se,že tato volba byla záchvěvem pudu sebezáchovy .
27. 01. 2013 | 19:38

Petr Havelka napsal(a):

zubatá

Volby jsou pryč, stačilo
27. 01. 2013 | 19:38

zk napsal(a):

KS nebyl kandidátem progresivní a vzdělané části společnosti. Byl to kandidát politicky negramotných snobů bez špetky mezinárodního rozhledu. Je normální, aby údajně prozápadní, kultivovaní a slušní lidé volili konzervativního katolíka sedícího ve zkorumpované a asociální vládě? Takzvaná česká elita je provinciální, do sebe zahleděná a politicky zmatená. Trpí nesmyslnými předsudky vůči levici, je silně náchylná podlehnout kýčovým manipulacím a vyznačuje ji trvalý nedostatek smyslu pro racionální politický diskurz. O politice ví vlastně kulový, namísto argumentů se uchyluje k ideologickým stereotypům a emocionálním zkratkám, to jí ale nebrání shlížet na ostatní z pozice domnělé morální a intelektuální nadřazenosti, okořeněné svatouškovským pokrytectvím konformistického maloměšťáka.

V prvním kole jsem volil Dienstbiera, takže jsem byl alespoň na chvíli vzdělaný, mladý a prozápadní. Ve druhém jsem to z odporu k vládě hodil Zemanovi, a už je ze mě zase ten tradiční levicový buřtguláš. Je mi to ale jedno, protože narozdíl od Karlových fans nepotřebuju facebookové přátele, novináře ani Svěráka, abych si sám sebe vážil. Včera prohráli ti, kteří je podle všeho potřebují. Musím se smát, když také autor přátelský vůči levicovým a nekonformním idejím neodolá diktátu doby a označuje je za elitu. Není to elita, ta v téhle zemi neexistuje.
27. 01. 2013 | 19:44

zubatá napsal(a):

Jakl má pravdu a aspoň je vtipný
Ladislav Jakl (tajemník dosluhujícího prezidenta): Obával jsem se, že se prezidentem stane jeden z kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. A bohužel, došlo na má slova...
27. 01. 2013 | 19:46

Luba napsal(a):

Hmmm ... zase snůška nesmylů od člověka, odtrženého od reality.

Štern napsal:

"... Můžeme se celkem logicky domnívat, že Zemana volili občané nacházející se na společenském žebříčku níž než voliči Karla. ... Jsou to nezaměstnaní a lidé na sociálních dávkách z důvodu objektivní nebo subjektivní nouze. ..."

Nikoli! Lidé v existenčních problémech zpravidla nevolí v žádných volbách. Lidé, kteří mají problém přežít, se o politiku nestarají. Noviny nečtou, pokud vůbec čtou, a internet nemají.
Takoví lidé se taktéž neúčastní průzkumů veřejného mínění, protože pro agentury nejsou zajímaví.
27. 01. 2013 | 19:47

zubatá napsal(a):

Havelko, napiš to Šternovi, co tu ejakuluje idiotiny na konto 55% oprávněných voličů, kteří své právo aktivně uplatnili.

Štern mi připomíná Slotu ze Žiliny, který když neuspěl ve volbách, konstatoval, že je třeba vyměnit voliče.
Štern by se měl stydět.
27. 01. 2013 | 19:52

Antiklaus napsal(a):

zk

Sám hrubě paušalizujete, de-facto děláte to sáme čemu se braníte, akorát v opačném gardu. :/

.

Pavel

Ano, pan Diesbier to v ČSSD, která bude nyní skloněna před Zemanem asi bohužel nepřežije.
27. 01. 2013 | 19:53

babočka napsal(a):

Pene Štern kulturní fronta se nehlásí k pravici ani levici ale neakceptovala člověka, který žebral hlasy u komunistů.
27. 01. 2013 | 19:58

Mac napsal(a):

ale pane Šterne, vždyť vy jste úplně mimo.

sice pár důvodů pro volbu Zemana jste vypíchl, ale ty by určitě nestačily.
Arogance vládnoucí moci, jejímž je S. představitelem, jeho nejasné restituční pozadí, jeho maskotství takovému darebákovi, jako je Kalous, jeho uslintaná senilita a - s odpuštěním - jasná hloupost. Jak si může někdo, kdo chce být prezidenten, dovolit tak idiotsky žvanit na téma Beneš a dekrety? A jenom na okraj - matěj, kterej není schopen ani hodit sám sobě platný lístek, by snad přeci jenom neměl stát v čele státu.

Ale to všechno je tento podivný národ schopen překousnout - tedy aspoň do té míry, aby Kchárl dostal 50,1%.

Jsem si jist, že volby mu prohrála ta neuvěřitelná neobolševická masáž našich médií a těch, kteří si hrají na intelektuální elitu národa - naše národní kulturní fronta.

Tak odpornej agitátorskej hnus by mohl směle konkurovat pěvcům častušek v padesátejch letech.

nechtěl jsem jít ve druhém kole volit, ale shlédnutí takových perel, jako bylo "Věřím Karlovi" od Trojana (o čančarové nemluvě) a pak ta častuška "Kníže je lidu blíže" mne přesvědčilo, že je třeba se proti takové organizované debilizaci národa vzepřít.

Holt, příště to budou muset ti masoví manipulátoři zmáknout kapku jinak
27. 01. 2013 | 19:58

cinick napsal(a):

Ani vy pane autor to nemůžete rozdejchat, že tam bude Zeman. Volil jsem ho se znalostí jeho plusů a mínusů bez pomoci davové psychózy. Je na místě prezidenta chlap, kerej sebou nenechá vorat.
S pozdravem
Váš tupý a omezený vesnický chrapoun.
27. 01. 2013 | 19:58

Sláma napsal(a):

Pan Štern napsal: "Do čela střední třídy se v prezidentské volbě postavila kulturní fronta"
Myslím, že pan Štern podlehl pragocentrismu. To, co napsal, totiž platí jen v Praze. Mimo Prahu i střední třída hlasovala proti Schwarzenbergovi.
Je ovšem otázka, jak si pan Štern představuje střední třídu. Možná, že střední třída v Praze odpovídá horním vrstvám mimo Prahu.
V každém případě Česká televize odvysílala výsledky sociologického průzkumu, ze kterého vyplynulo, že Zemana nejvíce volila příjmová skupina 20-30 tis. Schwarzenberga nejvíce příjmová skupina nad 30 tis. Kč. Je zajímavé, že Zeman měl u skupiny pod 20 tis. Kč menší úspěch, než u příjmové skupiny 20-30 tis. Kč.
27. 01. 2013 | 20:01

človečik napsal(a):

aka kulturna fronta?
aka inteligencia?

23 rokov ľud bavia reality show a mexicke telenovely, na Vianoce ruský Mrazik :(
autor blog rozdelil na my a oni
na bohate a chudobne
božinku to je ale nafukanec
27. 01. 2013 | 20:10

orttt napsal(a):

No, pan Štern se nám trochu nechal unést... např. tím, že voliči Ing. Zemana nikdy nevyjíždějí v rámci programu ERASMUS po Evropě.
Jako pražský univerzitní pedagog jsem v rámci ERASMU přednášel asi na šesti evropských univerzitách - a přitom jsem volil Ing. Zemana.
A nejen proto, že Schwarzenberg vlastně neexistuje, že je pouze skvělým příkladem "simulakru" (Bělohradský, Čulík). Zemana si vážím pro jeho inteligenci a tvůrčí schopnosti a za odvahu, s níž vzdoroval komunistickému a Klausovu režimu.
A nejvíc snad pro přímost, velkorysost, slušnost a morálku, která tolik kontrastovala s nevzdělaností a morální nízkostí vždy trochu venkovsky přisprostlého pana Schwarzenberga.
27. 01. 2013 | 20:16

Petr napsal(a):

Karel Schwarzenberg už není mužem současnosti.... natož budoucnosti. Při vší úctě, je to starý, viditelně ne příliš zdravý pán. Jako člověk sympatický, ale..

.."ale voličov Zemana nepresvedčili ani argumenty zvučných mien a ani kampaň"..

Nejen, že nepřesvědčily, ale přímo nas... Nechť si p. Kalousek (který je ve skutečnosti režisérem Schwarzenbergova kandidátství) plus P&L, poděkují sami sobě a svým kamarádům v médiích..

Akce a reakce !

Z prezidenta Zemana mi vůbec není lehko na duši. Ovšem s prezidentem Schw. bych měl strach ještě větší, tady by ve skutečnosti vládl Kalousek, a Bruseli by nás šoupli i jen za lehké pohlazení či úsměv v nejkratší době. (

Ovšem co mne velmi velmi potěšilo, to je nefalšované zoufalství P&L.. a skrytě i novinářských hy..…

Už jen za to jejich nechutné pohrdavé vyvyšování se. Nejen že naštvávali či uráželi "obyčejné" lidi, ale postavili ještě větší hráz mezi sebe a technicky vzdělanými. Technicky - odborně vzdělaní jsou na tom často líp, než humanitně vzdělaní, či lidi z kulturní branže. Rozhodně jsou realisti narozdíl od "pravdoláskovníků", kteří se utápějí v ušlechtilých moralistických řečech a jen teoretizují, utápějí se ve vizích, utopiích. V praxi by většina z nich toho moc nepředvedla.
Kdo má vize, měl by jít k doktorovi (Helmut Schmidt, německý kancléř 1974 - 1982)
27. 01. 2013 | 20:18

bachorka napsal(a):

Dejte už pokoj, prostě vyhráli lepší hráči (včetně volebního týmu). Volila jsem Zemana, menší zlo, "knížeti" hluboce nedůvěřuju, podle mě mu jde pouze o možnost navrácení zatím nerestituované části majetku v Čechách. O jeho věku, mluvě, nevzdělání atd. ani nemluvě. Zeman je Zeman, jiný nebude , ale nechte ho, ať se předvede co za těch deset let vymyslil...má na to pět let.
27. 01. 2013 | 20:19

Pavel napsal(a):

To : ZK a bachorka

Vaše vstupy se mi hodně líbí. Souhlas.
27. 01. 2013 | 20:25

Pepa napsal(a):

Pan Štern dokázal, že je reakčně pravicovým pisálkem,
který myslí na vlastní žaludek a mamon.Jemu nevadí,
že 22 let po převratu je většina národa ožebračena a
milion občanů žije v bídě-nouzi.Že je zde největší
kriminalita, kdy tisíce občanú(starců,žen,dětí) bylo bestiálně zavražděno.Jemu nevadí, že do nejvyšších vládních postů jsou jmenováni zločinci,podvodníci,kariéristé a lichváři.Jemu nevadí, že zločinci, kteří rozkradli republiku jsou na svobodě. Jemu nevadí,že Ratha sledovalo 800 policajtů, aby ministři na svých postech mohli krást.Ráth je nevětším politickým vězněm ! Proč nebyl pohnán k zodpovědnosti Gross, který prý ukradl 300 mil.Kč? Pravděpodobně hodně věděl a drží basu. Jen tak dál Šterne.
27. 01. 2013 | 20:25

Maximus napsal(a):

Šterne, už toho sakra nechte, jste trapák a zoufalec, projeli jste volby když jste si chtěli na Pražský Hrad dát už téměř nemocného starce a nyní tady zase blinkáte. Chovejte se jako chlaop a ne jako pomlouvačná bába z pavlače na Žižkově!
27. 01. 2013 | 20:26

Gerd napsal(a):

Pane Šterne,
píšete nesmysly. Vím to, protože jsem sám M. Zemana volil, a to je můj příjem nadprůměrný. Možná větší, než Váš. V každém případě násobek průměrné mzdy.
K. Schwarzenberga jsem nechtěl z důvodů Kalousek, jednostranná a nefér mediální podpora, sudetská otázka, buranství k. Schwarzenberga vůči gen Vranskému a agilní facebookové mládí ala svazáci v 50. letech. To vše tvořilo u K. Schwarzenberga velmi nebezpečný mix. A jeho manželka s nacistickými předky byla už jen nevhodný doplněk.
Základ si prohrál Karel sám a vlemi zdatně mu sekundovala pražská kulturní fronta. Havlův polibek smrti neselhal ani dlouho po skonu V. Havla.
Především se pražští novináři ukázali jako definitivně odtržení od zbytku republiky, stejně jako Praha. Regiony odkázaly agilní Pražany do správných mezí, nejsou středem světa.
27. 01. 2013 | 20:26

F.Srbek napsal(a):

Pane Šterne, gratuluji! Vaše roztřídění voličů na ty, co jsou níže a na ty, co jsou výše je "příkladné" a o něčem svědčí. Jinak malou poznámku, doporučení "předních" celebrit a dalších "vyšších" a "výjimečných" se obrátilo proti Karlovi, jak píšete, panu Schwarzenbergovi píši já. Všichni dělali, že mají 20 i více hlasů. Omyl, voliči ovšem rozhodli jinak. Mají totiž v živé paměti podobná doporučení z doby minulé. Svoji roli sehrála i jednostranná podpora podpora poraženého, kterou mu poskytla většina, proněmecky orientovaných medií.
27. 01. 2013 | 20:37

cerl sandburg napsal(a):

The people yes
The people will live on.
The learning and blundering people will live on.
They will be tricked and sold and again sold
And go back to the nourishing earth for rootholds,
The people so peculiar in renewal and comeback,
You can't laugh off their capacity to take it.
The mammoth rests between his cyclonic dramas.

The people so often sleepy, weary, enigmatic,
is a vast huddle with many units saying:
"I earn my living.
I make enough to get by
and it takes all my time.
If I had more time
I could do more for myself
and maybe for others.
I could read and study
and talk things over
and find out about things.
It takes time.
I wish I had the time."

The people is a tragic and comic two-face: hero and hoodlum:
phantom and gorilla twisting to moan with a gargoyle mouth:
"They buy me and sell me...it's a game...sometime I'll
break loose..."
27. 01. 2013 | 20:39

aga napsal(a):

No, něco mi na tom maličko skřípe - Schwarzenberg doporučuje Jiřího Dienstbiera jako vhodného nástupce toho, co hájí, pro budoucnost.

Doufám, že za těch pět let se o Jiřím Dienstbierovi dozvíme víc, než to málo, co nám zprostředkovala naše média - například ty pohádky o nezištném bojovníkovi proti korupci s nadějným přesahem ke středové TOPce.
27. 01. 2013 | 20:52

aga napsal(a):

Antiklaus

"Zlehčování nebezpečí komunismu" není třeba se bát, mezi vlivnými komunisty je dost těch, kteří jsou zklamáni z výsledku voleb stejně jako ostatní přiznivci Schwarzenberga. Sledujte vstupy pana Dolejše, zde nebo třeba na Deníku Referendum. Pan Díenstbier by se s nimi jistě domluvil na společných zájmech.
27. 01. 2013 | 20:57

prorok napsal(a):

'...a beda 'elite', ktera se zprotivila 'zbytku' zeme!

Vcera vam podobnym spadla aureola elity naroda, byla ostatne stejne falesna, jako ta Hutkova Pravda a laska a jste pocteni za nepratele zeme. Jste pro tento narod k nicemu i bezdomovec je teto zemi blizsi.
27. 01. 2013 | 20:57

blue jay napsal(a):

Tak Cesi maji noveho presidenta. Nenavist a zavist bohuzel zustava stejna.
27. 01. 2013 | 21:00

veverka napsal(a):

aga

"No, něco mi na tom maličko skřípe - Schwarzenberg doporučuje Jiřího Dienstbiera jako vhodného nástupce toho, co hájí, pro budoucnost."

Přesný zásah. Dienstbier se odkopal. To je pro mě jeden z nejdůležitějších výsledků těchto voleb. Tomu pánovi už nevěřím ani pozdrav.
27. 01. 2013 | 21:01

Reveil napsal(a):

S tím škatulkováním lidí máte, pane ťerne, jistou potíž, a "sociologové", na něž se odvoláváte, jakbysmet.
Mám dva doktoráty a nejsem příslušníkem nizkopříjmového segmentu populace. Jistě se tudíž vymykám z vašeho povrchního škatulkování, stejně jako mnoho mých kolegů a známých, kteří problém řešili stejně. Volili jsme Zemana, nikoliv pro Zemana, ale proti Schwarzenbergovi.
Určitě má na tom podíl okolnost, že "herci a zpěváci" nejsou pro nás celebritami. Za takové je může považovat pouze ta část populace, která postrádá širší horizont - ta však, dle vás a vaších sociologů, volí Zemana...
Střednětřídní strategie tedy nejspíš cílila do poloprázdna. Nejspíš došlo k tomu, že část střední třídy dala přednost křupantsví hromotluka Zemana před neotesaným (protože v podstatě nekultivovaným) křupantsvím člověka, který osvědčil vratkost charakteru, a to již vícekráte.
Ještě slůvko k Dienstbierovi. Instinkt, který v nemálo lidech vyvolal nedůvěru k tomuto člověku, se ukázal být správným po skončení prvního kola, kdy se p. Dienstbier projevil jakožto nezralá osobnost, reagující uražeností pubertálního jedince, kterému odmítli koupit vyhlédnutou motorku. Abych byl přesnější, ono se to ukázalo už v průběhu první části kampaně, kdy se projevoval jako snaživý šprt, který vyskakuje ze škamen a domáhá se pozornosti kantora...
Bohužel právě elita naší společnosti, ten zbytek, který ještě přežil, by z pochopitelných důvodů nespáchal morálně-intelektuální sebevraždu tím, že by kandidoval. Např. vámi zmíněný pan Bělohradský.
S tím se musíme smířit.
27. 01. 2013 | 21:02

resl napsal(a):

hezky, střízlivě napsáno. a spravedlivě. vždycky je ale blbý prohrát.
27. 01. 2013 | 21:02

aga napsal(a):

veverka

základní pravidlo: nikdy nevěř uchazeči o prezidentský post s dvojím občanstvím. Američani vědí, proč jsou v tom tak důslední.
27. 01. 2013 | 21:04

rosclays napsal(a):

"Holt, příště to budou muset ti masoví manipulátoři zmáknout kapku jinak..."
Nedokáži odhadnout, jak vysoké procento národa se nechalo zmást POUZE "masovou manipulací" médii místo toho, aby k tomu použili také svoji vlastní hlavu (já se k těm procentům rozhodně nepočítám i když by mě to zajímalo), ale český PEN klub mě opravdu donutil k tomu, abych zalezl do kouta a tam se za NĚ tiše styděl. Jak je (bylo) vidět, nezáleží jenom na tom, na jaké straně člověk stojí, ale s KÝM tam také stojí.
A nick Mac má naprostou pravdu...
"že je třeba se proti takové organizované debilizaci národa vzepřít."
27. 01. 2013 | 21:05

mb napsal(a):

hezký blog ... myslím ale stejně že to bylo od schwarzenberga relativně statečné a zároveň relativně hloupé, že zmiňoval Benešovy dekrety ...

Nejtypičtějším rysem voličů Miloše Zemana je strach. Jak asi mohli vnímat to, když Karel Schwarzenberg prohlásil, že dekrety už neplatí, že Beneš by dnes skončil před soudem v Haagu a že vyhnání byla genocida.
27. 01. 2013 | 21:08

PROFESOR AMNESTOR napsal(a):

Pan Štern z mého pohledu částečně asi pravdivě popsal důvody proč byl výsledek jaký byl. K tomu bych dodal, že jsme doma byli rozděleni následovně:

já (manažer) - 1. a 2.kolo Karl
manželka (mateřská) - 1.Dienstbier a 2.kolo Karl
otec prduch - 1. a 2.kolo Zeman
matka duch - Diensbier 1. a Zeman 2. kolo
bratr (podnikatel) - Diensbier 1. a Zeman 2. kolo

Zatímco rodiče důchodce skutečně nejvíce štve současná vláda, bratr zabral na Benešovy dekrety. Mně osobně nejvíce vadila kampaň organizovaná STBáky a populistické žvásty Miloše Zemana o majetkovém přiznání a hnusná lživá kampaň. Manželka volila Dienstbiera a málem v 2.kole nešla volit. Pak ji ale naštval Zeman svou neomaleností a rozhodla se podpořit Karla.

Jako rodina se nehádáme. Volby skončili. Můj osobní názor je takový, že Miloš Zeman má šanci být dobrý prezident, ale lidé okolo něho to nedovolí. Jen se koukněte třeba na Sobotku, který tam smrdí roky, jak se třese na opětovný postup do sněmovny při nových volbách. Obávám se, že Zeman stav zakonzervuje a lidem, kterým se třeba teď zrovna moc nedaří, zacpe svou vyřídilkou ústa, aby nevyšli do ulic. A A A VO TOM TO JE. Zeman má za úkol udržet sociální smír. Zavadil mu pomůže :-)
27. 01. 2013 | 21:11

da mana napsal(a):

Pomocí vždy včas přiživeného strachu budou politici ražení Klause a Zemana tenhle národ ovládat navždy.
27. 01. 2013 | 21:13

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...vážený autore,....ukázalo se, že nejsme rozděleni na dvě skupiny,....ale na skupiny tři.

Tři skupiny,...a ta třetí,...o velikosti 40 procent z 8,5 miliónu oprávněných voličů nešla volit. Je to asi 3,4 miliónu občanů tohoto státu, kteří nešli k volbám.

Položte si otázku, ...?... proč nešli volit.

Hlavní důvod, ... že oba kandidáti, co postoupili do druhého kola, pro ně byli nepřijatelní.

Pak je tu dost velká skupina, která nechodí volit nikdy.

Další podskupiny by řekly,....že je to zbytečné,....jejich hlas nic nezmění,....politika je ostentativně nezajímá,....protestují proti současným poměrům odmítnutím jít k volbám,...prezident má málo pravomocí,...tak nač ho volit,.....

Pana Zemana volilo asi 2,7 miliónů voličů,...je to málo, nebo hodně,...?....už jsem i jinde položila tuto otázku,....

Tužka.
27. 01. 2013 | 21:18

rosclay napsal(a):

"Jemu nevadí, že do nejvyšších vládních postů jsou jmenováni zločinci,podvodníci,kariéristé a lichváři.Jemu nevadí"

Pepo, ale takhle to určitě není. Do žádného takového postu na světě, nejsou přece vědomě jmenovány takovéhle osoby.
Mirek byl přece na začátku své kariéry taky hodný, slušný, poctivý atd. a jak to s ním později začalo cloumat....jinak desítky (možná) stovky podobných....všichni byli na začátku hodní, slušní a poctiví - jinak by asi těžko mohli být jmenováni. Kdopak (copak) z nich asi udělal to, čím se později stali (proslavili) ?
27. 01. 2013 | 21:22

prorok napsal(a):

A media i elity ted zacnou na novou notu:
'Zpivejte o Zemanovi pisen novou a chvalte ho vsichni lide...'

'Hajej, dadej, moudry lide cesky malej.'
27. 01. 2013 | 21:25

jada napsal(a):

A je to tady. Miloš je pouze MEZITYPEM. Příště už to bude zase nějaký Milouš ?!

Kdopak asi voliče přesvědčil, aby v mrazivém počasí nastoupili cestu k urnám a vybrali si dobře načasovaného chytrého populistu? Bohužel i pravicoví voliči pochopili, že blamáž současné pravice musí být ztrestána.

První kroky Miloše byly sice předznamenány castrovským krokem do prázdna, který Miloš zatím ustál, ale další, ty už tomuto budoucímu tribunovi lidu vůbec nezávidím. Ty těžko ustojí. Ústavní marasmus týkající se presidenských pravomocí z Miloše udělá trapného až směšného stárnoucího muže. Zákonitě bude narážet na levici i pravici. Omlouvám se za můj názor, ale Milošovi by lépe seděla Venezuela. Tam by uspěl daleko lépe a to rozhodně nemyslím ve zlém.
27. 01. 2013 | 21:27

scientist napsal(a):

díky za analyticky propracovaný komentář výsledku voleb. Líbí se mi, až na to označení "kulturní fronta". Je to blbé a nicneříkající.
27. 01. 2013 | 21:27

vico napsal(a):

Výborný rozbor, tentokrát o dvě koňské délky lepší, než co napsal J. Pehe.

Je až krutě chladně zdůvodněno, proč máme takového prezidenta, který se už včera s hřmotností sobě vlastní fakticky ujal úřadu. Kulturní elita opět krutě selhala ve svém pražáckém pravičáctví a vsadila s gvendolínovskou energií na místopředsedu nenáviděné vlády, než na "socana" slibujícího modernizaci ČSSD a odstřihnutí od devadesátek. Oni opravdu neví, která bije, že kavárny mají obsazíno jen v Praze, ale na venkově se už dávno chlastá na stojáka v Nádražní. Střední třída - opravdová opora občanské společnosti a demokracie -taje jako alpské ledovce. Sice je poznáme podle obligátní kravaty, ale místo kapesníčku už někteří mají S kartu a Drábkův oranžový mundůr.

Je třeba si uvědomit, že ti lidi volící svého tatíčka, nejsou oporou demokracie. Proto smrtelným nebezpečím demokracie je vláda, která oslabuje základnu těch, kteří jsou jejich oporou a rozšiřuje zástupy těch, kteří její oporou nejsou.

Včera ta vítězně volící masa zcela zákonitě rozhodla o podobě levice nejméně na pět, ale spíše na ještě více let. Lídrem tentokrát opět bude tatíček. Nedovedu si představit Bohouše Sobotku, že bude hrát v tom souboji o lídrovství důstojnější roli než kterou hrál Nečas vůči svému tatíčkovi. Lídrem tzv levice v ČEZku bude bezesporu Zeman a vliv budou mít zemanovci, jak s tímto oficiálním jménem, tak ti, co jsou shromážděni kolem Haška a Škromacha.

Už tu zaznívají hlasy a budou zřejmě četnější, že by vůbec bylo lepší přejít na prezidentský systém. Díky Nečasovskému nečasu se naplnil čas pro charismatického populistu.

Zemane, jež jsi na nebesích, vyslyš prosby mé a vem vládu naší do své pevné, spravedlivé ruky Amen.
27. 01. 2013 | 21:29

Almo G™ napsal(a):

Autor napsal:

"Po prvním „kulturním“ šoku z volby se začínají objevovat střízlivější a věcnější reakce. Konec konců kromě veselé televarietní eskapády v sobotu večer u Václava Moravce, kdy člověka poléval pot studu nad výkony nového presidenta..."
--- Člověka ne. Vás. Já jsem se zase dobře bavil tím, jak se V.Moravec urputně vrhnul na Zemana jako na snadnou kořist (poté, co mu ho předpřipravil opakovanou provokací s oslovením "pane prezidente" Železný), snaží se ho slupnout jako malinu a nakonec se mu sousto nějak vzpříčilo v krku. Zatímco Zeman odpovídal pohotově a adekvátně, Moravec lapal po dechu, dusil se a obtížně vypouštěl bubliny. Symbolicky samozřejmě. :-)

"Miloš Zeman byl totiž zvolen navzdory neuvěřitelně silné mediální masáži, kdy proti němu stála většina rozhodujících médií,"

--- Také jste si všiml? :-)

"kdy se proti němu velice razantně postavila většina klíčových celebrit, herců, zpěváků,"

--- Ano. Přesněji řečeno, některé celebrity, někteří herci, někteří zpěváci. V Praze možná většina, nevím.

ale i osobností z akademického a vědeckého života.

--- Tady už by mě ovšem zajímalo, z čeho vycházíte. Je pravda, že se někteří agresivnější jedinci z řad akademiků rozhodli překročit zákon a na akademické půdě politicky agitovat, spamovat apod. Ale že by většina osobností z akademického a vědeckého života byla pro K.Schwarzenberga, jsou bez podkladů jen vaše přání a neověřený subjektivní předpoklad.

"Není po Listopadu mnoho takových momentů, kdy se střední třída v čele s kulturní (a akademickou) frontou tak jednotně postavila na podporu někoho proti někomu jinému. A také s poměrně jednoduchým a srozumitelným cílem: zvolit slušnost proti aroganci a zupáctví."

--- Pokud jsem proti aroganci a zupáctví, nemohl jsem přehlédnout tu nekonečně arogantní a zupáckou kampaň snad ve stylu 50. let, kterou ZA kandidáta TOP09 vedla média. Příkladů je tolik, že je snad není potřeba rozebírat. Všechny ty M.Machové a S.Slonkové s léta tutlanou špínou, která vyhřezávala v přesně načasovaných intervalech... Není žádné umění vystupovat jako Pan Čistý, když blátem za vás házejí ostatní. Není umění stát a důstojně se usmívat, když za vás diskreditační materiály z archívu ČT jeden za druhým vytahuje V.Moravec. Přesto to Zeman ustál. A když musel v poslední debatě V.Moravec po prvních deseti minutách už trochu zacouvat a přestat tak nestoudně pomáhat, aby to příliš nebilo do očí, K.Schwarzenberg neunesl dokonce ani takovou maličkost, jakou byla otázka devadesátiletého hrdiny západní fronty, jestli plnit sliby není věc osobní cti.

"Proč ale Karla nevolilo oněch 55% voličů, kteří se dostavili k druhému kolu voleb? Jsou tito voliči tak hloupí, že nejsou s to pochopit jasné argumenty kulturní fronty? Nebo jim snad Zeman vyhovuje právě tím, co na něm kulturní fronta kritizovala? Těžko bez sociologických dat na tyto otázky seriosně odpovědět."

--- Ano. Souhlasím. Bez sociologických dat jde jen o dojmologii. Přání otcem myšlenky.

"Můžeme se celkem logicky domnívat,"

--- Tady si ovšem odporujete. Jakoby předchozí věty ani nebylo. Nic logického na vaší domněnce nevidím.

"že Zemana volili občané nacházející se na společenském žebříčku níž než voliči Karla. Jednak jsou to občané, pro něž sociolog Jan Keler razí termín deklasovaní. Jsou to nezaměstnaní a lidé na sociálních dávkách z důvodu objektivní nebo subjektivní nouze. Dále jsou to lidé ze střední vrstvy, jejichž setrvání ve střední vrstvě je dlouhodobě ohroženo zejména hrozící nezaměstnaností. Dále jsou to důchodci a vůbec lidé odkázaní na sociální dávky a pomoc."

--- Problematické věty. Jednak nemáte k dispozici ona data, takže jde o čtení z křišťálové koule a jednak jde o šíření nesmyslných stereotypů. I kdyby takové trendy existovaly, je neetické je takto vyjímat z celku. Přesně totéž dělá Česká televize, když její obvyklá expertka J.Hamanová říká že "stranu X volí častěji než jiné strany méně vzdělaní a úspěšní lidé". Jaký to má ovšem asi dopad na člověka, který je přesvědčen, že je vzdělaný a úspěšný? Přitom její výrok např. znamená jen to že např. 25 procent z voličů strany X se jich v průzkumu označilo za vzdělané a úspěšné (zatímco z řad voličů jiných stran např. 20 procent). A těch zbývajících 75 procent? A to se nezmiňuji o maličkostech jako je to, co myslíte "postavením na společenském žebříčku" apod...

atd., atd.
27. 01. 2013 | 21:33

sagenit napsal(a):

Tak jsem se dověděl, co jsem zač, když jsem ve druhém kole volil Zemana...

Akorát že pan autor je vedle jako jedle: nejsem chudý, ba naopak..., celá rodina žijeme v pohodě a z vlastních příjmů a ještě si vytváříme dostatečné rezervy a už vůbec nemám strach z budoucnosti...

Jenom na rozdíl od mnohých, včetně tzv. "celebrit z kulturní fronty", používám hlavu k přemýšlení a jsem přístupný racionálním argumentům... Také již dlouho postrádám politiky, neřku-li vládní stranu, která by byla hodna označení poctivá, sloužící společnosti... Jenom samí pseudo bojovníci s korupcí, kšeftaři, podrž tašky a vyžírkové...

Přidám-li k tomu manipulátory společnosti, jako je volební cirkus Václava Moravce a jejich neomalené vnucování nám takových vzorů šlechetnosti a údajné noblesy jakou představuje K.S., je jasné, proč my jsme volili Zemana...

A ještě ani nebyly uklizeny volební místnosti a už nám tu stejní kašpárci servírují nového ministerského předsedu: K.S., kterému by jeho rodina nesvěřila ani správu rodinného majetku, nebo "mladého" Dientsbiera, který ještě politicky žije jenom díky svému příjmení...

Jak autor článku, tak politický turista Karel byli prý členy ODA, zdalipak již zaplatili dluhy, které po ní zbyly?
27. 01. 2013 | 21:36

Almo G™ napsal(a):

Oprava - otočil jsem kategorie v posledním odstavci, ale snad je jasné, co myslím.
27. 01. 2013 | 21:36

martin 59 napsal(a):

Smiřte se s tím, milý pane, že mediální masáž byla přehnaná, vytvoření pana Knížete coby postavy z Matrixu značně mimo, smiřte se s tím, že prostě někteří z nás nejsou takové "trubky" , jak předpokládáte ve svém "filozofickém" hodnocení. Nikdy jsem nebyl levičák, mám univerzitní vzdělání, miluju big beat :-), hraju v rockové kapele, mám se docela dobře v rámci možností ... přesto mi to vadilo. Vadilo mi, že se tady postavila jakási neviditelná bariéra mezi tu tzv. "elitu", kulturní frontu a zbytek, který nazýváte deklasovanými, kteří podle vás docházejí na úřady pro dávky v popelářských mundůrech. Urážíte. Na štítu jste proklamovali řeči o lásce, pravdě, odkazu Václava Havla ... a nedokážete se smířit s tím, co přišlo. Víte, volil jsem v 1. kole Táňu Fischerovou, 2. kolo bylo pro mne velká neznámá a nechtělo se mi volit. Svojí kampaní, kdy "chytrá Praha" radí ostatním, jste mne přesvědčili, že je potřebné k té urně jít. Že je pro příště potřebné říkat vše, nic nevynechat, připravit svého knížete na nepříjemné otázky, kdy by se jako diplomat mohl chovat k válečnému veteránovi méně hystericky. Stejně tak i jeho "kulturní" podporovatelé. Jsem rád, že je po všem. A nebojte se, teď můžete v parlamentních volbách zvolit TOP 09 a tím dostat svého knížete do premiérské sesle.
Mějte se.
27. 01. 2013 | 21:40

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Šterne, na Vás coby fandu knížete, docela realistický pohled.
Nicméně s mnohým nesouhlasím:
> Něco už vyjádřil "ten, kdo se hádat nebude 19:37h"-nebudu opakovat a nebudu pokračovat v kritice pana KS.
> Autoři různých hlášek o úrovni voličů MZ si neuvědomují, že 41% občanů vůbec nešlo k volbám - mezi nimi byl asi větší podíl lidí, řekněme "neangažovaných".
>Přesto se šíří se teze, že 55% těch spodních a méně inteligentnějších volilo pana Zemana. Podle toho by voliči KS tvořili elitu národa: výsledek 45% x 0,59 volební účasti = 29% obyvatelstva - víte kam můžete jít s takovými teoriemi? Stačí si přečíst diskuse u blogů na netu a úroveň některých (zdůrazňuji slovo některých ) příznivců KS je vidět bez nutnosti dalšího psychologického zkoumání.
Znám několik vysokoškolsky vzdělaných rodin vyšší střední třídy, kteří volili pana Zemana. Zdá se mi, že starší lidé orientovaní na výrobu či prodej volili MZ podstatně více než mladí humanitně zaměření. Každý starší člověk musel zavětřit, když sledovat tu mediální masáž pro KS, bylo to stejné jak za socialismu, jen objekt se lišil a k tomu si přiřadil asociální politiku TOP09.
27. 01. 2013 | 21:41

ujo napsal(a):

Ještě se neprobírala otázka co jednotlivé uchazeče přimělo ke kandidatuře.
Můj názor (jen na finalisty):
KS- ješitnost, patrně kombinovaná s oslavou rodu( další zářez na pažbě Sch. rodu) možná i zájem o majetek hlubocké větve ( k hájení jejích zájmů byl zavázán) zájem na stavu života běžných Čechů okrajový,
MZ - ješitnost, satisfakce za r. 2003, snaha dokázat, že dokážu sám to, co mně nespravedlivě upřeli;je tu však také snaha prosadit své myšlenky a jejich prostřednictvím zlepšit současný stav( a tak se zapsat do historie)
27. 01. 2013 | 21:46

Jaroslav napsal(a):

Pro autora :

Váš příspěvek je nad všechny rozbory voleb. S výjimkou posledního odstavce se vším, co píšete plně souhlasím. Díky.
27. 01. 2013 | 21:48

342 napsal(a):

Mediální a kulturní fronta zapomněla vysvětlit, proč mám volit člena Bilderbergu. Asi protože mi ho doporučuje nějaký novinář nebo režisér. Člen neformálního nadnárodního mocenského uskupení měl zmizet z národní politiky už v roce 2008, kdy tajně odletěl na jednání do Spojených států.
27. 01. 2013 | 21:51

Pompeius Magnus napsal(a):

to autor:

nechte toho omílání, že typický volič MZ je nemyslící primitiv bez základního vzdělání, který žere tlačenku a chlastá becherovku říznutou slivovicí, který chce, aby tu vládli Rusové a čepuje jen u Lukoilu.

Jsem ne zcela chud a vzdělání mám rovněž vysokoškolské. A opravdu jsem měl strach, ale o to, co za individuum nám jsou schopni mediální mágové vnutit. Šišlající, nedoslýchavý, česky nehovořící, prolhaný, nedoštudovaný, zadlužený, čtyřmi bypassy obdařený Rakušák se švýcarským pasem, to že měl být prezident ? Mezi elementární dovedenosti politika ( profesionála) musí patřit schopnost mluvit na jakékoli téma alespoň částečně zasvěceně, schopnost přesvědčit posluchače a schopnost rychle reagovat. Co do dovedností politika von un zu Schwarzenberg naprosto selhal. Na diskusích s MZ se projevila jeho intelekturální omezenost, jazykové omezení i znalostní nepřipravenost. Shrnuto: pro výkon funkce prezidenta byla von und zu Schwarzenberg zcela nevhodný. popravdě, já bych proti Kódlovi hlasoval i pro Grebeníčka (kdyby se dostal do druhého kola) a to i Grebeníčka staršího.
27. 01. 2013 | 21:56

Petr B. napsal(a):

Myslím, že kolegové diskutéři mají pravdu. Deklasovaní lidé vůbec volit nechodí, myslí si, že by jim to nepomohlo. Zemana volila ve skutečnosti střední třída, ale spíš mimo Prahu. A fanoušci různých stran...ČSSD, KSČM, VV...ale i ODS. Značná část voličů ČSSD, KSČM a ODS ale volit vůbec nešla. U ČSSD šlo o obavy, že Zeman jejich stranu zničí a že je agent pravice. U KSČM zas, že to není jejich kandidát. U ODS, že jim šli na nervy jak Schwarzenerg, tak Kalousek. Schwarzenbergova hysterická kampaň zabrala jen v Praze a blízkém okolí.
27. 01. 2013 | 22:09

12345 napsal(a):

Také musím autora překvapit v jeho "pražské" klasifikaci voličů:
Jsem VŠ, docela dobře situován atd. a volil jsem Zemana. V mém okolí i řada podobných...
Pokud někdo nevnímal to mediální divadlo bez jakýchkoli zábran, závan padesátých let s těmi pubertálními úderkami - a přitom pro kandidáta s tolika diskvalifikujícími vlastnostmi (z nichž neschopnost zvolit sebe sama byla jen třešničkou na dortu), nechť se i nadále chlácholí tímto škatulkováním voličů.
27. 01. 2013 | 22:14

ex-nemo napsal(a):

Žalozpěv bojovníka z první linie naší kulturní fronty, že spektákl nedopadl podle očekávání.
To si snad nikdo nemůže ani myslet, že by postbolševici co nám vládnou chtěli snad tou přímou volbou prezidenta posílit demokracii. Vždyť ti svazáčci ani nevědí co demokracie vůbec je a to je dobře, protože kdyby to věděli tak zničí i ty rudimenty z demokracie co tu jsou .
To celé je jen nová hračka pro lidi. Kdo si hraje, nezlobí.Jenže teď s hrůzou zjišťují, a pan Štern s nimi, (nedejte se mýlit, je to postkomunista jako všichni), že hračka nebyla nevinná; jakoby dali dětem zápalky. A teď neví, co s nimi vyvedou.
Tenhle režim je založen na nezájmu lidí, na atomizaci společnosti a normalizační likvidaci celé společenské struktury.
Lapidárně to kdysi, v už v roce ´90 řekl jeden z mužů Listopadu, který si říká Fedor Gál: "Ľudia sa nezaujímajú o politiku, a to je fajn" Ovšemže je to fajn, to se nerušeně krade. V normálně strukturované společnosti při minimální společenské angažovanosti by tihle bolševičtí synáčkové, tahleta množina nul, nevydrželi u vesel ani měsíc.
Nejvíc se ti naši kulturtrégři děsí "názorového rozdělení spéolečnosti" tedy právě toho, co je pro demokracii nejtypičtější a nejdůležitější. Jestli právě proběhlé představení probudí aktivitu lidí, a hlavně mladých, a studentů mohou se začít dít závažné věci.Že jsou teď oblbnutí medii, a předtím školou, to vůbec nevadí; jakmile se probudí, prohlédnou. No nechme se překvapit uvidíme.
27. 01. 2013 | 22:30

Blanka napsal(a):

Naprosto souhlasím s Magnem Pompeiem. Pan Schwarzenberg je ve skutečnosti někým zcela jiným, než tím, jak jej vykreslovala media. Je to rozmazlený nedostudovaný hajný, s názory vždy poplatnými svému prospěchu. Mediální obraz mu stvořila naše média, vlastněná zahraničními vlastníky a národní herecká fronta. Pan Svěrák - lišák, který byl 8 let v KSČ a podepsal Antichartu je jen vrchol ledovce.
27. 01. 2013 | 22:36

Vojta napsal(a):

Ohromné množství peněz, prostředky a technologie mediální manipulace, které byly ve prospěch Karla Schwarzenberga použity, jsou shodné s barevnými revolucemi, které přivodily mocenskou změnu v mnoha zemích bývalého východního bloku. My také patříme mezi země bývalého východního bloku. Proto schwarzenberská kampaň pokračuje a stává se volební kampaní před parlamentními volbami. Karel Schwarzenberg chce být premiérem víc, než si myslíte.
27. 01. 2013 | 22:36

majitel rodinného domku Bukvoj napsal(a):

ukázalo se,že "kulturní fronta" akorát leze lidem krkem !!! To samé manipulativní Mladá fronta a Lidové noviny, které píší v žoldu německých vlastníků........a je dobře, že ta pelešárna, nazývající se "kulturní frontou" dostala přes ústa....
27. 01. 2013 | 22:41

m. napsal(a):

Ve Vašem výčtu jste zapomněl uvést i příklad pro tyto ohrožené lidi. Jestliže pan Miloš Zeman zvítězil i přes atak médií,imaginární obraz a bolševického tažení příznivců jeho protikandidáta. Vítězství pana Zemana takzvaně všem navzdory ukazuje možnost i pro obyčjného člověka, který může využít své silné stránky a pokusit se vybojovat si své místo na slunci. Co se týče pana Dienstbiera, tak jsem vůbec nepostřehla, co vlastně chce a jestli vůbec něco chce.
27. 01. 2013 | 22:42

Theo napsal(a):

Autor: Jo, výstižně a perfektně shrnuto.
Také jsem od kulturní obce očekával spíš podporu Dienstbierovi, nic lepšího a nadějného tu zatím nemáme. Ale třeba nás Zeman překvapí v dobrém, pár aligátorů jako bonus navrch!
27. 01. 2013 | 22:45

Příklady táhnou napsal(a):

Ať žije Zeman,Zbytek,Šlouf, stb Vyvadil,ROH Vyvadil,Zgarba,oposiční smlouva,mostecká uhelná,synáček pana prezidenta, atd.atd.To vám přátele,při vašem vzdělání ,také nevadilo?Bilboard Kalousek na hrad,beru s humorem, ale dehonestace staré dámy,to je trochu jiné kafe.Vaše výše zmiňované vzdělání se naprosto minulo účinkem.Stačila by základní lidská slušnost.
27. 01. 2013 | 22:53

DY napsal(a):

Poslední odstavec je nesmysl, a to z jednoduchého důvodu. V prvním kole byly elity roztříštěné, podporovaly různé kandidáty, včetně p. Dienstbiera. Mnoho z nich také např.pí Roithovou a Fisherovou, někteří p. Franze atd. Ale zrovna Dienstbiera podporovala skutečně celá řada osobností, ne že ne. Teprve ve druhém kole se všichni najednou spojili "za Karla", jednoduše z hrůzy před Zemanem.
27. 01. 2013 | 23:05

PetrKl napsal(a):

Výborně shrnuto. V posledních dnech před volbami jsem měl představu, že musí kníže vyhrát alespoň o 15%. Všichni moji příbuzní i přátelé se otevřeně vyjádřili, že ho budou volit a plakáty s jeho podobiznou jsou v Praze na každém rohu (což je ironické, protože zrovna tady žádnou kampaň mít ani nemusel). Bohužel jsem se dopustil pragocentristického opomenutí, když jsem si neuvědomil, že v ČR nejsou jen velká města a že jsou zde v hojném počtu zastoupeny nižší třídy a slovy autora "deklasovaní". Kdybych se dokázal tohoto omylu před víkendem zbavit, nemusel jsem být tak nepříjemně překvapený...

Co je však úžasné, je jak Čechům nedochází, že jakákoliv forma volby z jiného důvodu než hlubokého vnitřního přesvědčení, je svým způsobem manipulace. Když někdo řekne, že volil Zemana, protože měl kníže otravnou podporu médií, znamená to pro příště, že stačí po prvním kole omezit kampaň a on mě půjde volit. Vlastně je to ještě větší "stádizmus", než volit podle zájmů médií.

No nic. Je po všem. Už zas bude na chvíli klid. Snad.
27. 01. 2013 | 23:06

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Tak už neplačte stále vy "uvědomělí" modrobolševíci a nechovejte se stále jako ty hysterické báby, ale trocha jako ti uvědomělí modrosvazáci. Páč jste mně pouze k smíchu, až by jsme smíchy brečeli...
27. 01. 2013 | 23:38

Rosa napsal(a):

Nejsem na sociálních dávkách, mám vysokoškolské vzdělání technického směru, slušný příjem a bydlím v Praze v rodinném domě rezidenční čtvrti. Ve 2. kole jsem volila pana Zemana. Je inteligentní, vzdělaný, má ohromný přehled, výborné rétorické schopnosti, smysl pro humor a není ještě tak starý. Vadila mi neobjektivní mediální masáž ve prospěch KS.
28. 01. 2013 | 00:04

Realtoltek napsal(a):

Tak jestli podle autora blogu ma platit tohle :
Můžeme se celkem logicky domnívat, že Zemana volili občané nacházející se na společenském žebříčku níž než voliči Karla. Jednak jsou to občané, pro něž sociolog Jan Keler razí termín deklasovaní.

Tak pak volici K.S musi byt degenerovani anebo za svou cinnost placeni ministrem financi.
28. 01. 2013 | 00:08

PetrKl napsal(a):

Rosa: Jste přesně tím, o kom ve svém příspěvku hovořím. Není větší ovce než toho, kdo volí podle mediální masáže - ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Pokud by média dala Karlovi pokoj a nevychvalovala ho, tak byste ho volil? To je pak velmi snadné vás pro příští volby zmanipulovat. Stačí populárního kandidáta protlačit do druhého kola a pak o něm nic nepsat a vy už budete stát s jeho lístkem před urnou.

Opravdu názor hodný vysokoškoláka...
28. 01. 2013 | 00:24

Realista napsal(a):

Dovolím si podotknout, a to zvláště na adresu některých spoludiskutujících zdůrazňujících své vzdělání, že inteligence s dosaženým vzděláním nestoupá přímou úměrou. Jinými slovy, i formálně vzdělaný člověk může být blb. Neznám z mé blízkosti jediného blba a současně neznám jediného voliče Zemana. Ale není v něm ani jediný nekritický obdivovatel Karla. K volbě Karla je spojilo několik věcí. Zkušenost se Zemanem z doby oposmlouvy. Podivné Zemanovo okolí. A hlavně, tedy nejvíce, pod pásové údery a zoufalá snaha o zvedání národnostních vášní. Většina by mu je snad i odpustila, pokud by byla přesvědčena, že mu jde skutečně o obyčejné lidi a jeho cílem je hájit ty nejslabší. Nicméně přesvědčení o tom, že MZ je ve skutečnosti obyčejný asociální elitář, neváhající při své cestě k moci použít odporných metod, vedla k podpoře KS. A pro zastánce formálního vzdělání upřesním, že mé okolí představují nejvíce lékaři, právníci, středoškolští učitelé a pár kumštýřů. Menšinu tvoří OSVČ a několik zaměstnanců.
28. 01. 2013 | 00:30

jozef napsal(a):

Pokus o seriozny pohlad je to rel.dobry.

Autor vsak nedisponuje dostatocnou sociologickou erudiciou,najma vsak nedisponuje poznatkami sociologickej spionaze.
Mozem povedat,ze na Slovensku sociologicka spionaz ma volicov perfektne zmapovanych a presvietenych /problem je uz len v ucinnosti manipulacie/.A samotni sefovia sociologickych spionaznych agentur vystupuju dlhe roky v maske
"odbornikov" ako zdatni manipulatori.Myslim,ze Cesko sa od Slovenska v tomto prilis nelisi.
Osoby s titulom renomovaneho "politologa", ci "analytika", nemozu z povahy veci podat realny obraz reality,pretoze majitelia masmedii ich platia primarne nie za popis reality,ale za manipulaciu.
Media masoveho dosahu su totiz / stale unifikovany/ priestor,ci nastroj vojny zaujmov.
Politicke masmedia v tomto imperiu nie su vedeckym diskusnym klubom.Masmedia funguju tak viditelne oewellovsky,ze aj p.Hvizdalovi nemoze neujst o tom zmienka.V minimediu.

Zeman
mal velku a stabilnu podporu uz par mesiacov pred kampanou.Sociologicka spionaz vselico o tom vie a nepovie.O motivaciach,o sile presvedcenia ap.
Nepredpokladam vsak,zeby v tom case ani v den volieb Zemanovi drukovali socialne najslabsie,resp.deklasovane vrstvy.Velka cast z nich nevoli nikoho.

"Presvedcene jadro K.Sch. je pomerne male" - povedal dnes v diskusii na TA3 sociolog agentury Median Jan Bures. Naopak Zemana akceptovala polovica obyvatelstva.
Takze ako bolo mozne dosiahnut zvolenie K.Sch.prveho podpredsedu udesnej vlady /ktory vsak ma postoje identicke s masmedialnymi "politologmi"/?
Len masivnym lovom facebookacov a frontalnym vymytim pamati a zdraveho rozumu v celej spolocnosti /a tak stadovym vymytim pamati a zdraveho rozumu aj u nejedneho "analytika"/. Len takouto hrou na suboj elitneho sympataka s luzou, s desom a hrozou...
28. 01. 2013 | 00:48

paranoici celého světa, spojte se! napsal(a):

jozefe
Nestrašte.
Ještě do vyhlášení výsledků prvního kola bych sám sebe nepodezříval, že bych mohl Zemana volit.

Až když se ukázala strašná pravda v podobě Kárla, pochopil jsem, že nemůžu zůstat doma.
Dneska začínám mít podezření, že to bylo celé zmanipulované, aby lidi museli pro Zemana hlasovat.
28. 01. 2013 | 01:11

paranoici celého světa, spojte se! napsal(a):

PS.
Je to vzkaz voličů Kalouskovi: Nemyslete, že přežijete.

To zas bude stát prachů. A Babišové a Janečci nejsou k ničemu.
Říkám to už od konce devadesátých let, ti mladí kreativci nestojí za nic.
28. 01. 2013 | 01:16

it napsal(a):

F, ajťák, technik, muzikant. Postavit kampaň na "noblesnímm knížeti s čírem", byla volovina už od začátku. Sorry, je 21.století. Prachatej "kníže" zjevně funguje na puberťáky a na mladý baby, ... ale pro zbytek světa to fakt nemůže zachránit ani Svěrák. Zajímá vás "noblesní" onuce jako váš "demokraticky zvolený" zástupce ? Potřebujte tam panáka ? A Havel je pro generaci pamětníků spíš už totálně zdiskreditovaná osoba, ne-li zločinec patřící do Haagu. Karel byl prostě absolutně nepřijatelnej.
28. 01. 2013 | 01:37

Yosif K napsal(a):

Tito lidé, kteří tvoří dolních padesát procent obyvatelstva.....

Volbou Miloše Zeman hrozny hněvu dozrály a vydaly svůj první plod. Hněv našel svého populistu. Jestliže my se stydíme při některých křečovitých pokusech Zemana o vtip, jestliže nám trnou zuby z jeho mastného projevu, pak tito lidé jásají: mají tam totiž svého člověka.

Konec citátu....

Je to tak - Miloše volilo dolních 55%. Mylsleli soi že volí levičáka. Miloš Zeman však sám sebe označil ze liberáloního konzervativce japosnkého typu.
Kdo si myslí že ZemAn je upřímný socan je nebetyčný trouba a paztrně bude zklamán.
28. 01. 2013 | 02:40

Yosif K napsal(a):

OPRAVA

Tito lidé, kteří tvoří dolních padesát procent obyvatelstva.....

Volbou Miloše Zeman hrozny hněvu dozrály a vydaly svůj první plod. Hněv našel svého populistu. Jestliže my se stydíme při některých křečovitých pokusech Zemana o vtip, jestliže nám trnou zuby z jeho mastného projevu, pak tito lidé jásají: mají tam totiž svého člověka.

Konec citátu....

Je to tak - Miloše volilo dolních 55%. Mysleli si že volí levičáka. Miloš Zeman však sám sebe označil ze liberálního konzervativce japonského typu.
Kdo si myslí že ZemAn je upřímný socan je nebetyčný trouba a patrně bude zklamán.
28. 01. 2013 | 02:43

mirekP napsal(a):

Myslel jsem, že volby jsou anonymní, tajné.
Ale vidím a čtu, že autor si dělal čárky kolik důchodců a "socek" volilo M.Zemana.
Dost nepříjemné zjištění a taky mi jeho názor připadá dost povýšenecký.
Prosím, přiznejte, že jste to s tou kulturní frontou mediálně přepískli, a to tak, že dost moc.
28. 01. 2013 | 07:04

Bedřich napsal(a):

Ahoj Honzo. Napsal jsi to skvěle, čtivě, chytře, ale pravda je možná úplně jednoduchá: nikdo z přiznivců pana Šwarzenberka si nevšíml, že mezi lidmi už delší dobu platí, že to, co podporují pražští umělci, tomu je se třeba obloukem vyhnout. Umělci a "lid" jdou každý jinou cestou.
Já jsem lidový člověk (viz. má kotelna) a neumělec (viz. má tvorba) a tak jsem, snad jako jediný v Praze, volil Zemana. Pro mne je MZ fenomén sdružující všechy literární postavy, které mám rád: Švejk, Pepin, Ferda Mavenec i Brouk Pytlík, Žvanivý Slimejš, Hloupý Honza ba i Babička! Pan Švarcnberk je pro mne buďto Trepifajksl nebo Trautnberk. Miloš Z. rozhodně víc rozhýbe stojaté vody české politiky a i to stojí v pozadí této volby.
28. 01. 2013 | 07:41

Anna napsal(a):

autor
"Ukázalo se, že jsme rozděleni na dvě skupiny obyvatel, mezi nimiž leží značný ekonomický a kulturní příkop: elita a vyšší střední třída na jedné straně a nižší střední třída a deklasovaní na straně druhé. Do čela střední třídy se v prezidentské volbě postavila kulturní fronta, která si ovšem ani na chvíli neuvědomila, že tu není sama, že tu je ještě druhá větší polovina, která se také přihlásí o slovo. Pokud by vůbec někdo myslel na to, jak oslovit dolních padesát procent, pak by musel snadno nahlédnout, že se špatně česky mluvícím knížetem, který je odpovědný za současnou asociální politiku vlády, nemá šanci. "
---------------------------------

Pane Šterne,

podle mě je Vaše analýza chybná. K volbám se dostavilo cca 60% voličů a Vy na základě toho jste napsal toto Vaše zhodnocení. Pro mě velmi překvapivé.
Mimochodem, poloviny jsou stejně velké. A Zeman je zatím jen vítězem druhého kola prezidentských voleb, nikoliv nový prezident. A nevím, jaké výhrady byste měl k Zemanovu vystoupení v neděli na Primě.

Hezký den
Anna (v 1.kole volička paní Fischerové, ve druhém kole nevolička pro svoji občanskou nespokojenost s oběma kandidáty)
28. 01. 2013 | 08:31

Dalibor Štys napsal(a):

Nejvíce se lidé bojí toho, čemu nerozumí, a zvláště lidí, kterým nerozumí. Podporovatelé Schwarzenberga jsou zhusta dabéři amerických seriálů. Jejich "kulturní fronta" způsobila, že 24 let po revoluci většina lidí neumí jiný jazyk než češtinu. Nemůžete snídani mít a zároveň ji sníst. Dámy a pánové z "kulturní fronty" sklízí plody toho, co po léta sejí. (To je samozřejmě pravda i pro vědce a vysokoškolské profesory, na které vysoké škole se přednáší anglicky někomu jinému něž platícím zahraničním studentům? )

Ve světle tohoto dopadly volby ještě docela dobře.
28. 01. 2013 | 08:36

rejpal napsal(a):

Pane Šterne,
nic ve zlém, ale já vaší volbě nerozumím. Vždyť již delší dobu píšete blogy, které jsou k vládě velmi kritické. A pak volíte topfiguru té samé vlády. Víte přece, že Karel Schwarzenberg nebyl nad věcí, na všech činech téhle vlády se aktivně podílel - jak sám řekl, BYL SOLIDÁRNÍ, i když se mu něco nelíbilo.
28. 01. 2013 | 09:29

A68 napsal(a):

Pomýlený knížecí lokaj tvrdí, že Miloš byl zvolen hlasem socek, a má pravdu.
Jsem jenom stavební inža, moje žena je jenom lékařka, můj bratr je jenom doktor přírodních věd phd, jeho žena jenom zubní lékařka, můj druhý bratr jenom stavební ing. a jeho žena jenom ing.arch .... všichni s velmi nadprůměrnými platy a teď si knížecí lokaji raději sedni: všichni jsme při zdravém rozumu (narozdíl od knížecích kulturně-uměleckých lokajů) volili Miloše Zemana.
A víš proč? protože se živíme každodenní tvrdou a poctivou prací, která je navíc prospěšná celé naši společnosti, a vážíme si všech ostatních pracujících, kteří mnohdy za malý peníz tvoří hodnoty. Což se o těch knížecích podporovatelů většinou říci nedá, neboť jsou přisátí jak pijavice na různé penězovody státní či evropské.
28. 01. 2013 | 09:48

hanah napsal(a):

Štern

Jste arogantní a pokud byste měl alespoň nějaké ponětí o sociologii společnosti, nemohl byste napsat takovou snůšku pitomostí.
Váš virtuální Karel splaskl jako bublina v konfrontaci s realitou. Média ovládla prostor a volební tým chytře vsadil na prázdné místo - sociální sítě, kde zcela ovládla pubertální mládež, která to brala jako jednu z počítačových her.
28. 01. 2013 | 09:51

martin_k napsal(a):

nádherná analýza voleb.....s názorem autora se ztotožnuji na 105%....
28. 01. 2013 | 09:57

Stařeček napsal(a):

v prvním kole jsem volil levicového Dienstbiera. Nedali jste mi jinou možnost, než volit levicového Zemana. Teď můžete klidně fňukat a dupat nožičkama.
28. 01. 2013 | 10:08

Realista napsal(a):

Jen bych dodal, že Miloš se prolhal až do funkce presidenta. A proč ne. Je patrně jen věrným obrazem svých voličů.
28. 01. 2013 | 10:40

xyzy napsal(a):

Davové běsnění VY jste prohráli, MY (rozuměj Zemanovci) jsme vyhráli zavání krátkozrakostí a neschopností domýšlet věci do jejich konců.

Prohráli jsme všichni, celý národ. Liknavostí těch, kterým nestálo za to jít volit ani v prvním kole, výmluvami dalších, kteří se nezúčastnili kola druhého a těch, kteží si šli jen "hodit" ono zprofanované "menší zlo".
Prohráli jsme svým nedůstojným a nezodpovědným přístupem, svou nechutí a neochotou dát si čas a prostor a poctivě se nad kandidáty zamyslet.
Svou historicky první přímou volbu prezidenta jsme zpackali, jak se jen dalo. Někteří to vidí už teď, jiným to (možná) dojde později.
28. 01. 2013 | 11:10

xyzy napsal(a):

Jen bych připomněla známý fakt, že krátkozrakostí a neschopností domýšlet věci do jejich konců jsou postiženi lidé bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání.
Prezidentská volba je toho dokladem.
28. 01. 2013 | 11:17

nestranný napsal(a):

Jsem v důchodu a je mi již úplně jedno,který darebák to tady povede.
Jedna věc je ale naprosto jistá.Zeman se natolik jasně postavil proti tunelářům,
proti této vládě a mnoha dalším neduhům současnosti,že kdyby nejednal podle
svých slibů(ačkoli jako prezident nemá moc pravomocí),lidé kvůli naštvanosti,
kterou znásobilo předchozích 23 let neplněných slibů a zhoršující se situaci
u nás,by jej vynesli v zubech.Bude pro začátek stačit,podaří-li se mu splnit
jeden z jeho slibů a pozice Zemana dále posílí v očích těch všech poctivých.Horší to ale bude pro tu druhou skupinu.Ti všichni ztratí jistotu beztrestnosti,a nepoctivých
zisků a začnou uvažovat o emigraci.Nedej bože,aby se mu opravdu podařilo prosadit,aby zde alespoň z osmdesáti procent začalo platit právo a zákon,
tak veliká spousta dnešních,,celebrit"dokraluje.Myslím,že jeho prvním krokem
bude pokus sestřelit tuto vládu.podaří-li se mu to,má ve svých představách
o budoucnosti napůl vyhráno.V ten okamžik za ním budou stát i ti,kteří mu
nechtěli uvěřit a hlas mu nedali.Potom možná nastane zásadní obrat k lepšímu.
Nebudu ale přebíhat,UVIDÍME!
28. 01. 2013 | 11:20

JARLE HALSNES napsal(a):

Všichni, kdo litují, že Zeman vyhrál by se měli zamyslet nad tím, proč se voleb neúčastnil nikdo, kdo by za skutečnou voličskou podporu stál. U voleb jsem byla a volil "menší zlo" na místo toho, abych volil dobrého kandidáta. Fakt mne nechtějte přesvědčovat, že Karl by byl nějaké štěstí - to by nesměl sedět ve vládě, která vyvolává stále silnější dojem, že chce lidi pokud možno co nejvíce naštvat, nesměl by být předsedou TOPu, musel by se ozvat po té šaškárně s počítáním podpisů a spoustu a spoustu dalších věcí. A stejně mne nepřesvědčíte, že Zeman je lumen, když si docela dobře pamatuji, jak vypadala jeho vláda....
A už vůbec mne nepřesvědčíte, že stát je v pořádku, když jako finalisty voleb nedovede vygenerovat nikoho solidního.
V tom má přímá volba svůj význam: snad si to lidé uvědomí a budou se zamýšlet dříve, než až nad štosem papírů posaných jmény typu jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.
28. 01. 2013 | 11:47

Otázkář napsal(a):

Jen krátká poznámka. Pokud si pan Štern myslí, že šťastný člověk je pouze bohatý člověk pak je mi jej docela líto. Ale v dnešní na konzum orientované společnosti se tomu ani nedivím. A docela rozumím tomu, že materiálně dobře zabezpečeným lidem přijde nepochopitelné, když je někdo spokojený při posezení u krbu a čtení zajímavé knížky. A taky, že je děsí když někdo takový volá po zavedení majetkových přiznání :)
28. 01. 2013 | 12:56

Vlaďka Hořovská napsal(a):

Vidím v tomto komentáři jisté protimluvy - např píšete: "Arogance pravicových politiků jim stále dává najevo, že jsou pro stát přítěží (verbeží) a stát jim to dává najevo celou sérií ponižujících opatření (nucené veřejné práce pro lidi pobírající dávky v nezaměstnanosti, s-karta apod.). Dále jsou tito lidé vydáni na pospas loupeživým exekutorům, kteří ve spojení s finančními společnostmi proměňují jejich dluhy v desetinásobek až stonásobek původní dlužné částky formou různých poplatků, pokut z prodlev a podobných instrumentů." Zeman ale je právě ten, kdo chce zavést nucené veřejné práce, a také je to on, jehož prezidentská kampaň byla zhusta podporována právě exekutory. Nejspíš se tedy jeho voliči málo zajímají o to, kdo je Miloš Zeman a jaké rozpory jsou v jeho slovech...
28. 01. 2013 | 13:13

Ferda napsal(a):

Diensbier mě jako jeho voliče v 1. kole zklamal stanoviskem po volbách. Je to totiž pravdoláskař a ne socan. Místo toho, aby po své volbě podpořil Zemana, který je blíže k soc. dem. ideálu sociálně spravedlivé společnosti, na tyto ideály zapomněl a jako trucovité dětsko podpořil asociálního knížete. Podle mě je Diensbier pravdoláskařská veš v soc. dem. kožichu.
28. 01. 2013 | 14:19

Rambo napsal(a):

"Margueritto, buďte trpělivá. Přišla doba, ve kterou jsme vůbec nedoufali. Uteče pár let, lidi tady budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“ měl tehdy reagovat kníže na otázku restitucí Marguerittě Rohanové, jejíž rod vlastnil Sychrov, který jim byl zabaven jako podporovatelům nacistů Benešovými dekrety
28. 01. 2013 | 14:29

xyzy napsal(a):

Rambo 14:29

A Vy jste to snad četl? viděl" jestli ne, tak roznášíte klepy, víte o tom?
28. 01. 2013 | 15:26

xyzy napsal(a):

Vlaďka Hořovská

Zemanův volič vyniká neochotou přemýšlet a vidět dál než za roh. Nechtějte po něm, aby ještě hledal rozpory!
28. 01. 2013 | 15:30

ondráš napsal(a):

Pane Šterbe, pojmenoval jste do velmi přesně. Jen bych ještě dodal malou doušku: tato společnost je stále bolševicky deformovaná, zejména pokud jde o definici střední třídy. Nesmíme zapomínat na velmi početnou skupinu inteligence - vědců a učitelů všech stupňů - kteří ve všech normálních zemích náleží do střední třídy a také podle toho uvažují, ale u nás jsou sociálně stále v té spodní polovině společnosti. Je to nedobrovolně zproletarizovaná inteligence, která často odevzdává společnosti velmi důležitou práci, vzdělává stovky dětí a studentů takřka zadarmo a za to ještě dosud neokusila nic lepšího než nouzi. 50% ohodnocení proti ostatním stejně vzdělaným vrstevníkům. A to může být právě rozhodující část voličstva, která se může v mnoha případech chovat jako opravdový proletariát, protože jím ve skutečnosti také je. A navíc je to právě tato skupina, která vždy každou "reformou" znovu ztrácí a propadá se. Až se toto změní, změní se výrazně i poměry a nálady uvnitř této společnosti a pak bude kníže vskutku volitelný.
28. 01. 2013 | 16:06

ondráš napsal(a):

Omlouvám se a opravuji: pane Šterne, ...
28. 01. 2013 | 16:17

OO napsal(a):

Pravice dostala napráskáno v několika posledních volbách a jediné co na to měla je názor, že mají většinu díky LIDEM - celé 150-ti členné straně a nikdo jim do toho nemá co kecat. jak jinak jim dát najevo, že něco dělají špatně a že by měli poslouchat lidi. A to nemluvím o nutnosti úspor a pod. To nemá nic s levicí a pravicí co dělat. Kubera dokáže dělat pravicovou politiku normálně a taky má výsledky.
28. 01. 2013 | 17:07

Rambo napsal(a):

to xyzy:
viz http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkryva-sokujici-slova-Schwarzenberga-260756/diskuse?parent=4645217
28. 01. 2013 | 18:08

Rambo napsal(a):

nebo spíše:

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkryva-sokujici-slova-Schwarzenberga-260756/
28. 01. 2013 | 18:10

Chudý golfista :-) napsal(a):

Po dočtení těch kravin, jako že chudáci volili MZ a střední třída včetně inteligence volila KS, mít tě po ruce, tak šáhnu do svého bagu pro sedmičku železo, ta by asi byla vhodná. No, je to v legraci.
Přečíst si tvůj nesmysl před volbami, tak to snad jdu hodit MZ. Ne, ve 2. kole jsem nevolil, dva pro mě nevolitelné kandidáty. Nestydím se za to, ale při vší úctě ke KS, volit místopředsedu vlády, který si neumí sám hodit hlas a on je ještě pořád ve vládě, panebože za co. KS hlásá, že trafiky jsou v politice OK, provází ho průsery jako Čunek atd. Prostě KS byl nevhodný kandidát pro 55% účastníků volby ve druhém kole. Ani nevím přesně, kdo KS vymyslel, TOP09 ?, Kalousek ? kulturní fronta ?, KS sám sebe ? stará parta z OF ? Celkem je to jednou, ale klobouk dolů, že se v podstatě virtuální osoba dostala do 2. kola. Ať KS jenom nehaním, někdy byl v diskusi pohotový a vtipný.
Nevnímáš celou politiku, jenom podle toho, zda ti někde kápne nějaký kšeft - natočit nějaký dokument, někomu dělat poradce, nějaká dozorčí rada apod.?
28. 01. 2013 | 19:11

xyzy napsal(a):

Rambo 18:08 + 18:10

Děkuji za link, ale nějak nerozumím, proč se právě tímhle zabýváte? JAKÉSI svědectví jakéhosi muže, pocházející navíc z 90. let... KDE je jaká souvislost s volbou prezidenta 2013?!?
M8 tohle všechno nějaký, jakýkoliv smysl???
28. 01. 2013 | 19:48

xyzy napsal(a):

Aha, přehlédla jsem pokračování toho linku, muž tedy nebyl neznámý, ale správce zámku Sychrov.

Stejně je to tak trochu off topic, vytahovat staré kostlivce jen proto, někoho potupit.
28. 01. 2013 | 19:57

befree napsal(a):

Nesnáším Zemana! Voličům Schwarzenberga do smrti nezapomenu, že jsem musel kvůli nim Miloše volit!
28. 01. 2013 | 20:54

Skogen napsal(a):

Tak tady máme 55% důchodců, nezaměstnaných a dlužníků nad propastí. Nopotěškoště. Já měl tušení, že se to tady za těch šest let nevyvíjí dobře, protože podle plakátů ODS+ se tito všichni měli mít jak v bavlnce. Stačilo zakroutit Tlustého daňovým kolečkem a narovnat sazbu...

Nadějné je, že oněch 55 % loserů je jenom zbytkem ke střední třídě... K jaké asi? Ti z kulturního frontu to prý nejsou, když se střední třídou hlasovali bok po boku, tak kdo tedy... Vzhledem k tomu všeobecnému kdákání o podpoře Schwarzenberga mladými možná byla myšlena patá třída. Ta je tak zhruba uprostřed ZŠ a kulturní fronta by ji mohla vodit za ručičku.
28. 01. 2013 | 21:20

P.A.Semi napsal(a):

Ja jen nechapu a nestacim se divit, proc se ta tzv. inteligentnejsi cast naroda nechala tak silne zmanipulovat medialni masazi a volili HLOUPEHO MYSLIVCE, ktery nasi republice ŠKODIL, kde mohl (radar,akta,ochuzeny uran,nefer restituce,podpora iz a v Evrope ojedinela nepodpora spravedlive pal,b-berg,sudety a co jeste melo prijit?), pracuje v zajmu cizich mocnosti, a je pouhou loutkou v rukou Kal a mozna i jinych... Ze volili podle BODRÉHO zevnejsku, bez ohledu na Obsah...?

Zeman udelal nejlepe, ze se z politiky na 10 let stahnul (do hor, cist knihy!), je minimalne o 2 rady inteligentnejsi nez hloupy hajny, a rekl bych, ze o 1 rad inteligentnejsi nez vetsina tech tzv. "inteligentnich" lidi z horni tridy, kteri ho nejvice nesnaseli prave proto, ze jim daval najevo fakt, ze nejsou dost inteligentni, jako on... Proto je taky nejvic urazi jeho arogance, protoze je (castecne) opravnena! (A mirne nadprumerne inteligentni clovek nejvice ze vseho zrejme nenavidi genie, i kdyz zde to nemusi byt az tolik odstupnovane, ale presto... Taky kdyby opravdu byl MZ genius, tak je prave kvuli teto vlastnosti "inteligentnich" lidi opatrny a nedava jim to tak najevo, z cehoz je videt, ze rozhodne jeste genialni neni...)

Pak je tu zcela jiste i faktor socialni, v teto zemi se nyni pravice (vcetne a predevsim Kalouskova top* a Mafianska od*) zdiskreditovaly natolik, ze jsou pro spodnich 50% naroda nevolitelni... (A bez Maskota by byli mozna i pro jeste vetsi cast...) Nemeli svymi kroky privest 50% naroda "do spodiny", ted se jim to vratilo a jeste vrati...!

(A ovsem - nejmarkantnejsi predvolebni tah top09 pred volbami v roce 10 - poukazovani na vysi statniho dluhu - ovsem prave za Kalouskova ministrovani se republika zadluzila o 1e12 Kc (bilion!) - ne ze by to rozkradl primo Kalousek, ale nechal to rozkrast jinym, naprosto legalne... (Proti tomu jsou Kocourkovy miliony uplne smesne nezajimave...) To si jeste po generacich budete pamatovat (zatimco to budete splacet), ze Kalouskova vlada nas stala bilion, a ze mozna Opozicni smlouva neni zdaleka tak spatna jako Koalicni smlouva a "Buldozerova demokracie"... (Trochu mi ta ekonomika pripomina, kdyz zlodej krici chytte zlodeje... Spis tedy kdyz nekdo krici: Chytte zlodeje, ale tem pravym zlodejum hned druhou vetou rekne "Nebojte se, to neni na Vas"...) Heslem "Neruste, Vladneme" se velmi prakticky ohani prave tato vlada, ktera nam ted chtela podstrcit Bodrého Maskota...?! Ne, diky... )

Pak uz si k tomu pripoctete bolševickou kampan "Volte Karla" na skolach a v divadlech, prekryvajici se s kampani fašistické mladeze v Jiznich Cechach proti demokratickemu vysledku voleb, a mate to...

Jsem rad, ze aspon 55% naroda jeste mysli hlavou...! A ze si dobre pamatuji Bolševické praktiky, aby je poznali i pod jinou nalepkou...! Vase Paměť národa je prilis melka a povrchni - jeste po ctvrt stoleti si pamatujete tu Nálepku, pod kterou se tehdy konalo zlo. Nevsimli jste si, ze Zlo se mezitim prestehovalo pod jinou nalepku, a do te puvodni (ted uz prazdne) Nalepky ted okazale kope, aby to povrchni lidi nenapadlo... A musim take souhlasit s VK, ze jsme nyni zvitezili nad Lží médií a Nenávistí Facebookoveho fanklubu. A kdyby nebyl pan Bodrý Maskot nebezpecny tim, kym sebou nechal manipulovat (to je ta lepsi moznost k vykladu, nepredpokladaje, ze vsechny ty predchozi * delal ze sve zle vule), bylo by mi ho i lito...

Premyslejte, kolik z Vas se dalo oslepit povrchni nalepkou, kolik z Vas dalo prubeh fanatismu a odsuzovani druhych za jiny nazor, kolik z Vas se podilelo na te Agitaci? Jeste ted hrde noste svou zluto-fialovou nalepku, aby kazdy na prvni pohled poznal, ze patrite k tem "snadno zmanipulovatelnym"...

((Jen na zaver podotykam, ze nejsem komunista ale podnikatel, nejsem podprumerny ani prumerny prijmem ani inteligenci, na druhou stranu ovsem zadny prebornik... Presto (nebo spis proto) ze jsem krestan, nesouhlasim s c.k. restitucemi (zatim - to se jeste ukaze, jak to pouziji...). Presto (nebo spis proto) ze pracuji v IT, nemam vlastni blog, proto to pisu sem... A presto (nebo spis proto), ze jsem cyber-punker, nevolil jsem punkovou nalepku... Na co to jeste svedete, az se budete snazit muj nazor zostudit??))
28. 01. 2013 | 22:04

Sylva Šauerová napsal(a):

mb, 27. 01. 2013 | 21:08

Ano, blog pana Šterna je pravdu zajímavý, a domnívám se, že ve většině věcí má pravdu, totiž až na jedinou věc, kterou shodou okolností opakujete po něm i Vy, Karel Schwarzenberg nikdy nehovořil o genocidě (pan Štern skončil na nepravdivé tvrzení Miloše Zemana, proti nemuž se Schwarzenberg ohradil a Zeman musel mlčet, protože neměl čím by své tvrzení doložil (nic takového neexistovalo).

A teď pro pořádek, o dekretech nezačal mluvit Schwarzenberg, nýbrž Václav Moravec v první prezidentské debatě 17. ledna :

Výše zmíněná otázka Václava Moravce zněla: „Jak byste reagoval v případě, že by se vláda s parlamentem rozhodla zrušit prezidentské dekrety?“ Karel Schwarzenberg na to reagoval tím, že dekrety byly už zrušeny, a sice ex nunc (od okamžiku, kdy ke zrušení došlo, nikoli se zpětnou platností) tím, že byla přijata Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Zeman zcela zásadně nesouhlasil a odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu. Nato položil Schwarzenbergovi tři otázky: za prvé, radil kdysi Václavu Havlovi, aby se omluvil sudetským Němcům, za druhé, je pravda, že se kdysi vyjádřil, že sudetským Němcům je třeba vrátit občanství a majetek, a za třetí, je pravda, že podle Süddeutsche Zeitung projevil nad jeho postupem do druhého kola radost mluvčí SdL Posselt s nadějí, že se obnoví spolupráce se SdL?

Schwarzenberg reagoval tím, že má radost z každého, kdo ho podporuje, že se domnívá, že to, co jsme v r. 1945 spáchali, by dneska bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a že by se vláda tehdejší ČSR včetně prezidenta Beneše octla v Haagu před soudem. Zeman nato prohlásil, že Schwarzenberg označil prezidenta Beneše za válečného zločince. Schwarzenberg odpověděl, že jsme se po válce sami nakazili bacilem nacismu, uplatnili princip kolektivní viny, nebrali v úvahu, kdo se provinil a kdo ne.

Prokurátorský ráz Zemanových otázek je zjevný: ta třetí je otázka Süddeutsche Zeitung a Berndtu Posseltovi (řekl jste to opravdu, je pravda, co jste napsali) a jejím smyslem je dehonestovat Schwarzenbwerga (podívejte se, kdo mu dává důvěru). Druhá otázka se odvolává na „neautorizovaný“ zdroj a nemíří na to, co si Schwarzenberg o té věci myslí dnes, ale co o ní kdysi řekl. Schwarzenberg se věnoval (i když nepřímo) první Zemanově otázce. Uvedl důvody pro omluvu, aniž by o omluvě jako takové přímo mluvil.

Pro pořádek, použila jsem shrnutí Bohumila Doležala, přehled jednotlivých výroků a jejich posloupnost mám nicméně sama také zpracován a již jsem je zde také použila. Za poslední, je třeba znovu připomenout, že s útokem na "cizáka", přišel jako úplně první Václav Klaus jr. a že do vypjatě nacionalistické debaty opakovaně a ne náhodou vstoupil Václav Klaus a Livie Klausová.
28. 01. 2013 | 22:43

Skogen napsal(a):

No tak ještě cizáka zvednout z křesla ministerstva zahraničí, když je vzhledem k pokročilému věku indisponován ve výkonu veřejné funkce a vášně, které zde nerozumně rozpoutal, by se mohly začít uklidňovat a pozornost se konečně obracet k jeho pravé ruce Miroslavu Kalouskovi.
28. 01. 2013 | 23:15

S.Š. napsal(a):

A ještě ten Posselt, to samo o sobě bylo jako jedna paní povídala, to celé na třetí.
M.Z., jak již bylo řečeno, v I. debatě zmínil údajný výrok mluvčího SdL Bernda Posselta v Süddeutsche Zeitung. Posselt měl uvítat postup Schwarzenberga do druhého kola s tím, že po jeho zvolení se obnoví spolupráce se SdL. Posselt ovšem konstatoval, že nic podobného Süddeustche Zeitung neřekl. Zeman se pak poopravil : nepřečetl v Süddeutsche Zeitung, ale v Britských listech. To BL dementovaly. Zeman se pak v druhé debatě v ČT zase opravil, nešlo prý o Posselta, ale o šéfa rakouského Sudetoněmeckého sdružení, jehož jméno si nepamatuje. Nakonec se ukázalo, že to nebyl šéf Sudetoněmeckého sdružení, ale poslanec rakouské ÖVP Michael Hammer. Připomínám, že ÖVP jsou rakouští lidovci. V tu dobou ovšem již mnozí Češi šíleli hrůzou ze Sudeťáků.
:-)
28. 01. 2013 | 23:47

P.A.Semi napsal(a):

Nekdo predtim napsal: > "Diensbier mě jako jeho voliče v 1. kole zklamal stanoviskem po volbách. Je to totiž pravdoláskař a ne socan. "

Je to ponekud priznacne: Pod pojmem "Pravdoláskař" se dnes mysli vetsinou zastanci te Lži a Nenávisti (ted zcela nehlede na pana JD,toho si zatim vazim, taky jsem ho volil.).Ti (p-l) tu totiz naprosto zdiskreditovali jinak skoro Svatý pojem.Stejne jako predtim "Soudruzi" zdiskreditovali jinak dobrou a Altruistickou myslenku Komunismu (ktera je alespon v teoreticke rovine bliz podstate krestanstvi nez hierarchicka cirkev),ktera(Kom.)ted jako nalepka je symbolem "nejhorsiho zla".(Kolik lidi volilo KS jen proto,ze Zeman si rekl o podporu tech nenavidenych Komunistu?Asi dost.. Vite,ale dnes v komunisticke strane uz skoro nikdo z tech padouchu nezustal,tem ted kvete psenka jinde..)Ptejte se,kdo a proc tolik straší strasakem Komunismu?

Vite,ale to,co se tu pod nalepkou Komunismu delo,nebyl Komunismus,ale jina forma Feudalismu..(A ovsem ani to nebyl Socialismus,nebo aspon jsme tu mohli mit dobry Socialismus s Lidskou Tvari, ale nekdo(predevsim VH+VK)se postarali,abychom se po revoluci 89 vydali tim "spravnym" smerem Mafianskeho Kapitalismu..A ovsem i Kapitalismus ma vice ruznych podob,nejsou vsechny tak mafianske,jako u nas...)Vite,kdo byl Džuga-švili Stalin?Kdo byla vetsina dustojniku NKVD/KGB,vetsina dozorcu v Gulagu? A kdo jsou ted ti "Pravdolaskari",kteri diskredituji/znemoznuji dalsi dobrou Cestu tim,ze prohlasuji a zastavaji neco jineho,nez ve skutecnosti provadeji?A kdo zakazal pod trestem mluvit pravdu o urcitem obdobi dejin?(jo,Svoboda Slova je jenom castecna,na nektere "Pravdy" je zakon...(napr."h.c."))

Vite, ze heslo o Pravde a Lasce ma na svem pomniku i Jan Hus, na Staromestskem namesti...?To neni heslo,se kterym by prisel nove VH.Ten si ho jen "vypujcil",aby ho on a jeho nasledovatele patricne zdiskreditovali...A prokazete jim velkou sluzbu,kdyz ho nadale budete pouzivat,podle jejich prani,jako urážku..(A muj vzkaz pro ty,ktere jako Pravdolaskare oznacujete,a kteri se k tomu hrde hlasi,pod dojmem,ze Lez a Nenavist byl Komunismus: Lez a Nenavist delaji konkretni lide,a ti jsou dnes rozlezli i vsude jinde,a svym planym krikem Chytte zlodeje na nepsravnem dvorku jen pomahate skryt skutecnou Lez a Nenavist jinde..Zejmena treba fašistická mládež v Jiznich Cechach ukazala,ze ve jmenu "Demokracie" prave demokracii klidne popřou...A to i tesne po volbach,kdy je rozhodnuti vetsiny Demosu jeste čerstvé...)Napr.i TF nekdo oznacil za "pravdo-laskarku" v negativnim smyslu,ale ta je zrovna priklad te prave P&L..(Jenze za chvili uz se to prestane rozlisovat...)A ten ekonomicky system,ktere jeji KH hlasa,je daleko blize opravdovemu K.,ale rozhodne tam tento "Pojem" nenajdete,protoze byl totalne zdiskreditovan a neda se pouzit pro nic pozitivniho otevrene..

A jeste tedy-Demokracie,jako vlada lidu,tu rozhodne neni...Slysel jsem pekne prirovnani: "Jaky je rozdil mezi Demokracii a Zastupitelskou demokracii?Asi jako mezi kazajkou a sveraci kazajkou..."Soucasna koalice velmi pekne predvadi,co je utlak mensiny vetsinou,alespon tou parlamentni.Zadna diskuse,zadne naslouchani "hlasu lidu"..Nakonec spis ale predevsim predvadi, co je utlak vetsiny mensinou-protoze volby Kdysi nerikaji nic o nazorech "vetsiny" dnes,a tak vklidu svou buldozerovou vetsinou drti zakony v parlamentu,i kdyz souhlas "Demosu" je jen 8%..(Tedy:Demokracie znamena Referendum.A bez alespon odvolatelnosti poslancu jsou tito naprosto Nezodpovědní...A ovsem vlada sice je Zodpovědná-ovsem pouze Nezodpovědnému parlamentu..Prezident je sice take Nezodpovědný,ale ten nema skoro zadne vykonne pravomoci,a nemuze nic horsiho zkazit,nez delat ostudu nebo naopak kibicovat..A intriky(jako Amnes.),za ktere ovsem je zodpovědná vlada,ale KOMU je zodpovedna?Cele to pripomina vzdusny zamek,kdy jedna cast je jištěná dalsi casti a cele to neni jistene nicim,Daliovsky to visi ve vzduchu na párátku..Vysledkem pristich voleb?(To uz bude pozde!)Ale oni si zase nejakou tu medialni masaz za 4 roky najdou,a vykroužkovat se podari opravdu jen par smejdu...Ze by Ustavni soud byl strážce Spravedlnosti?Proc potom o vecech,o kterych se da rozhodnout behem nekolika minut a debatu vest v radu dnu,"rozhoduje" vetsinou v radech mnoha mesicu?Zrejme nerozhoduji podle Práva,ale podle toho,co a kdy se bude hodit..Proc soucasna koalice tak mocne oddaluje predcasne volby?Aby v prvnim obdobi nechala rozkrast bilion z republiky(na danich..za poslednich 6 let,to nemluvim o restitucnim rozkradeni!),a v druhe pulce udelala par populistickych kroku,diky nimz jim to projde..Ted se nejvic boji,aby to 2.obdobi jeste stihli... Pokud dle slov Necase je druha polovina mandatu vlady pozitivnejsi,pak by asi dost pomohlo mit vladu jenom na to druhe,tedy polovicni,obdobi?Argument,ze by se pak nedaly stihnout urcite reformy?A nebylo by to nakonec dobre,ze by se nedaly delat šmejdské reformy?)
29. 01. 2013 | 02:29

P.A.Semi napsal(a):

...
JEDINEHO opravdu pro-demokratickeho kandidata,pana Okamuru(a jedineho,ktery zrejme nebyl zid?),pro jistotu vyradili hned podvodem ministerstva fízlů(cimz se nechci dotknout te policie "dole",ta za to nemuze..),a zakryli to "perverzní matematikou",kterou soud musel odmitnout,a tim padem se mohl zachovat kompromisne:cast toho nesmyslu odmitnout a presto TO nepustit ani do prvniho kola..Jako narod jsme tedy prohrali uz pred prvnim kolem..(A ovsem TO je popularni hlavne na Morave,kde by ubral hlasy MZ.Mozna,ze ods schvalne postavila tak slabeho kandidata,pro KS vedli tak fanatickou anti-kampan a vyradili TO,aby protlacili MZ pod dojmem,ze destabilizuje levici,jak se ted snazi media mocne sugerovat? Jen doufam, ze se prepocitali...Ze dobry Rétor(Kibic)je to,co nas Nezodpovědný system potrebuje,aby volicum vcas leccos doslo...)
29. 01. 2013 | 02:29

Poor farmer napsal(a):

Připojuji se k většině výše uvedených komentářů:"Kulturní fronta" -"ta hrstka pražských kašparů",která se považuje za elitu národa,v případě KS přecenila svůj vliv,jakož i vliv mediální masáže.Zdravý rozum zase jednou zvítězil.
29. 01. 2013 | 08:17

modrý edvard napsal(a):

U mě Dienstbier skončil , když požádal o podporu u komunistů. On se nějak rozhodnul, já taky.
29. 01. 2013 | 09:12

RubyCeline napsal(a):

Pane Šterne, poklona. První komentář voleb, co vnímám jako úplně střízlivý. A myslím, že to rozdělení společnosti jste vystihl dokonale. Škoda, že opětovné sloučení je v nedohlednu, ne-li nemožné.
29. 01. 2013 | 09:19

NN napsal(a):

"Oni nejezdí v rámci programu Erasmus po Evropě, aby se ujistili, že tento strach je zbytečný"

Nezdá se mi zbytečný, dokud ve světě vycházejí (byť komiksové nebo dětské a ilustrované) dějiny Evropy bez nás, zato s Německem (ač vzniklo až 1871, že?).
29. 01. 2013 | 09:35

RubyCeline napsal(a):

Dienstbier toho má za sebou podle mne málo. Samotná integrita nestačí, bez delší profesionálně politické historie na mne působí spíš nedůvěryhodně. Ještě pár let zkušeností a aby za ním bylo něco vidět - ovšem námluvy s komunisty mu nikdo neodpustí. Měla bych s tím také nepřekonatelný problém.
29. 01. 2013 | 09:39

Ing. Šímová napsal(a):

Prodej národního majetku do ciziny

Pane Šterne,
Obracím se na Vás s prosbou, protože nevím, na koho se obrátit a doufám, že pomůžete.

Pomozte zabránit prodeji nádherného paláce, který stojí na Malé Straně v Praze. Je to starobylý palác s krásnou zahradou. V současné době je v něm (vel)vyslanectví SRN.

Německá strana má zájem tento palác koupit. Nachází přitom velkou podporu u p. Karla Schwarzenberga, který koupi všemožnými prostředky prosazuje (i ve vládě).

Věřím, že se zastanete dobré věci. Snad ještě není pozdě. Pan Schwarzenberg bude ještě nějakou dobu ve své pozici a ve vládě.
Můžete oslovit kulturní frontu a všechny slušné lidi, jistě se za Vás postaví.

Napřete, prosím, svou energii správným směrem.
29. 01. 2013 | 21:53

P.A.Semi napsal(a):

Trochu jsem prohledal statistiky, a prisel jsem na zajimavou shodu:

Okresy, ve kterych v 1. kole vyhral KS - tzv. "Schwarzenberský pás" to nazvali v televizi, od vychodojiznich Cech pres stred vcetne Prahy k severovychodnim Cecham, bez severozapadu a bez Moravy - se nijak zvlast neshoduje s mirou nezamestnanosti a s ekonomickymi ukazateli. Ovsem je tam velmi(!) napadna shoda s okresy, ve kterych podle scitani v roce 2001 bylo nejvice osob nad 65 let. Shoda je na prvni pohled viditelna, skoda, ze Vam tu nemuzu ukazat tu "mapu"...

Nelze z toho dat na prvni dojem, ze by KS volili hlavne stari lide a duchodci. Myslim, ze lepsi vysvetleni by bylo, ze KS volili v 1. kole hlavne tam, kde lide vídají nejvice starych lidi a jsou na seniory spise zvykli a tim padem i shovivavejsi...? Taky jsou to mozna okresy, kde je lepsi zivotni uroven (ale ne nutne ekonomicka?), ze ktere vyplyva vyssi mira doziti? (A ovsem tyhle udaje se lidem moc neukazuji: ze treba ziji v okresech, kde je nizka mira dožití, to by leckoho popudilo... Dalsi zajimavy excess je v tom, ze v Praze je markantne nejvic lidi tesne pred duchodem a rodi se tam nejmene malých dětí...)

A ovsem prave ale o tu nejstarsi tridu prisel kampani pred druhym kolem, ktera prave leckomu starsimu musela byt velmi povědomá. Ze to mladez neprokoukla se neni cemu divit, protoze ty stare casy nezazili... Ze to Prazaci neprokoukli - ale ti jsou ze stejneho těsta, tem ta Agitace v zasade tolik vadit nemusela...
30. 01. 2013 | 00:47

Kača napsal(a):

Hysterie proti oposmlouvě byla svého času mediální masáží čtyřkoalice, která byla odstavena od koryt. I když oposmlouva vznikla jako důsledek politického diletantismu Rumla a spol. Dnes je to opět využíváno k dehonestaci Zemana. Připomeňme si, o co vlastně šlo: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=094&clanek=040902
30. 01. 2013 | 02:35

jk-jiny napsal(a):

Zemana volil můj kamarád podnikatel, poměrně bohatý. Už kvůli ekonomice a předvídavosti.
Článek je jen pokračováním kampaně "elita volí knížete, lůzři a socky Zemana".
Nebylo to tak, ale myslete si to: prohrejete pak další volby.
30. 01. 2013 | 12:10

Pavla napsal(a):

Nechápu, jak můžete do střední třídy řadit kulturní a akademickou frontu? Myslím si, že KS volili převážně zbohatlíci v čele s českými rádoby celebritami, kdy jim vyhovuje jeho laxnost k daňovým přiznáním a korupci a studenti, kteří posedávají v hospodách a klábosí celé dny "o ničem". Každopádně ani MZ není ideální kanidát, ale byl zvolen demokraticky. Už by to všichni ti, co se snaží neustále MZ očerňovat a tahat na něho špínu kde se dá, pochopit.
30. 01. 2013 | 15:01

hanka napsal(a):

V 1. kole jsme volila Dienstbiera, ve druhém kole Zemana.
Po té nechutné mediální masáži mi nic jiného nezbylo. Mýlíte se, že Zemana volili
nižší vrstvy, ti totiž jsou tak otrávení, že vůbec volit nešli.
KS volili hlavně mladí zfanatizovaní internetem.
V mém okolí je spousta dobře situovaných, kteří opravdu KS nechtěli. Podílel
se na zákonech, s kterými lidi nesouhlasí a na prosazování umístění radaru v ČR.
30. 01. 2013 | 19:34

Dita napsal(a):

Mám VŠ a pracuji na VŠ v administrativě. Jsem ráda, že mám práci i když je to práce deprimující - a to v tom smyslu, že kolem sebe vidím, jak jsou zbůdarma vyhazovány evropské peníze. Půlka projektu je obvykle byrokracie, druhá vymyšlené činnosti. Produkujeme poloschopné absolventy, protože na VŠ jde 60% věkové kohorty, tj. i silně podprůměrní. Tenhle stát je deprimující pro každého, kdo má trochu morální zásady, a z tohoto pocitu mě bohužel noblesnost kohokoli vyvést nedokáže. Za komančů jsem si vážila VŠ vzdělaných lidí, dnes si vážím obyčejných pracujících. O osobu KS jsem se nezajímala od rozhovoru, kde byl tázán, zda restituoval pomocí korupce a co si myslí o trafikách pro ony 3 poslance. Jeho odpovědi byly zásadním způsobem neuspokojivé. Haag bylo už jen potvrzení. Pustila jsem si pár přednášek MZ a pár debat, což mi stačilo na to, abych se ujistila, že na Vysočině nezesenilněl, a měla jsem de facto vybráno. Otázkou bylo jen, zda jít k volbám, k čemuž mě pobídla masivní kampaň KS. Politik, co má fanatické stoupence, si může dělat co chce.
30. 01. 2013 | 20:54

občan napsal(a):

Pan autor je zdá se zcela mimo. Žije v nejaké svojí realitě že Zemana volí jen socky a spodina.. no to je gol. Poslední dobou je In psát o tom že Karla volí inteligence a Zemana špíny. Přitom by se ta příměra dala obrátit. Karla volili hlavne ovce co jim stačí názor nejakýho Hřebejka nebo Svěráka a když nevyhráli maji plnou hubu keců stejně jako autor.
Myslím že Zemana volili lidi kteří nechtějí na hrad nekoho kdo nese zodpovednost za rozkradenou zemi, korupční zázemí, nedořešení a zametené kauzy a další svinstva kterých se přímo učastnil. Dále taky kampan za zvolení Karla prezidentem byla tak odporně jednostranná ze strany madii že Karla prostě NEŠLO volit
---------------

takže na záver, jsem zamestanec s dobrým přijmem a smlouvou na dobu neurčitou. Specifikoval bych se jako vyšší střední třída a aktuální zákony vlády mi finančne nijak nevadí, nebojím se ztráty práce ay jsem v ní spokojen a přesto jsem volil Zemana.
Tak kde se stala podle autora chyba? myslím že ta chyba je pouze autor a tuto chybu by měli v redakci vyškrtnout
31. 01. 2013 | 12:11

Kyselý napsal(a):

Slovní průjem pana Šterna vyvolává u soudného občana dávící reflexy a patří do kategorie článků Jaroslava Kojzara v komunistickém totalitním Rudém Právu. Velmi mne překvapuje, že naši takzvaní demokraté, ve skutečnosti modří bolševici začínají s chutí a s gustem používat právě bolševické metody z 50. let.
31. 01. 2013 | 15:34

Jarda napsal(a):

Pane Šterne,
vaše analýza by se mě měla ve své podstatě hluboce dotknout. Ale nějak je mi to jedno.
Nejsem „nízkopříjmová skupina“ neboť můj měsíční příjem je v násobcích toho průměrného.
Vzdělání mám VŠ a od r. 1990 pracuji v ekonomické oblasti ve vedoucích pozicích. V 1. kole jsem nevolil ani jednoho z finalistů 2. kola. Ve 2. kole jsem musel dát hlas M.Z. z důvodu, že
to co předváděl K.S., ale hlavně jeho volební a mediální „pomocníci“ byla trapná parodie
která mne docela dost urážela. A jestli někdo před herci, či zpěváky servilně papouškujícími bezduché fráze na podporu K.S. padá v hlubokém obdivu do mdlob, já, ani moje partnerka (s nadprůměrným příjmem) k nim nepatříme. Většina z nich žádnou elitou národa nejsou. Elitu je třeba hledat někde jinde.
K.S. neměl připustit, aby jeho příznivci kolem něj předváděli takřka olympijskou rektální disciplínu srovnatelnou s reklamou na hamburgery, coca-colu apod. Tenhle způsob agitace bez argumentů
citlivě vnímají právě lidé, kteří nemají z „z mozku kostku“. A pokud někdo dal svůj hlas pro K.S. jenom z těchto důvodů, je u mne konzumní prosťáček krmený „průjmem“ totálně závislých médií. M.Z. je hrubec, ale pro občany (tedy pro většinu) ČR je mnohem menším ekonomickým nebezpečím jak K.S. a hejno supů stojící a čekající za ním.
01. 02. 2013 | 08:54

tomáš napsal(a):

přimlouval bych se za to aby napsání takovéhoto štvavého lživého žumpoidního článku byl přestupek nebo ještě lépe trestný čin:-)
na "novináře" v ČR je evidentně potřeba malý dvorek a hodně velký a tlustý bič :-)
02. 02. 2013 | 11:06

M. Berka napsal(a):

Není nic hloupějšího, když nějaký bloger dělá sáhodlouhé analýty, proč lidé raději volili Zemana , než Karla. U mě je to naprosti jednoduché. Za Schwarzenberga, jako umdlévajícího apatického presidenta, bych se zaručeně styděl. Je zaručeně evidentně handicapovaný, Zeman je proti němu úplně jiná intelektuální kategorie , troufnu si říci, že o několik řádů vyšší.
Schwarzenbergova rozhodnutí , např. v otázce Kosova, jsou rozhodnutí jedince, který je blíže diletantismu, než erudovanosti. Prostě, Karel je farizejský dědula, který v české politice nemá vůbec co dělat, neb je to ještě navíc Švýcar a je to znát i na masové a ryze zištně účelové podpoře německými vlastníky ovlivňovaných nedií. Je hloupý ten, kdo nechápe, že K. S. v tomto státě absolutně není proto , aby hájil zájmy většiny. Od kdy šlechta tíhla k poddaným ? Proč se vlastně honosí titulem kníže , který je dnes absolutně nesmyslný a ve své podstatě povýšenecký ? Prostě, i kdyby nebylo Zemana, Schwarzenberga bych já osobně nikdy presidentem ČR volit nemohl. Musel bych se totiž za takovou do nebe volající vlastní hloupost stydět !!
02. 02. 2013 | 18:50

Dag napsal(a):

Celkem jsem se zájmem článek přečetl, ale konec je opravdu žalostný. Nevím proč autor článku, jako třešničku na dortu se snaží přesvědčit čitatele, že jediným spasitelem je pan Dientsbier, jehož jedinou kvalifikací je, že je synem disidenta. Opravdu smutné autorství,
04. 02. 2013 | 09:12

sapér Vodička napsal(a):

Pane Šterne, vy čeští pravičáci, jste zvláštní sorta lidí. Povýšení, vždy arogantní a zupáčtí, ať se děje co se děje.
Vydělávám 30 tisíc měsíčně a nečelím exekuci. Přesto nikdy nebudu volit lidi, co už léta rozkrádají naše daně. A už vůbec ne médii vyšlechtěného "Karla", který je pozoruhodný jenom tím, že za celou dobu, co je v politice, nic nedokázal. Vždy byl jenom maskotem, jednou Zelených, teď TOP09.
Takže ještě jednou a po lopatě. Nevolím prázdné nádoby, ani tuneláře - N I K D Y.
A média i celebrit se klidně můžou postavit na hlavu. Nejsem sám a je nás čím dál tím víc.
Víte, MY jsme občanská společnost, ne deklasované živly.
04. 02. 2013 | 11:52

Jarmila napsal(a):

Takže pane autore. Už nás přestaňte srát tím kastováním na lepší voliče Karla a nýmandy a blbečky, voliče Zemana. Jen tím ukazujete vlastní nadutost, ubohost a hloupost. Znám hned několik velice vzdělaných milionářů, kteří volili Zemana. Přestaňte nám i sám sobě lhát. Ne každý, finančně zajištěný volič, je ochoten uvěřit těm vašim demagogiím, které se snažíte lidem namluvit. Na ty nám úplně stačí vláda, nepotřebujeme ještě takového prezidenta.
06. 02. 2013 | 15:28

Pepa Josef napsal(a):

Ona už to napsala Jarmila a další - nejsme zatím v Indii. Na druhé straně to rozdělení tu existuje, ta závist a nenávist tu evidentně je. Proč musím být považován za lůzu jen proto, že mám poměrně silné sociální cítění a soucit s těmi, kteří nosí ty metařské vesty? Nejde spíš o to, jestli je po nich čisto nebo bordel? Nemůžu si pomoct, ale dobře si pamatuji výroky našeho současného prezidenta po roce 1989 - hlavně prachy, morálku až potom, ekonomická věda nezná slovo morálka a podobně. Tohle jsou výsledky. Kdo nevydělává za každou cenu, je socka, vůbec nepřipustíme, že někdo může mít jiné priority než hrabivost. Mimochodem, ekonomika není věda, to je pseudověda - je to soubor uměle vytvořených pravidel, která mají zajistit maximální zisk tomu, kdo je u koryta. Panebože, já si přečtu, že naše ekonomika jde do p.dele, protože lidi neutrácejí! A nikdo se nad tím nepozastaví. Nejde náhodou tamtéž, protože není podporována věda, vzdělání je na okraji zájmu a úkolem nemocnic není léčit, sle podnikat?!!

Nevolil jsem nikoho, dobro jsem nenalezl a odmítám volit pouze menší zlo. Navíc nevím, které to je.
07. 02. 2013 | 08:06

jepice napsal(a):

Samozřejmě, Jarmila má pravdu. Pan autor úplně vynechal fakt, že Zemana volili klausovci. A ti určitě nezametají ulice. Jejich hněv, stíhající "pravdoláskovníky", není o nic méně tekutý než hněv páriů. A navíc je pěkně smrdutý.
08. 02. 2013 | 08:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy