Parlamentní demokracie nebo změna systému?

05. 05. 2012 | 08:38
Přečteno 7961 krát
Můj text nazvaný Protesty a parlamentní demokracie (Právo, 28.4.2012) vyvolal řadu silných reakcí. Argumentoval jsem, že odbory mají v demokratické společnosti své nezastupitelné místo při obraně zájmů pracujících, ale neměly by organizovat masové protesty, jejichž primárním cílem je svržení vlády.

Pokud by takové změny dosáhly, je otázka, jak bude dále fungovat parlamentní demokracie. Budeme kromě voleb a dalších ústavních mechanismů mít mimopolitického, leč politicky se chovajícího arbitra, který může s pomocí masivního tlaku poslat ke dnu vládu pokaždé, kdy se mu nebude líbit vládní politika? Nejde v takovém případě už o částečnou změnu režimu?

Z podstaty věci navíc vyplývá, že by se výsledky voleb takto přepisovaly v podstatě jen tehdy, když vládne „asociální“ pravice. To by nepochybně eventuálně vedlo ke stejné radikalizaci „pravice“, jakou nyní vidíme u „levice“.

Kritici namítají, že současná vláda jednostranně provádí nezvratné změny, které nepříznivě ovlivní chod země na generace dopředu. Navíc svými škrty a reformami ožebračuje celé sociální skupiny. Proto je legitimní ji „svrhnout“. Jelikož občanské iniciativy na to samy nestačí, je v pořádku, když pomohou odbory.

Radikálnější kritici tvrdí, že nevyléčitelně zkorumpovaný je celý systém stranické demokracie. Například Petr Kužvart napsal, že odborové protesty by měly být jen prvním krokem k radikálnější změně celého systému.

Ano, národní liberální demokracie dominovaná globálním trhem je pod velkým tlakem. Až na to, že v různých zemích funguje kombinace trhu a liberální demokracie různě. Málokdo bude popírat kontrast mezi například zkorumpovaným jihoevropským či jihoamerickým kapitalismem a tím s „lidskou tváří“, který najdeme například ve Skandinávii, Kanadě nebo na Novém Zélandě.

Příznivci zásadní změny celého systému, kteří tvrdí, že tyto země jsou jen výjimkami, prozatím selhávají ve dvou směrech: nenabízejí žádnou ucelenou vizi takové změny a nevysvětlují, proč výše zmíněné „výjimky“ existují.

Jisté je, že v takových zemích není stát jen všemi okopávaná atrapa, a na úrovni politiky i občanské společnosti v nich panuje „drobná práce demokratická“. I proto bychom v nich nenašli ani parodii na vládu, jakou představuje ta česká, ani „revoluční“ snahy odborů vládu vyměnit.

Moje kritika nesměřovala proti odborům, a vůbec už ne proti jakési údajné „lůze“, jak o protestujících pohrdlivě a nepřípustně mluví někteří veřejní činitelé a komentátoři. Tvrdím jen, že než začneme přepisovat volby nebo dokonce tlačit na změnu celého systému, měli bychom si vyjasnit některé zásadní otázky.

Ta nejdůležitější zní, zda je současný demokratický systém opravdu nemožné kultivovat. Jakub Patočka například navrhnul v reakci na můj text diskusi o radikálním prohloubení demokracie, vybavené mnoha pojistkami a prvky demokracie přímé, která ji odliší od partokratické, kleptokratické a povážlivě oligarchizované parodie na demokracii, provozované současným establishmentem.

Proč ne? Dodal bych ale, že bychom se zároveň měli tázat, zda je chyba opravdu jen v „systému“ anebo také v „nás“. Jinak totiž existuje reálné nebezpečí, že v našem kontextu se bude jevit jako nesnesitelný a zkorumpovaný i jakýkoliv další, údajně „vylepšený“ systém.

Právo, 5.5. 2012


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Dejte odborářům zbraně a máte Lidové milice. Jen se postavit do čela.
05. 05. 2012 | 09:00

Evropan napsal(a):

Parlamentní demokracie u nás nefunguje. Zkoušeli to za Masaryka. zkončilo to krachem a předáním Hitlerovi. Dnes už to zkoušíme 22,5 roku po cinkání klíči a nejde to, řítíme se do propasti ekonomické, sociální a morální
05. 05. 2012 | 09:01

Petr B. napsal(a):

Evropane,
naše parlamentní demokracie posledních 22 let s upřednostňovanou pravicí a upozaděnou levicí sice nefunguje, ale nefungovala ani předtím 40 letá komunistická totalita a ještě předtím ani Česko pod ochranou vůdce (1939-1945).
Co tedy bude fungovat?
05. 05. 2012 | 09:10

Ládik!!! napsal(a):

Jisté je, jak řekl nick tata, že poctiví lidé se vždy domluví. Leví, praví, barevní, malí i velcí. Jenže poctiví lidé nebudou nikdy rozhodovat o větším celku, maximálně tak o sobě a své rodině. Rozhodovat bude zmetek, který dokáže ty poctivé zorganizovat a podojit. Bohužel se najde velká část lidí, kteří pořád věří v poctivost nějakého mesiáše nebo stranického sekretariátu, nebo dokonce v moc nějakých přiblblých odborů. Od takového státu ruce pryč. Už jsem dokonce vymyslel, jak se odpíchnout od státní elektřiny. Napojím se na Savoniův rotor.
05. 05. 2012 | 09:12

VFISCHER napsal(a):

REVOLUČNÍ ZMĚNY ! !

Když v patnáctém století lapka bratr Žižka vypráskal nespočetné davy křižáků několika křížových výprav, zbyly z Čech trosky, až se nakonec museli servat umírnění kališníci s radikálními polními vojsky u Lipan. Řežba o moc a majetky zastíranou náboženskými a nacionálními zástěrkami umocnila na našem území Bílá Hora, takže byly vítězi rozkradeny dvě třetiny hospodářství a na území zůstala třetina válkami, morem a emigrací zdecimovaného obyvatelstva. A pak už to šlo jako na drátě: 1918, 1938, 1939, 1945, 1948, ,1968, 1989 - samá REVOLUČNÍ ZMĚNA ! ! ! !

Revoluční změny charakteristické totálním rozkradením majetku a přerozdělení moci ve prospěch parazitních spekulantů a sebranek všeho druhu! Největším farizejstvím a hitem přitom vždy bývá náprava minulých křivd a tak dojde k sérii dalších a dalších krádeží a loupeží za bílého dne ! !

Proto nám teď vládne smečka gangsterů, zkorumpovaných veksláků, zbohatlických zelinářů a jiných šmelinářů, všežravců, povstalých z fekálií společnosti, kteří si nikdy a nikde za žádných okolností neberou a nebrali žádné morální, natož právní servítky a ohledy ! ! !

Ze státu a státní správy je gigantický parazitní moloch, rozdělený do idiotských 14 krajů a třikrát nafouknutých ministerstev, kde se na kvalifikovaných odborných postech střídají lupiči vytahovaní z kanálů jen k účelu podojení státní kasy ve prospěch vládnoucí oligarchie. Kvalifikovaný zákon o státní službě v nedohlednu, armáda, justice, policie v totálním korupčnickém rozvratu !

Za takové situace vyjde obelhávané, okrádané a ohlupované obyvatelstvo do ulic a žádá další revoluční změny ! ! To zas bude nářez !
05. 05. 2012 | 09:14

katalyzátor napsal(a):

Chyba není v demokratickém systému. Příčina jeho nefungování v České republice je fakt, že demokracie zde byla lidu doslova ukradena. Zloději, bývalí komunističtí nomenklaturní kádři, estébáci, veksláci a další gauneři převzali moc, ukradli majetky, ovládají média a justici, atd a zneužívají demokratický systém ke zvyšování své moci a dalšímu vykrádání státu a ožebračovaní lidí.

Rozšiřování pochybností o systému a zevšeobecňování viny na všechny politické strany stejným dílem, jak se k tomu propůjčují mnozí, i jinak celkem slušní a inteligentní politologové, jenom slouží těm, kteří úpadek demokracie u nás způsobili a kterým pomáhá svádět vinu na jiné a na systém a navozuje podmínky pro anarchii a fašizaci společnosti. Je smutné, že se k nim přidává i p. Pehe.
05. 05. 2012 | 09:14

Občan napsal(a):

Pokud se vláda zpronevěří tomu, s čím byla demokraticky instalována, pak je režim, který nastoluje, nedemokratický. Obelhala voliče a ti mají plné právo ji svrhnout.

Odbory jsou od toho, aby hájily zájmy NEJEN námezdně pracujících. Působí-li vláda PROTI zájmům NEJEN pracujících, pak mají I odbory plné právo se zapojit do ZÁKONNÝCH aktivit vedoucích k jejímu svržení.
Zákonnou aktivitou jsou stávky a nenásilné protesty - tedy demonstrace.

Nejedná se tedy o změnu demokratického SYSTÉMU, ale o změnu NEDEMOKRATICKÉHO REŽIMU, jehož nastolení demokratický SYSTÉM umožňuje prostřednictvím voleb. Volbami volič kupuje zajíce v pytli, bohužel; nemá žádnou záruku, že volební programy, které volil, budou partajemi dodrženy. A pokud se zvolené partaje rozhodnou je nedodržovat, nemá volič žádné nástroje, jak je k tomu donutit - kromě občanské neposlušnosti, na niž má dle ústavního pořádku ČR právo.

Členové odborů jsou zároveň voliči. Mnozí z nich jsou dokonce voliči pravice - ale pravice, od níž očekávají úspornost, hospodárnost, striktní prosazování práva udržení sociální soudržnosti, která je naprostým základem pro fungování tržních mechanismů. Spousta drobných živnostníků podniká vedle hlavního zaměstnání a někteří z nich jsou odboráři - ač se to místním pravounům může zdát nemožné.
Jakmile pravice, již volí, začne okrádat stát, střední vrstvu a ty, již se nemohou účinně bránit, je zcela namístě, když právě pravicově a středově orientovaní odboráři pozvednou svůj hlas mezi prvními.

Znovu tedy opakuji - nejde o prosazení změny demokratického SYSTÉMU, ale o změnu nedemokratického REŽIMU.
05. 05. 2012 | 09:15

lin napsal(a):

President Eduard Beneš po druhé světové válce v osobních rozhovorech opakoval vždy:Naše pravice je úplně neschopná.Podívejte na Gottwalda-to je rozený politik,úžasná politická třída a kvalita.A oba se spojili se Stalinem,podobně americkému presidentovi F.D.Rooseweltovi a britskému W.Churchillovi.Beneš už roku 1943.Předtím,před rokem 1938,Stalinem nabízenou vojenskou pomoc prý nepřijal.Podobně jako Anglie s Francií nechtěly se Stalinem jít společně bránit Polsko,později Hitlerem napadené a přemožené.Nakolik k tomu přispěly žvásty omezeného polského nacionalisty Be(c)ka,že Poláci válku s Hitlerem sami lehce a rychle vyhrají.
05. 05. 2012 | 09:16

katalyzátor napsal(a):

VFISCHER,
předběhl jste mě o prsa. To je tím, že při psaní snídám.
05. 05. 2012 | 09:22

Realista napsal(a):

Pane Pehe, myslím, že žijete ve velkých iluzích, co se týče liberální levice a role odborů. Liberální levice toho moc nezvládne v kontextu jednotlivých států. Pokud vám jde o sociální práva, sociální stát, jsou v zásadě dvě možnosti : 1) nějaká forma nadnárodního vládnutí,která sjednotí postup více států proti nadnárodním korporacím i národním kapitalistům 2) nějaká forma národní totalitní vlády (fašizmu), případně její mírnější verze jako je např. praktikovaná v Rusku. Možnost č.2 mi připadá mnohem pravděpodobnějí.
Co se týče odborů, ty by měly militantní a politické, neboť protistrana vede také "třídní válku", z druhé strany. A navíc, z protistrany budou stále více sílit tendence a motivace k omezení demokracie a nastolení nějaké formy fašizmu.
05. 05. 2012 | 09:25

retor napsal(a):

V systému, kde je většina médií vlastněna kapitalisty se o žádné demokracii nedá hovořit. Je to zásadní a neodstranitelný defekt. Proto považuji nárok odborů na svržení vlády za naprosto legitimní.
05. 05. 2012 | 09:28

Almo G™ napsal(a):

Můj text nazvaný Protesty a parlamentní demokracie (Právo, 28.4.2012) vyvolal řadu silných reakcí. Argumentoval jsem, že odbory mají v demokratické společnosti své nezastupitelné místo při obraně zájmů pracujících, ale neměly by organizovat masové protesty, jejichž primárním cílem je svržení vlády.
kraté

--- Ta argumentace ale působila velmi nepřesvědčivě. Spíše jako vyjádření strachu před masou nespokojených lidí. Ti lidé se ale nestanou mávnutím kouzelného proutku spokojenými, když odbory zůstanou stranou. A velmi rychle se najde někdo, kdo nespokojenost masy lidí využije ve svůj prospěch. Na rozdíl od odborů, které neustále dávají najevo, že míní ctít pravidla hry, to nemusí být demokraticky smýšlející vůdce.

Pokud by takové změny dosáhly, je otázka, jak bude dále fungovat parlamentní demokracie. Budeme kromě voleb a dalších ústavních mechanismů mít mimopolitického, leč politicky se chovajícího arbitra, který může s pomocí masivního tlaku poslat ke dnu vládu pokaždé, kdy se mu nebude líbit vládní politika? Nejde v takovém případě už o částečnou změnu režimu?

--- Je vidět, že v systému chybí zpětná vazba. Neodvolatelnost politiků a nemožnost mluvit politikům do jejich svévole je velký nedostatek demokracie v ČR. Tento nedostatek se masovými protesty pod vedením odborů daří jen částečně kompenzovat. Není na něm nic špatného. Když nebudou nespokojení lidé, nebudou protesty. Když vedoucí představitelé odborů nebudou mít podporu lidí, zůstanou na náměstí sami v počtu jednotek. Nejsou to tedy odbory, je to angažovaný občan, kdo projevil svou vůli vzít do ruky roli "mimopolitického" (ve smyslu stranicky neangažovaného), "leč politicky se chovajícího arbitra, který může s pomocí masivního tlaku poslat ke dnu vládu když přišlo ohrožení jeho pracně vybudovaných práv (mj. i zásluhou odborů) Je na tom něco špatného?

Z podstaty věci navíc vyplývá, že by se výsledky voleb takto přepisovaly v podstatě jen tehdy, když vládne „asociální“ pravice. To by nepochybně eventuálně vedlo ke stejné radikalizaci „pravice“, jakou nyní vidíme u „levice“.

--- Nejnesmyslnější část blogu. O jaké radikalizaci pravice je tady po langerovském vajíčkování a zapalování stánků sociální demokracie řeč? A úplně nepochopitelné pro mě je, jak může autor vůbec jen náznakem srovnávat v tomto ohledu pravicí s levicí. Nerozumím. Je to špatný vtip? Provokace? Kdyby to psal ubožák T.Haas, pochopím. Ale J.Pehe, s nímž se v zásadních názorech shoduji tak na 90%?

Kritici namítají, že současná vláda jednostranně provádí nezvratné změny, které nepříznivě ovlivní chod země na generace dopředu. Navíc svými škrty a reformami ožebračuje celé sociální skupiny. Proto je legitimní ji „svrhnout“. Jelikož občanské iniciativy na to samy nestačí, je v pořádku, když pomohou odbory.

--- Přesně tak. Každá pomocná a ochotná ruka dobrá. Nelze ztrácet čas. Jde o zásadní věci, jde o řadu protiústavních kroků, které později nepůjde vrátit zpět bez prohraných arbitráží a krvácení státu i kdyby je čirou náhodou ústavní soud zrušil.

[pokračování]
05. 05. 2012 | 09:29

Almo G™ napsal(a):

[pokračování]

Radikálnější kritici tvrdí, že nevyléčitelně zkorumpovaný je celý systém stranické demokracie. Například Petr Kužvart napsal, že odborové protesty by měly být jen prvním krokem k radikálnější změně celého systému.

--- Názory protestujících jsou velmi pestré. Co je na tom špatného? Neměli bychom P.Kužvarta nechat rovnou zavřít, když si dovolil takové kacířství? Co když něco podobného pronese na akci thinktanku "Cesta" http://centrum-cesta.cz/? Půjde o důkaz neregulérnosti existence Cesty? Nedemokratičnosti jejího směřování? Nebo naopak její demokratičnosti? A vůbec - copak je systém opravdu nedotknutelný? Nereformovatelný? Máme zákaz uvažovat o jiných systémech (např. systémech se zakomponovanou zpětnou vazbou = odvolatelností odpovědností politiků)? A KDO NÁM TO ZAKÁZAL?

Příznivci zásadní změny celého systému, kteří tvrdí, že tyto země jsou jen výjimkami, prozatím selhávají ve dvou směrech: nenabízejí žádnou ucelenou vizi takové změny a nevysvětlují, proč výše zmíněné „výjimky“ existují.

Jisté je, že v takových zemích není stát jen všemi okopávaná atrapa, a na úrovni politiky i občanské společnosti v nich panuje „drobná práce demokratická“. I proto bychom v nich nenašli ani parodii na vládu, jakou představuje ta česká, ani „revoluční“ snahy odborů vládu vyměnit.

--- Ale my máme onu "parodii na vládu" a tak musí být někdo, kdo je schopen její kroky alespoň trochu korigovat a vytvářet protitlak. Nikdo menší než odbory není pro "parodií na vládu" (ve skutečnosti nedemokraticky se chovající vládou pevné ruky) žádným korektivem. Vláda neprojevila nejmenší zájem o demonstrace vozíčkářů atd. Vše této velikosti je pod její rozlišovací schopností. Všemu této velikosti se vláda otevřeně vysmívá. Při demonstraci pod vedením odborů poprvé projevila strach jak vláda, tak JEJÍ média. A to je dobře. Je to znamení, že lidé už byli alespoň zaregistrováni.

Moje kritika nesměřovala proti odborům, a vůbec už ne proti jakési údajné „lůze“, jak o protestujících pohrdlivě a nepřípustně mluví někteří veřejní činitelé a komentátoři. Tvrdím jen, že než začneme přepisovat volby nebo dokonce tlačit na změnu celého systému, měli bychom si vyjasnit některé zásadní otázky.

--- Pak to ovšem autor dost nešťastně napsal. Vyznělo to jinak.

Ta nejdůležitější zní, zda je současný demokratický systém opravdu nemožné kultivovat. Jakub Patočka například navrhnul v reakci na můj text diskusi o radikálním prohloubení demokracie, vybavené mnoha pojistkami a prvky demokracie přímé, která ji odliší od partokratické, kleptokratické a povážlivě oligarchizované parodie na demokracii, provozované současným establishmentem.

V době, kdy nejčastějším českými slovy jsou "reforma" a "reformovat", se nikdo nemůže divit, že někoho napadá vztáhnout reformy i na "současný demokratický systém". (Vážně je demokratické chrlit jeden protiústavní zákon za druhým?)

Proč ne? Dodal bych ale, že bychom se zároveň měli tázat, zda je chyba opravdu jen v „systému“

--- Jsem si jist, že ano. Zdá se, že po zvolení už je vládě a poslancům umožněna beztrestná svévole. Tomu je potřeba nějak zabránit. Kultivací nebo reformou tj. změnou systému. To je jen slovíčkaření.

anebo také v „nás“. Jinak totiž existuje reálné nebezpečí, že v našem kontextu se bude jevit jako nesnesitelný a zkorumpovaný i jakýkoliv další, údajně „vylepšený“ systém.

--- Ano, to nebezpečí hrozí. Ale je to asi takové nebezpečí, jaké nám tady denně předestírají inteligentní a vzdělaní voliči pravice: že vláda levice bude jistojistě stejná nebo horší, proto bychom ji rozhodně, ale rozhodně, neměli vůbec zkoušet. Znovu: kdo a proč nám zakázal uvažovat o lepších možnostech? Kdo nám ustanovil takové tabu? A proč bychom jej měli dodržovat? Kdo tak moc touží po zakonzervování stávajícího stavu?
05. 05. 2012 | 09:29

E.PP. napsal(a):

Ekonomický boom
celého "západu" posledních cca dvaceti let byl „dopován“ krátkozrakou měnovou politikou, která svou na dluh generovanou prosperitou dodávala argumenty všem hledačům třetích cest a stability.

Nižší sazby stimulovaly úvěrovou expanzi a míru zadlužení domácností a států.
Sazby již dále snižovat nelze a opětovné nastartování úvěrové expanze je nemožné, protože se úroková mezera mezi dlouhodobými a krátkodobými sazbami může již pouze zmenšovat.
Ekonomika přešlapuje na místě a pod náloží vysoce toxického dluhu, který vybouchne okamžitě poté, kdy úrokové sazby začnou stoupat.
Až tehdy poznáme skutečné náklady spojené se zotavováním po úvěrovém večírku minulých let.

Vše doposud bylo jen zavíráním očí před problémy
a odmítáním si připustit skutečný stav věcí, což celou situaci dále zhoršuje.

Má-li po přečtení tohoto optimistického příspěvku čtenář dojem, že je současná situace zoufalá, nemýlí se.
A komu za to může poděkovat?
Všem, kteří vyměnili pětiletky za „inflační cíle“ a nevidí v tom žádný problém.
05. 05. 2012 | 09:32

Belenus napsal(a):

Občane,
napřed se podívej na naše odbory. Nějaké teoretické či populistické žvatlání nikam nevede. České odbory jsou seskupení nefachčenek okolo neschopných uřvaných darmožroutů. Fiasko akcí děkujeme-odcházíme, nebo stávky železničářů jsou toho důkazem.
Odbory u nás je prázdný slovní obrat, stejně jako čest práci nebo dříve lidová armáda, kde branci rukovali daleko od domova, aby neměli v případě potřeby komunistů zábrany střílet do místních lidí.
05. 05. 2012 | 09:35

Krupa Václav napsal(a):

Přestávám Vám rozumět a nevím jak reagovat. Myslím,že sílu odborů přeceňujete. Vždyť ty jen cvrnkly do postaveného domina, resp. strhly nakupenou lavinu...Navíc neberete v úvahu poměr zaměstnanců k zaměstnavatelům. Pochybuju, že by pravice (zradikovaná) zaplnila Václavák. Jedině v případě až už dojde trpělivost všem, jako v 89. Pak už nikoho nezajímá kdo začal... PS. Přestává se mi líbit styl Zavadila. Ten je asi taky přesvědčený, že 120 000 je zásluhou odborů. Za každou větou se nezapomene zašklebit, jako by měl vyhráno. Současně nabízí nějakou řadu menších demonstrací až lidem dojde trpělivost a na další se vy..... A lhal. Prý na Václaváku o gen. stávce nemluvil. Ala Nečas.
05. 05. 2012 | 09:36

Návrh Jan napsal(a):

PŘÍMÁ DEMOKRACIE, vy trubky !!!
Tedy vláda lidu, víte ?
Nepromlčitelnost majetkových podvodů od r. 1990 (trestní sazby od 10 let až po doživotí podle výše a závažnosti).
Okamžitá povinnost majetkových přiznání nad 1 mil.Kč na osobu.
Neodvolatelná konfiskace majetků neoprávněně získaných nebo provozovaných v rozporu se společenskými zákony.
Atd.
05. 05. 2012 | 09:38

patrik napsal(a):

Pehe hodil zpátečku.
05. 05. 2012 | 09:38

nestranný napsal(a):

Když to vezmeme do detailu.
Demokracie=vláda lidu=dělba moci.U nás tomu ale tak není.
U nás platí:Demokracie=můžu si dělat co chci a nikdo mi do toho nebude mluvit=
sám pro sebe vše,ostatním až to co zbyde.
Až si toto páni politici uědomí,,lůza" se nebude bouřit a lidé budou mít
nějaké životní jistoty.Dnešní mocipáni ale zapomínají,že lidé naopak ne.
Lehce se proto může stát a vše nasvědčuje tomu,že již brzy,dojde lidem trpělivost
a vezmou vše do svých rukou.Pak už ale zcela nedemokraticky.Bohužel oprávněně.
Nemůže si hrstka lidí v porovnání s celým státem osobovat právo rozhodovat
tak,jak rozhoduje nyní.Lidé jsou zcela po právu rozzlobeni tím,jakým
způsobem byla tato zem od převratu zplundrována a rozkradena.Tím,že ti co toto
způsobili nejsou hnáni k zodpovědnosti,ale naopak jsou hájeni,narůstá nespokojenost.Ekonomická situace v této zemi by byla na zcela jiné úrovni
kdyby zde fungovalo právo a lidé měli jistotu,že každá lumpárna je po právu
potrestána.Různé balíčky,zvyšování daní a bláboly o nutnosti utahování opasků
jen zvyšuje napětí ve společnosti.To,že pár vyčůránků si z této země udělalo
dojnou krávu neznamená,že kvůli nim se bude snižovat životní úroveň ostatním.
Nutně musí dojít k tomu,že těmto lidem se majetek odebere,vrátí se zpět
do státní kasy a začne se znovu zcela jinak.Dnes ale již opravdu nebude jiná
cesta,než ty nahoře sundat násilím,protože neslyší hlasy těch ostatních,
což je naprostá většina.
05. 05. 2012 | 09:38

Evropan napsal(a):

Petr B -mýlíš se . v tom socialismu to fungovalo- uživili jsme se bez dluhů, byli soběstační v potravinách, měli světoznámý průmysl, ale naopak jsme neznali nezaměstnané, chudobu, gheta a axekuce, na ulicích bylo bezpečno. To že jme měli jen embéčko a dovolenou jen v Bulharsku a v obchodě nebyly banány se dalo přežít.
Dnes už se uživit neumíme. Dluhy narůstají a jen tupě čekáme kdy a jak to bouchne
05. 05. 2012 | 09:42

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Parlamentní demokracie, demise vlády, nové volby.
….
Většinou s vámi souhlasím, tady je náš pohled trochu rozdílný. Vám jde patrně o čistotu parlamentní demokracie, ale ignorujete realitu.
..
Je to ještě vůbec demokracie, kde vládě důvěřuje 16 % občanů?
Znáte vyspělou zemi, kde mají takovou vládu lidu?
Neměla by to být spíše vláda, která bude dbát o čistotu parlamentní demokracie, a myslíte si, že tato naše vláda je vzorem parlamentní demokracie?

K funkcím odborů
Odbory mají hájit pracovní, sociální a politické zájmy zaměstnanců.
Protesty proti této vládě začaly protesty proti její sociální politice, dnes jsou to nejen protesty proti politice vlády, ale i proti vládě samotné. Podle mne je to naprosto v pořádku, protože pokud nemohou odbory ovlivnit chování vlády a uvědomují si, jak tato vláda škodí této zemi, tak je zcela legitimní, že požadují odchod této vlády. Kdyby odbory nemohly požadovat odchod vlády, tak by se staly na celonárodní úrovni zcela bezzubými a zbytečnými.

Kdo by měl pořádat celospolečenské protesty proti vládám?
Mají to snad dělat opoziční politické strany nebo spolek včelařů?

Ne, odbory jsou na celonárodní úrovni garantem kupní síly obyvatelstva, a je zcela přirozené že masové protesty jsou pořádány nebo spolupořádány odbory.
05. 05. 2012 | 09:45

Persching2 napsal(a):

Obávám se, že morálně už v propasti hodně lidí, kteří mají páky a rozhodují, už dávno je. A titíž a jejich příbuzní jsou už daleko za vodou a často i za velkou louží.
05. 05. 2012 | 09:46

Gerd napsal(a):

Parlamentní demokracie si dokáže poradit, pokud vládne převaha slušných lidí a mezi ně se dostane jeden až několik neslušných. Nedokáže si však poradit se situací, kdy převaha neslušných vládne a mezi ně se sem tam dostane někdo slušný. Je to jako ve známém vtipu:
Co se stane, když se dostnae jeptiška do nočního klubu? Buď se z nočního klubu stane klášter nebo z jeptišky prostitutka.
Celý problém současné české varianty demokracie lze shrnout do 4 oblastí problémů a jejich řešení:

1. Oblast státního majetku - to je klíčová situace pro vše další. Pokud by došlo k nepromlčení trestných činů při privatizaci státního majetku a účasti při veřejných zakázkách spolu s možností potrestat jakéhokoliv nabyvatele majetku (např. nemovitého), u nějž nakonec vybrané státní peníze nakonec skončily, šlo by s tím něco dělat. Za předpokladu, že by peníze zůstaly v ČR a nikoliv v daňových rájích. Pak by bylo nutné uložit bankám povinnost hlásit a evidovat všechny transakce do vybraných skupin států. Tedy převody peněz do bankovních rájů, apod. Zde by byla nutná spolupráce s ostatními evropskými státy. Potom předat pravomoce k vyšetřování korupce veřejných zakázek a pod. jinam, třeba do Bruselu. Klidně, stejně nad penězi ze státních zakázek nemá volič žádnou kontrolu. A naposledy je zde oblast doživotní imunity poslanců. Postačilo by, kdyby se imunita vztahovala pouze na projevy v parlamentu, nic jiného.

2. Oblast přímé demokracie - postačilo by zakotvit v ústavě možnost, že pokud někdo sežene dostatečný počet podpisů, bude možné vyhlásit celostátní (nebo jen na komunální úrovni) referendum o jakékoliv otázce, jehož výsledky budou pro vládu (zastupitelstvo obce) závazné.
Volební právo poslanců pak omezit jen na 2 volební období, abychom tam neměli profesionální politiky, kteří nikdy jinde nepracovali, jako jsou Marek Benda, Bohuslav Sobotka, apod.

3. Oblast voličů - umožnit možnost omezit lidská práva volit a být volen pro lidi, kteří spáchali majetkový trestný čin, zločiny proti lidskosti, apod. Tedy členům KSČM, nejnověji bych tam zahrnul i členy všech stran vládnoucích po 1989, zejména ODS, TOP 09, VV, KDU-ČSL, ČSSD, Strany Zelených, ODA, OH, US, atd. Možná by ale postačila jen veřejná iniciativa, která by uváděla seznam lidí, které bychom jako voliči měli vykroužkovat. Navždy.

4. Oblast justice - vykašlat se na nedovolatelnost soudců, povolat komisi soudců z Bruselu a dát jim možnost prověřit kvalitu a odbornost soudců. Všech soudů. A také u soudců nařídit důkladný psychologický rozbor osobnosti, zejména v oblasti morálních hodnot.

Demokracie je vládou většiny, avšak za dnešní situace postačí, pokud několik mediálních tváří oblbne 2 měsíce před volbami dostatečný počet lidí, aby jim na další 4 roky předali možnost nekontrolovaně a nepostižitelně řídit (nebo rozkrádat) stát.
Stát jsme my a stát je náš, ne jejich!

Protože se však sázka na lidskou blbost vždy vyplatí, nevěřím, že se v ČR něco změní. Pořád ještě máme možnost emigrovat.
05. 05. 2012 | 09:49

Belenus napsal(a):

Evropane,
úplně vám jeblo co?
Bez dluhů v socialismu? To může napsat jen retardovaný komanč. Komunisti vše ukradli. Domy, byty, továrny, dílny, pole, statky... to podle vás nebyly dluhy? A komunisti kradou dodnes, akorát jsou v jiných stranách než v té své mateřské!
Názor, že když někomu něco ukradnu, tak mu nic nedlužím má fakt jen totální h.jzl.
05. 05. 2012 | 09:51

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Parlamentní demokracie nebo změna systému?

Ládik!!! napsal(a): 05. 05. 2012 | 09:00
Dejte odborářům zbraně a máte Lidové milice. Jen se postavit do čela.

JVPV - vyvrací.
Hned první názor svědčí o nekompetentnosti. To je hysterie vyvolaná neznalostí historie. Tak může argumentovat jenom ten, kdo uvěřil lžím komunistů. milice byla záležitost stranická a pokud vím, tak se nikdo nemohl stát jejich součástí pokud nebyl ve straně. Že komunisté měli plné huby dělnické třídy, byl zas jen zastírací manévr. Ládík by měl vážit co píše, jinak takové názory lzs považovat pouze za destrukci dickuse, s cílem hájit současný společensky neudržitelný stav, zapříčiněný neodpovědnou politikou pravice.
05. 05. 2012 | 09:51

Jáchym napsal(a):

Pane Pehe,
rád vás čtu. Osobně jsme se setkali jen jednou, stačil jsem Vám položit jen pár otázek, na které jste velmi chytře a pohotově a v rámci možností upřímně odpověděl. (Pak nás urychleně "vyhodili", asi abyste náhodou neřekl něco, co byste nechtěl slyšet :-)
Takže mé bývalé i budoucí invektivy berte s rezervou, vím, že jste chytřejší, než by se z většiny Vašich blogů zdálo. Ale každý hrajeme své role.

Já jsem vděčný, když se mohu Vašim prostřednictvím dozvědět, co bych
si měl myslet. Strašně rád bych ale někdy zjistil, co si doopravdy myslíte Vy.
05. 05. 2012 | 09:52

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm, pan Pehe to minule s veletočem přepísknul, poodhalil karty, tak musí přijít s opravou.

Já to tak, přátelé, soudzi moji ve zbrani nemyslel, jsme jedné krve Vy i Já.

Neměňme-revolucionáři milí- systém ale vedení. rekvírujte majetek, jen ne ten náš.
Chce to dodat pár zdatných světasprávců a hned bude v domě pořádek. Chyba je v nás-respektive ve Vás, udatní bojovníci. Ještě jste nedorostli do velikosti světasprávců, tak to nechte na nás.

Sice se to sype všude v Evropě i v té bájné Skandinavii, vlajková loď Nokia to balí o Saabu a dalších nemluvě.Takže chybička bude asi jinde, soudzi odboráři.
Neptejte se, zda je-mimo jiné -i v globalizaci, neb byste mohli dojít k pomýlenému závěru, že globalizaci planety rozjeli stejní chlapíci, kteří se chystají usednout na stolec "Světasprávy".

Koukám, že ti bystřejší z Vás jsou zmateni.
:-)))
Inu neptejte se a jděte za velkým kultivátorem Patočkou či za malým kultivátorem Pehe.
Kupředu levá, zpátky ni krok!
Na konci Vás čeká to samé. Je to jedna parta, zahleděná do sebe. Gabal udělá průzkumeček, Bělohradský to filosoficky zdůvodní, Falmer se připojí.
05. 05. 2012 | 09:53

Krupa Václav napsal(a):

Pro autora. Mnohem lépe rozumím Alma G.
05. 05. 2012 | 09:53

gert napsal(a):

Jo, jenže my nejsme ve Skandinávii, Kanadě nebo na Novém Zélandě. My jsme ve střední evropě a tady se vždycky střetávaly zájmy hned několika impérií. Tady jsou prostě větší vlny, než na Novém Zélandě. Politika tady byla vždycky o tom, kterému většímu bratrovi poleze ta která politická frakce do zadku.. Teď to je americké impérium. Imperialistický pašalík se vším všudy. Klepto-fašistický režim s nepředstavitelnou korupcí, morální degenerací a otrockým systémem. Pokud chceme změnu, musíme se obrátit jinam, jinak to bude vždycky jenom ve stádiu pokusu. Pokud se chceme skutečně osvobodit, musíme vystoupit z NATO a obrátit se na Rusko, protože to jediné nám může garantovat vysvobození se z těhle sraček.
05. 05. 2012 | 09:57

Občan napsal(a):

Pane Pehe,
¨
stále se velmi pečlivě vyhýbáte jakékoli zmínce o působení TOP09 v české politice.

Co říkáte na včerejší VEŘEJNÝ výrok reprezentantky této politické strany na adresu příjemců starobních, invalidních a pozůstalostních penzí?
05. 05. 2012 | 09:57

Stařeček napsal(a):

tento systém vylepšovat nepomůže. Jeho organizace už nevládnou. Vládnou nadnárodní korporace. Tyto je potřeba odstřihnout.
05. 05. 2012 | 10:03

Občan napsal(a):

To Pepa Řepa:

Já cítím jistou bezradnost spíš z Vašich příspěvků. Bývaly doby (nepříliš vzdálené), kdy Vaše kousavost byla vtipná a věcná; bylo radost ji číst a zamýšlet se nad ní. Teď jsou to zahořklé a dost prázdné výkřiky zklamaného člověka. Škoda...
05. 05. 2012 | 10:06

gert napsal(a):

70% ekonomiky této země ovládají imperialistické korporace. Takže i kdyby v parlamentu seděli samí odboráři, můžou si leda tak pouštět balónky. A pokud by se přeci jen odhodlali k nějakému znárodňování, tak to tady spraví nějaká humanitární intervence ala Libye. Jediná naše budoucnost je v Rusku. Už se tam trochu vzpamatovali z toho Armagedonu po Gorbačovovi a začínaj chápat realitu. Navazování vztahů s Ruskem je zcela zásadní věc. Osobně bych tady nejraději viděl rozmístěných několik desítek komplexů S400 případně S500.
05. 05. 2012 | 10:13

Belenus napsal(a):

Někteří musí asi padnout moc hluboko, aby pochopili, že se o sebe a svou rodinu musí postarat především sami a vliv státu ze svého zabezpečení vynechat. Největší problém je, že to ale musí pochopit už v mládí, těsně před důchodem je pozdě.
Babička mi vždy říkala -jak si v mládí usteleš, tak si ve stáří lehneš. No a potom přišel socialismus, ukradli ji statek, dostala 250,- Kčs/měs. důchod, do baráku musela vzít nájemníky za pár korun..., ale měla nás. Vychovala nás tak, že jsme ji zajistili důstojné stáří. Šlo to, přesto že nám socialistický stát záměrně škodil.
05. 05. 2012 | 10:14

Evropan napsal(a):

Belenusi - nechte si své ideologické fráze, těch se nenajíme a z dluhů nás nevyvedou. Navíc nechápu jak dlouho chcete vystačit s kecy o tom co dělali komunisti blbě před 60 lety, my žijeme tady a teď a máme jaksi problémů až nad hlavu.
Komunistům lze vyčítat ledacos, ale převzali zemi zničenou válkou a dokázali vybudovat prosperující stát, kde se zlepšovala životní úroveň všech slušných pracujících obyvatel. Potravinová soběstačnost, světoznámé podniky, bez exekucí, ghet, bezdomovců, bídy a hlavně bez dluhů.
Dnes se NEUMÍME UŽIVIT, žijeme na dluh který se neustále zvyšuje a propadáme se do propasti ekonomické, sociální a morální. Výhled do budoucnosti žádný positivní.
To jsou bohužel smutná fakta a vidí je každý kdo má oči a mozek.
Diskutovat lze jen o tom jak z toho ven.
05. 05. 2012 | 10:17

gsx napsal(a):

P. Pehe pouze tímto článkem malinko změkčil, či rozvinul ten předchozí, neboť pochopil, že byl špatně pochopen ( většinou )

Čekat nějakou sebereflexi, či obrodu od parlamentních partají - nelze.
Čekat na nějakého nového M. Sládka / DSSS, která to tady "dá do kupy" - nelze.
Sociální a kriminální nepokoje v ulicích - nechceme.
Zgruntu zreformovat politický systém v ČR - je žádoucí.....otázka zní jak?
Občanská iniciativa OF II? Široká platforma iniciativ + odbory? Na to bohužel doba v ČR ještě nenazrála. Lidé se málo zajímají o dění okolo sebe a jsou lenošní, raději budou volit oranžádu. Jsem skeptik s dění v ČR, kauzy se nevyšetří, neboť se nechce a nechce ani ČSSD - změní to pouze tlak. To že se změní něco od kulatých stolů je k smíchu a iluze, to má větší šanci buldozer p. Babiš čistě stylem po americku.
05. 05. 2012 | 10:21

David napsal(a):

"....Nejde v takovém případě už o částečnou změnu režimu?..."

--------------------------------------------------------------

Jde! A musí jít!

---------------

"...Tvrdím jen, že než začneme přepisovat volby nebo dokonce tlačit na změnu celého systému, měli bychom si vyjasnit některé zásadní otázky.

Ta nejdůležitější zní, zda je současný demokratický systém opravdu nemožné kultivovat...."

---------------

Ano, je nemožné SOUČASNÝ systém kultivovat!

Pokud na jednu stranu říkáme, že žijeme v mafiánském kapitalismu, tak na druhou stranu snad nechceme takový systém kultivovat.

Demokracie, to je vláda lidu. Ale nám vládnou banky, nadnárodní korporace a mafiánské klany.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie

Demokracie, to je především dialog s opozicí - oponenty. To co předvádí tato arogantní vláda, to je jen tupé válcování opozice silou několika přeběhlíků.

Potom co se děje nejen u nás, ale na celém světě to už vypadá na změnu systému. Tím by měl být, tak všemi opovrhovaný, systém – třetí cesty - např. výrazné posílení prvků přímé demokracie a vymahatelnosti práva.

Už i Václav Havel kritizoval systém ve kterém dnes žijeme.

----------------------------------------------------------

idnes.cz:

V roce 89' jsme bojovali za něco jiného, hodnotí současnost Václav Havel

ČTK, iDNES.cz

18. června 2009

Podle bývalého českého prezidenta Václava Havla budují Češi paláce konzumu, politici nevidí dále než k příštímu průzkumu mínění a kriminálníci a veksláci se stali novou ekonomickou elitou. S odvoláním na rozhovor s Havlem to uvádí na svých internetových stránkách agentura Bloomberg.

Naše elita? To jsou kriminálníci a veksláci, soudí Havel.

"Málo z nás si myslelo, že se dveře otevřou tak rychle všem těm mafiánům a pokoutním vekslákům, z nichž se dnes stali milionáři a miliardáři", řekl Havel.

"Žijeme v první skutečně ateistické společnosti a neexistuje pocit, že je tu jakékoli morální zakotvení".

Havel uvedl, že by mnohem raději psal své divadelní hry než vstupoval do politického boje. Hospodářská a politická nevyváženost ho ovšem nutí vyjadřovat nahlas své názory, napsal Bloomberg.

Čeká nás dlouhá cesta

I přes ekonomický růst, který se podle agentury za posledních třináct let ztrojnásobil, má Česká republika stále dalekou cestu před sebou, uvedl Havel.

Když hovořil o nápravě země po 40 letech komunismu, použil příměr s nábytkem, který je možné rozbít za půl minuty, zatímco sestavit ho zpět trvá týdny nebo měsíce.

Státy nemohou změnit politický systém, jako když cestující přestupuje na jinou tramvaj, soudí Havel. "Komunismus jsme měli jen jednou v dějinách a nyní máme jen jedenkrát postkomunismus," cituje agentura exprezidenta.

Havlovu pozornost dlouho poutá korupce mezi novou politickou třídou, uvádí Bloomberg a připomíná jeho parlamentní projev z roku 1997, v němž vyslovil svůj nesouhlas. Šest let po odchodu z Pražského hradu vyjadřuje bývalý prezident zklamání, že příběh, který popsal jako "pohádku" ve své autobiografické hře Odcházení, neměl šťastný konec.

Neexistují dokonalé zákony

"Morální kodex je cosi nepsaného, kde se však rozumí, co je vhodné a co nepatřičné, co je správně a co špatně," řekl Havel. "Neexistují dokonalé zákony, které se nedají nějakým způsobem obejít," uvedl.

Bloomberg připomíná, že podle organizace Transparency International klesla Česká republika na žebříčku korupce loni o čtyři příčky na 45. místo, o něž se dělí s jihoasijským Bhútánem.

Odboj z roku 1989 podle Havla doufal v něco lepšího.

Po revoluci v roce 1989 "jsme bojovali za jiný politický systém, než v jakém jsme skončili," konstatoval exprezident.

Nové politické strany systém nezmění, protože se nestává, "že by zákonodárci zvolení podle jednoho systému hlasovali pro jiný systém".

Havlova slova z listopadu 1989, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, prý "stále některé lidi dopaluje". "Dokonce i když si z toho dělají v novinách legraci, je to lepší, než kdyby to úplně vymizelo lidem z hlavy," píše s odkazem na Havla agentura Bloomberg.

Anketa

Souhlasíte s Václavem Havlem, že se vytratily ideály listopadu 1989?

ano, polistopadový vývoj mě zklamal

16716

ne, polistopadový vývoj je dobrý

3649

více o tématu

Kam dál?

Havel: země zlodějů a chrámů konzumu

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/v-roce-89-jsme-bojovali-za-neco-jineho-hodnoti-soucasnost-vaclav-havel-1j4-/zahranicni.aspx?c=A090618_073714_zahranicni_top
05. 05. 2012 | 10:21

dtn napsal(a):

Evropan
Tyhle hovadiny jsem už čet několikrát, ja jeho babička brala 250 korun:D...
05. 05. 2012 | 10:22

Občan napsal(a):

To Belenus:

Vaše babička tedy byla "žena v domácnosti" a předpokládám, že se nijak neúčastnila prvorepublikového sociálního pojištění, ačkoli mohla.
PŘESTO, že neplatila daně a sociální pojištění, stát jí přiznal starobní důchod. Sice nevelký, ale přesto důchod. Přiznal jí ho NA ÚKOR těch, co léta do sociálního pojištění odváděli část svého příjmu.
05. 05. 2012 | 10:25

PK napsal(a):

Jak chcete dnes spoléhat na demokracii když pod její zástěrkou dnes vládnou nadnárodní korporace,bankéři používající 90% médií k výplachům mozků obyvatel a politici jsou naprosto závislí na jejich vůli.Pokud se lidé nevzpamatují tak to nabere kurz -vláda pevné ruky.V parlamentu by měla sedět elita národa.Je to Kočí,Peak,Škárka,Bém,Drábek,Pecková a další případy?
05. 05. 2012 | 10:30

gert napsal(a):

Suverenita země se odvozuje od toho, jakou suverenitu má její politická reprezentace. Pokud je 70% ekonomiky, většina médií a finančních zdrojů v cizích rukou, pak se o žádné suverenitě hovořit nedá. Pak hovoříme o kolonii, pašalíku, kantonu. Politika v takové zemi je pouhou atrapou a hrát si u toho ještě na demokraci je hodno zábavě opravdových blbů.
05. 05. 2012 | 10:31

liljic napsal(a):

Zajímavé, jak se ukazuje, že Petr Cibulka měl pravdu. Akorát si z něj všichni dělali srandu a nikdo ho nevolil (já teda taky ne).
05. 05. 2012 | 10:33

Baba napsal(a):

Oni ti silnější magnetici ještě nevědí, že by z vás mohli něco dolovat. Ale používají to.
05. 05. 2012 | 10:43

Yosif K napsal(a):

PEHE napsal:
Ta nejdůležitější zní, zda je současný demokratický systém opravdu nemožné kultivovat. Jakub Patočka například navrhnul v reakci na můj text diskusi o radikálním prohloubení demokracie, vybavené mnoha pojistkami a prvky demokracie přímé, která ji odliší od partokratické, kleptokratické a povážlivě oligarchizované parodie na demokracii, provozované současným establishmentem.
KONEC CITATU.

Prohloubena prima demokracie je v Kalifornii. Referendem se napred schvali nejake ohromne progresivni socialni benefity, jinym referendem se schvali ze se nesmi zvysovat dane.
Kaliformie diky tomu patri mezi nejvice zadluzene staty USA. Ani TERMINATOR s tim moc nepohnul - a ze se 8 let tvrde snazil.......
05. 05. 2012 | 10:45

dennis napsal(a):

28. dubna v 15:48 jsem zde pod puvodnim blogem pana Pehe poznamenal, ze jeho nazor o na tema "zda jsou odbory legitimnim statotvornym elementem ve spolecnosti" poznamenal, ze to povazuju za zdarily prvni krok do sikuse. Dnes uz tu mame dalsi blog k one diskusi. Reagovali nejenom radovi diskuteri, ale i renomovani politologove. Porad se to toci kolem otazky do jake miry muze volicska obec a obcanska spolecnost nasi republiky povazovat tuto vladu za reprezentanta "standardni demokracie". Neni-li tato vlada svym vykonem formalne zodpovedna nikomu a zaroven neexistuje v mezich nasi demokracie zpusob, jak zajmum vice nez 80 procentum obyvatel vyhovet, pak nezbyva obcanum nez hledat zpusob, ktery zrejme bude podle pravidel, ktera tato vlada nastavila.

Neni-li po ruce zadna politicka strana, ktera by byla ochotna se postavit za zajmy obcanu, pak se domnivam, ze vedeni odboru, ktere predstavuji nejpocetnejsi legalni organizaci ve state, ma plne pravo mluvit jmenem obcanu i jmenem volicu.

Myslim, ze nemusime probirat paskvil, ktery vznikl na troskach strany Veci Verejnych, jako priklad toho, jak dnes parlamentni vetsina zprostituovala formalni demokracii. A otazku ohrozeni demokracie az se "moci zmocni" odbory bych rad postavil do protikladu k otazce (kterou uz v teto diskusi nekdo zminil): Cekame na chvili, az nam formalni demokracii zachrani fasizujici tendence, ktere jen cekaji na svou prilezitost?

Fakt je ten, ze se svymi problemy neni ceska spolecnost v Evrope sama. Hospodarska stagnace a neradostne vyhlidky aktivizuji nejen nespokojene siroke spolecenske vrstvy, ale soucasne s nimi ozivaji fasisticke tendence a snahy dojit ke spravedlivemu radu v nasi spolecnosti i v jednotlivych statech Evropy cestou fasisticke zkratky.

Jak muze cesky obcan reagovat na "nestastny osud" legislativni snahy naseho senatu zrusit bezbrehou imunitu nasich volenych zastupcu? Kdo zvedne prapor driv? Fasisti nebo odbory? Nebo snad senatori za CSSD by meli opet dostat "duveru"?
05. 05. 2012 | 10:47

Yosif K napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):
Parlamentní demokracie, demise vlády, nové volby.
Je to ještě vůbec demokracie, kde vládě důvěřuje 16 % občanů?
KONEC CITATU

Grossova vlada mela duveru 18% obcanu. A to rozhazovala mezi proletare vsechno co mohla. Byluy predcasne volby? Nebyly.
Proletarskeho vudce typu FLORIDA vystridal proletarsky vudce VILA NA OSTROVE
ITHAKA. Hahaha... Ohromna zmena k lepsimu. Predcasne volby kvuli Grossovi nebyly.
05. 05. 2012 | 10:51

pepa řepa napsal(a):

P.Pehe
zkuste odpovědět na otázku, kdo porušuje vědomě Ústavu ČR?

Ta odpověď zní: POslanci ČR!

Trvale ohrožují demokratické principy státu ČR!

Ústavní soud tento stav dlouhodobě toleruje!

Kdo a za jakým cílem řídí stát ČR?

Političtí Psychopaté k zakrývání svých zločinů s vysokým osobním obohacením=desítky mil. Kč ročně.

Zároveň jsou na svobodě, pokud jsou u moci!

Kecy a tlachy v diskuzích zastírají podstatu zločinné moci v ČR!

Nesloužíme k tomuto cíli ať vědomně či nevědomě také sami.

Určitě mnoho placených figur ANO!
05. 05. 2012 | 10:52

Yosif K napsal(a):

gert napsal(a):
Suverenita země se odvozuje od toho, jakou suverenitu má její politická reprezentace. Pokud je 70% ekonomiky, většina médií a finančních zdrojů v cizích rukou, pak se o žádné suverenitě hovořit nedá. Pak hovoříme o kolonii, pašalíku, kantonu. Politika v takové zemi je pouhou atrapou a hrát si u toho ještě na demokraci je hodno zábavě opravdových blbů.
05. 05. 2012 | 10:31
Jasny, CESKA PUDA DO CESKYCH RUKOU! Zente Nemce papezence! Nekupujte u Zidu, cukr kafe mouku! To o tech blbech je opravdu vtipne - ale asi jde o blby z doby narodniho obrozeni.....
05. 05. 2012 | 10:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 05. 2012 | 11:28

Josef K. napsal(a):

Přiznám se, že je těžké porozumět úvaze, že činnost odborů "by neměla vést" k pádu vlády. Je to snad jakýsi intelektuální purismus? Činnost odborů vést k pádu vlády zákonitě může, je vždy politická, pokud jsme život společnosti jako takové nevyloučili z politického života. Non sence z pera pana Pehe i jiných.
K pádu vlády může vést, jak dobře víme, i povstání včelařů, pokud je jejich požadavek legitimní a najdou většinovou podporu. Mluvíme o legitimitě moci, která je odvozena od vůle lidu. V opačném případě se dočkáme nelegitimní moci úzké uzurpátorské skupiny.
Legitimita politických stran v této postsovětské země se odvozuje od jejich formy uzavřených klubů, které neodrážejí postoje veřejnosti, nýbrž úzké skupiny obyvatel. Odbory však, kupodivu, nejsou ideologické, ve smyslu dnešních politických stran, nemají program, mají však jasno, co nechtěji a mají jasno, s intelektuálním zázemím, které převyšuje zázemí politických stran, jaké nepolitické kroky by měly být učiněny pro nápravu věcí.
Protestanté nebyli politikum? Stejně tak odbory jsou nutně věcí obce.
05. 05. 2012 | 11:36

Josef K. napsal(a):

Jen tak na okraj. Volil by smyslunezbyvený občan ministrem financí špatného chemika, ministrem sociálních věcí podprůměrného IT technika? Či premiérem zcela smyslu zbaveného fyzika? Obávám se, že ne.
05. 05. 2012 | 11:38

Drzá zrzka napsal(a):

Systém se přece už dávno díky některým lidem změnil. Z parlamentní demokracie přešel do korupčního prostředí. V něm existuje jediná páka moci. Peníze.
05. 05. 2012 | 11:43

Skeptik napsal(a):

Političtí psychopati nás vedou ke zkáze, tvrdí MUDr. Jan Hnízdil:
www.ceskapozice.cz/domov/politika/jan-hnizdil-politicti-psychopati-nas-vedou-ke-zkaze-mozna-i-k-valce
05. 05. 2012 | 11:47

kritik napsal(a):

Nejen současná vláda patří na smetiště, ovšem i probíhající parlamentní demokracie. Je třeba nastolit jiný systém demokracie a to takový, který nebude založen na podvodech již zakořeněných v naší společnosti, na zkorumpovanosti, na mafiích atd. Ale na pořádných trestech pro tyto neřády.

Současná politická garnitura - vláda - založená na přeběhlicích k Píkovce nemůže působit na politické scéně - vládě - nebyla zvolena ve volbách.
Tak to je jenom jeden z aspektů, které je třeba zrušit.

A odbory jsou tady od toho, aby chránily zájmy lidu-pracujících. Tedy konejte.

Je třeba předělat ústavu a odbourat praktiky, které byly v tomto vytvořeny pro blaho současné garnitury.

Je třeba vytvořit komise, které budou zjišťovat - individuelně -
rozkradený majetek těch lidí - politiků o kterých se ví, že sami nebo pro jiné tak činili.
Jestli máme uvažovat o tom, že je něco třeba pro to udělat, tak se musí někde začít.

Než bude možnost dojít k demokratickým volbám bude nutno skoncovat s touto a přechodně do té doby nastolit vládu odborníků pro každý resort.
05. 05. 2012 | 11:50

Luba napsal(a):

Pan Patočka má pravdu.

Jsou-li politici líná prasátka, co u svých korýtek spokojeně pochrochtávají již několikáté volební období, aniž by se zašpinili nějakou prací - krom metání kejdy na své politické nepřátele - pak musí být nad nimi zpřísněn dohled.

Přinejmenším je třeba zavést prvky přímé demokracie.

Já bych je ještě nádavkem očipoval kvůlivá riziku zaběhnutí a vpravil jim pod kůži detektor alkoholu a dalších omamných a psychotropních látek, který by při zjištění zvýšené hladinky spustil alarm.
05. 05. 2012 | 11:53

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Jeden zdejší pravicový lhář a demagog napsal cituji:
„Grossova vlada mela duveru 18% obcanu.“

A tedy kdy vládl Gross?
„červnu 2004 a odstoupení Vladimíra Špidly ho nahradil ve vedení strany i jako předseda vlády. Z této funkce odstoupil 25. dubna 2005“

Tabulka 1: Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
DŮVĚRA XII/03 I/04 II/04 III/04 IV/04 V/04 VI/04 IX/04 X/04 XI/04 XII/04
Vláda ČR 29 37 26 33 28 36 26 35 40 31 28
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100426s_pi41217.pdf

DŮVĚRA XII/04 I/05 II/05 III/05 IV/05 V/05 VI/05 IX/05 X/05 XI/05 XII/05
Vláda ČR 28 34 31 27 14 32 37 42 42 42 43
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100544s_pi51223.pdf

Grosso vláda šla s důvěrou pod 20 % jen v jenom měsíci, a to v tom, kdy padla – duben 2005.
Jinak měla důvěru kolem 30 %, jednou dokonce 40 %,
o něčem podobném si Nečas může nechat zdát.
Yosif K, ty jsi zřejmě měl fotra, který tě ničemu jinému než sprostotě, lhaní a tapetování naučit nemohl.
05. 05. 2012 | 12:01

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pane Pehe,
je zřejmé, že i na této demonstraci se bude volat po demisi vlády. Doufám, že vás nenapadne psát o tom, že sdružení důchodců by nemělo požadovat demisi vlády.
Demisi vlády může požadovat kdokoliv, komu to nezakazuje zákon.

„Praha - Důchodci budou 30. května od 13:00 v Praze protestovat proti chystaným vládním škrtům. Demonstraci na náměstí Jana Palacha svolává rada seniorů. Je proti pomalejšímu zvyšování penzí „
...
„Senioři se podle Pernese zapojí i do protestů, které chystají odbory. Jejich předáci už svolali na Václavské náměstí protestní demonstraci na 21. dubna. Spolu s dalšími nespokojenými iniciativami žádají "zastavení asociálních reforem, demisi vlády a předčasné volby". „
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/duchodci-budou-30-kvetna-v-praze-demonstrovat-proti-skrtum/775244?utm_source=rss&utm_medium=feed
05. 05. 2012 | 12:13

anti-stejskal napsal(a):

problémy dnešní doby jsou problémy, ale jen pro většinu, pro menšinu jsou tyto "problémy" velmi výhodné, tak jako ve 20. letech většina chudla, ale menšina nesmírně bohatla tak bankroty zemí, ekonomické krize nic není výhodnější.

Samozřejmě po válce byl zcela uměle vytvořen čas prosperity jež působil vertikálně (tj. minulost v podobě nacistů a do budoucnosti vytvoření jakého si věku prosperity) horizontálně (tj. proti konkurenci) ale v určité době tj. po pádu konkurence, systém ztratil jakékoliv zábrany.

moderní demokracie je žert jež vděčí svému vzniku v podstatě revolučním potřebám nově rodící se elity, nikdo soudný nemůže věřit že lid=volič, samozřejmě nerovná a není, a nemůže být, jakby mohl být schopen volič seriozně rozhodnout, musel by mít intelekt a čas, aby mohl volič seriozně rozhodnout musel by věnovat všechen volný čas politice, ekonomii atd.

většina voličů volí instinktivně maximálně ovlivněná předvolební kampaní, což je spíše infotainment a někdy ani to ne

Parlamentní demokracie je oblbovák, nejlépe se ovládá skupina pokud ji dáte iluzi že může něco změnit, pokud má jakýsi dojem podílu na moci, to že se jedná o iluzi, že volič žádný podíl na moci nemá, že nic změnit nemůže je zcela zřejmé, proto ta krize vznikla všude, náhle celý západ začal volit jaksi špatně a náhle vznikla krize.

Krize ve které žijeme je zkrátka zcela umělá, jejím smyslem je dokázat že národní vlády jsou zcela neschopné řešit jakýkoliv problém, je třeba vytvořit jakýsi beztvarý konglomerát bez jakékoliv identity.
05. 05. 2012 | 12:18

Pravda napsal(a):

1) Je obrovský rozdíl mezi kapitalismem Kanady nebo Nového Zélandu a sociálně demokratickými skandinávskými zeměmi, kde jedni pracují a druzí si za jejich peníze užívají na druhé straně. Nelze je házet do jednoho pyttle. Ve Skandinávii jen vzali feudalismus a převrátili ho a nazývají ho spravedlivou společností i když o spravedlivst nejde. V Kandadě a Novém Zélandě je podstatně vyšší svoboda, protože je tam podstatně méně přerozdělováno jako ve Skandinávii

2) Prvky přímé demokracie demokracii nezlepší. Spíš to povede k zhoršení úrovně demokracie protože dáte moc do rukou lidí, kteří jsou ne příliš chytří a myslí jen na sebe a politikům, kteří se budou chtít těmto lidem zalíbit tak vymýšlet různé velmi laciné a pro stát škodlivé návrhy, které nás akorát poškodí. Navíc tito politikové v případě že se takový systém začne bortit začnou hledat viníka na kterého by to svedli to můžou být cizinci,cikáni nebo jiné minoritní skupiny, které se pak vystaví neoprávněnému hněvu zfanatizované většině.
Stojí například za zmínku že ač na Islandu zavedli prvky přímé demokracie, stejně je většina s politickou situací nespokojena a moc k lepšímu se to tam zezměnilo.
05. 05. 2012 | 12:20

Pravda napsal(a):

anti-stejskal:

Ve pátém odstavci bych slovo parlamentní demokracie vyměnil za slovo přímá demokracie a pak bych s tím souhlasil.
05. 05. 2012 | 12:23

Pravda napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude:

Věřím jen těm statistikám, které jsem si sám zfalšoval

Winston Churchil
05. 05. 2012 | 12:27

da.rock napsal(a):

Pane Pehe, svůj názor jste sice rozvedl, ale jak vidno, nikoho jste nepřesvědčil.
05. 05. 2012 | 12:28

MJ napsal(a):

Největší chybou dnešního systému je, že vládnoucí garnitury, bez ohledu na stranickou příslušnost (a to je nejhorší, protože ztratilo smysl je nevolit), ztratily v okamžiku vstupu do vyšších sfér soudnost. Chovají se jako Bohem vyvolení, kteří mají nárok na vše. Po volbách neexistuje opravný prostředek, sliby se nikdy nemyslely vážně, a proto se neplní. Jsem přesvědčen, že rozkradené peníze by bohatě vyřešily problémy s důchody, a např. peníze vysáté a promrhané ve zdravotnictví by nám nadále mohly zajitit téměř bezplatné léčení.
Někdo tu zmínil odbory, ale já bych na ně nespoléhal. Jejich jednání je selektivní, naproto nečitelné a nevěrohodné. Protože výrazně ztrácely podporu, jen se rozhodly v poslední době zviditelnit. Stávka v dopravě, která proběhla v loňském roce byla ukázkou nedůvěryhodnosti. V té době v podstatě nebylo proti čemu stávkovat. Když byl později schválen zákoník práce a řada dalších zákonů, které mohou poškozovat zaměstnance ve prospěch zaměstnavatelů, byly odbory zticha. Zdravotnické odbory bojují jen za své platy. Úroveň zdravotnictví a co se v něm děje, je jim lhostejné, pokud sami budou dobře zaplaceni, ber kde ber.
05. 05. 2012 | 12:29

Pravda napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude:

Hlavně že v říjnu 2004 měli podle CVVM 28% přitom při krajských volbách dostali jen 14% a v červnu 2004 měli údajně 30% přitom při volbách do Evropského parlamentu dostali jen 8%.

Hlavně že oranžády jsou tak hloupé že věří průzkumům veřejného mínění :). Oni si i v podzimu 2005 mohli zdát o 40% ale pro hloupější lidi si Paroubek zaplatil průzkum u CVVM.:) Co by CVVM neudělala pro peníze.
05. 05. 2012 | 12:38

anti-stejskal napsal(a):

Pravda

přímou demokracii nikdo pořádně nikdy nevyzkoušel, tudíž se jedná o pouhý teoretický koncept, ale souhlasím že je nerealizovatelná
05. 05. 2012 | 12:43

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro Pravda vlastně lež.
Grossova vláda byla koalicí ČSSD + KDU-ČSL + US-DEU, Lidovci v krajských volbách získali 10 %, a vzhledem k tomu, že volební účast byla jen 30 % a pravice je disciplinovaná, tak 14 % pro ČSSD do krajů nepřekvapuje.
05. 05. 2012 | 12:57

Joe Ratata napsal(a):

Pravda(Lež?)
Právě že si lidi mysleli,že to má Paroubek v kapse a tak k volbám nepřišli a Paroubek splakal.A lidem se to škaredě vymstilo.
Před příštími volbami se média zase budou činit a ďělat z černé bílou,aby lidi uvěřili,že stejně není jiná alternativa a levice nás zavede do Řecka ,jako bychom tam už necválali s pravicí.
Případné voliče levice pak budou chlácholit,že levice má na vrch i bez nich,aby na neúčasti voličů zase vydělala pravice.
Navíc média těsně před volbami,aby se už na to nedalo reagovat, přijdou s masivní diskreditační kampaní proti levici,kde lži budou vydávány za pravdu a polopravdy za prokázaná fakta..
05. 05. 2012 | 12:59

Šutr_od_vody napsal(a):

Jeden příklad, jak to důchodci zvládají už dnes a co potom?......

PROSÍM POŠLETE TO VŠEM ZNÁMÍM !!!!!!!!!!!!!!!!
To, co jsem
dneska zažil v lékárně mě natolik vzalo, že jsem se
rozhodl o tom napsat. Stála přede mnou starší paní v důchodovém
věku a když na ní přišla řada, tak předložila recepis a
... paní lékárnice jí vydala léky a požádala o doplacení částky
1980,-Kč. Paní zůstala celá zkoprnělá a nemohla ze sebe vyprabit ani slovo.
Pak se rozbrečela, podívala se do peněženky a řekla,že tolik nemá. Otočila se a pomalu odcházela k východu.Paní lékárnice na ní volala, ať si vezme ten recepis a že ty léky ale opravdu potřebuje.
Paní se otočila a plačíc řekla ,, k čemu mi budou léky, když nebudu mít na jídlo" a pomalu odešla. Všichni přítomní nemohli ze sebe vydat jediné slovo a bylo vidět, že je to hluboce zasáhlo. Stydím se za naši vládu a vůbec nejsem hrdý, že jsem Čech . Co je to za vládu, že dopustí, aby lidé, kteří celý život poctivě dřeli a platili si na důchod, ve stáři dřeli bídu a museli se rozhodovat ,zda si mohou koupit léky a nebo jídlo.Kde to jsme!!!!!!!!
Připadá mi, že takto už je to řízená genocida seniorů.
Opravdu hnus!!!!!
P.S. : Kdyby měla jinou barvu kůže a celý život nepracovala,
tak by ty léky měla zadarmo..............
Jaroslav Prešovský
05. 05. 2012 | 13:01

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
opak je pravdou, milý Občane, docela se přemety pana Pehe bavím. I tím, jak prohlédli jen ti nejbystřejší.
Když má někdo potřebu něco sdělit, nechá si všechno uležet v hlavě a vyjádří se, když věc uzraje. Když někdo plodí článek každý druhý den, je pouhým grafomanským agitátorem s mesiášským komplexem, který si myslí, že jeho články spasí svět. Já jen glosuju tak jeden blog z pěti.
Užívám zbytku života a naprosto si nestěžuju. Klidně může chodit Vaše smečka jeden po druhém se stejnou glosou, mně je to naprosto fuk.
Dokonce ani nepovedu řečí o konci světa, až vyhraje socan volby.Počítám s tím.
Tím větší bude důvod důvod dělat si z vás srandu.

Mimochodem pepa řepa 05. 05. 2012 | 10:52 jsem přirozeně nepsal já.Byl jsem na tenise.
Buďte kreativnější, rudokožci milí.
Je to slabota.
:-)
05. 05. 2012 | 13:02

Pik Džugašviliho napsal(a):

Existuje dílko z roku 1912 jistého V.Uljanova Stát a revoluce o odvolatelné vládě atd., jako kdysi na Agoře ap. Včas jsem ho nechal rozmetat. A jeho zastánce taky. I toho kacíře v Mexiku cepínem. V.Ulj. nepomohla ani diskuse s vaším androšem Ldadislavem Klímou v salóně Lauermannových téhož roku 12. L.K. mu radil, aby se do R. nevracel, "čeká tam za bukem loupeživý Gruzínec, tovarišč". Čto dělať? Právě Sto let je od té doby. Bojíte se "vize" Mayů a o tomhle nevíte? Váš Gžuga
05. 05. 2012 | 13:23

David - 1. část napsal(a):

Pokračování - k 10:21

Naprosto souhlasím i s tím, co napsal nick Almo G™ 09:29 a nick Občan 9:15.

-------------------------------------------------------------------------------

„...odbory mají v demokratické společnosti své nezastupitelné místo při obraně zájmů pracujících, ale neměly by organizovat masové protesty, jejichž primárním cílem je svržení vlády....“

-------------------------------------------------------------------------------

Pokud by se vláda ke svým občanům chovala slušně, tak by se nemusela obávat svého svržení.

Když není možná domluva po dobrém, tak zákonitě a bohužel to bude muset být po zlém.

Jednání vlády se svými oponenty je velmi, velmi falešné a také velmi, velmi nebezpečné.

Vláda říká, že chce jednat v tripartitě, že v něčem i ustoupila.

Ale skutečnost je taková, že ustoupí se v jedné věci a v tisíci dalších ne. Ústupek se pak omílá kolem dokola a demagogicky zveličuje.

Výsledek všech jednání je pak v arogantním stylu

- Říkejte si co chcete a my si stejně uděláme co chceme. -

V Poslanecké sněmovně pak vše převálcujeme silou několika přeběhlíků.

A právě ve stylu této politiky je ten hlavní problém !!!!!!!!!!

Proto se nelze vůbec divit odborům, že už nechtějí chodit na jednání tripartity.

Proto změny jsou nutné a naprosto nevyhnutelné !!!!!!!!!!

Teď máme možnost si vybrat, kdo nás k té, zcela zákonitě nevyhnutelné, změně dovede.

Buď vedoucí silou budou odbory za významné podpory občanských iniciativ, anebo se dříve nebo později objeví nějaký takový Vandas z DSSS.

To by se jinak tady už nikdy nemohlo nic změnit k lepšímu a tento mafiánský kapitalismus by nám tu zůstal na věčné časy.

http://zpravy.idnes.cz/v-roce-89-jsme-bojovali-za-neco-jineho-hodnoti-soucasnost-vaclav-havel-1j4-/zahranicni.aspx?c=A090618_073714_zahranicni_top

Kam jsme to dobudovali, všichni už víme.

Naše skutečné elity, žádné konkrétní návrhy řešení nenabízejí. Pouze kolem dokola mlátí prázdnou slámu. Proto bude muset přijít s řešením „ULICE“.

Každá darebácká vláda uplatňuje proti svým občanům zákeřnou metodu, a tou je -

Rozděluj a panuj!

Jednou tak budou demonstrovat železničáři, jindy důchodci, jindy zemědělci, jindy úředníci, jindy zdravotníci, jindy učitelé, jindy studenti, jindy různé občanské iniciativy. „Pěkně“ si zastávkují, zademonstrují a druhý den pak zase pěkně do práce a makat. A arogantní darebácká vláda se nám bude dál vysmívat do očí.

Vláda se teď bude snažit proti občanům uplatnit taktiku

„rozděl a panuj“

čili méně vznešeně řečeno: rozeštvávání, strašení Řeckem, strašení návratem komunistů k moci apod.

Když občané nebudou demonstrovat a stávkovat, tak si to vláda bude vysvětlovat tím, že jsou spokojeni se způsobem vládnutí.

Proto je nutné, aby občané svoji nespokojenost projevili demonstracemi a stávkami. Jiná možnost mě nenapadá.
05. 05. 2012 | 13:25

David - 2. část napsal(a):

Teď jde o to, jak na to.

V jednotě je obrovská síla !!!!!!!!!!

Lepší je jedna pořádná stávka, než desítky malých.

Podle mého laického názoru je řešením uspořádání pouze - JEDNÉ -, ale za to perfektně připravené - pořádné - a

ČASOVĚ

NEOMEZENÉ

stávky v dopravě, včetně blokády příjezdů do Prahy a za podpory

VŠECH dalších odborových svazů a

zejména OBČANSKÝCH INICIATIV

dokud vláda nepochopí, že jediným rozumným řešením je podat demisi.

Nesmí se zapomínat, že protesty neorganizují osamoceně jen odbory, ale společně s dalšími dvaceti občanskými iniciativami. Odbory jsou pouze nejsilnější z nich.

Naše odbory by tak proto měly pořádně "PŘIDAT plyn".

Odbory nejen ve Španělsku, ale i v jiných vyspělých státech EU také organizují demonstrace proti vládním škrtům. Proto není žádný důvod, proč by naše odbory měly být jiné.

-----------------

Novinky.cz:

Statisíce Španělů vyrazily do ulic proti vládním škrtům

Statisíce lidí v neděli po celém Španělsku demonstrovaly

proti vládě a především jejím novým úsporným opatřením ve zdravotnictví a školství,

uvedly zahraniční agentury. Vláda chce v těchto citlivých resortech ušetřit 10 miliard eur (asi
249 miliard korun).

Španělé brojí proti vládním škrtům

29.4.2012 - Madrid

Dva největší španělské odborové svazy

svolaly demonstrace do Madridu a Barcelony, ale lidé masově protestovali i v dalších 53
městech.

Demonstranti v centru Madridu a dalších měst zablokovali dopravu.

Protesty byly podle Reuters pokojné, násilí nikde hlášeno nebylo.

„Se zdravím a školstvím se nezahrává“, „Škrtat ve zdravotnictví je zločin“,

„Evropské národy, povstaňte“,

bylo možné číst na transparentech účastníků demonstrací.

U většiny sloganů byly nakreslené nůžky coby symbol rozpočtových škrtů. Vláda prosazuje nové škrty v době, kdy nezaměstnanost v zemi dosáhla rekordní míry 24,4 procenta.

Španělsko má po dohodě s evropskými partnery a s ohledem na stav svých financí 12 měsíců na snížení deficitu o více než tři procentní body z 8,5 na 5,3 procenta HDP. Vláda již podle AFP oznámila nejúspornější rozpočet v dějinách země.

Odbory jsou přesvědčeny,

že krizi, nezaměstnanost, recesi, nepořádek ve státní pokladně nepomohou vyřešit škrty, ale že je nutné provést strukturální změny, oživit ekonomiku a zvýšit kupní sílu obyvatel.

Další demonstrace se očekávají 1. května u příležitosti svátku práce. Poté mají lidé protestovat ve čtvrtek v Barceloně, kde bude zasedání guvernérů Evropské centrální banky. Úřady se obávají, že v katalánské metropoli může dojít i k násilnostem. A to především ze strany mladých do 25 let, kterých je ve Španělsku bez práce více než 50 procent.

Novinky, ČTK

http://www.novinky.cz/ekonomika/266223-statisice-spanelu-vyrazily-do-ulic-proti-vladnim-skrtum.html?ref=stalo-se
05. 05. 2012 | 13:27

Carlos V. napsal(a):

Myslím, že podstatou všeho je určení role politiků, politiky a státu. Stát se chová vůči svým občanům jako přezíravý suverén, hybatel jejich činů a ovladatel jejich myslí.

Politici se často cítí jako vládaři, jejichž právo je vládnout ve svůj prospěch. Buď prospěch svého ega - anebo prostě jen peněženky.

Je třeba přenastavit stát na obslužnou organizaci, která bude zajišťovat potřeby občanů. A politiky pak považovat za správce, manažery a pouhé zaměstnance občanů.

Občané musí mít možnost určit si, do čeho je stát vůbec může nutit, zda je stát vůbec nutit má do něčeho jiného, než je neubližování jiným.
05. 05. 2012 | 13:29

Olin napsal(a):

Parlamentní demokracii měnit netřeba. Jen by to chtělo, aby jí dorostli politici, potažmo tedy i samo občanstvo. A to se ještě nestalo. "Politici" jen tančí kolem zlatého telete - výjimky jistě jsou, ale jejich vliv je okrajový. Jak zlatého telete ubývá, agresivity přibývá. Leckdo už se ani příliš nesnaží maskovat, že mu jde jen o to, jak se nažrat co nejdřív a co nejvíc, jak se udržet u koryta, dokud v něm ještě něco zbylo... dokud to vypadá, že do něj zas něco tučného skrz církevní tunel spadne. Totální ztráta soudnosti, totální absence představy o tom, co je to vlastně život běžného občana v této zemi, totální přezírání jeho zájmů, kulturních hodnot či nějakých duchovních národních statků... Vláda pakáže zneklidněná obavou z možné ztráty tukem obalené kosti pak řve o "lůze", když občané vyjdou protestovat... Ten občanský protest tu demokracii hájil! Teprve tam na tom Václaváku zvedala demokracie nesměle hlavu. Není třeba měnit systém parlamentní demokracie. Je třeba ho konečně nastolit a uplatňovat. A s prominutím si nepustit do kalhot, když se lidi přidají na ulici k odborům, pane Pehe. Nebylo třeba lidem vkládat do úst heslo o skoncování s touto zlodějskou vládou. Lidi přece na ulici šli právě proto, že mají těch zlodějů po krk.
05. 05. 2012 | 13:29

Pepa Řepa napsal(a):

Pik Džugašviliho
děkuji Kobo. Jste první, včetně Kužvarta, Patočky či Peheho, který konkrétně naznačil, v čem má změna přežitého demokratického systému spočívat, k jakému novému modelu máme dospět.Co je cílem.

Je lehké rozbíjet s kladivem akvarium, o něco těžší je sdělit, čím je nahradit.
Ale třeba se pletu.......
05. 05. 2012 | 13:33

Carlos V. napsal(a):

Olin : nesouhlasím. Praktická politika, možnost moci a peněz již zkazila nejeden charakter. Politici dorůstají, ale nikoli do něčeho dobrého.

Je třeba omezit moc i možnost peněz, je třeba přenastavit systém.
05. 05. 2012 | 13:46

Kelt napsal(a):

KRADEM LIDEM,
je praktická ukázka toho,že systém není třeba měnit,jenom jeho obsah.
Kdysi,když se komunistické režimy snažily o různé"perestrojky",tak u nás koloval vtip:"když bordel přestane fungovat,tak netřeba přestavovat nábytek,ale vyházet staré kurvy".
Naše vládněparlamentní koalice se skládá z lidí spíše hloupých/výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo/,ale jedno je jim jasné-zvoní jim hrana a takže se přešlo na variantu "B"-po nás potopa a urvi,co se dá.
Je třeba si zabezpečit budoucnost po příštích volbách a proto prvořadým úkolem jsou církevní reparace a důchodová"reforma",která současnému sněmovnímu křoví vytvoří podmínky pro obsazení trafik v návaznosti na spekulativní užití církevního"majetku"a zhodnocování peněz v druhém pilíři.
Formálně tomu dává placet platforma kradem LIDEM,která vedená autorkou kodexu chování člena VV je kristalickou ukázkou "politické kultury"zavedené Topolánkem a k dokonalosti dovedenou Nečasem,Kalouskem a Peak.
Korunu tomu všemu nasadila poslankyně za TOP 09 Pecková,která se coby PARLAMENTÍ ZPRAVODAJ se nechala slyšet,že důchodci se svému zbídačování lehce přizpůsobí,neb se narodili za války a jsou tedy na ladocos zvyklí.
CO dodat-lepší systém,než demokracii ještě nikdo nevymyslel.
Co si ale pod demokracií představuje tato vláda a její hlasovací kafemlejnek ve Sněmovně,to s demokracií má spoečného jenom opravdu málo.
Proto systém zachovat,jenom to udělat jako s tím nevěstincem.
05. 05. 2012 | 14:19

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Parlamentní demokracie nebo změna systému?

To neustálé trumfování se co bylo a jak bylo, je nám k ničemu. Navíc se zpravidla jedná jen o jedovatou slinu většinou pravičáka na levici nebo odbory, a nezřídka i levičáka na pravici. Pochopme co bylo nezměníme, ale co bude lze ovlivnit.

Jeden z mála názorů k věci, který navrhuje řešení:
Návrh Jan napsal(a): 05. 05. 2012 | 09:38
PŘÍMÁ DEMOKRACIE, vy trubky !!!
05. 05. 2012 | 14:22

hasta siempre napsal(a):

"To by nepochybně eventuálně vedlo ke stejné radikalizaci pravice, jakou nyní vidíme u levice."

Černá je bílá a bílá je černá. Pehe zcela klidně ignoruje, že to co si samo říká levice, je absolutně roztříštěné, nemá žádné jasně deklarované společné cíle a je vydáno na milost úhybným manévrům, které jeho objemově nejsilnější složka provede až po volbách.
Levice sice používá při občasných nutných veřejných projevech poněkud exaltovaný jazyk, jak se na opozici sluší, ale není s to formulovat, co by opravdu sama dělala. Ještě nemá zákazníka.

Pravice se ovšem nemusí RADIKALIZOVAT, neboť to udělala již po Kubiceho provokaci v roce 2006. Od té doby zde vládne radikalizovaná pravicová lůza, která průběžně vyprodává vitální zájmy národa. Kupuje přitom poslance od opozice, vytváří virtuální strany jejichž inscenovanými krizemi odvádí pozornost na médiích závislé veřejnosti a především zemi beznadějně naviguje do třetího světa (termín sice již zrušený, ale realita stále existuje).

Pehe není líny obracet skutečnost naruby, mást pojmy a fabulovat, aby zanesl do myslí lidí zmatek.
Typicky pehovský závěr, který opět cílí na občana s IQ<80 je tvrzení, že spíš než v systému máme hledat chybu v NÁS.
Škoda, že už nevychází Dikobraz.
05. 05. 2012 | 14:47

Honza napsal(a):

Protesty občanů jsou legitimní a protesty odborářů ne? Proč nejsou odboráři pro pana Peheho občané? Nebo "změna systému", která zde proběhla v roce 1989 i zásluhou odborů, byla ve prospěch levice? Na mě působí poslední články pana Peheho, jako kdyby předtím měl nějakou "vážnou" debatu s Janouškem nebo jiným movitým lobistou a byl"přesvědčován" o tom, co je dnes "výhodné" psát. Opravdu, s ohledem na jeho dřívější názory, mi to tak připadá.
05. 05. 2012 | 14:48

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Parlamentní demokracie nebo změna systému?

Užívejme přesnou terminologii. Odbory jsou instituce ze zákona, která má prosazovat a hájit, oprávněné zájmy lidí ve smluvním pracovně právním neboli zaměstnaneckém vztahu. Proto zaměstavatelé brání vzniku odborů, protože nevyjednávají jen za své členy, ale za všechny zaměstnance. Jsou i záměstnavatélé, kteří vytvoří obory ve fifmě z vlastní iniciatyvy, aby měly vše pod kontrolou. Pro tyto pirátské odbory existuje označení, "žluťácké odbory".

Jedním z oprávněných zájmů zaměstnanců je žití ve společnosti, kde existuje rovnost šancí, a proto jsou odbory kompetentní prosazovat odvolání vlády, která rovné podmínky pro všechny neuznává.
05. 05. 2012 | 14:50

Vanda napsal(a):

Oline - mít nastavený systém kde se veřejně krade, ti největší zloději si sami nastavují pravidla a zákony, a čekat že lidi morálně dorostou a přestanou dobrovolně krást a stanou se svatými - taovou blbost hned tak někde neuslyšíme.
Vzpamatujte se. Je potřeba nastavit systém, kde kradení ze státního je největší zločin za který se končí v uranových dolech a jako vyvrhel společnosti.
Takový systém tu byl - bohužel už před 22,5 roky. netřeba vymýšlet nic nového
05. 05. 2012 | 14:51

aga napsal(a):

Pehe napsal:

"..Proč ne? Dodal bych ale, že bychom se zároveň měli tázat, zda je chyba opravdu jen v „systému“ anebo také v „nás".."

Jistěže je chyba především v nás. Když se ale začnu tázat, jaké chyby jsou tedy například ve Vás, pane Pehe, jsem za nekorektního diskutéra, který diskutuje ad personam a ne ad rem. Já to zde i jinde tvrdím stále, že je třeba prvotně řešit lidi, a až pak neustále dokola "problémy". Morální, čestní, slušní, neegoističtí a pravdomluvní lidé by prostě problémy neměli, a kdyby přeci jen, tak by je ve vzájemné shodě rychle vyřešili, bez zbytečných blogů a nekonečných plků. Způsobilost k vykonávání veřejných funkcí či vůbec k ovlivňování veřejného prostoru by se ale musela odvozovat od konkrétnějších věcí, než jsou jen proklamované "názory" či politické programy.
05. 05. 2012 | 14:58

modrý edvard napsal(a):

"vlády, která rovné podmínky pro všechny neuznává. "
to ovšem říkají ti odpůrci vlády, objektivně se to dokáže těžko.
05. 05. 2012 | 15:00

aga napsal(a):

Realista

"...1) nějaká forma nadnárodního vládnutí,která sjednotí postup více států proti nadnárodním korporacím i národním kapitalistům.."

No toto mi zrovna moc realistické nepřipadá. Pokud vyjdete z reálné situace a z reálného rozložení sil a moci, nadnárodní korporace to mají v kabeli. Jakým způsobem by jakási nadnárodní vláda toto zvrátila? Pěkně by kroporace poprosila, aby se jí laskavě podřídily a nadále se řídily jejímy pokyny?? Jestli vznikne nadnárodní vláda, pak jen taková, kterou si nadnárodní korporace samy zorganizují a jmenují, pro ještě splavnější uplatňování své absolutní moci.
05. 05. 2012 | 15:04

Olin napsal(a):

Vanda:
A kde jste to prosím vás slyšela? Jestli máte pocit, že jste něco takového četla v mém příspěvku, zkuste ho přečíst ještě jednou. Zastávám se systému parlamentní demokracie. Zastávám se občanů, kteří vyšli do ulic tento systém - který u nás neexistuje, snad leda na papíře - hájit. U nás panuje byrokraticko klientelistická demokratura. Jestliže občané opakovaně volili pakáž, která tohle prosazuje, pak se můžu jen radovat, když někteří občané vyjdou do ulic, aby dali najevo, že jsou proti. Nikdy předtím takové množství na lidí na ulici po r. 89 nebylo. Já v tom vidím dobré znamení, i v tom, že tam byli zástupci různých organizací i generací. I v tom, že volali po pádu vlády, z čehož má Pehe děs. Oni nevymýšlejí nic nového, trvají na tom, aby tu skutečně fungovala demokracie. Svoboda. A ne prachy. Netřeba čekat, až se lidi vylepší. Jsou většinou dobří docela dost. 22,5 roku - to myslíte jistě reálný socialismus. Nejsem zavilý nenávistník a připouštím řadu dobrého. Ale zrovna ve fungování demokracie bych tam to dobré opravdu nehledal. Vždyť ten režim na tohle chcípnul jak zablešenej pes.
05. 05. 2012 | 15:17

Elév napsal(a):

Dyk to říkám,
když mohu volit mohu i odvolávat. Ať jsem odborář nebo politolog.
Forma odvolání závisí na vyslyšení "mého" hlasu.

Vzhůru do ulic, páč můj hlas nechce volený slyšet a dělá všechno proto, aby jej neslyšel.
05. 05. 2012 | 15:18

JednáníVeřejněProspěšnéhoVýznamu napsal(a):

JVPV - Parlamentní demokracie nebo změna systému?

/fifmě z vlastní iniciatyvy/ hrubky a překlepy
/firmě z vlastni iniciativy/

Z mého pohledu vidění politického klimatu v ČR, není třeba měnit politický systém. Je však žádoucí, aby nynější parlamentní zastupitelská demokracie, se vším, co s tím souvisí, se prokazatelně změnila přímou v demoracii. Politologie varuje před zastupitelskou demokracií, pokud nedostatečně fungují kontrolní mechanizmy takového vládnutí.

Většina současné politické elita, která se zuby nehty drží výkonné moci, nejenže brání vzniku kontrolních mechanizmů, ale i některé, které existivaly, zpravidla promyšlenou zakzvanou "transformací" jakoby zrušila.
05. 05. 2012 | 15:27

Realista napsal(a):

aga: Několik poznámek. Předně jsem řekl, že to nevidím jako příliš pravděpodobné, takže je to spíš hypotetická možnost.
Dále i v současné době máte organizace jako IMF, World Bank nebo OPEC,které stanovují určitá pravidla,mezení a koordinují jednání mezinárodních entit. A samozřejmě jsou regionální orgazinace jako např. ASEAN,EU nebo Mercosur. A např. ruský prezident Putin má vizi nového euroasijského bloku, jehož součástí by bylo Rusko a bývalé státy Sovětského svazu.
A že některé státy mají sílu prosadit určité restrikce a sankce je možno ukázat na příkladu USA a jejím zásahům vůči švýcarským bankám.
V Rusku je jednání korporací omezováno státem, stejně tak v Číně. A že nejsou nadnárodní korporace všemocné je možno ukázat např. na akcích států v latinské americe - Venezuela, Argentina nebo Bolívie.
Každopádně jsem stále více přesvědčený, že
05. 05. 2012 | 15:39

ivan tomek napsal(a):

Pane Pehe:

Jak uz jsem nekolikrat napsal, demokracie ktera je jen obcasna neni demokracii. Ma-li obcan moznost ovlivnit chod statu jen v den voleb, to jest jednou za ctyri nebo kolik let, jde o demokracii velmi obcasnou. (Skoro bych rekl, ze jde o obcas zvolitelnou diktaturu.) Povazuji za velmi vhodny, ucinny, a jednoduchy mechanismus ktery umoznuje zastupce nejen zvolit, ale take 'odvolit'. V rade zemi takovy system existuje a funguje (viz treba Wikipedia), obvykle tak, ze sebere-li se dostatecny pocet (urcite procentu opravnenych volicu) podpisu pod petici, vypisi se nove mistni volby. (A samozrejme nic nebrani tomu, aby to udelali volici treba vsech volebnich obvodu a vymenili cely parlament.)

Slysel jsem argument, ze takovy system by mohl vest ke zmatku a nestabilite. Ovsem data na Wikipedii ukazuji, ze tomu tak vubec neni. Treba v nekterych kantonech ve Svycarsku tento system je, a je velmi liberalni (vyzadovane procento je velmi male), a nejenze nevede ke zmatku, ale pokud se pamatuji tak za dlouhou dobu sve existence ve skutecnosti nikdy nevedl k nahrazeni poslance poslancem novym.

Jediny problem, ktery vidim, je v tom takovy mechanismus poslanci nebudou podporovat a nikdy ho neodhlasuji, ze strachu o sva vlastni mista. Najde se cestna politicka strana, ktera se za takovou zmenu postavi, a de facto prohlasi "Kdyz s nami nebudete souhlasit, odvolejte nas" (a zaruci to mechanismem, ze ktereho se nemuze vykroutit)? Nebyl by takovy system lepsi nez ze zoufalstvi spolehat na demonstrace a cekat az si jich vlada nakonec vsimne (v lepsim pripadu) nebo az (v horsim pripadu) lide zacnou rozbijet vykladni skrine?
05. 05. 2012 | 15:40

dry napsal(a):

to Aga:
Vaše "Způsobilost k vykonávání veřejných funkcí či vůbec k ovlivňování veřejného prostoru by se ale musela odvozovat od konkrétnějších věcí, než jsou jen proklamované "názory" či politické programy. "

Tak i mně tohle nezřídka připadalo kamenem úrazu.

Jinak:Způsob výběru lidí.
Navíc bych přidal,že i ty politické názory hrají roli,protože ovlivňují i okolí.Na něm také závisí.A dnešním politickým stranám chybí programy i vise naprosto.
Nelíbilo se mi a nelíbí dávání zásluh dopředu,předem:M.Gorbačevovi,V.Havlovi,Obamovi.Obamovi jsem asi fandil nejvíce,ale nevím jak uspěl.Na Gorbačeva presidentem ale bych býval byl zvědav.U V.Havla a M.Zemana mám lepší pocit z toho,když je nehodnotím.Mohlo by se mi to změnit o 180 stupňů.
Nejsem komunistou,protože to je věc založení pro politiku a také vnímání možností a kvality komunistické strany.
Ale otevřeně říkám,že lidé,které K.Marx a Bedřich Engels,případně i něčím Uljanov tak málo o něčem informovali (aspoň kapičku)-jsou negramotní.To je případ těch zmíněných.To není u nich zmíněných politiků dneška kvalifikace pro to vést lidi do moderní doby,vést je k cíli,někam.To je cesta na chléb a hry-pravidlo Starého Říma.Neexistuje podle mne na rozdíl od umění "naivní" politika,která by lidem k něčemu i byla.S Komenského hlavou-čistou tabulí-TABULA RASA.Nelze nahradit slovem,jménem jakéhokoliv vůdce jako třeba Stalinem.Znalosti v hlavě vůdců vedou,ne nadopovaná reklamou autorita,zvýrazněná silou.
05. 05. 2012 | 15:41

Pepa Řepa napsal(a):

nějaká forma nadnárodního vládnutí,která sjednotí postup více států proti nadnárodním korporacím i národním kapitalistům.."
...............
A jsme u toho.
Nějaká je co? Mlhavá představa?
Co to je "nějaké vládnutí"?
Jakékoliv?

A pojedeme dál.
Kdo ji bude tvořit?
Že by Zavadil,Dušek, Realista,, pekař, trafikant,ajťák, jeden čtyřprocentní a tři džendrtety?
Kdo je vybere? Pan Pehe? Elita z Davosu? OSN?

Na jakém základě? Povolání, etnicity, pohlaví...........?
Opravdu "realistická", konkrétní a jasná představa realisty.
Panečku, to bude sestava. Už se nadnárodní kapitalista třese.

Co Číňan, Ind, Rus, jdou do toho taky?
05. 05. 2012 | 15:47

hezké napsal(a):

iHned: Řídí školství a sama opisovala.

Německá ministryně čelí obvinění z plagiátorství

Po německém ministru obrany "Baronu von Googlebergovi" hrozí další vysoce postavené německé političce skandál s opsanou disertační prací. Ministryně školství Anette Schavanová tak možná bude muset vrátit dvacet let starý titul.
05. 05. 2012 | 15:49

aga napsal(a):

Realista

Nechce se mi znovu hledat odkaz na těch snad 70 firem, které vládnou světu, podle nějakého švýcarského výzkumu. Padouch nebo hrdina, je to jedna rodina. V čele většiny tzv. regulačních institucí, které jmenujete, jsou jistojistě členové klanu. Čím dál více se obávám, že z té pavučiny se nevymyká ani Rusko a Čína. No, rád bych se mýlil, ale moc nadějí si nedávám.
05. 05. 2012 | 15:50

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm zástupce OPEC.
No ten by určitě snížil cenu ropy, Světová banka, MMF ....sbor lidumilů.
A kde je hranice mezi managerem nadnárodní korporace a světasprávcem, když vesele přebíhají z jedné sféry do druhé?
Někdy mám pocit, že sleduju debatu ve zvláštní škole.
05. 05. 2012 | 15:54

Realista napsal(a):

aga : Neviděl bych to tak černě. Dokonce bych se neobával ani strašení mnoha firem s úplným přesunutím působiště do Asie např. v souvislosti s daní z finančních transakcí. Jde o to, že v těchto režimech mají sice volnější regulaci, ale neustálou nejistotu, že o svůj business přijdou, protože tam chybí právní a demokratický rámec zajišťující ochranu majetkových práv, který je v Evropě nebo USA - viz. např. dokument "Civilization" od Neilla Fergusona.

Pepa Řepa : Ty seš ale tele.
05. 05. 2012 | 15:57

Pravda napsal(a):

Realista:

Jistě směřujme raději k Rusku,Číně,Venezuele,Argentíně nebo Bolívii kde vláde totalita státem řízená ekonomika s miliony chudých a v některých státech jako Venezuela,Bolíviem,Argentina,Rusko s velmi nízkou životní úrovní ale hlavně že tam nevládnou korporace. Když jsi takový "realista" tak můžeš jít pracovat do Číny za ubohou mzdu uvidíme jak dlouho tě to tam bude bavit
Doufám že lidi budou chytřejší než tenhle "realista" a vezmou rozum do hrsti
05. 05. 2012 | 16:02

aga napsal(a):

Realista

Podle mne na to jdete příliš racionálně, což je v důsledku neracionální. Já vycházím z principu (historicky ověřeného), že kdo jednou drží moc a veškeré prostředky, kterými ji může udržet, ten se jí prostě dobrovolně nevzdá, naopak, učiní vše, aby si ji upevnil, a třeba i prostřednictvím nadnárodní vlády. A když se na vývoj podívám skrze tyto brýle, podezřele mi to začne zapadat do sebe.
05. 05. 2012 | 16:02

Vanda napsal(a):

Oline, jestli jste zastáncem parlamentní demokracie ale přitom chcete aby politici byli slušní , nekradli a nemysleli jen v krátkodobém horizontu jak přežít a nakrást během jednoho volebního období. Jako by jste řekl že jste pro život ve vodě ale musí tam být sucho.
Demokracie není cíl, je to jen jeden z mnoha způsobů jak uspořádat společnost, tedy max. jeden z možných prostředků jak zabezpečit život ve státě. A trpí zákonitě přesně těmi nedostatky které nás dnes vedou do propasti ekonomické, sociální i morální
05. 05. 2012 | 16:02

Maximus napsal(a):

Pepa Řepa
Píšeš, že si byl na tenise před 12 hod. Člověče já taky, ale v Petrovicích. Kde si byl ty? Předpokládám, že si Pražák. Bohužel hrát v tom horku a na přímém slunci mohou jenom (1)děti, (2)blázni nebo (3)důchodci. Ještě za velké peníze to dělají i (4)profesionálové. Do jaké skupiny patříš? Tipuji (4). (-:
P.S.
Dnes se mi podařil husarský kousek, dal jsem eso, ale po úderu hned jsem se tam válel jako prasce až se všichni rozchechtali, pacholci!
05. 05. 2012 | 16:04

s... napsal(a):

Za mně to pregnantně vyjádřil Josef K v příspěvku: 05. 05. 2012 | 11:36.

Dodávám:

Myslíte, pane Pehe, že lze v tak politicky pasivním národě, jakým jsou Češi, zorganizovat statisícovou demonstraci, aniž by před tím vláda překročila všechny meze?

Mafie by se měla držet zpátky, ne odbory. A jak již tady naznačili jiní, odbory jsou na straně systému, vláda proti. Prosím přehodnoťte své stanovisko, jde o mnoho a na jemnou estetiku není vhodná chvíle. Teď je nutné budovat jednotu proti zvůli.
05. 05. 2012 | 16:06

Realista napsal(a):

Pravda : I v západních demokraciích je volný trh omezován. Jak vnitřní, tak vnější. Jediný rozdíl je míře. Navíc, nadnárodní korporace potřebují silný stát, aby bránil jejich zájmy. Viz. např. ropné společnosti a jejich těžební koncese nebo zakázky zbrojních firem nebo vítězství Boeingu v tendrech.
Každopádně Česká republika je montovna nadnárodních korporací a nízkonákladový satelit Německa. A je Česká republika totalitní stát ? Nebo tam směřuje ?
05. 05. 2012 | 16:11

Meňo napsal(a):

Prezidentské nominace :
Švejnar se odrovnal ! Dienstbier bude nasazen proti Tošenovskýmu, za asistence Fischera.
05. 05. 2012 | 16:53

ivan tomek napsal(a):

Zapomnel jsem odkaz na Wikipedii. V anglictine se mechanismu na odvolani zastupitele rika 'recall election' a odkaz je

http://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election

Je zde o principech i o konkretnich provedenichv nekolika zemich.
05. 05. 2012 | 16:57

Pepa Řepa napsal(a):

Realista
lepší tele než totální vypatlanec, který to vezme od pólu k pólu, jedna větší blbost než druhá.
Vzhůru za Chávesem, realisto.
Ale beze mě. Zkuste vzít Občana, Kozinu a Hovorku.

Maximus
jsem kmet a artrozou. Hraju už jenom debla. Bez diclofenacu nebo Melocoxu už to nejde.Chodím na víc kurtů s různými partami, Něco v Praze, něco mimo. Říkáme tomu Hřbitovní liga. Úroveň prabídná.
Ale je zábava a držím tím na uzdě diabetes. Vedro mě nevadí.Zvykl jsem si. Hrál jsem všude, kde jsem byl. Vždycky se někdo našel. Někde beton, jinde noblesa jako u krále Hassana.
05. 05. 2012 | 17:27

Oranžáda obecná napsal(a):

hlavně si občané uvědomte, že zadarmo už vám nikdo nic nedá, a že práce není sprosté slovo. Já vím, oranžoví i rudí komunisté vám budou slibovat přílet pečených holubů zdarma, ale takhle už svět fungovat nebude, podívejte se na Řecko, Španělsko, Porugalsko.
05. 05. 2012 | 17:28

plk. Kurvice napsal(a):

Pane Pehe, já se na to pokusím podívat z jiného pohledu. Odbory se nepokouší svrhnout vládu, to zní škaredě, ale pomáhají v tlaku na vypsání nových voleb, pokud tato vláda a tato reprezentace stran v parlamentu neodpovídá stávajícímu rozložení přání lidu, tak na to lid /odbory mají právo se dožadovat změny a říci, strany a politici, vy jste nás svými sliby před volbami podvedly (vy jste nás podvedli jako lidi, i jako odboráře) a my nyní chceme vyjádřit svůj opravený názor a vzít revanš proti straně, která nás svými lživými sliby uvedla v omyl.
Já vidím jako hlavní problémy, proč tato tzv. parlamentní demokracie zde nefunguje:
1) Ohromné množství špinavých peněz, které se ztrácí ze státního rozpočtu v kapsách stran a politiků a nabourávají tento systém a to v prvním kole tím, že občas vyleze na povrch korupční aféra, která občany naštve
2) V dalším kole tyto ulité peníze stran do zahraničních bank tu vyplavou na povrch před volbami a pomáhají negativně ovlivňovat svobodnou volbu voliče implementací demagogií, kdy se tato placená štvavá kampaň snaží utlumit voličovu rozumnou část uvažování a nahradit ji emocemi – viz. Kurviceho zpráva, protiparoubkovská štvanice, protikomunistická histerie apod. Projdou volby a zdivočelá media se jako by vrací do normálu se snahou teď´ hrát zase rádoby korektního informátora.
3) Prodejnost našich sdělovacích prostředků a novinářů, kteří jsou za tyto špinavé peníze ochotni zaprodat duši I ďáblu – viz případ Kubice
4) Možná i dříve částečně korektní volební soupeření se zprávou plukovníka Kurviceho posunulo do ringu bez hranic a pravidel, kdo má víc peněz a víc lže a nemá kousek charakteru, tím má větší úspěch u voličů – viz. minulovolební štvanice na Paroubka.
5) Pravidla pro odvolání poslanců a vlády si vytvářeli poslanci parlamentu sami pro sebe a není síly, pokud je nebudou chtít sami změnit, aby se změnily. Naivka mi může namítnout, když přijde nějaká čestná strana s čestným volebním programem, který se bude líbit voličům, tak získá sympatie a vymete tu starou zkorumpovanou gardu. To samozřejmě tuze naivní, to jsem si myslel já také, dokud jsem kapitalismus nezažil na vlastní kůži. Volby u nás přece rozhodují peníze, takže žádná nová strana bez dostatečných finančních zdrojů nemůže jít proti stranám, kterým odpočívají na zahraničních kontech miliardy připravené na předvolební období. Chudá a čestná strana je odsouzená k zániku. Jen ta strana, která nabízí vysokou povolební návratnost vložených prostředků do volební kampaně jedné strany, přitahuje investory.
Opustil jsem představu, že tento systém je schopen se sám vyléčit, a nepomůže tomu ani výměně generace, je to tu prorostlé až na kost jako rakovina. Kdo je původcem toho, že to u nás nevypadá jako v severských zemích? Byl tu hezký článek, ”otcem české korupce je Klaus”, naprosto souhlasím, Klaus a Havel zde otevřeli stavidla korupci a nečestnému jednání – viz vrácení jeho majetku.
05. 05. 2012 | 17:29

Leo K napsal(a):

Nick VFischer a nick katalyzator to popsali naprosto správně. A protože tahle kleptokracie musí skončit i za cenu obětí, je zcela správné se ptát jak dál. Do stejné řeky - jak známo - nikdo dvakrát nevkročí. Proto jsou na místě navrhovaná řešení jak Petrem Kužvartem, tak Milanem Valachem. Aby to nešlo po dobrém, to už před dvaceti lety zařídil Václav Klaus a jeho kamarila. A tak to půjde za cenu ostrakizování a dalších nástrojů, které také do demokratického rejstříku patří. Volá-li někdo, že přežili-li jsme Rakousko, přežijeme i tuhle vládu, je na zásadním omylu. Rakousko se přežít dalo. Tahle vláda bude ale bojovat do poslední kapky VAŠÍ krve a to se přežít nedá.
05. 05. 2012 | 17:32

Radek Mikula napsal(a):

Olin: "Jestliže občané opakovaně volili pakáž, která tohle prosazuje, pak se můžu jen radovat, když někteří občané vyjdou do ulic, aby dali najevo, že jsou proti. Nikdy předtím takové množství na lidí na ulici po r. 89 nebylo. Já v tom vidím dobré znamení, i v tom, že tam byli zástupci různých organizací i generací. I v tom, že volali po pádu vlády, z čehož má Pehe děs."

1. Kdo má větší legitimitu pro rozhodnutí o existenci vlády? Volební většina, která hlasovala pro "pakáž", jež ve sněmovně podporuje vládu, nebo volební menšina, které se volba většiny nelíbí a dává to najevo v ulicích?

2. Má Pehe děs z pádu vlády jako takového, nebo spíš z důsledků, které by pro demokracii mělo svržení jakékoli vlády, jež má podporu Poslanecké sněmovny?
05. 05. 2012 | 17:34

Pavel Rychetský napsal(a):

Pehe, demokracie budovatel (zde): "Jisté je, že v takových zemích není stát jen všemi okopávaná atrapa, a na úrovni politiky i občanské společnosti v nich panuje „drobná práce demokratická“."

Pehe, demokracie narušitel a zrušitel ("Na co si vlastně stěžují?", 31.3.): Nejdřív se vysměje popletenosti psaní pravicových komenátorů, pinochetů a milionářských slouhů: "Místo volání po nějaké „zásadní“ změně celého systému by se tedy lidé měli soustředit na „drobnou práci“, včetně kultivace existujících stran."
A Pehe pravicové čerty pohlavkující: "Nesnesitelná bohorovnost argumentů o tom, že ke šlendriánu, celkovému úpadku mravů i korupci stejně neexistuje alternativa, a že spíše potřebujeme „klid k práci"."

Pane Pehe, zdá se že ta bohorovnost je nakonec snesitelná, když se snesla i na vás, a vy jste najendou snesl vejce demokracie, které je si třeba v hnízdě pracně hýčkat, přestože je to míň legrace než znárodňovat souseda.

Přesně jak to uvedl Pepa Řepa - salta, a veletoče.

Asi je jedna věc představovat si v kanclu nový krásný občansko-společenský systém, a věc druhá je pozorovat z blízkosti pěnu u huby protestujícího odboráře, hrozícího permanentní stávkou, dokud se systém nezmění k jeho obrazu. Obraz je burlaci na Volze, kde lopotí milionáři, a odborář práská bičem.
05. 05. 2012 | 18:46

Pavel Rychetský napsal(a):

Nadávno byl odhalen zdroj obratů a přemetů pana Pehe. Revoluce je totiž menší legrace než se zdálo. I ten jeho dvojník prý umřel na nudný stres, místo na ejchuchu s revolucionářkama naznačující syfilis.

http://zpravy.idnes.cz/leninova-smrt-stres-namisto-syfilis-dvy-/zahranicni.aspx?c=A120505_132552_zahranicni_ts
05. 05. 2012 | 18:55

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Jak píší diplomky úředníci s platem až 270 tisíc měsíčně

„Podle Vladimíra P. Polácha z Univerzity Palackého v Olomouci je ale citace na několik stran naprosto nepřípustná.“

„Šéfka Nečasova kabinetu opsala celé stati diplomky a neuvedla zdroj“
http://zpravy.idnes.cz/diplomova-prace-jany-nagyove-budi-rozpaky-fit-/domaci.aspx?c=A120223_113408_domaci_jj

Nečas jel do Polska, jeho mluvčí mezitím zkoušel na Úřadu vlády studenty
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/necasuv-mluvci-zkousel-na-uradu-vlady-studenty-f5r-/domaci.aspx?c=A120504_152610_domaci_jj

Tak vypadá ta nečasovská zodpovědnost.
05. 05. 2012 | 19:10

uuu napsal(a):

Demonstrace-věštby budoucnosti.Od Krvavé neděle v Petrohradě 1905 to trvalo 12 let ke změně.Od 1.máje 1890 v Čechách,který tolik dojal Jana Nerudu to trvalo ke změně 58 let.Spíše než v závratnou rychlost dneška ve změnách věřím,že celý shnilý svět padne jako celek tak o 30 let nebo o něco více let později.I rozvrat hodnot ač nastává na všech stranách potřebuje ke svému dokončení dost času.Dějiny jsou spíše rychlým ledovcem než pomalým Vesuvem.Nechme se překvapit.
05. 05. 2012 | 19:28

Jáchym napsal(a):

Dennis 05. 05. 2012 | 10:47 ,
(_+Pehe, + Pepa Řepa)

Pane Dennisi, už jsem Vám kdysi psal, že fašismus musoliniovského typu bych považoval ještě za NEJMENŠÍ R E Á L N É zlo, které si při své dost rozevláté fantazii aktivního scifisty dokážu pro nejbližších pár desítek let představit.

(Pro jedince s nižší čtenářskou gramotností: i TOTO „ reálné optimum“ je pro mne za hranicí , pod níž jsem ochoten zůstat naživu.)

O level níž: Starej dobrák Pehe se snaží na šéficích vymodlit, aby ňák zařídili, aby i těch pár miliónů čecháčků, co nejsou tak schopní a inteligentní jako nick Kuchař, čochtan či Yosif K směli prozatím zůstat naživu, než se to ńák vyvrbí )

Řečeno natvrdo, domnívám se, že musoliniovský scénář i nevysloveným .... nikoli přáním, to bych mu křivdil - ale subjektivně reálným optimem i pro pana Pehe.

Podle mne je pan Pehe vpodstatě humanista, který se snaží dosáhnout jakéstakés dohody mezi predátory, počítajícími s „monetární elitou“ řízeným - či regulovaným - fyzickým zánikem „dolních pár miliónů“ čecháčků .

Problémem je to, že snad podcenil stejný faktor jako jeho momentální nadřízený Schwarzenberg: Psychické ustrojení ( Světlonošova) bratra Kalouska.
Doporučuji konzultovat s dry Koukolíkem, Honzákem či Hnízdilem!

Pane Pehe, jste relativně mladý, možná i perspektivní muž: Chápu, že kdo jede na tygru, nemůže seskočit.
Ale mám dojem, že Vám už došlo, že s Vámi sfetovaný tygr – sebevrah cválá ke kráteru sopky.
Pravda, snad si chce jen loknout životodárné dávky sirovodíku.

Žádnej kvalt, nechame si to ve svéch kotrbách prójit hlavó, vono se to v příštích vteřinách ňák vyvrbí.
05. 05. 2012 | 19:34

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Tak nás dlouho pan Pehe přesvědčoval,že to skouší otočit.Musím dodat,že na to Peheho snažení,doplatil jeho kamarád Chvanzenberg.Praktický je odepsaný,jako kandidát na prezidenta,si ani neškrtne.Proto také to brojení proti předčasným volbám,aby Chvanzenberg aspoň vydržel dva roky ve vládě.
05. 05. 2012 | 20:02

maňana pro pátera Koniáše napsal(a):

přečetl jsem si diskusi a musím se smát, kam jsme názorově dospěli od onoho listopadu,kdy jsem i já chvilkami podléhal pokušení zacinkat klíčema.Čas trhnul oponou a my se stali statisty v podivné a temné hře, v níž jde o zničení nejen ekonomiky,ale i samotné existence tohoto státu. Tzv.Elity jejichž pravé jméno a motivy nelze nazývat otevřeně/Voldemort to taky neměl rád/ ,chystají druhé kolo této krize,jehož výsledkem bude jistá forma matrixu jménem NWO nebo zničující a všeobjímací válka o zdroje.Jistě všichni víte o kom je řeč,jednou je nahlas pojmenoval i K.Gott a pak to raději již nikdy nezopakoval.Zde nad jejich anonymitou bdí novodobý páter Koniáš jménem Stejskal-co není košer z jeho pohledu, ihned maže i když tam není jediné vulgární slůvko,jako jeho velký vzor, ale časem se tento hošík jistě a rád vtělí i do role mnicha Torquemady, vývoj se u těchto jedinců dostaví a ubere vždy jedním a téže směrem,nejdříve je násilí vůči slovu a poté i vůči člověku-máme se na co těšit.
05. 05. 2012 | 20:08

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa:
Stáhl jsem si nádhernou předvolební kampaň Balbínovy poetické strany, která nese nezfalšovatelný pepořepovský rukopis.(Mimochodem, jednou jsem Vás volil)

Pak se divte, že Vám jsem schopen odpustit téměř jakoukoliv volovinu, nevlastní bratře z druhého břehu!
05. 05. 2012 | 20:32

jíra napsal(a):

Pane Pehe, jdete na to dobře, jestli se chcete dobrat k jádru problému. Proč byste sám vychvaloval odbory? Ať se lidi vyjádří sami.

Samozřejmě při demonstracích občanů ať v podobě odborů či občanských či studentských iniciativ nejde o zásah do demokracie, jak se tu ozvalo víc lidí, ale o odstranění zprofanovaného režimu, který třeba navíc kvůli tomu ještě nepřípustně zasahuje do občanských práv na slušný život.
Tedy pokud situace nepřekročí nějaké meze, což by se mohlo stát v případě, kdyby občané otáleli moc dlouho a potíže by přerostly státu přes hlavu, pak by občané mohli více slyšet na nějakou vládu populistické tvrdé ruky.

Dělat si starosti s tím, že je to zaměřeno pouze proti "pravici", asi není nutné. Jednak ona ta "pravice" je spíš slogan, když si víc než rozvoje poctivé podnikavosti hledí vlastních koryt, korupce, tunelů a dalších "tykadlových" aktivit.
A dělá z nich dokonce systém - viz princip nevadících špinavých peněz, zakódovaná mluva radních a lobbistů z veřejnosti konečně předložených odposlechů, princip schvalování územního plánu jen jako celku, kde nikdo neodpovídá za veřejnou neprospěšnost stovek dílčích i větších zásahů ve prospěch developerů a lobbistů.
Je jasné, že jinak než veřejným hromadným protestem proti "pravici" to aspoň potenciálně nadějně řešit nelze, skutečnou moc nemají politici, ale vlivné finanční kruhy v pozadí.

A jednak ona "levice" se pak snadno umí historicky znemožnit před voliči sama, když si neumí vybrat zdatné lídry a připravit dobrý vyvážený program a myslí si, že bude stačit, že jí vládnutí spadlo do klína do značné míry samo. Zatím má trvale potíže podpořit poctivou podnikavost, po převzetí moci "levicí" obvykle končí statisíce podnikatelů a sníží se tak především odvody do pojištění, samozřejmě i daní, což pak chybí. A ani různí levicoví ministři a radní neodolali pokušení si udloubnout z veřejných fondů apod. kauzy.

Je vlastně velmi podivné, že voliče stále ještě nenapadlo volit rozumně vyvážený názorově sice plastický, ale přesto kompaktnější střed a především že o jeho vytvoření neusilují politické subjekty a rozpadají se do stovek pidistraniček a "platforem" vytvářených obvykle kolem jen jednoho známějšího politika.

Zdá se, že hlavní problém je v tom, že u nás se spíš dohodnou ti, kdo na otázku Tunelovat? odpovídají Ano! a nějaká líbivá volební hesla se již vymyslí pro oklamání podnikavějších voličů spoléhajících se víc na své síly. Nebo ti na druhé straně slibují paušálně jen zachraňovat spálenou a rozkradenou zemi svýma čistýma rukama a zvýšením daní a na to zase slyší zaměstnanci, důchodci atd., aniž by je zajímalo chtít vědět, jak to chtějí konkrétně provést, což umějí sdělit jen skutečně dobří politici.

Zdá se, že v současné době by asi nejspíš byla nejlepší vyvážená vzájemná podpora nějakého věrohodnějšího podnikavě středového subjektu a věrohodnějšího sociálně středového subjektu. Kde jsou?
Tedy za předpokladu, že volby nebudou moci být už tolik zmanipulovány vlivnými finančními kruhy v pozadí, které přišly ke svému velkému majetku pochybnými i když nějak zlegalizovanými cestami.
A tedy také za předpokladu, že budou odstraněny dluhy politiků způsobené pokřivenými a chybějícími zákony potřebnými pro dobře fungující demokracii...

Hezký den
05. 05. 2012 | 21:20

Al Jouda napsal(a):

1) Bouřlivé demonstrace a stávky až do demise vlády.
2) Předčasné parlamentní volby.
3) Změna ústavy , změna volebního systému, znovuzavedení trestu smrti, za násilné trestné činy a korupci zavést tělesné tresty !
Jinak to nepůjde všechno napravit.
05. 05. 2012 | 21:24

evix napsal(a):

Belenus napsal(a):
Občane,
napřed se podívej na naše odbory. Nějaké teoretické či populistické žvatlání nikam nevede. České odbory jsou seskupení nefachčenek okolo neschopných uřvaných darmožroutů. Fiasko akcí děkujeme-odcházíme, nebo stávky železničářů jsou toho důkazem.
------------------------------------
NEJSEM NEFACHČENKO!! NA ROZDÍL OD VÁS PRACUJI JIŽ DLOUHO! JEN TOTÁLNÍ IGNORANT VYPUSTÍ PODOBNOU ZHOVADILOST Z HUBY! Aby jste se v červnu nedivil, ještě nějaké zdražení a budete se divit a hodně... :-[URL=http://smajliky.ru/smilie-618087.html][IMG]http://s.rimg.info/8c1252d326eb73570408cf87b0e8dccb.gif[/IMG][/URL]
05. 05. 2012 | 21:29

evix napsal(a):

http://smajliky.ru/smilie-618087.html
05. 05. 2012 | 21:30

Fergus napsal(a):

Bez zakona o dusledne nepoliticnosti statnich uredniku se nikam nedostanete !
To se muzete tady hadat sto let - a bude to stejne !
Politikove patri do parlamentu a do vlady - ale NIKDE JINDE !
Stat kde vladnou politikove od shora dolu je korupcni ! A ne demokracie !
De fakto mate stale stejny system jak v komunizmu !
A skoncite bankrotem stejne jak ten komunizmus !
05. 05. 2012 | 22:11

Jokles napsal(a):

Petr B. a Fergusi ! Uvědomte si, že systém bez kontroly se polaždé vymkne z otěží. Domnívá se snad někdo, že socializmus byl dočasně poražen proto, že Jakeš na Červeném Hrádku něco plantal ? Nebo že na celé řadě rozhodujících funkci se usadili paraziti, kteří si uzurpovali nekritizovatelnou moc a my, zbabělci jsme se je neodvážili kritizovat a dosáhnout jejich odvolání ? Není to naše pohodlnost a zbabělost ? A není skutečnosti, že zbabělcům se vládne nejsnadněji ? Naše povinnost není jen jednou za 4 roky odvolit a pak už jen chodit do hospod a kecat... Ale demokratický systém musí být osvobozen od vlády peněz, neb pak se stává prodejní děvkou ! To znamená, že volební kampaň musí mít naprosto stejné, na penězích nezávislé, podmínky ! Toho musíme dosáhnout. A jak ? Prostě smetením současného režimu a zlikvidováním moci peněz v politice a teda v demokracií.
Plošným znárodněním nakradených majetků ! Odsouzením a potrestáním všech aktérů polistopadové zlodějiny ! A kdo to vše může zařídit ? Jedině nová politická strana, která nebude týt pouze z názvu "demokratická", ale bude založena na generálním programovém prohlášení, jehož porušování bude trestním činem. Zakladní filosofií programu musí být prolidový společenský systém. Tento princip pochopený a podpořený lidem musí být základním přepokladem pro demokratické volební vítězství a následně i zákonem. Učme se od lidí jako prof. Keller, či Petr Kužvart !
05. 05. 2012 | 23:35

VašeK napsal(a):

23.5.2012 Generální stávka
05. 05. 2012 | 23:55

plk. Kurvice napsal(a):

Joklesi, plně s Vámi souhlasím, ale ten pesimismus plyne z toho, jak chcete s chodou spravedlností a čestností ve světě, kde vládnou jen peníze,bojovat s nakradenými miliardami třeba Vondry, za které on si zde může koupit plk. Kurviceho, Melčáky, soudce, policisty, novináře a další politiky. Na úbytě zde živoří charakter a morálnost a těm dali za uši Havel a Klaus. Vždyt´se ani nepodařilo zachránít Michálka v zaměstnání, který byl zářný příklad boje čestnosti proti špinavým penězům ODS. Není z tohoto marastu východisko, jenom jak říkáte, znovu znárodnit tyto nakradené peníze, jako výraz moci zla nad dobrem. Jenomže myslíte si, že si zde můžete dělat co chce? My jsme dnes již jen politická loutka v rukou USA. Pokud chcete znárodnit nakradené peníze, postavila by se proti nám EU, NATO, Světová banka, EIB a nedostal byste úvěr ani korunu od těchto institucí. To jsou taktéž jen politické organizace, které půjčí jen tomu, kdo je poslušný.
06. 05. 2012 | 04:44

schlimbach napsal(a):

Chce to více angažovanosti každého z nás, jasně si uvědomit, co vlastně chceme a pochopit, že žádná změna se sama od sebe neudělá - prostě musíme přiložit ruku k dílu. Jen pro informaci, Reforma společnosti, o.s., TSO Olomouc s podporou Česká konference představily na 4. ročníku České konference v Kutné Hoře 1.5.2012 "Pilíře" Občanského sněmu Čech, Moravy a Slezska, který byl ustaven 10.3.2012 v Divadle hudby v Olomouci a stal se platformou občanů pro ustavení občanské společnosti, kde vliv politických stran je radikálně omezen díky průběžnému volebnímu systému, občané mají možnost nejen kdykoliv odvolat zvolené zastupitele a poslance, ale také sami rozhodnout o konání a provedení obecního, krajského či celostátního referenda. Zároveň jde o přípravu změn v hospodářství společnosti, které vyústí v dřívější odchody do penze, v masivní podporu energetické soběstačnosti obcí a regionů, znemožnění "vývozu" peněz a mnoha dalšími opatřeními, pokud si je občané vyberou. Občanský sněm ČMS není platformou pro politické strany či iniciativy, je to platforma občanů, kdy zde vystupuje každý sám za sebe - jedinou podmínkou účasti a spolupráce v OS ČMS je souhlas s Pilíři OS - www.obcanskysnem.cz
06. 05. 2012 | 07:05

Pepa Řepa napsal(a):

Jáchym
odpouštění já rád. Zvláště když odpouští někdo mně.
Opačně je to slabší.
:-))

VašeK napsal(a):
23.5.2012 Generální stávka
-----------
Doufám, že v tom správci tenisových kurtů a výčepní nejedou.
06. 05. 2012 | 09:59

plk. Kurvice napsal(a):

Aby se problematika správně chápala. Proč byl možný převrat v roce 1989? Protože jsme tenkrát nikomu nic nedlužili, naopak řada států dlužila nám. (Pardon, dlužili, ale jen lidé jako Havel, Vondra a další, kteří za svojí proti režimovou činnost pobírali měsíční gáži od USA). Proč tento převrat není možný již dnes, to je sametovou revolucí od kapitalismu k socialismu? Protože jsme dnes zadlužení až po uši a podmínky si vždycky diktuje ten, kdo půjčuje. Připomeńme si Chile, první je zmrazit úvěry, a eventualně i platby a země se dostává do ekonomických problémů, které je potom možno využít pro argumentaci „vidíte, demokratického kapitalismu to bylo lepší“. Je nutno si uvědomit, že většina zemí splácí své dluhy tím, že si znovu půjčí, aby mohla splácet úroky z těch starých dluhů. Stačí jen zmrazit nové úvěry a ekonomika se začíná hroutit. Takže idea, co si zde zvolíme, to tu máme, je dnes již naprosto scestná. Politika zde je ovládaná zahraničním kapitálem, který zaplatí tu a nebo onu stranu, aby ve volbách zvítězila. Cesta je jen jediná, vyvolat celonárodní protest a potom se dá si lecos prosadit i oproti těm strýčkům Samům, který prostřednictvím Vondrů bdí nad vývojem v této zemi. Převrat v této zemi je nic nestál, kromě té gáže Havlům, Vondrům apod. Ale kdyby se z naprosto povoleného pohůnka měla stát země, která by chtěla vést svoji vlastní politiku, byd´te si jistí, že by najednou nastaly ekonomické problémy, zkrátka by se zatáhly další úvěry této zemi. Nicméně, já do toho jdu.
06. 05. 2012 | 10:20

Vogel napsal(a):

Podle mne neselhává parlamentní demokracie jako taková, ať už je založená na soutěži politických stran nebo na občanském principu. Vždy a za všech okolností selhal, selhává a bude i v budoucnosti jenom člověk. Člověk je zvláštní zvíře, které své genetické nedostatky, zvířecí pudy a zvířecí morálku dokáže částečně obelhat výchovou a zároveň využít ve svůj osobní prospěch. Nejhorší je geneticky daný pud zachování rodu v kombinaci s pudem osobního přežití za jakoukoliv cenu. Jestliže člověk těmto dvěma cílům vše podřídí, tak žádná demokracie a civilizace nemá šanci přežít. Jediná možnost, jak zachránit alespoň tuto planetu, znamená vyhubit člověka jako druh do posledního kusu!!
06. 05. 2012 | 10:48

Nostradamus napsal(a):

Vzkaz mazalovi příspěvků :

Loquentiae multum, sapientiae parum !!!
06. 05. 2012 | 12:10

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Nostradame,

jestli tím myslíte mne, tak se omlouvám: francouzsky neumím ;-)

Libor Stejskal
06. 05. 2012 | 12:17

buldatra napsal(a):

Pehe píše:
…měli bychom si vyjasnit některé zásadní otázky.

Ta nejdůležitější zní, zda je současný demokratický systém opravdu nemožné kultivovat...

Ale tento konkrétní náš systém je přece kultivován nepřetržitě, jen ne těmi, kdo by ho skutečně kultivovat měli.
Kultivování je široký pojem.

Tak například ten náš přetřásaný systém byl v počátku někým nějak nazván, nastaven a to za nějakým účelem a od té doby je kultivován. Naše partajokracie je kultivována, ne že ne.
Ostatně, kultivován může být jakýkoliv systém a záleží jen na tom, jaká je představa kultivátorů o tom, co si pod tou kultivací představují, kam ta kultivace směřuje.
Má-li být opravdu demokraticky kultivován demokratický systém, za účelem cesty k více demokracie a ne naopak, musí ho kultivovat démos, ne jen několik jedinců, hlavounů, či určitá skupina, potažmo partaj. Na kultivaci se musí aktivně podílet každý, kdo v systému žije (musí mít ústavou zaručenu tu možnost a patřičné nástroje) a každý musí mít stejnou možnost do kultivace aktivně, demokratickými prostředky, zasahovat a ovlivňovat ji. Ne že někdo může a ostatní mohou jen symbolicky, jak se děje dnes.

Nestačí tedy zamontovat do systému nějaké kosmetické prvky přímé demokracie, jako je třeba přímá volba prezidenta, nebo referendum, kdy je třeba získat dvě stě padesát tisíc podpisů a doufat, že se parlament blahosklonně rozhodne ono referendum povolit (když se poslanci náhodou dobře vyspí) a podobné lahůdky.
Je třeba prosadit přímou demokracii se vším, co k tomu patří.
Teprve pak se démos, respektive každý občan stane suverénem a bude mít to, co dnes nemá, tedy možnost aktivně tvořit a kultivovat a současně být tímto procesem sám vychováván a kultivován směrem k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. A to současný systém a současní kultivátoři neumožňují ani náhodou.
06. 05. 2012 | 13:29

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
Amen.
Slyšeli jsme slovo odborníka na kultivátory, přeshraničního česko-rakouského kulaka buldatry.
06. 05. 2012 | 13:40

Pepa Řepa napsal(a):

Stejskal
.........sím, jsem jen řepa, ale to není francouzsky, ale latinsky. Řekl bych, že má být Eloquentiae multum.....
My-české řepy-říkáme "samý kecy na h......o."

Napsat to nemůžu. Je tady zlej editor.Ale bdělej. Smazal by to.
06. 05. 2012 | 13:49

torria mandante napsal(a):

Slyšeli jsme slova Stejskalova poskoka a místního okopávače diskutérů, Pepy Řepy. Amen.
06. 05. 2012 | 13:51

Pepa Řepa napsal(a):

Ale byl by to hezký slogan pro Vaše a Sedláčkovic Interpelace.

Satis eloquentiae, sapientiae parum
-----------------------------------
a pod tím, Pehe, Bělohradský, Pithart, Sedláček a Vaše maličkost.
06. 05. 2012 | 13:54

buldatra napsal(a):

Pane Pepo,

dnes rakousko-českého, česko-rakouskho až zítra.
Vlastně, co to plácám, rakousko-moravského a moravsko- rakouského.
Ač nacionalista, přesto mám v tom občas zmatek.
06. 05. 2012 | 13:56

Pepa Řepa napsal(a):

torria mandante
myslíte, že jsem k tomu Stejskalovi moc servilní?
Tak jo.
Zkusím přitvrdit.
.-)))
06. 05. 2012 | 14:12

Vodník Česílko napsal(a):

Řekl bych, že chyba je "v nás", i v systému. Je jasné, že korupce je daná z velké části kulturou. Ve Skandinávii nikoho úplacet prostě ani nenapadne. Na Sicílii a v jižní Itálii, v Řecku, v ČR, Chorvatsku nebo Bulharsku je zase korupce a klientelismus základní normou chování. To je to, co je v "nás". Na druhé straně je to ale dáno také systémem. Asi by to i u nás vypadalo jinak, pokud by existovala možnost odvolat politiky, široká možnost místních i celostátních referend, přímá volba (a možnost odvolání!) hejtmanů, starostů, apod. spolu s povinností prokazovat původ majetku, atd.
06. 05. 2012 | 14:55

VašeK napsal(a):

To Vodník Česílko:

co to je za mánii, že má pořád někdo dokazovat původ majetku. To ať dokazuje ten udavač, kterému leží v žaludku ...
06. 05. 2012 | 15:09

Kelt napsal(a):

To VašeK,
svatá pravda,s udavači je třeba rázně zatočit-příkladem může být práskač Michálek.To aby si to ti eventuelně příští rozmysleli.
Z čeho bychom pak platili volební kampaně a desátky kmotrům,že?
Lídr volební kampaně Drobil by Vám to jistě zdůvodnil podrobněji.Eventuelně Oulický,Rittig,Janoušek,či Dlouhý.
06. 05. 2012 | 15:23

Radek Mikula napsal(a):

buldatra: Myslím, že jste se dost nevěnoval otázce postavení politických stran. Je pro ně místo ve Vaší představě přímé demokracie? Nebo se volby do parlamentu obejdou bez politických stran? Anebo se přímá demokracie ve Vašem pojetí obejde bez parlamentu?

A co do doby než bude přímá demokracie nastolena? Má o vládě rozhodovat Poslanecká sněmovna nebo odbory?
06. 05. 2012 | 15:34

Yosif K napsal(a):

zemedelec napsal(a):
Vážení.
Tak nás dlouho pan Pehe přesvědčoval,že to skouší otočit.Musím dodat,že na to Peheho snažení,doplatil jeho kamarád Chvanzenberg.Praktický je odepsaný,jako kandidát na prezidenta,si ani neškrtne.Proto také to brojení proti předčasným volbám,aby Chvanzenberg aspoň vydržel dva roky ve vládě.
05. 05. 2012 | 20:02
Brojeni proti predcasnym volbam nebude jen proto, aby Schwarzenberg mohl jeste dva roky brat ministersky plat. Nema cenu delat volby pokazde kdyz se zmeni nalada davu koho by nyni volili atp. Budto vlada v parlamentu duveru ma nebo nema. Zadna ustavni krize zatim nenastala.

Neco trochu jineho by bylo kdyby si slo sednout par ministru za nejake vsivarny atp. Nicmene i ti by mohli byt jen nahrazeni cerstvymi lidmi. S vysetrovanim ministru se bohuzel v CR nijak nepospicha ani za CSSD - a pokud se neco deje, tak jen tak vlazne. Proto celkem lacino vyvazli jak Kolotuk, tak Langer.
06. 05. 2012 | 16:25

Yosif K napsal(a):

Buldatra
Teprve pak se démos, respektive každý občan stane suverénem a bude mít to, co dnes nemá, tedy možnost aktivně tvořit a kultivovat a současně být tímto procesem sám vychováván a kultivován směrem k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. A to současný systém a současní kultivátoři neumožňují ani náhodou.
06. 05. 2012 | 13:29
hahaha... demos je suverenem treba v Kalifornii. Demos si schvali referendem ruzne odborarske vydobytky (treba vysoke penze pro statni zamestnance) a demos si zaroven schvali ze se nebudou zvysovat dane.
A Kalifornie je pred krachem.

Mozna toto je konecny sen vsech odborarskych iniciativ na celem svete. V prime demokracii si schvalit vysoke platy a penze a nizke dane a pak se za 10-20 let divit, jak to vsechno totalne krachuje.
06. 05. 2012 | 16:30

buldatra napsal(a):

Yosife K,

a kdy myslíte, že zkrachuje Švýcarsko?
06. 05. 2012 | 16:59

buldatra napsal(a):

Pane Mikulo,

Dovoluji si předestřít k úvaze (není to z mé hlavy, ale celkem se mi to líbí, stylizoval to jistý Brian Beedham):

V parlamentním systému demokracie jsou strany nepostradatelné, ale v přímé demokracii, kde je většina zásadních rozhodnutí činěna v referendech přímo občany, by se význam politických stran radikálně zmenšil. Politické strany by sice nepřestaly existovat, ale přežívaly by jako partneři referend, se souhlasem občanů. Proto politické strany považují přímou demokracii za svého nepřítele.

Dříve, když byly mezi občany větší sociální rozdíly, politické strany zastupovaly určitou společenskou vrstvu. Dnes společenské rozdíly mizí a politické strany nemají jasně vymezené skupiny obyvatel, které zastupují, nemají voliče, se kterými by se identifikovaly.

Přesun od parlamentní demokracie k přímé demokracii musí být dobře připraven. Nejprve by se začalo s hlasováním na "extrémních" pólech:
Jednak o velkých tématech (o budoucnosti země) a jednak na místní úrovni ( v obcích a městech o lokálních tématech, např. o opravě místních komunikacích, o právě školy, o pořádání kulturních akcí, apod.) Mezi tím je "střední" oblast, o níž oponenti přímé demokracie říkají, že o tom občané nejsou schopni kompetentně rozhodovat, protože to má buď příliš silný emoční náboj, nebo že to je příliš intelektuálně náročné pro "obyčejné" lidi. Avšak příklad Švýcarska to vyvrací. Tam referenda o takových tématech normálně fungují ke spokojenosti všech. Zpravidla se takových referend účastní lidé, kterých se dané téma týká, kteří o něm něco vědí, a tito lidé zase jiná témata, jim vzdálená, přenechají na rozhodování svým zainteresovanějším nebo kompetentnějším občanům.

Iniciativa "na švýcarský způsob": Při získání 100 000 podpisů na petici musí být dané téma předloženo občanům ke hlasování v referendu. Naproti tomu u nás iniciativa není nic víc než vyjádření názoru občanů - bez jakéhokoliv právního dopadu, bez možnosti cokoli na základě toho závazně prosadit.

Proč se o přímé demokracii nic nedozvíme od svých volených zástupců, které si mimo jiné platíme i za to, aby nás pravdivě, úplně a včas o všem důležitém informovali? Protože zavedením přímé demokracie by právě oni nejvíce ztratili.

No a mě osobně veškeré politické strany jsou naprosto, ale opravdu naprosto ukradené i s jejich programy a sliby, které stejně nikdy nedodržují.
Včetně odborů – dodávám pro pana Yosifa K.
06. 05. 2012 | 17:03

modrý edvard napsal(a):

Referendum, prima. Ale jde o to, kdo bude určovat otázku do referenda. Jste pro trest smrti? Jste pro snížení daní? Jste pro stavbu silnice z A do B přes C? Jste pro zvýšení platu školníkům? Byl holocaust? Smí se o tom mluvit? Kdo to zaplatí? Libovolná otázka a příslušná odpověď má nějaké důsledky, na kterých se asi těžko dohodneme. Pokud tu otázku bude určovat parlament, tak jsme se nehnuli z místa. Možná by otázky mohl generovat Ústavní soud, ale to po něm toho asi už budeme chtít moc.
06. 05. 2012 | 17:21

Radek Mikula napsal(a):

Jste tedy pro odstranění parlamentu? Měla by pak existovat vláda? Nebo referenda nahradí výkonnou i zákonodárnou moc?

"No a mě osobně veškeré politické strany jsou naprosto, ale opravdu naprosto ukradené i s jejich programy a sliby, které stejně nikdy nedodržují."

Nemůže to být tak, že politické strany nedodržují své sliby právě proto, že většině občanů jsou ukradené?
06. 05. 2012 | 17:24

Penzista69 napsal(a):

Vážení diskutéři, je zcela mimo jakékoliv pochybování, že je stávající vládu nutno donutit k demisi. Odbory jsou nejsilnější skupinou, která by to mohla za přispění občanských iniciativ táhnout. Jenže ojedinělé akce a pouze v Praze měsíc dopředu ohlášené, jsou našim "vládnoucím elitám" k smíchu. Akce je nutno připravit. V 89.roce nikdo nepočítal, kolik to koho bude stát a kdo mohl, tak šel do toho. Je pravda, že to začalo v Praze, ale pak se to rozrostlo na celou republiku. Svolávání protestních demonstrací do Prahy je málo.
V první řadě je nutné, aby vzniklo jakési OF2012 a jeho koordinační centrum, které bude se stávajícím establishmentem vyjednávat. Volání z ulic nepostačí, to musí být podporou těch, kteří budou jednat o předání moci. KC OF by mělo vzniknout z odborů a občanských iniciativ. Masové protesty by měly být organizovány celorepublikově a velmi často. Dojít na náměstí nikoho nic nestojí.Z počátku by to stačilo po odpolednech a později přejít na gen. stávku. Jinak si z nás budou dělat jen legraci.
Někdo se tu ptal, jestli by mohly existovat v novém modelu strany. Myslím si, že by mohly, ale za své peníze. V rámci přímé demokracie by měly být volby organizovány ve 199 volebních obvodech, z každého obvodu by byl zvolen jeden odvolatelný poslanec z jedné kandidátky, na které by byli všichni uchazeči o zvolení a rozhodoval by počet hlasů. Kandidáty by byli jednotlivci, kteří by získali předem určitý počet podpisů, za každou stranu nebo spolek (iniciativu) jeden člověk. A věřím, že by si lidé vybrali. A zvolení poslanci by byli odvolatelní voliči svého obvodu, odvolaný poslanec by se nahradil nově zvoleným, nebo v pořadí druhým.Neexistovaly by žádné poslanecké stranické kluby, každý poslanec by hlasoval bez povinnosti poslouchat strany.
Sdělovací prostředky v organizování protestů proti vládě nepomohou, ale dnes máme internet, který v r. 89 nebyl. Pojďme do toho, ale všichni, komu záleží na opravdově demokratické a spravedlivé společnosti. Musíme začít zase od začátku a postupně napravit, co politici za 22 let zničili.
06. 05. 2012 | 17:57

Vladislav napsal(a):

Mě by nejvíc zajímalo, zda ÚSTAVĚ neodporuje jakákoli smlouva v parlamentu uzavřená mezi zvolenými stranami a nově zakládanou stranou která se do parlamentu nedostala žádnými volbami!
06. 05. 2012 | 18:31

Radek Mikula napsal(a):

Penzista69: "V první řadě je nutné, aby vzniklo jakési OF2012 a jeho koordinační centrum, které bude se stávajícím establishmentem vyjednávat."
OF vzniklo z potřeby demokratické veřejnosti vytvořit si vlastní reprezentaci. Parlamentní uspořádání jí v oné době tuto možnost již čtyřicet tři a půl roku odpíralo. Dnešní společnost tuto šanci měla před dvaceti třemi měsíci. Z tohoto faktu a dalších okolností jako je zvýšení životní úrovně a míry politických svobod vyplývá neporovnatelně odlišný stupěň občanské nespokojenosti tehdy a nyní.
"V rámci přímé demokracie by měly být volby organizovány ve 199 volebních obvodech, z každého obvodu by byl zvolen jeden odvolatelný poslanec z jedné kandidátky, na které by byli všichni uchazeči o zvolení a rozhodoval by počet hlasů."
Takže byste fakticky zrušil Poslaneckou sněmovnu a nahradil ji zvětšeným Senátem, který měl místo 81 senátorů 199. Poměrný systém by tak byl nahrazen většinovým se všemi nevýhodami, které by to přineslo.
"Neexistovaly by žádné poslanecké stranické kluby, každý poslanec by hlasoval bez povinnosti poslouchat strany."
Jak byste zvoleným zástupcům zakázal, aby si vytvářeli kluby? Poslanec již dnes odpovídá svému svědomí. Kromě toho samozřejmě může být vystaven stranickému tlaku, jak byste to vyřešil, nepíšete.
06. 05. 2012 | 18:32

Radek Mikula napsal(a):

Vladislav: Poslanci mohou opuštět strany, za které byli zvoleni, zůstat nezařazení, vstupovat do jiných politických subjektů nebo zakládat nové. Nové politické strany založené poslanci, kteří byli zvoleni za jine strany, pak mají stejná práva jako ostatní, včetně uzavírání smluv se stranami, které vznikly jiným způsobem.

Zhodnocení takového jednání ponechává ústavní pořádek na voličích v následujících volbách.
06. 05. 2012 | 18:51

Nostradamus napsal(a):

Pane mazale !
Máte postřeh - je to německy, za ten můj smazaný příspěvek pro Vás ještě jedno německé rčení jako repete :

Vanitas vanitatum et omnia vanitas
06. 05. 2012 | 18:58

stejskal napsal(a):

Je to marnost, pane Nostradame, ani německy neumím.

Umím jen mazat (a to ještě jen to, co se mi řekne).

Vás tu nemít, pane Řepo, tak ani neví, co mi druzí píší. Moc si vážím toho, že mne v tom nenecháváte.

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 05. 2012 | 19:35

jfilo napsal(a):

VFISCHER napsal(a):
REVOLUČNÍ ZMĚNY ! ! .......

Mluví mi z duše ....... REVOLUČNÍ ZMĚNA BEZ ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE ORGANIZOVANÉ = PRÁVNÍ .... SPOLEČNOSTI NEPOVEDE K NIČEMU DOBRÉMU .... viz ta poslední ....
Je třeba dostat STÁTNÍ ORGÁNY POD SPOLEČENSKOU KONTROLU jenomže to je NOVÝ STAV .... Lidé byli VŽDY zvyklí, ŽE JIM NĚKDO VLÁDNE a vždy to bylo ve prospěch vládnoucího ..... Nezbývá, než UČIT SE, UČIT SE, UČIT SE, sami si vládnout VE SVŮJ PROSPĚCH.
A to v 1. řadě znamená ODSTAVIT OD MOCI TY, KTEŘÍ VLÁDNOU VE SVŮJ OSOBNÍ / SKUPINOVÝ PROSPĚCH ........ KDYŽ DEMOKRACIE, TAK DOOPRAVDICKÁ !!!!!
A zmíněný článek a diskuse, jak jsem je pochopil, CHCE KONZERVOVAT SOUČASNÝ STAV ....
Vláda / KOALICE - by měla přinejmenším SEPSAT SE SPOLEČNOSTÍ, ZASTOUPENOU NAPŘ. ÚSTAVNÍM SOUDEM, SMLOUVU O PROGRAMU VLÁDNUTÍ A JEHO DODRŽOVÁNÍ MUSÍ BÝT VYMAHATELNÉ JAKO SPRÁVA JAKÉHOKOLIV JINÉHO MAJETKU.

90% OBYVATEL NAZNALO, ŽE VLÁDA NEVLÁDNE V ZÁJMU TĚCH, CO JE ZVOLILI - A JE LEGITIMNÍ POŽADOVAT ODCHOD VŠECH I S JEJIMI PORADCI.
Co vy na to, pane Pehe?
06. 05. 2012 | 19:55

MM. napsal(a):

Parlamentní demokracie nebo změna systému? Omyl.
Změna systému na parlamentní demokracii!
06. 05. 2012 | 21:05

Radek Mikula napsal(a):

MM.: Neproběhlo něco takového před dvaadvaceti lety?
06. 05. 2012 | 21:17

Kresta napsal(a):

Pane Pehe budiž, je to Váš názor, resp. nějaká obava. Je v pořádku vyslovovat i takové obavy, ačkoli si myslím, že tahle je zcela lichá a spíše mi připadá, že odvádí pozornost od mnohem závažnějších a již reálných jevů. Já bych velmi uvítal, pokud by jste coby politolog a přece jen člověk kvalifikovanější než řadový občan, reagoval na následující mnohem závažnější obavy, dané již reálným stavem.

Byť se nám to počinání pí. Peakeové a zbytku rozpadlé koalice různí odborníci na politologii nebo ústavní právo snaží servírovat jako počin zcela legitmní, a to na základě konstatování, že poslanecký mandát u nás není vázaný ale volný, zůstává kupodivu bez reakcí a komentářů řada zcela zásadních a velmi závažných otázek.
K těm nejzásadnějším asi patří tyto:
-Je tedy i možné podle tohoto postupu dovodit, že se nějaká početná (zájmová) skupina před volbami dohodnutých osob prosadí prostřednictvím voleb do PS co by poslanci za nějaké/ou politické/ou strany/u ( z jejího středu zasednou ve vládě), aby se pak následně oddělili od svých/é stran/y, vyhlásili nějakou svou platformu a stranu a ovládli tak
PS a vládu se zcela jiným (třeba již vůbec ne demokratickým) programem?
- Byl by toto mocenský puč či převrat (může se to odehrát i tzv. salámovou metodou)? A jaké jsou tedy ústavní prostředky proti tomuto nebezpečí, jestliže počinání pí. Peakeové a zbytku nynější rozpadlé koalice je označováno za legální a ústavní? Budeme i tak jen povídat a psát, že to byl chytrý politický tah a nad ničím víc se ani nezamyslíme?
- Dá se s jistotou vyloučit, že ta současná jakoby Peakovská hra, není něco jako generální zkouška na provedení takového puče naplno v nejbližší budoucnosti.
- Pokud z výše popsaných rizik existuje byť jen jedno a bylo nynější situací prakticky ověřeno že je průchodné po stránce ústavnosti (vznik nebezpečného precedensu), aby tady byla takto instalována jakási kracie, proč není nikým podávána ústavní stížnost Ústavnímu soudu, natož aby někdo veřejně varoval před tímto nebezpečím, potvrzeným nynější skutečností?
A přidávám ještě jednu otázku, kterou je potřeba si položit, abychom si mohli na danou situaci správně odpovědět:
Je možné, aby takovéto politické a mocenské uspořádání vůbec vzniklo na základě výsledku voleb co by ústavní. Já si myslím, že jediná možná a správná odpověď je - NE. Nedovedu si ani představit, že by i ten současný prezident takovou vládu po volbách vůbec jmenoval. A pokud ano, tak bychom asi měli co do činění s protesty všech možných představitelů a vlád z demokratických zemí a s mezinárodní izolací, protože by se to rovnalo poměrům např. v Bělorusku.
Jenže kupodivu je ticho po pěšině. Proč asi? No patrně proto, že máme ústavu, za kterou se dají (když se moc chce) nějakým poohýbaným výkladem schovat i takto roztodivné politické kousky, nesoucí všechny znaky politického puče.
06. 05. 2012 | 21:33

Nostradamus napsal(a):

Pane Stejskal dobrý!

Konec testování z němčiny a francouzštiny.

Víte to smazání příspěvku mi ani tak nevadilo, byť některé příspěvky jsou absolutně mimo téma a jsou přesto ponechány, ale ten Váš Pehe se těmi svými moudry prachobyčejně zviditelňuje a občas, aby dodal na zapamatování své maličkosti, tak si kopne do Klause atd.
Ačkoliv Klause nemusím, tak Váš Pehe mu nesahá ani ke kotníkům, ale to je věc názoru.
Podstatné je, že tento pan Pehe by nesmírně rád něco znamenal a jeho asertivita plyne jak z verbálního tak nonverbálního projevu ( viz. občasné propašování do TV )a i výše uvedeného rozjímání.
Nezlobte se, ale kazatelská moudra ( cituji : ... zda je chyba opravdu jen v „systému“ anebo také v „nás“...konec citace ) s tajemným postulátem vstoupení do nitra svého a zpytovat si svědomí - kde je ta chyba - do toho namíchat koktejl odborářů se zasněným pohledem do eskapád současného demokratického pořádku, jenž lze dle tohoto pána vylepšovat, zejména pak osloveným davem (tedy bez možnosti cokoliv mimo voleb změnit ), fakt to je zvlášť pikantní od toho, který tady pro tuto společnost nikdy a ničeho neučinil. Chápu, že se musí nějak živit a na sebe upozornit, ale mimo otírání o prof.Patočky, či jak jsem uvedl ve smazaném mém příspěvku, že žil ve stínu prezidenta Havla, zkrátka tento pán nemá šanci si hrát na moudrého filozofa jako jsou např. Bělohradský nebo Halík.Snad pan Pehe žije v bludu své jedinečnosti,nicméně velebit parlamentní demokracii a zoufalost odborářů vydávat za rebelii proti demokracii, tak tady tento pán Pehe si asi nevšiml, že kontraproduktivně tito lidé šli klišém Peheho DO SEBE a svým protestem volají "nedemokraticky" po změnách.

P.S. Ti lidé v ulicích je jen špička ledovce, má ten pan Pehe za to, že je moudřejší než stovky tisíc lidí, kteří tuto republiku ( proti jiným a ponechám dovětek bez komentáře )udržují a budují, mají držet hubu a krok a nechat si rabovat svůj život od lotrů, kteří v různých skupinách na jejich poctivé práci parazitují???

Bolševik vyráběl ingoty na sklad a dnešní establishment kope žumpu a seje nespravedlnost, nesnášenlivost a stejný pocit beznaděje jako za komančů a pak si někdo přivandruje a radí pane Stejskal...

P.S.S. Stačí mi, když si můj příspěvek přečtete Vy, nebude mi vadit, když jej vymažete.
06. 05. 2012 | 21:33

Leon napsal(a):

To co tady mame je parlamentni demokracie - po cesku.
Anonymne za 20 let vyplundrovane hospodarstvi - po cesku.
Poctivec prezidentem - po cesku.
Policie ktera ma stihat zlodeje a nestiha - po cesku.
Soudni system ktery ma zlodeje pozavirat a nedela to - po cesku.
Zkratka volne kradeni za bileho dne - po cesku.

Za to vsechno muze svet a kapitalizmus ?
Ale ne !
Jenom ta nase ceska cesta - skuhrat a vecne si hrat na obeti !
06. 05. 2012 | 22:05

stejskal napsal(a):

Pane Nostradame,

to je nedorozumění. Zde nepíše žádný "můj" Jiří Pehe. Píší sem přes dvě stovky autorů nejrůznějších názorů, postojů, zkušeností, lidských vlastností, profesních i životních osudů.

S nikým z nich se neztotožňuji (občas někdo napíše něco, co mi dává smysl, občas je tomu právě naopak, zvu sem zcela záměrně i lidi, kteří mají názory prakticky vždy dost daleko od těch mých).

Zajímá mne totiž debata jako taková. Umění naslouchat, snažit se porozumět, jakož i umění nesouhlasit. Mám za to, že právě toto chybí české společnosti již po staletí nejvíce.

Prote zde nemažu příspěvky, které třeba i považuji zcela mimo téma (to skutečně není v mých silách, necítím se na to, abych to rozlišoval a nejsem za to ani placený). Ale snažím se udržet diskusní prostor bez hrubých urážek, nadávek a vulgarismů (popř. porušování zákonů). A takto to i stojí v záhlaví každé diskuse.

Někomu zde takto nastavené prostředí vyhovuje, považuje ho za inspirativní, jinému ne. S tím nic nenadělám, popravdě řečeno se o to ani nesnažím. Více nabídnout nemohu.

Libor Stejskal
06. 05. 2012 | 22:29

Pepa Řepa napsal(a):

Vážený pane Stejskale
předem omluvte mou neúčast v šíku na Vaši podporu, neb jsem měl včera jiný důležitý úkol. Byl jsem pozván na křest desky punkové skupiny KAŠPÁREK V ROHLÍKU -Ten Halyvůd, coby reprezentant senilů.
Považuji tuto manifestační účast za stejně důležitou jako účast mých vrstevníků na demošce pod ocasem, což je příhodný název pro účastníky i hřímající taťky pracujících, zvláště pana Zavadila.

Při závěrečné hymně "Čůrej sem a čůrej tam" jsem myslel na pana PEHE, zvláště při verší:

Ať jsi velkej
nebo malej
do sklenice
vodu nalej
ten kdo hodně
vody lemtá
přečůrá i prezidenta

Pan Pehe musí vypít moc vody.Chybí mu už jen rohlík.

Podobný kulturní zážitek doporučuji i Vám, vezměte občas potomky za hodnotnou kulturou, přijdete na jiné myšlenky. Čepici s číremj můžete zakoupit u šatny.
Mimochiodem: koncert byl tak strhující, že zapomněli desku pokřtít.

S pozdravem Punk is not dead (říkali).

Splním po čem tvoje srdce touží
projdem spolu
velkou louží....
zpívali bývalí, obtloustlí pankáči.Öbčas to chce skončit do louže jako malej Jarda. Jinak jeden zblbne.
07. 05. 2012 | 06:06

Jirka Tyčka napsal(a):

Pane Pehe, nadchla mě demonstrace zlaté mládeže za legalizaci marihuany. Ano, více marihuany nám třeba! Pak budeme stejně štastní, jako převážná většina dobře vypadajících mladých lidí, kteří zatím vědí o životě hodně málo.
07. 05. 2012 | 07:51

Vláďa napsal(a):

Na rádiu Impuls je dnes téma dne:Jak řešit krizi v ČR !Jeden posluchač volal,že on žádnou krizi nevidí a že vláda funguje dobře !Byl to patrně bohatý pan podnikatel,kterému je jedno jestli máslo stojí 30,nebo 50 Kč !Podle mě je jediné řešení jak se dostat z krize -demise vlády a moc předat socialistům a komunistům !!Ministra Hegera poslat před soud za to,že znemožňuje zdravotní péči nízkopřímovému obyvatelstvu !Zdravotnictví pro všechny občany !!!I pro ty chudé !!!!!Včetně lázní !!!!
07. 05. 2012 | 09:29

Vladimir napsal(a):

Parlamentní demokracie ?
Parlamentní demokracie není demokracie !
Už v ústavě je demokracie pokřivena, zkarikována !
Proč ?
Na jednu stranu se v ústavě píše, že mandát musí zastavávat zvolenec sám osobně PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ,

na druhou stranu se tam uvádí, parlamentní strany jsou základem demokracie (poslanci rozhodují podle rozhodnutí stran ) ...
Na to stačí vpravdě i hlava obyčejného sedláka, že jedno nebo druhé musí kulhat, musí být utiskováno.
Strany (prostřednictvím svých sekretariátů a stranických klubů) vnutí oněm zvolencům se "svým svědomím", jak mají hlasovat, jaký názor mají protlačovat ...

Jakpak to je potom s jejich svědomím ?

Je zcela jasné i obyčejnémmu sedlákovi, že ten zvolenec nebude zastávat postoje onoho DÉMOSU nebo svého svědomí, ale svého PROSPĚCHU !
Takže hraním se slovíčky si politici dělají jen to, co vyhovuje jim (a jejich lobistům a kmotrům - aťsi jsou zleva nebo zprava).

Ve skutečné DEMOKRACII musí žít poslanci pod hrozbou, že budou lidem HNÁNI K ZODPOVĚDNOSTI - nikoliv té politické, o jaké rád žvaní Vondra a další političtí korupčníci a z níž (odpovědnosti) můžou pohodlně vykličkovat, ale ODPOVĚDNOSTI plynoucí z postoje (MOŽNOSTI) že budou v referendu VYHNÁNI Z POLITKY (ať jednotlivě nebo sborem celý parlament). Lze jistě do smyčky zařadit buď ústavní nebo správní soud - NEPLNĚNÍ/ ZRADA SLIBŮ.

Potom by opravdu mohlo být na místě označení, že poslanec vykonává mandát dle svého svědomí ... (pod hrozbou odvolání z parlamentu se třeba i zřekne rozhodnutí stranického klubu).

Shrnuto: Nežijeme teď v demokracii , je to trapná nahrážka demokracie. Lidé (včetně odborů) mají LEGITIMNÍ právo (jako státní suverén) svrhnout vládu a parlament - za daných okolností (zklamání lidu).
07. 05. 2012 | 10:31

buldatra napsal(a):

Radek Mikula napsal(a):
Jste tedy pro odstranění parlamentu? Měla by pak existovat vláda? Nebo referenda nahradí výkonnou i zákonodárnou moc?
Odstranit parlament, nahradit referendem výkonnou a zákonodárnou moc? Neexistence vlády? Proboha, jakou dedukcí jste na to přišel?
Ach jo.

Naopak, je potřeba aby parlament reprezentoval vůli voličů a hlavně, aby byl důvěryhodný, aby byl respektovanou a váženou institucí a aby fungoval ve prospěch celé země, ne jen ve prospěch někoho, kdo zrovna parlamentní půdu využívá ve prospěch svůj, potažmo nějaké skupiny v pozadí. Což se děje dnes.

Jest nám třeba jako soli, aby se nad volenými zástupci vznášel řádný, ale opravdu řádný klacek v podobě možnosti jejich odvolatelnosti voličem a možnosti hnát je promptně svinským krokem k odpovědnosti, když se zpronevěří příčině, proč byli voličem zvoleni. Takový klacek má neobyčejně výchovný vliv.

Neexistence takového nástroje umožňuje mimo jiné tu zhusta přetřásanou, přesto úzkostlivě opečovávanou korupci na nejvyšších místech, stavění volebních slibů na hlavu, tvorbu a schvalování zákonů jako na běžícím pásu snad za účelem jejich nepřetržité novelizace, zlodějny za bílého dne a spoustu dalších lahůdek, ukuchtěných na nejvyšších místech, která každý vidí a bere si je za vzor. Jde o to, že veškerá moc nemá být soustředěna pouze v rukou politiků, popřípadě jejich chlebodárců, ale v rukou suverénního občana.

Pakliže vás zajímá, jak a proč taková přímá demokracie funguje, pokuste se seznámit se Švýcarským demokratickým systémem, který funguje dost dobře a mohl by být pro nás příkladem.
Proč tomu tak není, je otázka druhá, neméně zajímavá.
07. 05. 2012 | 11:25

JUHA JAUHOJAERVI napsal(a):

Opravdu to není jednoducé. Tato vláda (a její předchůdkyně jakbysmet) rozhodně zemi škodí. Dokonce bych řekl, že funguje-li zde ještě něco aspoň trochu, je to nikoli zásluhou vlády, ale navzdory vládě.
Odbory by samozřejmě měly prvotně řešit otázky ve vztahu zaměstnanci versus zaměstnavatelé, a to ponejvíce v konkrétních firmách, méně pak na úrovni státu. Jenže zatímco můj zaměstnavatel se vůči mně (a bezpochyby i ostatním ve firmě) chová naprosto korektně, takže nějaká odborová činnost postrádá smysl, vláda v pořádku není. Lidé pak, dobře věda, že tzv. opoziční strany jsou jen druhá strana téže falešné mince, chápou odbory jako sílu, která může napomoci řešení téměř beznadějné situace.
Jen bych rád upozornil, že situace je opravdu víc než vážná a že bychom měli být velmi ostražití. Zbavit se současné vlády sice není snadné (nechtějí to jen tak vzdát, korýtko je korýtko), ale je to možné. Horší ale je, co potom! V ´89 všichni chěli Jakeše do koše. A on tam skončil. Ale pomohlo to? Tehdy to tu nestálo za mnoho, člověk cítil na každém kroku, co všechno bylo špatně. Teď je ještě hůř. Pár promile lidí se sice velmi napakovalo, pár procent lidí si evidentně plepšilo, pár desítkám procent se možná zdá, že není tak zle, (vždyť se všude dají koupit ty babány..), jenže většina má obavy z tristní situace ve zdravotnictví, v sociálních službách, v policii, u hasičů a záchranářů, ve školství, ve vědě a tak dále, a tak dále. Navíc si pochopitelně uvědomují, že dvě desetiletí vývoje lidstva znamenají výrazný pokrok ve vědě, technice, kultuře, takže relevantní není srovnání dnešní ČR vs. ČSSR, ale srovnání pozice ČSSR vs. svět tehdy x ČR vs. svět dnes, resp. pokrok dosažený za ta dvě dsetiletí zde, vs. pokrok dosažený ve světě a to už ty banány nepřebijí.
Je tedy třeba si uvědomit, co je smyslem našeho počínání, shodnout se na cílech, jichž chceme dosáhnout a začít.
O metodách jak, viz některé příspěvky stran přímé demokracie a odvolatelnosti (+ trestní odpovědnosti) politiků, kteří nemohou mít menší osobní odpovědnost, než. např. ředitelé fabrik, které dozorčí rady celkem pravidelně "grilují" a - co je důležité - nezřídka při špatných výsledcích i "ugrilují".
07. 05. 2012 | 12:37

Sauer napsal(a):

http://vimmer.blog.idnes.cz/c/263680/Red-Hot-Paroubek-a-Pehe-v-Bilbordelu.html
07. 05. 2012 | 15:16

Radek Mikula napsal(a):

Vladimir: "Už v ústavě je demokracie pokřivena, zkarikována !
Proč ?
Na jednu stranu se v ústavě píše, že mandát musí zastavávat zvolenec sám osobně PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ,
na druhou stranu se tam uvádí, parlamentní strany jsou základem demokracie (poslanci rozhodují podle rozhodnutí stran ) ...
Na to stačí vpravdě i hlava obyčejného sedláka, že jedno nebo druhé musí kulhat, musí být utiskováno.
Strany (prostřednictvím svých sekretariátů a stranických klubů) vnutí oněm zvolencům se ´svým svědomím´, jak mají hlasovat, jaký názor mají protlačovat ..."

Máte pravdu. Je to tam:

Článek 5
Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Článek 26
Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Zásadní rozpor v obou článcích, ale nevidím. Poslancům nikdo nemůže zabránit, aby se nechali zvolit za politickou stranu a následně se ve své činnosti řídili vlastním svědomím až po rozchod se svou stranou, což se v minulosti také stalo; naposledy zcela nedávno. Jak byste v ústavě upravil postavení politických stran Vy?

"Ve skutečné DEMOKRACII musí žít poslanci pod hrozbou, že budou lidem HNÁNI K ZODPOVĚDNOSTI - nikoliv té politické, o jaké rád žvaní Vondra a další političtí korupčníci a z níž (odpovědnosti) můžou pohodlně vykličkovat, ale ODPOVĚDNOSTI plynoucí z postoje (MOŽNOSTI) že budou v referendu VYHNÁNI Z POLITKY (ať jednotlivě nebo sborem celý parlament). Lze jistě do smyčky zařadit buď ústavní nebo správní soud - NEPLNĚNÍ/ ZRADA SLIBŮ."

A nemají voliči každě čtyři/šest let možnost vyhnat členy parlamentu z politiky? Nevidíte nebezpečí narušení rovnováhy mezi zákonodárnou a soudní mocí, jestliže budete neshopnost občanů zvolit si hodnotnou reprezentaci řešit prostřednictvím zvýšeného zasahování soudů do politického rozhodování?

"Lidé (včetně odborů) mají LEGITIMNÍ právo (jako státní suverén) svrhnout vládu a parlament - za daných okolností (zklamání lidu)."

Takže podle Vás posílí demokracii, pokud nebude respektován výsledek řádných voleb? Kdo rozhodne, že nastaly "dané okolnosti"? Vedení odborů? Průzkumy veřejného mínění? Armáda? Ať žije gen. Pinochet!

buldatra: "Jest nám třeba jako soli, aby se nad volenými zástupci vznášel řádný, ale opravdu řádný klacek v podobě možnosti jejich odvolatelnosti voličem a možnosti hnát je promptně svinským krokem k odpovědnosti, když se zpronevěří příčině, proč byli voličem zvoleni."

To ústava nepřipouští. Poslanec či senátor získávají demokratickou volbou mandát na určité období. Možnosti jeho ztráty jsou taxativně vyjmenovány v článku 25. Zklamání voličů mezi nimi není. Samozřejmě i ústavu lze změnit. Nebylo by ale lepší začít odpovědněji volit, nebo se v politice začít víc bezprostředně angažovat?

"Pakliže vás zajímá, jak a proč taková přímá demokracie funguje, pokuste se seznámit se Švýcarským demokratickým systémem, který funguje dost dobře a mohl by být pro nás příkladem."

V tom mám jisté mezery, přesto se domnívám, že Švýcarsko je parlamentní demokracií. O tom, že by tam odvolávali poslance během výkonu mandátu jsem zatím neslyšel.
07. 05. 2012 | 15:59

Axl napsal(a):

Jistě že ZMĚNA SYSTÉMU!

Je nepřípustné, aby JEDNI MĚLI PRÁVO HLASOVAT O ŽIVOTĚ A MAJETKU DRUHÝCH !

Společně hlasovat je přípustné pouze o věcech, které společně vlastníme. A do této skupiny zcela jistě nepatří obsah MOJÍ peněženky.
07. 05. 2012 | 16:15

Vladimir napsal(a):

ad Radek Mikula.
Odvolávání poslanců ...
Také nevím , jestli ve Švýcarsku může být poslanec odvolán. Tak dobře Švýcarský systém neznám, ale ...
Odvolávání poslanců, resp. rozpuštění parlamentu v některých státech EXISTUJE ! Mají to jistě zakotveno ve své ústavě - např. LOTYŠSKO a tuto ústavní možnost Lotyši loni prakticky vyzkoušeli.
Není žádný kánón, žádný božský zákon, že poslanci jsou voleni na 4 roky (resp. na více let). Dokonce i v ČR si poslanci několikrát (jednou úspěšně) zkrátili funkční období. I ta ústava není posvátná kráva i ta se může změnit.
Zajímavé je, že nárok na zkrácení fuknkčního období parlamentu a nárok na změnu ústavy si osobují poslanci. Jaou snad oni bohové, že oni můžou a lid (démos) ne ?
Samozřejmě - aby nenastala anrchie, je třeba mít pro takové případy připravené procedury.
Mne také irituje, že ústava ČR nebyla předložena lidu této země ke schválení ! Platnost - závaznost ústavy neschválené lidmi, je tedy pro lidi snadno zpochybnitelná.
Navíc ústava ČR byla šita horkou jehlou a už mnohokrát projevila své slabiny ...
Je na čase tedy nejen revize ústavy, ale rovnou přepsání. Přepsání takové, aby tady byla nastolena opravdu demokracie a ne tato pseudodemokracie.
To, že i v jiných státech mají ústavy podobné nectnosti jako naše, to , že je v nich zakódována nedoknutelnost (vyjímečné postavení z hlediska práva) poslanců to , že nemají zodpovědnost za svou činnost , se projevuje na krizi auro-atlintických systémů ...

Ve Švýcarsku také poslanci nelepí zákony , ale nechávají je schvalovat lidem. Resp. vláda a parlament ve Švýc. připtaví nějaké alternativy a ty pak nechají lidem schválit. Pak jistě nemusí potřebovat odvolávat poslance. Teorie kybernetiky platí i v systémech lidských společenstev a též PRÁVO, jestli je dobře napsáno, musí ty zákony kybernetiky ctít.

U nás jak právo (ústava, obč. soudní řád, zákon o seoudech, exekuční zákon, ...) příparovovali jednak hudlaři, jednak lobisté (tedy právníci - aby se oni právníci měli z toho dobře ...).

V socíku se povídávalo, že sice teoreticky je ten soc. systém dobrý, ale v praxi nějak nefunguje ... a tedy praxe ověřuje platnost teorie ... a tudíž je soc. systém špatný ...

Tento algorytmus můžeme vztáhnout i na nynější systém - je to možná dobře vymyšleno , ale nějak to přece jen nefunguje ... ergo kladívko - je to špatný systém ...
07. 05. 2012 | 17:39

Penzista69 napsal(a):

Radek Mikula - jak chcete při současném systému voleb, t.j. voleb politických stran zajistit, aby se do parlamentu dostali jiní lidé, než ty dnešní kreatury. Pokud budeme volit strany a i když použijeme kroužkování, dostanou se do PS zase pouze straníci, kteří mohou být ovlivňováni svými stranickými vůdci (viz Langr). To by se musely volit úplně "nové strany", ve kterých by stávající politici nebyli. Ale zatím jsem neslyšel, že by nějaká taková nová strana vznikla (pokud neberu v úvahu ANO2011, která to snad zamýšlí). V minulých volbách byly takovou novou stranou VV. I když si myslím, že měly dobré úmysly, nemohlo to nijak jinak dopadnout, než to dopadlo, protože je dinosauři cíleně zlikvidovali, jelikož volební program VV byl pro ně (ODS a TOP)likvidační.
Zatím jsou představiteli odporu pouze odboráři a jistý počet občanských iniciativ, i když prohlašují, že se domlouvají. Rozhodně je nutné, aby z těchto subjektů vznikl nějaký reprezentativní orgán (to OF jsem uváděl jako příklad), který bude se stávajícími mocipány muset začít vyjednávat o ukončení vlády. Ta sama na volání lidí z ulice neodstoupí. A po jejím odstoupení to musí někdo řídit, aby zde nedošlo k anarchii. Účast lidí na ulicích to vyjednávání musí podporovat.
Vy si myslíte, kdyby se volilo v jednomandátových obvodech (něco jako do senátu), že by to nefungovalo ? A myslíte si, že je senát potřebný? Pokud by se do PS dostalo více členů některé strany z více jednomandátových obvodů, jistěže by mohli vytvořit parlamentní klub. Ale jak chcete dnes dostat do parlamentu člověka čestného a jinak zdatného, pokud nebude členem některé strany ? Nebo to chcete vybírat čestné straníky ze stávajících stran a zakroužkováním je prosadit?
Velká většina diskutérů zde předkládá návrhy, co by se mělo, ale nikdo tu dosud nenapsal kdo a jak by to měl realizovat.
07. 05. 2012 | 19:11

Glosator napsal(a):

Nejde o to,jaký systém funguje ve Švédsku, jde o to, jaký systém bude fungovat U NÁS. V zemi, kde lze prakticky každého koupit, nebo zastrašit. Bohužel, ke korupci má mafie dnes k dispozici tak obrovské prostředky, že např. není problém podplatit část poslanců VV, aby tento politický saubjekt zlikvidovali.
Uvfažovat o tom, zda autoritativní systém, podobný Putinovu Rusku nebude schopen lépe obhájit práva a zájma lidí, protože tady bude alespoň někdo, kdo je zainteresován na tom, aby stát, který je jeho nějak fungoval. Té sebrance, co u nás vládne je to totiž úplně jedno, ví, že Češi jsou moc zbabělí na to, aby je rozvěsili na lucerny, kam už dávno patří!
Samozřejmě, většinový volební systém by fungoval lépe, než současný, kvůli větší vazbě volič-poslanec a menší moci stranického aparátu. Ale zda sám o sobě může poměry změnit nevím.
07. 05. 2012 | 20:56

Radek Mikula napsal(a):

Vladimir: "Odvolávání poslanců, resp. rozpuštění parlamentu v některých státech EXISTUJE !"

To mi připomíná snahu o zneplatnění smlouvy, protože si jedna ze stran neráčila uvědomit, co vlastně podepisuje. Není lepší zvyšovat svou právní resp. politickou gramotnost?

"Je na čase tedy nejen revize ústavy, ale rovnou přepsání. Přepsání takové, aby tady byla nastolena opravdu demokracie a ne tato pseudodemokracie.L

Sem s konkrétními návrhy!

"Teorie kybernetiky platí i v systémech lidských společenstev a též PRÁVO, jestli je dobře napsáno, musí ty zákony kybernetiky ctít."

Zajímavé. Zatím jsem slyšel jen o kybersocialismu: http://blisty.cz/art/29075.html

"V socíku se povídávalo, že sice teoreticky je ten soc. systém dobrý, ale v praxi nějak nefunguje ... a tedy praxe ověřuje platnost teorie ... a tudíž je soc. systém špatný ...
Tento algorytmus můžeme vztáhnout i na nynější systém - je to možná dobře vymyšleno , ale nějak to přece jen nefunguje ... ergo kladívko - je to špatný systém ... "

Nespatřujete jistý posun v možnosti legálně ovlivňovat věci veřejné tehdy a dnes?

Penzista69? "jak chcete při současném systému voleb, t.j. voleb politických stran zajistit, aby se do parlamentu dostali jiní lidé, než ty dnešní kreatury."

Kandidaturou jiných lidí za současné nebo nové strany v parlamentních volbách a jejich zvolením demokratickou většinou voličů.

"Zatím jsou představiteli odporu pouze odboráři a jistý počet občanských iniciativ"

Není to tedy zapotřebí změnit tak, abychom měli koho s čistým svědomím volit? Načež by ve volbách byla demokraticky ukončena vláda "stávajících mocipánů"?

"Vy si myslíte, kdyby se volilo v jednomandátových obvodech (něco jako do senátu), že by to nefungovalo ?"

Fungovalo by to, ale špatně. Pokud by kandidát nevyhrál již v prvním kole, znamenalo by to, že by zastupoval občany, z nichž většina v prvním kole volila někoho jiného. To by mělo za důsledek, že tato většina by byla mnohem hůř reprezentována, než je tomu dnes při volbách do Poslanecké sněmovny, které víceméně fungují na poměrném systému.

"A myslíte si, že je senát potřebný?"

Spíš ne.

"Ale jak chcete dnes dostat do parlamentu člověka čestného a jinak zdatného, pokud nebude členem některé strany ?"

Viz výše.

"Nebo to chcete vybírat čestné straníky ze stávajících stran a zakroužkováním je prosadit?"

Pokud se takoví najdou, proč ne?

Glosator: "Uvažovat o tom, zda autoritativní systém, podobný Putinovu Rusku nebude schopen lépe obhájit práva a zájma lidí, protože tady bude alespoň někdo, kdo je zainteresován na tom, aby stát, který je jeho nějak fungoval."

Jestliže tomu lze rozumět tak, že Vám vyhovuje režim Vladimíra Vladimíroviče, pak Vám nelze než doporučit výlet do Moskvy na Manéžní náměstí pro pár ran obuškem do hlavy, abyste pocítil jeho pojetí demokracie.
07. 05. 2012 | 21:14

Glosator napsal(a):

Koukám, jak tady zase nějací debilové rozebírají důchody, za komunistů TAKŽE. V minulých stoletích (nejen za první republiky) bylo normální, že když rodiče - SEDLÁCI odešli na odpočinek, předali grunt, tedy MAJETEK synovi/dceři a na oplátku dostali od nich doživotní dlůchod - výměnek, který býval zaručen právně závaznou smlouvou. Neplatili si tedy důchodové pojištěmí.
Jenže, komunisté grunty UKRADLI ("zkolektivizovali") a rolníkům dali jen minimální důchod, který r. 1959 činil 180 Kčs MĚSÍČNĚ. Rovněž roku 1953 v rámci "měnové reformy" ukradli penzijní fondy, kam si ukládali peníze na důchod ti, co nebyli pojištěni jako zaměstnanci. A zase postižení dostávali jen ten minimální důchod. Někteří lidé dokonce nedostali důchod VŮBEC ŽÁDNÝ, řekli jim, "ať se o ně postarají děti." Představu, že by důchodcům měli příplácet děti, aby důchody nemusely růst s inflací se pokoušel ke konci své vlády oživit 1. tajemník ÚV KSČ a president ČSSR Antonín Novotný.
Skutečnost, že rolníci byli celá léta mimo systém důchodového pojištění (dokonce i členové JZD, o ně se mělo starat družstvo) nebo později brali jen velni malý důchod byla uvedena do pořádku teprve PO ROCE 1989!
07. 05. 2012 | 21:30

Glosator napsal(a):

to Radek Mikula
1) Je třeba si uvědomit, že u jakékoliv smlouvy se lze v případě, že ji druhá strana porušuje, obrátit na soud. Jak chcete odstranit poslance, který jedná proti volebnímu programu? Vy věříte, že když dá někdo našemu politikovi 100 milionový úplatek, odmítne jej? Jako ukázka totální zkorumpovanosti stačí "neschopnost" poslanců výrazně omezit hazard.
2) Obecně je známo, že systém poměrného zastoupení plodí nestabilní vlády. V krajní podobě, které se u nás už velmi blížíme, opravdu odpovídá své karikatuře, popsané soudruhem Hitlerem v knize Mein Kampf ("plácání prapodivných koalic, tedy provádění těch nejpokleslejších politických obchodů"). Než mě začnete nadávat je třeba si uvědomit, že Hitler postavil svou taktiku na předpokladu, že se právě uvedeným mechanismem stane kancléřem a VYŠLO MU TO. Mimochodem, v dnešním Německu, právě z obav z nestability, kterou Hitler uměl využít, není možné "sestřelit" vládu tak, jako se to stalo v minulém volebním období u nás. Nedůvěru vládě je podle německé ústavy možno vyslovit pouze tak, že se dá důvěra vládě nové.
3) Putin samozřejmě není ideál, ale mohl bych odpovědět třeba tak, že pokud se budu pohybovat na Manéžním náměstí a nebude tam zrovna demonstrace, nehrozí mi příliš velké nebezpečí, že mě někdo podřeže.
Machiavelli napsal, že tam, kde jsou lidé zkaženi dlouhodobým působením špatných zákonů je nastolení demokracie "téměř nemožné." Jako alternativu doporučuje "rozumnou monarchii."
07. 05. 2012 | 22:10

Radek Mikula napsal(a):

Glosator: Ctí Vás, že nejste nedůtklivý.

Také jste si jasně odpověděl na otázku z titulku článku:
"Parlamentní demokracie nebo změna systému?"
Takže monarchii místo demokracie. Bezpečí místo svobody.

"Jak chcete odstranit poslance, který jedná proti volebnímu programu?"

Opětovně nevolit.

"Obecně je známo, že systém poměrného zastoupení plodí nestabilní vlády. (...)Hitler postavil svou taktiku na předpokladu, že se právě uvedeným mechanismem stane kancléřem a VYŠLO MU TO. "

Čekat, že bez monarchie nebo většinového volebního systému přijde nový Hitler, mi připadá podobně přiměřené jako tvrdit, že bez Evropské unie přijde další válka mezi evropskými státy. Omezování svobody, demokracie a svrchovanosti obvykle začíná vyvoláváním strachu. Vzpomeňte na požár Reichstagu nebo 11. září.

"Machiavelli napsal, že tam, kde jsou lidé zkaženi dlouhodobým působením špatných zákonů je nastolení demokracie ´téměř nemožné.´"

Takže to s tou demokracií raději zabalíme ještě než jsme jí vůbec vyzkoušeli?
08. 05. 2012 | 00:43

Pepíček napsal(a):

Glosator - rodiče a děti, to už je dávno pasé. Dnes to máme nalajnováno jinak. Bez ohledu na věk jsou všichni děti a rodičem je přísný a vševědoucí stát. Ví všechno nejlépe, má všechny peníze, dává práci, dává dávky, rozhoduje. Postará se o svá dítka po všech stránkách, pohlídá i jestli moc nechlastají, nekouří, nejezdí na lyžích moc blízko sebe či bez helmy, kolik mají černých teček v notýsku z dopravního hřiště. Samozřejmě že to něco stojí, děti musí pracovat a rodiči odevzdat většinu toho co vydělají. Však to stejně nepotřebují, stát se o ně stará, a navíc by ani nevěděli jak s penězi správně naložit. Jen nechápu, že se všichni divíte, proč se děti chovají jako děti.....
08. 05. 2012 | 01:06

buldatra napsal(a):

Radek Mikula napsal(a):

"Je na čase tedy nejen revize ústavy, ale rovnou přepsání. Přepsání takové, aby tady byla nastolena opravdu demokracie a ne tato pseudodemokracie.L

Sem s konkrétními návrhy!

Příklad konkrétního návrhu:

http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-ustavy/
08. 05. 2012 | 10:10

Radek Mikula napsal(a):

buldatra: Zajímavé. Existuje k tomu dokumentu oponentura nějakého ústavního právníka?
08. 05. 2012 | 12:55

buldatra napsal(a):

To nevím, ale na tuto otázku Vám jistě rád odpoví někdo z tvůrců.
Zkuste se jich na to zeptat, je tam kontakt.

Dodávám, že podle mého názoru je hodnota oponentury nějakého ústavního právníka naší provenience, k ústavě takto koncipované, silně diskutabilní, protože nejsem přesvědčen o jejich kvalitě a objektivitě. S něčím takovým se asi nikdo z nich ještě nesetkal.
Na druhou stranu, ta oponentura by byla jistě zajímavá pro ilustraci jejich schopností v tomto směru.

Nejdůležitější na takovém dokumentu je způsob jeho vzniku. Podílet se může každý, dokument nevzniká někde v úzkém kruhu zainteresovaných v nějakém kuloáru, mimo dosah veřejnosti.
Tedy otevřenost, diskuze, hledání a volba variant a hlavně aktivní spoluúčast. Což je smysluplné. A demokratické.
08. 05. 2012 | 13:36

Radek Mikula napsal(a):

buldatra: Otázkou je, jestli jsou laici schopni dát dohromady nejdůležitější zákon státu. Ne všechny změny a doplnění, které návrh Občanské ústavy obsahuje, mě o to přesvědčují.

Máte představu, jak změny v ústavě prosadit? Měly by přitom sehrát nějakou úlohu politické strany?

Je toho vůbec zapotřebí? Nedává už současná ústava veřejnosti dostatek prostoru pro ovlivňování politiky, jež ovšem není dostatečně využíván?
08. 05. 2012 | 15:24

buldatra napsal(a):

Pane Mikulo,

to je možná otázkou pro Vás, nikoliv pro mě.
Naši současnou ústavu dávali dohromady poskomunističtí "znalci a odborníci" a dál se k tomu nebudu vyjadřovat.
Můj postoj k těmto lidem je totiž značně subjektivní a jejich místo bych viděl v lepším případě u lopaty, ne u tvorby ústavy demokratického státu.

Ústava je základní zákon demokratického státu a demokratický stát je všech lidí stejně a tak vidím jako přirozené, že při tvorbě základu má právo přispět každý, kdo to uzná za vhodné.
Jde o základní princip demokracie.
Diskuze o společném základu k demokracii patří.

Podle čeho soudíte, že laická veřejnost nemůže být přínosem v tomto případě?
Uveďte prosím nějaký příklad.
Považujete snad onu laickou veřejnost za houf nýmandů a nevzdělanců bez vlastního rozumu?
08. 05. 2012 | 16:37

Radek Mikula napsal(a):

"Podle čeho soudíte, že laická veřejnost nemůže být přínosem v tomto případě?
Uveďte prosím nějaký příklad."

Nemyslím, že nemůže být přínosem a souhlasím s Vámi, že není nic špatného, když se veřejnost na tvorbě ústavy podílí. Jen pochybuji, že to představuje až takový prospěch, že již k tomu dál není třeba odborníků. Pokud chcete příklad, tak Vámi pohrdaní právníci - např. JUDr. Jičínský - před dvaceti lety vytvořili ústavu, která nás mj. chrání před plošným špehováním prostřdnictvím mobilů, které ukládá diktát EU. Dokud nebylo rozhodnuto na základě textu ústavy, tak policie měla přístup k informacím, komu jsme kdy volali, kdo volal nám a kde jsme se s mobilním telefonem pohybovali (její znění je tedy velmi aktuální navzdory technickému pokroku). To je pro mne jedním z důvodů, proč ústavu spíš bránit než zpochybňovat.
V návrhu Občanské ústavy mi vadí zrušení imunity zákonodárců, protože trestní stíhání může být politicky zneužíváno a také nahrazení poměrného volebího systému většinovým, což by znamenalo vládu dvou až tří stran a tedy radikální omezení konkurence politických subjektů. Nepochopil jsem také funkci občanských komisí, kterým dává rozsáhlé pravomoce.

"Považujete snad onu laickou veřejnost za houf nýmandů a nevzdělanců bez vlastního rozumu?"

Ne. Z laickosti ovšem vyplývá nedostatek odbornosti, který může být v případech jako je změna ústavy kritický.

Obecně chci k tomuto tématu podotknout, že náš hlavní současný problém vidím v občanské apatii, kterou těžko vyřeší svržení vlády či legislativní změny.
09. 05. 2012 | 00:37

buldatra napsal(a):

Pane Mikulo,

S tou občanskou apatií máte naprostou pravdu a já myslím, že je zcela zákonitá, vyplývající ze systému, kde má občan, respektive volič, víceméně pasívní roli, zapříčiněnou absencí účinných tvůrčích nástrojů, pomocí nichž by mohl opravdu aktivně vstupovat a zasahovat do veřejného dění na všech úrovních a to tak, aby jeho aktivita byla efektivní, nikoliv jen symbolická. Právě proto si naši zvolenci mohou dovolit prakticky cokoliv…

Jsem přesvědčen o tom, že demokracie je proces, který se musí neustále vyvíjet, proces hledání a ladění směrem k více demokracii.
Nikoliv směrem k občanské nechuti z politiky, politiků, směrem k nezájmu o věci, které zcela zásadně ovlivňují náš život. A právě to se děje, což je nesporné. Komu to asi prospívá?
Démos je lid, demokracie je vláda lidu. A zastupitelská demokracie se má k demokracii asi tak, jako by demokracie spočívala v zastupování.

Návrh ústavy, který jsem nabídl v odkaze je jeden z několika, nalezených v síti. Samozřejmě, že můžete oponovat,připomínkovat, proto tam asi je.
Osobně bych dal přednost, jako vzoru k diskuzi jak odborné tak laické, základnímu zákonu Švýcarské konfederace, důvod je zcela zřejmý-funkčnost, prověřená dobou.
A současně také proto, že osobně neznám žádného apatického Švýcara, ve smyslu, o kterém se bavíme.

PS

Těmi zmiňovanými právníky nepohrdám, mám na ně jen vyhraněný názor-což není totéž.
09. 05. 2012 | 08:16

vLADIMIR napsal(a):

ad Radek Mikula:
1) jak zajistit, aby se parlamentu nedostaly dnešní kreatury ...
Je třeba změnit volební zákon a sice tak, že sice by strany mohly sestavovat kandidátky, ale pořadí kandidátů by o ničem nerozodovalo. Volič by zakroužkoval ta jména kandidátů, kterým věří a JEN TITO KANDIDÁTI by měli započítán hlas ! Ostatní kandidáti na listině by od toho voliče hlas nedostali (neplatilo by tedy, že postupují ti z čela kandidátky, byť nezakroužkovaní a též by padla ona preference - přeskakování. Hlas by dostali jen a jen zakroužkovaní).
2) Zklamání "lidu" jako důvod k odvolání poslanců.
Ano, v Lotyšsku (člen EU) mají občané možnost V REFERENDU ROZPUSTIT PARLAMENT ! Lotyši tojo využili právě v loňském roce.
Tedy to, že v naší ústavě ta možnost neexistuje, neznamená, že to není možné. Tato možnost právě odpovídá proncipům KYBERNETIKY - tedy z "řízené soustavy" jde signál ke korekci do řídícího článku ... (signály ke korekce můžou mít různou intenzitu - od odmítání příkazů až po změnu řízení ...).
V referendu by tedy mělo být možné odvolat CELÝ PARLAMENT (poslaneckou sněmovnu), ale nikoliv takovým způsobem referenda, jak navrhla Peek - to je paskvil na referendum.
3) "Zásadní rozpor v obou článcích, ale nevidím" svědomí poslance ...
Ano, určitý rozpor tam je (v ústavě). Pokud v parlamentním systému volič volí stranu a její program, je to v době voleb patrně podle svědomí kandidáta. Pozdější změna svědomí je tedy podivná ... Navíc rozhoduje -li se poslanec podle svého svědomí, jak může šéf partaje nebo partajního klubu nebo šéf vlády tvrdit, že "KOALICE MÁ PODPORU např. 112 HLASŮ". On ten partajník počítal svědomí ? Je tedy možné, že POSLANECKÁ SNĚMOVNA koná PROTIÚSTAVNĚ, jestliže nerespektuje ve své praxi svědomí poslanců... ?
4) "Poslanec či senátor získávají demokratickou volbou mandát na určité období. " Není to tak docela pravda. I v dnešní ústavě mají možnost poslanci rozpustut PS - tedy zkrátit si období. Mandát na pevnou dobu, je tedy fikce těch, kterým to vyhovuje. A mají -li poslanci možnost "rozpusit se". proč by KOGICKY neměli mít tutéž možnost také občané , jestliže se jim nelíbí, jak poslanci neplní své sliby, jak kradou, tunelují, korumpují a jsou korumpováni ... - tedy, že poslanci NESPRAVUJÍ STÁT (věci veřejné) ŘÁDNĚ, JAK SLIBOVALI ?

Z toho všeho plyne, že je nezbytná úprava ÚSTAVY !

A také je potřebné nechat ústavu schválit občany, protože tato ústava neprošla schválením (referendem) občany a tudíš její platnost je diskutabilní, ba až pochybná ...

V upravené ústavě by také mělo být zafixováno (nebo odkaz na ústavní zákon) , jaké bude odměňování politiků, soudců a vlády (exekutivy) (např. procenty nebo násobky k příjmům občanů).
Je těžko zkousnutelné, aby poslanci měli (s náhradami příjem kolem a přes 100 tisíc) k tomu další výhody - bydlení telefony, benzin, dopravné, ..., soudci se domáhali 13 a 14. platů i když zemi zasáhnou tisícileté povodně nebo když řádí světová krize a desítkám tisíc učitelů (a policistů) se příjmy snižují docela razantně. Není zkousnutelné, aby ředitelé státních podniků nebo úřadů (a včetně bank) (a také různí náměstci ministrů ap.) měli plat vyšší než předseda vlády ...

Tady jde o rozkrádání státu, tady lze vidět potíže tozpočtu (ještě po 89. problémy s rozpočtem nebyly - ty narostly až s mlaskáníám u koryt ...).

Závěrem občané nejsou ani zaměstnanci státu, ani poddanými vlády ! Občané jsou (dle ústavy ČR) SUVERÉNEM MOCI ve státě. Pokud občané nechtějí tuto vládu, vláda musí pryč ...
To je DEMOKRACIE.
30. 05. 2012 | 11:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy