Kůrovec mozkový

10. 08. 2011 | 07:54
Přečteno 9432 krát
Celý západní svět je nakažen parazitem iracionality, extrémní polarizace a vzájemné nedůvěry. Pouhých dvacet let po údajném „konci historie“ v podobě definitivního vítězství jednoho společensko-ekonomického systému stojíme v bodu zásadního zlomu.

****

Viděno z perspektivy českého léta 2011 by se mohlo zdát, že hlavním světovým problémem je kalamita způsobená lýkožroutem v částech Šumavy. Ve skutečnosti je hlavním problémem celosvětová kalamita v lidském myšlení, která přerůstá do nové globální krize.

Jakási pandemie civilizačního „kůrovce“ útočí na pomyslný neokortex celých národů a zatemňuje racionální uvažování. Zejména v západní civilizaci prudce narůstají úzkost a nejistota.

Lidský rozum se sice v polovině 19. století pyšně osvobodil od Boha, ale už začátkem 20. století se objevily příznaky jeho vážného onemocnění. Náboženství nezastavitelného Pokroku skrze lidský rozum zplodilo jako první velký symbol nové éry nepotopitelný Titanic, který se docela symbolicky vzápětí potopil.

Nákaza ovšem neskončila na dně oceánu a propukla naplno v podobě 1. světové války. Lidstvo se ovšem nikterak nepoučilo. Celé století se neslo ve znamení snah nastolit „dokonalá“ společenská uspořádání. Hodně se přitom „kácelo“, mozkového kůrovce jsme se ale stejně nezbavili.

Po roce 1989 pro změnu převládlo mínění, že nejlepší je nechat toho co možná nejvíc v neviditelných rukou Trhu. I ten ovšem v roce 2008 narazil plnou parou do ledovce, který před tím téměř nikdo neviděl. Titanic industriální civilizace, poháněný neregulovaným globálním kapitalismem, se od té doby povážlivě naklání.

Je přitom příznačné, že v civilizaci založené údajně na vládě Rozumu nikdo ani přesně neví, jestli se včas podařilo uzavřít kritické množství vodotěsných komor, a zda se z těch zaplavených kdy podaří vyčerpat vodu, takže je možné, že ve skutečnosti už jdeme, stejně jako Titanic, ke dnu.

Kalamita „kůrovce mozkového“ se projevuje stále větší neschopností řešit problémy hledáním rozumných kompromisů, takže světovou finanční krizí počínaje a bojem o správný přístup k šumavskému lýkožroutovi konče, jsme svědky extrémů: jedni jsou pro masové kácení, druzí by to nechali vyhnít; jedni jdou na věc s ozbrojenci a technikou, druzí se přivazují ke stromům.

Všichni jsou skálopevně přesvědčeni o své pravdě, všichni se tudíž zaštiťují vědou, jak se dnes sluší a patří. Jak je ale možné, že může být stoprocentně vědecké jak kácet, tak nekácet?

Vědou se prý stala i ekonomie, jakkoliv téměř žádný ekonom nedokázal předpovědět krach z roku 2008, a i od té doby, bez jakékoliv známky pokory, se nám nabízí řada „jedině pravdivých“ (neboť prý vědeckých) ekonomických teorií, které do úmoru omílají v médiích jejich zastánci.

Během nedávné krize okolo navýšení amerického státního dluhu měl tento druh kůrovce mozkového hotové žně, stejně jako je už nějakou dobu zažívá v Evropě při snahách „řešit“ krizi eurozóny. Proti sobě všude stojí nesmiřitelné tábory majitelů pravd, politika je zcela polarizovaná. Jedni by nejraději káceli, druzí by to nechali vyhnít.

Pokřikují na sebe v médiích, dělají si naschvály v parlamentech, a mozkový kůrovec se šíří dál. Mezitím roste napětí, nejistota i nenávist.

Jak známo, v takových okamžicích vždy sílí nutkání hledat jednoduchá řešení, padají silná slova, hledají se dalekosáhlé konspirace, nemocná společnost hnědne. Občas to nějaký šílenec nevydrží, a svoji „pravdu“ vystřílí do těl ostatních.

Současná situace je zlomová. V lepším případě je neschopnost se rozumně dohodnout na tom, co s (globální) ekonomikou, co s evropskou integrací, co s dluhy, co se životním prostředím, co s přistěhovalci, jen výrazem dočasné nemoci lidského rozumu.

V horším případě lidský rozum prostě narazil na své konečné meze, neboť ve své pýše vytvořil ve vědě, technice, společnosti i hospodářství příliš mnoho „proměnných“, které ve své úhrnné komplexitě přesahují jeho reálné schopnosti je kontrolovat.

V závislosti na tom, z kterého výše zmíněného úhlu se na situaci díváme, budeme buď doufat, že údajně „nepokořitelný“ lidský rozum nakonec vše nějak vyřeší, nebo je naopak téměř jisté, že brzy narazíme do dalšího ledovce, tentokrát mnohem většího, než byl ten v roce 2008.

Přičemž tentokrát už budou zbytečné diskuse o tom, zda se Titanic nakonec potopí, protože „neviditelné“ ruce světového Trhu už nebudou schopné vysát ze zprivatizovaných (neboť na moci peněz zcela závislých) politických reprezentací států obrovité „záchranné“ balíčky. Není totiž už z čeho brát. Pomyslné pumpy přestávají fungovat.

Začíná proto vládnout hysterie. Snahy „proškrtat“ se k uspokojivým řešením se podobají snahám „vykácet“ kůrovce. Bohužel stejně malou naději na úspěch dávají různé projevy „rozhořčených“, kteří se „přivazují“ k náměstím svých hlavních měst a požadují Změnu.

Industriální civilizace, která vznikla s nástupem racionalismu v době osvícenství, se ještě může zachránit snad jen v případě, že ti „kácející“ a ti „uvázaní ke stromům“ si společně sednou a budou hledat skutečně rozumná, dlouhodobá řešení dnešních problémů.

Jenže jak ukazuje i malý český příklad, toho už je málokdo schopen. Trh má jenom jeden rozum, zvaný Sobectví, a ten mu velí stavět lyžařské areály, lanovky, turistické atrakce a vodní světy. Nedotknutelné stromy jsou mu na obtíž, zvlášť když se i ony dají pokácené dobře prodat. Kůrovec je dobrá záminka.

Odpůrci této privatizace posledních zbytků veřejného prostoru pro změnu nemíní ustoupit ani o píď, mnozí z nich začínají odmítat jak trh, tak demokracii, protože ta už je podle nich také zprivatizovaná, a představuje nikoliv vládu lidu, ale vládu peněz. Není o čem a proč diskutovat, zbývá se jen přivázat ke stromům.

Celý západní svět je nakažen tímto podivným parazitem iracionality, extrémní polarizace a vzájemné nedůvěry. Pouhých dvacet let po údajném „konci historie“ v podobě definitivního vítězství jednoho společensko-ekonomického systému stojíme v bodu zásadního zlomu.

Historie zatím neskončila, ale evidentně končí jedna celá éra. Otázkou je, co ji nahradí, a zda se to tentokrát obejde bez celosvětového konfliktu.

Deník Referendum, 9.8.2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Z čeho máte tak blbou náladu? Už jste byl na WC?
10. 08. 2011 | 08:03

Ládik!!! napsal(a):

Ale k věci: je třeba najít nějakého nepřítele, jinak se pokrok zastaví. Nepřítele naznačujete v každém blogu. Mohhl byste ho přímo pojmenovat?
10. 08. 2011 | 08:05

Otázkář napsal(a):

Ládiku na tobě se ten kůrovec mozkový dobře vyřádil :)
10. 08. 2011 | 08:09

ijn napsal(a):

Kolik Madoffů bylo potrestáno za způsobenou finanční krizi??? Nikdo!!! Jaké škody byly způsobeny??? Nevyčíslitelné min. desítky biliónů EURO!!!
Kolik lidí bylo postiženo??? Min. desítky miliónů, některé celé státy: Island Řecko, a připravují se další státy na bankrot!!!
Ldo nese hlavní podíl na vzniku krize??? Banky a politici!!!
10. 08. 2011 | 08:10

ijn napsal(a):

Jak dále??? Nové volby v ČR a přímou demokracii - jedinné řešení proti zkorumpované politice parlamentních stran, které se podílely na podvodném rozkrádání veřejných rozpočtů!!!

Musíme najít dostatek odvahy a síly co nejdříve přímoun demokracii prosadit!!!
10. 08. 2011 | 08:21

TomášL napsal(a):

Pakliže máme premisu "člověk je tvor nedokonalý", tedy vytvořit něco dokonalého člověkem, je, jak nám uvádí Heisenbergův princip neurčitosti a důkazem nechť je Gödelová věta o neúplnosti, nemožné. :-)))

Ale je milé, že autor přešel z "globálního kapitálu" na "neregulovaný globální kapitál" a tím začal brát na zřetel neměnnou pravdu, že mízou globálního kapitálu je informace řečištěm internet a nástrojem peníze.
10. 08. 2011 | 08:42

Paterik napsal(a):

Pan Pehe má vlastního "mozkového kůrovce". V článku se sice snaží vystupovat jako jakýsi nestranný arbitr, ale ve skutečnosti má o viníku všeho naprosto jasno - vinen je globální kapitalismus. Až je mi těch vlád líto, jak jsou ve vleku všech těch nenažraných byznysmenů...
10. 08. 2011 | 08:44

Papouch napsal(a):

"končí jedna celá éra. Otázkou je, co ji nahradí" - to je ložený, nastává éra "nemoderních" názorů. "Práce, rodina, vlast" a "Bílá Evropa".

A salonní levičáky čeká konec pohodlného vegetování z cizích peněz a léčba prací.
10. 08. 2011 | 08:45

Marcus Agrippa napsal(a):

To co se teď děje v celé EU znal"západ"dávno před rokem 1989. Anglie byla zmítaná nepokoji především během vlády propagátorky neviditelné ruky trhu M.Thatcherové - kdy došlo k úpadku ekonomiky a nárůstu nezaměstnanosti. O její povaze svědčí podpora apartheidu v JAR ( i přes embargo OSN ). Dnes jsou pro změnu mladí vysokoškolsky vzdělaní Angličané enormně zatížení studentskými půjčkami, které jen těžko budou schopní splácet. Dá se tedy čekat další eskalace soc. konfliktů - stejně jako v Izraeli, kde lidé už nezvládají vysoké základní životní náklady. Je naprosto absurdní hledat nějaké zástupné odůvodnění - podstata je pořád stejná - masa je ovládaná všehoschopnými jedinci, kteří enormně na populaci profitují. Tomu zabrání jen zákony a právo. Když nepomůže ani to, tak dochází k nekontrolovatelnému výbuchu násilí - bohužel.
10. 08. 2011 | 08:46

veverka napsal(a):

"Trh má jenom jeden rozum, zvaný Sobectví, a ten mu velí stavět lyžařské areály, lanovky, turistické atrakce a vodní světy. Nedotknutelné stromy jsou mu na obtíž, zvlášť když se i ony dají pokácené dobře prodat. Kůrovec je dobrá záminka."

Perfektní popis toho,oč na Šumavě skutečně jde.Potom ovšem nechápu tu snahu hodit alespoň trošku bahínka i na druhou stranu,když je zřejmé kde je na Šumavě pravda.
10. 08. 2011 | 08:52

Marcus Agrippa napsal(a):

Papouch:
je úžasné, že podobně mluví donekonečna především ti, co nikdy nedělali a jejich majetek pochází z různých"aktivit"u státních zakázek apod. Ti co skutečně tvrdě pracují nemají na podobné žvanění čas - ty vesměs ani neslyšíte plácat o tom, jak jsou vysoké daně a jak je nebudou platit ( respektive je"zoptimalizují"přes daňové ráje ).
10. 08. 2011 | 08:52

Občan napsal(a):

Pane Pehe,
ale kůrovec a bukvice, to jsou přece skvělá zástupná témata, nad nimiž se chudnoucí "lid" vyvášňuje a ZATÍM nedává průchod svým negativním emocím na ulicích. V Británii už číše přetekla - dnes k tomu má pan Keller skvělý komentář v Právu; nádherně vystihl podstatu problému.
U nás jí k přetečení chybí jen setina milimetru a hladina zatím drží jen díky viskozitě povrchu. Ale po odborových organizacích už běhá dotazník ke generální stávce. Zástupná témata již přestávají zabírat, protože průser je příliš velký a příliš mnoho lidí už se ocitlo pod hranicí chudoby.

U nás "jen" 20%, na západě 40-90% mladých lidí, absolventů škol, nemá práci a vůbec žádnou perspektivu. A vlády, místo aby jim uvolnily místa umožněním odchodu do penze unaveným a nezaměstnatelným lidem ve věku 55+, si vymýšlejí sadistické nesmysly s povinností pracovat do 65-70ti let. Svět se v gluteus obrací, kapitalistický systém se zcela zhroutil a lidé zatím nevědí, kudy z toho ven. Tedy - oni spíš vědí, ale bojí se to říci nahlas, bojí se to realizovat, protože jim mediální a politický kůrovec mozkový vypláchl lebeň hrůzou z "bolševické diktatury".
10. 08. 2011 | 09:04

slunečnice napsal(a):

Napsal jste to velmi hezky, vtipně. Jste jeden z nejlepších glosátorů současného dění. Konzumní životní styl a společnost, kde vládnou peníze a kde se soupeří namísto spolupráce, zákonitě plodí nemocné jedince, jak na těle, tak na duchu, tady žádné pilulky a jiné drogy nepomůžou. Těch přivazovaných ke stromu bych se však zastala, protože to byl zřejmě jejich poslední způsob, jak Šumavu bránit, akce prostě vyvolává reakci. Na druhou stranu je potřeba problémy řešit s chladnou hlavou, ale to už dnes málokdo umí. V této šílené době, kdy se kdekdo snaží pro sebe urvat co nejvíc a všichni všem dluží a všichni se honí za výdělky a všichni mají strach, aby o něco nepřišli, je opravdu těžké zůstat vyrovnaným, zdravým a klidným jedincem. Slovy básníka, vymknuta z kloubů doba šílí.
Taky si myslím, že jsme se ocitli v bodě zlomu a jak se vše bude vyvíjet, bude záležet na postojích každého jednotlivce ve společnosti. Všichni neseme odpovědnost, nemůžeme se schovávat za naše politické vůdce. Jak píšete, jedni kácí, druzí se přivazují ke stromům, ale většina je schovaná za bukem, anebo se v křoví vesele baví, protože dřeva prý je zatím dost, a když ne, tak se bude sázet. Do toho přijde zdrogovaný mladík, kterému kdosi nakukal, že jediným východiskem je toho vámi uvedeného kůrovce mozkového totálně zničit. Tak škrtne sirkou a požár se šíří...
10. 08. 2011 | 09:05

Krčín napsal(a):

Neodvádějte zase pozornost jinam.
Zato, že hoří Londýn, stejně jako hočela Paříž mohou lidé jako vy, Hořejší, Havel a jejich poskoci jako Stejskal.
Vyznavači multi-kulti, imigrace bez hranic tolerance ke všemu i k rabování a zločinnosti.
Sklízíte jen to, co jste zaseli.
10. 08. 2011 | 09:07

Martin napsal(a):

Pehe již jest ve světě dospělých zbytečným, měl by jako chlap skončit a jít do domova důchodců sekat a hrabat trávu.
10. 08. 2011 | 09:10

tata napsal(a):

VELICE vystižní članek,přesto se najdou hlupaci co vtom vidí svou pravdi at zte nebo one pravdy,protože kdyby četly je to nestrane posouzení skutečnosti,kde je vina na obou,kde nazorně i čast diskuze jasně ukazuje očem autor piše,ano dnes se da obhajit skorem každa blbost at ste nebo one strany když se to podloží čisly co nam vyhovují,ano trefně je to na tom kurovci.

Přesně je to otom,každy ma svuj dil pravdy,bohužel každy chce jen tu svou pravdu.
10. 08. 2011 | 09:10

Ives napsal(a):

Milá veverko, co to třeba zkusit z druhé strany? Hnutí Duha díky své činnosti rozšiřuje plochy kůrovcových lesů v druhých zonách, kde se může kácet. Je zřejmé, že jediný užitek z toho mají těžební firmy a na příspěvcích od nich přes třetí osoby právě Duha profituje. Jako důkaz může posloužit rekordní těžba za ekologa Krejčího (700 000 m3). Nakonec případy, kdy ekologové vydírali investory hrozbou prodlužování stavebních řízení jsou známé. Je to pravda nebo ne? Zkuste mi to vyvrátit.
10. 08. 2011 | 09:11

Az napsal(a):

Svět je v naprostém pořádku a podobné výkřiky o tom, jak se řítíme do záhuby nebo jak stojíme na rozcestí, apod. se ozývají už tisíce let ... a karavana jede dál.
10. 08. 2011 | 09:14

Marcus Agrippa napsal(a):

Něco z hot news:
loterijní firma Sazka už několik let před krachem přesouvala dluhy, jež nedokázala splácet, na vlastní akcionáře – sportovní svazy.

Vylepšovala si tak účetnictví a udržovala si díky tomu image úspěšné firmy před věřiteli, ratingovými agenturami a obchodními partnery.

O transakcích, jež vylepšovaly její bilanci a zatížily více než miliardovým dluhem neziskové občanské sdružení Zelený ostrov (to patří devíti sportovním organizacím – akcionářům Sazky), věděla zřejmě jen hrstka zasvěcených.
10. 08. 2011 | 09:16

Občan napsal(a):

To Ives:

No, já to naznačoval, Vy jste to vypálil na plnou klávesnici :o)
Ale mám stejné podezření jako Vy.
10. 08. 2011 | 09:16

Puck napsal(a):

Můžeme vymezit dvě krajní polohy :
1. Individuální profit má přednost.
2. Společný osud lidstva má přednost.

To, co žijeme, je někde mezi tím. Jinak ten lidský svět uspořádat nelze a obě krajní pohohy vedou ke krachu. Údělem člověka je hledání té správné míry osobního profitu a zájmu celku.

Myšlenka, že osobní profit automaticky znamená také profit celku je neobhajitelná. Prostou úvahou se dopracujeme k tomu, že osobní profit jednoho, nebo jedněch, brzy narazí na osobní profit druhých. Vzniklý konflikt se pak řeší podle toho, jak je velký. Malý soudy, arbitrážemi,..., velký válkami.

Myšlenku nadřazenosti zájmu celku jsme si vyzkoušeli, byť jen ¨částečně , na vlastní kůži.

Zájmem lidstva by mělo být, nepřipustit příliš velký příklon k ani jednomu extrému. Spolu s panem Pehe si nedělám moc velké iluze o tom, že se člověku podaří správnou balanci najít.
10. 08. 2011 | 09:16

Az napsal(a):

Ives: A co se na to podívat z třetí strany. V Polsku v prvních zónách nezasahují, přes kopec na Slovenksu ano - a důsledek? Mírně zvýšený kůrovec v nekalamitním období v Polsku a o 20% horší kůrovcové kalamity na Slovensku.
Ale tohle jsou tvrdá fakta, to nikoho nezajímá - mnohem lepší je mít "názor".
10. 08. 2011 | 09:17

Jana Pechová napsal(a):

Člověka nedělá člověkem pouhá schopnost myslet, významnější je schopnost (tedy hlavně vůle) se domluvit. To ovšem jde pouze tehdy, když cílem je všeobecný prospěch - nikoli ten osobní.
10. 08. 2011 | 09:17

Platan napsal(a):

Otázkář napsal(a):
Ládiku na tobě se ten kůrovec mozkový dobře vyřádil :)

Ládik už je fakt na porážku... :-)
10. 08. 2011 | 09:18

Petr napsal(a):

Problém dneška. Obrovská nenasytná byrokratická hydra, vše řídící, mnohonásobně větší než měly totalitní režimy, co chtěly mít vše pod kontrolou. A z touto hydrou v Evropě nikdo nehne, dokonce se jí vlády v ČR vysloveně bojí.
10. 08. 2011 | 09:24

žena napsal(a):

Politici zadlužili státy. Banky státům půjčily. Kdyby banky si nechaly splatit jen vypůjčenou částku bez úroků, neměly by sice z toho žádný zisk, ale státy by se neocitly v takové finanční krizi.
Nebo je to jinak?
10. 08. 2011 | 09:24

Ives napsal(a):

Milý AZ, co třeba se podívat, jak je to s druhovým složením lesa v Polsku? Nemají v Tatrách problém s kůrovcem po kalamitě, kdy došlo k podobnému trojčení jako u nás, tj nezasahovat, polomy netěžit? Víte, srovnávat lesy na dvou straných jednoho kopce je velmi ošidné. Zrovna tak jako v Bavořích je to jiné než na Šumavě (návětrná, závětrná strana, převládající směr větrů, rozdíly v množství srážek,rozdíly v teplotách). Věřte, není to jednoduché.
10. 08. 2011 | 09:25

Paterik napsal(a):

Občan:

Já bych vůbec neřekl, že se kapitalismus zhroutil. Spíš si myslím, že evropský kapitalisticko-socialistický hybrid s časem ztratil schopnost konkurovat dravému asijskému kapitalismu.
10. 08. 2011 | 09:29

Az napsal(a):

Ives: Já si to nevymyslel, já citoval odborníky
http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/akademici-v-prvnich-zonach-sumavy-nekacet#

Ale to se u nás nenosí, největší expert na všechno je u nás vždy člověk, který o daném tématu vůbec nic neví.
10. 08. 2011 | 09:33

Saltzman napsal(a):

Pane Pehe neexistuje v čase zlom. Zlom si člověk označuje bodem, aby se v čase dokázal vůbec orientovat. Děje, čili čas, plynou trvale. Podobnost dějů se však cyklicky opakuje.

Stačí zabruslit do historie Říma a podobností s dneškem najdeme hodně. Nejen ale v tomhle historickém období, ale i ve tzv. středověku. I ten je ale zpochybnitelný, jak nám to vtipně vysvětlil Werich. Střed věku je neustále v pohybu a dnešek jednou také bude středověkem.

Co nás čeká? Zdání demokracie vystřídá zdání diktatury. Zdání jednoho dobra vystřídá zdání dobra jiného. Lidé budou chtít věřit, že je na obzoru lépe a až tam dojdou, zjistí, že minulé nebylo až tak špatné a to co mají, že není tak dobré, jak očekávali. Při tom se budou rodit noví a noví, co pominou zkušenosti těch před sebou a vyjdou vstříc novým nadějím v budoucnu. Vůdčí osobnosti je zklamou v jejich očekáváních, jako je zklamou ty další a další.

V budoucnu se bude nadále vraždit, lhát, krást, intrikovat, usilovat o moc. Budou nové typy kůrovce a boj s ním proti němu i za něj. Bude se stále jako dříve strašit koncem světa, nesmírným utrpením, zbídačením, smrtelnými epidemiemi a dalšími vírami v pád světa. Nikdo nenajde lék proti hrozícímu nejhoršímu a bude vždy dost těch, co nabídnou své převzetí moci, když mu budou ve většině věřit. Víru budou nabízet slaboduchým a spasení za ni.

Co je příroda bez člověka? Mohla by být člověku stále k prospěchu a kde jinde by člověk mohl existovat než v přírodě. Člověk by mohl hospodařit s přírodou a upravit ji pro svůj prospěch. Názory jak na to ale jsou a byly vždy rozdílné a též výsledky hospodaření. Mě se líbí má zahrada upravená mnou podle mých představ, ale je mnoho takových, kterým se takhle upravovaná nelíbí, by i tací, co tvrdí, že nemám vůbec jakkoliv do ni zasahovat, že jen tak že se příroda dá na mé zahradě udržet. Pak jsou i tací, kteří by nejraději vyrvali mé záhony a odnesli si je pro sebe, tvrdíce, že příroda je pro všechny a tím pádem jim patří i můj záhon.

Lidé jsou od věků stále stejní a nedá se s tím hnout. Proto budou i nečekané krize světa nadále, úpadky společenstev, rozkvět civilizací a jejich pády. Já bych poučen historií chtěl, aby se zločin proti společenské smlouvě trestal radikálně a to přímo zabitím člověka, co je tím vinen. Ech, co já bych chtěl, to množinu lidí naprosto, ale naprosto, opravdu, ale opravdu nezajímá! ;-))
10. 08. 2011 | 09:39

Ládik!!! napsal(a):

Platan -
co se ti nelíbí? Korektnost? Zdravé názory? Běž makat.
10. 08. 2011 | 09:39

Ives napsal(a):

Az, mám lesnické vzdělání. Proto se občas vyjádřím. Dovolte mi kacířskou myšlenku, ale z mé zkušenosti vím, že mnoho velmi odborných studií, vypocených v dlouhých hodinách u zeleného stolu se dost často míjí s realitou a v případě jejich uplatnění občas jaksi nedojde ke kýženému efektu. Laicky řečeno, teorie je šedá ale praxe je strom života zelený.
10. 08. 2011 | 09:40

Občan Josef K. napsal(a):

Fajn text, komentáře ho jen potvrzují. V této zemi si lidé rádi hrají i když jde o život, bohužel je to projev podprůměrného normalizačního intelektu.
10. 08. 2011 | 09:41

TomášL napsal(a):

Něco ke přečtení...

http://www.financninoviny.cz/financni-krize/zpravy/trhy-politikum-neveri/672991
10. 08. 2011 | 09:42

Az napsal(a):

Ives: Super, tak nabídni jinou studii, uveď argumenty, proč je tato studie chybná, apod. Nic z toho si neudělal!

A víš co, čert vem studie. Já si myslím, že národní parky by měli být založeny na bezzásahových oblastech - slovo bezzásahové = ŽÁDNÝ ZÁSAH. je to jediná cesta jak přírodu zachovat. A je úplně jedno, když se v oblasti na čas popadají všechny stromy, les se sám vzpamatuje nejlépe a dlouhodobě se změní tak aby byl co nejvíce životaschopný.

Odborník nejsem, ale mám dojem, že na zastavení kůrovce stačí 10 metrů bez stromů, které kůrovec prakticky není schopen překonat - taková opatření ať klidně jsou v místech, kde národní park sousedí s hospodářským lesem.
10. 08. 2011 | 09:54

TomášL napsal(a):

Saltzman

Tleskám! Pěkně napsáno!
10. 08. 2011 | 10:01

mascotte napsal(a):

Problémem není globální kapitalismus, ale úplně obyčejná lidská hloupost spojená s téměř absolutní finanční negramotností většiny euroatlantické populace. Díky těmto dvoum věcem lidi ztratili svou volnost a svobodu rozhodování a teď z nich jsou pouhé ovce s kterými si každy může orat a vláčet jak chce. Ztratili veškerou úctu k tradičním rodiným hodnotám. Všechno ostatní je důležitější. Kariera, peníze, majetky. A pokud možno teď hned. To že díky tomu jsou z nich otroci nevidí.
10. 08. 2011 | 10:03

Koplkop napsal(a):

Autor
"Trh má jenom jeden rozum, zvaný Sobectví, a ten mu velí stavět lyžařské areály, lanovky, turistické atrakce a vodní světy. Nedotknutelné stromy jsou mu na obtíž, zvlášť když se i ony dají pokácené dobře prodat. Kůrovec je dobrá záminka."
Člověk má jen jeden rozum a měl by ho umět používat a ne zamotávat vše dohromady. Proč všichni dávají dohromady lanovky a kůrovce?. Doprčic, to je snad tak snadno oddělitelné.
1) Povolme vykácet (šetrně) napadené a nemocné stromy, tím zachráníme ostatní a Šumavu budeme mít zelenou.
2) Uzákoňme stavebí uzávěru v celém Šumavském parku.
10. 08. 2011 | 10:03

Platan napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
Platan -
co se ti nelíbí? Korektnost? Zdravé názory? Běž makat.

Sorry, já právě při tom makám, takže jsem přehlédl tu mimořádnou korektnost...
10. 08. 2011 | 10:06

Ives napsal(a):

Az,proč studie když praxe je prověřená? Jinak by totiž po tolika letech lesního hospodaření na Šumavě nebyly ty "cenné ekosystémy, které je nutné zachovat"(p. Bláha, MF Dnes). To, jak dnes ty ekosystémy vypadají necháme stranou. Jiný než bezzásahový režim v prvních zonách nepřipadá v úvahu, tam už to jinak nejde. Jen tam ale zase nevyroste původní šumavský les (jedle s duby a buky, výše smrk)ale různověká smrková monokultura s vtroušenými břízami, jeřáby apod.Na závěr poznámka- na zastavení kůrovce nestačí ani 200 m, jak se na vlastní kůži přesvědčili v Bavorsku a Rakousku.Sám jsem rojení kůrovce viděl, můžu vás ujistit, že má pěkný akční radius.
10. 08. 2011 | 10:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pyšný a iracionální je především je tento blog. Pan Pehe vytvořil rekord svého blábolismu.
10. 08. 2011 | 10:08

Marcus Agrippa napsal(a):

Saltzman:
podobnost s dnešní EU a koncem západní částí římského státu tu sice je, ale existuje dost podstatný rozdíl - Řím byl nejen sociálně rozvrácený zevnitř, ale navíc byl enormně ohrožený téměř ze všech stran. EU má ale jednu podstatnou výhodu - od afrických pologramotných nešťastníků skutečně žádné nebezpečí nehrozí ( rozdíl mezi římskými legiemi a barbary zase tak fatální nebyl - znali už jejich taktiku a měli často i lepší výzbroj ), navíc je tady něco co předchozí civilizace nikdy neměly - internet, mobily, blesková mobilita a superrychlé informace. Lidem jako je Benda tohle z pochopitelných důvodů vadí, ale přísun informací by už dnes nebyl tak jednoduchý přerušit - to už není jako zničit knihovny.
10. 08. 2011 | 10:15

Buvol napsal(a):

Velmi dobrý článek! Jak z té situace ven je ovšem velmi těžké odhadovat! Kdyby aspoň bylo možné zajistit striktní dodržování zákonů a neúplatnou justici! Kdyby politici a manažěři nesli za svá rozhodnutí trestnou a hmotnou zodpovědnost .. apod.
Co ovšem dělat v takových případech, jako byl před pár léty prodej českého zlatého pokladu za německé dluhopisy nebo jak se te toaletní papír jmenoval panem Tošovským co by guvernérem ČNB ..
10. 08. 2011 | 10:18

Občan Josef K. napsal(a):

Sleduji pozorně specificky internetové diskuse a všiml jsem si některých rysů tzv. "domácí pravice". Předně se lidé, kteří se hlásí k pravicovým názorům, stále více uchylují k jakési "ideální pravicovosti". Politické systémy v západních zemích, kde vládne či vládla pravice jsou pro ně již nepravicové. Ideální pravice je jakýsi vzor, který se opírá o údajné tradice. Tradici, tedy něco, co vládlo a přetrvává po dlouhý časový úsek několika generací, nejsou ale schopni doložit. Pravicovost pro část z nich představuje maximálně Reagan a M. Thatcherová. Tedy forma vlády, se kterou sdílel brežněvovský systém mnoho obecných rysů: krajní individualismus, osobní prospěch, nárůst kriminality, rezignaci na komplexní společnost. Tyto rysy představovaly hlavní síly vnitřního rozkladu SSSR. Ne nadarmo jsou dnes představitelé této jediné pravice právě lidé, kteří byli aktivní součástí normalizačního režimu, Hájek, Klaus snad jen z těch nejznámějších. Pravicoví lidé v diskusích smazávají rozmanitost postojů, liberální postoje jsou dnes pro ně "levicové". Komentátoři typu Kuras, Tomský, Bartoš, Joch, Bednář atp. a aktivisté typu Bátora, Hájek kteří jsou veřejnými představiteli a jakousi "inteletkuální" elitou české pravicovosti, urputně vytvářejí zdání pohádkového světa poměrně nehoráznými a neověřitelnými tvrzeními. Zdá se, že i hoilandská společnost není správně pravicová, neboť nese prvky sociální odpovědnosti jedince před společností, kupúodivu již od 12. století....Relativizace vlastních postojů, to jest skutečnost , že nemají historickou oporu a jsou jen tvrzeními, která v maximální míře manipulují skutečností, rozšiřuje české pravici pole aktivit, a tak je vlastně možné tvrzení jakékoliv. V posledních dnech se nám tu šíří v souvislosti s bouřemi v UK antimulti, za vše mohou přistěhovalci. Nic na tom nemění, že skutečnost je jiná. Je to jen jiná forma české pravicové touhy po světě jednoho jazyka a pravých českýcvh vuřtů, která zde převládá již od roku 45.
Moderní tuzemská pravicovost vyznává individuálismus, ale je více paradoxně kolektivistická než liberálové a levicově orientovaní spoluobčané. To bezesporu souvisí se vzdělaností těchto skupin. Mohou se totiž opřít jen a jen o vzájemně podpůrná tvrzení. Liberál či levicově zaměřený člověk většinou vzdělanost a informovanost klade na přední místo a žije v pluralitě názorů, jak ji intelekt logicky přináší.
Česká pravicovost je socilání fenomen, lidé nevzdělaní či s omezenými intelektuálními schopnostmi, rádi tvoří jediné pravdy , resp. v tomto případě "ducha jediných pravd". Tento rys jen potvrzuje mé podezření, že se jedná o další stádium normalizační totality v této zemi. Vzpoura nevzdělanosti a lůzy. To je jediná tradice, kterou lze v těchto postojích nalézt.
10. 08. 2011 | 10:22

hawk napsal(a):

Pan Pehe stále hledá nepřítele, jako komunistovi mu chybí třídní. Pak by to, podle něho, asi bylo už s námi dobré.

Nechápu, jak může tolik plodit takové pitomosti a důvěrně se označovat za politologa. Podle něj je všechno špatně, jediný Pehe by zařídil ráj, když ne na zemi, tak v ČR jistě. Pár příkladných justičních vražd by to jistě spravilo a aby jich nebylo moc, komunistické lágry by napravilo jistě mnoho kůrovcem postižených mozků.

Ale líbí se mi, jak obešel název třídního nepřítele kůrovcem, protože jinak už by porušil od Ústavy všechno.
10. 08. 2011 | 10:25

houmelesák napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
však váš příspěvek taky zrovna neoplývá skromností... Váš výrok je postavený jako axióm, resp jako jakási politická odrůda axiómu. Myslíte, že byste svedl dokázat to, co není třeba dokazovat?
10. 08. 2011 | 10:25

jozka napsal(a):

Treba to neni jen kurovec mozkovy, treba to nekomu vyhovuje...
10. 08. 2011 | 10:34

zemedelec napsal(a):

Pane Pehe.
Oceňuji.
Tento Váš článek je přece o lidském mozku.I když jste toho červíčka pojmenoval kůrovcem.Jak se občas ptáme co ti to vrtá v hlavě,ať je to pocit nejistoty,strata zaměstnání,strata soudnosti ,strata naděje v mozky,kterým jsme dali důvěru v řízení státu.
10. 08. 2011 | 10:44

DDD napsal(a):

No to snad ani nepsal Pehe. Ano ano, pane Pehe, kůrovec mozkový opravdu řádí, vylíhl se ovšem v podobě marxismu. Nejdříve na něj dojel komunistický blok SSSR, který z něj udělal státní ideologii. Demontoval tradiční společnost nevídaným způsobem a přirozené motivátory zakotvené v biologii chtěl nahradit "uvědoměním".
Dnes na stejnou nákazu dojede i tzv. "Západ". Ze zcela jiných pozic začal budovat socialismus (ač tomu tak neříkal a neříká), vytvořil postupně společnost s nárokovým konzumem. V obyvatelstvu byl vyvolán pevně zakotvený dojem, že jejich konzumní společnost pohání nikoliv jejich práce, ale nárok uplatněný vůči státu. Aby bylo těmto nárokům možné dostát,z poměrně dravého kapitalismu schopného autoregulace (dnes vidíme v PRC) postupně regulacemi a globalizací vznikl pseudokapitalismus monopolů a oligopolů. Ty jsou tak neflexibilní a neefektivní, že dnes vidíme neschopnost vyrovnat se s krizí. Kůrovec mokový požírá motivaci a odpovědnost jedinců, která je pak neuměle nahrazena sociálním inženýrstvím jakýchsi samozvaných elit, zatím co chování populace je regulováno na maximální míru. Největším zastáncem sociálního inženýrství je ovše levice, ke které se Pehe hlásí, takže s tím těžko bude souhlasit.
10. 08. 2011 | 10:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

houmelesák:
Ano, svůj příspěvek jsem záměrně koncipoval v duchu autora blogu, tedy neskromně, ale v daleko menší míře.
Jak reagovat hned na úvodní větu "Celý západní svět je nakažen parazitem iracionality, extrémní polarizace a vzájemné nedůvěry" plnou všeobecných floskulí a klišé, kterými ostatně je prošpikovaný celý článek? Lze se snad seriózně zabývat havlovskými nesmysly o ´pyšném lidském rozumu´, o ´civilizačním "kůrovci" útočícím na pomyslný neokortex národů´ nemluvě?
Trvám na tom, že jsou to bláboly. Bláboly z neschopnosti konkrétizovat problémy a pokusit se o jejich analýzu.
10. 08. 2011 | 10:45

Občan Josef K. napsal(a):

Česká pravice těchto dnů má stejně benevoletní přístup i k mravním hodnotám. Bohužel, krádeže propisovacích tužek, soukromé výdělečné či propagační podniky hlavy státu, které jsou v západní společnosti zcela za hranicí přijatelnosti, zneužívání poslaneckých náhrad (viz. odsouzení poslanci v UK za částky relativně malé), stejně jako zneužití státního úředníka pro servis hlavě státu (viz. dopis velvyslance v Austrálii) jsou vlastně ospravedlňovány tou pohádkovou konzervativností a pravicovostí. Zdání národní suverenity, která tak úporně bojuje s největším nepřítelem v podobě "EU", není narušeno ani zjevně vazalskými kroky prezidenta ve vztahu k uvěznění Timošenkové, pokud vím jeho korespondence navazuje na prohlášení ruského MID poměrně zjevným způsobem (ale mohu se mýlit). Obecná příchylnost prezidenta a velké skupiny politiků i podnikatelů k putinovskému režimu je prokazatelná. Český dům v Moskvě se svou normalizační atmosférou, obrazy Karla Gotta na stěnách (většina postav na nich má jakési anatomické zvláštnosti, které nemohou souviset ano s estetikou), interiery vil na Orlíku, se hemží podnikateli, kteří zbožně obdivují patriarchálně autoritativní režim, který v jejich očích představuje jejich budoucnost. České velvyslanectví je prolezlé strachem úředníků srovnatelným jen s dobou pevné ruky F.Šádka, pouze Vám naznačí, že do Čech si létá kdo chce a jak chce a s čím chce.
Rusko a USA (bez Obamy), ideální svět české pravice, který je dost daleko, aby nelezl do jejich obýváků a který ospravedlní jakékoliv jednání? Už i to je málo.
To co je zarážející je příklon průměru k tomuto způsobu jednání. Z tohoto pohledu se přizpůsobila i česká média. Problém, který se vždy řeší diskusí nabývá v jejich titulcích "fatalistické" síly. Buď a nebo. Pěsti pěst, idei idea! Bez rozdílu. Média aktivně, jako za normalizace, vytvářejí představu nových norem ve stylu Bátorů.
Takiže díky za články toho zbytku liberálů ve veřejném prostoru, možná příjde doba, kdy se opět uchýlíme k bytovému spolčování, pokud se nebudeme spolčnovat pouze v poracoivních táborech. Česká pravice je předstvitelem evropského polpotismu.
10. 08. 2011 | 10:50

Toman napsal(a):

Ad "Vědou se prý stala i ekonomie, jakkoliv téměř žádný ekonom nedokázal předpovědět krach z roku 2008, a i od té doby, bez jakékoliv známky pokory, se nám nabízí řada „jedině pravdivých“ (neboť prý vědeckých) ekonomických teorií, které do úmoru omílají v médiích jejich zastánci."
Cim mene toho o dane veci vime, tim hrubsi soudy obvykle delame. Ekonomie je normalni spolecenskou vedou se vsemi svymi omezenimi. Zadna jedina pravdiva ekonomicka teorie neexistuje prave proto, ze to je teorie (tj vychazi z urcitych predpokladu, ktere se mohou menit). Alespon jsem si toho za 12 let studia, prace v akademii i v soukromem sektoru nevsimnul. Schopnost predpovedet budouci udalosti neni meritkem vedy a nevedy, alespon v to pevne doufam. Ackoli bychom pak mohli vyradit i medicinu a dalsi (lekar vam nejspis nerekne presne, jestli a kdy dostanete rakovinu, ani ji nemusi umet lecit), neznamena to, ze se o lepsi pochopeni a autorem vyse zminene predikce neprestanem snazit. Preji tedy autorovi hezky den a trochu mene zkratek..
10. 08. 2011 | 10:50

Koplkop napsal(a):

Občan Josef K.
"Česká pravicovost je socilání fenomen, lidé nevzdělaní či s omezenými intelektuálními schopnostmi, rádi tvoří jediné pravdy , resp. v tomto případě "ducha jediných pravd". Tento rys jen potvrzuje mé podezření, že se jedná o další stádium normalizační totality v této zemi. Vzpoura nevzdělanosti a lůzy. To je jediná tradice, kterou lze v těchto postojích nalézt. "
Ano to potvrzuje i to, proč všechny podle Vás "levicové" strany oslovují jen ty vzdělané, s vysokými intelektuálními schopnostmi, kteří jsou rádi, že jim někdo slíbí vyšší dávky a sociální jistoty. Protože ti nejchytřejší a nejiteligentnější lidé potřebují aby jim vše řídil a spravoval stát a chytrý politik z levicové strany, nebo jím dosazený inteligentní státní úředník. Aby jim nejdříve vše sebral a pak z toho mála co zbyde, to spravedlivě rozdělil. Oni ti nejvzdělanější totiž ve své vzdělanosti nějak zapoměli na to, jak by se měli sami uživit.
Vůbec mně udivuje Občane, jak chytře jste to pojal a jak inteligentně jste schopen popsat ty pravičáky. Jen tak dál. Je třeba ukázat na tu lůzu pravičáckou.
Přeji hezký den.
10. 08. 2011 | 10:50

Rumcajs napsal(a):

Není pravda, že ekonomové nepředpověděli krizi.
Spousta z nich poukazovala a poukazuje na rozhazovačnou politiku státu a snahu nasadit svobodnému trhu uzdu.
Jenomže politici v honbě za korytem a šáblí politologové jako je Pehe si melou svou. Dluhy nevadí, škrty podvazují koupěschopnost...demontáž sociálního státu....
To kůli lidem jako jste vy Pehe se pomalu hroutí západní svět. Prožrali jste socialismus a zdrhli. Zavedli jste socialismus po celém západním světě a znovu prožrali. Brusel je nová Moskva. Svobodný trh dávno umřel. Zabilo ho velké přerozdělování,velké daně,dotace a tzv. sociální politika.
Nedávno jsem šel kolem tenisového hřiště, kde je hrdá pamětní deska, že tuto akci financovala Unie a to částkou asi 13 mil. korun. Přitom zevrubný odhad skutečných nákladů vidím tak na 3- 5 mil. (Tato akce čítá jeden tenisový kurt s běžeckou dráhou a chodníčkem + plot)
Kam budete zdrhat dnes, Pehe ? Kde to zase hodláte prožrat ?
10. 08. 2011 | 10:55

Občan Josef K. napsal(a):

Sociální inženýrství české pravice. Při elemtnární znalosti vývoje lidské společnosti víme, že jedinec a společnost jsou vzájemně odkázáni na sebe. "Lovec mamutů" by zemřel hlady, pokud by nebyl donucen spolupracovat. Česká pravice, viz. příspěvky výše, tuto tradici vydává za netradici, výplod chorého mozku liberála či levicově orientovaného blouznivce.
Svět je však složitější, než by si zdejěí pravicoví komentátoři přáli. A v tomto světě se může orientovat pouze silná a ucelená osobnost, pokud se nemá změnit v prostoduché citoslovečné vyjádření.
10. 08. 2011 | 10:58

Občan Josef K. napsal(a):

Rumcajsi, díky, potvrdil jste oprávněnost mých úvah.
10. 08. 2011 | 11:00

zdenekb napsal(a):

Občan Josef K.:
Je to zajímavý rys, to hledání "opravdu pravé pravice". Dokonce i současná neschopná vláda je pro jistotu cejchována jako příliš (nebo úplně) levicová. Kdysi na toto téma proběhla zajímavá diskuse u Fausta. Za pravicový ideál tam byly označeny Reagan a Thatcherová, pak období osídlování Ameriky a některá období antiky. Kde funguje pravá pravice dnes je jaksi nejasné.
Připomíná mi to obhájce minulého režimu, kteří rádi tvrdí, že tu před r.89 nebyl komunismus, a že tedy neexistují ani chyby a zločiny komunismu.

K tomu popisu pravičáků... jako byste byl s přezdívkami hawk a Rumcajs domluven... ;o)
10. 08. 2011 | 11:02

jarpor napsal(a):

Tak tak...

ekonomie není věda, neb ekonomičtí vědátoři nedokázali předpovědět děje v roce 2008...
a všichni jsou skálopevně přesvědčeni o své pravdě...

Jen pan politilog Pehe je váhající, hledající v té změti těch "skálopevně přesvědčených" nějaký kompromis... vůbec není přesvědčen o tom, že nepřítelem je ten globální kapitál... navíc, neregulovaný...

Jak napsal Paterik, snad litovat ty vlády... které ten globální neregulovaný kapitál ovládá..., se kterými tak mává...

a politovat i pana Pehe, s jeho vizí regulovat, kontrolovat.... viz jeho skutečně politologické :

"V horším případě lidský rozum prostě narazil na své konečné meze, neboť ve své pýše vytvořil ve vědě, technice, společnosti i hospodářství příliš mnoho „proměnných“, které ve své úhrnné komplexitě přesahují jeho reálné schopnosti je kontrolovat."

A přitom těm vládám by stačilo jediné : nevydávat více než lze vybrat od poplatníků... pak by jim ten "globální kapitál" mohl být ukradený...

Kde by jen pak pan Pehe toho nepřítele hledal...

Hezký den
10. 08. 2011 | 11:02

Viola napsal(a):

Článek mi vyzněl tak, že kůrovec je ten špatný, vyhlodává smrky na Šumavě a nějaký pomyslný kůrovec - peníze nahlodává naše mozky.

Podle mě je kůrovec velmi dobrý hospodář, vycítí, co je zlé, co se začíná kazit, nebo je už zkažené, nebo se brzy kazit začne a to letí zlikvidovat. My ale nejsme smrky, my jsme velice různorodí, přepestří. Jakmile se někdo začne kazit penězma - kůrovcem peníze ho dostanou, jen málokterý z našich "smrků" odolá většímu a většímu náletu kůrovce - peněz a paradoxem je, že místo abychom se kůrovce peněz zbavovali pumpujeme je co to dá dál do těch smrků. Teď mě napadlo slovo smrkáč.
10. 08. 2011 | 11:05

Stařeček napsal(a):

Rumcajsi, velmi by mne zajímalo kolik levičáckých obyčejních zaměstnanců si na těch kurtech zahraje. Kurty dle mého nejsou sociální jistota. Tady to přerozdělení cca 13ti mil. Kč patrně nebylo nasměrováno pro podporu těch levičáckých socek, jak se tu na blozích mnozí vyjadřují.
10. 08. 2011 | 11:08

Rumcajs napsal(a):

Sociální politika umožnila vytvořit vykrmenou lůza, která si krátí své flákání rabováním. Když se ptali jedné vypatlané socky, proč plenila v londýnské čtvrti Groydon a útočila na lidi, tak prý proto že to byla legrace a proto, že je třeba boháčům ukázat.

Tohle je dnešní voličská základna levice. Paraziti,flákači a lůza. Mají z toho legraci. Ale možná je ta legrace přejde, až rupne v bedně dalším Breivikům.
10. 08. 2011 | 11:08

Marcus Agrippa napsal(a):

jarpor:
oni ty souvislosti budou přece jen trochu komplikovanější. Nevydávat víc než se vybere - to je sice hezké - tak nějak fungoval konzervativní český socialismus. Jenže pokud má fungovat soukromé podnikání a investice, tak musí taky fungovat půjčky, úvěry atd.
10. 08. 2011 | 11:08

Rumcajs napsal(a):

Občan Josef K:

Tvé úvahy nečtu. O co šlo ?
10. 08. 2011 | 11:10

Rumcajs napsal(a):

Stařeček:

Tyhle kurty jsou zadarmo. Jestli se ještě umíš rozběhnout, můžeš si tam klidně zahrát.
10. 08. 2011 | 11:11

zdenekb napsal(a):

jarpor, Paterik:

A kapitál dnešními národními srandavládami snad nemává?!? Co takhle otevřít oči?

Tu větu o "kontrole" si přečtěte ještě jednou. Opravdu vám snaha mít věci pod rozumovou kontrolou připadá tolik totalitní a nevhodná? Působí to tak.
10. 08. 2011 | 11:13

Stařeček napsal(a):

Rumcajsi, silně pochybuji, že tyto vypatlané socky, jak je popisuješ, kdy šly k volbám.
10. 08. 2011 | 11:13

tata napsal(a):

pane Občan Josef K.

ano už sem to psal pod KURASEM,JE TO JEJICH nova mantra,ty stare sice použivaji stale jako že levice hleda třidního nepřitele........přitom je tomu naopak,promě není nepřitel podnikatel,naopak tech poctivych si nesmirně važim,pro mě je zlo každy darebak at ma jakykoliv dres.

Jenže se ted jasně ukazuje že to strašení jak to levice vedla špatně a pravice jak to povede dobře čim dal vice nevychazí,přes veškere škrty nejde nic k lepšimu ale spiše k horšimu nebot se škrtama naopak proškrtali ještě k bolestivějším škrtum,navicu moci jsou par let a ještě budou a onose to velmi těžko svadí na levici když maj vlastně skorem vše možnost přehlasovat a ejhle.....kde udělali soudruzi chybu....no nova strategie najednou krajní pravice což se top 09 da nazvat děla levicovou politiku.....samozřejmě podle nich....přece nemužou přiznat že to co hlasej nejde nak aplikovat,takže zas udělame CATRFILDA......ČARY MARY FUK.....ŠPATNE JE TO NEBOT JE TO LEVICOVY paskvil...a čim dal vic to pravicovych diskuteru hlasa......ve sve podstatě zde mluví o naké ATLANTITĚ.
10. 08. 2011 | 11:16

Rumcajs napsal(a):

Stařeček:

A tys nevolil ?
10. 08. 2011 | 11:17

TomášL napsal(a):

Vědou se prý stala i ekonomie, jakkoliv téměř žádný ekonom nedokázal předpovědět krach z roku 2008, a i od té doby, bez jakékoliv známky pokory, se nám nabízí řada „jedině pravdivých“ (neboť prý vědeckých) ekonomických teorií, které do úmoru omílají v médiích jejich zastánci.

Kdyby pan Pehe někdy pracoval ve vědě, věděl by, že každý vědní obor má své limity a nepředvídatelnost. Musím se přiznat, že tento odstavec považují za ryze krystalickou ukázku levicově prázdného intelektuála Peheho... :-)))
10. 08. 2011 | 11:17

Stařeček napsal(a):

Rumcajsi, nepamatuji si, že bych vám kdy nabídnul tykání. Leda, že by jste byl podoben tomu STBákovi z Kolji. Jinak o mé běhání si starost nedělejte. Když neběhám, jezdím na kole a rád a dost často ještě tancuju. Pokud si chci zahrát tenis, máme tu několik kurtů zdarma a pár kurtů, docela levných.
10. 08. 2011 | 11:19

Stařeček napsal(a):

Rumcajsi, volil. Zatím volím Socany. Uvidím, jak dlouho. Výplody některých mne už také unavují.
10. 08. 2011 | 11:21

Carlos V. napsal(a):

Občan Josef K :
nemá smysl srovnávat pravicové myšlenky a praxi. Nejen u nás, ale ani v zahraničí.

Politici levicoví či pravicoví sami sebe nechápou jako správce majetku občanů, ale vzpupně se staví do rolí demiurgů, tvořitelů a určovatelů. Sami sebe povyšují do role, kterou jim občané (povětšinou) svěřit určitě nechtěli.

A tak nespravují, ale určují, co je podle nich správné a co špatné, co se dělat má či nemá. A zdaleka nejen v oblasti trestního práva, kde je takováto kodifikace žádoucí. Politici se snaží řídit každou drobnou oblast lidkého života. A tak se pásáme v autě, brzo budou povinné helmy na kole či lyžích a dočkáme se třeba i mnoha dalších zákazů a příkazů ... kterými se zpupní politici budou snažit vnutit nám svoji moc.

V prvé řadě je třeba odebrat politikům velkou část moci. Moc řídit životy, moc utrácet naše peníze na podporu (jejich) bližních.
10. 08. 2011 | 11:22

jarpor napsal(a):

Marcus Agrippa

Samozřejmě, že je to "trochu komplikovanější"....

Jedinec nebo rodina, která si vezme úvěr a jeho splacení zařídí dalším úvěrem... a dalším... nazveme minimálně nezodpovědnými hlupáky...
vládám to u některých, kteří toho hlupáka neomlouvají, kupodivu, "prochází"...

zdenekb

Jistě, dnes již mnohými... Není však dobré zaměňovat příčinu za následek... a příčina je v nezodpovědném hospodaření s vybranými prostředky, příčina je ve filosofii, kdy prý státy "dluhy neplatí".

K té kontrole - kde není potřeba zasahovat, nemusí pak být tyto zásahy kontrolovány... asi tak.

Hezký den
10. 08. 2011 | 11:29

Carlos V. napsal(a):

Občan Josef K.

Ještě k indicidualismu. Nechci reozebírat, zda je to opravdui věepravicový koncept - domnívám se, že u klerikální a národovecké části pravice tomu tak není.

Individualismus přece neznamená nespolupráci a nepodporu ostatním. Individualismus znamená pouze nevynucování nedobrovolného a neefektivního kolektivismu.

Kolektivismus totiž ve své podstatě velmi často bere práva jednotlivcům a dává je souhrnu lidí, kolektivu, kteří na něj nemají nárok. Většina pak rozhoduje nikoli o věcech společných - ale o osudu, životech, majetku a svobodě menšiny.
10. 08. 2011 | 11:30

hawk napsal(a):

jarpor

ahoj, tebe tu snad vidím po roce nebo se míjíme v jiných tématech.

Hezký den
10. 08. 2011 | 11:32

tata napsal(a):

PANE Carlos

TO CO JSTE NAPSAL je jen čast pravdy,je švanda že přece idea levicovosti je taky jina než ji třeba dělal STALIN,Gotvald,PŘESTO jako levicovy volič musim stouto skrvnou počitat,nebo mam řikat to nebyly levičaci ale DIKTATOŘI.....NIKOLIV PANE oni byly levicovy diktatoři.

To je problem pravice že děla takovou politiku,to ma smysl srovnavat vždit vy PRAVIČACI stim srovnavanim LEVICOVOSTI třeba STALINSKÉ MATE PLNÁ USTA,A NAJEDNO HLEDATE nakou virtualní pravici?
10. 08. 2011 | 11:33

Občan Josef K. napsal(a):

Rucajs. Ty to , hochu, nečteš ani po sobě. "Vo to šlo". Zato diskutuješ jak běžícím pásu, takový laciný zboží.
10. 08. 2011 | 11:33

Paterik napsal(a):

zdenekb:

Co navrhujete? Zakázat firmám přesouvat výrobu do Číny? Jak to udělat? Uvalíme embargo na čínské zboží? Zakážeme politikům brát úplatky?

Kdo bude vykonávat racionální kontrolu? Vlády v tom upřímně řečeno moc nevynikají. Kdyby vlády jednaly racionálně, tak nikdy nemůžou půjčit peníze Řecku nebo hystericky zavírat jaderné elektrárny.
10. 08. 2011 | 11:33

hawk napsal(a):

jarpor

jinak jen souhlas, dobrá a pravdivá argumentace.
10. 08. 2011 | 11:34

Platan napsal(a):

Občan Josef K.:

Tak, tak... Rumcajse je za groš pytel... :-)
10. 08. 2011 | 11:37

hawk napsal(a):

Další naprosto přesná myšlenka Paterik:

samozřejmě, když se v této republice zhorší podnikatelské prostředí, zvýší se daně a odvody do zdravotního a sociálního (ony jsou to taky daně, jen se tomu říká jinak), nezbyde průměrně chytrému podnikateli, než zaměstnávat lidi jiné republiky v jiné republice, kde je prostředí příznivější. Naprosto logická úvaha, jen se divím, že to tu levicověji myslícím lidem nedojde.

A pak je třeba říct "B": zde se zmenší pracovní prostředí jako takové, ubudopu místa, neporostou platy, protože s tím jsou spojeny daně a odvody a td.

Kde potom chcete brát na nabubřelé sociální výhody? (Netýkají se jen nás, ale celé nezdravé Evropy)
10. 08. 2011 | 11:39

jarpor napsal(a):

hawk

Zdravím...

Jsem zde míň... jen někdy se přijdu podívat na stále stejné "pravdy"... Peheho a dalších...
A dík...

Hezký den
10. 08. 2011 | 11:40

žena napsal(a):

TomášL
V odkazu, který jste sem dal je mj. "nyní dorazil účet za posledních 30 let života nad poměry"
Bohužel není uvedeno, kdo žil nad poměry. Zadlužování státu je díky "práci" politiků. Stále se vedou debaty, že je to způsobeno sociální politikou. A co zbojení?

V současnosti je součástí Severoatlantické aliance 28 členských států. Celkové armádní výdaje všech členů NATO tvoří přes 70 % celosvětových armádních výdajů. (z Wikipedie)

Který z členských států NATO se za posledních 30 let bránil na svém území? Kdy naposledy nás naše armáda bránila?
10. 08. 2011 | 11:40

hawk napsal(a):

jarpor

Mno, já jsem tu také hodně míň, ale, jak říkáš, některé lži se pro některé lidi, velmi častým opakováním a naléváním z médií, stávají pravdou.

Tak si tak někdy říkám, kdy se najde další Gottwald a bude další osmačtyřicátý....no a jak dlouho to vydrží tentokrát. Smutné, co?
10. 08. 2011 | 11:45

Jan napsal(a):

Lidský rozum je nepochybně omezený, determinovaný.
Je do dokázáno vědecky, a dokazují to zdejší diskuse.
Pan autor je jeden z mála v té naší kotlince,který má rozhled a nadhled.
Bohužel je smutný pohled nejen na nás, jinde možná ještě smutnější - USA,Londýn,Řecko.....
Myslím, že autor trpí , jako já, z toho jaký lidi jsou.
Kradou, lžou, vraždí, sápou se po moci...
Člověk se s tím musí nějak vyrovnat, jiný už to nebude, a vždycky to tak bylo. A bylo i hůř.
Asi je naše lineární vnímání času méně pravdě odpovídající než tradiční cyklické. Civilizace prostě vznikají a zanikají,může nám to být líto ....
Evoluční biologie, tvrdá věda/skoro/, popisuje ESS - evolučně stabilní strategie, je to taková, která přetrvá, zvítězí uvnitř druhu. Může být ale pro druh jako takový zcela smrtící. Nevím,jestli to není náš případ.
10. 08. 2011 | 11:46

Carlos V. napsal(a):

žena : jen technická - Velká Británie se bránila útoku na Falklandy.

Ovšem - sama, bez NATO, jiné členské státy mezitím prodávaly zbraně Argentině.
10. 08. 2011 | 11:47

Paterik napsal(a):

žena:

Je třeba se podívat, kolik se vydává na armádu a kolik na sociální systém.

Ono s tou obranou to docela vystihl sir Humphrey: Británie nemá armádu proto, aby byla schopná se bránit, ale proto, aby Britové věřili, že je schopná se bránit. Takže asi tak.
10. 08. 2011 | 11:47

TomášL napsal(a):

žena

Všichni jsme žili "nad poměry" bez výjimky. Jediný rozdíl je, u koho v konečném důsledku skončily peníze. Takovému člověku se dnes říká boháč a jeho opak chuďas. A věřte, že to všichni zaplatíme (boháč i chuďas). :-)
10. 08. 2011 | 11:49

TomášL napsal(a):

žena

Válka je stará jako lidstvo samo. Válku bych z dešních problémů nevinil...
10. 08. 2011 | 11:51

Jan napsal(a):

jarpor
Když je Vám to tak jasné.
Uznáváte alespoň cyklický charakter kapitalizmu?
Krize jsou standartní trvalou součástí naší ekonomiky od provopočátku.
Byly dávno před existencí sociálního státu a byly horší.
Z čeho tedy usuzujete, že ta současná je zaviněná státy?
Máte nějaká tvrdá data, nebo je to dojem z Mladé Fronty?
Čím si vysvětlujete dluhy USA? Hypertrofickým státem???
A jak Vám do toho zapadne Somálsko? tam žádný stát není a prosperitu nevidět...
Uznáte, že nikdo na světě neví proč krize vznikají?
Pardon, Vy to víte, může za to Paroubek.
10. 08. 2011 | 11:55

zdenekb napsal(a):

Paterik:

Pro začátek bych navrhoval tuto skutečnost neironizovat cancy typu: "Až je mi těch vlád líto, jak jsou ve vleku všech těch nenažraných byznysmenů..."
10. 08. 2011 | 11:58

RUR napsal(a):

RUMCAJS JE ROBOT.
10. 08. 2011 | 12:05

nun napsal(a):

Měl byste rozumovat v Anglii. Sice jste necinkal, ale dojet s pravdoláskou do Londýna? Nebo jim ukázat naleštěné zadky, co?
10. 08. 2011 | 12:07

Carlos V. napsal(a):

tata : já teď o Stalinovi ani řádku nenapsal ...

Jinak jistě, v kontextu naší politické scény je naše "pravice" vskutuku pravicovější, než levice.

Je sice úplně stejně dirigistická, ale opravdu o kousíček méně socialistická. Ale opravdu jen o píďu.
10. 08. 2011 | 12:09

TomášL napsal(a):

žena

Koukám, že pokřikujete na NATO. Dám Vám příklad.

Kdybyste byla krásnou děvou a policie by neexistovala, nejspíše bych Vám ojel rozkrok klidně i proti Vaší vůli. Jenže existuje Policie a zákony, tedy jsi nechám zajít chuť a raději to udělám tak, abych s tím neměl opletačky.
K tomu slouží NATO...
10. 08. 2011 | 12:10

honolulu napsal(a):

Rumcajs ma pravdu !
Je chytrejsi nez vy vsichni dohromady. Je videt, ze rozumi cislum.
Take se pripravte na nasledujici ! Riot v UK zaplati pojistovny z 50 % - 60 %. A vam bude zvednuto premium po cele Evrope o
50 % - 60 %, BUDETE PLATIT "soudruzi". Je dobre, aby jste o tom vedeli, kdyz jste vitaly udalosti v UK v ramci boje proti "nenazranym".
Mravoucna moralni kazani z katolickych conventu pro slecinky, to je jedina strategie kterou mate pro ekonomii.

Agrippo, Vy nejste Agrippa, ale Spartakus, ktery pred bitvou zabil sveho kone zato, ze byl kopnut do hlavy.
Vy mate velmi dokopanou hlavu. Jinak by jste nepsal, co pisete o "nebohych" Africanech. Take pletete v historii Rima dohromady pomerance a redkvicky. Radej studujte kurovce na Sumave.
Budete mene desit okoli.

Zpusob vaseho mysleni vam definitivne vsem zarucuje spatnou budoucnost, coz prinasi me, hodne radosti...
"Soudruzi" mate to vyposerovano ! Neni vam pomoci.
10. 08. 2011 | 12:11

Marcus Agrippa napsal(a):

Jan:
přesně. V USA soc. systém téměř neexistuje a přesto má USA problémy ( ne neřešitelné ). Ale jinak má jarpor pravdu, že vytloukání dluhu dluhem není řešení ( především pro domácnosti ). U států je to trochu něco jiného - ty možnosti řešení dluhu SR existují, ale společnost jako celek se na ně musí realisticky podívat a přijmout je. A.jsou velké daňové úniky B.politici svou práci neumí a podléhají enormně korupci C.SR má podhodnocenou příjmovou stranu C.SR má přebujelou výdajovou stranu. Je třeba najít jen kompromis a celá společnost se musí podílet na řešení.
10. 08. 2011 | 12:15

žena napsal(a):

Paterik

Podle mě se by se daly finance dané na "obranu" využít líp.

Někdy mám pocit, že "Jistě, pane ministře" a "Jistě, pane premiére" zanechalo na našich politicích nesmazatelnou stopu, takže se "opičí".

Podle mě vedle toho, kolik se na sociální systém dává, je zásadní i skladba a výše daní. Např. v Německu to mají:
http://www.exportdosrn.cz/article/typy-dan%C3%AD-v-n%C4%9Bmecku?gclid=CNPS-Nq-xKoCFQYK3wodDE1I8Q
10. 08. 2011 | 12:16

Cestovatel napsal(a):

Občan:

A copak napsal Keller tak úzašného v tom (Rudém) Právu? Vsadím se že něco tak fantastického jako že za vše múže globální kapitalismus a ten výmysl "neoliberalismus". Přitom naprosto ignoruje fakt, že situace v Londýně je selháním multi-kuti který socdemáci jako Keller nebo Pehe tak brání. Také je fakt že většina těchto lidí jsou chudí a nezaměstnaní a rabují spíše pro závavu. Skvěle to vystiuje rozhovor z lidma kteří se rabobání účastnili a kte se ukazuje naprosto zvrácené myšlení těchto násilníků. Odpověď "Chtěli jsme ukazát policii, že můžeme dělat co chceme" ukazuje že to jsou především vamdalové, který ničí je pro zábavu. Odpověď na otázku proč utočili na místní lidi"Protože oni jsou bohatí a my jim ukážeme" ukazuje jejich závistivost a nízkou inteligenci. Kdo by se takové chásky zastával?
10. 08. 2011 | 12:17

jarpor napsal(a):

Jan

"Uznáváte alespoň cyklický charakter kapitalizmu?"
Ano.

"Byly dávno před existencí sociálního státu a byly horší."
Kde jsem hovořil o sociálním státu jako jediné příčině ?

"Z čeho tedy usuzujete, že ta současná je zaviněná státy?"
Právě z cyklického charakteru... Jakýkoliv zásah, regulace... se projevuje se zpožděním... dobrý úmysl se může ukázat být pro systém devastační... Zasahují vlády...

"Máte nějaká tvrdá data, nebo je to dojem z Mladé Fronty?"
Na všechno co napíšete potřebujete data ?
Mám čerpat dojmy, třeba z "blistů" abych uspokojil pravo-levost?

"Čím si vysvětlujete dluhy USA? Hypertrofickým státem???"
Vedle nesporných investic do budoucna - vesmír, věda...
světové "četnictví" je hodně drahé... a sklony jistých, že Amerika si může vše dovolit...
Jak je hypertrofovaná "státní agenda" v USA - nevím. Nežiji tam.
Nemám pocit, že lze dluhy USA mají jednu přičinu... Je to komplex...

"A jak Vám do toho zapadne Somálsko? tam žádný stát není a prosperitu nevidět.."
No, krok od pokrokových zemí k Somálsku v této debatě je úhybný manévr. V prvobytně pospolné společnosti státy nebyly, v tehdejší "prosperitě" by se Vám líbilo ? A jistě byla - "úměrná" té době... neb společnost se vyvíjela dále...

"Uznáte, že nikdo na světě neví proč krize vznikají?"
Uznám. Protože nemají jedinou jasnou příčinu. Až když ta jedna kapka přeteče...

"Vy to víte, může za to Paroubek."
To, že jste z "Státy dluhy neplatí." poznal Paroubka jste dokumentoval, že to řekl. Ani jsem to nemusel psát... Stejně jako jsem nikde jinde o Paroubkovi, za co může a nemůže, nepsal...
Vím, že nezodpovědná politika vlád ke krizím přispívá, nikoliv, že by vlády racionálními a úměrnými výdaji krizím se snažily předcházet.

Hezký den
10. 08. 2011 | 12:18

Paterik napsal(a):

zdenekb:

Tvrzení, že vlády jdou na ruku globálnímu kapitálu snad ani jinak než ironicky komentovat nejde. Proč mu jdou na ruku? Jak zařídit, aby mu nešly na ruku? Bez odpovědí na tyto otázky je celá diskuse o ničem.

žena:

Možná daly, možná by se vyhodily za něco jiného. Výše daní není vše, důležitý je taky výnos. Sice v Německu mají vyšší daně pro bohaté, ale je otázka, jestli to má pro rozpočet zásadní přínos. Některé daně mají v Německu i nižší než u nás.
10. 08. 2011 | 12:24

tata napsal(a):

CARLOS

PROBOHA A KDE TO TVRDIM,ONO to chce čist uvadim to jako přiklad kdybych chtěl ja řikat že STALIN NEBYL LEVIČAK...KAPIŠTO?

OPĚT STE TO OTOČIL,to je jasně že to je pravicova vlada,proto ste ji taky vy pravičaci volili,a taky hlasala čím zde operujete,a ted najednou je levicova???????TEN SOUČASNY PASKVIL PADA NA VRUB PRAVICE....to mužete okecavat jak chcete..myšleno pravičaci........to že tomu řikate že to je levicovy paskvil na tom nic nezmění..........tak proboha tak sestavte tu pravou pravicovou kde je?
10. 08. 2011 | 12:27

Rumcajs napsal(a):

žena:

Ta levounská ,logika je neuvěřitelná.

Tak nejdřív od levounů čtu to, že je krize z nadvýroby...že pár lidí je schopno díky technice zásobovat trh.
No a nyní zase čtu, že by vše vyřešilo, kdyby se dávalo méně na zbrojení.

No to mi mapa nebere. Tak jestli je krize z nadvýroby, tak zrušení či omezení vojenské výroby nic nevyřeší. Naopak, spíše přibude nezaměstnaných.

P.S.
Jestli to ale nebude spíše jinak, Jestli nám náhodou spíše nanabobtnala ta skupina, co jenom bere a nic nedává a kapacitně se to už nezvládá.
Třeba u nás musí produktivní jedinec uživit 700 tisíc státních zaměstnaců, 500 tisíc nemakačenků, 3 mil. důchodců kteří si nic nenašpórovaly jen se dokola drží průběžného systému..... atd.
10. 08. 2011 | 12:28

voroshilov napsal(a):

Cestovatel:
A muzes mi vysvetlit cim se lisi vytrzniky v Londyne od povstalcu v Libyji a Syrii?
Boj proti nelegitimni tyranii kralovny ktera uz pobila v rekordu sedeni na trunu vsichni diktatory!
Aha,uz vim,to jenom za podpory USA a NATO je mozne prohlasit bandity za bojovniky svobody a demokracii?Kdyz to nahodou se deje v mestech kde sidli Kameron a Sarkozy tak nikdo o pravech nevzpomina...
10. 08. 2011 | 12:30

Cestovatel napsal(a):

Marcus Agrippa:

Až na to že Řecko,Portugalsko nebo Španělsko mají větší sociální systém než USA a přitom mají větší problémy. Takže malým sociálním systémem to nebude. Podívejte se na zadlužení Francie, která ma soc. systém velký jako Skandinávské státy a přesto jejich zadlužení je kolem 80% HDP
10. 08. 2011 | 12:30

Milan K. napsal(a):

Pane Pehe, opravdu vám závidím, kolik máte času na cestování po světě a sdělování svých postřehů o náladách mimo naši zemi. Asi vám to psaní dost vynáší, musím se zamyslet, zda bych to také nezkusil.
10. 08. 2011 | 12:32

žena napsal(a):

TomášL

Podle mě je snadné vytvořit společného nepřítele a obranou před ním zdůvodnit vyzbrojování. Máte pocit, že ČR je krásnou děvou, která musí mít ochranku? Já si to nemyslím. Navíc máme Blanické rytíře, takže naše obrana by nás nic nestála.

Na informaci o NATO je zarážející výše vynakládaných prostředků (Celkové armádní výdaje všech členů NATO tvoří přes 70 % celosvětových armádních výdajů.)

Na pokraji chudoby žije údajně v ČR desetina obyvatel http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/202810.aspx

Takže i ti si žili podle Vás nad poměry. Tedy asi neměli jíst...
I Modrava chudne, Bakala zaplatil na daních...
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/198639.aspx
10. 08. 2011 | 12:34

Marcus Agrippa napsal(a):

Cestovatel:
z jiné diskuze o Anglii : tak co na to, rasisti? Asiati brání svou čtvrť, zatímco většina rabujících jsou běloši... Vzpomínáte na český film Proč?!
10. 08. 2011 | 12:35

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Oni se do té země vetřeli.
Měli teda zůstat doma, zrovna jako ty !
10. 08. 2011 | 12:37

Cestovatel napsal(a):

voroshilov:

Britská královna někoho tyranizuje? Nastuduj si jaké má královna pravomoce a nedělej ze sebe hlupáka. Dále si nastuduj jaký režim vládne v Libyi a Sýrii a jaký ve VB. Pak by to chtělo porovnat jaké možnosti mají lidé ve zmíněných volbách změnit vedení které rozhoduje o osudu země (Libye a Sýrie prezident, VB parlament) a kdy se naposledy v Libyi a Sýrii konaly svobodné a férové volby (napovím že to bylo před vice jak 40. lety) a kdy ve VB. Učit se, učit se voršilove.
10. 08. 2011 | 12:38

Rumcajs napsal(a):

žena:

Nad poměry si žije každý, kdo spotřebovává víc, než vytvoří.

To se týká většiny socek.
10. 08. 2011 | 12:41

voroshilov napsal(a):

Marcus Agrippa:
Ne,aby to videt pozitivne-policistum,hasicum,zachranarum se zaplati prescasy.velke zakazky dostanou sklari,stavebnictvi,opravari.zvedne se prodej aut(misto spalenych).mesto dostane vetsi rozpocet na opravy silnic nebo ceho...
Vsichni ve vyhode krom pojistoven a majitelu obchodu ktere sidili sve zakazniky predrazenymi smejdy.
10. 08. 2011 | 12:41

voroshilov napsal(a):

Rumcajs:
Oni se do te zeme vetreli?
Pripomen kdo kolonizoval Indii a pulku sveta...
10. 08. 2011 | 12:43

Cestovatel napsal(a):

Marcus Agrippa:

Bohužel jsem český fim Proč neviděl? A nevzpomínám si ani na diskuzi kde by zaznělo to co jste napsal.

Ale většina rabujících v dnešním Londýně jsou imigranti (Tottenham je čtvť převážně imigrantská) což nahrává odpůrcům multi-kulti.
10. 08. 2011 | 12:44

Marcus Agrippa napsal(a):

voroshilov:
mně jen zaráží, kde se ta agresivita u dnešních děcek bere. U nás i v Rusku mladí lidi z nudy fackují lidi na veřejnosti, učitelům háží koše na hlavu, o zničených vlacích a podchodech ani nemluvě. Jakmile se někde dá nová zastávka nebo značky, tak trvá max. měsíc než je to na třísky. Děcka se nudí a rodiče dělají kariéru a nemají na ně čas - zoufalost. Pak to dopadá jako v Anglii.
10. 08. 2011 | 12:45

TomášL napsal(a):

ženo

ČR nemusí být krásná, abych měl důvod plundrovat nejen v rozkroku českých žen, avšak i obohacovat se českým majetkem... :-)
10. 08. 2011 | 12:46

Marcus Agrippa napsal(a):

Cestovatel:
prosím vás - v Anglii jsou nejhorší rowdies na světě. Brusel - 39 mrtvých v roce 1985, Liverpool - 96 mrtvých v roce 1989.
10. 08. 2011 | 12:49

TomášL napsal(a):

Něco ke přečtení...

http://www.financninoviny.cz/financni-krize/zpravy/trhy-politikum-neveri/672991
10. 08. 2011 | 12:55

voroshilov napsal(a):

Cestovatel:
Britska kralovna vladne nejvetsimu spolecenstvi na svete a pritom ani prstem nehne aby se zlepsili zivotni podminky v byvalych koloniich,vsechno sve bohatstvi ziskavala anglie rabovanim a vysavanim.
10. 08. 2011 | 12:57

stále rebel napsal(a):

Žádní mladí nedokáží napáchat takové škody, jako darební politikové a ekonomické mafie podporované pravičáky.

Ještě si povšimněte jedné věci, když Breivik povraždil desítky lidí, tak pravičáci hlásali, že by se měli politikové a veřejnost zabývat tím, co chce Breivik, ale když se vzbouří tisíce mladých v Londýne, tak je naráz to nejlepší řešení použít proti nim násilí a o tom, proč se tak chovají, se s nimi o tom nebavit.
10. 08. 2011 | 13:00

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Co to meleš ? Víš kolik Rusáků emigrovalo a infiltrovalo se jinam ? A kolonizoval snad někdo Rusko ?

A taky děláte všude bordel!
10. 08. 2011 | 13:02

žena napsal(a):

Rumcajs
"Jestli to ale nebude spíše jinak, Jestli nám náhodou spíše nanabobtnala ta skupina, co jenom bere a nic nedává a kapacitně se to už nezvládá.
Třeba u nás musí produktivní jedinec uživit 700 tisíc státních zaměstnaců,.."

Vida, na tomto se asi shodneme. Různé "trafiky" jako je Senát, počty úředníků v různých státních organizacích, různé teoretizující neziskovky jako Gender Studies... je jistě nemalý odliv peněz ze státní kasy. Navíc nehospodárné nakládání se státními penězi (např. Promopro, různé odměny
http://zpravy.idnes.cz/john-dodrzel-zakon-odmeny-na-vnitru-jsou-pouze-nemoralni-pmf-/domaci.aspx?c=A110729_072729_domaci_mku

vytváření "teplých míst" - např. ombudsman ČD...)...

Paní Dvořáková tu dnes ve svém blogu uvedla:
A jak to souvisí s investičním prostředím? Pan Kalousek nemá pravdu, pokud v posledních dnech hodnotil prostředí České republiky jako vhodné pro investice, jako vlastně nudnou zemi. Česká republika bohužel není nudná, při hovoru se zástupci zahraničních obchodních komor působících v ČR často slyšíte, že Česká republika jen kvůli korupčnímu prostředí, neschopnosti vymáhat právo přichází o miliardy možných investic. A především přichází o investice těch firem, které právní stát považují za normální podnikatelské prostředí a které také upřednostňují vzdělanou pracovní sílu. Firmy, kterým korupční prostředí vyhovuje a které pro své „montovny“ stačí naprosto levná a nevzdělaná pracovní síla (k čemuž vede mezinárodně potvrzená klesající vzdělanostní úroveň a další oklešťování finančních prostředků pro školství), možná Českou republiku považují skutečně za nudnou a možná zde své „investiční aktivity“ ještě posílí.
10. 08. 2011 | 13:02

olga napsal(a):

Napsáno pěkně a výstižně. Za největší problém považuji: strach, nedůvěru, podezírání. Je to prostě tu, a nedá se to přehlédnout. V prvé řadě bychom měli odstranit příčiny toho strachu, nedůvěry a podezírání. Proč nám všichni lžou? Proč nás stále straší, proč vyhrožují? Všude samá lež. Cožpak ten co lže neví, že je tu ještě Někdo, kdo to všechno vidí? Tomu se budeme zodpovídat všichni.
Situaci nevidím vubec růžově. Ovšem stejně, jako je popisováno v Bibli odvrácení Božího trestu, když se lidé polepšili, vidím i tu záchranu. A sice pouze v obrácení se k Bohu. Bohu sloužit. Ne mamonu. To je jediná možná záchrana. Sloužit Bohu neznamená, že budu pokrytecky "pomáhat potřebným". To bude jinde. Protože je taky psáno: Kdo nepracuje, ať ani nejí. Tak hledejme a nalezneme. On nás sám povede.
10. 08. 2011 | 13:05

Rumcajs napsal(a):

Lidi by si od gaunerů ,feťáků a lůzi ,jako ti co řádí v Anglii měli nechat přestat sr... na hlavu a tvrdě zasáhnout.

Jenže tahle zdegenerovaná civilizace tam zase jen pošle více sociálních pracovníků.
10. 08. 2011 | 13:06

Tomas Grewick napsal(a):

Mám nabídku pro Cestovatele a Rumcajse. Potřebuju pár tvrdých hochů k volků.Pokud trochu rozumíte živočišné výrobě, zdá se že ano, pak Vás zaměstnám. Nadprůměrná mzda 4500,- (v přepočtu z libry) a sociální a zdravotní pojištění (vysvětlím při osobním setkání), možnost prémií až čtyřnásobek mzdy ročně, dovolená není, pracovní den 18 hodin, ubytování samostaný pokoj pro dva, sociální zařízení přes dvůr (jehoi úklid bude Vaší povinností, v případě nepořádku 300 liber pokuta), malebná skotská ves a vcelku fajn lidi. Dobrý vzduch. Jedná se ale o tradiční provoz: vidle, hrábě, lopaty a kolečka. Ten vedle řídí lidi s vyskoškolským vzděláním, většinou migranti. Šéf provozu je Somálec, fajn kluk.Ale potřebuju lidi, který vyznávaj antimulti, aby ho občas zkrotili, dělá se chytrej.
Mluvím česky.
10. 08. 2011 | 13:06

voroshilov napsal(a):

Rumcajs:
S tebou se nikdo nebavi.
Ve Vietnamu da se rict zvitezili My,a ted je to prosperujici stat s vyhlidkami.
Co jste po sobe zanechali v Iraku a Afghanistanu?
10. 08. 2011 | 13:09

Koplkop napsal(a):

Marcus Agrippa
"mně jen zaráží, kde se ta agresivita u dnešních děcek bere"
Naše společnost v touze po dokonalejším a lepším životě nás všech, hloupě svazuje společenské chování stále novými a novými zákony, nařízeními, pravidly.
Já jsem ve škole dostal facku, až jsem druhou chytl o zem, a v životě by mně nenapadlo to říci doma, protoža bych dostal od táty znova. A dnes? Dnes by se kolem toho rozvinula celostátní aféra, Nova, Prima, Blesk, aktuálně.cz , všude by se o tom psalo, diskutovalo, pranýřovalo to nestoudné chování učitele. Nikdy se nepíše a nepranýřuje to co předcházelo. Žáček je z obliga. A když není, tak je stejně jedno co udělal, ať udělal cokoliv. Dnes již nesmíme nazývat věci pravými jmény, abychom někoho neurazili (politická korektnost), dnes nesmí dát učitel žákovy záhlavec (trestní čin). A to je podle mne příčina, že mezi námi vyrůstají tací, co nepoznali normální výchovu a myslí si, že si mohou dovolit vše.
10. 08. 2011 | 13:09

Ládik!!! napsal(a):

Vorošilov -
co jste po sobě zanechali v Afgu? Babraka napospas a auru neporazitelnosti.
10. 08. 2011 | 13:14

voroshilov napsal(a):

Ladik:
Ne Babraka,a Nadzibullu jeste 3 roky,docela normalni asiatskou despocii zanechali a ne bandu talibu s korumpovanym narkobaronem od CIA jako hrackoveho prezidenta.
10. 08. 2011 | 13:22

Ládik!!! napsal(a):

Máš pravdu, nadžibulaha popravili talibani, babrak měl rakovinu v moskvě.
10. 08. 2011 | 13:23

Ládik!!! napsal(a):

to ten kůrovec...
10. 08. 2011 | 13:25

TomTomTom napsal(a):

Žoldák právě těch skupin, které celou krizi způsobily, tady dští oheň a síru. Zdánlivě se tváří objektivně, ale nedokáže to vydržet, takže se v závěru prozradí, když se postaví na stranu aktivistů bránících kácení. Je to signifikantní - jako téměř vždy píší média pravý opak pravdy. Může to být omylem? Těžko. Vždyť i ten nejhloupější novinář si musí být vědom toho, že pokácený a odkorněný strom, který se nechá ležet v lese, žádné závratné zisky dřevařům nepřinese. Naopak kůrovec, který z neošetřeného parku vylétne do okolních lesů, přináší dřevařům zisky závratné: v lese napadeném kůrovcem není třeba dodržovat těžební plán a může se - co to píšu - musí se - kácet o sto šest. A všechno dřevo se může pěkně prodat. Takže "aktivisté" ve skutečnosti pracují - když ne v žoldu - tak zcela jistě v zájmu dřevařských firem zcela jistě. A musí to být jasné i panu Pehemu.
Závěrem - tím, kdo rozdal veřejné peníze nadnárodním firmám formou různých "záchranných balíčků pro banky", šrotovného a podobných nesmyslů byli právě Peheho dlouhodobí oblíbenci - Američan Obama, kancléřka Merkelová, prezident Szarkozy a vůbec celá smetánka Evropské unie, jejíž rectus pan Pehe již léta zdařile vymetá. Nyní, když je jasné, že se projekt EU postupně potápí, zkouší pan Pehe - alespoň naoko - jako správná krysa - opustit Evropskou loď. Nevěřme mu jeho úskoky, protože stará pravda říká: kdo lhal, je lhář a lhářem zůstane.
10. 08. 2011 | 13:27

urválek napsal(a):

To Rumcajs.A nebo bagry!
10. 08. 2011 | 13:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý, nadávky a vulgarismy obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 08. 2011 | 13:37

Rumcajs napsal(a):

voroshilov:

Vietnam - prosperující země ?
No to tak může připadat Tobě. Lidem co jsou zvyklý žít ve zděných domech a jíst 3* denně už asi ne.

Tam kde jste zvítězili vy bolševici, tam je vidět opravdu rozdíl.
Západní a Východní Německo nebo Severní a Jižní Korea. To mluví za vše.
10. 08. 2011 | 13:37

Rumcajs napsal(a):

Tomas Grewick:

Budeš se divit, ale mám lepší nabídky.
Je mi líto že ty ne, ale měl by ses zamyslet, čím to je.
10. 08. 2011 | 13:38

Marcus Agrippa napsal(a):

A jsme u toho:
Už před jednáním vlády premiér Nečas odmítl nápad ministerstva financí, aby se snížily výdajové paušály, které uplatňují při výpočtu daní drobní podnikatelé a živnostníci, kteří fungují jako osoby samostatně výdělečně činné. "V programovém prohlášení vlády je jasně napsáno, že celková odvodová zátěž osob samostatně výdělečně činných se nezvýší," prohlásil Nečas.
Výdajové paušály se liší podle profese. Nejvíce si nyní mohou odečíst řemeslníci a zemědělci - 80 procent, následují ostatní živnostníci - 60 procent, a další povolání typu daňových poradců, auditorů či tlumočníků - 40 procent. Proti snížení paušálu protestovali představitelé některých podnikatelských sdružení.
A kdo to teda všechno zaplatí?!
10. 08. 2011 | 13:39

Kamil napsal(a):

KASPAREK

Váš netolerantní výlev je jen ukázkou toho, o čem pan Pehe píše, a ukazuje, proč budeme kolektivně za krátkou dobu v těch vámi zmíněných sra*kach až po uši, ať už se na svět dívame zleva nebo zprava. Jinak já jsem se p. Pehem párkrát potkal, a jednou mi vpyrávěl, že původně nechtěl studovat ani práva, ani filozofii, ani politologii, ale astrofyziku. Takze se tak nějak domnívám, že se základními, dokonce i složitějšími matematickými vzorci nebude nijak na štíru. Chápu ovšem, že některé lidi irituje, že pro nároky ekonomie tvářit se jako věda nemá p. Pehe po opakovaném selhání této "vědy" a jejích matematických vrorečcích příliš mnoho pochopení.
10. 08. 2011 | 13:40

TomášL napsal(a):

Kamil

Jedna věc je chtěl, druhá udělal...

A jen tak mimochodem. :-)

"Vědou se prý stala i ekonomie, jakkoliv téměř žádný ekonom nedokázal předpovědět krach z roku 2008, a i od té doby, bez jakékoliv známky pokory, se nám nabízí řada „jedině pravdivých“ (neboť prý vědeckých) ekonomických teorií, které do úmoru omílají v médiích jejich zastánci."

Kdyby pan Pehe někdy pracoval ve vědě, věděl by, že každý vědní obor má své limity a nepředvídatelnost. :-)))
10. 08. 2011 | 13:43

jarpor napsal(a):

Koplkop

k napsanému z 13:09

Přesné !
Navíc, tyto "návyky", že si žáček může dělat "co chce" si s sebou nese dál... zaměstnání nevyjímaje...

Hezký den
10. 08. 2011 | 13:46

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Neboj.
Ty neplatíš vůbec nic. Tobě, jak někdo nepřichystá všechno až pod nos a nezaplatí za tebe daně, tak jdeš radši na pracák.

P.S.

Navíc nechápu, co za ně chceš platit ? Důchod i nemocenskou mají podle toho, kolik si zaplatili. A DPH platí stejně jako ty.
10. 08. 2011 | 13:48

Marcus Agrippa napsal(a):

Rumcajs:
člověče, člověče - a to si představ, že sróčko sice jde nově založit za korunu, ale jednatel už ručí veškerým majetkem.
10. 08. 2011 | 13:53

Trixi napsal(a):

Voroshilove, gratuluji Vám, že jste výtečně absolvoval politické školení a nemusíte nyní již používat mozek. Správně Vás vyškolili, že rudý proletariát je největší nepřítel lidstva.
Nějak jsme ale přeskočili poslední kapitolu, jak vysvětlit lidem v ČR proč se mají hůře než za komunistů, zejména když se to táhne už 20 let. Základní teze je , že za to můžou komunisti, podrobnější argumenty dodáme na příštím školení.

Teď ale k Británii. Hlavní problém asi je, že západní společnost si roky kupovala klid od lůzy tím, že jim vyplácí životní minima, podpory v bydlení atd, aniž musejí za tyto dávky pracovat. Tím se vytvořila STÁLE POČETNĚJŠÍ vrstva, která nemá co ztratit. Na dávky mají nárok pořád a nejhorší co je může potkat je že půjdou do kriminálu / v zahraničí, u nás kvůli justici ani to ne / kde se budou mít lépe než v ghetu, dostanou jídlo až na cimru, vysprchují se konečně, televize zdarma a pracovat pořád nemusí. Jinak mezi vzbouřenci v Lybii a Británii je ten rozdíl, že britskou vládu nebude bombardovat NATO, protože jsou kamoši USA a hlavně nemají ropu, kterou by nechtěli prodávat pod cenou západu. On si Kaddafi myslel, že ji bude prodávat sám , naivka. Je tu ale jedna podobnost, že totiž nepokoje mohou přeskočit i do dalších zemí, stejně jak se stalo v Africe, a to mne docela děsí
10. 08. 2011 | 13:54

ghándí napsal(a):

pehe podle sebe soudí tebe. kalamita myšlení soudruha pehe je evidentní několik let. západ zažívá svou krizi dluhového socialismu, které musela přijít. na dluh se žít donekonečna nedá. to není žádný milník, jak o něm píše pomatený neomarxista pehe, který zřejmě očekává konec světa nebo reinkarnaci vladimíra iljiče lenina. západní státy omezí svuj veřejný sektor, který už nemají jak financovat a západ se vrátí zpátky ke kapitalismu, který funguje. je to velice jednoduché. stejnou věc kdysi musel udělat sovětský svaz a čína. nic jinýho se nestane.
10. 08. 2011 | 13:59

Rumcajs napsal(a):

M.A.

Si představ, že dělám jednatele. Celým svým majetkem už ručím dávno, zrovna jako živnostníci.

P.S.

Na rozdíl od Tebe!
10. 08. 2011 | 14:00

Kamil napsal(a):

TomášL

Problém s ekonomickou "vědou" je, že těch limitů a nepředvidatelností je evidentně tolik, že nikdo nedkáže nic předvídat. Tak proč se tvářit vědecky? Dnešní ekonomové, jakmile se povzneous nad určitou úroveň, kterou je naučí na VŠE a podobných zařízeních, jsou jen kibicové. Jeden říká ono, ten zas tohle, nakonec se stane něco úplně jiného.
10. 08. 2011 | 14:03

prorok napsal(a):

“A slovo skutkem ucineno jest a prebyva mezi nami.” Jan 1,14.

Na balkone bylo natesnano. Prehledl letmo statisicovy dav a v hlave se mu mihaly rozhodujici myslenky poslednich hodin. Jak ze mi to pripominal Maly?

“Prinasis nove svetlo do pristich dnu a let. Velmi zalezi na tom, cim oslovis miliony lidi, kteri do tebe vkladaji nadeji. Musis oslovit lid onou vetou, ktera navzdy zakoreni v jejich srdcich, nebot se stavas doslova stvoritelem noveho byti. Tento prvni zvuk vytrysknuty z tveho hrdla se stane tvurcim akordem, ktery rozechvi miliony srdci a stane se vpravde skutkem a bude prebyvat mezi nami.”

Je to trochu troufalost, chtit takto napodobit samotneho Stvoritele, pomyslil si. Ale Maly mne prece ujistil, ze svaty otec vydal pokyn, aby se vsichni duchovni modlili k tomuto okamziku a take dalajlama rikal, ze vsechny duchovni bytosti budou soustredeny na podporu zhmotneni
slova. Snad na tom opravdu neco bude. Konecne, na sloganu se shodli vsichni: krestane, zide, ateisti i komunisti. Tak jen se nejak neukecnout. V duchu si jiz po nekolikate zopakoval slogan. Pristoupil k mikrofonu. Bylo citit obrovskou tihu dejinneho okamziku.

Nadechl se a …. Neudrzilelne lechtani a simrani na pruduskach. Chtel to potlacit, ale bylo to silnejsi. Kdo nikdy nekouril, ten to nepochopi. Musel si odkaslat. Z hrdla se vydral chraplavy zvuk a do ust vplul vydatny hnedozeleny chrchel. Sto tisic vajglu si vybralo svoji dan.

“Kde mam kapesnik “ zaklel v duchu. “Prece to tady ted neodplivnu.”
Koutkem oka postrehl, jak chudak Dubcek ,zbadal lahke historicke vahanie listopadoveho vodca a uz sa sam nahynal k mikrofone vziat dejiny do svojich ruk’. Tigrid ho razne strhl dozadu. No to by tak jeste schazelo.
“No!” kynul mu ocima Tigrid.
Dochrchlal a s velkym usilim polkl tu odpornou teplou hmotu.
“To to musi zacit zrovna chrchlem?” pomyslil si.

A najednou ucitil, jak to obrovske napeti, ten kouzelny , vsemi ocekavany okamzik, uz probehl. Jak to opadlo. Ze uz je to pryc. Ze uz ho vlastne naplnil. Polil ho studeny pot.
„Kruci, ze jsem to nejak zbabral“ napadlo ho. Rezignovane zacal cist:

“Pravda a laska musi zvitezit nad lzi a nenavisti….” Kdyz skoncil cinkal a bouril tisicihlavy dav jako u vytrzeni. Provinile se rozhledl a zmocnil se ho neblahy pocit.

A skutek se zacal naplnovat, aby prebyval mezi nami……
10. 08. 2011 | 14:06

Tomas Grewick napsal(a):

Rumcajsi, problém je, že já mám ty volky a ten statek ve Skotsku a odběratele, pak mám ještě barák blízko Sloane street a ještě jedno hospodářství u Manchestru a v garáži MG, T-Series TF 1500 1954 a spoustu dalších fár . Kdyby sis to rozmyslel, tak dej vědět, klacku, sedřu Tě z kůže ale budeš se mít jak král. Naučím Tě makat a někam to dotáhneš.
10. 08. 2011 | 14:06

TomášL napsal(a):

Kamile

V oblasti astrofyziky jsme na úrovní směnného obchodu v ekonomii.
10. 08. 2011 | 14:09

buldatra napsal(a):

Když se to vezme přes kůrovce, je dobré vědět, že ten zapráskané brók se množí nejlépe tam, kde jsou slabé stromy a ty jsou slabé proto, že na to konkrétní místo nepatří. Skladbu lesa je tedy třeba změnit, vyladit. A to tak, že kácením toho, co tam nepatří a sázením toho, co tam patří.
To, co tam roste a nepatří to tam, patří jinam a tam jinde je to silné, s kůrovcem se to samo popasuje.
Čili, až budou stromy slabé nahrazeny stromy silnými, které na to místo patří, nebude třeba bojovat s broukem.
Kompromis spočívá v tom že se domluví jedni šašci s druhými na postupu, jak to zařídit, aby na tom konkrétním místě vyrostl les, který tam patří. Pod patronací lesa znalých. Tak se odstraňuje kůrovec z hlav a z lesa.

A to platí obecně, nejen pro Šumavu, ale i pro trh, který není přirozeně silný, protože jeho hlavní tržní artikl je imaginární a na trhu se obchoduje především s iluzemi, pak dlouho nic a teprve potom s reálnými hmotnými statky. Trh neřídí obchodníci se skutečnosti, ale obchodníci s neskutečností. Ba co víc, zdá se že trh ovládl kůrovec.

Nemohu si odpustit maličké popíchnutíčko, droboulilinký podotek a sice, jak známo jest, autor článku je, co kůrovce v hlavě se týká, zkušeným bojovníkem s tímto zavilým broukem. Páč evidentně jednoho v hlavě má a jeho osobní kůrovec se jmenuje Klaus.
Takže, kácet a zase kácet a sázet.
10. 08. 2011 | 14:09

Bavor napsal(a):

Paterik napsal(a):
zdenekb:

Tvrzení, že vlády jdou na ruku globálnímu kapitálu snad ani jinak než ironicky komentovat nejde. Proč mu jdou na ruku? Jak zařídit, aby mu nešly na ruku? Bez odpovědí na tyto otázky je celá diskuse o ničem.
Pateriku, větší hloupost jste napsat nemohl. Stačí se podívat, kdo dostává "daňové prázdniny" u nás - jsou to převážně nadnárodní společnosti. Nebo si povšimněte, koho zachraňovaly vlády všech států, včetně USA, v době finanční a hospodářské krize v letech 2008-9. Byly to velké nadnárodní banky, do kterých se "nalily" obrovské prostředky za státních rozpočtů (které se tím zadlužily). A kdo myslíte, že vlastní státní dluhopisy? No tytéž banky. Jak zařídit, aby státy a jejich vlády globálnímu kapitálu "nešly na ruku"? Jednoduše - zestátnit je. Pak by zisky šly do rozpočtu států a bvyrovnaly by je. Právě zisky nadnárodního kapitálu jsou onou částí prostředků, které chybí k vyrovnanému rozpočtu. Tyto zisky jsou vlastně tou částí vytvořené hodnoty, kterou si kapitál ponechává na úkor zaměstnanců. A to, že zaměstnanci nedostanou spravedlivý podíl z vytvořených hodnot způsobuje, že tyto hodnoty nemohou konzumovat a dochází ke krizím.
10. 08. 2011 | 14:09

Cestovatel napsal(a):

voroshilov:

Co to melete? Vždyť většina bývalých kolonii je už nezávislá a rozhodování o jejich osudu závisí na jejich parlamentech (Austrálie,Kanada,Nový Zéland,Indie) tak proč by se Britská královna měla starat o zvyšování životních podmínek v bývalých kolonii když jí to nepřísluší
10. 08. 2011 | 14:12

Jan napsal(a):

jarpor
No výborně. Takže se shodneme, že nevíme jakou má ta krize příčinu.
Paroubka chytáte za slovo, a já Vás. Samozřejmě, že se dluhy neplatí ! Kdyby se dluhy zaplatily, zmizely by peníze. Dluh stojí v samém základu systemu v kterém žijeme. Bankrot firmy není nic neobvyklého, bankrot fyzické osoby rovněž ne, a bankrot státu je v historii běžný jev.
Myslíte že USA či Japonsko svůj dluh někdy splatí?
Ani náhodou. Maximálně potištěnými papírky.
I to Somálsko je tam schválně. Takto vypadá stát, který neexistuje, sen našich "pravých". Příští rok propustí 10000 policistů. Myslíte, že to nepoznáme?
10. 08. 2011 | 14:14

Rumcajs napsal(a):

Bavor:

Tobě to asi ve škole moc nešlo, že jo ? Nebyly to náhodou státní banky ČR, které poslaly hospodářství ke dnu a zadlužily tuto zemi ?

A kde nalili peníze do bank ? Já vím jenom o půjčkách, které tyto ústavy musely vrátit. A o zisky se musely vždy dělit se státem, pokud vím. A pokud taky vím, státní banky nikdy žádné zisky neměly.

Jestli vermomocí chceš banku, založ si ji. Já nemám chuť platit ještě na státní banku jen proto, že ty jsi neschopný.
10. 08. 2011 | 14:22

Rumcajs napsal(a):

Tomas Grewick:

Jestli seženeš někoho, kdo se nechá sedřít s kůže dej vědět. Rád se na toho exota podívám.
10. 08. 2011 | 14:26

Rumcajs napsal(a):

z kůže..

Kdyby zas nějakej levoun chtěl zase ukazovat, že chodil do školy.
10. 08. 2011 | 14:27

Carlos V. napsal(a):

Rumcajs :

Jsi trdlo. Když člověk nemá práci a nejsou dávky, jen exot nevezme práci, kde má jísto a ubytování - a něco peněz navíc.

Když říkáme, že lidi maj makat a nebýt na dávkách, nesmíme se jim posmívat, když se tak zařídí.
10. 08. 2011 | 14:29

Jan napsal(a):

Bavor
Sympatizuji s Vámi. Průšvih je ten. Že státní banky tu skutečně už byly a ekonomickou soutěž prohrály. Proto jsme měli 89.
Ale i tyhle státní banky používaly naše peníze. Fiat s úrokem.
A tady je zakopaný pes. O vrstvu níž.
B. Lietaer : Budoucnost peněz, Paradigma.sk.
Nové obzory.
10. 08. 2011 | 14:29

jarpor napsal(a):

Jan

Nikoliv.
Neshodneme se.

Nevíme, která kapka nakonec spustí krizi... víme, které kroky a zásahy krizi "přibližují" a které ji "oddalují"

"Dluhy se neplatí !" Takže vlastně bankrot neexistuje... přesto píšete o něm jako o běžném jevu... Máte, jak vidno, "jasno".

Bankrot státu v historii běžný jev ? A proč je tedy dnes kolem toho takový vyrvál... ? Jmenujte jeden, který zbankrotoval.

Natištění papírků... jeden ze způsobů.. ovšem jen odkládající účinek krize... do té doby, dokud o ty papírky je zájem... V případě Ameriky ještě dlouho o ně zájem bude... napříč tomu vyrválu.
Kdyby mělo Řecko svoji měnu, mohlo by tisknout papírků kolik chce... nikdo by jimi neplatil...

Sen "pravých" není Somálsko. Své přiblblé vývody nedávejte jako příklad myšlení jiných...

Hezký den
10. 08. 2011 | 14:31

Rumcajs napsal(a):

Carlos V:

To máš těžký Carlosi. Když já mám čtyři děti a na sociálních dávkách nám to s Mankou hodí něco kolem dvacky. A když nejseš blbej a vyznáš se, ještě ti dají na uhlí.

Takže bohužel, makat asi nepůjdu. Maximálně na černo. Přece nebudu platit daně na lidi, jako su já.
10. 08. 2011 | 14:37

Xury napsal(a):

Pro bavora:
zkuste si spočítat sumu zisků bank dejme tomu v Irsku a porovnat s dluhem státu. V USA sice vláda skutečně půjčila některým bankám prostředky (zástavou za akcie), ale většina těch půjček už byla splacena a dluh dále narůstá. Přestava, že když seberete podnikatelským subjektům zisky, tak že budete prosperovat je slušně řečeno naivní.
10. 08. 2011 | 14:38

jarpor napsal(a):

Jan a Bavor by se měli dohodnout...
Soukromé banky ne - zestátnit ... Bavor
Státní banky - prohrály ... Jan

Tož asi nejlépe... bez bank, že chlapci ...

Rumcajs

Zdravím... a bavím se..
Smutná zábava, což ?
/Ještě že má "jasno" tata... :-)) když hledá pravicovou vládu.../

Hezký den
10. 08. 2011 | 14:41

Carlos V. napsal(a):

Rumcajs, jarpor

Smutného je toho mnoho.

Ten Rumcajsův příklad.

Naše "pravicová" vláda, co chce zvyšovat minimální mzdu.

A občas hloupý a přezíravý postoj některých pravičáků vůči některým skupinám obyvatelstva. není každému shůry dáno. Když ale pracuje - aťsi hází hnůj či pase husy, nezaslouží si posměchu.
10. 08. 2011 | 14:46

Rumcajs napsal(a):

Carlos V., jarpor:

Zdravím pánové.
Rozhodně, a to jsem tady mnohokrát zdůraznil, nemíním urážet lidi, co se živí poctivě.
Poctivý a pracovitý pasáček vepřů u mě požívá větší úcty, než filosofové jako Pehe a nebo Bělohradský.

P.S.
Mě už ty levounská názory ani nepřijdou směšný. Já mám totiž neodbytný pocit, že si jenom dělají blázny.

Jedním dechem popírají Laffera a druhým dechem tvrdí, že zvednutí DPH způsobí výpadek příjmu státního rozpočtu.

Jedním dechem tvrdí,že daňový stimul (Tedy snížení daní) nemá pozitivní dopad na ekonomickou aktivitu a druhým dechem horují za šrotovné. Což je to samé v bleděmodrým.

Jedním dechem tvrdí, že zadlužuje pravice a druhým dechem, že škrtat se nesmí...

To už není ani k pláči ani k smíchu. To je na zabití.
Hloupost by měla být trestná !
10. 08. 2011 | 14:56

dekadent napsal(a):

Je to celkom jednoduché. Tzv. "vyspelý svet" masívne ustúpil zo svojich pozícií, odviezol techniku, technológie do tretieho sveta, svojim občanom povedal, že nech sa miesto výroby vrhnú na služby, finančné poradenstvo, masmediálnu komunikáciu a podobné nezmysly. Výrobu v Číne zabezpečuje miestna Strana a Vláda spolu s miestnym ROH, technika a technológia akejkoľvek výroby je neskutočne prepracovaná a konkurencia je obrovská v obrovských položkách.
Voľakedy, za prvej republiky Československo vyrábalo všetko, od topánok cez textilné stroje a zaradenia, výrobky, autá,lietadlá, moderné zbrane, lode, lokomotívy až po najšpičkovejšiu optiku, zdravotnícku techniku a pod., prekvital filmový priemysel, spracovanie kože a pod. V tom čase v Kórei nevedeli čo je to bicykel. Dnes sme sa prepracovali k tomu, že príde kórejský investor a naši mu idú zadok vylízať, aby u nás postavil nejakú továreň, na ktorú mu dáme peniaze a na 10 rokov daňové prázdniny a ešte bude dávať najnižšie mzdy.
Tam sme sa dopracovali. Ak sa Európa nespamätá a nezruší hlavne obchodnú likvidáciu svojej existencie, ak neobnoví aj masovú výrobu hocičoho, tak sa z miesta nepohneme.
Mali by sme sa zamyslieť nad sebou a nad svojimi možnosťami a schopnosťami, lebo ak sa staneme obyčajnými čínskymi kolóniami, tak uvidíme, čo je to kolonializmus v praxi. Afrika to už vie, a aj si to pekne odkakáva.
Nadávali na bielych kolonizátorov, žltí ich vyciciavajú tak, že sú tam permanentné hladomory. A pšenica putuje do Číny.
10. 08. 2011 | 15:15

Sladký napsal(a):

Josef K.Vaše texty jsou skvělé, brilatní,kultivovaným jazykem psané analýzy.Klobouk dolů,škoda,že takových diskutérů zde není více.Přesné postřehy,výstižné charakteristiky, vizitka vysoce inteligentního člověka s mimořádným rozhledem.Číst vaše příspěvky je radost!
10. 08. 2011 | 15:20

Rumcajs napsal(a):

Tohle řekl Cameron:

Části naší společnosti nejsou jen rozvrácené, ale choré, abych byl upřímný. Když vidíme dvanáctileté, třináctileté rabovat, je jasné, že něco v naší společnosti je strašně špatně. V částech společnosti jasně chybí smysl pro odpovědnost. Lidem je dovoleno, aby si mysleli, že jim svět něco dluží a jejich chování nemá žádné důsledky,“ pokračoval premiér.

a dále řekl:

„Nějaké pokrytecké obavy o dodržování lidských práv nám nezabrání ve zveřejňování fotografií (podezřelých) a v zadržování těchto jedinců. Musíme bojovat a protiútok už je podnikán. Byli jsme svědky toho nejhoršího na Británii, ale také toho nejlepšího, neboť milióny lidí podepsaly na Facebooku petici na podporu policie a lidé se také dobrovolně jali uklízet ulice,“ prohlásil Cameron.

P.S.
Plně podepisuju Pane Camerone, a držím palce celé poctivé a pracující části anglické společnosti.

Přesně tuhle falešnou iluzi v lůze pěstují lidé jako Pehe. Je ironii osudu, že právě tenhle člověk, se důsledkům svého smýšlení vyhnul a zdrhnul z dosahu socialistických blábolistů na západ.
10. 08. 2011 | 15:20

Bavor napsal(a):

Jan napsal(a):
Bavor
Sympatizuji s Vámi. Průšvih je ten. Že státní banky tu skutečně už byly a ekonomickou soutěž prohrály. Proto jsme měli 89. Ale tak to není. Státní banky "prohrály" až po roce 89, úpokud se dobře pamatuji. A bylo to proto, že je vedli lidé, kteří tvrdili (tak jako Runcajs) že "stát je nejhorší hospodář" a CHTĚLI to dokázat, aby je mohli za pakatel prodat právě tomu globálnímu kapitálu. Jinak, pokud si pamatuji, tak státní rozpočet před rokem 89 byl tím, po čem volají nyní pravičáci - vyrovnaný a státní dluh byl nulový, protože zisky z státních podniků a bank tvořily příjem státního rozpočtu. Celé zadlužení jak státu, tak průmyslových podniků, tak i občanů vzniklo po roce 89. Proto listopad 89 nebyl. Ten se konal proto, že tehdejší vedení KSČ dopustilo, že mu lidé přestali věřit. Ale jen vzpomeňte - viděl jste před rokem 89 nezaměstnaného? U nás nikdo tehdy nevěřil, že něco takového existuje - lidé to považovali za propagandu. Jak je to nyní - posuďte sám. Věděl někdo tehdy, co je to exekutor? Nebo vyplácely se někomu podpory v nezaměstnanosti? A jenom vzpomeňte, co se tehdy stalo člověku, který 6 měsíců nepracoval! Šel do basy pro příživnictví. A dnes? S příživníky se roztrhl pytel a nejen s těmi, kteří chodí pro sociální dávky (tím v žádném případě nemíním nezaměstnané - ti za to nemohou), ale i s těmi, kteří se živí tím, že lacino nakoupí a draze prodají, ale ti tím, že hrají na burze, nebo vedou různí zprostředkovatelské agentury a i "podnikají - Kelneři, Bakalové, Pitrové, Mrázci, Kožení Krejčířové a mnoho dalších. A přitom tito lidé jsou na tom mnohem lépe, než ti kdož tvoří skutečné hodnoty. Jen zapátrejte v paměti.
10. 08. 2011 | 15:44

žena napsal(a):

Rumcajs 10. 08. 2011 | 15:20

Pod tento Váš příspěvek bych se bez výhrad podepsala.
10. 08. 2011 | 15:45

Rumcajs napsal(a):

Bavor:

Ty jsi neuvěřitelnej komediant Bavore. Tak lidi vyrazili do ulic proti vodním dělům, protože se měli lépe jak na západě ? Jak je možné, že tenkrát nikdo neraboval ?
Víš proč ? Protože se vzbouřila ta lepší a slušnější část společnosti. Ta odmítla nechat se řídit lůzou a makat na ně.

A nezaměstnaný nemůže za to, že je nezaměstnaný ? A kdo za to může ?
Nejspíš Ty, protože jsi si nezaložil firmu a nezaměstnal je.
A držím ti palce, až je budeš zaměstnávat. Podle toho, co nyní posílají z prácáku ti dávám tak rok, než skončíš pod mostem.
10. 08. 2011 | 16:00

Rumcajs napsal(a):

Bavor je typická ukázka levičáckého myšlení a zkřiveného charakteru ,jen těžko maskující ty nejnižší lidské pudy, jako je závist a nenávist vůči každému, kdo jen trochu vyčuhuje.

Protože sám je nechopný a nedokáže se uživit poctivě, byl by nejradši, kdyby o všem a o každém rozhodoval stranický sekretariát, tedy stát. V takové společnosti nemusí být člověk ani pilný,ani znalý. Ke kariéře stačí uměl vlézt do té správné prd... a to je taky jediné, co lidé jako Bavor umí.

A proto volají po stáním diktátu a zcela bagatelizují ekonomický a morální úpadek, který tento systém dosáhl.
10. 08. 2011 | 16:18

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Palce nahoru...
Vašemu někdy břitkému vyjadřování rozumím... že se netýká těch, kteří jsou třeba těmi pasáčky...
Cameron... že by závan normálnosti ?

Hezký den
10. 08. 2011 | 16:18

tata napsal(a):

žena

bohužel paní až nato že tam Rumcajs micha levici,asi to samí jako michat v NORSKU PRAVICI,TADY TO NEDĚLA LEVICE ALE poulični gangi kteří sebou srthli nakou mladež,ono je smešne ŽE ty 13/15 lety někam politicky patří,ovšem další dukaz jak když dva dělaj totež není to u některych totež.

jinak to prohlašení PREMIERA BYCH PODEPSAL ZROVNA TAK,JAKAKOLIV demonstrace,schromaždění nesmí připustit rabovaní tady by pro ty lidi vymoženosti demokracie neměli platit a ne jen za toto.
10. 08. 2011 | 16:25

Rumcajs napsal(a):

Chcete vědět, jak chodil Bavor do práce ?

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/fotogalerie/2011/08/10/v-cem-chodili-spioni-stasi-do-prace/#utm_medium=newsbox&utm_source=centrumHP
10. 08. 2011 | 16:29

Rumcajs napsal(a):

tata:

Tuhle skupinu gangů vypěstovala především levice. Kriminální činnost těchto lidí omlouvala etnicky nebo sociálně.

Chudej nebo černej, to se stalo štítem proti spravedlnosti.
Proto když si dneska dovolí někdo okřiknout cikána v hospodě, dostane mačetou, případně když si ho dovolí pokutovat, vlítne na něj půlka cikánské vesnice.

To je práce levice pane tato.
10. 08. 2011 | 16:36

honolulu napsal(a):

Prispevek 12:35 je LHANI az na zvraceni. Agrippo proc to delate ? ? ?
90 % kriminalniku jsou barevni pristehovalci a je to videt na kazdem zaberu nasi TV.
"Oni maji hlad", tak rabuji elektroniku, to je take videt na TV (prime zabery) po cem jdou.
No jo, kdyz vy to musite nejak zduvodnit marxisticky, ze jo ?
10. 08. 2011 | 16:39

Trixi napsal(a):

rUMCAJSI, když umíš prd tak se alespoň nenavážej do Bavora a do levičáků. Jestli jsi normální tak vidíš že Evropa a USA se řítí do krachu a nikdo to neumí uřídit, protože ty nasekané dluhy nejdou zaplatit. Asi tě soudruzi na konci VUMLU poradili, že musíš otočit korouhvičku a že teď je třeba změnit slovník a místo zločinný imperialismus hanět komunismus, místo vrazi z Wallstreet se říká z Moskvy a místo válečný štváč Bush se dnes říká Putin. Jako jedničkáři z VUMLU ti to jde docela dobře, ale podstata problémů je opravdu někde jinde.
Celá Evropa a USA si pomocí sociálních dávek zaplatila dočasný klid od nezaměstnané lůzy, ale teď se ukazuje že živit nezaměstnané, pracovat jenom v administrativě a výrobu předat číňanům a v ČR navíc ještě nesmírné rozkrádání, to nemůže NIKDY NIKDO utáhnout, a teď se řeší co s tím, protože poslední co alespoň někde fungovalo byl ten blbý nenáviděný socík. Pokud si pamatuji tak jak říká Bavor, na bydlení a jídlo bylo v pohodě, exekutory nikdo neznal, kriminalita zanedbatelná proti dnešku a na důchody a zdravotnictví bylo taky. Komanči dokonce posílali těžce pracující a matky s více dětmi do důchodu už v 57, tak n to gratuluji, že budeš dělat do 75.Tak zkus přemýšlet co s tím
10. 08. 2011 | 16:55

Rumcajs napsal(a):

Trixi:

Socík jsem poznal. Na bydlení bylo tak, že 2až 3 generace se tísnili v jednom panelákovém bytu, na důchody bylo tak, že moje babička měla důchod asi čtyři stovky a délka života byla o cca deset let kratší než dnes, na zdravotní péči bylo tak, že v nemocnicích byly akotát postele, kriminalita byla menší, protože se o ní nesmělo psát a navíc nebylo co krást a ekologie bylo sprostý slovo.

Neosocialismus , ve kterém žijeme se hroutí naprosto ze stejných důvodů, jako socialismus.
Král bere uhlířům a strká to těm, co se flákají. To nikdy fungovat nebude.
10. 08. 2011 | 17:04

žena napsal(a):

tata

Souhlasím s Vámi. Já jsem to neposuzovala z hlediska pravice nebo levice.

Bohužel i u nás už platí, že fotografie a jména mladistvých páchajících trestnou činnost se nesmějí zveřejňovat. Pro sociální dávky si někteří nezaměstnaní jezdili v luxusních autech. Byla vytvořena a ze státního financována Agentura pro začleňování Romů http://romove.radio.cz/cz/clanek/22968
(to zde uvádím pro doložení, že i u nás platí citace Camerona "Lidem je dovoleno, aby si mysleli, že jim svět něco dluží a jejich chování nemá žádné důsledky,“ )

I u nás se mladiství dopouštějí i násilných trestných činů nebo loupeží. Agresivita narůstá. Hranice trestní odpovědnosti u nás však snížena nebyla. Mnozí z mladých si nevytvořili pracovní návyky, protože po škole nikam nenastoupili a žili ze sociálních dávek.

"Podle úřadu stojí za kriminalitou mládeže především nevhodné rodinné prostředí včetně kriminálních vzorů a špatné výchovy. Podle NSZ (Nejvyšší státní zastupitelství) je s tím spojená značná absence ve škole, stoupající agresivita a citové strádání. "Veškerá výchovná opatření se míjí účinkem, takže nakonec tyto děti svůj antisociální vzorec chování začnou považovat za běžný způsob života," uvedli státní zástupci."
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kriminalita-mladeze-klesa-nasili-stoupa/562419

I v naší společnosti je něco špatně. Ale nevím, budeme-li s tím něco dělat teď, nebo počkáme-li na "náš Londýn".
10. 08. 2011 | 17:20

Trixi napsal(a):

Bože RUMCAJSI, Tak mi řekni jak bylo babičce v partě komunistických bezdomovců když jí ten důchod nestačil na nájem a vyhnal ji SOCIALISTICKÝ exekutor. Ta délka života je podle tebe proto , že dnes má babička speciální prášky z Ameriky a s tím, jak žila a stravovala se posledních 40-60 let a jakou měla zdravotní péči to samozřejmě nesouvisí ????. A ta kriminalita, kolikrát byla třeba ve tvém městě za komančů přepadena banka, to by jsi se snad doslechl / dnes pro srovnání ČR více než 700 přepadení bank za rok. Napiš prosím Tě kde byla za socíku sídliště typu BRONX, kam nechodily ani policejní hlídky. jÁ TO NĚJAK PŘEHLÉDL. A jak to že byly otevřené kostely a nehlídané hřbitovy a nezamykaly se alespoň u nás vchodové dveře a boty a kola byly na té chodbě. To jsme byli lehkomyslní, anebo byli zloději tak zfetovaní že to ani nenašli??!!
Abych byl objektivní souhlas s posledním řádkem. Platit ty co nedělají nemůže fungovat. Ale jinak víc přemýšlej a dívej se kolem sebe a vykašli se na ideologie, pomůže ti to.
10. 08. 2011 | 17:27

Crha napsal(a):

Do ulic pujdou miliony lidi a zkurumpovana mafianska policie bude strilet tak jako za taticka Masaryka. Vydelavaji prachaci kteri si nechavaji podpalovat a nicit obchody, tovarny a restaurace protoze nemaji zadny kseft a krachuji a potom maji zaruceny prijem z Anglickych, Nemeckych, Americkych, Ceskych, Rakouskych, Svycarskych Pojistoven! Jak muzete vytahnout prachy z pojistovny? Na to jsou experti vsude, v Britanii Policie cekala az budou obchody vyrabovany a az potom zasahovala a zacala zatykat kazdeho koho videla na kamerach. Dobrej system jak vydelat miliony.
10. 08. 2011 | 17:31

santawizard napsal(a):

Lidé jsou si navzájem povrchní a to nejenom při studii bible..Jsou jeden druhému lakomí se svou láskou a rozumem,kterou si chcou raději vzít sebou do posmrtného života ať už do nebe nebo do pekla.Magické a náboženské zkušenosti tady a teď v tomto životě nejsou populární..Povaha a povolání člověka stagnovala.Jak se říká ,láska a sex zadarmo nebo za peníze je už horší než nenávist a agrese zadarmo nebo za peníze a svoboda náboženská,politická a podnikatelská je už horší než nekalá soutěž.Podle mého názoru jsme už na dně.Horší už to být nemůže.Všichni čekáme na nějakou změnu k lepšímu.Až to příjde přestaneme se nudit a vztekat.Každý jedinec má na to všechen potenciál jako trumfy v ruce.Smích je velmi nakažlivý.
10. 08. 2011 | 17:31

žena napsal(a):

Rumcajs

Jen chci připomenout, že za vlády pravice vzniklo Ministerstvo pro lidská práva a národnostní menšiny. Takže tu teď máme Agenturu pro začleňování Romů...
10. 08. 2011 | 17:36

stále rebel napsal(a):

Místní genius Rumcajzlík o bytech a tak pár čísel

Co společnost zdědila po kapitalismu 1. republiky

„Průměrná obytná plocha na 1 byt se zvýšila z průměrných 23,5 m2 v roce 1961 na 45,9 m2 v roce 1991 a na 49,5 m2 v roce 2001.“

A dále

Dokončené byty v tisících.
1990 1993 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
44,6 31,5 16,8 22,2 23,7 25,2 24,8 27,3 27,1

Dokončené byty na 1 000 obyvatel
V roce 1985 6,5
V roce 1991 4,0
V roce 1995 1,2
V roce 2002 2,4
Pramen: ČSU
10. 08. 2011 | 17:37

dennis napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
žena:
Nad poměry si žije každý, kdo spotřebovává víc, než vytvoří.
To se týká většiny socek.
10. 08. 2011 | 12:41

Pane Rumcajsi, kdyz reknu, ze oba hlasame heslo: "Kdo nepracuje, at' neji!" zastavame stejna stanoviska?

Dale se chci ujistit - jste to vy?:

dennis napsal(a):
Netusil jsem, ze nekolika slovy o sobe muze jeden napsat tak vystizne svuj portret:

Rumcajs napsal(a):
Nedivím se, že z těch levičáckých žvástů slabším povahám občas rupne v bedně.
24. 07. 2011 | 10:46

Teda jo. Kloubouk dolu. Jestlize tech vice nez devadesat (aktualizuju 76) zmarenych naprosto nevinnych zivotu si levicaci vyslouzili za svoje zvasty, tak tomu rikam jasne stanoviska chapajiciho cloveka.

To byla diskuse pod Suchankovym blogem "Utoya versus Horejsi."
10. 08. 2011 | 17:51

slavwin napsal(a):

Základní věci mají být v pořádku. Tam kde lidé dávají peníze musí být zajištěna jejich ochrana. Bolševičtí nenechavci to buď zvrátí ideologií - soudruh je prověřený, nebo žvásty a kecáním. Ivan Langer nazývá okrádání státního rozpočtu pracovitostí. Současná politická sebranka vytváří bezvýsledně systém 20 let. Pamatuje na ten nick student. Jeden nebo více lidí nás tu oblbovalo, že nic netřeba chránit a co je státního zrušit. Nevím k čemu dojde současná politická verbež, ale účinný systém ochrany majetku velké většiny lidí to asi nebude.
10. 08. 2011 | 17:51

Tomáš M napsal(a):

Rumcajs, omlouvám se že se pletu do sporů s Trixi, ale opravdu jste ideologicky zaslepený. Pár poznámek:
- pokud pamatujete sametový převrat, tak jste si možná všiml, že byl sametový právě proto , že i sami komanči uznávali že musí být změna a v klidu odevzdali rudé knížky a šli podnikat. On každý ví, že to nebylo ideální, ale málokdo tušil že po 21 letech na tom budeme o hodně hůř.
jsem technik a mám raději konkrétní fakta než ideologické kecy. Pokud např socialistické auto je v technickém pořádku a to kapitalistické, i když z hezčí karoserií a pro čecháčky s atraktivním jménem, nefunguje, tak NEMÁ cenu obelhávat sám sebe a říkat že jedině to kapitalistické je dobré. A to platí i o společnosti, možná ještě více..
Opravdu kroť svoje ideologické naučené fráze a více přemýšlej
10. 08. 2011 | 17:54

Goya napsal(a):

Celý západní svět tancuje kolem zlatého telete. A v jeho jménu vyprodá svou vlastní kulturu, svou vlastní civilizaci...
10. 08. 2011 | 17:55

šlapka napsal(a):

Na mozkového kůrovce zkuste použít postřik.
Jedním uchem dovnitř a druhým ven. :))

A kdyby ani to nepomohlo...tak zavolejte Mance.
Ona už si s ním bude vědět rady.
10. 08. 2011 | 17:58

Jan Žura napsal(a):

To je zase diskuze! Známé firmy okřikují, vyhrožují, vyvolávají nenávist. Co ti pánové v minulosti dokázali?
10. 08. 2011 | 17:59

Staršík napsal(a):

Rumcajs prožíval socík v Biafře, chudák. Jetště jste zapomněl, oběti nešťastná, na frontu na banány.
10. 08. 2011 | 18:00

Frante napsal(a):

"industriální civilizace, která vznikla s nástupem racionalismu v době osvícenství, se ještě může zachránit snad jen v případě, že ti „kácející“ a ti „uvázaní ke stromům“ si společně sednou a budou hledat skutečně rozumná, dlouhodobá řešení dnešních problémů."

Nemyslím si. Nejrychleji se věci napraví sami - bez politických zásahů, záchranných opatření, šrotovného, dalšího zadlužování ... atp. Chce to rychlý pád. I když bude nějaký čas těžko, budeme konečně vědět na čem jsme a budeme se podle toho moci zařídit.
10. 08. 2011 | 18:01

Sutech napsal(a):

Vy byste chtěl aby stále byla církev nejvyšší autoritou? Některé části článku na mne tak působí. Odklon od boha nezpůsobil obě války, ty způsobili lidi, kteří se bohem oháněli, samozřejmě i spoustou dalších věcí, ale to nemění nic na tom, že v obou válkách německé armády pohodovali s heslem Gott mit uns na přezkách.

Když se budu držet vašeho příměru s Titanikem, tak současné zásahy se snahou zachránit ekonomiku jsou asi takové, jako na zacpání vyříznout kus lodi pod čarou ponoru.

Problém s krizemi je ten, že se vlády snaží "zachránit" firmy, které krachují, to je chyba, jelikož všechno má svůj čas a prostor. Je to jako s lesem, po staletích padne satrý strom a na osvětleném místě začne růst spousta nových, počase opět nějaký dosáhne rozměrů toho padlého. pokusy o záchranu jsou asi jako ten strom držet lany, bude zabírat dál místo novým stromům.

Když se někdo zaštiťuje "sociální spravedlností" a chce přerozdělovat majetek. Je to sparavedlnost? Ne není, neboť tím vzniká nová nespravedlnost. To je právě ten problém, někteří jedinci v politice se snaží neustále napasovat dva systémy na sebe, jenomž, jak je vidět to vede k selháním.

to: dekadent
Že se vyrábělo za 1. republiky všechno, je známé. kdyby nebyla 2. světová válka, nebo pokud by nedošlo k některým událostem po válce, nemuseli bysme mít dnes tyto problémy.

Když se to tak vezme, tak komunismus byl podobný nevolnictví a feudalizmu, při přechodu z něho na kapitalizmus taky trvalo několik desetiletí, než se vytvořily finanční rezervy, než se lidi naučili co a jak s penězi. Proto nemůžeme očekávat, že se podaří vše uvést do jakéhosi uspokojivého stavu. Platy zaměstnanců začínají růst, až když se firmě daří natolik, že příjem vlastníků je takový, že jim stačí, pak teprve začínají investovat zpět do firmy, je to logické a vychází to z toho na co je člověk od přírody nastavený.

***********************************DŮCHODY*****************************************
Dovolím si zde trochu mimo rámec tématu okomentovat výroky některých politiků, že pokud by se přešlo z průběžného systému na siystém, kde by si každý spořil pro sebe, že by to někteří lidé zaplatili dvakrát. Ano zaplatily, protože někteří lidi to NEZAPLATILI ANI JEDNOU. V momentě, kdy se zaváděl průběžný systém totiž lidi měli nachystané peníze pro sebe na důchod, z těch se pak mohly stát dlouhodobé úspory, mohly jelikož je taky ten člověk mohl prochlastat. Ty peníze tedy zůstaly v rodinách, tedy teoreticky by se měly z majetku vynořit teď. Jenže bohužel v polovině 20. století se změnil systém a ten jaksi většinu majetku bohatších lidí zabavil a rozdal. Takže tam hledejte ty peníze co chybí.
10. 08. 2011 | 18:02

Jičín napsal(a):

Hele, za pravice vzniklo Ministerstvo pro lidská práva, to je ale zásluha!! A kdy je začne pravice ctít a dodržovat? Rumcajs zpátky do Řácholce!
10. 08. 2011 | 18:04

Crha napsal(a):

V Anglii se hasilo az kdyz vsechno shorelo. Potom prijde pojistovak a udela odhad skody a ceka se na sek z pojistovny. Legalni obchod a stara praxe podnikatelu z Wall Street. Risska Snemovna byla take v plamenech a pak se rabovalo po celem Nemecku a vsude bylo plno skla nikdo nic nehasil. Politika je organizovana ruznou formou a z ruznych mist a hlavne v dobe kdyz je Premier a vlada na dovolene a nebo Prezident na Floride ve skole s detmi a vypraeji si pohadky. 14 srpna 1974 si nekdo zahral s ohnem a Veletrzni Palac v Praze lehl popelem, dodnes se nezjistilo kdo stal za politickym atentatem.
10. 08. 2011 | 18:07

František Mlejnek napsal(a):

Pan Pehe má naprostou pravdu, svět se řítí do katastrofy, jejíž důsledky si neumímne představit. Je mi líto těch pravicových oponentů, kteří zřejmě z výšin ze svých (zatím) dostatečně naditých peněženek nevidí skutečný stav věcí okolo sebe. My, kteří krutě doplatíme na "reformy" našeho Velkého triumvirátu Kalousek-Heger-Drábek už jsme pravdě blíž. Svět v téhle podobě nemůže přežít, to je jisté. Dávám panbu Pehovi velkou jedničku!
10. 08. 2011 | 18:09

Rejpal napsal(a):

Pan Pehe velmi správně vystihl současné společensko-ekonomické problémy ve světě jako zásadní bod zlomu podobný napadení kůrovcem.

Budoucnost je zahalena v nejistotě. Diktatury se hroutí, lidé však umírají hlady a ozbrojené gangy páchají násilí.

Hodnota akcií a akciových fondů (včetně penzijních!!) ve světě klesá, nezaměstnanost stoupá, ani vzdělaná mládež nemá práci.

Zdá se, že současné "řešení krize" ať škrtáním výdajů či tištěním dalších peněz nikam nepovede. Cena zlata proto trhá rekordy.

Připadá mi, že bublina trvalého růstu a vlády peněz skutečně praská. Lidé žijící "nad poměry" se patrně budou nuceni uskromnit, omezovat svůj blahobyt a skutečně podporovat rozvoj zaostalých oblastí.
10. 08. 2011 | 18:15

Paterik napsal(a):

Bavor:

Zestátnit? A jak by se to u nadnárodních firem provedlo? Kdo by zestátnil třeba Microsoft? USA nebo EU? Nebo by si každý zestátnil kousek?

Vámi navržené řešení by vedlo jen k tomu, že by politici akorát získali víc hraček pro svou zábavu. Kde berete jakoukoliv jistotu, že získané peníze by byly využity účelně? Stalo by se jen to, že stát by nakoupil víc předražených pandurů a postavil víc justičních paláců atd.
10. 08. 2011 | 18:15

Renata napsal(a):

Problém je v tom, že chudí vidí natřískané obchody plné zboží, které si nemohou koupit. Druhá menší skupina zase neví co s penězi, koupe se v šampaňském. Nůžky se neustále rozevírají. Všude je korupce, se kterou nebojuje ani Kalousek, jak sliboval. A chtěl to vůbec? Myslím, že všichni dělají špatné rozhodnutí, proč nevyzvou ty bohaté, aby pomohli splácet dluhy dobrovolně? Proč se můžou všem státním úředním snížit platy, ale soudci ti nemusí nic. Proč jsou ve společnosti nadlidi, pro které žádné zákony neplatí. Není taky anarchie podobné té v Anglii?
10. 08. 2011 | 18:22

Rumcajs napsal(a):

levicová garelka:

Zde jsou porovnány ceny za socialismu a dnes. Takřka vše vychází lépe dnes.
ttp://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/skoda-105-za-pul-milionu-ruska-televize-za-96-tisic-realne-ceny-socialismu.html

S těmi byty se musím smát. Nemusím vůbec číst statistiky. Kolem větších měst vyrostly tisíce krásných domků a ve městech rostou byty, které ve srovnání s králikálnama co produkoval socialismus, jsou superluxus.
10. 08. 2011 | 18:35

Rumcajs napsal(a):

Za socialismu se spousta lidí jen vezla a nic nedělala.Stačilo být členem strany a nějaká funkcička se vždycky našla.
Ty taky dneska nejvíc piští. Vadí jim, že ty lepší se s něma už nechtějí dělit rovnýnm dílem.

Tak trochu jim rozumím.Je to frustrující pomyšlení, že najednou dotyční zjistí, že nejsou nic.
10. 08. 2011 | 18:39

Rumcajs napsal(a):

Vorošilove !!!!

Zaspíváme si ne ?

U vsjegdá budět solnce,
u vjsegdá budět máma,
u vsjegdá, budu jááááááá...

Jo to byly časy, co ?
Se Sovětským svazem na věčné časy a mikdy jinak !

P.S.
Jdu si utřít slzy .
10. 08. 2011 | 18:43

Crha napsal(a):

Musime se dostat ven z mest a zacit ucit nase deti sazet brambory, zeleninu, stromy a starat se o drubez zajistit si vlastni zdroj vody. Ve mestech vetsina lidstva neprezije, dnes je to jiz otazka zvysovani cen potravin ktere se do konce roku 2011 jeste nekolikrat zvednou. Cela Evropa je zaplavena TBC Rusko, Ukrajina, byvala Jugoslavie, bulharsko, Rumunsko, Moldava, Slovensko,CR. Polsko, Italie, Spanelsko a dalsi staty jsou zasazeny epidemii TBC. To ale vetsinu lidi nezajima, protoze si mysli ze TBC se jich nemuze dotknout. TBC se dotkne kazdeho ditete, muze a zeny kteri nebudou mit dostatek zakladnich potravin pro zivotospravu.
10. 08. 2011 | 18:45

tata napsal(a):

pani žena

přečtěte si odpověd Rumcajse...To je práce levice pane tato.
10. 08. 2011 | 16:36
JA vim že ste to tak neposuzovala ani ja,to co je ted v Anglii MUŽE BYT VŠUDE,ja jen že RUMCAJS TOMU DAL PODTEX,snim ani nema cenu debatovat,toto podhoubí vytvaří prostě mira demokracie nema stim ani leva ani prava ideologie to je uplně v jinych připadech.Je to prostě nemožnost potrestat 13 leteho ktereho pošlou krast,podhoubí vytvaření gangu mnohdy i že mladež a to i ta bohata se nudí tak ničí.

ono si prava i leva muže podat ruku,nebot to je jak řekl premier přiliš sme pustili demokracii,proč by neměl byt zloděj veřejně pranyřovan?ano je tam nebezpečí zneužití ale pravě natom vydělavaj ty darebaci,ono najedne straně se chrani prava darebaku,a co poctivý.?

SNIM TO nema cenu vždy to převede na jednostranost.Toto sou kriminalní činy žadne politicke,to ničení vidime kolem sebe dělaj to jak děti chudaku,tak bohaču,spiš je tady zase že mnohokrat tatiček toho bohateho zakročí,a ten obyčejny to slizne i tento faktor zde hraje pak stoho nenavist,do tohoto tahat politiku je nesmysl prostě tvrdě a nekompromisně zakročit.
10. 08. 2011 | 18:48

ferda napsal(a):

Moje hluboká poklona všem výše uvedeným účastníkům kteří se dokázali bláboly uvedenými v článku prokousat až do konce. To chce opravdovou morální sílu.
10. 08. 2011 | 18:55

tata napsal(a):

NO to už je opravdu zrale na rolničku...........

S těmi byty se musím smát. Nemusím vůbec číst statistiky. Kolem větších měst vyrostly tisíce krásných domků a ve městech rostou byty, které ve srovnání s králikálnama co produkoval socialismus, jsou superluxus.

NO TO SE musime smat VAM NIC HLOUPĚJŠIHO jste nemohl napsat.

otom že se staví plno domu luxusnich otom žadna jenže bez těch komunistickych kralikaren by tento stat kleknul,sme rozlohově mala země aby všichni bydleli v domcich,hlavně ve městech,až jednou začnou dosluhovat bude to velky problem......to co jste napsal muže napsat opravdu jen demagok,samozřejmě že nemusite čist protože je uplně jasne jak by to dopadlo kolik lidí bydlí v tech kralikarnach.
10. 08. 2011 | 19:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rumcajs:
Když už chcete zpívat, naučte se správně text:
Pusť vsjegdá budět solnce,
pusť vsjegdá budět něba,
pusť vsjegdá budět máma,
pusť vsjegdá budu ja.
10. 08. 2011 | 19:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Crha:
TBC se dotkne každého, kdo nebude očkovaný.
10. 08. 2011 | 19:04

Paterik napsal(a):

Crha:

Já bych to s tou epidemií TBC neviděl tak horké. Máme řadu jiných patogenů, kterými se nakazíte mnohem spíš. A antibiotika ještě pořád zabírají, i když už to není taková sláva jako dřív.
10. 08. 2011 | 19:08

Rumcajs napsal(a):

tata:

Tady v Řáholci si staví domky i zedníci,svářeči,doktoři,dřeorubci....

A ty králikárny... no spousta lidí si je už předělala a dodělala. Vyměnily zkroucený a profukující okna za plastová, zaházely nerovnosti po socialistických zednících, srovnali křivá futra z kovomatu,místo uniformovaných dlažiček daly krásné nové... atd.
10. 08. 2011 | 19:17

voroshilov napsal(a):

pane tato:
Ne treba se smat,treba plakat ze pravice ma tak blbe propakondomy.
Tabulka srovnani cen aut nebo elektroniky opravdu nevyhazi ve prospech sociku protoze v Cine nevyrabeli levny smejd na bezicim pasu a auta slouzili obvykle bez vetsich problemu 10-15 let.Je to sama levna demagogie ze za komunistu nebyli banany,mobilni telefony a internet...
Domky a byty,joo,ty jsou krasne a kdo je muze dovolit najednou ten luxus-10%?Ostatnim mnohalete hypoteky,a ceny energii,vody,elektriny...-to vse hrave zvladne prumerna rodina?Ceny nemovitosti sice mirne upadli ale najmy a naklady na bydleni neustale rostou.
10. 08. 2011 | 19:17

Rumcajs napsal(a):

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/za-komunismu-se-zilo-lip-opravdu-srovnani-cen.html

Tady je další srovnání. I si tam můžete hoši bolševičtí zavzpomínat.
10. 08. 2011 | 19:23

stále rebel napsal(a):

Pro voroshilov.
Srovnávat dnešní ceny s cenami před dvaceti lety může jen velký pravicový idiot, pokud chce toto srovnávat a tak se musí sáhnout k porovnávání růstu a tedy srovnávat například po dvaceti letech tedy 1930, 1950, 1970, 1990, 2010 a sledovat změny.

Stejně tak, kdo chce hodnosti Rusko, tak se musí podívat na úroveň z dvacátých let, čtyřicátých a tak dále.
10. 08. 2011 | 19:25

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

a to je argument že to opravujou,zamyslete se trochu než takovou hloupost napišete,ono za každou cenu na vše plivat muže jen?

FAKT JE ŽE AŽ TY KRALIKARNY ZAČNOU PADAT,bude dusno.todle co ste napsal je i na vas hrozna ptakovina,no když se chcete zesměšnovat.
10. 08. 2011 | 19:30

Rumcajs napsal(a):

s.r.

Nejrozumější mi přijde porovnávat to s okolím. Třeba Východní Německo versus Západní.
Třeba Rakousko versus socialistické Československo... atd.

P.S.
Ale jsem rád, že jsi se konečně přiznal k lásce k totalitnímu Českoslovenku.
Jasně to dokazuje, že jsi bolševický zločinec a na demokrate si jen hraješ.
10. 08. 2011 | 19:33

voroshilov napsal(a):

stale rebel:
A dnes v Israeli,Recku,Spanelsku nevedi jak se maji dobre socky levicove,poslat k nim rumcika a Yozifa K. aby provedli spravne politicke skoleni a ukazali na ten dnesni blahobyt.
A uz brzo to prestanou chapat i ostatni prosperujici staty,jak je to mozne?
10. 08. 2011 | 19:36

Rumcajs napsal(a):

tata:

Vy víte o nějakém nedostatku bytů ? Já teda ne. Moje švagrová sháněla byt v Olomouci a naprosto bez problémů sehnala. Nový byt 2+KK za cca 6-7 tisíc měsíčně včetně energie.
10. 08. 2011 | 19:36

voroshilov napsal(a):

Tak i v Rumunsku,Bulharsku,Polsku,pobaltskych statech take nevedi jak se maji dobre-to je spiknuti levicaku ktere zatajuji lidem jak se maji skvele ve srovnani s totalitou.
10. 08. 2011 | 19:40

Crha napsal(a):

Jak muzete vedet ze clovek ktery konzumuje v restauraci jidlo a nebo napoje nema TBC a nebo ze je proti TBC ockovan? To same je kdyz jedete v preplnenem metru, autobuse,tramvaji a nebo letite letadlem a lide vydechuji infekci kterou jsou nakazeni. V kinech a divadlech je to same,copak muzeme vedet kdo ma z divaku TBC?
V cekarnach u lekare je nejvice bacilu ktere vdechujeme do plic od lidi kteri jsou infekci nakazeni. Myslite si ze Vam taxikar a nebo pruvodci ve vlaku sdeli ze ma TBC kdyz si toho neni vedom? Tady se jedna o miliony lidi kteri jsou nakazeni TBC v Evrope a v dalsich statech sveta a jde predevsim o mladou generaci ve veku od 15-25 lety. Odpoved je to jednoducha kdyz nekdo napise Kdo je ockovan proti TBC toho se to nedoktkne. Ale co s clovekem ktery neni a nebyl ockovan a rozsiruje TBC dal napriklad v zamnestnani,ve skolach a na verejnosti?
10. 08. 2011 | 19:44

Rumcajs napsal(a):

vorosilov:

Myslíš vykládat něco lidem, jako jsi ty ?
Lidem co si myslí, že kolem nich musí někdo pořád skákat a starat se o ně ?
Lidem co si myslí, že stačí nařídit firmám aby platily dobře,aby dávaly dlouhé dovolené,veliké odstupné... aby musely skákat, jak odbory pískaj ...atd a ono to bude fungovat ?

A pak s otevřenou hubou se diví, že ono to nefunguje ? Že místo dobře placených zaměstnanců jsou tu nezaměstnaný a z velikých sociálních jistot jsou tu jenom obrovské státní dluhy ?

Tak na tohle soudruhu nemám náladu. Já se radši pozuby vyzbrojím a počkám, až ty pitomce dostihne realita.
10. 08. 2011 | 19:45

dennis napsal(a):

Pane Rumcajsi, vase slova, ze
"Za socialismu se spousta lidí jen vezla a nic nedělala...
Ty taky dneska nejvíc piští. Vadí jim, že ty lepší se s něma už nechtějí dělit rovnýnm dílem.
Tak trochu jim rozumím.Je to frustrující pomyšlení, že najednou dotyční zjistí, že nejsou nic.
10. 08. 2011 | 18:39

O tom, ze nekteri nejsou nic (a ze ti druzi jsou lepsi), ze ti, co nejsou nic, prave jako ti lepsi, nenalezaji nic spolecneho a nemohou spolu ani vest dialog, o tom je tento blog.

Levicakum a sockam mluvi pan Pehe z duse a dovolavaji se jeho myslenek. Pravicaky ukrutne irituje jeho socanska demagogie. To skutecne nestesti spociva ve spolecnem nedorozumeni, ze neni na prvni pohled videt, CO JE pravicakum a sockam SPOLECNE a nestavi je proti sobe: Spolecny je nas zivotni prostor, spolecna je nase budoucnost. O cem pan Pehe mluvi je zklamani nad neochotou opacnych, antagonistickych polu spolecnosti spolu komunikovat. Zklamani nad neuveritelnou kratkozrakosti v eskalovani vzajemnych sporu. Zklamani nad tim, ze nikomu nevadi, ze se nezadrzitelne blizime ke "konecnemu reseni", ktere nenabizi reseni, ale ohrozuje holou existenci a zivotni prostor vsem nam spolecne, bez rozdilu!

Kdybych mel vyjadrit sve zklamani nad neochotou vest dialog, rekl bych, ze si pripadam jako divak, ktery sleduje horror se znamym koncem, ale nemuze opustit svou zidli (a musi sledovat vsechny ty odporne sceny, vyhrozovani, hruz a nasili, ktere zacinaji odhodlanym rozhorcenim v boji proti zlu).
10. 08. 2011 | 19:48

Jan napsal(a):

Ano, je krize politiků, jejich mozků a ruk.
Vymýšlejí "špatná řešení" a ta nazývají reformami.
Dobré a osvědčené věci zkazí.
Nepracují pro lidi, jak to snad bylo za Masaryka, ale p r o t i lidem.
Mají nenechavé ruce, které se dřív i sekaly.
Jsou loutkami jiných chamtivců, a jsou přemnoženi.
Chybí zákony a pořádek h l a v n ě pro ně.
Měla by být země s a m o s r á v n á v krajích, lépe se uhlídá.
Přímá demokracie, zákony, dodanit nakradené.
Apelujte na hlavního Big Brudra!?
10. 08. 2011 | 19:49

voroshilov napsal(a):

R.
Ja jaksi vedu rec o zemich ve kterych nikdy komunismus nebyl,o jedne velmoci,o zemich ktere za 20 let liberalnich reforem meli mit tu vysnenou uroven a o zemi na kterou Yozif K. pel samu chvalu,kde VASI soudruzi udelali chybu?
10. 08. 2011 | 19:54

Mik napsal(a):

A to chtějí ještě nové záchody a jemnější toal. papír.
Co vše jim máme ještě platit?
10. 08. 2011 | 19:55

Sek napsal(a):

Pane Pehe,
lidem velmi chybí p ř e h l e d a srovnání :-)
V n ě k t e r ý ch zemích to funguje v pohodě,
např. Švédsko? aj
Vždyť ani nevíme, v kterých zemích se povinně platí zdrav. pojištění a kolik?
Je hlad po informacích a srovnání. Tak t o nabídněte vy .-)
Děkuji
10. 08. 2011 | 20:02

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

NA VAS JEN Štrosmajerovo pořekadlo.

ona byla řeč jestli je dostatek nebo nedostatek bytu?

ona byla řeč jak se vysmivate kralikarnam,a kdyby jich nebylo tak sme kde?připnete další stuhu na rolničky.

A OTOM DOSTATKU,když mate prachy tak sou,když se s vyplatou pohybujete v pasmu 8/17 tisic čisteho tak VAM UVĚR NEDAJ,ANI byste ho nemohl splacet,no a i unas stoji byt a to je u nas hodně dobre ceny 1/2 byt 300/500000 a těch lidí je u nas v republice stimto přijmem zhruba 60procent.AŽ ZAČNOU padat kralikarny bude veselo ale svami to je stějně o ničem.

dal vtomto na vas nereaguji strata času
10. 08. 2011 | 20:09

Čtvrtek napsal(a):

Rumcajsi, Rumcajsi, vzteklej jsi jak pes. Když chce někdo vidět obě strany mince, děláš z něho bolševika. A copak tobě se líbí, co se tu děje teď? Tobě nevadí, že ti v lese řáděj narcistní starostové a dupou po lidech nohou starostenskou? Tobě je, chlapče zlatá, loupežnická, buřtum buřt jedno, že ti praví a nejlepší tu rozkradli, co se dalo i nedalo? Že teď chudáci musej už lidem tahat z kapes málem i drobný? To ty máš za to lepší? Stokrát lepší, než bylo to, co ty, hošíčku nedovzdělaný, nazýváš komunismem? Myslíš si, že když lidi chtějí slušně žít, jsou levičáci? Že když se nechtěj nechat holit jako ovce, jsou vyžírkové, kteří jsou neschopní a chtějí parazitovat na úspěších těch lepších? Opravdu takhle uvažuješ?
10. 08. 2011 | 20:18

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Crha:
"co s clovekem ktery neni a nebyl ockovan a rozsiruje TBC" Jenom mezi neočkované.
10. 08. 2011 | 20:35

tomBB napsal(a):

Doktor opět nepřekvapil o ekonomii neví zbla nic , ale důležitě o tom žvanit to mu jde . Kdo nás zbaví těchto iracionálních "světlonošů"
10. 08. 2011 | 20:38

Jarmil napsal(a):

Vy vůbec nedokážete uvažovat logicky a v kontextu událostí pane Pehe, skutečnou příčinou je v každé zemi armáda nezaměstnaných bez vize zlepšení svého postavení ve společnosti. Pak už stačí jen spouštěč.....a je vymalováno. To Vám mohlo dojít v momentě kdy se to začalo šířit do ostatních lokalit.
10. 08. 2011 | 20:54

ghándí napsal(a):

pokud někdo nezastaví drábka, tak tady bude taky londýn. oni chystají pro nezaměstnaný domácí vězení. prý se budou hlásit na nějakých check pointech. to je neuvěřitelný. vláda uplně zdegenerovala. jestli tady vypuknou nějaký nepokoje, tak se tomu nebudu divit.
10. 08. 2011 | 21:08

Sutech napsal(a):

to: Crha
Jakou to má souvislost? Jste snad toliko vystrašen onou nemocí?
Píšete o epidemii, ale mohl byste uvést kolik z nakažených k tomu trpí ještě jinou nemocí, respektive virem, který snižuje funkci imunitního systému?
Pro nakažení je zapotřebí minimálně několikahodinová expozice.
10. 08. 2011 | 21:17

RA napsal(a):

pane Pehe, nedělejte hloupého, trh tady nikdy nebyl, tady je a byl socialismus a po vstupu do EU se ještě rozvinul. Takže tohle je krize rozvinutého celoevropského socialismu. S kapitalismem tento systém nemá opravdu nic společného.
10. 08. 2011 | 21:26

RA napsal(a):

Čtvrtek........ale vy píšete jen o nárocích, jak se lidé chtějí mít a pod. Nepíšete o povinnostech, hlavně o té, že lidé musejí makat, aby se měli dobře, nesmějí být líní se učit, protože nikde na světě nelétají pečení holubi do úst, jen v tom našem celoevropském socialismu, ale to už končí, a může se lůza postavit na hlavu, případně vypálit nějaký obchod. Hodně lidí jsou totiž líní a závistiví lemplové s nataženou prackou, státe dej....
10. 08. 2011 | 21:31

Kritik napsal(a):

V článku Johna Pipera "Cíl kázání - Boží sláva" (viz ZOD http://zod.reformace.cz/cil-kazani-bozi-slava-cislo-109 ) autor píše:

"Spravedlnost Boha je Jeho neoblomná horlivost pro pro vyzdvihování vlastní slávy.
Pýcha člověka je jeho neoblomná horlivost pro vyzdvihování vlastní slávy."

Je zřetelné, že odvěká snaha člověka "být jako Bůh" a stát se slavným je pýcha, zatímco u Boha je sláva spravedlností.

Z těchto několika stručných vět je naprosto zřetelně vyslovena příčina, která vede k rozporu s Božími záměry, kterými je harmonický život plný naděje a radosti. Když se člověk proti Bohu vzbouřil a začal pyšně ukazovat, jak to bez Boha umí a zvládne, výsledky se dostavily hned. Nejenže platí Chestertonův výrok "když lidé přestali věřit Bohu, začali věřit kdečemu", ale člověk se předháněl v předvádění toho, co všechno ještě umí. A je opravdu na co se dívat - jsou to nejen války, hrůzné politické systémy a z nich plynoucí panický strach z budoucna.

Lze se jen ptát: Budou příští události ještě hrůznější, než byly světové války, holokaust, nebo současné lokální války a teroristické masakry?

Existuje jen jediná správná odpověď: Když lidstvu nestačilo, že již dostatečně ukázalo co umí a nepoučilo se, musí dojít k událostem ještě horším.

[Matouš 24:21,22] Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.
10. 08. 2011 | 21:35

dalimír napsal(a):

Čtvrtek Rumcajs to je vygumovaná existence ,že na něho vůbec reagujete ! Manka si ho špatně vychovala ! Marnost nad marnost ! Dl.
10. 08. 2011 | 22:13

Rumcajs napsal(a):

Přiběhne tata za Čtvrtkem , v ruce drží exkrement a celý vyděšený říká:
"Podívej se Čtvrtku, do čeho sem málem šlápl".

P.S.

Tohle by se už nemělo mazat !
10. 08. 2011 | 22:14

Rumcajs napsal(a):

Kritik:

Nebyl to náhodou Jan ?
10. 08. 2011 | 22:16

Rumcajs napsal(a):

Čtvrtek:

Čemu říkáš holení ?

Dalimír:

Kušuj dědku !
10. 08. 2011 | 22:19

Dean napsal(a):

Jiří Pehe jako obvykle děsí a straší-jako v mateřské škole.Není divu,deník Referendum je určen pro podobné výlevy.Směšné je ohánění se Bohem-berličkou chorobně slabých,jak to zde někteří předvádějí.Svět se nachází v bodě,ve kterém je nutno přijímat velmi nepopulární kroky k jeho záchraně.To si ale spousta lidí neuvědomuje-naopak,módním se stalo hledání viníků,jak to nakonec činí i Pehe.Místo hledání východisek se všichni ohánějí sociálnem a práznými pojmy,místo zamýšlením se nad utrácením a prožíráním budoucnosti jsou kritizovány jakékoli smysluplné reformy a třeba i bolestivé škrty ve výdajích.Lidé dnes mají vše,na co si vzpomenou.Vinen je tudíž každý a není proč se přít a strašit "trhem" a jeho neviditelnou prackou,která je naopak celých 20 let omezována při ozdravných krocích bezuzdným omezováním svobody podnikání a socializací a na druhé straně nebyla nikdy dořešena ve svém právním rámci.Takže-levice i pravice jsou viníkem stejnou měrou,každý občan,který musel nutně mít lepší auto než soused a větší jahody-ten je vinen stejně.Do toho stejně tupě žvaní prezident,jinak postavička mezi lidem stále populární,což dokazuje nikoli krizi systému,ale krizi individuálních hodnot každého z nás.Včetně pana Peheho a dalších...
10. 08. 2011 | 22:43

Dean napsal(a):

Pro ghándího:Drábek jedná naprosto správně.Nebo i vy chcete živit lidi,kteří pobírají dávky a po čecháčkovsku bokem melouchaří?Ono práce je dost,stačí se rozhlédnout a trochu snažit.Ale to si raděj čecháček pozve ukrajinské dělníky,kterým se pak posmívá a ponižuje je-než aby sám makal.A v Londýně to není protest proti ničemu-je to organizované násilí,které je dílem místních gangů,podobných gangů,jaké se u nás občas projevují např. ničením Mc Donalda apod.
10. 08. 2011 | 22:47

santawizard napsal(a):

v cestě nám stojí jenom třídní a rasová nenávist.Z beztřídní společnosti jsme se transformovali do třídní společnosti.Od putyky až do několikahvězdičkových restaurací jsou i české domácnosti.Žena v domácnosti,v ceně od 5000kč do 500000kč,jak se říká.Hospodyň a Hospodyně nebo hospodář a hospodářka ,taky není jedno a totéž.Důležitá je životní úroveň řádového občana.
10. 08. 2011 | 22:51

Hurá napsal(a):

Pane Pehe, proč nás všechny házíte do jednoho pytle mýlících se ? Polarizace populace není taková či maková, jak uvádíte, ale je pouze ovládající a ovládaní. Proč nás populisty (hlas lidu) ovládající nechtějí slyšet ? Že by se najednou poznalo co s tím vším udělat ? To se asi nechce, že ? Toto téma by si zasloužilo trochu jinou úvahu, než tu vámi alibisticky (česky) předvedenou. Ani s tím "mozkovým" kůrovcem nemáte pravdu. Kůrovec je perfektně fungující přírodní zákon, narozdíl od... atd.
10. 08. 2011 | 23:08

ghándí napsal(a):

dean,
tak samozřejmě takové lidi živit nechci. pokud by cokoliv, co dělá drábek mělo nějaký smysl a efekt, neřekl bych ani ň. bohužel z meho pohledu teměř vše, co dělá drábek ,nejenom že vubec nic nevyřeší, naopak situaci jenom zhorší a danové poplatníky to bude stát více peněz, než kdyby nedělal nic. komu není z hury dáno......ja bych řekl , že drábek je poměrně omezený člověk, který nemá žádný cit k lidem.
10. 08. 2011 | 23:08

JSP napsal(a):

Čím to, že pod články některých blogerů se rozvine taková diskuse, že když se člověk pročte k jejímu konci, skoro už neví, o čem byl původní příspěvek? Že by tu někteří diskutující chtěli odvádět pozornost od tématu?
10. 08. 2011 | 23:13

lisak napsal(a):

We Have Made Some Terrible Mistakes In The Past 40 Or 50 years
We have made some terrible mistakes in the past 40 or 50 years. We have gone from being the only creditor nation in the world to being the largest debtor nation in the history of the world. We have created huge excesses.

You don’t just wake up one day and say okay that’s over, that’s fine, let’s move on to the next thing. We are going to have to take some pain, admit our mistakes, have some bankruptcies, cut spending with a chainsaw at the government level. It’s not going to be fun. The more we put it off, the worse it gets.

Jim Rogers
11. 08. 2011 | 00:37

ivan tomek napsal(a):

RA:

Zajimave. Mohl byste mne poucit kde ten opravdicky (a pro obcany vseho druhu fungujici) kapitalismus je?
11. 08. 2011 | 01:15

kočka šklíba napsal(a):

Hovénku(ghándí), že vy jste nezaměstnaný??? Reagujete docela zajímavě(vzhledem k vašim echt pravounským kecům)dost citlivě na zamýšlené kroky Drábka právě vůči těmto lidem, tzn. na povinné práce pro obec a teprve pak bude nárok na dávky a nynější další znevolnění lidí, co nemají práci. Je to pravda co? ;).
Rumcajs zase pobavil,jak jinak, většinu už napsali lidé přede mnou, takže jen už maličkost "krásné rodinné domky". Hm, další střípek do úrovně našeho "kapitalisty". Krásné :D, :D. Hm, třeba ty sloupky a zábradlí na balkonech, úžasné.
Rumcajsi podnikatelské baroko :D, :D. , tušila jsem to, to k vám přesně sedí, také se tomu říká sídliště naležato. Nezklamal jste, obrázek se dále vykresluje.
11. 08. 2011 | 02:39

kočka šklíba napsal(a):

Ivane Tomku, RA není první ani poslední, ale zatím ani jeden z těch, na které byla mířena tato otázka neodpověděl, tedy kde v dnešní době. Maximálně se zmohli na určitou dobu v antice, v 19. století a snad v 18.? Přesně si to nepamatuji ;), Carlos V bude vědět.
11. 08. 2011 | 02:43

dry napsal(a):

Nemyslím si s autorem blogu ,že tím,že znovu nastala krize nebo byl spáchán hromadný atentát dochází k nějakému zlomu a obratu v něčem.Rozumní věděli,že krize se nutně opakují a atentáty nemají smysl.
Spíše bych se ptal čeho se bát?
Za prvé je nesprávná zaužívaná koncepce-"všechny cesty vedou do Říma"-k jedině správné demokratické tržní společnosti
Naopak je vždy možná volba mezi touto alternativou a jinými.
To souvisí s tím,co za "prvky" struktur společnosti se v dané fázi objevuje.
Tak např.Breivik:jestliže byla možnost zásahu policie do 20 minut ,ale stalo se tak za 90 minut-už to kvalifikuje samo událost Utoya jak legální vraždu.
Tedy máme obavy z objevení se směrů hlásajích fyické a ekonomické násilí a sociální nerovnosti jako byly a jsou:nacismus,klerofašismus a sionismus.
Ty v kombinacích představují falešnou druhou alternativu k cestě za demokratickou produktivní tržní ekonomikou všech.Společným znakem těchto nepravých cest jsou legální vraždy,ekonomické násilí a braní sociální nerovnosti za předpoklad společnosti.V dosavadní dlouhé lidské historii vidíme,že často stačil jediný z těchto tří rysů společenské formace,aby se k němu dovyvinul aspoň jeden z těch dvou dalších.Jde tedy o tři axiomy zla.Každý politik ,který zastává byť jediný z nich,zastává potenciálně i oba další.Je jen otázkou času,kdy se vyvinou následně a v návaznosti na jeden z nich oba další jeho úsilím,nebo aktivitou jiných skupin,jiných ideologií.Sociální nerovností by bylo rozumné chápat nerovnost neúměrnou vlastním pracovním výsledkům,po odečtu sběru zisku pramenícího z výhodnější-top pozice-kterou nemají ostatní,jiní.Kdo je přímo či nepřímo původcem nebo pachatelem legální vraždy by neměl být ušetřen nejvyššího trestu.Právník netrestající legální vraždu resp.její rodící se předpoklady by měl nebýt ušetřen vyjímečného nejvyššího trestu.Právník nacista,klerofašista,sionista.Ne kvůli oko za oko,zub za zub,ale proto,že legální vraždy se opět po 40-leté přestávce 1945-1990 znovu po dvacet let staly masovým sportem,zabíjení lidí je reflektováno justicemi světa většinou až po skončení zločinu jako přečin-viz Haag.Pozdě bycha honit,slzy krokodýlí.
11. 08. 2011 | 06:24

dry napsal(a):

Opravuji výše na "fyzické násilí"
11. 08. 2011 | 06:27

dry napsal(a):

opravuji výše na "hlásajících fyzické násilí"
11. 08. 2011 | 06:32

jíra napsal(a):

Pane Pehe,
tenhle článek se vám docela povedl, snad až na tu část před závěrem. Pěkné paralely: Jakýsi mozkový kůrovec způsobuje nesoudnou iracionální polaritu postojů, nepotopitelný euroatlantický Trh narazil na ledovec.

Možná by pomohlo si při té současné kocovině dát ten chladivý ledovec na čelo a třeba to toho zuřivého kůrovce vyžene a ledovec při tom roztaje :) Poslat je proti sobě, ať se zlo a neočekávané překážky vzájemně vyruší.

Do smíchu mi moc není, nejen kvůli té Šumavě. Dřevorubci sice stromy za pomoci policie a nátlaku místních lidí zvládají kácet, ale spěch kvůli aktivistům, kteří chtějí po správě parku když už tak odkorňovat nastojato a kácet jen minimálně, jim nedovolil odkorňovat ležící stromy. Nevím, zda to stíhají aspoň teď.
Takže možná na tom zase vydělal jen ten kůrovec, i z ležícího neodkorněného stromu může stihnout vyletět. To by byl absurdní výsledek, jako když obě strany chrání kůrovce a nikoli Šumavu. Nějak mi v té vřavě uniká, jestli to poražené dřevo budou někomu prodávat, nebo zda tam dřevní hmotu ponechají, jako v opravdickém pralese.

Vámi zméněné odklony od rozumu i od víry mají podobné následky. Vnesly další škůdce do hlav, např.: Jeden naprosto jasný pytel, do něhož se paušálně strčí všechno "tamto". Za zlo prostě mohou buď levičáci, nebo pravičáci, popř. všechny víry "a basta, neřeš to". Jako by většinu nezajímalo, že vše přineslo něco nového dobrého a pokud nepochopíme, že to špatné do toho vnáší chamtivost a jiné nemravnosti a lidská blbost a že ty se nevyhýbají žádnému prostoru, asi se z toho nepoučíme.

Další známý a velmi rozšířený příbuzný škůdce je: Vše přehánět, ať se na tom co nejvíc vydělá, v tomto směru myšlením naopak proaktivně nešetřit, nemarnit ale čas domýšlením a sledováním zpětné vazby. Takže např.: Objevil se penicilín a další antibiotika? Narvat je všude třeba i jen preventivně! Narvat je do dobytka a drůbeže, ať rostou víc! A dnes tu máme rezistenci baktérií. Jiný příklad: Kdo je nejlepší konzultant? Ten, který prosadí nejvyšší třeba i řádově předraženou cenu nějakých služeb. Firma přece musí obstát v konkurenci. Krásný prostor pro báchorky, pro drahé zbytečnosti a pro korupci, že? A kolik stojí u nás stavba dálnic? Za kolik se nakupuje software pro ministerstva? Kolik stál Opencard? Mohla by tu být dlouhá řada. Že na to pak suma sumárum doplácíme všichni, nikomu snad ani nevadí, ač u všeho jsou občané této země a dohromady je jich celkem dost.

Takže: Má šanci to "nepokořitelný" lidský rozum nakonec nějak vyřešit? Napoví nám fantazie scénaristů? Ani autoři velmi úspěšných seriálů na toto téma Star Trek a Krajní meze se na tom neshodli. Ve Star Treku si lidé nakonec poradili i s mnohem většími problémy, než na jaké často vlastně stačí obyčejný selský rozum, ten se nám nějak kvůli sázce tu na družstva a státní statky, tu na velkofarmáře, nějak vyhýbá. V Krajních mezích to lidé mnohdy nezvládali.

Lidstvo má šanci obstát se ctí, když místo nesmiřitelného prosazování svých jediných subjektivních pravd vezme víc v potaz objektivnější jádro pudla. To by ale znamenalo opravdu myslet, posuzovat šance vedle nebezpečí, přednosti vedle úzkých míst, vliv míry něčeho a času na celek a takové celistvější myšlení bolí. Jak pohodlné je kliknout v anketách na pouze jednu ze dvou jedině možných krajních odpovědí! Takže zatím jsou lidé ve většině jako by všelijakými mozkovými škůdci přeprogramováváni do nepřemýšlení, rozum až příliš často není IN.

Perlička na závěr: Víte, že existuje dokonce i jeden skutečný škůdce v mozku, který nutí oběť nechat se sežrat svým predátorem? Je to prý jeden mikroorganismus u myší, který je přesvědčí, že se nemusí kočky bát a nikoli utéci, snad že mají na ni i zaútočit. Ten neviditelný nepřítel potřebuje v organismu kočky dokončit cyklus množení...

Hezký den.
11. 08. 2011 | 06:49

triceratops napsal(a):

Myslím, že se mýlíte v jednom: ten kůrovec neničí neokortex, ale spíš nějaká ta místa v mozku, která reglují normální lidské city a to jsou mnohem starší a hlubší centra, to je to smutné. Moc se mi v tomhle směru líbil článek pana Petra Druláka v Právu z 3.2. t.r. DOPORUČUJI!
11. 08. 2011 | 08:07

Pete napsal(a):

To je pořád to samé. Jak může někdo psát o globálním neregulovaném kapitalismu v roce 2008? Pan Pehe je trochu mimo. Člověk, který nikdy zřejmě nepodnikal, nikdy pravděpodobně nezkusil koupit ani prodat třeba akcii... Úplně přehlíží, že v tom mají hodně prsty politici. Ty banky, které to zpískaly, tomu chování svými zákony a třeba Housing Act vlastně dotlačili. Hypoteční krize by nebyla bez Freddie Mac, Fannie Mae a Ginni Mae - prakticky státních agentur, které na sebe braly riziko. Umožnili vytvořit obrovský morální hazard. Bez nich tohle nikdy nikdo nepodstoupil. Sekuritizace, podílník na krizi, by nevznikla bez bankovních regulací ve Spojených státech. Ale to pan Pehe nevidí. Vlády nemají zachraňovat krachující podniky nebo banky. To je levicový princip, i když ho uplatňují vlády, které si říkají pravicové. A zase - podle pana Peheho je to princip kapitalismu. Při vší úctě, pan Pehe tu totálně ideologicky zaslepeně má pořád tu svou mantru o globálním kapitalismu bez nějakého kvalifikovaného nadhledu na věc. Pořád jenom obecné moralizující řeči.
11. 08. 2011 | 08:27

PepaLAMP napsal(a):

Co člověk - to názor - to vlastní pojetí pravdy!
Nebojte se, nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř!
Jsem na tomhle světě už přes 6O let a tak si můžu už dovolit,
podívat se na vše s odstupem. A kam se člověk podívá, tam to jede
s kopce a nabírá to rychlost! Nevím kdy to dojede na konec a ani
to nechci vědět! Spíš jen doufám, že až se to stane, tak už tu nebudu, protože to bude hodně velký masakr!
Snad to jako druh homo sapiens přežijeme. A pokud ne - tak jsme byli asi zas jen jeden nepodařený pokus přirody a budeme nahrazeni
něčím jiným, co snad nebude rozum používat ke své skáze!
11. 08. 2011 | 09:04

Prucha napsal(a):

Nase prarodice pamatuji zacatky podobne situace ktera se odehravala pred nastupem A.H. a jeho Svetovych Investoru. Historie se opakuje a armady si hraji na vojaky tak jako vzdycky a potrebuji stale vice financi aby byl planovany strategicky plan dokoncen a splnen.
11. 08. 2011 | 09:47

David napsal(a):

Naprostý souhlas. Velmi pěkně napsané.

-------------------------------------

„...Současná situace je zlomová. V lepším případě je neschopnost se rozumně dohodnout na tom, co s (globální) ekonomikou, co s evropskou integrací, co s dluhy, co se životním prostředím, co s přistěhovalci, jen výrazem dočasné nemoci lidského rozumu....

...ještě může zachránit snad jen v případě, že ti „kácející“ a ti „uvázaní ke stromům“ si společně sednou a budou hledat skutečně rozumná, dlouhodobá řešení dnešních problémů....

...Celý západní svět je nakažen tímto podivným parazitem iracionality, extrémní polarizace a vzájemné nedůvěry. ...“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kořenem všeho zla jsou peníze!!!

Naše civilizace založila svoji „prosperitu“ na lži a na penězích.

Všude možně se lže a podvádí.

Čím více se lže a podvádí, tím menší tresty.

Jedno z možných řešení je – navrátit se k hledání PRAVDY a mravnosti.

To znamená obrat v myšlení o 180 stupňů, čehož lidstvo, bez Boží pomoci, není schopno.
11. 08. 2011 | 10:14

Prucha napsal(a):

Valka zacala brzy po padu Berlinske zdi v Jugoslavii,v Cecensku a v dalsich statech byvaleho SSSR. Irak, Afghanistan a dalsi mista kde je ropa a plyn. Predstirame ze to nevidime a ze se nas to netyka. Valka je nevyhnutelna tak jako byla minula a tenkrat se vyvrazdilo 55 milionu lidi. Po valce se oslavovalo pouhe tri mesice a Japonsko dostalo lekci v Nagasaky a Hiroshime i tenkrat se svet dival a pouslouchal zpravy o lidskem masakru na druhem konci sveta, ale nic neudelal. Dnes je to same, nic neudelame budeme jenom poslouchat,sazet loto a investovat svoje finance do vseho o cem si myslime ze nam prinese zisk a kdyz makleri dospeji k nazoru udelat financni kolaps tak prijdeme o nase finance. Po case nam dojde ze nam nekdo ukradl Zajice z pytle. Tento tyden budou miliony lidi sazet loto a opet investovat do prazdnych pytlu bez Zajicu a prohraji svoje sazky. Ale nekdo ty prachy ziska legalnim tunelem.
11. 08. 2011 | 10:21

Vít Brábta napsal(a):

Vy fanatiku,farizeji a pokrytče Pehe,váš Václav Havel apod. vy jste zaseli tu iracionalitu likvidaci rodiny,homosexualismus,politickou korektnost a další,To rozvrátilo tenhle svět. Vaše nenávist ke všemu tradíčnímu,konzervativnímu,křesťanskému to je spojená nádoba s nepokoji v Londýně atd.
11. 08. 2011 | 10:27

Čtvrtek napsal(a):

Pro RA: Píšu o "slušném žití", drahý diskutére! Každý slušný člověk chce pracovat a chovat se slušně, nekrást, neponižovat, neutlačovat, nevyvyšovat se na ty, co jim nebylo tolik dáno od pánaboha, na ty, co si nenakradli nebo nevynutili ostrými lokty ... že ano?
To je ta potíž pravice: jakmile se opřeš do její agresivní rétoriky, jakmile mluvíš o tom, že lidé nesmějí a nemají žít v bídě, že má být spravedlivěji ve společnosti, hned začne vyřvávat o nemakačenkách, lenoších, těch, co natahují ruce... ale to jsou přece krajnosti, ať je jich kolik chce, většina lidí taková NENÍ!

Kdyby se furtum furt netancovalo kolem žoku peněz jakožto cíle nejvyššího, bylo by vůbec na světě líp. Kdyby se nabobové furt jen netřásli o svá koryta, nedála by se ta záplava zhůvěřilostí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
11. 08. 2011 | 11:01

Prucha napsal(a):

Nekupujte nic co nepotrebujete, jak rekl Eric Cantona pojdme si vyzvednout nase uspory z Bank. Neberme si zadne uvery na nic. Zastavme nakupovat smeti ktere nam denne cpou vsude kam se podivame, ulice plne reklam, televize, noviny, radio, metro. Nekupujme zlato, stribro necht si ho nechaji ti co manipuluji s cenou zlata a stribra. Zacneme ucit nase deti ze Materialismus je zakerna zbran a ovlivnuje nase zivoty a mysleni. Ucme nase deti to ze zakladem je predevsim prace,jidlo, zdravi, strecha nad hlavou a mezilidske vztahy.
11. 08. 2011 | 11:02

Izajáš-Chapter 24 napsal(a):

Je nejvyšší čas přestat už konečně ošetřovat to prohnilé jablko;musíme totiž nejprve vyříznout toho červa.Jinými slovy:musí být odstaveni od moci lidé,jež tu umožnili(či přímo na tomto neblahém procesu participovali)totální a bezprecedentní rozkradení,vytunelování a defraudaci státního majetku v letech devadesátých.Zejména se to týká Václava Klause,zvaného dnes již běžně vědomými občany Tuneldědek,jež se nám všem dnes nepokrytě vysmívá přímo do očí!Vždyť za jeho vlád od roku 1990-1997 tu byly rozkradeny a zdefraudovány(k tomu je potřeba ještě přičíst nepřeberné množství daňových úniků a arbitráží)více jak 4 biliony korun(!)v dnešních cenách.Není potom divu,že tu dnes na nic nejsou peníze.Těch si totiž užívají různí Kožení,Krejčíři,Pitři atd.Kořeny dnešního naprosto tragického stavu veřejných financí leží právě na samém počátku ekonomické transformace...A Klaus si zcela nepokrytě vegetuje na Hradě a roztrubuje na všechny strany své stupidní a nesmyslné bláboly,které naši zem za těch 21 let přivedly do chudoby a bídy,jak hmotné,tak i té mravní a morální...
11. 08. 2011 | 11:10

Prucha napsal(a):

Klaus bude muset brzy priznat finance ktere ma ve Svycarske Bance a zaroven dalsi majetky napsane na jeho syna a zenu. Je cas aby cela tato skupina prachacu priznala a prokazala dukaz o tom na jakych zakladech se tato skupina financnich protaganistu dostala k majetku ktery vlastni. Zalezi na obcanech jestli budou zadat o informace ktere jsou podle zakona o informacich pristupne. A nejedna se pouze o Klause a jeho spolupracovniky, jedna se o kazdeho obcana CR. Az Klaus skonci sve poslani na Hradcanech, stane se z neho obycejnym obcanem a zakony se na neho budou vztahovat tak jako na kazdeho z nas, jeho soucasna Imunita by mnela skoncit.
11. 08. 2011 | 12:23

Prucha napsal(a):

Kazdy Poslanec a Senator by mnel kazdy rok prokazat jak se dostal ke statisicum a za co je dostal. Kazdy Ministr a Premier by mnel take kazdy rok prokazat jak se dostal k zavratnym financim. Kdyz oni vedi a maji informace o nasich prijmech, proc my nemuzeme ziskat prehled o jejich prijmech?
11. 08. 2011 | 12:59

Prucha napsal(a):

Ten kdo mlcel vcera, bude mlcet i zitra. Az budou na Ovocnem Trhu rozdavat schnile brambory zadarmo, tak se tam sjede pul Prahy a bude stat ve fronte az na neho prijde rada. Pokud jsem nekoho urazil, necht mi odpusti.
11. 08. 2011 | 13:16

ivan tomek napsal(a):

Situace se da popsat jako zlomova, ale myslim ze autor vidi charakter zlomu prilis vyhranene. Ke zmenam musi dojit protoze se svet zmenil a co snad jakz takz pracovalo drive uz zase tak nepracuje. Ale katastrofa a svetova revoluce neni podle meho nazoru v nejblizsi dobe na programu. V dusledku toho je treba planovat jak se vyrovnat s novou situaci a vyjit z ni co nejlepe, spise nez se pripravovat na scenare, ktere jsou v clanku popsany.

To pisi jako jinak horlivy ctenar pana Pehe s nimz skoro vzdy souhlasim.
11. 08. 2011 | 13:54

somes napsal(a):

U toho dělení na pravici a levici by bylo dobré si vždy uvědomovat,že to je dělení značně konvenční.Často nic reálně nepředstavuje.Začátek terminologie počíná v poslancích sedících nalevo a napravo ve Francouzském konventu pro revoluci 1790-Možná stimuluje pocit opozice,rovnováhy.Ale už u Hitlera měli lidé věčný problém kam ho takto řadit,přestože viditelně nebyl střed.Pravice a levice jsou pojmy,které mají např.téměř nic společné s marxismem.Ten bere do základu vztahy tříd,které má pojmenované,aniž by stály napravo nebo nalevo.Po celém světě je dělicí čára pravé-levé rozmazaná,lidé přecházejí na obě strany a v leckterých zemích jsou tytéž názory považovány za pravé na rozdíl od jiných.Složení pravic je silně heterogenní,mix.
Někdo by mohl uvažovat třeba takto:Breivik zkouší za celou světovou pravici,zdánlivě jako 1 izola, jak bude celá světová levice postupovat dál po jeho činu.Nechá se zastrašit,vyprovokovat.Už z toho pohledu,který má z hlediska dělení pravé-levé jistou logiku,vidíme,že logiku nemá samo dělení vpravo-vlevo.Obávám se,že v mnoha případech je zdrojem zmatků a nepokojů kvůli ničemu a dmychadlem nenávisti,která má původ v chaosu a do něj se zákonitě vrací,často s materiálními a lidskými ztrátami.Není radno nahrazovat vědecké myšlení o světě hantýrkou.Já osobně Klausovy vejšplechty za vědu nepovažuji,stejně jako třeba USA ekonoma s teorií "konvexního" spotřebitele.To je pro mne mimo možnost společnost poznat a řídit prospěšně.Pokud ovšem se společnost trvale nechá smýkat jednou tam,podruhé jinam,kvůli nápadům všeho druhu-určitě se tím nezlepší.Škoda pocitů,které nezaměřenost a neurčitost omylem považují za demokracii.Naopak třeba něčí úvaha o Velké koalici -hodnocení výsledků ODS+ČSSD může mít smysl,protože ukazuje zda taková kombinace někomu prospěla a komu.Zda většině a v čem.
Ale před 2.sv.válkou zmatek plodil i termín "socialista".V mnoha zemích byl i vzájemně nepřátelský vojensky.Termíny jako pravice,levice,liberalismus,konzervatismus jsou skutečně málo informativní.Beru je jako hantýrku,ale která mnoho neznamená obecně.Politik by měl mluvit adresně,aby bylo zřejmé kterých reálií života se jeho koncept týká konkrétně,kterých společenských skupin jak a co má za koncept pro všechny-celek.Protože jen zájem celku může být demokracií.Skutečnou.Neměl by se vymezovat je negativně,jako např.pravdoláskaři vůči "totalitě"-t.j.celé minulosti.Málo to říká.
11. 08. 2011 | 14:17

MUDr. napsal(a):

Pane profesore, nelze s Vámi než souhlasit..
..bohužel racionálně uvažující člověk si uvědomí,že končí ten relativně lehký život posledních let-bez mravních autorit v čele států je řešením vždy "cesta do pekel"
..chybí POKORA k přírodě i lidem okolo nás
12. 08. 2011 | 12:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy