Reformy jako loupež

08. 03. 2011 | 09:56
Přečteno 17767 krát
Česká republika je zemí natolik zasaženou systémovou korupcí, že v podstatě žádné reformy ohlašované současnou vládou nedávají smysl, nebude-li korupce nejprve zásadně omezena. Jsou-li rozkrádány veřejné rozpočty v řádech stamiliard ročně, postrádají jakékoliv pokusy ozdravit státní finance legitimitu, neboť značná část ušetřených peněz se rozkrade.

Proč by si měli občané chtít utahovat opasky, jsou-li si vědomi skutečnosti, že peníze, které stát prý na nich potřebuje ušetřit v podobě škrtů a reforem, by si vláda mohla opatřit, kdyby omezila masivní rozkrádání veřejných prostředků?

V takové situaci dokonce není legitimní ani pouhé volání po zmenšení státních deficitů s pomocí škrtů, reforem a zeštíhlování státu, protože zmizí-li v černých děrách korupce ročně více než 100 miliard korun z veřejných peněz, jak ukazují různá data, pak by Česká republika i se svým údajně přebujelým sociálním státem, neměla v podstatě žádné deficity, kdyby systémové rozkrádání peněz určených pro veřejné zakázky vymýtila.

Problém je ovšem ještě vážnější. Výše popsaná situace by se totiž dala postupně napravit, pokud bychom mluvili o zemi, kde si politická reprezentace nejen uvědomuje hloubku problému, ale chce ho také řešit.

Současná politická reprezentace sice o problému, který ohrožuje samotnou stabilitu české demokracie, ví, ale řešit ho skutečně nechce, a vlastně ani nemůže, protože je jeho součástí. Boj s korupcí používá jen jako vějičku na voliče, ve skutečnosti neexistuje opravdová vůle zasáhnout samotné kořeny systémové korupce.

Důvod je prostý. Politické strany (zejména ty pravicové, které obhajují zájmy českého i globálního kapitálu) se už dávno staly jen nesvéprávnými agenturami pro obchodování s politickým vlivem. Samy jsou prolezlé korupcí: od místních organizací, kterých se různým způsobem zmocnili místní kmotři, až po nejvyšší patra, kde politici zastřešují zavedený systém, z něhož plynou peníze do stranických pokladen, a pravděpodobně i na soukromé účty mnohých politiků (nebo jejich příbuzných).

V systému, kde je v podstatě každá větší státní zakázka zmanipulovaná tak, aby se o výnosy z jejího předražení, popřípadě o nezákonné „provize“ z jejího zprostředkování mohli podělit různí podnikavci jak v byznysu, tak v politice, je bohužel na místě podezření, že cílem každé větší reformy, která se zdánlivě snaží ušetřit peníze státní pokladně, je ve skutečnosti jen najít ve veřejných financích další prostředky, které bude možné rozkrást. Nahlíženy z tohoto úhlu jsou „reformy“, ač jejich cílem je údajně ušetřit peníze státu, jen loupeží, protože většina takto ušetřených peněz se zase rozkrade.

Bohužel v takovém kontextu lze politiky, kteří „šetří“ (například na státních zaměstnancích nebo na obyvatelstvu v podobě plošného zvýšení DPH) rozdělit jen do dvou kategorií: naivky, kteří věří, že i přes všudypřítomnou korupci pomohou nakonec ušetřené peníze k ozdravění státních financí, a tím i celkové kondice českého hospodářství, a cyniky, kteří „šetří“ především proto, aby našli nové zdroje pro nenasytnou korupční hydru, jíž jsou součástí.

Systémová kleptokracie v českém podání má svoji ideologickou „nadstavbu“: schovává se za poučky o malém státu, škodlivosti údajně přebujelých sociálních dávek, individualismu, odpovědnosti každého z nás za vlastní osud. Využívá cynicky tvůrců veřejného mínění—novinářů, ekonomických expertů a PR agentur—k tomu, aby ospravedlňovali neoliberální reformy bez toho, že by se zamýšleli nad širším kontextem.

Mnozí tito lidé nemíní své zjednodušené poučování o malém státu, potřebě masivně šetřit, privatizaci penzijního systému, nebo žádoucí flexibilitě pracovního trhu, zle. Jsou produktem intelektuálně poněkud zploštělého prostředí, v němž se pořád dokola opakované neoliberální formulky, které zamořily v posledních dvaceti letech veřejný prostor nejen u nás, staly myšlenkovou šablonou—a to i kvůli neexistenci smysluplné alternativy, způsobené, mimo jiné, lacinou, i když vzhledem k historickým konotacím částečně pochopitelnou démonizací levice.

A samozřejmě jsou působeny i intelektuální a hodnotovou vyprahlostí demokratické levice u nás, k níž přispěla nejenom výše zmíněná démonizace, která dlouho činila skutečně autentické levicové přemýšlení „podezřelým“, ale také postkomunistický oportunismus mnoha „levicových“ politiků v prvních dvaceti letech po pádu komunismu. Ten notně přispěl k tomu, že se zejména sociální demokracie stala mnohem více součástí neoliberálně ospravedlňované kleptokracie než její alternativou.

Vrátíme-li se ale k ideovým proponentům „autentického trhu“ bez přívlastků, je téměř dojemné nyní sledovat, jak si někteří z těchto lidí si začínají uvědomovat, že jejich dobře míněné, neboť idejemi vedené představy o „správném“ fungování moderního státu, narážejí do zdi kleptokratické reality. Někteří zhnuseně opouští ten či onen poradní orgán pravicových vlád, neboť ke svému překvapení zjišťují, že vážně míněný boj s korupcí je v institucionalizované kleptokracii až na posledním místě.

Jiní s překvapením zjišťují, že hlavním záměrem například reformy penzijního systému není skutečně systém zlepšit, ale vytvořit kouřovou clonu pro masivní vyvedení státních prostředků do rukou kapitálových fondů „spřátelených“ s politiky. A jelikož v korupcí již značně vydrancovaném státním rozpočtu nejsou prostředky, zaplatí pravicová vláda tuto loupež plošným zvýšením DPH.

Hořekování mnohých pravicově orientovaných komentátorů a ekonomů, včetně některých členů vládního NERVu, že takto si důchodovou reformu nepředstavovali, je ovšem zároveň trapné. I lidé jen průměrně prozíraví by dávno viděli, že byli cynicky využíváni mocnými ekonomickými zájmy a některými politiky coby „užiteční idioti“, kteří svým opakováním pouček, o nichž by mělo smysl možná vést skutečnou debatu ve zdravé demokracii, připravili pro nejnovější tunel půdu.

Bohužel je jisté, že jakákoliv snaha reformovat zásadně cokoliv, co má dopady na státní finance, musí v současném systému skončit fiaskem, protože před tím, než jakákoliv vláda vůbec vysloví slovo „reforma“, musela by se rok dva věnovat zcela vážně boji s korupcí tak, aby nebylo v budoucnosti možné masivně zneužívat státní zakázky, a aby privatizace nejrůznějších státních funkcí nebyla jen zástěrkou pro zmanipulované, nelegální obohacování určitých skupin.

Reformátorské úsilí bez výrazného potlačení systémové korupce se dá přirovnat ke snaze lékařů, kteří doporučují pacientovi s rakovinou například ranní rozcvičky, běhání a vitamíny, aniž by skutečně léčili rakovinu.

Reformy uskutečňované současnou vládou nemohou v prostředí systémové korupce než přispět k další mafianizaci státu, protože velká část prostředků generovaných nebo ušetřených reformami bude rozkradena, čímž se dále posílí moc těch , kdo tento korupční systém provozují a organizují.

Tento vývoj nemá zdánlivě řešení, zejména pokud ani demokratická levice nevybředne z logiky mafiánského kapitalismu. Má k tomu sice šanci, přičemž prvním krokem by mohl být nadcházející sjezd ČSSD, ale existují důvody k opatrnosti. Síla struktur spojených s českou kleptokracií se nakonec možná ukáže být i na levici silnější než síla idejí.

Pokud se taková politická obroda, která by mohla následně mít vliv i na pravou stranu politického spektra, nezdaří, čeká českou demokracii pravděpodobně zásadní střet. Veřejnost ožebračovaná mafiánským kapitalismem se nakonec vzbouří. A z historie víme, že spontánní vzpoury, probíhající mimo koridory zaběhnutých politických mechanismů, přinášejí rozvrat, ne řešení.


Deník Referendum, 8.3.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

V tom případě by měla např. čssd navrhovat jiná opatření, něž navrhuje nyní.
Každý představitel této strany tvrdí v různých debatách, jak by to šlo udělat jinak.

Místo zvýšení DPH, zvýšit zdanění FO a PO a zvýšit odvody na SP.
Proč ale neřeknou, že získají 100mld dle Pehenávodu?

Zajímalo by mě pane Pehe, zda byste toto napsal v případ, kdy by vládla levice a navrhoval zvyšování přímých daní a odvodů.

Také byste přispěchal s teorií o 100miliardách?
08. 03. 2011 | 10:03

Sims. napsal(a):

On je zde jeden problém, který je úhelným kamenem pravice i levice. V érách pravicových vlád se obohacovaly především řady politiků a bohatých bez ohledu na ty ostatní. Zákony se fakticky dělaly na objednávku - nízké daně, různé výhody při zadávání zakázek, dozorčí rady, nemuset zveřejńovat majetek atd. Při vládnutí sociální demokracie se sice dělalo ledacos z výše uvedeného, ale je nutné podotknout, že na zájmy lidí - občanů bylo vždy myšleno více než při pravicových vládách. A konečně - máme kmotry - co myslíte, kterých je víc z ODS nebo ČSSD? Když vidím nějaký pořad, kde novináři upozorňují na nějakou "lumpárnu" a obhajuje se druhá strana tak z 10 rozhovrů je nejméně 7 ze strany ODS. Nejsem přívrženec ČSSD, ale myslím si že objektivita je namístě.
08. 03. 2011 | 10:14

Marcus Agrippa napsal(a):

Topolánek při své prostořekosti víceméně"provalil"podstatu TOP09 a VV. Chování současné vlády tomu přesně odpovídá. Už i V.Klaus stejně jako řada nezávislých ekonomů mluví proti tzv.penzijní reformě. Osobně nechápu čím to celé chce ještě Nečas a spol.obhajovat ( čím víc se budou zaplétat do svých lží a desinformací, tím to pro ně bude horší ). Měli by to zavčasu celé odpískat.
08. 03. 2011 | 10:17

F.Švarc napsal(a):

Pane Pehe, z historie víme, že ČSSD sjednala Opoziční smlouvu (klid na kradení), nabídla Vladimíra Valadimíroviče, Křišťála Standu, Ing.Škromacha. Co od této partičky dobře živených existencí v koridorech zaběhnutých politický mechanismů lze očekávat ? Řešení ? Nečekáte politickou obrodu, že páni poslanci si všimnou, že jejich platy a prebendy jsou právě tím hybným mechanismem veškeré další laviny přeplácení přebujelého přežraného úřednictva, zejména těch na vysokých pozicích ? Že si pane Pehe nemyslíte, že taková obroda by mohla přijít nenásilnou cestou ?
08. 03. 2011 | 10:21

veverka napsal(a):

Krystalicky jasně popsaná pravda o Česku.Pomůže jen egyptská cesta,protože mafie se své moci a nakradených miliard dobrovolně nikdy nevzdá.Těším se až bude Klaus s Kalouskem zdrhat k moři jak Mubarak a až jim Švýcaři zablokují konta.Bácz a Sinha.Česko.Hnus.Nejvíc smutno je mi z Čechů samotných,kteří toto masivní okrádaání jich samých schované za neoliberální bláboly stále podporují.Je neuvěřitelně že strana řízena kleptokratickou mafií jako je ODS má stále nějakých 20% voličů.Co je to proboha za lidi,kdo tyto zloděje neustále volí?To samé jejich účelově založené klony plné stále stejných recyklátů.
08. 03. 2011 | 10:24

Sladký napsal(a):

Neo, pozoruji, že v poslední době se z tebe kromě jiného stal kdybybylista.Tady ale nejde o žádné "kdyby" ale o to, co je.mimochodem, co říkáš na nejvyšší růst daní v celé polistopadové historii? Není ta tvoje pravicová vláda vlastně levicová? :o)))
08. 03. 2011 | 10:25

Miroslav Pivoda napsal(a):

"Veřejnost ožebračovaná mafiánským kapitalismem se nakonec vzbouří."

To je bohužel jen přání autora Jiřího Pehe. Kdy se u nás naposledy konalo nějaké to destruktivní "vzbouření na vsi"?
08. 03. 2011 | 10:26

Hrabal napsal(a):

Dost dobrý, Pehe.
08. 03. 2011 | 10:26

suchánek napsal(a):

trochu bych ten článek vyčistil od těch tradičních peheho floskulí a nepřehlédnutelné dikce a pak bych to...

...překvapivě podepsal.

ten scénář je tak zřejmý, že je mi z toho až smutno. koalice za své čtyři roky vládnutí oseká nejpočetnější střední vrstvu po relativně malých částkách o všechno a na řešení korupce ji tak ňák nezbyde čas. ve volbách celkem přesvědčivě zvítězí ČSSD, VV spadnou stejně přesvědčivě pod 5%, kucí modří a oranžoví se jen vystřídají v poslaneckých lavicích a...začneme znovu. je to takové úmorně dlouhé play off, kdy se týmy střídají s výhodou domácího prostředí, bohužel nikdo neví, na kolik že vlastně vítězných zápasů se bude hrát.

jsem stále spíše na pravo, ale z demonstrace vozíčkářů (z toho, že se v naší civilizované zemi uskuteční) se mi opravdu zvedá kufr.
08. 03. 2011 | 10:28

Sladký napsal(a):

Blog precisní a dokonale profesionální,jqko vždy.Naprostý souhlas s veverkou.Vsaďím boty, že za chvíli zde začnou chrochtat,kvákat,kvičet a kdákat rozzuření pravověrné-kradověrní.:o))

Co je to za hloupý dotaz jestli nejsem stroj? Kdybych byl stroj, tak bych nedělal chybu,ne?
08. 03. 2011 | 10:28

Bohumíra napsal(a):

Pane Pehe, pokud si to SKUTEČNĚ myslíte, máte pravdu. Jenomže - jak jste již uvedl výše - vše je již tak prolezlé korupcí a všechny strany si na korupční prostředí a výhody jim z toho plynoucí natolik zvykly, že již není jiná cesta, než vzít ty zmiňované klacky a líné politiky vyprovodit z příliš vytopených komnat.
Kdyby toto věděl prezident, musel by ihned odstoupit. Přijde mi jako troska plující na zastaralé bárce na zasmrádající stoce plné pomejí a výkalů (z politiky), ale snáší to proto, že mu to vynáší... Klause přece vždy a jen zajímal business ...
A na to se člověk honosí titulem profesor ...
Použila bych tvrdší kalibr: "Klausi, není ti to už trapný se takhle politicky skrývat? Nechceš už té komedie nechat a vy-pad-nout?"
Víš, co lidem by se ulevilo a dokonce by to leccos odpustili?
08. 03. 2011 | 10:32

Duroy napsal(a):

To Sladký: A představte si, že mně před volbami vadilo ČSSD deklarované zvýšení daní o 27 mld. :-)
Dnes se tomu usmívám.
Popravdě řečeno, kromě zvýšení daní jsou ostatní části činnosti vlády stran v oblasti ekonomické v souladu s volebním programem.
Lid si zvolil, lid má.
08. 03. 2011 | 10:35

Míval napsal(a):

Pokud se evoluce ukáže nemožnou, pak je revoluce jediné východisko. Platí to v přírodě, platí to i ve společnosti. Že dojde k rozvratu, to je pravda - není to nakonec podstata revoluce? Ale zároveň přinese i určitou naději. Byly už i takové, kdy po rozvratu následovalo vytvoření celkem přijatelného modu vivendi, umožňujícího dosti dlouhý evoluční vývoj.
Ale dokud se nenajde dostatek lidí, ochotných zvednout svá pozadí a opravdu vyjít do ulic, nemůže dojít k ničemu a podnikatelsko-politická mafie bude nerušeně rozšiřovat svůj prostor.
Překvapuje mne, že je doposud tolik v zásadě inteligentních lidí, kteří nechtějí připustit, že reforma, prováděná zloději, musí v konečném důsledku způsobit i jejich pauperizaci, tedy zchudnutí. A pokud to už připustí, nechtějí proti tomu nic dělat.
08. 03. 2011 | 10:35

David napsal(a):

...“Pokud se taková politická obroda, která by mohla následně mít vliv i na pravou stranu politického spektra, nezdaří, čeká českou demokracii pravděpodobně zásadní střet. Veřejnost ožebračovaná mafiánským kapitalismem se nakonec vzbouří. A z historie víme, že spontánní vzpoury, probíhající mimo koridory zaběhnutých politických mechanismů, přinášejí rozvrat, ne řešení.“...

Naprostý souhlas.

Teď jde o to, jak dál?

Jak předejít tomu rozvratu a vzpouře ovcí?

Podle mého názoru tato vláda plná darebáků a lhářů si nedá pokoj a bude dělat pořád neplechu ve stylu po nás potopa.

Dnes s důchodovou reformou, zítra s daňovou reformou, a to tak dlouho, že celý stát rozvrátí a nikdo to už nedá do pořádku.

Nejlepším řešením by bylo, když teď začínají teplé jarní dny, udělat co nejdříve generální stávku a žádat demisi vlády a uspořádat v říjnu nové volby.
08. 03. 2011 | 10:36

Marcus Agrippa napsal(a):

Bohumíra:
ono úplně stačí volit s rozumem. Ale po shlédnutí předvolební pecky Mádla a Issové mám docela obavy, že se ho v ČR asi moc nedostává. Poslední dění kolem lékařů to spíš jen potvrdilo.
08. 03. 2011 | 10:37

Josef napsal(a):

Myslím si, že už opravdu žádné volby nenapraví tento velmi přesně popsaný žalostný stav politky v ČR. A nejspíše jsou si toho vědomi ti u vesla i v zákulisí, a proto se chovají ve stylu urvi ještě co můžeš, protože sami cítí, že zlom udržitelnosti stávajícího stavu se blíží...
08. 03. 2011 | 10:41

juvel napsal(a):

P.Pehe,
jinými slovy, vláda českých demokratů dospěla do stadia fiaska. Ať je EU jakákoliv, je to přece jen jediná naděje, že to tady svým vlivem může trochu srovnat a podržet.
08. 03. 2011 | 10:44

Viola napsal(a):

Snížit ještě více platy politikům. Zdanit je 40% a pezidentům po skončení mandátu nic nevyplácet.
08. 03. 2011 | 10:49

Pankrac napsal(a):

Teď vždyt máme, co jsme chtěli....
A kdyz uz politici a volici chteji, aby se to zhroutilo,
at to jde alespon rychle……horší je ta agonie bez konce ,
tak aspoň ať ta hudba hraje a prapory vlají
ono nám to tak nějak vyhovuje.

Nebo aspoň většině.
Všechen ten chlívek
08. 03. 2011 | 10:50

Bohumíra napsal(a):

Marcusi, volit s rozumem nebo bez něno, nevolit ... Vyjde nastejno. Stále tam budou Bendové (které nikdo nevolil), stále tam budou rozkládající se Pithartové (které nikdo nevolil), stále tam budou korupčníci z armádních zakázek, kteří přeci vyhrávají každé volby, ne?
Stejně jako 17.listopad nevyřešil nic zásadního, nevyřeší ani padesáté, ni sté volby cokoli světaborného.
Politici si omylem snížili platy, ale rozdíl mezi platy současnými a minulými dostávají na odměnách ...
Zeptejte se na to!
Nechci zde zavádět zapšklou pivní politiku.
Myslím ale, že věrněji by to nepopsal ani drrramatik - přikulovač Václav a žonglér a machinátor s hlasy při zvolení sebe sama Klaus.
08. 03. 2011 | 10:50

Viola napsal(a):

Stanovit maximální výši platu, nebo příjmu a čím vyšší plat, tím vyšší daně. Kdo má dary Ducha svatého, musí je náležitě využívat.
08. 03. 2011 | 10:51

Cech napsal(a):

Pane Pehe sám dobře víte,že Reformy uskutečňované současnou vládou jsou pouze zafixováním systémové korupce a další mafianizace státu.
Všechny současné vládní reformy mají stejný cíl.
Reformy musí zabezpečit plynulost přechodu tohoto státu od korupčního rozkrádání k nepostižitelnému přesměrování prostředků do soukromých rukou.
Platnost takto nastoleného směru potvrzuje první soukromá firma podnikající v politice.
Pakliže se tyto reformy zafixují a podnikatelský záměr, podaří uskutečnit alespoň v hlavních bodech tak se přestane mluvit "o korupci".
Vzhledem k tomu že přísun do stranické kasy bude realizován jako zisk z podnikání.
Sloučením stranické kasy s kasou podnikajícího subjektu se opět ušetří značné prostředky.
Proto na závěr nám chemik oznámí jak ušetřil 20 - 40 mili, V.K. zapěje ódu o neskutečně těžkém rozpočtování a jak to je všechno proti a anti.
Zde je podle všeho onen cíl současných vládních reforem.
To co je bohužel, vládě v tom nic nemůže zabránit.
08. 03. 2011 | 10:53

rorýs napsal(a):

Autor se v blogu drží zjevného. Tedy toho co je zřejmé, a to doslova všem. Jeho argumentace je na rozdíl od většiny lehká a srozumitelná. Jednoduše umí dobře poskládat argumenty a lehce je předloží.
V jednom se však mýlí.
Česká společnost se nevzbouří. Česká společnost má strach. Už dlouhá desetiletí má strach.
Strach, že může jěště něco ztratit. Sice neví přesně co, ale byla tak vychovávána, že vždy může něco ztratit.
A tak si to myslí.
A bohužel, myslí špatně.
08. 03. 2011 | 10:53

Stařeček napsal(a):

včera sem poslouchal pana prezidenta a ten mě přesvědčil, že není třeba rozkrádání zamezit, je ale třebe lidi přesvědčit o tom, že je toto rozkrádání potřebné a správné. Děkuji, nechci.
08. 03. 2011 | 10:55

Sladký napsal(a):

Duroy- "lid si zvolil, lid má".Souhlas.Vždycky jsem si myslel, že tento národ je vzdělanmý, schopný, kultivovaný a kulturní, že stačí, dostane-li příležitost. Možná mne k té myšlence přivedli starší sourozenci, kteří s nadšením prožívali r.1968..tehdy to snad platilo, dnes už ne.
Dovedu pochopit, že lidé se nechali obalamutit důvěrně známou tváří Radka Johna, že je nadchly mladé, půvabné a docela inteligentně se vyjadčující blondýny.
Ale proč dali hlas straně prohnaného Kalouska, jedné z nejtemnějších postav polistopadové politické scény, straně stárnoucího, nemocného a zjevně už zčásti senilního knížete straně zpěvačky Parkanové a dalších recyklátů z KDU- to mi rozum opravdu nebere.
Když jim ten šibal před volbami rozeslal složenku, myslel jsem,že je to jeho politické parte. Tak nevím- jsou ti, co ho volili ignoranti, nebo masochisté?
08. 03. 2011 | 10:59

hutor napsal(a):

Nemam pana Pehe rad, ale to, co pise v tomto clanku je naprosta pravda. Vcetne toho smutneho vyhledu do budoucna.
08. 03. 2011 | 10:59

jmajaku napsal(a):

Vazeny pane Pehe,
napsal jste naprosto presny pohled na tuto pokrivenou a lzivou
spolecnost.Stejne jako vy jsem se vratil a doufal,ze vse bude jinak.Kdyz se ale rozhlednu kolem sebe vidim v mem okoli naprosto bezduche a lhostejne tvare.Lidi,kteri chvali pana prezidenta,ktery si to ani v nejmensim nezaslouzi, a voli strany,kterym by se meli na hony vyhnout.Jen se ptam,o kolik se jim jeste musi ubrat,aby se v techto mozcich konecne rozsvitilo.
Doufam,ze to prijde brzo a ze to nebude opet sametove.
Prosim piste dal( omluvam se za hacky a carky).
Mach
08. 03. 2011 | 11:00

Eduard Čeliš napsal(a):

Velice přesné, trefné e odborné zmapování českého politického terénu. Děkuji a držím Vám palce, pane Pehe.
08. 03. 2011 | 11:00

Tupelo napsal(a):

Velmi dobre a jasne napsano: soucasne 'reformy' maji za ukol hlavne doplnit zdroje pro korupcni pijavice v post-privatizacnim obdobi. CSSD by se mela skutecne radikalizovat a prijit s autentickou levicovou politikou, ze ktere bude mit uzitek vetsina obcanu - to se vsak zda se soucasnym personalnim obsazenim (osobni pratelske vazby na pravicove politiky a 'podnikatele' v pozadi (spolecne pro vsechny hlavni strany)) jako tezky ukol. Pokud se nezadari na blizicim se sjezdu, mozna nova (ani levicova, ani pravicova strana - staci radikalne protikorupcni) strana? S naprosto jasnym programem - majetkova priznani, zpetne (za celych dvacet let) pokuty a minimalne dodaneni zlodeju a jejich pribuznych, prevzeti zakonnych norem ze statu s nizkym korupcnim indexem, transparentni ucty pri nakladani s verejnymi prostredky, atp... Teprve po odrezani korupcnich uniku (tj. na zaklade realnych dat) je mozne seriozne promyslet jakekoliv reformy (pokud by tedy byly vubec potreba ;)). Pokud selze tato evoluce, nejspis prijde, jak napsal Mival vyse, revoluce.
08. 03. 2011 | 11:00

Sladký napsal(a):

Stařeček- tento Váš příspěvek mohu bez váhání podepsat. Vnímal a vnímám to naprosto stejně, jako Vy.
08. 03. 2011 | 11:01

neo napsal(a):

Sladký:

logicky nesouhlasím se zvyšováním DPH, ale určitě to má na mě samotného nížší dopady než progresivní zdanění nebo zvýšení odvodů.
08. 03. 2011 | 11:01

Viola napsal(a):

Zastavit vyplácení důchodu Václavu Havlovi.
08. 03. 2011 | 11:01

Viola napsal(a):

A mám pět jedniček, je to Boží vůle.
08. 03. 2011 | 11:02

jo napsal(a):

Výborný článek. Současnou vládnoucí smečku považuji za loutky kapitálu a zaprodance. Jsou pro mě něco jako vlastizráci - kapitálu a "zákulisí" co nejvíce dopřát na úkor obyvatel. Vyvést peníze tam či tam...ponechat na tunelování a různými "balíčky", "jakoreformami" dostat do tunelovacího systému další a další prostředky a pak ukázet občanům: "Vidíte to, jak je to hrozně "zadlužené"? Musíte si utáhnout opasek a platit a platit. Do děravého vědra se voda nenalívá, to víme všichni.
08. 03. 2011 | 11:02

Jan Žura napsal(a):

Ani korunu neskutečně drzým a chamtivým bankám, spořitelnám, včetně té česko-rakouské. Obyčejná pošta, pokud není zlodějská česká, „finanční operace“ obyčejného smrtelníka zvládne také. Obávám se, že výše popisované problémy panem Pehem nevyřeší nic jiného, než obrovský třesk. Tihle lidé, kteří se s blahovolným dohledem „nedotknutelných“ dostali k moci, neodradí nic, mají hroší kůži, na ničem jiném než na vlastním prospěchu, moci, penězúm jim nezáleží. Do soukromých penzijních fondů mohou ukládat peníze jen hlepáci.
08. 03. 2011 | 11:05

Adam Michnik napsal(a):

"Nejhorší na komunismu je to, co přijde po něm!"
08. 03. 2011 | 11:08

jorbl napsal(a):

Kdo to volí? Kdo ten ksindl pořád volí? Co se ještě musí stát?
08. 03. 2011 | 11:12

Vosavbotě napsal(a):

V zemi, kde systémová korupce vpodstatě nikomu nevadí, protože ten systém je nakonec tvořen lidmi, v zemi, kde lidi jako první cesta k rychlému vyřízení čehokoli napadne úplatek, v zemi, kde se lidé dokážou semknout jedině tehdy, když společně natahují ruku "Dej, dej, mám málo a chci víc!", v zemi, kde součet voličeské podpory bezohledných neoliberálních mafiánů ODS a TOP09 je téměř 40%, v zemi, kde lidé v obecních volbách dají hlasy těm, kteří vytvoří znova ty stejné zlodějské koalice, v takové zemi máme ještě poměry podstatně lepší, než si zasloužíme.
08. 03. 2011 | 11:13

xxx napsal(a):

To neo:
" Privatizace, provadena za absence presnych a prisnych zakonu
a bez tvrdeho sankcionovani jejich nerespektovani nebo obchazeni je kradez"!
M. Thatcherova, GB.
Uz se rozsvitilo, nebo je jeste dosud zhasnuto?
Odhad TI:
V korupci a nepruhlednych zakazkach se v CR ztraci 20-30% statniho rozpoctu!
Klitgaard: CR ma na to byt na 10. miste v Evrope. Diky korupci je spis na urovni
Senegalu!
08. 03. 2011 | 11:18

Roman napsal(a):

No jistě má pan Pehe pravdu, navíc je tady kromě sjezdu ČSSD ještě další z řešení, ovšem poněkud nebezpečnější. Na hradě se hodně mluví o národě a z velké výšky mají pracovníci této instituce navíc dobrý výhled do podhradí. Jenom aby nám nezačalo být nabízeno řešení od rozličných loajálních pánů s mnohem tvrdším vyjadřováním a mediální mocí. Jenom aby nebyli první, kdo začne křičet "chyťte zloděje lidé".
08. 03. 2011 | 11:18

Viola napsal(a):

Adame Michniku

komunismus tu ještě nebyl. Jaké jsou poznávací znaky komunismu? Pouze tu vládla komunistická strana, nic víc.
08. 03. 2011 | 11:19

Jakeš napsal(a):

Není jiné řešení než je všechny kdo se 20 let podílí na drancování ČR postřílet. Nelíbí se Vám to? Mě taky ne, ale nevidím jinou možnost. Vy jo?
08. 03. 2011 | 11:26

neo napsal(a):

xxx: a proč to adresuješ mě?
08. 03. 2011 | 11:33

Duroy napsal(a):

To Sladký: tento národ není vzdělaný, kultivovaný. A to né proto, že si mimo jiné zvolil Kalouska. Prostě lidem je vlastní, že se cití na výši, oproti ostatním. A pokud tedy probíhá kampaň, kdy si můžeme vybrat, zda jsme krásní, chytří, vzdělaní, anebo socky, tak je jasné co si většina vybere. Krásně to napsal p. Keller ve svém komentáři o pravicové chudině.
Já jsem přesvědčování o pletení vlastní oprátky v rámci nejbližší rodiny již vzdal. A to z důvodu, že mi začínají chodit emaily, proti krokům vlády, od lidí, kteří mi loni posílalí Paroubka, vajíčkyjádů, Mádla s Isovou...

Lidé jsou stádo, takže po "reformách" nás skutečně bude čekat nějaký populista? ne, to v žádném případě, jistá beznaděj voličů, kdy jsou karty vládnutí rozdány se projevuje i ve VB, F, S, N.

Jinak je mi docela líto, přátel, drobných živnostníků, kdy 2 mají bufety a jídelnu a další dva mají hospody. Ti budou mít se zvýšenou sazbou DPH problémy (pro NEO - pokud mi v hospodě zdraží pivo, tak si domů koupím lahváč, a pokud mi zdraží grilované kuře, tak si prostě udělám to své doma).
Taky je mi líto večerky od sousedů, velké řetězce ten tlak ustojí, lidé rádi slyší na akce.
Co se dá dělat.
PS: V sobotu jedu do Polska, zajímavé ceny u nábytku, a dle letáků, mají taktéž zajímavé ceny masa v jejich Tesku. A pokud natankuju, cestu mám zdarma!
08. 03. 2011 | 11:36

Rumcajs napsal(a):

Zase lžeš rudé Pehe !

Běž si dneska do nějakého konkurzu. Ty tam jsou časy, kdy jste to společně se socany rozkrádali.

Možná ještě ve zdravotnictví, tam jsou ještě žně, protože to vedou socani, ale jinak dneska ve stavebnictví jdou firmy pod cenu, jenom aby udrželi výrobu.

Můžeš se klidně do nějakého konkurzu přihlást. Uvidíme, jak tam pochodí levicový žvanil.
08. 03. 2011 | 11:38

Sladký napsal(a):

Čím dál víc vidím jediné možné politické řešení ve vzniku nové,AUTENTICKY LEVICOVÉ strany bez bývalých komunistů, byť sebepoctivěhších a sebevíc napravených.Tato strana by ve spektru byla nalevo od ČSSD a napravo od KSČM.Pokud by vyvíjela na KSČM dostatečně silný tlak, mohla by ji přimět ke změně politiky,případně jí odvést voliče.
Program takové strany je v podstatě jasný, alespoň v základních prioritách.Alternativou je více či méně rychlé pokračování dosavadního marasmu s tím, že možná nakonec lidem přece jen dojde trpělivost a vnitřně potlačovaná revolta propukne s o to větší silou.
08. 03. 2011 | 11:39

neo napsal(a):

Duroy:

ano, v čem je problém? Už jsem napsal, že se zvýšením DPH nesouhlasím.
08. 03. 2011 | 11:41

JC napsal(a):

Njn. Sobotka "vlády lži"
Pehe "reformy jako loupež"
Co takhle to tady humanitárně vybombardovat ?
08. 03. 2011 | 11:42

Sladký napsal(a):

Firmy jdou pod cenu, aby udržeLI výrobu.Tenhle pravicový vzdělanec není schopen napsat jeden jediný příspěvek bez primitivních hrubek.
A co říkáš Rumcajsi na to, že tahle vaše pravicová vláda zavádí nejvyšší zdanění v celé opolistopadové historii?
Budeš tuhle zvrhlou politiku podporovat dál, i za tu cenu,že se zde čím dál víc zesměšňuješ, i za tu cenu, že i tebe nakonec přivede mezi socky, majiteli bagru?
08. 03. 2011 | 11:42

Sladký napsal(a):

JC - pokud jsi inteligentní člověk, přečti si článek, napiš protiargumenty a obhajuj je v diskusi. Ten tvůj trapný příspěvk o vládě lži, reformě jako loupeři a humanitárním bombardování má úroveň 9 třídy ZŠ, nebo Milouše Jakeše blahé paměti.
08. 03. 2011 | 11:45

Karel napsal(a):

Kdyby byla funkční policie a justice, měla by policie ČR stíhat voliče ODS(=TOP,VV) za zločinné spolčení s cílem domoci se podvodem velmi vysokého nelegálního prospěchu, čímž způsobili škodu nikoliv malou všem ostatním občanům ( lidé s posudkem od psychiatra o nízkém IQ by byli z trestní zodpovědnosti vyjmuti). Toto bohužel nefunguje, takže po zbídačení většiny národa nás bohužel nakonec čekají revoluční bouře a chaos, odesáci na kandelábrech (těch bych nelitoval) a nejistá budoucnost.
08. 03. 2011 | 11:48

dědek napsal(a):

....ono s tím nic nepůjde udělat do té doby, dokud tu bude něco jako pseudemokracie. Demokracie v českém provedení se v podstatě zprofanovala a buď se s tím obyvatelé smíří a budou platit, platit, platit,platit, platit,platit, platit,platit, platit a nebo se konečně naštvou a s celou demokracíí pravdoláskovců a tuneldědků jednou provždy zametou ( ..i s jejimi představiteli, voliči a podobnou ...ani nechci říci s čím )
08. 03. 2011 | 11:49

JC napsal(a):

Sladký,
Když já bych od klausohryzce Pehe rád slyšel jestli libyi humanitárně bombardovat nebo ne:-))
08. 03. 2011 | 11:51

Levandule napsal(a):

Pane Pehe,

do puntíku souhlasím, ale je mi z toho pravdivého obsahu strašně.

Vám za tento obsahově vycizelovaný text děkuji!

Osobně Vás považuji za společnosti nejužitečnějšího novináře, takže přeji stále bystré oko i jasnou mysl!!!
08. 03. 2011 | 11:51

Terry napsal(a):

Jaroslav Míl: Čím méně státu dáme, tím méně se rozkrade (http://hn.ihned.cz/c1-50271260-cim-mene-statu-dame-tim-mene-se-rozkrade)
08. 03. 2011 | 11:54

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
dneska ve stavebnictví jdou firmy pod cenu, jenom aby udrželi výrobu.

Je to vidět hlavně při stavbě silnic, dálnic, tunelů atd. To je krásnou ukázkou"živoření"stavebních firem.
08. 03. 2011 | 11:55

Terry napsal(a):

Důchodová reforma, DPH... prostě stát a my. Kolik ještě uneseme? (http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/180392/Duchodova-reforma-DPH-proste-stat-a-my-Kolik-jeste-uneseme.html):
Ruce natažené pro dávky, podpory, dotace, výjimky ze zákonů, zákony šité namíru jen pro vyvolené, nebo toužící po své vlastní ochraně za peníze všech ostatních, ačkoli sami hledají cesty, jak leccos obejít. Tohle jsou důsledky současného pojetí státu, na který někteří tak rádi spoléhají, že jejich život zajistí za ně.

Nemyslím si, že by byli politici blbí. Vůbec ne. Jsem hluboce přesvědčen, že nám vědomě a cíleně lžou. Lžou nám z důvodu jejich vlastního prospěchu.

Nemyslím si, že by byli politici blbí. Vůbec ne. Jsem hluboce přesvědčen, že nám vědomě a cíleně lžou. Lžou nám z důvodu jejich vlastního prospěchu.

1) Obhajovat například zvýšení DPH důchodovou reformou je prasárna, ze které prospěch mají ti, kteří sedí na veřejných penězích. Obhajovat zdražení všeho tím, že nám to přinese užitek za desítky let, je s odkazem na předchozí odstavec neobhajitelné. Potřebují prostě jen zalepit jimi způsobené díry v rozpočtu a apel na důchody, které k tomu zneužili, se jim hodí.

2) Kázat o morálce a korupci a zatím být sám beztrestný za účelové hlasování bez hrozby úhrady způsobených škod občanům, jako například v oblasti fotovoltaiky nebo jiných rádoby zelených dotací, to je prasárna.

3) Říkat nemocným a postiženým, že nemáme peníze na služby a léky pro ně, ale posílat z veřejného rozpočtu peníze do Libye (více zde), je prasárna.

4) Nemít peníze na platy vojáků, ale kupovat nepotřebné a předražené systémy, to je prasárna.

5) Nemít peníze pro zdravotníky, ale vědomě neumožnit skutečné systémové změny, protože by to znamenalo mít menší vliv na obrovský přerozdělovaný balík peněz ve zdravotnictví, kde se lze tak pěkně zaštiťovat veřejným zájmem, je prasárna.

6) Nechat se svými kolegy jako zvolený politik jmenovat do státních a městských firem bez toho, aniž by důvodem jmenování byly zkušenosti v oboru či jiné profesní předpoklady, to je prasárna. Nakonec být zvolen je pro mnoho lidí nikoli otázkou prestiže, ale cestou právě k těmto místům.
(konec citace)
08. 03. 2011 | 11:56

Rumcajs napsal(a):

M.A.

V kolika konkurzech jsi byl ?
08. 03. 2011 | 12:00

JC napsal(a):

Karel,
Kdyby byla funkční policie a justice, měla by policie ČR začít stíhat Vás a pana Pehe za podněcování k násilnému svržení demokratického systámu.
Důkazů v diskusi na tomto blogu má dostatek.
08. 03. 2011 | 12:00

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Krása s Lexem tvrdí, že se daně snížily.
Můžeš dokázat opak ?
08. 03. 2011 | 12:01

Terry napsal(a):

Zvýšení DPH: rozdíl mezi námi a Švýcarskem (http://mach.blog.ihned.cz/c1-50506450-zvyseni-dph-rozdil-mezi-nami-a-svycarskem):

Švýcaři platí do povinného průběžného penzijního systému na starobní a invalidní důchody 9,8 procenta mzdy (4,9 % zaměstnanec, 4,9 % zaměstnavatel).
U nás je to 28 %.
Podobně jako my, Švýcarsko také nyní zvyšuje DPH kvůli důchodům. Ale poněkud jinak. Zatímco naše vláda zdvojnásobuje DPH z 10 % na 20 % u čtvrtiny položek, Švýcaři zvyšují DPH u potravin o 0,1 procentního bodu na 2,5 % a u ne-potravin o 0,4 procentního bodu na 8,0 %.
Švýcarské zvýšení DPH je dočasné a nejpozději do roku 2017 musí vláda učinit opatření k návratu penzijního systému do rovnováhy a základní sazba daně z přidané hodnoty se bude muset vrátit na maximálně 7,6 % (v případě potravin na 2,4 %). Tak se pro to vyslovila loni v září většina voličů a kantonů v referendu.
Švýcarská ústava omezuje právo vlády vybírat DPH, s tím, že základní sazba smí být nanejvýš 7,6 % (dočasně 8 %).
Kromě toho právo federální vlády vybírat daně vyprší v roce 2020. Prodloužit toto právo může jen změna ústavy, pakliže ji schválí většina kantonů a většina obyvatel.
Švýcarská vláda musí na základě referenda z roku 2001 hospodařit bez deficitů. Nečasova vláda na slib o zákonu o vyrovnaném rozpočtu zapomněla a zadlužuje zemi i přes gigantické daně tempem 140 miliard za rok, přičemž úroky z dluhu, které platíme z rozpočtu, dosahují už 80 miliard ročně.
(konec citace)

Kde jsou "příčiny" rozdílu, je jasné:

Švýcaři mají víc krav, my víc sviní...
Švýcaři mají víc kvalitních WC, my máme víc hajzlů...
Ve Švýcarsku se tunelují Alpy, u nás ekonomika...

ČESKÝ POLITIK = PŘEMNOŽENÁ ŠKODNÁ

A žádná škodná sama o sobě škodit nepřestane.
Přemnožená škodná se musí odstřelit, to vám potvrdí každý myslivec.
08. 03. 2011 | 12:01

dalimír napsal(a):

Veverko ptáte se co je to proboha za lidi co stále volí ty stejné zloděje ? Tak především Praha a okolí má na tom velký podíl ! Pražáci se vždy stavěli o kapánek chytřejší a každá vláda si jich také více hledí ,a moc dobře ví proč ! Občané v Praze nikdy levicoví nebudou protože se mají oproti republikovému průměru o hodně lépe ! No ale každý tam bydlet nemůžeme ! Je to tam samá faleš korupce a zlodějna ! Dokonce i pražské erosenky mají vyšší tarifi ! Jinak blog pana Peheho nemá chybu , vybírá přesně cílené aktualní témata !!! Ne jako někteří blogeři politici kteří se jen snaží mást veřejnost ! Jsem také zvědav na názor pana Vlka kterého si moc vážím protože nic neobaluje a píše o skutečnosti ! Takoví lidé by nám měli vládnout ! Dl.
08. 03. 2011 | 12:01

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
naše firma dodává produkty i pro stavebnictví - samozřejmě konkurence je velká, ale to není nějaké české specifikum. Pokud chceš abys dostával zakázky na značku, tak musíš mít velice kvalitní produkci nebo konexe.
08. 03. 2011 | 12:05

Kanalnik napsal(a):

rorys - pekny komentar

autor - "Bohužel je jisté, že jakákoliv snaha reformovat zásadně cokoliv, co má dopady na státní finance, musí v současném systému skončit fiaskem..." ...presne...
08. 03. 2011 | 12:05

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
ty nechápeš pojem DPH?!
08. 03. 2011 | 12:06

Terry napsal(a):

to JC napsal(a) 08. 03. 2011 | 12:00

A vy jste skutečně tak přesvědčen o nějakém našem "demokratickém systému"?

Blahoslavení chudí duchem...

Není to spíše POSTDEMOKRACIE (http://cs.wikipedia.org/wiki/Postdemokracie)?!!!

Dvacet let "úspěšně" a beztrestně "demokraticky" tunelovaný stát.
(Tunelování - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunelov%C3%A1n%C3%AD)
08. 03. 2011 | 12:07

Sladký napsal(a):

Nedávno mne v jakémsi pořadu fascinoval ministr Kocourek, který tvrdil, že když dnes nezvedneme HDP, strašlivě na to doplatí lidé za 30-50 let.To není obyčejnž člověk, to není geniální ministr, to je NOSTRADAMUS II.
Já, jako věcně a střízlivě uvažující člověk konstatuji, že za 30-50 let BUDOU LIDÉ MÍT ZCELA JINÉ STAROSTI. Škoda, že se s panem Nostradamem Druhým nemohu vsadit.
08. 03. 2011 | 12:07

Terry napsal(a):

Projev Olivera Cromwella vůči Sněmovně reprezentantů při rozpuštění Dlouhého parlamentu

20.4.1653

„Je nejvyšší čas, abych ukončil toto vaše zasedání, jež jste zostudili svým opovrhováním všeho dobrého a poskvrnili svými neřestmi; jste než sebranka a nepřátelé schopné vlády; jste než prodejní ničemové. Jako Ezau byste prodali svou zemi za kus bídného žvance a jako Jidáš zradili svého Boha pro pár drobných.

Je ve vás vůbec kousek dobrého? Existuje nějaká neřest, jež by vám nebyla vlastní? Nejste o nic více věřící nežli můj kůň; zlato je vaším Bohem; kdo z vás neprodal své svědomí za úplatky? Je mezi vámi jediný muž, který alespoň nepatrně hájí zájmy Commonwealthu?

Vy mrzké děvky, což jste svými nemorálními taktikami a podlými činy neznesvětili toto posvátné místo a neučinili z Božího stánku doupě zlodějů? Jste nechutně odporní celému národu; pověřili vás sem, abyste napravovali křivdy! Tak tedy! Seberte si své cetky a zamkněte za sebou. Ve jménu Boha, jděte!“
(konec citace)

Nutno dodat, že Cromwell měl tento svůj projev „podšprajcovaný" zbraněmi; proto uspěl.

Totéž bude jednou nutné i u nás; na výzvy „Děkujeme, odejděte!“ eventuálně na nějaké „cinkání klíči“ je dnešní politická „demokratická“ svoloč hluchá.
08. 03. 2011 | 12:08

lijuti napsal(a):

Tole přece není žádná reforma. Ve všech našich systémech jsou díry pro únik peněz. Reforma by znamenala pokusit se omezit ty úniky peněz a zlepšit systém k lepšímu. To by byla reforma a né to co tady předvádí naše současná politická garnitůra, to vážně nemá s reformou nic společného. Ikdyby jsme ze sebe dokázali vyždímat další a další miliardy pro stát navíc bude to pro nás, za stávajícího rozkrádání a korupce, stejně k ničemu.
08. 03. 2011 | 12:10

Sladký napsal(a):

Ale spíš si myslím, že pan Kocourek to nemyslel vážně- spíš si myslí, že je to ze včech debilních důvodů pro tuto zcestnou "reformu" ten nejméně hloupý a nehobtížněji kritizovatelný.
Ostatně, Kocourkova tvrzení jsou přímo geniální ve srovnání s výrokem jiného ministra, podle kterého "nepřímé daně jsou nejspravedlivější, protože jsou pro všechny stejné." To je výrok na Nobelovu cenu za ekonomii.
08. 03. 2011 | 12:11

JC napsal(a):

Terry,
Máte skladem něco lepšího ? Sem s tím, ale ne jednou větou.
Demokracie je vláda lidu. Zastupitelská prostřednictvím volených zástupců. Co si zvolíme to máme. Ti nahoře jsou jen vzorkem nás dole a netvařte se, že vy byste byl řádově lepší. To vám prostě nevěřím.
To bych vás musel považovat za chudého duchem.
08. 03. 2011 | 12:13

Sladký napsal(a):

Rumcajs-nehuř, neřvi, nenaříkej.Až se zvedne DPH, budou stavební firmy zavaleny zakázkami.
08. 03. 2011 | 12:14

Gero napsal(a):

Vláda a místní vlády, to je jen malá špička ledovce. Sama podstata je ve stavu společnosti na úrovni jedinců. Zde je úplně zdevastován hodnotový a morální systém, vše je podřízeno aktuální prospěchu a výnosu a bezpáteřnosti.
Navíc je čistě lidská vlastnost jít za svým prospěchem a myšlení na horší časy, to máme od přírody.
Zcela vymizel generační hodnotový systém, morální kodex ... . Když je v tomto tristním stavu sama společnost na úrovni jedinců, nelze moc očekávat nějaký posun.
Valná většina křičí na nesprávnosti, ale jakmile má prostor tak do toho taky spadne ... . Zde lze uvažovat o procentuální prospěšnosti, typu alespoň přes 60% ku prospěchu společnosti.
Osobně mně "vadí" spíše než chování vlády a vlád na všech úrovní správy státu, chování a hodnotová a morální úroveň jedinců, zde je základ. Nelze mít na všechno zákony a normy a policii ... .
08. 03. 2011 | 12:14

JC napsal(a):

Terry,
Kolik takových Cromwellů se v historii objevilo ?
Revolucí pár bylo, ale co po nich následovalo ?
08. 03. 2011 | 12:15

lak napsal(a):

Jó, a což teprve takové losování v Karlsbádu, milej Rumcajsi, to bys teprve čubrněl...
08. 03. 2011 | 12:16

JC napsal(a):

Gero
Podepisuji
08. 03. 2011 | 12:16

Gabrielle H. napsal(a):

O.K., Jiří Pehe. Díky za vstup. 100% souhlas.
Ďábel "prachy" je stará "k....
Jeden alarmující případ cynického korupčního skandálu se dá nalézt také na petici http://pane-bessere.odstupte.com/index.php
---
Ministr Besser podle sdělení vlastního ministerstva účelově zmanipuloval výběr šéfdirigenta a ředitele České filharmonie. 22.12.2010 sdělilo MK, že \"s Bělohlávkem se Besser poprvé setkal 21. září, kdy mu dirigent předal \"manuál\" svých požadavků a přání. Ministr prohlásil, že dohlédne, aby se podmínky smlouvy dodržely k Bělohlávkově spokojenosti.\" Teprv poté 15.10.2010 byl však jmenován ředitelem ČF David Mareček, který měl šéfdirigenta tzv. vybírat. Mluvčí ministerstva řekl, že až se vyřeší personální obsazení v ČF, vyčlení ministerstvo \"tolik peněz, kolik bude potřeba\".“ Ministr Besser účelově zatajil bankrot Národního divadla. Již v roce 2009 skončilo hospodaření ND schodkem v řádu desítek milionů Kč, který byl zhojen z menší části rozpočtovými úpravami na akce dříve plánované, z větší části převodem z rezervního fondu ND, který je na krytí ztrát. Následná ministerská kontrola zjistila v červnu 2010 další schodek hospodaření Národního divadla 60 - 110 milionů Kč, Besserův úřednický aparát však výsledek kontroly utajuje. Ředitele ND i přes kolaps jemu svěřené organizace hospodářský (schodek) a manažerský (ND nebylo schopno vydat hrací pán na sezónu 2010-2011, vydávalo jej postupně v předstihu 5 měsíců) ministr Besser \"podržel\" ve funkci , aby jej posléze v březnu 2011 pověřilo nadto ještě i řízením Státní opery Praha. Přitom SOP je příspěvkovou organizací MK ČR hospodařící daleko zdravěji a efektivněji než ND (se schodkem 8 - 18 milionů Kč po dvou po sobě jdoucích předchozích ředitelích při mimořádně vysoké soběstačnosti 45%+). Ministr Besser účelově vyhlásil rekonstrukci SOP. Učinil tak 20.12.2010 dříve než byl seznámen se stavem budovy a aniž by se do té chvíle tak závažná aktivita na ministerstvu připravovala. \"V prvé řadě dá stát vydělat firmám a lidem, kteří se na rekonstrukci budou podílet.\" řekl Jiří Besser. Ministerstvo lhalo o \"zoufalém až havarijním stavu\" budovy SOP a o tom, že poslední rekonstrukce proběhla před téměř 40 lety. Ministerská komise, vyslaná k ohledání budovy až tři týdny po vydání tiskové zprávy, neshledala havarijní stav a havarijní výměr nebyl vydán; vyjádření náměstka Zdráhala a mluvčího Brunclíka tak hraničí se šířením poplašné zprávy. Přesto MK na rekonstrukci SOP a zavření její budovy trvá. Ukončením uměleckého provozu SOP by MK ušetřilo cca 110 milionů Kč ročně. Pro splnění slibu Bělohlávkovi - přidat České filharmonii a zaměstnat jeho Pražskou komorní filharmonii v mozartovském programu Stavovského divadla - se budou hodit. Ministr Besser účelově připravuje fúzi oper (Státní opery Praha a opery Národního divadla). Dříve než dal vypracovat audity, rozbory, sám \"seznal\" a veřejnosti 14.1.2011 oznámil, že \"v české metropoli vidí prostor pouze pro jeden operní a baletní soubor\". 8.2.2011 oznámilo ministerstvo jmenování komise, v níž není jediný odborník. Je v něm však zástupce Bělohlávkovy Pražské komorní filharmonie Daniela Gadasová, která je podle platného výpisu z OR členkou dozorčí rady PKF. Bez variant řešení, bez koncepce, bez zdůvodnění a bez veřejné diskuse - ve stylu Zdeňka Nejedlého 1948 - naplňuje ministr Besser svým diletantským způsobem něčí zadání, jak uspořádat operu v Praze. Ministr Besser nejedná otevřeně v zájmu veřejnosti, nýbrž za jejími zády v zájmu lobbistické skupiny. Působení ministra Bessera a jeho náměstka Zdráhala je největším korupčním skandálem v kultuře od roku 1989.
Co k tomuto dodat, snad jenom toto...
https://www.youtube.com/watch?v=dBN3hPqOG3I
08. 03. 2011 | 12:17

Sladký napsal(a):

jc- TO, ŽE "TI NAHOŘE JSOU VZORKEM NÁS DOLE" je primitivní ideologický žvást, který se skutečností nemá nic společného. K tomu, aby ta vaše "moudrost" platila, by muselo jít o NÁHODNÝ VÝBĚR. kONKRÉTNĚ museli bychom politiky museli losováním z celé populace.
Věřím, že ve skutečnosti jste na tom s rozumem lépe, než jak se zde projevujete.
08. 03. 2011 | 12:18

JC napsal(a):

Sladký,
Nejsou všichni stejní, Vy jste světlá vyjímka. problém je že vás si nikdo nezvolil.:-))
08. 03. 2011 | 12:20

Sladký napsal(a):

Dodám ještě, že pokud pocitujete duševní spřízněnost s těmi lháři, nekompetentními frajírky a podvodníky,nevztahujte to na nás všechny.
08. 03. 2011 | 12:20

Sladký napsal(a):

JC- Nejsou všichni stejní.... tak to ano, už chápu.Je jasné, že další diskuse je bezpředmětná.
08. 03. 2011 | 12:22

Antonín Hrbek napsal(a):

Základním kamenem úrazu je, že se lidé mají neustále příliš dobře, takže se bojí jakékoliv změny. Kdyby skutečně neměli žádnou práci, kdyby skutečně hladověli, kdyby neměli na zaplacení slušného bytu, tak by situace byla jiná. Ale není a ještě dost dlouho nebude.

Vedlejším aspektem je, že na korupci je přímo či nepřímo napojena značná část voličů as že ji považuje za pro sebe prospěšnou imanentní součást systému. Je to důsledek dlouholetého vývoje počínajícího v první republice, zalévaného za Protektorátu i komunismu a nyní naplno vykvetlého. Není síly tento bolševník velkolepý, rozrostlý po celých Čechách omezit, natož vyhubit. Platí stále, že kapři si nevypustí rybník, ale nevypustí si ho ani oukleje a běličky. A neustále zde budou nenažrané štiky.

Očekávat něco od sociální demokracie je naprosto naivní. I ta má základní snahu parazitovat na současném systému. Navíc není semknutá a jednotná. Vedle Dienstbierů, kteří neváhají pro ideje něco obětovat, jsou tam mračna kolaborantů počínaje Haškem a Škromachem. Ti se pravdu říkajícím intelektuálům smějí do očí a hlídají si svá koryta. Kdy sociální demkracie vymete železným koštětem veškerou špínu ze svých řad? Nikdy!
08. 03. 2011 | 12:23

honza napsal(a):

Cipísek:"Mamko,taťka se zbláznil".
08. 03. 2011 | 12:23

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Nerozumím dotazu.

Sladký:

No kdyby jim zvedli sociální, tak myslíš že to bude lepší ?
08. 03. 2011 | 12:27

Béda napsal(a):

Terry,

"Bojuje proti solárním elektrárnám, sám na nich ale vydělává
Šéf Svazu průmyslu a obchodu a exšéf ČEZ Jaroslav Míl léta varuje před solárními elektrárnami. Sám ale v jižních Čechách vlastní solární park o rozloze sedm hektarů.

Největší odpůrci a kritici solárních elektráren si nakonec sami elektrárnu pořizují. Jedním z takových je i šéf Svazu a obchodu a bývalý šéf ČEZu Jaroslav Míl. Léta varoval před dotacemi pro solární energii, ale přitom vlastní obrovský solární park u jihočeských Strpí. S touto informací přišel Blesk..."
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/16299-bojuje-proti-solarnim-elektrarnam-sam-na-nich-ale-vydelava/

Slova toho lobbisty bych taky bral s rezervou. Hlavně pokud jde o ČEZ. Kdyby bylo po jeho, flexibilní nezaměstnaní by si konkurovali na trhu práce o místo s nejnižší možnou mzdou. Pokud možno ve švarcystému.
08. 03. 2011 | 12:27

Názor napsal(a):

Vážený pane Pehe. Vidím, že začínáte mít obavy ze spontánní vzpoury. Cítíte to ve vzduchu velmi dobře. Pokud nestojí za státem již ani policie a armáda a úředníci.... něco tady zapáchá. Ale proč máte obavy zrovna Vy? Nebojte se, můžete zase včas svobodně emigrovat, jak jste zvyklý a nezapomeňte si vzít sebou své kamarády. Hlavně nás nepoučujte o demokracii, my už si poradíme.
08. 03. 2011 | 12:32

dennis napsal(a):

Pane M. Agripo,
to vase prirovnani Madla s Issovou a "afery" s ceskymi lekari je mimoradne trefne. Ptam se sam sebe: Jsou manipulatori verejneho mineni tak uzasne inteligentni a rafinovani, nebo je nase obec tak neuveritelne tupa? A taky se musim ptat: Jak hluboko musime "ryt drzkou v zemi", receno slovy basnikovymi, aby si vetsina (treba jen mirna) z nas uvedomila, ze to tak dal nejde; ze rozpor mezi slovy a ciny nasich politiku se neda zakryt ani utokem proti duchodcum, ani utokem proti lekarum, proste zadnou propagandou? Jak zle to musi byt, aby verejne mineni dalo o sobe vedet.

Zaroven mi vase prirovnani napovida, ze neexistuje zaden volebni system, ktery by pomohl najit cestu z tohoto marasmu.
08. 03. 2011 | 12:35

stejskal napsal(a):

Tesat, pane Hrbku, tesat do kamene ;-)

Plus ještě obrovské nánosy ideologického balastu, jímž "kapři a bělice" ohlupují sami sebe i druhé ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Nicméně to, co se děje zde, zažívala řada demokratických zemí ani ne před stoletím či půlstoletím. Společnost se neustále vyvíjí, může být, že i u nás stále poroste společenský tlak, jenž bude postupně měnit i "klima" politické. šance tu je, precedenty existují.
08. 03. 2011 | 12:39

Hladis napsal(a):

Zde pod blogy na Aktualne ma clovek dojem ,ze revoluce v CZ je za dvermi. Ale vetsinove mineni v CZ je nejspis uplne jine pokud se clovek poohlidne jinde. Staci se podivat na pocty demonstrujicich lidi, poslechnout si predevsim mladsi rocniky, zabrouzdat do vod facebooku ci do ruznych internetovych diskuzi ,blogu a tisku. Tam clovek zjisti ze je da se rici vse v poradku spise naopak. Cim to je ?

1/ Ceska nechut k jakymkoliv demonstracim. Ikdyz cecha nekdo oholi i o to posledni co ma ,stejne se neozve. Prece nepojede v desti do 100km vzdalene Prahy demonstrovat za to ze ho stat okrada a muze skoncit na dlazbe.
2/ Touha kecat do vseho ikdyz tomu nerozumim a s tim spojene prebirani nazoru (tech vetsinovych) jinych a vzit si je za sve.
3/ Exhibicionismus kde ,kazdy musi svuj nazor (v drtive vetsine mylny) prezentovat verejne. Nekteri si dokonce kolem sebe snazi vytvorit okruh fanousku ,kteri maji ten jejich spravny nazor.
4/ Toha patrit do nejake skupiny a hajit ji do roztrhani tela i pres zjevne nesmysly. Toto se projevuje nejen v politickem smysleni ,ale i v jinych oblastech napriklad v IT kde souboje fanousku te ci one znacky dosahuji monumentalnich rozmeru.
5/ Cesky vyklad slova svoboda je ve smyslu "muzu si delat co chci zvlast ,kdyz na to mam". Z toho vyplyva bod nasledujici.
6/ Ceska touha byt tak rikajic za vodou za jakoukoliv cenu a nejkratsi moznou dobu ve spolecnosti ,kde penize a moc maji vetsi hodnotu nez moralni aspekty.
7/ Vzory tahnou. Pro mladez je vzor kdokoliv "uspesny" ikdyz sveho uspech dosahl takrikajic okradenim ostatnich at uz s pomoci statu nebo bez nej. CZ ma opravdu jen hrstku "uspesnych" (oproti treba US) ,kteri sveho postaveni dosahli svou praci bez jakychkoliv klicek a mohli by byt vzorem pro ostatni kudy vede ta spravna cesta k uspechu. Nepocitam "uspesne" ,ktere vytvari media typu Superstar a jine pochybne podniky s 0 prinosem pro spolecnost.
8/ Neohlizeni se na budoucnost a jiste sobectvi ,kdy plati "a po me potopa". Vse je podrizeno momentalnimu zisku bez ohledu na nasledky.
9/ Pokud ma nekdo jiny nazor nez ten muj "spravny" je to lidsky odpad a je treba ho dehonestovat a nejlepe znicit.
10/ Naproste povysenectvi a pocit vyjimecnosti. Jsem lepsi protoze mam praci a kdo ji nema je lidsky odpad (nezalezi ze zitra muzu patrit do stejne skupiny) ci jsem mlady a perspektivni ty jsi starej a nepotrebnej aneb vrat se do hrobu.
08. 03. 2011 | 12:39

Sladký napsal(a):

Je zajímavé, že žádný blog dnes nepřipomíná MDŽ.
08. 03. 2011 | 12:41

Dočekal napsal(a):

Sladký:

Už to sice tady píšu po několikáté, ale stále ještě obdivuju Vaši trpělivost.
Ono pokoušet se o seriózní diskusi třeba s takovým "vysokoškolákem," vystupujícím zde pod nickem Rumcajs, musí být doslova o nervy.
Tento jedinec si kdysi kdesi přečetl, že voliči a sympatizanti pravice jsou lidé převážně vysokoškolsky vzdělaní a tak se nám tady loni před koncem roku pochlubil absolutoriem na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor Stavební stroje.
Já jsem mu to byl ochoten i věřit, kdyby ovšem tento jedinec nezačal tuto vlastní informaci následně vehementně popírat. Dokonce šel tak daleko, že mne obvinil z toho, že jsem si to celé vymyslel a nazval mne lhářem.
Dál už to nebudu rozvádět. Musím ale znovu konstatovat, že jedinec s nickem Rumcajs je jen obyčejný lhář a navíc zbabělec. Na tom nic nezmění ani jeho silné řeči a naopak mlčení, to když jej opakovaně žádám o omluvu.
Když ono lhát je tak nádherně pravicové!

Něco pro pobavení:
http://www.modrytym.cz/
08. 03. 2011 | 12:43

Sladký napsal(a):

Hrbek- "na korupci je přímo či nepřímo napojena značná část voličů." To je velmi odvážné tvrzeni.Mohu se zeptat, odkud máte takové informace? Potažmo pan Stejskal, který s tímto názorem tak nadšeně souhlasí?
08. 03. 2011 | 12:45

Sladký napsal(a):

Vás též někdo korumpuje, pane Stejskal? A koho korumpujete vy? Nebo vás se takové tvrzení netýká, vás jen tak oslovuje?

No tohle, Hannah už straší i v captcha...
08. 03. 2011 | 12:48

Dočekal napsal(a):

Sladký napsal(a):
Je zajímavé, že žádný blog dnes nepřipomíná MDŽ.
08. 03. 2011 | 12:41
--------------------
Čemu se divíte? Byl to přece komunistický svátek!
Takhle nám to alespoň tvrdil bývalý svazák, pak studentský vůdce a nakonec senátor (dnes naštěstí už bývalý), pan Martin Mejstřík.

Místo MDŽ máme přece Valentýna. Tak vo co go?
08. 03. 2011 | 12:48

Inci napsal(a):

Docela se těším na tu demonstraci vozíčkářů , to bude velká mezinárodní ostuda ... EU konečně pochopí , že náš čunkistán není civilizovanou zemí , a k nemalé radosti presidentského capomafióza nás ze svého společenství vyloučí ...

Je zde ovšem také klad takové demonstrace , ukončí totiž cestování našich turistickou mánií nakažených poslanců . Před takovou pakáží která se neštítí okrádat i tělesně postižené spoluobčany si každej cizinec jen odplivne , a ani je nejspíš nepustí za své hranice .
08. 03. 2011 | 12:51

Dočekal napsal(a):

Libor Stejskal:

Na tohle mám jinou teorii.
Občené volí jako své zástupce zloděje v naději, že si pod jejich vedením sami také nakradou.

Jinak na nějakou hromadnou revoltu nevěřím.
Na to, aby lidi vyšli do ulic, je tady příliš mnoho hospod.
08. 03. 2011 | 12:52

hoven napsal(a):

správně pehe,
zkus nějak chlapcum v lihovem domě domluvit, aby tolik nekradli. já jsem pro. te ostudy už bylo dost, gripeny, pandury, OKD, uhelný doly.
08. 03. 2011 | 12:57

Vlkodav napsal(a):

Stejskal:

Je úžasné, že nejsem v táboře optimistů sám. Ale bude to, pane Stejskale, dlouhý a bolestný proces. A každý musí začít u sebe, a to bude to nejtěžší!
08. 03. 2011 | 12:57

Dočekal napsal(a):

Už je to celých dvacet let!

https://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8&feature=related

Karel Kryl - *12. 4. 1944 +3. 3. 1994
08. 03. 2011 | 12:58

dalimír napsal(a):

Dočekal obyčejní lidé s holýma rukama nic nezmůžou ,to je jasné ! A zbraně má kdo ? Hádejte ! Musíme jen trpělivě čekat až se tohle kapitalistické svinstvo přejí samotným vojákům a policistům ! Jen ti mohou rozhodnout co bude dále ! Dl.
08. 03. 2011 | 12:59

Béda napsal(a):

Celý problém je v tom, že vláda systémové kleptokracie a lobbistů - privatizátorů má v rukou média a dokáže s jejich pomocí telemarketingem (Mádlem a Issovou) vymývat veřejnosti makovice, potažmo rozdělovat proud nespokojenců. Každou chvilku některá profesní skupina odhalí velký podvod "antikorupční" vlády národní "zodpovědnosti" -destruktorů státu. Každou chvilku se nějaká dílčí část společnosti vzbouří. Ve svém protestu ovšem zůstávají díky odborům v roli statistů vždy osamoceni.

Jenom díky tomu procházejí vládě další a další lži. Po policajtech, hasičích, úřednících přišli lékaři, teď přicházejí zdravotně postiženi. Dokonce i část střední třídy již prohlédla a chytá se za hlavu. Samotni členové NERVU opouštějí se zhnusením poradní orgán vlády, resp. protestují proti tomu co chce vláda dělat. Náhle procitnuvší ministři poté co schválili vládní deformu si uvědomují důsledky svého rozhodnutí. Heger v údivu " vždyť se zvednou ceny léků a výdaje ve zdravotnictví stoupnou o 10 mld.?"Proč nám o tom nikdo neřekl? NERV nepropočítal dopady deformy - vláda o vyčíslení dopadů nestála. Protestují knihkupci..

Každému člověku se selským rozumem je jasné, že již načasováním skokového zvýšení DPH (na konec letošního roku, přičemž k valorizaci má dojít až o rok později) hraje vláda s veřejností betla. Že je velice podezřelá argumentace,že veškerý výtěžek půjde na důchody. Sebevětší naiva, který umí do pěti napočítat si uvědomuje že růst ceny základních potřeb podváže ekonomiku.

Výsledky "antikorupční"vlády v boji proti korupci jsou takřka nulové - vláda naopak ministry podezřelé z korupce kryje.

Vláda tiskne dluhopisy v hodnotě 150 mld. a jak se zdá podle ekonomického vývoje, který se začíná tradičně velice rozcházet s predikcí, není vyloučeno, že "nejlepší" ministr financí může v zadluženosti překonat svůj velice hezký historický rekord.

PS: Jedinou cestu vidím v procitnutí odborů, které sjednotí dílčí naštvané= skupiny a v generální stávce státních zaměstnanců se zdravotně postiženými, důchodci... vymetou vládu zadlužovačů, diletantů a kleptokratů ze Strakovky a posléze
donutí příští politickou reprezentaci přijmout takové zákony které cestou přímé demokracie zajistí odpovědnost zastupitelů
vůči svým zaměstnavatelům - voličům.
08. 03. 2011 | 12:59

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
správně pehe,
zkus nějak chlapcum v lihovem domě domluvit, aby tolik nekradli. já jsem pro. te ostudy už bylo dost, gripeny, pandury, OKD, uhelný doly.
08. 03. 2011 | 12:57
-----------------------
Takže ještě něco specielně pro nick "lůza" hoven:

https://www.youtube.com/watch?v=lPbmAAGwLJU&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=hh2l-vwZYik&feature=related

Jo a už máte nakoupené do zásoby ty Pampers pro dospělé?
08. 03. 2011 | 13:02

Jee napsal(a):

Pane Pehe.
"Veřejnost ožebračovaná mafiánským kapitalismem se nakonec vzbouří".
Máte pravdu. Když vezmeme v potaz historickou ustrašenost Čechů a jejich současnou úroveň vzdělání (díky mafiemi pokřivenému školství)-stává se nejpravdivějším slovem vaší věty ono "nakonec". Stačí se jen někdy podívat na jistý tv pořad s eufemistickým názvem ..., tuším-cosi o dokonalosti.
A to slůvko "nakonec" je v tomto případě synonymem slova pozdě.
Kapitán letadla se svou famiglii doletí na Bahamy, ostatní pasažery spláchnou vlny.
08. 03. 2011 | 13:03

jan k napsal(a):

Pehe:
"Proč by si měli občané chtít utahovat opasky, jsou-li si vědomi skutečnosti, že peníze, které stát prý na nich potřebuje ušetřit v podobě škrtů a reforem, by si vláda mohla opatřit, kdyby omezila masivní rozkrádání veřejných prostředků?"
Pehe, vy nějakou takovou vládu znáte, která by "masivně nerozkrádala veřejné prostředky"?. Jestli ano, tak nabídněte! Doufám, že nejste tak primitivní a nebudete nabízet zloděje z Lidového domu.
08. 03. 2011 | 13:04

slavwin napsal(a):

Každá náprava musí začít zabezpečením toho co získáme napravením, jinak se jedná o pokračující zlodějnu. John něco navrhl a prosadil, ale je špatný protože nezajistil dostatek financí resortu. Jak se dají zajistiti finance pro rezort jinak než zlodějnou, Drobík to také neví, zeptejme se Kalouska.
08. 03. 2011 | 13:05

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Sladký,

mne nikdo nekorumpuje a ani já nikoho nekorompuji.

Napadá Vás i nějaká jiná možnost ve vztahu ke mně?

Pomohu Vám:

Byl jsem o úplatek požádán již v ordinaci lékaře i úředníkem (při vyřizování žádosti resp. jejím urychlení). Pokaždé jsem odmítl a požadované služby se mi stejně dostalo (nicméně jsem nebyl natolik důsledný, abych korupční chování oznámil nadřízeným dotyčných resp. neopatřil si žádný důkaz).

V roce 1996 oznámila moje paní, že při parkování narazila do sloupu (bohužel se zpožděním dvou dnů na žádost majitele parkoviště, což byla její zásadní chyba). Přivolaní policisté si řekli o tři tisíce, jinak prý napíší, že byla opilá. Celé je to absurdní, vyběhl bych s nimi, ale vystresovaná žena ji ty peníze dala.

A tak dále a tak dále...

Tady máte na dané téma průzkum http://ekonomika.ihned.cz/c1-41031550-korupce-sili-a-uplatky-uz-jsou-beznou-soucasti-zivota-mini-63-procent-lidi

Nezlobte se, ale nemám čas dnes tuto debatu vést a navíc mi nepřijde smysluplné někomu dokazovat, že v této společnosti je korupce vímána tolerantněji než třeba v anglosaských zemích.

Hezký den.

Libor Stejskal
08. 03. 2011 | 13:06

Dočekal napsal(a):

dalimír napsal(a):
Dočekal obyčejní lidé s holýma rukama nic nezmůžou ,to je jasné ! A zbraně má kdo ? Hádejte ! Musíme jen trpělivě čekat až se tohle kapitalistické svinstvo přejí samotným vojákům a policistům ! Jen ti mohou rozhodnout co bude dále ! Dl.
08. 03. 2011 | 12:59
-----------------------
Už jsem to tady psal někdy před měsícem. Vláda, která bere u huby příslušníky silových složek, je vláda diletantů.
V Libyi už na straně Kaddáfího bojují jen najatí žoldnéři.
08. 03. 2011 | 13:06

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane vlkodave,

ale začínat druhými je daleko jednodušší ;-)

Myslím, že šance na postupné změny je slušná (a to i navzdory tomu všemu, co zde již čtyři roky čtu v debatách ;-)

Libor Stejskal
08. 03. 2011 | 13:08

dennis napsal(a):

Pane Stejskale,
dnes jsem na BListech narazil na clanek "Tentokrat sebou vezmeme celou Zemi", coz je cesky preklad komentare Chrise Hedgese. A ten se snazi poukazat na to, ze podobna trapeni, jaka prozivame v nasi republicce, jsou spolecna snad vsem statum, vsem narodum. Vsechny priklady z historie poukazuji na to, co jste i Vy sam zminil. Rozdil muze byt v tom, ze ten nas kapitalismus, konzumerismus, vyzirani statu nasimi sockami a rujnovani narodniho hospodarstvi nasimi tunelari neni jenom nas maly pisecek. Nepovazuji nase tunelare o nic horsi nebo lepsi nez jsou ti evropsti nebo blizkovychodni. O lumpen proletariatu bych rekl totez. A proto se nedomnivam, ze jsme svedky boure v nasi sklenici vody. (Mozna to rikam proto, ze uz jsem starsi a nerudny. Mohu se tedy sndno ve svych odhadech o globalni krizi a jeji hrozbe nejen nam mylit.)
08. 03. 2011 | 13:10

Otázkář napsal(a):

Při čtení podobných článků jako je tento si vždy s povzdechem vzpomenu na Slovensko. Tam již zavedli zveřejňování všech veřejných zakázek na internetu a od nového roku také zákon o majetkovém přiznání. Na základě toho musí nyní prokázat původ svého majetku několik významných slovenských politiků jako je Vladimír Mečiar, Ján Slota či Ivan Mikloš. Kdo nebude schopen dokázat, že nepochází z legálních zdrojů tomu může být zabaven. Slováci jsou opět napřed, dříve chudí příbuzní (jako za 1. republiky Rakousko) brzy možná nedostižný vzor, stejně jako naši jižní sousedi. Kdy se toho dočkáme i u nás?

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/227057-na-slovensku-prozkoumaji-majetky-meciara-sloty-a-miklose.html
08. 03. 2011 | 13:11

Sladký napsal(a):

Pane Stejskale, děkuji za odpověď.Nedá se nic dělat, já zřejmě nežiju v rybníku, ale v nějakém akvariu.Nikdy jsem nikomu žádný úplatek nedal a nikdy mi nikdo žádný úplatek nenabízel.Ani za minulého režimu, ani za tohoto.
A je pro mne značným překvapením, že lidé, kteří žijí z podprůměrných příjmů mohou někoho korumpovat.To mi rozum nebere.
08. 03. 2011 | 13:13

AC napsal(a):

Páni a dámy virtuálové,

povím vám sladké tajemství.

O nutnosti revoluce už snad asi nikoho přesvědčovat nemusím, ta je na cestě a vidí to čím dál víc lidí. Nicméně...doplním další-
nehádejte se a neberte do svých úvah o budoucnosti pravici, jelikož ta po blížících se volbách už existovat nebude. Tedy pokud tou existencí nemyslíte v podstatě neakceschopnou ODS na ušmudlaném třetím místě. A už bez partnerů. A nepočítáte-li ještě horší umístění pro SZ na místě čtvrtém.

To jsou počty, co? Žádné čáry:-)

Hezký den, musím jít něco dělat.
08. 03. 2011 | 13:13

Béda napsal(a):

stejskal,

já bych to prozatím tak optimisticky neviděl. Dost lidí ještě žije pod vlivem volebního telemarketingu a neprokoukla anebo si nedala do souvislostí podvod, který se na ně připravuje. (V TV se ani na prvních stránkách celostátních oblbovadel se o tom moc nemluví.
08. 03. 2011 | 13:14

SansLogique napsal(a):

Dovoluji si upravit z pohledu člověka, co dělá ve stavebnictví a sem tam se k něčemu namane:
"V systému, kde je v podstatě každá větší státní zakázka zmanipulovaná tak, aby se o výnosy z jejího předražení, popřípadě o nezákonné „provize“ z jejího zprostředkování mohli podělit různí podnikavci jak v byznysu, tak v politice" - to není přesné. Správně je "Úplně každá zakázka z veřejných peněz"
08. 03. 2011 | 13:15

Vlkodav napsal(a):

Sladký:

"A je pro mne značným překvapením, že lidé, kteří žijí z podprůměrných příjmů mohou někoho korumpovat.To mi rozum nebere."

Musí, mám případ v širší rodině, že si pracovnice úřadu práce řekla o 5 tisíc za to, že dotyčný dostane 10 tisíc navíc. A stalo se.
08. 03. 2011 | 13:17

Rumcajs napsal(a):

Béda:

On Bédo každej není chytrej jako ty.

Ty lištičko !
08. 03. 2011 | 13:18

Béda napsal(a):

Dovětek,

někteří si to darebáctví uvědomí až tehdy, když na ně deformní bič dráb(k)ů ze Strakovky dopadne. Ti přemýšlivější se bouří již dopředu - státní zaměstnanci, lékaři, exposlanec Krása a expolitik Havlík, nakladatel Tomský a exprivatizátor MFD (přítel mediálních oligarchů) Hvížďala...
08. 03. 2011 | 13:21

Otázkář napsal(a):

dennis

myslím, že se trochu mýlíte. Na západě jsou jistě také "lumpové", jenomže ta korupce není tolik rozlezlá jako u nás. Příčin může být hned několik. Jako hlavní vidím, že kapitalismus tam funguje mnohem déle a za tu dobu se již stihl poněkud transformovat. Také jsou tam lepší zákony a především mnohem lépe funguje vymahatelnost práva. Počínaje policií, přes státní zastupitelství a konče soudy. Nás zabrzdilo 40 let komunismu, během kterých mohl západ budovat a rozvíjet aktuální systém, kdežto my jsme do něj naskočili teprve před 20 lety a to doslova přes noc. Divoká privatizace bez pevného právního rámce nastartovala bezprecedentní rozkrádaní veřejného majetku a s tím spojenou víru v rychlé zbohatnutí.Tento způsob myšlení zůstal v naší společnosti hluboce zakořeněný. Vymýtit jej je úkol pro dnešní a příští generace. Na západě již mají tuto "konsolidaci" dávno za sebou a proto tam ta korupce není tak markantní jako u nás. Všechno má svůj čas, ale tím samozřejmě neříkám, že máme jen čekat a rezignovat na jakoukoli snahu o nápravu. Právě naopak. Musíme na politika co nejvíce tlačit a hnát je k zodpovědnosti, jinak se nikdy nepohneme dopředu.
08. 03. 2011 | 13:22

Rumcajs napsal(a):

Čím to je, že se u té korupce jak na potvoru nachomítne vždycky státní zaměstnanec ? Každopádně jako řešení vidím akumulovat více moci do rukou těmhle bazva lidičkám, pokud možno více kulatých razítek a regulačních opatření.
Brixi to už má prej vymyšlený.

Ale nějaký slušný plat, definitíva a podobný srandy to jistě vyřeší.
08. 03. 2011 | 13:23

Béda napsal(a):

Rumcajs,

prozradím ti sladké tajemství loupežníku. U každí korupce ve státní správě je vždycky zastoupen soukromý prvek. Ten obvykle přichází s "nabídkou".

K tvému překvapení ovšem korupce není vynálezem státu. Korupce je totiž přítomna a obsažena i ve vzájemném jednání zástupců soukromých subjektů.

TZv. střet zájmů není tudíž specifikem pouze ve státní správě.
08. 03. 2011 | 13:28

Tenco napsal(a):

Volnotržní mechanismus je výborný nástroj co se týče cenové modulace motivací v chování lidí - přispívá k efektivitě využívání vzácných zdrojů a zvyšuje bohatství.
Není to ale jediný proces, kterým lidé vstupují do vzájemných interakcí /a tak ho formují a ovlivňují/, co se týče praktických - ekonomických stránek bytí Homo SS./sapiens sapiens - zatím ještě ne stupidus stupidus/

Tak jako vše, co je, není nikdy ideální tak také má vše své meze. Bezbřehá je jen lidská nadutost a hloupost. /předstíraná elegance duševních mrzáků na jedné straně, mesiášský komplex zbabělců na straně druhé/.
A tak je to i se svoboodou jako takovou a tak je tomu i se svobodou trhu.
Pokud pak přijmu předpoklad, že ego je živeno extrémy a že extrémním projevem volnotržního mechanismu je monopol, trust či oligopolní moc na jedné straně a přetlakový hrnec sociální nespravedlnosti a bezvýchodnosti na straně druhé a dále to, že společnost není jen množinou eg, ale společenstvím rozumně a emočně uvažujících bytostí, musím přijmout fakt, že kromě cenové modulace je nutná i modulace prostřednictvím regulace. Opět jako proces vylučující původní apeiron - nesmyslnou bezbřehost v protikladné meze.

Pokud ale platí, že ne všechny bytosti jsou emočně a rozumově vyzrálé, jako bytosti společenské, musí existovat ještě třetí druh modulace. Tím je nařízení.
Opět zejména jako potlačení extrémů./často se však zvrhává v nástroj rozkladu svých prvotních záměrů/. Nejhorším nařízením je pak mez únosnosti. Tedy proces, kdy se jevy blíží jejím hodnotám.

Takže zde máme stroj, který běží a my,ač se o to snažíme, nikdy nejsme schopni určit, kam poběží v budoucnosti. Můžeme jen vyhodnocovat zpětněvazební informace, pasivně přihlížet anebo pomocí kalibrace stroj usměrňovat. Dnes - díky jaderným zbraním ho dokážeme i vypnout. Měli bychom mít rozum takový, abychom to neudělali. Stejně jako bychom ho neměli přehřát nebo zadřít /mez únosnosti/.

V něčem je pak lepší jen přihlížet /tak aby se nevyčerpával dynamický potenciál/, v něčem pak zasahovat /tak, aby se systém nesplašil - konzervativní pohled(škrcení), anebo naopak aby se systém nezpomaloval a nestal se strnulým - změna kvality ( přikrmování) modernistický modus. Každopádně je třeba mít co nejvalidnější data. A zdatného strojníka.

Situaci dále komplikuje fakt, že dva popisy jsou vždy lepší než jeden. A zastaralost v myšlení, nejen v jednání.

K tomu dvě citace :

"Místo toho, aby v případě konfliktu byla jak jedna, tak druhá strana dotazována na SVOU definici problému, navrhuje Rapoport ve své knize Fights, Games and Debates, aby se strana A (v přítomnosti strany B) pokusila vyložit stanovisko strany B, a to tak přesně a zevrubně, až strana B prohlásí její výklad za správný. Poté je řada na straně B, aby definovala stanovisko strany A, a to rovněž k její spokojenosti. Rapaport předpokládal, že by již sama tato technika vyjednávání vedla k podstatnému otupení ostří problému mezi oběma stranami dříve, než by vůbec přišel na přetřes vlastní problém."

Z knihy P. Watzlawick : Všechno dobré je k něčemu zlé

K přemýšlení : Stačí mít jen stranu A a B, přičemž nezáleží na jejich stavu a kvalitě ? A kdyby strana A byla vysoké kvality - bylo by to dostačující pro vedení takové diskuze ?

Druhá citace :

"Jediným kritériem pro výběr společenských změn se stávají individuální pohodlí a nepohodlí a na rozpor v logických typech mezi členem a kategorií se zapomíná tak dlouho, dokud následkem nového stavu věci (nevyhnutelně) vznikne nové nepohodlí.."
/Gregory Bateson/

K přemýšlení :Je to projevem modernosti vytvářet nové vztahy mezi jevy či věcmi tam, kde nebyl učiněn sebemenší pokus o zjednání jejich nápravy při použití VŠECH tří způsobů modulace ?
-------------------------------------------------------------

Lze samozřejmě zasáhnout radikálně - vyměnit celý stroj za nový.

K tomu však podotýkám, že pravdivější je vždy to, co je pravdivější déle.
A takto je pravdivější lidská vůle po spravedlivé společnosti než touha otročit a že zatím jsou pravdivější mikrobi než lidé.

Tak s tím koukej(me)te něco udělat.
Než to někdo zase posere.
Třeba nějaký zázračný "Inženýr Mikrob".
:))))

P.S. Celý konstrukt je možno narušit připomínkou, že NENÍ žádná povinnost, proč se starat o stroj.
V tomto případě tedy ale zaniká i povinnost platit daně. Nebo stanovovat meze únosnosti a hlídat je.

Peheho blog si zapište za ušiska.
Je velmi podstatný.
08. 03. 2011 | 13:30

Rumcajs napsal(a):

Soukromý prvek ?

To myslíš paní Stejkalovou ?
08. 03. 2011 | 13:30

Béda napsal(a):

Otázka pro Rumcajse: Co říkáš na přirozené monopoly a kartelové dohody? Kdo je bude regulovat po úspěšném zlikvidování státu? (podle vás tržních zlepšovatelů je přece každá regulace - neřkuli stát- škodlivá.
08. 03. 2011 | 13:30

F.Švarc napsal(a):

to Otázkář:
Jak se dá na zdejšího politika co nejvíce tlačit ? To zařídí Kraus, nebo Moravec ?
Vždyť jsou všichni splachovací. Pan Rychetský to jistí.
08. 03. 2011 | 13:31

Otázkář napsal(a):

Rumcajs

v intencích tvého myšlení. Čím to, že u té korupce se vždycky nachomýtne i soukromá kapsa? V případě rozkrádání státního majetku je vina stejně jak na straně zkorumpovaného tak na straně toho kdo korumpuje. Tolik objektivní pohled na věc, ale ten přece nelze očekávat od člověka, který je ideologický předpojatý a v téměř každém svém příspěvku to všem dokazuje.
08. 03. 2011 | 13:32

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Béda:

On Bédo každej není chytrej jako ty.

Ty lištičko !
08. 03. 2011 | 13:18
-------------------------
Když on taky každý nemůže být lhář a zbabělec jako jistý "vysokoškolák" s nickem Rumcajs.
U "pravounů" je tohle ale zřejmě úplně normální.
08. 03. 2011 | 13:34

Vlkodav napsal(a):

Beda:

Musím vás opravit. Naprostá většina úplatků je státními úředníky vyžadována. Nevím, jestli jste někdy jednal na stavební úřadě, na hygieně a podobně. Vždy zazní kouzelné věty typu: To máte špatně. A na otázku co je odpověď: No já tu nejsem od toho, abych vám to vysvětloval(a), najděte si to v normě. Další etapa je: No a musíme udělat kontrolu na místě, ale není volný termín. Až za 1(2, ale i 3) měsíce. A mohl bych pokračovat.
Jelikož jsem nikdy úplatek nedal, tak jsem kolaudoval jednu akci 4 měsíce. A nakonec stačily materiály co jsem měl na začátku a nic se emuselo předělávat. Ale nezaplatil jsem.
08. 03. 2011 | 13:34

Alena Andrássy napsal(a):

PEHE for president. Opět vynikající komentář, skoro se to nedá napsat lépe. Jen si prosím dejte pozor, aby vás nepřejelo auto.
08. 03. 2011 | 13:34

Béda napsal(a):

Vlkodav,

tak vy jste nikdy úplatek nedal, kolaudoval jste 4 měsíce a přesto kolaudace proběhla - i bez úplatku. Zajímavé.
08. 03. 2011 | 13:37

Jee napsal(a):

Rumcajs
"Čím to je, že se u té korupce jak na potvoru nachomítne vždycky státní zaměstnanec ?"
Odpověď je prostá. O korupci v privátním sektoru se nemluví, mnozí ji bagatelizují, nikoho nezajímá. V duchu mylného "soukromník přece neí placen z veřejných peněz".
Přitom je společensky neméně škodlivá, jako korupce ve státní správě.
08. 03. 2011 | 13:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane dennisi,

toto je záležitost, kterou nikdo z nás nemůže bezpečně odhadnout (může to zkusit, ale nemůže si nikdy být jist, že se trefí, i když i to může ;-) Může být, že se stále jedná o bouři ve sklenici vody, může být, že stojíme před fatální tragédií.

Já raději vycházím (ono mi ani nic jiného nezbývá, pokud se nechci přidat k permanentně naštvané a brblající většině ;-) z toho, že lidstvo stojí před katastrofou od té doby, co je lidstvem, a neméně vehementně si jí předpovídá. Už je to takový folklór, čím lépe se máme, tím ve větší hrůzy věříme a představujeme si je.

Možná přijdou, ale k čemu mi je, abych se pomyšlením na ně nechal nějak deprimovat. To raději zkusím dělat alespoň něco dle svých sil a možností (zlomek zrnka písku v jeho moři), aby přišla raději později než dříve (hlavně kvůli svým dětem). On přitom navíc člověk občas zapomene, jaké hrůzy ho čekají ;-) Ne, vážně, opravdu možná čekají, ale tak to chodí.

Pan Štern v jednom z blogů výše napsal, že revolty v arabských zemích připomínají ze všeho nejvíce evropské národní revoluce z roku 1848. Myslím, že je to docela dobrý postřeh. Tuzemské korupční prostředí zase dost připomíná Spojené státy 30. 40. a 50. let (akorát se tam více střílelo). Všechna ta srovnání samozřejmě kulhají, ale dle mého možná ukazují na jedno: každá společnost (civilizace, kultura) si musí projít nějakým obdobím, aby se dostala do období jiného (a nedá se to moc uspěchat, to spíš zabrzdit). Velmi hrubě řečeno jsou Arabové tam, co Evropané před 150 lety. A Češi zase tam, kde byli před necelými sto lety Američané (mají demokracii, ale nejsou demokraté, opět velmi hrubě a paušálně řečeno). Kde jsou třeba Američané nyní ještě nevíme, žádná funkční analogie neexistuje.

Nenechte se otrávit (nikým a ničím), nestojí to myslím za to ;-) Ale z samozřejmě vím i z vlastní zkušenosti, jak srašně těžké to je.

Libor Stejskal
08. 03. 2011 | 13:38

dennis napsal(a):

Pane Otazkari,
nejsem politolog a nepusobil jsem leta v New Yorku na Univerzite, ale to, co vim o zemi se zabehnutou demokracii, mi staci, abych si o zemich Dalneho Zapadu a jejich vladnich a socialnich systemech nemyslel to co Vy. Dokonce si myslim, ze financni krizi 2008 celosvetoveho formatu nezacala smecka nasich tunelaru a nase pravni dzungle, ale ta jejich. Je mi lito, ze svuj skepticky nazor nedovedu odlehcit, ale mohu aspon dodat, ze bych se rad mylil.
08. 03. 2011 | 13:39

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

vám to přijde divné, že se tam nachomýtne vždycky nějaký státní zaměstnanec? Někdo jej také do té funkce jmenoval nebo jinak dosadil, ne? Skutečně vám dělá problém taková trivialita?
08. 03. 2011 | 13:40

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

to jste udělal správně, ale měl jste udělal ještě jednu věc a totiž oznámit to na policii. Od nového roku je totiž neohlášení korupčního jednání posuzováno jako trestný čin.
08. 03. 2011 | 13:40

Vlkodav napsal(a):

Beda:

"tak vy jste nikdy úplatek nedal, kolaudoval jste 4 měsíce a přesto kolaudace proběhla - i bez úplatku. Zajímavé."

Proč zajímavé? Chtěli ze mne vyrazit úplatek, tak dělali problémy. A samozřejmě mne způsobili značnou finanční ztrátu. Ale jelikož jsem měl vše OK tak mi to museli zkolaudovat. Co je na tom zajímavého, tohle je standard, takhle to chodí.
08. 03. 2011 | 13:42

hoven napsal(a):

docekal,
proč to napadání? já tentokrát s pehem souhlasím. korupce je vážnný problém a začít by se mělo u strany, která má s rozkrádáním státních peněz dlouhodobě největší problém -čssd. bývalý socialistický premier zahadně pohádkově zbohatnul, kněkolik kurupčních kauz spojených s čssd vyšetřuje několik evropských států, británie, švýcarsko, švédsko. tím se žádná jiná stran nemuže pochlubit. kokonce už policie vyšetřuje i slávečka sobotku s napadně nevýhodným prodejem OKD. já si myslim, že pokud chceme odstranit korupci, musíme začít především u socanů. ale týká se to samozřejmě i dalších stran.
08. 03. 2011 | 13:43

Vlkodav napsal(a):

Otázkář:

Přečtěte si můj příspěvek ještě jednou. Nikdo si o úplatek neřekl. Jen na 200, možná 400 procent plnili svou práci. A holt byli moc přetížený. To je na tom to nejhorší, oni vlastně nic špatnýho neudělali, jen to prostě zdržovali. Kdybych zaplatil, měl bych kolaudaci do měsíce.
Oni nejsou blbí a přímo si o prachy neřeknou.
08. 03. 2011 | 13:44

Béda napsal(a):

p. Stejskal,

specielně pro vás:

http://www.michaelmoore.com/words/mike-friends-blog/america-is-not-broke
PS: Myslíte, že se v USA bude "střílet"? Proč se v médiích nepíše o vypjaté situaci v amerických státech?
08. 03. 2011 | 13:45

Otázkář napsal(a):

dennis

Mohu Vás uklidnit také jsem nestudoval v New Yorku, ale v České republice. Jenomže teď mícháte dvě věci dohromady. Korupci při zadávání veřejných zakázek a finanční krizi. To jsou podle mě dvě naprosto odlišné věci. Jak píšete, "smečka našich tunelářů" finanční krizi opravdu nezavinila, v tom s Vámi souhlasím, ale její dopady ještě prouhloubila a v tom vidím ten největší problém. My tady u nás nevyřešíme všechny starosti světa, ale pokud si, jak se říká, zameteme před vlastním prahem, můžeme se dopady vnějších událostí vypořádat mnohem lépe.
08. 03. 2011 | 13:47

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený Sladký

samozřejmě, že korumpuji, a to v jedné oblasti - zdravotnictví. Pokud chci mít prvotřídní ošetření, pokud chci mít prvotřídní náhrady a ortézu, pokud nechci v nemocnici ležet na chodbě ale sám, pokud chci dostat určité léky, atd. tak platím i mimo sazebník. Ať tomu říkáme jak chceme - sponzorský příspěvek, příplatek nebo jinak, je to jasná korupce.

Bohužel, jako řadě občanů, stojí mi mé zdraví za to, abych nějakou tu korunu dal mimo. A rozhodně je takových více. Odpomoc je pouze jedna - jasné zpoplatnění, aby každý věděl, co za své peníze dostane.

S pozdravem
08. 03. 2011 | 13:47

šebány napsal(a):

Pan Pehe je chytrý člověk , jeho dokonalé postřehy se vždy trefí a lze si dle archivů zjistit téměř 100% úspěšnost jeho prognóz.
Lehce jde také zjistit slovní zásobu , ubohost argumentů a nevzdělanost Rumcajse.Já vím o koho jde .
Firmu žádnou nemá a dle výpisu neměl.
Veverko - krásně napsané.
08. 03. 2011 | 13:50

dennis napsal(a):

Pane Stejskale,
dekuji Vam za Vase slova. Pusobite na mne vyrovnanymi argumenty a myslim, ze jste vyrovnana osobnost. Obdivuji Vasi odolnost. At uz ve mne sebenutkaveji viri slova o nerizene demograficke krivce, ktera nekde pada a jinde prudce roste, slova na podporu meho stanoviska, musim uznat, ze vic nez skepticka "pravda" lidem pomuze vlidne slovo. Tedy aspon v diskusi. Dekuji Vam za nej. Dennis
08. 03. 2011 | 13:51

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

"Vlkodav napsal(a):
Beda:

Musím vás opravit. Naprostá většina úplatků je státními úředníky vyžadována."

Tak řeknou si a nebo neřeknou? Pokud si neřekli a jen nestíhájí potom nechápu na co si stěžujete? Jsou tedy přetížení nebo úplatní? Nebo berou úplatky z důvodů přetížení? Pro jedno se rozhodněte ;)
08. 03. 2011 | 13:51

Vico napsal(a):

Autor v podstatě napsal to, co jsem ve stručnější a méně sofostikované podobě uvedl v diskuzních vláknech pod jinými blogy.

Místo planého skuhrání a výhružek "světovou revolucí", kdy nezůstane kámen na kameni, by měl každý především využít možností, které nabízí současný systém.

Občanskou společnost u nás zatím tvoří pouze pivní spolky mariášníků/jeden je u nás v knajpě U grobiána/ a zneurotizovaní účastníci internetových diskuzí.

Francouzi alespoň při zavádění důchodové reformy, která je jen odvarem naší krádeže za bílého dne, šli alespoň do ulic.Neuspěli/soudím, že právem/, ale každopádně jakákoliv vláda s francouzskou občanskou a angažovanou společností musí setsakra počítat.

Kdyby francouzská vláda přišla s takovou prasárnou jako ta naše, měl by čistej Nečas těžko opakovatelnou příležitost stát se neohroženým hrdinou a definitivně pohřbít přezdívku "třesoucí se prd.l".

Hodinová důstojně vedená generální stávka, kdy ČEZko se ponoří na pár minut do symbolického výmluvného ticha,by tuto drábkovitou partu smetla anebo přinutila alespoň sejmout loupežnické kukly a změnit styl.

Mně nevadí pravicové řešení spočívající v tom, že flám skončil a je čas na dietu.

Mně vadí ta neuvěřitelná žranice na horní palubě a dolů do podpalubí padající zvratky od přežraných hostů vyvolávajících si na toaletách dlouhým brkem dávicí efekt, aby se našlo místo pro další chod jitrnic.

Vadí mi vládní představitelé jak s mastnou hubou a pocákaným ubrouskem pod krkem mudrují cosi o askezi. K oblbnutí majitelů volebního hlasu jim stačilo si jen zabrousit své upíří špičáky.

Stačí jen ,aby si občané svou aktivitou získali patřičný respekt, který věru nemají.

Zatím je zvedla do ulic jen bradavice.

Čas školy čar a kouzel v Bradavicích by měl však už konečně skončit.
08. 03. 2011 | 13:52

Dočekal napsal(a):

Hovene,

pokud chcete dotáhnout tu vaši nenávist k socdem a levici vůbec k dokonalosti, tak si necháte odoperovat levou ruku, levou nohu, levé ucho, levé oko, levé varle - mozek můžete vynechat, tam už stejně funguje jen pravá polovina.
08. 03. 2011 | 13:53

Vlkodav napsal(a):

Otázkář:

No je vidět, že vás nikdy korupce nezasáhla, to by jste si z toho nedělal srandu. Ale jak se říká: Tak dlouho se chodí....
Anebo stojíte na druhé straně barikády a berete, pak by byl váš postoj logický.
08. 03. 2011 | 13:55

Béda napsal(a):

Zajímavá logika. Stát je prý nejhorší hospodář, je potřeba ho demontovat a kdesi cosi.

Přitom hned v sousedství máme 2 státy, kde to evidentně neplatí. Nízká korupce, politik odchází díky pouhému podezření z korupce anebo střetu zájmů, dokonce končí kvůli takovým věcem jako jsou podvody při doktorské práci, potažmo manželská nevěra.

Tak jak je to vlastně s tím státem, pánové (a dámy)?
08. 03. 2011 | 13:56

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

srandu si z toho nedělám, opravdu nechápu jak jste na to přišel. Jen jsem poukázal na zmatenost vašich příspěvků. Na jedné straně píšete, že úředníci úplatky vyžadují, potom, že to napřímo neřeknou a nakonec, že to vyřízení Vaší žádostí bylo standartní, protože nestíhají. Proto jsem napsal ať si vyberete jednu možnost, protože si očividně protiřečíte ;)
08. 03. 2011 | 13:58

vladyn napsal(a):

Ach to Pehe ..... Hloupe, uzvanene, radikalne socialisticke Pehe.
08. 03. 2011 | 14:01

Otázkář napsal(a):

Béda

škoda, že z aféry německého ministra obrany Karl-Theodora zu Guttenberga si nevzal příklad i náš poslancec Marek Benda.
08. 03. 2011 | 14:02

Béda napsal(a):

Dovětek:

když mluví Kalousek o tom, že stát je nejhorší hospodář, tak mu věřím. Ten člověk nejednou prokázal, že pod jeho vedením je to naprostá pravda.
08. 03. 2011 | 14:03

Federer napsal(a):

Jiri Pehe neni populista, je politolog a jeho vize k reformam politicke zlocinosti v byvalem Ceskoslovensku dnes CR. je nezbytne nutna! Osobne si myslim ze k politickym reformam mohlo dojit jiz pred 2O lety,jenze to nebylo v planech politickych stran prevlecenych komunistu KSCM, CSSD,ODS,ODA, Unie Svobody a dalsich firemnich Spekulantu s Sro.. Dalsi dulezita vec je zamyslet se nad tim a zeptat se sam sebe, Komu se da jeste dnes verit? Jake politicke strane, vlade,Premieru a Prezidentu se da verit? Asi by pomohlo verejne zatykani politickych koruptantu a zlocincu kteri se pod ochranou Statniho Aparatu dopousteji zavaznych kriminalnich cinu od 1.1.1993 od nedavno falsifikovanem Cisteni Policejnich uniforem v Cistirnach a proplaceni financi znamym,kolegum, svagrum, pratelum az po Skandalni nakupy Vojenske Techniky a kradeze v milionech. Zlociny Komunismu pokracuji i nadale a jsou namireny proti vetsine lidstva, malo lidi si toho je vsak plne vedoma a proto vetsina lidi bude mlcet a pokracovat dal v systemu na ktery si zvyklo a je pro ne vsedne kazdodenni soucasti mlcet a souhlasit a divat se jak se strkaji nekomu do kapes Legalne - Ilegalni miliardy ze Statniho Rozpoctu napriklad z Dalnice Praha-Brno-Praha od roku 1993-2011. Ted je na rade dalsi Politicky Zlocin - Duchodova Reforma-Nastroj jak Ozebracit lidstvo a nastolit socialni kolaps.
08. 03. 2011 | 14:04

dennis napsal(a):

Pane Otazkari, myslim si totez co vy: Na nasem pisecku nam nikdo nas bordel nebude uklizet. Jenom jsem chtel naznacit, ze nas koralovy ostruvek je omyvan vlnami, kterym nemaji silu vzdorovat ani ti nasi nejcharakternejsi tunelari. (A taky proc by meli vzdorovat?) Jenom jsem chtel naznacit, ze se mi zda, ze jsme tak zarostli do tela Evropy, bilejch kolonialistickejch mocnosti, do globalu, ze je nase historie spjata s vyvojem u nasich sousedu, s vyvojem Evropy atd. Samozrejme bych byl rad, kdyby nas vzdelany narudek si opet ziskal renome, ktere mela nase kultura napr. v sedesatych letech, nase politicka elita a Sokol pred vznikem Ceskoslovenska. Ja jsem veliky vlastenec a moc bych si to pral.

Moje nazory vychazeji z pochopitelneho nedostatku informaci a z meho temperamentu. Moc bych si pral byt optimistou...
08. 03. 2011 | 14:06

Dočekal napsal(a):

šebány napsal(a):
Pan Pehe je chytrý člověk , jeho dokonalé postřehy se vždy trefí a lze si dle archivů zjistit téměř 100% úspěšnost jeho prognóz.
Lehce jde také zjistit slovní zásobu , ubohost argumentů a nevzdělanost Rumcajse.Já vím o koho jde .
Firmu žádnou nemá a dle výpisu neměl.
Veverko - krásně napsané.
08. 03. 2011 | 13:50
------------------------
Promiňte, že se ptám, ale zvědavost mi prostě nedá.
Má ten Rumcajs alespoň akademický titul? Já jen, že se nám tady chlubil absolutoriem VŠ, konkrétně Vysoké školy báňské v Ostravě. Že prý tam dokonce pracoval v "rabolatoři."
Tak jsem se trochu poptal u kolegů a přiznám se, že jejich odpovědi moji důvěru v pravdomnluvnost nicku Rumcajs značně nahlodaly.
Jednak proto, že na VŠB samostatný obor Stavební stroje neexistuje, hlavně si tam ale žádný z profesorů nevzpomíná na jedince, který píše "obědnávky" a pracuje v "rabolatoři." Na jeho výrazové schopnosti a slovní zásobu by si tito páni profesoři pamatovali zajisté velice dobře.
Pokud mi tedy vezmete i tuto moji naději a důvěru, tedy věřte, že budu velice zklamán.

Teď jen doufám, že jste to moje povídání nevzal příliš vážně.
08. 03. 2011 | 14:09

JC napsal(a):

Béda,
Takže jeden z těch "vzorně hospodařících" států je asi Německo.
Žádná korupce, čisté veřejné zakázky, žádné střety zájmů, státní dluh 73% k HDP.
Který je ten druhý bedo ??
08. 03. 2011 | 14:11

pepr napsal(a):

Korupci nelze omezit, nebudou-li zrušeny anonymní akcie a to žádný parlament v Česku nezruší,v tom jsou poslanci ODS, TOP09, ČSSD a konec konců i VV zcela zajedno (komunisti se celkem necpočítají, ti mají v hlavách vykradeno). Každý, kdo uvádí tzv. věcné námitky proti zrušení systému anonymních akcií (které nejsou povoleny v obrovském množství demokratických zemí s tržní ekonomikou), tak dává v podstatě najevo, že chce systém udržet...
08. 03. 2011 | 14:17

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

Ty žiješ Šlimbo ? A co tvoje reforma ? Už jsi ji ukazoval Kohoutovi, nebo NERVu ? Nebo třeba Dolejšovi ?

A co říkali ? Byli štronzo ?
08. 03. 2011 | 14:18

hoven napsal(a):

docekal,
o jaké nenávisti to píšete?? nikdy jsem nevyzýval k fyzické likvidaci žadneho levičáka. já akorát chci, aby sociální demokrati přestali rozkrádat veřejné peníze a zadlužovat zemi. to není nenávist, ale legitimní požadavek.
08. 03. 2011 | 14:22

Rumcajs napsal(a):

pepr:

Ty by sis měl otevřít televarieté.

Tak zrušení akcií na doručitele ti odstraní korupci ? Mohl bys to třeba popsat na případech, co tu uvedl pan Stejskal ?
08. 03. 2011 | 14:24

AŘ napsal(a):

Výstižný článek.Až na několik detailů,přesně popisuje současný stav.Mýlka je v tom,že kažká větší zakázka je zmanipulovaná, ony jsou zmanipulovány skoro všechny bez ohledu na velikost.Umožňuje to zákon o státních zakázkách.Naivita občanů i pana Pehe je neuvěřitelná. Strany jsou v součesnosti nereformovatelné a ani o to neusilují. Co se změní když tam přijde někdo jiný. Žádný z programů politických stran nenaznačuje zásadní změnu ve smyslu nápravy minulých a současných poměrů a kromě rétorických a lživých cvičení a slibů se nic nemění a nezmění.Strany musí být donuceny ke změnám.Je nezbytné zásadním způsobem změnit zákon o státních zakázkách, uzákonit korekci zastupitelské demokracie přímou demokracií a odstranit tak praxi vydání v plen státního majetku lupeživou skupinou navázanou na mafii, která se lží,neplněním a porušováním předvolebních slibů dostala k moci.Spravedlnost musí být pojem dosažitelný za pozemského života, majetkovými přiznáními oddělíme zrno od plev, budeme vědět jaké příjmy byly zdaněny a jaké ne.Pod rouškou záměrného omezení zdrojů a zlodějen za bílého dne jsou dostávány do deficitů kapitoly státního rozpočtu.Rádoby důchodová a zdravotní reforma je toho zdárným příkladem. Ze systému,budou odčerpány nelogicky další prostředky vznikem soukromých penzijních fondů, kde se formou režií odčerpá část reálných peněz.Život v mramorových budovách, s platinovými blondýnami a bavorákem při cestování do rozkošného domečku, se stane rájem na zemi. Co bude v nějaké budoucnosti uvidíme je přece potřeba kapitalizovat zisky a socializovat ztráty.Zase ty co o tom rozhodnou čeká zasloužená odměna.Vytvoření státních spořících účtů jednotlivým občanům vedle průběžného systému by bylo asi velmi složité, ale hlavně by z toho nic nekáplo. Jak zcivilizovat a vrátit stát mezi kulturní, demokratické státy kde svoboda,morálka a právo nejsou prázdnými pojmy máme návod. Napište na ales.resitel@centrum.cz a odešlu vám k posouzení a diskusi materiál.
08. 03. 2011 | 14:37

Dočekal napsal(a):

Rumcajs:

Tak jak je to tedy doopravdy, vy jeden "vysokoškoláku?"

Já jen, že jedinci s nickem Rumcajs už tady věří jen pár jemu podobných.
Ono v anonymních on-line diskusích se může dít ledacos. Tam se může i beznohý vydávat za mistra světa v běhu na sto metrů. A ten, co píše "obědnávky" a pracuje v "rabolatoři," zase pro změnu za absolventa VŠ.
Když se ale tento absolvent VŠ nakonec projeví jako lhář a zbabělec, musí počítat s tím, že mu to jeho obvinění Václava Dočekala ze lži budu připomínat tak dlouho, dokud se tady tento jedinec bude vyskytovat.
08. 03. 2011 | 14:37

Otázkář napsal(a):

dennis

charakterní tunelář je zajímavý výraz, to jsem ještě neslyšel :)Náš vývoj je s Evropou nepochybně úzce spjat, ale jak jsem psal výše, co se týče tržního hospodářství, tak ten vývoj byl přerušen 40 lety komunismu. Jestli jsme si po revoluci vzali něco ze západních zvyků a vzorců chování za své tak to bylo z velké části to špatné. Bezohledná honba za ziskem, důraz na vlastní prospěch a nulová zodpovědnost. Bohužel pojmy jako právní stát či občanská společnost jsou věci, které se některým lidem příliš nehodili a mnozí proti nim bojují dodnes. Takže souhlasím s Vámi, že přehnaný optimismus není na místě, ale na druhou stranu co je ještě horší to je rezignace. Pokud podlehneme pocitu, že nic nemá smysl a že nemůžeme nic ovlivnit tak to je podle mě špatná cesta. Ale v tom myslím nejsme ve sporu.
08. 03. 2011 | 14:51

mb napsal(a):

Pehe napsal(o) : Česká republika je zemí natolik zasaženou systémovou korupcí, že v podstatě žádné reformy ohlašované současnou vládou nedávají smysl, nebude-li korupce nejprve zásadně omezena. Jsou-li rozkrádány veřejné rozpočty v řádech stamiliard ročně, postrádají jakékoliv pokusy ozdravit státní finance legitimitu, neboť značná část ušetřených peněz se rozkrade.
A CO S TÍM MOHU JAKO BĚŽNÝ / ŘADOVÝ OBČAN JAKO DĚLAT EHM ???

mám vzít do ruky zbraň, mám sejmout Drobila a Klause ?
08. 03. 2011 | 14:52

mb napsal(a):

Boj s korupcí používá jen jako vějičku na voliče, ve skutečnosti neexistuje opravdová vůle zasáhnout samotné kořeny systémové korupce.
08. 03. 2011 | 14:53

Vlkodav napsal(a):

Otázkář:

Mám co dělat, abych vám neodpověděl ostře. Ale asi to potřebujete polopatisticky.
Takže. Úředník si neřekne o úplatek, jen naznačí, že úřední proces bude dlouhý, namáhavý a začne zdržovat. A úřední úkon, který pro jiné (co zaplatí) trvá např. měsíc, tak u vás (co nezaplatíte) bude trvat 4 měsíce. Takže si o úplatek neřekl, ale svým chováním si ho vynucoval. A pokud by jste si stěžoval, tak se úředník zaštítí heslem "moc práce" a bohužel v džungli našich a evropských byrokratických předpisů se mu nic dokázat nedá.
Jasný?
08. 03. 2011 | 14:53

TomasB napsal(a):

Pehe vystihl, aniž by sám chtěl, přímo esenci problému s korupcí v ČR. Celým jeho článkem se táhne jak červená nit mudrování o pravici a levici (přičemž pravice je u něho zkorumpovaná jaksi apriori, zatímco levice je zkorumpovaná taky, ale ne tolik a ne z podstaty). To celé je obrovský blud! Korupce vůbec nesouvisí s pravicí ani s levicí, s politickou orientací.

Víte proč je tahle země tak zkorumpovaná? Protože vám je to lidi jedno. Jako Pehe se většina lidí domnívá (mylně) že korupci v politice lze vyřešit politicky - tedy volbou či ustavením jiných (lepších) politiků. Důležitější než výsledek (tedy omezení korupce) je pro vás sám "boj" proti korupci. Protože "boj" je politikum, na které vy - občané - slyšíte a volíte podle něj. Ve sktečnosti je pro vás ale korupce problém v pořadí někde kolem čísla 100. Poplatky u doktora vás zvednou ze židle. Korupce ne!

Starý bonmot říká, že vČR jsou jen dva druhy lidí - ti kteří kradou a ti, kteří zatím neměli příležitost. A to vystihuje celou podstatu problému velice trefně. Troufám si tvrdit, že každý minimálně druhý člověk politicky činný ze svojí funkce profituje (více či méně nezákoně). Od komunálu, od malých obcí, přes města, kraje až po parlament a vládu - to jsou tisíce, desítky tisíc lidí. K tomu další desítky, stovky tisíc státních úředníků, lidi ve státem vlastněných podnicích a rozpočtových či příspěvkových organizacích. Jejich rodiny. To představuje celkem možná 1/5 populace. Korupce není anomálie, je to vlastnost systému.

Na korupci musí být vždy dva - jedek korumpuje druhého. A u nás jsou kromě tisíců nastavených kapes taky statisíce rukou, které do těch kapes strkají peníze. Více či méně ochotně. Ti kteří korumpují jsou přeci taky součástí problému.

Pehe, stejně jako většina našich spoluobčanů prostě rád nadává - na vládu (neschopní idioti, lháři a korupčníci, fuj a hanba) a přitom od té samé vlády očekává řešení. Nebo od vlády příští, která bude složená z těch co vládli minule. Tak to ale nepůjde. Nikdy to nešlo.

Nelíbí se vám korupce? Chcete změnu? Pak přestaňte snít o tom, že korupci vyřeší Paroubek, nebo Topolánek, nebo zastřelení Nečase, nebo Sobotky, nebo že je řešení v návratu komunistů, nebo nacistů nebo jehovistů, nebo já nevím koho. Přestaňte snít
o zemi bez korupce - neexistuje. Přestaňte s nesmysly typu - nejprve snižte korupci a až pak dělejte reformy (to znamená nikdy). A přestaňte hledat čestné a spravedlivé politiky - taky nejste úplně čestní a spravedliví. Korupci lze omezit - ne vymýtit. U toho je potřeba začít ...
08. 03. 2011 | 15:00

Otázkář napsal(a):

pepr

anonymní akcie nejenom, že nejsou povoleny ve většině demokratických zemí, ony nejsou povoleny ani v ostaních zemí na světě kromě tří. Mezi nimi je bohužel i Česká republika. V OVM o tom mluvil Karel Janeček, kterému jistá soudkyně zamítla vznik Nadačního fondu proti korupci s odůvodněním, že boj proti korupci není obecně prospěšná činnost.
08. 03. 2011 | 15:01

JC napsal(a):

mb,
"malá" korupce na úřadech pokud se vyskytuje a já osobně s ní opravdu žádnou zkušenost nemám je "absolutní prd" proti tomu co se děje se státními zakázkami.
Tam je to jasné Politické strany si napříč spektrem vylepšují stavy svých stranických pokladniček. Nemyslím, že v tom jedou úplně všichni ale ODS a ČSSD tutově.
08. 03. 2011 | 15:01

rorýs napsal(a):

To Stejskal:
Zmiňujete vývojové souvislosti. Byť velmi opatrně, opíráte se o historii a nacházíte určitou provázanost.
Nerozumím ale, proč arabský svět, byť velice opatrně, posíláte o století vzad a Spojené Státy o století vpřed.
V tomto ohledu je myslím dán jenom jeden jediný fakt. A to ten, že každý Vámi citovaný účastník je založen na zcela různých historických danných, chcete-li hodnotách.
Pojmy jako svoboda, rodina, korupce, spravedlnosta, morálka, čest, atd., jsou každým ze zúčastněných vnímány jinak silně, v jiném pořadí a sjinými dopady.
Tedy i cesty k jakékoliv nápravě čehokoliv, co momentálně pociťujeme jako újmu musí být rozdílné.
Jediné co je společné, je jenom představa o té "naší" správné cestě a pravdě.
Prostě a srozumitelně, domnívám se že nelze najít historickou analogii se současným stavem v Čechách, a cesta k jakékoliv nápravě - (je-li nutná) - nelze nikterak popsat, ani připodobnit.
Pouze lze konstatovat spolu s autorem bloku, že to bude chaos.
08. 03. 2011 | 15:01

stále rebel napsal(a):

Pro Jee.
Mluví se i o korupci v podnikatelském prostředí

Velký byznys vyhlásil boj korupci
„Korupční prostředí je jednoznačně největší problém Česka. Objevuje se na všech úrovních a pro byznys je velkou noční můrou. Podle průzkumu PWC se loni setkala s podplácením už téměř třetina českých firem. A nejde zdaleka jen o korupci kolem problematických státních zakázek - podle podnikatelů se silně rozmohla i korupce při obchodech mezi firmami. "U jedné pražské firmy jsme se dokonce setkali s tím, že po nás chtěl úplatek bratr majitele za to, když nám umožní bratrovi napočítat vyšší cenu," popisuje "bratrovražedný boj" šéf stavebního podniku První chodská Vladimír Zábranský.“
http://hn.ihned.cz/c1-40238260-velky-byznys-vyhlasil-boj-korupci
08. 03. 2011 | 15:03

mb napsal(a):

jako pehe vaše argumenty následují krystalicky čistě ... ale je to hlas volajícího na poušti ...

nebo budete zakládat nějakou partaj ... ???

(cílem každé větší reformy, která se zdánlivě snaží ušetřit peníze státní pokladně, je ve skutečnosti jen najít ve veřejných financích další prostředky, které bude možné rozkrást)
08. 03. 2011 | 15:03

JC napsal(a):

mb,
Lidovci a komanči byli načapáni také "inflagranti"
P.S. jen aby to nezapadlo.
08. 03. 2011 | 15:06

mb napsal(a):

Je to skutečně brilantní text ale slovo už dávno není mocnější meče ...

Jiní s překvapením zjišťují, že hlavním záměrem například reformy penzijního systému není skutečně systém zlepšit, ale vytvořit kouřovou clonu pro masivní vyvedení státních prostředků do rukou kapitálových fondů „spřátelených“ s politiky. A jelikož v korupcí již značně vydrancovaném státním rozpočtu nejsou prostředky, zaplatí pravicová vláda tuto loupež plošným zvýšením DPH.
08. 03. 2011 | 15:07

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

Držet byste se opravdu měl, protože jste napsal toto:
"Nikdo si o úplatek neřekl. Jen na 200, možná 400 procent plnili svou práci. A holt byli moc přetížený. To je na tom to nejhorší, oni vlastně nic špatnýho neudělali, jen to prostě zdržovali. Kdybych zaplatil, měl bych kolaudaci do měsíce."

Takže se rozhodněte, buďto jsou úředníci přetížení, nebo zdržují schválně, aby dostali úplatek, jedno nebo druhé. Mimochodem jak můžete vědět, že byste ji měl do měsíce? Jaká je zákonná lhůta na vyřízení? To je pouze Vaše domněnka, takže se nezlobte, ale Vy zde pouze bez důkazů plácáte. A to se těch úředníky opravdu nezastávám, jen poukazuje na zjevné rozpory ve Vašem tvrzení. Víte mě se také zdá, že čekat na novou občanku tři týdny je dlouha doba, jistě by to šlo i za týden, ale vyvozovat ztoho, že úředníci čekají na úplatek, aby to za ten týden bylo je pouhá spekulace ;)
08. 03. 2011 | 15:07

mb napsal(a):

jc prošli akorat zeleni ... ale ti zas neprošli do parlamentu takze vo co go ....
08. 03. 2011 | 15:08

mb napsal(a):

jsem tu lepší text nikdy od nikoho nečetl ...

před tím, než jakákoliv vláda vůbec vysloví slovo „reforma“, musela by se rok dva věnovat zcela vážně boji s korupcí tak, aby nebylo v budoucnosti možné masivně zneužívat státní zakázky, a aby privatizace nejrůznějších státních funkcí nebyla jen zástěrkou pro zmanipulované, nelegální obohacování určitých skupin.
08. 03. 2011 | 15:09

mb napsal(a):

pravdivý, smutný, bezvýchodný text ...

Klaus by asi řekl: založte si stranu a usilujte o politickou moc ...

/ již by nezdůraznil že sám v podstatě vytuneloval OF ... a tedy on sám nevytvářel nic nového a něco z ničeho ...

njn stane se /
08. 03. 2011 | 15:12

Vlkodav napsal(a):

Otazkář:

Aha, vy jste nepochopil nadsázku, v tom to je.
"oni vlastně nic špatnýho neudělali, jen to prostě zdržovali." - to bylo ironické. Oni se jen vymlouvají na to že nemají dost času. Teď už je Vám to jasné?
A pozor, na některé právní úkony je zákonem dán termín, například na vydání občanky. Ale některé úkony mohou být prakticky na libovolně dlouho odsouvány.
08. 03. 2011 | 15:12

Otázkář napsal(a):

mb

to jste asi nečetl dobře. Už Jan Urban napsal, cituji: "odpor proti korupci musí být předřazen pokusům o ekonomické a sociální reformy, protože nikdo nemůže chtít spoluzodpovědnost od těch, které tak bezostyšně okrádá" ;)
08. 03. 2011 | 15:15

Maximus napsal(a):

Článek autora je naprosto pravdivý a odpovídá skutečnosti. Chybí mi tam však dvě věci. Popis jak se na tomto stavu spolupodílela ČSSD a jak z tohoto marastu ven. K té ČSSD uvedu jen to, aby si čtenáři vzpomněli na poslední pražské volby, kdy pražští lídři (Hulínský, Březina a spol.) byli už dávno rozstrkáni do dozorčích rad a představenstev pražských podniků, kde pobírali a pobírají velmi slušné všimné za nicnedělání a vlastně držhubné, aby jim status quo vyhovoval a nedělali pražské ODS potíže, vždyť ti mají s rozpočtem Prahy 55 mld.Kč přece plné starosti jak ho dobře a spravedlivě "přerozdělit". Takže se tehdy ani jiný výsledek voleb nemohl očekávat! Vše bylo zasvěceným lidem předem známé, kostky byly dávno vrženy a nějaký naivní Dienstbier jim byl u voleb jako talisman dobrý. Určitě penězovody fungovaly a fungují i jinde, proč např. Paroubek vyskočil jako papírový čertík, když Bárta narušil penězovod ze ŘSD k Bendovi z ČSSD a Ouzskému z ODS tzv. severočeským mafiánkům? Odpověď je prostá, protože z toho Paroubek zcela určitě profitoval, zadarmo ani pes neštěká a kuře ani nehrabe! No a ještě k tomu jak z toho ven, nabízí se více cest, třeba nechat vše doběhnout samospádem až ekonomika padne na hubu a lidé vezmou klacky a pomlátí se tady všechno nebo čekat na novou politickou stranu, páč ty nynější jsou naprosto nereformovatelné. Ještě se nabízí to, že se nějakým nedopatřením dostanou do čela některé z velkých stran trochu naivní a spravedlivý a bohatí lidé, kteří stejně jako kdysi Gorbačov budou chtít zde udělat takovou perestrojku. Šlo by to, ale museli by se naprosto přesně převzít pravidla hry některé např. severské nebo německy mluvící země a důsledně je dodržovat. Má to však jeden háček, v Čechách nežijí Skandinávci něbo Rakušani, Švýcaři či Němci, ale Češi. A to je zásadní problém!
Pěkný den!
08. 03. 2011 | 15:15

Daňový poplatní napsal(a):

Zlatá slova, pane Pehe! Já si opravdu "utahovat opasek" potřetí v životě už nechci. Nejdříve to bylo, abychom vybudovali socializmus. Podruhé proto, abychom vybudovali kapitalizmus. A teď, abychom ten rozkradený kapitalizmus za ty zloděje znovu zaplatili?!? Proč si neutáhnou opasky ti, kteří svým jednáním ty ztráty stovek miliard korun způsobili? Vždyť jsou všichni dohledatelní! Počínaje předsedou krajského soudu, který svými podpisy po příslušnými smlouvami umožnil, aby se budova soudu ze 750 mil Kč prodražila na 2,5 mld Kč a konče ministrem průmyslu a obchodu, který podepsal, že část cukerní kvóty ČR neobdrží ČR, ale soukromá firma z USA, která zprivatizovala obrovské cukrovary, po pár letech je opustila a onu cukerní kvótu si vzala s sebou jinan, načež se všechny po ní zbylé cukrovary musely dle předpisu EU zbourat, aby v nich už nikdy nikdo cukr nemohl vyrobit (a té firmě třeba konkurovat). Pod každým takovým dokumentem, pod každou smlouvou, pod každým děravým zákonem je někdo konkrétní podepsaný. Jakto, že se ti lidé za to nemusí zodpovídat? Jak to, že dokonce titíž lidé po mně s neuvěřitelnou drzostí a bezostyšností chtějí, abych ty jejich kulišárny a zlodějny za ně zaplatil?!?
08. 03. 2011 | 15:16

Maximus napsal(a):

Oprava ... spravedliví lidé ...
08. 03. 2011 | 15:17

Otázkář napsal(a):

Vlkodav

tak dobře, ono nadsázka ve psaném textu nemusí být pochopena, jelikož ústní projev pracuje s intonací atd. Co se týče lhůt k vyřízení tak jak dlouhá je ve Vašem případě to opravdu nevím proto jsem se na to zeptal, ale Vy jste odpověděl jen obecně že, "na některé právní úkony je zákonem dán termín, ale některé úkony mohou být prakticky na libovolně dlouho odsouvány". To samozřejmě vím, ale mě zajímal Vás konkrétní případ.
08. 03. 2011 | 15:19

Luba napsal(a):

Poslyšte, pane Pehe,
Vaším hlavním problémem je, že neustále rozdělujete lidi na ty pravé a ty levé.

Přitom, jak pravil můj oblíbený autor Ortega y Gasset:
"Levicovost či pravicovost jsou jen dvě různé podoby morálního ochrnutí." Nebo jinak: "Být levicovým či pravicovým jsou dva různé způsoby, jak se stát imbecilem."

Zlodějina a korupce není nějakým pravo/levým problémem. Týká se všech lidí. Podnikatelů, živnostníků, zaměstnanců, zaměstnavatelů, lidí potřebných, i těch, co zdánlivě všechno mají. Korupční prostředí zabíjí podnikání, protože deformuje normální vztahy a preferuje iracionalitu krátkodobých nelegálních zisků lidí materiálně orientovaných, nad zisky lidí, kteří jsou zaujati svou prací jako takovou a jejich benefit není jen finanční, ale i morální a cíle jsou dlouhodobé.

Racionalita trhu nemůže v korupčím a mafiemi ovládaném prostředí dobře fungovat.

Je třeba eliminovat všechny polistopadové škůdce. Je třeba vymést z Hradu všechen ten odpad, včetně nejvyššího fekálisty, který má 65% podporu všech spřátelených PR-agentur.
Doufám, že armáda (a další silové složky) půjde s lidem.

Je ovšem třeba najít osobnost, která by roli českého Pinocheta zvládla. Co by měl náš Pinočet udělat?

1 Příslušníci Hradní stráže by měli zatknout vrchního velitele Klause a zavřít ho do Daliborky, popř. do Černé věže.

2 Pinočet by vyhlásil stanné právo, utlumil vliv všech politických stran, obstavil jejich majetky a vyhnal politiky ze všech dozorčích rad. Všechna média by povinně hlásala, že Klause neuznává 65% občanů a že špinavé peníze skutečně existují.

3 Podnikavci, kteří by nebyli schopni prokázat, jak přišli ke svým značným majetkům, by byli dáni pod zámek a jejich finance by byly převedeny do Státního anikorupčního fondu.

4 Pinočet by se stal hlavou Armádního vrchního velení nad národem, pod které by spadala i policie. Stal by se tak vlastně vrchním krizovým manažerem České republiky.
Vojáci a policisté se tak stanou obránci západních hodnot, a jako takoví budou muset pro jejich záchranu, bude-li to třeba, tyto hodnoty porušovat. Budou ctít presumpci viny, a političtí zloději, kteří neprokáží, že zloději nejsou, budou tvrdě potrestáni.

5 Následovat bude spravedlivá ekonomická a sociální reforma a reforma státní správy, financovaná ze zabaveného majetku zatčených prominentních zlodějů.

6 Všechny podniky a instituce v zemi budou důsledně odpolitizovány, aby byla zlikvidována mafiánská síť - to si patrně vynutí opětnou privatizaci - pokud budou zaměstnanci požadovat zachování stávajícího managementu, bude jim vyhověno.

7 Všechny soukromé podniky, u kterých vznikne podezření že profitovaly na základě korupce, budou převedeny na akciové společnosti, kde majiteli akcií budou všichni zaměstnanci, a podnik bude vést jimi zvolená správní rada.

8 Bude zrušena faktická beztrestnost soudců - za špatná a protispolečenská rozhodnutí, stranící škůdcům společnosti - korupčníkům, budou z justice vylučováni. Mnozí z nich se díky nepostižitelnosti stali straníky, nevyznávajícími onu "Slepou Spravedlnost", ale své osobní preference. Zákony lze totiž interpretovat tak, že jejich výklad jde proti jejich duchu.
Proti zájmu, který má daný zákon chránit.
08. 03. 2011 | 15:21

mb napsal(a):

otazkar ... ja vim ... urban mi naskocil / asocioval okamzite ... ale zrovna jsem si nevzpomnel (nemohl vzpomenout) na slova ktera jste prave napsal ...

mimochodem je to problém naší ( ne mé ale české ) volby ...

kdybychom v 92 místo dryáčnické a afinitou ke zločincům/darebákům ( více kožených) přetékajícího Klause zvolili OH ...

tak jsme tu nemuseli hořekovat nad mafianskym kapitalismem ...

mohli jsme si tu pěstit ( středový ? středolevý ? liberální směr )

stane se ...
08. 03. 2011 | 15:22

kelt napsal(a):

Pane Stejskale-nechtíc,ale musím Vám oponovat co se týče posloupnosti nazírání na "svět"očima Arabů a Evropanů.
Vídím ten posun minimálně na 65O let-vznik Islámu.
Pokud pominu využívání moderních technologií,tak jejich hodnotový systém je na úrovni ranného středověku v Evropě.
Hezký den.
08. 03. 2011 | 15:23

Otázkář napsal(a):

Luba

a koho na toho Vašeho českého Pinocheta (či pinokia?) navrhujete?
08. 03. 2011 | 15:23

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane rorýsi,

ty mnou naznačené analogie mohou začínat a končit některými shodnými aspekty (1848 - jako národně pojatý boj s různými formami národního absolutismu; klientelismus mafiáských rozměrů v USA v dané době atd.) a v mnoho jiných ohledech je situace nesrovnatelná (různé historické danosti, místní specifika apod). Stejně tak je to s paralelami vývoje (mohou se v něčem podobat, v něčem vůbec).

Chaos to bude každopádně, to je ostatně základ každého pohybu ;-) Teď jen aby to nezpůsobilo víc škody než užitku (i když i posuzování kvality dějinného vývoje je vždy dost subjektivní ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Každý si hledá nějaké záchytné body, momenty, o které se opírá při posuzování toho, co vidí kolem sebe (a životnost těch opěrných bodů ukáže vždy jen čas).
08. 03. 2011 | 15:23

Otázkář napsal(a):

mb

já si ta slova Jana Urbana pamatuju velice dobře a ony v podstatě vystihují celou podstatu dnešního článku. Pan Pehe píše rozvláčněji, Jan Urban to dokáže vystihnout jednou větou :)
08. 03. 2011 | 15:25

Carlos V. napsal(a):

Rumcajs : jojo, Schlimba už svoje vize diskutoval s Dolejšem někde na Vasevec.cz.

Dolejš byl velmi slušný.
08. 03. 2011 | 15:25

mb napsal(a):

ad luba ... no jo no ... pinochet by byl resenim ( taky jedinej kdo sejmul mafii byl mussolini ) ... ale stoji to za to teda, chceme pinocheta / krizoveho manazera ?
08. 03. 2011 | 15:25

mb napsal(a):

já s vámi souhlasím otázkáři, jde o to že tento pehe(ův) / ho text ve me dost silne rezonuje a asi i v majorite spolecnosti ...

ale kde nic tu nic there´s no way out / through ...
08. 03. 2011 | 15:27

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Kelte,

viz dtto. V některých ohledech možná ano, v jiných zase nikoliv (ale zdaleka ne všechno jde poměřit resp. nikdy nevíme, zda užíváme ta správná kritéria). Mimochodem v arabském světě existují daleko větší rozdíly mezi regiony či skupinami lidí, než je tomu v Evropě (a záleží proto, podle koho to posuzujete).

Libor Stejskal
08. 03. 2011 | 15:28

Vlkodav napsal(a):

Otázkář:

Je vidět, že jste ještě nekolaudoval nějakou provozovnu. A vězte, že vám to nepřeji. Desítky povolení, desítky norem, desítky atestací. A pak se dovíte, že tahle atestace je sice v pořádku, ale oni chtějí ještě tuhle. Zkuste říct, že na to nemají nárok. Ha ha. Tyhle úředníci nejenom schvalují, ale pak i kontrolují. A nejmenší problém je vás stále dokola kontrolovat. A to stojí čas, peníze a oni vždy něco najdou. Jasně, odvoláte se, ale odvolání nemá odkladný účinek. A jste v ..., víte kde.
Holt pravidlo číslo jedna je: vycházet s úředníky v dobrém, za každou cenu. Já mám problémy jen proto, že nesypu, ale zas nedělám problémy a tak to nějak jde.
Na druhou stranu musím říct, že v jiném místě je jednání s úřady radost, opravdu. Taky se kamarádi divím, když jim to vyprávím, je to evidentně vyjímka. Ale je vidět, že někde to jde.
08. 03. 2011 | 15:29

AC napsal(a):

Luba

Ne že bych já osobně nesouhlasil, na mém názoru konečně nezáleží, ale bude to ještě trochu jinak. Mnohem tvrdší. Teď s tím třeba i nesouhlasíme (s tou tvrdostí), ale lidé si svůj vztek vybijí po svém a dalšího směřování se, jako obvykle, chopí ti, kteří v takových zmatcích umí chodit. Vzpomeňme roky 48 a 68.
Chladné hlavy a ne davy dokáží hněv usměrnit pro ně žádaným směrem, na to nikdy nezapomínejme.
08. 03. 2011 | 15:33

Rumcajs napsal(a):

Čekat se škrty až se vymyslí takový systém, kdy státní zaměstnanec přestane krást a přitom drze stávkovat za vyšší mzdy, tak to už Pehe nemohl vymyslet větší pitomost. Přitom první opravdové krůčky tato vláda začala dělat, na rozdíl od ČSSD, která jen kradla.

Mají se zvětšit tresty za korupci, učinit zadání zakázky neplatné, pokud bude šita na konkrétní firmu .... atd.

Jenže korupční mafie tohle nese velmi nelibě a tak kolem sebe kope co to dá. Těžko říc, kolik dostal Pehe.
08. 03. 2011 | 15:34

kelt napsal(a):

Hovene,Vy jste asi zaspal pět let-to od té doby řídí a řídila rozkrádání tohoto státu "Velká trojka"Topolánek,Nečas a Kalousek.
Ale nechte na hlavě,"reforma daní a důchodového systému"vše vyřeší a bude nám blaze./sliby se slibují a blázni se radují/a blahoslavení chudí duchem.
08. 03. 2011 | 15:37

AC napsal(a):

kelte,

víte proč jsou blahoslavení chudí duchem?
08. 03. 2011 | 15:40

mb napsal(a):

protože se chtej zajakoukoli cenu dostat do kralovstvi nebeskeho ...
08. 03. 2011 | 15:41

AC napsal(a):

mb

Myslíte? Oni si svůj stav tedy zvolili sami...no to jsou věci.-)
08. 03. 2011 | 15:43

Luba napsal(a):

Otázkáři,
třeba by tuto osudovou roli na sebe vzal brigádní generál
Ing. Jiří Verner:

http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=13523

P.S.:
Ovšem, jeho hendikepem je záliba v tenisu a lyžování. Nebo jde o znamení velikosti a punc budoucího prezidentství? :)
08. 03. 2011 | 15:43

Dočekal napsal(a):

Tak musím se smutkem v duši konstatovat, že jedinec s nickem Rumcajs, jinak familiérně zvaný "vysokoškolák," je dokonale splachovací.

On je to sice lhář a zbabělec, ale je to "pravoun" a tam je tohle přece normální.

Abych ho trošku vyprovokoval, tak mu připomenu, že se tady chová jako ten trouba, který v noci potají vylévá obsah své žumpy na sousedovu zahradu a ráno pak řve, že ten smrad táhne od něj.

Taky pro nick Rumcajs tedy platí moje doporučení: Nechte si odoperovat levou ruku, levou nohu, levé oko, levé ucho, levé varle - mozek můžete vynechat, tam už stejně funguje jen pravá polovina.
08. 03. 2011 | 15:44

Rumcajs napsal(a):

Carlos V:

No von Dolejš by si s tím Šlimbou mohl podat ruce. Ale pravda, takovej exot jako Šlimba, to zas není. To bychom Dolejšovi křivdili.
08. 03. 2011 | 15:49

Daňový poplatník napsal(a):

Pane Pehe, v jedné věcí ale s Vámi nesouhlasím: Dělit v ČR (ale i v Evropě a USA) ty "politické agentury" na levicové a pravicové už dávno neodpovídá realitě. Myslím, že žádná levice a pravice už tu dávno neexistuje. Všichni jsou jen takovými "hasiči", kteří hasí jen ta ohniska, kde to začíná nejintenzivněji doutnat, aby nepropuknul všeobecný a všestravující požár. Podle potřeby zvyšují nebo snižují daně, tomu či onomu ulehčují či naopak z něj zase trošku více ždímají, ale chybí jim svorně všem... idea!. Kdo nemá ideu, nemá ani ideologii. A kdo nemá tyto rysy, nemůže být zařazen na žádnou stranu politického spektra.
08. 03. 2011 | 15:49

AC napsal(a):

Tak vám zase přeji příjemnou zábavu, práce stojí a mohl bych na to doplatit.
08. 03. 2011 | 15:51

Radek napsal(a):

Naprosto presne, dekuji.
Krome toho, ze uzitecne idioty delaji novinari a clenove vselijakych NERVu, jeste je to i nemala cast ceskych obyvatel, kteri jsou tak tupi, ze se hadaji o nesmyslech, misto, aby se postavili tomuto svinstvu.
08. 03. 2011 | 16:09

jo napsal(a):

Něco vážného k zasmání :)

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/zpravy-z-absurdistanu/pravicaci-jsou-fesaci-levicaci-osklivci-tvrdi-nova-studie_195802.html
08. 03. 2011 | 16:10

Otázkář napsal(a):

Luba

a proč zrovna on? Proč ne třeba Milan Kovanda? http://www.acr.army.cz/struktura/spolecne-sily/zastupce/zastupce-velitele-spolecnych-sil-46747/

Ten vypadá mnohem více na tvrdší ruku, navíc má zkušenosti ze zahrančních operací ;)
08. 03. 2011 | 16:17

Doky napsal(a):

Lidi, uvědomte si, že jsme součástí mechanismu - systému, který je ve své podstatě korupční. Lidé se "pouze" přizpůsobují a bohužel nám to v naší kotlině jde výborně. Pokud chce někdo bojovat proti korupci a skorupcí, musí změnit tento byrokraticko-pravico-levičácký systém. Pokud budou lidé jako ovce pořád volit jedny a ty samé strany/lidi, tak se to NIKDY nezmnění. Chyba je v METRIXU :-)).
08. 03. 2011 | 16:20

Luba napsal(a):

Otázkáři,
protože Verner má z toho Gripenu větší nadhled :)

A navíc, jak víme, bombardovat se dá i humanitárně.
Podmínkou ovšem je, aby byli v okamžik dopadu všichni poslanci ve Sněmovně, tedy "v práci", což je obtížně realizovatelné.
08. 03. 2011 | 16:25

hoven napsal(a):

kelt,
nezaspal jsem dobu, jsem proti jakekoliv korupci, například si myslím, že vondra už měl dávno odstoupit, protože jeho pochybení bylo stokrát zavažnější než u drobila. já jenom píšu, že s korupcí má ze všech stran dlouhodobě největší problemy čssd, protože socani toho nakradli ze všech nejvíc. ty kauzy gripeny, pandury, OKD přesahují naše hranice a dělají nám mezinárodní ostudu. nechci , aby někdo čechy posuzoval podle standy grosse nebo slavečka sobotky a myslel si o nás, že jsme národ zlodějů.
08. 03. 2011 | 16:27

Otázkář napsal(a):

hoven

ty jsi tím Sobotkou úplně posedlý, může mi říct jaký mezinárodní skandál Sobotka způsobil, že si kvůli tomu o nás myslí, že jsme národ zlodějů? Není to spíš kvůli Bartákovi, kterého z korupce obvinil samotný velvyslanec Spojených států amerických? ;)
08. 03. 2011 | 16:31

Luba napsal(a):

Navíc,
Kovanda nemá na státníka vhodné jméno.
Blbí novináři by světem šířili falešnou zvěst, že u nás řádí Komanda, nikoli Kovanda.

Stačí si pietně připomenout Klause Topolánka ...
http://www.tyden.cz/rubriky/media/cesku-vladne-nadclovek-klaus-topolanek_12912.html
08. 03. 2011 | 16:32

LANDA napsal(a):

Mluvíme-li o systémové korupci, mluvíme o systému korupcí, který v dnešní době není záležitostí jedné země. Dnes je zkorumpovaný celý svět, jedna země méně, druhá více. Proč Česko patří mezi země s vysokou mírou korupce? Není příčinou této vysoké míry korupce mimo jiné i zvolený způsob privatizace? Jaký vliv má na rozvoj korupce omezování suverenity státu, které se vzdáváme ve prospěch nadnárodního kapitálu? Státu mizí peněžní zdroje nutné k vyrovnávání bilance státního rozpočtu.Pracovních příležitostí ubývá, tak jako ubývá tržních příležitostí pro umístění produktů na trhu, převis nabídky nad poptávkou se zvyšuje při současném dlouhodobém poklesu reálných příjmů obyvatelstva. Prudce rostoucí intenzita konkurenčních sil vytváří stále příznivější podmínky pro korupci, korupce dostává globální charakter, projevující se však lokálně. Jak roste síla nadnárodního kapitálu, tak klesá schopnost státu bojovat s korupcí. Boj s korupcí se omezuje na rétorická cvičení politiků a odborných poradců. Základy korupce jsou pevně položeny, jsou nedílnou součástí existujícího systému. Podívejme se na poslední nepokoje v Africe a na nakradený majetek dříve světem uctívanými představiteli těchto zemí. Dříve významným osobnostem jsou dnes blokována jejich konta. To dokazuje, že korupce je dnes všemi politiky vnímána jako objektivní realita. Proto boj s korupcí bude problematický a proto budou nutné další akce typu "utahování opasků" a to až do doby, kdy hranice trpělivosti přeroste meze.
08. 03. 2011 | 16:32

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

"Přitom první opravdové krůčky tato vláda začala dělat, na rozdíl od ČSSD, která jen kradla.
MAJÍ SE zvětšit tresty za korupci, učinit zadání zakázky neplatné, pokud bude šita na konkrétní firmu .... atd.
Jenže korupční mafie tohle nese velmi nelibě a tak kolem sebe kope co to dá."

Rumcajs, je s tebou stále větší sranda... tvrdit, že kauzy Drobil, Vondra, Dobeš, Jankovský vyrábí korupční mafie, kterým tato parta "mistr-propr" nahání strach, to chce hodně bujnou fantazii...

A že SE MAJÍ zvýšit tresty a MAJÍ SE učinit rázná opatření "padni komu padni" (to už od Nečase nemůžu ani slyšet)?!? Tihle klucí už toho nabrebentili... třeba že zlí socani zvýší daně. Teď ti je zvednou hodní pravouni - spokojenost?
08. 03. 2011 | 16:37

Otázkář napsal(a):

hoven

mimochodem do pandurů byl Barták taky namočený a taky Parkanová, Topolánek, Kühnel, všichni ČSSD co? :) A to píšu aniž bych se socialistů zastával. Jen si myslím, že korupce nenosí oranžové ani modré tričko. Korupce je prostě korupce ;)
08. 03. 2011 | 16:38

Jiří Staněk napsal(a):

Nadpis článku bohatě stačí. Přesně tak to je. Udivuje mě že zvyšování daní a "úspory" procházejí vládě tak snadno. Vždyť všichi dobře víme kde ty peníze skončej.
08. 03. 2011 | 16:40

kelt napsal(a):

Hovene,kauzy Gripeny a Pandury šetřila a odložila policie pod vedením levičáka Langera a proto nic nevyšetřila.Proto to dopadlo,jak to dopadlo.
Zřejmě proto byl ten asi zakuklený levičák Langer ve volbách vykroužkován-že?
Nyní se to šetří znova-doufám že důkladně a jsem pro,pokud se někomu prokáže vina ať je souzen.Dokud se ale tak nestane,tak současnost,Barták,Drobil,Vondra a Jankovský příliš kreditu naší/spíše tedy vaší/protikorupční vládě kreditu nepřidává.
08. 03. 2011 | 16:59

stále rebel napsal(a):

Hoven, kelt.
Pandury první smlouva

„Občanští demokraté chtějí, aby ministr obrany Karel Kühn (US-DEU)podepsal jeden z největších kontraktů v historii české armády na nákup 234 transportérů do voleb, tedy do čtvrtka. Po volbách by tak závažné rozhodnutí podle některých politiků ODS nebylo rozumné.“
http://www.novinky.cz/domaci/86933-sef-branneho-vyboru-zmenil-nazor-na-smlouvu-na-transportery.html

Druhá smlouva

„Saša Vondra byl nejaktivnější člen vlády, který nejvíc prosazoval, abychom učinili se Steyrem a General Dynamics (americký vlastník zbrojovky Steyr, pozn. red.) dohodu. Nejvíc s námi se všemi hovořil a naléhal na to, abychom to udělali kvůli dobrým vztahům s firmou General Dynamics,“ řekl Kalousek Lidovým novinám (LN).
Podle Kalouska Vondra členy vlády oslovoval s tím, že mu chodí SMS zprávy od bývalého generálního tajemníka NATO George Robertsona, který údajně naléhal, aby ČR smlouvu podepsala. Robertson tehdy pracoval v soukromém sektoru pro akcionáře společnosti Steyr, připomínají LN.
http://www.novinky.cz/domaci/210523-kalousek-vondra-lobboval-ve-vlade-za-pandury.html

Odesáci jsou asi socani.
08. 03. 2011 | 17:13

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

Celková daňová kvóta nejvíce rostla za socanů a nikdo ani necekl. Přitom ta má na cenotvorbu zásadní vliv. Růst DPH má být pouze přesun z přímých daní na nepřímé, což podporuje třeba i Švejnar.

To socanské pištění je mi jenom k smíchu.
08. 03. 2011 | 17:19

Pavel TP napsal(a):

Přesně a průzračně napsaný popis reality v ČR.
Smůtné je, že řešení v rámci zaběhnutých struktur skutečně neexistuje. Řešení je vně toho problému. Včetně zásahu z venku, revoluce apod. A to nejsem zastánce násilných metod....
08. 03. 2011 | 17:21

schlimbach napsal(a):

Rumcajs

již jsem vám několikrát psal, že to, že vy nevíte, neznamená, že se nic neděje. Tak specielně pro vás řáholecký tlučhubo - je založeno občanské sdružení Reforma společnosti, které pořádá přednášky v různých městech po ČR, následující celodenní seminář k reformě bude v Praze 19.3. - podrobnosti si můžete najít na webu www.ekonomickareforma.cz. Naše sdružení bylo spolu pořadatelem 1. Alternativního fóra v Praze 12.2.2011 s iniciativou AZ, další ve spolupráci s AZ a TSO Olomouc připravujeme na 9.4.2011 v Olomouci atd. 1. fóra se zúčastnilo přes 20 alternativních iniciativ a hnutí. Všichni hledáme průnik - jednotící myšlenku a věřím, že ji brzy najdeme. Na reformě spolupracuje i inženýr, doktor ekonomie, profesor na vysoké škole, který tam přednáší ekonomiku a finančnictví - přihlásil se ke spolupráci sám, jelikož - jeho slova - to považuje za svoji morální povinnost.
Nerváci to jistě nepostřehli, ale není všem dnům konec, již jim svítá, že splnili roli "užitečných idiotů" pro 118 a pomalu se začnou rozkoukávat.

Mám vám to napsat více podrobně nebo si již některé informace najdete sám? Já chápu, že pro vás moje snaha je o ničem, že je podstatně potřebnější vysedávat v Hanušovicích v hospodě a diskutovat problémy dneška, ale snad svojí troškou také přispěji k něčemu dobrému, i když, to přiznávám, na vás rozhodně nemám.
08. 03. 2011 | 17:29

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
zdenekb:

Celková daňová kvóta nejvíce rostla za socanů a nikdo ani necekl. Přitom ta má na cenotvorbu zásadní vliv. Růst DPH má být pouze přesun z přímých daní na nepřímé, což podporuje třeba i Švejnar.

To socanské pištění je mi jenom k smíchu.
08. 03. 2011 | 17:19
-------------------------
Zato "pravounské" lhaní a hlavně zbabělost v podání "vysokoškoláka" s nickem Rumcajs je zřejmě to správné pravé pravicové.

Na tohoto jedince se přesně hodí bonmot, který jsem kdysi odposlechl v té naší malé vinárničce: "Volič té naší pravice je trouba, který po kopanci do vlastní zádele radostně vydechne: Ta sedla!"

Když on pan garážový podnikatel tak rád platí daně! Zvláště pak když mu je naordinují "levouni" Kalousek a Drábek.
Svatá prostoto!
08. 03. 2011 | 17:31

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

O tom nepochybuju, že nějaký šaškovský představení děláš. Ale docela by mě zajímalo jméno toho doktora ekonomie.

Můžeš ho sem dát ?
08. 03. 2011 | 17:31

schlimbach napsal(a):

Rumcajs
jeho jméno sem dát nemohu, až bude chtít, dá ho sem sám. V každém případě jsem rád, že vás mohu jako šašek pobavit v těchto pošmourných časech, tak alespoň jedna konkrétní výhoda z toho plyne :)
08. 03. 2011 | 17:35

kelt napsal(a):

Zdenekb-Rumová argumentace mně připomíná A.Zápotockého blahé paměti-zvaného též ušaté torpédo,který svá moudra též čerpal co by potulný harmonikář ve čtvrté cenové.
Lhal,až se mu od huby prášilo a s gramatikou na tom byl stejně-akorát neměl VŠB.
Růst DPH nemá vliv na"cenotvorbu"-za to by mohl vyfasovat ve VUMLu diplom a v blázinci makovou buchtu.
08. 03. 2011 | 17:38

MirekS napsal(a):

Pane Pehe,

v mnohém se dá s Vámi souhlasit. Ale nestačí neustále opakovat takovéto analýzy dokola. Kde je alternativa? V nefunkční ČSSD, která má tolik času na to, aby vybrala "ze svého středu" dvě (více méně) "profláklé" tváře, které budou považovat za svůj osobní úspěch volební vítězství na základě hlasů nešťastných voličů upřednostňujících menší zlo?

Ve Vaší analýze chybí, za jakých podmínek "dojede" tato vláda, která si tak "pohrála" s důvěřivostí či nadějí občanů této země! Co se musí stát, aby "sklapla kufry" nebo v lepším případě "chytla rozum do hrsti"? Vypadá to, že jedině "plné ulice" ji donutí... Tu ale chybí schopný organizátor s patřičnými "PR hesly", které ovšem následně dokáže vskutku naplnit. Těch hesel "do prázdna" už tu bylo...

Už je naprosto jasné, že tato vláda je finančně negramotná. Negramotná proto, že nekoná v zájmu "vyváženosti trhu", že tržní prostředí "tlačí z kouta do kouta" od nepřiměřeného rovnostářství k nepřiměřenému sobectví. Podléhá zájmům lobbingu a místo zjednodušení (které slovně propaguje) vymýšlí krkolomnosti (fotovoltaika, stavební spoření, důchodová reforma).

Podívejte se, vždyť už i ti "NERVáci" utíkají..., už i prezident "pálí do svých věrných"... Ne, ne, to nemůže dobře skončit... Je nám třeba nové politické generace, až s tou může přijít (snad) něco rozumného.

Zdraví

MirekS
08. 03. 2011 | 17:55

Rumcajs napsal(a):

Šlimba:

To chápu že nemůžeš. On asi těžko nějaký existuje.
kelt:

Srandovní socane. Kde tvrdím že nemá ?
08. 03. 2011 | 18:07

Otázkář napsal(a):

Rumcajs

Za vlády ČSSD a ministrování Bohuslava Sobotku klesala daň z příjmů právnických osob, to už jsi zapomněl?
08. 03. 2011 | 18:18

almost glossed™ napsal(a):

Autor: Přelomový příspěvek. Už není na co si hrát a za co se schovávat. Je čas nazývat věci pravými jmény.
08. 03. 2011 | 18:32

kelt napsal(a):

Rumcajs:"Růst DPH má být pouze přesun z daní přímých na nepřímé"
Takže metoda lopata.Daň přímá/ze zisku/neovlivňuje cenu,pokud ji přesunuji na daň nepřímou/DPH,která je součástí ceny/tak ceny zvyšuji-je to pochopitelné?Snad ano,pokud ne tak Vám asi není pomoci.
08. 03. 2011 | 18:33

ironik napsal(a):

Je vyžráno, a aby si politici udrželi co největší míru přerozdělováni a tím i moc a pochopitelně i 3O% marži za vedení stáda(státu) je nezbytné zvyšování daní a přerozdělit i majetek nenarozených a nechat jim dostatek bajek o tom co všechno se zvýšeným úsilím pro občany a jejich budoucnost udělali.
08. 03. 2011 | 18:36

mb napsal(a):

jako almost glossed i kdyz nazves vec pravymi jmeny, tak to stejně nestačí, nemůže stačit ...
08. 03. 2011 | 18:38

Rumcajs napsal(a):

kelt:

Vysvětlím ti to polopaticky socana.

Představ si, že neexistuje jiná daň jak DPH 20 %.

Konečná cena produktu = náklady*1,2

Pokud se 10% HDP přesune do sociálního a zdravotního, které platí podnik a celkové daň. zatížení zůstane opět 20%, pak konečná cena bude opět cena produktu bez daní *1,2.

Tudíž pokud se celková zátěž nezmění, nemělo by dojít ke ztrátě kupní síly.
08. 03. 2011 | 18:42

hoven napsal(a):

otázkář, stále rebel, kelt,
sláveček sobotka je až po svou plešatou hlavu namočený v kauze prodeje OKD za desetkrát nižší cenu, než byla cena tržní, mimo jiné odpustil paroubkovu kamarádovi daně a prodal banku za jednu korunu. myslím, že už dávno měl být ve vazbě. svalovat všechno na ODS je stará osvědčená taktika čssd, ale pandury byly podapsaný za vlády jiřího paroubka. z toho se nevylžete. ledaže by pan jiří zase spal celou dobu na zadním sedadle a nevěděl, co ministr jeho vlády podepisuje. to je taky možnost.
08. 03. 2011 | 18:47

Otázkář napsal(a):

hoven

a kdo se vylhává? Pouze ti bylo připomenuto kdo všechno se na kauze pandury podílel, to že ty to neumíš přenést přes srdce, protože pro tebe je veškeré zlo Sobotka a ČSSD je už pouze a jen tvůj problém. Fandíš spartě nebo slávii?
08. 03. 2011 | 18:51

žumpa M. Novák napsal(a):

Jachty v Toskánsku - tak už pro příště z peněz důchodců a v režii majitelů penzijních fondů
08. 03. 2011 | 18:51

almost glossed™ napsal(a):

mb: mnozí stále ještě nedokážou ani to, samo o sobě to nestačí, ale není to špatný základ, ne?
08. 03. 2011 | 18:52

mb napsal(a):

almost to není ...
08. 03. 2011 | 18:58

Ambra napsal(a):

Zase tolik naivků, co věří, že kapitalismus může úspěšně fungovat bez korupce.
To je přece stejné, jako když někteří naivkové chtěli tady vytvořit socialismus s lidskou tváří. Jak mohouu i vzdělaní lidé upadat pořád ve stejně naivní představy, dokonce podle stejné logiky, kterou nám tady právě oni vyvraceli nesmyslnost celého roku 1968.
Podstaným rozdílem je naše zaslepenost socialismem. Pod takovými věcmi, jako jsou provize, nepřiměřené odměny za nekvalitní práci nebo zisky za členství v různých dozorčích radách a jiných polopolitických organizací hned všichni vidí korupci. Asi si to spojují se stejnými praktikami komunistů. A proto všichni dnes bojují proti věcem, které nikdo ve světě nepokládá za korupci. A tak jako přežitek socialismu stále vycházíme ve statistikách jako stát s velkým korupčním potenciálem. Potom ať se lidé, kteří jako mladí emigrovali a nechápou řadu souvislostí, nyní nediví, že je nějakých 10 miliónů lidí, kteří tady neuvědoměle zůstali, nebere moc vážně. Prostě to pak berou jako plácandu o kapitalismu s lidskou tváří.
08. 03. 2011 | 19:00

kelt napsal(a):

Rumcajs-není Vám pomoci-psal jste o přesunu z daní přímých na na nepřímé -v původním příspěvku.
DPH i odvody na sociální jsou N E P Ř Í M É.Takže pokuste se psát pokud možno ve střízlivém stavu,anebo vraťte diplom z VŠB a přestaňte s těmi bláboly,které spíš vypovídají o absolvování zvláštní školy.
S Vámi definitivně končím-buďte tak laskav a již mne vynechte.
08. 03. 2011 | 19:06

Petr Havelka napsal(a):

DPH se zvedá, protože u nás není průmysl s vyšší přidanou hodnotou, jsou tu montovny, ty potřebují levnou pracovní sílu tedy nižší daňovou zátěž.

DPH je daň, která se nejsnadněji vybírá, ostatní daně lze solidně obejít.

Jedinou smůlu mají zaměstnanci ti cálují z platu a cálují za DPH.

Ještě si na ně pravověrní otvírají držku, že jsou příživy.

Nejsou, poctivě platí, nic jiné jim nezbývá. Za to mají samožezřejmě perfektní servis státu, nezkorumpovanou státní správu, která šetří státní kasu, poctivé politiky, poctivé podnikatele a zaměstnavatele, kteří poctivě platí daně, poctivé banky, dostává se jim poctivých půjček a vůbec všechno tak nějak poctivě probíhá ke všeobecné spokojenosti.

Nevím, proč zaměstnanci mají věčně nataženou hubu.
08. 03. 2011 | 19:06

Petr Havelka napsal(a):

A tady máte F R Čecha z roku 1997

https://www.youtube.com/watch?v=CtzQDantj6A
08. 03. 2011 | 19:20

Sims. napsal(a):

Takže z TV - Drobil s Knetigem jsou průzračně čistí - policie zastavila trestní stíhání, aktéři jsou neviní. Takže Michálek je jediný "lump", proč to asi dělal, to se fakt chtěl absolutně znemožnit? je to tady horší než jsme si mysleli. Takže Lesy nebo Háje policii nezmění!
08. 03. 2011 | 19:22

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
otázkář, stále rebel, kelt,
sláveček sobotka je až po svou plešatou hlavu namočený v kauze prodeje OKD za desetkrát nižší cenu, než byla cena tržní, mimo jiné odpustil paroubkovu kamarádovi daně a prodal banku za jednu korunu. myslím, že už dávno měl být ve vazbě. svalovat všechno na ODS je stará osvědčená taktika čssd, ale pandury byly podapsaný za vlády jiřího paroubka. z toho se nevylžete. ledaže by pan jiří zase spal celou dobu na zadním sedadle a nevěděl, co ministr jeho vlády podepisuje. to je taky možnost.
08. 03. 2011 | 18:47
---------------------------
Hovene,
vy už jste úplně mimo. Na tohle vás tady poslední dobou neupozorňuju jen já.
Pokud se ale chcete dál ztrapňovat, nemůže vám v tom nikdo zabránit.
Přestože vím, že si ten odkaz ani neotevřete, tak to sem vkládám. Ono to totiž bude zajímavé hlavně pro ostatní čtenáře a diskutující.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-lorencova.php?itemid=11215

Tady je celkový přehled kauzy Byty OKD, navíc ve všech souvislostech.
Pochybuju, že by si to přečetl nick "lůza" hoven. Tento jednoduchý jedinec bude dál mlít svoji mantru, že za všechno zlé může "slaveček sobotka" a "v.i.spidla."
Mám takovou obavu, že ti dva můžou dokonce i za nelehký osud jedince s nickem hoven.
08. 03. 2011 | 19:34

Opitz napsal(a):

Co si autor představuje pod pojmem "mafiánský kapitalismus"? Jestli myslí ten humus, co máme kolem sebe, tak to by se urazil jak mafián, tak i kapitalista...
08. 03. 2011 | 19:37

Luba napsal(a):

Pehe krade

Taky podobně významné sdělení ...
08. 03. 2011 | 19:39

kvazar napsal(a):

Vážený pane Pehe, nevím pořád o jaké reformy se má jednat, media nás krmí pořád o začátku nějakých reforem, a při tom pokud čteme i to okolo, začíná být jasno, že ty reformy jsou jen vedeny ústně a ne skutky, protože ti jejich stvořitelé si začínají uvědomovat, že sjeli na dřevěnou cestu a maskují to různými změnami, které tu a tam problesknou. Snaží se však marně, svou politickou roli už prohráli, veřejnost byla podvedena a to sdružení zove koalice už dojíždí ke svému politickému konci.
08. 03. 2011 | 19:42

Luba napsal(a):

Pehe to s námi myslí upřímně
08. 03. 2011 | 19:45

Luba napsal(a):

Pehe ví, co má vpravo a co má vlevo
08. 03. 2011 | 19:49

Luba napsal(a):

Pehe je politolog
08. 03. 2011 | 19:52

Otázkář napsal(a):

Luba dneska přebral :)
08. 03. 2011 | 20:02

Luba napsal(a):

Pehe byl Hradní, teď je podhradní
08. 03. 2011 | 20:08

Luba napsal(a):

Pehe zapomněl oslavit MDŽ
08. 03. 2011 | 20:10

Béda napsal(a):

Luba,

míval jste obsažnejší příspěvky. Když tak čtu ty vaše jednověté výkřiky, přemýšlím jestli tak trochu nehovenovatíte.
08. 03. 2011 | 20:40

hoven napsal(a):

docekale,
tady se nejedná o byty OKD (tam mají socani taky máslo na hlavě), ale o prodej společnosti OKD.
08. 03. 2011 | 20:42

vajan napsal(a):

Vláda, která měla tak významnou podporu zklamala.
08. 03. 2011 | 21:11

Luba napsal(a):

Tak to udělám já:

25. března 1911 vypukl v newyorské firmě Triangle Shirtwaist požár. Zemřelo při něm 146 šiček: 84 uhořelo, 62 se zabilo v důsledku pádu z velké výšky a 71 jich bylo zraněno. Většinou šlo o imigrantky italského a židovského původu ve věku 16-23 let. Příčinou vysokého počtu obětí bylo, že manažeři dělnice na pracovištích zamykali, takže se nemohly dostat na úniková schodiště a ven z budovy. Mnohé v hrůze vyskákaly z oken výškové budovy, kde firma sídlila (z 8.-10. patra).

Tato šokující událost vedla k četným změnám ve standardech bezpečnosti práce a k posílení práv zaměstnanců. Tragická smrt tolika mladých dívek, prokazatelně zneužívaných k otrocké práci za minimální plat vedla i k přehodnocení společenského postavení žen, které poléhaly dvojímu útlaku - jako hůře placené a snadněji zneužitelné pracovní síly, a jako ženy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_Shirtwaist_Factory_fire

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/triangle/trianglefire.html

Osobně se mi s oním osmým březnem pojí právě tato hrozná událost, i když ona sama proběhla až toho pětadvacátého.
Protože nějaká "první" stávka dostatečně neilustruje, proč a v jakém duchu se vlastně konala.

Není také od věci si připomenout, že oslava MDŽ je vlastně americkým "importem", nikoli pozůstatkem "dob komunismu".

"Bloody Mary" o tom píše:
"Do newyorských ulic 8.3. 1908 vyšlo zhruba patnáct tisíc žen. Demonstrovaly za kratší pracovní dobu, lepší plat a volební právo.

Přelom 19. a 20. století byl ve znamení velkých sociálních otřesů, a žen se to týkalo dvojnásob - neměly politická a ekonomická práva, takže jejich životní situace byla velmi špatná. Industrializace a rozvoj kapitalistické výroby a absolutní ignorace dělnických práv a úrovně pracovních podmínek šly ruku v ruce, a MDŽ si připomínáme právě kvůli silnému odporu žen proti vykořisťování.

Na ustavení 8. března jako MDŽ se podílelo mnoho různých údálostí.

Jako první se udává 8. březen 1857 v New Yorku, kdy dělnice z textilní továrny protestovaly proti otřesných pracovním podmínkám. Byly rozprášeny policií. Nicméně, o dva roky později, opět v březnu, vytvořily svou první odborovou organizaci.

Další významným milníkem na cestě k MDŽ byla již zmiňovaná stávka v roce 1908.

První oficiální MDŽ se však slavilo o rok později, 28.2. 1909, z popudu Socialistické strany americké. Od té doby svátek připadal na poslední únorovou neděli. Pro ilustraci skutečně odhodlaného boje dělnic je třeba uvést, že v roce 1909 vyhlásily šičky z newyorských továren generální stávku a 20-30 tisíc jich protestovalo po dobu 13 týdnů během zimního období za lepší plat a pracovní podmínky. Policie byla samozřejmě nasazená k potírání protestů, a tak ženské odbory poskytovaly finance na vyplacený zatčených demonstrantek."

Zdroj:
http://bloodymary.blog.cz/0803/mdz-stolete-vyroci
08. 03. 2011 | 21:12

Luba napsal(a):

Kde jinde oslavit MDŽ,
než na lidskoprávním a pravdoláskovém Pehem?
08. 03. 2011 | 21:16

Otázkář napsal(a):

Luba

myslím, že ten příspěvek by byl vhodnější pod dnešním blogem Milana Štěcha, který se tomuto tématu věnuje ;)
08. 03. 2011 | 21:24

Luba napsal(a):

Na Džamilu a Štěcha s tím přece nepolezu ...
Jejich osobní prezentace se účastnit nehodlám.

Tak, přátelé ...
Vzpomeňme na ty nešťastné osudy žen, a představme si, co by se stalo, kdyby neviditelné ruce trhovců občas nedostaly řádně přes prsty.
A k čemu vznikly odbory a kdo že byli ti skuteční odboráři.
Že by lékaři?
08. 03. 2011 | 21:26

Max napsal(a):

Českozlodějsko
08. 03. 2011 | 21:33

šebány napsal(a):

Jméno : Rum.... /vyučen mechanizátor ,doplň.studium při zam.,řidič u Zem staveb.V současné době nepodniká -
Znamení : otravuje na aktuálně .cz
08. 03. 2011 | 22:00

beránek napsal(a):

Kdosi moudý řekl: dějiny se nedají přeskočit, musí se prožít! Ještě nás čeká dvacet až třicet let. Slova jsou zbytečná. Kdo je schopen se postavit vlčí smečce? Poslanci a senátoři, kteří si musí platit zvolitelná místa jsou začátkem a koncem demogracie.Partaje nedovolí jediný křvý krok. Politické strany jsou zločinecká spolčení, parazitující na vlastním lidu.
08. 03. 2011 | 22:04

Dočekal napsal(a):

šebány napsal(a):
Jméno : Rum.... /vyučen mechanizátor ,doplň.studium při zam.,řidič u Zem staveb.V současné době nepodniká -
Znamení : otravuje na aktuálně .cz
08. 03. 2011 | 22:00
-----------------------
Něco bližšího by nebylo?
Já jen, že mám s tímto jedincem jisté neblahé zkušenosti. On se tady loni koncem roku pochlubil absolutoriem VŠ a následně to vehementně popřel. To by mi zas až tolik nevadilo, kdyby mne ovšem nick Rumcajs následně neobvinil ze lži. Prý jsem si to celé vymyslel.
Když jsem po tomto jedinci požadoval omluvu, dostalo se mi od něho jen sprostot. Poslední dobou už na mne nick Rumcajs nereaguje vůbec.

Abyste mne dobře pochopil: Mně v žádném případě nejde o odhalení jeho identity. Já jen potřebuju vědět, jestli tento jedinec opravdu absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. On si tam totiž nikdo z mých kolegů na někoho takového, nebo alespoň jemu podobného, vůbec nevzpomíná.
08. 03. 2011 | 22:16

M-iri napsal(a):

Pane Pehe,vše jste napsal v nadpisu..."Pokud NĚKDO..." To je přesně příklad myšlení levicových intelektuálů,vše negovat a čekat na pana(í) NĚKOHO !! Tak to zkuste jinak...."JÁ mám takový návrh,koncept apod."....Zamyslete se!
08. 03. 2011 | 23:04

Gerd napsal(a):

Dočekale,
třeba vše, co Rumcajs píše, je pravda. V Jičíně působí firma KOBIT jako výrobce stavebních strojů. A třeba se nejmenuje Rumcajs, ale třeba Nožička. A třeba taky ne.
Takže jste mohl hledat jen špatnou osobu.
08. 03. 2011 | 23:08

DDD napsal(a):

Co tak pane Pehe navrhnout konkrétní postup systémových změn. A nejlépe i s příkladem úspěšné implementace. Korupce jak známo kvete v míře nejvyšší v zemích vedených levicí. Vedle toho ani vaše druhá domovina není tohoto nešvaru zrovna uchráněna. Takže do toho. Skandinávci jsou úplně jiné povahy....
08. 03. 2011 | 23:33

Nasraný občan napsal(a):

Dnes si Idnes všimla, co řekl Fr. Ringo Čech před lety o politice :o) Doporučuji si to video vyhledat na Idnes.cz nebo youtube.com a poslechnout si to :o)

Jinak Pehe má naprostou pravdu. Nelze ospravedlnit zvyšování daní bez toho aniž by se omezila korupce a krádeže. Nelze, aby o nutnosti zvyšovaní daní mluvili Ti, co léta finančními prostředky plýtvali a co se dalo to rozkradli - třeba na ministerstvu obrany, co Kalousku?
08. 03. 2011 | 23:42

jOE napsal(a):

jsem MOC rád že jste napsal tento komentář ,přímý,bez skrupulí.......jen mám dojem že tuto zemi "očistí" snad jen nějaký diktátor......dobrovolně asi těžko
09. 03. 2011 | 00:03

Petr Hejl napsal(a):

Brilantní úvaha.
09. 03. 2011 | 00:03

Hugo napsal(a):

Dokud budeme(te všichni držet hubu a trpět ve vládě, v parlamentu a v senátu všechny vyžírky zak se nic nestane.
Dám příklad: neochvějný a v několika vládách i sedící vrchní Kradousek se jeden čas postavil proti Křišťálovému Standovi. Vyprovokoval menší stávku a ejhle Standa odstoupil,sice si stačil něco nakrást, je ale dle našich zákonů nepostižitelný.
Proč neodstoupili Drobil pro korupci,Vondra pro korupci,Benda pro falšování studia, ministr školství pro zpronevěru peněz za fotky, barták a další a další. Proč to jde v jiných státech
Proč si dovolí ministerský předseda dát 150 tisíc platu své konkubíně. Protože jsme slepí a hluší, jedná se o peníze, které jsme nevyděli a proto se nás to netýká?
Proč se krade u doktorů,v lekárnách, v nemocnicích. Proč část lidí schvaluje tzv. poplatky doktorům, když se najednou při jejich revoltě najdou na zvýšení jejich platů 2 celé miliardy a ještě se ztrácí ve zdravotnictví další miliardy a jinde, V armádě, na ministerstvech.
Dejte si odpověď samy.
Mají snad ředitelé,ministři posranci,starostové mimo svých vysokých platů nějakou hmotnou a trestní zodpovědnost, NEMAJÍ
Proč si ztěžujete?
Není to chyba nás všech?
Politik může mít křídla a fantazii, ale musí mít v prvé řadě zodpovědnost a bát se, že za svůj průser bude řádně potrestán
Tohle se týká i soudců měli by být všichni voleni a zároveň při chybách i odvolatelní,Rovněž president a poslanci.
Senát by měl být jako čestná funkce za minimální poplatek.
A naposled dokud si bude Vláda a posranci stanovit plat sami, rovněž ředitelé ve státních organizacích budou dostávat ročně miliony např česká počta 600 měsíčně Č.dráhy,ČEZ ale i další Platy nebudou veřejné, bez argumentu , že by jinak měli obavu o svoje rodiny. Pokud mají takovéto obavy tak aŤ tuhle práci nedělají
Obyčejný člověk,dělník,pacholek,uklízeč (ka) a pod se o svojí práci bojí,ministr Drápek již ukázal jak na dělný lid, proč to neplatí i pro politiky a jiné pohlaváry.
Dokud se i oni nebudou bát o svoje místa, tak se korupce neztratí.
09. 03. 2011 | 00:14

snowfox napsal(a):

1) Odstavec o stranách kapitálu a kmotrech v jejich řadách jste Pehe zřejmě opsal z nějakého nepoužitého Paroubkova projevu, což vás coby "redaktora, číšníka, recepčního, analytika, ředitele, poradce prezidenta a univerzitního učitele" skutečně není hodno.
Oba víme, že jste takto měl psát o stranách zleva doprava.

2) Hauzírovat čísly o rozkradených stamiliardách je poněkud laciné. I kdyby to snad byla pravda, tak byste pro pořádek měl skromně dodat, že jde - opět - o produkt systému, který zde rukou společnou etablovaly VŠECHNY PARLAMENTNÍ STRANY, s vaší ČSSD v přední linii. Musím jmenovat?

3) Málokdo si chce opasek utahovat víc, než je nutné a rozumně zdůvodněné. Cenová hladina v Česku patří k nejvyšším v regionu, zvýšené DPH situaci ještě zhorší. Způsob, jakým vláda hodlá s vybranými penězi naložit mě nepřesvědčil. Pokud jde o důchodovou reformu, Klaus je, zdá se, na mé straně. Překvapeně kvituji.

4) Jestli existuje něco, co vy nazýváte systémová kleptokracie, pak to není doménou pravicových stran s vějičkami malého státu, či tržního prostředí.
Je to důsledek zoufalé nedůslednosti, s jakou my občané ČR přistupujeme ke státní správě a politické reprezentaci. A to BEZ OHLEDU NA POLITICKOU ORIENTACI. Abych vám to osvětlil, tak korupci najdete v zemích s levicovou i pravicovou vládou, její klesá podstatněji závisí na kultuře a jistě pozorujete korelaci se zeměpisnou šířkou od rovníku k pólům. Prostě záleží na tom, co těm šmejdům dovolíme.

5) Vaše úsměšky směrem ke Kohoutovi a dalším nejsou na místě. Aspoň to zkusili. Zdarma ve svém volném čase. To je dozajista cennější než vaše propagandistické mlácení prázdné slámy.

Co říci závěrem? Raději nic.

P.S.: neříkejte o vládě dnešní ODS, lidovců09 s VV, že je pravicová. Oba víme, že není.
09. 03. 2011 | 00:39

Karel napsal(a):

Nehovoří o kompetentnosti vlády už jen výrok ministra Dobše, že nepomyslel při schvalování zvýšení DPH na knihy, že to bude mít dopad i na učebnice?
09. 03. 2011 | 00:49

kočka šklíba napsal(a):

Tak jsem přečetla autora, ano ve všem má pravdu. a dost se divím, že už tady ty jak píše vlk"kradověrné" zastupuje téměř jen Rumcajs a hoven. A oba s neopakovatelnou, sobě vlastní, pronikavou inteligencí "pravicových" zabedněnců.

Ale co mě spíše zaujalo jsou příspěvky jiných, včetně zdejšího editora. Tito, zřejmě pravou rukou volící občané, nemohou, pokud trochu přemýšlí, tuto vládu a její kroky , moc obhajovat. Nemohou obhajovat další obírání všech vrstev obyvatel, kromě těch nejbohatších, kterých se zvýšení DPH téměř nijak nedotkne, žaludek máme všichni poměrně stejný, takže v jejich spotřebním koši se zvýšení DPH objeví jen v řádu desetin %, na rozdíl od většiny občanů, kteří ani nedosahují průměrné mzdy. To za prvé,a za druhé zvýšení DPH se dotkne samozřejmě i menších a středních podnikatelů. Lidé budou kupovat je nezbytně nutné zboží, takže i ti volící pravou rukou na tuhle další deformu doplatí. a už si to uvědomují, viz Tomský.

Ale vrátím sek příspěvkům editora a spol. Vím, že mně neodpoví, ale jak si náš editor a ostatní, kdo píší, že máme začít u sebe, představují, že pohneme s tím marastem přisátých "podnikatelů" na různé veřejné zakázky když začneme u sebe a nebudeme například platit lékařům za péči, operace, léky (nikdy jsem žádnému lékaři a ni nikomu jinému nezaplatila ani korunu kromě "regulačních poplatků"). Ale opravdu mně není jasné, jak tím omezíme korupci tam, kde ty miliardy utíkají.
Editor a spol. zde píší vždy tak , jako že vlastně za ty rozkradené miliardy můžeme částečně i my, ptz "jsme nezačali u sebe". Další spin, a nesmysl. Například by mohl editor a spol. tvrdit, že krádeže aut se rozmohly po roce 1989 ptz jsme nezačali u sebe :D. Přirovnávám korupci, ale fakticky krádeže, ke kriminálnímu činu, ptz to je kriminální čin, to co se tady děje v oblasti rozkrádání veřejných rozpočtů.

Kdy si také občané uvědomí, že na téhle hrůze co tu je, se podílejí sice hlavní měrou politici a s nimi propojení zloději vydávající se za podnikatele, od místních úrovní po firmy nadnárodní, ale podle mého názoru, ne malou měrou, právě "novináři"?
Ti formují veřejné mínění, to nejsou žádní "hlídací psi demokracie", ti s nimi v tomhle bahně jedou od roku 1990, a to tak že hodně. Tunelování je tu téměř od roku 1990, korupce také, a co dokázali tihle mopslíci sloužící těm mocným? Ty výjimky jako Jana Lorenzová, byli odejiti. Ostatní masírují a vymývají mozky většině občanů. A vím, že jejich možnosti by byly velké, ale jak už v roce 1990 řekl můj kamarád: "novináři jsou k....y" , když viděl čeho jeho bývalí kolegové(mimochodem hodně z nich bylo donašeči STB, schopni. A to se nezměnilo 20 let.

Bohužel většina obyvatel ještě věří novinám, a hlavně TV, tragédie. Proto mají ti grázlové takovou podporu.
09. 03. 2011 | 02:03

er napsal(a):

nevím, jestli rumcajz, hoven atd... jsou tak blbí nebo jestli to jen dělají:) ale na ty demagogické žvázty určitě nemá cenu nereagovat. jsem se pobavil jak se nezmění kupní síla při zvýšení dph o 10% a snížení soc. zdrav. pojištění firmám o 10%. určitě by by nám to ten absolvent oboru stavební stroje:) mohl více rozvést...
a pro hovínko už naposledy - nár. hospodářství před piratizací mělo hodnotu minimálně 5 BIL. - pak ješita narcisotý, nevědouce co je špína, řekl, že hodnota majetku je 0,5 BIL a že ho rozdá lidem, pak rychle zhasnul a jeho kumpáni někam utíkali. Po jejich útěku se nám tu objevila taková velká budova (říkejme jí česká konsolidační), ve které si ti utečenci zapoměli všechny své špatné podnikatelské záměry. Narcis ješitovitý rozhodl, že špatné podnikatelské záměry nebudou platit kamarádi utečenci, ale že, to zaplatíme za ně jako občané. Vůbec se nedivím, že má takovou popularitu, když nám ukázal cestu, jak máme být solidární k chudákům, kteří museli někam utíkat. A když to tak vídím, musím uznat, že to byla povedená transakce - příjmem z prodeje majetku za desetinovou hodnotu zaplatit špatné podnikatelské záměry utečenců. A třeba někteří jedinci by ti mohli hovene popsat, jak se rádi koupali v sudech, když si spletli LTO s naftou. Opravdu ti socani tady kradou nejvíc - máš pravdu... to se musí nechat
09. 03. 2011 | 02:34

Dalibor Štys napsal(a):

Řada obcí má své veřejné zakázky na internet, pohříchu jsou to ty menší. Přesto (či právě proto) je jejich vedení často znovu zvoleno. O kamarádíčcích a rozdávání peněz to není.

A jsou i stavební úřady, a to i větší, které vyřizují jednotlivé případy rozumně a jeden po druhém. To ovšem nejde tam, kde je více subjektů na jednoho úředníka než je možno fyzicky zvládnout. Což jednoho těší, když jde o kontrolou placení daní, ale fakticky by zastavilo veškerou výstavbu, kdyby se stavební řízení vedlo striktně podle pravidel. Problém je věcný ovšem neřešitelný, protože stádní efekt funguje ale zároveň má každý člověk pocit, že zrovna on se chová racionálně. Nechová a ani nemůže, lidský mozek prostě tu kapacitu nemá, rozumné chování je omezeno na určitou oblast. Mimo ni je to instinkt.
09. 03. 2011 | 05:57

Anka napsal(a):

MÁME PRÁVO "ODVOLAT SVOJE ZAMĚSTNANCE," ŽE ŠPATNĚ PRACUJÍ!?
Vlastně nás podvedli a kradou, to by žádný zaměstnavatel nesnesl!?
09. 03. 2011 | 07:02

stále rebel napsal(a):

Pokud jde o daně, tak především tyto daně by se měly upravit na standardní úroveň, což by se ovšem mafiánům asi nelíbilo.

Daň z příjmu – horní sazby
http://www.oecd.org/dataoecd/46/18/2506453.xls

Majetkové daně OECD
http://www.oecd.org/dataoecd/13/41/43098778.xls
09. 03. 2011 | 07:06

rejpal napsal(a):

2) Hauzírovat čísly o rozkradených stamiliardách je poněkud laciné. I kdyby to snad byla pravda, tak byste pro pořádek měl skromně dodat, že jde - opět - o produkt systému, který zde rukou společnou etablovaly VŠECHNY PARLAMENTNÍ STRANY, s vaší ČSSD v přední linii. Musím jmenovat?
Musím vás opravit - nebyly to všechny parlamentní strany a vůbec už ne ČSSD ani v zadní linii. Systém se etabloval v první polovině 90. let, kdy ČSSD byla bezvýznamnou stranou s párprocentní podporou. V roce 1990-1992 tu byla vláda OF (Pithartova),po volbách 1992 vznikla koalice ODS, KDU, ODA, KDS, v níž měla ODS absolutní většinu (stejně jako v ekonomické radě vlády, která fakticky rozhodovala o privatizacích (ne ministerstvo). V obcích to nejméně do roku 1994 bylo stejné.Známými kritiky naší cesty privatizace byli Valtr Komárek a Miloš Zeman (později předseda ČSSD). ČSSD měla své aféry, rovněž řadu podivných existencí, ale to vše přišlo později, v době opoziční smlouvy, když už se víceméně paběrkovalo - rozhodná část majetku se přesouvala už dříve.
Takže nejen přední linie, a dokonce ani zadní. ČSSD se "jen" pohybovala v systému, který vytvořili jiní - někteří jsou u válu dodnes. Sobotka ani Hulínský nic neukradli - využívali to, co jim do zákonů nadělili jejich předchůdci (a co využívají stovky dalších osob celého politického spektra, jen se o tom nepíše).
Nejsem ani člen ani přívrženec ČSSD, některé postavy této strany pro mě byli a jsou velmi odpudiví, jen bychom si tady nemuseli přepisovat dějiny. Stačí, když to dělá establishment.
09. 03. 2011 | 07:16

Rumcajs napsal(a):

kelt:

Soc.a zdrav. co odvádí podnik je nepřímá daň ?

Definice:

Přímé daně jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka. Jsou odváděny příslušnému finančnímu úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka.

Jinak také nepřímá daň je daň spotřební, protože se platí v době spotřeby.
Čili sociální a zdravotní je daň přímá.

P.S.

Nebude ti vadit šašku, když nepropuknu v hysterický pláč ale spíše smích ?
09. 03. 2011 | 07:32

bim napsal(a):

Drž hubu, na začátku 90 let jsi ze vším tím svinstvem začal ty!!!
09. 03. 2011 | 07:33

rejpal napsal(a):

postavy byli-byly fuj hanba mi
09. 03. 2011 | 07:34

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Mafiáni daně neplatí. Tudíž je ani nezajímá její výše.

Zrovna jako tebe.
09. 03. 2011 | 07:49

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
stále rebel:

Mafiáni daně neplatí. Tudíž je ani nezajímá její výše.

Zrovna jako tebe.
09. 03. 2011 | 07:49
------------------------
Tak jakpak je to s tím vaším absolutoriem VŠ, vy slušný, vzdělaný a inteligentní "pravoune?"
Já jen, že jste se mi dosud neomluvil za to křivé nařčení ze lži.

Z negramota se inteligent nestane tím, že to o sobě sám prohlásí. Ale tohle je vám zřejmě jedno, že. Vám stačí k pocitu, že jste King, tykání neznámému člověku a tvrzení, že je lhář. A to vše statečně anonymně.
Tak co, vy anonymní nulo! Budete dál dělat mrtvého brouka? Pro mne budete lhář a zbabělec do té doby, dokud se mi neomluvíte.
Když ono to lhaní je tak nádherně pravicové!
09. 03. 2011 | 08:06

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Ty jsi opravdu exemplář pitomce, který se nerodí každý den.
Tu volovinu jsi navíc nevymyslel sám, ale podobným duševním sockám, jako jsi ty, ji do kebule naočkovali právě mafiáni, aby těch daní platili co nejméně a lidé jim přispívali co nejvíce.
Nech si pro příště svá moudra pro sebe.
09. 03. 2011 | 08:14

majzlík napsal(a):

Na transfuzce mi někdy říkají:"nějak nám to neteče, zacvičte si ...". No a tak nějak vidím tu novou "reformu". Zdecimovaný hostitel chcípá na úbytě a parazité jsou z toho celí nervózní. Tak se ho snaží ukecat, ať to ještě nevzdává. Nedochází jim přitom, že už dávno nastalo období jeho pasívní rezistence, kdy prostě ve své většině pochopil, že jakákoli aktivita způsobí jeho další oslabení nebo je v těžkém rozporu s jeho morálkou (můžu posílit, ale jen na účet někoho jiného - nejlépe několika). Proto naprosto vědomě a systematicky vše sabotuje a snaží se, aby se nenáviděný systém co nejdříve zhroutil. Taková chemotrapie společnosti. Je mu z té léčby přitom sice taky hodně špatně, ale stojí za to pozorovat, jak postupně ty vyděšené a nic nechápající sociopatické kreatury budou odpadávat otrávené od krmítek. Chvíli se ještě budou kroutit v bolestech a pak prostě chcípnou. A začneme, ke své škodě, úplně znovu. Snad lépe?
09. 03. 2011 | 08:35

vfischer napsal(a):

TOTO JE PŘESNÁ KVALIFIKOVANÁ TREFRA DO ČERNÉHO !!!
Přesně tak !!! Rozkradený stát, trvale a systematicky rozkrádaný z tisíců nekontrolovaných, nekontrolovatelných a nepostižitelných loupeží za bílého dne - katastrofické podlomení celého hospodářství, tvorby a čerpání veřejných rozpočtů, šmelení s dotacemi všeho druhu, šmelení s pozemky a šmelení se státním majetkem !

To jsou hlavní a zásadní příčiny ožebračování nejchudších a nejbezmocnějších skupin obyvatel, eskalování existenčních nejistot, zvyšování nedostupnosti všech zdravotních a sociálních služeb a v podstatě trvalý relativní i absolutní pokles životní úrovně a takzvané "kvality života" ...

V takovém systému je každé utahovaní opasků další příležitostí pro loupežení mafiánských klik zde vládnoucí gangsterské oligarchie !!

Tuto situaci však - podle mého názoru - nevyřeší žádná revoluce, klacky, hole a věšení na lucerny. Obávám se, že jsme odsouzeni k osudu neokoloniální banánové republiky uprostřed Evropy. Je to depres.
09. 03. 2011 | 08:35

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Nezlob se, ale jak vidím prosťáčka, hned mám touhu pomoct. A ty jsi pro mé missionářsko-samaritánské sklony přímo ideální objekt.
09. 03. 2011 | 08:43

Pepa napsal(a):

Tleskám pane Pehe, pěkně vystiženo. Jen ještě jmenovat viníky systémového selhání a zrovna zavírat do báně...
09. 03. 2011 | 08:47

Pepa Josef napsal(a):

Hloupé je, že obyčejný zaměstnaný slušný člověk, za kterého se neskromně považuji, s tím nemá vůli cokoli udělat, protože se cítí osamělý. Občas potká nějakého Robinsona podobného typu, je za to rád, ale když vidí, mezi CO by se musel cpát zastupitelstvem počínaje, popadne ho hrůza, bezmoc a beznaděj. Je nekonečně rád, že má práci, která ho baví, ženu, která ho má ráda a dítě, na které si ve školce stěžují, že patří mezi pět grázlíků (je totiž normální, paní učitelka je akorát choulostivá:)). Vedle toho jej však chytá stud, že v sobě nenajde schopnost a sílu do toho jít i s tou beznadějí.

Rok 1989 musel přijít po tolika letech nenormálností. Jen nechápu, kde i moji inteligentní starší přátelé brali ten optimismus, že se konečně budou všichni chovat slušně a budou mít konečně příležitost žít mravně a bez lži. Kolem sebe jsem viděl tolik ksindlu, zlodějny, vychcanosti, sobectví a charakterové pokřivenosti, že jsem říkal jen "pánbůh s námi, až se tihle všichni dostanou ke korytu - přece si nemyslíte, že se najednou začnou chovat slušně s takovou absencí hodnot..."
09. 03. 2011 | 09:17

Dočekal napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
stále rebel:

Nezlob se, ale jak vidím prosťáčka, hned mám touhu pomoct. A ty jsi pro mé missionářsko-samaritánské sklony přímo ideální objekt.
09. 03. 2011 | 08:43
-----------------------------
Rumcajs:
Vy se právě teď díváte do zrcadla, že? Já jen, že zřejmě kontrolujete souměrnost svých úst. Ono není příjemné chodit mezi lidi s křivou hubou.
I když u "pravounů" je to dokonce poznávací znamení. Pánové Vondra a Tluchoř jsou toho zářným příkladem.
Tak co, "vysokoškoláku" s nickem Rumcajs. Už se začínáte podobat svým vzorům Petříkovi a Sášenkovi?
09. 03. 2011 | 09:25

snowfox napsal(a):

rejpal

"Sobotka ani Hulínský nic neukradli ":
To jste mě dostal. Chcete říct, že když si "odnesete" něco, co jednoduše patří někomu jinému, anebo z titulu své funkce sobě nebo kamarádům poskytujete nepřiměřené výhody, nejde o krádež jen proto, že "to" nebylo přikované?

"ČSSD se "jen" pohybovala v systému, který vytvořili jiní":
Snažíte se naznačit, že čssd je bandou nesvéprávných idiotů, kteří s mizernými zákony neumí udělat nic jiného, než je zneužít. V tom s vámi ostatní levičáci asi nebudou zajedno, ale já vám to vyvracet nebudu.
09. 03. 2011 | 09:25

Pepi napsal(a):

Cesta pravice: přímé daně "Rovnou daní" snižovat velkým plátcům
a nepřímé daně DPH zvyšovat všem v ČR.
-
A další zlodějna se chystá zrušením zdanění dividend..!!
------------------------------------
Dle W.Komárka odchází ročně už nyní v méně zdaněných dividendách z ČR cca 200 mld.Kč,
které zde chybí v investicích..
-
Takže vláda pravice spolu s Kalouskem poslušně slouží cizímu kapitálu..!!
09. 03. 2011 | 09:48

Glosator napsal(a):

Byla to právě ČSSD (+KSČM+KDU-ČSL+US-DEU), která proti hlasům ODS!!! vybudovala fotovoltaický MEGATUNEL, mnohem HORŠÍ, než otevřené tunelování v 90 letech (a samo o sobě představující stejnou ztrátu, jako všechny tunely 90 let dohromady!!!).
Tady se totiž, aby mohla 1 miliarda přitéct do kapes zelených tunelářů a "spřátelených" podnikatelů, musí nejméně dvě další miliardy doslova vyhodit oknem.
Takže ztráta způsobená "normálním" tunelářem činí miliardu, ztráta způsobená tunelářem zeleným dělá 3 miliardy, přičemž zisk obou zůstává stejný.
Ještě daleko horší poměr zisku ke způsobené škodě mají zelení vymahači výpalného, např. "Ekologický právní servis" bratří Kužvartů.
09. 03. 2011 | 09:54

Federer napsal(a):

Nic se zlepsovat nebude, neni to v planu Svetove Ekonomie! Bude se jenom poslouchat, drzet jazyk za zuby,hladovet a potom bojovat proti nepratelum. To je stara pohadka z davne minulosti. Nakrmit 6 Bilionu lidi na teto planete neni snadna zalezitost a sehnat pro ne praci je jeste horsi, ale mozna ze se pro urcite schopne lidi prace najde v armadach ktere budou dulezite pro budoucnost a jeji prosperitu. Vse jede podle planu a ceka se pouze na vhodnou dobu jak ziskat OPEC pod jednu strechu.

To je cela hra sprosteho zlocinu ktera je vzajemne propojena a hraje se od te doby co OPEC zacal existovat. My nic nedokazeme, OPEC dokaze to co jiz nekolikrat dokazal Chaos, Zvraty a Prevraty, Valky a Vyvrazdovani. OPEC zasobuje take Monopolni Zbrojni Prumysl a urcuje si svoje ceny ktere poleti vysoko az se lidem z chudoby a hladu udela spatne. Urcite par milionu lidi to vubec nepozna co je ekonomicka krize, ale vetsina lidi zahuci. Nakonec kdo jeste neztrail zrak, tak to muze videt kazdy den jak se ten kolotoc toci a pridava na rychlosti.
09. 03. 2011 | 10:30

rejpal napsal(a):

snowfox
"Sobotka ani Hulínský nic neukradli "
Co tedy ukradli? Jeden použil poslanecké náhrady na stavbu domu. Nevím ani o jednom příkladu napravo nalevo, kde by si tyhle náhrady někdo nenechal pro sebe. Kritika je naprosto namístě, jen je demagogií uvádět stále jedno a to samé jméno. Co paní Němcová, například. A mnoho desítek dalších všech barev a vyznání.
Druhý sedí v nějaké správní radě, bere peníze, které mu patří - ze zákona. Ten zákon je blbý a nemravný, navíc lidé z opozice (ČSSD) byli do těch funkcí jmenováni (kým? sebou samými?), aby mlčeli. To víme všichni, ale zase musel někdo ten zákon schvalovat.
Co říci k té druhé poznámce? Já počínání ČSSD neobhajuji, nemám proč. Ale snad tušíte, že je rozdíl nějaký systém vytvářet (a zabíhat, čili etablovat), a těžit z něj. Kdyby nebylo těch prvních, nebylo by druhých. Můžete to bagatelizovat jak chcete, ale na tom masovém legálním i nelegálním bazaru státního majetku nesou drtivou vinu ti, kteří vládli v letech 1992-1996. Což byla tehdejší koalice, v ní zejména ODS, která měla většinu ve vládě, a speciálně Václav Klaus, protože jeho postoje, výroky (ale i konkrétní činy - viz petrochemie) ve spojení s obrovskou autoritou v ODS, ale i uveřejnosti, kterou měl, legitimovaly počínání na hraně (i za ní) i tehdejších zákonů-nezákonů i prorůstání byznysu s politikou (výrok o zhasnutí kupodivu jeho není). Mimochodem - na to prorůstání upozorňovaly i menší strany tehdejší koalice, a byl to Klaus, kdo problém smetl se stolu jako neexistující.
Kdybste napsal, ža kradly všechny strany, které byly u válu, ani bych necekl.
09. 03. 2011 | 10:34

1234 napsal(a):

No a kdy už se konečně naštveme? Co se ještě musí stát, aby se nám to opravdu přestalo líbit?

Exkurz: když vykládám ve škole dětem, jak se měli Židi špatně za okupace, že nesměli tohle a tamto, že museli nosit žlutou hvězdu... vykládám a přitom si v duchu říkám: a proč to dodržovali? Copak jim to přišlo normální? Proč se podřizovali? A říkám si, já bych minimálně tu hvězdu prostě nenosila...

Opravdu? Nenosíme tu všichni tak trochu na klopě žlutou hvězdu? Proč děláme věci, o kterých jsme přesvědčeni, že je to nesmysl? Proč se podřizujeme? Protože to někdo vyhlásil? A tím pádem je to svaté? I když nám to ublíží? Co jsme udělali špatně? Špatně zvolili? Pojďmě to tedy napravit...

Nejlepší by bylo sejít se v co největším počtu před ministerstvem financí s košťaty a vymést ten binec. Donutit k odstoupení. A třeba i pádu vlády. A třeba i vypsání nových voleb.

Jenomže to je práce. A taky je to časově náročné - jak se ukazuje v arabských zemích. A hlavně v této zemi je dost hloupých lidí, kteří mají pocit, že dokud padají ze stolu drobky, tak je dobře. Hlavně je chytit dřív než soused. Vůbec nevím, proč se tohle chování považuje za švejkovské. Švejk se vlastně nikdy ničeho nebál. Ale to už je jiný příběh...
09. 03. 2011 | 10:52

Luba napsal(a):

Tak už máme co jsme chtěli,
republika práce je,
Jen ten Klaus nás stále dělí
Pehe - poslední je naděje:

Vyhrňme si rukávy,
lehněme si do trávy,
hop, hej, hola-hej,
hop, hej, hola-hej,
Na žvanění se dej!

Ucho z Hradu:

A rukama byste lomili?
Ukažte, jak byste lomili?!
Nééééé, tak se nelomí ...
Jakle, ukaž jim, jak se lomí!
Vidíte - tak se lomí! To vám říká váš král - Já První!
Tak - lomit, lomit! Zkoušejte si to!

Pehe se naučil krááááásně lomit! Jen co je pravda :)

https://www.youtube.com/watch?v=0hG7fYf4Gt4&feature=related
09. 03. 2011 | 11:06

snowfox napsal(a):

rejpal

Upozornil jsem Pehe ve 2. odstavci, že se na našem drahém státě nemístně obohatily všechny parlamentí strany a jejich přátelé.
09. 03. 2011 | 11:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy