Trapné politické bitvy o dějiny

15. 02. 2013 | 07:13
Přečteno 12665 krát
Zatímco se český stát neúspěšně potýká s narůstajícím státním dluhem, ekonomickou recesí, nerůznějšími projevy státního šlendriánu a systémovou korupcí, politici znovu a znovu bojují minulé bitvy. Ještě jsme si ani nevydechli po prezidentské kampani, kde se z houfnic účelové interpretace dějin střílela těžká munice, a už se politici pohádali o dědictví studenta Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti rostoucí apatii společnosti po sovětské invazi v roce 1968.

Čeští politici mají v dějepisu podivnou zálibu. Naše zákonodárství je prošpikováno nejrůznějšími normami, které uzákoňují například zásluhy některých bývalých prezidentů, nebo nám sdělují, že komunistický režim byl zločinný. Vedle toho ovšem klidně dál existuje komunistická strana, a na bývalé prezidenty se ve veřejném prostoru hrne často nevybíravá kritika, někdy i urážky, a to dokonce třeba z úst jejich nástupců, jak jsme toho svědky nyní v urážlivé kritice Václava Havla z úst Václava Klause.

Což o to, ve svobodné společnosti je například kritika i těch nejzasloužilejších bývalých politiků zcela normální. Nenormální je, že existuje zákon, který oficiálně uzákoňuje zásluhy toho kterého politika. A nenormální také je, že když už takový zákon existuje, neexistují žádné sankce za jeho porušování.

To samé platí o již zmíněném zákoně o zločinnosti komunistického režimu. Ten například říká, že komunistická ideologie byla zločinná, ale neříká nic o tom, co se má stát s politickou stranou, která má ve svém názvu slovo „komunistická“ a jejíž někteří přední představitelé nostalgicky vzpomínají na některé z vůdců oné zločinecké strany.

Uzákoňování dějin se naši politici neubránili, ani když vytvořili Ústav pro studium totalitních režimů. Ústav mohli klidně nazvat neutrálně, například Ústav národní paměti, tak jak se jmenuje například v Polsku nebo na Slovensku. Naši političtí přeborníci na dějepis i politologii ovšem neodolali pokušení dát do názvu slovo „totalitní“, což vyžaduje dosti složitou interpretaci.

Což také nakonec museli udělat, takže za totalitní bylo prohlášeno celé období komunismu. To ovšem dost problematizuje objektivní zhodnocení Pražského jara, kdy sice vládla nadále jedna strana, ale občané mohli v prostředí relativní volnosti dělat řadu věcí, které se s totalitním režimem příliš neslučují. Navíc během Pražského jara i několika let před ním vznikaly zcela oficiálně knihy, filmy a divadelní hry, které patří k tomu nejlepšímu, co česká kultura kdy stvořila. V prostředí skutečné totality by asi jen těžko vznikly.

Politickou interpretací historie byly i nejrůznější restituční zákony, s jejich příslušnými restitučními tečkami. A i tady, jak jsme nedávno byli svědky v dění okolo církevních restitucí, nebo jak jsme byli svědky během prezidentské kampaně ve vztahu k údajně možným sudetoněmeckým nárokům na vrácení majetku, se pohybujeme na velmi tenkém ledě.

Velká část problému naší politické elity s historií spočívá v tom, že během komunistické éry bylo těch, kdo otevřeně vystupovali proti režimu, velmi málo, pokud to srovnáme třeba se sousedním Polskem. Antikomunistické ostruhy si tak mnoho politiků, zejména napravo od středu, pokoušelo vysloužit teprve až po pádu komunismu, což je často možné jen s pomocí deklarativního přihlášení k určité interpretaci historie.

Když se tedy například spustí v Poslanecké sněmovně debata o uzákonění výročí smrti Jana Palacha jako památného dne, můžeme si být jistí, že se přitom strhne jedna z typicky českých, tedy dosti pokryteckých debat o historii. Jedni politici se nám snaží dokázat, že Palach nebyl žádný antikomunista, upálil se naopak na protest proti násilnému ukončení reformního procesu v čele s komunistickou stranou. Druzí tvrdí, že naopak byl antikomunista, který chtěl vyburcovat společnost k vzepětí takříkajíc zdola, mimo komunistickou stranu,jejíž špičky začaly s Moskvou po invazi čile kolaborovat.

Smutné je na celé záležitosti především to, že se politici snaží interpretačně zmocnit Palachova zoufalého činu podle toho, jak chtějí, aby veřejnost vnímala je. Palach je pro mnohé z nich až na druhém místě, pouhý prostředek v jejich politické agendě.

I proto by bylo záhodno, kdyby čeští politici přenechali starost o historii především odborným pracovištím. A když už se rozhodnou například uzákonit jako památný den výročí činu, který se tak či onak osobně dotýká dodnes mnohých z nás, kdo tehdy byli už na světě, mohli by národu prokázat tu nejlepší službu, kdyby se dohodli, že budou hlasovat bez rozpravy. Jejich proslovy, které mají co do činění mnohem více s nimi samotnými a jejich politickými cíly, než s pravdivou interpretací osobnosti Jana Palacha, působí mnohým z nás jen trapné rozpaky.

Bohužel historie se účelově nepoužívá jen v interpretaci dějů, které bychom při troše dobré vůle mohli považovat za skutečně historické, i když se udály ještě během životů mnohých z nás. Například odcházející prezident Václav Klaus se pustil do interpretace odkazu ještě docela živého, tedy odkazu svého předchůdce Václava Havla, kterého nazval dokonce „jakobínem“. A před časem uznale přizvukoval svému poradci Petru Hájkovi, který Havla nazval ve své knize „služebníkem Satana.“

Možná Klausovo počínání není až tak nelogické. Právě on je totiž nejvýraznějším představitelem generace politiků, kteří v minulém režimu neprosluli výraznou odvahou, a nyní, když mají politickou moc, se pokoušejí interpretovat historii tak, aby v ní obstáli. Klaus už v roce 2003 prohlásil, že k pádu komunistického režimu nepřispěli v první řadě disidenti, jako byl Havel, ale mlčící masa občanů, která režim podemlela svojí pasivitou.

Jinými slovy, český národ se zase jednou stal obětí režimu, který ovšem, stejně jako jiné podobné režimy v minulosti, chytře sabotoval svojí pasivitou. Antikomunistou se může v takové interpretaci stát spíše chatař než disident.

Jenže i když taková interpretace zní z míst politicky nejvyšších, přece jen zůstává jakási pachuť. I proto tito politici potřebují nakonec osvědčovat svůj antikomunismus například tím, že se hlásí ke své interpretaci Jana Palacha jako údajného antikomunisty.

Možná jím Palach v duchu skutečně byl. Ale vzpomínat na něj bychom měli nikoliv podle toho, jak ho chtějí vidět politikové, ale na základě jeho činu. A ten byl namířen přesně proti tomu, co spousta i současných politiků dnes a denně předvádí: proti nechutnému oportunismu.

ČRo 6, 13.2.2013


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Anna napsal(a):

Kdo řídí minulost řídí i budoucnost. Kdo řídí současnost řídí minulost.
George Orwell
15. 02. 2013 | 07:32

Ládik!!! napsal(a):

Pamatuji si z historie, že před ruskou okupací v 68 rostlo hodně křemenáčů. Nosil jsem plné košíky.
15. 02. 2013 | 07:35

deep throat napsal(a):

Cituji : "na bývalé prezidenty se ve veřejném prostoru hrne často nevybíravá kritika, někdy i urážky, a to dokonce třeba z úst jejich nástupců, jak jsme toho svědky nyní v urážlivé kritice Václava Havla z úst Václava Klause". Konec citátu.

Pane Pehe, kde jste se zastal prezidenta Beneše, když z něj Schwarzenberg udělal ve veřejném prostoru haagského zločince?

Osvěžte laskavě moji paměť. Pokud jí nemůžete osvěžit, bude to o vašem "objektivním" pisálkovství dostatečně vypovídající fakt.
15. 02. 2013 | 07:41

Anna napsal(a):

Ládik!!!

Já zase pamatuji z historie, že rok po Černobylu rostlo v Čechách hodně hub.
15. 02. 2013 | 07:43

gaia napsal(a):

Ládik!!!

nebyli to kozáci? Ono se to dost plete.
15. 02. 2013 | 07:47

dotaz napsal(a):

kdo ví, jestli v Německu, jako ve sněmovně na Palacha, také tak dojemně vzpomínají na Bennyho Ohnesorga?
15. 02. 2013 | 07:50

Bob napsal(a):

"....že k pádu komunistického režimu nepřispěli v první řadě disidenti, jako byl Havel, ale mlčící masa občanů, která režim podemlela svojí pasivitou..."
K pádu komunistického režimu přispěla Amerika.
Začalo to Polskem a papežem, následoval Gorbačov atd. Ve všem sehráli roli Američani.
Naši vnitřní a zahraniční politiku a politiky lze přirovnat k malým dětem, které si hrají na písku a maminka na ně dohlíží (za maminku lze dosadit dříve Sovětský svaz, dnes USA).
Samozřejmě jsem to trochu zjednodušil.
Ale na tom, že na pád komunismu měli disidenti, studenti..minimální vliv trvám
15. 02. 2013 | 07:51

Skogen napsal(a):

Památný den si strčte. Buď je Palach hoden státního svátku, a pak by to státní iniciativu něco stálo, když to za něco stojí, anebo nechte Palacha lidem se vším všudy. Včetně názoru, že jeho chování bylo patologické, koneckonců, jestliže je demokracie v ohrožení, můžete se úpálit sami.
15. 02. 2013 | 08:03

SuP napsal(a):

"....je totiž nejvýraznějším představitelem generace politiků, kteří v minulém režimu neprosluli výraznou odvahou, a nyní, když mají politickou moc, se pokoušejí interpretovat historii tak, aby v ní obstáli...."

TESAT do žuly je málo!!!
15. 02. 2013 | 08:03

SuP napsal(a):

gaia, Anna, Ládik!!! -
Kozáků tu bylo spousta po srpnu 68, kžemenáče rostly v září 1986, po Černobylu.
15. 02. 2013 | 08:06

gaia napsal(a):

SuP

nemá po ránu smysl pro humor

památné dny by měly národ stmelovat a ne rozdělovat
15. 02. 2013 | 08:10

Anna napsal(a):

Ládik!!!

Já si z historie pamatuji, že Vodňanský v 68. před ruskou okupací napsal píseň Maršálové:

Jde vlna za vlnou nikdy se nevrací
nocí když začíná slavnostní bál
oči se lesknou a zmítají v rozpacích
najednou jakby zázrak se stal

Oči se lesknou a zmítají v rozpacích
křišťálem lustrů hned těkají horečně
přehlíží pány co stoí zde ve fracích
dveře se otevrou jimi konečně

Vcházejí maršálové maršálové maršálové
přicházejí maršálové jdou dámy k tanci zvát
Přicházejí odcházejí maršálové maršálové
jen blázen šel by spát

Dívenku zaplaví nesmírná touha
a zpovzdálí nádherná hudba teď zní
Neznámá sladká jen srdce ať nesvírá
stačí že celý svět teď točí se s ní

Neznámá sledká jen srdce ať nesvírá
více než ona svou kabelku s korálky
Kouzelná proutek sam veřeje ptvírá
v sále náhle tichne to jak do války

Vcházejí maršálové...

Tou nocí čarovnou město je zakleté
a než se rozední všechno se smí
Nikdo se nedoví snad vnučka po letech
o tom co stalo se vzáplavě tmy

Nikdo se nedozví snad vnučka po letech
dávno až pohasne v očích ten plamínek
dávno už zmizel kdo hlavinku poplete
a najednou valčík a do ticha vzpomínek

Vcházejí maršálové...

https://www.youtube.com/watch?v=Crnbz_kdyfo
15. 02. 2013 | 08:10

Anna napsal(a):

SuP napsal(a):

gaia, Anna, Ládik!!! -
Kozáků tu bylo spousta po srpnu 68, kžemenáče rostly v září 1986, po Černobylu.
---------------------------------------------------------

Má pravdu, předsedo!

https://www.youtube.com/watch?v=grKrSl3Th0U
15. 02. 2013 | 08:14

gaia napsal(a):

mně babička říkala, že nejvíc rostly houby v létě 1914.

Ona se pak vždy bála, že když roste hodně hub, že bude válka.

ale je snad někde prokázáno, alespoň já to jednou někde četla, že když roste hodně hub, že se rodí vích chlapečků, což oslím můstkem může k té zvýšené potřebě války také vést.
15. 02. 2013 | 08:16

342 napsal(a):

Hájek doslova nenapsal, že Havel byl "služebníkem Satana". To jen někdo vymýšlel atraktivní titulek článku o Hájkově knize a napadlo ho, že "Satan" bude vypadat dobře.
15. 02. 2013 | 08:17

Skogen napsal(a):

Bob,

pěkně jste to napsal. Jsme a vždy jsme byli v citlivých sférách zájmů, naše politika, tak jako kterákoliv jiná, je umění možného a převládající příklon je určován momentální převahou té či oné strany. Včetně reprezentace. Existence na geopolitickém zlomu nás také předurčuje vnitropoliticky a podporuje naši vnitřní rozpolcenost. Tedy ne jakýsi modální hloupý povahový rys, ale determinace nadřazenou strukturou.
15. 02. 2013 | 08:18

temná historie napsal(a):

bob napsal-že k pádu komunistického režimu přispěli v první řadě disidenti je jenom pohádka pro slaboduché.Z těch pár set jedinců co se k disentu hlásili, byla většina komunisti (proreformní).Že se někteří dostali do kriminálu a dost tam trpěli je pravda, ale zdaleka ne všichni.Nejkrásnější na této obrlži je například to že se ztratili navždy záznamy STB o těchto lidech.Tolik moc škodili celé roky bolševickému režimu že se jich stb bála a nenapsala řádek o jejich konání,nebo je ze strachu skartovala(proč pouze jim?),nebo hlavní představitelé disentu měli šanci dostat se ke svým spisům včas aby je nikdo nečetl!Jiná možnost není.Na některé ani řádek,tak jak škodili když stb skutečně jen tak něco neuteklo......
15. 02. 2013 | 08:26

krajan napsal(a):

Z oněch vědeckých historických pracovišť, které doporučujete, bych ovšem vyloučil
ten proslulý (a ryze amatérsko-ideologický) "Ústav pro studium totalitních..."
15. 02. 2013 | 08:29

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"a na bývalé prezidenty se ve veřejném prostoru hrne často nevybíravá kritika, někdy i urážky"
Nepovídejte pane Pehe. To snad není možný. A co vy? Vy jste všechny předběhl a nevybíravou kritiku a velmi často i urážky hrnete na stávajícího prezidenta že? A aby se to nepletlo tak toho Klause strčíte i do článku o Palachovi. A kdybyste psal o orbě brambor, tak by tam taky, z těch řádek, Klaus někde vyčuhoval.
15. 02. 2013 | 08:37

deep throat napsal(a):

Anna
díky za připomenutí Maršálů. Slyšel jsem jí lajf zpívat Vodňanského se Skoumalem v městské knihovně. Pak byl šmytec!!
15. 02. 2013 | 08:52

Míla napsal(a):

Neudržitelný-žeby Pehe měl pravdu?
15. 02. 2013 | 08:56

Viola napsal(a):

Viola

Pan autor zapomněl urážky pana Schwarzengerga o Benešovi coby válečném zločinci, který by prý dnes mohl být souzen v Haagu, proč asi?
15. 02. 2013 | 08:57

Neudržitelný napsal(a):

Mila
Je to možný. Pehe má vždy pravdu, svoji. Já mám také pravdu, jinou, taky svoji. A vy určitě máte ve svých názorech taky svoji pravdu. Pravda zde není měřitelná. Pravda je 1 + 1 = 2. To je pravda.
15. 02. 2013 | 09:04

Jarabák napsal(a):

Už by se měl někdo upálit na protest proti žvanění pane Pehe. Kopnutí do Klause, do čecháčků, několik zbytečných postřehů. Pořád dokola.
15. 02. 2013 | 09:07

temná historie napsal(a):

pane Pehe,v nedávné době se zde někdo ptal o čem budete psát až nebude Václav Klaus prezidentem.Vy o něm budete psát stále, a proč?množství jedu co v sobě máte Vy je neuvěřitelné (asi je to norma dobrého pravdoláskaře)a musí nějak ven(přes Klause).
15. 02. 2013 | 09:09

zemedelec napsal(a):

Paní Viola.08:56
Pehe nesmí připomínat Schwarzenbergove urážky.
Schwarzenbergové si vytvářeli dějiny podle svých představ a potřeb.
Masaryk jim to přerušil,Beneš zrušil a je zle.
15. 02. 2013 | 09:14

Sláma napsal(a):

Pan Pehe má pravdu, že oživování Palacha dnes, 23 let po Sameťáků je poněkud opožděné a je jasné, že není myšleno upřímně, že jde jen o propagandistický trik, jak setřást pozornost z totální neschopnosti a zločinosti této vlády.
Jinak ovšem ve všem ostatním Pehe pravdu nemá.
Pamětníci dobře vědí, že v době, kdy se Palach upálil stála ještě celá společnost za reformními komunisty a tzv. Husákův puč ještě nenastal. Normalizace začala až v lednu 1970.
A Palach podporoval myšlenky Pražského jara, proto si vylepil portrét prezidenta Svobody ve svém pokoji na koleji (viz fotogalerie na Aktuálně.cz).
Mimochodem, pamatuji se, že Junák fungoval až do léta 1970.
Pokud se týká Ústavu pro studium totalitních režimů, který má na rok 2013 rozpočet více než 150 mil. Kč, považuji jej jen za zneužití státních prostředků k politické propagandě. Vláda rozpočtové odpovědnosti by měla zvážit své priority. Jestli by nebylo lepší těch 150 mil. Kč třeba vrátit rodinám s postiženými dětmi, kterým byla seškrtána státní podpora.
Nebo dát část těch peněž na podporu živého umění, aby nemusela paní družinářka Hanáková koktat v televizi (doporučuji čtvrteční Události, to byla opravdu soda).
__________________________
Pehe se snaží batatelizovat problém Sudetských Němců - napsal: " k údajně možným sudetoněmeckým nárokům na vrácení majetku"...
Ale Pehe, ty nejsou údajně možné, ty jsou naprosto reálné. Česko-německá deklarace z roku 1997 neznamená konec jejich nároků, neboť pouze obsahuje závazek, poměrně vágní, že spolková vláda nebude tyto nároky podporovat. Zároveň s tím bylo ovšem řečeno, že uplatňování těchto nároků nebude a ani nemúže bránit.
Kromě toho, je tu i otázka Rakouska, kde žije také hodně Sudetských Němců, které se k ničemu nezavázalo.
V současné době není možnost, jak z vnějšku Česko k náhradám majetku (o fyzické restituci nikdo nemluví)donutí. Ovšem to samé se týkalo daru církvím, kdy stačilo 101 poslanců, včetně jednoho povolaného kriminálníka a 8 nakoupených poslanců LIDEM, abychom zatížili ještě budoucí generace splácením velkolepého daru církvím (na úkor postižených dětí, rodin s dětmi a seniorů).
15. 02. 2013 | 09:16

rejpal napsal(a):

Sláma
Myslím, že právě ty církevní restituce - zákon jako takový i způsob, jakým byl přijat, jsou důvodem k velké opatrnosti v jiných oblastech, které jsou jak spící vulkány - vypadají jako vyhaslé, ale mohou se probudit. I proto, že u řady poslanců nelze vyloučit různé skryté zájmy majetkové povahy.
15. 02. 2013 | 09:20

hui napsal(a):

Před dvaceti léty M.Gorbačev dostal Nobelovu cenu za mír za popření Leninovy teze o možnosti neutrálního budování socialismu v jedné zemi ,nikoliv celosvětové proletářské Marxovy revoluce.V duchu nejen ve Švédsku rozšířeného mínění,že USA je nekontrolovatelná,neřiditelná země -potenciální sebevrah,který riskne svůj zánik aby potopil atomovou zbraní komunismus ve světě.Reagan to popíral a USA podnikly útok na Irák aby to vyvrátily:že naopak proti zbraním hromadného ničení jsou všude.Lhal Gorbačev sobě i jiným?
I kdyby lhal je strašák amerického šílenectví stále hlavní překážkou toho,aby celosvětově nezvítězil socialismus během noci na 60% povrchu Země.ČÍNA APOD. V DŮSLEDKU SVÉ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY BY SI TO DNES NEPŘÁLY.I V DOBĚ GORBAČEVA ALE BYLO NAPROSTO VYLOUČENO,ABY U NICH V SSSR LÉPE FUNGUJÍCÍ SOCIALISMUS NEŽ POZDĚJŠÍ KAPITALISMUS,SE PŘENESL DO OKOLNÍCH ZEMÍ JAKO PAKISTÁN,INDIE,ŠVÉDSKO,FINSKO APOD.NA TO MAJÍ TY ZEMĚ VELKOU INERCI A VĚŘÍ SPÍŠE V DELŠÍ EVOLUČNÍ DRÁHU SVÉHO KAPITALISMU NEŽ JE POUHÝCH 200 LET ZATÍM.Leckde věří v úspěch potlačování levice-jako ve Francii a Německu.V Anglii chybí představivost vazala USA.
Nicméně jednotlivé úspěšné pokusy o socialismus někde mohou znamenat i vlády typu indiánských skanzenů,neboť co je dobrý socialismus nebo kapitalismus dnes není všeobecně učebnicově známo.
15. 02. 2013 | 09:22

Ládik!!! napsal(a):

Byly to křemenáče březové http://fotoatlaspr.zs-sychrov5.sweb.cz/.Kremenac%20brezovy.jpg - kozáky nesbírám, blbě se suší, jsou napití.
15. 02. 2013 | 09:30

Alfonz11 napsal(a):

To že ti tzv. disidenti, byli ponejvíce hospodští povaleči a feťáci jako např. skupina Plastic, oblíbená Vency H., je bezesporu.
K té jedné písni od pana Vodňanského, která je tu někým interpretována. Po srpnu 68 kolovalo moc různých písní a veršovánek. Z těch písní "Běž domů Ivane" a veršovánky? Tak jednu která měla být na melodii "pode mlejnem".
"Pode mlejnem nade mlejnem, Brežněv se pase, vem Jeníčku vem flintičku, zatřel to prase. Já to prase nezastřelím, já ho dobře znám, on má srdce samý sádlo, však on chcípne sám" :-))
15. 02. 2013 | 09:36

Ládik!!! napsal(a):

A ještě si pamatuji (srpen 68, ale už po okupaci), že auta jezdila z kopce kolem nás bez motoru - dostatek benzinu měli pravděpodobně jen kolaboranti. A pršelo, berevné březové lístky se lepily na kloboučky křemenáčů, babina sušila chleba a skupovala rýži. A Kolder měl karikatury všude.
15. 02. 2013 | 09:41

rejpal napsal(a):

Alfonz11
Někdy, tuším hned 23. srpna, se v rádiu objevila nahrávka Petra Ulrycha, nevím už, jak se to jmenovalo (snad Zachovejte klid), začínalo to nějak "to ráno bylo stejné jako všechna rána, nad střechy vyhouplo se Slunce, začal den..". Dlouho to nehráli, údajně to později vymazali. Nikdy jsem na to nenarazil, ale vím, že Ulrych s tím měl určité problémy.
15. 02. 2013 | 09:45

Kašpar Kaplíř z Nemanic a na Humburku napsal(a):

Je tady jistá analogie mezi operačním systémem Windows 7/8 a Ústavou ČR. Kde? Je to triviální, v obou jsou bezpečnodtní díry. Zatímco Microsoft má trvalou ale málo účinnou snahu díry zaplácat, Ústavu nelátá nikdo. Kdysi dávno se jistý údajný "autor" Ústavy v TV vytahoval, jaká je perfektní, který ale v ní vyrobil takový mess (a toje dost slušně řečeno rodnou řečí královny Alžběty) že téměř dosahuje hranice i českého slova bordel. Bezpečnostními děrami ve Windows prolézají do počítačů rafinovaní koně, viry, a další malware a vím já co všechno ještě. Děrami v Ústavě se derou do vládních a parlamentních kuloárů šmejdi všech značek, typů a velikostí. Ihned po r.1989 se namísto očištění společnosti začalo všeobecně a zběsile krást a často v rámci Ústavy. Chudák Ústava a ještě větší chudáci lidé, kteří až do dneška se pořádně z toho bince nestačili vzpamatovat. V parlamentu jsou nevolené partaje, jeden "poslanec" tam zaclání už víc než 20 let jenom proto, že jeho tatík byl katolický flagelant toužící státi se náboženským mučedníkem a nechal se záměrně tlouct a zavírat. Policie, když ji to nějaký kmotr laskavě dovolí si chodí do parlamentu jako do záložny vybírat poslanecké padouchy, kteří ovšem žádný trest nikdy nedostanou, anebo zdrhnou na Kajmany. Také chtějí, abych církvím splácel něco, co jsem jim nikdy nesebral. A nakonec "finis coronat opus" jeden pomatenec dá jim všem amnestii. Říká se něco o "Božích mlýnech", jenže já už na ně čekám víc než polovinu svého života, stále žádná mouka. Snad pár let ještě přežiju a dočkám se.
15. 02. 2013 | 09:57

Kom napsal(a):

Pokud jde o údajnou absurditu souběžné existence KSČM a zákona o zločinnosti komunistického režimu, to je absurdní jen z pohledu člověka, který nedokáže a nechce rozlišit mezi KSČM a komunistickým režimem. Ovšem komunistická strana je legální všude v Evropě, dokonce i v Rusku, kde komunistický režim napáchal daleko horší věci, čili není důvod, aby se ČR řadila k režimům ještě netolerantnějším, někam mezi autoritářské režimy typu Frankova Španělska. V dnešním Španělsku ostatně také nejsou zakázané politické směry, které podporovaly Franka, v Itálii fašistické strany, v Chile nebo Argentině nerozpustili armádu, ani v JAR neupírají volební právo bělochům atd.
Zřejmě je absurdní tolerance ke komunistickým stranám a jiným politickým silám spojeným se zaniklými diktaturami v západní civilizaci zvykem, daleko spíš než středoafrické zákazy, jichž se dožadují pokleslí čeští žurnalisté a signatáři různých petic, mezi nimi pan Pehe. Absurdní je na současné situaci pouze moralizující extrémismus antikomunistů.
15. 02. 2013 | 10:05

Jana Pechová napsal(a):

Nemám moc chuť na pitvání textu, tak snad jediná věc, kterou považuji vyloženě za chybnou: od Pražského jara se KSČ zcela distancovala v proslulém Poučení. Přečtěte si ho. Pokud tedy v období uvolnění vznikaly perly naší kultury, režim s tím měl společného pouze tolik, že na chvíli usnul.
Jan Palach byl odkojený oním uvolněním a těžká okupační duchna "na věčné časy" spolu s vykukující normalizací ho děsila. Mladý člověk plný ideálů přitom nedokáže přijmout dospělácký argument, že něco nejde nebo nemá cenu. Čisté mladé duši vadí pasivita, když jde o pošlapávání hodnot.
Zařazovat Jana Palacha k té či oné politické straně či proudu je nesmysl, Janu Palachovi šlo o svobodu.
Nedokážu odhadnout, nakolik si koaliční poslanci přihřívali na tomto tématu polívčičku, ale já osobně považuji to, že si Palacha neostalinista Grebeníček vůbec dovolil vzít do úst, za bezbřehou drzost.
15. 02. 2013 | 10:10

rejpal napsal(a):

Jana Pechová
Celé to byl jeden velký trapas. Akaždý si na tom hřál svou polívčičku.
15. 02. 2013 | 10:15

turcan napsal(a):

Na zbabelé čecháčkovstvo od BÍLÉ HORY do 1938 bol zatiaľ jedinný EXPERT, ktorý zásadne "vymedzil tento priestor" a popri ňom aj tzv "slovenský syndróm" malosti a KTO NEVEDEL- NEVIE či nechce vedieť 1989-2013 ako sa volá táto "československá memorydiagnóza" v roku 2013 -nech si prečíta DEJINY EURÓPY v kontexte s prísloviami a porekadlami našich predkov a ich znalostí o vzniku-vrchole a páde Rímskej ríše až po Vatikánsku "abdigáciu 2013" -dozvie sa veľmi veľa -ale bude to OČIŠTÍPAJÚCA pravda, ktorá už po stáročia víťazí nad NEPRAVDOU politicko-rímskeho KATOLICIZMU - hlavne v čase LUTHEROVEJ dekády až po 12.Február 2013 /viď EU 1513/ -učť sa zBiblie, učiť sa z Lenina, učiť sa s Benedikta atď....učeň z Turca -15.2.2013 10,23
15. 02. 2013 | 10:19

Jana Pechová napsal(a):

rejpal
Nesledovala jsem to, jen v zpravodajských odezvách.
Nejsem člověk, který si okamžitě vytváří teorie o něčích záměrech.
Pokouším se představit si, jak bych reagovala jako poslanec se zbytky rozumu, pokud bych se stala svědkem Grebeníčkova vystoupení. A za takových okolností si nejsem jista, zda bych při puzení k okamžité reakci dokázala počítat aspoň do deseti a jak by ta moje reakce vypadala. Pokud by jí pak někdo rozebíral, asi bych taky nevyšla nijak umírněně a objektivně.
15. 02. 2013 | 10:24

Anna napsal(a):

Alfonz11, rejpal

Těch písniček bylo v reakci na "bratrskou pomoc" spousta. Namátkou:

Černochova Píseň o mé zemi:

Za vrchy bez moří, leží ta zem.
Překročte pohoří a dělte sten.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest
a jděte půlnocí, až tam kde růže začínají kvést.

Za vrchy bez moří, leží má zem.
Svět o ní hoří, v dobém i zlém.
Tam zvony vyzvání a lidem plane tvář,
když loď se naklání, jsme lidé, lidé,
mějme lidskou tvář.

Doufej a zpívej, národ tolik síly má,
aby moh žít.
Dobře se dívej, abys věděl, co se má
a kam chceš jít.

To je tvá zem, to je tvůj les,
člověče zpívej,
pro dětský hlas, pro dětský hlas,
člověče zpívej.
To je tvůj hlas, pravda bývá štít.

https://www.youtube.com/watch?v=RyEfEskaraA

Cituji z Wikipedie: Po vítězné »Písni o mé zemi« na Bratislavské lyře 1969, která byla pojata jako protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, však byl umělecky šikanován, až konečně dostal zákaz činnosti.
-------------------------------------------------------

Nebo známá Modlitba pro Martu:

https://www.youtube.com/watch?v=S3UaBQSYQCU
-------------------------------------------------------

Krylovy písničky - např:

Bratříčku,nevzlykej, to nejsou bubáci,
vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci,
přijeli v hranatých železných maringotkách.

Se slzou na víčku hledíme na sebe,
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe
na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

Ref: Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavřel jsi vrátka?

Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,
nadávky polykej a šetři silami,
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.

Nauč se písničku, není tak složitá,
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá,
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.

Ref: Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
bratříčku, zavírej vrátka! Zavírej vrátka!

https://www.youtube.com/watch?v=5cMa0Z4MQtU
15. 02. 2013 | 10:29

oranžáda obecná napsal(a):

..... Pehe, nech už toho svého mindráku z Klause... když mluvíš o té kritice prezidentů. tak si vzpomeň na sebe a své splašky, kterými Klause poléváš... a přitom všichni víme, že ta Tvá zloba pramení z toho, že si tě Klaus na Hradě po Havlovi nenechal, z ničeho jiného...
15. 02. 2013 | 10:30

modrý edvard napsal(a):

Politici se samozřejmě snaží interpretovat dějiny tak, aby jim tyto sloužily. Stejně jako prodavač výrobku X Vás přesvědčuje, že bez X nemůžete dál žít, a pokud už X máte, že si musíte pořídit nové.
Problém vzniká , když politik interpretuje dějiny příliš daleko od skutečnosti - jako Klaus a Grebeníček. Potom mu holt věří jen fanklub.
15. 02. 2013 | 10:33

rejpal napsal(a):

Jana Pechová
Tak já vím naprosto přesně, jak bych reagoval (pokud vůbec). Připomenul bych mu něco o vhodnosti, aby právě on a jeho spolustraníci, kteří přežili normalizaci v náruči strany, se k osobě a činu Jana Palacha vyjadřovali. Ale určitě bych ten projev nerozebíral meritorně. Proto mluvím o té polívce, protože Němcová et al. nejspíš nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že pravděpodobnost, že by Jan Palach mohl podporovat politiku jejich stran, asi moc vysoká nebude. O Janu Zajícovi to vím naprosto jistě.
15. 02. 2013 | 10:36

Kelt napsal(a):

"Odcházení" V,Klause,
musím konstatovat,že dost nevydařené:

-amnestie pro tuneláře a velkozloděje/liška zametá stopy?/
-dehonestace V.Havla/je mu to zapotřebí?/
Kdyby odešel bez těchto excesů,tak si mohl zachovat renomé.
Takto se na poslední chvíli projevil jako "malý člověk".
15. 02. 2013 | 10:46

Jindra napsal(a):

Přece dějiny u nás začal přepisovat jeden "jakobín", ale až když ho komunistické Federální shromáždění zvolilo prezidentem. A teď se typický "havlista", který byl Havlovým poradcem, podivuje nad politickým otáčením historie.
To, že V.Klaus nazval Havla typickou pseudodemokratickou postavičkou, je pro národ neocenitelné. Přece musel už každý tušit, že nesmyslný kult Václava Havla je neudržitelný. Jednou někdo musel připomenout jeho čistky, podlé urážky a všude zaváděné "atestace". Prostě V.Havel se svýni otočenými a vloučenými komunisty a kamarády z kriminálu přece u nás zavedl po svém nástupu naprostou analogii prověrek po roce 1968. A za to měl být už dávno morálně odsouzen.
A jím zničená umělecká knihovna, to je jen ukázka jeho vztahu ke společnosti, kde se 20 let stýkal převážně StB-áky. Ale také ona poslední kapka, která už přetekla.
P.S.
Všimnětě si, že nikde žádný havlista nezmiňuje Klausovu kritiku Havla jako "humanitárního bombometčíka". To právě bylo to neodiskutovatelné, čím se V.Havel dostal do nehlubší spodiny všech našich čelních představitelů. Já si dokonce myslím, že tohle jeho vyjádření měl projdnávat parlament jako vlastizradu proti míru. Ovšem hlavně autor opomněl říci, že jediný člověk, který se odvážil konečně Havla kritizovat, byl právě Klaus, Bez něj bychom tady kolem smyšleného Havlova kultu ještě řadu let skákali jak domorodci kolem totenu podle pískání samozvaných šamanů.
15. 02. 2013 | 10:50

Jana Pechová napsal(a):

rejpal
Pokud jste stoprocentně přesvědčen, že v okamžiku, kdy vás něco hodně naštve, dokážete udržet rozum v otěžích, pak se před vámi skláním. Já si takhle jistá nejsem a taky jsem v životě mockrát zareagovala hloupě.
Poslanci jsou taky jen lidi - těžko odhadnout, zda v té chvíli skutečně byli vypočítaví, anebo jen naštvaní. Já tohle posuzovat nechci a nebudu.
Tím, kdo měl zvážit svoje vystoupení na dané téma, je ovšem jednoznačně Grebeníček - u něj o hnutí mysli nešlo.
15. 02. 2013 | 10:56

rejpal napsal(a):

Jana Pechová
Nebylo to vždycky tak, ale naučil jsem se to. Jde to i s věkem, ale je to výsledek zkušenosti. A samozřejmě povahy. Když se někdo narodí jako cholerik, je to daleko těžší.
Ale s tím Grebeníčkem souhlasím.
15. 02. 2013 | 11:07

Jana Pechová napsal(a):

rejpal
Přijdu si k vám na školení :-)
15. 02. 2013 | 11:13

Anna napsal(a):

rejpal

Jen doplním - cituji z "Moje celoživotní téma – Jan Palach":

Jan Palach je mrtvý a už nemůže říct, proč se 16. ledna před Národním muzeem polil benzínem, zapálil a běžel jako hořící pochodeň. Mrtvý hrdina se nemůže bránit tomu, jak jeho odkaz upraví a přešijí zákonodárci.

My ostatní, pro které byl prožitek Pražského jara životním předělem už tenkrát a později se stal majákem, který ozařoval zdánlivě nehybné vody normalizace, však nesmíme připustit, aby byl dnes Palachův čin přetaven podle současného politického zadání.

Pokud to nedokážeme, bude to zrada nejen vůči Janu Palachovi. Naše případné mlčení ve chvíli, kdy jsme povinni svědčit pro pravdu, dolehne jako zbabělá záklopka i na naše děti a vnuky. Pokud jim teď vlastním příkladem nedokážeme, že pravda nezvítězí sama od sebe, ale že k tomu potřebuje lidi, nenaučí se ji obhajovat ani ony.

Vysvětlení Pražského jara, které v důvodové zprávě není, tam nechybí omylem. Je to záměrné zkreslování našich dějin. Čin Jana Palacha měl přece přímou souvislost s obrodným procesem, který tehdejší studenti aktivně spoluvytvářeli. Studenti byli i onou poslední baštou, která po invazi bránila obrodné změny a naději na jejich pokračování.

Vysokoškolská stávka v listopadu 68, které se Palach účastnil, byla neúspěšná proto, že v médiích už znovu fungovala cenzura, takže požadavky studentů, aby lednový vývoj dále pokračoval navzdory okupaci, už zveřejněny nebyly. Internet tehdy samozřejmě ještě neexistoval.

Jakým způsobem tedy mohl neznámý student oslovit národ, v němž už sílila skepse a letargie? Ten způsob Jan Palach našel. Když 16. ledna ranním dělnickým vlakem přijel ze Všetat do Prahy a dvě hodiny pak psal na spořilovské koleji dopisy, měl svou geniální fikci o skupině dobrovolníků promyšlenou.

V konceptu, který se zachoval (díky jeho spolubydlícím, kteří jej nalezli ve skříni a přesně opsali dřív, než originál zabavila policie), zahrnul do svých ultimativních požadavků i odstoupení několika konkrétních politiků, které pokládal za přímé kolaboranty.

Postupně však text proškrtával a měnil. Nakonec se rozhodl pouze pro dva požadavky: okamžité zrušení cenzury a zákaz šíření ZPRÁV, což byla dezinformační tiskovina rozšiřovaná okupanty po celém území republiky. K prosazení požadavků doporučoval generální stávku.

Už při práci na dokumentu o Janu Palachovi mě ohromovalo, jak realisticky uvažoval, když pochopil, že základem snahy udržet ideje Pražského jara musí být pravdivá informovanost a ne pokrytecké lži a rezignované vytáčky. Zatímco sebeupálení R. Siwiece ve Varšavě (září 1968) bylo motivováno jako veřejný protest proti okupaci Československa, Janova strategie s ultimátem a skupinou dobrovolníků byla promyšlenou akcí, která skutečně mohla iniciovat politické změny.

Více - http://lenka-prochazkova.eu/?p=1095
15. 02. 2013 | 11:15

rejpal napsal(a):

Jana Pechová
Klidně -:))
15. 02. 2013 | 11:23

třebaKarel napsal(a):

Bobe ,
nejde ani tak o to na čem si kdo " trváme" , ale na tom jaká je skutečnost . Diskuse na téma jak moc se kdo zasloužil o pád komunismu je podle mne blbá , pokud je cílem udělat pořadí kdo víc .
Havel by se s Vámi jistě nepřel o to , že zásluhu na tom měla Amerika ,apatie společnosti, Gorbačov . Jen mi připadá divný s takovou tou dnešní lehkostí ještě teplých svazáků snižovat činy lidí , kteří například téměř přišli o život v kriminále , což tedy žádný američan neprodělal . Jak byste to chtěl srovnávat ? Hlavně ale že máte na čem si " trvat " . Tuhle lehkost vám tedy závidim . tK
15. 02. 2013 | 11:24

Bazzy napsal(a):

Špatná nálada je jenom špatný zvyk.
15. 02. 2013 | 11:26

Zítek napsal(a):

Pehe....soudruzi za totality věděli co s antikomunisty dělat. To máte pravdu. A z vás mi je na zvracení, jak ten antikomunismus vám leží v žaludu. V čem jste tedy jiný?
15. 02. 2013 | 11:28

Neudržitelný napsal(a):

Kelt
"Odcházení" V,Klause,..................
Kdyby odešel bez těchto excesů,tak si mohl zachovat renomé.
Takto se na poslední chvíli projevil jako "malý člověk".
On pan Klaus byl vždy svůj. A tak není divu, když při jeho odcházení, si všichni, kterým ležel v žaludku, zkouší plivnout. Na takovém kontroverzním politikovi jako je Klaus se dá najít plno věcí, které přeci musí každý odsoudit. A tak se zapomíná na ty dobré věci, záměrně se část skutků zamlčuje a záměrně se vytahují jen ty špatné. Pak je pohled na Klause strašný. Historie snad tenhle děsný "hon na Klause" zhodnotí a Klausovi ponechá pravdivý obraz jeho prezidentování. Historie, ne Pehe.
15. 02. 2013 | 11:36

rejpal napsal(a):

Anna
O činu Jana Palacha se v té době ještě dost psalo, a předmětem byla daleko spíš diskuse, zda jeho čin je adekvátní a zda může něco ovlivnit (zejména po činu Jana Zajíce - znám dost přesné okolnosti od jeho spolužáků, kteří se mu to snažili rozmluvit). A myslím, že ho stejně dobře pochopili i normalizátoři. Kdyby to skutečně byl nějaký "agent imperialismu", jak se tehdy ideovým odpůrcům říkalo, spíš by to využili k propagandě (vidíte, tady kontrarevoluce je, zásah přátel byl oprávněný..). Nic takového se nedělo. Spíš se zlehčoval po lidské stránce, mluvilo se o studeném ohni, a poté nastaly snahy ho doslova vyzmizíkovat. Právě proto, že nastavoval zrcadlo jim, jejich zbabělosti, oportunismu a kariérismu s podporou tanků za zády.
15. 02. 2013 | 11:42

marxík napsal(a):

Pechová , rejpal
Problém je, že vy s panem Grebeníčkem ( stalinistou) odmítáte spolupracovat.
Kdyby tomu tak nebylo, mohl by se vás pan Grebenícek zeptat, zda je vhodné , aby na toto téma vystoupil, a předešlo by se vyvaleným očním bulvám.
Případně byste mu předem stanovili tématický blacklist, aby vás nemusel obtěžovat neustálým voláním.
15. 02. 2013 | 11:43

Anna napsal(a):

rejpal

Vidím to stejně jako Vy.
15. 02. 2013 | 11:49

oranžáda obecná napsal(a):

co se týká historie a Klause........ tak já si myslím, že ten jeho vklad do historie tohoto státu vůbec nemí špatný, málokdo toho tolik v praktické rovině ( a nejen olanými řečmi) pro stát udělal jako on....
- a dnešní situace tohoto státu, i když v době krize, také není vůbec špatná, na čemž má také nemalou zásluhu...
15. 02. 2013 | 11:52

rejpal napsal(a):

marxík
Mně do toho netahejte. Nemám žádné sympatie ani k němu ani k projevům významné části jeho kolegů - což platí úplně stejně k představitelům ostatních parlamentních stran. Na nonsensy nemají patent jen politici, a vůbec už ne jen komunisté, ale myslím, že dospělý a inteligentní člověk umí vycítit, co se hodí říci a co ne. Když se chová jako slon v porcelánu - a jedno, jestli v parlamentu nebo na svém pracovišti, dostane za uši (pokud není velký šéf, kterého se všichni bojí). U poslanců je navíc problém v tom, že jsme to my, kdo jsme je tam poslali, a dělají nám ostudu. Neříkám, že všichni, ale zato jde o zástupce všech stran.
Existuje krásné přísloví - nemluv o provaze v domě oběšence. Kdo mu rozumí, a řídí se jím, vyhne se spoustě problémů. Kyby ho politici znali, Grebeníček by mlčel, Štětina by nedělal kariéru jako antikomunista a Nečas by nevzýval Mašíny. Nakonec ani John a Bárta by ohnivě nespílali koalici. A Paroubek by nevykládal, kudy chodí, jak mu všichni ublížili.
15. 02. 2013 | 12:01

meč prorokův napsal(a):

Ládíku!!
Taky si je pamatuju. Už jsem jich pak tolik nikdy neviděl.

Doufám, že se mi v pasívní rezistenci podaří přežít do příchodu kalifátu a ještě uvidím zavedení pořádku.
A spálení rouhačských Pehecích spisů na Kozím plácku.
15. 02. 2013 | 12:01

dalimír napsal(a):

Neudržitelný můžete zde napsat jedinou dobrou věc nebo skutek který kdy Klaus za svého trvání v politice vymyslel ? O žáném takovém který by byl pro společnost opravdu prospěšný nevím ! I Když pravdoláskaře Peheho nemusím,v mnohém má na účet kmotra Klauze pravdu !
15. 02. 2013 | 12:02

Ernesto napsal(a):

Vy pravičácké skopové hlavy Mirka Grebeníčka na vás ! Ten kdyby byl v česku prezidentem tak by jste si tak nevyskakovali ! Po Zemanovi bude na řadě on ,o to budu usilovat ! At už vás v česku konečně někdo porovná,zlodějská chátro !
15. 02. 2013 | 12:09

marxík napsal(a):

rejpal
Grebeníček by jistě mlčel, kdyby před ním někdo nefalšoval dějiny ( prostřednictvím důvodové zprávy).
15. 02. 2013 | 12:10

Zítek napsal(a):

Ernesto, mám otázku ty rudý hnuse.....porovná Grebeníček také soudruha Dolejše za ten milion za ovlivnění zákona ? Mimochodem, asi máš na mysli Grebeníčka staršího a jeho rovnací metody? Vy opravdu nikdy nebudete jiní a je dobře, že to tady veřejně prezentuješ. Díky..
15. 02. 2013 | 12:16

Jana Pechová napsal(a):

marxík
Největším falšovatelem dějin byla Grebeníčkova partaj.
15. 02. 2013 | 12:23

dříve čtenář napsal(a):

No, pokud mne paměť neklame, tak na jaře 68 bylo u nás antikomunistů asi tolik, jako na prstu jedné ruky... Chodili jsme do skauta, do náboženství a věřili v lepší zítřky. Pionýrské organizace zkomíraly.
Reformní komunismus nepodporovaly snad jen hrstky opravdových bolševiků.
Upálení Jana Palacha bylo tehdy všeobecně chápáno jako protest proti příchodu spojeneckých vojsk a potažmo násilné ukončení reformní obrody KSČ.
Pokud mají Ládík a jim podobní jiné vzpomínky, je to smutné. Pokud naše děti učí helleři a jim podobní něčemu jinému a parlamentí bendové vykládají své nesmysly, je to jen ubohé překrucování dějin.
15. 02. 2013 | 12:29

seriózní chlapík napsal(a):

Politici a interpretace dějin? I ta nejblbější interpretace by je povznášela. Šunt! Pouhé odvádění pozornosti.
15. 02. 2013 | 12:34

Ernesto napsal(a):

Zítku naopak Vy jste určitě byl za totáče nějaký komunistický papaláš ! Ten zlozvyk každému hned tykat se nezapře ! Mám na mysli Grebeníčka mladšího kterému pravicoví poslanci v parlamentu nesahají v rétorice ani po kolena ! Nikdy jsem se ZÍTKU v KSČ neangažoval protože za svého života jsem stále někde ve světě bojoval proti americkým a anglickým kolonizátorům ! Ale když sleduji a prožívám na stará kolena v záhrobí tohle "demogratické" období v česku tak s nostalgií vzpomínám na minulou socialistickou éru ! Jen měla zavčas zatnout tipec takovým reakcionářům jako jste vy Zítku ! To byla asi ta největší chyba minulého režimu když si s takovými rebely jako jste Vy pane Zítku nedokázala poradit nebo vás převychovat v uvědomělé lidi !
15. 02. 2013 | 12:37

marxík napsal(a):

Pechová
Falšovatelem dějin jsou vždy momentální kormidelníci.
Ve svobodných zemích máme přeci tu výhodu, že na nepravdy můžeme upozorňovat.
Nebo snad nežijeme ve svobodné zemi?
15. 02. 2013 | 12:39

Kelt napsal(a):

Neudržitelný,

jenom jsem chtěl jinak vyjádřit názor,že zhodnocení činů J.Palacha,V.Havla i V.Klause by měli politici ponechat historikům.Právě tak hodnocení úlohy E.Beneše K.S.
Vytloukat politický kapitál z toho,jak by J.Palach mohl posloužit těm,či oněm je chucpe.
15. 02. 2013 | 12:40

gaia napsal(a):

dříve čtenář

to je jasné, ještě žili pamětníci, co tu minulou republiku měli v jasné paměti a hospodářské krize, chudoby ,války a vůbec toho kapitalismu měli plné zuby.
kdyby jim tehdy někdo tvrdil z balkónu, jak Havel...Budou vás strašit...

tak by ho vypískali, oni totiž dobře věděli o co jde.

To musela vymřít jedna generace, aby je dokázali tím kapitalismem, tou německou výkladní skříní tady zblbnout.
15. 02. 2013 | 12:43

resl napsal(a):

Jsou různé parlamentní triky.
Grebeníček nechce za žádnou cenu Palachuv významný den uznat. Říct to nemůže, tak do toho zamotá zda měl sympatie k reformním komunistům, nebo byl antikomunista. Tím se rozmělní debata, začnou zákulisní "debaty" a výsledek bude nový návrh, aby zbyl čas na ovlivnění bývalých, komunistických poslanců. Svůj návrh samozřejmě zakončí slovy, že je pro tento významný den.

Přesně ten samý záměr měl Kalousek, když se jednalo o imunitě poslanců. Ne, on proti není, jak by vypadal před veřejností. On je daleko radikálnější, on chtěl, aby imunita platila na všechny a hned, mimo výroky ve sněmovně. Věděl, že tento návrh projít nemůže, jen ho chtěl hezky, co nejdéle pozdržet a mezitím už se najdou našeptávači, zmatkaři, kteří jako zapomenou na původní návrh a začnou se točit v kruhu a přemlouvat ty poctivější.
A teď to těm dvěma hajzlíkům dokažte, vždyť oni chtěli dobro, byli daleko radikálnější, než poslanecké návrhy. Kalouskovi to neprošlo, Grebeníček zblbnul i ty, kterým zbyly dvě třetiny mozku.
15. 02. 2013 | 12:44

Jana Pechová napsal(a):

marxík
Ve svobodné zemi se dějinami zabývají historikové a teorie politiků jsou toliko politickými teoriemi.
Totalitní režim si historii upravuje podle svojí ideologie a svobodná práce historiků šanci nemá.
Grebeníček vstoupil do KSČ v roce 1975, v časech, kdy se svým vstupem ztotožnil s Poučením z krizového vývoje. Tento pozoruhodný dokument zatracuje všechno, co vedlo k Pražskému jaru. Prostudujte si ho a pak mudrujte o falšování dějin, případně o Grebeníčkově motivaci ke kritizovanému vystoupení.
15. 02. 2013 | 12:50

Jana Pechová napsal(a):

marxík
Ve svobodné zemi se dějinami zabývají historikové a teorie politiků jsou toliko politickými teoriemi.
Totalitní režim si historii upravuje podle svojí ideologie a svobodná práce historiků šanci nemá.
Grebeníček vstoupil do KSČ v roce 1975, v časech, kdy se svým vstupem ztotožnil s Poučením z krizového vývoje. Tento pozoruhodný dokument zatracuje všechno, co vedlo k Pražskému jaru. Prostudujte si ho a pak mudrujte o falšování dějin, případně o Grebeníčkově motivaci ke kritizovanému vystoupení.
15. 02. 2013 | 12:51

resl napsal(a):

Jindra 10:50,
čekám až vás komouši podpoří ve vaších lžích o Havlovi, že se pane nestydíte. Kde jste se válel, když tady stál bolševik lidem na krku ? Počítám, že jste odjížděl s Klausem na chatu, nasekal dříví, posekal trávu, zlil se v hospodě a v 89r. jste běžel na Václavák ukázat se s davem, jak chalupáři rozložili režim. Dost nechutné. Od vás...
15. 02. 2013 | 12:56

Richard napsal(a):

Havel a Klaus, to je dvojka skoro jako Mozart a Salieri, che....
15. 02. 2013 | 13:11

Pompeius Magnus napsal(a):

Aby se v tom prase vyznalo. Jednou je Palach šílený sebevrah, podruhé svědomí národa. Jednou je Gustav Husák buržoazní nacionalista, podruhé milovaný generální tajemník a nakonec představitel totality. Jednou je Václav Havel agent impriálismu,podruhé humanista potom humanitární bombardér a erotoman a nakonec je z něj runway. Jednou jsou husité čistí bojovníci za obrodu církve, potom revoluční vojska a nakonec plundrující a rabující hordy. Jednou je Schwarzenberg Vlajkař, nakonec se z něj klube pravý vlastenec a masarykovec:):):).Jak říkal Havlíček: "Tak to chodí na tom světě, pokaždý je jinák,
jednou tě maj za svatýho, pro druhý jsi sviňák."
15. 02. 2013 | 13:17

gaia napsal(a):

Jana Pechová

v jiném blogu ten projev jakýsi AlmoG překopíroval a povícero diskutujícéích muselo konstatovat, že ten Grebeníček měl vlastně pravdu.

Víte, možná dřív komunisti historii křivili, ale dnes ji křiví jiní a komunisté mluví v tomto pravdu.

Chápete, ten vývoj a ty paradoxy?

Určitě není možné tvrdit, že komunisté vždy lžou a ODS nebo TOP09 vždy mluví pravdu.
15. 02. 2013 | 13:19

Martin1 napsal(a):

To vím tedy zcela bezpečně, že když tu byli Rusové, tak jsem se cítil opravdu jinak - lépe. Kdyby jste viděli jak já vypadal. A dneska? S příchodem kapitalismu to už není ono. Tu podoba mi ukradli synové a ze zrcadla se na mne šklebí starej chlap a navíc chce, abych ho oholil a usmíval se na něj. To snad ještě můžu říct?
15. 02. 2013 | 13:23

Stařeček napsal(a):

v roce 68 jsem měl 27 roků. S tímto rokem a jeho vývojem nás většina souzněla. Hltaly jsme každé slovo z Literárních novin a pak sledovaly jejich přeměnu v Literární listy a Listy. Dle mého názoru se za Palacha a jeho čin nesmí žádná z dnešních stran schovávat. Už to někde výše zaznělo, mělo se nechat pouze odhlasovat každoročné připomenutí jeho činu a nepřipustit žádné řeči kolem. Všichni řečníci chtěli pak připomenout poze sebe sama a ne Palacha.
15. 02. 2013 | 13:24

Karel Mueller napsal(a):

Bob:

Výstižné :-). Ovšem maminka vždy dohlížela a stále pozorně dohlíží, aby na tom pískovišti byli vskutku jen děti a omylem se tam nepřipletl dospělý ...
15. 02. 2013 | 13:29

Richard napsal(a):

Pompeius Magnus
Tenhle efekt je důsledkem západní racionality, která nesnese na rozdíl od východní mentality rozpor a paradox. Vše, co neodpovídá jednoznačnému postoji je zracionalizováno, aby člověk pocítil úlevu z kognitivní konsonance, vše bylo tak nějak "učesané" a jasné. Víceznačnost implikuje složitost, která se v myslích mnohých proměňuje ve zmatek a ten dále v nejistotu a úzkost.
Proč by Havel nemohl být erotoman, závislý na ženských, nikotinu, buřič, bořící rebel a současně statečný hrdina? Tedy slabý i silný současně.
Koukněte zrovna na Mozarta, společensky musel být díky svému výstřednímu chování zcela nesnesitelný, protivný a otravný, přesto dal světu geniální dílo.
Téměř jakoby se zdálo, že každá velká osobnost v sobě nese těžký rozpor, který je však současně zdrojem její tvořivosti a síly.
15. 02. 2013 | 13:35

Martin1 napsal(a):

Stařeček
Já měl 17, táta mně říkal: "Máš štěstí, budeš žít ve svobodné době.":)
P.S. Pak jsme se zase o pravdě mohli bavit jen zase spolu a nyní to já zase dělám se svými syny.
O historii, kterou jsem prožil zase musím s nimi já. Už jim zase někdo lže. Tehdy se nemohlo svobodně mluvit. Dnes se může svobodně i lhát.
15. 02. 2013 | 13:39

můžou s tim tam co se španělskejma napsal(a):

rytmama

a tak, jako s těmi 2000 slovy je to stařečku se vším
nejdřív volnost rovnost bratrství
pak svoboda a demokracie
pak už jen demogracie
a nakonec nám stalinista vaculík zpívá KNÍŽA
a to nijak nelze získat jistotu, že ho miloš neuplatil černejma fondama vod Gazpromu
negativní reklama je z nejúčinnějších
15. 02. 2013 | 13:41

Pompeius Magnus napsal(a):

to Richard:

Ejhle filozof! Troufnete si v tomto všeobjímajícím duchu vypíchnout některé kladné stránky Josifa Vissarionoviče, či Adolfa Hitlera? Copak Havel, to se smí, ale co takhle doktor Mengele? Napsal byste o něm, že to byl laskavý člověk a zvídavý vědec?
Jste schopen napsat něco pěkného například o uvedeném Gustávu Husákovi, například, že to byl statečný člověk a vynikající advokát? Nebo je to jen "vocamcaď pocamcaď"?
15. 02. 2013 | 13:42

Jirka napsal(a):

No tak konecne to nekdo trefil, oportunismus hrabivych lidi je to co tu uz hodne dlouho smrdi. Nic jineho to neni.
15. 02. 2013 | 13:45

Joe Ratata napsal(a):

To je k vzteku,pane Pehe.
Češi,místo aby studium historie ponechali jen na odborných pracovištích,které lze ovládat dotacemi(případně nedotacemi) a tím i výklad historie,jak je zrovna potřeba,se sami šťourají v historii,nechávají se ovlivňovat jejími vykladači z různých úhlů a sami si pak tvoří názor.
To je pak těžké s takovým materiálem nějak cíleně pracovat.
To se vždycky vynoří někdo,kdo poukazuje na nesrovnalosti v tom jediném správném pohledu na historii a další na jiné a jiné.
Jak potom má vláda bez problémů prosadit dar círvím,prolomení restitucí před rok48,nebo odškodnění chudáků Sudeťáků,když pouhé označení Beneše za zločince vede k nezvolení von Kchárla Přečistého prezidentem,přestože jeho kampaň stála tolik peněz a zastrašování.
15. 02. 2013 | 13:45

ionescovská diskuse, havlovský blog napsal(a):

Pompeie
Jakej byl Gustáv Husák advokát netuším, možná opravdu mizernej, když se dal na politiku.
Že byl statečný člověk, o tom netřeba pochybovat.
Snažil se v prvních hodinách osobně zastavit Slovenské národní povstání, protože si uvědomoval, o jaký jde nesmysl.
Riskoval kulku do hlavy od NKVD.

S těma ostatníma to bude zrovnatak. Nikdo není jen černý ani jen bílý. Jen propagandistům se hodí tak lidi popisovat.
15. 02. 2013 | 13:55

Jana Pechová napsal(a):

Gaia
Tak jinak.
Nechci se opírat o vyjádření kohokoli jiného, ale tady pomůže snad už jen Karel Kryl.
... Na rohu ulice vrah o morálce káže..."
Nejde o nic jiného, než o to, že jsou lidé, kteří za jistých okolností mohou jen mlčet, protože pravda z jejich úst nemůže znít věrohodně.
15. 02. 2013 | 13:58

Richard napsal(a):

Pompeius Magnus
Samozřejmě, že také Hitler a Stalin, měli své pozitivní vlastnosti, o tom není pochyb, je však také zcela jasné, že je ovládla jakási nevědomá temnota, nevědomý archetyp jež vyústil v tragédii.
Hitler měl např. rád děti a psi, zřejmě je ve své patologii vnímal jako bezpečné objekty pro svůj cit. Měl vynikajicí intuici a charisma. Byl skvělý řečník. Miloval architekturu, se Speerem v této oblasti tvořili kongeniální dvojici.
Možná by se za jiných okolností stal vynikajícím architektem, bohužel ho ovládl vlastní stín, navíc zesílený projekcí stínů německých mas.
15. 02. 2013 | 13:59

aga napsal(a):

Richard

"..Proč by Havel nemohl být erotoman, závislý na ženských, nikotinu, buřič, bořící rebel a současně statečný hrdina? Tedy slabý i silný současně..."

Nezdá se vám, že jste to trochu odklonil od meritu věci? Ať si je Havel jako soukromá osoba co chce, ale ať nám ho establishment necpe všemi tělními otvory jako zcela jednoznačný příklad morálky a hrdinství, a to jen proto, že opovrhoval vším, co je normálnímu příslušníku národa svaté? Tady přeci nejde o kritiku Havla jako takového, ale o kritiku jeho účelově zmanipulovaného obrazu (kterému nejméně věří sami manipulátoři).
15. 02. 2013 | 14:04

Martin1 napsal(a):

Richard
I u toho Hitlera by bylo jeho "vynikajících" vlastností přehršel, jen kdyby vyhrál válku.
Jen já bych tady už asi nebyl?
15. 02. 2013 | 14:05

aga napsal(a):

Richard

.. je však také zcela jasné, že je ovládla jakási nevědomá temnota..

Jinak řečeno, moc korumpuje. A podle vás byl Havel výjimkou z tohoto pravidla? Když svým životem popřel vše, co před nástupem k moci hlásal?
15. 02. 2013 | 14:07

zdenekpelda napsal(a):

Tady se našinec poučí i v mykologii...Teorie o hojném růstu hub po Černobylu nebo coby avizo budoucí války s nadúrodou chlapců...Neoddiskutovatelným faktem a jistotou zůstává, že jsme v osmašedesátém mohli najít kozáky i na Václaváku...
15. 02. 2013 | 14:11

vědma napsal(a):

Češi nikdy neuměli a pochybuji že to někdy umět budou, nazývat věci pravými jmény! Vždy, když je někdo za něco kritizován hledá výmluvy proč to nejde a u sebe chyby nehledá. Jak dlouho to trvalo, než se začalo mluvit a psát o tom, jak se u nás krade a že kradou téměř všichni, všude a všechno? Čech je prostě smějící se bestie a nikdo s tím jen tak jednoduše nic nenadělá...
15. 02. 2013 | 14:12

Martin1 napsal(a):

aga
"Když svým životem popřel vše, co před nástupem k moci hlásal?"
xxxxxxxxx
Největší legrace je, že ono to bylo ještě jinak.
Ono se až později doplňovalo, co hlásal, ale ve skutečnosti on nic takového ani nehlásal.
15. 02. 2013 | 14:12

JardaV napsal(a):

Pro BOB

Socialismus v naší zemi ve skutečnosti zlikvidovala tři slova : TO JE MOJE !!!
Protože právě tato slova motivovala politické špičky v SSSR k demontáži režimu,
a u nás,když zjistili,že náhubky nedrží tak fest jako dříve,se okamžitě přispůsobili.
(Čech se přispůsobil....,i tam kde hynuli sobi).Proč každý hledá složitost tam,kde
jsou nejsilnějším motorem nejnižší pudy ????
15. 02. 2013 | 14:14

aga napsal(a):

zdeněkpelda

No to i v pětačtyřícátým, pane Peldo. Díky Bohu.
15. 02. 2013 | 14:15

Richard napsal(a):

aga
tak nevím, pro mě je důležitější, že byl schopný otevřeně vystupovat v dobách totality proti Komárovi než to, že nevzal Klause na jazzový koncert nebo mu na hradě nenechal vlastní knihovničku, případně ho přehlížel a nevěnoval dostatečnou pozoronost věcem, podle jeho přání....

" jen proto, že opovrhoval vším, co je normálnímu příslušníku národa svaté?"
Pokud myslíte, že je mi Klaus svatý, tak se pletete, che..
jinak tyhle a podobně fráze ve mně vzbuzují odpor už od základní školy, z nich samotných jde cítit nechutná emocionální manipulace, ke které máte takový odpor....
15. 02. 2013 | 14:21

gaia napsal(a):

Jana Pechová

když může žvanit Duka, proč by nemohl Grebeníček?

Na kteréhokoli preláta může platit vrah o morálce káže

vždyť přeci preláti zavraždili toho nejznámějšího

Ježíše Krista
15. 02. 2013 | 14:23

aga napsal(a):

Richard

Za manipulaci považuji účelové zneužívání určitých emocionálně zabarvených "frází", které manipulátor navíc nemyslí vážně. Upřímný projev emocí, navíc v situaci, kdy se jedná o obranu skutečně ohrožených hodnot, považuji za své právo.
15. 02. 2013 | 14:27

aga napsal(a):

PS

A na rozdíl od Havla ty ohrožené hodnoty bráním pouze písemně, nepovažuji za nutné bránit je humanitárním bombardováním cizí suverénní země.
15. 02. 2013 | 14:31

resl napsal(a):

aga 14:04,
Tady přeci nejde o kritiku Havla jako takového, ale o kritiku jeho účelově zmanipulovaného obrazu
..................
ale jde, to byste tak podrážděně nereagoval, ale raději napsal jak byl jeho obraz zmanipulován.
15. 02. 2013 | 14:34

Martin1 napsal(a):

vědma 14:22
Já se domnívám, že Čech hlavně všechno na sebe rozkecá:
1) Podívejte se jak a kolik let se Anglii tutlalo, že tam jistý pedofil známý jako lidumil, zneužíval stovky dětí přímo před za zády televizních kamer a prý nebyl sám. A u nás možná ti samí lidé natáčely filmy, jak naši cikáni prodávají své děti pedofilům k jejich orgiím.
2) Až po mnoha letech se přišlo na skandál v Anglické nemocnici, že tam nechávají umírat lidi žízní ve svých výkalech. A přitom jedna spisovatelka ze stejné země poukazovala na naše blázny v síťových klecích.
3) To jsou jen špičky ledovce, ti ostatní se vše za doby trvání jejich demokracie dokázali všechno lépe tajit a věřte, že to bude i ta korupce a všechny sprosťárny. A prosím nepoužívejte to přirovnání o smějících se bestiích, tak nás označoval Hitler a spol. Byli jsme malým utlačovaným národem, který svíralo Německo. Německo, před kterým se třásl celý demokratický svět a moc nechybělo a válku by vyhrálo. Naše malé podrazy vůči agresorovi byly jen nepatrným odporem proti nebetyčné přesile a síle, která vraždila i malé děti vhozením do pecí.
Vědmo, styďte se!

P. S. Myslím, že se nevymykáme z průměru
15. 02. 2013 | 14:36

Martin1 napsal(a):

Ten příspěvek vědmy byl 14:12
a zároveň se omlouvám, že jsem rozrušení napsal více hrubek, než obvykle.
15. 02. 2013 | 14:44

Richard napsal(a):

aga
Stínem jsem nemyslel korumpování, ale jakousi nevědomou a tím také nekontrolovanou touhu po velikosti a moci, jež vyvěrá ze systematicky vytěsňovaného pocitu snížené sebehodnoty.
Hitler trpěl pocity méněcennosti, ukřivděnosti, ublíženosti a zneuznalosti a to jak v osobním životě, tak jako člen Němckého národa (nejen důsledek první světové). Do jakých míst veškerou vinu za tento stav vlastní psýchy vyprojikoval je obecně známo (podobně jako jeho osobní velikášství), k tomu se také vážou kompenzační mocenské mechanismy, které člověka ženou zaujmout pozici, ze které lze odstranit jakýsi vnitnřní pocit ukřivděnosti, např. způsobem "vyhladit, zničit všechny ty, kteří mi ublížili, kteří způsobili mou méněcennost, příp. odstranit všechny svědky mé méněcennosti"...
Jak už jsem někde psal, Havel si byl na rozdil od Klause těchto svých zranění a slabostí veskrze vědom, sám sebe s nimi otevřeně konfrontoval (nejen prostřednictvím umění), takže měl nad svým stínem daleko lepší kontrolu, byť samozřejmě zpracovat své vlastní komplexy není žádná hračka a člověk mnohdy šlápne vedle, což se samozřejmě stávalo také Havlovi. To je můj pohled, pokud máte potřebu snížit ho tím, že jej označíte za důsledek mediální manipulace, nech sa páčí, do toho.
Sohlasím s Vámi, že nejen Klaus, ale také Havel byl zřejmě ješita, jenže na rozdíl od prvně jmenovaného si byl Havel této své slabosti vědom (či se o to alespoň snažil), čehož si můžete všimnout také v jeho tvorbě absurdního dramatu, např. v díle Odcházení. V tomto mezi nimi spatřuji obrovský osobnostní rozdíl.
Havel mimo svých silných stránek, které se staly základem jeho skutečné sebehodnoty, viděl také slabosti, své i národní, Klaus ani jedno z toho a navíc svou slepotu povýšil na osobní grandiozitu a národovectví, předsudky na tradice.
Své slabosti se do očí podívá jen statečný člověk, podobně jako pouze sebevědomý člověk se nebojí odhalit svůj stín, slaboch ho skrývá, protože se bojí odmítnutí.
15. 02. 2013 | 14:49

z galerie napsal(a):

Martine1,

prave o Vas vedma psala. Presne Vas popsala. Nedivim se ze jste rozrusen.
15. 02. 2013 | 14:50

Karel Mozga napsal(a):

Příliš noblesní pane Pehe na to, co se kolem Jana Palacha dnes děje...
Zjednodušeně a pro ty, kteří si dovolují Vaši noblesu negativními výroky komentovat...je srozumitelný nanejvýš krátký, ale velmi výstižný komentář Stanislava Křečka z ČSSD:

"Jan Palach se upálil na protest proti naší zbabělosti..., na to, jak se rychle zapomínalo na ideály..."

Karel Mozga
- iniciátor podpisové akce pro odvolání Aloise Indry z funkce poslance za Gottwaldov - vzápětí poté co vešlo ve známost,že jeho podpis byl na zvacím dopisu a že by měl být dokonce předsedou tzv. "dělnicko-rolnické vlády..."

P.S.:ani na práci dnešních státních institucí zabývajících se historií... není spolehnutí... - dodnes jsem neobdržel odpověď na můj dotaz Historickému
ústavu ČSAV, jak to, že neozdobili Indrův životopis na internetu touto akcí? Bylo tam jen něco o tom, že dostal v Moskvě infarkt a do parlamentu kandidoval až další rok...- na severní moravě... .
Že by to mělo nějakou souvislost s akademikem Šormem, který převzal před hradbou ruských tanků /pás na pásu/ před parlamentem materiály z Gottwaldova? Akademik Šorm zastával v ČSAV tenkrát vysokou funkci - znala ho většina obyvatel tehdejšího státu... - a podle mých informací s ním čechoslováci "zacvičili" již na podzim 1969...)

A když již jsme u těch podpisů:
Klausův podpis pod bláznivou amnestií...není velezradou..., tou bylo jeho "vyčurané nepodepsání církevních restitucí...", podpis pod bláznivou amnestií
dokazuje nepříčetnost...(!) a je jednoznačně na "svěrací kazajku..."
Ta by dávala čecho-moravanům naději na zneplatnění jak církevních restitucí,
tak bláznivé amnestie...naději na úspory v řádu stovek miliard...
Moje podání v tomto smyslu obdržel jak Nejvyšší správní,tak i Ústavní soud ČR
Ani v jednom však nesedí jediný chlap v dnešní justici ČR...Bradáčová...
15. 02. 2013 | 15:00

resl napsal(a):

z galerie,
též se nedivím, když manipuluje s větami a vytvoří si příběh, aby mohl omluvit svůj nesouhlas s jiným názorem.
15. 02. 2013 | 15:02

Richard napsal(a):

aga
"Za manipulaci považuji účelové zneužívání určitých emocionálně zabarvených "frází", které manipulátor navíc nemyslí vážně. Upřímný projev emocí, navíc v situaci, kdy se jedná o obranu skutečně ohrožených hodnot, považuji za své právo"

ano, Vy osobně se cítíte ohrožený, jelikož se jdeme blízko k Vašim citlivým místům, které ovšem nemají nic společného s národními tradicemi, pokud si to neuvědomíte, budete dále zaměňovat vlastní předskudky vyvěrající z nevědomých strachů za obranu národních tradic a navíc, aby jste umocnil a zesílil svůj boj za udržení hradby k vlastnímu nitru, budete je nazývat "svaté".
Myslím, že není náhoda, že Vám konvenuje V. Klaus, ona projekce nebývá jen negativní, možná jde dokonce o jakýsi druh přenosu.
15. 02. 2013 | 15:03

Jana Pechová napsal(a):

gaia
Duka není politik a náboženské společnosti neřídí stát.
A to s tím Ježíšem máte dost zásadně pomotané. S jeho smrtí neměli preláti nic společného.
15. 02. 2013 | 15:04

Marie napsal(a):

K pádu solidně fungujícího státu s minimálním vlivem všemožných církví, přispěla především touha po obrovských majetcích, která dokázala u nás korumpovat určité skupiny lidí, z nichž se staly polistopadové špičky. Ty, které tvrdily, že stát nevzkvétá. Dnes jde o ty, kteří tvrdí, že i ten nejchudší člověk u nás je ve srovnání s rozvojovými zeměmi bohatý, kteří se ovšem marně snaží zamlčovat, že dnes stát opravdu nevzkvétá, neboť se jej zmocnila všehoschopná individua, kterým jde jen o vlastní prospěch a nenasytná církev, která nás vrací do středověku i se všemi jejími charitativními aktivitami.
15. 02. 2013 | 15:04

Nately napsal(a):

z galerie
Ale co? V 14:22 žádný příspěvek není.
Zřejmě už zmizují celé diskutující.
15. 02. 2013 | 15:05

Martin1 napsal(a):

z galerie
Tak to jsem tam z toho nikde nevyčetl (nic proti vašemu názoru), ale jste legrační malý ubohý zbabělec, protože jste nenapsal ani svůj pravý nick. Možná, že se tváříte jako můj přítel. Váš "z galerie" nikde není, projel jsem vše. Dejte si nick "připrdálek", byl by pro vás výstižnější.
Pokud vám to prospěje, tak si ulevte a odplivněte ještě jednou, všichni ostatní si z toho udělají svůj úsudek.
15. 02. 2013 | 15:06

teď zlikvidovali papeže, páč chtěl mír napsal(a):

Jana Pechová
Kdyby byli mohli, určitě by měli.
15. 02. 2013 | 15:07

Yosif K napsal(a):

Očekávat že Miloš Zeman bude boéjovat proti koprpucpi jako lev může jen neiformovaný a nepříliš bystrý jedinec. Po ovoci jejich poznáte je.

Jaké je ovoce po bezśtarostném a naivním jitrnicovém bonvivánovi Miloši Zemanovi?
Pouze namátkou:
1) 660 milionů Kč zaplacené jako odstupné firmě HC and C která dostala zakázku na stavbu dálnice Hranice Ostrava BEZ VYBEROVEHO RIZENI!!!! Proč??????

2) tunel "internet do škol" kdy bylo do českých škol dodáno 100 tisíc PC-ček za deset miliard Kč, čili jedno PC za 100 tisíc Kč, řečeno po zemanovksu každý debil, hnůj a povl by byl schopen toto sehnat za čvtrtinu včetně připojení na internet. Trestní oznámení od NKU nebylo řešeno, muselo by se šáhnout na Zemanova chráněnce Eduarda Zemana, tč se zase motajícího ve SPOZ.

3) Nelítostná krvavá rvačka mezi socdemáky o to kdo bude řídit privatizaci Transgazu. I malý zlomek z ceny 100 miliard Kč socdemákům stal za to aby se mezi sebou porvali jako vzteklí psi, výsledkem bylo vykousání Jiřího Havla atomovým dědkem Gregrem.

Kdo věří na to že Zeman bude bojovat proti korupci rovnou může věřit na Ježíška nebo ještě lépe na nějakého jitrnicového Dědu Mráze....

ZEMAN NAVRHUJE dodatečné zdanění boháčů ve výsi dalších 30%. proč rovnou ne 80% nebo rovnou 100%???? Zemanovi to jistě bohatě refunduje LUKOIL Česká republika který mimochodem financoval i jeho volební kampan......

Ve švédsku začátkem 70 let bylo marginální zdanění boháčů opravdu 100%. To se to sbíralo na benefity proletářů. Jediná vada toho byla že pak socani začali ve švédsku prohrávat volby, bad luck.....
15. 02. 2013 | 15:14

Jana Pechová napsal(a):

teď zlikvidovali papeže, páč chtěl mír

Doufám, že vás ze snahy učinit humornou poznámku podezírám oprávněně :-)))))
15. 02. 2013 | 15:17

z galerie napsal(a):

Martine1,

priprdalek je ceske slovo ktere obvzlaste k vam sedi. Priprdalek Martin1=hrdy anonymni nick. ROFL.
15. 02. 2013 | 15:18

Kelt napsal(a):

Yosif K,
"tapetář "opět nastoupil-proč máte potřebu ty bláboly psát pod každý blog?
Ti "socani"Vám lezou na mozek,že?
15. 02. 2013 | 15:19

Yosif K napsal(a):

SLáma napsal:
Pehe se snaží batatelizovat problém Sudetských Němců - napsal: " k údajně možným sudetoněmeckým nárokům na vrácení majetku"...
Ale Pehe, ty nejsou údajně možné, ty jsou naprosto reálné. Česko-německá deklarace z roku 1997 neznamená konec jejich nároků, neboť pouze obsahuje závazek, poměrně vágní, že spolková vláda nebude tyto nároky podporovat. Zároveň s tím bylo ovšem řečeno, že uplatňování těchto nároků nebude a ani nemúže bránit.

Konec citátu.

Pane Sláma a co si jako uvědomělý totalitář od vlády SRN představujete? Nějakou kriminalizaci vznášení nároků? Nějaké opatření jako:
a) kdo ze sudetáků vznese nějaký nárok, bude k desti letům nepodmíněně a ztrátě veškerého majetku?

b) nebo rovnou doživotní pobyt v nějakém gulagu nebo KL Sachsenhausen?

To co čeští nacionalisté od vlády SRN ohledně sudetáků čekají nejde v demokratickém státě splnit.......

Zavázala se snad česká vláda k tomu že strčí do lochu kohokoliv kdo by chtěl nějaké odškodnění ze něco co provedl nacistický režim??????? To by nikdy nebylo možné. Proč RŮZNÍ trumberkové čekají toto od NĚMCŮ????
15. 02. 2013 | 15:25

mb napsal(a):

Jinými slovy, český národ se zase jednou stal obětí režimu, který ovšem, stejně jako jiné podobné režimy v minulosti, chytře sabotoval svojí pasivitou. Antikomunistou se může v takové interpretaci stát spíše chatař než disident.

to je sice ARGUMENTAČNĚ KRYSTALICKY ČISTÉ ...

od Klause a klausovců se to však odrazí jako hrách ode zdi či vod od peří namaštěné kachny ...

njn ... stane se ...

ale hezká demaskace klause klobouk dole ...
15. 02. 2013 | 15:25

Sladký napsal(a):

Hmm.Vidím, že flašinetář sehnal nový váleček.:o))) Jinak- flašinetářům a jiným kolovrátkářům je zřejmě povolen způsob prezentace, který je u jiných označen za tapetování a briskně smazán.
15. 02. 2013 | 15:33

otaznik napsal(a):

Kelte,
povazujete se za socana?
15. 02. 2013 | 15:33

hokynar napsal(a):

Hmm. Vidím, že cukrar Sladky to tu zase oslazuje.
15. 02. 2013 | 15:36

Kelt napsal(a):

otazníku,
považujete se za komunistu?
15. 02. 2013 | 15:47

aga napsal(a):

Richard

Moc korumpuje (corrupts) neznamená "moc podplácí", ale "moc kazí, rozkládá.." To jistě ponechává prostor i pro váš popis toho, co moc se svými otroky - jednímž z nich byl i Havel - dělá.

Nechápu, proč byste měl být ausgerechnet vy soudcem toho, zda se má citlivá místa týkají národních tradic nebo ne - navíc, většina pojmů tohoto vyjádření je čistě subjektivní, a vaše definice citlivých míst nebo národních zájmů není a nemůže být o nic objektivnější než ta moje. Zvláště, když nejste schopen prostou četbou mých příspěvků zjistit ani to, že mi reálný Klaus konvenuje asi tak, jako mi konvenuje reálný Havel. Konvenují mi pouze některé jeho názory a činy z oblasti zahraniční politiky - zřejmě proto, že - jak jste mistrně formuloval výše - každý má v sobě dobré i špatné stránky a jen trouba neví, že to je důsledkem západní racionality, která nesnese na rozdíl od východní mentality rozpor a paradox. Vše, co neodpovídá jednoznačnému postoji je zracionalizováno, aby člověk pocítil úlevu z kognitivní konsonance, vše bylo tak nějak "učesané" a jasné. Víceznačnost implikuje složitost, která se v myslích mnohých proměňuje ve zmatek a ten dále v nejistotu a úzkost.
15. 02. 2013 | 16:01

Martin1 napsal(a):

Marie 15:04
Moc pěkný a pravdivý příspěvek.
Děkuji
15. 02. 2013 | 16:02

otaznik napsal(a):

Kelte,

Ne. A za co se povazujete Vy? Za socana? Prosim odpovedte misto kladeni otazek. Staci rict Ano ci Ne.
15. 02. 2013 | 16:13

Tom napsal(a):

Rozhodně nebyl antikomunista Havel a Charta,na pár vyjímek,jako pan Benda nebo Mandler,ostatní byly vyhození bolševici!!
15. 02. 2013 | 16:17

expat napsal(a):

Pehe je nejlepsi soucasny mozek Ceskeho naroda. Jo a jeste Skromach.
15. 02. 2013 | 16:24

fikus napsal(a):

zásadní chybou po roce 89 bylo, že se do řízení státu dostali bolševici, zkompomitovaní disidenti a zlodějská elita z prognosťáku.
Zájmy tohoto národa nikdy nereprezentovali zástupci ( z voličů) ale zájmová zkorumpovaná p.káž
15. 02. 2013 | 16:30

resl napsal(a):

Tom,
odcházím, nemám proti vám žádný argument. žil jsem mimo realitu.
15. 02. 2013 | 16:31

Martin1 napsal(a):

"Trapné politické bitvy o dějiny"
Nedalo mi to a zašel jsem zase za paní, co se stará o záchodky na malém městě. Už dříve se nám vyjadřovala k prezidentským volbám.

Co by jste nám řekla na téma "Trapné politické bitvy o dějiny"?

Já vím jen jedno, že když někdo udělá prd, tak udělá prd a jde se dál.
Ale když někdo jiný udělá prd, tak se hned najdou stovky jiných, co nám začnou vykládat, co tím prdem ten dotyčný chtěl vyjádřit.
Na koho tím prdem chtěl ukázat, vůči komu se tím vymezoval, co tím myslel mezi řádky, do jakého žánru umění jeho prd zapadá, kdo má právo jeho prd vykládat, kdo se nesmí k prdu vyjadřovat, atd....

Tomu já nerozumím, když já slyším prd, tak si jen říkám: "Snad to nebylo vedle"
15. 02. 2013 | 16:33

Richard napsal(a):

aga
"Nechápu, proč byste měl být ausgerechnet vy soudcem toho, zda se má citlivá místa týkají národních tradic nebo ne"

Nejsem soudcem, jen vyjadřuji jako příslušník českého národa svůj postoj, ve kterém se snažím sdělit, že to, co považujete za "svaté" (z toho implikuji onu Vaši subjektivní citlivost - nedotknutelnost svátosti), je pro mě pouze Vašim subjektivně významným a hodnoceným tématem, kterému však přiřazujete obecnou platnost, navic pečetěnou svátostí. viz.
"..jen proto, že opovrhoval vším, co je normálnímu příslušníku národa svaté?"..mimochodem takto se právě projevují ony tendence ke kognitivní konsonanci...."čím víc pochybností, tím víc je třeba tlačit na pilu, např. užíváním silných slov".
Teď už jen zbývá, aby jste mě vyřadil z kategorie normálních nebo mě označil za bořitele existujícího lidského řádu, che....
Můj postoj je samozřejmě subjektivní, o národních tradicích se nikde nezmiňuji, jen jako člen tohoto národa říkám, že hodnoty, které se snažíte představovat jako národní a svaté, tedy jako obecné s Vámi nesdílím, čímž jsem Vám dával na jevo jejich subjektivní příslušnost. Jak Vaše témata a přístup k nim odráží Vás samotného, to pitvat nebudu.
15. 02. 2013 | 16:37

Kelt napsal(a):

otazník,
napište něco racionálního k tématu blogu a můžeme se"bavit".
Jinak nevidím žádný důvod odpovídat na impertninetní otázky-otazníku.
15. 02. 2013 | 16:39

aga napsal(a):

Richard

Tento národ vznikl na určitých sdílených hodnotách, které byly a zatím ještě jsou uznávány a sdíleny většinou jeho příslušníků - pokud by tomu tak nebylo, národ byl nevznikl, případně později zanikl. Jednou z charakteristik tohoto národa je - oproti tomu, co se mu snaží jeho nepřátelé vtlouci do hlavy - tolerance k příslušníkům jiných národů nebo etnik, se kterými na svém území relativně (ve srovnání s jinými agresivnějšími a xenonofobnějšími národy) dobře vychází. Za to se mu tito často osvědčují tím, že - zneužívajíce jeho pohostinství - působí proti jeho národním zájmům. V současné době je tento trend podporován tzv. nadnárodními zájmy v rámci globalizace a tlaku na odnárodnění. Havel byl představitelem těchto tendencí, v tom má Klaus rozhodně pravdu. Pokud vám to jako příslušníku českého národa konvenuje, je to vaše svaté právo, nicméně například poslední prezidentské volby prokázaly, že nejsem sám, kterému jsou určité národní hodnoty svaté, a že vy jste se svým subjektivním postojem zatím ještě v menšině. Bohudíky.
15. 02. 2013 | 16:49

Richard napsal(a):

Jinak si také myslím, že Klausovy nutkavé sklony "snižovat si" Havla vlastně nesvědčí o ničem jiném než o jeho vytěsněném(nevědomém) obdivu vůči němu.
Podobný mechanismus funguje u chlápků, kteří se snaží sbalit atraktivní ženskou, která však o ně nejeví zájem...
Tady je úzkost z odmítnutí racionalizována výroku typu "stejně to byla blbá blondýna, určitě je to dě.ka" atd....
15. 02. 2013 | 16:50

Našeptávač napsal(a):

Pane Pehe dnes na jedničku!! s hvězdičkou.

U některých mě zaráží, že žijí v domnění, že jejich známí, rodina, spolupracovníci a kdo ví ještě všechno, že ztratili o nich samotných paměť.
15. 02. 2013 | 16:52

Našeptávač napsal(a):

Pane Pehe dnes na jedničku!! s hvězdičkou.

U některých mě zaráží, že žijí v domnění, že jejich známí, rodina, spolupracovníci a kdo ví ještě všechno, že ztratili o nich samotných paměť.
15. 02. 2013 | 16:52

dalimír napsal(a):

Otazníku Kelt ,usuzuji dle jeho příspěvků je určitě levičák! A dělá dobře ! Levičáci jsou od přírody inteligentnější a navíc mají vrozenou sociální spravedlnost ! Pravičáci to je sama mafiánská kreatura ! Stačí co tito lidé předvádějí ve vládě a parlamentu ! Dokud tam budou takový vychcánci jako je mladý Benda posranec a jemu podobní tak republika nemá šanci se s toho sametu vzpamatovat ! A dokud se nevzpamatuje tak je růžová bodoucnost v tomhle státě v nedohlednu tečka
15. 02. 2013 | 16:54

Richard napsal(a):

aga
souhlasím s Vámi, že určité hranice je třeba držet, ale nikoliv tím, že se budeme národovecky a uměle nafukovat jako jistý druh mořských rybiček, který touto obrannou reaguje na ohrožení, tak ze sebe učiníme akorát kašpary....
Pokud máte pocit, že síla spočívá v "dělání ramen", "demonstrativním předvádění své neohroženosti, nezávislosti, samostatnosti, suverenity, velikosti a záslužnosti" tak vězte, že časem přijde ten malý "slabý" David a onoho velkého "silného" Goliáše srazí na kolena...
Skutečná sílá nemá potřebu se okázale demonstrovat, pokud to dělá, je za ní cítit slabost a strach.
15. 02. 2013 | 17:05

Martin1 napsal(a):

Náš národ je silný a vždy se vzchopí, když už různých rozumbradů, možná i v cizích službách, začne přibývat nad únosnou mez. Viz prezidentské volby. Jinak i ty rozumbrady má rád, protože má rád ze všeho nejvíce humor.
Kdy je potřeba už povstat, únosná mez se změnila v neúnosnou, nikdy neurčovali ti rozumbradové, ale ti prostí lidé, velice často i lidé z venkova.
Ti rozumbradové pak vždy vylezli až bylo po všem a začali nám vykládat jak a co jsme měli dělat. A co jsme vlastně zač.
15. 02. 2013 | 17:07

aga napsal(a):

Richard

Nemáte to nějaké převrácené? Jak já to vnímám, Češi se už hezkých pár let pouze brání na svém území, nikterak se nanafukují, nepovyšují, nepovažují za vyvolené atd. Dokonce jim mnohé hlasy vyčítají zbabělost, že zklamali i v té sebeobraně. Často jsou to ti samí, které jim paradoxně vyčítají nacionalismus, xenofobii a bůhvícoještě, pokud se jen odváží otevřít ústa na obranu svých práv a zájmů - tedy chovají se tak, jako každý jiný sebevědomý národ.

Historicky i fakticky jsme tím malým Davidem, ohrožovaným velkými Goliáši, my. Pokud to někdo vidí obráceně, pak má zřejmě sám nějaký problém.
15. 02. 2013 | 17:17

Targus napsal(a):

To Jana Pechová:

A jak se pozná neostalinista?
Podle trenclí nebo pohledem do otevřené dutiny ústní?

Takové vědomosti byste si neměla nechávat pro sebe. Co kdybychom našli více takových zakuklenců.
15. 02. 2013 | 17:24

Richard napsal(a):

aga
podívejte se, Vám konvenuje Klaus se svým hlásaným a demonstrovaným národovectvím, zřejmě proto, že toto jednání považujete za nejlepší obranu národních zájmů, mně zase Havel s jeho přirozeným respektem vycházejícím z osobní statečnosti, kterou v mých očích prokázal ve skutečném boji Davida s Goliášem), neboť se domnívám, že jen přirozená autorita může budit respekt a držet hranice. To je celé.
15. 02. 2013 | 17:32

aga napsal(a):

Richard

Klaus mi nekonvenuje, ale nikoho lepšího, kdo by naše skutečné a skutečně ohrožené zájmy bránil, nemáme. Ono obecně historii posunují dál vždy dosti rozporuplné charaktery, jiné by se na špici dění ani nedostaly.

Jak už jsem tu někde psal, Havla jsem poznal osobně, a Vaše charakteristika je čirou pozitivní projekcí (kterou výše přisuzujete mně), naprosto odporující mé zkušenosti a zkušenosti dalších, kteří ho znali (a to jak co se týká jeho charakteru, tak motivací jeho "boje"). Ale pokud potřebujete přirozenou autoritu delegovat a nevystačíte si se svou vlastní, budiž vám toto simulacrum přáno.
15. 02. 2013 | 17:38

Jana Pechová napsal(a):

Targus
Možná by vám dokázal lépe odpovědět Miloš Zeman, vypůjčila jsem si to od něj.
A zdá se mi to dost trefné. Vstupovat do KSČ v letech normalizace chtělo opravdu mimořádnou sílu přesvědčení o diktatuře proletariátu a jejích prostředcích k udržení moci.
15. 02. 2013 | 17:45

Bestia triumphans napsal(a):

gaia napsal(a):
..."vždyť přeci preláti zavraždili toho nejznámějšího. Ježíše Krista. "

?
:-) :-) :-)
15. 02. 2013 | 17:57

Martin1 napsal(a):

Jiří Pehe
Pane Pehe, často jsem vás kritizoval, ale tento článek považuji za nejlepší z poslední doby.
Je to napsané s nadhledem.
15. 02. 2013 | 18:07

dennis napsal(a):

Komentar pana Pehe je skvely. (Kdyby nasi zakonodarci dnes takovy zakon odhlasovali, sam bych se taky poridal k hlasovani.)

Pane Bobe,
nemusi te se citit ve svem nazoru osamely. Sdilim nazor, ze zmenu rezimu sovetskeho imperia nezpusobilo moralni vitezstvi zbitych studentu bilymi prilbami na Narodni tride v listopadu 89. Dokonce ani soucet vsech disidentskych sil i s pasivni rezistenci loajalnich obcanu nezpusobil dejinny obrat, kdy zmizela era tzv. budovani socialisticke spolecnosti v Evrope i v Asii a nastala era postmoderniho budovani globalni liberalni spolecnosti.
15. 02. 2013 | 18:18

Richard napsal(a):

aga
Jak už jsem psal, Havlův vzdor vůči komunismu považuji za hrdinský a díky této skutečnosti si ho jako osobnosti vážím, považuji ho také za skutečného intelektuála, dokonce mi přijde velmi zajímavá také jeho umělecká tvorba - jeho schopnost nahlédnout pod povrch a odhalovat skrytou absurditu života a lidských snah.
Ano, díky tomu všemu je mi sympatický a chovám k němu jistý přirozený respekt, který není pouhým důsledkem pozice v jakémsi vykonstruovaném obrazu lidského řádu, jež by si přáli udržovat někteří, jež v něm uměle zaujali výhodné postavení a který on sám svou aurotitou a vnitřní silou zřejmě skutečně bořil.
Na mé vztahu nic nezmění ani skutečnost, že byl snad také užvaněný brepta, závislý na ženských, přehlížející hodnoty, které jsou jiným svaté.
Jeho příběh je pro mě v určitém mytologickém smyslu skutečně příběhem hrdiny, mimochodem, po projevu Klause o Havlově destruktivitě jakýchsi lidských řádů se mi zalíbil ještě více.
Ano, je můj oblíbený hrdina do kterého si samozřejmě projikuji. V mnohém se stal symbolickou postavou.
Váš pohled na něj vycházející z osobní známosti jak říkáte, vypovídá zřejmě více o Vás než o něm, já Vám ho v žádném případě narušovat nebudu. Tak jako já potřebuji své projekce, Vy potřebujete zase ty své.
15. 02. 2013 | 18:30

vico napsal(a):

Jak co nejobecněji vyjádřit poměr mezi článkem, JP a kritickou diskuzí?

Pehe : Tráva je zelená

Diskutující 1 : Kopretina je přece odjakživa bílá.
Diskutující 2 : Zahradní kopretina /koupil jsem ji loni, tak to vím/ je často i fialová.
Diskutující 3 : Pehe opět straní Zeleným/trávníkům/.
Diskutující 4 : Pokud vím, tak před r.89 bývávaly v trávnících vlčí máky. Byly to pěkné trávníky.
Diskutující 5 : V roce 68 bylo hodně vlčích máků. O tom Pehe cudně pomlčel.
Diskutující 6 : Vlčí máky nejsou tak jedovaté, jak Pehe tvrdí /tím, že o nich nemluví/.
Diskutující 7 : Jen idiot může tvrdit, že tráva je zelená /následuje odkaz na vyobrazení kostřavy sivé (Festuca glauca \"Azurit\") tvořící ježaté modrozelené trsy/
Diskutující 8 : Pehe - hehe trapně útočí na knihu V.Klause Modrá nikoliv zelená/planeta/. Fuj!
Diskutující 9 : Kam se podíváš všude zelený trávník. Ilumináti už se dostali do poslední Zlámané Lhoty. Už i tam místo dobrého českého pařeniště zavádějí cizácký anglosaský zvyk krátce střiženého pažitu, z něhož se ani slépka nenažere.
Diskutér Vico/již zcela zblblý a po pěti pivech/ : "Zelená je tráva, fotbal to je hra".
15. 02. 2013 | 18:35

gabriela napsal(a):

Zemřel živý člověk a mrtví zůstali žít ...
https://www.youtube.com/watch?v=atBuzEoRZ_k

Kdyby totiž Češi a Moravané nebyli tak trochu jaksi "mrtví", vyhlásí upálení studenta Jana Palacha podobně jako upálení mistra Jana Husa nikoli pouze jako památný den, který se vyznačí proloženým písmem v kalendáři, ale jako státní svátek hned po "sametovce" v roce 1990.

Tato ubohá a trapná Nečasova vláda, které věří "celých" 8% obyvatel spolu s parlamentem prošpikovaným korupčníky a promiňte mi to slovo "vyžířky" nejrůznějšího kalibru, druhu a poddruhu, krutě zaspali dobu. Pokrytecky se přitom tváří jako Ti největší hrdinové a spasitelé celé republiky od moru komunismu. Trapné, velmi trapné...

Upálení Jana Palacha si zaloužilo vyhlásit státním svátkem skutečně hned po "revoluci", bez jakýchkoli trapných parlamentních diskuzí a bez jakýchkoli ještě trapnějších dodatků a komentářů...

Sorry, ale dnes mi to připadá tak trochu "s křížkem po funuse"; bez patřičné úcty k tak významné osobnosti a zároveň národnímu hrdinovi, kterým Jan Palach bezesporu byl ...

https://www.youtube.com/watch?v=xrTNMTupfAk

https://www.youtube.com/watch?v=cXe_z96pb4k

https://www.youtube.com/watch?v=AEL2HzRhrO4

https://www.youtube.com/watch?v=atBuzEoRZ_k
15. 02. 2013 | 18:39

oleo napsal(a):

Český socialismus měl vědu velmi slabé úrovně,ale naopak od šedesátých lez měl desítky umělců nedostižné profesionální úrovně.Namátkou K.Gott,režisér Podskalský,herci Werich,Vozka,Horníček,Kopecký,Bohdalová,Dvořík,Suchý,Z.Štěpánek..malíř Zrzavý,spisovatel Hrabal,Kundera a další atd
Tato generace zmíněná nebyla ideová jako tzv.umělecká avantgarda v KSČ 1921-1938 -Seifert,Vančura,.. ani neměla jejich hloubku-ale své role v socialismu splnila s bezprecedentním mistrovstvím,aniž kontaktovala válečné a klasické umění sovětské.
Bohužel to co se,i dost oprávněně angažovalo i politicky z umění po roce 1989-jsou profesionálně dodnes ve srovnání s normalizační elitou umění-lidé druhořadí.Slova o "elitě" z úst Klause jsou falešná.Faktem je,že Husákův režim uznával "všechno nebo nic".Na pár vyvolenců a talentů vysadil všechno dobré a druhé nechal jako Havla-dělat kulisáky.To se nemůže nikomu líbit.V.Havel krom party zneuznaných umělců přišel mezi chartisty ke znalosti psychologie vedoucích komunistů-tentokrát odhozených do ústraní i ústrků normalizací. Takže on byl relativně připraven splnit roli-která se od něj očekávala-nekonfliktně prorazit krunýř tuhé normalizace a posléze destruovat socialiamus převodem v nihilismus a abstraktní humanismus (v jeho podání dle Noaha Chomského "oblbovat lidi").Měl v duchu tradic nakročeno k horšímu pro národ:děd byl ministr bez portfeje v mnichovské vládě 1938-9.
Ale tento národ zůstal aspoň natolik zdráv po šílených orgiích havlistů a klausovců,že odmítnul svoji národní kapitulaci a nectil názory druhořadých umělců a tuplem vědců nyní po létech u voleb presidenta.Samozřejmě cestu z marasmu a nehybnosti bude teprve úporně hledat s giga dluhem na krku.Kocovina.
15. 02. 2013 | 18:55

dalimír napsal(a):

gabrielo a ti bezdomovci kterých je v tohle prohnilém systému více jako hub po dešti ,ti nejsou pro Vás hrdinové ? Stát pro ně nic neudělá když musí mrznou venku za živa ? O tomhle se bavme a ne o Palachovy ! To byl student s dobrým rodinným zázemím měl kde bydlet,rodiče ho zbožnovali a navíc ,bylo to jeho rozhodnutí ! Dodnes spousta lidí u nás nechápe proč si tak zmařil zbytečně život ! Nevděk vládne světem a pro česko to platí dvojnásob ! Jeho rozhodnutí k takovému činu nebylo na místě ! Nějaký zápis v historii to nemůže změnit !
15. 02. 2013 | 18:56

oleo napsal(a):

opravy :od šedesátých let,destruovat socialismus
15. 02. 2013 | 19:00

aga napsal(a):

vico

Implikujete snad, že Pehe pohlédne svým pronikavým znakem na situaci, a shrne ji slovy tesanými do žuly, ke kterým není možno nic přidat, nic ubrat, není možno o nich (a o jeho motivech k jejich vyslovení) pochybovat, jediné, co zbývá, je mlčet v obdivném vytržení, následovaném po probrání se z extáze diskuzí:

Diskutující 1 : Ano, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen
Diskutující 2: Skvěle, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen
Diskutující 3 : Přesně, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen
Diskutující 4 : Geniální, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen
Diskutující 5 : Jistě, pane Pehe, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen
Diskutující 6 : Výborně, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen
Diskutující 7 : Jak jinak, ostatně si myslím, že Klaus musí být zničen

???
15. 02. 2013 | 19:00

Targus napsal(a):

To Jana Pechová:

"Vstupovat do KSČ v letech normalizace chtělo opravdu mimořádnou sílu přesvědčení o diktatuře proletariátu a jejích prostředcích k udržení moci."

To jste si vypůjčila dost blbě. Kdyby se jednalo o rok 85, tuto větu bych vám možná uvěřil. Rok 75, to bylo trošku jiné kafe. Komančové poznali, co udělali za průser, když vyházeli fundované lidi a brali to po stranické linii. Proto každý, kdo byl ochoten, měl dveře otevřené. Tvořily se tzv. kádrové rezervy, to byla rouška hledání kohokoli, kdo něco málo uměl a byl ochoten platit členské příspěvky za možnost rychlé kariéry. Dveře na stranických sekretariátech se netrhly. Ostatně na netu by se určitě dal dohledat počet členů KSČ v jednotlivých letech.

Co se týká Grebeníčka, zaslouží respekt z jediného důvodu - nepřevlíkl kabát, jako stovky tisíců dalších, kteří jsou bolševiky do morku kostí dodnes, akorát že kopou ligu v jiném dresu.

A teď bych prosil toho neostalinistu. Trenky nebo kontrola otevřené chlebárny?
15. 02. 2013 | 19:21

Martin1 napsal(a):

A víte proč neudělali Palacha hrdinou?
Není to divné, že k burcování národa se využívalo "Palachových týdnů" nepokojů a pak nebyl Palach hrdinou?
Ono to taky souvisí s tím, že si i Dubček myslel, že bude prezidentem a nebyl. Proč? Proč někdo z Stb dělal mrtvého studenta? Proč se ztratily všechny záznamy Stb o některých důležitých lidech?

Já si myslím, že to bylo připravené původně z východu jinak - pro Socialismus s lidskou tváří. To by byl Palach vyhlášen hrdinou. Pak to někdo posunul ještě dál.

Myslíte, že kdyby někdo tam na Letné volal do davu zmrzlých lidí následující věci, že by uspěl?

1) Už brzy z vás, co tu dnes stojíte, bude většina nezaměstnaných
2) Už brzy vás zahrneme zbožím na dluh, které pak budou splácet ještě vaši prapravnuci.
3) Už brzy vám zvedneme nájmy
4) Už brzy budete muset zase pracovat 10 - 12 hodin i déle
5) Už brzy se sem přivalí tisíce zahraničních dělníků, kteří díky rozdílu měn budou ochotni dělat za polovinu a vy a vaši Romové budou bez práce
6) Už brzy budou na denním pořádku vykradené banky, klenotnictví, benzinové pumpy, atd.
7) Už brzy budou vaši zástupci krást
8) Už brzy začnete platit u doktora, budeme to nazývat regulací
9) Už brzy vám přestane jezdit doprava do vašich vesnic
10) Už brzy, až se vám to bude zajídat, tak vám řekneme, že za to si můžete sami a my se budeme cpát horem dolem a budeme dál vesele krást

Proč nám to tehdy třeba pan Malý (měl pěkný hlas) takto nevykřičel z tribuny?
Protože pro sebe si udělali komunismus (každému podle jeho potřeb - co si nakrade) a těm dole dali jen ten nejtvrdší kapitalismus. Ale v obráceném vývoji. Nejdříve měkký a s narůstajícím časem stále tvrdší a tvrdší.

My se tu budeme hádat, proč se upálil Palach? Ti, co nám vnucují své idee, tak nás chtějí odvést od faktu, že oni nám všem spálili naše sny o naší budoucnosti.
Že nám zůstane vše dobré z té doby, co jsme znali a bude odstraněno všechno špatné.
15. 02. 2013 | 19:24

vico napsal(a):

Aga : Pehe především psal o Palachovi a snaze politiků si Palacha a jeho čin účelově přisvojit. To je ono "Tráva je zelená."

Vy naznačujete, že obsahem článku je "Klaus musí být zničen". Čili jste se pasoval na diskutujícího č.8 /Pehe - hehe trapně útočí na knihu V.Klause Modrá nikoliv zelená/planeta/. Fuj!/
15. 02. 2013 | 20:03

aga napsal(a):

vico

"Vy naznačujete, že obsahem článku je "Klaus musí být zničen"

jak jste na to přišel? Jako u Cata, toto prohlášení je imanentní každému Peheho článku, i když o Karthagu potažmo Klausovi není řeč. A správný diskutér se po zjevení slova božího snaží zavděčit.
15. 02. 2013 | 20:20

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane ago,

pozor na ty vulgarismy!

Libor Stejskal
15. 02. 2013 | 20:32

český maloměšťák napsal(a):

Největším militantním antikomunistou zde byl bigjirka /snad to píšu správně/.
Pak se ukázalo , že byl předlistopadovým členem KSČ.
Zavilým antikomunistou je i bývalý kandidát KSČ SuP.
O Kuberovi a Fischerovi raději pomlčíme......

Ostatně kdo z předlistopadových aparatčiků a poslušných, " politice" ÚV KSČ loajálních byrokratů - členů KSČ byl "komunistou "?
A nejsou komunisty spíše ti, co si ze státního /tedy společného/ udělali, dělají a pokud se nevzpamatuje policie a justice - tak budou dělat...soukromé ?
Ti už si komunismus jako JEDINÍ vybudovali - pro sebe, pro své kumpány, své rodiny. Ti už tu zářnou budoucnost /pro sebe/ mají vybudovanou - včetně stálých kanálů, kterými to společné bude proudit dodom.
Mnozí z nich si však říkají " sestro" či " bratře" /popřípadě " exsestro" či " exbratře" / anebo "modroptáku" či " modroplačko". Tedy neoslovují se " soudruhu" či " soudružko".
Na názvu totiž nezáleží - záleží na obsahu. Tedy na podstatě, kvalitě a způsobu přivlastňování aktiv.
Není pak rozdílu mezi tím, když někdo ukrade kus pole sedlákovi a tím, když někdo rozkrádá společné - např. formou podvodného ocenění a následného rozprodoje státních aktiv za babku.

A co to je/bylo/ proboha za komunistu, který si kupuje chaty, chodí nakupovat do prodejen ESO či Tuzex, jezdí spolu se svou matronou do opery v audině a doma má - coby symbolizaci svého světového názoru cibulák a hedvábné závěsy ?
Opět je tedy ten název zavádějící.

Ostatně zajímalo by mě, jak by dopadla komunita podobná takovým, co si zřizují Hutterité - pod vedením Filipa s Grebeníčkem. Zda by tam byla také téměř nulová zločinnost, jako je v těch komunitách hutteritských. Anebo by se vzájemně pozabíjeli. Třeba kvůli cibuláku. Nebo kvůlivavě opeře. :)
------
Palacha by chtěl ukrást kdekdo - z těch, co protestovali tehdá tím, že poslouchali The Voice Of America a vedli řeči v hospodě. O tom žádná.
Btw - věděli jste že Grebeniček st. byl za války v odboji, pak v koncentráku...a že ho vyznamenal Beneš ?
A že ho z StB vyhodili údajně kvůli tomu, že oznámil nezákonné praktiky při vyšetřování tkzv. " třídních nepřátel" ?

Tak kde je ta pravda ?

Zas ji chce někdo ukrást. Tedy ideologicky podmínit výklad faktů tak, aby odpovídal předem ustanovenému hodnotícímu soudu.
Není lepší ta nejistota - ohledně minulosti....a jistota v souzení věcí aktuálních ? Které lze přeci jen verifikovat detailněji a přesněji ? Například zda byly CASA předražené.
Hmm...že to taky nejde verifikovat ? Že Kalousek řve ve sněmovně " Emééééérikn Eprááááizl ! " - a toť vše ? Dál už nejede vlak ?
Tak jak chceme soudit minulost...když neumíme popsat ani přítomnost ?
Já vím...nudu je třeba nějak zahánět. Například poslechem The Voice Of Grebenicek.
15. 02. 2013 | 20:37

aga napsal(a):

Pane Stejskale,

jestli to měl být vtip, tak jsem ho nepochopil. Mohu prosit o vysvětlení?
15. 02. 2013 | 20:40

český maloměšťák napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
gaia napsal(a):
..."vždyť přeci preláti zavraždili toho nejznámějšího. Ježíše Krista. "

?
:-) :-) :-)
15. 02. 2013 | 17:57
-----------
Kaifáš byl kdo ?
Šámes ?
A saducejové , farizejové...to asi byly nějaké nevýznamné sekty, že ?
No nic, tři čtyři hodinky náboženské výchovy by to mohly napravit.
:DD
15. 02. 2013 | 20:43

uspens napsal(a):

to český maloměšťák:

něco na té vaší teorii je.Ale vidím to "rozprostřeněji".Např.ve velkých obchodních domech rozhodně nakupuje "ve velkém" a draho rozhodně více lidí než nějakých pár kumpánů,kteří si zde zřídili soukromý politický komunismus.Peníze se dostanou k mnoha lidem.Zda za práci je otázkou. Taktéž autíčka mají lidé,které nikdy nevidíte pracovat někde.Takže Paroubkovy dva baráky-není taková vzácnost a ten v Řecku je možná levnější než v Čechách.Současně ale u většiny je tomu naopak skoro ve všem.
Skoro bych řekl,že za socialismu lidé obětovali politiku ekonomii a po roce 1989 ekonomii politice. Zde,v ČR.Osobně jsem si Grebeníčka nezbozštil,ale důchodců se správně zastával a jako většina po rozdělení ČSR již Havla nebral jako kvalitu.
Já si myslím,že nám selhalo po válce školství.Tím pádem-ani pro socialismus,ani pro jeho vystřídání volnějším systémem-zde nebyly kádry.Ale ani opravdoví -užiteční politici.Všem chyběla kvalifikace.Trvá.
Nejhorší mi připadá to,že jdeme dál a dál pouze na takové "nejzákladnější",nejprimitivnější úrovni společenského života,jak jste to popsal.Mnoha lidem zde asi život chutná jako Solženicynova "šlichta"-jídlo v Gulagu jednoho dne Ivana Denisoviče.
Jakmile lidská společnost opustí směr a solidaritu,jenom doutná životem.Energii utrácí nazmar-lidí.
15. 02. 2013 | 21:23

český maloměšťák napsal(a):

Jen filosof , respektive mudrc /via Pýthagorás/ je oprávněn pojmenovávat věci, jsoucna.
Ostatní používají té názvotvorby jen jako berličku o níž se opírá jejich chabý duch.
15. 02. 2013 | 21:35

lobotomic napsal(a):

Srovnejme si významově jmenování Duky kardinálem papežem Benediktem z Hitlerjugend, funkci otce Livie Klausové-být v roce 1929 osobním tajemníkem Jozefa Tiso,tehdejšího ministra zdravotnitví ČSR (viz Vlkovobloguje) a přítomnost dědy V.Havla v mnichovské vládě 1938.Přidejme to,že Mitterand byl polovinu trvání Petainovy vlády v kolaborantské Francii ministrem.
A podívejme se na tato FAKTA Z HLEDISKA VÝROKU NOSITELE NOBELOVY CENY ZA FYZIKU -FRANCOUZE FAULA LANGEVINA:FAŠISTÉ JSOU LIDMI BEZ ROZUMU.Přidejme fakt,že syn německého nositele Nobelovy ceny za fyziku Maxe Plancka byl nacisty popraven,stejně jako Langevinova dcera a zeť.
Pak pochopíme,že to co se tu stalo a s jakým výsledkem během "sametu"-je naprosto zákonité.
16. 02. 2013 | 05:00

lobotomic napsal(a):

oprava :PAULA LANGEVINA
16. 02. 2013 | 05:04

1049an napsal(a):

Pane Pehe, když si StB dala tolik práce s tím, že vás v osmdesátých létech propašovala na Západ, měl byste i dnes aspoň trochu předstírat že jste skutečný navrátivší se emigrant a ne svými texty dnes a denně přiznávat, že ve skutečnosti jste byl agent československé rozvědky, který se po roce 89 vrátil a odhodil všechny masky. Já komunismus skutečně nenáviděl a zůstal jsem zde. A nenávidím jej dodnes. Vy dnes vše levičácké adorujete a kvůli tomu jste tehdy utíkal? Vždyť jste směšný. Tehdejší režim vám musel vyhovovat jak praseti plný hrnec otrub.
16. 02. 2013 | 05:57

forbot napsal(a):

to 1049an: rozumějme tak analogií,že M.Zemana mezi V.Havla a V.Klause propašovala StB?

Aby nebyl "člověkem bez rozumu"? Kapitán Klos majorem Zemanem? A Vy jste ty slaďáky normalizační TV nesledoval? To bych se moc divil,zklamaný soudruhu 1049an.Dštící síru i na sebe.Samozřejmě že to,že dva mají vygumovaný mozek neznamená,že jiní dva jsou zrovna géniové. Ani o Grebeníčkovi,ani o Zemanovi to nikdo v tisku nikde netvrdil.Zatvrzujete se proti svému předsudku,ne vůči mínění ostatních.Ale Vy to asi nemáte šanci pochopit.Radši nám -veřejnosti sežeňte někde CV M.Zemana-za měsíc již bude presidentem,ale čím byl do roku 1990-svých 45 let nikdo netuší.Tomu říká Gorbačev se Zemanem 1989:Glasnosť.
16. 02. 2013 | 06:22

1049an napsal(a):

Pane Forbote, používejte při čtení méně pravdoláskařské pseudomeziřádkové autoimaginace (přeloženo do češtiny - neoblbujte se a nedělejte sám před sebou ze sebe vola tím, že z holé věty budete dolovat to, co tam pisatel nehodlal vložit ani náhodou) a více čtěte pouze to, co je psáno. Nepíši ani o Klausovi ani o Zemanovi. Píši pouze a jen o Peheovi.
16. 02. 2013 | 06:37

Lila napsal(a):

oleo

Váš příspěvek obsahuje řadu snadno doložitelných nesmyslů.

Jen pro příklad:
Doslova píšete "tzv. umělecká avantgarda v KSČ 1921-1938, Seifert, Vančura /.../ své role v socialismu splnila s bezprecedentním mistrovstvím."
A dále tvrdíte, že "Husákův režim /.../ druhé nechal jako Havla dělat kulisáky.

Ve skutečnosti Jaroslav Seifert i Vladislav Vančura patřili k těm, kteří pochopili včas, o co v KSČ jde, a kteří z toho vyvodili nezvratné občanské i umělecké závěry. Kromě Seiferta a Vančury, to byli např. Milena Jesenská, Jiří Weil, Jindřich Štýrský, Josef Hora. Peripetiemi loajality a vzdoru museli projít Biebl, Halas, Teige...

Konkrétně Seifert a Vančura z KSČ vystoupili v roce 1929, po bolševizaci strany, k níž došlo na jejím pátém sjezdu; nová linie KSČ nastolená Gottwaldovými "karlínskými kluky", byla pro řadu předních spisovatelů nepokrytě sektářská a KSČ se navíc dostala pod přímou kuratelu Moskvy.
Nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert byl signatářem Charty 77.

Jakou roli "v socialismu" mohl plnit Vladislav Vančura, popravený v roce 1942 nacisty, to je už úplná záhada.

V době, kdy se Gustáv Husák prodral k moci, Václav Havel už dávno nebyl kulisákem, ale od roku 1963 (od premiéry jeho Zahradní slavnosti) byl uznávaným dramatikem a spisovatelem, kterého Husákův režim jako mnoho dalších perzekvoval a umlčoval.
16. 02. 2013 | 07:52

Naštvaný napsal(a):

"... kteří v minulém režimu neprosluli výraznou odvahou" To píše ten pravej! Co raděj vzal rovnou do zaječích a teď, když jsme mu to tu vyvzdorovali, vrátil se, aby nám tu mohl kydat bobky na hlavu. Pingl jeden!
16. 02. 2013 | 08:54

Jana Pechová napsal(a):

Targus
Bylo v roce 1975 oficiálně platným dokumentem KSČ Poučení z krizového vývoje?
Nemůžete odpovědět, že ne. Nejsem si jistá, jestli se od tohoto žvástu vůbec kdy tahle partaj distancovala.
Ti odborníci, o nichž se zmiňujete - kteří tedy měli dokořán otevřené dveře, neboť soudruhům teklo do bot - měli jednu podmínku: podepiš. Bez podpisu jste mohl mít tisíc pytlů zkušeností a stoh doktorátů a nebylo vám to nic platné.
A podepsat znamenalo buď souhlasit (a tím mj. plivnout po ideálech Pražského jara), anebo nemyslet na nic jiného než na svůj prospěch. Tak si vyberte. Podle mě Grebeníček působí dodnes dost přesvědčeně.
16. 02. 2013 | 08:58

oleo napsal(a):

Lilo,

kdybych já ve škole četl povinnou četbu za socíku od národního umělce Seiferta,jako Vy čtete můj příspěvek---neprošel bych u maturity tehdy.

Já sám sebe nepovažuji za arbitra inteligence druhých.Z toho důvodu vyhledávám kritéria,která mají určitou objektivitu aspoň v možnosti,že není vyloučena.Jestliže světové anktety po mnoho let o intelektuála č.1 zeměkoule vyhrával americký lingvista Noah Chomsky a on prohlásil,že "V.Havel a disidenti oblbovali lidi",určitě to pro mne něco znamená. Tím,že to řekl někdo o jehož intelektu je svět přesvědčen. Nepřekládám "oblboval jiné" jako "on je blb".Spíše jako blíže k pojmu "goebbelsovská propaganda".Jako ultralevičáka V.Havla dle mínění V.Klause nevnímám,protože navíc výsledky V.Klause v jeho oboru -ekonomice státu-chápu jako velmi slabé odborně.To ovšem spíše přisuzuji školství po válce,které z něj odborníka nevytvořilo podobně jako z mnoha jiných.V.Havla chápu jako mimoně,člověka vykořeněného,mimo realitu,mimo chápání života-prostě solipsistického mystika.Ovšem za schopného napáchat méně zla než Dubček.Že komunisté podpořili jak volbu V.Havla,tak V.Klause presidenty-považuji za něco,čím si mne nezískali.Podobně jako Grebeníčkovo vyjádření o Palachovi. Gottwaldovi a Zápotockému nefandím. Husák je pro mne typem poručíka Duba ze Švejka.A.Novotný ,jehož oblíbencem a osobním přítelem byl otec spisovatelky Lenky Procházkové-považuji za oběť horších než byl on sám. Vančuru lituji,jako mnoho jiných originálních tvůrců popravených nacisty a Vlajkou.Padesátá léta odsuzuji.Mnoho českých umělců z dob socialismu a první republiky považuji za světové špičky.Z vědců pouze J.Heyrovského.Z moderních ruských politiků-Gorbačeva,Jelcina a Putina cítím jisté rozpaky,ale nehodlám jejich suverenitu svými názory narušit.Jozef Tiso-ultrafašista.
16. 02. 2013 | 09:04

oleo napsal(a):

oprava:světové ankety
16. 02. 2013 | 09:12

Jana Pechová napsal(a):

český maloměšťák 15. 2. 20:43
Rozsudek nad Ježíšem vynesl Pilát, judský místodržící, Říman, světská (resp. vladařova) moc. Nějaká jeruzalémská Rada starších byla těžce pod jeho úroveň. To, že se židovské smetánce Ježíš nelíbil, tak nehrálo zásadní roli.
Kritická a právní zkoumání navíc údaje v evangeliích o "soudním řízení" před Radou starších (která měla Ježíše katapultovat před Piláta, protože rada ani velekněz neměli hrdelní pravomoc) dokonce zpochybňují - prý jde jen o teologickou tezi. Ježíš podle necírkevních odborníků měl být odsouzen jako protiřímský buřič.
V každém případě "preláti" včetně Kaifáše Ježíše Krista nezavraždili.
16. 02. 2013 | 09:45

jurašek napsal(a):

Pane Slámo,máte plnou pravdu!!! Ještě bych dodal,že po nástupu Husáka,vzrostl počet partyzánů,z několika set,na pět milionů(na Slovensku). V Praze a okolí,vzrostl počet antikomunistů po roce 1989 na dva miliony.To jsou ti kteří pochodovali na prvního máje na václaváku a mávali na Gustu a jeho bandu, a nejvíce jich bylo z řad dnes nedoceněných komediantů!
16. 02. 2013 | 09:57

Anastazie Králová napsal(a):

Pane Stejskale,
prosím pěkně,když už jste sem vpustil českého maloměšťáka,dovoliju si k vám vznésti poníženou supliku:
pROSÍM PĚKNĚ,VYMNĚNTE MALOMĚŠŤÁKA ZA

hONOLULU
i když mně řekl,že mu budu vařit,paní Silvii bude milovat a pí.Tužku obdivovat,až se mu budou třást kolena.
Já vím,že kvůli mé žádosti o tpleranci po článku Payna jste to neudělal.

Alevíte,kolika lidem honolulu schází?

Vždyť on je to,co dodává diskusi nenapodobytelnou atmosféru-

člověk nesmírně -i když zřejmě amatérsky vzdělaný /rozhodně obdivuji jeho Antickou ,knihovnu -A přitom dotýkající se záhad astrologie atd.

I jeho styl je nenapodobytelný .

jÁ VÍM,ŽE UŽ JE POZDĚ,AALE KDO JE PROTO,ABY SE VRÁTIL HONOLU.LU,

NECHŤ SE PŘIDÁ.
16. 02. 2013 | 11:14

Anastazie Králová napsal(a):

aD jANA pECHOVÁ

Jednou jsem napsala,že vztah mého /podotýkám,že teoretického mínění / šel od obdivu k Židům k určitému rozčlenění.

Především Židé netvořili téměř nikdy jednolitou komunitu / v tom se jim-ale jen v tom/-podobáme.

Doufám,že nebudu obbviněna z nějakého anti /mé mínění vychází z beletrie Exodus /nikoliv té biblické části /.

1/především nesmírně obdivuji Židy,kteří v kibucech dokázali vychovat lidi,bránící za každou cemu svůj národ/od r.1947 po r.1973 nemám pochybnosti /.

2/Co se týče současné politiky státu Izrael-pro nedostatek objektivních informací se vzdávám hodnocení/Jen bych dodala,že
každý národ má právo bránit svou existenci.


Pokud věříte,že za smrt může vykonavatel /kat/-tak je vše v pořádku.

Jinávěc ovšem je,že žalobce vznese argumenty takovým způsobem,že dostane soudce do pasti.

Vy si myslíte,že k tomu nedošlo?
Také jsem viděla dokumenty,podle níž Pilát situaci v Judei nezvládal a nemohl sidovolit omilostnit označeného buřiče.
Podle stejných dokumentů byl Pilát pro tuto svou neschopnost odvolán .
16. 02. 2013 | 11:33

Jana Pechová napsal(a):

Anastazie Králová
Předmětem polemiky se stala věta nicku gaia
..."vždyť přeci preláti zavraždili toho nejznámějšího. Ježíše Krista. "

Bez ohledu na to, že do toho gaia stačila zaplést Dominika Duku (a tedy katolické duchovní) šlo o podstatu tohoto jejího vyjádření, které je nesmyslné i bez těch katolických duchovních.

Jak velký byl podíl tehdejších židovských náboženských představitelů na odsouzení Ježíše Krista je zapeklitá otázka i pro odborníky, a já jsem laik. Pilátovi mohl být střet ideových proudů mezi lidmi, jimiž do značné míry pohrdal, úplně ukradený: pokud by tedy za ním přišli vousatci s argumentem, že se Ježíš vydává za Božího syna, byli by mu oni i on k smíchu, případně by je nechal zmrskat všechny na jednu hromadu. Horší se jeví argument, že se Ježíš vydává za syna královského: ovšem i za těchto okolností by hlášky nějakého blázna a trhana bez majetku neměly ani u Piláta žádnou váhu. Navíc se ho na to ptal a obdržel známou odpověď - království mého otce není z tohoto světa. Jediné, co tedy mohlo Piláta přimět k rozsudku potupné smrti ukřižováním, byl fakt, že za Ježíšem táhly davy. A to nejspíš věděl i bez farizeů.
Pokud tedy platí populární rčení o holi, která je vždycky po ruce, pokud člověk chce bít psa, pak velekněz a Rada starších podala Pilátovi hůl, kterou by si on dokázal najít i jinde.
16. 02. 2013 | 13:14

mykolog napsal(a):

Po Fukušimě narostla spousta prašivek, satanů a jedovatých bedlí.
16. 02. 2013 | 17:33

český maloměšťák napsal(a):

Jana Pechová
To samé tvrdili a tvrdí preláti o Husovi - a o jiných.
Prostě je vydali " světskému rameni". A byli z obliga.
Oni nic - oni muzikanti.
Ježíš nebyl nebezpečný pro římskou moc - ta byla , pokud nedocházelo k narušením římského práva - velmi tolerantní vůči náboženským projevům /v dané době... později, kdy křesťanství již znamenalo hrozbu ve smyslu rozkladu státu...se samozřejmě Řím zcela po právu bránil, ale v dané době se jednalo o věc, která do jurisdikce římských úřadů spadla až po vznesení obvinění - v tomto případě chrámového establishmentu , Jidáš byl jen zprostředkovatel, udavač, pěšák, estébácký nýmand - Lorencem byl někdo jiný...asi Kaifáš /.

Uveďte prosím ty "kritiky" a o co se ve své argumentaci opírají.
A co je to - ty záhadné " teologické teze".
Je totiž zajímavé, že jednou se vám evangelia hodí ...a jindy je zase zpochybňujete - už to je podivné.

Otázka :
Věříte, že vstal Kristus z mrtvých ?
Odpovězte na tuto otázku ano - ne , prosím.
Naše pře se pak ukáže v mnohem jasnějším světle.

Paní Pechová...prohlašovat o sobě , že jsem Mesiáš/messias, kristos - pomazaný/...to bylo v té době snad ještě těžší provinění, než obětovat místo
Hospodinovi Baalovi. Příchodem mešiacha totiž končí jak třídní postavení saducejů - tak farizejů (kruci - a takový krásný Chrám nám Herodes teprvá nedávno vystavěl !!!), to ON je pomazaným - přímo, primárně Jahvem. Finito, přichází jiný svět, "konec dnů". Žádný císař, žádný Řím, žádné daně, žádné římské právo - bude vládnout SPRAVEDLNOST - ale židovská spravedlnost...../viz kniha Daniel, Ozeáš ale i Izajáš..../. Pohledem Ježíše je Tóra již nevýznamná - je nutno poslouchat hlas Boží ne přes ústa živých sice, ale falešných a lživých kněží, ale přes nový zákon, skrze prolitou krev Syna Člověka - což je tedy v rozporu s deuteronomickými příkazy/Deuteronomium 21, 22 / , je to těžký zločin, trestá se "pověšením na dřevo".
Ale šlo o pohled Židů , paní Pechová. Římské právo a římská tradice nic takového neznaly - takové přísliby a taková provinění.
Pilátovi se to musilo vysvětlit - čím je údajný mešiach nebezpečný - z hlediska Říma ale. Byl Pilátovi vydán na základě rozhodnutí sanhedrinu(spíše ale nějakého " pokoutního tribunálu ad hoc svolaného - sanhedrin v době 14. -15. nísanu nemohl odsoudit člověka k smrti, snad ani nemohl jednat v ! trestní věci") , že je hoden smrti.
Pilát ale ani tak /výslechem/na Ježíšovi neshledal nic, co by mělo vést k jeho ukřižování. Pro římskou /světskou/ moc TEHDY neznamenal bezvýznamný příslušník nějaké židovské sekty nebezpečí.
Pilát pouze splnil přání prelátů, jejich objednávku, Chtěl klid. Kdo by ho nechtěl - to je přeci přirozené.
Nač se trápit kvůli nějaké obtěžující sice - ale jinak nevýznamné bleše. Blechu je třeba rozmáčknout.
/pokr./
16. 02. 2013 | 19:27

český maloměšťák napsal(a):

/dokonč./
Tacitus(Tiberia nijak nemiloval) píše, že za Tiberia vládl v dané oblasti klid. Jakési epizodní nepokoje jsou doloženy - ale důvodem bylo, že jistý Pontius Pilatus nechal přinést vojenské standardy nesoucí principovy podobizny do Jeruzaléma.
Eusebios pak píše, že Tiberius nijak křesťany nepronásledoval, v podstatě umožnil šíření této víry /že by Řím neznal pojednou to nebezpečí, respektive náhle prozřel ve věci nebezpečnosti Krista ve vztahu k římskému řádu a právu ??? /.

Je tedy na vás - abyste doložila ty nepokoje, které Ježíš vyvolával a které tedy reflektovala římská moc jako útok na ni , který je nutno řešit v rámci její jurisdikce a priori. Jsme sám zvědav na základě kterých pramenů to budete dokládat nyní. :DD

Josephus Flavius píše /daná pasáž je ale někdy považována za podvrh křesťanských spisovatelů, jindy se ale cituje naopak na obranu historicity Ježíše...což je také poněkud rozmarné/ :

"...V té době žil Ježíš, moudrý člověk, pokud ho ovšem máme nazývat člověkem. Dělal totiž zázraky, učil lidi, pro které bylo potěšením přijímat pravdu, a získal si mnoho Židů i mnoho Helénů. Tento byl Mesiáš (Christos). A když ho na základě udání našich předáků Pilát odsoudil k smrti ukřižováním, ti, kdo si ho prve oblíbili, ho nepřestali milovat. Zjevil se jim totiž třetího dne znovu živý, jak o něm prorokovali boží proroci toto i přemnoho jiného podivuhodného. A ještě dodnes nezanikla rodina křesťanů (christianoi), kteří se jmenují podle něho...."

http://rozumnavira.cz/apologetika/46-mimobiblicke-zminky-o-kristu-jezis-u-flavia.html

Nicméně i zde se píše o UDÁNÍ židovských předáků /prelátů/.
-------------------------------
Doložte existenci těch nepokojů, které objektivně vnímaly subjekty výkonu římské moci v Judei jako vážné nebezpečí a které zapříčinily skutky Ježíšovy.
Myslím si, že to nesvedete.


P.S. Paní Pechová - myslíte si, že by Palach souhlasil s církevními restitucemi - v té podobě, v jaké je lidé typu Parkanové, Bendy a Pekárka schválili , v době, kdy není na zdravotnictví, důchody, školství, hospice.....? Zaspekulujte si opět " tak trochu" - je to zábavné vás pak číst.
:))))))))

Lidé zakopaní v podivných ideologiích neporozumí legendám o Ježíšovi a faktům o Palachovi nikdy. Jen si budou brát do huby jejich jména - ve svém symbolickém žvanění si ty legendy přizpůsobí své ideologii a vyrobí tak " nové" legendy.
Do tak či onak křivé huby si je brali, berou a budou brát. Pak vysílají - tu Voice Of Grebenicek, jindy zase Voice Of Schwarzenberg.
Pokud tedy tou ideologií není, že mírou všech věcí je člověk ve svém lidství - toť jediná rozumná ideologie.
----------
Jednodušeji :
Bez udání(a doprovodného vysvětlení, možná i nařízení) a předání - v tomto případě moci světské....by nebylo koho soudit. Jak Ježíše, tak Husa.
16. 02. 2013 | 19:28

Jana Pechová napsal(a):

čm
Tak obětujte ještě jedno odpoledne a vygooglete si něco o vztahu Římanů k Židům.
16. 02. 2013 | 21:02

gaia napsal(a):

Jano Pechová

kdo bylo těch 71 dědků, co odsoudili Ježíše

preláti
kdo vydal Ježíše Pilátu Pontskému z poslední večeře

preláti

kdo hnal Ježíše na horu a ukřižoval ho

prelátská domobrana
nemohu uvěřit, že můžete být tak zaslepená a toto přehlédnout, když se o tom píše v každé encyklopedii a to dětskou počínaje a odbornými konče.

kdo to byli farizejové, kteří se dostali až do českého jazyka coby synonymum slizounů

preláti
17. 02. 2013 | 17:58

Jana Pechová napsal(a):

gaia
Možná byste neměla čerpat z leporel. A ani evangelia nejsou zrovna faktografickým zdrojem.
Ale hlavně šlo o tuto vaši větu:
..."preláti zavraždili toho nejznámějšího, Ježíše Krista".
Trvám na tom, že je to nesmysl.
18. 02. 2013 | 08:47

gaia napsal(a):

ano

zmýlila jsem se, Ježíš není nejznámější

známější než Ježíš Kristus je John Lennon

https://www.youtube.com/watch?v=7SkAKbAriKc
18. 02. 2013 | 10:43

pamětník napsal(a):

resl
nikdy nezklame.
"Grebeníček nechce za žádnou cenu Palachuv významný den uznat" a proto hlasoval pro jeho přijetí.
http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=6&id_posl=1137&s=51&pg=5
20. 02. 2013 | 22:03

ensuecype napsal(a):

<a href=http://www.webjam.com/pluttheocomma/$blog/2012/05/30/ifpvlcdevy>prozac with alcohol</a>
<a href=http://letfullsacdong.d8u.org/difference-between-generic-prozac-manufacturers.ht>difference between generic prozac manufacturers</a>
<a href=http://blog.yam.com/gaudwelomsnob/article/61269591>updated news on avandia</a>
<a href=http://inrotole.wapdale.com/index/__xtblog_entry/8948335-south-life-insurance-company-great-west-life-insurance-winnipeg-when-life-insurance-exceeds-50-000?__xtblog_block_id=1#xt_blog>south life insurance company</a>
<a href=http://doredensu.posterous.com/purchase-seroquel-online-free-1600mg-seroquel>purchase seroquel online</a>
<a href=http://hauthonilab.jigsy.com/entries/general/compare-cialis-viagra-levitra-levitra-10-tabs-x-20mg-generic-compare-viagra-levitra>compare cialis viagra levitra</a>
<a href=http://2752045.weebly.tal.ki/20130404/naprosyn-effects-and-overdose-adverse-events--2534405/>naprosyn effects and overdose</a>
<a href=http://onenexkmak.shutterfly.com/forum/2/11>ultram online without prescription</a>
<a href=http://blannetivi.jigsy.com/entries/general/auto-home-insurance-life-met-florida-auto-insurance-company-california-auto-insurance-minimums>auto home insurance life met</a>
<a href=http://trocexanla.blogs.sapo.pt/2800.html>amoxicillin 500mg buy</a>
<a href=http://anaranfau.forumcircle.com/viewtopic.php?p=5#5>lorazepam used for</a>
<a href=http://journals.fotki.com/ambidfope/web-blog/entry/dqrktqdsfrdk/>no prescription where zithromax</a>
<a href=http://tainectico.fotopages.com/?entry=6962966>viagra cialis buy safe paypal</a>
<a href=http://gausorppada.liveblog.com/post/13568/can_you_mix_klonopin_and.html>can you mix klonopin and xanax</a>
<a href=http://tagtag.com/zauglidmeter/blog?a=show&id=1846263791>picture of ambien cr 6.5</a>
15. 04. 2013 | 20:32

Seddiftamilla napsal(a):

[url=http://barbuynare.zikle.nl/iusge]lexapro prescription and breastfeeding[/url]
[url=http://wickdalnore.metroblog.com/asian_pharmacies_vardenafil_non_prescription_pharmacies_vardenafil_vardenafil_hcl_tablets_buy]asian pharmacies vardenafil[/url]
[url=https://www.evernote.com/shard/s310/sh/34411520-c9f9-4595-863b-4afadd296dee/a1bb624cbeb5ed76b79b4a39c6215c1e]key buy lipitor online[/url]
[url=http://riddxiresdo.shutterfly.com/forum/2/2]buy zithromax from mexico[/url]
[url=http://myctido.blog.ithome.com.tw/post/10244/194418]buy wholesale vardenafil cheap[/url]
[url=http://danacapra.ne1.in/celebrex-caps-200mg-cost.html]celebrex caps 200mg cost[/url]
[url=http://blog.yam.com/icortrowmoa/article/61574506]when will plavix generic[/url]
[url=http://10352579.weebly.tal.ki/20130322/cost-of-lipitor-on-medicaid-80-mg-lipitor-thi-2506339/]cost of lipitor on medicaid[/url]
[url=http://www.webjam.com/teotrushapea/$blog/2012/06/02/rzjg2ftczj]discount coupon for prevacid[/url]
[url=http://journals.fotki.com/fitoughrafid/web-blog/entry/ddqbsgfbrdbg/]prevacid india[/url]
[url=http://smalemimur.fotopages.com/?entry=6952071]lexapro alternative without sexual side effects[/url]
[url=http://ministryofmiraclesnetwork.webs.com/apps/blog/show/25384969-buy-can-from-i-propecia-who-buy-cheap-generic-propecia-how-much-does-propecia-cost]buy can from i propecia who[/url]
[url=http://users9.nofeehost.com/boespacexdu/generic-brands-of-cipro.html]generic brands of cipro[/url]
[url=http://pracsaatematch.blogs.sapo.pt/1014.html]best internet pharmacies tadalafil[/url]
[url=http://blog.roodo.com/newpdrahorom/archives/24849224.html]plavix prescription drug[/url]
16. 04. 2013 | 01:26

Guactuarm napsal(a):

i am just sandbags tied to your feet.. [url=http://www.coachjapanforsales.com/]coach[/url] that those very things [url=http://www.pradastore2013.com/]プラダ[/url] the mint its very soothing [url=http://www.alltiffanyandco.com/]ティファニー[/url] As a bonus to your free trial we are including our 137 page Step by Step Guide for Creating and Ranking Profitable Websites!Once you sign up and start your subscription:Eric Zhivalyuk Founder & CEODesigner Developer - Front-end Development, GUI, Marketing [url=http://www.alltiffanyandco.com/]tiffany[/url]
19. 05. 2013 | 11:33

grwastqz napsal(a):

ps3imczr

cur3f5hg

f54yewr4t536

wbadxikt

fduvuo0f
21. 05. 2013 | 15:17

grwastqz napsal(a):

ikszqt9k

bs809zko

f54yewr4t536

xr8c2m3r

uk6trbj3
21. 05. 2013 | 21:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy