Zdeněk Koudelka na Ústavní soud nepatří

08. 08. 2011 | 08:04
Přečteno 7842 krát
Vlivný poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka se namísto trestního postihu dočkal těsně před volbami v roce 2006 jmenování náměstkem Nejvyšší státní zástupkyně. Na podzim roku 2011 se chce stát dokonce soudcem Ústavního soudu – s bezvýhradnou podporou prezidenta Václava Klause, ex-premiéra Miloše Zemana, a deníku Právo. Neúspěšný advokát a průměrný právník se přitom vlivu a funkcí dobíral vždy a výhradně jenom přítulností k mocným. Jeho jedinou „kvalifikací“ pro Ústavní soud je jeho veřejná podpora útoků Václava Klause a Miloše Zemana proti Ústavnímu soudu jako údajné zpolitizované „třetí komoře parlamentu“.

Člověk, který jako poslanec prosadil zbytečné přestěhování Justiční akademie jako přílepek k zákonu o víně (vyhozených tři sta milionů korun), a který vážně, i když v rozporu s Ústavou, navrhl zvláštní zákon, který by státu s retroaktivní platností (!) zakázal využívat arbitrážní řízení, by se soudcem Ústavního soudu stát neměl. Mimochodem, i tento kousek provedl přílepkem k novele zákona o platebním styku – v době, kdy už Ústavní soud přílepky jako protiústavní legislativní postup ostře odmítl.

Nejde však jen o svérázný, a principům demokratického a právního státu se vzpírající výklad Ústavy, ale i o to, že dotyčný byl usvědčen z korupce - přinejmenším v kauze Diag Human. A to ať vyjdeme z obecného ponětí o tomto pojmu, nebo z definic mezinárodních organizací.

Důkazy nezákonného jednání:
1) Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer (2000-2002) ve svém rozhodování zcela spoléhal na svého tajného, ale z fondů ministerstva placeného zvláštního poradce, tehdy poslance Zdeňka Koudelku (ČSSD).

Důkaz:
a) Přepis magnetofonového záznamu rozhovoru Bohumila Fišera s novinářem Josefem Michlem pro časopis EURO, květen 2006:
„A já si myslím, to, že mně nelze vytknout žádné pochybení, za to vděčím tomu, že já jsem každý krok, každou větu, každé své vystoupení, každý řádek, konzultoval s doktorem Koudelkou. To je můj přítel a dneska náměstek Nejvyšší státní zástupkyně. Tehdy ho sem poslali z parlamentu, ale my jsme se pochopitelně znali ještě předtím, a já k němu mám plnou důvěru proto, že ho považuji za brilantního právníka“.
b) Prohlášení o vedlejších příjmech poslance Zdeňka Koudelky, uloženo v kanceláři Senátu ČR.

2) Zdeněk Koudelka v té době otevřeně korupčním a nezákonným způsobem prosazoval zakázky na zbytečné právní služby a znalecké posudky pro svoje osobní brněnské přátele. Nechal se k tomuto účelu ministrem Fišerem dokonce dosadit do výběrové komise, ve které jménem ministerstva zdravotnictví podepisoval i zápisy.
Důkaz:
a) MZDr informace pro ministra.pdf
15.10.2001 právní oddělení MZ označuje Koudelkou navrhovaný posudek za zbytečný... Jde o klíčový důkaz, že Koudelka tuto konkrétní firmu prosazoval už více než tři měsíce před „výběrovým řízením“, kterým nakonec zakázku dostala...
b) MZDr zaznam.pdf
15.1.2002 – zápis meziministerské komise o výběru právního zástupce a znalce. Poslanec Koudelka (ČSSD) je označen a podepisuje se jako zástupce Ministerstva zdravotnictví...

c) Přiznání Zdeňka Koudelky, že pracoval jako Fišerův poradce a podílel se na výběru znalců http://www.ceskatelevize.cz/program/porady/1126672097/text/207411030500617_6.txt

3) Úmysl a dlouhodobou přípravu této korupční operace lze dokumentovat dopisem Koudelky ministru Fišerovi z 26.7.2001. Obsah - Spor je sice prohraný, ale bylo by dobré přetáhnout ho přes volby v roce 2002 – tedy o dalších nejméně jedenáct měsíců - aby se tím musela zabývat až další vláda... A především je nutné zpracovat nové posudky...

Důkaz: Koudelka 26.7.2001.JPG

4) Koudelka a Fišer se v této snaze dostali do konfliktu s platným usnesením vlády z listopadu 2000, které ministrovi ukládalo spor ukončit a omezit tak narůstající škodu. Zdeněk Koudelka se později bránil úsměvným argumentem, že usnesení vlády přestává platit, pokud ho ministr nesplní do šesti měsíců...

Důkaz:
a) Vlada usneseni.pdf
b) Přepis magnetofonového záznamu rozhovoru Bohumila Fišera s novinářem Josefem Michlem z časopisu EURO, květen 2006: „To usnesení mi v podstatě ukládalo tu dohodu zavřít a vyplatit jim tu škodu. Pročež já jsem v podstatě byl od začátku nakloněn tomu, abychom to takhle udělali“. Ale pak si nechal poradit a změnil názor.

5) Proti rizikům Koudelkova návrhu vystoupil i právní odbor ministerstva zdravotnictví
Důkaz:
a) MZDr informace pro 1.namestka.pdf
b) MZDr informace pro ministra.pdf 8.8. 2001 – Místopředseda vlády Vladimír Špidla protestuje proti neplnění usnesení vlády a upozorňuje na nejméně 140 milionovou škodu, vzniklou odkládáním.

6) Aby svému korupčnímu jednání zajistil ochranu a utajení, zpracoval 19.9.2001 Zdeněk Koudelka osobně také návrh nového usnesení vlády, který ministr Fišer nakonec v Zemanově kabinetu prosadil, stejně jako rozhodnutí, aby všechna jednání nadále probíhala v režimu utajení „Vyhrazeno“.

Důkaz:
a) Koudelka navrh 02.pdf
b) V roce 2006 předložil advokát obžalované bývalé ministryně zdravotnictví Marie Součkové soudu jako důkaz listinu, kterou popsal jako „dopis ministra zdravotnictví Fišera ministru financí Rusnokovi o výběru advokáta v kauze Diag Human. Chceme vést důkaz, že výběrem byl pověřen doktor Koudelka. Měl zadání dostat to přes volby. Bylo to vedeno v režimu Vyhrazeno“.

Všechny tyto důkazy byly od roku 2007 několikrát zveřejněny, aniž by si jich novináři, veřejnost a orgány činné v trestním řízení všimly. Stejně tak byly zveřejněny informace o návrzích zprostředkovatelských smluv, ve kterých blízký přítel ministra Fišera nabízel Diagu Human zprostředkování dohody s Českou republikou za pětiprocentní provizi z vyplacené částky. Jednalo se tedy o sto až dvě stě milionů korun provize. Dokumenty byly v roce 2011 předány i Policii České republiky.

Důkaz:
Přepis emailu z 26.7.2001 v 10:40:20 Prokazatelně (dokládá několik svědků a řada dokumentů) blízký přítel ministra Fišera JUDr.Lubomír Kolář předsedovi představenstva Diag Human Josefu Šťávovi (vytištěný mail se všemi příslušnými osobními a technickými údaji byl spolu s dalšími dokumenty a korespondencí předán Policii ČR):

HTML Attachment
Věc: Pohledávka Diag Human – ČR

Vážený pane předsedo,

Děkujeme za Vaši zprávu ze dne 23.7.7.2001. V úvodu musíme připomenout, že náš návrh řešení pohledávky není reakce na Vaše jednání u pana ministra. Toto jednání jsme Vám na poslední schůzce sice navrhovali, ale po Vašem jasném odmítnutí jsme se jím dále nezabývali.
Nyní na Vaši žádost sdělujeme konkrétní nabídku:

Předmět zprostředkování:
1. Sjednání úplného smíru ve sporu Diag Human - ČR
2. Zajištění inkasa pohledávky takto:
a) první tranže v minimální výši 1,0 mld Kč
b) druhá tranže ve výši rovnající se celkový objem pohledávky mínus inkasované
první tranže

Termíny plnění:
bod č.1 – maximálně 60 dnů od data podpisu smlouvy o zprostředkování
bod č.2a – maximálně do 30 dnů od data uzavření smíru
bod č.2b – maximálně do jednoho roku od data uzavření smíru

Odměna:
Bod č.1 – 6% z celkové částky která bude uhrazena, k jejíž úhradě se ČR zaváže, nebo úhrada bude uložena rozhodnutím soudu, rozhodčího orgánu nebo jiným orgánem
Splatnost vždy do 7 dnů po úhradě nebo profinancování třetí osobou
Bod č.2a,2b – 3% z každé částky, jejíž profinancování provede námi zajištěná třetí osoba
Splatnost vždy do 7 dnů po profinancování

V případě, že souhlasíte s naší nabídkou navrhujeme dát pokyn Vašemu a našemu právnímu
Zástupci k tomu, aby společně vypracovali v termínu, který jim společně určíme /krátkém/ smlouvy, přičemž Vy a my nastavíme společně ekonomicko-obchodní parametry a na nich necháme pouze právní ošetření celé transakce.
Očekáváme Vaši zprávu

S pozdravem
JUDr. Lubomír Kolář

Zpráva je koncipována společně s Ing.Ivanem Címou.

Komentář: Zajímavé je i to, že tento mail byl odeslán ve stejný den, jako Koudelkův návrh na zdržení jednání a získání času na nové posudky.

Koudelkou prosazený posudek byl v dějinách arbitráže s Diag Human bezkonkurenčně nejdražší a odborně nejslabší. „Znalec“, který si za více než pět milionů odměny spletl lidskou krev s prasečí a veterinární přípravky s krevními deriváty, se ale trefil přesně do cifry, kterou si předtím pan ministr Fišer, podle vlastních slov, vypočítal na zahrádce s kalkulačkou... Přepis zmíněného magnetofonového záznamu: „Čili doma jsem si to o víkendu, jsem si to na zahradě, ještě si pamatuju, s kalkulačkou počítal. Z toho materiálu, který oni dostali, který oni dostali, který tam to ministerstvo zdravotnictví prostě dalo. A já jsem si to spočet, a mně to prostě, jako takhle mně to vyšlo. A já jsem si říkal, za těchhle okolností já tu smlouvu nepodepíšu, protože já nejsem přesvědčen o tom, že ty tři miliardy jsou úměrná částka, když mně vyšlo tři sta milionů“.

9. Důkaz, že Koudelka na MZ působil ještě na jaře 2002
MZDr prehled.pdf

O rok později se poslanec Zdeněk Koudelka (ČSSD) nechá zvolit do Vyšetřovací komise Sněmovny ke kauze Diag Human. Oficiálním zadáním komise bylo šetření postupu obou stran sporu - tedy i postup poslance Koudelky. O jeho ústavně právní erudici a poctivosti to říká vše - nejlépe a nejodborněji se přece vyšetří sám vyšetřovaný. Komise o jeho angažmá nezjistí a neřekne ani slovo. On sám to nepřipomene...

Závěr: Pánové Bohumil Fišer a Zdeněk Koudelka se vzepřeli usnesení vlády z listopadu 2000 a svým nezodpovědným dobrodružstvím znemožnili vyřešení sporu s Diag Human za pětinu částky, kterou, jak hrozí, bude Česká republika muset zaplatit o deset let později. S velkou pravděpodobností se dopustili korupce a porušili zákon.

Kromě § 329 Trestního zákoníku o zneužití pravomoci úřední osoby lze uvažovat i o §256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch sjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže
a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,
b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

P.S. – V textu citovaný email je v archívu Diag Human. Všechny ostatní dokumenty byly autorovi v roce 2007 poskytnuty na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Ministerstvem zdravotnictví laskavou zásluhou tehdejšího mluvčího ministerstva Mgr.Tomáše Cikrta.

PPS. Tento materiál bude postoupen Nejvyššímu státnímu zastupitelství jako podnět k šetření a Kanceláři presidenta republiky, který nové soudce Ústavního soudu jmenuje. Vznikl za spolupráce obecně prospěšné společnosti Acta non verba, která se připojila k iniciativě proti jmenování Zdeňka Koudelky soudcem Ústavního soudu a na www.kverulant.org bude zveřejňovat i další dokumenty. Budiž jí za to poděkováno.

Jan Urban
Vysokoškolský pedagog


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Takových mafiánů je justice plná.
08. 08. 2011 | 08:14

hovorka11 napsal(a):

Právnické "názory" pana Koudelky podporují právnickou a soudní podřízenost politikům a posluhovačství Klausovi. Z názorů pana Koudelky to lze jasně odvodit.
Mocní ve funkci potřebuji podporu v rozkrádání a pomoc právníků a jejich právních postojů se jim hodí.
Je to v současnosti za vlády pana Nečase velmi preferovaný přístup, protože zdroje z daní jsou neomezené.
Tento proces bude nadále pokračovat i vzhledem k mlčenlivosti většiny význačných osob vědy, kultury, práva a jejich strachu o "společenstko výdělečné" postavení.
To že i na ně dojde si však lze dle jednání vlády domyslet...
08. 08. 2011 | 08:37

Kvakin napsal(a):

Probůh, už jste zase ve službách Diag Human ? Proč jste to, nezávislý novináři, kritické zrcadlo společnosti a svědomí národa, neuvedl hned na začátku blogu ? Obával jste se, že by se pak Vašimi exkrementy už nikdo nezaobíral (neříkal by si v nich). A proč, když dokumenty, co citujete, máte 4 roky k dispozici, s tím vylézáte teď ? Je mi z Vás - už z Vaší fotky u blogu - na blití.
08. 08. 2011 | 08:41

Cech napsal(a):

Pane Urban jste ochoten přiznat tu sumu(ten setsakra velkej balík) kterou Vám za Vaše služby Diag Human zaplatila a i nadále platí.

Vaše podpora ve prospěch "JUDr" "SKUTR",který si založil, více než zlatý padák v podobě kauzy Diag Human, je už téměř trapná.

Souhlasit lze pouze s tím,že pan Koudelka pracuje s právnickou a soudní podřízeností politikům a evidentně posluhje V.K..
Vaše dokumenty, které citujete, máte 4 roky k dispozici, jsou cíleně předkládány nyní PROČ.
Normální člověk zvýší ostražitost.
08. 08. 2011 | 09:02

jan napsal(a):

divné podvodné jednání k vytvoření "odius dluhu" proti ČR nesmí být tolerováno! Podvody DH zaměstnaly už mnoho zkrachovalých politiků - zajímavé, zda je dokonce ještě ve funkcích nepřipravovali?????

Politická špína ve své nahotě!
08. 08. 2011 | 09:05

Buvol napsal(a):

Z disidenta urbana se v nové době stal sprostý udavač, skandalista a lobbyista podvodnických firem jako je Diag Human .. skutečně "závratná" kariéra ...
08. 08. 2011 | 09:24

Johanna napsal(a):

Honzo, stačilo napsat nadpis.
Havel z ČSSD bývá také lakonický.
Ten nadpis je totiž - z celého Vašeho článku - nejjednoznačnější. To ostatní je vata, vomáčka a spekulace.

Já vám zapálím Koudelku ...
08. 08. 2011 | 09:41

šlapka napsal(a):

Buvol napsal(a):
Z disidenta urbana se v nové době stal sprostý udavač, skandalista a lobbyista podvodnických firem jako je Diag Human .. skutečně "závratná" kariéra ...
08. 08. 2011 | 09:24
--------------
Jemnostpane - nikdo /tedy zřejmě kromě vás samého/ vám nebrání, abyste tvrzení J. Urbana vyvrátil. Hezky řádek po řádku, důkaz po důkazu.
Zkuste to - takhle to vypadá, jako že jste si přišel jen zabučet.
08. 08. 2011 | 10:01

Občan napsal(a):

Urbane,
Fišer už se Vašim nenávistným zeleným keňarům nemůže bránit, neboť jest mrtev. PROČ jste nechával svou odpornou mordu zavřenou, dokud byl naživu? Když jste mlčel předtím, neobtěžujte nás svou smrdutou nenávistí ani teď, zbabělče.
08. 08. 2011 | 10:06

Buvol napsal(a):

Šlapka
Chápu, že je Vám pan Urban sympatický .. taky se prodává, že? Všimněte si, že jsem nenapsal taky je to kurva ....
08. 08. 2011 | 10:42

šlapka napsal(a):

Buvol
Opět jen bučení..../ale můj odhad byl přesný - jenom vaše vlastní lenost vám brání konat - ve smyslu vyvracení oněch tvrzení a důkazů pana Urbana - díky za potvrzení diagnozy.../

Jemnostpane, měl byste jít s tou hlavou k lékaři. Proklepe ji a možná pak ta hlava vydá i jiný zvuk, než jen "bůůůů, bůůůůů...."

Nashle, jemnostpane.

P.S. V kapitalismu se prodává každý. I vy. Akorát že za bučení se málo platí.
Tam asi bude ten hlavní problém.
08. 08. 2011 | 11:01

Lí napsal(a):

Výborně, pane Urbane, o Koudelkovi se všeobecně ví, že je to krysa,
ale Váš blog s odkazy to jednoznačně dokazuje i těm, kteří to dříve neviděli.
Ráda se připojím k iniciativě proti jmenování Zdeňka Koudelky soudcem Ústavního soudu.Již z toho důvodu, že čtouc výše uvedené komentáře trnu hrůzou, čeho se v této zemi, zmítané hanebnostmi vrchnosti a tupostí spoluobčanů ještě dočkám.
Hodně zdaru přeji
08. 08. 2011 | 11:34

vlastík parkán napsal(a):

Pane Urbane,soudný člověk ví,že Vám jde pouze o krev a Šťávu. Dobře,je to Váš špinavý job,tak to aspoň hned v úvodu přiznejte,že půjde o DH,aby bylo všem jasné o jaké téma jde,protože většinou píšete o lidech,kteří Vám Váš job komplikují.Jste jako Blesk-impozantní titulek a obsah o h.....a u Vás o DH.
08. 08. 2011 | 11:42

vlastík parkán napsal(a):

To Urban. A navrhuji změnu vizitky. Kalousek je všemocný a ten Vás jistě chválí. A připojuji se k Občanovi,že jste prachobyčejný zbabělec,když si si berete do svých upířích úst jméno zemřelého p.Fišera,o kterém si myslím,že slušností mu nesaháte ani k rozkroku... Snažte se okrást v arbitráži nás dosud živé,aby byla možnost ještě setkání z očí do očí. Ale řeknu Vám Urbane,ten pokus ukrást obrazy a jiná umělecká díla na výstavách v cizině,tak já bejt Koudelka,tak Vás zavřu za vlastizradu.
08. 08. 2011 | 11:56

hola hej napsal(a):

Kde galerka z ČSSD, aby bránila svého šíbra koudelku? Zatím je jich tu poskrovnu. A bez věcných argumentů.
08. 08. 2011 | 12:06

ghándí napsal(a):

koudelka je jeden z mála právníků, který rozumí ustavnímu právu. čemu rozumí urban?
08. 08. 2011 | 12:24

vlastík parkán napsal(a):

To hola hej. Zahoď stranickou legitimaci a rozlišuj lidi na slušné a gaunery a bude nám všem i Tobě se líp žít. Ale jestli tě to baví,tak si hraj dál...
08. 08. 2011 | 12:26

zemedelec napsal(a):

Pane Urban.
Velice dobrá reklama pro p.Koudelku.
Vo,co,že ho V.Klaus jmenuje ústavním soudcem.Takové lidi potřebuje.
08. 08. 2011 | 12:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Zajímalo mne, co pan Urban má proti Panu Koudelkovi, a tak jsem si blog přečetl. A ono nic nového pod sluncem, prostě Diag Human. Že mne to hned nenapadlo, co taky od Jana Urbana lze čekat!
08. 08. 2011 | 15:59

Al Jouda napsal(a):

To je jen odhrnutý cípek plachty, kterou je přikryto obrovské hnojiště !!
08. 08. 2011 | 22:00

anti politik napsal(a):

Že je Koudelka jen poskok mocných tady víme už dávno!
09. 08. 2011 | 12:11

Eda napsal(a):

No jo, Koudelka není pravdoláskař a takoví do ÚS nesmějí.
05. 03. 2012 | 00:07

Martin napsal(a):

Na tomto typu média mne rozčiluje, že si sem člověk může napsat jakýkoli pomlouvačný nesmysl a nikdo s tím nic neudělá. Zdeněk Koudelka je z osobní zkoušenosti inteligentní, vzdělaný a laskavý člověk. Je možné toto říci i o autorovi tohoto lživého článku?
13. 04. 2012 | 00:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy