Nad propastí je celá naše civilizace

13. 10. 2008 | 09:33
Přečteno 8395 krát
Finanční krize, která se rozšířila ze Spojených států do zbytku světa, a kterou se nedaří zkrotit ani s pomocí obrovských finančních injekcí ze státních pokladen, není pouze výsledkem chyb a nenasytnosti finančníků. Je symptomem mnohem hlubší krize západní industriální civilizace, která žije stále více na dluh.

Západní racionalismus je už od dob osvícenství poháněn přesvědčením, že lidský rozum, převtělený do vědy, vždy přijde včas s potřebnými řešeními. Součástí víry v nezastavitelný pokrok--zvláště poté, co naše civilizace ztratila strach z Boha--je i přesvědčení, že si lze brát beztrestně hypotéku na budoucnost, protože ta bude díky pokroku vždy bohatší něž současnost, takže naše dluhy nějak vyřeší.

Zadlužili jsme se tak nejenom finančně, ale i vůči přírodě, například bezohledným drancováním přírodních zdrojů a obrovskými ekologickými škodami. Dluhem jsou i globální klimatické změny, k nimž přispívá lidská činnost. Poslední zpráva Mezinárodního svazu za uchování přírody, která sleduje stav více než 44 tisíc zvířecích a rostlinných druhů, konstatuje, že čtvrtina z 5 487 savců, kteří žijí na naší planetě, je na hranici vymření.

Pokud jde o finance, zadluženy dnes nejsou jen finanční instituce, ale na dluh též žijí skoro všechny státy, jakož i jejich občané. Ve srovnání s dřívějšími fázemi vývoje tržního hospodářství se v globálním kapitalismu dluhy téměř odpoutaly od dlužníků a žijí svým životem. Spolu se spekulativním kapitálem poletují okolo zeměkoule ve snaze vydělat co nejrychleji další peníze.

Takzvané tržní ekonomice se dlouho dařilo s těmito různými zadluženími žonglovat. V globální finanční vířivce se přesouvaly stále závratnějším tempem, až se nakonec několik velkých děr nepodařilo včas ucpat. Nastala prý krize důvěry.

Co ale tato takzvaná důvěra obnášela? Především přesvědčení, že se nakonec vždy někde najdou peníze k dalšímu půjčování, tedy k dalšímu zadlužování, což zprostředkovávají za značné odměny oni nyní tolik kritizovaní finančníci. Navíc, aby bylo peněz dost, „trhy“ s pomocí spekulací vyráběly z peněz další peníze v takové míře, že už nikdo neměl nad finančními toky kontrolu.

Kdyby současná krize byla jen poruchou této „lichvářské“ role finančních trhů, kterou lze opravit lepší regulací, byla by to vlastně ještě pořád dobrá zpráva. Jenže „porucha“ se zdá být závažnější. Do pomyslné zdi nyní narazily nikoliv jen „nelikvidní“ instituce finančního trhu a zadlužené státy. Svým způsobem narazila celá naše civilizace, její způsob myšlení.

Je symptomatické, že se politici snaží krizi řešit zase jen přesouváním dluhů. Státy, samy už vesměs zadluženy až po uši, tak sanují instituce trhu, jenž si na cirkulárce spekulací těžce poranil svoji neviditelnou ruku. Účty mají nakonec zaplatit daňoví poplatníci, ač i oni často mají vlastní dluhy v podobě hypoték a spotřebitelských úvěrů.

Nic nevypovídá o bezradnosti současné politiky tolik, jako je návrh čtyřech nejmocnějších zemí Evropské unie rozvolnit maastrichtská kriteria pro státní zadlužení. Jede se dál v bludném kruhu víry, která současnou krizi způsobila: zadlužme se ještě víc, zítřek to nějak vyřeší.

Jenže zítřek nemusí vyřešit vůbec nic. Vědci nemusí přijít s očekávanými objevy, které by nás osvobodily od závislosti na rychle se ztenčujících zdrojích energie, nebo by zacelily ekologické škody. A neviditelná ruka trhu nemusí ani s pomocí státu začít opět fungovat v zajetých kolejích, kde si všichni půjčují ode všech v harmonickém ovzduší takzvané důvěry.

Krize globálního kapitalismu, který už obepjal celý svět a nemá téměř už kam dál expandovat, takže začíná požírat sám sebe, je totiž krizí jistého typu myšlení. Cestu ven budeme hledat těžko, protože i „třetí cesty“ , které nyní opět ožijí, jsou jen kompromisy mezi nikam nevedoucími „ismy“, jež zplodilo osvícenství. A bohužel též ožijí nejrůznější extremistická i populistická hnutí, nabízející snadná a „zaručená“ řešení.

Je možné, že splasklou bublinu finančních trhů se podaří na čas znovu nafouknout. Jenže nakonec do zdi narazíme znovu, protože tahle cesta, jak je stále zřejmější, je slepá ulička.

Václav Havel mluvíval o tupém, sebezničujícím samopohybu industriální civilizace. Byl za to vysmíván našimi neoliberály. Jeden komentátor napsal, že Havel vypráví rádoby intelektuální večerníčky pro znuděnou západní civilizaci. Večerníček se teď ovšem proměnil ve zlý sen, z něhož se jaksi nelze probudit. Ba, možná se brzy ukáže, že ta noční můra je realita.

Vyšlo v Literárních novinách, 13.10.2008

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

crowley napsal(a):

Tak toto je dobry blabol. Neni nad to kdyz politologove pisi o vede, ekonomii a vede.

Nicmene vi ze nastane Apokalypsa.

Priste tu o Cervene Karkulce.
13. 10. 2008 | 09:57

celem napsal(a):

to crowley

myslím si že je to naopak, to ty asi rád čteš pohádky ....

růst růstu ale chápu že to ty "okultista" chápeš těžko
je pohádka sama o sobě ....
13. 10. 2008 | 10:16

badatel napsal(a):

to crowly,
přestože autora co by havlistu nemusím, tentokrát se mýlíte vy a autor říká s vysokou pravděpodobností pravdivé výroky.
13. 10. 2008 | 10:28

Vilém napsal(a):

Bez ohledu na to, jak se ekonomika vyvine (pohřbívání civilizace je předčasné) je pro české občany důležité všimnout si chování politiků ODS a tzv. ekonomů z politických kruhů blízkých pravici. Jediné, čeho byli schopni, byl značně dementní pokus vyložit krizi v duchu ideologických schémat jako důsledek státních intervencí do hypoték, spáchaných samozřejmě "levicí". Že ještě před několika lety o tom socialismu v USA nic netušili a Ameriku nekriticky vychvalovali, velkoryse zapomněli. Taková individua by se jistě hodila do normalizačního politbyra, kde by mohla svou zabedněností konkurovat Biľakovi, ale v kontaktu s reálným děním nejsou o nic víc než zaslepení islamisté a v čele našeho státu jsou přímo nebezpeční.
13. 10. 2008 | 10:30

Tom napsal(a):

badatel:
Na základě čeho usuzujete, že ta pravděpodobnost je vysoká?
Kdyby tento výrok pronesl v roce 1987 (1973, 1979, 1929), reagoval byste stejně?
O kapitalismu, který už požírá sám sebe, začal mluvit Marx. A po něm mnoho jiných. Zatím jim to nevychází.
To, že ekonomika funguje jinak, než dříve, a že jsme tento překotný vývoj nezvládli, není důvod si myslet, že naše cesta je nutně odsouzena k neúpěchu.
13. 10. 2008 | 10:36

David Janovec napsal(a):

Na dluh, přátelé, dejme si panáka. Dobře si pamatuji, jak se v době sametové revoluce říkalo, jak socialismus žije na dluh budoucích pokolení. A teď se tady od autora dovídám, že i ten vysněný kapitalismus a volný trh žije vlastně na dluh.

Je tady vůbec někdo, kromě mne, kdo nežije na dluh svého budoucího pokolení? Pojďme a založme Stranu nezadlužených nestraníků.

Ale ta myšlenka o odpoutání dluhů od dlužníků a jejich žití vlastním životem, je přímo nármaná. Je to něco jako dopravní suk na dálnici, který se vytvoří v místě, kde jsou vozidla nucena zastavit a znovu se rozjet. To umí také žít svým vlastním životem dokud trvá dopravní špička. Dokud ho dostatečně zředěná doprava po určité době nerozpustí. Jestli by se podobným způsobem neměla řešit i ta současná krize likvidity a důvěry.
13. 10. 2008 | 10:38

bape napsal(a):

Vážený pane Pehe. Opět jste mne svojí analýzou nezklamal, až na tu drobnost s tím panem Havlem. To je dramatik absurdního dramatu a jeho názory netahejte do politicko -historických analýz, protože ztrácejí na "objektivnosti" Vašeho pohledu na daný problém a Vaši odpůrci zkreslí Vaši analýzu, jako neobjektivní a zaujatou, respektive jednostrannou. Vystihl jste stav současné celosvětové společnosti, která si sama připravuje svým sobectvím cestu do pekel a stáne tam všechny, kteří si včas neuvědomí, kam to globálně míří.Globální krize znamená globální konflikt sobeckých "národních zájmů" jednotlivých států. To už stačila naznačit jednání "čtyřky" Žádná solidarita s menšími a slabšími. Humanistická, osvícenská a materialistická filosofie Kanta, Hegela, Feuerbacha říká, že:" Já jsem člověk a kdo je víc ! " PO mně potopa! K tomu přispěl Nietzsche svým názorem :Bůh je mrtev ! To není osvobozující poznatek, ale výzva k anarchii a chaosu. Není poslední autority, dělej si ,co chceš, člověče! A podle toho to také vypadá a zkončí. Symptomy jsou jasné a ajasně jste je pojmenoval. Děkuji za Vaši analýzu
13. 10. 2008 | 10:56

RUMCAJS napsal(a):

Pane Pehe co to říkáta?
Dluhy přece nevadí a má je každý.
Říkal to ňákej Sobotka.
A taky si vzpomínám, že ty dluhy tady levicově ladění nickové vehementně bránili.

Spojit zadlužování s neoliberalismem, to chce asi lehlou mozkovou disfunkci.
Nepíšete sem náhodou taky pod nickem L.Bušina ?
13. 10. 2008 | 11:15

hudryper napsal(a):

Vilém
Spolu s Vámi sdílím český rozměr světové krize.Stačí si vzpomenout
na Klausova hesla jako " peníze až na prvním místě", shasnout a
pak úprk (co do promlčitelnosti)
před právníky atd.Normou se stalo
chování,kdy delikvent není vinen
pokud se nenechá chytit,nebo
pokud nakradl tolik,aby se jím
poskytnutou"kozí daní" uklidnila
justice,nebo sdělovadla.
Je to pár měsíců,co prezident veřejně podněcoval k využívání úvěrů všeho druhu,od tohoto chování odvozoval důvěru v jeho
"kapitalismus bez přívlastků" a
ve vládu na čele s ODS.
Hloubka nadcházející krize je pro
chápajícího ekonoma tak závratná,
že to hraničí s následky války.
Prohrané války !
Už si někdo položil veřejně otázku : když skoro všechny banky dluží víc,než mají kapitálu k dispozici a státy též,
kdo je oním globálním věřitelem?
Každý dluh má přece svého dlužníka i věřitele! Tak komu to
vlastně celý svět dluží,k sakru ?
13. 10. 2008 | 11:29

bape napsal(a):

Pane RUMCAJSI, dluhy nemá každý. To je jen Váš názor a možná i Vaše osobní situace, takže nezobecňujte A neoliberálismus není nic jiného než nezodpovědnost vedoucí k chaosu. No a to Vám asi vyhovuje, na rozdíl od jiných, zodpovědnějších lidí. A to vás zřejmě štve, že! No, máte na to svobodu. Pěkný den.
13. 10. 2008 | 11:29

crowley napsal(a):

>celem

Mohl by jsi upresnit rust rustu? Nebo by mela nase zivotni uroven aby jsi mel radost klesat?
>badatel
to se uvidi, jak by ten pad civilizace podle vas mel vypadat?
13. 10. 2008 | 11:36

pepa napsal(a):

pozor na rumcajse, nerozumí ničemu a kecá do všeho.
13. 10. 2008 | 11:39

bape napsal(a):

to pepa: Nejsem si jist, nakolik rozumí všemu a ničemu, ale pravdu díte, vážený: opravdu kecá a ještě k tomu do všeho. Asi musí, neboť k tomu doma nemá příležitost. Tam vládne Manka / nebo manko?/. Zdravím
13. 10. 2008 | 11:43

MA-FU napsal(a):

Jeden mluví ,že dluhy máme -další zase,že jsou zadluženi i novorozenci tak zas vím, že nic nevím.Možná i modrá planeta je zelená a naopak ,nebo oranžová je -rudá?
13. 10. 2008 | 11:47

RUMCAJS napsal(a):

bape:
Já citoval Paroubka a Sobotku.

Silný kafe co ?

A neoliberalismus je naopak důraz na osobní odpovědnost.
Chce to si občas přečíst i něco jiného jak LEO.
13. 10. 2008 | 11:50

RUMCAJS napsal(a):

pepa ?
Má mi to něco říkat ? Napsal sem snad někdy nějakej názor ?

Ne! Nic mi to neříká.
Pepík prostě názory nemá.
Pepík jenom prská !
13. 10. 2008 | 11:55

Aleš Drobek napsal(a):

Je paradoxní, že tím, co teď pan Pehe napsal, vlastně dává principiálně za pravdu svému nejúhlavnějšímu nepříteli Klausovi. Globalizace, zestátňování, centrální banky, gigantické deficity, inflace a všechna tahle zvěrstva se až dosud brala jako normální a přirozený status quo, málokdo se byť i kouskem mozku zamyslel nad tím, jakou jámu si všichni kopeme. Prý mírné dluhy a deficity jsou normální, prý motorem ekonomiky je spotřeba, prý mírná inflace je prorůstová - je možné, že dospělý, rozumně uvažující člověk dokáže tak zřejmým hloupostem uvěřit? Každopádně kdo už dnes začíná zdravě pochybovat o tom, co mu vážní pánové s brýlemi v televizi říkají, má díky internetu příležitost dostat se i k alternativním pohledům na věc. Všem alespoň trochu přemýšlivějším vřele doporučuji tuhle knížku:

http://www.libinst.cz/etext...

Nedejte se odradit autorovým přísně libertariánským, či spíše anarchistickým příklonem, to co píše o penězích a bankách je úžasně přesné a přitom křišťálově srozumitelné.
13. 10. 2008 | 12:08

Petr Dohnal napsal(a):

Dobrý den, pane Pehe,

nevím, jaký je Váš vztah k víře v Boha, ale dle Vašich slov buď neutrální nebo skeptický.
Váš článek vyznívá skepticky, protože nevidíte reálné řešení "bludného kruhu" finančních krizí a protože jste z víry v Boha asi v rozpacích.

Jsem křesťan, ale Boha se nebojím. Naopak mám k Bohu kladný vztah a respekt.

Všechno, co lidé dělají, začíná nejprve v myšlenkové úrovni. Nejprve má člověk nějaký záměr a pak se ho snaží uskutečňovat.

Myslím, že je nanejvýš vhodné uvědomit si a pořádně rozebrat a popsat, k čemu jsou a k čemu mají být například banky, stát atd.

Finanční a jiné krize vyplývají velkou měrou z nedostatku zodpovědnosti, z nedostatku poctivosti a z nedostatku čestného, rozumného a moudrého myšlení a jednání lidí.

JE NAPŘÍKLAD VYSOCE AMORÁLNÍ, ŽE BANKY NABÍZEJÍ KLIENTůM VYBÍRÁNÍ PENĚZ Z JEJICH ÚČTů DO MÍNUSU. Tedy, že banky své klienty učí, že když klienti na svém účtu nemají dost peněz na nákup něčeho pro ně z finančních důvodů nedostupného, umožňují přečerpat účet tak, že částka uvedená na účtu je záporná. Tato "služba" je samozřejmě zpoplatněna tak, aby banka co nejvíce na klientech vydělávala.
A to je pouze jenom malá ukázka demoralizujích praktik v bankovnictví.

Banka je v takovém případě pokušitelem, který se snaží podlomit odolnost a pevnost postojů solidního klienta a také je banka tím, kdo rád podpoří nezodpovědnost a chamtivost těch lidí, kteří touží mít co nejnovější model televize, auta a tak dále a tak dále, prostě těch lidí, kteří se soustřeďují na honbu za hmotným majetkem.

Proč si někteří lidé pořizují stále nové a nové věci od mobilů až ... doplňte si, co Vás napadne?

Odpovědí je mnoho: protože tohle auto má už i tenhle člověk, protože já přeci nejsem žádný "béčko", protože to říkali v reklamě, protože tak jsme to doma vždycky dělali, protože mě baví kupovat si nové věci atd.

Takže zákonitě Vás už jistě napadla otázka, proč my lidé vůbec žijeme? Jaký smysl má lidský život?
Velice by mě zajímala Vaše odpověď.

Coby křesťan vím, že Bůh lidi miluje. My všichni jsme jeho dětmi, i když se tomu někteří lidé posmívají nebo tomu z různých důvodů nevěří - mnohdy proto, že Boží záměry a Boží plány s lidmi byly zneváženy různými církvemi - přesněji různými lidmi z církví.

V Bibli je řečeno: "Vaše slova budiž ano, ano a ne, ne. Co je nad to, je ze zlého."
Konkrétně jde například o jasné postoje:
- Je dobré pomáhat trpícím. Je zlé ignorovat trpící.
- Je dobré pracovat. Je zlé brát lidem práci.
- Je dobré léčit lidi. Je zlé klamat lidi a omezovat dostupnost kvalitní a kvalifikované lékařské a zdravotnické péče.
- Je dobré poskytovat za práci spravedlivý plat. Je zlé vykořisťovat lidi.

Pane Pehe, děkuji Vám za Vaše dnešní téma. Jsem rád, že stále existují lidé, kteří přemýšlejí v širších souvislostech a v hlubších souvislostech.

Během svého života jsem si uvědomil a poznal jsem, že každý člověk má v sobě jak dobré, tak také nedobré vlastnosti a schopnosti.
Nikdo nežijeme pouze sám pro sebe. Každý máme vliv na další lidi ve svém okolí. Díky technickému vývoji - např. internetu jsme v kontaktu s lidmi, s nimiž se asi ani osobně nesetkáme.

Tak jako se voda v jezeře, v řece, v oceánu sestává z jednotlivých molekul vody, tak se lidská společnost sestává z jednotlivých lidí.
Na každém z nás záleží, jak a kam se bude ubírat lidská společnost. Na tom, jak každý z lidí myslí a jedná, závisí, co nás v budoucnu čeká.

Jedině, když se k Bohu s důvěrou modlím, aby mi dával moudrost, inspiraci, podporu, své vedení, sílu, optimismus aj., žiji s vědomím, že lidský život má a stále bude mít solidní smysl. Vím, že bez Božího vedení bych v životě bloudil a mohl bych sklouznout do nějaké nepravosti.
Denně potřebujeme jídlo a pití pro život těla, denně potřebujeme Boží vedení a posilu pro život ducha.
Žiji a i nadále chci žít pro to, abych uskutečňoval Boží záměr pro můj život
- mou životní náplní je pomáhat druhým lidem, podporovat rozvoj jejich kladných vlastností a schopností a podporovat umění dobře se vyrovnávat s různými nedostatky.

Jsem přesvědčen o tom, že již na základní škole by měla být jedním z hlavních předmětů výuky etika.
13. 10. 2008 | 12:28

ok napsal(a):

Jinými slovy, jde o to, že peníze se natolik vzdálily od hmotné reality, že je velmi obtížné prověřit, které peníze jsou podepřeny realitou, a které ne. Současná krize prostě jen odděluje zdravé peníze od "lži a podvodu", rozmotávat to klubko může trvat velmi dlouho - ale snad někdo už tuší, k jakému výsledku se dojde? Tedy, které peníze jsou zdravé (já tipuji ty německé, podepřené inovativností a seriózností), a kdo je globálním věřitelem - tuší už to někdo? Kdo fyzicky získá ty předražené nemovitosti v Americe?
13. 10. 2008 | 12:30

David Janovec napsal(a):

Tak si tu dnešní krizi likvidity a důvěry přenesme do poměrů nějaké malé české rodiny.

On je podnikatel a má všechno na co si vzpomene. Manželka v našem případě prezentuje slabý stát a všechny tři druhy státní moci. Už to se mi nelíbí, jak je možné, že někdo je neoliberálně slabý, avšak má v rukou policii, vojsko a veškerou moc. Už to se mi jeví jako ideologická schizofrenie.

Manžel platí daně manželce (DPH, silniční, z příjmu). Přestože platí hodně a manželka mu permanentně tloustne, nic ji nezbývá, všechno, co dostává, utratí a ještě si musí půjčovat. a ne málo.

Pojednou se náš podnikatel/manžel dostane do krize, kterou třeba sám nezapříčinil (globální příčiny). Nemá na výplaty, nemá na daně ani na provozní náklady. Jeho výroba však smrtelně ohrožuje maželku (stát), která od něj výrobky kupuje a nemá na výběr. Manžela je potřeba zachránit.

A tak zadlužená maželka poskytne svému druhovi likviditu. Naleje do něj něco, co nedokážu pochopit. Není to chlast. Jak se zadlužená maželka může zaručit za všechny manželovy vklady, odkud sebere ty nové peníze, aby manžel mohl dál nerušeně podnikat a zajišťovat tak rodinu?

Vysvětlí mi někdo, třeba pan Rumcajs, kam pro ty paníze státy jdou, když jich bude všude dost chybět. Kde ty prachy rostou a kde jsou zadarmo, jen za utržení ze stromu. Kdo má takovou moc, že může peníze rozdávat bohatým, aby dočista neukradli úplně všechno svým chudším spoluobčanům. Vysvětlí mi to tady někdo? Proč se na to někdo nezeptá? Musím to být zrovna já se svým slabým hlasem?
13. 10. 2008 | 13:11

Pocestny napsal(a):

13. 10. 2008 | 13:29

bape napsal(a):

Vážený pane P.Dohnale ! Je vždy potěšením číst osobní svědectví víry / vztak mezi Bohem a člověkem = víra/, ale věc se ubírá jiným směrem, a to jak píše Žalm 127, který podobně jako kniha Kazatel upozorňuje na marnost lidských snah, pokud jsou založeny na víře v lidského ducha, lidské /všemohoucí/ schopnosti dle filosofie a ideálů humanismu, osvícenství a liberalismu. Ten Žalm popisuje stav takové /současné i budoucí/ pospolitosti takto: Nestaví-li dům Hospodin, marně usilují jeho stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, marně bdí strážný.Je zbytečné, že brzy vstáváte a pak dlouho sedíte a jíte chléb trápení, neboť Hospodin dává svému milému i sen...Krátké a výstižné, žel pro všechny zúčastněné smutnou realitou. Zdravím
13. 10. 2008 | 14:01

Rejpal napsal(a):

Zajímavý článek o civilizaci nad propastí s těžce zraněnou neviditelnou rukou trhu i s nesnadným, možná i neperspektivním, léčením této zraněné ruky jen díky pomoci získané od obyčejných daňových poplatníků, nikoliv zásahem shůry od finančních magnátů a jiných mocipánů.

V přijatelné reakci Petra Dohnala (13.10. ve 12.28) pouze postrádám vysvětlení, proč by měla být bankami nabízená možnost přečerpání bankovního účtu "vysoce amorální"? Plně se však ztotožňuji s jeho názorem, že výchova k etickému chování by měla patřit k základnímu vzdělání - nejen ve školách, nýbrž i v rodinách.
13. 10. 2008 | 14:10

Ivo Peterka napsal(a):

hudryper: Zajímavý dotaz. Já v tom osobně svým laickým (až diletantským) pohledem vidím takový kruh. Peníze vydávají centrální banky (soukromý americký FED a pak banky, jako je ta naše, které jsou veřejnými institucemi). Čili všichni dluží národním bankám a FEDu. No, ale všechny peníze jsou vyjádřením majetku jednotlivých národů. A tedy národy dluží ve výsledku sami sobě a celé to nafouknutí je v tom, že množství peněz nekoresponduje s hodnotami, které za ně pořídíte. Čili z mého pohledu jsou peníze předražené a hrozí celosvětově značná inflace. Vždyť jak to chce teď FED řešit? "Vytisknutím" sedmiset miliard dolarů ... .
13. 10. 2008 | 14:18

bape napsal(a):

Zdravím Vás pane Rejpal. Výchova k etickému, neboli mravnému a morálnímu chování nezaručuje, že se poměry podstaně změní, ale aspoň něco, krůček k tomu, aby se mladí lidé naučili přemýšlet ohleduplněji. Nejlepší změnou je revoluce v mysli. Řecky: metanoia. Česky změna myšlení. To je hluboký zářez v osobnostním mšlení a tedy chování. O takových změnách mluví jen tzv. znovuzrození křesťané nebo lidé, kteří prošli realitou stavu blízké smrti, nebo klinické smrti. Tam se změnil jejich hodnotový žebříček radikálně a to ve smyslu lásky k bližnímu a nelpění na hmotných věcech a lidské touze po zajištění. Hmotnými statky si nelze koupit život, natož věčný... Zdravím
13. 10. 2008 | 14:20

hudryper napsal(a):

pro ok :
Jste jediný,kdo na mou otázku zatím reaguje.I Vám se zdá být
více než podivné,že všichni, naprosto (téměř) všichni jsou v dluhu. Zřejmě i obyvatelé Afriky
a Asie, O Austrálii už nemusíme ani hovořit,tam padá australský dolar volným pádem.Proč se ten
globální věřitel nahlas neozve?
Jak hodlá vymáhat podvodem či
prachsprostou krádeží,trvající už více než 20 let,získat aspoň
část zpět svých úspor Američan před penzí ? Ono totiž podle mě
jsme jenom virtuálně v dluhu,ve
skutečnosti jsme byli ošizeni a
nyní nám lupiči nabízejí jedno divnější "vysvětlení" za druhým.
Jde o to, abychom uvěřili,že jsme
dlužníky čehokoliv a hlavně disciplinovaně začali "splácet" budoucí spotřebu i s nekřesťanskými úroky.
---------------------
13. 10. 2008 | 14:29

Kritik napsal(a):

Před přesným, pravdivým a přitom stručným zhodnocením krize podle pana Peheho se musí vděčně sklonit každý rozumný člověk.

Zbývá jen dodat biblickou pravdu, že půjčky a dluhy jsou Satanovým pokušením, právě tak, jako jeho dokonalé lži a přetvářky. Co pochází od něj je krásné a dokonalé, jako to štěstí žít na dluh. Avšak je to vše jen "jako", nic není pravé a skutečné, vše je jen zdánlivé, relativní. Satan, nejkrásnější bytost ve vesmíru, je totiž mistr přetvářky a lži.
Pravdu, krásu, štěstí, život v pravé podobě lze získat jen od skutečného Boha, nikoliv od jeho náhražek.
13. 10. 2008 | 14:31

bape napsal(a):

pro kritik: prosím, nezobecňovat. I bible ví o tom, že si člověk půjčí, ale zakazuje lichvu. Konec konců podobenství o hřivnách je o tom, že člověk něco dostává, aby to zůročil. Nebylo to jeho vlastní. I půjčka je a byla realitou. Problém je ve spekulaci a lichvš. Jinak s Vámi souhlasím a srdečně zdravím.
13. 10. 2008 | 14:36

jenicek napsal(a):

Jo tak Pehe už píše i do Kdysi Literárních novin. Tam tenhle slint úrovní patří, co čekat od člověka co nechápe co jsou to nekryté peníze a banky na částečných rezervách.
13. 10. 2008 | 14:38

hudryper napsal(a):

Pane Peterko,

říkáte,že národy dluží samy sobě ! I v případě "amerického
národa "? Ten by podle všeho měl
dlužit skoro všem národům světa
s výjimkou podivného"národa" londýnské CITY. Ale realita je
složitější.Právě onen americký národ dostane jako první ránu až se doví,čím že jsou v jeho důchodových fondech a depozitech
kryty jeho celoživotní úspory.
Takže oni ani n př. my si celkem nedlužíme, my jenom dlužíme....
Mám zato,že celých 8 let bušiády
sloužilo vlastně hlavně tomu, aby očekávané probuzení národa
do chudoby bylo čím uklidnit.
13. 10. 2008 | 14:41

Petr Dohnal napsal(a):

Vážený pane nebo paní bape,

Vaše vyjádření dokládá, že v Bibli je mnoho moudrého pro život.
Ve Vás slova uvedného žalmu vyvolávají pocit smutné reality, ale myslím, že je můžete považovat také za zdroj životní naděje: že tomu, kdo jedná v rozporu s Božími pokyny a záměry, budou jeho snahy zmařeny.

Pro mě osobně to znamená, že nedojde k postavení amer.voj.radaru v ČR. Vláda USA chce pouze rozšířit sféru svého vlivu a chce se stát neomezeným světovládcem. Její zločinecká válka v Iráku a nynější krachy amerických bank dokládají, že politika amer.vlády je destruktivní a scestná.

Za uskutečňování bohulibých plánů se denně modlím a také pro to vykonávám konkrétní činy.

Doporučuji Vám pro povzbuzení část z proroka Izajáše:
" Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení." - 4O/31

A ještě z Lukáše:
" Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst,
poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, - 4/18

Přeji Vám Boží radost v mysli, Boží lásku v srdci a Boží mír v duši.
13. 10. 2008 | 14:45

Kritik napsal(a):

To bape

Prosím, vnímejte rozdíl mezi půjčkami od Boha, o nichž mluví Ježíšova podobenství, a půjčkami na sny o šťastném životě od vychytralých obchodníků se sny. Štěstí lze totiž nalézt jedině v Bohu a ne ve věcech či zážitcích. Touha po materiálním bohatství a požitcích je jen druh modloslužby.

Všichni totiž žijeme na dluh od Boha - "... a odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům..." (slovo "dluh" namísto "vina" je přesnější). Cožpak nám někdy přišla faktura na déšť, slunce, či dělení buněk v našem těle?

Nádherné a přesné výklady najdete na http://www.twr.cz . Zéjmena podle amerického kazatele Johna Vernona Mc Gee (viz "Světem Bible") či Jiřího Hurty ("O Božím království").
13. 10. 2008 | 15:00

bape napsal(a):

pro P.Dohnal : Zdravím Vás aděkuji za reakci. Realita je neutreální "an sich" /sama o sobě/ Sumtná je pro všechny, kteří v ní musí žít, protože to není nic obveselujícího, nýbrž jen důsledek lidského hříchu pýchy / viz příběh o vzpouře v Edenu/. Evangelium, neboli radostná zvěst spočívá v tom, že Hospodin má vše pod kontrolou a nabízí východisko VŠEM LIDEM. Jenže...mluvte k hluchým, slepým /zaslepeným/, zkrátka k lidu tvrdé šíje. ...Takže ti, kteří hledají upřimně, k těm se Hospodin má upřimně... a kdo hledá nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno...to je zdrojem jistoty v nejistotě a radosti i ver smutné době. Osobní vztak k Bohu skrze Krista Ježíše, ukřižovaného a zmrtvých vstalého, což je židům pohoršením a řekům bláznovství a současným lidem většinou obojím... Zdravím.
13. 10. 2008 | 15:00

David Janovec napsal(a):

Pane Petře Dohnale,

nikdy jsem nikomu nebral víru, ale k vašemu bohulibému textu chci dodat, že Bůh je pravděpodobně stejně virtuální (v realitě neexistující)jako nové peníze, které dnešní zadlužené vlády nalévají do krachujících finančních ústavů.

Ale co je zajímavé, je to, jak se potom z těch virtuálních peněz v soukromém držení vyrábí láhve nejlepšího šampáňa, nebo soukromé jachty, drahé šperky a přepychové rezidence o 12 koupelnách.

Je to zřejmě stejné, jako když z virtuálního Boha nad námi někdo z nás stvořil Vatikán a celý ten mocenský aparát, který navenek má hlásnou troubu o milosrdenství a lásce, směrem dovnitř je polovojenská junta a za zády lidí to podporuje ty nejkrvavější zločiny historie. Ovšem, s výjimkou Stalina, ale i ten a jeho režim povstal z nezlomné a ničím nepodložené víry.
13. 10. 2008 | 15:04

dříve ruda napsal(a):

Petr Dohnal:

"kdo jedná v rozporu s Božími pokyny a záměry, budou jeho snahy zmařeny.

Pro mě osobně to znamená, že nedojde k postavení amer.voj.radaru v ČR"

Chci se tedy zeptat, jestli vše, co bylo postaveno podle vás bylo v souladu s Boží vůlí? Já se považuji za mizerného křesťana, ale takhle prvoplánově vykládat Bibli se mi zdá hodně kontraproduktivní. V tom smyslu, že kdokoliv, kdo o křesťanství ví minimum (většinou má ovšem pocit, že dost), vás nachytá na hruškách a jeho dojem, že co křesťan to prosťáček to jen posílí.
Vím, že to myslíte dobře a už mám dost zkušeností na to, aby mi bylo jasné, že vás o ničem nepřesvědčím. Ale nemohl jsem
si pomoci.
13. 10. 2008 | 15:05

bape napsal(a):

pro David Janovec : Ano , každý něčemu věří...když už nic jiného, tak sám sobě ! I to je víra.... Když vstupujete do veřejného dopravního prostředku, "věříte", že ho řídí profík a nikoli šílenec. Jo,jo, Víra je nadějných věcí podstata a důvod věcí neviditelných / lidskými smysly nepostižitelných /. Váš názor je formován vírou, která je omezena člověkem, lidstvím, /Kant, Hegel atd./ Jste si sám svým bohem. No budiž. Vaší smrtí zanikáte a to je dosti ubohá představa o smysluplnosti života a všeho, co děláte. To je poznat až na smrtelné posteli, kam kdo pak spěchá... Přeji pěkný den.
13. 10. 2008 | 15:20

Ivo Peterka napsal(a):

hudryper: Ne, "americký národ" dluží FEDu, který si de-facto přivlastnil veškerý majetek v USA (tím, že na něj vydává směnky - rozumějme dolary). Ovšem komu přeneseně dluží FED těžko rozluštit ... .
13. 10. 2008 | 15:20

bape napsal(a):

ad David Janovec : Neplťe si, prosím, Vatikán a ř.katolíky s křesťanstvím. To je jen instituce s nějakou ideologií. Křesťanství je hnutí, církve jsou organizace a křesťan není totéž, co církev v současném pojetí toho slova. Řecké kyriaké znamenalo Pánem /Kristem/ vyvolaná.
13. 10. 2008 | 15:24

Matt napsal(a):

No doufám že debata nesklouzne k náboženskému diskurzu dřív, než se tady objasní, kde se vlastně berou ty peníze a komu vlastně dlužíme. Pan Peterka nakousl jeden zdroj, tedy centrální banky. To je pravda, ale jen částečně. Peníze netvoří jen CB a dokonce ani ne většinou. Většinu peněz dnes produkují banky komerční, prostřednictvím systému částečných rezerv. To není žádné tajemství, ale málokdo o tom ví. Kolik ze zdejších diskutérů si uvědomuje, že pokaždé, když si vezmou půjčku, tak 98% těch peněz banka prostě vytvoří z ničeho? (obecně řečeno samozřejmě - povinné rezervy v ČR jsou 2%).
13. 10. 2008 | 15:25

bape napsal(a):

to Matt . Nesklouzne debata, ale nejprve přeji dobrý zbytek dne...I v bibli najdete řeč o tom, že máme být dobrými hospodáři a správci majetku, že si máme činini z mamonu nepravosti přátele, že tedy správná a ohleduplná ekonomika je jen ku prospěchu společnosti. Debata je o tom, kdo tak činí, či nikoli. V tom se jistě názory různí a já říkám za sebe, že Mgr. Sobotka by byl dobrý hospodář. Zdravím
13. 10. 2008 | 15:31

hudryper napsal(a):

Pro Matt.
Sdělil jste to skvěle a lapidárně.Komu patří v Česku všechny obchodní banky? Jsou to
jen levně získané dcery,které
matky,spíše však macechy,oholí a
ostříhají kdykoliv,kdy to budou považovat za potřebné.Takže jaký
vliv na množství oběživa má ČNB
s tím škrholovsky vyhlížejícím
guvernérem? A jaký vliv má vláda
s geniálním nositelem plakety za
přičinlivé hraní role ministra u
snědeného krámu ? Otázka : 2% ?
13. 10. 2008 | 15:36

Joska napsal(a):

S autorem Pehem souhlasím. Nejhorší jsou ale dluhy v oblasti životního prostředí. Veškerá naše civilizace je založena na drancování přírodních zdrojů a Země je odpadkovým košem tzv. trhu - viz třeba vypouštění CO2 zadarmíko...Problém je , že mnohé ekologické škody jsou nevratné (viz třeba vymírání živočichů..). To trh jaksi neoceňuje a neumí to. To, že vás někdo okrade, je proti těmto škodám jen selanka.
13. 10. 2008 | 15:41

Ivo Peterka napsal(a):

Matt, hudryper: Tak to jsem pánové nevěděl a z vámi naznačených informací se mi neudělalo zrovna dobře ... .
13. 10. 2008 | 15:51

Skogen napsal(a):

Pane Pehe, chápu Váš odpor k systému, který požírá sám sebe tak dlouho, až z nedostatku dispozičního potenciálu takřka zajde hlady. Nejsme však na konci. Uzavřel se další velký cyklus, velcí, kteří zesílili nenasytností nyní kanibalisticky pozřou ten bezpočet vcelku dobře živených malých a sami trochu zhubnou, ale jede se dál. Kapitál se nikam neztratil, jen projde značně kritickou inventurou a zanechá za sebou bídu na straně těch, kteří tvoří dav a nemají možnosti se tomu bránit.

Tyto cykly jsou samotnou podstatou tržního kapitalismu a čím jsou nástroje oddálení pádu sofistikovanější a privilegovaná vrstva spolu s drobty pro dav může déle tloustnout, tím častěji hovoříme namísto recese o krizích a prožíváme extrémnější pády. Regulací by bylo možné křivku vyrovnat, avšak obávám se, že lidská potřeba přisvojit si za všech okolností co největší kus žvance toto trvale zcela vylučuje. Vždy dočasně po dostatečně tvrdé zkušenosti společnost zdravý systém přijme, ale zanedlouho si opět ráda nechá namluvit, že společně s hvězdně ohodnocenou elitou může nějakým zázrakem prosperovat mnohem lépe. Omyl, tito to vždy zaplatí. A elita výpalné za svou prosperitu ochotně poskytuje. Společný cíl, i když na jedné výrazně menšinové straně realistický a na té druhé majoritní spíše fantomový. O rovnováhu není zájem
13. 10. 2008 | 15:52

hudryper napsal(a):

Pro Peterku:
Netřeba luštit,v zásadě stačí si
přečíst fakta: http://www.zvedavec.org/
komentáře/2008/09/2763-vazby-mezi-korporacemi-a-bankovními-vlivy.htm
13. 10. 2008 | 15:53

David Janovec napsal(a):

Ano pane Josko,

finanční dluhy se dají smazat škrtem pera. Stejně tak dobře, jako vytvoříte peníze nové, tak podle mého názoru lze smazat všechny dluhy na světě. Škrtem pera. S přírodou je to však podstatně horší.

Ale ty dluhy vůči naší krásné zeměkouli, ty smazat takhle lëhce nelze. Osobně mi bývá zle, když vidím, že z nákupu za 1000 Kč vyhodím nevratně do popelnice za 300 Kč obalových materiálů. Za dalších 10 kč je někdo odváží a pak té energie na jejich likvidaci.

Doprava? Proč nám pořád někdo bulíkuje, že jezdit za prací 50 km denně je normální. Podle mne to normální není, je to sprosté vůči kyslíku a nadržuje to jen vlastně objemu CO2 a jiných plynů v atmosféře.

Když vám ještě přitom zdraží nebo zruší veřejnou dopravu a doporučí si koupit automobil, kde kvůli 80 kg živé hmoty převážíte ještě tunu železa, tak to už je skutečně na pováženou.

A kde jsou zelení se svými názory? Anebo jsou tady jenom proto, že je tu ten problém a ten si vlastně pěstují, aby ještě dlouho měli prostor pro svoji ukecanou politiku, která nic neřeší? Někdy mi zelení připomínají doktory, kteří téměř neléčí, spíše si vyrábí pacienty jako zdroj svých zisků.
13. 10. 2008 | 15:59

goro napsal(a):

ako povedal nemenovaný politik : západ má krízu,pretože zabudol na Boha
/ ked som to čital akoby sa mi ozýval Solženicyn../
V písme stojí jednoznačne, : Lebo korenom všetkého zlého je milovat peniaze,počom viacerí zatúčili., a naplnili sami seba mnohými bolestami.,
Lebo ZISK odníma dušu svojho pána...
13. 10. 2008 | 16:14

Jarmila napsal(a):

Přišli jsme o pravé hodnoty,ztratily pro nás cenu.Vyznáváme teď bůžka peněz. Peníze padají do propasti. Co teď?
13. 10. 2008 | 16:29

Skogen napsal(a):

Jarmila: až spadnou na dno, tak si pro ně slezeme. A pak se budeme zase drápat nahoru. Někteří tam dole zůstanou, ale buďte si jistá, že nahoru se jich dostane dost na to, aby se mohlo pokračovat. Takhle apokalypsa nevypadá. Slovy klasika - nemusíte s tím souhlasit, ale to je tak všechno co s tím můžete dělat.
13. 10. 2008 | 16:45

RUMCAJS napsal(a):

Skogen:
Jediný systém který požral zatím sám sebe, byl socialismus. Kapitalismus prochází pouze cykly a zatím všem pseudoekonomickým systémům dal na prdel. At o nejenom ekonomicky ale i lidsky.
Nebýt toho kapitalismu, tak si tady pánové Bape a podobní místo citátů z bible odříkávali maximálně něco o Zamasloniech bluzach.
13. 10. 2008 | 16:47

bape napsal(a):

pro Rumcajs : Pane, vy jste silně zaujatý až nenávistný ve svých výrocích a na adresu jinak smýšlejících. Jste tedy opravdu demagog par excelans. Vůbec nejde o citáty z bible, ale o to, kudy vede cesta do pekel, nebo do ráje,jaký je smysl mé i Vaší existence. Socialismus se nepožral, pořrali jej jen liberální sobci s názorem na život, jaký máte zřejmě i Vy, pana Rumcajsí. Nezvítězí ani ten, ani onen model. Všechny jsou jen lidským pokusem o seberealizaci, nicméně ten sociální je lidštější a proto demokratičtější. Jeho slabinou je, že nechává prostor v rámci demokracie a la Masaryk i takovým Rumcajsům a pod. Nicméně každému jednou bude zvonit hrana a bude se muset, chca nechca, postavit před Poslední Instanci, která nemůže být zkorumpována ani samotným Vatikánem s jeho bohatstvím. Pane, jste zapšklý pravicový idealista, jestliže uvažujete tak, jak vás prezentují Vaše příspěvky. No, ale Bůh se pyšným protivý, ale pokorným dává milost. Máte také naději a tu Vám přeji. Zdravím.
13. 10. 2008 | 17:31

bape napsal(a):

pro Rumcaj : oprava - "Bůh se pyšným protiví...a možná by stálo za úvahu i to,že blázen si říká ve svém srdci: Bůh není...To je také v bibli.Přečtěte si knihu Žalmů. Znalost bible patří k obecnému vzdělání. Hezký zbatek večera.
13. 10. 2008 | 17:40

občanka napsal(a):

Pane bape, děkuji za Vaše slova, podepsala bych Vaše všechny příspěvky. Takových slov je vždy třeba a v dnešní vyprahlé době o to víc, ještě jednou díky
13. 10. 2008 | 17:49

Skogen napsal(a):

Rumcajsi, já netvrdím, že není efektivní, nebo že by nevytvářel vhodné podmínky pro rozvoj vědy, tedy pro pokrok. Jen v tom nespoutaném běhu jaksi cyklicky kope do zadku sám sebe :o) A docela nehezky vydírá: "Buď hezky uhradíš naši sekeru, daňový poplatníku, anebo budeš neohroženě liberální a pak si nepřej vidět důsledky.".
13. 10. 2008 | 17:51

bape napsal(a):

pro pana Skogena: jde o vymetání ďábla belzebubem. Království samo v sobě rozdělěné nemůže obstát. Jen to chvíli trvá, než se to rozloží. Bohužel, doplácí na to jen ti obyčejní lidé,kteří musí vydržet tyto experimenty a cykly. Je to stále stejné a nikdo se nikdy z ničeho nepoučil. Zdravím
13. 10. 2008 | 17:57

bape napsal(a):

pro Občanka : vězte, že každá doba má svoji poušť a vyprahlost, jenže to prožíváme jinak jako děti, mladí, nebo střední věk, s přibývajícími léty a zkušenostmi je to spíše k pláči, než smíchu a jásání. A přesto v každé době si můžeme být jisti, že Stvořitel a Pán je nad věcí, nad poměry a proto má On poslední slovo. Ne ekonomika, ekologie atd., ale On. To je také poselstvím Velikonoc. Člověk sám sobě nemůže pomoci, ale Syn člověka přišel na svět, aby jej spasil /viz bible/. Kdo uvěří, bude spasen, kdo neuvěří JIŽ JE ZATRACEN. Je to prosté a jednoduché, jako život sám.Srdečně zdravím.
13. 10. 2008 | 18:20

občanka napsal(a):

jo,jo, taky v to doufám, přeji hezký večer
13. 10. 2008 | 18:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Mizerný článek a ještě mizernější diskuze. Prý celá naše civilizace je nad propastí, považte!
A ono ve skutečnosti se děje pouze přeceňování "cenných" papírů směrem k realitě, od které v honbě za ziskem se příliš vzdálily. Deriváty derivátů jdou ke dnu, akcie klesají. Těším se, že klesnou ještě níže a pak nakoupím.
Tragické proroky nechám brečet nad koncem naší civilizace. :)
13. 10. 2008 | 18:59

kebir napsal(a):

Dělá tenhle člověk něco jiného než že píše své pitomosti do blogů
13. 10. 2008 | 19:01

Komančov 008 napsal(a):

Je je jej to je skoro jako kdyby se probudil lenin a všichni diktatoři s nim a přemyšleli znovu jak se zmocnit majetku bez prace .Ono to je jen kryze přebytku ve vyspělych a bohatych statech prostě maji všeho dost a co stim prostě se to dalo čekat hold za věci a za pohodli se neplati ořechama ty se taky neurodí každy rok hold se příjde o rezervy . podle pana peheho by bylo lepší připsat asi ke kurzu některych měn jednu nulu a utikat směrem ke komančnstvi.Prostě svět je takovy jaky je a panove jako pan Pehe vždy byli a problemy by nikdy nebyli schopni řešit prostě jen neomylně radit nic víc je to stejne jako hospodske keci .Snad ještě horší ty nikdo nečte.
13. 10. 2008 | 19:03

Petr Dohnal napsal(a):

pro Rejpala 14:10:10

Ptáte se, co je tak amorálního na přístupu bank, když nabízejí poskytování peněz až do mínusových stavů účtů.
Odpovídám, že právě to je začátek těch velkých současných krachů - učit lidi a zvykat lidi na to, aby si nakupovali, i když na to ve skutečnosti peníze nemají.
Mít dluhy - to není v pořádku. Chápu, že někdy se člověk ocitne v situaci, kdy je nucen vypůjčit si.
Ale přístup mnoha bankéřů je: pokládat dluhy za normu a ještě na dlužnících pořádně vydělat!
Vybavuje se mi teď někdo, kdo si půjčil např. "výhodný" překlenovací úvěr 3OO OOO,-Kč. Splatit však musel cca 44O OOO,-Kč a to není samozřejmě jediný člověk.

Když si lidé zyknou nakupovat tak, že "vůbec k tomu nepotřebují peníze" - jak k tomu lidi lákají různé "skvělé" nabídky a takový přístup se stává běžnou záležitostí, tak je pouze otázkou času, kdy to krachne. Jak se říká: " S jídlem roste chuť " a tak jsou již v záloze připraveni exekutoři, kteří si také chtějí solidně vydělat a tak podobně.

Takový vývoj se Vám také určitě nelíbí. Ale je to tady. Co s tím? Změnit myšlení a návyky lidí. Jak? Někdy tvrdou osobní zkušeností, ale lépe je předcházet problémům - např. seriózní výukou etiky.

Pro další diskutující budu mít čas až zítra.
Přeji všem dobrý večer.
13. 10. 2008 | 19:04

Milan napsal(a):

Šašci ekonomiky a ekonomika šašků založená na papírcích bez hodnoty a když se zjistí, že skutečně žádnou hodnotu nemají, tak to je fakt tragedie, ale pro blbečky.

Už mne ty kydy fakt unavují.
13. 10. 2008 | 19:26

ck napsal(a):

Dluhy jsou to, co zene svet dopredu. Okay,ted se to trosku na chvilku podelalo, ale zase se to brzy srovna. Anebo chceme komouse zpatky, aby nam vysvetlili, jak se to spravne dela?
13. 10. 2008 | 20:05

IO napsal(a):

Vážené dámy, vážení pánové, pro podobnost tématu tohoto blogu pana Peheho si dovoluji publikovat zde znovu svůj příspěvek k blogu p. Václava Hořejšího ze 27. září, Amerika zachraňuje svět? Pokud se mi podaří stručně zformulovat své další myšlenky na toto téma a překonat svůj ostych (tohle téma a jeho souvislosti jsou totiž opravdu dalekosáhlé), přidám ještě další příspěvek.

Dámy a pánové, je třeba podívat se na to tuto tzv. hypoteční/finanční krizi co nejobecněji, abychom nepodléhali zbytečným iluzím. Žvásty pana Kohouta, zvláště jeho dovětek o průběžném systému financování starobních důchodů, nestojí ani za komentář. Takové cancy je prostě třeba hned kategoricky zamítnout. Ale současná krize, jakkoli je opravdu velmi hrozivá a nazrávala už nejméně 20 let, pokud byl někdo ochoten to vidět, není nějakým vybočením z dějinného vývoje, způsobeným snad nějakou hrubou nedbalostí, neschopností, hloupostí ať už jakýchsi vlád (třeba vlády USA) nebo těch, kterým se v aktuálním zpravodajství říká bankéři nebo burziáni. Peníze jako ekonomická kategorie se zákonitě vyvinuly z materiálního života lidské společnosti a doprovázejí ji v celém jejím vývoji ve stále vychytralejších formách. Rozhodující je však stále stejná povaha – vnitřní ustrojení peněz. Abstraktní peníze žijí podle stejných přírodních zákonitostí jako náš materiální svět, jsou jeho plodem, jeho abstraktním výrazem. Jednou z nejdůležitějších vlastností peněz je tendence k jejich kumulaci, jde-li o kapitál (tedy o peníze, které lze investovat), tu kumulaci nazýváme koncentrace, akumulace kapitálu. Koncentrace kapitálu dosáhla po mnoha staletích vývoje společnosti v některých bodech našeho světa gigantických rozměrů. Existují obrovské masy kapitálu nakupené vždy kolem jednoho bodu, které mají obrovskou sílu nabalovat na sebe jakýkoli další disponibilní kapitál, samozřejmě také peníze, které vůbec kapitálem nejsou. Ale mezi kapitálem koncentrovaným a kapitálem, který je disponibilní, už existuje co do jejich velikosti tak gigantický vzájemný nepoměr, že ona příslovečná „neviditelná ruka (spíš chapadlo) trhu“ už prostě nemá po čem dál hmátnout a bezprostředně hrozí, že tentokrát už chňapne přímo sama sebe. A to bude uzlový, krajně kritický a dosud nevídaný okamžik v lidských dějinách (Jan Keller, 1995). Pokud jej jako lidstvo přežijeme, budeme se moci a muset dál vyvíjet už jen jinak než dosud. Není vyloučeno, že na tomto významném místě lidských dějin jsme právě nyní. Pro ilustraci: vzpomeňte si se mnou, skoro všichni jsme to už viděli, já poprvé ve věku mladíka, tehdy mě to velmi zaujalo a mnohokrát jsem přemýšlel o tom, proč umělci do svého hravého filmu tuto scénu vlastně dali. Došlo mi to až mnohem později. Jde o sekvenci z proslulého filmu britských Beatles Žlutá ponorka, tam je to, co jsem popsal výše slovy, popsáno obrazně. Je to ta vložená sekvence s Cucákem, vlastně nejprve s mnoha Cucáky, kteří žijí v jakémsi temném vesmíru a vzájemně se požírají – vcucávají. To je alegorie pro koncentraci kapitálu. Počet Cucáků stále rychleji klesá a ti, co zbývají, jsou stále větší. Nakonec poslední Cucák se značnou námahou přece jen vcucne i předposledního Cucáka a zůstane ve svém vesmíru sám. Nedůvěřivě se rozhlédne na všechny strany hledaje, koho by zase vcucnul, jeho lačnost prostě nelze nikdy ukojit. Nakonec nedopatřením objeví jen konec svého vlastního ohonu a po jistém zápolením vcucne počínaje svým ocasem sám sebe! Na filmovém plátně zůstane jen naprostá tma prázdného vesmíru.
13. 10. 2008 | 20:27

viktor napsal(a):

kde se berou vsechny ty penize, dluhy, inflace, proc musi ekonomika rust??
koukejte a zamyskete se kam to vede:
http://video.google.com/vid...

je to legalizovany princip uroku ktery nas vede do .... posudte sami kam
13. 10. 2008 | 20:39

Renáta napsal(a):

Co dělal v předcházejícím období MFF a další vrcholné finanční organizace? Zdá se, že jejich špičkoví manažeři zase až tak moc špičkoví nebyli. Jedna dáma se nechala slyšet, že už nebudou milionové padáky pro neschopné. Přimlouval bych se za to, aby byly milionové lapáky pro grázly, pro které v honbě za ziskem není nic svaté.
13. 10. 2008 | 20:49

Zbyněk Matyáš napsal(a):

viktor:
"proc musi ekonomika rust??"
Protože produkcí přibývá přidaná hodnota.
13. 10. 2008 | 20:50

IO napsal(a):

Pro Zbyněk Matyáš:
hrubý domácí produkt ("hospodářství") musí podle mého skromného názoru růst vlastně především proto, aby kapitál přinášel úrok. Lačnost po úroku jako prostředku pro bezpracný život je tedy tím bezohledným bičem, který žene ty, kteří svou prací vytvářejí hodnoty, ke stále produktivnější práci, respektive ke stále vyššímu pracovnímu výkonu. Je samozřejmě správné pracovat stále produktivněji, protože to potom umožňuje pracovat stále méně. Ale jen za předpokladu, že ona tou produktivnější prací přidaná hodnota nebude jako úrok uchvácena a spotřebována rentiéry. Lze si tedy představit také společnosti s nulovým růstem HDP nebo dokonce - pokud si to vynutí například ohledy na přírodu, přírodní zdroje a životní prstředí - se záporným růstem HDP. Musíme pak ale opustit bláhovou představu, že klidně budeme spotřebovávat stále víc a víc - to se asi ukázalo právě nyní. Budeme-li schopni zvyšovat produktivitu své práce - a je zřejmé, že tomu v určitých směrech nic závažného nebrání - budeme moci pracovat stále méně a takto získaný volný čas věnovat jiným aktivitám, které například budou dál násobit naši schopnost pracovat stále produktivněji (relaxace, regenerace, vzdělanostní a duchovní rozvoj, péče o staré a nemocné, o přírodu a životní prostředí...)
13. 10. 2008 | 21:03

Marty napsal(a):

Skoda, ze tak zapadl komentar Alese Drobka. Pehe vidi situaci kolem a da ji ideovou nalepku, aby se mu to hodilo do kramu (kdyz mame to Forum 2000). Ale uz si nevsimne, jak tak uzasne nahrava svemu uhlavnimi nepriteli Klausovi, ktery proti stejnemu hlasite protestuje jiz leta :) Ta ironie je skvostna :)
13. 10. 2008 | 21:15

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
I kdyby to byla ta příčina růstu, nemohly by být žádné úroky, pokud by nerostla produkce a spotřeba (myslím, že správnější by bylo uvažovat o zisku z kapitálu). Spotřebováváme a budeme spotřebovávat stále víc a víc proto, že stále víc a víc (a kvalitněji) vyrábíme. Jenom to oceňování časem ujede z reality a tak musí nastat korekce.
13. 10. 2008 | 21:33

jj napsal(a):

dluhy vůči životnímu prostředí děláme od té doby, co jsme začali mýtit les. míchat to s (potenciální) ekonomickou krizí je zjednodušené spojování dvou různých věcí.
13. 10. 2008 | 21:41

RUMCAJS napsal(a):

bape:
Na rozdíl od Vás se Boha nebojím. Vy jste ve svém strachu před ním propadl fanatismu.Navíc Vy jste ten, kdo nenávidí, jinak by jste nemohl přijmout myšlenku, že kdo neuvěří v Krista je zatracen.

Mě oslovují lidé, jako Halík nebo Harold S. Kushner .
Lidé jako Vy dělají Bohu spíše "medvědí" službu.

A ze Starého zákona bych připoměl Jóba, který by nám měl připomínat, že neustálý nářek na sebou samým není Bohu zrovna milý.
13. 10. 2008 | 21:54

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
velmi správně, úrok lze jinak nazvat také ziskem z kapitálu. Ale o stálém zvyšování naší spotřeby vážně pochybuji prostě proto, že není možné kvůli prudce rostoucímu počtu lidských obyvatel Země, kvůli omezenosti a blížící se vyčerpanosti přírodních zdrojů, kvůli omezené schopnosti životního prostředí vyrovnávat se s naší snad stále dál rostoucí spotřebou. Jak se zdá, jsme skutečně na významném místě dějin, kde nevyhnutelně dojde ke změně způsobu našeho uvažování o vlastní budoucnosti - ta příslovečná neviditelná ruka trhu nám k tomu právě velmi citelně nafackovala a ještě bohužel nafackuje, aby se nám v té naší palici už konečně rozsvítilo. Důsledky této hospodářské krize už dnes mnozí uznávaní myslitelé srovnávají s důsledky (světové) války. A budeme patrně jen rádi, když se se štěstím reálné světové válce dokážeme vyhnout.
13. 10. 2008 | 22:15

dříve ruda napsal(a):

Rumcajsi, s tím Jóbem jste střelil kozla. To bylo opravdu o něčem jiném. On hodně z Bible rád citoval i Ransdorf, ale i když to z jeho úst znělo blbě, i ten komanč se aspoň podíval o čem to je.
13. 10. 2008 | 22:20

Ada napsal(a):

Jirko, neblbni...
13. 10. 2008 | 22:22

RUMCAJS napsal(a):

dříve ruda:
Byl i po pochopení smyslu utrpení . Ale není to jediná věc kterou jsem si z toho odnesl.
Jestli se mýlím, poučte mě.
13. 10. 2008 | 22:41

dříve ruda napsal(a):

Rumcajs:
Jób byl přece člověk, který si naprosto nenaříkal. Ani neměl proč -dařilo se mu skvěle. Bůh pravil satanovi, že nemá na zemi sobě rovného (Jób). A než si začal naříkat, dost toho vydržel. V situaci, kdy se tak stalo, rozhodně nebyl plačkou -z našeho pohledu měl už pro nářky všechny důvody.
13. 10. 2008 | 23:33

dříve ruda napsal(a):

tohle už je lepší (smysl utrpení). Ale spíše jde o pokoru a přijetí údělu.
13. 10. 2008 | 23:42

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane Pehe,
jsem z Vás v rozpacích. Někdy bych Vás s chutí "nakopnul", někdy hluboce smeknul.
Tentokrát to druhé.
Ale tuším, že snad máme dost mozků, kteří ten neblahý trend mohli předvídat a také předvídali ...
14. 10. 2008 | 00:36

dodo napsal(a):

Poslouchaj voni Rumcajz! Voni sou snad vožralej jako papežskej prelát. Že se tak rouhaj Bohu. Snad si voni uctívateli kapitálu nemyslej, že jim někdo to, čeho se jim v té jejich makovici nedostává, že jim to tam naleje zadarmo!? No to by k tomu přišli pěkně po haluzi. Ouplně jako v tom sociálizmu a ten voni přece, pfujtajbl, nemůžou ani cejtit, když sou Satanista tělem i duší. Tak co? Kolik sou ochotnej za ty rozumy vyplajznout? Aby neumřeli blbej. Budou pak mít aspoň jiskřičku naděje, že neskončej i s tim svym Luciférem v Pekle. To ale jen když se budou móóóc snažit, tak jich Stvořitel možná vezme na milost. No tak snad nebudou za záchranu svý duše skrblík a plácnou s přes kapsu. Je to jejich výkupný. Zejtra už to bude dražší. To vědí. Přednost kapitálizmu. Inflace.
14. 10. 2008 | 00:50

Důchodce68r napsal(a):

Ano ano pane Pehe.
Ten svět už je postaven na hlavu: "...ona se nám vytratila důvěra v bankovnictví. Ono je to zlé. Musíme ji obnovit bilionem dolarů od daňových poplatníků. O jejich blaho tu především jde." Znovu obnovit důvěru v bezcenné cenné papíry.
Naštěstí se dosud vyskytují některé další druhy důvěry. Třeba důvěra dítěte k vlastní matce a podobné.
Zdravím, a díky za velice zajímavý náhled.
14. 10. 2008 | 03:12

RUMCAJS napsal(a):

dříve ruda:
Milej pane, co si to aspoň přečíst ? Je to jeden z nejsilnějších příběhů SZ.
To co píšete, že Jób netrpěl, je naprostý nesmysl.
Naopak, ďáblu bylo dovoleno Bohem, aby Jóba trápil. Chtěl mu dokázat, že člověk vyznává Boha, jen když se mu daří.
A Jób neskutečně trpí a ptá se po smyslu toho utrpení a dokonce si naříká.
Až když se smíří s Bohem a ustanou výčitky,Jób se uzdraví.
14. 10. 2008 | 07:20

RUMCAJS napsal(a):

dodo:
Lepší být ožralej, jak zfetovanej.
14. 10. 2008 | 07:23

juvel napsal(a):

pro "Rumcajs" a "dříve Ruda": domnívám se, že u Joba šlo o to, že Bůh na jeho případě dokázal, že člověk, který je mu oddaný, který miluje jeho spravedlnost a jeho vlastnosti mu zachová věrnost i za nejtěžších podmínek (jako J.Kristus). Job v tom dal Bohu za pravdu i když nemohl vědět proč trpí a trochu nepřiměřeně zdůrazňoval svoji spravedlnost, za což byl Bohem pokárán. Bůh mu pak nahradil dvojnásobně všechny ztráty, které Job utrpěl.
Příběh nám pomáhá porozumět smyslu utrpení a že Bůh je připraven lidem kteří milují pravdu a spravedlnost nahradit všechny ztráty, které je při tom mohou v Bohu odcizeném světě potkat (včetně života).
14. 10. 2008 | 08:03

bape napsal(a):

pro juvel : Velmi přesně vystižen záměr knihy Jobovy. Dokonce je v závěru taková zmínka " Z dávna jsem slýchával o tobě / Hospodine / nyní pak oko mé tě vidí !".Novozákonní text by tu situaci charakterisoval asi tak : " Kdo vytrvá do konce, ten bude spasen." /zachráněn/.Celou situaci Jobovi neulehčují ani jeho přátelé /smutní těšitelé/ ani jeho vlastní žena /"zlořeči Bohu a umři!"/ Job v totální izolaci, neboli na dně, odkud ho Bůh zvedá.
14. 10. 2008 | 09:07

bape napsal(a):

pro Rumcajs : Hezký dobrý den. Koukám, že Vás řeč typu "ano,ano"-"ne,"ne" hezky nadzvedá. Víte já se Boha bojím, ale nemám z Něho strach. Bohabojnost je vztah důvěry a respektu k Boží vůli, k Jeho lásce. Za fanatika musíte tedy z Vašich premis označit Pána Ježíše Krista, neboť ten výrok o spasení a zatracení pochází od Něj. Přečtěte si evangelia. Třeba výrok :" Já jsem vzkříšení a život. ", nebo "žádný nepřichází k Otci než skrze mne., nebo "Já jsem cesta, pravda a život,"nebo, Není pod nebem dáno lidem žádné jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. atd. Já vím, že se to špatně poslouchá, protože se člověk chce spasit sám podle svých představ, no, ale to jaksi není možné. Jsou jen dvě cesty. Jedna vede přes Ježíše do božího království a druhá přes člověka do věčného zahynutí / věčnosti bez Boha/.Tertium non datur. A s kterými mysliteli se kamarádíte, to pro mne není směrodatné, to je jen a jen Váš výběr. Zdravím.
14. 10. 2008 | 09:21

RUMCAJS napsal(a):

juvel:
Takhle to možná vnímá ortodoxní křesťan. Já jsem přeci jenom více nohama na zemi.

Vnímat Boha jako někoho, s kým obchoduju, to se mi příčí.
A proto si asi odnáším z tohoto příběhu něco jiného, jak Vy.

Víra v Boha založená na víře v dobro i v těžkých chvílích a né jenom, když mi z toho kane prospěch. A taky schopnost vyrovnat se v těžkých dobách se svým údělem a nerouhat se Bohu neustálým nářkem na sebou samým.
14. 10. 2008 | 09:23

RUMCAJS napsal(a):

bape:
Já vám taky necpu, s kým se kamarádíte Vy. Vy jste nějak reagoval a já zase nějak. Jestli je Váš dialog založen na tom, že Vy mě svoje moudra můžete cpát a já si svoje mám nacpat někam, pat tedy s "Pánem Bohem".
14. 10. 2008 | 09:28

Jirka Hemzal napsal(a):

No při vší úctě ke křesťanství, je príma, že to není jediná a předepsaná doktrína, jediná nařízená cesta k "dobru". Když se podívám na muslimské země, kde náboženství málem předepisuje kdy a kterou rukou si má věřící vyčistit zuby, tak jsem rád, že je to u nás, tak jak je. I když by mnozí rádi řídili kroky svých bližních, jsa přesvědčeni, že oni jediní vědí co je pro druhé dobré...
14. 10. 2008 | 09:37

bape napsal(a):

to Rumcajs : ale notak ! Pročpak se durdíte ? Já jsem si dovolil Vám oponovat svým pohledem na Vaše názory. Chápu, že Vám asi vadí, že se život ubírá v nějakých mantinelech, které máte jinde, než já. O tom je dialog. Víte, na křesťanství je zajímavé a užitečné, že jde o HLEDÁNÍ té pravé cesty života. Nikdo ji nevlastní. Platí o tom Ježíšův výrok, že "ten kdo ji hledá, ten ji také nalézá" . Gramaticky je to ve vidu nedokonavém. Je to program na celý život. Hotovi s tím budeme, až vydechneme na této Zemi naposledy. Proto si dovolím Vám oponovat, že Vám nehodlám nic vnucovat, neboť v tomto případě platí řčení, že "každý je strůjcem svého štěstí," Před Bohem je každý sám za sebe. Zdravím.
14. 10. 2008 | 09:43

juvel napsal(a):

pro Rumcajs: víra, že dobro má s konečnou platností dobrý výsledek není přece žádný obchod s Bohem. To je prostě zákonitost, Boží slib. A to je podstata evangelia, neboli dobré zprávy o Kristu.
14. 10. 2008 | 09:54

bape napsal(a):

pro J.Hemzal .: Dobrý den pane. Nejen muslimové mají své kultické a mravní předpisy, také židé měli 365 příkazů a zákazů kromě desatera a samosřejmě sankce za nedodržování. A od 4.stol n.l. se křesťanství institucionalizovalo a spřáhlo se světskou mocí, aby řídilo kroky svých bližních...nikoli však z přesvědčení o tom , že jsou majiteli pravdy, ale z touhy po moci atd.. . O tom, co je dobré pro Vás a pro mne atd...rozhoduje nabídka a poptávka. Ježíš je jednou z nabídek od samého začátku a víte jak ho lidé přijali, že ? pro svět skončil na popravišti a přesto přišly Velikonoce, zase jako nabídka. Věřte, nebo ne, ale musíte počítat s následky svých rozhodnutí. Každá příčina má svůj následek. Co je cílem vašeho života ? O tom je křesťanství. Pěkný den.
14. 10. 2008 | 10:02

RUMCAJS napsal(a):

bape:
Nemyslím,že každý křesťan smýšlí jako Vy.A myslím, že je to škoda, že nejsou více slyšet ti křesťani, kteří nevidí v Ježíši jedinou cestu .

Musím říci, že jsem přišel na "chuť" křestˇanům až po pžečtení těchto stránek http://www.vira.cz/.

Vřele doporučuju těm,kteří hledaj Boha a nemaj chuť si přitom sypat popel na hlavu.
14. 10. 2008 | 10:02

RUMCAJS napsal(a):

juvel:
Otázka zní jinak.
Choval by jste se jako zvíře, kdyby tento příslib nebyl ?
Odvrhl by jste Boha, kdyby Vás jako nakonec Jácoba neodměnil ?
14. 10. 2008 | 10:05

Petr Dohnal napsal(a):

pro juvel 14.10., 08:03:06

Velice mě povzbudilo toto Vaše vyjádření.
Opravdu je toho hodně, co bychom my lidé měli studovat a v čem bychom měli být vzděláváni.
V knize Jób je velice povzbudivý právě její závěr - tedy 42.kapitola, že když člověk Bohu důvěřuje za všech okolností - ať je člověku dobře nebo špatně a když se přitom stará o blaho dalších lidí např. upřímnými modlitbami za Boží dobro pro ty lidi - také v jeho životě nastanou změny k lepšímu.
14. 10. 2008 | 10:11

bape napsal(a):

pro Rumcajs :Díky za odpověˇ. Souhlasím s Vámi, že je mnoho lidí, kteří si křesťanství pletou s pestrobarevnou škálou názorů na křesťanství. Víte pane, jedinou autoritou v této věci, co je a co není víra v biblického Boha, je právě bible /celkem 66 knih/. Tam poznáváme boží vůli a záměry s lidstvem i člověkem, jako jednotlivcem. Bible je zdrojem myšlenek Boha o člověku. To je norma, kánon. Názory na bibli a její obsah jsou různé, ale interpretace může být jen jedna. Chce to studovat a zajít k pramenům. No a ta bible právě přináší poselství, že jen Ježíš je alfou a omegou všeho dění. Jiné interpretace jsou jen " nálezky lidskými " jak to říká Kralická bible. A bez popela na hlavě, neboli pokání to před Bohem nefunguje, : Nenarodí-li se kdo znovu, nevejde do božího Království. " Řecký výraz pro znovuzrození je metanoia- změna myšlení, tedy konec starého způsobu života /myšlení o tom, jak jsem dobrý a dokonalý /.S pozdravem bape.
14. 10. 2008 | 10:25

dříve ruda napsal(a):

Rumcajs:
Věřte mi, četl jsem Jóba. Nenapsal jsem, že netrpěl. Jen jsem o napsal, že než začal trpět, měl vše. Že než si začal naříkat, hodně vydržel. Že když už naříkal, byl v zoufalé situaci. Takže jako příklad plačky mi nesedí. Co z toho se vám nezdá?
14. 10. 2008 | 10:26

Jirka Hemzal napsal(a):

To juvel:
I já Vás srdečně zdravím a přeji pěkný den. Máte pravdu s rituály u židů. Vzhledem k tomu, že Homamed čerpal pro islám inspiraci nejvíce právě z židovské víry, tak není tato podobnost náhodná. Nechtěl jsem se vysmívat žádné víře, ale netolerantní ortodoxii a stredověkému tmářství. To že každá příčina, a doplnil bych, i každé jednání má svůj následek je jistě pravda, ale nevím jakou souvislost to má s tím, jestli je někdo věřící, či ne. Mám různé zkušenosti s praktikující křesťany i ve vlastní rodině. Jednání některých z nich je takové, že by se měli spíš modlit, aby Bůh nebyl, za to co během svého života napáchali. Někteří z nich používají svou víru pro pocit své morální nadřazenosti nebo jako generální pardon na vše zlé co učinili.
Veřím, a doufám, že to rozhodně nejsou typičtí křesťané a mám zkušenosti i s doslova svatými lidmi, například z rajhradského hospice. Ale otázku dobra si musí řešit všichni v sobě, jak věřící, tak i ostatní. Nemyslete, že lidé bez víry jsou lidé bez morálky...
14. 10. 2008 | 10:27

Jirka Hemzal napsal(a):

Oprava - pro Bape:
I já Vás srdečně zdravím a přeji pěkný den. Máte pravdu s rituály u židů. Vzhledem k tomu, že Homamed čerpal pro islám inspiraci nejvíce právě z židovské víry, tak není tato podobnost náhodná. Nechtěl jsem se vysmívat žádné víře, ale netolerantní ortodoxii a stredověkému tmářství. To že každá příčina, a doplnil bych, i každé jednání má svůj následek je jistě pravda, ale nevím jakou souvislost to má s tím, jestli je někdo věřící, či ne. Mám různé zkušenosti s praktikující křesťany i ve vlastní rodině. Jednání některých z nich je takové, že by se měli spíš modlit, aby Bůh nebyl, za to co během svého života napáchali. Někteří z nich používají svou víru pro pocit své morální nadřazenosti nebo jako generální pardon na vše zlé co učinili.
Veřím, a doufám, že to rozhodně nejsou typičtí křesťané a mám zkušenosti i s doslova svatými lidmi, například z rajhradského hospice. Ale otázku dobra si musí řešit všichni v sobě, jak věřící, tak i ostatní. Nemyslete, že lidé bez víry jsou lidé bez morálky...
14. 10. 2008 | 10:29

bape napsal(a):

pro J.Hemzal : Čtu váš text pro juvel a než Vám odpoví, mohu si dovolit Vám říci, že máte pravdu v tom postřehu, že není křesťan, jako křesťan. Vždy je nutno postihovat motivy jednání. Ty ovšem zná a bude soudit jen Bůh na posledním soudu. Nevidíme bližním do "hlavy". Bible říká, :"po ovoci je poznáte. Nemůže dobrý stro nést špatné ovoce a naopak. To je určité vodítko. Nicméně se Bohu jedná o můj osobní vztak k Němu. Za ten si nesu odpovědnost jen já sám. Zdravím
14. 10. 2008 | 10:36

RUMCAJS napsal(a):

bape:

Bibli psali lidé, né Bůh. Proto i interpretace může být různá. A přesvědčení, že jenom ta Vaše je správná, to o něčem vypovídá.

Kdyby měl Bůh pro lidi připravenou jedinou cestu, pak se moh zjevit sám a nebylo by co řešit.
Ale ono je co řešit.
Kdo odmítá Ježíše v pýše nad svými morálními schopnostmi, asi nedělá dobře. Kdo ale Vaše vysvětlení odmítá z důvodů "Vyššího principu mravního ",a ptá se po důsledcích takového přístupu k víře, ten myslím dělá dobře.
14. 10. 2008 | 10:39

dříve ruda napsal(a):

Rumcajsi,
jestliže jste Bibli četl, pak byste měl chápat, že bez pokory to nejde. Chcete-li, bez sypání si popela na hlavu. Je jen jedna cesta a líbí-nelíbí, okliku nenajdete.
Btw. Jákob je zase někdo jiný...
A jelikož křesťan je od slova Kristus, pak každý křesťan s tím, co napsal bape souhlasit bude. Jinak ono se dost dobře nedá zabránit komukoliv, aby o sobě prohlašoval, že je křesťan ať už věří čemukoliv. Takže podle tohoto dokonce křesťana poznáte.
14. 10. 2008 | 10:40

RUMCAJS napsal(a):

Juvel:
V tom začátku to moc nevypadalo. Ale nyní jste to vysvětlil, tak si myslím že jste to četl. Jen si hold každý z toho odnášíme něco jiného, i když si nemyslím, že něco zásadně jiného.
14. 10. 2008 | 10:43

RUMCAJS napsal(a):

juvel:
Je Halík křesťan ?
14. 10. 2008 | 10:47

Jirka Hemzal napsal(a):

pro Bape:
Dovolil bych si se ještě zastavit u trvzení: "Názory na bibli a její obsah jsou různé, ale interpretace může být jen jedna."
Za zásadní rozdíl mezi dvěmi velkými nábožestvími křesťanství a islám lze považovat vztah a výklad jejich svatých knih. Křesťaně nikdy netvrdili, že autorem jejich svaté knihy bible je Bůh, a to umožňovalo nejen bibli interpretovat, ale i tyto interpretace přizpůsobovat změnám ve společnosti. Zároveň to umožnilo rozvoj institucí, které se biblí zabývaly v jejich různých aspektech.
Zatímco základním kamenem islámské víry je dogma, že autorem jejich svaté knihy Koránu je sám Aláh, který ji lidem prostřednictví archanděla Gabriela seslal na zemi. Toto dogma má nedozírné následky nejen na islám, ale na celou islámskou společnost. Vyplívá z něj naprostá strnulost. Neboť korán nelze nijak interpretovat, natož modernizovat. Všechno co je v něm uvedeno musí muslim bezpodmínečně a doslova přijímat, neboť se jedná přímo o slova Boha.
14. 10. 2008 | 10:47

Petr Dohnal napsal(a):

pro pana Davida Janovce - 13.10., 15:04:09

Oslovil jste mě. Rád Vám odpovím. Nadnesl jste téma "Bůh jako virtuální realita".
Určitě je nezbytné, abychom se nejprve ujistili, o čem chceme mluvit.
Začnu od slova "virtuální". Ve Slovníku cizích slov je toto vysvětlení: virtuální znamená zdánlivý, možný, neskutečný, libovolný. V jiném vydání Slovníku cizích slov je toto: virtuální je účinný, schopný, možný, domnělý, zdánlivý, myšlený.
Který z těchto přívlastků je Vám nejbližší?
Já z Vašeho vyjádření pouze odhaduji, že Bůh je asi pro Vás někdo, kdo neexistuje.

Ale přesto Vám stojí ze to, napsat k tomuto tématu svůj příspěvek. Znamená to tedy, že určitou důležitost diskuzi o Bohu přikládáte.

Sdělím Vám svůj vývoj mé víry v Boha. Velkou část svého života jsem prožil coby ateista. Víru v Boha jsem pokládal za něco nepotřebného a zastaralého. Před několika lety jsem se dostal do velmi těžké a bolestné životní situace. Hledal jsem účinnou pomoc a solidní východisko. Vyzkoušel jsem různé možnosti a nabídky. Ale až když jsem si už velmi rezignovaně řekl, že se ještě zkusím obrátit na Boha - znamenalo to, že jsem se denně začal k Bohu obracet s prosbou o jeho pomoc, podporu a vedení, začal jsem denně číst část ze Starého a z Nového zákona - začala se ta těžká situace měnit k lepšímu.
Od doby, kdy se denně k Bohu modlím, studuji Bibli a také Bohu děkuji za mnoho dobrého, co mi pro život dává / od jídla až po život v míru/, mám v sobě potřebný vnitřní klid a vyrovnanost. Lépe zvládám různé životní starosti a těžkosti.
Vím, že nestačí pouze modlení a studium Bible. Musím dělat mnoho konkrétních činností, abych se např.udržoval při životě - např.je třeba nakoupit potraviny, aby bylo z čeho uvařit jídlo atd. Člověk musí zasít obilí, aby bylo co sklízet.
Ale na Bohu záleží, jak velká nebo malá úroda bude. Bůh není viditelný jako osoba. Neumím si představit, jak vypadá. Mám však po osobní zkušenosti vědomí, že Bůh existuje.
Protože Bůh lidi miluje, chce nás zachovat pro věčný život a již tady na Zemi chce být s námi v kontaktu, poslal na Zem svého syna Ježíše Krista. Pro materialisty nepochopitelným způsobem oplodnil pozemšťanku pannu Marii, která prokázala velkou lásku a poslušnost k Bohu, že na sebe vzala úděl stát se matkou Spasitele lidí.

Lidé měli a mají sklon ke špatným myšlenkám a skutkům. Vědí o tom a již po dlouhá tisíciletí se snaží odčinit toto zlo nějakými oběťmi pro Boha.
Ale teprve tehdy, když přijmou vážně myšlenku, že Kristova oběť za lidi je vlastně také obětí pro ně osobně a když se rozhodnou následovat způsoby myšlení a jednání Ježíše Krista = nemyslet jenom na sebe, pomáhat druhým v těžkých situacích, chovat se ohleduplně, přátelsky, ale také statečně a důsledně zamezovat zlým praktikám aj. - budou osvobozováni od zlého myšlení a jednání a bude jim na duši i na těle o mnoho lépe.

Nejsem členem žádné církve a ani nemám v úmyslu se jím stát. K církvím doposud nemám potřebnou důvěru. Upálení Mistra Jana Husa pokládám za vraždu. Je ostudné, že katol.církvi trvalo něco přes 500 let, než se ústy papeže Jana Pavla 2. za tento zločin omluvila.
14. 10. 2008 | 11:21

Petr Dohnal napsal(a):

dodatek k předešlému pro pana Davida Janovce:

Teď jsem se znovu podíval na Váš včerejší příspěvek. V závorce jste uvedl, že za virtuální pokládáte to, co neexistuje.
Ale vidíte, co je ve slovnících dále k nalezení a k možným výkladům pojmů.
14. 10. 2008 | 11:40

Kakt napsal(a):

Petr Dohnal:

Utek pred (asi tezkou) realitou, jestli vam to pomaha, pak je vse vporadku .. podrobujte to ale prubezne kritice, je z toho cesta ven, prijmout moralni kodex s virou spojeny pokladam za dostacujici.
14. 10. 2008 | 12:07

Pepa Řepa napsal(a):

To bape
...také židé měli 365 příkazů a zákazů kromě desatera a samosřejmě sankce za nedodržování.

365 je podle Tarjag Micvot pouze negativních příkázání, zjednodušeně řečeno zákazů.Kromě toho existuje ještě 248 positivnách přikázání, dohromady tedy 613 odtud Tarjag- každé písmeno hebrejštiny má i číselnou hodnotu.
To jen drobná technická poznámka.

Pokud jde o Joba určitě budete znát i svéráznou Jungovu interpretaci. „Odpověď na Jóba“ (Výbor z díla C. G. Junga, sv. IV, Obraz člověka a obraz Boha).Navazuje na to Edward F. Edinger v knize Setkání s bytostným já.Je to dost těžké čtení a hlavně svérázná, ale z jistého pohledu i zajímavá interpretace proměny Boha SZ na Boha NZ.

Ještě bych doporučil knihu Jana Sokola Zůstat na zemi Vyšehrad ISBN 978-80-7021-900-3. Teď vyšlo.Srozumitelná, jasná kniha úvah o Bibli.
14. 10. 2008 | 12:10

juvel napsal(a):

pro Rumcajs z 10:05:28: otázka je nesprávná. Správně má znít: proč se lidé chovají často jako zvířata, když na rozdíl od zvířat jim bylo dáno smysl pro právo, spravedlnost, soucit, svědomí a další morální cítění. Tyto přednosti mají svůj smysl - vedou člověka ke konečnému cíli, k právu na život, tedy k věčnému životu. I když v to člověk zrovna nevěří, přesto mu toto cítění často brání, aby jednal jako zvíře. Je ovšem přirozené, že víra, že existuje cesta k věčnému životu je velmi silným motivem pro správné jednání. A osobní zkušenost, že Bůh pomáhá, aby si lidé i v tomto světě zachovali tuto naději, je další zdroj duchovní síly.
Co se týká pana Halíka, znám ho jen z televize, když se k některým věcem vyjadřuje. Rozhodně nejsem povolaným, abych soudil kdo je křesťan a kdo není. Můj názor je ten: křesťan by měl uznávat ty biblické názory a praktiky, jež jsou absolutně nezbytné pro záchranu. T.j. že Bible je Boží slovo a obsahuje vše, co je pro záchranu nutné, že Bůh je Stvořitel nebe a země, že J.Kristus je Zachránce a Pán a na základě jeho oběti jsou nám odpouštěny hříchy (hřích=minout cíl) a skrze něho se můžeme k Bohu přibližovat.
Pak je velká řada věcí, které nejsou podstatné pro záchranu, jsou to různé výklady proroctví, výklady typů a vzorů ve Staré smlouvě, povaha Svatého ducha, otázka trojjedinnosti a.t.d. To jsou věci, které můžou být pravdivé ale také nemusí. O tom může každý svobodně přemýšlet, diskutovat ale nenutit druhým k víře.
A pak je tu další nezbytná podmínka, když Kristus říká: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku."
Myslím si, že p. Halík je křesťan, ale na můj vkus je příliš upovídaný. Dávám přednost stručnější, jednodušší a jasnější řeči Božího slova, Bibli.
14. 10. 2008 | 12:10

RUMCAJS napsal(a):

juvel:
Tu definici učedníku beru za naprosto přesnou.

Ježíše vnímám, jako někoho, kdo přišel povznést vztah člověka k Bohu z pouhého dodržování zákona na "Láskyplný" vztah. Je mi vcelku jedno, jesli byl Bůh, nebo ne.

Nesmírně mě oslovují ty jeho skutky, kdy ve jménu "Lásky" přestupuje nařízení, protože tak se pravá láska projevuje a jenom ona mu k tomu mohla dát odvahu.

Např. odmítne kamenovat cizoložnici, léčí v sobotu, když mu legionář řekne, že vnímá víru jako lásku a né sypání si popela na hlavu, Ježíš mu říká, že je blízko království nebeskému.
atd....(nedokážu citovat přesně jako bape)

Ježíš dle mého přišel spasit, né zatratit. Výklad bapeho je pro mě popření všeho toho, za co je mi Ježíš blízký.
14. 10. 2008 | 12:34

Jochim napsal(a):

Bohapusté plácání na platformě, které jednoznačně nerozumíte. Dokazujete absolutní nepochopení volného trhu a její neviditelné ruky a defacto obhajujete to co jí neustále deformuje. Jak rádí byste vy, elitáři vzali věci do svých posvěcených rukou a veškero dobro pro lidi zajišťovali podle svého vědomí a svědomí,jak se o to utopisté pokoušeli už mnohokrát a pokaždé to dopadlo zbídačením všeho civilizovaného. Tato krize není krize volného trhu, ale důsledkem jeho nerespektování.
14. 10. 2008 | 12:55

juvel napsal(a):

pro Jirka Hemzal: je to tak, jak píšete, někteří jsou pro druhé spíše kamenem úrazu. Naštěstí máme před sebou velmi podrobný a plastický popis osobnosti J.Krista, příklady dalších ranných křesťanů a pravděpodobně i v našem okolí jsou věřící lidé nevšedních mravních kvalit. Sám uvádíte příklad z rajhradského hospice. Na druhé straně nehledejme u druhých dokonalost, to by byla chyba naše.
14. 10. 2008 | 13:08

Petr Dohnal napsal(a):

pro dříve ruda 13.10., 15:05:33

Vy sám sebe pokládáte za mizerného křesťana. Zajímalo by mě, proč si to o sobě myslíte?

Zeptal jste se mě, jestli si myslím, že všechno, co doposud bylo ve světě postaveno, bylo tak učiněno v souladu s Boží vůlí?
Moje odpověď zní: Ne, to si nemyslím.

Bůh má s námi lidmi - se svými dětmi mnohdy nezměrnou Boží trpělivost. Pokud jste v Bibli četl o potopě - viz Starý zákon, První Mojžíšova 6/5-22, 7/1-24, pak víte, že tehdy Bůh byl z lidí velice zklamaný a rozhořčený nad tím, jakou velkou zlovůli lidé projevují.
Přesto dal lidem životní šanci začít znovu a lépe. Dal pokyn bohabojnému muži jménem Noe, aby si postavil loď a zachránil před potopou svou manželku, své syny s jejich manželkami a také veškeré zvířectvo.
Po této potopě se však Bůh rozhodl, že již nikdy nezpůsobí celosvětovou potopu. Rozhodl se tak slovy své smlouvy - viz. První Mojž.9/8-11.

Něco z toho, co lidé říkají, dělají, staví atd. je dobré, něco není dobré. Něco je přímo zlé.
Lidé se snaží dělat dobré věci a je to opravdu dobré. Jindy se lidé dopouštějí nedobrých nebo zlých věcí, ačkoli vědí, že ty věci skutečně jsou nedobré nebo zlé. Někdy si lidé myslí, že dělají dobré věci, ale ty věci jsou zlé.
Někdy na to lidé přijdou brzy, jindy se dostanou do vážných problémů a až tehdy poznají, že toto - co původně považovali za dobré - je naopak velice špatné.

Máme rozum, abychom mohli o věcech a jevech přemýšlet, abychom mohli volit a vybírat vhodná a správná řešení.
Ale samotný rozum nestačí. Víme, že existují velice chytří a dokonce velice vzdělaní podvodníci a gauneři. Takoví kazisvěti se mohou navenek při běžném styku s lidmi dokonce chovat podle pravidel slušného chování a tvářit se velmi lidumilně a přátelsky. Jak se však dají poznat jejich skutečné úmysly?
V Bibli je jasný návod: " Poznáte je podle skutků tak, jako kvalitu stromu po jeho ovoci. Dobrý strom nese dobré ovoce. Dobrý strom nenese špatné ovoce. Špatný strom nedává dobré ovoce, špatný strom nese špatné ovoce. "
My lidé jsme jako stromy. V Bibli je také psáno, že Bůh může špatnému člověku "naroubovat" zdravé a dobré "větve" a ty špatné "odříznout". Záleží však také na člověku. Záleží na lidské vůli, jestli člověk sám chce nebo nechce "nést dobré ovoce".
Pokud člověk dobré ovoce ponese - tedy bude žít podle Božích pokynů a záměrů, bude zachován pro život. Jestliže však člověk bude panovačný, bezohledný, chamtivý, mstivý, krutý atd., Bůh jeho konání nějakým způsobem zmaří.

Plánovaný americký vojenský radar v ČR je součástí plánu amer.vlády na mocenské a vojenské ovládnutí Země a vesmíru. Miliardy dolarů od daňových plátců chce vláda USA použít na financování své "světovlády".

Jsem pevně přesvědčen o Boží akceschopnosti a o Boží moudrosti. My křesťané, kteří Bohu skutečně věříme a důvěřujeme, máme velkou zodpovědnost a zásadní úkol nedopustit další zvůli lidí, kteří coby "vlci v rouše beránčím" působí druhým lidem velké zlo - viz napadení Iráku amer. armádou a následné hrůzy, destrukce a obrovské utrpení mužů, žen, dětí a starých lidí v důsledku války !!!
Ve Spojených státech amerických - např. v Kalifornii a ve Vermontu již hlavní prokurátoři Vincent Bugliosi, Charlotte Dennett a další již sepisují obžalobu na současného prezidenta USA G.W.Bushe. Prezident Bush lhal, aby odůvodnil vpád do Iráku. V důsledku války v Iráku je již přes 4 OOO mrtvých Američanů. Prezident Bush bude obžalován z vraždy těchto zabitých lidí.

Mnoho poctivých a čestných lidí - radiolokační experti, fyzikové z Akademie věd ČR a další velice vážně varují před zdraví a životu nebezpečným zářením plánovaného vysoce výkonného pulsního amer.voj.radaru.
Jde o vědecky dokázané skutečnosti a informace.
Ten, kdo chce a podporuje amer.voj.radar v ČR, je buď zaslepený a neinformovaný nebo bezohledný, sobecký a arogantní člověk, který chce obětovat zdraví a životy lidí v ČR!

Bůh lidi miluje a nechce, aby se lidé vzájemně ohrožovali a ničili. Lidský dobrý otec má radost, když si jeho děti v životě vedou dobře a trápí se, když dělají něco zlého.
Bůh je náš dobrý Otec. Chce, abychom nečekali na další potíže - možná dokonce nevratné potíže, je nezbytné uchovávat a šířit mír. Je nezbytné snižovat výrobu zbraní a nestavět vojenské základny.
Méně zbraní zajistí více míru.
14. 10. 2008 | 13:12

Petr Dohnal napsal(a):

pro Kakt 14.10., 12:07:03

Neutíkám před žádnou realitou. Naopak se snažím stavět se ke všemu čelem.
Ale někdy je opravdu těžké jednat čestně a férově s někým, kdo takové jednání pokládá za projev slabosti nebo hlouposti a své názory a postoje mění podle toho, jak se mu to právě hodí, aby se zbavil skutečné osobní zodpovědnosti.

S Vaším názorem, že je dobré spojení morálního kodexu s vírou v Boha, plně souhlasím.
14. 10. 2008 | 13:31

Jirka Hemzal napsal(a):

to juvel:
Zdraví Vás. Nemám co bych dodal, snad jen to, že i celá řada nevěřících, včetně mě, chápe a uznává křesťanské hodnoty a jejich vliv na naši civilizaci.
PS: S dokonalými lidmi by to byla pořádná nuda...
Mějte se fajn
14. 10. 2008 | 13:41

dříve ruda napsal(a):

Petr Dohnal:
oceňuji, že jste si dal tolik práce s dlouhou odpovědí. Je to pro mne ale nehomogenní směs křesťanství a antiamerikanismu. Šířit mír je pěkné, ale celý Starý zákon je o spravedlivém boji. Pro mne je tam té krve až moc. A to spojení Bůh a ne radaru mi připadá nesmyslné. Nezlobte se na mne proto.
Aspoň vám odpovím, proč jsem mizerný křesťan. Žiju světský život, některé z mých pocitů by křesťan mít neměl a Bibli jsem nečetl už asi pět let. Jen v sobě nosím to přesvědčení a víru. Žít tak ale neumím.
14. 10. 2008 | 13:44

juvel napsal(a):

Pro Jirka Hemzal: "S dokonalými lidmi by byla pořádná nuda". To se často říká, ale je to proto, že se dokonalost vůbec nechápe. Dokonalost není stejnost. Nezdá se, že by s J.Kristem byla nuda.
Mějte se fajn.
14. 10. 2008 | 14:06

Jirka Hemzal napsal(a):

to juvel:
Rozumím. Kristus mě neoslovil, neumím tedy posoudit...
Ale asi chápu jako to myslíte.
14. 10. 2008 | 14:16

Petr Dohnal napsal(a):

pro dříve ruda 14.10., 13:44:42

Nezlobím se na Vás. Z toho, co jste o sobě napsal, je zřejmé, že co se týká křesťanství, stojíte patrně s velkými pochybami o Bohu na místě a raději se tím nezabýváte - viz Vaše vyjádření, že naposledy jste četl Bibli asi před pěti lety.
Starý zákon je skutečně mnohdy jako thriller. Ale jde o vývoj lidské společnosti. Ten, kdo má být lidským vzorem pro chování a jednání, je Ježíš Kristus a tedy Boží pokyny z Nového zákona.

Nejsem antiamerikanista. Vážím si všech dobrých, slušných, čestných, přátelských lidí. Takoví lidé byli, jsou a budou v každém národě a v každé zemi.

Ale jsem proti bezohlednosti, sobectví, panovačnosti, pýše, chamtivosti, mstivosti, krutosti atd.
Snaha vlády USA mít voj.základnu v ČR je součástí plánu "světovlády" USA. Je to snaha podpořit zbrojaře a zvyšovat výrobu zbraní na úkor jiných rezortů - školství, zdravotnictví a dalších. Jde o rozpínavost USA a ovládnutí vlád jiných zemí. Myslíte si, že vláda USA by připustila stavbu cizí voj.základny na území svého státu?
Co si myslíte o současné válce v Iráku?
Je Vám líto těch zmařených lidských životů a zmrzačených lidí?
Radar nás před ničím neochrání. Naopak, v takovém případě budeme my lidé v ČR terčem fanatických sebevražedných atentátníků. Budeme zabíjeni za zločiny, které spůsobila a působí amer.armáda v Iráku a jinde.
V USA je stále v mnoha státech vykonáván trest smrti. Každý, kdo vykonává trest smrti, je najatý vrah.

Považuji se za křesťana, ale pořád vím, že jsem a budu nedokonalý člověk. Ale pro to, abych se v životě nedopouštěl něčeho nedobrého / o čem se mohu domnívat, že to nedobré není/, denně se modlím a čtu hlavně Nový zákon. Posiluje mě to, povzbuzuje a čerpám z něj správné návody pro život. Život je náročný, ale stojí za to ho žít, dobře ho žít.

Bez aktivní a živé víry v Boha se člověk může dostatávat do pocitů marnosti a beznaděje a pak následně udělat nějakou třeba i nevratnou hloupost.

Upřímně Vám přeji mnoho pohody, radosti, zdraví a krásné mezilidské vztahy.
14. 10. 2008 | 14:42

bape napsal(a):

pro Rumcajs : Pěkný pozdrav vinšuji a ...Bibli psali sice lidé, ovšem vedeni Duchem božím /Duchem svatým/ řecky doslova hnáni duchem Svatým. Ten je oním jednotícím prvkem v interpretaci biblického poselství. Ano, volba slov a citací k výkladu může být různá, leč smysl je jeden a jednotící. Jako když hledíte na dobře vybroušený drahokam. Lom světla dává duhu, ale je to ten samý a jediný drahokam. Bible není ani reportáž, ani román. Je to kniha svědectví lidí, kteří byli Bohem oslovování a nemohli jinak, než své poselství dát k disposici ostatním. Autorita stojí za mediálně zpracovanou knihou. Není v ní. Bible je dílem lidských rukou, ale její původ a myšlení pochází z Boží přítomnosti.. Zdravím.
14. 10. 2008 | 14:43

dříve ruda napsal(a):

Petr Dohnal:
Nemám pochyby o Bohu. Mám pochyby o zaštiťování se Bohem ve věci o které víme oba málo. Radar. Připadá mi to, jako přivlastňování si Boha. Mně pro můj souhlas s radarem stačí to, že chci být spíše na západě než na východě. Jsem špatný křesťan, ano, ale -víte, z těch, kteří jsou tak dokonalí, že znají Boží úsudek i v takovéto věci nemám rovněž dobrý pocit. Upřímně řečeno ještě horší. Nechci se vás tím dotknout, což asi dost dobře není možné, ale nakonec pro vás moje pocity důležité být nemusejí. Oba nás bude soudit někdo jiný. Přeji vám všechno dobré.
14. 10. 2008 | 14:59

Marty napsal(a):

Ted se tu jeste ukazi nejaci kreacioniste a bude vymalovano :)
14. 10. 2008 | 15:06

Jirka Hemzal napsal(a):

To Marty:
Musíte chvilku počkat...
14. 10. 2008 | 15:22

pje napsal(a):

->bape:
V mnoha vašich myšlenkách nalézám i své, až na pár drobností: Vy považujete Bibli za povinnou literaturu, já znalost úvěrové emise peněz komerčními bankami při nízkém podílu povinných rezerv jako každého věc. Bible je směs astrologie a symbolické psychologie a sociologie, to za prvé, za druhé víra v Boha může jako berlička ochránit před skokem z okna, ale nikoli před umrtvující nouzí z důvěřivosti. Nebuďte tak fanatický a budete za vzor mnohem většímu počtu lidí než nyní. Ostatně bez ohledu na to, co říká Bible či co si vy interpretujete jako boží úradek, klíčem k pochopení současných problémů je lidské bezbřehé, moci a zlatých býčků chtivé lidské ego. Není divu, že na to jsou všichni Bozi, co jich na této planetě v myslích Pozemšťanů je, krátcí a Rohatý (víte který, že?) se za atrapami bohatství a moci a za stohy mrtvol chechtá... Přibrzděte s Bohem a začněte s člověkem - v každém najdete kus toho vašeho Boha i toho Rohatého... A také se kromě Bible zkuste začíst do ekonomických textů - poví vám o člověku, umíte-li číst, možná více než Bible...
14. 10. 2008 | 15:32

pje napsal(a):

->bape:
Zapomněl jsem na slušné vychování: Přeji vám hezký den!
14. 10. 2008 | 15:33

pje napsal(a):

Je pozoruhodné, že ti, co byli Bohu nejblíže - Gnostici - Bibli nejen že nepsali, ale ani je to nenapadlo. Ostatně proč taky, když absolutizace etického rozměru (božího posleství) v každém z gnostiků činila jakékoli neautentické neosobní počitky falešným hlasem vykladačů... Ale tohle je diskuse k blogu o ekonomice a společnosti a tady Bůh odvádí velmi rozporuplnou práci, když k smrti trpí ne hříšní, ale leckteří oponenti mocenského establishmentu! Prosím diskutující, aby Boha nechali rozjímat nad námi diskutujícími a netahali jej jako deux ex machina do v principu bezbožného tématu... Krásný den všem!
14. 10. 2008 | 15:42

IO napsal(a):

Jak se zdá, jsme právě svědky toho, jak se v lidských dějinách opět prosazuje nutnost. Dějinný vývoj má podle jistého pozoruhodného myslitele vždy a stále tři alternativy: dvě záporné, katastrofické a jednu kladnou, rozvojovou. Ty dvě katastrofické znamenají, že musíme počítat s tím, že dějinný vývoj lidstva může kdykoli skončit katastrofou způsobenou buď přírodou nebo lidmi. V případě kladné alternativy se lidské dějiny vyvíjejí v zákonité posloupnosti jednotlivých společensko-ekonomických formací: prvobytně pospolná lidská společnost (předdějinná SEF, není ještě pravou SEF, protože nemá hospodářství) – otrokářství – feudalismus – kapitalismus – komunismus. Každá SEF vzniká postupně uvnitř předcházející SEF, komunismus tedy postupně uvnitř kapitalismu. Praktické zkušenosti ukázaly, že socialismus se rodí v kapitalismu postupnými kroky, prvním z nich je etatizace (zestátnění, znárodnění) peněžnictví. Dále zatím ukázaly, že tento zrod následuje po výrazném otřesu způsobeném například 1. a 2. světovou válkou. Tento vývoj má svůj přírodně-historický, materiální základ, my, lidé, jej můžeme jen lépe nebo hůře chápat a předvídat, ale nemůžeme jej měnit. Kapitalistický stát je, jak můžeme sledovat, nucen postupně etatizovat banky, pojišťovny, zajišťovny a fondy, nyní právě v hospodářsky nejvyspělejších zemích světa, dokonce v masovém, globálním měřítku a v podmínkách velkého otřesu, který je svým dosahem prý srovnatelný s válkou. Koncentrace kapitálu v některých uzlových bodech kapitalistického hospodářství patrně dosáhla takového stupně, že tamní stát je pro záchranu všech nevyhnutelně nucen stát se přinejmenším spoluvlastníkem důležitých peněžních institucí, dějinná nutnost jej dotlačila k tomu, že vytváří základy a realizuje první krok budování socialismu! Když si uvědomíme, že existují nesmírně mocné síly, které si takovýto vývoj zásadně nepřejí, nemůžeme zcela vyloučit obavu, že než aby něco takového připustily, strhnou raději svět do války v (patrně marné) naději, že alespoň ony to díky svým možnostem a zajištění přežijí a dosáhnou tím pokračování pro ně výhodného dosavadního stavu. Je zde ještě jedna možnost, že tak, jak nyní kapitalistický stát peněžní instituce z dějinné nutnosti zestátňuje, kupuje je za peníze svých daňových poplatníků, je někdy později bude opět prodávat, privatizovat. Nevím, do jaké míry je to reálné, protože pro tak kolosální objemy peněz se asi těžko někdy v budoucnosti najde dostatečně silná koupěschopná soukromá poptávka.
14. 10. 2008 | 15:49

bape napsal(a):

pro pip : Hezký den.Ano, jak vidno, pro vás je biblí mamon , i o tom se v bibli mluví. O gnosticismu, mysticismu, synkretismu by se dalo vykládat, jeje, ale to jsou blouznivé snahy uchopit svého boha a podmanit si jej. Služ mi a já ti budu sloužit. Učedníkům Ježíš radí : čiňte si přátele z mamonu nepravosti, ale bohatému mládenci říká na otázku, "Co mám činit, abych vešel do božího království ?", "Rozdej vše, co máš a pojď , následuj mne. Mládenec se zarmoutil a odešel od Ježíše, neboť " měl statku mnoho. Na jiném místě říká : "Kde je vaše srdce, tam bude i váš poklad. Neukládejte si poklady na zemi, kde kradou zloději žerou moli a kazí rez, ale ukládejte si je v nebi...." A mimochodem právě Jidáš nosil měšec a staral se o výdaje učedníků. Naučte se bibli číst, umíte-li a nabudete pravé moudrosti. Musíte ji však číst s prosbou, aby Vám Bůh otevřel vnitřní zrak /mysl/ Bible se nečte jako jakákoliv kniha. Viz moje komentáře výše. Téma pana Peheho souvisí životem a proto i s Bohem. On sám Ho zmiňuje. Zdravím.
14. 10. 2008 | 16:46

RUMCAJS napsal(a):

bape:

Nepřidal jsem ani čárku
Konstituce druhého vatikánského koncilu Lumen gentium:

Opis:
Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu. (18)((18/Srov. sv. Tomáš, Summa Theol. III, q. 8, a. 3, ad. 1.)) Patří sem na prvém místě národ, s nímž byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla (srov. Řím 9,4-5), vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praotcům: vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal (srov. Řím 11,28-29). Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. Bůh není daleko ani od těch, kteří hledají neznámého Boha v mlhavých stopách a obrazech, vždyť všem dává život, dech a všechno (srov. Sk 17,25-28) a jako spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni (srov. 1 Tim 2,4). Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. (19)((19/Srov. list Kongregace sv. oficia arcibiskupu bostonskému: Denz. 3869-72.)) Božská prozřetelnost neodpírá pomoc nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě nedošli k výslovnému uznání Boha, ale snaží se, ne bez Boží milosti, o dobrý život. Neboť cokoli je u nich dobré a pravdivé, považuje církev za přípravu na evangelium, (20)((20/Srov. Eusebius Caesar., Praeparatio Evangelica 1, 1: PG 21, 28AB.)) za dar od Boha, jenž osvěcuje každého člověka, aby nakonec měl život.
14. 10. 2008 | 18:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
"kvůli omezenosti a blížící se vyčerpanosti přírodních zdrojů, kvůli omezené schopnosti životního prostředí vyrovnávat se s naší snad stále dál rostoucí spotřebou"
Situace zdaleka není tak tragická, jak jste naznačil. Je třeba využít jiných forem energie, především jadernou v kombinaci s vodíkem; životní prostředí pomocí rovinutých technologii a metodik sanovat (je signifikantní, že životní prostředí je nejvíce poškozováno v méně rozvinutých zemích); neviditelná ruka trhu správně zkorigovala megalomanské finanční praktiky; žádná hospodářská krize se nekoná, je to jen korekce cen různých papírů. Prostě hysterie, nevím jací myslitelé či myslivci tuto korekci mohou srovnávat s důsledky světové války. Zřejmě neznají ani krizi, ani světovou válku.
14. 10. 2008 | 22:40

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
„…žádná hospodářská krize se nekoná, je to jen korekce cen různých papírů. Prostě hysterie…“ Chacha! Zkrátka většina nejvýznamnějších státníků světa se jen tak mírniks – týrniks čehosi bezvýznamného polekala (tihle lidé se, jak je dobře známo, už jen za šera bojí, jsou zkrátka hysteričtí – hysterické, leknou se i při prudkém pohybu) a v horečném chvatu realizují cosi nevídaného – proč vlastně asi, když žádná krize nikde není, že? Snad jen trochu slabší konjunktura, možná… to je běžné, nic výrazného. Snad jen, že říkají, že zachraňují hospodářství celého světa placením gigantických peněžních částek vybraných od daňových poplatníků, kteří nemají na vybranou, zda s tím budou nebo snad nebudou souhlasit, to mě trochu znepokojuje. „Tupý, sebezničující samopohyb industriální civilizace“ Václava Havla, promítnutý do myšlení, tak mi připadá Váš způsob uvažování.
15. 10. 2008 | 09:07

Petr Dohnal napsal(a):

pro dříve ruda 14.10., 14:59:31

Děkuji Vám za Vaše přání.

Moc mě však mrzí, že jste neodpověděl na mé otázky týkající se vpádu amer.armády do Iráku a že by vláda USA nepřipustila stavbu cizí vojenské základny na území svého státu aj.

Mně osobně je velice líto všech zmasakrovaných, zmrzačených a vystresovaných lidí v důsledku nejen války v Iráku.

Většina lidí v ČR, v Evropě a v celém světě dává přednost životu v míru.

Záměr amer.vlády postavit další voj.základnu v Evropě vyvolává oprávněné pocity ohrožení, nejistoty a obavy z války.

Zbrojením se mír nezajišťuje. Ale vláda USA naopak zbrojení podporuje a posílá na smrt vlastní občany, protože jejím hlavní cílem je podmanit si politicky a vojensky svět.

Je mi Vás líto, protože nechcete nebo nedokážete vidět mnoho záporů a reálných rizik, které souvisejí s případnou amer.voj.základnou v ČR.

Náš stát je součástí západu - členstvím v Evropské unii.
15. 10. 2008 | 10:54

bape napsal(a):

pro Rumcajs : Zdravím a děkuji za odpověď. Teologie ř.k.církve je slepencem idealistické filosofie Aristotela, Platona, Aqinského atd. včetně liberální a dialektické teologie plus všechny vlivy tradic. Není to pouze a čistě biblická teologie. Proto pravím, že je třeba jít až k pramenům. Reformace čistila právě od toho balastu, který rozmělˇuje a zamlžuje jasné biblické poselství, podrobené historické a literární kritice. Lumen Gentium je reprezentací ř.k.c.dogmatiky, které má chránit identitu této církve a její jednotu. Pro mne je to zajímavé, ale nezávazné a už vůbec né autoritativní čtení. Jen si vzpomeňte na nedávné výroky současného papeže a bávalého hlavního dogmatika Vatikánu, jak se o islámu vyjářil. ˇ.k.c. si svoji dogmatiku dobře hlídá, ale samozřejmě, že hledá potenciální ovečky. Plán spásy není totéž, co spasení samotné. Spasení je pro všechny a dobré, či špatné skutky bude soudit Bůh na konci věků při posledním soudu. Nicméně je dobré vědět, že Ježíš řekl svým učedníkům: Kdo ve mne věří, na soud nepříjde, ale přešel ze smrti do života...Já jsem ten dobrý pastýř a vy jste moje ovce, Já jsem ten vinný kmen a vy ratolesti, Já jsem vzkříšení a život... ne církev, coby instituce, ne konfese, ale osobní vztah mezi Ježíšem a m,nou je ZÁKLADEM / On je ten kámen úhelný, který zavrhli stavitele/ spasení. Nejsou to ani dobré skutky, ani příslušnost k některé církvi. A k člověku samotnému je v bibli mockrát řečeno : srdce lidské je převrácené od mladosti jeho....žádný není spravedlivý, není ani jednoho, ...žádný není dobrý. Ovšem je také řečeno :" Své spasení konejte s bázní a třesením. Takže tolik / něco málo z těch 66 knih bible/. A mohli bychom pokračovat stále dál... srdečně zdravím.
15. 10. 2008 | 16:53

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Je zcela lhostejné, jakým Vám připadá můj způsob uvažování, jedná se o fakta. A fakticky se děje jenom to, že klesla cena cenných papírů, problémem je, že většinově a o desítky procent.
Náplní práce všech politiků, i těch světových, je snaha o ovlivňování veřejnosti jakýmikoliv metodami, z nichž vytváření masových psychóz je na předním místě. Protože masy lidí docela rády naslouchají, tak se daří je strašit všemi možnými ideami - od globálního oteplování přes nebezpečný terorismus až po ničení životního prostředí. Vaše názory demonstrují efektivitu těchto snah. Tak se dál bojte a utěšujte se zodpovědností za záchranu hospodářství celého světa. :)
P.S.: Všimněte si, že já Váš způsob myšlení nedehonestuji.
15. 10. 2008 | 18:00

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
nebylo mým záměrem dehonestovat Váš způsob uvažování a to, co jsem Vám napsal v odpověď, jsem napsal s vědomým rizikem, že to bohužel možná budete chápat jen jako pouhou dehonestaci. Prosím, abyste nebyl tak vztahovačný, a ujišťuji Vás, že dehonestace v blogových diskusích na Aktuálne.cz pokud možno nepoužívám. Přesto Vám děkuji za upozornění, že Vy nebo někdo jiný by mohl moje slova jako pokus o dehonestaci chápat. To, co patrně považujete za dehonestaci, jsem dal záměrně do uvozovek, abych jasně vyznačil, že cituji, a sice to, co napsal pan Pehe v úvodním textu tohoto svého blogu. Upozorňuji, že to, co Vás vyrušilo, je v mých příspěvcích na tomto blogu poměrně okrajové, moje hlavní myšlenky jsou uvedeny v jiných, svým rozsahem mnohem významnějších větách. Ale patrně máte důvody k přehnanému optimismu, k nepodloženému bagatelizování prekérnosti naší situace. Fakta o situaci však bohužel zatím říkají jasně něco jiného. Budu spolu s Vámi velmi rád, když Vy nakonec budete mít pravdu a já se budu mýlit! Ale po neblahých historických zkušenostech (Zápotocký, Brežněv) – jak zde upozornili mnozí další diskutující – jsem velmi rezervovaný, až hrubě nedůvěřivý vůči chlácholivému ujišťování buď samotných našich osvědčených, spolehlivých Velkých Kormidelníků (Kalousek, Topolánek), že se nemáme znepokojovat, že oni vědí, co s tím, nám že stejně vůbec nic nehrozí, že voni to jako vošéfujou a my klidně zase pojedeme dál – kočárem černým podél skal… Kdo chce, ať tomu věří. Víra v Boha léčí a uzdravuje, ale víra v Kalousky a Topolánky pro mě není dost pevnou oporou, tam cítím sirný zápach Pekla, nepovažuji je za kompetentní.
15. 10. 2008 | 20:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Fakta jsou klíčová. Vím, že jich neznáme např. o životím prostředí tolik, aby umožňovali zaujetí tak rigorózních stanovisek, jak se to dě+je např. o globálním oteplování, o vymírání živočišných či rostlinných druhů, atd. Zrovna tak o ekonomii. Hrozí lidstvu hladomor nebo pandémie, kdyby klesly všechny papíry o 90 procent a peníze ztratily na hodnotě? Nikoliv. jenomže politici musejí z něčeho žít a tak žijí ze strachu.
15. 10. 2008 | 21:10

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Váš pohled na situaci má svoji logiku a pokud bychom například vzali vážně určité značně mysteriózní předpoklady, které se v této souvislosti opakovaně objevují (celosvětové spiknutí Židů – zednářů – iluminátů – případně snad dokonce mimozemšťanů) a já se těmto úvahám nevysmívám, jen je neberu vážně, pak byste měl uklidňující pravdu alespoň v tom, že to, co se děje – totiž, že daňové prostředky států jsou masivně kasírovány nepatrnou elitou – je alespoň pod kontrolou a úplná katastrofa tedy bezprostředně nehrozí. Ale bohužel to neřeší onen problém, že většinu zde diskutujících a mě také opravdu netěší, že se něco takového děje a vůbec může dít. Ale můj výše uvedený názor je ostatně jiný: jde o konkrétní projev zákonitého a nutného přírodně historického procesu vývoje, který se prosazuje sám s dějinnou nutností, není lidmi řízen ani ovládán, uvnitř skořápky kapitalismu prostě vzniká socialismus jako první fáze komunistické společensko ekonomické formace. Kapitalismus bohužel zkrátka nevyhnutelně plodí prostředky vedoucí k jeho zániku, nyní jsme toho aktuálně napjatými svědky. Napjatými proto, že je to bohužel spojeno se značným rizikem vzniku tření, přetlaků a napětí, která mohou snadno vyústit v kolize a zničující střety.
15. 10. 2008 | 21:33

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Finis coronat opus. Amen.
Vaše vývody v posledních třech větách nějak nemohu souhlasit. Pokud vznikne nějaký socialismus, pak rozhodně kapitalistický. :)
15. 10. 2008 | 21:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Oprava: S Vašimi vývody....
15. 10. 2008 | 21:42

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
mají prosím Vaše slova znamenat, že si přejete naši výměnu názorů ukončit? Je to klidně možné, souhlasím. S Vaší závěrečnou větou také mohu plně souhlasit: kapitalismus a socialismus jsou skutečně do značné míry shodné. Společné mají to, že v nich existují peníze, zbožně peněžní vztahy, stát. Socialismus má na rozdíl od soukromého vlastnictví výrobních prostředků v kapitalismu společné (společenské) vlastnictví téhož. V socialismu je tedy vlastníkem (rozhodující části) výrobních prostředků stát, je tedy jediným, absolutně monopolním kapitalistou. Socialismus tedy můžeme klidně chápat a nazývat státně monopolní kapitalismus.
15. 10. 2008 | 21:53

IO napsal(a):

Lze tedy klidně také říci, že kapitalismus je podle okolností více nebo méně socialistický a socialismus zase naopak více nebo méně kapitalistický :-) Pravý antagonismus je až mezi kapitalismem a druhou fází komunistické SEF - skutečným, dosud však jen hypotetickým komunismem.
15. 10. 2008 | 22:01

RUMCAJS napsal(a):

bape:
Věříte, že jsme z opice ?
15. 10. 2008 | 22:26

RUMCAJS napsal(a):

IO-Zbyněk Matyáš:

Vedete zajímavou debatu pánové. Podobnou (jako jsou vaše poslední úvahy) jsem vedl s Vlkem.Tady samozřejmě na nižší úrovni.
Souhlasím s tím, že kapitalismus je postupně socializován.
S čím ale asi pan IO nebude souhlasit je, že já si myslím, že to je špatně. Tedy je to špatně, pokud se přesocializovaný podnik nenechá umřít, když k tomu projevý náchylnost.
15. 10. 2008 | 22:36

IO napsal(a):

Pro RUMCAJS:
dnes už jen krátce, musím už jít spát :-) Znovu, už potřetí v této diskusi opakuji a zdůrazňuji,, že ona postupná socializace kapitalismu, jak jste to nazval a já s tím klidně souhlasím, neprobíhá z vůle lidí, snad dokonce podle nějakých právních zákonů, nýbrž podle objektivních, přírodně historických zákonů vývoje lidských dějin, které člověk, znovu to opakuji, může jen více či méně chápat a předvídat, ale nemůže je podle své vůle měnit. Pokud jde o to, zda nechat umřít přesocializovaný podnik, máte asi spíše na mysli předlužený podnik, a tam souhlasím: nechat jej umřít. Ale bohužel, už mnozí to zde řekli přede mnou, od určité velikosti je podnik prostě příliš velký na to, aby bylo možno jen zaříznout, nechat chcípnout, protože by to mohlo vyvolat nebezpečný otřes a řetězovou reakci. Takový podnik pak využívá a často zneužívá svoji sílu s vědomím, že při jeho velikosti si na něj už stát netroufne. Stát se pak v krajním případě zmůže jen na to, že pokorně vycinká ze státní pokladny peníze za soukromé dluhy soukromého podniku a je vymalováno :-)
15. 10. 2008 | 22:55

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Reálný socialismus = státně monopolní kapitalismus jsme zde již měli, v ekonomické soutěži prohrál a podle mého logicky podle objektívně působících zákonů vývoje lidské společnosti. Na druhé straně vidíme škodlivost firemně monopolního kapitalismu a proto zřejmě nějaká forma socializace nadále bude probíhat jako dialekticky druhá strana mince.
Klíčová role kapitálu v hospodářství se potvrdila v obou systémech, v reálsocialismu jsme doplatili na její nerespektování. Antagonismus a nějaký hypotetický komunismus jsou chiméry. Možná bude zapotřebí oprášit Šika.
16. 10. 2008 | 08:03

Zbyněk Matyáš napsal(a):

RUMCAJS:
Je prokázáno, že rod Homo = Člověk se vyvinul ze společného předka obou rodů.
16. 10. 2008 | 08:06

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
Vaše poslední replika bohužel nezbytně vyžaduje moji rozsáhlou odpověď, která ale bohužel do značné míry není publikovatelná, alespoň zatím ne, protože by příliš pobořila mýty a báje, ve kterých (nejen Vy) žijete. Protože nechci riskovat Váš ani svůj pokojný další život a také proto, že moje replika by musela jít poměrně daleko za rámec tématu tohoto blogu, rezignuji raději na to, abych Vám a případně potom ještě i jiným něco dál vysvětloval. Jen podotýkám – pokud Vy sám vidíte škodlivost „firemně monopolního kapitalismu“ (já o něčem takovém veřejně nemluvím – firemní kapitalismus je prostě přirozeně takový, jaký je a jen může být) a hovoříte o potřebě jakési „socializace kapitalismu“, opakuji to, co už jsem na obdobné téma napsal pod jiný blog: Bohumilu Hrabalovi vrátili špinavý svrchník z čistírny nevyčištěný a s cedulkou: Skvrny nelze vyčistit bez narušení p o d s t a t y látky (!).
16. 10. 2008 | 12:01

bape napsal(a):

pro Rumcajs : Zdravím srdečně a nejsem schopen zvládat práci a net. Mám i jiné povinnosti, ale rád Vám odpovím, protože vidím, že jdete " po podstatě". Je to bez příprav a výpisků, či hledání v odborných textech. Ne , nejsem tzv.kreacionista, ale ani evolucionista. Sám Daewin, púokud je mi z literatury o něm známo, své učení zrelativisoval na pohou hypotézu, což není teorie, která by se dala libovolně a laboratorně ad libitum opakovaně dokazovat, což teorie vždy MUSÍ. Jeho hypotéza je zajímavá, ale vzhledem k tomu, že existují knihy, které tvrdí, že ve třetihorách, v době křídy se nacházely vedle otisků šlápot opic i šlápoty lidské plosky / nohy /, je pak velmi pochybné, jak to s tím vývojem vlastně bylo. A těch pár kůstek, které se kdy a kde našly a z nichž se konstruovaly kostry a vývojové řady opic, poloopic a lidí..., to jsou podle mne směšné důkazy, které by žádnému kriminalistovi nestačily, aby mohl tyto považovat za důkazy.... Takže, proč dnešní opice nejsou jiné, než opice a lidi zůstávají jen lidmi ? Řeknete, že nám chybí staletí času na evoluci. No kdoví, jak to všechno bylo. Nikdo u toho nebyl... A konec konců, bible nemá zájem o potvrzování přírodovědeckých poznatků, eventuelně zákonů. Bible je výpověď o vztahu mezi Stvořitelem, který může stvořit něco z ničeho a stvořením, které je na svém Stvořiteli závisleé. Ano, Hospodin řekl " podmaňte si zemi", v potu tváře chléb svůj budeš jíst, země ti bude plodit i bodláčí a trní / po pádu v ráji/, nicméně tvůj Stvořitel a Pán je ti na blízku. Budeš-li ochoten uznat, že On je tvoje pomoc, vždycky hotová, bude tě provázet jeho požehnání, ať se děje, co se děje. To neznamená okamžitý úspěch, nebo uzdravení z rakoviny, to znamená klid v duši a pokoj navzdory všem překážkám v životě. To je v praxi prokázáno u mnoha lidí, kteří to prožívali a prožívají. Srdečně zdravím.PB.
16. 10. 2008 | 14:29

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
z.matyas@centrum.cz
Budu se těšit na boření mýtů a bájí. :)
16. 10. 2008 | 18:23

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
děkuji za Váš zájem a omlouvám se, ale nemám do osobní diskuse chuť. Chybí mi plamenný zápal agitátorů, snad ho mají jiní. Je třeba počkat, až sám dospějete k nějakému novému, přesnějšímu poznání, někde mimo ten havlovský „samopohyb“. Jste dospělý, a tak si bohužel musíte umět vybrat, čemu chcete věřit. Chce to čas, doufejme, že nám bude dopřán. Omnia vincit amor (nade vším zvítězí láska, láska porazí všechno)!
:-)
16. 10. 2008 | 18:47

RUMCAJS napsal(a):

bape:

Tou opicí jsem chtěl poukázat na to, že není možné brát Bibli doslova, jak tvrdíte Vy. Dneska je věda a poznání vývoje tak daleko, že Genesis nemůžeme brát zcela vážně.
A tím pádem ani evangélia, protože tam Ježíš tvrdí, že nepřišel změnit ze Starého zákona ani čárku.

Myslím, že hledání Boha znamená naopak kritický přístup a pochybnosti. Bez těchto atributů se víra stává slepou.
16. 10. 2008 | 20:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

IO:
Co se mne týče, trochu jste mimo, k havloskému vnímání světa mám velice daleko.
A dospělost už téměř za sebou. :)
16. 10. 2008 | 20:45

IO napsal(a):

Zbyněk Matyáš:
máte pravdu, ostatně ani já se zcela neztotožňuji s havlovským vnímáním světa, ale ona Havlova myšlenka, kterou v úvodu použil pan Pehe a kterou jsem citoval (ještě jednou se omlouvám, že jsem se Vás tím osobně dotknul), a způsob, jakým pan Havel tuto svoji myšlenku vyslovil, se mi líbí, konvenují mi, a proto jsem ji ještě jednou zopakoval. V úvodním textu pana Peheho považuji tuto myšlenku a nadpis za velmi důležité, říkají samy o sobě velmi mnoho, äle i všechno ostatní je v tom textu dobré a konzistentní :-)
16. 10. 2008 | 20:54

bape napsal(a):

pro Rumcajs : Už naposledy a nikoliv pro to, že by docházely argumenty. Jasně jsem řekl, jak se k Bibli má vědecky přistupovat, což teologické fakulty mají v popisu práce při výuce studentů teologie. Už jsem také řekl, že biblické texty nejsou diktátem shůry a tudíž se nedají aplikovat manipulativně jako zákon a ještě navíc jen proto, abychom si podepírali svoje názory, považujíce je za poslední pravdy / nepřekonatelné/. Už jsem Vám napsal, že se v bibli vyskytují i názory, poplatné své době, protože to psali jen lidé, ale...Duch svatý je myšlenkovým zdrojem a pojítkem všech 66 knih celého kánonu. Proto "nepomine ani jota / nejmenší písmeno hebrejské abecedy/, až se všechny ty věci stanou / jak je psáno/" Ježíš nepřišel Zákon Boží / přesněji diathéké - česky Smlouvu Boží s lidmi zrušit, nýbrž naplnit/, a proto...nelze bibli číst jako obyčejnou knihu. Čtou-li ji lidé bez upřimné prosby za ZJEVENÍ PRAVDY v ní obsažené, čtou ji pouze jako slepí a hluší, neboli čtou ji přirozeným způsobem. Majíce oči, aby neviděli a uši aby neslyšeli. Apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů píše , že " přirozený / rozuměj: neznovuzrozený člověk - jak výše uvedeno řecky metanoia- a o tom, jak si laskavě přečtěte ev. Janovo, 3 kp./...tedy, že přirozený člověk nechápe a nerozumí Boží řeči" prostě proto, že se nenarodil znovu, z vody, totiž z Ducha. Proto tomu nerozuměl takový zbožný farizei, jako byl Nikodém. Snažil jsem se Vám ukázat cestu a její směr. Zatím mluvíme o koze a o voze. No, hledejte dál a podle toho také bude i výsledek Vašeho hledání a cíl Vaší životní cesty. Závěrem jen myšlenka z dopisu ap. Pavla Filipským 2.kap.verše 5-11:"Každý budiž takového smýšlení, jako byl Ježíš Kristus:On totiž, ač božské přirozenosti, nepokládal za lup to, že je roven Bohu... přijav přirozenost nevolníka tím, že se stal podobný lidem / na jiném místě: kromě hříchu/...stal se poslušným až k smrti...na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad všechna jména, aby V JEŹIŠOVĚ JMÉNU POKLEKLO KAŽDÉ KOLENO NA NEBI, NA ZEMI I V PODSVĚTÍ A ABY KAŽDÝ JAZYK VYZNÁVAL K SLÁVĚ BOHA OTCE, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS JE PÁN." Je to sice tvrdá řeč, ale všlijak oblíbeníhodná. Tohle je citace z dopisu ap.Pavla, takže prosím, doslovně...Kdo čte, rozuměj! / to je zase z knihy zjevení Jana/. Srdečně zdravím a končím tuto plodnou debatu s Vámi. Díky.
17. 10. 2008 | 09:45

Jochim napsal(a):

Proč by přirozený člověk neměl rozumět boží řeči? Není to náhodu naopak? Bibli není těžké rozumět, stačí ji jen normálně číst a není na ni nic nepochopitelného.
17. 10. 2008 | 15:30

juvel napsal(a):

pro Rumcajs: řeknu jiným slovy asi to co bape. Pisatel knihy Genesis vnímal svět v jiném duchu než dnešní věda. Byl,abych tak řekl, ve stavu jiného vědomí než známe my. Proto je Bible tak vysoce nadčasová, přesahuje i naši vědecko-technickou generaci. První stránky Bible o stvoření se nám zdají ve světle současného vědeckého poznání překonané. Ve skutečnosti je to zřejmě tak, že tato biblická zpráva daleko překonává současné vědecké poznání. Víte sám, že i ve vědě se časem dochází stále k novému pochopení a poznání. Proto bych tuto zprávu o stvoření rozhodně nepodceňoval, spíše je to výzva k hlubšímu pochopení zákonitostí v duchovní oblasti, které se samozřejmě nějak projevují i našemu vědomí.
17. 10. 2008 | 15:41

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jochim:
"Bibli není těžké rozumět, stačí ji jen normálně číst a není na ni nic nepochopitelného."
Opravdu? A přečetl jste ji?
17. 10. 2008 | 21:45

Jochim napsal(a):

Pochopitelně.
18. 10. 2008 | 13:42

bape napsal(a):

pro juvel : Děkuji za stručnou a jasnou a mžná pro Rumcajse pochopitelnější výpověˇD. jEŠTĚ JEDNOU, DÍK. BAPE.
18. 10. 2008 | 20:32

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jochim:
Obdivuji Vás. Mohl byste mi, prosím, vysvětlit smysl např. následujících údajných výroků Ježíše Krista?
" 34.Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť jsem, abych pokoj uvedl, ale meč. 35.Přišelť jsem zajisté, abych rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její. 36.A nepřátelé člověka domácí jeho. 37.Kdo miluje otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden."
10.kapitola (Evangelium S. Matouše)
19. 10. 2008 | 15:02

bape napsal(a):

pro Z.Matyáš : Ano, rád vysvětlím za... "meč" je podle zákona starého - viz poznámka výše - Slovo, neboli meč oboustranně naostřený a kladivo, rozrážející skálu, meč Ducha Božího, rozdělující pravdu od lži. Ježíš přišel, aby naplnil vůli svého Otce, který je v nebesích, tedy oddělil jakoukoliv polopravdu / což je z dˇábla, otce lži / od celé pravdy.Proto On , ztělesněné Slovo /Slovo se stalo tělem, - fyzicky- a přebývalo mezi námi/. Není tedy víra v Ježíše krista založena ani na tradici rodinné, ani dědičnosti fyzické, nýbrž na víře osobní, tedy mé, individuální, měřené poselstvím Písem svatých Starého a nového zákona. Jak jsem řekl, Duch boží vane !!! Vane kam, chce a kde chce. Je to suverén. Vane nad námi všemi, a kdo Jeho hlas slyší / a chce slyšet /, ten bude následovat cestu do Božího království a kdo nikoliv, ten může jít, kam ho jeho srdce vede. TO je svoboda !!! Nicméně s patřičnými důsledky. Srdečně zdravím.
19. 10. 2008 | 16:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bape:
To o meči jakožto slovu jsem nikdy v náboženských lekcích, a že jich bylo požehnaně, neslyšel.
No nic, až zase náhodou objevím biblický text o andělích s meči ohnivými, zapamatuji si, že to jsou vlastně slova či Slovo.
Jak snadné být nadčasovým. :)
19. 10. 2008 | 17:34

RUMCAJS napsal(a):

juvel:
Ano, chápu to jako Vy. Tudíž né jako dogma. Né, jako nějaký Jehovista,který radši nechá zemřít vlasní dítě, než by mu dovolil transfůzi krve. Chápu ji jako někdo, kdo se ji snaží číst srdcem.
19. 10. 2008 | 21:22

juvel napsal(a):

Rumcajs:
číst Bibli srdcem a s vědomím, že je to Boží slovo. A jak radí ap. Pavel, postupovat od jednodušších duchovních pravd k těm složitějším.
Veké množství lidí zemřelo proto, že nechtěli jednat způsobem, který byl v roporu s jejich přesvědčením a svědomím. Jsou situace, kdy křesťanovi nic jiného nezbývá. V případě Svědků Jehovových jsem názoru, že jejich odmítání transfuzí je založené na nesprávném pochopení, v tomto případě zaměňují symbol (krev=život) za skutečnost. Ve světě se dějí v masovém měřítku daleko horší věci.
20. 10. 2008 | 12:32

Jochim napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Ježíš říká, že každý kdo se chce osvobodit, musí se umět odloučit od všech citových i materiálních závislostí, jelikož kvůli ním podstupujeme kompromisy. Upozorňoval, že přijetí jeho poselství může být zdrojem konfliktů.
20. 10. 2008 | 15:12

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jochim:
Děkuji za vysvětlení. Ta poslední věta se v histórii naplnila vrchovatě, ostatně jako v případě i jiných ideologií. O důvod víc, proč nebýt křesťanem.
20. 10. 2008 | 21:18

Jan Zvedák napsal(a):

ad Jochim 2O.10.2008 15:12:42

Váš výklad Ježíšových slov je poněkud nepřesný a zavádějící.
Doložte, prosím, konkrétním textem z Bible, z čeho tak usuzujete.

Přeji Vám všestranné Boží požehnání.
21. 10. 2008 | 08:35

Jochim napsal(a):

Jan Zvedák
Usuzuji jako nezanícený, nestraný a přirozený čtenář. Nic nahledám, nic nevynalézám, jen čtu. Mělo by to stačit a mě to stačí.
23. 10. 2008 | 12:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy