Dvořákovská lekce z Německa

12. 02. 2013 | 22:25
Přečteno 8836 krát
Nakladatelství Vyšehrad vydává monografii o Antonínu Dvořákovi od Klause Dögeho, předního německého muzikologa. Je to velmi záslužný, ale vlastně ojedinělý počin. Dobrých monografií o světových hudebních skladatelích vychází málo. Navíc pokud jde o české autory, klíčové impulsy často přicházejí ze zahraničí.

Už víc jak patnáct let je kniha Antonín Dvořák - život, dílo, dokumenty pro německé čtenáře i badatele základní prací, ve které se mohou z mnoha stran seznámit s Dvořákovým životem, dílem a recepcí jeho hudby. Životní cesta Klause Dögeho se bohužel uzavřela už v šedesáti letech v roce 2011. Česká hudba tím přišla o jednoho z největších znalců, který se jí na mezinárodním vědeckém poli trvale zabýval. České vydání dvořákovské monografie může být výrazem vděčnosti, protože to není zdaleka to jediné, co německý muzikolog pro českou hudbu udělal. Samotná kniha pak na tří stech stranách nabízí mnohem víc než klasický životopis.

Dvořákův životní příběh a tvůrčí dráha je tu přirozeně zasazená co evropského kontextu, autor s přehledem zná a neustále odkazuje na české, německé či anglické prameny - i na literaturu, která za posledních sto let na toto téma vznikla vznikla. A vedle životopisu obsahuje několik dobře sestavených příloh. V oddíle Dokumenty jsou rozhovory, které poskytl Dvořák londýnským či vídeňským novinám, obsáhlý skladatelův analytický článek o Schubertovi, klíčová korespondence s nakladatelem Simrockem. A v oddíle Eseje najdeme texty, které Klaus Döge věnoval několika základním tématům: poznámky k tvůrčímu procesu Antonína Dvořáka, pohled do dějin recepce jeho hudby a závěrečným textem Jak se přiblížit Dvořákovi.

Zmíněný závěrečný esej končí slovy: „Nově se přiblížit Dvořákovi neznamená svrhnout ho z pomníku. Znamená to brát ho vážněji, zabývat se v souvislosti s ním týmiž otázkami, jaké si v případě jeho skladatelských kolegů z 19. století klade publicistika a věda zcela běžně. Mohlo by se to stát podnětem k hledání nového přístupu k člověku a umělci, jenž je dodnes v nejednom směru podceňován.“ Tento závěr vystihuje jeden z ústředních autorových záměrů: představit Dvořáka jako složitější osobnost, podtrhnout jeho intelekt, šíři vzdělání či tvůrčí odvahu. Je tu všudypřítomná snaha vyvrátit obraz Dvořáka jako naivního prosťáčka, kterého prostě jen tak napadaly krásné melodie. Klaus Döge tím polemizuje nejen z běžným, a také u nás rozšířeným míněním, ale někdy i z názory svých starších německých kolegů. Také tím je výjimečný.

Kniha je napsána způsobem, který se ani mezi monografiemi nevídá tak často. Kombinuje syntetický pohled a přesné citování pramenů. Pro překladatele z toho vyplynul velmi těžký úkol, protože české prameny a literaturu samozřejmě není možné překládat z německého znění. Překladatelka Helena Medková ve spolupráci s muzikologem Janem Kachlíkem se chopili pracného a nevděčného úkolu vzít znovu do ruky všechny citované prameny, protože citátů všeho druhu jsou v knize stovky, často z materiálů vzácných a těžko dostupných. Klaus Döge, sám také velmi pečlivý a uznávaný editor, všechny tyto prameny s přehledem znal.

Nově vydávaná kniha nakladatelství Vyšehrad je tak nejen lákavou čtenářskou záležitostí – je pro nás také určitou lekcí, jak může vypadat badatelsky precizní a přitom velmi atraktivní a čtivá kniha. Antonín Dvořák je nepochybně nejslavnější a nejúspěšnější český umělec. Svět se o něj zajímá a tento zájem za světa nás v historii už víckrát donutil dohánět to, co je jinde běžné. A tady zkrátka vidíme, jak vysoký standart má německá muzikologie.

Ačkoliv názory zakladatele české hudební vědy Zdeňka Nejedlého na Dvořáka jako balvan, který je třeba odstranit z cesty, jsou dávno k smíchu, jakoby jeho dědictví nějak působilo dodnes. U všeho, co je v devatenáctém století české dodnes převládá jednostranně nacionální až obrozenecký výklad. Nejsme obvykle schopni na „své autory“ hledět ve světovém kontextu a často si jen naivně přivlastňujeme jejich úspěchy. To neznamená, že by Smetana či Dvořák nebyli hrdými vlastenci. Vedli ale živý a mnohostranný dialog se vším, co se na evropské kulturní mapě objevilo, také tím je dána jejich velikost, nebo chcete-li jejich světovost. My ovšem raději žijeme v hloupém vymezování se proti všemu německému.

A zatímco německá muzikologie má všechny „své“ skladatele vydané v kritických edicích, my něco podobného nejsme schopni vlastními silami dát dohromady. A nejvýznamnější dvořákovský badatel a životopisec Otakar Šourek (1883 - 1956) byl civilním povoláním státní úředník. Zanechal úctyhodné dílo, ve kterém pokračoval zejména jeho zeť, muzikolog a skladatel Jarmil Burghauser. Navzdory tomu, moderní a badatelsky takto spolehlivou monografii o Dvořákovi od žádného českého autora nemáme a pravděpodobně hned tak nebudeme mít. Dögeho kniha je proto důležitá nejen jaksi „sama o sobě“, ale i jako zpětné kritické zrcadlo.

A to platí celkově o knihách, o portrétech těch nejslavnějších hudebních skladatelů. Letos je například dvousté výročí narození Giuseppe Verdiho i Richarda Wagnera – ani o jednom nemáme v češtině reprezentativní a moderní životopisnou knihu. Smůlu má ale také Mozart, o kterém se překládají jenom populární a sporné tituly – a mnozí další velikáni. Nakladatelství Vyšehrad předloni vydalo skvělou monografii Christopha Wolffa o Johannu Sebastianu Bachovi – a Dögeho Dvořák je jejich další, významný, i když celkově stále příliš ojedinělý počin.

(psáno pro LN)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bestia triumphans napsal(a):

Díky za tip ke čtení!
12. 02. 2013 | 23:12

skeptický napsal(a):

Autor je mlád.Výborná šance ukázat,že i u nás,nejen v Německu je talent.
Vyhrazování se proti všemu německému snad ne. Naše elity už vůbec.Hrají si Wagnera každou noc.
13. 02. 2013 | 00:20

Jana Pechová napsal(a):

Byl to záměr nebo shoda okolností, že má tento text takový přesah? :-) V každém případě díky za otřesení jakýmkoli v myslích zažraným Zdeňkem Nejedlým.
13. 02. 2013 | 09:31

kvakin napsal(a):

Pane autore, já jsem začal chodit do školy v roce 1956 a postupně jsem absolvoval řadu tzv. výchovných koncertů (prováděli jimi tehdy např. V. V. Štech, Mirko Očadlík), ale nikdy jsem neměl pocit, že by B. Smetana byl nějak stavěn nad A. Dvořáka, výsledný dojem vždy byl, jako by šlo o klasickou dvojici Smetana - Dvořák. A vyprávění o A. Dvořákovi bylo vždy jaksi zajímavější než to o B. Smetanovi, nadaný řeznický synek, rodinné tragédie, Amerika ... Dodnes vzpomínám, jak byl z Novosvětské preparován při váchovném koncertu jakýsi motiv, v němž byla objevena melodie z černošského spirituálu, a co se o tom povídalo ... Jak A. Dvořák chodil poslouchat do hospod černošské muzikanty a jak pak jakémusi americkému potentátovi, co stále chtěl, aby mistr vytvořil americkou hudbu, řekl, že ta už je vytvořená, že to je ta černošská. Nepřeceňujme vliv Zdeňka Nejedlého na hudební kulturu, zejména pro současnost (nemyslím teď Dějiny husitského zpěvu). Je to stejné, jak když mladí demokraté dnes nadávají ostatním, že chápou dějiny podle Jiráska a ne podle Šláfnberka.
13. 02. 2013 | 10:12

aga napsal(a):

Ještě tu chybí bloger, který by se zcela vážně zabýval tím, že knedlo zelo vepřo se vlastně taky lépe vaří v Německu a Švejka vlastně taky líp vykládají Němci.

Pánové, není vám to fakt už trochu trapný??
13. 02. 2013 | 10:28

Digi napsal(a):

Jo, jo - je-li autor představitelem české hudební publicistiky, a má-li podobnou úroveň současná česká muzikologie, pak se nedivím, že u nás téměř nic nevychází - a kdoví, jakou úroveň by měla díla takových muzikologů.

K některým autorovým "perlám":

Gramatické, stylistické

1. chybné skloňování - 2. odst. "na tří stech stranách"

2. předložka "z" v 7. pádě -- 4. odst. !....polemizuje z běžným, ...i z názory"

3. vyšinutí z vazby - 7. odst. "Ačkoliv názory zakladatele české hudební vědy Zdeňka Nejedlého jako balvan..."

Některá problematická tvrzení:
"zakladatel české hudební vědy Z. Nejednlý" - a co o 30 let starší Otakar Hostinský, jehož žákem Nejedlý byl?

"My ovšem žijeme v hloupém vymezování se proti všemu německému."
Jak na takový hloupý demagogický žvást autor přišel?

Nezbývá než konstatovat, že vzdělanost v této zemi opravdu hluboce upadá.
13. 02. 2013 | 12:08

šašek z Jihlavy napsal(a):

Digi a aga
Zbytečně na autora útočíte, já jsem rád, že sem tu informaci o monografii Antonína Dvořáka umístil, alespoň mám vystaráno, co koupit manželce-klavíristce k narozeninám (doufám, že cena takové vzácné publikace nepřekročí 2 000 peněz, ale i tak by se to dalo).
Podle mého soudu je Dvořák absolutní jednička mezi českými skladateli všech dob a je naší povinností představit ho nastupujícím generacím v co nejpřitažlivější formě, aby jim to netrvalo tak dlouho jako mně. Byl jsem v mládí příliš okouzlen kytarou a její bohatou literaturou a samozřejmě jazzem ve všech jeho podobách. Teprve po nasycení jsem se více rozkoukal (zaposlouchal) a objevil perly.
Milý autore, až se to bude hodit, napište něco o španělských impresionistech (Granados, Albeniz), mám dojem, že je mimo kytaristů, pro něž nepsali, posluchači u nás moc neznají. Nebýt vynikajících transkripcí jejich děl pro koncertní kytaru, asi bych se s nimi též nepotkal.
Na jihlavské hudebce působil v padesátých letech absolvent mistrovských kursů u prof. Kurze, pozoruhodný pianista a poněkud excentrický člověk jménem Prokop Kohák (bratr známého filosofa Erazima). Od jeho vdovy jsem si vypůjčil díla zmíněných mistrů, v SSSR vydaných klavírních alb. Když jsem to ukázal kolegům pianistům, nikdo to neznal. Je ovšem pravda, že kytarové úpravy znějí mnohem autentičtěji, je to holt "španělárna" (viz. Táregovy, Llobetovy a de Aspiazu transkripce, v omračující interpretaci tehdy mladého Segovii) Kdysi mi prof. Arnošt Sádlík zapůjčil kolekci LP s nahrávkami z té doby, a já byl chvíli v nebi. Ale to jsem odbočil od tématu, tak se omlouvám. Třeba někdy příště.
13. 02. 2013 | 13:21

Bestia triumphans napsal(a):

Jsem také rozhořčen a připojuji se k diskutéru Aga.

Na Dvořáka, Švejka a vepřo, knedlo, zelo si sahat nedáme!
A tím tuplem ne od Germánů!!
Na protest proti všemu cizáckému a hlavně germánskémun živlu, který hodlá pohltit mírumilovnou slovanskou holubičku vyhlašuji protestní hladovku!!!

Cílem bude zákaz vývozu Dvořáka, Švejka, vepřového, knedlíků a zelí do nepřátelské ciziny.
Ruští bratři budou samozřejmě výjimkou.

Jako první začne hladovět Aga.
1. Nepozře ani kousíček cizáckého pokrmu, především žádný wurst, jen výhradně české pokrmy, jejichž českost schválí osobně Václav Klaus mladší.
2. Neuskrne ani hlt cizáckého nápoje. Českost nápojů bude kontrolovat Ladislav Jakl.
3. Bude poslouchat jen českou hudbu a číst jen české knihy. Ideovým strážcem čistoty bude prezident Václav Klaus a Livie Klausová. Aga bude pro jistotu číst pouze spisy prezidenta Václava Klause a jeho rádce Hájka. K tomu mu bude zpívat Lucie Bílá.

Další adepti na hladovku nechť se hlásí v redakci Aktuálně.
13. 02. 2013 | 14:51

aga napsal(a):

Bestie, okamžitě se ode mne zase odpojte. Fuj, jen ta představa ...
13. 02. 2013 | 15:39

Marek Kobera napsal(a):

Myslím, že nemáte pravdu. Dvořáka souborně (kriticky?) vydá Kabinet hudební historii v Bärenreiteru. Ale jistě taková publikace od pana Dögeho potěší (je česky, a tím pádem i dostupnější pro smrtelníky).
13. 02. 2013 | 15:41

Bestia triumphans napsal(a):

Aga:
Nebojte, budu vám jen v duchu držet palce.
Hlavně se nerozptylovat!
Myslete jen na vše české.
Skákejte a křičte, kdo neskáče není Čech.
Jako zdejší morální kritik musíte jít příkladem.

Dobrá zpráva.
Máte povoleno si zajít na ruskou ambasádu na boršč.
:-)
13. 02. 2013 | 15:49

Marek Kobera napsal(a):

To Digi:

Ano, já jsem už upadl.

Ovšem "3. vyšinutí z vazby - 7. odst. 'Ačkoliv názory zakladatele české hudební vědy Zdeňka Nejedlého jako balvan...'" v textu nevidím.

Mám mít za to, že autor tuto větu opravil, zatímco jiné ponechal?
13. 02. 2013 | 15:49

strýc virus H3N1 napsal(a):

Hm, pořádnou monografii by si zasloužil Bohuslav Martinů. Jinak proti Dvořákovi nemám nic, ale třeba Čajkovskij, v mnohém s ním srovnatelný, byl lepší symfonik.
13. 02. 2013 | 16:12

stejskal napsal(a):

Přihlásil jsem se, pane Bestia triumphans.

Germánská monografie v podstatě yankeyského muzikanta vydávaná v ryze českém nakladatelství staroslavného jména Vyšehrad je už i na mne moc.

Libor Stejskal
13. 02. 2013 | 16:55

strýc virus H3N1 napsal(a):

to pan editor: ?
13. 02. 2013 | 17:04

prorok napsal(a):

Meine liebe bursch, Mile dydka!
S prava nemecka chouzevnatost nepolevujte v rozkotani 'tscheska haus'. Dvorschak mel jen 15% tscheska krev, Smetanuva otec Franz byla udelana pruska vojak - vynikajici tambor a flautista byla, ktera prohanela tam tscheska cholka, kdys oni maschilofala do Sadova in Januar 1777.
Uz tem tscheska untrmensch toho moc nezbyvat. Brzo bude deutsch zase vladnout in urad, skola, v umeni a politik a tscheska bude nur u dlazdic a sluzka! Ja. Fuer immer!

Apropos, vedela, ze nedaleko Bamberk deutscharcheolog nasla zbytek pernik chalupa? Ja, ja! Tedy nein Jenitschek a Marzenka!
Aber unsere Hanzi und Marienchen byla prvni u Marzipanhaus. To nam Tscheska sofort ukradla!!
13. 02. 2013 | 17:08

strýc virus H3N1 napsal(a):

prorok
ačkoliv jsem nevolil Kharl, nemyslim si, ze by excelentnost nemecke hudby byla zpochybnitelna.
to by moh tvrdit jen hluchy a blby.
13. 02. 2013 | 18:08

aga napsal(a):

pan Stejskal

nám tu zase předvádí Zagorku. Nic proti publikaci, to jen pan bloger, co se tetelí nad další lekcí untermenschům z Německa mi přišel poněkud přepočetnej. Ale někomu těch lekcí z Německa halt nebude nikdy dost...
13. 02. 2013 | 18:09

skeptický napsal(a):

Prorok
Gretchen,žádná Marženka.Dikce výtečná,jen ta fakta.
13. 02. 2013 | 19:10

Kala napsal(a):

aga - píšete jako pravý untermensch.
13. 02. 2013 | 19:15

aga napsal(a):

Kala

A taky se tak chovám. V životě by mě nenapadlo přemýšlet o něčí konečné likvidaci.
13. 02. 2013 | 20:23

im napsal(a):

Proroku, proroku,
ať Vás Hänsel und Gretel (Jeníček a Mařenka) vezmou za ruce a šup šup marš zpátky do školy (in die Grundschule). Jakých patnáct procent, Dvořák byl Čech jak poleno! Na na našeho pilného (120 děl) a plodného (9 dětí) českého Toníčka nám nešahejte. I Klausi Dogemu to trvalo pár set stran, než ho zevrubně německy popsal. A to byl vědec.
13. 02. 2013 | 22:52

stejskal napsal(a):

Na co přesně se ptáte, pane strýci vire H3N1? ;-)

Libor Stejskal
13. 02. 2013 | 23:36

Kala napsal(a):

aga - Jsem přesvědčena o tom, že nakladatel Simrock, s jehož pomocí Dvořák prorazil do světa, ani Klaus Döge, autor zřejmě nádherné knihy, nepřemýšleli o něčí konečné likvidaci. A to proto, že měli na práci něco docela jiného - viz výše.
14. 02. 2013 | 09:17

aga napsal(a):

Kala

A já jsem přesvědčen, že se mé poznámky, jak jsem - viz výše - vysvětlil, netýkaly ani jednoho z nich.

Kdyby zněl nadpis blogu nějak jako: "Krásný příspěvek k česko-německé debatě o Dvořákovi" či podobně, neřekl bych ani popel.
14. 02. 2013 | 09:41

Kala napsal(a):

aga - Ale no tak nesmíme být tak hákliví na slovíčko. Vždyť to je do určité míry hanba, že nemáme něco podobného už dávno doma o našem z nejmilovanějších skladatelů. Ale viděno zvenku to může být o to víc zajímavé. Mne by zajímal i názor na Dvořáka třeba od ruského muzikologa (jak cítí a slyší jeho slovanství) nebo naopak od Američana - do jaké míry tam slyší ty americké odstíny v dílech napsaných pod vlivem života v Americe.
14. 02. 2013 | 10:52

aga napsal(a):

kala - proč zrovna my Češi nesmíme být hákliví na slovíčko? Zvlášť v určitých historicky hajkl konotacích? Všechny ostatní národy na určitá slovíčka háklivé jsou, a nikdo jim to nevyčítá. Navíc, u autora se nejedná o náhodnou nešikovnost - zkuste si pročíst jeho blogy zpětně. Jsou to právě takoví lidé jako on, kteří udržují určité animozity v chodu, namísto aby se snažili o jejich uklidnění. A vůbec nechutné je, že do toho tahá umění, které první by mělo být nadnárodní v tom pravém slova smyslu.
14. 02. 2013 | 12:13

aga napsal(a):

Kala PS - Samozřemě by mě také zajímal názor na Dvořáka od Rusa nebo Američana - v tom vám dávám za pravdu.

Bohužel, moc blogů, které by nás tu nezaujatě seznamovaly s tím, co se děje či co vychází v Rusku, tu na aktuálně nenajdeme, že. A kdyby tu náhodou vyšel blog o ruské publikaci o Dvořákovi, titulek Lekce z Ruska by se mě taky dotknul. Myslím ale, že toto v nejbližší době nehrozí.
14. 02. 2013 | 12:24

Bestia triumphans napsal(a):

Mám takové podezření, že kdyby byl název blogu Dvořákovská lekce z Ruska, Aga by se buďto rozplýval nad erudovaností autora, v horším případě by aspoň spokojeně mlčel.
:-)
14. 02. 2013 | 12:26

Bestia triumphans napsal(a):

Vida, Aga mi četl myšlenky.
Nevím, proč, ale s tím Ruskem mu to nevěřím...
:-)
14. 02. 2013 | 12:27

aga napsal(a):

BT

Není těžké domyslet si, co ty dva vaše neurony mohou tak asi vyplodit.
14. 02. 2013 | 12:35

Bestia triumphans napsal(a):

Aha, takže trefa do černého.
Koneckonců, nic těžkého, kdo vás sleduje například pod blogy p. Justa, ví co od vás může čekat...
:-)
14. 02. 2013 | 12:46

aga napsal(a):

BT

Víte co, prubněte mě. Přesvědčte pana Stejskala k akvizici pár skrytě či otevřeně militantních příznivců Ruska, a po roce dvou jejich proruské agitace mě pod jejich blogy dále sledujte. Zatím nemáme relevantní srovnání. Justa snad z proruského působení nepodezíráte - i když při vaší rosofobii je vše možné.
14. 02. 2013 | 13:20

Digi napsal(a):

To Marek Kobera

Definice:
Vyšinutí z větné vazby je jazykovědný termín, označující jev,kdy další část věty nenavazuje syntakticky správně na část předcházející.

"Ačkoliv názory.... na Dvořáka jako balvan, který je třeba odstranit z cesty, jsou dávno k smíchu, jakoby jeho dědictví působilo dodnes."

Souvětí obsahuje několikeré vyšinutí z vazby (viz definice výše). Mimo to v tomto případě výraz "jakoby" je použit ve smyslu kondicionálu (tj. "jako kdyby"), a nepíše se tudíž dohromady, nýbrž zvlᚍ - tedy "jako by".

Výraz "jakoby" (nebo i "jako by") se používá v různých spojeních a situacích (viz česká gramatika), leč v podmiňovací větě, jíž je i věta výše citovaná, je přípustné pouze "jako by".
14. 02. 2013 | 23:44

Digi napsal(a):

A propos - velký dík autorovi za informaci o dvořákovské monografii.
Připomínky k textu blogu tento dík nijak neumenšují.
14. 02. 2013 | 23:55

Marek Kobera napsal(a):

To Digi:

Děkuji za odpověď. Chtěl jsem Vám toliko sdělit, že pokud uzavíráte text do uvozovek jako citaci, tak byste měl citovat úplně a správně. Vcelku bych takový svůj požadavek opomenul, ale při úrovni Vaší kritiky mi to bohužel nedalo.:-)

Věcně děkuji za poučení. Souhlasím s tím, že autorovo souvětí působí špatně, možná by pomohla alespoň změna slovosledu nebo rozdělení do více vět. Pozorný čtenář však jistě správný smysl pochytí relativně snadno.
15. 02. 2013 | 01:33

Hanuš Karlach napsal(a):

"Mozart" Wolfganga Hildesheimera, který nedávno vyšel, je také populární a sporný titul? To snad ne! Pak by profesor Ivan Vojtěch, který jej horlivě doporučil, byl hlupák.

A tvar "vymezování se" je další hrubá gramatická chyba - deverbativa jak známo ztrácejí zvratnou částici původního slovesa.(Vzdor zdejší současné jepičí módě.)
14. 04. 2013 | 15:46

Hanuš Karlach napsal(a):

"Mozart" Wolfganga Hildesheimera, který nedávno vyšel, je také populární a sporný titul? To snad ne! Pak by profesor Ivan Vojtěch, který jej horlivě doporučil, byl hlupák.

A tvar "vymezování se" je další hrubá gramatická chyba - deverbativa jak známo ztrácejí zvratnou částici původního slovesa.(Vzdor zdejší současné jepičí módě.)
14. 04. 2013 | 15:48

Kristina V. napsal(a):

Díky za článek. Ano, Češi se vytahují Smetanou a Dvořákem, ale nedovedou si je ani zařadit. Neví, z čeho ti dva vycházeli, jaké impulsy ze zahraničí, včetně Wagnera ti dva (především Dvořák) ve svém díle zpracovali a dál rozvinuli. Češi by měli být hrdí, že Dvořák dokázal navázat na takového velikána jako byl Wagner.
Ke gramatickému rozebírání článku asi toto - kdo nemá co říci k obsahu, maskuje to rozborem formy...
02. 10. 2013 | 13:14

zachránce národa a státu napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižujíPřijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
13. 02. 2014 | 22:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy