Přemluv bábu je plodem neoliberální ideologie po česku

25. 04. 2010 | 11:56
Přečteno 31827 krát
Nevěřícně jsem zíral na klip Přemluv bábu, v němž dva mladí herci celkem neomaleně vyzývají své vrstevníky, aby přemluvili své dědky a báby, aby nevolily levici, ale pravici. Dědek s bábou jsou totiž lehce dementní a hloupí, takže sedli na lep populistické propagandě levice. Stačí, když jim mladý kabrňák vysvětlí, že mají volit pravici, protože ta na rozdíl od levice nezadluží stát tak, že to budou splácet ještě jejich vnoučata. Mladí herci nevidí rozdíl mezi sociálními demokraty a komunisty. Levice je jedna banda, která automaticky po svém zvolení přivede zemi zpátky do totáče. Levice podle nich zvítězí jenom díky starým bábám a dědkům, kteří nalítli na její populistické sliby. Copak se báby a dědkové nepamatují, jak to tady čtyřicet let vypadalo, ptají se mladí herci. Levice chce podle nich kromě návratu do totáče také záludně zadlužit zemi tak, že to budou splácet ještě vnuci. A to proto, že její voliči, bába s dědkem, už dávno budou mrtví, až se budou dluhy splácet, takže je to vůbec nemusí mrzet. Naštěstí tu je pravice, stará i nová, která je připravena zemi osvobodit od strašných záměrů levice. A proto se mají mladí lidé rychle rozjet za bábama a dědkama a přesvědčit je, aby volili pravici. A kdyby snad starochové nějak otáleli, tak je mají přestat navštěvovat a to třeba až do jejich smrti. Prostě bábo, dědku, dokud to tam nehodíš pravici, tak na mě zapomeň.
Tolik klip. Dosud jsem si myslel, že žiju v civilizační oblasti, kde platí: cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Ale zřejmě je tu už pár lidí, kteří tohle přikázání vypustili z repertoáru. Také jsem si myslel, že po svržení totality a nastolení demokratických poměrů jsme si opět osvojili zásadu, že člověk dokáže rozeznat dobré a zlé a že je sám schopen se podle toho svobodně rozhodovat. Tím nijak nevylučuji diskusi lidí rozdílných názorů, naopak, ale snad jsme schopni respektovat přesvědčení a názory druhého, byť s ním nesouhlasíme. Ať si proboha bába s dědkem volí, koho chtějí, a nebudu jim hned vyhrožovat, že mě teda nikdy neuvidí. Během kolektivizace v 50. letech také vyjížděly přesvědčovací brigády mladých svazáků přemluvit báby a dědky na venkově, aby i s majetkem vstoupili do družstva. Starochové nějak nechtěli pochopit výhody JZD, tak jim přijeli domluvit. Evidentně máme takové domlouvání starochům v krvi.
Další nehorázností klipu je, že klade rovnítko mezi sociální demokraty a komunisty. Když to dělá ODS, která má už asi pátou volební kampaň založenou na obavě z návratu starých poměrů díky vládě levice, tak je to sice těžko intelektuálně stravitelné, ale člověk to nakonec chápe. Je to jasně účelové strašení, a pokud to k ODS přivede voliče, proč by nakonec strana tímhle lidi neděsila. Jenže když s takovým tvrzením zcela vážně přicházejí lidé, kteří na tom nejsou politicky účelově zainteresovaní a myslí to fakt vážně, tak to je k zamyšlení. Bohužel znám ve svém okolí velké množství jinak inteligentních lidí, kteří trpí iracionálním strachem z vítězství levice. Kladl jsem si otázku, jak je to možné? Dlouho jsem si myslel, že je to otázka pro psychiatra. Někdy se i dospělí lidé bojí skřítků nebo ježibaby a usínají jenom při rozsvícených světlech, ale na to mají psychiatři poměrně účinné metody a léky. Strach z ježibaby a z komunistů mi dvacet let po pádu komunismu, v době, kdy jsme v NATO a EU, kdy jsme obklopeni demokratickými zeměmi a kdy komunismus vládne pouze na Kubě a v Severní Koreji (čínský kapitalistický komunismus sem nepočítám) totiž v něčem přijde na stejné úrovni. Proč se lidí postižení strachem z levice nebojí třeba kmotrů, klientelistů a korupčníků, kteří se v podstatě zmocnili veřejné moci?
Důvody nejsou psychiatrické, ale ideologické. Během transformace naší společnosti z totalitní podoby na demokratickou společnost a tržní ekonomiku bylo nutné argumenty přesvědčit občany o nutnosti této přeměny. Soustava těchto argumentů byla postavena na neoliberální ideologii, která tehdejší situaci nejvíc odpovídala. Transformace proběhla a neoliberální ideologie pomohla přesvědčit většinu veřejnosti o její nezbytnosti. Jenže od té doby uběhlo patnáct let, během nichž se naše společnost stala standardní zastupitelskou demokracií a tržní ekonomikou plně integrovanou do mezinárodních tržních, demokratických a bezpečnostních struktur. Bohužel neoliberální ideologie nezbytná pro revoluční období nám tu poněkud zamrzla a ještě se tak nějak po česku rozvinula. Jenže my nežijeme v době transformace, ale v éře rozvinuté tržní ekonomiky a parlamentní demokracie. Například požadavek regulace trhu má zcela jiný význam v historické etapě, kdy se trh teprve pozvolna rodí (počátkem 90.let), a zcela jiný význam dnes v době plného rozvoje tržní ekonomiky.
Neoliberální ideologie po česku je nejkrajnější neoliberální variantou založenou na modelování lidského chování jako maximalizaci užitku. Je založena na několika jednoduchých axiomech. Za prvé tržní ekonomika je nejen motorem efektivnosti a produktivity společnosti (a tudíž vyřeší vše), ale je i základem demokratických poměrů. Proto jakákoliv regulace trhu povede nejen k snížení efektivnosti a produktivity, ale i k omezení demokracie a svobody. Z tohoto důvodu nerozlišují neoliberálové mezi sociálními demokraty a komunisty. Každý, kdo chce regulovat trh, ohrožuje demokracii a svobodu. Za druhé neexistují špinavé peníze. To znamená, že podnikatelé nekradou, ale jen využívají mezer v zákonech a pravidlech k zvýšení svého zisku. Zatímco zaměstnanec, když ukradne ve firmě cihlu, tak natotata mašíruje do kriminálu. Proto jakékoliv opatření vedoucí k omezení korupce a hospodářské kriminality – protikorupční agent, finanční policie, korunní svědek, majetkové přiznání, je vnímáno neoliberály jako útok na svobodu občanů. Za třetí neviditelná ruka trhu nejlépe vyřeší všechny neduhy nebo problémové sféry moderního světa – ekologické problémy, oteplování, vzdělání, zdravotnictví, kulturu. Proto jakékoliv zásahy státu do těchto sfér vnímá neoliberál jako narušení volné hry tržních sil a jako násilný zásah do organické struktury společnosti. Za čtvrté jsou neoliberálové přesvědčeni, že bohatství vytvářejí podnikatelé podnikáním a zaměstnanci se jenom vezou a mohou být rádi, že je podnikatelé zaměstnávají. Takže když podnikatele naštveme progresivní daní z příjmu, tak budou míň podnikat nebo asi někam odejdou (proboha kam?) a prosperita je fuč. Svět se dělí na schopné, kteří podnikají, a neschopné, kteří se proto musí dávat zaměstnat. Schopní táhnou na svých zádech ty neschopné, kteří se za to jim odvděčí akorát tím, že volí levici, která má v programu progresivní daně, majetková přiznání a další lumpárny. Za páté ze svého guru Hayeka neoliberálové převzali tezi o minimálním státu, čili nízké daně. Trochu přitom zapomněli na to, že hlavní úlohou státu dle Hayeka je vynutit dodržování pravidel. Neúprosná vláda zákona se ale vůbec nehodí do podnikatelské džungle, která tu vládne a v níž se podnikání na hraně podvodu nejlíp daří. Neoliberálové také celkem shovívavě hledí na korupci, protože pro ně je to jenom způsob, jak přelít státní peníze (získané z ničemných daní) zpět do soukromých rukou.
Neoliberalismus po česku není naší specialitou. Jeho klony vidíme ve všech postkomunistických státech. Je to jakýsi pozůstatek transformace, bohužel u nás ještě stále silný. Jeho základní princip, vše podřídit maximalizaci užitku vede k tomu, že všichni méně užiteční - důchodci, nezaměstnaní a vůbec staří jsou považováni za něco míň. A to je také podstatou přezíravého postoje obou mladých arogantů. Asi nás čeká ještě dlouhá cesta k tomu, než naše společnost vyroste z české verze neoliberálních předsudků a dogmat.Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jan Mertl napsal(a):

Perfektní. Zejména analýza neoliberalismu po česku v závěru.
25. 04. 2010 | 12:07

Jan napsal(a):

"...lidé spíše snesou šílené sprostoty i zločiny řady politiků, než ironii a sarkasmus - tedy druh humoru herců v klipu..." z webu karikaturisty Oldřicha Dwořáka http://oldrichdworak.sblog.cz/
Jo,jo, je to tak...
25. 04. 2010 | 12:15

Matyáš Merlain napsal(a):

Ten klip je trapný. A jako liberálovi mi pěkně ilustruje moudrost, že i na "správné" straně barikády je vždy většina hlupáků.
Nenechme se strhnout k nevěcné debatě touto stupiditou nejvyššího formátu. Svádí to.

(Podotýkám, že jsem si vědom, jak se kdekdo v dnešní době snaží zdiskreditovat pojem liberála. Já jsem klasický liberál.)
25. 04. 2010 | 12:23

radek napsal(a):

fakt pěkný blog
25. 04. 2010 | 12:23

Roman966 napsal(a):

Díky za blog, mluví mi z duše. Akorát bych to nesvedl takhle věcně sepsat.
25. 04. 2010 | 12:27

veverka napsal(a):

Je to výsledek postsametové mediální propagandy a toho,že prakticky všechna naše hlavní média jsou pravicová.Včetně těch veřejnoprávních.Ta pravičácká masáž co se line z ČT je prostě strašná a mladí lidé si dělají názory podle toho.Mádl s Issovou jsou názorným příkladem takto mediálně zmasírovaných ovcí.
25. 04. 2010 | 12:28

Lex napsal(a):

Skvělý rozbor. A "smradi" nás budou učit rozumět světu. A dokonce vyhrožovat, že když nepodpoříme jejich křivé vidění světa, tak už je neuvidíme. No, mít takového "smrada" doma, ani by mě to nemrzelo. Jenže je to tochu jinak (teď nemluvím o těch dvou, kteří díky své "genialitě" - a díky fondu české kinematografie, odkud milióny korun od daňových poplatníků, byť třeba zprostředkovaně, tečou mírou, o které se normálnímu člověku sotva zdá, do jejich kapes, ale o mnohých jiných). Protože mnoho těch jiných vidí své staré rodiče, důchodce, jen jednou měsíčně. Když berou. Někdy i častěji, když jim chybí.
A ještě nakonec - kolik si toho pamatují ti dva kašpaři, jak to tu chodilo, jak žili jejich otcové a matky, že chtějí poučovat? A když už jsou těmi kašpary, až dokáží ve filmu to, co dokázaly předchozí generace v šedesátých letech, ať mudrují. Zatím jsou to jen oni kašpaři.
25. 04. 2010 | 12:31

Tupelo napsal(a):

Diky za clanek, opravdu paradne napsane.
25. 04. 2010 | 12:31

veverka napsal(a):

jan
"lidé spíše snesou šílené sprostoty i zločiny řady politiků..."

Ano já taky nechápu proč pravičáci v klidu snášejí vztyčené prostředníčky a kopání do aut a různé Opencardy a padáky a místo toho chtějí přemlouvat báby s dědky aby tyto gaunery a zloděje šli volit taky.
25. 04. 2010 | 12:33

michal napsal(a):

Divím se, že se divíte, pane Šterne. Forma tohoto klipu se mi také svrchovaně nelíbí, ale chápu, z jakých motivů podobné nálady vyvěrají.
Přirovnávat dědečky a babičky v 50. letech, kteří bránili své majetky, k fiktivním bábám a dědkům z klipu, kterým je doporučováno, aby prostřednictvím svých volených zástupců přestali brát majetek ostatním, je nefér. Klip pravda uráží celou řadu seniorů, kteří nikoho okrádat nechtějí a naopak jsou dnešním tak zvaně sociálním systémem okrádáni.
Víte, pane Šterne, v téhle zemi existuje menšina lidí, kteří jsou produktivní, snaživí a/nebo inteligentní, svobodomyslní, mají svou vizi, které obětují leccos ze svého volného času ve snaze, aby za nimi něco zůstalo. Kteří věnují vysoce nadstandardní úsilí a čas své práci. Kteří by se styděli, být na obtíž, na podpoře či předluženi. Většinou mívají nadstandardní příjmy a majetky. Nejsou sobečtí, jen se chtějí dělit jen s těmi, kteří na to podle jejich názoru mají nárok. A to není člověk, který je líný, kriminálník, řvoun na demonstracích, odborář. To není člověk, který rozvrátil manželství nebo pohrdá vztahy a proto mu zbývá málo peněz na živobytí své nebo dítěte. To není člověk, který chce druhým upírat právo na svobodné uzavírání jak komerčních, tak soukromých právních vztahů.
Co nám (troufnu si se počítat do téhle ohrožené a dnes diskriminované menšiny) nabízí tenhle stát? Za extrémně vysoké platby do státního rozpočtu (v porovnání se svými sousedy) nabízí stejnou úroveň státní "péče". Stejný důchod za neúměrně vyšší platby, což se ostatně nelíbí ani ústavnímu soudu. Stejný hlas ve volbách jako má člověk, který je přissát ke "státnímu" prsu, jenž své mléko nuceně vyžaduje na nás.
Divíte se, že jsme nespokojeni? Divíte se, že ti neomalenější volí i urážlivé prostředky? Napravme problém, ne sypmtomy.
25. 04. 2010 | 12:39

Koudelka napsal(a):

Jan
"...lidé spíše snesou šílené sprostoty i zločiny řady politiků, než ironii a sarkasmus - tedy druh humoru herců v klipu..."
Mýlíte se. Lidi jsou naštvaní na to, co se děje. Jenže nic nezmůžou.Naprosto nic. Neodvolatelní politici, naprosto neuvěřitelná doživotní imunita mimo parlament, následné účelové koalice předvolebních nesmiřitelných nepřátel, zkorumpovaná justice, mafiáni v zákulisí..chcete toho více????
Myslíte, že normální lidé mají šanci uspět????
25. 04. 2010 | 12:40

vlk napsal(a):

Excelentní!Skutečně excelentní!
díky za to.
A koukám, že s evám už dostalo poučení, co přes svou brilantnost jste .Totiž hlupák. Protože jste si vybral jistou stranu barikády.

Od totálníhovlk hlupce..

No nic, já si link zakládám do svého archivu.Protože jsem na té barikádě, pokdu dovolíte -s vámi. A jsem rád , že tam nalézám staré známé a přátele. například pány Tupela a Lexe.
25. 04. 2010 | 12:40

islamabad napsal(a):

veverka:
a já nechápu, proč kdokoliv snáší jakoukoliv sprostotu a zločiny od politiků - je snad levice v tomhle ohledu lepší? není.
jediný řešení je ubírat politikům moc. čím míň moci, tím míň toho poserou.
25. 04. 2010 | 12:42

Matyáš Merlain napsal(a):

vlku,

předpokládám, že reagujete na mne. Pokud ano, jste, zdá se, neschopen rozboru významu vět. Všimněte si, že jsem slovo "správné" dal do uvozovek proto, že vyjadřuje jen můj osobní názor. Dále, že mluvím o té straně barikády, na které stojím, tedy z hlupcovství obviňuji ty, kteří tam stojí se mnou, a ne ty, kteří stojí na straně opačné. A ač vím, že i na druhé straně většina lidí hlupáky je, dokonce ač nevím, jestli tam stojí i pan Štern, o něm jsem vůbec nemluvil.

Doporučuji k nastudování např. knihu Understanding arguments: An introduction to informal logic.
25. 04. 2010 | 12:49

Holubář napsal(a):

Nechte už toho.
Dva puberťáci a jeden zastydlý postpuběrťák stvořili dílko a myslí, že jsoum pupkem světa. Časem sami zjistí, že to není pravda.
Tak je nechte vydovádět a hlavně si všichni udělejte/me pořádek doma s vlastními ratolestmi. Z tohoto pohledu já tu natočenou blbinu osobně jako žádný probém nevnímám. Nějaká hodnocení jsou spíš ztrátou času, zdá se mi.
Jestli je chcete naštvat, tak volte levici a maj to!
25. 04. 2010 | 12:51

jenicek napsal(a):

Chachachá, to dneska slezina soudruzi. Další chytrák co přesně do detailu ví, co si někdo jinej (a navíc míní skupinu lidí!) myslí. A tak těm "čekým neoliberálům" narve do huby bláboly co oni podle něj údajně tvrdí, ale ve skutečnosti to jsou Šternovy dojmy a průjmy. Jo, to už se tak stává, když někdo chce popsat někoho jinýho, tak nejlíp popíše sebe:-)
25. 04. 2010 | 12:51

Lena napsal(a):

A už je to tu zase.

Je každého věc, jestli se nechá levicově nebo neoliberálně zblbnout.

Napadlo kritiky toho videa, že prarodiče sice můžou slíbit volit levici, ale volby jsou tajné, takže si tam stejně můžou v klidu vhodit, co chtějí? Nebo si snad všichni myslí, že je vnuci budou kontrolovat za plentou??? :-) Trošku paranoia, ne? Určitě tohle je spíše pro psychiatra, než lidi s obavou z české levice. Českou levicí nikdo nikoho strašit nemusí, protože ta si umí odstrašit spousty lidí zcela sama. Ani já nechci vítězství naší levice. Proč? Že by z iracionálního strachu? To těžko. Nechci jí díky zkušenostem, kdy jsem za její vlády jako OSVČ přes účto viděla, jak se zhoršily podmínky pro malé živnostníky. Větší část mých zákazníků se postupně propadla k menším výdělkům, někteří vrátili ŽL, byli nuceni se rozejít se svými brigádníky (někdy zaměstnanci). To je realita, nic imaginárního.

Co se týče klientelismu, korupce apod. - tak zase můžu soudit jen ze svého okolí. A setkala jsem se s tím, že většina těch, kteří si "ruka ruku myjí" jsou právě bývalí komunisti, dnes sice rozlezlí do všech možných stran, ale myšlením stále v době, kdy se vyvolení nahrávali mezi sebou. Po revoluci měli informace o tom, kde jsou hodnoty, ty si zprivatizovali za velmi mírné cen a vydělali už jen pouhým rozprodáváním. Tyhlety téměř žádný řemeslník, který budoval firmu od píky, dohnat nemůže a není pro ně ani partner, nad kterým by se neofrňovali.

Pobavila mě věta, že za ukradenou cihlu půjde zaměstnanec do lochu. To jako u nás? :-) To není ani na hodinový vyhazov. Do lochu nepůjde, neb cena cihly zakládá pouze přestupkové řízení nikoliv trestní, které je až nad 5000 Kč, což by cihla dosáhla jen v případě, že by byla zlatá. Obávám se, že zaměstnavatel by nebyl schopen v tomto případě protlačit ani okamžité zrušení prac. poměru pro zvlášť hrubé porušení ... Nakonec by byl moc a moc rád, kdyby zaměstnanec podepsal dohodu dle § 49.

Kam by podnikatelé odešli při zvýšení daně? To byla fakt vážně myšlená otázka? No například na Seyshely nebo v EU do Belgie (že je to Belgie, si nejsem zcela jistá, neb se o tohle nezajímám). Existují zprostředkovatelské firmy, které toto zajistí. Firma získá sídlo v zahr., ale u nás dál fakticky funguje jako dosud. Dokonce dostává i státní zakázky. Nechce se mi věřit, že by tohle autor nevěděl.

Myslím, že tohle je velmi manipulativní článek. Na věcech, které každého musí štvát - čili na korupci, praní špinavých peněz, anarchii, která tu vládne v zákonech - staví zavádějící konstrukce.

K těm mladým arogantům bych ráda podotkla jen to, že ti mi připadají naprosto neškodní oproti dvě arogantům - odhadem 35 a 50 let, které jsem loni viděla tlačit na jednu babku od nás z vesnice. Stařenka brečela, že jí chtějí vzít pole, 35 letý fešák na ní vyjížděl, že nikdo jí nic nebere, ale ať dělá, že ty prostoje stojí peníze. 50 letý přidával vzteklé křupanské poznámky, o tom, kdo to bude platit. A hle, do této chvíle na tom místě vyrostl dům - spíše obluda - který hyzdí okolí, neměl při stavbě souhlas obce a o čistotě koupě pozemku mám velké pochybnosti. A komužepak ten dům patří? Brněnskému státnímu zástupci. Tolik k těm arogantním mlaďochům vyvíjejícím nátlak na stařečky.
25. 04. 2010 | 12:51

skura napsal(a):

Vynikající analýza současného stavu české společnosti a jeho příčin!
Vidím to úplně stejně, ale nedokázal bych to tak výstižně napsat.
Podepisuji na 100%

Díky za tento článek..
25. 04. 2010 | 12:54

jenicek napsal(a):

Matyáš Merlain: Nebuďte naivní, vlk je demagog, překrucovač a lhář. Kampak na takový typy s logikou a významem slov:-D
25. 04. 2010 | 12:55

tata napsal(a):

no děkuji za blog

Tak srozumitelně bych to nedokazal napsat,myslim že v tomto duchu sice ne tak dokonale vedu debaty s těmito zastanci teto myšlenky ktera podle mě těmito herci byla obzvlašt podana nepovedeně,hrubě,necitlivě, ale zhruba vteto podobě sice zabaleny v lepším šatě,uvažuje minimalně polovina pravicovych voliču.

Největší panika a to i u mistnich veličin pravice,nastala po prohranych komunalnich volbach,kdekoliv kliknete na internet zjeví se vam podobne věci jako zde pod blogem..........
Podpora podnikání dle ODS

ODS má řešení pro podporu a rozvoj podnikání. 12 bodů jak na to.
zpravy.ods.cz/podpora-podnikani

ČSSD proti Vám

Podívejte se na zpravodajství z území oranžových planých slibů!
http://www.CSSDprotiVam.cz
Zastavme společně KSČSSD

Vadí vám populismus a zadlužování naši země? Připojte se k nám!
http://www.ModryTym.cz

myslim že toto mohu nechat dale bez komentaře,to jasně dokazuje masaž,je jen na nas co myslime jinak se teto masaži postavit.
25. 04. 2010 | 12:59

Jeňýk napsal(a):

v naší společnosti se vysyktují infantilní a senilní jedinci. Být mladý a stejně tak být starý nedává pražádný patent na rozum. tenkip je jednostranná agitka, ale nemá cenu nevidět i tu druhou stranu, tj. že levice nás bombarduje podobnými genialitami.
Jako se vyskytuje typ seniorů podléhající levicovému populismu a bojících se jakékoliv změny, take existuje typ juniorů podléjající hurá liberalismu a myslících si že ohledy nejsou třeba.
25. 04. 2010 | 13:08

veverka napsal(a):

Jiná verze videa těchto pravičáckých svazáků je zde:
http://video.yahoo.com/watc...
25. 04. 2010 | 13:09

alarm napsal(a):

Stařé stařenky a stařečci volí až do posledního dne života. Už jsou senilní, jen žerou a s.rou apod. Mladí smí volit až po 18 roce života. Mladým jde o to, zabránit jimvolit debilně. Tak o co jde? Klip je geniální. Myslím, že nastartuje nové a nové klipy o hnusnostech starých lidí. Smiřte se s tím, staří přitroublové !!!
25. 04. 2010 | 13:12

tomas.p napsal(a):

Výborný článek.
25. 04. 2010 | 13:13

LEVAK napsal(a):

"Neoliberalismus ničí všechna opatření,jimiž stát korigovál selhání klasického liberalismu.Je to pomsta majetných za to,že museli dočasně akceptovat fordistický kompromis!" Alain Bihr
„Neviditelná ruka trhu“ na větších či menších daňových prázdninách prostě selhala coby zdroj rohu hojnosti. Volnost trhovců,rovnost daní a bratrství kmotrů příjmové stránce státních pokladen nikde nepomohly,ba krizi přivolaly!
25. 04. 2010 | 13:13

Důchodce napsal(a):

Kdo v Ostravě napadal mladé - důchodci. Kdo bude platit naše dluhy - mladý. Kdo bude zvýšeně zdaňovat bohaté, aby bylo na důchody a zdravotnictví - levice.
25. 04. 2010 | 13:15

LEVAK napsal(a):

Ad alarm:chtěl bych vidět z jaké rodiny pocházíte?Zřejmě jste ještě nedokázál pochopit co to je inteligence.Ve Vašem případě určitě vrozená inteligence nulová a získaná žádná!
25. 04. 2010 | 13:17

noname napsal(a):

Staří herci neměli po skončení reálného socialismu do čeho "píchnout", protože o to jejich "umění" nikdo moc nestál. Tak se začali živit jako hostinští, nebo podobná branže, doufajíce, že jim to přinese kýžený velký zisk, jako z jejich umělecké činnosti. Mladí herci, aby se uživili, musí něco umět, a takových je málo, tak se ti méně schopní pustuili do politických agitek v domění, že si toho příslušné partaje všimnou a postarají se jim o blahobytná angažmá. Takže nejde o dědky, ani o báby, ale o koryta "umělců", levice jejich bláboly nezajímá a tak se mohou obracet jen na pravici a doufat ve větší koryto.
25. 04. 2010 | 13:17

Sraffa napsal(a):

Pane Šterne, není co dodat... Dík.
25. 04. 2010 | 13:18

Kateřina napsal(a):

Řešení:
Inspirovat se Západní Evropou oplývající Štěstím a Bohatstvím. Nastavit pravidla na jejichž dodržování bude důsledně dohlížet stát.
To je prostředí pro úspěch a svobodu jednotlivce. Tady svoboda jednoho pokračeuje ve spolupráci s druhými.
25. 04. 2010 | 13:23

Petr Havelka napsal(a):

Klip je jenom virální šmodrch

Jen bych se chtěl zeptat, i když se s blogem pana Šterna ve velké části shodnu.

Co nabízí mladým lidem levice?

KSČM doufám nikdo nedoporučuje, potom tu máme ČSSD. Nezlobte se na mne, ale lidé typu Paroubka s jeho způsobem vyjadřování, který mi připomíná normalizační papaláše, těžko mohou oslovit mladého voliče.

Dál není nalevo NIC. Někde v meziprostoru jsou Zelení a neznámo kde se nacházejí VV.

Kde se nachází nějaká moderní levicová strana?

Nemůže si za to levice sama, cílí na hlupáky, slibuje 13 důchody a teď si vzpomněli na školné. Samozřejmě, že zadarmo. Jinak to vypadá, že mladé maji na háku.
25. 04. 2010 | 13:26

Saliven napsal(a):

Naprosto luxusní blog pane Sterne. Díky!
25. 04. 2010 | 13:28

Emerit napsal(a):

Veverko.Lepší odpověď jste jste tomu vygumovaci Zelenkovi a těm dvěma zasra...m.nemohl nemohl dát.Gratuluji.
25. 04. 2010 | 13:32

Holubář napsal(a):

alarm:
No, vy jste tedy výplod...
Jednoduché "pravdy" pro jednoduchý mozek.
Někdo vám asi v životě hodně ublížil. Pokud ano, řekl bych, že dobře udělal, lepší by to stejně nebylo.
:-)
25. 04. 2010 | 13:33

Radim Špaček napsal(a):

Pěkně jste to popsal - nebýt těch pejorativních a denunciačních formulací, podepsal bych to a nazval "Jsem tedy neoliberálem a nestydím se za to!"

Pouze s tím "iracionálním" strachem z vítězství levice jste vedle - můj strach je výsostně a pouze racionální. Důvody sám uvádíte níže, takže nechápu, co na tom nechápete.

Laevofobik Radim Špaček
25. 04. 2010 | 13:34

Netušil napsal(a):

Netušil jsem,že lenost zvaná liberalismus má tak rozsáhlé kořeny a tak houževnatě se brání odplevením společnosti zmizet.Asi těží i z minulosti levice.Volba primitivního (dogmatická levice) nebo žádného (liberální pravice) způsobů řízení ekonomiky je pro mne krajně subjektivně obtížná.Prostě nepřijatelná.Nemohu si pomoci,nechci se stát pouhopouhým fandou.
25. 04. 2010 | 13:38

David napsal(a):

Pane Šterne,

naprostý souhlas.

Vaše příspěvky mají vždy vysokou úroveň.

Škoda, že nekandidujete do Poslanecké sněmovny.
25. 04. 2010 | 13:38

Lena napsal(a):

alarm,
chtěla bych být Vaše babička či matka. To by fakt bylo terno.
25. 04. 2010 | 13:40

JC napsal(a):

Sterne, dědku, zdá se, že se vás to dotklo osobně.:-))
25. 04. 2010 | 13:41

stroj napsal(a):

mádl je pavlik morozov dneška
jeho otec s bratrem takřka kriminálníci
http://revue.idnes.cz/polic...
25. 04. 2010 | 13:42

prirodovedec napsal(a):

Vetsina podstatneho byla pro mne napsana u Sadiho Shanaaha. I tady vidim diskutovat nicky, ktere tam zatim aktivne nezabloudily (omlouvam se mirne otravene Lene :) ). My co jsme se tam vyradili, budeme zde zrejme az na chvilky mlcet. Takze tapetuji. :)

Muj jinde prezentovany postoj je bodove tento:

- Klip mi udelal velkou radost. Zboural totiz svoji existenci bezna komunikacni tabu a z autoru si diky forme klipu muze delat prcu nyni kdykoliv kdokoliv a na srovnatelne urovni (byt pokleslejsi je navic obtizne :) a editori jsou tam tolerantni). Neni nutne na autory brat ohledy, protoze jiste jako demokrate se ridi tim, ze to co adresuji druhym, muze byt adresovano jim. A co je zabavnejsi nez si delat sasky z sasku/hercu, kteri si obvykle delaji sasky z nas. :) Navic, protoze autori nastavili latku, nase reakce jsou jen reakce, nikoliv utoky. To je skvele, kdy clovek priste dostane sanci delat si srandu z p Issove a Madly :) a nebude mit pocit, ze on zbytecne utoci? :) Pravda autori zatim nekde zminili, ze polovina jim fandi a polovina je nenavidi. Srandisty zatim asi jeste nezahledli. :)

- Video ma podle mne mnoho vrstev a planu (ja letmo uvadel alespon ctyri), i kdyz mozna nektere vrstvy jsou autory nezamyslene. Kazdy tam vidi to svoje a podle toho reaguje (vita prvni plan, vadi mu prvni plan, ma z toho legraci, ...). I z reakci je videt, ze kazdy si v nem cokoliv najde. A to je idealni, protoze kazdy si to video muze posunout tam, kde je potrebuje.

- Je to viralni video (podle autoru) byt zrejme bylo puvodne cileno jen na teenagery, ale ted uz je sireno vsude. Navic prekvapive rychle vznikaji parodie. Nekteri diskutujici naznacuji, ze vlastne duchodci se nemaji rozcilovat, protoze nebylo urceno jim a ani se k nim nemelo dostat. Proto je podle mne nutne to viralne uchopit a sirit, sirit, sirit. Zejmena proto, ze az na vyjimky oficialni media mlci, mlci a mlci. Sirenim samozrejme muzeme delat autorum radost. :) A sirit az do tech vesnicek a k tem nejposlednejsim duchodcum. :) Tezko rici, kterou interpretacni vrstvu si lide z vesnic a duchodci vyberou a co z toho vyvodi. :) Jinde navod Peheho, at je vyuzije CSSD ve sve kampani, je presny, koneckoncu jsme jej jiz diskutovali jinde.

- Nezastiram, ze klip mi vyhovuje a rozmazavani videa take, protoze je to v souladu s moji predstavou, ze v techto volbach musime zachranit Akademii ved a ceske vysoke skoly a klip k tomu ma sanci prispet. :)

- Vzpominate, jak jsme kdysi pocitali blogy na jedno tema? Kolik jich bylo? 13? Myslim, ze to bylo o padu vlady ... :)Nemyslim si, ze tento treti blog Sternuv je posledni. Naopak otevrel dvirka pro dalsi glosatory spise zprava. Cili doufam, ze se to bude dale rozpatlavat, jak si to zaslouzi. :)

V diskusich nejprve prevladalo i od uctyhodnych hereckych fanousku (P.R.) a vyjimecnych politickych fanousku (S.S.) - uz to nechte byt, proc se tim tolik zabyvat ...

Mezitim se jinde jasne a nevyhybave v diskusi vyjadrila
znama pravicova diskuterka T. a nasledne dalsi mlcici pravicaci zacali davat diskusne najevo, ze to neni ono tak, jak by clovek cekal.

A ted po vzdalenem Sadim, stredo(levicovem) Pehem se ozval Stern.
Je to nadejne, pod koberec to zrejme nepujde. Uz se to odbagatelizovat asi neda tak, jako se nezdarilo jine.

Pouze bych si nebyl tak jist, zda se Zelenkovi podarilo dosahnout toho, co chtel. :)
25. 04. 2010 | 13:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

Místo řešení strašení. Nebo místo strašení řešení ?
Nebo místo strašení zas jenom strašení?

Já už jsem z toho magor.

Budu tedy volit coby staroch Věci Veřejné, ačkoliv bych, po shlédnutí nepovedeného plagiátu rozmarných postaviček - pravičáků, kteří se však neštítí levicových výdobytků via granty, dotace a sponzorské dary eráru (tedy darů daňových poplatníků mj. i báb a dědků), nejraději volil ČSSD.

Klausovský liberalismus + Česká kotlina = průser na tři generace.
Jak vidno a slyšno.

Recaptcha : else colonial
(začínám trpět stihomamem)
25. 04. 2010 | 13:55

Jan napsal(a):

to veverka
"...Je snadné do mladých kopnout...Co učitelé, kteří jsou členy KSČM?..." Z webu karikaturisty http://oldrichdworak.sblog.cz/
25. 04. 2010 | 14:05

Jan napsal(a):

Koudelka
Právě proto: "...více Issových a Mádlů, více mladých lidí co se zajímají a rozviřují zájem mezi vrstevníky i o politiku..." http://oldrichdworak.sblog.cz/
25. 04. 2010 | 14:12

stále rebel napsal(a):

25. 04. 2010 | 14:16

Vico napsal(a):

p. Stern : Excelentní blog zdaleka přesahující téma žabáka Mádla, štěrbiny Issové a virálního Zelenky.

Už to pro mne nikdy nebude, jako dříve. Až zas napíšete něco, s čím nebudu ani trochu souhlasit, nenajdu sílu tasit. Využiji po "Chiracovsku" vzácnou příležitost mlčet.

Vico
25. 04. 2010 | 14:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

Za takové kopou Pisová a Rádl :

http://aktualne.centrum.cz/...

Někteří lidi by za peníze snad nechali oběsit i mámu.
25. 04. 2010 | 14:30

Béda napsal(a):

Co si o tom myslí pan Zelenka - tvůrce videa:
http://www.ceskatelevize.cz...
25. 04. 2010 | 14:30

speci.men napsal(a):

Podle mého názoru tenhle pseudoagitační škvár odpovídajídí intelektu obou aktérů není vůbec plodem liberálů. Já sám liberál jsem a hluboce se mě dotýká a uráží, když takovíto lidé mají být vydáváni za reprezentanty liberálů.
Liberál, víme, je člověk svobodomyslný, člověk snažící se prosazovat za každou cenu svobodu - zejména svobodu přesvědčení. Pravý liberál by nikdy takto trapně nedehonestoval lidi s opačným názorem.
Mádl a Issová jsou naopak lidé intolerantní, jejchž myšlení je nejvíce podobno fanatickým svazákům 50. let. Jejich omezenost jim ale neumožňuje, aby si tohle uvědomili.
25. 04. 2010 | 14:35

Béda napsal(a):

Autor,

Ono to tak trochu vypadá jako Entropa č.2. = urážky a zatloukání.

PS: Hlavně, že se o umělci mluví a že je mainstreamově in. Jestlipak autoři Bab a dědků neměli tak trochu na mysli svou budoucí uměleckou kariéru - příliv rolí, peněz...?
25. 04. 2010 | 14:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

Stále rebel
Hmm. Tak ne peníze ? Ne sláva ?
---------------------------------------
VESECKÁ ???!!!!!
---------------------------------------
Šílený stát. Anebo jsem magor já.

Volím VV. Uvidíme.
25. 04. 2010 | 14:53

hoven napsal(a):

další socbolševik, ktereho uchvátilo slovo neoliberální ( po upocené a pehovi). pro jednodužžší jedince vysvětlím, že liberální je synonymum pro svobodný...takže vidíme, čeho se oranžoví komunisti v lihovem domě ajejich patolízalové nejvíce štítí.
25. 04. 2010 | 15:06

speci.men napsal(a):

Hoven - ten nick dokonale sedí :-)))
Ty v sobě nemáš liberálního ani co by se za nehet vešlo. Lidi jako ty tady v 50. letech věšeli odpůrce režimu.
25. 04. 2010 | 15:10

stále rebel napsal(a):

Pro Tencokida Hnuj.
Kdyby mi někdo před dvaceti lety popsal modráka a řekl, že jednou něco takového tu bude mezi námi chodit, asi bych mu ani nevěřil. Dokud lidem jejich chování vadí, je to ještě dobré, horší by bylo, kdyby lidé rezignovali a začali se všichni chovat jako oni.

Jeden z jejich idolů, který jim ukázal cestu.
http://www.cibulka.net/nnov...
25. 04. 2010 | 15:13

veverka napsal(a):

tencokida hnuj

"Volím VV. Uvidíme."

Takže tebe koukám svazáci Issová Mádl přemluvili.Gratuluju.A přemluvíš i svojí babičku?
25. 04. 2010 | 15:30

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Šterne, i Vy?
Že Vás to bere?
25. 04. 2010 | 15:38

Monika napsal(a):

Nechápu, proč ten hloupý klip tak překvapil. Není náhodou výrazem určité zvláštní evoluce:

Národ sobě - umělecká kolaborace

https://www.youtube.com/watc...

Všimněte si,jak se pan L. Pešek ošívá,jak mu je nepříjemné, že jej zabírá kamera. Issová a Mádl takové zábrany evidentně nemají. Jsou majiteli jediné správné pravdy. ;)
25. 04. 2010 | 15:39

RA napsal(a):

já ten klip pochopil, co mladým nabízí Paroubek s komanči ? Jedině úlohu tažných soumarů při splácení třináctých důchodů a dalších komančských dluhů. Ty dluhy padnou ne mladou generaci, kdy stará generace už bude odpočívat v dřevěném pyžamu a evidentně jí dluhy vadit nebudou a o mladé se tudíž dnes také tato generace nezajímá. Mladá generace je jí ukradená, a kdo ty dluhy bude splácet, to je jí ukradené dvakrát. Je to docela sprosté, svoje dluhy přenášet na dnešní děti. Takže se nedivím, že mladým občas rupnou nervy a počastují komanče vejci, nebo klipem. Ostatně, mezi Paroubek a komanči jsou pouze dvě strany téže mince. Jaký je mezi nimi rozdíl, žádný.
25. 04. 2010 | 15:41

stále rebel napsal(a):

Pro RA.
Kdyby mladým vadily dluhy, šli by pracovat.

V ČR ve věkové kategorii 15 – 24 let pracuje 31 % populace.
V roce 2000 to bylo 44 %.

Průmě EU 45 %
Německo 52 %
Rakousko 61 %
Švédsko 53 %
Finsko 53 %
Francie 39 %
Česko 31 %
Řecko 30 %

Míra ekonomické aktivity - obyvatelstvo ve věku 15 - 24 let Activity rate - population aged 15 – 24
http://www.czso.cz/csu/2009...$File/1607090304.pdf

Míra ekonomické aktivity - obyvatelstvo ve věku 55 - 64 let
http://www.czso.cz/csu/2009...$File/1607090310.pdf

a

„Prosím, přemluv svého otce a strýce, ať už nerozkrádají veřejný majetek, ať už netunelují a můžeš za nimi vyrazit na vesnici nebo do vězení, mladý Mádle“ a přikládám link odkazující na článek v pravicové MfD z roku 2006, který pojednává o útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, který obvinili prachatického zastupitele Petra Mádla (ODS) a jeho bratra Pavla Mádla (ODS), který je otcem mladého herce Jiřího Mádla, z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku. Potom se bavíme o dluzích v republice, když zde podobní tunelují i zdroje na městskou kanalizaci.“
http://www.denikreferendum....
25. 04. 2010 | 15:53

Jan napsal(a):

Milý Jane.
Podepisuj se nějak jinak.
Mohli by si nás plést.
Vsadím se, že jsem starší.
P.S. více Mádlů bych neunesl, debility je všude kolem až až..
25. 04. 2010 | 16:36

Jan Vaculík napsal(a):

Ehm ehm...
Spatřuji nápadnou podobu mezi kritizovaným klipem a tímto blogem: například v tom, že se mi nechce věřit, že by to autor myslel vážně.

Takové špalky textu! To on tak rád poučuje, anebo poučovatele paroduje?
25. 04. 2010 | 16:40

Eva napsal(a):

Děkuji za blog. Mluví mi z duše. Akorát tak bych to nedovedla napsat. Díky.
25. 04. 2010 | 17:30

vasja napsal(a):

To se dneska servírujou jenom loňský kvašáci?
To neni k žr.....
25. 04. 2010 | 17:32

Marcus Agrippa napsal(a):

Výborně napsané.
25. 04. 2010 | 17:37

LEVAK napsal(a):

Milan Kenda:
„Člověk je ztělesněním protikladů.Čím víc mu měkne mozek,tím více mu tvrdne svědomí!“
25. 04. 2010 | 17:46

Admirál napsal(a):

Pan Vaculík má malou představivost.
25. 04. 2010 | 18:02

Franta zahradník napsal(a):

Člověk vašeho postavení a vzdělání by neměl tak fatálně skočit na špek a vypotit ze sebe hlubokoumyslnou úvahu o neoliberalismu. Klip si objednala KSČ a řádně zaplatila. To by člověk s vaší zkušeností mohl prokouknout a nekecat tady litanie o neoliberalismu. howgh.
25. 04. 2010 | 18:09

Marcus Agrippa napsal(a):

Franta zahradník:
spíš se na ty naše dva"umělce"snesla vlna kritiky a teď se z toho snaží vylhat. Pokud to tak není tak dejte odkaz na nějakou věrohodnou informaci, že byl klip na objednávku KSČM.
25. 04. 2010 | 18:16

Jeňýk napsal(a):

v naší společnosti se vyskytují infantilní junioři a senilní senioři.
Věk není automatickou zárukou ničeho - ani dynamiky, ani moudrosti. Jestli jsou pro jedny junioři jen drzí smradi a pro druhé senioři přitroublí geronti svědčí to jen o jejich intoleranci a vulgárním zjednodušení.Je to prostě zcela kontraproduktivní agitka, která nabuzuje emoce.
Bohužel jak z diskuse vidět prýští emoce i u těch, kteří by mohli být moudří a chovají se jak vzteklí dědkové. Jejich vnoučata se jim jistě na míle vyhýbají a dědové si tady ulevují.
Přitom průser s penzijním systémem jaksi nediskutuje nikdo.
25. 04. 2010 | 18:33

Jirka napsal(a):

Pane Štern,

zajímavý souhrn nedostatků neoliberalismu. Děkuji za článek!
25. 04. 2010 | 18:34

tečka napsal(a):

Výborný článek
25. 04. 2010 | 18:39

blogger napsal(a):

Ještě jedna analýza zelenkova klipu:

1. Staří lidé jsou hloupí, bydlí na vesnici a volí levici.

Ano, přesně, v tom klipu přece Mádl s Issovou mluví o SVÝCH prarodičích. Mají tedy SVOJE kořeny na vesnici a reprezentují proto typickou velkoměstskou naplaveninu. Tímhle sociálním fenoménem trpí Praha odjakživa, nahusto od dob průmyslové revoluce v 19. stol. Když někomu v nějaké vesničce chcípla koza nebo přišel o majetek, šel s ranečkem "do služby do Prahy" dělat služku (kuchařku, uklízečku, chůvu, příležitostnou souložnici, ...) nebo slouhu (kočího, vrátného, poslíčka, ...). Tito lidé samozřejmě hluboce nenáviděli svoje šťastnější bývalé sousedy, kteří neměli důvod vesnici opouštět. A když se tito noví Pražáci scházívali v sobotu večer po hospodách, tak to tam probíhalo asi takto: "Héj Vincku, kdé sloužiš? ... Já sloužim u pána, keréj má tří koňé!!! a mám holku, která slouží na Vinohradéch a je vot Plzňé a móže jist s pánama u jednohó stólu!!! ... Tak to je hovnó, Vincku, to Já slóžím u pána, keréj má čtyří koňé!!! Budeš platit rundu!!!"...

2. Chudáci nadaní lidé, kteří musejí zemi opouštět + foto Mrázek & Krejčíř

Ano, opět mají pravdu, myslí to vážně a nedělají si legraci. V těchto sociálních komunitách je VELKEJ BOREC ten, kdo si dokáže nahrabat a dostat se do balíku. To byl totiž hlavní cíl příchodu takových lidí do velkoměsta. A způsob dosažení bohatství - je-li za hranicí zákona nebo morálky, tak ten obdiv ještě zvětšuje, protože BOREC ví, jak na to. Vzpomeňte si na obdiv Víti Koženého a výroky typu: "Škoda, že nemáme víc takových Kožených", "Když zbohatne jedinec, zbohatne od něj i stát." "Slabý stát" "Daně jsou loupež" atp.

3. Detailní obrázek ženského genitálu, slib porna na konci, fekální slovník.

Skoro mi tam v tom klipu chybí ještě hromada suprového žrádla (čili archetypální reminiscence na panskou kuchyň, kam bylo možno občas nakouknout a uzobnout si ...), která k nejvýše ceněným hodnotám této sociální skupiny patří. Kdyby to v klipu bylo obojí, tak by to byla kompletní představa toho správného směru, kam má "naše země" jít. Ale dnes v době anorexie to už asi tak nejde. Proto z původního žebříčku hodnot žrádlo vypadlo.

4. Nenávist k levici, komoušům, nemakačenkům, užíračům, dělnickým profesím, atd.

Už asi není třeba dál něco vysvětlovat. Když si šel kočí/uklízečka pro mzdu (na dlaň samozřejmě a vícekrát v měsíci v malých dávkách), tak mu při výplatě vtloukali do hlavy, kdo že může za to, že dostává málo. Poslední poznámka: Je opět typické, že když se služce poštěstilo přestat být služkou, tak ze všeho nejvíc začala opovrhovat služkami, totéž bývalý kočí kočími atd. Sumasumárum: Ti největší bojovníci totiž bojují proti prostředí, ze kterého sami pocházejí.

5. Hloubka argumentace

Nějaké vyšší intelektuální roviny (morálka, náboženství, zájem o osud národa, kultura, demokracie, makroekonomie, mezinárodní souvislosti, ...) tyhle komunity nikdy nezajímaly a vyhýbaly se jim. Proto v klipu zcela chybí. Když budete o obsahu toho klipu diskutovat v této rovině, může se stát, že si s vás začnou dělat srandu.

6. vystoupení paní Šiklové v ČT24: levičáci si za to můžou sami tím, jak se chovají a hlavně Paroubek ...

Paní Šiklová pochází ze sociálně demokratické rodiny a v 50. letech se stala členkou KSČ. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. Poté za tuto stranickou skupinu podepsala manifest Dva tisíce slov. V roce 1969 KSČ opustila a pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Paní Šiklová je bojovnice proti režimu před rokem 1989. Dnes je členkou správních rad několika nadací a v roce 1999 jí prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy I. stupně. (podle wikipedia)

7. Jaké ten klip může mít dopady? Posílí to pravici? Nebo levici?

Na to nejlépe sedí jedno staré přísloví: Z hovna bič neupleteš.
25. 04. 2010 | 18:42

Kritik napsal(a):

Díky za článek o tuposti a bezohlednosti politických demagogů.

Jen tak pro doplnění článku -zajímavé informace ke snižování daní - je to zdroj krizí. Viz např. http://aktualne.centrum.cz/...

Evidentně i u nás pravicoví demagogové hledají každou skulinku, kterou se dostat k dalším penězům. Nestydí se pro svou chamtivost narušovat i tak křehké vztahy mezi generacemi.

Co se k tomu dá říci? Psovi říkám, když najde něco odporného "fuj!". Co říci autorům klipu? ... (nezveřejnitelné)
25. 04. 2010 | 18:49

Jan Vrzal@seznam.cz napsal(a):

Výtečný postřeh pana Šterna,takhle bych si představoval práci nezávislého novináře.
25. 04. 2010 | 18:49

vlk napsal(a):

MAtyáš Merlain
ano, pochopil jste správně. Reagoval jsem na vás.

Váš příspěvek měl dvojí výklad. Zvolil jsem ten,který mi připadal z dikc e pravděpodobnější.
MByl li však myšlen tak, jak píšete, nemám problém ani s ním. A klidně vám nabídnu omluvu. Zde je.

Nicméně, pokud už radíte, příště by prospěla formulace, která by neměla žádný vedlejší výklad.
Abyste ani náhodou nebyl řazen do kategorie takových duševních s charakterových trosek, jak jsou ti, které jsme v jmenoval s vámi a nebo třeba nick
jeniček. Jeden ze zdejších měr
ných normálů lidské hlouposti a ubohosti.
25. 04. 2010 | 18:52

Jan Vaculík napsal(a):

Dobrá,
pan Štern si to tady vypořádává z neoliberalismem; jako by kritizovaný klip měl s tím něco společného!

Dovedu si představit, jak to dílko - výkvět absurdního humoru - asi vzniklo: Snad si někdo vymyslel, že když levičáci loví primitivní voliče pomocí primitivních argumentů, tak protiakce musí být taky hodně stupidní. Jenže tvůrci klipu si z toho předhánění v blbosti začali dělat srandu. - Ilustrovat výrok: "Vždyť prarodiče svá vnoučata bezmezně milují!" fotografií Josefa Fritzla, krále agresivních pedofilů, to je opravdu černý humor par excelence!

Jenom nerozumím tomu, kde tam pan Štern nachází jaký neolibaralismus...
25. 04. 2010 | 19:56

Jan Vaculík napsal(a):

Prohlížím diskusi a mám pocit, že jsem se dostal na přehlídku smečů proti neexistujícím soupeřům!
25. 04. 2010 | 20:02

mb napsal(a):

souhlasím s vámi pane Vaculíku .... takových vtípků je tam víc ... Pitr, Krejčíř, Kožený (?) jako nejlepší / nejúspěšnější studenti ...

asi to je černy humor, pokud to je černy humor .....

ale bolševik se pta: komu tím sloužíte ... ? (:-)
25. 04. 2010 | 20:03

Fibonucci napsal(a):

Tak mladý klip, a už má tolik kritiky? To je vidět, že se povedl. Když vás kopají do zadku, znamená to, že jste o krok napřed!

A ještě něco se ukázalo. Levičákům najednou vadí svoboda projevu. Takhle umlčet, to by bylo něco co?
25. 04. 2010 | 20:10

Béda napsal(a):

mb,

pravicový bolševik? Proč se tedy ten Zelenka k tomu strašení veřejně hlásil?
25. 04. 2010 | 20:12

Jan Vaculík napsal(a):

mb
Ten klip neslouží ničemu. Přestal být propagandou (protože není jasné, komu vlastně slouží) a posunul se do roviny umění; nebo, chcete-li, "umění".
25. 04. 2010 | 20:13

West napsal(a):

Čemu se divíte? Dyk jsou to komedianti! Kundera, Kohout, Chramostová byly v 50.letech největší komanči co lidi přesvědčovali o světlých zítřcích, uvědomělí herci v Plzni během bouří proti měně v 53 strhli sochu Masaryka. O 40 let později jiní komedianti odhalovali kopii sochy a jiní uvědomělí blábolili jak byl ten režim strašný a hrozný a jak se teprve teď rozjedou a budou tvořit když bude soukromé(btw podobné kecy jako o 40 let před tím u znárodnění). Prostě kam vítr tam plášť a koho chleba jíš..však to znáte.. Stejně všichni umělci kterým jde jen o naší budoucnost a o svobodnou tvorbu skončí když se jim zašustí pár bankovkami u ucha jako pionýři či svazáci anebo dnes jako různí dochtoři z růžovek či piči vody z reklam! Jsou stejní jako před 200 lety kdy když přijeli komedianti do vsi zavírala se drůbež a děti na zámek aby se náhodou neztratili okouzleni řečičkami komediantů..
25. 04. 2010 | 20:13

Tydýt napsal(a):

Kdo dnes viděl u Moravce Špidlu, musel být jak v Jyříkově vidění... česká politika vypadá, jak vypadá, protože je v ní méně Špidlů, zato více Paroubků, resp. Paroubkové udávají tón. Ohrožení demokracie není dáno levicovou politikou soc.dem., a to ani zdánlivě, ale politickým stylem a cíli Paroubka, jeho Bendů a zástupů různých drobných přicmrdů.

Kdyby tu v čele ČSSD byl uplynulé čtyři roky Špidla a v čele ODS Nečas, atmosféra v zemi by byla úplně jiná, a tahle zbytečná diskuse se zbytečně přehnanými závěry inspirovaná nepodařeným klipem by tu taky nebyla. Ne přihlouplý klip, s nímž je nejlépe se vyrovnat ignorováním či parodií, ale Paroubek... Pravdu má Pehe, ten klip pomůže právě Paroubkovi. Bude se mluvit mj. o nepřijatelné generalizaci, o primitivním pravičáctví. Bude se tím méně mluvit o kakaových bobech, estébácích, milionech v pytlíku.

Dědku, bábo, mámo, táto, dcero, synu, strýci, ženo, pse, sousede, prohrát si zaslouží ODS i ČSSD, a to stejnou měrou. Nevolte ODS, nevolte ČSSD (a snad nemusím dodávat: nevolte VV).
25. 04. 2010 | 20:29

Ondřej napsal(a):

pane Štern, Vám se v tom minulém režimu velmi líbilo, co?
Sympatizuji s "přemluv bábu"
25. 04. 2010 | 20:30

prirodovedec napsal(a):

Fibonucci: V zadnem pripade nezakazovat. Naopak, promitat v CT a sup s nim do kazde rodiny. :)

Ondrej: Sympatizuji s "premluv madlu" :)

J.V.: Autor pise o "ceskem neo- ismu". Priznejme mu, ze se zaujetim a trefne. Samozrejme se zpozdenim cca 15-20 let, kdy se zakladaly podminky dneska. :) Kazdy ale neni jasnozrivy. Pripomina to alespon clanek Zemana v T-ecku pred 89. :)
25. 04. 2010 | 20:44

Prem napsal(a):

Zatímco gegoši z "obou stran barikád" se do krve hádají, uniká jim podstata věci: ODS i ČSSD jsou banda prohnilých zkorumpovaných zlodějů, kterým jde jen o moc a o koryta.
Jen se hádejte a plýtvejte svou energií na své žabomyší války. O to mocipánům totiž jde - o těch cca 25%, které se jim od vás ve volbách dostane.
25. 04. 2010 | 20:47

Tydýt napsal(a):

Jo, a kromě VV nevolte taky Zelený, úplně jsem na ně zapomněl. Ale autor zmiňuje to oteplování, že. Bez ohledu na to, že jsem dnes již zcela popíračem, upalte mě, nemám opravdu pocit, že někdo razí teorii, že by nějaké oteplování řešila ruka trhu. Spor je o to, zda oteplování je, či není, a zda jej řešit, či neřešit. Detail nesouvisející s bábou, ale autor sám přikousl... neviditelnou ruku tu tvoří dle mého soudu ve věci trhu vystavěného kolem "oteplování" chytráci, jimž dělají zelení nadšeně užitečné idioty... odhlédneme-li od toho, že nikdy nevíme, které báby zubaté si zase dali na kandidátku, že.
25. 04. 2010 | 20:59

čtenář napsal(a):

Pane Vlku,
má přispívání do diskuse virtuálních novin nějaký význam(?), když na politiky nemá nejmenší vliv, když se jim vyplatí nainvestovat odhadem min. desítky miliónů do celostránkových inzerátů v novinách, setkání na náměstích kde prodávají pivo za 2 Kč ap. Vždyť sponzoři těchto stran budou chtít ty milióny po volbách zpátky, takže je možné čekat, že ve vládnutí se bude dít to co budou chtít tito přispěvatelé miliónů. Netýká se to jen ODS a ČSSD, které investují nejvíce, ale i ostatních stran, které mají šanci se dostat do parlamentu.

Otázku jsem směřoval zrovna na Vás z toho důvodu, že jsem Vás viděl často přispět do diskuze a považuji Vás za jednoho z nejvzdělanějších přispěvatelů do diskuse.
25. 04. 2010 | 21:08

Admirál napsal(a):

Jan Vaculík - "Prohlížím diskusi a mám pocit, že jsem se dostal na přehlídku smečů proti neexistujícím soupeřům!"

To máte pravdu. V tomhle mači je soupeř skryt pod hladinou, dalo by se říci jako krokodýl.

Všichni o něm ví ale většinou jen bez cíle mlátí do vody.

Občas se ale krokodýl musí vynořit, tak proč toho nevyužít a nestřílet na cíl?
25. 04. 2010 | 21:11

Pája napsal(a):

první jsem si myslel, že je to primitivní rádobystylová propaganda na první signální puberťáků, poté že si to snad udělala levice, pak, že Zelenka, intouš par excelace vytvořil podivný hapening...no si myslím asi všechno dohromady:-)
25. 04. 2010 | 21:15

radek napsal(a):

čtenář

dovolim si dotaz, v kterem jinem mediu se dozvite informace, ktere nejsou publikovany v pravicovych mediich?
25. 04. 2010 | 21:16

zdenekmihalco napsal(a):

25. 04. 2010 | 21:19

rudolf napsal(a):

Ondřeji, vedle článku je takový tmavomodrý rámeček, který obsahuje životopis autora. Kdyby tě napadlo si ho přečíst, poznal bys zcestnost své primitivní úvahy, že každý kritik současné pravice je přívrženec minulého režimu. Ty, Mádl a Issová jste jak ty Orwellovy ovce, které se naučily jenom bečet "pravice dobrá, levice špatná" a doufají s tím vystačit celý život. Až si začneš sám vydělávat, pochopíš, že věci nejsou tak černobílé.
25. 04. 2010 | 21:20

Admirál napsal(a):

Na Obaz je mejlépe odpovídat obrazem. Asi teprve klip Přemluv Mádlu" dá klipu "Přemluv bábu" správnou optiku. http://video.yahoo.com/watc...
25. 04. 2010 | 21:22

mb napsal(a):

beda ... nevim ... zelenka ma pravdu ze levice (paroubek) dela dluhy ( na druhou stranu pravice casto rozkrada) ...

janvac ... ja se neptam ... jen říkám bolsevik se pta cui bono .... ( viz. pelíšky ) ....

hezky vecer vsem ....
25. 04. 2010 | 21:26

Marcus Agrippa napsal(a):

Tak jsem byl pořád v přesvědčení, že šlo o ironii na předvolební"masírovačky". Ale po pročtení pár článků je to myšlené vážně - bohužel. V tom případě ať to raději Mádl s Issovou už nedělají - podstata klipu je nehodná moderní společnosti ( ignorance ). Chápu že je to výsledek té hysterické a paranoidní vlny antisockom na které se vezou média neschopné vyprodukovat něco smysluplnějšího a některé strany, které nemají co nabídnout - ale tímto ničeho nedosáhnou. A vzestup levice nemá v podstatě nic moc společného s politikou, ale s něčím úplně prostějším - a čím víc se to bude dotýkat většího % tím víc bude ta"ďábelská"levice posilovat ( ostatně u nás žádná výrazná pravice není!).
25. 04. 2010 | 21:39

Béda napsal(a):

Admirál,

dík za odkaz - to mnohé osvětluje.

Řekl bych, že jsem se ani moc nemýlil, když jsem výše naznačil, že umělecký vedoucí Zelenka dal obvyklým pravičáckým stupiditám nádech "uměleckosti".

Jinak je to ovšem stále stejná obehraná písnička různých primitivních "myslitelů", se kterými se je možno setkat i zde v diskusích. Až na to umění vlastně nic nového.
25. 04. 2010 | 21:41

Mirka Hornická napsal(a):

Ten spot je prostě hovadina,kterou ohli zplodit takové debilní hlavy jako jsou herci.Oni zapomněli,kdo je živil.Jen ať přijdou agitovat ke mně tak nebudou stačit počítat schody.Bohužel za totáče bylo opravdu lépe ovšem grázlům pšenka nekvetla:Byla práce pro všechny,zdravotní péče taky byla a jak zjišťuji tak i za hranice lidé jezdili.Dřív to tak nebylo časté,ale dneska na to normální lidé taky nemaj.TAk ať se rádobyherci vyvarovávají takových výrazů.Ještě pořádně nic neukázali.
25. 04. 2010 | 21:43

pavla napsal(a):

Stále rebel, 15.53: No Vaše rada, tedy to, aby mladí více pracovali, že je jich od 15 do 25 let jen 31procent zaměstnaných, by nějak odporovala tomu, co hlásá Vámi oblíbená ČSSD. Totiž to, aby každý měl možnost studovat VŠ, aby bylo co nejvíce vysokoškoláků, snad bez ohledu, zda na to mozek mají či nikoliv. Protože pak by byla zaměstnanost tohoto věku tak možná 10 procent. No a v tom případě, jak uvádíte, tak pak tedy v západních evropských státech není tolik vysokoškoláků, jak je uváděno a že my jsme bůhvíjak pozadu.

Jinak si myslím, že občas je třeba s těmi staršími a starými lidmi mluvit a vysvětlovat. Otázka je, jestli si říct dají.
Vždy si vzpomenu na svoji babičku, která vždy volila ČSSD. Její slova pokaždé byla:"Celý život jsem volila socdem a vždycky budu". Jelikož byla trošku zaostalá, nikdy neznala jinou stranu, natož, aby se zajímala o programy. Nikdy nevěděla, co ta její oblíbená socdem vůbec navrhuje. Zkrátka protože si na to kdysi v mládí zvykla, tak to takto praktikovala pokaždé, aniž věděla, o co jde. Snažili jsme se jí různé věci vysvětlit, ale stála si za svým. Protože nám bylo jasné, že nikdy nevolí podle toho, že by ji něco v programu zaujalo, tak jsme to pak udělali tak, že jsme vyhodili všechny lístky a nechali jí jen ten, který jsme chtěli sami. Není to sice správné, ale pokud je takových starých lidí více, a to zcela jistě je, co volí stejným způsobem jako naše babička, tak se ani nedivím tomu počtu hlasů ČSSD. Jim stačí, když jim někdo řekne, že budou mít vyšší důchod a nebudou platit u doktora a víc je nezajímá. Naštěstí máme nyní v rodině důchodce, kteří na sliby socanů neskočí a uvažují rozumně a tvrdí, že se nikdy neměli tak dobře jako teď. Nadávají na ČSSD, že si pořád bere do huby důchodce. A můžu říct, že ani jeden z nich není vůbec zdravý, také potřebují dost léků a vyšetření. Důchody mají všichni kolem 8 tisíc. Nevím jak to dělají, ale našetří si v pohodě na slušné dovolené a různé opravy na domě. A i kdyby neměli, tak je určitě hlady nenecháme.
25. 04. 2010 | 21:46

Béda napsal(a):

pavla,

no vidíte, že lidé jsou různí. Mladí i staří. Akorát ten Zelenkův klip to nějak nereflektuje a svými zjednodušeními se zaciluje na první signální soustavu. Jako kdyby ani nepočítal s tím, že i mladí lidé dokáží používat vlasní hlavu.
25. 04. 2010 | 21:53

pavla napsal(a):

Paní Hornická, ona sice za komunistů byla práce pro všechny, ale myslíte, že byla smysluplná? Může si dneska dovolit někdo zaměstnat člověka, který už od 10 ráno sedí v hospodě a pije pivo až do poledne, pak se ukáže na chvilku v práci a poté si to zopakuje? Nebo že by seděl na hotelu a čekal na cizí majetné příslušníky a pracovaly za něj staré ženské? Nebo si v pracovní době obstarával svoje záležitosti? Tak tomu totiž bývalo. Na dovolenou mohl člověk tak jedině do soc.států nebo čekat na příslib, který taky ale každému nedali. Na hranicích vám prohledali i spodní prádlo a musela jste nahlásit každý řetízek. Toto bysme ted měli chtít? A už vůbec takovou zdravotní péči jaká tehdy byla? To snad nemyslíte vážně. Protože kdybyste byla obyčejný člověk, nedej bože tak proti social.zřízení, tak by se na vás pěkně vykašlali. Kvalitní léky byly jen pro vyvolené. Měla jsem v té době hodně nemocné děti, takže vím, o čem mluvím.
Dnes hlavně vím, že i kdybych měla hryzat kůrky, tak v životě nikdy zpátky komunismus. Jenže dokud mám zdravé ruky, tak je hryzat určitě nebudu.
25. 04. 2010 | 21:56

Admirál napsal(a):

Pavla - hezká slohová práce, kde jste na ní brala podklady? Prozraďte nám své zdroje.

Asi studujete sociologii. "Jinak si myslím, že občas je třeba s těmi staršími a starými lidmi mluvit a vysvětlovat."

A pak je tu ještě ta otázka: "Otázka je, jestli si říct dají."

Co uděláte, když si ti zatracení důchodci říci nedají?

"Snažili jsme se jí různé věci vysvětlit, ale stála si za svým."

Co pak?

Dejte si poradit, pan Mádl s pí Issovou Vám to přece říkají jak na to.
25. 04. 2010 | 22:00

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lena:
Výborně, myslí Vám to realisticky. Tleskám.
25. 04. 2010 | 22:02

Dan napsal(a):

Fajn,souhlasím s Vámi až na hrubky typu " nevolily " jde-li o dědky a báby.Toho byste se mohl Jene Šterne příště vyvarovat.Z.
25. 04. 2010 | 22:05

Béda napsal(a):

Pavla,

myslím, že vy jste to řešení našli. Nemuseli jste svého seniora ani zamykat, ani mu brát občanku, stačilo mu dát správný volební lístek a ostatní zničit.

Škoda, že jste nemohla mluvit panu Zelenkovi do scénáře.

A tak je to správné - tak to má být.

PS: Kterou demokradickou frakci preferujete?
25. 04. 2010 | 22:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

alarm:
Chtěl jste snad tím svým blábolem v 25.04.2010 13:12:40
snad říct, že než staří přitroublové je lépe být mladým přitroublem? A dokonce takovým, jako Vy?!
25. 04. 2010 | 22:07

pavla napsal(a):

Beda: Ono to video asi bylo myšleno vážně, ale tak nějak s nadsázkou, protože ti herci nejsou zas tak hloupí a špatní. Video mělo provokovat a to se asi povedlo. I pozitivně i negativně. A o to asi šlo, aby lidé nebyli lhostejní. Myslím, že většina mladých lidí svůj názor má a ten nemění podle toho, co jim kdo nakuká. Aspon ti inteligentní určitě.
Ale s těmi staršími je to někdy horší. Proto je třeba s nimi mluvit a různé věci jim vysvětlit. Protože i tady na blozích je mnohdy vidět, že lidé, než by si různé věci přečetli a ověřili, tak jen papouškují. Vždyť se podívejte, někdo vypustí fámu a ihned je určitá osoba odsuzována, aniž by vůbec někteří přemýšleli nad tím, jestli to pravda je či není. A staří lidé se opravdu velmi často oblbnout nechají. Špína je v politice všude, máslo na hlavě mají nalevo i napravo. A obávám se, že to lepší nebude. Ale osobně levici nikdy volit nebudu. Mám k ní averzi. Jako OSVČ mě přesvědčily výsledky mé práce za dobu její vlády. Myslím, že to tady popsala výše i Lena, jak na tom drobní a střední živnostníci byli. Ale zkrátka rozdíly byly velké a to je pro mě podstatné.
25. 04. 2010 | 22:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Ten vtip o mouchách jsem neznal. :))

Dobrou noc.
25. 04. 2010 | 22:09

Tencokida Hnuj napsal(a):

pavla
Nedá mi to. Tak ještě aspoň jeden dotaz.

A vám je kolik, mladá dámo, že jsem tak smělý ?

A teď už vážně běžím na kutě.
25. 04. 2010 | 22:10

tereza napsal(a):

Jak tak koukám na všechny ty komentáře, tak si myslím,že teto geniální klip splnil svůj účel- mluví se o volbách a o politické scéně v naší republice.A podle mého názoru každý inteligentní člověk ho dokáže vzít s humorem a nadsázkou, a co je důležité myslím,že spoustu lidí,jak už mladých tak i těch starých zvedne od televize a donutí je jít volit!Poklona všem aktérům klipu..
25. 04. 2010 | 22:12

pavla napsal(a):

Admirál: Nepotřebuji nikde shánět podklady, jsou z mého života.
Sociologii určitě nestuduji, studentská léta mám již dávno za sebou, ale sociálnem se určitě zabývám v naší rodině.
Jestli si někteří říct nedají, tak je to jejich problém. S tím nic nenaděláme. Oni si někteří staří nedají říci ani v mnohem důležitějších věcech než je politika. Stačí se podívat na černou kroniku, můžete jim troubit do hlavy, že nemají naletět podvodníkům a přesto neposlechnou. Takže co.
No a babička si stála za svým, a proto jsme jí odebrali všechny lístky a nechali jí jen ten, který jsme my uznali za vhodný. Jo kdybych věděla, že je normální, tak bych ji nechala, ale její tzv.přesvědčení bylo zcela nevědomé. Byla taky jedna z těch, co slyšeli jen na to zvýšení důchodu. Bohužel. A bohudík, že moji rodiče tak hloupí nejsou.
25. 04. 2010 | 22:18

Admirál napsal(a):

tereza - škoda, že ten klip neodvysílají v televizi, to by teprve splnil svůj účel.

Jak říkate, pak by to teprve brali lidé s nadsázkou.
25. 04. 2010 | 22:20

Béda napsal(a):

pavla,

vůči gustu žádný dišputát. Jeden rád holky, jiný vdolky.
Vaše babička měla ráda vdolky a vy jste ji tak nějak demokradicky nasílu nutili aby měla ráda holky.

Ale to nic, vždyť klip pana Zelenky taky není o ničem jiném.

Holt asi podle některých účel světí prostředky.
25. 04. 2010 | 22:20

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Tencokida Hnuj:
Těší mě, že Vás potěšil.
Dobrou..
25. 04. 2010 | 22:21

Admirál napsal(a):

pavla - zřejmě provokujete, není to muj stil.
25. 04. 2010 | 22:22

pavla napsal(a):

TCKH: Děkuji za to pěkné oslovení "mladá dámo". Ale tou mladou už rozhodně nejsem, když Vás to tak zajímá, za svůj věk se rozhodně nestydím, mám 52 let, ale na něj se fakt necítím a prý ani nevypadám.
25. 04. 2010 | 22:22

Jirka H. napsal(a):

Jistě si tito dva samozvaní agitátoři zasluhují posměch nad svým připitomělým jednáním. A vám by zase pane Šterne neuškodilo si o liberalismu alespoň něco přečíst. Tady spíše kritizujete jeho zkarikovanou podobu, která povstala z vašich předsudků...
25. 04. 2010 | 22:24

rudolf napsal(a):

Milá Pavlo, tak se mi zdá, že jste tu "zaostalost" po babičce krapet podědila. A že důchodci naletí podvodníkům se dá lehce vysvětlit tím, že za jejich časů prostě různí podomní dealeři a falešní exekutoři neexistovali, ty přivedl na svět až neoliberalismus.
25. 04. 2010 | 22:29

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pavla

Tak teď už plně chápu význam Vašeho sdělení.

Pavla napsala :

"Jestli si někteří říct nedají, tak je to jejich problém. S tím nic nenaděláme. Oni si někteří staří nedají říci ani v mnohem důležitějších věcech než je politika."

"Natož v n aprosto nedůležitých věcech", dodává hloupý samurajský synek, navíc odložený.

Zlý klip na dobrou noc přeje Tencokida.
25. 04. 2010 | 22:30

pavla napsal(a):

Béda: Já jsem psala, že moje babička byla s inteligencí ve svém věku na tom hodně špatně. Když vloni umřela, měla 96 let. Ale tak trochu na hlavu byla už dost dlouho. Zajímavé ale bylo, že o penězích přehled měla vždycky, ale to bylo taky to jediné. A protože nevěděla nic o tom, proč vlastně ČSSD volí, jen proto, že byla kdysi v mládí členkou, tak z toho důvodu jsme jí toto provedli. Nikdy bych si nedovolila ji nějak zneužít, kdyby byla normální a přemýšlela.
Toto nebylo vynuceno žádnou silou. A podle klipu jsem se v životě nechovala, neučím to ani své děti. Babičku jsem doma do její smrti dosti let opatrovala a ani by mě nenapadlo ji někam strčit nebo ji využívat finančně. Totéž se bude týkat i našich rodičů.
25. 04. 2010 | 22:33

Béda napsal(a):

TCKH,

Taky dobrou. Dnes večer jste ve formě.
25. 04. 2010 | 22:34

stále rebel napsal(a):

Pro pavlu.
Nebudu s vámi polemizovat o obsahu vašeho příspěvku, jen toto.

Mladým nebudu připomínat, že začínají pracovat později než jejich evropští vrstevníci, pokud si uvědomí, že
střední škola stojí přibližně 100 tisíc
vysoká škola 250 tisíc
k tomu další odpovídající sociální výdaje státu, místo placení daní.

jejich babička začala pravděpodobně pracovat od 18, možná i dříve.
Aby každý absolvoval střední školu a více než polovina vysokou, pokládám za vyhazování peněz, na kterém se ti mladí spolupodílí. Jsem pro to, aby stát poskytoval i VŠ vzdělání zadarmo, ale jen těm nadaným.
25. 04. 2010 | 22:37

pavla napsal(a):

TCKH: A jaké jsou ty Vaše nedůležité věci?

Rudolf: No možná, že jsem podědila, ale zatím jsem vychovala 4 vystudované děti, páté, doufám, ted půjde studovat také, nevyužívala sociálních dávek jako někteří, makala x hodin denně, nemusela se za sebe a své jednání nikdy stydět. Klidně si o mé hlouposti myslete co chcete, zastávám názor, že záleží na každém, jak se k životu postaví a co je ochotný pro něj udělat. Že není možné jen stát s nataženou rukou a čekat, odkud mu něco přistane. Ke starým lidem mám úctu a kdyby to bylo v mé moci, tak jim pomůžu jak jen to půjde.
Nejradši mám opravdu tady Vám podobné hloupé kecy od lidí, kteří pro ně nikdy nic neudělali a sami by se za svůj postoj k těm starým mohli stydět. Tím neříkám, že je to třeba zrovna Váš případ.

Svým příkladem o babičce jsem jen chtěla ukázat případy starých lidí, kteří se nechají lehce manipulovat. A to je i o těch podvodnících. Jenže bohužel se nechají napálit i mladí.
25. 04. 2010 | 22:46

RA napsal(a):

ten klip je geniální. Samozřejmě je myšlen v nadsázce, což zřejmě někteří jednodušší soudruzi nemohou stále pochopit , ale rozvířil debatu a o to šlo. Sám jsem rád, že nemusím nikoho přesvědčovat, neb v naší rodině jsou všichni duševně v pořádku a bolševiky včetně Paroubka by nikdy nevolili.
25. 04. 2010 | 22:53

rudolf napsal(a):

Pavlo,ale o tom tady právě mluvíme, o empatii a snášenlivosti, nemyslet si, že odlišný názor je projevem zaostalosti - jinak se zesměšníte podobně jako Mádl a Issová. Bohužel právě poctivci vašeho ražení těžko chápou, že do krize nás nedostali důchodci, ale kasinový kapitalismus
P. S. Samochvála smrdí.
25. 04. 2010 | 23:03

A.K. napsal(a):

Milý příteli, J. Š., zcela souhlasím.
Vypadá to na to, jakoby má maličkost měla času nadbytek. Není tomu tak. Pravděpodobnou příčinou bude má nespavost – ta mi ostatně v této době pronásleduje velmi silně. Čím je tvořen „národ“? – jde zde o velmi „křehké“ „Schauerovské“ téma. Jsme stále jen „barbaroi“? Není zde nutkavě stále přítomna jistá „diskontinuita“ v tom, že jazyk vytváří „společenství“ (tj. jazyk bohů – jde zde nikoliv o pragmaticko-materiální prostředek komunikace „Engelsovských“ prvobytných „pospolníků“ – spíše lze nalézat v podstatě vědomí základ zcela jiný – jde o jazyk „basilea“ před oltářem pokory).
Je možné vůbec po protireformaci (nikoliv chybně po „odnárodnění“) nalézt jazyk jako komunikaci s „absolutnem“? Masaryk se pokoušel možná tuto otázku příliš zjednodušit – nicméně …
Je jazyk pouze formální „logikou“ (paradox novodobého posunu smyslu – „logos“ je „slovo“ v širokém metonymicko-metaforickém rozsahu)? Ano, „logika“ v „širším“ pojetí je nezbytným nástrojem filosofie, před ní však stojí na prvém místě etika. Na pozici poslední pak poznávání „přírody“ (samozřejmě v širším pojetí původního řeckého pojmu). Pouze skrze „světlo“ dobra je možné nastolit řád „řeči“ (tím i světa), následně pak lze pochopit i pravdu přírody. Uvedenou „metaforu“ však materialistický neoliberalismus poznat nemůže. Duše na úrovni „epithymia“ (ani ne „thymu“ „bláznivě“ statečných) není schopna nalézt řád. Odnepaměti je tímto principem úcta k moudrosti (nikoliv jen k novodobým „pouze dovednostem“). Umírat se nechce – řád se vytratil, už neplatí ani osvícenský „kategorický imperativ“. Moudrost je zpravidla (přinejmenším na úrovni „metafory“) spojena se stářím. Moudrost se vysmívá „popularitě“. Moudrost zná co je „vlčí sloj“ (Kafka).
Ano, právě v článku J. Š. uvedená paralela (tj. neoliberalismus „nejhrubšího zrna“ (na straně jedné) a materialisticko-stalinistický (pouze nenávistně ideologický) fundamentalismus (na straně druhé)) míří přímo na kořeny (jde „ad radices“) nemoci (bohužel téměř všech) postkomunistických systémů. Co dodat – je možné vést dialog s „nemocnými“? Domnívám se bohužel – že nikoliv. Opět další otázka – má se intelektuál angažovat (ostatně kdo jím je)?
Nevím. A právě proto nezbývá než na závěr dodat: „Oida úden eidaenai“ („Scio me nihil scire“).

Arnošt Kult,
výzkumný pracovník VÚV T.G.M.
25. 04. 2010 | 23:05

pavla napsal(a):

Stále rebel: Jenže když každý bude dělat střední školu a polovina vysokou, tak v tom Vámi zmíněném věkovém období určitě nebude pak moci pracovat téměř 50 procent mladých. Máte určitě pravdu v tom, že je asi dost těch, kteří se flákají a nedělají, ikdyž by mohli.
Já si ale myslím, že kdyby se ta VŠ musela platit, tak by si toho třeba více vážili. A proč by měli mít všichni střední školu? Vždyt se pak ten význam zcela degraduje. Copak má každý schopnost zvládnout maturitu? Nemělo by se spíše více propagovat a podporovat učňovské školství? Vždyť nebude mít kdo dělat odborné manuální práce. A myslíte, že středoškolák půjde dělat třeba k soustruhu nebo zedničinu či uklízet? Každý, kdo udělá vys. školu, tak počítá s tím, že půjde dělat manažera, učitele nebo vedoucího někde na úřadech. Ale tolik míst snad není a nebude. A když neseženou práci odpovídající kvalifikaci, tak pak asi radši budou trčet na ÚP. Hlavně, pokud je bude mít kdo sponzorovat.
A to snad není zájmem státu.
25. 04. 2010 | 23:06

martin napsal(a):

Pane Šterne přečetl jsem si váš článek a nevěřím vlastím očím. Ty vaše lži co vkládate neoliberalistům do úst to je hnus.

Nejdřív si ujasníme pár faktů
1) Regulace trhu skutečně poškozuje efektivnost ekonomiky to je fakt. Pokud vám někdo bude rozkazovat jak máte co dělat tak nejste svobodný.

2) Lež je že neoliberálové říkají, že podnikatelé nekradou a že jsou zaujatí vůči zaměstnancům. To jste příliš zobecnil a to není pravda u všch. To vám správný liberál neřekne.

3) To že liberálové vnímají všechna protikorupční opatření jako omezení svobody to je také účelová lež.Cílem neoliberalismu je co nejefektivnější stát a to s korupcí nejde

4)Když zavedeme progresivní daň tak podnikatelé odejdou do daňových rájů na to by jste mohl přijít

Vám připadá normální někoho obírat o peníze jen proto že jich má hodně? Podle mě je to sprostá diskriminace.

Socialismus je mnohem horší než neoliberalismus, protože stavý na závisti vůči jedné skupině obyvatel.
Socialismus se zakládá na tom že ti bohatí jsou ti zlý a ti chudí jsou vždy ti dobří. Proto je nutné ty bohaté okrádat. Staví na mylné myšlence, že když seberou bohatým peníze ti chudí se budou mít líp. Ve skutečnosti se chudí budou mít stejně akorát budou mít dobrý pocit, že ostatní jsou na tom stejně. Socialisté si myslí, že peníze vždy budou a slepě zadlužují zem. V současnosti to můžeme vydět na Maďarsku (dnes už nevládnou)Řecku (kde díky odchodu do důchodu v 55 letech, které zavedli socialisté a kterou populistická řecká pravice nezrušila vedla ke krachu státu), Portugalsku a Španělsku.
Socialisté také dogmaticky věří v neomylnost většiny proto pořád prosazují referenda a to i u věcí kterým většina nemůže rozumět. Tvrdí, že je třeba zachovat co největší sociální stát ať se děje co se děje. Důchody a mzdy zaměstnanců jenom zvyšují i když příjde krize a poškozují tím ekonomiku.
Jsou pod silným vlivem odborů,jejichž agendu slepě prosazují v domění, že plní přaní většiny. Ve skutečnosti v odborech je registrováno méně než 30% zaměstnanců a odbory slouží jejich bosům, aby se měli co nejlépe a na ostatní kašlou. V zajmu většiny omezují socialisté práva jednotlivce. Stále mají pocit, že státní vlastnictví a znárodnění vyřeší všechny ekonomické problémy a že stát se o vše nejlépe postará. Prosazují co největší kontrolu státu a to i nad organizacemi, které by v rukou státu být neměli.
25. 04. 2010 | 23:12

pavla napsal(a):

Rudolf: Nemíním nic psát jako samochválu, ale nemám ráda, když mně někdo podsouvá něco, čím nejsem a dělá ze mě hlupáka. Já se osobně ovlivňovat nikým nenechám, vím, že mnozí jiní také ne, ale prostě je to tak, že starší lidé už si různé věci neuvědomují, že jim opravdu stačí jen to pivo za 2 kč, slib vyššího důchodu a udělají cokoliv. Osobně se mi to video taky nelíbilo, ale chápu ho jako recesi, nadsázku. Vždyť je to vidět i z toho, jak oba mluví. A určitě nebylo účelem vnucovat mladým lidem názor, aby nenavštěvovali staré rodiče či prarodiče kvůli tomu, že mají jiný názor.
25. 04. 2010 | 23:15

Tomáš Dzik napsal(a):

Pane Šterne, mohu jen napsat, děkuji Vám. Každý další komentář by jen rozmělnil Vaše slova.
25. 04. 2010 | 23:17

pavla napsal(a):

Stále rebel: Omlouvám se, špatně jsem si Váš příspěvek přečetla. Mladá tady do mě hučí, tak jsem Vás pochopila tak, že chcete, aby polovina lidí studovala vys.školu a všichni střední. To je samozřejmě blbost a je to tak, jak píšete, že je to vyhazování peněz.
Pěkný zbytek večera.
25. 04. 2010 | 23:31

Gabriela napsal(a):

Vážený pane Šterne, překvapuje mě, že člověk Vašeho rozhledu se ptá, proč se u nás mnoho lidí bojí levice. Oni by se jí pravděpodobně nebáli, kdyby sociální demokracii nezastupovali a nevedli lidé, kteří jsou úzce spojeni s érou socialistického Československa. Nejsou to sociální demokraté, kteří by navazovali na tradici předúnorové sociální demokracie a v tomto smyslu byli i spjati s evropským sociálně demokratickým světem - takoví lidé se v této straně objevili na počátku 90. let a velmi rychle byli pro svou naivitu převálcováni těmi, kteří tuto stranu ovládají dnes. A to jsou typy lidí, jací pomáhali zevnitř sociální demokracie tuto stranu komunistům likvidovat po roce 1948. Je problematické, že mnoho dnešních padesátiletých bylo členy KSČ a dnes jsou z nich pravicoví voliči. Lze to ovšem považovat za obraz toho, že do KSČ vstupovali lidé proto, aby si vyšlapali cestu k profesní kariéře, k životnímu úspěchu. Když měli možnost tento způsob odhodit, obrátili se poměrně přirozeně k jiné cestě prosperity - k podnikavosti, samostatnosti a s tím souvisejícímu pravicovému konzervatismu. Není to nic úžasného, leč je to prostě tak. Je jisté, že tito lidé by rozhodně neměli být představiteli pravicových stran - prostě to není slušné. Za mnohem zrůdnější ovšem považuji to, když se skuteční zastánci a představitelé bývalého režimu a ideologie dnes prohlašují za sociální demokraty. Ti, kteří nedobrovolně přestupovali ze sociální demokracie do KSČ, už totiž mezi nimi nejsou, jejich dny byly sečteny osudem a věkem. A ti, kteří komunisty byli dobrovolně a hájili jejich ideologii, prostě nemohou být sociálními demokraty. Ráda bych volila levicovou stranu, leč bohužel není koho - mám na výběr mezi rudou KSČM a lehce barevně upravenou ČSSD. Dokud se česká sociální demokracie nevydá cestou evropských sociálně demokratických stran, nepředstaví a nepustí k moci novou generaci nepapouškující současné vůdce, je nedůvěryhodná, je pro poučeného člověka zkažená a trapná. Nemohu prostě volit lidi typu pana Paroubka, protože v jeho osobě hrozí tomuto státu a národu stejné nebezpečí jako od komunistických vyznavačů diktatury proletariátu, byť v modifikované podobě.
Neoliberalismus je vetchý v mnoha směrech, to nepopírám. Pro lidi jako jsem já, kteří o věcech uvažují v širších historických souvislostech a nikoliv na základě předvolebního hlaholení, je ovšem liberální uvažování jedinou cestou, jak si v této zemi udržet integritu vlastní osobnosti. Odevzdání volebního hlasu je dnes naštěstí věc svobodného rozhodnutí každého občana. Jak známo, na věk a na volební prefernce není slušné se dámy ptát. Nebudu tady nikoho nabádat, koho má volit, ani nebudu deklarovat, koho budu volit já. Mohu vás jen ujistit, že KSČM ani pan Paroubek to rozhodně nebudou.
26. 04. 2010 | 01:14

Dejv napsal(a):

No konečně jsem se dozvěděl, jaká sprostá nadávka ten neoliberalismus je. Zlořád liberalismu číhá za každým rohem, aby hnusně podněcoval v lidech svobodu a odpovědnost za vlastní jednání. Snad by dokonce někdo chtěl, aby náš už tak hubený a zubožený stát stal se dokonce minimálním, když pravým receptem na nádhernou budoucnost je tvrdá ruka velkého předsedy, který, třebas i s pomocí marťanů, dodržování svých vlastních pravidel vynutí? Nikdy. Nízké daně? Vždyť stát a strana nejlépe vědí, kde je peněz třeba a rozhodnou o jejich užití mnohem lépe, než primitivně ziskuchtiví podnikatelé, živnostníci a jiní hamižní vyžírkové. A mládeži, co si bude dovolovat mít vlastní názor je třeba připomenout CzechTech. Tehdy se velký předseda také postaral, siestu nerušili, a pořádnou jim vodním dělem a VUMLem natáhl. Když se neumí chovat, ať táhnou, třeba do ciziny, nepotřebujeme je. Důchodce a potřebné stát hravě uživí z daní jakýchsi legendárních "bohatých". Ještě že žena velkého předsedy byla vyškolena v Řecku, zemi s dlouhou a úspěšnou socialistickou tradicí.
26. 04. 2010 | 01:25

Dejv napsal(a):

Pokud netrpíte ideologickou zaslepeností jakéhokoliv IZMU, zamyslete se nad tím, zda věk může nějak ovlivňovat politickou orientaci voliče. Většina voličů volí dlouhodobě pravici nebo levici, a názor jen tak nezmění, ovšem to nejsou ti, kteří při našem volebním systému rozhodují. Při parlamentu, kde rozhoduje jeden až tři hlasy (navíc někdy přebíhající) ve skutečnosti rozhoduje volby malá část nevyhraněných voličů "středu". Jaké jsou priority mladého člověka do 30ti let a jaké jsou priority důchodce? A teď si k tomu přidejte demografický vývoj.... Dnes jsou takové klipy provokativním vtipem, ale za takových 15-20 let to může být reálný ppolitický program... bohužel.
26. 04. 2010 | 01:33

Josef K. napsal(a):

Samotný fakt existence tohoto klipu a průřez všemi diskusemi o něm mne dnes navedl vrátit se ke slavné eseji Milana Kundery "Tragedie Střední Evropy". Náhle mezi mou přítomností, tedy realitou onoho klipu, Zelenky a jeho mladých souputníků, a přítomností Kunderovou zela děsivá propast, která je v Kunderově textu starém dvacet šest let jakoby, byť jen v kontextu, předvídána. Bohužel, nežiji v zemi Kunderů ale Zelenků.
26. 04. 2010 | 01:43

achab napsal(a):

Ono o vyjde na stejno, už je dávno po volbách .. Vaše BULVa*
https://www.youtube.com/watc...
26. 04. 2010 | 02:02

Suchec napsal(a):

Pavla:

Už jen to, že jste babičce "vybrali" správný lístek vás zařadilo.

Vše kolem je plácání prázdné slámy a omáčka mající zastřít vadu charakteru.

Něco takového bych si nikdy nedovolil, a že bylo kolem toho občas v rodině řečí.
26. 04. 2010 | 02:25

Lena napsal(a):

rudolf,

že prý nebyli dříve podomní obchodníci?!? :-) Tak nevím, co pamatujete Vy a Vaši rodiče, ale můj táta je pamatoval za 1. republiky i za 2. světové války.

Svádět jejich existenci na neoliberály a držkovat kvůli tomu na Pavlu, je tak trošku mimo mísu. Nevědomost hříchu nečiní, takže nic proti Vám, ale ověřte si informace.
26. 04. 2010 | 02:33

Lena napsal(a):

Aniž bych se chtěla Pavly zastávat, protože podrobnosti nemám, ale když její zážitky vztáhnu na mojí babičku, která byla tehdy se tvrdilo sklerotická, já myslím, že měla Alzheimera, tak se nedivím ničemu. Moje drahá matinka bude zcela jistě volit komunisty. Jí totiž stačí jen to, že má někdo o stovku víc, než ona, a už je to lump a darebák a hajzl a všichni podnikatelé jsou parchanti a například já podle ní hovno dělám, protože mám 2 maturity a tudíž nemakám rukama. Nějak už nepojala, že jim komunisti ukradli majetek poprvé a socani za Palase podruhé, když jí ho neráčili vrátit. No, hlavně, že na ní tak myslí, když je tak chudá, že bydlí sama ve velkém bytě 2 + 1, který je její, ale platila za něj dobrovolně správcovské firmě těžký prachy po několik let, pomalu jak kdyby byla v nájmu. Ale hlavně, že jí vadí 30 Kč u doktora, ke kterému ze zásady nechodí a léčit zavčasu se odmítá, což má za následek už asi 5 zlomenin rukou a daleko vyšší náklady na léčení.
Tak tomu říkám vyspělý politický postoj.
26. 04. 2010 | 02:44

Lena napsal(a):

Suchec,

jestli byla Pavlina babička na tom tak, jako ta moje, pak výběr lístku touto osobou byl prostě jen vylosování něčeho, libovolně čehokoliv. Otázka je nejen rozmyslu, ale i vnímání písmenek. Moje babička v posledních několika letech každý den řešila, že jí pošťačka okradla o stovku z důchodu. Měla asi 400 Kč a z toho jí stále nějaká stovečka chyběla. Prostě už nebyla schopná počítat do 4. Volební právo u takového člověka je opravdu hodně diskutabilní a je velká otázka, jak se zachovat, když ho máte vzít k volbám, pokud k nim chce, protože tam jde i Máňa od vedle.
26. 04. 2010 | 02:50

tomas napsal(a):

Nekolik otazek pro rezisera Zelenku:
Vazeny pane rezisere, ve svem klipu Premluv babu jste vyjadril svoji podporu pravici a tedy i trzniho hospodarstvi. Predpokladam, ze se z vasi strany nejedna pouze o prazdnou proklamaci, ale o autenticky zajem o nastoleni skutecne pravicoveho prostredi pro vsechny. Ceska kinematografie ziskala v minulem roce temer sedesatimilionovou statni podporu, dotace smeruji i na poradani festivalu, provoz divadel, kazdy mesic plati obcane Ceske republiky koncesionarsky prispevek Ceske televizi, prestoze v soucasne dobe existuji stovky televiznich kanalu, o jejichz uspechu na trhu rozhoduje pouze to, zda si jejich programy zajemci predplati. Ze statni podporou, vyplacenou z prostredku ziskanych od vsech, tedy i levicove zblblych duchodcu, vykonavate svoji umeleckou cinnost vy i protagoniste vaseho klipu. Jste ochoten, jako sympatizant pravice a volneho trhu, vzdat se jakychkoliv statnich dotaci? Jste ochoten , jako zastance pravice a volneho trhu, jiz vami ziskane dotace vratit? Podporujete, jako zastance pravice a volneho trhu, zruseni koncesionarskych poplatku pro Ceskou televizi a narovnani jejich vztahu s ostatnimi televizemi? Podporujete, jako zastance pravice a volneho trhu, zruseni jakychkoliv dotaci do kultury a narovnani jejich vztahu s ostatnimi podnikatelskymi obory? Podporujete myslenku, jako zastance pravice a volneho trhu, ze pouze a jedine trh musi rozhodnout o tom, zda dany subjekt muze ve svem oboru nadale pusobit? Pane rezisere preji vam, aby vase filmy , ktere se mi libi, oslovily dostatecny pocet divaku, aby vas uspokojovaly nejen umelecky, ale v co nejvetsi mozne mire i financne a mohl jste sve zajimave povolani i nadale vykonavat bez toho, ze by vas musely nedobrovolne sponzorovat i ti, kteri davaji prednost jinym filmum, jinym hercum i jinym reziserum. Preji vam i vasim protagonistum, aby o vasi praci mela zajem i pravidly trhu ridici se Ceska teklevize, aby si vase progarmy predplacelo co nejvice divaku a co nejvice divaku naslo cestu do vasich divadel. Pokud by se ukazalo, ze o vami nabizeny produkt neni takovy zajem, aby se dokazal na volnem trhu uzivit, jiste, jako pravicove orientovany clovek a zastance volneho trhu, s pochopenim, byt k me litosti, zavrete kram a obratite se k oboru, se kterym se na volnem trhu dokazete uplatnit. Nepochybuji, ze by se vam to povedlo, ostatne takto funguji miliony vasich spoluobcanu.V pripade nouze se vzdycky jeste muzete odstehovat na venkov k babe a dedkovi.
26. 04. 2010 | 04:27

Michal Macek napsal(a):

klip se mi libil - skvele sem se bavil.jestli nekdo nechape nadasazku tak je to smutne
26. 04. 2010 | 07:48

vasja napsal(a):

To je dost zajímavý.
Dědci poštěkávaj, báby kvičej, jejich mláďata hýkaj, ale senioři se tomu smějou, nebo je to necháva v klidu.
Čím to asi bude.
26. 04. 2010 | 07:52

Sir Walters napsal(a):

Myslím si, že v tom klipu je cosi až fašistického. Vyhrožovat někomu represemi, pokud nebude v politice dělat to, co já mu řeknu (konkrétně volit toho, koho já mu určím), to je podle mě pravý opak demokracie! Bohužel, to svědčí o tom, že se tady po 20-ti letech absolutně nepodařilo lidem vštípit demokratické smýšlení.
Kromě toho je vyhrožování levicí v tuto chvíli nesmyslné, když si uvědomíme, že světová krize vznikla v USA za Republikánů, v Řecku před státním bankrotem vládla 8 let pravice, státní dluh ČR nejvíc vzrostl za Topolánka atd.
Ale fanatik je právě proto fanatik, že je zaslepený.
26. 04. 2010 | 08:01

přemysl skála napsal(a):

klip je povedený a jako reálnému ( věkem) dědkovi se mně i mé ženě ( bábě) líbil.to ostatní jsou pseudointelektuální pindy, že pane šterne ?
26. 04. 2010 | 08:27

Michal Macek napsal(a):

premysl skala:

dik ze existujete i vy - normalni nezapskly a cool seniori :)
26. 04. 2010 | 08:38

zdesta napsal(a):

Pavla:Takže co sedumdesátník to blbec,potřebující duševní a psychyckou opateru,aby pochopil o co kráčí a správně se rozhodnul.Infantilní sklerotický a dementní pitomeček,bez zkušností v celém sociálním prostoru.Primitiv,který prožil celý svůj život jako troglodit a místo práce seděl celé hodiny v hospodě a poslouchal zaníceně komunistické kecy.Kam se hrabe na člověka moderní doby.(na př.Pavla)Zapomněla jste přípomenout, že babička to neuměla s počítačem a mobilním telefonem.To mluvíte o přestárlých v ústavech,nebo o dvou milionové populaci?Pak se zde oháníte sumou 8 tisíc jako o balíku s kterého lze hradit vše,dokonce opravovat barák a jezdit na dovolenou.Doufám,že důchodci z vaší rodiny jsou nadšeni platbou za léky(nemyslím tím posr..ých 30 kaček)a v rámci pochopení krize, jsou plni ochoty platit ještě víc. Mám takový dojem,že klidně můžete natáčet klipy i Vy.Možná ještě z větším úspěchem.
26. 04. 2010 | 08:43

Filip napsal(a):

Směr vládnoucí filozofie v každé zemi udává její vládce (monarcha, prezident) apod. Jak se můžeme divit, že v Češích přetrvává tento "filozofický směr", když už máme 7 let prezidentem toho, koho prezidentem máme. Já osobně se stydím za svého prezidenta - ale nic víc s tím nenadělám - a proto musím trpně přijímat převažující "filozofii" - jejímž krásným příkladem - jak autor trefně popsal - je i debatovaný klip.
Pro mě se Mádl, Issová a Zelenka shodili do té míry, že začnu ignorovat jakékoli filmy, se kterými budou mít tito lidé cokoli společného - opět druh mé osobní vzpoury - což je to jediné, co mi není v této "demokracii" zakázáno...
26. 04. 2010 | 08:59

pavla napsal(a):

Leno, přesně tak podobně na tom naše babička byla. Suchec si asi myslí, že je dobré nechat rozhodovat o důležitých věcech dementní lidi. A to ona byla. A pořádně. S těma starýma je to fakt těžké. Mají určité přesvědčení, ale ani pořádně neví proč.
Jinak naše babča taky stále jen přepočítávala peníze a pořád se jí něco nezdálo.
Suchec - tady o žádné zastírání vady charakteru nejde. Nebo myslíte, že kdybyste měl v rodině někoho na mozku postiženého a chtěl volit třeba ultrapravičáky nebo ještě něco horšího, tak by Vám to bylo jedno? Když zkrátka bude jasné, že ten člověk ani neví, co dělá?
Tito lidé by navíc vůbec neměli mít právo volit. Taky ne ti, kteří nikdy nepracovali. Nemá rozhodovat někdo, kdo se nikdy nepodílel na rozvoji státu a jen ho vycucával, protože ten bude vždy volit toho, z koho bude mít zase jen svůj prospěch bez ohledu na důsledky. Jim je totiž jedno, co bude za pár let,pro takové lidi je důležitá přítomnost.
26. 04. 2010 | 09:04

Bredly napsal(a):

Skvělý článek!
26. 04. 2010 | 09:12

pavla napsal(a):

Zdesta: Já jsem nenapsala, že co sedmdesátník, to nějaký hlupák. Protože moji i manželovi rodiče mají přes 70, jeho otec 80 a jsou normální a uvažují logicky. Zajímavé, že s jejich názory se shodujeme. A ti právě říkají, že se tak nikdy neměli a stíhají z důchodů to, co jsem napsala. Ale je rozdíl, když jsou důchodci dva. Samozřejmě, že když je člověk sám, tak se to pak takto nedá srovnávat, protože náklady na bydlení jsou téměř stejné. A to má tchán snad všechny nemoci, které existují - bohužel manžel hodně podědil - a přesto jsem od nich neslyšela si stěžovat na placení za léky a u doktorů. Možná proto, že tcháni celý život pracovali v nemocnici a můžou srovnávat péči tehdy a dnes.
No a kdybyste mi nevěřil, tak se za mými tchány klidně můžete vypravit, jste ze Zlína, a uvidíte, že co píšu, je pravda. Tchýně každý rok cestuje, děda už kvůli nemocem ne, ale jinak opravdu z toho důchodu zvládají všechno.
26. 04. 2010 | 09:17

kočka šklíba napsal(a):

Pavlo na vás přesně sedí to co napsal Keller zde: http://svornost.com/?p=4262

Ale nedělám si iluze, že byste byla schopná pochopit proč.
26. 04. 2010 | 09:25

hanys napsal(a):

Lidé závidí odnepaměti. Ale to není závist, když člověk jako zaměstnanec 8 hodin denně opravdu maká, odskakuje pro svého zaměstnavatele od rozjedeného oběda, aby nenarušil chod výroby a když si jde po dvou letech u již zmíněného požádat o přidání platu dozví se, že to nejde a když se mu něco nelíbí, na pracáku čekají tisíce dalších, levnějších a dotovaných. Skousl by to nevědět, že si pan zaměstanavatel v tomto roce už podruhé letí kamsi a nové auto se venku na slunci krásně blyští. To není závist jen touha po spravedlivém ohodnocení vykonané práce...nechci paušalizovat podnikatele, znám spoustu malých živnostíků co jsou ve svém krámě sami denně, protože nemají na to uživit zaměstance, ale to není kvůli daním. Lidi prostě nemají peníze na utrácení, jde to těžko, když zaplatíte byt, nezbytné ošacení, pár návštěv restaurací (meníček ne romantických večeří) a pan podnikatel vám holt na více nepřidal. To je ale nekonečné téma. Z jedné strany jsou odbory, nezaměstnaní, zaměstnanci co reptají zlo, z druhé to jsou zase podnikatelé, zastupitelé, pravičáci. Svět není černobílý. Nemám povahu založit si svůj podnik, ale to neznamená, že jsem nicka. Mám školu, určité IQ, miluju svou práci, jsem slušný člověk. Jen jsem holt na špatné straně barikády...
26. 04. 2010 | 09:31

vlaďa napsal(a):

Zkuste se vážení podívat také na tuto variantu klipu a přistanete opět na pevné zemi...kde jinde než doma !
http://video.yahoo.com/watc...
Všecko dobré :)
26. 04. 2010 | 09:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zdesto
Pavla na mě působí dojmem zmaterializované modré šance či jak se ty předvolební sliby pravičáků, vštšinou tyjících z eráru, letos zovou.

"Ach, ta nesnesitalná lehkost bytí amatérských socioložek, konzervativních fanynek liberálních klipů a volebních podvodníků něžného pohlaví!"

Zdesto čau.
Jdu oškubat na burzu pár socanských babek a dědků. Doufám, že doma nemají nějakou tu konzervativně - liberální pavlu, která by jim poradila, jak naopak oni mohou oškubat mě.

P.S. Vskutnu rozmarný konzervativně - liberální postoj k volbám a individualitě:
pavla napsala :
"...a proto jsme jí odebrali všechny lístky a nechali jí jen ten, který jsme my uznali za vhodný.."

Myslím si, že takhle nějak (ve velkém) se tuším chovali komunisté, neníliž pravda ?
A to včetně volebních podvodů.

Howgh.
26. 04. 2010 | 09:41

Jan napsal(a):

Byly doby, kdy sedláci pouštěli na komedianty psy. Považovali je za neužitečnou a línou verbež, která by chtěla žít z práce lidí "orajících a sklízejících". Doby se změnily. Komedianti to mají zařízené tak, že z daní, které zaplatí "orající a sklízející" dostanou pomocí různých fondů tolik, že žijí mnohem lépe, neý lidé chodící do práce. Jenže se jim to nepřipomíná, takže to berou tak, že jsou to pouze zasloužené peníze, které si vydělali. Dobře se mají i špatní herci, jako Issová a hlavně Mádl. Zatímco špatný svářeč přijde o práci a nikam ho nevezmou, špatná herečka jen ulehne do správné postele. Pak je tu přízeň puberťáků navštěvujících kina,naprosto se neřídící kvalitou herectví. ....

No a co se týká vztahu ke starým lidem, ty dva výrostky bych z toho zase ze 100% nevinil. Mohou za to jednak sdělovací prostředky, které šíří opovržení až nenávist ke starým lidem a také škola, která přestala vychovávat k úctě ke stáří. Jediná spravedlnost ale je, že Mádl a Issová budou jednou stařečci, a jejich vnoučata se k nim budou chovat velmi pravděpodobně stejně hnusně...
26. 04. 2010 | 09:43

tomas napsal(a):

ti hnuj ..vštšinou tyjících z eráru.. souhlas viz me dotazy na rezisera zelenku
26. 04. 2010 | 09:46

dennis napsal(a):

to Lena
Jan Neruda napsal tisice versu, skoro nic si uz nepamatuju, ale vzpomnel jsem si na dva:
...a i kdyby byla jako oblazek,
vzdy v srdci svem budu nosit jeji obrazek...
Az budu mit dlouhou chvili, zkusim si ty verse pohledat na Wikipedii.
Drzim Vam palce, abyste byla lepsi maminkou (jestlize vam osud tuhle roli prideli), aby vas deti jednou nemusely klasifikovat podle politickych postoju. Preju Vam uspech v podnikani a vubec ve vsem. D
26. 04. 2010 | 10:11

Johny napsal(a):

Nevím, klip je docela vtipný a inteligentě pojatý. Bohužel se domnívám, že prostě většina kritiků nemá mentální kapacitu pohybovat se na úrovni recese a humoru. Dokonce někteří primitivové dali oznámení, že klip obsahuje pornografii (obrázek z učebnice) a propagaci nacismu (když Mádl vysvětluje, že pravou rukou se zdraví). U pana Šterna je to překvapivé, neboť některé jeho počiny jsou o dost tvrdší a výsměšnější. Bohužel, podobné útoky byly v americe na autory, kteří recesisticky kritizovaly tehdejší vládnoucí konzervativce.
Klip přesně plní účel, totiž varovat aby lidi nevolili ty, kterým tento klip nejvíce vadí. Platí to co u pornografiie, každý kdo kritizuje v klipu vidí to co by sám chtěl a jaké sám má názory.
26. 04. 2010 | 10:20

uhuru napsal(a):

Řek bych, že je načase, přestat si od lidí tohoto typu nechat srát na hlavu, přestat se tvářit, že všechny hodnoty jsou relativní, a že svoboda urážení a vybízení k doslova třídní nenávisti je nějaká naše základní demokratická vymoženost. Koneckonců to naše právo umožňuje, už dneska, jaktože ten náš demokratický a skvěle placený policejní aparát ještě nejedná:

"§ 198
Hanobení národa, rasy a přesvědčení
Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk nebo některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta
Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.

Skutková podstata tohoto trestného činu je naplněna tehdy, pokud pachatel veřejně ( tedy tiskem, filmem, apod., anebo ústně před více než dvěma současně přítomnými osobami) hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.

§ 198a
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství nebo třídě jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeném v odstavci 1.

Tento trestný čin postihuje veřejné (tedy více než dvě osoby současně přítomné) podněcování k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Přísněji postihuje takové podněcování, které je spácháno tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Stejně přísně hodnotí, pokud se pachatel aktivně účastní činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist."

Zveřejnit e-mail: ( E-mail se bude v diskuzi
26. 04. 2010 | 10:23

Admirál napsal(a):

Zdesta, Kočka šklíba, Tencokida Hnuj - Pavla, ten či ta co se pod tím nickem skrývá, je na 99% pouze provokatér. (1% chovanec Ústavu o kterém je řeč na blogu pana Vondry)

Přečtěte si pozorněji jeho vstupy a musí Vám to být jasné.

Zbytečně si zvyšujete adrenalín.
26. 04. 2010 | 10:26

pavla napsal(a):

Kočka šklíba: Nevím, proč bych ten článek neměla pochopit. A zcela souhlasím s příspěvky pod ním. V článku je dost věcí, se kterými souhlasit jde, s některými nikoliv, protože je to opět vyloženě levicově podané. Právě takoví lidé podporují zášť mezi obyvatelstvem.
Osobně levici nikdy volit nemůžu, protože za minulého režimu byly naše rodiny postiženy.
Nejsem slepá, abych neviděla okrádání i ze strany pravicových mocných. Ale takoví jsou všichni a jen bláhový člověk si může myslet, že se něco změní. Vždyť to dělají i teď, když jsou u koryta. Jak může autor napsat, že bohatí a firmy nic neplatí? VždYť to není pravda. Copak státní peníze stojí na odvodech těch nejchudších či středních vrstev? Pravicoví voliči nejsou žádní asociálové, kteří nechtějí platit na chudé. Ale odmítají platit na ty, kteří soc. systém zneužívají. Mám podporovat cikána, který si pro dávky přijede v téměř nejmodernějším mercedesu? Nebo každý den sedí u automatu? A myslím, že se tak na věc dívají i ostatní. Lidi mají sociální cítění, jinak by nepomáhali při různých katastrofách či i jednotlivcům, kteří se ne svou vinou dostali do potíží.
Jestliže se autor vymlouvá na to, že až bude školné, tak se nebudou rodit děti? Teď školné nemáme a i tak se dětí rodí málo. Mladí lidé si chtějí užívat, jdou za kariérou. Vždy bylo pravidlem, že v chudších rodinách bylo daleko více dětí než v bohatých. Čím mně to vysvětlíte? Vždyť je tomu takto i dnes. Nepočítám ovšem rodiny, které mají děti kvůli dávkám. Jsou rodiny, které mají dítě jen proto, aby nevypadaly blbě a ženské se ženou do práce co nejdříve mnohdy ne z finančních důvodů, ale buď proto, že je to doma nebaví nebo jim uteče vybudované místo. Na děti zkrátka není čas a chuť.
V každém systému je něco dobrého a něco špatného. Je na politicích, aby se snažili vybrat to nejlepší, ovšem ne pro sebe. Bohužel tomu tak asi bude vždy.
26. 04. 2010 | 10:30

Jiří Sládeček napsal(a):

Kapitalismus, korupce a hnus jedno jest, tak čemu se divíte? :)))))))))))))
26. 04. 2010 | 10:39

pavla napsal(a):

Admirál: Nejsem žádný provokatér, ale normálně myslící člověk, který nečeká s nataženou rukou. Právě proto, že na mě žádné plakáty a mediální kampaň nepůsobí, nemůžu volit levici. Přitom bych pak mohla být ráda, manželovi by přidali na důchodu, neplatil by za léky. Jenže chci se dívat trochu dál před sebe a nežít jen svojí přítomností.
TCKH: Lístky jsme sebrali kvůli tomu, že babča nebyla mentálně v pořádku. Jindy si volila jak chtěla sama, přestože vůbec nevěděla, proč. Vím, že to není správné, ale takoví lidé by přístup k volbám vůbec neměli mít.
Jinak materiálno pro mě zas až tolik neznamená, mám jiné životní priority. A z eráru nežiju už vůbec. Počítám, že i v důchodu, což bude za pár let, budu žít víceméně ze svého.
26. 04. 2010 | 10:43

Admirál napsal(a):

Johny, je svobodou každého jedince v rámci svého kulturního založení hodnotil uroveň a přiměřenost přijímaných informací včetně klipu "Přesvěč bábu".

V rámci této liberální vymoženosti si ponechte svůj názor a chápejte, že můžou existovat i názory odlišné.

Třeba z mého pohledu je klip "Přesvěč bábu" recese pouze ve spojení s klipem "Přesvěč Mádlu".
tp://video.yahoo.com/watch/7380786/19302673 Teprve shlednutí obou klipů dává celé té krásné recesi ten správný rozměr.
26. 04. 2010 | 10:52

grippen napsal(a):

Před rokem 1990 75% bylo manuelně prcujicích a 25% v distribuci a administrativě, po roce 1996 25% manuelně pracujicích a 75% v distribuci a administrativě, zdroj: Hospodářské noviny. Nárůst administrativy znamená snížení produktivity na hlavu. Z 25% pracujicích se kouří,aby utáhli 75% lidí, kteří nevytváří vlastně nic o co by se mohla ekonomika opřít. Statní administrativa se podílí na nárustu nejvíce. Platy této administrativy jsou nad platy manuelně pracujicích a vytváří vysoký průměrný plat o kteý se opírá hodnocení životní úrovně u nás. Česky řečeno : Ti co pracují živoří. Ti co nepracují a sedí v různých institucích mají platy daleko vyžší než je průměr. Malý příklad pokritectví: Poslanci si těsně před pádem vlády ODS odhlasovali navýšení platů se senátem jako jeden muž. Nyní se předhánějí v nápadech před volbama jak šetřit. To je úroveň naší politické garnitůry. O dalších jevech pomlčuji,to by bylo na několik stránek a nestranný soud. Jen připomenu: Vroce 1996 převedla ODS důchodový fond 56 miliard do státního rozpočtu, aby nebyl tak vysoký deficit a nyní ti samí křičí o důchodové reformě....!! Já bych je.....a nechal všechno zaplatit, nasušíno mají dost...
26. 04. 2010 | 11:05

fedor napsal(a):

Dobrá analýza.
Ke klipu: hulvátství,neomalenost, hnus, tupost.
K "hercům": V případě, že by se byli narodili v roce 1925, nejspíš by byli fanatickými členy Hitlerjugend, pokud by se byli narodili v r. 1930, pak by byli zpívali na vesnicích agitky pro vstup do družstev. Jelikož se narodili v době normalizace a rozum začali brát až po sameťáku, jsou zcela zrcadlem po listopadu nastolené doby, morálky a ideologie.

O sobě: Kvůli svým názorům, jež byly vždy jen moje, jsem byl od 60. let perzekuován. Po listopadu jsem aktivně pomáhal zakládat našim podnikatelům filiálky a společné podniky v zahraničí. S touto prací jsem před pár lety skončil. Myslím, že 7 křížků stačí.
Tyto dva hulváty ze života škrtám. Je mi zcela jedno, co chtějí prosadit. Slušný šlověk a scharakteremby se k něčemu podobnému nepropůjčil.
K mým předkům: žili na vesnici, fyzicky pracovali a do posledního dne života se zajímali o politiku jak ve státě, tak za hranicemi, protože zažili tatíčkovu 1.republiku, protektorát, kolektivizace s jejími špatnými i dobrými stránkami. Nad dnešní morálkou se nejspíš obracejí v horbě.

Je to smutné, ale rozhodně nebudu volit pravici a koho na "levici" si budu ještě dlouho rozmýšlet. Za takové hulvátství, jak se říká: " Na hrubý pytel hrubá záplata".
26. 04. 2010 | 11:07

paco napsal(a):

Sterne a dalsi: vase reakce na tento ciste recesni klip je plodem intelektualske nedostatecnosti po cesku.
Ti vsichni cesti radobyvzdelanci se fakt vrhli na diskusi, zda duchodce=dement, zda duchodci vsichni na povel voli socany a komouse, zda Paroubek u moci=unor 1948 atd.? Za chvili asi zacnete vazne resit spolecensky zvazne problemy z nejake soap-opery nebo sitcomu. Ostatne Vaclav Havel, nehynouci to modla vsech techto rozumbradu, kdysi vazne rozebiral v nejakem rozhovoru problemy nastolene bud VyVolenymi nebo BigBrotherem, uz si nepamatuji, kterym skvostem ze dvou. Takze velky vzor tu je, ceska intelektualni elito, vzhuru do toho!
Neumim sice rozmluvit osobam, ktere bych misto slohovych cviceni radeji videl u lopaty, prvoplanove vnimani vseho, co spatri na obrazovce nebo na novinovych strankach, ale chtel bych je a ostatni upozornit na jednu vec: na zacatku teto plodne diskuse nebyli Zelenka-Issova-Madl, nybrz dojemne socanske billboardy s duchodci nadejne vzhlizejicimi k programovym cilum CSSD. Takze inkriminovany klip je tak nanejvys zvednutim hozene rukavice. Ale na rozdil od socanskeho kyce se clovek aspon zasmeje. Spousta neslusnosti, to ano, ale mnohem vice sebeironie a nadhledu nez cela zatuchla generace pravdolaskovcu dokazala vypotit za dobu sve politovanihodne existence v ceskem verejnem zivote.
A pokud pan Stern je tak rozhorcen neuctou ke stari, tak at se zamysli, proc asi prvni vec, ktera cloveka napadne pri vysloveni spojeni "cesky duchodce", jsou prave ty deprimujici gerotologicke vyjevy, ktere Zelenka promita na obrazovku v pozadi Issove a Madla v tomto klipu?
26. 04. 2010 | 11:11

faazr napsal(a):

Svoboda nebo neosvoboda, ja jsem rad, ze si kazdy muze natacet a prezentovat klipy jake chce (a samozrejme za to take nest odpovednost). Pokud diky kritizovanemu klipu prestoupi jeden jediny volic levice do naruce pravice, splnil klip svuj ucel a prostredky jsou timto posveceny! A jedna technicka: samozrejme ze CSSD = KSC, nebo snad Jiri Paroubek ihned po oznameni vysledku parlamentnich voleb v roce 2006 nerikal, ze maji 100 hlasu? Opravdu verite tomu, ze letos to scitat nebude?
26. 04. 2010 | 11:20

jepice napsal(a):

Zatím nejzajímavější komentář jsem našla tady: http://chmelarcik.bigbloger...
Autor mj. píše, že mladá generace se podle tria Zelenka, Issová a Mádl vyznačuje následujícími charakteristikami:
- mladí lidé za svými prarodiči a rodiči jezdí jen velmi zřídka („doufejme, že budou ještě naživu, až příště přijedete“).
- když, tak jenom za vznešeným účelem „změnit osud týhle země“ tím, že je přesvědčí, že mají volit pravici
- toho se neštítí dosáhnout ani citovým vydíráním, přičemž vycházejí z toho, že jejich senioři pro ně udělají všechno na světě
- což je projev lásky, která v očích mladých má stejnou hodnotu jako vztah rakouského psychopata Fritzla ke svým obětem
- takovou návštěvu berou jako zvláštní privilegium, kterého se od nich prarodičům a rodičům dostává, jako „bonus zdarma“.
- bonus pro sebe, který je má motivovat k agitační akci, spočívá v odkazu na anální animální porno s členkou italské parlamentní komise, slavným (sic!) italským pornohercem a úhořem
- jako cestovního prostředku rozhodně využijí elegantního sporťáku, nikoliv tzv. „socky“

Toho si mnozí sice povšimli, ale přisuzují to špatným morálním vlastnostem režiséra a herců, nikoli jejich záměru. Domnívám se spolu s autorem citovaného úryvku, že by nás měla zajímat zejména reakce mladých na tuto nelichotivou charakteristiku. Tj. jestli to vezmou jako vtip, přejdou to bez povšimnutí jako něco normálního anebo jestli se budou od tohoto svého odrazu v Zelenkově zrcadle distancovat.
26. 04. 2010 | 11:44

StandaT napsal(a):

1./ nechápu, co má ten klip společného s neoliberalismem. Ale evidentně Vám to v diskusi přineslo body.

2./ Úctu si lidé musí zasloužit, ne si ji nadiktovat. Nejdříve akce, pak teprve reakce, naopak to nikdy nebude, leda byste poručil kauzalitě, ale to se nadaří ani takovému kabrňákovi, jako je Paroubek. Nejprve musí být úctyhodný život, skutky, činy, postoje. Teprve pak může přijít úcta. Apely v článku jsou na dvě věci.

3./ Pokud mladí ze svého okolí znají úcty hodné lidi, tak jim tu úctu prokazují, určitě to řada diskutérů ze svého vlastního okolí potvrdí. To, že mladí neprokazují dost úcty obecně, tak asi nemají dost motivů jí prokazovat. To je ale rest především těch, kteří jako Vy, pane Šterne, vládnou slovem.

4./ Mnohé reakce starších diskutérů ukazují, že i kdyby se mistři slova toho slova ujali a mladým nějaké úctyhodné skutky a životy přiblížili, tak to ti netoleratní, sebestřední a ve své nárokové mentalitě sobeční a frustrovaní jedinci spolehlivě anulují. Je podivuhodné, kolik prudících na netoleratních dědků na Netu si stěžuje, že je nikdo nemá rád (nadsázka, ale jen mírná) :)

5./ Není pravda že rovnítko mezi komunisty a SocDem mají mladí. Pravda je ta, že to jde mezi všemi generacemi. Je sice pravda, že mezi KSČM a ČSSD se nerozlišuje, ale to je jen polovina pravdy. Ta druhá je v tom, že o to více se rozlišuje mezi ČSSD a ostatnímu evropskými Sociálními demokraciemi (s výjimkou Ficovy softkomunistické platformy). Česká SocDem teprve musí do té Evropy dojít. Až tam bude, rovnítko s ostatními socialisty samo nahradí rovnítko s komunisty.

6./ Není pravda, že podnikatelé odejdou až se sáhne na daně. Pravda je ta, že už odcházejí. Pravda je ta, že pro odchod je vymahatelnost práva větší motiv než samotná výše daní. Pravda je ta, že boom nastal v době, kdy bylo jasné že s ODS nepříjde vyšší vymahatelnost práva a po projevení naprosté nezodpovědnosti politické representace vůči této zemi v podobě svržení vlády uprostřed předsednictví.

7./ Poslední dva odstavce jste psal pro čtenáře nebo na zakázku? Je to jen snůška infantilních představ o pravičáctví, liberalismu.
26. 04. 2010 | 11:55

alf napsal(a):

Pane Vandas, vy se teď podepisujete "paco"?
26. 04. 2010 | 11:55

roman napsal(a):

Šiklová s Liškou natočili reakci na klip, je o dost inteligentnější (a mimochodem taky pravdivější)... https://www.youtube.com/watc...
26. 04. 2010 | 12:07

paco napsal(a):

alf: pan Vandas ted nemuze, pan Vandas pise "Mein Verwaltungsungsgerichtskampf", takze mne poprosil, abych jej chvilku zastupoval. Dame vam vedet a na budouci knihu muzete dostat slevu, pokud se vcas prihlasite.
26. 04. 2010 | 12:13

Lena napsal(a):

Vy, co se tu navážíte do Pavly a přitom o ní víte prd, pochybuji, že jste se kdy i starali o starého, nemocného člověka, kterému už to nemyslelo. To se to pak hezky teoretizuje a odsuzuje. Až Vám bude babička schválně rozmazávat hovínka po zdech, jak to dělala mojí sestře její tchýně, nebo až Vám bude mamka s Alzheimerem pouštět do bytu opakovaně zloděje, protože to přece nejsou cizí lidi, ale známí, kteří tam pravidelně chodí (bývalá manželka mého tatínka). Tak to bych pak chtěla vidět ten smysl pro důsledné dodržování demokracie. :-)
26. 04. 2010 | 12:13

Ing. Jaroslav Kocourek, Frenštát p. Radh napsal(a):

Bodejť by si pan vedoucí činitel OF a posléze agenty prolezlé ČT (včetně sebe samého) Štern jako potrefený nezakejhal.
Na klipu jsem neshledal pranic necitlivého vůči starším osobám. Mádl s Issovou argumentovali zcela věcně. Vypadá to sice lacině, ale nechť se socialista Štern pořádně podívá na stav řeckého hospodářství. Nálepka neoliberalismu je ostatně společná všem jeho souputníkům. Já tomu říkám selský rozum!!! Běžte se vycpat, Šterne, i s vaším nevyčerpatelným polštářkem na Kavčích Horách!
26. 04. 2010 | 12:24

Tencokida Hnuj napsal(a):

Lena

Milá, samojediná samaritánko,
nevím sice co má společného starost o nemohoucího člověka s volebním podvodem, ale budiž.

Omlouvám se tedy všem mladým lidem, kteří se starají o nemohoucí staré lidi aniž z nich dělají ještě větší paka, než si o nich oni myslí že jsou a to tím, že je zatahujou do svých volebních podvodů a machinací.

Stačí ?
26. 04. 2010 | 12:25

pavla napsal(a):

Lena: Jste hodná, že se mě zastáváte, ale asi stejně je to zbytečné. Někteří zkrátka chtějí být v každém momentě velice spravedliví, sociální a já nevím co ještě. Už jsem si zvykla tady na to, že podnikatel, živnostník= darebák, vykořisťovatel, který kašle na chudáky. Ale my obě moc dobře víme, co to obnáší, tak se můžeme nad těmito řečmi povznést. Neumím psát jako intelektuál, obalovat řečičky do krásných slov, ale myslím, že mám srdce na pravém místě /tedy spíše správném/, takže snesu výčitky zde přítomných na svou adresu. Vážím si sama sebe a vážím si také druhých, kteří něco umějí a v životě dokázali. A to nejen řečima.
Jinak Vás obdivuju, že jste to doma vydržela. To dodržování demokracie v rodině opravdu není vždy možné. Pouštění cizích lidi do domu jsme si s babčou taky užili, v noci do ulice otevřené okno v přízemí, babička se procházela v pyžamu venku či pozovala v bombarďákách u otevřeného okna. Ty rozmatlané hov.. po celé koupelně byly taky na denním pořádku. Horší jak s malými dětmi. Ale ať byla jakákoliv, je mi po ní smutno a ráda bych ji tady zase měla.
Jinak dík moc. P.
26. 04. 2010 | 12:40

pavla napsal(a):

TCKH: To nejsou žádné podvody a machinace. Pokud má člověk rozum v pořádku, ať si volí koho chce. Ale lidi s demencí by se k volbám vůbec neměli dostat. Ti by totiž volili i ty Marťany, kdyby to šlo.
26. 04. 2010 | 12:42

matouš napsal(a):

"Cti otce svého a matku svou...." tak na tohle jsem přímo alergický, u mě si úctu člověk musí zasloužit, zestárnout nestačí, to dokáže každý! Video může být urážlivé, ale naprosto vyjádřilo postoj nás, kteří budou muset platit za důchodce slyšící na tlachání o 30 korunách za recept. Jedna babička (s oslovením bába nesouhlasím) je s úspěchem přesvědčená už hodně let, druhá je v tomhle ohledu neskutečně omezená, ještě že umí vařit! :D
26. 04. 2010 | 12:57

pavla napsal(a):

TCKH: Mám radost, že i přesto, že se Vám to nelíbí, je i tady na blozích dost důchodců, kteří se nenechají na sliby Paroubka nachytat a mají rozum v pořádku. Protože jen hlupák si může myslet, že např. Ráthovi jde o to, aby se měli lidi dobře, nemuseli platit, aby měli tu nejlepší zdravotní péči a nic se neprivatizovalo. To nechce teď. Protože čeká, až přijdou k moci, aby na ně taky něco zůstalo a mohli si rozebrat sami.

Ještě k tomu předchozímu mému příspěvku. Představte si, že byste měl svoji firmu, kterou budujete 20 let. Denně jsou problémy, žijete ve stresu, ale máte svoje a víte, že když se snažíte, tak to jde. Pak v rodině budete mít někoho jako já a byla by možnost volit např.ty mladé komunisty - díkybohu byli zrušeni -, kteří požadovali zlikvidovat soukromé vlastnictví. Prakticky by asi nebylo možné, že by se jim něco podobného podařilo, ale teoreticky vzato, mohlo by být. A tento Váš třeba nejbližší člověk by takovéto společenství podporoval. Myslíte, že by Vám jeho volba bylo ukradená, kdybyste věděl, že o všechno můžete přijít? Já vím,je to přehnané, ale tady chci jen vysvětlit, že u určitých lidí je úplně jedno, že jim někdo jen naslibuje a jaký pak bude mít vše dopad.
26. 04. 2010 | 12:58

pavla napsal(a):

TCKH: No a musím se pro změnu zastat Leny, nevím, co si dovolujete se jí vysmívat. Ona opravdu samaritánkou je. Až uděláte pro opuštěné zvířátka tolik jako Lena, tak si pište, co je Vám libo. Zatím jen hloupě urážíte. Ale někteří tady ani nic jiného neumí.
26. 04. 2010 | 13:06

pavla napsal(a):

Opr.: ..prozměnu
26. 04. 2010 | 13:08

BM napsal(a):

Díky panu Kocourkovi z FpR a přispivateli StandoviT. V těchto dnech, kdy postkomunisté z ČSSD a jejich příznivci sprostě a vulgárně útočí na každého, kdo si dovolí vyjádřit byť jen lehce liberální, či dokonce kozervativně pravicový názor, je to úleva číst něco rozumného. Jsem starý člověk, ale klip se mně nijak nedotýká. A hlavně tu naši levici bych nikdy nevolil.
26. 04. 2010 | 13:08

crowley napsal(a):

S vasi analyzou toho klipu nesouhlasim, ale to neni podstatne.

Vase analyza "neoliberalismu" je ale totalni nesmysl. To co tu vy tvrdite nikdo takto nevtrdi.

Takhle jset si umele sam vytvoril "neoliberlaniho" nepritele abyste ho mohl strhat. Smesne:-D
26. 04. 2010 | 13:28

pavla napsal(a):

BM: Jste rozumný starší člověk. Díky za takové lidi.
26. 04. 2010 | 13:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

pavla
Vy jste asi duševní ubožák. A možná i blázen. Anebo obojí. Anebo Vám zdejší příspěvky čte a píše někdo jiný.

Ale rozhodně vím jedno : VY NEJSTE ETALONEM ani morálky, ani individualismu o slušnosti ani nemluvě.

Co jsem na Vás poznal, je Váš chorobný sklon k manipulaci se slovy . A já si myslím , že i s lidmi

Nechtěl bych se ocitnout ve Vašich pařátech - ani jako Váš předek ani jako Váš podřízený.

Tímto také tyto hluboce lituji.

P.S. Já a všichni mí předkové by mohli o komunistech mluvit celé dny. Co nám udělali. Vy jen žvaníte.
Vy jste se dobrala k nějakému majetečku, jak hovoříte VY (nezbývá než věřit) - houževnatostí a pílí (i když víte jak je to s tou sebechválou, že). Dobrá.

TAK SI HO SAKRA UŽÍVEJTE A NEOPRUZUJTE SVÝMI AGITKAMI.

Já napíšu "samojediná samaritánko ", což Vy berete jako výsměch. Nu dobrá, s tím se už asi do konce Vašeho života udělat nic nedá. Tedy nevadí.

Vy napíšete "Protože jen hlupák si může myslet", Vy uděláte volební podvod, pro Vás je spousta zdejších diskutérů via "Zatím jen hloupě urážíte. Ale někteří tady ani nic jiného neumí." Jste skutečně tak obsesivně samolibá pořád ?

Změňte si nick. Neb mé reakce se již nedočkáte.
Vytočit mě dokáže jen někdo. Vy tu svoji úlohu zde ale zvládáte tak dobře, že v tomto před Vámi smekám.

Amen.
26. 04. 2010 | 13:47

kočka šklíba napsal(a):

Pavlo, já to věděla, nezklamala jste, vůbec jste nepochopila, proč Vám ten článek posílám, škoda. Nepochybuji, že jste, nebo alespoň podle svých tvrzení se jevíte, slušný člověk. Ale ten Kellerův článek jsem Vám poslala proto, abyste se zamyslela nad svými postoji. Protože to vypadá, že Vás zná. Neposílala jsem Vám ho proto, abychom zde rozpoutali polemiku mimo téma, například o školném a podobně.

A jen tak mimochodem, dost si ve svých tvrzeních odporujete : 1) píšete "Myslíte, že by Vám jeho volba bylo ukradená, kdybyste věděl, že o všechno můžete přijít "

2) píšete" Jinak materiálno pro mě zas až tolik neznamená, mám jiné životní priority."

Tak za prvé, vždy když zde zdůvodňujete své politické názory , vždy skončíte u toho svého materiálna. Nikdy jste nezmínila ty jiné priority.

Za druhé napadlo Vás vůbec někdy, že pro ty staré lidi těch 30 korun, a všichni víme, že u 30 korun nezůstane, zvláště u starých lidí ne, je ta suma stejně, možná víc potřebná, než ten Váš majeteček? Že tahle skvělá "reforma" pro ně znamená, že mají zase o něce méně. A nemylte se, ne na pivo a buřty, ale třeba na jogurt, zeleninu a nebo i housku. Vy samaritánko, o tom přemýšlejte. Ale to by Vám to Vaše ideologické brýle musely dovolit. Neznamená, že když je člověk pravicově orientován, nemůže vidět i podrazy a žumpu, kterou někteří politici, strany a jejich poskoci napravo provádějí a zavádějí. A samozřejmě naopak.
26. 04. 2010 | 14:32

pavla napsal(a):

TCKH: A nemyslíte, že Váš příspěvek vyzněl ve smyslu urážky nebo výsměchu? Já žádné agitky nedělám, snad každý tady vyjadřuje svůj názor. Vy taky. A jestli je blbý či ne, ať si každý posoudí. Se mnou samozřejmě nesouhlasí a ani nemůžou všichni, to bych ani nechtěla.
A mé blízké rozhodně litovat nemusíte. Zatím mi nedávají najevo, že bych jim vadila. Snad moje přehnaná starostlivost, to je tak jediné, co mi vytýkají a taky to, že dělám ostatním blba, kterého někteří využívají. Podřízené naštěstí nemám. Mít někoho takového jako jste Vy pod sebou bych asi nepřežila. A kromě toho, není přece nic jednoduššího než na mě nereagovat. Proč se rozčilujete? A není snad pravda, že mnozí jen uráží ty, kteří mají opačný názor? Já pokud vím, nikoho neurážím, zatím jen obráceně.
Proč bych si měla měnit nick? Klidně ať se na mě ostatní sypou, já se z toho určitě nepo... A o moji morálku se nestarejte. Chovám se slušně ke všem, kteří si to zaslouží, většinou i k těm, co ne.
Co se týká manipulace se slovy, je pravda, že si občas pořádně něco nepřečtu a reaguju jinak než bych chtěla. Jenže v naší rodině je pernamentní blázinec, plno lidí, plno zvířat, takže klidu moc není a mnohdy se lze těžko soustředit. No a z toho soudím, že byste možná i mohl mít pravdu v tom, že jsem blázen. Někdy tady ani jinak přežívat skoro nejde. Ale už se situace lepší, začne se to u nás vylidňovat, takže mi zbyde jen ten blázinec zvířecí.
26. 04. 2010 | 14:40

zdesta napsal(a):

Pavla.Prosím vás Pavlíno ukažte mi jedinou západní civilizovanou zem,která se chová ke svým předkům způsobem jak tady a zeptejte se proč.Příčina-následek.Facebook-250 000 mladých tu diskutuje o svých prarodičích jako o balastu.Koho mají na mysli(přemlouvání)ti ignoranti na průměrnou inteligenci.To mají přemlouvat přestárlé, dementní,vlastně duševně nemocné ke správné volbě ?Co je to za hyenismus? Nebo ty starší rozumné,ale "nerozumně" uvažující? Co vlastně ti dva mladí"géniové"dokázali,že se cítí radit?Pracovali 40let,vychovali nějaké potomky do úspěšné dospělosti?Byli vystaveni všem životním zkouškám jako ty staříci.Žijete stařící v té nejlepší době.Sice si musíte dávat bacha na peněženky a to kdekoli.(Kaufík,MHD etc.)Nesmíte otvírat nikomu bez náležité kontroly.Nechápete staříci že když vám někdo šlohne půl důchodu, (4klacky)není to loupež, ale přestupek?Máte strach že vnuk nebo vnučka můžou fetovat? Proč se vám sakra nelíbí výtvory sprejerů,nebo převrácené popelnice,šikana ve školách,bezdomovci,žebráci,nezaměstnaní.Nemáte rádi podvody ,tunely,spekulanty,hoštaplery všeho druhu a proč? Vždyť to jsou jevy dokládající to nejsenzačnější období vašeho života troubové.Jako správně orientovaná občanka(nemyslím tím tu legitimaci)jste nezapomněla na lovce osobních zisků.(Paroubek-Rath) Ještě štěstí,že společně s manželem podnikáte z důvodů všeobecného blaha. Ti z prava nemají totiž nic jiného na mysli.Přeji hezký jarní den.
26. 04. 2010 | 14:40

Lena napsal(a):

kočko šklíbo,

o příbuzné Pavly nemusíte mít strach, ty 30 Kč nepoloží, ani vyšší suma, protože v případě potřeby je od Pavly prostě dostanou i za cenu toho, že si vezme další práci navíc. Píšu další, protože rozhodně nemá jeden úvazek jako skoro každý, ale víc a několik aktivit.

Kdyby každý dbal na to, aby jeho příbuzní netrpěli nedostatkem, bylo by jistě líp. Bohužel se asi dočkáme toho, že bude spíš hůř než líp a čím dřív si zvykneme na solidaritu v rodině, tím líp. Tím rozhodně neomlouvám rozrádání státního majetku jakoukoliv politickou stranou, protože v tom jsou si všechny rovny.
26. 04. 2010 | 14:46

kočka šklíba napsal(a):

Leno, nevím, kde jsem psala, že mám strach o příbuzné Pavly, Vy to někde vidíte? Pokud ano, prosím zkopírujte mně to, děkuji.
26. 04. 2010 | 14:50

Lena napsal(a):

kočko šklíbo,

nenapsala jsem, že jste to napsala. Byla to informace asi se špatným slovosledem. Mělo to tedy spíš začínat, že "například co se týče Pavly, tak o její...". Reakce spíš na to Pavlino materiálno zmíněné později.
26. 04. 2010 | 14:55

kočka šklíba napsal(a):

Pak nechápu proč jste to adresovala jako přímou poznámku ke mně "....nemusíte...". Nic takového mě nenapadlo a pak nechápu proč se o tom zmiňujete ať v jakémkoliv slovosledu.
26. 04. 2010 | 15:09

pavla napsal(a):

Kočka šklíba: Vždyť já samozřejmě vím, že je to žumpa všude, nikde jsem nikdy nenapsala, že se zastávám pravičáků a omlouvám jejich výskoky. To mě štve zrovna tak jako Vás. Ale je hloupost si myslet, že když tam bude levice, že se tyto lumpárny dít nebudou. Zrovna tak kradou jako pravice. Bordel je všude. Já se jen obávám o budoucnost našich dětí, nechci, abychom byli na tom stále hůř. S autorem článku opravdu v mnohém souhlasím, jen tu levici nevidím tak hrozně pozitivně jako on. Školné jsem zmínila, protože autor píše blbosti.
O těch prioritách jen tolik. Právě proto, že prioritou je moje rodina, mám zájem na tom, aby nebyl nikdo státem okrádán ve prospěch těch, co práce jiných pouze zneužívají. Nebo Vy snad byste se jen tak klidně vzdala toho, co jste pracně budovala třeba pro své děti? Nejdůležitější je pro mě zdraví, ale vše souvisí se vším. Nemáte práci,pořád vám někdo háže klacky pod nohy, nemáte pak v pořádku psychiku, tudíž zdraví.
Vzpomněla jste opět těch 30 kč. Nevím tedy, kde žiju, ale schválně jsem se dívala, co si v lékárně důchodci kupují. Já si koupím obyčejný Ibalgin, ale oni ty cizí Nurofeny, Modafeny či já nevím, jak se to všechno jmenuje. Přitom jsem se schválně ptala lékárnice, jaký je mezi tím rozdíl. Žádný, jen je v některém přidán třeba vitamín C. Ale cena minimálně dvakrát tak vysoká. Náš syn žije s manželkou u tchánů. Ti pořád skučí, že nemají na doktora, to je prý hrůza těch 30 kč. Ale že vypláznou 10 tisíc za pitomou pánvičku od Zeptera, o dalších podobných věcech ani nemluvě, to je neštve. Doma netopí, protože to stojí peníze, že mají v domě malé mimino a kvůli zimě plíseň, to je nezajímá.Ikdyž mladí za teplo platí hodně. Jediná jejich činnost je ta, že přijdou z práce, vytáhnou flašku a do noci jich několik zlikvidují. A u toho jen nadávají na ODS.
Co na to říct?
26. 04. 2010 | 15:14

zdesta napsal(a):

Tenco. Zdar kolego.Já se málokdy nas..ru,ale číst některé příspěvky je nad mé síly.Mám čím dál tím větší dojem,že v oboru politické agitace a dogmat,byli komunisti nedělní školkou.V konečné fázi to není ani nasra..st,ale pocit smutku a desiluze.To snad není možné.Ahoj.
26. 04. 2010 | 15:26

Lena napsal(a):

koško šklíbo,
několik lidí tu nadhazovalo Pavle její sobecký pravičácký přístup. I u Vašeho příspěvku to je. Takže proto jsem napsala svůj příspěvek. Jste totiž vedle jako jedle. Zrovna ona pro své bližní dělá víc, než většina jiných.
Musím končit. Pěkný den.
26. 04. 2010 | 15:28

Lena napsal(a):

zdesto,
pardon, ale dogmatický mi připadáte spíše Vy.
26. 04. 2010 | 15:29

kundám a pičím napsal(a):

Tento klip se mi líbí. Jistě i Vám, že ?

Omluvte prosím můj nick. Není jeho snahou být genderově vyhraněným(ou). Prostě prarodiče, rodiče, sociální původ natož nick si člověk nevybírá.

Ale dopředu se omlouvám těm, kteří se cítí být diskriminování , že se neobracím se svou otázkou i na ně.
26. 04. 2010 | 15:29

pavla napsal(a):

Zdesto, nenapadlo Vás třeba to, že se ti mladí chovají ke starým tak, jak si je vychovali? Přece mi nechcete říct, že když své děti vedu ke slušnosti, úctě ke stáří, vidí, že je důležité se o staré prarodiče či rodiče postarat i na úkor svého pohodlí a financí, tak to v nich snad někde musí zůstat, ne? Přece se nemůžou jen tak ve svém myšlení otočit a staré lidi odstrčit a jen je využívat. Mně by byla hanba po svých rodičích cokoliv chtít, jsem ráda, když jim můžeme pomoci když už ne finančně, tak aspon prací a to musí i naše děti. A je třeba o všem v rodině mluvit, sednout si a vykládat o problémech. Mladí nejsou žádní hlupáci, aby to nepochopili. A pokud v nich vypěstujeme soucítění s ostatními, tak vás pak nemůžeou na stáří strčit do domovů a pak si jen chodit pro důchody. Takže pokud si myslíte, že na internetu se houfují lidé nenávidící staříky, tak je v tom případě vina pouze na nás starších.
A když srovnáváte západní civilizované společnosti, tak k tomu se dá říct jen to, že tam lidi nežili v komunismu, který z lidí vychoval sobce. A tady máme výsledek. Změna není totiž otázkou jen jedné generace.
26. 04. 2010 | 15:31

Tencokida Hnuj napsal(a):

kundám a pičím

Já Vám rozumím (ne tedy, že bych si myslel, že se obracíte na mě, to si prosím vyprošuji !). Vy reagujete na nick "hoven", že ?

Ale přece jen. Jistí pánové se MOHOU cítit býti diskriminováni.
26. 04. 2010 | 15:32

kundám a pičím napsal(a):

Tencokida Hnuj
Myslíte zapšklé dědky typu Zdesty, sebe - levounského rádobyintelektuála, či snad zdejšího cenzora - vždy objektivního a připraveného pana Stejskala ? Nebo nějaké vidlácké důchodcovské socky z venkova?

Ti se přece diskriminují sami. Tím, že volí levici.

To je snad přece jasné všem, ne ?
26. 04. 2010 | 15:37

Tencokida Hnuj napsal(a):

kundám a pičím
Jste mimo mísu. Obě. Já volím VV, zdesta nejde asi k volbám vůbec a vůbec oba radši zajdem na pivo, než bychom v nějakém televizním kanále zírali na nicky typu Mádla či Issové.
O panu Stejskalovi tohle ale tvrdit nemohu. A vůbec, on má svojich starostí i tak dost. S nickem hoven třeba. Nebo s tím kde sehnat ten projektor a plátno.
Chce totiž objíždět česká městečka (především na Karvinsku, Bruntálsku a Mostecku) a vysvětlovat lidem co jsou v penzi co a jak s tím klipem.

Takže nechte zbytečných a nechutných invektiv.
26. 04. 2010 | 15:46

trouba napsal(a):

/no tak už toho nechte/mladí si udělali srandu ne ze starých věkem, ale duchem/a hned pěna u huby/ nejvíc to asi sežrali ti šternové, vlkové,křečkové,lexové, ale to se nenechá nic dělat/pánové, nevrhejte se na mne, já už taky bych mohl být dědkem a ten klip se mi taky nelíbil, ale ne kvůli stáří, levičáctví či pravičáctví/ prostě se moc nepovedl/trapný/ ne každý žert dobře dopadne, o tom pan kundera ví své, že ano/ pro koudelku a ostatní nabízena jest možnost/
http://www.vymentepolitiky.cz/
26. 04. 2010 | 16:04

Tencokida Hnuj napsal(a):

trouba

Tak jsem tam šoupl svůj klik pro VV.
Apropo - nejméně zkorumpovanou parlamentní stranou dle ankety na tomto linku je KSČM.

Taky možnost. Velmi, velmi rozmarná.
26. 04. 2010 | 16:11

zdesta napsal(a):

Pavla:O čem to sakra mluvíte Pavlo.Mám dvě dcery.Ta starší má dva vysokoškolské tituly a je skalní voličkou ODS.Ta druhá je ryze apolitický tip-příroda,focení etc.Do života se jim nes..u a ani ve snu by mne nenapadlo jim doporučovat koho mají volit.Nedovedu si představit,že by jednaly opačně.Navíc politicko ekonomická ideologie je ovlivňována v dospělejším věku mimo dosah a vliv rodičů.
26. 04. 2010 | 17:08

Tencokida Hnuj napsal(a):

zdesto čau
Jdu na pivo pobavit se s někým normálním.
Jinak ten vulgární nick je můj. Začal jsem s tím pod blogem Peheho jako reakce na příspěvky "hoven", kdy jsem pana Stejskala upozornil, že se sem klidně může nastěhovat nicka o nicku ...no třeba takovém jaký jsem použil já. O obsahu a jazyku nicky o nicku "hoven" ani nemluvě. Ale moc se to nepovedlo.

Téměř nikdo nezareagoval. Asi většina potrefených vnímá nadsázku a ironii jako žert pouze, když se útočí na jednu stranu.

No, nic nového pod Sluncem. Měj se.
26. 04. 2010 | 17:19

zdesta napsal(a):

Lena. Vážená dámo.Mám za sebou 69 jar.Nebyl jsem pionýrem,ani svazákem,ani komunistou.V mládí jsem nežral častušky,ale B,Haleye,později swing a jazz.Nosil jsem háro, jeansy z tuzálu a byl jsem dost naivní a zapálený rebel.Nemám ovšem schopnost se zbláznit do žádné zaručeně nejlepší ideologie.Ani od K.Marxe,ani od F.von Hayeka.Tím se ovšem před lidmi vašeho typu degraduji. Stávám se biodpadem,vyžírkou,balastem,případně dogmatikem,levičákem etc.Stačí k tomu málo,minimální nadšení pro českou pravici.
26. 04. 2010 | 17:24

Lena napsal(a):

zdesto,

já jsem někde napsala, že jste bioodpad, vyžírka, balast? Vy jste tedy agresivní, gentlemane. Nechcete se polít studenou vodou, abyste nechytl?
26. 04. 2010 | 17:30

zdesta napsal(a):

Lena:Zapálený byla ironická nadsázka.Polévat se ničím nemusím a agresivitou netrpím.Nemám rád blbé kecy a mám jich zrovna tak nad hlavu.
26. 04. 2010 | 17:46

Lena napsal(a):

zdesto,

když je nemáte rád, tak tu s nimi nehažte. Koukám, že jste nedovybouřený dosud. Džíny z tuzexu, háro ... no, vidím, že jsem byla o mnoho rozumnější než Vy. Asi proto, že už jako dítě jsem se musela umět postarat o starého tatínka s mrtvicemi, takže na kraviny jsem neměla čas.

Nějak jste mi neodpověděl, kde jsem Vás a Vám podobné stářím nazvala - viz tím nahoře, nechce se mi to opisovat.
26. 04. 2010 | 18:02

zdesta napsal(a):

Lena. Ano, jste lepším kvalitnějším a rozumějším člověkem než já.Stačí to?
26. 04. 2010 | 18:15

Lena napsal(a):

zdesto,
hrozně mě baví, jak mi tady kážete a jak překrucujete. Opravdu mi přijde, že přes svůj věk jste tak trošičku nevyspělý.
Pěkný den.
26. 04. 2010 | 18:24

zdesta napsal(a):

Lena:Ano, překrucuji a jsem na svůj věk hodně navyspělý.To víte infantilita.(starý člověk je jak děcko)Jen nevím jak Vás přesvědčit ,že máte ve všem pravdu.Já jsem se také výborně bavil,jenže dobrá nálada mne nějak opouští,již se nebavím.Přeji několik pěkných dnů. Konec madam.
26. 04. 2010 | 18:44

tata napsal(a):

pani PAVLA

připada mi že budete trochu už věku bliže memu,oponoval bych vam že co do dětí date to se vam vratí,to je tak polovina,zbytek tvoří kolektiv,prostředí,povaha s kterou se rodite,jeho partner ktery naprosto dokaže všechno obratit,vyte posuzujete podle sebe nic ve zlem ,ja sem si taky nedokazal představit nepostarat se o rodiče,ale ze života ze sveho okolí vim napřiklad muj kamarad profesor,jeho manželka učitelka,vždy sem obdivoval jeho přistup k ditěti měli jedinačka ja mam 3 byli to pěkny vejlupci,jeho syn my připadal vzor cnosti,slušny prostě vzornak,vysledek v 18 propad drogam ,takže rodiče dokaží ovlivnit hodně ale,je přiliš vedlejšich faktoru ktere sebelepši rodina neovlivní
26. 04. 2010 | 19:22

Admirál napsal(a):

Autor - "Proč se lidí postižení strachem z levice nebojí třeba kmotrů, klientelistů a korupčníků, kteří se v podstatě zmocnili veřejné moci?"

Protože kmotři klientelisté a korupčníci mají přístup k sdělovacím prostředků, mají dost peněz zaplatit si PR. A média nám předestírají, čeho a koho se máme bát.

A že se bojí i jinak inteligentní lidé, že trpí iracionálním strachem z vítězství levice?

Samozřejmě mediální masáž, obvzláště v tak sofistikovanách formách, jaké jsou dnes běžně používány, funguje na i jinak inteligentní lidi. Obvzláště když intenzivně, bez přerušení běží již pátou volební kampaň.

Coby dramaturg a producen by jste o tom mohl minimálně něco vědět.

Divíte se, "že takovým tvrzením zcela vážně přicházejí lidé, kteří na tom nejsou politicky účelově zainteresovaní a myslí to fakt vážně?"

No oni tu propagandu vzali zcela vážně a vložili do ní vlastní invenci a iniciativu. Používaná hesla převázali hnědou stuhou a úspěšně je prodávají.

Účelová propaganda se převtělila a chystá se žít vlastním životem.
26. 04. 2010 | 20:07

pavla napsal(a):

Zdesto, ale já jsem přece vůbec nepsala o tom, že máte Vy přemlouvat děti nebo ony Vás, koho volit. Já jsem psala o tom, že je třeba si v rodině sednout, povykládat, vysvětlovat, ale hlavně dávat příklad. Ale to se týkalo vztahu mladých ke starým. To se týkalo úcty. O tom se má mluvit. Ne koho volit. Špatně jste mě pochopil. To byla odpověď na Váš příspěvek, že na FB jsou tisíce mladých, kteří by nejradši staré odkopli, vyždímali atd.

tata: Máte také pravdu, určitě nejde úplně všechno ovlivnit výchovou, má vliv i okolí a parta. Když jste vzpomněl tu učitelskou rodinu, zrovna v takovém případě si myslím, že klidně mohl z kluka vyrůst feťák. Naoko slušný, vzorný, jinak třeba grázl. A nemůže to být třeba tím, že se sami rodiče přetvařují, a tím také ukazují tuto špatnou vlastnost svým dětem? Doma mohl být držený zkrátka a venku si vše vynahrazoval. Syn mé kamarádky se přesně takto choval. Když jsem byla u nich, tak jsem nikdy neslyšela, že by si k rodičům něco dovolil, mysleli si, jak není dobře vychovaný, ale když přišel k nám, tak to byla hrůza. Žádné děkuji, prosím, ale drzé chování. Jenže vím, že oni se takto chovali taky. Naoko kamarádi, jinak pomluvy. Tak co pak chcete od dětí.
Já si prostě myslím, že základ slušného chování je v rodině. A pokud to dítě není slaboch, má určité sebevědomí, tak zase tak lehce okolnímu vlivu nepodlehne. Alespoń v těch důležitých věcech ne.
V pozdějším věku se může stát, že bude pod vlivem partnera, ale zase ten rodinný základ by v člověku nějaký měl zůstat.
26. 04. 2010 | 20:43

Tencokida Hnuj napsal(a):

Admirál
Jistě. Bude žít svým životem. Jen na plavčících, lodnících, důstojnících a obslužném perzonálu záleží, aby ten život byl pouze jepičí. V což pevně věřím.

Neb kormidelníka nemaje, zbývá pouze ta víra.
Ale ta ještě nikdy v minulosti nikomu neublížila. Dokonce i Bludný Holanďan svým korábem brázdí pustinu oceánu, i když spatřen bývá zřídka a pouze náhodou. To jeho poselství také vnímá každý jinak.

Ale o tom to je. Neb kotvit stále v přístavu námořníky baví jen do času.
Doufejme, že si za kapitána zvolí konečně toho pravého. Aby i jejich loď nebrázdila moře jen tak, bez cíle.

Mějte se.
26. 04. 2010 | 20:43

Admirál napsal(a):

Tencokida Hnuj - v této chvíli je záležitostí pouze fortuny, zda dříve najde sého velkého kormidelníka Převtělená hnědá propaganda (poptávka by byla), nebo náš nebohý Bludný Holanďan.

Blog pana Šterna tak trochu ukazuje cestu a staví mosty mezi pobloudilými.

Strach spojuje. Já hnědou nerad.
26. 04. 2010 | 21:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

Pravice, levice, ukazovák, příjice ...

Zlý klip na dobrou noc přeje všem Tencokida.
26. 04. 2010 | 22:19

zdesta napsal(a):

Tenco:Tak já ti nevím,asi ta dáma hovořící o mé infantilitě, se cítí být arbitrem všech sociálních vztahů.Takže má generace v době puberty byla jen tak do větru,protože ji scházel tatínek s iktusem.Opravdu argument svěčící o neobyčejné duševní vyspělosti.Když budu mít v rodině starého člověka na hranici senility a budu přesvědčen o jeho minimálních rozlišovacích schopnostech,pak mu volební účast rozmluvím.(přeci si nechá nakukat cokoli)Představa že mu odeberu lístky a nechám jen mu jen ten,který preferuji já,je pro mne neakceptovatelný.Musel bych se stydět že jsem šmejd a vychcánek.Teď k samému klipu.Sledoval jsem ty obrázky životem a stářím zdecimované a opotřebované lidi, prokládané s roztaženým ženským rozkrokem se smíšenými pocity.Hle,strašidla a pi.e,které to všechno kazí.Fascinovala mne přednáška o užitečnosti levé i pravé ruky.Hlavně ta kterou si utíráme zadek.Zapomněli na upřesnění,kterou rukou se masturbuje.Už toho kecání nechám,protože to nemá význam.To jsem ještě zvědavý,čeho se v rámci politického boje dočkám.Měj se.
26. 04. 2010 | 22:47

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavla:
"lidi s demencí by se k volbám vůbec neměli dostat" Nenapadlo Vás požádat příslušné instituce o zbavení svéprávnosti Vaší matky?
26. 04. 2010 | 22:57

hanah napsal(a):

Šterne,

máte doma někoho mladého, kdo by vás přemluvil?
26. 04. 2010 | 23:26

vlcek napsal(a):

Komentar p. Sterna je k veci a dobry. Karma.
Klip je pitomost na entou!
26. 04. 2010 | 23:29

pavla napsal(a):

Zb.Matyáš: Nechtěli jsme babičku tahat nikde po doktorech a úřadech nebo úřady k nám. To zase za ty volby nestálo. A jinak nám to ničemu nepřekáželo, až na to, že cpala pošťačce vždycky důchod zpátky nebo ho naopak vyžadovala jindy než měla a chudák pošťačka se nebyla nikdy schopná s ní domluvit.
26. 04. 2010 | 23:37

Lena napsal(a):

Já tedy vím ze svého okolí jen o jednom člověku, co byl zbaven svéprávnosti. Paradoxně byl dosti zdráv, ale měl řekněme takový uvolněný styl života a pak domeček po rodičích a sestru právničku. Neb byl zcela soběstačný ve všem, sestra právnička jej nemusela denně několik hodin opečovávat a měla tedy čas na vyřízení zbavení svépravnosti. :-)

Jinak svéprávná byla až do své smrti i maminka mých nevlastních sester, i přesto, že domů pravidelně pouštěla zloděje (podle ní známé, kteří jsou na návštěvu), vůbec nikoho už nepoznávala a o své dceři, která u ní denně byla minimálně 4 hodiny, si myslela, že je to pečovatelka... a vyjma jiného úspěšně uzavírala různé smlouvy s UPC a podobnými firmami. :-)

Tak jí sestra zcela nedemokraticky odnesla z bytu peníze (cennosti už byly pryč) a sebrala jí občanku.
(- Doufám, že v tuto chvíli zdesta při četbě neomdlel!)
26. 04. 2010 | 23:52

hanah napsal(a):

Pavla

nemuseli jste babičku nikam tahat. Stačilo by jediné vyšetření a doporučení lékařky. Pak by babičce byl ustanoven opatrovník a ten by zařídil vše ostatní. Velmi prosté.
26. 04. 2010 | 23:52

Lena napsal(a):

zdesto,

:-))))))))))
"Když budu mít v rodině starého člověka na hranici senility a budu přesvědčen o jeho minimálních rozlišovacích schopnostech,pak mu volební účast rozmluvím.(přeci si nechá nakukat cokoli)"
I Vy komiku veselej!!!

A teď bych na dobrou noc prosila tu o Červené Karkulce.
26. 04. 2010 | 23:54

Anba napsal(a):

Tencokina a Zdesta: pánové, nenechte se otrávit Pavlou.
Musíte trochu číst mezi řádky. Paní Pavla nám tu prozradila ve své bohorovnosti na sebe věci, to jeden kouká. Jednak je přesvědčená o sobě, že má tak vzorně vychované děti, že se jí nemůže stát, že by se o ni ve stáří nepostaraly. Tak až jí bude 85 a bude mít toho rodinného Alzheimera, ať nám napíše jak to je (pokud jí nevypnou PC). Nebo až jí vnouček za 20let přijde přesvědčovat, že kupříkladu burku nosit na hlavě je správné, jinak již žádná návštěva, to bude taky vtipné - milá Pavlo, trochu skromnosti, žádný jsme nepřeskočil, dokud dýcháme. Taky jste nám neřekla, jakéžeto vyšší priority máte.
Zato jste nám pomluvila všechny své spřízněné - kupříkladu tchánové mají plesnivý byt, denně chlastají, syn u nich platí hodně a je tam zima. Kamarádi učitelovic se dělají jen na oko, pomlouvají Vás a mají drzého spratka, kterého špatně vychovali, protože doma lžou. Babička, na které jste se dopustila volebního podvodu a rodinného podrazu zase byla na prachy. Měla se dívat nejen do obálek s penězi jestli jí nemizí, ale také do té volební, že?
No, do Vaší hospody já tedy chodit nebudu, ale mohla byste tam hostům pouštět ten klip pro Bábu, budete mít narváno. Poklona.

P.S. Doufám, že je můj text dostatečně vtipný, po vzoru virálního klipu.
27. 04. 2010 | 00:02

pavla napsal(a):

hanah: Ale bylo to zkrátka zbytečné, věděla jsem, že babička stejně sama nic nemůže vyřizovat. Kromě toho pitomého volebního lístku jsme její demence nikdy nezneužili. To udělali jiní, když za ni podepsali lístky na peníze a ty samozřejmě sbalili.

Leno, tak jsem si vzpomněla na ty samé okamžiky , jak Vy popisujete, že maminka nepoznávala svoji dceru, tak to bylo i přesně u nás. Babička na moji máti taky vždycky jen, co ty tady chceš, co jsi zač a tak. Když jsme jí říkaly, že je její dcera, tak tvrdila, že nikdy žádnou neměla.
No a Zdesta to má snad dnes nějak zmatené, pořád nás motá dohromady, ale to je jedno, schytáváme to důkladně.
Myslím, že omdlí až zítra, počítám, že už hajá zcela vyčerpán odpověďmi na naše přiblblé příspěvky. Nevím, co jim pořád tolik vadí, chceme snad něco špatného? Já si to nemyslím.
27. 04. 2010 | 00:13

Lena napsal(a):

pavlo,

psi štěkají a karavana jde dál (pravili Arabové). Končím v práci a jdu domů.
Měj se hezky, dobrou noc.
27. 04. 2010 | 00:21

hanah napsal(a):

Pavla

Já vím, jen jsem chtěla přispěchat s radou, páč jsem se tomu kdysi dávno věnovala.

Jinak jsem zděšena z toho, jak se ti potrefení dědci s bábama ozvali a jak nám to ještě
osladí....:-)))) A že jich panečku je.
Napsala jsem to pod Šádí Sh. - připomíná to davovou hysterii.., dopisy rozhněvaných spravedlivých, kteří požadují ty nejpřísnější tresty.
27. 04. 2010 | 00:21

pavla napsal(a):

Milá paní Anbo, já netvrdím a netvrdila jsem, že mám vzorně vychované děti. Ale snažím se je vychovat tak, aby z nich byli slušní lidé s úctou ke starým, a to i v případě, že si mnohdy oni svým jednáním úctu nezaslouží. Nikoho jsem nepomluvila, tchány mám náhodou perfektní, řeč byla o tchánech mého syna, kteří šetří tam, kde nemají, ale za chlast a předražené krámy jim líto peněz není a skuhrají, že nemají 30 kč na doktora. To nejsou žádné pomluvy, ale realita. A když to o nich říká i jejich vlastní dcera, tak na tom asi něco bude.
Jinak byste trochu líp mohla číst Vy, protože o učiteli psal někdo jiný, já jen odpověděla, že možná byla vina rodičů - učitelů, že se ze zdánlivě vzorného syna stal feťák. A popsala jsem jinak to, jak se choval syn mé kamarádky doma a u nás. Jediná věc, o které tady píšu je, že si myslím, že základ výchovy je v rodině. To byla odpověď na to, že někteří si stěžují, že mladí lidé na internetu nesnáší a nechovají se pěkně ke starým lidem. Má odpověď tedy je - za to si můžeme my, kteří je vychováváme. A jestli si myslíte něco jiného, Váš problém. Nebo na koho to chcete svádět, na učitele, politiky či koho ještě? Jinak můžeže mi říct, jakého rodinného podrazu jsem se dopustila na své babičce? To, že jsem kolem ní 5 let denně chodila, vařila, prala, umývala po... zadek atd.? A kromě toho poslouchala ve velké většině jen nadávky? Můžu Vám říct, že každý, kdo ji znal, tak řekl, že by to s její povahou nevydržel ani měsíc. Dělala jsem vše pro ni ráda, dnes je mi po ní smutno. A chtěla jsem taky ukázat svým dětem, že život není jen jednoduchý, ale prostě že bysme měli rodičům i prarodičům taky oplatit to, co oni pro nás v životě udělali. A jestli se na nás naše děti vykašlou a šoupnou do domova, to opravdu nevím, klidně se to může stát. Ale my budeme vědět, že jsme je k takovému postoji nevychovávali. Jinak nebojte se, nejsem žádný vzot ctnosti samé, mám dost chyb a jsem si toho vědoma, ale tady se bráním nařčení, že jsem nějaká materialistka, necita, podvodnice, zneužívající chudáky staré, vyžírka a já nevím co ještě.
27. 04. 2010 | 00:36

pavla napsal(a):

hanah: Jste hodná, já vím, že jste chtěla poradit. Nám to taky tenkrát doktorka doporučovala, ale zdálo se nám zbavování svéprávnosti zbytečné a nějak divné.
Mě už ty řeči tady fakt nebaví. Ti staří asi klip nepochopili, nebyl moc vkusný, to opravdu ne, osobně bych se určitých pasáží vyvarovala. Ale měl za účel provokovat. A to se povedlo dokonale, soudě podle několika blogů a spousty diskuzí. No ale vidíte, jak jsme nakonec s Lenou dopadly. Jako dvě bestie.
27. 04. 2010 | 00:44

pavla napsal(a):

Anba: JEště jsem Vám chtěla sdělit, že dcera už hospodu více jak rok nemá. Takže s nějakou návštěvou se rozhodně obtěžovat nemusíte. Jenže všichni známí, co tam chodili a setkáváme se s nimi nadále, už tam nechodí a jen prosí, ať si ji vezmeme zpátky.Jen vzpomínají, jak tam tenkrát bylo fajn. No vidíte, zase máte další důvod si myslet něco o samochvále.
27. 04. 2010 | 00:54

kočka šklíba napsal(a):

Pavlo, děkuji za Vaší odpověd,a myslím to opravdu upřímně, opravdu děkuji,ráda bych Vám odpověděla obšírněji ale jsem tu jen na skok a ptz si Vás vážím tak jen zkratkou. Nepochybuji, že jste obětavá a pracovitá žena, jen možná, podle mého samozřejmě, trochu nechápete, nebo spíš nevidíte, že všechno není tak, jak si myslíte, tak jak se dočtete,jak se Vám to jeví v nejbližším okolí. Život a lidé a jejich pohnutky atd. nejsou tak jednoduché a černobílé jak Vy je vidíte. A nezlobte se nebo zlobte, Vy opravdu máte černobílé vidění, tedy podle Vašich příspěvků se mně to zdá. Nemohu to tvrdit , natolik Vás neznám ;).
Ale jste rozhodně člověk, kterého si, jak už jsem napsala, vážím za jeho obětavost a proto mě překvapují jak některé Vaše příspěvky zde, tak i některé Vaše skutky ke kterým jste se u tak bezelstně přiznala.
Bylo by to na delší debatu, ale na to tu není prostor ani čas. Škoda.
27. 04. 2010 | 03:25

kočka šklíba napsal(a):

Leno, většinou na příspěvky které mě vkládají do klávesnice něco, co jsem nenapsala neodpovídám, ptz to skutečně je ztracený čas, ale u Vás udělám už výjimku ;). A to proto, že si myslím, že jste jako Pavla, slušný člověk, jen možná máte špatný den.

Takže :"koško šklíbo,
několik lidí tu nadhazovalo Pavle její sobecký pravičácký přístup. I u Vašeho příspěvku to je. Takže proto jsem napsala svůj příspěvek. Jste totiž vedle jako jedle. Zrovna ona pro své bližní dělá víc, než většina jiných.
Musím končit. Pěkný den"

Takže mohla byste mně to blíže vysvětlit na mých příspěvcích?
Děkuji a rovněž pěkný den, předpokládám, že si to přečtete až ráno ;)
27. 04. 2010 | 03:35

Admirál napsal(a):

nick "Pavla" - tady hází špeky a spousta lidí to tady baští i z navijákem.

Už jste někdy zažili nebo umíte si představit, že by se člověk se silnou demencí nebo jinak duševně nezpůsobilý hrnul mermomocí k volbám?

Možná tak v bujné představivosti nicku "Pavla".

Přeji všem zúčasněným té krásné debaty hodně úspěchů ve "Skoku na špek".

A nicku "Pavla" musím vyseknout poklonu za stvoření virtuální přiblblé dámy s zabudovaným slovníkem neoliberalizmu.
27. 04. 2010 | 07:34

Admirál napsal(a):

omluva - s navijákem.
27. 04. 2010 | 07:36

StandaT napsal(a):

paní Pavlo, Vy jste udělala dvě chyby. Za prvé jste přiznala, že jste babičce zabránila volit ČSSD. Od té doby je naprosto irelevantní, že jste se o ní starala až do smrti. Průběh diskuse to jasně ukazuje.

Druhá chyba, kterou (spolu s Lenou) děláte je v tom, že místo očekávané telenovely zde servírujete nekašírovanou přirozenost a jste jaká jste. Přiznat se k menšinovému názoru/postoji ve veřejném prostoru a udržet si ho chce jistou dávku otevřenosti a rovnosti. Kdo se nestydí za svůj život a své názory, je dnes opět, stejně jako v nedávné době, hodný zabouchat zpět do řady. Pro mne, jako mužského, je trochu smutné sledovat, jak z řady vystupujete povětšinou, vy, ženský (jak diskutérky, tak místní blogerky) a my mužský se naopak snažíme hrát roli (či spíše jsme ji neměli odvahu ani za těch dlouhých dvacet let opustit) ovčáckých psů na pastvinách stereotypních většinových a konformních postojů.

Já ty výtky zdejších diskutujících zleva víceméně (až na pár výjimek) už neberu. A to od doby 30ti korunové poplatkové hysterie. Doteď si pamatuji, jak mne popuzovaly výkřiky o eutanázii, místo do důchodu hned popravit, chcípající starci na prazích nemocnic.... Tak jsem nadhodil téma, že podstatně větším sociálním problémem než poplatky u doktora (a to je doposud !!!) jsou starodůchodci a jejich starodůchody a vyřešením tohoto problému by zmizel i ten 30ti korunový. Absolutní nechytačka. Obdobně samota stáří. Taky stačí se kouknout na reakce pod tématy jako jsou pěstounská péče, hospice nebo chráněná bydlení pro mentálně hendikepované - opět docela nechytačka, pokud ti lidé nemají osobní zkušenost. Nemyslím si, že (obecně) lidem tady jde o znevýhodněné. Jde o to, že je to vynikající emocionální plnidlo, které spolehlivě zaplní prostor a hlavně přitáhne pozornost. Samozřejmě, nemůžu paušalizovat a jsou zde diskutující, kterým jejich postoje věřím. Ale většinově už nikoliv. Stejně tak, jako nevěřím, že šlo o nějaké chudé, ale pouze o třicetikorunu z jejich vlastní kapsy, cynicky zamaskovanou za fráze všeobecného dobra.

I u tohohle klipu tady (dle mě) nejde ani tak o vniterní postoje, ale o to, že se musí projevovat vnější znaky rozhořčení. Je jedno, co si kdo myslí, hlavně postavit co největší, morálně-potěmkinovu vesnici. Něco, jako vytáhnout mávátka na 1.Máje pod tribunou na Letné a trumfovat se, kdo mává radostněji. Já nevidím rozhořčení. Já vidím tlak na to, ohnout hřbet před pokrytectvím, které má naplnit veřejný prostor. Serte na ně obě, Vy i Lena.
27. 04. 2010 | 09:37

zdesta napsal(a):

Pavla:Vážená paní,v prvém případě je nesmysl generalizovat nějakou sociální problematiku jen podle nejbližšího okolí,tedy jen podle členů rodiny.Každy se narodil někomu,někde jinde,v jiném čase a v jiném prostředí,s jinými předpoklady.(inteligence,zdravotní stav,etc.)Pokud jsem dával příklad, (starší dcera)pak jen proto,že nemusí být v rodině vždy stejný pohled na realitu,tedy i na nějakou ideologii.Již ze zásady odmítám ovlivňovat dospělé,protože tím jim naznačuji,že jejich rozhodnutí je dílem jejich pitomosti.(nemám právo)Pokud jsem dával příklady negativních jevů vzhledem ke starší generaci které mohou rozhodování ovlivňovat,pak si nemyslím že je to nějaká demagogie.(Lena)Zvýšenou kriminalitu, ať již obecnou nebo hospodářskou,úpadek morálky etc.Když se příslušník starší generace dozví, že zavazí v Kauflandu (řady)v MHD nebo že chodí kecat do čekáren u lékaře,hází léky do popelnice,kupuje si nejdražší léky a exluzivní věci,jezdí na atraktivní dovolené a je v podstatě ukvičeným společenským balastem,pak se divím že nevolí KSČM. Vy a p.Lena (úspěšné podnikatelky)volíte pravici-OK_v konečné fázi je zisk.Existují ovšem lidi,kteří tím nezískají vůbec nic,spíše ztrácí a tak volí jinak.Nevidím v tom žádný problém,protože od toho máme svobodu rozhodování.Dodatek.Můj názor s problematikou starších lidí s minimální rozlišovací schopností znáte.Nemíním jej měnit.
27. 04. 2010 | 09:38

zdesta napsal(a):

Lena.Vážená dámo.Snažil jsem se udržet náš střet v rámci civilizované slušnosti.V dobrém úmyslu jsem Vám ač jsem nemusel,přípustit pravdu ve všem co tvrdíte.Vy jste ale otravná jak moucha v parném vedru u vesnického hajzlíku.V této souvislosti mne napadla jedna asociace s mraženou drůbeží.Když se vytáhne z mražáku dlouho mražená slepice,má namodralou barvu.
27. 04. 2010 | 09:58

pavla napsal(a):

Admirál: Třeba neznáte nikoho se stařeckou demencí. Ale odborníci by Vám řekli, že ti lidé si třeba velmi dobře pamatují, co bylo před x lety, ale nepamatují si včerejšek. A podobně. Zrovna naše babička třeba přesně věděla i ve svých 96 letech, který den má důchod a kolik, přestože si ho pak třeba od pošťačky nechtěla vzít, nebo zase jindy si myslela, že už je to správné datum, tak ho chtěla třeba dřív. K posledním volbám už nešla, protože téměř nechodila, ale předposlední mermomocí chtěla absolvovat, protože to slyšela v televizi. Nemíním tady pořád dokola vysvětlovat důvody, proč to či ono, ale zkrátka jsem chtěla svým příkladem poukázat na to, že staří lidé ani vůbec nevědí, proč a koho jdou vlastně volit. Že se ani o nějaký program vůbec nezajímají, mají léta zafixovanou nějakou stranu a tu volí nebo se nechají zlákat na cokoliv bez nějakého uvažování. Ale to se nedá nic dělat, jsou to staří lidé, kterým to třeba nemyslí tak jako té naší babičce. A nebudu to více rozebírat.

Kočka šklíba:
Možná to z mého psaní vypadá, že mám černobílé vidění, ale není to pravda. Vidím chyby všude, je těžké se dnes dobře rozhodnout, protože to snad ani nejde. Já jen nechápu, proč se tady do mě někteří pouští, když vše, co bylo původně mnou myšleno, bylo o tom, že jsem se zastávala starých lidí a psala, že výchova mladých k úctě k nim záleží pouze na nás rodičích. Co je na tom špatného? Mně osobně se ten klip nelíbil, je pojatý trochu vulgárně, ale je to nadsázka a má provokovat lidi, aby přemýšleli a něco dělali. Ať to vyvolá pozitivní i negativní reakce. A asi záměr byl splněn.
Paní Anba mě tady nabádá, ať si ho pouštím v hospodě apod., přestože jsem nic extra souhlasného k tomu nepsala.
Jinak věřte, že bych byla strašně ráda, kdyby opravdu byl svět takový, jaký si ho představuju, dobrý, spravedlivý. A taky vím, že tomu tak není a nikdy nebude, bohužel. A věřte, že mě moc trápí bezmoc a utrpení některých staříčků, dětí a zvířat. Naopak jsou lidé, se kterými prostě soucit nemám a mít také nebudu. A tehdy možná tady někomu můžu připadat jako necita. Ale to se týká těch, kteří si soucit prostě nezaslouží.
27. 04. 2010 | 10:16

pavla napsal(a):

StandaT: Děkuju. Víte, já jsem prostě celý život rebel. Už od malička. To je asi úděl Vodnářů. Jdou si zkrátka za svou intuicí a já jsem ráda, že mě vcelku vždy vedla správně. Nejsem ovce, která se nechá obbnout, třebaže jsem na tu svou hubu párkrát doplatila, ale s tím prostě počítám. Ale nemíním se ohýbat podle toho, kde mám výhodu. Klidně půjdu proti všem, ale svůj postoj nezměním. Alespoň ten základní životní určitě ne. A může se tady do mě navážet kdokoliv, já mám své zásady. Mně byla vždy proti srsti stádnost, prostě slepě jít za něčím, aniž bych o tom přemýšlela. Nemusím mít vždycky pravdu, ale musím se přesvědčit sama.
Právě proto mě štve, když mě napadají tady lidé, kteří o tom, co píšu, nemají ani ponětí, nemají žádné osobní zkušenosti v té oblasti a jen hloupě papouškují, co někde vyslechli či co si myslí oni. Kritizuje se vždy velice dobře. Ale skutečnost je trošku problematičtější.

Zdesta:
Já nechci paušalizovat sociální problematiku pouze ze svého nejbližšího okolí. Nežiju v uzavřeném prostoru, takže snad vidím i jiný život kolem sebe. A i v tom nejbližším okolí ty rozdíly jsou. Vidím, že jedni se dívají na věci realisticky a chápou, druzí jen celý život nadávají, ač jsou na tom přibližně stejně. A nikdy jsem nikoho k té či oné volbě /kromě zmíněné babičky/, ať už čehokoliv, nepřesvědčovala. Pouze diskutuju. Stejně by si nikdo asi nedal říct.

Admirál: Můžu Vás ubezpečit, že nejsem ani liberál, ani neoliberál, ale konzervativec.
27. 04. 2010 | 10:45

Lena napsal(a):

zdesto,

s dovolením, se té Vámi zmiňované drůbeže přidržím. Na Vás díky evidentní absenci zkušeností s péčí o nemocného a starého člověka lze použít toto: kuře poučuje slepici.

Co se týče Vašeho nařčení mé osoby ze zmodrání ve smyslu sympatíí k politické straně, tak to z Vaší strany považuji za urážku. No ale někde jsem slyšela, že prý blahoslaveni jsou chudí duchem, takže to beru, že nuance mých názorů jsou tak trošku za Vaší rozlišovací schopností a Vám nezbývá, než škatulkovat do větších celků, které jste ještě schopen pojmout. Nicméně pokud rád zjednodušeně nálepkujete, mám pro Vás radu: založte si exekutorskou živnost.
27. 04. 2010 | 11:48

Lena napsal(a):

Stando T,

díky za podporu.
Taky se kolikrát divím, že někteří zdejší tak sociálně ladění diskutéři už dávno nejsou domluvení např. s domovem důchodců na návštěvách. Můžou například vycvičit canisterapeutického psa, můžou zorganizovat nějaký program, přednášku s diapozitivy, výlet apod. Určitě by to bylo užitečnější, než trávit čas navážením se do Pavly, která má za sebou x let každodenní dřiny s babičkou.
27. 04. 2010 | 11:52

Admirál napsal(a):

nick Pvla - je s tebou diskuze jak s čínským modlitebním mlejnkem.
27. 04. 2010 | 12:45

pavla napsal(a):

Leno, na věty Zdesty vůči Vám se snad ani nedá normálně reagovat. Je vidět, že vůbec Vaše příspěvky nečte pozorně a opravdu Vás zaškatulkoval tam kam všechny, kteří mají jiný názor než on sám. Do modré. Kdo je jiný, je zkrátka otravná moucha či zmodralá slepice. Opravdu slušné.
Jinak se taky divím, proč se mnozí, tak strašně sociální, nezabývají touto oblastí nikoliv slovy tady, ale opravdovými činy. Třeba by ty své názory trošku změnili.
Ikdyž já nakonec ani nevím, co vlastně po nás chtějí a co se jim nelíbí. Jde to snad všechno nějak proti sobě.
27. 04. 2010 | 12:55

pavla napsal(a):

Admirál: Já jsem s Vámi krávy nepásla!
27. 04. 2010 | 12:56

hanah napsal(a):

Pavlo, nenechte se otrávit a dík za Vaši upřímnost i Vaše názory.

Někteří Vaši kritici se nezmůžou na sdělení svého, jen heslovitě a buď nenávistně , nebo nadřazeně, pokřikují.

Hezký den
27. 04. 2010 | 13:10

Lena napsal(a):

Admirále,

opakování je matka moudrosti. Z tohoto důvodu byste měl být spíše Pavle vděčen, že se snaží i přes Vaše opětovné nepochopení textu.
27. 04. 2010 | 13:21

Admirál napsal(a):

Lena - děkuji za poučení. Myslíte si, že by pro mě byl nutné pochopit intelektuání přínos automatu na parkovací lístky?

Sama uznáte, že nebyl. I kdyby opakoval 100x.
27. 04. 2010 | 14:23

Admirál napsal(a):

nick Pavla - s virtuální Pavlou kravy pást nelze. Pouze virtuálně.
27. 04. 2010 | 14:26

Lena napsal(a):

Admirál
je vtipný, hmmm. Ten automat jste nakonec pochopil, ano?
27. 04. 2010 | 14:37

StandaT napsal(a):

Pavla, Lena: mne spíše zaráží, jak moc se levičáci bojí dětí. Já tohle vidím jako projeci osobních strachů do společnosti jako celku. A to i u relativně úspěšných a bohatých kolektivistů.

Naproti tomu i u výrazně chudých, ale na křesťanské hodnoty orientových (ne praktikující věřící) rodin jsem se víceméně s ničím jiným, než hrdostí na vlastní děti, jejich schopnosti a úspěchy (a mnohdy i víru v to, že budou oporu ve stáří) nesetkal.

Nejsou-li v rodině hodnoty, ale slova, děti budou používat slova, ale ne ctít hodnoty. Takže nevím, ale asi lidem až pozdě, tváří v tvář vztahům v rodině s dospělými dětmi, dochází, že děti se učí odpozorováváním a domov je nejdůležitější pro formování vkusu, morálky a etiky - to škola ani kroužky nenahradí a nezformují. A teď, když nemají pevné zázemí v rodině, chtějí slušnou, tolerantní a vstřícnou společnost, která by tu rodinu v očekávané nemohoucnosti nahradila. Chtějí od cizích mladých zodpovědnost, kterou sami, když byli mladí, těm svým buď nepředali nebo si jí nejsou jistí a "zkoušky ohněm" se bojí.

Konzervativní a liberální hodnoty jsou v rodině nepostradatelné a jsou, ať si to popírají jak chtějí, vyhlídkou a nadějí na slušné stáří.

Při čtení článků, komentářů, blogů a diskusí na téma téhle kontroverze jsem si uvědomil, jak pravdivé je pořekadlo, že stárnout je umění nedostupné každému. :)
27. 04. 2010 | 16:58

Jerry napsal(a):

Komentář Michal úplně nahoře 100%
souhlas. S článkem nesouhlasím. Státní dluh není žádná "fáma" nebo něco, nad čím lze mávnout rukou. Řecko je toho dokladem. A každej, kdo má schopnosti a cílevědomost, se pomalu bojí těch, který uměj jen natahovat ruku. Protože těch je většina. A poměr pracujícího na důchodce se povážlivě překlápí na stranu důchodců. A ti si utahovat opasky sami od sebe nebudou. Nebyli na to zvyklí celej život, tak s tim na starý kolena nebudou začínat.. To můžem jenom my mladý.
27. 04. 2010 | 16:59

pavla napsal(a):

StandaT: Jasně. Pokud budou děti vychovávány různými institucemi, chůvami, tak nic jiného než odplata nemůže přijít. Hlavně že teď ještě chtějí školky od dvou let. Sice zatím jsem nepochopila rozdíl mezi jeslemi a školkou, ale to je jedno. Pokud má dítě dva roky, tak by mělo být s matkou a ne s cizími lidmi. Celý život pak bude nejvíce už jen s cizími, tak jak si může vytvořit pouto k rodičům. Dá se namítnout, že někdo je s nimi doma a stejně se jim nevěnuje. Ale v tom případě nemusím mít děti. Pokud je mám, tak se chci těšit z jejich přítomnosti, z toho, čím novým mě překvapí a taky co nového jim můžu předat sama. Dnes všichni honem do práce, vím, že to není finančně v mladých rodinách jednoduché, ale až budou dnešní rodiče v důchodu či nemohoucí, tak se budou divit, že je děti odstrčí. Ale bohužel si nic jiného nezaslouží. Totéž oni udělali dítěti, když je nejvíc potřebovalo.
27. 04. 2010 | 17:21

Tupelo napsal(a):

StandaT: Vas prvni odstavec se mi libi, inspiroval me k nasledujicimu zamysleni: Jsem na rozpacich, jak mnoho mladych (asi vsak hlavne tech na te prave strane, v zajmu ideologicke vyrovnanosti s Vasim prispevkem) se boji cinu (zde hlasovani) svych predku. Vidim v tom nejake freudovske komplexy viny, pravdepodobne diky predstavam z obdobi raneho mladi. Nejlepsi potvrzeni spravnosti postoju nove se formujiciho mladeho cloveka, nyni, kdyz tyto predstavy jiz pominuly, je prosazeni takove zmeny v mysleni svych predku, ktera odpovida svetonazoru formujiciho se cloveka. Tato zmena cloveka, jez drive mohl byt autoritou, vede k potvrzeni, ze mlady clovek definitivne roztal pouto, jez ho imaginarne svazovalo se svymi komplexy. :)
Nebo nejak tak... ;)
27. 04. 2010 | 17:28

Admirál napsal(a):

Jerry - "A ti si utahovat opasky sami od sebe nebudou. Nebyli na to zvyklí celej život, tak s tim na starý kolena nebudou začínat.. To můžem jenom my mladý."

Hmmm... Pracujete? Jestli ano, máte málo pěněz? Pokud Vám nestačí, co stím děláte? Sháníte si lepší práci? Zvyšujete si kvalifikaci? Kolik umíte cizích jazyků? Zkusil jste si říct o přidání?

Moji prarodiče, když měli málo peněz a nezbývalo na maso, pěstovali králíky a slepice.

Uměl by jste stlouct králíkárnu?
27. 04. 2010 | 17:38

StandaT napsal(a):

Tupelo: ano, myslím, že na to tak je možno taky nahlížet. Nemám problém.

"... je prosazeni takove zmeny v mysleni svych predku, ktera odpovida svetonazoru formujiciho se cloveka... " - tohle klidně (takto vytrženo) podepíši. Tak jako my máme právo požadovat, aby mladí se přizpůsobovali nám, oni mají recipročně právo na totéž. Možná i trochu více, neb v tomto světě budou pobývat déle než my.
27. 04. 2010 | 17:54

Jerry napsal(a):

Admirál: Zrovna s Vámi bych tu nerad diskutoval. Nemám rád lidi, kteří si hrají na chytré a přitom neovládají češtinu natolik, že jsou schopni stvořit perlu "by jste".

Předně já nejsem povinen Vám tady odpovídat na nějaké výslechy, jen tak na okraj.

Mí prarodiče chovali slepice i králíky, dědovi jsem je pomáhal tehdy stahovat z kůže. Po přepsání baráku na tátu jsem kvůli přestavbě jednu králíkárnu (není to tak dlouho) sám likvidoval. Nechápu, kde berete přesvědčení, že dnešní mladí nic neumějí, ani udržet kladivo. Já zase jsem přesvědčen, že ho udžím dýl než Vy.

Nicméně v paneláku chovat králiky a slepice dost dobře nejde. Prostě každá generace řeší trochu jiné problémy, a to Vy a Vám podobní nejste schopni pochopit.

Máucta J.
27. 04. 2010 | 18:10

Lena napsal(a):

Admirál,

to je jako pěstovali na poli? Vyseli je a na podzim sklidili?

Zvířat se snad chovají, ne?
27. 04. 2010 | 18:18

Jerry napsal(a):

Lena: Jj je tam víc perel:)))
27. 04. 2010 | 18:22

Admirál napsal(a):

Ano Leno, máte prvadu, králíci se chovají, ale tím to asi končí.
27. 04. 2010 | 18:27

Admirál napsal(a):

Jerry - Vy jste perla.
27. 04. 2010 | 18:28

Jerry napsal(a):

Admirál: Ano, ano, když nejsou argumenty, nastupují urážky..:)) Muehe. Tímto s Vámi končím diskuzi - nemáte co říct!
27. 04. 2010 | 18:51

Admirál napsal(a):

Čím jsem Vás urazil?
27. 04. 2010 | 20:58

Tupelo napsal(a):

StandaT: rozepisi v bodech:

- pisete ze starsi i mladsi maji pravo pozadovat po tech druhych vzajemne prizpusobeni. S tim neni problem, ale co kdyz jsou opzadavky v protikladu. Vy jste si tam pro tento pripad ponechal zolika v podobe toho ze mladi maji pravo pozadovat vic, protoze zde budou dyl. Ja to tak nevidim, mohl bych argumentovat ze stari maji zase nejakou zkusenost. V pripade protichudnych pozadavku by mela rozhodnout vetsina, nyni treba aktualne ve volbach, ne?

- navazu na predchozi, ve vztahu k volbam. Me osobne by nenapadlo presvedcovat nekoho jak volit, notabene na nejakou vyzvu pokrokovych umelcu. Muzu tak max. rict koho budu volit (kdyz se mi bude chtit) a proc (pri. proc ne toho nebo jineho). Hlas stare babicky nekde v horach ma ve volbach stejnou vahu jako hlas treba obchodnika se zbranemi.

- o tom ze je tato vyzva politicka a propravicova zrejme neni potreba diskutovat, to ze se objevila mesic pred volbami take neni nic prekvapiveho. Nemel by mezigeneracni dialog v rodinach na toto tema probihat po cely cas (tedy pokud je zajem, pokud neni zajem, nemyslim ze je nutne nekoho presvedcovat). Zde tedu neslouzi k nejakemu vznesenemu cili ale jen k tomu aby nahnal hlasy. Je to jen stroj na jejich vyrobu, nekym vymysleny a spusteny. Jakkoliv muze byt maskovan libivym obalem.

- pokud jde v cele agitce jen o to jak jednorazove sehnat diky tomuto nastroji hlasy (nebo prip. oslabit znechucenim hlasy levice, jakkoliv to podle me vzbuzuje opacnou odezvu), zkusme si takovy stroj predstavit v rukou protivniku. Kdyby treba vyslo najevo, ze tento stroj byl vyroben demonem Paroubkem k diskreditaci pravice. Pokud byste odhledl od sveho politickeho presvedceni, budete rovnez schvalovat pouziti takoveho nastroje?

- o navazujicich aktivitach (jak vyhazovat hlasovaci listky nebo schovavat volicum obcanky) radsi nemluve, jakkoliv dobre umysly (videno optikou lidi co takto uvazuji) mohou byt casto cestou do pekla.

- videa jsou jiz ke stahnuti v AVI formatu a daji se stahnout do notebooku nebo emailu. Myslim, ze nez nekoho presvecovat je lepsi, at se kazdy presvedci sam ;).
27. 04. 2010 | 21:48

Zbyněk Matyáš napsal(a):

hanah:
Já jako jeden z dědků, třebaže se necítím být tou ordinérní pitomostí osloven, jsem Vám na Šádí Shanaáhu odpověděl. Ostatně dnešní vystoupení herečky Issové v tv jenom potvrdilo, že je osobně kompatibilní s tou blbostí.
Její myšlenková perla o tom, že kdyby klip oslovil jenom její třináctiletou neteř, tak by stál zato. Škoda, že Pehe nebyl pohotový na repliku, že oslovovat třináctileté pornem je u nás trestné.
Jeden jenom hledí, kam mnozí dali rozum.
27. 04. 2010 | 22:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavla:
"zatím jsem nepochopila rozdíl mezi jeslemi a školkou" Ve školce už se nenosí plenkové kalhotky. Ty přijdou opět na řadu až v mnohem pozdějším věku, ale to jistě znáte.
27. 04. 2010 | 22:36

StandaT napsal(a):

Tupelo: já jsem ten klip neviděl a ani nehodlám vidět - reakce na něj mi stačily. Takže jsem do diskuse vstoupil jen na obecné úrovni. Takže opět víceméně obecně:

Ano, mladí mají přednost. Uznávám princip, že jedna generace je jen dočasný správce země pro ty následující generace. Nastupuje-li další, má právo si vládu převzít. Taky si myslím, že větší právo je na straně těch, kteří do společnosti přivádějí děti, protože je přirozené, že si prostředí přizpůsobí právě pro své potomstvo - což chápu jako přirozenou, v podstatě biologickou záležitost, které sociální nadstavba nakonec stejně ustoupí. Cynicky řečeno:
je to totéž, jako když si mladý jelen vybojuje na starém stádo. My jsme své geny předali a potomky vychovali. Naše role skončila, žijeme v nastaveném čase. Vybojují-li si stádo (zemi), je jejich a my můžeme troubit z dálky, aby si nebyli tak jistí :)

Většinu (a demokracii) bych do toho vůbec netahal. To je záležitost organizace společnosti, nikoliv života samého. Život je biologie a generační střet neodstranitelný důsledek právě té biologičnosti.

K vlastnímu klipu: ano, je to politická a pravicová agitace. Taky jsem nahoře v diskusi vyjádřil názor, že to zřejmě bude větším důvodem pobouření než vlastní neuctivá forma a staříci jsou jen emocionální výplň.

Pokud by to bylo obráceně, a klip by se trefoval doprava, tak nevím, takové zkoušce jsem vystaven nebyl, ale doufám a věřím si, že bych dokázal být nad věcí. Osobně si myslím, že negativní kampaň nikoho nepřesvědčí, a už vůbec ne nerozhodné. Negativní kampaň znamená přiznání slabosti vlastního programu, protože místo aby ukazovala vlastní sílu tak říká co "oni". A není-li někdo schopen ukázat svou vlastní sílu a připravenost vládnout, nemá čím neoslovit (a bude s námi troubit z dáli :) ).

Navazující aktivity, jako schovávání občanek beru jako infantilnost a hodnotím slovem: pitomci. V něčem takovém žádný dobrý úmysl nevidím, ať koukám, jak koukám. Svoboda volby je důležitější než možná prohra.

Osobně se výhry dua Paroubek&Filip nebojím. Ani jeho druhého místa a filosofie "když nemůžu vládnout já, tak nikdo", tak chtře vyjádřené v "Beze mě si, pánové, ani ruce neumejete."

Moje děti jsou dospělé, umí jazyky a vědí, že peníze na stromech nerostou a to jim k životu ve světě stačí. A já si říkám, že když jsem přežil Husáka, přežiji i Paroubka. Ostatně, od vítězství Ratha tady u nás, ve Středních Čechách rád používám přísloví: Lid si zvolil, lid si to vyžere. Exit strategie pro střední třídu je nebýt lid. Osobně si myslím, že střety paroubkův lid vs. český nelid budou radikálnější než ty generační a nevyhneme se jim. Dodatečně uznávám přírodovědcův protofašismus, i když se mi zoufale nechce. Ta logika vývoje tak nějak vystupuje z mlhy budoucnosti. Jsem přesvědčen, že nastává doba, kdy si každý musí zvážit, zda nenastává doba "každý sám a za sebe" a promyslet si nějakou malou, rodinou Exit strategii pro nadcházejících 10-15let.
27. 04. 2010 | 23:18

pavla napsal(a):

Zb.Matyáš: A když budou ty dvouleté chodit do školky, tak už ty plínky nosit nebudou, ikdyž by je náhodou v jeslích nosily?
Já si pamatuju rozdíl jen v tom, že v jesličkách byly tety a ve školce paní učitelky. Proto se ptám. Mně šlo spíše o to, že dvouletému batoleti je jedno, jestli je bez maminky v jeslích či ve školce. Ale vím, že jste to myslel jinak a dík za odpověď.
27. 04. 2010 | 23:36

Tupelo napsal(a):

StandaT: dobre rano, ohledne generaci se asi neshodneme.

- Ono je pro me vubec tezke si predstavit generaci a dobe, v niz se zrovna zije. Kde jsou hranice jednotlivych generaci? Je to <20,20-40,40-60,>60? Nebo jemnejsi/hrubsi (0-30; 30-smrt) deleni? Pri takovych nejasnostech nejde ani uskutecnit zvyhodneni (mladi ma prednost) jedne generace pred druhymi.

- kdyby se i vytycily generecni hranice, zatim jediny zpusob jak realizovat Vasi tezi ze mladi maji mit prednost se mi jevi koeficient hlasu u volbach (vaha mladeho hlasu treba 1.1 a stareho 0.9). Povazoval bych to za docela nechutne; stejne jako odebirat vol. pravo tem co neplati dane (nekteri s tim obcas prijdou); v obou pripadech se neleci podstata problemu (generacni stret v nasem pripade) ale jen symptomy potizi.

- i kdyby se podarilo nastavit nejaky system, ktery by uprednostnoval mladi, tato zmena by mela vic dopadu. Treba by mladi meli platit vetsi dane, protoze investice do armady je investici do jejich budoucnosti (zni to hrozne, ale snad mi porozumite) stejne jako investice treba do dopravni infrastruktury

- z uvedenych duvodu jsem proti staveni nejaky hranic (obecne, ale v tomto pripade generacnich), lepe je hledat co je spojuje. To tedy znamena ne jeden klip pred volbami, ale zajimat se o problemy nepretrzite.

- chapu Vas duraz na bio-slozku ;) v nasem problemu. Doufam ze jsem porozumel, ale pro me neni lidska spolecnost to same jako spolecnost divokych zvirat, tudiz i pravidla jsou jine. U me tedy vetsi duraz na socio-slozku. (I kdyz uznavam ze nekdy se zvirata chovaji lepe, napr. opakovane tyrani psu (a jinych zvirat) ze strany nekterych lidi, coz ovsem neni podle me problem spolecnosti, nybrz narusenosti takovych lidi)).

Ve zbytku celkem souhlas, me se atmosfera ve spolecnosti tez nelibi a o 'exit strategy' premylim docela vazne.
28. 04. 2010 | 07:42

StandaT napsal(a):

Tuplo: díky za reakci. Jen bych dovysvětlil, že to mé "mladí mají přednost" není o nějakém zvýhodňování, ale jakémsi přirozeném právu a chování, které je nám vrozené. V rámci rodiny také upřednostníme mladé (třeba studium před náhradou rozpadajícího se auta) a nikterak nad tím nepřemýšlíme a nekalkulujeme, protože je to prostě v nás. Já jsem to víceméně vztáhl na celou společnost. Rozhodně nechci jakékoliv privilegia (jako jiná váha hlasu ve volbách).

Tu bio-složku jsem použil proto, že si myslím, že v nás je z přírody/přirozenosti mnohem více než jen takové na první pohled viditelné věci, jako je rodičovská láska a péče o děti, ale i řada vzorců chování, které jsou sice obroušeny, pozměněny a zakryty tou socio-nadstavbou (výchovou), ale vycházejí z bio-podstaty. Když se někdo pokusil tuto přirozenost změnit (Nový socialistický člověk), jen zničil tu socio-nadstavbu ale tandem zvířete v nás a rozum/inteligence zůstal nedotčen.

Co se týče dělení na generace, to je zajímavá otázka! Sice o generacích tady píši, ale chvilku jsem musel přemýšlet, jak to vlastně vidím já sám. A tohle jsem vymyslel: :)

Já vidím naprosto přirozenou hranici v době, kdy si člověk sám pořídí dítě. To je ten předěl, kdy se usazuje, začne měnit hodnotový žebříček a životní cíle, ale i cesty k těm cílům.

Vzpomínám si, že teprve po narození dětí jsem pochopil chování svých vlastních rodičů, vzpomínám si, jak jsem si uvědomil, že jejich strachy přestaly být buzerací, ale znovu byly obavami o mne. Teprve narozením dětí, starostí o ně a pocitem zozpovědnosti za rodinu jsem našel cestu k rodičům, kterou jsem v pubertě ztratil. Zpětně vidím, že toto (alespoň u mne) bylo dobou dospění a ten generační předěl, to pověstné před a po.

Druhý předěl vidím v okamžiku, kdy člověk přestává být aktivně činný a začne být odkázaný na společnost (začne brát důchod). To je další přirozený předěl, kdy si začne přeorganizovávat čas a celý život. (Já mám sice důchod ještě za pár, ale už se těším :) ).
28. 04. 2010 | 09:33

pavla napsal(a):

Stando, děkuji Vám za ten předposlední odstavec. To musím dát přečíst svým dětem. Přesně v této době se nyní nacházejí a myslí si něco o buzeraci, protože už jsou přece dospělí. Když jim říkám, že má starost o ně je jen strach, nikoliv buzerace, tak mi nevěří. Když jim zavolám, jestli někam dojeli v pořádku, tak to berou, hlavně před kamarády, jako ponižování a dělání z nich blbce. Takže aspoň uvidí, že je to tak u rodičů normální. Doufám, že aspoň trošku pochopí.
Mějte se. P.
28. 04. 2010 | 09:47

Tupelo napsal(a):

StandaT: zdravim Vas, skoda ze nevysly ty generacni bonusy, uz jsem si chystal argumenty, ktere by me vekove kategorii prinesly max. zisky. :)

Vite, to 'mladi ma prednost' muze fungovat v rodinne, pokud se tak jeji clenove domluvi, ze uprednostni mladi a zbyli si treba i neco odtrhnou od ust. Pokud to je delano dobrovolne, v ramci dohody vsech zucastnenych, nelze nic namitat. Vzhledem k velmi omezenemum poctu clenu a pravu veta jakehokoliv z nich - no problem. Ten vidim v rozsireni tohoto modelu na celou spolecnost. V te moznost veta samozrejme uplatnit nelze a pravidla jak jsou nastavena jsou zatim (idealni smer vidim ve vzniku komun, malych obcanskych utvaru (uroven mest, obci,...), kde si NEKTERA pravidla budou moct jeji clenove dohodnout mezi sebou (napr. omezeni rychlosti na silnicich nebo hodiny nocniho klidu, atp. )) asi nejlepsi.

Samozrejme souhlasim s Vasim hodnocenim socialni inzenyrstvi, proto by se mi ani nelibila stanovovat jina pravidla (zminovane vahy hlasu) pro ruzne vekove kategorie (zde je kriterium vek, ale podobne bych odmitl jako kriterium socialni postaveni, vysi IQ nebo treba barvu kuze).

Rozumim Vami vytvorenym hranicim generaci, zda se ze nejsou urceny onou bio-slozkou (vek) ale spis socio-slozkou (deti, unava). Ale to je vedlejsi, dulezitejsi je ze ona hranice je individualni a navic znacne variabilni - vitalni padesatilety, ovsem bezdetny by mohl byt razen do mladsi kategorie nez petadvacetilety otec, po zavaznem urazu s dozivotnimi nasledky.

Ale to jsou extremy a mozna ne tak zajimave, chtel jsem tim vsim hlavne rict, ze vytvaret nejake hranice mezi lidmi, jak to zcela cilene provedli autori klipu (z duvodu ktere jsem popsal o par prispevku vyse) me prijde opravdu spatne.
28. 04. 2010 | 18:07

Haman napsal(a):

Čtěte URBANA!
Krom klipu, ať třeba nepovedeného, je na webu akce Vyměňme politiky. Dále Defenestrace 2010, dále akce lidí, jejichž společným zájmem je odstranění Paroubka, dále jiní - protest proti vládě Ratha.
Prostě - mladí chtějí probudit mladé, a i když dělají chyby, rozhodně nefandí Paroubkovi a socialistům, ani ODS, je čas menších stran. Doufejme.
A ještě toto: pane Šterne, snad si opravdu nemyslíte, že naše "zakotvení" v EU či NATO je něčeho zárukou.
I v roce 48 jsme byli demokracie.
Kde zakotvíme, to bude naše věc a pes po nás neštěkne.
28. 04. 2010 | 22:48

StandaT napsal(a):

Tupelo: Ohledně generačních hranic.

Otázka je, zda nakonec ta hranice není o bio či socio, ale o tom, že se ty dvě složky - bio (narození dětí, nemohoucnost stáří) protnou s tou socio (změna hodnotového žebříčku, životního stylu, pochopení těch, kteří do té generace vpluli před námi a tím i akceptace jejich postojů a pod.). Tedy ne ta či ona, ale jejich konjukce.

Ale asi se do toho nějak zamotávám :))

Díky za podmětnou debatu a hezký den.
29. 04. 2010 | 08:58

milansmid napsal(a):

K Vasemu blogu jsem se dostal pozde, ale prece. Nelituji :-)
29. 04. 2010 | 14:07

voroshilov napsal(a):

01. 05. 2010 | 16:40

Matylda napsal(a):

Pane Šterne, velmi výstižné. Díky.
02. 05. 2010 | 08:50

trew napsal(a):

"Dosud jsem si myslel, že žiju v civilizační oblasti, kde platí: cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Ale zřejmě je tu už pár lidí, kteří tohle přikázání vypustili z repertoáru." - možná se budete divit, pane Šterne, ale to je dědictví převážně levicové, které přece opiem lidstva pohrdá, a v extrémní podobě komunistické ideologie je dokonce i brutálně pronásleduje.
Proč se lidé stále obávají komunismu? To je otázka stejně relevantní jako proč se obávají nacismu a fašismu. U našich stalinistů je ještě jeden důvod k obavě - jejich přetrvávající afilitu a vazby na Rusko a FSB. I ČSSD je velmi vstřícná vůči ekonomickým aktivitám z Kremlu řízeným - a jen totální hlupák si není vědom toho, že Rusko nás stále bere jen jako dočasně opuštěnou gubernii a usiluje o to, mít zde co největší moc - v současnosti ekonomickou.
03. 05. 2010 | 12:36

Ivo Peterka napsal(a):

Přesné.
04. 05. 2010 | 10:03

Martin S. napsal(a):

Přesvěč Sterna.
18. 05. 2010 | 21:33

Martin S. napsal(a):

Trochu jezuitsky manipulativně napsaný článek páně Šterna. Nejdříve mladým hercům dá nálepku neoliberalistů, pak neoliberalisty odsoudí jako extrémní odnož pravicové ideologie. Ale ti mladí herci nejsou neoliberalisti. Oni jen vědí, jak to chodí.
18. 05. 2010 | 21:47

Marie Řeháková napsal(a):

Dostala jsem se ke článku pana Sterna až dnes. Mně se líbil a je mi až líto, že něco tak trefného nesvedu.Sleduji celou diskusi k článku. Ano, jak někdo napsal, lidi jsou různí.Mohou souhlasit a nemusí. Konečně ale máme dobu, kdy to můžeme, máme-li potřebu svěřit i spoluobčanům.
Ale co Vy - Alarm, nemohl byste si přečíst tady vše a přehodnotit svůj názor? A také spolu s některými Vás slovník? Docela by mě zajímalo, kolik Vám je a kde jste vyrůstali.
Ke klipu bych řekla, i když už jsem vyslovila nesouhlas s ním. Doslova mě, jako 64 letou urazil. A dokonce se mi zdá tak pobuřující,že se mi nechce věřit, že se mladí herci k něčemu takovému propůjčí. Oni nemají své rodiče a prarodiče? Nebo mají takové, kteří by chtěli jen více klobás? A mimochodem, tito mladí se umí uskromnit?Nemyslím si, jak někdo napsal, že se jedná u klipu spíše o úspěch, když vyvolal takovou reakci?Podle mého soudu je to masírování pravičáky a jsou holt lidé, kteří těmi pravičáky jsou. Ale nejdou to obyčejní lidé! A co se týká levičáků. Žila jsem v "socialismu" a vskutku bych nechtěla, aby se vrátila totalita. Ale POZOR! Vždyť už jí vlastně tady máme opět.Co nám ODS z dřívějška předvedla? V intencích jejich vize, jak se rychle naučili: "není špinavých peněz! a "trh všechno vyřeší". A tak to dnes vidíme.Oblafli nás všechny. A proto také ti Krejčířové, Pitrové, Kožení a spusta jim podobní, ale bohužel i naši představitelé neví už coby roupama. Ale my, lidé se musíme uskromnit. Nadělali jsme dluhy, vše jsme projedli a tak nyní-pryč s náma,že?Je to skutečně devastace, která už nemá slov. A Vy, co se bojíte komunistů?Kolik z těch mladých ví, jak se žilo? Možná to ví od svých rodičů a prarodičů, ale tady jsme u toho. To tedy jsou také ti dědkové a báby? Já jim nějak v tomto smylsu nerozumím. No a k tomu strachu. Jsme díkybohu v Nato, já si myslím, že bát se komunistů jako v době totality už snad není aktuální.Věřím, že národ, nejde-li o ortodoxní komunisty si snad dovede vybrat.Mně se třeba názory paní Konečné a té, co má na starost v PS zdravotnictví líbí. A vůbec, ať je vlevo nebo vpravo, či kde je to fuk. Prioritou pro mně je, že je zajímá osud národa (nejen jejich), jsou k lidem empatičtí, neblábolí dokola samé lži a demagogie.A přiklání se spíše ke společnosti se sociálním systémem. Neboť celý národ nemůže být politiky, umělci, doktory, spisovateli a podobných skupinám lidí. Jsou zde dělníci, uklízečky, řemeslníci a další skupiny lidí, kteří žijí pod psa.Vždyť kdo by to ve státě dělal, kdyby jich nebylo? Tak proč s nimi pohrdají, pokud jsou slušní....?Není v našem státě žádný obor lidského konání, kde by vládla korupce,tunelování a naprostý úpadek morálky.A položme si otázku. Kdo za to může? Děti většinou vidí svůj vzor v rodičích. A národ v politicích. A co nám tito představitelé předvádějí?Ahoj všem.
21. 05. 2010 | 19:50

Standa napsal(a):

Z Demokracie se stává Diktatura lúzy. Stačí zveřejnit průměrnou mzdu v ČR a 70% výdělečně činné populace (+ 99% důchodců) se nakrkne, že je s příjmy pod průměrem. Proto se tolik lidí nechá tahat levicí na vařených nudlích typu 13.důchod, pastelkovné, sociální dávky a mnoho dalších. Přerozdělování zisků ČEZu je jen dalším takovým jitřením emocí.
28. 05. 2010 | 14:26

Cid napsal(a):

Výtečná analýza!
08. 06. 2010 | 12:36

Jára napsal(a):

Výborný blog!
10. 06. 2010 | 00:15

Keesha Jared napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
18. 08. 2010 | 05:34

Desiree Leno napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
18. 08. 2010 | 05:34

honza napsal(a):

Je asi příznačné, že těmto zmanipulovaným hlupákům uniká ta paralela s agitkami z 50. let.
18. 10. 2010 | 20:50

rejpal napsal(a):

Přesně tak, hlavně nic neregulujte a nechte nás v klidu krást.
30. 07. 2011 | 22:57

Jochim napsal(a):

Blábol plný smyšlenek a podsouvání.
24. 01. 2012 | 10:42

ynrcqieq napsal(a):

You start building interest in the story, and your audience wants to hear more about it, so you keep everyone there to continue reporting on it.". One of his friends grabed a handful of goat food and fed it to the goats. <a href=http://www.byggmastaren.se/canada-goose-outlet.aspx>canada goose rea</a> Viqtxm <a href=http://www.benjaminslandmarkmonuments.ca/index_cg.asp>canada goose outlet sale</a>
<a href=http://www.vaerloesebio.dk/canada_goose.asp>canada goose tilbud</a> Bbelfn They are a bit similar to a cupcake when it comes to size but a lot more different in taste and other things. <a href=http://www.buckshotbooks.ca/2013/11/canada-goose-authorised-online/>canada goose authorised online</a>
<a href=http://www.klipplust.se/canada-goose/>canada goose jacka herr</a> 3575231649 <a href=http://www.1625wontpass.ca/2013/11/03/canada-goose-mens-jackets/>canada goose mens jackets</a>
15. 11. 2013 | 12:16

Therrydrybeaf napsal(a):

<a href=http://groupmedicalinsurance.us/>group health insurance</a> <a href=http://1carinsurancecompanies.com/>car insurance company</a> <a href=http://cheapestcarinsurancequotes.info/>cheap car insurance quotes</a>
15. 12. 2013 | 19:57

DennisKr napsal(a):

Everything else is ultimately simply details -- important details, but variations on that theme. index.php is the controller, the menu system determins what the "current page" is, and lots of occasions get fired in the process of construction that page. Plugin modules can hook into those occasions and adjust the work flow/supply additional tips/etc. That is also a part of the reason a lot of Drupal resources revolve around making modules. Without modules, Drupal does not actually DO something other than say, 'Someone asked to get a page! Does it exist? No? OK, I will serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

http://billysrereebiz.com - lolz
25. 02. 2014 | 23:41

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
26. 02. 2014 | 18:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy