Nekonečná lisabonská sága

09. 02. 2009 | 10:02
Přečteno 5134 krát
Poslanecká sněmovna se v prvním únorovém týdnu vrátila k přerušené mimořádné schůzi, jež započala už v prosinci 2008, aby projednala Lisabonskou smlouvu, s jejíž pomocí chce Evropská unie reformovat své instituce. Jednání bylo po vzrušené rozpravě znovu přerušeno. Z chování Občanské demokratické strany během jednání, především pak jejího předsedy a premiéra v jedné osobě, Mirka Topolánka, lze učinit několik závěrů. Tím hlavním je, že Topolánek nemá dění ve své vnitřně rozvrácené straně už téměř vůbec pod kontrolou.

Odpůrcům autoritativních metod v demokratické politice se může stokrát nelíbit styl předsedy opoziční sociální demokracie Jiřího Paroubka. Jenže v každé demokracii politické subjekty, které chtějí vypadat jako skutečné strany, a nikoliv jen jako vnitřně anarchické diskusní kluby, dávají před závažnými hlasováními přinejmenším doporučení svým poslancům a senátorům, jak hlasovat. V případech nejzávažnějších může porušení stranické linie vyústit třeba i do rozchodu strany se zákonodárci, jejichž „svědomí“ jim nedovolí podřídit se oficiální linii strany.

Lisabonská smlouva takovým hlasováním bezesporu je— už proto, že na ní závisí budoucnost nejen naše, ale i dalších 26 zemí. Paroubkova slova, že ČSSD podpoří tuto smlouvu všemi svými 71 hlasy jsou v tomto kontextu srozumitelná a nijak nevybočují z toho, čeho bychom byli v podobných případech svědky v jiných demokratických zemích.

Topolánek ovšem není schopen se zaručit za hlasy těch svých zákonodárců, kteří se s ním nerozešli; není ochoten dokonce ani vydat nějaké závazné doporučení. Už od okamžiku, kdy v prosinci 2007 smlouvu za Českou republiku podepsal, není schopen nabídnout v této věci jakýkoliv „leadership“.

Promarněné šance

Nejprve nezabránil tomu, aby senátoři z jeho vlastní strany zcela zbytečně neposlali smlouvu, kterou podepsal, k Ústavnímu soudu. Když soud pak v listopadu jednomyslně rozhodl, že „lisabon“ neodporuje české ústavě v žádném z bodů, v nichž na možný rozpor senátoři upozorňovali, mohl Topolánek požadovat od své strany urychlené hlasování o smlouvě.

Že tak nakonec neučinil, snad bylo možné omlouvat tím, že rozhodnutí soudu přišlo v době, kdy byla jeho pozice v čele ODS oslabena zdrcující porážkou v krajských senátních volbách. Jenže Topolánek prapor Lisabonské smlouvy nezvednul ani poté, co byl potvrzen ve své funkci předsedy ODS na prosincovém sjezdu strany.

ODS je nejednotná v několika oblastech, ale nejméně jednotná je právě v případě Lisabonské smlouvy, která se stala hlavním symbolem střetu mezi Topolánkem a prezidentem Václavem Klausem, který na prosincovém sjezdu teatrálně „složil“ pozici čestného předsedy ODS. Rozdělení ODS v případě „lisabonu“ je tudíž dobrým indikátorem poměru sil mezi topolánkovským a klausovským táborem.

Topolánek má na své straně zřejmě dostatečný počet zákonodárců z ODS k tomu, aby byla smlouva, spolu s hlasy ČSSD, zelených a lidovců, schválena. Snahy premiéra odkládat hlasování i smlouvě lze tak vysvětlit několika způsoby.

Například je možné, že Topolánek nechce riskovat ještě větší rozkol ve vlastní straně za situace, kdy není zřejmé, že Lisabonskou smlouvu schválí v opakovaném referendu Irsko, které jí zamítlo vloni v létě. Popřípadě Topolánek nechce tento rozkol vyhrocovat před červnovými volbami do Evropského parlamentu, které budou pro jeho budoucnost v čele strany klíčové. A nechce také ratifikací smlouvy před volbami přidávat síly novým euroskeptickým stranám.

V úvahách o premiérových motivech také zaznělo, že se Topolánek obává hrozeb několika poslanců své strany, kteří by v případě ratifikace Lisabonské smlouvy mohli podpořit opozici v hlasování o nedůvěře vládě.

Argumenty, které nezazněly

V rozpravě k Lisabonské smlouvě zazněla, zejména ze strany poslanců za ČSSD, řada relevantních argumentů, proč smlouvu urychleně ratifikovat. Mezi nimi je zejména důležitý argument, že další odklady oslabují českou pozici v EU, včetně role našeho státu během předsednictví, jakož i argument, že nerozhodujeme jen o sobě, ale o 26 dalších zemí v rámci těžce dojednaného kompromisu.

Přinejmenším stejně důležitý je argument, že oficiální zahraničně-politickou linií České republiky je příslib včasného rozšíření EU o některé státy na Balkáně, což Česká republika svým zdržováním schválení Lisabonské smlouvy de facto blokuje. Představitele velkých zemí EU i Evropského parlamentu totiž jasně prohlásili, že další rozšíření se bez Lisabonské smlouvy nemůže konat.

Příliš nezazněl, ačkoliv je relevantní, tento argument: Jelikož je Česká republika poslední zemí v EU, jež se pustila do schvalování Lisabonské smlouvy, měli by odpůrci smlouvy, zejména z ODS, vysvětlit, proč si myslí, že jejich argumenty o oslabení naší suverenity, popřípadě nadvládě velkých zemí EU i neúnosného posílení Bruselu v případě přijetí smlouvy jsou relevantní právě jen pro Českou republiku. Unie se totiž skládá ze 4 velkých zemí (Německo, Velká Británie, Itálie a Francie), 3 středně velkých zemí (Polsko, Španělsko a Rumunsko), a 20 malých zemí, jejichž populace nepřesahuje 15 miliónů obyvatel.

Všechny tyto malé země, s prozatímní výjimkou Irska, Lisabonskou smlouvu schválily. Zákonodárci ODS by tedy měli vysvětlit, v čem se konkrétně Česká republika liší od těchto zemí natolik, že právě ona se musí bát o svou suverenitu. Pokud existenci takových výjimečných specifik neprokáží, dopouštějí se některými svými argumenty de facto urážek těch zemí, které smlouvu schválily, neboť vlastně tvrdí, že politici přinejmenším v 19 velikostně srovnatelných zemích Unie buď podlehli mámení Bruselu a obelstili vlastní lid, nebo nepostřehli v Lisabonské smlouvě nebezpečí, která v ní vidí osvícení duchové z české ODS.

Pokud by naši parlamentní odpůrci Lisabonské smlouvy byli naopak schopni doložit, že historicko-politická situace České republiky je natolik výjimečná, že nás ohrožuje smlouva, kterou schválilo 25 ostatních členských zemí, jež evidentně, podle jejich názoru neohrožuje, měla by Česká republika bezpochyby vystoupit z EU. Země, která se svými nároky tolik odlišuje od zbytku EU, že není schopna přistoupit ani společné kompromisy, by v ní docela určitě neměla být.

Co dál?

ČSSD má způsob, jak si poměrně snadno před zraky českých voličů otestovat, zda se Topolánek bojí Lisabonskou smlouvu ratifikovat, protože by tím otevřel dveře k otevřené rebelii několika svých poslanců, a tudíž i dveře k vyslovení nedůvěry své vládě.

ČSSD má sice veškeré důvody držet ODS pod tlakem, ale zároveň není v jejím zájmu vládu svrhnout před koncem českého předsednictví EU.
Nejen proto, že by se takto vzniklé politické vakuum mohlo obrátit proti ČSSD, neboť by ho vyplnil nepředvídatelný prezident Klaus, ale i proto, že by odpovědnost za vznik politického chaosu po pádu Topolánkovy vlády během předsednictví byla doma i v EU ve značné míře přičítána ČSSD.

Paroubek by tedy mohl Topolánka v případě Lisabonské smlouvy „otestovat“ prohlášením, že i bez dohody obou stran o stabilitě během předsednictví se nepokusí do konce předsednictví vyslovit vládě nedůvěru, pokud ta tohoto slibu nezneužije k nějaké radikální politické akci na domácí politické scéně. Velmi rychle by se tak ukázalo, jaké Topolánkovy motivy ve vztahu k „lisabonu“ skutečně jsou, protože by přestal být alespoň na čas rukojmím skupinky vlastních poslanců okolo Vlastimila Tlustého.

ČSSD by tímto velkorysým gestem politicky nic netratila. Nejenže by ukázala, že nadřazuje zájmy státu i Evropy malým českým hádkám, ale vzala by též vítr z plachet některým dalším výmluvám ODS. Pokud by ODS i v takové situaci pokračovala v obstrukcích s ratifikací, docela jistě by jí to ve světle státnického chování ČSSD nepomohlo přinejmenším u voličů, kteří v minulosti tuto stranu volili.

LIterární noviny, 9.2.2009


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Spekay napsal(a):

Jsem plně spokojen se současným stavem, není důvod k jakémukoliv spěchu. Čas může být v tomto případě ten nejlepší lékař. A třeba i hrobník (LS) - při troše štěstí.
09. 02. 2009 | 10:25

StandaT napsal(a):

Vcelku mě nepřekvapuje, že autor doporučuje ODS opustit demokratické principy. Pokud pro něj není překážka nedemokratičnost evropských struktur, je logické, že demokratické principy ani na domácí půdě nejsou vítány. Taky mě nepřekvapuje, že jeden z nejdůležitějších kroků týkající se České republiky a našich národních zájmů má být protlačeno v zájmu jakéhosi vyššího zájmu. Autor vyčítá ODS resp. Topolánkovi, že nemá argumenty pro své chování, sám však nepřináší (s vyjímkou obecných argumentů typu ostatní schválili) taky žádné.

Toto je další článek, ve kterém pan Pehe jede v kolejích řízené demokracie. Tedy principy jsou pricipama jen pokud se hodí. Od toho je krůček k zákonům, které jsou zákony jen potud, pokud se hodí (první vlaštovku již vidíme na krajích).
09. 02. 2009 | 10:34

Lerak napsal(a):

Domnívám se, že úvahy pana Peheho jsou úvahami jež mají reálný základ a jde pouze o to- pan Topolánek má obavy o "svou" vládu v případě schválení lisabonské smlouvy, neboť v tom okamžiku by řada neposlušných z ODS hlasovala proti Topolánkově vládě a ta by bezpochyby padla. Zkrátka zde platí pro Topolánka - košile bližší než kabát a bere v úvahu především zájem vlastní a mínění ostatních je mu "putna".
09. 02. 2009 | 10:38

Al Jouda napsal(a):

Lisabonskou smlouvu bychom měli co nejrychleji přijmout. Vždyť právě v ní je poprvé obsaženo ustanovení, které dovoluje členské zemi vystoupit z EU! Tak jaké obavy, soudruzi ?
09. 02. 2009 | 10:49

Koukol napsal(a):

Pěkně napsaný rozbor situace. Po včerejším pozorování zatím neposkvrněné architektky, která se cítí být tím nejchytřejším ve zdravotnictví jsem došel k závěru, jediná cesta k ozdravění života v naší krásné zemi je zlikvidovat stranu, která se zove ODS jako škůdce a likvidátora všech společenských a lidských hodnot. Jedině politická smrt ODS nás ochrání od zla.
09. 02. 2009 | 11:03

bape napsal(a):

Myslím, že čas je skutečně potřebný k rozvaze, "co s tím ".Kdo ví, jak to bude s možností vystoupení z EU v případě ohrožení naší narodní identity a suverenity ? Benjamin Kuras uvádí ve své knížce / Jako psa ke kandelábru/ mezi mnoha nejrůznějšími faktickými zkušenostmi s fungováním EU např."V původní formě měly všechny státy rovnoprávnost díky všeobecnému právu v e t a. Od Maastrichtu se nahrazupe p o s t u p n ě systémem věršinovým, který právo veta odbourává. Větší státy - větší počet hlasů...menší podle počtu státních příslušníků...ČR odevzdává 100 procent své suverenity výměnou za 3 procenta vlivu rozhodování ve věcech celoevropských.
09. 02. 2009 | 11:12

bape napsal(a):

Ze stejné knížky B.Kurase, viz výše,EU se z demokracie přeměnila v j u r o k r a c i i...Od té doby, co noví členové přijali 100 000 stran zákonů, které si dosud nestačili ani přečíst, vzniklo 23000 stran zákonů nových. ...K nim bylo přidáno 304.000stránek dodatků a vysvětlivek. Dalších 40.000 stran mají jen dokumenty rozpočtu. Celková emise dokumentů EU v uplynulém roce čítá přes DVA MILIONY STRAN.....
09. 02. 2009 | 11:19

Apeoffice napsal(a):

bajka o vráně a lišce:

jde liška kolem stromu a vidí na větvi vránu a ptá se ..
L: co děláš vráno?
V: machruju.
L: můžu taky?
V: jasně pojď si sednout vedle mne.

I sedí vrána a liška spolu vedle sebe na větvi a ta se najednou utrhne. Liška řve hrůzou že se zabije.
V: umíš lítat?
L: NE!
V: tak co machruješ, když neumíš lítat.
Poučení je to, že když něco udělá 26 lidí, států, světů, neznamená to automaticky, že to musím udělat také, zvláště v okamžiku, kdy v pravidlech stálo, že když jeden řekne NE, tak je konec a ne říkat, však oni si to své hlasování budou tak dlouho opakovat až to projde.

Jestliže někdo nedodržuje svá vlastní pravidla, je jak malé dítě z MŠ.

Osobně si myslím, že to prošlo v tolikero zemích jen proto, že to nešlo přes referenda. Ono schvalování LS v referendech by jistě dopadlo jinak a pan Pehe by neměl o čem psát :o)
09. 02. 2009 | 11:53

Vico napsal(a):

No já si myslím, že běžným způsobem nelze argumenty p. Pehe vyvrátit.Volení zástupci dvaceti malých států se o suverenitu nebojí a ČR jako jediná se třese o svou identitu.
Proto doporučuji ODS jít na to z jiného konce : V rámci skupiny malých států jsme totiž zhruba 4%. Prostě jsme jiní. Jsme čtyřprocentní.
Chlap z gulama nebo bez gulí. Co na tom sejde.
09. 02. 2009 | 12:17

Maut napsal(a):

To málo pěkného, co mohu o ODS říci, je, že jejich národně-konzervativní (čti eurospektické křídlo) ještě nepadlo v nerovném boji s židobolševickým křídlem.(Zapomeňte na termíny pravice, levice-nemají praktický význam.)Chazarské vedení ČSSD táhne za bilderbergským diktátem "ála SSSR", za Rothschildovými prachy a zrazuje národ jako v roce 1914.
09. 02. 2009 | 12:25

Milan H. napsal(a):

Několik poznámek k diskutujícím.

Ad referendum:
Lisabonská smlouva by neměla být schvalována v referendu, protože ti kdo by o ní hlasovali, by vůbec nevěděli o čem. Žijeme v době, kdy většina lidí nečte ani smlouvu k bankovnímu účtu, natožpak smlouvu mezinárodní, jejíž znění vychází z již dávno proběhlé diskuse státníků všech zemí EU. Platíme si politiky přece od toho, aby tu nepříjemnou povinnost provedli za nás.

Ad "není kam spěchat". Nejde o to za každou cenu urychleně smlouvu ratifikovat, ale urychleně ji projednat. Vzhledem k tomu, že k projednání došlo ve všech zemích EU, hovořit o tom, že "času je dost", je zcela nesmyslné. Naopak se očekávalo, že smlouva u nás bude projednána už dávno (M. Topolánek se to dokonce zahraničním politikům slíbil). Takto jedna země blokuje již delší dobu vývoj celé EU (ať už směrem k Lisabonu, nebo k hledání jiného řešení). Nevím, co na tom někteří diskutující stále nechápou.
09. 02. 2009 | 12:31

IQ napsal(a):

Historicko politická situace České republiky je natolik vyjímečná na rozdíl od ostatních států, že obavy jsou oprávněné.Chyba je v tom, že jsme si nevyjednali taková opatření, aby nenastala situace,která by mohla ohrozit naši státnost, celistvost státu a jeho suverenitu.
09. 02. 2009 | 12:32

Al Jouda napsal(a):

To Maut : Svatá prostoto !
09. 02. 2009 | 12:33

Vico napsal(a):

Maut : Lepší "reklamu" jste -národně konzervativní- ODS udělat opravdu nemohl. Ano, tam, kde jste vy, je potenciál nových hlasů. Jen je zvednout ze země
09. 02. 2009 | 12:43

miro napsal(a):

Kdo se pořád vzteká, že jsme dosud neratifikovali smlouvu, jen Francie, Německo Kdo z malých zemí vznáší kritiku na naši zemi. Tím, že jsme neratfikovali neomezujeme žádné dění v EU, vždyť dokud nezmění Irsko svůj postoj, tak se nemůže nic změnit ve prospěch smlouvy, tedy její uvádění v život. Pokud někdo toto dělá postupuje v rozporu se smlouvou.V čem neakceptace škodí naši zemi? Co se změní, když smlouvu přijmeme a Irové znovu zamítnou. Dojde k dalšímu přesvědčování Irska? Přece je obecně uznávané smlouvy se musí plni, tak o čem je řeč pane Pehe.Že je Paroubek tak agilní, protože vidí, že topolánek zatím není schopen sjednotit stanovisako vlastní strany a tím získává další body pro volby.
09. 02. 2009 | 12:50

Milan H. napsal(a):

To miro:
opravdu nejde o ratifikaci. Jde o projednání, které neproběhlo. Dáváme najevo, že nejsme solidními partnery. Jedna věc je smlouvu řekněme - férově - odmítnout (i když by to nebylo dobré, vzhledem k tomu, kolik práce a jednání za smlouvu stojí). Jiná věc je ale bránit jejímu projednání. To nám škodí velice a nejenom v očích Francie a Německa.
09. 02. 2009 | 12:53

Pavel Poštulka napsal(a):

Koukol: Přesně to si již delší čas myslím. A řekl bych, že volební šoky, které tuto stranu letos čekají, to z roviny fikce přemění v realitu. Lidé už vnímají "liberalismus" ODS jako bezbřehé sobectví, právo silnějšího a hypertrofický egoismus, který brání, abychom byli v Eurozoně a podepsali LS a nebyli znovu občané 2. řádu, z ekonomického i politického hlediska...Ve volbách to této straně dají vědět
Pehe: Díky za Vaše blogy, jsou excelentní. Mnoho lidí je čte a nemají potřebu se vyjadřovat. Přes pokřik Vašich kritiků (stále stejné malé skupinky nicků) se my ostatní můžeme dovědět více, než jen zběžným sledováním situace
09. 02. 2009 | 12:58

Vasja napsal(a):

Mout.
"židobolševické křídlo"....
Dojal jste mne a připoměl mládí. Můj děda takhle nadával komoušům :))
09. 02. 2009 | 13:46

buldatra napsal(a):

to MilanH:

Není-liž ta smlouva již náhodou mrtvá, jelikož nebyla jedním ze členů EU schválena?
Nebo neschválení nečesanou nemytou veřejností neplatí?

Anebo, schválením mrtvoly dojde ku zmrtvýchvstání, anebo je to smlouva nesmrtelná? Popřípadě zombie?

Existují vůbec nějaká závazná pravidla, nebo jen někdy a jak se to hodí?
09. 02. 2009 | 14:04

Pepa Řepa napsal(a):

Pane PEHE
vy jste vlastně takový přerostlý nebo spíše přestárlý technař.

Pořád to monotónní Tuc-tuc na jednu, dvě noty.
09. 02. 2009 | 14:16

buchta napsal(a):

Hlavní problém vidím, stejně jako Milan H., v tom, že nejsme schopni smlouvu projednat. V tom jsme poslední v Evropě. Jasným stanoviskem by jsme pomohli i řešení Irského ne (například při jasném Ne, by předpokládám nedošlo k opakování referenda a hledalo by se jiné řešení). Tj. různá druhá referenda a další nestandardní řešení podle mě částečně vyplývají i z neujasněného stavu ratifikace v CR. Po našem vyjádření můžou nastoupit standardní mechanismy, tj. diskuze nad dalším postupem. Prostě jsme vstoupili do klubu, který se chce ubírat někam dál a my postáváme na křižovatce a odmítáme říci jestli jdeme dál nebo ne.

Vůbec nerozumím argumentům, že je třeba postupovat dále, ale v rámci jiných pravidel. Ale ted se je přeci přesně ten čas, kdy se pravidla určitě měnit nebudou. Ta se měnila při vyjednávání současné smlouvy (nevím proč jsme si ji tedy vyjednali tak blbě) a měnit se budou (jestli to bude třeba) po jejím neschválení. Teď se jenom mrhá časem všech zučastněných.
09. 02. 2009 | 14:18

Vico napsal(a):

Buď zůstat na chodníku nebo rázně přejít ulici. Takhle mateme všechny. Topolánek stojí na přechodu, demonstrativně zmáčknul šťudlík pro chodce. Po chvíli mu zasvítila zelená, vešel jednou nohou do jízdního pruhu. Ale vypadá to, jako kdyby se osměloval před vstupem do Baltického moře v polovině listopadu. A tak se to opakuje několikrát po sobě. Pohled pro bohy...a řidiči právem nadávaj..
09. 02. 2009 | 14:29

buchta napsal(a):

to buldatra:
Pehe pise o necem jinem. Pravidla jsou jasna, vsechny staty se vyslovi pro nebo proti smlouve a potom se uvidi jestli je nebo neni schvalena (vím´, že tady v tom samy Francouzi hrozně šaškovali a jednou říkali to podruhé ono, ale osobně dávám přednost variantě, kdy se všichni vyjádří a následně se diskutuje). V opacnem pripade by vsichni chteli byt vzdy posledni - ti vetsinou nemusi nic delat. Jestlize by vsichni rekli ano a Irsko ne, potom jsem samozrejme za ukoncení ratifikace a otevření diskuze nad novou smlouvou. Zde bych zrejme preferoval pravidlo dobrovolnosti, tj. kdo chce at se pripoji, ostatni jedou po staru, tj. vicerychlostni Evropa. Zhruba stejne jako Euro.
09. 02. 2009 | 14:32

buchta napsal(a):

to Vico:

napsal jste mnohem lepe a vtipneji, co tady smolim uz asi pul hodiny :-)
09. 02. 2009 | 14:32

buldatra napsal(a):

to buchta:

Pehe píše stále o tom stejném.
Jenže, jsou a nebo nejsou platná pravidla?

Když jeden z členů smlouvu neschválí, pak přestávají pravidla platit?

Pakliže pravidla platí, pak nemá smysl mařit čas s mrtvolou.
Neplatí-li pravidla, je to celé jen jeden velký tyátr.
09. 02. 2009 | 14:46

buchta napsal(a):

to buldatra
tady se asi nikdy neschodneme :-), ja to nepovazuji za mareni casu s mrtvolou, ale za pripravu pozice pro dalsi jednani. problem ovsem neni u nas, ale u politiku - meli pravidla schvalovani jasne stanovit
09. 02. 2009 | 14:59

buldatra napsal(a):

to buchta:

snad na tom tyátru bychom se shodnout mohli.
09. 02. 2009 | 15:02

buchta napsal(a):

to buldatra:
to bez problemu :-)
09. 02. 2009 | 15:10

Důchodce68r napsal(a):

Už bych nemohl emigrovat. Zvlášť ne někam do Evropy. Musel bych se stydět.
A tak mně napadlo - v hlavě mám mozek. Ještě částečně funkční. Nejde vlastně o opatření proti úniku mozků?
09. 02. 2009 | 15:53

lenox napsal(a):

Tento stav mi připomíná situaci ve sněmovně 1992-96, kdy veškerá rozhodnutí záležela na jednom "osvíceném" poslanci, který si zřejmě myslel, že shrábl všechno moudro světa. V dalších volbách neuspěl, neuvědomil si, že je pro voliče zcela nevyzpytatelný a tudíž nezajímavý. Nikdo jej nepostrádá. Evropa se bez nás zcela jistě obejde. Tak jí to ještě naposled oslaďme.
09. 02. 2009 | 16:08

nepolitik napsal(a):

Myslím si, že byste se měl autore nejprve vyjádřit k chování francouzského presidenta a na základě jeho výroků hovořit o důležitosti Lisabonské smlouvy pro nás. Ale to vy jako správný eurohujer nedokážete!
09. 02. 2009 | 16:47

stále rebel napsal(a):

Druhý měsíc našeho předsednictví a EU nás má již plné zuby. Až si sousedé, na západ od nás, stáhnou svoje fabriky, tak jsme namydlení. Neměl bych jim to ani za zlé, protože my si prostě jejich vstřícnost nezasloužíme. Bohužel v čele s ODS vypadáme jako ODS.
09. 02. 2009 | 17:30

Ivan napsal(a):

Krásný rozbor situace, děkuji.
09. 02. 2009 | 18:09

Yann napsal(a):

to stale rebel:

Proboha, co to melete?
Jaka vstricnost? Tusite vubec o cem mluvite?
Sam jsem pro prijeti LS, ale vazne me znervoznuje, ze jsem na jedne lodi s tak neuveritelne predposranymi, zaminrakovanymi extremisty jako jste vy.
09. 02. 2009 | 18:42

Hustej Týpek napsal(a):

Lisabonská smlouva je dítě byrokratů, kteří chtějí získat moc a vytvořit evropskžý superstát!!! Sakra lidi otevte oči! Pehe je hnusnej eurofederalista! Tento článek je hnusná propaganda
09. 02. 2009 | 19:26

RA napsal(a):

ODS nemůže hlasovat pro přijetí Lisabonu, byl by to konec ODS jako strany. Paroubek teď vládu nesvrhne , protože neumí anglicky a v Evropě i doma by se všichni dozvěděli co je to za pako.
09. 02. 2009 | 19:29

radek napsal(a):

stále rebel
opět souhlasím, už by měl někdo říci Evropě, že česká vláda není naše reprezentace ale skupinka chytráků, kteří se dostali k moci podivnými dohodami...
09. 02. 2009 | 19:32

Pepa Řepa napsal(a):

To RA
heleďte kolego, o velkého vůdce se neotírejte.Musíte mít hlásnou troubu nebo medium.

Mojžíš koktal,překládal Aron. Pan Paroubek má od toho manželku. Jen nevím jestli to bude stejný jako na Sinaji.

Jestli moudra přetrvají tři tisíce let.
09. 02. 2009 | 19:49

Petr z Tábora napsal(a):

Ano pane Pehe, je to nekonečná sága, už abychom tu LS odmítli. Mimochodem nevím, proč bychom měli vystupovat z organizace jež chce měnit svá pravidla fungování z doby kdy jsme tam vstupovali. Průzkumy veřejného mínění v ostatních státech nejsou tak jednoznačné jak byste chtěl, abychom věřili podle rozhodnutí jejich parlamentů.
09. 02. 2009 | 20:03

george napsal(a):

To Hustej Týpek : Omyl, Pehe není hnusnej eurofederalista, Pehe je jen obyčejný pisálek (nevím, čím se živí), ale kdyby ODS udělala cokoliv, vždy to bude špatně. Byl to vždycky bolševik i za Havla. Je někdo schopen najít jeho článek, ve kterém by v něčem dal za pravdu modrým ptákům? On je totiž na srdci rudý, ale schovává se do oranžové. Proto vždy budou ty jeho "moudra" k ničemu, zášť to nepřekryje. Politilog, ten skutečný, se vždy chvá neutrálně, on je ale poli -truk.
09. 02. 2009 | 20:17

stále rebel napsal(a):

Pro Yann.
Co vám možná připadá jako chlapské chování, může jinému připadat jako zbytečné křupanství Z mé strany nejde o nějakou připostrannost, jde o můj stud za naši ódesáckou politickou reprezentaci. Zřejmě nevíte, jakou jsme si získali pověst.
Nestojím o to, být tím nejhorším.
09. 02. 2009 | 20:18

DF napsal(a):

Pane Pehe, nechápu co Vás vede k tomu ztrácet čas podobnými úvahami. O co jde Topolánkovi je v téhle zemi snad každému jasné, myslím že to dokonce i on sám řekl, takže fakt nechápu. Přece o to vyhandlovat s ČSSD za Lisabon Radar a následně to prodat odpůrcům Lisabonské smlouvy v ODS jako nutnou obět za Radar, který si oni přejí. Proto ty odklady, na Radar teď ještě není nejvhodnější chvilka.
09. 02. 2009 | 20:54

jojo napsal(a):

No to jste se zase pěkně rozpovídal pane Pehe!
09. 02. 2009 | 21:51

Zacheus napsal(a):

Motivy těch,kteří prosazují Lisabonskou smlouvu mně nejsou zcela jasné. Možná, že je to dobře, nerad bych se kvůli tomu skácel.

Při jenom trochu nezaujatém hodnocení tohoto právního "díla" musí být každému zřejmé , že naše státní suverenita v případě přijetí této smlouvy v podstatě končí.

Označila-li europoslankyně Jana Bobošíková tuto smlouvu jako nový Mnichov, pak bych dodal, že po Mnichovu nám ještě zbyla alespoň formálně samostatná II. republika, zatímco po přijetí Lisabonské smlouvy nám nezůstane ani ta okleštěná část tohoto státu.

A jakým způsobem může s námi pak být jednáno, to už předvedl na pražském Hradě europoslanec za Zelené Cohn-Bendit svým vystoupením, za které by nemusel stydět ani K.H. Frank, zcela jasně.

Takže pane Pehe, s chutí do další agitace: " Ať žije Lisabonská smlouva na věčné časy a nikdy jinak!"
09. 02. 2009 | 22:48

romanskralup napsal(a):

Musím se smát - kolik z vás, ohnivě diskutujících LS četlo - řekl bych že nikdo - včetně mě. O čem se bavíme - o tom, která masmédia nás masírují?
09. 02. 2009 | 23:16

Tom napsal(a):

Lisabon se musi prijmout, je to vzajmu cele CR. Ze je Klaus proti, je jasne. Za prve je to oportunista, za druhe nehaji zajmy CR ale Ruske federace.
10. 02. 2009 | 03:04

Mard napsal(a):

Já se nestačím divit: "Paroubkova slova že smlouvu podpoří všemi svými 71 hlasy...." Vážený pane, tohle platilo možná za komunistů a možná to platí u vás doma. Ale dnes to už nejsou Paroubkovy hlasy. To jsou hlasy poslanců za ČSSD. Nechvalte totalitu nebo se přiblížíte Rathovi který obdivuje metody Hitlera!
10. 02. 2009 | 07:27

sergej napsal(a):

Politologu, laskavě se podívejte jak se EU chovala ke Slovákům když nebyl plyn a chtěli otevřít Jaslovské Bohunice. Místo podpory jen výhrůžky pokutami a zmrazení peněz. Podívejte se na Sarkózyho a jeho vyjadřování o výrobě aut. To by snad mělo stačit k odmítnutí lisabonského sprasku. Chápu že pro příživníky jako jste Vy nebo Pajerová je LS mantrou z které plynou další prachy pro pohodlná koryta, ale pro samostatný stát je pohromou.
10. 02. 2009 | 08:00

Delta365 napsal(a):

„Pro vlast a lidská práva“
http://www.ksl.wz.cz/59SJEZ...
59. sjezd odsunutých Němců z Československa (května 2008, Norimberk)Ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou!
Z projevu Franze Pany, předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu, :
Moje velice vážené dámy a pánové, milí krajané, milí přátelé sudetoněmecké národnostní skupiny!
Naše motto pro tento rok: „Pro vlast a lidská práva“ nás nutí vyjádřit, o co jde.
- Právo na vlast je všeobecné lidské právo.
- Evropské skupinové právo nám dává spravedlnost.
- Spravedlivé vyrovnání a porozumění s českým národem na základě uznání nefalšované historické pravdy, jakož i
- zhojení bezpráví způsobeného vyhnáním.
Cesta byla nastoupena. Dnešní udělení ceny ukazuje, že také více Čechů jde s námi. Naše vůle po vyrovnání trvá. V tomto smyslu považuji 59. sudetské dny za zahájené.

Jako svazový předseda SDL vás srdečně zdravím u příležitosti propůjčení Evropské Karlovy ceny SDL Petru Uhlovi. zdroj http://www.ksl.wz.cz/59SJEZ...) další projevy

Z projevu Petra Uhla, nositele Karlovy ceny, novináře a obhájce lidských práv

Velevážené dámy, velevážení pánové,

velmi mne těší, že mne "Sudetoněmecké krajanské sdružení" poctilo Karlovou cenou. Rozumím, že cena je nejen uznáním pro mne, nýbrž také pro všechny občany české republiky, kteří se již léta snaží odstranit staré historické zátěže, které leží na německo-českých a především sudetoněmecko-českých vztazích.
Narodil jsem se jedné pražské rodině během německého protektorátu v říjnu 1941. V říjnu 1946 jsem se díval-byl jsem jedináček-spolu s mými rodiči z okna obytného domu na rohu ulice Anglická a Bělehradská v pražské čtvrti Královské Vinohrady na nekonečný dav Němců ze čtvrti Nusle, kteří byli určeni do plánovaného odsunu a ony tři, nebo čtyři kilometry na pražské Hlavní nádraží museli pěšky. To byli především ženy, staří lidé a děti, protože většina mužů padla za Hitlera na frontě. Lidé nesli v rukou a na zádech rance z prostěradel, část vezla kočárky. Věřím, že to bylo 30 kg na osobu.
"To je strašné", řekli jednou moji rodiče, nevím již, zda otec, nebo matka. Dlouhé generace žili zde s námi, je to jejich vlast a nyní musí odejít. To je nespravedlivé.
"Ano máš pravdu", odpověděl druhý, "tito lidé přece za nic nemohli. Ale právo dopustilo, že si to zasloužili".
A tento rozpor mezi oběma stanovisky "to je nespravedlivé" a "oni si to zasloužili" mne doprovázel po celý můj život. To jsem si po více než třiceti letech plně uvědomil, když se v Chartě 77 diskutovalo, jestli má Charta povinnost vydat text o vyhnání Němců po válce. Z různých důvodů k tomu nedošlo, ale přesto se rozhořela polemika, jíž se zúčastnily tucty aktivistů Charty z obou pólů protikladných názorů. Další tucty se snažily o neutrální stanovisko k otázce, zda vyhnání bylo správné opatření, nebo nesprávné. Zda to byla především státní politika, nebo čin českého obyvatelstva, do jaké míry k tomu vedl úmysl obohatit se německým majetkem a také zda, nehledě na právo, to bylo morální. Při všech těchto tématech jsem byl kritik a
10. 02. 2009 | 08:05

Jirka napsal(a):

Už teď nám Brusel diktuje kolik máme mít mateřských škol. Co bude po Lisabonské smlouvě ? A všimněte si, diktuje nám Brusel, nikoli konkrétní osoba kterou bychom příště nemuseli volit. To je ten demokratický deficit. Lisabonu stokrát ne !!!!!!!!!
10. 02. 2009 | 08:12

Bibo napsal(a):

Jirka: Nejdříve to nějak dokaž. Přihoď odkazy. Zajímalo by mne to. Většinou, když mi někdo tvrdil, že nám Brusel něco diktuje, vzešla z toho malá česká "zaprděnost" a snaha být "papežtější než papež".
10. 02. 2009 | 08:23

Jiraak napsal(a):

eh.. mrtvá smlouva.. co já vím, tak je jasně psáno, že pokud jeden stát neschválí LS bude se hledat náhradní řešení. To jen Kikina prohlásil smlouvu za mrtvou a klausolízalové se toho hnedle chytili.. a co já vím, velké státy mají své zájmy a malé státy mají také své zájmy. V případě, že k většinovému rozhodnutí je třeba 55% hlasů všech států, je tedy prosazování silou počtu obyvatel poměrně nesmyslnou myšlenkou.. Budem-li zdržovat a nesmyslně lavírovat, je možné, že se pro EU staneme nedůvěryhodní a ztratíme vliv.. k tomu dopomáhá i zjevná neschopnost této vlády.. a je možné, že slova eurofobů dojdou naplnění. Je tu však ale varianta dát jasně najevo svůj postoj, ať už bude jakýkoli, zdůvodnit ho, tak jak pan Pehe píše, a navrhnout řešení.. Stát se článkem v diskusi, tvorbě nového, ne jen přihlížejícím patníkem.. Tohle přešlapování z nás dělá morální trosky typu Klause..
10. 02. 2009 | 08:35

ruda napsal(a):

10. 02. 2009 | 08:50

bape napsal(a):

A to si pište, že bez práva veta a při novém způsobu poměrného hlasování v EU si Německo prosadí zrušení Benešových dekretů, nebo alespoň zahájí proces o jejich zrušení, aniž bychom svými 3 procenty mohli cokoliv ovlivnit.
10. 02. 2009 | 09:42

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a vulgární text, který byl v rozporu se záměrem těchto stránek poskytovat prostor pro slušnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 02. 2009 | 09:45

Milan H. napsal(a):

to buldatra:
Když třeba uzavírate smlouvu s obchodním partnerem, ale on ji z nějakého důvodu napoprvé odmítne, tak přece celou práci hned nehodíte do koše a neřeknete, že je obchod mrtvý. Pokusíte se přece dojít nějakému konsensu, smlouvu poupravit, vysvětlit atd. To je standartní postup při uzavírání většiny bilaterálních smluv.
U mnohostranných mezinárodních smluv by bylo takové hození do koše kvůli jednomu "ne" zvláště hloupé. Drtivá většina zemí smlouvu bez jakýchkoli problémů přijala (viz výsledky hlasování v jednotlivých národních parlamentech).
10. 02. 2009 | 13:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy