Anatomie podvodu, aneb když státní úředník okrádá stát

10. 06. 2010 | 17:18
Přečteno 12519 krát
Varování: Následující text je pouze pro otrlé. Obsahuje nezáživné řazení dostupných archívních dokumentů. Zásadně se nedoporučuje čtení osobám, které mají za to, že každý, kdo vystupuje jménem státu, může porušovat zákon a dokonce tento stát okrádat. Všechna uvedená tvrzení lze doložit na dokumentech nebo byla již dříve zveřejněna s uvedením zdroje.

Analytik velké brokerské firmy s právnickým vzděláním, kterého jsem požádal o okomentování této kompilace dokumentů, udělal tři věci:
1) Text četl dvakrát a dělal si poznámky.
2) Dlouho se smál a kroutil hlavou
3) Řekl: „Jedna parta podvodníků a pět různých pokusů o vycucání peněz ze státu. Občas musí někoho přibrat do party. Nic z toho by nefungovalo, kdyby neměli státní úředníky, kteří jim jdou na ruku i za cenu porušení zákona. Lidé z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, kteří v tom s nimi jedou, jsou na trestní stíhání“.

Považuji tento osobní názor za naprosto, ale opravdu naprosto nepřijatelný, a tímto se od něj zásadně distancuji. Myšlenka pěti pokusů se mi naopak docela zamlouvá, a tak si ji dovoluji použít – pro přehlednost.

1.pokus

20.července 2007 - ve švýcarském městečku Romanshorn byla založena firma Towit Machinery Trading, AG.

Představenstvo firmy je částečně napojeno na českou společnost Vítkovice a.s.: Jan Reichelt, Roland Lapp, Peter Dietsche. Firma podle švýcarského obchodního rejstříku prakticky nevykazuje žádnou činnost a nemá žádné zvláštní jmění.

8. srpna 2007 - bývalý právní zástupce Diag Human Jiří Oršula podepisuje s firmou Towit smlouvu o postoupení části pohledávky, kterou, jak tvrdí, má od Diag Human. Diag tvrzení o existenci takové pohledávky pana Oršuly od počátku popírá.

10.září 2007 - Jiří Oršula se obrací na Ministerstvo financí s tvrzením, že vlastní dvacet pět procent pohledávky Diag Human vůči státu. Ohlašuje, že deset procent postoupil právě společnosti Towit, která prý platbu bude vymáhat v mezinárodní arbitráži. Towit skutečně vzápětí pošle ministerstvu ostře formulovanou výzvu, se kterou ji ovšem ministr financí Miroslav Kalousek 30.října 2007 slušně posílá k šípku.

2.pokus

21.listopadu 2007 - firma TOWIT zakládá na stejné adrese nadaci European Machinery Foundation. Představenstvo nadace je identické: Roland Lapp, Peter Dietsche, Jan Reichelt.

17.prosince 2007 - O pouhé čtyři týdny později, je už do českého rejstříku nadací, vedeného krajským soudem v Ostravě, zapsána NADACE MACHINERY FUND, spojená se společností Vítkovice a.s., a spoluzaložená mimo jiné právě švýcarskou nadací European Machinery Foundation, se sídlem v Romanshorn – tedy firmou Towit.

Správní rada nadace : Evžen Tošenovský (předseda), Jan Světlík, Jaromír Šiler, Doc. Jiří Schwarz, Jaroslav Borák;
Dozorčí rada : Václav Dostál, Liběna Hladká, Liběna Světlíková, a Ivana Slivkaničová, přítelkyně a spolupracovnice Jiřího Oršuly.

28.1.2008 – Jiří Oršula a Towit podepisují Dodatek 1 ke smlouvě, podle které Towit složil u JUDr Ivany Slivkaničové 20 milionů korun ve prospěch Jiřího Oršuly a zavazuje se složit dalších jeden a půl milionu euro do stejné úschovy. Závěrečné ujednání překvapivě uvádí: „Vše ve smlouvě a v tomto Dodatku 1. platí i pro případ, že Postupitel (Jiří Oršula) vymění celou pohledávku se třetí osobou za 5 procent akcií emitenta Vítkovice Holding a.s.“ nebo „převede Akcie na Nabyvatele“ – tedy Towit...

3.pokus

4.srpna 2008 - rozhodčí senát usnesl, že výše škody, kterou stát způsobil společnosti Diag Human spolu s po léta protahování sporu zanedbanými úroky, je stát povinen zaplatit ve výši přibližně 8,3 miliardy korun. Obě strany se odvolaly. Stát se odvolal právně vadným způsobem – případnou trestněprávní zodpovědnost za vniklou a stále narůstající škodu nesou ministr Tomáš Julínek a jeho náměstek Marek Šnajdr. Úroky narůstají denně o 1,2 milionu korun.

Stát se pokusil vynutit změnu situace tím, že se protiprávním způsobem domohl jmenování dvou ze tří rozhodců v údajně nezávislém senátu – slavného Milana Kindla a jeho studenta Petra Kužela, prezidenta hospodářské komory. Oba navrhuje Marek Šnajdr. Státem prosazení rozhodci odmítají jednat a zdržují.

18.12.2009 – uděluje Towit plnou moc JUDr Ivaně Slivkaničové “aby uplatnila nárok na náhradu škody a to vůči České republice a případně také vůči společnosti Diag Human SE...“

Ve stejný den podepisují Jiří Oršula a Towit první část trojdohody o postoupení další části domnělé pohledávky. Na smlouvě je již uveden jako třetí smluvní partner v té době ještě neexistující karibská anonymní společnost Dumfries Holding(!)

21.prosince 2009 - společnost Towit posílá dopis hlavnímu rozhodci Petr Kuželovi a domáhá se přijetí do sporu a uznání svojí pohledávky. Jeho právní zástupkyní je JUDr Ivana Slivkaničová. Towit se stává žalobcem proti České republice.

29.prosince 2009 posílá dopis stejného obsahu, v češtině a bez dalších náležitostí, i teprve ten den vzniklá společnost Dumfries Holding z karibského ostrovního daňového ráje St.Vincent and Grenadines. Dumfries připodepisuje trojdohodu z 21.12. Rozhodce Kužel o žádném z těchto dopisů neinformuje ani Diag Human, ani švýcarského rozhodce Damiano DellaCa.

31.prosince 2009 - O pouhé dva dny později, na Silvestra, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zásadně mění dosud platné stanovisko ministerstva financí, a fakticky uznává mnohokrát odmítnutý „nárok“ Jiřího Oršuly na třicet procent teď už vyčíslené s narůstajícími úroky téměř devítimiliardové pohledávky. Státní úředníci škrtem pera tím „legitimizují“ i doposud imaginární nárok firmy Towit, stejně jako zatím nezveřejněný nárok stejně anonymně vlastněné karibské společnosti.

6.ledna 2010 – Petr Kužel bez konzultace s ostatními rozhodci a stranami sporu jednostranně rozhoduje ve prospěch offshorových společností a přiznává jim ve sporu postavení tzv. vedlejších účastníků na straně Diag Human, přestože to zákon proti vůli procesní strany nepřipouští.

8.ledna 2010 - TOWIT podává vůči České republice další žalobu o takzvané hlavní intervenci a v rozhodčím řízení, vedeném Diag Human proti České republice.

12.ledna 2010 – Předsedající rozhodce Petr Kužel protiprávně a bez konzultace se stranami sporu a ostatními rozhodci připouští žaloby offshorových společností o takzvané hlavní intervenci.

16.února 2010 – Ivana Slivkaničová a přítel Jiřího Paroubka a sponzor ČSSD Tomas Melich se stávají členy představenstva Towit Machinery.

29.března 2010 – pořad Reportéři ČT prokazuje dlouhodobé obchodní spojení rozhodce Milana Kindla s Wolfgangem Hürlimannem, spojeným s jednou z offshorových společností.

30.března 2010 – rozhodce Damiano DellaCa na protest proti tomu, co označuje za protiprávní jednání ostatních rozhodců, odstupuje. Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr pouze o několik hodin později tvrdí, že DellaCa zabránil skončení sporu, které, podle něj, bylo na ten den připraveno. Veřejně komentoval detaily právě proběhlého neveřejného jednání rozhodců - a dosud nevysvětlil, jak se o nich mohl dozvědět bez protiprávního kontaktu s rozhodci. .Reportéři ČT podle něj pracovali na objednávku Diag Human a Jana Urbana.

7.dubna 2010 – ministerstvo zdravotnictví poprvé oznamuje existenci usnesení rozhodců, údajně ze dne 29.března 2010, které zamítlo doposud Petrem Kuželem podporované nároky offshorových společností. Dodnes však nebylo formálně zrušeno jeho usnesení z 6.ledna - a obě offshorové firmy jsou tak i nadále vedlejšími účastníky sporu proti státu. Rozhodce DellaCa odesílá oběma stranám sporu a Nejvyššímu soudu několik set stránek kopií kompletní korespondence mezi rozhodci, ze které vyplývá, že na tento den nikdy nebylo svoláno žádné jednání rozhodců a že tento dokument je tedy s největší pravděpodobností jenom později vyrobený padělek.

4.pokus

Duben 2010 - Towit navrhuje firmě Diag Human, aby jmenovala člena jeho správní rady, dr. Petera Dietscheho, rozhodcem ve sporu s Českou republikou. Tento absurdní návrh je odmítnut.

28. dubna 2010 - jmenuje Diag Human za pana Della Ca rozhodcem švýcarského profesora Maxe Baumanna a současně to sděluje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr informaci veřejně vezme na vědomí, avšak o několik dní později :

5.pokus

11.května 2010 - Ministerstvo zdravotnictví navrhuje. (věcně nepříslušnému) Obvodnímu soudu pro Prahu 6, aby rozhodcem v této věci byl jmenován Doc.ing. Jiří Schwarz, člen správní rady s Towitem propojené NADACE MACHINERY FUND ve Vítkovicích. Členka představenstva Towit, a současně jeho právní zástupkyně ve sporu se státem Ivana Slivkaničová kontroluje činnost nadace v jeho dozorčí radě. Doc. Schwarz na dotaz Práva jen poznamená, že k tomu, zda z důvodu svého členství ve správní radě nadace….je či není vhodným rozhodcem k projednání žaloby Towit proti státu, "se musí vyjádřit jiní..."

6.pokus???

červen 2010 – Tomáš Julínek a Marek Šnajdr vyjednávají za ODS koaliční dohodu v oblasti zdravotnictví. Tomáš Julínek ohlašuje úmysl vrátit se do křesla ministra zdravotnictví.

Shrnutí:

1. offshorová firma Towit s neznámými vlastníky vymáhá už tři roky na státu významnou finanční částku. S pomocí státem prosazeného rozhodce se počátkem ledna 2010 stala dokonce procesním žalobcem státu. S toutéž pomocí se počátkem dubna opět vrátila na pozici vedlejšího žalobce státu.
2. Stát, devět let v rozhodčím řízení odmítající její nárok jako neexistující, v tentýž den, kdy je odeslána žaloba proti České republice, mění postoj a písemně nárok Towit uznává.
3. Poté, co pod tlakem médií „nezávislí“ státní rozhodci jednu žalobu Towit odmítnou, ale ponechají mu postavení vedlejšího žalobce státu, stát – ministerstvo zdravotnictví - navrhne soudu, aby rozhodcem byl jmenován člen správní rady tímto žalobcem ovládané nadace; kolega právní zástupkyně a členky správní rady žalobce státu Slivkaničové v této nadaci, doc. Ing. Schwarz.


Namísto závěru:

Dobrý den,
je mi líto, ale vzhledem k tomu, že se jedná o běžící spor, do doby jeho ukončení nemůžeme komentovat jeho průběh ani případné názory stran vyjádřené v průběhu arbitráže.

S pozdravem

Zuzana Chocholová

oddělení Komunikace MF ČR
tel.: +420 257 04 2164
GSM: +420 724 875 887

-----Original Message-----
From: Jan Urban [mailto:jan.urban@testovaci.cz]
Sent: Thursday, June 10, 2010 8:49 AM
To: Jakob Ondřej Mgr.
Subject: od Jana Urbana

Vážený pane Jakobe,

pro připravovanou publikaci a podkladové materiály pro The Economist si dovoluji požádat ministerstvo financí o poskytnutí kopie dopisu společnosti Towit Machinery z podzimu 2007, na který reagovalo ministerstvo dopisem z 30.10.2007, který podepsal ministr Miroslav Kalousek.
Za druhé: Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zaslané do sporu 31.12.2009, je v příkrém rozporu nejenom s do té doby platným stanoviskem MF a citovaným dopisem ministra Kalouska, ale i s předchozími vyjádřeními samotného Úřadu. Byla změna stanoviska konzultována s ministerstvem financí?
Za třetí: Jak se dnes ministerstvo financí dívá na pokus dvou offshorových společností s neznámou vlastnickou strukturou o získání podílu z rozhodčího řízení České republiky se společností Diag Human?

Děkuji a zdravím

Jan UrbanBlogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy