Na obranu Evropy

03. 01. 2011 | 22:38
Přečteno 5232 krát
Neustálá kritika Evropy začíná být ve své fádnosti a plytkosti používaných argumentů poněkud iritující. Ze všech stran slyšíme, že Evropa je stále méně konkurenceschopná, trpí demografickou krizí, a její dominantní instituční rámec v podobě Evropské unie se zmítá v problémech, které ilustruje krize společné měny. Což o to, Evropa problémy má, ale rozhodně se neblíží jakýsi totální rozvrat či úpadek, jak bychom se podle některých komentářů mohli domnívat.

Ve skutečnosti se věci mají o dost jinak: Evropa, zejména evropský západ, možná s čestnými výjimkami Kanady, některých částí USA, Austrálie a Nového Zélandu, je nejlepším místem pro život na Zemi. A ještě jím dlouho zůstane.

Evropská unie i její eurozóna se sice potýkají s problémy, které působí do značné míry snahy vyrovnávat, i s pomocí společné měny a dalších nástrojů, velké rozdíly mezi jednotlivými státy, včetně rozdílů vzniklých po rozšíření na východ, ale samotná EU je historicky naprosto unikátním a ve své podstatě veleúspěšným integračním projektem demokratických států.

Podíváme-li se například na světové žebříčky kvality života, jednoznačně a dlouhodobě vedou evropské státy, zejména ty severoevropské. A nadále vést budou.

I v žebříčcích konkurenceschopnosti nebo vzdělanosti se evropské státy umisťují na nejvyšších místech, stejně jako v žebříčcích nejmenších sociálních rozdílů, kvality životního prostředí, apod. Ekonomizující pohled na svět, který vládne v médiích, ovšem vše posuzuje prizmatem růstu HDP nebo dalších ekonomických kategorií, jako je míra zadlužení. Možná proto, že kvality, jako jsou míra solidarity, životní jistoty, nebo přijatelný životní styl se tak snadno kvantifikovat nedají.

Jistě, některé evropské státy mají co napravovat, pokud jde o stav jejich financí a perspektivy dalšího ekonomického růstu, ale i zde jsou namístě výhrady. Tak především relativní pokles ekonomického růstu v Evropě (ale i v USA) je do značné míry výsledkem globálního ekonomického přeskupování.

Jinými slovy: dochází k tomu, co by si měl každý rozumný člověk přát, neboť je to v globálním kontextu stabilizující faktor. Z celkového koláče světového bohatství si ukrajují více dříve zaostalé země, takže například v Číně, Indii nebo Brazílii roste střední třída po stamiliónech a po stamiliónech se zmenšuje počet lidí žijících v chudobě. Vcelku logicky přispívá takový vývoj k jistému chudnutí dříve mohutných středních tříd na Západě.

Neznamená to ale že bohaté západní státy kvůli bohatnutí těchto dříve chudých zemí nějak výrazně upadají; prostě jen nerostou tak rychle jako v minulosti. I „zchudlý“ příslušník střední třídy v západní Evropě je na tom ve všech směrech ještě pořád mnohem lépe než vzhůru stoupající příslušník stejné třídy například v Indii. Relativní jsou i mnohé další věci.

Například: jakkoliv nám mnozí ekonomové a komentátoři neúnavně dávají za vzor Čínu, skoro nikdy neslyšíme, že růst z velmi nízké úrovně HDP, což je případ Číny, je něco jiného než růst z velmi vysoké úrovně, což je případ Evropy.

Neslyšíme ani například, že když Čína nedávno předstihla v absolutních číslech Japonsko a stala se druhou největší ekonomikou světa, znamená to pouze tolik, že jelikož se to podařilo zemi, která má desetkrát více obyvatel než Japonsko, je stále ještě v přepočtu HDP na hlavu desetkrát chudší než Japonsko.

Neslyšíme také, že Čína nemá téměř žádný sociální stát, stejně jako Indie nebo Brazílie, a už vůbec neslyšíme úvahy o tom, zda si sílící střední třídy v těchto zemích nezačnou sociální jistoty zcela logicky vynucovat. Naopak slyšíme do omrzení, že si Evropa v konkurenci s Čínou nemůže svůj údajně přebujelý sociální stát dovolit.

Ba dokonce slyšíme úvahy o tom, že raketový rozvoj hospodářství je možný bez demokracie. Ano, ale jen po určitou hranici. I Čína zjistí, že neexistence právního státu a politické demokracie je za určitou hranicí hospodářského rozvoje kontraproduktivní. Pokud budeme považovat demokracii za evropský vynález, je Evropa nesmírně úspěšná i v tomto ohledu.

I řeči o přebujelém sociálním státu v Evropě jsou vesměs nesmysl. Ten je nákladný hlavně v těch zemích, kde kvete korupce a nepotismus, které spolykají nemalé prostředky. A má problémy též proto, že moderní demokratické státy zatím nenašly recept, jak se účinněji bránit loupeživým nájezdům globálních finančních institucí, jejichž ohromující ztráty jsou zatím ochotny sanovat. To se téměř jistě změní.

Obecně je ale Evropa, zejména ta severozápadní, až na výjimky místem s nejvyšší průměrnou vzdělaností na světě, nejdostupnější zdravotní péčí vysoké kvality, nejvyšším průměrným věkem, a vedle USA i s nejvyšším počtem technologických a vědeckých inovací. Dokonce i lamentování nad vysokým počtem starých lidí je falešné—je to výsledek úspěchu evropského modelu. Navíc: je snad stáří jakási sociální choroba?

Demografický vývoj Evropy je obecně nepříznivý, ale to je například i vývoj v Číně. Populační růst začne zpomalovat téměř kdekoliv, kde se zvýší životní úroveň na určitou hranici.

Možná největším neúspěchem Evropy je její imigrační model, který je jen málo schopný integrovat přistěhovalce. Ale i imigrační nápor je nakonec výsledkem neobyčejné přitažlivosti Evropy, který spočívá nejenom v jejím vysokém životním standardu, ale i v jejích hodnotách a kultuře.

Ano, Evropa má problémy, ale současné apokalyptické vize evropské budoucnosti se zdají být do značné míry rozumováním zhýčkaných, kteří měří úspěch především růstem ekonomiky v absolutních číslech a nedokáží věci zasadit do širšího kontextu. Ve skutečnosti Evropa spíše prochází jen jistou nutnou adjustací svého velmi úspěšného modelu, v němž ústřední místo zaujímá vyspělý sociální stát, novým globálním podmínkám.

Ti, kdo už předpovídají čínské století a evropský úpadek, by si měli odpovědět na jednoduchou otázku: čím to, že se do Číny, Indie, Brazílie nebo dokonce superbohatých emirátů nehrnou milióny imigrantů z Evropy, ale že tomu je a i nadále bude pořad přesně naopak?

Stejně tak by si měli položit otázku, zda odpovědi na složité sociální problémy působené stárnutím populace, imigrací či náporem globálního kapitalismu nakonec lépe vyřeší spíše vzdělaná a historií poučená Evropa nebo naopak nějaký nový ekonomický tygr, jako je Čína, která ve skutečnosti zatím není ničím jiným než dynamickou montovnou věcí, které, ač vymyšleny na Západě, se v Evropě a USA nevyplatí vyrábět.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Arnie napsal(a):

Naprostý souhlas.
Kritika EU, společné měny a procesu integrace, se stala téměř módním heslem.
Křepčení nad potížemi eura ve stylu "jak jsme byli chytří, že jsme tam nevlezli a máme svoji dobrou korunu" a že to "z principu nemůže fungovat", jak nám stále omílá hradní pán,
se omílá dokola. Solidarita s Evropskou unií ve špatných časech se vytrácí, není zřejmě v repertoáru koalice. Zdůrazňuje se především co my za to získáme, na čem vyděláme. Překonání potíží eura,nebo pomoc celku ve kterém jsme dobrovolnými členy, to se nenosí.
Stačí si přečíst dnešní rozhovor s ministerským předsedou Estonska, aby bylo výrazně vidět odlišnost postojů a loajalita k EU, mezi vládou ČR a vládou Estonska.
Přitom je zřejmé, že jinou alternativu než být součástí Evropy a EU nemáme.
03. 01. 2011 | 23:10

Carlos V. napsal(a):

Nic nového pod Sluncem.

Do kulturního Říma se také stahovali imigranti - ne sice za dávkami, ale za prací.

Bylo jich čím dál víc a roku 476 jich přijelo nějak moc ....
03. 01. 2011 | 23:10

Skeptik napsal(a):

Tak nějak.

Evropský sociální stát je největší vynáleze v dějinách.

Autor správně uvádí, že Evropa je ve většině ohledů nejlepším místem pro život na Zemi. A přitom i v žebříčcích konkurenceschopnosti nebo vzdělanosti je na špici.

Což je zásluhou silných poválečných levicových vlád v západní Evropě které vybudovaly silné sociální státy.

A je rovněž nesporné, že nejblahobytnější a nejkonkurenčnější je ta část Evropy (severské země), kde se pravice nedostává k moci buď vůbec, nebo s programem, který je de facto levicovější než program České ČSSD.

A největším nebezpečím pro Evropu dnes představuje právě pravicový populistický neoliberalismus (u nás extremisticky prezentovaný TOP09), který nemůže vést k ničemu jinému než k destrukci sociálního státu a asiatizaci evropského socioekonomického prostředí.
.
03. 01. 2011 | 23:11

Dalimír napsal(a):

Pane Pehe začínáte tenhle rok dobře , čínané budou mít nad čím přemýšlet ! Dal.
03. 01. 2011 | 23:13

Carlos V. napsal(a):

Více též
http://ekonom.ihned.cz/c1-45304810-pad-rise-evropske
03. 01. 2011 | 23:14

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pehe,

nikdo Vám nebere, že zatím je západní Evropa nejlepší místo pro život. Proto nehrozí ani u nás žádný radikalismus (alespoň zatím) a to přesto, že jsme v EU občany 3. kategorie i přes všechny - řekněme vysoce eufemisticky - neblahé jevy.

Ale Váš závěr shledávám velmi optimistický. Přehnaně. Ony vstávající státy totiž začínají mít vlastní ekonomickou a vědeckou základnu i vysoce kvalifikované síly. Je jen otázka času, kdy přestanou být montovnami ... na rozdíl např. od nás.
03. 01. 2011 | 23:19

Al Jouda napsal(a):

Prostě - máme to dobrý, jen si to nesmíme škrábat !
03. 01. 2011 | 23:26

Franta z pastoušky napsal(a):

Milé Pehé, bohužel, už je pozdě.
03. 01. 2011 | 23:32

hoven napsal(a):

pehe,
co si pamatuju, tak nutnost konkurenceschopnosti číně, indii, rusku a hlavně USA omlýlali jako mantru pořád dokola eurofederalisti a zdůvodnovali tím uplně všechno, přijetí eura, euroustavu, potom lisabonskou smlouvu atd. najednou to neni dulažitý, být konkurenceschopní??? od kdy?? od te doby, co se ukazalo, že společná měna tahne celou evropu do s....k?? jako vždy blaboliš nesmysle, vysvětli mi prosim tě, co je to loupeživý nájezd finančních trhů. takže když banky zjistí, že je nějaký stát předlužený a že nebude schopný splácet sve dluhy a tudíž takovému státu přestanou pujčovat, tak tomu pomatený soudruh pehe říká loupeživý nájezd finančních trhů. já tomu říkám zdravý rozum. co se týká sociálního státu, nic proti němu nemám, ale nesmí být na dluh.
03. 01. 2011 | 23:37

bluebird napsal(a):

autor

začíná se v Čechách blískat na intelektuálně originální časy? Možná, ale velmi dobrý text, myšlenkově i argumentačně! Chybí jediné, vyrovnat se s faktem, že růst probíhá v zemích, kde se to politicky jaksi nepředpokládalo, protože nejsou demokratické a proto budou svůj růst používat k imperiální expanzi, včetně a zejména expanze proti demokratickému světu. To je věc k domyšlení, jak se ubránit negativním důsledkům globální prosperity pro zesláblé demorkacie, ale jinak výborné vykročení.
03. 01. 2011 | 23:41

xx napsal(a):

Možná proto, Pehe, že kvalita života velmi zavisí právě na těch ekonomických kategoriích. Oddělit je je hloupé a v reálu povede k úpadku a snižování kvality života. Bez ekonomického úspěchu není kvalita života, nikoli naopak.
03. 01. 2011 | 23:52

Vico napsal(a):

Už se nedivím, že Pehologové si dali na dva měsíce oraz.Co článek, to nášup.

Koho jen napadlo autoru vyčítat, že se zaměřil na hradního Mrťafu, který v době referenda o přístupu ČR k EU se vydal na horu Blaník./I za cenu výměny kyčelního kloubu, který se stal největším pokladem v relikviáři ODS./

Ano, západní Evropa je nejlepší místo pro život. Pravicoví bojovníci za...,těžko už definovat za co, se sice shlédli v komunistickém modelu Čínské lidové republiky jako důkazu, že kapitalismus lze budovat za absence sociálně-právního státu, ale jejich slovní výkaly vycházející z jejich doširoka rozevřených úst nezmění nic na tom, že nejúspěšnějším modelem je severozápadní evropský model. A od něho se Mrťafovsko- Kalouskovská představa vzdaluje směrem k východu odkud...prý přišli i Tři králové.
Mrťafa-Kašpar
Čistej-Baltazar
Al-Calous-Melichar

Pehe je jednička! Ať žije Evropa!

p.s. Teď to od východoasiatů schytám...
03. 01. 2011 | 23:57

Dave napsal(a):

1: sledovat zpravodajství v čechách nemá spoelčnýho nic s ekonomii - možná je to tím, že se tomu nevěnují ekonomové... zahraniční odborné diskuze a zejména žurnaly to popisují trochu jinak.

Je pravdou, že EU a sever Ameriky (+ Jap a Jižní Korea) jsou stále nejlepšími místy k životu a to doprovází i fakt, že lidé, kteří mohou, volí tyto státy nohoma neboli migrují.

To, že vyspělé státy "třetího" světa - Indie, Brazilie, Čína, budou bohatnou není nic špatného - obchod, dělba práce, specialize vede k bohatství všech...nesmíme zapomínat, že jakákoliv dobrovolná směna je pro obě strany výhodná a prospěšná a tedy se těšme až čína přestane být montovnoua ukáže naplno svuj potenciál.

Nájezdy "loupeživých finačních institucí" nějak moc nechápu - my voliči jsme byli ti kdo volili naše zákonodárce kteří prosazovali zákony na základě lobby těcchto firem...viz zákony o učetnictví, monopoly bank apod. My voliči, jsme ti kdo volí poltiky kteří zadluží naše státy a jsou zkorumpovaní.
04. 01. 2011 | 00:09

yara ze země krys napsal(a):

Hezky se to čte, ale když ono to vždycky je a bude také v tomto případě jinak. Když si uvědomíme,
že zdroje pro udržení životní úrovně naší euroatlantické části civilizace jsou omezené, myslím tím,energii, suroviny, potraviny, pitnou vodu, prostor a lidiček na ostatní části světa přibývá a u nás stárne populace a nepopuluje se, mimo islámskou část, vychází nám značná nerovnováha, či přímo nerovnice, která se zcela určitě nějak projeví. Na to vemte jed. Nemusí dojít přímo ke stěhování národů, ale bude se něco dít. Před časem jsem psal, že na pozadí veškerého pokroku lidstva za cca posledních 100 let je především to, že se lidstvo dostalo k levnému zdroji energie a také zdroji pro výrobu plastů, ropě!!! A tento zdroj zatím nikdo a nic nedokáže kvalitativně a kvantitativně nahradit! Člověk si dokázal často poradit, ale tady to bude bolet a 7mld. lidiček má nějakou spotřebu energie a materiálu. Do toho zcela jistě přichází "globální oteplování", které se projevuje velkou nestabilitou počasí (už máme zkušenosti s povodněmi)a ať už za to může nějaký sluneční cyklus nebo člověk sám, popř. k tomu vydatně přispívá, tak nám vychází, že nás v budoucím blízkém čase nečeká nic dobrého.
Takže článek beru jako takové optimistické pohlazení před příchozívším pěkným průšvihem!
Možná, že to čeká jen na naše děti a vnuky a takže nám to může být šuma fuk, kašlem na ně. Jak zněl ten vtip z filmu Sedm statečných? Tam ten chlap padal
z vysoké budovy a u každého patra si říkal, je to ještě dobrý!
Takže mnoho optimismu přeji všem
a dobrou!
04. 01. 2011 | 00:12

voroshilov napsal(a):

Pehe:Na obranu Evropy.
"Nepritel pred branami"
Statecny Pehe v napoleonskem fraku zpiva serenady kde je JEMU se nejlip zije,Pehe,ty hlupacku-nepatris k Zapadni evrope,nikdo te tam nechce a nezve,jses jenom clanek mezi Zapadem a Vychodem,zeptej se Nemcu,Francouzu,Belgicanu,Holandanu... jak touzi po tve spolecnosti?
Vsak oni nejsou na tom tak skvele,muzu tady vypsat cely seznam problemu ale to je ztrata casu,poprve souhlasim z yarou,vas prehnany optimismus je...optimisticky!
04. 01. 2011 | 00:27

arnazach napsal(a):

Pěkný článek. Pár připomínek:

- Čína sice je montovna (mnohem drsnější než ta naše česká), ale už zdaleka není jen montovna.

- Rozvoj si vynucuje rozšiřování lidských svobod, ovšem to jsou zkušenosti s neomezeným rozvojem. Ten dnes není zaručen. Navíc je situace nová i v tom, že existuje globální byznys, ale lokální sociální zájmy.

- Demografický vývoj v Evropě a Číně byl snad v nedávné době podobný, ale to má zcela nesouvisející příčiny. Mám pochybnosti o tom, zda ten evropský lze klasifikovat jako nepříznivý. Klesá-li v Evropě nabídka práce a rostou-li náklady na výchovu, proč by měla populace růst?

- Nevím, co znamená přebujelý sociální stát, na to může být tisíc náhledů. Rozhodně ten náš i v poměrně nedávné době dost bujel. Každopádně je neefektivní, protože nemotivuje. A za určitého demografického vývoje může i zkolabovat.
04. 01. 2011 | 00:41

xx napsal(a):

Vico: otázka je, zda-li je Evropa nejlepším místem pro život díky EU nebo EU navzdory a jak dlouho to vydrží.

Jisté je, že Evropa za své bohatství jako celek logicky nemůže vděčit uskupení, které vzniklo poměrně nedávno.

Ovšem to záleží na dezinterpretaci a co chcete hájit nebo naopak odsuzovat. Federalisté budou říkat, že za bohatství mohou především už samotné prazáklady EU, tedy EHS. Odpůrci integrace zase budou tvrdit že EHS a EU je jako nebe a dudy.

Skutečně objektivní zhodnocení aby člověk pohledal.
04. 01. 2011 | 01:27

Důchodce68r napsal(a):

Pane Pehe.
Píšete jako by to bylo z mé duše.
Sám bych to neuměl tak dobře písemně postihnout.
Je už dnes tak těžké podívat se na nás samé z dostatečného nadhledu.
Jen mně ještě napadá, že stárne a má svůj typický běh života nejen vše živé, ale také instituce, státy, civilizace. Po Vašem článku bych tedy souhlasil, že je Evropa nadprůměrně zdravým čtyřicátníkem. Který nemusí závidět těm patnáctiletým.
Díky Vám za notný doušek optimizmu.
Toho se právě už už nedostávalo po dnešním prohlášení jakéhosi vk po jakémsi obědě.
Plné zdraví Vám, a všem zde, v 2011 !
04. 01. 2011 | 03:06

Béda napsal(a):

p. Pehe,

dnes s připomínkama:
1) jsem rád, že čtete komentáře
2) není důležitá pouze otázka, kde je STATISTICKY PRŮMĚRNÝ nejlepší život na Zemi, ale také díky čemu, resp. proč tomu tak je a jaká je perspektiva. V tomto ohledu odpověď na otázku proč je v Evropě vysoká vzdělanost, vysoký životní standard a rozvinutý sociální stát není uniformní. Na jedné straně zde máme nerozpínavé neimperiální severoevropské státy s demokratickou tradicí, které představují absolutní špičku. Pak zde máme řadu států v minulosti neokoloniálních, pak zde máme skupinu států tzv. východoevropských které se ještě nedávno vymykaly společnému tržnímu modelu, ovšem svým rozvinutým sociálním státem tvořily jeden z hnacích motivů existence sociálního státu za "maginotovou železnou" linií.
V současné době se ukazuje, že projekt EU rozhodně není rovnorodý - homogenní a že nejvyšší "přidanou hodnotu" mají státy neexpanzivní, t.j. severského typu s perspektivní vzdělanostní ekonomikou, nikoliv bankovní lupiči a loupežníci ochotni oloupit s nabitou zbraní kdekoli a kohokoliv ve světě pro zvýšení svého blaha a tím částečně ovlivnit i život na dluh svých poddaných.
3) Život na dluh není možný donekonečna. To mezi jiným znamená: Když necháte bezohledné piráty bezostyšně vyvézt a vyvážet práci a know how coby přidanou hodnotu - výsledek společného úsilí a zadlužit stát a jeho obyvatelstvo - málem oslavujete každý takovýto vývoz do nákladových otrokáren bez sociálního státu a ekologické výroby, nemůžete v budoucnu čekat nic nežli těžký propad životní úrovně vlastních nižších a středních vrstev a sociální bouře.
4) V důsledku přelévání dle vás léčivého nadnárodního kapitálu a podpory "nekalé" konkurence vzniká značná ekonomická nerovnováha - skutečná dílna světa začíná odmítat vnucenou měnu bankovního lupiče. Postupně dochází k měnové krizi prorůstající v měnovou válku starých (neoimperiálních velmocí) s novými, hrozící časem přerůst ve vážný otevřený politický konflikt. Nebýt toho, že do věci jsou zainteresovány zájmy nadnárodního (v podstatě nemajícího vlast - nacionálně amorfního) kapitálu, válka by zde již dávno, jak by možná řekl Švejk - byla.
5) projekt EU můžete nazírat z nejrůznějších úhlů. V jistém smyslu souhlasím: je to projekt pro budoucnost. Má to však háčky. Musela by se vymanit z poručníkování svého ekonomického konkurenta, který ji ovládá metodou rozděl a panuj!, případně humanitárně bombarduj a panuj! Musela by zkrotit globálně propojený - především bankovní kapitál, který má sklon unikat, vyvážet přidanou hodnotu a zisk do nákladových a daňových "rájů". Jedině když se jí podaří zbavit nadvlády spekulativního kapitálu, který v geometrickém řádu plodí virtuální ekonomiku a různé dluhové pasti a bubliny a omezit vývoz a krádež pokrokových technologií a vývoz práce - má budoucnost.
6) pro to co píšete o pomalém postupném srovnávání a blahodárnosti globálního propojení malé ale. Musela by zde být tendence unifikace životních standardů a sociální ochrany námezdné síly po vzoru evropského standardu a nikoliv naopak podle not novodobých otrokářů, kteří se snaží po vzoru svých prapředků z 19.století maximálně stlačit prvky ochrany lidí práce, minimalizovat náklady, dosáhnout maximální možné ceny a maximalizovat svůj zisk. Tyto tendence zde vždy byly a budou. Ekonomicky slabý se vždy bude muset bránit a hledat cesty obrany proti ekonomickému monopolu z pozice síly. Dokud bude vládnout neoliberální elita budou se rozšiřovat nejnižší společenské vrstvy pauperizací vrstev středních a růst nesouměřitelnost bohatství tzv. elit, které stále víc ovládají veškeré stránky života svého poddanstva počínaje obchodem, financema, výrobou, médii, informačními toky a nyní se snaží nadobro ovládnout i vzdělání, zdravotnictví, důchody a sociální systém, stát a politiku.
04. 01. 2011 | 05:18

Béda napsal(a):

p. Pehe,

ještě jedna věc. Zdánlivý dočasný blahobyt pořízený na úkor novodobých otroků za cenu ztráty budoucnosti, t.j. rostoucího dluhu, úniku znalostního know how do nákladových "rájů", vývozu práce ke svým konkurentům - otrokům s perspektivou ztráty vlastní práce, zadlužení mládeže, dobrovolného připravení se o část důchodu, dobrovolného navlíknutí si zdravotní smyčky kolem krku v privátním placeném zdravotním systému ve zprivatizovaném státu nesvědčí o racionálním a perspektivním jednání.
04. 01. 2011 | 05:38

Béda napsal(a):

A nakonec poslední věc plynoucí z předešlého.

Evropa není homogenní. Utěšovat se nějakými průměry je k ničemu.

Zatímco severoevropské státy a jejich ekonomiky se silným sociálním státem a nízkým dluhem stojí na zdravém perspektivním ekonomickém fundamentu, bývalé imperiální velmoci stojí dílem na své upadající síle, dílem na zhodnocování toho, co vydřely v minulosti ze svých otroků, dílem na spekulacích všeho druhu a dílem na přidané hodnotě znalostní ekonomiky, vytunelované země typu ČR jsou odkázány pouze na dovoz otrocké práce - nemají žádný perspektivní ekonomický fundament. Na to, aby se zázrak blahobytu vypařil stačí, aby Čína začala (a jednou určitě začne) chrlit z filiálek nadnárodních firem a posléze své vlastní kvalitní automobily (podobně jako před ní Japonsko a Korea) za mnohem konkurenceschopnější cenu.

V tu ránu český mýtus o prosperitě Evropy padne a ČR se stane ocasem Evropy, kdesi daleko za Řeckem.
04. 01. 2011 | 05:53

Evžena napsal(a):

Jednoho dne bude v Evropě víc imigrantů než původního obyvatelstva. Přesunutím výrob za levnou pracovní silou, nastává problém, jak zaměstnat původní obyvatele i imigranty. Nehledě na to, že imigranti, kteří do EU přišli jako do zemí blahobytu a demokracie, si na starém kontinentě začínají diktovat podmínky k žití podobné těm, v zemích původních. Oni se nepřizpůsobují hodnotám Evropy, ale Evropa se přizpůsobuje jim.

O korupci v naší zemi se píše neustále, ale vysvětlení proč tento jev nastal nějak chybí. Že by za ní mohli lidé, se zdá býti asi příliš jednoduchým řešením.
04. 01. 2011 | 06:07

Ládik!!! napsal(a):

Silný sociální (severský) stát není výsledkem "práce" levounů, ale produktem technologického pokroku normanské společnosti s minimální afinitou ke zlodějině a podvodům. V české společnosti se takový sociální stát neuskuteční nikdy (nadpoloviční množství příživníků), v musulmanských státech taky nikdy (podvod a křivá výpověď jsou tam normou chování), ve východoasijských státech taky nikdy (není to jejich cílem, navíc neznají význam slova "čest").
Příživníci vždy půjdou cestou nejmenšího odporu. Budou se učit krást nebo se budou učit, jak zakroutit někomu, kdo samostatně pracuje, krkem (soudruzi už byli vyučeni, nyní mají maturity a studují na svých právnických fakultách). Příživník se nikdy nepůjde učit strojírenskou technologii, dynamiku, hydrauliku, optiku, mikrobiologii a jiné vědy, protože by musel namáhat mozek a brát za to málo peněz. Příživník není tak blbý. Bohužel - u nás je jich nadpoloviční většina.
04. 01. 2011 | 06:23

Béda napsal(a):

Evžena,

ti imigranti byli vtaženi do Evropy z téhož důvodu, pro který je nyní vyvážena práce a know how z Evropy. Minimalizovat náklady, t.j. maximálně srazit cenu práce a její sociálního, zdravotního servisu. Kdyby o jejich "tržní cenu" nikdo nestál, nikdy by se do Evropy nedostali. Protože stál, prosadil zákony ve prospěch imigrantů, které potřeboval. Teď když je přestává potřebovat, ukazuje na ně jako na problém, který se snaží řešit.
04. 01. 2011 | 06:24

Ládik!!! napsal(a):

Průšvih má Evropa i v učitelích - učitel zpravidla neumí nic jiného, než učit. A neví, co. Osnovy dělá bůhvíkdo, k maturitě se nějak dojde a tu udělá i dement.

Normální člověk se učí sám - ještě žádný učitel nikomu v jeho mozku nezpůsobil vědomosti. Učitel by měl otevírat obzory pozbání. Když však jeho obzorem je jen výše platu, je technologický pokrok v pytli (nemyslím touto kritikou na zdejšího p. Broma a jiné normální učitele).
04. 01. 2011 | 06:45

Ládik!!! napsal(a):

kurňa, posunul jsem klávesnici a přehazují se mi písmenka, budu muset zajít za nějakým učitelem...
04. 01. 2011 | 06:48

Evžena napsal(a):

Béda

V zemích před železnou oponou imigrace bývala zvána internacionální pomocí. :o)
04. 01. 2011 | 06:59

Béda napsal(a):

Evžena,

mluvíte o době před anebo po sametu? Máte nějakou statistiku, která srovnává, kolik občanů "internacionálních pomocníků" ze všech možných světových stran - a specielně z té východní (třeba Ukrajinců, Rusů...) - se do zemí před železnou oponou přistěhovalo před a po VLSR? Neiobčany, kteří jsou povinni se časem odstěhovat bych do toho moc nezatahoval. Vůči těm stát nemá žádnou extra povinnost.
04. 01. 2011 | 07:07

Béda napsal(a):

Evžena,

dovětek. Před sametem byla internacionální pomoc a všechno zůstalo české (v českých rukou), po sametu je internacionální pomoc a české (v českých rukou)za nějakou dobu krom dluhů v ekonomice nebude již téměř nic.
04. 01. 2011 | 07:13

Ládik!!! napsal(a):

Béda,
před sametem to bylo české, jen poradci byli rusáci.
04. 01. 2011 | 07:19

B0da napsal(a):

Ládík,

dnes jsou poradci cizí a české již není téměř nic. Většinu reálně vlastní, včetně dluhopisů nadnárodní banky, pojišťovny, finančníci...
04. 01. 2011 | 07:22

juicy couture napsal(a):

juicy couture infuses her own spirit and personality to show fashion sensibilities, modern beauty and elegance. Besides, juicy couture handbags are full of cute elements. As the leader of fashion, Juicy couture are popular among modern trending ladies. juicy couture outlet online with low price, free shipping!
04. 01. 2011 | 07:33

hovorka11 napsal(a):

Souhlasím s autorem!
Máme však proti 1,3 miliardě 0,5 miliardy občanů EU, kterou se snaží rozbít Klaus a řada politiků z "východního bloku".
Jestli se jim podaří rozbít to, co je třeba zlepšovat a pokračovat v tom, tak nemáme jako ČR šanci udržet současný stav .
04. 01. 2011 | 07:33

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
o jakých poradcích mluvíš? A nevíš, kdo organizoval VLSR? Já myslí, že se jim to povedlo.
04. 01. 2011 | 07:35

Béda napsal(a):

Ládík,

kdo organizoval VLSR vskutku nevím. Takhle se zdá, že to mohlo být nějaké společné dílo na základě jakési nepsané dohody suprvelmocí.

Já ty poradce neznám. Pamatuji si akorát, jak Topolánkova vláda vyslala rychlou nohu kamsi hned po svém ustavení. A pak nějaké málo známé instituce typu MMF, SB...
04. 01. 2011 | 07:40

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný článek pane Pehe, máte pravdu při popisu existující situace. Ale Vy podceňujete vliv ekonomiky, podceňujete zadlužování a marginalizujete existující problémy a jejich velký vliv na budoucnost.
I starověký Řím byl před svým zánikem nejvyspělejší částí tehdejší civilizace, ale před zánikem ho to neuchránilo.Můžeme najít další historické analogie.
Bylo by to na dlouhé psaní. Život je boj a Evropa v mnoha směrech volí pohodlí a ztrácí pud sebezáchovy.
04. 01. 2011 | 08:04

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
stejně si myslím, že průser Evropy není v poradcích, ale ve zpomalení tempa technologického pokroku (nemyslím tím elektroniku - ta však sama o sobě nic nevyrobí). Třetí země nic nevyvíjely - přebírají zadarmo výsledky výzkumu kolébky civilizace.
Příkladem je spalovací automobilový motor - dnes málem slepá cesta - a co to stálo úsilí. Baterku a elektromotor "ukroutíš z bambusu".
04. 01. 2011 | 08:04

Ujo napsal(a):

Vico
Jen největší zbabělec a ubožák plive na záda tomu, kdo tu není. K tomu by se jarpor nesnížil.
04. 01. 2011 | 08:07

Cech napsal(a):

Nevím jak se s tímto problémem popere celá EU.Naše objektivní zpolitizovaná média se snaží zatřít dýmovou clonou tu nejpodstatnější věc celé škrtformy.
Díky prozíravým škrtům klesne cena pracovní síly do roku 2012 na 4 násobně nižší hodnotu oproti západním a sev.státům EU.
Doufám že ze není nutné vysvětlovat, proč je naprosto nežádoucí aby blebs srovnával hodnotu svoji v ČR tedy v EU a hodnotu skutečnou v EU.
Při lineární predikci na konci roku 2011 ve srovnání s ČLDR bude pracovní síla u nás jen o něco málo vyšší než domácí a vzhledem k přepravním nákladům bude výhodné pro ostatní včetně ČLDR ji použít.Proto pokud to není ještě jasné tak prosím zde je podstata škrtforem.Pozitivní na tom snad je jen to,že vzhledem k úrovni péče a sociálního zabezpečení, se změní věkový poměr obyvatelstva.Bezesporu klesne rapidně porodnost a pozitivně prořídnou důchodci.
04. 01. 2011 | 08:12

Sladký napsal(a):

Z trošku jiného soudku.. zaznamenali jste další z neuvěřitelných věcí,které se dějí na naší politické scéně? PRESIDENT KLAUS JE GARANTEM DOHODY,KTERÁ PRÝ NEEXISTUJE Y VYMYSLELI SI JI NOVINÁŘI.
Může ještě někdo pochybovat o tom, že v čele státu stojí psychicky narušený člověk-megaloman a dnes už asi i chorobný lhář?
04. 01. 2011 | 08:19

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
tak co uděláš s tou Evropou?
04. 01. 2011 | 08:29

Belgičan napsal(a):

Pane Pehe,

přístup k Evropě je ve všech státech rozdílný. Přesně podle hesla: "Podle sebe soudím tebe."
Klaus je zloděj a tak si automaticky myslí, že nás Evropa okrade (Především jeho, protože by ho při jeho zlodějinách mohla plácnout přes prsty.)

Sociální vymoženosti ve staré Evropě nebyly vždycky. Musely být postupně vybudovány. Ono takové sociální výhody mají tu nevýhodu, že se na ně musí napřed vydělat. Jinak se nejedná o sociální výhody, ale o žranice na dluh, neboli reálný socialismus, ktrý my starší dobře známe.

Karel Mueller,

já se jako občan 3. kategorie necítím. Ale když se tak cítíte Vy, máte k tomu nejspíš důvod.
Pro Vás a všechny ostatní, kteří se cítí být evropskýmy občany 2., 3. a nižší kategorie.

Z toho srabu se musíte dostat sám. Nepočítejte, že někdo ze staré Evropy k Vám přijde a vezme Vás za ručičku a povede Vás k lepším zítřkům. Ten peněžní tok, který byl z Evropy k nám nasměrován je asi tak to maximum co dostaneme. Snad ještě právní pomoc bych nezanedbával.

A nedělejte si iluze. V celé Evropě žijí lidé na sociálce. Lidé, co platí 80% z příjmu za bydlení, co nikdy nebyli u moře, co si nemohou dovolit poslat děcko na lyžák, co nemají na doktora, na vzdělání svých dětí, na návštěvu bordela, lidi s kterýmy jejich okolí pohrdá... Ale to je tím, že jsme lidi. To není ani systémem a ani Evropou. Lidé jsou strůjcem jak blahobytu, tak průšvihů. (I když příčinou mé včerejší bouračky byla kuna.)
04. 01. 2011 | 08:30

Vico napsal(a):

Ujo:
Nevím, jak jste přišel na Jarpora. To za prvé. A za druhé byste měl vysvětlit, jak "lze plivat na záda toho, kdo tu není."
04. 01. 2011 | 08:38

Alna napsal(a):

Leninovi se připisuje vytvoření slovního spojení "užitečný idiot". Chtela bych si tímto činit nárok na spojení "neužitečný idiot"
04. 01. 2011 | 08:39

Já nic já muzikant napsal(a):

Belgičan,

"Klaus je zloděj a tak si automaticky myslí, že nás Evropa okrade (Především jeho, protože by ho při jeho zlodějinách mohla plácnout přes prsty.)"

Co vám brání, podat na zloděje trestní oznámení ? Co dnes brání EU vydat na zloděje Eurozatykač ?
Norská vláda to jsou také zloději, že nechtějí do EU ?

Příště než napíšete nějakou Eurokravinu tak si to nejprve po sobě přečtěte.
04. 01. 2011 | 08:44

Belgičan napsal(a):

Já nic já muzikant,

už se stalo, ale bylo smeteno pod stůl. Přímo na té policejní stanici a já měl docela průšvih. Heslo Langer, Olomouc. Nyní se pracuje na pokračování.
Takovy mudrlanty mám opravdu rád. Zůstaňte raději u muziky.
04. 01. 2011 | 08:49

Čochtan napsal(a):

Největší problém Evropy začíná být postupná ztráta její evropské identity a charakteru. Evropa přestává být moderní civilizovaná a stává se na mnoha místech africko-arabská, islámská.
Tento trend je nutné všemi prostředky zastavit a obrátit. I za cenu likvidace tento trend podporujících politiků.
04. 01. 2011 | 08:53

Sladký napsal(a):

Další perla: "Evropou obchází strašidlo démonizovaného (prý!!) islámu" ...neuvěřitelné.
04. 01. 2011 | 09:00

Belgičan napsal(a):

Já nic já muzikant,
ještě k těm Norům.
Pletete páté přes deváté. Nebo chcete skutečně srovnávat Norskou politickou scénu s českou? Norskou ekonomickou situaci s českou? Nory s Čechy? Byl jste někdy v Norsku? Já ho projel na kole (Utopia i s výbavou 5.000,-€) a nikde jsem ho nezamykal.
Fakt uděláte lépe, když se budete držet muziky.
04. 01. 2011 | 09:02

Já nic já muzikant napsal(a):

Belgičan,
Vaše logika je naprosto ohromující.

Norové něchtějí do spolku zlodějů na rozdíl od Čechů, kteří se zde cítí jako ryby ve vodě.
Zloděj Klaus se ovšem obává aby od eurozlodějů nedostal přes prsty.
njn. tak já si jdu zabrnkat na kytaru a vy si tady mudrujte.
04. 01. 2011 | 09:08

Lech napsal(a):

Pane Belgičane můžete nám zdělit jaký velký byl státní dluh za reálného socializmu.
Jinak prosím je možné ty vaše bludy šířit v Bel.. doufám že se Vám to podaří.
04. 01. 2011 | 09:14

Belgičan napsal(a):

Já nic já muzikant,
napsal:
Norové něchtějí do spolku zlodějů na rozdíl od Čechů, kteří se zde cítí jako ryby ve vodě.

To jsem nikde nepsal, asi nemáte vlohy k porozumění textu.

Norové nechtějí do Evropy, protože jusou schopni si zařídit nadprůměrnou životní úroveň sami. A to díky svým politikům, potažmo lidem = voličům.

Klaus má z Evropy strach, protože by mohl dostat přes prsty. Klaus je zde presidentem, protože má komu presidentovat. Má své voliče.

To je ten rozdíl. Pochopil co chtěl Belgičan říct? Brnkačka?

Nebo si stále myslíte, že jsem někde napsal, nebo naznačil, že Evropa je spolek zlodějů?
04. 01. 2011 | 09:24

Tenco napsal(a):

Budoucnost bude modelována energetickými a surovinovými zdroji.
Krátkodobá a střednědobá výhoda bude na straně těch, kdo si k nim zajistí přístup.
Dlouhodobě zvítězí alternativní zdroje - obnovitelné.
Takže jsme u politiky.
Daňovou ČEZko vyčerpalo, strategii žádnou nemá a navíc je rozkládáno zevnitř.

Čína je v tomto pojetí problém marginální.
Slouží jako strašák. Nebo ještě lépe - jako šátek toreadora.
04. 01. 2011 | 09:30

tr napsal(a):

Arnie (uvodni prispevek):
Kde se prosim da ten rozhovor s premierem est.najit ? Dik
04. 01. 2011 | 09:33

Belgičan napsal(a):

Lechu,

zcela konkrétně naší rodině dluží reálný socialismus jeden statek i s polnostmi, jednu pilu a šest činžovnách domů. Plus tu částku, které se říká ušlý tisk za čtyřicet let.

Umíte si Lechu spočítat kolik to dělá? Dokonce dvacet let po pádu reálného socialismus se tento dluh navyšoval, protože jsem dostával regulované nájemné, přest, že jsem do činžovních domů investoval milióny, protože by se díky sockomančkým hospodářům, jinak rozpadly. A ti co do konce minulého roku platoli regulované nájemné by už neměli kde bydlet.

Jen tolik k bludům.
04. 01. 2011 | 09:42

dáma s kaméliemi napsal(a):

včera říkali ve zprávách, že u jemenských břehů se utopilo desítky imigrantů snažících se dojet do Evropy.

Je to dobrá nebo špatná zpráva?
04. 01. 2011 | 09:46

Belgičan napsal(a):

Dámo s kaméliemi,

Je to dobrá nebo špatná zpráva?
Jak pro koho. To platí stejně pro nás Evropany, tak pro ty utopené.
04. 01. 2011 | 09:59

Čochtan napsal(a):

Milá dámo,
Ani to, ani ono. Je to skvělá zpráva !
04. 01. 2011 | 09:59

Čochtan napsal(a):

A že začali plavat už v Rudém moři ? To chtěli skrz suezský průplav ?
04. 01. 2011 | 10:01

JF napsal(a):

ano,velmi pěkné! - společnost především vytváří lidé a jejich normální životní usilování.

Že produktem (spíše nutným než hlavním - to je o té kultuře) tohoto usilování jsou mimo jiné fyzické statky (voda, benzín, půda, potraviny atd. toto bylo akcentováno třeba průmyslovou revolucí) je rovněž praktické/potřebné kvantifikovat (např. penězi či HDP či jinak - při společné výrobě dělbou prací tato kvantifikace vzrostla na významu). Tato kvantifikace je metodou/nástrojem k dosažení jistého úkolu (právě pro přerozdělování těchto statků při společné výrobě), rozhodně není tato metoda(či jakákoliv jiná!) sama o sobě cílem.

Jak píšete je to hodně o kultuře,naší představivosti, naší odpovědnosti atd. kde to naší je evropsky chápáno nás všech jednotlivců -resp. členů společnosti či společenství. Asijské či jiné kultury zřejmě chápání člena společnosti mají nastaveno jinak - ale to je zcela jejich věcí. Jako to naše je rovněž naší, ale neznamená to že se nelze inspirovat jinde, stejně jako tu naší nabídnout pro inspiraci někomu jinému. Nazvat to lze třeba "otevřenost", ale na tom ani tak nejde ...
04. 01. 2011 | 10:05

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan
Ty jsi vtipný jak lepra na nose požírače knedlíků.

https://www.youtube.com/watch?v=iaHp9Aw-On0&feature=fvw
04. 01. 2011 | 10:09

dáma s kaméliemi napsal(a):

Belgičan

má Evropan litovat těch zmařených životů, nebo v důslkedku pudu sebezáchovy si oddechnout?
04. 01. 2011 | 10:13

Čochtan napsal(a):

Milá Dámo,
pud sebezáchovy je starší a důležitější než jakýkoliv humanismus.
04. 01. 2011 | 10:16

vlk napsal(a):

Nejsem si jist, že tentokráte souhlasím s autorem blogu. Jistě má pravdu v mnoha ohledech. Evropa je pořád nejlepší míto pro život a ještě nějaký čas bude.
Ale vůbec si nejsme jist zejména udržitelností současných standardů. Ano soziale marktwirtschaft dokoýalo deklasovat socík. A ukázalo s e jako lepší a flexibilnější. Jenže v okamžiku jeho absolutního, či spíš e skoro absolutního triumfu se objevil v podstatě neporazitelný protivník - asijsk dělník. Ochotn pracovat za zlomek platu svého kolegy z vyspělých zemí. včera jsem sledoval na ARD zorbory aktuálního německého trhu práce. Data vypadají takto - 2/3 zamětsnaných pracují ve službách. Jen asi 21% pracuje v průmyslu. Ideální model znalostní ekonomiky? Pro mne nikoli. Služby totiž do značné míry stojí na přerozdělování státních financí a jsou financovány dluhem rozpočtů. Někdo na ně musí vydělat. A číslo zaměstnaných v německém průmyslu - ,na kterém stojí úspch Německa - 21= mne d oslova šokovalo.. Jinými slovy - každý další odliv výrob z Německa kamkoli jinak doslova podvrací základní sloup jejch ekonomiky. kd e je kritický bod, kdy s e prostě ekonomika zlomí jako celek? Mylsím, že už ne daleko. Vyspělé s táty udělaly naprosto zásadní chybu, když nečině přihlížely vývu práce , kapitálu a know how do Asie. Ano majitelé firem enerovali zisky. Ale pouze za cenu chudnutí původních zemí. Chápu, ž e majitelům firem je úplně jedno, kd e generují s vůj zisk. Nicméně není to jedno zbytku obyvatel. Pan Pehe píš eo tom, že nová střední vrstva v Číně a Indii bud e tlačit na sociální standardy a že bud e chtít stejné sociální vymoženosti , jako má Evropa.Naznačuje cosi ve smyslu - u nás to udržíme nebo půjdeme maličko dolů a v Číně s enám budou blížit. Prostě jednosměrná ulice. Nevěřím na tuhle vizi. Vidím to jinak. Anov Číně s e budou snažit jít naším směrem. Jenže ten pochod bud e nesmírně pomalý. Nicméně více méně bez otřesů, protože pořád bud e vidět hmatatelné zlepšení. Ale u nás, v naší civilizaci půjdeme tvrdě dolů. Nebudeme mít z čeho současné standardy - s vyjímkou těch nejúspěšnějších zemí - jak financovat. Pro tuhle vizi není třeba chodit daleko. Svět pamatuje , co se stalo, když se nějaký s tát stal dílnou světa. Nejdříve Anglie, následně USA a Německo a naposledy Japonsko a Korea - vždy stejný scenář - raketový růst bohatství a významu příslušného státu.Ale poprvé v dějiných s e stanou dílnou světa dvě nejlidnatější země světa. Jetsliže dříve t fungovalo tak, že ten , kdo byl světovou dílnou , zcel a nadproporčně na sebe strhnul podíl na světovém bohatství, jak tohle pravidlo bude fungovat nyní? Jistě zdejší Rumcajsové mají jasno - sociální s tát, ochranu přírody a podobné "zbytečnosti" sražme na úroveň Číny. Ať tad y klidně makají na nás jakov Číně -, třeba 16 hodin denně a za 1/10 platu. Inu tohle by určitě fungovalo O tom není sporu. Naštěstí pro Nerumcajse nic takového není relné. A konec konců i naštěstí pro Rumcajse. Protože takto redukovaná koupěschopnost Rumcajsích makáčů by zcela nepochybně zlikvidovala zdejší ekonomiku tak, ež by prostě umřela na úbytě. Zcela spolehlivě by nebyla žádná poptvka po bagrech. S vyjímkou těch, kdo by provozovali masové hřbitovy. Ti by měli opravdu napilno.
04. 01. 2011 | 10:20

Lech napsal(a):

Ptal jsem se na státní dluh,nepochyboval jsem o Vašem přesvědčení.Nepochyboval jsem ani o tom,že jste zrestituoval ten dřevozpracující závod za tu Vaši pilu atd.
04. 01. 2011 | 10:22

Skeptik napsal(a):

To Ládik!!!

Píšete "Silný sociální (severský) stát není výsledkem "práce" levounů, ale produktem technologického pokroku normanské společnosti s minimální afinitou ke zlodějině a podvodům ..."

Tímto tedy doplňujete konstatování (a nesporný fakt), že tam kde se občanům a ekonomice sociálně i ekonomicky daří celosvětově nejlépe, tj. severské země, se pravice historicky k moci v zásadě nedostávala vůbec, a když, tak s programem levicovějším než česká ČSSD.

Vy si tedy myslíte, že tam, kde se pravice k moci nedostává je, jak píšete, „…minimální afinita ke zlodějině a podvodům ...".

Zajimavý názor. Asi ano. Skutečně to může to být další pozitivní aspekt absence pravicového diskursu ve společnosti.

Ale primárním základem úspěchu severských zemí je silný sociální stát, což není stát, kde jsou velké sociální dávky (jak si mnozí myslí), ale stát, kde je kvalitní a široce dostupné zdravotnictví, důchodové zabezpečení, veřejná doprava, bezpečnost (silná policie, hasiči…), silná a nezávislá byrokracie, široce dostupné sociální zabezpečení, školství atd. atd. tj. enormně výhodné prostředí pro konkurenceschopný socioekonomický rozvoj.

A každá vláda pravice historicky vždy a všude znamenala útok na tento sociální stát, a to pod různými záminkami, ale vždy s vidinou dlouhodobých zisků pro elitní procento průmyslových elit (tj. sponzory těchto vlád) a s nabídkou krátkodobých zisků pro zbytek horních deseti tisíc (maskovaných za ušlechtilé teorie navozující pocit dlouhodobosti) a s oblbujícím fatalistickým marketinkem o nezbytnosti reforem pro ostatní plebs.

Ale děkuji za doplnění.
.
04. 01. 2011 | 10:27

Tencokida Hnuj napsal(a):

Já mám radost, že je to tu taková noblesní společnost. S tolika dobře vyvinutými pudy.
Jak u nás v jeskyni.
Člověk se hned cítí v takové společnosti líp.

Lidi - a jak vám jde rozmnožování ?
V Africe je to O.K., ale vy prej vymíráte ?
Fakt ?
To je mi vás ale líto. Že se teda tam v tom moři utopili vaši potenciální rozplozovači.
Co teď s Váma ?

No nic, tak si aspoň zadupejte nohou do rytmu, když už nic :

https://www.youtube.com/watch?v=ThF63iql478&feature=related
04. 01. 2011 | 10:29

vlk napsal(a):

Koukám , že Belgičan zas e blouzní. Klaus zd e prý má s voje voliče..
Ano Snítilého, Kalbáče a pár podobných. Nebýt Snítilého hlasu, tak prostě žádným presidentem nebyl a táhnul tam , kam patří.Jak ten hals byl opatřen? To je každému zřejmé. Jak byl opatřen hlas třeba Kalbáče? No prostě tak, že když projel senátorské volby, stal s e Klausovým poradcem na Hradě. Klasiak. Mafiánská klasika.
Ano a srdce s emi s vérá nad nekonečnou dobrotou a laskavostí Begičanovou. Jak vrážel těžké miliony do restituovaných činžáků. Doufám, že ta restituc e byla na lepší úrovni než řada těch, které proběhly na základ ě toho, že prafenka pana Nováka se spustila s čoklem pana Dvořáka a ten měl restituční nárok. Ovšem umřel. Takže příbuznost přes kdysi psy legitimovala Novákovic potomky k restituci. Ale i pokud stojí Belgičanovy restituce na solidnějších základech , pak zpětné převzetí majetku ZA ZNÁMÝCH PODMÍNEK bylo jen a jen jeho rozhodnutí! Nemusel restituovat. Pokud tak učinil, aniž by mu někdo dal pistoli k hlavě, bechápu, proč nás tady oblažuje svou velkodušností. Bral baráky zpěts tím, v jakém jsou s tavu a že jsous regulovaným nájmem. Nic víc.
04. 01. 2011 | 10:30

JF napsal(a):

pokud byl tento článek reakcí na projev pana prezidenta, tak na projevu mne zaujalo to oddělení odpovědnosti a užívání si.

Prakticky při naznačení kauzi "rozkrádání fondu ŽP", které je však problémem vlády nikoliv prezidenta. Prezidenta který však vládu jmenoval, úkoloval (návštěvy členů vlády u prezidenta) a převzal garanci (vývoj na konci roku - nyní částečně dementoval). Ta garance za vládu však byla zřejmá - pokud ji ještě v nějaké rozumné době ;-) dodatečně také nedementuje ... ;-)))

Jóóó pan prezident se tak nějak opět nejlépe nejevropštěji inspiruje z toho nejlepšího např. i mimo Evropu. Ono se prostě všechno musí umět - metoda/nemetoda.
04. 01. 2011 | 10:35

dáma s kaméliemi napsal(a):

Tencokida Hnuj

a co ta zpráva udělala s vámi.

Já jsem minule při zprávách, když hlásili, že se zabilo v autě asi 6 lidí, řekla, to bude někdo šťastný, že sežene novou práci.
04. 01. 2011 | 10:42

Čochtan napsal(a):

Hnojaři,
rozmnožování ? Díky za optání, jde to.
Při patnáctkrát přemnoženém lidstvu si soudný člověk nedovolí označit rozmnožování v Africe jako "O.K.". To dokáže jen opravdový ...

V Rudém moři se neutopili "naši potenciální rozplozovači" ale jejich!!! rozmnožovači. To je veliký rozdíl.

Nepotřebujeme děti za každou cenu. Potřebujeme kvalitní, zdravé, inteligentní, bílé děti. Jiné nepotřebujeme.
Afrika potřebuje příští desítky let "žádné děti".
04. 01. 2011 | 10:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

dáma s kaméliemi
Dobré dopoledne.
Já poslouchám jen dobré zprávy.
Zejména o počasí :

https://www.youtube.com/watch?v=nnQ7oszKZ60&feature=related
04. 01. 2011 | 10:45

Vosavbotě napsal(a):

Pane Pehe,

tentokrát s Vámi zcela nesouhlasím.

Jak dlouho se dařilo držet při životě Sovětský svaz? 70 let.
Čína a Indie se tak dlouho mohou udržet taky, bez jakékoli humanizace, bez jakéhokoli společenského rozvoje, jen se zvyšováním HDP katastrofálně nespravedlivě rozdělovaného mezi lidi.

Z tohoto pohledu mohou mít skutečně na dlouhou dobu jedinečnou tržní výhodu, nemusejí se totiž zabývat hodnotami, které jsme si vydobyli v Evropě.

Jinak řečeno: Nikde není psáno, že v současném režimu světa /trh=trhej, co to dá/ budou Evropské kulturně-společenské hodnoty oceněny více, než brutální velkoprodukce z Číny a Indie - včetně produkce jejich obyvatelstva.
04. 01. 2011 | 10:46

Tencokida Hnuj napsal(a):

Čochtan
Dobré dopoledne.
Co potřebuje Čochtan, Čochtanka a Čoctaňata je mi prosím putna.

A co potřebuji já, po tom by zase měla být putna Čochtanovi, Čochtance i Čochtaňatům.

Vyřiď jim to, prosím.
Ať si to zapíšou za svoje neplodné ušiska.
Degenerace to je i malá plodnost.
Žrát knedlo, zapíjet pivem a pak se málo rozmnožovat je na hovno.

My potřebujeme všude :

https://www.youtube.com/watch?v=lSUk8bSVHYc&feature=related

:---()
04. 01. 2011 | 10:49

gaia napsal(a):

dokud bude ropa, tak houby zle.
Ale za pomoci energie z ropy si z Arabské poušti udělají kvetoucí zahradu a pokud skutečně platí zákon zachování hmoty, tudíž že když někde naprší, tak zas neprší někde jinde (dokázané přírodou již z oblasi Aralského jezera, že když se voda z řeky použije na zavlažování, tak sice na poušti vypěstujeme bavlnu, ale jinde zas z polí začnou být pouště) tak je docela dobře možné, že přestane v Evropě pršet a budem namydlení.
Hospodářský zázrak v Americe ve 20. století byl způsoben tím, že 5% obyvatel planety spotřebovával 40% energie.
04. 01. 2011 | 10:50

gaia napsal(a):

Tencokida Hnuj

přemnožení lumíci skáčí v přírodě dobrovolně do oceánu.

Přemnožená sarančata chcípají hlady po tisících bez možnosti rozmnožit se a přemnožené bakterie v těla zničí samotného hostitele a odsoudí samy sebe ke smrti.

V přírodě jsou mechanismy kontroly populační dynamiky a člověk by je měl respektovat též.

neplatí Degenerace to je i malá plodnost.
v živočišné řísi platí, čím vyšší živočich(z hlediska rozvoje centrální nervové soustavy) tím méně potomků, ale větší šance na přežití.

Srovnej počet rybích jiker a počet dospělých ryb např. s počtem přeživších králíků na počet vrhů a porovnej s primáty.
Mají nejmenší porodnost, ale největší úspěšnost přežití.
Čochtanovy závěry nejsou tak daleko od pravdy.

Pokud neradi vidíme utrpení a smrt a snažíme se zachránit každého živého tvora, je nutno při co nejmenší porodnosti zajistit co největší možnosti přežití.
04. 01. 2011 | 10:59

Tenco napsal(a):

gaia
Jednu pro Tebe.
Před obědem.
Máš přestávku ?
:))

https://www.youtube.com/watch?v=Ae0nwSv6cTU&feature=related
04. 01. 2011 | 11:00

SuP napsal(a):

Skeptik -
Silné poválečné levicové vlády v západní Evropě které vybudovaly silné sociální státy je nevybudovaly proto, že byly levicové, ale proto, že byly u moci. Nefanděte si zas tolik.
Hodnotit, jak by tenkrát postupovaly pravicové vlády je
podobné, jako hodnotit, že jiný způsob privatizace v 90.letech by byl méně ztrátový.
04. 01. 2011 | 11:02

Tenco napsal(a):

gaia
Mě lumíci nebaví. Není s nima sranda a nedají se jíst.
Sarančata též.

Nejlepším mechanismem je asi podle Tebe sexuální zdrženlivost, co ?

Nebavíš mě, gaio !
Troufám si dokonce říct, že jsem se v tobě zklamal.

P.S. Jikry jsem nikdy nepočítal. Vnitřnosti, hlavu a kůži totiž zahodím hned po vykuchání do koše.
Zbytek sežeru.
S knedlíkem. Zapiju pivem a jdu hned na věc.

Za trest jednu diskoškovou :
https://www.youtube.com/watch?v=xGZauARZOVk&feature=related
04. 01. 2011 | 11:07

Ovčan napsal(a):

Až teď masivně vzrostou nájmy,vzroste HDP.
Až se zvýší nižší úroveň DPH a téměř vše podraží o 10%,vzroste HDP.
Růst pro růst!
Také by z toho něco měli mít lidé.
Deregolace cen se nám povedla!Tam už jsme Evropu dohnali,leckdy i předehnali!
Narovnání mezd se ale nejméně u 2/3 lidí nějak nedaří.
04. 01. 2011 | 11:13

Čochtan napsal(a):

V Africe je vysoká porodnost. Co z toho mají ? Bez dodávek jídla (zadarmo) od nás bělochů by pochcípali hlady.
Vysokou porodnost by měly mít kvalitní, úspěšné národy a rasy. Národy neschopné se samy uživit by měly mít málo dětí.
Bohužel je to opačně.
04. 01. 2011 | 11:13

gaia napsal(a):

Tenco

dnes mám už odpracováno.Až zas odpoledne.

a sexuální zdrženlivost nemá s počtem potomků v moderní společnosti moc co do činění. A v moderní společnosti nemají lidé na úrovni doby kamenné co dělat. Stejně v ní nebudou šťastní a budou akorát problémy, budou si pořá stejně stěžovat, že to zlaté tele, co si mysleli, vlastně vůbec není zlaté ani pozlacené a že je ještě tvrdší, než bylo u nich v tom kameňákově.
04. 01. 2011 | 11:18

gaia napsal(a):

Čochtan

ano příroda by měla mít možnost regulovat početní stavy svých druhů, ale člověk jí v tom brání, právě proto, že je člověk, ale matka příroda se nedá, má vždy poslední slovo a tu zbraň lidstva proti přírodě nakonec obrátí proti člověku samému.
Lidstvo si samo podřezává větev a odnesou to ti spořádaní a produktivní ještě hůř než ti nezodpovědní. Neb ti s tím tak nějak počítají.
04. 01. 2011 | 11:22

Čochtan napsal(a):

Přesně tak, Gaio,
to ale určití lidé nepochopí. Buď jim k tomu chybí inteligence, nebo pochopit nechtějí. Ono to totiž nabourává jejich ideologii.
04. 01. 2011 | 11:39

Tencokida Hnuj napsal(a):

gaia
Příroda to reguluje, jsetli sis ráčila všimnout.
Snižuje se fertilita "bílé rasy".
Asi vyhyne.
Bude nahrazena jinými - třeba těmi, na které se díváš jako na neproduktivní a nespořádané.

Tvůj pohled má co do činění s iluzí - tkzv. Velkým řetězcem bytí.
Z kterého, jak známo, již vypadli daleko větší šíbři než je česká učitelka nebo bavorský tlachal.
Např. dinosauři.

Čochtan
Ideologicky předpojatý názor máš ty.
To, že svůj hrb hážeš na záda jiných ti možná pomáhá se s tím vyrovnat.
Ale to je všecko.

Ty nevíš , co je to pokrok/rozhodně ne rasová čistiota - to je slepá ulička evoluce/ a nevím to ani já./snad zvyšování diferenciace ??/

Ty se tak držíš berličky ideologie.
Ne já.
Za vašimi řečmi se skrývá jediné - strach.
Že se zbortí jedna iluze.
Strach je dobrý pomocník, ale zlý pán.
Nicméně se nebojte - vy, vaše děti a vaši vnuci budou ještě žít v onom krásném světě, kde rozhodují jen samí spořádaní a produktivní lidé.
Takže klid.
04. 01. 2011 | 11:50

Tenco napsal(a):

gaia
Výsledek práce těch spořádaných a produktivních lze vysledovati téměř každou hodinu. Nejčerstvěji např. zde :

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=687047

Též asi nepomůže zvednout plodnost, co ?

Anebo je to ten kontrolní mechanismus ?
Akorát že se npoužívá tam, kde by se použít měl, co ?

No nic, měj se.
Při nějaké lepší diskuzi.
04. 01. 2011 | 11:58

Carlos V. napsal(a):

tenco : proboha, vy jste ale žvanil. Tolik písmenek a dohormady dávají jen jalové žvásty.
04. 01. 2011 | 12:01

gaia napsal(a):

Tencokida Hnuj
Snižuje se fertilita "bílé rasy"

ale to jen proto, že každá bílá žena radši nosí zodpovědně léta v břiše drátek nebo bere prášky, neb chce pro své dvě děti, které má, jen to nejlepší a ví, že kdyby jich měla víc, tak by nemohly chodit do kroužků, mít vlastní brusle nebo lyže a stan a spacák a k tomu i předepsané helmy(3 kusy po litru za jednu).(sjezdová cyklistická a vodácká u nás celkem 6 kusů, neb chlapečci mají každý jinak velkou hlavu a helma musí sedět)
Že by ty přírodně vyprodukované děti potom musely buď přírodně pochcípat a přežít jen ty, kterým by dovolila příroda, nebo by se musely jen celý den poflakovat po sídlišti, přemýšlet co kde šlohnout, z nudy osahávat další frustráty (tky) a pak z nedostatku příležitostí nebo možností brát drogy nebo někde žádat o dávky, či začít nenávidět svět a zapalovat auta nebo vyhazovat do vzduchu ty štastnější vrstevníky, kteří mají třeba na diskotéku nebo autobus.(bombové útoky před diskotékou nebo v autobuse jsou realita.)
lidstvo se vymanilo z přírody a tak se nemůže přírodně ani rozmnožovat. V chýši v lese by také již dnes nikdo nezkoušel přežít, ale množit by se každý chtěl jako v době kamenné? Za posledních 25 let přibylo 2 miliardy lidí a zatímco dříve na zdvojnásobení populace pracovalo lidstvo celá staletí, dnes se lidstvo zdvojnásobilo za 30 let!
04. 01. 2011 | 12:15

Tencokida Hnuj napsal(a):

Carlos V.
Hmm. Už jste mi odpověděl na ty otázky pod včerejším blogem jinak, než "škoda slov " ?

Ano - ve Vašem případě skutečně škoda slov.

Pokud zase ucítíte potřebu si někde ulevit - zajděte na hnůj či WC.

Zdar.

P.S. A když se mezi sebou baví více dospělých osob, tak se jich nejdříve zeptejte, zda smíte promluvit.
Až pak si ulevujte.
04. 01. 2011 | 12:17

Rejpal napsal(a):

Dobrý blog o staré Evropě s uspokojivým sociálním zabezpečením. Díky za povzbuzení, pane Pehe!

Skutečně nic nebrání lidem, kteří považují "stát" za zloděje, aby se poohlédli po jiném místě na světě, kde se "stát" o své obyvatele mnoho nestará. Příkladem je Somálsko. Ale pozor, právo "šaríja" tam v některých částech je jediné platné!
04. 01. 2011 | 12:23

Tenco napsal(a):

gaia
To je jedno PROČ tomu tak je. Proč "bílá rasa" vymírá. To není relevantní pro úvahu, že by se měla regulovat reprodukce "nespořádaných a neproduktivních " ras.
Pokud se to nezmění, tak je tento pohled /nu - spíše ideologie/ dokonce z hlediska toho nejdůležitějšího - tedy ZACHOVÁNÍ DRUHU dokonce patologický.

Chápeš to ?
Zní to absurdně, ale je to tak.

Třeba ten průmyslový jump byl evoluční omyl, gaio.

Ještě jednou opakuji - já nevím co přesně znamená slovo POKROK.
Ale pokud se bavíme o druhu Homo sapiens sapiens, tak z jeho hlediska - protože je to bytost obdařená rozumem, by asi mělo to slovo znamenat dlouhodobě udržet stupeň diferenciace přírodního prostředí v takové kvalitě, jak je tomu dnes.

Což neudělá.
Protože on ještě po tom jumpu nedopadl na zem.
Takže jakýpak pokrok v budoucnu ?

No nic, už jsem to zde chtěl opustit.
Vlastně mě zdržel jistý geniální analytik psychosocioekonomických jevů - jistý Carlos V svou zevrubnou prací "Co tento blog přinesl mě a jaký to má vliv na mou stolici".
JInak bych už dávno spořádaně vdechoval ryze produktivní ostravský vzduch.

Měj se.
04. 01. 2011 | 12:29

Carlos V. napsal(a):

Tenco : neumíte člověka stručně ani poslat do řiti.

Vašich nekrátkých textů je zde snad půlka celého blogu. Kdo se má pořád otravovat s přeskakováním nicneříkajích blábolů bez názoru.

Jinak, vysvětlovat Vám nic nebudu. Jsou lidé, kteří přemýělí. A lidé, co jen žvaní - a těm něco vysvětlovat je ztráta času. Jen kdyby nehlučeli ...
04. 01. 2011 | 12:33

Tencokida Hnuj napsal(a):

Carlos V.
Kdybyste prostě řekl : "Omlouvám se. Včera jsem něco jen tak plácl, ale argumenty to podložit neumím..."

Tomu bych rozuměl.
Pitomým glosám ale nerozumím.

Až uznám za vhodné se zabývat Vašimi stesky, dám Vám včas vědět.
Zatím prosím dodržujte nepsanou zásadu, že pokud příspěvky neporušují Kodex, může si sem každý psát to, co sám uzná zavhodné.

Apropo -vystupujete zde coby velký liberál, že ?
Vy jste asi spíše pro regulace.

Ha, ha, ha....

Narcistní - exkluzivně pojatý liberalismus, Carlosi V. , je na hovno.
Přečtěte si Kanta - co on říká o svobodě, ne modré žvanilské příručky. Než sem budete zase dávat ty Vaše návody na demontáž státu a posílení liberálního prostředí.

Co s Vámi ?
Na otázky neodpovídáte.
Místo hodnocení blogu se pustíte do mně...

Jděte do řiti.
04. 01. 2011 | 12:40

Ládik!!! napsal(a):

Kydači,
dýchej chvíli zhluboka, zavři oči.
04. 01. 2011 | 12:48

Carlos V. napsal(a):

Tenco : o blogu jsem si své napsal.

A k Vám se vyjadřuji z důvodu Vaěí dominanci a nepřehlédnutelnosti.

Když někdo vyřvává na rohu ulice své názory, nemám potřebu mu to zakazovat. Ale můžu ho snad požádat o ztišení. Aťsi ne třeba nejslušněji...
04. 01. 2011 | 12:48

gaia napsal(a):

Tencokida Hnuj

tak až přijdeš z procházky, tak si vygoogluj něco o s a r strategii rozmnožování. V přírodě zástupci obou způsobů žijí vedle sebe a nekonkurují si a vše reguluje příroda, neb každý zástupce využívá svoji ekologickou niku.

Ale u lidí zástupci obou druhů chtějí žít stejně a ve stejné nice a ještě ti R-stratégové chtějí, aby jim s- stratégové přispívali a tím vlastně oslabovali sami sebe.
Takže dnes jsem spíš s Čochtanem.

Ale dík za hudbu
04. 01. 2011 | 13:01

Sladký napsal(a):

Carlos- nezesměšnujte se a nenavážejte se do tenca.To,že nechápete o čem píše a nejste schopen udržet pozornost na dobu nezbytně nutnou k přečtení delšího textu je váš problém.A starejte se raději o ty svoje mudrlantské plky, k vážnému zamyšlení je tak nanejvýš desetina toho,co píšete, to ostatní je buď k smíchu,nebo k pláči.
04. 01. 2011 | 13:31

Sladký napsal(a):

Gaio, to,že se shodujete s Čochtanem by vás mělo přimět k zamyšlení.Ale jinak to samozřejmě chápu, oba totiž zcela nepřípustně část problému zjednodušujete a další část ideologicky přebarvujete.
Pokuste se víc myslet svou vlastní hlavou místo snahy napasovat (zdánlivě platná) obecná pravidla na případ člověka/lidstva,které se sice nepochybně podobá jiným druhům,ale v něčem se od nich ZÁSADNĚ liší.A jak jsem už mnohokrát psal,v životní praxi je důležitější to,čím se jevy či objekty liší,než to,čím se podobají.
04. 01. 2011 | 13:38

SuP napsal(a):

gaia -
K-strategie, ne S-. Ale jinak tu dneska docela záříš.
Jinak. Bílá rasa nevymírá, je to normální evoluce. Zase přežije z každé rasy jen ten, kdo bude mít pro dané prostředí vhodný vzorec chování. A mít či nemít potomky je jedním z projevů toho vzorce.

Tím volně navazuju na Čochtana. Mnozí tu o něm uvažují, že je rasista. I já jsem k tomu někdy neměl daleko. Ale už jsem na to přišel. Na základě odborně předhozeného tématu Brouka Pytlíka zdejších blogů pana profesora Hořejšího (Darwin vs. Hitler). Čochtan je totiž "rasolog", protože ho baví se nimrat v teoriích o rasách a jejich vztazích. Rasista je člověk, který chce zneužít rasologii k přednostnímu prosazení jedné rasy na úkor jiných.

Zbývá tedy ještě otázka, co je Vykydal. Vykydal je ...(a takhle mávnul rukou...).
04. 01. 2011 | 13:50

Belgičan napsal(a):

dáma s kaméliemi napsala:

má Evropan litovat těch zmařených životů, nebo v důslkedku pudu sebezáchovy si oddechnout?

Jak který Evropan milá dámo. Některý by potřeboval třeba zrovna takového člověka, co tam někde utonul. Jiný zase ani náhodou. Pro nás jako celek je každý zmařený život důvod k lítosti. Ale nenutil bych nikoho tento pocit sdílet.

Na druhé straně ti co se rozhodli jít do Evropy patřili určitě k těm co chtěli něco změnit k lepšímu. Tyto lidi bychom měli v zájmu Afriky v Africe udržet. Pro ostatní by jejich zbytečná smrt mohla být důvod zůstat v Africe a pokusit se doma něco změnit k lepšímu. Z tohoto hlediska může mít smrt emigrantů i pozitivní signál a pro nás by to mohl být důvod k oddechnutí.
04. 01. 2011 | 13:55

Belgičan napsal(a):

Omlouvám se, ta poslední věta vyzněla hrozně cynicky.
Měl jsem na mysli, že by bylo pozitivní, kdyby ti lidé neutonuli, ale zůstali doma.
04. 01. 2011 | 14:00

kozoroh napsal(a):

Pehe dal další z komentářů typického eurofila. Já v zásadě nemám problém s evropanstvím. S čím ale problém mám je skutečnost, že je zde neustálá snaha o vytváření monolitu z matérie mnohdy diametrálně se lišící. Pokud vím, jedním z prvních, kdo se o to pokoušel byl Jiří z Poděbrad. Nynější jeho následovatelé se snaží o vytvoření superstátu z entit natolik hlavně ekonomicky rozdílných, že v rámci vyrovnávání nutně vytvářejí dva protipóly: Ty, co táhnou a ty, co se vezou. To nemůže dlouhodobě fungovat bez předpokladu, že ti vezoucí se sami zrychlí, aby se síly v dohledném horizontu vyrovnaly. Jak vidno, neděje se to. Když se pak přidají faktory populistického uplácení elektorátu a vnějších ekonomických vlivů, konstrukce dostává povážlivé trhliny. Nic na tom nezmění ani pan Pehe se svým výčtem zbožných přání.
Buď se Evropa změní, nebo dojede. Ani jedno se nebude líbit. Mi taky ne. Ale na dluzích se prosperita nestaví, to by snad měl připustit každý.
04. 01. 2011 | 14:21

SuP napsal(a):

Belgičan -
Bohuže zatím to vypadá, že když ti aktivnější (černoušci), co by své zemi (Africe) chtěli pomoci, nemají jinou cestu než zdrhnout a pokusit se pomáhat zpovzdálí. Protože ti ostatní automaticky počítají s tím, že kdo se o něco pokusí, jim musí vybudovat sociální stát (a to ještě ani nevědí, že se to tak jmenuje!).
04. 01. 2011 | 14:23

Sladký napsal(a):

Supe,Vykydal je... nejen ve srovnání s tebou duševní velikán, kterému saháš maximálně do pasu,spíše ale po kolena.Píše jako spisovatel a myslí jako filosof, zatímco tvoje příspěvky mají úroveň (nevalné) maturitní písemky.Asi tak.
04. 01. 2011 | 14:25

SuP napsal(a):

Sladký -
Říkals něco?
04. 01. 2011 | 14:28

Skeptik napsal(a):

To SuP

SuP napsal(a)
"Silné poválečné levicové vlády v západní Evropě které vybudovaly silné sociální státy je nevybudovaly proto, že byly levicové, ale proto, že byly u moci. Nefanděte si zas tolik.
Hodnotit, jak by tenkrát postupovaly pravicové vlády je ..."

Co to je za nesmyslný argument. To je jako říct že komunismus vybudovaly ve východní Evropě komunistické strany protože zrovna byly u moci a těžko říct, zda by obdobně nepostupovaly demokratické pravicové strany.

Je to prostě hloupost.

Základním předpokladem vzniku sociálního státu v poválečné Evropě byl totiž výrazný nárůst přerozdělování, tj. nárůst daní, především korporátních, což také levicové vlády v poválečné Evropě provedly. To by pravice nemohla udělat už z principu.

Prostě bez civilizovaných daní není civilizovaná společnost ale asijský model rádoby výkoné ekonomiky (záleží které parametry hodnotíme) s životní úrovní většiny populace hluboko pod tím, co dnes díky levicovým vládám považujeme za standard.

A jaké jsou daně v severských zemí předpokládám víte - bez těch vysokých daní by ty země tam kde jsou nebyly.

Prostě ten argument je nesmyslný.
.
04. 01. 2011 | 14:32

Elena napsal(a):

Dear honolulu,

Mr. Pehe writes that
Don't Worry Be Happy !

Our Europe is O.K.

https://www.youtube.com/watch?v=02zOk_LQCkY
bye
04. 01. 2011 | 14:33

Sladký napsal(a):

Přesný rozbor,skeptiku.Podobnými pseudoteoriemi a quasipoznatky zde hýří nejen SuP ale veliká většina zdejších pravicových myslitelů.Je pravda,že tenhle příspěvek je obzvlášť výživný a SuPova argumentace přímo ukázková.

Ano,Supe,říkal,či spíše psal,ale nestarej se, stejně to nepochopíš.
04. 01. 2011 | 14:44

kozoroh napsal(a):

SuPe.
TCKH ve své sebestřednosti zapomíná, že jeho argumentace nese výrazné rysy přehlíživosti a arogance. Kamarádí se jen sám se sebou, nebo s patolízaly.
04. 01. 2011 | 14:45

Sladký napsal(a):

Půjčky,úvěry,dluhy,úroky... to je alfa a omega současného kapitalismu, Kozorohu, jeho začátek,konec i střed.Když už probůh chceš o něčem psát, zkus se o tom nejdřív něco dozvědět, pak nějakou dobu přemýšlet (pokud jsi toho schopen a máš čím) a pak teprve piš.Pak to možná nebude k smíchu.
04. 01. 2011 | 14:49

Sladký napsal(a):

:o))) Kozorohu,dokonale jsi popsal pana presidenta a lidi jeho sorty,totiž vaše pravicové bratrstvo na zdejších diskusích.:o))) Tomu,co jsi předvedl se odborně říká projekce- připisování vlastních,nepřiznaných chyb a nedostatků jiným lidem, zvláště oponentům a protivníkům.
04. 01. 2011 | 14:53

SuP napsal(a):

Skeptik -
Hloupost je tvrdit, že kdyby takby. Ale holt jste "skeptik", tak asi musíte.
Základním předpokladem vzniku sociálního státu těžko mohl být výrazný nárůst přerozdělování, ale nárůst toho, co lze dále přerozdělovat. Bez toho by byly severské státy tam co jsme dnes my (s tím, jak průběžně rozdáváme to , co vytvoříme, někdy ještě dřív).
Chcete snad tvrdit, že v Evropě po válce existoval blbější režim než bolševik, díky němuž nám celá Evropa hospodářsky utekla?
04. 01. 2011 | 14:54

Sladký napsal(a):

To vy,kozorohu se zde neustále vyvyšujete nad socky,sockomouše,levouny.. to vy se vychloubáte vzděláním a svými úspěchy,příslušností k majetné vrstvě, to vy se oháníte tou jedině správnou ideologií... až si to jednou uvědomíš,až ti to dojde, budeš se za sebe stydět.To ovšem s největší pravděpodobností nehrozí.
04. 01. 2011 | 14:56

SuP napsal(a):

kozoroh -
Je jich tu víc. Mohli by si třeba založit firmu "Sladký Vykydal s vlkem".
04. 01. 2011 | 15:00

Sladký napsal(a):

SUpe, sociální stát v západní Evropě,který významně přispěl k vítězství Západu v ideologické válce, protože zajistil daleko spravedlivější rozdělení vytvořeného bohatství a umožnil dosažení vysoké životní úrovně, byl financován-sponzorován bohatými a nejbohatšími,kteří měli strach ze sociálních nepokojů, případně podpořených Sovětským blokem. Po jeho pádu jim (bohatým)rychle otrnulo a začali usilovat o co nejnižší daně.
Problém je ovšem v tom, že bez sociálního státu nemůže kapitalismus fungovat,alespoň ne dlouhodobě.
04. 01. 2011 | 15:01

SuP napsal(a):

Sladký -
Jak tě tak čtu, ty musíš bejt už asi hodně frustrovanej, že si s tebou v civilu už nikdo nechce hrát ....
Holt na pozdě uplatněné reklamace nebude brán zřetel.
04. 01. 2011 | 15:05

kozoroh napsal(a):

Sladký.
Podsouváte mi výrazivo, které já NIKDY nepoužívám. Stejně tak se nechlubím vzděláním a bohatstvím. Čím se chlubím je fakt, že jsem tu VAŠI ideologii přežil bez ztráty cti. Já si na ideologii tolik nezakládám-žiji tak, abych se to nemusel stydět (což je ovšem otázka vlastní morálky) a abych, pokud to bude v mých silách, se o sebe a své blízké postaral sám.
04. 01. 2011 | 15:09

kozoroh napsal(a):

Sladký.
Jak vás tak čtu, zjišťuji, že je dobře, že jste se zde objevil. Když budu bloudit, obrátím se na vás. Tak jasno,jako vy zde má málokdo. Jste studnice moudrosti.
SuP.
Ti tři tebou jmenovaní tvoří ideologické jádro. Oháněk zde mají nepočítaně.
04. 01. 2011 | 15:16

Pierrot napsal(a):

Gaia

Ano, apokalypsa se blíží. Takhle už to Matka Příroda dlouho nenechá! A jen Vám, přemoudré věštkyni, se dostane vykoupení.
Statečně jste varovala zpupné a zaslepené lidstvo. Nikdo Vás ale neposlouchal. Nechť tedy všichni shoří v plamenech pekelných..

Slaboduchá eschatologie, nic víc.
04. 01. 2011 | 15:28

Skeptik napsal(a):

To SuP

Když čtu vaši trochu zmatenou poslední reakci na můj poslední příspěvek, je zřejmé, že nic nevíte o výrazném nárůstu zdanění po druhé světové válce, následované tím vaším "... nárůst toho, co lze dále přerozdělovat ...".

A to samozřejmě v rozporu se všemi současným pravicovým floskulemi o tom jak daně dusí ekonomiku, tj. historií ověřenými nesmysly (z toho samozřejmě nelze vyvozovat jednoduchou implikaci, že zvýšení daní = nárůst HDP).

Vy o těchto tyto historických skutečnostech prostě nevíte. Je to pro vás novum a domníváte se, že je to námět k diskusi.

Ale to je jako diskutovat o tom, zda se druhé světové války zúčastnilo Německo.

Takže spekulujte a objevujte ameriku dále.

Přeji hezký zbytek dne.
.
04. 01. 2011 | 15:44

Sladký napsal(a):

Kdepak, kozorohu.Studnicí moudrosti jste vy- vzdělaní,progresivní úspěšní soběstační pravicoví géniové. Kam se na vás hrabu.:o))))

MOJI ideologii jste přežil bez ztráty cti? Jakou MOJI IDEOLOGII, vY mudrci? Nejsem komunista,nikdy jsem jím nebyl.Vy máte k ideologii o níž mluvíte v souvislosti se mnou stokrát blíž, než já!
A pravdivosti vašeho tvrzení vážně pochybuji. Nevím, jakbyste mohl vůči jedné ideologii zůstat imunní,když jiné,podobně stupidní,jste zcela evidentně propadl?
04. 01. 2011 | 15:46

Sladký napsal(a):

Vidím,že nemá smysl ztrácet zde čas.. repliky a invektivy , vašeho typu Supe,jsme měli v oblibě kdysi v deváté třídě... do kolikáté třídy vlastně chodíte,SuPe? Nebo jste věkem starší,ale zatraceně jste nevyrostl?
Jak říkám, nemá smysl ztrácet zde čas, nejste pro mne partneři k dialogu.Můžete si v klidu dál pochlebovat a ubezpečovat se o své soběstačnosti,inteligenci a přesném vnímání reality, kluci.
04. 01. 2011 | 15:52

Tenco napsal(a):

Sladký
Dobré odpoledne.
Díky za zastání, ale nepotřebuji to. :))

Šťastný a veselý nový rok.

kozoroh
Dobré odpoledne.

"NEMÁM AMBICI PLEVELIT DISKUZI ZBYTEČNÝMI, RÁDOBY DUCHAPLNÝMI TEXTY."

To jsou Vaš slova ?

Ha, ha, ha...:))))

gaia
Jaká je ekologická nika člověka ?
Máš na mysli člověka obecného ?
Anebo člověka globalizovaného, který létá z Tasmánie do Bruselu jen tak - z nudy, první třídou za pětinu toho, co člověk neglobalizovaný dá za zapáchající koutek kdesi v podpalubí lodi či v kamiónu a to za cestu třeba desetkrát kratší, cestu, která rozhodne další existenci jeho a jeho rodiny ?

Obecně je mi jedno, jestli bude Evropa plná bělochů, černochů nebo Číňanů.
Pokud bude vládnout tradiční právo a řád.

Straší nás idiotičtí deprivanti, kteří mají nést za udržování tohoto práva a řádu odpovědnost a přitom ho sami rozkládají.

Já je vnímám jako daleko horší nebezpečí než islamskočernošskožluté hordy valící se na nás po souši, po moři i vzduchem.

V tomto kontextu jsou řeči o jakýchsi R nebo S strategiích řečmi akademickými, neplodnými a zbytečnými.
Opakuji - v tomto kontextu.

Tím netvrdím, že bych si občas také nezaplkal.
Ba naopak. :)))

Jednu na klidný zimní podvečer :
https://www.youtube.com/watch?v=t2n45Sutwig&feature=related
04. 01. 2011 | 15:55

kozoroh napsal(a):

Sladký.
V anonymní diskuzi lze napsat cokoliv. Třeba i to, že jste nikdy nebyl něčím, nebo že naopak já tomu něčemu podléhám. K tomu vám přepastuji část svého příspěvku: "...Já si na ideologii tolik nezakládám-žiji tak, abych se to nemusel stydět (což je ovšem otázka vlastní morálky) a abych, pokud to bude v mých silách, se o sebe a své blízké postaral sám.
04.01.2011 15:09:32".

Jinak bych vám rád sdělil, že jsem zde již v minulosti zveřejnil část svého CV. Kdybyste to četl, mé postoje byste snáze pochopil.
04. 01. 2011 | 16:09

Sladký napsal(a):

Tenco- nápodobně (s tím pozdravem a přáním).Vím,že zastání nepotřebujete, je mi to naprosto jasné.Nicméně, nedalo mi to, jistě pochopíte.
04. 01. 2011 | 16:13

kozoroh napsal(a):

TCKH.
Jsem smířen s faktem, že patrně nebudu patřit mezi vaše milce. Bude mi těžko, ale rozchodím to.
04. 01. 2011 | 16:15

Sladký napsal(a):

Kozoroh,cituji "V anonymní diskusi lze napsat cokoli". S tím lze souhlasit,kodiskutére, ovšem za předpokladu,že dotyčný je bezcharakterní lhář.
04. 01. 2011 | 16:15

Pepa z depa napsal(a):

Milý diskutující a zajímá Vás vůbec co tomu říkají PRACUJÍCÍ OBČANÉ ČR, jest-li ano, tak na www.vymenilijsmepolitiky.cz, kde občanské hnutí za přímou demokracii HzPD uveřejnilo NÁVRH NOVÉ ÚSTAVY ČR, kde je maximálně využit princip přímé demokracie bez imunit a neodvolatelnosti a ještě jen jednokomorový s převažujícím rozhodováním v referendech. Prostě zatím nejlepší představa o přímé demokracii, co kdy tady V NAŠÍ VLASTI někdo stvořil. Sice to chce ještě vylepšit o vztah k církvi, práci a bydlení, vztahům vůči ostatním národům světa, míru, válkám a jeto. Jinak v VJP je již 741.117 občanů ČR. Tak zatím 4. odboj a Pepa z depa.
04. 01. 2011 | 16:16

Čochtan napsal(a):

Mýlíš se SuPe.
Čochtan není "rasolog", a nebaví ho se nimrat v teoriích o rasách a jejich vztazích. Čochtan vychází pouze ze dvou faktů:
1. dřív nebo později se musí snížit počet obyvatel země. I kdyby to nebylo na optimálních 0,4 miliardy, ale jen na 1 miliardu, pořád ještě to znamená, že ze 6 lidí jich zmizí 5. Mně jde o to, aby zde zůstali ti nejlepší z nejlepších. A to jsou převážně běloši. (i mezi bělochy je odpad)

2. Vše kolem nás, co znamená civilizaci, je dílem bělochů. Od aspirinu po zubařskou vrtačku, od auta po železnici, letadla, satelity, TV, počítače ..... prostě vše, co tuto civilizaci tvoří. I Japonci a Číňani naší civilizaci používají a rozvíjejí. I oni se stali její součástí. Tvrdá konkurence.

Mně jde o to, aby na tomto světě zůstalo co nejvíc kvalitních lidí a paraziti a neschopní aby zmizeli. Jinak lidstvo půjde do (cenzurováno).
04. 01. 2011 | 16:25

Carlos V. napsal(a):

Sladký : pište si co chcete, já si bud psít moje. Ale jednu si nedopustím - s Vámi témeř nikdy nesouhlasím. Ba i za sprosťáka Vás považuji.

Ale aspoň rádobyvtipně a rádobychtře netapetujete.

S chlapíky, kteří mají odlišný názor, problém nemám.

S vlezlými žvanily ano.
04. 01. 2011 | 16:35

Carlos V. napsal(a):

Čochtan : nekecaj, jsou jak za bolševika, kdy všecko vynalezli Rusové (Lodygin, Možajskij).

Třeba střelný prach či kanón jsou z Číny.
04. 01. 2011 | 16:39

kozoroh napsal(a):

Carlos V.
Myslím, že i papír a porcelán.
04. 01. 2011 | 16:43

Pierrot napsal(a):

Kdopak asi vynalezl Čochťu? Tipnul bych, že ho vyvinuli jako zábavnou proprietu na univerzitě v Uppsale na přelomu 19. a 20. století...
Škoda, že mu dali tak odolnou baterii. Vydrží dýl než králíček Duracell..
04. 01. 2011 | 16:46

Tenco napsal(a):

Pierrot
Dobrý podvečer.
Ono i písmo asi nebude pocházet z Bavorska.
Nebo třeba náboženství.
Či zákony.
Obchodování, mořeplavba a tak.

Je to celé takové popletené.

Ale osobně si myslím, že za takové dva tisíce let, budou kroutit příslušníci vítšzných ras hlavama nad výplody Čochtana spíš, než např. nad sumerskými, egyptskými, čínskými či asyrskými písemnými záznamy.

Jako třeba : "Co tím myslel ? Není to nějaký jinotaj? ", ptá se černoch A.
.- "Hmm, já ti nevím. Mě ti to připadá, že to psal nějaký méněcenný blb", hned na to černoch B.
"Pánové ", dí černoch C, "omyl - jde o vzácnou flešku z 21. století, na které lze kromě balastu nalézti i časem a událostmi potvrzená proroctví jistého pana Tencokidy Hnuje - například předpověděl i to, že si jednoho krásného dne tři černoši ukroutí mimoděk hlavu nad tím, jestli ostatní část lidstva byla stejně pitomá jak Čochtan".
" Ó, tak je to tedy !" vzkřiknou černoši A a B před tím, než se zcela ukroucenýma hlavama padnou k zemi.

Nebo tak nějak by se to mohlo celé odehrát.

Jelikožto mě už ale nic originálního nenapadá, odcházím.
Navíc dnes plánuji provést radikální selekci méněcenných hráčů pokru a to formou strategie R.
Nebo S ?
No zkrátka a dobře - hodlám je obrat všecky.

Šťastný a veselý nový rok vinšuju.
04. 01. 2011 | 17:10

napsal(a):

Elena

https://www.youtube.com/watch?v=4i0MigznUAk&feature=related

pro porozumenie vašmu naturelu, spievany jazyk sa nazdáva prapovodcom žitia ukrajincov
04. 01. 2011 | 17:15

gaia napsal(a):

dokud člověk nezvládne svoji populační dynamiku, nemůže nic plánovat a koordinovat, protže jednou je děcek málo a pak zas moc, koukněte na dějiny Přemyslovců, nebo války růží v Anglii.
Sice se tomu říká dějiny, ale jde vždy o počet děcek a dědiců.

Takže direktivně -jeden člověk jedno děcko a kdo chce víc, tak koupit povolenku od bezdětných. To je cesta ke klidné budoucnosti.

Jinak se bude lidstvo plácat ode zdi ke zdi, jednou bude málo škol, pak se zas budou rušit, jednou se bude čekat na domov důchodců 20 let a pak se zas bude privatizovat. Někde porostou baráky a jinde zas prázdné budou chátrat a nevyřeší se nic.

To říkám já matka příroda, která si všechny dějepisné události vždy dla do souvislosti s množstvím lidí, manželek , dětí a levobočků.

HOWGH
04. 01. 2011 | 17:54

SuP napsal(a):

Skeptik -
Původně jsem vám chtěl odpovědět, ale pak jsem zjistil, že vy tu taky musíte především prezentovat svoje ego a ostatní poznámky vás zajímají jen když vám vyhovují. Bavte se dobře.
04. 01. 2011 | 18:02

SuP napsal(a):

Čochtan -
A ještě vynalezli papír a moruše.
Číňani vynalezli koule a Egypťani zas válce. A Rakušani vynalezli jódlování, když jim ty koule strčili mezi ty válce.

Ale s tou redukcí počtu lidí máš pravdu. I v tom, že by to MĚLI být ti nejlepší, aby to vůbec šlo dál. Zatím to nevypadá dobře. Zatím to spíš vypadá na scénář, že v důsledku překotného rozvoje se spotřebujou suroviny dřív než se najdou náhrady. Pak ty, co jich bude nejvíc, nejdřív pozabíjej ty co něco maj, aby jim to mohli ukrást a sežrat. A až to sžerou, tak chcípnou, porotože nic lepšího se nenaučili.
Na opačnej scénář - že by se nejdřív začalo redukovat pomocí přirozených pochodů - kdo se neuživí-zajde a pak se v nějaké součinnosti začnou hledat cesty jak dál, na to asi nebude příležitost. Ti hladoví a nenažraní jsou moc rychlí.
04. 01. 2011 | 18:24

gaia napsal(a):

Tenco dal pod Tožičku nějaký film , já se na to ze zvědavosti koukla a tam nějaký ekonom jasně vysvětluje, že čím víc lidí, tím víc se dluží.

A je to taky logické, když jedna rodina dluží , tak 2 budou dlužit víc a tři ještě víc. Čím víc bude lidí, tím víc bude dluhů , logicky, kdyby nebyli žádní lidé, nebyli by žádné dluhy, protože zvířátka si nic nepůjčují, ta buď sežerou, nebo když nemají hlad, tak nechají být, ale nic si nepůjčují.

Takže Čochtan a já jsme vítězi tohoto blogu. Odhalili jseme dobře příčiny toho marasmu.

Platí čím víc lidí tím víc potřebují peněz a tím víc je dluhů.

A ještě nikdy v historii nežilo na planetě tolik lidí jako dnes a tudíž nekolovalo v oběhu tolik peněz.
04. 01. 2011 | 18:34

Pierrot napsal(a):

Čochtan, Gaia, SuP

Ano, máte ve všem pravdu. Žije tu moc lidí, takže se části musíme zbavit. A říká se, že nejprve by si člověk měl zamést před vlastním prahem, tj. začít sám u sebe. Takže jako důsledné zastánce teorie nadbytku obyvatel a nutnosti jejich redukce Vás prosím, začněte u sebe. Nebo snad nejste lidé? Aha! Vodník, živá planeta a mrchožrout...
04. 01. 2011 | 18:51

SuP napsal(a):

Pierrot -
Chci-li z někoho na základě jeho prohlášení udělat blbce, měl bych si dát pozor, zda jsem to prohlášení vůbec pochopil. Tady totiž nikdo neřekl, že je potřeba se někoho ZBAVIT. A dál už je to zbytečné.
04. 01. 2011 | 19:13

Pierrot napsal(a):

OK, neřekl jste "zbavit". Tak to se mi ulevilo. Nicméně byste měl alespoň naznačit, jak ona redukce bude probíhat, jaká je VAŠE představa. Jinak jste v jedné skupině s Čochtanem, který "zbavit" klidně podepíše, a který se raduje ze ztroskotání lodi s přistěhovalci...
04. 01. 2011 | 19:22

gaia napsal(a):

Pierrot

jde pouze o omezení produkce lidské biomasy

zase tedy o zvládnutí populační dynamiky.

Takže třeba Marie Antoinetta ta zas děti měla mít a hodně. Ale ona je neměla a nudila se, tak si stavěla zámek Trianon a vzorový statek tamtéž na to si tak půjčovala, že udělala takový státní dluh, že z toho nakonec byla Francouzská revoluce.

A v Evropě to je to samé- kdo by se množit měl, ten se nemnoží a naopak.
04. 01. 2011 | 19:25

gaia napsal(a):

a teď jsem se dozvěděla z toho filmu, že Číňané se opičí po Evropě, nevymysleli nic nového a až chtějí kopírovat poměr aut k počtu obyvatel jako v Evropě a to pak dojdou v přírodě všechny kovy. Nezbyde ani na plechovku. Z plastů se nádoby také nebudou moci dělat, neb plasty jsou z ropy a ta dojde taky a lidi si nebudou moci ani přinést úrodu ze zahrádky.

Lidstvo čeká smrt hladem.
04. 01. 2011 | 19:42

jetotukormoran napsal(a):

...fse souvisi se fsim.
Napr. cilene(celosvetove) vyhubeni kmenu -kanibalu.

Dle rikanky: V Africe jsou lidozrouti a ti soulozi jenom v prouti a kdyz je damy na....rou, tak jim pochvy sezerou.

No skoda. Urcite by stalo za to, prave mezi tyto 'prirodni' kmeny posilat na dovolenou 'zdarma' , ony soudruzky s marxisticko-leninskym smyslenim.
04. 01. 2011 | 20:11

Čochtan napsal(a):

Tenco,
"Mě to připadá, že to psal nějaký méněcenný blb" - to byl můj pocit, když jsem přečetl co jsi v 17:10:09 napsal.

Pane Stejskale, nemažte ho, ať každý vidí, co méněcenný blb dovede napsat.
04. 01. 2011 | 20:23

Elena napsal(a):

pre : napsal(a):

ale ta jazda v auťaku je najvystižnejšia , že ? :))))))))
04. 01. 2011 | 20:25

Fialenka napsal(a):

Výše DPH na hlavu o životní úrovni skoro nic nevypoví. OSN životní úroveň měří podle ukazatelů s větší vypovídající hodnotou. Sledují délku života, přístup ke vzdělání, zdravotní péči a pitné vodě, rovné příležitosti pro obě pohlaví atd. A OECD zase zjišťuje, jak se lidi cítí šťastní. Nejšťastnější na světě jsou podle zjištění OECD (z roku 2009) Dánové.

Také souhlasím s panem Pehem v této jeho větě: „Dokonce i lamentování nad vysokým počtem starých lidí je falešné—je to výsledek úspěchu evropského modelu. Navíc: je snad stáří jakási sociální choroba?“

Šťastné stařeny říkají: Život je jako procitání, dále se vyvíjíme, místo abychom jenom stárly.
04. 01. 2011 | 21:07

napsal(a):

Elena
samozrejme :)))))))) swedish version is beauty.
04. 01. 2011 | 22:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující příspěvek ("idioti", neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 01. 2011 | 09:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy