Reálie reálného socialismu a antifašismu

23. 10. 2008 | 09:41
Přečteno 16430 krát
V roce 1989 bylo dnešním pětatřicátníkům patnáct, čtyřicátníkům dvacet. Jsme tedy v období, kdy polovina populace nemá reálné ponětí o tom, jak ta doba ve skutečnosti vypadala. Ne, že bych dnešní generaci tu zkušenost přál. Nicméně hodnocení oné doby je dnes už poznamenáno nedostatkem vlastní zkušenosti, a také současnou historiografií a publicistikou, která logicky dvacet let dohání mezeru v popisu temných stránek minulého období. Je to jistě dobře, protože negativa nelze zamlčet. Na druhé straně často hodnotíme ono období pouze tímto prizmatem a v tomto smyslu nám začíná scházet objektivní informace, proč lidé v tomto období byli z dnešního pohledu extrémně levicoví a jak vypadala každodenní skutečnost.

Z učebnic, literatury a filmů máme pocit, že období okupace a komunismu bylo dlouhou periodou permanentního boje všeho lidu proti autoritativnímu režimu. Skutečností je, že opravdových domácích odbojářů bylo mnohem méně než vykreslených literárních hrdinů. Máme prostě tendenci si dějiny idealizovat.

Pokud jde o období druhé světové války, řada těch, kdo chtěli bojovat s fašismem, odešla do exilu. Byli to především kvalifikovaní vojáci, piloti a ti, kdo očekávali nacistickou perzekuci. Zahraniční armáda měla dostatek důstojníků, ale nedostatek mužstva. Beneš vtipkoval, že v projevu k česko-britské jednotce užívá oslovení „páni generálové, páni důstojníci a ty, vojíne Picku.“

Nedostatek mužstva měla i východní armáda generála Svobody. Jí se podařilo přesvědčit Rusy, aby pustili nějaké Čechy z gulagů. Později se jednotky doplnily mobilizací volyňských Čechů, kteří si mohli vybrat mezi Rudou armádou a svobodovci. U Svobody očekávali lepší zacházení a navíc získali slib, že se mohou vystěhovat z SSSR do ČSR. Konečně byly jednotky doplněny z řad slovenských zajatců. Málo se ví, že tři vojáci přeběhli v bitvě u Sokolova k Němcům.

To domácí odboj začal slavně a páni důstojníci vytvořili impozantní strukturu. Mysleli, že bojují s liknavou rakouskou monarchií, ale hodně se spletli. Podle těch jejich seznamů je pak všechny pozatýkali. Parašutisté měli problém najít zázemí. Nedivte se, někdo u vás zaklepe a vy nevíte, zdali je to odbojář nebo provokatér gestapa. Zkuste si najít, kolik ilegálních vysílaček reálně vysílalo z protektorátu po heydrichiádě.

Z rodinných pamětí mohu poskytnout toto. Jeden dědeček se do určité naivní formy odboje zapojil a zaplatil za to životem. Byl hodně velkou výjimkou v celém okolí. V druhé větvi rodiny se s odbojem nesetkali. Největší formou odporu bylo občasné poslouchání zahraničního rádia a podání kusu chleba utíkajícímu ruskému zajatci. Za obojí hrozil trest smrti. Strejda o pár kilometrů dál se zapojil do organizace partyzánského oddílu. Jenže to byla provokace gestapa a nepřijít konec války, visel na špagátě a rodinu vystříleli jak králíky.

O čtyřicet kilometrů dál se pustili do odboje koncem války. Přišli k německé jednotce, ať se jim vzdá. Němci, že jo, jen ať si pro ty zbraně přijdou. Přišli, bylo jich pětadvacet. Němci je postavili ke zdi a postříleli včetně čtrnáctiletého kluka. Jiný strejda stavěl barikády v Praze, ale s třemi puškami neměli proti vyzbrojeným jednotkám šanci. Život mu zachránili vlasovci. O tři dny později se díval na to, jak ty vlasovce střílí zase Rusové.

Většina domácích obětí okupace spadala do rasového teroru a porušení přísných pravidel života a hospodářství. Mnoho mrtvých doplatilo na provokace gestapa. Další doplatili na smyšlenky gestapa a příbuzenský poměr k odbojářům. Nebagatelizuji vůbec odpor proti fašismu, jen říkám, jak to bylo strašlivé. Mám doma někde podpisy generálů Fajtla a Svobody. Na oba jsem jako kluk vystál frontu. Na pohřbu generála Peřiny jsem brečel vedle prezidenta Klause. Oba jsme se za ty slzy nestyděli. Bylo to strašlivě emotivní. Peřina symbolizoval čest našeho národa. Lépe řečeno, to nejlepší v nás.

Pokud se ptáte, proč tolik lidí po válce uvěřilo levicově autoritářským receptům, je na to prostá odpověď. Ztotožnili svou děsivou zkušenost s potřebou nového společenského řádu. Ten starý pořádek obviňovali ze dvou světových válek a hospodářské krize. Smrt šedesáti milionů lidí a bída exponovaná poválečným nedostatkem jim přišly jako argumenty velmi výmluvné. Ruský vzor jim přišel prostě jiný. Mnoho o něm nevěděli. A toho, co o něm věděli negativního, se jim zdálo, že se v naší kulturní zemi mohou vystříhat. Kromě toho nás moudrý F. D. Roosevelt v Teheránu prodal Stalinovi stejně jako É. Daladier Hitlerovi. Churchill koulel očima, ale to bylo všechno. Byl tam za chudého příbuzného a Roosevelt potřeboval Stalina, aby vyhrál válku. Atomovou bombu ještě neměl.

Proti heslům Národní fronty téměř nikdo neprotestoval. Znárodnění velkého majetku? Správně! V očích lidí byl po válce skoro každý podnikatel kolaborant. Část majitelů byli Němci, židovští továrníci skončili v koncentrácích a Češi? V očích lidí spolupracovali s okupanty, vždyť chodili na gestapo, na úřady, dodávali pro Říši a vyráběli válečný materiál. A hlídali lidi, aby v podnicích nekradli, což se za okupace považovalo za přirozené právo a téměř za formu odboje. Po válce leželi národu v žaludku taky sedláci a obchodníci, protože prodávali černé potraviny a zboží za šílené ceny, které lidem vytahaly z kapes poslední kousky domácího jmění…

Drtivá většina majetku byla v Čechách znárodněna dříve, než přišli komunisté k absolutní moci v únoru 1948. Skoro nikdo to netuší a je jistě milosrdné to svádět na komunisty. Strany se na tom dohodly s prezidentem již před koncem války. Komunisté pak vlastně už jen hloupě paběrkovali. Mnoho si nepomohli, nicméně podařilo se jim naštvat hodně lidí.

Do února 48 žili snad klíčoví komunisté v jisté iluzi, že situaci mají pod kontrolou a netrpělivost Stalina a Beriji je formou pomoci, aby mohli definitivně převzít moc. Po únoru sami ztratili kontrolu nad klíčovým bezpečnostním sektorem. Jak se to stalo? V roce 1949 se Tito vzepřel Stalinovi a bezmocný tyran naordinoval krvavou lázeň zbytku svého impéria, aby nedošlo k intelektuální nákaze. Generalissimus neměl zábrany. Utopil dosud v krvi všechny své odpůrce, neměl výčitky z osudů milionů, jen atentát na Tita mu hloupě nevyšel. To pokládal za otázku času, teď musel „ukáznit“ ostatní.

Stalin dal pokyn k hledání nepřítele. Ten mohl být všude včetně úplně nevyšších míst. Nebyl tam, ale stejně ho našli. A odsoudili. Nehledě na období státního zločinu v letech 1949-54, má ovšem režim na počátku zřetelnou většinovou podporu. Ovzduší strachu z přepadení země, ohrožení územní celistvosti (dědictví Sudet) a víra v úspěch budoucí společnosti, stejně jako ruská záštita bezpečí, to jsou efekty zkušenosti s válkou i krizí, a také efekty účinné propagandy. Kunderovského agenta chodce by v roce 49 udalo devět prokádrovaných vysokoškolských studentů z deseti. Pět z přesvědčení, čtyři ze strachu. Ani u desátého nehledejte moc v motivaci odpor proti režimu. Nespolehliví studenti byli přece vyakčněni (vyhozeni ze školy akčními výbory). Samozřejmě, že dnes i ti účastníci budou tvrdit, že to bylo jinak. Jenže nalistujte si dobovou literaturu i pozdější popisy. Přečtěte ten Kunderův Žert. Lidská paměť je selektivní a zamlčuje, co se nám už nehodí.

Až po Stalinově smrti znovu národní orgány získávají kontrolu nad bezpečnostními složkami, život se normalizuje a čistky slábnou. Lidé chtějí žít a ne válčit, holky chtějí pěkné šaty, kluci motorky, cigára, pivo… Chtějí byty, školky, jesle, umění, maso a pomeranče. Socialismus jim to postupně nějak dává. Jakkoli novinářští elévové dnes píší o stálém nedostatku, přídělový systém byl v Československu zrušen dříve než v Británii. Všude byla poválečná nouze… Dělníkům jsou přidělovány byty zdarma, děti mají slušnou školu a úroveň lékařské péče šedesátých let snese světové srovnání. Chybí širší sortiment, služby, luxus a ve vysoké ceně aut se kompenzuje nízká cena bydlení.

Svoboda šedesátých let přijde lidem úžasná. Srovnávají ji s minulostí, s protektorátem či temnotou padesátých let. Je to jistě úplně jiná svoboda než dnešní. Ale pamětníci včetně emigrantů ji subjektivně pociťovali jako srovnatelnou a snad i vyšší. Klíč je samozřejmě v užití dobových měřítek.

Osmašedesátý rok byl vrcholem iluze a startovním bodem deziluze. Kladný vztah k Rusku se změnil. Z božského ochránce se stal okupant a všechny jeho dosud tolerované záporné rysy náhle nabyly jasných kontur. Svoboda dostala masivní hranice. Statisíce lidí přišly o postavení, ztratily partajní legitimace. Jiní měli zaražený postup a stroj strachu o pozici, školu pro děti, bytový pořadník či devizový příslib nutil nevybočovat z řady.

Stejně jako ve válečném tématu literatura a televizní seriály oplývají větším množstvím bojovníků proti režimu, než dobová realita. Chartu 77 podepsalo během desetiletí necelé dva tisíce lidí, z nichž většina už osobně neměla co ztratit. Přesto to byl velký projev odvahy. Stovky z těch podepsaných byli bývalí komunisté, desítky na seznamech StB. Jak je to jen dnes snadné soudit… Otevřené projevy nesouhlasu byly ovšem velmi řídké. Nejvyšší četnost kritiky byla kupodivu uvnitř komunistických organizací. Ani to není žádný zázrak. Tam se to totiž za zavřenými dveřmi smělo.

Kdo chtěl emigrovat, uměl najít cestu. Ještě nějakou dobu po osmašedesátém byla hranice otevřená. Později bylo pro běžného občana možno koupit zájezd na západ nebo do Jugoslávie. Skupina lidí, kterým byl odepírán pas, byla poměrně úzká. Aktivním disidentům se vystěhování později dokonce nutilo… Hlavní brzdou emigrace nebyl zdaleka ostnatý drát na hranici, ale strach o osud blízkých doma a nemožnost návratu či kontaktu.

Normalizace obnovila poslušnost ale pohřbila nadšení. Pragmatismus vystřídal fanatickou víru. Lidé respektovali režimní hranice a hledali si nové světy jako chatařství, kutilství, sport… Osmdesátá léta přinesla hodnoty jako zájem o rodinu, slušnou kulturu, vzdělání, odbornost. Statisícové náklady dobrých knih včetně poezie se už nebudou opakovat. Tento podivuhodný svět se někdy vznešeně nazývá vnitřní emigrací. Chceme vypadat lepší, než jsme byli.

Mladíci, kteří ten svět nikdy nepoznali, píší posměšně o světu, kde nikdy nebyly banány či pomeranče. Víte, já pamatuji od konce šedesátých let, že ty banány i pomeranče spíš byly než nebyly. Dovážely se ale jako sezónní ovoce, takže hlavně kolem vánoc. Zmizely z celoroční nabídky po ropné krizi, kdy stát, který téměř neměl dluhy, raději odepřel ty banány, než by se zadlužil. Lidem snad ale ani nevadily ty pitomé banány, jako to, že obchody měly hloupou otevírací dobu, neochotný personál, ušmudlané regály a fronty. Zboží, které mělo málo variet, nápadů, uniformitu, a bizarně stanovené pevné ceny, takže jedno zůstávalo ležet a o druhé jsme žebrali a podpláceli u prodavačů, protože bylo někde pod pultem. Měli jsme vztek, protože lepší zboží bylo v Tuzexu. Měli jsme vztek, protože najednou z trhu zmizela nějaká pitomost a nebyla dlouho k sehnání. Pochopíte, že vyhořela fabrika, ale nepochopíte, že lidé stojí frontu na momentálně nedostatkový toaletní papír, který má režim ideologicky zakázáno zdražit, stejně jako cigarety Sparta v tvrdé krabičce. To pak zapomenete, že jste od fabriky dostali zadarmo byt, platíte symbolický nájem a škola a doktor jsou zadarmo. Sdělení, že zas není hajzlpapír, přebije všechno…

Nechci lakovat, že starý režim byl nějak lepší. Jako ekonom jsem hořce poznal, že nemá perspektivu. Jsem rád, že žiji dnes a mám se mnohem lépe. Uvědomte si ale, že všichni to tak nepociťují. Jsou skupiny lidí, které silně poklesly na společenském či platovém žebříčku. Ne vždy je to spravedlivé. Ale to už je jiná historie.

Reálie reálného socialismu a antifašismu jsou prostě trochu jiné než tradovaná klišé. Nebojme se toho, potřebujeme víc pravdy. Jsme dospělí a nepotřebujeme milosrdné lži. Politik, umělec či publicista, který dnes okázale loví problémy v minulosti, protože už je to bez rizika, je ubohý a směšný. Odvahu měl možnost dokázat v minulosti. Neprokázal ji. My, kdo si ty dnešní „hrdiny“ pamatujeme z té doby, se nemůžeme zdržet úsměvů.

Nedávno mi jeden z uznávaných zdejších blogerů napsal, že stále čeká na tu novou, lepší generaci. Odepsal jsem mu, že čeká zbytečně. Lidé jsou stále stejní. Jen se mění podmínky života. Za názory nebo rasu se dnes naštěstí nepopravuje ani nezavírá. O tom, že lidé se moc nezměnili, svědčí pár pravidelných nadávek dole pod blogem a nějaká ta zlodějna. Přesto žijeme ve šťastné době.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Komu to píšete?
23. 10. 2008 | 09:53

JJ napsal(a):

Hezké...
23. 10. 2008 | 10:07

Barney napsal(a):

ládiku, řekl bych že je to adresováno různým fanatikům a těm co reálných fakt nedbají podle hesla, že když fakta neodpovídají mým tvrzením tím hůže pro fakta. Bohužel je jich dost.
23. 10. 2008 | 10:08

radek napsal(a):

já si články p. Havla rád přečtu,
děkuji za ně a zdravím
23. 10. 2008 | 10:15

rex napsal(a):

pekny clanek. Do hlavnich medii a TV se z ideologickych duvodu nedostane
23. 10. 2008 | 10:22

Míval napsal(a):

Naprostý souhlas, pane Havle. Také to tak vidím.
23. 10. 2008 | 10:25

Železnohorský napsal(a):

Taky mě udivuje, kolik lidí dnes tvrdí, že bojovali proti totalitě... Skoro to vypadá, že jediný, kdo nedělal nic, nebo ho dokonce podporoval, jsem byl jen já sám... Myslím ale, pane Havle, že vás za ten text diskutéři označí za obhájce minulého režimu a omlátí vám o hlavu i tu vaši dneší přítulnost k oranžové...
23. 10. 2008 | 10:25

Miloš napsal(a):

Ona ta Orwellova Farma zvířat funguje oběma směry. Většina zvířátek se narodila "po" a neví jak to chodilo za farmáře Jonese.
23. 10. 2008 | 10:27

jenicek napsal(a):

Jenom "detail": domnívám se že gramotný člověk by si neměl plést nacismus a fašismus. Ledaže byste byl opravdu přesvědčen, že jsme byli italským protektorátem, to by byla jiná:-)
23. 10. 2008 | 10:42

Stařeček napsal(a):

Ládíku, třeba pro mne abych si ujasnil, že i já to tak cítím i když si válku pamatuji jen velmi málo a strach sem měl jenom když na mne otáčely němečtí vojáci z legrace protitankový kanon (asi protitankový. To pro ty co se mě zeptají jak sem to poznal). Vám to psát asi nemá smysl. Viz Tomáš, "neuvěřím dokud nevložím prst do rány tvé". Schválně nepíši který.
23. 10. 2008 | 10:48

baf napsal(a):

To jenicek

Nacionál socialismus není jako termín oblíben u socialistů už od Stalina. :-)
23. 10. 2008 | 10:48

milo napsal(a):

Pane, to je významný článek. Realismus proti mýtotvornému romantismu. Pokud se tento svár nepřeklene, budeme na to doplácet všichni v nefungujícím politickém procesu, v převaze emocí nad hodnotami. Děkuji.
23. 10. 2008 | 10:56

asd napsal(a):

Vynikající článek.
23. 10. 2008 | 10:59

Kodl napsal(a):

Ládíku, Tobě to zjevně není určeno, tak se i zbytečně ozýváš. No a Barney, ten má jenom svoji realitu. Jiná nežli jeho se mu nehodí (a to považuje za svoji) nikoliv reálnou demokracii. Jsem za článek rád, neboť i já jsem zda prožíval a prožívám stej né pocity. A jak je vidět tak nejsem s p.Hvalem sám. Zapomínat se nemá ani to pozitivní a to co bylo dobré se má chránit a ne ničit, že pane MUDr.Julínku?
23. 10. 2008 | 10:59

dick diver napsal(a):

Vážený pane, děkuji Vám. Ano, tak nějak to opravdu bylo..
23. 10. 2008 | 11:02

Babča napsal(a):

Pan Havel vystihl podstatu.Je těžké dnes vysvětlit mým vnukům něco co nezažili. Faktem zůstává,že kdybych dnes neměla slušně vychované a pracující děti,mohla bych si jak se říká "hodit mašli",neměla bych na nájem,ani" perspektivu zítřka ".Cítím se všemi staršími lidmi, co se nemohou ani prostřednictvím "zákonů"cítit v tomto státě bezpečně.A nedivím se.Nejsem neschopná,ale nejsem schopná všeho,jak to dnes má mnoho lidí za " přednost". naroz.1940 v Praze
23. 10. 2008 | 11:03

Frant. Lukeš napsal(a):

Děkuji za článek. Je to jedno z nejlepších, ne-li nejlepší vyjádření naší minulosti. Dost pamatuji (vždy jsem se o politiku a reálný život zajímal), jsem ročník 1931. Drobnosti s kterými bych snad polemizoval, nestojí za zmínku.
23. 10. 2008 | 11:03

MerryMAn napsal(a):

Malou poznámku pro doplnění.

Situace po válce je popsána velmi dobře, přesto si dovolím doplnit parafrázováním slov pana Krause v jeho pořadu "Uvolněte se prosím".

"Ona zde byla občanská válka ale nikdo v ní nebojoval."
23. 10. 2008 | 11:04

juvel napsal(a):

Zajímavý postřeh o období normalizace - "podivuhodný svět vnitřní emigrace". Určitá úroveň nesvobody a tlaku mobilizuje v lidech jejich lepší stránky. V protikladu po roce 1989, kdy se prosadila bezuzdná svoboda a ze řetězu se utrhlo sobectví a chamtivost a došlo k velkému zklamání.
23. 10. 2008 | 11:09

SuP napsal(a):

Zkuste prosím rozvést tu myšlenku o ..."Jsou skupiny lidí, které silně poklesly na společenském či platovém žebříčku. Ne vždy je to spravedlivé"....
To by mě teda HROZNĚ zajímalo. Já bloud jsem si až dodnes myslel, že snad to byli jen takoví, co byli za minula uměle nadhodnoceni a díky "společenské angažovanosti" žili docela dobře na úkor ostatních.
23. 10. 2008 | 11:12

kacir napsal(a):

Moc trefná analýza dávných časů. Bohužel mnoho lidí, zvlášť mladé generace, má v mozku z piva kostku a když jsou nyní šťastni, tak Vám pane Havle nevěří.
23. 10. 2008 | 11:14

Fraser napsal(a):

Pane Havle, jen mala poznamka - jako ekonom byste mohl vedet, ze v zivote neni nic zadarmo.

Vite, ze pisete docela hezky, kdyz se zrovna nesnazite ridit zivoty druhych? ;)
23. 10. 2008 | 11:20

Alois napsal(a):

Celý článek jen potvrzuje moje přesvědčení, že v roce 1990 bylo přijetím nedokonalých zákonů vylito z vaničky se špinavou vodou i dítě. Měli jsme navázat na to pozitivní, co nám tzv. socializmus přinesl a zavést regulované tržní hospodářství. Současná světová finanční krize potvrdila nutnost státní regulace trhu !A kdo to všechno zavinil si už každý domyslí.
23. 10. 2008 | 11:23

zcelazbytecný napsal(a):

Nešlo bohužel jen o toaleťák.
Ono se strašlivě lhalo - skoro jako dneska:-)
23. 10. 2008 | 11:27

student napsal(a):

Dobrý popis posledních 70ti let.
Měl by to být povinný výukový materiál na všech dnešních školách.
Jen mi tam chybí zhodnocení SSM, t.j jediné organizace, která vznikla v Československu na obhajobu srpnové okupace.Na to navazuje dotaz, jak je možné, že nynější demokraté pustili funkcionáře SSM, (tu nejhorší spodinu společnosti) do vysokých funkcí.
23. 10. 2008 | 11:32

Jaroslav napsal(a):

Poctivé hodnocení minula. Až na tu poslední větu Šťastná doba? Jak pro koho. Obrovské sociální rozdíly postihují už i školní děti. Co nezaměstnaní, bezdomovci, zadlužení lidé, starodůchodci?
23. 10. 2008 | 11:44

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

zaujala mne věta resp. tři: "Lidé jsou stále stejní. Jen se mění podmínky života. Za názory nebo rasu se dnes naštěstí nepopravuje ani nezavírá."

Řekl bych, že podmínky života "se" nemění. Ty podmínky jsou nastavovány a měněny právě těmi zmiňovanými lidmi - silnými jedinci i anonymním davem (jejich aktivitou či pasivitou).

To, že se "nepopravuje ani nezavírá", není podle mne žádné náhodné, odkudsi přišedší štěstí. To muselo pár lidí "odpracovat", odsedět v kriminálech, odskákat zničeným životem či přímo vlastním "hdlem". Zatímco ostatní (většina) sháněli banány a pomeranče (tak trochu jsem byl mezi těmi druhými i já, určitě více, než mezi těmi prvními).

Minulost podle mne není nutné zkoumat kvůli jejímu odsouzení či dokonce odsuzení resp. ostouzení konkrétních lidí. Minulost (a chování lidí včetně sebe samých) je třeba reflektovat proto, aby se její temné stránky již pokud možno neopakovali. Čím více lidí bude schopno pochopit, že svoboda druhého je důležitější než moje banány, tím větší šanci do budoucna lidstvo má (šanci, ne záruku čehokoliv).

Libor Stejskal
23. 10. 2008 | 11:54

Simply napsal(a):

Pěkný článek a pravdivý (roč.1954)Až na pár hajzlů a kariéristů, kteří jsou v každé době, lidi "za socialismu" na komunisty nadávali (sice to nepsali do novin), ale měli se relativně dobře. Neberu takové řeči, že se stály fronty na banány, zase byl sýr opravdu sýrem a salám opravdovým salámem...Z platu 2000 čistého jsem zaplatila nájem s inkasem 20%, dnes mi zabere 75% platu. Já jsem si teda určitě pohoršila. Ale to je moje věc, že nemám jako většina lidí buňky pro podnikání a nevlastním Know-how a vlivné přátele..Ale nestěžuji si, parkrát jsem byla na "západě" , mužu si psát, co chci.Nejvíc mě ale jako vlastenku mrzí, že se pomalu a plíživě ztrácí náš těžký, teď lehký průmysl, zastavuje se bezhlavě halama bonitní půda. Staneme se národem levné prac. síly, montoven a skladů? Nejsem ekonom, ale jsem pro znárodnění klíč. průmyslu /energie apod., přírodní bohatství), důsledná stát. kontrola bank apod.. Lidé se svým sklonem k nenažranosti, bohužel, potřebují asi mantinely a limity...
23. 10. 2008 | 12:01

Kottek Carona napsal(a):

Pane Havel, výborný a pravdivý článek.
Ale nedělějte si iluze. Jakobínští bejby-fundamentalisté vám za něj vynadají jako vždy. Může vás ale hřát pocit, že normální lidé s mozkem vám daji za pravdu.
23. 10. 2008 | 12:03

SuP napsal(a):

Alois -
Vy si opravdu myslíte, že to (tržní hospodářství) někdo umí regulovat? nota bene že to umí státní úředníci? Probuďte se! Copak nevidíte tu řadu seků, co za nimi zůstává?
23. 10. 2008 | 12:05

Čochtan napsal(a):

Pane Havle,
je to hezky a čtivě napsané, a hlavně je to psané z pohledu ekonoma. Píšete o "svobodě šedesátých let".

No, já se spíš pamatuji na dobu strachu, na strach mých rodičů, abych neprokec mezi kamarády o poslouchání Hlasu Ameriky, na strach mého táty jak uživí rodinu, když ho vyhodili z Obchodní Akademie, na jeho strach, jak obstojí jako učitel před klempířskými učni, na ten stálý, všudypřítomný strach ! Strach z těch, kterými jsme opovrhovali.

Šedesátá léta byla i dobou přetvářky. Všude. Ve škole, v práci, mezi sousedy, všude přetvářka. Všude lež. Všude "císařovy nové šaty".
Byla to hnusná doba.
23. 10. 2008 | 12:10

Doug Badman napsal(a):

Pane Havle,
koukám, že s dějepisem jste na tom stejně jako s ekonomií. DO 90% porcent pravdy zablíte 10% lží.
Myslet si o Vás můžu, co chci, ale musím přiznat, že Vám to funguje. Obzvlášť na (viz výše...)
23. 10. 2008 | 12:16

Vico napsal(a):

Bohužel některé staromilské lehce ojínělé vzpomínky na staré časy pod článkem se stanou municí kritikům, ale samotný článek považuji za perlu blogů aktuálně cz. Je velká škoda jeho omezené publicity zde v trochu uzavřeném prostředí. To, jak to pan Havel popsal, je na román a je jen škoda, že se ho nedočkáme. Když se snoubí talent vědce s nesporným talentem literárním, je to paráda
23. 10. 2008 | 12:28

Alois napsal(a):

To SuP: Pan Sarkozy Vám to ukáže, jak se ta regulace dělá !
23. 10. 2008 | 12:34

pith napsal(a):

Gratuluji, fakt pěkně napsáno a důležitá věta: "Jsem rád, že žiji dnes a mám se mnohem lépe", jde o pochopení souvislostí a to se mi líbí. Dík
23. 10. 2008 | 12:37

Pumprlidentlich napsal(a):

pořád stejné, chtělo by to více rozepsat intelektuální teorie o pravicovém nacionálním socialismu.

Komu chybí socilismus, může si ho doma udělat sám. Nikdo mu v tom nebrání. To je ale pro voliče socialismu nemožné. Podstatou socialismu je závist, lenost, pokrytectví a hloupost. Já nic, ať platí ostatní. A můžou za to kapitalisti a USA.
23. 10. 2008 | 13:03

todi napsal(a):

Děkuji autorovi.Jako pamětník značné části jím popisované éry mu musím dát zcela za pravdu. Nebojme se věcného a podloženého pohledu do historie i současnosti, je to jediná cesta směřující kupředu. Prvoplánové démonizace nebo idealizace různých etap našeho vývoje nás drží na místě nebo rovnou postrkují vzad.
23. 10. 2008 | 13:07

Petr napsal(a):

Vazeny pane Havle,

je dobre, ze pisete o historii i o tom, ze ji mohou dnesni 35ti, 40ti leti lide vnimat jinak nez jak ve skutecnosti byla. Nicmene jste zapomel dodat, ze o historii pisete v kontextu znalosti a zkusenosti, ktere jste ziskal v letech 72-87 (tzn. od 15 do 30), protoze precejenom z psychologickeho pohledu se vase osobnost utvarela v tomto obdobi. Z tohoto pohledu jste pouze propagator neceho, co jste bud nepochopil, nebo s tim souhlasite. Pokud s tim souhlasite, jste komunista, protoze valna vetsina vami zminovanych postrehu je ciste ideologicka, nikoliv vecna. Diky za to, ze nam dostatecne otvirate oci v tom, ze demagogie je stale zivym nastrojem socialnich ideologii.
23. 10. 2008 | 13:10

Karel Mueller napsal(a):

Pane docente,
po přečtení Vašeho článku mám chuť kleknout na kolena a třikrát zařvat Hurá, hurá, hurá.
Víte proč? To po těch strašných skřecích, co tady na netu c jiných článcích a diskuzích o nedávné historii člověk čte ...
23. 10. 2008 | 13:16

MA-FU napsal(a):

Moc hezké psaní pane autore,opravdu tak jak je psáno ve Vašem curikulum viate -nechcete nikoho zklamat.
Věta:Chceme vypadat lepší než jsme byli, to je taky pravda.
Zapomínáme...
23. 10. 2008 | 13:17

Jarda napsal(a):

Diky, bylo to tak nejak nebo hodne podobne, pokud mne pamet neklame. Myslim, ze vetsina lidi u nas to nakonec vi - jen o tom neni prili moderni mluvit. Bohuzel, na Zapade to nikdo netusi. Tam jim vymyvali hlavy po desetileti a my to jeste dnes prizivujeme kunderovskymi aferkami a podobne.Mnoho lidi nas tam proto dodnes nebere jako opravdove partnery, jsme i nadale "vychodni" zeme. Ziju na "Zapade" skoro deset let a setkavam se s tim skoro kazdy den. Pokud je neporazime ekonomicky, ten prilepek nam zustane navzdy. Takze mame co delat; podniky delaji co mohou, ale vlady toho moc nepochopily.
23. 10. 2008 | 13:25

Tom napsal(a):

Pane Havle, text je docela výstižný, ale nijak objevný. Co kdybyste jako vysoký představitel současného establishmentu napsal něco o politické praxi předešlých 20-ti let. Třeba, proč se u nás stavějí dálnice 2x dráž jak v Německu nebo proč vaše vláda prodávala státní majetky bez výběrových řízení (např. OKD)nebo jak na pražském magistrátě fungovala 10 let plodná splupráce ODS - ĆSSD a s tím neuvěřitelná korupce. Jistě nemáme konkrétní důkazy, ale všechny indície tomu nasvědčují a lidé nejsou blbci, prostě si to postupně řeknou, že někteří z vás a není vás málo, prostě rozkrádají veřejné rozpočty. Dokud s tímto něco neuděláte, tak se důvěra v politiku neobnoví. Chápete? Nebo nechcete chápat??
23. 10. 2008 | 13:26

Jochim napsal(a):

Já vidím problém v těch nadšeních pro "nový" pořádek. Lidstvo si vždy "novým" pořádkem zajišťuje jen ještě větší nepořádek. Myslím, že si jako čtařicátník dobře pamatuji rok 1989 a bez ohledu na to jak se dnes mám, si uvědunuji, že nejsem nikým někam potrkovaný, naopak jsem nucen postrkovat se sám a pořádek je jakási přirozená platforma, která se nezavádí,ale udržuje. Pořádek kteří chtěli udělat fašisté i komunisté, stál mnoho životů a utrpení. A stále vznikají nové a nové ambice "dělat pořádek". Co kdybychom politikům zakázali dělat pořádky a omezili jejich angažmá jen na udržování normálního života. Problémem je, že existuje stále pocit, že musíme něco rozhodovat, měnit, nastolovat, zachraňovat, aby se politik cítil důležitý a aby svět byl lepší. Politik má být volen jako člověk spořádaný, slušný a se svou politikou pokud možno neotravovat život a ne po americkém vzoru: Ostrý, radikální, nekompromisní, ten to opozici nandá. Sklouzli jsme všichni do konfrontační politiky a soutřeďujeme se navítěze jako na fotbale a jsme schopni se i jako fanoušci poprat. Ti kteří pro svoji kampaň potřebují silácké hesla pro změny a revize a nové začátky a jiné systémy a vždy jen rozhážou ten tolik očekávaný pořádek. Lidé nejsou hrdiny a proč by také měli být. Politik který dělá politiku tak, aby pak lidé byli zkoušení hrdinstvím, je kretén. Člověku hrdinství není přirozené a je k němu většinou přinucen, právě nezodpovědnými politiky. Neposlouchejme vůdcovské výzvy, ale buďme tvůrci svého vlastního života a pečlivě sledujme, který politik nám ve všech možných směrech k tomuto dává nejlepší podmínky. Buďme hrdinové ve svých rodinách a práci, to ostatní jsou jen hrátky politiků na nové pořádky.
23. 10. 2008 | 13:34

RUMCAJS napsal(a):

Vy jste to zas přibarvil na oranžovo pane docente.
Zapoměl jste se zmínit o spoustě lidí, kteří riskovali životy při pokusu z tohoto relativního Ráje utéci.
Já si teda pamatuju až ty 70-léta. Nevím, jestli jsme byly takové socky, ale mi se neměli ani relativně dobře. Z huby do huby je přesný ekonomický popis naší situace.
Otec dělník-plat 2500 Kč hrubého
Matka Zdravotní sestra. Plat 2000 hrubého.
Cena auta...50-60 tisíc.
Další ceny si už moc nepamatuju, ale koloval po zemi České takový elaborát, který popisoval jedince který bydlí v jeskyni a živý se rohlíkama. Bylo na něm vypočítáno, že k takovému způsobu života potřebuje asi 2000 Kč. On měl o něco méně, takže do sytosti se najedl pouze na přestupný rok.
Mohu potvrdit, že řada lidí na vesnici, kdyby si sama nepěstovala a nechovala, tak chcípla hlady.

A to ještě zůstával rozum stát, když dorazili příbuzný z Ruska.
Středoškolačka-sekretářka..už si nepamatuju tu cifru, ale vím že to nedalo pomalu ani na mlíko.

Jo a ještě si vybavuju babičku-kuchařka.
Důchod 300 Kč/měsíc !
Já bych řekl, že by mi pan Stejskal mohl protentokrát odpustit, když řeknu, že tobylo na posrání!
23. 10. 2008 | 13:48

Petr napsal(a):

"Mladíci, kteří ten svět nikdy nepoznali, píší posměšně o světu, kde nikdy nebyly banány či pomeranče."

A není to pane Havle tak dobře že má mladší generace jiné názory než jejich rodiče?
Mě to přijde naprosto přirozené a opak bych považoval za pohromu.
Kam bychom došli kdybychom všichni a na věky vzpomínali na "zlaté časy"?
23. 10. 2008 | 13:49

ChemikHg napsal(a):

To Baf, Jenicek a drobný terminologický spor v úvodu diskuse...

Německý nacismus (či nacionální socialismus) můžeme velmi dobře chápat jako specifickou odnož fašismu. Vychází totiž z původní koncepce fašistického státu, jen je doplněn o silné rasistické, nacionalistické a pangermanistické myšlenky. Označení "socialismus" v názvu je poněkud zavádějící. S ideou socialismu sdílí nacismus tendenci ke kolektivismu (což ovšem je typické pro fašismus mimo Německo, i když v menší akcentaci). To že se nacismus ohání proklamacemi o životních jistotách nelze chápat jako rys socialismu, takto proklamují prakticky všechny politické směry.
Ještě bych podotkl, že prvními obětmi nacistického režimu v Německu byli vedle Židů (nebo možná ještě intenzivněji) komunisté. A později socialisté a sociální demokraté. Z příslušnosti k těmto světonázorům byli mnohdy "obviňováni" i Židé a stalo se to jednou ze záminek k postupu proti nim.
Z těchto všech důvodů se domnívám, že doc. Havel používá termín "antifašismus" oprávněně :-)
Hezký den !
23. 10. 2008 | 13:58

dej2 napsal(a):

???Takže ti pohraničníci,kteří na moje kamarády a na mě křičeli za Novou Bystřicí "ruce vzhůru" a bez výstrahy začali pálit směrem k nám,tak ti vlastně neexistovali???Potom ten dementní vyšetřovatel stb por.MELIMONKA z Ostravy,ten nám vlastně celou dobu až do soudu"pomáhal"zapomenout na to,že nejsou banány?To byl podle Havla jediný problém té doby,banány a hajzlpapír?Ti,kteří měli větší smůlu a u drátů byli zastřeleni protože nezvedli ruce tak rychle jako naše skupinka,ti vlastně jsou vymyšlení???Nejvíc vypovídá o tomto článku,že ho přímo fanaticky pochválí kapacita jako je mlynář.Je mi z toho opravdu smutno.Ale zase na druhé straně je to dobré vědět,kdo s námi žije v této zemičce.Paradoxně stále platí slova Juldy Fuldy lidé bděte!
23. 10. 2008 | 14:01

Petr napsal(a):

Alois napsal: "Měli jsme... zavést regulované tržní hospodářství".

A já se ptám: a kdo by ho měl regulovat? Snad ne Paroubek, Rath, Langer, Tlustý...

Dřív se neschopní, líní a zakomplexovaní lidé vymlouvali na totalitu a dnes na svobodu.
Většině lidí by namísto kritiky slušela spíše vlastní sebereflexe!
Mě o těch "lidech potřebných" nic neříkejte já po fabrikách dělám 15 let.
Většina dělnické třídy kouří, je denně v hospodě a denně v sázkové kancelářï- a to jsou moc drahé koníčky.
A jak se pak panečku v hospodě u pivka nadává na 30ti korunový poplatek!
23. 10. 2008 | 14:02

ChemikHg napsal(a):

to RUMCAJS :
Pane kolego, dovolím si jednu cynickou poznámku. Dnešní průměrný hrubý plat je cca 22 tis. Avšak medián se nachází (nevím jistě, spíše tipuji) tak kolem 15 - 16 tis. Auto... 300 tis. ??? Takže poměr platu a ceny auta se zas tak moc nezměnil...
23. 10. 2008 | 14:03

HM napsal(a):

Petr:

Ano a ne. Co se týče společenského zřízení a svobody, jistě to lepší je. Ale co se týče vývoje osobnosti a charakterových vlastností, tam by se našly jistě i nevýhody. Dříve byli lidé skromnější, šetrnější, stačilo jim málo a koupili si většinou to, na co měli (taky co se koupit dalo :-) ) a na co si po dlouhé době ušetřili. Dnes si každý myslí, že musí mít všechno už "ve dvaceti" a často to vede k neskutečnému zadlužování a problémům později.
Chyba je jistě i na straně společnosti (snadné dosažení kreditů, mámivé reklamy, přebytek zboží, často i ne zrovna nezbytného, tlak veřejnosti (nemáš vlastní mobil, auto, neobblikas se podle poslední módy, jses "outsider",...)), ale v poslední řadě je to rozhodnutí o mobilu, autě, domu, nejnovějším oblečení, elektronice atd. na každém jedinci. A ne každý umí odolat pokušení.
23. 10. 2008 | 14:07

ver napsal(a):

kromě mládí ta doba stála za pedrek . Z tehdejší komunistické šlechty by mi bylo zle ještě dnes . Jo , a lampasáci v ČSLA , no to bylo něco . Pro mnohé bylo štěstím , že za to málo , co dostali , nebylo co koupit. Televize , či video stálo 10 měsíčních platů . Podle přepočtu platů by dnes máslo muselo stát 100 Kč , stejně jako litr benzínu . Jsem šťasten , že jsem se pádu komunismu dočkal. Při návštěvě imperialistické ciziny ( na 3tí pokus)jsem si plně uvědomil , v jakém hňupově to žijem
23. 10. 2008 | 14:08

Marcela napsal(a):

Pane Havle skvělé a přesně vystihující.To by mělo být v učebnicích už od základních škol.Ale asi nebude a Mf Dnes by to asi také nevytiskla.Ona ta manipulace veř.míněním bohužel stále existuje!Díky
23. 10. 2008 | 14:16

Zdenda napsal(a):

Zrovna ta poznámka ohledně rozdílu mezi průměrem a mediánem mi přijde dost trefná...
23. 10. 2008 | 14:26

Ivo Peterka napsal(a):

To, jak vyhořely papírny a nebyl toaleťák, to si dobře pamatuji. Dokonce se kupovaly svačinové ubrousky, aby si bylo čím utřít zadek. Ale to nebylo na minulém režimu zdaleka to nejhorší ... . Až bude ČSSD opět uvažovat o spolupráci s KSČM, měla by mít na paměti, že uvažuje o spolupráci se stranou, která ve svém dokumentu uvedla něco v tom smyslu, že přes všechny nedostatky bylo období 1948-1989 nejlepším obdobím v historii českého národa. Analýzu, ve které to uváděli, už ze svých stránek stáhli, ale jsou věci, které se nezapomínají.
23. 10. 2008 | 14:29

Komančov 008 napsal(a):

Jochim .Ja to začal čist a řikam si docela dobre.Postupně jsem přestal chapat co to vlastně píše a těch statech ja tam nikdy jěště nezeregistroval aby se tam hlasovalo během pul roku třeba 4 krat o duvěře vladě za to evropa to běží jako na běžicim pasu to nejsme jen my ono to je o volebním sistemu a naše neduvěra v politiky většinou vyplyvy s toho a pohled na usa to je nějaky Dncbírofsky určitě to tam taky není ideal,dolar de nahoru a ropa klesa ono to tak bude a všichni kdyš je nejhuř natahuji ruce po tom špatnem dolaru.Jestli si vubec někdo dovede představit ceny benzínu kdyby dolar neklesal jake by byly to by snad skoro všichni evropane oslovonali se soudruhu jak se vam vede a možna taky spoza mřiží ono ta svoboda ma svoje uskali ale je cenější neš to aby jsme matahovali jen ruku a čekali aš nam někdo něco da mi to někdy připada jako by neměli na jidlo a uměli jen somrovat dotace zavazuji a přimo omezuji svobodu jinych a bohužel všude se najdou lide kteři budou mit pořad malo a hlavně kdyš je to zadarmo.Ja by ho chtěl vidět toho Jirku v evropskem parlamentu asi by se tam dokonce i levičaci smali gdyby tam přijel se soudruhem Ratem nebo jak se to pětimilionove kvitko vlastně jmenuje.
23. 10. 2008 | 14:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že pravděpodobně nastal čas něco zopakovat. Takže především, nebýt německé a ruské okupace a čtyřicetileté vlády komuny, tak
bychom se rozhodně dnes nemuseli znovu brodit blátem ranného kapitalismu. Ale bohužel to asi prakticky jinak nejde, k jistému dobrobytu se nejdřív musí
přes bažiny. Samozřejmě že důvěrně znám společenství, ve kterých od zítřka ústřední výbor vyhlásí RaJ na zemi. A v tzv. bytech skoro zadarmo se pak nedá
bydlet, autech jezdit - pokud se autíčka vůbec dočkáte, potom se samozřejmě zákonitě musíte stát i kutilem, no a barevné televizory produkují barvy, za
které by se nemusel stydět ani chameleon. Bezplatné vzdělaní to je kapitola sama pro sebe. Od jeslí až po všelijaké postgraduály povinná ruština, tzn. průměrný vzdělanec se učil skoro dvacet let rusky, a jediné co soudruh rsdr uměl po těch letech vyprodukovat bylo toto - kuda vy idiote, případně - naše
mloděž má krasny život, čímž zákonitě rozněžnil i velmi drsné kágebáky. Jinak můj otec zemřel pár chvil po té, co ho v nemocnici poslali pěšky do druhého poschodí na ekg. Mého strýce po mozkovce sice odvezla sanitka, ale když jsem asi po hodině dorazil do nemocnice on pořád ležel na transporním lůžku na chodbě na chodbě a chroptěl. Jedna usměvavá setřička se skupiny, kolem na oběd či na schůzi, spěchajících socialistických zdravotníků, se mě mile zeptala jestli patřím k tomuto pánovi. Když jsem němě přikývl, odskočila si pro lahvičku s jeho krví a ukázala mi laskavě přes okno budovu laboratoře a slušně mě požádala abych krev tam postavil na okýnko, a s jistým svazáckým elánem dohonila skupinu. No a dál u pokračovat nebudu a přenechávám místo lakýrníkům....samozřejmě, že s nimi musím souhlasit, že to nebylo až tak špatné, opravdu, neb kdesi tam bylo i moje mládí a jiné lepší, myslím, už
nebude. Nebylo to tak špatné, mohlo být ještě hůř. Takže aby nebylo, je třeba neustále opkakovat, američani tady měli být o pětačtyřicátého a ušetřili
bychom si pár desítek let front na banány a hajzlpapír. A že je ten hajzlpapír rozkecal....., příště lakýrníci rozmanitých narudlých odstínů pravdopodobně udělají přednášku o kdybychismu, už se těším...
Vybrat si ještě pořád můžete zde.
http://warnet.ws/news/25030
http://komap.net.ru/2008/09...
23. 10. 2008 | 14:38

Užvaněná sojka napsal(a):

Nazdar Komančove008!! Nebo Blue Jayi!!
Už ses probral?
23. 10. 2008 | 14:42

Matylda napsal(a):

Díky pane Havle.
23. 10. 2008 | 15:08

měděný papundekl napsal(a):

A ještě chybělo dodat, že STB byl vlastně zájmový kroužek, kde se hrálo na vnitřní špióny.
Ach jo Havle, a to jsem Tě považoval celkem za rozumného člověka.
23. 10. 2008 | 15:29

JC napsal(a):

ChenikHg,
Pouze cynická poznámka.Ale to jste dost rozežraný pane.Srovnatelná "šunka" s tím co produkoval bolševik se dá dnes pořídit za částku o polovinu nižší než uvádíte.
23. 10. 2008 | 15:30

baf napsal(a):

To ChemikHq

Nejde o výklad (nehodlám se dohadovat a máte pravdu), jen o věcně správné, reálné pojmenování a tady nebyli taliáni, ale tihle:
"Národně socialistická německá dělnická strana (německy: NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vznikla 24. února 1920 přejmenováním Německé dělnické strany (německy: DAP, Deutsche Arbeiterpartei). Její členové se nazývali nacisté (spojení/zkratka slov národní a socialistické)"

Je prostě legrační jak autor nenazýva věci pravými jmény. :-)
23. 10. 2008 | 15:48

SuP napsal(a):

Alois -
Kdyby Sakrkozy uměl regulovat průmysl, nemusel by dělat prezidenta.....
23. 10. 2008 | 15:48

prirodovedec_II napsal(a):

"Až po Stalinově smrti znovu národní orgány získávají kontrolu nad bezpečnostními složkami, život se normalizuje a čistky slábnou. Lidé chtějí žít a ne válčit, holky chtějí pěkné šaty, kluci motorky, cigára, pivo… Chtějí byty, školky, jesle, umění, maso a pomeranče. Socialismus jim to postupně nějak dává."

Takorka pohoda!! Skoro se mi chce zapomenout, ze v te temer idylicke dobe
cela tretina mych spoluzaku (az na jednu
vyjimku, elita tridy) byla vyloucena ze
studia. Ale netrpeli! Nejchytrejsi spoluzak
se vyucil hornikem a na Pribrami vydelaval
velke penize!!! No docela prima doba.
23. 10. 2008 | 15:54

SuP napsal(a):

ChemikHg -
Pokud chcete oponovat "Rumcajsovi", musíte použít srovnatelný plat srovnatelných skupin. Tedy porovnávám-li cenu auta s platem 60% podprůměrně placených občanů, pak podprůměrně placení občané za bolševika měli 1200 až 1500 Kčs/měs.
60000:1500 je 40 a 250000:16000 je 15,6. I tak je to dneska porád lepší.
Ve skutečnosti ale průměrná příjmová skupina za bolševika mohla měsíčně ušetřit maximálně 500 Kčs z obou platů dohromady, kdežto dnes vyžijí z jednoho celkem bez strádání (pokud se rozhodli, že auto je nutnost).
23. 10. 2008 | 16:05

Kritik napsal(a):

Obsahu tohoto článku pana Havla si každý rozumný člověk musí vážit. Přesně vystihuje ony doby. Přestože si generace dnešních šedesátníků a trochu mladších neprožila válečná a nemohla vnímat léta těsně po válce, leccos se o nich dozvěděla od svých rodičů. Proto je nutné položit si otázku - proč dnešním čtyřicátníkům a mladším nepředali své zkušenosti o roce 1968 a následujících jejich rodiče? Vždyť podle těch blábolů, které se na nás valí z médií a z řečí mnohých mladých lidí vyplývá, že oni sami vytvářejí smyšlenou virtuální realitu tehdejší doby podle svých vlastních představ, která nikdy ve skutečnosti neexistovala a kterou nelze podložit ani trochou historické pravdy.

Děkujme panu Havlovi, že se podílí na boření mýtických představ a že usiluje, aby ony doby se dostaly pod optiku racionálního rozumu.
23. 10. 2008 | 16:13

Železnohorský napsal(a):

Asi jsem jediný, ale já měl v šedesátých letech šťastné dětství (otec dělník, matka zemřela, aby nevznikla mýlka), tak nějak jsme byli vychováni k tomu, že není jen černá a bílá, že nejdůležitější nejsou věci a politika, že když už tu člověk je, má koukat, aby byl (jak říkával Werich)... A řekl bych, že remcalů na život bylo tehdá stejně jako teď... Sdílím Havlův pohled na tu dobu. Škoda pro potomky, že není víc rozšířen...
23. 10. 2008 | 16:17

george napsal(a):

Pane Havle, to jste nemohl psát vy, pouze jste se možná podepsal s malými korekturami. Trávit tak dlouhý čas nad článkem, který v podstatě v této hektické době nic nepřináší, neodpovídá rozsahu vaší práce. Snad někdy jindy budete aktuálnější a především zajímavější.
23. 10. 2008 | 16:18

Zdenda napsal(a):

SuP: A kolik podle tebe - ve skutečnosti - dnes měsíčně ušetří ta česká "průměrná rodina"?
23. 10. 2008 | 16:18

Stařeček napsal(a):

to jsou ale blbosti to srovnávání cen dnes a před padesáti či dvaceti lety. Chtělo by to nějaký ten koš. Porovnat rodinu kde jsou rodiče nezaměstnaní, oba rodiče dobře placení, plat a televize před dvaceti lety, plyn před dvaceti lety, elektrika pred dvaceti lety. O tom ale Jiří Havel nepíše. Píše o tom proč se to v době před padesáti lety mohlo dít, proč byla velká část obyvatel pro, atd. atd. Nerad to říkám, chce to ale číst, myslet a vžít se do situace po válce. Jinak tady jenom plácáme. Někteří přivše z hospody, jiní z práce a já důchodce nemající co dělat, neboť venku prší.
23. 10. 2008 | 16:20

Železnohorský napsal(a):

Mimochodem - občas sleduju cyklus Retro a docela mě rozesmálo, jak v jednom díle jeden diskžokej, jak se tenkrát říkalo, ukazoval asi tři elpíčka, která prý v sedmdesátých letech těžce sháněl (Varga apod.), přímo disidentsky, přičemž já je tehdy bez problémů koupil v jedinném našem knihkupectví... Ještě je mám schovaná...
23. 10. 2008 | 16:23

Pocestny napsal(a):

No, jsem pamětníkem té normalizace, tak vám teď, vážená Pomýlená mládeži, vřele doporučím tento traktát jako kvalitní statement inteligentního zástupce své generace.

Ano, Havel mluví za lidi, kteří prožili život podobně jemu a jsou mu i vrstevníky. Jejich hlas nyní generačně resonuje všemi médii, veřejným prostorem vůbec, protože je ten gumový pás dovezl na vrchol, teď, těsně než guma zmizí zpod zadku a nastane ten moment negravitace před pádem na hromadu vzpomínek na minulost, pádem do času čekání bez horizontu, do bezkariérova do srdce temnoty, se snaží zformulovat postoj, který jim poskytne vnitřní smír.

Co z toho čtu? Čtu tu zpověď gnerace, která byla příliš mladá na to, aby něco zastavila, jeich otcové byli umanutí. Neměla sílu to zvrátit v roce 68, kde možná mohla nastat časem diskuse mezi levicí a zbytkem pravice, který přežil lágry a období "neexistence", ale normalizace za tím zavřela bránu času a o dvacet let později už bylo pozdě, pro všechny.

Ano, ta doba "nebyla zlá" vůči těmm, které válka zastihla v bídě. Ovšem to, po čem snili Havlovi vrstevníci u rokenraulu ve "svahlištině" Mikiho Volka, to vše měli ti, kteří se ke Stalinovi nepřidali, bez jatek padesátých let, bez pocitu incestu, který byl komouši na bližních vykonán.

Takže dnes ti "zmatení dobou" radši stojí s těmi, kdo to řídili proti těm, které řídili, ono to svědomí jinak nedá.

To vše proto, aby se smazal rozdíl mezi těmi, kteří konali a těmi, kdo v nečinnosti pozorovali.

Pane Havel, byl jste ve straně, kterou za těch 45 let prošlo 5 milionů lidí z cca 37 milionů obyvatel země, které ČSR, ČSSR měla. Tato strana osobně zničila cca 2,5 milonu lidí za ta léta.

Takže, doufám, že už máte dvojice, souzi, na dva rudé jeden život zmrvený, solidní výkon!

Ne, nemůžete ani bagatelizovat své stranictví, ani to Kunderovo, ani Dlaskovo ani Militké, protože toto všechno byla chovná stáj bolševika, ne republiky.
Nemůžete bagatelizovat ani ztráty, sám nemáte sílu jediný život stvořit, ale právo ho brát, to byste si zdovolením ponechal...

Nemůžete se tvářit jako oběť, teror dělali Rusové, my jen chtěli ty holky, babety...... protože pokud jste jí, jak píšete, celý život byli, tak nelze přijmout vaší státotvornou stance nyní, když bytí morállním pilířem je stejně laciné, jako vámi posmívaný odboj.

Proč z toho čouhá ten čert: "Lidi, víte, von nikdo neprotestoval, protože to nikdo neposlouchal, nám to bylo fuk."

Já tu dál musím bránit pravdu těch, kteří již zemřeli "na komunismus", prot nemohou odporovat panu Havlovi, když tvdí, že neexistovali.

Víte, pozorujte tuto generaci, uvidíte rozdíly. Pan Havel zřejmě kráčí krokem člověka, který měl to štěstí, že se k vypjatým posicím dostávat nemusel, i to bylo umění hodné ocenění, v relativním hnusu doby bylo elegantní proplouvání epochami bez slova pro ani proti, proneseného oficiálně, tou nejdůstojnější formou vegetace, proto ze vzpomínek rychle vytěsní tony, které s krajinkou neladí.
Jiní tu manifestují potřebu manipulace morálky, aby dál odsunuli to, co před sebou už leta hrnou. Výroky pana Zaorálka a pana Uhde mne ujisdtily, že kdekdo má zase divoké spaní, pánové.

Ta idea, že generace 68 v padesátých letech nežila, kterou jsme vzali na milost v roce 1989, ta se nám dnes vrací jako bumerang a lekoho ještě bude bolet hlava.

Toto je velmi komplexní nález jedné strany, nestranný pozorovatel ale musí vidět, že tak, jak se k stáru každý snaží glorifikovat své mládí, tak stejně úporně ignoruje vše, co do jeho obrázku nezapadá.

Nerad bych, aby tu zaznělo, že cosi bylo normální, protože "takovej byl každej" - to, že se nějak chová velká část obyvatelstva, ještě neznamená, že to nese nějakou kvalitu. Rozhodně mi však nepřijde vhodné, aby to mentoroval straník, tedy člověk, který udělal daleko více než "musel", aby nevypadal jako renegát.

Ne, pane Havel, tenhlew ton je snesitelný od těch, kteří nepomocí vám omlouvají nepomoc bližnímu, ale idealizace bolševika, to je stejná hovadina jako Le Savage Le Beau - čili "ušlechtilý divoch".
23. 10. 2008 | 16:28

Radek Laušman napsal(a):

Je to s podivem, ale musím říci, že s posledním vašim odstavcem plně souhlasím. Ovšem v předchozím textu shledávám spoustu věcí s kterými bych nesoulasil. Přesto, že mi v roce 89 nebylo ještě ani 15, tak některé věci mi utkvěli v hlavě a jsme rád, že už jsou pryč. A dnes má šanci se prosadit každý.
23. 10. 2008 | 16:30

JC napsal(a):

kritik,
Obsahu článku pana docenta Havla si může vážit generace dnešních šedesátníků, kterým již začíná kapat na karbit.Při lakování na růžovo/nebo oranžovo račte si vybrat/ pan docent jaksi taktně pozapomíná na ostnatým drátem obehnaný státní koncentrák/s množstvím menších koncentráků uvnitř/,kde denodenně politicky znásilńovaná většina/soudruhu něco se ti nelíbí?/byla za hlasitější vyjadřování opačných než rudých názorů umisťována v těch menších.
To,že přídělový systém u nás skončil sřív než v Británii je argument hodný velkého bolševika.Nemám k tomu více co dodat, snad jen jednu otázku. Kolik balo za posledních 19 let zavřeno lidí za své politické názory ?
23. 10. 2008 | 16:35

JC napsal(a):

Pocestný,
To je dokonalé a pod tím se podepisuji.
23. 10. 2008 | 16:53

ivanT napsal(a):

Vyborny clanek i kdyz je tam par veci, ktere vidim trochu jinak a par, ktere tam schazi.

Schazi na priklad to, ze falesnych hrdinu a kritiku po osvobozeni bylo plno i po roce 1945, nejen po roce 1989. Myslim, ze je to proto, ze se lide stydi, ze nic neudelali, nebo se i boji, ze se prijde na to, co opravdu udelali.
A sedesata leta vidim trochu jinak - zase ne tak osvobozujici, i kdyz proti padesatym letum ano. Ale jak nekdo poznamenal, kazdy vidime minulost na zaklade vlastni zkusenosti a tudiz kazdy trosicku jinak. A v techto mezich povazuji clanek za velmi objektivni.

To Petr:
'A není to pane Havle tak dobře že má mladší generace jiné názory než jejich rodiče?'
Pan Havel nemluvi o nazorech, ale o informovanosti. Odlisne nazory mohou byt dobre (i spatne), ale mely by byt zalozeny na spravnych faktech.

To dej2:
Pan Havel nerika, ze nebyli hrdinove a ze nebylo nasili. Pise, ze tech hrdinu bylo mene nez by se mohlo zdat treba ze cteni blogu, a ze to nasili bylo z vetsi casti omezeno na ty, kteri se nechteli prizpusobit (a jejich pribuzne atd.) a ze tech, kteri se nechteli prizpusobit bylo celkem malo. A to je myslim nepopiratelne.

Jeste jednou - vyborny clanek.
23. 10. 2008 | 16:58

Dalík napsal(a):

Pane Havle, děkuji za pravdivý popis naší historie a našeho života. Je dobré si to občas připomenout. Dost často si myslím, že takový bordel by za komoušů nebyl, jak je teď. Jen tak na okraj, ani jeden vládní představitel v dějinách nebyl takový hulvát, jak je Topolánek. To by ani komouši nedovolili.
23. 10. 2008 | 17:04

Ing. Pavel Beneš, 57 let napsal(a):

Pane Havle, jste lhář a klidně Vám to řeknu kdekoliv do očí. Reálsoc líčíte jako idylku s drobnými nedostatky typu deficitu toaletního papíru, ale zcela zanedbáváte to, že:
- vy a vám podobní učinili z jedné z nejrozvinutějších ekonomik Evropy vazala sovětského Ruska
- vy a vám podobní během několika let zcela zlikvidovali prosperující střední třídu
- vy a vám podobní zplundrovali a prakticky bezúhradně vyvezli ze země její nerostné bohatství
- vy a vám podobní zničili strukturu průmyslové výroby její orientací na zbrojařsky využitelný těžký průmysl
- vy a vám podobní zničili životní prostředí, jehož sanace vyžaduje dodnes neskutečný objem prostředků
- vy a vám podobní vyhnali ze země její intelektuální elity
- vy a vám podobní zavraždili či na dlouhá léta zbavily svobody desítky tisíc vašich ideových odpůrců
- vy a vám podobní obehnali hranice ostnatým drátem pod napětím, aby nikdo nemohl tento "ráj" dělníků, rolníků a pracující inteligence opustit
Za tot vše plivu vám i vašim socialisticko-komunistickým souvěrcům do míst, kde lidé mají tvář.
23. 10. 2008 | 17:04

Komenský napsal(a):

Nějak tu chybí autorovo vysvětlení, proč ještě v 80. letech ve svých skriptech citoval Stalina. To už se skutečně nemuselo. A jak vidím, zdejší diskutující o tom nevědí.
23. 10. 2008 | 17:12

JC napsal(a):

Dalíku,
s prominutí Vy Vole, pořádek byl i za Hitlera.
23. 10. 2008 | 17:15

Selen napsal(a):

Souhlasim s Pocestnym a podepisuji v plnem rozsahu. V padesatych letech vrazdeni, pozdeji perzekuce, zlikvidovani elity a inteligence naroda a nakonec dusevni zmrzaceni te zbyle vetsiny. V tomhle kontextu je ten smirlivy clanek cely k smichu. Mimochodem, to je taky jeden z pozustatku normalizace - porovnavat jestli si clovek polepsil nebo ne oproti jine dobe. Vsechno ostatni je irelevantni, hlavne aby jsem si JA polepsil. Fuj.
23. 10. 2008 | 17:16

Čochtan napsal(a):

Pane Beneši,
lépe to snad už nikdo nenapíše.
Jen maličkost. Méně slin, více olova.
23. 10. 2008 | 17:26

Pavla napsal(a):

Soudruh prostě jen dále otevírá dveře pro spolupráci s komunisty. Vždyť nebylo tak zle (jemu zřejmě ne). Byli to hodní lidé a mysleli to dobře.
Pane Bože, přece neuděláme stejnou chybu dvakrát!
23. 10. 2008 | 17:29

vana napsal(a):

Jsem rád ,že autor se konečně začal věnovat tomu čemu rozumí lépe než ekonomii, humoristickým povídkám.
23. 10. 2008 | 17:37

čtenář napsal(a):

Pane Havle, má to hlavu a patu. Je to dobrý.
Já bych snad jen ještě dodal, že naše tehdejší konzumní nedostatky je možno připsat zčásti i na vrub naší internacionální pomoci po celém globusu tak, jak si to přál Sovětský svaz. Kdyby nám měli dnes všichni ti, co nám dluží z té doby vrátit dluh i s úroky , tak by to bylo myslím velmi slušné přilepšení do státního rozpočtu.
Pospolitost lidí u vědomí jednoho společného státo-stranického nepřítele byla něčím, o čem si dnešní samotáři uprostřed davu můžou nechat jen zdát.
A když jsem já měl problémy , a ještě kdosi další... když přišli za naší ředitelkou estébáci , ať nám dá výpověď, tak sice se strachem, ale přesto řekla: Dejte mi to písemně. A to zase pro změnu byli podělaní estébáci. Už si nebyli jisti , jestli se to někdy neotočí proti nim. A brali se za mě odboráři, skládali za mě záruky , a to přesto, že jsem nebyl jejich členem. - Také to byl důvod , proč je soud dost ostře odmítl.
Když jsem dělal dálkově školu , tak mě komunistický profesor neustále vyzýval k polemice nad různými tématy. Znal moje názory, ale nebyl ochoten kvůli nim na mě volat STB.
Bylo to případ od případu. Znal jsem lidi, kteří sehnali všechno. - Už tehdy měli obchodního ducha.
No nic, je to dobře napsané.
Mějte se.
23. 10. 2008 | 17:37

Zach napsal(a):

Ale lakujete pane Havle,lakujete na růžovo,až z toho rudá cáká na všechny strany.
23. 10. 2008 | 17:46

grőssling napsal(a):

Historie je mrška a tak není jednoduché hodnotit minulé události. Kritéria jakým je dostatek kvalitního toaletního papíru a dostupnost neshnilých banánů jistě o lecčems vypovídají. Jeden můj známý měl ale metodu, která je použitelná na režimy a civilizace staré třeba několik tisíc let.
Říkal : " Čím více byl režim dané civilizace nehumánní a bezbožný, tím méně po něm v oblasti umění zbylo něco k obdivování".
Podívejme se namátkově, co zbylo v této oblasti po reálném socialismu v porovnání s dneškem.
Academia vydala v letech 2005 - 2007 tři díly Dějin českého výtvarného umění z let 1939-2000. Nejdříve jsem si myslel, že téměř nebude co číst a ony jsou to 3 tlusté svazky soupisu většinou obdivuhodných děl. Kolik obdivuhodných výtvarných děl světové úrovně vzniklo po roce 1989 dodnes ?
Sahám do knihovny pro několik dílů sebraných spisů Vladimíra Holana. Propast propasti vydal Odeon v roce 1982 v nádherné úpravě Oldřicha Hlavsy s ilustracemi Bohuslava Reynka v nákladu 4 000 výtisků za vázaných Kčs 24,-- ( oba autoři podle dnešních novinářských rychlokvašek disidenti k nesehnání, rok 1982 vrcholící útlak normalizace v kultuře ). Ale také třeba Nokturnál z roku 1980 s ilustracemi Adrieny Šimotové, o které jsem si přečetl včera v novinách v článku od jiné rychlokvašky, že byla disidentka.
Tytéž sebrané spisy po roce 1989 vydávala Paseka, již bez ilustrací, na podřadném papíře a raději bez udání nákladu, s desetkrát vyšší cenou, ale alespoň něco.
V sedmdesátých letech jsme na tom byli s manželkou podobně jako zde píše Rumcajs 2500 + 2000 + dvě děti, nikdy jsme nehladověli. Stejně mám ale v knihovně z té doby fascikl 80ti programů z činoher a oper zhlédnutých v ND, žádná agitka, samá klasika. Naši mladí s dvojčaty by tutéž šňůru finančně nezvládli.
Nedávno jsem se podíval s vnoučaty na to čím je vychovává televize. Proti naší zkušenosti děs a hrůza, kdo viděl, ví o čem mluvím.
Do kina už nechodíme, nerváků je v reálném životě dost, popkorn nemusím a kýče jako Kolja, nebo Tmavomodrý svět za návštěvu nestojí. Proti tomu balík 50ti kvalitních filmů vzniklých po roce 1965.
Může mi někdo napovědět co kvalitního zbude v umění po této době ? Trvá už 19 let, něco se už mělo urodit . Tak jak ji potom hodnotit, pokud nepoužijeme kriterium dostatku kvalitního toaletního papíru ?
23. 10. 2008 | 17:49

čtenář napsal(a):

To PB - plumbum. Žes , hele nebojoval? Kde ´s byl za totáče? Já bych tvojí statečnost tipoval na vypumpovaný hajzl , zabořenou hlavu a škytání do vlastních plic.
Že ´s , ty brďo, nevzal modrou boxerskou rukavici a Bilakovu sanici netrefil pravým hákem a Husákův citoň echtovním direktem.
Nebyl ´s to náhodou ty, kdo na hajzlu v hospodě U rotundy poblíž Barťáku napsal: Nejsilnějším ze všech lidských pudů je prd sebezáchovy.? - Pokud seš autor, tak dobrý, beru.
Pokud nejseš autorem , tak seš jenom ten za rudýho bolševika dlouze zadržený prd, který jsi teď konečně uvolnil.
Seš jednička ! . Ve smradu.
23. 10. 2008 | 17:53

HM napsal(a):

grőssling:

Ale ano, třeba z hudby:
Rytmicko-melodická vlastenecká poema:
"Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!
23. 10. 2008 | 18:03

ED napsal(a):

"Lidé chtějí žít a ne válčit, holky chtějí pěkné šaty, kluci motorky, cigára, pivo… Chtějí byty, školky, jesle, umění, maso a pomeranče."

Až na ten genderovy aspekt, geniální. Díky.
23. 10. 2008 | 18:13

Jan napsal(a):

Pane Havel, celkem pěkný souhrn, jenomže jste zapoměl popsat tu dobovou atmosféru, ten strašný tlak v době normalizace a naprostý morální rozklad, kromě o žrádle se nedalo o ničem mluvit. Každý vexlák, zelinář, taxikář nebo řezník získal díky okolnostem úžasné postavení, neb vše bylo ale pod pultem pod pultem. U lékaře se uplácelo, na auta se stále fronta 24 hodin denně, atd..
V závodě, kde jsem pracoval se lidé prali o to, kdo pojede na 1.máje s alegorickým vozem, aby dostali byt, atd..
23. 10. 2008 | 18:16

sujo napsal(a):

Celkem dobrý článek, zejména v kontextu s výsledky posledních voleb. Nemá cenu si zastírat že řadě lidí omezení a přetvářka socialismu zas tak nevadila a nyní se třeba i subjektivně cítí hůře. I tito lidé rádi skočili Paroubkovi na špek 30Kč.
23. 10. 2008 | 18:21

jarpor napsal(a):

Pane Pavle Beneši,

Podepisuji se pod Váš příspěvek.

Čochtan to vystihl, asi lépe nelze repliku na "idylku" vývoje republiky po válce napsat.

Jak krásné to byly časy, že pane Havle, kde se vlastně všichni měli dobře !

Hezký podvečer
23. 10. 2008 | 18:31

Al Jouda napsal(a):

To SuP : Domnívám se, že Alois měl na mysli regulaci nenažranosti manažerů jak průmyslu (ČEZ) tak bank (IPB), soukromých televizí (NOVA) i tzv. veřejnoprávních (ČT), a potažmo i poslanců a senátorů.Vy souhlasíte s těmi nehoráznými částkami, které tyto osoby berou z nestydatých zisků za prodej elektřiny, reklam nebo z lichvářských úroků z půjček a hypoték nebo přímo ze státního rozpočtu ?
23. 10. 2008 | 18:50

pgjed napsal(a):

Pane Havle, vždycky mě trnou zuby, než dočtu vaše blogy. A když pak zvažuji, zda mám s vámi polemizovat, vzpomenu si na heslo, s nímž mě vždy uklidňoval spolužák na průmyslovce. Dloubal mě loktem do žeber a šeptal, "bláznům se nemá odporovat".
Dnes ele plácáte takové nesmysly, že k tomu nelze mlčet. Jenom velmi stručně:

Především se dovolím ohradit vůči paušalizaci, kterou váš textík provádí. Mluvíte-li o tom, stručně shrnuto, že všichni jsou tak trochu hajzlíci a leváci a jiné to nebude, mluvte prosím za sebe. Já kolem sebe vidím a vždy jsem viděl dost férových a rovných lidí, kteří se neměli za co stydět ani v těžkých dobách. Znal jsem lidi, kteří dokázali říci zpříma své tatíčkovcům a benešovcům za první republiky, lidi, kteří se dokázali ůspěšně postavit němcům a dávat jim celou válku co proto. A taky Bolševikům, A ne všechny dostali.
Nerozumím také tomu, proč si myslíte, že bolševici přišli až v r. 48. Ti se začali drát k moci již u Svobody a když Beneš přilezl ke Stalinovi.
To že proti rozkrádačkám po r.45 nikdo neprotestoval je vyslovená lež.

Když už se nutně potřebujete "sdělovat" pište, prosím, o věcech, o kterých něco víte.:-)
23. 10. 2008 | 19:28

čtenář napsal(a):

jede, nedělej drahoty, a koukej sem poslat něco konkrétního. Nemusíš jména , ale co konkrétně "lidi" dělali. Němcům a bolševikům co proto.
Konrétně.
Nebo teprve začneš napodobovat Andersena?
23. 10. 2008 | 20:05

SuP napsal(a):

Ing. Pavel Beneš, 57 let -
Tak pane inženýre, vystihl jste to prozatím nejlépe. Totiž na tyto "úspěchy budování socialismu" se velmi často, masivně a rádo zapomíná.
Důkazem je třeba paktování zastupitelů na všech úrovních s dnešními komunisty, kteří mají tu drzost odmítat byť jen přejmenování toho svého spolku. ..."on je sice komunista, ale je to slušnej člověk...." to zní pořád velmi často. Jenže bývalý černoch ani svatý čert neexistují.
23. 10. 2008 | 20:30

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane profesore Havle.
Vim, ze se pisete o udalostech a dobe tak, jak to jste to videl a nebo slysel vypravet.
U toho vypraveni je to ponekud "vachrlate". Totiz zalezi na tom, kdo to vypravi!

Netroufam si soudit vyvoj po roce 1968, protoze jsem emigroval, ale udobi do roku 1968 si pamatuji dobre.
Mam na nej ponekud odlisny nazor, nez Vy i kdyz verim, ze Vy a nebo Vase rodice to mohli tak videt.

Jen si dovolim male upresneni. A sice pisete:
" Drtivá většina majetku byla v Čechách znárodněna dříve, než přišli komunisté k absolutní moci v únoru 1948. Skoro nikdo to netuší a je jistě milosrdné to svádět na komunisty. Strany se na tom dohodly s prezidentem již před koncem války. Komunisté pak vlastně už jen hloupě paběrkovali. Mnoho si nepomohli, nicméně podařilo se jim naštvat hodně lidí."

Tak to je pane profesore velmi nepresne!

Po valce byly znarodneny jen banky, pojistovny a velke podniky s poctem zamestnancu pres 4000 (s tim poctem zamestnancu si uz nejsem jist).

Az PO ROCE 1948 zacalo SKUTECNE znarodnovani, rozhodne zadne paberkovani! Tedy VSE, od tovaren s mene nez 4000 zamestnancu az po a vcetne podniku s 1 (slovy jednim) pracovnikem-majitelem!

Pane profesore, pro par lidi 50ta leta nebyla tak spatna doba, pro mnoho lidi to byl konec a zrata vysledku celozivotniho usili!

Pro nektere z nas (bohuzel jsem byl jednim z nich) to byla doba, kdy jsem dostali kadrovy spis s napisem "Burzoasni puvod", coz se rovnalo oznaceni "nepritel lidu". Vzdy a vsude me to provazelo i kdyz jsem v te dobe byl teenager!

Bylo by toho vice k napsani, ale
nechci se hrabat prilis v minulosti.
Verim, ze mate snahu byt objektivni a casto tuto snahu mohu cist ve Vasich clancich, ktere rad ctu.

Neberu si patent na znalost, ale bohuzel hodne pamatuji a tak mne neda nekdy upresnit fakty. Aspon tak, jak je znam.
23. 10. 2008 | 20:32

SuP napsal(a):

Joudo -
už jsme se na podobné téma několikrát bavili. Ale ty Vámi jmenované instituce jsou ZPRIVATIZOVANÉ, tedy fakticky soukromé. A kolik si tam manažeři berou platy, těžko kdo ovlivní. Pokd to teď státu je líto, neměl tyto instituce pouštět z pařátů. Je to podobné, jako když města rozprodají pod cenou bytový fond, aby se ho zbavila, protože díky regulaci nájemného to je naprosto prodělečný podnik a pak nás zastupitelstva masírují, jak "SE musí" stavět sociální byty.
Mezi námi - platy manažerů fungujících podniků jsou mi celkem hlostejné, dokud si ty jimi řízené podniky na to vydělají a slušně platí i zaměstnance.
Naopak platy a ostatní výhody zastupitelů (zejména poslanců s příslušenstvím) mě zvedají ze židle a hodně a to jen z toho prostého důvodu, že pod jejich managingem stát neprosperuje a oni nepracují. Výše jejich platů byla kdysi zdůvodňována potřebou vytvořit pro ně antikorupční imunitu. AHA! A kde je?
23. 10. 2008 | 20:54

PatientO.T. napsal(a):

Kdybych byl členem KSČ, pane Havle, asi bych taky při vzpomínkách na vlastní minulost přemýšlel ponejvíce o hajzlpapíru...
23. 10. 2008 | 21:09

Kmotr napsal(a):

Pane Havle, prožil jsem celou dobu socialismu v produktivním věku a proto s pozitivy, které o socialismu uvádíte mohu souhlasit. Ne se všemi negativy. A že se ozývají modří bolševici, kteří těm obyčejným lidem ničí dnes životy daleko více než rudí, to si oni nepřipouští. Ti, kteří zbohatli podvodem, a nemohli krást v době socialismu, proto je pro ně socialismus nejhorším obdobím jejich života, nikoliv pro mne, který jsem nebyl až do roku 1989 členem KSČ.
23. 10. 2008 | 21:17

novocián napsal(a):

Rumcajsi, Čochtane, vřele souhlasím, až na….
Ten život za reálsocializmu nebyl opravdu žádný med; nedostatek banánů nebo pomerančů, to bylo to nejmenší. Obyčejný člověk se musel pořádně ohánět. Jako v každé totalitě tu na dně vládla naprostá anarchie a boj každého s každým a člověk bez „zvláštního vztahu k systému“ si musel dávat setsakramentský pozor aby přežil na jakž tak lidské úrovni.
Jenže ti s tím zvláštním vztahem tu skutečně existovali a pro ně platila jiná, příznivější pravidla; jim mohl ten život připadat opravdu bezstarostný a snadný. Bohužel jsou to právě ti, kteří jsou dnes u moci, jejich moc, majetky i životní úroveň je řádově větší než tehdy; a oni také určují veřejné mínění. Tvořili tehdy a tvoří i dnes zvláštní kastu; stejně jako teď nevědí co stojí jízdenka MHD, nevěděli nic o životě a problémech obyčejného člověka tehdy; a jako dnes i tehdy je to nezajímalo. Ale byli schopni roztroubit legendu o „nesnesitelné lehkosti bytí“ za toho systému, v němž tvořili tu kastu „rovnějších“ a který udržovali, za což byli patřičně odměněni.
Co se týče toho strachu, považuji to za individuální, podle prostředí kde se kdo pohyboval. Kdo věděl, že jeho dřinu a lopatu mu už nikdo nevezme, tak, aspoň za posledních 20 let, strach neměl. Vysmívali se těm nečetným chudákům bolševikům, co mezi nimi byli, otevřeně do ksichtu.Soudím, že dnes je toho strachu, existenčního, mnohem víc. I ta lopata a dřina je dnes vzácná a osud rodin je vydán do rukou bolševiků (tj. dnešní „podnikatelské a politické elity“) v daleko větší a bezprostřednější míře než v nehorší normalizaci.
A že by dnes neexistovaly „královy nové šaty“? Zkuste jen zavést diskuzi o podstatě celé naší sametové revoluce, kdo ji vedl, kdo ji řídil, jaký byl její cíl a komu byla svěřena moc, a což velká většina lidí dobře ví. K tomu sotva najdete odvahu i možnost; aspoň na tomto blogu určitě ne.
23. 10. 2008 | 21:24

J.H. napsal(a):

Modří soudruzi jako kdyby vypadli rudým soudruhům z formičky.
Na jiném blogu se píše , jak soudruh Gandalovič na severu věci postavil jasně .
Chceš práci? Tak vstup do strany . A tak se vstupovalo do strany.
Co tomu říkáte, pane VK-Can?
23. 10. 2008 | 21:24

Karel napsal(a):

Tak toto Vám svazáci z Respektu nikdy neotisknout. Vy nevíte, že je zakáízané třeba napsat, že za minulého režimu bylo v létě teplo a dalo se koupat? To by mnozí dnešní nadšenci považovali za obhajobu Stalinových zvěrstev.
Prostě dá se říci, že dříve nám vládli volové a dnes nám vládnou telata.
23. 10. 2008 | 21:32

Kakt napsal(a):

Jiste najde takto "kvalitne" napsany clanek mnoho priznivcu, ale jsem rad, ze existuji lide jako pan Pocestny.
23. 10. 2008 | 21:44

StandaT napsal(a):

Chytil jste za srdce spoustu lidí, pane docente. A ten škromachův balónek se lidem taky zalíbil...

Holt je třeba přiznat, že tahle země je kolektivismem příliš poničena, než by si nezopakovala ta "hezká" léta.
23. 10. 2008 | 21:46

RUMCAJS napsal(a):

Všechno se to tady točí spíše v rovině finanční.Kupodivu tady nikdo nevzpoměl devastaci morálky a lidské důstojnosti. Měl jsem sice dobrý kádrový profil (dělnický původ), ale do dneška se při vzpomínce na "dělnické vůdce" lehce osypu. Z nemocnice si pamatuju, jak se primářové a doktoři klepali před kovaným soudruhem sanyťákem.Ve fabrice zase inženýři před troubou co měl akorát VUML.
Na vojně si na nás chladili žáhu nedoučený zedníci coby majoři s inteligencí houpacího koně.

Ani mi tak nevadí ta představa, že to socani pošlou do kytek, jako spíše ta
představa, že tihle komunističtí inteligenti se na mě budou díky ČSSD zase šklebit z krajských a možná i vládních pozic.
23. 10. 2008 | 21:46

RUMCAJS napsal(a):

saniťákem
23. 10. 2008 | 21:47

StandaT napsal(a):

Rumcajsi, klidně tam y nechte. Díky zlidověnému "Jyrka" se ypsilon vžil obdobně jako smajlíci pro vyjádření emocí.
23. 10. 2008 | 22:03

Oleg Rybnikář napsal(a):

Objektivní, čtivé, promyšlené, uměřeně odvážné ... sám bych to nenapsal lépe:-). A překvapující je, že fanaticky negativních (očekávaných) komentářů není zas až tak moc. Že by se názory lidí začaly vracet k realitě?? Nemohu uvěřit!:-)
23. 10. 2008 | 22:09

Zdenek Prochazka napsal(a):

Clanek je ubohohou obranou ceske blbosti,udavacstvi,zbabelosti a totalniho rozkladu moralky,jakoz i zlehcovanim a urazkou tech nemnoha statecnych,kdoz se postavili na odpor jakoz i tech tisicu,kteri nikdy neudavali sve blizni at uz gestapu ci StB,kteri nikdy nevolili ani nevstoupili do KSC,kteri nikdy "nespolupracovali".Je to v podstate propaganda ktera muze imponovat jenom tem mnohym mladym desinformovanym a tem starsim,co maji maslo na hlave.Pan Havel,ceho ze on je docentem???
23. 10. 2008 | 22:18

novocián napsal(a):

Ad Rumcajs:
Opakuji: komunističtí inteligenti i antiinteligenti se na mě šklebí z vládních pozic už teď a pořád; ovšem z těch modrých pozic.Asi mám jinou zkušenost, ale svazácké placené funkcionáře a estebáky musím považovat právě po té stránce charakteru za vůbec nejhorší ; horší než vlastní komunisty.To byli ti vlastní nositelé a protagonisté toho mravního poklesu; a že nám dnes kážou něco o svobodě, trhu a "pravicovosti", je jen toho dokladem.
23. 10. 2008 | 22:34

grőssling napsal(a):

Pokud by někomu srovnání úrod z oblasti umělecké ( jak jsem výše navrhl ) připadalo odtažité, zmíním se o reáliích přízemnějších.
V zaměstnání se mi několikrát přihodilo, že zahraniční návštěvník pod záminkou následků dlouhé cesty nejdříve zamířil na WC, aby otestoval z tohoto pohledu štábní kulturu firmy.

Před 14ti týdny jsem mimořádně cestoval do Prahy na Masarykovo nádraží po 25ti letech vlakem. Špína a neřádstvo zhruba stejné jako před čtvrt stoletím. Také jsem zamířil na místní WC a nebyl jsem zklamán. Stejný smrad a eklhavt jako před 25lety, nic se nezměnilo, jen odstavených pisoárů bylo o 5 víc.
Po dvaceti letech jsem vešel do metra a jel do Letňan. Nové vagony byly postříkány sprejery venku i uvnitř, tabule skla počmárány asi sklářským diamantem. Uvnitř jsem se neodvážil posadit na sedačky sice hezky vyhlížející, ale textilní a nejspíš nasáklé vším možným.
Nic se v této přízemní oblasti nezměnilo, nebo spíš k horšímu. Pan Havel má pravdu, lidé jsou stejní ať jsou to bolševici za minulého režimu, nebo zřizovatelé WC a sprejeři, kteří živého bolševika nikdy neviděli.
Kecy, žvásty a výmluvy, kdo za to všechno může.
23. 10. 2008 | 22:37

Honza 51 napsal(a):

Pěkný článek,
je to také o mojí generaci.Připomněl jste mi, že u nás v továrně nejvíc kritizovali režim dva skalní komunisté, je to divné, ale bylo to tak. Měli jsme je za "hrdiny" a nezapomenu, jaký obrovský rozruch udělali kritikou výstavby nového KOKOSU (tzv.komunistického kostela).Politicky dopadli oba blbě a to před i po 89.
Nakonec otázka- Co myslíte pane ing.Pavle Beneši,57let nakradl průměrný okresní tajemník KSČ za pět let tolik, jako průměrný nynější starosta za 5 měsíců.Zdraví taky ing a taky 57let
23. 10. 2008 | 22:37

Honza 51 napsal(a):

Cituji z článku:
.... Jsou skupiny lidí, které silně poklesly na společenském či platovém žebříčku. Ne vždy je to spravedlivé.

dnešní novinky:
Devítiletý chlapec neunesl bídu a chtěl spáchat sebevraždu

foto: Novinky.cz

Život v bídě už nechtěl snášet devítiletý Dárius a v úterý se ze zoufalství pokusil skočil do řeky Hron v centru Banské Bystrice. V poslední chvíli ho zachytili dva členové městské policie. Kluk matce řekl, že chce umřít, protože se mu ve škole děti posmívají, že je chudý.
23. 10. 2008 17:53 - BRATISLAVA

Matka Zuzana žije od začátku října se třemi syny - Dáriusem, jedenáctiletým Dávidem a desetiměsíčním Damianem v azylovém domě pro matky s dětmi v Banské Bystrici. Měsíčně dostává čtyři tisíce slovenských korun a za ubytování zaplatí 2500 korun.

Její muž odjel do České republiky a žádné peníze jí neposílá. "Musela jsem opustit byt, protože jsem neměla z čeho platit nájem. Často nemám pro děti ani to nejzákladnější," přiznává Zuzana.

Členové banskobystrické městské policie se rozhodli, že zorganizují pro Zuzanu charitativní sbírku peněz a oblečení. "Chtěli bychom jí zaplatit nájem na rok dopředu," uvedla mluvčí městské policie Žaneta Krišteková.
23. 10. 2008 | 22:47

dusil napsal(a):

Pane Havle,
v mnohém lze s Vámi souhlasit a to navzdory
některým "prudérům", kteří jak se zdá všichni hrdinně bojovali proti socialistickému režimu po celou dobu normalizace s klíčema v kapse ... no a teď je už vhodné se také trochu zviditelnit ...
Takže zase někdy ...
23. 10. 2008 | 23:08

VK-Can napsal(a):

Pane J.H.
Bohuzel nevim, zda dobre rozumim Vasi otazce.

Ano mohl jsem odcinit "zlo" svych rodicu a prarodicu vstupem do KSC.
Nekolikrat me to bylo naznaceno.
Vzdy jsem odpovedel, ze nevim o zadnem zlu me rodiny, ktere bych mel napravovat.

Dobre se zminuje Rumcajs o katastrofalnim vlivu 50tych let na charaktery lidi.
Podle meho skoda nejvetsi!!
Majetek i penize se daji ziskat zpet a nebo oželet, charakter nikoliv!

Casto si rikam, ze uz nema cenu to stale omilat. A take se snazim se toho vyvarovat, ale politicky vyvoj v Cesku, je na povazenou !
Vcetne tech pokroucenych charakteru.
Nevim, zda Vase otazka byla zamerena na to, jak Vam odpovidam.
23. 10. 2008 | 23:29

fafnir napsal(a):

jsem ročník 47.Něco pamatuji.Soudruh /neboť oni takové oslovení vyžadovali/Havel docela obyčejně a sprostě lže.Další slova zbytečná.
24. 10. 2008 | 00:04

zdesta napsal(a):

Rumcajs:Hodnotit bývalý režim jen zhlediska devastace morálky a míry lidské důstojnosti je poněkud zjednodušené. Proč ten patos? Dnes se na nás řítí tolik morálky a lidské důstojnosti,že se člověk nemůže vzpamatovat.Hotové tsunami.
24. 10. 2008 | 00:16

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a vulgární výkřik, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
24. 10. 2008 | 00:25

Čochtan napsal(a):

..."on je sice komunista, ale je to slušnej člověk...."
Tak poslední komunista - slušnej člověk byl jistej Franta Vomáčka z Libně, kterej se v únoru 48 tak strašně ožral, že upadl do komatu, ze kterého ho probudily až ruské tanky. Když se vzpamatoval, tak si na půdě hodil mašli.
Tak to byl poslední, a zřejmě jedinej komunista - slušnej člověk.
Kdo byl "slušnej" a inteligentní ten se ke komoušům nedal. Jen blbci jim ze začátku věřili. A i ti největší blbci velmi rychle prozřeli. Prozřeli, ale z partaje už nevylezli.
24. 10. 2008 | 00:35

Honza Český napsal(a):

Řekl bych, že je v zájmu všech v této zemi, aby se psaly i takovéto texty o socialismu
Stalo se mi totiž nedávno, že se synovec koukal na jeden z filmů, v němž je Marvan v roli Anděla zase někde na dovolené (asi v Tatrách?)
Rozhodně tam byla scéna, jak rekreanti v době dovolené pomáhají opravit školu
„Copak se opravdu v padesátých letech takhle žilo, copak to nebylo období strachu politických procesů, komunistické tyranie?“ zeptal se mne synovec
Potvrdil jsem mu, že i tak se tenkrát žilo a že jeho děda s babičkou rádi vzpomínali, jak jezdili o svém volnu na brigády do Kladna
„A to nám tedy ve škole zase lžou?“ vyhrkl ten kluk zděšeně
Jako bych to neslyšel
I jim zase lžou
A i oni na to přijdou
24. 10. 2008 | 00:51

zdesta napsal(a):

Pan Havel.Vaše stručné hodnocení ohledně fungování totalitního režimu,je vcelku výstižné.Komunista(režim)se musel před světem presentovat taky něčím pozitivním.Měl etapový vývoj, protože šibenice a žaláře nejsou zrovna přesvědčívým argumentem pro ostatní.Negativa se kompenzovala sociální ohleduplností.
24. 10. 2008 | 00:53

kočka šklíba napsal(a):

Zajímavé, každý z nás, kdo v té době žil(myslím před rokem 1989 a už mohl vnímat reálie) má samozřejmě svoje vzpomínky ovlivněné věkem, rodinou,lidmi se kterými se přátelil nebo kteří měli na jeho život podstatný vliv. Ale souhlasím s Havlem, že tak jak to nyní líčí mnozí novináři,tak to prostě nebylo. Nebyla žádná doba temna, šeď, strach na každém kroku. A hlavně chci napsat myslím nicku železnohorský, asi jsme byli sami dva, a pár zde diskutujících určitě také, kdo nebojoval proti režimu před rokem 1989, jinak v ČSSR, podle diskusí zde i na jiných zpravodajských servrech, bylo těch lidí strašně moc, a téměř všichni zpěváci, herci, novináři, prostě lidé z kulrury. Jenom mně není jasné, jak to, že ten režim nepadl už například v roce 1970, 1972, 1975? Takových hrdinů, takových nyní nenávistných "keců", opravdu by mě zajímalo, co například všichni ti, co zde píší jak to bylo hrozné a kopou tzv."do mrtvoly", co dělali? Chodili například k volbám? Pochlubte se, jistě alespoň to jstedokázali, nebo ne? No jsem zvědavá: Kakte, Rumcajsi, SuPe, P. Beneši, StandoT, fafnire. Jistě jste byli ti stateční.
24. 10. 2008 | 01:24

pavla napsal(a):

Pavla,17.29: paní Pavlo, teď asi budeme 2 Pavly, do kterých se budou zastánci socanů a komunistů pouštět. Ale napsala bych to stejně. Dík.
24. 10. 2008 | 01:33

pavla napsal(a):

Kočka škliba: Vy jste neměla strach? O tom by Vám mohli vyprávět ti, kterým třeba někdo emigroval, jaké problémy pak měla celá rodina. Neměla jste strach říct něco proti režimu na veřejnosti, povykládat politický vtip? My tedy jo. A toho sledování, odposlouchávání telefonů, čtení dopisů, toho jsme si taky užili. Jaký byl pak problém dostat se na školu, do slušného zaměstnání. A co se voleb týká, já jsem odmítla k volbám jít, tak soudruzi nelenili, přišli za mnou až domů i s bedýnkou na lístky a vyhrožovali, jak to tam nehodím, tak se postarají. Když jsem měla dceru v nemocnici na umření, řekli mi, že potřebné léky mají jen na klinice v Brně, ale mému dítěti je rozhodně nedají. Tak nezbývalo, než je za hodně velké peníze nechat poslat ze zahraničí. Opět s problémy. Takže, i kdyby bylo jinak dobré nevímco - jakože nebylo - tak už jen tyto moje zkušenosti musí bývalý režim odsoudit.
24. 10. 2008 | 01:47

Kakt napsal(a):

Souhlasim s pani Pavlou. Je to o zivotnich prioritach, pripoustim, ze nekomu se nezilo zrovna spatne, pivo a bucek si mohl dovolit kazdy. Ja jsem rad, ze dnes muzu o komunistech rici, ze jsou to zlocinci a zaroven procestovat pulku sveta a me deti,ze mohou studovat podle svych schopnosti, za to drazsi pivo nebo najem mi to stoji.
24. 10. 2008 | 02:03

pavla napsal(a):

Jediné, co se mi zdálo v min.režimu lepší, tak byla větší soudržnost lidí, více kamarádství. Myslím - mezi stejnými lidmi. Nezáviděli si, nebylo co. Bylo více času, protože se pracovalo 8,5 hod.a většinou s klidnou hlavou se mohlo jít za rodinou,sportem či zábavou. Po revoluci začalo hodně lidí podnikat, pokud se začalo někomu dařit,už se závidělo,ale co za úspěchem stojí, se nevidělo. Ale i tak, jsem moc ráda, že žiju já i moje rodina dnes, že děti mohly vystudovat to, co chtěly. Přátel zůstalo méně, ale zato dobrých.
24. 10. 2008 | 02:47

kočka šklíba napsal(a):

Pavlo: ne já neměla strach. Vezmu to to pro Vás po bodech Vašeho příspěvku:
1)"Neměla jste strach říct něco proti režimu na veřejnosti, povykládat politický vtip? " -Především upřesněte, co máte na mysli výrazem veřejnost, v hospodě, ve škole, v zaměstnání, na náměstí a hodně křičet, prostě nevím, ale mohu Vás ujistit, že na prvních 3 místech ne, a hlavně mnoho lidí kolem mě ten strach nemělo. Víte, za každým"bukem" nebyl špicl, který by honem běžel něco takového udávat, prostě politické vtipy se běžně v hospodách, školách, podnicích říkaly.
2)My telefon neměli, teda moje rodina,takže o odposlouchávání telefonů nic nevím, a pochybuji, že Vám někdo v té době tekefon odposlochával, nebo Vy nebo někdo z Vaší rodiny byl tzv."disident"?, pak ano, pak možná Vám telefon odposlouchávali, upřesněte prosím, jak se Vaše disidenství projevovalo. Totéž dopisy, prosím, upřesněte. To víte, já dostávala tak maximálně milostné, rodiče od sourozenců, rodičů, nám dopisy chodily neotevřené, Vaše rodina musela být ale hodně, když Vám dopisy otevírali, telefony odposlouchávali, prostě jste si "užili svoje".Vaše rodina musela být opravdu hodně pronásledována, když jste si tím vším prošli.
3) Můj otec od roku 1968 k volbám nechodil, ale kupodivu jsem se dostala jak na gymnázium, tak na vysokou školu, on mohl dál pracovat jako technik v podniku na výrobu tramvají, nikdo ani jeho ani mě ani matku nijak nepronásledoval. Můžete tomu věřit nebo nemusíte, Vaše věc, ale tak to prostě bylo. A docela by mě zajímalo, kolik těch, co nyní jsou takoví ti praví demokraté a uvádějí zde jakých zločinů se minulý režim dopouštěl, kolik z nich alespoň sebralo odvahu nejít k těm volbám.
4)Tohle jste napsala: "Když jsem měla dceru v nemocnici na umření, řekli mi, že potřebné léky mají jen na klinice v Brně, ale mému dítěti je rozhodně nedají. Tak nezbývalo, než je za hodně velké peníze nechat poslat ze zahraničí." Milá Pavlo, tady lžete, protože, pokud by Vám tyto léky odepřeli kvůli Vašemu "disidenství", tak by pro ně určitě nebyl problém Vám zásilku léků vůbec nedoručit. Tohle jste si vymyslela, stopro.
24. 10. 2008 | 03:50

kočka šklíba napsal(a):

Pavlo a mimochodem, u Paroubka jste poněkud zapomněla odpovědět na ty konkrétní trable podnikatelů za vlád ČSSD, a taky pořád čekám na souvislost pohřbu Kočky s projevem a blogem Paroubka, myslím, že na posledním blogu Paroubek o mafiánech nic nepíše, ale mohu se mýlit a Vy mně možná usvědčíte z omylu. Jo a ještě mně tam dlužíte odpověď plnění slibů ODS, zejména plnění Smlouvy s voliči ODS, jistě máte přehled, Vy si přece na plnění slibů politiků dáváte pozor;).
24. 10. 2008 | 04:01

zdesta napsal(a):

Perlička pro ty mladší.Stojíme o pět let starším přítelem v řadě na maso.(konec 50let)Lidí mraky,vlezlá zima, nervozita.Kámoš přechází od mumlání k verbálnímu útoku."Ku..a, 10let po válce......(šťouchancem ho upozorňuji na blízko stojícího SNBáka) a útok je zakončen slovy...."a taková svinská zima".Važte si svobody projevu. Neútočte na někoho jen proto,že věci kolem sebe vidí jinak než vy.
24. 10. 2008 | 06:45

anellus napsal(a):

Pro ty, co se domnívají, že v 50-tých letech v okolních zemích nebyly fronty na maso a jiné potraviny, ujišťuji je, že byly zrovna tak, jako u nás, např. v Rakousku běžně, o poraženém Německu ani nemluvě. Jinak, komunistické znárodnění velkých majetků nás nakonec dovedlo v 60-tých letech k celkem solidní životní úrovni, potravinové průmyslové a zčásti i energetické soběstačnosti. A především jsme nikomu nedlužili a nikdo cizí u nás nic nevlastnil, což je základní předpoklad pro dlouhodobý rozvoj a stabilitu v ekonomicky jasně čitelném prostředí i když s určitými mantinely. Životní úroveň sice pomalu ale trvale stoupala po celých 41 let a to přes všechny politické peripetie té doby. Po převratu v 89. roce si sice náramně pomohli Pražáci, nejčastěji participací na privatizacích všeho druhu a rozprodeji národního majetku nebo přisátím na penězovody státního rozpočtu. Ostatní občané si po převratu moc nepomohli, dnes je jejich životní úroveň u běžných zaměstnanců již možná nižší než byla koncem 80-tých let. O důchodcích, nezaměstnaných a dalších velkých vyloučených skopinách obyvatel (zdravotně postižení a pod) ani nemluvím. Ale hlavně, za socializmu byla pro každého práce a lidé si byli před právem v podstatě rovni, což podle mne byl zásadní přínos socializmu, pro který mu ochotně odpustím i některé nedostatky. Tak to cítím já, 60-ti letý zaměstnanec (VŠ -technik)s praktickou zkušeností s životem v socializmu i kapitalizmu.
24. 10. 2008 | 07:23

juvel napsal(a):

to kočka šklíba: mohu se připojit k Vašemu názoru. Vím,ze zkušeností z okolí, že dnešní největší komunistobijci neměli ani odvahu odmítnout být v brigádách socialistické práce, natož nejít k volbám. Při tom samozřejmě nešlo vůbec o život, většinou vůbec o nic. Někdy, někde o pár stovek na platě, nebo o lepší místo. Tito lidé se sami mezi sebou zastrašovali, co všechno by jim komunisté mohli udělat. Upokojovali tak své svědomí, aby je neobviňovalo z prospěchářství.
24. 10. 2008 | 07:31

jarpor napsal(a):

Pavla

Jsou lidé, kterým je asi naprosto zbytečné cokoliv ne vysvětlovat, nýbrž jim i popisovat. Žili svůj šťastný život a ani si nepřipouští, že jejich soused žil úplně jiným způsobem, tím, který popisujete Vy.
Jak dlouho někteří lidé v Německu odmítali dokumenty o koncentrácích, jako propagandu proti jejich národu ... ? Podobnost čistě náhodná ... Lze se pak divit příspěvku anelluse ? "Nikomu jsme nic nedlužili, nikdo cizí u nás nic nevlastnil..." Idylka... pohodička pro autora i Kočku šklíbu...

Kočka šklíba

Jak jednoduché je obviňovat ze lži, že ? Přece, mě se to nestalo, tak to tak nemohlo být.
Zkuste se zamyslet větami zdesty :
"Važte si svobody projevu. Neútočte na někoho jen proto,že věci kolem sebe vidí jinak než vy."

Hezký den
24. 10. 2008 | 07:51

RUMCAJS napsal(a):

kočka šklíbla:
Myslíte odvahu jako Mašínové ?

Myslíte si, že když Vám dá dneska někdo pistoli k hlavě a donutí Vás plnit příkazy, že pak nemáte právo si na něco stěžovat ?
Co to je pane Bože za logiku ?

A pánovi anellusovi chce vzkázat, že je nehoráznej lhář.
24. 10. 2008 | 07:53

Selen napsal(a):

Nejsmutnější na tom článku je, že dává lidem pokryteckou omluvu jich samých. Vždyť kolik se tu objevilo komentářů typu:"ano, souhlasím, přesně tak to bylo, lidé by měli tu dobu přehodnotit". Rozuměj:"Já jsem Šidivoj Mastný, pionýrem jsem se stal, v SSM působil, později trochu jsem kradl, abych neokrádal rodinu. Taky jsem držel jsem hubu a krok, v podnikové buňce se staral o nástěnku, a díky tomu měl televizor, automobil a chatu a mohl vyjet jednou za rok do Jugošky. Takže celkově spokojenost. Proč se zabývat obětmi, které ani neznám, lidmi, kteří si v hlouposti pustili hubu na špacír a pak po zásluze seděli nebo museli emigrovat. Vždyť komunisti byli vlastně docela hodní a díky strejdovi v masně jsme neměli nikdy nouzi".

Jojo, idylka...
24. 10. 2008 | 07:53

Pravy_Juice napsal(a):

Velmi pěkný článek, to jsem ani nečekal :)
24. 10. 2008 | 08:13

Jan K. napsal(a):

"Kdo chtěl emigrovat, uměl najít cestu. Ještě nějakou dobu po osmašedesátém byla hranice otevřená. Později bylo pro běžného občana možno koupit zájezd na západ nebo do Jugoslávie."
Ono to později s tím koupením zájezdu nebylo zas tak jednoduché. Dost dlouho platilo, že se na takový zájezd museli přihlásit alespoň tři lidé z podniku, nebo organizace. Pokud někdo nebyl organizován a dělal v menší firmě, tak se nikam nedostal. A i ve větší firmě shánět další zájemce už byl důvod k podezírání. Výhodu měl ten, po jehož případné emigraci by zde zůstala nějaká nemovitost, na kterou si už brousil zuby některý "nejlepší z nás".
24. 10. 2008 | 08:14

čtenář napsal(a):

To Selen:Tak především popořadě. Ještě než se objevil článek páně Havla, tak dávno předtím řekl náš pan prezidentista, že český národ bolševika porazil chalupařením a hovnoděláním .
Pokud byste měl problém s vyhledáním příslušných pramenů , tak požádejte náš nový výzkumák o pomoc.
Na hledání se tam etablovali badatelští kadeti.
24. 10. 2008 | 08:18

Selen napsal(a):

čtenář: prosím? To vaše popořadě mi nějak nedává smysl. Je mi dost jedno, co kde řekl prezident, protože já reaguju na tenhle článek a jeho diskuzi...
24. 10. 2008 | 08:21

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Čochtane,

Vaše replika mne nenaštvala, jen dělám svou práci i.e. snažím se udržet tento prostor prostý urážek a nadávek. Proto jsem ji mujsel smazat.

Mimochodem: domnívám se, že se nejedná o "sprostotu", ale o hloupost.

Libor Stejskal
24. 10. 2008 | 08:33

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
není věta ".. za socializmu ... lidé si byli před právem v podstatě rovni"
sprostou urážkou všech politických vězňů ?
Slovo "hloupost" je v případě "analluse" nesnesitelně slabé.
24. 10. 2008 | 08:40

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
mám problém s tím, jak na něco takového reagovat. V reálném životě bych analusovi rozbil lebku půlitrem nebo teleskopem. Jak mám reagovat zde ?
Loučím se, musím s autem k TÜVu.
Držte mi palce.
24. 10. 2008 | 08:46

Karel napsal(a):

To ZdenekProcházka
A když jste u toho udavačství.Když udám šéfa, jak krátí daně, platí své příbuzné, kteří místo v práci leží v posteli nebo v baru pod stolem, dává do nákladů firmy jejich nákupy tak co to bude?
Zločin, odboj, občanská povinnost?
24. 10. 2008 | 09:00

Slav napsal(a):

Já text blogu považuji za výstižný. Jsem ročník 45, moji rodiče starší než obvykle, prožili protektorát 1republiku jako mladí monarchii. Děda myslím, že byl kovář si postavil dům, aby se mu lépe splácely dluhy udělal v něm hospodu. Zadlužení stejně neunesl, dluh se splácel od roku 1925 do 1954 z otcova učitelského platu. Za bolševika pořád hrozilo vyvlastnění, pamatuji jak se pořád počítaly plochy obytné a hospodské, naštěstí to vycházelo. Když jsem se o něčem rozhodoval, vždy jsem musel brát v potaz svůj nedělnický původ. Matka, která to provozovala na vesnici, pořád měla strach z kontrol, na ty bývalé vlastníky byly soudy obzvlášť přísné. O nějakých tuzérech ve venkovském kšeftu nemohla být řeč, někteří platili 2x za měsíc jak brali. Pamatuji na zavřeného řezníka, který pracoval na jatkách a jeho manželka byla řeznicí ve vlastním domě. Prokazatelně mu v tašce našli 1 štangli měkkého salámu, dostal 4,5 roku do dne si to odseděl. Tehdá stačily dohady soudci usoudili aniž by to dokázali že tu štangli nosil každý den. Píšu to proto, že to nepotvrzuje nějaký rudý pomatenec, za sebe přes obtíže které jsem prožil dnešní dobu považuji za lepší.
24. 10. 2008 | 09:01

Pocestny napsal(a):

No, koukam tu na ty vzpomínky....

Tak já vám povím, jak se to dělalo.
Po válce:
Jak už jsem pasl, po válce stačilo někoho obvinit z kolaborace a pak bylo možné očekávat cokoliv. Někoho sebrali každé pondělí, pustili ve středu, tak to šlo, dokud jedinec nevyměkl nebo s něj nevypadlo něco, co se dalo dál rozvíjet. Stále ovšem platilo, že když se našlo pár lidí, kteří pomohli, státostrana zouvla, na chvíli.

Po únoru to dostali jiné obrátky. Při rozkulačování jste se probudili, grunt plný lidí, kteří bez oznámení začali filcovat barák. Jeden z nich vám přečetl rozhodnutí, ostatní vás vypakovali na žebřiňák, ukradli vše cenné, co našli a pokud jstew se bránili, dostali jste hned po kušně. Některé statky převzal kolchoz, jiné soudruh, ten náš byl pro výstrahu zbořen. Náš soused, domkář a věčná oposice rodiny našeho dědka, v partaji, na radnici i v hospodě, tenkrát za pratetou zašel (měli jsme společná humna, byl to bývalý pachtýř) v noci před tím a varoval jí. "já se k nim dal, panímámo, je já nevěděl, jaký budou, voni ráno přijdou a udělaj vám to samý, co udělali SS v Lidicích! Sbalte, co máte a utíkejte za mladým na hájovnu."

Chudák nevěděl, že "mladej" už není na ministerstvu, ale v přijímači na Doupově.

No, jako náckům jim to nešlo, statek zbořili tak, že strhli traktorem krovy, měli prý takový pásák, buldozer bez radlice, tím projeli barákem, aby strhli příčky a pak vyhlásili po vesnici, že materiál je k mání. Z celé vesnice přišli rabovat jenom komouši, ostatní měli svou hrdost a tenkrát je ještě vyhnali. Nikdo na to nechtěl sahat, tak bejvalý pasák a kydač, nyní předseda MNV, KSČ, fotbalu, hasičů a SČSP v jedné osobě rozhodl, že se v akci z postaví nové MNV. Radnici zabrala StB, měli tam "vyšetřovnu a rozkulačovnu" pro okres.

Co se týče procesů a kriminálu, náš děda říkal, že to bylo podobný jako Dachau. Člověk se musel zavřít, nemluvit, nespolupracovat, snést to počíáteční bití, než zjistili vyšetřovateelé, jak na vás.

"Přijímač" je tvrdej všude. Pak to záleží na spoluvězních. Je fakt, že tenkrát to bylo jednoduššíl, sedělo "panstvo", tak se na celách občas stávalo, že bachaři vykali, mukl tykal.
_Obecně se dědovi vyplatilo, že nikdy nekývl na něco, co neudělal. Nikdy se nepřiznal k jediné větě protokolu, jak byla napsána. Nikdy nepřipustil hovor o třetích osobách, proto byl veden jako "vůdce spiknutí", ti, kteří mluvili, dostali spoluvinu.
Děda dostal provaz, oni po patnácti. Pak to změnili, děda doživotí, jim přidali pět. Nakonec z nich kriminál přežil jen jeden, ostatní podlehli chorobám, které si přivezli z "lázní Jáchymov".

Lágr? Lágr byl něco o dost horšího, než je vidět v tom Maděrovi od Stránského. Ono velmi záleželo, komu jste patřili do referátu, jeden velitel byl svině, druhý lempl, jedni mřeli mrazem a mučením, druzí hlady z nezájmu. V tom seriálu není to hlavní - v lágrču se nic nedělo. Jediné, co se každý den měnilo, byly metody boje o přežití. On vás nikdo nemusel umlátit, ono stačilo nemít lokte ve frontě na menáž, kriminální byli vždy u žrádla dřív, muklové, pokud to nebyli sedláci (ti byli s galerkou rychle hotoví, na lágrech se vraždilo nejen v rámci převýchovy, ale muklové si také občas vyřídíli účty mezi sebou).
Nejhůře to snášeli ti "pomýlení", ti, kdo měli obsesi, že tam jsou omylem.
Neexistoval větší obraz mravní bídy, než soudruh, kterého " vyloučili z osady", to byl všem nebezpečný práskač, leštič klik, který přímo pasl po příležitosti dokazovat, že nepatří mezi tu reakční pakáž.
24. 10. 2008 | 09:04

stejskal napsal(a):

Je, pane Čochtane.

Ale řekl bych, že oplácet urážku urážkou je vcelku zbytečné a na těchto stránkách navíc nepřijatelné (o rozbíjení hlav ani nemluvě).

Výraz hloupost, který jsem použil, je ovšem také jisté zjednodušení. Jde spíše o ignoraci či lhostejnost k tomu, co se děje druhým.

Držím Vám palce.

Libor Stejskal
24. 10. 2008 | 09:23

Slav napsal(a):

Já s panem Pocestným cítím, dovedu si to dost dobře představit, ale mám obavu aby minulé křivdy nebyly ospravedlněním pro nové lumpárny a nové křivdy. Pořád si myslím, že komunista bez Rusa není totéž co s Rusem. Majetek láká i nekomunisty, jako důvod mohou vzít rasu národnost a co já vím ještě.
24. 10. 2008 | 09:24

HM napsal(a):

jarpor:

Nějak mi připadá, že jste z dlouhé řady těch, kteří vidí svět černobíle a nepřipouští žádné barvy, ani třeba odstíny šedé.
Na každém společenském zřízení najdete výhody a nevýhody, o žádném se nedá říct, že je 100% nesmyslné a špatné nebo 100% správné. Nechápejte to v žádném případě jako obhajobu totality z mé strany, ale spíš podnět k tomu, abyste se snažil vidět situaci objektivně a nevidět všechno a všechny jen v černém nebo bílém.

Taky si odporujete v tom "...Važte si svobody projevu. Neútočte na někoho jen proto,že věci kolem sebe vidí jinak než vy...."
Pokud jsem porozuměl tomu, co Kočka šklíba psala, tak neříkala, že se ty věci neděly, ale psala o tom, že se neděly jí, jejích rodině a usoudila na to, že v rodině p. Pavly byl zřejmě nějaký disident, když se tak k nim chovali. A co je na tom špatného, že ji připadá trochu zvláštní, že dopisy byly otevírány, ale zásilka ze zahraničí přišla v pořádku ? (třeba dopisy od našich sousedů, kteří emigrovali nechodily otevřené, ony spíš nechodily vůbec (s pár výjimkami). A naši příbuzní to nebyli ani náhodou). Takže je to její domněnka, její osobní názor, tak prosím respektujte taky svobodu projevu, kterou tak obhajujete. Není nic prostšího, aby p. Pavla položené otázky a situaci objasnila, pokud o to má zájem.
Hezký den.
24. 10. 2008 | 09:25

HM napsal(a):

Pocestny:

Napadla mě otázka, jestli jste v souvislosti s Vaším dědečkem podnikli něco, aby bylo dosaženo spravedlnosti, nebo jaký je Váš názor na to, jak se novodobé demokratické vlády s tou smutnou minulostí a spoustou případů podobných Vašemu dědečkovi vypořádávají ?
24. 10. 2008 | 09:36

Špaček napsal(a):

Pane jste velký populista. Zapoměl jste na znárodnění každého ševce, zabírání majetku každému sedlákovi,posílání lidí do vězení a rozhodoval o tom jen předseda OV KSČ. Tisícům lidí bylo znemožněno studium již na střední školu, o vysoké ani nemluvím. Ne že nebyly pomeranče, nebylo skoro nic. Od hygienických prostředků až po automobily.Na koupi automobilu nutná 30 000 Kč vinkulace, koupě až za 3 - 5 let.Byla to zrůdná doma. Příslušníci KSČ nadřazená rasa.Jsem pamětní, vím o čem mluvím.Po roce 1968 pro moje pol. postoje na zavolání tajemníka OV KSČ snížit plat ze 3 200,- Kč na 1 200,- Kč. Měl jsem dvě malé děti. Děkuji bohu, že tato doba je pryč. Škoda,že sebou nevzala všechny protagonisty této doby.
24. 10. 2008 | 09:44

jarpor napsal(a):

HM

Pokud "čtete" můj příspěvek jako černobílý, pak jsem se špatně vyjádřil a omlouvám se. To si skutečně nemyslím a nikde jsem snad ani takto nevyjádřil.

Snad jen poznámku.
Ne každý byl "Havlem", ne každý, který chodil k volbám a "už tím podporoval" tehdejší režim tak dělal dobrovolně. Byli tací, kteří "podporovali" režim proto, aby se řádně starali o své děti a rodinu. A ta "podpora" byla vynucená, právě proto, protože nebyli schopni být "Havlem". Netroufám si nikoho odsuzovat. Svědomí každého jen "jeho jest" a já soudcem tohoto svědomí být nechci. Pokouším se dětem vysvětlovat, že někdy lze žít dva životy - ten režimní a soukromý, jak se to mnohdy dělo. A oni si musí udělat svůj názor, zda si mne budou vážit či ne.

O "lehkosti" obvinění Kočky šklíby, že pavla lže, to jsem chtěl naznačit. A na tom si dovolím trvat.

Hezký den
24. 10. 2008 | 09:53

yt napsal(a):

No, rozhodně žádným odbojářem nebyl komouš, nyní bývalý.
24. 10. 2008 | 10:06

Pocestny napsal(a):

Po okupaci:
No, začalo to stejně. Otec prostě od 22. srpna 68 do října 1970 byl bez práce. Máti ještě studovala, tak otec chodil házet uhlí a po ńocích překládal.
Okamžitě po podpisu okupace mu sebrali pas a řidičák. Přidělili mu "dva", takže máti dodnes vypráví, že když se sešel s Frantou Kriegelem a Pepou Smrkovským, byla hospoda plná fízlů.

Po nástupu Husáka to zase začalo.... Zbyla nám po dědovi taková hájenka. Tak bylo otci oznámeno, že jako člověk, který nemá a neshání práci (o to, že nikde žádnou nedostal, o to se dávno postarali, tam, kde souzi byli pomalí a nečetli oběžníky pro kádrováky, tam se zasáhlo dodatečně, takže otec nevydržel nikde ani týden, pak to anulovali jako "pokus o práci"), musí dle příslušného paragrafu vykázat zdroje u SBČS a to do měsíce, neboť poté už bude tři měsíce "příživníkem" a zavřou ho. Tak jsme narychlo prodali hájenku za 50 tisíc korun i s dvouhektarovým remízem kolem.

Jen co se prachy ocitly na účtu, vyhodili nás komouši z bytu, bydleli jsme pak v pěti lidech u bábinky. Tam odsud nás vyrazili, když umřela (nesměla nás připsat na dekret, byli jsme čtyři roky "bez trvalého bydliště" jako ti cikáni.

To už otec pracoval jako nejvzdělanější závozník u Pozemních staveb. Závozník, za jehož výtřaskou jezdila do roku 1979 volha... -)Podepsal jim dvacet let, tak mu dali chlívek v "krabici" na sídlišti, to ale až časem... Máti měla "zakázanou Prahu", tak jezdila pracovat do přilehlého Středočeska. Do třinácti jsem přes týden byl "asylem" u prarodičů (babička byla zavilá fanynka božského Edy, praporečnice v Sokole, tam jsem měl pestré dětství) a rodiče vídal jen o víkendu.

Vyrostl jsem se dvěma patašony v patách, byli s námi všude. Když jsme ještě bydleli v centru u bábinky, chodili s námi na procházku, nakupovat, byli nám v patách, jakmile jsme je z domu vytáhli.

Pamatuji si na scénu, když za otcem přišel Hájek s Chartou. Nikdy jsem před tím otce neviděl tak řvát, vyhodil ho se slovy, která asi panu profesoru od té doby nikdo neřekl.
On tam tenkrát na něj řval:
"Bylo vás plný UV, URO, parlament, ale huby jste drželi, jedinej Franta a čtyři poslanci se nahlas odřekli, dvacet lidí se ulilo, ale vy ostatní jste poserové a darebáci, když jste nedokázali bejt tam s lidma proti nim, co jste v tom parlamentu dělali jinýho, než si zachraňovali kůži! Kopli vás do zadku, teď jste odbojný, ale jen co vás zase vezmou na milost, budete to samý, co jste byli!!"

"Nejsem komunista, jsem partyzán. Pepa a Franta jsou pryč, Frantu jste sami zabili, já už v životě s žádným bolševikem ni mít společného nebudu".

Po letech mi pak na rybách vysvětlil, že to prostě podepsat nemohl, protože ho děda naučil, že když jednou jeden druhé podrazí, udělá to znova a znova a Charta byla jenom pokus o alibi u lidí, kteří v sobě nesou stigma zrady.
O Havlovi tenkrát řekl, že je to intelektuánlí maloměšťák s tradičně revoluční náladou, že na to, že něco s komoušem podepsal sttějně jednou dojede, jako každej.

O komouších řekl, že jsou jako pravé neštovice nebo žloutenka - chytneš to jednou, sice se to dá léčit, ale následky zůstanou na zbytek života.

V 80. povolilo, patašoni zmizeli, do nástupu Jakeše byl klid, Husák zřejmě doznal, že s máničkami a obrodou se otec nespustí.
24. 10. 2008 | 10:14

Slav napsal(a):

Pan Havel tady hovoří o většině nezainteresovaných. Já jsem měl možnost pozorovat ty rudé čistky v roce 68, tady sice už nešlo o život. Když 2 dělali totéž tak jeden byl pomýlený dělal dál rudou kariéru a druhý nesl následky. Ti kteří se z toho nevymotali mají smůlu do dneška, pokud jsou v důchodu mají jej o poznání menší. Takový Topolánek nebo Tlustý byli rudé držky do poslední chvíle. Paroubek se tlačil do jiné strany národní fronty a ti pokud vím byli vždy podezřelí, proč se tam vůbec snaží lézt. Výjimkou jsou možná dosazeni nějací dozorci. Ty sekretariáty v krajských městech byly vždy na nějakém zastrčeném místě a oprýskanými dveřmi. Ne každý levý je totalitář, ne každý pravý je záchranou demokracie.
24. 10. 2008 | 10:17

Pocestny napsal(a):

Od roku 1988 jsem se počal projevovat já (věděl jsem, že pokud něco provedu jako nezletilý, půjde otec a ten byl už nemocen), náhle bylo vše zpět. Můj fízl byl invisible man, který vždy po mém odchodu odkudkoliv rozmluvil místním sliby, které mi dali. S poukazem na mé papíry - sice jsem kvůli otci nehranil, ale spis byl i tak plný, byl jsem živé dítě, které ignorovalo komunistické cedule se zákazem vstupu do různých lesů, hradů a jiných podivuhodností, takže erár měl o čem psát - jsem pak měl být nepřijat na školu (jinak to nešlo, nejhorší prospěch jsem měl 1,2) a odeslán do Michalovců na dva roky desantního výcviku.

Jeden otcův "morální dlužník", vegetující na fakultě pak frivolně vyjmul můj kádrový spis a vzhledem k tomu, že jsem se hlásil na obor, o kterém asi StB měla pocit naprosté obskurnosti, nikdo komis nevaroval.

Papír o přijetí přišel, když jsem byl u známých v Podgorici (tenkrát Titograd) - pro jistotu... -).

No, komouš pochybil, otec nikdy nechtěl odejít, já byl už jednou nohou pryč. V kapse číslo do Londýna, které jsem o rok a půl mohl klidně vytočit z Prahy....

Ne, pane Havel, tady udělali němečtí soudruzi chybu....

Tak vám tu píši jménem těch, kteří "nebyli". A dělám to jen proto, aby vám mladí neskočili na tu vaší socialistickou selanku.

Kdo to nepamatuje, skoro by řekl, že máte pravdu, kdo v tom s vámi jel, ten to vášnivě odkýve, ale dokud žijeme my, čteme tu jenom další pokus se vyrovnat s tím, jak jedinec prožil život, na jakých morálních principech ho založil.

Všimněte si, jak moc se tu akcentuje hmotná stránka, jak v tom není ani čárka smyslu jiného. Zabezpečení životních potřeb plnilo takhle hlavu snad jen lovcům mamutů, od té doby se lidstvo daleko posunulo, to však neznamená, že se opět nemůže do doby kamenné skokově vrátit. Stačí jedna válka, další šachy s naší "ještěmenší" domovinou....

Vše, co se už jednou stalo, může se stát podruhé......

Většina Němců byla v 30. letech "happy", Ada dal práci a pocit důležitosti každému soukmenovci, Němce museli spojenci s kvérem do lágrů nahnat, aby přestali aspoň u těch hromad mrtvol, které odklízeli, přiznat, že koncentrák existoval, jinak kolem něj chodili a tramvají jezdili celá ta leta, co děda seděl v Dachuer Strasse Mr. 223, Muchen, Reich.

Stejně "šťastně" orali kolchozníci a sklízeli komsomolci na polích kolem lágru Vojna. Častušky bylo občas slyšet až v lágru za remízem lemujícím lágr. Na kraji lesa byly cedule "Volenské pásmo", vesničané z obce nadohled ze strážní věže dodnes tvrdí, "že tam byli vojáci",že nic "nevěděli".
Zajímavé, tři lidé ze vsi v lágru pracovali.....
24. 10. 2008 | 10:23

Kulak napsal(a):

Je mi dnes 65.Pamatuju a zažil jsem hodně.a podle Švejka-s čím nemůžu pohnout,tomu se zasměju.Teď mě pobavily některé komentáře-ode dneška nenapíšu s velkým P na př.jyrku paroubka-ten"jyrka" s tvrdým je božský,stejně dr.drát a havla píšu s malým už od 89.roku.Pište do dětských knih,pane havle,pohádky umíte.Bolševické !!
24. 10. 2008 | 10:31

pavla napsal(a):

Kočka šklíba: neobviňujte mě ze lži. Naše rodina neprovedla nic jiného, než že dva z mých sourozenců emigrovali. Že máme odposlouchávané telefony,to jsme zjistili, že nám dopisy chodily již jednou otevřené a znovu zalepené taky. Nebo myslíte, že ostatním ne? A že dceři jsem musela léky shánět v cizině? To tedy musela. A nebýt právě sestry -emigrantky - tak bych je sama těžko sehnala. Balíčky se taky kontrolovaly. Takže jsem musela vysvětlovat, proč mi to posílají. Musíte být v tomto směru naivní, jestli si myslíte, že měli nárok všichni na stejnou péči a léky. Pracovala jsem u 2 ředitelů podniků, takže vím, jak se různé věci zajišťovaly.(Aby nedošlo k nedorozumění, na tato místa jsem byla přijata ještě před emigrací sourozenců)
Já myslím, že by Vám o podobných útrapách mohlo říct hodně lidí. Jo, ti, kteří drželi hubu a krok, se neměli zase tak špatně.
S přijetím na vysokou školu jsem taky měla problém. Stačilo mít v posudku, že se nechcete angažovat, odmítáte režim a bylo to. Moje kamarádka, která na vysvědčení neměla nikdy nic jiného než jedničky, si vysokou musela dodělat při zaměstnání později. Nepřijali ji z politických důvodů její rodiny. Naopak moje spolužačky trojkařky se silným komunistickým zázemím se dostaly hravě. Dnes jsou na pracáku - neschopné. Dalo by se uvést hodně příkladů, ale Vy jste asi žila jinde, asi jste se s takovými pitomci nesetkala.

Jinak - strach mělo hodně lidí. Sama jsem byla svědkem toho, že se v hospodě vykládaly politické vtipy, netrvalo dlouho, přijel anton s několika esenbáky s obušky, kluky nahnali dovnitř, zmlátili a odvezli k výslechům. Nechci se mýlit, ale mám dojem, že byl mezi nimi i jeden dnes hodně vysoko postavený člověk v tajných službách. Jmenovat nemůžu. Ale on by Vám mnohé potvrdil.
Pozn. ten program vyhledám, nepamatuji si všechno, pak Vám odpovím, jak bude čas.
24. 10. 2008 | 10:32

HM napsal(a):

jarpor:

Ano, takový dojem ten příspěvek na mě udělal (černobílý). Ale jsem rád, že jste to trochu rozvedl. Přesně to jsem měl na mysli, že používat výrazy jako "všichni komunisti byli X" (za proměnnou X je možné dosadit jakoukoliv nadávku) mi nepřipadá spravedlivé, protože spousta byla ve straně jen kvůli tomu, že nechtěla mít životní a existenční problémy jak svoje, tak své rodiny a příbuzných. Na druhé straně byli takoví, kterým jejich postavení dovolilo dělat a říci si cokoliv a nebo dokonce takoví, kteří ta pravidla (kdo a co, kolik a jak dalece může a nemůže) určovali.. A o to právě jde, neházet všechny do jednoho pytle, ale rozlišovat...
No a v té otázce kočky skliby a p. Pavly mám i po Vaší odpovědi argument: Pokud nejste p. Pavla nebo její právní zástupce, tak nemáte právo a nemůžete posuzovat, jestli ta popsaná situace byla lež, nebo ne. Je to jejich osobní záležitost, do které Vám ani mně nic není. Je na nich, ať a jak si to vyjasní, ať osobně, nebo veřejně. Ovšem pro spravedlivé vyjasnění a objasnění je v každém případě potřebné nejen otázky pokládat , ale na tyto pokud možno pravdivě reagovat.
Hezký den.
24. 10. 2008 | 10:32

jsem se dočetl :-) napsal(a):

Vadí vám poplatky u lékaře a americký radar ? ČSSD vás obojího zbaví.

Vadí vám rušení výroby českého skla a českých zápalek ? Vadí vám, že se již nevyrábějí české televize, počítače, fotoaparáty ? ČSSD obnoví výrobu.

Vadí vám nezaměstnanost ? ČSSD zajistí plnou zaměstnanost.

Vadí vám sociální rozdíly ? ČSSD zajistí, aby bohatí vystupovali na veřejnosti skromně a nenápadně.

Vadí vám příliš velké množství partají ? ČSSD zajistí podstatné omezení počtu politických stran.

Vadí vám, že si nemůžete koupit všechno zboží, které obchody nabízejí ? ČSSD zajistí, aby obchody nabízely pouze zboží dostupné každému pracujícímu.

Vadí vám obrovské vily zbohatlíků ? ČSSD nadlimitní nemovitosti znárodní.

Vadí vám štvavá pravicová a bulvární média typu Blesk, Nova, Lidové noviny atd. ? ČSSD zruší protilidové tiskoviny a televizní stanice.

Vadí vám, že je z našich hranic korzo ? ČSSD zajistí důsledné pohraniční kontroly.

Vadí vám, že inteligenti, kteří vystudovali za naše dělnické peníze, pracují v cizině ? ČSSD absolventům vysokých škol přidělí pracovní místa podle potřeb plnění pětiletého plánu.

Vadí vám, že jsme členy útočného paktu NATO ? ČSSD ví, jak z něj vystoupit.

Volte ČSSD, volte návrat socialistického rozkvětu naší vlasti!
24. 10. 2008 | 10:41

Pocestny napsal(a):

HM,, život je krutý..-)

Ano, mluví to jako ódéesák, píše to jako odéesák, jak to ten Miloš říkal???

Víte, pro mne vše skončilo velmi záhy poté, co to začalo.
Problém se jmenuje "restituční tečka". Teda, ne že bych mohl něco restituovat po zrušení dekretů, to nikdo z lidí jako já, jde o to, že restituční tečka je věc druhotná.

To prvotní je v tom, že Klaus nikdy nepustil tuhle zemi dál na západ, než Beneš.

Klaus vyhlásil kontinuitu doktríny, která nás znovu dotlačí do kolen, dědka do nich poslal Beneš odměnou za služby předválečné republice (bez ní by Eda neměl co bolševizovat)a jako ocenění šestiletého pobytu v koncentráku.
Otec sloužil partě, která se také "bála na západ", tak zůstala tam, kam západ s pomocí nikdy nešel.
Já nebudu Klausovi pomáhat v kotrmelci třetím.

Víte, je to porvé, co neslyším: "We are awfuly sorry, mate, but we cannot give you a hand as usualy it is too far and we have got our agŕeements elsewhere". čili "hele, nejde pomáhat, sami nechcete", žiji jako první generace ve světě, kerý sám přichází potvrdit to, co zatím žijeme jen teorií, tedy to, že bezpečně přináležíme k té patě, která mně osobně dává daleko větší záruky, než ex soudr. dnes přítel Havel Jiří...

Opět tu někdo chce být tím "nezávioslým patníkem u cesty z východu na západ", že prý je to "výhodné"....
No, nevím, jediné, co tuším, je to, že patník bude brzo tak smrdět tomu psu, který ho hlídá, že bude ponechán k obechcávání tomu východnímu....

Máme tu dva druhy postižených v jedné generaci - "klause" a "havly". Tak pochodujeme levá, pravá, levá, pravá, ale pokud zvedneme pohled, nad nohama se na nás šklebí vesele dvě půlky jedné prdele.
24. 10. 2008 | 10:43

milo napsal(a):

Nejde až tak o to, jaká byla či je ta nebo ona doba. Jde především o to, aby politika :
a) nevylučovala určité generace ze hry
b) rovnováha generačních práv znamená rovnováhu hodnot, které politika nabízí

c)tak silná polarizace dvou nejsilnějších stran je nesmyslná, protože zabrańuje nám všem najít vizi pro budoucnost.

Tyto volby jsme všichni prohráli. Vítězové i ti poražení - jen o tom všichni ještě nevědí.
24. 10. 2008 | 10:46

Venus napsal(a):

Ono všechno je v lidech a ty byli, jsou a budou pořád stejný za všech režimů a vždy se najde nějaké procento hajzlů, hrdinů a ostatek "zlatý střed". Já jsem prožila mládí v 70. letech a viděno očima mladé dívky mohu jen říci,že na prominentní gymnasium v Praze Nad Štolou jsem se dostala, aniž by moje rodiče byli V KSČ. Do školy tam se mnou chodily jak děti stranických prominentů, tak děti disidentů a nikomu to, jak se zdálo, nedělalo problém. Disidenti na tom nebyli tak zas úplně šíleně špatně, byli finančně podporováni ze západ. zahr. zdrojů.. Pravda, nebyla už 50.léta, kdy tady skutečně zřejmě vládl stalinistický teror. Nevím, asi jsem měla štěstí na lidi kolem,na konci 70.let jsem získala bez protekce dobré místo v PZO a nikdo mě do KSČ proto nelámal, z Jakeše jsem si dělali v práci srandu atd... No, zřejmě každý na svoje mládí vzpomíná s nostalgii, ať ho prožije v jakémkoli režimu, to jen na okraj. Jinak si na dnešek neztěžuju, ale bydlím v Praze a o zaměstnání nemám strach, vždy se tady něco najde.
24. 10. 2008 | 10:51

jarpor napsal(a):

HM

Díky za Vaši odpověď.
Soudím, že nejsme v rozporu na nahlížení na rozmanitost lidského konání i důvodů jednání toho kterého jedince. Chcete-li, ne všichni komunisti byli "X". Tak jako ne všichni nekomunisti byli "dobří a morální". Více slov snad netřeba.

Nejsem paní Pavla, nejsem ani její právní zástupce. Nemám důvod zpochybňovat náhled paní Kočky šlíby ani paní Pavly. Proto mi soud o lhaní vyřčený Kočkou šklíbou připadl nepatřičný. Nepatřicí do slušné debaty o minulosti lidí žijících v této zemi.
Nepochybuji, že paní Pavla, jak již i učinila, se z nařčení ze lži snadno "dostane" sama.
A tímto bych si dovolil mou reakci na paní Kočku uzavřít.

Hezký den
24. 10. 2008 | 10:52

třebaKarel napsal(a):

Milí přátelé ,
téma je pro nás všechny hodně citlivé , je vidět že máme všichni svoje křivdy které jsou hluboko v nás .
Pan Havel umí psát , ale tentokrát se mi taky úplně netrefil .
Jinak moje zážitky jsou
poměrně poklidná až mrtvolná atmosféra ,podobně s Pavlou vzpomínám na to jak jsem se cítil s lidma blíž .Proto že byli komouši a pak my ostatní . Hranice úplně jasná . Ne že by si člověk mohl pouštět všude pusu na špacír , ale to by člověk neměl možná dělat obecně .
Odposlouchávání telefonu , nevim , naučilo mě to se moc nevykecávat . Ostatně nám posléze telefon úplně ustřihli , takže nešel několik let . V Praze .
Všichni asi bez rozdílu víme že šlo o koncentraci zla a ďábelsky vytvořených podmínek pro bujení špatnosti , dobu co prověřila charaktery . Jenom že rozdíl je , že jedni říkáme že to " ONI" a druzí v tom vidíme " MY " .
My-káři vyčítají občas Oni-kářům že nebojovali a nebyli stateční tenkrát . To je ale myslím jinak - přestože nejsem hrdina , mám právo se zlobit když mne druhý utiskuje . My-káři
si předpokládám myslí že
má - li někdy dojít konečně k uhašení těchto zdánlivě nesmiřitelných stanovisek která jsou ale pouhým " neslyšením se" , je rozhodně lepší brát tu vinu i na sebe , na nic se nevymlouvat . Já to mám jednodušší , protože jsem to zažil jen částečně a nic mne z té doby netíží .Pokud by mne tížilo a měl bych pocit že mne k tomu okolnosti donutily ,měl bych dvojnásobnou zlost a považovat svoji vinu za srovnatelnou s vinou protagonistů režimu je každopádně nesmysl .
Pro každého z nás je ale určitě důležité , nehrát se sebou hry .
Vědomí že děláme všichni větší nebo menší darebnosti mi , snad i pro nicotnost křivd spáchaných na mně v porovnání s panem Pocestným -dědečkem umožňuje se tím nesžírat a spíš koukat okolo , kde se děje TEĎ něco , s čím můžu já něco udělat .
Nemyslím že se tu najde někdo kdo si myslí , že nějakou novou hrůzu poznají tak , že bude vypadat jako rok 1948 .
No a ještě p. Pocestnému , víte nenajde se nikdo kdo by s Vaší rodinou necítil , věřím že se i tenkrát takových našlo pár .Šlo jim o hodně a rozhodli se takhle .Dneska je to jednodušší . Jenže milý pane ,Vy tady trochu s dědečkam máváte , aby se Vám dostalo soucitu a jakési morální podpory .Dštíte síru , pořád byste někoho fackoval . To co vyvádíte ale s dědečkem nesouvisí . Kde beru tu drzost k takovým soudům ? Víte ,dědeček je dědeček , mně se rozhodně neprosil o to abych za něj " bojoval" .
Měl jsem taky dědečka , třeba se po něm jmenuje i ulice několik kilometrů dlouhá .Hrdina .A ne Sovětskýho svazu . Jenže já nejsem děda a mávat s nim znamená jenom že chci jenom říkat ostatním dokola : já jsem jinej , koukněte se kdo byl můj dědeček .
Vy život žijete jako Svoji zkoušku toho , co uděláte se svým nadáním , dary . A jsem si jistý že koukat na to , jak vnuk rezignuje na svůj přínos světu a schvává se za " obranu předků " by žádný dědeček nechtěl . Proč se neradujete z toho co umíte a znáte je mi záhadou . Přijetí se Vám tu dostalo zpočátku famózniho . Považte že mezi náma žijou třeba i lidi , který to měli nepoměrně těžší než vy nebo já .Neměli by takoví být před Váma ve frontě ? A nejsou . Tak co vás pořád žere ,člověče ?
tK
24. 10. 2008 | 10:54

Al Jouda napsal(a):

To Pocestny :Normální lidé, kteří měli za totality pouze možnost poslouchat Svobodnou Evropu (SE),spíše tušili to, co Vy jste věděl nebo přímo zažil na vlastní kůži. Pan docent Havel asi SE moc neposlouchal.Třeba mu stačilo každý den to levné pivo.
To SuP : Regulace spočívá v omezení nenažranosti manažerů v každém podnikání, které nese riziko úpadku.Příklad : Cestovní kanceláře dříve krachovaly a jejich klienti přicházeli o peníze. Zákonem byly přinuceny část zisku věnovat na pojištění proti krachu.Nyní klienti své peníze dostanou z pojišťovny zpět.
24. 10. 2008 | 10:58

Pocestny napsal(a):

HM, mohu vás ujistit, že lézt ke komančům bylo daleko více dobrodružné, než jim jednou provždy ukázat záda.
Pokud jste přežil to gesto a vydržel, přestali otravovat, oni věděli, že trhat pařezy je zbytečné, když lze lépe ohýbat mlází....

Jeden Rus mi v roce 1988 řekl, že ho baví pozorovat ty rozdíly mezi soudruhy.
"V Sojuzu chtějí do strany skoro všichni, vezmou jen ty nejlepší a je jim to celkem k ničemu, za to se prebendy u nás nedávají, naopak, soudruh musí být pevný jako kalvínská víra a chudý jak Ježíš,
ale v Čechoslovákii nechce do strany už nikdo, přitom strana přijme kdejakou verbež a skrze čleství se dá u vás všechno....

Tady vidíte, v čem je jádro pudla. To není výpověď "kovaného" bolševika, toto je statement "socialistické lehkoživky domácí, subspeciae normalica".
Toto je krédo lidí, kteří si prostě "uměli zvyknout" na jakékoliv podmínky a zadání společenského stylu a jako lidské bytosti utrpěli ztrátu schopnosti vnímat, že za jistou hranicí jsou jakékoliv intence neospravedlnitelné.

Nejde o aktivní totalitu jako u bolševiků, jde o to, že jim je kromě zajištění svých osobních a rodinných potřeb vše jedno a vždy budou preferovat systém, který se o to vše za plotem jejich velmi privátních zahrad rodinných vil pěkně postará.

To je ta lobotomie, o které mluvím. Schopnost nekonečně schůzovat a řečnit o všem a proti všemu, ale naprostá neschopnost pochopit, že to bydlo a chlívek jsou irelevantní, pokud se nežije v lidském formátu žití.

To není jen o přehlížení mrtvol komunismu, to je i o všeobecné zlodějině a korupci - ne JICH (kohokoliv tím VONI myslíte), ale nás všech, protože jedni berou a druzí radši než by válčili, dají taky. To je o tom, že předpisy na silnici platí pro druhé, tedy všechny kromě nás, co "umíme řídit".

Prostě a jasně, jde o ten známý postoj "ať si každej dělá, co chce, mně je to jedno"....
24. 10. 2008 | 11:05

HM napsal(a):

Pocestny:

Ano, máte pravdu, život je krutý a nikdo nám zadarmo nic nedá.
Spousta lidí vidí jenom ty spory z úrovně státu, která barva na právě aktuálním mistrově díle převažuje. Ovšem taky by nebylo od cesty se zamyslet, co znamená Česko a státy velikostí a počtem ovyvatel srovnatelné (pokud náhodou nemají něco, co by se mohlo hodit (ropa, uran, zlato a pod.) v evropském nebo celosvětovém měřítku a pro velmoci, ve kterých má už třeba i kdejaké město více obyvatel...
Z toho pohledu je i ten "mistr" (král) figurka na šachovnici znamenající svět, s kterou hýbají jiní hráči. I v šachu platí, že král obětuje své pěšáky, ale i střelce, koně, věže a i vlastní královnu, aby se sám zachránil a přežil. Ale i jeho osud (stejně jako ostatních figur) je v rukou toho hráče a jeho zkušeností, ale i nálady, kterému ten král patří. Pokud má hráč dobrou náladu a jeho figurky dělají dobrou službu, snaží se je držet ve hře. Když má náladu špatnou nebo není dobrý, neodnesou to jenom figurky, ale i král, který tak může padnout na kolena, nebo na bok, anebo vůbec sletí ze šachovnice nebo ze stolu... Záleží jen na hráči, ne na barvě figurek a krále.
24. 10. 2008 | 11:16

Pocestny napsal(a):

tK, umanul jsem se, že nebudu už pořádat žádné slovní přestřelky a popularizovat diskuse pod těmito bláboly starců, levicových maloměšťáků, ale u vás udělám vyjimku, doufám, že se to nezvrhne.

Napsal jste cosi významného, ten odstavec o MY a ONI.

V roce 1989 jsem naivně věřil, že MY nebudeme dělat to, co dělali ONI, dnes mám pocit naprosto opačný. Pokoušíme se o to a jde nám to jako psovi pastva, tedy děláme to jako ONI a tváříme se u toho jako MY.

Je to i to neslyšení se - podívejte se do TV, hospody, všude to samé, nediskutujeme, obviňujeme se a bráníme se, jinak si tu pět politiků odříkává pět druhů otčenáše, jinak jsou všichni stejní - socialističtí organizátoři davů, komsomolci, korporátní pučmidráti a podržtašky a karierní hulibrci.
24. 10. 2008 | 11:19

Pocestny napsal(a):

tK - dědeček, to je slovo v papírech (sám jsem ho nezažil), které tam mám od narození, věřtemi, on byl pro bolševika daleko důležitější než pro mne, zejména do mé puberty, kdy mi rodina hlavu netrápila.....

To není o dědečkovi, o tom, co provedl a co se po něm jmenuje, to je o tom, jak se žije, když máte "předky v seznamech".

Proto mne moc baví pozorovat ty "oběti" těch stejných seznamů, které odsoudily nás, které je ovšem registrovaly v úplně jiné roli, než tv rdí dnes a nám.....

Víte, pokud ty zákony platí, tak jsem potomek vlastizrádce a koaboranta s nacisty a postižení jsou stejně tak práskači a konfidenti, jako já potomek veřejného nepřítele.

tK, pochopte, že pokud existuje ten, na koho bylo donášeno, existuje i ten, kdo donášel...
Pokud existují a na nich stojí "ústavní pořádek této země", jsou tyto papíry pravé.

Když je něco pravé pro Dvořáčka, musí to být pravé i pro Kunderu.

To jsou ty brutální rovnice života, které se nedají "interpretovat".

Řešení, poslouchat, připustit to, kát se potichu a HLAVNĚ UŽ NEPRUDIT LIDI PROTUI SOBĚ!!

Vám všem, kdo tyto glosy čtete, dokud se vy budete hádat o to, co je a není pravé, potud budou tihle hrdinové bezpečni. Za barikádou vaší víry v ně pak mohou dál předstírat, že morálka je nediležitá, že morálka se nedá jíst.

Nejsme psi, pane Havel, máme v hlavách více věcí, než je žrádlo a pelech...
24. 10. 2008 | 11:30

HM napsal(a):

jarpor:

Díky, ano, máme na to stejný názor... Dříve stačilo dělit lidi na dvě skupiny: poctivé, slušné a morální a na skupinu druhou, kde byly všechny opačné případy. Kdosi kdysi si usmyslel, že by nebylo od věci to trochu zkomplikovat "barvami", aby bylo méně jasné, kdo do které skupiny patří... Bohužel se mu to podařilo a hodně lidí dnes spojuje (nahrazuje) poctivost, slušnost a morálku s barvou, místo aby se drželi jejich původního významu...
Ta debata mezi Kočkou šklíbou a paní Pavlou byla ve srovnání s debatami, které sevedou na "oficiální úrovni" ještě "pohádkou pro nemluvňata". I když se dá imperativ "lžete" nahradit mírnějšími slovy stejného významu, připouštím. Ale i přesto je to záležitost dotyčných osob a jejich snahy si diskutované "poměry" vyjasnit. Jistě se to dá řešit i slušně, o čemž jsem v jejich případě přesvědčen.
Třeba jim k tomu pošlu písničku, kterou by vzhledem k jejich věku měly znát. Snad je to přivede na myšlenku, že přece jen byli na "stejné lodi":
https://www.youtube.com/watc...
Hezký den.
24. 10. 2008 | 11:43

Karllos napsal(a):

Slintání pana Haval po době minulé jsem přečetl do konce jen proto, že je to víceméně dobře napsané a čtivé. Jinak z obsahu je mi trochu šoufl,patřím k té generaci která měla 15 v roce 1989 a dost dobře si vzpomínám jak to tehdy vypadalo; a že třeba v obchodech ty banány a pomeranče spíš nebyly než byly (nepočítaje hnusnou kubánskou produkci), pro vysněnou Favoritku s 5-ti převody museli rodiče uplatit nevím koho,neboť do běžné nabídky se pochopitelně nedostala,ve škole byly předpotopní počítače IQ-151 s TV Merkur,přitom ze "NSR" si člověk mohl dovézt elektroniku, kterou by TESLA v socialistickém systému vyvíjela asi tak ještě 40 let... Jestli to mělo být vyváženo tím, že byly zdarma školy, doktoři, a levné bydlení tak to muselo fungovat špatně, protože nevidím, že by dneska někdo nemohl umístit dítě ve škole, jít k doktorovi či "nebydlet" jenom kvůli finančnímu nedostatku. Všechny tyto věci dnes fungují,aniž by to museli soudruzi řídit. Navíc jsem rád, že se snad mým dětem nebude opakovat situace,kterou jsem zažil asi někdy v říjnu 89, kdy jsem musel vysvětlovat proč nechci vstoupit do SSM a že s takovou skončím někde ve fabrice a nikoliv na VŠ... Nicméně dovedu se představit že lidem jako je autor tohoto článku tehdejší situace vyhovovala, a dnes, kdy je už ti "mladí" nechtějí poslouchat natož respektovat, se cítí nedocenění.
24. 10. 2008 | 11:44

Karel Mueller napsal(a):

VK Can.:
Zdravím Vás pane VK,
přečetl jsem si Vaši námitku, která je určitě oprávněná, slovo paběrkovat není na místě. Českoslovenští komunisté se snažili být papežštější než papež (v Čechách to není jejich výsada), v jiných východních státech např. nebyli znárodnění drobní malovýrobci, např. v NDR tuším do 50 zaměstnanců. Ale to je jiná kapitola.
Nicméně se obávám, že odstavec "Proti heslům národní fronty ..." obsahuje jednu z nejkrutějších historických pravd, ke které se nikdo nechce znát, ale ze které plyne všechno ostatní.
Pokud jde o morálku národa: Hlavní podlomení způsobila válka, 50. léta nemohu posoudit, v té době jsem se narodil, ale mohu potvrdit katastrofální dopady normalizace. Nicméně si myslím, že v 50. letech - hlavně 1. polovině - došlo k prudké polarizaci národa a ať se to čte jakkoliv špatně, tak má pan Havel pravdu jak s těmi 10 studenty, tak s tím, že většina národa z výše uvedených důvodů komunisty podporovala.
90. léta morálku národa spíš dodělala. Důvody jsem probírali mockrát.
Pokud jde o životní standart: Je třeba udělat medián (který by dnes byl nějde nad 10 000 Kč čistého) a nákupní koš se zvláštním zřetelem na základní potřeby. A tady by jste dostal, že ta spodní polovina je na tom hůř naž v Husákově. Ale to je jiná kapitola.
Režim byl různý v různých dobách, měli jsme na to téma řadu poznámek. Zcela chápu, že Vaše vzpomínky jsou velmi hořké a musíte to vidět jinak než třeba onen řadový dělník, který dostal byt a připadal si jak v ráji, protože získal sociální jistoty a určitý standart.

Ale to všechno je minulost a stálé návraty - navíc neobjektivní a prolhané - kterých jsme svědky denně v mediích jen signalizují neschopnost řešit současné problémy. Proto jsem reagoval na článek pana Havla tak spontánně, byť bych měl řadu připomínek.

Ale i tak, v roce 89 jsme měli šanci, jaká se neopakuje:
Tady máte monoetnický, nezadlužený stát s vlastní výrobní základnou, byť silně zastaralou a zemědělstvím schopným Vás uživit. Rusové vypadli, moc komunistů je zlomena. A tak se ukažte, kdo jste, co jste a za co stojíte ...
24. 10. 2008 | 12:04

milo napsal(a):

To: Mueller

Ano, budoucnost je důležitější.
24. 10. 2008 | 12:18

Ivo Vašíček napsal(a):

Pěkně jste to napsal, lépe bych to nenapsal. Kašírování minulosti zastírá i realitu hospodářské krize z 30tých let. Tehdy krizi nejlépe zvládlo Německo, ale řešitelem nebyl Hitler (i když si připsal zásluhy), ale Hjarmar Schacht, který po puči v r. 1944 skončil v lágru.
24. 10. 2008 | 12:27

pavla napsal(a):

Hm: dík za odkaz na písničku. To víte, že ji znám a mám ji moc ráda. Tyto písničky nás alespoň v té "skvělé" době psychicky posílily.
Jinak,jestli mě někdo obviňuje ze lhaní, je to jeho věc. Já sama dobře vím, jak to bylo a nemám sebemenší důvod k vymýšlení. Nemusím se stydět za své činy, za svůj život. Snažila jsem se být poctivá a spravedlivá. K tomu vychovávám i naše děti. A taky si vůbec nemyslím, že dnes spravedlnost je. Ale to nic nemění na mém politickém názoru na současné dění.
24. 10. 2008 | 12:34

HM napsal(a):

pavla:

Rádo se stalo, jsem rád, že se líbila, a taky, že to berete rozumně s tím nedorozuměním s kočkou Šklíbou. Taky se mi po přečtení Vašich vět vyrojily otázky, jak Vám to mohlo tak bezproblémově přijít, kde jste na to vzala a pod. Ale je to prostě tím, že se věci neformulují přesně, nebo se něco třeba i nechtěně vynechá. To pak může vést k těm nesprávným dohadům a myšlenkám. Ale slušní lidé najdou vždy společnou řeč.

Taky se mi moc líbí Váš názor "...Já sama dobře vím, jak to bylo a nemám sebemenší důvod k vymýšlení. Nemusím se stydět za své činy, za svůj život. Snažila jsem se být poctivá a spravedlivá...".
Souhlasím s tím na 100%. Dělá to člověka vnitrně silného a vyváženého, nemusí se obávat, jestli se někdy v budoucnosti na něco nepoctivého přijde, co kdy a kde udělal - na rozdíl od mnoha jiných. Pokud je v těch jiných lidech alespoň špetka poctivosti, tak si to budou do smrti předhazovat a budou z toho mít noční můry. A takových mi líto není, naopak jim to přeji.

Hezký den a víkend a ještě jednu písničku "pro pamětníky", která platí dnes stejně tak, jako tenkrát...
https://www.youtube.com/watc...
24. 10. 2008 | 12:59

Hujer napsal(a):

Co to praská, chrastí?
Masochisti , pederasti
znásilnili za lesem
Pocestného tělesem.
24. 10. 2008 | 13:05

JC napsal(a):

Vážení obdivovatelé páně Havlova výtvoru.
Kdo z bývalých nebo současných bolševiků by tu musel presentovat svoje názory na komunistický systém,aby jste ho byli scopni poslat do háje ?
Soudruh Filip? Nebo Štěpán? Či snad Jakeš,Husák nebo Brežněv, nebo snad Stalin? Vy co tu s prominutím pindáte, že to nebylo tak hrozné,protože na vás osobně se žádné příkoří nekonalo, Vám nevadí,že se konalo na jiných? Jste tak malí až je mi vás líto.
24. 10. 2008 | 13:07

Nina napsal(a):

Výborně napsaný článek, jen ti, kteří jsou prolezlí nenávistí v podstatě ke všemu, co je levicové a tedy pro ně nepřátelské, se nezapírají ani v tomto blogu. Jak krásně by bylo na tomto světě, kdybychom měli všichni pravicové názory, že? Jedni by chrochtali slastí a druzí chcípali hlady, ale to by bylo v pořádku. Pane Havle, ještě bych chtěl upozornit, že tu přiblblé paušální odsuzování minulosti slyšíme hlavně z ČT (patron jiný Havel?) Inu „Paní učitelko, už nemusíte lhát.“ Tak proč lžou?
24. 10. 2008 | 13:12

HM napsal(a):

JC:

Nežijeme ve světě, kde by pachatel sám sebe obviňoval nebo soudil. Na to jsou snad spravedlivé vyšetřovací komise a soudy. Zeptejte se jich...
24. 10. 2008 | 13:14

JC napsal(a):

HM,
Nesnažte se to opět otáčet někam do míst,která s tím nemají nic společného.To není neptrestaných vinících. No není o alibismu "Já jsem Miladu Horákovou nesoudil a ani jsem nepodepsal petici na její oběšení" To není ani o schopnosti si přiznat "No ano v podstatě jsem kolaboroval,protože v přípaně ne-spolupráce mi hrozily jisté nepříjemnosti". To je a to je důležité o schopnosti říct: Ať je to jak chce jestli byly banány jen o vánocích nebo někde celý rok důležité na tomto sviňském režimu bylo to že trpěli neviní lidé.
Pokud totiž nejste schopni podobné reflexe, můžete klidně obhajovat fašistické Německo/protože tam byl také pořádek a lidem se do doby než začali prohrávat válku vedlo dobře/.
24. 10. 2008 | 13:35

juvel napsal(a):

to JC: Ukažte nám dobu, která nepřinesla někomu příkoří. Dovedete si představit, kolika lidem přinesla příkoří tato doba, její tunelování, privilegia mocných a bohatých, příkoří v zaměstnání, kdy lidé často nedostávali platy, arogance a svévole zaměstnavatelů, raketový vzestup zločinnosti, často nemožnost dovolat se práva, nové křivdy při restitucích, strach o zaměstnání, o bydlení, o úspory, o zajištění ve stáří, morální úpadek a.t.d. Každá doba má své a lze pochopit, že množství lidí dobu před r. 1989 neshledává podstatně horší než tu dnešní a jestliže se nějak zle projeví krize, bude se na ni vzpomínat jako na zlatý věk.
24. 10. 2008 | 13:45

Karel Mueller napsal(a):

Závěrem:
Pane docente,
ještě několikrát jsem si přečetl tři odstavce:

"Pokud se ptáte ... ... ... poslední kousky domácího jmění."

Měl bych jedinou výhradu a to je poznámka o F.D.Rooseveltovi. Napsal bych ji takto:
"Protože Roosevelt potřeboval Stalina k vítězství nad Hitlerem a Japonci a neměl atomovou bombu, vyjádřil souhlas s vedoucí rolí Rusů v rámci celého slovanského světa. K tomuto souhlasu přispěl i genocidní charakter Hitlerovy války vzhledem ke Slovanům."

Jinak je to tak dobré, že z tisíců popsaných stránek a nespočtu řečí i z úst vysoce povolaných to dělá blábolení o ničem. Ať už je to jakkoliv kruté a nepříjemné.

Ty tři odstavce by měly být v každé učebnici dějepisu.
24. 10. 2008 | 13:49

HM napsal(a):

JC:

Nevím, kde vidíte nějaké otáčení a kam v tom, co jsem napsal. Jistě znáte přísloví "Kde není žalobce, tam není soudce". Kolik lidí podalo jmenovitou žalobu na osoby z totality, které způsobily jim nebo jejich příbuzným hospodářské nebo jiné škody či újmu na zdraví nebo dokonce smrt ? Už jste o takových případech slyšel ? Já moc ne. Přitom se dnes může obrátit třeba i na mezinárodní soud v Den Haagu nebo různé evropské komise zabývající se lidskými právy.
24. 10. 2008 | 13:51

Karel Mueller napsal(a):

Pardon, dva, nikoliv tři odstavce.
24. 10. 2008 | 13:55

jarda68 napsal(a):

Nežil jsem za totality, ale vím jak to vypadalo. nežil jsem dokonce ani za války a taky vím co tady i jinde fašisté(nacismus je pouze odnož fašismu, proto je výraz fašismus dokonce přesnější) prováděli... Není nutné žít v době aby měl člověk dostatek informací.. ale děkuji za sdělení vlastního prožitku.

Na diskutujících je vidět,kdo je volič ODS a kdo ČSSD. modrá nebo oranžová..rád bych doplnil,že ani jedna strana nejsou komouši a věřím že to poslední co si obě přejí je návrat bývalého režimu. Myslím,že v režimu útlaku a tyranie,v režimu státního vlastnictví se o kapánek hůř krade...

a ještě jednu věc, jsem pravičák jako řemen, procestoval jsem téměr celou evropu a půl světa, mám co jíst,kde bydlet,chodím do kina do divadla, plavat..vše z průměrného platu....nevím no,tohle bych asi za komoušů nemohl..ale chci říct něco jiného, ač pravičák jako řemen, také nechápu,proč musí skoro státní ČEZ vydělávát 15mld za rok a ještě každý rok elektřinu zdražovat..mám ekonomické vzdělání, jsem pravičák, ale tohle mi prostě nejde dohromady. proč tedy sedí pání posranci v dozorčí radě.. no nic. díky všem za názory, před 25 lety, by nás krásně všechny zavřely...
24. 10. 2008 | 13:57

jarda68 napsal(a):

a ještě drobnost, MF Dnes se opravdu už nedá číst, je to prostě plátek ODS ne nezávislé médium. ač proti ODS jako takové nic nemám.
24. 10. 2008 | 13:59

třebaKarel napsal(a):

Pocestný ,
Nezvrtne , budu se snažit . Nejsem si jistý že všemu přesně rozumím .
Pokud rozumím dobře ,
je mi to nesmírně blízké a srozumitelné , až na ty závěry .Jednak nevím jestli je zrovna pro Vás nejdůležitější to , co o předcích řekli lidi po válce . Přece víte jaký člověk to byl ,je zbytečné přesvědčovat ostatní ,je to JEJICH ostuda !
Nezpochybňuji žádnou křivdu , jen myslím že je škoda , dělat ve jménu mojí křivdy křivdu další opačným směrem .
Nebudu se vracet ke Kunderovi , nehájil jsem konkrétně jeho . Prostě mi vadí jakýkoliv´útok na lidi aniž by se mohli rozumně bránit . A ,.. ale ne , nebudu to sem tahat zpátky .
Chci vám jenom říct že jste mi udělal fakt radost , myslel jsem upřímně že mne zalejete .
MY a ONI mi taky připadá dost důležitý , hlavně proto že to tak už dávno neni , ať se nám to zdá jakkoliv jinak . A proto jsou tu pravidla , dobrá , blbá , ale jsou a platí pro každého .
Ptát se Vás zda jste četl Profily odvahy od JFK je zbytečné . Tedy - co jste říkal profilu senátora Tafta ? A ten šel proti celé Americe a po válce . Jenom kvůli porušování pravidel .
Tak by mi přišlo smutný , kdybychom se tady všichni shodli na porušování téhož jen proto , že se nám to hodí nebo dokonce jenom " máme chuť ".
Tak to vypadá viděno z mýho stanoviště .
A tito hrdinové bezpečni - bohužel máte pravdu v tom , že lidi kteří udělali v minulosti spoustu špatnosti se toho co by si zasloužili často nedočkají . S tim asi moc neuděláme ,jediný co můžem je snaha , aby nám ta nespravedlnost nezatemnila hlavu .
Stane se že si s tím člověk někdy neví rady .
Víme ale jak to bylo v minulosti , třeba bachař z Osvětimi byl po válce normálně pod svým jménem ve Vídeňském tlf seznamu , vážený občan a zpíval v opeře .
Tak to si myslim že přece jen jakýsi posun je .
Hezké odpoledne Vám i Vašim blízkým ,
tK
24. 10. 2008 | 14:01

jarda68 napsal(a):

jéé a ještě jedna důležitá věc to NINA: paní Nino, označit Václava Havla (kterého si nesmírně vážím) za pravičáka je stejné jako tvrdit že Lennon byl fašista...
24. 10. 2008 | 14:04

JC napsal(a):

Juvel,HM,
Na to nehodlám reagovat.Prostě se musím smířit s tím, že mezi námi žije spousta "lidí"/jak napsal Juvel - nehodlám urážet jistého afrického mrchožrouta,protože ten si s tvory Juvelem označenými nezaslouží/, kteří jsou v rámci "pořádku" a sociální stejnosti kdykoli volit nového Hitlera nebo Stalina.Nakonec vše špatné je k něčemu dobré - vím,že je třeba se mít na pozoru.
24. 10. 2008 | 14:06

třebaKarel napsal(a):

Jardo68 ,
to byste teda nemohl . Byli sice takoví , ale to byste asi nezvládl ohledně žaludku .Váš veselý a optimistický tón je jak svěží vítr ,
ohledně těch novin je to sice objevená pravda , ale pokaždý si to rád znova přečtu .Mějte se dobře ,tK
24. 10. 2008 | 14:07

HM napsal(a):

jarda68:

Nezlobte se, ale "vědět, jak to vypadalo" a prožít si to na vlastní kůži je jako "nebe a dudy", nemyslím to nijak urážlivě. Nikdy nevíte, co by osobní zážitek a kontakt s tou danou dobou a osobami z té doby především s Vaší psychikou a povahou udělaly.
Taky jsem se chtěl zeptat, co to podle Vás znamená být "pravičák" nebo dokonce "pravičák jako řemen" ?
Proč se vlastně lidé dělí na pravičáky a levičáky a ne na slušné, spravedlivé a poctivé a jim opačné ?
Hezký den.
24. 10. 2008 | 14:08

HM napsal(a):

JC:

Zkuste se zamyslet a sám sobě si přiznat, jestli "nehodlám" je ten správný výraz, nebo by se spíše hodilo "nechci, nemůžu, neumím".
24. 10. 2008 | 14:20

JC napsal(a):

HM
Nechci
24. 10. 2008 | 14:31

HM napsal(a):

JC:

Díky, respektuji a zkuste to také - respektovat názory druhých a nepodsouvat jim něco, co neřekli ani říci nechtěli. Pokud si nejsme jisti, "co tím chtěl básník říci", stačí se přeci jen zeptat. Vyvozování "vlastních" úsudků vede jenom k nedorozuměním a často zbytečným hádkám. Díky a hezký den.
24. 10. 2008 | 14:41

Daniel napsal(a):

Pane Havel, velice dobry clanek a rekl bych pravdive popsani historicke situace jaka byla v CSR/CSSR od protektoratu do r. 89. Ja jsem stejny rocnik jako Vy, takze mohu s Vami a Vasim rozborem jen souhlasit. Prozili jsme vsechna obdobi (60.,70. a 80. leta ve stejnem veku). Jen se dnes stale ptam: Za socialsismu jsme pomahali vsem bratrskym rozvojovym zemim a stranam a hnutim napr. S.Korea, Vietnam, Kuba, Kambodza, Mozambik, Angola,Menghistova Etiopie,OOP,a o hmotne podpore ruznych KS a jejich predstavitelu nemluve.Pri tom vsem zbyly penize na komplexni lekarskou peci pro vsechny. (Prosim, SANOPS vynechte, dnes take pani prezidenti a predsedove vlad ci parlamentnich stran maji nadstandardni peci). Dnes tedy nepomahame zadnemu "kamaradovi" a stat neni schopen zajistit pro mene obcanu nez drive bezplatnou lek. peci jako drive za socialismu. Tedhy i dnes vsichni platili (plati) dane. Mam dojem, ze dnes obcan plati vice dani nez do r.89.
24. 10. 2008 | 14:58

Pocestny napsal(a):

tK, to není o mně, to je o tom, že pokud Beneš lůhal o mých předcích,. tak lhal i o jiných lidech. Pokud Masaryl četl už v roce 1945 v OSN, cop mu Molotov napsal na tahák, tyak prostě věci byly jinak.
Tohle je o nutkavosti třetích cest. Odflákli jsme socialismus, tak stejně odflákneme ten kapitálismus a furt budeme místo pořádného díla na známých základech vymýšlet nějaké novotvary. Pan Havel a spol. mi připomíná tovaryše, kterej sice neudělal mistrovské zkoušky, ale vymýšlí nová cechovní pravidla.

Není jedno, co kdo řekl, pokud se k tomu dodnes hlasí ta hradní stvůra, ten Jára Cimrman české politiky, Velký Vezír a Vrchní Trabantista Václav Klaus.
Víte, jde o to, že tzv. "ústavní dekrety nemohou být použity proti vnějšímu nepříteli tak, že zničí život skoro milionu lidí v zemi. To je zločin srovnatelný s holokaustem, tam šlo o milionu čtvrtinu.

Pak jde o to, co tu pan Havel píše o těch studentech - prej že práskal každej.....
No, v roce 1950 už na vysokých školách dávno nebyli ti samí, kteří pochodovali pro vlastní zkázu k Edovi po únoru. Kdepak, protože šest z deseti studentů v roce 48 nemělo radost z revoluce, zřídily se tzv. akční trojky a v roce 1950 bylo velmi možné, že devět z deseti práskalo a sedm z nich přímo zvesela.

Česká inteligence prostě akceptovala tu ZOO a zahrála si v té Žebrácké opeře cvičeného makaka.

Oni teď budou tvrdit, že jiní lidé nebyli. Žvásty, byli lidé, ale ne na podiu doby, ne na školách, ale v lágrech, fabrikách, dolech, kam je hnali poznat tu pravou řeholi.

Povšimněte si, jak pan Havel spojuje hmotný pád s vyhozením z partaje. Ježišmarjá, to snad dnes to samé, kdo by nešel s penězi dolu, když ho vyhodí od krmítka těmi penězi nejlevnějšími - státními?

Máme tu vlastně chápat tu tragedii všech těch politických hulibrků, kteří museli z polibdíra, sekretariátu, pléna a já nevím odkud ještě. A co je nám kurnik do toho, že se soudruzi poprali a někdo si odnesl bouli?

Mám tedy chápat, že o lágrech se nemluví, protože kdo tehdy rozum bral, ten je "neviděl", ale všichni zapláčeme nad tragedií Pláteníků, kteří dostali "ruskou rákoskou" osd Husáka?

Chápete, že mne nezajímají plačtivé historky zhrzelého exmafiána z kompartaje?
Chci, aby tito lidé vystavili konečně své myšlenky diskusi a přijali pokorně, co z ní vyleze, ne aby tu znova lhali. Tenkrát lhali do kapsy sobě, teď lžou a hrabou do kapes našich dětí.

Ti, co jdou za nimi, nechápou, že po letech "života v práci" budeme musel leta tvrdě pracovat, abychom zapravili dluhy z toho období pocházející.

To jsme netušili, že se tito strjs´dové zase oklepou a budou chtít nášup.

Ono totiž platí, tK, že ať volíte modré nebo oranžové, benefitují hmotně straníci, duševně potom sebe šidí vítězní voliči a jediný, kdo to má jasné, je ten, kdo volil prohru - ten má před sebou jasných pár let, kdy bude platit, ale nic z toho mít nebude, protože ti, kterým platí, ho místo vděku ze spolku vyloučí.

Statistika je neúprosná - v 50. letech jsme měli nejméně graduovaných občanů v dějinách UK (1348 - 2008)
Dle jiné statistiky bylo 80% tehdejších vysokoškoláků aktivními komouši, svazáky, či jinak aktivními členy Národní Fronty.

Bohužel, pan Havel pochází z "plemenné generace" kovaných bolševiků 50. let, sonderselketion své doby, komunistická verze plánu Lebensborn, gnerace "bolševických novokřtěnců", čili něco, co bratr Žižka upaloval na hranici u Příběnic.

Ono každé období kalvinismu přinese protipohyb, po generaci kovaných přišli Kunderovci, stejně jako po pravičácích poválečné konfrontace přišla na západě revoluční vlna levičácká. Obě generace majíé pocit "zkažených dětí rodičů se zlým svědomím", takže odmala byli cynickými sběrateli požitků, intelektuální polevou na proletářském korpusu našeho socialistického dortu. Nadřazení nad dělníky, povýšení nad světem, kde vládne vulgární nápad rozumu a úsudku, ale nikdy nezkusili tato pravidla měnit, protože za režimu vlády kovaných blbů a správně cloumaných mas se jiím žije nejlépe - z toho, jak ty masy umí manipulovat.
24. 10. 2008 | 16:01

žužu napsal(a):

Vycházelo Rudé právo, Lidové noviny a Rovnost, prodloužená ruka UV KSČ, i dnes vychází pár novin prodloužená ruka porevolučních mafiánů vrahů a zlodějů, lidi kteří to čtou, v těch se vzbuzují ty nejhorší vlastnosti a pudy. Morálně bych situaci v dnešních médiích přirovnala k 50 létům, kdy zde úřadovaly CIZÍ agenti a řídili ideologii sděl. prostředků.
24. 10. 2008 | 16:01

HM napsal(a):

žužu:

Podle BBC monitoring bylo z větších deníků (Blesk, Hospodářské Noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta dnes, Právo, týdeník Respekt, Haló noviny) v roce 2005 v "českých rukách" jedině "Právo" a "Haló noviny", podle statistik nejsledovanější česká televize (41% diváků) TV Nova patří z 85% firmě CME amerického miliardáře, TV Prima 50/50 GES Holding (česká firma) a MTG (skandinávská firma). Všechna média patří privátním osobám (firmám) s výjimkou Českého rozhlasu, České televize a ČTK (podle zákona patří statu a kontroluje je Parlament).

Přehled aktuálních českých médií a jejich vlastníků třeba na:
http://www.fekar.cz/media-e...
24. 10. 2008 | 16:46

třebaKarel napsal(a):

Pocestný ,
jednak , když jsem Vám psal předchozí , nečetl jsem pokračování Vašeho příběhu . Vy víte že se to čte strašně , já zas vím že to je pravda .
No , neberte mne prosím za povrchního troubu , na světě je tolik smutných věcí že se spíš snažím hledat ty veselejší . Mohlo by to se mnou jinak dopadnout špatně . Na ten osud který potkal Vás se dá říct jenom Pánbůh Vás potěš a dej vám víru .
Snad Vás to nenaštve ,myslím to vážně . tK
24. 10. 2008 | 18:00

Viki napsal(a):

Jak by řekli dnešní puberťáci .... dost dobrý .....Mně se článek velmi líbil, napsal bych to celkem podobně. Schválně jsem si ovšem prošel diskuzi až do konce, poznatky jsou následující: cím menší obsah mozkovny přispivatele, tím mizernější čeština a více expresivních výrazů. Těmi se totiž tito znalci pokouší vytvořit zdání síly diskutéra. A abych nikoho nenechal na pochybách a předešel vzrušeným osobním písemným invektivám, musím sdělit, že jsem si v nových časech výrazně polepšil.Ovšem nehodlám o době před rokem 1989 mluvit jako o teroru, strachu, frontách na potraviny apod. Zcela nedávno jsem například zjistil, že jako vesnický synek jsem žil v bio podmínkách, jenom jsem o tom do minulého týdne nevěděl :-))) Z mého pohledu tohle je výjimečný článek. nakonec pro úplnost - ročník 1959.
24. 10. 2008 | 19:23

todi napsal(a):

Ing. P. Beneš
Vy o voze pane inženýre, doc. Havel o koze. Nic z toho, co vy na dobách minulých právem odsuzujete autor nepopírá. Jeho příspěvek je o něčem jiném. Buď jste reagoval v první zlosti (a nevím ovšem přesně na co) nebo máte trochu delší vedení. A jen pro doplnění sděluji, že jsme si Vy a já věkově rovni.
24. 10. 2008 | 19:26

Pocestny napsal(a):

tK, věřte mi, hůř se to žilo, než se na to takhle vzpomíná...
On život lidskej má tu vlastnost, že se v něm nejdříve ztratí to zlý, to dobrý zůstane.

Víte, já hraním, protože mohu. To je výhoda lidí, v jejichž minulosti je klid. Život bez mrtvoly ve skříni je lehčí, i když se v něm mrtvolami jen hemží.
Já mám tu ojedinělou výhodu, protože se nesnažím o generační revoluce, ale naopak se snažím nahodit ten vykolejený vlak zpět na koleje, které ho vedly před válkou.

Čert vem formu a jméno státu, mně jde o to, abychom se zase uchopili toho, co stát založilo a dalo mu přežít.
Tahle země se osamostatnila pokaždé, když buržousti, fabrikanti, vojáci, úředníci, selští i dělníci CHTĚLI. Chtěli dohromady a chtěli, i když nemuseli. Stát byl první a to i se židy, kulaky, lemply, socany, komouši, uhlobarony a lehkoživkami.

Dnes je to obráceně, jedni chtějí proti druhým, forma je nad obsah a stát..... ten je otázkou nutnosti, občas se povrchně tváříme, že je náš, i když se v něm prohánějí bandy cizích zabíječů, ale nedokážeme ho mít společně pod kontrolou, když je klid.

Naopak, snad pochopíte, že pro mne konkrétně je to, co udělal Beneš, Dubček i to, co tu obhajuje pan Havel, příliš zasmrádlé kapitulantstvím a opovržením vůči těm, bez kterých by tu neměli tihle pánové co prznit. Byli tu lidé, bez nichž by tenkrát Beneš v těch Košicích nestál a nemohl je zničit.

Pan Havel a spol. se snaží tvářit jako odkojenec víry, která nad těmito lidmi zlomila svíci, protože jí byli nebezpeční, on a jeho generace prostě opovrhli svými otci a zaujali postoj "před námi bylo peklo". Mají výhodu v tom, že oběti jejich režimu jsou v emigraci nebo v hrobě, naživu už je minimum těch, kdo to zažili a přežili.

Pan Havel a jeho generace si to zjednodušili, oni se už zamlada naučili polačovat tyhle vzpomínky, ona žádná pořádná společenská diskuse na téma 50. let nikdy neproběhla, on maluje svět bez špíny a studených barev, protože moc chce věřit tomu, že takový byl.

Pohlédněme na jejich dílo, komsomolští agitkáři a veselí budovatelé dospěli v jedince, kteří masově otočili na podpatku ve chvíli, kdy je na moment olízla moc.

V 38 se důstojníci na lajně stříleli do hlavy, aby nemuseli dát chlapům rozkaz to zabalit.

V roce 68 byla okupace ratifikována celým UV, s vyjimkou F.Kriegela, celým vedením KSČ (proti nikdo, nehlasovalo pět) a v parlamentu se dvacet lidí ulilo a čtyři hlasovali proti.

Když se zapálil Palach, bylo to proti nim, když ho nesli z Karolina, bylo to odvážné na ulici, srabi, zrádci a sobci si pomalu balili kufry u nás a hledali šolích na západní levicové scéně.

Když dal Husák střílet v roce 69 do lidí, dívali se tihle hrdinové cudně stranou.

Dnes se tu staví do řady jako pilířové socialistické Akropole antických krás, ale to sloupořadí je tu hlavně proto, aby zakrylo pohled na hromady pečlivě zaprotokolovaných svinstev, která "neviděli, neslyšeli, nezažili".

Ctím své předky, proto jimi nemohu neopovrhovat jako odrodilci a renegáty.

Pokud tu jednou zase budeme MY (vy a já, ve sporu ale také ve spolku, když jde do tuhého), nemusí tu být ONI.

Pochopte tK, dokud se česká levice nezbaví téhle generace, bude to stále MY a VY proti sobě. To je špatně. Až JÁ a VY budeme MY, budou ONI nedůležití, protože dokud tu budeme MY, budou VÁS potřebovat proti NÁM. Leda, že byste je nechali dodělat to, co odflákli jako vše jiné, jinak bychom si tu spolu nepsali.
24. 10. 2008 | 19:41

Milan napsal(a):

Pane Havle, lžete už skoro lépe než váš Zpocený Vůdce - buran z RAJe. Mně je 46 let, pamatuji dost. Asi jste žil jinde a nebo byl váš papínek nomenklaturní kádr.
24. 10. 2008 | 20:07

třebaKarel napsal(a):

Pocestný ,
mně nějak trucuje hlava . Kdybyste se chtěl potkat , kdykoliv jsem Vám k dispozici .
I kdyby to bylo jen k tomu , abyste viděl že nemám rohy .Znovu Vám můžu jenom zopakovat , že s Vaším osudem hluboce cítím , tak jak to jen "pravdoláskař" dokáže . Váš tK
24. 10. 2008 | 22:34

kočka šklíba napsal(a):

Jarpore a Pavlo: možná jsem použila trochu silnější vyjádření k údaji, který uvedla pavla a to k tomuto: "Když jsem měla dceru v nemocnici na umření, řekli mi, že potřebné léky mají jen na klinice v Brně, ale mému dítěti je rozhodně nedají. Tak nezbývalo, než je za hodně velké peníze nechat poslat ze zahraničí. Opět s problémy."
Zde si ale pavla tak odporuje se svými předchozími tvrzeními, že mně (a omlouvám se) jiné slovo než lež nenapadlo. HM to vystihl, pokud se její rodině otvíraly dopisy, přece by nebyl problém tyto léky vůbec nedoručit. Nebo, že by ta STB byla tak neschopná? A proto se mně tohle nejeví jako pravdivé, nemohu si pomoci. A současně pavla těmito slovy říká, že lékaři v té době porušili Hippokratovu přísahu a odmítli její dceři zachránit život na nějaký zřejmě příkaz (pokud léky byly dostupné v Brně)od STB nebo odjinud. Takže jinými slovy obviňuje tehdejší lékaře ze spolupráce s STB nebo nevím třeba s OV KSČ, osobně si to ani prakticky nedokáži představit, že někdo sledoval veškeré příbuzenstvo všech emigrantů, zda nejsou nemocní, zda nepotřebují léky hůře dostupné a pak zasáhnou a přikáží lékařům v příslušných nemocnicích léky nepodat. Pokud se to dělo, tak to tedy byl opravdu propracovaný systém a pak je ještě více nepochopitelné, že by tyto léky nechali pavle doručit ze zahraničí. Pokud zde diskutuje nějaký lékař, který provozoval své povolání před rokem 1989, mohl by nám třeba napsat, zda se opravdu odmítaly podávat potřebné léky z politických důvodů. Protože, že některé léky byly buď nedostupné nebo jenom pro někoho(zmíněný SANOPS) vím z vlastní zkušenosti, ale z politických důvodů odmítnout léčit dítě?
Pro Jarpora: ostatní údaje pavly jsem ani trochu nezpochybnila, mýlíte se, pouze jsem stejně jako ona uvedla své vlastní zkušenosti, tzn., že jsem netvrdila, že pokud se to nestalo mně, že se to nestalo nikomu.
24. 10. 2008 | 23:40

VK-Can napsal(a):

Zdravim take pane Mueller.
Pan profesor Havel zde vyjadruje ciste svuj nazor a my se vyjadrujeme k tomu nazoru, ci uvedenym faktum.
Vyjadrujeme svuj souhlas ci nesouhlas.

Osobne si myslim, ze minulost ma slouzit jen k pouceni pro soucasnost a budoucnost.
Cokoliv jineho ve verejne debate je ztrata casu.

Zde se dostavam k vecem, ktere bych rekl jsou hodne prehlizeny.
Pisete dobre, ze sance roku 1989 byla promarnena.
Bohuzel mam obavy, ze ta sance te sametove revoluce nebyla tak velka, jak by se na prvni pohled zdalo.
Reknu Vam proc si to myslim.

V letech 1990-92 bylo mnoho investoru, kteri meli zajem investovat do cerstve zacinajiciho jeste tehdejsiho Ceskoslovenska.
Byl jsem v te dobe jeste aktivni a byl jsem poveren zjistit podminky.
Dovolim si dodat, ze se jednalo o dobre investory, kteri samozrejme meli zajem rozumne vydelat na svych investicich, ale take zajem pomoci zemi.
Jednalo se nejen o krajany zijici v Kanade ci USA, ale i o rodile Kanadany ci Americany, kteri znali cesky prumysl a jeho potenci.

Zjistene fakty byly sokujici!
Nebudu rozebirat detaily, protoze to neni podstatne, ale to, co bylo mozne v te dobe zjistit tak ukazovalo, ze prevazna cast nove vlny zacinajicich podnikatelu, byli az na male vyjimky rodinni prislusnici, pribuzni ci primo clenove starych nomenklatur!
Dalsi vyvoj udalosti tato zjisteni jen potvrdil.

A tak pane Mueller mam obavy, ze ta sance v roce 1989 byla mnohem mensi, nez se zdalo.
Presto, ale sance byla! Mozna nikoliv v rozdeleni kapitalu, ale v demokracii samotne. Politicke deni, volby atd.
Vzhledem k poslednim udalostem mam obavy, ze mate absolutne pravdu v tom , ze tato, tedy politicka sance roku 1989 nebyla vyuzita.

Je mne velmi tezke pochopit, ze pro mnoho je existujici volebni system ten pravy.
Navzdory tomu, ze je temer bijici do oci ta iluse te demokracie.
Zvitezilo CSSD. Zastupci ceske levice jasaji, aby za dalsi 4 roky opet jasali zastupci ODS, nebo pravice.
Ze tam jsou stale stejni politici, presto, ze se dokazuje znova a znova bud jejich neschopnost, nebo korupce a casto oboji, to nikomu nevadi.
Ze za to muze z podstatne casti volebni system si mnoho lidi nechce pripustit.

Musim priznat, ze kdyz jsem, ac nerad, zjistil, jak dobře stare nomenklatury to mely pripravene a jak zcela demokratickym zpusobem vladnou musim uznat, ze jsou mnohem chytrejsi, nez se jim uznava a mnohem chytrejsi nez ti, ktere ja pamatuji.
Bohuzel.
24. 10. 2008 | 23:41

kočka šklíba napsal(a):

Pavlo, stále mně dlužíte odpovědi z blogu Paroubka, ale zdá se mně, že nejspíš nemáte co odpovědět, škoda.
24. 10. 2008 | 23:42

kočka šklíba napsal(a):

Pane VK-Can, aniž bych chtěla zpochybňovat Vaše tvrzení o solidních investorech z Kanady, vzpomíníám si, že po roce 1990 se tu objevilo několik podvodníků, kteří se za investory vydávali, na jména si již bohužel nevzpomínám, ale po několik měsíců nám je vždy noviny a časopisy vychvalovali až do nebes a pak se buď ukázalo, že to jsou podvodníci, kteří ale stačili bohužel si i něco ukrást nebo nýmandi, kterým zde někdo skočil na špek. Pak tu byl také a to hodně bohužel, Kožený. Jinak s tím, že skutečně staré nomenklatury to tzv. po roce 1990 "vychytaly" i se svými potomky. Byli jsme prostě téměř všichni naivní, oni ne.
Vy jste zastánce většinového volebního systému? Nepochopila jsem totiž jak to myslíte, protože i kdyby tady takový byl, myslím, že by tam ti stejní politici byli pořád, ale pouze ze dvou nejsilnějších stran.
24. 10. 2008 | 23:53

kočka šklíba napsal(a):

Jinak s tím, že skutečně staré nomenklatury to tzv. po roce 1990 "vychytaly" i se svými potomky souhlasím
24. 10. 2008 | 23:54

jojo napsal(a):

Bolsevik vubec nelakuje minulost na ruzovo, on se ma prece lepe, ale to socilani citeni mu neda spat. My vam to soudruhu verime:-)))
24. 10. 2008 | 23:59

PatientO.T. napsal(a):

Nemohl jsem cestovat. Nemohl jsem navštěvovat své příbuzné. Nemohl jsem jít na jazykovou školu. Moje maminka málem skončila na psychiatrii kvůli ataku StB. Mého dědečka vaši soukmenovci zavřeli do Jáchymova. Mého tatínka vyhodili z práce a z VŠ (vaši soudruzi, pane soudruhu). Naší rodině byly zkonfiskovány nemovitosti, které ném patřily po staletí. A vy, soudruhu Havle, vy když jste se posral po kubánských pomerančích, musel jste se utřít Rudým právem... Vlastně se nám všem tak moc nestalo, že, t.č. příteli. A na tu snadnou cestu do emigrace jsme se vás, zkušeného straníka, prostě zapomněli zeptat.
25. 10. 2008 | 00:19

kočka šklíba napsal(a):

PatientO.T.: Vy jste lékař, že? Mohl byste sdělit kolik Vám je? Docela by mě to zajímalo, vyjdřujete se jako primitivní hulvát nebo sotva odrostlý pubertě.
25. 10. 2008 | 00:31

Karel Mueller napsal(a):

Pane VK,
o Vašich slovech nijak nepochybuji, ani je nezpochybňuji. Možná si vzpomenete, je to už delší čas, kdy jsem krátce zhodnotil rok 89 a následující období - shodli jsme se dokonale a dokonce jsem Vás tím příjemně překvapil. Museli bychom se vrátit do tehdejší doby: Autorita V. Havla byla absolutní, jeho slovo zákon. On a jeho přátelé nemohli v žádném případě řešit praktické politické a ekonomické otázky (neměli na to ani vzdělání, ani žádnou praxi) - na to museli mít zkušené poradce ze západu. A ti hráči z pozadí sledovali prioritně vývoj v SSSR a podle mého soudu jsme byli jen pokusný králík, který měl otestovat optimální model pro SSSR, samozřejmě z pohledu části ruské nomenklatury (všimněte si slova části). Nějaké naše problémy byly proti tomu pro zasmátí, ani se tomu nijak nedivím. A předpokládat, že to nomenklatura, resp její část dalekosáhle nepřipravovala by bylo dětsky naivní - to by se celý blok nesesypal tak rychle. Abych to bez nějakých dodatků uzavřel: Američanům bylo zcela jedno, jestli ve východním bloku budou držet ekonomické opratě nomenklaturní kádry nebo i bývalí estébáci, důležité pro ně bylo, že komunismus padl, a nedojde k chaosu v SSSR vzhledem k arsenálu schopným likvidovat svět. To naprosto chápu a bylo by dětinské se nad tím pohoršovat. Vlastní průběh privatizace je již jiná kapitola.

Ale můj závěrečný odstavec vyjadřuje pouze holý verdikt historie - takto nám to bude postaveno, bohužel.

Ale vrátím se k článku pana Havla: Musel by jste tady žít a tu naši propagandu poslouchat, mě se na tom opravdu líbí především ty dva odstavce, protože se konečně někdo podíval pravdě do očí a vylíčil poválečné nálady a poválečnou situaci značné části, pokud ne většiny obyvatel. Opakuji, že je to kruté a nepříjemné a vůbec nemusíte pochybovat o tom, že já sám bych si přál vítězství Beneše. Ale jak naprosto správně říkáte, historie je pro poučení. Přikrášlovat ji nemá valnou cenu.
Nemyslím si, že by pan Havel reálsocialismus přikrášloval (mám na mysli Husákov), sám jsem ho několikrát charakterizoval s tím, že jsme žili na úkor budoucnosti a bylo to neživotaschopné: Husákova byla hra, která měla svoje pravidla: Ty občane do ničeho nežvaň a tvař se, že nás podporuješ. Za to se v práci nepředřeš, když budeš hodný, tak si můžeš i přikrádat. Za to máš svůj malý socialistický ráj se sociálními jistotami. Tato hra měla katastrofální dopady na morálku národa, ale jak jsem napsal, bohužel lidé pod oním mediánem na to vzpomínají ...
25. 10. 2008 | 00:42

Ernesto Che Guevara napsal(a):

Pekný článok a pravdivý...veľmi pravdivý - až na to, že Tito mal konflikt so Stalinom v júni 1948 - kedy došlo aj ku vylúčeniu Komunistickej strany Juhoslávie z Informbyra (Komunistickej internacionály) a nie ako píšete v roku 1949...inak to bolo OK ..Všetko dobrá pán Havel, keby bolo viac takýchto objektívnych článkov a nie hlavne ospevujúcich US imperializmus a fašizmus...
25. 10. 2008 | 01:36

fratad napsal(a):

Je mi smutno, moc. Nikolvěk z pregnantní statě pana Havla, nýbrž z úrovně diskuse k ní. A je takřka příznačné, že tam, kde chybí síla argumentů, převládne neomylně argument sílyve formě exresívních vyjádření. A z toho je mi smutno. A těch je mi líto.
25. 10. 2008 | 01:40

VK-Can napsal(a):

Pro kocka skliba.

O tech "investorech" o kterych se zminujete pochopitelne vim. Bohuzel, to jsou hochštapleři a parasiti, kteří se vyskytuji vzdy, vsude a v kazde spolecnosti.

Meli jsme s nimi co cinit i v dobe, kdy jsme prisli do Kanady.
Jsou to lide, kteří vsechno vi, vsechno znaji a vsude byli.
Jen se nesmite zajimat o nejake konkretnejsi udaje.

Ne, tento druh "investoru" jsem nemel na mysli ani nezastupoval.
To zahrnuje i pana Kozeneho, ktery podle meho byl jen placenou figurkou skutecnych tunelaru.

Ano jsem zastance vetsinoveho volebniho systemu, ktery mame zde v Kanade a ktery vim, ze pracuje.

Kazdy system ma dve vedouci strany.
Co lide zapominaji, ze to neni strana ktera vladne, ale politici, kteří vládnou té straně a jménem té strany!!

V poměrném systemu tyto politiky neni mozne nezvolit. Smite zvolit stranu, ale nikoliv politiky. Oni se "voli" sami!
Ve vetsinovem systemu musi strana navrhnout kandidaty, kteri jsou ZVOLITELNI, jinymi slovy nejvice prijatelni VOLICUM, NIKOLIV strane! Takto zvolene politiky mohou volici ODVOLAT !
At uz v pristich volbach a nebo predcasně, pomoci obcanske petice. Petice je ovsem pouzivana jen velmi velmi zridka.
Volby jsou dostatecne efektivni k "odvolani" politika.
KAZDY politik voleny vetsinovym systemem je odpovedny JEN volicum sveho obvodu! Nikoliv vedeni strany!
Pokud jsem mohl vyrozumet z reakci na jinych clancich, ktere se timto tematem zabyvaly, tak je v Cesku skutecne velmi zkreslena predstava o vetsinovych volbach.
Mnoho lidi si plete vetsinove volby v USA, ze takove musi byt vsude.
Opak je pravdou. V USA to neni vina vetsinoveho systemu, ale toho, ze v USA maji monopol na vladu jen dve pol. strany, vzhledem k tradici, ale i finacni a hlavne organisacni sile techto dvou stran.
Je mozne, ze po soucasnych udalostech i to dozna zmeny.

Navic je mnoho variant a kombinaci pomerneho a vetsinoveho systemu.
Jde o to vybrat takovy, ktery by nejlepe vyhovoval ceskym podminkam.

Bohuzel uz mate po volbach, tak je pozde toto rozebirat.
Mozna do pristich voleb by to chtelo se trochu vice informovat.
Soucasna volba senatoru v Cesku vetsinovym systemem je celkem dobra iluse pro volice, že svym hlasem take ovlivnuji vedeni statu.

Hacek je jen v tom, ze senatori nemaji zakonodarne pravo. Jsou jen razitkem parlamentu.
Parlament rozhoduje, senat schvaluje. Muze to schvaleni sice odlozit, nebo vratit, ale drive ci pozdeji to musi schvalit. Senat na rozhodnuti parlamentu nemuze zmenit ani slovosled, natoz vyznam.
Takze proc nedat volicum ilusi ?
Ale to uz je jiny namet.
25. 10. 2008 | 01:45

VK-Can napsal(a):

Pane Mueller, lepe se to nedalo napsat, nez je Vas posledni vstup!
Jsem rad, ze opet cteme na stejne strance.

P.S.
Zda se, ze uz se muj pocitac "umoudril".
Doufam, ze to vydrzi.
Myslel jsem, ze koupim novy pocitac, ale nebyla zaruka, ze to nebude delat take, pokud by problem byl nekde jinde.
Tak to sleduji. Zatim se objevilo jen tak nejake to "škytnuti", ale to se da obejit.
25. 10. 2008 | 01:59

Honza999 napsal(a):

Jan

"Každý vexlák, zelinář, taxikář nebo řezník získal díky okolnostem úžasné postavení, neb vše bylo ale pod pultem pod pultem."

Pane Jene, co myslíte, že ti vexláci, zelináři, taxikáři nebo řezníci dělají DNES????

Dnes nám VLÁDNOU, pane Jene, dnes jsou z nich multimilionáři, velkopodnikatelé, starostové, z taxíkářů jsou (vlastně byl, už Kubicemu dali padáka) plukovnící ÚOOZ.. Kdyby nebyl rok 89, většina dnešních hejtmanů (minulých i budoucích) by byli (z "nouze") tajemníci krajských výborů KSČ, SSM, SČSP, NF a já nevím čeho ještě.

Za všech možných režimů se ke korytům vždy probojují jen ti hajzlové a jediný rozdíl je pak v metodách udržování moci.. Jen si nedělejte žádné naděje, že pokud by se s těmi dnešními jó začaly otřásat židle, že by na to střílení do "luzy" nedošlo..
25. 10. 2008 | 03:26

pavla napsal(a):

Kočka šklíba: nedá mi to i v tuto hodinu nenapsat. Já jsem nikde nenapsala, že mé dceři byly léky odmítnuty z politických důvodů. Ale, pokud to nevíte, tak byla některá léčba i léky určeny POUZE pro vyvolené. Proč se podpláceli doktoři, pokud jste potřebovala zahraniční léky? Vy asi ne, ale spousta lidí musela podplácet. Já jsem na klinice v Brně nikoho neměla, takže jsem podplácet nemohla. Tudíž mi to sestra poslala z Německa. A že mi je v balíčku nakonec stejně dali? Asi usoudili, že musí. Už si nepamatuju, co jsem pro to kontkrétně musela udělat, důležité bylo, že jsem je měla. A taky, tady by to za mě zaplatil stát, takže jim to možná tak nevadilo,že obírám někoho důležitějšího. Venku mě stálo každé balení výplatu. A potřebovala jsem je několikrát. Zrovna dnes jsem se sestrou mluvila a připomněla jí to. Nemohla pochopit, jak tomu někdo u nás nevěří. No, zkrátka, co se nevidí, tak se nevěří.A navíc jsem je později potřebovala i pro syna, naštěstí po l.roce jeho života přišla revoluce a zajímavé, v naší okresní nemocnici mi je z toho Brna sehnali. Divné, že? A klidně si myslete, že si vymýšlím. To je jedno, já jsem ráda, že dnes seženu, co potřebuji, naštěstí nyní už jen pro manžela - a bez problémů.
Na ty Vaše otázky odpovím. Ale nemám teď čas vyhledávat,dělám skoro každý den do noci a neznám tu smlouvu nazpaměť.
25. 10. 2008 | 04:45

Jagoda napsal(a):

Dějiny v kostce aneb Jak to vidím já. Kromě zajímavých postřehů z toho smrdí komunista. Já si ze sedmdesátých let a osmdesátých let pamatuji strach a opatrné ohlížení, když chtěl člověk něco kritizovat. Třídní učitelka několikrát zjišťovala, jakého kdo je původu (úřednický, dělnický...). Celé to bylo o neustálé opatrnosti, neurčité hrozbě všemocných struktur a heslu: dělej ze sebe blba (hlasuj, podepisuj), a nic se ti nestane. A chcíplo to na neschopnosti. Škoda, že přišel převrat už v 89., že se nepočkalo, až se to v té neschopnosti a nedostatku utopí. Hned by se panu Havlovi vzpomínalo objektivněji.
Vzpomínám si (na závěr takové hezká, typická vzpomínka): asi v roce 85 sedíme v malém městečku v kanceláři, když je otevřela svačinářka s potlačovanými emocemi v obličeji. "Franc má banány!" "Kolik dává?" zněla napjatá odpověď. Svačinářka odpověděla: "Po dvou".
25. 10. 2008 | 06:17

Vanek napsal(a):

Narodni hrdina Josef Masin ke Kunderovi a dnesku.

http://jirivanek.bigbloger....
25. 10. 2008 | 07:26

K.A. napsal(a):

Pane Havle, je mi 67 let, pomatuji si padesátá léta, byl jsem při budování reálného socilalismu. Snažil jsem Vašemu článku nějak oponovat. Nenašl jsem místo, snad jen, že Stewart Steven ve Výbušnině - Operace CIA Splinter Factor píše, z jakou oblibou CIA Stalinovi dohazovala jména vnitřního nepřítele.
Velice Vám pane Havle za objetivní hodnocení doby uplynulé děkuji.
25. 10. 2008 | 09:46

ok napsal(a):

Pane Havle, takovou odpornou směs upravených polopravd a vyložených lží jsem ještě nečetl. Nicméně účel je jasný. Pomalu chcete vy a vaše strana připravit občany na společné koalice a eventuelní vládu ČSSD a KSČM po parlamentních volbách. Je to opravdu nechutně hnusné.
25. 10. 2008 | 09:53

Čochtan napsal(a):

Pane Havle,
od roku 1969 žiji v Německu, a váš článek se nesmírně podobá argumentům průměrných Němců.

"My o ničem nevěděli, kdo nebyl Žid a držel hubu, ten se měl dobře, mnohem lépe než za té neschopné Výmarské demokracie, a ty koncentráky, tam byli i obyčejní kriminálníci, a kdo nic proti režimu nedělal, ten se nemusel ničeho bát... a do partaje jsme nevstoupili dobrovolně, ale aby naše děti neměli problémy ve škole a aby táta dostal lepší místo... "

Jak se vaše řeči podobají řečím bývalých slušných nácků !
25. 10. 2008 | 11:17

Miroslav Návrat napsal(a):

Nečetl jsem článek celý, nemám tolik času. Já chci jen říci, aby si pan Havel uvědomil, že na stejné emotivní vlně (jak se veřejně chlubí Rath) jako komunisti, se může svést dnešní levice a pod Paroubkem je i ČSSD extrémní levicí. Doufám, že jste člověk, který to vidí, že nechcete (ČSSD) vládnout autoritativně po několik let, což by znamenalo mnoho krve, ale jde vám prostě jen o to - v demokracii západního typu, vládnout pár let a poté být zase pár let v opozici. Nicméně, pokud ve Vašem článku uvádíte nějaké nepravdivé informace (a já to nevím, nejsem schopen to v 17 letech posoudit), věřte, že pravda vždy výjde na jevo (dá to sice fušku), ale i kdyby ne - pravda je pravda a s tím propaganda nikdy nic neudělá.
25. 10. 2008 | 11:19

Vladimír napsal(a):

Podíval jsem se na několik komentářů a nevím, zda mi má být spíš smutno nebo mám jít zvracet.... mezi čím to žiji!!!

Většina přispěvatelů hodnotí dobu oficiálního bolševika jako vlastně "nijak zlou"! To je neskutečné. Bez možnosti vzdělání, profesního uplatnění, vycestování, kulturního vyžití, se dvěma salámy a třemi sýry v přeplněné samoobsluze, prvomájovým průvodem, socialistickým závazkem, zavřenou hubou,........
25. 10. 2008 | 12:13

Pedro napsal(a):

To Vladimir: A hulvát zůstane hulvátem, vážený pane Vladimíre. Ale to vy asi moc nechápete, že?
25. 10. 2008 | 12:15

Vladimir II. napsal(a):

To Vladimir: Nikdo tě tady nedrží.Když se ti nelíbí, běž kam chceš a přestaň si tady pouštět na špacír svoji nevymáchanou hubu.
25. 10. 2008 | 12:18

hv napsal(a):

Pane Havle,

diky za poucny clanek. Poucny predevsim v tom, ze my tricatnici a ctyricatnici budeme tuto dobu jednou stejne idealizovat a omlouvat svoje postoje stejne, jako to dnes delaji lide ve vasem veku. Take budeme omlouvat, ze jsme vlastne chteli neco lepsiho nez statem regulovanou bidu, ale zapomneli na bidu moralni, ktera stale umoznuje, aby nasi zemi ridili a ovlivnovali nase zivoty lide, jez tam dnes jsou a jejichz hlavni zbrani v udrzovani marastu je fanaticka ideologie, zakryvajici touhu po moci, a egoismus v hodnote 30Kc.

P.S. Pokud by si tento clanek precetl muj deda, pravdepodobne by se obracel v hrobe. Jako nevyuceny delnik se ve 30.letech dopracoval az na pozici mistra. Po valce ho lemplove, ktere musel vyhodit, obvinili z kolaborace s Nemci. Byly to titiz lide, kteri s vykriky o vlade lidu, sli rozmlatit a vyrabovat vsechno v Litevskem zamku. Nebyl zadny hrdina, chtel zit jen svuj zivot jako miliony ostatnich a proto se po 48 jiz jen snazil uzivit svoji rodinu.
25. 10. 2008 | 12:31

jogín napsal(a):

Rumcajzi, chybí další čísla- smažený sýr 4,50, pivo 1,40, kvartýr 60 00, 20k hned, 20k podpora, 20k splácet, bydlení v koleji měsíc 25, kombinačky 8. Žije se dnes o něco líp, ne zase o moc, jen auta a elektronika jsou navrch. Zato je daleko větší průšvih nájem a koupě bytu. Pan docent popisuje přesně, jen ta přetvářka (před šéfem už není nutná? Jak kde) a zkamenělé nesmysly a bezvýchodnost by chtěly trochu zdůraznit.
25. 10. 2008 | 12:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text ("ultra idiot"), který byl v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
25. 10. 2008 | 13:23

PatientO.T. napsal(a):

2 kočka šklíba:
Dobrý den, je mi 41 let. Jak jste se asi v minulosti přesvědčila, obvykle vulgarismy neužívám. V případě odpovědi na Havlův blog jsem si nemohl pomoci. Snad pochopíte, že užití onoho jediného sprostého slova v mém příspěvku jednoznačně vyplývá z obsahu Havlova článku...
25. 10. 2008 | 14:06

SuP napsal(a):

kočka šklíba -
Váš otec byl hrdina, nechodil k volbám.... A co my?
Můj otec byl členem KSČ z roku 1945 a když se vrátil v roce 1969 z ročního pracovního pobytu v zahraničí, nepotvrdil při prověrkách, žeby souhlasil s internacionální pomocí, takže ho (taktéž matku) "vyškrtli" a vyhodili z práce. Samozřejmě ale našel jinou. Nicméně ani jednomu z nás 4 sourozenců to neznemožnilo VŠ studium.
Hrdinstvím svých rodičů netřeba se chlubit. Ale pokud Vy tady útočíte:
..."Pochlubte se, jistě alespoň to jstedokázali, nebo ne? No jsem zvědavá: Kakte, Rumcajsi, SuPe, P. Beneši, StandoT, fafnire. Jistě jste byli ti stateční."....., je to vrcholně nevkusné a drzé, pokud sama nanapíšete, co jste dělala za hrdinství Vy. Vy, jako podpora obecné levice, dědičky strany, inspirátorky největších úspěchů v budování naší totality a zaostalosti. A pokud mi tu chcete citýrovat, že levici nepodporujete, tak je to s Vámi asi ještě horší, protože pokud tolik, systematicky a ráda kritizujete jedinou pravicovou stranu našeho "politického spektra" a přitom byste si nehodlala vybrat, koho podporovat, stavite se do role mlčící většiny. A přitom, když si člověk Vaše příspěvky přečte pozorně, odfiltruje tu ideologii, mohlo by se zdát, že to máte v hlavě docela srovnané....
25. 10. 2008 | 14:35

igor napsal(a):

Za názory nebo rasu se dnes naštěstí nepopravuje ani nezavírá.

Az na tuto vetu by som mohol ten clanok podpisat.

V EU i v Cz sa zatvara za nazory.
V SSA sa za nazory i popravuje.
25. 10. 2008 | 16:48

JC napsal(a):

jogín,
Tady bylo dvěstě tisíc objetí bolševické zvůle a vy tu pindáte o smažáku za 4,50,- a děláte tu křoví tomu lakýrníku.
Jste normální ?
25. 10. 2008 | 17:22

LEVAK napsal(a):

Ad Rumcajs a další Šmoulíci pro jejich poučení:
Sedm divŮ socialiSmu
Každý měl práci.
I když měl každý práci, nikdo nic nedělal.
I když nikdo nic nedělal plán se plnil nad 100 procent.
I když sa plán plnil nad 100% nikde ničeho nebylo.
I když nikde ničeho nebylo, tak měl každý všechno.
I když měl každý všechno, tak všichni kradli.
I když všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo.
SEDM DIVŮ KAPITALISMU
Nikdo nemá jistou práci.
I když nemá každý práci, všichni pracují.
I když všichni pracují plán sa neplní na 100 procent.
I když sa plán neplní na 100 procent všude všechno je.
I když všude všechno je, tak každý nemá všechno.
I když nemá každý všechno, tak kradou ti co mají všechno.
I když kradou ti co mají všechno, nikoho nikdy nechytili a všude něco chybí.
25. 10. 2008 | 21:34

kocuba napsal(a):

Tenhle blog,se Vám, p.Havle povedl lépe než "střední vrstvy". Je celkem poctivě napsán.Z osobní zkušenosti.S mnohým hodnocením lze i souhlasit.Závěr o radostném životě se mi zdá trochu nucený.Ono totiž to,že byly i smutné věci,kterým se možná ani nedalo vyhnout-dříve-ještě tak automaticky neznamená,že v nové době nebyly zase jiné smutné věci.Stačilo by číst sloupky o kriminalitě,korupci,bezdomovcích.
Záleží v tomto srovnání "radosti" spíše na tom koho vyberete pro hodnocení.Já myslím,že nemálo lidí v triadě "Gottwald-Zápotocký-Novotný" bylo šťatnějších než v triadě "Jaskeš-Havel-Klaus".Záleží jaké atributy smyslu a kvality života zvolíte při hodnocení.A přečtěte si reakce na blog V.Klause k finanční krizi.Pochopíte,jak málo lidí tady v ČR už dnes věří,že vůbec nějaká politická strana na stavu věci něco někdy zlepší.Nejde hlavně o volební vítězství,jde o systém,jeho fungování.Jeho změna je žádoucí.Směrem k lepšímu pro lidi. Straně,které se to podaří,budou lidé vděčni.Nechtějí být klamání sliby.
25. 10. 2008 | 23:01

Jarda II napsal(a):

to RUMCAJS: detail - ten elaborat putoval E-MAILEM nekdy v roce 99. Zrejme vam neni mnoho pokud si pletete historii takovymto zpusobem.
p.Havle: dekuji za clanek, dost presne vystihuje moje vzpominky na tzv. socializmus.
Az po revoluci byl kazdy zelinar a vexlak "odbojarem", a spousta z nich z toho zije dodnes.
25. 10. 2008 | 23:38

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, že když si tak ve volných chvílích vybavím to české obludárium - RaJského Džordžína s Dráthem, Falmera a jeho starou gardu, Čuňase, Slizouna s Jaujou a Džamilkou, tak mi ten Topol pořád vychází poněkud líp, i když samozřejmě na pravicového politika by mohl být občas i v lepší formě. No a vzhledem k tomu, že se této zemičce máme asi nejlíp za posledních stotisíc let, a díky české koruně nás i celosvětová finanční krize zatím docela obchází, tak jaksi docela nechápu, promiňte soudruzi, že převelice moudří češi se snaží stávající vládu odstrant, jak nejrychleji to jde. Lépěji zde:
http://svarc.blog.idnes.cz/...
25. 10. 2008 | 23:41

kočka šklíba napsal(a):

SuPe, ani jedním slovem jsem se nezmínila, že můj otec byl hrdina, a věřte, že si to nemyslím ani já ani on se za něj nepovažoval. A špatně jste pochopil, proč jsem tohle napsala. Napsala jsem to proto, že jsem chtěla doložit, že nejít k volbám před rokem 1989 nutně znamenalo, že by byl někdo z rodinných příslušníků kvůli tomu jakkoliv pronásledován včetně toho člověka, který toto udělal.
A, že jsem se ptala, co Vy jste, a s Vámi i lidé skrývající se za uvedenými nicky, udělal před rokem 1989 pro to, aby Vámi nyní tak proklínaný režim to měl alespoň těžší? Proč drzé a proč nevkusné, klidně se ptám dál. A víte proč? Protože Vy, které jsem uvedla a ještě samozřejmě jiní, jste na těchto blozích plni nenávistných řečí, plni zášti, plni "hrdinství" kopat do mrtvoly, nadávat na socky, levičáky, komunisty, ale v době, kdy to přece jenom vyžadovalo nějakou odvahu jste tedy dělali co? Teď po 20 letech dělat ramena a bát se návratu před rok 1989 je úplný nesmysl, strašit komunisty, nebo socialismem je k smíchu. Připadáte mně podobní jako většina našich tzv. umělců, kteří před rokem 1989 drželi hubu a krok(samozřejmě, že ne všichni) a nyní jsou skoro ze všech bojovníci proti totalitě, strašně trpící, no prostě pro mě je to směšné a ubohé. Vždyť všichni víme, kdo a jak vystupoval v TV, a oni si snad myslí, že jsme úplní blbci. A když jsme u toho, moc dobře si pamatuji, jak mnozí z Vás a Vám podobných kritizují a nadávají například Petru Uhlovi, přitom ten člověk opravdu něco proti režimu před rokem 1989 dělal. Na rozdíl od nynějších hulvátů, kteří mu nadávají jen proto, že je levicově smýšlející a netají se tím. Tak asi tak SuPe.
25. 10. 2008 | 23:46

kočka šklíba napsal(a):

PatientO.T: no ano máte pravdu píšete sem dost často a hulvát nebýváte, ale škoda, prostě mě to jen tak napadlo, to víte, lékaře si lidi často idealizují, a já nejsem výjimka;)
25. 10. 2008 | 23:49

SuP napsal(a):

kočka šklíba -
Takže jsem se trefil....
Fajn. Klidně se ptejte dál. A pozdravujte Uhla. Jen jestli o něm vůbec něco víte jinak než z novin.
25. 10. 2008 | 23:58

kočka šklíba napsal(a):

SuPe: trefil nebo nettrfil já nevím, protože nevím čeho se Vaše poznámka týká. Jinak Uhla pozdravovat nemohu, osobně ho neznám, a co o něm vím, vím opravdu pouze z novin nebo z z jiných médií, ale vím, že, nejspíš na rozdíl od Vás, proti režimu do roku 1989 něco dělal a také byl 10 let zavřený. To Vy zřejmě ne. Nebo jestli se mýlím, přijměte mojí omluvu. Jinak se s námi podělte o informace o Uhlovi,které Vy máte odjinud než z novin. Zřejmě ano podle Vašeho vyjádření, pokud ne, , je to laciné.
26. 10. 2008 | 00:19

pamětnice r.1938 napsal(a):

Výborně! Z těchto komentářů je vidět, že pan Havel opravdu pár lidem dupl na kuří oko. Velice poučné čtení. S některými komentáři se dá souhlasit. Spousta věcí nebylo dobrých, ale dnes ti kteří v té době z nich profitovali, to nyní dělají znovu. Často je mi ze všeho úzko. Dalo by se toho napsat spousta, ale jistě nejsem sama kdo má na dnešní vládní "elitu" opačný názor než ten, který se snažío sobě šířit. Velké pozitivum je v tom, že to opravdu může každý říct. A pevně doufám, v nenávrat doby, kdy se opravdu skoro každý bál normálně promluvit.
26. 10. 2008 | 00:35

Josef K. napsal(a):

Milý pane Havle, mí předkové financovali Masaryka a bojovali v legiích, můj otec seděl v onom gulagu, sloužil u Svobody (apropos,více než Čechů tam bylo Židů, Slováku a Rusínů), celá rodina byla za dob normalizace načas zbavena možností obživy, my děti možnosti studovat , což se po získání dělnických zkušeností podařilo za velkých obětí, celá rodina podepsala Chartu...a vždy je co ztratit. Takže tu dobu vidím opravdu jinak a Váš text je prostě takové to české odevzdané "všechno bylo a je v klídku", ať tu mme Masaryka, Hitlera či Klause... vždyť jsme Češi....Oběti vyššího řádu (sousedů), takže když někdo ruší (Komenský, Dvořák, Kundera), tak se ho raději zbavme... Takové chápání věcí postrádá morální rozměr a bez něj postrádají všichni budoucnost. Patrně jste pověčeřel svíčkovovu..,
26. 10. 2008 | 01:29

Kakt napsal(a):

Vsak se nedivte, Jirku Havlu byla plna republika, tem se zilo relativne pekne ...
26. 10. 2008 | 02:00

Křemen napsal(a):

Vy jste se zbláznil. Komunismus byl především ideologie, vymývání mozků od mateřské školy, poslušnost a strach. Samozřejmě jako bývalý komunista o tom nevíte nic.
26. 10. 2008 | 04:54

Jarda II napsal(a):

z komentaru tech co dnes tak obhajuji Topolanka a jemu podobne je dost citit, ze dotycni maji jeste mokre obcanky.
V opacnem pripade by nemohli byt tak neuveritelne naivni, aby nepoznali, ze Topolanek s Paroubkem (a Klausem, Cunkem a dalsimi) jsou ze stejneho testa. Rozdily v charakteru jsou minimalni a nikdo z nich by nemel mit moznost ridit cokoli slozitejsiho nez detsky kolotoc.
V zadnem pripade si jich nemuzu vazit a uz vubec je obhajovat :-(
26. 10. 2008 | 11:20

David napsal(a):

Pravidvý článěk pane Havle.
26. 10. 2008 | 11:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který by v rozporu se zdejšími pravidly zvýrazněn na úkor druhých, i.e. celý napsán velkými písmeny (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 10. 2008 | 14:14

zajíček8 napsal(a):

Citát z komentář : Pane Havel, velice dobry clanek a rekl bych pravdive popsani historicke situace jaka byla v CSR/CSSR od protektoratu do r. 89. "
Ano, pravdivé popsání situace očima těch, kteří režim aktivně prosazovali nebo s režimem souhlasili a spolupracovali.
Vzpomínky těch, kterým stát znárodnil pracně získaná políčka a o pár let je obral při měnové reformě o poslední úspory, jsou jiné.
Vzpomínky těch, které režim připravil o život si už nepřečteme.
A moje vzpomínky dítěte z obyčejné dělnické rodiny jsou ve znamení kantorů odejitých za politické názory, front v poloprázdné masně, závidění dětičkám, které si mohly dovolit koupit něco v Tuzexu, a příkazu nemluvit o politice na veřejnosti a znechucením nad politickými satirami, kdy rodiče nadšeně komentovali výroky Bohdalky s Dvořákem, jak jim to nandali.
26. 10. 2008 | 17:26

Kakt napsal(a):

Je jen dulezite, aby se takove relativizovani komunisty vyrustajiciho v rodine vysoce postaveneho urednika a komunisty, nestalo normou, reakce ostanich me ale naplnuji nadeji, ze tomu tak uz snad nikdy nebude.
26. 10. 2008 | 17:32

hogofogo napsal(a):

Jako ekonom bys mohl vedet ze tohle je nesmysl: "To pak zapomenete, že jste od fabriky dostali zadarmo byt, platíte symbolický nájem a škola a doktor jsou zadarmo. "
Nic nemuze byt zadarmo.
26. 10. 2008 | 17:51

PV napsal(a):

Byla by to idylka staršího, mírně senilního pána, který má svá nejlepší léta již za sebou. Tato léta strávil jako horlivý komunistický straník, trochu (ale opravdu jen trochu) se za to vnitřně stydí a protože logicky nemůže veřejně plivnout do vlastního osudu,tak nám říká, že to vlastně tak hrozné nebylo a dělali to všichni. Bylo by to trochu hořce úsměvné a s ohledem na přicházející demenci snad i pochopitelné a omluvitelné. Pokud by pan Havel nebyl místopředsedou růžové vlády pro ekonomiku. Z toho mrazí.
26. 10. 2008 | 21:52

JC napsal(a):

Anonymus,
Zdá se, že pan Stejskal je v kině...zatím :-)))
26. 10. 2008 | 22:05

bigjirka napsal(a):

šklíbo, Uhla komanči zavřeli pro levicovou úchylku. kritisoval je za pravicovou úchylku. fuckt je to Váš guru?
26. 10. 2008 | 23:03

Teo napsal(a):

Záleží z jakého úhlu pohledu pozoroval kdo socialistický realismus a prvotní počátky nástupu komunistů. Prvotní počátky osobně si nepamatuji, ale realsocialismus mám poctivě prožitý za plného vědomí.
Pan Havel vystudoval a pochopil marnost socialistické ekonomie a marnost své potřeby odporu. Neprojevovat odpor mu přišlo v té době jako lepší nápad a schůze závodních výborů mu přinášely otravnou nudu, ovšem přetrpitelnou. Banány patrně v Praze za cenu fronty byly a hajzlpapír nahradilo Rudé Právo. Umím si představit tu pražskou selanku v relativním přepychu velkoměsta.
Byl ale život venkovský a život pronásledovaných režimem. Tam už taková selanka nebyla. Tam už to bylo nepochopitelně krutější trápení každodení chudobou, s absolutním nedostatkem peněz za nemožnosti jakéhokoliv postupu v práci(pokud se nespolupracovalo aspoň v rozkrádání soc. majetku). Tam už nebyly přidělovány byty dělníkovi natož zdarma! Dělníkem celoživotně zůstávali děti těch, co nepřišly režimu jako spolehliví mlčenliví trpitelé. Tyto děti nemohly ani studovat, ani postupovat karierně, ani zvyšovat svůj plat, ani dostat byt, ani se stěhovat za prací do Prahy kde bylo přeci jen volněji i pro disidenty protože anonymněji. Takže mnoho z těchto dětí nakonec skončilo v potupném členství ve straně i proti svému přesvědčení, ale značná nezanedbatelná část neměla nárok na jakýkoliv úhybný manévr!
Z pohledu těchto pak doba socialismu byla jedním obrovským nenáviděným trápením a cítili v 89.r. obrovskou naději ve svobodě. A ti, ikdyž zůstali dělníky z důvodu nemožnosti dohnat co ztratili, ti jsou nenávistnými odpůrci socialistických myšlenek a moc dobře si pamatují!
Kdo nijak netrpěl pane Havel, ten dnes socialistické myšlenky vnímá jako pozitivní koncept budoucnosti. Kdo jen držel hubu a ještě pomáhal navíc rozkrádat, ten dnes jistě bere současnost jako holé životní neštěstí své osoby a nenávidí vše co smrdí kapitalismem. V kapitalismu se nedá všeobecně rozkrádat v drobnostech denního života, v něm se i krást musí umět. V kapitalismu nepomáhá jen držet hubu, v něm se musí makat a to pomáhá!
Socialistické myšlení vzývají jen a pouze ti, kdo jsou leniví na námahu, kdo se naučili všelijak obcházet své pracovní povinnosti a myslí si že mají na něco nárok aniž by si to zaplatili ze svého.
Jak říkám - záleží čistě na tom, kdo z jakého úhlu pohledu z minulosti se dívá na současnost. Podle toho je víc levičák, čím méně trpěl režimem!
27. 10. 2008 | 06:35

Vladimír napsal(a):

Vážený pane Havle,jsem 39ty ročník.Muj otec byl popraven koncem války v Breslau.Pro odbojovou činnost o které je známo pouze to že byla od začátku do konce ŘÍZENA ČESKÝMI KONFIDENTY Ostravského gestapa.Byli dva a jejich jména znám.Jeden z nich byl záhy zlikvidován českou bezpečnosti ten druhý se stal a ktivním členem národních gard na opavsku.Z mého táty se nikdy nestal hrdina ale v okruhu několika jeho kamarádu kteří se nikterak na odboji je několik hrdinu.
27. 10. 2008 | 09:21

pavla napsal(a):

Teo: Napsal jste to velice přesně. Kdo se měl dobře, dnes nadává a nostalgicky vzpomíná na minulost.Každý měl jisté nějaké ty peníze, bez ohledu, jestli si je zasloužil či nikoliv. Dnes si soukromník nemůže dovolit zaměstnávat někoho,kdo ty peníze nevydělá.
Já si např.pamatuji, jak všichni ředitelé jednoho velkého stavebního podniku si nechali postavit baráky z materiálu ušetřených na jiných stavbách, či vykázaných jinde. Práci jim provedli učni. Tak se pokračovalo i se stavbami chat, vyasfaltovaných cest na jejich pozemcích atd. No a po revoluci tito pánové mohli začít vesele podnikat, protože si levně odkoupili z podniku zařízení, měli spoustu kontaktů. Jen ty učně, kteří by jim dělali zdarma už nemají.
Jenže,co je důležité - lidi si neumí vážit svobody. Člověk mohl oželet pitomé banány, pomeranče, ale to, že jsme nemohli jet na návštěvu k rodinám,to mi vadilo hodně. Můj kamarád utekl s manželkou do Švýcarska.Aby je ale na dovolenou pustili, museli doma nechat malou dceru. Mysleli, že ji pak jeho rodiče budou moci dovézt. Trvalo několik let, než se jim to podařilo.
Dále považuji za nehoráznost, že si se soukromými majetky nakládali jak se jim zachtělo.
27. 10. 2008 | 09:34

tomec napsal(a):

Tak jednoduchy a vystizny popis udalosti ako je od . p.H. som uz davno necital,
dakujem Vam
27. 10. 2008 | 09:53

Kytka napsal(a):

Dobrý den. Pane Havle,i já si pamatuji tak jako vy, s Vašim příspěvkem souhlasím. Momentalně se třeba zeptat propuštěných sklářů. Co by brali jest-li mít výplatu a zaměstnání, nebo stát raději frontu na cokoliv? Co by asi odpověděli?
27. 10. 2008 | 10:31

Smith napsal(a):

Dobrý den, pane Havle. Obdivuji Váš smysl pro to, vystihnout podstatu věci. Děkuji a moc Vás zdravím.
27. 10. 2008 | 11:58

bigjirka napsal(a):

Fekálie reálného socialismu..
27. 10. 2008 | 12:44

V. Kamaryt napsal(a):

Zkreslování dějin.

Není možné, než souhlasit s tím, že zkreslování dějin byť prováděné formou výběru jen toho, co mi vyhovuje a poukazováním na špatnost toho, co mi nevyhovuje, není ničím jiným, než snahou obhájit svoje sobecké a krátkozraké cíle.
Lidé sice mohou krátkodobě takovým výkladům podlehnout, ale to je opravdu jen otázka krátké doby. Dříve, či později jim však dojde, že hezká slova o svobodě, demokracii apod. jsou jen zástěrkou pro to, aby někdo obhajoval svoje sobecké a potřeby většiny nerespektující cíle.
Důkazem toho jsou i poslední krajské a senátní volby. Jejich výsledkem není, jak je dnes prezentováno, porážka ODS a vítězství ČSSD. Výsledkem je názor lidí, kteří zcela jednoznačně dali najevo, že skutečnost, že jim někdo ubírá z již tak nejistého živobytí, je pro ně nepřijatelná. Většina národa totiž nepatří k horním deseti tisícům. To by si měli ti, co vedou tento stát a nejen tento stát uvědomit.
Podívejme se do minulosti.
Ve Starém zákonu se píše o tom, že Mojžíš přivedl svůj lid pod horu Sinaj a zde jim předložil Desatero. Desatero, to však není jen za prvé až za desáté. To je celý soubor pravidel, jejichž cílem je stanovit určitá pravidla řízení společnosti. A ta pravidla jsou postavena tak, aby byla sociálně spravedlivější, než ta, která byla uplatňována v Egyptě. Lid Izraele byl nejprve uveden do egyptského otroctví a teprve po té mu Hospodin sdělil obsah smlouvy s ním. Od Adama až po Sinaj se v Bibli mluví několikrát o tom, že člověk má dodržovat smlouvu s Bohem, ale nikde není obsah smlouvy sdělen. Až pod horou Sinaj.
Běžel čas a lidé se podle Desatera nechovali. Otrokářský Řím, který ovládl i Palestinu se postupně dostal do stoleté občanské války, v níž postavení obyčejného člověka bylo to poslední, co pány zajímalo. Nesnesitelnost podmínek pro obyčejné lidi dokazuje řada povstání otroků s povstáním nejznámějším – Spartakovým.
Z historického hlediska nedlouho po té začal po Palestině chodit Ježíš Kristus a hlásal teorii sociálně spravedlivější společnosti. Nebral do svého zástupu nikoho, kdo měl nějaký majetek a lidem říkal, ať se o zítřek nestarají, že se o ně postará jejich nebeský otec stejně, jako se stará o ostatní živé tvory.
Opět šel čas a opět lidé zapomněli na varování obsažená v Bibli. Přišlo čtrnácté století a bohatí a mocní se opět přespříliš snažili urvat co nejvíce pro sebe. Opět narazili na nesouhlas obyčejných lidí. U nás v osobě Mistra Jana Husa a Husitského povstání.
Čas nelze zastavit a lidé se dají jen těžko přesvědčit o tom, že se mají chovat alespoň trochu rozumně. Končil feudalismus a nastupoval kapitalismus. Objevily se dvě nové skupiny lidí. Jedni, kteří vlastnili továrny a druzí, kteří v továrnách pracovali. Stále vládli vlastníci polí a lesů a ti továrny ani lidi v nich pracující nepotřebovali. Proto se nestarali o jejich postavení. Toho využívali vlastníci továren k tomu, aby lidem, kteří v továrnách pracovali, vytvářeli nesnesitelné životní podmínky. Oficiální místa takto vytvořené životní podmínky obyčejných a chudých lidí označovali za spíše zvířecí, než lidské.
Přišel Marx se svojí teorií o možnosti sociálně spravedlivějšího řízení lidské společnosti. Nebavím se o metodách uchopení a udržení moci, ale o cíli – nastolit pro obyčejné a chudé lidi sociálně spravedlivější řízení lidské společnosti.
Skončila první světová válka. Místo vytvoření možnosti rozvoje bylo Německo uvrženo do hospodářsky nesnesitelných podmínek.
Přišel Hitler s jeho teorií o možnosti lepšího života pro německý národ.
A dnes u nás přišel p. Julínek s jeho reformami. Co udělal lid? I přes soustavné strašení levicí se k ní obrátil o pomoc.
Není to důvod k zamyšlení? Není to důvod k zamyšlení pro ty, kteří se soustavně snaží zkreslovat dějiny a vybírat si z nich jen to, co jim vyhovuje?
Člověk byl stvořen proto, aby žil (aby byl). A je jedno, kdo ho stvořil. I Hospodin stvořil člověka k životu a umístil ho do Ráje a dal mu vše, co k životu potřeboval proto, aby se člověk nemusel starat o to jestli má.
A každý, kdo se snaží na tuto skutečnost zapomenout, příliš se klaní zlatému teleti a zapomíná na to, že ostatní lidé chtějí mít alespoň přijatelné podmínky pro život dříve, či později narazí na odpor.
A to se stalo ODS.
27. 10. 2008 | 13:58

svedek napsal(a):

Kdo je Miroslav Dvořáček - svědecké prohlášení a osobní posudek.Množí se, bohužel, také výplody leninských "užitečných idiotů", nasazených ve všech odvětvích sdělovacích prostředků, v nichž je můj přítel Miroslav Dvořáček hrubě urážen. K tomu nemůžu mlčet. Prohlašuji, že MIROSLAVA DVOŘÁČKA, plk. let. v.v., znám 61 roků, od 1. října 1947.
http://jirivanek.bigbloger....
27. 10. 2008 | 14:06

JC napsal(a):

V.Kamaryt,
Hmm, dějina lidstva na dvou stranách A4 a v červených deskách.
Zkuste to příteli vydat knižně.
27. 10. 2008 | 15:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se zdejšími pravidly (viz Kodex diskutujících).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 10. 2008 | 16:21

V. Kamaryt napsal(a):

Vážený JC. Já mám odvahu se podepsat celým jménem. Ale chcete tvrdit, že to, co jsem napsal není pravda?
27. 10. 2008 | 16:47

bigjirka napsal(a):

Vážený pane Kamaryte, myslím že píšete kraviny.
27. 10. 2008 | 18:39

JC napsal(a):

V.Kamaryt,
Vážený V.Kamaryte.Vaše odvaha sděli své jméno tam, kde se to nevyžaduje je obdivuhodná. Takových hrdinů je na diskusích asi 5%.Nemá to ovšem nic do činěnní s tím co píšete.To co jste napsal je možná ta Vaše pravda. Já mám pravdu úplně jinou.
S pozdravem
J.Cvrček
27. 10. 2008 | 21:30

fufík napsal(a):

Vážený pane, velmi rád bych Vám připoměl, že v této republice žijí lidé kteří dosud neztratili paměť a dokonce si pamatují rok 1968 kdy jim bylo 20 a velmi přesně si události a zejména kdo je kdo pamatují
28. 10. 2008 | 09:35

bigjirka napsal(a):

hned to budí zvědavost, co to bylo za text. tentokrát xakru snad ani nebyl můj
28. 10. 2008 | 22:42

V. Kamaryt napsal(a):

J. Cvrček
Omlouvám se, za zpoždění s reakcí. Netvrdím, že ta moje pravda je jediná správná. Spíše dávám námět na zamyšlení a při tom vycházím z tohoto Aristotelova poznatku: "Poučovati někoho, jest vésti ho, aby poznal podstatu věci, avšak té nemůže znáti, nezná-li její příčiny, takže poučování jest potom vykládání o příčinách věcí. …… Kdo pochopí a zná příčinu, snadno porozumí následkům. Ovšem sledujeme-li přírodu, jest postup obrácený: dány jsou následky (jednotliviny) a příčin (zákonů) nutno teprve hledat. Ale nikdo nemůže říci, že jednotliviny dokonale zná, dokud nezná jasně jejich příčiny."
Člověk a jeho společnost je součást přírody. Takové události, jako vystupování Mistra Jana a Husitské povstání, Názory K. Marxe a Říjnová revoluce v Rusku nebo Hitlerův Můj boj a události ovlivněné tímto názorem jsou, alespoň podle mne, následky.
Z toho pak vyplývá, že pokud nepochopíme jejich příčiny, pak je nepochopíme vůbec. A kde hledat příčiny? Já je hledám v konkrétních podmínkách života člověka, protože člověk byl stvořen proto, aby žil (aby byl). A je jedno, kdo ho stvořil, zda příroda nebo Hospodin.
Od jisté doby se však člověk (lépe někteří lidé) snaží o to, aby měli. Snaží se o to víc, než o to, aby byli. Důvod je prostý. Potřebu být mají zajištěnou bez nesnází a proto se nemusí nijak zvlášť snažit o to, aby si ji zajistili. Proto se zaměřují na uspokojení touhy mít.
Lidské dějiny tak můžeme vyjádřit ještě stručněji. Z počátku jsou dějiny lidstva dějinami boje o naplnění potřeby být. Od jistého okamžiku jsou pak dějiny lidstva dějinami boje o uspokojení touhy mít. Jen občas se do toho zamíchá i potřeba zajistit si podmínky pro přežití.
Opakuji. Netvrdím, že mám pravdu. Jen se snažím o to, aby o mých závěrech někdo přemýšlel.
29. 10. 2008 | 09:32

SuP napsal(a):

V. Kamaryt -
Vážený pane, vy byste mi možná mohl odpovědět na otázku, Proč je v populaci tolik lidí, kteří pláčou nad tím, že ti druzí začali mít větší snahu něco mít, než jenom být.
Jak se vyrovnáte se skutečností, že lidé, kteří chtějí jen být, nevyprodukují ani tolik, aby to pro jejich bytí stačilo? Používají dotovanou dopravu, dotované zdravotnictví a kdoví co ještě, to není podstatné. A nebýt těch, co se snaží být i mít, skončili bychom za pár tisíc let zase v jeskyních, ale s dobrým pocitem, že jsme si nezadali s hamižnostá.
Nevím, já nevidím ani správný směr v tom případě, jak píšete - zajistit si podmínky pro přežití. Kde je hranice mezi "z ruky do huby" a "mít"?
Životní způsob se vyvinul tak, že spoustu potřeb musíte nakupovat. (Tedy nejste-li Mamutík se synem Kopčemem). Při každém takovém nákupu musíte uspokojovat i část touhy prodávajícího "mít". Tudíž vždycky platíte o něco víc. Ale opravdu si myslíte, že řešením je přesvědčovat všechny ostatní, že mají všechno rozdávat? Nevím čím to je, ale nevidím důvod, proč by to dělali? Kde dělám chybu v úvaze?
29. 10. 2008 | 12:11

Pocestny napsal(a):

Supe, moc pána sociálkřesťana šetříte.
Zeptejte se ho na logiku následující teze.

Každý má touhu mít a každý má touhu být. Ten kdo dokáže být, nasledně může i mít, protože mění jest výsledkem jeho bytí.
Pak jsou tu ti, kteří ač materialisté, tvrdí, že majtek je balast, jsou to ti, kdo vyrostli po ubytovnách místo domovů, po jídelnách místo kuchyní, nejsou zvyklí nic mít, nechtějí se wstarat, vystačí si s tím gážistickým bytím, mít je pro ně balast při organizaci toho "našeho" společného vezdejšího.

Každý genius musí jíst, jíst musí i ten, kdo nic nemá, každá myšlenka, která je hodna pozornosti, má dnes své céčko v kroužku, co je cenné, to cenu má, ať je to záležitost duševní či materiální.

Člověk totiž dokáže velkým být, jen když z toho ostatní něco mohou mít.

Pane Kamarýt, co takhle malý ostrov na Lužnici??
Nedaleko Příběnic....
29. 10. 2008 | 16:11

V. Kamaryt napsal(a):

Vážení pánové.
V rámci možností daných tímto médiem není možné všechny závěry zdůvodnit.
Kromě toho. Reagujete na něco, co v mých příspěvcích není. Nikde se tam nedočtete např. to, že by všichni měli mít stejně a že by se nikdo neměl starat o to, co bude zítra. A nikde tam není ani napsáno, že by se lidé neměli snažit o nové a lepší.
Snaha mít něco nového, je základem pokroku lidstva.
Podle mne mi podsouváte svoji představu dvoupolového světa. Tzv. demokratů a komunistů a jejich vzájemného boje. Mne přitom stavíte do role komunisty, který se snaží za každou cenu brát těm, kteří se vlastní pílí a snahou domohli něčeho víc. To ale není pravda.
Zkuste o obsahu mých příspěvků více přenýšlet. První myšlenka nemusí být vždy správná.
29. 10. 2008 | 16:30

SuP napsal(a):

Pocestny -
že Vám je to jasné, jsem nepochyboval. Ale stejně bych to rád slyšel od Kamaryta. Poměrně často narážím na skutečnost, že filosof je filosofem proto, že neví, co si počít sám se sebou....
Škoda, že tady je ta diskuse už moc dlouhá, často se člověk nedočká odpovědi.
Mimochodem - vedle jste mi psal ("O vlastenectví"), že až budu mít děti.... O ně strach nemám, tam to vypadá dobře, leccos mají za sebou. Mámť i skoro 4 vnoučata...
29. 10. 2008 | 16:31

SuP napsal(a):

V. Kamaryt -
Ale prd! Nic Vám nepodsouvám. A Děkuji za odpověď. I mně se tu poměrně často stává, že na základě mé úvahy si diskutéři myslí, že jim něco nutím. Já se pak snažím přijít na to, proč si myslí, že jsem to myslel, jak jsem to nemyslel a proč nepochopil, jak jsem to myslel, když jsem to tak napsal.....
Já jen že (pokud si stojíte za svým názorem) zde prezentujete své teze tak, jakoby "chtít" něco "mít" bylo skoro nemravné. To není nic o levá/pravé, komouš/kapouš. Mě to od Vás prostě jenom zajímá.
29. 10. 2008 | 16:44

Pocestny napsal(a):

Já myslim ty mladý, ne vás, proboha....-)))
29. 10. 2008 | 22:25

V. Kamaryt napsal(a):

SuP

Chtít a mít.
Chtít a ani mít není v mém podání nic nemravného. Mým cílem není ani tak hodnotit lidské jednání, jako spíše hledat v něm příčiny a zdůvodnění toho, co se děje.
Pokud však mám stručně vysvětlit svůj pohled na člověka, pak to, co člověka viditelně odděluje od ostatní živé přírody je právě jeho neustálý nepokoj projevující se v hledání nového a ve snaze mít to nové. Otázkou je jen to, do jaké míry touha mít slouží pokroku lidstva a od kdy již lidstvo jako takové ohrožuje.
Jak jsem poukázal ve svém prvním příspěvku. V lidských dějinách lze najít několik shodných případů, z nichž se dá dovodit, že uspokojování touhy mít vyvolalo v určitých případech takový odpor těch, kteří měli ohroženu samu možnost žít (být), že vznikly různé sobory názorů, jejichž cílem sice bylo řešit neúnosné chování relativně malého počtu těch, kteří toužili mít. Výsledkem realizace těchto souborů názorů však bylo i daleko horší jednání, než bylo to, které vznik takových souborů názorů vyvolalo.
Nesnažím se o to, abych svými názory vyvolával rozpory a nenávist mezi lidmi. Chci právě opak. Po sametové revoluci se hodně mluvilo o vyrovnání se s minulostí. Podle mne se nelze s minulostí vyrovnat do té doby, dokud nedokážeme přistoupit na to, že se budeme na lidské dějiny dívat jako na objektivně daný fakt a nebudeme se je snažit „obarvovat“.
O. Weinberger napsal, že „zařazení idejí, životních forem a metod do světa nepřítele je zjevně na překážku možnosti, abychom se pro vlastní účely mohli učit ze zkušenosti lidí definovaných jako nepřátelé a těžili z toho. Orientace na nepřítele zabraňuje kritice chyb a omylů ve vlastních řadách. ……… Naproti tomu transcendovat myšlení přítel – nepřítel aktivuje proces učení a vede k rozvoji nových idejí. Bez svobodné kritiky není pokroku. Svobodná kritika se však nesnáší s pojmem přítel – nepřítel. ……… Věda a filosofické zkoumání vyžadují pohyblivost ducha: spíše postoje hledání, nežli přesvědčení, že vlastním konečné vědění. ……… Ten, kdo čestně hledá, se musí osvobodit od myšlení přítel – nepřítel.“
Pro svoji potřebu jsem si toto poznání doplnil konstatováním, že jedním ze způsobů jak výše uvedeného docílit je označování stejného lidského jednání stejnými výrazy.
Uvedu příklad. Soudní procesy v padesátých letech minulého století, jejichž symbolem se stala Dr. Horáková, jsou naprosto běžně označovány jako politické a jejich oběti, konkrétně Dr. Horáková, jako oběť justiční vraždy. Zeptáme-li se na to, za jaké jednání byla Dr. Horáková pronásledována, pak si musíme, alespoň podle mne, odpovědět, že Dr. Horáková byla pronásledována jen za to, že šířila názory, které ohrožovaly pozice tehdejších mocných. Odsouzeníhodné jednání mocných.
Jenže. Ježíš Kristus skončil na kříži a Mistr Jan Hus na hranici ze stejných důvodů jako Dr. Horáková. Oba šířili názory, které ohrožovaly pozice mocných jejich doby. Měli bychom tedy i jejich souzení označit za politické procesy a jejich smrt za justiční vraždu.
Je toto zjištění přijatelné pro současné mocné?
Pokud si připustíme, že výše uvedené je pravda, pak koho budeme moci označit jako na „padoucha a zlého člověka“?
Podíváme-li se však na lidské dějiny z tohoto pohledu, pak nám nezbude nic jiného, než konstatovat, že bohatí a mocní se v celých dějinách snaží umlčovat ty, kteří je svými názory ohrožují, za pomoci stejných metod. Jen toto svoje stejné jednání jinak nazývají a to jim umožňuje označovat stejné jednání jejich odpůrců za špatné a lidstvu škodlivé.
Opakuji znova. Nemluvím o bohatých a mocných jako takových. Mluvím jen o těch, kteří se snaží svoji touhu mít prosazovat způsobem, který ohrožuje možnost chudých a bezmocných být.
Chtít mít ano. Ale nezapomínat, že bez „nýmandů“ by ti „mimořádně schopní“ neměli o moc víc, než ti druzí.
30. 10. 2008 | 10:11

jirka napsal(a):

děkuji za článek, škoda, že mýtotvorci a glajchšaltovači minulosti (a skrze ní i přítomnosti) mají nesrovnatelně větší prostor a možnosti manipulace...ale i tak díky za vystižení některých skutečných problémů toho zprofanovaného "vyrovnávání se s minulostí"
30. 10. 2008 | 15:04

Horal napsal(a):

Pane docente,
Vaším textem mezi pravdivými fakty prosvítá lehký cynismus.
Omezím-li se na dobu normalizace, pak zde ze své zkušenosti postrádám:
- rozpuštění skauta
- opětovné vstupování do Pionýra, který se v osmašedesátém rozpadl - kvůli přijímačkám na střední školu
- učitele, kteří v osmašedesátém něco zastávali a pak začali (každý v různé míře) hovořit a jednat jinak
- ztrátu státního souhlasu dobrého faráře
- vstup do SSM a trapnou účast na schůzích a brigádách - kvůli přijímačkám na vysokou školu
- následné dlouholeté pasivní statování v této organizaci, protože vystoupit by přece bylo podezřelé
- ve školách všech stupňů memorování nesmyslů, které se stálým omíláním stávaly pravdou
- nejednu kvalitní zájemkyni o povolání učitelky, která kvůli náboženskému tmářství nesměla (nechybí nám dnes něco ve školství ?)
- postupně mizející knihy z knihoven v první polovině let sedmdesátých - mimo jiné ty o účastnících odboje, když teenager hledal vzory (slušná, ale vyselektovaná kultura let osmdesátých)
- na vysoké škole vyučujícího v nemilosti, který již učit nesměl, ale ještě mu bylo povoleno vědecky pracovat
- atmosféru strachu a povýšené bohorovné vystupování velkých straníků na některých pracovištích
- duchovní prázdnotu, ztrátu orientace
- uzavření se v úzkém okruhu přátel

Žít se v tom dalo, nacismus a 50.léta byly mnohem horší. Ale nenalhávejme si, že nás to nedeformovalo.
I já čekám novou lepší generaci, která nějak houfně nepřichází. Ale jednotlivci se objevují - 20 svobodných let k překonání dědictví 50 let nesvobodných nestačí.
31. 10. 2008 | 20:00

Robert R. Novotný napsal(a):

Dobrý den,
v mnoha ohledech lze s Vaším článkem souhlasit, ale… Jsem profesí historik, byť se zaměřením na raný novověk, je mi téměř 42 let. Díky nedobrému vztahu k tehdejšímu režimu jsem na vysoké škole mohl začít studovat až po roce 1989. Domnívám se, že zkušeností s předlistopadovým obdobím mám dost na to, abych je dokázal posoudit. Byť jako historik potvrzuji, že pokud možno objektivní pohled na naši minulost musí být podložený určitým odstupem; traduje se, že 50 let postačí. I proto jsem odborně zaměřený na 17. a 18. století, na ono „období temna“, jak je stále ještě v naší společnosti zvykem baroko nazývat.
Domnívám se, že ve Vašem článku nezazněl jeden důležitý argument. My všichni, ergo i naše děti a vnuci, v sobě neseme stigma hnědo-rudé minulosti nás i našich rodičů a prarodičů. Hnědo-rudé minulosti, se kterou jsme se zatím, bohužel, nedokázali vyrovnat. Což o to, nejedná se o žádný krátkodobý jev - v Německu vyrovnávání se s hnědou minulostí vrcholilo koncem 60. let. Ale obávám se, že jsme s žádným vyrovnáváním se („make a settlement“ či „ausgleichen“) zatím nejenom nezačali, ale ani není cítit jakoukoli vůli k tomuto aktu.
Sám pro tento stav používám pojmenování „socialismus v nás“. Jde samozřejmě o nedokonalý teminus technicus. Projevuje se prakticky v každé naší činnosti. Liknavost, nízká produktivita práce (a stále živé heslo, že „kdo nekrade, okrádá rodinu“), trvající přesvědčení, že většina statků patří všem, chybějící víra (kromě nového zbožštění peněz, tato nová denominace již několik let v naší společnosti dominuje), nedostatečné etické chování (jedno, zda k lidem či živé nebo neživé přírodě), zavírání očí před problémy (tzv. pštrosí přístup), neschopnost postarat se sami o sebe (vždyť se přece „stát postará“) atd. Přidejme do tohoto hrnce (logickou) krátkodobou paměť společnosti (je přirozené, že špatné zkušenosti jsou překryty těmi lepšími, stačí připomenout nejenom hospodské debaty o vojně), neochotu připustit, že i já jsem s bývalým režimem kolaboroval (někdo více, jiný méně, kdo je bez viny, ať hodí kamenem - ale těch pár jedinců mezi námi to nikdy neudělá) - stačila latentní tichá opozice typu „komunisté zneužívají moci, ale ve škole (v práci, na veřejnosti) o tom nemluv, mohli bychom mít problémy“, případně (ne)aktivní účast v prvomájovém průvodu (a končilo to frenetickým vytleskáváním hesla-popěvku: „Ať žije KSČ!“ třeba na stranických sjezdech, živě přenášených tehdejší televizí). Zkrátka neochota zamést si před vlastním prahem. Tu bohužel přenášíme i na naše děti, ty potom na naše vnuky, i když již v mnohem menší míře. Proto se mluví o minimálně dvou generacích, které ono výše zmíněné stigma v sobě ponesou (a to nejenom díky tomu, co slyší a vidí doma, ale také ve škole apod.).
Ano, blíží se devatenácté výročí Listopadu 1989. Ptám se tedy, kdy se začneme vyrovnávat s minulostí? Kolem sebe vidím pouze vzrůstající xenofobii (jedno, zda vůči cizincům, nemluvě o těch jinobarevných, nebo třeba Romům, přestože je samozřejmě chyba i na jejich straně). Každý z nás je, bohužel, rasista, jde pouze o to, abychom si tento svůj nedostatek včas uvědomili, jenom tak s ním budeme moci bojovat. Stačí si představit, že Vám dcera přivede představit svého vyvoleného, otevřou se dveře a - v nich stojí černoch (Rom apod.). Já osobně vím, že bych se zarazil - ale to je právě onen projev mého rasismu. Stydím se za něj, proto chci věřit, že na něj budu připravený.
Jako archivář v sudetském pohraničí jsem byl často s xenofobií naší společnosti konfrontován. Odsun (lépe vyhnání) Němců po druhé světové válce pochopím, až mi někdo vysvětlí, proč byli do transportu zařazeni mj. i oni tři duševně choří z Vítkovic v Krkonoších, a to jenom proto, že byli „němci“ (ano, důsledně psáno s malým „n“). Vyrovnávat se s naší minulostí začneme tehdy, až si sami přiznáme, že jsme režimu (režimům) přisluhovali již jenom tím, že jsme mlčeli při každodenním přihlížení bezpráví, páchaném na těch z nás (když pominu nás samé, na nichž ono bezpráví bylo samozřejmě pácháné - s naším souhlasem, ovšem - také), kteří se mu dokázali vzepřít. Ano, to je ona mlčící většina.
Je třeba, aby se čelem ke své (naší, Vaší) minulosti postavil každý z nás, politiky počínaje. Vůle k tomuto aktu však chybí.
Nebudu dále zatěžovat případné čtenáře, již tak jsem psal déle, než jsem zamýšlel. Stejně jsem nepojmenoval vše, co jsem chtěl.
Robert R. Novotný
01. 11. 2008 | 13:24

Václav napsal(a):

Většinou se do debat podobného stylu raději nezapojuji Raději mluvím s živými lidmi. Tentokrát mi to nedá. Někdy v září 1989 jsme dokončovali stavbu našeho domu a dělali fasádu. Dělala to parta melouchářů - jak jinak. (Mimochodem, ti zedníci kteří u nás dělají teď se od těch totalitních nijak neliší.) Když jsme skončili, pojedli, dali nějaké pivko i slivovici otevřeli, tak náš tehdy sedmnáctiletý syn přinesl kytaru a začal hrát (mimo jiných) i písničky Karla Kryla. Vtom si mě jeden z přítomných vzal stranou a zeptal se: "Ty necháš svého kluka hrát krylovky?!" Řekl jsem něco v tom smyslu, proč by jako neměl. Další pokračování toho je někdy v druhé polovině listopadu 1989 kdy jsem se dozvěděl, že tenhle ochránce ideologie se stal v jeho vesnici mluvčím OF. Nyní je učitelem na odborné škole. Jak říká jeden můj kamarád. Toho bych se nedotkl ani hráběma!

Tím chci jen říci, že ona známá křivka normálního rozdělení platí i v lidské populaci. Procento těch mravných a odvážných i těch zbabělých a křivých je stále stejné. Kulisy se mění. Herecké obsazení zůstává. Kdo udával za protektorátu, udával jistě i za komunistů a pokud je živ a zdráv udává i teď. To není věc ideologie, ale charakterová vlastnost! Mimo jiné i proto každý nový režim existující síť těchto lidí převezme.

Proto bych chtěl autorovi poděkovat za bystrý pohled do naší minulosti. Rozdávat nálepky je snadné za každého režimu. A tahání mrtvého lva za fousy není zrovna důkazem odvahy. A ten lev reálsocialismu je mrtvý už 19 let. Když někdo měl odvahu a kritizoval před listopadem, byl to pozůstatek buržoazního myšlení. Pokud někdo má odvahu a kritizuje chyby které děláme dnes je to levičák a smutní po totalitě. Jak jednoduché!

Tak, tím končím, beru koště a jdu zametat před vlastní práh.
02. 11. 2008 | 00:09

Ferdinant napsal(a):

Proč p.Havel taky jednou nenapíše jak se mu vedlo na Borech jako prominentnímu vězni(pravdu). Proto že kdyby napsal a řekl pravdu tak by nic neznamenal.
02. 11. 2008 | 08:12

butula napsal(a):

vasek veskrnu se nam ukazuje ijako historik ? boze, je to skutecny genius !
03. 11. 2008 | 09:55

JFD napsal(a):

Moc děkuji. Mám ale obavu, že z toho postupného ustupování a naprosto lidského zapomínámí by se nám nakonec mohlo stát, že příští generace už bude vědět, že ten komunismus nebyl zas až tak špatný a že koneckonců ani ta demokracie není úplně ideální pro všechny. Já raději budu své děti dál strašit komunistou, který by jim mohl vzít rodiče a hračky. Pro jejich dobro...
14. 11. 2008 | 07:19

seo napsal(a):

On ten komunizmus není úplně špatný.(Já s ním nesouhlasím, ale pro někoho to může být dobrý systém.) Akorát se zaváděl špatně, konečný ideál je utopistický a i kdyby se to podařilo, tak by to vedlo ke konci lidské civilizace, protože by se zastavil veškerý přirozený pokrok. "Rychlost" nepřirozeného vývoje byla vidět ostatně i v celém socialistickém bloku a není náhoda, že na tom po revoluci byly západní státy o hodně lépe, než my (aspoň ekonomicky). Zavádět socializmus stylem, jakým se to dělo v československu je přinejmenším hloupost. Musí jít o přirozenou akceptaci společnosti. Jediné státy, které ten socializmus skutečně vybudovaly jsou švédsko a norsko. A to taky nemusí být na věčné časy.
09. 12. 2008 | 22:48

erik napsal(a):

POVEDšINOU ľUDí SA BOJí POVEDAť PRAVDU O SOCIALIZME.Ja to poviem tak ako som to videl ako chlapec.Neboli sme bohatí ale nato všetko sme boli šťastný. Bolo to tým že štát nám poskytol všetko čo sme k životu potrebovali. Staral sa o nás.V televízii boli krásne filmy a rozprávky ktoré smerovali k tomu aby človek bol dobrý a spravodlivý.Nepotrebovali sme nič vlastniť, ani dom ani chatu , byt nám dal štát, mali sme všetkočo sme potrebovali k životu, každý mal prácu , vzdelanie žili sme pekne , tak som to vnímal.
01. 03. 2009 | 15:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy