Událost roku: Marná voličská revoluce

29. 12. 2010 | 07:13
Přečteno 8862 krát
Politickou událostí roku 2010 v České republice je bezpochyby voličská revoluce, která vytrestala dvě největší strany celkovou ztrátou téměř 1,3 milionu voličů a vynesla do Poslanecké sněmovny dvě strany nové. Příčiny těchto změn v chování voličů byly už zevrubně analyzovány, méně se hovoří a píše o tom, co vlastně přinesly.

Jakkoliv první reakce na květnovou vzpouru voličů (která zahrnovala nejenom výše zmíněné změny v politickém systému, ale také příliv nových politiků s pomocí kroužkování) byly pozitivní, rychle se ukázalo, že v politické kultuře se toho změnilo jen málo. Navíc se ukázalo, že přinejmenším jedna ze dvou nových stran, Věci veřejné, je nedonošené dítě, které od voleb bojuje o politické přežití.

Pokud jde o politickou kulturu, hned po volbách převážil starý známý vzorec politického chování, v němž politici, a bohužel i mnohá média, interpretují volební výsledky zcela svévolně podle vlastních přání. Dozvěděli jsme se tak, že volby vyhrála „pravice“, které voliči prý dali neobyčejně „silný mandát“ v podobě většiny 118 hlasů pro ODS, TOP 09, a VV.

Pravicový program, který se začal na základě tohoto „silného mandátu“ rodit, ovšem měl jen málo společného s tím, co ve svém volebním programu slibovaly Věci veřejné. „Vítězství“ pravice se tak nezrodilo ve volbách, ale až po volbách.

Pravicový volební program, odpovídající víceméně koaličnímu programu po volbách, měly totiž jen TOP 09 a ODS, které společně získaly pouze 36 procent hlasů.

Zrada VV na voličích ovšem nespočívala jen v přijetí neoliberálního vládního programu, jejž bychom marně hledali v předvolebním programu strany, ale už v samotné skutečnosti, že strana, která postavila část svého volebního programu na boji s korupcí a tzv. politickými dinosaury, se hned po volbách bez váhání spojila ve vládní koalici s dinosaury z ODS a zároveň dovolila, aby byl boj s korupcí vládou odsunut až na druhé místo.

Voličská revoluce měla i další slabinu: pomohla k postům ve vládě i v Poslanecké sněmovně lidem, kteří neměli žádnou předchozí politickou zkušenost. Jak se rychle ukázalo, někteří z nich, včetně předsedy VV v pozici ministra vnitra, na své funkce nestačili, jiní se dostali do vleku politických šíbrů z ODS a zkušených politických turistů z TOP 09. Konkrétně se to projevilo na práci vlády, která se chovala místy chaoticky, místy amatérsky.

Součástí podivné interpretace volebních výsledků byla i skutečnost, že ODS – v pořadí až druhá strana ve volbách, navíc s největším úbytkem voličů – se nakonec postavila do čela vlády. Jinými slovy: politická strana, kterou voliči nejvíc vytrestali, nakonec stanula v čele nejsilnější vládní koalice v dějinách samostatné České republiky, přičemž tuto situaci interpretovala jako mandát pro pravicové reformy.

Ačkoliv uměle vytvořená „pravicová“ většina byla částí médií opěvována jako zdroj stability a „klidu k práci“, který jsme prý zatím nikdy neměli, rychle se ukázalo, že i stoosmnáctka může být velmi nestabilní, pokud se jeden z jejích členů hned po volbách začne kvůli zradě na svých voličích prudce propadat ve volební oblibě.

Navíc chaoticky pracující vláda nejen dokázala během krátkého času zcela rozmazat rozdíly mezi údajně nutnými reformami a údajně nutnými škrty, ale protože upozadila boj s korupcí, ztratila i potřebnou legitimitu pro zavádění reforem. Bylo totiž záhy zřejmé, že mluvit na jedné straně o potřebě utahování opasků a tolerovat na straně druhé nadále obrovskou systémovou korupci nejde jaksi dohromady.

Zejména ODS se ukázala být nepoučitelná. Shoda okolností, která ji vynesla po volbách do čela nejsilnější vládní většiny v dějinách země, překryla jak velikost volebního fiaska v květnu, tak důvody, které k němu vedly. Tedy skutečnost, že voliči měli už dost „kmotrů“ a systémové korupce, které si s ODS spojovali.

ODS vytěsnila květnovou porážku tak dokonale, že si nevzala ponaučení ani ze ztráty většiny větších radnic v komunálních volbách na podzim, jakož i ze ztráty senátní většiny. Zřejmě převážilo mínění, že velká vládní většina dává straně jistotu, že systémové loupení z veřejných prostředků může pokračovat, a pokud bude strana nakonec koaličními partnery dotlačena k přijetí protikorupčních opatření, její kmotrovská minulost bude před příštími volbami v roce 2014 zapomenuta.

Ukázalo se ovšem, že z volební porážky v květnu se nepoučila nejen ODS, ale ani část ČSSD, která v některých velkých městech, zejména v Praze, obětovala šanci očistit se od přežívajícího dědictví opoziční smlouvy i vlastních kmotrovských praktik, vidině mocenských kartelů s ODS.

To, že navzdory „voličské revoluci“ funguje většina věcí v české politice postaru, souvisí nepochybně se skutečností, že nitky politické moci v posledních letech stále více vedou do politického zákulisí, kde za ně tahají nejrůznější korupční bratrstva a mafiánské spolky. Koneckonců i úspěch hned dvou nových politických stran ve volbách byl do značné míry výsledkem rafinovaných marketinkových postupů a velkých peněz.

Korupční kauza na ministerstvu životního prostředí na konci roku ukázala, jak funguje celý systém. V tomto kontextu byla překvapivá jen proto, že se v zaběhnutém korupčním systému české politiky našel navzdory enormnímu osobnímu risku člověk ochotný na korupci ukázat.

Kauza také ukázala limity nových stran, a tím i další limity „voličské revoluce“. Představitelé TOP 09 kauzu přešli s tím, že stabilita koalice je důležitější než korupce.

Ministr financí za tuto stranu, který by měl být pobouřen tím, že někdo, jak se zdá, plánoval ukrást ze státního rozpočtu tři miliardy korun předražením zakázky na pražskou čističku odpadních vod, z nichž půl miliardy mělo odtéct do pokladny ODS, prohlásil, že šlo o vnitřní záležitost ODS.

VV naopak mohly ukázat, že to myslí s bojem proti korupci vážně, vlastně jim štěstěna přihrála neobyčejnou šanci postavit se na nohy. Chvíli to vypadalo, že se této šance chopí, ale nakonec vše prohospodařily v absurdní frašce, kterou v podobě tajné dohody zrežíroval prezident Klaus.

„Voličská revoluce“ tak víceméně skončila hned po své úvodní salvě v květnu a definitivně skonala s kauzou Drobil. Pro český politický systém je to ovšem velmi špatná zpráva. Znamená, že rostoucí tlak na změnu ve frustrované společnosti už se nemusí podařit příště usměrnit do koryta demokratického klání a politických institucí. Takováto zklamání dost často končí těžko kontrolovatelným nástupem ulice nebo antisystémových stran. Rok 2011 může být dost rušný.

Deník Referendum, 28.12.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

otokar napsal(a):

Jestli s tou pravdou nepřestanete,budou Vás muset upálit.Jinak nebude klid na práci.
29. 12. 2010 | 07:32

Drzá zrzka napsal(a):

To, že navzdory „sametové revoluci“ funguje většina věcí a lidí v České republice postaru, souvisí nepochybně se skutečností, že nitky moci stále vedou do zákulisí, kde za ně tahají nejrůznější korupční bratrstva a mafiánské spolky.
29. 12. 2010 | 07:35

Cech napsal(a):

Je velmi těžké pochopit proč čtyřkoalice bude fungovat pravděpodobně do konce svého VO.
Při pohledu jak bravurně zvládla vysvětlit nevysvětlitelné, to opravdu vypadá že ji nic nemůže překvapit.
Právě tato životaschopnost vedoucí strany je hybnou silou čtyřkoalice v roce 2011.Proto pro udržení životaschopnosti vedoucí strany není nějaká korupce podstatná.Mandát který čtyřkoalice používá ji slouží k prosazení deklarovaných i nedeklarovaných změn.Proto se nemusí ohlížet na nějaké drobnosti,které se ji občas připletou do cesty.
29. 12. 2010 | 07:38

Snílek napsal(a):

Tahle koala vytočila hodně lidí jak vidím ve svém okolí. Tomu nástupu ulice ale moc nevěřím. Češi pořád ještě umí rejt držkou v zemi.
29. 12. 2010 | 07:58

Luba napsal(a):

Cechu,
jakou čtyřkoalici máte na mysli?
To jste tam započítal i Hrad?
29. 12. 2010 | 07:58

Cech napsal(a):

To Luba
Použil jsem v současné době koalici reálně fungující.Bezesporu bude takto reálně fungovat i v roce 2011.
29. 12. 2010 | 08:03

Béda napsal(a):

p. Pehe vcelku souhlas.

Akorát VV bych po protlačení návrhu zákona na zachování akcií na doručitele, po tajné hradní "veřejné" dohodě a spojení se s Kalouskem nazval přiléhavěji Věci dinosauří NEveřejné.

Otázka nakonec: byla dle vás tzv. Sametová revoluce taky "těžko kontrolovaným nástupem ulice"?
29. 12. 2010 | 08:09

Karel Kubrt napsal(a):

Můj milý deníčku, ráno začlo rušně. Ve tři vstávat do práce, pak si přečíst otokarovo zamyšlení, že s mou normálností to nebude tak horké, pak pocity žabky z nové reklamy na žaludeční lék při pohledu na Peha, obrovské překvapení, že z tohoto politologa konečně vypadlo něco rozumného, nakonec návrat do starých kolejí, to jak jsem dočítal jeho poslední odstavec, kterým sám sebe vrátil do myšlenkového hnoje. Co mě ještě dnes čeká, můj milý deníčku?
29. 12. 2010 | 08:14

todi napsal(a):

Velmi střízlivá a velmi mrazivá analýza naší současnosti; bohužel nelze než souhlasit. To zas bude modrých plivanců na Vašem kabátě autore!
Jako občana a voliče mě uráží, když se se mnou jedná jako s někým, kdo ty rozpočtověschodkové miliardy v minulosti probendil a teď je na čase, aby je vracel. Aféry s tunelováním rozpočtových peněz na v resortech obrany, zdravotnictví, životního prostředí aj. jsou mimo pochybnost jen špičkami ledovců. Jejich aktéři a cíloví příjemci výnosů z nich dnes do děr v rozpočtu, které oni vykopali, přisypou také jen pár stokorun, stejně tak jako "babička Kučerová z Dolní Lhoty" ze své královské penze.
29. 12. 2010 | 08:17

Michal Macek napsal(a):

nesouhlas - jak to ze se nic nezmenilo?zmenilo - setri se,delaji se vsude audity,ministri rezignuji,korupce se potira - kazdy den je ve zpravach jak nekde musel odstoupit starosta jinde namestek....rek bych ze pomalu ale jiste se to meni a to je k vzteku ze pane Pehe? :D
29. 12. 2010 | 08:21

Béda napsal(a):

ještě dovětek,

v souvislosti s tzv. voličskou "revolucí" je zajímavé, že již poněkolikáté dal "nestranný" arbitr - prezident nepokrytě najevo jasné politické stranění. Za Topolánka po patových volbách do té doby pověřoval sobě sympatickou stranu povolebním jednáním až nakoupila dostatečný počet přeběhlíků, letos po ůrevolučních" volbách rovnou pověřil koaličním vyjednáváním sobě sympatickou stranu i když ve volbách skončila na druhém místě koaličním vyjednáváním.
Holt podivuhodné a neprobádané jsou ještě cesty demokracie.

PS: po krajských a obecních revolučních volbách se v médiích strhnul pogrom kvůli volebnímu "podvodu" při sestavování vedení magistrátu v Praze. Přitom ten podvod byl logickým důsledkem neschopnosti vítěze voleb v Praze TOP dohodnout se s poraženými na podmínkách sestavení koalice. TOP na rozdíl od ČSSD po parlamentních volbách dostla příležitost, jednala a nedojednala.

Je zajímavé, že v r. 2006 po volebním psaném podvodu ODS se Smlouvou s občanem v médiích žádný podobný pogrom nevzniknul.
29. 12. 2010 | 08:21

Jakeš napsal(a):

V ČR po nástupu Klause k moci byla systematicky pošlapávána morálka a právo pokrouceno k obrazu "jeho morálních" zásad. Jeho žáci a žáci žáků se rozlezli ve správě věcí veřejných a státní rozpočet chápou jako vlastní. Správa věcí veřejných = moje věci. Tento stav již slušností nelze napravit, napraví ho jen "SPRAVEDLIVÝ" vyzbrojen pořádnou brokovnicí a klackem na vyhánění všude nalezlé verbeže. Je 10 minut po 12. Žádný "demokratický princip" nic nezmůže.
29. 12. 2010 | 08:22

Tupelu napsal(a):

Pane Pehe, naprosto presny popis, neni prekvapive videt jak si ODS a TOP09 (kterym vladnou dinosauri) delaji s novackama z VV co chteji. Pritom mela tato strana nejvetsi sance pro dalsi volby, stacilo se jen drzet sveho programu a podporovat v PS vsechny protikorupcni zakony (jedno od koho, od ODS po KSCM), ktere by odpovidaly jejich programu a ucili se praci politika bez vladniho angazma. Vlada Necase ci Kalouska (oba v politice velmi velmi dlouho, Kalousek dokonce i pred revoluci) ma skoro nulovy protikorupcni potencial a diky tomu nebude penize pro tento stat ziskavat borenim penezovodu (jak se ukazuje strany z takto ukradnutych penez ziji), kterym tyto penize kradou korumpujici s korumpovanymi, ale bude je ziskavat skrty v socialni oblasti.
29. 12. 2010 | 08:22

Jana napsal(a):

Naprosto jasné a přesné , pane Pehe.Je to tak ! Hradní arbitr zametl korupční problém ODS pod koberec a jede se dál. Fraška s bojem proti korupci pokračuje. VV jsou se svojí rétorikou naprosto k smíchu a jsem přesvědčena, že jsou již dnes politickou mrtvolou.Předsedou vlády je slaboch, kterého vodí za ručičku jeho hradní guru.Kalousek nastrkuje do nepříjemných jednání svého dvorního šaška Gazdíka a předseda strany usne dokonce i při jednání o důvěře vladě.
29. 12. 2010 | 08:36

Béda napsal(a):

Tupelo,

ať již se vyškrtá jakékoliv množství peněz, koalice "odpovědných" pod vedením p. Kalouska ty peníze hbitě "antikorupčně" usměrní do těch správných soukromých kapes. A o to zřejmě Věcem NEveřejným od samého počátku šlo.

Nikoliv o principy - to by musely být jazýčkem na vahách vně koalice, ale o to být při finálním parcelování penězovodů.
Vždyť byla koncipována jako "středolevý" záchytný tým ODS a spolu s pravými TOP ultras sponzorována univerzálním sponzorem Bakalou.
29. 12. 2010 | 08:39

veverka napsal(a):

Žádná revoluce nebude.Češi jsou totiž známi tím,že si nechají velice rádi a s chutí srát na hlavu.A ještě pak těm co jim na tu hlavu serou tleskají a volí je znova.Buď přímo je,nebo jejich účelově založená béčka.Takže na nějakou revoluci zapomeňte,ta se sice odehraje,ale v úplně jiných zemích než v zaprděném ČEZku.Tady vládne modrá mafie a má pod kontrolou absolutně vše,včetně médií.Dovedete si představit co by se stalo třeba v Británii,kdyby tam chtěl ministr ukrást půl miliardy do stranické kasy toryů ?A to se jedná jen o špičku ledovce na kterou se náhodou přišlo.
29. 12. 2010 | 08:46

Vico napsal(a):

Já se těším na každý další autorův článek uvěřejněný na A.cz ani ne pro něj samý/ten si přečtu už předtím v Deníku Referendum/, ale na nepříčetné prskání narůstající obce Pehofobů.

Pracovitost autora a přesné trefy na modrá moudí modrých starosvazáků nevěstí ani pro rok 2011 nic dobrého.

Opakované obviňování pana Pehe od Pehofobů ze zločinu klausohryzectví, kleptohryzectví a ódeesohryzectví metamorfozovalo samé kritiky v prskající houfek křečků džungarských, kteří s hrozivě vyceněnými hlodáky se po hladkém skle terária škrabou ven, aby mohli autora kousnout, ale tlapičky jim po skle kloužou a tak padají zpět do pilin..

Tak, teď se jen tiše posadit...veselé divadlo začíná :-)
29. 12. 2010 | 08:49

Tupelo napsal(a):

@Jana: o jsou tu jeste vnitrostranicka referenda VV, ktera by melo vedeni strany vypisovat v dulezitych otazkach. Vedeni patrne nepovazovalo hlasovani o duvere vlade za dulezitou otazku (namitky v podobe nedostatku casu jsou usmevne, takove internetove hlasovani jde realizovat behem par hodin) ;).

@Beda: bohuzel se ukazuje ze plan nekterych lidi v ODS (viz jednani o vzniku TOP09 mezi Kalouskem a Topolankem a VV - puvodne snad prazsky projekt ODS), resp. lidi kteri stoji za ODS a kteri nemusi byt v politice aktivni vubec - jen si modeluji prostredi, ve kterem si budou nejlepe realizovat sve korupcni zisky (jinak receno zlodejny), ze tento plan byl uspesne splnen (na 110% ;)). Je mi docela lito casti volicu techto dvou stran (kteri v dobre vire volili 'zmenu',misto stare ODS) a stejne lito je mi nekterych jejich clenu, kteri mohli do techtop stran vstupovat v dobre vire. V nasem politickem prostredi to obcan veru nema jednoduche ;).
29. 12. 2010 | 08:49

Admirál napsal(a):

"Voličská revoluce měla i další slabinu: pomohla k postům ve vládě i v Poslanecké sněmovně lidem, kteří neměli žádnou předchozí politickou zkušenost."

Zde musím vyjádřit nesouhlas. Jedině nový lidé bez vazeb na zavedené struktury může provést změnu. Odhalit praktiky nezákonného financování pol. stran, ustřihnout penězovody, osvobodit policii od pol. tlaků poslat do tepláků všechny politiky a šíbry 20 let nazpátek padni, komu padni, odříznout rozhodování státu od vlivu zahraničních tajných služeb, to nemůže udělat "zkušený politik". To je práce pro politického novice, nebojím se říci revolucionáře. Pokud píšete o voličské revoluci, měla by vynést k moci revolucionáře.

Revolucionářem pan John zřejmě není a to je příčina jeho neúspěchu. Nikoli jeho scházející politická zkušenost.
29. 12. 2010 | 08:50

Admirál napsal(a):

Omluva: lidé jsou samozřejmě "noví"
29. 12. 2010 | 08:53

Karel Kubrt napsal(a):

veverko, kdybys pořádně četla výtvor pana poblitologa, zjistila bys, že se mu sice stav věcí veřejných (v pravém slova smyslu) příčí, ale že na skutečnou změnu nemá chuť, neb je sám ještě větší kadič na hlavu obyčejným, nevyzrálým lidem, než jsou reální politici.
29. 12. 2010 | 08:55

Béda napsal(a):

Tupelo,

tanečky VV kolem ideové konference, referend (které si sám sfalšuji) jsou po vstupu do "antikorupční" vlády a tajných jednáních, tajných akciích na doručitele pouze úsměvným divadlem pro publikum. (VV - res publicae)
29. 12. 2010 | 08:55

Béda napsal(a):

otázka:

jsou neoliberální bankovní oligarchické privatizace - sociálního systému: důchodů, zdravotnictví, vysokého školství... vývoz nadnárodního kapitálu do konkurenčních nákladových a daňových "rájů" systémové anebo antisystémové?
29. 12. 2010 | 09:07

Karel Kubrt napsal(a):

Vico, to není přesné, tedy u mne, že bych trpěl pehofóbií. Mně se chce prostě a jednoduše blejt vždy, když Pehe publikuje. Může si za to sám, dnešní článek by mohl mít klidně podtitul 'Aneb jak si Pehe močí do úst'.
Myslím to vážně, stačí sledovat Jeho myšlenkové pochody.
Snad Tě to pobaví, Vico.
29. 12. 2010 | 09:07

Bezsrandy napsal(a):

Marná voličská revoluce,co radíte ?
Pořádek bude,až budou potrestáni tuneláři,zloději,usekat ruce,nohy a hlavy všem viníkům a chodit do kostela modlit se za spásu lidstva !!!
29. 12. 2010 | 09:13

Tunel napsal(a):

Je příjemné si přečíst článek který "sedí". Děkuji p.Pehe
29. 12. 2010 | 09:17

Vico napsal(a):

Karel Kubrt : Pobavilo :-)
p.s.Jakýkoliv -fob si své fobie není vědom, neboť svou úchylku považuje za přirozený stav.

Velmi zábavný "prsk" je, že si Pehe "močí do úst", nebo, že je "kadič na hlavu obyčejným lidem".

Diagnóza : pehofobie kombinovaná s koprofilií.
29. 12. 2010 | 09:17

MirekS napsal(a):

Pane Pehe,
je obdivuhodné, jak jste se vším hned hotov (ne, že by Vaše analýzy postrádaly smyslu), ale kde máte protiváhu, která by vyplnila (potencionálně) uprázdněný "prostor". Zdá se, že Vy jí nejste.

MirekS
29. 12. 2010 | 09:18

Janeb napsal(a):

Pane Pehe,
opoměl jste i vládu pochválit za to, že v dosavadním termínu se ji podařilo splnit překvapujících 25% toho, co si předsevzala.
Mezi splněnými úkoly bylo dokonce i odložení zavedení elektronických vinět.
Takže hezky objektivně, pane Pehe!;-)
29. 12. 2010 | 09:20

Jedla napsal(a):

Považuji za vydařenou taškařici, že potřebujeme do nebe volající "aféru" Drobil, přesněji potřebujeme záznam mafiánského jednání ministra, potřebujeme na vlastní uši slyšet jeho výzvu ke zničení důkazů korupce a korupční nabídku vyšší funkce a vlivu výměnou za zničení důkazů a jakousi obskurní mafiánskou přísahu, abychom si vůbec povšimli, že vláda vzešlá z voleb kořeněných "kroužkovací revolucí" není vláda dobrá.
Drábkovy návrhy plošných platových škrtů v našich očích vůbec nekontrastují se současným problémem číslo 1., tj. exodu nemocničních lékařů? Zbláznili jsme se všichni? Copak není jasné, že podzimní pokus Drábka s Kalouskem škrtnout vysoce kvalifikovaným lidem od stolu až 40% tabulkového platu (průměr 10%, ale levý horní roh tabulky šel do plusu, proto vpravo a dole v tabulce byl propad čtyřicetiprocentní) celý lékařský stav radikalizoval? Zvlášť, když vidí, že Bc. Šnajdr dál úspěšně kope za české "zastoupení" nadnárodních farmaceutických gigantů a cenová regulace léků dál nefunguje, dál máme tytéž léky (a také přístroje) o desítky procent dražší než v Rakousku či Německu?
A problém číslo 2. - připravovaná penzijní reforma, to je jako OK? Diskuse vládních míst s námi skončila zveřejněným textem programového prohlášení vlády. Máme mlčet k těžko vypověditelnému závazku (o nás bez nás) dotovat po desítky let soukromé podnikání jiných, povinně, na vlastní riziko a pro cizí profit. Současně, kvůli vyvedení našich peněz ze systému penzí pro naše rodiče, budeme mít podstatně vyšší DPH, vyšší než například v Británii a dalších liberálních zemích anglosaské tradice, které na nepřímých daních stojí. Ale toto zvýšení daňového břemene (podvazující domácí spotřebu a tím naději na ekonomické oživení, naději na přibližování ke "starým" zemím EU; náš ekonomický růst, pokud bude jen "tažen" exportem do Německa, tedy bude závislý na cizí kupní síle a jejím vývoji, bude zlomkem vždy nižším než ten Německý a nůžky se budou dále zozevírat - tažený tahouna nepředjede) tedy toto neblahé zvýšení daňového břemene nevyrovnává saldo veřejných financí. Naopak, přispívá k dalšímu růstu dluhu, neboť penzijní fondy budou mít problém alokovat uměle, bezpracně získané miliardy do stagnující, škrty podvázané ekonomiky, a co nevyvezou, to nacpou do státních dluhopisů; budou "výhodně" tlačit na další dluhy veřejných rozpočtů. Stát přes ně v reálném čase vlastně prožene ty zvýšené daně, důchodci dostanou v nejlepším případě totéž co dnes, ale zřizovatelé fondů si připíší zisk a úroky. Přijde - li významná inflace (a mluvíme o desítkách let, kdy ty naše peníze mají být jen čísílky na účtech fondů, za tu dobu bude dvoj či trojciferná souhrnná inflace takřka jistě), budeme biti třikrát - poplatky za vedení účtů, inflací a navýšením daní. Takové je programové prohlášení této vlády. Alternativa samozřejmě existuje (viz doporučení Světové banky), ale nemá žádný veřejný prostor. Žádná diskuse, natožpak široká a "celospolečenská". Jen mediální masáž, propaganda doslova válečných rozměrů, jediný přípustný názor, když nesedí fakta, tím hůř pro fakta (viz vývoj porodnosti, překrucování demografie).
Přitom pravicová vláda v Maďarsku musela prakticky totožný neufinancovatelný "experiment" poněkud násilně zrušit, de fakto znovu znárodnit privatizované penzijní účty, což jí přinese nemalé výdaje budoucí (arbitráže), my se do tohoto šílenství hrneme bez široké diskuse v naději malých dětí, že to přece dělají "odborníci".
Šílené, kde je doktor Honzák a kde doktor Jarolímek, všichni potřebujeme Zyprexu velotab, trpíme všichni bludy ! Kalousek a odborník ! Na padáky, leda.

V ostatních resortech (justice, obrana, zahraničí) je to stejné, průmysl a obchod dělá obdobnou masáž ohledně energetické koncepce bez koncepce atd.

Toto je špatná, velmi špatná vláda. Vzešla z krožkovací revoluce a volby "nových" stran. Protože kroužkování čtyř od zadu byla zase jen zkratka, bezpracné rychlořešení, pokus o obejití zákonitostí, pokus o přečůrání světa, abychom nemuseli být sami aktivní. Nepřečůráme to, nikdo za nás nic neudělá, ani čtyři kandidáti od zadu ne.
29. 12. 2010 | 09:20

anti politik napsal(a):

Ale to my víme p. Pehe. To jsou obecně známá fakta. Ano souhlasím, ale co s tím? Možná se mýlím, ale jede v tom už tolik lidí, že dobrovolně se korupce nevzdají. Už to berou jako normu a běžnou věc k naplnění stranických pokladniček i kapes! Přesně kvůli takovému chování "údajně demokratických politiků" některé národy a i my Češi vyměnili demokracii za jiný režim! Vládou vlastně ti, kteří v demokracii jako takovou vůbec nevěří a je pro ně jen odrazovým můstkem do světa bez práce, bez finančních starostí a hlavně bez těch otravných občanů!! A jediné co je zajímá je udržení moci a tím i účast na dalších krádežích i po odchodu z politiky-viz. Langr! Já tedy nevím, ale dá se to demokracií vůbec ještě nazývat? Nejsme spíš stát oligarchických skupin schovávajících se za dem. názvy svých stran, kterým o nějaké blaho daňových pitomečků vůbec nejde?
29. 12. 2010 | 09:23

tata napsal(a):

pane Karel Kubrt

Vyte už ztoho prohlašení o zvratkach je jasny že ste čeho se odřikate.jedna pravda je že to je pohled levicoveho člověka stoho duvodu to z vidění pravicoveho ma určitě plno vad,kdyby ste ale nebyl sprostak a podle sveho vidění rozebral bod po bodu a nebyl zaslepeny tak zjistite,že ty věci co piše nejsou zvratky ale korektní nahled člověka s viděnym na druhem polu.

SKUSTE VYBRAT BODY a popište je posvem at hodime řeč co je zde na zvracení,jestli kromě zvracení a močení jste schopen taky přemyšlet
29. 12. 2010 | 09:28

egoist napsal(a):

Opět skvělý, skutečně analytický, nekonformní pohled na politiku. Přeji do nového roku pevné zdraví , silné nervy a samozřejmě hodně takto výborných článků.
29. 12. 2010 | 09:29

Vico napsal(a):

Jedla 09:20:48
Bravo
29. 12. 2010 | 09:49

JF napsal(a):

ano, souhlas

ps-balada for prezident:

Co se ráčí týkati oné ulice jakožto veřejného prosranství vhodne jest i ku praní velikého prádla ač mohlo by se jednati jen o povlíkačky našeho papá ;-) (pozn.: nebo samozřejmě i jeho a tedy zároveň i našich studentíků ;-).

Kauza Drobil jest a budiž toho dobrým příkladem - uvidížme kdy si lid vyžádá a bude ráčiti dopřáno i dalších.

Jakážto může být jiná vůle prostého lidu než čistého spodního prádla našeho hradního pána!!!

Třikrát něčí do něčeho salva!!!
Toť třikrát někomu někam lidu sprostého sláva!!!
29. 12. 2010 | 09:53

tata napsal(a):

panove a damy

Vite co je nejhorší že ČSSD ALE ZATIM NEPOCHOPILA A BOHUŽEL není zaruka,jistota že ona tyto prasarny vymití,ano když na ni něco prasklo většinou se stěmi lidmi rozloučila,přece jen ne taK okatě kašle na lidi myslym tim ve smyslu teto kauzi,byt to same v čssd už pan DROBIL BYL POSLAN K LEDU.ale ona se na těch prasarnach take podilela a podilí dal viz PRAHA,HULINSKY ,ABY TYTO OBROVSKE CHYBY SOUČASNE PRAVICE VYUŽILA,MUSELA BYse rozloučit stěma lidma v praze nekompromisně,hlavně po teto afeře jit do opozice v praze,dusledně vyšetřit jednaní první krajske v ustí,jestli tak neučinila,sice spravedlivě křičime na donebe volajicí lumparny,diletatismus v podaní současne vlady,kdy je jasné že je potřeba šetřit,a že nas to holt musí bolet ale vtomto podaní šetření to ztraci vyznam nebot se voda leje do hrnce bez dna,ale dokavad ČSSD NEPOCHOPÍ ŽE především ona musí ukazat sebereflexi,je to hezke a pravdive že za rohem ukazuje zloděje,ale kdo dohledne za ten roh vidí jak svoji ruku strka do cizi kapsy.

Protože pak ma plno slušnych pravičaku pravdu a co vy?,bud musí ztohoto popela povsta vpodaní slušnych lidí bez rozdilu pohledu nazoru něco co tento chlev vymete,a systemově se vymete zlořad,současna ČSSD JE SICE PRO LIDI MEHO POSTAVENÍ PŘIJATELNĚJŠÍ nikoliv ale řešení teto země,co stim nevym bohužel jak zde mnozí píší sme si sami zodpovědni ale jak komu mam dat hlas nikdo zde není?
29. 12. 2010 | 09:55

tata napsal(a):

ps,

Ano pan Pehe piše vystižně ale měl by burcovat,tepat silněji i druhou stranu,tak zasvěceně jak tu současnou vladu kde to mimochodem není nijak těžke,protože co předvadí je bohužel horší než sem zde psal při ruznych polemikach z lidmi jineho ražení
29. 12. 2010 | 10:00

Ja Pr napsal(a):

a to nás měli lidé jako John nebo Schwarzenberk bránit před fašizací ? téhle zkratce moc nerozumím - vždyť i nové strany jsou součástí divadla zvaného politika a to že nejspíš skončí tam co Unie svobody či Strana zelených na věci nic nemění.
29. 12. 2010 | 10:02

modrý edvard napsal(a):

to, co napsal tata: ČSSD v tom jede taky. A kdo to nevidí (nechce vidět), nikdy z korupčních klik nevybředne.
Možná je pro někoho důležitější, jestli pravá nebo levá, pro někoho, jestli Sparta nebo Slávie, pro mě jestli korupce jo nebo ne.
29. 12. 2010 | 10:03

dexx napsal(a):

Články pana Pehe jsou lepší a lepší.
Jaký to rozdíl s totálně zideologizovaným veřejným prostorem bez možnosti jakékoli diskuze, natož jiného názoru, jak nám ho servírují domácí ohlupovadla.

Jaký to rozdíl např. s článkem anglo-american "analytičky" o Iránu, jejíž článek se dopouští značných nepřesností a zjednodušení a plní pouze propagandistické zadání zaměstnavatelů. Ale, na rozdíl od článků pana Pehe, přes měsíc visí v sekci doporučených...
29. 12. 2010 | 10:12

mb napsal(a):

strana, která postavila část svého volebního programu na boji s korupcí a tzv. politickými dinosaury, se hned po volbách bez váhání spojila ve vládní koalici s dinosaury z ODS a zároveň dovolila, aby byl boj s korupcí vládou odsunut až na druhé místo.
29. 12. 2010 | 10:21

Ja Pr napsal(a):

ale co za úžasnou myšlenku v tom článku Pehe má ? jaká voličská revoluce - vždy´t to je stejný mediální mýtus jako jiné.
Lidé si jen normálně naběhli s pocitem blíže nedefinované změny (ble, ble) - a mají co chtěli: jen další deziluzi.
29. 12. 2010 | 10:21

mb napsal(a):

Zřejmě převážilo mínění, že velká vládní většina dává straně jistotu, že systémové loupení z veřejných prostředků může pokračovat, a pokud bude strana nakonec koaličními partnery dotlačena k přijetí protikorupčních opatření, její kmotrovská minulost bude před příštími volbami v roce 2014 zapomenuta.
29. 12. 2010 | 10:25

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, furt dokola aneb drobil stokrát jinak. Tak co bych se nepřidal, že.
Furt lepší jedna demokratická lapálie - a že takových ešče bude - než všeliké šťastné zítřky a vítězné únorky. Howgh mí rudí mi rozumějí.
Jinak pochopitelně díky za každé nové pehe...
Veselé krizování bude líp...
Obrázek veselý i když vlastně spíš neveselý...
http://media.novinky.cz/517/245171-top_foto1-fpwhi.jpg
29. 12. 2010 | 10:26

tata napsal(a):

pane wbgarden

bohužel to vaše stokrat jinak je jen zaslepeny kolovratek jen přesně vte dikcí co se točí v druhem polu,aniž si uvědomujete že přehližení je to samé vidět jen to špatné.
29. 12. 2010 | 10:34

Stařeček napsal(a):

čtařkoalice tu hlásá, že má silný mandát od voličstva k prosazení reforem. Jenom zapoměli na to, že slibovaly reformy ke zlepšení situace ve státě. Zatím co po volbách dělají vše pro ještě větší rozkrádání státu a zbídačování těch nejchudších.
29. 12. 2010 | 10:41

Stařeček napsal(a):

ach ta čeština, shoda podmětu s přísudkem atd.
29. 12. 2010 | 10:43

ehm napsal(a):

Jedla
Děkuji. Pehe pravdu jen ucmrndává, od vás jsme jí dostali plnou dávku.
29. 12. 2010 | 10:49

dexx napsal(a):

tato,
zásadní rozdíl mezi socdem a ODS, co se týče korupce jsou dva.
1.Lidé podléhají pokušením všude, ale bohatým privatizátorům a podnikatelům z ODS (volně slovy Drobila: "jsem tak bohatý, že nebudu přece krást pro 5 korun") nestojí za to, krást statisíce nebo miliony. Kradou stovky milionů nebo miliardy. Kam se hrabe strýc Vik s kufříkem přes mega na byt pro Stáňu. Nebo lidovec Čunek blahé paměti se svýma 2,5 mega za ušetřené stravenky apod... Čili - krádeže jedněch a druhých jsou řádově jinde. O tom, že Čunka se lidovci zbavili a Standy socdem taky, ani nemluvě. Kdežto Íčko, studenti z Plzně, Řebíček, ale i Drobil, Nečas apod jsou věrnými členy ODS dále.
2. Jak vyplývá z Michálkovy nahrávky, ten, kdo chce být budoucím předsedou ODS "musí straně sehnat peníze, aby jako ta strana mohla i v budoucnu existovat dál". Co to znamená? Že se jedná o vnitřní rituál ODS, patrně z dob Klausovy privatizace, kdy tehdejší předseda (dnes znám pod přezdívkou Tunel) zajistil, přes vděčné privatizátory (známi jsou pod pseudonymy Bácz a Sindha), peněz dost. Tedy i Nečas musel krást. Tedy je krádež v ODS zaběhlé pravidlo a nestačí někoho obětovat, protože chyba není jen v lidech, ale v systému. (Což také vysvětluje, proč ODS své zloděje kryje.)

Ale buďte v pohodě. Řešení se najde.

Protože ODS je mezi obyvatelstvem provařená, kvůli letošním volbám vznikly pomocné týmy ODS, tedy napravo TOP a nalevo VV. Bohužel se už stačily znemožnit za půl roku také.
Nicméně vývoj může být takový, že ultraneoliberální TOP, vedle které je ODS parta lidumilů, posílí na úkor ODS, protože ji budou volit lidé s těmito názory a bude za peníze vděčných nejbohatších daňových poplatníků preferována v domácích ohlupovadlech a Kalouskovy, Trautenbergovy a Bartákovy causy budou tabu, což stáhne k volbě další jednodušší lidi. VV, podle toho, co dosud předvedla, je stranou na jedno použití. Snad se jejímu duchovnímu otci Bártovi a dalším, stojícím v pozadí, podaří své podnikatelské cíle politicky podpořit za jediné volební období. Ale TOP vedle odvařené ODS nestačí velkokapitálu jako pojistka pro výhru "pravice" ve volbách. Privatizace školství, zdravotnictví a důchodových fondů nesmí být zvrácena, jako třeba v Maďarsku. Také musí být co nejvíc rovných daní, nízké daně pro nejbohatší a zajištěny vysoké zisky především bankovního sektoru. Příklad pravicové(!) vlády Maďarska varuje.

Takže zase vznikne subjekt levého středu, který nahradí dnešní VV. Zase tam budou "nové", ale mediálně známé tváře. Zase se bude snažit o očistu politiky. Zase bude mít, díky svým zřizovatelům (velkopodnikatelé jako Bakala apod.) peníze na sebereprezentaci v médiích, jako mávnutím kouzelného proutku budou mít všude přístup a její lidé budou vykreslováni jako ti jediní spravedliví, za dehonestrování opozice, která "je stejná" jako ODS a "nedává záruky" boje s korupcí.

Takže, nezoufejte. Vyberete si své spravedlivé, co vysmýčí tuhle špeluňku :-). Jen nesmíte být překvapen jako voliči VV nebo voliči Zelených ve volbách minulých, že jejich jazýček na vahách se dal do holportu s kmotry a se všemi lumpárnami svého silnějšího klonu drží basu...
29. 12. 2010 | 10:50

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, já spousty záležitostí jistě neuvědomuji si, drahý tato. Ale rozhodně nejsem zamrzle nájemným propagčíkem...
Jinak pochopitelně, co se zde děje není vůbec dobré, ale taky nic až tak extra. Zkuste nějakou literaturu na toto témátko, tak aspoň tisícovku let starou. Snad vám leccos dojde.
Ty blogerovy krokodýlky, jsou jenom o tom, že sockom tu konečně pomalu končí...
Tož tak před silvestrem...
Veselé krizování bude líp...
http://ru.warnet.ws/img4/172/pod/8.jpg
29. 12. 2010 | 10:55

DH napsal(a):

Drahý levicový intelektuále Pehe a ostatní naivkové,

dovolte, abych opravil Váš omyl v tom, že se snad konala nějaká voličská revoluce. O žádnou revoluci nešlo, vše proběhlo přesně dle plánu. Dnes už je to možné říci.

Skutečně hrozilo, že by se mohl stát premiérem ten podlý podrazák Paroubek. Vždyť ten člověk tomu co dělal a říkal snad i opravdu věřil! Něco takového si pustit k veslu, no to promiňte ...

NAŠTĚSTÍ, neumím si to vysvětlit jinak než jako vůli Prozřetelnosti nebo nějaké vyšší bytosti, je tento socanský exot tak hnusný a lidem odporný, že stačilo jen pár milionů a nenašli byste člověka, který by vám nepřiznal, že ho nenávidí.

Dokonce i kolega Pehe ho pomohl shodit z trůnu, na který se už sápal! Lepší důkaz o tom, kdo je Prozřetelnosti předurčen k vládnutí v této zemi a kdo ne, vám už dát nemohu.

Korupce na MŽP? O žádnou samozřejmě nejde, nikdy jsem žádnou neviděl a žádnou nevidím. Všechno jsou to jen pomluvy a kecy.

Jestli máte důkazy, je vaši povinností upozornit na ně orgány činné v trestním řízení. Pokud ne, držte laskavě hubu a nepřekážejte schopným lidem ve vytváření přirozeně spravedlivé podoby naší vlasti.
29. 12. 2010 | 11:04

Ikena napsal(a):

Osobne jsem zvedav, co name k tematu vyjevi nas milovany Jarpor.
Kdo se vsadi, jaky ze bude vysledek? Tipuji 100:1 na obhajobu Drobila, Necase, Klause a potazmo cele ODS.
29. 12. 2010 | 11:10

Janeb napsal(a):

Milí diskutující,
naše komentáře si nemohou klást vyšší ambice-ani teď, ani v budoucnu- , než ulevit vlastní duši.

Důkazem toho je sama existence svobody tisku.

No alespoň něco.
29. 12. 2010 | 11:13

dexx napsal(a):

co se týče Lidovců, volby předsedy ukázaly, že vliv ve straně na úkor starších křesťanů, získal dorost, který byl v roce 89 dětmi. Dnešní lidovecký předseda a naprostá většina lidoveckého dorostu prošli mládežnickými konzervativními organizacemi jako Mladí konzervativci(Hitlerjugend ODS) apod. a ideově jsou blízcí Semínovi, Jochovi a OI. Z tradiční křes´tanské morálky a zásad nemají mnoho nebo možná taky nic.

Pokud je lidi zvolí a dostanou se do parlamentu, nebude to Luxova "klidná síla", nebude to umírněná středolevá strana se zájmem o obyčejné lidi. Bude to přirozený koaliční partner TOP a ODS. Sehrají stejnou roli jako Bursíkovi (a Liškovi)Zelení nebo Bártovy VV a nebude jediné lumpárny modrých kmotrů, kterou by nepodpořili.

Je dokonce možné, že vzhledem napsanému výše Lidovce podpoří před volbami velkokapitál a umožní jim vstup do masmédií. Po zprofanování VV bude riziko vytvořit další "levostředový" klon ODS. Sázka na neoliberální modré "Lidovce" by mohla toto riziko obejít...

mb napsal(a):
Zřejmě převážilo mínění, že velká vládní většina dává straně jistotu, že systémové loupení z veřejných prostředků může pokračovat, a pokud bude strana nakonec koaličními partnery dotlačena k přijetí protikorupčních opatření, její kmotrovská minulost bude před příštími volbami v roce 2014 zapomenuta.

------------------------
To, že Klaus se svou ODS kradli tolik a nastavená pravidla využívali ke krádežím (tunellingu) další, padaly banky, střadatelé přicházeli o své peníze, neplatily se daně, privatizující vypláceli procenta lehko nabytého majetku privatizátorům, aby ho pak obratem za hubičku prodali nadnárodnímu kapitálu a že koncem II poloviny 90 let kmotři z ODS v čele s Papá Tunelem (ČR se v té době proslavila ve světě zmezinárodnělým slovem "tuneling" - to je jediná věc, kdy jsme díly Tuneldědkovi předběhli Ameriku, oni své banky vytunelovali s desetiletým zpožděním) krádežemi a diletantskou ekonomickou politikou málem konomicky položili stát, o tom dnes v TV nic nevidíme a v tisku nic nečteme. Propaganda se spoléhá na krátkou paměť. A lidi volí ODS. Kdyby ODS nedržela pozice v TV a tisk jí nebyl nakloněn (peníze z privatizace na korupci a hájení zájmů velkokapitálu), ODS by zašla na úbytě hlasů. Mediální masáž opravdu udělá své.
29. 12. 2010 | 11:23

silspok napsal(a):

Tesim se na novorocni projev pana Profesora ... to bude exemplarni vysmech do xichtu ...
29. 12. 2010 | 11:31

Gerd napsal(a):

Pane Pehe,
volby proběhly demokraticky. Že se po volbách zvolené parlamentní strany voličům vysmály, je sice zřejmé už dlouho, ale další šanci na změnu máme až za 4 roky. Tak nám nezbývá než vyčkat a pak nevolit nikoho z těch, kdo už jednou v parlamentu byli. Zejména ne ODS, ČSSD, TOP 09, KSČM, VV ani Stranu Zelených. Chce to nové tváře, nové strany a nové programy.
29. 12. 2010 | 11:45

Schade napsal(a):

Vážený pane Macku, Váš optimismus akceptuji. Nicméně se bojím, že potírání zlodějen začne a skončí právě jen u těch starostů. Máte nepochybně pravdu, začít se někde musí. A Vámi zmiňované audity. Co jste vyčetl z mediálních výstupů ? Vondra audituje prodeje nemovitostí, nájmy, údržbu, a dále ? Letadla, obrněné transportéry, minomety a další ? Zde leží miliardy, prostě a jednoduše, někdo se dobře pakoval. Obdobná situace je na dopravě, ve zdravotnictví, v lékové oblasti, v nákupu investičních celků kdekoliv. Odhalili jsme několik regionálních politiků, starostů. Pan Drobil nepovažuje za žádoucí , aby odevzdal svůj poslanecký mandát voličům, kteří mu ve volbách dali důvěru. Jako ministr skončil, jako poslanec bude politické dění ovlivňovat i nadále. Přitom důvěru definitivně ztratil. A v tomto punktu je vcelku lhostejné, zda se používá verbální ekvilibristika typu, jde o selhání jedince, nejde o selhání systémů, někdo si vymýšlel, fabuloval apod. Jsem proto poněkud skeptický. Dinosaury ve věku 20-ti let těžko změníte. A že jich v politice máme.
Hezký den
29. 12. 2010 | 12:03

hovorka11 napsal(a):

Jiří Pehe:
Současný systém neumožňuje demokratické volby.
Za 20 let se dokázal přetvořit na mnohastupňový korupční a rozkrádačský systém za pomoci legislativní činnosti poslanců. Je navíc jištěn z hradu bojem proti "policejnímu státu".
I kdyby tam kultivátor tohoto prostředí Klaus nebyl, tak ke změně už nedojde. Vazby korupce a zločinnosti jsou tak pevné, že každý Michálek okamžitě čelí tlaku na odstranění ze všech stran. Nelze, aby tito lidé, kteří chtějí skoncovat s korupcí si dokázali udržet místo trvale (není jich tak málo), ale vůně mnohamiliónových dárků, kterými vyřeší nový dům, nebo zabezpečení "do důchodu" je v obrovské nerovnosti při problémech vedoucími až k vyhození z místa z důvodu "nespolehlivosti a problémovému chování" -ve skutečnosti z důvodu neúplatnosti. Policie je "mimo hru" a pod kontrolou, takže úplatkářství je beztrestné. Takoví lidé končí v zodpovědných funkcích a jdou od válu...
Současné strany jsou z tohoto důvodu nereformovatelné.
-------------
Bohužel i VV kterou jsem volil se stala zkorumpovanou v rekordně krátké době. Tvář Radka Jóna považuji za úděsný obrázek změny vzhledu osoby z domělého bojovníka proti korupci za přeměnu "v jednom dni" na zastánce korupce a potlačování demokratických práv občanů v ČR. Odmítáním informací o zákulisních totalistických jednáních s prezidentem o jejichž obsahu nesmíme vědět pro účel zachování současného stavu bez nutného očištění a předání kauzy "Nečes" policii (odvádění peněz ze státního fondu)je jasným a neokecatelným důkazem !!!

Závěr:
Jsou dvě možnosti změny opřené o historii a shodují se s tím, co píšete:

a)nástup silné osoby, schopné provést změnu se všemi důsledky

b)nechat vývoj tak jak je. Zbytečně nebojovat proti korupci bez evidentní podpory zdola (zatím mimo tlachání nic nevidím) a nechat dojet tento stav do konce (podpora Václava Klause je okolo 70%, takže korupce a zločinnost není vnímána jako velký problém).
Při tomto způsobu rozkrádání(navíc plánováno přes soukromé penzijní fondy a vytvářením nekonkurenčního prostředí mezi bankami v ČR - dotováno z ČNB) nemusí tento stav dlouho trvat. Dokud nepadnou lidé kteří vytvářejí hodnoty a kteří nemyslí do spirály neřešitelného dluhu, který nezavinili tak bude tento stav nadále pokračovat. Revoluce "hrubého sametu" je v tomto případě nezbytná. Jinak skončínme v evidentně totalitním režimu s feudálními prvky.

PS:
Je zajímavé, jak se v ČR rozpadá díky korupci konkurenční prostředí.
29. 12. 2010 | 12:04

Otec školastik napsal(a):

Až lidu českému dojde trpělivost a začne tu opět defenestrace a páni radní se začnou vyhazovat z oken ,pak teprve začne NOVA REVOLUCE v čechách.
29. 12. 2010 | 12:10

Michal Macek napsal(a):

hovorka11

vy ste volil VV?okamzite si sam vrazte facku! :D
29. 12. 2010 | 12:14

hoven napsal(a):

já bych řekl, že strana zelených se srovnání s VV je ultralevice. soudruhu pehe, kde si byl se svymi udernými články, když se zelení nechali uplatit 4 ministerskýma křeslama (navzdory jejich volebnímu výsledku 5%) a vstoupili do pravicové vlády, která se držela nad vodou jenom za cenu dvou zaplacených socanů??????......aha, ja zapoměl , s tou vládou nesouhlasil klaus, takže to se mohlo......
29. 12. 2010 | 12:46

lujjza napsal(a):

to Hovorka11

Pane Hovorka11, já nevěřím, že podpora V. Klause je 70% - myslím, že je to jen zbožné přání a součást mediální masáže. Vzpomeňte si, kdy byl tento "výsledek" zveřejněn.... a je to jasné.
29. 12. 2010 | 13:11

hovorka11 napsal(a):

Michal Macek:
Poslechl jsem, vrazil jsem si jednu, že jsem neměl dost indicií o Johnovi.
A Vy si nechcete za tu svou taky vrazit ?
Koho jste volil ODS, ČSSD ?
Kdyby to řešili facky, tak by jsme byli snad všichni "do modra".

lujjza:
Jás i myslím to samé. Média u nás dost manipulují.
Podporu Klause vidím u lidí, kteří se nezajímají o politiku, tak jen slyší heslovitou kritiku od Klause bez znalosti jeho konkrétního jednání.
Druhá část jeho přívrženců je z řad prodejců finančních produktů a části podnikatelů (ti už začínají ale víc chápat, že zapouzdření korupce jde i proti nim).
29. 12. 2010 | 13:21

Hugo napsal(a):

Jako ateista se budu modlit k bohu za to aby co nejdříve padla tato vláda a s ní i soudruh čestný předseda a zakládající člen ODS Pan Klaus nejvyšší. A tomu aby byla vyměřena ta nejnižší penze. a né jako vecovi Veškrnovi.
29. 12. 2010 | 13:23

Al Jouda napsal(a):

Jít na Hrad byla VV osudová chyba. Radek John měl pozvání odmítnout s tím, že prezident je dle Ústavy apolitická osobnost a že si problém musí vyřešit vláda sama. To by byla bomba, která by mu vynesla zpět jeho křeslo nejpopulárnějšího politika! Nyní už to zazdil a s VV je konec. Já už je také volit nebudu :)))))
29. 12. 2010 | 13:39

Michal Macek napsal(a):

hovoraka11:

ja volil stranu zelenych - kdyby vy taky tak sme dnes jinde!
29. 12. 2010 | 13:41

lujjza napsal(a):

Hovorka11

S těmi podnikateli budete mít nejspíš pravdu - někde jsem četla nebo slyšela, že se podnikatelé chystají někdy v lednu demonstrovat - nevíte o tom něco? Předpokládám, že by to mohli být právě ti, kteří už pochopili...
Teda že se tak ptám před svátkama:-)
29. 12. 2010 | 13:52

hovorka11 napsal(a):

lujjza:
Nevěděl jsem, ale hned se to najde:
http://www.denik.cz/z_domova/podnikatele-chystaji-demonstraci-proti-korupci.html

Michal Macek:,
Těm jsem pomohl se chytit a už bych to víckrát neudělal. Z nich byl ještě snesitelný Ondřej Liška, ale v případě úspěchu by zase Bursík s Kačenkou nastoupil (taky jsem je předtím volil a taky to k ničemu nebylo)
29. 12. 2010 | 14:00

Dan napsal(a):

Nane Pehe, díky za výstižnou analýzu a velmi pravděpodobnou predikci dalšího vývoje na naší hnusem zaplavení politické scéně.
29. 12. 2010 | 14:31

VL napsal(a):

Myslím, že po novém roce začne být u nás pěkně horku. Zruší se část regulovaného nájemného, sníží platy ve veřejném sektoru, zpřísní podpory v nezaměstnanosti, zdraží energie, stoupne DPH a mnoho dalšího. Do toho všeho výpovědi lékařů. Ale vláda vydrží. Musí nejdříve naplnit účel svého bytí a tím je rozkradení penzí a zdravotnictví. Až budou schváleny "reformní zákony" v těchto oblastech a zloději se ubezpečí, že už nebude možné vrátit věci zpět, pak bude moci vláda bolševiků ODSTOPVV padnout. A také se tak stane. Odhaduji to na druhou polovinu roku 2012.
29. 12. 2010 | 14:33

Béda napsal(a):

Otázky, na které se mi nepodařilo zjistit odpověď:

- byla tzv. Sametová revoluce "nástupem ulice" před jakým varuje p. Pehe?
- je neoliberalismus (u nás reprezentovaný především Kalouskovou a Schwarzenberg-Bakalovou TOP 09) filosofií "antisystémových" stran o kterých mluví pan Pehe?
29. 12. 2010 | 14:53

jo napsal(a):

Super!
29. 12. 2010 | 14:58

Dalimír napsal(a):

Dobrý den dámy a pánové ! Můj názor je pokračovat v revoluci alespon touhle formou psaní a otvírat všem lidem oči ! Pan Pehe dělá dobře že takhle píše , myslím že mu to bude v budoucnu přičteno k dobru ! S počátku mi sice vadodilo že se dost navážel do Klauze ale ted si myslím že měl recht ! Zná ho určitě lépe nežli já ! Ted se ten náš prez. opravdu projevil v pravém světle ! On se bude vždy snažit aby ta jeho prohnilá ODS i s Íčkem mungovala i nadále a to bude pro chudý lid u nás pohroma ! Jeho pohrobci nám to ještě osladí ! Nejlépe by bylo rozehnat vládu v Praze úplně , takový šíbry jak je Kalousek nepotřebujeme ! At si táhnou všichni do svých redionů dělat tam pořádek ! Mi všichni ústřední vládu nepotřebujeme , bude to fungovat i bes strakovky a myslím si že i bez toho hradu by to šlo ,pokud tam budou takoví vykukové jak je náš součastný prezident ! Dámy a pánové posledními volbami to nekončí , nevzdáme to a když nemáme zbraně tak budem bojovat alespon formou jak pan Pehe ! Psát a psát aby se všem lidem a hlavně v Praze již konečně rozsvítilo v hlavách ! Zdravím Dalimír.
29. 12. 2010 | 15:25

re napsal(a):

Tak honem modří svazáčkové po modré do... a hlavně ten Pehe to je takoveeej strašnej bolševik, asi jako vy před 89tim, co ? :)
29. 12. 2010 | 15:39

Raí napsal(a):

Něco podobného jsme byli svědky např. v době premiérování V.K. Stačí si počíst vystoupení Jana Rumla na kongresu ODS s Poděbradech v roce 1997(13.-14. 12. 1997). Ačkoliv Ruml poukázal na zářijové zasedání grémia ODS, téhož roku, kde se projednávalo přesunutí podpisového práva na existujícím zahraničním kontě. Později byla existence konta vždy zásadně popírána. Ruml označil počínání ODS za lživé a ze strany vystoupil. Nepoučitelná ODS se stejně jako dnes, snažila dělat, že se nic nestalo, což bude zřejmě genetická záležitost ODS a jejího otce zakladatele.
29. 12. 2010 | 15:56

seman napsal(a):

Diskuze jsou stále ostřejší. Přesně z takého střetu došlo k Sbrsko-chorvatské válce. V roce 2011 tomu asi bude stejně. 60 let bez války je ohromně dlouhá doba. Já přiznávám, že půjdu s těmi možná špatnějšemi ale hohatšími. Mám obavu, že to bude kruté pro všechny!
29. 12. 2010 | 16:10

Yossarian napsal(a):

Dobře jsem se pobavil modrými politruky, kteří bryskně znovuodhalili p. Pehe jako bolšána, kryptokomunistu nebo socana.

A teď k věci: vážení, uvědomte si, že volbou "nových stran" naprosto nic nevyřešíte. Maximálně nahradíte jedny "kamarády" jinými. Je to o to horší, že mafiáni budou pro uplacení "nových tváří" potřebovat více prostředků, a tudíž bude míra "plýtvání" ještě vyšší.

Daleko důležitější je KONTROLA politiků. Všimněte si, jak musel i Nečas zařadit zpátečku, nejprve se snažil Drobila podržet, aby byl médii a občany nakonec ve vlastním sebezáchovném zájmu donucen jej vykopnout.

A to je cesta. Kroužkujte ve volitelných stranách, ještě dvoje, troje volby, a naši politici to pochopí, že ten, kdo se ušpiní, už na veřejnou funci nemá šanci. Zase tak velcí kreténi ti naši politici nejsou. Občané, buďte chováním pragmatici, nikoli idealisté. Váš idealismus z toho bude profitovat. Íčko a Téčko už jsou pryč a podobných šibalů je třeba se zbavit, jedno v jaké jsou straně.
29. 12. 2010 | 16:19

Kritik napsal(a):

Nejhorší na současném stavu je to, že tu není politická síla, která by současný korupční a mafiánský systém dokázala zvrátit. Dokonce klasická levice, která by se měla již podle své historické podstaty bránit proti potlačování práv mafiánskými strukturami a bránit veřejnost proti rozkrádání veřejného majetku a privatizaci veřejného prostoru, tak ta se přizpůsobila stávajícím poměrům natolik, že ji nelze od mafiánských struktur rozeznat. Tedy podle činů (podle ovoce je poznáte), nikoliv podle řečí, jejichž bojovnost je typická zejména pro komunisty. A ti již dávno ukázali svou pravou tvář a specializaci na využívání jimi kritizovaného kapitalismu pro svůj prospěch.

Jak může levice soutěžit a pravicovými demagogy, když se sama stala součástí stávajícího establishmentu, který s úspěchem vyžívá ke svému materiálnímu prospěchu. Napřed se musí od něj oddělit, zřetelně vyznačit - totálně a bez kompromisů.

Co má totiž společného sociální spravedlnost s chamtivostí. Snad ne kompromis, že budou obě strany chamtivé jen z poloviny?
29. 12. 2010 | 16:19

Béda napsal(a):

Kritik,

Jsou generální stávka, případně masová demonstrace sametového typu legitimními prostředky ke zjednání skutečné antikorupční nápravy v korupčním hnojišti a k zachování sociálního státu?

Anebo se má volič dobrovolně smířit se svou pauperizací a zadlužením ze kterých budou prostředky "antikorupčně" využity ve prospěch oligarchických struktur a bankovních domů?
29. 12. 2010 | 16:29

Kritik napsal(a):

Béda

Vaše otázky již skrývají odpověď. Nemusím tedy nic přidávat.

Může nás potěšit, že jsou zde moudří lidé, kteří dokáží situaci analyzovat a dát návrh možného východiska. Je to nejen autor tohoto článku, ale řada dalších. Třeba včera jsem zaslechl na ČR část pořadu (přejatého z ČR6), z něhož se dá stručně shrnout, co se tady děje nezdravého (je to značně zestručněno):

1. Vnucuje se nám mylná představa, že naše životy jsou řízeny jakýmisi totálně pravdivými ekonomickými zákony. A politici se chovají, jakoby nic jiného nebylo možné a podřizují se těmto mylným představám. My však dobře víme, že žádné ekonomické zákony nejsou ani obecně platné a již vůbec ne absolutní. K tomu (to již nebylo v ČR) doporučuji shlédnou britský dokument "CITYBOY", který určitě budou opakovat na Z1. Je to zpověď úspěšného bankéře, ve kterém se hnulo svědomí. Zčásti cituji obsah: Podvod, chamtivost, sobectví, bezohlednost, mediální manipulace, falešné zprávy, likvidace nevinných, honba za benefity za každou cenu...

2. Byla zde vytvořena jednostranná názorová hegemonie (nadřazenost) v politickém a společenském prostoru. Tvrdí se, že jedině privatizace a soukromé hospodaření, soukromé zdravotnictví, důchodový systém atd. je to jediné správné, že jedině globalizace a kapitalismus jsou ty správné cesty, atd. Když někdo řekne něco jiného, je okamžitě zpranýřován, odstaven, zesměšněn jakoby žil 100 let za opicemi nebo propagoval zprofanovaný reálný socialismus.

3. Je nám vnucována představa, že je jedině správné, když se každý postará sám o sebe. Je nám vnucován egoismus, jsou potlačovány společenské a kulturní vazby mezi lidmi a vnucován jako jedině správný individualismus. Autor té rozshlasové relace tento stav nazval privatizací osob.

Ještě bych k tomu doplnil, že jsme se stali obětí útoku na své nejniternější svobody a že je zde velká snaha zotročit nás natolik, abychom se stali pouhými otroky pro uspokojení nezřízených chamtivců.

Nejhorší na tom je, že většina lidí se tomuto zotročení oddává dobrovolně.

Abych nebyl jen pesimistický dávám dokonalé východisko toho, kdo řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život."
29. 12. 2010 | 17:36

Mike napsal(a):

Je překvapující, jak se nám Schwarzenberg stal lakomým. Za zachování Čunka ve vládě byl ochoten dát téměř milion Kč a za Drobila už nic. Jsem otřesen lakomostí mocných.
29. 12. 2010 | 17:40

RA napsal(a):

pravda a láska se může vzteknout.
29. 12. 2010 | 17:48

jozka napsal(a):

Mike:

Jdene Drobil pad vlady nedela. A nebal bych se, ze se mu ten meloun za Cunka nerentoval.
29. 12. 2010 | 20:18

Daňový poplatník napsal(a):

Kupodivu věcný a hezký blog, jen se obávám, abyste náhodou neuklouzl na schodech, a nedošlo přitom k nějakému náhodnému smrtelnému zranění, třeba zlámaná noha s následnou embolií, krvácením do mozku, osminásobným průstřelem hlavy, probodnutí srdce a aorty a pro jistotu odpadnutí hlavy po kontaktu s ostrým předmětem. Potěšit Vás může jen to, že první bude na řadě asi profesor Keller.
29. 12. 2010 | 21:09

Alex napsal(a):

Mike
Ono i jeho zkrocení Kalouskem v případě jeho návrhu, aby byl předsedou sněmovny opozočiník kvůli prohlasování stavu nouze kdykoli se bude hodit, napovídá, že z knížepána se holt klube všemu přístupný baron.
29. 12. 2010 | 21:12

S.Š. napsal(a):

Kritik : Ano, připomněl jste zajímavý fenomén. Není tady ale jenom ČSSD, která má problémy podobné jako ODS (snad alespoň ne v té míře), ale povětšinou zapomínáme na komunisty. A to je velmi zajímavá věc. Čeští komunisté, namísto aby velké strany bombardovali každodenními články, interpelacemi v PS, etc., a využívali každou možnost, jak protivné strany za jejich korupční skandály pranýřovat, ke všem průšvihům v zásadě mlčí(a že se jich rojí, naposled má dnes problém býv. starosta Prahy 1 Filip Dvořák, který jako už tradičně všichni v ODS drze říká : no a co ?). Kdybychom o komunistech občas neslyšeli kupř. v souvislosti s odmítáním reforem, člověk by si snad málem mohl myslet, že ani neexistují. Na tomto poli, kdyby chtěli, by ale mohli nasbírat četné politické body (lidé už toho mají skutečně plné zuby), oni ale ... nic ! Raději budou zřejmě sbírat drobty z panských stolů (kupř. v Praze v kontrolním výboru, podobně jako v minulém volebním období) ... :-) To je skutečně zajímavé, zdá se, že by si tato věc zasloužila bližší pozornosti.
29. 12. 2010 | 21:17

Naštvaný napsal(a):

"Marná voličská revoluce" Autore! O jaké revoluci to píšete? Vy jste z toho svého myšlení už skutečně zbblý. Že si pravice navýšila parlamentní poměr o pár hlasů není přece revoluce.
Závidíte, co!
29. 12. 2010 | 22:27

znalec napsal(a):

Čekám, že brzo vyjde vaše kniha o VV jak neustály vstup do politiky. Jasně, že od vás pane profesore. I kdyby nakrásně VV zkrachovaly,bude tu jeden kladný precedents. Vít Bárta a ministerstvo dopravy. Od této chvíle, už budou dálnice nebo jiné dopravní cesty vždy levnější. Netvrdím, že zmizí korupce, ale rozhodně se omezí. Jak jste přispěl vy?
29. 12. 2010 | 22:43

lujjza napsal(a):

S.Š.
Myslím, že se na jedné straně (komunisti) bojí, že by je okamžitě začal někdo oštěkávat. Na straně druhé možná ani nestojí o to být v popředí...
Takže strašení komunisty mi u nás přijde trošku legrační.
Anebo chtějí být za hodné a tiše vyčkávají? Kdoví.
29. 12. 2010 | 22:45

lujjza napsal(a):

omluva, můj příspěvek patří jinam:-)
29. 12. 2010 | 22:54

Karel Kubrt napsal(a):

Vico, dík za analýzu mé choroby, rozesmáls' mě.

tato, těžko se mi odpovídá na Tvé námitky, vyjadřuješ se dost těžkopádně. Reagoval jsem na veverku a její výraz 'srát na hlavu'. Pro lékaře Vica, takhle lidé v podzámčí mluví, víme? Odvážně, bez ohledu na následky zhoršení mé nemoci, jsem přečetl pár článků Peha, ve všech jsou neuvěřitelné nadutosti mistra světa, který kašle na lidi, elitáře toho nejtěžšího kalibru, a ještě demagoga. Chceš konkrétnost, prosím:
- "Voličská revoluce měla i další slabinu: pomohla k postům ve vládě i v Poslanecké sněmovně lidem, kteří neměli žádnou předchozí politickou zkušenost." Admirál to Pehemu trochu vysvětlil.
Podle 'logiky' Peha by voličská revoluce měla vynést na posty zkušené politiky.

Bédo, já také čekám na zodpovězení Tvých nadhozených otázek, a to přímo mistrem politologem. Obávám se, že se nedočkáme. Kde nic není, ani smrt nebere.
29. 12. 2010 | 23:11

jarpor napsal(a):

"Pokud jde o politickou kulturu, hned po volbách převážil starý známý vzorec politického chování, v němž politici, a bohužel i mnohá média, interpretují volební výsledky zcela svévolně podle vlastních přání."

napsal autor.

Se skromností jemu vlastní opoměl zmínit politology. Tedy, že i oni /on sám, jako jeden z nich/ "... interpretují volební výsledky zcela svévolně podle vlastních přání."

Jelikož je v blogu, jež má neideologicky zhodnotit "voličskou revoluci", x-krát použita zkratka ODS a pouze 1-krát zkratka ČSSD, je zcela zřejmé, jak objektivně k této materii pan politolog / spíše politik / přistoupil.

Co dodat ?
Nic není třeba... ona statistika je dostatečně výmluvná.

Jo, abych nezapoměl - souhlas s :
"Rok 2011 může být dost rušný."
/ Politologický význam a hodnota tohoto soudu je asi stejná jako soud : Může to být deštivý rok./

Pro Ikenu -

jsem rád Vašemu zájmu o mé názory.
Doufám, že jsem Vaší osobní zvědavosti dostatečně vyhověl.

Přijměte omluvu za poněkud pozdnější vyjádření.... :-))

Hezký večer
29. 12. 2010 | 23:12

DD napsal(a):

Kalousek už má "vydělané" miliardy. Cituji z http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-matousek.php?itemid=7537:
"Jeden významný lidovec prý kdysi náhodou zaslechnul hádku dvou nyní již bývalých předsedů, během níž jeden z nich (Kalousek) důrazně vyčinil druhému (Čunkovi) za to, že kvůli pár milionům skoro zničil stranu, kdežto on si vydělal MILIARDY a straně přitom vůbec neublížil."
30. 12. 2010 | 01:04

Mike napsal(a):

Pane Jarpore, tak tedy hezké dobré ráno. Zaujala mě Vaše hluboká myšlenka, že používáním zkratek vlastně vyjadřujeme svůj politiký názor. Nechcete založit novou politologickou disciplínu ZKRATKOLOGIE? Mě uráží, když tu používáte výrazu socan, protože mi to připomná člověka sociálně slabého, ale přece jen to není to samé,jako když tu někdo použije výraz člen ODS a člen Občanské demokratické strany. Vy ten jemný rozdíl necítíte?
30. 12. 2010 | 04:59

jarpor napsal(a):

Mike

To nebyla žádná hluboká myšlenka... ta statistika nevyjadřuje nic co se týká politického názoru. Jen fakta z textu.
Je-li názorem autora že "marná voličská revluce" se udála jen na jedné straně politické scény, /a to z četnosti zkratek politických subjektů, dle mého, vyplývá/, mám pocit že se mýlí, možná lépe - svévolně podle jeho přání interpretuje výsledky voleb.

Nechci nic zakládat...

Jsem si jist, že jsem Vás já nemohl urazit... neb jsem nikdy nepoužil výraz "socan".

Hezký den
30. 12. 2010 | 07:38

Jedla napsal(a):

Když už to tu sklouzlo k ekonomice a k ekonomii, mrkněte třeba sem:

http://www.cmkos.cz/studie-ekonomicke-analyzy-prognozy/2813-3/manifest-zdrcenych-ekonomu

Stojí za přečtení, i za diskusi. Soudím, že by tento dokument snad i Aktuálně.cz nohlo celý převzít (což, pane Stejskale?)
30. 12. 2010 | 08:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Jedlo,

manifesty zpravidla neotiskujeme. Ale pokud mi jej někdo z autorů nabídne k publikaci, jistě to zvážím (v úvahu připadá blog Pohled zblízka).

Libor Stejskal
30. 12. 2010 | 08:56

Béda napsal(a):

p. Stejskal, (re Jedla)

A coapk Manifest radikálního liberalismu?

Jiná otázka: pročpak diskutéři nesmějí zveřejňovat ve čtenářově blogu článkaÿ na politická témata? A proč zasloužilí PR blogeři (kupř. p.VV - tímto zdravím) můžou?
30. 12. 2010 | 09:13

dan napsal(a):

Češi si sami nepomůžou - volby tu nic neřeší! Je nutný dočasný zvláštní režim - kdy si tuhle zemi na nějakou dobu vezme do správy třeba nějaká skandinávská země.
Jestli jsem se zbláznil? ... Navrhněte jiné řešení!
30. 12. 2010 | 09:16

Jedla napsal(a):

Děkuji za reakci, pane Stejskale. Autoři jsou ovšem francouzi (http://www.atterres.org/ ), odkaz vede na ČMKOS, kam ho umístili překladatelé. No nic, natapetoval jsem Vám ten link ještě pod Bukvoje (neb je aktuálnější) a už s tím nebudu otravovat.
30. 12. 2010 | 10:06

stejskal napsal(a):

Nemám s tím sebemenší problém, pane Jedlo.

Pokud mi jej nabídnou jeho překladatelé, též publikaci zvážím (ale nebudu nikde brát něco, co si někdo jiný vyvěsil na svůj web; to je myslím z mého hlediska pochopitelné. Stejně tak bych jednal i například v případě manifestu na podporu neoliberalismu).

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Pro pana Bédu: Manifest radikálního liberalismu jsem nezveřejnil já, ale tuším pan Štern (taková drobná a prakticky zanedbatelná nuance). Pokud se kterýkoliv ze zdejších blogerů rozhodne zveřejnit tento Manifest zdrcených ekonomů, bude to zcela v souladu s principem těchto stránek.

P.P.S. Protože jsem to takto rozhodl.
30. 12. 2010 | 10:20

JF napsal(a):

Karel Kubrt: "Voličská revoluce měla i další slabinu: pomohla k postům ve vládě i v Poslanecké sněmovně lidem, kteří neměli žádnou předchozí politickou zkušenost." - to se domnívám jsou klasické slabiny všech revolucí.

Revoluce požírají většinou (nechci psát vždy) své děti ... a plodí své. Stejné je to u pseudorevolucí.

Místo revoluce bych to viděl na významné drobnosti ... hádejte komu by vyhovovala další revoluce ...
30. 12. 2010 | 13:33

Béda napsal(a):

JF

ad autorova "voličská revoluce". Revoluce pokud je mi známo znamená zásadní zvrat/ proměnu stávajícího stavu. V souvislosti s kroužkováním bych proto mluvil pouze o voličské "revoluci" nikoliv revoluci v plném významu slova. Kosmetická úprava stávajícího stavu, která v podstatě nic zásadního na zavedeném a zaběhnutém í bych rozhodně nenazýval revolucí.
30. 12. 2010 | 14:37

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující, musíme uznat, že sami vidíte kde Nás pata tlačí. Ale, až druhá část diskuse je plodná, protože se pouštíte sami do sebe a to je pokrok kupředu. Je ale neodpustitelné, že neberete v úvahu představy o řešení těch, tedy většiny NÁRODA, kterých se tato vláda a řízení státu týká. Aby jste tuto chybičku napravili, tak si vyhledejte www.vymenilijsmepolitiky.cz a zde uvidíte, že již to přestalo bavit 734.402 občanů a to ještě mají podporu v odborech a dalších občanských iniciativách a sdruženích. No nenaskakuje Vám již husí kůže z toho co může a určitě bude následovat? Vždyť vláda si každým krokem vlády a řízením státu sama říká o sesazení a politickým stranám hrozí jejich odchod do sfér zájmových kroužků, bez možnosti řídit nic víc, než zahradkáře, myslivce /ale beze zbraní/, včelaře, numismatiky, mykologů a teoretiků o vybudování "státu všeobecného blahobytu" a to systémem státně monopolistických opatření, jehož cílem je upevnit kapitalismus a oslabit vůli dělnické třídy bojovat za socialismus. A co Vy nato diskutující, tak to vidí 4. odboj a Pepa z depa.
30. 12. 2010 | 14:58

Béda napsal(a):

p. Stejskal,

vždyť já nic. Vy jste rozhodnul, že facelift stránek je lepší, vy jste rozhodnul, že to co je dáno blogerům, není dáno čtenářům.

Vy jste filosofoval o vhodnosti vajíčkování jako aktivního odporu voličů, obhajoval "odbojáře" Mašíny, filosofoval o otevírání oken jako o zárodku plodné diskuse, nechal v běhu diskusi o Komárkově volební revoluci, kdy volební hlas bude mít různou sílu ...

Demokracie holt muŠí být. Je dobře, že média jsou hlídacím psem demo (čeho)?

Hodně zdraví v příštím roce vám i rodině a hezký den přeje Béda.
30. 12. 2010 | 15:14

optimista napsal(a):

Co přijde v roce 2011? Masové horování pro islám a spolu s tím rojení ajatoláhů a imámů. Kde? U nás v Čechách a na Moravě. Imám Klaus, muftí Nečas a další modří radikální islamisté (původně komunisté, posléze neoliberálové) vysvětlí národu přednosti Muhamadovy a celého jeho společensko náboženského systému, jakožto jediného, který zabrání katastrofě hrozící nám ze státního dluhu. Kalousek dostane trafiku v podobě správce harémů (celostátního). Schwarcenberg odejde opět do exilu a vy, pokud to neuděláte také, budete s Havlem a jinými pravdoláskaři ukamenován, protože se vzpouzíte Bohu. Převlékání bude vzhledem k jednoduchosti oblečení strašně rychlé. 90% národa přijme zavděk burkou. Bude to měkký, český islámský stát. Jeho mluvčími budou Jakl s Hájkem, protože ti byli islamisty již v SSM. Ano, máme se na co těšit. Konečně. PPF 2011 vám přeje Škarohlíd v blbé náladě. slibuji, že se zastřelím. Už mě to nebaví. jeden důchod bude volný
30. 12. 2010 | 17:24

ex-nemo napsal(a):

Oprava tiskové chyby: v posledním slově článku vypadlo písmeno K, takže správně mělo stát : KRUŠNÝ.
Nicméně: PF 2011
30. 12. 2010 | 20:16

JF napsal(a):

Béda: máte pravdu, zde jsem se asi nechal unést tím slovem revoluce ačkoliv o to u této "volební revoluce" zas tak nešlo. (ale třeba pan John by možná toto splňoval - ale je to asi málo)

ps-obecně: Teoreticky pokud by k takové voličské revoluci došlo a vyneslo by to zcela nové lidi (nepřipravené) do vedení státu, myslím, že by je nabytá moc mohla i ve smyslu revoluce požrat. Tedy byly by ještě horší než ti předchozí.

Důležitý je ten tlak na to aby ti nahoře dělali co mají. Tedy aby došlo k propojení toho lidu a těch nahoře. Změny by to měly být spíše postupné. AŤ se ten nahoře menuje Pepa nebo Franta.

Ovšem nic to nemění na tom že ty děti revoluce (netřebya je jmenovat je jich tam více) co tam jsou nyní by neměly plodit další revoluci a tak dále perpetu mobile.
30. 12. 2010 | 21:19

Honza999 napsal(a):

Pánové

KDE vidíte nějakou "voličskou revoluci"?

To byla tak leda voličská rezoluce..

A jak je dlouhodobě známo, veškerými rezolucemi si pánové odjakživa vytírali.
31. 12. 2010 | 03:48

JF napsal(a):

Honza999: ani nejde o to jak se to pojmenuje, ale to co tím myslíme. Rezoluce by to asi také mohla být ... ;-)

Pan pehe ovšem zřejmě míří kam to má zájem někdo hnát. (viz. k čemu je dobrá revoluce) Aktuálním politickým tématem je volba prezidenta a někdo (ten samý) potřebuje takovou mlhu aby došlo k reinkrnaci, a k tomu je revoluční odér naprosto vhodný.

Nejde o to mu v tom bránit (spíše naopak;-), je třeba s tím eventuálně počítat a být připraven ... nechci říkat vždy ;-))) ... ale je to taková hra ... ale možná také ne ??? Uvidíme ... zda to není jízda na divoké koze či lipicánovi
31. 12. 2010 | 09:21

kolťák napsal(a):

Já se modlím za to ,aby se dění v tomto kurvystátě již do demokratického koryta usměrnit nepodařilo.Taková malinká občanská bálčička by docela rychle uklidila tenhle chlív.Jen ať je to co nejdřív,abych si pak užil trochu klidu.
01. 01. 2011 | 13:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy