O Knížákových mystifikacích, galerii a „dluzích“

22. 05. 2008 | 12:13
Přečteno 10965 krát
Probíhající kritika Národní galerie v Praze (dále NG) je zaměřena na koncepční problémy a mezinárodní izolaci této instituce. Přesto její generální ředitel Milan Knížák neustále odbornou diskusi sráží do čistě osobní roviny – pro věcnou diskusi mu ostatně chybějí argumenty – a smyšlenými konstrukcemi se snaží sám sebe oslavovat jako velkého spasitele. Proto také vytvořil mediální obraz zničené a rozkradené instituce, do jejíhož vedení se – na základě nevyhraného výběrového řízení a jen díky politickým konexím – v červenci 1999 dostal. Protože se v centru Knížákových útoků objevuji sám, považuji za nezbytné na jeho nepravdivá tvrzení uveřejněná v České televizi (30.4.2008) a při tiskové konferenci NG (6.5.2008) reagovat:


1. Knížák tvrdí, že jsem se snažil Národní galerii „rozbít“ a on ji naopak „stabilizoval“.
Nikdy jsem neměl v úmyslu NG rozbít, naopak za celou dobu svého působení jsem se snažil spolu s generálním ředitelem Martinem Zlatohlávkem a dalšími kolegy nalézt co nejefektivnější způsob řízení této instituce. Tím nadále neměl být centralistický model, který si lze představit jako pyramidu s diktátorem na vrcholu, jehož souhlasu všechno podléhá. Ještě před příchodem Knížáka do NG byla zahájena léta diskutovaná a připravovaná reorganizace, jejímž základním smyslem byl přesun pravomocí i zodpovědností od generálního ředitele směrem ke sbírkám, potažmo kurátorům, tedy tam, kde spočívá těžiště odborné činnosti každé sbírkové instituce. S tím souviselo pochopitelně i částečně delimitované hospodaření s finančními zdroji. Za vzor nám tehdy posloužila administrativně a dislokací sbírek podobně strukturovaná muzea jako Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech, Staatliche Museen-Preusißcher Kulturbesitz v Berlíně nebo Bayerische Staatsgemäldesammlungen v Mnichově. Nezastupitelnou úlohou generálního ředitele NG mělo přitom být především zastupování a reprezentace galerie, koordinace přípravy strategicko-koncepčních materiálů a vytváření jednotného mediálního obrazu instituce.
Dnešní Knížákova „stabilizace“ pak není ničím jiným, než návratem k autokratickému způsobu řízení NG praktikovanému za komunistického režimu, což vstoupí do dějin galerie mnohem spíše jako období Knížákovy normalizace.

2. Knížák tvrdí, že Národní galerie byla v „naprosto dezolátním stavu“, měla dluh 645 miliónů, za který musela zaplatit pokutu 90miliónů a že jsem byl osobně „velmi vinen za ten obrovský dluh“ a proto jsem odešel.
NG neměla nikdy finanční dluh, který by se jen zdánlivě blížil uváděné částce. Přesněji řečeno Knížák zdědil galerii s pohledávkami ve výši 5.111.000,-Kč (jak ostatně přiznává ve výroční zprávě NG za rok 2000), které lze připsat na vrub vládních úsporných opatření z let 1997/98. Jestliže tedy dluh v uváděné výši nikdy neexistoval, pak také NG za něj nikdy nemohla zaplatit zmiňovanou pokutu! A tím méně za něj mohla nést zodpovědnost Sbírka starého umění, v jejímž čele jsem bez mála šest let stál (1994-2000). Knížák ale rád zapomíná třeba na schodek hospodaření již během prvního roku svého ředitelování ve výši 23.381.000,-Kč, který by tehdy jen stěží bez pomoci ministra Dostála dokázal „zahladit“.
Pravdou není ani to, že bych z NG odešel z důvodů svého pochybení – naopak. Přihlásil jsem se do výběrového řízení, které Knížák v prosinci 1999 vypsal. Znovu jsem v něm uspěl a odborná komise mě doporučila k opětovnému jmenování. Na galerijním shromáždění v únoru 2000 mě pak Knížák hodlal znovu pověřit ředitelováním Sbírky starého umění. Tehdy jsem jmenování odmítnul s poukazem na absenci strategického materiálu o budoucím směřování NG, navíc nebyly vyjasněny ani ředitelské kompetence. A protože jsem nikdy o žádnou „trafiku“ nestál, oznámil jsem k dubnu 2000 dobrovolný odchod z instituce.

3. Knížák tvrdí, že 4.000 kusů katalogu výstavy mistra Theodorika jsem „spotřeboval sám pro sebe“.
Výstava Magister Theodoricus byla návštěvnicky i ekonomicky nejúspěšnější výstavní akcí Národní galerie vůbec. Galerii nestála ani korunu, neboť veškeré náklady byly kryty sponzorskými příspěvky – a dokonce byla výdělečná! Dodnes je výstava z odborného i výstavního hlediska zmiňována na mezinárodní scéně s velkým uznáním, o čemž svědčí také úspěšnost prodeje velké doprovodné publikace, která se stala na univerzitách v západní Evropě a USA standardní příručkou a již delší dobu je vyprodaná. Knížák má ale patrně na mysli průvodce, jehož první vydání bylo ještě během výstavy zcela vyprodáno a NG ho nechala dotisknout. Tento obchodní úspěch byl paradoxně využit jako vysvětlení relativně značného propadu tržby po příchodu Knížáka do čela NG, jak se dočítáme ve výroční zprávě za rok 2000: „prodej zajímavých průvodců k výstavě ‘Magister Theodoricus’ a ‘Jakub Schikaneder’ zvýšil tržby prodejen na 5,9 miliónu Kč, zásilkový obchod dosáhl výše 2,3 miliónu“ (následně NG převedla vlastní prodejny na soukromou firmu a lehkovážně se tak zbavila zdroje velkých příjmů). Knížákovo účelově zkreslené tvrzení je v této souvislosti opravdu směšné.

4. Knížák tvrdí, že moje „druhá výstava, kterou všichni tak velebí, stála 80 miliónů Kč“.
Ano, velké výstavní projekty typu Karel IV., císař z Boží milosti jsou nákladné. Nevím sice kolik přesně tato výstava stála – v tom má jistě Knížák z Pražského hradu lepší informace než já, nicméně při dobré organizaci a promyšleném marketingu (což bohužel nebyl případ její pražské verze) také dokáží velkou část vložených prostředků vrátit. Nehledě k tomu poutají zaslouženou pozornost silných sponzorů. Jestliže pak Knížák populisticky veřejnosti sděluje „podívejte se, jak je toto vše drahé, já vám nabízím levnější variantu, která vás, daňové poplatníky, nebude stát tolik“, skrývá pouze svou bezradnost při obstarávání finančních prostředků. Žádné velké světové muzeum totiž nemá předem zajištěný finanční kapitál pro pořádání podobných akcí, dokonce ani Metropolitní muzeum v New Yorku, a přesto se podobné akce konají a jsou čím dál tím víc oblíbenější – a to je dobře!


Je zarážející, jakým způsobem se na veřejnosti dá urážet nepohodlný kritik. A v tom je pan Knížák skutečným přeborníkem – podobně jako v psaní stížností na kriticky laděné novináře. Otázkou je, jak dlouho mu to vše ještě může procházet. V čele NG by totiž měla co nejdříve stanout osobnost, která bude mít odborné renomé na domácí i mezinárodní scéně, člověk, který bude společnost v Čechách kultivovat a spoluvytvářet pozitivní obraz České republiky v zahraničí, a nikoliv diletující „umělec“, který veřejnost svou arogantní sebestředností jen polarizuje a své kolegy zcela subjektivně dělí na ty malé (kritiky) a velké (stoupence). Přeji pražské Národní galerii, aby za ní zase znovu začaly hovořit výsledky odborné práce, jakými jsou kvalitně připravené dlouhodobé expozice, krátkodobé výstavní projekty s mezinárodním ohlasem či atraktivní publikace, a nikoliv jenom skandály jejího generálního ředitele.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy