Jak dostavět společný evropský dům

05. 04. 2011 | 22:51
Přečteno 4058 krát
Březnový ekonomický summit EU otevřel debatu o kvalitě ekonomické budoucnosti Evropy. Reakcí na dluhovou krizi má být posílený Evropský stabilizační mechanismus a Pakt pro euro. Absurdně jsou tyto kroky Bruselu jedněmi ocejchovány jako neoliberální útok na sociální solidaritu, jinými jako perfidní spiknutí nezodpovědné levice.

EU chce nestabilitu v eurozóně řešit společně s partnery, tedy koordinovaně, ne v národních státech. Jedni jsou přitom přesvědčeni, že dluhová krize vznikla kvůli sociálnímu státu, druzí kvůli spekulativnímu kapitálu. Protesty belgických odborářů během summitu směřovaly stejně jako u nás proti vládním škrtům. Nejsou ale odpovědí na kroky Bruselu, které mají rekonstruovat nefunkční hospodářský systém EU. V ČR k tomuto tématu vládne zmatení a to jak na pravici, tak na levici. Ú nás vládní ODS snahy EU odbyla jako marné úsilí o jakousi dluhovou unii, ČSSD postoj naší vlády hodnotí jako projev nacionálně konzervativního izolacionismu.
Důsledkem těchto neujasněností je, že v ČR začíná na veřejnost silně působit jako politický faktor strach z neznáma a s ním sílí iracionální vztah k evropské integraci. Jsem přitom přesvědčen, že demokratická pravidla pro nadnárodní úroveň jsou pro malé země myslím lepší zárukou, než pouhé mezinárodní vztahy. To byl asi hlavní důvod, proč v referendu v roce 2003 hlasovalo 77% našich občanů pro vstup ČR do EU.
Problémem je, jaká pravidla má taková integrující evropská organizace mít. Nositelem integračních tendencí v Evropě je Evropská unie a tento integrační model je kritizován z leva i zprava. Levý okraj hrozí útlakem nadnárodního kapitálu. Opačný okraj politického spektra straší „eurobolševismem“ z Bruselu a nadiktovanými sociálními a ekologickými standardy jako eurokratickým plevelem. V obou pólech české politiky v debatách o stavebních kamenech EU stále chybí věcně strukturovaný přístup.
Proevropsky kritický postoj znamená být aktivními občany EU. Povědomí občanů o evropských institucích je ale velmi nízké a chod EU se vymyká jejich každodenním zájmům. Podle průzkumu SANEP z března 2011 by dnes pro vstup ČR do struktur EU hlasovalo jen 42% dotázaných. Nadpoloviční většina (57,9%) vnímá instituci EU jako nedůvěryhodnou, odmítána je další federalizace a euro. Přitom právě nyní se volá po posílení autority hospodářské politiky v EU.
Připomínám, že EU chce opravdu být hospodářskou unií, tedy nejen unií celní, ale útvarem schopným prosazovat v evropském hospodářském prostoru jistou hospodářskou strategii. A tady musím výjimečně souhlasit s prezidentem Klausem, když nám v tyto dny od patagonských ledovců vzkázal :"V Evropě vznikl pokus vyrobit měnovou unii bez toho, že by existovala ta unie fiskální a unie politická. Tím vůbec nechci říci, že já jsem pro, já pro ně nejsem, ale fakticky je naprosto elementární triviální pravda, že bez toho to nejde,"
Ano, bez toho to nejde. Zastánci hospodářské unie se nemohou vyhnout pozitivním návrhům na to, jak by měla EU fungovat jako hospodářská a měnová unie. Tady už se od prezidenta ČR liší. A to i ti, kteří hledají alternativy dnešní EU. Na levici se takto zrodila před 10 lety idea zpracování společné alternativy přístupových dohod, bohužel však zůstala nenaplněna. Další příležitostí byla reforma smluvního základu EU po rozšíření v roce 2004 (Lisabonská smlouva) Zvýšit konzistence struktur a institucí EU s jejími cíli, důrazněji odstraňovat tzv. demokratický deficit je jistě důležité. Ale výsledný kompromis nebyl tím, co EU potřebuje. Je asi jasné, že potřebujeme lepší smlouvu. Musíme tedy konečně začít bez populismu a pozitivně formulovat základní rysy takové inovace – jakou chceme Evropu v horizontu roku 2020.
Koordinace hospodářských politiky členských zemí EU a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami je dosud značný problém. Nedávná krize otevřela znovu debaty na toto téma. Sbližování pravidel hospodářské konkurence však může např. odstranit problém daňového a mzdového dumpingu, ke kterému se uchylují zejm. nové členské země.
Komentátoři citlivě reagovali např. na otázku harmonizace mzdové politiky. V soukromém sektoru jsou ale mzdy určovány poměrem sil v sociálním dialogu. Minimální mzdy jsou však určovány zákonem a tady harmonizace může mít smysl. Metodika vymezení minimální mzdy by vycházela nejen z kupní síly měny příslušného státu, ale také dosahované produktivnosti práce a samozřejmě určování životního minima. Nedošlo by tedy ke skokovému dorovnání nominálních hodnot, které jsou v EU dnes velmi rozdílné.
V jednání na summitu byl kladen důraz na oživení „sociální ekonomiky trhu EU" včetně příslibu začlenit všechny sociální partnery do procesu tvorby a podpory strukturálních reforem umožňujících dosažení cíle. Pakt pro euro plus a Evropský stabilizační mechanismus je vyústěním diskuzí, které započaly v roce 2008 a pokračovaly po celý průběh světové finanční a hospodářské krize.
Pravdou je že EU upřednostňuje rovnováhu před rozvojem, ale distancovat se pouze od této reakce nepomůže. Pro nečleny eurozóny nejsou dohodnuté kroky k architektuře hospodářské vlády EU povinné. Požadavek nestát mimo ale není servilním podbízením se. Polsko, Dánsko, Bulharsko, Rumunsko a Lotyšsko také chtějí být u toho, když se zvažuje další směr, který se bez řešení pravidel konkurenceschopnosti a podpory konvergence neobejde.
Projekt společné evropské měny má strategický význam (eliminuje výhodu USA a dolaru jako hlavního světového platidla a snižuje transakční náklady). Přenesení formální měnové suverenity do Frankfurtu (sídlo federální ECB) a tzv. měnová kotva ale zvyšuje citlivost ekonomiky členských zemí na rozpočtovou politiku se všemi sociálními důsledky. Exportní sektor by samozřejmě rád přijetí eura urychlil. Zanedbání udržitelné konsolidace veřejných financí však zase vede k dluhovým problémům, které nyní zažívají Řecko či Portugalsko. Předejít dluhové spirále stejně jako zvýšit konvergenci ekonomické úrovně vůči jádru EU je podmínkou pro přijetí eura a proto tento krok nelze uspěchat.
Na toto navazuje diskuse o pružnějším pojetí mechanismu tzv. Paktu stability, v současnosti reformovaném směrem k posílení kontroly rozpočtové discipliny. S tím souvisí otázka zda a jak doplnit unii měnovou unii fiskální. Také nová evropská finanční perspektiva (rozpočet EU) bude mít význam pro soudržnost EU. Konzervativci by rádi omezili výdaje EU, to by ovšem bylo na úkor kohezní politiky a slabších členů EU. Rezervy jsou také nutné na tlumení různých asymetrických šoků. S potřebou evropských zdrojů souvisí debata o evropské dani nebo o vydávání společných evropských dluhopisů.
Společný evropský dům se ještě staví a bylo by absurdní ho vyhazovat do vzduchu jen proto, že jsme se na domovní schůzi neshodli, jaké má mít okna či jak má být vymalována ložnice. Tato budova stojí na základech hospodářské integrace a do budoucna by se měla posílit její bezpečnost, aby nedošlo k jejímu zřícení. Hlídači mají dávat bedlivý pozor na to, aby si obyvatelé nepůjčovali na úpravy, které nebudou moci splácet. Odměnou bude, že jeho obyvatelé neskončí na ulici.
Abstraktních alternativ budoucí architektury společného evropského domu může být řada. Mně ale jde o konkrétní alternativy efektivního fungování Unie v nadcházejícím deceniu 2011-2020. Bez nich by se totiž velkolepé sliby nové evropské budoucnosti nadále ztrácely v mlhách.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

kozel napsal(a):

a ja ze mam spatne vtipy
05. 04. 2011 | 23:06

hoven napsal(a):

k měnové unii je potřeba fiskální a politická unie. a k fiskální a politické unii je potřeba ,aby se občané s takovou unií vnitřně identifikovali a souhlasili s přerozdělováním. jelikož se občané EU s evropským superstátem vnitře nikdy neidetifikují a nikdy nebudou souhlasit s přerozdělováním např. německo-řecko, tak nikdy nebude žadná politická a fiskální unie a měnová unie dříve nebo později zanikne. neexistuje mechanismus , kterým donutit např. němce, aby byli solidární s řekama. nebudou solidární , protože se jedná o dva ruzné národy a pokud němci začnou mít pocit, že na nějaký druhý národ neustále doplácí, zvolí si do bundestágu takovou reprezentaci, která to dotování ukončí. je to prosté, jednoduché, pochopitelné, inženýři EU to stále nechápou.
05. 04. 2011 | 23:30

Protivnej dědek napsal(a):

Hoven:
EU inženýři mají tituly nejspíš z Plzně. Mám pocit, že důležité bylo být co nejdřív v NATO, ale EU? Na nic. Nadšení z otevřených hranic. To je dost malý důvod pro vznik velkého molocha. Příliš velké rozdíly na to, aby se to opravdu integrovalo. To se dřív asimilují nepřizpůsobivci u nás.
05. 04. 2011 | 23:53

xx napsal(a):

Pokud si dobře pamatuji, tak komunisté byli proti vstupu do EU. A najednou vysoký politik komunistů smířlivě mudruje nad prospěšností Evropské integrace ? To by byla vážná indicie, potvrzující můj názor o směru kterým se Evropa ubírá. Mnozí z diskutérů mne přesvědčovali velmi důrazně, že se mýlím. No zřejmě nejsem sám, kdo si toho kurzu všiml, zdá se že už i komunisté pochopili kam to směřuje a proto se jim to začíná líbit.

Pro nás ostatní by to ale měl být signál, že tady fakt něco smrdí.

Dnes jsem shodou okolností zahlédl na ČT2 dokument, Evropa dnes o dopravě v EU. Normální propaganda. Na chvilku jsem měl pocit že cestuji časem na zpět. "Celý svět hledí s úžasem na úspěchy, které dosahuje Evropská železniční doprava", tak nějak to tam zaznělo. Kdo chce přesné znění, ať sleduje 12.4. na ČT2 celý ten propagandistický škvár.
05. 04. 2011 | 23:54

Ing.Břetislav Marek napsal(a):

Pane Dolejš, je Vám to třeba, Vás také už někdo plati z těchto HRŮZOVLÁDCŮ !!!

Vy jste mi ale dal, já Vás dost za minulý příspěvek chválil a vy mne tak na....te !
Tak to přeci už nejde dělat dál, Vy se zase bojíte, že Vám dají po paličce !!(OMLUVA ale malá)

Vy snad dobře víte, že to nemůže nikdy takto fungovat - ZÁKONITĚ !!
Vy jste v tom parlamentu už zcela načichl tím KAPITALISMEM a tak se MARX nikdy nesnížil aby něco DEKLAROVAL, dokázal a svět to také uznal a Vy už z toho KAPITÁLU taky vidíte MODŘE !!

NEBLBNĚTE i Vy prosím, to je zcela jasné, jen se přidejte k těm, kteří věří na bezúročnou ekonomiku, rovnost, logiku, českou korunu,budování MIKROREGIONŮ, zaměstnannost, bez zlodějských bank a ZLODĚJINY !!Vy to dobře víte, že propojení politiky z ekonomikou, devastaci práva a morálky není takto FUNKČNÍ !!! NESTYĎTĚ SE - JE TO REALITA světového KOLAPSU !!!

Tak to jste - fakt tak HLUBOCE KLESL !!!

No co naděláme - tak se také PODĚLEJTE !!!
06. 04. 2011 | 03:02

Ládik!!! napsal(a):

Když komunista mluví o kooperaci s nekomunisty, není něco v pořádku. Je třeba být ve střehu.
06. 04. 2011 | 05:39

Ja Pr napsal(a):

euroskepticismus a dnešní KSČM :
Jasno má předseda KSČM Vojtěch Filip. "I dnes bych hlasoval proti vstupu. Nakonec vývoj dal skeptikům za pravdu v tom, že byrokratická forma integrace není ve prospěch občanů jednotlivých zemí unie. Rada Evropy a její parlamentní shromáždění je prospěšnější," řekl Filip.
Poslanec KSČM Stanislav Grospič by také znovu hlasoval proti vstupu do EU. „Důvodem je, že v případě EU nejde o projev přirozené integrace, ale o silný vliv kapitálových skupin. Zároveň dochází k výraznému omezení národní svébytnosti a suverenity členských států," míní Grospič.
Jeho kolega v europarlamentu Miloslav Ransdorf by naopak znovu hlasoval pro členství v unii, ale s velkými výhradami. „Cíle Evropské unie jsou správné, ale ničí je instituce EU stejně jako nadbytečné byrokratické procedury"
06. 04. 2011 | 07:29

myšák napsal(a):

jakou má váhu "názor" poslance, který se velice ochotně nechal zkorumpovat, navíc hazardním byznysem? Pro mě žádnou. Dolejšova slova jsou naprosto nedůvěryhodná, když nevíte, kdo ho právě platí.
06. 04. 2011 | 07:38

Tupelo napsal(a):

Pakne zamysleni pane Dolejsi, podle meho nazoru se Evropa bude dal integrovat, bez ohledu na to jaky postoj k tomuto procesu zaujme CEZko. Cim driv se staty, ktere vetsi integraci podporuji, domluvi a sjednoti (zde urcite zbyva k vyreseni mnoho problemu), tim lepe. Bude mi osobne lito pokud nas bananistan zustane mimo hlavni proud, v nejakem vakuu treba spolu s nacionalistickym Madarskem, ale co uz, treba bude mozne zazadat o pas Evropskytch statu. ;)
Co se tyce nalepkovani tzv. 'bolsevickym Bruselem' (puvabne je ze ve vetsine zemi EU vladne/vladla pravice :)), stejny postoj mohou zaujmout obyvatele vsech (zejmena okrajovych) regionu CEZka (mimo Prahu a snad strednich Cech) vzhledem k prazske politicke moci, ktera vynucuje zakony i pro obyvatele casti jako je Sumava nebo na druhe strane Beskydy :) Vzhledem k nasi historii a chovani soucasnych politiku (tzv. 'volba' prezidenta, byzantske vyhody zakonodarcu, vyhazovy za upozorneni na korupci, lhani vydavane za pouhou mystifikaci (dnes uz spis mystifikace)...) bude tvrzeni zrejme o hodne pravdivejsi...;)
06. 04. 2011 | 08:09

jiridolejs napsal(a):

1) pane xx - kSČM tehdy před 8 lety jen nedoporučovala vstup ČR (tzv. měkké ne), ale 1/3 komunistů hlasovala ANO, včetně některých členů jejího tehdejšího vedení (kromě mne kolega ransdorf, balín, a rujbrová). Výsledky referenda plně respektujeme.
2) ládik - bizarní by bylo jen souznění levice s klausovským křídlem ODS, kterému vadí EU ale vazbu na USA prostřednictvím NATO vítají. Ale ti co mají racionální přístup k EU, proč ne ? Nemá smysl jen kopat do EU, kdyby se rozpadla, zejm. levice by zjistila, že by bylo hůře. Návrat do doby národních řevnivostí ničemu nemůže pomoci.
3)Hoven - váš postoj je moc fatální, nálady v ČR jsou v tomto extrém, jestliže je dnes projekt EU tažen především liberálním středem, tak pštrosí politika a populistické frflání proti tomu nepomůže. Je třeba se chopit šance, kterou evropská integrace znamená.Kritické ano znamená zaměnit pouhou kritiku EU za formulaci představ, jak jí budovat lépe
4) Marek - naopak, pokleslé je že debata je často velmi iracionální - titíž lidé, kteří volají po solidaritě a natahují ruc epo evropských penězích, kritizují přerozdělování. Ostatně,jakou bychom měli šnaci na sociálně spravedlivější společnost v rámci jednotlivých států když kapitál operuje na nadnnárodní úrovni?
5) jaPr - asi podobně jako kolega ransdorf trvám na svém dlouhodobém kritickém ano -a dnešní situace to myslím spíše potvrzuje. Ovšem ujasnit si jak by měla vypadat efektivní hospodářská vláda na úrovni EU, tak to chce o tom diskutovat - tady bohužel působí destruktivně nejen tón z hradu, ale i absence věcněji strukturované diskuse (alternativ)-uznávám že i ze strany levice
06. 04. 2011 | 08:28

Petr napsal(a):

"Mně ale jde o konkrétní alternativy efektivního fungování Unie v nadcházejícím deceniu 2011-2020. Bez nich by se totiž velkolepé sliby nové evropské budoucnosti nadále ztrácely v mlhách."
Pane poslanče, jedním z Vašich nejbližších politických přátel i když z jiné strany je pan bývalý eurokomisař Vladimír Špidla.
A za jeho vlády Eurokomise slíbila: "Do roku 2010 předežene Evropská Unie v životní úrovni a v HDP Spojené státy americké." A skutek utek. Odpovědnost eurokomisařů, včetně Špidly, jakákoliv žádná. Za vodou jsou jen eurokomisaři (i bývalí), euroúředníci, kterých nesmyslně přibylo dalších 14.000.
Takže se budou dál ztrácet sliby v mlhách a díky vám všem českým politikům se bude ztrácet Česká republika z mapy světa.
Kdybych nebyl už starý, vsadil bych se. V roce 2050 o České republice už nikdo ani neštěkne.
A to i díky Vám.
06. 04. 2011 | 09:03

Ládik!!! napsal(a):

Pane Dolejši,
vystupte z ksčm, jste tam heretik.
06. 04. 2011 | 09:23

Občan napsal(a):

Dostavět? Ale jisteže ano.
Ovšem bez podrazáků z ČEZka a Polska a bez zkurumpované žebroty z Balkánu. Maďaři se, zdá se, přizpůsobí.
EU projevila značnou naivitu, když doufala, že si budeme svého členství vážit a podle toho se budeme chovat. Opak se stal pravdou a EU nezbývá než hledat cestu, jak se nás zbavit. Nejvyšší čas.
Pak bude konečně prostor pro dobudování EU jako kompaktní konfederace (později možná i víc). A my budeme dál chudnout a sloužit jako nárazníkové pásmo pro východ i západ. Ovšem hrdě a svobodně - Neové, Rumcajsové, Liberálové a další existence budou přímo chrochtat blahem...
06. 04. 2011 | 10:32

RA napsal(a):

vše směřuje k jedinému cíli, zasílání našich peněz do Řecka, Portugalska, Španělska a dalších zemí, jejichž obyvatelstvo žije na pětinásobně vyšší příjmové úrovni než naši lidé. Stane se z nás kolonie Evropské unie.
06. 04. 2011 | 10:33

Olda napsal(a):

Pán je znalec, ale přes přijímaní úplatků. Já mít takovou ostudu, tak raději někde zalezu a nechytračím na blogu.
06. 04. 2011 | 11:19

mažňák napsal(a):

Jo, když koupitelný komunista chce dostavovat evropský dům, je to mazec.
06. 04. 2011 | 11:35

jiridolejs napsal(a):

1) slibovat holuby na střeše jak dohnat svět - to dělal nejen špidla - od chruščova se téhle tradice ujali i otcové transformace z 90. let a trvalo cca 15 let než jsme se vrátili na úroveň roku 1989. Před pár lety si pro změnu pád kapitalismu zavěštila ikona antiglobalistů I. Wallerstein, ale tahle proroctví je třeba brát jako propagandu a ne prognózu
2) ládiku - věřím, že kácet národovecké iluze z 19. století není v 21 století hereze ani v KSČM. Věřím, že se pohybujeme v 21. století. Jinak jsem spíš rozumářský bezvěrec než zapálený kacíř. Evropa jistě bude procházet spoustou problémů, ale návrat před technickou revoluci z druhé poloviny 19. století určitě nepřijde.
3) tupelo, občan - já myslím, že lze dělat víc než jen rezignovat nebo sypat písek do soukolí EU, slovo federace (konfederace) dráždí, ale nastavení jeho obsahu je výzva, ktzerá tu prostě je a EU na něj bude reagovat. Je na nás jestli s naším přispěním.Objektivně jsme součástí bloku menších a chudších zemí. Opustit jádro integrace pro nějaké blbé nálady by ale byla chyba.
06. 04. 2011 | 14:05

ironik napsal(a):

Nic nového, monarchistickým zájmem(politikou) bylo rozšiřování územního vlivu, když byl prostor malý přibraly se kolonie Otrokářský systém princip v podstatě stejný,je možnost ( nereálná) nadělat si otroky z vlastních občanů , a nebo v rámci humanity a iluzorní demokracie si otroky dovézt, manipulace pomocí ideí, naboženství, fiskální politiky, měnové unie, jsou modernistické žvásty odpovídající stavu EU, spotřebu nelze zvyšovat do nekonečna důležitost potřeby je v podstatě výměna, pazourku a mušličky.
06. 04. 2011 | 14:26

Peeper napsal(a):

expanze EU ? blbost - už ani Ukrajina, ani Turecko, mají problém strávit i co už mají. A hlavně jsou zbytečné debaty jestli se máme bránit před dluhovou unií tím, že se odtáhneme od EU - copak se dá před tím schovat při dnešním propojení se světem ? Tohle je jen politický alibismus zakrývající že ti nahoře neví co s tím...
06. 04. 2011 | 14:36

Občan napsal(a):

To Jiří Dolejš:

To nebyla ironie, já to myslel zcela vážně.
Pokud se EU nezbaví co nejrychlejí podrazáků, jako jsme my a Poláci, a extrémně chudých balkánských zemí, jako jsou Bulharsko a Rumunsko, nemá šanci to ustát. Protože naše (česká a polská) pavlády budou dál brzdit všechno rozumné, co z EU vzdejde, a plivat a kopat a brojit proti ní. Už dnes máme v EU pověst nejhorší špíny, kteří umějí jen rozbíjet a rozeštvávat; Poláci jsou na tom obdobně.
O tom, zda něco opustíme, nebudeme rozhodovat my, ale orgány EU, kterým nezbude nic jiného než s námi vyrazit dveře. Učinily k tomu první krok - kvůli našemu nevstoupení do "unie pro euro" budou představitelé ČR vykazováni propříště z jednání o evropské společné měně. Takhle jsme to dopracovali v EU, pane Dolejši...
06. 04. 2011 | 15:14

JPK napsal(a):

Když bude prakticky kdokoli kritizovat EU za jakoukoli z blbostí, které v souvislost s ní svět zažívá, budiž, je to OK, ale nesmí být dotyčný kritik Čech a už vůbec ne Čech, mající cokoli společného s kteroukoli vládou ČR. V Česku existuje jen bordel, zlodějna a hloupost. Sebepitomější byrokrat z Bruselu je, bohužel, ve srovnání s těmi českými génius a morálmí autorita. Je to strašné, člověku kolikrát zůstává rozum stát, když vidí, co z toho Bruselu jde za "moudra", ale ve srovnání s pravdou a láskou, českým smyslem pro pořádek a českou demokracií ....? Darmo mluvit.
06. 04. 2011 | 15:35

Cohn napsal(a):

máme vládu takovou jakou jsme si zvolili, ale to že většina českých občanů nevěří EU, není jen chyba Nečase a spol. To je jak nějaké naše zvrhlé sado-maso. Nadáváme, že jsme periferie a přitom se o to nebýt spojení s Bruselem furiantsky snažíme.
Neumíme být sami sebou ani mít představu co v EU prosazovat. Jako bychom v té kritice pro kritiku kopírovali někdejší nedůvěru k Moskvě, nyní k tomu Bruselu. A ve všeobecném bordelu hrajeme staré hry na boj mezi Havlem a Klausem.
Podrazák je možná příliš silné slovo, ale kdybychom byli tak kritičtí i sami k sobě. Takhle v tom evropském domě nebudeme dělat ani popeláře a chtěli bychom přitom hned domovního důvěrníka.
06. 04. 2011 | 17:21

hoven napsal(a):

jiří dolejš,
fatální mé nazory vlastně jsou, protože smrti se take nemužeme vyhnout. ono je jedno, kdo tu integrační politiku tlačí dopředu. jestli evropská pravice nebo levice. ten dum nemá základy. nikdo nemuže budovat evropský stát bez evropskeho lidu. máme evropské instituce, ale nemáme evropský lid. nikdo se k evropskemu lidu nehlásí. němci jsou němci, francouzi francouzi atd atd. takže pokud to někdo nevidí, anebo řiká si, že se to časem "nějak" poddá, tak ja vidim v tomhle pštrosí politiku. staví se dům bez základů. už dvacet let. po maastrichtu nakročila integrace k evropskemu superstátu. to byla totální fatální chyba, která podle mýho nazoru nakonec vyustí v rozpad EU.
06. 04. 2011 | 17:38

epsilon napsal(a):

Já si volby EU pamatuji,že pro bylo ne 77%,ale 51%.Jinak ale si lze těžko představit,že občané členských zemí EU,kteří se nebudou ztotožňovat se stavem svých zemí se budou ztotožňovat s EU a naopak.Tyto dvě skupiny "jedno bez druhého" a naopak nebudou početné.Proto půjčky Řecku,Portugalsku (a čeká se i Španělsku) jsou dvojsečné:posilují důvěru uvnitř těchto zemí k EU a snižují vně-u věřitelských zemí.Přece víme,že Polsko a Maďarsko obrovské půjčky let 1980-1990 od EU projedly a nikdy nesplatily.
Války.Po událostech v Jugoslavii ještě značná část lidí odsud jezdila na západ na dovolené.Ale Libye,i když nebudeme určovat viníky,je další přkážka optimismu lidí s dobrým vztahem k současnosti dál v EU věřit.I část opozice ví,že je to problematický přístup.Celkově - prohlubuje se světová ekonomická krize a EU se začíná účastnit válečných konfliktů typu občanské války.Subjektivně jí to v očích Čechů nepřidá, a to ani u těch,kteří EU považovali vzhledem k osobnostem dnešních českých politiků za předem ztracenou věc a čekali na generační výměnu.Dvojdomek politiky může umožnit svalovat vinu na jiné.
06. 04. 2011 | 17:38

Ja Pr napsal(a):

asi si to epsilone pamatujete špatně - referendum o vstupu do EU bylo v červnu 2003 a pro vstup bylo 77,33% hlasujících. Otázkou je jak byse chovali, kdyby nešlo o průzkum SANEP ale vážné rozhodování, asi by se to zase přes tu plovinu vyhouplo. Alejistá ztráta iluzí je pochopitelná. Kdyby zněla otázka vystoupit z EU jistě by to moc lidí nebylo.
06. 04. 2011 | 18:14

Ja Pr napsal(a):

ještě pro srovnání s tím letošním SANEPem, Eurobarometr z května 2010 : Až 75 % Evropanů se podle něj domnívá, že důraznější koordinace hospodářské a finanční politiky mezi členskými státy EU by byla účinným způsobem, jak bojovat proti hospodářské krizi. Přísnější dohled EU nad činnostmi nejdůležitějších mezinárodních finančních skupin podporuje 72 % Evropanů. Krize také ovlivnila pohled občanů na EU: 40 % si EU spojuje s eurem (nárůst o 3 %), pro 24 % je EU synonymem míru (pokles o 4 %).
06. 04. 2011 | 18:45

Green Touch napsal(a):

mafianizace českého státu může vést k nebezpečnému nárůstu extremismu. Evropská unie nám určité civilizující „struktury“, jež nejsme schopni tvořit zevnitř, dodává „zvnějšku“. Co postaví mafiánské struktury proti tou ? Strašidlo germanizace Evropy s pomocí xenofobních stran a straniček ?
07. 04. 2011 | 08:36

pich napsal(a):

Evropská Unie by byla lepší, kdyby ji zevnitř a také zvenčí nerozvraceli všichni ti pravicoví "demokraté".
Také současný druh kapitalismu, téměř stoprocentní zprivatizování všeho, zvyšování vlivu velkých zemí, které jsou výhradně ovladány pravicovými, spíš eultrapravicovými společnostmi, co by vlády.
Takový Cameron či Sarkozi jsou navíc nadšenými válečníky, toužíci znovu po velmocenské roli, s koloniálními ambicemi.
Italie je v nájmu polofašouna s rysy Mussoliniho a poláci neví zda se mají modlit nebo pracovat. A jen díky své velikosti a zlotému nejsou na dně jako některé "staré dobré západoevropské země", ještě nedávno nám dávané za vzor a v dohledné době nedostižné.
Teď všichni rádoby inteligenti pravostranní, slintají něco o Řecku, aniž by znali skutečné problémy, které určitě nenastaly k vůli nějakým důchodcům či věku odchodu do tohoto blaženého stavu.
Zatím jsem ještě nezaslechl totéž o Irsku či nově Portugalsku.

Takže, dostavět společný evropský dům se "stavaři" jako evropská modifikovaná pravice se stavbyvedoucími jako Klaus, Cameron a jiní velikáni současna, bude asi nemožné.
Země, které se ocitly na chvostu eurozony, byly stejně jako my, jen polokolonie Německa, s výhradným importem z Číny
07. 04. 2011 | 17:46

Green Touch napsal(a):

pichu souhlasím, že by echt pravicový klaus a spol nejraději EU rozvrátili, ale co by jí tedy budovalo ? řeši o hrozbě silných zení v EU jsou zmatené - ty země budou silné i když se EU rozpadne, to je jako bojovat s tím, že je voda mokrá.
Silná EU znamená větší celistvost tohodle ještě civilizovaného společenství a lepší sociální i ekologická pravidla. Nihilismus v téhle otázce jen zvyšuje šance různým polofašounům (jedno z kterého směru by přišli a jaké národnosti). Evropské demkrtay dáváte do uvozovek, ale co "demokraté" z inýc částí světa ? Aby nebylo ještě hůře.
09. 04. 2011 | 17:24

Janus napsal(a):

socializace Evropy zůstane heslem pokud bude levice nacionálně zakotvená, nebo dokonce šilhající po jiné (např. paslávské) platformě. Přitom se pravoslavný východ ze své chudoby do EU všemožně cpe. Aby to nakonec nedopadlo naopak, tj. že se od vyspělé Evropy zase ČR oddělí. To by bylo leknutí...
11. 04. 2011 | 16:32

fotr napsal(a):

obavy se dají pochopit, z odstupu ale evropské akcie mají mířně pozitivní perspektivy. A pokud do jámy nespadne španělsko, tak se i dluh periferie EU dá udržet na splatitelné výši. Prostě eurozona si bude muset na další rozšíření počkat, ale nepadne - na to je příliš velká.
22. 04. 2011 | 16:39

Jeňýk napsal(a):

otázka alternativ pro společný evropský dům je vysoce aktuální -zatím od kritiků i od ČR chybí významnější pozitivní iniciativy, europesimismus má často nacionalistické kořeny.
Je toho dost co EU nezvládá, praxí je negován původní smyls intergace a je otázkou zda před ní nestojí spíše otázka plánu na vlastní záchranu.
Mám bázi sociálně a ekologicky regulované tržní ekonomiky za věc hodnou záchrany, případný krach by tvrdě dopadl i na ČR.
Co je zásadní - vyřešit spor o jádro a obnovitelné dzrje prosazovat s větším rozumem, neúnosná je bující byrkracie při významném neřízení řady oblastí, dobré by bylo také odblokovat větší harmonizaci daní.
25. 04. 2011 | 11:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy