O Knížákových mystifikacích, galerii a „dluzích“

22. 05. 2008 | 12:13
Přečteno 10394 krát
Probíhající kritika Národní galerie v Praze (dále NG) je zaměřena na koncepční problémy a mezinárodní izolaci této instituce. Přesto její generální ředitel Milan Knížák neustále odbornou diskusi sráží do čistě osobní roviny – pro věcnou diskusi mu ostatně chybějí argumenty – a smyšlenými konstrukcemi se snaží sám sebe oslavovat jako velkého spasitele. Proto také vytvořil mediální obraz zničené a rozkradené instituce, do jejíhož vedení se – na základě nevyhraného výběrového řízení a jen díky politickým konexím – v červenci 1999 dostal. Protože se v centru Knížákových útoků objevuji sám, považuji za nezbytné na jeho nepravdivá tvrzení uveřejněná v České televizi (30.4.2008) a při tiskové konferenci NG (6.5.2008) reagovat:


1. Knížák tvrdí, že jsem se snažil Národní galerii „rozbít“ a on ji naopak „stabilizoval“.
Nikdy jsem neměl v úmyslu NG rozbít, naopak za celou dobu svého působení jsem se snažil spolu s generálním ředitelem Martinem Zlatohlávkem a dalšími kolegy nalézt co nejefektivnější způsob řízení této instituce. Tím nadále neměl být centralistický model, který si lze představit jako pyramidu s diktátorem na vrcholu, jehož souhlasu všechno podléhá. Ještě před příchodem Knížáka do NG byla zahájena léta diskutovaná a připravovaná reorganizace, jejímž základním smyslem byl přesun pravomocí i zodpovědností od generálního ředitele směrem ke sbírkám, potažmo kurátorům, tedy tam, kde spočívá těžiště odborné činnosti každé sbírkové instituce. S tím souviselo pochopitelně i částečně delimitované hospodaření s finančními zdroji. Za vzor nám tehdy posloužila administrativně a dislokací sbírek podobně strukturovaná muzea jako Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech, Staatliche Museen-Preusißcher Kulturbesitz v Berlíně nebo Bayerische Staatsgemäldesammlungen v Mnichově. Nezastupitelnou úlohou generálního ředitele NG mělo přitom být především zastupování a reprezentace galerie, koordinace přípravy strategicko-koncepčních materiálů a vytváření jednotného mediálního obrazu instituce.
Dnešní Knížákova „stabilizace“ pak není ničím jiným, než návratem k autokratickému způsobu řízení NG praktikovanému za komunistického režimu, což vstoupí do dějin galerie mnohem spíše jako období Knížákovy normalizace.

2. Knížák tvrdí, že Národní galerie byla v „naprosto dezolátním stavu“, měla dluh 645 miliónů, za který musela zaplatit pokutu 90miliónů a že jsem byl osobně „velmi vinen za ten obrovský dluh“ a proto jsem odešel.
NG neměla nikdy finanční dluh, který by se jen zdánlivě blížil uváděné částce. Přesněji řečeno Knížák zdědil galerii s pohledávkami ve výši 5.111.000,-Kč (jak ostatně přiznává ve výroční zprávě NG za rok 2000), které lze připsat na vrub vládních úsporných opatření z let 1997/98. Jestliže tedy dluh v uváděné výši nikdy neexistoval, pak také NG za něj nikdy nemohla zaplatit zmiňovanou pokutu! A tím méně za něj mohla nést zodpovědnost Sbírka starého umění, v jejímž čele jsem bez mála šest let stál (1994-2000). Knížák ale rád zapomíná třeba na schodek hospodaření již během prvního roku svého ředitelování ve výši 23.381.000,-Kč, který by tehdy jen stěží bez pomoci ministra Dostála dokázal „zahladit“.
Pravdou není ani to, že bych z NG odešel z důvodů svého pochybení – naopak. Přihlásil jsem se do výběrového řízení, které Knížák v prosinci 1999 vypsal. Znovu jsem v něm uspěl a odborná komise mě doporučila k opětovnému jmenování. Na galerijním shromáždění v únoru 2000 mě pak Knížák hodlal znovu pověřit ředitelováním Sbírky starého umění. Tehdy jsem jmenování odmítnul s poukazem na absenci strategického materiálu o budoucím směřování NG, navíc nebyly vyjasněny ani ředitelské kompetence. A protože jsem nikdy o žádnou „trafiku“ nestál, oznámil jsem k dubnu 2000 dobrovolný odchod z instituce.

3. Knížák tvrdí, že 4.000 kusů katalogu výstavy mistra Theodorika jsem „spotřeboval sám pro sebe“.
Výstava Magister Theodoricus byla návštěvnicky i ekonomicky nejúspěšnější výstavní akcí Národní galerie vůbec. Galerii nestála ani korunu, neboť veškeré náklady byly kryty sponzorskými příspěvky – a dokonce byla výdělečná! Dodnes je výstava z odborného i výstavního hlediska zmiňována na mezinárodní scéně s velkým uznáním, o čemž svědčí také úspěšnost prodeje velké doprovodné publikace, která se stala na univerzitách v západní Evropě a USA standardní příručkou a již delší dobu je vyprodaná. Knížák má ale patrně na mysli průvodce, jehož první vydání bylo ještě během výstavy zcela vyprodáno a NG ho nechala dotisknout. Tento obchodní úspěch byl paradoxně využit jako vysvětlení relativně značného propadu tržby po příchodu Knížáka do čela NG, jak se dočítáme ve výroční zprávě za rok 2000: „prodej zajímavých průvodců k výstavě ‘Magister Theodoricus’ a ‘Jakub Schikaneder’ zvýšil tržby prodejen na 5,9 miliónu Kč, zásilkový obchod dosáhl výše 2,3 miliónu“ (následně NG převedla vlastní prodejny na soukromou firmu a lehkovážně se tak zbavila zdroje velkých příjmů). Knížákovo účelově zkreslené tvrzení je v této souvislosti opravdu směšné.

4. Knížák tvrdí, že moje „druhá výstava, kterou všichni tak velebí, stála 80 miliónů Kč“.
Ano, velké výstavní projekty typu Karel IV., císař z Boží milosti jsou nákladné. Nevím sice kolik přesně tato výstava stála – v tom má jistě Knížák z Pražského hradu lepší informace než já, nicméně při dobré organizaci a promyšleném marketingu (což bohužel nebyl případ její pražské verze) také dokáží velkou část vložených prostředků vrátit. Nehledě k tomu poutají zaslouženou pozornost silných sponzorů. Jestliže pak Knížák populisticky veřejnosti sděluje „podívejte se, jak je toto vše drahé, já vám nabízím levnější variantu, která vás, daňové poplatníky, nebude stát tolik“, skrývá pouze svou bezradnost při obstarávání finančních prostředků. Žádné velké světové muzeum totiž nemá předem zajištěný finanční kapitál pro pořádání podobných akcí, dokonce ani Metropolitní muzeum v New Yorku, a přesto se podobné akce konají a jsou čím dál tím víc oblíbenější – a to je dobře!


Je zarážející, jakým způsobem se na veřejnosti dá urážet nepohodlný kritik. A v tom je pan Knížák skutečným přeborníkem – podobně jako v psaní stížností na kriticky laděné novináře. Otázkou je, jak dlouho mu to vše ještě může procházet. V čele NG by totiž měla co nejdříve stanout osobnost, která bude mít odborné renomé na domácí i mezinárodní scéně, člověk, který bude společnost v Čechách kultivovat a spoluvytvářet pozitivní obraz České republiky v zahraničí, a nikoliv diletující „umělec“, který veřejnost svou arogantní sebestředností jen polarizuje a své kolegy zcela subjektivně dělí na ty malé (kritiky) a velké (stoupence). Přeji pražské Národní galerii, aby za ní zase znovu začaly hovořit výsledky odborné práce, jakými jsou kvalitně připravené dlouhodobé expozice, krátkodobé výstavní projekty s mezinárodním ohlasem či atraktivní publikace, a nikoliv jenom skandály jejího generálního ředitele.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

hombre napsal(a):

Pane Fajt, já vím, že to dožere. Ale na druhou stranu si myslím, že živočich a tím méně umělec typu Knížáka nemůže nikoho urazit.
22. 05. 2008 | 12:29

Snt napsal(a):

Nenašel jsem ve Vašem článku nic věcného. Pan Knížák je jeden z mála šéfů státní instituce, který věci víceméně rozumí, je svůj a mám v jeho počinky latentní důvěru.
Resumé: Myslím, že jste ubožák, který nese úkorně svůj profesní sestup.
22. 05. 2008 | 12:46

Imhotep napsal(a):

Pane Fajte, neztrácejte čas s člověkem, jakým je Milan Knížák. To je pod Vaši úroveň. A taky díky za Vaše výstavy :)
22. 05. 2008 | 13:05

ABC napsal(a):

Ani s "Hombre", ani se "SnTů nesouhlasím. Knížák je sebestředný rádobyumělec, vše dobré přivlastňuje své osobnosti, vše špatné na ty druhé. Pokud si pamatuji, za jeho éry bylo nemálo excesů, mnohamiliónových výdajů za díla, která se neuplatní ani ve chlévě. Už jeho jmenování, které bylo zcela neprůhledné, resp. prošlo díky vlivným tlakům tehdejších osbností, mi bylo nevolno při pomyšlení, že tento šašek bude šéfem organizace, které si opravdu zaslouží člověka zcela jiného formátu, než je Knížák. Omyly se stávají, ale omyly se mají také napravovovat. V tomto případě je nejvyšší čas.
22. 05. 2008 | 13:11

Ládik napsal(a):

Knížák je dobrý kolík; nevíte, kde bych stáhl jeho "Letí do nebe šíp"?
22. 05. 2008 | 13:52

RUMCAJS napsal(a):

No tak hoši!

Podejte si ruce !
22. 05. 2008 | 13:54

jarpor napsal(a):

RUMCAJS

Zdravím,
jak vidno, mezi umělci to nechodí tak jako mezi loupežníky ... aneb každá liška si chválí svůj ocas a ta, co jej nemá říká, že nejlepší je být bez něj ...
Jak je v Řáholci ?
Hezký den i Mance ...
22. 05. 2008 | 14:01

adam napsal(a):

Jenom lidsky ubozak a "umelecky" mazal typu p. Knizaka muze za sveho reditelovani mit v NG sve paskvily (dokonce i betonovy nesmysl pred NG, skoda betonu). To je pesteny kultik osobnosti tohoto lidskeho chudacka, ale z penez nas vsech. Dal jsem si tu namahu a osobbne se na ty paskvily podivat. Hruza a ostuda.
Nezapomenu na podvody p. Knizaka, kdyz v tzv. duelech hral roli podvodneho nahravace dalsiho posuka a narcise, jesitu a neodbornika, ktery dnes sedi na prazskem hrade...A lidi to zrali, jak je ten Knizak chytry a jak toho Klause setre...Dost podvodu, podrazu a ochuzovani ceskeho naroda individui typu p. Knizaka!
22. 05. 2008 | 14:08

Ročník 53 napsal(a):

Rumcajsi, podat si ruku s Knížákem? Nechcete od jednoho trochu moc?!
22. 05. 2008 | 14:31

Petr napsal(a):

ABC: myslíte si, že by se umělecká díla měla posuzovat podle toho, jestli se uplatní ve chlévě?
22. 05. 2008 | 15:10

RUMCAJS napsal(a):

jarpor:
Dobrý den ze Řáholce.

Prší,prší,jen se leje...

Ročník53:
Vy levičáci by jste ale měli bejt milý,nebo ne ?
22. 05. 2008 | 15:20

Ročník 53 napsal(a):

Rumcajsi, nepodání ruky Knížákovi je věci hygieny. Té duševní.
22. 05. 2008 | 15:29

suchánek napsal(a):

občas mívám suicidal tendencies, když si naplno uvědomím, jak ten svět vlastně funguje. Často slýchávám, že jsem DOBREJ. já k tomu vždycky dodám - dobrej a chudej. páč o sobě vím, že jsem dobrej a nepotřebuju o tom přesvědčovat. a nepotřebuju už být až tak dobrej, kdybych byl trošku bohatší.

knížáka hodnotit nechci, ale položím všem diskutujícím pár otázek:

1. kdo je ředitel národní galerie?

2. kdo má všechny ty křiklouny okolo v podstatě u pr.ele?

3. kdo z těch dvou pánů je vlastně úspěšný?

ano, vím, peníze nejsou všechno...
22. 05. 2008 | 15:33

hombre napsal(a):

ABC:
prosím vás, pane nebo paní ABC, přečtěte si můj pidipříspěvek pořádně a neurážejte mě, prosím, tvrzením, že bych mohl být příznivcem něčeho takového,jako je p.t. Knížák. Nebo jsem se špatně vyjádřil... Prostě se domnívám, že mě někdo může vadit, štvát, ale nemůže mě urazit. Asi jako pijavice.
22. 05. 2008 | 15:37

hanah napsal(a):

Neumím posoudit jaký je Knížák umělec, ale podle toho, že ho kritizuje autor neónového srdce nad Prahou, musí být dobrý. :-)
Jako ředitel NG bude asi taky dobrý, když se jeho odpůrci zmohli na pouhé eé v NG.
Jako člověk mě baví, protože je chytrý a vtipný.
Článek pana Fajta je k neučtení nudný a ukňouraný.
22. 05. 2008 | 15:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Suchánku,

pokusím se odpovědět, kdyžtak mne opravte:

1) Milan Knížák

2) které máte na mysli? Je to totiž dost obecná otázka. Každý z nás má některé křiklouny v podstatě "v paži" a jiní ho zase dost štvou a nerudně na ně reaguje.

3) Tak tady je to ale opravdu velmi těžká otázka.

Je to ředitel NG? Či člověk, který přednáší kunsthistorii na prestižní Humboldtově univerzitě v Berlíně, autor celé řady publikací (některých i v němčině)jakož i expozic po celém světě (například v Metropolitním muzeu v New Yorku, kam ho pro velký úspěch "Lucemburků" opět zvou)?

Objektivní odpověď podle mne neexistuje. Moje subjektivní se bude asi od té Vaší lišit ;-)

Libor Stejskal
22. 05. 2008 | 16:29

suchánek napsal(a):

:-) dobrý den, pane Stejskale

víte, zažívám nějakou krátkodobou tvůrčí a diskutérskou krizi. no a systém místního lišáka VLKa, tzn. nahlédnout, přečíst 3/4 článku a "erudovaně" začít diskutovat evidentně nezvládám. respektive to co jsem napsal nelze zkrátit do těch pár řádků, páč to nikdo nepochopí.

já knížáka vůbec nemusím. stejně tak jako některé své klienty. no a vždycky když naproti mě v pozici zadavatele sedí naprostý trouba, co si o sobě myslí, že sežral všechnu moudrost světa a má ty své pravdy, v duchu se mu směju do obličeje.

v podstatě chci jen sdělit, že si nemyslím, že má ten PLÁČ pan Fajt zapotřebí.a fight s knížákem už vůbec ne.

ale co musím říct zcela otevřeně, v této diskuzi jsem ABSOLUTNĚ nepatřičně, páč jsem zcela mimo mísu...
22. 05. 2008 | 16:54

stejskal napsal(a):

Ale to my všichni, pane suchánku. Jde spíš o to, aby nestála řeč ;-)

Nechci mluvit za pana Fajta, ale řekl bych, že mu leží na srdci způsob, jakým se u nás nakládá s uměním, (jinak by si přednášel u Humboldta a odtamtud jezdil instalovat Lucemburky a Jagellonce po Evropě a do New Yorku).

A to je dobře, ne? Čím více lidí se bude - poháněno stejnou motivací - angažovat, tím lépe. Včetně pana Knížáka. V pluralitě je síla ;-)

Libor Stejskal
22. 05. 2008 | 17:28

třebaKarel napsal(a):

Jestli Vás to trochu potěší , je to Knížákova vyčpělá munice . Pamatuji se na volby do senátu kde o protivníkovi ,majiteli myslím najvětších skláren v Nižboru a Anníně p. Rücklovi řekl že jde do bankrotu .
Je to prostě šprýmař ,doufejme že nás něco takovýho nikdy nepotká .
22. 05. 2008 | 18:21

ferdinandeste napsal(a):

Byl bych rád, kdyby do této diskuze kriticky vstupovali jen ti, kteří problematice rozumí. Já jako pouhý konzument umění vím, že pan Fajt je autorem nádherné výstavy a pan Knížák ředitelem NG, kterou navštěvuji vždy s pocity dětského rozechvění. Howgh!
22. 05. 2008 | 18:22

MA-FU napsal(a):

Vidím tady z venkova pana Knížáka jako dalšího arogantního narcise a nejvíce vůči mecenášce galerií paní Medě Mládkové.
22. 05. 2008 | 21:12

Hurá napsal(a):

Naprostý souhlas s obsahem článku. Knížák, diletující "umělec",velmi výstižně řečeno, bych si dovolil ještě rozšířit o: a člověk prost jakéhokoliv uměleckého talentu. Připadá mně to důležité, protože i diletant, má-li v sobě alespoň špetku talentu, má šanci na sobě pracovat a dočkat se min. slušného výsledku.Knížák, podvodník, tuto šanci nemá !
22. 05. 2008 | 21:32

im napsal(a):

Mmm, myslím, že se p. Knížákovi nepovedlo naštěstí všechno přeorat k obrazu svému.

Ve čtvrtek před týdnem jsem byla v Jiřském klášteře na Hradčanech na otevření nové stálé expozice sbírek NG od konce 18. do 90.let 19. století (zlom století a dál je pak ve Veletržním paláci). Vernisáž proběhla tiše a bez zájmu médií, nezahajoval ji ředitel Knížák (byl prý odvolán na služební cestu do zahraničí, pravila tisková mluvčí), ale prezident a kurátorka dr. Blažíčková. Klaus žertoval nad nepřítomností ředitele, ale zdálo se, že to nikomu nevadilo.

Čekala jsem, že ak. Pačes na svém blogu něco napíše, na vernisáži byl…, tak aspoň pár slov.

Ta instalace se mi líbila, je taková solidní, nevýstřední, nenápadné pozadí tlumených barev dává vyniknout obrazům. A architekt i kurátorka myslí na běžného diváka, což jsem kvitovala s povděkem. Dříve, než se začnete jen drobátko nudit krajinomalbami, přilákají pozornost dobovým nábytkem, dámskými modely ve vitríně, krásnými výrobky skláren a porcelánek nebo portréty nebo třeba sádrovým modelem Národního divadla ….A určitě stojí za to vidět na vlastní oči originály notoricky známých reprodukcí, které kdysi visely v každé škole (Purkyňův Kovář Jech, Mánesova Josefína, Brožíkův Jiřík z Poděbrad, atd.).

Co jen trochu chybí, je zasazení děl do širšího evropského kontextu. Myslím, že tahle expozice je dobrým nápadem, jak strávit deštivé víkendové odpoledne. Je taková solidní, příjemná, tradiční … jediným avantgardním momentem zahájení byla páně prezidentova bleděmodrá kravata s řádkami růžových slonů…:-)
22. 05. 2008 | 22:48

oposum napsal(a):

to hannah (a dalším blogerům-primitivům):

"Neumím posoudit jaký je Knížák umělec, ale podle toho, že ho kritizuje autor neónového srdce nad Prahou, musí být dobrý"
- Knížáka posoudit neumíš ale jeho kritiky jo - znamená to, že rozumíš jen umění, které se ti nelíbí - pak psychicky nemocný, nebo jen plácáš nesmysly.

"Jako ředitel NG bude asi taky dobrý, když se jeho odpůrci zmohli na pouhé eé v NG"
- tady už ti rozum definitivně vynechal, protože to píšeš v reakci na článek, který je úplně o něčem jiném než "eé", jak ostatně komentuješ poslední větou. Tímto doakzuješ, že elementární logika je zcela mimo tvé schopnosti.

"Článek pana Fajta je k neučtení nudný a ukňouraný"
- tady jen doplňuješ předchozí obraz o sobě: je nad tvoje síly rozpoznat a vyhodnotit informace, které se v článku objevily, pochopit, že se jedná o reakci - argumentování fakty na předchozí (spíše emotivní) argumenty Knížáka. Reakce je poměrně stručná. Argumenty mohu vyvrátit, doplnit, zpochybnit, potvrdit, použít další argumenty, atd.. Ovšem emotivně posuzovat argumentaci "ukňouraný,..), znamená, že toho nejsi schopen, neboť
a) víš, že obhajuješ neobhajitelné,
b) prostě jsi primitiv (což potvrzují i předchozí věty)

PS: věnoval jsem ti 5 minut, pro případ, že jsi puboš ve vývinu, a že by snad mohla být šance zvýšeným úsilím se dopracovat alespoň v průměrného člověka
23. 05. 2008 | 13:03

hanah napsal(a):

To oposum
Věnovals mi 5 minut zbytečně a tak si příště čas šetři.
Knížáka si vážím jako člověka chytrého a vtipného a jako člověka, který provokuje. Jeho umění nehodnotím, protože se necítím býti k tomu povolána. Autora neónového srdce a jeho výtvor hodnotím, protože něco tak nevkusného už dlouho nikdo nevystavil, a onoho autora si hluboce nevážím. Ne jen pro to srdce, ale proto, že je hloupý a ještě k tomu drzý.
Článek Fajta je nudný i ukňouraný, s tím nic nenaděláš.
Svou poznámku jsem napsala, proto, že mám Knížáka ráda a protože se mi to napsat chtělo.
Nechci s nikým diskutovat, ty si o mě mysli co chceš, já o tobě taky, OK? :-))
23. 05. 2008 | 15:22

Kos napsal(a):

Hanah ,Knížák... ani není krásný a vtipný,jak Mandelinka bramborová,ale je žravější...
23. 05. 2008 | 23:49

Kalibuna napsal(a):

Pobavilo mě zjištění,že Knížák studoval neúspěšně po 7 let Ped.fakultu obor ruština-výtvarná výchova...Jak mohl tento primitiv získat titul profesora? Na to stačí maturita a jakési doktorantské studium snad jen dvouleté?
25. 07. 2008 | 22:27

fdfvafzcv napsal(a):

http://www.xxxrated-picture... 出会い系
http://www.alwaysoral.com/ 出会い系
http://www.cansurv.com/ 無料出会い系サイト
http://www.videolivemail.com/ メル友
http://www.deai-sugi.net/ 出会い
http://www.deai-navi.mobi/ 出会い
http://www.meeting-avenues.... 出会い系
http://www.1-888-vehicle.com/ 出会い系
http://www.cyber-java.com/ 出会い
http://www.kvonkvyn.com/ メル友
http://www.redrocketcomp.com/ 出会い系サイト
http://seo-mobi.net/ikemen/ イケメン
http://www.deaicafe.net/ 出会い
http://www.love-b.com/ セフレ
http://www.mailcollector.net/ メル友
http://www.mailsell.net/ 人妻
http://www.ccc-p.com/ 無料出会い系サイト
http://www.golden-leaf.com/... キャッシング
http://www.littlediablo.net/ 出会い系サイト
http://www.sit-n-shop.com/ メル友サイト
http://www.mtdcases.com/ セフレ
http://www.louisville-realt... 人妻
http://www.heartminders.com/ 不倫
http://www.targetvehicleren... 恋人
http://www.cambridgeins.com/ セックスフレンド
http://www.happy-clover.net/ 無料出会い系サイト
http://www.get-viagra.com/ 出会い系サイト無料
http://www.mailsnow.com/ 無料出会い系サイト
http://seo-mobi.net/kyonew/ 巨乳
http://seo-mobi.net/gyaru/ ギャル
http://www.chihuahuaelpub.com/ 出会い探し
http://www.mail-c.com/ 結婚活動
http://www.hotpause.com/ メル友
http://www.ekoturizmas.info/ 出会い系
http://lovers.oops.jp/ 出会い系リンク
http://www.kartytel.info/ 出会い
http://www.brattagroup.com/ 童貞
http://www.sex-gay.net/ スタービーチ
http://www.mailclick.net/ 援助交際
http://www.love-train.com/ ギャル
http://www.mailtomo.info/ 熟女
http://www.loveblue.net/ メル友
http://seo-mobi.net/sutabig/ スタービーチ
13. 05. 2009 | 11:15

jordan shoes napsal(a):

Rumcajsi, nepodání ruky Knížákovi je věci hygieny. Té duševní.
21. 05. 2009 | 09:58

ugg napsal(a):

"Jako ředitel NG bude asi taky dobrý, když se jeho odpůrci zmohli na pouhé eé v NG"
21. 05. 2009 | 09:58

rolex watches napsal(a):

If you don't konw about rolex watches and replica watches, account for you behind juvenility.
If you have not omega watches or replica watches,you account for out. so you may be come to here see.
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 14:45

louis vuitton handbags napsal(a):

Probíhající kritika Národní galerie v Praze (dále NG) je zaměřena na koncepční problémy a mezinárodní izolaci této instituce. Přesto její generální ředitel Milan Knížák neustále odbornou diskusi sráží do čistě osobní roviny – pro věcnou diskusi mu ostatně chybějí argumenty – a smyšlenými konstrukcemi se snaží sám sebe oslavovat jako velkého spasitele. Proto také vytvořil mediální obraz zničené a rozkradené instituce, do jejíhož vedení se – na základě nevyhraného výběrového řízení a jen díky politickým konexím – v červenci 1999 dostal. Protože se v centru Knížákových útoků objevuji sám, považuji za nezbytné na jeho nepravdivá tvrzení uveřejněná v České televizi (30.4.2008) a při tiskové konferenci NG (6.5.2008) reagovat:
04. 07. 2009 | 05:04

tiffany jewelry napsal(a):

Zdravím,
jak vidno, mezi umělci to nechodí tak jako mezi loupežníky ... aneb každá liška si chválí svůj ocas a ta, co jej nemá říká, že nejlepší je být bez něj ...
Jak je v Řáholci ?
Hezký den i Mance ...
31. 07. 2009 | 08:52

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 04:17

ugg boots napsal(a):

Co že se to vlastně stalo? Nic víc a nic méně, než že se českému předsednictví v oblasti zemědělství nepodařilo prosadit do Závěrů Rady ministrů zemědělství EU klauzuli, která zavazuje členské státy ke změně systému výplat zemědělských dotací po roce 2013.
21. 09. 2009 | 14:47

ugg napsal(a):

Co že se to vlastně stalo? Nic víc a nic méně, než že se českému předsednictví v oblasti zemědělství nepodařilo prosadit do Závěrů Rady ministrů zemědělství EU klauzuli, která zavazuje členské státy ke změně systému výplat zemědělských dotací po roce 2013.
21. 09. 2009 | 14:47

uggs napsal(a):

Co že se to vlastně stalo? Nic víc a nic méně, než že se českému předsednictví v oblasti zemědělství nepodařilo prosadit do Závěrů Rady ministrů zemědělství EU klauzuli, která zavazuje členské státy ke změně systému výplat zemědělských dotací po roce 2013.
21. 09. 2009 | 14:48

mbt shoes napsal(a):

atakováni nesprávně“. Způsobem sobě vlastním celou situaci zevšeobecnil a využil ke kritice tzv. nepolitického rozhodování odborníků - „rozhodování odborné poroty je o návrhu jako takovém. Rozhodování o realizaci stavby financované z veřejných prostředků, z prostředků daňových poplatníků, je rozhodování úplně jiného typu“. Potažmo jakoby tím ovšem potvrzoval slova architekta Kaplického, jenž stávající situaci rozdmýchanou nekulturně vzpupnými postoji
08. 12. 2009 | 04:11

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.iwcwatches.us/Ebel/ ebel watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Fe... Ferrari watch for sale
http://www.iwcwatches.us/Fr... Franck Muller watch for sale
30. 01. 2010 | 05:53

iPhone contacts backup napsal(a):

Wonderful. thanks.
03. 03. 2010 | 00:26

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you
03. 03. 2010 | 11:09

breitling skyracer napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 04:18

breitling superocean napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 04:19

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
14. 03. 2010 | 14:36

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
15. 03. 2010 | 11:29

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:20

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
31. 03. 2010 | 13:20

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
01. 04. 2010 | 03:25

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy