Hlavním problémem české politiky nejsou Věci veřejné nýbrž ODS

18. 04. 2012 | 07:14
Přečteno 18813 krát
Z pravé části komentátorského spektra zaznívají názory, že vláda Petra Nečase je příšerná, ale odmyslíme-li si všemožné skandály a vnitro-koaliční rozmíšky, jde prý správným, neboť jediným možným, tedy „ne-řeckým“ směrem.

Jednou variací tohoto argumentu je tvrzení, že za špatný obraz vlády a celkové rozladění veřejnosti s politickou situací mohou především Věci veřejné. Občanští demokraté a TOP 09 pracují prý v podstatě kompetentně, jejich reformy jsou nutné, jejich styl uměřený. Kazí jim to hrstka „šašků“ z VV.

Ponechme stranou užitečnost či neužitečnost vládních škrtů a reforem. O těch se vede čilá diskuse. Jisté je, že i z pravé části komentátorského spektra lze stále častěji zaslechnout názory, že k prosperitě se nelze proškrtat a že reformy jsou zbytečně asociální i chaotické.

Méně časté jsou úvahy o tom, co vedle nepopulárních reforem skutečně stojí za všeobecným rozhořčením z české politiky i vlády a z všudypřítomné korupce. Argument, že za špatnou náladu mohou především VV, se jeví jako dost velké zjednodušení.

Ve skutečnosti lze totiž argumentovat, že hlavním zdrojem korupčních praktik, systémového rozkrádání státních zakázek a podřízení politiky zákulisním zájmům je politická praxe ODS.

Jistě, Věci veřejné jsou vskutku bizarní politická partička, svého druhu sekta. Do politiky, jak prozradila vloni zveřejněná nahrávka Víta Bárty, šlo toto uskupení s cílem těžit ze státních a městských zakázek.

Projekt VV byl od začátku založen na přesvědčení, že k dosažení těchto cílů je třeba používat ještě více neskrupulózní metody, než na jaké se vzmohou protivníci. Jelikož strana vznikla jako divize soukromé bezpečnostní a detektivní agentury, zdá se, že se například hned na začátku vybavila slušnou zásobou kompromitujících materiálů na politické konkurenty.

Jenže si je třeba položit otázku, zda tato strategie „ostrých loktů“ nebyla v podstatě jen jednou z logických odpovědí VV na otázku, jak se prosadit v politickém prostředí prolezlém mafiánskými praktikami. Jinými slovy: místo toho, aby se VV prosadily jako skutečný politický projekt, který teprve po svém vstupu do nejvyšší politiky hledá cesty, jak se přisát ke státním zakázkám, přistoupila strana k privatizaci politiky z opačného konce. Do politiky už šla jako v podstatě soukromá firma s cílem maximalizovat ekonomické zisky.

Jakkoliv se tato „firma“ v politice rychle zdiskreditovala svým amatérismem, vzájemným špiclováním svých členů, úniky informací o jejích skutečných záměrech a bizarními móresy i notorickou bezpáteřností jejích vedoucích představitelů, neměli bychom ztrácet ze zřetele, že to nebyly VV, kdo stvořil korupční prostředí i kmotrovské zázemí politiky, a kdo vnesl do české politiky cynismus.

Tyto jevy mají svůj původ už ve způsobu ekonomické transformace po roce 1989, zejména v privatizaci při zhasnutém světle, v jehož čele stála ODS. Není náhodou, že právě ODS byla jako první velká strana po roce 1989 postižena finančním skandálem, který ji rozštěpil.

Tím ovšem Václav Klaus svůj repertoár v čele strany zdaleka nevyčerpal. V roce 1998 vtáhnul s pomocí opoziční smlouvy do v podstatě už zkorumpované české politiky, která během privatizace srostla s neprůhlednými ekonomickými skupinami, sociální demokracii.
Ta se do té doby nepodílela na moci, s některými výjimkami na komunální úrovni. V opozičně-smluvním souručenství se ale od ODS rychle učila.

Přesto lze argumentovat, že pokud jde o politický cynismus, byla ČSSD od počátku méně „zkažená“. Až do roku 1998 totiž nebyla zřejmým výtahem k moci a potažmo ekonomickému vlivu, kterým byla ODS od svého vzniku.

Jinými slovy, do ČSSD se v prvních devíti letech po pádu komunismu nevstupovalo s vidinou rychlého politického a ekonomického vzestupu. Dokonce je možné argumentovat, že vzhledem k démonizaci čehokoliv levicového v prvních letech po pádu komunismu vstupovali do ČSSD především lidé, kteří věřili v politické ideály demokratické levice a byli ochotni nést stigma „levičáků“.

V tomto ohledu se ODS jeví jako strana, v niž byl přístup jejích členů k „idejím“ mnohem více instrumentální, nebo prostě cyničtější. Jistě i do ODS vstupovalo a straně fandilo nemálo lidí, kteří se prostě považovali za „pravicově“ orientované, jakkoliv měli v pojmech, jako jsou liberalismus nebo konservatismus, dost velký zmatek.

Jenže zároveň ODS postihlo to, co se stává stranám, které v určité době mocensky dominují a přitom ještě kontrolují velké přesuny majetku: nalepilo na ní velké množství lidí, kteří v ní viděli stejnou „průkazku“ k úspěchu, jakou dříve představovala pro mnohé komunistická strana.

Když se po roce 1998 stala z ODS po odchodu liberálního křídla de facto klausovská sekta, odsunutá do smluvní opozice na celostátní úrovni, nicméně nadále ovládající největší radnice a později i kraje, převládl ve straně už definitivně pragmatický cynismus. Dřívější vysávání různých privatizačních projektů nahradilo programové přisávání ke státním zakázkám.

Je pravda, že ani ČSSD, která vládla v letech 1998 až 2006, neunikla těmto praktikám, ale na úrovních, kde bylo možné z veřejných financí vysávat nejvíce prostředků, tedy na úrovni velkých měst a krajů, jen sekundovala občanským demokratům, kteří měli na těchto úrovních dominantní postavení.

Nejrůznější zákulisní skupiny a „lobbisté“ si samozřejmě udržovali dobré vztahy s oběma velkými stranami, ale od počátku byli mnohem více a těsněji provázáni s ODS. Privatizace stranické politiky do rukou „kmotrů“ byla a je také mnohem více prominentní v ODS než v ČSSD.

V ČSSD se po jejím odchodu do opozice v roce 2006 svářejí snahy stranu programově obrodit a vymanit z korumpujícího dědictví opoziční smlouvy i některých neblahých praktik její vlády v letech 2002-2006 s cynickým „pragmatismem“ zejména některých krajských bosů, kteří vládnou od roku 2004. ODS, na druhou stranu, zcela propadla během posledních šesti let, kdy vládne, pojetí politiky coby převodové páky k ekonomickému prospěchu lidí se stranou různými způsoby spojenými.

Dnes je ODS v podstatě na všech úrovních ovládána zákulisními ekonomickými zájmy do té míry, že je nemožné určit například i to, které z vládních reforem jsou neseny politickými ideály a které jsou jen šity na míru neprůhledným ekonomickým skupinám přisátým na stranu. Stejně nemožné je určit, která z vnitrostranických personálních rozhodnutí jsou výsledkem skutečné politiky, a která jsou činěna pod taktovkou stranických kmotrů.

Strana, která kdysi předsedala privatizaci státního majetku, byla sama dokonale zprivatizována.

Jisté je, že ODS ukazuje pozoruhodně malou míru pudu sebezáchovy. Občas se téměř zdá, že se v současnosti řídí hesly „urvi ještě, co můžeš“ a „ po nás potopa“. Svým cynismem v podstatě zcela zdiskreditovala „pravicovou politiku“.

Což nás vrací k Věcem veřejným. Hlavním důvodem pro jejich pokračující příšerné účinkování v nejvyšší politice je právě cynismus ODS, která je ochotná s nimi vládnout. Co na tom, že tím de facto diskredituje i ty reformy, které snad dávají smysl.

Žádný kotrmelec VV není dost velký na to, aby popohnal ODS k principiálnímu postoji, zejména když další koaliční partner, TOP 09, je ideologicky zaslepený do té míry, že je ochoten uskutečňovat svůj neoliberální sen v podstatě s kýmkoliv, kdo mu dá prostor. Dokonce se občas zdá, že různé skandály VV někdo programově rozehrává, aby tak vytvořil pro ODS i TOP 09 kouřovou slonu.

Podstatné je, že ODS, jak se zdá, už žádná „principiálnost“ a ideje nezbývají. Vše diktují zákulisní ekonomické zájmy. A v tom si s VV vlastně rozumí, pokud si různé zákulisní skupiny spojené s těmito stranami navzájem nelezou do zelí.

Deník Referendum, 17.4.2012

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

deep throat napsal(a):

Já mám úplně jiný problém:
Jak Čistý Chemikem vyřeší s koaliční smlouvu? To budou vývrtky a zdůvodnění, proč zrovna Peak je ta Sněhurka, kterou bude následovat sedm trpaslíků a s nimi se vytvoří nerozborná parlamentní většina, kterou nikdo nevolil?
18. 04. 2012 | 07:24

Pepa Řepa napsal(a):

Á pan Pehe se pustil do velkého prádla.
Teď pere modrou, až přijde socan vypere oranžovou i s rudou. Jedno po druhém, aby to nepustilo.Krok za krokem.

Až nakonec zbyde bílá. Že by to byl symbol Světasprávy osvícených?
Pak nastane všude klid a mír
18. 04. 2012 | 07:39

Petr napsal(a):

Hlavním problémem české politiky nejsou Věci veřejné, ale ani ODS. Hlavním problémem české politiky jsou sami čeští politici, bez rozdílu, za jkakou partaj zrovna kopají.
Nebo znáte několik čestných, vzdělaných, nezkorumpovatelných, pracovitých a schopných politiků? Já ne!
Jesli je někdo zná, nechť jejich jména zveřejní. Budeme je volit. Pro blaho českého národa.
18. 04. 2012 | 07:39

Inci napsal(a):

Tuhle kleptokratickou vládu může svrhnout pouze občanská neposlušnost , nenechme si náš stát rozkrádat !!!

Nesesaditelná nedemokratická kleptokratická vláda daně slušnejch občanů bezskurpulózně rozkrádá !!!

Tuto vládu sesadí pouze masová občanská iniciativa občanů kteří odmítnou platit nedemokratickému režimu daně . Krom generální stávky a defenestrace je to jednen z mála způsobů jak se Kalouska a jeho kumpánů zbavit ...
18. 04. 2012 | 07:47

Pepa Řepa napsal(a):

Tuto vládu sesadí pouze masová občanská iniciativa občanů kteří odmítnou platit nedemokratickému režimu daně .
-------------
Hmm, Kožený, Pitr, Krejčíř.....už začali před lety.
18. 04. 2012 | 07:54

Medikolog napsal(a):

Hlavním problémem české politiky je "nesestřelitelnost" zrádců a dezertérů. Například Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf, Peak, Dobeš, Navrátil, Andrýsová, Suchá, Paggio, ...

Omlouvám se všem sketám, které jsem z historie našeho porevolučního parlamentarismu vynechal.

Bohužel chybí odvolatelnost poslanců, kteří se zpronevěří volebním programům za které byli ve svých obvodech zvoleni. To ale naše parlamentní menagerie nikdy nedopustí, protože by snad kromě komunistů byli odvoláni dávno všichni.
O tempora, o mores....
18. 04. 2012 | 07:56

rejpal napsal(a):

deep throat
Tohle je velmi zajímavá otázka. Zatím to vypadá, že v koalici jsou StaroVV - smlouvu dosud ani z jedné strany nezrušili. MladoVV ovšem mají ministry a ke koaliční spolupráci se hlásí.
Takže jaké jsou možnosti:
1) procedurálně se nezmění nic, všichni se budou tvářit, že se nic nezměnilo. Jen StaroVV budou bez ministerských postů, obsazených bezpartijními (to se jim určitě bude líbit, když za ně budou spoluvládnout pučisté)
2) StaroVV dostanou výpověď a do koalice vstoupí MladoVV (kteří jsou ovšem zatím volným sdružením jednotlivců, neb nová strana musí mít stanovy a musí být zaregistrována). A tak se konečně dočkáme vládní koalice s účastí nezávislých jedinců.
3) Koalice zůstane v původním složení stran, ale formálně bude kooptováno pět až deset soukromníků, kteří budou za StaroVV vykonávat exekutivní funkce za jejich aktivního nesouhlasu. K9 se rozšíří na K12.
4) ODS a TOP09 vyhodí obě frakce a bude vládnou jako menšinová vláda s podporou jedné či obou. No, aspoň se naučí hledat podporu místo válcování.
5) co určitě nenastane, jsou nové volby. Všichni, co tvrdili, že chtějí zřetelnou podporu a ne vládu přeběhlíků, nám vysvětlí, že nový subjekt nejsou žádní přeběhlíci (i minule už v PsP byla TOP 09), a že nakonec 101 či 102 je většina více než zřetelná.
Výhodou celé situace je, že bude o jeden poslanecký klub víc, a tudíž víc poslanců dostane lepší plat. Možná, že to inspiruje stávající nezařazené k tomu, aby se účelově spojili, ukecali někoho ze StaroVV, rovněž vytvořili svůj poslanecký klub a zvýšili si životní úroveň.
Vláda požádá parlament o důvěru a dostane ji. V podstatě je to jedno, ale můžeme být ještě svědky zajímavých tahanic o posty ministrů a náměstků - tentokrát už ne mezi VV a ostatními, ale mezi fragmenty VV. A nepochybně dojde k nějakému střídání, po němž přijde ještě někdo méně kompetentní, ale o to navenek věrnější skupině, která ho vyslala.
Jestli na něčem vůbec nezáleží, tak je to volič. S tím se i nadále bude zacházet podle proslulého "jen si pindej, na to jsme zvyklí". Ostatně, svým způsobem právem.
18. 04. 2012 | 07:56

pepan napsal(a):

hlavním problémem české politiky nejsou tyhle současně vládnoucí ukázky propojení organizovaného zločinu s exekutivou, ale rozpočtově odpovědnej volič. Ten je do parlamentu a potažmo do vlády dosadil.
Holt, sázkou na lidskou hloupost nikdy nemůžete prohrát. Tím se řídí nejen prodejci předraženého šmejdu v různejch teleshopech, ale tato stará pravda se vyplatila i sponzorům současné vládní koalice.
Ta koalice, která nás tak úspěšně zachraňuje před osudem rozpočtově neodpovědného Řecka...
18. 04. 2012 | 08:05

Pepa Řepa napsal(a):

pepan
jmenovče, když Děd Vševěd říká, že hlavním problémem je žába na prameni, vykopejte ji, pramen vody živé poteče, tak se o tom nediskutuje.
Nějak se ale rozjel. Nějak je těch hlavních problémů moc.
18. 04. 2012 | 08:10

Pepa Řepa napsal(a):

Jednou to bude v učebnicích politologie.

Tluchořova cesta: Vyber nejblbější samici.
Kalouskova cesta: Vyber samici -relativně- nejchytřejší.

Pravda, byla to těžká volba, najít jednookou.
18. 04. 2012 | 08:20

Honza napsal(a):

pane Pehe,

na rozdíl od Vás budu stručnější a budu personifikovat:
za stávající neutěšený stav mohou především následující osoby :

a) Václav Klaus - otec tunelovaní , krádeže, ... nazvěte si to jak chcete národního majetku, rozbití republiky
b) Miloslav Zeman - spoluautor opoziční smlouvy - to je ten koberec pod který se vše zametá, ....
Poz.: k sepsání smlouvy je třeba dvou lidí - nebýt Zemana - Klaus neměl co podepisovat, ...
c) Václav Havel, který vlády, zákony výše uvedené realizující nemusel podepisovat = řící zcela jasně - takto ne !!!!!
18. 04. 2012 | 08:20

deep throat napsal(a):

ad rejpal
V koaliční smlouvě je určitě i rozdělení postů mezi strany v exekutivě i v Parlamentě. Pokud nebude OldVV vypovězena koaliční smlouva, tak Dobeš i Peak nemají nárok na své posty a OldV jako signatář koaliční smlouvy by měla mít určitě nárok je odvolat. Proto jsem zvědav na ta slabomyslná zdůvodnění typu "konstruktivní Sněhurka a její trpaslíci", kterými se opět ve prospěch lidu českého znásilní Ústava.
Nicméně, pokud by si pan prezident chtěl alespoň trochu vylepšit svojí pošramocenou pověst, měl by dle mého názoru, a to bez ohledu jak tyto tahanice dopadnou, v této "deformované" situaci vyzvat premiéra k podání demise.
18. 04. 2012 | 08:20

Jana Pechová napsal(a):

Já bych tu ČSSD tak nešetřila. Dostala se k lizu o něco později, ale pak mlaskala až hanba.
A s ODS dokázali její představitelé vždycky najít společnou notu, začalo to oposmlouvou.
Problém je v pravidlech.
Už se to tu x-krát řešilo.
V politice musí platit presumpce viny, zásadní změnou musí projít systém vnitrostranických voleb (žádné, že se v kuloárech dohodne, kdo půjde do čela té či oné kandidátky a složí za to takovou a makovou částku). Jinak strany zůstanou pouhým výtahem k moci, slušným členům v nich zbudou oči pro pláč a pocit bezmoci.
18. 04. 2012 | 08:23

Sláma napsal(a):

Pan Pehe to zase charakterizoval velice přesně. Ono to vlastně nebylo tak těžké, to přece ví každý, že se ODS od samého začátku formovala jako strana tunelářů. Vašek Peročmajz se systematicky zbavoval všech nepohodlných. Řídil se přitom heslem: "Účel světí prostředky"!
Znám relativně slušné bývalé členy ODS, kteří v době, kdy byli členy ODS, prostě, ačkoliv se poměrně osvědčili, v následujících volbách byli přesunuti na nevolitelnou část kandidátské listiny či vůbec na ni zařazeni nebyli. Tohle je totiž zrovna moment, kdy se, zpravidla nedemokratickým způsobem, ovlivňují volby.
Řešením je nepochybně většinový volební systém nebo alespoň větší možnost "kroužkovat".
Osobně bych se přimlouval k většinovému volebnímu systému a znovu zavedení možnosti odvolání politika na základě referenda v příslušném volebním okrsku. Vyřešil by se tím problém s patovými situacemi i s přeběhlíky.
18. 04. 2012 | 08:24

Slim napsal(a):

NESTABILITA.

Opravdu si někdo myslí, že v této situaci lze udržet vládu
se 101, nebo 102 zoufalci? Karolina P. je naivka.

Jediná otázka je, KDY budou volby. Já mám nejradši červen.
18. 04. 2012 | 08:27

Bo Zekao napsal(a):

Pehe:"Je pravda, že ani ČSSD, která vládla v letech 1998 až 2006, neunikla těmto praktikám, ale na úrovních, kde bylo možné z veřejných financí vysávat nejvíce prostředků, tedy na úrovni velkých měst a krajů, jen sekundovala občanským demokratům, ..."
Buď nevíte, co se na krajích dělo, nebo to vědět raději nechcete. Každopádně si obě strany padly do náručí a vládnou na krajích rukou společnou dosud. Dnes ani nerozeznáte, kdo za kterou partaj. O korupci nediskutujme, ta je pevnou součástí systému ODS-ČSSD = vláda - opozice ve smlouvě a naopak. Stáváte se pane Pehe hlásnou troubou ČSSD pro najivnější část voličů, takovým malým Kojzarem. U politologa bych očekával větší nestrannost a nadhled. Jak vysvětlíte nečinnost poslanců a senátorů z řad ČSSD vůči současné mizérii? Na krajích a ve velkých městech by útočili sami proti sobě. Proto je ticho a buchar vládní koalice pojede nerušeně dál.
18. 04. 2012 | 08:29

vico napsal(a):

Na vedlejším blogu se p.Pehe věnoval vzniku nové strany s názvem Plat/forma/. Zajímavá pak byla diskuze, zejména pak příspěvky velmi legračního Jar-poor/a/ a SuPa. SuP se například radoval, že krvežíznivé choutky nespokojených levičáků nebudou ukojeny, neb předčasné volby nebudou :-)

Odmyslím-li si, že volby/byť předčasné/ jsou v mrchožroutské představě krvežíznivou záležitostí, není mi jasné, čím vznik Plat-formy by je měl oddálit?

Jak už tu rejpal rozebírá, znikají nám tu Staroveverky a Mladoveverky. Ani jedna z Veverek si nelajzne předčasné volby /víme asi proč/. Na vládní většině se tedy nic nezmění, vládu v zájmu pudu sebezáchovy obě veverky podrží.Staroveverky ovšem budou ještě více trojčit a ještě více házet bláto na proradné ODS a TOP09, kdežto Mladoveverky se stanou poslušnou hlasovací mašinou jako Mečák-Pohanka.

Staroveverky vládu nechají pracovat, pouze klid ji nedopřejí. Lze očekávat zdrcující kompra na mladoveverkáře. Pravicový tisk, pro který je však více než ideologie důležitější prodejnost, budou mít o čem psát.

Nejčernější scénář, který by mohl nastat, by byl, když by vláda stála a padala s poslaneckými hlasy Kristýny Kočí, která si nahrála vlastní močení a kolibříka Béma. Byla by to opravdu hvězdná chvíle pro tyto dva zombie.

Takže si to zhrňme. "Krvežíznivost" levičáků bude uspokojena při pohledu na zdánlivě nekonečné chcípání této vládní garnitury. Jak v každém druhořadém trilleru - gauner nikdy nesmí zemřít snadno a rychle. Krvežíznivý divák si přece chce přijít na své...A přijde si.
18. 04. 2012 | 08:33

Láďa napsal(a):

Rád bych jednou žil v zemi, jejíž občané dobrovolně, ochotně a rádi platí daně a nehledají, jak se vším a s každým vy..bat.
18. 04. 2012 | 08:34

Jos napsal(a):

Pechová,
manipulační blbost, šířená pravicovými medii v zájmu zachování alespoň nějakých šancí pro českou lumpenpravici.Pro kterou ostatně media pracují. To co je pro ODS základním politickým principem, totiž urvi co můžeš, je zatím vždy v ČSSD excesem. A ČSSD, na rozdíl od ODS, se s tím snaží vyrovnat jak to jde.
18. 04. 2012 | 08:36

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Odesák je kus a je jedno, jestli je v ODS nebo VV.

V minulých dnes se psalo o zveřejnění seznamu členů ODS včetně jejich osobních údajů, prý hacker, ale narazil jsem na starší článek a on to bude spíše byznys.
No prachy jsou prachy, a ten byznys vymyslel jistý Ičko.

„Jak informovala ČTK, Občanská demokratická strana se rozhodla svých více než 30.000 členů nabídnout k marketingovým účelům. „
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/2935-ods-zpenezila-databazi-clenu.aspx
18. 04. 2012 | 08:36

rejpal napsal(a):

deep throat
Myslím, že to tam je. I proto mohou nastat tahanice o legitimitu, jenže tady mají trumfy v ruce StaroVV. Statutárním zástupcem je předseda, a pokud by nedošlo k vypovězení KS, pak tu je vážný problém, jaký na této úrovni dosud nikdo neřešil. Nejen s místy ministrů, ale z logiky věci se zdá, že i s účastí na oficiálních jednáních ústavních orgánů (K9 ústavním orgánem není, tam je to jedno). Je tady možná otázka i legitimity ministrů, kteří sami sebe postavili do ofsajdu /dá se to řešit změnou jejich pověření - mohou tam být za ODS či TOP 09 jako nezávislí/.
Problém samozřejmě vyřeší vypovězení KS. Pak vznikne nová, dvoučlenná. Otázkou ovšem je, zda bude nová dvoučlenná vláda (MladoVV nejsou reálným politickým subjektem, jen skupinou nezávislých) ochotná pustit několik míst ve vládě pro nečleny koalice. Možná jedno pro Karolínu Peake, ale čtyři? Teoreticky může nastat i případ, že ošizení a zhrzení MladoVV odejdou do skutečné opozice a vládu přestanou podporovat, zatímco také zhrzení StaroVV ji naopak podporovat budou, aby oddálili svůj politický konec.
Jen jedním jsem si (skoro) jist. Brzy nás čeká nové hlasování o důvěře vládě. Bez něho by asi vznikla otázka legálnosti vlády a práce pro Ústavní soud. A může být docela veselé.
18. 04. 2012 | 08:40

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Kouknul jsem na kousek diskuse, soudruzi pravičáci, zkritizujte ČSSD nejen za to, jak krade, ale i za to, jak nám blbě vládne.
Nepochybně nám vládne ČSSD jen se o tom nemluví.
18. 04. 2012 | 08:41

Jana Pechová napsal(a):

Jos
Vy si fakt myslíte, že v různých stranách jsou lidi s různým charakterem? Příležitost dělá zloděje, pane. Jakákoli strana, která se dostane k moci, s tím bez vnitřního principu malý dvůr - velký bič bude mít problém.
Současná praxe fungování politiky u nás je opravdu průšvih.
18. 04. 2012 | 08:44

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Jedna soudružka se nám snaží namluvit, že všichni politikové jsou stejní a pak patrně jí je jedno, kterou stranu volí.
Samozřejmě je to zcela jinak a jde jen o demagogii, kterou se nám soudružka snaží namluvit, že ostatní politikové jsou stejní darebáci, jako ti, které ona s oblibou volí.
Je to jen další přihlouplý pravicový marketing.
18. 04. 2012 | 08:53

Pavel13 napsal(a):

:Jana Pechová
Souhlasím. Dalo by se také tvrdit, že hlavním problémem české politiky je ČSSD. Kdyby po volebním neúspěchu (vím, že byli první, ale chyba se někde stala) šli do sebe, vyměnili lidi a prováděli důvěryhodnou opoziční politiku, mohly by nové volby slibovat naději na zlepšení. Kdo jiný, než placená opozice to má dělat?
K tomu závěru já vidím řešení ve většinovém volebním systému.
18. 04. 2012 | 08:54

Braniš napsal(a):

Souhlas s Pehe. Jsou to všechno divné zpravodajské a mocenské hrátky. Bárta rozhodně není největší škodná mezi našimi politiky.
.
Ta hrátka se slovy Plat-forma je hezká. Peak asi opravdu vymyslela novou formu jak získat lepší plat.
.
Celá vláda je nesmysl - nutné nové volby
18. 04. 2012 | 08:55

Ládik!!! napsal(a):

Hlavním problémem není ODS ani ČSSD, ale komunistickou mafií prolezlé všechny orgány státní moci. Dokud nepozdechají (teď po zkušenostech už 3 generace - ne 2, jak jsem ještě před 10 lety mylně předpokládal), nebude ČR státem s normální mírou korupce. Dokud soudy nebudou zavírat zločince (své kamarády), nic se nezmění.
18. 04. 2012 | 08:57

neo napsal(a):

Tak tohle je mazec:) Pehe, jste lepší komik než Buquoy.

Takže socialisti se stali zloději, protože je do politiky vtáhl Klaus :)

to už ani kazajka nezachrání. Lidi budou muset asi víc chlastat než Pehe, aby to pochopili.
18. 04. 2012 | 09:00

Jos napsal(a):

Pechová,
v některých stranách se scházejí lidé s různým ideovým zakotvením (na př. Zelení). To je ovšem něco, co takové straně jako je na př.ODS nebo TOP09 , na rozdíl od ČSSD zcela chybí! A právě proto jsou tyto strany zcela rozdílné, i když se i v ideově zakotvených stranách může prosadit na nějaký čas osoba nekvalitní, kterou základní idea nezajímá a použije stranu jako výtah k moci. Ovšem musí fungovat ve zcela jiných mantinelech a časem stejně skončí. To se týká v ČSSD právě teď na př. Hulínského, Palase a některých dalších. Ostatně o rozdílnosti stran, dané hlavně jejich naprosto odlišným paradigmatem, hovoří také podstatně lepší výsledky vlád vedených ČSSD oproti vládám vedených "pravicí". Ty totiž přivedly, na rozdíl od vlád vedených ČSSD, vždy zemi do krize a katastrofy.
18. 04. 2012 | 09:03

Vag napsal(a):

To Ládík
Já už jsem v tomto zcela bez iluzí. Vždyť oni jsou naprosto všude. A bohužel mám pocit, že si pečlivě vychovávají své nástupce.
18. 04. 2012 | 09:07

český maloměšťák napsal(a):

Tunelováním poslaneckých mandátů, které zavedl exbratr inženýr Kalousek, se znevěrohodňuje demokracie - demokratické volby.
Kozloistán Kádevítkový Klausoidní to tak posunuje někam do Běloruska.

Svazačka Peake se svou newspeake je jedním z nejodpornějších zjevů současné politiky - nejprve se rozčiluje nad jednáním K. Kočí, která prý chystala puč uvnitř VV - aby pár týdnů poté sama takový puč provedla. Tato ambiciozní Jidáška , která má plná ústa v boji s korupcí, na své cestě za europoslancováním zřejmě nebude váhat podrazit kohokoliv.
Ale takový sliz /jak bylo uvedeno výše/ exbratru inženýru Kalouskovi a jeho drábkům /zjevně také napojených na podsvětí - jak vidno z nejnovějších zpráv ohledně výpisů Janouškových telefonátů/...tento sliz našemu milému průkopníkovi v oblasti ražby tunelu směrem na Východ, europlnohubnému expertovi v oblasti oddlužování - tento způsob sliznatosti mu nevadí - neb si v něm sám rochní.

Politika Kozloistánu se tedy zatím nemění. Bude se stále odvíjet od toho, kdo co na koho ví a jak se k tomu stavějí BIS , policie a soudy.
Zatím tedy připomínají zvadlé lilium....

A prezidentem bude Fischer.

Ha, ha, ha....takovou komedii nesehrajou ani v Dolním Prdelákově - když se ochotníci namažou z pančovaného chlastu...ha, ha, ha....už zbývá snad jen aby Škarku při důležitých hlasováních v Dolní Seznamce přivezli do sněmovny v poutech, řekli mu jak má hlasovat, dali mu dva pakle cigaret a pak ho zase odvezli zpátky do basy....

ha, ha, ha...:))))

:(
18. 04. 2012 | 09:11

nedám napsal(a):

Je tu někdo, kdo tohle zvládne přečíst ? Neuvěřitelně nudné obecné floskule opakující se v každém blogu Pehe.
V příštím životě chci být "levicový" politolog.
18. 04. 2012 | 09:12

Gustáv Kočí napsal(a):

Prostě jenom další spiknutí v českém kotlíku. Zcela nezajímavé. Probereme to večer u píva.
18. 04. 2012 | 09:19

Ládik!!! napsal(a):

Vag -
samozřejmě, iluze jsou dávno pryč. Za našeho života se nedočkáme nápravy. Naše děti budou v aktivním věku pociťovat vliv svinsva, ve kterém se Pehe tak rád rochní, naši vnuci budou mít problémy s barevnými nájezdníky. Mladým nezávidím. Místoi toho, aby volená "politická reprezentace" řešila budoucnost, hrabe pod sebe.
18. 04. 2012 | 09:24

jarpor napsal(a):

Soudím, že hlavní je,
že pan Pehe ví, v čem je hlavní problém české politiky,
že pan Pehe ví, kde je výtah k moci a kde není,
že pan Pehe ví, že konec prezidentování Klause a konec součsné vlády je začátkem ráje a pohody v kotlině České...

Lid nadšeně přivítá Švejnara či Fišera, systém politických stran se změní na vládu nepolitické politiky, jejíž protagonisté budou obyčejným lidem vycházet vstříc, pečení holubi do úst budu lítat, všichni se budou mít lépe.... kde nebudou výtahy k moci, nebudou korupčníci a zloději...

Na "politologa" fakt hezká pohádka. Andersen hadra... Už se na ty "zlaté časy" těším.

Hezký den
18. 04. 2012 | 09:25

:-) napsal(a):

Jana Pechová - tento nick jsem zde nikdy neviděl. Zato další, které zuřivě obhajovaly modré zloděje před rokem, půl roku, naprosto přesně jako Jana Pechová, shodou okolností také pod celým jménem(!), zde už nejsou. Jana Pechová obhajuje neobhajitelné a jediný argument má, že jsou všichni stejní, takže s modrými zloději vlastně není tak zle, apod... (tedy staré známé modré strašení!!), navíc styl psaní ani moc neodpovídá ženě a za třetí - všude v diskuzích kde jsou přezdívky a nejsou registrace, se celým jménem podepisují v naprosté většině pouze obhájci politiky pravice (rozuměj modrých zlodějin), jakoby to dostaly od svých kmotrů jako zadání...

Závěr: Jana Pechová je člověk, který sem píše nebo v minulosti psal, pod více jmény Je to modrý placený provokatér. :-)
18. 04. 2012 | 09:27

Ládik!!! napsal(a):

Chybí Sladký,
aby tady konečně někdo napsal něco strukturovaného.
18. 04. 2012 | 09:27

Bar Kochba napsal(a):

...a co TOPka, pane Pehe ? Kalousek-boys s knížepánem v čele jsou v pohodě ? Nebo jste na ně jen omylem zapomněl ?
18. 04. 2012 | 09:27

slavwin napsal(a):

No musí se to urovnat, snad už méně lidí pochybuje, že ten bolševický ruský vývar škodí. Originál stalinismus snad byl škodlivější, ale nebezpečné je vše čím je napuštěn. Po Chruščovově uvolnění přišla okupace, po Gorbačovově opuštění zlodějnou načichlí bolševici trápí lidi dál.
18. 04. 2012 | 09:29

Almo G™ napsal(a):

Jarpor: Zdravím. Už vám zase otrnulo? :-)
18. 04. 2012 | 09:31

Hloupý Honza napsal(a):

Nechal bych referendem odsouhlasit ať si nás nějaká země adoptuje.

Udělal by se seznam zemí, které by pro nás připadaly v úvahu, např. Švýcarsko, Dánsko, Švédsko, Anglie, Francie atd... aby byla nějaká šance na úspěch, tak by se oslovilo max. 100 států, kdyby svůj zájem projevilo více zemí, třeba Nigérie, Somálsko nebo Demokratická republika Kongo, tak by se pak ještě hlasovalo o tom která z nich se nakonec stane tím šťastlivcem.
18. 04. 2012 | 09:31

site napsal(a):

nedám
klidně buďte už teď pravicovej politolog a dávejte k dobrýmu neopakující se pravdy, jako třeba vaši soukmenovci neo, sup apod. co vám brání?
problém týhle země nejsou partaje ale obecný smetí který je volí. pravice za dobu svýho vládnutí se dycky dopracovala akorát tak k balíčkům, kterejma napravovala co sama podělala. levice kritizuje a pak živí kočky a palasy a utrácí plnejma hrstma. "nezávislí" jako gazdík apod sou nezávislí jen do doby než jim někdo nabídne kšeft, jako třeba kalousek. všichni zázračně bohatnou hlavně za dobu svýho "mandátu" a po něm. ani jedni si neviděj na špičku nosu a nad tím vším velebně bdí mocichtivej popleta, kterýmu žádná forma lokajství od druhejch není cizí.
obávám se že tohle prostě nemá cenu a dlouho mít nebude
18. 04. 2012 | 09:32

jarpor napsal(a):

Almo G™

Pozdravení i Vám.
Nemělo mi co otrnout... jen mám pár dnů trochu více času se bavit.
Bavit se "moudrostí", nedočkavostí a netrpělivostí, naivními očekávaními jež bude nahrazeno opětovným vystřízlivěním /po kolikáté už ?/ jiných... politology nevyjímaje...

Hezký den
18. 04. 2012 | 09:38

Almo G™ napsal(a):

Hlavní strana > Domácí > Politika
Otřesená koalice
VeVerky se rozutekly, musí se přepočítat. Komunisti tasí protitah

18.04.2012 08:05
Před politiky vládní koalice je hledání cesty z další krize. V úterý se rozštěpila nejmenší vládní strana Věci veřejné. Premiér Petr Nečas avizoval, že hodlá jednat s Karolínou Peake, která VV spolu s dalšími poslanci opouští a zakládá nové politické uskupení. Potkají se dopoledne při zasedání kabinetu, kde budou i další odpadlíci z VV - ministři Pavel Dobeš a Kamil Jankovský. Podmínkou premiéra Petra Nečase (ODS) je, aby měl kabinet jistou podporu sněmovny.

Zároveň se během středy sejde poslanecký klub VV, který by měl dát odpověď na otázku, kolik členů bude nyní mít a zda Věci veřejné setrvají uvnitř vládní koalice.

ANKETA:

Očekáváte rozpad vlády po vystoupení Karoliny Peake z Věcí veřejných?

Ano, je to nevyhnutelné. 11 %

Ne, odpadlíci z Věcí veřejných vládu podrží. 79 %

Vše směřuje k předčasným volbám. 10 %

Pokud by VV neměly dostatek poslanců, může je v koalici nahradit nové politické uskupení zformované kolem Peake. Hlasy z okruhu nové frakce dávají najevo, že by jich na těsnou sněmovní většinu - tedy alespoň osm - mohlo být dost. Do nově vzniklého politického seskupení zároveň pozvala všechny nespokojené z klubu VV. Odchod z VV za "rebelkou" Peake už deklarovali poslanci Lenka Andrýsová, Dagmar Navrátilová, Viktor Paggio a Jana Suchá či ministři Pavel Dobeš (doprava) a Kamil Jankovský (místní rozvoj). Podle serveru novinky.cz odešel z VV k nově vzniklé platformě i poslanec Martin Vacek.

Vicepremiérka oznámila svůj překvapivý krok v úterní podvečer. Zdůvodnila ho svým nesouhlasem s "politikou ultimát", kterou v koalici předvádějí VV pod vedením Radka Johna a vlivem sponzora strany Víta Bárty.

Zbylí poslanci nejmenší vládní strany se ve středu sejdou v centrále VV v pražské Štefánikově ulici. Místopředsedkyně Kateřina Klasnová řekla, že strana bude existovat i po odchodu některých členů. Ona i další poslanci jsou podle svých slov připraveni přejít do opozice, pokud je ve vládě nahradí nová politická platforma.

KSČM: Ať přeběhlíci ztratí mandát

Paradoxně právě jen několik hodin po turbulentních změnách v nejmenší parlamentní partaji bude vláda posuzovat ústavní novelu KSČM, podle níž by zákonodárce pravomocně odsouzený k nepodmíněnému trestu pro úmyslný trestný čin přišel o mandát. Návrh je aktuální vzhledem k nedávnému odsouzení poslanců Víta Bárty (VV) a Jaroslava Škárky (nezařazený, dříve VV), ani jeden z nich mandát složit nechce. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS) v návaznosti na rozsudek oznámila, že podá v nejbližší době takový návrh také. Podle komunistické novely by mohlo být důvodem zániku mandátu také přeběhlictví - v takovém případě by o odchodu poslance ze sněmovny rozhodoval Nejvyšší správní soud. S tím však koaliční politici - včetně zástupců Věcí veřejných - nesouhlasí.

Škárka rozkol ve straně předpovídal

Ukazuje se, že jako velmi dobrý 'věštec' se vyprofiloval nedávno odsouzený poslanec Jaroslav Škárka. Ten již před osmi dny napsal na svém blogu: "Vedení strany (tak, jak to udělalo minulý týden Grémium VV) vyzve ministry k odchodu z vlády, ti ale neposlechnou. Křídlo kolem Tomáše Jarolíma, Radka Johna a Víta Bárty bude mluvit o tom, jak tito ministři zradili. Jarolím už vyzval stranu, aby vyloučila nerezignujícího ministra dopravy Pavla Dobeše. Jistě se divíte, proč nevyzval také k vyloučení nerezignující Karolínu Peake. Přece proto, že se teď "veverky" rozštěpí na ty, které podrží vládu a na ty, které chtějí odejít."

Škárka na svém blogu dále upozornuje, že nic nemusí být tak, jak se zdá. "Věci veřejné se neštěpí, hrají jen domluvenou hru Víta Bárty (tento plán už byl ve VV v době, kdy jsem tam já působil). Část lidí tak kvůli dalšímu tunelování zakázek musí ve vládě zůstat a vládu držet a část lidí bude křičet kvůli snaze o zvýšení voličských preferencí po odchodu z vlády," napsal Škárka.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/veverky-se-rozutekly-musi-se-prepocitat-komunisti-tasi-protitah_231641.html
18. 04. 2012 | 09:41

Almo G™ napsal(a):

Poprvé prý o tom plánu slyšel poslanec Stanislav Huml (dříve VV, dnes nestraník v klubu ČSSD) už před půl rokem. Vznik platformy v čele s Karolínou Peake má údajně neformálnímu šéfovi Věcí veřejných umožnit, aby se mohl stáhnout a z pozadí uplatňovat své ekonomické zájmy a ovlivňovat ministerstva.

Co říkáte na oznámení Karolíny Peake, která byla ještě před pár dny ochotná se bít za místo v čele strany a znovunabytí důvěry u voličů?
Vůbec mě to nepřekvapilo, to se dalo čekat.

Vy jste věděl, že se chystá ze strany odejít?
Mluví se o tom už půl roku.

Jak si to tedy celé vysvětlujete?
Je to celé plán Víta Bárty. Karolína Peake je jeho věrný spojenec. Její vysvětlení, jak se s vedením a směřováním strany nemůže ztotožnit, je směšné. Vždyť ona je součástí vedení už několik let, členy jsou i ti další, kteří se k nim přidávají - Paggio, Navrátilová... To nejsou noví čistí lidé. To je stále ta stejná strana vedená z pozadí superguruem Bártou.

Co tím Bárta podle vás sleduje a co může získat?
Jde o to, aby si Bárta zachoval ekonomický vliv a ovládal náměstky na ministerstvech. Z jeho pohledu není sněmovna to podstatné a důležité je, co se děje vzadu. To je pro něj vysoká politika, nikoli sezení v lavicích a zvedání rukou při hlasování.

Otevírá se díky nové platformě cesta pro Bártův návrat do funkcí, kdyby ho odvolací soud omilostnil?

To vůbec ne. On chce být takový ten poctivý kmotr v pozadí. O opaku mě nikdo nepřesvědčí. Už půl roku se mluví o tom, že Karolína Peake zvedne prapor, který nebude umazaný špínou Věcí veřejných. Něco podobného jsme přece viděli s přejmenováním bezpečnostní agentury ABL. V případě nové platformy půjde navíc o to, že se takzvaní čistí oddělí od špinavých. A Vít Bárta v klidu nějakým způsobem přežije dva roky.

Pokud jde o Bártův projekt, proč by potom proti ministryni Peake tak ostře vystoupila jeho žena Kateřina Klasnová?

To je součást divadla, nic víc. Loutkář Bárta se stahuje. Pachatelem všeho slizkého a odporného bude Klasnová, John a pár zoufalců, kteří budou trvat na jednotě strany.

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/huml-vznik-platformy-jde-o-stary-plan-loutkare-barty_231625.html
18. 04. 2012 | 09:42

Vag napsal(a):

Ládík
Ale jak z toho ven? Já už z politiků nevěřím absolutně nikomu. To mám kvůli těm za....... rudým chacharům z prava i z leva emigrovat ze své země? Že strany, které si tak hrdě říkají pravicové, zvyšují daně, to bych ještě snad i dokázal překousnout (pokud by ty daně uměly řádně spravovat samozřejmě), ale že neustále vymýšlejí ještě daně nové (někdy se ty daně samozřejmě jmenují poplatky), to je na mě prostě moc. Nejdříve ekologická daň, teď uhlíková daň (uhlíková daň z plynu no prostě paráda). A jak nepřímé daně obhajují. Teď se z úst pravicových svazáků jako je Kalousek a Nečas dovídám, že přímé daně jsou zlo, ale ty nepřímé jak jsou naopak prospěsné. Podle mě jsou nepřímě daně tím nejgeniálnějším socialistickým vynálezem. Protože lidé pak zcela ztrácejí přehled, kolik vlastně státu (politikům) odvádějí. A to ještě připočíst tu další administrativu, kolem různých nových odvodů. Tomu říkám boj proti byrokracii.
18. 04. 2012 | 09:44

Radovan II. napsal(a):

ODS by potřebovala urychlenou terapii u MUDr.CHocholouška. Navrhovat na prezidenta Töpfera je zhovadilost.Herec, který je ochoten pro peníze skočit i z mostu, herec, který je stroj na vydělávání peněz, by byl velmi špatný prezident. Český národ by ho vůbec nezajímal, on by se zajímal jen o svůj prezidenstký plat a pak hlavně ten poprezidentský plat. ODS šlápla pořádně vedle - do kravince. ODS rapidně upadá, je na řadě ke zrušení po VV.
18. 04. 2012 | 09:50

Míval napsal(a):

Jarpor: o ničem takovém se v článku páně Pehe nedočtete. Tudíž jde o Vaše konstrukty podle vzoru "Do napsaného doplním své závěry a na nich pak ukážu, jak je autor směšný". Vaše oblíbená taktika?
O nahrazení stranického systému, pečených holubech a tak podobně silně pochybuji, ale o nutnosti zbavit se současných ideologických fanatiků ve vládě nepochybuji ani vteřinu. Fanatismus je totiž hrozný nejen v té levicové podobě, která je navíc v současné době velice oslabena.
Takový rozvrat státní moci, jaký provádí a chystá se dokončit tato tlupa, má obdobu snad jen v návštěvě Braniborských v Čechách.
18. 04. 2012 | 09:53

Monti napsal(a):

Historie se opakuje. Kdo se z ní nepoučí, je potrestán
18. 04. 2012 | 09:53

martinka napsal(a):

je vidět že ODS úspěšně pokračuje politice nakupování poslanců
je to hnus co za morální spodina vede tuto společnost
18. 04. 2012 | 09:55

Bavor V. napsal(a):

Vag
jen tak na okraj. Jaké je chemické složení zemního plynu? Není náhodou součástí molekul prvek označovaný C, tedy Carbon - uhlík?
Ne , že bych jinak tuto daň schvaloval.
18. 04. 2012 | 09:59

martinka napsal(a):

bavor:
jen tak na okraj
ve vzduchu je C taky :-)
18. 04. 2012 | 10:04

modrý edvard napsal(a):

Já mám taky problémy: Myslíte si, že kdyby si ČSSD sama nešlápla na možnost vyjednávat s VV, že by s nima tu vládu neudělala? Že když se ČSSD brodí v tom bahně (nejméně) od dob opoziční smlouvy, že dneska je čistá? Že ČSSD dneska netuneluje na krajské úrovni? Proč p. Pehe vynechává z časové osy Fischerovu vládu, kdy s ní mávala parlamentní většina ČSSD+KSČM (a došlo k "FVE tunelu")? Že p. Pehe je nezávislý politolog?
18. 04. 2012 | 10:06

Pavel13 napsal(a):

:-) napsal(a):
"Jana Pechová - tento nick jsem zde nikdy neviděl."

Že jste něco neviděl neznamená, že to neexistuje. Já si na tento nick pamatuji více z nepolitických témat a myslím, že není smyšlený. Nemusíte s ní souhlasit. Také si myslím, že není příznivkyní ODS. Zatím jsem zde ani nezaregistroval příchod jejich lidí. Spíše se tu sešlo pár obránců ČSSD.
18. 04. 2012 | 10:07

Saltzman napsal(a):

Zásadní omyl v tomto článku spočívá v hledání původu korupce u politických stran. Ona korupce má totiž původ ve státních a obecních správách, kde úředníci po Sametu setrvali na svých, ne málo významných postech. Klientelismus, který se bleskově rozšířil podnikáním, neznal politické směry. Spolupráce vlivných podnikatelů se státními úředníky šla mimo politické strany a až když političtí zastupitelé intervenovali za porušení klientelismu, byli i oni korumpováni.

Zlodějna ve státě měla své kvalitní podhoubí z časů socialismu. Ti, kteří zastávali odpovědná místa ve správě i v národních podnicích a všude kde jen bylo možné získávat informace, se bleskově přeměnili z "přesvědčených" komunistů a velmi rychle začali kořistit, kde to jen šlo. Zdevastovaná policie i justice neměla sil a ani zájem tuto zlodějnu rozkrývat a posílat do kriminálu. Politické strany neměly dost členské základny k tomu, aby mohly selektovat charakterní od všehoschopných, čímž došlo nakonec k převzetí politických stran do rukou lidské spodiny co do charakteru zlodějů.

ČSSD v úpadku kvality členstva má na svědomí M.Zeman, který pro vítězství ve volbách natahal do ČSSD kdekoho, který s populismem získal zástup možných voličů. Tito noví členové ČSSD se pak nařízením vedení strany stali předními lídry a posléze poslanci parlamentu. Korumpovatelnost těchto osob byla nepochybná a tak i byli přijati státními i obecními úředníky do klientelistického svazku.

Zlodějna v republice Česko je povýšena na jediný možný způsob zbohatnutí. Kdo se pokusí o poctivost v podnikání, toho převálcují všichni, kteří v kolektivistické zlodějně působí. Nejdůležitějším prvkem v klientelismu jsou ale státní a obecní úředníci! Nejsou to sice všichni tam zaměstnaní pochopitelně, ale ti nezúčastnění jsou nuceni držet hubu a krok, jinak těžce narazí.

Schovávat tento prapůvodní důvod našeho marasmu korupce za jakýsi záměr politických stran, je napomáhání korupci samé. Nejpřednější viníci současného stavu JSOU známi a je jich spousty na všech podstatných vedoucích místech. Tento Augiášův chlív je třeba vymést! Teprve pak nastane možnost držet u huby ostatní zloděje.
18. 04. 2012 | 10:08

Ládik!!! napsal(a):

Vag -
já to řeším dlohodobě tak, že se snažím co nejvíce "odstřihnout" od státu. Zatím jsem ještě napojen na státní elektřinu, ale snižuji spotřebu. Snažím se snižovat daně (jsem OSVČ) - protože mám malé náklady, jde mi to těžko (ale jde, pomalu). U voleb se nic nevyřeší - dokud budou kmotři a velrybáři sestavovat kandidátní listiny, bez možnosti odvolání jejich koníků. Dokud se nebude trestat ve státní správě kriminálem, nic se nezmění. Soudci komunisti, poslanci komunisti, policajti komunisti. Třeba bývalí, to je jedno. Zamořená země. Každý, konu to vadí, si buduje své čisté území a obranný systém.
18. 04. 2012 | 10:09

modrý edvard napsal(a):

Hloupý Honza : já vím, kdo by nás - reálně - chtěl adoptovat: Čína, Rusko. To radši zůstanu v současném bahně.
18. 04. 2012 | 10:11

Koleda napsal(a):

Jen pro pořádek pane Pehe, privatizaci majetku nepředsedala ODS nýbrž ODA - Ježek, Skalický. Chápu, že se můžete zalknout vztekem slyšíte-li ODS (já ostatně je už také nemusím) ale "Ordnung must sein!".
18. 04. 2012 | 10:13

Bavor V. napsal(a):

martinka
a myslíte si, že by o zapojení vzduchu do takové daně neuvažovali?
18. 04. 2012 | 10:15

Pavel13 napsal(a):

:Jos 09:03
Něco na tom možná bude. ODS v počátcích fungovala jakžtakž, když stála na široké občanské základně a komunálních politicích z Občanského fóra. Pak se svět vrcholné politiky oddělil a od té doby to jde s ODS trvale z kopce. Pro nové lidi je ODS nečitelná a nezajímavá. TOP09 už si vystačila jen s profesionálními politiky.
Kéž byste měl s tou ČSSD pravdu. Vazby Šlouf-Zeman nebo Kočka-Paroubek nevěstily nic dobrého. O stavu na radnicích a v krajích už tu psal kdosi jiný.
18. 04. 2012 | 10:19

martinka napsal(a):

bavor:
podle mě už o tom Kalousek uvažuje....v době deliria ho to vždycky napadne....v tom dalším období ty myšlenky rozpracovává
18. 04. 2012 | 10:21

rejpal napsal(a):

Koleda
To máte sice pravdu, nicméně o tom, zda se privatizační návrh vypracovaný na ministerstvu dá do vlády, rozhodovaly meziresortní komise (v zemědělství to byl například poslanec Tlustý) a konečné slovo měla skupina ekonomických ministrů, kde měla ODS většinu. ODS tak mohla fakticky - stejně jako ve vládě - rozhodovat o čemkoli. Což na druhou stranu žádnou z malých stran neomlouvá. Nikdo je nenutil na takováto pravidla hry přistupovat. Je tu jen jedna polehčující okolnost - jakékoli pokusy tohle změnit byly médii okamžitě torpédovány jako snaha zviditelnit se - a nálada veřejnosti také hrála roli. A i ministři a náměstci a jiní funkcionáři menších stran chtěli být u toho. Byl to jeden koaliční tým a odpovědnost má stejnou.
18. 04. 2012 | 10:24

suchánek napsal(a):

Rozhovor redakce IDNES s Pehem k dnešním událostem v ČR i ve světě:
-------------
Titulek Idnes: Vila Tugendhat se šest týdnů od opravy zavírá. Našly se první závady.
Komentář Pehe: Závady vznikly už za Klause a je za ně plně zodpovědný...
------------------
Titulek Idnes: Češi jsou rafinovanější a kradou čím dál víc
Komentář Pehe: Naučil je to Klaus
------------------
Titulek Idnes: Princ Harry by mohl být novým ruským carem, navrhuje oligarcha.
Komentář Pehe: Princ Harry přijde na řadu hned po Klausovi, tedy do zcela zdevastovaného Ruska.
------------------
Titulek Idnes: Trvaj je nervózní a pouští plachťáky od modré, usmál se pardubický Píša.
Komentář Pehe: Klaus Brno nemá rád, proklel i Trvaje.
------------------
Titulek Idnes: První menstruace může přijít už v deseti letech. Poučte dcery včas.
Komentář Pehe: Nebýt Klause, menstruace by nikdy neexistovala.
-------------------
Titulek Idnes: Proměna panelákového obýváku - kvůli televizi se rozebírala podlaha
Komentář Pehe: Kvůli televizi to nebylo, může za to Klaus
-------------------
Titulek Idnes: Švýcarsko letos nezvolí Miss, lidé to vítají
Komentář Pehe: Tento neoliberální přežitek podporuje v celé evropě už jen Klaus.
-------------------
celý rozhovor nikde nenajdete...
18. 04. 2012 | 10:25

Pavel13 napsal(a):

:Hloupý Honza
O tom se nežertuje, pane. Ještě si to přečte nějaký kalousek a spáchá GIGA výběrové řízení s GIGA provizí.
18. 04. 2012 | 10:25

Vag napsal(a):

Já se snažím podobně. Ale prvním impulsem pro mě bylo to, co se prodává v obchodech a říká se tomu potraviny. To už prostě jíst odmítám. Jako capart jsem musel každý den lítat kolem slepic, králíků, kačen, hus, vepříka a říkal jsme si, že tohle nikdy více.
No první jsem si pořídil slepice. Když jsem po domácích vejcích zkusil kupované opravdu to nebylo ono. Postupně se to nabaluje. Letos mi bude 34 a sladím už jen medem od svých včel, vejce mám svoje, mléčné výrobky taky nekupuji, protože soused má krávů, masem už se většinou také sebezásobujeme. Zeleniny si v létě vypěstujeme dost a na zimu naložíme dostatek zelí. Kompoty, marmelády vše domácí výroba. A letos máme v plánu vysázet nový sad. Jablka přímo miluji, mošt také a slivovice je téma samo o sobě. A pro naši potřebu už máme prostě málo stromů:-)
18. 04. 2012 | 10:25

neo napsal(a):

suchánek:

:)
18. 04. 2012 | 10:31

český maloměšťák napsal(a):

Suchánek napsal : Za vší kritikou Klause hledejte Peheho.
18. 04. 2012 | 10:32

Bavor V. napsal(a):

martinka
protože uhlík je téměř ve všech organických sloučeninách, můžeme očekávat, že se uhlíková daň bude vztahovat i na ...
18. 04. 2012 | 10:34

Nestranný agitátor ODS napsal(a):

Suchánku, problém není až tak, že je Pehe posedlý Klausem (každý máme nějakou úchylku). Důležitější je, že je Pehe aktivista sociálnědemokratického lobbistického uskupení Cesta, které založil společně s šéfem ČSSD Sobotkou, a tady se tváří jako jako nezávislý komentátor a analytik. To, že dehonestuje ODS je jeho posláním a pověřením od Sobotky (je to stejný, jako když podobné texty píše najatá PR agentura). ODS má samozřejmě hodně másla na hlavě, ale nechat si rozpatlávat Pehem je směšný. Jeho ČSSD-máslo je neméně žluklé, akorát že on se tváří nadstranicky, nad věcí, nezúčastněně a přitom je sociálně demokratický Sobotkův agitátor.
18. 04. 2012 | 10:38

rejpal napsal(a):

Koleda
To máte sice pravdu, nicméně o tom, zda se privatizační návrh vypracovaný na ministerstvu dá do vlády, rozhodovaly meziresortní komise (v zemědělství to byl například poslanec Tlustý) a konečné slovo měla skupina ekonomických ministrů, kde měla ODS většinu. ODS tak mohla fakticky - stejně jako ve vládě - rozhodovat o čemkoli. Což na druhou stranu žádnou z malých stran neomlouvá. Nikdo je nenutil na takováto pravidla hry přistupovat. Je tu jen jedna polehčující okolnost - jakékoli pokusy tohle změnit byly médii okamžitě torpédovány jako snaha zviditelnit se - a nálada veřejnosti také hrála roli. A i ministři a náměstci a jiní funkcionáři menších stran chtěli být u toho. Byl to jeden koaliční tým a odpovědnost má stejnou.
18. 04. 2012 | 10:39

neo napsal(a):

český maloměšťák:

spíš za každým mokrým snem peheho hledejte klause
18. 04. 2012 | 10:39

Ládik!!! napsal(a):

Vag -
to jsme na tom podobně, jen mám o 20 let víc, tak jsem možná dál. Ovocných stromů mám asi 100, nasadil jsem i listané stromy na budoucí topení (mám k baráku pár ha pozemků), takže stát mě už moc nezajímá. Nejsem sice za vodou, ale za lesem ano. Hodně zdaru.
18. 04. 2012 | 10:40

TNT napsal(a):

ODS je s mafií srostlá, je závislá na krajských kmotrech a bohatých podnikatelích, protože voliči ji nevěří a kmotři si voličské hlasy kupují různými prostředky (vyhrožováním svým zaměstnancům, vlivem v médiích, využíváním různých užitečných idiotů (celebrit typu Mádl a Issová) a rozeštváváním společnosti (dělání z nezaměstnaných obětní beránky)
18. 04. 2012 | 10:41

Vag napsal(a):

Bavor
Samozřejmě že zemní plyn uhlík obsahuje. Myslel jsem to jinak, ale špatně jsem to asi popsal. Tato daň je nám prezentována tak, že má zatěžovat zdroje tepla, které vypouštějí velké množství emisí. Pokud mám ale platit i za zemní plyn, zajímalo by mne, jaká je tedy "ekologická" alternativa, ze které se žádná "ekologická" daň platit nebude.
18. 04. 2012 | 10:41

martinka napsal(a):

nestranný agitátore:
a co je na agitování špatné?! pokud se nepoužívají lživé nebo vymyšlené argumenty myslím že nic. na agitování je založená celá současná tzv. západní civilizace
18. 04. 2012 | 10:42

SuP napsal(a):

Ládik!!!, Vag -
Konečně něco konstruktivního!
18. 04. 2012 | 10:46

bgfd napsal(a):

Jarpore :
Není tu Vlk , tak budete rejt do Pehe . Vy máte asi nějakou vadu charakteru .
18. 04. 2012 | 10:47

martinka napsal(a):

Ládík:
jde ta tvoje cesta použít univerzálně pro všechny lidi? nebo aspon pro velkou většinu?
vag:
daně mají jenom jednu logiku - dostat z lidi peníze! ty řeči o spravedlnosti jsou jenom oblbovačky....a někdy se daně jmenují i jinak, to je pravda, např. regulační poplatky ( ty měly původně regulovat, dneska je to zdroj financování), sociální daň, poplatek za elektřinu (zelenou)
18. 04. 2012 | 10:47

Bavor V. napsal(a):

Vag
Nejekologičtější varianta je netopit vůbec. A řídit se starou indiánskou zkušeností: jeden indián pod dekou zmrzne, dva nezmrznou.
18. 04. 2012 | 10:47

pěvec napsal(a):

tuhle vládu svrhne jedině ulice.
18. 04. 2012 | 10:49

Vag napsal(a):

Ládík
Já mám hektary tři a snažíme se to každý rok o něco rozšířit a hned zalesnit. Z dubů budou mít užitek děti, nebo možná až vnuci, ale javory mě ještě zahřejí. Stromy jsem sázel už se svým dědou a potom s tátou.
Jen ještě malý dotaz, prořezat sto ovocných stromů, z toho už je pořádná kupa. Ty to štěpkuješ? Já jen když každý rok prořežu zahradu a jasany, vrbu, babyku za zahradou, mám z toho přes kubík štěpky. Ze sta stromů už by to mohlo být zajímavé i pro kotel.
18. 04. 2012 | 10:50

TNT napsal(a):

Peaková dostane 200 milionů od Tluchoře na rozjezd nové strany a pojede se dál......projekt ODS z jara 2006 se nemůže zastavit
18. 04. 2012 | 10:51

Vag napsal(a):

Bavor
Já bych to snesl, ale moje indiánka by bylo silně proti:-)
18. 04. 2012 | 10:52

Vag napsal(a):

Martinka
Proto jsou podle mne nejhorší daně nepřímé. Protože lidé už potom zcela ztratí přehled kolik vlastně platí. A myslím si, že vymýšlet nové daně a poplatky s výnosem sta milionu nebo několik miliard je nesmysl, protože to opět jen zvýši byrokracii a přínos bude nulový.
18. 04. 2012 | 10:55

Vag napsal(a):

bavor
moje indiánka by bylo silně proti, tak jestli si tohle přečte, jsem mrtvý, že já sem vůbec něco psal:-)
18. 04. 2012 | 10:58

Bavor V. napsal(a):

Vag
no, a Kalousek opět ušetří na případném důchodu. Jen tak dál
:-)
18. 04. 2012 | 11:11

Jane napsal(a):

Jarpoor se domnívá, že střídání vládnoucích garnitur -umocněné nedejbože předčasnými volbami- je nic pozitivního nepřinášejícím aktem.

Opak je pravdou. Empiricky je doloženo, že každá z vlád napáchala nejmenší škody v ranném období svého mandátu, jinými slovy - než se rozkoukala.

Dalo by se říci, že náš hospodářský růst je závislý na frekvenci střídání exekutiv. Tento fakt nemohou zvrátit ani drobná negativa typu různých ratingů, nálepkování zvenčí apod.
18. 04. 2012 | 11:15

ondráš napsal(a):

Pane Pehe, děkujeme za brilantní analýzu. Všichni to už léta vidíme, ale takto přehledně sestaveno a sformulováno to dává daleko přesnější obraz. Škoda, že podobných komentářů není v médiích více, aby se mohl zamyslet i průměrný občan se slabším vlastním úsudkem a konečně změnit své volební zlozvyky. Po cca 20 letech se opět láme politický chlebík a je třeba staré svinstvo uklidit co nejdůkladněji – určitě důsledněji než po roce 89 to bolševické. Až odstraníme tuto zoufalou tlupu z politiky, bude třeba daleko lépe zabezpečit náš majetek a stát obecně proti dalšímu zneužívání hodně dobrými zákony. Bude třeba součinnosti mnoha špičkových odborníků-právníků aj. na tvorbě takových zákonů. Bude třeba se inspirovat v těch nejlepších zemích (skandinávských?) a jejich protimafiánské instrumenty sem přinést a rychle zavést do praxe. Bude třeba kvalitně zvolený parlament plný slušných občanů atd. Nesmí to trvat dalších 20 let, měla by to být rychlá očistná akce a měla by mít i svoji trestající paži, aby se vytvořil nový precedens: krást z našeho se nesmí! Bůh nám pomáhej a Vy, pane Pehe o tom hodně pište. :-)
18. 04. 2012 | 11:15

Ládik!!! napsal(a):

Vag -
jsou to převážně švestky, ty potřebují prořez jen zpočátku. Silnější větve pořežu, slabé pálím na hromadě. Barák jsem dobře zateplil, žere málo.
Mám to cca 13 let, stromy jsou tedy mladé a nemám s tím zatím moc práce. Do zvířat nepůjdu, snad jen do včel (ale všichni sousedi je mají...). S tátou jsem sadil stromy na jeho baráku, ale ten je 720m vysoko a ovoce tam nedozraje. Jezdím za ním na výlety. Teď jsem ve 400m, abych byl nad inverzí (někdy), protože NHKG a Třinec nejsou daleko.

martinka -
to já nevím, každý se zařizuje, jak umí. Bohužel je plno takových, kteří se zařizují na úkor druhých. Na to jsem háklivý.
18. 04. 2012 | 11:19

Nestranný agitátor ODS napsal(a):

Na agitování nic, martinko. Jen je dobrý vědět, kdo agituje. Třeba v případě, že se někdo tváří a prezentuje jako nestranný analytik a komentátor, který píše nestranné analýzy a komentáře. A přitom produkuje jednostranné účelové stranické agitky. Platí o "komentátorech" resp. lobbistech za ČSSD, ODS, TOP 09 a všech dalších. Stejně tak o komerčních PR článcích. Je na každém, jak chce vystupovat, zda se chce prezentovat otevřeně a fér či něco předstírat. Ale tenhle autor prokazatelně a doložitelně kope za ČSSD a jeho jediným cílem je, aby se dostala za každou cenu k moci. To není můj subjektivní dojem, těmi se to tady hemží, ale fakt, proto založil Cestu. Tak takhle se liší komentátor a nadstranický analytik od agitátora.
18. 04. 2012 | 11:23

Nestranný agitátor ODS napsal(a):

Víte, jak se liší komentátor od agitátora? Tomu prvnímu tleskají příznivci ODS, když píše o ČSSD, a ČSSD, když píše o ODS. Tomu druhému prakticky vždycky jen fanoušci jedné partaje nebo politického spektra.
18. 04. 2012 | 11:26

rejpal napsal(a):

Nestranný agitátor ODS
Tenhle autor se s tím ani nijak netají, stejně jako se netají Karel Steigerwald se sympatiemi k ODS. Ale v obecné rovině je to pravda. Jsou jiní, kde to zjevné není a pečlivě své sympatie (někdy i přímou zainteresovanost) tají.
18. 04. 2012 | 11:27

Vag napsal(a):

Ládík
Švestka je úžasný strom. A jak se na jejím dřevu krásně udí. Letos už mám jasno, co chci k Vánocům. Bude to nabíječka klobás. Prima den a hodně zdraví.
18. 04. 2012 | 11:29

Karel napsal(a):

To, že ODS už pražádné ideje nezbývají, potvrdila nepřímo už i předsedkyně parlamentu Němcová, která odmítla za ODS kandidovat na prezidentský úřad. A to už je co říct.
18. 04. 2012 | 11:39

Nestranný agitátor ODS napsal(a):

Rejpale, kde je ve vizitce "Autor je společně s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou zakladatelem sociálně demokratického think tanku Cesta"? O Steigerwaldovi si můžeme myslet, co chceme, své sympatie k ODS neskrývá, ale Pehe je stranický aktivista. To je podle mně dost rozdíl. To je jako by tady publikoval svý analýzy Miroslav Macek a v profilu neměl, že je bývalý místopředseda ODS.
18. 04. 2012 | 11:45

Jana Pechová napsal(a):

Jos 9:03
Pane, ti vaši ideově zakotvení sociální demokraté stačili podrazit Zemana, vyštípat Špidlu - tedy mimo jiné. Nevěřte tomu, že jakýkoli politický směr ovlivňuje charaktery lidí, zvlášť když se dostanou k moci.
:-)
Chodím sem už poměrně dlouho, a to pod svým občanským jménem, což činím zcela zásadně - a nejen zde.
Vaše konspirační teorie o tom, kdo do internetových diskusí chodí a proč, jsou mi zcela cizí.
18. 04. 2012 | 11:47

Koleda napsal(a):

rejpal napsal:
To máte sice pravdu, nicméně o tom, zda se privatizační návrh vypracovaný na ministerstvu dá do vlády, rozhodovaly meziresortní komise (v zemědělství to byl například poslanec Tlustý) a konečné slovo měla skupina ekonomických ministrů, kde měla ODS většinu. ODS tak mohla fakticky - stejně jako ve vládě - rozhodovat o čemkoli. Což na druhou stranu žádnou z malých stran neomlouvá. Nikdo je nenutil na takováto pravidla hry přistupovat. Je tu jen jedna polehčující okolnost - jakékoli pokusy tohle změnit byly médii okamžitě torpédovány jako snaha zviditelnit se - a nálada veřejnosti také hrála roli. A i ministři a náměstci a jiní funkcionáři menších stran chtěli být u toho. Byl to jeden koaliční tým a odpovědnost má stejnou.
Ano, máte plnou pravdu, jen mne s odpuštěním se..e pan Pehe s věčně omílanou mantrou, že za vše může ODS sama! Nikoliv, mohou za to všichni, kdo si čuchli k moci, tedy i ČSSD, KDU a nemylme se, i komančové (oni se vždy umějí v zákulisí dohodnout. Stačí se podívat na krajské vlády!
18. 04. 2012 | 11:48

jarpor napsal(a):

Jane

S dovolením - nepochopil jste moji reakci na autora.
Střídání vlád považuji za přirozené a přínosné.
Jen, na rozdíl od mnohých zdejších, když se mi na krocích vlád ČSSD mnohé sakra nelíbilo, nevyzýval jsem ji k demisi, neoznačoval ji, že vládne s přeběhlíky "nelegitimně".

A i když to střídání vlád je přirozené, přece jen
- s mírnou nadsázkou bych mohl použít slova mého otce / jež už se na svět dívá z nebes / :
Měla zůstat vláda z první republiky. Ta už si nakradla..., tedy už by dnes tolik nekradla...

Hezký den

P.S. Pane Mívale, soudím, že kladný a souhlasný postoj autora k nepolitickým uskupením, jež mají pocit, že by se i ony měly podílet na rozhodovacích procesech, je dostatečně znám z jiných jeho vyjádření. Tedy i když v tomto jeho textu "nepolitická politika" explicitně zmíněna není, myslím, že nic jemu cizího jsem mu do pera nevložil...
18. 04. 2012 | 11:50

resl napsal(a):

Přikývneme-li na vše EU, bude to vždy lépe, než když necháme českého knedlíka vymýšlet zákony. Za prvé si nese v sobě komunismus a za druhé má český knedlík tendenci být chytřejší s tím, že všichni ostatní jsou volové. Demokracii, svobodu, zlepšení života pro občany, to nemůže vymýšlet Čech. Historicky na to český lokaj nemá, proto se musí dívaz za hranice. Ne na východ, tam se znovu naučí krást, podvádět, vraždit. Co se týká voleb, přál bych si absenci v parlamentu pro ODS, CSSD a komouše. Prezident je velká žába na prameni, ale zničil se sám a sám skončí v ústavu. Socani tuto zemi skutečně vést také nemohou, bylo by to z bláta do louže.
18. 04. 2012 | 12:07

rejpal napsal(a):

Koleda
V koalici za nic nikdy nemůže jedna strana sama. Dokonce ani tehdy, když má absolutní většinu ve vládě. Nikdo nikoho nenutí být členem spolku, který diskriminuje své členy, nebo jeho část dělá věci, které se ostatním nelíbí. Speciální bonusovou osobní odpovědnost, alespoň pokud jde o vládu, má premiér (tedy měl by mít).
18. 04. 2012 | 12:24

vico napsal(a):

Předseda strany, která je majitelkou hlavního problému české politiky, tlačí na pilu. Jelikož ke Kateřině Peakové naskákalo málo Mladoveverek, prohlásil, že žádá spolehlivou většinu, jinak budou předčasné volby.

To je pro Mladoveverky i Staroveverky opravdu poplašná zpráva.Myslím, že tragikomik John bude muset ještě ze dvě tři veverky poprosit, aby "zradily"/v zájmu věci/. No není to šaškárna?
Pak by se Staroveverkám uvolnily ruce a mohly by, když už neponesou odpovědnost za vládu, opět pro oči Pučmidráta bojovat proti dinosaurům. Už vidím ty plameny u jejich hub.
18. 04. 2012 | 12:37

Marie napsal(a):

Možná trochu zaniklo, že pan Nečas řekl, že pan John není tím, který ve skutečnosti veverkám předsedá. Proč nám tedy zároveň neřekl, kdo to tedy ve skutečnosti je? A jak si pak může být jist, že on (pan Nečas) je ten, který ve skutečnosti řídí ODS?
18. 04. 2012 | 12:40

jiriprov napsal(a):

Milý autore, i když pošlete všech 50 poslanců ODS na Sibiř a zcela náhodně vyberete 50 jiných lidí, pojede všechno dál. Ukažte mi totiž průměrného Čecha, který nekrade alespoň naftu z firemního Tranzita. Smutné, že ?
18. 04. 2012 | 12:41

jozka napsal(a):

ad

"Ta už si nakradla..., tedy už by dnes tolik nekradla..."

Presne takhle mi zduvodnoval volbu ODS jeden muj kamarad nekdy v letech 1996-97. Myslim, ze jsme si ani jeden tehdy nedokazali predstavit jak moc velka pitomost to vyjadreni je.
18. 04. 2012 | 12:47

jozka napsal(a):

jiriprov:

To, ze kradete vy neznamena, ze kradou vsichni...
18. 04. 2012 | 12:48

xx napsal(a):

Pan Pehe nečetl Zemanovu knihu, Jak jsme se mýlil v politice.
18. 04. 2012 | 12:54

... napsal(a):

Bravurní, pane Pehe! Taky si myslím, že kořen všeho zla jsou jeho zakladatelé a využivatelé ODS a Klaus !!!
18. 04. 2012 | 12:55

Jan Žura napsal(a):

Pane Pehe, nezlobte se, ale stále dokola se zvýrazňuje nutnost šetřit kvůli obrovskému státnímu dluhu. Jistě by se dalo vysledovat, jak narůstal a v souvislosti s tím najít i vlády, které to zavinily (včetně vlád socanských vedených takovými experty, jako byli Gross či Špidla). Zajímá mě struktura dluhu, kolik přispíváme do společné pokladny EU, kolik jsme prohýřili účastí na různých vojenských misích, kolik jsme vynaložili peněz na výživu nepřizpůsobivých, kdo rozfofroval zlatý poklad a kam se přemístil, jaké náklady jdou na přebujelý státní aparát atd. Já jsem si nikde nepůjčil ani korunu, proč se mám podílet částkou okolo 130.000 a možná výše, na jejím splácení? Ať platí ti, kdo z toho něco měli. Když to neuslyším od Vás, rád bych se to dozvěděl v sobotu na Václaváku ve 13:00 od lidí, kteří o tom něco vědí.
18. 04. 2012 | 12:59

jiriprov napsal(a):

jozka

Obavám se, že suverénní vítězství Čechů v počtu krádeží v obchodech v rámci EU není náhodné ...
18. 04. 2012 | 13:08

jozka napsal(a):

jiriprov:

Coz ale a)neznamena, ze kradou vsichni b)ze by to bylo jen tim, ze krademe vic nez ostatni.
18. 04. 2012 | 13:12

Holek4 napsal(a):

To Ládik, Neo aPOD.
Máte naprostou pravdu, komunisti a jejich potomci můžou za všechny zlodějny a podrazy. Jak je to jednoduché.Skutečně nepotřebujete hledat jiné , než KONEČNÉ řešení úplného vyhlazení komunistů.Pak zavládne ten správný pořádek.S Vaším IQ to půjde hladce
18. 04. 2012 | 13:15

olDa napsal(a):

Tak teda, pane Pehe, snizit se na uroven skuhrani "kdo si zacal" mi pripomina materskou skolu. Kterysi jeden moudry clovek (pro Vas asi priliz pravicovy) prohlasil , ze (parafrazuji): jednou z mnoha cest k dokonalemu zblbnuti, je drzet pricipialne s levici nebo s pravici....Jinak Vase clanky vcelku rad ctu, ale tohle je fakt uz za carou.

Mne je jedno, kdo s cim zacal. Ja Vam jenom muzu rict, ze v mojem meste doted vladli ODSaci. Byla to dost hruza. Pan purkmist (puvodnim povolanim inseminator v nekde v JZD) brzo nabyl dojmu, ze vsemu rozumi, a zacal mluvit do vseho a ovlivnovat vsechno. Zvlaste deprimujici byl jeho pristup k pamatkam naseho pres 700 let stareho mesta. Ale pak prisli socialisti a to se clovek teprve nestaci divit. Casto bejvalí lampasaci, ci kamaradi z jejich za bolseviky vcelku samostatne subkultury. A jelikoz bratr sedel v komisi pro uzemni plan, kde statecne bojoval proti temto zvrhlikum (a kde zazil i poznamky s narazkami na moznost ublizeni jeho detem), tak moje prognoza zni, ze ten pravy mazec zacina teprve nyni za vlady podle Vas "mene zkazenych" socanu.
A co se tyce nevinnosti CSSD na vysoke urovni: nedelal Paroubek na prazsky radnici? Grosse ani nezminuju.
18. 04. 2012 | 13:22

resl napsal(a):

Vzhledem k tomu, že tu žádní politici nejsou, jen náhodně sešlá sebranka nekompetentních, tak je zcela jedno, kdo bude v budoucí vládě. Každý tuší, že to horší být nemůže a nevěřte, že ti co mají nakradeno, nechtějí krást dál.
18. 04. 2012 | 13:23

Míval napsal(a):

Jarpor: tímhle stylem (vím, co napsal jinde, co si myslí atp.) bychom se daleko nedostali. Pak by totiž na jednoho známějšího autora stačil od každého z nás jeden univerzální příspěvek, který by byl použit u každého jeho článku. Asi by to byla nuda. Možná spíš stojí za úvahu vnímat, co autor sděluje a zabývat se tím.
18. 04. 2012 | 13:42

Jan K. napsal(a):

Jan Žura napsal(a):
Já jsem si nikde nepůjčil ani korunu, proč se mám podílet částkou okolo 130.000 a možná výše, na jejím splácení? Ať platí ti, kdo z toho něco měli.
Jste na omylu, státní dluh vznikne samozřejmě tak, že stát vydává více peněz, než vybere. Každý, kdo užívá statků na které stát přispívá, ten se podílí i na dluhu. Abyste se na dluhu nepodílel, nesměl byste využívat školství, služby policie, hasičů, záchranných sborů, zdravotnictví, nemohl byste používat silnice, hromadnou dopravu, nesměl byste nakupovat potraviny vyrobené dotovanými zemědělci, nemohl byste brát žádné finanční příspěvky od státu,tedy důchod, porodné, přídavky na děti, sociální dávky atd.
18. 04. 2012 | 13:45

dalimír napsal(a):

Jarpore nepomlouvejte zase pana Peheho ! Žádý bloger zde na tomhle servru nemá takový ohlas svými inspirativními články ,nutící lidi aby se zamysleli sami nad sebou ! Příspěvkářů má pan Pehe celý houf ,tak ho pravičáci nechejte v pokoji psát a neházejte mu stále klacky pod nohy jarpore a ládiku ! Budte té kozí dobroty ! Dl.
18. 04. 2012 | 13:52

neo napsal(a):

Holek 4 ,

a něco takového jsem psal kdy?
18. 04. 2012 | 13:59

Ládik!!! napsal(a):

Holek4 -
máte nějaký vlastní názor, jak dál?
18. 04. 2012 | 14:04

Křemílek napsal(a):

Pane Pehe pro mne volitelného kandidáta za prezidenta v české republice považují čestnéno charakterního a chrabrého Frantu Adamce ze Strážnice ! Nikdo mě nepřesvědčí sázet na nějakého zase vykuka nebo dokonce kukačku z čech ! Když mohl být od nás z moravy Hodonína první prez. proč by nemohl být i Franta ze Strážnice dobrý prezident moravákům a snad i čechům ? Kdo mě tady přesvědčí že by to nemohlo být možné ? Hezký den přeje váš Křemílek @
18. 04. 2012 | 14:09

Sladký napsal(a):

Těm, kteří tvrdí že CSSD je stejná strana jako ODS- není vám divné, že praqvicoví voliči si to nemyslí, a že se podle toho nechovají? A že si to nemyslí a nechovají se podle toho ani média?

Dodám ještě, že pro praktické poznání a správnou volbu jednání je důležitější to, čím se věci a jevy LIŠÍ, ne to, čím se podobají. Příkladu lze uvést spoustu, jistě je najdete sami.
18. 04. 2012 | 14:14

Glosator napsal(a):

Pane Ondráš, jste k smíchu nebo k pláči.
U nás prostě nezkorumpovaný parlament nesestavíte, protože, jak řekl Andrej Babiš, peníze, kterými Kmotři disponují jsou příliš vysoké.
Normální člověk a dokonce ani neúplatný politik se těžko dostane ke 100 milionům, které dostal Upřímný Standa.
A ty skandinávské modely jdou pomalu do kopru i v zemích původu. Zavést švédský sociální model v subsaharské Africe by vedlo k tomu, že už druhý den by skoro nikdo nepřišel do práce.
A pokud si lidé dají radit od individuí, jako je Pehe, můžeme to rovnou zabalit. Jaksi mu zpaměti vypadla jména jako Jan Kalvoda a Josef Lux.
18. 04. 2012 | 14:18

Jos napsal(a):

Pechová 11:47 :
Vy píšete: "Nevěřte tomu, že jakýkoli politický směr ovlivňuje charaktery lidí, zvlášť když se dostanou k moci." To je ovšem kompletně Váš nesmysl.Vše nesmyslné tvrzení. Nikoliv moje. Tak mi jí laskavě nepodsouvejte!
18. 04. 2012 | 14:18

dalimír napsal(a):

Křemílku fakt si borec ! Máš pravdu ,nejlepší prezidenti česka jsou z jižní moravy ! Proto příští rok ! FRANTA ADAMEC ze Strážnice NA HRAD ! Dl.
18. 04. 2012 | 14:26

Glosator napsal(a):

pane Sladký,
to, že jsou politici zkorumpovaní ještě nemusí znamenat, že se nemusí lišit. Voliči ODS volí ODS často proto, že vědí, že ČSSD může získat většinu jen spoluprací s komunisty a i tehdy, kdy ji mít nebude, bude se ke KSČM chovat jako k potenciálnímu spojenci. Bohužel nejsme na Slovensku.
Pak je tu jev eurohujerství, ČSSD a TOP 09 by bez reptání dali požadovaných 100 miliard na "pomoc Řecku" a nebyly by, tak jako Nečas, schopni říci "my dáme v přepočtu na hlavu tolik, jako Polsko.
Media, které i dnes ovládá Pravda a láska byly proti ODS skoro od začátku.
18. 04. 2012 | 14:26

Sladký napsal(a):

Glosátor, cituji "Skandinávské modely jsou i zemích svého původu do kopru.Zavést švédský sociální model v subsaharské Africe by vedlo k tomu, že už druhý den by nikdo nepřišel do práce."
Přiznám se, že těm vašim dvěma větám vůbec nerozumím, a že ve mně vyvolávají spoustu otízek.
1. Pokud je mi známo, severské země prošly a procházejí ekonomockou krizí víc než úspěšně.Pokud je něco ohrožuje, pak příliv imigrantů, nikoli systémové problémy. Ale budiž. Zato ta druhá věta! Nechápu, proč jste si vybral právě subsaharskou Afriku. To, co tam je teď, to funguje? Dnes ti lidé pilně chodí do práce? Víte, že každoročně umírá na světě 1O-15 milionů lidí hladem? Kdo je má na svědomí? Sociální stát? Skandinávský model? Komunisté?
18. 04. 2012 | 14:27

Sladký napsal(a):

Glosátor- dík za odpověď, je z ní zcela zřejmé, že V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJDE O DVĚ STEJNÉ STRANY.Média byly proti ODS hned od počátku?! Mám pocit, že žijete v nějakém paralelním vesmíru. Vy si nepamatujete léčbu Klausem? Tu proODS hysterii,která ostatně ve velké většině médii trvá dodnes?
V tom mém vesmíru média štvala proti ČSSD a zalykala se nadšením nad vrhači vajec.
Jak to bylo u vás? Zfanatizované davy rozbíjely mítinky ODS, podpalovaly její stánky a fackovaly její představitele?
18. 04. 2012 | 14:33

Pravda napsal(a):

Pehe se pořád naváží "pravicových komentátorů" jako kdyby ty kecy co dávají levicový komentátoři, jejiž mdlý obsah je dán jem populistickým stylem socdemácké ideologie, do které patří i Pehe měli pořád pravdu.

Stručně řečeno myšlení levičáckých nemyslících blbečku

vláda pravice je špatná protože nedává dost peněz somrákům a lemplům aby si žili na náš účet.

vláda pravice je špatná proto že nepodporuje 100% závislost lidí na státu a tím by z nich udělali potencionální voliče ČSSD.

lidi volící pravici jsou špatní, protože mají vlastní rozum nejsou tak manipulovatelní jako dav socek demonstující na Václaváku. Případně odborářů, kteří mozek vyměnili za stranickou legitimaci ČSSD.

pravicoví komentátoři jsou špatní protože jenom nepapouškují rétoriku soc.dem jako něteří socdem poskoci v Právu,Britských listech nebo Referendu

Pehe je jistě nejchytřejší, prtože on má pravdivé informace z Lidového domu přímo do Sobotky :)
18. 04. 2012 | 14:40

Pravda napsal(a):

dalimír:

Žádný bloger nebyl označen tolika lidmi za hlupáka jako Pehe. Podívejte se na jeho blogy tý jedou furt podle stejného scénáře jako rozbitý gramofon - pravice je špatná, zatímco levice je super jejich chyby tenhle hlupák nevidí jen pomlouvá pravici. Tehle člověk je politruk ČSSD a pokud by měla ČSSD nějaký VUML tak Pehe by byl hlavním kandidátem který by tam mohl učit.
18. 04. 2012 | 14:46

jarpor napsal(a):

dalimír

Je mi líto, ale jste ten poslední, podle kterého se budu nebo nebudu vyjadřovat... k tomu či onomu...
Váš názor beru na vědomí. Ale to je vše, co pro Vás mohu udělat.

Hezký den
18. 04. 2012 | 14:51

Jana Pechová napsal(a):

Jos
"v některých stranách se scházejí lidé s různým ideovým zakotvením (na př. Zelení). To je ovšem něco, co takové straně jako je na př.ODS nebo TOP09 , na rozdíl od ČSSD zcela chybí! "

Pane, toto jsou vaše slova, na která jsem reagovala. Vyplývá z nich, že ČSSD nechybí jednotné ideové zakotvení. Nic vám nepodsouvám.
Říkám na to, že názor na politické směřování (=ideové zakotvení) neovlivňuje lidský charakter. Vidět to bylo při zmíněném podrazu na Zemana i při odstraňování Špidly, když máte pocit, že sociální demokraté sahají k lepším praktikám než kdokoli jiný.
18. 04. 2012 | 14:53

Pravda napsal(a):

Sladký:

Zato já těm jeho větám zcela rozumím a chápu je.

1. Severský model jde do kopru už od 80. let. To že dnes Švédsko prochází krizí úspěšně je důsledek liberárních reforem zavedené v 90. letech, které omezili a zmenšili nefunkčí socialistický systém.

2. Můžete si tam doplnit cokoliv jiného. Jakýkoliv jiný stát ČR,Rakousko,USA,VB,Nizozemí,Kanadu,Nový Zéland nebo Japonsko. Princip je ten že systém fungující v jedné zemi nemusí automaticky fungovat v jiné. Když zkopírujete severský systém do jakéholiv jiné země tak selže. Jenom kopírování systému nemůže fungovat proto například v EU nemají jednotný sociální systém, protože ten záleží podmínkách které jsou v každém státě jiné. Bohužel mnoho lídí bezmyšlenkovitě přijímá ázor že když zkopírujeme nějaký systém (jakýkoliv severský nebo Švýcarský) tak to u nás bude fungovat stejně. Nesmysl z důvodů, které jsem popsal.
18. 04. 2012 | 14:59

Míval napsal(a):

Pravda: tato vláda je špatná proto, že likviduje stát jako takový. Tedy, že ho chce totálně zprivatizovat. Možná také patříte mezi ty myslitele, kteří se naučili větu, že stát je ten nejhorší hospodář, a to jim - Vám dovoluje jásat nad jeho oslabováním, způsobeném přesunování finančních toků do soukromých kapes.
Jenomže stát, vážená Pravdo, je pouhý abstrakt. Abstrakt, vytvořený lidmi a pro lidi. A je přesně takový, jako jsou lidé, kteří ho vedou a spravují. Tedy křičíce, jak špatný hospodář je stát, vystavují tito jedinci vizitku sami sobě.
Současná rádoby pravice nechce ani náhodou efektivní stát. A dělá pro to vše. Proto je špatná a škodlivá jako hlíznatý mor. A pokud se tuto garnituru nepodaří včas odstranit, doplatíme na to všichni, a to krutě.
Pokud trošku zahradničíte, vezměte nůžky a ořežte větve třeba u jabloně až ke kmeni a u země odřízněte pruh kůry o šířce alespoň 15 cm kolem celého kmene. A pak věřte, že jste pro budoucí úrodu udělal maximum. Tak nějak vidím roli drábkatých Nečalousků a jejich pomocníků.
18. 04. 2012 | 15:01

dalimír napsal(a):

Pravdo jste demagog ! Proč by v tomhle státě nemohli být sociální jistoty ? Vydělali jsme si na ně dlouholetou a poctivou prací ještě za socialismu ! Samozřejmě že by je neměl mít automaticky každý lempl ! Lidé kteří se štítili poctivé práce ještě i za totáče ti už měli podle práva a spravedlnosti být dávno hlady pod drnem ! S tim souhlasím ! Romové ,různí vyžírkové a přivandrovalí dobrodruzi by neměli mít vůbec šanci v česku na nějaké soc.dávky a různá přilepšení k životu ! Takové je třeba ze společnosti zodpovědných lidí důsledně separovat ,nebot převýchova se u těhle lidí míjí účinkem ! Asi tak vážená pravdo ! Ale na tuhle změnu těhle lidí demogracie nestačí ! Tam je třeba něco extrémnějšího ! Bud levice nebo pravice ! Ale jelikož se pravice zkládá ze samých mafiánských kapitalistů tak bych se raději přiklonil k extremní levici aby konečně v tomhle státě došlo ke spravedlivým změnám ! Proto dělnická strana soc.spravedlnosti má budoucnost protože to v každém případě myslí z našim pracujícím lidem dobře ! A klidně at na ty nefachčenky i přitvrdí třeba i klacky ,mě to vadit nebude ! Naopak dajíli mi možnost tak rád jim naši republiku od součastného svinčíku pomohu vyčistit ! Dl.
18. 04. 2012 | 15:09

Sladký napsal(a):

Pravda cituji- "o, že Švédsko dnes prochází krizí úspěšně, je důsledek liberíálních reforem, které omeziLI a zmenšiLI nefunkční socialistický systém.Aha, už mi to začíná být jasné.USA, kde celá krize vznikla a těžce poznamenala celý svět měly patrně daleko socialističtější systém,(zavedl ho asi ultralevičák Bush-nebo přímo Reagan?) než Švédsko,stejně tak země EU.Tak už je mi to jasné.
Stejně tak dnes díky vám vím, že každá země si musí vytvářet svůj vlastní systém, přebírat se to nedá, jinak to nemůže fungovat.Náš systém je unikátní, druhý takový nenajdeme v celé Evropě, a díky němu se nám bzy začne dařit skvěle, vlastně už se daří.
18. 04. 2012 | 15:16

Pravá Míra napsal(a):

obávám se, že je to ještě horší. Přímý vliv ruských agentur ohrožuje nejen Českou republiku, ale celou EU. ODS v tomto směru je dvojkou, jednička sedí na Hradě, skuteční demokraté jsou odstaveni a otráveni, média si hrají sama se sebou, veřejnoprávnost byla opuštěna, občan je pod palbou demagogických a bulvárních sračkometů a nemá kam uhnout. Naše země nevzkvétá...
18. 04. 2012 | 15:19

JARLE HALSNES napsal(a):

PŘESNĚ.
A je to tak od okamžiku, kdy ODS vznikla. Ostatně i celá aféra VV je v režii Strany modrého ptáka. Nebýt zájmu ODS, žádná aféra by se neobjevila. Pološílené kousky slečny Kočí se také dají sotva považovat za její individuální myšlenky....
18. 04. 2012 | 15:32

ghándí napsal(a):

pehe zase skončilo u klause.
18. 04. 2012 | 15:42

Sladký napsal(a):

Ghandí- Pehe píše o Klausovi v necelé pětině svých příspěvků. Jeden už zde prohrál sázku, chceš se vsadit a být druhý? A jen tak mimochodem- o presidentovi se nemá psát a mluvit?
18. 04. 2012 | 15:51

dalimír napsal(a):

Ano ghándi skončilo a pokaždé zkončí ! To má pan Pehe celoživotní trauma ! Trauma s toho že ho Klaus nenechal jako déle sloužícího poradce na hradě ! Když už tam byl s Vencou spravedlivým tak zabydlen ! To se dá pochopit ne pane ghándi? Takže si myslím že tohle našemu velkému privatizátoru nikdy neodpustí ! Tak už se tomu konečně přestante divit ! Dl.
18. 04. 2012 | 16:02

eM napsal(a):

Hlavním problémem jsou nikým nevolení pravdoláskaři typu Péhe a Halík a jejich nohsledi.
18. 04. 2012 | 16:13

ghándí napsal(a):

dalimír,
ze čtení výblitků soudruha pehe se mi vždy udělá špatně od žaludku. už to nebudu číst.
18. 04. 2012 | 16:15

rentiel napsal(a):

Už to pehe ani nečtu, protože vždy za všechno může Klaus. U tohoto článku to nebude asi jinak.cen
18. 04. 2012 | 16:47

Bob napsal(a):

pane Pehe, nezlobte se, není mi do ODS nic, ale už jste nějak tak trapnej. Sestupte na zem, mezi nás, smrtelníky, a nehrajte si na nejvyššího soudce.
18. 04. 2012 | 16:59

Radek napsal(a):

Jirko Pehe, stejně jako ti nešlo pinglování v N.Y., tak ti nejde ani politologie. Vrátil si se z USA stejně jako učitel " politického směřování ve vých. Evropě " Švejnar / který lhal ve svém životopise /, kde jste se neuplatnili, protože jste oba přihlouplí, ale vaše drzost nezná mezí. Ještě nikdo neviděl vaše diplomky, ani žádné jiné dokumenty, že jste opravdu to, za co se vydáváte. Spolknul vám to pouze Havel a jeho koutek pravdy a lásky, složený z několika disidentů a bývalích komunistů / Dienstbier, Pithart, Lis, Šiklová, Ruml sen., atd./. Proto hlavním problémem není ODS, ale lidé jako jste vy, kteří jsou zhrzení, že nedosáhli svých cílů. Začínáte se čím dál víc vybarvovat, Jste trapní.
18. 04. 2012 | 17:08

Pravda napsal(a):

Míval:

Ty jsi se zase naučil hezkou bolševickou poučku že stát je pro lidi :). Tuto poučku používají lemplové,socky a různí jiní přiživníci aby se zbavili jakékoliv odpovědnosti. Jistě všechno za ně vyřeší stát. Budeme jak malé děti o které se bude pořád někdo starat. Budeme stále závislí na státu ze kterého brzo nic nezbyde a pak chc_pneme hlady protože už nebude koho vysávat.
18. 04. 2012 | 17:10

český maloměšťák napsal(a):

Radek
Zkuste se zamyslet nad tím co jste napsal.
Nemusel by se za to stydět kdejaký bývalý komunistický funkcionář.
Jako by na mě dýchl zkažený dech nějakého toho uličního udavače třetího řádu, co udával disidenty tehdy a uráží je teď.
Ani jeden by si při tom od vás nenechal ani botu očistit - v obavě abyste mu ji nepoprskal zeleným slizem...

I to vaše tykání svědčí o tom, že soudružské zvyky se vám v tom, čemu vy říkáte mozek...usalašil natrvalo.
Zkuste se zbavit aspoň toho - když už jste nízkého charakteru a urážíte každého, kdo nepoklonkuje vašim kumpánům na Hradě.

Kdy jindy - než teď, ve stáří....když už se to nepovedlo ve věku stranických malin nezralých....
18. 04. 2012 | 17:20

Jos napsal(a):

Pechová,
vy to stále nechápete. To podstatné, co odlišuje ideově zakotvenou ČSSD od takových stran jako je ODS a TOP09, je na příklad fakt, že v ČSSD by nikdy neprošly katastrofální nápady typu Julínkových a Hegerových "reforem" ve zdravotnictví, nápady s vyváděním peněz z důchodového fondu do soukromých firem, takové věci jako Drábkovy nápady a mnoho dalšího. Zrovna tak Zelení asi nikdy nebudou prosazovat na př.stavbu atomových elektráren a jiné věci. Přes takové věci by v takových stranách tak říkajíc nejel vlak. Neprošlo by to. A to je podstata věci. Nikoliv nějaké bezvýznamné osobní spory a jiné marginálie. To je materiál pro náš mediální pravicový bulvár. A ve skupinách čítajících desetitisíce osob takové spory prostě budou existovat. Ale to podstatné je jinde. Krom toho, na př. Špidla, pokud si vzpomínám, nebyl příliš dobrý předseda. Takže jeho odstavení prospělo nakonec ČSSD jako celku. A mimochodem zkuste si definovat, pro koho asi tak pracují takové ODS a TOP09. Asi tak pro více než 90% občanů to není.
18. 04. 2012 | 17:20

Radek napsal(a):

resl
prof. Ing. Klaus neskončí u vás v ústavu, naopak věřím že bude ještě hodně aktivní a založí, nebo bude podporovat nějakou novou stranu, která zde bude mít vliv na politické dění. Jinak v případě že vyhrajou socky v čele se šohaji z jižní Moravy a novodobým s.Indrou, z bolševismem prolezlého severu s. Zaorálkem, to bude tragédie. Nic horšího by nás nemohlo potkat, to ani kdyby byla premiérkou svazačka Kočí, nebo Káťa Jau Jau, či rocker Liška.
18. 04. 2012 | 17:21

Pravda napsal(a):

dalimír:

Demagog jsi a ještě k tomu velký lhář. Psal jsem snad tady že by neměly existovat sociální jistoty? Ne tak jsi nevýmýšlej. Tvoje srandovní představa že nacisti z Dělnické stany sociální spravedlnosti taky zavedou něco lepšího je typická pro lidi co nemyslej a volej první hňupy slibující lepší budoucnost. Ti z ČR udělají jedem velký koncentrák.
18. 04. 2012 | 17:24

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Provalilo se, že i Piková dáma byla dříve v ODS.
Pro VV platí, že velká část z nich byla dříve v ODS a dnes se převlékají znovu.

Pikové dámě nedali prý v ODS šanci (bylo jí v letech 1997 – 1998 nějakých 21 – 23 let), ve VV ji šanci dali, no ale dnes chce zase nový kabát.
18. 04. 2012 | 17:25

Pravda napsal(a):

Sladký:

Obávám se že vysvětlení jak vznikla ekonomická krize je podstatně složitějí a váž nevzdělaný mozek, který vidí jen jednoduchá řešení, by to asi neschroupnul.

Jinak těžko si asi představíte, že by severský model mohl fungovat v Řecku, kde pracuje jen 1/3 obyvatel na ten zbytek, který se fláká
http://www.novinky.cz/ekonomika/264721-v-recku-pracuje-jen-tretina-lidi-a-to-zemi-nemuze-spasit.html?ref=zpravy-dne
18. 04. 2012 | 17:31

RA napsal(a):

to jsou jen Peheho blafy, když si je odmyslíte, nezbyde NIC!!!
18. 04. 2012 | 17:34

RA napsal(a):

Pravda......v Řecku pracuje třetina lidí, a kolik u nás ???? Příliš se to lišit nebude, a proto těm soumarům, té jedné třetině, musí Kalousek to udidlo pěkně přitáhnout, aby se státní zaměstnanci a podobní vyžírkové měli IA.
18. 04. 2012 | 17:38

dalimír napsal(a):

To si nemyslím pravdo s tím koncentrákem to přeháníte ! Ale je pravda že spousta nevycválaných lidi u nás a určitě víte které myslím by si měla čichnout alespon k vratům těch pracovních táborů ! Vůbec by jim to nezaškodilo ! Ale já nevěřím tomu že by nás tihle mladí odhodlaní lidé chtěli všechny z otročit ! To si nemůžete myslet ani Vy ! Dl.
18. 04. 2012 | 17:42

petr jansky napsal(a):

vidim situaci jinak.. ODS sice odjakziva byla korupcni stranou ale za Necase se zklidnila a Svoboda v Praze ukazal ze by to slo i jinak.. jenze diky pohodlnemu Necasovi prevzala iniciativu TOP09 a ODS se dostala do vleku.. do toho prisly VV s drive nevidanym programem na vytezeni statu ve prospech soukrome firmy.. to nebyla chyba ODS to byl podnikatelsky zamer pana Barty.. Necasovi to sice pozde ale prece doslo a takze rekl Bartovi stop.. bohuzel podle preferenci jde ODS pod kytky..
18. 04. 2012 | 17:42

Jana Pechová napsal(a):

Jos
1/ Odstavení Špidly prospělo Grossově klice, aby mohla uskutečňovat kroky, které ČSSD posléze těžce poškodily.
2/ To, co vy považujete za marginálie, já považuji za podstatu problému. Tím je udržení politiků na uzdě.
A politici potřebují tu uzdu notně zkrátit. Tušímže duu Svoboda - Snopková v tunelování Liberty politika jejich mateřské ČSSD nijak nezabránila, stejně jako nepřekážela v případě štědrých odměn pro advokáta Nováčka, podepsaných exministryní zdravotnictví Součkovou.
Poslechněte, člověče: nedělejte ze mě obhájce pravicových lumpů. Já přemýšlím o minimalizaci počtu lumpů v politice en bloc. Nekejhám za žádnou partaj.
18. 04. 2012 | 17:50

Radek napsal(a):

" Samozvaný politolog " Pehe, uvádí co vše studoval, nikde ale nepíše zda dostudoval, popř. kde.

Hlavním problémem jak to tady vypadá, jsou lidé stále ještě s rudým mozkem, kteří nejsou nic a v dnešní době se nemohou uplatnit. Lidé, kteří něco znají, nebo umějí, nemají ani čas a vůbec by je nenapadlo, aby zde diskutovali s lidmi, kteří mají mindráky jak byli dobří za komoušů a dnes nic. Mne se to netýká, já již mám na to kecání zde čas. Kolikrát se zde i zasměju, jak ti lidé / socky /, kolem sebe zde kopou a sní o tom, že se vrátí staré časy. Nevrátí soudruzi, byla by znovu revoluce a již ne sametová. Jsme součástí NATO a ti to nedopustí. Je znát, že někteří diskutující jsou jednodušší, jako např. Honza v 8:20, další jako český maloměšťák / on je však vesnický moravák z Asie /, Sláma, ten kdo nechce aby se s ním nikdo nehádal, TNT to je exot, Sladký, dalimír, s těmi je docela sranda, i když je mně jich trochu líto.

Soudruzi, nebuďte úplně hloupí, až si zazpíváte v sobotu na Václaváku internacionálu a píseň Práce, podívejte se kolem sebe co to je za různá společenství, která budou zpívat s vámi. Také se zeptejte svých bossů, kolik jim to měsíčně " hází " za to, že jednou za čas uspořádají soudruhům z Moravy výlet do matičky Prahy. Možná až vám to sdělí, tak přestanete mít chuť manifestovat. Také by vám mohli ukázat jejich palác na Žižkově, kolik jich tam pobývá. Oni si ho po revoluci ještě přifoukli a já myslel, že to tam zavřou a půjdou něco dělat. Byl jsem naivní. Hlavně nám neznečistěte Václavák a pozor na tramvaje. Také milicionářské uniformy nechte doma, to by byla provokace.
18. 04. 2012 | 17:55

plk. Kurvice napsal(a):

To jsou plody svobodného kapitalismu s mafiánskou tváří, tedy česká obdoba amerického Chicaga 30. let minulého století, lid města Chicaga demokraticky a svobodně volil bosy nastrčené mafií a oháněl se svobodou a demokracií a tak je to nyní u nás. Jak daleko je od svobodné kapitalistické společnosti ke svobodné a demokratické mafiánské společnosti? Není v tom dnes v ČR v podstatě žádný rozdíl. Jen ten hloupý lidský dav tomu všemu hraje nadšenou stafáž. Kdo tento demokratický kapitalismus s mafiánskou tváří u nás zavedl? Žid Meyer Lansky alias Václav Havel– odcházení? Ne, tato mafiánská liga je tu prorostlá na dalších 50 let.
18. 04. 2012 | 17:56

RA napsal(a):

Radek.......soudruzi zase pojedou žrát buřty do matičky Prahy ??
18. 04. 2012 | 18:01

Sutech napsal(a):

to: Pehe
V roce 1998 ještě fungovaly okresy, kraje byly, ale jen pro soudy.

vím, že to s článkem souvisí jen velmi volně, ale vyšli výsledky výzkumu veřejného mínění. Prot si je dovolím uvést zde.
(poznámka: data jsou uvedena jak jsou a jak vyšly zde: http://www.novinky.cz/domaci/265205-komuniste-valcuji-ods-pri-volbach-do-snemovny-by-byli-druzi-za-cssd.html)

ČSSD - 37%
KSČM - 20%
ODS - 17,5%
TOP09 - 11,5%
KDU-ČSL - 5,5%
VV - 2%

S těmito čísly si prosím naložte jak je vám libo, ještě uvedu procentuální koalice, ty ovšem nemusí odpovídat tomu, jak by to bylo opravdu povolbách vzhledem k systému výpočtu mandátů

ČSSD, KSČM - 57%
ČSSD, ODS - 54,5%
ČSSD, TOP09, KDU-ČSL - 54%
ČSSD, ODS, TOP09 - 66%
ČSSD, ODS, KDU-ČSL - 60%
ODS, TOP09, KDU-ČSL - 34,5

Sice nsjsou zobrazeny všechny koalice, ale některé jsou vysoce nepravděpodobné, proto nejsou uvedeny, první je uvedena jen pro zajímavost, nikdy patrně nedojde k vytvoření takovéto koalice, ale teoreticky by mohlo dojít k vytvoření menšinové vlády s podporou.
18. 04. 2012 | 18:20

hozza napsal(a):

ODS jako Pravice? ODS není politickou stranou s politickými ideály. Je to bohapustá rozkrádačka státního majetku s jediným ideálem: Rozkraď co můžeš. Od samého počátku po současnots. ČSSD není o moc lepší, ale elespoň to vzdáleně připomíná nějakou levicovou stranu. Ne komunisty, ale modrobolševiky by měli zakázat.
18. 04. 2012 | 19:32

český maloměšťák napsal(a):

Radek
Svou udavačskou minulost nezapřete žádnými racionalizacemi a vytáčkami. Slovník - i metody jsou příliš okaté/kdo není s námi - ten je proti nám, soudruzi", udávat a odhalovat původ třídní či alespoň etnický...a podle toho soudit/.
Ještě by mě zajímalo jak dokážete tak na dálku rozpoznat i původ člověka - že je z Moravy a současně i z Asie současně . To je nějaká nová metoda inženýra Klause ? Hmm - kdy a kde ji bude přednášet ? A bude tam cestovat za svoje ...nebo za státní ?? A bude metodu jen okecávat - jako obvykle - anebo předvede i nějaký trik - jak na to ? A když už tedy má tu metodu - jak rozeznávat lidu na dálku - umí už konečně rozpoznat i špinavé peníze od čistých - přímo na místě ?? :)))

No - a spoň že už jste přestal tykat.
Jak vidno - tak ledasco by se ještě dalo napravit.

Teď ještě srovnat v hlavě tu podivnou profesuru pana Klause s řádnou profesurou pana Švejnara...a jste na dobré cestě - zatím sice pouze jen k trafice s rozumem...ale pokud se budete snažit - tak možná se jednou dohrabete až k vesnickému konzumu.

Howgh - stejně jste jak flašinet...navíc s nudnou písničkou.
Povídejte si teď chvíli s RA - lidé s přibližně stejným intelektem by si měli dobře rozumět...

Nezapomenout - netykat, netykat, netykat !! První krůček na té strastiplné cestě k trafice s rozumem !
18. 04. 2012 | 19:35

Pravda napsal(a):

Sutech:

Toto je uvedeno u daného průzkumu samotnou CVVM
průzkum byl dělán na 1048 z toho 997 mělo volební právo.
To vám asi tak napoví jak je tento půzkum důvěryhodný
18. 04. 2012 | 20:10

Jedla napsal(a):

Sutech, ještě nebyla mobilizace, ješte se nepřemlouvala bába. Vše bude jinak, "tématem" voleb bude něco, co dnes ještě vůbec diskutováno není, co teprve bude nastoleno. Opět bude objeveno strašlivé nebezpečí, před nímž nás musí zase ti samí zachránit. Jakási "Smrtonosná past" číslo XY. Seriózní politici a kandidáti pak vypadají jako nerozhodní a neschopní, pokud média vůbec nereflektují "jejich" seriózní témata a řešení a neustále se jen dožadují "reakcí" na pseudoproblémy nastolené "spindoktory" vlivových agentur. Pasivní většina, co informace nehledá ale konzumuje postoje předložené médii pak zase projeví svou "zodpovědnost" a skloní se před "nezbytností". Zase "nebude žádná alternativa." (To mají naši novináři společné s Kubánskými - i my máme svou "revoluci nebo smrt", jen teď té revoluci říkáme reformy, předtím transformace, předtím přestavba, předtím normalizace, předtím demokratizační proces, předtím socialismus, předtím lidově demokratické zřízení, a předtím dějinná nevyhnutelnost třetí říše.) Jestli se těšíte, že se "to" samo zlepší, mírněte svůj optimismus. Samo, bez našeho přičinění, se mnoho nezlepší. Dlužíme to zemi, provinili jsme se pasivitou a manipulovatelností.

Mnohokrát jsem tu psal, že na postesk "není koho volit, všichni jsou stejní" je jediná racionální reakce: Jít si kýženou změnu odpracovat do politiky. Strtan máme přehršel, leč straníků je v ČR tak málo, že v podstatě neexistuje v zemi místní sdružení kterékoliv partaje, kde by se kdokoliv nemohl se dvěma třemi přáteli zasadit o změnu k lepšímu. A zároveň, jakmile vzroste počet straníků, vzroste relativně váha členských příspěvků nad státní platby i nad sponzorské dary. Jinak to nejde: Pokud si budeme jen "mýt ruce" jako Pilát Pontský před dvěma tisíci let a Jana Pechová v této diskusi, nic se nezmění. Ti "profesionální" politici "nahoře" jsou prostě jen vygenerováni amatérskou členskou základnou dole. Lepší nebudou (to čekáte na Blanické rytíře) dokud nebudou místní organizace zdola navrhovat a prosazovat lepší kandidáty, a to nepůjde, dokud se potenciální lepší kandidáti budou služby zemi, tj. politiky, štítit.

Abychom získali odvahu vzít věci do svých rukou, je dobré a správné vylézt od monitorů a klávesnic ven a zjistit, že je nás vlastně dost. Zjistíte to v sobotu v jednu na Václaváku. I když to mám daleko, já tam budu.
18. 04. 2012 | 20:12

rejpal napsal(a):

Pravda
Vzorek 1000 lidí je všeobecně pokládán za naprosto průkazný. Jiná věc je, zda je průzkum prováděn tak jak má být (vzorek respondentů, způsob kladení otázek). To ovšem z pouhého početu nezjistíte.
18. 04. 2012 | 20:23

Pravda napsal(a):

Sutech:

Jinak takových průzkumů tu bylo a všechn se mýlily. Jejich přesnos je nevalná protože jsou dělány na politickou zakázku nebo na málo respondentů. Když dělala ČT před volbama průzkum tak ho udělala 4000 lidech a takřka se trefila zatímco tyto ubohé průzkumy dělané na 1000 až 1200 lidech mají přesnost vemli mizivou přesnost. Spíš jde o manipulaci
18. 04. 2012 | 20:24

soptík napsal(a):

Naprosto souhlasím, největší problém naší země je v první řadě ODS a ČSSD,( i KSČM) dvě nejhorší mafiánské a tunelářské strany, kde nalezli všichni korupčníci, tuneláři, zločinci, kmotři, pantáti, kariéristi, kuliši....., a kdo ví jaká jiná verbeš!!!
Kdo volí ODS a ČSSD úplní ignoranti a .......,.
18. 04. 2012 | 20:28

Jana Pechová napsal(a):

Jedla
Udivujete mě. Já si do těchto diskusí rozhodně nechodím mýt ruce. Opakovaně (a leckdy za hysterických reakcí spoludiskutérů) jsem tu upozorňovala na to, že pokud se lidi nebudou osobně angažovat ve stranách, ke zlepšení stavu nedojde.
Dokonce jsem to nedávno demonstrovala na příkladu jednoho konkrétního městského sdružení ODS, kde pár naštvaných dobrovolníků během několika měsíců dokázalo vypráskat kmotry.
V této diskusi jsem od 8:23. Zapojila jsem se do ní proto, že se domnívám, že se tentokrát pan Pehe plete, když naznačuje, že Česko může zachránit ČSSD, protože jí zbyly ideje.
Není to tak. Strany musí změnit pravidla hry, protože jen slušní soutěžící mohou hrát slušnou hru. To není mytí rukou.
Já se odpovědnosti nezříkám. Křivdíte mi.
18. 04. 2012 | 20:34

Pravda napsal(a):

rejpal:

Zeptejte se někoho kdo dělá statistiku a ten vám řekne tisíc je naprosto neprůkazné.
1000 lidí je přesnost tak 10 - 15%. Ovšem 4000 lidí už je to takřka jistota (pokud ten průzkum samozdřejmě děláte seriozně)

To je pak druhá věc která se u žádného průzkumu neuvádí - Jaký byl vzorek respondentů a jaké byly použity otázky. Osobně si myslím, že to tam výzkumné agentury nedávají úmyslně protože pak by hohlo vyjít tendenčnost a manipulativnost průzkumu. Zato jiné naprosto nezajmavé věci jako že byl použit osobní rozhovor tazatele (což nám o kvalitě nic neřekne), že byl použit standardizovaný dotazník a kvótní výběr (což nám o kvalitě také nic neřekne protože neznáme detaily kolik bylo % z jakých skupin)
18. 04. 2012 | 20:37

slavwin napsal(a):

Problém je že tu nejsou adaptované tradiční politické směry. Vše je jeden bolševik v různých zlodějských odnožích, my se v politice bohužel neumíme orientovat. V Německu volič dovede lépe pochopit o co vlastně jde, tam se první objevili zelení, potíže s nimi měli i bolševici v NDR, zprvu doufali, že jim pomohou destabilizovat NSR polititickou scénu. Dnes se jeví možnost nové politické štiky - piráti. Tady Vileta nějak netáhne. Vývojem to určitě dotáhneme, v Rakousku jsme zpočátku byli rebelující zotročená země a nakonec nám rozpad R-U uškodil více než samotným rakušanům, jen aby nás kejklující bolševici nezatáhli pod vliv euroasiatů.
18. 04. 2012 | 20:38

Pepíček napsal(a):

Jé, von to není Václav Klaus, pane Pehe?
18. 04. 2012 | 20:39

Ládik!!! napsal(a):

Jedlo,
prosím o odkaz na ten kogenerašní kotel. Díky.
18. 04. 2012 | 20:40

aga napsal(a):

Podle pana Pehe je hlavním problémem české politiky ten, kdo chce, aby česká politika zůstala v Česku. Z tohoto hlediska je třeba se na to dívat. Koalice ČSSD a TOP je z tohoto úhlu pohledu nejneškodnější, proto ji pan Pehe fedruje, tedy přinejmenším od té doby, kdy bylo jasné, že po trojkoalou splněném reformačním a restitučním zadání ČSSD - držící se po dobu jejího řádění skromně v pozadí - jistě zvítězí. Cílem ovšem pochopitelně není nějaké sociálno v Česku, to ani náhodou.
18. 04. 2012 | 20:45

soptík napsal(a):

Vzkaz pro tupé modré a růžové mozky ( i červené): "Přestaňte se hádat o levici a pravici, obě stojí za ho...!!! a jejich voliči s nimi!!!!

Začněte se starat konečně o to, kdo je dobrý a špatný člověk. Kdo je morální a mravný a žije ve spořádané rodině a ne dvakrát (i jednou) rozvedený, pije, kouří, fetuje a mluví sprostě, je sobecký, nadutý, sebestředný (Klaus a jeho smečka). Celá politická, podnikatelská, finanční, soudcovská, karieristická česká společnost, plná chamtivců,....... To je to hlavní zlo vy dubové hlavy. Sami si odpovězte kam patříte.
TEN KDO MÁ DVĚ A VÍCE DĚTÍ (MAX. 4) ŽIVÍ , PLATÍ DŮCHODY TĚM SOBCŮM CO NEMĚLI ŽÁDNÉ DĚTI, NEBO SE O NĚ NESTARALI. Moderní člověk, jen si užívat, žádná zodpovědnost, co nejvíc nakrást, aby byl proti ostatním za vodou. To je opravdu štěstí k pohledání žít v tak omezené společnosti jako je ta naše. Kdo seje vítr sklízí bouři!
18. 04. 2012 | 20:56

Radek napsal(a):

rejpal
buď rozumný a snaž se myslet, jestli máš čím. Podej dotaz na agenturu která prováděla průzkum, zeptej se kdo jí to zadal, kdo to financuje, kdo stojí v čele agentury a kdo je majitel. Pak se ti možná rozsvítí. Je vidět, že nejsi seznámen jak se průzkum provádí. Odpovídal si někdy nějakým politickým průzkumníkům ? Já nikdy.
18. 04. 2012 | 21:15

asdf napsal(a):

A co problém samozvaných žvanilů typu Pehe?
18. 04. 2012 | 21:16

Radek napsal(a):

soptík
jakej máš mozek ty ? Modrej určitě ne, to bys byl chytrý, inteligentní a přemýšlivý. Také jsou někdy výjimky, které kritéria nesplňují. Ty vypadáš na zelený, nebo žádný.
18. 04. 2012 | 21:21

Jana Pechová napsal(a):

Jedla
Už jsem si vzpomněla i na důkaz. Najděte si diskusi pod textem Stanislava Křečka V podstatě provládní demonstrace z 16. března, můj diskusní příspěvek tam má čas 16:29.
18. 04. 2012 | 21:43

rejpal napsal(a):

Radek
Já někde psal, že výsledky jsou objektivní? Psal jsme, že vzorek 1000 lidí je reprezentativní. Což lze snadno ověřit vygooglováním příslušných klíčových slov, případně dotazem u profesionálů v Sociologickém ústavu.Pokud vím, vzorky 1000 lidí užívá i Gallupův ústav. Nevím, jak se sestavují v té které instituci vzorky - je to věc jejich profesionální prestiže.
Pokud má být výběr reprezentativní, znamená to, že v jsou podle skutečných proporcí zahrnuty všechny základní prvky - věk, vzdělání, velikost obcí, pohlaví. Pokud nejsou, není vzorek reprezentativní, i kdyby lidí bylo 10 000.
Otázku mého mozku nechte laskavě na mě. Vaše invektivy jsou - slušně řečeno trapné.
Pravda
10-15 procent znamená odchylku maximálně 3 procentních bodů v případě KSČM a okolo 2,5 u ODS. V krajním případě by to znamenalo, že ODS může mít 20 pocent a KSČM 17, nebo ODS 15 a KSČM 23.
18. 04. 2012 | 21:52

Lubos napsal(a):

Nejvyssi loutkari z polistopadoveho puce sami rozhodli ze provarena ODS musi byt konecne nahrazena "protikorupcni" VV.
VV byla od zacatku financovana kmotry z ODS, Barta sve vlastni penize nikdy pri svych pujckach nepouzival !
18. 04. 2012 | 22:01

Radek napsal(a):

český / prý / maloměšťák, alias moravský cáp,

myslím že možná vše toto víš, ale jako stálý dopisovatel do diskusí pro nějaké pochybné sdružení, musíš dělat že to nevíš, jsi za to placen. Víš že učitelům na střední škole říkají studenti pane " profesore ", přesto že žádní profesoři nejsou, je to ale tradice. Opravdový profesor musí být jmenován.

Problém s tvým favoritem, učitelem politických směrů, zaměřujících se na země vých. Evropy, Švejnarem, byl v minulosti. V r. 1970 vyjel na výjezdní doložku / ! / za svými rodiči do Švýcarska / ? /. Posléze se přestěhovali do USA, kde Švejnar začal HNED studovat na Cornel University, stát N.Y. / v 18 letech /. Mnozí emigranti mohli jen závidět snadnou cestu ke vzdělání. Zvláštní také je, že se úzkostlivě vyhýbá jakékoliv zmínce o rodičích. Svůj charakter předvedl v minulé kampani, kdy používal vůči V.K. podpásovky. Vždy se dychtivě sápal při každé příležitosti dostat se ke korytu, ať je to za koho chce. Podporují ho Zelení a socky. Jak jinak také pravdoláskovci. V průzkumech má možná 10 %, to znamená, že ho 90 % nechce. Má dvojí občanství, to pro něho nic neznamená. Já ho však také nechci.
Švejnar - předseda doz. rady ČSOB, patřící belgické finanční KBC, ta která " uloupila za bílého dne " IPB, se státem se soudila o miliardové částky.
Byl přistižen že falšoval životopis. V r. 2008 když kandidoval proti V.K. tvrdil, že je členem nominační komise pro Nobelovu cenu za ekonomii. To nebyla pravda. " Máme pětičlennou komisi, všichni členové jsou ze Švédska a žádný Švejnar mezi nimi není " řekla MFD A. Pantikisová z Královské akademie věd.Pak přiznal, že nepatří mezi členy komise. Jaký je člověk nevím, v nějakém rozhovoru poradkyně pěti amerických prezidentů, paní Eliška Coolidge Hašková prohlásila, že by Š. nikdy nepodala ruku. Proč asi ? Michiganská univerzita na které učí / ? /, nepatří v USA k nejprestižnějším. Tolik k tvému favoritu, tak se prober.
18. 04. 2012 | 22:06

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro rejpal.
Celkem dobře vysvětleno. Jen bych doplnil ještě region, může být kraj nebo okres, věk v kategoriích. Jelikož se nikdy nepodaří zcela přesně dodržet kvóty, tak se data někdy ještě převažují, Slaběji zastoupení dostanou vyšší váhu na úkor kategorií silněji zastoupených, průměr jedna. Pracuje se již se vzorky okolo 600 respondentů se statistickou chybou kolem 2 – 3 %.
18. 04. 2012 | 22:09

rejpal napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude
Já to taky nikde neověřoval. V podstatě si to pamatuji z rozhovorů s člověkem, který to v ČSAV dělá profesionálně (většina průzkumů nemá s politikou nic společného). S regionem máte samozřejmě pravdu, mezi nimi jsou velké rozdíly.
18. 04. 2012 | 22:13

Radek napsal(a):

RA
přijedou potomci Indry a Sakmara z Asie. Připravili jsme pro ně buřty z drtě, oni stejně přijedou opojeni slivovicí atím jejich octem co tam pěstujou, tak jim to bude chutnat. Hlavně aby nám neznečistili Václavák.
18. 04. 2012 | 22:21

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro rejpal.
Věnují se tomu především marketingové agentury.
Většina projektů je zaměřených na marketing a média - spotřební chování, znalost značek, životní styl, sledovanost médií apod. Pokud chcete prodat, tak musíte znát myšlení a chování potencionálních zákazníků. Do reklamy se dávají obrovské částky a nemůžete střílet jen naslepo, ale potřebujete vědět, co a jak zabralo - oslovilo.
Politika jsou jen drobnosti většinou pro nějaká média.
18. 04. 2012 | 22:50

rentiel napsal(a):

Jak to pehe může vyučovat studenty?
18. 04. 2012 | 23:30

Jedla napsal(a):

Pro Janu Pechovou 21:43: Byl jsem se podívat pod tím Křečkem, a musím se omluvit: Nemyjete si s Pilátem ruce.

Ten Křečkův blog byl o demonstraci Holešovské výzvy, chápu, že Váš postoj: "..to žádná demonstrace nevyřeší" míří patrně k této trochu chaotické iniciativě. Pokud byl ovšem myšlen obecně, pak dovolte nesouhlasit: Zamrzlost téhle společnosti NIC "nevyřeší" samo o sobě. Ale k posunu k lepšímu přispěje či má naději přispět každý posun od reptavé pasivity k aktivitě. Fungující demokracie na rozdíl od formálních jsou "živé" v celé škále zapojení lidí do hledání "výslednice" řešení. Zájmy i problémy lidí jsou jako vektory, mají svou kvantitu i kvalitu; směr a velikost vektoru. Opět se zde opakuji: Pokud máme v ústavě (listině práv a svobod) zaručenu celou řadu politických práv a svobod - svoboda projevu a právo na informace (článek 17 druhého oddílu listiny), petiční právo (čl. 18), shromažďovací právo (19), spolčovací právo (20), volební právo, včetně přímého rozhodování (21), zásada svobodné soutěže politických sil (22) a právo na odpor (23) - pak je to proto, že všechna tato práva a svobody ve svém součtu působení se osvědčily jako garant zachování politické svobody a demokracie. Není to náš (český) vynález, osvědčilo se to. Živá demokracie využívá všech těchto svobod, naše pasivita se všech těchto svobod vzdává. Jít jen k volbám to je jen právo volební, přesněji bez referend jen půlka z něj, a s odmítnutím pasivního práva volebního (kandidatury) spíše čtvrtka. Vzdáváme se práva na informace, když tolerujeme příšernou úroveň české žurnalistiky, co nerozlišuje zprávu od komentáře. Slovo aktivista je u nás nadávkou, petice považujeme za zbytečné, nebo rovnou podezřelé. Nízký počet členů stran, to je pohrdání právem spolčovacím, stejně jako neustálé útoky třeba na odbory. A svobodná sutěž politických stran by byla svobodnější, kdyby bylo průhlednější jejich financování, více se odvíjelo od členstva a méně od sponzorů a loby. (Mimochodem, ty zmíněné odbory mají jak členy, tak i naprosto průhledné financování z členských příspěvků.) Zbývá právo shromažďovací. Je lépe nyní demonstrovat, než nedělat nic, neboť až dojde na (rovněž zaručené) právo na odpor, bude pozdě, to už půjde o životy.
Žádná z těch svobod není samospásná. Budete-li jednou za měsíc chodit na schůzi politické strany, je to lépe než nic, ale vlastně své spolustraníky nepoznáte (jen jednostranně), a člověk pak může být zpětně překvapen, koho to podpořil. Když ale budete v dobré věci organizovat petice, psát analýzy do tisku, pořádat veřejné diskuse a slyšení, spolupracovat s nevládkami a občanskými sdruženímu, a organizovat mítinky a demonstrace, šance na rozpoznání opravdu kvalitních kandidátů rapidně vzrostou. Pak nebude tak důležité kroužkování, početná a aktivní členská základna dá sama nejlepší dopředu. Hloupé kliší o moci "stranických sekretariátů" (naposledy Payne v dnešním blogu) ztratí na rezonanci (ve skutečnosti placený servis sekretariátů stran mnoho nerozhoduje, za každým skutečným rozhodnutím jsou lidé ve volených funkcích, ale dobře to zní).

Takže, využijme práva shromažďovacího. První krok z pasivity. V sobotu v Praze na Václaváku.
18. 04. 2012 | 23:34

Platan napsal(a):

Jaká je asi aktuální cena jedné živé veverky na českém politickém trhu...?
18. 04. 2012 | 23:51

Abe Normalni napsal(a):

Tak rekneme si to na rovinu, hlavnim problemem ceske politiky jsou draci vejce zaseta politickym idealistou-analfabetem Havlem a tou partou neustale reinkarnovanych nul kolem nej (ano i Pehe). Ve snaze zajistit pro ne tepla mistecka v Parlamentu a vlade, aktivne se zasadil o vybudovani nefunkcniho politickeho systemu, generujici nestabilni vlady zavisle na neustale nove vznikajicich subjektech, fungujicich jako skorapky pro stale ty same lidi. V takovem prostredi se neda delat politika. Ale da se v tom delat byznys.
18. 04. 2012 | 23:53

JP napsal(a):

Problémem české politiky není ODS, ale jedním z nich je samotný pan Pehe, který propaguje bosssy z ČSSD, prý mají ideje.!? Jestliže to jsou jsou závist, nenávist a malost pak pěkně děkuji pane Pehe!!
19. 04. 2012 | 00:00

Jedla napsal(a):

Ládiku s třemi ostravskými vykřičníky, já se domnívám, že by to bylo spamování (reklama). Google mi dal na slova "kogenerační jednotka" 65 tisíc odkazů. Omlouvám se, pokud jste chtěl reference na konkrétní značku/firmu. Nehodí se to sem.
19. 04. 2012 | 00:09

mašenka napsal(a):

Nejzrůdnější je fakt, že ČSSD mlčí jako zařezaná. ČSSD má své vlastní kmotry podobné velikosti jako ODS a její vedení si patrně je jisté, že ti, kdo měli odposlechy Béma s Janouškem, mají také odposlechy jejich kmotrů. Obě strany jsou v tom stejné. Stejné.
19. 04. 2012 | 00:20

Jozef napsal(a):

V mediokracii
su hlavnym problemom media masoveho dosahu - v rukach kleptokracie.
Hlavnym problemom celej tejto dnesnej civilizacie su osoby v sluzbach ideologie a praxe elity najuspesnejsich,experti manipulacie v sluzbach elity najschopnejsich,resp.vsetkeho schopnych.

ODS acko,becko a cecko pracuju naozaj "kompetentne",dokazuju masmedialnu teoriu v praxi:stat je zly,ano,stat je absolutne nekompetentny hospodar.Vymyslel aj skrtiacu spiralu smrti.

Media masovej manipulacie su take,ake si platia/"zasluzia"/ ich majitelia.V nasom pripade zahranicni.

John,ci Koci,alebo Sulik maju historicku smolu,nie su vsak ani o chlp hlupejsi,ani o chlp vacsi saskovia,nez US politicka elita,ktora se odprezentovala nedavno mimo citaciek,nazivo.
Tu, ako aj za mlakou, plutokracia totiz spravidla neplati a nesponzoruje osobnostnu samostatnot,nesponzoruje u politickych sluhov myslenie,ap.,ale len a len povolnost a poslusnost.
Ako v Statoch,tak aj v "novych demokraciach".

Jeden,dvaja,ani traja "kriticki" medialni Peheovia,k tomu este mimo media kazdodenneho milionoveho zasahu,demokraciu moci arcikorupcnej,demokraciu dzungle moci a megamoci,moci,ktora korumpuje a megakorumpuje, ovplyvnia asi tak,ako mucha slona.
19. 04. 2012 | 00:34

kočka šklíba napsal(a):

Jozefe přesně, zvláště první odstavec je trefný, mediokracie. Mainstream. Jenže smutné je, že si to většina, ani zde, a že sem píší převážně inteligentní a informovaní lidé (samozřejmě nemám na mysli Rumcajse, ghándího, SuPa, nea a podobné zjevy) vůbec neuvědomují. Pořád jsou okouzleni zdejším editorem, který tu nejednou, vlastně dost často, ukázal, jak se mozky vymývají.
Almo, kterého zde mnoho diskutujících omámených stále "autoritou" zdejšího editora považuje za prudiče, to mockrát dokázal konkrétními argumenty na vstupy zdejšího vymývače Stejskala, přesto je okřikován, a já také, když si dovolíme zkritizovat zdejšího guru(editora), za jeho neobjektivní(což bych ještě pochopila, prostě živit rodinu musí), ale hlavně sofistikované vymývání mozků. I on, a jemu podobní "novináři", jsou viníci této žumpy. Většina těch co se novináři nazývají.
19. 04. 2012 | 03:54

von kulak napsal(a):

Geniální Pehe, faktického šéfa VV odsoudí za korupci, ale problém je v ODS.

„Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam“ :-)
19. 04. 2012 | 07:05

Mogula napsal(a):

Kurňa a kde je zmínka o Klausovi, reinkarnace ďábla na zemi. Pehe není ve své kůži.
19. 04. 2012 | 07:18

Vodník Česílko napsal(a):

Za všechno může Valtr Komárek. Ten v únoru 1990 vyrazil na dvouměsíční trip po Jižní Americe, místo aby tady zůstal prosazoval svou verzi ekonomické reformy...
19. 04. 2012 | 07:41

vico napsal(a):

Jedla : Bravo
19. 04. 2012 | 08:24

Jana Pechová napsal(a):

Jedla 23:34
Je to, jak jste psal: příspěvek byl nikoli obecný, ale k Holešovské výzvě.
Angažmá občanů musí být všestranné.
Někde na jiném místě jsem psala, že naše sametové cinkání bohužel vzala řada lidí jako svůj plný díl odvedené práce a měla jaksi pocit, že teď už je to na jiných.
Anebo ti vámi zmiňovaní aktivisté: kdesi jsem se o konkrétních zmínila, že jsem za jejich aktivitu ráda, protože - byť jejich vyhrocený názor nezastávám, uvědomuji si, že udržují pozornost nad existencí rizik, čímž nutí sebejisté manažery oboru k neustálým kontrolám. A měl byste vidět, co jsem za tento názor v diskusi schytala!
Svoboda musí jít ruku v ruce s všestrannou ostražitostí, jinak jí sežere první predátor.
19. 04. 2012 | 08:46

Pepé napsal(a):

to Vodník Česílko

Že Komárek tu svou geniální ekonomickou reformu nespustil v roce 1948 nebpo nejpozději v roce 1968. Aha on spouštěl tehdy ekonomickou reformu na Kubě, aby ten blahobyt ukázal taky jiným, co?
19. 04. 2012 | 09:03

Franta napsal(a):

Stát už se nemůže rozkrádat, protože už je kompletně rozkradený. Teď jsou na řadě občané. Tedy ti co si ještě nestačili nic urvat. Bohužel jen píšeme, klábosíme na internetu a po hospodách a na nic víc se zatím nazmůžeme. Bohužel.
19. 04. 2012 | 09:45

český maloměšťák napsal(a):

Radek
Soudruhu, soudruhu...vám to tykání vrostlo už asi ne jen pod kůží, ale i do kůry mozkové...
Švejnar a můj faforit ? Hmm - podsouvání názorů také patřilo k metodám esrebáků.

Milý soudruhu - pokud vezmu v potaz , že Klaus získal profesuru v prostředí zdejšího připosraného ekonomického dvorečku a to i díky zastání profesora Švejnara, kterýžto získal profesuru zcela standardním způsobem a to ve standardní kapitalistické zemi s nepřerušeným vývojem /přerušeným naopak zde i " díky" takovým pouličním udavačům jako vy/uz - pak se musím zamyslet nad tím, zda náhodou nejste naopak placen za špinění významných a odvážných lidí (někteří disidenti) vy - stejně jako za opěvování konstruktérů tkzv. mafiakapitalismu a bývylých komunistických piodržtašků.

Soudruhu Radku - vy jste zřejmě pouze částečně obměnil své chlebodárce. A sedlo vám to zřejmě nejen na mozek. Proto to prskání a nadávky - což je tyické pro ty, kdo sami mají velké pochybnosti o tom, co z jejich pera, klávesnice či úst vychází na světlo boží...tedy hysterické reakce.

Konec srandy - jste stejně jako zaseklý flašinet vyrobený kdesi v 19. století - se střevy vybrakovanými a nahraženými komunisty v 5O. letech století dvacátého.

Mimochodem - proč jste nepodal vysvětlení oné metody identifikace třídního či etnického původu člověka na dálku ?
Aspoň bychom se zasmáli...humoru není nikdy dosti.
19. 04. 2012 | 09:58

Míval napsal(a):

Pravda: Netušil jsem, že si tykáme - pravděpodobně Vám to zůstalo z ROH.
Nicméně - pro koho je tedy stát, když ne pro lidi? A od kdy je takový názor bolševickou poučkou? Slyšel jste už někdy něco o Francouzské revoluci?
Pokud jde o roli státu, může být skutečně paternalistická, tedy blízká tomu, co jste popsal. Může být také takřka nulová. To už tady také bylo. Třeba ve středověké Anglii, byl-li na trůnu vysloveně slabý král, lokální velmožové si s chutí dělali, co chtěli. A ujišťuji Vás, že po takové zkušenosti poddaní Jeho veličenstva byli králi velice věrní.
K podobnému rozkladu státu tato vláda, samozřejmě v modernějším hávu, směřuje. Jak asi zde bude vypadat život, až různé lokální kmotry a kmotříčky nebude omezovat žádné, alespoň zčásti vymahatelné právo? Bude to podle Vašeho gusta?
Jenomže já v zásadě nejsem žádný extrémista, takže mezi oběma uvedenými póly vidím celou řadu možností, jak žít v přiměřeně spravedlivé a zároveň efektivně vedené společnosti. Ta dvě kritéria totiž spolu v dlouhodobějším horizontu mimořádně úzce souvisí. Ani jedno ale tato vládní tlupa nenabízí.
19. 04. 2012 | 10:13

Radim napsal(a):

Občané ČR mají 2 nepřátele !Jeden je současná vláda,která sužuje obyčejné občany ekonomicky a druhý jsou nepřizpůsobiví občané,kteří mlátí a mrzačí naše občany !Češi si nechají kakat na hlavu určitou dobu,ale pak se vzbouří a čas nastal !Jak v Praze tak Břeclavi !!Mám obavu,že nás nepřizpůsobiví donutí k občanské válce !Teď zas zmrzačili chlapce v Břeclavi,když jim odmítl dát cigaretu !Chlapce brutálně zbili ,ten má rozbitá játra a vyoperovanou ledvinu !Občané nenechte mrzačit naše děti !!Občané do boje!Do boje !Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !! Toto je Česká země !!!!!!!!!!!!
19. 04. 2012 | 11:48

rr72 napsal(a):

Omyl, největším problémem jsou lidé jako jste vy, kteří neustále hledají špínu, i tam, kde není. Pokud si člověk uvědomí co vlastně lidé, kteří chtějí změnu požadují, dospějete k názoru, že to obsahově odpovídá středovým stranám. Jenže takové strany i s kvalitními lidmi tu byly, jenže stejně se na ně házela špína a stejně národní vlastnost pomlouvání všeho, zejména pak úspěšného skončila nakonec mediální masáží,která se u nás nejlépe prodává. Nedivte se pak, že v politice jsou stále na očích a svou roli sehrávají neschopní a ve výkoných funkcích nepoužitelní břídilové, a že mnohem důležitější je co kdo říká, než to co se ve skutečnosti děje. I kdyby se zrušili politické strany, tak se tu stejně nic nezmění, protože v této zemi se stejně úspěch neodpouští a tím pádem si nic lepšího než to co tu již více jak 15 let máme nezasloužíme...
19. 04. 2012 | 12:15

Důchodce68r napsal(a):

p.Pehe
přesně tak,
že je naším neštěstím ODS je už hodně dlouho pro pozornějšího pozorovatele patrné.
Díky za perfektní formulaci!
Sudím, že jiné než radikální řešení není možné.
19. 04. 2012 | 12:26

turista napsal(a):

Pehe má pravdu. Modrobolševici ven!
19. 04. 2012 | 12:58

levicový volič napsal(a):

Radku, Sakmara nechte na pokoji. To byl horník, který vytvořil mnoho uhlokopských rekordů, Hrdina socialistické práce a poslanec Sněmovny lidu v letech 1971-1990.
19. 04. 2012 | 13:03

turista napsal(a):

Chodilo to tak, že když Sakmar zasedl za páky svého uhelného kombajnu tak ostatní hornící kmitali kolem něj aby rekordu dosáhl takže to byla komedie ty rekordy. Nicméně 22 let rozkrádání ekonomiky je horší než ty komunistické hlouposti.
19. 04. 2012 | 13:19

Vladimir napsal(a):

Ano, někdy i slepé kuře najde zrno ...
Pan Pehe trefil hřebík na hlavičku !
ODS je problémem v české politice snad u ž samého založení.
Stačí přopomenout : Pšta Báči, Pepa z Honkongu, .. , Šrejbr ,... - to jsou jen ti odhalení z 90. let. A samozřejmě k tomu patří příslušná korupce - Třinecké železárny, (celý Kožený přes min. vnitra ODS Klausovy vlády Čermáka,...).
Za Topolánka případ Kořistka a velvyslanec v Bulharsu s kapesným pár melounů, potom Řebíček, Dalík a další kmotři ...
Za Nečase případ Drobil, Vondra, - to je jen špička ledovce. To, co je pod špičkou ledovce - ta korupce, rozkrádání by mohla poodkrýt MAJETKOVÁ PŘIZNÁNÍ. Aspoň z části by se zjistily majetky, které neodpovídají přiznaným příjmům - a tedy rozkrádánmí, úplatky, ...
ODS už dlouhodobě funguje jako krakatice , která se sápe po majetku, sama je financovaná z korupčních peněz ...

ODS by se jako zlodějská strana měla zrušit !
19. 04. 2012 | 14:01

chris napsal(a):

Kde se bere ta naivita směrem k ČSSD? Od ODS se v zlodějinách a korupci neliší vůbec v ničem.
19. 04. 2012 | 14:43

přítel z golfu napsal(a):

chris:
ČSSD se například nezdá mít tak profesionální hráče jako Mazánka a Kolibříka, kteří jsou schopní pro svůj tým vyhrát mnohamiliardovou "prize" i jednou ranou zadovkou z policejního bunkeru, anebo stoje po krk v jezírku vlastních fekálií v hradním příkopu. A to je jak možná uznáte velký handicap.
19. 04. 2012 | 15:37

moravec napsal(a):

Problémem "české" polituiky je, že není českomoravská.
19. 04. 2012 | 16:13

Miky napsal(a):

Pehe !
..a dalším problémem tohoto bědami sužovaného státu
je i jistý mezinárodní zloděj psacích potřeb !
19. 04. 2012 | 18:19

MiMo007 napsal(a):

No autor je levičák, proto vidí ČSSD růžovými brýlemi. Měl by si uvědomit tři věci:
1. ČSSD je úplně stejná jako ODS. Vláda ČSSD a ODS (viz krajský model) by byla pro nás snad to nejhorší. Možná ještě horší, než komunisti ve vládě.
2. Je autor alespoň na chvíli ochoten připustit, že strany ODS, TOP09 a VV mají k sobě programově blíž než jakákoliv z nich k ČSSD? Proto jsou spolu, a ne s autorovou opěvovanou ČSSD.
3. Se svým nekritickým postojem k ČSSD je stejně trapný jako blogeři, co píšou modře.
19. 04. 2012 | 19:48

soptík napsal(a):

Pro radek.
Já mám mozek rozumný a vážím si lidí především poctivých, potom těch co něco umí, mají dobré a ušlechtilé srdce a jsou především lidmi se vším všudy, ale to ty nejsi. Tebe typuji na Narcise, jako je Klaus a ta jeho banda. Hluboce si vážím moudrých a milosrdných lidí, ale to ty taky nejsi. Ty jsi sebestředný modrý pravičácký hlupák. Jeden moudrý muž řekl:" Zdaleka se vyhni hlupákovi, a proto již s tebou nechci diskutovat." Hlavně úspěch za každou cenu, i když zničím život stovkám nebo tisícům lidí. Tak jako klaus , hlavně moc a vliv, ostatní lidé mě nezajímají. Nevadí, stejně zheb... i ty a samozřejmně i já. Já se ale smrti nebojím na rozdíl od tebe a klause. Vzpomeň si na má slova, až budeš mít smrt na jazyku, jak přihlouple jsi žil. Malá písmena značí , že si těchto lidí nevážím. Nepatřím k žádné politické straně a ani žádnou nepreferuji. V morálně zvrácené zemi žádná taková není, která by si zasloužila pozornost, protože lidé v této zemi jsou bez mravů a cti. Většina lidí v ČR je chamtivá, závistivá, hloupá, ubohá,.................................
19. 04. 2012 | 20:32

palivec napsal(a):

naším problémem nejsou politické partaje,ani blbý prezident,dokonce ani šlapky na E55.naším problémem je,že jsme nesebevědomý národ slouhů.masaryk to tipoval na několik generací,já myslím,že tak sto let by mohlo stačit,aby se poznalo,jestli se něco hnulo k lepšímu.tak za sto let v téhle diškuzi nashle.
19. 04. 2012 | 22:08

haluz napsal(a):

Co zde autor popisuje je demokracie po česku.Reálný obraz toho kam se posune politická kultura a životní úroveň obyvatel v podmínkách relativně svobodného národa, pod vedením svobodně zvolených zástupců.Udržet na uzdě chorobné choutky kohokoliv po moci,penězích a sladkém životě může jen totalitní režim,nebo propracovaný a všemi respektovaný systém zábran,který takovou činnost vylučuje.Každá hra má svá pravidla.Hra bez pravidel je chaos,řežba, boj o život,kde vítězem je jen ten největší darebák.
20. 04. 2012 | 05:59

Dominika napsal(a):

...žijeme na drsném severu a vidíme zblízka, co reformy způsobují. Některé chápu, ale mohou trvat donekonečna pokud se větší množství prostředků rozkrade, než vybere. To musí skončit jedině špatně. K reformám by také měly patřit úlevy. Nemusí být zrovna finanční, ale mohly by zjednodušit život těm, co chtějí něco dělat. Myslím administrativu a buzeraci, které nám otravují život. Žijeme jen jednou a má to být krásné!!
20. 04. 2012 | 09:54

Libor napsal(a):

Občané !Zůčastněte se zítra v Praze v hojném počtu protivládní demonstrace !Demonstrace musí být mohutná !!Premiér Nečas na to čeká,aby mohl složit vládu a zbavit se Véček!Véčka dobrovolně vládu neopustí protože Radek John by po předčasných volbách se mohl ocitnout na úřadě práce a s blahobytem 55 tisíc poslaneckého platu by byl konec !Policie vyzývá pražáky,aby opustili Prahu !V žádném případě!Jděte na demonstraci !Jakmile se dostaneme k moci zavoláme si policejního prezidenta a zeptáme se ho jak to bylo s ochranou občanů na Šluknovsku ! Jak je možné ,že za bílého dne na náměstí!!!!!! ve městě 6 Romů přepadlo chlapce,donutilo jej jít domů a tam dům vykradli ! Jak je možné.že útoků Romů na Čechy přibývá !Pokud zjistíme nedostatky v prevenci policie,budou velké čistky na velitelských postech policie !Občané!Ať jste zaměřeni pravicově nebo levicově !Potřebujete předčasné volby !Vláda je rozložená a premiér Něčas si přje stabilitu !!
20. 04. 2012 | 11:58

jato napsal(a):

Ve skutečnosti to vůbec není složité. Bárta si myslel, že odstavení penězovodu bude jednoduché, ale přepočítal se. Kamarádi i nepřátelé se spojili a zatli mu tipec. Hajzlík narazil na hajzly a hajzli mu to dali vyžrat. Výsledkem je, že na to doplatíme všichni. Předčasné volby nic neřeší, protože nemáme nikoho kromě hajzlů a český volič je hloupý. Volební systém je postaven pro hajzly a ti ho využívají. Kroužkování je pouze kosmetická změna k ničemu. Katka aspoň dělá trochu čerstvého vzduchu v tom smradu.
20. 04. 2012 | 14:33

hle napsal(a):

jato:
Máte pravdu, není to tak složité. Za vysokého tlaku a teploty beztvará hmota krystalizuje do zřetelnějších obrysů a tvarů. Ten soud to taky pomohl trochu rozklíčovat. Hospodský tyjátr čtrnácté cenové, ale asi to jinak nešlo. Tady aspoň vidíme, jak špinavé vnitřnosti celý ten mechanismus má - volavky, nákupy hlav, kmotři. Nakonec největší koule mezi všech těmi dinosaury má mladá ženská. Opravdu je něco pravdy na tom, že s délkou expozice v politice roste nebezpečí nákazy.
23. 04. 2012 | 13:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy