Mašínovský epilog

28. 07. 2008 | 21:27
Přečteno 5643 krát
Článek Mašínovské drama jsem sušil v počítači nejméně čtyři měsíce. Čekal jsem až emoce opadnou, že ho podám s trochou barvitého nadhledu jako shrnutí faktů a úvah. Intenzita a obsah diskuse mne ovšem trochu vyděsily. Příběh je pomalu šedesát let mrtvý a v předešlé debatě už byla dohledána téměř všechna relevantní fakta. V závěru textu, který se snažil naznačit, že ani ona truchlivá doba nebyla černobílá, jsem se přiklonil k názoru obou novodobých prezidentů Václava Havla i Václava Klause. Oba přes četné návrhy Mašínům neudělili vyznamenání.

Napřed dvě metodické poznámky. Ideový spor, např. levice a pravice, je v něčem jistě emotivní. Je dán místem, zkušeností a úhlem pohledu, kterým stejné věci hodnotíme. Čím více se bavíme o konkrétních věcech, předkládáme fakta a argumenty, tím více nás tato diskuse obohacuje. Pravice a levice ve skutečnosti často vzájemně přejímají svá stanoviska a zabudovávají je do svých teoretických i praktických konceptů. Pokud se začneme nálepkovat a slovně či fyzicky pohlavkovat, promarňujeme to, co hledáme.

Mám řadu přátel s hodně konzervativními názory. Mnohokrát jsem ale přejal jejich argumenty, a oni občas uznali argumenty mé. V profesionálním světě je to stejné. I tam mám řadu konzervativních přátel. Neshodneme se, a nebudou mne volit. Ale pokud je nějaký malér, a zejména pokud má ten malér naše země, sejdeme se a společně hledáme řešení. Klidně bych s nimi sloužil v bojové jednotce. Tam je důležité, aby vedle vás byl někdo, na koho je spoleh.

Druhá poznámka je o nutnosti oprostit se trochu od emocí a zkoumat věci i očima doby, kdy se staly. Skutečnost, že někdo je lump, neznamená, že se v určité chvíli nezachoval dobře, a stejně i kladné postavy mají slabší chvíle. I nepřítel může být statečný. I lotr je člověk. Historie má být pravdivá. Začneme-li lhát, abychom byli lepší, nikdy se lepšími nestaneme. Nebojme se toho, že dějinné postavy jsou lidmi a mají lidské vlastnosti i nectnosti.

Nyní k Mašínům. Několik čtenářů mi vytklo, že lžu a překrucuji fakta. Je mi líto, nelžu, všechna fakta do toho textu jsem ověřil. Blog je ovšem zkratkou a vše se do něho nevejde. Od toho tu ovšem jsou historici. Několik historiků občas mé blogy čte, ostatně čtou je i přírodovědci s úžasným citem pro fakta. Vyústí to mnohdy v dlouhé diskuse, zdali mé zjednodušení je přípustné, či zdali jsem použil překonané klišé nebo nedospěl k neadekvátnímu závěru. Jistě se mohu mýlit. Mýlím se častěji, než je mi milé.

Jiní čtenáři se dožadují toho, abych se vyjádřil ještě konkrétněji. Takže po lopatě: Tedy myslím, že jsem pochopil obecné i osobní důvody mašínovského odporu vůči režimu. Přelom čtyřicátých a padesátých let byl nejtemnějším obdobím poválečných dějin. V tomto směru proto uznávám, že odpor byl legitimní. Lišíme se v hodnocení jeho formy a efektu. Někdo z čtenářů připomněl i údajná slova Ivana Medka o nedostatku pokory.

Obhájci Mašínů připomínají, že jeden z poválečných zákonů analogicky amnestoval jinak neadekvátní způsoby boje proti okupantům. V tom vidí oprávnění pro stejný postup v podobné situaci. Jenže pod to se schovávají i popravy zajatců, civilistů a částečně i běsnění divokých odsunů a podobných neštěstí. Právě to bývá předmětem častých kritik i určitého našeho historického pokání. My Češi jsme si odpustili též něco, za co jsme Němce hnali na šibenici. Je to cosi, co bylo důsledkem války, nicméně to není nic, nač bychom byli hrdi.

Mašínové byli také rozčarováni z toho, jak rychle se zapomnělo na hrdinství jejich otce a jejich vlastní válečné útrapy. Ztroskotala jejich vojenská kariéra. Režim jim ukázal drsné stránky a okusili i vězení. A měli tatínkovu krev. Plukovník Mašín byl, jemně řečeno, horkokrevný. Vzpomíná se historie, kdy se při obsazování republiky popral s ostatními důstojníky a vyzýval ke vzpouře a obraně. Má za to naše sympatie.

Mladší účastníci diskuse se podle mého nedůležitého názoru mýlí v tom, že sporadický či silnější odpor by urychlil likvidaci režimu. Obsahem mocenského stalinismu byl permanentní boj s nepřítelem. To byl praktický obsah teze o zostřování třídního boje. Pokud nepřítel nebyl, byl rozsáhle vymýšlen, provokován a uměle organizován, aby společnost tonula ve strachu. Proto zde byly inscenované procesy. Po roztržce s Titem chtěl Stalin důkazy loajality v podobě boje, odhalování skrytého nepřítele od nejvyššího vedení do poslední vesnice, zatýkání a poprav. Proces byl řízen z Moskvy a nikdo včetně prominentů si nebyl jist. Bulhaři popravili Trajčo Kostova (generálního tajemníka strany), Maďaři László Rajka (ministra zahraničí), a my jsme měli kaskádu procesů, jejíž funkcionářskou špičkou byl Rudolf Slánský (generální tajemník strany). Autentický odpor proti režimu tak paradoxně posiloval stalinismus. Tohle dvacetiletí mašínovci samozřejmě nemohli vědět.

Tedy opakuji, že samotný otevřený odpor proti režimu byl zejména v letech 1949-54 podle mého názoru legitimní. Jeho forma a efekt sporné. Proto zůstane hodnocení dramatickou otázkou, která nemá jednoznačnou odpověď. Bez ohledu na naše kladné nebo záporné emoce. Nemyslím si, že by neudělení státního vyznamenání znamenalo, že Václav Klaus nebo Václav Havel jsou bolševičtí pohrobci.

PS. V textu jsem na dokreslení paradoxnosti doby okrajově zmínil skutečnost, že krutým vyšetřovatelům monstrprocesů plně odolal jen Husák. Sklidil jsem za to náramný posměch, že prý obdivuji Gustáva Husáka. Ne neobdivuji, v tom článku jsem přece výslovně napsal, že je historicky vyvrhel. Nicméně je skutečnou výjimkou mezi fukcionářskými oběťmi procesů. Jeho vazba byla nejdelší a postavila na hlavu i dosavadní zkušenosti Berijových poradců. V Rusku prý vzdoroval vazebnímu mučení nejdéle, tuším, Karl Radek (nebo Pjatakov?), přes pět měsíců. Mnozí Češi vydrželi déle. Slovák Husák vydržel dva roky. Vydržel bití, světlo, tmu, neustálé buzení, zimu a nepředstavitelný psychický tlak. U soudu se právním stylem bránil, nepřiznal ani gram viny. Dostal doživotí, ale zřejmě tak zachránil sebe i spoluobžalované. Nevím, proč vás tato historka pohoršuje. Je to jen pravda. Snad byste se chovali statečněji.

Pan Pgjed mi vytkl, že nevím nebo nechci vědět, jak ta „vazba“ vypadala. Víte, já se na to místo byl podívat. Je tam stálá teplota. V zimě osm a koncem léta devět stupňů. Okno tam není. Není tam ani voda a kanalizace.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pepa napsal(a):

Pane Havle,

pletete se. Jakžto členovi KSČSSD by vám slušný člověk neměl ani ruku podat, neboť by jí mohl mít zašpiněnou od kakaa, oleje z uplacených Gripenů a Pandurů, zatékajících Tatrovek přes prostředníky, od nafty z PKN Orlen a podmáznuté privatizace Unipetrolu. Slušný člověk by po rozhovoru s vámi mohl mít napíchnutý mobil (strmý pokles za p.ministra Langera o 30%) nebo by si ho policejní mlátičky rovnou podaly na příkaz mocipána Paroubka (CzechTek apod.). Takže se laskavě nehlaste tam, kam nepatříte, tedy do společnosti slušných lidí... A ta vaše FSV UK bude asi taky pěkně levičácká škola, divím se, že vás mladí budoucí ekonomové nevynesou v zubech! No, asi jste tam na něco jiného (pro srandu?) než na výuku...
28. 07. 2008 | 21:46

česká holota napsal(a):

To Pepa:
Pěkně jste se vyblinkal, nezapomeňte si utřít hubu. Ještě že nejsem vedle vás, musí vám zhuby páchnout jak z kanálu. To co jste ve svém vzkazu panu Havlovi sdělil, je pod úroveň dlaždiče. No nic, jeden názor není rozhodující. Ani váš, ani můj. Osobně si myslím, že pan Havel zcela nezaujatě, objektivně a z argumentů a fakt vycházející, sdělil to, co jaksi "někdo" nechce slyšet. Jo, a vy jste úplně čistý? Třeba svědomím?
28. 07. 2008 | 22:08

ccr napsal(a):

ROFL - ještě, že jsou prázdniny. Jinak by děcka dávno spaly a o taková moudra viz. mozkový průjem od "Pepa" bychom jisto jistě přišli.
28. 07. 2008 | 22:09

Libor napsal(a):

Pepo,
jste chudák a odpad tohoto národa. A je úplně jedno, jestli ty své kanálie jste vymyslel sám, nebo si je osvojil na politickém školení "inteligentních a pracovitých".
28. 07. 2008 | 22:16

vlk napsal(a):

Pepo
jsem rád, že společnost slušných lidí by o nějakého Havla nezavadila ani šestimetrovýmbydlem.Tato spoelčnost slušných lidí má nepochybně zásadní mravní korktivy. Mezi ně patří policejní provokace těsně před volbami,nakoupení hlasů pro sestavení vlády,nakoupení dalších hlasů pro presidentskou volbu. Rozehnání specializovaných policejních útvarů jako finanční policie, UOOZ a dalších.Ropvněž tam patří mítve vládě ministra, který jaksi poněkud podivně vykazoval příjmy.A vedlee toho, když už jakoěmlmilionové příjmy, samozřejmě z cesťáků,tak si chodil pro siciální dávky. Teď je členem vlády, která dávky ruší a chce motivovat občany k nezužívání sociálních dávek. Ke slušným občanůmpatří dál zajímavý precendens justičního zablokování soudního projednání kauzy ministra. D8l tam patří ministr ,c o porušil veřejně dané slovo.No a máme i kauzy ukazující neposkvrněnost korupcí. Třeba stravenky. Dále druhý taneček okolo nákupu Pandurů, druhý taneček okolo mýta. Následně ve slušné spoelčnosti je normální, když si premier zalítne zalyžovat za státní peníze. Jindy si zalítne na dovču soukromým erem firmy, s níž jedná stát o velkých privatizačních dealech. Pak taky mezi slušné lidi jistě patří ministr ,co se soudí s charitou o dědictví a napadá závěť své mandantky , že je falešná.
Slušným lidem lahodí podlomení energetické bezpečnosti tohohle státu tím, že ve vládním prohlášení je zákaz jádra i prolomení těžebních limitů. Slušní lidé mají také rádi kulturu. Zejména angažovanou píseň. Takže aby jim šla prác eod ruky, tak si zaspívají Dobrý dne majore Radarine. Slušní lidí mají radost ze zavedení placeného zdravotnictví, takže lidé z ústavůna něj nemají.

To je jen drobný nástřel toho, z čeho slušní lidíé mají radost.

Jinak- k Mašínům ablogu toho Havla, co by jsise ho nedotk ani šestimetrovým bidlem není věcně nic? Není. Inu Pepa je slušný člověk. Jeho kodex slušnosti zahrnuje zejména to, že má zákaz myslet vlastní hlavou.
28. 07. 2008 | 22:24

Kolečko napsal(a):

To Pepa
Projevil jste se jako skutečný pravicově smýšlející titán. Všichni jste čistí a ideově zocelení.

Stačilo se ale podívat dnes na Reportéry ČT a bylo vidět jak se ve skutečnosti skupina lidí (kteří vyznávají modrého supa) chová a jak jedná. Jak napadá své kritiky a odpůrce. Je nechutné sledovat ten "výkvět národa", kterému žádná zlodějina a podlost není cizí.

Jinak - pane Havle děkuji za nestranný a z Vašeho pera vžky kvalitní článek.
28. 07. 2008 | 22:31

Pocestny napsal(a):

Tohle je jeden z nejlepších traktátů, které jsem od člověka natolik levicového, jako jste vy, kdy četl. Čte se to o to lépe, že to píše člověk postižený současnou zkušeností ne snad z ryze politickou, ale povšechně lidskou praxí u nás.

Na bývalého člena strany je to názor velmi odvážný, což zejména vynikne ve srovnání s vašimi názory na současnost.

Chtěl bych paradoxně poděkovat, protože pokud toto připustí člověk vašeho druhu, možná se ukáže, že ten "zastydlý antikomunismus" lidí, kteří se osudem markantně liší od pánů Mejstříka a Štětiny není hlasem, který "až po dvaceti letech bojuje s bolševikem", ale možná hlasem, který naše společnost odmítá dodnes poprvé uslyšet a přijmout.

V jednom bych si dovolil přitlačit na pilu - ano, vše bylo řízeno z Moskvy, která poslala pár maníků, kteří radili, my jsme dodali 1,5 milionu knechtů, kteří věřili a konali. Ono to zvěrstvo lze těžko svést na Rusa, když krev tekla z českých ran a z českých rukou.

Ono se ukazuje, že barbarství se usadilo v českých hlavách už hned s koncem války, kdy proběhl zácvik spodiny na sudeťácích. Snad se dnes už dá říci, že nic z toho, co nácek - ne Němec (kde byla Evropa, když Hitler vraždil Němce??) spáchal na Češích neopravňovalo Beneše k tomu, aby lůze povolil se k nim chovat ještě hůř než nácek zacházel s Židy - ti byli vždy zavražděni až na konci cesty, sudetští Nemci na kdejaké návsi. Čím se pak lišíme???

Snad se už může říci, že osud stran pravicových byl předznamenáním, co bude spácháno na mouřenínech z "lidové levice".

To vše musí být vzato na paměť, když pyšně a přitom zbaběle soudíme Mašíny.

Já myslím, že bychom si toto právo vůbec přisvojovat neměli, protože tu stojíme jako sádroví panáci vedle figur z historie natolik "akční", natolik bolestné a hrůzyplné, jakou byla Heydrichiáda pro Mašíny, že těžko můžeme vůbec chápat to, co žili a jak to žili. U jejich otce by bylo dobré chápat jeho letoru jako podobnou té, se kterou se proslavil jiný "blázen" a Hrdina Sovětského Svazu, pan generál Tesařík. O tom se zase tvdilo...., ale tohle je vážné téma, tak nechme humoru.

Ano, ti pánové použili extrémní prostředky, otázkou zůstává to, jestli při větším počtu lidí na jejich straně, při dostatečném počtu lidí, kteří by nikdy nepřipustili to, kam se situace posunula, a co v Mašínech vzbudila, bylo nutné, aby tak konali.
Napsal jste tuším, že takto vyhraněný a sporadický odboj byl nesmyslem, ano, on byl jen šíleným pokusem, stejně jako šíleným byl v důsledku čin Palachův - ničemu nepomohl, nikoho nevzbudil, jen přinesl zkázu svému pachateli. Tedy Mašíni zdánlivě dopadli dobře - jsou v té Americe a ta naše závist a xenofobie nás nutí je "odsoudit", nikoho nenapadá, že prostý fakt ztráty domova, komunity, přirozeného prostředí a všech těch věcí, co se dohromady jmenují domov žádné doláry nevyváží.
28. 07. 2008 | 22:34

kolečko napsal(a):

To vlk - stále hledám důvod, proč bych chtěl Vaše příspěvky také podepsat - a jejich moc.
28. 07. 2008 | 22:37

vlk napsal(a):

Kolečko

až to nebudete moci vydržet, řekněte ajá vámnějaký pošlu rozepsaný. dorazíte ho a dátetamsvlj nick.

Klaka mých nejvěrnějších modrých fandů nepochybně propadne schýze a nebudou vědět, jestli mají lovit Vás nebo mne! Paráda: Nějak to vymyslíme. ,-))
28. 07. 2008 | 22:43

Pocestny napsal(a):

Co se týče medaile, chápu, že Topolánek správně ucítil, že je posledním českým premiérem, který si tohle dovolí. Je to jeho věc, ne naše, protože nikdo z nás pod čarou tuhle volbu mít nebude.
Opět se ptám, můžeme vyvozovat nějaké obecně morální názory na jeho čin, když se dnes vy politici v mediích a my občané na ulicích dopouštíme prasáren plně srovnatelných se "zločiny Mašínů".

Jak může současnost s kauzou Kuřim vůbec soudit minulost?

Pokud odmítneme Mašíny jako vrahy, co potom s piloty RAF, kteří se takových "zločinů na nevinných civilech" dopouštěli masově a denně nad německými městy?

Ptám se, jaký je potom rozdíl mezi Mašíny a těmi,kdo po Benešově lapsu a útěku / dezerci vraždili v uniformách nepřítele říše? Co pánové Gabčík a Kubiš - jsou to hrdinové, kteří umřeli proto, aby banda nevděčných domorodců mohla po válce místo tichého hnití v masových hrobech pana reichsprotektora kvičet,že kvůli nim vyvraždili Lidice? Nebo jsou to opět zabijáci v uniformě protivníka??

Jak pořešíme Legie - hrdiny protikomunistického tažení západu Ruskem, zakladatele státu nebo dezertéry ,kteří vraždili v uniformách nepřítele Mocnářství??

Systematicky jde vždy o ozbrojenou iredentu proti vůli většinového stáda, které nebojuje o svou svobodu a nezávislost, nebrání jí, ale radši mešká pod bagánem hegemona s fešáckou výmluvou pro vlastní neschopnost základních sebezáchovných kroků.
28. 07. 2008 | 22:52

Gudka napsal(a):

Mašínové jsou takovým tuzemským folklórem, pokračovatelé Leciána a Babinského. Jenže, co čert nechce, ti druzí dva bandité doznali z jakýchsi důvodů mnohem lepšího přijetí u lidí, byli oblíbení už za života, zpívaly se o nich písně (o Babinském dodnes). Smůla, že o Mašínech nezpívá dokonce ani Parkanová s Vyčítalem.
28. 07. 2008 | 22:54

vlk napsal(a):

DocentuHavlovi

napsaljste nejspíšvůbecnejzajímavější blog ohledně Mašínů.který tiu byl otištěn.

Souhlasím v podstatě se vším,c o píšete.
Ale a´t byla frustrace Mašínů jakíkoliv,osobně jejich odboj neberua ahrdinyje nepovažuji.
A to kvůli dvěma konkrétním skutkům.
První věc:zapalování stohů slámy a palba ze zálohy a na vzdálenost na hasiče.Pokud tohle někdo pokládá za odboj- střílet po hasičích,kteří mimojiné chránili svoje chalupy aby také nechytly, tak ho musím jen politivat.

Věc druhá:
Podříznutí zraněného esenbáka.byl tomimo jiné starýčetník. CO sloužiluž za republiky. Prýto museli udělat,protože sije pozorně prohlížel..Nevím,jak zastánciMašínů,ale pro mne je něco podobného naprosto nepřijatelné.Pokudbybylo došlo k přestřelce a oni ho zastřelili -nemámproblém.Ale podříznout zraněného? Tohle je jak od AL kajdy.A tam taky pro men Mašínové patří.

Mimo chodem- tři s e prostíleli na západ.Mašínové plus Paumer. Dva byli chyceni. Tři další lidé napojení na jejich skupinu skončilina šibenici. Mylsím, že 15 dalších bylo zavřenona hodně dlouho. Divná matematika.

Je pro mne naprosto nepochopitelné, že nikdo zatím neuvažoval o vyznamenání -in memoriam členů skupiny Černý lev nebo členů skupiny kapitána Kordy.
Černý lev byl daleko efektivnější než Mašíni, kapitán Korda připravoval převrat. Ovšemnikdo znich nebyl barvotiskovýjako Mašíni. Kvůli otci Mašínovi.
A ještě k Husákovi. Promiňte,a le já váš obdiv k němu nesdílím. Ani k tomu,jak dokázal vzdorovat. O to nepřijatelnější je pro mnejeho působeníza normalizace.
Byl sobněodolný protibolesti.KAždý má práh jinde.Byl ovšem odolný i vůči lidskému citu a smyslu pro demokracii. Je topromenpodobné,jakokdybych obdivoval Goeringa projehopsotoj vNorimberku a kvůli tomu, že dostál důstojnické cti a pověsti německéh omaršála.
28. 07. 2008 | 22:57

Pocestny napsal(a):

No vlku, vaše demagogie je pod tímhle tématem stejně bohorovně sprostá, jako je váš velectěný Vrchní pingl Paroubek.

Znovu ukazujete, jak se po válce česká levice v sudetech ponížila na nácka, jak se v paesátých ponížila na Podmongola a v 69 v pokomouše.
Domníval jsem se, že níže už to nejde, současnost české levice dokazuje, že její duševní senkruvna jest bezednou.

Je dobré vidět ten kontrast mezi levicovým intelektuálem výše a vulgárním křupanem na obou stranách ulice českých Politických věznů vlastní malosti.
28. 07. 2008 | 22:59

Hurá napsal(a):

Dobrý článek, pane Havle.
Čin Mašínů je, podle mého názoru, neodpustitelný. Doba to byla ale hrůzná. Jenomže i jiní lidé té doby emigrovali a dokázali to bez vražd. Státní vyznamenání se dává za čin(y), které jsou přínosem pro stát. Útěk Mašínů žádným přínose nebyl.
28. 07. 2008 | 23:06

StandaT napsal(a):

Vy Kakao... A vy Kubiceho...Vy Pandury... Vy taky Pandury... Vy Unipetrol... a vy ... a vy ...
Takže pukavcová bitva.
28. 07. 2008 | 23:13

vlk napsal(a):

Pocestný

evidentně každý chodíme svou cestou. Vyse držte té vaší.
Tam skutečněnemá demagogie místo. Srovnávat Gabčíka s Kubišem s Mašíny, to je tedy výkon.Podobně letce RAF při bojovém nasazení.
A dokonce legie!Nemámprostě slov.
Jste tak hloupý nebo tak drzý?
Nebo kombinace obojího? Nejspíš.

žijte si ve svémsvětě,kde vrazijsou hrdinové. Já si zůstanu taky ve svém,kd e vrah je prostě vrah.

A kdy neplatí, že účel světí prostředek. Protože to by mne pak stavělona stejnou úroveňs vámi. AUsamou binLadinem.tensi to totiž myslí také.
Ve jménu toho, co se jemu zdá správné je možné všechno.
Jámámzas epochopení pro svět,kde Usámy likvidují. A nestaví jim pomníky.
28. 07. 2008 | 23:14

Gudka napsal(a):

Stále jaksi zapadá, že Mašínům trvalo propstřílení a prořezání na Západ celé dva roky - doba nebývale dlouhá a těžko vysvětlitelná, zejména pak svízelně interpretovatelná jako motiv při "překonávání překážek", které jim "bránily" v útěku za svobodou plné dva roky předtím, než k útěku vůbec došlo.
28. 07. 2008 | 23:16

vlk napsal(a):

Pocestný

a ještě něco.Než budete něco blábolit o tom, kdo se kdeo od koho učil,trošku si sem tamněco nastudujte.

K odsunu patří nejen masakr v Ústí nebo u Vráže u Berouna nebo pochod smrti z Brna.
Ale patří sem třeba také zastřelený financv obcibroumov,patří semi dva zastřelení kolegové ve Třech Sekerách. A je toho víc. BAvíme s eo podzimu 45.

A nikdo rozumný nemůže schvalovat excesy divokého odsunu.

Jenže vy si naprosto přiblble přivlastňujete z historie tohohle státu ,c o vám libo. Byl jste takhle s tatečný i za bolševika?
28. 07. 2008 | 23:19

Gudka napsal(a):

Srovnánvání Mašínů s Kubišem a spol. je nesmysl, to byli vojáci na oficiální misi, Není ani správné označovat Mašíny za teroristy .-teroristé zabíjejí k půrosazení určitých omezených cílů a když jich dosáhnou, od dalšího násilí upouští. Mašínové, stejně jako Lecián, Buisson, Babinski, Ondráš, Andrássy byli bandité, tedy lidé zabíjející ze záliby v zabíjení.
28. 07. 2008 | 23:21

kolečko napsal(a):

To Pocestný.
Odkud jste nám přicestoval pane Pocestný, že o Vás nic nevím? Vaše duševní vývody jsou skutečně originélní, uvažujete jako Váš velký guru - největší hulvát na světové scéně. Velmi se mi líbila část Vaší repriky - že: - je posledním premierem, který si to může dovolit .... rád bych doplnil - je posledním premierem za stranu, která má svojí ideovou podstatu ve zlodějinách , podvodech a nezná takový pojem jako charakter a slušnost.

Je dojemné, jak se Vy, všichni vyznavači modrého supa oháníte demagogií z druhé strany. Také mi to napsala jedna paní senátorka, předsedkyně zdravotního výboru, když jsem jí napsal názor na to, že její myšlení neodpovídá jejímu vzdělání, když ve své státnické řeči v senátu uvedla : co vlastně chtějí ti nenasytní důchodci, vždyť podle statistiky pana Julínka a Cikrta se jim v průměru zvedly náklady na zdraví pouze o 360 korun měsíčně a my jim dáme v srpnu o 470 korun více, takže jim ty náklady překryjeme.

Asi se paní senátorky velmi dotklo, že jsem se jí zcela demagogicky a sprostě zeptal na jednu věc. Jak je možné překrýt to co také udělala její rodná strana modrého supa - zdražila potraviny, zdražila energie, zdražila nájmy, zdražila dopravu, zdražila všechny platby u všech institucí ....., to je ta stovka navíc?

Ono se jí to dámy velmi dotklo. Tak jste utlocitní všichni, a protože jste vpodstatě hodní lidé tak najdete v sobě i potřebu ocenit sprosté zločince a vrahy. Vrah ze zálohy je vrah i když svůj čin omlouvá ideologií.

Jenom na okraj: v pátek vždy rád sleduji dýchánek pana Jana Krause na ČT 1. Teď poslední, kdy byl jako host vrahoun Palmer jsem šel raději opékat buřty, než poslouchat to odporné žvanění. Mám dojem že jste si pane Pocestný docela porochnil při sledování.
28. 07. 2008 | 23:21

Karel napsal(a):

A je legitimní otevřený odpor proti současné vládě? Má vůbec svou legalitu, když vznikla podvodem? A stále více ji ovládá mafie a korupce.
28. 07. 2008 | 23:48

malinsky napsal(a):

Fakta zůstávají fakty a souvislosti souvislostmi. Někdo je schopen vnímat svět v jeho složitosti, jiný nikdy nedospěje. K postiženým se musíme chovat s jistou tolerancí, která by však neměla být bezbřehá. Jiří Havel se posouvá krok za krokem do skutečných zeměpisných šířek prvorepublikové noblesy. Patří mu za to můj srdečný dík.
29. 07. 2008 | 06:39

radek napsal(a):

EKONOM 24.7. STR. 46
Čudla Čunek a velké ryby
Pohybujeme se v době paradoxů. "I za socanů se kradlo, ale v takové míře jako teď, to nikdy nebylo," říká jeden význačný český podnikatel. Mezi lidmi z byznysu není sám, kdo tvrdí, že míra korupce a výše provizí už dosáhla obludných rozměrů.

P.S. bez komentáře aneb co se v MFdnes a LN nedočtete
29. 07. 2008 | 06:59

jarpor napsal(a):

Pane docente,

Dnes, myslím bodujete plusovými body. K poslednímu odstavci jen dodatek : Tak jako nejsou Klaus a Havel bolševičtí pohrobci, není ani Topolánek se svou medailí příznivec vraždění. Jak jste napsal – forma a efekt nemá jednoznačnou odpověď. A to platí jak na tehdejší činy Mašínů, tak na postoje výše zmíněných protagonistů současnosti.

Ale, vlk se vrátil a razantně zavyl, tedy, razantně vstoupil do debaty.
No, jsou-li lidé slušní, asi budou i neslušní. O mravních korektivech těch prvních jsme se dozvěděli. Co takhle o morálních korektivech těch druhých, jen tak, pro objektivitu, o nich nic ? Skutečně po osmi letech jejich vlády jsme zapoměli ?Povýšenecké výzvy diskutujícím, aby si doplnili vzdělání, jsou zase tady. Takže vítejte po dovolené v plné síle a nezměněn !

Jedno přísloví říká : Poturčenec horší Turka. To jen k někdejšímu vyjádření vlka o vlkově hlasu ve volbách těm slušným. Divná volba divného vlka. Buď měl vlčí mlhu tenkrát, při volbách, nebo ji má dnes. A nebo ji má stále.
Kolečko

Zajímavé, panu Kolouchovi, který taktéž psal paní senátorce o 470 korunách ( pod blogem pana Hvížďaly, jsem položil dotaz. Neodpověděl. Ten příspěvek Koloucha a Váš je téměř totožný. Ani vy se nepokusíte odpovědět ? Že by náhoda, nebo Kolečko = Kolouch, přiznáte se ?
Hezký den
29. 07. 2008 | 07:03

Kolečko napsal(a):

To Jarpor - pane, měl by jste si otevřít detektivní kancelář.

Je zajímavé jak až jste útlocitní Vy modří bojovníci, když Vám připadá dotaz na "jemnou" dámu za demagogický. Podle toho co říká a co má uvedeno na svých stránkách, tak tak jemná není. Je to tvrdá zastánkyné toho co zde zavedla její (a jsem přesvědčen, že i Vaše) strana.

Školení o tvorbě cen mi nemusíte dávat. Dříve samozřejmě státostrana, bez které se nepohl lístek na stromě - diktovala ceny. Dnes to je trochu jinak, to jak se tvoří ceny vymezují mantinely a ekonomická opatření, které tvoří vláda. A jestli Vy nevidíte to, že vlastně veškeré zdražení za poslední dva roky proběhla v našem státě je pouze prací vlády absolventa vojenského gymnázia Topolánka, tak je to pouze a jenom Vaše věc. Každé zdražení, které není podloženo vnějšími a skutečnými ekonomickými podmínkami je zločinem na nemajetných lidech. To ale lidem Vašeho naturelu nevadí, protože dle Vaší teorie si za to mohou sami.

Jediná cesta k odstranění vlády tohoto typu, která používá lží a podvodů (stačilo se podívat na ČT 1 - Vládneme nerušit - kde byla v celé nahotě předvedena nechutná politika obou opostran), jsou nové volby, kdy bude určitě odstraněna. Všichni jsme se přesvědčili, jak to ODS umí (heslo Klause při jedněch volbách).
Kolouch alias Kolečko

Pokuste se také přiznat Jarpore alias SuPe - nehledal jsem Vaše adresy - ale myšlení je stejné.
29. 07. 2008 | 07:29

jarpor napsal(a):

kolečko

Dobrý den,

živím se jinak, díky za tip. Nevyužiji, Vaše odhalení by zvládlo dítě.

Školení Vám nedávám, jen jsem se slušně ptal, ani žádným bojovníkem Vás neoznačuji ... s termíny jako "zločin" ap. neplýtvám. Nad odpověďmi se zamýšlím, jejich nositele se snažím pochopit - tedy do jisté míry a do jistého času ...

A jen pro Vás : těší mne, že existují lidé s podobnými názory jaké mám já. S tím SuPem jste mimo.

Přeji Vám hezký den
29. 07. 2008 | 07:42

Stařeček napsal(a):

to Kolečko, také se občas rád dívám na Krausův pořad ale při Palmerovy jsem také musel přeladit. Čím pak to asi bylo?
29. 07. 2008 | 08:33

Ládik napsal(a):

Mašínům komouši utýrali matku. To plně ospravedlňuje odvetu, třeba zabít 50 lidí, kteří se na tom podíleli (a zejména komunistů, kteří mají třídní boj v popisu práce). V ČSR Mašíny nečekal normální život, ale jen perzekuce. Co udělali, nedělali pro slávu - vyznamenání bych jim nedal, ale v žádném případě bych je nezatracoval. Nejhorší ponaučení z případu Mašínů (a jiných) je to, že původce násilí (komunisté a jejich sympatizanti) nebyli nikdy potrestáni, dnes jsou u moci, smějí se lidem do xichtu a jejich potomci jsou privilegovaná vrstva.
29. 07. 2008 | 08:37

Saliven napsal(a):

Ládík:
Až na to, že bratři Mašínové prováděli své akce v letech 51 až 53 a Zdena Mašínová st. zemřela v komunistickém lágru v roce 1956 poté, co byla odsouzena za svoje syny.
29. 07. 2008 | 08:44

Nuba napsal(a):

nevím, nevím,

něco mi špitá, jestli tady neběhá nějaký "alias", ale možná se pletu
29. 07. 2008 | 09:05

Ládik napsal(a):

Sal:
nemyslel jsem to tak, že akce Mašínů byla odveta za matku (třeba to tak v textu může vyznívat). Za utýrání matky žádná odveta nebyla - snad byli vrazi (myslím tím vrahy ZD. Mašínové) vyznamenáni a žijí mezi námi. O tom ale nikdo nepíše, protože se to nehodí do krámu.
29. 07. 2008 | 09:06

SuP napsal(a):

Pane docente,
v hodnocení Mašínského odporu se připojuji k "jarpor"ovi, tam nemám co dodat.
Dokonce mám pocit, že Vaše články jsou daleko objektivnější než články pana doktora Hořejšího, zřejmě si dokážete lépe vybírat témata.
K Vaší větě, viz výše, .."Pravice a levice ve skutečnosti často vzájemně přejímají svá stanoviska a zabudovávají je do svých teoretických i praktických konceptů." bych měl pouze ze své pozice malou doušku. Pokud jsou koncepty pravice a levice navzájem podobné (a to v případech hledání cesty, jak účinněji řídit společnost jsou), nevidím hlavní rozdíl v pravolevém pohledu na věc. Rozdíl vidím v tom, že pravicové nápady vycházejí z předpokládaných možností a předpokládaných zdrojů a jimi jsou korigovány už ve svém návrhu. Naproti tomu návrhy levice bývají většinou daleko košatější, avšak bez ohledu na to, odkud budou zdroje. Pravice přemýšlí, jak naplnit pytel peněz (zdroje), levice vidí jen ten pytel s penězi (zdroje).
29. 07. 2008 | 09:37

jarpor napsal(a):

Nuba

Ne, nepletete se. Navíc onen "alias" asi ve stylu - podle sebe soudím tebe - myslí, že se třeba ostatní chovají stejně ...

SuP

Po Vašem příspěvku, i s douškou, kterou "podepisuji", soudím, že je dobře, že nejsme "jeden".

Hezký den
29. 07. 2008 | 10:03

Charlie napsal(a):

pane Havle,

v této zemi byla každá pátá dospělá osoba členem komunistické mafie.To znamená i s rodinami (v Čechách) cca 4-5 milionu lidí v desetimilionovém národě.
V takovéto zemi samozřejmě nemohlo dojít k vypořádání se s komunistickou minulostí? Vždyť téměř každá rodina měla svého bolševíčka.

A tak si netroufli ani V.H. ani V.K. foukat proti větru.
Zřízení jakéhosi úřadu na vypořádávání se s minulostí svědčí o bezradnosti a je směšným pokusem nějak to po česku obejít.

Mašínové tak zůstli "vrazi". Starý Gerbeníček, Vaš, Brožová a další pak jen roztomilými staroušky a babičkami.

S vaším hodnocením reálného výsledku odboje dvacetiletých Mašínů a spol souhlasím. Neměl v tehdejší době a situaci naději na úspěch.
29. 07. 2008 | 10:26

jepice napsal(a):

Tak jsem chtěla vystartovat na Pepu za první příspěvěk do diskuse, ale po demagogické tirádě páně Vlka jsem zvadla. Jaksi se mi nechce stát s ním v jednom šiku, i když nadále považuju Pepova slova za ubohá.

Pane docente Havle, napsal jste to dobře.
29. 07. 2008 | 10:39

Xaver napsal(a):

Kauza Mašínů má dnes poněkud komické vyústění. Zatímco v padesátých létech podřízli jako podsvinče pokladníka zaměstnaného režimem nebo zastřelili mladého policajta s malým dítětem, dnes blahosklonně s s vděčností přijímají vyznamenání od bolševického parchanta, který by za bývalého režimu sloužil tomuto režimu ještě oddaněji, než kdejaký pokladník. A nebo, že by se zde projevila "moudrost stáří" na rozdíl od "mladické nerozvážnosti" mládí ?
29. 07. 2008 | 12:25

Imhotep napsal(a):

pro xaver:

To byl dobrý postřeh.
29. 07. 2008 | 12:48

Karel napsal(a):

To Charlie
Máte pravdu Mašínové byli vrazi a lupiči a pokud jim dal Topolánek medaili, tak si tím pouze léčil komplexy synka z protekční bolševické rodiny.
A oni si jí od něho troubové vzali, čímž dokázali, že žádné ideály a přesvědčení nemají.
29. 07. 2008 | 13:11

pgjed napsal(a):

Lepší se to pane Havle. Je to Viditelně lepší, než předchozí článek. Je chvályhodné, že jste si byl ověřit teplotní režim na samotkách, což ale nic nevypovídá o způsobech vyšetřování. Já sice znám z přímého podání jen to, co vím od přímých aktérů vyšetřování v Uherském Hradišti a na Cejlu v Brně, ale zima a tma byly ještě ty lehčí trýzně.

Ve svém předchozím komentáři jsem vás obvinil z povrchnosti a ignorance. Na svém obvinění bohužel musím trvat. I v tomto blogu potvrzujete, jak lehce na povrchu věcí zůstáváte. Čím? Tvrzením, že jediným statečným byl Husák. Není to pravda. Těch statečných byla řada. Vzhledem k tomu, že nebyli tak prominentní jako největší slovenský bolševik, stálo je to většinou život. Jenom pár drobných příkladů. Lidovecký poslanec Rostislav Sochorec, byl umlácen ve vyšetřovací vazbě. K lékaři přivlečen ve stavu agónie. Otec Toufar, farář z Čihoště. Nepřiznal zázrak, nejspíš zinscenovaný STB, ani, když jej bolševický hrdlořez Mácha umlátil k smrti. I můj táta unikl zatčení, jako člen jedné z ozbrojených odbojových skupin na Moravském Slovácku, jen díky dobré konspiraci skupiny a statečnosti svého přítele, ze kterého to nevymlátil ani Grebeníček, ani Hlavačka. Ani můj skautský vůdce nikdy nepřiznal, že výroční střediskový oheň v roce 49 byl konspirační schůzkou odbojářů, i když jej Grebeníček několikrát zmlátil do bezvědomí...

Husák sice nepodlehl ve vyšetřovací vazbě, když se ale dostal k moci, nikdy nepřiznal, že mu po příchodu do Leopoldova zachránili život před umlácením spoluvězni, panáčci z tzv Vatikánu. Naopak proticírkevní tlak za jeho panování neměl daleko k represím padesátých let.

Já vím. Asi to není pro vás tak úplně jednoduché, přiznat si některé věci v jejich syrovosti a skutečných proporcích. Je věcí každého, jak věrohodným průvodcem po vlastním osudu si chce být.
29. 07. 2008 | 13:25

Ivan napsal(a):

Velmi objektivní článek, s mnoha věcnými fakty, pane Havle. Prob-lém chápání diskutérů je ovlině-na určitou formou zaslepenosti a formování se někam, aniž by se články řádně přečetly. Nenechte se odradit, snad to formování do leva nebo prava nebude tak rozho-dující a lidi se sjednotí na for-mě diskuze bez zbytečných výpadů a zaslepenosti, jak krásně píšete.
29. 07. 2008 | 14:23

jepice napsal(a):

Xaver:
Jedna z věcí, které jsme vyčítali komunistům, bylo vyznávání správného původu. Nemáte dojem, že od nich opisujete?
29. 07. 2008 | 14:27

Čochtan napsal(a):

Ježíšmarjá furt to samý !!
Ti zabití byli bez vyjímky součástí zločinného systému. Měli tolik důvěry partaje, že dostali zbraň. Ne na bažanty, ale na lidi. Škoda jich nebylo, tak o čem se bavíme ?
29. 07. 2008 | 15:38

JC napsal(a):

Jak nazvat řežim, kde k tomu, aby z občana vlastního národa udělal nepřítele, zrádce a zločince pouze za vyjádření stanoviska
"nejdu s vámi ?" A toto trvalo po celou dobu jeho existence a ne pouze v letech 50-55.Zapomněli jste na Pavla Vonku ?
A ty medaile? No prosím vás,to je jen taková náplast za to, že Mašínové nemohou přijet domů, aby náhodou neskončili v báni, zatímco mnozí komunističtí "bijci", kteří mají na rukách mnohem více krve si užívají důchodů./Vždyť si na ně poctivě vydělali ne?/
29. 07. 2008 | 16:01

Kritik napsal(a):

Za úvahu stojí myšlenka, která o 3. odboji zazněla v pořadu historie.cs. Ptejme se - kdo byl proti a proti komu vlastně byl?

Komunistický režim zde vznikl na základě regulérního demokratického vývoje - podle výsledků voleb. Většina lidí měla v čerstvé paměti zrady západních velmocí a také prožitý krach kapitalismu při hospodářské krizi. Že se v podstatě nechali obalamutit těmi, kdo jejich pocity dobře znali, je věc jiná.

Takže - socialismus jako nové spravedlivé řešení podporovalo přinejmenším 2 milióny lidí ze stranické základny (nejenom členové KSČ, ale všechny strany). K nim zpravidla patřili rodinní příslušníci, tedy odhadem celkem 6 až 8 miliónů lidí. Dále řada lidí, jak je to obvyklé, se prostě vezla s dobou - přizpůsobili se a nový stav jim vyhovoval.

Kdo tedy ve 3. odboji bojoval a proti komu? Snad nebojoval proti většině obyvatel státu? Bojovníkem tedy mohl být pouze ten, kdo se stavěl na odpor vůči konkrétním formám perzekuce proti sobě, blízkým či přátelům. Nebyl zde zjevný a přesně definovaný nepřítel jako při boji za samostatnost ČSR nebo při boji proti fašismu (1. a 2. odboj).

Položme si otázku: Chtěli Mašínové ozbrojeným terorem změnit stav, který vyhovoval většině obyvatel ČSR a který většina obyvatel s přesvědčením podporovala?
29. 07. 2008 | 17:49

Řeřicha napsal(a):

Čochtan - bavíme se o tom, že jejich otec oddělával gestapáky a nácky z partaje, organizoval atentát na Himmlera, apod., nikoliv třeba na bavorské pošťáky, svázané a pohozené na zemi. Kdyby Mašíni podřízli vašeho dědečka, zpíval byste o nich úplně jinak. ;)
29. 07. 2008 | 17:55

tata napsal(a):

Myslím,že to je jedno z nejlepších ohodnocení teto situace.Ovšem většina diskutujících si jede svoje linie.At kladné nebo záporné.Jeto dost pochopitelné,protože se na Mašínech da najít obojí.Těžko se ty dva tábory na tomto schodnou.Je to v přístupu a pohledu na život.Ja osobně s vyloženě záporného přístupu,ovlivněném přístupem k informacím.se můj postoj změnil,vrahy bych je nenazýval.Ale bohužel kvůli svázanému a podřezanému člověku je hrdiny nazývat nemohu.ODVAŽNÉ,snahu něco změnit a nezůstat v rukama v klíně.Velky vliv odkazu jejich otce a i vojenská výchova, to všechno vytvářelo jejich činy.Ale řeknu to trochu nadneseně srovnaním,hrdina ani za cenu života svoje ho nepodřízne svazaneho padoucha.Pro mě sou v tomto případě hranice které se v zajmu jakýkoliv vznešených cílů nejsou prolomitelné.
29. 07. 2008 | 17:57

Gudka napsal(a):

Takových odbojářů jako Mašínové bylo samozřejmě víc, nejen u nás - ale určité rysy jsou jim společné: Věk, kdy začali s činností, zaměření na "přisluhovače režimu", přelomová doba, kdy dospívali, konfliktní vztah k cizím životům a majetkům, atp. Mám na mysli Martina Leciána, Ondráše, Andrássyho a Bugára u nás, E. Buissona ve Francii. Podobně jako Mašínové vytvářeli kolem svého banditismu příslušné legendy, Mašínové se liší pouze v tom, že tak činili dodatečně. Z historicky doložených odbojářů tohoto typu u nás snad jen Václav Babinský sám svou legendu aktivně nepropagoval, možná proto je ze všech těchto odbojářů nejpopulárnější.
29. 07. 2008 | 18:05

Řeřicha napsal(a):

tata - Souhlasím, já je vrahy nenazývám. Stejně tak hrdiny. Svázaným padouchem lze nazvat Snbáka, ale co se týče jejih druhé oběti, měli by v tomto případě oprávnění podříznout celou výdělečně činnou republiku. ;D
29. 07. 2008 | 18:07

jepice napsal(a):

Kritiku, s vaším hodnocením způsobu, jakým se u nás komunisté chopili moci, se nedá souhlasit. V šestačtyřicátém dostali ve volbách nejvíc ze všech stran, ale většinu neměli. Existuje teorie, podle které přišel únor proto, že se obávali toho, že takový volební výsledek už nezopakují. V únoru došlo k dobře připravenému násilnému převratu, kdy byly ostatní strany paralyzovány za pomoci ozbrojených sil a kdy byla demokratickým politikům znemožněna jakákoli možnost se proti tomu ozvat a obrátit se na veřejnost, protože kromě stranických sekretariátů byly obsazeny i redakce novin a rozhlasu.
Že to tito politici částečně zavinili sami svým předchozím oportunismem anebo naivitou, je jiná věc.
29. 07. 2008 | 19:18

zdesta napsal(a):

Kdo z vás diskutujících je schopen podříznout svázaného člověka? O čem to diskutujete ?
29. 07. 2008 | 19:25

kočka šklíba napsal(a):

Já považuji každého, kdo podřízne svázaného člověka za vraha a také nychápu, proč, a o čem zde didkutujete. Dovedete si to představit, nejen,že byste vy toho byli schopní, ale že byste to viděli? Pořád byste ideologicky žvanili že sice ne hrdinové ale chápete je? Nejvíc mě zklamal tata, vnesle do diskusí selský rozum, pohodu, klid.Ale tohle co jste tato napsal, sice ne hrdinové, ale ne vrazi? A co tedy? Opravdu by mě zajímala Vaše odpověď
29. 07. 2008 | 19:34

vlk napsal(a):

jepice

nestůjte se mnou v jednom šiku.Stůjte klidně na chodníku. Nebo kde chcete.

Zmého hlediska máte ovšem divnou definici demagogie. Demagogie je pro mne účelové vytrhování z kontextu.
Byl bych vám vděčen za sdělení, kdeže jsem se podobné manipulace v odpovědi Pepovi dopustil. Pokud vám náhodou vadí forma,jak jsme si Pepu podal, pak vás musím zklamat. Jsme vyznavačem hesla na hrubý pytel hrubá záplata. život mne naučil, že každý nejlépe rozumí tomu slovníku, který sám používá. Dál mne naučil, že dost lidí je velmi citlivých přesně na ty triky,které sami používají vůči jiným.
Nebuďe se nou v jednom šiku. Rozhodně ne.
29. 07. 2008 | 20:13

vlk napsal(a):

Kolečko

příteli, předpokládám, žes poznal, že u těch, co jsme mínil, skutečně schýza funguje.

Oni totiž jakmile slyší nebou čtou vlk mají modrou pěnu u úst... a když jsi ty řekl vlk, modrá pěna se snesla na tebe. Humorné,nemyslíš?
29. 07. 2008 | 20:16

Marty napsal(a):

vlk: chovate se jako idiot a jeste jste hrdy, ze na Vas ostatni adekvatne reaguji :) Skvostne :)
29. 07. 2008 | 20:40

vlk napsal(a):

Máme zde jisté,řekněme, diskutéry, kteří reagují podle pavlovského reflexu. Slintají, pokud jim zabliká žárovička. A nasadí kdysi, se říkalo třidní, dnes stranickou optiku.
A jedou.
Mlátí kolem sebe hlava nehlava, logika nelogika.
Ano, vlkse vrátil rasantně zavyl. Jak je jeho zvykem.
Nic nového.Nové by ovšem bylo, kdyby slintající pavlovec reagoval logicky.
Ano omravních korektivech těch takzvaně pepovsky a zžejmě jarporovsky slušných jsme slyšeli. O mravních korektivech těch druhých prý ne. A následně je ještě údiv o tomjak někdo mohl nějak volit.

Takže podám elementární vysvětlení.
Existuje něco jako svobodný volič. Nestraník. Svobodný ve volbě. Který měří skutky vlád a stran a rozhoduje s enikoliv podle stranické discipliny , ale dle toho,jak vyhodnotí situaci. Těmhle neslušným lidem třeba vadí, když mají politici strany, která je jim ideově nejbližší pokaňkané vesty. Vadí jim,když leadrem jejich regionální kandidátky je bývalý politruk. Vadí jim.. no prostě vadí jim toho dost. Protože krádež je krádež protyhle neslušné vždycky. Na rozdíl od těch pepovsky slušných, podle kterých je krádež krádeží jen tehdy, když s ejí dopustí polituický oponent. Chápu, že tohle je nad logiku stranického pohledu , ale jsou i tací podivíni.Asi nepochopitelný vnitřní korektiv ,ale nedá s e nic dělat.

Pěkná je větička o poturčencích, podivných volbách a vlčí mlze.Vysvětlovat někomu, že třeba svobodný volič může dospět i k názoru, že zemi je třeba reformovat, a že od koalice s komouši se to čekat nedá, je zbytečné. Tohle nebudu ani zkoušet.Proč?

Ale když nad tím tak přemýšlím, může být , že slintající pavlovec má přeci jen pravdu.... Totiž s tím, že jsme skutečně měl vlčí mlhu, když jsem volil , jak jsme volil a přesvědčil rodinu, aby volila stejně. JMěl jsme samozřejmě předpokládat, že když nebude dost hlasů, budou zíískány metodou ber kde ber. A to opakovan. Že se to stane principem pro zisk hlasů volitelů. Měl jsme předpokládat, že dosavadní nepříliš košer metody vládnutí budou více než překonány. dokonce tak, že do nich bude,jak konstatoval nezávislý soud bud e zatažena i justice a dokonce, že soud bud e konstatovat, že tu mám e justiční mafii.měl jsem předpokládat rozklad specialisovaných útvarů policie. měl jsme předpokládat, že budeme mít velmi podivného, spořivého ministra, který holt podle jistých detektivů mohl přijít k majetku jinak než korupcí. Ale pokud k němu přišel, přišel jak němu přišel, pak nejspíše kolizí se zákonem o dani z příjmu fyzických osob. Jakpak se takovým lidem říká? Nemohu si vzpomenout.
Kupodivu si vzpomene jehoho ministerský kolega, kterému vadí nejdříve nejasný půlmilion, aby mu následně nevadil celý milion. Ale prý je to promlčené a dělali to tak všichni. Na tom názoru by nebylo nic špatného. Kdyby ovšem onen kolega nedal veřejně své slovo. Měl jsme předpokládat i to. Měl jsem předpokládat i spoustu dalšího. Měl. Nepředpokládal.Sic e jsem si nic moc nesliboval a nečekal,ale byl jsme dostatečněnaivní, abych nečekal ani zlomek skutečnosti.
Slintající pavlovec má skutečně pravdu. Kneuvěření.Jdu s e kát a přemýšleto o sobě.
a jemu, který,jako slušný člověk toto všechno,na rozdíl ode mne předpokládal a protože to dělají ti jeho, tak mu to nejen nevadí, ale dokonce je to v pořádku, přeji,aby žil modře a nikdy jinak.
29. 07. 2008 | 20:42

vlk napsal(a):

Marty

už s e chovám jako vy? Přezkoumám to. To by skutečně bylo na pováženou
29. 07. 2008 | 20:43

třebaKarel napsal(a):

Představuju si ,
že považuji bratry Mašíny za hrdiny a záleží mi na jejich uznání stůj co stůj .
Vychází mi jediná ale myslím schůdná možnost .
Založit spolek , nechat si udělat medaili a předat jim ji .Místo nadávání druhým .Kdybych v to opravdu věřil ,měl bych radost jak je to snadné .tK
29. 07. 2008 | 20:47

Marty napsal(a):

vlk: mozna Vam napovi, ze adekvatni reakce na chovani idiota se dostava pouze Vam.
29. 07. 2008 | 20:58

vlk napsal(a):

Marty

každý soudí podle sebe. Známá věc.
Včetně vás. Řečeno s tetou Kateřinou - hloupému každý hloupý.
29. 07. 2008 | 21:14

Ikena napsal(a):

Vlku,
ještě horší je to na komunální úrovni, to je teprve džungle. Jistá hrdiná obec ve Středních Čechách se postavila proti hejtmanovi B. O co šlo, samozřejmě o velké pozemky. Obec se postavila proti záměrům přátel pana hejtmana, a to i přesto, že za ně orodoval. A jak to dopadlo, občané přišli o přímé autobusové spojení s Prahou a finační kontroly už vyrazily. Zvláštní to doba, ODS proti zbytku obyvatel obce, napětí se dá krájet.
Očekávám dusné léto a horký podzim.
29. 07. 2008 | 21:16

vlk napsal(a):

Ikeno

no taky někde bydlím ,-)))

leč jsou obce,kd e nevládnou modří a je to tam nemlich stejné.

Já s enesnažím říci ODS je špatná v kontextu - jen a jen ODS je špatná.
Mně vadí fanatik co tvrdí kradou jen ti druzí. A má vždycky omluvu pro ty svoje.
Tam požaduje důkazy, u protivníků nikoliv. Tam vyznává presumci viny. U vlastních zásadně jen presumci neviny a to i po dovolání k Nejvyššímu soudu,kdy zpochybňuje tu kvalifikaci tu nezávislost soudců a začne okamžiitě mluvit o bolševizaci justice a o soudcokracii.

Tohle všechno mi vadí. A je jedno, kdo je toho nositelem.

Chtěli jsme tu po bolševikovi asi dost něco jiného , ne?
29. 07. 2008 | 21:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlk:
Nikoliv, řečeno s Forrest Gumpem.
Teta Kateřina tak sebekritická nebyla.
29. 07. 2008 | 21:41

tata napsal(a):

kočka šklíbla

Mrzí mě že sem VÁS SKLAMAL,ale je to můj názor jedince který je bezvýznamný.

Pokusím se pro Vás vysvětlit.MŮJ názor byl zpočátku v rovině vrahu,,v mládí,,Je to pochopitelné.Jejich činy byli dost jednostranně komentované.Také s toho pohledu už jinde sem psal že jejich činy působili spíš na podporu režimu čeho sou ,,ty agenti ze západu schopni,, Pravě mé dřívější levičáctví ,,dost naivně důvěřivé,, Nemohlo pochopit proti čemu že to bojovali.

Měl sem to štěstí že v rodině ani v blízkém okolí se nic takového nevyskytovalo,a to co sem slyšel s doslechu tomu sem nevěřil.Samozřejmě rokama zkušenostmi už nebylo až tak lehké mě oblbovat.Začali se mi dostávat tiskoviny o gulagy a o perzekucích proti našim HRDINUM ze západní fronty.A přestával sem chápat čemu to sem věřil?Je vůbec možné ve jménu náké idei provádět takové zločiny a to slovo ani nevystihuje tu zrůdnost těch činu.Je možno vůbec možné že opravdoví a skutečný hrdinové a mnozí z nich tam nechali to nejcennější život si tohle vysloužili za vděk.A odměna jim byl Jachymov nebo umlácení nakou zrůdou se souhlasem režimu. To sou vrahové.V této skutečnosti si nedovolím postavit Mašiny na urověn těchto zrůd.Posuzovat jejich činy podle dnešního měřítka je nemožné a vždy pak vyjde v jejich ne prospěch.

Znovu předesílám jejich střílení po hasiči ,zabití pokladníka je pro mě těžko pochopitelné,ale je to pohled z dnešní doby.COŽ zabití omameneho ,svázaného,podříznutého je pro mě nepřijatelné z pohledu jakékoliv doby,uhlu,a ve jménu i toho nejsprávnějšího cíle,idee,to nemohu akceptovat ani při moji proti jakékoli zrůdnosti.Na tom stojí moje vnímaní života.CHápu že v takovem boji a jejich výchově,znalostech co se děje,nemožnost jen přihlížet bez jakékoliv reakce a době je na urověn vrahu stavět nemohu.a Myslím že nato má málokdo právo.Jen pozůstalí po jejich činech.

Ale za hrdiny je považovat nemohu z jakého koliv uhlu.Život mně naučil nenechat se tak lehko oblbovat a neposuzovat jen lidi podle toho čeho bych já nebyl schopen.Z tohoto pohledu je pro mně nepřijatelné jejich vyznamenání .

Jak bych je nazval.To sám dobře nevím. asi nemám potřebu je nazývat.Asi bojovníky proti zlu které bohužel to zlo pohltilo a ten boj vedly pro mě těžko pochopitelným způsobem a jedním činem který pro mě je naprosto nepřijatelný.
Já píšu jak to ja cítím nepotřebuji se nikomu zalíbit ale zárověn netvrdím že můj názor je správný.
Nevím jestli Vám moje odpověď stačí.VY jste mi polechtala ješitnost že vůbec tak bezvýznamného člověka jako ja bych mohl byt přínosem,bohužel ja sem Vás ZKLAMAL ale takhle já to cítím.
29. 07. 2008 | 21:42

Marty napsal(a):

vlk: tuto teorii nabourova uz pouhy fakt, ze nepovazuji chovani kazdeho za hodne idiota. To Vase vsak ano.
29. 07. 2008 | 21:46

Ikena napsal(a):

Vlk :
plně s Vámi souhlasím. Máte pravdu, zřejmě byla v očekávání jiná kvalita. Dnes již nejde ani tak o strany, ale účelová spojení šíbrů. Pan Šlouf a jeho kontakty jsou toho zářným příkladem. Jakmile zvítězí protistrana, již mají své koně ve hře. Bohužel, opět začíná doba, kdy pro některé úředníky a politiky je občan přítěží.
29. 07. 2008 | 22:01

tata napsal(a):

pane vlk

Beze zbytku souhlasím,že i tam kde není ODS ve vedení je to stejné a že tohle sem rozhodně nechtěl a je mi jedno kdo tu špínu provadí.

Pane Marty

Bohužel ste to Vy který nepřipouští nic jiného než že to Vaše pojetí je spravné a i když mezi řadky a většinou slušně ,,až natoho chovaní idiota,,považujete levici za povl,kteří vás chtějí omezovat.

A jen ste dokazal že hold opravdu pan vlk i když sjeho stylem mockrat nesouhlasím na vas s druhého polu pusobí jak červený hadr.Už jen že jeho zaběr vědomostí je široky a malokdo se mu v argumentaci vyrovná.To že ma jiný nazor a ponechme stranou jestli ma nebo nemá pravdu neznamená že se chová jako idiot.Vtomto případě jte na velice tenkém ledě a dost mě to od Vás překvapilo.
29. 07. 2008 | 22:13

jarpor napsal(a):

Dobrý večer vlku.

Tak jste se vyplakal Vaším „elementárním vysvětlením“ ? Proč ? Někdo Vás o to žádal ? Nikoliv vlku, řekl bych svědomí, ale mohu se mýlit. Svědomí je sviňa. Nikdo Vás nenutí zdůvodňovat, koho a proč jste volil. Nemít slušný výraz pro představitele ideologického směru a přesto stranu nesoucí tuto ideologii volit. Ne já, vy jste bez logiky. A to asi štve. Proto ta zášť, silně přehnaná, ke všemu, o co se jen tato strana otře.
Píšete politruka ne, fajn, pinkl píšící v jisté době oslavné texty vyhovuje lépe ? Až teď ? Proč ne dříve ?

K Pepovi - první příspěvek k blogu - jsem nenapsal ani čárku. Proč ? Na hulváty téměř nereaguji. A vy neslintáte, ale píšete o pavlovském reflexu, žárovičce a pepovsky slušných. Mícháte hruška s jabkama. Taky nic nového, to je u Vás stálá vlastnost. Stejně, jako když Vy, „objektivní“, ale jen podle Vašich kritérií, mistujete ostatní, dle Vás „neobjektivní“ v lepším případě, „modré“ v horším..
Jepice Vám sdělila, proč s Vámi nechce být v jednom šiku. Taky si to schytla .

Vy že jste svobodný volič a nestraník ? O co je Vaše svoboda větší než moje ? O to co si Vy určíte ? A nestranickost ? Tu mohou posoudit všichni kdo si přečtou Vaše glosy. A že tak také činí.Ale ostatní, aspoň někteří, „mají brýle“. Jste údajně bez nich.
Jen si to myslíte a klidné slušné debaty s někým, kdo má jiný názor, bohužel, nejste schopen.

Zem je třeba reformovat, od koalice s komoušama se to čekat nedá. Dobrá. Tak kdo ? „Pravice“ ne, na té nenecháte nit suchou a co činí, blbě činí, „komouši“ s levicí taky ne, takže Marťani ? I ten dobrodinec pan Švejnar se nějak vytratil z politiky a zůstal jen u ekonomie…

Jako na potvoru, po dovolené a pořád stejné …
29. 07. 2008 | 22:34

Marty napsal(a):

tata: levice me samozrejme omezovat chce. Stejne jako kazdeho jineho. Levice to neskryva a neni to nic tajneho ani noveho. Zajimavejsi uz je, jak jste si do te vety samovolne namontoval slovo povl. Tezko pak lze od Vas ocekavat objektivni hodnoceni Vaseho ideoveho stoupence. To vsak neni nic zvlastniho. Kdyz v debate potkam "spriznenou dusi", ktera vsak argumentuje strasne hloupe, tak mam take nutkani to omlouvat.

Vlkuv zamer vedomosti ma jednu nepeknou vadu. Casto se fakticky myli a tu pravdu umyslne hodne ohyba (bohuzel take casto). Argumentacne je take na stiru, protoze normalni diskuse s nim az prilis casto vubec neni mozna.

Ono si je potreba drzet odstup, mit dostatecny nadhled a obcas se odhodlat zachovat jako diskutujici jepice.
29. 07. 2008 | 22:47

Ikena napsal(a):

Jarpor :
po 8 letech vládnutí ČSSD jsem se domníval, že je to dostatek času, aby si strana v opozici připravala na vládnutí. Bohužel, pro mně je to také těžké rozčarování, jsme v polovině a dle mého názoru zde vládne jednou Bursík, podruhé Čunek.
Musíte uznat, že přijetí některých zákonů s jasnými kazy, viz Langrův zákon, svědčí o amatérismu, ale to byl zákon z vládní dílny. Jak dlouho budeme ještě čekat na kvalitní zákony?
Nebo Julínek, kdyby nebyl tak zaslepený a vložil tam výjimky hned, tak to bylo jasně výhodné pro ODS, ale on tlačil všechny, včetně vládních stran do kouta a skončil tam sám.
Jsme v polovině a začínám mít skutečně dojem, že nám začínají vládnout určitá zájmová skupení.
Tato vláda povýšila určité nečisté praktiky na běžný, legitimní způsob chování, to budeme mít nedozírné následky do budoucnosti.
29. 07. 2008 | 22:51

vlk napsal(a):

Jevidět že pavlovec nechápe. Nedá se nic dělat.
Nechť zůstane slinatjícím pavlovcem. S heslemmodráá je dobrá.
A s vírou, že když s e krade pro dobrou věc , tak s enekrade . A může se pro ní zřejmě i vraždit. O tom je ostatně původní blog.

Prostě nechť tihle žijímodře.Od bolševika se liší jenbarvou .Nikoliv fanatismem.
Chuť vystěhovávat jimje oběma společná.

Jsme zěvdav,kdybudou zkoušet zakazovat nezávislé myšlení.
Třeba až nakoupí víc oposičních poslanců. a propracují metodologii pro státní zástupce.

Ovšemiteď musím musím sebekriticky přiznat, že mohou mít pravdu. Vadil mi politruk. Pinglby mi nevadil,kdyby se eventuálně neobjevil spis ,který ho obžalovával ze všeho možného, včetně mrznění nezletilých. To byla trošku silná káva..

Ovšem zapomněl jsme, že pokud budu volit proti politrukovi, volím bývalého lampasáka. Co chcešéfovat státu. Když před tím dovedl k bankrotu malou teplárenskou firmu.

Báječná přípravka na šéfa státu. Díky za upozornění. Příště si dám pozor. větší pozor.
29. 07. 2008 | 23:02

jarpor napsal(a):

Ikena

Nejste sám, když mluvíte o rozčarování.
Strana se může v opozici připravovat jak chce na vládnutí, když nakonec v koalici musí přijmout kompromisy. A je po přípravě, řekl bych. Je to věc strany nebo volebního systému ?

Jak dlouho budeme čekat na kvalitní zákony ? Tak dlouho, dokud proti sobě budou stát dva semknuté šiky, dokud, aby celý zákon nespadl pod stůl, tak se přijme i s blbostma vloženýma do zákona v průběhu projednávání.

Píšete-li o Julínkovi - to je přece jasný důkaz toho, o čem píšu nahoře. Věc připravena v jedné straně je cupována partnery.

A k těm praktikám, zkusme být konkrétní, stejně jako k zájmovým skupinám. Lobbing přece nevznikl až teď a není to jen naše specifikum. Jistě víte, že i v Bruselu se musí lobbisté zaregistrovat. Proč asi ?

Příjemný večer
29. 07. 2008 | 23:11

prirodovedec napsal(a):

Marty: Mame to tezke. :) Levice a vlk volic ODS Vas chce nadale omezovat a mne zase dogmaticti diletantsti papouskujici priznivci jednoho -ismu hodlaji rozlozit mnohe kolem mne s blabolenim, ze reformy jsou nutne bez sebemensich znamek prokazane vlastni profesionality.

Inu kazdy mame svoje trapeni. Ja mam to stesti, ze tzv. reformatori a priznivci -ismu jsou skoro tak legracni jako dustojnicky sbor pod velenim Terazkyho. Takze se mohu snadno bavit a glosovat.

Nicmene jsem si myslel, ze po rudych papouscich frazi v padesatych letech nas dalsi skupina papousku jiz obtezovat nebude. Bohuzel ... zda se, ze kdo by byl papouskem drive ma nutkani byt papouskem i dnes. Jen si to neuvedomuje.
29. 07. 2008 | 23:12

jarpor napsal(a):

Opravdu objektivní, vlku.

Bankrot teplárenské firmy nebo První městské banky, nebo jak se to jmenovalo...

To o zákazu myšlení ... úsměvné. Vy si pletete i pravou a levou ruku. Pravá je ta, kterou obvykle píšeme. Ale jsou vyjímky !

Jen "vyjte" a lžete si něco o chuti k vystěhování ... je Vám to vlastní ...

Jo, že nechápu, to vím. Nekažte si ťukáním zbytečných vět do klávesnice zrak.

To svědomí, to je sviňa...
29. 07. 2008 | 23:21

Marty napsal(a):

prirodovedec: kdyz ja bych se skutecne rad dozil dne, ze bych se mohl omezovat pouze na zaklade vlastniho uvazeni :(

Papousci jen kecaji. Realne reformy delaji urednici, kteri sedi dlouha leta na ministerstvech a chteji tam byt i za 4 roky.
29. 07. 2008 | 23:22

tata napsal(a):

pane Marty

Nic sem si nenamontoval to pro mě vyplívá z vašich příspěvku z minula a že sem jich od VÁS četl hodně.Což ovšem nemusí byt vyhodnoceno spravně.Ja to vnímam také s toho že Vas levice chce v něčem omezovat.TO je Vaš osobní nazor a Vaš přístup co je omezovaní.

Myslím že je zbytečné se otom přít na toto téma sme diskutovali a ani jeden ze svého neustoupíme.Já vychazim ze svych zkušeností vy se opírate o ruzné autority které jsou pro Vás.ale naprosto nepřipouštíte čim VÁM OPONOVAL PAN přirodovědec.Vy ste přesvědčen jen že Váš názor je spravny,ja o svém nejsem přesvědčen že je jedině spravný .Ono totiž nic takoveho není.Uplně dobře pro všechny nejde.Je to jako v rodině co vyhovuje jedné je pro druhou špatné.PAK kategorické,že někdo vás omezuje nebo chce je jen vaše vnímaní a je to jednostrané.Já vam vubec neoponuje že z vašeho pohledu není spravné,

Za dalším je vidět kdo šablonuje.IDEOVÝ STOUPENEC.Já žadného nemám.jasně sem napsal že ponechme stranou kdo má pravdu.To co řikate o vlkovi on řiká o Vás.Vyslovte nesouhlas,

JESTLI o nekom prohlásíte že se chová jak idiot je uražka a jako advokat to snad nepopřete.A proto sem napsal. že ste na tenkém ledě a že ste mi překvapil.Když v jedné debatě pan vlk použil nepatřičnou věc napsal sem to taky.

vaše citace: Ono si je potreba drzet odstup, mit dostatecny nadhled a obcas se odhodlat zachovat jako diskutujici jepice.
Vtomto ste teda propad, jestli je odstup a nadhled toto.TAK vyslovuju nesouhlas.COŽ je muj osobní nazor a je mi jedno jestli je to petr nebo pavel.

To samé jestli mi někdo zaručí činama dusledné dodržovaní zakonu a spravedlnosti budu klidně ač levicově zaměřen volit pravici i obětovaní jinych věcí.Toto je promě priorita.
29. 07. 2008 | 23:51

tata napsal(a):

pane japor

Co je objektivita do toho slova se vejde uplně všechno,?
30. 07. 2008 | 00:17

Marty napsal(a):

tata: vsak ani levice nepopira, ze je treba lidi oemzovat. Levice si vsak mysli, ze to dela pro dobro lidi a nekomu to muze i vyhovovat. To neni zadny muj nazor. Nazor je, ze to je spatne. Ze to vsak levice cini, je prosty fakt.

Kdyz reknete, ze chcete socialni stat a druhy s Vami souhlasi, hle, uz mate ideoveho stoupence (ci spojence :)). Dal jsem vsak psal o "spriznene dusi", coz je termin mozna jeste vhodnejsi (samozrejme vcetne uvozovek).

Urazka by byla, kdybych vlka nazval idotem. Takto jsem ho pouze upozornil, ze ma navic a nemusi se zbytecne ponizovat na uroven idiota.

Ja si odstup udrzuji. Proto si tady mohu z lidi tropit zerty a ne vzdy vsechno myslet vazne.

Zakony se u nas dodrzuji. Jen je tu trochu vetsi bordel nez jinde. Sice se u nas porad breci, jak by jinde tohle nikdy neproslo, ale by to proslo i tam. Ale nejak nechapu, jak muze levice lepe zarucit dodrzovani zakonu a spravedlnosti ...
30. 07. 2008 | 00:26

Řeřicha napsal(a):

Pro mě (a zdaleka nejen pro mě…) nejsou hrdiny Mašíni, nýbrž VĚRA SOSNAROVÁ. O přístupu vlády k její osobě o tom vím dost, abych si musel ihned dát pořádného frťana slivovice a zabránil potřísnění své klávesnice.

Žena, která přežila ta nejhorší muka v sovětském gulagu, raději se téměř nechala ubít k smrti, než aby pohřbila živého člověka, je dodnes obětí - dodnes se k ní její vlastní země (respektive vláda) chová šíleným způsobem... ale medaile puberťákům, kteří se neúspěšně pokusili napodobit svého tatínka, ty se rozdávají o sto šest. Bravo.
30. 07. 2008 | 00:40

prirodovedec napsal(a):

Marty: Mate velkou slabinu, ze jste cesky pravnik. :) Cili moc vtipkovat nad veci si dle mne dovolit nemuzete. Pusobi to pak spise jen jako dalsi arogance "jednoho z tech darebaku/pravniku, kteri nam mrsi nas pravni system a okradaji nas svymi premrstenymi pozadavky." Vsak to znate. :) Ja vim, ze soucit a vciteni se u pravniku nenosi - jsou celkem logicky individualiste a liberalove, ale povysenost v diskusich je od nich dosti kontraproduktivni, zejmena u pravniku v CR. Zkuste to tedy alespon hrat. :) To "financni vlk" :) ma svoji image bourlivaka vyresenou zde dle mne daleko ucineji. :) Zkratka pravnik uz je dnes u nas skoro stejne pejorativni oznaceni jako politik, analytik nebo novinar. :) Neco jako, je to sice slusny clovek (to si myslim o Vas), i kdyz je to pravnik. :)

Kdyz tak studujete levici, podporim tatu i kdyz muj nazor na predpoklady k darebactvi vsech -ismu nejen toho Vaseho znate. Levice Vas dle Vas omezuje, problem ovsem je, ze jini maji pocit, ze je omezuje Pravice. Pro radu lidi (pak jsou oznaceni za levicaky) je totiz naprosto nepochopitelne, ze pro pravici je soukromy majetek puvodne ukradeny po jistem promlceni nedotknutelny a jiz nesmi byt prerozkraden uplne stejne, jako se to stalo puvodne. Dle mne by bylo logictejsi respektovat Balzacovo, ze za kazdym velkym majetkem je zlocin a prerozkradani respektovat jako princip jiste formy smeny a prirozenou soucast trznich modelu. :) Neco jako rozsireni mnoziny realnych cisel o plus a minus nekonecno.
30. 07. 2008 | 01:32

prirodovedec napsal(a):

Marty: Je pak ponekud legracni jakkoliv moralizovat s tou majetkovou spinou mnoha mocnych za nehty. Moralizujici zlodeji :) misto, aby pronesli neco poctiveho pravicoveho: "Prichazejte k majetkum, jak to delam ja". Napr. bohatstvi vznikajici na pozemcich, ktere nebyly urceny na stavbu (kdysi mestske hradby, dnes jine pozemky), bankovni pujcky za pusu, aj. Proc se nelosuje loterie a nevyhlasi se - letos privatizuji napr. vsichni od M. :)

Ja vim, jsme v klasickem obdobi (jsme castecne nekde v 19.stoleti USA jen se nedari to do toho liberalismu napasovat uplne - deti jeste nesmi pracovat, zeny uz maji volebni pravo, dane jsou vysoke, penze nejsou privatizovany, zdravotnictvi neni soukrome, ...) "robber barons" nebo takove "Lichtensteinske obdobi" po Bile hore. Jenze tento narod az na ty deprivanty zatim necti vetsinove Al Caponske: "Nu coz, nakradu si take" i kdyz se mu to podsouva (Aluv problem ovsem byl, ze ti predesli "robber barons" se pak zacali chovat pravicove, a prosadili, ze to co ukradli oni se jiz nesmelo znovu prerozkrast, :) cili Al Capone mel smulu (Joe K. ne), jini jeho kolegove se poucili a zalozili Las Vegas :) pripadne zacali obchodovat s jinymi komoditami). Co cti tento narod? Nu je plny zavistivych jedincu, jak rikaji ti "pravicaci", naopak ale pamatujeme si, kdo co ukradl rikaji "levicaci" (kteri si nenakradli, protoze nebyli schopni nebo dokonce na to nemeli zaludek (podobne jako jsou pravicaci, kteri zbohatli poctivou praci - i kdyz tomu Balzac neveril :) ), protoze si nemysli, ze cilem jejich zivota ma byt stat se nejvetsim zlodejem na Zemi). A tak je to jednoduche: Ti polepseni loupeznici, co si jiz nakradli jsou nervozni, protoze vedi, ze na Lichtensteiny doslo po trista letech a boji se. Na vse pro ne nebezpecne reaguji popudlive (logicky) a uklidnuje je, ze kdyby bylo nejhure, vzdycky se da pouzit nejaky fasisimus (opet logicky). Ti potencialni loupeznici nemaji chut nechat bud stale hladove (nakradane jim nestaci, chteji byt nejvetsimi zlodeji na svete) nebo neschopne (mozna jim dosly zdroje a musi si udrzet zivotni standard) "robber barony" nechat rozkrast jeste nerozkradene a nechat se zcela zatlacit. Potmesile si rikaji a jeste jedovateji to sem obcas pisi, jak se jednou zatrhne tem zlodejum tipec a jak se jim to zpatky spocita (leckdo to pral i tem Lichtensteinum). A kolem toho vseho sice nizkeho, ale lidsky zcela pochopitelneho se vznasi pomerne slabomyslna ideologicke mlha a hratky na pravici a levici.

A lide, kteri skutecne podnikaji a chteji neco delat jsou pod tlakem lidoveho razeni mezi "robber barony" (pochopitelne zuri, protoze oni nekradli, ale dreli) a pod hrozbou, ze to co vydreli jim bude nekym sebrano ve snaze obrat "robber barony" (kteri to ovsem chytre zvladnou prekabatit).

Nu a -ismy nam to hroti a pitomi politici jim veri. Jen ten pragmatik na Hrade ma nadale instinkt pro to, presne rozlisovat mezi verbalnimi extempore a skutecnymi nebezpecnymi ciny. Jeho naslednici tuto schopnost postradaji.

Misto zit a nechat zit a profesionalne opravovat system a umet vyuzit i minulost a tradici, diletanti na obou stranach to zenou do extremu. Pokud k nemu dojde, je to mozne drzet fasismem (zkratka nejakou despocii vystrasene mensiny a casti strednich vrstev) a po letech se to zlomi a vetsina to "napravi". A tak stale dokola. Ideologove budou nejprve spokojeni, jejich -ismy budou realizovany, a potom konecne znemozneny, pravda budou vedlejsi ztraty zmarenych lidskych osudu. Koho by to zajimalo, kdyz se nasla dalsi Cimrmanova slepa ulicka? A ty lidske osudy budou zmareny proto, aby si dalsi blbec vyzkousel manipulaci s davy misto respektu k tem druhym.

Takze vtipkujte dale nad veci a znacte zdejsi idioty a tlacte dalsi -ismus.
30. 07. 2008 | 01:32

jepice napsal(a):

Opravdu vidíte fašistoidy chystat opatření pro případ, že by byl ohrožen nakradený majetek, pane přírodovědče? Není tenhle strašák rodný bratr rudocha, chystajícího vyvlastnění a návrat padesátých let? Ten druhý se aspoň verbálně objevuje (na slezinách rudých staříků a blozích universitních radikálů), ale s ideologií zachránců zlotřilých robberů za pomoci pravicové diktatury jsem se ještě nepotkala. Asi nechodím na ty správné stránky.
Já mám jiné strašáky. Třeba zřejmý následek stranické nesnášenlivosti - přírodní výběr uvnitř stran eliminující ty rozumné a vyzdvihující agresivní hovada. Nebo lpění na ideologických postulátech jdoucích evidentně proti zdravému rozumu.
Což jde napříč spektrem.
Na konto levice poznamenávám, že rozumím motivaci těch, kterých si vážím, ale nesouhlasím s recepty, majícími pomoci těm slabším, neboť je považuju v konečném důsledku za kontraproduktivní, tedy spíše poškozující právě ty, které mají chránit.
30. 07. 2008 | 08:21

JC napsal(a):

Kritik,
Hmm,stejně tak si páni mudrlanti z pořadu historie cz. mohli podiskutovat o nelegitimitě protifašistického odboje v Německu v dobách legitimní vlády jistého Adolfa.
30. 07. 2008 | 08:28

jarpor napsal(a):

prirodovedec

Jen nesmělou poznámku k poslednímu odstavci :
dobře napsáno, nicméně přidáte-li k tomu jako přírodovědec Darwina, jeho evoluční teorii a boj o život, mnohé o „diletantech“ a tím i -ismech dostává pochopitelnější kontury.
On ten Homo sapinens je přece také jen z jedním z druhů ...

Jepice, zdá se, že jste rychlejší ve formulaci, nějakou podobnost úvah však pociťuji …

Hezký den
30. 07. 2008 | 08:31

Aleš napsal(a):

Hezký článek doklad toho, že o věci jste dlouho a hodně přemýšlel.
MAšíni jsou velmi vhodní pro připomenutí one hrozné doby a jsou to hrdinové kontraverzní a proto také je vyznamenání prezidenta minula.
Myslím, že diskuse o nich je diskuse o oné době a váš blog pomáhá k tomu, aby ona doba nebyla viděna černobíle. Je n hoˇušť takových úvah.
30. 07. 2008 | 08:34

pgjed napsal(a):

KRITIKU? LŽETE!

Lidem ve volbách nebyla předložena otázka diktatury, otázka vedoucí úlohy KSČ na věčné časy a otázka rudého teroru, kolektivizace, ba ani znárodňování malých firem a živností. Naopak. Komunisté hlásali před volbami tradiční demokracii, podporu malého a středního podnikání, rozdělení půdy a podporu soukromého zemědělství! Uchopení moci bolševiky byl jeden velký podvod na celém národu.
30. 07. 2008 | 08:42

prirodovedec napsal(a):

jepice: Ano, tak jako Vy (i ja) zde najdete kricici, potencialne vyvlastnujici, rudochy majici sve koreny v padesatych letech, ja zde vidim zminene vyhonky fasismu z dvacatych-tricatych let ochotne strilet (zatim hubou a nenavistnym slovnikem) na luzu a ty nesouhlasici, kteri si moc dovoluji, veset profesory, kteri pisi, co si mysli a zatocit s temi sockami. Zarodky fasismu jako kdyz vysije. A jsem rad, ze je na rozdil od Vas vidim a mohu byt pripraven. A jsem rad, ze se projevuji tak, ze je vidi i nelteri dalsi. Cekat, ze se tyto zarodky budou projevovat uhlazenym hlasanim sveho -ismu povazuji za naivni. Zatim jsou to jen vykriky. Maji jine -ismy, ktere jim umoznuji rozvoj a ty jsou pripraveni branit. Treba fasisitickymi metodami. Proto pisu o "jen" vyhoncich a zarodcich fasismu. Ty samozrejme rostou s rostoucim strachem. Velky cil -ismus jim jiste zduvodni i ty zatim drobne fasisticke pristupy. I znechuceni soucasnymi stranami je vlastne pripravou cekani na spravneho vudce, ktery vse zjednodusi a da ty spravne myslenky. Misto, aby se to pojalo jako, ze zkorumpovana soucasnost je vlastne temer ideal - mame demokracii a svobodu (nejen pro sebe, ale pro vsechny), politici sice zvani, ale at nam nekecaji do zivota, hlavne at nam jej nenici vice a nekradou prilis.

Co se tyka "levice a pravice" pohnutky chapu jako zcela racionalni. Ti co si "nakradli" ci "jen poradne vydelali" potrebuji -ismus, ktery jim pomuze obhajovat jejich vylucne postaveni jako dusledek "boziho radu" a branit se zvratu ("budte svobodni ale nespojujte se proti nam - to by bylo nesvobodne - je nas mene, mohli bychom s Vami prohrat" :), lepe kdyz bojujete mezi sebou), ti co se citi okradeni hledaji zpusoby a i -ismus, jak se ze sveho postaveni vymanit. Inu vice z baliku pripadne cloveku, pokud krade jako jednotlivec, cili individualismus je pochopitelny. Lepe se oberou mocni loupeznici tehdy, kdyz na ne jde skupina - proto zase kolektivismus. Citove a spravedlnostni pochopeni je zbytecne. Lide mocensky sili, pokud se spojuji. Rany se vymenuji a system si zije svym zivotem. Pokud se riskuje rozkyvani existujiciho stavu z duvodu "vetsi spravedlnosti pro sebe" (pardon rika se pro vsechny), neni divu, ze to casto nevyjde a system zkolabuje diky "zcela racionalnim krokum" s vyhledem jen do druheho dne. Z meho pohledu je na rozdil od vas v konecnem dusledku kontraproduktivni nenazranost a neochota platit velke vykupne za to, ze mohu ukajet sve nemocne ego a mam dovoleno druhymi usilovat o majetek a moc.

jarpor: Navazu na posledni vetu vyse. Prave jako zmineny prirodovedec vidim spise smysl vyvoje od "sezer at nejsi sezran" ke klasifikaci techto jevu vypjateho hrabiveho individualismu jako spise fosilnich predcivilizacnich uchylek, ktere nevyhynuly. Nejsme jen selmy. A spise vidim smysl a ideal zivota v zivote mezi lidmi a radosti z radosti druhych atd. Tam je mozne byt vstricny a i duverivy. Nicitele zivotu druhych z duvodu uspokojeni svych mocenskych a hmotnych zajmu povazuji za ty deprivanty a spise nenormalni jedince. Pouze zastavam nazor, ze je nutne s nimi dusledne a vyberove jednat tak, jak oni jednaji s ostatnimi nebo hlasaji, ze se s druhymi na jednat. Je treba, aby videli v zrcadle svuj obraz, treba procitnou ze sveho snu, ze svet a druzi lide byli stvoreni pro ne. Pokud nekdo hlasa boj a "evoluci" a "silni vitezi", nesmi se divit, ze normalni nenemocni ale podcenovani jedinci, kteri ale bojem neziji a nechteji jim zit se nakonec z donuceni spoji a s jistou intenzitou bojovnikovi ten jeho boj daji. jenze budou bojovat ve skupine a podle svych pravidel ne podle jeho. To ovsem naivni bojovnik nechape.
30. 07. 2008 | 09:28

Charlie napsal(a):

Řeřicha

paradoxně se osud vážené paní Sosnarové protíná s bratry Mašínovými - útlakem pod stalinsko-bolševickým terorem.

Nebýt tohoto - zfanatizovaným nenávistným davem podporovaného - teroru, nemusela rodina paní Sosnarové tak hrozně a nesmyslně trpět a bratři Mašínové nemuseli bojovat se zbraní v ruce a být některými bolševiky dodnes nazýváni vrahy.
30. 07. 2008 | 09:43

jarpor napsal(a):

prirodovedec

Svým nesmělým dodatkem jsem nechtěl navodit dojem, že zastávám něco jako "sežer ať nejsi sežrán".
Chtěl jsem jen naznačit, že prosadit se, je přirozená vlastnost živých organismů, někdy dokonce pro pokračování druhu nutná vlastnost. Proto prosazování "člověka" nechápu jako nepřirozenost a chybu.
Jaké to "prosazení se" má mantinely, co člověka odlišuje od toho sežer ..., to je na jinou debatu.

Vzal-li bych doslova Vašeho naivního bojovníka, pak v úhlu jistého -ismu, jež klade důraz na odpovědnost individua za sebe a za společnost před odpovědností společnosti za individuum, ( prosím v intencích sociálních vazeb a morálky v rozvinuté společnosti 21. století ) pak se obávám, že odsuzujete šmahem tento -ismus i všechny jeho zastánce. A to mi zase k Vám nějak nesedí ...

Snad se můžeme shodnout, že přehnaný -ismus pravý má stejně škodlivé důsledky, jako přehnaný -ismus levý.

Hezký den
30. 07. 2008 | 10:05

SuP napsal(a):

Prirodovedec -
chtěl jsem říct:"podejte si ruku s panem docentem Hořejším". Ale vy už jste si je asi podali, že?
Tou svou statí o přerozkrádání a teorií "trvale udržitelného přerozkrádání" jste se teda ukázal.... Nicméně pokud to omezování některých občanů (v důsledku toho sympatizantů levice) pravicí vidíte v tomhle, asi Vám není pomoci. Kde je nadhled vzdělance?
Vlku -
Ti, kdo Tě tu kritizovali, měli pravdu. Už jsem Ti to kdysi taky psal - Moc okecáváš. Jarpor mi to vzal z huby - že by špatné svědomí??
30. 07. 2008 | 10:14

prirodovedec napsal(a):

jarpor: V tom "sezer at nejsi sezran" se temer shodneme. Pouze utocniky asi vidime kazdy odjinud - nekdo zprava, jiny zleva a ja casto ze vsech stran. A pokud se branim jsem ochoten se spojit, zrejme i proto jsem povazovan za kolektivistu. :) I proto, ze ma vetsi kolektivni radost ze sikovneho studenta nez z nejakeho individualniho odborneho clanku. :)

Sam dobre vite i z predchozich diskusi, ze zde samozrejme zvelicuji a vyhranuji. Delam to proto, ze nektere prispevky jsou zde podobne vyhranene pro jine -ismy. Zkousim naznacit, ze vyhrocovani nema smysl, glorifikace jednoho -ismu na ukor jineho je ve svem dusledku kontraproduktivni. Ma smysl hledat, nekdy se branit jindy spolupracovat. A jde o konkretni slozite situace, ktere resi konkretni nedokonali lide.
30. 07. 2008 | 10:17

prirodovedec napsal(a):

SuP: Co se Vam na tom nezda? S pane profesorem si nekdy ruku podam rad. :)

Podotykam, ze muj nadhled vzdelance je jiny nez V.H., je daleko vice cynicky a ironicky. A bavi mne dotahnout zde nadhozene myslenky nekterych do absurdnich limitu. Protoze cenu vidim v tom, ze jsou vysloveny a ne v tom, zda jsou "spravne" a "kdo jim veri".

Tak jako jsem vyse uvedl jeden dle mne celkem logicky extrem: "trvaleho prerozkradani" (chapu, ze "prvni zlodeje" musi znervoznovat a ty, kteri ziji s vedomim, ze sve bohatstvi vydreli a nenakradli take - zajimal by mne Vas nazor na "paradox prvniho a druheho zlodeje" (srovnejte nejakeho zeleznicniho robber barona a Al Capona - oba maji na rukou krev a oba uspokojovali potavku :) ) cili kdy se krast smi (kdyz jeste nejsou zakony) a kdy ne (az jsou zakony) a zda ten kdo je napr. diky zneuziti inside informaci v USA zlodej, zda jim neni u nas pokud plati jine zakony.) a jeste predtim jste prehledl muj jiny extrem: "Zda by nebylo 'spravedlive' nejprve srovnat vychozi podminky, a pak zavest liberalismus, aby mohl zvitezit jen talentovani a schopni lide."
30. 07. 2008 | 10:26

Marty napsal(a):

prirodovedec: ti co si nakradli zadny ismus nemaji. Jsou to naopak lidi zcela bez presvedceni, kteri za komunistu byli svazaky a agenty a po revoluci se dokazali bez mrknuti oka preorientovat a nakrast. Strach je treba mit spise z lidi, co zadny ismus neuznavaji.
30. 07. 2008 | 11:09

prirodovedec napsal(a):

Marty: Mozna neuznavaji, ale hlasaji a hlasi se k nemu. :)
30. 07. 2008 | 11:19

Marty napsal(a):

prirodovedec: takove generalizovani je nepekna vec. Jak se potom vyporadat s nekym, kdo se jednou bije za ODS a zaroven financne podporuje CSSD, aby dostal nejakou zakazecku?

U tech ismu clovek alespon vi, kde ostatni stoji a za co budou bojovat. Aby to pak neskoncilo vudcem slibujicim zamest se vsemi ismy a tleskajicim prirodovedcem.
30. 07. 2008 | 11:23

prirodovedec napsal(a):

Marty: Jsem potesen, ze Vas zaujalo me generalizovani. Opravdu ale opravdu vam nic nepripomina? :) Mne totiz k nemu inspirovalo generalizovani tech druhych. A musel jsem je dosti vystupnovat, aby se jej generalizujici vsimli. Inu tleskam: "Generalizovanim proti generalizovani."

Vtip je v tom, ze "zameteni se vsemi (drivejsimi) -ismy" se rychle stava -ismem. :)

Pokud jste cetl pozorne zde i jinde, trvale preferuji "nasi prohnilou demokracii" pred "milovanym vudcem". A netusim, z ceho vyvozujete, ze chci vudce, ktery zamete s -ismy. :) Mne uplne staci -ismy sarkasticky komentovat, a tim tu jejich prepjatou sebestrednost a viru "jedine prave/leve cesty" uvadet na pravou/levou miru. :)
V zadnem pripade nezakazovat naopak o nich hovorit otevrene a bez predsudku. Napr. probrat Misese jako ekonoma i jako cloveka (viz me oblibene tema o vztahu s bratrem). Zase mi neco podsouvate, co Vy jeden "-ismiku", jak to mate Vy "-ismici" ve zvyku.

Jinak radeji uvitam ty nevirici, protoze jejich motivace mamonem a vlivem je zrejma a i dle liberalismu racionalni. Navic vetsinou neriskuji ztratu vseho. Verici Savonarolove jsou obvykle nebezpecnejsi.
30. 07. 2008 | 11:36

Řeřicha napsal(a):

Charlie - Ech? Děkuji za váš naprosto neokoukaný a nový názor, který by mě ani ve snu nenapadl. Co je však podstatné, já o voze, vy o koze.

I když - sám jste se zmínil o utrpení paní Sosnarové. To bohužel pokračuje dodnes, ale již "jen" plíživě, principiálně. Medaili nedostala, natož nějaké odškodnění. Ještě musí složitě dokazovat svůj pobyt v gulagu - jeden papír totiž vládním činitelům a úřednictvu nestačí, oni chtějí papírů víc + razítka.

Chudáci Mašíni, oni jsou označováni za vrahy... já je za vrahy neoznačuji, spíše za hňupy. Již by mohli mít věk na to, aby z jejich vyjádření čišelo trochu moudrosti, ale bohužel, nula bodou.

Nikdo nenutil Mašíny na útěku někoho podřezávat, navíc zneškodněného... stejně tak by bylo pochopitelné, že by milého Poláka paní Sosnarová hodila živého do jámy a zasypala hlínou, místo aby ji kazašský pochop div neumlátil pažbou pušky (mohl ji klidně i na místě odprásknout...). Ona to však neučinila a málem na to dojela – v tom je ten rozdíl. Stejně tak otec Mašín, Morávek a Balabán se soustředili na to, jak škodit oficiálům třetí říše, nikoliv německým civilům, kterých bylo v protektorátu požehnaně... na ty se soustředili "hrdinové" z RG na jaře 1945, až nebezpečí gestapa, waffen SS, či tanků wermachtu pominulo. Bezbranné civilisty v Praze šmahem mlátili a sem tam odbouchli. Což o to, pochopitelné to je, omluvitelné s trochou sebezapření také. Ale nazývat je hrdiny? Nedáme dodnes žijícím hrdinům z RG metál? Vždyť přece mlátili a zabíjeli za nerovných podmínek neozbrojené lidi, kteří žili a pracovali za třetí říše, všichni byli Hitlerovi oficiálové, to dá rozum.

V tom je ten rozdíl. A i kdyby nebyl, bylo by na pováženou vyznamenávat jedny a opomíjet druhé, navíc ještě jejich utrpení a hrdinství potupit neskutečnou formální buzerací.
30. 07. 2008 | 11:41

Marty napsal(a):

prirodovedec: poznamka o generalizovani byla ironicka. Generalizuje kazdy (napr. Vy vsechny ismy a pravniky).

Prohnilou demokracii preferuje i vetsina ismu. S kritikou je vzdy potreba napred zacit u sebe, aby to prave neskoncilo Vasim potleskem vudci, protoze jste si ani nestacil vsimnout, jak jste tomu novemu ismu rychle podlehl.

Ja zase radeji uvitam ty liberaly, protoze jejich motivaci je svoboda jednotlivce.
30. 07. 2008 | 11:53

prirodovedec napsal(a):

Marty: No vida, jak Vam to jde, pekne argumenty :), uz jste ten "stary dobry Marty" ne ten zkratkovity pravnik, co to byl posledni "horke dny". :)
30. 07. 2008 | 12:00

SuP napsal(a):

Prirodovedec -
mate tu rozehranou pěknou simultánku...
Váš "muj jiny extrem: "Zda by nebylo 'spravedlive' nejprve srovnat vychozi podminky, a pak zavest liberalismus, aby mohl zvitezit jen talentovani a schopni lide." -
Buďte rád, že tím nemusíme procházet znova a že si to už vyžraly generace z počátků 18 století. Já to vidím tak, že Vy jako levicový intelektuál si nedovedete představit, že VĚTŠINA bohatých si to vydřela poctivou cestou (tedy historicky). Spousta (většina) nových "bohatých" pokračuje v práci svých předků, s různou úrovní úspěšnosti.
Ale těch gaunerů zlodějských a těch zbohatlíků zase není tolik, jen jsou hodně vidět. Ale zase - uvědomil jste si, jak málo jich je ve vězení? Ti ostatní jen dokázali zneužít špatných zákonů, jinak by jim to neprošlo. A kdo dělal ty zákony? Zástupci lidu napříč spektrem.
Sympatizanti levice si od toho "nového restartu" slibují, že by na ně zbylo víc, ale to je omyl. On by toho jen ještě víc sežral stát (pokud by byl sociální), aby mohl dokazovat, jak to s námi myslí dobře. Ale těch, kdo by byli ochotni víc pracovat než ostatní a víc riskovat než ostatní, těch by bylo míň, takže ten sociální stát by měl ještě nižší příjmy. Zkuste zapojit svůj intelekt vzdělance, vždyť je to tak prosté. Motivovat někoho k zvýšenému pracovnímu výkonu můžete jen a zase jen tím, že mu necháte o něco víc vydělat.
A stoupenci pravice se vyznačují tím, že nečekají, až jim někdo "dá" vydělat, ale hledají tu cesu sami.
30. 07. 2008 | 13:32

Řeřicha napsal(a):

Sup - zdravého rozumu, voliči i nevoliči napříč politickým spektrem, netolerují čachry machry politické garnitury od komunální úrovně až po parlament s mafií a šedou zónou... zatímco jiní tvrdě dřou, aby jejich podnikání, nebo práce fungovaly a respektují zákony a morálku.

Bohužel, ozývat se, řešit výkaly a bojovat proti politicko-mafiánské zóně je pod úrovní čestných lidí, kteří mají navíc obavy míchat se do něčeho, co by mohlo ohrozit jejich postavení, nebo i rodinu.
V SRN, Francii, nebo Velké Británii, nejsou politici beránci a svatouškové, ale mají to nesrovnatelně těžší před médii a občanskou společností. Fanatismus "užitečných idiotů" z řad lidu je omezen na minimum. U nás ještě dlouho potrvá, než se přiblížíme společenskými charakteristikami těmto zemím.

Každopádně zde je sice téma o Mašínech, avšak levo/pravé diskuse (v lepším případě), či hádky (v horším...) se na tomto webu cpou žel bohu kamkoli.
30. 07. 2008 | 13:44

Charlie napsal(a):

Řeřicha

ne, Vy jen o voze, který se Vám patrně z jistých důvodů hodí.

Kdyby zde neřádil Stalin se svými ke všemu ochotnými českými pacholky, nemuselo k tragédii paní Sosnarové ani Mašínů dojít.

Vaše převyprávěné pohádky o tom, jak to s Mašíny bylo, si nechte pro nějakého souvěrce - já Vám je nežeru, neb ten příběh znám v originále.

Paní Sosnarová by měla už dávno dostat velkorysé odškodnění za to že ji čeští bolševici bez protestů vydali do gulagu.

Bohužel na pozicích, kde se o tom rozhoduje jsou stále titíž, nebo jejich potomci - a tohle je výsledek.
30. 07. 2008 | 13:56

Řeřicha napsal(a):

Charlie - "Paní Sosnarová by měla už dávno dostat velkorysé odškodnění za to že ji čeští bolševici bez protestů vydali do gulagu.

Bohužel na pozicích, kde se o tom rozhoduje jsou stále titíž, nebo jejich potomci - a tohle je výsledek."

Tak pod tento text se bez výhrad podepisuji. Co se týče vašeho nálepkování, viz vaše fantasmagorie o "souvěrcích" apod., beru to s nadhledem. Jste rovněž obětí té doby, jelikož ve vašich očích existují vždy jen strana, souvěrci, jediná možná interpretace a jediná možná černobílá pravda.

Chcete-li se plácat po zádech s nějakými souvěrci, kteří považují Mašíny za hrdiny a poté se jít pohádat, nebo i porvat, s nějakými oponenty, kteří je považují za vrahy - prosím, jak je libo.
Já se k vaší nesmírné lítosti nepřidám k žádným souvěrcům, neb mám bohudík historický i generační odstup. Já vím, nemohu za to. A možná budu v budoucnu poznamenán pro změnu "svojí dobou". Co se však týče Mašínů, zůstávají pro mě na základě objektivních studií historicky kontroverzními postavami. Tudíž ani vrazi, ani hrdinové. Chcete-li použít triviální pojmenování, použijme slovo horkokrevná, jednoduchá a mladicky splašená forma protestu i konání. Což je v zásadě neodsuzuje v kontextu doby, ale hrdiny z nich rovněž nedělá. Těmi byli jiní, bohužel dnes většinou opomíjení.
30. 07. 2008 | 14:18

jepice napsal(a):

Přírodovědec /30.07.2008 09:28:56 /:
Ano, tak jako Vy se obávám, že znechucení současnými stranami je přípravou čekání na nového vůdce, který vše zjednoduší a dá do placu ty správné myšlenky. Nepochybuju, že takový šikovný vůdce si bude vybírat -ismus, který mu bude připadat příhodnější pro danou konstelaci. Ti, co se k němu přidají, budou nejenom z řad stoupenců onoho -ismu, ale především to budou lehce ovlivnitelní, ideově nevyhranění a životem neuspokojení jedinci, kteří vycítí, že je to pro ně ta pravá cesta z bezvýznamnosti a šedi.
Jenže v čem se s vámi neshodnu, je váš zřejmě nevykořenitelný /třídní ?/ pohled na lidi, co si dokázali vydělat slušné peníze. Už jsem se setkala /kdysi na jiném blogu/ s představou, že je tu jakási hromada, ze které si někteří berou víc, než jim přísluší. Že někteří si nabírají lopatou a odjíždějí v offroadech, vyprovázeni hrozícími pěstičkami vyhublých dítek a pláčem jejich matek. Tak kruciš, kde je ta hromada, abych si šla nabrat taky, a čí vlastně je, kde se tu vzala? Je zaznamenána v naší demokratické ústavě, hovoří o ní smlouvy a regule EU?
To, jak je možné vydělat si peníze a získat majetek, vymezují přece zákony. Jestli je někdo nedodržuje, zkrouhněmež ho důsledně. Jestli policie a soudy konají liknavě anebo vůbec, zkrouhněmež je taky. Ale nepovídejme si něco o loupežnících v souvislosti se všemi, co mají víc než průměr. Jestli to někdo chce rovnat cestou zákona, třeba právě progresivní daní, nechť s tím jde do voleb. Jestli chce někdo totální příjmovou a majetkovou nivelizaci, ať s tím jde taky do voleb. Když vyhraje, nechť se tak stane, děj se vůle lidu. Ale poslouchat pořád dokola tyhle řeči o nespravedlnosti už mě s odpuštěním žere. A to tu pravím jako hrdá majitelka třetiny chalupy na Vysočině.
30. 07. 2008 | 14:28

prirodovedec napsal(a):

jepice: Viz dale. Proc je to podle Vas tridni? Ja prece loupezniky vidim vsude. :) Ty uspokojene a ty neuspokojene. A slova loupeznik a zlodej pouzivam proto, abych pouze zduraznil, ze na zaklade mnoha prikladu se radeji drzim toho Balzacova citatu jako preventivniho pohledu. Ja nerikam, ze ma byt takove ci makove zdaneni. Ano to rozhodnou volby. Navic si myslim, ze nekdy je uzitecna nivelizace jindy opak. Jde o realny system ne abstrakci. V pripade stesti bude fungovat autoregulace systemu a ten se bude stabilizovat. V opacnem pripade se pujde na riziko, ze se zhrouti nebo ze se najde nova stabilita. Ja rikam, ze zduvodnovani poctivosti a spravedlnosti je pouze propagacni nalepka. Co se tyka hromady SuP Vam napovedel, ze byla rozebrana v 18.stoleti a nekteri by rekli, ze jste se skoro o dvacet let zpozdila. :)

Ja prece nepisi tak vyhranene o spravedlnosti a nespravedlnosti, na to jsou zde jini.

Umite mi ale odpovedet na ten rozdil mezi "prvnim a druhym zlodejem"?
30. 07. 2008 | 15:14

prirodovedec napsal(a):

SuP: "Prirodovedec -
mate tu rozehranou pěknou simultánku..."

Kvuli bourkam nelze jit ven, tak proc ne? :)

"Buďte rád, že tím nemusíme procházet znova a že si to už vyžraly generace z počátků 18 století."

Vy jste necetl presne, podle mne a spravneho chapani liberalismu (jsem jen dusledny na rozdil od jinych) podminky musi byt rovne mezi lidmi dle jejich schopnosti nikoliv dle "rodovych" ci "rodinnych" schopnosti. Proto jsem navrhoval prece, ze se nic nededi, ale kazdy za sve ma stejny startovaci kolac do zivota, a pak uz jen talent, prace a volny trh. Zadne neliberalni vyhody jako "tatinek" nebo "zdedeny majetek". To je podle mne teprve ten spravny liberalismus. Ne? Zaroven se tim prirozenym zpusobem nevlecou pripadne "nespravedlnosti" do dalsich generaci a levice tak jak ji vidite Vy dle mne prirozene odumre. :)

"Já to vidím tak, že Vy jako levicový intelektuál"

Zase nalepka. Ja se ale nedavno prohlasil zde u nekoho za pravicaka, protoze jsem zjistil, ze se mi hnusi ideje, ktere prikladaji pravicaci levicakum a libi se mi ideje pravicaku a ze je vsechny vyznavam. Takze proc ta nalepka? Mne se jen jako pravicakovi nelibi, jak plose nekteri kolegove, oznacujici se, take jako ja, za pravicaky tem, ktere oznacuji za levicaky, argumentuji. To neni od nich liberalni! :) Rovnez se mi nelibi, jak se pravicaci a levicaci zde pretvaruji a haji se nejakymi idejemi. Proste si jdou za svym a chteji si urvat svoji trosku. Nekteri za kazdou cenu.

"si nedovedete představit, že VĚTŠINA bohatých si to vydřela poctivou cestou (tedy historicky)."

Ale dovedu. Hlavne jak to myslite. Prosil bych ale upresnit, co je to vydreni poctivou cestou historicky. :)

Ja se pouze domnivam, ze otazka zbohatnuti nebo zchudnuti neni otazkou poctivosti. Pripadne zkusme se dohodnout, co je poctive a co neni. A rozeberme detailne par realnych prikladu zbohatnuti i schudnuti (treba programatorske pribehy: jak poctive zbohatl Bill Gates na Microsoftu - QBasic, MSDOS, prodavane beta verze jako finalni produkty ...), ale to bych neradil, protoze pro Vas to bude poctive a ja tam dosti casto nejakou spinu dle mych kriterii najdu a skonci to rozchodem s tim, ze mam vetsi naroky na cistotu a poctivost.

Napr. vezmeme baraky postavene na mistech ziskanych za pusu a pote priklepnutych magistratem jako nove rozvojove uzemi vcetne infrastruktury a pak prodane za "majlant". Vedly poctive k ziskani bohatstvi nebo ne? Pripadne dodavky mizerne armadni obuvi nebo zbrani (viz USA obcanska valka nebo 1.svetova) vedly k poctive ziskanemu bohatstvi?

Proste kategorie poctivost je dle mne v teto souvislosti zbytecna k diskusi. Zbohatnuti je vysledek usili zbohatnout/vyhrat. Nekdy se to podari s druhymi nekdy na ukor druhych. Nehodlam resit co je spravedlive a co ne, na to jsou ty -ismy. Zajima mne jak vitezit (a prece jen sam za sebe se nestydet) a jak se branit i tem loupeznikum.

Problem dle mne je, ze zcela prekvapive nekteri treba maji uz dost a neciti potrebu bohatnout (minim za kazdou cenu) a ani nemaji chut chudnout pricinenim druhych. Rust rustu treba neni to co vyznavaji i kdyz komfortu civilizace si uzivaji.

Otazka poctivosti je proste potrebou lidskeho svedomi ziskat ospravedlneni pro sve konani, treba i na ukor druhych, ktere je ovsem v principialnim rozporu s hlubokou krestanskou tradici a Kristovym odkazem. Nastesti se napr. ukazalo, ze lze najit koreny pro tzv. protestantskou moralku a jina schemata viry tisici svedomi.

"Spousta (většina) nových "bohatých" pokračuje v práci svých předků, s různou úrovní úspěšnosti."

Tomu i verim, vsak jsem psal, ze kdyz se generalizovanim lepi nalepky jedne strane, pripada mi logicke, aby se generalizovanim lepily i druhe (ac jsem prozrely pravicak, jsem pro rovne podminky - nebo prave proto?). Delam to proto, abych branil tomu, aby Ti, kteri se prohlasuji za pravicaky se chovali jako levicaci. Prispivam tak ke zkvalitneni argumentace nas pravicaku.

Mimochodem a Ti predci k tomu prisli jak? :)
30. 07. 2008 | 15:15

prirodovedec napsal(a):

SuP: "ale těch gaunerů zlodějských a těch zbohatlíků zase není tolik, jen jsou hodně vidět."

I to je mozne. V principu se ale jevi v dnesni dobe jako rozumne predbezne pristupovat k obchodnim partnerum jako ke zlodejum (kontrola uctu, bankovnich operaci, kvality zbozi, data spotreby). To je dusledek te viditelnosti tech zlodeju. Ale pokud jsem treba clenem komunity, ktera ma spatne jmeno, bud mi to muze byt jedno nebo s tim musim neco delat. Zurive odmitave vykriky nepomohou. A pokud prijdu u kredit napr. u tech socek, mam smulu, ptrestanou ode mne kupovat. Proto je treba prokazat fakty, argumenty, ciny (nikoliv nalepkami), ze to tak neni.

"Ale zase - uvědomil jste si, jak málo jich je ve vězení? Ti ostatní jen dokázali zneužít špatných zákonů, jinak by jim to neprošlo. A kdo dělal ty zákony? Zástupci lidu napříč spektrem."

Souhlas. Ja ale nerikam, ze maji byt vezeni. nehodlam preventivne zavrit vsechny i kdyz mi to jiste nekdo rad podsune. Proste je treba se chovat pri jednani s nekterymi komunitami (politici, novinari, "pseudopodnikatele", vyznavaci -ismu ...) jako kdyz jste v tlacenici na ostruvku tramvaje - drzet si srajtofli a radeji kazdeho podeazrivat. :) Jen Vas pak muze pozitivne prekvapit. Proto ta ma obliba slova zlodej (ten co si jiz vzal a ten co teprve chce).

"Sympatizanti levice si od toho "nového restartu" slibují, že by na ně zbylo víc, ale to je omyl."

Ale to je chyba, ja si od toho slibuji nastoleni toho opravdoveho liberalismu, ktery jsem popsal a se kterym je princip dedictvi prece v prikrem rozporu. :)

"On by toho jen ještě víc sežral stát (pokud by byl sociální), aby mohl dokazovat, jak to s námi myslí dobře."

Presneji sezrali by to jako dnes ti nami placeni k tomu, aby spravovali nase spolecne zajmy. Je veci rozvoje prime kontroly, aby to nebylo mozne. Bavi mne, jak nekteri volaji po osekani statu misto po daleko vyssi urovni verejne kontroly. Protoze stat jsme prece my. Stacilo by napr. chcete byt premierem? OK v dobe internetu budete dobrovolne pod drobnohledem vcetne vsech financnich toku. Vadi Vam to? nebudte tedy premierem a zivte se poctive.

"Ale těch, kdo by byli ochotni víc pracovat než ostatní"

Jak se meri to vice prace? Ziskem? Mnozstvim penez odvedenych na danich? Schopnosti ziskavat statni zakazky?

"a víc riskovat než ostatní,"

Nekdy take riskovat i zivoty tech ostatnich. :)

Problem ovsem je, ze riskovat jsou nekteri ochotni, ale ze zodpovednost za dopady se vyvazi. Chcete reformovat? OK, kdyz to nevyjde budete souzeni kvuli poskozeni obyvatelstva. Jeste chcete reformovat? Dobra.

"těch by bylo míň, takže ten sociální stát by měl ještě nižší příjmy."

Je to mozne. Jiz dnesni cena statnich zakazek jej za nasi pravicove vlady pripravuje o mnohe.

"Zkuste zapojit svůj intelekt vzdělance, vždyť je to tak prosté. Motivovat někoho k zvýšenému pracovnímu výkonu můžete jen a zase jen tím, že mu necháte o něco víc vydělat."

Co jste tim chtel rici?

"A stoupenci pravice se vyznačují tím, že nečekají, až jim někdo "dá" vydělat, ale hledají tu cesu sami."

Vsak rikam, ze jsem stoupenec pravice. :) Simultanka a bourky pomalu konci.
30. 07. 2008 | 15:18

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane prirodovědče.
Se zajmem ctu tuto debatu, ktera se ponekud odchylila od puvodniho nametu bratri Masinu.

Jak ve Vasem vybornem rozboru, tak i v namitkach dalsich debateru, mimochodem vsichni velmi dobrych a nebo vybornych kvalit, jsou velke kusy pravdy!
V cem to je ? Jak je to mozne?
Dovolim si moji uvahu, nebo mozna spekulaci.

Volebni system v Cesku je jeden z nejrafinovanejsich systemu, ktery dava dojem demokraticke volby a pri tom to s demokratickou volbou ma jen velmi malo spolecneho!

Jako jeden z mala statu EU je v Cesku system, kde KAZDY kandidat je urcen VYHRADNE VEDENIM politicke strany!!
Myslim, ze nejlepe to nepochopeni tohoto certovskeho systemu demonstruje pani Jepice ve svem poslednim prispevku. Dovolim si z nej citovat :
"Jestli to někdo chce rovnat cestou zákona, třeba právě progresivní daní, nechť s tím jde do voleb. Jestli chce někdo totální příjmovou a majetkovou nivelizaci, ať s tím jde taky do voleb. Když vyhraje, nechť se tak stane, děj se vule lidu."

Pani Jepice si totiz neuvedomila, ze nikdo jako jedinec s nicim do voleb v Cesku nemuze jit! Natoz aby zvitezila vule lidu.
Vule lidu zvitezi jedine v tom pripade, pokud je shodna s vuli predsednictva polit. strany !
S cim se jde do voleb a kdo jde do voleb jako kandidat urcuje vyhradne predsednictvo strany!!

Kdo je predsednictvo strany ?
To by rado vedelo mnoho lidi! Tech par, kteří slouzi jako jmenovka na dverich sekretariatu ?
Pokud nehlasaji to, co skutecne predsednictvo urci, jsou odsunuti na ruzne chalupy ci vyhodna zamestnani a tim to konci.
"Zvoli" se nove "predsednictvo". To plati pro "levici" i "pravici"!
Takze vitezstvi vule lidu je asi tak skutecnym vitezstvim vule lidu, jako byl drive vyber barvy, kdyz jste si sel koupit motocykl JAWA.
Mel jste vyber v barve, pokud jste si vybral cervenou!

Reseni ? Podivat se PODROBNE na jine volebni systemy EU. Hlavne Nemecka! Tam vetsinu kandidatu vybiraji volici, Strana urcuje jen mensi procento.
30. 07. 2008 | 16:04

tata napsal(a):

pane SUP

Teď jste mi rozesmál a není to tím že bych někomu záviděl a nebo něco jiného. Protože MINIMALNĚ polovina majetku z dřívějška ma v předkach bandity,korzáry a podobně.To je pravě problém takových lidí jako jste vy.Že jak se vysloví kritika k bohatým nadskakují a dělají z nich beranky. Podívejte se pravdě do očí vydělávat velké peníze není žádná sranda. Neleží na ulici a jestli chcete uspět musíte myt tvrdé lokty,nesmíte příliš podléhat citům. Pohybovat se často na samé hranici zákona a bohužel NĚKDY i za tou hranicí.To není kritika je to holý fakt.Slabí podlehnou.Bohužel si neuvědomujete to o čem tady psal přírodovědec.

ŽE v zajmu bohatých je udržovat ty chudé neschopné na určité úrovni. tady nejde jestli to je spravedlivé nebo ne.Protože si bohaty vlastně kupuje klid pro sebe a to formou větších daní a podobně.Vychýlení té rovnováhy je vždy osudné a bohatí přijdou o všechno. Takové podceňovaní levice co většinou předvadíte ve svých příspěvcích je vhanění těch neschopných do náruče komunistu.Kde slyší jak jim pomohou.ŽE to tak není je jiná.

Kdy pochopíte že to není o spravedlnosti ale O TOM ,to nepřehnat

To není můj případ.Ale mate plno nevyučených kteří dělají poctivě a maj sotva aby žili na ucházející úrovni. Na druhé straně slyší takové případy jako že si někdo da odměnu třičtvrtě miliardy.Nezlobte se ale to je i na mě přehnané ve statnÍm podniku teda napul.ONO TO CHCE PAPAT ALE NEMLASKAT.
30. 07. 2008 | 16:18

jepice napsal(a):

Do paradoxů prvního a druhého zloděje se mi moc nechce, protože bych se do toho asi pěkně zamotala a skončila bych někde u historie a u přirozeného práva, neboli u toho, že povědomí o tom, že krást se nemá, předcházelo kodifikaci, takže ta kodifikace v dávných dobách žádný velký rozdíl v náhledu na loupežníky "před" a "po" neudělala.
Stát jakožto moderní velkovýrobna zákonů je naproti tomu štont udělat úterního zločince z pondělního počestného živnostníka /třeba z výrobce a distributora šnapsu při spuštění prohibice anebo z dovozce kapaliny, které se před křídou namalovanou čarou říká nafta a za čarou pak LTO/. U těchhle zločinů proti státu se ovšem v lidech často probouzejí jánošíkovské instinkty a stát se stává tím bohatým, kterému je dovoleno a dokonce morálně odůvodněno brát, zatímco ten, komu má být dáno, je sám Jánošík. A Jánošíci se perou o teritoria a střílejí po sobě ze samopalů a končí v sudu na dně přehrady, zatímco státu utíkají peníze na daních.
No vždyť jsem říkala, že se do toho zamotám.
30. 07. 2008 | 16:26

jepice napsal(a):

VK-Can: jestliže píšu, že s programem nivelizace anebo progresivní daně má jít někdo do voleb, pokud preferuje tato řešení společenských problémů, pak tím nemyslím jednotlivce, ale politickou stranu jako celek.
Omlouvám se, že jsem to nezdůraznila.
30. 07. 2008 | 16:34

SuP napsal(a):

prirodovedec -
Nazval jsem Vás levicovým intelektuálem, protože jsem si Vás tak zatřídil (když dovolíte, je to pro mě jakési zjednodušení bez potřeby nálepkovat). Ne podle toho, jak vypadáte, ale podle toho, jak argumentujete.
Podle toho, o čem se mě tu snažíte verbálně přesvědčit, můžete být liberál, ale ne pravičák. Pravičák (my pravičáci) se od liberála liší tím, že se sice taky stará o sebe a považuje to za přirozený princip, nicméně VADÍ mu neustálé výpady levicových sympatizantů proti soukromému majetku a proti principu "umíš - máš". Vadí mu, že levičák nikdy nezkusí "umět-mít", ale neustále to bude kritizovat jako nemravnost, přičemž si nikdy nepřizná, že z toho žije.
K Vašim návrhům typu - jsi-li chytrý a šikovný, vydělej si kolik chceš, ale až umřeš, vrať to "společnosti", která ti to umožnila a Tvoje děti ať se snaží zase odznova.... netřeba komentáře. Avšak ruku na srdce, VELMI to zpochybňuje i ten Váš proklamovaný liberalismus.
Taky mě zaujal Váš lidský přístup - všichni jsou Apriori zloději, nejdřív mi musí prokázat, že ne. To jste pedagog?
A co takhle trochu optimismu do mezilidských vztahů?
30. 07. 2008 | 16:35

VK-Can napsal(a):

Pro jepice.
Dekuji za vysvetleni.
30. 07. 2008 | 16:39

tata napsal(a):

PANE Marty

Levici dále rozebírat nebudeme vše velmi pěkně popsal pan přirodovědec a mohl bych říc že se stoprocentně ztotožňuji.

To je pravě Váš problém, slovíčkaření asi právně to tak bude ale mezi námi prostými když mi řeknete nechovej se jak idiot tak je to urážka a věřte tomu že to říct mezi chlapama tak jí koupíte.

Mate jako právník velice malé nároky na spravedlnost když toto napíšete nebo je to tím že právník dokáže najít kličku a vysekat z maléru každému naprosto jasného lumpa jen pro procesní chybu a pod.

Vy jste někde četl že bych psal ,levice dokáže zajistit spravedlnost?Zatím to taky nikdy nedokázala.Proto píšu jestli mi toto pravice nabídne zahodím to ostatní protože toto je pro mně priorita padni komu padni a všem stejně.

To nebrečím to sou mé 14 leté zkušenosti z práce v zahraničí. TO se nejedna tak o ty velké kauzy tam moc peněz bohužel asi taky mnohdy zaručí beztrestnost.Jinak tak politická morálka tam se musí odstupovat za menší věci jako u nás.Spíše taktové ty menší kauzy co vše u nás probíhá beztrestně,jak lumpové, všelijaký malí darebáci beztrestně proplouvají naším bahnem.Zkuste třeba v Německu VYTUNELOVAT 5 firem po našem špatný pod. záměr u nás v klidu založíte další myslíte že tam můžete podle mých informaci co sem se tam na toto téma bavil zhola nemožné.UŽ vůbec radši nesledovat pořady na vlastní oči,a podobné věci.TA zvůle ,úředníku,nepochopitelná rozhodnutí soudu kde to komentují právníci,bezbřehost prÁva konkurzních spravcu,zvláštní spravedlnost exekutoru.NO opravdu máme byt na co hrdí.Ne děkuji ja vaši spokojenost nesdílím a jestli toto je vaše pojetí spravedlnosti děkuji nechci.
30. 07. 2008 | 17:22

prirodovedec napsal(a):

jepice: Dekuji, ze jste mi berozvratila me videni sveta podnikani jako firmy Kolalok a syn z Limonadoveho Joe. Zkratka jsou treba talenti vseho druhu. :)

SuP: Ja to beru, uz jsem zde nedavno psal, jak jsem byl snadno zatriden. :) Mne bavi zkoumat problemy, hledat argumentaci, jemnosti, napady cist diskutujici. Proto bloguji. Jinde jsem vyznani ala V.H. jiz napsal. :) Jenze diskutuji proto, ze z toho mam pravicove/sobecky osobni prospech. Mam po roce predevsim skvele a uspesne i smesne priklady Kohouta a dalsich do vyuky, kterym jsem vzdy podekoval (Kozusnik, jarpor, ...). Nejde o jejich zesmesneni, jde o trenovani mysleni tech, kteri to resi. Mam otestovane reakce napr. mladych na urcite myslenkove argumentacni postupy a provokace, ktere pri vtipne obmene mi probudi prednasku. Ziskal jsem sbirku fantastickych odkazu, ktere bych hledal temer roky. Obohatil jsem odborne texty a pripravy zajimavymi citaty odtud. A mam v ucte mnohe diskutujici. A ohrazuji se vuci tomu co povazuji za cernobile a ostre reaguji na to, co povazuji za vyhonky fasismu at uz to pisi drive trpici, ci revolucni hrdinove.

Jak vite, ze to mnozi zdejsi levicaci nezkusili? Umet a mit? Ja si myslim, ze svoje umim a dokazal jsem si to zde i v zahranici a myslim si, ze i proto mam.

Pouze jsem v obdobi, kdy cenim neco jineho nez stvanici za pomyslnym uspechem. A zivotni zkusenost mne vede k tomu, co jsem napsal. Respektuji VSECHNY formy majetku a jsem smiren s tim jak vznikly. To vsak nepovazuji za napadani. Chapu samozrejme, ze ten majetny s tim, ze treba druheho oloupil zit nemuze a ze ma vetsinou vybudovany nejaky system nahledu na svet, ktery mu dovoluje to, co druzi povazuji za spatnost videt jako prednost. Podobne postupuje ten chudy, ktery vi proc a ci vinou je nemajetny. Podle mne je to logicke a oba maji "svoji" pravdu. ja takovou pravdu nastesti nepotrebuji - cili pak se mozna z pravicaku vymykam (ja ale zazil jinou charakteristiku co je pravicak a tam to Vase nebylo).

Rovnez jakasi nezastupitelnost a vylucnost tech, kteri "umi a maji" a kterou od Vas citim, je diskutabilni. Mnozi klasicky vyuzivaji vyhod, ze dovedne nektere naklady prenasi na celou obcanskou obec (priklady jiste znate - dalnice, znecisteni, statni zakazky ...), pripadne do budoucnosti. Cili je otazka, kdo z koho zije. A pokud je nekdo nenahraditelny tim, jak dava lidem praci, lze ho pravdepodobne snadno nahradit tim, ze se jeho majetek preda treba nekomu jinemu (minim podnikateli nikoliv delnickemu rediteli), kdo mu da praci. A nekdy si lze predstavit v masovem meritku experimenty sdruzeni lidi, kteri z hlediska obecneho zivotniho tlaku vytlaci nekoho z trhu tim, ze nastoli svepomocny rezim. S ohledem na mnozstvi nasilnych majetkovych zmen v historii lidstva, princip "prvni a druhy zlodej", prijimam skutecnost, ze se vlastnictvi meni cynicky a s ledovym klidem. Asi na tom co mam tolik nevisim jako Vy. Rekl bych, ze zdravi, rodina a pocit stesti je dulezitejsi.

Mozna proto jsem tak snadno dotahl myslenku rovnych podminek a nasledne liberalni souteze, ktera Vam zrejme zarazila dech. Co Vam na ni vadi? jde Vam tedy vic o tu svobodu seberealizace nebo o to zvyhdneni dane Vasimi rodici?

Jinak ty deti by se nesnazily "odznova", ale samy za sebe. :) A to vraceni spolecnosti by mohlo mit formu poradneho pohrebniho mejdanu. :) Neco jako svatba na ruby, kde by pozustalsot zemreleho byla rozdavana v obalkach a vsichni by ho velebili. :)

Ano ten apriorni pristup je prave pedagogicky dulezity. Deti a studenti jsou jeste nevinnou zranitelnou vyjimkou, kterou je treba varovat a varovat pred temi, kteri na ne cihaji a jejich mladi zneuzili v horsim pripade nejakym -ismem. :) (zase samozrejme prehanim)

A optimismus do mezilidskych vztahu? Vite jak je to krasne vstavat s tim, ze vsichni jsou zlodeji a vecer usinat s tim, ze dnes jsem potkal same slusne az na jednoho (chtel jsem napsat "podnikatele", ale nebudu zlobit)?
30. 07. 2008 | 17:24

tata napsal(a):

pane sup

Určitě je hodně lidí co fungují podle teto šablony,ale na Vaší straně je zase pravý opak.vysvětlím příkladem.

prokazovat majetek nad ,,třeba,,10 milionu a zabranit tim přepsaní majetku na manželku kde je ulit nakradeny peníz a tím nemožnost ho zabavit při konkurzu.PROČ se braníte pravičaci slovy pana prezidenta že to je kriminalizace podnikatelu.Toto je běžné v mnoha zemích například USA vaš vzor ,,asi podle příspěvku,,

JE to nutnost a podvod v tomto je posuzovan huře jak vražda.To krityzujem ty co ulejou majetek na příbuzné ,manželku a pod,
30. 07. 2008 | 17:56

SuP napsal(a):

Přírodovědec -
sakra slovíčka, slovíčka. Samozřejmě jsem měl na mysli "umět a mít" ale jako OSVČ. Ne jako zaměstnanec. Až TOHLE jednou zkusíte, poznáte teprve ty rozdíly. A už Vám nebude chybět kriterium, co to je "víc pracovat, víc riskovat".
A vsadím se, že pak budete mít tendece svůj nabytý majetek předat SVÝM dětem a ne společnosti, která tančí na Vašem hrobě. Pokud jsem to pochopil, vy do toho postavení a jmění dáváte akorát intelekt. Pak samozřejmě máte pravdu. Ta nová generace si ho musí ZNOVU vypěstovat vlastním úsilím. Ale věřte, není to všechno. My jsme 4 sourozenci a rodiče nám všem umožnili vysokoškolské vzdělání. Ale za cenu trvale holé řiti. A věřte, zkusil jsem obojí, ale nedá se srovnat....
30. 07. 2008 | 18:04

SuP napsal(a):

tata -
udělal jste si pro mě blbou šablonu a moje texty se snažíte číst a vysvětlit tak, aby tu Vaši šablonu podpořily. Chyba.

...."ŽE v zajmu bohatých je udržovat ty chudé neschopné na určité úrovni. tady nejde jestli to je spravedlivé nebo ne.Protože si bohaty vlastně kupuje klid pro sebe a to formou větších daní a podobně.Vychýlení té rovnováhy je vždy osudné a bohatí přijdou o všechno..." jste uvedl.
Tak tohle je argumetace, která 100% platí a platila na ty krásné doby sociálizmu pod vedením naší moudré strany, inspirátorky všech úspěchů.
Ale nějak jste přehlédl, že dnes už NÉ. nic ve zlém, Vy hovoříte taky jako zaměstnanec. Zřejmě šikovný, dobrý odborník, pokud jste pracoval tak dlouho v zahraničí. Ale Vy jste tam podnikal? Měl jste svůj vlastní agregát, kupoval si elektrody, vozil to vlastním pick-upem? A ještě z toho všeho živil sebe a své ubytování? a ze zbytku platil daně? Soudím, že spíše ne.
Pokud však ano, tak se předem velice omlouvám a naopak se před Vámi skláním až k zemi. V tom případě mi ale Vaš názory nějak nesedí.
30. 07. 2008 | 18:21

prirodovedec napsal(a):

SuP: Vida jak nam to jde konstruktivnim zpresnovanim. :)Ano u OSVC pak leccos chapu, mam pro to duvody.
30. 07. 2008 | 19:07

vlk napsal(a):

Inu nedalo mi to kouknul jsem jestli náhodu pavlovec zase neslintal.
A ono jo. A tonesmírně komicky, prýbankrot teplátenské firmy První městské banky.

To je tak , když někdo chce být mermo mocí za blázna. A plete si při tom tenisky a turistky.

Takže -.městká neskončila v konkurzu. Exiwstuje doposud. Pod jménem PPF banka.
To za prvé.

Za druhé - je podstatný rozdíl mezi přímým majitelem malé firmy a pozicí člena dozorčí rady, byť ve funkci předsedy. Jedním z osmi. A to 3 roky.... A nebýt u toho od počátku, na rozdíl od majitele firmy. Převzít už dávno průšvihovou banku s plným portfoliem shitu.

Jako výsledku bankovního socíku a působení "expertů" typu Procházka, Pítr, Koukal a mnoha a mnoha dalších.

Ale tohle je pro slinta příliš složité. On prostě chce slintat hned , když se jeho ordné straně děje příkoří. Neboť co strana činí, dobře činí. Ostatně i ten člověk do té funkce v té banc e byl vyslán se zásadním požehnáním jeho rodné strany.
Na rozdíl od člověka co řídi s tát s kvalifiakcí , o které jsme hovořil. On se do čela té firmy nominoval vlastním rozhodnutím. Apřivedl ji tam,kam ji přivedl.

Slintej dál a žij modře . A nikdy jinak.
30. 07. 2008 | 19:15

tata napsal(a):

pane sup

Podnikal sem rok a určitě nato bunky nemam.ALE vím co to obnaší, a už mnohokrat sem psal jak si těchto lidí važím. Což neznamená že nevidím co je meziněma darebaku jako flakaču, a povaleču na druhé straně.ano mněl sem svoji svařečku,kupoval sem elektrody jezdil autem.To nebyl až takový problem jako papíry na které vyloženě nejsem i když sem si nakoupil vte době příručky a vše zvladl papírově.Problem at jedna ja to dělal přesně podle toho a dodržoval co jiní běžně obchazeli.Takže kolega co mně dotoho přemluvil platil 3 menší daně a nazval mně nepoučitelnym.AT 2 To proč sem hlavně skončil moje naivita a malá prubojnost stim spojená druhotná platební neschopnost,těžka vymahatelnost peněz za odvedenou praci,tim spojená moje nechut nekomu někde předat obalku,ale s odstupem, hlavně se nehodím na podnikaní takže vím o čem mluvím.TAKE finační uřad byla věc kde mi jedna zdělila že si mužu odpisovat diety ,v zahraničí,problem kursu nevijímaje,,druha to kategoricky zamítla.Nasledně hloubkova kontrola mojich učtu když nebyla schledana chyba našla si nemožnost přiznat odpis očních kapek pro svařeče nezbytnost.pokuta kterou sem musel řešit až u vedoucího.proč to píšu chapu ty blbosti co musíte zařizovat na ukor neschopnosti uředníku.Čim poctivější tim podezřelejší tak sem si připadal.Takže umě neplatí že sem si to nezkusil ale sebekriticky uznavá nehodím se nato.

ONI byly bohaty za socialismu?Snad se tvrdilo že vše je společné tak vtomto sem Vás vubec nepochopil že toto platilo do krasné doby socialismu.

To naopak platí pro kapitalismus, aby někdo ty neschopné a zavidějíci nekdo zase nenamluvil nadneseně do znarodnovaní.Zase to bylo myšleno nadneseně kupovaní toho klidu. dobře to popsal pan přírodovědec.to je to co vy nedokažete pochopit.Nato se važe i neochota přiznat že určitá čast pravě zneužíva ty neschopné.Ani vaše mlčení proč bežné dokazaní nabití majetku normalní třeba v USA by u nas znamenalo kriminalizaci podnikatelu.KLIDNĚ je možné že sem si VÁS zařadil blbě,zatím vaše příspěvky vždy byli dost jednostrané.Ja oproti Vam vidím tu možno manipulaci stěma neschopnyma a at se to líbí nebo né je to obrovska síla kterou když někdo oblbne radši nedomyšlet.A navíc nesnaším i otom minulém režimu mluvit tak jednostraně jak to činíte vy a vám podobní

Není varující že sílí hlasy z dola že se měli lepší dříve.Myslíte že je zajíma procesy 50 let a zrudnosti toho režimu. Mate vubec možnost vyslechnot ty hlasy z dola.Těm dole za bolševika tu lopatu nemohl nikdo sebrat,co se pro ně změnilo,svoboda oni svoji svobodu měli,nestrkali nos do politiky a věčině to stačilo.V klidu si zanadavali na tajemníka ksč a mněli vystarano,že nemohli ject do NSR.Plno oto ani nestala.ŽE nebyly banany plno si ani neuvědomovala že to není nenormalní.

A dnes dělat musí stejně ale bohužel někdy nemá na to co jemu stačí ke štěstí.Navíc se mu předvadí ten svět ktery předtím neviděl a bohužel někdy i z té negativní stranky kdy se zloději beztrestně pakujou a smějou se jim .Že to je přízemní.Kdy pochopíte že lidi sou takovy a nic stím nenadělate.Jak dlouho vydrží lidi střašit komunismem?To je co ja dokažu promítnout do svého uvažování.Nechci zrudnost byvalého režimu to je promě podstatné,ale zarověn chapu lidi kterym je to jedno např. když se ho zeptate at vyjmenuje prezidenty tak to neví ,ale protože ho to nezajímá.ALE zarověn nepříjímam vaše zjednodušení že jim schaníte praci tak oni maj byt vděčny tak co by chtěly.U vědomujete si že oni vam odevzdavají svoji praci tím tvoří vaše zasloužené peníze a mnohdy zato maj sotva na hodnotny život.TAK se jim nedivte že zavidí vaš mercedes.TOto neberte na sebe je to jen zjednodušeně řečeno a ve skutečnosti je to složitější.TO JE TO zjednodušeně řečeno.Kupovaní klidu.ŽE ja osobně to nepotřebuju a mam jiné priority je jiná.Ale někdy nechapu co se tady píše jako byste byli otrženy od reality.Kdy pochopíte že to co zajímá nas moralka ,čestnost,svoboda a všechny ty věci kolem plno lidí vymění za věci přízemější. Ale stěma lidma musíte počítat,že je nechapete, nesouhlasíte v pořadku,ale nepodcenujte je.
30. 07. 2008 | 20:32

SuP napsal(a):

Pane tato -
je mi docela líto, že jsem Vás vyprovokoval k tak podrobné zpovědi. To jste nemusel a nebylo to mým cílem. Přesto Vám za to děkuji a oceňuji to.
Věřím, že kdybychom si někdy sedli my dva spolu, porozuměli bychom si navzájem, aniž by bylo potřeba jeden druhého chtít přetáhnout na svou stranu.
Přeji hezký večer.
30. 07. 2008 | 21:15

jarpor napsal(a):

Ale ale, jak vidno, tak to svědomí přece jen nedalo …

No, a jako obvykle …
politruk je přinejmenším „zloduch ne-li vrah“ a já na něj - prý - nedám dopustit,
pinkl, to je ovšem klasa, což - prý - dokazuje i jeho působení v jakési bance ( na detaily jste skutečně pašák, vlku ) a tomu - prý - bych zase já nasadil psí hlavu,
hrubší či menší urážky, nálepkování …
až na to tykání, to je nové…

Vlku, napsal jsem, že na hulváty téměř nereaguji.

Platí to i pro Vás.

Bohužel.

Pěkný večer
30. 07. 2008 | 21:32

tata napsal(a):

pane vlk

Ač chapu že používate jiné metody diskuse,a pouštějí se do vas vaše poslední bogy ztracejí to co sem ve VAS HODNOTIL.poslední příspěvky sklouzli do roviny vyprovokovat,urazit.

panové vlk, japor, marty nemohli byste se začít na naky čas ignorovat prešli ste do roviny osobní nenavisti ktera neprospěje ničemu ,nikomu a je uplně jedno kdo komu víc.
30. 07. 2008 | 22:04

jarpor napsal(a):

tata

Vážený pane,

Vaší žádosti o ignoraci rozumím. Máme však ignorovat sprostotu a urážky, lhaní a překrucování i v životě ? To chcete po mě příliš.

Dovolte několik slov - vlka považuji za velmi inteligentního a vzdělaného pána. Bohužel, tyto navýsost kladné vlastnosti používá nedobře, dokonce řekl bych zákeřně. Jiné názory nekompromisně odmítá často jako hloupé, drzé, ... nálepkuje jejich nositele nevybíravými výrazy. Ne všichni se umíme jasně a jednoznačně vyjádřit napoprvé. Je to důvod k urážení, k povýšenosti a nadutosti ?

Nevím proč, ale snad jeho osobní zklamání ho vede k prezentaci názorů, že jedna strana je zdrojem veškerého zla, míním tím ODS, a tak trochu pravici jako celek. Pročtěte si jeho příspěvky. Z diskusí zde mám pocit, že nejsem sám, kdo je takto vyhodnocuje. Na rozdíl od něj, kdy jeho názory působí, že vše zlé přichází „zprava“, pokouším se, někdy neuměle, argumentovat ve smyslu, že jak napravo, tak nalevo jsou lidé čestní a lidé nečestní. Proto mám být označován „modrým slintákem“ ? Odsuzujme a pranýřujme nečestnost a zločinnost na obou stranách – to je ta objektivita, na kterou Vám ještě dlužím odpověď, nevytvářejme nesprávný pocit u méně vzdělaných lidí, že zlo je jen z jedné strany. V tom spatřuji velké nebezpečí.

Nemusím mít ve všem pravdu, mé názory porovnávám s oponenty a snažím se hledat, zda bych neměl já poopravit své postoje, nebo kde se, dle mého, mýlí oponent. Slušně se snažím argumentovat a nikoho nenutím aby mé názory „vzal za své“. Dobrý učitel vede žáka tím, že žák je jeho partnerem. U špatného učitele není žák ničím, má právo jen poslouchat mentora !
Míním, že vlk je z toho pohledu velmi špatný učitel. A dodávám – bohužel.

Mám za sebou již jisté životní zkušenosti. Možná pyšně, ale myslím si , že jsem schopen komunikovat s každým. V oponentu nevidím tupce a zločince. Je to člověk s jinými názory které nějak nabyl a pokud se mi zdají nesprávné, pokusím se říci v čem. Jsem optimista a věřím primárně v dobro u lidí. Jsem-li napaden, pokouším se bránit. Nechtějte po mě, abych se změnil v ignoranta. To, ( bohužel – bohudík ?) neumím.

Ano, kladu důraz na odpovědnost jednotlivce za sebe a za lidi kolem, tedy jistým způsobem za společnost. Mám nechat bez odpovědi nařčení, že já a mě podobní se "chystáme zakázat svobodné myšlení" ? Proč ? Jen proto, že mezi spoustou dobrých lidí jsou, bohužel, i zlí ? A opět - ve všech stranách, mezi zaměstnanci i zaměstnavateli, mezi chudými i bohatými ... a různí manipulátoři ty zlé vidí jen v jedněch, polarizují společnost ve smyslu "rozděl a panuj" ? Nemáme snad dostatek zkušeností s výsledky takových lidí a ideologií ?

Hezký den
31. 07. 2008 | 08:00

vlk napsal(a):

tata

je mi sice líto, že jsem vás zklamal, ale takový je holt život. Člověk nesplní naděje v něj skládané jinými. S politiky to zažíváme nepřetržitě, že? A já jsme jen obyčejný, životem hodně omlácený a unavený strejda.

Nebudu vám brečet na rameni, žalovat , co všechno mi oba jmenovaní páni udělali. Fňukání a žalování nechám jiným. Vás jen požádám,pokud s e touvěcí chcete zabývat, abyste si udělal genezi, alespoň na tomto blogu. Je to clkem ilustrativní.
Více nebud e potřeba.
A dodám následující: jsme zvyklý s každým hovořit jeho jazykem. Snáze chápe. J e to rychlejší. Nejsem ani ten , kdo zpravidla začíná spor. Ale reaguji na útok tak, jak považuji za přiměřené. Věřím, že Vy také. KAždý, resp. skoro každý člověk. Nejsem Gandhí. Kdybych byl , měl bych odpovídající nick. Nomen omen. I v mém případě.

Ano formuluji názory. NA základě svých životních zkušeností. A stojím si za nimi. Snažím s e je obhájit. Pokud je protistrana na férovku, jsme také. Pan Stejskal by Vám mohl potvrdit, že jsme se už lapli několikrít. A svýjimkou první srážky, kdy jsme s e tu ještě neorientoval dostatečně, a vina byla jasně na mojí straně všechny ostatní výměny názorů byly vedeny korektně. Stejný vývoj, resp. daleko razantnější s bigjirkou. S tím jsme byli tak daleko, že jsme si domlouvali místo a termín, kd e si to vyřídíme na pěsti. Ani nevím jak , ale vytříbilo s e to. P5esto, že si většinou každý z nás myslí něco úplně jiného. Jen jsme oba poznali, že ten druhý není fanatik. jen má jiné preference. A je schopen přemýýšlet o argumentech toho druhého.

Tohle neí možné ani s fanatikem, ani s opakovačem brožurkových pravd. A zejména tehdy ne, pokud tito dva jakmile někdo řekne vlk, okamžitě startují. A jakmile vlk řekne bílá oni řeknou černá. Ilustrace ? Najeďte si na příspěvky s nickem Kolečko a reakce na něj.Uvidíte sám.

A lidi , kteří mají stejné manýry, jaké už naše rodina zažila v krátké historické paměti dvakrát,jsou pro mne nedělatelní. Dal jsem mu příležitost k čestnému ústupu. Vyložil si to jako slabost. Sorry, druhou šanci nedávám. Už jsme si vyzkoušel, že to je skutečná slabost.
Nedělám ze sebe za každou cenu frajera. To je mi cizí. Jednám ovšem podle toho, jak mne život vyučil.

myslím, že budeme přibližně stejně starý. Myslíte si, že je to tak špatně?
31. 07. 2008 | 21:10

tata napsal(a):

pane vlk,pane japor

Jen sem konstatoval že ste se dostali do osobní roviny to nikdy nikdo nevyhraje.Ano sme asi stejně starý.Ono není tak duležity kdo vic,kdo začal,spíš kdo zustane nad věcí.VÍM že v dnešní době platí tvrdost,ale kam to vede je dukaz naše politika naprostá nesmiřitelnost.Já osobně rači přestanu stím člověkem komunikovat.NO holt sem se pokusil zklidnit situaci.nechci byt soudce.OBA ste mi odpověděli přibližně stejně jen vysledek byl opačný.Tady asi nic nepomuže.Je to VÁŠ BOJ,kde není vítěze.
31. 07. 2008 | 23:54

jarpor napsal(a):

tata

Vážený pane tata,
věřte mi, že nemám potřebu nad někým vyhrávat a s někým "bojovat". Avšak také jsem svým oponentům nikdy nedal a nedám "cejch" esesáků a estébáků, modrých či jakých slintů ...

Slůvka jako "něco jsem přehnal, zkuste zapomenout" nic nestojí. Jen uvědomění si sama sebe a jakousi elementární morálku slušného člověka k okolí.

Obávám se, že i jako "opakovač brožurkových pravd" budu reagovat na názory druhých, pokud to uznám za vhodné. Jsem svobodný člověk a jsem tomu rád. Nikoho nenutím, aby na mé názory reagoval.
Nabytá životní filosofie není o brožurkových pravdách a jen proto, že mnou někdo takto pohrdne, nemíním se této filosofie vzdát. Soudím, že byste postupoval v mé situaci úplně stejně.

Vám děkuji. Za zájem, za snahu, i za respekt k názoru druhého.

Hezký den
01. 08. 2008 | 09:19

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Mam pocit, ze to zacalo jakousi vzpominkou na deportaci vlkovych pribuznych a kdo mu koho pripomina ve sve formulaci. Vy jste tehdy vznitil (nehodnotim zda pochopitelne nebo nepochopitelne) a od te doby to budi dojem, ze na kazdy vlkuv prispevek citite potrebu zareagovat proti minulosti (lze dolozit statisticky :) ). Dle mne "nekdy" sve repliky formulujete jizlive a chytite presne za slovo, ale nekdy tak presny v citaci, ci uchopeni nejste. Vlk samozrejme reaguje vzdy a svym osobitym zpusobem a kolecko eskalace pak zacina a pokracuje. Ja to respektuji a chapu to vyse uvedenym zpusobem, a pokud si nejsem jist, do vzajemne strelby na nizko letici cile se snazim nepriplest. Cenim si pokusu pana taty riskovat a pokusit se to nejak rozuzlit a zklidnit, protoze zrejme premysli nad tim, jak asi pusobite na ostatni ctenare (v kontrastu s jinymi svymi prispevky), kteri neznaji ten kontext jako my a je mu lito, ze vzajemnemu "vyjasnovani" davate prednost pred dojmem, kterym pusobite na N-tisic ostatnich ctenaru.
01. 08. 2008 | 09:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy